Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1

f.103 (fata)
Beneficiar: ....................................
Adresa :........................................

Borderou nr.........
de recomandate cu AR prezentate la
oficiul postal ..............................
in ziua....... Luna.........anul..............

BORDEROU
Pentru trimiteri de corespondenta cu
serviciul suplimentar "RECOMANDAT"
prezentate in serie
Nr. Denumirea sau numele complet
crt.
al destinatarului

Destinatia

Servicii
Greutate
suplimentare

Tarife (scutit de
TVA fara drept
de deducere)
lei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
6

Tarife cu TVA
inclus
lei

Nr. Prezentare

Obs.

B
7

Anexa 1
f.103 (verso)
Nr.
crt.

Denumirea sau numele complet al


destinatarului

Destinatia

Tarife (scutit de
TVA fara drept de
Servicii
Greutate
suplimentare
lei
4

B
6

Tarife cu TVA
inclus
lei

Nr. Prezentare

Obs.

B
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Conducerea unitatii,
Primit .........................................................................recomandate
Stampila beneficiarului

(total in cifre si litere)

de la nr................................. la nr.....................................
(primul si ultimul numar de prezentare)

Salariat postal.................................................................................
Stampila cu data prezentarii

(numele si prenumele,semnatura)