Sunteți pe pagina 1din 2

NUME SI PRENUME:

TEST DE VERIFICARE Cls.aX-a


I.Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect pentru ca afirmatiile sa fie complete si adevarate. 1)Pentru care !ntre trans"#r$ar!le e $a! %#s este !n e&l!n!ta c#n !t!a '()U* a)!+#ter$a c)!+#c#ra ,)!+#,ara )a !a,at!ca. -).In ce trans"#r$are a .a+ulu! ! eal/ lucrul $ecan!c este +er#* a)!+#ter$a c)!+#c#ra ,)!+#,ara )a !a,ata. 0)Ecuat!a ter$!ca e stare este: a)P1V(234$)R1T c)&15(V1R1T ,)&1V(2$43)R1T )&1V(51R1T. 6)7e.ea &1V(c#nst. escr!e # trans"#r$are: a)!+#ter$a c)!+#c#ra ,)!+#,ara )a !a,ata. 8)In SI/cal ura s&ec!"!ca a unu! s!ste$ se e9&r!$a !n: a):4; c):4<. 1; ,):4<. ):4<$#l 1;. =)Care !ntre $ar!$!le e $a! %#s se e9&r!$a !n aceleas! un!tat! ca s! c#nstanta un!>ersala a .a+el#r a)ca&ac!tatea cal#r!ca c)cal ura s&ec!"!ca ,)cal ura latenta )cal ura $#lara. ?)Pr!$ul &r!nc!&!u al ter$# !na$!c!! este: a))U('-7 c))U('@7 ,)'()U@7 )'()U-7 A)E9&res!a ca&ac!tat!! cal#r!ce este: a)C('4)T ,) C('42$1)T) c)C('42T--T1) )C('451)T B)Care !n relat!!le e le.atura !ntre c#e"!c!ent!! cal#r!c! sunt a e>arate: a)C($1c c)C3(31c ,)C(31c c)C3(51c II)Complecteaza spatiile corect: a)Intr-# trans"#r$are !+#c#ra ra&#rtul !ntreCCCCC..s! te$&erature a,s#luta esteCCC. ,)CCCCCse e"!neste ca "!!n cal ura necesara &entru a creste sau a $!cs#ra te$&eratura unu! c#r& cu un .ra . c)Trans"#r$area !n care T(c#nst. s! $(c#nst.este # trans"#r$areCCC.. III)Scrieti expresia matematica a relatiei lui Robert-Mayer si precizati semnificatia fizica a fiecarei marimi care intervin. IV. nuntati: a)&r!$ul &r!nc!&!u al ter$# !na$!c!! ,)&r!nc!&!ul al #!lea !n "#r$ularea lu! TD#$s#n. V.Rezolvati urmatoarea problema: Un .a+ ce #cu&a >#lu$ul e 0E l la te$&eratura e 0EE; su"era # trans"#r$are !+#,ara.Ce >#lu$ >a #cu&a .a+ul aca te$&eratura sca e la -0EC. VI .Ce fel de transformari sunt reprezentate in !raficele de mai "os: & 1 & 1 & 1 V 1
-

V a) ,)

V c)

T )

NUME SI PRENUME:

TEST DE VERIFICARE Cls.aX-a


I.Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect pentru ca afirmatiile sa fie complete si adevarate. 1)Pentru care !ntre trans"#r$ar!le e $a! %#s este !n e&l!n!ta c#n !t!a '(7* a)!+#ter$a ,)!+#,ara c)!+#c#ra )a !a,at!ca -)Care !ntre e.al!tat!le e $a! %#s sunt a e>arate &entru # trans"#r$are a !a,at!ca* a)'(# c)'()U ,)'(7 ))U(-7 0)Ecuat!a ter$!ca e stare este: a)P1V(2$43)R1T c)&15(R1T ,)&1$(31R1T )&1V(51R1T. 6)7e.ea &FV G (c#nst. escr!e # trans"#r$are: a)!+#ter$a c)!+#c#ra ,)!+#,ara )a !a,ata. 8)In SI/ca&ac!tatea cal#r!ca a unu! s!ste$ se e9&r!$a !n: a):4; c):4<. ; ,):4<. ):4<$#l ;. =)Care !ntre $ar!$!le e $a! %#s se e9&r!$a !n aceleas! un!tat! ca s! c#nstanta un!>ersala a .a+el#r a)ca&ac!tatea cal#r!ca c)cal ura s&ec!"!ca ,)cal ura latenta )cal ura $#lara. ?)Pr!$ul &r!nc!&!u al ter$# !na$!c!! este: a))U('-7 c))U('@7 ,)'()U-7 )'()U@7 A)E9&res!a cal ur!! s&ec!"!ce este: a)c('4)T ,) ,)c('42$1)T) c)c('4$12T--T1) )c('451)T B)Care !n relat!!le e le.atura !ntre c#e"!c!ent!! cal#r!c! sunt "alse: a)C($1c c)C3(31c ,)C(31c )C3(51c II)Complecteaza spatiile corect: a)Intr-# trans"#r$are !+#,ara ra&#rtul !ntreCCCCC..s! te$&erature a,s#luta esteCCC. ,)CCCCCC.se e"!neste ca "!!n cal ura necesara &entru a creste sau a $!cs#ra te$&eratura un!tat!! e $asa cu un .ra . c)Trans"#r$area !n care V(c#nst. s! $(c#nst.este # trans"#r$areCCC.. III) Scrieti expresia matematica a lucrului mecanic in termodinamica si precizati semnificatia fizica a fiecarei marimi care intervin. IV. nuntati: a)&r!$ul &r!nc!&!u al ter$# !na$!c!! ,)&r!nc!&!ul al #!lea !n "#r$ularea lu! Claus!us. V.Rezolvati urmatoarea problema: Un .a+ este c#$&r!$at !+#ter$ e la >#lu$ul e =F1E-0$0 la >#lu$ul e 6l.Dat#r!ta c#$&r!$ar!!/ &res!unea a crescut cu =F1E0N4$-.Sa se a"le &res!unea !n!t!ala a .a+ulu!. VI .Ce fel de transformari sunt reprezentate in !raficele de mai "os: & 1 & & V 1 1 1

V ,)

V c)

V )

a)