Sunteți pe pagina 1din 16

1. Glandele endocrine sunt: A!.hipofiza; B. ficatul; C. ganglionul spinal; !.gonadele; !!.

tiroida;

G-498

". !#ista secretie endocrina la ni$elul: G-49% A. hipofizei; B. rinichiului; C. tu&ului digesti$; . hipotala'usului; !!.toate raspunsurile corecte; (. )or'onii pot fi ca structura: A!.proteine; B!.a'inoacizi; C. glucide; !.steroizi; !. toate raspunsurile corecte; C

4. )or'onii deri$ati de la colesterol sunt: A!.hor'onii se#uali; B!.hor'onii glucocorticoizi; C!.hor'onii 'ineralocorticoizi; . parathor'onul; !. calcitonina; *. )or'onii hipofizari sunt ca structura: A!.peptide+ proteine; B. steroizi; C. a'ine &iogene; . glicoproteine; !. glucide; ,. )or'onii pot fi 'eta&olizati la ni$elul: A!.ficatului; B. 'iocardului; C!.tesuturilor tinta; . pla'anului; !. tu&ului digesti$;

G-499

G-499

%. -arathor'onul si calcitonina sunt ca structura: G-*.% A!.proteine; B. steroizi; C. glicoproteine; . glucide; !. a'ine &iogene; 8. -rin A/-c actioneaza ur'atorii hor'oni: A!.hor'onii hipotala'ici; B!.hor'onii hipofizei anterioare; C!.parathor'onul; . estradiolul; !. tiroidieni; 9. )or'onii corticosuprarenalei sunt ca structura: A. glicoproteine; B. glucide; C!.steroizi; . proteine; !. a'ine &iogene; G-499

G-*1*

1.. 0#itocina si $asopresina 1A )2 se secreta la ni$elul : G-*.* A!.nucleului supraoptic din hipotala'usul anterior; B!.nucleului para$entricular din hipotala'usul anterior; C. nucleului arcuat din hipotala'usul 'edial; . centrului setei; !. hipofizei posterioare;

11. 3i&erinele si statinele se secreta la ni$elul: G-*.1 A. nucleului supraoptic din hipotala'usul anterior; B. nucleului para$entricular din hipotala'usul anterior; C!.nucleul arcuat din hipotala'usul 'edial; . hipofizei posterioare; !. hipotala'usul posterior; 1". -e receptorii 'e'&ranari actioneaza ur'atorii hor'oni: A!.hor'onii proteici; B!.adrenalina; C. hor'onii steroizi; . hor'onii tiroidieni; !. hor'onii se#uali; 1(. -e receptorii intracelulari actioneaza ur'atorii hor'oni: A. proteici; B!.steroizi; C. adrenalina; !.tiroidieni; !. hipofizei anterioare; 14. 4asopresina 1A )2actioneaza la ni$elul: A. tu&ului contort pro#i'al; B. ansa lui )enle; C. tu&ului contort distal; !.tu&ului colector; !. $asa recta; G-*.* G-498

G-498

1*. 4asopresina 1A )2 produce la ni$elul tu&ului urinar: G-*.* A. rea&sor&tia sodiului; B!.rea&sor&tia apei; C. secretia potasiului; . secretia )5; !. rea&sor&tia Ca 55; 1,.4asopresina produce : A. contractia 'usculaturii netede; B. rela#area 'usculaturii netede; C!.contractia $aselor sang$ine; !.cresterea presiunii arteriale; !. scaderea presiunii arteriale; G-*.*

1%. 6iste'ul port hipotala'o-hipofizar: G-*.1 A!.este un siste' $ascular; B!.leaga hipotala'usul 'edial cu hipofiza anterioara; C. leaga hipotala'usul anterior cu hipofiza posterioara; . transporta o#itocina si $asopresina; !!.transporta li&erine si statine; 18. eficitul de $asopresina 1A )2 produce : G-*.* A. dia&etul zaharat; B!.dia&etul insipid; C. 'aladia Cushing; !.eli'inarea unui $olu' 'are de urina 1poliuria2; !. retentia de apa in organis'; 19. )or'onii hipotala'ici sunt ca structura: A!.peptide+ proteine; B. steroizi; C. lipide; . glicoproteine; !. glucide; ".. )or'onii pancreatici sunt ca structura: A!.peptide-proteine; B. steroizi; C. a'ine &iogene; . glicoproteine; !. glucide; G-*.*

G-*"(

"1. -rin siste'ul port hipotala'o-hipofizar se transporta : G-*.1 A!.hor'onii de eli&erare hipotala'ici B!.hor'onii de inhi&itie hipotala'ici; C. o#itocina; . $asopresina; !. neurofizinele; "". Adrenocorticotropina 1AC7)2 este secretata de : A. hipofiza posterioara ; B. suprarenale ; C!.hipofiza anterioara; . hipotala'us; !. tiroida; "(. -rolactina este secretata de : A. hipofiza posterioara; B. hipotala'usul 'edial; C. testicul; !.hipofiza anterioara; !. o$ar; G-49% G-49%

"4. Gonadotropinele 13)+ 86)2 sunt secretate de: A. hipotala'usul anterior; B!.hipofiza anterioara ; C. hipofiza posterioara; . o$ar; !. testicul; "*. )or'onul so'atotrop produce: A!. cresterea tesuturilor; B!.cresterea oaselor in lungi'e; C. cresterea oaselor in grosi'e; !.cresterea $iscerelor; !. inhi&itia cresterii tesuturilor; ",. 6o'atotropul: G-*." A. creste transferul a'inoacizilor in celula; B!.creste sinteza proteinica; C. scade sinteza proteinica; . nu influenteaza 'eta&oli'ul proteinelor; !. nu influenteaza 'eta&oliz'ul lipidelor; G-*."

G-49%

"%. )or'onul luteinizant 13)2 la &ar&at: G-49% A. sti'uleaza sper'atogeneza; B!.sti'uleaza secretia de testosteron in testicul; C. inhi&a secretia de testosteron; . sti'uleaza secretia de hor'oni se#uali in corticosuprarenala; !. nu influenteaza secretia hor'onala; "8. )ipersecretia de hor'on so'atotrop produce: A. nanis'ul hipofizar la copil; B!.gigantis'ul la copil; C!.acro'egalia la adult; . &oala Basedo9; !. cretinis'ul la copil; "9. )or'onii tiroidieni sunt: G-*.% A. tireoglo&ulina; B. 'onoiodtirozina; C!.triiodotironina; !.tetraiodotironina; !!.calcitonina; (.. )or'onii glucocorticoizi se secreta la ni$elul: A!.corticosuprarenalei; B. gonadelor; C. hipofizei anterioare; . hipotala'usului; !. pancreasului endocrin; G-*1* G-*.4

(1. )or'onii 'ineralocorticoizi se secreta la ni$elul: A. pancreasului endocrin; B. hipotala'usului; C. hipofizei posterioare; !.corticosuprarenalei; !. tiroidei; (". )or'onii androgeni sunt secretati la ni$elul: G-*1* A!.corticosuprarenalei; B. 'edulosuprarenalei; C!.cantitatii 'ici in o$ar; !.glandei testiculare; !. hipofizei anterioare;

G-*1*

((. Asupra 'eta&olis'ului proteinelor+ glucocorticoizii 1cortizolul2 produc: A!.inhi&itia sintezei de proteina; B!.cata&olis' proteic e#agerat; C!.deter'ina cresterea proteinelor din ficat si plas'a; !.scade sinteza de i'unoglo&uline; !. nu influenteaza 'eta&olis'ul proteinelor; (4. Calcitonina este secretata de: A. tiroida in co'parti'entul folicular; B!.tiroida in co'parti'entul interstitial; C. paratiroida; . hipofiza anterioara; !. ficat; G-*.%

G-*18

(*. )or'onii estrogeni sunt secretati la ni$elul: G-**( A. 'edulosuprarenalei; B. hipofizei posterioare; C!.o$arului; . tiroidei; !. hipofizei anterioare; (,. 0$arul secreta: G-*** A!.hor'oni estrogeni; B!.androgeni in cantitati 'ici; C. aldosteron; !.rela#ina; !. hor'onul foliculosti'ulant; (%. )or'onii androgeni sunt: A. aldosteronul; B!.testosteronul; C. estradiolul; !.dehidrotestosteronul; !. cortizolul; G-*4%

(8. )or'onii corticosuprarenalei sunt ca structura: A. proteici; B!.steroizi; C!.pro$in din colesterol; . glicoproteici; !. pro$in din $ita'ina C;

G-*1*

(9. )iperglice'ia 'odifica secretia de hor'oni pancreatici astfel: A. sti'uleaza secretia de glucagon; B!.sti'uleaza secretia de insulina; C. inhi&a secretia de insulina; !.inhi&a secretia de glucagon; !. nu influenteaza secretia celor doi hor'oni; 4.. )ipoglice'ia 'odifica secretia de hor'oni pancreatici astfel: A. sti'uleaza secretia de insulina; B!.sti'uleaza secretia de glucagon; C!.inhi&a secretia de insulina; .inhi&a secretia de glucagon;

G-*"%

G-*"8

!. nu influenteaza secretia celor doi hor'oni; 41. )or'onul tireotrop 176)2 este secretat de : G-49% A. hipotala'us; B!.hipofiza anterioara; C. hipofiza posterioara; . tiroida; !. pancreas; 4". )or'onul tireotrop 176)2: G-49% A. sti'uleaza secretia glandei corticosuprarenalei; B!.sti'uleaza secretia glandei tiroide; C. inhi&a secretia glandei tiroide; . sti'uleaza secretia hipofizei anterioare; !. sti'uleaza secretia hipofizei posterioare; 4(. Contractia 'uschiului uterin este sti'ulata de ur'atorii hor'oni: A. gonadotropine; B!.o#itocina; C!.sla& de hor'onul antidiuretic; !.hor'onii estrogeni; !. hor'onii androgeni; 44. Aldosteronul produce la ni$elul tu&ului urinifer: A!.rea&sor&tia sodiului; B!.secretia de potasiu; C!.secretia ionilor de hidrogen; . rea&sor&tia potasiului; !. rea&sor&tia calciului; G-*1% G-*.,;G-**%

4*. :eurofizinele: G-*.* A. sunt produse in nucleii supraoptic si para$entricular; B. sunt hor'oni; C!.sunt proteine transportoare; . transporta o#itocina si $asopresina prin siste'ul port hipotala'o-hipofizar; !!.transporta o#itocina si $asopresina prin tractul hipotala'o-hipofizar; 4,. ;enina: G-194 A!.este secretata de aparatul <u#ta-glo'erular; B. este secretata de interstitiu renal; C. este secretata in ficat; !.transfor'a angiotensinogenul in angiotenzina =; !. transfor'a angiotensina = in angiotensina ==; 4%. Angiotensina ==: G-194 A. sti'uleaza secretia reninei; B!.are efect $asoconstrictor; C!.creste presiunea arteriala; . nu 'odifica presiunea sang$ina; !. este secretata de rinichi; 48. -rogesteronul este secretat la ni$elul: A. foliculuilui o$arian; B!.corpului gal&en; C. testiculului; !.placentei; !. hipofizei anterioare; G-**%

49. 7oate actiunile enu'erate au loc su& influenta $asopresinei 1A )2 cu e#ceptia: A!.'areste diureza; B. are actiune antidiuretica; C. creste $olu'ul plas'atic; . produce concentrarea urinei; !. scade concentratia plas'ei ; *.. 7esticulul produce: G-*48 A!.sper'atozoizi din celulele liniei se'inale; B!.hor'oni androgeni la ni$elul celulelor interstitiale 3e>dig; C. gonadotropine 3)+ 86);

G-*.*

. progesteron; !. cortizol; *1. 6ecretia de hor'oni se#uali la fe'eie este sti'ulata de : A. factorul de eli&erare hipotala'ic13;)2; B. estradiol prin feed-&ac? poziti$ la 'i<locul ciclului 'enstrual; C. estradiol prin feed-&ac? negati$; !.gonadotropina 3); !!.gonadotropina 86); *". 6ecretia de hor'oni se#uali la &ar&ati este sti'ulata de: A. factorul de eli&erare hipotala'ic; B. estradiolul prin feed-&ac? negati$; C. testosteronul prin feed-&ac? negati$; !.gonadotropina 3); !. gonadotropina 86); *(. )or'onii pancreasului endocrin sunt: A!.insulina; B. so'atostatina; C!.glucagonul; . aldosteronul; !. calcitonina; *4. Glucagonul este secretat de: A!.celulele alfa pancreatice; B. celulele &eta pancreatice; C. hipofiza; . 'edulosuprarenala; !. ficat; **. ia&etul zaharat se datoreste: A. e#cesului de insulina; B!.lipsei de insulina; C. lipsei de glucagon; . e#cesul de glucagon; !. e#cesul de 'ineralocorticoizi; *,. =n dia&etul zaharat se produce: A!.hiperglice'ie; B. hipoglice'ie; C!.poliurie; !.glucozurie; !. toate raspunsurile corecte; *%. /i#ede'ul se caracterizeaza prin: G-*1( A. 'arirea 'eta&olis'ului &azal; B!.retinerea apei in organis'; C!.scaderea 'eta&olis'ului &azal; !.scaderea e#cita&ilitatii 6:C; !. tahicardie; *8. 6ecretia de $asopresina 1A )2 este sti'ulata de : G-*.* A. scaderea concentratiei plas'atice 1hipotonie2; B!.scaderea $olu'ului plas'atic; C. cresterea $olu'ului plas'atic; !.sti'ularea os'oreceptorilor prin concentrarea plas'ei si a lichidului e#tracelular 1hiperos'ie2; !!.sti'ularea receptorilor de <oasa presiune la scaderea $olu'ului plas'atic; *9. ;eceptorii hor'onilor tiroidieni se afla: A. pe 'e'&rana celulei @tintaA; B. in citoplas'a celulei @tintaA; C!.pe lanturile de A : sau in $ecinatatea lor; . pe 'itocondrii; !. A si B; G-*.9 G-*"( G-*"( G-**8

G-**.

G-*"9

G-*"9

,.. 8unctiile principale ale 'ineralocorticoizilor -aldosteronului sunt: A!.rea&sor&tia tu&ulara a sodiului; B!.e#cretia potasiului prin celulele epiteliale tu&ulare; C. 'icsorarea rea&sor&tia apei;

G-*1%

!.'arirea rea&sor&tia apei; !. 'arirea rea&sor&tia calciului; ,1. Boala Bazedo9 se caracterizeaza prin: A!.'arirea 'eta&olis'ului &azal; B. scaderea 'eta&olis'ului &azal; C!.poliurie; !.'arirea e#cita&ilitatii 6:C; !. &radicardie; ,". eficitul 'ineralocorticoizilor pro$oaca: A. hipernatrie'ie; B!.hiper?alie'ie; C!.hiponatrie'ie; !.scaderea $olu'ului de lichid e#tracelular; !. 'arirea $olu'ului de lichid e#tracelular; G-*1"

G-*1,

,(. ia&etul suprarenal 1steroid 2 este pro$ocat de : A!.hipersecretia glucocorticoizilor; B. hiposecretia glucocorticoizilor; C. hipersecretia adrenalinei si noradrenalinei; . insuficienta de insulina; !. insuficienta de hor'on antidiuretic;

G-*18

,4. !fectele insulinei asupra celulelor tinta sunt: G-*", A. scaderea per'ea&ilitatii 'e'&ranelor celulare pentru glucoza; B!.'arirea per'ea&ilitatii 'e'&ranelor celulare pentru glucoza; C!.cresterea per'ea&ilitatii 'e'&ranelor celulare pentru a'inoacizi; . scaderea per'ea&ilitatii 'e'&ranelor celulare pentru a'inoacizi; !!.sti'ularea sintezei glicogenului; ,*. -rogesteronul fa$orizeaza: A. proliferarea endo'etriului; B!.secretia endo'etrului; C. contractia uterului; !.rela#area uterului; !!.proliferarea al$eolelor sanilor; G-**%

,,.!strogenii fa$orizeaza: G-**, A!.dez$oltarea organelor se#uale; B!.dez$oltarea se'nelor se#uale secundare; C!.contractia uterului; . secretia endo'etrului; !. rela#area uterului; ,%. Adrenalina este un agent glice'ic puternic datorita capacitatii de : A!.sti'ulare a secretiei glucagonului; B!.sti'ulare a glicogenolizei in 'uschi si ficat; C!.inhi&itie a secretiei insulinei; . sti'ularea secretiei insulinei; !. sti'ularea glicogenogenezei; B-"9*

,8. 7ractul hipotala'o-hipofizar: G-*.1 A. este for'at din a#onii neuronilor din nucleul arcuat; B!.este for'at din a#onii neuronilor din nucleii supraoptici si para$entriculari; C. este un siste' $ascular ; . a<unge la hipofiza anterioara; !!.a<unge la hipofiza posterioara; ,9. 6ecretia de hor'on so'atotrop este reglata de : A. gonadotropine; B. so'atostatine; C. prolactina; !.so'atoli&erina; !. adrenocorticotropina; %.. 3a fe'eie secretia de gonadotropine este reglata de : A. adrenalina; B!.estradiol prin feed-&ac? negati$; C. estradiol prin feed-&ac? poziti$; G-*.4

G-**8

!.hor'onul de eli&erare hipotala'ic; !. testosteron prin feed-&ac? negati$; %1. Asupra 'eta&olis'ului glucidelor +glucocorticoizii 1cortizolul2 produc: A!.gluconeogeneza hepatica; B!.hiperglice'ie; C. glicogenoliza; . hipoglice'ie; !. nu influenteaza 'eta&olis'ul glucidelor; %". Adrenalina si noradrenalina sunt secretate la ni$elul: A. corticosuprarenalei; B!.'edulosuprarenalei; C!.fi&relor postganglionare si'patice; . hipofizei anterioare; !. paratiroidelor; %(. Corpul gal&en: G-*** A. se for'eaza in faza foliculara a ciclului 'enstrual; B!.se for'eaza in faza luteala a ciclului 'enstrual; C!.secreta hor'oni estrogeni si progesteron; . se for'eaza su& actiunea hor'onului foliculosti'ulant; !!.se for'eaza su& actiunea hor'onului luteinizant; %4. )or'onul luteinizant 13)2 la fe'eie: A!.pro'o$eaza secretia endocrina in o$ar; B. sti'uleaza lactatia; C!.produce o$ulatia; !.for'eaza corpul gal&en; !. 'aturizeaza foliculul ; G-49% B-"9, G-*18

%*. )or'onul foliculosti'ulant 186)2:G-49% A!.sti'uleaza cresterea si 'aturizarea foliculara; B!.pro'o$eaza secretia endocrina la ni$elul gonadelor prin actiune directa; C!.sti'uleaza sper'atogeneza; . produce o$ulatia; !. for'eaza corpul gal&en; %,. !fectele cardio$asculare ale adrenalinei si noradrenalinei: A!.tahicardia; B. $asodilatatie; C!.$asoconstrictie; !.cresterea presiunii arteriale; !. scaderea presiunii arteriale; %%. -arathor'onul: G-*(% A!.este hor'on hipercalce'iant; B. este hor'on hipocalce'iant; C. fa$orizeaza depunerea calciului in oase; !.creste rea&sor&tia calciului la ni$elul tu&ului urinifer; !!.'areste eli'inarile urinare de fosfor; %8. Calcitonina: G-*(8 A. este hor'on hipercalce'iant; B!.este hor'on hipocalce'iant; C!.este hor'on antagonist al parathor'onului; . 'o&ilizeaza calciu din oase; !!.fa$orizeaza depunerea calciului in oase; %9. !fectele 'eta&olice ale adrenalinei: A!.glicogenoliza hepatica si 'usculara; B. acti$eaza consu'ul celular de glucoza; C!.hiperglice'ie; . produce hipoglice'ie; !. nu influenteaza 'eta&olis'ul glucidelor; B-"9% B-"9%

8.. )or'onii 'ineralocorticoizi-aldosteronul actioneaza la ni$elul: G-*1% A. tu&ului contort pro#i'al; B. ansei lui )enle; C!.tu&ului contort distal;

!.tu&ului colector; !. glo'erulului renal; 81. Boala Addison este: G-*"1 A!.insuficienta corticosuprarenalei; B. hiperfunctia corticosuprarenalei; C. insuficienta 'edulosuprarenalei; . hiperfunctia suprarenalei in general; !. hipofunctia hipofizei anterioare; 8". Glucagonul produce: A!.hiperglice'ie; B. hipoglice'ie; C!.gluconeogeneza hepatica; !.glicogenoliza hepatica; !. gluconeogeneza 'usculara; G-*"8

8(. Adrenalina si noradrenalina actioneaza pe receptorii: B-114 A!.alfa-adrenergici; B!.&eta-adrenergici; C. 'uscarinici; . nicotinici; !. nu influenteaza receptorii 'entionati; 84. !fectele glucocorticoizilor asupra 'eta&olis'ului glucidic sunt: G-*18 A!.sti'ularea gluconeogenezei; B. scaderea gluconeogenezei; C!.scaderea utilizarii glucozei de catre celule; !.cresterea glice'iei; !. hipoglice'ia; 8*. )or'onii se#uali sunt produsi de: G-498 A!.corticosuprarenala; B!.o$ar; C!.testicul; . 'edulosuprarenala; !. hipofiza anterioara; 8,. Actiunile insulinei asupra 'eta&olis'ului proteic-lipidic: A!.creste transportul de a'inoacizi prin 'e'&rana celulara; B!.creste sinteza proteinelor; C. produce cata&olis' proteic; . pro'o$eaza 'o&ilizarea grasi'ilor din tesutul adipos; !!.pro'o$eaza depunerea grasi'ilor la ni$elul tesutului adipos; 8%. )or'onii tu&ului digesti$ sunt: A!.colecisto?inina; B. o#itocina; C!.gastrina; !.secretina; !. prolactina; G-444 G-*"*

88. Care din peptidele enu'erate se secreta de neuronii secretori ai hipotala'usului: A. adrenalina; B. noradrenalina; C. so'ato'edina; !.so'atostatina; !. so'atotropina;

G-498

89. =n care din tesuturile enu'erate are loc difuzia facilitata insulindependenta a glucozei: A!.'uschiul cardiac; B. creer; C!.'uschiul scheletal; . epitelui renal; !. epiteliu intestinal; 9.. )or'onul cel 'ai acti$ al glandei tiroide este: A. tiro#ina; B!.triiodtironina; C. tireoglo&ulina; G-*.%

G-*"4

. acidul triiodtiroacetic; !. toate raspunsurile corecte; 91. 0#itocina pro$oaca: G-*., A. lactogeneza; B!.contractia 'io'etrului; C!.eli&erarea laptelui; !.contractia 'ioepiteliului din canalele galactofore; !. rela#area uterului; 9". )or'onii care participa la 'entinerea corpului gal&en sunt: A. hor'onul antidiuretic; B. hor'onul foliculosti'ulant; C!.hor'onul luteinizant; !.gonadotropina corionica; !. progesteronul; G-***

9(. -rescrierea hor'onului tiroid e#ogen duce la : G-*1" A!.inhi&itia secretiei hor'onului tireotrop dupa principiul legaturii in$erse negati$e; B!.'icsorarea secretiei hor'onilor tiroidieni; C!.'icsorarea asi'ilarii iodidelor de catre glanda tiroida; . 'arirea consu'ului de o#igen in creier; !. sti'ularea secretiei hor'onului tireotrop; 94. Care din ur'atorii hor'oni 1si 'ulti altii2 au 'ecanis'ul de actiune prin A/-c: A!.adrenocorticotropina; B. hor'onii tiroidieni; C!.$azopresina; . hor'onii se#uali; !!.hor'onii gonadotropi; G-499

9*. 6o'atotropul : G-*.( A!.scade utilizarea glucozei in scop energetic; B. 'areste utilizarea glucozei in scop energetic; C!.'areste depozitele de glicogen; . scade concentratia glucozei in singe; !!.'icsoreaza patrunderea glucozei in celule si 'areste concentratia de glucoza in singe; 9,. )or'onii tiroidieni sunt eli&erati in singe pe ur'atoarele cai: G-*.8 A. digerarea tireoglo&ulinei in su&stanta coloidala si eli&erarea 7( si 74 in sange; B. eli&erarea tireoglo&ulinei si desco'punerea ei in sange: C!.disco'punerea tireoglo&ulinei in celulele tiroidene si eli&erarea in sange; . disco'punerea tireoglo&ulinei in celulele @tintaA; 9%. !fectele hor'onilor tiroidieni asupra 'eta&olis'ului glucidic sunt: A!.captarea rapida a glucozei de catre celule; B. captarea lenta a glucozei de catre celule; C!.cresterea glicolizei; . scaderea gluconeogenezei; !!.cresterea secretiei de insulina; 98. !fectele hor'onului tireosti'ulant asupra secretiei tiroidiene sunt: A!.creste proteoliza tireoglo&ulinei; B. scade acti$itatea po'pei de iod; C!.creste iodarea tirozinei; !.creste 'ari'ea si acti$itatea celulelor tiroidiene; !. scade nu'arul de celule tiroidiene 99. 6ecretia hor'onului tireotrop este reglata de : G-*11 A!.efectul feed-&ac? negati$ al hor'onului tiroidian asupra hipotala'usului; B!.actiunea directa a hor'onului tiroidian asupra hipofizei anterioare; C!.te'peratura scazuta a 'ediului e#tern; . te'peratura ridicata a 'ediului e#tern: !. reactii e'otionale; 1... Cauzele hipertiroidis'ului sunt: G-*1" A. secretia e#cesi$a de hor'on tireotrop; B!.prezenta in singe a anticorpilor tireo-sti'ulina cu actiuni si'ilare cu cele ale 76); C. insuficienta nutritiei; G-*1.

G-*11

. insuficienta iodului in hrana; !. e'otii negati$e; 1.1. 6ecretia 'ineralocorticoizilor este sti'ulata de: A. cresterea concentratiei ionilor de sodiu in sange; B!.cresterea ionilor de potasiu in lichidul e#tracelular; C!.hor'onul adrenocorticotrop; !.cresterea sintezei de angiotensina in rinichi; !. cresterea flu#ului sang$in renal; G-*1%

1.". =nfluenta stressului fizic sau psihic asupra secretiei AC7): A!.cresterea aprecia&ila de AC7); B!.cresterea secretiei cortizolului ; C. scaderea secretiei cortizolului; !.cresterea secretiei factorului eli&erator din hipotala'us1C;82; !. nu influenteaza asupra secretiei AC7); 1.(. Boala Addison este deter'inata de: G-*"1 A. hipertrofia corte#ului adrenal; B!.atrofia corte#ului adrenal; C!.distrugerea corte#ului de un proces tu&erculos sau canceros; . cresterea secretiei de AC7); !. cresterea secretiei adrenalinei; 1.4. eficitul glucocorticoizilor pro$oaca: G-*18 A. intensificarea gluconeogenezei; B!.scaderea gluconeogenezei; C. intensificarea 'o&ilizarii proteinelor si lipidelor; !.reducerea 'o&ilizarii proteinelor si lipidelor; !!.'icsoreaza ni$elul de zahar in sange; 1.*. Boala Cushing este deter'inata de : G-*"1 A!.hiperplazia corte#ului suprarenal; B. hipoplazia corte#ului suprarenal; C!.cresterea secretiei de AC7) de catre hipofiza anterioara; . scaderea secretiei de AC7) de catre hipofiza anterioara; !. cresterea secretiei de androgeni; 1.,. )or'onul tisular $ilichinina: A. sti'uleaza secretia sucului intestinal; B!.sti'uleaza 'otilitatea $ilozitatilor; C. inhi&a 'otilitatea intestinului; . sti'uleaza secretia pancreatica; !. sti'uleaza secretia gastrica; G-4(%

1.%. )or'onii care pot pro$oca &ilantul azotat negati$: A. hor'onul cresterii; B!.surplusul de hor'oni tiroizi; C!.hor'onii glucocorticoizi; . insulina; !. 'ineralocorticoizii;

G-*18

1.8. 7oti hor'onii enu'erati sunt neuropeptide cu e#ceptia: A. hor'onul antidiuretic; B. so'ato'edina; C. &eta -endorfina; !.hor'onul tireotrop; !. o#itocina;

G-*.%

1.9. ApreciaBi care din afir'aBiile de 'ai <os sunt corecte: C A. deficitul de )A 1)or'on antidiuretic2 creCte riscul de hiperhidratare; B!.dopa'ina acBioneazD ca un inhi&itor al celulelor hipofizare lactotorofe+ care secretD prolactinD; C. deficitul de 76) creCte riscul de acro'egalie; !.secreBia de 67) este controlatD atEt de so'atostatinD+ cEt Ci de G);) 1)or'onul de eli&erare a hor'onului de crestere; !!.hiperfuncBia hipofizei anterioare+ la un copil de 1. ani+ este asociatD cu scDderea ratei 'eta&olis'ului &azal; 11.. ApreciaBi care din afir'aBiile de 'ai <os sunt corecte: B-"9, A!.celulele cro'afine se gDsesc Fn glanda 'edulosuprarenala; B!.secreBia e#cesi$D de catecola'ine duce la hipertensiune; C. frec$enBa cardiacD se reduce su& acBiunea catecola'inelor circulante;

!.secreBia crescutD de catecola'ine sti'uleazD hipofiza; !. catecola'inele sunt secretate de cDtre corticosuprarenalD; 111. ApreciaBi care din afir'aBiile de 'ai <os sunt corecte: G-*.* A. o#itocina sti'uleazD sinteza de lapte Fn glandele 'a'are; B!.scDderea )A duce la creCterea e#cesi$D a diurezei; C!.atEt o#itocina+ cEt Ci )A + se secretD ca rDspuns la refle#ele neuroendocrine; . secreBia de o#itocinD Ci )A este reglatD de releasing hor'oni hipotala'ici; !!.)A acBioneazD prin fi#area pe receptori 'e'&ranari 4" din celulele tu&ulare+ din tu&ii colectori; 11". ApreciaBi care din afir'aBiile de 'ai <os sunt corecte: G-*18 A. corticosuprarenalele secretD hor'oni peptidici Ci steroizi; B!.consecuti$ hipofizecto'iei anterioare are loc atrofia corticosuprarenalei; C. aldosteronul poate inter$eni Fn reglarea calce'iei Ci 'agnezie'iei; !.secreBia de cortizol atinge $alori 'a#i'e Fn <urul orei , a.'.; !!.cortizolul este un hor'on hiperglice'iant; 11(. ApreciaBi care din afir'aBiile de 'ai <os sunt corecte: G-*.%; G-*1( A. hor'onii tiroideni sunt esenBiali pentru dez$oltarea Ci 'aturizarea ti'purie a 6:C; B. 7( Ci 74 sti'uleazD secreBia de 7;); C!.persoanele cu hipotiroidis' au un 'eta&olis' &azal scDzut; . un plus de ,* cG'in sugereazD diagnosticul de tireoto#icozD; !!.cea 'ai 'are parte a iodului din organis' este prezent Fn glanda tiroidD+ unde este Fncorporat Fn tireoglo&ulinD; 114. ApreciaBi care din afir'aBiile de 'ai <os sunt corecte: G-*18; G-*.(; G-*.9 A!.cortizolul are efecte i'unosupresoare Ci antiinfla'atoare; B. cortizoluul deter'inD scDderea 'o&ilizDrii de a'inoacizi; C!.hor'onii tiroideni produc creCterea consu'ului de 0" Ci a ratei 'eta&olis'ului; !.creCterea ni$elului de a'inoacizi plas'atici deter'inD creCterea ratei de 67). !. cortizolul deter'inD scDderea lipolizei; 11*. ;eferitor la 'etao&olis'ul glucozei: G-*"8 A. gluconeogeneza este for'area glucozei din glicogen; B!.glucogenoliza Ci glucogenoza sunt funcBii hepatice; C!.glucoza poate fi depozitatD ca glicogen sau lipide; !.gluconeogeneza este sti'ulatD Fn condiBii de hipoglice'ie; !. glucogeneza este sti'ulatD+ dacD rezer$ele celulare de A7- scad; 11,. -recizaBi rDspunsurile corecte: G-*4% A. erecBia este un refle# si'patic; B!.erectia apare la pDtrunderea sEngelui Fn Besutul erectil penian; C!.Fn cursul e<aculDrii+ sper'a se a'estecD cu secreBia prostaticD Ci a $eziculelor se'inale; . fertilizarea nor'alD are loc Fn uter; !. fertilizarea poate a$ea loc Ci dupD ( zile de la o$ulaBie; 11%. )or'onii hipofizari+ pentru care se cunosc hor'oni inhi&itori 1inhi&ine2+ sunt: A!.67); G-*.. B. AC7); C. gonadotropinele; !.prolactina; !. tireotropina; 118. Au acti$itate lipoliticD ur'Dtorii hor'oni: G-*19; G-*"8 A!.glucagonul; B!.adrenalina; C. insulina; !.cortizolul; !. toate raspunsurile corecte; 119. =nsulina produce ur'Dtoarele efecte: G-*"4 A. utilizarea crescutD a glucozei Fn Besutul adipos Ci 'uCchii scheletici; B. lipoliza crescutD; C!.hiperpolarizarea celularD; !.gluconeogenezD scDzutD; !!.cetogenezD scDzutD; 1".. )or'onul tiroidian cel 'ai acti$ Fn circulaBie este su& for'D de: A!.triiodotironinD; B. tiro#inD; C. tireoglo&ulinD; G-*.%

. tirotropinD; !. factor sti'ulator tiroidian cu acBiune prelungitD 1867A-2; 1"1. )ipotala'usul poate cauza eli&erarea de )A + ca rDspuns la ur'Dtorii sti'uli: A!.deshidratare; B!.he'oragie se$erD; C. scDderea os'olaritDBii sanguine; !.durere+ stress chirurgical; !. toate raspunsurile corecte; 1"". 0#itocina este un hor'on cu ur'Dtoarele efecte: A!.contracBia 'io'etrului uterin; B. lactogeneza; C!.e<ecBia laptelui; . pregDtirea glandei 'a'are pentru secreBia lactatD; !!.contracBia celuleleor 'ioepiteliale din glandele 'a'are; 1"(. 6ecreBia de AC7): A. este scDzutD Fn condiBii de stress; B. este inhi&atD de durere; C!.este sti'ulatD de stress; !.este sti'ulatD de hipoglice'ie; !!.inter$ine Fn pig'entarea pielii Fn e#ces; C G-*., G-*.*

1"4. :eurofizinele = Ci ==: G-*.* A. sunt neuro'odulatori; B. sunt proteine de transport ale hor'onilor neurohipofizei Fn circulaBia siste'icD; C!.sunt pDrBi ale 'oleculelor precursoare de )A Ci respecti$ 0H 1o#itocina2; . sunt prezente Fn siste'ul port hipotala'ohipofizar; !. sunt eli&erate din lo&ul posterior al hipofizei+ dupD sti'ulare+ odatD cu hor'onii; 1"*. Glucagonul: G-*"8 A. este secretat Ci de celulele G din 'ucoasa antrului piloric; B!.scade glicogeneza hepaticD; C. inhi&D secreBia de insulinD; . sti'uleazD a&sor&Bia intestinalD a glucozei; !!.creCte glucogenoliza hepaticD; 1",. AlegeBi co'&inaBia corectD hor'on-efect Fn ur'Dtoarele cupluri: A. 67)1so'atotropina2 I &ilanB azotat negati$; B. insulina - efect cata&olizant lipidic; C!.cortizol I hiperglice'ie+ !.tiro#ina I efect inotrop Ci cronotrop poziti$; !. inhi&inD I inacti$area testosteronului; 1"%. )or'onul paratiroidian deter'inD: A. creCterea depozitelor 'inerale osoase; B!.cresterea cantitDBii de calciu Fn singe; C!.scaderea rea&sor&Biei tu&ulare a fosfaBilor+ !.scade rea&sor&tia tu&ulara a calciuui; !. nici unul din efectele 'enBionate; G-*(9 G-*1.;G-*18

1"8. )ipersecreBia de 67) 1so'atotropina2 la adult poate duce la: A!.acro'egalie+ B. hipoglice'ie; C. inhi&itia transportului a'inoacizilor; . sti'ularea for'arii ureei; !!.atrofia gonadelor; 1"9.Jr'Dtorii factori cresc secreBia de insulinD cu e#cepBia: A.a'inoacizilor argininei si lizinei; B.hiperglice'iei; C.sti'ulDrii $agale; . 67) 1so'atotropina2+ AC7) 1adenocorticotropina2; !!.catecola'inelor; 1(.. 6ecreBia de hor'on antidiuretic este sti'ulatD Fn caz de: A. scDdere a os'olaritDBii plas'ei; B. e#punere la frig; C. hiperhidratare;

G-*.*

G-*"%

G-*.*

. hipoos'olaritate; !!.hiperos'olaritate; 1(1. Calcitonina are ur'Dtoarele efecte cu e#cepBia unuia: G-*(9 A. scade calce'ia; B. scade fosfate'ia; C. inhi&D acti$itatea osteo&lastelor; !.inhi&D acti$itatea osteoclastelor; !. acBioneazD prin inter'ediul unui receptor 'e'&ranar specific Ci a A/-c; 1(". )or'onii tiroideni: G-*1. A. inhi&D acBiunea so'atotropinei de dez$oltare a cartila<elor de creCtere; B. inhi&D -receptorii adrenergici; C. inhi&D lipoproteinlipaza; !.deter'ina scaderea concentratiei plas'atice de colesterol+ fosfolipide si trigliceride; !. cresc concentraBia plas'aticD a colesterolului; 1((. Adrenalina este un agent hiperglice'iant prin: A!.sti'ularea secreBiei de glucagon; B. sti'ularea secreBiei de insulinD; C!.sti'ularea glicogenolizei hepatice Ci 'usculare; !.inhi&area secreBiei de insulinD; !. inhi&area secreBiei de cortizol; 1(4. Glucagonul deter'inD: G-*"8 A!.gluconeogeneza hepaticD; B!.glicogenoliza hepaticD; C!.cetogenezD hepaticD; . glicogenoliza 'uscularD; !. lipogenezD Fn Besutul adipos; 1(*. Jr'Dtorii hor'oni au acBiune hiperglice'iantD+ in afara de : A. glucagonul; B. 67)-ul; C. cortizolul; !.noradrenalina; !. adrenalina; B-"98 B-"9%

1(,. 7iro#ina fiziologica acti$D se gDseCte Fn una din ur'Dtoarele for'e: A. legatD de al&u'inD; B. legatD de preal&u'inD+ C. legatD la oglo&ulinD; . ca o glucoronidD; !!.nelegatD+ li&erD; 1(%. Adrenalina: B-"9% A!. se secretD Fn cantitDBi crescute Fn cursul stDrilor neo&iCnuite de an#ietate Ci tensiune; B!. are efecte 'eta&olice de tip ergotrop+ de 1. ori 'ai puternice ca noradrenalina; C!. acBioneazD pe receptori Ci adrenergeci; . sti'uleazD sinteza de glicogen Fn ficat; !. toate raspunsurile corecte; 1(8. -rogesteronul:G-**% A!.este secretat de corpul gal&en; B!.este secretat de placentD Fn toate tri'estrele de sarcinD; C!.este scDzut Fn ti'pul 'enstruaBiilor; . prezintD ni$ele constante dupD i'plantare; !. prezintD ni$ele scDzute dupD o$ulaBie; 1(9. !strogenii pot a$ea ur'Dtoarele efecte la fe'ei: G-**, A!.faciliteazD creCterea foliculilor o$arieni; B!.cauzeazD 'odificDri ciclice la ni$elul $aginului Ci endo'etrului; C. pot produce proliferarea glandularD a sEnilor; !.pot produce proliferarea ductalD la ni$elul sEnilor; !. toate raspunsurile corecte. 14.. Boala Addison 1insuficienBa corticosuprarenalD glo&alD2 este asociatD cu: A!.hiperglice'ie Ci sensi&ilitate crescutD la insulinD; B.hipoglice'ie; C. secreBie scDzutD de AC7);

G-*.8

G-*"1

!.hiper?alie'ie; !!.hiperpig'entare; 141. GuCa ende'icD este caraczterizatD prin: G-*1( A. hipotiroidis' profund cu 'i#ede' generalizat; B. tireoto#icozD 1&oala Basedo9-Gra$es2; C. a&senBa congenitalD a 76); . e#oftal'ie la apro#i'ati$ <u'Dtate din cei cu guCD ende'icD+ !!.hipertrofia tiroidei Ci hipersecreBia de coloid; 14". A&senBa congenitalD a tiroidei 1agenzia tiroidianD2 se asociazD cu: A!.'aturizarea FntErziatD a scheletului; B. ni$ele ridicate ale hor'onului de creCtere+ Fn sEnge; C. ni$ele ridicate ale tirotropinei 176) Fn sEnge2; . ni$ele ridicate ale iodurilor anorganice+ Fn sEnge; !!.piticis' asi'etric; 14(. 0 secreBie e#cesi$D de tiro#inD produce: A. cresterea 'asei corpului; B!.refle#e 'iotatice rapide+ tahicardie Ci tahipnee; C. so'nolenBD Ci toleranBD crescutD la cDldurD; !.piele caldD Ci u'edD; !!.hipercata&olis' proteic Ci &ilanB azotat negati$; G-*1" G-*14

144. -acienBii cu &oala Basedo9-Gra$es: G-*1" A. prezintD in$aria&il e#oftal'ie; B. prezintD cEte$a adeno'e hipersecretoare autono'e ale tiroidei; C. au o hipersecreBie profundD de 76) de cDtre glanda hipofizD anterioarD; !.prezintD adesea i'unoglo&uline 1Fn proporBie de *.-8.K2 sti'ulatoare ale tiroidei+ dintre care face parte Ci =gG; !!.prezintD o creCtere a 'eta&olis'ului &azal+ uneori pEnD la 1..K; 14*. Lona glo'erularD adrenalD: G-*1* A. este cea 'ai internD; B. reacBioneazD puternic la AC7) 1adenocprticotropina2; C!.este sursa pri'arD de 'ineralocorticoizi reprezentaBi de aldosteron; !.reprezintD 1.K din $olu'ul glandei; !!. afectata Fn &oala Addison; 14,. 6ecreBia de cortizol: G-*19 A!.prezintD oscilaBii periodice pe parcursul celor "4 ore 1rit' circadian2; B. rDspunde unifor' la o dozD fi#D de AC7); C. se produce doar ca rDspuns la sti'ularea cu AC7); !.creCte ca rDspuns la ni$elele crescute de transcortinD; !. este inhi&atD de aldosteron; 14%. 6ecreBia de aldosteron este sti'ulatD de: A!.AC7)+ prin 'esagerul secund A/-c; B. hipo?alce'ie; C!.angiotensinD ==; . hipernatrie'ie; !. factorul natriuretic atrial; G-*1%

148. Calcitonina: G-*(8 A!.este secretatD Fn cantitDBi crescute la pacienBii cu carcino' 'edular al tiroidei; B. creste concentratia sanguiuna a ionilor de Ca; C!.are 'ai puBini a'inoacizi decEt parathor'onul 1este un polipeptid 'ai scurt2; . se Ctie cD secreBia sa este inhi&atD prin ad'inistrarea de pentagastrin; !!.are ca sti'ul declansator hipercalce'ia; 149. Ce acBiune are calcitoninaM G-*(9 A!.hipofosfate'ie; B!.hipocalce'ie; C!.natriurezD; . efecte pro'pte pe ter'en lung+ pentru reglarea calcie'iei; !. hipercalce'ie; 1*.. Glucocorticoizii sunt: G-*1% A. hor'oni de zona reticularD a corticosuprarenalei; B. hor'oni steroizi tip C19; C!.hor'oni steroizi tip C"1;

. reprezentaBi prin aldosteron; !!.reprezentaBi prin cortizol Ci corticosteron; 1*1. Ce efecte are aldosteronul la ni$el renalM G-*1, A!.deter'inD creCterea rea&sor&Biei tu&ulare de :a Ci hiponatriurie; B!.acBioneazD la ni$elul tu&ului contor distal Ci tu&ului colector; C. acBioneazD asupra tu&ului contor pro#i'al; !.conser$D :a Fn lichidul e#tracelular; !. deter'inD rea&sor&Bia de apD Fn cantitDBi echi$alente cu :a; 1*". 6ecretia so'atotropului este controlata de : G-*.( A. starea nutritionala; B!.ni$elul proteinelor celulare; C!.hor'onul hipotala'usului de eli&erare; !.ni$elul de glucoza in singe; !. nici unul din ele;