Sunteți pe pagina 1din 2

COPIII CAPITANULUI GRANT Jules Verne (1828-1905) Partea nt!

" Ca#"t$lul I - %alan&e-'"s( Pe )ata )e 2* "ul"e 18*+, "a(tul -un&an #lea&a #e a#ele Canalulu" )e N$r). La /$r) se a0lau l$r)ul 1)uar) Glenar2an &u s$t"a lu", la)3 4elena, unul )"n 2er"" sa" s" 5a"$rul 6a& N$//s. Ca#"tanul 2e)e re&("nul ur"as 7/alan&e-0"s(8 s" " &(ea5a #e )$5n" la /$r). V"ne s" la)3 4elena. 1" l &a#turea9a #e re&("n s" " ta"e &$a)a. A#$" " )es#"&a /urta. :#re sur#r"n)erea l$r, ;ases& $ st"&la n &are erau n"ste )$&u5ente. 1rau tre" )$&u5ente. Ca#"t$lul II - Cele tre" )$&u5ente Cele tre" )$&u5ente sunt s&r"se n l"$5/a ;er5ana, 0ran&e9a s" en;le9a. <l &"tes& #e &el n en;le9a s" nu ntele; n"5"&. C"t"n)u-le #e t$ate reuses& sa le )es&"0re9e. 1" a0la lat"tu)"nea, nu5ele 2a#$rulu" s" #$rtul "n &are se a0la. :&r"u a&este )ate n l"/a 0ran&e9a. A=un; n #$rt s" anunta 9"arul 7T"5es8 s" 76$rn"n; C(r$n"&le8 > 7Pentru "n0$r5at"" )es#re s$arta tr"&atar;ulu" %r"tann"a )"n Glas;$? s" a &a#"tanulu" Grant, a se a)resa l$r)ulu" Glenar2an, :&$t"a8. Ca#"t$lul III - 6al&$l5-Castle L$r)ul a2ea $ a2ere "5ensa. 1l " a=uta #e &e" sara&". La)3 4elena astea#ta sa se nt$ar&a s$tul, &!n) s$ses& &$#""" &a#"tanulu" Grant, R$/ert )e 12 an" s" 6ar3 )e 1* an". Ca#"t$lul IV - O #r$#unere a la)3-e" Glenar2an 6ar3 #$2esteste )es#re 2"ata l$r. 6a5a l$r 5ur"se la nasterea 0ratelu" e". Nu 5a" a2eau 2est" )e la tata )e #e 2* "un"e. Ver"s$ara &u &are " n;r"=a a 5ur"t. L$r)ul Glenar2an ($taraste sa 5ear;a &autarea &a#"tanulu" Grant. Ca#"t$lul V - Ple&area 2asulu" -un&an :e #re;ateste 2a#$rul )e #le&are n &alat$r"e. Un #re$t 0a&e $ slu=/a. L$r)ul 5#reuna &u s$t"a, 6a& N$//s s" &e" )$" &$#"" a" &a#"tanulu" Grant #lea&a n &al$t$r"e. Ca#"t$lul VI - Pasa;erul )"n &a/"na nr. * Pe #unte a#are un stra"n &are se n2!rte n =urul 5a"$rulu" 6a& N$//s. Cer&etea9a &u /"n$&lul 5area. <l &$n0un)a #e &a#"tan &u &a#"tanul 2asulu" 7:&$t"a8. Ne&un$s&utul se #re9"nta> Ja&@ues Pa;anel, este se&retar al :$&"etat"" )e ;e$;ra0"e )"n Par"s, se n)rea#ta s#re In)"a #entru a sta/"l" le;atur" ntre )es&$#er"r"le 5ar"l$r &alat$r"". Ca#"t$lul VII - -e un)e 2"ne s" un)e se )u&e Ja&@ues Pa;anel L$r)ul Glenar2an " s#ul/era 2"sele lu" Pa;anel. 1" 5er;eau s#re A5er"&a, n C("le Pa;anel 2rea sa )e/ar&e la #r"5a es&ala. Ca#"t$lul VIII - In&a un $5 )e "s#ra2a la /$r)ul -un&an-ulu" Pa;anel 2rea sa )e/ar&e n "nsulele Canare. Il &$n2"n; sa ra5ana #e 2a#$r s" sa &$nt"nue &alat$r"a alatur" )e e". Ca#"t$lul IA - :tra5t$area 6a;elan Pa;anel este /u&ur$s s" #e 2a#$r el stu)"a9a (art"le s" se &earta &u O/"nett #entru &a #e 5asa #e &are se 5an!n&a el s" "nt"n)ea (art"le. Il 2ata #e R$/ert ;e$;ra0"e. Ca#"t$lul A - Paralela BC A=un; n #$rt s" "au $ ($tar!re. 1" 2$r sa 5ear;a )e-a lun;ul #aralele" BC. O #arte )"n $a5en" 5er; &u l$r)ul #e us&at, )e-a lun;ul #aralele" "ar &ealalta #arte ra5!n #e 2a#$r s" 5er; n #$rtul la &are e" au ($tar!t sa se nt!lneas&a. Ca#"t$lul AI - :tra/at!n) C("le 1" #$rnes& la )ru5. :e 5/ra&a n &$stu5e tra)"t"$nale. Pa;anel 0a&e &er&etar". 'a& #$#as la &!te2a 5"le )e $rasul L$#e.

Ca#"t$lul AII - In 2a9)u(, la )$uas#re9e&e 5"" )e #"&"$are Nu 5a" 2$r sa $&$leas&a lantul C$r)"l"er"l$r. Calau9a se #"er)e #e &arare s" nu 5a" 2rea sa na"nte9e #entru &a )ru5ul a 0$st n&("s )e 2ul&an s" &at!r"" nu 5a" 2$r sa ur&e. :e renunta la &at!r". L$r)ul $/ser2a un /$r)e". Ca#"t$lul AIII - C$/$r!rea )e #e &$r)"l"er" 1" "ntra n a)a#$st. N$a#tea "es a0ara. I5#us&a un an"5al. Il ;ates& s" 5an!n&a t$t". 1ste &utre5ur. -es&$#era l"#sa /a"atulu" R$/ert. Ca#"t$lul AIV - I5#us&atura #r$2")ent"ala Nu )au )e R$/ert. 1" 2a) #e sus $ #asare &are l t"nea n &(eare #e R$/ert. Pasarea este 5#us&ata )e #ata;$ne9. Reuses& sa-l sal2e9e #e R$/ert. Ca#"t$lul AV -:#an"$la lu" Ja&@ues Pa;anel Pa;anel 2rea sa 2$r/eas&a &u #ata;$ne9ul, )e$are&e Pa;anel 2$r/este #$rtu;(e9a "ar #ata;$ne9ul 2$r/este s#an"$la. Ca#"t$lul AVI - R"$ C$l$ra)$ La #$alele C$r)"l"er"l$r n&e#e #a5#asul. Vre5ea &e#e sa se s&("5/e. 1" tre/u"au sa 5ear;a 5ereu s#re rasar"t. T(al&a2e st"e )es#re un eur$#ean &are era #r"9$n"er. -u#a un )ru5 lun; a=un; la r!ul C$l$ra)$. Ca#"t$lul AVII - In Pa5#as :unt &al)ur" 5ar". In aer se s"5te 5"r$s )e 0$&. :e&eta se 0a&e s"5t"ta. Va) "n)"en" ar;ent"n"en" - ;au&($s. V!ntul )e n$r) ata&a s"ste5ul ner2$s. Ca#"t$lul AVIII - In &autare )e #r$2"9"" s" )e a#a )ul&e La&ul :al"nas se&ase. T(al&a2e, Glenar2an s" R$/ert #lea&a n &autare )e a#a. Au ;as"t un r!u. Au 0a&ut #$#as #e 5alul r!ulu" s" au 5ers la 2!nat$are. Ca#"t$lul AIA - Lu#"" r$s"" I" ata&a lu#"" r$s"". Au &e#ut sa tra;a &u #us&a #entru a nu-" lasa #a lu#" sa se a#r$#"e. R$/ert 0u;e &u &alul lu" T(al&a2e. Lu#"" 0u; )u#a e". A )$ua 9" l ;ases& #e R$/ert. 1ra un a)e2arat er$u. Ca#"t$lul AA - Ca5#""le ar;ent"n"ene Au u5#lut /ur)u0ur"le &u a#a s" au #le&at la )ru5. In)"anul se 5"ra &a nu 2e)e ur5e ale alt$r "n)"en". 6er; s#re '$rtul In)e#en)ente". Ca#"t$lul AAI - '$rtul "n)e#en)ente" Au a=uns la 0$rt. 1ste ra9/$" &"2"l ntre #ara;u"en" s" /uen$s-a"res"en". :e #area &a Grant 0usese luat #r"9$n"er )e &atre &as"&" s" a&est"a l luasera &u e" #!na la ;ran"tele )e n$r). Grant era #r"9$n"er )e )$" an". Pa;anel )esluseste un 5"ster. Pr"9$n"er"" erau un "tal"an, 6ar&$ Va9ell$ s" un 0ran&e9. :#erantele se naru"au. 1" &autau tre" en;le9". :e eDa5"nea9a )"n n$u )$&u5entele ;as"te. Ca#"t$lul AAII - Na2ala a#el$r :e n)rea#ta s#re na2a -un&an. :e ntalnes& &u $ &"rea)a )e 2"te "na5$l"te. Pa5!ntul era alune&$s )"n &au9a #l$"l$r. Calul "n)"anulu" s"5te #r"5e=)"a. se #r$)u&e $ "nun)at"e. In)"anul nu s" #araseste &alul. Ca#"t$lul AAIII - V"ata )e #asare 1" erau re0u;"at" ntr-un &$#a&. A2eau (rana #entru )$ua 9"le. Au $r;an"9at &$#a&ul su/ 0$r5a )e a#arta5ent. Ca#"t$lul AAIV - In &are &alat$r"" )u& 5a" )e#arte $ 2"ata )e #asar" Pa;anel )es&$#era &a Grant era n Austral"a. :u/ &$#a& era un "5ens la&. Pa;anel le s#une )"2erse #$2est"$are.