Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA: PROFESOR: OBIECTUL: TEMA

a-VII-a ALGEBRA LECTIEI: Formule

de

calcul

prescurtat:
TIPUL LECTIEI: de dobandire de noi cunostinte OBIECTIVE DE REFERINT: la sfarsitul orei elevii vor fi capabili :

- sa recunoasca si sa aplice corect formulele de calcul prescurtat; - sa analizeze veridicitatea unor rezultate obtinute prin calcul. MIJLOACE DE INVATAMANT: manualul, culegerea mate2000, fise de lucru.

DESFASURAREA LECTIEI
Etapele lectiei Obiective e !e"e!i#ta '( M$)e#t $!*a#i+at$! ic (2min ! ,( Capta!ea ate#tiei ("min ! - Asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea lectiei. - Verificarea prezentei elevilor C$#ti#%t%l lectiei Met$ e &i p!$ce ee P!$ce ee e eval%a!e

-( A#%#ta!ea te)ei &i a $biectivel$! (#min !

- Elevii vor avea pe banci caietele de -conversatia -observarea teme si maculatoarele.Se va verifica, sistematica a prin sonda ,tema. atentiei - E!ercitiile din tema, care nu au fost -aprecierea efectuate de mai multi elevi, vor fi facute la tabla. - "e propunem sa discutam despre o -conversatia -observarea alta formula de calcul prescurtat: Formule de calcul prescurtat
- produsul dintre diferenta sj suma a doi termeni

.( P!e+e#ta!ea c$#ti#%t%l% i

- Se vor reactualiza formulele de calcul prescurtat invatate in ora trecuta:

-conversatia -evaluarea -e!ercitiul frontala -aprecieri

&i i!i/a!ea i#vata!ii ($2min !

- Se vor efectua e!ercitiile: '( # $ % & '2 ( ,( # )a - 2b '2 ( -( .( - Sa efectuam: sau '( *eci,

-problemati- verbale zarea -observarea

-e!plicatia sistematica -problematizarea -e!plicatia

Exemple:

- Sa luam a=5x si b=y, obtinem:

sau a=2x si b=3y:

- Ca aplicatie a formulei, putem calcula:

- Putem folosi aceste rezultate pentru a

rationaliza numitorii fractiilor:


o vom amplifica deci cu ; iar

o apmlificam cu Deci,

0( Obti#e!ea pe!"$!)a#t ei &i a&i*%!a!ea "ee -bac1c%l%i ($"min ! 2( Te)a pe#t!% aca&a ($min ! 3( Ap!ecie!i4 #$te (%min !

iar - Se va distribui elevilor o fisa de -activitate -autoevaluare lucru - *upa e!pirarea timpului de individuala lucru, se vor comunica rezultatele -observarea obtinute.*aca la unele e!recitii se vor obtine rezultate diferite, ele se vor sistematica rezolva la tabla;

- din manual pag. +0+ - e!. +, ) si ,.

-conversatia

-conversatia -aprecieri notarea elevilor care s-au verbale evidentiat in timpul orei -analiza notarea fiselor de lucru in caietul activitatii elevului

FISA DE LUCRU

'( -alculati: a' b' e' ,( Efectuati: a' b' -( .ationalizati numitorii: c' d'

a'

b'