Sunteți pe pagina 1din 35

FISA URMARIRE CONTRACT

1. CONTRACT NR. DIN 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

5% din val contr. fr TVA _

depozit 0,5%, apoi reineri succesive

Nr. crt

Predare amplasament sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul )

Situatie de lucrari

Factura

Referat

Ordonantare

Valoare

Semnaturi

nr.

data

valoare ( fara tva )

valoare ( TVA inclus )

nr.

data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 Contract Subsecvent 96/1 din 18.06 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) Lucrri n domeniul energetic 3. OBIECTUL Instalaii energetice sau adiacente ce in de ad 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 200000 5. CONTRACTANT S.C. INSTAGRUP S.R.L. 6. DURATA CONTRACTULUI 12 luni 7.PERIOADA DE GARANTIE 12 luni 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 8403,36 5% din val contr. fr TVA 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) _ 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 20 din 18.05.2010 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Nr.

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere crt a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

Referat

nr.

data

valoare ( fara tva )

valoare ( TVA inclus )

nr.

data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

72609,49 25147,45 80142,7 22100,05

DA DA DA DA

319 601 603 615

31.08.2009 31.03.2010 31.03.2010 30.04.2010

61016,38 21132,31 67346,84 18571,47

72609,49 25147,45 80142,74 22100,05

521 172 171 217

04.09.2009 12.04.2010 12.04.2010 10.05.2010

t Subsecvent 96/1 din 18.06.2009 ucrri n domeniul energetic e sau adiacente ce in de administraia local 200000 S.C. INSTAGRUP S.R.L. 12 luni 12 luni depozit 0,5%, apoi reineri succesive _ 20 din 18.05.2010

Referat

Ordonantare

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

72609,49 25147,45 80142,74 22100,05

3050,82 1056,62 3367,34 928,57

11.09.2009 20.04.2010 20.04.2010 18.05.2010

69558,67 24090,83 76775,4 21171,48

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 Contract Subsecvent 96/2 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) Servicii de mentenan a sist. de iluminat pub 3. OBIECTUL Sistemul de iluminat public de pe 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 1200000 5. CONTRACTANT S.C. INSTAGRUP 6. DURATA CONTRACTULUI 12 luni 7.PERIOADA DE GARANTIE 12 luni 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 5042,01 5% din val contr. fr TVA 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) _ 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 24 din 09.08.20 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( fara tva )

valoare ( TVA inclus )

nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7177,27 108457,22 8436,40 101610,53 224208,79 177853,45 217497,63 238301,71 116452,73

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

316 317 318 539 554 574 605 627 682

31.07.2009 31.08.2009 31.08.2009 30.10.2009 14.12.2009 28.01.2010 31.03.2010 31.05.2010 31.08.2010

6031,32 91140,52 7089,41 85387,00 188410,75 149456,68 182771,12 200253,54 93913,49

7177,27 108457,22 8436,40 101610,53 224208,79 177853,45 217497,63 238301,71 116452,73

520 522 523 665 720 57 175 259 408

Contract Subsecvent 96/2 din 29.07.2009 mentenan a sist. de iluminat public i alte servicii de iluminat public Sistemul de iluminat public de pe raza mun. Tg.-Mure 1200000 S.C. INSTAGRUP S.R.L. 12 luni 12 luni 5% din val contr. fr TVA depozit 0,5%, apoi reineri succesive _ 24 din 09.08.2010

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

26.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 10.11.2009 15.12.2009 15.02.2010 13.04.2010 04.06.2010 06.09.2010

7177,27 108457,22 8436,40 101610,53 224208,79 177853,45 217497,63 238301,71 116452,73

301,56 4557,08 354,47 4269,35 9420,54 7472,83 9138,56 10012,68 4695,67

02.09.2009 11.09.2009 03.02.2010 16.11.2009 21.12.2009 23.02.2010 20.04.2010 14.06.2010 13.09.2010

6875,71 103900,19 8081,93 4269,35 241788,25 170380,62 208359,07 228289,03 111757,06

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 Contract Subsecvent 96/3 din 04.08. 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) Reabilitare a sistemului de iluminat public 3. OBIECTUL Sistemul de iluminat public de pe raza mun. Tg.-M 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 201.635,31 5. CONTRACTANT S.C. INSTAGRUP S.R.L. 6. DURATA CONTRACTULUI 30 zile 7.PERIOADA DE GARANTIE 12 luni 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE 8 ) 472,07 5% din val contr. fr TVA 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 16 din 14.10.2009 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Nr.

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere crt a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

Referat

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

data

201.635,31 DA

321 31.08.2009 169441,44 201635,31

552 17.09.2009

ct Subsecvent 96/3 din 04.08.2009 sistemului de iluminat public - str. Sinaia t public de pe raza mun. Tg.-Mure - str. Sinaia 201.635,31 S.C. INSTAGRUP S.R.L. 30 zile 12 luni depozit 0,5%, apoi reineri succesive 16 din 14.10.2009

Referat

Ordonantare

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

201635,31 8472,07

23.09.2009 193163,24

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 Contract Subsecvent 96/4 din 2 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) Reabilitare a sistemului de iluminat public - s 3. OBIECTUL Sistemul de iluminat public de pe raza mun. T 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 230239,57 5. CONTRACTANT S.C. INSTAGRUP S.R. 6. DURATA CONTRACTULUI 1 lun 7.PERIOADA DE GARANTIE 12 luni 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE 9 ) 673,93 5% din val contr. fr TVA 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 17 din 11.11.2009 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

1 2

161059,96 DA 69179,61 DA

508 14.09.2009 135344,50 161059,96 323 24.09.2009 58134,13 69179,61

553 650

Contract Subsecvent 96/4 din 24.08.2009 tare a sistemului de iluminat public - str. Braovului, etapa I A de iluminat public de pe raza mun. Tg.-Mure - str. Braovului 230239,57 S.C. INSTAGRUP S.R.L. 1 lun 12 luni 5% din val contr. fr TVA depozit 0,5%, apoi reineri succesive 17 din 11.11.2009

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

17.09.2009 161059,96 6767,22 02.11.2009 69179,61 2906,71

23.09.2009 154292,74 11.11.2009 66272,90

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 Contract Subsecvent 96/5 din 2 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) Reabilitare a sistemului de iluminat public - st 3. OBIECTUL Sistemul de iluminat public de pe raza mun. Tg.-M 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 220295,19 5. CONTRACTANT S.C. INSTAGRUP S.R. 6. DURATA CONTRACTULUI 1 lun 7.PERIOADA DE GARANTIE 12 luni 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE )9256,1 5% din val contr. fr TVA 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 18 din 11.11.2009 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

1 2

133094,00 DA 87201,19 DA

509 14.09.2009 111843,7 322 24.09.2009 87201,19

133094,00 73278,31

554 649

Contract Subsecvent 96/5 din 24.08.2009 are a sistemului de iluminat public - str. Petru Dobra, etapa I A iluminat public de pe raza mun. Tg.-Mure - zona str. Petru Dobra 220295,19 S.C. INSTAGRUP S.R.L. 1 lun 12 luni 5% din val contr. fr TVA depozit 0,5%, apoi reineri succesive 18 din 11.11.2009

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

17.09.2009 1333094,00 5592,18 02.11.2009 73278,31 3663,92

23.09.2009 127501,82 11.11.2009 83537,27

FISA URMARIRE LUCRARE 1. CONTRACT NR. Contract Subsecvent 96/6 din 05.10.2009 Separarea iluminatului public i controlul centralizat al consumului de energie electric n iluminatul public din municipiul Tg.-Mure 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL Sistemul de iluminat public de pe raza mun. Tg.-Mure 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 1999107,77 5. CONTRACTANT S.C. INSTAGRUP S.R.L. 6. DURATA CONTRACTULUI 4 luni 7.PERIOADA DE GARANTIE 12 luni 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE 83996,00 ) 5% din val contr. fr TVA depozit 0,5%, apoi reineri succesive 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 19 din 05.03.2010 11.PV receptie final NR. Data PLATI DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

Referat

Ordonantare

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1 2 3

813054,45 DA 516645,93 DA 669401,57 DA

540 09.11.2009 683239,03 813054,45 575 28.01.2010 434156,24 516645,93 582 17.02.2010 562522,33 669401,57

660 09.11.2009 813054,45 34161,95 58 15.02.2010 516645,93 21707,81 226 13.05.2010 669401,57 28126,12

10.11.2009 778892,50 23.02.2010 494938,12 26.05.2010 641275,45

FISA URMARIRE LUCRARE

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Contract Subsecvent 9

S.C. INSTAGRUP S.R.

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Contract Subsecvent 96/

S.C. INSTAGRUP S.R.L.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Contract Subsecvent 9

S.C. INSTAGRUP S.R.

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Contract Subsecvent 96/

S.C. INSTAGRUP S.R.L.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Contract Subsecvent 9

S.C. INSTAGRUP S.R.

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Contract Subsecvent 96/

S.C. INSTAGRUP S.R.L.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Contract Subsecvent 9

S.C. INSTAGRUP S.R.

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Contract Subsecvent 96/

S.C. INSTAGRUP S.R.L.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Contract Subsecvent 9

S.C. INSTAGRUP S.R.

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Contract Subsecvent 96/

S.C. INSTAGRUP S.R.L.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Contract Subsecvent 9

S.C. INSTAGRUP S.R.

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Contract Subsecvent 96/

S.C. INSTAGRUP S.R.L.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Contract Subsecvent 9

S.C. INSTAGRUP S.R.

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Contract Subsecvent 96/

S.C. INSTAGRUP S.R.L.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Contract Subsecvent 9

S.C. INSTAGRUP S.R.

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Contract Subsecvent 96/

S.C. INSTAGRUP S.R.L.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

1. CONTRACT NR. DIN Acord Cadru nr. 96 din 17.04.2009 2. DENUMIRE ( TITULATURA DIN CONTRACT ) 3. OBIECTUL 4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Contract Subsecvent 9

S.C. INSTAGRUP S.R.

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Contract Subsecvent 96/

S.C. INSTAGRUP S.R.L.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare

4.VALOARE ( VALOARE + TVA ) 5. CONTRACTANT 6. DURATA CONTRACTULUI 7.PERIOADA DE GARANTIE 8. GBE ( VALOAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI CUM SE RETINE ) 9. ACT ADITIONAL ( NR. VALOARE SAU MODIFICARE TERMEN ) 10. PVR ( unde este cazul ) NR. Data 11.PV receptie final NR. Data PLATI

Nr. crt

Predare Situatie de lucrari amplasamen t sau ordin de incepere a lucrarilor (daca este cazul ) Valoare Semnaturi

Factura

nr.

data

valoare ( TVA inclus ( fara tva ) )

valoare

nr.

Referat

Ordonantare

data

valoare ( cu TVA inclus )

retinere GBE

data

valoare