Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Deoseb dintre sistem fisc si contab in RM si asemanar: consta in faptul ca indicatorii contabili se calculeaza conform regulilor contabile,iar indicatorii fiscali conform cadrului fiscal deoarece aceste reguli sint diferite ,se obtin indicatori si rezultate diferite,dar pt aceasta nu este necesar tinerea unei evidente paralele in RM pt calcularea indicatorilor fiscali servesc indicatori contabili care sunt ajustati si corectati,asemanarile-ambele sisteme sunt elaborate in concordant cu normele intrenationale si isi indeplinesc sarcinile puse in fata lor. 2.Definitia si calcularea venitului contabilVenitul contabil- profitul pina la impozitare, determinat conform cerintelor SNC si principiilor de baza a contab,calculate si reflectat in raportul de profit si pierderi. Vc=venituri-c elt.3.Definiti si clasificati diferentele temporare!iferentele temporare-apar cind in perioada de ges in care unele articole de c elt si venituri,incluse in venitul contabil si reflectate in R"",nu coincide cu perioada in care aceste articole sunt recunoscute de legislatia fiscal pt determinarea venitului impozabil.Dif.temporare impozabile aferente veniturilor-sumele veniturilor care in contab financiara sunt constatate in per de gestiune curenta,iar in scopuri de impozitare se recunos in perioadele de gestiune viiitoare.!if temporare impozabile afer chelt.-sunte egale cu suma depasirii c elt constatate in contab financiara in perioada de gestiune curenta.5.Cum se deduc cheltuielile de dele are si cele de reprezentare.c elt de delegare si cele de reprezentanta sunt limitate fiscal.C let de deplasare include c elt de calatorie,c elt privind cazarea, diurna,altele#acestec let se limiteaza in functie de localitatea de delegare,functia indeplinita,scopul si caracterul deplasarii.$ceste c elt trebuiesc justificare prin do%umnete confirmative& facturi,bilete,bonuri de plata,etc.C let de reprezentatnta-marimea limita a acestor c elt se determina in 'din suma&venitul din vinzarea marfurilor(.)'#alte venituri *'.!.Cauzele aparentei diferentelor aferente cheltuielilor in contabilitatea financiara si sistemul fiscal &incoincidenta perioadei de gestiune in care este constatata c elt#+imitarea sumei c elt constatate in scopul impozitarii#-divergenta metodelor de calcul si evaluare a c elt#-componenta si structura c elt nedeductibile fiscal.".Care sunt si cum apar diferentele temporare impozabile- Diferente temporare apar cind unele posture de c elt,venituri incluse in venit contabil si in raport de "" nu coincide cu perioada in care aceste posture sunt recunoscute de legislatia fiscal. Diferente temporare impozabile ma#oreaza venitul impozabil al perioadelor de gestiune viitoare. $ferente veniturilor-sume veniturilor constatate in pereoada de gestiune curenta pentru C- si in per de gestiune viitoare in Scop -isc. $fer C elt- suma depasirii c elt constatate p,u scop fiscal asupra celor constatate in perioade de gestiune curenta in C-.$.Cum se calculeaza si se contabilizeaza Datoriile %minateCalcularea datoriei am.nate !ebit /0* 1C eltuieli 2economii3 privind impozitul pe venit4 Credit 56) 1!atorii am.nate privind impozitul pe venit4 contabilizarea 7n contul de pasiv 56) 1!atorii am.nate privind impozitul pe venit4 . 8n creditul acestui cont se reflect9 datoria privind impozitul pe venit ce urmeaz9 a fi pl9tit9 7n perioadele de gestiune viitoare, iar 7n debitul contului - anularea datoriei am.nate.&.'a(a-impozit sunt plati efectuate bugetului de catre contribuabili, persoane fizice si juridice cu ocazia si in legatura cu prestarea unui serviciu public.1).*umiti pierderea neacoperita si mentionati unde apare aceasta pierdere: se determina in R"" dupa inc eerea contului /0*,,C el privind :M v4,ea se determina la contul 0)*,,Rez financiar tot4, prin inc eerea la contul 000,," net2pierderea neacoperita3 al per de gestiune4 pe rd *)( 1" net2pierdere neacoperita3.11 modul de cal si contabilizarea activului aminat-reperezinta sum aim pe venit care urmeaza sa fie recuperate ; in per de gestiune ulterioare in legatura cu&reversarea dif temporare deductibile, reportarea pe per viitoare a pierderilor fiscal nereclamate,el e determinat de cota impozitului pe v. la data intocmirii <C si marimea dif temporare deductibile.%c aminat privind +m,-dif temporara ded=cota :mV#"t contabilizare e destinat contul de active *0),,$ctive aminate privind :mV4,!>-e?istenta si cal ac aminate privind :MV,C> anularea acestora,soldul debitor reprezinta suma ac aminate privind :M Vla finele per de gestiune. 12def pierderea cntabila-se determina in cont prin inc iderea conturilor cl a V:,,venituri4si V::,,c el.4cu e?ceptia contului /0*,,c el privind :mV4,in R"" pe rd ,,prifitul 2per.3 per de gestiune pina la impozitare. 13.Care sunt deosebirile dintre sistemul fiscal si cel contabil conform urmatoarelor criterii: sarcini de baza.utilizatorii de informatii.componenta rapoartelor:n sistemul fiscal sunt declaratiile fiscal, rapoarte pe tipuri de impozite,fise personale, note de informare,carti pt evident conturilor personale,/is cont.-<C,R"",Rap privind flu?ul M<,Rap privind miscarea cap. propriu,ane?ele,nota e?plicative.sarcini de baza-contab-inregistarea cronologica si sistemetica prelucrerea si pastrarea inf cu privire la sit patrimoniului#controlul operatiunilor patrimoniale effectuate procedeelor de prelucrare utlilizare si al e?actitatii datelor contabile#furnizarea inf

necesare pt determinarea patrimonilui national,si intocmirea darii de seama finan pe anasamblul economiei nationale.fiscal-colectarea reflectarea si prelucrarea sistematica a inf privind dat fiscal ale;#administarea verificare si controlul corectitudinii cal si transferurilor catre bugetul de stat, perezetarea inf privind soldul creantelor sau dat fiscale a ag.ec. in vederea asigurarii resurselor necesare la buget.utilizatorii de inf-cotab-interni-administratia economistii si contabilii#e?terni-fondatorii,clientii,furnizorii,bancile comerciale, organelle fiscal,mass-medie,comp de audit,firmele de asigurare, org de statistica.etc.fisc-org fiscal, institutiile financiar-creditare,org de stat de control.10.Care este deosebirea intre impozite si ta(e1 - in cazul impozitului lipseste total obligatia prestarii unui serviciu direct si imediat din partea statului, situatia fiind inversa in ce priveste ta?ele#- cuantumul lor se determina diferit, la impozit @ in principal in functie de baza impozitata, iar marimea ta?ei este influentata in general de natura serviciului prestat#- termenele de plata sunt stabilite la date fi?e pentru impozite, iar la ta?e in momentul solicitarii sau dupa efectuarea prestatiei serviciilor.15.Definiti metoda de casa2metoda contabilitatii de an an#amente si metoda procenta#ului indeplinit&Metoda de casa reprezinta constatarea veniturile si c elt la momentul platii si incasarii banilor.Contab. de an a#amente presupune baza de contabilizare, conform careia elementele contabile sint recunoscute pe masura aparitiei acestora, indifferent de momentul incasarii,platii M< sau compesarii sub o alta forma. Metoda procenta#ului 3ndeplinit se foloseAte la evidenBa venitului, deducerilor, trecerilor 7n cont Ai altor operaBiuni care Bin de contracte 2acorduri3 7nc eiate pe termen lung. 1!.Definiti notiunile de diferente permanente si e(emplificati practic:!if perm apar in cazul in care unele articole de venituri sau c luate in calculul venitului 2pierderii3 contabil conform snc,nu se constata sau se limiteaza de codul fiscal. !iferentele permanente influienteaza numai asupra Vi si rap financiare ale per de gest curente, fara a avea un impact asupra perioadelor de gest viitore. C?& DVS nu se impoziteaza in anul curent. 1".4(plicati modul de calculare si contabilizarea impozitului pe venit din salariu:Erice agent ec care angajeaza si plateste angajatilor salariu,inclusiv facilitate si prime, este obligat sa retina impozit pe venit.Cl se retine din suma totala a veniturilor calculate si indreptate spre ac itare care includ&salarii, prime,recompese, indemnizatii,comisioane,ajutoare material si alte ac itari in folosul angajatului cu e?ceptia veniturilor neimpozabile2indemnizatii de asigurare sociala,pensii compensatii etc3. "entru a calcula salariu si a retine impozitul pe venit se utilizeaza fisa personala de evident a veniturilor sub forma de salariu si alte plati. Calculul se face conform metodei cumulative, in fiecare luna indifferent daca a fost sau nu ac itat venitul. :n aceasta fisa se inregistreaza toate veniturile obtinute in folosul angajatului. %cordarea scutirilor56-&12)2pt pers. intret.2)0)2 scut.an ma#ora 135!)7 si calcularea impozitului se face anual. -ormula de calcul a retinerii impoz pe venit din salariu&!t )0* Ct )05. +a acordarea scutirilor angajatul trebuie sa prezinte o cerere privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit retinut din salariu, cu actele necesare,nu mai tirziu de data inceperii lucrului in calitate de angajat. 1$.8aza normativa in sistem fiscal&+egea privind bazele sistemului fiscal, Codul fiscal, +egea buget pe anul respective, Regulamente, instructiuni, scrisori ale M-.1&./umele impozitului pe venit achitate 3n avans se reflect9 3n decursul anului ca c eltuieli privind impozitul pe venit 7n corespondenB9 cu contul )0) F>a?a pe valoarea ad9ugat9 Ai
accize de 7ncasatG. +a sf anului de gest dup9 determ efectiv9 a c eltuielilor privind imp pe venit sumele reflectate 7n decursul anului se anuleaz9 prin formule contabile inverse. 2)Metode de cal si cont a +m, achitat in avanas:suma :mV ac itat in avans in cursul $H&!t66) Ct)05, si !t)05 Ct 656,21/ursele de obtinere a veniturilor:v. obtinut sub forma de dobinda, provenit din ac de intreprinzator,profesionala sau din alte ac similar, de la activitatea societatiolr obtinute de catre mem societatii cof prevederilor cap I,platile pe munca efecutata si serv prestate, ven din c irie, cresterea de cpa definitiva, v. aferent provizioanelor neutilizate, sub forma de dobinda, roJaltJ cu e?cep celor c itate in avans, anuitatile, donatiile de stat,primele si permiile ce nu sint stipulate ca neimp in legile prin care se stabilesc aceste parti,sumele obtinute de pe urma acordului de neangajare in ca de concurenta,,alte ven care nu au fost specializate la literele mentionate,21enumerati cauzele aparitiei diferentelor afernte veniturilor in C: /op+m:incoincidenta per de gestiune in care e constatat venitul,deosebire dintre met de calcul si masurare a veniturilor,componenta si structura Vimp si neimpozabile,diferite surse de obtinere a vanituriolor22 4(puneti modul de cal si cont a +m, retinut la sursa de plata sin dobinzi si revedente in folosul rezidentilor: conform art KI al Cod-isc e?ista obligatia de a retine si ac ita ca parte a impozitului a suma =cu *)' din plata dobinzilor in folosul per fizice cu e?ceptia :: si Hos>2de fermier3,:mV retinut la sursa de plata din suma dobinzii si revedentelor se reflecta &la beneficiar-ca crente ale bugetului& !>66) C>66K# la platitor-ca dat fata de buget&!t)0I !t)*0 C>)05,daca suma :mV retinut din suma dobinzii si rev. in cursul anului fiscal depaseste suma :mV cal la sf anului suma depasirii se restitue ag.ec. de catre org.fisc. in urma prezentarii unei cereri si efectuarii unui control care sa confirme corectitudinea cal prin inregistrarile&!t656 Ct66)# Cauzele aparitieie pierderilor fiscale-pierderile fiscale pot fi inreg in cont in 6 variant&prima consta in ref pierderii fiscale la conturile e?trabilantiere anume I5),,"ierderi fisc nereclamate4 in desfasurare analitica pe ani de formare in scopul controlului corectitudinii utilizarii pierderii in fiecare an.ea nu se reflecta in cont financiara, fiind calculata numai in !eclaratia cu privire la :mV a persoanei ce practica ac. de intreprinzator.$ 6 da posibilitate de a considera pierderea fiscala drept diferenta temporara deductibila, pe baza caruia se cal activul aminat privind :mV si se reflecta prin formula&!>*0) Ct/0*, nu este reportata pe perioadele de gestiune ulterioare ci de la suma ei se determina :mV si se constata drept creanta privind :mV care se ref&!>66) Ct/0*

Dt 531 Ct 530 Calculul si retinerea impozitului pe venit din platile salariale conf.fisei personale a angajatuluiDt "31 Ct 535

Calc.impozitului pe venit in rate 2trimestrial3Dt "31 Ct 025 Refl. datoriilor aminate privind impozitul pe venit la finele anului de Dt 225 Ct 530-refl sumei devidendelor calc. din impoz pe ven in avans Dt 135 Ct "31 @ Recalcularea activului am7nat privind impozitul pe venit aferent perioadelor precedenteDt "31 Ct 135- $nularea activului am7nat privind impozitul pe venit aferent perioadelor precedenteDt 530 Ct 225>recerea in cont a imp.pe venit ac itat in avansDt "31 Ct 530 -Calc.imp.pe venit efectiv obtinul la sf.anuluiDt 025 Ct "31- $nularea datoriei am7nate privind impozitul pe venit aferent perioadelor precedenteDt 535 Ct "31-Stornarea calcului imp.pe venit in rateDt225 Ct"31 - impoz pe venit ca rezultat al revers9rii diferenBei temporare deductibile 7n cazul obBinerii pierderii fiscaleDt 025 Ct"31-anularea dat aminate privind :mV# Dt225 ,t0251-S-a calculat impozitul pe venit trimestrial luind ca baza impozitul pe venit din anul precedent !/0* C535 2-Retinerea )2/3' impozitul de la sursa de plata la beneficiar2total suma serviciilor cu >V$ *6(((3 !t )0I C)05.* 3-Se reflecta suma impozitului pe venit retinut la plata dividendelor in avans2suma dividendelor spre plata K((( lei3 !t 66) Ct )05 0-Reflectarea sumei dividendelor calculate in avans!005 C53" 5-/a calculate impozitul pe venit retinut din salariu !t )0* Ct )05 !-sumei impozitului pe venit retinut din suma dividendelor intermediare !)05.* C66) "-sa ref dat aminata privint :mV-!t/0*, Ct56) "-trecerea veniturilor acumulate la rezultatul financiar total la sf anului de gestiune !t cl L, Ct0)*, reflectarea sumai impozitului pe venit retinut la sursa de plata din suma dobinzii si roJaltJ-la beneficiar-!t66) Ct66K,la platitor!t)0I !t)*0 si Ct)05 , $-trecerea la dimunuari a c eltuielilor fata de buget la finele anului de gestiune la sumele impozitului pe venit retinut !>)05 C>66),. &- se ref calculare dat curente privind :mV-!t/0* Ct)05,1)-maj dat fiscal privind :mV la coercatrea rez anilor precedent nconstatate in $H- 11-ref :mV in marime de )' retinut de catre furnizorul de servicii- !t)6* Ct)05 12-ref profitului net al ag- !t0)* Ct000,13-se ref dat aminata privin :mV-!t/0* Ct56) 10-inregistrarea sumei reducerii ac aminat privind :mV in cazul mics cotei :mV-!t/0* Ct*0)15- "lata :mV prin intermediul tit de avans-!t)05 Ct66),1!-cal sumei dat aminate privind :mVin cazul mic cotei imp e venit-!t56) Ct)05,

S-ar putea să vă placă și