Sunteți pe pagina 1din 278

UN CURS IN MIRACOLE A COURSE IN MIRACLES de Kenneth Wapnick CUM A APRUT - CE ESTE - CE SPUNE I: CUM A APRUT UN CURS N MIRACOLE a nceput

cu decizia sp ntan! a d i a"eni de a se uni pent#u #ea$iza#ea unui %e$ c "un& Nu a#e i"p #tan%! cine sunt ei' i"p #tant este d a# (aptu$ c! ce$e ce u#"eaz! de" nst#eaz! c! t ate $uc#u#i$e sunt p si)i$e "p#eun! cu *u"nezeu& Cei d i e#au #ice a$tce+a' nu"ai c#edinci ,i nu& Re$a%ii$e dint#e ei e#au di(ici$e ,i de "u$te #i chia# nc #date' (iind p#e cupa%i de accepta#ea $ # pe#s na$! ,i p# (esi na$!' p#ecu" ,i de statutu$ $ # pe#s na$ ,i p# (esi na$& n -ene#a$' ei in+estise#! c nside#a)i$ n +a$ #i $u"e,ti& .ie%i$e $ # e#au depa#te de a (i n ac #d cu ceea ce sus%ine CURSUL& Iat! cu" se desc#ie pe sine cea ca#e a #eceptat "ate#ia$u$/ 01sih $ -' peda- -' c nse#+at a#e n te #ie ,i ateist! n p# )$e"a c#edin%ei' a+ea" p zi%ie p#esti-i as! ,i na$t acade"ic!& 2i atunci s3a nt4"p$at ce+a ce a dec$an,at un $an% de e+eni"ente $a ca#e nu "3a, (i a,teptat nici dat!&&& C nduc!t #u$ depa#ta"entu$ui "eu &&& a anun%at pe nea,teptate c! s3a s!tu#at de accese$e de (u#ie ,i a-#esi+itate #e($ectate n atitudini$e n ast#e ,i a c nc$uzi nat c! 0t#e)uie s! e5iste a$t! ca$e0& Ca $a un se"n' a" ( st de ac #d s!3$ a6ut s! -!seasc!& Se pa#e c! acest cu#s este cea$a$t! ca$e& 0 *e,i inten%ia $ # e#a se#i as!' au nt4"pinat "a#i di(icu$t!%i n p #ni#ea a+entu#ii $ # c "une& *a# ei i d!duse#! S(4ntu$ui Spi#it ace$ 0pic de )un!+ in%!0 ca#e' a,a cu" +a e+iden%ia CURSUL nsu,i ia# ,i ia#' este su(icient pent#u a3I da Lui p si)i$itatea s!

( $ seasc! #ice situa%ie pent#u sc pu#i$e Sa$e ,i s!3I c n(e#e pute#ea Sa& S! c ntinu!" #e$ata#ea $a pe#s ana nt4i/ 0Sc#isu$ n sine a ( st p#ecedat de t#ei $uni ui"it a#e' ti"p n ca#e p#ietenu$ "eu "i3a su-e#at s!3"i n tez +ise$e ,i desc#ie#i$e' ( a#te si") $ice' a$e i"a-ini$ # ciudate ca#e "i ap!#eau& *e,i de $a +#e"e de+enise" "ai )i,nuit! cu nep#e+!zutu$' a" ( st t tu,i ( a#te su#p#ins! c4nd a" sc#is/ 0Acesta este un cu#s n "i#ac $e&&&0 A,a "i s3a p#ezentat . cea& Ea nu sc tea nici un sunet' da# p!#ea s!3"i dea un (e$ de dicta#e inte#i a#! #apid!' pe ca#e a" c nse"nat3 nt#3un ca#net de sten -#a(ie& Sc#isu$ nu a ( st nici dat! aut "at& 1utea (i nt#e#upt #ic4nd ,i #e$uat "ai t4#ziu& M! (!cea s! "! si"t ( a#te st4n6enit!' da# nici dat! nu "i3a dat p#in -4nd' n " d se#i s' s! "! p#esc& 1!#ea s! (ie (unc%ie specia$! pe ca#e a" c nsi"%it' cu"+a' unde+a' s! ndep$inesc& Rep#ezenta ade+!#at! a+entu#! de c $a) #a#e nt#e p#ietenu$ "eu ,i "ine' ,i )un! pa#te din se"ni(ica%ia sa' sunt si-u#!' c nst! n acest $uc#u& N ta" ceea ce 0spunea0 . cea' i citea" $ui a d ua zi' ia# e$ sc#ia $a "a,in! dup! dicta#ea "ea& M! -4ndesc c! a+ea ,i e$ sa#cina $ui specia$!& 7!#! ncu#a6a#ea ,i sp#i6inu$ $ui nu a, (i ( st nici dat! n sta#e s! "i3 ndep$inesc pe a "ea& nt#e-u$ p# ces a du#at n 6u# de ,ase ani& Mai nt4i a +enit 8E98UL' ap i E9ERCI:IILE ;ILNICE 1EN8RU S8U*EN:I ,i' n (ina$' MANUALUL 1EN8RU N.<:<8ORI& Au ( st (!cute nu"ai c4te+a " di(ic!#i "in #e& 8it$u#i$e capit $e$ # ,i su)tit$u#i$e au ( st inse#ate n 8E98' ,i au ( st "ise une$e din #e(e#in%e$e pe#s na$e ca#e au ap!#ut $a nceput& A$t(e$' "ate#ia$u$ a #!"as su)stan%ia$ neschi")at0& Nu"e$e c $a) #at #i$ # $a pune#ea pe h4#tie a CURSULUI nu apa# n ca#te' de a#ece CURSUL nu p ate (i ,i nu t#e)uie s! (ie #e+endicat de cine+a& E$ nu este h!#!zit s! de+in! )aza a nc! unui cu$t& Sin-u#u$ s!u sc p este de a a#!ta ca$e pe ca#e unii a"eni + # putea s!3,i -!seasc! p# p#iu$ $ # n+!%!t # L!unt#ic&

II: CE ESTE A,a cu" i"p$ic! tit$u$' CURSUL este a$c!tuit' de $a nceput p4n! $a s(4#,it' d#ept un "i6$ c didactic& E$ c nst! din t#ei c!#%i/ un 8E98 de =>> de pa-ini' E9ERCI:IILE ;ILNICE 1EN8RU S8U*EN:I de ?@A pa-ini ,i un MANUAL 1EN8RU N.<:<8ORI' de AA de pa-ini& O#dinea n ca#e un student a# t#e)ui s! ( $ seasc! aceste c!#%i ,i (e$u$ n ca#e $e studiaz! depind de ne+ i$e ,i p#e(e#in%e$e $ui pa#ticu$a#e& 1$anu$ de n+!%a#e pe ca#e $ p# pune CURSUL este c nceput cu -#i6! ,i e5p$icat' pas cu pas' at4t $a ni+e$ te #etic c4t ,i p#actic& E$ pune accentu$ "ai "u$t pe ap$ica#ea p#actic! dec4t pe te #ie' "ai "u$t pe e5pe#ien%! dec4t pe te $ -ie' a(i#"4nd anu"e c! 0 te $ -ie uni+e#sa$! este i"p si)i$!' da# e5pe#ien%!' t#!i#e uni+e#sa$! este nu nu"ai p si)i$!' ci ,i necesa#!0 BManua$' pa-& @CD& *e,i c#e,tinesc n ( #"u$a#e' CURSUL pe#eaz! cu te"e spi#itua$e uni+e#sa$e' su)$iniind (aptu$ c! nu este dec4t +e#siune a p$anu$ui didactic uni+e#sa$& Mai e5ist! "u$te a$te$e' acesta (iind di(e#it de ce$e$a$te nu"ai ca ( #"!& E$e t ate duc' n (ina$' $a *u"nezeu& 8E98UL este n "a#e pa#te te #etic ,i dez+ $t! c ncepte$e pe ca#e se )azeaz! siste"u$ de -4ndi#e a$ CURSULUI& Idei$e sa$e c n%in (unda"entu$ pent#u $ec%ii$e din setu$ de E9ERCI:II 1EN8RU S8U*EN:I& 7!#! ap$ica#ea p#actic! pe ca#e asi-u#! acestea' 8E98UL a# #!"4ne nu"ai n,i#ui#e de a)st#ac%iuni ca#e cu -#eu a# putea (i de a6uns pent#u a dete#"ina in+e#sa#ea -4ndi#ii sp#e ca#e %inte,te CURSUL& Setu$ de e5e#ci%ii inc$ude C=E de $ec%ii' una pent#u (ieca#e zi a anu$ui& 8 tu,i' nu este ne+ ie ca $ec%ii$e s! (ie (!cute n acest #it"' unii d #ind s! #!"4n! "ai "u$t de zi $a $ec%ie de inte#es pa#ticu$a#& Inst#uc%iuni$e insist! d a# s! nu se nce#ce "ai "u$t de $ec%ie pe zi& Natu#a p#actic! a acestei c!#%i este su)$iniat! n

int# duce#ea $a $ec%ii$e sa$e' ca#e #ec "and! "ai de-#a)! e5pe#ien%a p#in ap$ica#e dec4t p#ea$a)i$! an-a6a#e nt#3un %e$ spi#itua$/ 0Une$e dint#e idei$e p#ezentate n acest + $u" %i se + # p!#ea -#eu de c#ezut' ia# a$te$e %i + # p!#ea de3a d#eptu$ a$a#"ante& Nu c nteaz!& 8 t ce %i se ce#e este s! ap$ici idei$e dup! cu" e,ti nd#u"at& Nu %i se ce#e s! $e 6udeci nt#3un (e$ sau a$tu$' ci nu"ai s! $e ( $ se,ti& 8 c"ai ( $ si#ea $ # $e +a (ace s! capete sens pent#u tine ,i %i +a a#!ta c! sunt ade+!#ate& Re%ine d a# at4t/ nu e ne+ ie s! dai c#eza#e idei$ #' nu e ne+ ie s! $e accep%i' nu e ne+ ie nici "!ca# s! sa$u%i apa#i%ia $ #& 1e une$e dint#e e$e s3a# putea s! $e #espin-i ene#-ic& Ni"ic din t ate acestea nu +a c nta' nici nu $e +a di"inua e(icacitatea& Nu3%i n-!dui ns! s! (aci +#e e5cep%ie c4nd ap$ici idei$e din E9ERCI:II ,i' #ica#e %i3a# (i #eac%ii$e (a%! de acestea' ( $ se,te3$e& Nu %i se ce#e ni"ic "ai "u$t&0 BE9ERCI:II' pa-& >D n s(4#,it' MANUALUL 1EN8RU N.<:<8ORI' ca#e este sc#is su) ( #"! de nt#e)a#e 3 #!spuns' asi-u#! #!spunsu$ $a c4te+a din p si)i$e$e nt#e)!#i pe ca#e $e3a# putea pune un student& *e ase"enea' inc$ude c$a#i(ica#e a unui nu"!# de te#"eni ( $ si%i n CURS' pe ca#e $e e5p$ic! n cad#u$ te #etic a$ 8E98ULUI& CURSUL nu a#e p#eten%ia (ina$iz!#ii' ,i nici E9ERCI:IILE nu sunt "enite a aduce des!+4#,i#ea p# cesu$ui de n+!%a#e a studentu$ui& n (ina$' citit #u$ este $!sat n "4ini$e p# p#iu$ui n+!%!t # L!unt#ic' ca#e +a di#ec%i na t at! n+!%!tu#a +iit a#e a,a cu" c nside#! E$ c! este "ai )ine& 1e c4nd CURSUL a#e un #iz nt cup#inz!t #' ade+!#u$ nu p ate (i $i"itat $a nici ( #"! (init!' a,a cu" se #ecun a,te ( a#te c$a# n a(i#"a%ia ca#e ncheie .OLUMUL CU E9ERCI:II/ 0Acest CURS este un nceput' nu un s(4#,it&&& Nu se "ai adau-! nici $ec%ie speci(ic!' de a#ece nu "ai este ne+ ie de e$e& *e aici nainte' ascu$t! nu"ai de . cea ca#e + #)e,te pent#u *u"nezeu&&&

Ea %i +a di#ec%i na e( #tu#i$e' spun4ndu3%i e5act ce ai de (!cut' cu" s!3%i nd#ep%i "intea ,i c4nd s! +ii $a E$ n $ini,tea t!ce#ii' ce#4ndu3I nd#u"a#ea si-u#! ,i Cu+4ntu$ S!u ce#t0& BE9ERCI:II' pa-& ?@@D III: CE SPUNE 0Ni"ic #ea$ nu p ate (i a"enin%at& Ni"ic i#ea$ nu e5ist!& nt#3aceasta st! pacea $ui *u"nezeu&0 A,a ncepe un CURS N MIRACOLE& E$ (ace distinc%ie (unda"enta$! nt#e #ea$ ,i i#ea$F nt#e cun a,te#e ,i pe#cep%ie& Cun a,te#ea este ade+!#' su) sin-u#! $e-e' LEGEA IUHIRII' sau *u"nezeu& Ade+!#u$ este ina$te#a)i$' ete#n ,i nea")i-uu& 1 ate s! nu (ie #ecun scut' da# nu p ate (i schi")at& Se ap$ic! $a t t ce a c#eat *u"nezeu' ,i nu"ai ceea ce E$ a c#eat este #ea$& Este dinc $ de n+!%a#e' pent#u c! e dinc $ de ti"p ,i e+ $u%ie& Nu a#e pusF nici nceput ,i nici s(4#,it& 1u# ,i si"p$u' ES8E& Lu"ea pe#cep%iei' pe de a$t! pa#te' este $u"ea ti"pu$ui' a schi")!#i$ #' a nceputu#i$ # ,i s(4#,itu#i$ #& Este )azat! pe inte#p#eta#e' nu pe (apte& Este $u"ea na,te#ii ,i a " #%ii' ( ndat! pe c#edin%a n penu#ie' pie#de#e' sepa#a#e ,i " a#te& Este "ai de-#a)! n+!%at! dec4t dat!' se$ecti+! n accente$e sa$e pe#ceptua$e' insta)i$! n (unc%i na#e ,i ine5act! n inte#p#et!#i$e ei& *in cun a,te#e ,i #especti+ pe#cep%ie apa# d u! siste"e de -4ndi#e distincte ca#e sunt puse n t ate p#i+in%e$e/ n d "eniu$ cun a,te#ii' nu e5ist! nici un -4nd sepa#at de *u"nezeu' pent#u c! *u"nezeu ,i C#ea%ia Sa "p!#t!,esc sin-u#! . ie& Lu"ea pe#cep%iei este (!cut! din c#edin%a n + in%e puse ,i sepa#ate' n c n($ict pe#petuu nt#e e$e ,i cu *u"nezeu& Ceea ce pe#cep%ia +ede ,i aude pa#e s! (ie #ea$' pent#u c! accesu$ n c n,tiin%! este pe#"is nu"ai ce$ # ce se c n( #"eaz! d #in%e$ # ce$ui ce pe#cepe& Aceasta c nduce $a $u"e a i$uzii$ #' $u"e ca#e a#e ne+ ie de c ntinu! ap!#a#e t c"ai pent#u c! ea nu este #ea$!& Odat! ce un indi+id este p#ins n $u"ea pe#cep%iei' e$ este p#ins
5

nt#3un +is& Nu p ate sc!pa din ea (!#! a6ut #' pent#u c! t t ceea ce si"%u#i$e sa$e i a#at! nu c nstituie dec4t "!#tu#ii a$e #ea$it!%ii +isu$ui& *u"nezeu a (e#it R!spunsu$' este sin-u#a Ca$e de ie,i#e' ade+!#atu$ A6ut #& 8 c"ai aceasta este (unc%ia . cii Sa$e' a S(4ntu$ui S!u Spi#it' aceea de a "edia nt#e d u! $u"i& E$ p ate (ace pent#u c!' pe de pa#te' E$ cun a,te ade+!#u$' ia#' pe de a$ta' E$ ne #ecun a,te i$uzii$e' (!#! a c#ede ns! n e$e& 8 c"ai aceasta este %e$u$ S(4ntu$ Spi#it' de a ne a6uta s! sc!p!" de $u"ea +ise$ #' n+!%4ndu3ne cu" s! ne in+e#s!" -4ndi#ea ,i cu" s! ne dez+!%!" de -#e,e$i$e n ast#e& Ie#ta#ea este "a#e$e a6ut # de ca#e se ( $ se,te S(4ntu$ Spi#it pent#u a ne n+!%a cu" s! #ea$iz!" aceast! in+e#sa#e a -4ndu#i$ #& 8 tu,i' CURSUL a#e p# p#ia sa de(ini%ie desp#e ceea ce este nt#3ade+!# ie#ta#ea' a,a cu" ,i $u"ea de(ine,te n (e$u$ s!u& Lu"ea pe ca#e +ede" nu (ace dec4t s! #e($ecte p# p#iu$ n st#u cad#u de #e(e#in%! inte#i #/ idei$e' d #in%e$e ,i e" %ii$e d "inante din "in%i$e n ast#e& 01# iec%ia (ace pe#cep%ia0& Mai nt4i p#i+i" n inte#i #' h t!#4" ce (e$ de $u"e +#e" s! +ede"' ia# ap i p# iect!" acea $u"e n a(a#!' (!c4nd din ea ade+!#u$ a,a cu" n i $ +ede"& N i (ace" ade+!#at! p#in inte#p#et!#i$e n ast#e ca#e sta)i$esc ceea ce +ede"& *ac! ( $ si" pe#cep%ia pent#u a ne 6usti(ica p# p#ii$e -#e,e$i 3 "4nia' i"pu$su#i$e de a ataca' $ipsa de iu)i#e' su) #ice ( #"! a# apa#e 3 + " +edea $u"e a #!u$ui' a dist#u-e#ii' a "a$i%iei' in+idiei ,i dispe#!#ii& 8 ate acestea t#e)uie s! n+!%!" a $e ie#taF nu (iindc! n i sunte" 0)uni0 ,i 0ca#ita)i$i0' ci pent#u c! ceea ce +ede" nu este ade+!#at& N i a" dist #si nat $u"ea p#in p# p#ii$e n ast#e ap!#!#i c nt #si nate ,i de aceea +ede" ce nu e5ist! de (apt& 1e "!su#! ce n+!%!" s! ne #ecun a,te" e# #i$e pe#ceptua$e' n+!%!"' de ase"enea' s! $e t#ece" cu +ede#ea sau s! $e 0ie#t!"0& n ace$a,i ti"p' ne ie#t!" pe n i n,ine' p#i+ind dinc $ de c ncepte$e n ast#e dist #si nate desp#e sine' c!t#e Sine$e pe ca#e $3a c#eat *u"nezeu n n i' ca (iind n i n,ine& 1!catu$ este de(init ca 0$ips! de iu)i#e0& *e +#e"e ce iu)i#ea este

t t ce e5ist!' p!catu$' a,a cu" este +!zut de S(4ntu$ Spi#it' este "ai de-#a)! -#e,ea$! ca#e t#e)uie c #ectat!' dec4t un #!u ca#e t#e)uie pedepsit& Senti"entu$ n st#u de nep t#i+i#e' s$!)iciune ,i ne"p$ini#e p# +ine din pute#nica in+esti%ie n 0p#incipiu$ penu#iei0 ca#e -u+e#neaz! nt#ea-a $u"e a i$uzii$ #& *in aceste punct de +ede#e' (ieca#e indi+id caut! n a$%ii ceea ce si"te c! $ipse,te n e$ nsu,i& E$ 0iu)e,te0 pe a$tu$ pent#u a c!p!ta ce+a de $a e$& Aceasta este de (apt ceea ce t#ece iu)i#e n $u"ea +ise$ #& Nu p ate e5ista -#e,ea$! "ai "a#e dec4t aceasta' pent#u c! iu)i#ea este incapa)i$! s! cea#! ce+a& Nu"ai "in%i$e se p t "p#euna #ea$"ente' ia# 0ce a "p#eunat *u"nezeu' "u$ nu p ate desp!#%i0& O#icu"' ade+!#ata uni#e este p si)i$! nu"ai $a ni+e$u$ Min%ii Ch#istice ,i nu a ( st' de (apt' pie#dut! nici dat!& 0Micu$ eu0 caut! s! se "!#easc! p#in c n(i#"a#e e5te#n!' p sesii e5te#ne' c4t ,i p#in 0iu)i#e0 e5te#n!& Sine$e c#eat de *u"nezeu nu a#e ne+ ie de ni"ic& Este de3a pu#u#ea "p$init' c# tit' iu)it ,i iu)it #' c!ut4nd "ai de-#a)! s! "p!#t!,easc! dec4t s! d )4ndeasc!F "ai de-#a)! s! e5tind! dec4t s! p# iecteze& Nu a#e ne+ i ,i d #e,te s! se "p#euneze cu cei$a$%i' nde"nat de "utua$a $ # c n,tien%! a a)unden%ei& Re$a%ii$e specia$e a$e $u"ii sunt dist#ucti+e' e- iste ,i c pi$!#esc de e- cent#ice& Cu t ate acestea' dac! sunt p#edate S(4ntu$ui Spi#it' aceste #e$a%ii p t de+eni ce$e "ai s(inte $uc#u#i de pe p!"4nt' "i#ac $e$e ca#e a#at! ca$ea nt a#ce#ii n Ce#& Lu"ea ,i ( $ se,te #e$a%ii$e specia$e ca pe a#"! (ina$! n sp#i6inu$ e5c$ude#ii ,i ca de" nst#a%ie a sepa#!#ii& S(4ntu$ Spi#it $e t#ans( #"! n $ec%ii pe#(ecte de ie#ta#e ,i de t#ezi#e din +is& 7ieca#e #e$a%ie specia$! este cazie de a $!sa pe#cep%ii$e s! (ie +indecate ,i e# #i$e c #ectate& 7ieca#e c nstituie n u! ,ans! de a se ie#ta pe sine nsu,i' ie#t4ndu3i pe cei$a$%i& 2i (ieca#e de+ine n u! in+ita%ie ad#esat! S(4ntu$ Spi#it ,i aduce#ii a"inte de *u"nezeu& 1e#cep%ia este (unc%ie a c #pu$ui ,i' de aceea' #ep#ezint! $i"it! i"pus! c n,tien%ei& 1e#cep%ia +ede p#in chii c #pu$ui ,i aude p#in u#echi$e c #pu$ui& Ea e+ c! #eac%ii$e $i"itate de ca#e d! d +ad! c #pu$& C #pu$ apa#e ca (iind' n "a#e "!su#!' aut 3
7

" ti+at ,i independent' t tu,i e$ #!spunde' de (apt' nu"ai $a inten%ii$e "in%ii& *ac! "intea +#ea s!3$ ( $ seasc! pent#u atac' nt#3 ( #"! sau a$ta' c #pu$ de+ine p#ada ) $ii' a ")!t#4ni#ii ,i dec!de#ii& *ac!' n schi")' "intea i accept! # stu$ c n(e#it de S(4ntu$ Spi#it' c #pu$ de+ine ca$e uti$! de c "unica#e cu cei$a$%i' in+u$ne#a)i$ at4ta ti"p c4t este ne+ ie de e$' u#"4nd a (i $!sat $a pa#te cu )$4nde%e' atunci c4nd ( $ si#ea $ui a $uat s(4#,it& E$ nsu,i este neut#u' a,a cu" este t tu$ n $u"ea pe#cep%iei& *ac! este ( $ sit pent#u %e$u#i$e e- u$ui sau a$e S(4ntu$ Spi#it' depinde n nt#e-i"e de "eni#ea pe ca#e i3 c n(e#! "intea& Opusu$ +ede#ii p#in chii c #pu$ui este +iziunea $ui Ch#ist s' ca#e #e($ect! t!#ie ,i nu s$!)iciune' unitate ,i nu sepa#a#e' iu)i#e ,i nu tea"!& Opusu$ auzi#ii p#in u#echi$e c #pu$ui este c "unica#ea p#in . cea ca#e + #)e,te pent#u *u"nezeu' S(4ntu$ Spi#it' ca#e s!$!,$uie,te n (ieca#e dint#e n i& . cea Sa pa#e ndep!#tat! ,i -#eu de auzit' de a#ece e- 3u$' ca#e p$edeaz! pent#u sine$e "!#unt ,i sepa#at' pa#e s! + #)easc! "u$t "ai ta#e& *e (apt' se nt4"p$! in+e#s& S(4ntu$ Spi#it + #)e,te cu c$a#itate inc n(unda)i$! ,i cu dui ,ie c p$e,it a#e& O#icine decide s! nu se identi(ice cu c #pu$ nu p ate s! (ie su#d $a "esa6e$e Sa$e de e$i)e#a#e ,i spe#an%!' nici n3a# putea s! nu accepte cu )ucu#ie +iziunea $ui Ch#ist s n schi")u$ "ize#a)i$ei i"a-ini desp#e e$ nsu,i& .iziunea $ui Ch#ist s este da#u$ S(4ntu$ui Spi#itF a$te#nati+a $ui *u"nezeu $a i$uzia sepa#!#ii ,i c#edin%a n #ea$itatea p!catu$ui' a +inei ,i a " #%ii& Este c #ec%ia unic! $a t ate e# #i$e de pe#cep%ie' #ec nci$ie#ea c nt#a#ii$ # apa#ente pe ca#e se )azeaz! aceast! $u"e& Lu"ina Sa )ine+ it a#e a#at! t ate $uc#u#i$e dint#3un a$t punct de +ede#e' #e($ect4nd siste"u$ de -4ndi#e ca#e #!sa#e din cun a,te#e' (!c4nd #ent a#ce#ea $a *u"nezeu nu nu"ai p si)i$!' ci ,i ine+ita)i$!& Ceea ce e#a p#i+it ca ned#eptate (!cut! de cine+a a$tcui+a' acu" de+ine che"a#e nt#u a6ut # ,i uni#e& 1!catu$' ) a$a ,i atacu$ sunt +!zute ca pe#cep%ii -#e,ite ca#e a,teapt! s! (ie #e"ediate p#in )$4nde%e ,i iu)i#e& Ap!#!#i$e sunt a)and nate' pent#u c! ac $ unde nu e5ist! atac' nu este ne+ ie de e$e& Ne+ i$e (#a%i$ # n ,t#i de+in p# p#ii$e n ast#e ne+ i' pent#u
8

c! ei "e#- "p#eun! cu n i n c!$!t #ia c!t#e *u"nezeu& 7!#! n i' ei s3a# #!t!ci' a# pie#de ca$ea& Ie#ta#ea este necun scut! n Ce#' unde ne+ ia de ie#ta#e a# (i de nec nceput& 8 tu,i' n aceast! $u"e' ea este c #ec%ie necesa#! $a t ate -#e,e$i$e pe ca#e $e3a" (!cut& A (e#i ie#ta#e este sin-u#a ca$e de a a+ea' pent#u c! ea #e($ect! $e-ea Ce#u$ui/ a da ,i a p#i"i este unu$ ,i ace$a,i $uc#u& Ce#u$ este sta#ea (i#easc! a tutu# # 7ii$ # $ui *u"nezeu& A,a cu" E$ i3a c#eat& Aceasta este #ea$itatea pent#u t tdeauna& Ea nu s3a schi")at nu"ai pent#u c! a ( st uitat!& Ie#ta#ea este "i6$ cu$ p#in ca#e ne + " aduce a"inte& 1#in ie#ta#e' -4ndi#ea $u"ii este in+e#sat!& Lu"ea ie#tat! de+ine p a#ta c!t#e Ce#' pent#u c! p#in )inecu+4nta#ea ei pute" n s(4#,it' s! ne ie#t!" pe n i n,ine& 1#in (aptu$ c! nu "ai %ine" pe ni"eni p#iz nie# a$ +in +!%iei' n i de+eni" $i)e#i& Recun sc4nd ,i "!#tu#isind pe Ch#ist s n t %i (#a%ii n ,t#i i #ecun a,te" p#ezen%a n n i n,ine& 1#in (aptu$ c! d!" uit!#ii t ate pe#cep%ii$e n ast#e e# nate' nep!st#4nd ni"ic din t#ecut ca#e s! ne %in! nap i' pute" s! ni3L #ea"inti" pe *u"nezeu& n+!%!tu#a p ate "e#-e d a# p4n! aici& C4nd sunte" -ata' *u"nezeu nsu,i +a (ace u$ti"u$ pas n #ent a#ce#ea n ast#! $a E$& UN CURS IN MIRACOLE Acesta este un cu#s n "i#ac $e& Este un cu#s )$i-at #iu' + $unta# (iind d a# ti"pu$ c4nd $ u#"ezi& Li)e#a + in%! nu nsea"n! c! p %i sta)i$i p$anu$ de n+!%a#eF nsea"n! d a# c! p %i a$e-e $ec%ii$e pe ca#e +#ei s! $e n+e%i $a un " "ent dat& Cu#su$ nu ,i p# pune s! p# p +!duiasc! n%e$esu$ iu)i#ii' aceasta (iind "ai p#esus de ceea ce p ate (i p# p +!duit& ,i p# pune ns! ndep!#ta#ea )stac $e$ # ca#e stau n ca$ea c n,tientiz!#ii p#ezen%ei iu)i#ii' " ,teni#ea ta (i#easc!& Opusu$ iu)i#ii este tea"a' da# ceea ce este at tcup#inz!t # nu a#e pus& Acest cu#s p ate (i #ezu"at ( a#te si"p$u' ast(e$/ Ni"ic #ea$ nu p ate (i a"enin%at&
9

Ni"ic i#ea$ nu e5ist!& n aceasta se a($! pacea $ui *u"nezeu& EXERCIII ZILNICE PENTRU STUDENI INTRODUCERE O )az! te #etic! ase"enea ce$ei (e#ite de te5t c nstituie cad#u$ necesa# ca#e d! n%e$es e5e#ci%ii$ # zi$nice& 1#actica#ea $ # ns! este cea ca#e +a (ace p si)i$! atin-e#ea sc pu$ui acestui cu#s& O "inte neant#enat! nu p ate #ea$iza ni"ic& Sc pu$ e5e#ci%ii$ # cu#su$ui este t c"ai ace$a de a3%i ant#ena "intea s! -4ndeasc! de3a $un-u$ $inii$ # t#asate de te5t& E5e#ci%ii$e sunt ( a#te si"p$e& Nu necesit! "u$t ti"p ,i nu c nteaz! unde $e (aci& 1e#i ada de ant#ena#e este de un an& E5e#ci%ii$e sunt nu"e# tate de $a I $a C=E& Nu3%i p# pune s! (aci "ai "u$t de un set de e5e#ci%ii pe zi& . $u"u$ de e5e#ci%ii este "p!#%it n d u! sec%iuni p#incipa$e' cea dint4i cup4ndu3se cu des(ace#ea (e$u$ui n ca#e +ezi acu"' ia# a d ua cu d )4ndi#ea pe#cep%iei ade+!#ate& Cu e5cep%ia pe#i ade$ # de #ecapitu$a#e' e5e#ci%ii$e zi$nice sunt #-anizate n 6u#u$ unei sin-u#e idei cent#a$e' ca#e este ( #"u$at! $a nceput& U#"eaz! desc#ie#e a p# cedee$ # speci(ice p#in ca#e t#e)uie ap$icat! ideea zi$ei& Sc pu$ e5e#ci%ii$ # zi$nice este s!3%i ant#eneze "intea nt#3un " d siste"atic n +ede#ea )%ine#ii unei pe#cep%ii di(e#ite a (iec!#ei (iin%e ,i a (iec!#ui $uc#u din $u"e& E5e#ci%ii$e sunt c ncepute s! te a6ute $a -ene#a$iza#ea $ec%ii$ # n a,a (e$ nc4t s! n%e$e-i c! (ieca#e dint#e e$e se p ate ap$ica' n " d e-a$' $a #icine ,i #ice +ezi& 8#ans(e#u$ ant#en!#ii n pe#cep%ia ade+!#at! nu se des(!, a#! $a (e$ ca t#ans(e#u$ ant#en!#ii ca#acte#istic $u"ii& *ac! s3a #ea$izat ade+!#ata pe#cep%ie n $e-!tu#! cu +#e pe#s an!' situa%ie sau e+eni"ent' t#ans(e#u$ t ta$ c!t#e #icine ,i #ice este si-u#& 1e de a$t! pa#te' sin-u#! e5cep%ie de $a pe#cep%ia ade+!#at! duce $a i"p si)i$itatea #ea$iz!#ii ei n -ene#a$& A,ada#' sin-u#e$e #e-u$i -ene#a$e ca#e t#e)uie a+ute n +ede#e n
10

pe#"anen%! sunt/ "ai nt4i' e5e#ci%ii$e s! (ie p#acticate cu "a#e speci(icitate' a,a cu" se +a indica& Luc#u$ acesta te +a a6uta s! -ene#a$izezi idei$e i"p$icate' e5tinz4ndu3$e asup#a (iec!#ei situa%ii n ca#e te -!se,ti' $a #icine ,i $a #ice din ea& n a$ d i$ea #4nd' nc#edin%eaz!3te c! nu +ei h t!#' n sinea ta' c! e5ist! une$e pe#s ane' situa%ii sau $uc#u#i $a ca#e idei$e sunt inap$ica)i$e& S3a# "piedica ast(e$ t#ans(e#u$ ant#en!#ii& Ade+!#ata pe#cep%ie' p#in ns!,i natu#a ei' nu a#e $i"ite' (iind t c"ai pusu$ (e$u$ui n ca#e +ezi acu"& Sc pu$ -ene#a$ a$ e5e#ci%ii$ # este ace$a de a3%i sp #i capacitatea de a e5tinde idei$e pe ca#e $e +ei p#actica' n a,a (e$ nc4t s! inc$ud! t tu$& Asta nu +a s $icita nici un e( #t din pa#tea ta& E5e#ci%ii$e n sine nt#unesc c ndi%ii$e necesa#e acestui tip de t#ans(e#& Une$e din idei$e p#ezentate n acest + $u" %i se + # p!#ea -#eu de c#ezut' ia# a$te$e %i + # p!#ea de3a d#eptu$ a$a#"ante& Nu c nteaz!& 8 t ce %i se ce#e este s! ap$ici idei$e dup! cu" e,ti nd#u"at& Nu %i se ce#e s! $e 6udeci nt#3un (e$ sau a$tu$' ci nu"ai s! $e ( $ se,ti& 8 c"ai ( $ si#ea $ # $e +a (ace s! capete sens pent#u tine ,i %i +a a#!ta c! sunt ade+!#ate& Re%ine d a# at4t/ nu e ne+ ie s! dai c#eza#e idei$ #' nu este ne+ ie s! $e accep%i' nu este ne+ ie nici "!ca# s! sa$u%i apa#i%ia $ #& 1e une$e dint#e e$e s3a# putea s! $e #espin-i ene#-ic& Ni"ic din t ate acestea nu +a c nta' nici nu $e di"inua e(icacitatea& Nu3%i n-!dui s! (aci +#e e5cep%ie c4nd ap$ici idei$e din e5e#ci%ii' ,i #ica#e %i3a# (i #eac%ii$e (a%! de e$e' ( $ se,te3$e& Nu %i se ce#e ni"ic "ai "u$t& PARTEAI LECIA 1 "Tot ce vd !ce!"t c!#e$ %&e !ce!"t "t$!d' de (! !ce!"t )e$e!"t$' !ce"t (oc* + "e!# ,#,c-" 1#i+e,te acu" pe nde$ete n 6u# ,i e5e#seaz!' ap$ic4nd aceast!
11

idee n " d ( a#te speci(ic $a #ice $uc#u pe ca#e $ +ezi/ 0Aceast! "as! nu nsea"n! ni"ic&0 0Acest scaun nu nsea"n! ni"ic&0 0Aceast! "4n! nu nsea"n! ni"ic&0 0Acest pici # nu nsea"n! ni"ic&0 0Acest sti$ u nu nsea"n! ni"ic&0 1#i+e,te ap i dinc $ de i"ediata ta ap# pie#e ,i ap$ic! ideea' $!#-ind s(e#a de cup#inde#e/ 0U,a aceea nu nsea"n! ni"ic&0 0C #pu$ ace$a nu nsea"n! ni"ic&0 0La"pa aceea nu nsea"n! ni"ic&0 0Se"nu$ ace$a nu nsea"n! ni"ic&0 0U")#a aceea nu nsea"n! ni"ic&0 O)se#+! c! aceste a(i#"a%ii nu sunt a#an6ate nt#3 #dine anu"e ,i nu (e#! p si)i$itatea un # di(e#en%ie#i nt#e di+e#se$e cate- #ii de )iecte $a ca#e se ap$ic!& Acesta este sc pu$ e5e#ci%iu$ui& Nu t#e)uie dec4t s! ap$ici a(i#"a%ia $a t t ce +ezi& E5e#s4nd ideea zi$ei' ( $ se,te3 (!#! nici disc#i"ina#e& Nu nce#ca s! ap$ici $a #ice +ezi' c!ci e5e#ci%ii$e nu t#e)uie s! de+in! #itua$ice& nc#edin%eaz!3te nu"ai c! ni"ic din ceea ce +ezi nu este e5c$us n " d speci(ic& n ceea ce p#i+e,te ap$ica#ea ideii' #ice $uc#u este $a (e$ cu a$tu$& 7ieca#e din p#i"e$e t#ei $ec%ii nu t#e)uie (!cut! de "ai "u$t de d u! #i pe zi' p#e(e#a)i$ di"inea%a sau sea#a& Nu a# t#e)ui nce#cate "ai "u$t de ap# 5i"ati+ un "inut' dec4t d a# dac! se i+e,te senza%ia de -#a)!& Senza%ia de tihn!' de ca$" c n( #ta)i$ este esen%ia$!& LECIA . "E+ !# d!t ),ec$+, (+c$+ &e c!$e ( vd !ce!"t c!#e$ %&e !ce!"t "t$!d' de (! !ce!"t )e$e!"t$' !ce"t (oc* tot /e(e"+( &e c!$e ( !$e &e t$+ #, e-" E5e#ci%ii$e pe aceast! idee sunt identice cu ce$e pent#u p#i"a
12

idee& ncepe cu $uc#u#i$e din i"ediata ta ap# pie#e& M!#e,te ap i s(e#a de cup#inde#e& nt a#ce capu$ pent#u a putea inc$ude #ice este de pa#te ,i de a$ta& *ac! este p si)i$' nt a#ce3te ,i ap$ic! ideea $a ceea ce a ( st n spate$e t!u& R!"4i c4t "ai nedisc#i"inat # cu putin%! n se$ecta#ea su)iecte$ # pent#u ap$ica#e' nu te c ncent#a asup#a nici unui $uc#u n " d specia$ ,i nu nce#ca s! inc$uzi t t ce +ezi nt#3 anu"it! z n!' pent#u c! +ei p# + ca nc #da#e& 1u# ,i si"p$u' p#i+e,te $e6e# ,i destu$ de +i i n 6u#u$ t!u' nce#c4nd s! e+i%i #ice se$ec%ie dup! "!#i"e' st#!$uci#e' cu$ a#e' "ate#ia$ sau i"p #tan%! #e$ati+! pent#u tine& Ia su)iecte$e a,a cu" $e +ezi& ncea#c! s! ap$ici e5e#ci%iu$ cu e-a$! u,u#in%! $a un c #p sau $a un nastu#e' "usc! sau $a p dea' un )#a% sau un "!#& Sin-u#u$ c#ite#iu pent#u ap$ica#ea ideii $a #ice $uc#u este' pu# ,i si"p$u' (aptu$ c! p#i+i#ea %i3a c!zut pe e$& Nu nce#ca s! inc$uzi ce+a n " d pa#ticu$a#' da# nc#edin%eaz!3te c! ni"ic nu este e5c$us' n " d specia$& LECIA 0 "N+ /e(e1 ,#,c d, ce vd !ce!"t c!#e$ Bpe aceast! st#ad!' de $a aceast! (e#east#!' n acest $ cD&0 Ap$ic! ideea $a (e$ ca pe ce$e ante#i a#e' (!#! a (ace nici un (e$ de distinc%ii& O#ice +ezi de+ine un su)iect idea$ pent#u ap$ica#ea ideii& nc#edin%eaz!3te c! nu pui $a nd ia$! (aptu$ c! (ieca#e $uc#u este p t#i+it pent#u ap$ica#ea ideii& Acestea nu sunt e5e#ci%ii de 6udecat!& O#ice $uc#u este p t#i+it' de +#e"e ce $ +ezi& Une$e dint#e $uc#u#i$e pe ca#e $e +ezi a# putea a+ea pent#u tine se"ni(ica%ii cu nc!#ca#e e" %i na$!& ncea#c! s! $a,i de pa#te aceste senti"ente ,i' pu# ,i si"p$u' ( $ se,te aceste $uc#u#i e5act cu" $3ai ( $ si pe #ica#e a$tu$& Sc pu$ e5e#ci%ii$ # este de a te a6uta s!3%i $i"peze,ti "intea de t ate as cia%ii$e din t#ecut' de a +edea $uc#u#i$e e5act a,a cu" %i apa# acu" ,i de a3%i da sea"a c4t de pu%in $e n%e$e-i de (apt& *e

13

aceea' n se$ecta#ea $uc#u#i$ # $a ca#e +a (i ap$icat! ideea de ast!zi' este esen%ia$ s!3%i p!st#ezi "inte pe#(ect deschis!' nen-#!dit! de 6udecat!& 1ent#u acest sc p' un $uc#u este $a (e$ ca ce$!$a$tF $a (e$ de p t#i+it ,i' de aceea' $a (e$ de ( $ sit #& LECIA 2 "Ace"te 13 d+$, + "e!# ,#,cE$e sunt ase"enea $uc#u#i$ # pe ca#e $e +!d n aceast! ca"e#! Bpe aceast! st#ad!' de $a aceast! (e#east#!' n acest $ cD&0 Sp#e de se)i#e de ce$e p#ecedente' aceste e5e#ci%ii nu de)uteaz! cu ideea zi$ei& ncepe aceast! pe#i ad! de p#actic!' #e"a#c4nd -4ndu#i$e ca#e %i t#ec p#in "inte ti"p de ap# 5i"ati+ un "inut& Ap i ap$ic!3$e ideea& *ac! e,ti de6a c n,tient de -4ndu#i ne(e#icite' ( $ se,te3$e ca su)iecte pent#u idee& 8 tu,i' nu se$ecta nu"ai -4ndu#i$e ca#e c#ezi c! sunt 0#e$e0& %i +ei da sea"a' dac! te ant#enezi s!3%i p#i+e,ti -4ndu#i$e' c! e$e #ep#ezint! un ase"enea a"estec' nc4t' nt#3un sens' nici unu$ dint#e e$e nu p ate (i nu"it 0)un0 sau 0#!u0& Iat! de ce e$e nu nsea"n! ni"ic& La a$e-e#ea su)iecte$ # pent#u ap$ica#ea ideii de ast!zi' )i,nuita speci(icitate este )$i-at #ie& Nu te te"e s! ( $ se,ti at4t -4ndu#i 0)une0 c4t ,i 0#e$e0& Nici une$e' nici a$te$e' nu #ep#ezint! ade+!#ate$e ta$e -4ndu#i pe ca#e acestea $e "ascheaz!& G4ndu#i$e 0)une0 nu sunt dec4t u")#e a ceea ce se a($! dinc $ de e$e' ia# u")#e$e n-#euneaz! +!zu$& Ce$e 0#e$e0 sunt piedici puse +!zu$ui' (!c4nd +ede#ea i"p si)i$!& 8u ne $e +#ei pe nicica#e& Acesta este un e5e#ci%iu i"p #tant ,i +a (i #epetat' din c4nd n c4nd' nt#3 ( #"! a#ecu" di(e#it!& Inten%ia este ant#ena#ea ta n p#i"ii pa,i sp#e %e$u$ de a sepa#a ceea ce nu a#e n%e$es ca (iind n a(a#a ta' ,i ceea ce a#e n%e$es ca (iind n$!unt#u$ t!u& Este' de ase"enea' nceputu$ ant#en!#ii "in%ii ta$e n a #ecun a,te ce este identic ,i ce este di(e#it& 7 $ sindu3%i -4ndu#i$e n ap$ica#ea ideii pent#u ast!zi' identi(ic! (ieca#e -4nd p#in (i-u#a sau nt4"p$a#ea cent#a$! pe ca#e c n%ine' de e5e"p$u/
14

0Acest -4nd desp#e&&&&&&& nu nsea"n! ni"ic& Este ase"enea $uc#u#i$ # pe ca#e $e +!d n aceast! ca"e#!' Bpe aceast! st#ad!' etc&D&0 1 %i' de ase"enea' s! ( $ se,ti ideea pent#u un -4nd anu"e pe ca#e $ #ecun ,ti ca (iind d!un!t #& Aceast! ap$ica#e este ( $ sit a#e' da# nu c nstituie su)stitu%ie pent#u p# cedee$e "ai a$eat #ii ce t#e)uie u#"ate pent#u e5e#ci%ii& O#icu"' nu3%i e5a"ina "intea ti"p de "ai "u$t de ap# 5i"ati+ un "inut& E,ti nc! p#ea nee5pe#i"entat ca s! p %i e+ita tendin%a de a de+eni p#e cupat (!#! n i"!& Mai "u$t' aceste e5e#ci%ii (iind p#i"e$e de acest (e$' s3a# putea s! -!se,ti suspenda#ea 6udec!%ii (a%! de -4ndu#i ca (iind de se)it de di(ici$!& Nu #epeta e5e#ci%ii$e "ai "u$t de t#ei sau pat#u #i de3a $un-u$ zi$ei& . " #e+eni $a e$e "ai t4#ziu& LECIA 4 "N+ "+ t ,c,od!t , d,"&+" d, #ot,v+( &$e"+&+" de #, e-" Aceast! idee' ase"enea ce$ei p#ecedente' p ate (i ( $ sit! n $e-!tu#! cu #ice pe#s an!' situa%ie sau nt4"p$a#e ca#e c nside#i c! %i p# + ac! su(e#in%!& Ap$ic3 n " d speci(ic' $a #ice c#ezi c! este cauza indisp zi%iei ta$e' ( $ sind desc#ie#ea senza%iei n te#"enii ca#e %i se pa# p t#i+i%i& Indisp zi%ia p ate s! pa#! a (i tea"!' n-#i6 #a#e' dep#i"a#e' an5ietate' sup!#a#e' u#!' -e$ zie sau #ice a$t! ( #"!' (ieca#e dint#e e$e pe#ceput!' n " d neade+!#at' ca (iind di(e#it!& 8 tu,i' p4n! c4nd n+e%i c! ( #"a nu c nteaz!' (ieca#e ( #"! de+ine un su)iect p t#i+it pent#u e5e#ci%ii$e zi$ei& Ap$ica#ea ace$eia,i idei $a (ieca#e dint#e e$e n " d sepa#at este p#i"u$ pas sp#e #ecun a,te#ea' n ce$e din u#"!' a (aptu$ui c! e$e sunt identice& C4nd ( $ se,ti ideea de ast!zi pent#u cauza unei indisp zi%ii' pe#ceput! speci(ic' indi(e#ent de ( #"a ei' ( $ se,te at4t nu"e$e ( #"ei n ca#e +ezi indisp zi%ia' c4t ,i cauza pe ca#e i3 at#i)ui& *e e5e"p$u/
15

0Nu sunt sup!#at pe&&&& din " ti+u$ p#esupus de "ine&0 0Nu "! te" de &&&&&&& din " ti+u$ p#esupus de "ine&0 Repet' acest e5e#ci%iu nu t#e)uie s! su)stituie pe#i ade$e de p#actic! n ca#e %i sc#utezi "ai nt4i "intea pent#u a -!si 0su#se0 de indisp zi%ie n ca#e c#ezi ,i ( #"e de indisp zi%ie ca#e c#ezi c! #ezu$t!& n aceste e5e#ci%ii' "ai "u$t dec4t n ce$e p#ecedente' s3a# putea s!3%i (ie -#eu s! (ii nedisc#i"inat # ,i s! e+i%i a da "ai "a#e -#eutate un # su)iecte n det#i"entu$ a$t #a& :i3a# putea (i de a6ut # s! ncepi e5e#ci%ii$e cu a(i#"a%ia/ 0Nu e5ist! indisp zi%ii "in #e& 8 ate "i c ntu#)!' n aceea,i "!su#!' pacea "in%ii&0 Ap i ce#ceteaz!3%i "intea nu "ai "u$t de ap# 5i"ati+ un "inut ,i ncea#c! s! identi(ici un nu"!# de ( #"e di(e#ite de indisp zi%ie ca#e te de#an6eaz!' indi(e#ent de i"p #tan%a #e$ati+! pe ca#e ai putea s! $e3 ac #zi& Ap$ic! ideea de ast!zi (iec!#eia dint#e e$e' ( $ sind at4t nu"e$e su#sei de indisp zi%ie' c4t ,i ce$ a$ senti"entu$ui #esi"%it& Iat! a$te e5e"p$e/ 0Nu sunt n-#i6 #at de&&&&&&& din " ti+u$ p#esupus de "ine&0 0Nu sunt dep#i"at de&&&&&&& din " ti+u$ p#esupus de "ine&0 *e t#ei sau pat#u #i pe zi este su(icient& LECIA 5 "S+ t , d,"&+" &e t$+ c vd cev! ce + e6,"t- " E5e#ci%ii$e cu aceast! idee sunt ( a#te ase"!n!t a#e ce$ # p#ecedente& Repet' pent#u (ieca#e ap$ica#e a ideii este necesa# s! nu"e,ti' nt#3un " d ( a#te speci(ic' at4t ( #"a indisp zi%iei Bsup!#a#e' tea"!' n-#i6 #a#e' dep#i"a#e ,i a,a "ai depa#teD' c4t ,i su#sa ei pe#ceput!& *e e5e"p$u/ 0Sunt sup!#at pe&&&&&&& pent#u c! +!d ce+a ce nu se a($! ac $ &0 Sunt n-#i6 #at n $e-!tu#! cu&&&&&&& pent#u c! +!d ce+a ce nu se a($! ac $ &0 Ideea pent#u ast!zi este uti$! pent#u ap$ica#ea $a #ice pa#e s! te indispun! ,i p ate (i ( $ sit! n " d p# (ita)i$' de3a $un-u$ zi$ei' n
16

acest sc p& 8 tu,i' ce$e t#ei sau pat#u pe#i ade de e5e#sa#e )$i-at #ii s! (ie p#ecedate de ap# 5i"ati+ un "inut de ce#ceta#e a "in%ii ,i de ap$ica#e a ideii (iec!#ui -4nd de indisp zi%ie desc pe#it& Repet' dac! te "p t#i+e,ti ap$ic!#ii ideii $a une$e dint#e -4ndu#i$e ca#e te indispun "ai "u$t dec4t $a a$te$e' a"inte,te3%i de ce$e d u! aten%i n!#i $ansate n $ec%ia t#ecut!/ 0Nu e5ist! indisp zi%ii "in #e& 8 ate "i c ntu#)!' n aceea,i "!su#!' pacea "in%ii&0 ,i 0Nu p t s! p!st#ez aceast! ( #"! de indisp zi%ie ,i' t t dat!' s! "! dispensez de ce$e$a$te& *eci' a+4nd n +ede#e sc pu$ acest # e5e#ci%ii' $e + i p#i+i pe t ate ca (iind identice&0 LECIA 7 "8d +#!, t$ec+t+(-" Aceast! idee este de se)it de -#eu de c#ezut $a p#i"a +ede#e' cu t ate c! este #a%iunea de a (i a tutu# # ce$ # p#ecedente& Este " ti+u$ pent#u ca#e ni"ic din ce +ezi nu nsea"n! ni"ic& Este " ti+u$ pent#u ca#e tu ai dat (iec!#ui $uc#u pe ca#e $ +ezi t t n%e$esu$ pe ca#e $ a#e pent#u tine& Este " ti+u$ pent#u ca#e nu n%e$e-i ni"ic din ceea ce +ezi& Este " ti+u$ pent#u ca#e -4ndu#i$e ta$e nu nsea"n! ni"ic ,i pent#u ca#e e$e sunt ase"enea $uc#u#i$ # pe ca#e $e +ezi& Este " ti+u$ pent#u ca#e nu e,ti nici dat! indispus din " ti+u$ p#esupus de tine& Este " ti+u$ pent#u ca#e e,ti indispus +!z4nd ce+a ce nu se a($! ac $ & Idei$e +echi desp#e ti"p sunt -#eu de schi")at' pent#u c! t t ceea ce c#ezi este n#!d!cinat n ti"p ,i depinde de (aptu$ c! nu %i nsu,e,ti aceste idei n i desp#e ti"p& Aceast! p#i"! idee desp#e ti"p nu este chia# at4t de ciudat! pe c4t pa#e $a nceput& 1#i+e,te' de e5e"p$u' cea,c!& .ezi chia# cea,c! sau (aci d a# #et# specti+! a t#!i#i$ # ta$e t#ecute/ iei cea,c! n "4n!' %i3e sete' )ei dint#3 cea,c!' si"%i )uza ce,tii $ipit! de )uze' iei "icu$ de6un ,i a,a "ai depa#teJ Nu sunt cu"+a p4n! ,i #eac%ii$e ta$e
17

estetice (a%! de cea,c! )azate pe t#!i#i t#ecuteJ Cu" a$t(e$ ai putea s! ,tii dac! acest (e$ de cea,c! se spa#-e sau nu c4nd scapi din "4n!J Ce a$tce+a ,tii desp#e aceast! cea,c! n a(a#a ce$ # n+!%ate n t#ecutJ 7!#! n+!%!tu#a ta din t#ecut' ha)a# n3 a+eai ce este aceast! cea,c!& 2i atunci' +ezi cu ade+!#atJ 1#i+e,te n 6u#u$ t!u& Ce$e spuse sunt $a (e$ de ade+!#ate pent#u #ice p#i+e,ti& Recun a,te acest $uc#u ap$ic4nd ideea de ast!zi' (!#! nici disc#i"ina#e' $a t t ce %i at#a-e p#i+i#ea& *e e5e"p$u/ 0.!d nu"ai t#ecutu$ n acest sti$ u&0 0.!d nu"ai t#ecutu$ n acest pant (&0 0.!d nu"ai t#ecutu$ n aceast! "4n!&0 0.!d nu"ai t#ecutu$ n c #pu$ ace$a&0 0.!d nu"ai t#ecutu$ n (a%a aceea&0 Nu st!#ui asup#a nici unui $uc#u n " d specia$' da# a"inte,te3%i s! nu "i%i ni"ic n " d speci(ic& A#unc! p#i+i#e scu#t! asup#a (iec!#ui su)iect' ap i t#eci $a u#"!t #u$& 8#ei sau pat#u pe#i ade de p#actic!' de ap# 5i"ati+ un "inut (ieca#e + # (i su(iciente& LECIA 9 "M, te! #e! e"te &$eoc+&!t de 13 d+$, t$ec+te-" *esi-u#' aceast! idee este " ti+u$ pent#u ca#e +ezi nu"ai t#ecutu$& Ni"eni nu +ede #ea$"ente ce+a& ,i +ede nu"ai p# p#ii$e -4ndu#i p# iectate n e5te#i #& 1#e cupa#ea "in%ii cu t#ecutu$ este cauza c ncep%iei -#e,ite desp#e ti"p de ca#e su(e#! +ede#ea ta& Mintea ta nu p ate p#icepe p#ezentu$' ca#e este sin-u#u$ ti"p e5istent& *e aceea' nu p ate n%e$e-e nici ti"pu$ ,i nu p ate' de (apt' s! n%e$ea-! ni"ic& Sin-u#u$ -4nd pe de3a3nt#e-u$ ade+!#at pe ca#e cine+a $ p ate sus%ine #e(e#it # $a t#ecut este c! t#ecutu$ nu este aici& A te -4ndi $a e$ c4tu,i de pu%in nsea"n! a,ada# a te -4ndi $a i$uzii& 7 a#te pu%ini ,i3au dat sea"a ce at#a-e dup! sine' de (apt' nchipui#ea t#ecutu$ui sau anticipa#ea +iit #u$ui& C4nd (ace aceasta' "intea este #ea$"ente pustie' de a#ece nu se -4nde,te $a ni"ic& Sc pu$ e5e#ci%ii$ # de ast!zi este de a ncepe s!3%i ant#enezi
18

"intea pent#u a3,i da sea"a c4nd nu -4nde,te de$ c& n ti"p ce "intea %i este p#e cupat! de idei ne-4ndite' ade+!#u$ este )$ cat& A #ecun a,te c! "intea ta a ( st ,i este pu# ,i si"p$u pustie n $ c s! c#ezi c! este p$in! de idei ade+!#ate' este p#i"u$ pas n deschide#ea c!ii sp#e +iziune& E5e#ci%ii$e de ast!zi s! (ie (!cute cu chii nchi,i& Aceasta de a#ece' #ea$"ente' nu p %i +edea ni"ic' ,i este "ai u, # s! #ecun ,ti c!' indi(e#ent c4t de +iu %i3ai i"a-ina un -4nd' nu +ezi ni"ic& C4t "ai nei"p$icat p si)i$' ce#ceteaz!3%i "intea n ti"pu$ )i,nuitu$ui "inut ,i ce+a' #e"a#c4nd pu# ,i si"p$u -4ndu#i$e pe ca#e $e nt4$ne,ti& Nu"e,te3$ pe (ieca#e dup! (i-u#a sau te"a cent#a$! pe ca#e c n%ine' ,i t#eci $a u#"!t #u$& *eschide pe#i ada de e5e#sa#e' spun4nd/ 0Se pa#e c! "! -4ndesc $a &&&&&&&0 Ap i nu"e,te' n " d speci(ic' (ieca#e dint#e -4ndu#i$e ta$e' de pi$d!/ 0Se pa#e c! "! -4ndesc $a&&& Bnu"e$e unei pe#s aneD' $a Bnu"e$e unui )iectD' $a Bnu"e$e unui senti"entD'0 ,i a,a "ai depa#te' c nchiz4nd' $a s(4#,itu$ pe#i adei de ce#ceta#e a "in%ii/ 0*a# "intea "ea este p#e cupat! de -4ndu#i t#ecute&0 Luc#u acesta se p ate (ace de pat#u sau cinci #i de3a $un-u$ zi$ei' cu c ndi%ia s! nu a6un-i $a i#ita#e& *ac! %i3e -#eu' de t#ei sau pat#u #i este su(icient& S3a# putea s! c nside#i de ( $ s' t tu,i' inc$ude#ea i#it!#ii sau a #ic!#ei e" %ii pe ca#e ideea de ast!zi a# putea s3 induc! n nsu,i p# cesu$ de ce#ceta#e a "in%ii& LECIA : "N+ vd ,#,c !;! c+# e"te !c+#-" Aceast! idee decu#-e' e+ident' din ce$e d u! p#ecedente& Nu"ai c!' de,i s3a# putea s! accep%i inte$ectua$ice,te' este pu%in p# )a)i$ c! +a nse"na ce+a pent#u tine de ca"dat!& O#icu"' n%e$e-e#ea nu este necesa#! n acest stadiu& *e (apt' a #ecun a,te c! nu n%e$e-i este p#e"is! pent#u des(ace#ea idei$ #
19

ta$e (a$se& E5e#ci%ii$e acestea p#i+esc p#actica ,i nu n%e$e-e#ea& Nu ai ne+ ie s! e5e#sezi ceea ce n%e$e-i de6a& A# (i un e5e"p$u tipic de -4ndi#e ci#cu$a#!' s! +isezi n%e$e-e#ea ,i s! p#esupui c! ai de6a& Min%ii neant#enate i este -#eu s! c#ead! c! $uc#u#i$e c!# #a ea pa#e s! $e dea chip nu se a($! ac $ & Aceast! idee p ate (i de3a d#eptu$ #!sc $it a#e ,i p ate nt4"pina #ezisten%! acti+! su) "u$%i"e de ( #"e& Aceasta nu "piedic! ns! ap$ica#ea ei& Ni"ic "ai "u$t nu se ce#e pent#u acest e5e#ci%iu sau #ica#e a$tu$& 7ieca#e "ic pas +a #isipi c4te pu%in din ntune#ic' ia# n%e$e-e#ea +a +eni' n ce$e din u#"!' s! $u"ineze (ieca#e un-he# a$ "in%ii' cu#!%at de #eziduu#i$e ca#e $ ntunec!& Aceste e5e#ci%ii' pent#u ca#e sunt su(iciente t#ei sau pat#u pe#i ade de e5e#sa#e' i"p$ic! s! te ui%i n 6u#u$ t!u ,i s! ap$ici ideea zi$ei $a t t ce +ezi' a"intindu3%i ne+ ia ap$ic!#ii ei n " d nedisc#i"inat # ,i #e-u$a esen%ia$! de a nu e5c$ude ni"ic& *e e5e"p$u/ 0Nu +!d aceast! "a,in! a,a cu" este acu"&0 0Nu +!d acest te$e( n a,a cu" este acu"&0 0Nu +!d acest )#a% a,a cu" este acu"&0 ncepe cu $uc#u#i$e din i"ediata ta ap# pie#e' ap i $!#-e,te s(e#a de cup#inde#e/ 0Nu +!d cuie#u$ ace$a a,a cu" este acu"&0 0Nu +!d u,a aceea a,a cu" este acu"&0 0Nu +!d (a%a aceea a,a cu" este acu"&0 Se su)$iniaz! din n u c!' a,a cu" t#e)uie nce#cat! inc$ude#e c "p$et!' t#e)uie e+itat! e5c$ude#ea speci(ic!& nc#edin%eaz!3te c! e,ti nest cu tine nsu%i atunci c4nd (aci aceast! distinc%ie& Ai putea (i tentat s! %i3 ascunzi& LECIA 1< "=3 d+$,(e #e(e + "e!# ,#,c-" Aceast! idee se ap$ic! $a t ate -4ndu#i$e de ca#e e,ti c n,tient sau de+ii c n,tient n pe#i ade$e de e5e#sa#e& M ti+u$ pent#u ca#e
20

ideea este ap$ica)i$! $a t ate -4ndu#i$e este c! e$e nu sunt ade+!#ate$e ta$e -4ndu#i& A" "ai (!cut aceast! distinc%ie ,i + " (ace din n u& *e ca"dat! nu ai )az! de c "pa#a%ie& Atunci c4nd s3 ai' nu +ei a+ea nici nd ia$! c! ceea ce ai c#ezut dini a#! c! a# (i -4ndu#i$e ta$e nu nse"na ni"ic& Este a d ua a#! c4nd ( $ si" acest (e$ de idee& 7 #"a este nu"ai pu%in di(e#it!& *e data aceasta' ideea ncepe cu 0-4ndu#i$e "e$e0 n $ c de 0aceste -4ndu#i0 ,i nu (ace nici $e-!tu#! +!dit! cu $uc#u#i$e din 6u#u$ t!u& Accentu$ se pune acu" pe $ipsa de #ea$itate a ceea ce s c %i c! -4nde,ti& Acest aspect a$ p# cesu$ui de c #ec%ie a nceput cu ideea c! -4ndu#i$e de ca#e e,ti c n,tient sunt $ipsite de n%e$es' "ai de-#a)! n a(a#a ta dec4t n!unt#u' ia# ap i a ( st sus%inut! c ndi%ia $ # "ai de-#a)! t#ecut! dec4t p#ezent!& Acu" sus%ine" c! p#ezen%a acest # 0-4ndu#i0 nsea"n! c! nu -4nde,ti& Nu e dec4t un a$t " d de a #epeta a(i#"a%ia de "ai sus' c! "intea ta este #ea$"ente pustie& A #ecun a,te acest (apt nsea"n! a #ecun a,te ni"icu$ atunci c4nd s c %i c! $ +ezi& Ca ata#e' aceasta de+ine p#e"iza +iziunii& 1ent#u aceste e5e#ci%ii' nchide chii ,i ncepe' #epet4nd n sinea ta' pe nde$ete' ideea pent#u ast!zi& Ap i adau-!/ 0Aceast! idee "! +a a6uta s! (iu e$i)e#at de t t ce c#ed acu"&0 Ca ,i "ai nainte' e5e#ci%ii$e c nstau din ce#ceta#ea "in%ii pent#u a($a#ea tutu# # -4ndu#i$ # ca#e %i sunt disp ni)i$e' (!#! se$ec%ie sau 6udecat!& ncea#c! s! e+i%i #ice (e$ de c$asi(ica#e& *e (apt' dac! si"%i c! te a6ut!' %i p %i nchipui c! p#i+e,ti cu" t#ece p# cesiune a$c!tuit! n " du$ ce$ "ai )iza#' ca#e a#e p#ea pu%in! se"ni(ica%ie pe#s na$! pent#u tine& n ti"p ce %i t#ec' unu$ c4t#e unu$' p#in "inte' spune/ 0G4ndu$ "eu desp#e &&&&&&& nu nsea"n! ni"ic&0 0G4ndu$ "eu desp#e &&&&&&& nu nsea"n! ni"ic&0 E+ident' -4ndu$ de ast!zi p ate (i ap$icat #ic4nd $a #ice -4nd ca#e te (#!"4nt!& n p$us' se #ec "and! cinci pe#i ade de e5e#sa#e' (ieca#e necesit4nd nu "ai "u$t de ap# 5i"ati+ un "inut de ce#ceta#e a "in%ii& Nu este #ec "anda)i$ s! (ie e5tins! aceast!
21

pe#i ad! de ti"p' ia# dac! si"%i +#e 6en!' +a (i #edus! $a 6u"!tate de "inut& A"inte,te3%i' t tu,i' s! #epe%i ideea pe nde$ete nainte de a ap$ica n " d speci(ic' ia# ap i adau-!/ 0Aceast! idee "! +a a6uta s! (iu e$i)e#at de t t ce c#ed acu"&0 LECIA 11 "=3 d+$,(e #e(e (,&",te de /e(e" #, !$!t o (+#e (,&",t de /e(e""Iat! p#i"a dint#e idei$e ( $ site de n i ca#e apa#%ine unei (aze "a6 #e a p# cesu$ui de c #ec%ie/ in+e#sa#ea -4ndi#ii $u"ii& S3a# p!#ea c! $u"ea dete#"in! ceea ce pe#cepi& Ideea de ast!zi int# duce c nceptu$ ca#e sus%ine c! -4ndu#i$e ta$e dete#"in! $u"ea pe ca#e +ezi& Hucu#!3te c! p#actici ideea su) ( #"a ei ini%ia$!' c!ci n aceast! idee %i se asi-u#! e$i)e#a#ea& Cheia ie#t!#ii se a($! n ea& 1e#i ade$e de e5e#ci%iu pent#u ideea de ast!zi u#"eaz! s! (ie a) #date a#ecu" di(e#it de ce$e ante#i a#e& ncepe cu chii nchi,i ,i #epet! #a# ideea n sinea ta& *eschide chii ,i p#i+e,te "p#e6u#' ap# ape ,i depa#te' sus ,i 6 s 3 #iunde& 1e du#ata ce$ui ap# 5i"ati+ un "inut de ap$ica#e' #epet! d a# ideea n sinea ta' asi-u#4ndu3te c! (aci (!#! -#a)! ,i (!#! +#e senza%ie de u#-en%! sau e( #t& 1ent#u a (ace aceste e5e#ci%ii cu "a5i"u" de ( $ s' p#i+i#ea s! se p$i")e destu$ de #epede de $a un $uc#u $a a$tu$' (iindc! nu t#e)uie s! p p seasc! asup#a nici unuia n " d specia$& Cu+inte$e ns! s! (ie ( $ site nt#3 "anie#! $e6e#!' chia# tihnit!& n specia$ pa#tea int# ducti+! a acestei idei s! (ie p#acticat! nt#3un " d c4t de p ate de de-a6at& Ea c n%ine te"e$ia p!cii' a #e$a5!#ii ,i a e$i)e#!#ii de -#i6i pe ca#e ne st#!dui" s! $e )%ine"& n ncheie#ea e5e#ci%ii$ #' nchide chii ,i' n sinea ta' #a#' "ai #epet! dat! ideea& 8#ei pe#i ade de e5e#sa#e pe ziua de azi + # (i p# )a)i$ su(iciente& 8 tu,i' dac! te si"%i nu"ai u, # ne#!)d!t # Bsau nu %i3ai pie#dut de$ c #!)da#eaD ,i e,ti dispus s! (aci "ai "u$te' p t (i
22

nce#cate p4n! $a cinci& Mai "u$t de at4t nu este #ec "anda)i$& LECIA 1. " S+ t , d,"&+" &e t$+ c vd o (+#e (,&",t de /e(e"-" I"p #tan%a acestei idei c nst! n (aptu$ c! ea c n%ine c #ec%ie adus! unei dist #siuni pe#cepti+e "a6 #e& E,ti de p!#e#e c! ceea ce te indispune este $u"e n(#ic ,!t a#e' sau $u"e t#ist!' sau $u"e +i $ent! sau $u"e de"ent!& 8 ate aceste at#i)ute i sunt c n(e#ite de tine& Lu"ea' n sine' este (!#! n%e$es& Aceste e5e#ci%ii se (ac cu chii deschi,i& 1#i+e,te n 6u#u$ t!u' de data asta c4t "ai pe nde$ete& ncea#c! s!3%i i"p#i"i un #it"' a,a nc4t dep$asa#ea $ent! a p#i+i#ii ta$e de $a un $uc#u $a a$tu$ s! se (ac! nt#3un inte#+a$ de ti"p c4t "ai c nstant& Nu pe#"ite ca ti"pu$ dep$as!#ii s! se $un-easc! sau s! se scu#teze si"%it #' da# ncea#c!' n schi")' s! p!st#ezi un te"p e-a$' "!su#at' p4n! $a cap!t& Ceea ce +ezi nu c nteaz!& 8e dep#inzi n ti"p cu aceasta' n ti"p ce ac #zi (iec!#ui $uc#u asup#a c!#uia %i se p#e,te p#i+i#ea' aten%ie e-a$! ,i ti"p e-a$& Iat! un p#i" pas n a n+!%a s! $e c n(e#i" tutu# # +a$ a#e e-a$!& Uit4ndu3te "p#e6u#' spune n sinea ta/ 0Mi se pa#e c! +!d $u"e n(#ic ,!t a#e' $u"e pe#icu$ as!' $u"e sti$!' $u"e t#ist!' $u"e #ea' $u"e ne)un!&0 ,i a,a "ai depa#te' ( $ sind #ice te#"en desc#ipti+ ca#e %i +ine n "inte& *ac! se ni"e#e,te s!3%i +in! te#"eni "ai de-#a)! p ziti+i dec4t ne-ati+i' inc$ude3i& S3a# putea' de pi$d!' s! %i se pa#! 0 $u"e )un!0 sau 0 $u"e satis(!c!t a#e0& *ac! ase"enea te#"eni %i +in n "inte' ( $ se,te3i a$!tu#i de cei$a$%i& S3a# putea s! nu n%e$e-i nc! de ce aceste ad6ecti+e 0(#u" ase0 apa#%in de aceste e5e#ci%ii' da# a"inte,te3%i c! 0 $u"e )un!0 i"p$ic! una 0#ea0' ia# 0$u"e satis(!c!t a#e0 i"p$ic! pe cea 0nesatis(!c!t a#e0& 8 %i te#"enii ca#e %i t#ec p#in "inte sunt su)iecte p t#i+ite pent#u e5e#ci%ii$e de ast!zi& Ca$itatea $ # apa#ent! nu c nteaz!& nc#edin%eaz!3te c! nu " di(ici inte#+a$e$e de ti"p nt#e ap$ica#ea ideii de ast!zi $a ce %i se pa#e p$!cut ,i $a ce %i se pa#e
23

nep$!cut& A+4nd n +ede#e sc pu$ acest # e5e#ci%ii' nt#e e$e nu este nici di(e#en%!& La s(4#,itu$ pe#i adei de e5e#sa#e' adau-!/ 0*a# sunt indispus pent#u c! +!d $u"e $ipsit! de n%e$es&0 Ce este $ipsit de n%e$es nu este nici )un nici #!u& *e ce' atunci' te3a# indispune $u"e $ipsit! de n%e$esJ *ac! ai putea accepta $u"ea ca (iind $ipsit! de n%e$es ,i ai $!sa s! (ie sc#is pe chipu$ ei ade+!#at' n $ c s! $ sc#ii tu' aceasta te3a# (ace nespus de (e#icit& *a#' (iindc! este $ipsit! de n%e$es' te si"%i nde"nat s! sc#ii pe chipu$ ei ceea ce ai +#ea tu s! (ie $u"ea& 2i t c"ai asta +ezi n ea& 8 c"ai asta este' nt#3ade+!#' $ipsit de n%e$es& Su) cu+inte$e ta$e st! sc#is Cu+4ntu$ $ui *u"nezeu& Ade+!#u$ te indispune acu"' da# c4nd cu+inte$e ta$e + # (i ,te#se' $e +ei +edea pe a$e Lui& Acesta este sc pu$ u$ti" a$ acest # e5e#ci%ii& Este su(icient! ap$ica#ea de t#ei sau pat#u #i pent#u ast!zi' ia# pe#i ade$e de e5e#sa#e s! nu dep!,easc! un "inut& S3a# putea s! %i se pa#! ,i acesta p#ea $un-& 1une cap!t e5e#ci%ii$ # de ndat! ce si"%i nc #da#e& LECIA 10" " O (+#e (,&",t de /e(e" "t3$ e;te te!#-" Ideea de ast!zi este de (apt a$t! ( #"! dat! ce$ei p#ecedente' cu de se)i#ea c! este "ai speci(ic! n ceea ce p#i+e,te senti"ente$e st4#nite& O $u"e $ipsit! de n%e$es' este' de (apt' i"p si)i$!& Ce nu a#e n%e$es nu e5ist!& Cu t ate acestea' nu #ezu$t! de aici c! nu +ei c#ede c! pe#cepi ce+a ce nu a#e n%e$es& *i"p t#i+!' +ei (i nde se)i de nc$inat s! c#ezi c! $ pe#cepi ne-#e,it& Recun a,te#ea $ipsei de sens p# + ac! n t %i cei sepa#a%i sta#e de an5ietate& Ea #ep#ezint! situa%ie n ca#e *u"nezeu ,i e- 3u$ ,i 0disput!0 d#eptu$ de a3,i sc#ie p# p#iu$ n%e$es n spa%iu$ - $ pus $a disp zi%ie de $ipsa de n%e$es& E- 3u$ se n!puste,te cu dispe#a#e s!3,i sta)i$easc! ac $ p# p#ii$e idei' te"4ndu3se c! a$t(e$ +idu$ a# putea (i ( $ sit pent#u a3i de" nst#a p# p#ia $ui neputin%! ,i i#ea$itate& Iat!' de a$t(e$' sin-u#a $ui p#esupune#e c #ect!& *e aceea' este esen%ia$ s! n+e%i a
24

#ecun a,te ce este $ipsit de n%e$es ,i s!3$ accep%i (!#! tea"!& *ac! e,ti te"!t #' este si-u# c! +ei nzest#a $u"ea cu at#i)ute pe ca#e nu $e p sed!' ticsind3 cu i"a-ini ca#e nu e5ist!& 1ent#u e- ' i$uzii$e sunt "ecanis"e de p# tec%ie' ceea ce t#e)uie s! (ie ,i pent#u tine' ca#e te pui pe pici # de e-a$itate cu e- 3u$& E5e#ci%ii$e pent#u ast!zi' ca#e + # (i (!cute de t#ei sau pat#u #i ti"p de ce$ "u$t un "inut de (ieca#e dat!' u#"eaz! s! (ie ap$icate nt#3un " d a#ecu" di(e#it de ce$e p#ecedente& Cu chii nchi,i' #epet! ideea de ast!zi n sinea ta& *eschide ap i chii ,i p#i+e,te (!#! tea"! n 6u#' spun4nd/ 01#i+esc $u"e $ipsit! de n%e$es&0 Repet! n sinea ta aceast! a(i#"a%ie n ti"p ce p#i+e,ti n 6u#& Ap i nchide3%i chii ,i ncheie cu/ 0O $u"e $ipsit! de n%e$es st4#ne,te tea"! de a#ece c#ed c! "! iau $a nt#ece#e cu *u"nezeu&0 S3a# putea s!3%i (ie -#eu s! nu te "p t#i+e,ti' nt#3 ( #"! sau a$ta' acestei a(i#"a%ii c nc$usi+e& O#ica#e a# (i ( #"a "p t#i+i#ii' adu3%i a"inte c! %i3e de (apt tea"! de un ast(e$ de -4nd din cauza 0#!z)un!#ii0 din pa#tea 0+#!6"a,u$ui0& Nu %i se ce#e s! c#ezi aceast! a(i#"a%ie chia# acu" ,i p# )a)i$ c! +ei c$asa d#ept a)su#d!& O#icu"' #e"a#c! atent #ice se"n de tea"! ascuns! sau (!%i,! pe ca#e p ate st4#ni& Iat! p#i"a n ast#! nce#ca#e de a ( #"u$a #e$a%ie e5p$icit! de tipu$ cauz!3e(ect' un -en de #e$a%ie pent#u #ecun a,te#ea c!#uia ai ( a#te pu%in! e5pe#ien%!& Nu st!#ui asup#a a(i#"a%iei c nc$usi+e ,i ncea#c! "!ca# s! nu te -4nde,ti $a ea' n a(a#a pe#i adei de e5e#ci%iu& 1ent#u " "ent' at4t +a (i su(icient& LECIA 12 "D+# e>e+ + ! c$e!t o (+#e (,&",t de /e(e"-" Ideea pent#u ast!zi este' desi-u#' " ti+u$ pent#u ca#e $u"e $ipsit! de n%e$es este i"p si)i$!& Ceea ce *u"nezeu nu a c#eat nu e5ist!& Ia# t t ce e5ist! cu ade+!#at e5ist! a,a cu" $3a c#eat E$&

25

Lu"ea pe ca#e +ezi nu a#e ni"ic de3a (ace cu #ea$itatea& Ea este p$!s"ui#e de3a ta ,i nu e5ist!& E5e#ci%ii$e de ast!zi se + # p#actica n nt#e-i"e cu chii nchi,i& 1e#i ada de ce#ceta#e a "in%ii s! (ie scu#t!' de ce$ "u$t un "inut& Nu se #ec "and! "ai "u$t de t#ei pe#i ade de e5e#sa#e' cu e5cep%ia cazu$ui c! $e -!se,ti $ini,tit a#e& *ac! se nt4"p$! s! (ie a,a' nsea"n! c! $e n%e$e-i cu ade+!#at "eni#ea& Ideea pent#u ast!zi este un a$t pas n n+!%a#ea a)and n!#ii -4ndu#i$ # pe ca#e $e3ai sc#is pe chipu$ $u"ii pent#u a +edea Cu+4ntu$ $ui *u"nezeu n $ cu$ $ #& 1#i"ii pa,i n aceast! n$ cui#e' ca#e p ate (i nu"it!' pe d#ept cu+4nt' "4ntui#e' p t (i destu$ de di(ici$i ,i chia# du#e# ,i& Unii dint#e ei te + # "pin-e di#ect $a (#ic!& *a# nu +ei (i $!sat ac $ & O +ei dep!,i' $!s4nd3 cu "u$t n u#"a ta& nd#u"a#ea n ast#! este sp#e si-u#an%! ,i pace pe#(ect!& G4nde,te3te' cu chii nchi,i' $a t ate # #i$e din $u"e ca#e %i t#ec p#in "inte& *enu"e,te3 pe (ieca#e' i"ediat ce %i apa#e' ia# ap i nea-!3i #ea$itatea& *u"nezeu nu a c#eat3 ,i' ca ata#e' nu e #ea$!& Spune' de e5e"p$u 0*u"nezeu nu a c#eat ace$ #!z) i& *eci' e$ nu e #ea$&0 0*u"nezeu nu a c#eat ace$ accident de a+i n& *eci' e$ nu e #ea$&0 0*u"nezeu nu a c#eat ace$ dezast#u Bspeci(ic!3$D& *eci' e$ nu e #ea$&0 Su)iecte p t#i+ite pent#u ap$ica#ea ideii de ast!zi p t inc$ude' de ase"enea' #ice $uc#u de ca#e te te"i c! %i s3a# putea nt4"p$a %ie sau #icui %i3e d#a-& n (ieca#e caz' denu"e,te 0dezast#u$0 n " d speci(ic& Nu ( $ si te#"eni -ene#a$i& *e e5e"p$u' nu spune/ 0*u"nezeu nu a c#eat ) a$a0' ci 0*u"nezeu nu a c#eat cance#u$0 sau atacu#i$e de c #d' sau #ice %i3a# putea st4#ni tea"!& Iat!3te c n(#untat cu #epe#t #iu$ t!u pe#s na$ de # #i& Aceste $uc#u#i (ac pa#te din $u"ea pe ca#e +ezi& Une$e dint#e e$e sunt i$uzii "p!#t!,ite' ia# a$te$e (ac pa#te din iadu$ t!u pe#s na$& Nu a#e nici i"p #tan%!& Ceea ce *u"nezeu nu a c#eat se p ate a($a nu"ai n p# p#ia3%i "inte' iz $at! de a Lui& 1#in u#"a#e' nu a#e
26

n%e$es& Recun sc4nd acest (apt' ncheie pe#i ade$e de e5e#sa#e p#in #epeta#ea ideii de ast!zi/ 0*u"nezeu nu a c#eat $u"e $ipsit! de n%e$es&0 *esi-u#' ideea de ast!zi p ate (i ap$icat! #ic!#ui $uc#u ca#e te ne$ini,te,te de3a $un-u$ zi$ei' n a(a#a pe#i ade$ # de e5e#sa#e& 7ii ( a#te speci(ic c4nd ap$ici& Spune/ 0*u"nezeu nu a c#eat $u"e $ipsit! de n%e$es& E$ nu a c#eat&&& Bspeci(ic! situa%ia ca#e te ne$ini,te,teD' p#in u#"a#e $uc#u$ acesta nu e #ea$&0 LECIA 14 "=3 d+$,(e #e(e "+ t ,#!1, , &e c!$e e+ (e-!# &("#+,t-" 8 c"ai (iindc! -4ndu#i$e pe ca#e s c %i c! $e -4nde,ti apa# ca ni,te i"a-ini' tu nu $e #ecun ,ti ca (iind ni"ic& S c %i c! $e -4nde,ti ,i ast(e$ s c %i c! $e +ezi& Iat! cu" s3a (!cut 0+ede#ea0 ta& Iat! (unc%ia pe ca#e ai dat3 chi$ # c #pu$ui t!u& Asta nu este +ede#e' ci p$!s"ui#e de i"a-ini' (ace#e de chip' ca#e ia $ cu$ +ede#ii' n$ cuind +iziunea cu ni,te i$uzii& Aceast! idee int# ducti+! $a p# cesu$ p$!s"ui#ii de i"a-ini pe ca#e tu $ nu"e,ti +ede#e' nu3%i +a spune "a#e $uc#u& .ei ncepe s! n%e$e-i dup! ce +ei +edea "ici c ntu#u#i de $u"in! n 6u#u$ ace$ #a,i )iecte (a"i$ia#e pe ca#e $e +ezi acu"& Acesta este nceputu$ +iziunii ade+!#ate& Odat! ce a a+ut $ c' p %i (i si-u# c! +iziunea ade+!#at! +a +eni ndat!& 1e "!su#! ce + " c ntinua' p %i a+ea "u$te 0epis ade $u"in ase0& E$e p t $ua "u$te ( #"e di(e#ite' une$e dint#e e$e de3a d#eptu$ nea,teptate& Nu3%i (ie tea"! de e$e& Sunt se"ne c!' n s(4#,it' %i deschizi chii& E$e nu + # pe#sista' de a#ece nu sunt dec4t si"p$e si") $u#i a$e ade+!#atei pe#cep%ii' nea+4nd $e-!tu#! cu cun a,te#ea& Aceste e5e#ci%ii nu3%i + # #e+e$a cun a,te#e& . # p#e-!ti ns! ca$ea sp#e ea& E5e#s4nd ideea de ast!zi' #epet3 "ai nt4i n sinea ta' ap i ap$ic3 $a #ice $uc#u +ezi n p#ea6"a ta' # stindu3i nu"e$e ,i p#indu3%i p#i+i#ea asup#a $ui' n ti"p ce spui/
27

0Acest &&&&&&& este i"a-ine pe ca#e eu a" p$!s"uit3 &0 0Acest &&&&&&& este i"a-ine pe ca#e eu a" p$!s"uit3 &0 Nu este necesa#! inc$ude#ea unui nu"!# "a#e de )iecte distincte pent#u a ap$ica#ea ideii de ast!zi& Este necesa#' ns!' s! st!#ui cu p#i+i#ea asup#a (iec!#ui )iect' n ti"p ce #epe%i ideea n sinea ta& Ideea p ate (i t tu,i ap$icat! #i de c4te #i este ne+ ie pe pa#cu#su$ zi$ei& LECIA 15 "N+ !# ,c, + 13 d e+t$+-" Ideea de ast!zi este un p#i" pas sp#e #isipi#ea c#edin%ei c! -4ndu#i$e ta$e nu au nici un e(ect& 8 t ce +ezi este #ezu$tatu$ -4ndu#i$ # ta$e& Nu e5ist! nici e5cep%ie& G4ndu#i$e nu sunt "!#e%e sau "!#unteF pute#nice sau neputinci ase& E$e sunt' pu# ,i si"p$u' ade+!#ate sau (a$se& Ce$e ade+!#ate c#eeaz! dup! p# p#ia $ # ase"!na#e' ia# ce$e (a$se p$!s"uiesc dup! a $ #& Nu e5ist! c ncept "ai c nt#adict #iu dec4t ace$a de 0-4ndu#i de,a#te0& Ceea ce isc! pe#cep%ia unei $u"i nt#e-i nu p ate (i nu"it de,e#t& 7ieca#e -4nd pe ca#e $ ai c nt#i)uie $a ade+!# sau $a i$uzieF e$ (ie e5tinde ade+!#u$' (ie "u$tip$ic! i$uzii$e& *esi-u#' p %i "u$tip$ica ni"icu$' da# ast(e$ nu $ +ei e5tinde& 1e $4n-! #ecun a,te#ea (aptu$ui c!' nici dat!' -4ndu#i$e nu sunt de,a#te' "4ntui#ea %i ce#e ,i s! #ecun ,ti c! (ieca#e -4nd pe ca#e $ ai aduce (ie pace' (ie #!z) iF (ie iu)i#e' (ie tea"!& Un #ezu$tat neut#u este i"p si)i$' de a#ece un -4nd neut#u este i"p si)i$& E5ist! ase"enea tenta%ie de a c$asa -4ndu#i$e de tea"! ca nei"p #tante' t#i+ia$e ,i ne+#ednice de aten%ie' nc4t este esen%ia$ s! $e #ecun ,ti pe t ate ca (iind $a (e$ de dist#ucti+e' da# ,i $a (e$ de i#ea$e& . " e5e#sa aceast! idee su) nu"e# ase ( #"e p4n! s3 n%e$e-i cu ade+!#at& Ap$ic4nd ideea de ast!zi' ce#ceteaz!3%i "intea cu chii nchi,i ti"p de ap# 5i"ati+ un "inut' ,i st#!duie,te3te s! nu t#eci cu +ede#ea nici un -4nd 0"!#unt0 ca#e a# nce#ca s! se sust#a-!

28

ce#cet!#ii& E destu$ de di(ici$ p4n! te )i,nuie,ti& %i +ei da sea"a c! %i este nc! -#eu s! nu (aci distinc%ii a#ti(icia$e& 7ieca#e -4nd ca#e %i +ine n "inte' indi(e#ent de nsu,i#i$e pe ca#e i $e at#i)ui' este un su)iect p t#i+it pent#u ap$ica#ea ideii de ast!zi& n pe#i ade$e de e5e#sa#e' #epet! ideea "ai nt4i n sinea ta' ia# ap i' pe "!su#! ce (ieca#e -4nd %i t#ece p#in "inte' (ii c n,tient de e$ n ti"p ce %i spui/ 0Acest -4nd desp#e &&&&&&& nu este un -4nd neut#u&0 0Acest -4nd desp#e &&&&&&& nu este un -4nd neut#u&0 Ca de )icei' ( $ se,te ideea zi$ei #i de c4te #i e,ti c n,tient de un anu"it -4nd ca#e te ne$ini,te,te& n acest sc p' se su-e#eaz! u#"!t a#ea ( #"u$a#e/ 0Acest -4nd desp#e &&&&&&& nu este un -4nd neut#u' pent#u c! nu a" -4ndu#i neut#e&0 Se #ec "and! pat#u sau cinci pe#i ade ap$icati+e' n cazu$ n ca#e nu s $icit! e( #t& *ac! apa#e +#e nc #da#e' t#ei pe#i ade + # (i de a6uns& Se +a #educe de ase"enea $un-i"ea pe#i adei ap$icati+e dac! se #esi"te +#e senza%ie de disc n( #t& LECIA 17 "N+ vd (+c$+$, e+t$e-" Aceast! idee este un a$t pas n di#ec%ia identi(ic!#ii cauzei ,i e(ectu$ui' a,a cu" e$e c pe#eaz! n $u"e& Nu +ezi $uc#u#i neut#e pent#u c! nu ai -4ndu#i neut#e& nt tdeauna apa#e "ai nt4i -4ndu$' n ciuda tenta%iei de a c#ede c! este in+e#s& Nu acesta este " du$ de a -4ndi a$ $u"ii' da# t#e)uie s! n+e%i c! este " du$ t!u de a -4ndi& *e n3a# (i a,a' pe#cep%ia nu a# a+ea cauz! ,i a# (i ea ns!,i cauza #ea$it!%ii& A+4nd n +ed#e natu#a ei ( a#te +a#ia)i$!' $uc#u$ acesta nu este nici pe depa#te p# )a)i$& Ap$ic4nd ideea de ast!zi' cu chii deschi,i' spune n sinea ta/ 0Nu +!d $uc#u#i neut#e pent#u c! nu a" -4ndu#i neut#e&0 Ap i p#i+e,te n 6u#' p#indu3%i p#i+i#ea asup#a (iec!#ui $uc#u pe ca#e $ #e"a#ci un ti"p su(icient de $un- pent#u a spune/ 0Nu +!d un &&& neut#u' de a#ece -4ndu#i$e "e$e desp#e &&& nu
29

sunt neut#e&0 Ai putea spune' de e5e"p$u/ 0Nu +!d un zid neut#u' de a#ece -4ndu#i$e "e$e desp#e zidu#i nu sunt neut#e&0 0Nu +!d un c #p neut#u' de a#ece -4ndu#i$e "e$e desp#e c #pu#i nu sunt neut#e&0 Ca de )icei' este esen%ia$ s! nu se (ac! distinc%ii nt#e ceea ce c#ezi c! a# (i ani"at sau neani"atF p$!cut sau nep$!cut& Indi(e#ent de ce ai putea c#ede' nu +ezi ni"ic #ea$"ente +iu sau #ea$"ente )ucu# s& Aceasta dat #it! (aptu$ui c! de ca"dat! nu e,ti c n,tient de nici un -4nd #ea$"ente ade+!#at' ,i de aceea' de nici unu$' #ea$"ente )ucu# s& Se #ec "and! t#ei sau pat#u pe#i ade distincte de e5e#sa#e' ,i se i"pun nu "ai pu%in de t#ei pent#u a )%ine ( $ s "a5i"' chia# dac! si"%i "p t#i+i#e& n acest caz' du#ata pe#i adei de p#actica#e p ate (i #edus!' t tu,i' $a "ai pu%in de ace$ ap# 5i"ati+ un "inut #ec "andat a$t"inte#i& LECIA 19 "N+ $e",#t de + +( ", 1+$ e)ecte(e vede$,, #e(e- " Ideea de ast!zi este un a$t pas n n+!%a#ea (aptu$ui c! -4ndu#i$e ca#e isc! ce +ezi' nu sunt nici dat! neut#e sau nei"p #tante& *e ase"enea' se e+iden%iaz! ideea c! "in%i$e sunt "p#eunate' idee c!#eia i se +a da i"p #tan%! sp #it! "ai t4#ziu& Ideea zi$ei nu se #e(e#! at4t de "u$t $a ceea ce +ezi' c4t $a (e$u$ cu" +ezi& *e aceea' e5e#ci%ii$e de ast!zi sc t n e+iden%! acest aspect a$ pe#cep%iei ta$e& n ce$e t#ei sau pat#u pe#i ade de p#actica#e #ec "andate' s! se p# cedeze dup! cu" u#"eaz!/ 1#i+e,te n 6u#' se$ect4nd nt#3un " d c4t "ai a$eat # su)iecte pent#u ap$ica#ea ideii de ast!zi' a%intindu3%i p#i+i#ea asup#a (iec!#uia su(icient ti"p pent#u a spune/ 0Nu #esi"t de unu$ sin-u# e(ecte$e (e$u$ui cu" +!d &&&0 ncheie (ieca#e pe#i ad! de e5e#sa#e p#in #epeta#ea a(i#"a%iei "ai -ene#a$e/
30

0Nu #esi"t de unu$ sin-u# e(ecte$e +ede#ii "e$e&0 Un "inut sau chia# "ai pu%in +a (i su(icient pent#u (ieca#e pe#i ad! de p#actica#e& LECIA 1: "N+ $e",#t de + +( ", 1+$ e)ecte(e 13 d+$,(o$ #e(e-" Ideea de ast!zi este' e+ident' " ti+u$ pent#u ca#e +ede #ea ta nu te a(ecteaz! nu"ai pe tine& .ei )se#+a c! une #i idei$e #e(e#it a#e $a -4ndi#e $e p#eced pe ce$e #e(e#it a#e $a pe#cep%ie' n ti"p ce a$te #i #dinea este in+e#sat!& M ti+u$ este ace$a c! #dinea nu c nteaz!& G4ndi#ea ,i #ezu$tate$e ei sunt e(ecti+ si"u$tane' de a#ece cauza ,i e(ectu$ nu sunt sepa#ate nici dat!& Ast!zi su)$inie" din n u (aptu$ c! "in%i$e sunt "p#eunate& Aceast! idee este #a#e #i sa$utat! cu t at! )ucu#ia $a nceput& *e a#ece pa#e s! c "p #te un i"ens senti"ent a$ #esp nsa)i$it!%ii' put4nd (i p#i+it! chia# ca 0nc!$ca#e a inti"it!%ii0& 7apt este' ns!' c! nu e5ist! -4ndu#i inti"e& n p (ida #ezisten%ei ta$e ini%ia$e (a%! de aceast! idee' +ei n%e$e-e t tu,i c! ea t#e)uie s! (ie ade+!#at! dac! ad"ite" c! "4ntui#ea este p si)i$!& Ia# "4ntui#ea t#e)uie s! (ie p si)i$!' de a#ece este . ia $ui *u"nezeu& Ce$ ap# 5i"ati+ un "inut de ce#ceta#e a "in%ii #ec$a"at de e5e#ci%ii$e de ast!zi t#e)uie pet#ecut cu chii nchi,i& Mai nt4i se +a #epeta ideea de ast!zi' ia# ap i "intea +a (i atent sc#utat! pent#u -4ndu#i$e pe ca#e $e c n%ine n ace$ " "ent& n ti"p ce te -4nde,ti $a (ieca#e' nu"e,te -4ndu$ n (unc%ie de pe#s ana sau te"a cent#a$! pe ca#e c n%ine ,i' p!st#4nd n c ntinua#e -4ndu$ n "inte' spune/ 0Nu #esi"t de unu$ sin-u# e(ecte$e acestui -4nd desp#e &&&0 Ce#in%a de a (i c4t se p ate de nedisc#i"inat # n se$ecta#ea su)iecte$ # pent#u pe#i ade$e de p#actica#e a# t#e)ui s!3%i (ie de6a (a"i$ia#! ,i nu +a "ai (i #epetat! n (ieca#e zi' de,i +a (i sp #adic inc$us! pent#u aduce#e a"inte& Nu uita' t tu,i' c! a$e-e#ea

31

a$eat a#e #!"4ne n c ntinuu esen%ia$!& Lipsa de #dine n aceast! p#i+in%! (ace ca' n ce$e din u#"!' #ecun a,te#ea $ipsei de #dine n "i#ac $e s! capete sens pent#u tine& 1e $4n-! ap$ica#ea 0dup! ne+ ie0 a ideii de ast!zi' se i"pun ce$ pu%in t#ei sau pat#u pe#i ade de e5e#sa#e& *ac! +a (i necesa#' ti"pu$ a(ectat acest #a p ate (i scu#tat& Nu nce#ca "ai "u$t de pat#u pe#i ade& LECIA .< "S+ t ?ot$3t " vd" A" a+ut' p4n! acu"' atitudine destu$ de $e6e#! n p#i+in%a pe#i ade$ # de p#actica#e& Nu s3a (!cut' n ( nd' nici nce#ca#e de a sta)i$i p# -#a"u$ de e5e#ci%ii n ti"p' e( #tu$ s $icitat a ( st "ini"a$ ,i nu s3a ce#ut nici "!ca# c pe#a#e acti+! sau inte#es& Aceast! a) #da#e a ( st inten%i nat! ,i ( a#te atent p$!nuit!& Nu a" pie#dut din +ede#e i"p #tan%a c#ucia$! a in+e#s!#ii -4ndi#ii ta$e& M4ntui#ea $u"ii depinde de ea& 2i t tu,i nu +ei +edea' dac! te c nside#i ca (iind c nst#4ns ,i dac! cedezi n (a%a #esenti"entu$ui ,i a p zi%iei& Aceasta este p#i"a n ast#! nce#ca#e de a int# duce st#uctu#a#e& Nu inte#p#eta -#e,it' ca pe un e( #t de a e5e#cita ( #%! sau p#esiuni& .#ei "4ntui#ea& .#ei s! (ii (e#icit& .#ei pace& Nu ai pa#te de e$e acu" de a#ece "intea ta este t ta$ nediscip$inat! ,i nu p %i distin-e nt#e )ucu#ie ,i "4hni#e' p$!ce#e ,i du#e#e' iu)i#e ,i tea"!& Acu" e,ti pe ca$e s! n+e%i cu" s! $e de se)e,ti& 2i' ade+!#at' "a#e %i +a (i #!sp$ata& *ecizia ta de a +edea este t t ce %i p#etinde +iziunea& Ceea ce +#ei %i apa#%ine& Nu c n(unda "icu$ e( #t ca#e %i se ce#e cu indiciu$ c! %e$u$ n st#u a# +a$ #a pu%in& 1 ate (i a#e "4ntui#ea $u"ii un sc p "!#untJ 2i p ate (i "4ntuit! $u"ea dac! tu nu e,ti "4ntuitJ *u"nezeu a#e un 7iu' ia# acesta este n+ie#ea ,i .ia%a& . ia Sa se (ace (iindc! t at! pute#ea i este dat! n Ce# ,i pe 1!"4nt& n
32

h t!#4#ea ta de a +edea %i este dat! +iziunea& E5e#ci%ii$e de ast!zi c nstau din a3%i #ea"inti' de3a $un-u$ zi$ei' c! +#ei s! +ezi& Ideea zi$ei de azi i"p$ic!' de ase"enea' n " d tacit' #ecun a,te#ea (aptu$ui c! acu" nu +ezi& *e aceea' #epet4nd ideea' a(i#"i c! e,ti h t!#4t s!3%i schi")i sta#ea de (a%! cu una "ai )un!' una pe ca#e +#ei cu ade+!#at& Repet! idee zi$ei de azi #a# ,i cu (e#"itate de ce$ pu%in d u! #i pe #! de3a $un-u$ zi$ei' nce#c4nd s! (aci $a (ieca#e 6u"!tate de ceas& Nu te nec!6i dac! ui%i' da# (! un e( #t #ea$ s!3%i a"inte,ti& Repeti%ii$e sup$i"enta#e s! (ie ap$icate $a #ice situa%ie' pe#s an! sau nt4"p$a#e ca#e te indispune& 1 %i s! $e +ezi a$t(e$ ,i a$t(e$ $e +ei +edea& Ceea ce d #e,ti +ei +edea& Iat! ade+!#ata $e-e a cauzei ,i e(ectu$ui pe#4nd n $u"e& LECIA .1 "S+ t ?ot$3t " vd (+c$+$,(e !(t)e(-" Ideea de ast!zi este e+ident c ntinua#e ,i p#e$un-i#e a ce$ei p#ecedente& *e data aceasta ns!' pe $4n-! ap$ica#ea ideii $a di(e#ite situa%ii' pe "!su#! ce apa#' sunt necesa#e pe#i ade apa#te de ce#ceta#e a "in%ii& Se #ec "and! insistent cinci pe#i ade de e5e#sa#e' de c4te un "inut (ieca#e& n pe#i ade$e de e5e#sa#e' ncepe p#in #epeta#ea ideii n sinea ta& Ap i' nchide3%i chii ,i ce#ceteaz!3%i atent "intea pent#u a -!si situa%ii t#ecute' p#ezente sau anticipate ca#e %i st4#nesc sup!#a#ea& Aceasta p ate $ua ( #"a #ic!#ei #eac%ii' de $a i#ita#e u, a#! $a (u#ie& G#adu$ e" %iei pe ca#e t#!ie,ti nu c nteaz!& .ei de+eni din ce n ce "ai c n,tient de (aptu$ c! u, a#! t#es!#i#e de indisp zi%ie nu este ni"ic a$tce+a dec4t un +!$ a#uncat deasup#a (u#iei intense& *e aceea' ncea#c! s! nu $a,i s!3%i scape' n pe#i ade$e de e5e#sa#e' ce$e "ai 0"!#unte0 -4ndu#i de sup!#a#e& Adu3%i a"inte c! nu #ecun ,ti de (apt ceea ce %i st4#ne,te sup!#a#ea' ia# ni"ic din ce c#ezi n aceast! p#i+in%! nu nsea"n! ni"ic& .ei (i p# )a)i$ tentat s! st!#ui asup#a un # situa%ii sau pe#s ane "ai "u$t dec4t asup#a a$t #a' pe (a$su$ " ti+ c!
33

acestea a# (i "ai 0e+idente0& Nu este a,a& Ai de a (ace d a# cu un e5e"p$u a$ c#edin%ei c! une$e ( #"e de atac sunt "ai 6usti(icate dec4t a$te$e& Ce#cet4ndu3%i "intea pent#u a -!si t ate ( #"e$e n ca#e se p#ezint! -4ndu#i$e de atac' #e%ine3$ pe (ieca#e n "inte' n ti"p ce spui n sinea ta/ 0Sunt h t!#4t s!3$ Bs3 D +!d pe &&&&&&& Bnu"e$e pe#s aneiD a$t(e$&0 0Sunt h t!#4t s! +!d &&&&&&& Bspeci(ic! situa%iaD a$t(e$& ncea#c! s! (ii c4t "ai speci(ic cu putin%!& 1 %i' de e5e"p$u' s!3%i c ncent#ezi sup!#a#ea asup#a unui anu"it at#i)ut a$ unei anu"ite pe#s ane' c#ez4nd c! sup!#a#ea este $i"itat! $a acest aspect& *ac! pe#cep%ia ta su(e#! de aceast! ( #"! de dist #siune' spune/ 0Sunt h t!#4t s! +!d &&&&&&& Bspeci(ic! at#i)utu$D $a &&&&&&& Bnu"e$e pe#s aneiD a$t(e$&0 LECIA .. "Cee! ce vd e"te o )o$# de $>@+ !$e-" Ideea de ast!zi desc#ie cu acu#ate%e (e$u$ n ca#e t#e)uie s! +ad! $u"ea #icine nut#e,te -4ndu#i de atac& *e a#ece ,i3a p# iectat "4nia asup#a $u"ii' e$ +ede #!z)una#ea -ata s!3$ $ +easc!& 1# p#iu$ s!u atac este pe#ceput ast(e$ ca aut ap!#a#e& Aceasta de+ine un ce#c din ce n ce "ai +ici s' p4n! c4nd e$ este dispus s!3,i schi")e (e$u$ n ca#e +ede& A$t(e$' -4ndu#i$e de atac ,i c nt#aatac $ + # p#e cupa ,i i + # p pu$a nt#ea-a $ui $u"e& Ce pace a "in%ii este p si)i$! atunci pent#u e$J 8 c"ai din aceast! (antezie ne)uneasc! +#ei s! scapi& Oa#e nu sunt +e,ti ")ucu#!t a#e s! auzi c! (antezia nu este ade+!#at!J Oa#e nu este (e#icit! desc pe#i#e s! a($i c! p %i sc!paJ 8u ai (!cut ceea ce +#ei s! dist#u-iF t t ce u#!,ti ,i ai ataca ,i ai ucide& 8 t ce te n(#ic ,eaz! nu e5ist!& 1#i+e,te ast!zi $u"ea din 6u#u$ t!u de ce$ pu%in cinci #i' ti"p de ce$ pu%in un "inut de (ieca#e dat!& n ti"p ce p#i+i#ea %i se st#!"ut! de $a un )iect $a a$tu$' de $a un c #p $a a$tu$' spune n sinea ta/
34

0.!d nu"ai ceea ce este pe#isa)i$&0 0Nu +!d ni"ic ca#e a# putea d!inui&0 0Ceea ce +!d nu este #ea$&0 0Ceea ce +!d este ( #"! de #!z)una#e& 0 La s(4#,itu$ (iec!#ei pe#i ade de e5e#ci%iu' nt#ea)!3te/ 0Aceasta este a#e $u"ea pe ca#e +#eau s3 +!d de (aptJ0 R!spunsu$ este desi-u# e+ident& LECIA .0 "M &ot de"&$, de de (+#e! &e c!$e o vd' $e + /3 d (! 13 d+$,(e de !t!c-" Ideea de ast!zi c n%ine sin-u#a ca$e de ie,i#e din tea"! ca#e +a duce +#e dat! $a +#eun #ezu$tat& Ni"ic a$tce+a nu +a iz)utiF #ice a$tce+a este $ipsit de n%e$es& Aceast! ca$e ns! nu p ate da -#e,& 7ieca#e -4nd pe ca#e $ ai a$c!tuie,te c4te un se-"ent din $u"ea pe ca#e +ezi& Cu -4ndu#i$e ta$e deci t#e)uie s! $uc#!"' dac! u#"eaz! s! schi")!" (e$u$ t!u de a pe#cepe $u"ea& *ac! -4ndu#i$e de atac sunt cauza $u"ii pe ca#e +ezi' t#e)uie s! n+e%i c! t c"ai aceste -4ndu#i nu $e +#ei& Nu a#e nici un # st s! dep$4n-i $u"ea& Nu a#e nici un # st s! nce#ci s! schi")i $u"ea& Ea nu se p ate schi")a' (iindc! este d a# un e(ect& Ce a#e # st ns! este s!3%i schi")i -4ndu#i$e desp#e $u"e& Ast(e$ schi")i cauza& E(ectu$ se +a schi")a aut "at& Lu"ea pe ca#e +ezi este $u"e #!z)un!t a#e' ,i (ieca#e $uc#u din ea este un si") $ a #!z)un!#ii& 7ieca#e pe#cep%ie a 0#ea$it!%ii e5te#ne0 este #ep#ezenta#e p$astic! a p# p#ii$ # ta$e -4ndu#i de atac& Ne pute" nt#e)a' pe )un! d#eptate' dac! pute" nu"i asta +ede#e& Nu este a#e (antezie un cu+4nt "ai )un pent#u un ase"enea p# ces' ia# ha$ucina%ie un te#"en "ai p t#i+it pent#u #ezu$tatJ .ezi $u"ea pe ca#e ai (!cut3 ' da# nu te +ezi pe tine nsu%i ca (iind p$!s"uit #u$ de i"a-ini' (!c!t #u$ de chipu#i& Nu p %i (i sc!pat sau "4ntuit de $u"e' da# te p %i desp#inde de cauza ei& Iat! ce este "4ntui#ea' c!ci unde este $u"ea pe ca#e +ezi' c4nd cauza
35

ei a disp!#utJ .iziunea c n%ine de6a ce$e ce + # n$ cui t t ce c#ezi c! +ezi acu"& 7#u"use%ea %i p ate $u"ina i"a-ini$e' chipu#i$e ci p$ite' t#ans( #"4ndu3$e n a,a (e$ nc4t s! $e iu)e,ti' cu t ate c! au ( st p$!s"uite din u#!& C!ci nu $e +ei p$!s"ui de unu$ sin-u#& Ideea de ast!zi int# duce -4ndu$ c! nu e,ti p#ins n capcana $u"ii pe ca#e +ezi' de a#ece cauza ei p ate (i schi")at!& Aceast! schi")a#e i"pune' "ai nt4i' identi(ica#ea cauzei ,i ap i desp#inde#ea de ea' pent#u a putea (i n$ cuit!& 1#i"ii d i pa,i n acest p# ces %i s $icit! c pe#a#ea' pasu$ (ina$ ns! nu& I"a-ini$e ta$e au ( st de6a n$ cuite& 7!c4nd p#i"ii pa,i' +ei +edea c! a,a este& 1e $4n-! ( $ si#ea ei de c4te #i apa#e ne+ ia de3a $un-u$ zi$ei' n ap$ica#ea ideii de ast!zi sunt necesa#e cinci pe#i ade de e5e#sa#e& 1#i+ind n 6u#u$ t!u' #epet! "ai nt4i #a# ideea n sinea ta' ap i nchide3%i chii ,i dedic! ap# 5i"ati+ un "inut ce#cet!#ii "in%ii' pent#u a depista t ate -4ndu#i$e de atac ca#e se i+esc& n ti"p ce %i t#ece (ieca#e p#in "inte' spune/ 0M! p t desp#inde de $u"ea pe ca#e +!d' #enun%4nd $a -4ndu#i$e de atac $a ad#esa &&&&&&&0 n ti"p ce spui aceasta' p!st#eaz! (ieca#e -4nd de atac n "inte' ia# ap i a$un-!3$ ,i t#eci $a u#"!t #u$& n pe#i ade$e de e5e#sa#e' nc#edin%eaz!3te c! inc$uzi at4t -4ndu#i$e de ataca#e c4t ,i ce$e de a (i atacat& E(ecte$e $ # sunt identice de a#ece -4ndu#i$e sunt identice& nc! nu %i dai sea"a de $uc#u$ acesta' da# %i se ce#e acu" nu"ai s! $e t#atezi $a (e$ n pe#i ade$e de p#actic!& Sunte" nc! $a ni+e$u$ identi(ic!#ii cauzei $u"ii pe ca#e +ezi& C4nd +ei n+!%a' n ce$e din u#"!' c! -4ndu#i$e de ataca#e ,i ce$e de atac nu sunt di(e#ite' +ei (i -ata s! te desp#inzi de cauz!& LECIA .2 "N+ #, &e$ce& &$o&$,,(e , te$e"e-" n nici situa%ie ce apa#e nu +ezi $i"pede acea #ez $+a#e ca#e te3a# (ace (e#icit& *e aceea nu ai nici un p#incipiu c!$!uzit # pent#u
36

ac%iune ade+!#at! ,i nici p si)i$itatea de a 6udeca #ezu$tatu$& Ceea ce (aci este dete#"inat de (e$u$ cu" pe#cepi situa%ia' ia# aceast! pe#cep%ie este -#e,it!& n " d ine+ita)i$ deci tu nu %i +ei s$u6i p# p#ii$e inte#ese& 2i t tu,i' e$e sunt unicu$ t!u %e$ n #ice situa%ie ca#e este pe#ceput! c #ect& A$t(e$' nu %i +ei da sea"a ca#e sunt aceste inte#ese& *ac! %i3ai da sea"a c! nu %i pe#cepi p# p#ii$e inte#ese' ai putea (i n+!%at ca#e sunt acestea& *a# n p#ezen%a c n+in-e#ii ta$e c! ,tii ca#e sunt e$e' nu p %i n+!%a& Ideea de ast!zi este un pas sp#e deschide#ea "in%ii ta$e' ast(e$ nc4t n+!%a#ea s! p at! ncepe& E5e#ci%ii$e de ast!zi necesit! "u$t "ai "u$t! nestitate dec4t e,ti )i,nuit s! "ani(e,ti& C4te+a su)iecte' asup#a c!# #a se +a #e($ecta cu nestitate ,i aten%ie n (ieca#e din ce$e cinci pe#i ade de e5e#sa#e ca#e + # (i nt#ep#inse ast!zi' + # (i "ai uti$e dec4t e5a"ina#e "ai p#ipit! a unui "a#e nu"!# de su)iecte& Se su-e#eaz! c4te d u! pent#u (ieca#e din pe#i ade$e de ce#ceta#e pe ca#e $e p#esupun e5e#ci%ii$e& 1e#i ade$e de e5e#sa#e s! nceap! cu #epeta#ea ideii de ast!zi' u#"at! de ce#ceta#ea "in%ii' cu chii nchi,i' pent#u a depista situa%ii ne#ez $+ate de ca#e e,ti p#e cupat n p#ezent& Accentu$ s! (ie pe desc pe#i#ea #ez $+!#ii pe ca#e d #e,ti& %i +ei da #epede sea"a c! ai n "inte "u$%i"e de %e$u#i ca#e (ac pa#te din #ez $+a#ea d #it!' ,i c! aceste %e$u#i se a($! $a ni+e$e di(e#ite ,i sunt adesea n c n($ict une$e cu a$te$e& Ap$ic4nd ideea de ast!zi' denu"e,te (ieca#e situa%ie ca#e %i +ine "inte' ia# ap i enu"e#! cu )!-a#e de sea"! c4t p %i de "u$te %e$u#i ca#e %i3a# p$!cea s! (ie atinse n #ez $+a#ea situa%iei #especti+e& 7 #"u$a#ea (iec!#ei ap$ic!#i s! (ie' n "a#e' dup! cu" u#"eaz!/ n situa%ia &&&&&&& "i3a# p$ace s! se nt4"p$e &&&&&&&0 ,i a,a "ai depa#te& ncea#c! s! ac pe#i t at! "u$%i"ea de s $u%ii di(e#ite ca#e %i +in nest n "inte' chia# dac! une$e dint#e e$e pa# s! (ie di#ect $e-ate de situa%ie sau p ate c! nu3i sunt de$ c p# p#ii& *ac! aceste e5e#ci%ii sunt e(ectuate c #ect' +ei #ecun a,te #epede c! #idici "u$%i"e de p#eten%ii (a%! de situa%ie' ca#e nu au
37

ni"ic de3a (ace cu ea& .ei #ecun a,te' de ase"enea' c! "u$te %e$u#i sunt c nt#adict #ii' c! nu te p %i -4ndi $a nici #ez $+a#e unita#! ,i c! +ei (i deza"!-it n $e-!tu#! cu une$e dint#e %e$u#i$e ta$e' #icu" s3a# #ez $+a situa%ia& *up! pa#cu#-e#ea $istei cup#inz4nd c4t "ai "u$te %e$u#i #4+nite pent#u (ieca#e situa%ie ne#ez $+at! ca#e %i +ine n "inte' spune3%i n sinea ta/ 0Nu3"i pe#cep p# p#ii$e inte#ese n aceast! situa%ie&0 ,i t#eci $a u#"!t a#ea& LECIA .4 "N+ c+ o"c #e ,$e! ,c, + +, (+c$+-" R stu$ nsea"n! n%e$es& Ideea de ast!zi e5p$ic! de ce ni"ic din ceea ce +ezi nu nsea"n! ni"ic& Nu3i cun ,ti "eni#ea& *e aceea pent#u tine este $ipsit de n%e$es& 8 tu$ este "enit pent#u inte#ese$e ta$e& Aceasta $e este "eni#eaF acesta $e este # stu$F acesta $e este n%e$esu$& 8 c"ai p#in #ecun a,te#ea acestui (apt' ceea ce +ezi cap!t! n%e$es& 1e#cepi $u"ea ,i t t ce este n ea ca a+4nd n%e$es n (unc%ie de sc pu#i$e e- 3u$ui& Aceste sc pu#i nu au ni"ic de3a (ace cu p# p#ii$e ta$e inte#ese' e- 3u$ ne(iind tu& Aceast! identi(ica#e (a$s! te (ace incapa)i$ s! n%e$e-i "eni#ea +#eunui $uc#u& Ca #ezu$tat' e,ti ne+ it s! $ ( $ se,ti -#e,it& C4nd c#ezi $uc#u$ acesta' +ei nce#ca s! %i #et#actezi sc pu#i$e pe ca#e $e3ai at#i)uit $u"ii' n $ c s! $e nt!#e,ti& Un a$t " d de a desc#ie sc pu#i$e pe ca#e $e pe#cepi acu" este s! spui c! e$e t ate sunt p#e cupate de inte#ese 0pe#s na$e0& nt#uc4t nu ai inte#ese pe#s na$e' sc pu#i$e ta$e nu sunt' de (apt' p#e cupate de ni"ic& 1#in u#"a#e' dedic4ndu3te $ #' nu ai nici un sc p& 2i ast(e$ nu cun ,ti "eni#ea nici unui $uc#u& nainte de a putea n%e$e-e ce+a din e5e#ci%ii$e de ast!zi' s! ne "ai p#i" asup#a unui -4nd& La ni+e$e$e ce$e "ai de sup#a(a%!' #ecun ,ti' desi-u#' # stu$& 8 tu,i' # stu$ nu p ate (i n%e$es $a aceste ni+e$e& *e e5e"p$u' p %i n%e$e-e c! # stu$ te$e( nu$ui este
38

ace$a de a (ace p si)i$! c n+ #)i#e cu cine+a ca#e nu se a($! (izic n i"ediata ta ap# pie#e& Ceea ce nu n%e$e-i este # stu$ nce#c!#ii de a int#a n $e-!tu#! cu e$' ,i t c"ai $uc#u$ acesta (ace c ntactu$ t!u cu e$ se"ni(icati+ sau $ipsit de n%e$es& Este de i"p #tan%! c#ucia$! pent#u p# cesu$ t!u de n+!%a#e s! (ii dispus s! #enun%i $a sc pu#i$e pe ca#e $e3ai (i5at (iec!#ui $uc#u& Recun a,te#ea (aptu$ui c! e$e sunt "ai de-#a)! $ipsite de n%e$es dec4t 0)une0 sau 0#e$e0 este sin-u#u$ " d de a #ea$iza aceast! #enun%a#e& Ideea de ast!zi este un pas n aceast! di#ec%ie& Sunt necesa#e ,ase pe#i ade de e5e#sa#e' (ieca#e a+4nd du#ata de d u! "inute& 7ieca#e s! nceap! cu #epeta#e $ent! a ideii de ast!zi' u#"at! de # ti#ea p#i+i#ii n 6u# ,i p#i#ea ei asup#a #ic!#ui )iect ca#e %i at#a-e aten%ia' (ie e$ ap# piat sau dep!#tat' 0i"p #tant 0' sau 0nei"p #tant0' 0u"an0 sau 0inu"an0& Cu chii a%inti%i asup#a (iec!#ui su)iect se$ectat ast(e$' spune' de e5e"p$u/ 0 Nu cun sc "eni#ea acestui scaun&0 0 Nu cun sc "eni#ea acestui sti$ u&0 0 Nu cun sc "eni#ea acestei "4ini&0 R ste,te aceste cu+inte #a#' (!#! a3%i $ua chii de $a su)iect p4n! nu ai te#"inat a(i#"a%ia desp#e e$& 8#eci ap i $a su)iectu$ u#"!t # ,i ap$ic! ideea de ast!zi ca "ai nainte& LECIA .5 "=3 d+$,(e #e(e de !t!c #, !t!c , v+( e$!@,(,t!te!-" Este desi-u# e+ident (aptu$ c!' de +#e"e ce p %i (i atacat' nu e,ti in+u$ne#a)i$& C nside#i atacu$ a"enin%a#e #ea$!& Aceasta de a#ece c#ezi c! tu p %i s! ataci cu ade+!#at& Ia# ceea ce a# a+ea e(ect p#in tine t#e)uie s! ai)! e(ect ,i asup#a ta& 8 c"ai aceast! $e-e te +a "4ntui n ce$e din u#"!' da# de ca"dat! ( $ se,ti -#e,it& *e aceea' t#e)uie s! n+e%i cu" p %i ( $ si n se#+iciu$ p# p#ii$ # ta$e inte#ese' ,i nu "p t#i+a $ #& *e a#ece -4ndu#i$e ta$e de atac + # (i p# iectate' te +ei te"e de atac& Ia# dac! te te"i de atac' t#e)uie s! c#ezi c! nu e,ti in+u$ne#a)i$& G4ndu#i$e de atac te (ac' a,ada#' +u$ne#a)i$ n p# p#ia
39

"inte' c!ci ac $ se a($! -4ndu#i$e de atac& G4ndu#i$e de atac ,i in+u$ne#a)i$itatea nu p t (i acceptate "p#eun!& E$e se c nt#azic #ecip# c& Ideea de ast!zi ne p#ezint! -4ndu$ c! nt tdeauna te ataci "ai nt4i pe tine nsu%i& *ac! -4ndu#i$e de atac t#e)uie s! c "p #te c#edin%a c! e,ti +u$ne#a)i$' e(ectu$ $ # este ace$a de a te s$!)i n p# p#ii t!i chi& Ast(e$ e$e %i3au atacat " du$ t!u de a te pe#cepe pe tine nsu%i' ia# de a#ece c#ezi n e$e' nu "ai p %i c#ede n tine& O i"a-ine (a$s! desp#e tine a a6uns s! ia $ cu$ a ceea ce e,ti& 1une#ea n p#actic! a ideii de ast!zi te +a a6uta s! n%e$e-i c! +u$ne#a)i$itatea sau in+u$ne#a)i$itatea sunt #ezu$tatu$ p# p#ii$ # ta$e -4ndu#i& Ni"ic n a(a#! de -4ndu#i$e ta$e nu te p ate ataca& Ni"ic n a(a#! de -4ndu#i$e ta$e nu te p ate (ace s! c#ezi c! e,ti +u$ne#a)i$& 2i ni"ic n a(a#! de -4ndu#i$e ta$e nu %i p ate d +edi c! t ate acestea nu sunt a,a& n ap$ica#ea ideii de ast!zi sunt necesa#e ,ase pe#i ade de e5e#sa#e& S! se nce#ce d u! "inute pent#u (ieca#e din e$e' de,i pe#i ada p ate (i #edus! dac! este p#ea "a#e disc n( #tu$& Nu #educe ns! "ai "u$t dec4t at4t& 1e#i ada de e5e#sa#e s! nceap! cu #epeta#ea ideii pent#u ast!zi' c ntinu4nd 3 cu chii nchi,i 3 cu t#ece#ea n #e+ist! a nt#e)!#i$ # #!"ase (!#! #!spuns a c!# # #ez $+a#e te n-#i6 #eaz!& n-#i6 #a#ea p ate $ua ( #"a dep#i"!#ii' sup!#!#ii' senza%iei de a (i c nst#4ns' te"e#ii' p#esi"%i#ii sau p#e cup!#ii& O#ice p# )$e"! nc! ne#ez $+at! ca#e a#e tendin%a s!3%i #e+in! n -4nd de3a $un-u$ zi$ei c nstituie un su)iect p t#i+it& Nu +ei putea ( $ si p#ea "u$te pent#u (ieca#e pe#i ad! de e5e#sa#e n pa#te' (iindc! +a t#e)ui ac #dat (iec!#ei p# )$e"e "ai "u$t ti"p dec4t de )icei& Ideea de ast!zi s! se ap$ice dup! cu" u#"eaz!/ Mai nt4i' denu"e,te situa%ia/ 0Sunt n-#i6 #at de &&&&&&&0 Ap i ia n c nside#a#e (ieca#e #ez $+a#e ca#e3%i +ine n "inte n aceast! p#i+in%! ,i ca#e %i3a p#icinuit n-#i6 #a#e' #e(e#indu3te $a (ieca#e n " d c nc#et' spun4nd/
40

0M! te" c! se +a nt4"p$a &&&&&&&0 *ac! (aci e5e#ci%ii$e cu" se cu+ine' a# t#e)ui s! ai $a disp zi%ie +#e cinci sau ,ase a$te#nati+e n-#i6 #!t a#e pent#u (ieca#e situa%ie de ca#e te ( $ se,ti ,i' ( a#te p si)i$' chia# "ai "u$te& Este "u$t "ai uti$ s! t#atezi c4te+a situa%ii n " d a"!nun%it' dec4t s! pa#cu#-i un nu"!# "a#e de situa%ii& 1e "!su#! ce $ista #ez $+!#i$ # anticipate pent#u (ieca#e situa%ie se e5tinde' +ei -!si' p# )a)i$' c! pe une$e din e$e' "ai a$es pe ce$e ca#e3%i +in n "inte c!t#e s(4#,it' $e accep%i "ai pu%in& ncea#c! t tu,i' pe c4t p si)i$' s! $e t#atezi pe t ate de p t#i+!& *up! ce ai denu"it (ieca#e #ez $+a#e de ca#e %i3e tea"!' spune n sinea ta/ 0Acest -4nd este un atac asup#a "ea&0 ncheie (ieca#e pe#i ad! de e5e#sa#e #epet4ndu3%i nc! dat! ideea de ast!zi& LECIA .7 "M!, &$e"+" de to!te' v$e!+ " vd-" Ideea de ast!zi e5p#i"! ce+a "ai pute#nic dec4t si"p$! h t!#4#e& nt#e t ate d #in%e$e ta$e' ea d! p#i #itate +iziunii& S3a# putea s! ai #e%ine#i s! ( $ se,ti ideea' pe " ti+u$ c! nu e,ti si-u# dac!' nt#3ade+!#' c#ezi ceea ce a(i#"i& Nu c nteaz!& Sc pu$ e5e#ci%ii$ # de ast!zi este de a aduce pu%in "ai ap# ape +#e"ea c4nd ideea +a (i pe de3a3nt#e-u$ ade+!#at!& S3a# putea s! (ii ( a#te tentat s! c#ezi c! %i se ce#e +#eun sac#i(iciu atunci c4nd spui c!' "ai p#esus de #ice' +#ei s! +ezi& *ac! te ne$ini,te,te a)sen%a #ic!#ei #eze#+e pe ca#e i"p$ic! ast(e$ de a(i#"a%ie' adau-!/ 0Ea nu p ate dec4t s! )inecu+4nteze&0 Ideea de ast!zi a#e ne+ ie de "u$te #epet!#i pent#u ca ( $ su$ s! (ie "a5i"& S! se ( $ seasc! $a ce$ pu%in (ieca#e 6u"!tate de #! ,i' dac! se p ate' de "ai "u$te #i& Ai putea nce#ca s3 (aci $a (ieca#e IE sau >K de "inute& Este #ec "anda)i$ ca' atunci c4nd te t#eze,ti sau $a scu#t ti"p dup! aceea' s! sta)i$e,ti un anu"e
41

inte#+a$ de ti"p pent#u ( $ si#ea ideii ,i s! nce#ci s!3$ #espec%i de3 a $un-u$ zi$ei& Nu +a (i -#eu s! (aci' chia# dac! +ei (i an-a6at nt#3 c n+e#sa%ie sau cupat cu a$tce+a n " "entu$ #especti+& Chia# ,i atunci p %i s! #epe%i' n sinea ta' scu#t! p# p zi%ie' (!#! a de#an6a& Ade+!#ata nt#e)a#e este/ c4t de des %i +ei aduce a"inteJ C4t de "u$t %i d #e,ti ca ideea de ast!zi s! (ie ade+!#at!J R!spunde $a una din nt#e)!#i ,i ai #!spuns ,i ce$ei$a$te& .ei s!#i' p# )a)i$' peste c4te+a ap$ica%ii' p ate chia# peste "ai "u$te& Nu te $!sa a(ectat' da# ncea#c!' t tu,i' s! te %ii de p# -#a" de atunci nainte& *ac! si"%i "!ca# dat!' de3a $un-u$ zi$ei' c! ai ( st pe#(ect since# n ti"p ce #epetai ideea de ast!zi' p %i (i si-u# c! te3ai scutit de "u$%i ani de e( #t& LECIA .9 "M!, &$e"+" de to!te' v$e!+ " vd !(t)e( (+c$+$,(e-" Ast!zi n i chia# d!" ideii de ie#i ap$ica#e c #ect!& n aceste pe#i ade %i +ei $ua se#ie de an-a6a"ente p#ecise& nt#e)a#ea dac! $e +ei %ine n +iit # nu ne p#e cup! aici& *ac! e,ti dispus "!ca# s! $e iei acu"' ai ,i p #nit pe ca$ea %ine#ii $ #& 2i sunte" nc! a)ia $a nceput& 1 ate te nt#e)i de ce este i"p #tant s! spui' de e5e"p$u/ 0Mai p#esus de t ate +#eau s! +!d aceast! "as! a$t(e$0& n sine' nu a#e nici i"p #tan%!& *a#' ce este de sine st!t!t #J 2i ce nsea"n! 0n sine0J .ezi n 6u#u$ t!u "u$%i"e de $uc#u#i sepa#ate' ceea ce nsea"n! c! nu +ezi de$ c& O#i +ezi' #i nu +ezi& Odat! ce ai +!zut un $uc#u a$t(e$' $e +ei +edea pe t ate a$t(e$& Lu"ina pe ca#e +ei +edea n #ica#e dint#e e$e este aceea,i $u"in! pe ca#e +ei +edea n t ate& Atunci c4nd spui/ 0Mai p#esus de t ate' +#eau s! +!d aceast! "as! a$t(e$0' %i iei an-a6a"entu$ s! %i #et#a-i t ate idei$e ta$e p#ec ncepute desp#e "as!' ,i s! %i deschizi "intea c!t#e ceea ce este ea' c!t#e "eni#ea ei& Nu de(ine,ti n (unc%ie de t#ecut& nt#e)i' "ai de-#a)!' ce este' n $ c s!3i spui tu ce este& Nu i $e-i
42

# stu$ de e5pe#ien%a ta nense"nat! n p#i+in%a "ese$ #' nici nu i $i"itezi "eni#ea $a "!#unte$e ta$e -4ndu#i pe#s na$e& Nu +ei pune su) se"nu$ nt#e)!#ii ceea ce ai de(init de6a& Ia# sc pu$ acest # e5e#ci%ii este de a pune nt#e)!#i ,i de a p#i"i #!spunsu#i$e& Spun4nd/ 0Mai p#esus de t ate' +#eau s! +!d aceast! "as! a$t(e$0' %i iei an-a6a"entu$ s! +ezi& Nu este un an-a6a"ent e5c$usi+& Este un an-a6a"ent ca#e se #e(e#! de p t#i+! $a "as!' c4t ,i $a #ice a$tce+a' nici "ai "u$t' nici "ai pu%in& *e (apt' ai putea d )4ndi +iziunea chia# nu"ai de $a aceast! "as!' dac! %i3ai #et#a-e t ate idei$e p# p#ii pe ca#e %i $e3ai ( #"at n p#i+in%a ei ,i ai p#i+i3 cu "inte pe#(ect deschis!& Ea a#e s!3%i a#ate ce+aF ce+a (#u" s ,u cu#at' de in(init! +a$ a#e' p$in de (e#ici#e ,i spe#an%!& Ascuns su) " #"anu$ idei$ # ta$e desp#e ea' st! # stu$ ei #ea$' # st pe ca#e $ "p!#t!,e,ti cu t t uni+e#su$& 1#in (aptu$ c! ( $ se,ti "asa ca )iect pent#u ap$ica#ea ideii de ast!zi' ce#i de (apt s! %i se dez+!$uie # stu$ uni+e#su$ui& .ei ce#e ace$a,i $uc#u de $a (ieca#e su)iect pe ca#e $ ( $ se,ti n pe#i ade$e de e5e#sa#e& 2i %i iei an-a6a"entu$' (a%! de (ieca#e dint#e e$e' c! +ei $!sa # stu$ $ # s! %i se dez+!$uie' n $ c s! $e nca#ci cu p# p#ia3 %i 6udecat!& . " a+ea ast!zi ,ase pe#i ade de e5e#sa#e de c4te d u! "inute' n ca#e ideea zi$ei este "ai nt4i ( #"u$at!' ap i ap$icat! $a #ice +ezi n 6u#& Su)iecte$e nu nu"ai c! + # (i a$ese $a nt4"p$a#e' da# se +a ,i ac #da (iec!#uia aceea,i since#itate c4nd i se ap$ic! ideea zi$ei' nt#3 nce#ca#e de a #ecun a,te +a$ a#ea e-a$! a tutu# #' n c nt#i)u%ia $a +ede#ea ta& Ap$ica%ii$e s! inc$ud!' ca de )icei' nu"e$e su)iectu$ui asup#a c!#uia se ni"e#e,te s!3%i cad! p#i+i#ea' ca#e +a z!) +i asup#a $ui n ti"p ce # ste,ti u#"!t a#e$e/ 0Mai p#esus de t ate' +#eau s! +!d acest &&&&&&& a$t(e$&0 7ieca#e ap$ica#e s! se (ac! ( a#te #a#' pe c4t se p ate' cu $ua#e a"inte& LECIA .:

43

AD+# e>e+ e"te , tot ce v!dB Ideea de ast!zi e5p$ic! de ce p %i +edea t t # stu$ n t ate& Ea e5p$ic! de ce ni"ic nu este sepa#at' de sine st!t!t # sau n sine& 2i "ai e5p$ic! de ce ni"ic din ceea ce +ezi nu nsea"n! ni"ic& *e (apt' ea e5p$ic! (ieca#e idee pe ca#e a" ( $ sit3 p4n! acu"' c4t ,i pe ce$e u#"!t a#e& Ideea de ast!zi c nstituie nt#ea-a )az! pent#u +iziune& 1# )a)i$ c!' n " "entu$ de (a%!' aceast! idee %i se +a p!#ea ( a#te -#eu de p#iceput& 1 ate %i se pa#e p# steasc!' necu+iinci as!' $ipsit! de sens' n sti"! sau chia# #ep#ehensi)i$!& *esi-u#' *u"nezeu nu este nt#3 "as!' de e5e"p$u' a,a cu" +ezi& 8 tu,i' a" su)$iniat ie#i ideea c! "as! "p!#t!,e,te # stu$ uni+e#su$ui& Ia# ceea ce "p!#t!,e,te # stu$ uni+e#su$ui "p!#t!,e,te # stu$ C#eat #u$ui s!u& ncea#c!' deci' ast!zi' s! ncepi a n+!%a cu" s! p#i+e,ti t ate $uc#u#i$e cu iu)i#e' cu #ecun ,tin%!' ,i cu "intea deschis!& Acu" nu $e +ezi& Ai +#ea s! ,tii ce este n e$eJ Ni"ic nu este a,a cu" %i apa#e %ie& R stu$ $ # s(4nt st! dinc $ de #est#4nsa ta s(e#! de cup#inde#e& Atunci c4nd +iziunea %i +a a#!ta s(in%enia ca#e $u"ineaz! $u"ea' +ei n%e$e-e pe#(ect ideea de ast!zi& 2i nu +ei n%e$e-e cu" de ai putut +#e dat! s! %i se pa#! di(ici$!& Ce$e ,ase pe#i ade de e5e#sa#e pent#u ast!zi' a c4te d u! "inute (ieca#e' + # u#"a un tipa# de6a (a"i$ia#/ ncepe #epet4nd ideea n sinea ta' ap i ap$ic3 su)iecte$ # din 6u#u$ t!u' a$ese $a nt4"p$a#e' denu"indu3$e pe (ieca#e n " d distinct& ncea#c! s! e+i%i tendin%a de a (ace se$ec%ie aut i"pus!' ca#e p ate (i "ai a$es tentant! n $e-!tu#! cu ideea de ast!zi' dat #it! natu#ii ei cu t tu$ st#!ine& :ine "inte c! #ice #dine i"pus! de tine este $a (e$ de st#!in! #ea$it!%ii& *e aceea' $ista de su)iecte s! (ie c4t se p ate de $ipsit! de aut se$ec%ie& *e e5e"p$u' $ist! p t#i+it! a# putea inc$ude u#"!t a#e$e/ 0*u"nezeu este n acest u"e#a,&0 0*u"nezeu este n aceast! #e+ist!&0 0*u"nezeu este n acest de-et&0
44

0*u"nezeu este n aceast! $a"p!&0 0*u"nezeu este n ace$ c #p&0 0*u"nezeu este n u,a aceea&0 0*u"nezeu este n c ,u$ ace$a de -un i&0 n c "p$eta#ea pe#i ade$ # de p#actic! (i5ate' #epet! ideea de ast!zi ce$ pu%in dat! pe #!' p#i+ind ncet n 6u#' n ti"p ce %i spui cu+inte$e n sinea ta' (!#! -#a)!& A# t#e)ui' ce$ pu%in dat! sau de d u! #i' s! (ii p!t#uns de senza%ie de dihn!' n ti"p ce $e (aci& LECIA 0< "D+# e>e+ e"te tot ce vd' deo!$ece D+# e>e+ e"te #, te! #e!- " Ideea de ast!zi este t#a")u$ina ca#e ne $anseaz! sp#e +iziune& *in aceast! idee' $u"ea se +a deschide n (a%a ta ,i +ei p#i+i' +!z4nd n ea ce nu ai "ai +!zut nici dat!& Ia# ceea ce ai +!zut nainte nu %i +a "ai (i de$ c +izi)i$& Ast!zi nce#c!" s! ( $ si" n u! ( #"! de 0p# iec%ie&0 Nu nce#c!" s! ne de)a#as!" de ceea ce nu ne p$ace' +!z4ndu3$ n a(a#!& n schi")' nce#c!" s! +ede" n $u"e ceea ce este n "intea n ast#!' ceea ce +#e" s! #ecun a,te" c! este ac $ & Ast(e$' nce#c!" s! ne "p#eun!" cu ceea ce +ede"' n $ c s!3$ %ine" depa#te de n i& Iat! de se)i#ea (unda"enta$! dint#e +iziune ,i " du$ t!u de a +edea& Ideea de ast!zi u#"eaz! s! se ap$ice c4t se p ate de des de3a $un-u$ zi$ei& *e c4te #i ai c$ip! de #!-az' #epet3 ' cu $ua#e a"inte' n sinea ta' p#i+ind n 6u#' nce#c4nd s! #ea$izezi c! ideea este ap$ica)i$! $a t t ce +ezi acu" sau $a t t ce ai putea +edea acu" dac! s3a# a($a n c4"pu$ t!u +izua$& .iziunea #ea$! nu este $i"itat! $a c ncepte ca 0ap# ape0 sau 0depa#te0& 1ent#u a te a6uta s! te )i,nuie,ti cu aceast! idee' ncea#c! s! te -4nde,ti at4t $a $uc#u#i din a(a#a c4"pu$ui t!u +izua$' c4t ,i $a ce$e pe ca#e $e p %i +edea e(ecti+' atunci c4nd ap$ici ideea de ast!zi& .iziunea #ea$! nu este nu"ai ne$i"itat! n ti"p ,i spa%iu' da#
45

nici nu depinde de chii c #pu$ui& Mintea este sin-u#a ei su#s!& 1ent#u a te a6uta s! te )i,nuie,ti "ai "u$t cu aceast! idee' dedic! "ai "u$te pe#i ade de e5e#sa#e ap$ic!#ii ideii de ast!zi cu chii nchi,i' ( $ sind #ice su)iecte %i +in n "inte ,i p#i+ind "ai de-#a)! n$!unt#u dec4t n a(a#!& Ideea de ast!zi se ap$ic! n " d e-a$ $a a"4nd u!& LECIA 01 "N+ "+ t v,ct,#! (+#,, &e c!$e o vd-" Ideea de ast!zi este int# duce#ea $a dec$a#a%ia ta de e$i)e#a#e& 2i de data asta' ideea +a (i ap$icat! at4t $u"ii pe ca#e +ezi n a(a#a ta' c4t ,i ce$ei pe ca#e +ezi $!unt#ic& n ap$ica#ea ideii' + " ( $ si ( #"! de e5e#ci%iu ca#e +a (i nt#e)uin%at! din ce n ce "ai "u$t' cu " di(ic!#i dup! cu" se +a indica& n -ene#a$' aceast! ( #"! inc$ude d u! aspecte' unu$ n ca#e ap$ici ideea nt#3un " d "ai sus%inut' ia# ce$!$a$t' ca#e c nst! din ap$ica%ii (#ec+ente a$e ideii de3 a $un-u$ zi$ei& Sunt necesa#e d u! pe#i ade "ai $un-i cu ideea de ast!zi' una di"inea%a ,i a$ta sea#a' #ec "and4ndu3se nt#e t#ei ,i cinci "inute pent#u (ieca#e& n acest ti"p' p#i+e,te ncet n 6u#' #epet4nd ideea de d u! sau t#ei #i& Ap i' nchide3%i chii ,i ap$ic! aceea,i idee $a $u"ea ta $!unt#ic!& .ei sc!pa de a")e$e dint#3 dat!' de a#ece $u"ea $!unt#ic! este cauza ce$ei e5te#i a#e& n ti"pu$ int# spec%iei' nu (! a$tce+a dec4t n-!duie #ic!#ui -4nd ca#e %i t#ece p#in "inte s! se p#ezinte c n,tien%ei ta$e' s!3$ iei pe (ieca#e n c nside#a#e pent#u c$ip!' ia# ap i s!3$ n$ cuie,ti cu u#"!t #u$& ncea#c! s! nu sta)i$e,ti +#eun (e$ de ie#a#hie nt#e e$e& 1#i+e,te3$e cu" +in ,i se duc' nt#3un " d c4t se p ate de i"pasi)i$& Nu st!#ui asup#a nici unuia n " d de se)it' ci $as!3$e s! cu#-! n " d c nstant ,i ca$"' (!#! a te i"p$ica n " d specia$& n ti"p ce stai ,i %i p#i+e,ti $ini,tit -4ndu#i$e' #epet! ideea de ast!zi n sinea ta' de c4te #i c#ezi de cu+iin%!' da# (!#! +#e senza%ie de -#a)!& n p$us' #epet! ideea de ast!zi c4t se p ate de des de3a

46

$un-u$ zi$ei& Adu3%i a"inte c! (aci dec$a#a%ie de independen%! n nu"e$e p# p#iei ta$e $i)e#t!%i& Ia# n $i)e#tatea ta st! $i)e#tatea $u"ii& Ideea de ast!zi este' de ase"enea' una de se)it de ( $ sit a#e ca #!spuns $a (ieca#e ( #"! de tenta%ie ca#e s3a# putea i+i& Ea este dec$a#a%ie c! nu +ei ceda n (a%a ei' n# )indu3te sin-u#& LECIA 0. "E+ !# , ve t!t (+#e! &e c!$e o vd-" Ast!zi' c ntinu!" s! dez+ $t!" te"a cauzei ,i a e(ectu$ui& Nu e,ti +icti"a $u"ii pe ca#e +ezi' de a#ece tu ai in+entat3 & 1 %i s! #enun%i $a ea $a (e$ de u, # cu" ai n!sc cit3 & O +ei +edea sau nu +ei +edea' dup! cu" d #e,ti& C4t! +#e"e d #e,ti' +ei +edeaF c4nd nu "ai d #e,ti' ea nu +a "ai (i ac $ ca s3 +ezi& Ideea de ast!zi' ase"enea ce$ # p#ecedente' se ap$ic! $u"i$ # ta$e inte#i a#e ,i e5te#i a#e ca#e' de (apt' sunt una ,i aceea,i& 8 tu,i' de +#e"e ce $e +ezi ca (iind di(e#ite' pe#i ade$e de e5e#sa#e pent#u ast!zi + # cup#inde din n u d u! (aze' una i"p$ic4nd $u"ea pe ca#e +ezi n a(a#a ta' ia# cea$a$t!' $u"ea pe ca#e +ezi n "intea ta& ncea#c!' n e5e#ci%ii$e de ast!zi' s! int# duci -4ndu$ c! a")e$e se a($! n p# p#ia ta i"a-ina%ie& . " ncepe pe#i ade$e de e5e#sa#e de di"inea%! ,i sea#! din n u p#in #epeta#ea' de d u! sau t#ei #i' a ideii de ast!zi' n ti"p ce cup#inde" cu p#i+i#ea $u"ea pe ca#e +ezi ca (iind n a(a#a ta& Ap i' nchide3%i chii ,i cup#inde $u"ea ta $!unt#ic!& ncea#c! s! $e t#atezi pe a"4nd u! c4t "ai e-a$ p si)i$& Repet!' (!#! -#a)!' ideea de ast!zi' de c4te #i d #e,ti' n ti"p ce p#i+e,ti i"a-ini$e de ca#e te (ace c n,tient i"a-ina%ia ta& 1ent#u ce$e d u! pe#i ade de e5e#sa#e "ai $un-i se #ec "and! nt#e t#ei ,i cinci "inute' un "ini"u" de t#ei "inute (iind )$i-at #iu& 1 t (i ( $ site "ai "u$t de cinci "inute' dac! e5e#ci%iu$ %i se pa#e dihnit #& 1ent#u a +eni n nt4"pina#ea acestui $uc#u' a$e-e pe#i ad! n ca#e se p#e+!d dist#a-e#i pu%ine ,i n ca#e tu nsu%i s! te si"%i -ata& Aceste e5e#ci%ii se + # (ace ,i n c ntinua#e' de3a $un-u$ zi$ei' de
47

c4t "ai "u$te #i& Ap$ica%ii$e "ai scu#te c nstau din #epeta#ea $ent! a ideii' n ti"p ce %i inspectezi (ie $u"ea $!unt#ic!' (ie pe cea din a(a#!& Nu c nteaz! pe ca#e din e$e a$e-i& Ideea de ast!zi u#"eaz!' de ase"enea' s! se ap$ice i"ediat #ic!#ei situa%ii ca#e a# putea s! te nec!6easc!& Ap$ic! ideea' spun4nd n sinea ta/ 0Eu a" in+entat aceast! situa%ie' a,a cu" +!d&0 LECIA 00 "E6,"t + !(t #od de ! &$,v, (+#e!-" Ideea de ast!zi este nce#ca#e de a #ecun a,te (aptu$ c! %i p %i dep$asa pe#cep%ia $u"ii n a")e$e ei aspecte' ce$ inte#i # ,i e5te#i #& Cinci "inute )une se + # c nsac#a ap$ica%ii$ # de di"inea%! ,i sea#!& n aceste pe#i ade de e5e#sa#e' ideea +a (i #epetat! at4t ti"p c4t %i d! sta#e )un!' cu t ate c! esen%ia$e sunt ap$ic!#i$e (!cute (!#! -#a)!& A$te#neaz! inspecta#ea pe#cep%ii$ # ta$e inte#i a#e cu ce$e e5te#i a#e' (!#! a isca ns! senza%ie de "uta#e a)#upt!& 1u# ,i si"p$u' a#unc! p#i+i#e dezin+ $t! sp#e $u"ea pe ca#e pe#cepi ca (iindu3%i e5te#i a#!' ap i nchide chii ,i' cu e-a$! dezin+ $tu#!' inspecteaz! -4ndu#i$e $!unt#ice& ncea#c! s! #!"4i $a (e$ de nei"p$icat n a")e$e ,i s!3%i "en%ii aceast! deta,a#e atunci c4nd #epe%i ideea de3a $un-u$ zi$ei& 1e#i ade$e de e5e#sa#e "ai scu#te s! (ie c4t "ai (#ec+ente& Ap$ic!#i speci(ice a$e ideii de ast!zi se + # (ace de ndat! ce se i+e,te +#e situa%ie cu tenta%ia de a te ne$ini,ti& 1ent#u aceste ap$ic!#i' spune/ 0E5ist! un a$t " d de a p#i+i asta&0 :ine "inte s! ap$ici ideea de ast!zi chia# n " "entu$ n ca#e de+ii c n,tient de +#eun necaz& S3a# putea s! ai ne+ ie de +#eun "inut ca s! te a,ezi n $ini,te ,i s! #epe%i ideea de c4te+a #i n sinea ta& nchide#ea chi$ # te +a a6uta p# )a)i$ $a aceast! ( #"! de ap$ica#e&
48

LECIA 02 "A; &+te! vede! &!ce (oc de ce vd-" Ideea de ast!zi ncepe s! desc#ie c ndi%ii$e ca#e p#e+a$eaz! n ce$!$a$t " d de a +edea& 1acea "in%ii este c$a# chestiune $!unt#ic!& Ea t#e)uie s! nceap! cu p# p#ii$e ta$e -4ndu#i' pent#u ca ap i s! se e5tind! nsp#e a(a#!' c!ci din pacea "in%ii ta$e #!sa#e pe#cep%ie pa,nic! a $u"ii& E5e#ci%ii$e de ast!zi necesit! t#ei pe#i ade de e5e#sa#e "ai $un-i& Se #ec "and! una di"inea%a ,i a$ta sea#a' ia# a t#eia se +a nt#ep#inde $a acea #! dint#e e$e ca#e pa#e s! (ie "ai p#ie$nic! unei st!#i de disp ni)i$itate& 8 ate ap$ic!#i$e se + # (ace cu chii nchi,i' de a#ece ideea de ast!zi se +a ap$ica $u"ii ta$e $!unt#ice& .#e cinci "inute de ce#ceta#e a "in%ii pent#u (ieca#e din pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e sunt )$i-at #ii& Ce#ceteaz!3%i "intea pent#u a a($a -4ndu#i$e de tea"!' situa%ii$e ca#e p# + ac! an5ietate' pe#s na6e$e sau nt4"p$!#i$e 0 (ensat a#e0 sau #ice a$tce+a n $e-!tu#! cu ca#e nt#e%ii -4ndu#i neiu)it a#e& nt#3un " d dezin+ $t' ia cun ,tin%! de t ate' #epet4nd #a# ideea de ast!zi' pe "!su#! ce $e p#i+e,ti cu" %i apa# n "inte& 2i d!3$e d#u"u$' unu$ c4te unu$' pent#u a (ace $ c ce$ui u#"!t #& *ac! ncepi s! ai di(icu$t!%i c4nd e + #)a s! te -4nde,ti $a anu"ite su)iecte' c ntinu! s! #epe%i ideea' (!#! -#a)!' n sinea ta' (!#! a ap$ica $a un anu"e $uc#u& nc#edin%eaz!3te' t tu,i' c! nu (aci +#e e5c$ude#e anu"e& Ap$ic!#i$e "ai scu#te u#"eaz! s! (ie (#ec+ente ,i se + # (ace #ic4nd si"%i c! pacea "in%ii %i este a"enin%at! nt#3un (e$ sau a$tu$& E$e au ca sc p s! te (e#easc! de tenta%ii de3a $un-u$ zi$ei& *ac! de+ii c n,tient de anu"e ( #"! de tenta%ie' e5e#ci%iu$ se +a (ace su) aceast! ( #"!/ 0A, putea +edea pace n aceast! situa%ie' n $ c s! +!d ceea ce +!d acu" n ea& 0 *ac! +i $!#i$e p!cii "in%ii ta$e iau ( #"a un # e" %ii ad+e#se "ai
49

-ene#a$izate' cu" a# (i dep#i"a#e' an5ietate sau n-#i6 #a#e' ( $ se,te ideea n ( #"a ei #i-ina$!& *ac! +ei c nstata c! ai ne+ ie de "ai "u$t de ap$ica#e a ideii de ast!zi ca s! %i +in! "ai u, # s! te #!z-4nde,ti n #ice c nte5t anu"e' ncea#c! s! dedici c4te+a "inute #epet!#ii ideii' p4n! c4nd ncepi s! si"%i a#eca#e senza%ie de u,u#a#e& %i +a (i de a6ut #' dac! +ei spune n sinea ta' speci(ic4nd/ 0"i p t n$ cui senti"ente$e de dep#i"a#e' an5ietate sau n-#i6 #a#e Bsau -4ndu#i$e "e$e n $e-!tu#! cu aceast! situa%ie' pe#s an! sau nt4"p$a#eD cu pace&0 LECIA 04 "M, te! #e! e"te &!$te d, M, te! (+, D+# e>e+S+ t )o!$te ")3 t-" Ideea de ast!zi nu desc#ie " du$ n ca#e te +ezi acu"& Ea desc#ie ns! ceea ce3%i +a a#!ta +iziunea& Este -#eu' pent#u #icine ca#e -4nde,te c! se a($! n aceast! $u"e' s! c#ead! $uc#u$ acesta desp#e sine& *a#' " ti+u$ pent#u ca#e s c ate c! se a($! n $u"ea aceasta este t c"ai ace$a c! nu c#ede ceea ce a(i#"! ideea de ast!zi& .ei c#ede' ne-#e,it' c! (aci pa#te din a")ian%a n ca#e s c %i c! te a($i& Aceasta se nt4"p$! de a#ece te nc n6 #i de "ediu$ pe ca#e $ d #e,ti& 2i $ d #e,ti ca s! %i p# te6eze i"a-inea Bchipu$D pe ca#e %i3ai (!cut3 desp#e tine nsu%i& I"a-inea este pa#te din acest "ediu nc n6u#!t #& Ceea ce +ezi n ti"p ce c#ezi c! te a($i n aceste "ediu este +!zut p#in chii i"a-inii& Asta nu este +iziune& I"a-ini$e nu p t +edea& Ideea de ast!zi p#ezint! cu t tu$ a$t! i"a-ine desp#e tine& Sta)i$indu3%i Su#sa' ea %i sta)i$e,te ,i Identitatea' ,i te desc#ie a,a cu"' de (apt' t#e)uie s! (ii nt#3ade+!#& . " ( $ si' pent#u ideea de ast!zi' un p# cedeu de ap$ica#e a#ecu" di(e#it' (iindc! accentu$ cade ast!zi "ai de-#a)! pe ce$ ca#e pe#cepe' dec4t pe ceea ce pe#cepe e$ nsu,i& ncepe (ieca#e din ce$e t#ei pe#i ade de e5e#sa#e a c4te cinci
50

"inute (ieca#e pe ziua de ast!zi cu #epeta#ea' n sinea ta' a ideii de ast!zi' ap i nchide%i chii ,i ce#ceteaz!3%i "intea pent#u t t (e$u$ de te#"eni desc#ipti+i n ca#e te +ezi pe tine nsu%i& Inc$ude t ate nsu,i#i$e )azate pe e- ' (ie e$e p ziti+e sau ne-ati+e' dezi#a)i$e sau indezi#a)i$e' -#andi ase sau n6 sit a#e& E$e t ate sunt $a (e$ de i#ea$e' pent#u c! nu te p#i+e,ti p#in chii s(in%eniei& n pa#tea de nceput a pe#i adei de ce#ceta#e a "in%ii' +ei pune' p# )a)i$' accentu$ pe ceea ce c nside#i a (i aspecte$e "ai ne-ati+e a$e p# p#iei ta$e pe#cepe#i& 8 tu,i' c!t#e pa#tea (ina$! a pe#i adei de e5e#sa#e' s3a# putea' ( a#te )ine' ca n "inte s! %i apa#! te#"eni desc#ipti+i "ai "!-u$it #i $a p# p#ia3%i ad#es!& ncea#c! s! #ecun ,ti c! nu c nteaz! ce #ienta#e au (antezii$e ta$e desp#e tine nsu%i& I$uzii$e nu au nici #ienta#e n #ea$itate& E$e' pu# ,i si"p$u' nu sunt ade+!#ate& O $ist! p t#i+it! pent#u ap$ica#ea ideii de ast!zi' a$c!tuit! $a nt4"p$a#e' p ate a#!ta dup! cu" u#"eaz!/ 0M! +!d ca (iind d "inat&0 0M! +!d ca (iind dep#i"at&0 0M! +!d ca (iind #atat&0 0M! +!d ca (iind p#i"e6duit&0 0M! +!d ca (iind nea6ut #at&0 0M! +!d ca (iind +ict #i s&0 0M! +!d ca (iind n(#4nt&0 0M! +!d ca (iind ca#ita)i$&0 0M! +!d ca (iind p$in de +i#tute&0 S! nu te -4nde,ti $a ace,ti te#"eni nt#3un " d a)st#act& Ei %i + # +eni n "inte dat! cu di(e#ite situa%ii' pe#s na6e ,i nt4"p$!#i n ca#e tu (i-u#ezi& A$e-e $a ni"e#ea$! c4te situa%ie speci(ic! ca#e %i +ine n "inte' identi(ic! te#"enu$ sau te#"enii desc#ipti+i ca#e c nside#i c! se p t#i+esc $a #eac%ii$e ta$e (a%! de aceast! situa%ie' ,i ( $ se,te3i n ap$ica#ea ideii de ast!zi& *up! ce ai denu"it3 pe (ieca#e' adau-!/ 0*a# "intea "ea este pa#te din Mintea $ui *u"nezeu& Sunt ( a#te s(4nt&0
51

n ti"pu$ pe#i ade$ # de e5e#sa#e "ai $un-i' + # e5ista' p# )a)i$' inte#+a$e n ca#e nu3%i t#ece ni"ic anu"e p#in "inte& Nu3%i sc #" ni "intea d a# ca s! u"p$i inte#+a$u$ cu $uc#u#i speci(ice' ci #e$a5eaz!3te nu"ai ,i #epet! #a# ideea de ast!zi p4n! c4nd ce+a %i +ine n "inte& Cu t ate c! ni"ic din ce se i+e,te nu t#e)uie "is din e5e#ci%ii' ni"ic nu t#e)uie 0dez-# pat0 p#in e( #t& Nici ( #%a' nici disc#i"ina#ea nu t#e)uie ( $ site& C4t "ai des p si)i$ de3a $un-u$ zi$ei' a$e-e3%i una sau "ai "u$te nsu,i#i pe ca#e %i $e at#i)ui n " "entu$ de (a%!' ap$ic4nd ideea de ast!zi n ( #"u$a#ea de "ai sus $a (ieca#e dint#e e$e& *ac! ni"ic anu"e nu %i d! p#in "inte' #epet! d a# ideea n sinea ta' cu chii nchi,i& LECIA 05 "S), /e ,! #e! v(+,e tot ce vd-" Ideea de ast!zi e5tinde pe cea de ie#i de $a ce$ ce pe#cepe' $a ceea ce este pe#ceput& E,ti s(4nt de a#ece "intea ta este pa#te din a $ui *u"nezeu& 2i pent#u c! e,ti s(4nt' +ede#ea ta t#e)uie s! (ie de ase"enea s(4nt!& 0Nep#ih!nit0 nsea"n! (!#! de p!cat& Nu p %i (i "ai "u$t sau "ai pu%in (!#! p!cat& O#i e,ti nep#ih!nit' #i )a& *ac! "intea ta este pa#te din Mintea $ui *u"nezeu' t#e)uie s! (ii nep#ih!nit' sau pa#te din Mintea Lui a# (i p!c!t as!& .!zu$ t!u este n $e-!tu#! cu s(in%enia Lui' nu cu e- 3u$ t!u' ,i' ca ata#e' nu cu c #pu$ t!u& 1ent#u ast!zi sunt necesa#e pat#u pe#i ade de e5e#sa#e a c4te t#ei p4n! $a cinci "inute& ncea#c! s! $e dist#i)ui pe inte#+a$e #e$ati+ e-a$e' #ecu#-4nd (#ec+ent $a ap$ic!#i$e "ai scu#te' pent#u a3 %i asi-u#a p# tec%ia de3a $un-u$ zi$ei& 1e#i ade$e de e5e#sa#e "ai $un-i se + # des(!,u#a n aceast! ( #"!/ Mai nt4i' nchide3%i chii ,i #epet! de "ai "u$te #i' #a#' ideea de ast!zi& Ap i deschide3%i chii ,i p#i+e,te (!#! -#a)! n 6u#u$ t!u' ap$ic4nd ideea n " d speci(ic $a #ice )se#+i n aceast! dezin+ $t! t#ece#e n #e+ist!& Spune' de e5e"p$u/ 0S(in%enia "ea n+!$uie ca#peta aceea&0
52

0S(in%enia "ea n+!$uie pe#ete$e ace$a&0 0S(in%enia "ea n+!$uie aceste de-ete&0 0S(in%enia "ea n+!$uie scaunu$ ace$a&0 0S(in%enia "ea n+!$uie c #pu$ ace$a&0 0S(in%enia "ea n+!$uie acest sti$ u&0 *e "ai "u$te #i' n ti"pu$ acest # pe#i ade de e5e#sa#e' nchide3%i chii ,i #epet! ideea n sinea ta& Ap i' deschide3%i chii ,i c ntinu! ca "ai nainte& 1ent#u pe#i ade$e de e5e#sa#e "ai scu#te' nchide chii ,i #epet! ideeaF p#i+e,te n 6u# n ti"p ce #epe%i din n uF ,i ncheie cu nc! #epeta#e' a+4nd chii nchi,i& 8 ate ap$ic!#i$e se + # (ace' )inen%e$es' ( a#te #a#' cu cea "ai "a#e $ips! de e( #t ,i -#a)!& LECIA 07 "S), /e ,! #e! @, ec+v3 te!> (+#e!-" Aceast! idee c n%ine p#i"e$e nt#ez!#i#i a$e ade+!#atei ta$e (unc%ii n $u"e sau a$e # stu$ui t!u aici& Meni#ea ta este s! +ezi $u"ea p#in p# p#ia ta s(in%enie& Ast(e$ tu ,i cu $u"ea sunte%i "p#eun! )inecu+4nta%i& Nu pie#de ni"eniF ni"ic nu se ia de $a ni"eniF (ieca#e c4,ti-! p#in +iziunea ta s(4nt!& Aceast! idee "a#cheaz! s(4#,itu$ sac#i(iciu$ui' de a#ece (e#! (iec!#uia din p$in ceea ce i se cu+ine& Nu e5ist! nici a$t! ca$e p#in ca#e ideea de sac#i(iciu s! p at! (i ndep!#tat! din -4ndi#ea $u"ii& O#ica#e a$t " d de a +edea +a p#etinde' n " d ine+ita)i$' p$at! de $a cine+a sau ce+a& Ca #ezu$tat' ce$ ca#e pe#cepe +a pie#de& 2i nici nu +a )!nui "!ca# de ce pie#de& ns! p#in +iziunea ta' nt#e-i"ea este #edat! c n,tiin%ei sa$e& S(in%enia ta $ )inecu+4nteaz!' nece#4ndu3i ni"ic& Cei ca#e se +!d ca (iind nt#e-i nu au p#eten%ii& S(in%enia ta este "4ntui#ea $u"ii& Ea te nd#ept!%e,te s! ade+e#e,ti $u"ii c! este una cu tine' nu p#edic4ndu3i' nu spun4ndu3i ce+a' ci pu# ,i si"p$u' p#in #ecun a,te#ea ta t!cut! c! n s(in%enia ta t ate $uc#u#i$e sunt )inecu+4ntate "p#eun! cu tine& Ce$e pat#u pe#i ade de e5e#ci%iu "ai $un-i a$e zi$ei' din ca#e
53

(ieca#e +a cup#inde t#ei p4n! $a cinci "inute de e5e#sa#e' ncep cu #epeta#ea ideii de ast!zi ,i + # (i u#"ate de ap# 5i"ati+ un "inut n ca#e te ui%i n 6u#u$ t!u' n ti"p ce ap$ici ideea $a ce$e +!zute de tine/ 0S(in%enia "ea )inecu+4nteaz! acest scaun&0 0S(in%enia "ea )inecu+4nteaz! acea (e#east#!&0 0S(in%enia "ea )inecu+4nteaz! acest c #p&0 nchide ap i chii ,i ap$ic! ideea $a #ice pe#s an! ca#e %i +ine n "inte' ( $ sindu3i nu"e$e ,i spun4nd/ 0S(in%enia "ea te )inecu+4nteaz!' Bnu"e$eD&0 1 %i c ntinua pe#i ada de e5e#sa#e cu chii nchi,iF p %i #edeschide chii ,i p %i ap$ica ideea de ast!zi $a $u"ea ta e5te#i a#!' dac! a,a d #e,tiF p %i a$te#na ap$ica#ea ideii $a ce$e pe ca#e $e +ezi n 6u#u$ t!u cu ap$ica#ea ei $a ce$e ca#e se a($! n -4ndu#i$e ta$e' sau p %i #ecu#-e $a #ice c ")ina%ie pe ca#e p#e(e#i nt#e aceste d u! (aze de ap$ica#e& 1e#i ada de e5e#sa#e se +a ncheia cu #epeta#e a ideii cu chii nchi,i ,i' u#"4ndu3i i"ediat' a$ta' cu chii deschi,i& E5e#ci%ii$e "ai scu#te c nstau din #epeta#ea ideii de c4t "ai "u$te #i p %i& A ap$ica n t!ce#e $a cei pe ca#e i nt4$ne,ti' # stindu3$e c nc "itent nu"e$e' este de se)it de ( $ sit #& Este esen%ia$ s! ( $ se,ti ideea dac! cine+a pa#e s!3%i st4#neasc! #eac%ii ad+e#se& O(e#!3i de ndat! )inecu+4nta#ea s(in%eniei ta$e' c!ci ast(e$ +ei n+!%a s! p!st#ezi n p# p#ia3%i c n,tien%!& LECIA 09 "N,#,c + e"te c+ e&+t, / &e t$+ "), /e ,! #e!-" S(in%enia ta #!st a#n! t ate $e-i$e $u"ii& Ea t#anscende (ieca#e #est#ic%ie i"pus! de ti"p' spa%iu' distan%! ,i $i"it! de #ice (e$& S(in%enia ta este a)s $ut ne$i"itat! n pute#ea ei' de a#ece te c nsac#! ca 7iu a$ $ui *u"nezeu' una cu Mintea C#eat #u$ui s!u& 1#in s(in%enia ta' pute#ea $ui *u"nezeu de+ine "ani(est!& 1#in s(in%enia ta' pute#ea $ui *u"nezeu de+ine disp ni)i$!& Ia# pent#u pute#ea $ui *u"nezeu ni"ic nu este cu neputin%!& S(in%enia ta
54

p ate' a,ada#' ndep!#ta t at! du#e#ea' ea p ate pune cap!t tutu# # necazu#i$ # ,i p ate #ez $+a t ate p# )$e"e$e& Ea p ate s! $e (ac! pe t ate at4t n ceea ce te p#i+e,te pe tine' c4t ,i n p#i+in%a #icui& Ea este nep!#tinit a#e n pute#ea ei de a a6uta pe #icine' (iind nep!#tinit a#e n pute#ea ei de a "4ntui pe #icine& *ac! tu e,ti s(4nt' atunci s(4nt este t t ce a c#eat *u"nezeu& E,ti s(4nt pent#u c! t ate $uc#u#i$e pe ca#e $e3a c#eat E$ sunt s(inte& 2i t ate $uc#u#i$e pe ca#e $e3a c#eat E$ sunt s(inte de a#ece tu e,ti s(4nt& n e5e#ci%ii$e de ast!zi' + " ap$ica pute#ea s(in%eniei ta$e $a t ate p# )$e"e$e' di(icu$t!%i$e sau su(e#in%e$e' indi(e#ent de ( #"a su) ca#e %i +in n "inte' (ie c! sunt n $e-!tu#! cu tine nsu%i sau cu a$tcine+a& Nu + " (ace de se)i#i' pent#u c! nu e5ist! de se)i#i& n ce$e pat#u pe#i ade de e5e#sa#e "ai $un-i' din ca#e (ieca#e a# (i de p#e(e#at s! du#eze cinci "inute ncheiate' #epet! ideea de ast!zi' nchide3%i chii' ap i ce#ceteaz!3%i "intea pent#u a -!si #ice senza%ie de i"pas sau ne(e#ici#e' dup! cu" +ezi $uc#u#i$e& ncea#c! s! (aci c4t "ai pu%in! de se)i#e nt#e situa%ie di(ici$! pent#u tine ,i una ca#e e di(ici$! pent#u a$tcine+a& Identi(ic! situa%ia n " d c nc#et ,i' de ase"enea' nu"e$e pe#s anei i"p$icate& 7 $ se,te aceast! ( #"u$a#e c4nd ap$ici ideea de ast!zi/ 0n situa%ia &&&&&&& n ca#e "! +!d' ni"ic nu este cu neputin%! pent#u s(in%enia "ea&0 0n situa%ia &&&&&&& n ca#e se +ede' ni"ic nu este cu neputin%! pent#u s(in%enia "ea&0 1 ate c! +#ei s! +a#iezi' din ti"p n ti"p' aceast! p# cedu#! ,i s! adau-i c4te un -4nd #e$e+ant' ( #"u$at de tine nsu%i& Ai putea d #i' de pi$d!' s! inc$uzi -4ndu#i ca/ 0Ni"ic nu este cu neputin%! pent#u s(in%enia "ea' pent#u c! n ea st! pute#ea $ui *u"nezeu&0 Int# du #ice +a#ia%ii ca#e %i se pa# p t#i+ite' ns! "en%ine e5e#ci%ii$e ( ca$izate asup#a te"ei/ 0Ni"ic nu este cu neputin%! pent#u s(in%enia "ea&0 Sc pu$ e5e#ci%ii$ # de ast!zi este de a ncepe s!3%i insu($e senti"entu$ c! ai st!p4ni#e asup#a tutu# # $uc#u#i$ # de a#ece e,ti ceea ce e,ti&
55

n ap$ic!#i$e (#ec+ente "ai scu#te' ap$ic! ideea n ( #"a ei ini%ia$!' at4t ti"p c4t nu apa#e sau %i t#ece p#in "inte +#e p# )$e"! anu"e ca#e te p#i+e,te pe tine sau pe a$tcine+a& n acest caz' ( $ se,te pent#u ap$ica#ea ideii ( #"a "ai speci(ic!& LECIA 0: "S), /e ,! #e! #, e"te #3 t+,$e!-" *ac! +in +!%ia este iadu$' ca#e i este pusu$J Ase"enea te5tu$ui pent#u ca#e au ( st sc#ise aceste e5e#ci%ii zi$nice' idei$e ( $ site pent#u e5e#ci%ii sunt ( a#te si"p$e' ( a#te c$a#e ,i $ipsite de a")i-uitate& Nu ne p#e cup! isp#!+i$e inte$ectua$e' nici 6 cu#i$e de $ -ic!& Ne cup!" nu"ai de ceea ce este )!t!t # $a chi' ia# acesta a ( st t#ecut cu +ede#ea n cea%a c "p$e5it!%ii n ca#e s c %i c! -4nde,ti& *ac! +in +!%ia este iadu$' ca#e i este pusu$J *esi-u#' #!spunsu$ nu e -#eu& Ezita#ea pe ca#e si"%i p ate' #!spunz4nd $a nt#e)a#e' nu se dat #eaz! a")i-uit!%ii nt#e)!#ii& *a# c#ezi c! +in +!%ia este iadJ *ac! ai c#ede' ai +edea pe $ c c4t de di#ect ,i de si"p$u este te5tu$ ,i nu ai "ai a+ea de$ c ne+ ie de e5e#ci%ii zi$nice& Ni"eni nu a#e ne+ ie de e5e#sa#e pent#u a d )4ndi ce+a ce i apa#%ine de6a& A" a(i#"at de6a c! s(in%enia ta este "4ntui#ea $u"ii& *a# p# p#ia ta "4ntui#eJ Nu p %i da ce nu ai& Un "4ntuit # t#e)uie s! (ie "4ntuit& Cu" a$t(e$ a# putea e$ p# p +!dui "4ntui#eaJ E5e#ci%ii$e de ast!zi %i se + # ad#esa %ie' #ecun sc4nd (aptu$ c! "4ntui#ea ta este de i"p #tan%! h t!#4t a#e pent#u "4ntui#ea $u"ii& Ap$ic4nd e5e#ci%ii$e $a $u"ea ta' nt#ea-a $u"e )ene(iciaz! de pe u#"a $ #& S(in%enia ta este #!spunsu$ $a (ieca#e nt#e)a#e ca#e s3a pus +#e dat!' ca#e se pune acu" sau ca#e se +a pune n +iit #& S(in%enia ta nsea"n! s(4#,itu$ +in +!%iei ,i' ast(e$' s(4#,itu$ iadu$ui& S(in%enia ta este "4ntui#ea $u"ii ,i a ta& Cu" ai putea (i e5c$us de $a ea t c"ai tu' c!#uia i apa#%ine s(in%enia taJ *u"nezeu nu cun a,te nes(in%enia& Se p ate ca E$ s! nu3,i cun asc! 7iu$J
56

Rec "and!" insistent cinci "inute ncheiate pent#u ce$e pat#u pe#i ade "ai $un-i de e5e#sa#e pe ziua de ast!zi' ncu#a64ndu3se tendin%e$e de e5e#sa#e "ai $un-i ,i "ai (#ec+ente& *ac! +#ei s! dep!,e,ti ce#in%e$e "ini"e' se #ec "and! "ai de-#a)! ,edin%e "ai nu"e# ase dec4t "ai $un-i' cu t ate c! p# pune" ,i una ,i a$ta& ncepe pe#i ade$e de e5e#sa#e ca de )icei' #epet4nd ideea de ast!zi n sinea ta& Ap i' cu chii nchi,i' caut! -4ndu#i$e neiu)it a#e' su) #ice ( #"! a# apa#e/ senti"ente de 6en!' dep#i"a#e' "4nie' tea"!' n-#i6 #a#e' atac' nesi-u#an%! ,i a,a "ai depa#te& 2i' p#in u#"a#e' de e$e este ne+ ie s! (ii "4ntuit& Anu"ite situa%ii' nt4"p$!#i sau pe#s ane' pe ca#e $e as ciezi cu -4ndu#i neiu)it a#e de #ice (e$' c nstituie su)iecte p t#i+ite pent#u e5e#ci%ii$e de ast!zi& Este i"pe#ati+ pent#u sa$+a#ea ta s! $e +ezi nt#3un " d di(e#it& Ia# )inecu+4nta#ea pe ca#e $e3 dai te +a "4ntui ,i %i +a d!#ui +iziune& Ra#' (!#! +#e se$ec%ie c n,tient! ,i (!#! a da aten%ie necu+enit! +#euneia dint#e e$e' ce#ceteaz!3%i "intea pent#u a -!si #ice -4nd ce se pune nt#e tine ,i "4ntui#ea ta& Ap$ic! ideea de ast!zi $a (ieca#e din e$e' n (e$u$ u#"!t #/ 0G4ndu#i$e "e$e neiu)it a#e desp#e &&&&&&& "! %in n iad& S(in%enia "ea "i este "4ntui#ea&0 Aceste pe#i ade de e5e#sa#e %i + # p!#ea' p ate' "ai u, a#e' dac! +ei inte#ca$a nt#e e$e "ai "u$te pe#i ade scu#te' n ca#e s! #epe%i' n sinea ta' d a# de c4te+a #i' (!#! -#a)!' ideea de ast!zi& *e ase"enea' s3a# putea s! %i (ie de a6ut # s! inc$uzi c4te+a inte#+a$e scu#te' n ti"pu$ c!# #a s! nu (aci ni"ic a$tce+a dec4t s! te #e$a5ezi ,i s! nu te -4nde,ti' apa#ent' $a ni"ic& La nceput' c ncent#a#ea sus%inut! este ( a#te di(ici$!& .a de+eni "u$t "ai u, a#! ns!' pe "!su#! ce "intea %i +a de+eni "ai discip$inat! ,i aten%ia "ai -#eu de a)!tut& 14n! una a$ta' te p %i c nside#a $i)e# s! int# duci +a#ietate n pe#i ade$e de e5e#sa#e' n #ice ( #"! %i se pa#e p t#i+it& Cu t ate acestea' nu schi")a ideea n sine atunci c4nd +a#iezi "et da n

57

ca#e ap$ici& O#icu" +ei decide s3 ( $ se,ti' ideea t#e)uie enun%at! n a,a (e$ nc4t n%e$esu$ ei s! (ie (aptu$ c! s(in%enia ta %i este "4ntui#ea& ncheie (ieca#e pe#i ad! de e5e#sa#e p#in #epeta#ea' nc! dat!' a ideii n ( #"a ei ini%ia$! ,i adau-!/ 0*ac! +in +!%ia este iadu$' atunci ca#e i este pusu$J0 n ti"pu$ ap$ic!#i$ # "ai scu#te' ca#e u#"eaz! s! se (ac! de +#e t#ei sau pat#u #i pe #! ,i chia# "ai des' p %i #epeta ideea zi$ei ,i este de p#e(e#at s! (aci ,i una ,i a$ta& *ac! apa# tenta%ii' ( #"! de se)it de uti$! a ideii este/ 0S(in%enia "ea "i este "4ntui#ea de $uc#u$ acesta&0 LECIA 2< "S+ t @, ec+v3 t!t c! C,+ !( (+, D+# e>e+-" Ast!zi + " ncepe s! a(i#"!" cu t!#ie c4te+a din (e#ici#i$e ca#e %i se cu+in' dat (iind ceea ce e,ti& Ast!zi nu e ne+ ie de pe#i ade $un-i de e5e#sa#e' ns! sunt necesa#e pe#i ade scu#te ,i (#ec+ente/ a# (i de d #it una $a (ieca#e zece "inute& E,ti' de ase"enea' ") $dit s! nce#ci acest p# -#a" ,i s! te %ii de e$ #ic4nd %i este p si)i$& *ac! ui%i' ncea#c! din n u& O#i de c4te #i %i a"inte,ti' ncea#c! din n u& Nu este ne+ ie s!3%i nchizi chii pe du#ata pe#i ade$ # de e5e#sa#e' de,i s3a# putea s!3%i +in! "ai u, # a,a& 8 tu,i' de3a $un-u$ zi$ei' s3a# putea s! te a($i n une$e situa%ii n ca#e nchide#ea chi$ # p ate c! nu este (eza)i$!& E5e#ci%ii$e necesit! ti"p pu%in ,i nici un e( #t& Repet! ideea pent#u ast!zi' ap i adau-! c4te+a din at#i)ute$e pe ca#e $e as ciezi cu (aptu$ de a (i 7iu a$ $ui *u"nezeu' ap$ic4ndu3%i3$e %ie nsu%i& O pe#i ad! de e5e#sa#e a# putea c nsta' de pi$d!' din u#"!t a#e$e/ 0Sunt )inecu+4ntat ca 7iu a$ $ui *u"nezeu & 0Sunt (e#icit' pa,nic' iu)it # ,i "u$%u"it&0 A$ta' a# putea $ua aceast! ( #"!/ 0Sunt )inecu+4ntat ca 7iu a$ Lui *u"nezeu & Sunt ca$"' $ini,tit' si-u# de "ine ,i nc#ez!t #& 0
58

*ac! nu ai $a disp zi%ie dec4t pe#i ad! ( a#te scu#t!' spune3%i c! e,ti )inecu+4ntat ca 7iu a$ Lui *u"nezeu ,i +a (i de a6uns& LECIA 21 "D+# e>e+ #e$1e c+ #, e o$,+ de # d+c-" Ideea de ast!zi +a )i#ui pe de3a3nt#e-u$' n ce$e din u#"!' senti"entu$ de a (i sin-u# ,i a)and nat pe ca#e $ ncea#c! cei sepa#a%i& *ep#i"a#ea este c nsecin%! ine+ita)i$! a sepa#!#ii& La (e$ sunt ,i an5ietatea' n-#i6 #a#ea' p# (unda senza%ie de nea6ut #a#e' s!#!cia' su(e#in%a ,i intensa tea"! de pie#de#i& Cei sepa#a%i au in+entat "u$te 0$eacu#i0 pent#u ceea ce c#ed ei c! a# (i 0#e$e$e $u"ii0& *a# sin-u#u$ $uc#u pe ca#e ei nu $ (ac este s! pun! $a nd ia$! #ea$itatea p# )$e"ei& C!ci ea nu p ate (i $ecuit! de e(ecte$e ei' p# )$e"a ne(iind #ea$!& Ideea de ast!zi a#e pute#ea de a isp#!+i pent#u t tdeauna cu t at! aceast! ne# zie& C!ci ne# zie este' n p (ida ( #"e$ # se#i ase ,i t#a-ice pe ca#e $e3a# putea $ua& n ad4ncu$ t!u $!unt#ic se a($! t t ce este pe#(ect' -ata s! #adieze p#in tine a(a#! nsp#e $u"e& Iat! $eacu$ pent#u t at! du#e#ea' pent#u t t chinu$' pent#u #ice tea"! ,i pie#de#e' c!ci e$ +a +indeca "intea ca#e a -4ndit c! acestea sunt #ea$e ,i a su(e#it din cauza de+ ta"entu$ui ei& Nu p %i (i nici dat! dep sedat de pe#(ecta3%i s(in%enie' de a#ece Su#sa ei "e#-e cu tine' #iunde te duci& Nu p %i su(e#i nici dat!' pent#u c! Su#sa a t t ce este )ucu#ie "e#-e cu tine' #iunde te duci& Nu p %i (i nici dat! sin-u#' (iindc! Su#sa a t t ce este +ia%! "e#-e cu tine' #iunde te duci& Ni"ic nu3%i p ate dist#u-e pacea "in%ii' c!ci *u"nezeu "e#-e cu tine #iunde te duci& E de n%e$es c! nu c#ezi t ate acestea& Cu" ai putea' de +#e"e ce ade+!#u$ este ascuns n ad4ncu$ $!unt#ic' su) un n # -#eu de -4ndu#i de"ente' dens ,i ntunec!t #' ns! #ep#ezent4nd t t ce +eziJ Ast!zi + " (ace p#i"a n ast#! nce#ca#e #ea$! de a $!sa n u#"! acest n # )scu# ,i -#eu' t#ec4nd p#in e$ sp#e $u"ina de dinc $ &
59

Ast!zi nu +a (i dec4t sin-u#! pe#i ad! $un-! de e5e#sa#e& *i"inea%a' dac! se p ate de ndat! ce te sc $i' a,eaz!3te n $ini,te +#e t#ei p4n! $a cinci "inute' cu chii nchi,i& La nceputu$ pe#i adei de e5e#sa#e' #epet!' ( a#te #a#' ideea de ast!zi& Ap i' nu (! nici un e( #t de -4ndi#e& ncea#c!' n schi")' s! cape%i si"%u$ nt a#ce#ii sp#e inte#i #' dinc $ de t ate -4ndu#i$e de,a#te a$e $u"ii& ncea#c! s! p!t#unzi ( a#te ad4nc n p# p#ia3%i "inte' (e#ind3 de #ice -4nd ca#e %i3a# putea dist#a-e aten%ia& *in c4nd n c4nd' p %i #epeta ideea' dac! +ei c nside#a c! %i este de ( $ s& *a#' nainte de t ate' ncea#c! s! te cu(unzi' c4t "ai 6 s sp#e inte#i #' c4t "ai depa#te de $u"e ,i de t ate -4ndu#i$e ei ne# ade& 8u nce#ci acu" s! a6un-i dinc $ de t ate aceste $uc#u#i& nce#ci acu" s! p!#!se,ti apa#en%e$e ,i s! te ap# pii de #ea$itate& Este nt#u t tu$ p si)i$ s! a6un-i $a *u"nezeu& *e (apt' este chia# ( a#te u, #' de a#ece este $uc#u$ ce$ "ai (i#esc din $u"e& Ai putea chia# spune c! este sin-u#u$ $uc#u (i#esc din $u"e& Ca$ea se +a deschide dac! +ei c#ede c! acest $uc#u este p si)i$& Acest e5e#ci%iu p ate aduce #ezu$tate ( a#te su#p#inz!t a#e chia# $a p#i"a nce#ca#e' ia# "ai de+#e"e sau "ai t4#ziu este nt tdeauna ncununat de succes& 1e "!su#! ce naint!"' + " int#a n deta$ii #e(e#it a#e $a acest tip de e5e#ci%iu& *a# e$ nici dat! nu +a da -#e, t ta$' ia# succesu$ instantaneu este p si)i$& 7 $ se,te des ideea de ast!zi de3a $un-u$ zi$ei' #epet4nd3 ( a#te #a#' p#e(e#a)i$ cu chii nchi,i& G4nde,te3te $a ceea ce spuiF $a n%e$esu$ cu+inte$ #& C ncent#eaz!3te asup#a s(in%eniei pe ca#e e$e i"p$ic! n p#i+in%a taF asup#a stat #niciei t +!#!,iei ca#e %i apa#%ineF asup#a p# tec%iei des!+4#,ite ce te nc n6 a#!& 1 %i' nt#3ade+!#' s!3%i pe#"i%i s! $e #4zi n (a%! -4ndu#i$ # de tea"!' a"intindu3%i c! *u"nezeu "e#-e cu tine' #iunde te duci& LECIA 2. "D+# e>e+ #, e"te t$,!- 8,>,+ e! e"te d!$+( S+-" Ideea de ast!zi c ")in! ce$e d u! -4ndu#i ( a#te pute#nice' a")e$e (iind de i"p #tan%! "a6 #!& Ea sta)i$e,te' de ase"enea'
60

#e$a%ie de tipu$ cauz!3e(ect' ca#e e5p$ic! de ce nu p %i da -#e, n e( #tu#i$e ta$e de a #ea$iza %e$u$ cu#su$ui& .ei +edea' pent#u c! aceasta este . ia $ui *u"nezeu& 8!#ia Sa' ,i nu p# p#ia3%i t!#ie' este cea ca#e %i d! pute#e& Ia# da#u$ Lui' nu a$ t!u' este ce$ ca#e %i (e#! +iziunea& *u"nezeu este nt#3ade+!# pute#ea ta' ia# ceea ce d!#uie,te E$ este cu ade+!#at d!#uit& Aceasta nsea"n! c! p %i p#i"i da#u$ #ic4nd ,i #iunde' #iunde ai (i ,i n #ice "p#e6u#a#e te3ai a($a& 8#ece#ea ta p#in ti"p ,i spa%iu nu este nt4"p$!t a#e& Nu te p %i a($a dec4t n $ cu$ p t#i+it' $a ti"pu$ p t#i+it& Ast(e$ este t!#ia $ui *u"nezeu& Ast(e$ i este t!#ia& . " a+ea ast!zi d u! pe#i ade de e5e#sa#e de t#ei p4n! $a cinci "inute' una c4t se p ate de cu#4nd dup! ce te t#eze,ti di"inea%a' cea$a$t! c4t se p ate de ap# piat! de #a de cu$ca#e& 8 tu,i' este "ai )ine s! a,tep%i p4n! c4nd p %i sta n $ini,te cu tine nsu%i' $a +#e"e c4nd te si"%i nt#3 disp zi%ie (a+ #a)i$!' dec4t s! (ii p#e cupat de #especta#ea nt c"ai a pe#i ade$ # indicate& ncepe aceste pe#i ade de e5e#sa#e p#in #epeta#ea (!#! -#a)! a ideii de ast!zi' cu chii deschi,i' p#i+ind n 6u#& nchide ap i chii ,i #epet! ideea nc! dat!' chia# "ai #a# dec4t nainte& ncea#c! ap i s! nu te "ai -4nde,ti $a ni"ic a$tce+a dec4t $a -4ndu#i$e ca#e %i +in n $e-!tu#! cu ideea zi$ei& *e e5e"p$u' s3a# putea s! -4nde,ti/ 0.iziunea t#e)uie s! (ie p si)i$!& *u"nezeu d!#uie,te cu ade+!#at0' sau 0*a#u#i$e $ui *u"nezeu pent#u "ine t#e)uie s! (ie a$e "e$e' pent#u c! E$ "i $e3a d!#uit&0 O#ice -4nd ca#e se #e(e#! n " d e+ident $a ideea de ast!zi este p t#i+it& *e (apt' s3a# putea s! te ui"easc! -#adu$ de n%e$e-e#e #e(e#it a#e $a cu#s pe ca#e $ +!desc une$e din -4ndu#i$e ta$e& Las!3 $e s! +in! (!#! a $e cenzu#a' dac! nu c nsta%i c! "intea %i3 ia #azna ,i c! ai n-!duit s! p!t#und! ni,te -4ndu#i i#e$e+ante& S3a# putea' de ase"enea' s! atin-i un punct unde nici un -4nd nu "ai pa#e s!3%i +in! n "inte& *ac! se + # pet#ece ase"enea inte#(e#en%e' deschide chii ,i #epet! nc! dat! -4ndu$' p#i+ind
61

(!#! -#a)! n 6u#F nchide chii' #epet! din n u ideea' ap i c ntinu! s! cau%i -4ndu#i pe#tinente& Ia a"inte' t tu,i' c! pent#u e5e#ci%ii$e de ast!zi' c!uta#e acti+! a -4ndu#i$ # #e$e+ante nu este p t#i+it!& ncea#c! d a# s! #enun%i $a ini%iati+!' $!s4nd -4ndu#i$e s! +in!& *ac! %i se pa#e -#eu' este "ai )ine s! %i pet#eci pe#i ada de e5e#sa#e a$te#n4nd #epet!#i$e $ente a$e ideii a+4nd chii deschi,i cu #epet!#i$e a+4nd chii nchi,i' dec4t s! ( #%ezi -!si#ea -4ndu#i$ # p t#i+ite& Nu"!#u$ pe#i ade$ # de e5e#sa#e ca#e a# (i de "a#e ( $ s ast!zi este p#actic ne$i"itat& Ideea de ast!zi este un p#i" pas sp#e aduna#ea -4ndu#i$ # ,i desp#inde#ea cu -4ndu$ c! studiezi un siste" de -4ndi#e uni(icat' n ca#e ni"ic din ceea ce este necesa# nu $ipse,te ,i n ca#e nu este ni"ic c nt#adict #iu sau i#e$e+ant& Cu c4t +ei #epeta "ai des ideea' cu at4t "ai des %i +ei #ea"inti c! %e$u$ cu#su$ui este i"p #tant pent#u tine ,i c! nu $3ai uitat& LECIA 20 "D+# e>e+ #, e"te S+$"!- N+ &ot vede! (,&",t de E(-" 1e#cep%ia nu este un at#i)ut a$ $ui *u"nezeu& 8!#4"u$ S!u este ce$ a$ cun a,te#ii& 2i t tu,i' E$ a c#eat S(4ntu$ Spi#it ca Mediat # nt#e pe#cep%ie ,i cun a,te#e& 7!#! aceast! punte de $e-!tu#! cu *u"nezeu' pe#cep%ia a# (i n$ cuit cun a,te#ea pent#u t tdeauna n "intea ta& A+4nd aceast! punte de $e-!tu#! cu *u"nezeu' pe#cep%ia +a de+eni at4t de p#eschi")at! ,i pu#i(icat!' nc4t +a duce $a cun a,te#e& 1#in u#"a#e' aceasta i este (unc%ia n ade+!#& n *u"nezeu nu p %i +edea& 1e#cep%ia nu a#e nici (unc%ie n *u"nezeu' ,i nu e5ist!& Cu t ate acestea' n "4ntui#e' ca#e este des(ace#ea a ceea ce nu a ( st nici dat!' pe#cep%ia a#e un sc p "!#e%& 7!cut! de 7iu$ $ui *u"nezeu pent#u un sc p nes(4nt' ea t#e)uie s! de+in! "i6$ cu$ de a #estitui s(in%enia c ncep%iei sa$e& 1e#cep%ia nu a#e nici un n%e$es& 2i t tu,i' S(4ntu$ Spi#it i d! un n%e$es ( a#te ap# piat de ce$ a$ $ui *u"nezeu& 1e#cep%ia +indecat! de+ine "i6$ cu$ p#in ca#e 7iu$ $ui *u"nezeu ,i ia#t! (#ate$e' ie#t4ndu3se pe sine&
62

Nu p %i +edea $ipsit de *u"nezeu' pent#u c! nu p %i (i $ipsit de *u"nezeu& O#ice ai (ace' n E$ (aci' pent#u c! #ice ai -4ndi' cu Mintea Lui -4nde,ti& *ac! +iziunea este #ea$!' ia# ea este #ea$! n "!su#a n ca#e "p!#t!,e,te sc pu$ S(4ntu$ui Spi#it' atunci nu p %i +edea $ipsit de *u"nezeu& Ast!zi' sunt necesa#e t#ei pe#i ade de e5e#sa#e de c4te cinci "inute' una c4t se p ate de de+#e"e ,i a$ta $a #! c4t se p ate de naintat! a zi$ei& A t#eia p ate (i nt#ep#ins! $a " "entu$ ce$ "ai p t#i+it ,i ce$ "ai c n+ena)i$ pe ca#e $ pe#"it "p#e6u#!#i$e ,i disp zi%ia ta& La nceputu$ acest # pe#i ade de e5e#sa#e' #epet! ideea zi$ei n sinea ta' cu chii deschi,i& Ap i' pent#u scu#t! +#e"e' a#unc! p#i+i#e n 6u#u$ t!u' ap$ic4nd ideea n " d speci(icat # $a ceea ce +ezi& 1at#u sau cinci su)iecte sunt su(iciente pent#u aceast! (az! de e5e#sa#e& Ai putea spune' de e5e"p$u/ 0*u"nezeu "i este Su#sa& Nu p t +edea aceast! "as! de $uc#u $ipsit de E$&0 0*u"nezeu "i este Su#sa& Nu p t +edea aceast! p z! $ipsit! de E$&0 *e,i aceast! pa#te a pe#i adei de e5e#sa#e a# t#e)ui s! (ie #e$ati+ scu#t!' nc#edin%eaz!3te c! a$e-i su)iecte$e pent#u aceast! (az! a e5e#s!#ii n " d nedisc#i"inat #iu' (!#! inc$ude#i sau e5c$ude#i inten%i nate& 1ent#u cea de3a d ua (az!' "ai $un-!' nchide chii' #epet! din n u ideea de ast!zi' ap i n-!duie #ic!#ui -4nd #e$e+ant ca#e %i +ine n "inte s! se a$!tu#e ideii& 7 #"u$eaz!3%i -4ndu#i$e n " du$ pe#s na$' de pi$d!/ 0.!d $u"ea p#in chii ie#t!#ii&0 0.!d $u"ea ca (iind )inecu+4ntat!&0 0Lu"ea "! p ate pune (a%! n (a%! cu "ine nsu"i&0 0"i +!d p# p#ii$e -4ndu#i' ca#e sunt aid "a ce$ # a$e $ui *u"nezeu&0 Este p t#i+it #ice -4nd ca#e se #e(e#!' "ai "u$t sau "ai pu%in di#ect' $a ideea de ast!zi& G4ndu#i$e nu t#e)uie s! c n%in! #e(e#i#i e+idente $a idee' d a# s! nu3i (ie puse& *ac! c nsta%i c! "intea %i3 ia #aznaF dac! ncepi s! (ii c n,tient
63

de -4ndu#i a($ate n dezac #d e+ident cu ideea de ast!zi' sau dac! pa#i a nu (i n sta#e s! te -4nde,ti $a ce+a' deschide chii' #epet! p#i"a (az! a pe#i adei de e5e#sa#e' ap i ncea#c! ia#!,i (aza a d ua& Nu pe#"ite p#e$un-i#ea unei pe#i ade n ca#e s! (ii p#e cupat de -4ndu#i i#e$e+ante& 1ent#u a $e e+ita' nt a#ce3te #i de c4te #i este ne+ ie $a p#i"a (az! a e5e#ci%iu$ui& n ap$ica#ea ideii de ast!zi n cad#u$ pe#i ade$ # "ai scu#te de e5e#sa#e' ( #"a p ate +a#ia c n( #" "p#e6u#!#i$ # ,i situa%ii$ # n ca#e te a($i pe pa#cu#su$ zi$ei& *e e5e"p$u' dac! e,ti "p#eun! cu cine+a' d!3%i stenea$a s!3%i aduci a"inte s!3i spui n -4nd/ 0*u"nezeu "i este Su#sa& Nu te p t +edea $ipsit de E$&0 Ideea de ast!zi s! se ap$ice' de ase"enea' de3a $un-u$ zi$ei' $a di(e#ite$e situa%ii ,i nt4"p$!#i ca#e + # a+ea $ c' "ai a$es $a cei ce pa# s! te nec!6easc! nt#3un (e$ sau a$tu$& n acest sc p' ap$ic! ideea n aceast! ( #"!/ 0*u"nezeu "i este Su#sa& Nu p t +edea $uc#u$ acesta $ipsit de E$&0 *ac!' $a " "entu$ #especti+' nici un su)iect anu"e nu se p#ezint! c n,tiin%ei ta$e' #epet! d a# ideea n ( #"a ei ini%ia$!& *!3%i si$in%a s! nu $a,i s! t#eac! pe#i ade de ti"p $un-i (!#! a3%i a"inti ideea zi$ei' #ea"intindu3%i ast(e$ (unc%ia ta& Lec/,! 22 "D+# e>e+ e"te L+#, ! c!$e vd-" Ast!zi c ntinu!" ideea de ie#i' ad!u-4ndu3i a$t! di"ensiune& Nu p %i +edea n ntune#ic ,i nu p %i (ace $u"in!& 1 %i (ace ntune#ic' ia# ap i te p %i -4ndi c! +ezi n e$' da# $u"ina #e($ect! +ia%a' (iind a,ada# un aspect a$ c#ea%iei& C#ea%ia ,i ntune#icu$ nu p t c e5ista' da# $u"ina ,i +ia%a t#e)uie s! "ea#-! "p#eun!' ne(iind dec4t aspecte di(e#ite a$e c#ea%iei& 1ent#u a +edea' t#e)uie s! #ecun ,ti c! $u"ina se a($! n!unt#u' nu n a(a#!& Nu +ezi n a(a#a ta' dup! cu" nici echipa"entu$ pent#u +ede#e nu se a($! n a(a#a ta& O pa#te esen%ia$! a acestui
64

echipa"ent este $u"ina ca#e (ace +ede#ea p si)i$!& Ea este "e#eu cu tine' (!c4nd +iziunea p si)i$! n #ice "p#e6u#a#e& Ast!zi + " (ace nce#ca#ea de a a6un-e $a aceast! $u"in!& n acest sc p' + " ( $ si ( #"! de e5e#sa#e ca#e a ( st su-e#at! ante#i #' ,i pe ca#e + " ( $ si din ce n ce "ai "u$t& Este ( #"! de se)it de di(ici$! pent#u "intea nediscip$inat!' #ep#ezent4nd un )iecti+ "a6 # a$ ant#en!#ii "in%ii& Ea necesit! t c"ai ceea ce "in%ii neant#enate i $ipse,te& 2i t tu,i' aceast! ant#ena#e t#e)uie dus! $a )un s(4#,it' dac! u#"eaz! s! +ezi& n-!duie3%i ast!zi ce$ pu%in t#ei pe#i ade de p#actic!' (ieca#e cu du#at! de t#ei p4n! $a cinci "inute& O du#at! "ai $un-! este ( a#te indicat!' da# nu"ai dac! si"%i c! scu#-e#ea ti"pu$ui nu3%i s $icit! dec4t un e( #t "ini" sau nici un e( #t& 7 #"a de p#actic! de ca#e ne + " ( $ si ast!zi este' pent#u "intea ant#enat!' cea "ai (i#easc! ,i u, a#! din $u"e' $a (e$ cu" pa#e a (i cea "ai ne(i#easc! ,i "ai di(ici$! pent#u "intea neant#enat!& Mintea ta nu "ai este t ta$ neant#enat!& E,ti destu$ de p#e-!tit pent#u a n+!%a ( #"a de e5e#ci%iu de ca#e ne + " ( $ si ast!zi' da# s3a# putea s! c nsta%i c! nt4"pini pute#nic! #ezisten%!& M ti+u$ este ( a#te si"p$u& n ti"p ce e5e#sezi n acest (e$' $a,i n u#"! t t ce c#ezi acu"' p#ecu" ,i t ate -4ndu#i$e pe ca#e $e3ai n!sc cit& La d#ept + #)ind' aceasta este e$i)e#a#ea de iad' de,i' pe#ceput! p#in chii e- 3u$ui' este pie#de#ea Identit!%ii ,i c ) #4#ea n iad& *ac! p %i s! te deta,ezi de e- c4t de pu%in' nu +ei a+ea nici di(icu$tate s! #ecun ,ti c! p zi%ia' c4t ,i te"e#i$e $ui' sunt $ipsite de n%e$es& :i3a# putea (i uti$ s!3%i #ea"inte,ti' din c4nd n c4nd' c! a a6un-e $a $u"in! nsea"n! a sc!pa de ntune#ic' indi(e#ent ce p!#e#i c nt#a#e ai a+ea& *u"nezeu este Lu"ina n ca#e +ezi& Acu" (aci nce#ca#ea de a a6un-e $a E$& ncepe pe#i ada de p#actic! #epet4nd ideea de ast!zi cu chii deschi,i ,i nchide3i nceti, #' #epet4nd ideea de nc! c4te+a #i& Ap i ncea#c! s! te cu(unzi n p# p#ia3%i "inte' a)and n4nd #ice (e$ de inte#(e#en%! ,i int#uziune' $!s4ndu3$e n u#"! n ti"p ce te cu(unzi $ini,tit& 7!c4nd asta' "intea nu3%i p ate (i p#it!' at4t ti"p c4t nu decizi s! p#e,ti& Ea ,i u#"eaz! d a# cu#su$ (i#esc&
65

ncea#c! s!3%i )se#+i -4ndu#i$e t#ec!t a#e (!#! a te i"p$ica' a$unec4nd n $ini,te pe $4n-! e$e& Cu t ate c! nu p$edeaz! pent#u un anu"it " d de a a) #da aceast! ( #"! de e5e#ci%iu' ceea ce este indispensa)i$ este s! (ii p!t#uns de i"p #tan%a a ceea ce (aci' de i"p #tan%a sa inesti"a)i$! pent#u tine' p#ecu" ,i de c n,tien%a (aptu$ui c! nt#ep#inzi ce+a ( a#te s(4nt& M4ntui#ea %i este cea "ai (e#icit! #ea$iza#e& Este ,i sin-u#a ca#e a#e +#eun # st' (iind sin-u#a ca#e %i este #ea$"ente uti$!& *ac! apa#e +#e #ezisten%!' nt#3 ( #"! sau a$ta' p#e,te3te d a# at4t c4t s! #epe%i ideea de ast!zi' %in4ndu3%i chii nchi,i' a(a#! de cazu$ c4nd de+ii c n,tient de senza%ia de tea"!& n acest caz %i se +a p!#ea p# )a)i$ "ai $ini,tit # s!3%i deschizi chii un #!sti"p& St#!duie,te3te' t tu,i' s! #e+ii c4t de #epede $a e5e#ci%ii$e cu chii nchi,i& *ac! (aci c #ect e5e#ci%ii$e' a# t#e)ui s! si"%i a#eca#e sta#e de #e$a5a#e ,i chia# senza%ie c! te ap# pii sau chia# #ea$"ente p!t#unzi n $u"in!& ncea#c! s! te -4nde,ti $a $u"in!' (!#! ( #"! ,i (!#! $i"it!' n ti"p ce $a,i -4ndu#i$e acestei $u"i n u#"a ta& 2i nu uita c! e$e nu te p t %ine $e-at de3a $un-u$ zi$ei' (ie cu chii deschi,i sau nchi,i' dup! cu" %i se pa#e "ai )ine $a +#e"ea #especti+!& *a# nu uita& Mai p#esus de #ice' (ii h t!#4t ast!zi s! nu ui%i& LECIA 24 "D+# e>e+ e"te M, te! c+ c!$e 13 de"c-" Ideea de ast!zi c n%ine cheia pent#u a a($a ca#e sunt -4ndu#i$e ta$e #ea$e& E$e nu sunt ni"ic din ceea ce s c %i tu c! -4nde,ti' t c"ai cu" ni"ic din ceea ce s c %i c! +ezi nu a#e +#e $e-!tu#! cu +iziunea& Nu e5ist! nici #e$a%ie nt#e ceea ce este #ea$ ,i ceea ce s c %i c! este #ea$& Ni"ic din ceea ce s c %i c! a# (i -4ndu#i$e ta$e #ea$e nu sea"!n! n nici p#i+in%! cu -4ndu#i$e ta$e #ea$e& Ni"ic din ceea ce s c %i c! +ezi nu a#e +#e ase"!na#e cu ceea ce %i +a a#!ta +iziunea&
66

G4nde,ti cu Mintea $ui *u"nezeu& 1#in u#"a#e' tu "p!#t!,e,ti -4ndu#i$e ta$e cu E$' p#ecu" E$ "p!#t!,e,te -4ndu#i$e Sa$e cu tine& Sunt ace$ea,i -4ndu#i' de a#ece sunt -4ndite de aceea,i Minte& A "p!#t!,i nsea"n! a (ace aid "a sau a (ace una& Ia# -4ndu#i$e pe ca#e $e -4nde,ti cu Mintea $ui *u"nezeu nu3%i p!#!sesc "intea nicidecu"' de a#ece -4ndu#i$e nu3,i p!#!sesc su#sa& A,ada#' -4ndu#i$e ta$e sunt n Mintea $ui *u"nezeu' p#ecu" e,ti ,i tu& E$e sunt' de p t#i+!' n "intea ta' unde este E$& A,a cu" tu (aci pa#te din Mintea Lui' a,a ,i -4ndu#i$e ta$e (ac pa#te din Mintea Lui& Unde sunt' deci' -4ndu#i$e ta$e #ea$eJ Ast!zi + " (ace nce#ca#ea de a a6un-e $a e$e& .a t#e)ui s! $e c!ut!" n "intea ta' c!ci ac $ se a($!& E$e t#e)uie s! (ie ac $ ' pent#u c! nu ,i3au putut p!#!si su#sa& Ceea ce este -4ndit de Mintea $ui *u"nezeu este ete#n' (!c4nd pa#te din c#ea%ie& Ce$e t#ei pe#i ade de e5e#sa#e pent#u ast!zi' a c4te cinci "inute (ieca#e' + # a+ea aceea,i ( #"! -ene#a$! pe ca#e a" ( $ sit3 n ap$ica#ea ideii de ie#i& . " (ace nce#ca#ea de a p!#!si i#ea$u$ ,i de a c!uta #ea$u$& . " c ntesta $u"ea n (a+ a#ea ade+!#u$ui& Nu + " n-!dui -4ndu#i$ # $u"ii s! ne "piedice& Nu + " n-!dui c#edin%e$ # $u"ii s! ne spun! c! ceea ce *u"nezeu +#ea s! (ace" este i"p si)i$& *i"p t#i+!' + " nce#ca s! #ecun a,te" c! nu"ai ceea ce *u"nezeu +#ea s! (ace" este p si)i$& *e ase"enea' + " nce#ca s! n%e$e-e" c! nu"ai ceea ce *u"nezeu +#ea s! (ace" este ceea ce +#e" n i s! (ace"& La (e$' + " nce#ca s! ne aduce" a"inte c! nu pute" da -#e, (!c4nd ceea ce E$ +#ea s! (ace"& A+e" t ate " ti+e$e s! (i" nc#ez!t #i n #eu,ita n ast#! de ast!zi& Este . ia $ui *u"nezeu& ncepe e5e#ci%ii$e pent#u ast!zi #epet4nd ideea n sinea ta ,i' dat! cu aceasta' nchiz4nd chii& Ap i' p!st#4nd n "inte ideea' -4nde,te3te' pent#u un scu#t #!sti"p' $a c4te+a -4ndu#i #e$e+ante p# p#ii& *up! ce ai ad!u-at ideii +#e pat#u sau cinci -4ndu#i p# p#ii' #epet3 din n u ,i spune3%i cu )$4nde%e/ 0G4ndu#i$e "e$e #ea$e sunt n "intea "ea& A, d #i s! $e -!sesc&0
67

Ap i ncea#c! s! t#eci dinc $ de t ate -4ndu#i$e i#ea$e ca#e ac pe#! ade+!#u$ n "intea ta ,i s! a6un-i $a ceea ce este ete#n& *edesu)tu$ tutu# # -4ndu#i$ # $ipsite de sens ,i a idei$ # ne)une,ti pe ca#e %i $e3ai n-#!"!dit n "inte' se a($! -4ndu#i$e pe ca#e $e3ai -4ndit cu *u"nezeu' $a nceput& E$e se a($! acu" n "intea ta' t ta$ neschi")ate& . # (i "e#eu n "intea ta' a,a cu" au ( st dint tdeauna& 8 t ce ai -4ndit de atunci nc ace +a (i supus schi")!#ii' ns! te"e$ia pe ca#e se )azeaz! aceste -4ndu#i este cu t tu$ neschi")!t a#e& 8 c"ai c!t#e aceast! te"e$ie sunt nd#eptate e5e#ci%ii$e pent#u ast!zi' c!ci aici "intea ta este "p#eunat! cu Mintea $ui *u"nezeu& Aici -4ndu#i$e ta$e sunt una cu a$e Sa$e& 1ent#u acest (e$ de p#actic!' un sin-u# $uc#u este necesa#/ ap# pie3te de ea ase"enea unui a$ta# nchinat n Ce# $ui *u"nezeu38at!$ ,i $ui *u"nezeu37iu$& C!ci un ast(e$ de t!#4" este ce$ $a ca#e nce#ci s! a6un-i& 1# )a)i$ c!' de ca"dat!' nu p %i s!3%i dai sea"a c4t se sus %inte,ti& 8 tu,i' chia# ,i cu pu%ina n%e$e-e#e pe ca#e ai d )4ndit3 de6a' a# t#e)ui s! (ii n sta#e s!3%i aduci a"inte c! acesta nu este un 6 c -#atuit' ci un e5e#ci%iu nt#u s(in%enie ,i nce#ca#e de a atin-e "p!#!%ia Ce#u$ui& n pe#i ade$e de e5e#sa#e "ai scu#te a$e zi$ei' ncea#c! s!3%i aduci a"inte c4t de i"p #tant este pent#u tine s! n%e$e-i s(in%enia "in%ii& ncea#c! s! $a,i de pa#te' (ie ,i nu"ai pent#u c4te+a c$ipe' t ate -4ndu#i$e ca#e sunt nede"ne de E$' a C!#ui Gazd! e,ti& 2i "u$%u"e,te3I pent#u t ate -4ndu#i$e pe ca#e E$ $e -4nde,te cu tine& LECIA 25 "D+# e>e+ e"te ,+@,$e! c!$e ,e$t-" *u"nezeu nu ia#t!' de a#ece E$ nu a c nda"nat nici dat!& Ia# nainte de a (i necesa#! ie#ta#ea' t#e)uie s! (ie c nda"na#e& Ie#ta#ea este ne+ ia cea "a#e a acestei $u"i' ia# aceasta se dat #eaz! (aptu$ui c! este $u"e a i$uzii$ #& Cei ca#e ia#t! se e$i)e#eaz! ast(e$ de i$uzii' n ti"p ce aceia ca#e #e(uz! ie#ta#ea' se
68

$ea-! de e$e& A,a cu" te c nda"ni nu"ai pe tine' t t ast(e$ nu"ai pe tine te ie#%i& Cu t ate c! *u"nezeu nu ia#t!' iu)i#ea Sa este' t tu,i' )aza ie#t!#ii& 8ea"a c nda"n!' ia# iu)i#ea ia#t!& Ast(e$' ie#ta#ea des(ace ceea ce tea"a a p# dus' #eaduc4nd "intea $a c n,tien%a $ui *u"nezeu& *in acest " ti+' ie#ta#ea p ate (i cu ade+!#at nu"it! "4ntui#e& Ea c nstituie "i6$ cu$ p#in ca#e dispa# i$uzii$e& E5e#ci%ii$e de ast!zi #ec$a"! ce$ pu%in t#ei pe#i ade de p#actic!' de c4te cinci "inute ncheiate' ,i c4t "ai "u$te pe#i ade scu#te p si)i$& ncepe pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e p#in #epeta#ea ideii de ast!zi' n sinea ta' ca de )icei& nchide chii n acest ti"p ,i ce#ceteaz!3%i "intea pent#u cei pe ca#e nu i3ai ie#tat& Nu c nteaz! 0c4t de "u$t0 nu i3ai ie#tat& O#i i3ai ie#tat de t t' #i nu i3ai ie#tat de$ c& *ac! (aci c #ect e5e#ci%ii$e' nu3%i +a (i -#eu s! -!se,ti "u$%i"e de pe#s ane pe ca#e nu $e3ai ie#tat& O #e-u$! ca#e nu d! -#e,/ #icine nu3%i p$ace este un su)iect p t#i+it& Men%i neaz! nu"e$e (iec!#uia ,i spune/ 0*u"nezeu este Iu)i#ea n ca#e te ie#t' Bnu"e$eD&0 Sc pu$ p#i"ei (aze a pe#i ade$ # de p#actic! a zi$ei este de a te pune n situa%ia de a te ie#ta pe tine nsu%i& *up! ce ai ap$icat ideea $a t %i cei ca#e %i3au +enit n "inte' spune3%i u#"!t a#e$e/ 0*u"nezeu este Iu)i#ea n ca#e "! iu)esc pe "ine nsu"i&0 0*u"nezeu este Iu)i#ea n ca#e sunt )inecu+4ntat&0 7 #"a ap$ic!#ii p ate +a#ia c nside#a)i$' nu"ai s! nu se pia#d! din +ede#e ideea cent#a$!& Ai putea spune' de e5e"p$u/ 0Nu p t (i +in +at' de a#ece sunt un 7iu a$ $ui *u"nezeu&0 0A" ( st de6a ie#tat&0 0Nici tea"! nu este p si)i$! nt#3 "inte iu)it! de *u"nezeu&0 0Nu e ne+ ie s! atac' pent#u c! iu)i#ea "3a ie#tat&0 1e#i ada de e5e#sa#e se +a ncheia t tu,i cu #epeta#ea ideii de ast!zi n ( #"u$a#ea ei ini%ia$!& 1e#i ade$e de p#actic! "ai scu#te p t c nsta dint#3 #epeta#e a ideii pent#u ast!zi' (ie n ( #"a #i-ina$!' (ie nt#3 ( #"! n#udit!' dup! p#e(e#in%!& ns! nu uita s! (aci "u$te ap$ica%ii speci(icat a#e'
69

dac! e ne+ ie& .a (i ne+ ie de e$e $a #ice #! a zi$ei c4nd de+ii c n,tient de +#eun (e$ de #eac%ie ne-ati+! (a%! de #icine' (ie e$ p#ezent sau nu& n acest caz' spune3i n t!ce#e/ 0*u"nezeu este Iu)i#ea n ca#e te ie#t&0 LECIA 27 "D+# e>e+ e"te T$,! c!$e # c$ed-" *ac! te nc#ezi n p# p#ia3%i t!#ie' ai t ate " ti+e$e s! (ii nenc#ez!t #' a-itat ,i te"!t #& Ce p %i p#ezice sau %ine su) c nt# $J Ce e5ist! n tine pe ca#e p %i c ntaJ Oa#e ce %i3a# da capacitatea de a (i c n,tient de t ate (a%ete$e unei p# )$e"e ,i de a $e #ez $+a ast(e$ nc4t s! ai)! ca #ezu$tat nu"ai )ine$eJ Ce e5ist! n tine ca#e s!3%i dea disce#n!"4ntu$ s $u%iei p t#i+ite ,i -a#an%ia c! ea +a (i dus! $a )un s(4#,itJ *e $a tine nu p %i (ace nici unu$ din aceste $uc#u#i& S! c#ezi c! p %i' nsea"n! s!3%i pui nc#ede#ea ac $ unde nc#ede#ea nu este 6usti(icat! ,i s! 6usti(ici tea"a' an5ietatea' dep#i"a#ea' "4nia ,i du#e#ea& Cine a#e p ate s!3,i pun! nc#ede#ea n s$!)iciune ,i' n ace$a,i ti"p' s! se si"t! n si-u#an%!J 2i cine p ate s!3,i pun! nc#ede#ea n t!#ie ,i' n ace$a,i ti"p' s! se si"t! s$a)J *u"nezeu %i este si-u#an%a n #ice "p#e6u#a#e& . cea Lui + #)e,te pent#u E$ n t ate situa%ii$e ,i n (ieca#e aspect a$ tutu# # situa%ii$ #' spun4ndu3%i e5act ce ai de (!cut ca s! ai pa#te de t!#ia ,i p# tec%ia Sa& Nu e5ist! e5cep%ii' pent#u c! *u"nezeu nu a#e e5cep%ii& Ia# . cea ca#e + #)e,te pent#u E$ este aid "a Lui& Ast!zi ne + " nd#epta #4+na' nes c tindu3%i p# p#ia s$!)iciune' sp#e Su#sa t!#iei ta$e& Ast!zi sunt necesa#e pat#u pe#i ade de p#actic!' a c4te cinci "inute (ieca#e' ia# pe#i ade$e "ai $un-i ,i "ai (#ec+ente sunt insistent #ec "andate& nchide chii ,i ncepe' ca de )icei' cu #epeta#ea ideii zi$ei& 1et#ece ap i un "inut sau d u! n c!uta#ea situa%ii$ # din +ia%a ta n ca#e ai in+estit tea"!' s$ ) zind3 pe (ieca#e n ti"p ce %i spui/ 0*u"nezeu este 8!#ia n ca#e "! nc#ed&0 Acu" ncea#c! s! $uneci dinc $ de t ate -#i6i$e $e-ate de
70

p# p#iu$ senti"ent de insu(icien%!& E e+ident c! (ieca#e situa%ie ca#e %i p# + ac! n-#i6 #a#e este as ciat! cu senti"ente de insu(icien%!' c!ci a$t(e$ ai c#ede c! p %i (ace (a%! situa%iei cu succes& Nu nc#ez4ndu3te n tine nsu%i +ei de+eni nc#ez!t #& *a# t!#ia $ui *u"nezeu n tine a#e succes n t ate& Recun a,te#ea p# p#iei ta$e s$!)iciuni c nstituie un pas necesa# n c #ecta#ea e# #i$ # ta$e' da# acest pas este depa#te de a (i su(icient pent#u a3%i da nc#ede#ea de ca#e ai ne+ ie ,i $a ca#e e,ti nd#ept!%it& 8#e)uie' de ase"enea' s! d )4nde,ti c n,tien%a c! nc#ede#ea n #ea$a ta t!#ie este pe dep$in 6usti(icat!' n #ice p#i+in%! ,i n t ate "p#e6u#!#i$e& n u$ti"a (az! a pe#i adei de e5e#sa#e' ncea#c! s! p!t#unzi n ad4ncu$ ini"ii ta$e' sp#e un $ c a$ unei si-u#an%e #ea$e& .ei #ecun a,te c! ai a6uns $a e$ dac! ai' (ie ,i pent#u c$ip!' un senti"ent de pace ad4nc!& Leap!d!3te de t ate $uc#u#i$e t#i+ia$e ca#e "acin! ,i c $c!ie $a sup#a(a%a "in%ii ta$e ,i cu(und!3te dedesu)tu$ $ # sp#e p# (unzi"i$e "p!#!%ii$e Ce#u$ui& E5ist! un $ c n tine unde ni"ic nu este i"p si)i$& E5ist! un $ c n tine unde s!$!,$uie,te t!#ia $ui *u"nezeu& Repet! dese #i ideea de3a $un-u$ zi$ei& 7 $ se,te3 ca #!spunsu$ t!u $a #ice tu$)u#a#e& Adu3%i a"inte c! pacea este d#eptu$ t!u' (iindc! acu" d!#uie,ti t!#iei $ui *u"nezeu nc#ede#ea ta& LECIA 29 "N+ e"te ,#,c de c!$e " te te#,-" Ideea de ast!zi a(i#"!' pu# ,i si"p$u' un (apt& Nu este un (apt pent#u cei ca#e c#ed n i$uzii' da# i$uzii$e nu sunt (apte& n ade+!# nu e5ist! ni"ic de ca#e s! te te"i& Este ( a#te u, # s! #ecun ,ti $uc#u$ acesta& *a# este ( a#te -#eu de #ecun scut pent#u cei ca#e + # ca i$uzii$e s! (ie ade+!#ate& 1e#i ade$e de e5e#sa#e pent#u ast!zi + # (i ( a#te scu#te' ( a#te si"p$e ,i ( a#te (#ec+ente& Repet! d a# ideea c4t se p ate de des& 1 %i (ace uz de ea #ic4nd ,i n #ice situa%ie' cu chii deschi,i& 8 tu,i' #ec "and!" insistent s!3%i (e#i un "inut' #ic4nd este
71

p si)i$' s!3%i nchizi chii ,i s! #epe%i ideea de c4te+a #i' #a#' n sinea ta& Este de se)it de i"p #tant s! ( $ se,ti ideea de ndat! ce %i tu$)u#! ce+a pacea "in%ii& 1#ezen%a te"e#ii este un se"n si-u# c! te nc#ezi n p# p#ia3%i t!#ie& C n,tientiza#ea (aptu$ui c! nu e5ist! ni"ic de ca#e s! te te"i a#at! c!' unde+a' de,i nu neap!#at nt#3un $ c pe ca#e s!3$ #ecun ,ti de ca"dat!' %i3ai adus a"inte de *u"nezeu ,i ai n-!duit t!#iei Lui s! ia $ cu$ s$!)iciunii ta$e& *in c$ipa n ca#e e,ti dispus s! (aci' chia# nu e ni"ic de ca#e s! te te"i& LECIA 2: "8oce! (+, D+# e>e+ #, vo$@e;te ),ec!$e c(,& ! >,(e,-" Este nt#3u t tu$ p si)i$ s! ascu$%i n (ieca#e c$ip! a zi$ei . cea $ui *u"nezeu' (!#! s!3%i nt#e#upi nicidecu" acti+it!%i$e )i,nuite& Acea pa#te a "in%ii ta$e n ca#e s!$!,$uie,te ade+!#u$ se a($! n c "unica#e c nstant! cu *u"nezeu' indi(e#ent dac! e,ti c n,tient de asta sau nu& Cea$a$t! pa#te a "in%ii ta$e este cea ca#e (unc%i neaz! n $u"e ,i se supune $e-i$ # $u"ii& Aceasta este pa#tea ca#e este n pe#"anen%! c n(uz!' dez #-anizat! ,i ince#t! n ce$ "ai na$t -#ad& 1a#tea ca#e ascu$t! . cea pent#u *u"nezeu este ca$"!' "e#eu n tihn! ,i n nt#e-i"e ce#t!& Este de (apt sin-u#a ca#e e5ist!& Cea$a$t! pa#te este i$uzie tu#)at!' (#enetic! ,i c n(uz!' nea+4nd ns! nici un (e$ de #ea$itate& ncea#c! ast!zi s! nu ascu$%i de ea& ncea#c! s! te identi(ici cu acea pa#te a "in%ii ta$e unde $ini,tea ,i pacea d "nesc pent#u t tdeauna& ncea#c! s! auzi . cea $ui *u"nezeu' che"4ndu3te iu)it a#e' a"intindu3%i c! nu ,i3a uitat 7iu$ C#eat #u$ t!u& . " a+ea ne+ ie ast!zi de ce$ pu%in pat#u pe#i ade de e5e#sa#e de c4te cinci "inute (ieca#e ,i chia# "ai "u$t' dac! este p si)i$& . " nce#ca' e(ecti+' s! auzi" . cea $ui *u"nezeu' cu" %i a"inte,te de E$ ,i de Sine$e t!u& Ne + " ap# pia de ce$ "ai (e#icit ,i s(4nt dint#e -4ndu#i cu nc#ede#e ,i nd#!znea$!' ,tiind c!'

72

(!c4nd3 nt c"ai' ne "p#eun!" + in%a cu . ia $ui *u"nezeu& E$ +#ea s!3I auzi . cea& E$ %i3a d!#uit3 pent#u a (i auzit!& Ascu$t! n t!ce#e ad4nc!& 7ii ( a#te $ini,tit ,i deschide3%i "intea& 8#eci dinc $ de t ate %ipete$e #!-u,ite ,i nchipui#i$e ) $n!+ici ase ca#e %i ac pe#! -4ndu#i$e #ea$e ,i %i )st#uc%i neaz! ete#na ta $e-!tu#! cu *u"nezeu& Ad4nce,te3te n pacea ca#e te a,teapt! dinc $ de -4ndu#i$e' p#i+e$i,ti$e ,i sunete$e (#enetice ,i tu#)u$ente a$e acestei $u"i de"ente& Nu e,ti acas! aici& nce#c!" acu" s! a6un-e" $a $ cu$ unde e,ti cu ade+!#at )ine+enit& nce#c!" s! a6un-e" $a *u"nezeu& Nu uita s! #epe%i ideea de ast!zi ( a#te des& 7!3 cu chii deschi,i' c4nd e necesa#' da# cu chii nchi,i c4nd e p si)i$& 2i' ne-#e,it' s! te a,ezi n $ini,te ,i s! #epe%i ideea de ast!zi' #i de c4te #i ai p si)i$itatea' nchiz4ndu3%i chii $a ce$e $u"e,ti ,i d4ndu3%i sea"a c! in+i%i . cea $ui *u"nezeu s!3%i + #)easc!& LECIA 4< "S+ t "+"/, +t de I+@,$e! (+, D+# e>e+-" Iat! #!spunsu$ $a (ieca#e p# )$e"! ca#e %i se pune' ast!zi ,i "4ine ,i p4n! $a cap!tu$ ti"pu$ui& n aceast! $u"e' c#ezi c! e,ti sus%inut de #ice a$tce+a n a(a#! de *u"nezeu& :i3ai pus c#edin%a n ce$e "ai t#i+ia$e ,i de"ente si") $u#i/ "edica"ente' )ani' ")#!c!"inte 0p# tect a#e0' in($uen%!' p#esti-iu' (aptu$ de a (i p$!cut' cun a,te#ea pe#s ane$ # 0indicate0 ,i $ist! nes(4#,it! de ( #"e a$e ni"icu$ui' pe ca#e $e in+este,ti cu pute#i "a-ice& 8 ate aceste $uc#u#i c nstituie n$ cuit #ii t!i pent#u Iu)i#ea de *u"nezeu& 8 ate aceste $uc#u#i sunt p#e%uite ca s!3%i asi-u#e identi(ica#ea cu c #pu$& E$e sunt c4ntece de s$a+! aduse e- 3u$ui& Nu3%i pune c#edin%a n ceea ce nu a#e +a$ a#e& Nu te +a sus%ine& Nu"ai Iu)i#ea de *u"nezeu te +a p# te6a n t ate "p#e6u#!#i$e& 8e +a #idica din #ice nce#ca#e ,i te +a n!$%a deasup#a tutu# # p#i"e6dii$ # pe#cepute a$e $u"ii acesteia' nt#3un c$i"at de pace ,i

73

si-u#an%! des!+4#,it!& 8e +a t#ansp #ta nt#3 sta#e a "in%ii pe ca#e ni"ic nu p ate a"enin%a' ni"ic nu p ate de#an6a ,i unde ni"ic nu p ate p!t#unde n tihna ete#n! a 7iu$ui $ui *u"nezeu& Nu3%i pune c#edin%a n i$uzii& 8e + # $!sa n d#u"& 1une3%i t at! c#edin%a n Iu)i#ea de *u"nezeu din tine/ ete#n!' neschi")!t a#e ,i de3a pu#u#i in(ai$i)i$!& Iat! #!spunsu$ $a #ice p# )$e"! ca#e %i se pune ast!zi& 1#in Iu)i#ea de *u"nezeu din tine p %i #ez $+a t ate -#eut!%i$e apa#ente' (!#! e( #t ,i cu ne, +!it a#e nd#!znea$!& Spune3%i $uc#u$ acesta dese #i ast!zi& Este dec$a#a%ie de e$i)e#a#e din c#edin%a n id $iF este p# p#ia ta ade+e#in%! a ade+!#u$ui desp#e tine nsu%i& 8i"p de zece "inute' de d u! #i ast!zi' di"inea%a ,i sea#a' $as! ideea de ast!zi s!3%i p!t#und! ad4nc n c n,tiin%!& Repet3 ' -4nde,te3te $a ea' pe#"ite -4ndu#i$ # n#udite s!3%i +in! n a6ut # ca s!3i #ecun ,ti ade+!#u$ ,i n-!duie p!cii s! se a,tea#n! peste tine ase"enea unei p!tu#i de p# tec%ie ,i si-u#an%!& Nu $!sa s! p!t#und! nici un -4nd de,a#t ,i ne# d ca#e s! tu$)u#e s(4nta "inte a 7iu$ui $ui *u"nezeu& Iat! cu" este "p!#!%ia Ce#u$ui& Iat! $ cu$ de dihn! unde 8at!$ t!u te3a a,ezat pent#u t tdeauna& RECAPITULARE I ncep4nd de ast!zi + " a+ea se#ie de pe#i ade #ecapitu$ati+e& 7ieca#e din e$e se +a cupa de cinci dint#e idei$e de6a p#ezentate' de)ut4nd cu p#i"a ,i te#"in4nd cu a cincizecea& *up! (ieca#e idee + # (i c4te+a scu#te c "enta#ii' asup#a c!# #a s! #e($ectezi n ti"pu$ #ecapitu$!#ii& n pe#i ade$e de e5e#sa#e' e5e#ci%ii$e s! se (ac! dup! cu" u#"eaz!& ncepe ziua citind ce$e cinci idei' inc$usi+ c "enta#ii$e& *up! aceea nu este ne+ ie s! #e($ectezi asup#a $ # nt#3 anu"it! #dine' cu t ate c! (ieca#e t#e)uie e5e#sat! "!ca# dat!& *edic! (iec!#ei pe#i ade de p#actic! d u! "inute sau chia# "ai "u$t' -4ndindu3te' n u#"a $ectu#ii $ #' $a idee ,i $a c "enta#ii$e a(e#ente& 7!3 c4t se p ate de des de3a $un-u$ zi$ei& *ac! una din ce$e cinci idei te at#a-e "ai "u$t dec4t ce$e$a$te' c ncent#eaz!3te asup#a
74

ace$eia& O#icu"' $a s(4#,itu$ zi$ei' s! $e #ecapitu$ezi' neap!#at' pe t ate nc! dat!& n pe#i ade$e de e5e#sa#e' nu este ne+ ie s!3%i nsu,e,ti c "enta#ii$e ce u#"eaz! (iec!#ei idei' nici cu+4nt cu cu+4nt' nici n a"!nun%i"e& ncea#c!' "ai de-#a)!' s! sc %i n e+iden%! punctu$ esen%ia$ ,i s! te -4nde,ti $a e$ ca (!c4nd pa#te din #ecapitu$a#ea ideii de ca#e se $ea-!& *up! ce ai citit ideea ,i c "enta#ii$e a(e#ente' e5e#ci%ii$e se + # (ace cu chii nchi,i ,i' pe c4t p si)i$' atunci c4nd te a($i nt#3un $ c $ini,tit& Acestea sunt indica%ii pent#u pe#i ade$e de p#actic! $a stadiu$ t!u de n+!%a#e& .a t#e)ui s! n+e%i ns! s! nu #ec$a"i +#eun cad#u specia$ pent#u a ap$ica ceea ce ai n+!%at& .ei a+ea ne+ ie de ceea ce ai n+!%at "ai a$es n situa%ii ca#e se a#at! a (i tu$)u#!t a#e' ,i nu at4t n ce$e ca#e dinainte pa# a (i ca$"e ,i $ini,tite& R stu$ ce$ # n+!%ate este de a3%i da putin%a s! aduci cu tine $ini,tea ,i s! +indeci ndu#e#a#ea ,i z)uciu"u$& Asta nu se (ace e+it4ndu3$e' c!ut4nd un $i"an a$ iz $!#ii' nu"ai pent#u tine& Mai ai nc! de n+!%at c! pacea este pa#te din tine ,i c! ea nu ce#e a$tce+a dec4t s! (ii p#ezent pent#u a ")#!%i,a #ice situa%ie n ca#e te a($i& 2i' n s(4#,it' +ei n+!%a c! nu e5ist! $i"it! pent#u p#ezen%a ta' ast(e$ c! pacea ta este p#etutindeni' ase"enea %ie& .ei #e"a#ca desi-u# c!' din #a%iuni $e-ate de #ecapitu$a#e' une$e dint#e idei nu sunt date nt c"ai ca n ( #"a $ # #i-ina$!& 7 $ se,te3$e a,a cu" sunt date aici& Nu e ne+ ie s! te nt #ci $a a(i#"a%ii$e #i-ina$e' nici s! ap$ici idei$e a,a cu" s3a #ec "andat atunci& E+iden%ie" acu" #e$a%ii$e dint#e p#i"e$e cincizeci de idei pe ca#e $e3a" pa#cu#s p4n! acu" ,i c e#en%a siste"u$ui de -4ndi#e c!t#e ca#e te c nduc acestea& LECIA 41 Recapitu$a#ea de ast!zi pa#cu#-e u#"!t a#e$e idei/ 1- "Tot ce vd + "e!# ,#,c-" Aceasta de a#ece +!d ni"icu$' ia# ni"icu$ nu a#e nici un n%e$es&
75

Este necesa# s! #ecun sc $uc#u$ acesta' pent#u a putea n+!%a s! +!d& Ceea ce -4ndesc c! +!d acu" cup! $ cu$ +iziunii& 8#e)uie s! s$ ) zesc ceea ce c#ed c! +!d' d4ndu3"i sea"a c! nu a#e nici un n%e$es' ast(e$ nc4t +iziunea s!3i p at! $ua $ cu$& .- "E+ !# d!t ce(o$ v>+te tot /e(e"+( &e c!$e ( !+ &e t$+ #, e-" A" 6udecat t ate $uc#u#i$e pe ca#e $e p#i+esc ,i nu +!d dec4t asta ,i ni"ic a$tce+a& Asta nu este +iziune& Nu este dec4t i$uzie a #ea$it!%ii' de a#ece 6udec!%i$e "e$e au ( st # stite cu t tu$ n a(a#a #ea$it!%ii& M! n+ iesc s! #ecun sc $ipsa de +a$iditate a 6udec!%i$ # "e$e' de a#ece +#eau s! +!d& Ludec!%i$e "e$e "i3au p#icinuit du#e#e ,i nu "ai +#eau s! +!d p t#i+it acest #a& 0- "N+ /e(e1 ,#,c d, cee! ce vd-" Cu" a, putea s! n%e$e- ce$e pe ca#e $e +!d' de +#e"e ce $e3a" 6udecat anap daJ Ce +!d #ep#ezint! p# iec%ia p# p#ii$ # "e$e e# #i de -4ndi#e& Nu n%e$e- ceea ce +!d t c"ai pent#u c! nu p ate (i n%e$es& Nu a#e nici un sens s! nce#c s3 n%e$e-& *a# a" t ate " ti+e$e s! s$ ) zesc ceea ce +!d' (!c4nd ast(e$ $ c pent#u ceea ce p ate (i +!zut ,i n%e$es ,i iu)it& 1 t (ace aceast! schi")a#e p#in si"p$u$ (apt c! "! n+ iesc s! (ac& Nu este a#e aceasta a$e-e#e "ai )un! dec4t cea pe ca#e a" (!cut3 nainteJ 2- "Ace"te 13 d+$, + "e!# ,#,c-" G4ndu#i$e de ca#e sunt c n,tient nu nsea"n! ni"ic' de a#ece -4ndesc (!#! *u"nezeu& Ce$e pe ca#e $e nu"esc -4ndu#i$e 0"e$e0 nu sunt -4ndu#i$e "e$e #ea$e& G4ndu#i$e "e$e #ea$e sunt ce$e pe ca#e $e -4ndesc "p#eun! cu *u"nezeu& Nu sunt c n,tient de e$e pent#u c! "i3a" (!cut p# p#ii$e "e$e -4ndu#i ca#e s! $e ia $ cu$& M! n+ iesc s! #ecun sc (aptu$ c! -4ndu#i$e "e$e nu nsea"n! ni"ic ,i s! $e s$ ) zesc& Iau decizia ca e$e s! (ie n$ cuite de ceea ce e#au "enite s! n$ cuiasc!& G4ndu#i$e "e$e sunt $ipsite de n%e$es' ns! t at! c#ea%ia st! n -4ndu#i$e pe ca#e $e -4ndesc cu *u"nezeu&0 4- "N+ "+ t ,c,od!t , d,"&+" d, #ot,v+( &$e"+&+" de #, e-" Nu sunt nici dat! indispus din " ti+u$ p#esupus de "ine'
76

de a#ece n pe#"anen%! "i 6usti(ic -4ndu#i$e& nce#c n pe#"anen%! s! $e (ac ade+!#ate& 8 ate $uc#u#i$e "i $e (ac du,"ani' ast(e$ ca "4nia s!3"i (ie 6usti(icat! ,i atacu#i$e -a#antate& Nu "i3 a" dat sea"a c4t de -#e,it a" ( $ sit t t ce +!d' at#i)uindu3i un ase"enea # $& A" (!cut3 pent#u a ap!#a un siste" de -4ndi#e ca#e "i3a p#icinuit su(e#in%! ,i pe ca#e nu3$ "ai d #esc& M! n+ iesc s! "! dispensez de e$& LECIA 4. Recapitu$a#ea de ast!zi pa#cu#-e aceste idei/ 5- "S+ t , d,"&+" &e t$+ c vd cev! ce + "e !)( !co(o-" Rea$itatea nu este nici dat! n(#ic ,!t a#e& Este i"p si)i$ ca ea s! "! p at! indispune& Rea$itatea aduce nu"ai pace des!+4#,it!& C4nd sunt indispus' se dat #eaz! nt tdeauna (aptu$ui c! a" n$ cuit #ea$itatea cu i$uzii n!sc cite de "ine& I$uzii$e indispun' de a#ece $e3a" dat #ea$itate ,i p#i+esc ast(e$ #ea$itatea ca i$uzie& Ni"ic din c#ea%ia $ui *u"nezeu nu este a(ectat n +#eun (e$ de aceast! c n(uzie a "ea& Sunt "e#eu indispus de ni"ic& 7- "8d +#!, t$ec+t+(-" 1#i+ind n 6u#' eu c nda"n $u"ea pe ca#e +!d& Nu"esc asta +ede#e& 7 $ sesc t#ecutu$ ca a#-u"ent "p t#i+a #ic!#ei (iin%e ,i #ic!#ui $uc#u' (!c4ndu3"i3i du,"ani& Atunci c4nd "! + i ie#ta ,i "i + i a"inti cine sunt' + i )inecu+4nta pe #icine ,i #ice +!d& 8#ecut nu +a "ai e5ista ,i' p#in u#"a#e' nici du,"ani& . i p#i+i cu iu)i#e t t ce a" "is s! +!d p4n! acu"& 9- "M, te! #e! e"te &$eoc+&!t de 13 d+$, t$ec+te-" .!d nu"ai p# p#ii$e "e$e -4ndu#i' ia# "intea "ea este p#e cupat! de t#ecut& Atunci' a#e ce p t +edea a,a cu" esteJ S!3"i aduc a"inte c! p#i+esc t#ecutu$ pent#u a "piedica p#ezentu$ s! "i6easc! n "intea "ea& 7ie s! n%e$e- (aptu$ c! nce#c s! ( $ sesc ti"pu$ "p t#i+a $ui *u"nezeu& 7ie s! n+!% s! #enun% $a t#ecut' d4ndu3"i sea"a c!' p#in aceasta' eu nu #enun% $a ni"ic' c!ci #enun% $a ni"ic& :- "N+ vd ,#,c !;! c+# e"te !c+#-"
77

*ac! nu +!d ni"ic a,a cu" este acu"' se p ate spune' pe )un! d#eptate' c! nu +!d ni"ic& 1 t +edea nu"ai ceea ce este acu"& A$e-e#ea nu se (ace nt#e a +edea t#ecutu$ sau p#ezentu$' ci nu"ai nt#e a +edea sau nu& Ceea ce a" a$es s! +!d "3a c stat +iziunea& Acu" + i a$e-e din n u' pent#u a +edea cu ade+!#at& 1<- "=3 d+$,(e #e(e + "e!# ,#,c-" Nu a" -4ndu#i pa#ticu$a#e' cu t ate c! nu"ai de -4ndu#i pa#ticu$a#e sunt c n,tient& Ce p t nse"na aceste -4ndu#iJ E$e nu e5ist!' deci nu nsea"n! ni"ic& 8 tu,i' "intea "ea este pa#te din c#ea%ie ,i pa#te din C#eat #u$ ei& S! nu "! #a$iez eu' "ai de-#a)!' -4ndi#ii uni+e#su$ui' dec4t s! ascund t t ce3"i apa#%ine cu ade+!#at' p#in -4ndu#i$e "e$e 0pa#ticu$a#e0' 6a$nice ,i $ipsite de sensJ LECIA 40 Ast!zi + " #ecapitu$a u#"!t a#e$e/ 11- "=3 d+$,(e #e(e (,&",te de /e(e" #, !$!t o (+#e (,&",t de /e(e"-" *e +#e"e ce -4ndu#i$e de ca#e sunt c n,tient nu nsea"n! ni"ic' $u"ea ca#e $e d! chip nu p ate a+ea nici un n%e$es& Ceea ce p# duce aceast! $u"e este de"ent' dup! cu" de"ent este ,i ceea ce ea p# duce& Rea$itatea nu este de"ent!' ia# eu a" at4t -4ndu#i #ea$e c4t ,i i#ea$e& 1#in u#"a#e' p t +edea $u"e #ea$!' dac! "! )izui pe -4ndu#i$e "e$e #ea$e ca (iind nd#u"!t #u$ "eu nt#u +ede#e& 1.- "S+ t , d,"&+" &e t$+ c vd o (+#e (,&",t de /e(e"-" G4ndu#i$e de"ente te indispun& E$e p# duc $u"e n ca#e nic!ie#i nu e5ist! #dine& Nu"ai ha su$ -u+e#neaz! $u"e ca#e #ep#ezint! -4ndi#ea ha tic!' ia# ha su$ nu a#e $e-i& Nu p t t#!i n pace nt#3 ast(e$ de $u"e& Sunt #ecun sc!t # c! aceast! $u"e nu este #ea$! ,i c! nu t#e)uie s! +!d de$ c' dac! eu h t!#!sc s! nu p#e%uiesc& Ia# eu h t!#!sc s! nu p#e%uiesc ceea ce este t ta$ de"ent ,i nu a#e nici un n%e$es&
78

10- "O (+#e (,&",t de /e(e" "t3$ e;te te!#-" Ce este t ta$ de"ent st4#ne,te tea"! pent#u c! este c "p$et nesi-u# ,i nu (e#! nici un te"ei pent#u nc#ede#e& n ne)unie' ni"ic nu este si-u#& Nu (e#! nici si-u#an%! ,i nici spe#an%!& ns! ast(e$ de $u"e nu este #ea$!& Eu i3a" c n(e#it i$uzia #ea$it!%ii ,i a" su(e#it din cauza c#edin%ei "e$e n ea& Acu" iau h t!#4#ea s!3"i #et#a- aceast! c#edin%! ,i s!3"i pun c#edin%a n #ea$itate& Lu4nd aceast! h t!#4#e' + i sc!pa de t ate e(ecte$e $u"ii )azate pe tea"!' pent#u c! ade+e#esc (aptu$ c! ea nu e5ist!& 12- "D+# e>e+ + ! c$e!t o (+#e (,&",t de /e(e"-" Cu" p ate e5ista $u"e $ipsit! de n%e$es dac! *u"nezeu nu a c#eat3 J E$ este Su#sa a t t n%e$esu$' ia# t t ce este #ea$ se a($! n Mintea Sa& Se a($! ,i n "intea "ea' de a#ece E$ a c#eat3 dat! cu "ine& *e ce a, c ntinua s! su(!# de pe u#"a e(ecte$ # p# p#ii$ # "e$e -4ndu#i de"ente' de +#e"e ce pe#(ec%iunea c#ea%iei este pat#ia "eaJ 7ie s!3"i aduc a"inte de pute#ea h t!#4#ii "e$e ,i s! #ecun sc $ cu$ (iin%ei "e$e& 14- "=3 d+$,(e #e(e "+ t ,#!1, , &e c!$e e+ (e-!# &("#+,t-" O#ice +!d #e($ect! -4ndu#i$e "e$e& G4ndu#i$e "e$e "i spun unde sunt ,i ce sunt& 7aptu$ c! +!d $u"e n ca#e e5ist! su(e#in%! ,i pie#de#i ,i " a#te "i a#at! c! ceea ce +!d este d a# #ep#ezenta#ea -4ndu#i$ # "e$e de"ente ,i c! nu n-!dui -4ndu#i$ # "e$e #ea$e s!3,i #e+e#se $u"ina $ # )ine(!c!t a#e asup#a ce$ # ce $e +!d& Cu t ate acestea' ca$ea $ui *u"nezeu este si-u#!& I"a-ini$e pe ca#e $e3a" p$!s"uit nu p t t#iu"(a asup#a Lui' pent#u c! nu asta + iesc& . ia "ea este a Lui ,i nu + i pune a$%i zei naintea Sa& LECIA 42 Acestea sunt idei$e de #e+!zut pent#u ast!zi/ 15- "N+ !# ,c, + 13 d e+t$+-" G4ndu#i$e neut#e sunt i"p si)i$e' de a#ece t ate -4ndu#i$e au pute#e& E$e (ie p$!s"uiesc $u"e (a$s!' (ie "! c nduc $a cea #ea$!& G4ndu#i$e ns! nu p t (i (!#! e(ecte& A,a cu" $u"ea pe ca#e
79

+!d #!sa#e din e# #i$e "e$e de -4ndi#e' t t a,a +a #!s!#i ,i $u"ea #ea$! n (a%a chi$ # "ei' pe "!su#! ce pe#"it c #ecta#ea e# #i$ # "e$e& G4ndu#i$e "e$e nu p t s! nu (ie nici ade+!#ate' nici (a$se& E$e t#e)uie s! (ie #i una' #i a$ta& Ceea ce +!d "i a#at! de ca#e (e$ sunt -4ndu#i$e "e$e& 17- "N+ vd (+c$+$, e+t$e-" Ceea ce +!d atest! ceea ce -4ndesc& *ac! nu a, -4ndi' nu a, e5ista' de a#ece +ia%a este -4nd& S! p#i+esc $u"ea pe ca#e +!d ca (iind #ep#ezenta#ea st!#ii p# p#iei "e$e "in%i& 2tiu c! sta#ea "in%ii "e$e se p ate schi")a& 2i ast(e$' "ai ,tiu c! $u"ea pe ca#e +!d se p ate schi")a ,i ea& 19- "N+ $e",#t de + +( ", 1+$ e)ecte(e vede$,, #e(e-" *e +#e"e ce nu a" -4ndu#i pa#ticu$a#e' nu p t +edea $u"e pa#ticu$a#!& 14n! ,i ideea ne)uneasc! a sepa#!#ii a t#e)uit s! (ie "ai nt4i "p!#t!,it!' nainte de a putea a$c!tui )aza $u"ii pe ca#e +!d& *a# aceast! "p!#t!,i#e a ( st "p!#t!,i#ea ni"icu$ui& 1 t' de ase"enea' s! ape$ez $a -4ndu#i$e "e$e #ea$e' ca#e "p!#t!,esc t tu$ cu (ieca#e& A,a cu" -4ndu#i$e "e$e de sepa#a#e ape$eaz! $a -4ndu#i$e de sepa#a#e a$e ce$ #$a$%i' t t a,a -4ndu#i$e "e$e #ea$e t#ezesc -4ndu#i$e #ea$e din ei& 2i z #i$e $u"ii pe ca#e "i3 a#at! -4ndu#i$e "e$e #ea$e + # "i6i at4t n +!zu$ $ #' c4t ,i n a$ "eu& 1:- "N+ $e",#t de + +( ", 1+$ e)ecte(e 13 d+$,(o$ #e(e-" Nu sunt de unu$ sin-u#' #ice a, (ace& 8 t ce -4ndesc' spun sau (ac c nstituie $ec%ie de" nst#ati+! pent#u nt#e-u$ uni+e#s& Un 7iu a$ $ui *u"nezeu nu p ate -4ndi' + #)i sau ac%i na n +an& O#ice a# (ace' e$ nu p ate (i de unu$ sin-u#& *e aceea' st! n pute#ea "ea s! p#eschi") (ieca#e "inte "p#eun! cu a "ea' c!ci pute#ea "ea este pute#ea $ui *u"nezeu& .<- "S+ t ?ot$3t " vd-" Recun sc4nd natu#a "p!#t!,it! a -4ndu#i$ # "e$e' sunt h t!#4t s! +!d& . i c!uta cu p#i+i#ea "!#tu#ii$e ca#e "i a#at! c! -4ndi#ea $u"ii a ( st schi")at!& . i c nte"p$a d +ada c! ceea ce s3a (!cut p#in "ine a n-!duit iu)i#ii s! n$ cuiasc! tea"a' #4su$ui s! n$ cuiasc! $ac#i"i$e ,i a)unden%ei s! ia $ cu$ $ipsu#i$ #& . i p#i+i
80

$u"ea #ea$!' $!s4nd3 s! "! n+e%e c! + ia "ea este una cu cea a $ui *u"nezeu& LECIA 44 Recapitu$a#ea de ast!zi inc$ude u#"!t a#e$e/ .1- S+ t ?ot$3t " vd (+c$+$,(e !(t)e(-" Ceea ce +!d acu" nu sunt a$tce+a dec4t se"ne$e ) $ii' se"ne$e dezast#u$ui ,i a$e " #%ii& Nu se p ate s! (ii c#eat *u"nezeu asta pent#u 7iu$ S!u p#eaiu)it& nsu,i (aptu$ c! +!d ase"enea $uc#u#i c nstituie d +ada c! nu $ n%e$e- pe *u"nezeu& *e aceea nu $ n%e$e- nici pe 7iu$ S!u& Ceea ce +!d "i spune c! nu ,tiu cine sunt& Sunt h t!#4t s! +!d "!#tu#ii$e ade+!#u$ui n "ine' ,i nu "!#tu#ii$e ca#e "i a#at! i$uzie desp#e "ine nsu"i& ..- "Cee! ce vd e"te o )o$# de $>@+ !$e-" Lu"ea pe ca#e +!d este depa#te de a (i #ep#ezenta#ea -4ndu#i$ # iu)it a#e& Ea este i"a-ine n ca#e #ice atac! #ice& Este #ice n a(a#a unei #e($ect!#i a Iu)i#ii $ui *u"nezeu ,i a iu)i#ii 7iu$ui S!u& 1# p#ii$e "e$e -4ndu#i de atac dau na,te#e acestei i"a-ini& G4ndu#i$e "e$e iu)it a#e "! + # "4ntui de aceast! pe#cep%ie a $u"ii ,i "i + # da pacea pe ca#e *u"nezeu "i3a h!#!zit3 & .0- "M &ot de"&$, de de !ce!"t (+#e $e + /3 d (! 13 d+$,(e de !t!c-" n aceasta c nst! "4ntui#ea ,i n ni"ic a$tce+a& 7!#! -4ndu#i de atac nu a, putea +edea $u"e a atacu$ui& 1e "!su#! ce ie#ta#ea +a pe#"ite iu)i#ii s! se #ent a#c! n c n,tien%a "ea' + i +edea $u"e a p!cii' a si-u#an%ei ,i a )ucu#iei& 1e aceasta a$e- ca s! +!d' n $ cu$ ce$ei pe ca#e p#i+esc acu"& .2- "N+ #, &e$ce& &$o&$,,(e , te$e"e-" Cu" "i3a, putea #ecun a,te p# p#ii$e inte#ese' de +#e"e ce nu ,tiu cine suntJ Ceea ce s c t eu c!3"i sunt inte#ese$e "! +a $e-a nc! ,i "ai st#4ns de $u"ea i$uzii$ #& Sunt dispus s! u#"ez C!$!uza pe ca#e "i3a dat3 *u"nezeu' pent#u a a($a ca#e "i sunt

81

p# p#ii$e inte#ese' #ecun sc4nd c! nu $e p t pe#cepe cu de $a "ine pute#e& .4- "N+ c+ o"c #e ,$e! ,c, + +, (+c$+-" 1ent#u "ine' # stu$ tutu# # $uc#u#i$ # este de a d +edi c! i$uzii$e "e$e desp#e "ine nsu"i sunt #ea$e& n acest sc p' nce#c s!3i ( $ sesc pe t %i ,i pe t ate& Aceasta' c#ed eu' este "eni#ea $u"ii& *e aceea' nu i #ecun sc ade+!#atu$ # st& R stu$ pe ca#e $3a" at#i)uit $u"ii a c ndus $a i"a-ine n(#ic ,!t a#e a ei& 7ie s! "i deschid "intea sp#e a #ea$iza ade+!#atu$ # st a $u"ii' #et#act4ndu3$ pe ce$ pe ca#e i $3a" at#i)uit ,i a($4nd ade+!#u$ desp#e e$& LECIA 45 Recapitu$a#ea n ast#! pent#u ast!zi pa#cu#-e u#"!t a#e$e/ .5- "=3 d+$,(e #e(e de !t!c #, !t!c , v+( e$!@,(,t!te!-" Cu" p t s! ,tiu cine sunt' de +#e"e ce "! +!d supus unui atac nent#e#uptJ *u#e#ea' ) a$a' pie#de#i$e' +4#sta ,i " a#tea pa# s! "! a"enin%e& 8 ate spe#an%e$e' d #in%e$e ,i p$anu#i$e "e$e pa# a (i $a che#e"u$ unei $u"i pe ca#e nu p t c nt# $a& Cu t ate acestea' si-u#an%a pe#(ect! ,i "p$ini#ea t ta$! "i sunt " ,teni#ea& A" nce#cat s!3"i dau " ,teni#ea n schi")u$ $u"ii pe ca#e +!d& ns! *u"nezeu "i3a p!st#at " ,teni#ea intact!& 1# p#ii$e "e$e -4ndu#i #ea$e "! + # n+!%a n ce c nst! ea& .7- "M!, &$e"+" de to!te' v$e!+ " vd-" Recun sc4nd c! ceea ce +!d #e($ect! ceea ce s c t c! sunt' "i dau sea"a c! cea "ai "a#e ne+ ie a "ea este +iziunea& Lu"ea pe ca#e +!d atest! natu#a te"!t a#e a i"a-inii de sine pe ca#e a" p$!s"uit3 & *ac! +#eau s!3"i a"intesc cine sunt' este esen%ia$ s! "! $ep!d de aceast! i"a-ine desp#e "ine nsu"i& 1e "!su#! ce este n$ cuit! de ade+!#' +iziunea "i +a (i dat! cu si-u#an%!& 2i cu aceast! +iziune' + i p#i+i $u"ea ,i pe "ine nsu"i cu ca#itate ,i iu)i#e& .9- "M!, &$e"+" de to!te' v$e!+ " vd (+c$+$,(e !(t)e(-" Lu"ea pe ca#e +!d "i %ine pe $ c i"a-inea de sine n(#ic ,at!' -a#ant4ndu3i c ntinuitatea& n ti"p ce +!d $u"ea a,a
82

cu" +!d acu"' ade+!#u$ nu p ate s!3"i p!t#und! n c n,tien%!& . i $!sa u,a dind!#!tu$ acestei $u"i s!3"i (ie deschis!' pent#u a putea p#i+i dinc $ de ea' sp#e $u"ea ca#e #e($ect! Iu)i#ea $ui *u"nezeu& .:- "D+# e>e+ e"te tot ce vd-" nd!#!tu$ (iec!#ei i"a-ini pe ca#e a" p$!s"uit3 ' ade+!#u$ #!"4ne neschi")at& nd!#!tu$ (iec!#ui $uc#u pe ca#e $3a" c ) #4t peste (a%a iu)i#ii' $u"ina ei #!"4ne $a (e$ de st#!$ucit a#e& *inc $ de t ate d #in%e$e "e$e de"ente se a($! + ia "ea' unit! cu . ia 8at!$ui "eu& *u"nezeu este' n c ntinua#e' p#etutindeni ,i n t ate' pent#u t tdeauna& Ia# n i' ca#e sunte" pa#te din E$' + " p#i+i' dinc $ de t ate apa#en%e$e' #ecun sc4nd ade+!#u$ dinc $ de e$e t ate& 0<- "D+# e>e+ e"te tot ce vd' deo!$ece D+# e>e+ e"te #, te! #e!-" n p# p#ia "ea "inte' nd!#!tu$ tutu# # -4ndu#i$ # "e$e de"ente de sepa#a#e ,i atac' se a($! cun a,te#ea (aptu$ui c! t ate sunt una "e#eu& Nu "i3a" pie#dut cun a,te#ea identit!%ii nu"ai pent#u c! a" uitat3 & Ea s3a p!st#at pent#u "ine n Mintea $ui *u"nezeu' ca#e nu 2i3a p!#!sit G4ndu#i$e& Ia# eu' ca#e sunt p#int#e e$e' sunt una cu E$& LECIA 47 S! #ecapitu$!" aceste idei/ 01- "N+ "+ t v,ct,#! (+#,, &e c!$e o vd-" Cu" a, putea (i +icti"a unei $u"i ca#e p ate (i c "p$et des(!cut!' dac! a,a h t!#!scJ Lan%u#i$e3"i sunt s$!)ite& Le p t scutu#a p#in si"p$a d #in%! de a (ace& U,a nchis #ii este deschis!& 1 t p$eca' p!,ind' pu# ,i si"p$u' n a(a#!& Ni"ic nu "! #e%ine n aceast! $u"e& Nu"ai d #in%a "ea de a #!"4ne "! p ate %ine p#iz nie#& . i #enun%a $a d #in%e$e "e$e ,i + i p!,i' n s(4#,it' n $u"ina s a#e$ui& 0.- "E+ !# , ve t!t (+#e! &e c!$e o vd-" Eu a" n!sc cit nchis a#ea n ca#e "! +!d& 8 t ce a" de (!cut
83

este s! #ecun sc acest $uc#u ,i de ndat! sunt $i)e#& M3a" a"!-it c#ez4nd c! este p si)i$ s!3$ nte"ni%ezi pe 7iu$ $ui *u"nezeu& M3 a" n,e$at a"a#nic n aceast! c#edin%!' c#edin%! pe ca#e nu "ai +#eau& 7iu$ $ui *u"nezeu t#e)uie s! (ie $i)e# pent#u t tdeauna& E$ este a,a cu" $3a c#eat *u"nezeu ,i nu ceea ce +#eau eu s! (ac din e$& E$ este ac $ unde $ +#ea *u"nezeu ,i nu ac $ unde c#edea" eu c! $ %in p#iz nie#& 00- "E6,"t + !(t #od de ! &$,v, (+#e!-" *e +#e"e ce # stu$ $u"ii nu este ce$ pe ca#e i $3a" c n(e#it eu' t#e)uie s! e5iste a$t! ca$e de a p#i+i& .!d t tu$ pe d s ,i -4ndu#i$e "e$e sunt pusu$ ade+!#u$ui& .!d $u"ea ca pe nchis a#e pent#u 7iu$ $ui *u"nezeu& Rezu$t! c! $u"ea este' de (apt' un $ c unde e$ p ate (i e$i)e#at& .#eau s! p#i+esc $u"ea a,a cu" este de (apt' +!z4nd3 ca un $ c unde 7iu$ $ui *u"nezeu ,i -!se,te $i)e#tatea& 02- "A; &+te! vede! &!ce (oc de ce vd-" .!z4nd $u"ea ca pe un $ c a$ $i)e#t!%ii' "i dau sea"a c! ea #e($ect! $e-i$e $ui *u"nezeu n $ cu$ #e-u$i$ # pe ca#e $e3a" n!sc cit pent#u ca ea s! $i se supun!& 2i + i pe#cepe c! pacea s!$!,$uie,te' de ase"enea' n ini"i$e tutu# # ce$ # ce "p!#t!,esc acest $ c cu "ine& 04- "M, te! #e! e"te &!$te d, M, te! (+, D+# e>e+- S+ t )o!$te ")3 t-" 1e "!su#! ce "p!#t!,esc pacea $u"ii cu (#a%ii "ei' ncep s! n%e$e- c! aceast! pace +ine din ad4ncu$ "eu $!unt#ic& Lu"ea pe ca#e p#i+esc s3a ")#!cat n $u"ina ie#t!#ii "e$e ,i #e($ect! ie#ta#e' nap i' sp#e "ine& n aceast! $u"in! ncep s! +!d ce au %inut ascuns i$uzii$e "e$e desp#e "ine nsu"i& ncep s! n%e$es(in%enia tutu# # +iet!%i$ #' inc$uz4ndu3"! pe "ine ,i (aptu$ c! e$e sunt una cu "ine& LECIA 49 Ast!zi #ecapitu$!" u#"!t a#e$e idei/ 05- "S), /e ,! #e! v(+,e tot ce vd-"
84

*in s(in%enia "ea se t#a-e pe#cepe#ea $u"ii #ea$e& *e a#ece a" ie#tat' nu "! "ai +!d ca (iind +in +at& 1 t accepta in cen%a' ea (iind ade+!#u$ desp#e "ine& .!zut! p#in chi n%e$e-!t #i' s(in%enia $u"ii este t t ce +!d' de a#ece nu p t da chip dec4t -4ndu#i$ # pe ca#e $e a" desp#e "ine nsu"i& 07- "S), /e ,! #e! @, ec+v3 te!> (+#e!-" 1e#cepe#ea s(in%eniei "e$e nu "! )inecu+4nteaz! d a# pe "ine& 1e #icine ,i #ice +!d n $u"ina ei $ (ac p!#ta, $a )ucu#ia pe ca#e "i3 aduce& Nu e5ist! ni"ic ca#e s! nu3"i "p!#t!,easc! s(in%enia& n aceea,i "!su#! n ca#e eu "i #ecun sc s(in%enia' s(in%enia $u"ii st#!$uce,te "ai ta#e' ca (ieca#e s! +ad!& 09- "N,#,c + e"te c+ e&+t, / &e t$+ "), /e ,! #e!-" S(in%enia "ea este ne$i"itat! n pute#ea ei de a +indeca' de a#ece este ne$i"itat! n pute#ea ei de "4ntui& Ce a$tce+a de ca#e s! (ii "4ntuit "ai e5ist!' n a(a#! de i$uziiJ 2i ce sunt t ate i$uzii$e' dec4t ni,te idei (a$se desp#e "ine nsu"iJ S(in%enia "ea $e des(ace pe t ate' a(i#"4nd ade+!#u$ desp#e "ine& n p#ezen%a s(in%eniei "e$e' pe ca#e "p!#t!,esc cu nsu,i *u"nezeu' t %i id $ii dispa#& 0:- "S), /e ,! #, e"te #3 t+,$e!-" *e +#e"e ce s(in%enia "ea "! "4ntuie,te de t at! +in +!%ia' #ecun a,te#ea s(in%eniei "e$e nsea"n! #ecun a,te#ea "4ntui#ii "e$e& nsea"n!' de ase"enea' #ecun a,te#ea "4ntui#ii $u"ii& Odat! ce "i3a" acceptat s(in%enia' ni"ic nu3"i "ai p ate p# + ca (#ic!& 2i pent#u c! sunt nen(#icat' (ieca#e t#e)uie s!3"i "p!#t!,easc! n%e$e-e#ea' ca#e este da#u$ $ui *u"nezeu pent#u "ine ,i pent#u $u"e& 2<- "S+ t @, ec+v3 t!t c! C,+ ! (+, D+# e>e+-" *e aceea "i #e+endic d#eptu$ $a t t ce este )un ,i nu"ai $a aceasta& Sunt )inecu+4ntat ca 7iu a$ $ui *u"nezeu& 8 ate ce$e )une "i apa#%in' pent#u c! *u"nezeu "i $e3a h!#!zit "ie& Nu p t su(e#i nici un (e$ de pie#de#e sau dep seda#e' nu p t a+ea pa#te de chin din cauza identit!%ii "e$e& 8at!$ "eu "! sus%ine' "! p# te6eaz! ,i "! nd#u"! n t ate& Aten%ia Lui iu)it a#e (a%! de

85

"ine este (!#! "a#-ini' (iind cu "ine pent#u t tdeauna& Sunt +e,nic )inecu+4ntat ca 7iu$ S!u& LECIA 4: Ast!zi a+e" de #ecapitu$at u#"!t a#e$e idei/ 21- "D+# e>e+ #e$1e c+ #, e o$,+ de # d+c-" Cu" a, putea (i sin-u#' de +#e"e ce *u"nezeu "e#-e "e#eu cu "ineJ Cu" a, putea (i # s de nd ie$i ,i nesi-u# de "ine' de +#e"e ce des!+4#,ita ce#titudine s!$!,$uie,te n E$J Cu" "3a# putea de#an6a ce+a' de +#e"e ce E$ dihne,te n "ine n pace a)s $ut!J Cu" a, putea (i su(e#ind' de +#e"e ce' p#in E$' iu)i#ea ,i )ucu#ia "! nc n6 a#!J 7ie ca i$uzii$e desp#e "ine s! nu "i "ai (ie at4t de scu"pe& Sunt des!+4#,it' de a#ece *u"nezeu este cu "ine #iunde "! duc& 2.- "D+# e>e+ #, e"te T$,!- 8,>,+ e! e"te d!$+( S+-" 7ie ca ast!zi s! "! )izui pe p# p#ii "ei chi& S! (iu dispus s!3"i schi") 6a$nica "ea i$uzie de a +edea cu +iziunea ca#e este dat! de *u"nezeu& .iziunea Ch#istu$ui este da#u$ S!u' ia# E$ "i $3a dat "ie& 7ie ca ast!zi s! ape$ez $a acest da#' ast(e$ nc4t aceast! zi s! "! a6ute s! n%e$e- ete#nitatea& 20- "D+# e>e+ #, e"te S+$"! N+ &ot vede! (,&",t de E(-" Ceea ce +#ea *u"nezeu s! +!d' eu p t +edea& Nu p t +edea ni"ic a$tce+a& *inc $ de . ia Sa nu se a($! dec4t i$uzii& 8 c"ai pe acestea $e a$e- atunci c4nd c#ed c! p t +edea $ipsit de E$& 1e acestea $e a$e- atunci c4nd nce#c s! +!d p#in chii t#upu$ui& Mi3a ( st dat! ns! +iziunea Ch#istu$ui' pent#u a $e n$ cui& Ape$4nd $a aceast! +iziune' eu (ac a$e-e#ea de a +edea& 22- "D+# e>e+ e"te (+#, ! c!$e vd-" Nu p t +edea n ntune#ic& *u"nezeu este sin-u#a $u"in!& *e aceea' dac! e s! +!d' acest $uc#u t#e)uie s! se nt4"p$e p#in E$& A" nce#cat s! de(inesc (aptu$ de a +edea ,i a" -#e,it& Acu" "i este dat s! n%e$e- (aptu$ c! *u"nezeu este Lu"ina n ca#e +!d& 7ie ca s! p#i"esc cu )ucu#ie +iziunea ,i $u"ea (e#icit! pe ca#e "i3 +a a#!ta&
86

24- "D+# e>e+ e"te M, te! c+ c!$e 13 de"c-" Nu a" -4ndu#i pe ca#e s! nu $e "p!#t!,esc cu *u"nezeu& Nu a" -4ndu#i $ipsite de E$' de a#ece nu a" "inte $ipsit! de E$& Ca pa#te a Min%ii Sa$e' -4ndu#i$e "e$e sunt a$e Lui ,i G4ndu#i$e Lui sunt a$e "e$e& LECIA 5< Iat! idei$e pent#u #ecapitu$a#ea de ast!zi/ 25- "D+# e>e+ e"te I+@,$e! c!$e ,e$t-" *u"nezeu nu ia#t!' de a#ece nici dat! nu a c nda"nat& Ce$ (!#! +in! nu p ate n+in +!%i' ia# cei ca#e ,i3au acceptat in cen%a nu +!d ni"ic ca#e t#e)uie ie#tat& 2i t tu,i' ie#ta#ea este "i6$ cu$ p#in ca#e "i + i #ecun a,te in cen%a& Ea este #!s(#4n-e#ea Iu)i#ii $ui *u"nezeu pe p!"4nt& M! +a aduce destu$ de ap# ape de Ce#' pent#u ca Iu)i#ea $ui *u"nezeu s! se p at! ap$eca sp#e "ine' pent#u a "! n!$%a $a E$& 27- "D+# e>e+ e"te T$,! c!$e # c$ed-" Nu p#in p# p#ia "ea t!#ie' ci p#in t!#ia $ui *u"nezeu din "ine' de ca#e' ie#t4nd' "i aduc a"inte& 1e "!su#! ce ncep s! +!d' #ecun sc #!s(#4n-e#ea Lui pe p!"4nt& Ie#t t ate $uc#u#i$e' de a#ece si"t n "ine (#ea"!tu$ 8!#iei Sa$e& 2i ncep s!3"i #ea"intesc Iu)i#ea pe ca#e h t!#4se" s! uit' da# ca#e nu "3a uitat pe "ine& 29- "N+ e ,#,c de c!$e " # te#-" C4t de nep#i"e6di as! "i se +a p!#ea $u"ea atunci c4nd + i putea +edeaM Nu se +a ase"!na cu ni"ic din ce "i i"a-inez c! +!d acu"& 7ieca#e (iin%! ,i (ieca#e $uc#u pe ca#e $e + i +edea se + # ap$eca sp#e "ine pent#u a "! )inecu+4nta& . i #ecun a,te n (ieca#e pe 1#ietenu$ "eu ce$ "ai d#a-& *e cine sau de ce "3a, te"e nt#3 $u"e pe ca#e a" ie#tat3 ,i ca#e "3a ie#tatJ 2:- "8oce! (+, D+# e>e+ #, vo$@e;te ),ec!$e c(,& ! >,(e,-" . cea $ui *u"nezeu nu nceteaz! nici c$ip! s! ape$eze $a ie#ta#ea "ea ca s! "! "4ntuiasc!& Nu este c$ip! n ca#e . cea Lui s! nceteze s!3"i nd#u"e -4ndu#i$e' s!3"i c nduc! (apte$e ,i
87

s!3"i c!$!uzeasc! pa,ii& 1!,esc cu pa,i si-u#i sp#e ade+!#& Nu "! p t duce a$tunde+a' (iindc! . cea $ui *u"nezeu este sin-u#a + ce ,i sin-u#a c!$!uz! ca#e i3au ( st date 7iu$ui S!u& 4<- "S+ t "+"/, +t de I+@,$e! (+, D+# e>e+-" C4nd ascu$t . cea $ui *u"nezeu sunt sus%inut de Iu)i#ea Lui& C4nd deschid chii' Iu)i#ea Lui $u"ineaz! $u"ea' ca eu s! p t +edea& C4nd ie#t' Iu)i#ea Lui "i aduce a"inte c! 7iu$ S!u este nep#ih!nit& Ia# c4nd p#i+esc $u"ea cu +iziunea pe ca#e E$ "i3a dat3 ' "i aduc a"inte c! sunt 7iu$ Lui& LECIA 51 "E+ "+ t (+#, ! (+#,,-" Cine este $u"ina $u"ii' dac! nu 7iu$ $ui *u"nezeuJ Aceast! a(i#"a%ie' atunci' nu este dec4t a(i#"a#e a ade+!#u$ui desp#e tine nsu%i& Este pusu$ a(i#"!#ii #- $iu$ui' a# -an%ei sau aut decep%iei& Ea nu desc#ie c nceptu$ sine$ui p$!s"uit de tine& Nu se #e(e#! $a nici una din ca#acte#istici$e cu ca#e %i3ai nzest#at id $ii& Se #e(e#! $a tine' a,a cu" ai ( st c#eat de *u"nezeu& Ea' pu# ,i si"p$u' a(i#"! ade+!#u$& 1ent#u e- ' ideea de ast!zi este chintesen%a p#ea"!#i#ii de sine& Nu"ai c! e- 3u$ nu n%e$e-e s"e#enia' c n(und4nd3 cu n6 si#ea de sine& S"e#enia c nst! n a3%i accepta # $u$ n "4ntui#e ,i n a3%i asu"a a$tu$& A insista pe ideea c! nu p %i (i $u"ina $u"ii' dac! aceasta este (unc%ia pe ca#e *u"nezeu %i3a nc#edin%at3 ' nu este s"e#enie& Nu"ai a# -an%a a# dec$a#a c! aceast! (unc%ie nu p ate (i pent#u tine' ia# a# -an%a este nt tdeauna a e- 3u$ui& Ade+!#ata s"e#enie %i ce#e s! accep%i ideea de ast!zi' pent#u c! . cea $ui *u"nezeu este Cea ca#e %i spune c! ea este ade+!#at!& Acesta este un p#i" pas n accepta#ea (unc%iei ta$e #ea$e pe p!"4nt& Este un pas u#ia, sp#e asu"a#ea $ cu$ui t!u d#ept de "4ntui#e& Este ase#%iune (e#"! a d#eptu$ui t!u $a "4ntui#e ,i' de p t#i+!' ade+e#i#e a pute#ii ca#e %i este dat! pent#u a3i "4ntui pe a$%ii& .ei d #i s! te -4nde,ti ast!zi c4t "ai des $a aceast! idee& Ea
88

c nstituie #!spunsu$ pe#(ect $a t ate i$uzii$e ,i' ca ata#e' $a t at! ispita& Ea aduce n (a%a ade+!#u$ui t ate i"a-ini$e pe ca#e $e3ai p$!s"uit desp#e tine ,i te a6ut! s! p #ne,ti $a d#u" n pace' desp +!#at ,i si-u# de # stu$ t!u& Se + # nt#ep#inde c4t "ai "u$te pe#i ade de e5e#sa#e' cu t ate c! (ieca#e nu e ne+ ie s! dep!,easc! un "inut sau d u!& E$e + # ncepe p#in a3%i spune/ 0Eu sunt $u"ina $u"ii& Aceasta este sin-u#a "ea (unc%ie& *e aceea "! a($u aici&0 Ap i -4nde,te3te +#e"e $a aceste dec$a#a%ii' p#e(e#a)i$ cu chii nchi,i' dac! situa%ia pe#"ite& Las! c4te+a -4ndu#i a(e#ente s!3%i +in! n "inte ,i #epet! ideea n sinea ta' dac! "intea se ndep!#teaz! de $a -4ndu$ cent#a$& Ia a"inte s! ncepi' da# s! ,i s(4#,e,ti ziua cu pe#i ad! de e5e#sa#e& Ast(e$ te +ei t#ezi cu ade+e#i#ea ade+!#u$ui desp#e tine' $ +ei nt!#i de3a $un-u$ zi$ei ,i +ei ad #"i #ea(i#"4ndu3%i (unc%ia ,i sin-u#u$ t!u # st aici& Aceste d u! pe#i ade de e5e#sa#e p t (i "ai $un-i dec4t ce$e$a$te' dac! $e -!se,ti uti$e ,i +#ei s! $e e5tinzi& Ideea de ast!zi dep!,e,te cu "u$t p!#e#i$e "eschine a$e e- 3u$ui desp#e ceea ce e,ti ,i desp#e # stu$ t!u& 7iind aduc!t a#e de "4ntui#e' acest $uc#u este n " d e+ident necesa#& Ce$ de (a%! este p#i"u$ dint#3un nu"!# de pa,i u#ia,i pe ca#e i + " (ace n u#"!t a#e$e c4te+a s!pt!"4ni& ncea#c! s! c nst#uie,ti nc! de ast!zi te"e$ie s $id! pent#u aceste a+ansu#i& E,ti $u"ina $u"ii& *u"nezeu 2i3a c$!dit p$anu$ de "4ntui#e a 7iu$ui S!u pe tine& LECIA 5. " Ie$t!$e! #, e"te )+ c/,! c! (+#, ! (+#,,-" Ceea ce +a aduce $u"ea ntune#icu$ui $a $u"in! este ie#ta#ea ta& Ie#ta#ea ta te +a (ace s! #ecun ,ti $u"ina n ca#e +ezi& Ie#ta#ea este de" nst#a#ea (aptu$ui c! tu e,ti $u"ina $u"ii& 1#in ie#ta#ea ta ade+!#u$ desp#e tine se nt a#ce n a"inti#ea ta& A,ada#' n ie#ta#e %i se a($! "4ntui#ea& I$uzii$e desp#e tine sunt una cu i$uzii$e desp#e
89

$u"e& Iat! de ce t at! ie#ta#ea este un da# pe ca#e %i3$ (aci %ie nsu%i& :e$u$ t!u este de a a($a cine e,ti' de a#ece %i3ai ne-at Identitatea' atac4nd c#ea%ia ,i C#eat #u$ ei& Acu" n+e%i cu" s!3%i aduci a"inte de ade+!#& C!ci acest atac t#e)uie n$ cuit cu ie#ta#e' ast(e$ nc4t -4ndu#i$e +ie%ii s! p at! n$ cui -4ndu#i$e " #%ii& :ine "inte c! n (ieca#e atac (aci ape$ $a p# p#ia3%i s$!)iciune' n ti"p ce' de (ieca#e dat! c4nd ie#%i' (aci ape$ $a t!#ia Ch#istu$ui din tine& Nu ncepi atunci s! n%e$e-i ce +a (ace ie#ta#ea pent#u tineJ %i +a n$!tu#a din "inte #ice senti"ent de s$!)iciune' tensiune ,i ) sea$!& .a duce cu sine t at! tea"a' +in +!%ia ,i du#e#ea& Ea +a #estitui c n,tien%ei ta$e in+u$ne#a)i$itatea ,i pute#ea pe ca#e *u"nezeu $e3a d!#uit 7iu$ui S!u& S! (i" )ucu# ,i s! ncepe" ,i s! s(4#,i" aceast! zi p#in e5e#sa#ea ideii de ast!zi ,i s! ( $ si" c4t se p ate de des de3a $un-u$ zi$ei& Ea +a a6uta s!3%i (ac! ziua at4t de (e#icit!' pe c4t de (e#icit te +#ea *u"nezeu s! (ii& 2i i +a a6uta at4t pe cei din 6u#u$ t!u' c4t ,i pe cei ce pa# a (i depa#te' n spa%iu ,i ti"p' s!3%i "p!#t!,easc! (e#ici#ea& *e c4te #i p %i' dac! e p si)i$ cu chii nchi,i' spune ast!zi n sinea ta/ 0Ie#ta#ea "i este (unc%ia ca $u"in! a $u"ii& "i + i ndep$ini (unc%ia' pent#u a putea (i (e#icit&0 Ap i dedic! un "inut sau d u! ap#ecie#ii (unc%iei ta$e ,i a (e#ici#ii ,i e$i)e#!#ii pe ca#e %i $e +a aduce& Las! -4ndu#i$e a(e#ente ideii s!3 %i +in! nestin-he#ite' c!ci ini"a ta +a #ecun a,te aceste cu+inte' ia# n "intea ta se a($! c n,tien%a c! e$e sunt ade+!#ate& n cazu$ n ca#e aten%ia ta +a de+ia de $a idee' #epet3 ,i adau-!/ 0"i + i aduce a"inte de acest $uc#u pent#u c! +#eau s! (iu (e#icit&0 LECIA 50 "L+#, ! (+#,, !d+ce &!ce ),ec$e, #, /, &$, ,e$t!$e! #e!-" C4t de s(4nt e,ti tu' ca#e ai pute#ea de a aduce pace (iec!#ei "in%iM C4t de )inecu+4ntat e,ti tu' ca#e p %i n+!%a s! #ecun ,ti "i6$ cu$ ca#e +a pe#"ite acestui $uc#u s! se n(!ptuiasc! p#in tineM
90

Ce a$t # st ai putea a+ea' ca#e s!3%i aduc! "ai "a#e (e#ici#eJ Cu ast(e$ de (unc%ie' e,ti' nt#3ade+!#' $u"ina $u"ii& 7iu$ $ui *u"nezeu ,i a,teapt! de $a tine #!scu"p!#a#ea& 8u i d!#uie,ti #!scu"p!#a#ea ta' c!ci %i apa#%ine& Nu accepta +#eun # st )ana$ #i +#e d #in%! (!#! sens n $ cu$ ei' c!ci' ast(e$ %i +ei uita (unc%ia ,i3$ +ei $!sa n iad pe 7iu$ $ui *u"nezeu& Nu %i se ce#e un $uc#u a#eca#e& :i se ce#e s! accep%i "4ntui#ea' pent#u ca' apa#%in4ndu3 %i' s! p %i d!#ui' $a #4ndu$ t!u& Recun sc4nd i"p #tan%a acestei (unc%ii' + " (i (e#ici%i s! ne3 #ea"inti" ( a#te des ast!zi& . " ncepe ziua $u4nd cun ,tin%! de ea ,i + " ncheia ziua cu -4ndu$ $a ea& Ia#' de3a $un-u$ zi$ei' + " #epeta c4t pute" de des/ 0Lu"ina $u"ii aduce pace (iec!#ei "in%i p#in ie#ta#ea "ea& Eu sunt "i6$ cu$ pe ca#e *u"nezeu $3a dese"nat pent#u "4ntui#ea $u"ii&0 nchide#ea chi$ # %i +a u,u#a' p ate' +eni#ea -4ndu#i$ # pe#tinente n ti"pu$ pe#i adei de un "inut sau d u! pe ca#e a# t#e)ui s! dedici #e($ect!#ii asup#a ce$ # de "ai sus& S! nu stai ns! s! a,tep%i ast(e$ de cazie& Nu t#e)uie pie#dut! nici ,ans! de a3%i nt!#i ideea de ast!zi& Adu3%i a"inte c! 7iu$ $ui *u"nezeu ,i a,teapt! de $a tine "4ntui#ea& 2i cine a$tu$' dac! nu Sine$e t!u' t#e)uie s! (ie 7iu$ S!uJ LECIA 52 "C,e " +-#, +,t )+ c/,!-" Ideea de ast!zi este d a# un a$t " d de a spune 07ie s! nu "! duc n ispit!&0 R stu$ $u"ii pe ca#e +ezi este ascunde#ea (unc%iei ta$e de ie#ta#e ,i (u#niza#ea unei 6usti(ic!#i pent#u uita#ea eiF este ispita de a3I a)and na pe *u"nezeu ,i pe 7iu$ S!u' pt4nd pent#u apa#i%ie (izic!& La aceasta se uit! chii t#upe,ti& 8 t ce pa# s! +ad! chii t#upu$ui nu p ate (i dec4t ( #"! de ispit!' de +#e"e ce ispita a ( st # stu$ c #pu$ui nsu,i& ns! n i a" n+!%at c! S(4ntu$ Spi#it a#e a$t! nt#e)uin%a#e pent#u t ate i$uzii$e p$!s"uite de tine ,i' ca ata#e' E$ $e at#i)uie a$t # st& 1ent#u S(4ntu$
91

Spi#it' $u"ea este un $ c unde n+e%i s!3%i ie#%i ceea ce c nside#i c! a# (i p!cate$e ta$e& n aceast! pe#cepe#e' apa#i%ia (izic! a ispitei de+ine #ecun a,te#ea spi#itua$! a "4ntui#ii& 1ent#u a #ecapitu$a u$ti"e$e n ast#e $ec%ii' (unc%ia ta de aici este s! (ii $u"ina $u"ii' (unc%ie d!#uit! %ie de *u"nezeu& Nu"ai a# -an%a e- 3$ui te ndea"n! s! pui $a nd ia$! aceste (apt ,i nu"ai tea"a e- 3u$ui te ndea"n! s! te c nside#i ne+#ednic de sa#cina nc#edin%at! %ie de nsu,i *u"nezeu& M4ntui#ea $u"ii este n a,tepta#ea ie#t!#ii ta$e' pent#u c!' p#in ea' 7iu$ $ui *u"nezeu p ate sc!pa de t ate i$uzii$e ,i' ast(e$' de t at! ispita& 7iu$ $ui *u"nezeu e,ti tu& Nu"ai ndep$inindu3%i (unc%ia dat! de *u"nezeu +ei (i (e#icit& 1ent#u c! (unc%ia ta este aceea de a (i (e#icit' ( $ sind "i6$ ace$e p#in ca#e (e#ici#ea de+ine ine+ita)i$!& A$t! ca$e nu e5ist!& *e aceea' de (ieca#e dat! c4nd a$e-i s!3%i ndep$ine,ti sau nu (unc%ia' a$e-i' de (apt' s! (ii (e#icit sau ne(e#icit& S! nu uit!" ast!zi t ate acestea& S! ni $e aduce" a"inte di"inea%a' din n u sea#a ,i' de ase"enea' de3a $un-u$ nt#e-ii zi$e& 1#e-!te,te3te dinainte pent#u t ate decizii$e pe ca#e $e +ei $ua ast!zi' #ea"intindu3%i c! e$e sunt' de (apt' ( a#te si"p$e& 7ieca#e dint#e e$e +a duce (ie $a (e#ici#e' (ie $a ne(e#ici#e& S! (ie chia# at4t de -#eu de $uat decizie at4t de si"p$!J Nu te $!sa n,e$at de ( #"a deciziei& C "p$e5itatea ( #"ei nu i"p$ic! c "p$e5itatea c n%inutu$ui& Este i"p si)i$ ca +#e decizie de pe p!"4nt s! p at! a+ea un c n%inut di(e#it de t c"ai aceast! unic!' si"p$! a$e-e#e& Este sin-u#a a$e-e#e pe ca#e sesizeaz! S(4ntu$ Spi#it& Este sin-u#a a$e-e#e ca#e e5ist!& Ast!zi' s! e5e#s!"' a,ada#' aceste -4ndu#i/ 07ie s! nu3"i uit (unc%ia "ea& 7ie s! nu su)stitui (unc%ia "ea (unc%iei $ui *u"nezeu& 7ie s! ie#t ,i s! (iu (e#icit&0 Ast!zi c nsac#! #e($ect!#ii asup#a ce$ # de "ai sus' cu chii nchi,i' ce$ pu%in dat!' zece sau cincisp#ezece "inute& *ac! %i #ea"inte,ti i"p #tan%a c#ucia$! a (unc%iei ta$e' at4t pent#u tine' c4t ,i pent#u $u"e' -4ndu#i$e a(e#ente %i + # +eni n a6ut #& n ti"pu$ ap$ic!#i$ # (#ec+ente a$e ideii de ast!zi de3a $un-u$
92

zi$ei' dedic! "ai "u$te "inute #ecapitu$!#ii acest # -4ndu#i' -4ndindu3te ap i $a e$e ,i $a ni"ic a$tce+a& .a (i -#eu' "ai a$es $a nceput' nt#uc4t nu e,ti nc! desp#ins cu discip$ina "enta$! i"pus! aici& S3a# putea s! (ie ne+ ie s! #epe%i 07ie s! nu3"i uit (unc%ia0 destu$ de des' pent#u a te a6uta s! te c ncent#ezi& Sunt necesa#e d u! ( #"e de pe#i ade p#actice "ai scu#te& Une #i' (! e5e#ci%ii$e cu chii nchi,i' nce#c4nd s! te c ncent#ezi asup#a -4ndu#i$ # pe ca#e $e ( $ se,ti& A$te #i' dup! ce ai #ecapitu$at -4ndu#i$e' %ine chii deschi,i' p#i+ind n 6u#' (!#! -#a)! ,i nese$ecti+' spun4nd n sinea ta/ 0Iat! $u"ea a c!#ei "4ntui#e este (unc%ia "ea&0 LECIA 54 "S, 1+$! #e! )+ c/,e e"te ce! ?$>,t #,e de D+# e>e+-" Ideea de ast!zi %i #ea(i#"! an-a6a"entu$ (a%! de "4ntui#e& *e ase"enea' %i #ea"inte,te c! nu ai a$t! (unc%ie dec4t aceasta& A")e$e -4ndu#i sunt e+ident necesa#e unui an-a6a"ent t ta$& M4ntui#ea nu p ate (i sin-u#u$ sc p pe ca#e $ ai' at4t ti"p c4t te "ai dedici a$t #a& *ep$ina accepta#e a "4ntui#ii ca sin-u#a ta (unc%ie aduce dup! sine' n " d necesa#' d u! (aze/ #ecun a,te#ea "4ntui#ii ca (unc%ia ta ,i a)and na#ea tutu# # ce$ #$a$te %e$u#i pe ca#e $e3ai in+entat pent#u tine nsu%i& Acesta este sin-u#u$ " d de a3%i putea cupa $ cu$ de d#ept p#int#e "4ntuit #ii $u"ii& Acesta este sin-u#u$ " d de a putea spune cu c n+in-e#e/ 0Sin-u#a "ea (unc%ie este cea h!#!zit! "ie de *u"nezeu0& Acesta este sin-u#u$ " d de a -!si pacea "in%ii& Ast!zi' c4t ,i nt#3un ,i# de zi$e ca#e + # u#"a' #eze#+!3%i zece p4n! $a cincisp#ezece "inute n +ede#ea un # pe#i ade de e5e#sa#e "ai sus%inute' n ca#e +ei nce#ca s! n%e$e-i ,i s! accep%i ceea ce nsea"n! de (apt ideea zi$ei& Ea %i (e#! e$i)e#a#ea de t ate di(icu$t!%i$e pe#cepute& %i n"4neaz! cheia pent#u u,a p!cii' u,a pe ca#e %i3ai t#4ntit3 sin-u# n nas& %i d! #!spunsu$ $a t ate c!ut!#i$e pe ca#e $e3ai nt#ep#ins de $a nceputu#i$e ti"pu$ui nc ace&
93

ncea#c!' pe c4t p si)i$' s! nt#ep#inzi e5e#ci%ii$e zi$nice "ai $un-i ap# 5i"ati+ $a ace$ea,i #e n (ieca#e zi& ncea#c!' de ase"enea' s! sta)i$e,ti acest ti"p n p#ea$a)i$' pent#u ca ap i s! te ncad#ezi c4t se p ate de #i-u# s& Sc pu$ ce$ # de "ai sus este de a3%i a#an6a n a,a (e$ ziua' nc4t s! ai pus! de pa#te +#e"ea pent#u *u"nezeu' c4t ,i pent#u t ate # stu#i$e ,i %e$u#i$e )ana$e pe ca#e $e +ei u#"a& Aceasta (ace pa#te dint#3un ant#ena"ent discip$ina# cu )!taie $un-!' de ca#e a#e ne+ ie "intea ta' pent#u ca S(4ntu$ Spi#it s! p at! ( $ si n " d nent#e#upt pent#u # stu$ pe ca#e $ "p!#t!,e,te cu tine& n +ede#ea pe#i adei "ai $un-i de e5e#sa#e' ncepe cu #ecapitu$a#ea ideii zi$ei& Ap i nchide3%i chii' #epet! nc! dat! ideea n sinea ta ,i )se#+!3%i "intea cu aten%ie' pent#u a #e"a#ca (ieca#e -4nd ca#e %i +ine& La nceput' nu nce#ca s! te c ncent#ezi nu"ai asup#a -4ndu#i$ # a(e#ente ideii de ast!zi& ncea#c!' di"p t#i+!' s! de"a,ti (ieca#e -4nd ca#e pa#e s! inte#(e#eze cu ea& Re"a#c!3$ pe (ieca#e n ti"p ce %i apa#e' ns! cu c4t "ai pu%in! i"p$ica#e ,i -#i6!' c$as4ndu3$ pe (ieca#e ,i spun4nd n sinea ta/ 0Acest -4nd #e($ect! un %e$ ca#e "! "piedic! s!3"i accept sin-u#a "ea (unc%ie&0 *up! +#e"e' -4ndu#i$e inte#(e#ente + # (i "ai -#eu de -!sit& ncea#c!' t tu,i' s! "ai c ntinui ti"p de ap# 5i"ati+ un "inut' u#"!#ind s! p#inzi c4te+a dint#e -4ndu#i$e de,a#te ca#e %i s3au sust#as aten%iei "ai nainte' (!#! a3%i )ate capu$ ns! ,i (!#! +#eun e( #t nea+enit& Spune3%i ap i n sinea ta/ 07ie ca ade+!#ata "ea (unc%ie s!3"i (ie sc#is! pe acest ( nd cu#at&0 Nu este ne+ ie s! ( $ se,ti e5act aceste cu+inte' da# ncea#c! s! d )4nde,ti senti"entu$ c! e,ti dispus ca i$uzii$e p#i+ind # stu$ t!u s! (ie n$ cuite de ade+!#& n s(4#,it' #epet! nc! dat! ideea pent#u ast!zi ,i dedic! #estu$ pe#i adei de e5e#sa#e nce#c!#ii de a te c ncent#a asup#a i"p #tan%ei sa$e pent#u tine' asup#a u,u#!#ii pe ca#e %i3 +a aduce
94

accepta#ea ei p#in #ez $+a#ea' dat! pent#u t tdeauna' a c n($icte$ # ta$e' p#ecu" ,i asup#a "!su#ii n ca#e +#ei' nt#3ade+!#' "4ntui#ea' n p (ida idei$ # ta$e ne)une,ti ca#e + # c nt#a#iu$& n pe#i ade$e "ai scu#te de e5e#sa#e' ca#e + # (i nt#ep#inse ce$ pu%in dat! pe #!' ( $ se,te aceast! ( #"u$a#e n ap$ica#ea ideii de ast!zi/ 0Sin-u#a "ea (unc%ie este cea h!#!zit! "ie de *u"nezeu& Nu +#eau a$ta ,i nu a" a$ta&0 Une #i' nchide3%i chii n ti"p ce e5e#sezi' ia# a$te #i' %ine3i deschi,i ,i p#i+e,te n 6u#& 8 c"ai ceea ce +ezi acu" +a (i t ta$ schi")at atunci c4nd +ei accepta pe de3a3nt#e-u$ ideea de ast!zi& LECIA 55 "Ce$,c,$e! #e! ;, )+ c/,! #e! "+ t + !-" Ai #e"a#cat' desi-u#' accentu$ pe ca#e $3a" pus n decu#su$ $ec%ii$ # n ast#e #ecente pe c ne5iunea dint#e ndep$ini#ea (unc%ii$ # ta$e ,i #ea$iza#ea (e#ici#ii& A" (!cut3 pent#u c!' de (apt' nu %i dai sea"a de aceast! c ne5iune& 8 tu,i' nt#e e$e e5ist! "ai "u$t dec4t d a# c ne5iune/ sunt unu$ ,i ace$a,i $uc#u& 7 #"e$e $ # sunt di(e#ite' ns! c n%inutu$ $ # este cu des!+4#,i#e ace$a,i& E- 3u$ se a($! nt#3 c ntinu! disput! cu S(4ntu$ Spi#it n p# )$e"a (unda"enta$! a (unc%iei ta$e& *e ase"enea' e$ d! )!t!$ie c ntinu! cu S(4ntu$ Spi#it pent#u a sta)i$i ca#e este (e#ici#ea ta& H!t!$ia nu se d! de a")e$e p!#%i& E- u$ atac! ,i S(4ntu$ Spi#it nu #ip steaz!& E$ ,tie ca#e %i este (unc%ia& 2tie c! (e#ici#ea este (unc%ia ta& . " nce#ca ast!zi s! $!s!" aceast! )!t!$ie $ipsit! de sens n u#"a n ast#!' ca s! a6un-e" $a ade+!#u$ desp#e (unc%ia ta& Nu ne + " an-a6a n ni,te dispute (!#! sens pent#u a3$ sta)i$i& Nu ne + " i"p$ica n " d i#e"edia)i$ n de(ini#ea (e#ici#ii ,i n sta)i$i#ea "i6$ ace$ # pent#u #ea$iza#ea ei& Nu + " (ace pe p$acu$ e- 3u$ui' ascu$t4ndu3i atacu#i$e nd#eptate asup#a ade+!#u$ui& . " (i' pu# ,i si"p$u' )ucu# ,i c! pute" a($a ade+!#u$& 1e#i ada de e5e#sa#e "ai $un-! de ast!zi a#e ca sc p' pent#u
95

tine' accepta#ea (aptu$ui c! nt#e (unc%ia pe ca#e %i3a d!#uit3 *u"nezeu ,i (e#ici#ea ta nu nu"ai c! e5ist! c ne5iune ( a#te #ea$!' da# e$e sunt' de (apt' identice& *u"nezeu %i d!#uie,te nu"ai (e#ici#e& 1#in u#"a#e' (unc%ia pe ca#e %i3a d!#uit3 E$ t#e)uie s! (ie (e#ici#ea' chia# dac! pa#e a (i a$tce+a& E5e#ci%ii$e de ast!zi c nstituie nce#ca#e de a t#ece dinc $ de aceste de se)i#i n apa#en%! ,i de a #ecun a,te un c n%inut c "un ac $ unde e$ e5ist! n ade+!#& ncepe pe#i ada de e5e#sa#e de zece p4n! $a cincisp#ezece "inute #ec nside#4nd aceste -4ndu#i/ 0*u"nezeu "i d!#uie,te nu"ai (e#ici#e& E$ "i3a d!#uit (unc%ia& 1#in u#"a#e' (unc%ia "ea t#e)uie s! (ie (e#ici#ea&0 ncea#c! s! +ezi $ -ica acestei sec+en%e' chia# dac! nc! nu accep%i c nc$uzia& C nc$uzia a# putea (i (a$s! nu"ai dac! p#i"e$e d u! -4ndu#i sunt e# nate& A,ada#' s! ne -4ndi" un #!sti"p $a p#e"ize' n ti"p ce e5e#s!"& 1#i"a p#e"iz! este aceea c! *u"nezeu %i d!#uie,te nu"ai (e#ici#e& Ea a# putea (i (a$s!' desi-u#' da# pent#u a (i (a$s!' este necesa# s! de(ini" pe *u"nezeu d#ept ce+a ce E$ nu este& Iu)i#ea nu p ate d!#ui #!u$' ia# ceea ce nu este (e#ici#e este #!u& *u"nezeu nu p ate d!#ui ceea ce nu a#e' ia# E$ nu p ate a+ea ceea ce E$ nu este& *ac! nu %i d! nu"ai (e#ici#e' *u"nezeu t#e)uie s! (ie #!u& 2i c#ezi t c"ai aceast! de(ini%ie a Lui' dac! nu accep%i p#i"a p#e"iz!& A d ua p#e"iz! este c! *u"nezeu %i3a d!#uit (unc%ia& A" +!zut c! nu e5ist! dec4t d u! p!#%i a$e "in%ii ta$e& Una este st!p4nit! de e- ,i a$c!tuit! din i$uzii& Cea$a$t! este pat#ia S(4ntu$ui Spi#it' $ cu$ unde s!$!,$uie,te ade+!#u$& Nu ai de a$es dec4t nt#e aceste c!$!uze' ia# ca #ezu$tat a$ a$e-e#ii ta$e nu sunt p si)i$e a$te c nsecin%e n a(a#! de tea"a pe ca#e e- 3u$ p# duce nt tdeauna ,i iu)i#ea pe ca#e S(4ntu$ Spi#it (e#! "e#eu pent#u a n$ cui& *e aici #ezu$t!' n " d necesa#' (ie c! (unc%ia ta este sta)i$it! de

96

*u"nezeu p#in . cea Lui' (ie c! este p$!s"uit! de e- ' pe ca#e tu $3ai p$!s"uit pent#u a3$ n$ cui pe E$& Ca#e este cea ade+!#at!J *ac! nu %i3a d!#uit *u"nezeu (unc%ia' ea t#e)uie s! (ie da#u$ e- 3 u$ui& Oa#e e- 3u$ a#e nt#3ade+!# da#u#i de dat' de +#e"e ce e$ nsu,i este i$uzie ,i (e#! nu"ai i$uzia un # da#u#iJ G4nde,te3te $a t ate acestea n ti"pu$ e5e#ci%ii$ # "ai $un-i de ast!zi& Mai -4nde,te3te ,i $a nu"e# ase$e ( #"e pe ca#e i$uzia (unc%iei ta$e $e3a $uat n p# p#ia3%i "inte ,i $a nu"e# ase$e (e$u#i n ca#e ai nce#cat s! -!se,ti "4ntui#ea su) nd#u"a#ea e- 3u$ui& Ai -!sit3 J Ai ( st (e#icitJ :i3au adus paceaJ A+e" ne+ ie ast!zi de "u$t! nestitate& Adu3%i a"inte de #ezu$tate n " d cinstit ,i -4nde,te3te' de ase"enea' dac! a ( st +#e dat! #ez na)i$ s! a,tep%i (e#ici#ea de $a un sin-u# $uc#u pe ca#e e- 3u$ %i $3a p# pus +#e dat!& Cu t ate acestea' e- 3u$ este sin-u#a a$te#nati+! $a . cea S(4ntu$ui Spi#it& .ei ascu$ta -$asu$ ne)uniei sau +ei auzi ade+!#u$& ncea#c! s! (aci aceast! a$e-e#e' -4ndindu3te $a p#e"ize$e pe ca#e se )azeaz!n c nc$uzia n ast#!& La aceast! c nc$uzie pute" (i p!#ta,i' $a a$ta ns! nicidecu"& C!ci nsu,i *u"nezeu "p!#t!,e,te cu n i& Ideea de ast!zi este un a$t pas u#ia, sp#e pe#cepe#ea a ceea ce este $a (e$ ca (iind $a (e$ ,i a ceea ce este di(e#it' ca di(e#it& *e pa#te stau t ate i$uzii$e& nt#e- ade+!#u$ st! de cea$a$t! pa#te& S! nce#c!" ast!zi s! ne d!" sea"a c! nu"ai ade+!#u$ este ade+!#at& n pe#i ade$e "ai scu#te de e5e#sa#e' ca#e + # (i ast!zi de ce$ "ai "a#e a6ut # dac! + # (i nt#ep#inse de d u! #i pe #!' este su-e#at! aceast! ( #"! de ap$ica#e/ 07e#ici#ea "ea ,i (unc%ia "ea sunt una' 1ent#u c! *u"nezeu "i $e3a dat pe a"4nd u!&0 Nu +a du#a "ai "u$t de un "inut' p ate chia# "ai pu%in' s! #epe%i' #a#' aceste cu+inte' -4ndindu3te $a e$e un #!sti"p pe "!su#! ce $e # ste,ti&
97

LECIA 57 "I+@,$e! #-! c$e!t c! &e S, e D ";,-" Ideea de ast!zi c nstituie a(i#"a#e c "p$et! ,i e5act! a ceea ce e,ti& Iat! de ce e,ti $u"ina $u"ii& Iat! de ce te3a nu"it *u"nezeu "4ntuit # a$ $u"ii& Iat! de ce 7iu$ $ui *u"nezeu ,i a,teapt! de $a tine "4ntui#ea& E$ este "4ntuit p#in ceea ce e,ti& Nu + " p#ecupe%i ast!zi nici un e( #t pent#u a a6un-e $a acest ade+!# desp#e tine ,i pent#u a ne da sea"a pe dep$in' chia# nu"ai dac! pent#u c$ip!' de (aptu$ c! acesta este ade+!#u$& n pe#i ada "ai $un-! de e5e#sa#e' ne + " -4ndi $a #ea$itatea ta ,i $a natu#a ei t ta$ neschi")at! ,i neschi")!t a#e& . " ncepe p#in a #epeta acest ade+!# desp#e tine' dup! ca#e + " pet#ece c4te+a "inute ad!u-4nd c4te+a -4ndu#i #e$e+ante' cu" a# (i/ 0S(in%enia "3a c#eat s(4nt&0 0Hun!tatea "3a c#eat )un&0 07 $ su$ "3a c#eat ( $ sit #&0 01e#(ec%iunea "3a c#eat pe#(ect&0 O#ice at#i)ut ca#e este n ac #d cu *u"nezeu' a,a cu" E$ nsu,i se de(ine,te' este p t#i+it pent#u a (i ( $ sit& nce#c!" ast!zi s! des(ace" de(ini%ia $ui *u"nezeu (!cut! de tine ,i s3 n$ cui" cu p# p#ia Lui de(ini%ie& . " "ai nce#ca s! sc ate" n e+iden%! (aptu$ c! tu e,ti pa#te din de(ini%ia Lui desp#e Sine nsu,i& *up! ce ai "ai ad!u-at c4te+a ase"enea -4ndu#i n#udite' ncea#c!' n cad#u$ unui scu#t inte#+a$ p#e-!tit #' s! $a,i de pa#te t ate -4ndu#i$e' ca ap i s! tinzi dinc $ de t ate i"a-ini$e ,i p#ec ncep%ii$e pe ca#e $e ai desp#e tine nsu%i ,i s! a6un-i $a ade+!#u$ din tine& *ac! iu)i#ea te3a c#eat ca pe Sine ns!,i' acest Sine t#e)uie s! se a($e n tine& Se a($! unde+a n "intea ta' unde $ p %i -!si& .ei c nstata' p ate' c! +a t#e)ui s! #epe%i ideea de ast!zi din c4nd n c4nd' pent#u a n$ cui -4ndu#i$e ca#e te dist#a-& .ei "ai c nstata' p ate' c! aceasta nu este su(icient ,i c! ai ne+ ie s!

98

c ntinui ad!u-a#ea a$t # -4ndu#i #e(e#it a#e $a ade+!#u$ desp#e tine nsu%i& 1# )a)i$ c! +ei #eu,i t tu,i s! t#eci de acestea' st#!)!t4nd inte#+a$u$ $ipsit de -4ndu#i sp#e c n,tien%a unei $u"ini +ii n ca#e te #ecun ,ti a,a cu" te3a c#eat Iu)i#ea& 7ii c n+ins c! ast!zi +ei (ace at4t de "u$t pent#u a aduce aceast! c n,tien%! "ai ap# ape' indi(e#ent dac! si"%i c! ai #eu,it sau nu& .a (i de se)it de ( $ sit # ast!zi s! e5e#sezi ideea zi$ei c4t se p ate de des& Ai "a#e ne+ ie s! auzi c4t "ai (#ec+ent ade+!#u$ desp#e tine nsu%i' de a#ece "intea %i este at4t de p#e cupat! cu (a$se i"a-ini de sine& .a (i c4t se p ate de sa$uta# s!3%i #ea"inte,ti de pat#u sau cinci #i pe #!' p ate chia# "ai des' c! Iu)i#ea te3a c#eat ca pe Sine ns!,i& Ascu$t!' n aceast! idee' ade+!#u$ desp#e tine nsu%i& n ti"pu$ pe#i ade$ # "ai scu#te de e5e#sa#e' ncea#c! s!3%i dai sea"a c! t ate acestea nu %i $e spune + cea ta (i#a+! ,i sin-u#atic!& Aici este . cea pent#u *u"nezeu' aduc4ndu3%i a"inte de 8at!$ ,i de Sine$e t!u& Aici este . cea Ade+!#u$ui' n$ cuind t t ceea ce %i spune e- 3u$ desp#e tine cu si"p$u$ ade+!# desp#e 7iu$ $ui *u"nezeu& Ai ( st c#eat de Iu)i#e ase"enea Ei ns!,i& LECIA 59 "I+@,$e! + $e&$o;e!> ,#,c-" 8u' ca#e ai ( st c#eat de c!t#e Iu)i#e ase"enea Ei ns!,i' nu p %i' n ace$a,i ti"p' s! #ep# ,ezi ,i s!3%i #ecun ,ti Sine$e& A #ep# ,a nsea"n! a uita cine e,ti& A #ep# ,a nsea"n! a te c nside#a un c #p& A #ep# ,a nsea"n! a $!sa e- 3u$ s!3%i st!p4neasc! "intea ,i s! c nda"ne c #pu$ $a " a#te& 1 ate c! nu %i dai nc! )ine sea"a ce e(ect au #ep# ,u#i$e asup#a "in%ii ta$e& E$e pa# s! te #up! de Su#sa ta ,i s! te (ac! nease"!n!t # Lui& 8e (ac s! c#ezi c! E$ este ase"!n!t # cu ceea ce c#ezi c! ai de+enit' pent#u c! ni"eni nu ,i p ate c ncepe C#eat #u$ nease"!n!t # $ui nsu,i& *esp#ins de Sine$e t!u' ca#e #!"4ne c n,tient de ase"!na#ea
99

cu C#eat #u$ S!u' Sine$e t!u pa#e s! d a#"!' n ti"p ce acea pa#te din "intea ta ca#e' n s "nu$ ei' u#ze,te i$uzii' pa#e a (i t#eaz!& S3a# putea ca t ate acestea s! p #neasc! de $a #ep# ,u#iJ O' daM 1ent#u c! ce$ ca#e #ep# ,eaz! nea-! (aptu$ c! a ( st c#eat de Iu)i#e' ia# C#eat #u$ s!u a de+enit pent#u e$ nsp!i"4nt!t # n +isu$ de u#!& Cine p ate +isa $a u#!' (!#! a se te"e de *u"nezeuJ 1e c4t este de si-u# c! cei ca#e #ep# ,eaz! $ + # #ede(ini pe *u"nezeu dup! p# p#ia $ # i"a-ine' pe at4t este de ce#t c! *u"nezeu i3a c#eat pe t %i ase"enea Lui' de(inindu3i ca pa#te din E$& 1e c4t este de si-u# c! cei ca#e #ep# ,eaz! + # su(e#i de +in +!%ie' pe at4t este de ce#t c! cei ca#e + # ie#ta + # -!si pacea& 1e c4t este de si-u# c! cei ca#e #ep# ,eaz! + # uita cine sunt' pe at4t este de ce#t c! cei ca#e + # ie#ta ,i + # aduce a"inte& Oa#e nu te3ai n+ i s!3%i a)and nezi #ep# ,u#i$e' dac! ai c#ede c! a,a stau $uc#u#i$eJ 1 ate c! nu c#ezi c! p %i s! #enun%i $a #ep# ,u#i& Asta ns! este si"p$! p# )$e"! de " ti+a%ie& Ast!zi + " nce#ca s! a($!" cu" te3ai si"%i (!#! e$e& *ac! +ei #eu,i c4t de pu%in' nu +a "ai e5ista nici dat! p# )$e"a " ti+a%iei& ncepe pe#i ada "ai e5tins! de e5e#sa#e p#in a3%i ce#ceta "intea ,i a3i a($a pe cei (a%! de ca#e nut#e,ti ceea ce c nside#i a (i #ep# ,u#i "a6 #e& Une$e dint#e acestea + # (i u, # de -!sit& Ap i -4nde,te3te $a a,a3zise$e #ep# ,u#i "in #e' pe ca#e $e ai (a%! de cei pe ca#e i p$aci' )a pe ca#e chia# c#ezi c! i iu)e,ti& 8e +ei $!"u#i #epede c! nu e5ist! cine+a (a%! de ca#e s! nu nut#e,ti #ep# ,u#i' de un (e$ sau a$tu$& Acest (apt' n p# p#ia3%i pe#cep%ie' te3 a $!sat sin-u# n nt#e- uni+e#su$& N t!#!,te3te acu" s!3i +ezi pe t %i ace,ti a"eni ca (iindu3%i p#ieteni& Spune3$e tutu# #' cu -4ndu$ $a (ieca#e n pa#te' atunci c4nd te ad#esezi $ #/ 0.edea3te3a, ca (iindu3"i p#ieten' Ca s!3"i aduc a"inte c! e,ti pa#te din "ine 2i s!3"i a6un- s! "! cun sc pe "ine nsu"i& 0 1et#ece #estu$ pe#i adei de e5e#sa#e nce#c4nd s! -4nde,ti desp#e tine nsu%i ca (iind nt#u t tu$ "p!cat cu #icine ,i #ice' n
100

si-u#an%! nt#3 $u"e ca#e te c# te,te ,i pe ca#e iu)e,ti' $a #4ndu$ t!u& ncea#c! s! si"%i cu" te nc n6 a#! c# ti#ea' p$utind deasup#a ta ,i sus%in4ndu3te& ncea#c! s! c#ezi' pent#u un ti"p c4t de scu#t' c! ni"ic nu te p ate (ensa nicidecu"& Spune n sinea ta' $a s(4#,itu$ pe#i adei de e5e#sa#e/ 0Iu)i#ea nu #ep# ,eaz! ni"ic& Atunci c4nd "i + i $!sa de pa#te t ate #ep# ,u#i$e . i ,ti c! sunt n dep$in! si-u#an%!&0 1e#i ade$e scu#te de e5e#sa#e + # cup#inde ap$ica#e #epetat! a ideii de ast!zi n ( #"a u#"!t a#e' #i de c4te #i apa#e un -4nd de #ep# , $a ad#esa cui+a' (ie e$ p#ezent (izic sau nu/ 0Iu)i#ea nu #ep# ,eaz! ni"ic& S! nu3"i t#!dez Sine$e&0 n c "p$eta#e' #epet! ideea de c4te+a #i pe #! n aceast! ( #"!/ 0Iu)i#ea nu #ep# ,eaz! ni"ic& .#eau s! "! t#ezesc $a Sine$e "eu' L!s4ndu3"i de pa#te t ate #ep# ,u#i$e 2i de,tept4ndu3"! n E$&0 LECIA 5: "Re&$o;+$,(e #e(e !"c+ d (+#, ! (+#,, d, #, e-" Ni"eni nu p ate c nte"p$a ceea ce ascund #ep# ,u#i$e ta$e& *e a#ece #ep# ,u#i$e ta$e ascund $u"ina $u"ii din tine' (ieca#e st! n ntune#ic' cu tine a$!tu#i& *a# pe "!su#! ce +!$u$ #ep# ,u#i$ # ta$e se #idic!' e,ti e$i)e#at "p#eun! cu cei$a$%i& 7!3$ acu" p!#ta, $a "4ntui#ea ta pe ce$ ce %i3a stat a$!tu#i pe c4nd e#ai n iad& E$ %i este (#ate n $u"ina $u"ii' ca#e +! "4ntuie,te pe a"4nd i& S! (ace" ast!zi n u! nce#ca#e since#! de a a6un-e $a $u"ina $u"ii din tine& nainte de a nt#ep#inde aceasta n cad#u$ pe#i adei de e5e#sa#e "ai e5tinse' s! dedic!" c4te+a "inute #e($ect!#ii asup#a a ceea ce nce#c!" s! (ace"& nce#c!"' $ite#a$"ente' s! +eni" n c ntact cu "4ntui#ea $u"ii& nce#c!" s! +ede" dinc $ de +!$u$ de ntune#ic ca#e %ine ascuns!& nce#c!" s! (ace" ca
101

+!$u$ s! (ie #idicat ,i s! +ede" $ac#i"i$e 7iu$ui $ui *u"nezeu disp!#4nd n $u"ina s a#e$ui& S! ncepe" ast!zi pe#i ada "ai $un-! de e5e#sa#e p#in dep$ina c n+in-e#e c! a,a este ,i cu h t!#4#ea since#! s! a6un-e" $a ceea ce ne este "ai scu"p dec4t t ate& M4ntui#ea este sin-u#a n ast#! ne+ ie& Nu e5ist! a$t # st aici ,i nici a$t! (unc%ie de ndep$init& n+!%a#ea "4ntui#ii ne este sin-u#u$ %e$& S! ncheie" ast!zi st#!+echea c!uta#e' -!sind $u"ina din n i ,i pu#t4nd3 $a +ede#e' ca #icine s3 +ad! ,i s! se u"p$e de )ucu#ie& nt#3 "a#e de $ini,te' cu chii nchi,i' ncea#c! s! te desp#inzi de nt#e-u$ c n%inut ca#e %i cup!' de )icei' c n,tien%a& G4nde,te te $a "intea ta ca $a un +ast ce#c nc n6u#at de un st#at de n #i -#ei ,i ntuneca%i& Nu p %i +edea dec4t n #ii' pent#u c! pa#i a sta n a(a#a ce#cu$ui ,i nt#u t tu$ desp!#%it de e$& *e unde stai' nu ai nici un " ti+ s! c#ezi c! e5ist! $u"in! st#!$ucit a#e ascuns! nd!#!tu$ n #i$ #& N #ii pa# a (i sin-u#a #ea$itate& Ei pa# a (i t t ce se p ate +edea& *in acest " ti+ tu nu nce#ci s! t#eci p#in ei ,i dinc $ de ei' acesta (iind sin-u#u$ " d de a te c n+in-e cu ade+!#at de $ipsa $ # de su)stan%!& . " (ace ast!zi aceast! nce#ca#e& *up! ce te3ai -4ndit $a i"p #tan%a a ceea ce nce#ci s! (aci pent#u tine ,i pent#u $u"e' ncea#c! s! te a,ezi nt#3 $ini,te des!+4#,it!' a"intindu3%i d a# de c4t de "u$t d #e,ti s! a6un-i $a $u"ina din tine' ast!zi 3 acu"M N t!#!,te3te s! t#eci dinc $ de n #i& ntinde3%i "4na ,i atin-e3i' "enta$& *!3i $a pa#te cu "4na/ si"te cu" %i se a,eaz! pe )#a6i' pe (#unte' pe p$e ape' pe "!su#! ce t#eci p#in ei& Me#-i "ai depa#teF n #ii nu te p t p#i& *ac! (aci c #ect e5e#ci%ii$e' +ei ncepe s! ai senza%ia de a (i #idicat ,i pu#tat nainte& Micu$ t!u e( #t ,i s$a)a ta h t!#4#e chea"! pute#ea uni+e#su$ui n a6ut #u$ t!u' ia# *u"nezeu nsu,i te +a n!$%a din ntune#ic n $u"in!& E,ti n ac #d cu . ia Sa& Nu p %i da -#e,' pent#u c! + ia ta este ,i a Lui& Ai nc#ede#e ast!zi n 8at!$ t!u ,i (ii si-u# c! te3a auzit ,i %i3a #!spuns& S3a# putea s! nu i #ecun ,ti de ca"dat! #!spunsu$' da#
102

p %i (i cu" nu se p ate "ai si-u# c! e$ %i se d! ,i c! $ +ei p#i"i cu si-u#an%!& n ti"p ce nce#ci s! t#eci p#in n #i sp#e $u"in!' caut! s!3%i p!st#ezi n "inte aceast! nc#ede#e& Caut! s!3%i aduci a"inte c! %i "p#eunezi' n s(4#,it' + ia ta cu cea a $ui *u"nezeu& Caut! s!3%i p!st#ezi $i"pede n "inte -4ndu$ c! ceea ce nt#ep#inzi cu *u"nezeu t#e)uie s! #eu,easc!& Ap i' $as! pute#ea $ui *u"nezeu s! $uc#eze n tine ,i p#in tine' ca s! se (ac! . ia Sa ,i a ta& n pe#i ade$e "ai scu#te de e5e#sa#e' pe ca#e +ei +#ea s! $e (aci c4t "ai des p si)i$' a+4nd n +ede#e i"p #tan%a ideii de ast!zi pent#u tine ,i (e#ici#ea ta' adu3%i a"inte c! #ep# ,u#i$e ta$e ascund $u"ina $u"ii de p# p#ia3%i c n,tien%!& Adu3%i a"inte' de ase"enea' c! nu cau%i de unu$ sin-u# ,i c! ,tii cu si-u#an%! unde s! cau%i& Spune' deci/ 0Rep# ,u#i$e "e$e ascund $u"ina $u"ii din "ine& Nu p t +edea ce a" ascuns& *a# +#eau ce a" ascuns s!3"i (ie #e+e$at& 1ent#u "4ntui#ea "ea ,i "4ntui#ea $u"ii&0 *e ase"enea' ia a"inte s!3%i spui/ 0*ac! nut#esc acest #ep# ,' $u"ina $u"ii "i +a (i ascuns!0 dac! e,ti ispitit s! ai ce+a "p t#i+a cui+a de3a $un-u$ zi$ei de ast!zi& LECIA 7< "M3 t+,$e! #e! v, e de (! #, e-" 8 at! ispita nu este ni"ic a$tce+a dec4t ( #"! sau a$ta a ispitei p#i" #dia$e de a nu c#ede ideea de ast!zi& M4ntui#ea pa#e s! +in! de #iunde' nu"ai de $a tine nu& La (e$' su#sa +in +!%iei& Nici +in +!%ia' nici "4ntui#ea nu $e +ezi ca (iind n p# p#ia3%i "inte ,i nu a$tunde+a& C4nd #ea$izezi c! t at! +in +!%ia este nu"ai ,i nu"ai in+en%ie a "in%ii ta$e' %i +ei da' de ase"enea' sea"a c! +in +!%ia ,i "4ntui#ea t#e)uie s! se a($e n ace$a,i $ c& n%e$e-4nd acest (apt e,ti "4ntuit& 1#e%u$ apa#ent a$ accept!#ii ideii de ast!zi este acesta/

103

Ea nsea"n! c! ni"ic din a(a#a ta nu te p ate "4ntuiF ni"ic din a(a#a ta nu %i p ate da pacea& *a# "ai nsea"n! c! ni"ic din a(a#a ta nu te p ate +!t!"a' nu3%i p ate tu$)u#a pacea sau nu te p ate de#an6a nt#3un (e$ sau a$tu$& Ideea de ast!zi te pune s! d "ne,ti peste uni+e#s' c!ci acesta %i3 e $ cu$' (iind ceea ce e,ti& Acesta nu este un # $ ca#e p ate (i acceptat pa#%ia$& *esi-u# c! ncepi s!3%i dai sea"a c! accepta#ea $ui nsea"n! "4ntui#e& 8 tu,i' s3a# putea s! nu3%i (ie c$a# de ce #ecun a,te#ea (aptu$ui c! +in +!%ia se a($! n "intea ta at#a-e dup! sine ,i #ea$iza#ea (aptu$ui c! "4ntui#ea se a($! ,i ea ac $ & *u"nezeu nu a# (i p$asat #e"ediu$ ) $ii ac $ unde nu te p ate a6uta& A,a a (unc%i nat "intea ta' ns! nicidecu" a Sa& E$ +#ea s! (ii +indecat' p#in u#"a#e a p!st#at Su#sa +indec!#ii ac $ unde se a($! ne+ ia de +indeca#e& 8u ai nce#cat s! (aci e5act c nt#a#iu$' (!c4nd nce#c!#i peste nce#c!#i' ca#e de ca#e "ai dist #si nate ,i (antastice' de a sepa#a +indeca#ea de ) a$a ca#e i3a ( st "enit!' p!st#4nd ast(e$ ) a$a& Sc pu$ t!u e#a s! -a#antezi c! +indeca#ea nu se +a p# duce& Sc pu$ $ui *u"nezeu e#a s! -a#anteze c! ea +a a+ea $ c& Ast!zi e5e#s!" s! ne d!" sea"a c! . ia $ui *u"nezeu ,i + ia n ast#! sunt chia# una ,i aceea,i n aceast! chestiune& *u"nezeu +#ea ca n i s! (i" +indeca%i' ia# n i' de (apt' nu +#e" s! (i" ) $na+i' de a#ece aceasta ne aduce ne(e#ici#e& *e aceea' accept4nd ideea de ast!zi' sunte"' #ea$"ente' de ac #d cu *u"nezeu& E$ nu +#ea s! (i" ) $na+i& Nici n i& E$ +#ea s! (i" +indeca%i& La (e$ +#e" ,i n i& 1ent#u ast!zi sunte" -ata de d u! pe#i ade "ai $un-i de e5e#sa#e' (ieca#e dint#e e$e du#4nd +#e zece3cincisp#ezece "inute& 8 tu,i' te + " $!sa s! decizi sin-u# c4nd $e +ei nt#ep#inde& . " c ntinua un nu"!# de $ec%ii cu aceast! ( #"! de e5e#sa#e ,i a# (i )ine s! decizi n p#ea$a)i$ ca#e a# (i ti"pu$ p#ie$nic de a$ cat (iec!#ei pe#i ade' %in4ndu3te c4t "ai st#ict p si)i$ de p# p#ii$e3%i decizii& ncepe aceste pe#i ade de e5e#sa#e cu #epeta#ea ideii de ast!zi'
104

ad!u-4nd dec$a#a%ie ce anun%! #ecun a,te#ea (aptu$ui c! "4ntui#ea nu +ine nic!ie#i din a(a#a ta& Ai putea3 ( #"u$a ast(e$/ 0M4ntui#ea "ea +ine de $a "ine& Ea nu p ate +eni din a$t! pa#te&0 Ap i' a+4nd chii nchi,i' dedic! c4te+a "inute #e+izui#ii c4t #+a $ cu#i e5te#ne unde' n t#ecut' ai c!utat "4ntui#ea/ n a$%i a"eni' n p sesiuni' n di(e#ite situa%ii ,i nt4"p$!#i' n c ncep%ia desp#e sine' pe ca#e ai nce#cat s! $e (aci #ea$e& Recun a,te c! ea nu se a($! ac $ ,i spune3%i/ 0M4ntui#ea "ea nu p ate +eni de $a nici unu$ din aceste $uc#u#i& M4ntui#ea "ea +ine de $a "ine ,i nu"ai de $a "ine&0 Acu" + " nce#ca din n u s! a6un-e" $a $u"ina din tine' ca#e se a($! ac $ unde %i3e "4ntui#ea& Nu p %i -!si n n #ii ca#e nc n6 a#! $u"ina' de,i t c"ai n ei ai c!utat3 p4n! acu"& Nu se a($! ac $ & Este nd!#!tu$ n #i$ # ,i n $u"ina de dinc $ de ei& A"inte,te3%i c! +a t#e)ui s! st#!)a%i n #ii nainte de a putea a6un-e $a $u"in!& Mai a"inte,te3%i ns! c! n c n(i-u#a%ii$e de n #i pe ca#e %i $e3ai i"a-inat nu ai -!sit nici dat! ni"ic ca#e s! d!inuie' sau ce %i3ai d #it& *e +#e"e ce t ate i$uzii$e "4ntui#ii te3au $!sat n pan!' desi-u# c! nu +#ei s! #!"4i n n #i' u")$4nd n +an dup! id $i' c4nd ai putea at4t de u, # s! p!,e,ti n $u"ina ade+!#atei "4ntui#i& ncea#c! s! t#eci de n #i p#in #ice "i6$ ace %i se pa# p t#i+ite& *ac! %i3e de ( $ s' -4nde,te3te c! te %in de "4n! ,i te c nduc& 2i te asi-u# c! nu +a (i nchipui#e de,a#t!& 1ent#u pe#i ade$e de e5e#sa#e de ast!zi' scu#te ,i (#ec+ente' adu3%i a"inte c! "4ntui#ea ta +ine de $a tine ,i ni"ic n a(a#a -4ndu#i$ # ta$e nu te p ate stin-he#i n p# -#esu$ t!u& E,ti e$i)e#at de #ice inte#(e#en%! e5te#n!& 8u p #%i sa#cina p# p#iei ta$e "4ntui#i& E,ti ns!#cinat cu "4ntui#ea $u"ii& Spune' deci/ 0M4ntui#ea "ea +ine de $a "ine& Ni"ic din a(a#a "ea nu "! p ate #e%ine& n "ine se a($! "4ntui#ea $u"ii ,i "4ntui#ea "ea&0 LECIA 71
105

"N+#!, &(! +( de #3 t+,$e !( (+, D+# e>e+ v! ,>@+t,-" S3a# putea s! nu %i dai sea"a c! e- 3u$ a a$c!tuit un p$an de "4ntui#e pus p$anu$ui $ui *u"nezeu& 8 c"ai n acest p$an c#ezi tu& *e +#e"e ce este pusu$ p$anu$ui $ui *u"nezeu' c#ezi' de ase"enea' c! a accepta p$anu$ $ui *u"nezeu n $ cu$ ce$ui (e#it de e- nsea"n! a (i da"nat& 1a#e' desi-u#' a)su#d& ns! dup! ce + " (i e5a"inat "ai cu aten%ie n ce c nst!' de (apt' p$anu$ e- 3 u$ui' p ate +ei #ea$iza c!' #ic4t de a)su#d a# (i' chia# c#ezi n e$& 1$anu$ de "4ntui#e a$ e- 3u$ui -#a+iteaz! n 6u#u$ pu#t!#ii #ep# ,u#i$ #& E$ sus%ine c!' dac! a$tcine+a a# + #)i sau a# ac%i na di(e#it' dac! +#e "p#e6u#a#e sau nt4"p$a#e e5te#i a#! s3a# schi")a' ai (i "4ntuit& Ast(e$' su#sa "4ntui#ii este pe#ceput! c nstant ca e5te#i a#! %ie& 7ieca#e #ep# , este dec$a#a%ie ,i ase#%iune n ca#e c#ezi' ca#e spune/ 0*ac! acest $uc#u Baceast! situa%ieD a# (i a$t(e$' a, (i "4ntuit&0 Schi")a#ea "in%ii' #!z-4ndi#ea' necesa#! pent#u d )4ndi#ea "4ntui#ii' este ast(e$ ce#ut! de $a t %i ,i t ate' cu e5cep%ia ta& R $u$ pe ca#e $ dese"nezi p# p#iei ta$e "in%i n acest p$an este a,ada#' pu# ,i si"p$u' ace$a de a dete#"ina ce anu"e' n a(a#a ei ns!,i' t#e)uie s! se schi")e' dac! este s! (ii "4ntuit& C n( #" acestui p$an de"ent' #ice su#s! de "4ntui#e pe#ceput! este accepta)i$!' cu c ndi%ia s! nu iz)uteasc!& Acest $uc#u -a#anteaz! c ntinua#ea c!ut!#ii ne# dit a#e' nt#uc4t pe#sist! i$uzia c!' de,i aceste spe#an%e au ( st "e#eu n,e$ate' e5ist! nc! " ti+e de spe#an%! n a$te $ cu#i ,i n a$te $uc#u#i& O a$t! pe#s an! %i +a s$u6i "ai )ineF a$t! situa%ie %i +a (e#i t tu,i succes& Ast(e$ se p#ezint! p$anu$ de "4ntui#e a$ e- 3u$ui& 1 %i +edea' desi-u#' c4t de )ine este n st#ict! c nc #dan%! cu d ct#ina de )az! a e- 3u$ui/ 0Caut!' da# nu -!si&0 7iindc!' ce a$tce+a a# putea -a#anta "ai si-u# c! nu +ei -!si "4ntui#ea dec4t p#in cana$iza#ea tutu# # e( #tu#i$ # ta$e sp#e c!uta#ea ei ac $ unde nu se a($!J 1$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu iz)ute,te t c"ai pent#u c!' u#"4ndu3i nd#u"a#ea' cau%i "4ntui#ea ac $ unde se a($!& ns!

106

dac! este s! #eu,e,ti' *u"nezeu p# "i%4ndu3%i c! a,a +a (i' t#e)uie s! )ine+ ie,ti s! cau%i nu"ai ac $ & A$t(e$ sc pu$ %i este "p!#%it ,i +ei nce#ca s! u#"ezi d u! p$anu#i de "4ntui#e ca#e sunt dia"et#a$ puse n t ate p#i+in%e$e& Rezu$tatu$ %i p ate aduce nu"ai de#ut!' "ize#ie ,i un senti"ent p# (und a$ #at!#ii ,i dispe#!#ii& Cu" p %i sc!pa de t ate acesteaJ 7 a#te si"p$u& Ideea de ast!zi este #!spunsu$& Nu"ai p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu +a iz)uti& Nu p ate e5ista nici un c n($ict #ea$ n aceast! p#i+in%!' de a#ece nu e5ist! nici a$te#nati+! p si)i$! $a p$anu$ $ui *u"nezeu' ca#e s! te "4ntuiasc!& A$ S!u este unicu$ p$an a c!#ui #ez $+a#e este ce#t!& A$ S!u este unicu$ p$an ca#e t#e)uie s! #eu,easc!& S! e5e#s!" ast!zi #ecun a,te#ea acestei ce#titudini& 2i s! ne )ucu#!" c! e5ist! un #!spuns $a ceea ce pa#e s! (ie un c n($ict (!#! nici #ez $+a#e p si)i$!& 8 ate $uc#u#i$e i sunt p si)i$e $ui *u"nezeu& M4ntui#ea t#e)uie s! (ie a ta' dat #it! p$anu$ui S!u' ca#e nu p ate da -#e,& ncepe ce$e d u! pe#i ade de e5e#sa#e "ai $un-i' -4ndindu3te $a ideea de ast!zi ,i d4ndu3%i sea"a c! ea c n%ine d u! p!#%i' (ieca#e aduc4ndu3,i c nt#i)u%ia $a nt#e- n " d e-a$& 1$anu$ $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#ea ta +a iz)uti' a$te p$anu#i nu& Nu te $!sa p#ad! dispe#!#ii sau "4niei pent#u a d ua pa#te a a(i#"a%ieiF ea este ine#ent! p#i"ei p!#%i& Ia# n p#i"a pa#te se a($! dep$ina e$i)e#a#e de t ate nce#c!#i$e ta$e de"ente ,i de p# pune#i$e ne)une,ti pent#u a te e$i)e#a& E$e au dus $a dep#i"a#e ,i "4nieF ns! p$anu$ $ui *u"nezeu +a #eu,i& .a duce $a e$i)e#a#e ,i )ucu#ie& A"intindu3%i acestea' s! dedic!" #estu$ pe#i ade$ # de p#actic! "ai $un-i #u-!"in%ii ad#esate $ui *u"nezeu de a ne dez+!$ui p$anu$ S!u& nt#ea)!3$ ( a#te c nc#et/ 0Ce ai +#ea s! (acJ0 0Unde ai +#ea s! "! ducJ0 0Ce ai +#ea s! spun ,i cuiJ0 Ac #d!3I Lui t at! ini%iati+a pe t t #estu$ pe#i adei de p#actic! ,i

107

$as!3L s!3%i spun! ce ai de (!cut n p$anu$ S!u pent#u "4ntui#ea ta& %i +a #!spunde pe "!su#a )un!+ in%ei ta$e de a3I auzi . cea& Nu #e(uza s! auzi& ns!,i (aptu$ c! (aci e5e#ci%ii$e d +ede,te c! )ine+ ie,ti' nt#3 a#eca#e "!su#!' s! auzi& Este su(icient pent#u a%i #e+endica d#eptu$ $a #!spunsu$ $ui *u"nezeu& n pe#i ade$e de e5e#sa#e "ai scu#te' spune dese #i n sinea ta c! p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu' ,i nu"ai a$ S!u' +a iz)uti& R!spunde p# "pt $a t ate ispite$e de a #ep# ,a ,i #!spunde3$e cu aceast! ( #"! a ideii de ast!zi/ 0Rep# ,u#i$e sunt pusu$ p$anu$ui de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu& ns! nu"ai p$anu$ Lui +a iz)uti&0 ncea#c! s!3%i #ea"inte,ti ideea zi$ei de +#e ,ase sau ,apte #i pe #!& Nici nu a# putea e5ista un " d "ai )un de a pet#ece 6u"!tate de "inut Bsau "ai pu%inD' dec4t #ea"intindu3%i Su#sa "4ntui#ii ta$e' +!z4nd3 ac $ unde se a($!& LECIA 7. "Re&$o;+$,(e #e(e "+ t + !t!c (! !d$e"! &(! +(+, de #3 t+,$e !( (+, D+# e>e+-" *e,i a" #ecun scut (aptu$ c! p$anu$ de "4ntui#e a$ e- 3u$ui este pus p$anu$ui de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu' nc! nu a" sta)i$it (aptu$ c! acesta este un atac acti+ asup#a p$anu$ui S!u ,i nce#ca#e de$i)e#at! de a3$ dist#u-e& n acest atac' $ui *u"nezeu i se at#i)uie nsu,i#i$e ca#e sunt de (apt as ciate e- u$ui' n ti"p ce e- 3u$ pa#e s! p#eia at#i)ute$e $ui *u"nezeu& * #in%a (unda"enta$! a e- 3u$ui este aceea de a3L n$ cui pe *u"nezeu& *e (apt' e- 3u$ este nt#upa#ea (izic! a acestei d #in%e& C!ci t c"ai aceast! d #in%! pa#e s! "p#e6"uiasc! "intea cu un t#up' %in4nd3 sepa#at! ,i sin-u#!' incapa)i$! s! a6un-! $a a$te "in%i' a$t(e$ dec4t p#in inte#"ediu$ t#upu$ui ca#e a ( st (!cut ca s! nte"ni%eze& Li"ita pus! c "unic!#ii nu p ate (i ce$ "ai )un "i6$ c de a dez+ $ta& Cu t ate acestea' e- 3u$ +#ea s! te (ac! s! c#ezi c nt#a#iu$&
108

*e,i nce#ca#ea de a p!st#a $i"it!#i$e pe ca#e un t#up tinde s! $e i"pun! este deci e+ident!' p ate nu este $a (e$ de +!dit de ce #ep# ,u#i$e c nstituie un atac $a ad#esa p$anu$ui de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu& *a# hai s! e5a"in!" "ai atent pent#u ce (e$ de $uc#u#i e,ti n sta#e s! p #%i pic!J Nu3i a,a c! sunt as ciate nt tdeauna cu ce+a ce (ace un t#upJ O pe#s an! spune ce+a ce nu %i este pe p$ac& 7ace ce+a ce %i disp$ace& ,i 0t#!deaz!0 -4ndu#i$e sti$e p#in c "p #ta"entu$ s!u& Nu ai de a (ace aici cu ceea ce este pe#s ana& *i"p t#i+!' e,ti e5c$usi+ cupat cu ceea ce (ace ea nt#3un t#up& Nu nu"ai c! nu #eu,e,ti s! a6u%i s! se e$i)e#eze de $i"it!#i$e c #pu$ui& *a# ,i nce#ci s! %ii $e-at! de c #p' c n(und4nd3 cu acesta' 6udec4ndu3i ca (iind unu$ ,i ace$a,i $uc#u& nt#3aceasta este atacat *u"nezeu' (iindc!' dac! 7iu$ S!u este d a# un t#up' $a (e$ t#e)uie s! (ie ,i E$& Un C#eat # t ta$ di(e#it de c#ea%ia sa este de nec nceput& *ac! *u"nezeu este un t#up' ca#e t#e)uie s!3I (ie p$anu$ de "4ntui#eJ Ca#e a$tu$ a# putea (i' dac! nu " a#teaJ nce#c4nd s! se p#ezinte pe Sine ca Aut # a$ .ie%ii ,i nu a$ " #%ii' E$ este un "incin s ,i un n,e$!t #' p$in de p# "isiuni (a$se' (e#ind i$uzii n $ cu$ ade+!#u$ui& Rea$itatea apa#ent! a c #pu$ui (ace de3a d#eptu$ c n+in-!t # acest (e$ de a3L +edea pe *u"nezeu& *e (apt' dac! c #pu$ a# (i #ea$' a# (i nt#3ade+!# di(ici$ s! e+i%i aceast! c nc$uzie& Ia# (ieca#e #ep# , insist! asup#a (aptu$ui c! t#upu$ este #ea$' t#ec4nd t ta$ cu +ede#ea ceea ce este (#ate$e t!uF %i nt!#e,te c#edin%a c! e$ este un c #p ,i $ c nda"n! pent#u aceastaF ,i a(i#"! c! "4ntui#ea sa t#e)uie s! (ie " a#tea' p# iect4nd acest atac asup#a $ui *u"nezeu ,i (!c4ndu3L pe E$ #!spunz!t # de aceasta& n aceast! a#en! p#e-!tit! cu -#i6!' unde ani"a$e nt!#4tate ,i caut! p#ada ,i unde -#a%ie#ea nu a#e ce c!uta' +ine e- 3u$ s! te "4ntuiasc!& *u"nezeu te3a (!cut t#up& 7 a#te )ine& S! accept!" asta ,i s! ne )ucu#!"& 8#up (iind' nu te $!sa $ipsit de ceea ce (e#! t#upu$' ia pu%inu$ pe ca#e3$ p %i c!p!ta& *u"nezeu nu %i3a dat

109

ni"ic& 8#upu$ este sin-u#u$ t!u "4ntuit #& E$ este " a#tea $ui *u"nezeu ,i "4ntui#ea ta& Aceasta este c#edin%a uni+e#sa$! a $u"ii pe ca#e +ezi& Unii u#!sc t#upu$ ,i ncea#c! s!3$ +at!"e ,i s!3$ u"i$easc!& A$%ii $ iu)esc ,i ncea#c! s!3$ #idice n s$!+i ,i s!3$ e5a$te& ns! c4t! +#e"e t#upu$ st! n cent#u$ c nceptu$ui t!u desp#e tine nsu%i' ataci p$anu$ $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#e ,i nut#e,ti #ep# ,u#i $a ad#esa Lui ,i a c#ea%iei Sa$e' ca nu cu"+a s! auzi . cea ade+!#u$ui ,i s! O sa$u%i cu )ucu#ie' ca pe un 1#ieten& M4ntuit #u$ a$es i ia' n schi")' $ cu$& E$ este p#ietenu$ t!uF *u"nezeu %i este +#!6"a,& Ast!zi + " nce#ca s! p#i" aceste atacu#i $ipsite de sens $a ad#esa "4ntui#ii& . " nce#ca' n schi")' s! p#i"i" "4ntui#ea cu" se cu+ine& 1e#cep%ia ta #!stu#nat! a ( st dezast#u as! pent#u pacea "in%ii ta$e& 8e3ai +!zut pe tine nt#3un t#up' ia# ade+!#u$ n a(a#a ta' de+enit inaccesi)i$ c n,tien%ei ta$e' z!+ #4t (iind de $i"it!#i$e c #pu$ui& Acu" + " nce#ca s! +ede" a$t(e$ t ate acestea& Lu"ina ade+!#u$ui e n n i' ac $ unde a ( st pus! de *u"nezeu& 8#upu$ e ce$ ca#e este n a(a#a n ast#!' ,i nu se a($! n -#i6a n ast#!& A (i (!#! t#up nsea"n! a (i n sta#ea n ast#! (i#easc!& A #ecun a,te nsea"n! a (i n sta#ea n ast#! (i#easc!& A #ecun a,te $u"ina ade+!#u$ui din n i nsea"n! a ne #ecun a,te a,a cu" sunte"& A ne +edea Sine$e ca sepa#at de t#up nsea"n! cap!tu$ atacu$ui asup#a p$anu$ui $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#e ,i accepta#ea Lui' n schi")& Ia# ac $ unde p$anu$ Lui este acceptat' este n(!ptuit de6a& :e$u$ n st#u n pe#i ade$e de e5e#sa#e "ai $un-i este ast!zi ace$a de a de+eni c n,tien%i de (aptu$ c! p$anu$ $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#e a ( st de6a n(!ptuit n n i& A$t(e$' n i atac!" ceea ce nu #ecun a,te"& . " nce#ca acu" s! $!s!" de pa#te 6udecata ,i + " nt#e)a ca#e este p$anu$ $ui *u"nezeu pent#u n i/ 0Ce este "4ntui#ea' 1!#inteJ Eu nu ,tiu& Spune3"i' ca s! p t n%e$e-e&0
110

. " a,tepta ap i n $ini,te #!spunsu$ Lui& A" atacat p$anu$ $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#e' (!#! a a,tepta s! auzi" ca#e este acesta& Ne3a" st#i-at at4t de ta#e #ep# ,u#i$e' nc4t nu I3a" "ai ascu$tat . cea& Ne3a" ( $ sit #ep# ,u#i$e ca s! ne nchide" chii ,i s! ne astup!" u#echi$e& Acu" ns! +#e" s! +ede"' s! auzi" ,i s! a($!"& 0Ce este "4ntui#ea' 1!#inteJ0 nt#ea)! ,i %i se +a #!spunde& Caut! ,i +ei -!si& Nu "ai nt#e)!" e- 3u$ ce este "4ntui#ea ,i unde s! -!si"& nt#e)!" ade+!#u$& 7ii si-u#' atunci' c! #!spunsu$ +a (i ade+!#at' dat #it! Ce$ui pe ca#e $ nt#e)i& O#i de c4te #i si"%i c! nc#ede#ea %i se dest#a"! ,i spe#an%a n #eu,it! a)ia "ai p4$p4ie' -ata s! se stin-!' #epet!3%i nt#e)a#ea ,i #u-!"intea' #ea"intindu3%i c! ad#esezi C#eat #u$ui ne"!#-init a$ ne"!#-ini#ii' ca#e te3a c#eat ase"enea Lui/ 0Ce este "4ntui#ea' 1!#inteJ Eu nu ,tiu& Spune3"i ca s! p t n%e$e-e&0 %i +a #!spunde& 7ii h t!#4t s! auzi& Una sau d u! pe#i ade de e5e#sa#e "ai scu#te pe #! + # (i de a6uns ast!zi' de +#e"e ce + # (i ce+a "ai $un-i dec4t de )icei& Aceste e5e#ci%ii + # ncepe cu/ 0Rep# ,u#i$e sunt un atac $a ad#esa p$anu$ui de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu& 7ie ca' n $ c s!3$ atac' s!3$ accept& Ce este "4ntui#ea' 1!#inteJ0 A,teapt! ap i ap# 5i"ati+ un "inut n t!ce#e' p#e(e#a)i$ cu chii nchi,i' ,i ascu$t! s!3I auzi #!spunsu$& LECIA 70 "8o,e"c " ),e (+#, -" Ast!zi ne p#i" asup#a + ii pe ca#e "p!#t!,e,ti cu *u"nezeu& Ea nu este de3 sea"! cu d #in%e$e de,a#te a$e e- u$ui' din ca#e se nasc ntune#icu$ ,i ni"icu$& . ia pe ca#e
111

"p!#t!,e,ti cu *u"nezeu a#e t at! pute#ea c#ea%iei n ea& * #in%e$e de,a#te a$e e- 3u$ui sunt ne"p!#t!,ite' ,i de aceea nu au nici pute#e& * #in%e$e $ui nu sunt de,a#te n sensu$ c! nu p t (ace $u"e a i$uzii$ #' ia# c#edin%a ta n aceast! $u"e p ate (i ( a#te pute#nic!& Sunt n schi") cu ade+!#at de,a#te n ceea ce p#i+e,te c#ea%ia& E$e nu (ac ni"ic #ea$& * #in%e$e de,a#te ,i #ep# ,u#i$e sunt pa#tene#i sau c p# duc!t #i n #ep#ezenta#ea $u"ii pe ca#e +ezi& * #in%e$e e- 3u$ui i3au dat na,te#e' ia# ne+ ia de #ep# ,u#i a e- 3u$ui' ca#e este necesa#! pent#u a "en%ine' p pu$eaz! cu (i-u#i ca#e pa# s! te atace ,i ca#e st#i-! dup! 0d#eapta0 6udecat!& Aceste (i-u#i de+in inte#"edia#ii an-a6a%i de e- n t#a(icu$ de #ep# ,u#i& E$e stau nt#e c n,tien%a ta ,i #ea$itatea (#a%i$ # t!i& C nte"p$4ndu3$e' nu %i cun ,ti (#a%ii ,i nici Sine$e& n acest t# c )iza#' n ca#e +ina este ne- ciat! de in(inite #i' ia# #ep# ,u#i$e c#esc cu (ieca#e t4#- pe ca#e $ nchei' %i3a disp!#ut + ia& 1 ate ast(e$ de $u"e s! (i ( st c#eat! p#in + ia pe ca#e 7iu$ $ui *u"nezeu "p!#t!,e,te cu 8at!$ s!uJ A c#eat a#e *u"nezeu dezast#u pent#u (iu$ S!uJ C#ea%ia este . ia a"4ndu# #a' "p#eun!& A# c#ea *u"nezeu $u"e ca#e s!3L ucid! pe E$ nsu,iJ Ast!zi + " nce#ca nc! dat! s! a6un-e" $a $u"ea ca#e este n c nc #dan%! cu + ia ta& Lu"ina se a($! n ea' de a#ece ea nu se pune . ii $ui *u"nezeu& Ea nu este Ce#u$' da# $u"ina Ce#u$ui $u"ineaz!& ntune#icu$ s3a #isipit& * #in%e$e de,a#te a$e e- 3u$ui au ( st #et#ase& ns! $u"ina ca#e se #e+a#s! asup#a acestei $u"i %i #e($ect! + ia' ,i ca ata#e n tine' ac $ unde ea t#e)uie s! se a($e' + " c!uta& 8a)$ u$ t!u desp#e $u"e p ate -$indi ce este n!unt#u& Nici su#sa $u"inii' nici cea a ntune#icu$ui nu p ate (i -!sit! n a(a#!& Rep# ,u#i$e %i ntunec! "intea ,i te ui%i' nsp#e a(a#!' $a $u"e ntunecat!& Ie#ta#ea (ace ntune#icu$ s! se #idice' %i #ea(i#"! + ia' $!s4ndu3te s! p#i+e,ti $u"e a $u"inii& A" su)$iniat n "ai "u$te #4ndu#i c! )a#ie#a #ep# ,u#i$ # se t#ece u, # ,i nu p ate sta nt#e
112

tine ,i "4ntui#ea ta& M ti+u$ este ( a#te si"p$u& Chia# +#ei s! (ii n iadJ Chia# +#ei s! p$4n-i' s! su(e#i ,i s! " #iJ Uit! a#-u"ente$e e- 3u$ui' ca#e caut! s! d +edeasc! c! t ate acestea sunt nt#3ade+!# Ce#u$& 2tii c! nu este a,a& Nu se p ate s!3%i d #e,ti a,a ce+a& E5ist! un punct dinc $ de ca#e i$uzii$e nu p t t#ece& Su(e#in%a nu este (e#ici#e' ia# tu (e#ici#e +#ei cu ade+!#at& A,a %i este + ia n ade+!#& 2i ast(e$' "4ntui#ea este de ase"enea + ia ta& .#ei s! #eu,e,ti n ceea ce nce#c!" s! (ace" ast!zi& . " nt#ep#inde t tu$ cu )inecu+4nta#ea ,i cu ac #du$ t!u )ucu# s& Ast!zi + " #eu,i' dac! %i #ea"inte,ti c! %i d #e,ti "4ntui#ea& .#ei s! accep%i p$anu$ $ui *u"nezeu' de a#ece e,ti p!#ta, $a e$& Nu ai nici + ie ca#e i s3a# putea pune cu ade+!#at ,i nu d #e,ti s! i te pui& M4ntui#ea este pent#u tine& Mai p#esus de #ice a$tce+a' d #e,ti $i)e#tatea de a3%i #ea"inti cine e,ti cu ade+!#at& Ast!zi' e- u$ e ce$ ca#e st! neputinci s n (a%a + ii ta$e& . ia ta e $i)e#! ,i ni"ic nu p ate )i#ui& nt#ep#inde" de aceea e5e#ci%ii$e de ast!zi cu (e#icit! nc#ede#e' si-u#i c! + " -!si ceea ce + ie,ti s! -!se,ti ,i c! ne + " aduce a"inte de ceea ce + ie,ti s!3%i aduci a"inte& Nici d #in%! de,a#t! nu ne p ate #e%ine' nici nu ne p ate a"!-i cu i$uzie a t!#iei& 7ac!3se + ia ta ast!zi ,i s(4#,easc!3se pent#u t tdeauna c#edin%a de"ent! c! ai a$es iadu$ n $ cu$ Ce#u$ui& Ne + " ncepe pe#i ade$e "ai $un-i de p#actic! p#in #ecun a,te#ea (aptu$ui c! p$anu$ $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#e' ,i nu"ai a$ S!u' este pe de3a3nt#e-u$ n ac #d cu + ia ta& E$ nu c nstituie sc pu$ unei pute#i st#!ine' pe ca#e ai ( st )$i-at s!3$ accep%iF ci este unicu$ sc p de aici n ca#e tu ,i 8at!$ t!u sunte%i n pe#(ect ac #d& .ei #eu,i ast!zi' c!ci ast(e$ s3a "p$init +#e"ea pent#u $i)e#a#ea 7iu$ui $ui *u"nezeu din iad ,i de t ate d #in%e$e de,a#te& . ia sa i este acu" #estituit! c n,tien%ei sa$e& Ia# e$ )ine+ ie,te chia# azi s! p#i+easc! $u"ina din e$ ,i s! (ie "4ntuit& *up! ce %i p "ene,ti t ate acestea' h t!#4t (iind s!3%i p!st#ezi + ia $i"pede n "inte' spune n sinea ta' cu (e#"itate )$4nd! ,i si-u#an%! $ini,tit!/ 0. iesc s! (ie $u"in!&
113

7ie s! c nte"p$u $u"ina Ca#e #e($ect! . ia $ui *u"nezeu ,i a "ea&0 Las!3%i ap i + ia s! se a(i#"e' "p#eunat! (iind cu pute#ea $ui *u"nezeu ,i unit! cu Sine$e t!u& 1une #estu$ pe#i adei de e5e#sa#e su) nd#u"a#ea L #& A$!tu#!3te L # n ti"p ce Ei a#at! ca$ea& n pe#i ade$e "ai scu#te de e5e#sa#e' (! din n u dec$a#a%ie a ceea ce +#ei cu ade+!#at& Spune/ 0. iesc s! (ie $u"in!& ntune#icu$ nu este + ia "ea&0 Acestea se + # #epeta de c4te+a #i pe #!& E ns! ( a#te i"p #tant s! ap$ici ideea de ast!zi n aceast! ( #"!' i"ediat ce e,ti tentat s! nut#e,ti a#eca#e #ep# ,& Asta te +a a6uta s!3%i a)and nezi #ep# ,u#i$e' n $ c s! $e c c $e,ti ,i s! $e ascunzi n ntune#ic& LECIA 72 "N+ e6,"t ,c, o vo,e' c+ e6ce&/,! 8o,, (+, D+# e>e+-" Ideea de ast!zi p ate (i c nside#at! -4ndu$ cent#a$ sp#e ca#e sunt nd#eptate t ate e5e#ci%ii$e n ast#e& . ia $ui *u"nezeu este sin-u#a . ie& *ac! ai #ecun scut acest (apt' ai #ecun scut c! + ia ta este a Lui& C#edin%a n p si)i$itatea c n($ictu$ui a disp!#ut& 1acea a $uat $ cu$ ideii )iza#e c! e,ti s(4,iat de %e$u#i c n($ictua$e& Ca e5p#esie a . ii $ui *u"nezeu' nu ai a$t %e$ dec4t pe a$ S!u& E i"ens! pace n ideea de ast!zi' ia# e5e#ci%ii$e pent#u ast!zi sunt nd#eptate sp#e a -!si& Ideea ns!,i este pe de3a3nt#e-u$ ade+!#at!& *e aceea' ea nu p ate da na,te#e $a i$uzii& 7!#! i$uzii' c n($ictu$ este i"p si)i$& S! nce#c!" s! #ecun a,te" ast!zi $uc#u$ aceasta ,i s! t#!i" pacea pe ca#e aduce aceast! #ecun a,te#e& ncepe pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e' #epet4nd de c4te+a #i aceste -4ndu#i' #a# ,i cu h t!#4#ea (e#"! de a n%e$e-e ce nsea"n! ,i de a $e p!st#a n "inte/ 0Nu e5ist! nici + ie' cu e5cep%ia . ii $ui *u"nezeu& Nu p t s! "! a($u n c n($ict cu *u"nezeu&0
114

1et#ece c4te+a "inute' ad!u-4nd c4te+a -4ndu#i n#udite' ca/ 0Sunt "p!cat&0 0Ni"ic nu "! p ate tu$)u#a& . ia "ea este . ia $ui *u"nezeu&0 0. ia "ea ,i . ia $ui *u"nezeu sunt una&0 0*u"nezeu + ie,te pace pent#u 7iu$ S!u&0 n ti"pu$ acestei (aze int# ducti+e' nc#edin%eaz!3te c! te cupi #apid de t ate -4ndu#i$e c n($ictua$e ca#e s3a# putea s!3%i t#eac! p#in "inte& Spune3%i i"ediat/ 0Nu e5ist! nici + ie' cu e5cep%ia . ii $ui *u"nezeu& Aceste -4ndu#i c n($ictua$e sunt $ipsite de sens&0 *ac! e5ist! sin-u#! z n! c n($ictua$! ca#e pa#e s! (ie de se)it de -#eu de #ez $+at' sc ate3 n e+iden%! pent#u a3i da aten%ie specia$!& G4nde,te3te $a ea scu#t' da# ( a#te c nc#et' identi(ic! anu"e pe#s ana ,i situa%ia sau situa%ii$e i"p$icate' spun4ndu3%i/ 0Nu e5ist! nici + ie' cu e5cep%ia . ii $ui *u"nezeu& 1e aceasta "p!#t!,esc "p#eun! cu E$& C n($icte$e "e$e n $e-!tu#! cu &&&&&&& nu p t (i #ea$e&0 *up! ce %i3ai $i"pezit ast(e$ "intea' nchide3%i chii ,i ncea#c! s! t#!ie,ti pacea $a ca#e te nd#ept!%e,te #ea$itatea ta& Cu(und!3te n ea ,i si"te3 cup#inz4ndu3te n nt#e-i"e& S3a# putea s! (ii tentat s! iei aceste nce#c!#i d#ept acte de #et#a-e#e sau #enun%a#e' da# di(e#en%a se p ate detecta u, #& *ac! #eu,e,ti' +ei a+ea un ad4nc senti"ent de )ucu#ie ,i +i iciune sp #it!' ,i nu un senti"ent de s "n $en%! ,i " $e,i#e& Hucu#ia ca#acte#izeaz! pacea& 1#in t#!i#ea )ucu#iei %i +ei da sea"a c! ai atins3 & *ac! si"%i c! a$uneci c!t#e #et#a-e#e sau #enun%a#e' #epet! ideea pent#u ast!zi ,i ncea#c! din n u& 7!3 de c4te #i este necesa#& E5ist! un ce#t c4,ti- n #e(uzu$ a$unec!#ii c!t#e #et#a-e#e sau #enun%a#e' chia# dac! nu t#!ie,ti pacea pe ca#e cau%i& n pe#i ade$e "ai scu#te' ca#e se + # nt#ep#inde ast!zi $a inte#+a$e #e-u$ate ,i p#edete#"inate' spune3%i n sinea taF 0Nu e5ist! nici + ie' cu e5cep%ia . ii $ui *u"nezeu& Ast!zi caut pacea Lui&0 ncea#c! ap i s! -!se,ti ceea ce cau%i& Un "inut sau d u! $a
115

(ieca#e 6u"!tate de #!' cu chii nchi,i' dac! este p si)i$' + # (i ast!zi de "a#e ( $ s n aceast! nce#ca#e& LECIA 74 "A ve ,t (+#, !-" A +enit $u"ina& E,ti +indecat ,i p %i +indeca& A +enit $u"ina& E,ti "4ntuit ,i p %i "4ntui& E,ti "p!cat ,i aduci cu tine pacea' #iunde "e#-i& Au disp!#ut ntune#icu$ ,i z)uciu"u$ ,i " a#tea& A +enit $u"ina& Ast!zi s!#)!t #i" (ina$u$ (e#icit a$ $un-u$ui t!u +is' +isu$ dezast#u$ui& Nu "ai e5ist! acu" +ise ntunecate& A +enit $u"ina& Ast!zi ncepe +#e"ea $u"inii pent#u tine ,i pent#u #icine& E e#! n u!' n ca#e se na,te $u"e n u!& Cea +eche' t#ec4nd' n3a $!sat nici u#"! asup#a ei& Ast!zi +ede" $u"e di(e#it!' c!ci a +enit $u"ina& E5e#ci%ii$e n ast#e pent#u ast!zi + # (i p$ine de (e#ici#eF n e$e + " nce#ca s! aduce" "u$%u"i#e pent#u t#ece#ea ce$ # +echi ,i nceputu$ n u$ui& Nici u")#! nu #!"4ne s! ne u")#easc! +ede#ea ,i s! ascund! $u"ea pe ca#e ne3 (e#! ie#ta#ea& Ast!zi + " accepta $u"ea n u! d#ept ceea ce +#e" s! +ede"& Ni se +a da ceea ce d #i"& . i" s! +ede" $u"inaF $u"ina a +enit& 1e#i ade$e n ast#e "ai $un-i de e5e#sa#e + # (i dedicate cup#inde#ii cu p#i+i#ea a $u"ii pe ca#e ne3 a#at! ie#ta#ea n ast#!& Aceasta ,i nu"ai aceasta +#e" s! +ede"& R stu$ n st#u' ca#e este unu$ sin-u#' (ace ca %e$u$ s! (ie ine+ita)i$& Ast!zi' $u"ea #ea$! se na$%! n (a%a n ast#! cup#ins! de )ucu#ia de a (i +!zut!' n s(4#,it& Acu" c! $u"ina a +enit +!zu$ ne este d!#uit& Nu +#e" s! +ede" ast!zi u")#a e- 3u$ui a#uncat! asup#a $u"ii& .ede" $u"ina ,i n ea +ede" #e($ecta#ea Ce#u$ui ntinz4ndu3se peste $u"e& ncepe pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e' spun4ndu3%i +estea cea )un! a e$i)e#!#ii ta$e/ 0A +enit $u"ina& A" ie#tat $u"ea&0 Ast!zi nu z!) +i asup#a t#ecutu$ui& 1!st#eaz!3%i "intea c "p$et
116

deschis!' sp!$at! de t ate idei$e t#ecute ,i cu#!%it! de (ieca#e c ncept pe ca#e $3ai (!u#it& Ast!zi ai ie#tat $u"ea& O p %i p#i+i acu" ca ,i c4nd n3ai "ai (i +!zut3 nici dat!& nc! nu ,tii cu" a#at!& 1u# ,i si"p$u' a,tep%i s!3%i (ie a#!tat!& n ti"p ce a,tep%i' #epet! de c4te+a #i' #a# ,i cu des!+4#,it! #!)da#e/ 0A +enit $u"ina& A" ie#tat $u"ea&0 *!3%i sea"a de (aptu$ c! ie#ta#ea te nd#ept!%e,te $a +iziune& n%e$e-e c! S(4ntu$ Spi#it nu nt4#zie nici dat! s! dea ha#u$ +!zu$ui ce$ui ce ia#t!& E$ nu +a nt4#zia s! %i3$ dea acu"& Ai ie#tat $u"ea& S(4ntu$ Spi#it +a (i cu tine n ti"p ce p#i+e,ti ,i a,tep%i& E$ %i +a a#!ta ceea ce +ede +iziunea ade+!#at!& A,a i este . ia' ia# tu I te3 ai a$!tu#at& A,tept!3L cu #!)da#e& .a (i ac $ & A +enit $u"ina& Ai ie#tat $u"ea& Spune3I Lui c! ,tii c! nu p %i da -#e,' de a#ece ai nc#ede#e n E$& Ia# %ie spune3%i c! a,tep%i n dep$in! ce#titudine s! p#i+e,ti $u"ea pe ca#e %i3a p# "is3 E$& *e acu" nainte +ei +edea a$t(e$& Ast!zi a +enit $u"ina& 2i +ei +edea $u"ea ca#e %i3a ( st (!-!duit! de c4nd a nceput ti"pu$ ,i n ca#e s(4#,itu$ ti"pu$ui este chez!,uit& 2i pe#i ade$e "ai scu#te de e5e#sa#e + # (i )ucu# ase aduce#i a"inte a$e e$i)e#!#ii ta$e& Rea"inte,te3%i' ap# 5i"ati+ $a (ieca#e s(e#t de #!' c! ast!zi este zi de s!#)!t a#e specia$!& Adu "u$%u"i#i G#a%iei $ui *u"nezeu& Ap#inde3%i )ucu#ia n pute#ea ie#t!#ii de a3%i +indeca +ede#ea t ta$& 7ii nc#ez!t # c! n aceast! zi se a($! un n u nceput& *e +#e"e ce )ezna t#ecutu$ui nu3%i "ai apas! chii' nu se p ate s! nu +ezi& Ia# ceea ce +ezi +a (i at4t de )ine+enit' nc4t +ei e5tinde "e#eu cu d#a- aceast! zi& Spune' deciF 0A +enit $u"ina& A" ie#tat $u"ea&0 *ac! cu"+a +ei (i ispitit' spune #icui pa#e s! te t#a-! nap i n ntune#ic/ 0A +enit $u"ina& 8e3a" ie#tat&0
117

*edic!" aceast! zi senin!t!%ii n ca#e *u"nezeu a# +#ea s! te ,tie& 1!st#eaz3 n c n,tien%a ta ,i +ezi3 p#etutindeni' acu" c4nd s!#)!t #i" nceputu$ +iziunii ta$e ,i a$ +ede#ii $u"ii #ea$e' ca#e a +enit s! n$ cuiasc! $u"ea neie#tat! pe ca#e ai c#ezut3 #ea$!& LECIA 75 "N+ "+ t "+@ ,c, o (e1e' c+ e6ce&/,! (e1,(o$ (+, D+# e>e+-" A" )se#+at nainte c4te $uc#u#i $ipsite de sens %i s3au p!#ut a (i "4ntui#ea& 7ieca#e te3a nc!tu,at cu $e-i $a (e$ de $ipsite de sens& Nu e,ti $e-at de e$e& ns! pent#u a n%e$e-e c! a,a este' t#e)uie "ai nt4i s!3%i dai sea"a c! "4ntui#ea nu se a($! n e$e& At4ta +#e"e c4t +ei c!uta n $uc#u#i ca#e nu au nici un n%e$es' te n$!n%ui n ni,te $e-i ca#e nu au nici un sens& Ast(e$ cau%i s! d +ede,ti c! "4ntui#ea este ac $ unde nu e& Ast!zi + " (i )ucu# ,i c! nu p %i d +edi& 7iindc!' dac! ai putea' ai c!uta $a nes(4#,it "4ntui#ea ac $ unde nu este ,i nu ai -!sit3 nici dat!& Ideea de ast!zi %i spune nc! dat! c4t de si"p$! este "4ntui#ea& Caut3 ac $ unde ea te a,teapt! ,i ac $ +ei -!si& Nu c!uta n a$t! pa#te' pent#u c! n a$t! pa#te nu se a($!& G4nde,te3te $a $i)e#tatea ce se a($! n #ecun a,te#ea (aptu$ui c! nu e,ti $e-at de t ate $e-i$e )iza#e ,i st#4")e pe ca#e $e3ai sta)i$it ca s! te "4ntuiasc!& 8u chia# c#ezi c! +ei ($!"4nzi dac! nu ai a+ea teancu#i de ,t#ai(u#i +e#zi de h4#tie ,i -#!"ezi de "ici discu#i "eta$ice& Chia# c#ezi c! un )u") "ic ,i # tund sau +#e $ic a#e "pins! n +ene$e ta$e cu un ac ascu%it + # iz- ni ) a$a ,i " a#tea& Chia# c#ezi c! e,ti sin-u# dac! un a$t t#up nu este cu tine& *e"en%a -4nde,te t ate acestea& 8u $e nu"e,ti $e-i ,i $e a,ezi su) di(e#ite nu"e nt#3un $un- cata$ - de #itua$u#i ca#e nu au nici un ( $ s ,i ca#e nu se#+esc $a ni"ic& S c %i c! t#e)uie s! te supui 0$e-i$ #0 "edicinei' ce$ # ec n "ice sau a$e s!n!t!%iiF c! nu ai dec4t s!3%i p# te6ezi c #pu$ ,i +ei (i "4ntuit& Acestea nu sunt $e-i' ci ne)unie& C #pu$ este pus n pe#ic $ de
118

"intea ca#e se +at!"! pe sine& C #pu$ su(e#! nu"ai pent#u ca "intea nu cu"+a s! p#iceap! c! este p# p#ia ei +icti"!& Su(e#in%a este "asc! pe ca#e ,i3 pune "intea pent#u a ascunde ceea ce su(e#! cu ade+!#at& Ea nu +#ea s! n%e$ea-! (aptu$ c! ,i este p# p#iu$ du,"anF c! se atac! pe sine ,i +#ea s! " a#!& *e t ate acestea + # s!3%i "4ntuiasc! c #pu$ 0$e-i$e0 ta$e& Iat! de ce c#ezi c! e,ti un c #p& Nu e5ist! $e-i' cu e5cep%ia $e-i$ # $ui *u"nezeu& Aceast! a(i#"a%ie se ce#e #epetat! ia# ,i ia#' p4n! %i dai sea"a c! se ap$ic! $a t t ce ai p$!s"uit n p zi%ie cu . ia $ui *u"nezeu& Ma-ia ta nu a#e nici un sens& Ceea ce ea este s #tit! s! "4ntuiasc! nu e5ist!& Nu"ai ceea ce ea este s #tit! s! ascund! te +a "4ntui& Le-i$e $ui *u"nezeu nu p t (i n$ cuite nici dat!& . " nchina ziua de ast!zi ce$e)#!#ii )ucu#iei c! $uc#u#i$e stau a,a& Acest (apt nu "ai este un ade+!# pe ca#e n i $ + " %ine ascuns& *i"p t#i+!' ne d!" sea"a c! este un ade+!# ca#e ne p!st#eaz! +e,nic $i)e#i& Ma-ia nc!tu,eaz!' ns! $e-i$e $ui *u"nezeu e$i)e#eaz!& A +enit $u"ina' (iindc! nu e5ist! $e-i n a(a#a $e-i$ # Lui& Ast!zi + " ncepe pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e cu scu#t! #ecapitu$a#e a di(e#ite$ # (e$u#i de 0$e-i0 c!# #a a" c#ezut c! t#e)uie s! ne supune"& Acestea a# inc$ude' de e5e"p$u' 0$e-i$e0 nut#i%iei' i"uniz!#ii' "edica"enta%iei ,i a$e p# tec%iei c #pu$ui n nenu"!#ate (e$u#i& G4nde,te3te "ai depa#te/ c#ezi n 0$e-i$e0 p#ieteniei' a$e 0)une$ #0 #e$a%ii ,i a$e #ecip# cit!%ii& 1 ate chia# c#ezi c! e5ist! $e-i ca#e stipu$eaz! ce este a$ $ui *u"nezeu ,i ce este a$ t!u& Mu$te 0#e$i-ii0 s3au ( ndat pe aceasta& E$e nu + # s! "4ntuiasc!' ci s! da"neze n nu"e$e Ce#u$ui& 8 tu,i' e$e nu sunt "ai ciudate dec4t a$te 0$e-i0 c!# #a sus%ii c! t#e)uie s! $e dai ascu$ta#e pent#u a (i n si-u#an%!& Nu e5ist! $e-i n a(a#a $e-i$ # $ui *u"nezeu& *! uit!#ii ast!zi t ate c#edin%e$e "a-ice ,i p# ste,ti' ,i p!st#eaz!3%i "intea n $ini,tita a$e#t! pent#u a auzi . cea ca#e %i spune ade+!#u$& $ +ei ascu$ta pe Ce$ ca#e spune c! su) $e-i$e $ui *u"nezeu nu e5ist! pie#de#i& 1$ata nici nu se d!' nici nu se p#i"e,te& Schi")u$ nu se

119

p ate (aceF nu e5ist! nici un su)stitutF ,i ni"ic nu e n$ cuit de a$tce+a& Le-i$e $ui *u"nezeu dau "e#eu ,i nu iau nici dat!& Ascu$t!3L pe Ce$ ca#e %i spune t ate acestea ,i d!3%i sea"a c4t de p# ste,ti sunt 0$e-i$e0 desp#e ca#e ai c#ezut c! sus%in $u"ea pe ca#e c#edeai c! +ezi& Ascu$t! ap i "ai depa#te& %i +a "ai + #)i& *esp#e iu)i#ea 8at!$ui t!u pent#u tine& *esp#e )ucu#ia nes(4#,it! pe ca#e %i3 (e#! E$& *esp#e d #u$ dup! unicu$ S!u 7iu' c#eat pent#u a3i (i cana$ nt#u c#ea%ie' da# ca#e i este t!-!duit de c#edin%a acestuia n iad& S! deschide" ast!zi cana$e$e $ui *u"nezeu sp#e E$ ,i s!3I $!s!" . ia s! se e5tind! p#in n i sp#e E$& Ast(e$ c#ea%ia sp #e,te $a nes(4#,it& . cea Lui ne +a + #)i desp#e t ate acestea' ca ,i desp#e )ucu#ii$e Ce#u$ui' pe ca#e $e-i$e Sa$e $e p!st#eaz! +e,nic ne$i"itate& . " #epeta ideea de ast!zi p4n! c4nd + " (i ascu$tat ,i n%e$es c! nu e5ist! $e-i n a(a#a $e-i$ # $ui *u"nezeu& Ap i + " spune n sinea n ast#!' ca dedica%ie cu ca#e se s(4#,e,te pe#i ada de e5e#sa#e/ 0Nu sunt su) nici $e-e' cu e5cep%ia $e-i$ # $ui *u"nezeu&0 . " #epeta aceast! dedica%ie de ast!zi c4t "ai des p si)i$F ce$ pu%in de pat#u sau cinci #i pe #!' c4t ,i ca #!spuns $a #ice tenta%ie' pe t t pa#cu#su$ zi$ei' de a ne si"%i supu,i a$t # $e-i& Este ade+e#i#ea n ast#! a (aptu$ui c! *u"nezeu este 8at!$ n st#u ,i c! 7iu$ S!u este "4ntuit& LECIA 77 " S+ t d$e&t/,t (! #,$!co(e-" E,ti nd#ept!%it $a "i#ac $e (iindc! e,ti ceea ce e,ti& .ei p#i"i "i#ac $e (iindc! *u"nezeu este ceea ce este& 2i +ei (e#i "i#ac $e (iindc! e,ti una cu *u"nezeu& Iat!' din n u' c4t de si"p$! este "4ntui#eaM Este' pu# ,i si"p$u' a(i#"a#e a ade+!#atei ta$e Identit!%i& Iat! ce + " s!#)!t #i ast!zi& 1#eten%ia ta $a "i#ac $e nu st! n i$uzii$e pe ca#e $e ai desp#e tine& Nu depinde de +#e pute#e "a-ic! pe ca#e %i3ai at#i)uit3 ' nici
120

de +#eunu$ din #itua$u#i$e pe ca#e $e3ai n!sc cit& Ea este ine#ent! ade+!#u$ui a ceea ce e,ti& Este i"p$icit! n ceea ce este *u"nezeu' 8at!$ t!u& A ( st chez!,uit! n c#ea#ea ta ,i -a#antat! de $e-i$e $ui *u"nezeu& Ast!zi + " #e+endica "i#ac $e$e ca#e sunt d#eptu$ t!u' de +#e"e ce e$e %i apa#%in& :i s3a (!-!duit e$i)e#a#ea dep$in! de $u"ea pe ca#e ai (!cut3 & Ai ( st si-u# c! "p!#!%ia $ui *u"nezeu este n$!unt#u$ t!u ,i nu p ate (i pie#dut! nici dat!& Nu ce#e" ni"ic "ai "u$t dec4t ce ne apa#%ine n ade+!#& 8 tu,i' ast!zi' ne + " nc#edin%a ,i de (aptu$ c! nu ne + " "u$%u"i cu "ai pu%in& ncepe pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e' spun4ndu3%i cu dep$in! nc#ede#e c! ce#i nu"ai ceea ce %i apa#%ine de d#ept& Adu3%i a"inte ,i c! "i#ac $e$e nu sunt $uate nici dat! de $a unu$' sp#e a (i date a$tuia' ,i c!' ce#4ndu3%i d#eptu#i$e' sus%ii d#eptu#i$e tutu# #a& Mi#ac $e$e nu se supun $e-i$ # acestei $u"i& E$e d a# decu#- din $e-i$e $ui *u"nezeu& *up! aceast! (az! int# ducti+!' a,teapt! n $ini,te asi-u#a#ea c! ce#e#ea %i este ap# )at!& Ai ce#ut "4ntui#ea $u"ii ,i p# p#ia ta "4ntui#e& Ai ce#ut s! %i se dea "i6$ ace$e p#in ca#e este #ea$izat! aceast! "4ntui#e& Nu se p ate s! nu %i se dea c n(i#"a#ea& Ce#i d a# s! se (ac! . ia $ui *u"nezeu& Ce#4nd asta' nu ce#i de (apt ni"ic& A(i#"i un (apt ca#e nu p ate (i ne-at& S(4ntu$ Spi#it nu p ate dec4t s! te asi-u#e c! ce#e#ea %i este ap# )at!& 7aptu$ pe ca#e $3ai ad"is a,a s! (ie& Ast!zi nu "ai ncape nici nd ia$! ,i ince#titudine& n s(4#,it' pune" nt#e)a#e ade+!#at!& R!spunsu$ este a(i#"a%ie si"p$! a unui si"p$u (apt& .ei p#i"i c n(i#"a#ea pe ca#e s $ici%i& 1e#i ade$e n ast#e "ai scu#te de e5e#sa#e + # (i (#ec+ente ,i' de ase"enea' + # (i nchinate "e"ent 3u$ui unui si"p$u (apt& Spune3 %i adesea/ 0Sunt nd#ept!%it $a "i#ac $e&0 Ce#e3$e #ic4nd se i+e,te +#e situa%ie n ca#e este ne+ ie de e$e& .ei #ecun a,te aceste situa%ii& 2i (iindc! nu te )azezi pe tine nsu%i pent#u a -!si "i#ac $u$' e,ti pe dep$in nd#ept!%it s! $ p#i"e,ti #ic4nd $ ce#i&
121

Mai %ine "inte s! nu te dai "u$%u"it cu "ai pu%in dec4t #!spunsu$ pe#(ect& *ac! +ei (i ispitit' nu nt4#zia s!3%i spui/ 0Nu + i da "i#ac $e$e pe #ep# ,u#i& .#eau nu"ai ceea ce "i apa#%ine& *u"nezeu a instau#at "i#ac $e$e ca d#eptu$ "eu&0 LECIA 79 "C,e c! #,$!co(e(e " (oc+,!"c to!te $e&$o;+$,(e-" 1 ate c! nu %i este nc! ( a#te c$a# (aptu$ c! (ieca#e decizie pe ca#e iei este decizie nt#e un #ep# , ,i un "i#ac $& 7ieca#e #ep# , st! ca un ntunecat scut a$ u#ii dinaintea "i#ac $u$ui pe ca#e +#ea s! $ t!inuiasc!& 2i pent#u c! $ #idici n (a%a chi$ #' nu +ei +edea "i#ac $u$ de dup! e$& ns! t t ti"pu$ acesta' "i#ac $u$ te a,teapt! n $u"in!' pe c4nd tu stai cu "intea a%intit! $a #ep# ,u#i$e ta$e& Ast!zi + " t#ece dinc $ de #ep# ,u#i' pent#u a cup#inde n schi") "i#ac $u$ cu p#i+i#ea& . " in+e#sa " du$ n ca#e +ezi' nepe#"i%4nd +!zu$ui s! se p#easc! nainte de a +edea& Nu + " z!) +i n (a%a scutu$ui de u#!' ci $ + " $!sa n 6 s ,i' cu )$4nde%e' ne + " #idica chii' n t!ce#e' sp#e a3L p#i+i pe 7iu$ $ui *u"nezeu& E$ te a,teapt! dind!#!tu$ #ep# ,u#i$ # ta$e' ia# acu" c4nd te +ei $!sa de e$e' e$ +a apa#e nt#3 $u"in! st#!$ucit a#e' ac $ unde' dini a#!' a stat (ieca#e #ep# ,& C!ci (ieca#e #ep# , este piedic! n ca$ea +!zu$ui' ia# pe "!su#! ce se #idic!' $ +ezi pe 7iu$ $ui *u"nezeu ac $ unde a ( st "e#eu& E$ st! n $u"in!' tu ai ( st ns! n )ezn!& 7ieca#e #ep# , ad4ncea )ezna' ,i tu nu ai putut +edea& Ast!zi + " nce#ca s! $ +ede" pe 7iu$ $ui *u"nezeu& Nu + " "ai ad"ite s! (i" #)i pent#u e$F nu ne + " h $)a $a #ep# ,u#i$e n ast#e& Ast(e$ +ede#ea $u"ii este in+e#sat!' pe "!su#! ce ne nd#ept!" sp#e ade+!#' $!s4nd tea"a de pa#te& . " a$e-e pe cine+a pe ca#e $3ai ( $ sit d#ept %int! a #ep# ,u#i$ # ta$e ,i + " $!sa #epu$sii$e de pa#te' p#i+indu3L& Cine+a de ca#e te te"i' p ate' sau pe ca#e chia# i$ u#!,tiF cine+a pe ca#e c#ezi c! $ iu)e,ti ,i ca#e te3a
122

sup!#atF cine+a pe ca#e $ nu"e,ti p#ieten' da# pe ca#e $ c nside#i ca (iind di(ici$ une #i sau -#eu de "u$%u"it' p#eten%i s' a-asant sau nec#edinci s idea$u$ui pe ca#e a# t#e)ui s! ,i3$ accepte' c n( #" # $u$ui pe ca#e i $3ai (i5at& 2tii pe ca#e s! $ a$e-iF nu"e$e $ui BeiD %i3a t#ecut p#in "inte& E$ BeaD +a (i ce$ BceaD c!#uia Bc!#eiaD i + " ce#e s!3%i (ie a#!tat 7iu$ $ui *u"nezeu& .!z4ndu3$ pe e$ dind!#!tu$ #ep# ,u#i$ # pe ca#e $e3ai nut#it "p t#i+a $ui' +ei n+!%a c! ceea ce st!tea ascuns n ti"p ce nu $ +edeai se a($! n (ieca#e' ,i p ate (i +!zut& Ce$ ca#e %i3a ( st du,"an %i este "ai "u$t dec4t p#ieten c4nd este e$i)e#at sp#e a3,i $ua # $u$ s(4nt dese"nat $ui de c!t#e S(4ntu$ Spi#it& Las!3$ ast!zi s!3%i (ie "4ntuit #& Ata#e i este # $u$ n p$anu$ 8at!$ui t!u' *u"nezeu& 1e#i ade$e "ai $un-i de p#actic! de ast!zi $ + # +edea n acest # $& .ei nce#ca s!3$ #e%ii n "inte' "ai nt4i a,a cu" $ c nside#i acu"& i +ei t#ece n #e+ist! de(ecte$e' di(icu$t!%i$e pe ca#e $e3ai nt4"pinat cu e$' du#e#ea pe ca#e %i3a p#icinuit3 ' ne-$i6en%a $ui ,i t ate "ici$e ,i "a#i$e 6i-ni#i pe ca#e %i $e3a adus& i +ei p#i+i t#upu$ de p t#i+! cu i"pe#(ec%iuni$e ,i aspecte$e "ai (a+ #a)i$e ,i te +ei -4ndi $a -#e,e$i$e ,i chia# $a 0p!cate$e0 $ui& Ap i s!3I ce#e" Ce$ui ca#e $ cun a,te pe acest 7iu a$ $ui *u"nezeu n #ea$itatea ,i ade+!#u$ $ui' s! ne (ac! s! $ p#i+i" nt#3 un " d di(e#it ,i s! ne +ede" "4ntuit #u$ #adiind n $u"ina ie#t!#ii ade+!#ate' dat! n u!& i ce#e" Lui' n Nu"e$e S(4nt a$ $ui *u"nezeu ,i a$ 7iu$ui S!u' $a (e$ de s(4nt p#ecu" E$ nsu,i/ 07ie s!3"i c nte"p$u "4ntuit #u$ n ce$ 1e ca#e "i $3ai h!#!zit "ie' ca (iind ce$ C!#uia s!3i ce# s! "! c nduc! sp#e $u"ina s(4nt! n ca#e st!' sp#e a putea (i una cu e$&0 Ochii c #pu$ui sunt nchi,i ,i' n ti"p ce te -4nde,ti $a ce$ ca#e te3a "4hnit' n-!duie ca "in%ii ta$e s! i se a#ate' dinc $ de "4hni#i$e ,i #ep# ,u#i$e ta$e' $u"ina din e$& Ceea ce ai ce#ut nu p ate (i #e(uzat& M4ntuit #u$ t!u a a,teptat c$ipa aceasta de "u$t& .#ea s! (ie $i)e# ,i s! %i d!#uiasc! $i)e#tatea $ui& S(4ntu$ Spi#it se a#cuie,te de $a e$ c!t#e tine' ne+!z4nd nici
123

sepa#a#e n 7iu$ $ui *u"nezeu& Ia# ceea ce +ezi p#in E$ +! +a e$i)e#a pe a"4nd i& 7ii ( a#te $ini,tit acu" ,i p#i+e,te3%i st#!$ucit #u$ "4ntuit #& Nici un #ep# , ntunecat nu ec$ipseaz! p#i+e$i,tea $ui& Ai n-!duit S(4ntu$ui Spi#it s! e5p#i"e p#in e$ # $u$ pe ca#e i $3a dat *u"nezeu pent#u ca tu s! p %i (i "4ntuit& *u"nezeu %i "u$%u"e,te pent#u aceste c$ipe $ini,tite de ast!zi' n ca#e %i3ai $!sat de pa#te i"a-ini$e ,i ai p#i+it "i#ac $u$ iu)i#ii pe ca#e S(4ntu$ Spi#it %i $3a a#!tat n $ cu$ $ #& Lu"ea ,i Ce#u$ se a$!tu#! sp#e a3%i "u$%u"i' pent#u c! nu este -4nd a$ $ui *u"nezeu ca#e s! nu t#e)uiasc! s! 6u)i$eze $a "4ntui#ea ta ,i a $u"ii' "p#eun! cu tine& Ne + " a"inti de aceasta de3a $un-u$ zi$ei ,i accept!" # $u$ dese"nat n u! ca pa#te a p$anu$ui pent#u "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu' ,i nu a$ n st#u& Ispita p$eac! de $a n i' atunci c4nd pe#"ite" (iec!#uia pe ca#e $ nt4$ni" s! ne "4ntuiasc!' ,i #e(uz!" ,i3i ascunde" $u"ina n d su$ #ep# ,u#i$ # n ast#e& 7iec!#uia pe ca#e $ nt4$ne,ti ,i ace$uia $a ca#e te -4nde,ti sau ca#e3%i +ine n "inte din t#ecut' n-!duie3i s!3i (ie dat # $u$ de "4ntuit #' ca s!3$ p %i "p!#t!,i cu e$& 1ent#u + i a"4nd i ,i pent#u t %i cei ne+!z!t #i' de p t#i+!' ne #u-!"/ 07ie ca "i#ac $e$e s! n$ cuiasc! t ate #ep# ,u#i$e&0 Lec/,! 7: "C,e " $ec+ o"c &$o@(e#!' c! " &o!t ), $e>o(v!t-" O p# )$e"! nu p ate (i #ez $+at! dac! nu ,tii ca#e este p# )$e"a& Chia# dac! este de6a #ez $+at!' nc! +ei a+ea p# )$e"a pent#u c! nu %i dai sea"a c! ea este de6a #ez $+at!& O#icine din aceast! $u"e pa#e s! ,i ai)! p# )$e"e$e $ui specia$e& ns! t ate sunt una ,i aceea,i ,i t#e)uie #ecun scute ca una sin-u#!' dac! e s! (ie acceptat! unica s $u%ie ce $e #ez $+! pe t ate& Cine p ate s!3,i da sea"a c! p# )$e"! a ( st #ez $+at! dac! "ai c#ede c! p# )$e"a este a$taJ Chia# dac! i se d! #!spunsu$' e$ nu i p ate +edea #e$e+an%a&
124

Iat! situa%ia n ca#e te -!se,ti acu"& Ai #!spunsu$' da# nu e,ti nc! si-u# ca#e este p# )$e"a& 1a#i s! (ii c n(#untat cu un $un- ,i# de p# )$e"e di(e#ite ,i' cu" scapi de una' u#"!t a#ea apa#e& 1a# s! nu ai)! s(4#,it& Nici c$ip! nu te si"%i c "p$et $i)e# de p# )$e"e ,i "p!cat& 8enta%ia de a p#i+i p# )$e"e$e ca (iind "u$tip$e este tenta%ia de a p!st#a p# )$e"a sepa#!#ii ne#ez $+at!& Lu"ea pa#e s! te c n(#unte cu "u$titudine de p# )$e"e' (ieca#e ce#4nd un #!spuns di(e#it& Aceast! pe#cep%ie te pune nt#3 situa%ie n ca#e " du$ t!u de #ez $+a#e a p# )$e"e$ # t#e)uie s! (ie inadec+at' ia# e(ectu$ ine+ita)i$& Ni"eni nu a# putea #ez $+a t ate p# )$e"e$e pe ca#e pa#e s! $e c n%in! $u"ea& E$e pa# s! se a($e $a at4t de "u$te ni+e$e' su) at4t de "u$te ( #"e +a#ia)i$e ,i cu un c n%inut at4t de +a#iat' nc4t te c n(#unt! cu situa%ie i"p si)i$!& G# aza ,i dep#i"a#ea sunt ine+ita)i$e c4nd dai cu chii de e$e& Une$e #!sa# pe nea,teptate' chia# c4nd c#ezi c! $e3ai #ez $+at pe ce$e ante#i a#e& A$te$e #!"4n ne#ez $+ate' adunate su) n #u$ #ene-!#ii' #idic4ndu3se s! te )4ntuie din c4nd n c4nd' nu"ai pent#u a (i ascunse din n u' t t ne#ez $+ate& 8 at! aceast! c "p$e5itate nu #ep#ezint! dec4t nce#ca#e dispe#at! de a nu #ecun a,te p# )$e"a ,i' ca ata#e' de a nu $!sa s! (ie #ez $+at!& *ac! %i3ai putea da sea"a c! sin-u#a ta p# )$e"! este sepa#a#ea' indi(e#ent de ( #"a pe ca#e ia' ai putea accepta #!spunsu$' nt#uc4t i3ai +edea #e$e+an%a& 1e#cep4nd c nstanta su)adiacent! a tutu# # p# )$e"e$ # cu ca#e pa#i s! te c n(#un%i' ai n%e$e-e c! ai "i6$ ace$e de a $e #ez $+a pe t ate& 2i ai ( $ si "i6$ ace$e' de a#ece #ecun ,ti p# )$e"a& n pe#i ade$e n ast#e "ai $un-i de p#actic! de ast!zi' + " nt#e)a ca#e este p# )$e"a ,i ca#e i este #!spunsu$& Nu + " p#esupune c! ,ti" de6a& . " nce#ca s! ne e$i)e#!" "in%i$e de t ate "u$tip$e$e (e$u#i di(e#ite de p# )$e"e pe ca#e c#ede" c! $e a+e"& . " nce#ca s! ne d!" sea"a c! a+e" nu"ai sin-u#!

125

p# )$e"!' pe ca#e nu a" #eu,it s! #ecun a,te"& . " nt#e)a ca#e este p# )$e"a ,i + " a,tepta #!spunsu$& Ni se +a spune& Ap i' + " nt#e)a ca#e este s $u%ia p# )$e"ei& 2i ni se +a spune& E5e#ci%ii$e de ast!zi + # (i ncununate de succes n "!su#a n ca#e nu insi,ti s! de(ine,ti p# )$e"a& 1 ate nu +ei #eu,i s! te dispensezi de t ate idei$e ta$e p#ec ncepute' da# nici nu este necesa#& 8 t ce este necesa# este s! nt#e%ii anu"ite du)ii n $e-!tu#! cu #ea$itatea +e#siunii ta$e p#i+ind c n%inutu$ p# )$e"e$ # ta$e& 8u nce#ci acu" s! #ecun ,ti c!' p#in (aptu$ c! ai #ecun scut p# )$e"a' #!spunsu$ %i3a ,i ( st dat' ast(e$ nc4t p# )$e"a ,i #!spunsu$ p t (i aduse $a $a$t!' ia# tu p %i (i pe pace& E5e#ci%ii$e "ai scu#te de ast!zi nu + # (i sta)i$ite n (unc%ie de ti"p' ci de ne+ ie& .ei sesiza "u$te p# )$e"e ast!zi' (ieca#e ce#4nd un #!spuns& E( #tu#i$e n ast#e + # (i nd#eptate sp#e #ecun a,te#ea (aptu$ui c! e5ist! d a# sin-u#! p# )$e"! ,i un sin-u# #!spuns& 1#in aceast! #ecun a,te#e sunt #ez $+ate t ate p# )$e"e$e& n aceast! #ecun a,te#e se a($! pacea& Ast!zi' s! nu (ii a"!-it de ( #"a p# )$e"e$ #& O#i de c4te #i pa#e s! se i+easc! +#e di(icu$tate' spune3%i #epede/ 07ie s! #ecun sc p# )$e"a aceasta' ca ea s! p at! (i #ez $+at!&0 Ap i ncea#c! s! suspenzi #ice 6udecat! desp#e c n%inutu$ p# )$e"ei #especti+e& *ac! este p si)i$' nchide chii un " "ent ,i nt#ea)! ca#e este p# )$e"a& .ei (i auzit ,i %i se +a #!spunde& LECIA 9< "C,e " $ec+ o"c )!&t+( c &$o@(e#e(e #,-!+ )o"t $e>o(v!te-" *ac! )ine+ ie,ti s!3%i #ecun ,ti p# )$e"e$e' +ei #ecun a,te (aptu$ c! nu ai p# )$e"e& Unicei ta$e p# )$e"e cent#a$e i s3a #!spuns' ia# a$t! p# )$e"! nu ai& 1#in u#"a#e' t#e)uie s! (ii "p!cat& M4ntui#ea depinde a,ada# de #ecun a,te#ea acestei unice p# )$e"e ,i de n%e$e-e#ea (aptu$ui c! ea a ,i ( st #ez $+at!& O sin-u#! p# )$e"!' sin-u#! s $u%ie& M4ntui#ea s3a isp#!+it& S$ ) zenia de t t c n($ictu$ %i apa#%ine& Accept! (aptu$ acesta ,i
126

e,ti -ata s! %i cupi $ cu$ de d#ept n p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu& Unica ta p# )$e"! a ( st #ez $+at!M Repet! "e#eu ast!zi -4ndu$ acesta n sinea ta' cup#ins de #ecun ,tin%! ,i c n+in-e#e& :i3ai #ecun scut unica p# )$e"!' deschiz4nd ast(e$ ca$ea S(4ntu$ui Spi#it sp#e a3%i da #!spunsu$ $ui *u"nezeu& Ai $!sat de pa#te a"!-i#ea ,i ai +!zut $u"ina ade+!#u$ui& Ai acceptat "4ntui#ea pent#u tine' aduc4nd p# )$e"a $a $a$t! cu #!spunsu$& 2i p %i #ecun a,te #!spunsu$' nt#uc4t p# )$e"a a ( st identi(icat!& Ast!zi e,ti nd#ept!%it $a pace& O p# )$e"! ca#e a ( st #ez $+at! nu te "ai p ate n-#i6 #a& 7ii nu"ai decis s! nu ui%i ce %i aduce a"inte de asta& O sin-u#! p# )$e"!' sin-u#! s $u%ie& Accept! pacea pe ca#e aduce aceast! si"p$! a(i#"a%ie& n pe#i ade$e de e5e#sa#e de "ai $un-! du#at! de ast!zi + " #e+endica pacea ca#e t#e)uie s! (ie a n ast#!' dat! ce p# )$e"a ,i #!spunsu$ au ( st aduse $a $a$t!& 1# )$e"a t#e)uie s! (i disp!#ut' pent#u c! #!spunsu$ $ui *u"nezeu nu p ate da -#e,& Odat! ce ai #ecun scut una' ai #ecun scut3 ,i pe cea$a$t!& S $u%ia este ine#ent! p# )$e"ei& :i s3a #!spuns ,i ai acceptat #!spunsu$& E,ti "4ntuit& Las! acu" s! %i se dea pacea pe ca#e %i3 aduce accepta#ea ta& nchide3%i chii ,i p#i"e,te3%i #!sp$ata& Recun a,te (aptu$ c! p# )$e"e$e ta$e au ( st #ez $+ate& Recun a,te c! ai ie,it din c n($ictF e,ti $i)e# ,i "p!cat& Mai p#esus de t ate' #ea"inte,te3%i c! ai sin-u#! p# )$e"! ,i c! p# )$e"a a#e sin-u#! s $u%ie& Aici se a($! si"p$itatea "4ntui#ii& *e aceea' #eu,ita ei este -a#antat!& ncu#a6eaz!3te ast!zi dese #i cu (aptu$ c! p# )$e"e$e ta$e au ( st #ez $+ate& Repet! ideea cu p# (und! c n+in-e#e' c4t "ai des p si)i$& 2i' "ai a$es' nu uita s! ap$ici ideea de azi $a #ice p# )$e"! speci(ic! ca#e a# putea s! se i+easc!& Spune i"ediat/ 07ie s! #ecun sc (aptu$ c! aceast! p# )$e"! a ( st #ez $+at!&0 Ast!zi s! (i" h t!#4%i s! nu (ace" c $ec%ie de #ep# ,u#i& S! (i" h t!#4%i a (i $i)e#i de p# )$e"e ca#e nu e5ist!& Mi6$ cu$/ si"p$a nestitate& Nu te a"!-i n p#i+in%a c n%inutu$ui p# )$e"ei' ,i +ei #ecun a,te' n " d necesa#' c! p# )$e"a a ( st #ez $+at!&
127

RECAPITULARE II Sunte" -ata acu" pent#u n u! #ecapitu$a#e& . " ncepe ac $ unde ne3a $!sat #ecapitu$a#ea p#ecedent!' ,i ne + " cupa zi$nic de d u! idei& 1#i"a pa#te a (iec!#ei zi$e +a (i dedicat! uneia dint#e aceste idei' pent#u ca u$ti"a pa#te a zi$ei s! (ie dedicat! ce$ei$a$te& . " a+ea pe#i ad! "ai $un-! de e5e#sa#e ,i a$te$e "ai scu#te ,i "ai (#ec+ente' n ti"pu$ c!# #a + " e5e#sa (ieca#e dint#e ce$e d u! idei& 1e#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e se + # c n( #"a acestei ( #"e -ene#a$e/ #eze#+!3%i ca" cincisp#ezece "inute pent#u (ieca#e din e$e ,i ncepe p#in a te -4ndi $a idei$e zi$ei ,i $a c "enta#ii$e inc$use n te"e& *edic! nt#e t#ei ,i pat#u "inute citi#ii $ # (!#! -#a)!' chia# de "ai "u$te #i 3 dac! d #e,ti' ap i nchide chii ,i ascu$t!& Repet! p#i"a (#az! a pe#i adei de e5e#sa#e dac! si"%i cu"+a c! "intea %i3 ia #azna' ns! ncea#c! s!3%i pet#eci cea "ai "a#e pa#te a ti"pu$ui ascu$t4nd $ini,tit' da# cu aten%ie& 8e a,teapt! un "esa6& 7ii nc#ez!t # c! $ +ei p#i"i& A"inte,te3%i c! e$ %i apa#%ine ,i c! $ +#ei& Nu3%i $!sa inten%ia s! se c$atine n (a%a -4ndu#i$ # ca#e te dist#a-& *!3%i sea"a c!' #ica#e a# (i ( #"a su) ca#e a# apa#e' e$e nu au nici un n%e$es ,i nici pute#e& n$ cuie,te3$e cu a(i#"a#ea h t!#4#ii ta$e de a #eu,i& Nu uita c! + ia ta a#e pute#e asup#a tutu# # (antezii$ # ,i +ise$ #& nc#ede3te c! ea te +a sc ate $a $i"an' pu#t4ndu3te dinc $ de t ate acestea& 1#i+e,te t ate aceste pe#i ade de e5e#sa#e ca (iind c nsac#ate c!ii' ade+!#u$ui ,i +ie%ii& Re(uz! s! (ii a)!tut din d#u" de di-#esiuni' i$uzii ,i -4ndu#i$e " #%ii& 8e3ai c nsac#at "4ntui#ii& 7ii h t!#4t' zi de zi' s! nu %i $a,i (unc%ia nendep$init!& Rea(i#"!3%i atitudinea h t!#4t! ,i n pe#i ade$e "ai scu#te de e5e#sa#e' ( $ sind ( #"a ini%ia$! a ideii pent#u ap$ica%ii -ene#a$e' p#ecu" ,i ( #"e "ai speci(ice' dac! e ne+ ie& n c "enta#ii$e ca#e u#"eaz! enun%!#ii idei$ # sunt inc$use c4te+a ( #"e speci(ice& Acestea' t tu,i' sunt nu"ai ni,te su-estii& Nu cu+inte$e anu"e pe ca#e $e ( $ se,ti c nteaz!&
128

LECIA 91 Idei$e n ast#e de #ecapitu$at pent#u ast!zi sunt/ 51- "E+ "+ t (+#, ! (+#,,-" C4t de s(4nt sunt eu' c!#uia i3a ( st dat! (unc%ia de a $u"ina $u"eaM 7ie ca n (a%a s(in%eniei "e$e s! (iu cup#ins de $ini,tea t!ce#ii& n $u"ina ei )$4nd!' (ie ca t ate c n($icte$e "e$e s! dispa#!& n pacea ei' (ie s!3"i aduc a"inte cine sunt& C4te+a ( #"e speci(ice pent#u ap$ica#ea acestei idei atunci c4nd pa# s! apa#! ni,te di(icu$t!%i anu"e' a# (i/ 07ie s! nu ascund $u"ina $u"ii din "ine&0 07ie ca $u"ina $u"ii s! #!z)at! p#in aceast! apa#en%!&0 0Aceast! u")#! se +a #isipi n (a%a $u"inii&0 5.- "Ie$t!$e! #, e"te )+ c/,! c! (+#, ! (+#,,-" 8 c"ai p#in accepta#ea (unc%iei "e$e + i +edea $u"ina $u"ii n "ine& Ia# n aceast! $u"in!' (unc%ia "ea +a sta' c$a# ,i a)s $ut nea")i-uu' n (a%a +ede#ii "e$e& Accepta#ea "ea nu se )izuie pe (aptu$ c! "i dau sea"a sau nu de (unc%ia pe ca#e a"' nt#uc4t nu n%e$e- nc! ie#ta#ea& 8 tu,i' sunt nc#edin%at c!' n $u"in!' + i +edea a,a cu" este& 7 #"e speci(ice pent#u ( $ si#ea ideii a# putea inc$ude/ 07ie ca acest $uc#u Baceast! situa%ieD s! "! a6ute s! n%e$e- ce nsea"n! ie#ta#ea&0 07ie s! nu "i sepa# (unc%ia de + ia "ea&0 0Nu + i ( $ si acest $uc#u Baceast! situa%ieD pent#u un sc p st#!in "ie&0 LECIA 9. Ast!zi + " #ecapitu$a aceste idei/ 50- "L+#, ! (+#,, !d+ce &!ce ),ec$e, #, /, &$, ,e$t!$e! #e!-" Ie#ta#ea "ea este "i6$ cu$ p#in ca#e $u"ina $u"ii ,i -!se,te e5p#esia p#in "ine& Ie#ta#ea "ea este "i6$ cu$ p#in ca#e de+in
129

c n,tient de $u"ina $u"ii din "ine& Ie#ta#ea "ea este "i6$ cu$ p#in ca#e $u"ea este +indecat!' "p#eun! cu "ine nsu"i& 7ie' a,ada#' s! ie#t $u"ea' ca ea s! (ie +indecat! "p#eun! cu "ine& Su-estii pent#u ( #"e speci(ice de ap$ica#e a acestei idei/ 07ie ca pacea s! se e5tind! de $a "intea "ea $a a ta' Bnu"eD&0 0Eu "p!#t!,esc $u"ina $u"ii cu tine' Bnu"eD&0 01#in ie#ta#ea "ea p t +edea acest $uc#u Baceast! situa%ie D a,a cu" sunt&0 52- "C,e " +-#, +,t )+ c/,!-" Nu +#eau s! uit de (unc%ia "ea' de a#ece +#eau s!3"i aduc a"inte de Sine$e "eu& Nu "i p t ndep$ini (unc%ia dac! uit de ea& Ia# dac! nu "i ndep$inesc (unc%ia' nu + i t#!i )ucu#ia pe ca#e *u"nezeu "i3 h!#!ze,te& 7 #"e speci(ice adec+ate acestei idei cup#ind u#"!t a#e$e/ 0S! nu (ac uz de acest $uc#u Baceast! situa%ieD pent#u a3"i ascunde (unc%ia de "ine&0 0. i ( $ si acest $uc#u Baceast! situa%ieD ca p#i$e6 pent#u a3"i ndep$ini (unc%ia&0 0Acest $uc#u Baceast! situa%ieD a# putea a"enin%a e- 3u$ "eu' da# nu3"i p ate schi")a (unc%ia nt#3un (e$ sau a$tu$&0 LECIA 90 S! #ecapitu$!" ast!zi aceste idei/ 54- "S, 1+$! #e! )+ c/,e e"te ce! ?$>,t #,e de D+# e>e+-" Nu a" a$t! (unc%ie dec4t cea h!#!zit! "ie de *u"nezeu& Recun a,te#ea acestui (apt "! e$i)e#eaz! de t t c n($ictu$' nt#uc4t "i d! de n%e$es c! nu p t a+ea %e$u#i c nt#adict #ii& Cu un sin-u# sc p' a" "e#eu ce#titudinea a ceea ce s! (ac' ce s! spun ,i ce s! -4ndesc& 8 at! nd ia$a t#e)uie s! dispa#!' atunci c4nd ncu+iin%ez (aptu$ c! sin-u#a "ea (unc%ie este cea h!#!zit! "ie de *u"nezeu& Ap$ica%ii "ai speci(ice a$e acestei idei a# putea $ua aceste ( #"e/ 01e#cepe#ea acestui $uc#u Bacestei situa%iiD nu "i schi")!
130

(unc%ia&0 0Acest $uc#u Baceast! situa%ieD nu "i d! a$t! (unc%ie dec4t cea h!#!zit! "ie de *u"nezeu&0 0S! nu uzez de acest $uc#u Baceast! situa%ieD' ca s!3"i 6usti(ic (unc%ie pe ca#e *u"nezeu nu "i3a h!#!zit3 &0 55- "Ce$,c,$e! #e! ;, )+ c/,! #e! "+ t + !-" 8 ate $uc#u#i$e ca#e +in de $a *u"nezeu sunt unu$& E$e +in de $a Ce$ Ce Este Unu$ ,i t#e)uie p#i"ite ca (iind unu$& ndep$ini#ea (unc%iei "e$e este (e#ici#ea "ea' nt#uc4t a")e$e +in de $a aceea,i Su#s!& Ia# eu t#e)uie s! n+!% s! #ecun sc ceea ce "! (ace (e#icit' dac! e s! -!sesc (e#ici#ea& Iat! c4te+a ( #"e ( $ sit a#e pent#u ap$ic!#i speci(ice/ 0Acest $uc#u Baceast! situa%ieD nu "i p ate sepa#a (e#ici#ea de (unc%ia "ea&0 0Sin-u$a#itatea (e#ici#ii ,i (unc%iei "e$e #!"4ne t ta$ nea(ectat! de aceasta&0 0Ni"ic' inc$usi+ acest $uc#u Baceast! situa%ieD' nu p ate 6usti(ica i$uzia c! (e#ici#ea "i3a# (i desp!#%it! de (unc%ia "ea&0 LECIA 92 Iat! idei$e pent#u #ecapitu$a#ea de ast!zi/ O=@P 0Iu)i#ea "3a c#eat ca pe Sine ns!,i&0 Sunt ase"!n!t # C#eat #u$ui "eu& Nu p t p!ti"i' nu p t su(e#i pie#de#i ,i nu p t "u#i& Nu sunt t#up& .#eau s! #ecun sc ast!zi #ea$itatea "ea& Nu "! + i nchina un # id $i ,i nici nu3"i + i n!$%a p# p#iu$ c ncept desp#e sine ca s!3"i n$ cuiasc! Sine$e& Sunt ase"!n!t # C#eat #u$ui "eu& Iu)i#ea "3a c#eat ca pe Sine ns!,i& S3a# putea s! -!se,ti aceste ( #"e speci(ice ( $ sit a#e n ap$ica#ea ideii/ 0S! nu +!d n acest $uc#u Baceast! situa%ieD i$uzie desp#e "ine nsu"i&0 0n ti"p ce p#i+esc acest $uc#u Baceast! situa%ieD' s!3"i aduc a"inte de C#eat #u$ "eu&0
131

0C#eat #u$ "eu nu a c#eat acest $uc#u Baceast! situa%ieD a,a cu" $e +!d eu&0 59- "I+@,$e! + $e&$o;e!> ,#,c-" Rep# ,u#i$e sunt cu t tu$ ,i cu t tu$ st#!ine de iu)i#e& Rep# ,u#i$e atac! iu)i#ea' %in4ndu3i $u"ina )scu#!& *ac! nut#esc #ep# ,u#i' atac iu)i#ea ,i' ca ata#e' Sine$e "eu& Sine$e "eu "i de+ine' ast(e$' st#!in& Sunt h t!#4t s! nu "i atac Sine$e' ca s!3"i p t aduce a"inte cine sunt& 1ent#u ap$ica#ea ideii de ast!zi' a# (i uti$e aceste ( #"e speci(ice/ 0Acest $uc#u Baceast! situa%ieD nu este 6usti(ica#e pent#u a3"i ne-a Sine$e&0 0Nu "! + i ( $ si de acest $uc#u Baceast! situa%ieD pent#u a ataca iu)i#ea&0 0S! nu "! $as ispitit de acest $uc#u Baceast! situa%ieD ca s! "! atac pe "ine nsu"i0& LECIA 94 Recapitu$a#ea de ast!zi +a pa#cu#-e u#"!t a#e$e idei/ 5:- "Re&$o;+$,(e #e(e !"c+ d (+#, ! (+#,, d, #, e-" Rep# ,u#i$e "e$e "i a#at! ceea ce nu se a($! nic!ie#i ,i "i ascund ceea ce a, +#ea s! +!d& Odat! #ecun scut acest $uc#u' ce ne+ ie "ai a" de #ep# ,u#i$e "e$eJ E$e "! %in n ntune#ic ,i ascund $u"ina& Rep# ,u#i$e ,i $u"ina nu p t "e#-e "p#eun!' da# $u"ina ,i +iziunea t#e)uie s! (ie "p#eunate' pent#u ca eu s! p t +edea& 1ent#u a +edea' t#e)uie s! "! $ep!d de #ep# ,u#i& .#eau s! +!d' ia# acesta +a (i "i6$ cu$ p#in ca#e + i #eu,i& Ap$ica%ii speci(ice a$e acestei idei a# putea (i (!cute su) aceste ( #"e/ 0S! nu ( $ sesc aceasta ca piedic! n ca$ea +!zu$ui&0 0Lu"ina $u"ii +a #isipi t ate acestea&0 0Nu a" ne+ ie de aceasta& .#eau s! +!d&0 7<- "M3 t+,$e! #e! v, e de (! #, e-" Ast!zi + i #ecun a,te unde se a($! "4ntui#ea "ea& Se a($! n
132

"ine' de a#ece Su#sa ei se a($! ac $ & Nu ,i3a p!#!sit Su#sa ,i' ca ata#e' nu a putut s!3"i p!#!seasc! "intea& Nu + i c!uta n a(a#a "ea& Ea nu se -!se,te a(a#!' ca ap i s! (ie adus! n!unt#uF ci din!unt#u$ "eu' ea se +a ntinde dinc $ de t ate' ia# t t ce +!d +a #e($ecta nu"ai ,i nu"ai $u"ina ca#e st#!$uce,te n "ine ,i n ea ns!,i& Aceste ( #"e a$e ideii sunt adec+ate pent#u ap$ica%ii "ai speci(ice/ 0S! nu "! $as ispitit de acest $uc#u Baceast! situa%ieD' a,tept4nd din a$t! pa#te' ,i nu de $a "ine' "4ntui#ea "ea&0 0Nu + i n-!dui acestui Bacestei situa%iiD s! stea n ca$ea c n,tientiz!#ii Su#sei "4ntui#ii "e$e&0 0Acest $uc#u Baceast! situa%ieD nu de%ine nici pute#e pent#u a ndep!#ta de $a "ine "4ntui#ea&0 LECIA 95 Iat! idei$e de #ecapitu$at pent#u ast!zi/ 71- "N+#!, &(! +( de #3 t+,$e !( (+, D+# e>e+ v! ,>@+t,-" Nu a#e nici un sens s! caut "4ntui#ea aiu#ea& A" +!zut3 n "u$%i a"eni ,i n "u$te $uc#u#i' da# c4nd a" ntins "4na sp#e ea' nu a($a" ac $ & G#e,ise"' c#ez4nd c! ,tiu ce este& Nu + i "ai c!uta aiu#ea' n +an& Nu"ai p$anu$ $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#e +a iz)uti& M! + i $!sa cup#ins de )ucu#ia (aptu$ui c! p$anu$ Lui nu p ate nici dat! da -#e,& Iat! c4te+a ( #"e su-e#ate pent#u ap$ica#ea ideii de ast!zi/ 01$anu$ $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#e "! +a "4ntui de (e$u$ cu" pe#cep acest $uc#u Baceast! situa%ieD&0 0Acest $uc#u Baceast! situa%ieD nu este e5cep%ie n p$anu$ $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#ea "ea&0 07ie s! pe#cep acest $uc#u Baceast! situa%ieD n $u"ina p$anu$ui de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu&0 7- "Re&$o;+$,(e "+ t + !t!c (! !d$e"! &(! +(+, de #3 t+,$e !( (+, D+# e>e+-" Rep# ,u#i$e sunt nce#ca#e de a d +edi c! p$anu$ de "4ntui#e
133

a$ $ui *u"nezeu nu +a iz)uti& ns! nu"ai p$anu$ Lui +a iz)uti& Nut#ind #ep# ,u#i' "i e5c$ud ast(e$ din c n,tien%! sin-u#a "ea spe#an%! de "4ntui#e& Nu "ai +#eau s!3"i z!d!#nicesc p# p#ii$e inte#ese n " du$ acesta de"ent& .#eau s! accept p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu ,i s! (iu (e#icit& Ap$ica%ii$e c nc#ete a$e ideii de ast!zi a# putea $ua u#"!t a#ea ( #"!/ 0n ti"p ce p#i+esc acest $uc#u Baceast! situa%ieD' a$e- nt#e pe#cep%ie e# nat! ,i "4ntui#e&0 0*ac! +!d " ti+e de #ep# , n acest $uc#u Baceast! situa%ieD' nu + i +edea " ti+e pent#u "4ntui#ea "ea&0 0Acest $uc#u Baceast! situa%ieD #ec$a"! "4ntui#e' nu atac&0 LECIA 97 Recapitu$a#ea n ast#! de ast!zi +a pa#cu#-e aceste idei/ 70- "8o,e"c " ),e (+#, -" Ast!zi + i putea (ace uz de pute#ea "ea& Nu este + ia "ea s! #)ec!iesc n ntune#ic' te"4ndu3"! de u")#e' de $uc#u#i ne+!zute ,i i#ea$e& Lu"ina s!3"i (ie azi c!$!uza& O + i u#"a ac $ unde "! +a c nduce ,i + i p#i+i nu"ai ce "i a#at! ea& Ast!zi + i t#!i pacea pe#cep%iei ade+!#ate& U#"!t a#e$e ( #"e a$e acestei idei p t (i uti$e n ap$ica%ii c nc#ete/ 0 Acest $uc#u Baceast! situa%ieD nu p ate ascunde $u"ina pe ca#e + iesc s! +!d&0 08u stai n $u"in! "p#eun! cu "ine' Bnu"eD&0 0n $u"in!' acest $uc#u Baceast! situa%ieD +a a#!ta a$t(e$&0 72- "N+ e6,"t ,c, o vo,e' c+ e6ce&/,! 8o,, (+, D+# e>e+-" Ast!zi sunt n si-u#an%!' de a#ece nu e5ist! nici + ie' cu e5cep%ia . ii $ui *u"nezeu& Nu"ai atunci c4nd c#ed c! e5ist! a$t! + ie p ate s! "i se (ac! tea"!& nce#c s! atac nu"ai c4nd "i3e tea"!' ,i nu"ai c4nd nce#c s! atac p t c#ede c! si-u#an%a "ea +e,nic! "i este a"enin%at!& Ast!zi + i #ecun a,te c! t ate

134

acestea nu s3au nt4"p$at& Sunt n si-u#an%!' de a#ece nu e5ist! nici + ie' cu e5cep%ia . ii $ui *u"nezeu& C4te+a ( #"e uti$e a$e acestei idei se p t ap$ica n situa%ii c nc#ete' p#ecu"/ 07ie s! pe#cep acest $uc#u Baceast! situa%ieD c n( #" . ii $ui *u"nezeu&0 0Este . ia $ui *u"nezeu' ,i a "ea' de p t#i+!' s! (ii 7iu$ Lui Bnu"eD&0 0Acest $uc#u Baceast! situa%ieD este pa#te din . ia $ui *u"nezeu pent#u "ine' #icu" $3a, +edea Ba, +edea3 D&0 0*u"nezeu este n t t ce +!d' de a#ece *u"nezeu este n "intea "ea& 0 LECIA 99 Ast!zi + " #ecapitu$a u#"!t a#e$e idei/ 74- "A ve ,t (+#, !-" Opt4nd pent#u "4ntui#e n $ cu$ atacu$ui' ptez pu# ,i si"p$u s! #ecun sc ceea ce este de6a a$es& M4ntui#ea este decizie ca#e a ( st de6a $uat!& Atacu$ ,i #ep# ,u#i$e nu se a($! p#int#e p%iuni& *e aceea' a$e- nt tdeauna nt#e ade+!# ,i i$uzieF nt#e ceea ce este de6a a$es ,i ceea ce nici nu este& A +enit $u"ina& Nu p t s! a$e-' pent#u c! nu a#e nici a$te#nati+!& Ea a n$ cuit ntune#icu$' ia# ntune#icu$ a disp!#ut& Iat! c4te+a ( #"e ca#e s3a# putea d +edi uti$e n ap$ica%ii$e c nc#ete a$e zi$ei/ 0Acest $uc#u Baceast! situa%ieD nu3"i p ate de" nst#a ntune#icu$' c!ci a +enit $u"ina&0 0Lu"ina din tine e t t ce +#eau s! +!d&0 0.#eau s! +!d n acest $uc#u Baceast! situa%ieD nu"ai ceea ce este&0 75- "N+ "+ t "+@ ,c, o (e1e' c+ e6ce&/,! (e1,(o$ (+, D+# e>e+-" Iat! dec$a#a#ea pe#(ect! a $i)e#t!%ii "e$e& Nu sunt su) nici $e-e' cu e5cep%ia $e-i$ # $ui *u"nezeu& Sunt "e#eu tentat s!
135

n!sc cesc a$te $e-i ,i s! $e c n(e# pute#e asup#a "ea& Su(!# nu"ai din cauza c#edin%ei "e$e n e$e& E$e nu au nici ce$ "ai "ic e(ect #ea$ asup#a "ea& Sunt cu des!+4#,i#e $i)e# de e(ecte$e tutu# # $e-i$ #' cu e5cep%ia $e-i$ # $ui *u"nezeu& Ia# $e-i$e Lui sunt $e-i$e $i)e#t!%ii& n ceea ce p#i+e,te ( #"e$e c nc#ete a$e ap$ic!#ii acestei idei' a# putea (i uti$e u#"!t a#e$e/ 01e#cepe#ea acestui $uc#u Bacestei situa%iiD "i a#at! c! "ai c#ed n $e-i ca#e nu e5ist!&0 0.!d nu"ai $uc#a#ea $e-i$ # $ui *u"nezeu n acest $uc#u Baceast! situa%ieD&0 07ie s! n-!dui $e-i$ # $ui *u"nezeu' ,i nu a$ # "e$e' s! $uc#eze n acest $uc#u Baceast! situa%ieD& LECIA 9: Iat! idei$e pent#u #ecapitu$a#ea de ast!zi/ 77- "S+ t d$e&t/,t (! #,$!co(e-" Sunt nd#ept!%it $a "i#ac $e' de a#ece nu sunt su) nici $e-e' cu e5cep%ia $e-i$ # $ui *u"nezeu& Le-i$e Lui "! e$i)e#eaz! de t ate #ep# ,u#i$e ,i $e n$ cuiesc cu "i#ac $e& Ia# eu +#eau s! accept "i#ac $e$e n $ cu$ #ep# ,u#i$ #' ca#e nu sunt dec4t ni,te i$uzii ce ascund "i#ac $e$e dind!#!tu$ $ #& . i accepta acu" nu"ai ceea ce $e-i$e $ui *u"nezeu "! nd#ept!%esc s! a"' ca s! (ac uz de aceasta n inte#esu$ (unc%iei pe ca#e E$ "i3a dat3 & Ai putea ( $ si aceste su-estii n ap$ica%ii$e c nc#ete a$e acestei idei/ 0nd!#!tu$ acestui $uc#u Bacestei situa%iiD se a($! un "i#ac $ $a ca#e sunt nd#ept!%it&0 07ie s! nu %i p #t nici un #ep# ,' Bnu"eD' ci s!3%i (e# "i#ac $u$ ca#e' n schi")' %i apa#%ine&0 0.!zut cu ade+!#at' acest $uc#u Baceast! situa%ieD "i (e#! un "i#ac $&0 79- "C,e c! #,$!co(e(e " (oc+,!"c to!te $e&$o;+$,(e-" 1#in aceast! idee' "i unesc' cu ade+!#at' + ia cu cea a
136

S(4ntu$ui Spi#it' pe#cep4ndu3$e ca (iind una& 1#in aceast! idee' "i accept' cu ade+!#at' e$i)e#a#ea "ea din iad& 1#in aceast! idee' "i e5p#i"' cu ade+!#at' )un!+ in%a de a $!sa ca t ate i$uzii$e "e$e s! (ie n$ cuite de ade+!#' c n( #" p$anu$ui $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#ea "ea& Nu + i (ace nici e5cep%ie ,i nici su)stitui#e& .#eau t t Ce#u$ ,i nu"ai Ce#u$' a,a cu" *u"nezeu )ine+ ie,te s!3L a"& 7 #"e c nc#ete' uti$e pent#u ap$ica#ea acest # idei a# putea (i/ 0Nu + i %ine acest #ep# , dis ciat de "4ntui#ea "ea&0 07ie ca #ep# ,u#i$e n ast#e s! (ie n$ cuite de "i#ac $e' Bnu"eD&0 0nd!#!tu$ acestui $uc#u Bacestei situa%iiD se a($! "i#ac $u$ cu ca#e sunt n$ cuite t ate #ep# ,u#i$e "e$e&0 LECIA :< 1ent#u aceast! #ecapitu$a#e' + " ( $ si u#"!t a#e$e idei/ 7:- "C,e " $ec+ o"c &$o@(e#! c! " &o!t ), $e>o(v!t-" 7ie s!3"i dau sea"a c! p# )$e"a este nt tdeauna ( #"! de #ep# , ca#e "i scap!& 7ie s! n%e$e-' de ase"enea' c! s $u%ia este nt tdeauna un "i#ac $ p#in ca#e n-!dui ca #ep# ,u$ s! (ie n$ cuit& Ast!zi' "i + i #ea"inti si"p$itatea "4ntui#ii' nt!#ind $ec%ia ca#e ne n+a%! c! e5ist! sin-u#! p# )$e"! ,i sin-u#! s $u%ie& 1# )$e"a este un #ep# ,' s $u%ia un "i#ac $& Ia# eu in+it $a "ine s $u%ia' ie#t4nd #ep# ,u$ ,i p#i"ind cu )ucu#ie "i#ac $u$ ca#e i ia $ cu$& Ap$ic!#i c nc#ete a$e acestei idei a# putea $ua u#"!t a#e$e ( #"e/ 0 Acest $uc#u Baceast! situa%ieD "i pune p# )$e"! pe ca#e +#eau #ez $+at!&0 0Mi#ac $u$ dind!#!tu$ acestui #ep# , +a #ez $+a pent#u "ine aceast! p# )$e"!&0 0R!spunsu$ $a aceast! p# )$e"! este "i#ac $u$ pe ca#e $ ascunde p# )$e"a&0 9<- "C,e " $ec+ o"c )!&t+( c &$o@(e#e(e #,-!+ )o"t $e>o(v!te-"
137

Mi se pa#e c! a" p# )$e"e dat #it! (aptu$ui c! ( $ sesc ti"pu$ n " d e# nat& Eu c#ed c! "ai nt4i +ine p# )$e"a ,i c! t#e)uie s! t#eac! un ti"p nainte ca ea s! (ie #ez $+at!& Nu sesizez p# )$e"a ,i #!spunsu$ ca (iind si"u$tane n p#ezen%a $ #' ,i aceasta pent#u c! nc! nu "i dau sea"a c! *u"nezeu a a,ezat #!spunsu$ $a $a$t! cu p# )$e"a' ast(e$ nc4t s! nu p at! (i sepa#ate de ti"p& S(4ntu$ Spi#it "! +a n+!%a t ate acestea' dac! $ + i $!sa& Ia# eu + i n%e$e-e c! este cu neputin%! s! a" p# )$e"! ca#e s! nu (i ( st #ez $+at! de6a& n ap$ica%ii$e speci(ice + # (i uti$e aceste ( #"e a$e ideii/ 0Nu t#e)uie s! a,tept s! se #ez $+e acest $uc#u Baceast! situa%ieD&0 0R!spunsu$ $a aceast! p# )$e"! "i s3a dat de6a' dac! +#eau s! $ accept&0 08i"pu$ nu p ate sepa#a aceast! p# )$e"! de s $u%ia ei&0 LECIA :1 "M,$!co(e(e "e vd (+#, -" Este i"p #tant s! ne a"inti" c! "i#ac $e$e ,i +iziunea "e#-' n " d necesa#' "p#eun!& Acest (apt se ce#e #epetat ia# ,i ia#& Este idee cent#a$! n n u$ t!u siste" de -4ndi#e ,i n pe#cep%ia pe ca#e acesta p# duce& Mi#ac $u$ este "e#eu p#ezent& 1#ezen%a sa nu este p#icinuit! de p# p#ia3%i +iziuneF a)sen%a sa nu se dat #eaz! (aptu$ui c! nu #eu,e,ti s! +ezi& Nu"ai -#adu$ n ca#e e,ti c n,tient de "i#ac $e este a(ectat& n $u"in! $e +ei +edeaF nu $e +ei +edea n ntune#ic& 1ent#u tine' $u"ina este' a,ada# Bde i"p #tan%!D c#ucia$!& At4ta +#e"e c4t #!"4i n ntune#ic' "i#ac $u$ #!"4ne ne+!zut& Ast(e$ e,ti c n+ins c! e$ nu este p#ezent& Aceasta decu#-e din p#e"ize$e p# +enien%ei ntune#icu$ui& Ne-a#ea $u"inii c nduce $a neputin%a de a pe#cepe& Neputin%a de a pe#cepe $u"ina nsea"n! a pe#cepe ntune#icu$& Lu"ina nu3%i este' a,ada#' de nici un ( $ s' cu t ate c! este p#ezent!& Nu te p %i ( $ si de ea'

138

de a#ece p#ezen%a ei %i este necun scut!& Ia# #ea$itatea p!#e$nic! a ntune#icu$ui (ace ca ideea s! (ie $ipsit! de sens Bde n%e$esD& S! %i se spun! c! ceea ce nu +ezi este t tu,i p#ezent' sun! a de"en%!& Este ( a#te di(ici$ s! te c n+in-i c! de"en%! este' de (apt' s! nu +ezi ceea ce este p#ezent& 8u nu ai nici nd ia$! c! chii t#upu$ui p t +edea& 8u nu te nd ie,ti c! i"a-ini$e pe ca#e ace,tia %i $e a#at! sunt #ea$itatea& :i3ai pus nc#ede#ea n ntune#ic' nu n $u"in!& Cu" a" putea #!stu#na aceast! sta#e de $uc#u#iJ :ie %i este i"p si)i$' da#' din (e#ici#e' nu e,ti de unu$ sin-u#& E( #tu#i$e ta$e' #ic4t de "ici a# (i e$e' sunt sp#i6inite cu t!#ie& *ac! %i3ai da sea"a c4t de "a#e este aceast! t!#ie' nd ie$i$e ta$e s3a# #isipi& Ast!zi ne + " dedica nce#c!#ii de a te (ace s! si"%i aceast! t!#ie& *e ndat! ce +ei (i si"%it t!#ia n tine' ea (!c4ndu3%i t ate "i#ac $e$e u, # accesi)i$e' nu te +ei "ai nd i& Mi#ac $e$e ce3%i sunt ascunse de senti"entu$ t!u de s$!)iciune %i se + # i+i n c n,tien%! de ndat! ce +ei si"%i n tine t!#ia& O(e#!3%i ast!zi' de t#ei #i' c4te zece "inute de ti"p $ini,tit' n ca#e +ei nce#ca s!3%i $a,i n u#"! s$!)iciunea& Aceasta se #ea$izeaz! cu u,u#in%!' pe "!su#! ce n+e%i c! tu nu e,ti un t#up& nc#ede#ea se nd#eapt! sp#e ceea ce +#ei ,i3%i inst#uie,ti "intea n " d c #espunz!t #& . ia ta c ntinu! s!3%i (ie n+!%!t # ,i ea a#e t at! t!#ia s! (ac! ceea ce d #e,te& 8e p %i desp#inde de t#up dac! a,a h t!#!,ti& 1 %i s! #esi"%i t!#ia din tine& ncepe pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e cu acest enun% a$ ade+!#ate$ # #e$a%ii cauz!3e(ect/ 0Mi#ac $e$e se +!d n $u"in!& Ochii t#upu$ui nu pe#cep $u"ina& *a# eu nu sunt un t#up& Ce sunt euJ0 nt#e)a#ea ce ncheie acest enun% este necesa#! e5e#ci%ii$ # n ast#e de ast!zi& Ceea ce tu -4nde,ti c! e,ti' c nstituie c#edin%! ce se ce#e des(!cut!& Ia# ceea ce e,ti cu ade+!#at t#e)uie s!3%i (ie #e+e$at& 7iind -#e,ea$!' c#edin%a c! e,ti un t#up ce#e c #ec%ie& Ade+!#u$ a ceea ce e,ti (ace ape$ $a t!#ia din tine' ca aceasta s!3%i aduc! n c n,tien%! ceea ce %i ascunde -#e,ea$a&
139

*ac! nu e,ti un t#up' atunci ce e,tiJ .a t#e)ui s! sesizezi ceea ce ( $ se,te S(4ntu$ Spi#it pent#u a n$ cui i"a-inea t#upu$ui din "intea ta& Ai ne+ ie s! si"%i ce+a n ca#e s!3%i pui nc#ede#ea' pe "!su#! ce i3 #et#a-i t#upu$ui& Ai ne+ ie de t#!i#e ade+!#at! a ce+a di(e#it' ce+a "ai s $id' "ai si-u#F "ai +#ednic de nc#ede#ea ta' ce+a cu ade+!#at p#ezent& *ac! nu e,ti un t#up' atunci ce e,tiJ 1une aceast! nt#e)a#e cu nestitate' ap i dedic!3%i c4te+a "inute n ca#e s! n-!dui -4ndu#i$ # ta$e e# nate desp#e p# p#ii$e3%i at#i)ute s! (ie c #ectate ,i c nt#a#ii$ # $ # s! $e ia $ cu$& Spune' de pi$d!/ 0Eu nu sunt s$a)' ci pute#nic&0 0Eu nu sunt nea6ut #at' ci at tpute#nic&0 0Eu nu sunt $i"itat' ci ne$i"itat&0 0Eu nu sunt cup#ins de nd ia$!' ci sunt si-u#&0 0Eu nu sunt i$uzie' ci #ea$itate&0 0Eu nu p t +edea n ntune#ic' ci n $u"in!&0 n (aza a d ua a pe#i adei de e5e#ci%iu' ncea#c! s! #esi"%i aceste ade+!#u#i desp#e tine nsu%i& C ncent#eaz!3te "ai a$es pe #esi"%i#ea t!#iei& A"inte,te3%i c! t t senti"entu$ de s$!)iciune este as ciat c#edin%ei c! e,ti un t#up' c#edin%! de a$t(e$ -#e,it! ,i nede"n! de nc#ede#e& ncea#c! s!3%i #et#a-i nc#ede#ea pe ca#e ai ac #dat3 t#upu$ui' (ie ,i nu"ai pent#u c$ip!& 8e +ei )i,nui' pe "!su#! ce a+ans!"' s! de+ii c#edinci s p!#%ii "ai +#ednice din tine& Re$a5eaz!3te pe t t #estu$ pe#i adei' a+4nd nc#ede#ea c! e( #tu#i$e ta$e' (ie e$e c4t de s$a)e' sunt sus%inute de t!#ia $ui *u"nezeu ,i de t ate G4ndu#i$e Sa$e& 8 c"ai din aceste G4ndu#i %i +a p# +eni t!#ia& *at #it! sp#i6inu$ui L # (e#" +ei si"%i t!#ia n tine& E$e sunt unite cu tine n aceast! pe#i ad! de p#actic!' n ca#e "p!#t!,e,ti un sc p ase"enea sc pu$ui L #& A L # este $u"ina n ca#e +ei +edea "i#ac $e$e' (iindc! t!#ia L # este a ta& 8!#ia L # de+ine chi pent#u tine' ca s! p %i +edea& *e cinci' ,ase #i pe #!' $a inte#+a$e a#ecu" #e-u$ate'

140

a"inte,te3%i c! "i#ac $e$e se +!d n $u"in!& *e ase"enea' (ii si-u# c! nt4"pini cu ideea de ast!zi #ice tenta%ie& U#"!t a#ea ( #"u$a#e +a (i de ( $ s pent#u aceste sc p anu"e/ 0Mi#ac $e$e se +!d n $u"in!& 7ie s! nu3"i nchid chii dat #it! acestei situa%ii&0 LECIA :. "M,$!co(e(e "e vd (+#, ' ,!$ (+#, ! ;, t$,! "+ t + !-" Ideea de ast!zi este e5tensie a ce$ei p#ecedente& 8u nu te -4nde,ti $a $u"in! ca e5p#esie a t!#iei' ia# $a ntune#ic ca e5p#esie a s$!)iciunii& Aceasta' de a#ece n %iunea ta desp#e +ede#e este as ciat! cu c #pu$' cu chii acestuia' cu c#eie#u$ s!u& Ast(e$' tu c#ezi c! p %i schi")a ceea ce +ezi' pun4ndu3%i )uc!%e$e de stic$! dinaintea chi$ #& Aceasta (iind una din nu"e# ase$e c#edin%e "a-ice ca#e se t#a- din c n+in-e#ea c! e,ti un t#up ,i c! chii t#upu$ui p t +edea& C#ezi' de ase"enea' c! c#eie#u$ t#upu$ui p ate -4ndi& *ac! ai n%e$e-e' c4tu,i de pu%in' natu#a -4ndi#ii' nu ai putea dec4t s! #4zi de aceast! idee de"ent!& Este ca ,i cu" te3ai -4ndi c! %ii un chi)#it ca#e $u"ineaz! s a#e$e ,i ca#e i d! t at! c!$du#a saF sau c! ai t at! $u"ea n "4na ta' p#ins! st#a,nic' p4n! te h t!#!,ti s3 s$ ) ze,ti& 2i t tu,i' t ate aceste nchipui#i nu sunt "ai ne)une,ti dec4t a c#ede c! chii t#upu$ui p t +edea' c! c#eie#u$ p ate -4ndi& 8!#ia $ui *u"nezeu din tine este $u"ina n ca#e +ezi' p#ecu" Mintea Sa este cea cu ca#e -4nde,ti& 8!#ia sa %i dez"inte s$!)iciunea& C!ci s$!)iciunea ta p#i+e,te chii t#upu$ui' isc dind ntune#icu$ pent#u a c nte"p$a ce+a ase"enea ei/ ce e "!#unt' s$a)' ) $n!+ici s ,i "u#i)und' ne+ ia,' nea6ut #at ,i n(#ic ,at' t#ist' s!#ac' n( "etat ,i $ipsit de )ucu#ie& 8 ate acestea se +!d p#in chi ca#e nu p t +edea ,i ca#e nu p t )inecu+4nta& 8!#ia t#ece cu +ede#ea aceste $uc#u#i' p#i+ind dinc $ de apa#en%e& 1#i+i#ea ei stat #nic! ,i3 %ine nd#eptat! nec$intit c!t#e $u"ina dind!#!tu$ $ #& Ea se une,te cu $u"ina din ca#e este pa#te&
141

Se +ede pe sine& 8!#ia aduce $u"ina n ca#e se i+e,te Sine$e t!u& n ntune#ic pe#cepi un sine ca#e nu este ac $ Bnu e5ist!D& 8!#ia este ade+!#u$ desp#e tineF s$!)iciunea este un id $' cu (a$sitate +ene#at ,i ad #at' pent#u ca t!#ia s! p at! (i a$un-at!' ia# ntune#icu$ s! d "neasc! ac $ unde *u"nezeu a h t!#4t s! (ie $u"in!& 8!#ia +ine de $a ade+!#' st#!$ucind cu $u"ina ca#e i3a dat3 Su#sa eiF s$!)iciunea #e($ect! ntune#icu$ (!c!t #u$ui ei& Este ) $na+! ,i nu +ede dec4t ) a$a' ca#e este ase"enea ei ns!,i& Ade+!#u$ este un "4ntuit # ce p ate + i nu"ai (e#ici#e ,i pace pent#u (ieca#e& Ade+!#u$ ,i d!#uie,te t!#ia #icui ce#e' nt#3 (e#t! ne$i"itat!& E$ n%e$e-e c! $ips! n cine+a a# nse"na $ips! n t %i& 2i ast(e$' ade+!#u$ ,i d!#uie,te $u"ina pent#u ca t %i s! p at! +edea ,i )ene(icia ca unu$ de ea& 8!#ia $ui este "p!#t!,it!' pent#u a $e aduce tutu# # "i#ac $u$' n ca#e se + # uni nt#u # st' ie#ta#e ,i iu)i#e& S$!)iciunea' ca#e p#i+e,te n ntune#ic' nu p ate +edea +#eun # st n ie#ta#e ,i iu)i#e& i +ede pe t %i cei$a$%i ca (iind di(e#i%i de ea ns!,i' ,i nu e5ist! n $u"ea t at! $uc#u pe ca#e ea s!3$ "p!#t!,easc!& Ea 6udec!' c nda"n!' da# nu iu)e,te& R!"4ne n ntune#ic' ascunz4ndu3se' +is4ndu3se pute#nic!' )i#uit a#e' #epu#t4nd +ict #ii asup#a $i"it!#i$ # ca#e' ascunse n ntune#ic' nu (ac dec4t s! ia p# p #%ii en #"e& S$!)iciunea se te"e de ea ns!,i' se atac!' se u#!,te' ia# ntune#icu$ n+!$uie t t ce +ede ea' $!s4ndu3,i +ise$e $a (e$ de n(#ic ,!t a#e& Nici un "i#ac $ nu -!se,ti aici' ci nu"ai u#!& S$!)iciunea se sepa#! de t t ce +ede' pe c4nd $u"ina ,i t!#ia se pe#cep ca (iind una& Lu"ina t!#iei nu este $u"ina pe ca#e +ezi tu& Ea nu se " di(ic!' nu p4$p4ie' nu se stin-e& Ea nu se p#eschi")! din n apte n zi ,i ia#!,i n )ezn!' p4n! c4nd z #i$e "i6esc din n u& Lu"ina t!#iei este stat #nic!' ce#t! p#ecu" iu)i#ea' de3a pu#u#i )ucu# as! de a se d!#ui' pent#u c! ea nu p ate d!#ui dec4t sie,i& Nu e ni"eni ca#e s! cea#! n zada# s! ai)! pa#te de +ede#ea ei ,i ni"eni' p!,indu3i p#a-u$' nu p ate p$eca (!#! ca chii s!i +ad! "i#ac $u$ ,i (!#! t!#ia ,i $u"ina $a ad!p stu$ ini"ii sa$e& 8!#ia din tine %i +a (e#i $u"ina ,i %i +a c!$!uzi +ede#ea' ast(e$
142

nc4t s! nu "ai z!) +e,ti p#int#e u")#e$e de,a#te pe ca#e chii t#upu$ui t!u %i $e se#+esc sp#e p# p#ia ta a"!-i#e& 8!#ia ,i $u"ina se unesc n tine' ia# ac $ unde e$e se3nt4$nesc' Sine$e t!u te a,teapt!' -ata s! te ")#!%i,eze ca pe Ceea ce3I apa#%ine& Ast(e$ este $ cu$ de nt4$ni#e pe ca#e nce#c!" ast!zi s!3$ -!si" ,i unde nce#c!" s! ne dihni"' c!ci pacea $ui *u"nezeu este ac $ unde este Sine$e t!u' adic! 7iu$ S!u' ca#e acu" a,teapt! pent#u a se #ent4$ni pe Sine nsu,i ,i pent#u a (i p#ecu" unu$& S! ne ac #d!" ast!zi de d u! #i c4te d u!zeci de "inute pent#u a ne a$!tu#a acestei nt4$ni#i& Las!3te dus n!unt#u$ Sine$ui t!u& 8!#ia Lui +a c nstitui $u"ina n ca#e %i este (e#it da#u$ +ede#ii& 1!#!se,te ast!zi' a,ada#' ntune#icu$' pent#u +#e"e' ia# n i + " e5e#sa n $u"in!' nchiz4nd chii t#upu$ui ,i ce#4nd ade+!#u$ui s! ne a#ate $ cu$ de nt4$ni#e a$ sine$ui cu Sine$e' ac $ unde $u"ina ,i t!#ia sunt una& . " e5e#sa ast(e$ di"inea%a ,i sea#a& *up! nt4$ni#ea de di"inea%!' + " ( $ si ziua pent#u a ne p#e-!ti de ceasu$ se#ii' c4nd ne + " nt4$ni din n u' cup#in,i de nc#ede#e& S! #epet!" c4t "ai des cu putin%! ideea pent#u ast!zi ,i s! ne d!" sea"a c! sunte" int# du,i n a$e +ede#ii' sc ,i din ntune#ic $a $u"in!' ac $ unde nu"ai "i#ac $e$e p t (i pe#cepute& LECIA :0 "L+#, !' @+c+$,! ;, &!ce! "(;(+,e"c #, e-" 8u ai c n+in-e#ea c! n tine $ cuiesc #!u$' ntune#icu$ ,i p!catu$& E,ti c n+ins c!' dac! cine+a a# +edea ade+!#u$ desp#e tine' a# (i dez-ustat ,i s3a# (e#i de tine ca de un ,a#pe +enin s& Ai c n+in-e#ea c!' dac! %i s3a# #e+e$a ceea ce este ade+!#at desp#e tine' te3a# apuca a,a -# az!' nc4t te3ai -#!)i s!3%i cu#"i +ia%a cu p# p#ii$e ta$e "4ini' c ntinua#ea t#aiu$ui dup! a,a p#i+e$i,te (iind i"p si)i$!& Acestea sunt c n+in-e#i' c#edin%e at4t de (e#" i"p$antate' nc4t cu -#eu p %i (i a6utat s!3%i dai sea"a c! e$e n3au nici un te"ei&
143

Este e+ident c! ai (!cut -#e,e$i& Este $i"pede c! %i3ai c!utat "4ntui#ea pe c!i ciudateF c! ai ( st a"!-it ,i a"!-it #' spe#iat de (antezii p# ste,ti ,i +ise s!$)aticeF c! te3ai nchinat $a id $i p$!s"ui%i din %!#4n! t ate acestea sunt ade+!#ate p t#i+it c n+in-e#i$ # Bc#edin%eiD ta$e de acu"& Ast!zi + " pune n discu%ie t ate acestea' nu din punctu$ de +ede#e p# p#iu -4ndi#ii ta$e' ci din cu t tu$ a$t punct de #e(e#in%!' c n( #" c!#uia ase"enea -4ndu#i de,a#te sunt $ipsite de n%e$es& Aceste -4ndu#i nu sunt dup! . ia $ui *u"nezeu& Aceste c n+in-e#i' c#edin%e ca#a-hi ase' E$ nu $e "p!#t!,e,te cu tine& At4t este su(icient pent#u a d +edi c! e$e sunt -#e,ite' dat tu nu p#icepi Bpe#cepiD c! e$e este a,a& *e ce nu +#ei s! te $a,i c p$e,it de )ucu#ie' c4nd e,ti asi-u#at c! t t #!u$ pe ca#e c#ezi c! $ai (!cut nu sa n(!ptuit nici dat!' c! t ate p!cate$e ta$e nu au ( st c "ise' c! e,ti $a (e$ de cu#at ,i s(4nt p#ecu" ai ( st c#eat' c! $u"ina' )ucu#ia ,i pacea s!$!,$uiesc n tineJ I"a-inea ta desp#e tine nsu%i nu p ate %ine piept . ii $ui *u"nezeu& 8u c#ezi c! asta nsea"n! " a#te' da# nsea"n! +ia%!& C#ezi c! e,ti dist#us' da# e,ti "4ntuit& C!ci sine$e pe ca#e $3ai p$!s"uit nu este 7iu$ $ui *u"nezeu& 1#in u#"a#e' acest sine nici nu e5ist!& Ia# t t ceea ce acest sine pa#e s! (ac! ,i s! -4ndeasc! nu nsea"n! ni"ic& Nu este nici )ine' nici #!u& Este pu# ,i si"p$u i#ea$' ni"ic "ai "u$t& Aceast! p$!s"ui#e nu se #!z) ie,te cu 7iu$ $ui *u"nezeu& Nici nu3i (ace #!u' nici nu3i atac! pacea& Nu a schi")at cu ni"ic c#ea%ia' nici n3a #edus ete#na nep#ih!ni#e $a p!cat' nici iu)i#ea $a u#!& Ce pute#e p ate p seda acest sine pe ca#e $3ai p$!s"uit' de +#e"e ce +#ea s! c nteste . ia $ui *u"nezeuJ Nep#ih!ni#ea ta este -a#antat! de *u"nezeu& Acest -4nd se ce#e #epetat ia# ,i ia#' p4n! ce este acceptat& Este ade+!#at& Nep#ih!ni#ea ta este -a#antat! de *u"nezeu& Ni"ic nu p ate atin-e' ni"ic nu p ate schi")a ceea ce *u"nezeu a c#eat ca (iind ete#n& Ace$ sine pe ca#e $3ai p$!s"uit' #!u ,i p$in de p!cate'
144

este $ipsit de n%e$es Bde sensD& Nep#ih!ni#ea ta este -a#antat! de *u"nezeu' ia# $u"ina' )ucu#ia ,i pacea s!$!,$uiesc n tine& M4ntui#ea necesit! accepta#ea unui sin-u# -4nd/ e,ti p#ecu" te3a c#eat *u"nezeu' nu ceea ce ai (!cut tu din tine& O#ic4t de "u$te #e$e s c te,ti c! ai (!cut' e,ti p#ecu" te3a c#eat *u"nezeu& O#ic4te -#e,e$i ai (i c "is' ade+!#u$ desp#e tine este neschi")at& C#ea%ia este ete#n! ,i ina$te#a)i$!& Nep#ih!ni#ea ta este -a#antat! de *u"nezeu& E,ti ,i +ei (i de3a pu#u#ea e5act p#ecu" ai ( st c#eat& Lu"ina' )ucu#ia ,i pacea s!$!,$uiesc n tine' pent#u c! *u"nezeu $e3a pus ac $ & ncepe pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e a$e zi$ei de ast!zi a# (i de ce$ "ai "a#e ( $ s ca acestea s! cupe p#i"e$e cinci "inute a$e (iec!#ei #e acti+e p#in a a(i#"a ade+!#u$ desp#e c#ea#ea ta/ 0Lu"ina' )ucu#ia ,i pacea s!$!,$uiesc n "ine& Nep#ih!ni#ea "ea este -a#antat! de *u"nezeu&0 Las! ap i de pa#te i"a-ini$e ta$e p# ste,ti desp#e tine nsu%i ,i pet#ece #estu$ pe#i adei de e5e#sa#e nce#c4nd s! ai t#!i#e a ce$ # d!#uite %ie de *u"nezeu' n $ cu$ ce$ # pe ca#e %i $e3ai ad6udecat tu& 8u e,ti (ie ceea ce *u"nezeu a c#eat' (ie ceea ce tu ai p$!s"uit& Un Sine este ade+!#atF ce$!$a$t nu e5ist!& ncea#c! s! ai e5pe#ien%a unit!%ii Unicu$ui t!u Sine& ncea#c! s!3i p#e%uie,ti s(in%enia ,i Iu)i#ea din ca#e a ( st c#eat& ncea#c! s! nu inte#(e#ezi cu Sine$e pe ca#e *u"nezeu L3a c#eat ca (iind tu nsu%i' ascunz4ndu3I "!#e%ia n d su$ "!#un%i$ # id $i ai #!u$ui ,i p!c!t ,eniei' pe ca#e i3ai (!cut pent#u a3L n$ cui& n-!duie3I s! +in! n ceea ce3i este p# p#iu& Iat!3te/ 8u e,ti Acesta& Ia# $u"ina' )ucu#ia ,i pacea s!$!,$uiesc n tine' (iindc! a,a este& S3a# putea s! nu ai )un!+ in%a sau chia# p si)i$itatea de a ( $ si p#i"e$e cinci "inute a$e (iec!#ei #e pent#u aceste e5e#ci%ii& ncea#c! t tu,i s! $e ( $ se,ti atunci c4nd %i este cu putin%!& A"inte,te3%i ce$ pu%in s! #epe%i $a (ieca#e #! aceste -4ndu#i/ 0Lu"ina' )ucu#ia ,i pacea s!$!,$uiesc n "ine& Nep#ih!ni#ea "ea este -a#antat! de *u"nezeu&0 ncea#c! ap i s!3%i ac #zi un "inut n ca#e' st4nd cu chii nchi,i'
145

s!3%i dai sea"a c! acesta este c n(i#"a#e a ade+!#u$ui desp#e tine& *ac! apa#e cu"+a +#e situa%ie ca#e pa#e s! (ie tu$)u#!t a#e' "p#!,tie #epede i$uzia de tea"! p#in #epeta#ea -4ndu#i$ # de "ai sus& *ac! te si"%i ispitit s! te supe#i pe cine+a' spune3i n -4nd/ 0Lu"ina' )ucu#ia ,i pacea s!$!,$uiesc n tine& Nep#ih!ni#ea ta este -a#antat! de *u"nezeu&0 Ast!zi p %i (ace "u$te pent#u "4ntui#ea $u"ii& 1 %i (ace "u$te pent#u a te ap# pia de acea pa#te n "4ntui#e' ca#e %i3a ( st nc#edin%at! de *u"nezeu& Ast!zi p %i (ace "u$te pent#u a aduce "in%ii ta$e c n+in-e#ea c! ideea zi$ei este pe dep$in ade+!#at!& LECIA :2 "E+ "+ t !;! c+# #-! c$e!t D+# e>e+-" C ntinu!" ast!zi cu acea idee ca#e aduce "4ntui#ea dep$in!F acea a(i#"a%ie ca#e deza#"eaz! #ice ( #"! de tenta%ieF ace$ -4nd ca#e #educe E- u$ $a t!ce#e' des(!c4ndu3$ pe de3a3nt#e-u$& E,ti a,a cu" te3a c#eat *u"nezeu& Sunete$e acestei $u"i a"u%esc' p#i+e$i,ti$e acestei $u"i dispa#' ,i t ate -4ndu#i$e pe ca#e aceast! $u"e $e3a c n%inut +#e dat! sunt ,te#se pent#u t tdeauna de aceast! sin-u#! idee& Iat! "4ntui#ea ndep$init!& Iat! $uciditatea #esta)i$it!& Ade+!#ata $u"in! este t!#ie' ia# t!#ia este nep#ih!ni#e& *ac! #!"4i a,a cu" te3a c#eat *u"nezeu' t#e)uie s! (ii pute#nic ,i $u"ina t#e)uie s! (ie n tine& Ace$a ca#e %i3a asi-u#at nep#ih!ni#ea t#e)uie s!3%i (ie' de ase"enea' -a#an%ia t!#iei ,i a $u"inii& E,ti a,a cu" te3a c#eat *u"nezeu& ntune#icu$ nu p ate u")#i s$a+a 7iu$ui $ui *u"nezeu& 8u stai n $u"in!' pute#nic p#in nep#ih!ni#ea n ca#e ai ( st c#eat ,i n ca#e +ei #!"4ne pent#u +e,nicie& Ast!zi + " dedica din n u p#i"e$e cinci "inute a$e (iec!#ei #e nce#c!#ii de a si"%i ade+!#u$ din tine& ncepe aceste pe#i ade a$e ce#cet!#ii cu aceste cu+inte/ 0Eu sunt a,a cu" "3a c#eat *u"nezeu&
146

0Eu sunt 7iu$ S!u n ete#nitate&0 ncea#c! acu" s! dai de 7iu$ $ui *u"nezeu din tine& Acesta este Sine$e ca#e nu a p!c!tuit nici dat!' ,i ca#e nici n3a p$!s"uit +#e i"a-ine ca#e s! n$ cuiasc! #ea$itatea& Acesta este Sine$e ca#e nu ,i3a p!#!sit pat#ia n *u"nezeu pent#u a #!t!ci p#in $u"e& Acesta este Sine$e ca#e nu cun a,te tea"a ,i ca#e nici nu p ate c ncepe pie#de#ea' su(e#in%a sau " a#tea& 1ent#u a atin-e acest %e$' nu ai dec4t s! $a,i de pa#te t %i id $ii ,i t ate i"a-ini$e pe ca#e %i $e3ai (!cut desp#e tineF $as! n u#"a ta $ista nsu,i#i$ #' )une sau #e$e' pe ca#e %i $e3ai at#i)uitF a,teapt! ade+!#u$ nt#3 $ini,tit! n!de6de& *u"nezeu nsu,i a p# "is c! acesta +a (i #e+e$at ace$ #a ca#e $ ce#& 8u ce#i acu"& Nu p %i s! nu #eu,e,ti' pent#u c! E$ nu p ate s! nu #eu,easc!& *ac! nu p %i #!spunde ce#in%ei de a e5e#sa n p#i"e$e cinci "inute a$e (iec!#ui ceas' a"inte,te3%i "!ca# dat! pe #!/ 0Eu sunt a,a cu" "3a c#eat *u"nezeu& 02i sunt 7iu$ S!u n ete#nitate&0 Spune%i ast!zi dese #i c! tu e,ti a,a cu" te3a c#eat *u"nezeu& 2i nu nt4#zia s! #eac%i nezi cu aceste cu+inte (a%! de #icine pa#e s! te i#ite/ 08u e,ti a,a cu" te3a c#eat *u"nezeu& 02i e,ti 7iu$ S!u n ete#nitate&0 Ast!zi st#!duie,te3te s! (aci e5e#ci%ii$e #! de #!& 7ieca#e dint#e acestea +a (i un pas u#ia, c!t#e iz)!+i#ea ta' ,i un 6a$ n i"p #tant n asi"i$a#ea siste"u$ui de -4ndi#e p# " +at de acest cu#s& LECIA :4 "S+ t U ,c+( S, e' + ,t c+ C$e!to$+( #e+-" Ideea de ast!zi te desc#ie cu acu#ate%e a,a cu" te3a c#eat *u"nezeu& E,ti unu$ n cup#insu$ t!u ,i unit cu E$& A ta este unitatea nt#e-ii c#ea%ii& Unitatea ta des!+4#,it! (ace ca schi")a#ea s! (ie i"p si)i$! n tine& 8u nu accep%i acest (apt ,i nt4#zii s!3%i dai sea"a c! a,a este' nu"ai dat #it! c#edin%ei ta$e c! de6a te3ai schi")at&
147

8e +ezi pe tine nsu%i ca (iind pa# die #idic $! dup! c#ea%ia $ui *u"nezeu/ s$a)' +ici s' u#4t ,i p!c!t s' "ize#a)i$' asa$tat de du#e#e& A,a a#at! +e#siunea ta desp#e tine nsu%i/ un sine di+izat n "u$te p!#%i )e$i-e#ante' sepa#ate de *u"nezeu ,i a)ia %inute $a $a$t! de (!c!t #u$ $ui e#atic ,i cap#ici s' c!#uia i te nchini& Acesta nu aude #u-!ciuni$e ta$e' c!ci este su#d& Nu +ede unitatea n tine' c!ci este #)& Nu n%e$e-e c! tu e,ti 7iu$ $ui *u"nezeu' c!ci este (!#! si"%i#e ,i nu n%e$e-e ni"ic& Ast!zi + " nce#ca s! (i" c n,tien%i d a# de ceea ce a#e putin%a de a auzi ,i +edea' de ceea ce este c$a# ca )un! ziua& . " nd#epta din n u e5e#ci%ii$e c!t#e atin-e#ea Unicu$ui t!u Sine' ca#e este unit cu C#eat #u$ s!u& nce#c!" azi din n u' cu #!)da#e ,i spe#an%!& 7 $ si#ea p#i"e$ # cinci "inute a$e (iec!#ei #e acti+e pent#u a e5e#sa ideea zi$ei p#ezint! a+anta6e specia$e pent#u stadiu$ de n+!%a#e n ca#e te a($i n p#ezent& E di(ici$ n acest " "ent s! nu3%i $a,i "intea s! h in!#easc!' atunci c4nd este pus! $a e5e#ci%ii p#e$un-ite& *esi-u#' %i3ai dat de6a sea"a de aceasta& Ai )se#+at n ce "!su#! %i $ipse,te discip$ina "enta$! ,i n ce "!su#! ai ne+ ie de ant#ena#ea "in%ii& Este necesa# s! (ii c n,tient de acest $uc#u' de a#ece c nstituie un )stac $ se#i s n ca$ea a+ans!#ii ta$e& 1e#i ade$e de e5e#sa#e "ai scu#te' da# (#ec+ente' p#ezint! n acest " "ent a$te a+anta6e pent#u tine& 1e $4n-! #ecun a,te#ea di(icu$t!%i$ # pe ca#e $e ai n sus%ine#ea aten%iei' t#e)uie s! (i )se#+at de ase"enea c!' dac! nu %i se aduce a"inte n " d (#ec+ent de %e$u$ t!u' ai tendin%a s!3$ dai uit!#ii pent#u $un-i pe#i ade de ti"p& Adesea nu #eu,e,ti s!3%i a"inte,ti ap$ica%ii$e scu#te a$e ideii zi$ei' ,i nu %i3ai ( #"at nc! )iceiu$ de a ( $ si ideea ca #eac%ie aut "at! $a ispit!& n aceast! etap!' st#uctu#! %i este' a,ada#' necesa#!' p$ani(icat! ast(e$ nc4t s! cup#ind! (#ec+ente aduce#i a"inte a$e %e$u$ui t!u' p#ecu" ,i nce#c!#i #e-u$ate de a$ atin-e& Re-u$a#itatea n te#"eni de ti"p nu este ce#in%a idea$! pent#u cea "ai sa$uta#!

148

( #"! de e5e#sa#e n a$e "4ntui#ii& 8 tu,i' este a+anta6 as! pent#u cei a c!# # " ti+a%ie este inc nsistent! ,i ca#e pun "a#e #ezisten%! n+!%!#ii& *e aceea' ne + " %ine' pent#u +#e"e' de pe#i ade$e de e5e#sa#e a c4te cinci "inute pe #!' nde"n4ndu3te s! "i%i c4t "ai pu%ine cu putin%!& Uti$iza#ea p#i"e$ # cinci "inute a$e #ei +a (i de se)it de ( $ sit a#e' de +#e"e ce i"pune st#uctu#! "ai (e#"!& Nu ( $ si' ns!' a)ate#i$e cazi na$e de $a acest p# -#a" ca scuz! de a nu #e+eni $a e$ c4t "ai #epede cu putin%!& S3a# putea' ( a#te p# )a)i$' s! e5iste tenta%ia de a c nside#a ziua ca pie#dut!' dat (iind c! ai "is s! (aci $uc#u$ ce#ut& *a# aceast! tenta%ie t#e)uie d a# #ecun scut! ca (iind ceea ce este/ #e(uzu$ t!u de a pe#"ite ca -#e,e$i$e s!3%i (ie c #ectate' p#ecu" ,i a)sen%a )un!+ in%ei de a nce#ca din n u& S(4ntu$ Spi#it nu este ncu#cat de -#e,e$i$e ta$e n (unc%ia Sa de n+!%!t #& E$ p ate (i #e%inut nu"ai de c!t#e $ipsa disp ni)i$it!%ii ta$e n a te deta,a de e$e& Nai s! (i" h t!#4%iF de aceea' "ai a$es pent#u u#"!t a#ea s!pt!"4n! ,i ce+a' s! a+e" )un!+ in%a de a ne ie#ta sc!de#i$e n s4#-uin%! ,i ne-$i6a#ea inst#uc%iuni$ # pent#u e5e#sa#ea ideii zi$ei& Aceast! t $e#an%! (a%! de s$!)iciune ne +a pe#"ite "ai cu#4nd s! t#ece" cu +ede#ea' dec4t s!3i ac #d!" pute#ea de a ne nt4#zia p# cesu$ de n+!%a#e& *ac!3i ac #d!" s$!)iciunii pute#ea de a (ace ast(e$' n i p#i+i" ca pe t!#ie ,i c n(und!" t!#ia cu s$!)iciunea& C4nd nu #eu,e,ti s! te c n( #"ezi ce#in%e$ # acestui cu#s' nu nsea"n! dec4t c! ai (!cut -#e,ea$!& Aceasta se ce#e c #ectat!' ,i at4t& A pe#"ite unei -#e,e$i s! c ntinue' nsea"n! a (ace -#e,e$i n p$us' )azate pe p#i"a ,i nt!#ind3 pe aceasta& 8 c"ai acest p# ces t#e)uie n$!tu#at' (iind un a$t " d de a ap!#a i$uzii$e "p t#i+a ade+!#u$ui& A)and neaz! aceste e# #i' #ecun sc4ndu3$e d#ept ceea ce sunt& Sunt tentati+e de a te %ine n inc n,tien%a (aptu$ui c! e,ti Unicu$ Sine' unit cu C#eat #u$ t!u' una cu (ieca#e aspect a$ c#ea%iei' ne$i"itat n pute#e ,i pace& Acesta este ade+!#u$' ,i ni"ic a$tce+a nu este ade+!#at& Ast!zi + " a(i#"a din n u acest ade+!#'
149

nce#c4nd s! a6un-e" n ace$ $ c din tine unde nu e5ist! nici nd ia$! c! nu"ai asta este ade+!#at& ncepe pe#i ade$e de e5e#sa#e de ast!zi cu aceast! asi-u#a#e ncu#a6at a#e' (e#it! "in%ii ta$e cu t at! ce#titudinea de ca#e e,ti n sta#e/ 0Sunt Unicu$ Sine' unit cu C#eat #u$ "eu' Una cu (ieca#e aspect a$e c#ea%iei' ne$i"itat n pute#e ,i pace&0 nchide ap i chii ,i spune%i din n u' ncet' cu p# (unzi"e' st#!duindu3te s! $a,i n%e$esu$ cu+inte$ # s! %i se a(unde n "inte' n$ cuind (a$se idei/ 0Sunt Unicu$ Sine&0 Repet! aceasta de c4te+a #i' ap i ncea#c! s! si"%i n%e$esu$ pe ca#e $ e+ c! cu+inte$e& E,ti Unicu$ Sine' unit ,i n si-u#an%!' n $u"in!' )ucu#ie ,i pace& E,ti 7iu$ $ui *u"nezeu' Unicu$ Sine' cu Un C#eat # ,i un %e$/ de a aduce c n,tien%a acestei Unit!%i tutu# # "in%i$ #' ast(e$ nc4t ade+!#ata c#ea%ie s! p at! e5tinde 8 ta$itatea ,i Unitatea $ui *u"nezeu& E,ti Unicu$ Sine' c "p$et' +indecat ,i nt#e-' a+4nd pute#ea de a #idica -iu$-iu$ ntune#icu$ui de pe (a%a $u"ii ,i de a sc ate $a i+ea$! $u"ina din tine' pent#u a de" nst#a $u"ii ade+!#u$ desp#e tine nsu%i& E,ti Unicu$ Sine' n a#" nie pe#(ect! cu t t ce este' ,i cu t t ce +a (i& E,ti Unicu$ Sine' 7iu$ ce$ s(4nt a$ $ui *u"nezeu' unit cu t %i (#a%ii t!i nt#3acest SineF unit cu 8at!$ t!u nt#u . ia Sa& Si"te n tine acest Unic Sine' $as!3L s! #isipeasc! n st#!$uci#ea Sa t ate i$uzii$e ,i nd ie$i$e ta$e& Acesta este Sine$e t!u' 7iu$ $ui *u"nezeu nsu,i' nep#ih!nit p#ecu" C#eat #u$ s!u' t!#ia Sa a($4ndu3se n!unt#u$ t!u ,i iu)i#ea Lui (iind a ta pent#u t tdeauna& E,ti Unicu$ Sine ,i3%i este dat s! si"%i acest Sine n!unt#u$ t!u ,i s!3%i a$un-i t ate i$uzii$e din aceast! sin-u#! Minte' ca#e este chia# acest Sine' ade+!#u$ ce$ s(4nt din tine& Nu te $!sa ast!zi p#ad! uit!#ii& A+e" ne+ ie de a6ut #u$ t!uF de "ica ta c nt#i)u%ie n a aduce (e#ici#e nt#e-ii $u"i& 2i Ce#u$ se )izuie pe tine' a+4nd nc#ede#ea c! ast!zi te +ei st#!dui&
150

"p!#t!,e,te3i a,ada#' ce#titudinea' c!ci a ta este& 7ii +i-i$ent& Nu te $!sa p#ad! uit!#ii& 1e pa#cu#su$ zi$ei nu uita de %e$u$ t!u& Repet! ideea de ast!zi c4t "ai des cu putin%! ,i n%e$e-e c!' de (ieca#e dat! c4nd (aci' cine+a aude -$asu$ spe#an%ei' (#ea"!tu$ ade+!#u$ui n "intea sa' ( ,netu$ )$4nd a$ a#ipi$ # p!cii& Recun a,te#ea' de c!t#e tine' a (aptu$ui c! e,ti Unicu$ Sine' unit cu 8at!$ t!u' este che"a#e ad#esat! nt#e-ii $u"i de a (i una cu tine& Cu #icine te nt4$ne,ti ast!zi' nu uita s!3i "p!#t!,e,ti (!-!duin%a ideii de ast!zi' spun4ndu3i/ 0E,ti Unicu$ Sine' "p#eun! cu "ine' Unit cu C#eat #u$ n st#u n acest Sine& 8e cinstesc dat #it! a Ceea Ce Sunt' 2i dat #it! a Ceea Ce este E$' Ce$ ca#e ne iu)e,te pe a"4nd i ca pe unu$&0 LECIA :5 "M3 t+,$e! v, e de (! U ,c+( #e+ S, e-" *e,i e,ti Unicu$ Sine' tu t#!ie,ti e5pe#ien%a st!#ii de a (i d i/ de p t#i+! )un ,i #!u' iu)it # ,i u#4ci s' "inte ,i t#up& Aceast! senza%ie de a (i scindat n p!#%i c nt#a#ii induce senti"ente de c n($ict acut ,i c nstant' ,i c nduce $a nce#c!#i (#enetice de a #ec nci$ia aspecte$e c nt#adict #ii a$e acestei pe#cepe#i de sine& Ai c!utat "u$te s $u%ii de acest -en' ,i nici una din e$e nu a iz)utit& C nt#a#ii$e pe ca#e $e -!se,ti n tine nu + # (i nici dat! c "pati)i$e& * a# Unu$ e5ist!& 7aptu$ c! ade+!#u$ ,i i$uzia nu p t (i #ec nci$iate #ic4t de "u$t ,i #icu" a" nce#ca' indi(e#ent ce "i6$ ace ( $ se,ti ,i indi(e#ent cu" +ezi p# )$e"a t#e)uie acceptat' dac! +#ei s! (ii "4ntuit& 14n! c4nd nu +ei (i acceptat aceasta' +ei nce#ca #ea$iza#ea unui ,i# nes(4#,it de %e$u#i pe ca#e nu $e p %i atin-eF +ei nt#ep#inde se#ii a)su#de de che$tuie$i de ti"p ,i de e( #t' de spe#an%! ,i de nd ia$!' (ieca#e $a (e$ de inuti$! ca cea p#ecedent! ,i $a (e$ de s #tit! e,ecu$ui ca ,i cea u#"!t a#e&
151

1# )$e"e$e ca#e nu au nici un n%e$es nu p t (i #ez $+ate n cad#u$ n ca#e au ( st puse& * u! sine3u#i ca#e se a($! n c n($ict nu p t (i puse n c nc #dan%!' ia# )ine$e ,i #!u$ nu au nici un te#"en c "un& Ace$ sine pe ca#e tu $3ai (!cut nu p ate (i nici dat! Sine$e t!u' dup! cu" Sine$e t!u nu p ate (i scindat' (!#! a "ai nceta s! "ai (ie Ceea Ce este ,i Ceea Ce t#e)uie s! (ie pent#u t tdeauna& O "inte ,i un t#up nu p t c e5ista& Nu nce#ca s! $e "paci' pent#u c! una nea-! #ea$itatea ce$ui$a$t& *ac! e,ti t#up (izic' "intea ta a ie,it din p# p#iu3%i c ncept desp#e sine' (iindc! nu "ai a#e $ c pent#u a "ai (ace cu ade+!#at pa#te din tine& *ac! e,ti spi#it' atunci t#upu$ t#e)uie s! (ie $ipsit de sens pent#u #ea$itatea ta& Spi#itu$ (ace uz de "inte ca "i6$ c pent#u a3I -!si e5p#esie Sine$ui s!u& Ia# "intea ca#e se#+e,te spi#itu$' este "p!cat! ,i p$in! de )ucu#ie& 1ute#ea ei +ine din spi#it' ea ndep$inindu3,i ast(e$ (unc%ia cu )ucu#ie& ns!' "intea se p ate' de ase"enea' c nside#a desp!#%it! de spi#it' pe#cep4ndu3se n!unt#u$ unui t#up pe ca#e $ c n(und! cu ea ns!,i& n a(a#a (unc%iei sa$e' "intea nu3 ,i a($! pacea ,i (e#ici#ea este st#!in! -4ndu#i$ # sa$e& Cu t ate acestea' "intea desp!#%it! de spi#it nu p ate -4ndi& Ea ,i3a #ene-at Su#sa t!#iei ,i se +ede nea6ut #at!' $i"itat! ,i s$a)!& *is ciat! de p# p#ia ei (unc%ie' ea s c te,te c! este sin-u#! ,i sepa#at!' atacat! de a#"ate nt#e-i ca#e se nd#eapt! "p t#i+a ei' ascunz4ndu3se de acestea $a ad!p stu$ (#a-i$ a$ t#upu$ui& Acu" ea este c nst#4ns! s! "pace ceea ce este de3 sea"! cu ceea ce nu este de3 sea"! B0cap#a cu +a#za0D' c#ez4nd c! acesta i este # stu$& Nu "ai pie#de ti"pu$ cu asta& Cine p ate #ez $+a c n($icte$e stupide pe ca#e ni $e p#ezint! un +isJ Ce a# putea nse"na #ez $+a#ea $ #' p#i+ind n $u"ina ade+!#u$uiJ C!#ui sc p a# putea se#+iJ Ca#e este # stu$ #ez $+!#ii $ #J M4ntui#ea nu p ate p#e(ace i$uzii$e n #ea$itate' nici #ez $+a p# )$e"! ca#e nu e5ist!& 8u spe#i' pese"ne' c! "4ntui#ea p ate s! (ac! t ate acestea& Ai +#ea ca p$anu$ $ui *u"nezeu pent#u iz)!+i#ea scu"pu$ui S!u 7iu s!3i aduc! du#e#e' n $ c s!3$ pun! n $i)e#tateJ Sine$e t!u #e%ine -4ndu#i$e Sa$e' ,i acestea #!"4n n p# p#ia3%i
152

"inte ,i n "intea $ui *u"nezeu& S(4ntu$ Spi#it p!st#eaz! "4ntui#ea n "intea ta' (e#indu3i ca$ea c!t#e pace& M4ntui#ea este un -4nd pe ca#e $ "p!#t!,e,ti cu *u"nezeu' de a#ece . cea Sa $3a acceptat pent#u tine ,i a #!spuns n nu"e$e t!u c! aceasta s3a ,i "p$init& Ast(e$' "4ntui#ea este p!st#at! p#int#e -4ndu#i$e pe ca#e Sine$e t!u $e nd#!-e,te ,i $e nut#e,te pent#u tine& . " nce#ca ast!zi s! -!si" acest -4nd' a c!#ui p#ezen%! n "intea ta este -a#antat! de Ce$ ca#e %i + #)e,te de Unicu$ t!u Sine& Ce$e cinci "inute de e5e#sa#e a$e (iec!#ei #e + # c nstitui c!uta#e a Sa n!unt#u$ "in%ii ta$e& M4ntui#ea +ine de $a acest Unic Sine p#in inte#"ediu$ Ace$uia ca#e este puntea nt#e "intea ta ,i acest Sine& A,teapt! cu #!)da#e' ,i $as!3L pe e$ s!3%i + #)easc! de Sine$e t!u ,i desp#e t ate c4te $e p ate (ace p# p#ia3%i "inte' dat! #estituit! acestui Sine ,i $i)e#! s! s$u6easc! . ii Sa$e& ncepe p#in a spune/ 0M4ntui#ea +ine de $a Unicu$ "eu Sine& G4ndu#i$e Sa$e "i stau $a disp zi%ie&0 Caut! ap i -4ndu#i$e Sine$ui ,i #e+endic!3$e' e$e apa#%in4ndu3%i& Acestea sunt p# p#ii$e ta$e -4ndu#i ade+!#ate' pe ca#e $e3ai #ene-at' $!s4ndu3%i "intea s! #!t!ceasc! p#int#3 $u"e a +ise$ #' pent#u a -!si ni,te i$uzii cu ca#e s! $e n$ cuiasc!& Aici se a($! -4ndu#i$e ta$e' sin-u#e$e pe ca#e $e ai& M4ntui#ea este unu$ dint#e aceste -4ndu#iF -!se,te3 ac $ & *ac! #eu,e,ti' -4ndu#i$e ca#e %i +in' %i + # spune c! e,ti sa$+at ,i c! "intea ,i3a -!sit (unc%ia pe ca#e a c!utat s3 pia#d!& Sine$e t!u +a sa$uta cu )ucu#ie ,i i +a d!#ui pacea& Resta)i$it! n t!#ie' ea se +a #e+!#sa' din n u' dinsp#e spi#it c!t#e spi#itu$ din t ate $uc#u#i$e' c#eate de Spi#it ca (iind E$ nsu,i& Mintea ta +a )inecu+4nta t ate $uc#u#i$e& Odat! c n(uzia te#"inat!' tu e,ti #esta)i$it' c!ci %i3ai #e-!sit Sine$e& Sine$e t!u ,tie c! ast!zi nu p %i da -#e,& 1 ate c! "intea ta +a "ai #!"4ne scu#t! +#e"e nesi-u#!& Asta s! nu te nsp!i"4nte& Sine$e t!u +a p!st#a pent#u tine )ucu#ia pe ca#e #esi"te' tu
153

de+enind c4t de cu#4nd pe dep$in c n,tient c! ea %i apa#%ine& *e (ieca#e dat! c4nd pet#eci cinci "inute din #! c!ut4ndu3L pe Ce$ ca#e %i "p#euneaz! "intea cu Sine$e' tu i (e#i a$t! c " a#! n p!st#a#e pent#u tine& *e (ieca#e dat! c4nd i spui "in%ii ta$e (#enetice c! "4ntui#ea +ine de $a Unicu$ t!u Sine' +ei "ai ad!u-a c " a#! )e$,u-u$ui t!u n c#e,te#e& 2i t t )e$,u-u$ +a (i d!#uit #icui $ ce#e ,i + ie,te s! accepte da#u$& Re($ecteaz!' nu"ai' c4t de "u$t %i se d!#uie,te ast!zi ca s! d!#uie,ti' pent#u a3%i (i d!#uitM LECIA :7 "E+ "+ t "&,$,t-" Ideea de ast!zi te identi(ic! cu Unicu$ t!u Sine& Ea nu accept! identi(ica#e scindat!' dup! cu" nu ncea#c! s! ")ine ni,te (act #i c nt#adict #ii nt#3 %es!tu#! a unit!%ii& Ea pu# ,i si"p$u a(i#"! ade+!#u$& E5e#seaz! c4t "ai des acest ade+!#' pent#u c! e$ %i +a aduce "intea de $a c n($ict sp#e $ini,tite$e p$aiu#i a$e p!cii& Nici un (i # de spai"! nu p ate p!t#unde' c!ci "intea ta a ( st a)s $+it! de ne)unie' dat! ce a a)and nat i$uzii$e unei identit!%i scindate& A(i#"!" din n u ade+!#u$ desp#e Sine$e t!u' 7iu$ ce$ s(4nt a$ $ui *u"nezeu' ca#e dihne,te n tine' a c!#ui "inte a ( st #edat! $ucidit!%ii& 8u e,ti spi#itu$ ca#e $ nt#e-e,te pe E$ nsu,i' "p!#t!,indu3i (unc%ia de C#eat #& E$ este "e#eu cu tine' a,a cu" tu e,ti "e#eu cu E$& Ast!zi nce#c!" s! aduce" #ea$itatea ,i "ai ap# ape de "intea ta& *e (ieca#e dat! c4nd e5e#sezi' sta#ea de c n,tien%! se ap# pie c4t de c4tF c4te dat! se nt4"p$! s! c4,ti-i "ie de ani ,i chia# "ai "u$t& Minute$e pe ca#e $e (e#i se "u$tip$ic! de nenu"!#ate #i' c!ci "i#ac $u$' de,i (ace uz de ti"p' nu se a($! su) st!p4ni#ea acestuia& M4ntui#ea este un "i#ac $' p#i"u$ ,i u$ti"u$F p#i"u$ ca#e este ,i u$ti"u$' (iind unu$ sin-u#& 8u e,ti spi#itu$ n a c!#ui "inte $ cuie,te "i#ac $u$ n ca#e #ice ti"p se p#e,teF "i#ac $u$ n s4nu$ c!#uia un "inut pet#ecut cu
154

( $ si#ea acest # idei de+ine un ti"p (!#! $i"it! ,i (!#! s(4#,it& *!#uie,te' a,ada#' aceste "inute cu d#a-! ini"!' ,i )izuie3te pe Ce$ ca#e a p# "is c! +a p - # asup#a $ # ate"p #a$itatea& E$ ,i +a (e#i t at! t!#ia Sa (iec!#ui "ic e( #t pe ca#e $ (aci& *!#uie,te3I ast!zi "inute$e de ca#e a#e ne+ ie' pent#u a te a6uta s! n%e$e-i "p#eun! cu E$' c! e,ti spi#itu$ ca#e $ cuie,te n E$ ,i ca#e' p#in . cea Sa' ,i p a#t! che"a#ea sp#e (ieca#e (iin%!F ,i (e#! +ede#ea #icui ce#eF n$ cuie,te e# a#ea cu si"p$u$ ade+!#& S(4ntu$ Spi#it +a (i )ucu# s s! p#i"easc! din "4ini$e ta$e ce$e cinci "inute a$e (iec!#ei #e' pent#u a $e pu#ta n 6u#u$ acestei $u"i cup#ins! de du#e#e ,i d #' unde pa# s! d "neasc! chinu$ ,i "ize#ia& E$ nu +a t#ece cu +ede#ea nici sin-u#! "inte deschis! ca#e + ie,te s! accepte da#u#i$e +indec!t a#e aduse de aceste "inute' ,i $e +a a,eza #iunde ,tie c! + # (i )ine p#i"ite& E$e + # sp #i n pute#ea $ # de +indeca#e de (ieca#e dat! c4nd cine+a $e accept! d#ept -4ndu#i a$e sa$e ,i $e ( $ se,te pent#u a +indeca& Ast(e$ +a (i n"u$%it de "ii ,i chia# zeci de "ii de #i (ieca#e da# pe ca#e $ (ace" S(4ntu$ui Spi#it& Ia# atunci c4nd acesta se +a (i #ent #s $a tine' e$ +a dep!,i n pute#e "icu$ t!u da#' p#ecu" st#!$uci#ea s a#e$ui ec$ipseaz! $ic!#i#ea p$!p4nd! a $icu#iciu$ui p#e% de c$ip! , +!ie$nic!' nainte de a se stin-e& St#!$uci#ea stat #nic! a acestei $u"i #!"4ne' pent#u a te c nduce n a(a#a ntune#icu$uiF da# nici nu +ei "ai uita +#e dat! ca$ea& ncepe aceste e5e#ci%ii (e#icite spun4nd cu+inte$e pe ca#e %i $e ad#eseaz! S(4ntu$ Spi#it' ,i $as!3$e s! #e+e#)e#eze p#in E$ n 6u#u$ $u"ii/ 0 Sunt Spi#it' un 7iu s(4nt a$ $ui *u"nezeu& E$i)e#at de t ate $i"ite$e' c# tit' +indecat' nt#e-it' Li)e# s! ie#t' $i)e# s! "4ntuiesc $u"ea&0 G!sindu3,i e5p#esia p#in tine' S(4ntu$ Spi#it +a accepta acest da# ce $3ai p#i"it de $a E$' i +a sp #i pute#ea ,i %i3$ +a nap ia& O(e#!3I ast!zi' cu )ucu#ie' (ieca#e pe#i ad! de e5e#sa#e& 2i E$ %i +a + #)i' aduc4ndu3%i a"inte c! e,ti spi#it' una cu E$ ,i cu *u"nezeu' cu (#a%ii t!i ,i cu Sine$e t!u& Ascu$t!3I asi-u#a#ea

155

ncu#a6at a#e de (ieca#e dat! c4nd # ste,ti cu+inte$e pe ca#e E$ %i $e (e#! ast!zi' ,i n-!duie3I s! spun! "in%ii ta$e c! e$e sunt ade+!#ate& 7 $ se,te3$e "p t#i+a ispiteiF +ei e+ita ast(e$ t#iste$e ei c nsecin%e ca#e' dac! cedezi c#edin%ei c! e,ti a$tce+a dec4t spi#it' sunt ine+ita)i$e& Ast!zi S(4ntu$ Spi#it %i d!#uie,te pace& 1#i"e,te cu+inte$e Sa$e' ,i (e#!3I3$e Lui& LECIA :9 "8o,e"c "-#, !cce&t $o(+( &(! +( de #3 t+,$e !( (+, D+# e>e+-" Ast!zi este zi de c nsac#a#e' zi de h#a" specia$!& Ast!zi + " a(i#"a cu t!#ie ce h#a" pu#t!"& N i pu#t!" h#a"u$ ade+!#u$ui ,i a)and n!" i$uzii$e& Nu + " "ai sci$a nt#e acestea d u!' ci ne + " a,eza de pa#tea Unicu$ui& Ne c nsac#!" ast!zi ade+!#u$ui ,i "4ntui#ii' a,a cu" a p$!nuit3 *u"nezeu& Nu + " sus%ine c! "4ntui#ea este a$tce+a& Nu + " c!uta ac $ unde ea nu este& O + " accepta cu )ucu#ie a,a cu" este ,i ne + " asu"a # $u$ dese"nat n u! de *u"nezeu& Ce (e#ici#e s! (ii si-u#M Ast!zi ne $!s!" $a pa#te t ate nd ie$i$e ,i ne a(i#"!" p zi%ia' a+4nd si-u#an%a %e$u$ui' cu "u$%u"i#i c! nd ia$a s3a #isipit ,i c! ce#titudinea ne ns %e,te& A+e" un sc p "!#e% de ndep$init' ,i ni s3a dat t t ce ne t#e)uie pent#u a ne atin-e %e$u$& Nici -#e,ea$! nu ne a%ine d#u"u$' c!ci a" ( st a)s $+i%i de e# #i& 8 ate p!cate$e n ast#e s3au sp!$at' d4ndu3ne sea"a c! nu au ( st dec4t ni,te -#e,e$i& Ce$ # $ipsi%i de +in +!%ie nu $e este tea"!' (iind n si-u#an%! ,i d4ndu3,i sea"a de si-u#an%a $ #& Ei nu ape$eaz! $a "a-ie' nici nu in+enteaz! s $u%ii pent#u a sc!pa de a"enin%!#i nchipuite' $ipsite de #ea$itate& Ei ,i -!sesc dihna n ce#titudinea ca$"! c! + # n(!ptui ceea ce $e este dat s! n(!ptuiasc!& Cei $ipsi%i de +in +!%ie nu se nd iesc de aptitudinea $ #' ,tiind c! (unc%ia $e +a (i pe#(ect ndep$init! $a $ cu$ ,i ti"pu$ p t#i+it& Ei ,i3au asu"at p zi%ia pe ca#e

156

ne3 asu"!" n i ast!zi' ca n i s! pute" (i p!#ta,i $a ce#titudinea $ # ,i ast(e$ s3 sp #i" p#in accepta#ea acesteia de c!t#e n i& Ei + # (i a$!tu#i de n iF t %i aceia ca#e au $uat p zi%ia pe ca#e $u!" n i ast!zi ne + # (e#i cu )ucu#ie t t ceea ce au n+!%at' "p#eun! cu t t ceea ce au c4,ti-at& Cei nc! nesi-u#i ni se + # a$!tu#a ,i ei ,i' "p#u"ut4nd ce#titudinea n ast#!' + # sp #i ,i "ai "u$t& 14n! ,i cei nc! nen!scu%i + # auzi che"a#ea auzit! de n i ,i i + # #!spunde atunci c4nd + # (i +enit s! pteze din n u& Ast!zi nu a$e-e" d a# pent#u n i n,ine& Oa#e nu "e#it! s! dai din ti"pu$ t!u c4te cinci "inute a$e (iec!#ui ceas pent#u a putea accepta (e#ici#ea pe ca#e %i3a d!#uit3 *u"nezeuJ Oa#e nu "e#it! s! dai cinci "inute din (ieca#e ceas ca s!3%i #ecun ,ti (unc%ia specia$! aiciJ Oa#e nu sunt ce$e cinci "inute d a# "ic! #u-!"inte n c "pa#a%ie cu d )4ndi#ea unei #!sp$!%i de ne"!su#atJ C4nd tu ai ncheiat ce$ pu%in "ie de t4#-u#i n pie#de#e& Iat! acu" (e#t! ca#e3%i -a#anteaz! iz)!+i#ea dep$in! de #ice (e$ de du#e#i' ,i )ucu#ie pe ca#e $u"ea nu p ate c n%ine& O (!#4"! din ti"pu$ t!u p %i d!#ui acu" n schi")u$ p!cii "in%ii ,i ce#titudinii # stu$ui' cu p# "isiunea succesu$ui dep$in& 2i' de +#e"e ce ti"pu$ nu a#e nici nse"n!tate' %i se ce#e ni"icu$ n schi")u$ t tu$ui& Iat! un t4#- de pe u#"a c!#uia nu p %i pie#de& Ia# ceea ce c4,ti-i este nt#3ade+!# ne$i"itatM *!#uie,te3I #! de #! "icu$ t!u da#' de nu"ai cinci "inute& E$ +a ad!u-a cu+inte$ # pe ca#e $e ( $ se,ti n e5e#sa#ea ideii de ast!zi' p# (unda c n+in-e#e ,i ce#titudine ca#e %ie %i $ipsesc& Cu+inte$e Sa$e se + # "p#euna cu a$e ta$e' (!c4nd din (ieca#e #epeti%ie a ideii de ast!zi dedica#e t ta$!' (!cut! nt#3 nc#ede#e $a (e$ de pe#(ect! ,i ne, +!it a#e p#ecu" este a Lui n tine& nc#ede#ea Sa n tine +a $u"ina t ate cu+inte$e pe ca#e $e # ste,ti' ,i +ei t#ece dinc $ de #ez nan%a $ #' c!t#e ceea ce e$e nsea"n! cu ade+!#at& Ast!zi' e5e#sezi "p#eun! cu E$' atunci c4nd spui/ 0. iesc s!3"i accept # $u$ n p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu&0 n (ieca#e #!sti"p de cinci "inute pe ca#e $ pet#eci cu E$' Acesta
157

%i +a p#i"i t ate cu+inte$e ,i %i $e +a nap ia st#!$ucind t ate de c#edin%! ,i nc#ede#e at4t de pute#nic! ,i de nest#!"utat!' nc4t + # $u"ina $u"ea cu spe#an%! ,i + i ,ie& Nu pie#de nici cazie de a (i + i su$ destinata# a$ da#u#i$ # Sa$e' ca s! $e p %i' $a #4ndu$ t!u' d!#ui ast!zi' $u"ii& *!#uie,te3I cu+inte$e' ia# e$ +a (ace #estu$& 8e +a (ace s!3%i n%e$e-i (unc%ia specia$!& E$ +a deschide ca$ea sp#e (e#ici#e' ia# pacea ,i nc#ede#ea + # (i da#u#i$e Sa$e' #!spunsu$ S!u $a cu+inte$e ta$e& E$ %i +a c n(i#"a cu t at! nc#ede#ea' )ucu#ia ,i ce#titudinea Sa' c! ceea ce spui este ade+!#at& 2i atunci +ei c!p!ta c n+in-e#ea p#ezen%ei Ace$uia ca#e cun a,te (unc%ia pe ca#e ai at4t pe p!"4nt' p#ecu" ,i n Ce#& .a (i cu tine n (ieca#e pe#i ad! de e5e#ci%iu pe ca#e "p!#t!,e,ti cu E$' p#eschi")4nd (ieca#e c$ip! a ti"pu$ui pe ca#e i3L (e#i' n ate"p #a$itate ,i pace& n decu#su$ #ei' caut! s!3%i pet#eci ti"pu$ p#e-!tindu3te' nt#3 )ucu#ie anticipati+!' pent#u u#"!t a#e$e cinci "inute pe ca#e $e +ei pet#ece din n u cu E$& Repet! ideea de ast!zi n ti"p ce a,tep%i' ap# pie#ea' din n u' a #!-azu$ui (e#icit& Repet! des ideea' ,i nu uita c!' de (ieca#e dat! c4nd (aci' ai n-!duit ca "intea s!3%i (ie p#e-!tit! pent#u #!-azu$ (e#icit ce +a u#"a& Atunci c4nd s se,te ceasu$ ,i E$ este din n u p#ezent pent#u a pet#ece un #!sti"p cu tine' (ii #ecun sc!t # ,i $as! de pa#te t ate )$i-a%ii$e p!"4nte,ti' t ate -4ndu#i$e "!#unte ,i idei$e $i"itate' ,i pet#ece din n u c4te+a c$ipe (e#icite cu E$& Spune3I nc! dat! c! accep%i # $u$ pe ca#e E$ d #e,te s! %i3$ asu"i ,i pe ca#e te +a a6uta s!3$ ndep$ine,tiF ia# E$ %i +a d!#ui si-u#an%a c! d #e,ti nt#3ade+!# aceast! p%iune' pe ca#e E$ a $uat3 "p#eun! cu tine ,i tu "p#eun! cu E$& LECIA :: "M3 t+,$e! e"te + ,c! #e! )+ c/,e !,c,-" M4ntui#ea ,i ie#ta#ea sunt ase"enea& A"4nd u! dau de n%e$es c! ce+a "e#-e anap daF ce+a de ca#e t#e)uie s! (ii "4ntuit' pent#u ca#e t#e)uie s! (ii ie#tat spi#itua$F ce+a e# nat ca#e a#e
158

ne+ ie de schi")!#i c #ecti+eF ce+a apa#te sau di(e#it de . ia $ui *u"nezeu& Ast(e$' a")ii te#"eni i"p$ic! ce+a i"p si)i$' da# ca#e t tu,i sa nt4"p$at' #ezu$t4nd sta#e de c n($ict nt#e ceea ce este ,i ceea ce nu a# putea (i nici dat!& Iat! c!' ast(e$' ade+!#u$ ,i i$uzii$e se a($! pe pici # de e-a$itate' c!ci (ieca#e dint#e e$e s3a nt4"p$at& I"p si)i$u$ de+ine ace$ $uc#u pent#u ca#e ai ne+ ie de ie#ta#e' de ca#e ai ne+ ie s! (ii "4ntuit& M4ntui#ea de+ine acu" z na de (# ntie#! dint#e ade+!# ,i i$uzie& Ea #e($ect! ade+!#u$' (iind "i6$ cu$ p#in ca#e p %i sc!pa de i$uzii& 8 tu,i' ea nu este nc! ade+!#u$' de a#ece des(ace ceea ce nu a ( st (!cut nici dat!& Cu" a# putea e5ista +#e dat! +#eun $ c de nt4$ni#e' unde 1!"4ntu$ ,i Ce#u$ p t (i #ec nci$iate n cup#insu$ unei "in%i unde e5ist! a")e$eJ Mintea ca#e +ede i$uzii' $e c nside#! #ea$e& E$e au e5isten%! p#in (aptu$ c! sunt -4ndu#i& 2i t tu,i nu sunt #ea$e' (iindc! "intea ca#e -4nde,te aceste $uc#u#i este sepa#at! de *u"nezeu& Ce une,te a#e "intea ,i -4ndu#i$e sepa#ate cu Mintea ,i G4ndu$ ca#e sunt de3a pu#u#i unaJ Ce p$an a# putea p!st#a ade+!#u$ neatins' #ecun sc4nd t t dat! ne+ ia pe ca#e aduc i$uzii$e ,i (e#ind "i6$ ace p#in ca#e acestea s! (ie des(!cute' (!#! atacu#i ,i (!#! pic de du#e#eJ Ce a# putea (i acest p$an dec4t un G4nd a$ $ui *u"nezeu' p#in ca#e ne(!cutu$ este t#ecut cu +ede#ea ,i p#in ca#e ni,te p!cate' ca#e nu au ( st nici dat! #ea$e' sunt uitateJ S(4ntu$ Spi#it p!st#eaz! acest p$an a$ $ui *u"nezeu' e5act a,a cu" $3a p#i"it de $a E$' n Mintea $ui *u"nezeu ,i n p# p#ia ta "inte& Acest p$an este n a(a#a ti"pu$ui' dat (iind c! Su#sa $ui este ate"p #a$!& 8 tu,i' e$ pe#eaz! n cad#u$ ti"pu$ui' dat #it! c#edin%ei ta$e c! ti"pu$ este #ea$& S(4ntu$ Spi#it p#i+e,te nea)!tut ceea ce +ezi tu/ p!cat' du#e#e' " a#te' "4hni#e' desp!#%i#e ,i pie#de#e& Cu t ate acestea' E$ ,tie c! un $uc#u t#e)uie s! (ie n c ntinua#e ade+!#at/ *u"nezeu este "e#eu Iu)i#e' ,i t ate acestea nu sunt . ia Sa&
159

Acesta este G4ndu$ ca#e aduce i$uzii$e n (a%a ade+!#u$ui ,i $e +ede d#ept ceea ce sunt/ apa#en%e' nd!#!tu$ c!# #a se a($! ceea ce este neschi")!t # ,i si-u#& Acesta este G4ndu$ ca#e "4ntuie,te ,i ia#t!' de a#ece nu3,i pune c#edin%a n ceea ce nu este c#eat de unica Su#s! pe ca#e3 cun a,te& Acesta este G4ndu$ a c!#ui (unc%ie este s! "4ntuiasc!' d!#uindu3%i aceast! (unc%ie ca (iind p# p#ia ta (unc%ie& M4ntui#ea %i este (unc%ia' ase"enea Ace$uia c!#uia I3a ( st dat p$anu$& Acu" %i s3a nc#edin%at acest p$an' ase"enea Lui& E$ a#e un sin-u# #!spuns $a t ate apa#en%e$e' indi(e#ent de ( #"a' de "!#i"ea' de p# (unzi"ea $ #' sau de #ica#e a$te at#i)ute pe ca#e pa#e s! $e ai)!/ 0M4ntui#ea este unica "ea (unc%ie aici& *u"nezeu este "e#eu Iu)i#e' ia# t ate acestea nu sunt . ia Sa&0 8u' ce$ ca#e +ei a6un-e s! (!ptuie,ti "i#ac $e' nc#edin%eaz!3te c! e5e#sezi te"einic ideea de ast!zi& ncea#c! s! pe#cepi t!#ia din ce$e ce $e spui' pent#u c! acestea sunt cu+inte n ca#e st! $i)e#tatea ta& 8at!$ t!u te iu)e,te& 8 at! $u"ea du#e#i$ # nu este . ia Sa& Ia#t!3te pent#u -4ndu$ c! E$ a# (i d #it t ate acestea pent#u tine& Las! ap i G4ndu$' p#in ca#e E$ %i3a n$ cuit t ate -#e,e$i$e' s! p!t#und! n c t$ ane$e ntunecate a$e "in%ii ta$e ca#e a -4ndit -4ndu#i$e ce nu au ( st nici dat! . ia Sa& Aceast! pa#te a "in%ii apa#%ine $ui *u"nezeu' ca ,i #estu$' de a$t(e$& Ea nu p ate s!3,i -4ndeasc! -4ndu#i$e s $ita#!' nu p ate s! $e #ea$izeze ascunz4ndu3$e de E$& Las! s! p!t#und! $u"ina' ,i nu +ei "ai +edea nici un )stac $ n ca$ea ce$ # ce $e + ie,te E$ pent#u tine& *ez+!$uie sec#ete$e ta$e $u"inii Sa$e )ine+ it a#e' ,i +ezi c4t de intens "ai st#!$uce,te aceast! $u"in! n tine& E5e#seaz! ast!zi G4ndu$ S!u' ,i $as! $u"ina Sa s! desc pe#e ,i s! $u"ineze t ate un-he#e$e ntunecate ,i' t#ans(i-u#4ndu3$e' s! $e "p#euneze cu #estu$& Este . ia $ui *u"nezeu s! nu ai)! dec4t un sin-u# 7iu& Este . ia $ui *u"nezeu c! sin-u#u$ S!u 7iu e,ti tu&

160

G4nde,te3te $a t ate acestea ast!zi' c4nd e5e#sezi' ,i ncepe $ec%ia pe ca#e n+!%!"' cu aceast! nd#u"a#e pe ca$ea ade+!#u$ui/ 0M4ntui#ea este unica "ea (unc%ie aici& M4ntui#ea ,i ie#ta#ea sunt ase"enea&0 Ap$eac!3te ap i sp#e Ce$ cu ca#e %i "p!#t!,e,ti (unc%ia aici' ,i $as!3L s! te n+e%e t t ce ai ne+ ie s! dep#inzi pent#u a $!sa t at! tea"a de pa#te ,i a%i cun a,te Sine$e ca (iind iu)i#e' iu)i#e ce nu a#e c nt#a#iu n tine& Ia#t! t ate -4ndu#i$e ca#e s3a# pune ade+!#u$ui "p$ini#ii' unit!%ii ,i p!cii ta$e& Nu p %i pie#de da#u#i$e h!#!zite %ie de 8at!$ t!u& 8u nu +#ei s! (ii a$t sine& Nu ai nici (unc%ie ca#e nu +ine de $a *u"nezeu& Ia#t!3te de acea (unc%ie desp#e ca#e c#ezi c! %i3ai c#eat3 sin-u#& Ie#ta#ea ,i "4ntui#ea sunt ase"enea& Ia#t! ceea ce ai p$!s"uit ,i e,ti "4ntuit& 1ent#u ast!zi a+e" un "esa6 specia$ ca#e a#e pute#ea de a%i n$!tu#a pent#u t tdeauna din "inte #ice ( #"! de nd ia$! ,i tea"!& *ac! e,ti tentat s! c#ezi n #ea$itatea $ #' adu3%i a"inte c! apa#en%e$e nu p t %ine piept ade+!#u$ui pe ca#e3$ c n%in aceste p#eapute#nice cu+inte/ 0M4ntui#ea este unica "ea (unc%ie aici& *u"nezeu este "e#eu Iu)i#e' ia# t ate acestea nu sunt . ia Sa&0 Unica ta (unc%ie %i spune c! e,ti unu$& A"inte,te3%i de asta n ti"pu$ ca#e se scu#-e nt#e #!-azu#i$e de cinci "inute pe ca#e $e d!#uie,ti sp#e a $e "p!#t!,i cu E$' Ce$ ca#e "p!#t!,e,te cu tine p$anu$ $ui *u"nezeu& Adu3%i a"inte/ 0M4ntui#ea este unica "ea (unc%ie aici& 0 Ast(e$ a,te#ni ie#ta#ea asup#a "in%ii ta$e' $!s4nd s! (ie ndep!#tat! cu )$4nde%e t at! tea"a' pent#u ca iu)i#ea s!3,i -!seasc! $ cu$ ce i se cu+ine n tine ,i s!3%i a#ate c! e,ti 7iu$ $ui *u"nezeu& LECIA 1<<

161

"Ro(+( #e+ e"te e"e /,!( &(! +( de #3 t+,$e !( (+, D+# e>e+-" A,a cu" 7iu$ $ui *u"nezeu $ "p$ine,te pe 8at!$ s!u' t t a,a # $u$ t!u din p$an "p$ine,te p$anu$ 8at!$ui t!u& M4ntui#ea t#e)uie s! #!st a#ne c#edin%a nes!)uit! n -4ndu#i ,i t#upu#i sepa#ate' ce t#!iesc +ie%i sepa#ate ,i "e#- pe c!i sepa#ate& O sin-u#! (unc%ie "p!#t!,it! de "in%i sepa#ate $e une,te nt#3un sc p unic' c!ci (ieca#e dint#e e$e este $a (e$ de esen%ia$! pent#u t ate ce$e$a$te& . ia $ui *u"nezeu pent#u tine este (e#ici#ea dep$in!& *e ce te3ai "ai decide s! te "p t#i+e,ti . ii Sa$eJ R $u$ pe ca#e %i $3a p!st#at n #ea$iza#ea p$anu$ui S!u %i este dat pent#u ca s! p %i (i #einte-#at n ceea ce + ie,te E$& Acest # $ este $a (e$ de esen%ia$ pent#u p$anu$ S!u p#ecu" este pent#u p# p#ia3%i (e#ici#e& Hucu#ia ta t#e)uie s! (ie dep$in!' ca s! p %i (ace n%e$es p$anu$ S!u tutu# # ace$ #a $a ca#e E$ te t#i"ite& Ei ,i + # +edea (unc%ia #e($ectat! pe (a%a ta $u"in as! ,i $ + # auzi pe *u"nezeu che"4ndu3i n #4setu$ t!u (e#icit& E,ti cu ade+!#at indispensa)i$ pent#u p$anu$ $ui *u"nezeu& 7!#! p# p#ia3%i )ucu#ie' )ucu#ia Sa nu este dep$in!& 7!#! z4")etu$ t!u' $u"ea nu p ate (i "4ntuit!& C4t ti"p e,ti t#ist' $u"ina' pe ca#e *u"nezeu nsu,i a dese"nat3 ca "i6$ c pent#u "4ntui#ea $u"ii' este pa$id! ,i $ipsit! de st#!$uci#e' ia# ni"eni nu #4de' (iindc! t t ce este #4set nu p ate s! (ie dec4t ec u$ p# p#iu$ui t!u #4set& E,ti cu ade+!#at indispensa)i$ pent#u p$anu$ $ui *u"nezeu& La (e$ cu" $u"ina ta (ace s! sp #easc! (ieca#e $u"in! ce st#!$uce,te n Ce#' t t ast(e$ )ucu#ia ta pe 1!"4nt in+it! t ate "in%i$e s!3,i a)and neze necazu#i$e ,i s!3,i ia $ cu$ a$!tu#i de tine n cad#u$ p$anu$ui $ui *u"nezeu& Mesa-e#ii $ui *u"nezeu sunt + i ,i ,i + i ,ia $ # +indec! necazu$ ,i dispe#a#ea& Ei sunt d +ada c! *u"nezeu + ie,te (e#ici#ea dep$in! pent#u t %i cei ca#e + # accepta da#u#i$e 8at!$ui $ # ca apa#%in4ndu3$e& Ast!zi nu + i" s! ne $!s!" cup#in,i de t#iste%e& A$t(e$ nu + " #eu,i s! ne asu"!" # $u$ ca#e este esen%ia$ pent#u p$anu$ $ui *u"nezeu' c4t ,i pent#u +iziunea n ast#!& 8#iste%ea este se"nu$ c! +#ei s! 6 ci un a$t # $' n $ cu$ ace$uia ce %i3a ( st c n(e#it de

162

c!t#e *u"nezeu& 1#in aceasta nt4#zii s! a#!%i $u"ii c4t de "a#e este (e#ici#ea pe ca#e E$ + ie,te pent#u tine& 2i p#in u#"a#e nu #ecun ,ti c! aceast! (e#ici#e %i apa#%ine& Ast!zi + " nce#ca s! n%e$e-e" c! )ucu#ia este (unc%ia n ast#! aici& *ac! e,ti t#ist' # $u$ t!u este +acant' ,i t at! $u"ea' dat! cu tine' este p#i+at! de )ucu#ie& *u"nezeu te # a-! s! (ii (e#icit' ca $u"ea s! +ad! c4t de "u$t ,i iu)e,te E$ 7iu$' ,i c! + ie,te ca nici cea "ai "ic! nt#ista#e s! nu3i cu#"e )ucu#iaF nici ca +#e tea"! s!3$ asa$teze' s!3i tu$)u#e pacea& Ast!zi e,ti "esa-e#u$ $ui *u"nezeu& Aduci (e#ici#ea Sa tutu# # ce$ # pe ca#e i p#i+e,tiF aduci pacea Sa #icui te p#i+e,te ,i cite,te "esa6u$ S!u pe (a%a ta (e#icit!& Ast!zi ne + " p#e-!ti pent#u t ate acestea n pe#i ade$e n ast#e de e5e#sa#e' a c4te cinci "inute/ + " si"%i cu" se st4#ne,te n n i (e#ici#ea' dup! . ia 8at!$ui ,i a n ast#!& ncepe e5e#ci%ii$e cu -4ndu$ pe ca#e $ c n%ine ideea de ast!zi& *!3%i sea"a' ap i' c! # $u$ t!u este s! (ii (e#icit& Nu"ai at4t %i se ce#e' %ie sau #icui d #e,te s!3,i cupe $ cu$ p#int#e "esa-e#ii $ui *u"nezeu& G4nde,te3te ce nsea"n! aceasta& Hinen%e$es c! te3 ai n,e$at n c#edin%a ta c! %i s3a# ce#e +#eun sac#i(iciu& 1 t#i+it p$anu$ui $ui *u"nezeu ai nu"ai de p#i"it' ,i nici dat! nu pie#zi' nu sac#i(ici' nu " #i& Nai s! nce#c!" s! -!si" acea )ucu#ie ca#e st! "!#tu#ie n u! ,i $u"ii nt#e-i desp#e . ia $ui *u"nezeu pent#u n i& 7unc%ia ta este s! -!se,ti aici' s! -!se,ti acu"& *e aceea ai +enit& 7ie ca aceasta s! (ie ziua n ca#e +ei #eu,iM 1#i+e,te ad4nc n!unt#u$ t!u' (!#! a te te"e de t ate ace$e -4ndu#i "!#unte ,i %e$u#i ne)une,ti pe $4n-! ca#e t#eci' acu" c4nd te na$%i ca s!3L nt4$ne,ti pe Ch#istu$ din tine& E$ +a (i ac $ & 1 %i a6un-e $a E$ acu"& Ce a$tce+a ai p#e(e#a s! p#i+e,ti' "ai de-#a)! dec4t pe Ce$ ca#e a,teapt! ca tu s!3L p#i+e,tiJ Ce -4nd "!#unt a#e pute#e s! te #e%in!J Ce %e$ ne)unesc %i p ate nt4#zia #eu,ita' c4nd Ce$ ca#e te chea"! este nsu,i *u"nezeuJ E$ +a (i p#ezent& E,ti indispensa)i$ p$anu$ui S!u& Ast!zi e,ti "esa-e#u$ S!u& 2i t#e)uie s! -!se,ti ceea ce E$ d #e,te ca tu s! d!#uie,ti& Nu uita de ideea
163

de ast!zi n #!sti"pu$ dint#e pe#i ade$e de e5e#sa#e din #! n #!& Chia# p# p#iu3%i Sine te chea"! ast!zi& 2i t t Lui i dai #!spuns de (ieca#e dat! c4nd %i spui c! e,ti indispensa)i$ p$anu$ui $ui *u"nezeu de "4ntui#e a $u"ii& LECIA 1<1 "8o,! (+, D+# e>e+ &e t$+ #, e e"te )e$,c,$e! de"v3$;,t-" Ast!zi + " c ntinua s! a) #d!" te"a (e#ici#ii& Ideea de ast!zi este idee cheie pent#u n%e$e-e#ea a ceea ce nsea"n! "4ntui#e& nc! "ai c#ezi c! "4ntui#ea ce#e su(e#in%!' d#ept can n pent#u 0p!cate$e0 ta$e& Nu este a,a& 8 tu,i' e,ti ne+ it s! -4nde,ti ast(e$ c4t ti"p c#ezi c! p!catu$ este #ea$' ,i c! 7iu$ $ui *u"nezeu p ate p!c!tui& *ac! p!catu$ este #ea$' atunci pedeapsa este nd#ept!%it! ,i nu p ate (i e+itat!& Atunci "4ntui#ea nu p ate (i d )4ndit! dec4t p#in su(e#in%!& *ac! p!catu$ este #ea$' (e#ici#ea t#e)uie s! (ie i$uzie' c!ci nu p t (i a"4nd u! ade+!#ate& Cei p!c!t ,i ce#ti(ic! d a# " a#tea ,i du#e#ea' c!ci a,a ce+a ,i s $icit!& 1ent#u c! ei ,tiu c! asta i a,teapt!' c! i +a c!uta ,i -!si unde+a' c4nd+a' nt#3 ( #"! sau a$ta' echi$i)#4nd c ntu#i$e pe ca#e i $e dat #eaz! $ui *u"nezeu& n tea"a $ #' a# +#ea s! scape de E$& ns! E$ i +a u#"!#i' ei nea+4nd sc!pa#e& *ac! p!catu$ este ade+!#at' "4ntui#ea t#e)uie s! (ie du#e#e& *u#e#ea este p$ata p!catu$ui' ia# su(e#in%a nu p ate (i e+itat! dac! p!catu$ este #ea$& Ast(e$' "4ntui#ea t#e)uie s! (ie un $uc#u de te"ut' (iindc! ea +a ucide' ncetu$ cu ncetu$' $u4nd t tu$ nainte de a ac #da (a+ a#ea )ine+enit! a " #%ii un # +icti"e ce sunt a)ia pu%in "ai "u$t dec4t ase' nainte ca "4ntui#ea s! (ie p t $it!& M4nia ei este ne"!su#at!' ne"i$ as!' da# pe dep$in 6usti(icat!& Cine ,i3a# c!uta at4t de s!$)atic! pedeaps!J Cine nu a# (u-i de "4ntui#e' nce#c4nd n (e$ ,i chip s! n!)u,e . cea ca#e i3 (e#!J *e ce a# nce#ca s3 ascu$te ,i s!3I accepte p# pune#eaJ *ac! p!catu$ este #ea$' p# pune#ea ei este " a#te' ad"inist#at! nt#3
164

( #"! c#unt!' pent#u a (i pe "!su#a d #in%e$ # cu"p$ite n ca#e se na,te p!catu$& *ac! p!catu$ este #ea$' "4ntui#ea a de+enit du,"anu$ t!u n+e#,unat' )$este" a$ $ui *u"nezeu a#uncat asup#a ta' ce$ ca#e I3a #!sti-nit 7iu$& Ai ne+ ie de pe#i ade$e de e5e#sa#e de ast!zi& E5e#ci%ii$e te n+a%! c! p!catu$ nu este #ea$' c! t t ceea ce c#ezi c! t#e)uie s! +in! ca u#"a#e a p!catu$ui nu se +a nt4"p$a nici dat!' pent#u c! nu a#e nici cauz!& Accept! isp!,i#ea cu "inte deschis!' ca#e nu se "ai c "p$ace n c#edin%a "u#i)und! c! ai (!cut un dia+ $ din 7iu$ $ui *u"nezeu& Nu e5ist! p!cat& . " e5e#sa acest -4nd c4t se p ate "ai des ast!zi' de a#ece e$ c nstituie )aza pent#u ideea zi$ei& . ia $ui *u"nezeu pent#u tine este (e#ici#e des!+4#,it!' de a#ece nu e5ist! p!cat' ia# su(e#in%a este $ipsit! de cauz!& Hucu#ia este nd#ept!%it!' ia# du#e#ea nu este a$tce+a dec4t se"nu$ c! te3ai n%e$es pe tine nsu%i -#e,it& Nu te te"e de . ia $ui *u"nezeu& Mai de-#a)! ap$eac!3te c!t#e ea cu nc#ede#ea c! te +a e$i)e#a de t ate c nsecin%e$e pe ca#e p!catu$ $e3a %esut nt#3 p$!s"ui#e ha$ucinant!& Spune/ 0. ia $ui *u"nezeu pent#u "ine este (e#ici#ea des!+4#,it!& Nu e5ist! p!catF ,i ca ata#e e$ nu a#e c nsecin%e&0 Ast(e$ a# t#e)ui s!3%i ncepi pe#i ade$e de e5e#sa#e' ,i s! nce#ci ap i din n u s! -!se,ti )ucu#ia pe ca#e aceste -4ndu#i + # (e#i "in%ii ta$e& *!#uie,te aceste cinci "inute cu d#a-! ini"!' pent#u a n$!tu#a p +a#a -#ea cu ca#e te nca#ci p#in c#edin%a de"ent! c! p!catu$ este #ea$& 8e3ai a,te#nut $a d#u"u$ $i)e#t!%ii' ia# acu" ideea de ast!zi %i d! a#ipi ,i spe#an%! de a a6un-e "ai #epede $a %e$u$ ca#e te a,teapt!/ pacea& Nu e5ist! p!cat& Re%ine aceasta ast!zi' ,i spune3%i c4t de des p si)i$/ 0. ia $ui *u"nezeu pent#u "ine este (e#ici#ea des!+4#,it!& Acesta este ade+!#u$' (iindc! nu e5ist! p!cat&0 LECIA 1<.
165

"D#&$t;e"c 8o,! (+, D+# e>e+ &e t$+ #, e: de"v3$;,t! #e! )e$,c,$e-" 8u nu +#ei s! su(e#i& 1 ate s c te,ti c! su(e#in%a %i aduce ce+a' p ate nc! c#ezi un pic c! ea %i aduce ceea ce +#ei& 8 tu,i' aceast! c#edin%! este zd#uncinat! acu"' cu si-u#an%!' "!ca# nt#3 at4t nc4t s!3%i n-!dui s! te nd ie,ti de ea ,i s! )!nuie,ti c! este $ipsit! de sens& Aceast! c#edin%! nu a disp!#ut nc!' da# de6a i $ipsesc #!d!cini$e cu a6ut #u$ c!# #a se a-!%a (e#" de c t$ ane$e ce$e "ai ntunecate ,i tainic ascunse a$e "in%ii ta$e& Ast!zi nce#c!" s!3i di"inu!" ,i "ai "u$t in($uen%a s$!)it! de6a ,i s! ne d!" sea"a c! du#e#ea nu a#e nici un # st' nu a#e nici cauz! ,i nici pute#ea de a n(!ptui ce+a& Ea nu p ate d )4ndi ni"ic& Nu (e#! a)s $ut ni"ic ,i nu e5ist!& Ia# t t ceea ce c#ezi c! %i (e#! este $ipsit de e5isten%!' ase"enea ei& Ai ( st sc$a+u$ ni"icu$ui& 7ii $i)e# ast!zi pent#u a te "p#euna cu . ia (e#icit! a $ui *u"nezeu& 8i"p de c4te+a zi$e + " c ntinua s! dedic!" ,edin%e$e n ast#e de p#actic! un # e5e#ci%ii c ncepute pent#u a te a6uta s! atin-i (e#ici#ea pe ca#e . ia $ui *u"nezeu a s!dit3 n tine& Aici %i ai s!$a,u$' aici %i -!se,ti si-u#an%a& Aici %i a($i pacea' aici nu e5ist! nici tea"!& Aici se a($! "4ntui#ea& Aici se a($!' n s(4#,it' dihna& ncepe ast!zi ,edin%e$e de e5e#sa#e cu u#"!t a#ea dec$a#a%ie de accepta#e a . ii $ui *u"nezeu pent#u tine/ 0"p!#t!,esc . ia $ui *u"nezeu pent#u "ine/ des!+4#,ita "ea (e#ici#e& 2i acu" accept ca (iindu3"i (unc%ia&0 Caut!3%i ap i aceast! (unc%ie n ad4ncu#i$e "in%ii' pent#u c! ea este ac $ ' a,tept4nd d a# s! te h t!#!,ti& Nu se p ate s! nu -!se,ti' dat! ce %i +ei da sea"a c! ea #ep#ezint! p%iunea ta ,i c! "p!#t!,e,ti . ia $ui *u"nezeu& 7ii (e#icit' c!ci (e#ici#ea %i este sin-u#a (unc%ie aici& Nu ai de ce s! (ii "ai pu%in iu)it # (a%! de 7iu$ $ui *u"nezeu dec4t E$' a c!#ui iu)i#e $3a c#eat $a (e$ de iu)it # cu" este E$ nsu,i& n a(a#! de aceste pe#i ade de #!-az a c4te cinci "inute $a (ieca#e #!'
166

p#e,te3te ast!zi adese #i ca s!3%i spui c! acu" ai acceptat (e#ici#ea ca (iindu3%i sin-u#a (unc%ie& 2i (ii nc#edin%at c!' (!c4nd asta' te "p#eunezi cu . ia $ui *u"nezeu& LECIA 1<0 "D+# e>e+ ),, d I+@,$e' e"te de !"e#e e! ;, )e$,c,$e-" 7e#ici#ea este un at#i)ut a$ iu)i#ii& Ea nu p ate (i desp!#%it! de aceasta& 2i nici nu p ate (i t#!it! n a)sen%a iu)i#ii& Iu)i#ea nu a#e $i"ite' (iind p#etutindeni& *e aceea' )ucu#ia este ,i ea p#etutindeni& 8 tu,i' "intea p ate ne-a acest (apt' c#ez4nd c! e5ist! - $u#i n iu)i#e unde p ate p!t#unde p!catu$' aduc4nd du#e#e n $ cu$ )ucu#iei& Aceast! st#anie c#edin%! %ine s! $i"iteze (e#ici#ea' #ede(inind iu)i#ea ca (iind $i"itat! ,i int# duc4nd c nt#a#iu$ n ceea ce nu a#e nici $i"it!' nici c nt#a#iu& 8ea"a este ast(e$ as ciat! iu)i#ii' ,i #ezu$tate$e sa$e de+in " ,teni#ea ace$ei "in%i ca#e ,i nchipuie c! ceea ce a p$!s"uit este #ea$& Aceste i"a-ini' $ipsite nt#3ade+!# de #ice #ea$itate' stau "!#tu#ie (#icii de *u"nezeu' uit4nd c!' E$ (iind Iu)i#e' t#e)uie s! (ie ,i )ucu#ie& Ast!zi + " nce#ca s! aduce" din n u aceast! e# a#e (unda"enta$! n (a%a ade+!#u$ui' inst#uindu3ne/ 0*u"nezeu' (iind Iu)i#e' este de ase"enea ,i (e#ici#e& A te te"e de E$ nsea"n! a te te"e de (e#ici#e& 0 ncepe3%i pe#i ade$e de e5e#sa#e de ast!zi cu aceast! as cie#e' ca#e c #ecteaz! c#edin%a (a$s! c! *u"nezeu este tea"!& Ea su)$iniaz!' de ase"enea' (aptu$ c! (e#ici#ea %i apa#%ine' dat #it! a ceea ce este E$& n-!duie3i acestei c #ec%ii s!3%i (ie ntip!#it! n "inte $a nceputu$ (iec!#ei #e acti+e& 1#i"e,te ap i' cu d#a-' t at! (e#ici#ea pe ca#e aceasta aduce' n ti"p ce ade+!#u$ n$ cuie,te tea"a' ia# )ucu#ia de+ine ceea ce te a,tep%i c!3i +a $ua $ cu$ du#e#ii& *at (iind c! *u"nezeu este Iu)i#e' aceasta %i +a (i d!#uit!& Incit! aceast! pe#specti+! adese #i n cu#su$ zi$ei' ,i p t $e,te3%i t ate te"e#i$e cu aceast! asi-u#a#e ncu#a6at a#e' )$4nd!' ,i pe de3a3nt#e-u$ ade+!#at!/
167

0*u"nezeu' (iind Iu)i#e' este de ase"enea ,i (e#ici#e& Ia# (e#ici#ea este ceea ce caut ast!zi& Nu p t da -#e,' de a#ece ceea ce caut este ade+!#u$&0 LECIA 1<2 " C!+t do!$ cee! ce-#, !&!$/, e c+ !dev$!t-" Ideea de ast!zi c ntinu! -4ndu$ c! )ucu#ia ,i pacea nu sunt d a# +is!#i de,a#te& E$e sunt d#eptu$ t!u dat #it! a ceea ce e,ti& E$e %i +in de $a *u"nezeu' ca#e nu p ate s! nu3%i dea ceea ce E$ + ie,te& 8 tu,i' pent#u aceasta' t#e)uie s! e5iste un $ c p#e-!tit ,i dispus s! p#i"easc! da#u#i$e Sa$e& Acestea nu + # (i p#i"ite cu d#a-! ini"! de "inte ca#e' n $ cu$ cu+enit $ #' a ad"is da#u#i$e p$!s"uite de ea ns!,i ca su)stitute pent#u ce$e a$e $ui *u"nezeu& Ast!zi + " n$!tu#a t ate da#u#i$e (!#! sens ,i (!cute de n i n,ine' pe ca#e $e3a" depus pe a$ta#u$ s(4nt a$ $ui *u"nezeu' unde nu"ai da#u#i$e Sa$e ,i au $ cu$& A$e Sa$e sunt da#u#i$e ca#e ne apa#%in cu ade+!#at& A$e Sa$e sunt da#u#i$e pe ca#e $e3a" " ,tenit nainte s! (i e5istat ti"pu$' ,i ca#e + # c ntinua s! (ie a$e n ast#e atunci c4nd ti"pu$ +a (i t#ecut n ete#nitate& A$e Sa$e sunt da#u#i$e ce se a($! acu" n!unt#u$ n st#u' (iind ate"p #a$e& 2i nu t#e)uie s! $e a,tept!" pent#u a $e a+ea& E$e ne apa#%in ast!zi& *e aceea' ne h t!#4" s! $e a+e" acu" ,i s! ,ti" c!' h t!#4ndu3ne s! $e a$e-e" pe e$e n $ cu$ ce$ # p$!s"uite de n i n,ine' nu (ace" a$tce+a dec4t s! ne uni" + ia cu ceea ce + ie,te *u"nezeu' #ecun sc4nd ceea ce este de3 sea"!' ca (iind una& n pe#i ade$e n ast#e "ai $un-i de p#actic!' ce$e cinci "inute $a (ieca#e #! d!#uite ade+!#u$ui n +ede#ea "4ntui#ii ta$e s! nceap! ast(e$/ 0Caut d a# ceea ce "i apa#%ine nt#3ade+!#' Ia# )ucu#ia ,i pacea "i sunt " ,teni#ea&0 Las! ap i de pa#te c n($icte$e $u"ii ca#e (e#! cu t tu$ a$te da#u#i ,i a$te %e$u#i' p$!s"uite din i$uzii' atestate de acestea ,i c!utate d a# nt#3 $u"e a +isu#i$ #& 8 ate acestea $e $!s!" de pa#te' c!ut4nd' n schi")' ceea ce
168

ne apa#%ine cu ade+!#at atunci c4nd ce#e" s! #ecun a,te" ce$e ce ne3au ( st d!#uite de *u"nezeu& 1#e-!ti" n "in%i$e n ast#e un $u"ini, s(4nt' n (a%a a$ta#u$ui S!u' ac $ unde da#u#i$e Sa$e de pace ,i )ucu#ie sunt )ine+enite ,i unde +eni" pent#u a -!si ceea ce ne3a ( st d!#uit de E$& Ast!zi +eni" cu nc#ede#e' c n,tien%i de (aptu$ c! ceea ce d!#uie,te E$ #ep#ezint! ceea ce ne apa#%ine nt#3 ade+!#& Ast(e$' #ecun sc4nd pu# ,i si"p$u c! . ia Sa de6a sa "p$init ,i c! )ucu#ia ,i pacea ne apa#%in' e$e c nstituind da#u#i$e Sa$e ete#ne' ast!zi p#e-!ti" ca$ea pent#u E$& Nu ne + " pe#"ite s! $e pie#de" din +ede#e de un ceas $a a$tu$' c4nd +eni" din n u s! $e c!ut!" ac $ unde E$ $e3a p - #4t& . " #eaduce n "inte c4t "ai des p si)i$ acest "e"ent / 0Caut d a# ceea ce "i apa#%ine nt#3ade+!#& *a#u#i$e $ui *u"nezeu' )ucu#ia ,i pacea' sunt t t ceea ce d #esc&0 Lec/,! 1<4 "A(e #e(e "+ t &!ce! ;, @+c+$,! (+, D+# e>e+-" 1acea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu sunt pacea ,i $u"ina ta& Ast!zi $e + " accepta' ,tiind c! ne apa#%in& . " nce#ca' de ase"enea' s! n%e$e-e" c! aceste da#u#i sp #esc pe "!su#! ce $e p#i"i"& E$e nu sunt ase"enea da#u#i$ # pe ca#e $e p ate da $u"ea' unde ce$ ca#e d!#uie,te pie#de chia# atunci c4nd d! da#u$' ia# ce$ ca#e cap!t!' se a($! n c4,ti- dat #it! pie#de#ii ce$ui ca#e d!& Acestea nu sunt da#u#i' ci t4#-u#i (!cute cu +in +!%ia& *a#u$ dat cu ade+!#at nu aduce nici pie#de#e& Este i"p si)i$ ca cine+a s! p at! c4,ti-a' de a#ece a$tu$ pie#de& 7aptu$ c! cine+a pie#de' de6a i"p$ic! $i"it! ,i insu(icien%!& n " du$ acesta nu se d! nici un da#& Ast(e$ de 0da#u#i0 nu sunt dec4t (e#t! n +ede#ea )%ine#ii unui $uc#u "ai de p#e%F un "p#u"ut cu d )4nd! ce t#e)uie p$!tit! cu +4#( ,i ndesatF un c#edit pe te#"en scu#t "enit s! duc! $a c nt#acta#ea unei dat #ii' ast(e$ nc4t #!sp$ata s! (ie "ai "a#e dec4t da#u$& Aceast! st#anie

169

pe#+e#ti#e a ceea ce nsea"n! a d!#ui s3a st#ecu#at $a t ate ni+e$e$e $u"ii pe ca#e +ezi& Ea - $e,te de #ice se"ni(ica%ie da#u#i$e pe ca#e $e (e#i ,i (ace ca ce$e pe ca#e $e p#i"e,ti s! nu3%i aduc! ni"ic& Unu$ dint#e )iecti+e$e didactice "a6 #e pe ca#e ,i $e3a p# pus acest cu#s este in+e#sa#ea c ncep%iei ta$e desp#e ceea ce nsea"n! a d!#ui' ca ast(e$ s! (ii n sta#e s! d )4nde,ti& C!ci a d!#ui a de+enit su#s! a te"e#ii' ,i ast(e$ %ii s! e+i%i sin-u#u$ "i6$ c p#in ca#e p %i d )4ndi& Accept! pacea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu' ,i te +ei dep#inde cu un " d di(e#it de a p#i+i un da#& *a#u#i$e $ui *u"nezeu nu se + # di"inua nici dat! c4nd sunt d!#uite "ai depa#te& *i"p t#i+!' p#in aceasta' e$e sp #esc& A,a cu" se intensi(ic! pacea ,i )ucu#ia Ce#u$ui atunci c4nd $e accep%i ca (iind da#u$ $ui *u"nezeu pent#u tine' t t ast(e$ c#e,te )ucu#ia C#eat #u$ui t!u atunci c4nd accep%i )ucu#ia ,i pacea Sa ca apa#%in4ndu3%i& *!#ui#ea ade+!#at! nsea"n! c#ea%ie& Ea e5tinde ne"!#-initu$ asup#a ne$i"it!#ii' ete#nitatea asup#a ate"p #a$it!%ii ,i iu)i#ea asup#a ei ns!,i& *!#ui#ea adau-! $a t t ceea ce este de6a "p$init' nu n sensu$ si"p$ist de a "ai ad!u-a ce+a' c!ci aceasta i"p$ic!' (i#e,te' c! nainte a# (i ( st "ai pu%in& Ea adau-! p#in a n-!dui ca ceea ce nu se p ate c n%ine s!3,i "p$ineasc! # stu$ de a d!#ui t t ce a#e' asi-u#4ndu3,i ast(e$ t tu$ pent#u t tdeauna& Accept! ast!zi pacea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu ca apa#%in4ndu3%i& n-!duie3I s! se "p$ineasc! a,a cu" E$ de(ine,te "p$ini#ea& .ei n%e$e-e c! ceea ce i aduce Lui "p$ini#e t#e)uie s! aduc! "p$ini#e ,i 7iu$ui S!u& E$ nu p ate d!#ui p#in a pie#de& Nici tu nu p %i& 1#i"e,te ast!zi da#u$ S!u de )ucu#ie ,i pace' ,i E$ %i +a "u$%u"i pent#u da#u$ pe ca#e i3L (e#i& Ast!zi' pe#i ade$e de e5e#sa#e + # ncepe pu%in a$t(e$& ncepe p#in a te -4ndi $a acei (#a%i Bse"eniD c!# #a $e3ai #e(uzat pacea ,i )ucu#ia $a ca#e au d#eptu$ c n( #" $e-i$ # nep!#tinit a#e a$e $ui *u"nezeu& Aici' p#in acest #e(uz' %i $e3ai #e(uzat %ie nsu%i& 2i t t $a

170

acest punct t#e)uie s! te nt #ci ca s! $e #e+endici ca apa#%in4ndu3 %i& G4nde,te3te pent#u +#e"e $a 0du,"anii0 t!i ,i spune3i (iec!#uia n pa#te' de cu" %i +ine n "inte/ 07#ate a$ "eu' %i (e# pace ,i )ucu#ie' 1ent#u ca a$e "e$e s! (ie pacea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu&0 Ast(e$ te p#e-!te,ti s! #ecun ,ti da#u#i$e $ui *u"nezeu c!t#e tine ,i n-!dui ca "intea s!3%i (ie $i)e#! de #ice %i3a# "piedica ast!zi succesu$& Acu" e,ti -ata p#e-!tit s! accep%i da#u$ p!cii ,i )ucu#iei pe ca#e %i $e3a (!cut *u"nezeu& Acu" e,ti -ata s! #esi"%i )ucu#ia ,i pacea pe ca#e %i $e3ai ne-at& Acu" p %i spune/ 0A$e "e$e sunt pacea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu0' de a#ece ai d!#uit ceea ce +ei d )4ndi& *ac! %i +ei p#e-!ti "intea a,a cu" %i su-e#!"' nu ai cu" s! nu #eu,e,ti& C!ci ai n-!duit s! se #idice t ate )a#ie#e$e ce te desp!#%eau de pace ,i )ucu#ie' ia# ceea ce este a$ t!u p ate s! te a6un-! n s(4#,it& Spune3%i' a,ada#/ 0A$e "e$e sunt pacea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu0' nchide%i chii pent#u +#e"e ,i $as! ca . cea Sa s! te asi-u#e c! ceea ce # ste,ti este ade+!#at& 1et#ece3%i ast(e$' de (ieca#e dat! c4nd p %i' ast!zi' ce$e cinci "inute cu E$' da# s! nu c#ezi c! "ai pu%in n3a# a+ea +a$ a#e' atunci c4nd nu p %i s!3I (e#i "ai "u$t& Adu3%i a"inte "!ca# ca $a (ieca#e #! s! # ste,ti cu+inte$e ca#e $ ")ie s! d!#uiasc! ceea ce E$ + ie,te s! d!#uiasc! ,i ceea ce + ie,te ca tu s! p#i"e,ti& 7ii h t!#4t s! nu inte#(e#ezi ast!zi cu ceea ce + ie,te E$& Ia# dac! +#eun (#ate pa#e s! te ispiteasc! s! #e(uzi da#u$ $ui *u"nezeu pent#u e$' p#i+e,te ispita ca pe ,ans! n p$us de a p#i"i da#u#i$e $ui *u"nezeu ca apa#%in4ndu3%i& Ap i )inecu+4nteaz!3%i (#ate$e cu #ecun ,tin%!' ,i spune/ 07#ate a$ "eu' %i (e# pace ,i )ucu#ie' 1ent#u ca a$e "e$e s! (ie pacea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu&0 LECIA 1<5 "C,e c! e+ " t!c ;, " !"c+(t !dev$+(-" *ac! +ei $!sa de pa#te + cea e- u$ui' #ic4t de z- " t as! a#
171

p!#ea s!3i (ie che"a#eaF dac! nu3i +ei accepta da#u#i$e "eschine' ca#e nu3%i (e#! ni"ic din ceea ce +#ei cu ade+!#atF dac! +ei ascu$ta cu "inte deschis!' ca#e nu p#etinde c! %i3a spus ce nsea"n! "4ntui#eF atunci +ei auzi . cea p#eapute#nic! a ade+!#u$ui' $ini,tit! n pute#ea Ei' pute#nic! n $ini,tea Ei ,i pe dep$in si-u#! n "esa6e$e Sa$e& Ascu$t!' ,i auzi3L pe 8at!$ t!u + #)indu3%i p#in . cea #4nduit! de E$' ca#e #educe $a t!ce#e + ci$e tu$)u#!t a#e a$e a)su#du$ui ,i a#at! ca$ea c!t#e pace ce$ # ce nu p t +edea& Nu te $!sa a"!-it de + ci$e ce$ # " #%i' ca#e %i spun c! au dat de su#sa +ie%ii ,i %i3 (e#! sp#e c#eza#e& Nu $e da aten%ie' ci ascu$t! ade+!#u$& Nu3%i (ie tea"! ast!zi s! c $e,ti + ci$e $u"ii& 8#eci' cu pas u, #' pe $4n-! ,i dinc $ de pe#suasiuni$e $ # $ipsite de sens& Nu $e ascu$ta& 7ii ast!zi $ini,tit ,i ascu$t! ade+!#u$& 8#eci peste t ate $uc#u#i$e ca#e nu + #)esc desp#e Ce$ nt#3a$e c!#ui "4ini %i se a($! (e#ici#ea' ntinse sp#e tine nt#3un -est de )un+enit ,i iu)i#e& Ascu$t!3L nu"ai pe E$ ast!zi ,i nu "ai nt4#zia s! a6un-i $a E$& Ast!zi s3a "p$init (!-!duin%a Cu+4ntu$ui $ui *u"nezeu& Ascu$t! ,i stai n t!ce#e& E$ +#ea s!3%i + #)easc!& Aduce cu Sine "i#ac $e de "ii de #i "ai (e#icite ,i "inunate dec4t ce$e pe ca#e $e3ai +isat sau %i $e3ai d #it +#e dat! n +isu#i$e ta$e& Mi#ac $e$e Sa$e sunt ade+!#ate& E$e nu se + # (i$i atunci c4nd +isa#ea se s(4#,e,te& *i"p t#i+!' e$e + # pune cap!t +isu$ui ,i + # d!inui "e#eu' c!ci p #nesc de $a *u"nezeu c!t#e 7iu S!u p#eaiu)it' a$ c!#ui ce$!$a$t nu"e e,ti tu& 1#e-!te,te3te ast!zi pent#u "i#ac $e& n-!duie ca ast!zi s! se "p$ineasc! st#!+echea (!-!duin%! a 8at!$ui (a%! de tine ,i t %i (#a%ii t!i& 7ie ca ast!zi s!3L auzi ,i s! ascu$%i Cu+4ntu$ ca#e #idic! +!$u$ ntins asup#a 1!"4ntu$ui ,i ca#e i t#eze,te pe t %i cei ca#e d #" ,i nu p t +edea& *u"nezeu i chea"! p#in tine& E$ a#e ne+ ie de + cea ta ca s! $e + #)easc!' c!ci cine a$tu$ p ate a6un-e $a 7iu$ $ui *u"nezeu dec4t 8at!$ S!u' che"4ndu3$ p#in Sine$e ca#e este a$ t!uJ
172

Auzi3L ast!zi ,i (e#!3I + cea ta ca s! + #)easc! "u$%i"i$ # ca#e a,teapt! s! aud! Cu+4ntu$ pe ca#e E$ $ +a # sti ast!zi& 7ii -ata pent#u "4ntui#e& Este aici ,i3%i +a (i d!#uit! ast!zi& 2i %i +ei a($a (unc%ia de $a Ce$ ca#e a a$es3 pent#u tine n nu"e$e 8at!$ui t!u& Ascu$t! ast!zi' ,i +ei auzi . ce ca#e' #!sun4nd p#in tine' +a #!suna p#in t at! $u"ea& Aduc!t #u$ tutu# # "i#ac $e$ # a#e ne+ ie ca tu s! $e p#i"e,ti "ai nt4i' de+enind ast(e$ d!t!t #u$ )ucu# s a ceea ce ai p#i"it& Ast(e$ ncepe "4ntui#ea' ,i t t ast(e$ ia s(4#,itF atunci c4nd t tu$ este a$ t!u ,i tu +ei (i d!#uit t tu$' t ate %i + # #!"4ne pent#u t tdeauna& Ast(e$ $ec%ia a ( st n+!%at!& Ast!zi + " e5e#sa a d!#ui' da# nu a,a cu" n%e$e-i tu d!#ui#ea acu"' ci cu" este ea de (apt& E5e#ci%ii$e de (ieca#e #! + # t#e)ui s! nceap! cu aceast! nt#e)a#e pent#u $u"ina#ea ta/ 0. i (i $ini,tit ,i + i ascu$ta ade+!#u$& Ce nsea"n! a d!#ui ,i a d )4ndiJ0 nt#ea)! ,i a,teapt! un #!spuns& R!spunsu$ $a aceast! nt#e)a#e a,teapt! de "u$t! +#e"e s! (ie p#i"it de tine& Acest #!spuns +a inau-u#a se#+iciu$ pent#u ca#e ai +enit' ca#e +a e$i)e#a $u"ea de ideea c! a d!#ui este un (e$ de a pie#de& 2i ast(e$ $u"ea +a (i -ata s! n%e$ea-! ,i s! d )4ndeasc!& 7ii $ini,tit ,i ascu$t! ast!zi ade+!#u$& La (ieca#e cinci "inute pet#ecute n ascu$ta#e' "ie de "in%i se + # deschide ade+!#u$ui ,i + # auzi Cu+4ntu$ s(4nt auzit de tine& Ia# cu t#ece#ea (iec!#ui ceas +ei iz)!+i a$te$e "ie dint#e ace$e "in%i ca#e3,i ac #d! #!-azu$ pent#u a ce#e s! $i se d!#uiasc! ade+!#u$' "p#eun! cu tine& Ast!zi' *u"nezeu ,i %ine Cu+4ntu$ S!u s(4nt p#in (aptu$ c! $ p#i"e,ti ca s!3$ dai "ai depa#te ,i' n+!%4nd de $a E$ ce nsea"n! a d!#ui ,i a d )4ndi' p %i' $a #4ndu$ t!u' s! de" nst#ezi $u"ii ce$e n+!%ate de tine& Nu uita ast!zi s!3%i nt!#e,ti h t!#4#ea de a auzi ,i p#i"i Cu+4ntu$ p#in inte#"ediu$ acestui "e"ent ' pe ca#e s! %i3$ ad#esezi c4t "ai des cu putin%!/ 07ie ca eu s! (iu $ini,tit ,i s! ascu$t ade+!#u$& Ast!zi sunt "esa-e#u$ $ui *u"nezeu&
173

7iindc! + cea "ea este . cea Sa' pent#u a d!#ui ceea ce p#i"esc&0 LECIA 1<7 " Adev$+( v! co$ect! to!te 1$e;e(,(e d, #, te! #e!-" Ce a$tce+a dec4t ade+!#u$ p ate c #ecta i$uzii$eJ 2i ce a$tce+a sunt -#e,e$i$e dec4t i$uzii ce nu au ( st #ecun scute ca ata#eJ Ac $ unde a p!t#uns ade+!#u$' -#e,e$i$e dispa#& 1u# ,i si"p$u se #isipesc' ne$!s4nd nici u#"! ca#e s!3%i aduc! a"inte de e$e& *use sunt (iindc!' $ipsite de c#edin%a ca#e $e sus%ine' e$e nu au +ia%!& 2i ast(e$ dispa# n ne(iin%!' nt #c4ndu3se de unde au +enit& *in pu$)e#e B%!#4n!D +in ,i n pu$)e#e se nt #c' c!ci nu"ai ade+!#u$ este ce$ ca#e #!"4ne& %i p %i i"a-ina' a#e' ce a# nse"na sta#e "enta$! din ca#e s! $ipseasc! i$uziaJ Ce senza%ie %i3a# p# duceJ ncea#c! s!3%i aduci a"inte c! au ( st " "ente un "inut p ate' sau chia# "ai pu%in c4nd ni"ic nu +enea s!3%i nt#e#up! paceaF c4nd e#ai si-u# c! e,ti iu)it ,i c# tit& ncea#c! ap i' s!3%i nchipui dac! ace$e " "ente s3a# e5tinde p4n! $a cap!tu$ ti"pu$ui ,i n ete#nitate& Ap i $as! ace$ senti"ent de $ini,te pe ca#e $3ai si"%it s! se a"p$i(ice de sut! de #i' pent#u a se "u$tip$ica de nc! sut! de #i& Iat! su-estie' ni"ic "ai "u$t dec4t pa$id! i$uzie $a sta#ea n ca#e %i se +a dihni "intea' dat! ce +a (i +enit ade+!#u$& 7!#! i$uzii nu a# putea e5ista tea"a' nd ia$a' atacu$& Atunci c4nd a +enit ade+!#u$' s3a te#"inat cu t at! du#e#ea' c!ci nu a "ai #!"as $ c n "intea ta unde s! "ai h in!#easc! -4ndu#i pasa-e#e ,i idei " a#te& Ade+!#u$ %i cup! c "p$et "intea' e$i)e#4ndu3te de t ate c#edin%e$e n e(e"e#& Acestea nu3,i "ai au $ cu$ ,i nu sunt nic!ie#i' c!ci ade+!#u$ a +enit& Nu "ai p t (i -!site' c!ci ade+!#u$ este acu" p#etutindeni' pent#u t tdeauna& Atunci c4nd a +enit ade+!#u$' e$ nu st! d a# +#e"e' pent#u a dispa#e ap i' pent#u a se p#e(ace n a$tce+a& Nu3,i t t p#eschi")! ,i p#e(ace ( #"a' nici nu +ine ,i p$eac!' pent#u a p$eca ,i a se
174

nt a#ce ia#& Ade+!#u$ #!"4ne e5act a,a cu" a ( st "e#eu' ca s! te p %i )izui pe e$ $a #ice ne+ ie ,i s! te p %i nc#ede n e$ cu nc#ede#e des!+4#,it!' n t ate -#eut!%i$e apa#ente ,i n t ate nd ie$i$e st4#nite de apa#en%e$e pe ca#e $e p#ezint! $u"ea& Acestea + # (i pu# ,i si"p$u spu$)e#ate atunci c4nd ade+!#u$ c #ecteaz! -#e,e$i$e dinQn "intea ta& Atunci c4nd a +enit ade+!#u$' e$ aduce cu na#ipa#ea sa p#in su$ des!+4#,itei stat #nicii' p#ecu" ,i iu)i#ea ca#e nu se p ticne,te n (a%a du#e#ii' ci p#i+e,te dinc $ de ea' nest#!"utat! ,i si-u#!& Aici se a($! da#u$ +indec!#ii' c!ci ade+!#u$ nu a#e ne+ ie de ap!#a#e ,i' p#in u#"a#e' nici un atac nu este p si)i$& I$uzii$e p t (i aduse n (a%a ade+!#u$ui pent#u a (i c #ectate& Ade+!#u$ ns! se a($! cu "u$t "ai p#esus de i$uziiF e$ nu p ate (i #edus $a ni,te i$uzii' pent#u a $e c n+e#ti pe acestea n ade+!#& Ade+!#u$ nu +ine ,i p$eac!' nici nu se p#eschi")! sau se p#e(ace )a nt#3 apa#en%!' )a n a$ta' "e#eu eschi+4ndu3se de nce#ca#ea de a (i cup#ins ,i "e#eu sc!p4nd de nce#ca#ea de a putea (i sesizat& Ade+!#u$ nu se ascunde& St! n p$in! $u"in!' nt#3 +!dita accesi)i$itate& Este i"p si)i$ ca cine+a s!3$ caute cu ade+!#at ,i s! nu #eu,easc!& ;iua de ast!zi apa#%ine ade+!#u$ui& *! ade+!#u$ui ce i se cu+ine' ia# ade+!#u$ %i +a da ce$e cu+enite %ie& Nu ai ( st "enit s! su(e#i ,i s! " #i& 8at!$ t!u + ie,te ca aceste +ise s! dispa#!& Las! ade+!#u$ s! $e c #ecteze pe t ate& Nu ce#e" ceea ce nu a+e"& Ce#e" d a# ceea ce ne apa#%ine' sp#e a #ecun a,te t ate acestea ca (iind a$e n ast#e& Ast!zi e5e#s!" pu#ta%i de (e#icita sta#e a ce#titudinii c!#eia ade+!#u$ i3a dat na,te#e& 1a,ii t#e"u#!t #i ,i nesi-u#i ai i$uziei nu apa#%in " du$ui n st#u de a a) #da $ec%ia de ast!zi& Sunte" $a (e$ de si-u#i de succes pe c4t de si-u#i sunte" c! t#!i"' spe#!"' #espi#!" ,i -4ndi"& Nu a+e" nici nd ia$! c! ast!zi p!,i" ns %i%i de ade+!# ,i c nt!" pe e$e c! +a p!t#unde t ate e5e#ci%ii$e pe ca#e $e (ace" ast!zi& ncepe p#in a3L #u-a pe Ce$ ca#e te ns %e,te n aceast! ac%iune s! (ie p#ezent n c n,tien%a ta pe "!su#! ce naintezi sp#e E$& Nu e,ti p$!"!dit din ca#ne' s4n-e ,i ase' ci ai ( st c#eat de ace$a,i
175

G4nd ca#e' $a (e$ ca ,i tine' I3a dat ,i Lui da#u$ +ie%ii& E$ este (#ate$e t!u ,i at4t de ase"!n!t # %ie' nc4t 8at!$ + st#u ,tie c! a"4nd i sunte%i unu$ ,i ace$a,i& Ce$ pe ca#e $ # -i s! te ns %easc! este chia# Sine$e t!uF cu" a# putea (i E$ a)sent ac $ unde e,ti tuJ Ade+!#u$ +a c #ecta t ate -#e,e$i$e dinQn "intea ta' ca#e %i spun c! tu p %i (i sepa#at de E$& Lui i + #)e,ti ast!zi' $u4ndu3%i an-a6a"entu$ ca (unc%ia Sa s! se ndep$ineasc! p#in tine& A3I "p!#t!,i (unc%ia nsea"n! a3I "p!#t!,i )ucu#ia& nc#ede#ea Sa te ns %e,te' atunci c4nd spui/ 0Ade+!#u$ +a c #ecta t ate -#e,e$i$e dinQn "intea "ea& 2i "! + i dihni n Ce$ ca#e este Sine$e "eu&0 Las!3L ap i s! te c nduc! cu )$4nde%e $a ade+!#u$ ca#e te +a n+!$ui' d4ndu3%i pace at4t de ad4nc! ,i de $ini,tit!' nc4t te +ei nt a#ce n $u"ea (a"i$ia#! (!#! p#ea "a#e t#a-e#e de ini"!& 2i t tu,i' +ei (i )ucu# s s! p#i+e,ti din n u aceast! $u"e& C!ci +ei aduce cu tine (!-!duin%a schi")!#i$ # pe ca#e ade+!#u$ ce te ns %e,te $e +a aduce n $u"e& Aceste schi")!#i + # sp #i cu (ieca#e dedica#e a ce$ # cinci "inute' ia# -#e,e$i$e Be# #i$eD ca#e "p#es a#! $u"ea + # (i c #ectate' pe "!su#! ce n-!dui s! (ie c #ectate n p# p#ia3%i "inte& Nu uita de (unc%ia ta de ast!zi& *e (ieca#e dat! c4nd %i spui cu nc#ede#e/ 0Ade+!#u$ +a c #ecta t ate -#e,e$i$e dinQn "intea "ea0' + #)e,ti n nu"e$e nt#e-ii $u"i ,i a$ Ce$ui ce +a iz)!+i $u"ea' dup! cu" te +a e$i)e#a ,i pe tine& LECIA 1<9 "D !dev$' ! d$+, ;, ! do@3 d, "+ t + !-" .iziunea depinde de ideea de ast!zi& n aceast! idee se a($! $u"ina' de a#ece "pac! t ate p!#e$nice$e Bapa#ente D c nt#a#ii& 2i ce a$tce+a este $u"ina dec4t diz $+a#ea n!scut! din pace a tutu# # c n($icte$ # ,i -4ndu#i$ # ta$e -#e,ite nt#3un sin-u# c ncept' pe de3a3nt#e-u$ ade+!#atJ 14n! ,i acesta din u#"! +a disp!#ea' de a#ece +a (ace $ c G4ndu$ui ca#e $ sus%ine& Ia# acu" e,ti de3a pu#u#i pe pace' c!ci aici +isu$ui i3a +enit s(4#,itu$&
176

Ade+!#ata $u"in!' cea ca#e (ace p si)i$! +iziunea' nu este $u"ina pe ca#e cup#ind chii t#upu$ui& Ea este sta#e a "in%ii ca#e a de+enit at4t de uni(icat!' nc4t ntune#icu$ nu "ai p ate (i pe#ceput& 2i ast(e$ ceea ce este de3 sea"! este +!zut ca (iind una' pe c4nd ceea ce nu este $a (e$ #!"4ne ne )se#+at' pent#u c! nu se a($! ac $ & Aceasta este $u"ina ca#e nu p#ezint! c nt#a#ii' ia# +iziunea' (iind +indecat!' a#e pute#ea de a +indeca& Aceasta este $u"ina ce aduce pacea "in%ii ta$e a$t # "in%i' pent#u a "p!#t!,i ,i a se )ucu#a c! sunt una cu tine ,i cu e$e nse$e& Aceasta este $u"ina ca#e +indec!' de a#ece ea aduce pe#cep%ia si"p$!' )azat! pe un unic cad#u de #e(e#in%!' de unde #ezu$t! se"ni(ica%ie unic!& Aici' at4t c4t d!#ui c4t ,i a d )4ndi sunt +!zute ca aspecte di(e#ite a$e unui sin-u# G4nd' a$ c!#ui ade+!# nu depinde de ca#e dint#e aceste d u! aspecte este c nside#at p#i"u$ sau ca#e pa#e s! (ie pe $ cu$ d i& Aici se n%e$e-e c! a")e$e au $ c si"u$tan' ca G4ndu$ s! #!"4n! inte-#u& n aceast! n%e$e-e#e se a($! sup #tu$ "p!c!#ii tutu# # c nt#a#ii$ #' (iind pe#cepute din ace$a,i cad#u de #e(e#in%!' ca#e uni(ic! acest -4nd& Un sin-u# -4nd' c "p$et uni(icat' +a se#+i $a uni(ica#e tutu# # -4ndu#i$ #& Aceasta este t tuna cu a spune c! sin-u#! c #ec%ie este su(icient! pent#u a n(!ptui t at! c #ec%ia' sau c! a ie#ta un (#ate pe de3a3nt#e-u$ este su(icient pent#u a aduce "4ntui#e tutu# # "in%i$ #& C!ci acestea nu sunt dec4t c4te+a cazu#i specia$e a$e unei sin-u#e $e-i ca#e -u+e#neaz! #ice (e$ de n+!%a#e' atunci c4nd este c ndus! de Ce$ Unic' ca#e cun a,te ade+!#u$& A n+!%a c! a d!#ui ,i a p#i"i sunt una' a#e uti$itate specia$!' dat (iind c! acest $uc#u p ate (i nce#cat ,i +e#i(icat at4t de u, #& Ia# c4nd acest caz specia$ s3a d +edit c! (unc%i neaz! nt tdeauna n (ieca#e "p#e6u#a#e c4nd este pus $a nce#ca#e' -4ndu$ su)iacent ca#e $ -ene#eaz! p ate (i -ene#a$izat ,i asup#a a$t # z ne de nd ia$! ,i de +iziune a")i-u!& Ia# de ac $ e$ se +a e5tinde pent#u a a6un-e' (ina$"ente' $a G4ndu$ Unic' su)iacent tutu# # -4ndu#i$ #& Ast!zi + " e5e#sa cazu$ specia$ a$ d!#ui#ii ,i a$ d )4ndi#ii& . "
177

( $ si aceast! si"p$! $ec%ie desp#e ceea ce este e+ident' de a#ece a#e #ezu$tate pe ca#e nu $e pute" t#ece cu +ede#ea& A d!#ui nsea"n! a d )4ndi& Ast!zi + " nce#ca s! (e#i" pace (iec!#uia ,i + " +edea c4t de #epede se #ent a#ce ea $a n i& Lu"ina nsea"n! senin!tateF n aceast! pace ne este d!#uit! +iziunea' n i put4nd e5ista& . " ncepe deci pe#i ade$e de e5e#sa#e cu n+!%!tu#a pent#u ast!zi ,i + " spune/ 0nt#3ade+!#' a d!#ui ,i a p#i"i sunt una& . i d )4ndi ceea ce d!#uiesc eu acu"&0 nchide ap i chii ,i -4nde,te3te' +#e"e de cinci "inute' $a ceea ce ai +#ea s! (e#i (iec!#uia ca ,i tu s! ai pa#te de ace$a,i $uc#u& Ai putea spune' de pi$d!/ 0O(e# $ini,te tutu# #&0 O(e# pacea "in%ii tutu# #&0 0O(e# )$4nde%e tutu# #&0 R ste,te aceste cu+inte (!#! -#a)!' p#indu3te ap i ,i a,tept4nd s! p#i"e,ti da#u$ pe ca#e $ai (e#it& Acesta %i +a #e+eni n aceea,i "!su#! n ca#e $ai d!#uit& .ei )se#+a c! ce$e d!#uite c #espund cu e5actitate ce$ # d )4ndite' c!ci ai p#i"it ce3ai ce#ut& A# "ai putea (i de ( $ s s! te -4nde,ti $a cine+a anu"e c!#uia s!3i (e#i da#u#i$e ta$e& E$ i #ep#ezint! pe t %i cei$a$%i ,i p#in e$ d!#uie,ti tutu# #& Si"p$a n ast#! $ec%ie de ast!zi te +a n+!%a "u$te& *e3acu" nainte' e(ectu$ ,i cauza + # (i "u$t "ai )ine n%e$ese ,i p# -#esu$ n st#u +a (i "u$t "ai #apid& G4nde,te3te $a e5e#ci%ii$e de ast!zi ca (iind a+ans!#i #apide n p# cesu$ t!u de n+!%a#e' ca#e se acce$e#eaz! ,i c ns $ideaz! t t "ai "u$t de (ieca#e dat! c4nd spui/ 0nt#3ade+!#' a d!#ui ,i a p#i"i sunt una&0 LECIA 1<: "M od,? e"c D+# e>e+-" Ast!zi ce#e" dihn! ,i tihn!' netu$)u#ate de apa#en%e$e $u"ii&
178

Ce#e" pace ,i $ini,te n t iu$ z)uciu"u$ui iscat de +ise c nt#adict #ii& Ce#e" si-u#an%! ,i (e#ici#e' de,i pa#e c! +ede" p#i"e6dii ,i necaz& Sunte" n p sesia -4ndu$ui ca#e +a #!spunde s $icit!#ii n ast#e cu $uc#u ce#ut& 0M! dihnesc n *u"nezeu&0 Acest -4nd %i +a aduce dihna ,i tihna' pacea ,i $ini,tea' si-u#an%a ,i (e#ici#ea pe ca#e $e cau%i& 0n *u"nezeu "i a($u dihna&0 Acest -4nd a#e pute#ea s! t#ezeasc! ade+!#u$ ce d a#"e n tine' a c!#ui +iziune p#i+e,te' pa#ticipati+' dinc $ de t ate apa#en%e$e' $a ace$a,i ade+!# a($at n #icine ,i #ice e5ist!& Aici se a($! s(4#,itu$ su(e#in%ei pent#u $u"ea nt#ea-! ,i pent#u #icine a +enit +#e dat! sau +a "ai +eni s! "ai z!) +easc! aici pent#u +#e"e& Aici se a($! -4ndu$ n ca#e 7iu$ $ui *u"nezeu se na,te din n u' pent#u a se #ecun a,te pe sine nsu,i& 0M! dihnesc n *u"nezeu&0 Cu des!+4#,i#e nen(#icat' acest -4nd te +a pu#ta p#in (u#tun! ,i +icisitudine' dinc $ de "ize#ie ,i chin' dinc $ de pie#de#e ,i " a#te' t t nainte c!t#e ce#titudinea de *u"nezeu& Nu e5ist! su(e#in%! pe ca#e acest -4nd s! nu p at! #ez $+a& 2i nu e5ist! apa#en%! ca#e s! nu se p#eschi")e n ade+!# su) chii t!i' ce$ ca#e te dihne,ti n *u"nezeu& Aceasta este ziua p!cii& 8e dihne,ti n *u"nezeu ,i' n ti"p ce $u"ea este s(4,iat! de su($a#ea u#ii' dihna ta #!"4ne pe de3a3 nt#e-u$ netu$)u#at!& A ta este dihna nt#3ade+!#& Apa#en%e$e nu te p t de#an6a& 1e t %i i che"i s! %i se a$!tu#e n dihna ta' ia# ei te + # auzi ,i + # +eni' c!ci te dihne,ti n *u"nezeu& Nu + # auzi a$t! + ce dec4t a ta ns!%i' (iindc! %i3ai d!#uit + cea $ui *u"nezeu' ia# acu" te dihne,ti n E$ ,i $ $a,i s! + #)easc! p#in tine& n *u"nezeu nu ai nici un (e$ de -#i6i' p#e cup!#i' p +e#i' nici spai"!' nici du#e#e' nici tea"! de +iit # ,i nici #e-#et pent#u t#ecut& 8e dihne,ti n ate"p #a$itate' ti"pu$ scu#-4ndu3se (!#! a3,i $!sa a"p#enta asup#a3%i' c!ci dihna ta nu se p ate schi")a +#e dat!& Ast!zi te dihne,ti& 2i' dat! cu nchide#ea chi$ #' te ad4nce,ti n $ini,te& n-!duie acest # pe#i ade de dihn! ,i #!-az s!3%i ncu#a6eze din n u "intea' asi-u#4nd3 c! t ate (antezii$e3i

179

(#enetice au ( st d a# ha$ucina%ii$e (e)#ei ca#e a t#ecut& n-!duie3i s! (ie $ini,tit! ,i s!3,i accepte cu #ecun ,tin%! +indeca#ea& Acu"' c4nd dihne,ti n *u"nezeu' niciunde +is nu +a "ai apa#e& 7!3%i ti"p ast!zi s! scapi de su) +#a6a +ise$ # ,i s! p!,e,ti p#a-u$ p!cii& La (ieca#e #! c4nd te dihne,ti ast!zi' "inte ) sit! este dint#3 dat! )ucu# as!' pas!#e cu a#ipi (#4nte iz)ucne,te n c4ntec' un p4#4u de"u$t secat ncepe ia#!,i s! cu#-!& Lu"ea este #en!scut! de (ieca#e dat! c4nd te dihne,ti ,i %i aduce a"inte' #! de #!' c! ai +enit s! aduci pacea $ui *u"nezeu n $u"e' ca ea s!3,i capete dihna "p#eun! cu tine& Cu (ieca#e cinci "inute n ca#e te dihne,ti ast!zi' $u"ea este "ai ap# ape de t#ezi#e& Ia# +#e"ea c4nd dihna +a (i sin-u#u$ $uc#u ca#e e5ist! se ap# pie pent#u t ate "in%i$e p n site ,i ist +ite' p#ea ) site acu" pent#u a,i u#"a sin-u#e ca$ea& Aceste "in%i + # auzi ,i e$e pas!#ea iz)ucnind n c4ntec ,i + # +edea p4#4u$ ncep4nd s! cu#-! din n u' ia# cu spe#an%a #en!scut! ,i ene#-ia #estituit! + # p!,i cu pa,i na#ipa%i pe ca$ea ce' dint#3 dat!' pa#e u, # de st#!)!tut& 8e dihne,ti ast!zi n pacea $ui *u"nezeu ,i din dihna ta %i che"i (#a%ii' ")iindu3i s!3,i caute p# p#ia dihn!' "p#eun! cu tine& Ast!zi +ei (i c#edinci s ns!#cin!#ii ta$e' neuit4nd pe ni"eni' aduc4ndu3i pe t %i n ce#cu$ ne"!#-init a$ p!cii ta$e' sanctua#u$ s(4nt n ca#e te dihne,ti& *eschide p #%i$e te"p$u$ui ,i $as!3i s! +in!' din t ate c $%u#i$e ndep!#tate a$e $u"ii' c4t ,i de ap# apeF (#a%ii t!i "ai ndep!#ta%i' ca ,i p#ietenii t!i cei "ai ap# pia%iF pe t %i p (te,te3i s! int#e aici ,i s! se dihneasc! cu tine& 8e dihne,ti ast!zi nt#u pacea $ui *u"nezeu' tihnit ,i nete"!t #& 7ieca#e (#ate +ine s!3,i ai)! pa#tea de dihn! ,i s! %i3 (e#e %ie& "p#eun! ne dihni" aici' c!ci ast(e$ dihna ne de+ine dep$in!' ia# ceea ce ast!zi d!#ui"' a" d )4ndit de6a& 8i"pu$ nu p ate (i p!zit #u$ a ceea ce d!#ui" ast!zi& *!#ui" ce$ # nen!scu%i ,i ce$ # ca#e au t#ecut pe aici' (iec!#ui -4nd a$ $ui *u"nezeu' p#ecu" ,i Min%ii n ca#e aceste -4ndu#i s3au n!scut ,i unde se

180

dihnesc& 2i $e aduce" a"inte de $ cu$ $ # de dihn! de (ieca#e dat! c4nd spune" n sinea n ast#!/ 0M! dihnesc n *u"nezeu&0 LECIA 11< "S+ t !;! c+# D+# e>e+ #-! c$e!t-" . " #e$ua ideea de ast!zi din c4nd n c4nd& C!ci acest sin-u# -4nd a# a6un-e pent#u a te "4ntui pe tine ,i nt#ea-a $u"e' dac! ai c#ede c! este ade+!#at& .e#idicitatea acestei idei a# i"p$ica (aptu$ c! nu ai p# dus schi")!#i n tine nsu%i ca#e s! ai)! +#e #ea$itate' nici n3ai schi")at uni+e#su$ nc4t ceea ce *u"nezeu a c#eat s! (i ( st n$ cuit de tea"! ,i #!u' de "ize#ie si " a#te& *ac! #!"4i a,a cu" *u"nezeu te3a c#eat' tea"a nu a#e nici un sens' #!u$ nu este #ea$' ia# "ize#ia ,i " a#tea nu e5ist!& Ideea de ast!zi este' a,ada#' t t ce ai ne+ ie pent#u a pe#"ite c #ec%iei dep$ine s!3%i +indece "intea ,i s!3%i d!#uiasc! +iziunea pe#(ect!' ca#e +a +indeca t ate -#e,e$i$e c "ise de #ice "inte n #ice ti"p ,i $ c& Ea este su(icient! pent#u a +indeca t#ecutu$ ,i a e$i)e#a +iit #u$& Este su(icient! pent#u a n-!dui ca p#ezentu$ s! (ie acceptat a,a cu" este e$& Este su(icient! pent#u a n-!dui ca ti"pu$ s! (ie "i6$ cu$ p#in ca#e t at! $u"ea +a n+!%a s! scape de ti"p ,i de #ice schi")a#e pe ca#e acesta pa#e s3 aduc! cu t#ece#ea sa& *ac! #!"4i a,a cu" *u"nezeu te3a c#eat' apa#en%e$e nu p t n$ cui ade+!#u$' s!n!tatea nu se p ate p#e(ace n ) a$!' nici " a#tea nu p ate (i un su)stitut a$ +ie%ii' nici tea"a un su)stitut a$ iu)i#ii& 8 ate acestea nu au a+ut $ c' dac! #!"4i a,a cu" *u"nezeu te3a c#eat& Nu ai ne+ ie de nici un -4nd n a(a#! de acesta d a#' pent#u a $!sa #!scu"p!#a#ea s! +in!' s! $u"ineze $u"ea ,i s! e$i)e#eze de t#ecut& 1#in acest sin-u# -4nd t t t#ecutu$ este ,te#sF p#ezentu$ se p!st#eaz! pent#u a se e5tinde n $ini,te nt#3un +iit # ate"p #a$& *ac! e,ti a,a cu" *u"nezeu te3a c#eat' atunci nu a e5istat nici sepa#a#e a "in%ii ta$e de a Sa' nici un (e$ de scinda#e nt#e "intea ta ,i a$te "in%i' ci nu"ai unitate n cup#insu$ p# p#iei ta$e "in%i&
181

1ute#ea de +indeca#e a ideii de ast!zi este ne$i"itat!& Ea este $ cu$ de na,te#e a$ tutu# # "i#ac $e$ #' "a#e$e #estitut # a$ ade+!#u$ui c n,tien%ei $u"ii& E5e#seaz! ideea de ast!zi cu #ecun ,tin%!& Acesta este ade+!#u$ ca#e +ine s! te e$i)e#eze& Acesta este ade+!#u$ pe ca#e *u"nezeu %i $3a t#i"is& Acesta este cu+4ntu$ n ca#e nceteaz! t at! "4hni#ea& ncepe pe#i ade$e de e5e#sa#e a c4te cinci "inute cu acest citat din te5t/ 0Sunt a,a cu" *u"nezeu "3a c#eat& 7iu$ S!u nu p ate su(e#i de ni"ic& Ia# eu sunt 7iu$ S!u&0 Ap i' cu aceast! a(i#"a%ie %inut! (e#" n "inte' ncea#c! s! desc pe#i n "intea ta Sine$e ca#e este 7iu$ ce$ S(4nt a$ $ui ns!,i *u"nezeu& Caut! n!unt#u$ t!u pe Ce$ ca#e este Ch#istu$ din tine' (iu$ $ui *u"nezeu ,i ca#e (#ate nt#e-ii $u"i esteF M4ntuit #u$ dint tdeauna "4ntuit' in+estit cu pute#ea de a "4ntui pe #icine $ atin-e #ic4t de u, #' ce#4nd s! i se dea cu+4ntu$ ca#e spune c! e,ti (#ate cu E$& E,ti a,a cu" *u"nezeu te3a c#eat& On #eaz!3%i ast!zi Sine$e& 7! ast(e$ nc4t s! nu id $at#izezi ast!zi chipu#i$e ci p$ite pe ca#e $e3ai p$!s"uit ca s!3L #ep#ezinte pe (iu$ $ui *u"nezeu n $ cu$ a ceea ce este E$ cu ade+!#at& n ad4ncu$ "in%ii ta$e' Ch#istu$ ce$ S(4nt din tine ,i a,teapt! #ecun a,te#ea ca (iind tu nsu%i& At4t ti"p c4t E$ este ne#ecun scut ,i necun scut' e,ti #!t!cit ,i nu te cun ,ti pe tine nsu%i& Caut!3L pe E$ ast!zi ,i -!se,te3L& E$ te +a "4ntui de t %i id $ii pe ca#e i3ai p$!s"uit& Atunci c4nd $ -!se,ti' +ei n%e$e-e c4t de ne( $ sit #i sunt id $ii t!i ,i c4t de (a$se i"a-ini$e desp#e ca#e c#edeai c! e#ai chia# tu nsu%i& Ast!zi + " (ace un "a#e pas nainte c!t#e ade+!#' dispens4ndu3ne de id $i ,i deschiz4ndu3ne "4ini$e' ini"i$e ,i "in%i$e c!t#e *u"nezeu& Ne + " a"inti de E$ pe pa#cu#su$ zi$ei' cu ini"i #ecun sc!t a#e ,i -4ndu#i p$ine de iu)i#e pent#u t %i acei ca#e se nt4$nesc ast!zi cu n i& C!ci ast(e$ ne + " aduce a"inte de E$& 2i pent#u ca s! ni
182

se aduc! a"inte de 7iu$ S!u' de Sine$e n st#u S(4nt' de Ch#istu$ din n i' + " spune/ 0Sunt a,a cu" "3a c#eat *u"nezeu&0 S! # sti" acest ade+!# c4t "ai des cu putin%!& Iat! cu+4ntu$ $ui *u"nezeu ca#e te e$i)e#eaz!& Iat! cheia ca#e deschide p #%i$e ce#u$ui' $!s4ndu3te s! int#i n pacea $ui *u"nezeu ,i ete#nitatea Sa& RECAPITULARE III Ast!zi ncepe u#"!t a#ea n ast#! #ecapitu$a#e& . " #ecapitu$a zi$nic' ti"p de zece zi$e succesi+e de e5e#sa#e' c4te d u! $ec%ii #ecente& .ei )se#+a c! aceste pe#i ade de e5e#sa#e p#ezint! un ( #"at specia$' pe ca#e este #ec "anda)i$ s!3$ u#"ezi c4t "ai ndeap# ape& n%e$e-e"' desi-u#' c! a# putea s!3%i (ie i"p si)i$ s! u#"ezi zi de zi ,i $a (ieca#e #! a zi$ei ( #"atu$ su-e#at aici ca (iind pti"& n+!%a#ea nu +a (i p#e6udiciat! dac! +ei s!#i peste pe#i ad! de e5e#sa#e' (iindu3%i i"p si)i$ s! (aci $a #a (i5at!& Nici nu este necesa# s! (aci e( #tu#i e5cesi+e pent#u a #ecupe#a nu"!#u$ pe#i ade$ # #atate& Ritua$u#i$e nu sunt n inten%ia n ast#! ,i ne3a# z!d!#nici sc pu$ p# pus& *a# n+!%a#ea +a (i n " d ce#t a(ectat! atunci c4nd #atezi pe#i ad! de e5e#sa#e pent#u c! nu ai )un!+ in%a de a3i dedica ti"pu$ ce#ut& Nu te a"!-i n aceast! p#i+in%!& Reaua + in%! p ate (i ( a#te di)aci "ascat! de situa%ii pe ca#e nu $e p %i c nt# $a& n+a%! s! disce#ni situa%ii$e "ai pu%in p t#i+ite p#acticii de ce$ pe ca#e tu $e3ai u#zit pent#u a se#+i d#ept ca"u($a6 pent#u p# p#ia3%i #ea + in%!& Ace$e pe#i ade de e5e#sa#e pe ca#e $e3ai pie#dut pent#u c!' dint#3un " ti+ sau a$tu$' nu ai +#ut s! $e pa#cu#-i' a# t#e)ui nt#ep#inse de ndat! ce te3ai #!z-4ndit n p#i+in%a %e$u$ui t!u& Nu )ine+ ie,ti s! c pe#ezi $a p#actica#ea "4ntui#ii d a# dac! aceasta inte#(e#eaz! cu a$te %e$u#i ca#e %i sunt "ai scu"pe& Odat!

183

ce #et#actezi +a$ a#ea pe ca#e ai c n(e#it3 ace$ # %e$u#i' n-!duie ca pe#i ade$e ta$e de e5e#sa#e s! de+in! n$ cuit #ii p "e$nice$ # n!$%ate $ #& Nu %i3au (e#it ni"ic& E5e#s!#i$e ta$e' n schi")' %i p t (e#i t tu$& Accept!' a,ada#' (#anda $ # ,i (ii pe pace& 7 #"atu$ pe ca#e s!3$ ( $ se,ti pent#u aceste #ecapitu$!#i este u#"!t #u$/ dedic! zi$nic de d u! #i c4te cinci "inute sau "ai "u$t' dac! p#e(e#i #e($ect!#ii asup#a -4ndu#i$ # dese"nate& Cite,te cu aten%ie idei$e ,i c "enta#ii$e c #espunz!t a#e (iec!#ui e5e#ci%iu& Re($ecteaz! ap i asup#a $ #' $!s4ndu3%i "intea s! $e as cieze ne+ i$ # ta$e' p# )$e"e$ # ta$e apa#ente ,i tutu# # n-#i6 #!#i$ # ta$e& St cheaz!3%i idei$e n "inte ,i $as3 s! $e ( $ seasc! dup! cu" -!se,te ea de cu+iin%!& Ac #d!3i t at! nc#ede#ea c! $e +a ( $ si cu n%e$epciune' a6utat! (iind n decizii$e ei de Ce$ Unic' ca#e %i3a d!#uit -4ndu#i$e& n cine te p %i nc#ede' dac! nu n ce se a($! n "intea taJ Ai nc#ede#e c! n aceste #ecapitu$!#i "i6$ ace$e pe ca#e $e ( $ se,te S(4ntu$ Spi#it nu + # da -#e,& n%e$epciunea "in%ii %i +a +eni n a6ut #& *!3i inst#uc%iuni$e necesa#e $a nceputF ap i #e$a5eaza3te cu dep$in! nc#ede#e ,i $as!3%i "intea s! uti$izeze -4ndu#i$e pe ca#e i $e3ai d!#uit' p#ecu" %i3au ( st d!#uite %ie sp#e ( $ sin%a ei& :i3au ( st d!#uite cu dep$in! nc#ede#eF cu nc#edin%a#ea dep$in! c! $e +ei ( $ si cu" se cu+ineF cu dep$ina c#edin%! c! $e +ei n%e$e-e "esa6e$e ,i c! $e +ei ( $ si n )ene(iciu$ t!u& O(e#!3$e "in%ii ta$e cu aceea,i nc#ede#e' nc#edin%a#e ,i c#edin%!& Ea nu +a da -#e,& Mintea ta este "i6$ cu$ a$es de S(4ntu$ Spi#it pent#u p# p#ia3%i "4ntui#e& *e +#e"e ce se )ucu#! de nc#ede#ea Sa' "i6$ cu$ a$es de E$ a "e#ita cu si-u#an%! ,i pe a ta& Su)$inie" aici c4t de )ene(ic +a (i pent#u tine s! dedici #ecapitu$!#i$ # p#i"e$e cinci "inute a$e zi$ei' p#ecu" ,i u$ti"e$e cinci "inute nainte de a ad #"i& *ac! nu este (eza)i$' ncea#c! "!ca# s! $e "pa#%i ast(e$ nc4t s! nt#ep#inzi una di"inea%a' ia# cea$a$t! chia# nainte de a "e#-e $a cu$ca#e& E5e#ci%ii$e de (!cut de3a $un-u$ zi$ei sunt $a (e$ de i"p #tante' dac! nu chia# de +a$ a#e ,i "ai "a#e& Ai ( st nc$inat s! e5e#sezi
184

d a# $a " "ente$e (i5ate' ap i s!3%i +ezi de a$te t#e)u#i' (!#! s! ap$ici ceea ce ai n+!%at& Rezu$tatu$ a ( st c! n+!%!tu#a ta a ( st n "ic! "!su#! c ns $idat!' c!ci nu i3ai (e#it ,ansa de a3%i d +edi c4t de "a#i i sunt da#u#i$e p ten%ia$e& Ai acu" a$t! ,ans! sp#e a ( $ si cu" se cu+ine& n aceste #ecapitu$!#i su)$inie" ne+ ia de a nu3%i $!sa n+!%a#ea s! $4ncezeasc! n #!sti"pu$ dint#e pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#ci%iu& ncea#c! s! (aci #ecapitu$a#e scu#t!' da# se#i as!' a ce$ # d u! idei zi$nice' $a (ieca#e #!& 7 $ se,te una din e$e $a nceputu$ #ei' ia# pe cea$a$t!' 6u"!tate de #! "ai t4#ziu& Nu e ne+ ie s! ac #zi "ai "u$t de un " "ent (iec!#eia& Repet3 ,i $as!3%i "intea s! se dihneasc! c$ip! n t!ce#e ,i pace& Ap i cup!3te de ce$e$a$te t#e)u#i' ns! ncea#c! s! duci -4ndu$ cu tine ,i $as!3$ s!3%i s$u6easc! ca s! "en%ii pacea ,i pe pa#cu#su$ zi$ei& *ac! ncepi s! , +!i' -4nde,te3te din n u $a idee& Aceste pe#i ade de e5e#sa#e sunt p$!nuite ast(e$ nc4t s! te a6ute s!3%i ( #"ezi )iceiu$ de a ap$ica ceea ce n+e%i zi$nic $a #ice (aci& Nu #epeta -4ndu$ d a# ca s! ui%i i"ediat de e$& Uti$itatea sa pent#u tine este ne$i"itat!& Este "enit s! te se#+easc! n t ate (e$u#i$e' t t ti"pu$ ,i p#etutindeni' #i de c4te #i ai ne+ ie de +#eun a6ut #& ncea#c! deci s!3$ duci cu tine n t ate t#e)u#i$e zi$ei' (!c4ndu3$e pe acestea s(inte' +#ednice de 7iu$ $ui *u"nezeu' p$!cute $ui *u"nezeu ,i Sine$ui t!u& 8e"a #ecapitu$ati+! a (iec!#ei zi$e se +a ncheia cu a(i#"a#ea' nc! dat!' a -4ndu$ui de #epetat $a (ieca#e #! p#ecu" ,i a ce$ui de $a 6u"!tatea #ei& Nu uita de e$e& Aceast! a d ua cazie (e#it! (iec!#ei zi$e +a aduce cu sine a+anta6e at4t de nse"nate' at4t de "a#e +a (i c4,ti-u$ nt#3a$e n+!%!#ii' nc4t de acu" nainte + " p!,i "ai u, #' cu pa,i "ai h t!#4%i ,i c#edin%a "ai pute#nic!& Nu uita c4t de pu%ine ai n+!%at& Nu uita c4t de "u$te p %i n+!%a acu"& Nu uita ne+ ia de tine pe ca#e a#e 8at!$' atunci c4nd #ecapitu$ezi aceste -4ndu#i pe ca#e E$ %i $e3a d!#uit& LECIA 111
185

*e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ "M,$!co(e(e "e vd (+#, -" 0Nu p t +edea n ntune#ic& 7ie ca $u"ina S(in%eniei ,i ade+!#u$ui s!3"i $u"ineze "intea' 2i (ie ca eu s! p t +edea in cen%a $!unt#ic!&0 "M,$!co(e(e "e vd (+#, ,!$ (+#, ! ;, t$,! "+ t + !-" 0.!d dat #it! t!#iei' ca#e este da#u$ $ui *u"nezeu pent#u "ine& S$!)iciunea "ea este ne-u#a pe ca#e da#u$ S!u #isipe,te' *4ndu3"i t!#ia Sa sp#e ai $ua $ cu$&0 La #a (i5!/ 0Mi#ac $e$e se +!d n $u"in!&0 1este 6u"!tate de #!/ 0Mi#ac $e$e se +!d n $u"in!' ia# $u"ina ,i t!#ia sunt una&0 LECIA 11. *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ "L+#, !' @+c+$,! ;, &!ce! "(;(+,e"c #, e-" 0Sunt s!$a,u$ $u"inii' )ucu#iei ,i p!cii& La u#ez )un +enit n s!$a,u$ pe ca#e $ "p!#t!,esc Cu *u"nezeu' (iindc! sunt pa#te din E$&0 "S+ t !;! c+# D+# e>e+ #-! c$e!t-" 0. i #!"4ne dea pu#u#i a,a cu" a" ( st C#eat de Ce$ Neschi")!t # ase"enea Lui nsu,i& 2i sunt una cu E$' ia# E$ una cu "ine&0 La #a (i5!/ 0Lu"ina' )ucu#ia ,i pacea s!$!,$uiesc n "ine&0 1este 6u"!tate de #!/ 0Sunt a,a cu" *u"nezeu "3a c#eat&0 LECIA 110 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ "S+ t U ,c+( S, e' + ,t c+ C$e!to$+( #e+-"
186

0Senin!tatea ,i pacea des!+4#,it! "i apa#%in' *e a#ece sunt Unicu$ Sine' pe dep$in nt#e-' Una cu t at! c#ea%ia ,i cu *u"nezeu&0 "M3 t+,$e! v, e de (! U ,c+( #e+ S, e-" 0*e $a Unicu$ "eu Sine' a c!#ui cun a,te#e #!"4ne "e#eu n "intea "ea' +!d p$anu$ pe#(ect a$ $ui *u"nezeu 1ent#u "4ntui#ea "ea ca (iind pe#(ect "p$init&0 La #a (i5!/ 0Sunt Unicu$ Sine' unit cu C#eat #u$ "eu&0 1este 6u"!tate de #!/ 0M4ntui#ea +ine de $a Unicu$ "eu Sine&0 Lec/,! 112 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ "E+ "+ t "&,$,t-" 0Sunt 7iu$ $ui *u"nezeu& Nici un t#up nu p ate C n%ine Spi#itu$ "eu' nici nu3"i p ate i"pune O $i"ita#e pe ca#e *u"nezeu nu a c#eat3 &0 "8o,e"c "-#, !cce&t $o(+( &(! +( de #3 t+,$e !( (+, D+# e>e+-" 0Ca#e "i p ate (i (unc%ia dec4t s! accept Cu+4ntu$ $ui *u"nezeu' Ce$ ca#e "3a c#eat 1ent#u ceea ce sunt ,i + i (i dea pu#u#iJ0 La #a (i5!/ 0Eu sunt spi#it&0 1este 6u"!tate de #!/ 0. iesc s!3"i accept # $u$ n p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu&0 LECIA 114 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ "M3 t+,$e! e"te + ,c! #e! )+ c/,e !,c,-" 07unc%ia "ea aici este s! ie#t $u"ea
187

pent#u t ate -#e,e$i$e pe ca#e eu $e3a" c "is& C!ci ast(e$ sunt iz)!+it de e$e "p#eun! cu t at! $u"ea&0 "Ro(+( #e+ e"te e"e /,!( &(! +( de #3 t+,$e !( (+, D+# e>e+-" 0Sunt indispensa)i$ p$anu$ui $ui *u"nezeu 1ent#u "4ntui#ea $u"ii& C!ci E$ Mi3a nc#edin%at p$anu$ S!u Ca s! p t "4ntui $u"ea&0 La #a (i5!/ 0M4ntui#ea este unica "ea (unc%ie aici&0 1este 6u"!tate de #!/ 0R $u$ "eu este esen%ia$ n p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu&0 LECIA 115 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ "8o,! (+, D+# e>e+ &e t$+ #, e e"te )e$,c,$e! de"v3$;,t-" 0. ia $ui *u"nezeu pent#u "ine este (e#ici#ea des!+4#,it! 2i nu p t su(e#i dec4t d a# dat #it! c#edin%ei C! "ai e5ist! a$t! + ie di(e#it! de a Sa&0 "E+ #&$t;e"c vo,! (+, D+# e>e+ &e t$+ #, e: de"v3$;,t! #e! )e$,c,$e-" 0Eu "p!#t!,esc + ia tat!$ui "eu pent#u "ine' 7iu$ S!u& Ceea ce E$ Mia d!#uit este t t ce3"i d #esc& Ceea ce E$ Mia d!#uit este t t ce e5ist!&0 La #a (i5!/ 0. ia $ui *u"nezeu pent#u "ine este (e#ici#ea des!+4#,it!&0 1este 6u"!tate de #!/ 0Eu "p!#t!,esc . ia $ui *u"nezeu pent#u "ine/ des!+4#,ita "ea (e#ici#e&0 LECIA 117 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/
188

"D+# e>e+' ),, d I+@,$e' e"te de !"e#e e! ;, )e$,c,$e-" 07ie ca eu s!3"i aduc a"inte c! iu)i#ea este (e#ici#e& 2i c! ni"ic a$tce+a nu aduce )ucu#ie& Ast(e$ "! h t!#!sc S! nu nt#e%in nici un (e$ de su)stitut pent#u iu)i#e&0 "E+ c!+t do!$ cee! ce-#, !&!$/, e t$-!dev$-" 0Iu)i#ea "i este " ,teni#ea' "p#eun! cu )ucu#ia& Acestea sunt da#u#i$e pe ca#e "i $e3a d!#uit 8at!$ "eu& . i accepta t t ceea ce3"i apa#%ine nt#3ade+!#&0 La #a (i5!/ 0*u"nezeu' (iind Iu)i#e' este de ase"enea ,i (e#ici#e&0 1este 6u"!tate de #!/ 0Eu caut d a# ceea ce3"i apa#%ine nt#3ade+!#&0 LECIA 119 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ "A(e #e(e "+ t &!ce! ;, @+c+$,! (+, D+# e>e+-" 0Ast!zi + i accepta pacea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu& n schi")u$ tutu# # su)stitute$ # 1ent#u (e#ici#e ,i pace' p$!s"uite de "ine&0 "C,e c! e+ " t!c ;, " !"c+(t !dev$+(-" 07ie ca p# p#ia3"i + ce p$!p4nd! s! tac! ,i (ie s! aud . cea "!#ea%! ca#e + #)e,te pent#u Ade+!#u$ nsu,i Asi-u#4ndu3"! c! sunt 7iu$ des!+4#,it a$ $ui *u"nezeu& La #a (i5!/ 0A$e "e$e sunt pacea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu&0 1este 6u"!tate de #!/ 07ie ca eu s! tac ,i s! ascu$t ade+!#u$&0 LECIA 11: *i"inea%a ,i sea#a/ "Adev$+( v! co$ect! to!te 1$e;e(,(e d, #, te! #e!-" 0G#e,esc atunci c4nd s c tesc c! ce+a a# putea S!3"i d!uneze nt#3un (e$ sau a$tu$& Sunt 7iu$ $ui *u"nezeu'
189

A$ c!#ui Sine dihne,te n si-u#an%! n "intea $ui *u"nezeu&0 "D t$-!dev$' ! d$+, ;, ! do@3 d,' "+ t + !-" 0Ast!zi + i ie#ta t ate' Ca s! p t n+!%a cu" s! accept ade+!#u$ din "ine' 2I ca s! a6un- s!3"i #ecun sc nep#ih!ni#ea&0 La #a (i5!/ 0Ade+!#u$ +a c #ecta t ate -#e,e$i$e din Qn "intea "ea&0 1este 6u"!tate de #!/ 0nt#3ade+!#' a d!#ui ,i a d )4ndi' sunt una&0 LECIA 1.< *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ "M od,? e"c D+# e>e+-" 0M! dihnesc ast!zi n *u"nezeu ,i $ $as pe E$ s! $uc#eze n "ine ,i p#in "ine' n ti"p ce "! dihnesc n E$ n t!ce#e ,i n dep$in! ce#titudine&0 "S+ t !;! c+# #-! c$e!t D+# e>e+-" 0Sunt 7iu$ $ui *u"nezeu& Las ast!zi de pa#te 8 ate i$uzii$e ) $n!+ici ase desp#e "ine ns!"i ,i $ $as pe 8at!$ "eu s!3"i spun! cine sunt eu cu ade+!#at&0 La #! (i5!/ 0M! dihnesc n *u"nezeu&0 1este 6u"!tate de #!/ 0Sunt a,a cu" "3a c#eat *u"nezeu&0 LECIA 1.1 "Ie$t!$e! e"te c?e,! )e$,c,$,,-" Aici se a($! #!spunsu$ c!ut!#i$ # ta$e de a -!si pacea& Aici se a($! cheia se"ni(ica%iei unei $u"i ce pa#e $ipsit! de sens& Aici se a($! ca$ea c!t#e si-u#an%! n "i6$ cu$ p#i"e6dii$ # apa#ente ca#e pa# s! te a"enin%e $a (ieca#e c $% ,i ca#e st#ec a#! nesi-u#an%! n t ate nce#c!#i$e ta$e de a -!si +#e dat! $ini,tea ,i pacea& Aici ,i -!sesc #!spunsu$ t ate nt#e)!#i$e ta$e' aici se a($!' n s(4#,it' ce#titudinea
190

s(4#,itu$ui tutu# # ince#titudini$ #& Mintea neie#t!t a#e este p$in! de tea"!' ne$!s4nd $ c iu)i#ii s! (ie ea ns!,i' s!3,i des(ac! a#ipi$e n pace ,i s! se a+4nte deasup#a z)uciu"u$ui $u"ii& Mintea neie#t!t a#e este t#ist!' $ipsit! de spe#an%a a$in!#ii ,i iz)!+i#ii de chin& Ea su(e#! ,i st!#uie n "ize#ie' #)ec!ind p#in )ezn! (!#! s! +ad!' (iind t tu,i c n+ins! de p#i"e6dia ce p4nde,te ac $ & Mintea neie#t!t a#e este s(4,iat! de nd ia$!' ne$!"u#it! at4t n ce3 p#i+e,te' c4t ,i (a%! de t t ce +ede' te"!t a#e ,i "4ni as!' s$a)! ,i (udu$!' te"4ndu3se s! "ea#-! nainte' te"4ndu3se s! stea pe $ c' te"4ndu3se s! se t#ezeasc! sau s! ad a#"!' te"4ndu3se de (ieca#e sunet' da# ,i cu "ai "a#e tea"! de t!ce#eF n-# zit! de ntune#ic' da# ,i "ai n-# zit! de ap# pie#ea $u"inii& Ce a$tce+a p ate pe#cepe "intea neie#t!t a#e dec4t p# p#ia ei s4nd!J Ce a$tce+a p ate c nte"p$a dec4t d +ada c! t ate p!cate$e ei sunt #ea$eJ Mintea neie#t!t a#e nu +ede -#e,e$i' ci nu"ai p!cate& Se uit! $a $u"e cu chi ne+!z!t #i ,i %ip! atunci c4nd ,i c nte"p$! p# p#ii$e p# iec%ii i+indu3se pent#u a3i ataca 6a$nica pa# die a +ie%ii& .#ea s! t#!iasc!' da# ,i d #e,te s! (i ( st " a#t!& .#ea ie#ta#e' da# nu +ede nici spe#an%!& * #e,te sc!pa#e' da# nu p ate c ncepe +#euna' pent#u c! p#etutindeni i +ede nu"ai pe cei p!c!t ,i& Mintea neie#t!t a#e este cup#ins! de dispe#a#e' (!#! nici pe#specti+! de +iit #' ca#e nu i3a# putea (e#i dec4t ,i "ai "u$t! dispe#a#e& Cu t ate acestea' ea ,i c nside#! 6udecata p# nun%at! asup#a $u"ii ca (iind i#e+e#si)i$!' neput4nd n%e$e-e c! s3a c nda"nat ea ns!,i $a aceast! dispe#a#e& Ea c nside#! c! nu se p ate schi")a' c!ci ceea ce +ede st! "!#tu#ie c! 6udecata ei este c #ect!& Nu nt#ea)!' c!ci c#ede c! ,tie& Nu pune $a nd ia$!' si-u#! (iind c! a#e d#eptate& Ie#ta#ea este nsu,it!& Nu este ine#ent! "in%ii' ea neput4nd p!c!tui& 1#ecu" p!catu$ este idee pe ca#e sin-u# %i3ai nsu,it3 ' t t a,a t#e)uie s! n+e%i ,i ie#ta#ea' da# de $a un n+!%!t #' a$tu$ dec4t tine nsu%i' Ce$ ca#e #ep#ezint! ce$!$a$t Sine din tine& 1#in E$

191

n+e%i cu" s! ie#%i sine$e pe ca#e -4nde,ti c! $3ai (!cut' $!s4ndu3$ s! dispa#!& Ast(e$ %i #edai "intea' de+enit! una' Ce$ui ca#e %i este Sine$e' ,i Ca#e nu p ate p!c!tui nici dat!& 7ieca#e "inte neie#t!t a#e %i (e#! cazia de a3%i inst#ui p# p#ia "inte cu" s! ie#te& 7ieca#e dint#e aceste "in%i a,teapt! iz)!+i#ea de iad p#in tine ,i se nt a#ce c!t#e tine' i"p$ #4ndu3te s!3i dai Ce#u$ aici ,i acu"& Nu a#e nici spe#an%!' da# tu de+ii spe#an%a ei& 2i (iind spe#an%a ei' de+ii p# p#ia ta spe#an%!& Mintea neie#t!t a#e t#e)uie s! n+e%e p#in ie#ta#ea ta c! a ( st "4ntuit! de iad& 2i dup! cu" de" nst#ezi tu "4ntui#ea' a,a %i3 +ei nsu,i& ns! p#actica#ea ,i n+!%a#ea nu + # +eni de $a tine' ci de $a n+!%!t #u$ Ca#e %i3a ( st "enit ca s!3%i a#ate ca$ea& Ast!zi e5e#s!" cu" s! n+!%!" s! ie#t!"& *ac! ai )un!+ in%a' p %i n+!%a ast!zi s! d )4nde,ti cheia (e#ici#ii' (!c4nd uz de ea sp#e ( $ su$ t!u& . " dedica zece "inute di"inea%a ,i a$te zece sea#a' pent#u a n+!%a cu" s! d!#ui" ie#ta#e ,i cu"' s! d )4ndi"& Mintea neie#t!t a#e nu c#ede c! a d!#ui este t tuna cu a d )4ndi& 8 tu,i' ast!zi + " nce#ca s! n+!%!" c! sunt unu$ ,i ace$a,i $uc#u' p#actic4nd ie#ta#ea (a%! de cine+a pe ca#e $ c nside#i ca (iindu3%i du,"an' p#ecu" ,i (a%! de cine+a pe ca#e $ c nside#i ca (iindu3%i p#ieten& 2i pe "!su#! ce +ei n+!%a s!3i +ezi pe a"4nd i ca unu$' + " e5tinde $ec%ia asup#a ta ns!%i ,i +ei +edea c! sc!pa#ea $ # a inc$us3 ,i pe a ta& ncepe pe#i ade$e "ai $un-i de e5e#sa#e -4ndindu3te $a cine+a ca#e nu3%i p$ace' ca#e pa#e s! te i#ite sau pe ca#e nu %i3a# c n+eni s!3$ nt4$ne,ti' cine+a pe ca#e $ disp#e%uie,ti de3a )ine$ea sau pu# ,i si"p$u nce#ci s!3$ t#eci cu +ede#ea& Nu c nteaz! ce ( #"! ")#ac! "4nia ta& 1# )a)i$ c! te3ai ,i p#it asup#a $ui& Este e5act cine t#e)uie& Acu" nchide chii' (i5eaz!3$ n "intea ta ,i uit!3te $a e$ pent#u +#e"e& ncea#c! s! +ezi ce+a $u"in! n e$F "ic! $ic!#i#e pe ca#e nu ai )se#+at3 nici dat!& ncea#c! s! -!se,ti "ic! #az! de

192

nsenina#e $u"in4nd i"a-inea u#4t! pe ca#e ai desp#e e$& 1#i+e,te aceast! i"a-ine p4n! z!#e,ti $u"in! unde+a n cup#insu$ ei' ia# ap i ncea#c! s! $a,i aceast! $u"in! s! se e5tind!' p4n! c4nd $ ac pe#!' (!c4nd i"a-inea s! de+in! (#u" as! ,i )un!& Uit!3te +#e"e $a aceast! pe#cep%ie p#eschi")at!' ap i nd#eapt!3%i "intea sp#e cine+a pe ca#e $ c nside#i p#ieten& ncea#c! s! t#ans(e#i asup#a $ui $u"ina pe ca#e ai n+!%at s! +ezi n 6u#u$ ( stu$ui t!u 0du,"an0& 1e#cepe3$ acu" ca (iindu3%i "u$t "ai "u$t dec4t p#ieten' c!ci n aceast! $u"in! s(in%enia sa %i3$ n(!%i,eaz! pe "4ntuit #u$ t!u' "4ntuit ,i "4ntuind' +indecat ,i nt#e-& Las!3$ ap i s!3%i (e#e $u"ina pe ca#e +ezi n e$' ,i $as!3$ pe du,"anu$ ,i pe p#ietenu$ t!u s! se uneasc! nt#3u a te )inecu+4nta cu ceea ce ai d!#uit& Acu" e,ti una cu ei' ,i ei cu tine& Ie#tat ai ( stn acu" de tine nsu%i& Nu uita' dea $un-u$ zi$ei' de # $u$ pe ca#e $ 6 ac! ie#ta#ea n a aduce (e#ici#e (iec!#ei "in%i neie#t!t a#e' a ta (iind p#int#e e$e& Spune%i $a (ieca#e #!/ 0Ie#ta#ea este cheia (e#ici#ii& M! + i t#ezi din +isu$ n ca#e se (ace c! sunt "u#it #' supus -#e,e$i$ # ,i p$in de p!cat' ,i + i cun a,te c! sunt 7iu$ pe#(ect a$ $ui *u"nezeu&0 LECIA 1.. "Ie$t!$e! o)e$ tot ce v$e!+-" Ce ai putea a+ea ,i ie#ta#ea s! nu3%i p at! daJ .#ei paceJ Ie#ta#ea (e#!& .#ei (e#ici#e' "inte $ini,tit!' ce#titudine a # stu$ui' un senti"ent a$ +#edniciei ,i (#u"use%ii ca#e nu p ate (i tu$)u#at!J .#ei p!sa#e ,i si-u#an%! ,i c!$du#a c# ti#ii si-u#e "e#euJ .#ei $ini,te ca#e nu p ate (i tu$)u#at!' )$4nde%e ca#e nu p ate (i nici dat! #!nit!' "4n-4ie#e ad4nc! ,i t#ainic!' p#ecu" ,i dihn! at4t de pe#(ect! nc4t nu p ate (i nici dat! de#an6at!J Ie#ta#ea %i $e (e#! pe t ate acestea' ,i "u$te a$te$e& Ea sc$ipe,te n (a%a chi$ # t!i de ndat! ce te t#eze,ti' d!#uindu3%i )ucu#ia cu ca#e s! nt4"pini ziua& %i "4n-4ie (#untea atunci c4nd d #"i ,i3%i
193

p p se,te pe p$e ape ast(e$ nc4t s! nu +ezi nici un +is de tea"! ,i #!u' #!z)una#e ,i atac& Ia# atunci c4nd te t#eze,ti din n u' ea %i (e#! a$t! zi de (e#ici#e ,i pace& Ie#ta#ea %i $e (e#! pe t ate acestea' ,i nc! "u$te a$te$e& Ie#ta#ea (ace ca +!$u$ ce ascunde (a%a $ui Ch#ist s! se #idice de pe cei ca#e p#i+esc $u"ea cu chi neie#t!t #i& Ea te (ace s!3L #ecun ,ti pe 7iu$ $ui *u"nezeu ,i %i cu#!%! "e" #ia de t ate -4ndu#i$e " a#te' ast(e$ nc4t a"inti#ea 8at!$ui s!3%i p at! t#ece p#a-u$ "in%ii& Ce ai putea s! +#ei' ,i ie#ta#ea s! nu3%i p at! d!#uiJ Ce a$te da#u#i dec4t acestea "e#it! a (i c!utateJ Ce +a$ a#e (antezist!' ce e(ect t#i+ia$' sau ce p# "isiune t#ec!t a#e (!cut! pent#u a nu (i nici dat! %inut! p ate c n%ine "ai "u$t! spe#an%! dec4t ceea ce aduce ie#ta#eaJ *e ce ai c!uta un #!spuns' a$tu$ dec4t ce$ ca#e +a #!spunde $a t ateJ Iat! #!spunsu$ pe#(ect dat nt#e)!#i$ # i"pe#(ecte' s $icit!#i$ # $ipsite de sens' , +!ie$nicei )un!+ in%e de a auzi' s4#-uin%ei "ai pu%in dec4t c!$du%e ,i c#edin%ei pa#%ia$eM Iat! #!spunsu$M Nu3$ "ai c!uta& Nu +ei -!si a$tu$ n $ cu$ s!u& 1$anu$ $ui *u"nezeu pent#u "4ntui#ea ta nu se p ate schi")a' nici nu p ate da -#e,& 7ii #ecun sc!t # c! acest p$an #!"4ne e5act a,a cu" E$ $3a nt c"it& St! n (a%a ta neschi")at' ase"enea unei u,i deschise' che"a#ea c!$du#ii ,i )ine%ii de din$!unt#u ")iindu3te s! int#i ,i s! te si"%i acas!' c!ci aici %i este s!$a,u$& Iat! #!spunsu$M .#ei a#e s! stai a(a#!' c4nd t t Ce#u$ te a,teapt! n!unt#uJ Ia#t! ,i (ii ie#tat& 1#ecu" d!#uie,ti' a,a +ei d )4ndi& Nu e5ist! a$t p$an dec4t acesta' pent#u "4ntui#ea 7iu$ui $ui *u"nezeu& S! ne )ucu#!" ast!zi c! a,a este' c!ci iat!' a+e" un #!spuns' c$a# ,i e5p$icit' a($4ndu3se' p#in si"p$itatea sa' "ai p#esus de #ice a"!-i#e& 8 ate c "p$e5it!%i$e pe ca#e $u"ea $e3a u#zit din (i#a+e (i#e de p!ian6en dispa# n (a%a pute#ii ,i "aiest!%ii acestei e5t#e" de si"p$e e5p#i"!#i a ade+!#u$ui& Iat! #!spunsu$M Nu3i nt a#ce spate$e' #!t!cind din n u p#in $u"e& Accept! "4ntui#ea acu"& Este da#u$ $ui *u"nezeu' nu a$ $u"ii& Lu"ea nu p ate (e#i nici un da# de +a$ a#e unei "in%i ca#e a
194

d )4ndit ceea ce *u"nezeu i3a d!#uit& *u"nezeu + ie,te ca "4ntui#ea s! (ie d )4ndit! ast!zi ,i ca ncu#c!tu#i$e +ise$ # ta$e s! nu3%i "ai ascund! ni"icnicia $ #& *eschide%i chii ast!zi ,i p#i+e,te $u"e (e#icit! a si-u#an%ei ,i a p!cii& Ie#ta#ea este "i6$ cu$ p#in ca#e ea a6un-e s! ia $ cu$ iadu$ui& R!sa#e n t!ce#e' d4nd )ine%e chi$ # t!i deschi,i ,i u"p$4ndu3%i ini"a cu $ini,te ad4nc!' n ti"p ce st#!+echi$e ade+!#u#i' "e#eu n un!scute' #!sa# n c n,tien%a ta& Ceea ce %i +ei a"inti atunci nu p ate (i desc#is nici dat!& 2i t tu,i' ie#ta#ea %i $e (e#!& A"intindu3ne de da#u#i$e pe ca#e ni $e (e#! ie#ta#ea' nt#ep#inde" e5e#ci%ii$e de ast!zi cu spe#an%a ,i nc#ede#ea c! aceasta +a (i ziua n ca#e "4ntui#ea +a (i a n ast#!& Cu a#d a#e ,i )ucu#ie + " c!uta ast!zi' c n,tien%i c! a+e" cheia n "4ini$e n ast#e' accept4nd #!spunsu$ dat de Ce# iadu$ui pe ca#e n i $3a" p$!s"uit' da# n ca#e nu +#e" s! "ai #!"4ne"& *i"inea%a ,i sea#a + " d!#ui cu d#a- c4te un s(e#t de #! c!ut!#ii ca#e c n%ine -a#an%ia s(4#,itu$ui iadu$ui& ncepe aceast! c!uta#e p$in de spe#an%!' c!ci a" a6uns $a #!sc#ucea de unde d#u"u$ de+ine "u$t "ai u, #& Ia# acu" este scu#t d#u"u$ pe ca#e nc! $ pa#cu#-e"& Sunte" ap# ape' nt#3ade+!#' de cap!tu$ dinainte sta)i$it' a$ +isu$ui& Cu(und!3te n (e#ici#e de ndat! ce ncepi aceste pe#i ade de e5e#sa#e' pent#u c! e$e %i (e#! #ec "pensa ce#t! a nt#e)!#i$ # ca#e ,i3au a($at #!spunsu$' "p#eun! cu ceea ce3%i aduce accepta#ea #!spunsu$ui& Ast!zi %i +a (i dat s! si"%i pacea pe ca#e (e#! ie#ta#ea ,i )ucu#ia p#i$e6uit! de #idica#ea +!$u$ui& n (a%a $u"inii pe ca#e +ei d )4ndi ast!zi' $u"ea +a p!$i p4n! +a dispa#e cu t tu$' ,i +ei +edea i+indu3se a$t! $u"e' pent#u desc#ie#ea c!#eia nu ai cu+inte& 1!,i" acu" d#ept n $u"in!' d )4ndind da#u#i$e ca#e au ( st p!st#ate pent#u n i nc! de $a nceputu$ ti"pu$ui' n a,tepta#ea zi$ei de ast!zi& Ie#ta#ea (e#! t t ce +#ei& Ast!zi %i sunt (e#ite t ate $uc#u#i$e pe ca#e $e +#ei& Nu $!sa s!3%i scape da#u#i$e pe pa#cu#su$ zi$ei' pe "!su#! ce te nt #ci din n u s! te c n(#un%i cu $u"e a schi")!#ii
195

pe#petue ,i a apa#en%e$ # " h #4te& 1!st#eaz!3%i da#u#i$e nt#3 c n,tien%! c$a#!' n ti"p ce +ezi ce este neschi")!t # n ini"a schi")!#iiF $u"ina ade+!#u$ui n spate$e apa#en%e$ #& Nu te $!sa ispitit s!3%i $a,i da#u#i$e s! a$unece pe $4n-! tine' e,u4nd n uita#e' ci %ine3$e cu (e#"itate n "inte p#in nce#c!#i$e de a te -4ndi $a e$e ce$ pu%in un "inut' $a t#ece#ea (iec!#ui s(e#t de #!& A"inte,te3ti c4t de p#e%i ase sunt aceste da#u#i' cu a6ut #u$ acestui "e"ent ca#e a#e pute#ea de a%i p!st#a n c n,tien%! da#u#i$e pe t t pa#cu#su$ zi$ei/ 0Ie#ta#ea (e#! t t ce +#eau& Ast!zi a" acceptat aceasta ca (iind ade+!#at& Ast!zi a" d )4ndi da#u#i$e $ui *u"nezeu&0 LECIA 1.0 "M+(/+#e"c T!t(+, #e+ &e t$+ d!$+$,(e S!(e ct$e #, e-" Ast!zi s! (i" #ecun sc!t #i& A" a6uns pe c!#!#i "ai )$4nde ,i d#u"u#i "ai netezite& Nu "ai ncape -4ndu$ nt a#ce#ii nap i' nici +#e "p t#i+i#e i"p$aca)i$! (a%! de ade+!#& Mai #!"4ne un pic de , +!ia$!' c4te+a #e%ine#i "!#unte ,i "ic! ezita#e' da# ai t ate " ti+e$e s! (ii #ecun sc!t # pent#u c4,ti-u#i$e ta$e ' ca#e sunt "u$t "ai "a#i dec4t %i dai sea"a& O zi dedicat! acu" #ecun ,tin%ei +a ad!u-a )ene(iciu$ unei n%e$e-e#i "ai p!t#unz!t a#e $a a"p$ a#ea #ea$! a tutu# # c4,ti-u#i$ # pe ca#e $e3ai #ea$izat' a da#u#i$ # pe ca#e $e3ai d )4ndit& Hucu#!3te ast!zi' nt#3 #ecun ,tin%! iu)it a#e/ 8at!$ t!u nu te3a a)and nat %ie nsu%i' nici nu te3a $!sat s! #!t!ce,ti sin-u# p#in ntune#ic& 7ii #ecun sc!t # c! te3a "4ntuit de sine$e pe ca#e ai s c tit c! $3ai p$!s"uit pent#u a cupa $ cu$ S!u ,i a$ c#ea%iei Sa$e& Adu3I "u$%u"i#i ast!zi& Adu3I "u$%u"i#i pent#u c! nu te3a a)and nat ,i pent#u c! iu)i#ea Sa +a #!"4ne de3a pu#u#i s! te $u"ineze' de3a pu#u#i neschi")at!& Mu$%u"e,te3I' de ase"enea' pent#u c! e,ti neschi")!t #' pent#u c! 7iu$ pe ca#e $ iu)e,te este $a (e$ de neschi")!t # p#ecu" este
196

E$ nsu,i& 7ii #ecun sc!t # c! e,ti "4ntuit& Hucu#!3te c! ai de ndep$init (unc%ie n "4ntui#e& 7ii #ecun sc!t # c! +a$ a#ea ta dep!,e,te cu "u$t da#u#i$e ta$e s!#!c!ci ase ,i 6udec!%i$e "eschine asup#a ace$uia pe ca#e *u"nezeu $3a dese"nat ca (iind 7iu$ S!u& Ast!zi ne + " n!$%a cu #ecun ,tin%! ini"i$e deasup#a dispe#!#ii ,i ne + " #idica chii #ecun sc!t #i' pent#u a nu3i "ai nd#epta n 6 s' c!t#e %!#4n!& Ast!zi c4nt!" c4ntecu$ #ecun ,tin%ei' n n a#ea Sine$ui ca#e *u"nezeu a + it s! (ie ade+!#ata n ast#! Identitate n E$& Ast!zi z4")i" tutu# # ace$ #a pe ca#e i nt4$ni"' nd#ept4ndu3ne cu pa,i u,u#a%i c!t#e ceea ce a+e" de n(!ptuit& Nu "e#-e" sin-u#i& 2i aduce" "u$%u"i#i pent#u (aptu$ c! n sin-u#!tatea n ast#! a ap!#ut un 1#ieten ca#e s! ne # steasc! Cu+4ntu$ "4ntuit # a$ $ui *u"nezeu& 2i "u$%u"i#i %ie pent#u c! $ ascu$%i& Cu+4ntu$ S!u este $ipsit de -#ai dac! nu este auzit& Mu$%u"indu3I Lui' %i "u$%u"e,ti de ase"enea %ie nsu%i& Un "esa6 neauzit nu +a "4ntui $u"ea' #ic4t de pute#nic! a# (i . cea ca#e $ # ste,te' #ic4t de iu)it # a# (i "esa6u$& Mu$%u"i#i %ie' ca#e ai auzit' c!ci de+ii "esa-e#u$ ca#e duci cu tine . cea Sa' $!s4nd3O s! #!sune ia# ,i ia# n 6u#u$ $u"ii& 1#i"e,te ast!zi "u$%u"i#i$e $ui *u"nezeu' aduc4ndu3I "u$%u"i#i& C!ci E$ %i (e#! "u$%u"i#i$e pe ca#e $e aduci' de +#e"e ce E$ %i p#i"e,te da#u#i$e cu #ecun ,tin%! p$in! de iu)i#e' nt #c4ndu3%i3$e de "ii ,i sute de "ii de #i "ai "u$t& %i +a )inecu+4nta da#u#i$e' "p!#t!,indu3$e cu tine& 2i ast(e$ e$e sp #esc n pute#e ,i t!#ie' p4n! c4nd + # u"p$e $u"ea de +ese$ie ,i #ecun ,tin%!& 1#i"e,te ast!zi "u$%u"i#i$e Sa$e ,i (e#!3Le Lui pe a$e ta$e' +#e"e de d u! #i c4te cincisp#ezece "inute& %i +ei da sea"a Cui i (e#i "u$%u"i#i$e ,i Cui i "u$%u"e,te E$ atunci c4nd tu i "u$%u"e,ti& Aceast! 6u"!tate de #! s(4nt! d!#uit! Lui %i +a (i #estituit! n #ap #t de ani pent#u (ieca#e secund!F pute#ea de a "4ntui $u"ea cu e ni "ai t4#ziu' dat #it! "u$%u"i#i$ # aduse Lui& 1#i"e,te3I "u$%u"i#i$e ,i +ei n%e$e-e cu c4t! iu)i#e te c n%ine n Mintea Sa' c4t de ad4nc! ,i de ne%!#"u#it! i este -#i6a pent#u tine' c4t de pe#(ect! i este #ecun ,tin%a (a%! de tine& Adu3%i a"inte
197

de E$ #! de #!' ,i "u$%u"e,te3I pent#u t t ceea ce a d!#uit 7iu$ui S!u' ast(e$ nc4t e$ s! se na$%e deasup#a $u"ii' aduc4ndu3,i a"inte de 8at!$ s!u ,i de Sine$e s!u& LECIA 1.2 "C,e "-#, !d+c !#, te c "+ t + ! c+ D+# e>e+-" Ast!zi + " aduce din n u "u$%u"i#i pent#u identitatea n ast#! n *u"nezeu& C!"inu$ n st#u este n si-u#an%!' c# ti#ea este -a#antat! n t t ce (ace"' pute#ea ,i t!#ia se a($! $a disp zi%ia n ast#! n t t ce nt#ep#inde"& Nu pute" da -#e, n ni"ic& 8 t ce atin-e" cap!t! $u"in! st#!$ucit a#e ca#e )inecu+4nteaz! ,i +indec!& Una cu *u"nezeu ,i cu Uni+e#su$ ne +ede" de d#u" )ucu#4ndu3ne' cup#in,i de -4ndu$ c! *u"nezeu nsu,i ne ns %e,te p#etutindeni& C4t de s(inte ne sunt "in%i$eM 2i t t ceea ce +ede" #e($ect! s(in%enia din$!unt#u "in%ii ca#e este una cu *u"nezeu ,i cu ea ns!,i& C4t de u, # dispa# e# #i$e' ,i c4t de u, # " a#tea cedeaz! $ cu$ +ie%ii +e,nice& U#"e$e st#!$ucit a#e a$e pa,i$ # n ,t#i a#at! ca$ea c!t#e ade+!#' c!ci *u"nezeu ne este acu" 8 +a#!,u$ de d#u"' c4nd p!,i" p#in $u"e pent#u +#e"e& Ia# cei ce ne + # u#"a + # #ecun a,te ca$ea' (iindc! $u"ina pe ca#e pu#t!" #!"4ne n u#"a n ast#!' cu t ate c! ea c ntinu! d#u"u$ "p#eun! cu n i& Ceea ce d )4ndi" este da#u$ n st#u ete#n at4t pent#u cei ca#e u#"eaz! dup! n i' c4t ,i pent#u cei ca#e ne3au p#ecedat sau au stat +#e"e cu n i& 2i *u"nezeu' Ce$ ca#e ne iu)e,te cu iu)i#ea nep!#tinit a#e n ca#e a" ( st c#ea%i' ne z4")e,te ,i ne (e#! (e#ici#ea pe ca#e a" d!#uit3 $a #4ndu$ n st#u& Ast!zi nu ne + " nd i de iu)i#ea Sa pent#u n i' nici nu + " pune $a nd ia$! c# ti#ea ,i -#i6a Sa& nt#e nc#ede#ea n ast#! ,i c n,tien%a 1#ezen%ei Sa$e nu se p t inte#pune nici un (e$ de ne$ini,ti $ipsite de sens& Ast!zi sunte" una cu E$' n #ecun a,te#e ,i #ea"inti#e& $ si"%i" n ini"i$e n ast#e& Min%i$e n ast#e c n%in G4ndu#i$e Sa$eF chii n ,t#i c nte"p$!' n t t ce p#i+i"' Minun!%ia
198

Sa& Ast!zi +ede" nu"ai ceea ce este iu)it # ,i +#ednic de iu)i#e& Asta +ede" n apa#en%e$e du#e#ii' ,i du#e#ea (ace $ c p!cii& Asta +ede" n cei (#enetici' n cei t#i,ti ,i nec!6i%i' n cei sin-u#atici ,i n(#ic ,a%i' ce sunt #estitui%i ca$"u$ui ,i p!cii "in%ii nt#u ca#e au ( st c#ea%i& 2i t t asta +ede" n cei "u#i)unzi' p#ecu" ,i n cei " #%i& Nici un "i#ac $ nu p ate (i +#e dat! #e(uzat ce$ # ca#e ,tiu c! sunt una cu *u"nezeu& Nu e5ist! -4nd a$ $ # ca#e s! nu ai)! pute#ea de a +indeca t ate ( #"e$e su(e#in%ei n #icine' n +#e"u#i t#ecute ,i +#e"u#i ce + # s! +in!' $a (e$ de u, # p#ecu" n cei ca#e p!,esc acu" a$!tu#i de ei& G4ndu#i$e $ # sunt acu" ate"p #a$e' dinc $ de distan%e ,i dinc $ de ti"p& Atunci c4nd spune" c! sunte" una cu *u"nezeu ne a$!tu#!" acestei c n,tien%e& C!ci p#in aceste cu+inte spune"' de ase"enea' c! sunte" "4ntui%i ,i +indeca%iF c! pute"' n c nsecin%!' s! "4ntui" ,i s! +indec!"& A" acceptat da#u$' ia# acu" + " d!#ui& C!ci +#e" s! p!st#!" da#u#i$e pe ca#e ni $e3a dat 8at!$ n st#u& Ast!zi + " #esi"%i sta#ea de a (i una cu E$' ast(e$ nc4t $u"ea s! p at! "p!#t!,i #ecun a,te#ea de c!t#e n i a #ea$it!%ii& n t#!i#ea n ast#! $u"ea este e$i)e#at!& n "!su#a n ca#e ne ne-!" sepa#a#ea (a%! de 8at!$ n st#u' ea este +indecat! dat! cu n i& 1ace %ie ast!ziM C ns $ideaz!3%i pacea e5e#s4nd c n,tien%a c! e,ti una cu C#eat #u$ t!u' p#ecu" E$ este cu tine& C4nd+a de3a $un-u$ zi$ei de ast!zi' c4nd %i se pa#e "ai p t#i+it' dedic! 6u"!tate de #! -4ndu$ui c! e,ti una cu *u"nezeu& Iat! p#i"a n ast#! tentati+! de a a) #da pe#i ad! "ai e5tins!' pent#u ca#e nu (e#i" nici un (e$ de #e-u$i' nici cu+inte specia$e ca#e s!3%i c nduc! "edita%ia& Ne + " $!sa n sea"a . cii $ui *u"nezeu pent#u a ne + #)i dup! cu" c#ede E$ de cu+iin%!' si-u#i c! E$ nu +a nt4#zia s! (ac!& ;!) +e,te "p#eun! cu E$ n aceast! 6u"!tate de #!& E$ +a (ace #estu$& Hene(icu$ t!u nu se +a di"inua dac! c#ezi c! nu nt4"p$! ni"ic& S3a# putea s! nu (ii -ata s! accep%i c4,ti-u$ ast!zi& 2i t tu,i c4nd+a' unde+a' acesta %i +a pa#+eni ,i nu +ei nt4#zia s!3$ #ecun ,ti atunci c4nd p - a#! cu ce#titudine n
199

"intea ta& Aceast! 6u"!tate de #! +a (i n#!"at! cu au#' (ieca#e "inut (iind ase"enea unui dia"ant nc#ustat n 6u#u$ -$inzii pe ca#e acest e5e#ci%iu %i3 +a (e#i& 2i n aceast! -$ind! +ei +edea' ca #e($e5ie a (e%ei ta$e' (a%a Ch#istu$ui& 1 ate ast!zi' p ate "4ine' %i +ei z!#i p# p#ia t#ans(i-u#a#e n -$inda pe ca#e aceast! 6u"!tate de #! s(4nt! %i3 ntinde ca s! te p#i+e,ti pe tine nsu%i& C4nd e,ti -ata +ei -!si ac $ ' n!unt#u$ "in%ii ta$e' a,tept4nd s! (ie -!sit!& Atunci %i +ei aduce a"inte de -4ndu$ c!#uia i3ai d!#uit aceast! 6u"!tate de #!' c n,tientiz4nd p$in de #ecun ,tin%! c! nici dat! ti"pu$ nu a ( st pet#ecut cu "ai "a#e ( $ s& 1 ate ast!zi' p ate "4ine' +ei p#i+i n aceast! -$ind! ,i +ei n%e$e-e c! $u"ina nep#ih!nit! pe ca#e +ezi %i apa#%ine' "inun!%ia pe ca#e p#i+e,ti este p# p#ia ta "inun!%ie& S c te,te aceast! 6u"!tate de #! ca un da# (!cut $ui *u"nezeu' cu ce#titudinea c! da#u$ pe ca#e %i3$ +a nt a#ce +a (i un senti"ent de iu)i#e pe ca#e nu3$ p %i n%e$e-e' )ucu#ie "u$t p#ea ad4nc! pent#u a (i cup#ins!' p#i+e$i,te p#ea s(4nt! pent#u +ede#ea chi$ # t#upe,ti& *a# p %i (i si-u# c! nt#3 zi' p ate azi' p ate "4ine' +ei p#icepe ,i +ei +edea& Adau-! a$te -iu+ae#e $a #a"a de au# ca#e sus%ine -$inda (e#it! %ie ast!zi' #epet4nd' #! de #!' n sinea ta/ 07ie ca s!3"i aduc a"inte c! sunt una cu *u"nezeu Una cu t %i (#a%ii "ei ,i cu Sine$e "eu' n +e,nic! s(in%enie ,i pace&0 LECIA 1.4 " A"t>, &$,#e"c t,? C+v3 t+( (+, D+# e>e+-" 7ie ca aceast! zi s! (ie zi de $ini,ti#e ,i de senin! ascu$ta#e& 8at!$ t!u + ie,te ca ast!zi s!3I auzi Cu+4ntu$& 8e chea"! din ad4ncu#i$e "in%ii ta$e' ac $ unde E$ s!$!,$uie,te& Ascu$t!3L ast!zi& 1acea nu este nicidecu" p si)i$! pana c4nd Cu+4ntu$ S!u nu +a (i auzit n t at! $u"eaF p4n! c4nd "intea ta' nt#3 senin!

200

ascu$ta#e' nu +a accepta "esa6u$ pe ca#e $u"ea t#e)uie s!3$ aud! pent#u a inau-u#a #a senin! a p!cii& Aceast! $u"e se +a schi")a p#in tine& Nici un (e$ de a$te "i6$ ace nu p t "4ntui' c!ci p$anu$ $ui *u"nezeu este' pu# ,i si"p$u' acesta/ 7iu$ $ui *u"nezeu este $i)e# s! se "4ntuiasc!' c!ci i s3a dat Cu+4ntu$ $ui *u"nezeu sp#e ai (i nd#u"!t #' Cu+4nt ce se a($! de3a pu#u#i n "intea sa ,i a$!tu#i de e$' pent#u a$ c nduce ne-#e,it c!t#e Casa 1!#inteasc!' dup! + ia sa' ca#e este de3a pu#u#ea $a (e$ de $i)e#! ca a $ui *u"nezeu& Nu este c ndus cu ( #%a' ci d a# cu iu)i#e& Nu este 6udecat' d a# s(in%it& Ast!zi + " auzi n $ini,tea t!ce#ii . cea $ui *u"nezeu' (!#! a"estecu$ -4ndu#i$ # n ast#e "!#unte' (!#! d #in%e$e n ast#e pe#s na$e ,i (!#! a 6udeca nt#3un (e$ sau a$tu$ Cu+4ntu$ S!u s(4nt& Nu ne + " 6udeca ast!zi' (iindc! ceea ce sunte" nu p ate (i 6udecat& Ne distan%!" de t ate 6udec!%i$e cu ca#e $u"ea $3a ac pe#it pe 7iu$ $ui *u"nezeu& Ea nu $ cun a,te& Ast!zi nu + " da ascu$ta#e $u"ii' ci + " a,tepta n t!ce#e Cu+4ntu$ $ui *u"nezeu& Ascu$t!3L pe 8at!$ t!u + #)indu3%i' s(4nt 7iu a $ui *u"nezeu& . cea Sa + ie,te s!3%i d!#uiasc! Cu+4ntu$ S!u s(4nt' pent#u a #!sp4ndi n t at! $u"ea +estea "4ntui#ii ,i +#e"ea s(4nt! a p!cii& Ast!zi ne adun!" n (a%a t# nu$ui $ui *u"nezeu' $ cu$ $ini,tii din "intea unde E$ s!$!,$uie,te de3a pu#u#ea' n s(in%enia pe ca#e E$ a c#eat3 ,i pe ca#e nu +a p!#!si nici dat!& Nu a a,teptat ca "ai nt4i s!3%i nt #ci din n u "intea c!t#e E$' pent#u a3%i d!#ui a)ia atunci Cu+4ntu$ S!u& Nu s3a ascuns de tine' n ti"p ce #!t!ceai' ndep!#t4ndu3te un ti"p de E$& Nu p#e%uie,te i$uzii$e pe ca#e $e nut#e,ti desp#e tine nsu%i& ,i cun a,te 7iu$ ,i + ie,te ca e$ s! #!"4n! pa#te din Sine' (!#! a %ine c nt de +ise$e sa$e' (!#! a %ine c nt de ne)unia $ui de a c#ede c! + ia sa nu3i apa#%ine& Ast!zi E$ %i + #)e,te& . cea Sa %i a,teapt! t!ce#ea' c!ci Cu+4ntu$ S!u nu p ate (i auzit p4n! c4nd "intea ta nu se $ini,te,te pent#u +#e"e ,i p4n! c4nd d #in%e$e ta$e $ipsite de sens nu au ( st p t $ite& A,teapt!3I Cu+4ntu$ n $ini,te& E5ist!
201

pace n tine $a ca#e t#e)uie s! ape$ezi ast!zi' ca#e te +a a6uta s!3%i p#e-!te,ti "intea ta p#eas(4nt! ca s! aud! . cea Ca#e + #)e,te din pa#tea C#eat #u$ui ei& *!#uie,te ast!zi' de t#ei #i' $a #e$e ce$e "ai p t#i+ite pent#u t!ce#e' c4te zece "inute' n ca#e nu +ei da ascu$ta#e $u"ii' ci +ei a$e-e n schi") dui as! ascu$ta#e a Cu+4ntu$ $ui *u"nezeu& %i + #)e,te de "ai de3ap# ape dec4t ini"a ta& . cea Sa %i este "ai ap# ape dec4t "4na& Iu)i#ea Sa #ep#ezint! t t ceea ce e,ti ,i t t ceea ce este E$F este t tuna cu tine ,i tu t tuna cu E$& 1# p#ia3%i + ce este cea pe ca#e ascu$%i atunci c4nd E$ %i + #)e,te& 1# p#iu$ t!u cu+4nt este ce$ pe ca#e E$ $ # ste,te& Este Cu+4ntu$ $i)e#t!%ii ,i a$ p!cii' a$ unit!%ii + in%ei ,i a sc pu$ui' (!#! nici sepa#a#e sau di+iziune n "intea unic! a 8at!$ui ,i a 7iu$ui& Ast!zi ascu$t!3%i n tihn! Sine$e ,i $as!3L s!3%i spun! c! *u"nezeu nu 2i3a p!#!sit nici dat! 7iu$' ,i c! tu nu %i3ai p!#!sit nici dat! Sine$e& 7ii d a# $ini,tit& Nu ai ne+ ie dec4t de aceast! #e-u$!' pent#u ca e5e#sa#ea ta s! te na$%e ast!zi deasup#a -4ndi#ii $u"ii ,i s!3%i e$i)e#eze +iziunea de sc$a+ia chi$ # t#upe,ti& 7ii d a# senin ,i ascu$t!& .ei auzi Cu+4ntu$ n ca#e . ia $ui *u"nezeu 7iu$ se "p#euneaz! cu . ia 8at!$ui S!u' (iind una cu ea' (!#! nici un (e$ de i$uzii insinuate n ceea ce este pe de3a3nt#e-u$ indi+izi)i$ ,i ade+!#at& La (ieca#e #! ca#e t#ece' stai $ini,tit pent#u c$ip! ,i adu3%i a"inte c! ast!zi ai un sc p anu"e' s! p#i"e,ti n tihn! Cu+4ntu$ $ui *u"nezeu& LECIA 1.5 "Tot ce d$+,e"c #, e"te d$+,t #,e "+#,-" Ideea de ast!zi' cu t tu$ st#!in! e- u$ui ,i " du$ui de -4ndi#e a$ $u"ii' este c#ucia$! pent#u #!stu#na#ea -4ndi#ii pe ca#e +a aduce acest cu#s& *ac! ai c#ede aceast! a(i#"a%ie' nu ai a+ea nici p# )$e"! n p#i+in%a ie#t!#ii dep$ine' a ce#titudinii %e$u$ui ,i a c!$!uzi#ii in(ai$i)i$e&
202

Ai n%e$e-e "i6$ ace$e p#in ca#e %i pa#+ine "4ntui#ea' ,i nu ai ezita s! $e ( $ se,ti acu"& S! e5a"in!" ceea ce c#ezi' de (apt' n $ cu$ acestei idei& :i se pa#e c! a$%i a"eni sunt sepa#a%i de tine ,i capa)i$i de c "p #t!#i ca#e nu au nici #epe#cusiune asup#a -4ndu#i$ # ta$e' nici in+e#s& 1#in u#"a#e' atitudini$e ta$e nu au nici un e(ect asup#a $ #' ia# st#i-!te$e $ # dup! a6ut # nu au nici $e-!tu#a cu a$e ta$e& C#ezi' de ase"enea' c! ei p t p!c!tui (!#! a3%i a(ecta " du$ de a te pe#cepe pe tine nsu%i' n ti"p ce $e 6udeci p!catu$ ,i p %i' cu t ate acestea' s! #!"4i "p!cat' $a ad!p st de #ice c nda"na#e& Atunci c4nd 0ie#%i0 un p!cat' nu ai nici un ( $ s ne"i6$ cit& *ai "i$ stenia cui+a ne+#ednic' nu"ai pent#u a de" nst#a c! e,ti "ai )un' situat pe t#eapt! "ai na$t! dec4t ce$ pe ca#e3$ ie#%i& Acesta nu "e#it! p "ana t $e#an%ei ta$e' pe ca#e ac #zi unuia ne+#ednic de acest da#' de a#ece p!cate$e ta$e $3au c ) #4t "ai p#e6 s de ade+!#at! e-a$itate cu tine& Nu a#e nici un d#ept $a ie#ta#ea ta& Ea i n"4neaz! $ui un da#' nicidecu" %ie& n (e$u$ acesta ie#ta#ea este n ( nd nente"eiat!F t an! ca#ita)i$!' )ine+ it a#e da# ne"e#itat!' un da# ac #dat une #i' a$te #i #e%inut& 7iind ne"e#itat!' #e%ine#ea ie#t!#ii este 6ust!' ,i nu este d#ept s! ai de su(e#it pent#u aceast! #e%ine#e& 1!catu$ pe ca#e $ ie#%i nu este p# p#iu$ t!u p!cat& L3a c "is cine+a cu ca#e nu ai ni"ic de3a (ace& Ia# dac! e,ti "!#ini" s (a%! de e$' d4ndu3i ceea ce nu "e#it!' da#u$ nu3%i apa#%ine cu ni"ic "ai "u$t dec4t p!catu$ s!u& *ac! asta este ade+!#at' ie#ta#ea nu a#e nici un te"ei pe ca#e s! se spi6ine cu nc#ede#e ,i si-u#an%!& Este e5cent#icitate c!#eia c4te dat! )ine+ ie,ti s!3i ac #zi cu indu$-en%! p!sui#e ne"e#itat!& 8 tu,i' %i #!"4ne d#eptu$ s! nu3$ $a,i pe p!c!t s s! scape de nd#ept!%ita #!sp$at! pent#u p!catu$ s!u& C#ezi a#e c! * "nu$ Ce#u$ui a# pe#"ite ca "4ntui#ea $u"ii s! depind! de a,a ce+aJ Oa#e -#i6a Sa pent#u tine nu a# (i cu ade+!#at in(i"! dac! "4ntui#ea ta a# depinde de t an!J 8u nu n%e$e-i ie#ta#ea& A,a cu" +ezi' nu este dec4t un (#4u pus
203

atacu$ui (!%i,' ca#e nu necesit! nici c #ec%ie n "intea ta& A,a cu" pe#cepi' nu3%i p ate d!#ui pacea& Nu este un "i6$ c pent#u iz)!+i#ea ta de ceea ce +ezi n a$tcine+a' nicidecu" n tine nsu%i& Nu a#e nici pute#e de a #estitui unitatea ta cu e$ n p# p#ia ta c n,tien%!& Nu este ceea ce *u"nezeu a + it ca ea s! (ie pent#u tine& Ned!#uindu3I da#u$ pe ca#e E$ %i3$ ce#e' nu p %i #ecun a,te da#u#i$e Sa$e' c#ez4nd c! nu %i $e3a dat& ns!' %i3a# ce#e E$ a#e un da# dac! acesta nu %i3a# (i h!#!zit %ieJ A# putea (i E$ a#e satis(!cut cu -estu#i - a$e' e+a$u4nd ast(e$ de da#u#i "eschine ca (iind +#ednice de 7iu$ S!uJ M4ntui#ea este un da# "ai )un dec4t a,a ce+a& Ia# ade+!#ata ie#ta#e' (iind chia# "i6$ cu$ p#in ca#e este d )4ndit!' t#e)uie s! +indece "intea ca#e d!#uie,te' c!ci a d!#ui nsea"n! a d )4ndi& Ceea ce c ntinu! s! (ie ned )4ndit nu a ( st d!#uit' ns! ceea ce a ( st d!#uit t#e)uie c! a ,i ( st d )4ndit& Ast!zi nce#c!" s! n%e$e-e" ade+!#u$ c n( #" c!#uia ce$ ca#e d!#uie,te ,i ce$ ca#e d )4nde,te sunt unu$ ,i ace$a,i& .ei a+ea ne+ ie de a6ut # pent#u ca aceast! a(i#"a%ie s! capete n%e$es' (iind at4t de st#!in! -4ndu#i$ # cu ca#e e,ti )i,nuit& Ia# A6ut #u$ de ca#e ai ne+ ie se a($! ac $ unde ai ne+ ie de E$& Ast!zi ac #d!3I nc#ede#ea ta ,i ce#e3I s!3%i "p!#t!,easc! e5e#sa#ea de ast!zi nt#3a$e ade+!#u$ui& 2i dac! #eu,e,ti s! nt#ez!#e,ti c4t de "ic! $ic!#i#e a iz)!+i#ii ce #ezid! n ideea pe ca#e e5e#s!" ast!zi' nsea"n! c! aceast! zi este zi de s$a+! pent#u nt#ea-a $u"e& *!#uie,te ast!zi de d u! #i c4te cincisp#ezece "inute nce#c!#ii de a n%e$e-e ideea zi$ei& Acesta este -4ndu$ p#in ca#e ie#ta#ea ,i cup! $ cu$ cu+enit p#int#e p#i #it!%i$e ta$e& Este -4ndu$ ca#e %i +a iz)!+i "intea de #ice te "piedic! s! p!t#unzi se"ni(ica%ia ie#t!#ii' $!s4ndu3te s! #ea$izezi +a$ a#ea ei pent#u tine& n t!ce#e' nchide3%i chii (a%! de $u"ea ca#e nu n%e$e-e ie#ta#ea' ,i caut!3%i #e(u-iu n $ cu$ tihnit unde -4ndu#i$e sunt p#eschi")ate ,i (a$se$e c#edin%e a)and nate& Repet! ideea de ast!zi ,i in+ c! a6ut #u$ pent#u a3i n%e$e-e se"ni(ica%ia& 7ii dispus s! te $a,i n+!%at& Hucu#!3te s! auzi + #)indu3%i . cea ade+!#u$ui ,i a

204

+indec!#iiF ast(e$ +ei n%e$e-e cu+inte$e pe ca#e $e # ste,te E$ ,i +ei #ecun a,te c! E$ %i + #)e,te cu p# p#ii$e ta$e cu+inte& *e c4te #i %i st! n putin%!' adu3%i a"inte c! ast!zi ai un %e$F %int! ca#e d! +a$ a#e specia$! acestei zi$e' at4t pent#u tine' c4t ,i pent#u t %i (#a%ii t!i& Nu3i n-!dui "in%ii s! uite "u$t ti"p de acest %e$' ci spune n sinea ta/ 08 t ce d!#uiesc' "i este d!#uit "ie nsu"i& A6ut #u$ de ca#e a" ne+ ie ca s! n+!% ade+!#u$ acesta este acu" cu "ine& 2i "! + i nc#ede n E$&0 Ap i pet#ece c$ip! n t!ce#e' deschiz4ndu3%i "intea c!t#e c #ec%ia ,i iu)i#ea Sa& 2i ceea ce +ei auzi de $a E$' +ei c#ede' c!ci +ei d )4ndi ceea ce E$ d!#uie,te& LECIA 1.7 "N+ e6,"t !(t ,+@,$e dec3t ce! ! (+, D+# e>e+-" 1 ate c#ezi c! sunt p si)i$e di(e#ite (e$u#i de iu)i#e& 1 ate c#ezi c! e5ist! un (e$ de iu)i#e pent#u ce+a' ,i a$t(e$ de iu)i#e pent#u a$tce+aF un " d de a iu)i pe unu$' un a$t " d de a "ai iu)i ,i pe a$tu$& Iu)i#ea este una& Nu a#e p!#%i sepa#ate ,i nu a#e -#ada%iiF nu a#e ( #"e di(e#ite' nici ni+e$e' nici di+e#-en%e ,i nici de se)i#i& Ea este' pe de3a3nt#e-u$' ase"enea ei ns!,i& Nu se " di(ic! nici dat! n (unc%ie de pe#s an! sau "p#e6u#a#e& Iu)i#ea este Ini"a $ui *u"nezeu ,i' de ase"enea' a 7iu$ui S!u& Se"ni(ica%ia iu)i#ii este )scu#! pent#u #icine c#ede c! iu)i#ea se p ate schi")a& Acesta nu p#icepe c! iu)i#ea schi")!t a#e t#e)uie s! (ie i"p si)i$!& Ast(e$' e$ c#ede c! une #i p ate iu)i' ia# a$te #i p ate u#& *e ase"enea' "ai c#ede c! iu)i#ea p ate (i dat! cui+a anu"e ,i p ate #!"4ne ea ns!,i' cu t ate c! este #e(uzat! a$t #a& A c#ede acestea desp#e iu)i#e nsea"n! a nu n%e$e-e& *ac! iu)i#ea a# (ace ast(e$ de de se)i#i' a# t#e)ui s! 6udece nt#e ce$ +i#tu s ,i ce$ p!c!t s' pe#cep4ndu3$ pe 7iu$ $ui *u"nezeu n p!#%i sepa#ate& Iu)i#ea nu p ate 6udeca& 7iind ea ns!,i una' p#i+e,te t tu$ ca (iind una& Se"ni(ica%ia ei se a($! n unitate& Este ne+ it! s! se sust#a-!
205

"in%ii ca#e c ncepe iu)i#ea ca (iind pa#%ia$! sau (#a-"entat!& Nu e5ist! a$t! iu)i#e dec4t cea a $ui *u"nezeu' ia# t t ce %ine de iu)i#e' a$ Lui este& Nu e5ist! +#eun a$t p#incipiu ca#e s! -u+e#neze ac $ unde nu este iu)i#e& Iu)i#ea este $e-e (!#! c nt#a#iu& nt#e-i"ea ei este pute#ea ca#e "en%ine t tu$ ca (iind una' este $e-!tu#a dint#e 8at! ,i 7iu' ca#e i %ine de3a pu#u#i "p#eun! d#ept unu$ ,i ace$a,i& Nici un cu#s a$ c!#ui sc p este s! te n+e%e s!3%i aduci a"inte ce anu"e e,ti cu ade+!#at nu p ate "ite s! su)$inieze c! nu p ate (i nici di(e#en%! nt#e ceea ce e,ti tu cu ade+!#at ,i ceea ce este iu)i#ea& Se"ni(ica%ia iu)i#ii este p# p#ia ta se"ni(ica%ie' "p!#t!,it! de nsu,i *u"nezeu& C!ci ceea ce e,ti tu este ceea ce este E$& Nu e5ist! a$t! iu)i#e dec4t iu)i#ea Lui& Ia# ceea ce este E$' este t t ce este& Ni"ic nu $ $i"iteaz!' ast(e$ c! ,i tu e,ti $a (e$ de ne$i"itat& Nici $e-e dint#e ace$ea c!# #a $i se supune $u"ea nu te p ate a6uta s! sesizezi se"ni(ica%ia iu)i#ii& C#edin%a $u"ii a ( st (!cut! pent#u a ascunde se"ni(ica%ia iu)i#ii' pent#u a "en%ine )scu#! ,i sec#et!& Nu e5ist! un sin-u# p#incipiu din ce$e sus%inute de $u"e ca#e s! nu +i $eze ade+!#u$ a ceea ce este iu)i#ea ,i' de ase"enea' a ceea ce e,ti tu& Nu c!uta s!3%i -!se,ti Sine$e n cup#insu$ $u"ii& Iu)i#ea nu p ate (i -!sit! n ntune#ic ,i " a#te& Ea este ns! pe#(ect e+ident! pent#u chii ca#e +!d ,i pent#u u#echi$e ca#e aud . cea iu)i#ii& Ast!zi e5e#s!" desc!tu,a#ea "in%ii ta$e de t ate $e-i$e c!# #a c#ezi c! t#e)uie s! $i te supuiF de t ate $i"ite$e su) st!p4ni#ea c!# #a t#!ie,ti ,i de t ate schi")!#i$e ca#e c#ezi c! (ac pa#te din destinu$ "enesc& Ast!zi (ace" pasu$ ce$ "ai "a#e pe ca#e $ p#etinde acest cu#s n a+ansa#ea c!t#e %e$u$ pe ca#e $3a sta)i$it& *ac! +ei capata ast!zi c4t de "ic! sc$ipi#e a se"ni(ica%iei iu)i#ii' nsea"n! c! ai naintat c!t#e p# p#ia3%i iz)!+i#e pe distan%! (!#! de "!su#! ,i nt#3un ti"p dinc $ de nu"!#u$ ani$ #& "p#eun! s! d!#ui"' deci' ast!zi' cu )ucu#ie' c4t+a ti"p $ui *u"nezeu ,i s! n%e$e-e" c! nu e5ist! ( $ sin%! a ti"pu$ui "ai )un! ca aceasta& Ast!zi de d u! #i' pent#u c4te cincisp#ezece "inute' scap! de
206

#ice $e-e n ca#e c#ezi acu"& *eschide%i "intea nt#3u dihn!& E+ada#ea din $u"ea ca#e pa#c! te %ine capti+ i p ate #eu,i #icui nu "ai pune p#e% pe ea& Ret#a-e3i #ice +a$ a#e pe ca#e ai in+estit3 n (e#te$e3i "eschine ,i da#u#i$e $ipsite de sens' ,i n-!duie ca da#u$ $ui *u"nezeu s! $e n$ cuiasc! pe t ate& Chea"!3L pe 8at!$ t!u' cu ce#titudinea c! %i +a #!spunde& E$ nsu,i a p# "is3 & 2i t t E$ nsu,i +a pune sc4nteie de ade+!# n "intea ta' chia# ac $ unde #enun%i $a c#edin%! (a$s!' $a su")#! i$uzie a p# p#iei ta$e #ea$it!%i ,i $a ceea ce c#ezi c! nsea"n! iu)i#ea& Ea +a #!z)ate ast!zi cu $u"ina Sa p#int#e -4ndu#i$e ta$e de,a#te ,i te +a a6uta s! n%e$e-i ade+!#u$ iu)i#ii& .a z!) +i cu tine n )$4nde%ea3I p$in! de iu)i#e' n ti"p ce +ei n-!dui . cii Sa$e s!3 %i n+e%e "intea' cu#at! ,i deschis!' desp#e se"ni(ica%ia iu)i#ii& 2i %i +a )inecu+4nta $ec%ia cu Iu)i#ea Sa& Ast!zi' $e-iunea ani$ # +iit #i de a,tepta#e pent#u "4ntui#e' dispa#e dinaintea ate"p #a$it!%ii $uc#u#i$ # pe ca#e $e n+e%i& S! aduce" ast!zi "u$%u"i#i c! sunte" scuti%i de un +iit # ase"enea t#ecutu$ui& L!s!" t#ecutu$ n u#"a n ast#!' pent#u a nu ne "ai a"inti nici dat! de e$& 2i ne n!$%!" chii asup#a unui a$t p#ezent' unde "i6e,te un +iit # ce se de se)e,te de t#ecut n t ate p#i+in%e$e& Lu"ea n un!scut! se a($! n p#uncie& O + " u#"!#i cu" c#e,te s!n!t as! ,i pute#nic!' pent#u a3,i #e+!#sa )inecu+4nta#ea asup#a tutu# # ace$ #a ca#e +in s! n+e%e cu" s! dea n $!tu#i $u"ea desp#e ca#e c#edeau c! a ( st (!cut! din u#!' sp#e a (i +#!6"a,u$ iu)i#ii& Acu" ei sunt cu t %ii (#a%ii n ,t#i nt#u iu)i#ea $ui *u"nezeu& Ne + " aduce a"inte de ei de3a $un-u$ zi$ei' nt#uc4t nu pute" $!sa pa#te din n i s! (ie n a(a#a iu)i#ii n ast#e' dac! +#e" s! ne cun a,te" Sine$e& Ce$ pu%in de t#ei #i de3a $un-u$ unei #e' -4nde,te3te $a ace$ unu$ ca#e te ns %e,te n aceast! c!$!t #ie ,i ca#e a +enit s! n+e%e ceea ce tu t#e)uie s! n+e%i& *e ndat! ce %i +ine n "inte' c "unic!3i acest "esa6 din pa#te Sine$ui t!u/ 08e )inecu+4ntez' (#ate' cu Iu)i#ea $ui *u"nezeu' pe ca#e +#eau s! "p!#t!,esc cu tine& C!ci +#eau s! n+!% $ec%ia p$in! de )ucu#ie cu" c! nu e5ist! a$t! iu)i#e
207

dec4t cea a $ui *u"nezeu ,i a ta ,i a "ea ,i a (iec!#uia&0 LECIA 1.9 "L+#e! &e c!$e o vd' + de/, e ,c, + (+c$+ &e c!$e "-( v$e!+-" Lu"ea pe ca#e +ezi nu a#e s!3%i (e#e ni"ic din ceea ce %i3ai putea d #i' ni"ic din ceea ce ai putea ( $ si n +#eun (e$' a)s $ut ni"ic din ceea ce a# putea s!3%i aduc! )ucu#ie& C#ede acest -4nd' ,i e,ti scutit de ani de su(e#in%!' de nenu"!#ate decep%ii ,i de spe#an%e ca#e se p#eschi")! n cenu,a a"a#nic! a dispe#!#ii& Ni"eni nu p ate $!sa $u"ea n u#"!' n!$%4ndu3se deasup#a #iz ntu$ui ei "!#-init ,i a uzan%e$ # ei "eschine' dac! nu accept! acest -4nd ca (iind ade+!#at& 7ieca#e $uc#u pe ca#e pui +a$ a#e Bp#e%D aici nu este a$tce+a dec4t un $an% ca#e te $ea-! de $u"e' ,i ca#e nu +a se#+i dec4t acestui sc p& C!ci (ieca#e $uc#u t#e)uie s! se#+easc! # stu$ui pe ca#e i $3ai c n(e#it' p4n! c4nd nu i +ei dese"na un a$tu$& Sin-u#u$ # st de"n de "intea ta' pe ca#e $ de%ine aceast! $u"e' este ace$a de a t#ece pe $4n-! ea' (!#! a "ai z!) +i pent#u a pe#cepe +#e spe#an%! ac $ unde nu este nici una& Nu te "ai $!sa a"!-it& Lu"ea pe ca#e +ezi nu de%ine nici un $uc#u pe ca#e s!3$ +#ei& Scap!3te de $an%u#i$e n ca#e %i nc!tu,ezi "intea atunci c4nd pe#cepi "4ntui#ea ca a($4ndu3se aici& C!ci ceea ce p#e%uie,ti (aci s! de+in! pa#te din tine' dup! cu" te pe#cepi tu nsu%i& 8 ate $uc#u#i$e pe ca#e $e cau%i pent#u a%i #idica +a$ a#ea n p# p#ii t!u chi te $i"iteaz! ,i "ai "u$t' ascund de tine p# p#ia3%i +a$ a#e ,i "ai pun un z!+ # u,ii ca#e duce sp#e c n,tien%a ade+!#at! a Sine$ui t!u& Nu $!sa ni"ic din ceea ce este $e-at de -4ndu#i t#upe,ti s!3%i nt4#zie a+ansa#ea sp#e "4ntui#e' ,i nu $!sa ca ispita de a c#ede c! $u"ea de%ine +#eun $uc#u pe ca#e $ +#ei' s! te #e%in!& Nu este ni"ic aici ca#e s!3%i (ie scu"p& Aici nu este ni"ic +#ednic de sin-u#! c$ip! de a"4na#e ,i chin' de ince#titudine ,i nd ia$!& Ce+a

208

(!#! +a$ a#e nu p ate (e#i ni"ic& Ce#titudinea +a$ #ii nu p ate (i -!sit! n $ipsa de +a$ a#e& E5e#s!" ast!zi desp +!#a#ea de #ice -4nd p#i+it # $a +a$ #i pe ca#e $e3a" at#i)uit $u"ii& O e$i)e#!" de # stu#i$e pe ca#e $e3a" dat di(e#ite$ # ei aspecte' (aze$ # ,i +ise$ # sa$e& O sus%ine" e$i)e#at! de #ice # st n "in%i$e n ast#e ,i dez$e-!" de #ice ne3a" d #it ca ea s! (ie& Ast(e$ #idic!" z!+ a#e$e ca#e au )a#at p a#ta c!t#e e$i)e#a#ea de $u"e ,i p!,i" dinc $ de t ate +a$ #i$e "!#unte ,i %e$u#i$e #eduse& C ntene,te ,i stai pu%in n $ini,te' +ezi c4t de depa#te te na$%i deasup#a $u"ii' atunci c4nd %i e$i)e#ezi "intea de $an%u#i ,i $a,i s!3,i caute ni+e$u$ unde se si"te n $a#-u$ ei& Mintea +a (i #ecun sc!t a#e s! (ie $i)e#! pent#u +#e"e& Ea ,tie unde i este $ cu$& Nu ai dec4t s!3%i dez$e-i a#ipi$e' ,i +a z)u#a sin-u#! ,i )ucu# as! n nt4"pina#ea # stu$ui s!u s(4nt& n-!duie3i s! se dihneasc! n C#eat #u$ ei' pent#u ca ac $ s! (ie #estituit! $ucidit!%ii' $i)e#t!%ii ,i iu)i#ii& Ac #d!3i "in%ii c4te zece "inute de dihn!' de t#ei #i' de3a $un-u$ zi$ei de azi& 2i de (ieca#e dat! c4nd +ei deschide chii din n u' nu +ei "ai p#e%ui ni"ic din ceea ce +ezi' at4t de "u$t ca nainte& nt#ea-a ta pe#specti+! asup#a $u"ii se +a st#!"uta c4te pu%in' de (ieca#e dat! c4nd %i $a,i "intea s! scape din $an%u#i$e ei& Nu $u"ea i este $ cu$& Ia# $ cu$ t!u este ac $ unde ea +#ea s! (ie ,i unde ,i -!se,te dihna atunci c4nd e$i)e#ezi de p +a#a $u"ii& Ghidu$ t!u este in(ai$i)i$& *eschide%i "intea c!t#e E$& 7ii $ini,tit ,i t!cut& 1# te6eaz!3%i "intea ,i pe pa#cu#su$ zi$ei& Ia# atunci c4nd %i se pa#e c! +ezi +#e +a$ a#e nt#3un aspect sau i"a-ine a $u"ii' #e(uz! s!3%i n$!n%uie,ti ast(e$ "intea' spun4ndu3%i' n schi")' cu ca$"! ce#titudine/ 0Asta nu "! +a tenta s! "ai pie#d ti"pu$& Lu"ea pe ca#e +!d nu de%ine nici un $uc#u pe ca#e s!3$ +#eau&0 LECIA 1.: "D, co(o de !ce!"t (+#e "e !)( o (+#e &e c!$e o v$e!+-"
209

Acesta este -4ndu$ ca#e decu#-e din ce$ pe ca#e $3a" e5e#sat ie#i& Nu te p %i p#i $a ideea c! $u"ea este $ipsit! de +a$ a#e' pent#u c!' dac! nu +ei +edea c! e5ist! a$tce+a n ca#e s!3%i pui spe#an%a' nu +ei (i dec4t dep#i"at& 1#e cupa#ea n ast#! p#i #ita#e nu este #enun%a#ea $a $u"e' ci n$ cui#ea ei cu ce+a ca#e este "u$t "ai satis(!c!t #' "ai p$in de )ucu#ie ,i capa)i$ a3%i (e#i pacea& C#ezi a#e c! aceast! $u"e %i p ate (e#i t ate acesteaJ 1 ate c! "e#it! stenea$a s! #e($ect!" nc! dat!' pent#u c4t+a ti"p' asup#a +a$ #ii acestei $u"i& 1 ate +ei ad"ite c! nu pie#zi ni"ic dac! te dispensezi de #ice -4nd cu" c! a# (i ce+a de +a$ a#e aici& Lu"ea pe ca#e +ezi este nt#3ade+!# nec#u%!t a#e' insta)i$!' c#ud!' nep!s!t a#e (a%! de tine' iute $a #!z)una#e ,i ne"i$ as! de at4ta u#!& Ea d! nu"ai pent#u ca' ap i' s! anu$eze da#u$' c n(isc4nd t ate $uc#u#i$e ca#e' pent#u +#e"e' %i3au ( st d#a-i& Nu -!se,ti iu)i#e ca#e s! d!inuie' (iindc! aici nu e5ist! nici un (e$ de iu)i#e& Asta este $u"ea ti"pu$ui' unde t ate $uc#u#i$e au un s(4#,it& Oa#e pie#de#e este s! -!se,ti n schi") $u"e n ca#e este i"p si)i$ s! pie#zi ce+a' unde iu)i#ea d!inuie pent#u t tdeauna' unde u#a nu p ate e5ista' ia# #!z)una#ea nu a#e sensJ 1ie#de#e este s! -!se,ti t ate $uc#u#i$e pe ca#e $e +#ei cu ade+!#at' ,tiind c! nu + # a+ea s(4#,it ,i c! + # #!"4ne e5act a,a cu" $e +#ei' p4n! $a cap!tu$ ti"pu$uiJ *a# p4n! ,i acestea + # (i n$ cuite' n ce$e din u#"!' cu ce+a desp#e ca#e nu pute" + #)i' nt#u3c4t te duci nt#3 ac $ unde cu+inte$e + # (i cu t tu$ de p#is s' nt#3 t!ce#e n ca#e $i")a6u$' cu t ate c! este ne# stit' este t tu,i pe#(ect n%e$es& C "unica#ea' nea")i-u! ,i $i"pede ca )un! ziua' #!"4ne ne$i"itat! pent#u t at! ete#nitatea& 2i *u"nezeu nsu,i i + #)e,te 7iu$ui S!u' dup! cu" 7iu$ S!u i + #)e,te Lui& Li")a6u$ $ # nu a#e cu+inte' c!ci ceea ce spun Ei nu p ate (i si") $izat& Cun a,te#ea $ # este di#ect!' pe de3a3nt#e-u$ "p!#t!,it! ,i pe de3a3nt#e-u$ una& C4t de depa#te de aceasta e,ti tu' ca#e stai $e-at de aceast! $u"e& 2i t tu,i' c4t de ap# ape e,ti' atunci c4nd n$ cuie,ti cu $u"ea pe ca#e +#ei& Acest u$ti" pas este ce#tF acu" d a# distan%a unei c$ipe te
210

despa#te de ate"p #a$itate& Aici p %i p#i+i nu"ai nainte' nici dat! nap i ca s! +ezi ia#!,i $u"e pe ca#e nu +#ei& Aici este acea $u"e ca#e +ine s!3i ia $ cu$' pe "!su#! ce %i dez$e-i "intea de ni"icu#i$e pe ca#e $u"ea %i $e ntinde pent#u a te %ine capti+& Nu $e p#e%ui' ,i e$e + # disp!#ea& Ap#eciaz!3$e' ,i e$e %i + # p!#ea #ea$e& Acestea sunt p%iuni$e& Ce p %i pie#de dac! +ei a$e-e s! nu p#e%uie,ti de,e#t!ciuneaJ Aceast! $u"e nu de%ine nici un $uc#u pe ca#e s!3$ +#ei cu ade+!#atF ceea ce a$e-i n schi")u$ ei iat! ce nt#3 ade+!# %i d #e,tiM n-!duie s! %i se d!#uiasc! ast!zi& Nu a,teapt! dec4t a$e-e#ea ta' ca s! ia $ cu$ tutu# # $uc#u#i$ # pe ca#e $e cau%i' da# pe ca#e' de (apt' nu $e +#ei& E5e#seaz!3%i )un!+ in%a de a e(ectua acest schi")' c4te zece "inute di"inea%a ,i sea#a' ,i nc! dat! nt#e e$e& ncepe cu aceasta/ 0*inc $ de aceast! $u"e e5ist! $u"e pe ca#e +#eau& A" h t!#4t s! +!d acea $u"e n $ cu$ acesteia' c!ci aici nu este ni"ic din ceea ce +#eau cu ade+!#at&0 Ap i nchide%i chii (a%! de $u"ea pe ca#e +ezi ,i' n t!cutu$ ntune#ic' p#i+e,te $u"ini$e' ce nu sunt din aceast! $u"e' cu" sc$ipesc una c4te una' p4n! ce nu "ai c nteaz! unde ncepe una ,i se te#"ina a$ta' e$e (uzi n4nd nt#3una sin-u#!& Ast!zi se ap$eac! c!t#e tine $u"ini$e Ce#u$ui' ca s!3%i $u"ineze p$e ape$e n ti"p ce dihne,ti dinc $ de $u"ea ntune#icu$ui& Aici e $u"in! pe ca#e chii t!i nu p t c nte"p$a& 8 tu,i' "intea ta p ate +edea' pu# ,i si"p$u' ,i p ate n%e$e-e& O zi de -#a%ie %i este d!#uit! ast!zi' ia# n i aduce" "u$%u"i#i& n aceast! zi ne d!" sea"a c! ceea ce3%i e#a tea"! s! pie#zi nu a ( st t c"ai pie#de#ea& Acu" n%e$e-e" c! nu e5ist! pie#de#e& C!ci' n s(4#,it' i3a" +!zut pusu$' ,i sunte" #ecun sc!t #i c! a$e-e#ea a ( st (!cut!& A"inte,te3%i #! de #! decizia $uat! ,i dedic! c$ip! c n(i#"!#ii acesteia' $!s4nd de pa#te #ice -4nd ai a+ea ,i st!#uind pent#u scu#t! +#e"e asup#a ce$ # ce u#"eaz!/ 0Lu"ea pe ca#e +!d nu de%ine ni"ic din ceea ce +#eau& *inc $ de aceast! $u"e e5ist! $u"e pe ca#e +#eau&0
211

LECIA 10< "E"te ,#&o",@,( " ve>, do+ (+#,-" 1e#cep%ia este c nsec+ent!& Ceea ce +ezi %i #e($ect! -4ndi#ea& Ia# -4ndi#ea ta nu #e($ect! dec4t ceea ce ai a$es s! +ezi& Siste"u$ t!u de +a$ #i este ce$ ca#e dete#"in! aceasta' c!ci p#esupune c! +#ei s! +ezi ceea ce p#e%uie,ti' c#ez4nd c! ceea ce +ezi este cu ade+!#at aici& Ni"eni nu p ate +edea $u"e c!#eia nu i3a ( st at#i)uit! nici +a$ a#e n "intea sa& 2i ni"eni nu p ate s! nu p#i+easc! ceea ce c#ede c! +#ea& *a# cine p ate cu ade+!#at s! u#asc! ,i s! iu)easc! n ace$a,i ti"pJ Cine ,i p ate d #i #ea$itate de ned #itJ 2i cine p ate a$e-e s! +ad! $u"e de ca#e i este tea"!J 8ea"a nu p ate s! nu #)easc!' c!ci aceasta i este a#"aF nu p %i +edea ceea ce %i3e tea"! s! +ezi& Iu)i#ea ,i pe#cep%ia "e#-' a,ada#' "4n! n "4n!' tea"a ne(!c4nd dec4t s! ascund! n ntune#ic ceea ce este p#ezent& 1#in u#"a#e' tea"a' ce p ate ea p# iecta asup#a $u"iiJ Ce p ate (i +!zut n ntune#ic ,i s! (ie ade+!#atJ Ade+!#u$ este ec$ipsat de tea"!' ia# ceea ce #!"4ne este d a# i"a-inat& *a# ce p ate (i #ea$ n a#)e$e i"a-in!#i n!scute din panic!J Oa#e ce ai putea s! +#ei' de +#e"e ce asta %i se a#at!J Oa#e ce ai putea d #i s! p!st#ezi nt#3un ast(e$ de +isJ 8ea"a a p$!s"uit t t ce c#ezi c! +ezi& Sepa#a#ea' t ate distinc%ii$e ,i t at! "u$%i"ea di(e#en%e$ # desp#e ca#e c#ezi c! nt c"esc $u"ea& E$e nu se a($! nic!ie#i& .#!6"a,u$ iu)i#ii $e3a n!sc cit& 8 tu,i' iu)i#ea nu p ate a+ea +#!6"a,' ia# ast(e$ e$e nu au nici cauz!' nici (iin%! ,i nici c nsecin%!& 1 t (i p#e%uite' da# e$e #!"4n i#ea$e& 1 t (i c!utate da# nu p t (i -!site& Nu $e + " c!uta ast!zi' nici nu ne + " i# si ziua c!ut4nd ceea ce nu p ate (i -!sit& Este i"p si)i$ s! +ezi d u! $u"i ca#e nu au ni"ic n c "un& Cu" cau%i una' cea$a$t! dispa#e& Nu"ai una #!"4ne& E$e #ep#ezint!
212

d "eniu$ p%iuni$ #' pe ca#e decizii$e ta$e nu3$ p t dep!,i& Rea$u$ ,i i#ea$u$ sunt sin-u#e$e a$te#nati+e nt#e ca#e ai de a$es' ni"ic a$tce+a& Ast!zi nu + " #ecu#-e $a un c "p# "is ac $ unde acesta nu este p si)i$& Lu"ea pe ca#e +ezi este d +ada (aptu$ui c! de6a ai (!cut a$e-e#e $a (e$ de at tcup#inz!t a#e ca ,i c nt#a#iu$ ei& Ceea ce +#e" s! n+!%!" ast!zi este ce+a "ai "u$t dec4t d a# $ec%ia ca#e spune c! nu p %i +edea d u! $u"i& Aceast! $ec%ie ne n+a%!' de ase"enea' c! $u"ea pe ca#e +ezi este pe#(ect c nsec+ent!' c n( #" punctu$ui de +ede#e din ca#e +ezi& Este t at! sin-u#! )ucat!' nt#uc4t descinde dint#3 sin-u#! e" %ie' #e($ect4ndu3,i su#sa n t t ceea ce +ezi& *e ,ase #i ast!zi' cu "u$%u"i#e ,i #ecun ,tin%!' d!#ui" )ucu# ,i c4te cinci "inute ace$ui -4nd ca#e pune cap!t #ic!#ui c "p# "is ,i #ic!#ei nd ie$i' $!s4ndu3$e n u#"a n ast#!' (iind unu$ ,i ace$a,i $uc#u& Nu + " (ace "ie de distinc%ii $ipsite de sens' nici nu + " nce#ca s! c!#!" cu n i p!#ticic! a i#ea$it!%ii' atunci c4nd ne dedic!" "in%i$e -!si#ii nu"ai a ceea ce este #ea$& ncepe%i c!uta#ea $u"ii ce$ei$a$te p#in a s $icita t!#ie ca#e dep!,e,te pe a ta' ,i #ecun sc4nd ce anu"e cau%i' Nu "ai +#ei i$uzii& 2i te ap# pii de aceste cinci "inute' - $indu3%i "4ini$e de t ate c " #i$e "eschine a$e acestei $u"i& $ a,tep%i pe *u"nezeu s! te a6ute' n ti"p ce spui/ 0Este i"p si)i$ s! +ezi d u! $u"i& n-!duie3"i3se s! accept t!#ia pe ca#e *u"nezeu "i3 (e#! ,i s! nu +!d +#e +a$ a#e n aceast! $u"e' pent#u ca ast(e$ s!3"i p t -!si $i)e#tatea ,i iz)!+i#ea&0 *u"nezeu +a (i ac $ & C!ci ai ape$at $a "a#ea ,i in(ai$i)i$a 1ute#e Ca#e' cup#ins! de #ecun ,tin%!' +a (ace acest pas u#ia, sp#e tine& Nu +ei nt4#zia s! +ezi "u$%u"i#i$e Sa$e e5p#i"ate n pe#cep%ie tan-i)i$! ,i n ade+!#& Nu te +ei nd i de ceea ce +ei c nte"p$a' c!ci' cu t ate c! t t pe#cep%ie este' di(e#! de " du$ n ca#e "e#eu ai +!zut' nu"ai cu chii& 2i +ei cun a,te c! t!#ia $ui *u"nezeu te3 a sus%inut atunci c4nd ai (!cut aceast! a$e-e#e&
213

Respin-e ast!zi cu dezin+ $tu#! ispita' #i de c4te #i se i+e,te' p#in si"p$a aduce#e a"inte a $i"ite$ # p%iunii ta$e& I#ea$u$ sau #ea$u$' ceea ce este (a$s sau ceea ce este ade+!#at' asta ,i nu"ai asta +ezi& 1e#cep%ia este c nsec+ent! a$e-e#ii ta$e' ,i +ei a+ea pa#te #i de t t iadu$' #i de t t Ce#u$& Accept! "ic! pa#te a iadu$ui ca (iind #ea$!' ,i %i3ai da"nat chii ,i )$este"at +!zu$' ia# ceea ce +ei c nte"p$a este chia# iadu$& Cu t ate acestea' iz)!+i#ea Ce#u$ui #!"4ne "ai depa#te $a nde"4na p%iunii ta$e' pent#u a $ua $ cu$ a t t ce iadu$ %ine s!3%i a#ate& 8 t ce t#e)uie s!3i spui #ic!#ei p!#%i a iadu$ui' indi(e#ent de ( #"a pe ca#e ad pt!' este d a#/ 0Este i"p si)i$ s! +ezi d u! $u"i& Eu "i caut $i)e#tatea ,i iz)!+i#ea' ia# asta nu este pa#te din ceea ce +#eau eu&0 LECIA 101 "O$,c, e c!+t " !E+ 1 (! !dev$ + &o!te " + $e+;e!"c-" Ne#eu,ita te nc $%e,te at4t ti"p c4t u#"!#e,ti %e$u#i ca#e nu p t (i #ea$izate& Cau%i pe#"anen%a n ceea ce este nepe#"anent' iu)i#ea ac $ unde nu este iu)i#e' si-u#an%a n t iu$ pe#ic $u$ui' ne"u#i#ea n )ezna +isu$ui " #%ii& Cine a# putea #eu,i ac $ unde c nt#adic%ia este (unda$u$ c!ut!#ii sa$e ,i ns!,i $ cu$ n ca#e e$ +ine s! caute sta)i$itateJ :e$u#i$e ca#e sunt $ipsite de sens nu sunt atinse& Nu e5ist! ca$e de a a6un-e $a e$e' c!ci "i6$ ace$e p#in ca#e te st#!duie,ti pent#u e$e sunt $a (e$ de $ipsite de sens' c n( #" %e$u#i$ #& Cine p ate spe#a s! d )4ndeasc! ce+a' ( $ sind ni,te "i6$ ace at4t de stupideJ Unde a# putea s! duc! e$eJ 2i ce anu"e a# putea #ea$iza' ca#e s! (e#e cea "ai "ic! spe#an%! de #ea$itateJ Aspi#a%ia c!t#e # du$ i"a-ina%iei duce $a " a#te pent#u c! nsea"n! c!uta#ea de,e#t!ciunii' ia# n ti"p ce cau%i +ia%a tu s $ici%i " a#tea& Cau%i

214

c# ti#e ,i si-u#an%!' pe c4nd n #u-!ciunea ini"ii ta$e s $ici%i p#i"e6dia ,i p# tec%ia pent#u "icu$ +is pe ca#e $3ai p$!s"uit& Cu t ate acestea' c!uta#ea este ine+ita)i$! aici& 1ent#u asta ai +enit ,i +ei ndep$ini' cu si-u#an%!' t#ea)a pent#u ca#e ai +enit& ns! $u"ea nu3%i p ate dicta %e$u$ p# p#iu pe ca#e $ u#"!#e,ti' dec4t dac! i c n(e#i aceast! pute#e& nsea"n! c! #!"4i $i)e# s! a$e-i un %e$ ce se a($! dinc $ de $u"e ,i de #ice -4nd $u"esc' ,i ca#e decu#-e din ideea pe ca#e ai a)and nat3 ' da# pe ca#e %i3ai #ea"intit3 ' st#!+eche ,i t tu,i n u!F un ec u a$ unei " ,teni#i uitate' da# ca#e de%ine t t ceea ce +#ei cu ade+!#at& Hucu#!3te c! t#e)uie s! cau%i& Hucu#!3te' de ase"enea' s! a($i c! ceea ce cau%i este Ce#u$ ,i c! nu p %i s! nu atin-i %e$u$ pe ca#e $ d #e,ti cu ade+!#at& 7iu$ $ui *u"nezeu nu p ate c!uta zada#nic' cu t ate c! ncea#c! s! i"pun! a"4na#e' s! se a"!-easc! ,i s! c#ead! c! iadu$ este ceea ce caut!& Atunci c4nd -#e,e,te' e$ -!se,te B i se a#at!D c #ecta#ea -#e,e$ii& C4nd de+iaz!' este dus nap i $a sa#cina sa sta)i$it!& Ni"eni nu #!"4ne n iad' c!ci ni"eni nu3,i p ate a)and na C#eat #u$' nici nu p ate a(ecta des!+4#,ita' pe#"anenta ,i neschi")!t a#ea $ui Iu)i#e& .ei -!si Ce#u$& 8 ate ce$e pe ca#e $e cau%i + # dispa#e' nu"ai Ce#u$ nu& *a# nu pent#u c! %i + # (i $uate& Se + # duce (iindc! nu $e "ai +#ei& .ei atin-e %e$u$ pe ca#e $ +#ei cu ade+!#at' $a (e$ de si-u# p#ecu" *u"nezeu te3a c#eat n nep#ih!ni#e& *e ce s! "ai a,tept!" Ce#u$J Este aici' ast!zi& 8i"pu$ este "a#ea i$uzie cu" c! Ce#u$ a# (i n t#ecut sau n +iit #& ns! nu p ate (i a,a' dac! Ce#u$ este $ cu$ unde *u"nezeu + ie,te ca 7iu$ S!u sa (ie& Cu" a# putea . ia $ui *u"nezeu s! (ie n t#ecut sau s! "ai ai)! de a,teptat p4n! a se "p$iniJ Ceea ce E$ + ie,te este acu"' (!#! t#ecut ,i pe de3a3nt#e-u$ (!#! +iit #& La (e$ de ndep!#tat de ti"p p#ecu" este "inuscu$! $u"4na#e de stea ndep!#tat!' sau ceea ce ai a$es p4n! acu" de ceea ce +#ei cu ade+!#at& Ce#u$ #!"4ne unica ta a$te#nati+! $a aceast! st#anie $u"e pe ca#e ai p$!s"uit3 ' cu t ate n!#a+u#i$e sa$eF p4$p4i#ea ca$eid sc pic! ,i

215

%e$u#i$e3i ince#te' p$!ce#i$e3i du#e# ase ,i )ucu#ii$e3i t#a-ice& *u"nezeu nu a p$!s"uit c nt#adic%ii& Ceea ce ,i nea-! p# p#ia e5isten%! ,i se atac! pe sine nsu,i nu este E$& Nu a (!cut d u! "in%i' Ce#u$ (iind e(ectu$ ")ucu#!t # a$ uneia dint#e e$e' ia# 1!"4ntu$ #ezu$tatu$ $a"enta)i$ a$ ce$ei$a$te' ca#e este pusu$ Ce#u$ui n t ate p#i+in%e$e& *u"nezeu ne se a($! n c n($ict& 2i nici c#ea%ia Sa nu este scindat! n d u!& Cu" a# (i ca 7iu$ S!u s! (ie n iad' de +#e"e ce nsu,i *u"nezeu $3a a,ezat n Ce#J A# putea e$ s! pia#d! ceea ce . ia Ete#n! i3a d!#uit sp#e ai (i "e#eu s!$a,J S! nu "ai nce#c!" s! sup#apune" + in%! st#!in! peste # stu$ unic a$ $ui *u"nezeu& E$ este aici (iindc! a,a + ie,te s! (ie' ia# ceea ce E$ + ie,te este p#ezent acu"' dinc $ de $i"ite$e ti"pu$ui& Nu + " a$e-e ast!zi un pa#ad 5 n $ cu$ ade+!#u$ui& Cu" a putut 7iu$ $ui *u"nezeu s! p$!s"uiasc! ti"pu$ pent#u a3L $ipsi de . ia $ui *u"nezeuJ Se nea-! ast(e$ pe sine nsu,i ,i c nt#azice ceea ce a#e c nt#a#iu& S c te,te c! a (!cut un iad ca#e se pune Ce#u$ui ,i c#ede c! s!$!,$uie,te n ceea ce nu e5ist!' pe c4nd Ce#u$ este $ cu$ pe ca#e nu3$ p ate -!si& Las! ast!zi ase"enea -4ndu#i n u#"a ta ' nd#ept4ndu3%i "ai )ine "intea c!t#e idei ade+!#ate& O#icine caut! s! a6un-! $a ade+!# nu p ate s! nu #eu,easc!' ia# $a ade+!# nce#c!" s! a6un-e" ast!zi& . " dedica acestui %e$ de t#ei #i c4te zece "inute de3a $un-u$ zi$ei ,i + " ce#e s! +ede" #!s!#itu$ $u"ii #ea$e' ca#e +a n$ cui i"a-ini$e p# ste,ti pe ca#e $e p#e%ui"' cu idei ade+!#ate i+indu3se n $ cu$ un # -4ndu#i ca#e nu au nici un sens' nici un e(ect' ,i ca#e nu3,i au nici su#sa' nici su)stan%a n ade+!#& Asta #ecun a,te" c4nd ne ncepe" pe#i ade$e de e5e#sa#e& ncepe ast(e$/ 0Ce# s! +!d $u"e di(e#it! de aceasta' ,i s! -4ndesc -4ndu#i di(e#ite de ce$e pe ca#e eu $e3a" p$!s"uit& Lu"ea pe ca#e caut nu a" (!cut3 de unu$ sin-u#' -4ndu#i$e ca#e +#eau s! $e -4ndesc nu3"i apa#%in&0 U#"!#e,te3%i "intea +#e"e de c4te+a "inute ,i +ezi' cu t ate c!
216

stai cu chii nchi,i' $u"ea $ipsit! de sens desp#e ca#e c#ezi c! este #ea$!& *e ase"enea' t#eci n #e+ist! ,i -4ndu#i$e ca#e c#ezi c! sunt c "pati)i$e cu ast(e$ de $u"e' -4ndu#i desp#e ca#e c#ezi c! sunt ade+!#ate& Ap i d!3$e d#u"u$ ,i cu(und!3te' $!s4ndu3$e $a sup#a(a%!' c!t#e $ cu$ s(4nt unde e$e nu p t int#a& n "intea ta' dedesu)tu$ $ #' este u,!' pe ca#e nu ai #eu,it s3 z!+ #e,ti c "p$et' ca s! ascunzi ceea ce se a($! dinc $ & Caut! acea u,! ,i -!se,te3 & *a# nainte de a nce#ca s3 deschizi' adu3%i a"inte c! #icine caut! s! a6un-! $a ade+!# nu p ate s! nu #eu,easc!& 2i t c"ai asta s $ici%i ast!zi& Ni"ic a$tce+a nu a#e acu" +#e nse"n!tate' nu este p#e%uit ,i nici u#"!#it +#eun %e$' nu +#ei cu ade+!#at ni"ic din ce$e ce se a($! n (a%a acestei u,i ,i cau%i nu"ai ceea ce se a($! nd!#!tu$ ei& ntinde3%i "4na ,i +ezi c4t de u, # se deschide u,a' dat #it! unicei ta$e inten%ii de a t#ece dinc $ de ea& n-e#ii $u"ineaz! ca$ea' ast(e$ nc4t p %i n%e$e-e t ate $uc#u#i$e pe ca#e $e +ezi& Un "ic " "ent de su#p#iz! te +a (ace' p ate' s! ezi%i nainte de a3%i da sea"a c! $u"ea pe ca#e +ezi naintea ta n $u"in! #e($ect! ade+!#u$ pe ca#e $ cun ,teai' ,i pe ca#e nu $3ai uitat nt#u t tu$ pe c4nd #!t!ceai p#in +ise& Ast!zi nu p %i s! nu #eu,e,ti& Iat! c! Spi#itu$ pe ca#e Ce#u$ %i $3a t#i"is te ns %e,te' pent#u ca nt#3 zi s! te p %i ap# pia de aceast! u,! ,i' cu a6ut #u$ S!u' s! te st#ec #i cu u,u#in%! p#in ea' c!t#e $u"in!& Ast!zi' acea zi a +enit& Ast!zi *u"nezeu %i %ine st#!+echea p# "isiune (!cut! 7iu$ui S!u S(4nt' $a (e$ cu" 7iu$ S!u ,i aduce a"inte de p# p#ia p# "isiune (!cut! $ui *u"nezeu& Este zi a )ucu#iei' c!ci ne ap# pie" de ti"pu$ ,i $ cu$ dinainte sta)i$it' unde +ei a($a %e$u$ c!ut!#i$ # ta$e aici' ,i a tutu# # c!ut!#i$ # $u"ii ca#e' se s(4#,esc aici' "p#eun!' n ti"p ce p!,e,ti dinc $ de u,!& A"inte,te3%i adese #i c! ast!zi a# t#e)ui s! (ie un p#i$e6 de de se)it! )ucu#ie' ,i a)%ine3te de $a -4ndu#i p s " #4te ,i $a"ent!#i (!#! # st& .#e"ea "4ntui#ii a s sit& nsu,i Ce#u$ a sta)i$it ziua de ast!zi ca (iind +#e"e a "i$ steniei pent#u tine ,i pent#u

217

$u"e& *ac!' cu"+a' ui%i de acest (apt ")ucu#!t #' adu3%i a"inte cu u#"!t a#e$e/ 0Ast!zi caut ,i -!sesc t t ceea ce +#eau& Sc pu$ "eu' ce$ unic' "i (e#! aceasta& O#icine caut! s! a6un-! $a ade+!# nu p ate s! nu #eu,easc!&0 LECIA 10. "De>(e1 (+#e! de tot cee! ce !# c$e>+t de"&$e e!-" Ce a$tce+a %ine $u"ea n $an%u#i' dec4t c#edin%e$e Bc n+in-e#i$eD ta$eJ 2i ce a$tce+a p ate sa$+a $u"ea dec4t Sine$e t!uJ C#edin%a este nt#3ade+!# p$in! de pute#e& G4ndu#i$e pe ca#e $e nut#e,ti sunt cu ade+!#at p$ine de pute#e' ia# i$uzii$e sunt $a (e$ de +i-u# ase n e(ecte$e $ # ca ,i ade+!#u$& Un ne)un c#ede c! $u"ea pe ca#e +ede este #ea$!' ,i nu pune $a nd ia$!& Nici nu p ate (i (!cut s! pun! $a nd ia$! e(ectu$ -4ndu#i$ # sa$e& *e3a)ia atunci c4nd su#sa $ # este pus! su) se"nu$ nt#e)!#ii' nc $%e,te n e$' n s(4#,it' spe#an%a $i)e#t!%ii& Cu t ate acestea' "4ntui#ea se d )4nde,te u, #' c!ci #icine este $i)e# s!3,i p#eschi")e "intea' i se schi")a' d#ept u#"a#e' t ate -4ndu#i$e& Acu" su#sa -4ndi#ii este a$ta' c!ci a3%i p#eschi")a "intea nsea"n! c! ai schi")at su#sa tutu# # idei$ # pe ca#e $e -4nde,ti' pe ca#e $e3ai -4ndit +#e dat! sau pe ca#e $e +ei "ai -4ndi& E$i)e#ezi t#ecutu$ de ceea ce ai -4ndit nainte& E$i)e#ezi +iit #u$ de t ate i") $du#i$e st#!+echi de a c!uta ceea ce nu +#ei s! -!se,ti& 1#ezentu$ #!"4ne acu" sin-u#u$ ti"p& Aici' n p#ezent' $u"ea este pus! n $i)e#tate& 7iindc!' pe "!su#! ce $a,i t#ecutu$ s! se #isipeasc! ,i iz)!+e,ti +iit #u$ de te"e#i$e ta$e ancest#a$e' -!se,ti sc!pa#ea ,i d!#uie,ti $u"ii& Ai n# )it $u"ea cu t ate te"e#i$e' nd ie$i$e ,i su(e#in%e$e ta$e' cu du#e#ea ,i $ac#i"i$e ta$e/ ,i t at! "4hni#ea ta apas! ,i %ine n capti+itatea c#edin%e$ # ta$e& M a#tea $ +e,te p#etutindeni' pent#u c! n "intea ta nut#e,ti a"a#nice$e -4ndu#i a$e " #%ii& Lu"ea nu este ni"ic n sine& Mintea ta t#e)uie s!3i c n(e#e
218

se"ni(ica%ie ,i # st& Ia# ceea ce +ezi n ea sunt p# p#ii$e ta$e d #in%e t#anspuse n (apt!' ast(e$ nc4t s! te p %i uita $a e$e ,i s! $e c nside#i #ea$e& 1 ate c#ezi c! nu ai p$!s"uit $u"ea' ci ai +enit (!#! t#a-e#e de ini"! n t iu$ ce$ # -ata (!cute' nt#3 $u"e ca#e nu e#a t c"ai n a,tepta#ea -4ndu#i$ # ta$e sp#e a3i c n(e#i se"ni(ica%ie& Ade+!#u$ este c! ai -!sit e5act ceea ce te a,teptai s! +ezi atunci c4nd ai +enit& Nu e5ist! $u"e apa#te de ceea ce d #e,ti' ia# nt#3aceasta st! iz)!+i#ea ta (ina$!& 1#eschi")!3%i d a# "intea n p#i+in%a a ceea ce +#ei s! +ezi' ,i t at! $u"ea t#e)uie s! se schi")e n c nsecin%!& Idei$e nu3,i p!#!sesc su#sa& Acest " ti+ cent#a$ este enun%at dese #i n te5t' ,i t#e)uie a+ut n +ede#e' dac! e s! n%e$e-i $ec%ia de ast!zi& Nu t#u(ia e cea ca#e %i spune c! tu e,ti ce$ ca#e ai p$!s"uit $u"ea pe ca#e +ezi' ,i c! ea se schi")! dat! ce3%i p#eschi")i "intea& *a# t#u(ia este cea ca#e sus%ine c! ai +enit nt#3 $u"e cu t tu$ sepa#at! de tine' insensi)i$! $a ceea ce -4nde,ti ,i cu t tu$ apa#te de ceea ce ai putea c#ede desp#e ea& Lu"ea nu e5ist!M Acesta este -4ndu$ cent#a$ pe ca#e ncea#c! cu#su$ s!3$ p# p +!duiasc!& Nu #icine este -ata s!3$ accepte' ,i (ieca#e t#e)uie s! nainteze at4t c4t se p ate $!sa c ndus de3a $un-u$ c!#!#ii c!t#e ade+!#& E$ se +a nt a#ce ,i +a nainta ,i "ai "u$t' sau p ate se +a #et#a-e +#e"e pent#u a se #ent a#ce din n u& .indeca#ea' ns!' este da#u$ ce$ # ca#e sunt p#e-!ti%i s! n+e%e c! $u"ea nu e5ist!' ,i ca#e p t accepta $ec%ia acu"& 7aptu$ c! ei sunt p#e-!ti%i +a (ace ca $ec%ia s! $e pa#+in! nt#3 ( #"! pe ca#e p t n%e$e-e ,i #ecun a,te& Unii +!d de dat! n p#a-u$ " #%ii ,i n+ie' pent#u a p# p +!dui& A$%ii -!sesc nt#3 e5pe#ien%! ce nu este din aceast! $u"e' de" nst#4ndu3$e c! $u"ea nu e5ist!' de a#ece ceea ce ei c nte"p$! t#e)uie c! este ade+!#u$' ,i t tu,i c nt#azice +!dit $u"ea& Ia# a$%ii + # -!si n acest cu#s ,i n e5e#ci%ii$e pe ca#e $e (ace" ast!zi& Ideea de ast!zi este ade+!#at!' de a#ece $u"ea nu e5ist!& Ia# dac! e nt#3ade+!# p# p#ia ta i"a-ina%ie' atunci p %i s! dez$e-i de t t ce ai c#ezut desp#e ea' p#eschi")4nd' pu# ,i si"p$u' t ate -4ndu#i$e ca#e i3au dat aceste apa#en%e& Cei ) $na+i
219

sunt +indeca%i pe "!su#! ce a)and nezi t ate -4ndu#i$e $e-ate de ) a$!' ,i cei " #%i n+ie atunci c4nd $a,i -4ndu#i$e +ie%ii s! n$ cuiasc! t ate -4ndu#i$e de " a#te pe ca#e $e3ai nut#it +#e dat!& Acu" t#e)uie s! d!" din n u -#eutate unei $ec%ii #epetat! dat!' cu ce+a ti"p n u#"!' nt#uc4t c n%ine (unda"entu$ s $id pent#u ideea de ast!zi& E,ti a,a cu" te3a c#eat *u"nezeu& Nu e5ist! nici un $ c unde p %i su(e#i' nici +#eun ti"p ca#e p ate aduce schi")!#i c ndi%iei ta$e ete#ne& Cu" p ate s! e5iste $u"e a ti"pu$ui ,i spa%iu$ui' dac! #!"4i a,a cu" te3a c#eat *u"nezeuJ Ce a$tce+a este $ec%ia de ast!zi dec4t un a$t " d de a spune c! a3%i cun a,te Sine$e insea"na "4ntui#ea $u"iiJ A e$i)e#a $u"ea de #ice (e$ de chin nu este a$tce+a dec4t a3%i p#eschi")a "intea Ba te #!z-4ndiD n ceea ce te p#i+e,te& Nu e5ist! $u"e apa#te de idei$e ta$e' de a#ece idei$e nu3,i p!#!sesc su#sa' ia# tu sus%ii $u"ea din!unt#u$ "in%ii ta$e' p#in inte#"ediu$ -4ndu$ui& *a# dac! e,ti a,a cu" te3a c#eat *u"nezeu' nu p %i -4ndi apa#te de E$' ,i nici nu p %i (ace ceea ce nu "p!#t!,e,te ne+#e"e$nicia 2i Iu)i#ea Sa& Sunt acestea ine#ente $u"ii pe ca#e +eziJ C#eeaz! ase"enea LuiJ *ac! nu' ea nu este #ea$!' ,i nu p ate (i $a (e$& *ac! t#!ie,ti #ea$' $u"ea pe ca#e +ezi e (a$s!' c!ci c#ea%ia $ui *u"nezeu este nease"enea $u"ii' n t ate p#i+in%e$e& 2i cu" p#in -4ndu$ S!u ai ( st c#eat' t t ast(e$ -4ndu#i$e ta$e au p$!s"uit $u"ea ,i t#e)uie s3 e$i)e#eze' ca s! p %i cun a,te G4ndu#i$e pe ca#e $e "p!#t!,e,ti cu *u"nezeu& Iz)!+e,te $u"eaM C#ea%ii$e ta$e ade+!#ate stau n a,tepta#ea acestei iz)!+i#i' pent#u a%i c n(e#i etenitateaF nu pate#nitate a i$uzii$ #' ci n ade+!#' ca *u"nezeu& *u"nezeu ,i "p!#t!,e,te 1ate#nitatea cu tine' ca#e e,ti 7iu$ S!u' c!ci E$ nu (ace distinc%ie nt#e ceea ce este E$ nsu,i ,i ceea ce t t E$ nsu,i este& Ce E$ c#eeaz! nu este apa#te de E$' ,i nic!ie#i 8at!$ nu se te#"in!' pent#u ca 7iu$ s!u ncea#c! s! (ie ce+a apa#te de E$& Lu"ea nu e5ist!' ea (iind un -4nd apa#te de *u"nezeu' (!cut! s!3$ sepa#e pe 8at!$ ,i pe (iu ,i s! s"u$-! pa#te din nsu,i *u"nezeu' dist#u-4ndu3I ast(e$ nt#e-i"ea& 1 ate (i #ea$! $u"e
220

ce se na,te din aceast! ideeJ Unde se p ate ea -!siJ Nea-! i$uzii$e' da# accept! ade+!#u$& Nea-! c! e,ti u")#! a,te#nut! peste pu%in! +#e"e asup#a unei $u"i "u#i)unde& Iz)!+e,te3%i "intea' ,i +ei p#i+i $u"e iz)!+it!& Ast!zi' sc pu$ n st#u este de a e$i)e#a $u"ea de t ate p!#e#i$e de,a#te pe ca#e $e3a" a+ut +#e dat! desp#e ea ,i desp#e t ate $uc#u#i$e +ii pe ca#e $e +ede" n ea& E$e nu au cu" s! se a($e ac $ & 8 t at4t de pu%in ca ,i n i& C!ci sunte" n s!$a,u$ pe ca#e 8at!$ $3a p#e-!tit at4t pent#u n i' di"p#eun! cu e$e& Ia# n i' ca#e sunte" a,a cu" E$ ne3a c#eat' + " dez$e-a n aceast! zi $u"ea de (ieca#e dint#e i$uzii$e n ast#e' ca s! pute" (i $i)e#i& ncepe (ieca#e din ce$e d u! pe#i ade a c4te cincisp#ezece "inute de e5e#sa#e de ast!zi' cu u#"!t a#e$e/ 0Eu' ce$ ca#e #!"4n a,a cu" "3a c#eat *u"nezeu +#eau s! dez$e- $u"ea de t t ce "i s3a p!#ut c! a# (i ea& C!ci eu sunt #ea$ t c"ai (iindc! $u"ea nu este #ea$!' ,i +#eau s!3"i cun sc p# p#ia #ea$itate&0 Ap i' pu# ,i si"p$u' -!se,te3%i dihna' a$e#t da# nenc #dat' ,i n-!duie ca "intea s!3%i (ie p#eschi")at!' ast(e$ nc4t $u"ea s! (ie e$i)e#at! "p#eun! cu tine& Nu este necesa# s!3%i dai sea"a c!' pe "!su#! ce e"i%i aceste -4ndu#i de )inecu+4nta#e a $u"ii' +indeca#ea i a6un-e pe "u$%i (#a%i din c $%u#i$e ce$e "ai ndep!#tate a$e ei' c4t ,i pe cei pe ca#e3i +ezi $4n-! tine& *a# +ei sesiza p# p#ia ta iz)!+i#e' cu t ate c!' de ca"dat!' s3a# putea s! nu n%e$e-i pe dep$in c! nici dat! nu ai putea (i iz)!+it de unu$ sin-u#& *e3a $un-u$ zi$ei sp #e,te $i)e#tatea ce t#i"i%i $u"ii p#in inte#"ediu$ idei$ # ta$e ,i' de (ieca#e dat! c4nd e,ti tentat s! ne-i pute#ea acestei si"p$e p#eschi")!#i a "in%ii' spune/ 0*ez$e- $u"ea de t t ce "i sa p!#ut ea a (i ,i' n schi")u$ ei' "i a$e- p# p#ia "ea #ea$itate&0 LECIA 100 "N+ vo, &$e/+, cee! ce e"te (,&",t de v!(o!$e-"
221

C4te dat!' n p# cesu$ de inst#ui#e' "ai a$es dup! ce s3a t#ecut de (aza ce pa#e te #etic! ,i ( a#te depa#te de ceea ce studentu$ a asi"i$at de6a' este de ( $ s ca e$ s! (ie #eadus $a p#e cup!#i de #din p#actic& Asta + " (ace ast!zi& Nu + " + #)i de idei "!#e%e' ce cup#ind $u"ea nt#ea-!' ci ne + " p#i asup#a un # )ene(icii ca#e %i se cu+in& Nu ce#i p#ea "u$t de $a +ia%!' ci "u$t p#ea pu%in& Atunci c4nd %i $a,i "intea at#as! de p#e cup!#i t#upe,ti' de $uc#u#i pe ca#e $e cu"pe#i' de p zi%ia ta s cia$!' tu cau%i de (apt' a"!#!ciunea ,i nu (e#ici#ea& Acest cu#s nu ncea#c! s! %ii pu%inu$ pe ca#e $ ai& Nu ncea#c! s! su)stituie ni,te idei ut pice un # satis(ac%ii pe ca#e $e c n%ine $u"ea& n $u"e nu e5ist! satis(ac%ii& . " a$c!tui ast!zi $ist! a c#ite#ii$ # pe )aza c!# #a s! testezi t ate $uc#u#i$e ca#e c#ezi c! $e +#ei& *ac! nu ndep$inesc aceste ce#in%e s!n!t ase' e$e nu "e#it! s! (ie d #ite de (e$' c!ci nu (ac a$tce+a dec4t s! ia $ cu$ ace$ # $uc#u#i ca#e (e#! "ai "u$t& Nu p %i sta)i$i tu nsu%i $e-i$e ca#e -u+e#neaz! a$e-e#ea' p#ecu" nu p %i sta)i$i nici a$te#nati+e$e nt#e ca#e ai de a$es& *e a$es' p %i s! a$e-iF chi# t#e)uie s! (aci& *a# este n%e$ept s! a$e-i at4t $e-i$e pe ca#e $e pui n "i,ca#e atunci c4nd a$e-i' c4t ,i a$te#nati+e$e ca#e3%i sunt (e#ite& A" su)$iniat de6a c! nu sunt dec4t d u! a$te#nati+e' #ic4t de "u$te a# p!#ea s! e5iste& Ga"a a$e-e#i$ # este (i5at!' acest $uc#u nu3$ pute" schi")a& A# (i c4t se p ate de ne-ene# s (a%! de tine nsu%i ca nu"!#u$ a$te#nati+e$ # s! (ie ne$i"itat ,i ast(e$ s!3%i a"4ni a$e-e#ea (ina$! p4n! ce nu $e +ei (i $uat n c nside#a#e pe t ate n des(!,u#a#ea ti"pu$ui' n $ c s! (ii adus' at4t de $i"pede' n punctu$ unde nu e5ist! dec4t sin-u#! a$e-e#e ce t#e)uie (!cut!& O a$t! $e-e p$in! de )un!+ in%!' n #e$a%ie di#ect! cu ce$e de "ai sus' este cea ca#e spune c! nu e5ist! nici un c "p# "is cu p#i+i#e $a ceea ce t#e)uie s!3%i aduc! a$e-e#ea pe ca#e (aci& Ea nu %i p ate d!#ui d a# un pic' c!ci aici nu e5ist! 6u"!t!%i de "!su#!& 7ieca#e a$e-e#e pe ca#e (aci %i aduce t tu$' sau ni"ic&

222

*e acea' dac! n+e%i teste$e cu a6ut #u$ c!# #a p %i distin-e t tu$' +ei (ace a$e-e#ea cea )un!& Mai nt4i' dac! a$e-i un $uc#u ca#e nu +a d!inui pent#u t tdeauna' ceea ce a$e-i este $ipsit de +a$ a#e& O +a$ a#e te"p #a#! este t tuna cu $ipsa #ic!#ei +a$ #i& 8i"pu$ nu p ate ,te#-e +a$ a#e ca#e este #ea$!& Ce$e ce dispa# nu au e5istat nici dat!' ,i nu au ni"ic de (e#it ce$ui ca#e $e a$e-e& E$ este a"!-it de ni"icu$ ce se p#ezint! nt#3 ( #"! a#eca#e dup! cu" c nside#! e$ ca i p$ace& Ap i' dac! +ei a$e-e s! iei un $uc#u de $a a$tcine+a' cu ni"ic nu te +ei a$e-e& Aceasta de a#ece' dac! %i ne-i t t ti"pu$ d#eptu$ de a a+ea t tu$' %ie nsu%i %i3ai ne-at acest d#ept& Nu +ei #ecun a,te' p#in u#"a#e' $uc#u#i$e pe ca#e $e ai cu ade+!#at' ne-4ndu3$e e5isten%a& Cine caut! s! p#i+eze pe a$tcine+a de +#eun $uc#u' a ( st a"!-it de i$uzia c! pie#de#ea p ate (e#i un c4,ti-& *a# pie#de#ea t t pie#de#e t#e)uie c! (e#!' ni"ic a$tce+a& U#"!t a#ea ap#ecie#e este cea pe ca#e se )azeaz! ce$e$a$te& *e ce a$e-e#ea pe ca#e (aci p#ezint! +a$ a#e pent#u tineJ Ce %i at#a-e "intea c!t#e eaJ C!#ui sc p se#+e,teJ Aici p %i (i a"!-it ce$ "ai u, #& C!ci E- u$ "ite s! #ecun asc! ceea ce d #e,te& Nici "!ca# nu spune ade+!#u$ a,a cu" $ pe#cepe' pent#u c! t#e)uie s! p!st#eze ha$ u$' pe ca#e $ ( $ se,te pent#u a3,i p# te6a )iecti+e$e "p t#i+a c c$e$ii ,i #u-inii' ca s! +ezi c4t de 0in cent0 este e$& *a# ca"u($a6u$ s!u este d a# p $eia$! su)%i#e' ce nu i p ate a"!-i dec4t pe aceia ca#e se c "p$ac n a (i a"!-i%i& O)iecti+e$e e- u$ui sunt e+idente #icui ,i d! inte#esu$ s! $e e5a"ineze& Aici a"!-i#ea este du)$at!' c!ci ce$ a"!-it nu3,i +a da sea"a c!' pu# ,i si"p$u' nu a c4,ti-at ni"ic& Ha "ai "u$t' +a c#ede c! a se#+it )iecti+e$ # ascunse a$e e- u$ui& 2i t tu,i' cu t ate c! ncea#c! s! p!st#eze ha$ u$ e- u$ui nea$te#at n c4"pu$ s!u +izua$' nu p ate s! nu3i pe#ceap! "a#-ini$e c c$ite ,i "iezu$ #u-init& G#e,e$i$e sa$e $ipsite de c nsecin%e i apa# d#ept p!cate' (iindc! p#i+e,te c c$ea$a ca apa#%in4ndu3i ,i #u-ina ca (iind un se"n a$ unei ad4nci ne+#ednicii din!unt#u$ s!u& Ce$ ca#e d #e,te s! "ai p!st#eze )iecti+e$e e- u$ui ,i s! $e s$u6easc! ca (iind p# p#ii$e sa$e %e$u#i nu (ace nicidecu" -#e,e$i' dup! cu"
223

dec$a#! dictate$e -hidu$ui s!u& Acest -hid p# p +!duie,te c! este e# a#e s! c#ezi c! p!cate$e sunt d a# ni,te -#e,e$i' c!ci cine a# su(e#i pent#u p!cate$e sa$e dac! a# (i a,aJ 2i ast(e$ a6un-e" $a c#ite#iu$ de a$e-e#e ca#e este ce$ "ai -#eu de c#ezut' nt#uc4t ca#acte#u$ s!u +!dit este n!)u,it de "u$te st#atu#i de )scu#itate& *ac! si"%i cea "ai "ic! u#"! de +in +!%ie n p#i+in%a a$e-e#ii ta$e' ai pe#"is )iecti+e$ # e- u$ui s! se a"estece cu a$te#nati+e$e #ea$e& 2i ast(e$ nu %i dai sea"a c! e$e nu sunt dec4t d u!' ia# a$te#nati+a pe ca#e c#ezi c! ai a$es3 pa#e n(#ic ,!t a#e ,i p#ea pe#icu$ as! pent#u a (i de,e#t!ciunea ca#e este de (apt& 8 ate $uc#u#i$e sunt #i +a$ # ase' #i $ipsite de +a$ a#e' de"ne sau nu de a (i c!utate' a)s $ut de d #it sau nede"ne de nici ce$ "ai "ic e( #t pent#u a (i )%inute& 8 c"ai de aceea este u, a#! a$e-e#ea& C "p$e5itatea nu este a$tce+a dec4t pe#dea de (u"' ca#e ascunde si"p$u$ (apt c! nici decizie nu p ate (i di(ici$!& Ce c4,ti-i n+!%4nd t ate acesteaJ C4,ti-i "u$t "ai "u$t dec4t d a# putin%a de a a$e-e cu $e6e#itate ,i (!#! du#e#e& Ce#u$ nsu,i este d )4ndit cu "4ini$e - a$e ,i cu "in%i$e deschise' +enind (!#! a p seda ce+a' pent#u a -!si t tu$' #e+endic4ndu3i apa#en%a& Ast!zi + " nce#ca s! atin-e" aceast! sta#e' $!s4nd $a pa#te a"!-i#ea de sine' ,i a+4nd )un!+ in%a nest! de a p#e%ui nu"ai ceea ce este nt#3ade+!# +a$ # s ,i #ea$& Ce$e d u! pe#i ade de e5e#sa#e e5tinse' a c4te cincisp#ezece "inute (ieca#e' + # ncepe cu u#"!t a#e$e/ 0Nu + i p#e%ui ceea ce este $ipsit de +a$ a#e' d a# ceea ce a#e +a$ a#e caut' c!ci nu"ai aceasta d #esc s! -!sesc&0 1#i"e,te nap i ceea ce $ a,teapt! pe #icine a6un-e' nest4n6enit' $a 1 a#ta Ce#u$ui' ca#e se deschide $a#- $a s si#ea sa& *ac! cu"+a ai nceput s! aduni ni,te p +e#i inuti$e' sau dac! c#ezi c! te c n(#un%i cu ni,te decizii di(ici$e' #!spunde de ndat! cu acest si"p$u -4nd/ 0Nu + i p#e%ui ceea ce este $ipsit de +a$ a#e&
224

C!ci ceea ce este +a$ # s "i apa#%ine&0 LECIA 102 "C,e " &e$ce& ,e$t!$e! !; c+# e"te e!-" S! #ecapitu$!" ast!zi se"ni(ica%ia +e#)u$ui 0a ie#ta0' (iind ( a#te u, # de dist #si nat ,i pe#ceput ca ce+a ce i"p$ic! ned#eapt! #enun%a#e $a "4nie nd#ept!%it!' un da# ne6usti(icat ,i ne"e#itat' ,i ne-a#e c "p$et! a ade+!#u$ui& *int#3 ast(e$ de pe#specti+!' ie#ta#ea nu p ate s! nu (ie +!zut! ca p# stie e5t#a+a-ant!' ia# acest cu#s s! pa#! a $!sa "4ntui#ea $a che#e"u$ unei t ane& Aceast! pe#specti+! dist #si nat! a ceea ce nsea"n! ie#ta#e se c #ecteaz! u, #' dac! p %i accepta (aptu$ c! scuze$e nu se ce# pent#u ce+a ade+!#at& Ie#ta#ea t#e)uie s! se "!#-ineasc! $a ceea ce este (a$s& Este i#e$e+ant! (a%! de #ice n a(a#! de i$uzii& Ade+!#u$ este c#ea%ia $ui *u"nezeu' ia# a scuza aceasta este $ipsit de sens& 8 t ade+!#u$ i apa#%ine' i #e($ect! $e-i$e' i #adiaz! Iu)i#ea& Oa#e acestea au ne+ ie de scuzeJ Cu" ai putea ie#ta nep#ih!ni#ea ,i "i$ stenia +e,nic!J *i(icu$tatea cea "ai "a#e pe ca#e nt4"pini (a%! de ap$ica#ea de c!t#e tine a ie#t!#ii +e#ita)i$e se dat #eaz! (aptu$ui c! nc! "ai c#ezi c! t#e)uie s! ie#%i ade+!#u$' ,i nu i$uzii$e& C#ezi c! a scuza #ep#ezint! nce#ca#e de,a#t! de i-n #a#e a ceea ce se a($! ac $ ' de a t#ece cu +ede#ea ade+!#u$' nt#3un e( #t nente"eiat de a te a"!-i sin-u#' c n(e#ind #ea$itate unei i$uzii& Acest punct de +ede#e dist #si nat nu (ace dec4t s! #e($ecte in($uen%a pe ca#e "ai a#e nc! ideea p!catu$ui asup#a "in%ii ta$e' #e($ect4nd i"a-inea pe ca#e ai desp#e tine nsu%i& *e a#ece e,ti de p!#e#e c! p!cate$e ta$e sunt ade+!#ate' ai i"p#esia c! a scuza nsea"n! a"!-i#e& C!ci este i"p si)i$ s! te -4nde,ti $a p!cat ca (iind ade+!#at' ,i s! nu c#ezi c! ie#ta#ea este "inciun!& Ast(e$' ie#ta#ea #ea$"ente nu este a$tce+a dec4t un p!cat' ca t ate ce$e$a$te& Ea a(i#"! c! ade+!#u$ este (a$s' z4")indu3$e ce$ # c #up%i ca ,i cu" a# (i $a (e$ de nep#ih!ni%i ca ia#)a' $a (e$ de i"acu$a%i ca z!pada& Se n,ea$! n p#i+in%a a ceea
225

ce c#ede c! p ate n(!ptui& C nside#! c #ect ceea ce este e+ident -#e,it' ,i ia sc4#) ,enia ca pe ce+a )un& *int#3un ase"enea punct de +ede#e' scuza nu este sc!pa#e& Este un se"n n p$us c! p!catu$ este de neie#tat' put4nd' ce$ "u$t' s! (ie ascuns' ne-at sau a$t(e$ denu"it' c!ci a scuza este t#!da#e (a%! de ade+!#& .ina nu p ate (i ie#tat!& *ac! p!c!tuie,ti' +ina ta este at td!inuit a#e& Cei ie#ta%i dint#3un punct de +ede#e din ca#e p!cate$e $ # sunt #ea$e' sunt )at6 c #i%i ca +ai de ei ,i de d u! #i c nda"na%i/ dat! de ei n,i,i' pent#u ceea ce c nside#! c! au (!cut' ,i nc! dat! de c!t#e cei ca#e i acuz!& 8 c"ai #ea$itatea p!catu$ui (ace ca ie#ta#ea s! (ie natu#a$! ,i pe de3a3nt#e-u$ s!n!t as!' p# (und! u,u#a#e pent#u cei ca#e (e#!' t!cut! )inecu+4nta#e ac $ unde este p#i"it!& Ie#ta#ea nu ncu#a6eaz! i$uzii$e' ci $e adun! -#a%i s' cu un #4set u, #' a,te#n4ndu3$e cu )$4nde%e $a pici a#e$e ade+!#u$ui& Ia# ac $ e$e dispa# cu t tu$& Ie#ta#ea este sin-u#u$ $uc#u ca#e #ep#ezint! ade+!#u$ n t iu$ i$uzii$ # $u"ii& Ea ,i d! sea"a de ni"icnicia $ #' p#i+ind de3a d#eptu$ Bnea)!tut!D p#in "ii$e de ( #"e n ca#e acestea a# putea apa#e& Ea p#i+e,te p!cate$e' da# nu se $as! a"!-it!& Nu ia n sea"! %ipete$e aut acuzat a#e a$e p!c!t ,i$ # nne)uni%i de +in +!%ie& Se uit! $a ei cu chi $ini,ti%i' spun4ndu3$e d a# at4t/ 07#ate a$ "eu' ceea ce c#ezi nu este ade+!#u$&0 8!#ia ie#t!#ii c nst! n nestitatea ei' ca#e este at4t de inc #upti)i$! nc4t +ede i$uzii$e ca i$uzii' ,i nu ca (iind ade+!#u$& 8 c"ai de aceea' n (a%a "inciuni$ #' ea de+ine cea ca#e deza"!-e,teF "a#e$e #estau#at # a$ si"p$u$ui ade+!#& 1#in capacitatea sa de a t#ece cu +ede#ea ceea ce nu se a($! ac $ ' ea deschide d#u"u$ c!t#e ade+!#' d#u" ce a ( st )$ cat de c!t#e +ise$e +in +!%iei& Acu" e,ti $i)e# s! u#"ezi ca$ea ca#e %i3 deschide ade+!#ata ta ie#ta#e& C!ci dac! un sin-u# (#ate a p#i"it acest da# de $a tine' u,a este deschis! ,i pent#u tine& E5ist! un " d ( a#te si"p$u de a -!si u,a c!t#e ade+!#ata ie#ta#e ,i de a pe#cepe ca (iind $a#- deschis!' n se"n de )un +enit& *ac! te si"%i ispitit s! acuzi pe cine+a de +#eun p!cat' indi(e#ent
226

su) ce ( #"!' nu3i pe#"ite "in%ii s! st!#uie asup#a a ceea ce c#ezi c! a (!cut acea pe#s an!' c!ci nsea"n! s! te a"!-e,ti sin-u#& nt#ea)!3te' n schi")/ 0M3a, acuza eu a#e de acest $uc#uJ0 Ast(e$ +ei +edea a$te#nati+e$e nt#e ca#e ai de a$es' n te#"eni ca#e dau sens a$e-e#ii ,i %i p!st#eaz! "intea $i)e#! de +in +!%ie ,i du#e#e' p#ecu" *u"nezeu nsu,i a #4nduit3 s! (ie' dup! cu" este ea nt#3ade+!#& Nu"ai "inciuni$e + # c nda"na& nt#3ade+!#' in cen%a este sin-u#u$ $uc#u ca#e e5ist!& Ie#ta#ea se a,eaz! nt#e i$uzii ,i ade+!#' nt#e $u"ea pe ca#e +ezi ,i cea ca#e se a($! dinc $ de eaF nt#e iadu$ +in +!%iei ,i p a#ta Ce#u$ui& 1este aceast! punte' $a (e$ de pute#nic! p#ecu" Iu)i#ea ca#e ,i3a ntins )inecu+4nt!#i$e peste ea' t ate +ise$e desp#e #!u' u#! ,i atac sunt t!cut aduse n (a%a ade+!#u$ui& E$e nu sunt #e%inute ca s! intensi(ice' s! inti"ideze ,i s! n-# zeasc! pe nes!)uitu$ +is!t # ca#e c#ede n e$e& E$ a ( st de6a t#ezit' cu )$4nde%e' din +isu$ s!u' p#in n%e$e-e#ea (aptu$ui c! ceea ce i s3a p!#ut c! +ede nu a e5istat nici dat!' ia# acu" e$ nu "ai p ate -4ndi c! i s3a #e(uzat #ice p si)i$itate de sc!pa#e& Nu t#e)uie s! $upte pent#u a3,i a($a "4ntui#ea& Nu t#e)uie s! ucid! )a$au#ii de ca#e se c#edea u#"!#it& 2i nici nu t#e)uie s! na$%e -# ase$e zidu#i de piat#! ,i u,i$e de (ie# desp#e ca#e c#edea c! $ + # pune n si-u#an%!& E$ acu" p ate s!3 ,i ndep!#teze a#"u#a -#e aie ,i inuti$!' (!u#it! pent#u a3i $e-a "intea cu $an%u$ (#icii ,i su(e#in%ei& 1asu$ i este u, # ,i' de cu" se a,te#ne $a d#u"' stea #!"4ne n u#"a sa' pent#u a a#!ta ca$ea ce$ # ce$ u#"eaz!& Ie#ta#ea t#e)uie e5e#sat!' c!ci $u"ea nu i p ate pe#cepe sensu$' ,i nici nu p ate pune $a disp zi%ie c!$!uz! ca#e s!3%i de" nst#eze e(icien%a ei )ene(ic!& Nu e5ist! n t at! $u"ea +#eun -4nd ca#e s! c nduc! "!ca# $a c4t de "ic! n%e$e-e#e a $e-i$ # pe ca#e $e u#"eaz!' nici a G4ndu$ui pe ca#e3$ #e($ect!& Ie#ta#ea este $a (e$ de st#!in! de aceast! $u"e p#ecu" este p# p#ia ta #ea$itate& 8 tu,i' ea "p#euneaz! "intea cu #ea$itatea din tine& Ast!zi e5e#s!" ade+!#ata ie#ta#e' pent#u ca +#e"ea "p#eun!#ii s! nu "ai (ie a"4nat!& C!ci +#e" s! ne nt4$ni" cu #ea$itatea n ast#! n $i)e#tate ,i pace& E5e#sa#ea se p#eschi")! n pa,ii ce
227

$u"ineaz! ca$ea pent#u (#a%ii n ,t#i' ca#e ne + # u#"a c!t#e #ea$itatea pe ca#e "p!#t!,i" cu ei& 1ent#u ca se n(!ptuiasc! aceasta' haide%i s! dedic!" c4te un s(e#t de #!' de d u! #i pe zi' pe ca#e s!3$ pet#ece" a$!tu#i de nd#u"!t #u$ Ca#e n%e$e-e sensu$ ie#t!#ii' ,i Ca#e ne3a ( st t#i"is sp#e a ni3$ #e+e$a& S!3L #u-!" a,ada#/ 07!3"! s! pe#cep ie#ta#ea a,a cu" este ea&0 Ap i a$e-e un (#ate' c n( #" nd#u"!#ii pe ca#e E$ %i3 +a da' ,i cata$ -heaz!3i 0p!cate$e0' pe "!su#! ce %i +in n "inte' unu$ c4te unu$& S! nu z!) +e,ti asup#a nici unuia dint#e e$e' ci #ea$izeaz! c! i ( $ se,ti 0 (ense$e0 nu"ai ,i nu"ai pent#u a sa$+a $u"ea de t ate idei$e p!c!tui#ii& C nside#!' pe scu#t' t t ce ai -4ndit #!u desp#e e$ ,i' de (ieca#e dat!' nt#ea)!3te/ 0M3a, c nda"na eu a#e pent#u t ate acesteaJ0 n-!duie3ti s! (ii e$i)e#at de t ate -4ndu#i$e pe ca#e $e3ai nut#it #e(e#it # $a p!catu$ din e$& Acu" tu e,ti p#e-!tit pent#u $i)e#tate& *ac! p4n! acu" ai e5e#sat cu )un!+ in%! ,i nestitate' +ei ncepe s! c n,tientizezi senza%ie de n!$%a#e' u,u#a#e a -#eut!%ii ce si"%eai de3a $un-u$ pieptu$ui' un ce#t ,i p# (und senti"ent de u,u#a#e& 8i"pu$ ce a "ai #!"as t#e)uie c nsac#at #esi"%i#ii senti"entu$ui de e$i)e#a#e de t ate $an%u#i$e "p +!#!t a#e cu ca#e ai nce#cat s!3$ nc!tu,ezi pe (#ate$e t!u' da# pe ca#e $e3ai a#uncat asup#a ta ns!%i& Ie#ta#ea t#e)uie p#acticat! de3a $un-u$ nt#e-ii zi$e' c!ci + # (i nc! "u$te cazii c4nd i +ei uita sensu$ ,i te +ei ataca pe tine nsu%i& *ac! se nt4"p$! asta' n-!duie3i "in%ii ta$e s! nu se $ase p!c!$it! de aceast! i$uzie' spun4nd n sinea ta/ 07ie s! pe#cep ie#ta#ea a,a cu" este ea& M3a, acuza a#e de acest $uc#uJ Nu "! + i nc!tu,a sin-u#&0 O#ice ai (ace' adu3%i a"inte/ 0Ni"eni nu este #!sti-nit de unu$ sin-u#' t t a,a cu" ni"eni nu p ate p!t#unde Ce#u$ de unu$ sin-u#&0 LECIA 104
228

"D!c # !&$' "+ t !t!c!t-" Cine s3a# ap!#a' dac! nu a# c#ede c! a ( st atacat' c! atacu$ a ( st #ea$ ,i c! p# p#ia $ui ap!#a#e a# putea s!3$ sa$+ezeJ nt#3aceasta st! a)su#ditatea ap!#!#iiF ea c n(e#! i$uzii$ # #ea$itate dep$in!' nce#c4nd ap i s! $e t#ateze ca (iind #ea$e& Ea adau-! i$uzii$ # a$te i$uzii' (!c4nd c #ec%ia de d u! #i "ai di(ici$!& 8 c"ai asta (aci atunci c4nd nce#ci s! p$ani(ici +iit #u$' s! acti+ezi t#ecutu$ sau s! #-anizezi p#ezentu$ c n( #" d #in%e$ # ta$e& Ac%i nezi pe )aza c n+in-e#ii c! t#e)uie s! te p# te6ezi (a%! de ceea ce se nt4"p$!' de a#ece nt4"p$a#ea t#e)uie s! c n%in! ceea ce te a"enin%!& Senti"entu$ a"enin%!#ii este #ecun a,te#e a unei s$!)iciuni ine#enteF #ep#ezint! c n+in-e#ea c! e5ist! un pe#ic $ ca#e a#e pute#ea de a te (ace s! iei cu+enite$e "!su#i de ap!#a#e& 1e aceast! c n+in-e#e de"ent! se )azeaz! $u"ea& 8 ate st#uctu#i$e sa$e' t ate -4ndu#i$e ,i nd ie$i$e sa$e' a#"a"ente$e -#e$e ,i pedepse$e sa$e' de(ini%ii$e $e-a$e ,i c du#i$e sa$e' etica' c nduc!t #ii ,i zeii s!i t ate nu (ac a$tce+a dec4t s! pe#petueze acest senti"ent de a"enin%a#e& C!ci ni"eni nu u")$! p#in $u"e ")#!cat n a#"u#!' dec4t dac! -# aza i # ade ini"a& Ap!#a#ea este n(#ic ,!t a#e& Ea p# +ine din tea"!' sp #ind tea"a cu (ieca#e ap!#a#e sup$i"enta#!& 8u c#ezi c! %i (e#! si-u#an%!& *a# ea este d +ada -#!it a#e a (#icii de+enit! #ea$! ,i a -# azei nd#ept!%ite& Nu %i se pa#e st#aniu c!' atunci c4nd %i e$a) #ezi p$anu#i$e' %i n-# ,i a#"u#a ,i %i nt!#e,ti z!+ a#e$e' nu te p#e,ti s! te nt#e)i ce anu"e spe#i' cu" ,i "p t#i+a cuiJ S! ana$iz!" "ai nt4i ce anu"e ape#i& 8#e)uie s! (ie ce+a ( a#te s$a) ,i u, # de asa$tat& 8#e)uie s! (ie p#ad! u, a#!' incapa)i$! de a se p# te6a ,i' ca ata#e' a+4nd ne+ ie de ap!#a#ea ta& Ce a$tce+a dec4t t#upu$ este at4t de (#a-i$' nc4t s! necesite n-#i6i#e pe#"anent! ,i p#e cupa#e a$e#t! ,i p# (und! pent#u a3i p# te6a "icu%a +ia%!& Ce a$tce+a dec4t t#upu$ se p ticne,te ,i este incapa)i$ s!3i se#+easc! 7iu$ui $ui *u"nezeu d#ept -azd! +#ednic!J
229

2i t tu,i' nu t#upu$ este ce$ ca#e se p ate te"e' nici nu p ate (i un $uc#u de te"ut& Nu a#e a$te ne+ i dec4t ce$e pe ca#e tu nsu%i i $e at#i)ui& Nu a#e ne+ ie de st#uctu#i c "p$icate de ap!#a#e' nici de "edica"ente ca#e s!3i dea s!n!tate' nu a#e ne+ ie de a)s $ut nici n-#i6i#e sau p#e cupa#e& Ap!#!3i +ia%a' sau (e#!3i da#u#i sp#e a3i da (#u"use%e' sau zidu#i pent#u ai da si-u#an%!' ,i nu (aci a$tce+a dec4t s! dec$a#i c! s!$a,u$ t!u este p#ada ti"pu$ui h % "an' supus put#e(ac%iei ,i s #tit a se (ace p#a( ,i pu$)e#e' at4t de ne c# tit' nc4t t#e)uie ap!#at cu ns!,i p#e%u$ +ie%ii ta$e& Nu este nsp!i"4nt!t a#e aceast! i"a-ineJ Cu" p %i (i "p!cat cu un ast(e$ de c ncept desp#e s!$a,u$ t!uJ ns! ce a$tce+a a nzest#at t#upu$ cu d#eptu$ de a te s$u6i n (e$u$ acesta dec4t p# p#ia ta c#edin%! Bc n+in-e#eDJ Mintea i3a c n(e#it t#upu$ui t ate (unc%ii$e pe ca#e $e distin-i n e$' (i54ndu3i +a$ a#ea "u$t peste -#!"!6 a#a de pu$)e#e ,i ap! ce este& Cine a# "ai ap!#a a,a ce+a dat! ce ,i3a dat sea"a ce esteJ 8#upu$ nu a#e ne+ ie de nici ap!#a#e& Acest (apt t#e)uie sc s n e+iden%! ia# ,i ia#' #i de c4te #i $3a" #epeta' t t nu este su(icient& 8#upu$ +a (i pute#nic ,i s!n!t s dac! "intea nu +a a)uza de e$' at#i)uindu3i ni,te # $u#i pe ca#e nu ,i $e p ate ndep$ini' ni,te )iecti+e ce3i dep!,esc c "peten%a ,i ni,te %e$u#i entuziaste pe ca#e nu $e p ate atin-e& Ast(e$ de nce#c!#i #idic $e' da# p# (und p#e%uite' #ep#ezint! su#se$e nu"e# ase$ # atacu#i ne)une,ti pe ca#e $e nt#ep#inzi asup#a sa& C!ci t#upu$ pa#e s!3%i n,e$e a,tept!#i$e' ne+ i$e' +a$ #i$e ,i +ise$e& Ace$ 0sine0 ca#e a#e ne+ ie de p# tec%ie nu este #ea$& 8#upu$' $ipsit de +a$ a#e ,i depa#te de a "e#ita cea "ai "ic! ap!#a#e' t#e)uie pe#ceput d a# ca (iind c "p$et apa#te de tine' ca s! de+in! ast(e$ un inst#u"ent s!n!t s ,i se#+ia)i$' p#in ca#e "intea p ate pe#a p4n! c4nd e$ nceteaz! de a "ai a+ea +#e uti$itate& Cine a# "ai +#ea s!3$ p!st#eze' dat! ce e$ nu "ai este de ( $ sJ Ap!#! t#upu$ ,i %i3ai atacat "intea& C!ci ai +!zut ast(e$ n ea t ate de(ecte$e' s$!)iciuni$e' $i"ite$e ,i $ipsu#i$e de ca#e c#ezi c! t#e)uie sa$+at t#upu$& Nu +ei +edea "intea ca (iind sepa#at! de c ndi%ii c #p #a$e& 2i +ei desc!#ca asup#a c #pu$ui t at! du#e#ea ce
230

p# +ine din c ncep%ia c! "intea a# (i $i"itat! ,i (#a-i$!' apa#te de a$te "in%i ,i sepa#at! de Su#sa ei& Iat! -4ndu#i$e ca#e au ne+ ie de +indeca#e' ia# dat! ce acestea au ( st c #ectate ,i n$ cuite cu ade+!#u$' t#upu$ +a #!spunde "ani(est4nd s!n!tate& Ade+!#u$ este sin-u#a ap!#a#e #ea$! a t#upu$ui& *a#' a#e' $a ade+!# #ecu#-i pent#u a3%i ap!#a t#upu$J 8ipu$ de p# tec%ie pe ca#e i3$ (e#i nu3i este de nici un ( $ s' )a chia# %i "ai ,i sp #e,te st#4"t a#ea "in%ii& 2i nu nu"ai c! nu +indeci' ci #isipe,ti #ice spe#an%! de +indeca#e' de a#ece "i%i s!3%i dai sea"a unde anu"e t#e)uie c! se a($! spe#an%a' dac! este ca ea s! (ie nte"eiat!& O "inte +indecat! nu (ace p$anu#i& Ea duce $a ndep$ini#e p$anu#i pe ca#e $e #ecep%i neaz!' d4nd ascu$ta#e n%e$epciunii ca#e nu este p# p#ia ei n%e$epciune& Ea a,teapt! p4n! ce a ( st inst#uit! n p#i+in%a ce$ # ce $e a#e de (!cut' ia# ap i pu#cede $a (apte& Nu se )izuie pe sine dec4t n ceea ce p#i+e,te pe#(ecta ei c "peten%! de a ndep$ini p$anu#i$e ca#e i3au ( st nc#edin%ate& Este senin! n ce#titudinea c! )stac $e$e nu3i p t "piedica "e#su$ nainte sp#e #ea$iza#ea #ic!#ui %e$ ca#e se#+e,te p$anu$' "ai "a#e' sta)i$it pent#u )ine$e (iec!#uia& O "inte +indecat! este desp +!#at! de c#edin%a c! t#e)uie s! p$!nuiasc!' c!ci ea nu p ate ,ti ca#e este #ez $+a#ea pti"!' ca#e sunt "i6$ ace$e de #ea$iza#e ,i nici cu" s! #ecun asc! p# )$e"a pent#u #ez $+a#ea c!#eia a ( st nt c"it p$anu$& 14n! c4nd nu #ecun a,te t ate acestea' "intea nu (ace dec4t s! uzeze de t#up n p$!nui#i$e sa$e& *a# atunci c4nd $e3a acceptat ca (iind ade+!#ate' este +indecat! ,i nu se "ai c#a"p neaz! de c #p& n# )i#ea t#upu$ui cup#ins n p$anu#i$e pe ca#e "intea ne+indecat! $e nt c"e,te pent#u a se sa$+a pe sine nu duce dec4t $a ") $n!+i#ea sa& E$ nu este $i)e# s! c nstituie unea$ta a6ut!t a#e a unui p$an ca#e t#anscende cu "u$t p# p#ia3i p# tec%ie ,i ca#e' pent#u +#e"e' i s $icit! se#+icii$e& n aceast! capacitate' s!n!tatea i este asi-u#at!& C!ci t t ceea ce nt#e)uin%eaz! "intea

231

pent#u ndep$ini#ea a ceea ce3,i p# pune +a (unc%i na (!#! cusu#' cu t!#ia ca#e i3a ( st d!#uit! ,i ca#e nu p ate da -#e,& 1 ate c! nu este u, # s! pe#cepi p$anu#i$e aut ini%iate ca ne(iind a$tce+a dec4t ni,te st#ate-ii de ap!#a#e' c n( #" sc pu$ui pe ca#e (ieca#e dint#e e$e a ( st (!cut s!3$ #ea$izeze& E$e sunt "i6$ ace$e p#in ca#e "inte n(#ic ,at! ncea#c! s! nt#ep#ind! p# p#ia3i p# tec%ie' n det#i"entu$ ade+!#u$ui& Aceasta se p ate #ecun a,te cu u,u#in%! n anu"ite ( #"e pe ca#e $e iau aceste aut a"!-i#i' n ca#e ne-a#ea #ea$it!%ii este c4t se p ate de +!dit!& Cu t ate acestea' nu se nt4"p$! p#ea des ca p$!nui#ea s! (ie #ecun scut! ca (iind st#ate-ie de ap!#a#e& Mintea an-a6at! n a (ace p$anu#i pent#u sine este cupat! s! %in! su) c nt# $ nt4"p$!#i +iit a#e& Ea nu c#ede c! +a a+ea de t ate' dec4t dac! ,i (ace sin-u#! p# +izii& 8i"pu$ de+ine un (act # a$ c!#ui cent#u de -#eutate este dep$asat unde+a n +iit #' pent#u a (i c nt# $at p#in inte#"ediu$ n+!%!#ii ,i a e5pe#ien%ei )%inute din nt4"p$!#i t#ecute ,i c#edin%e ante#i a#e& 1#ezentu$ este t#ecut cu +ede#ea' c!ci se )azeaz! pe ideea c! t#ecutu$ a c nstituit su#s! su(icient! de n+!%!tu#i pent#u ca "intea s!3,i p at! t#asa p# p#ia ei des(!,u#a#e n +iit #& Mintea ca#e p$!nuie,te nu n-!duie' a,ada#' s! inte#+in! +#e schi")a#e& Ceea ce a n+!%at nainte de+ine )aza %e$u#i$ # sa$e +iit a#e& E5pe#ien%a ei din t#ecut dete#"in! a$e-e#ea a ceea ce se +a nt4"p$a& Ea nu3,i d! sea"a c! aici ,i acu" se a($! t t ce a#e ne+ ie pent#u a -a#anta un +iit # cu t tu$ di(e#it de t#ecut' (!#! nici c ntinuitate a idei$ # +echi ,i a c#edin%e$ # ) $na+e& Anticipa#ea nu 6 ac! nici un # $' c!ci nc#ede#ea p#ezent! a#at! ca$ea& Atitudini$e de(ensi+e sunt p$anu#i$e pe ca#e $e (!u#e,ti pent#u a ataca ade+!#u$& :inta $ # este s! se$ecteze ceea ce ap# )i' ,i s! i-n #e ceea ce c nside#i a (i inc "pati)i$ cu c n+in-e#i$e p#i+ind p# p#ia3%i #ea$itate& Ia# ceea ce #!"4ne este nt#3ade+!# $ipsit de sens& C!ci t c"ai #ea$itatea ta este 0a"enin%a#ea0 pe ca#e st#ate-ii$e ta$e de(ensi+e + # s3 atace' s! ca"u($eze' s! despice ,i s! #!sti-neasc!& C4te nu ai putea accepta' dac! ai ,ti c! t t ce se nt4"p$!' t ate
232

e+eni"ente$e' t#ecute' p#ezente ,i +iit a#e sunt p$!nuite cu )$4nde%e de Ce$ Unic' a$ C!#ui sin-u# sc p este )ine$e t!uJ 1 ate c! $3ai n%e$es -#e,it p$anu$' c!ci E$ nu %i3a# (e#i nici dat! du#e#ea& ns! atitudini$e ta$e de(ensi+e nu te3au $!sat s! +ezi cu" )inecu+4nta#ea sa iu)it a#e st#!$uce,te $a (ieca#e pas pe ca#e $3ai (!cut +#e dat!& n ti"p ce (!ceai p$anu#i pent#u " a#te' E$ te3a c ndus cu -in-!,ie c!t#e +ia%a ete#n!& nc#ede#ea ta p#ezent! n E$ este acea ap!#a#e ca#e p# "ite un +iit # netu$)u#at' (!#! nici u")#! de "4hni#e' cu )ucu#ie ca#e sp #e,te nencetat' pe "!su#! ce aceast! +ia%! de+ine c$ip! s(4nt!' a,ezat! n ti"p' da# #4+nind nu"ai ne"u#i#e& Nu $!sa a$te ap!#!#i' dec4t nc#ede#ea ta p#ezent!' s!3%i t#aseze +iit #u$' ,i +ia%a aceasta de+ine nt4$ni#e cu ade+!#u$ p$in! de se"ni(ica%ie' pe ca#e d a# st#ate-ii$e ta$e de(ensi+e + # s!3$ ascund!& Lipsit de siste"e$e ta$e de ap!#a#e' de+ii $u"in! pe ca#e Ce#u$' p$in de #ecun ,tin%!' #ecun a,te ca apa#%in4ndu3i& 2i te +a c nduce pe c!i ce %i3au ( st h!#!zite nt#u (e#ici#ea ta c n( #" st#!+echiu$ui p$an' nceput atunci c4nd s3a n!scut ti"pu$& Cei ca#e te u#"eaz! ,i + # "p#euna $u"ina cu a ta' ce +a sp #i p4n! c4nd $u"ea +a #adia de )ucu#ie& Ia# (#a%ii n ,t#i ,i + # a)and na st4n6enit a#e$e siste"e de ap!#a#e' ca#e nu $e3au adus ni"ic ,i nu putea dec4t s! nsp!i"4nte& Ast!zi + " anticipa ace$ ti"p cu nc#ede#e p#ezent!' c!ci aceasta (ace pa#te din ceea ce a ( st p$!nuit nt#e n i& . " (i nc#edin%a%i c! t ate ce$e de ca#e a+e" ne+ ie ne sunt date' pent#u a #ea$iza acest dezide#at& Nu (ace" p$anu#i #e(e#it a#e $a p si)i$it!%i$e de "p$ini#e' ci ne d!" sea"a c! $ipsa n ast#! de ap!#a#e este t t ce ne t#e)uie' pent#u ca ade+!#u$ s! #!sa#! cu ce#titudine n "in%i$e n ast#e& *e d u! #i pe zi' ti"p de cincisp#ezece "inute' ne + " dihni de p$!nui#i $ipsite de sens ,i de #ice -4nd ca#e "piedic! ade+!#u$ s! p!t#und! n "in%i$e n ast#e& Ast!zi' + " d )4ndi n $ c s! (ace" p$anu#i' ast(e$ nc4t s! pute" d!#ui n $ c s! #-aniz!"& 2i n u! ni se d!#uie,te cu ade+!#at' atunci c4nd spune"/ 0*ac! "! ap!#' sunt atacat&
233

*a# n neap!#a#ea "ea + i (i pute#nic' ,i + i a($a ceea ce ascund ap!#!#i$e "e$e&0 Ni"ic a$tce+a& *ac! sunt p$anu#i de (!cut' %i se +a spune desp#e e$e& S3a# putea ca e$e s! nu (ie p$anu#i$e pe ca#e $e c#edeai necesa#e' ,i nici chia# #!spunsu#i$e $a p# )$e"e$e cu ca#e c#edeai c! e,ti c n(#untat& E$e sunt ns! #!spunsu#i $a un a$t (e$ de nt#e)a#e' ca#e de ca"dat!' #!"4ne (!#! #!spuns da# n a,tepta#ea #!spunsu$ui p4n! ce' n ce$e din u#"!' p#i"e,ti R!spunsu$& 8 ate siste"e$e ta$e de(ensi+e au a+ut ca )iecti+ s! nu p#i"e,ti ce +ei p#i"i ast!zi& n $u"ina ,i )ucu#ia nc#ede#ii nend ite te +ei nt#e)a' cu "i#a#e' de ce a#e ai c#ezut +#e dat! c! t#e)uie s! (ii ap!#at de iz)!+i#e& Ce#u$ nu ce#e ni"ic& Iadu$ este ce$ ca#e #idic! e5t#a+a-ante p#eten%ii $a sac#i(iciu& Ast!zi nu #enun%i $a ni"ic n aceste " "ente c4nd' neap!#at' te p#ezin%i C#eat #u$ui t!u a,a cu" e,ti cu ade+!#at& E$ te3a %inut "inte& Ast!zi' $a #4ndu$ n st#u' ne + " a"inti de E$& C!ci aceasta este .#e"ea 1a,te$ui n p# cesu$ t!u de "4ntui#e& n+ii din n u ceea ce a ( st " a#te ,i p!#e$nic! dezn!de6de& Acu" a #en!scut n tine $u"ina spe#an%ei' (iindc! acu" te ap# pii (!#! de ap!#a#e ca s!3%i a($i # $u$ n p$anu$ $ui *u"nezeu& Ce p$anu#i "!#unte sau c#edin%e "a-ice "ai p t a+ea a#e +#e +a$ a#e' atunci c4nd %i3ai p#i"it (unc%ia de $a . cea $ui *u"nezeu nsu,iJ Nu nce#ca s! " de$ezi aceast! zi dup! cu" %i se pa#e c! %i3a# (i de ce$ "ai "a#e ( $ s& C!ci nu %i p %i i"a-ina t at! (e#ici#ea ca#e te a6un-e atunci c4nd nu p$!nuie,ti ni"ic& A($! ast!zi& 2i t at! $u"ea +a (ace acest pas u#ia,' s!#)!t #ind 1a,te$e t!u "p#eun! cu tine& *e3a $un-u$ zi$ei' pe "!su#! ce apa# "ici ne)unii ca s!3%i i" )i$izeze siste"e$e de(ensi+e' ispitindu3te s! u#ze,ti p$anu#i' adu3%i a"inte c! ast!zi este zi de n+!%!"4nt specia$' ,i a(i#"! u#"!t a#e$e/ 0Acesta este 1a,te$e "eu& $ + i p!st#a cu s(in%enie& Nu "! + i ap!#a' c!ci 7iu$ $ui *u"nezeu nu a#e ne+ ie de ap!#a#e "p t#i+a
234

ade+!#u$ui #ea$it!%ii sa$e&0 LECIA 105 "Fo!(! e"te o "t$!te1,e de)e ",v #&ot$,v! !dev$+(+,-" Ni"eni nu p ate +indeca dac! nu n%e$e-e sc pu$ pe ca#e ) a$a pa#e s!3$ se#+easc!& 7iindc! atunci n%e$e-e' de ase"enea' c! sc pu$ ) $ii este $ipsit de sens& Nea+4nd +#e cauz! ,i $ipsit! de #ice sc p ca#e s! ai)! sens' ea nu p ate (i de (e$& Odat! ce sunt n%e$ese t ate acestea' +indeca#ea este aut "at!& Ea #isipe,te aceast! i$uzie $ipsit! de sens p#in ace$a,i " d de a) #da#e ca#e duce t ate i$uzii$e naintea ade+!#u$ui' $!s4ndu3$e ac $ s! dispa#!& H a$a nu este un accident& Ca t ate siste"e$e de(ensi+e' ea este un "ecanis" de aut a"!-i#e& 2i' ca t t #estu$' sc pu$ ei s! ascund! #ea$itatea' s! atace' s! schi")e' s! incapaciteze' s! dist #si neze' s! #!st!$"!ceasc!' sau s! #educ! $a -#!"!6 a#! de p!#%i neasa")$ate& :e$u$ tutu# # ac%iuni$ # de(ensi+e e ace$a de a "piedica ade+!#u$ s! (ie nt#e& 1!#%i$e sunt +!zute ca ,i cu" (ieca#e a# (i nt#ea-! n sine& Ac%iuni$e de(ensi+e nu sunt in+ $unta#e' ,i nici nu se des(!, a#! n " d inc n,tient& Sunt ni,te )a-hete sec#ete' pe ca#e $e ($utu#i atunci c4nd ade+!#u$ pa#e s! a"enin%e ceea ce ai +#ea s! c#ezi& E$e pa# s! (ie inc n,tiente d a# din cauza #apidit!%ii cu ca#e te h t!#!,ti s! $e ( $ se,ti& n acea secund!' sau chia# (#ac%iune de secund!' n ca#e iei decizia s! (aci uz de e$e' %i dai sea"a e5act de ceea ce %i p# pui s! (aci' ca ap i s! c#ezi c! s3a ,i "p$init& Cine a$tu$ dec4t tu nsu%i e+a$uezi a"enin%a#e' decizi c! t#e)uie s! scapi de ea ,i tic$uie,ti se#ie de siste"e de(ensi+e pent#u a #educe a"enin%a#ea ca#e a ( st 6udecat! ca (iind #ea$!J 8 ate acestea nu p t (i (!cute n " d inc n,tient& *a# dat! pus $a ca$e' p$anu$ t!u p#etinde c! t#e)uie s! ui%i c! tu e,ti ce$ ca#e $3a (!cut' ca ast(e$ s! pa#! st#!in p# p#iei ta$e inten%iiF nt4"p$a#e (!#! nici $e-!tu#! cu sta#ea ta "enta$!' un #ezu$tat ce a#e e(ect #ea$ asup#a ta' ,i nu unu$ e(ectuat de tine nsu%i&
235

Rapiditatea cu ca#e ui%i # $u$ pe ca#e $ 6 ci n p$!s"ui#ea 0#ea$it!%ii0 ta$e' te (ace s! c#ezi c! ac%iuni$e de(ensi+e nu se a($! su) p# p#iu3 %i c nt# $& *a# ceea ce ai uitat p ate (i #eche"at n "e" #ie' dac! e,ti dispus s! #ec nside#i decizia ca#e este du)$u ec#anat! de c!t#e unitate& 7aptu$ c! nu3%i aduci a"inte nu este a$tce+a dec4t un indiciu c! aceast! decizie "ai #!"4ne n +i- a#e n ceea ce te p#i+e,te& Nu c n(unda asta cu un (apt& Ac%iuni$e de(ensi+e t#e)uie s! (ac! (apte$e de ne#ecun scut& Asta u#"!#esc' ia# asta ,i (ac& 7ieca#e siste" ia ni,te (#a-"ente a$e nt#e-u$ui' $e asa")$eaz! (!#! a %ine c nt de ade+!#ata #e$a%ie ce e5ist! nt#e e$e ,i' n (e$u$ acesta' %ese i$uzii a$e unui nt#e- ca#e nu e5ist!& Acest p# ces p# duce senza%ia de a"enin%a#e' ,i nu #ezu$tatu$ $ui' #ica#e a# (i e$& Atunci c4nd se s"u$- ni,te p!#%i din nt#e- ,i se c nside#! ca (iind sepa#ate ,i nt#e-i e$e nse$e' se t#ans( #"! n si") $u#i ce #ep#ezint! un atac "p t#i+a nt#e-u$uiF atacu$ (iind #eu,it! d a# dat #it! e(ectu$ui s!u/ nt#e-u$ nu +a "ai (i c nside#at ca (iind nt#e-& *a# tu ai uitat c! aceste si") $u#i #ep#ezint! d a# p# p#ia ta decizie p#i+it # $a ceea ce a# t#e)ui s! (ie #ea$' $u4nd $ cu$ a ceea ce este nt#3ade+!# #ea$& H a$a este decizie& Nu este ce+a ce %i se nt4"p$! (!#! s3 (i ce#ut' ca#e te s$!)e,te ,i %i aduce su(e#in%!& H a$a este a$e-e#e pe ca#e (aci' un p$an pe ca#e $ nt c"e,ti atunci c4nd' pent#u c$ip!' ade+!#u$ "i6e,te n p# p#ia3%i "inte a"!-it!' ,i t at! $u"ea pa#e s! se c$atine ,i st! s! se p#!)u,easc!& Acu" te3ai ") $n!+it' pent#u ca ade+!#u$ s! se duc! ,i s! nu3%i "ai a"enin%e caste$e$e de nisip& Oa#e de ce c#ezi c! ) a$a p ate #eu,i s! te scuteasc! de ade+!#J *e a#ece ea d +ede,te c! t#upu$ nu este sepa#at de tine ,i' p#in u#"a#e' tu t#e)uie s! (ii sepa#at de ade+!#& ndu#i chinu#i de a#ece t#upu$ $e ndu#!' ia# n acest chin a6un-i s! (ii una cu e$& Ast(e$ este pe#petuat! 0ade+!#ata0 ta identitate ,i este #edus $a t!ce#e ,i n!)u,it ace$ -4nd cu#i s ,i tu$)u#!t #' c! s3a# putea s! (ii ce+a "ai "u$t dec4t aceast! -#!"!6 a#! de pu$)e#e& C!ci iat!' aceast!

236

pu$)e#e te p ate (ace s! su(e#i' s! te chi#ce,ti ,i p ate s!3%i p#easc! ini"a' p #uncindu3%i s! " #i ,i s! ncetezi a "ai (i& Ast(e$ t#upu$ este "ai ta#e dec4t ade+!#u$' ca#e te # a-! s! t#!ie,ti' da# ca#e nu p ate t#ece peste h t!#4#ea ta de a "u#i& A,a c! t#upu$ este "ai pute#nic dec4t +ia%a +e,nic!& Ce#u$ "ai (#a-i$ dec4t iadu$' ia# ceea ce a h!#!zit *u"nezeu pent#u "4ntui#ea 7iu$ui S!u se $ +e,te de "p t#i+i#ea unei decizii "ai pute#nice dec4t . ia Sa& 7iu$ S!u este pu$)e#e' 8at!$ nedes!+4#,it' ia# ha su$ se a,eaz! t#iu"(!t # pe t# nu$ S!u& A,a a#at! p$!nui#i$e ta$e pent#u p# p#ia3%i ap!#a#e& 2i e,ti c n+ins c! Ce#u$ se cut#e"u#! naintea un # ast(e$ de atacu#i ne)une,ti' c! *u"nezeu este #)it de i$uzii$e ta$e' c! ade+!#u$ este p#eschi")at n "inciuni ,i t t uni+e#su$ este n# )it un # $e-i pe ca#e siste"e$e ta$e de(ensi+e + # s! i $e i"pun!& *a# cine c#ede n i$uzii' dec4t ce$ ca#e $e3a p$!s"uitJ Cine a$tu$ p ate s! $e +ad! ,i s! #eac%i neze (a%! de e$e ca ,i cu" a# (i chia# ade+!#u$J *u"nezeu nu ,tie ni"ic de p$anu#i$e ta$e de a3I schi")a . ia& Uni+e#su$ #!"4ne indi(e#ent $a $e-i$e p#in ca#e te3ai decis s!3$ -u+e#nezi& Ia# Ce#u$ nu s3a p$ecat n (a%a iadu$ui' nici +ia%a n (a%a " #%ii& Nu p %i dec4t s! p#e(e#i s! c#ezi c! " #i' c! ndu#i ) a$a sau c! st4$ce,ti ade+!#u$ nt#3un (e$ sau a$tu$& C#ea%ia este cu t tu$ apa#te de t ate acestea& St#ate-ii$e de(ensi+e sunt ni,te p$anu#i de a ni"ici ceea ce nu p ate (i atacat& Ina$te#a)i$u$ nu se p ate schi")a& Ia# ceea ce este pe de3a3nt#e-u$ nep#ih!nit nu p ate p!c!tui& Iat! si"p$u$ ade+!#& E$ nu #ecu#-e nici $a ( #%!' nici $a t#iu"(& Nu p #unce,te supune#e' nici nu ncea#c! s! d +edeasc! c4t de $a"enta)i$e ,i (uti$e sunt nce#c!#i$e ta$e de a pune $a ca$e ni,te ac%iuni de(ensi+e ca#e s!3$ a$te#eze& Ade+!#u$ d #e,te nu"ai ,i nu"ai s!3%i d!#uiasc! (e#ici#e' c!ci acesta i este # stu$& 1 ate c! suspin! un pic atunci c4nd i nes c te,ti da#u#i$e' ,tiind t tu,i' cu ce#titudine pe#(ect!' c! ceea ce *u"nezeu + ie,te pent#u tine t#e)uie s! (ie p#i"it& 8 c"ai acest (apt de" nst#eaz! c! ti"pu$ este i$uzie& C!ci ti"pu$ %i pe#"ite s! c#ezi c! ceea ce *u"nezeu %i3a d!#uit nu este

237

ade+!#at chia# acu"' p#ecu" t#e)uie s! (ie& G4ndu#i$e $ui *u"nezeu sunt cu t tu$ apa#te de ti"p& C!ci ti"pu$ nu este dec4t un a$t siste" de(ensi+ $ipsit de sens pe ca#e $3ai u#zit "p t#i+a ade+!#u$ui& Cu t ate acestea' ceea ce E$ + ie,te este aici' ia# tu #!"4i a,a cu" te3a c#eat E$& Ade+!#u$ a#e pute#e "ai p#esus de #ice ap!#a#e' c!ci nici i$uzie nu p ate #!"4ne ac $ unde ade+!#u$ui i s3a n-!duit s! int#e& 2i #!sa#e n #ice "inte ca#e ,i +a depune a#"e$e ,i +a nceta s! se 6 ace cu ne)unia& Ade+!#u$ p ate (i -!sit #ic4ndF chia# ast!zi' dac! +ei decide s! e5e#sezi cu" s!3i dai )un+enit& Acesta este ast!zi )iecti+u$ n st#u& . " dedica de d u! #i c4te un s(e#t de #! ca s! #u-!" ade+!#u$ s! +in! ,i s! ne pun! n $i)e#tate& Ia# ade+!#u$ +a +eni' c!ci nu a ( st +#e dat! apa#te de n i& Nu a,teapt! dec4t aceast! in+ita%ie pe ca#e i3 ad#es!" ast!zi& *eschide" in+ita%ia cu #u-!ciune +indec!t a#e ca#e ne +a a6uta s! ne #idic!" deasup#a atitudinii n ast#e de(ensi+e' n-!duind ade+!#u$ui s! (ie a,a cu" a ( st "e#eu/ 0H a$a este st#ate-ie nd#eptat! "p t#i+a ade+!#u$ui& . i accepta ade+!#u$ a ceea ce sunt& ,i + i n-!dui ca "intea "ea s! (ie ast!zi pe dep$in +indecat!&0 .indeca#ea +a (u$-e#a p#in "intea ta deschis!' pe "!su#! ce pacea ,i ade+!#u$ se + # n!$%a pent#u a $ua $ cu$ #!z) iu$ui ,i i"a-ini$ # de,a#te& Nu +a "ai (i nici un c $% ntunecat pe ca#e ) a$a s!3$ p at! ascunde ,i ap!#a de $u"ina ade+!#u$ui& Nu +a "ai #!"4ne n "intea ta nici una dint#e (i-u#i$e su")#e din +ise$e ta$e ,i nici c!ut!#i$e $ # )scu#e ,i $ipsite de sens' c nst4nd n u#"!#i#ea de"ent! a un # %e$u#i du)$e& Mintea %i +a (i +indecat! de t ate d #in%e$e ) $na+e' nt#u ascu$ta#ea c!# #a ea a nce#cat s! "pute#niceasc! t#upu$& Acu" t#upu$ este +indecat' c!ci su#sa ) $ii a ( st deschis! a6ut #u$ui desp +!#!t #& .ei #ecun a,te c! ai e5e#sat )ine dup! u#"!t a#e$e/ t#upu$ nu t#e)uie s! (ie de$ c #esi"%it& *ac! ai #eu,it' nu +ei a+ea nici senza%ia c! te si"%i )ine sau #!u' nici senza%ia de du#e#e sau p$!ce#e& n "inte nu este nici #eac%ie (a%! de ceea ce

238

(ace t#upu$& Uti$itatea sa este sin-u#u$ $uc#u ca#e #!"4ne' ,i ni"ic "ai "u$t& 1 ate nu3%i dai sea"a c! acesta e$i"in! $i"ite$e pe ca#e $e3ai i"pus p#in sc pu#i$e pe ca#e i $e3ai at#i)uit& 1e "!su#! ce e$e sunt a)and nate' ( #%a de ca#e dispune c #pu$ este "e#eu su(icient! pent#u a se#+i t ate sc pu#i$e cu ade+!#at uti$e& S!n!tatea sa este pe dep$in -a#antat!' e$ ne"ai(iind $i"itat de ti"p' de +#e"e sau ) sea$!' de "4nca#e ,i )!utu#!' sau de #ice $e-e pe ca#e $3ai (!cut s! s$u6easc! nainte& Acu" nu "ai t#e)uie s! nt#ep#inzi ni"ic ca s!3$ (aci )ine' c!ci ) a$a a de+enit i"p si)i$!& *a# aceast! p# iec%ie se ce#e p#eze#+at! p#int#3 +i-i$en%! p$in! de p!sa#e& *ac!3i +ei n-!dui "in%ii s! nt#e%in! -4ndu#i de atac' s! cedeze 6udec!#ii sau s! (ac! p$anu#i pent#u a c nt#aca#a ince#titudini$e +iit a#e' te3ai pus ia#!,i nt#3 p zi%ie (a$s!' p$!s"uind entitate t#upeasc! ca#e +a ataca c #pu$' c!ci acu" "intea este ) $na+!& *ac! se nt4"p$! asta' ap$ic! instantaneu #e"ediu$' ne"aipe#"i%4nd atitudinii ta$e de(ensi+e s!3%i (ac! #!u& 2i nu #!"4i ne$!"u#it n p#i+in%a a ceea ce t#e)uie +indecat' ci spune%i/ 0A" uitat ceea ce sunt cu ade+!#at' c!ci "i3a" c n(undat t#upu$ cu "ine nsu"i& H a$a este st#ate-ie de(ensi+! nd#eptat! "p t#i+a ade+!#u$ui& *a# nu sunt un t#up& 2i "intea "ea nu p ate ataca& A,a c! nu p t (i ) $na+&0 LECIA 107 "At+ c, c3 d "+ t v, dec!t' + "+ t ", 1+$+( c!$e "e v, dec-" Ideea de ast!zi #!"4ne -4ndu$ cent#a$ pe ca#e se nte"eiaz! "4ntui#ea& C!ci +indeca#ea este pusu$ idei$ # $u"ii ca#e se cup! de ) a$! ,i st!#i de sepa#a#e& H a$a este #et#a-e#e din (a%a ce$ #$a$%i ,i un #e(uz a$ "p#eun!#ii& Ea de+ine u,! ca#e se nchide n u#"a unui sine sepa#at' %in4ndu3$ iz $at ,i sin-u#& H a$a nsea"n! iz $a#e& C!ci pa#e s! %in! un sine apa#te de t t
239

#estu$' pent#u a ndu#a ceea ce nu si"t cei$a$%i& Ea c n(e#! t#upu$ui pute#ea a)s $ut! de a (ace sepa#a#ea #ea$! ,i de a %ine "intea nt#3un #e-i" de ce$u$!' sepa#at! n )uc!%i ce sunt %inute $a $a$t! de un st#a,nic zid de ca#ne ") $n!+it!' pe ca#e nu3$ p ate )i#ui& Lu"ea se supune $e-i$ # n s$u6)a c!# #a se a($! ) a$a' da# +indeca#ea pe#eaz! apa#te de e$e& Este i"p #tant ca cine+a s! (ie +indecat de unu$ sin-u#& *a# +indeca#ea este p# p#ia $ui decizie de a (i din n u Unu$ ,i de a3,i accepta Sine$e cu t ate p!#%i$e Sa$e intacte ,i ne+!t!"ate& A($at n ) a$!' Sine$e t!u pa#e s! (ie dez"e")#at ,i $ipsit de unitatea ca#e i d! +ia%!& *a# +indeca#ea se s!+4#,e,te atunci c4nd e$ +ede c! t#upu$ nu a#e nici pute#e de a ataca unitatea uni+e#sa$! a 7iu$ui $ui *u"nezeu& H a$a %ine s! de" nst#eze c! "inciuni$e t#e)uie c! sunt ade+!#u$& *a# +indeca#ea de" nst#eaz! c! ade+!#u$ este ade+!#at& Sepa#a#ea' pe ca#e ) a$a %ine s3 i"pun! n #ea$itate nu a a+ut $ c nici dat!& A (i +indecat nsea"n!' pu# ,i si"p$u' a accepta ceea ce "e#eu a ( st si"p$u$ ade+!# ,i +a #!"4ne "e#eu e5act a,a cu" a ( st dint tdeauna& 8 tu,i' chi$ # )i,nui%i cu i$uzii$e t#e)uie s! $i se a#ate c! ceea ce ei p#i+esc este (a$s& A,a se (ace c! +indeca#ea' de ca#e ade+!#u$ nu a#e nici dat! ne+ ie' t#e)uie s! de" nst#eze c! ) a$a nu este #ea$!& A,ada#' +indeca#ea a# putea (i nu"it! un c nt#a+is' ce anu$eaz! +isu$ ) $ii n nu"e$e ade+!#u$ui' da# nu n nsu,i ade+!#u$& La (e$ cu" ie#ta#ea t#ece cu +ede#ea t ate p!cate$e ce nu au ( st nici dat! c "ise' +indeca#ea nu (ace dec4t s! n$!tu#e i$uzii$e ca#e nu au a+ut $ c& La (e$ cu" $u"ea #ea$! +a #!s!#i pent#u a n$ cui ceea ce nu a ( st nici dat!' +indeca#ea (e#! d a# #estau#a%ie pent#u st!#i i"a-ina#e ,i idei (a$se' din ca#e +ise$e )# deaz! ta)$ u#i desp#e ade+!#& S! nu c#ezi t tu,i c! a +indeca este nede"n de (unc%ia ta aici& C!ci antiCh#ist de+ine "ai pute#nic dec4t Ch#istu$ pent#u cei ca#e +iseaz! c! $u"ea este #ea$!& 8#upu$ pa#e s! (ie "ai s $id ,i "ai sta)i$ dec4t "intea& Ia# iu)i#ea de+ine un +is' de +#e"e ce tea"a

240

#!"4ne sin-u#a #ea$itate ca#e p ate (i +!zut!' 6usti(icat!' ,i pe dep$in n%e$eas!& *up! cu" ie#ta#ea #isipe,te n st#!$uci#ea ei t t p!catu$ ,i $u"ea #ea$! +a cupa $ cu$ a ceea ce ai p$!s"uit' t t a,a +indeca#ea t#e)uie s! n$ cuiasc! (antezii$e ) $ii pe ca#e $e des(!, #i n (a%a si"p$u$ui ade+!#' ascunz4ndu3$& C4nd ) a$a +a (i +!zut! disp!#4nd' n ciuda tutu# # $e-i$ # ce sus%in c! ea este c4t se p ate de #ea$!' atunci t ate nt#e)!#i$e ,i + # (i -!sit #!spunsu$& Ia# $e-i$e nu + # "ai putea (i ad #ate ,i nici #espectate& .indeca#ea nsea"n! $i)e#tate& C!ci ea de" nst#eaz! c! +ise$e nu + # t#iu"(a asup#a ade+!#u$ui& .indeca#ea este "p!#t!,it!& Ia# p#in acest at#i)ut ea d +ede,te c! ace$e $e-i' ca#e sunt di(e#ite de ce$e ca#e sus%in c! ) a$a este ine+ita)i$!' sunt "ai pute#nice dec4t puse$e $ # ) $n!+ici ase& .indeca#ea nsea"n! t!#ie& C!ci p#in "4na ei )$4nd!' s$!)iciunea este )i#uit! ,i "in%i$e' ce e#au zidite n!unt#u$ unui t#up' sunt $i)e#e s! se "p#euneze cu a$te "in%i' pent#u a (i de3a pu#u#ea +e,nice& .indeca#ea' ie#ta#ea ,i )ucu# asa p#eschi")a#e a t t ce nsea"n! $u"ea du#e#ii cu $u"e unde t#iste%ea nu p ate int#a sunt "i6$ ace$e p#in ca#e S(4ntu$ Spi#it te ") $de,te s!3L u#"ezi& H$4nde$e Sa$e $ec%ii te n+a%! c4t de u, # p %i d )4ndi "4ntui#eaF c4t de pu%in e5e#ci%iu %i t#e)uie ca s!3I $a,i $e-i$e s! $e n$ cuiasc! pe ce$e (!cute de tine pent#u a te (ace p#iz nie# a$ " #%ii& .ia%a Sa de+ine p# p#ia ta +ia%!' pe "!su#! ce e5tinzi "icu$ a6ut # pe ca#e E$ %i3$ ce#e sp#e a te e$i)e#a de t t ce %i3a p#icinuit +#e dat! du#e#e& Ia# acu"' c4nd te $a,i +indecat' +ezi cu" t %i cei din 6u#u$ t!u' cei ca#e %i +in n "inte' cei cu ca#e ai c ntact sau cei ca#e nu pa# s! ai)! nici $e-!tu#! cu tine' sunt +indeca%i "p#eun! cu tine& 1# )a)i$ c! nu i +ei #ecun a,te pe t %i' p# )a)i$ c! nu +ei #ea$iza c4t de "!#ea%a %i este (#anda adus! $u"ii nt#e-i' atunci c4nd n-!dui +indec!#ii s! p - a#e asup#a ta& *a# nici dat! nu e,ti sin-u#u$ ca#e se +indec!& 2i $e-iuni peste $e-iuni + # p#i"i da#u$ pe ca#e $ p#i"e,ti tu atunci c4nd e,ti +indecat& Cei +indeca%i de+in inst#u"ente$e +indec!#ii& nt#e c$ipa n ca#e ei

241

sunt +indeca%i ,i cea n ca#e $e este d!#uit ha#u$ +indec!#ii' ca ei s!3$ d!#uiasc! $a #4ndu$ $ #' nu se inte#pune ti"pu$& Ceea ce este pus $ui *u"nezeu nu e5ist!' ia# ce$ ca#e nu accept! n "intea sa ce+a ce nu e5ist!' de+ine un $i"an unde cei ) si%i p t (ace un p pas& C!ci aici a ( st h!#!zit ade+!#u$' ,i t t aici t ate i$uzii$e sunt aduse n (iin%a ade+!#u$ui& Nu +#ei s!3I (e#i ad!p st . ii $ui *u"nezeuJ C!ci p#in aceasta nu (aci a$tce+a dec4t s!3%i p (te,ti Sine$e s! se si"t! ca $a E$ acas!& 2i p ate (i #e(uzat! aceast! in+ita%ieJ Ce#e3i ine+ita)i$u$ui s! se nt4"p$e' ,i nu +ei da -#e, nici dat!& Cea$a$t! a$e-e#e nsea"n! d a# a ce#e ca ce+a s! (ie ceea ce nu p ate (i' ia# a,a ce+a nu p ate a+ea s #%i de iz)4nd!& Ast!zi ce#e" ca nu"ai ade+!#u$ s! ne cupe "in%i$eF pent#u ca -4ndu#i de +indeca#e s! pu#cead! de $a ceea ce este +indecat c!t#e ceea ce "ai t#e)uie +indecat' c n,tien%i (iind c! se + # #e+e$a ca una& La (ieca#e #!' ne + " a"inti c! (unc%ia n ast#! este s! n-!dui" ca "in%i$e s! ne (ie +indecate' sp#e a putea aduce +indeca#ea n $u"e' schi")4nd )$este"u$ cu +indeca#ea' du#e#ea cu )ucu#ia' ,i sepa#a#ea cu pacea $ui *u"nezeu& Oa#e nu "e#it! s! d!#uie,ti un "inut dint#3 #! pent#u a d )4ndi un da# ca acestaJ Oa#e nu #ep#ezint! un pic de ti"p che$tuia$! nense"nat! pent#u a (i (e#it! n schi")u$ da#u$ui ce cup#inde t tu$J ns!' t#e)uie s! (i" p#e-!ti%i pent#u un ase"enea da#& 2i ast(e$' + " ncepe ziua cu u#"!t a#e$e -4ndu#i' dedic4ndu3$e zece "inute' ,i t t cu aceste -4ndu#i + " ncheia ziua/ 0Atunci c4nd sunt +indecat' nu sunt sin-u#u$ ca#e se +indec!& .#eau s!3"i "p!#t!,esc +indeca#ea cu $u"ea nt#ea-!' pent#u ca ) a$a s! (ie a$un-at! din "intea Unicu$ui 7iu a$ $ui *u"nezeu' ca#e este sin-u#u$ "eu Sine&0 n-!duie ca +indeca#ea s! ai)! $ c p#in tine chia# n aceast! zi& 2i' -!sindu3%i dihna n $ini,te' (ii p#e-!tit s! d!#uie,ti pe "!su#! ce d )4nde,ti' #e%in4nd d a# ceea ce d!#uie,ti ,i p#i"ind Cu+4ntu$ $ui *u"nezeu ca s! ia $ cu$ tutu# # -4ndu#i$ # ne)une,ti ca#e au ( st i"a-inate +#e dat!& Ne adun!" acu" ca s! (ace )ine t t ceea ce a ( st ) $na+ ,i s! (e#i" )inecu+4nta#ea ac $ unde d "nea
242

atacu$& 2i nu + " n-!dui ca aceast! (unc%ie s! (ie dat! uit!#ii cu t#ece#ea #e$ # zi$ei' a"intindu3ne de # stu$ n st#u cu a6ut #u$ acestui -4nd/ 0Atunci c4nd sunt +indecat' nu sunt si-u#u$ ca#e se +indec!& 2i"i + i )inecu+4nta (#a%ii' c!ci + i (i +indecat "p#eun! cu ei'a,a cu" ,i ei sunt +indeca%i "p#eun! cu "ine&0 LECIA 109 "Ce$+( e"te !(te$ !t,v! &e t$+ c!$e t$e@+,e " # dec,d-" n aceast! $u"e' Ce#u$ c nstituie p%iune' (iindc! aici c#ede" c! e5ist! ni,te a$te#nati+e nt#e ca#e t#e)uie s! a$e-e"& A+e" c n+in-e#ea c! t ate $uc#u#i$e au un pus' ia# ceea ce d #i" #e($ect! p# p#ia n ast#! a$e-e#e& *ac! Ce#u$ e5ist!' t#e)uie s! e5iste ,i iadu$' c!ci c nt#adic%ia este " du$ n ca#e p$!s"ui" ceea ce pe#cepe" ,i ceea ce c#ede" c! este #ea$& C#ea%ia nu cun a,te c nt#a#ii& *a# aici' n $u"e p zi%ia (ace pa#te din a (i 0#ea$0& 8 c"ai aceast! pe#cep%ie st#anie a ade+!#u$ui (ace ca p%iunea pent#u Ce# s! pa#! t tuna cu #enun%a#ea $a iad& Nu e chia# a,a& ns! ceea ce este ade+!#at n c#ea%ia $ui *u"nezeu nu p ate p!t#unde aici' p4n! ce nu ,i -!se,te #e($ecta#ea nt#3 ( #"! pe ca#e $u"ea p ate n%e$e-e& Ade+!#u$ nu p ate +eni ac $ unde n3a# putea (i pe#ceput dec4t cu tea"!& C!ci aceasta a# c nstitui e# a#ea de a c#ede c! ade+!#u$ p ate (i #edus $a ni,te i$uzii& Op zi%ia (ace ca ade+!#u$ s! nu (ie )ine+enit' ia# ast(e$ e$ nu p ate +eni& Op zi%ia este " du$ e+ident de a sc!pa de ceea ce apa#e ca a+4nd pus& *ecizia pe#"ite ca unu$ dint#e )iecti+e$e n c n($ict s! de+in! %e$u$ e( #tu#i$ # ,i a che$tuie$ii de ti"p& 7!#! a $ua +#e decizie' ti"pu$ este i# sit ,i e( #tu#i$e disipate& Sunt che$tuite pe ni"ic' ia# ti"pu$ t#ece (!#! a +!di #ezu$tate& Nu e5ist! nici un senti"ent a$ c4,ti-u$ui' c!ci ni"ic nu se #ea$izeaz!F ni"ic nu se n+a%!& 8#e)uie s! %i se aduc! a"inte c! te c#ezi c n(#untat cu "ii de a$te#nati+e' c4nd' de (apt' nu e5ist! dec4t una sin-u#!& *a# p4n! ,i aceasta pa#e s! (ie d a# a$te#nati+!& Nu te $!sa de#utat de t ate nd ie$i$e pe ca#e $e + # aduce "i#iade$e de decizii& Nu iei
243

dec4t una sin-u#!& Ia# c4nd ai $uat aceast! unic! decizie' +ei pe#cepe c! nu a ( st + #)a de nici a$te#nati+!& C!ci ade+!#u$ este ade+!#at' ,i ni"ic a$tce+a nu este ade+!#at& Nu e5ist! ce+a pus ca#e p ate (i a$es n $ cu$ s!u& Nu e5ist! nici c nt#adic%ie (a%! de ade+!#& A$e-e#ea depinde de ceea ce ai n+!%at& Ia# ade+!#u$ nu p ate (i n+!%at' ci nu"ai #ecun scut& n #ecun a,te#e #ezid! accepta#ea saF p#ecu" este e$ acceptat' a,a este ,i cun scut& *a# cun a,te#ea se a($! dinc $ de )iecti+e$e pe ca#e ne3a" p# pus s! $e a#!t!" n cad#u$ acestui cu#s& O)iecti+e$e n ast#e sunt $e-ate de inst#ui#eF sunt atinse n+!%4nd cu" se p ate a6un-e $a e$e' ce sunt ,i ce (e#!& *ecizii$e sunt #ezu$tatu$ p# cesu$ui t!u de n+!%a#e' c!ci se )azeaz! pe ceea ce ai acceptat ca (iind ade+!#u$ cu p#i+i#e $a ceea ce e,ti' p#ecu" ,i $a ceea ce t#e)uie c!3%i sunt ne+ i$e& n aceast! $u"e c "p$icat! p4n! $a de"en%!' Ce#u$ pa#e s! ia ( #"a unei a$te#nati+e' n $ c s! (ie' pu# ,i si"p$u' ceea ce este& *int#e t ate p%iuni$e pe ca#e ai ncetat s! $e a) #dezi' aceasta este cea "ai si"p$!' nt#u t tu$ de(initi+! ,i c nstituind p# t tipu$ tutu# # ce$ #$a$te' este cea ca#e #ez $+! t ate decizii$e& *a# dac! #ez $+i pe aceasta' ce$e$a$te sunt #ez $+ate "p#eun! cu ea' c!ci t ate decizii$e nu (ac a$tce+a dec4t s! t!inuiasc! sin-u#a p%iune #ea$!' $u4nd di(e#ite ( #"e& Iat! aici u$ti"a ,i sin-u#a a$e-e#e' n ca#e ade+!#u$ este #i acceptat' #i ne-at& 1#in u#"a#e' ast!zi ncepe" s! $u!" n c nside#a#e acea p%iune' pent#u $ua#ea c!#eia ni s3a dat ti"pu$ nt#u a6ut #& Acesta i este # stu$ s(4nt' acu" di(e#it de sc pu$ pe ca#e tu nsu%i i $3ai c n(e#it' ace$a de a (i un "i6$ c de de" nst#a#e a #ea$it!%ii iadu$ui' a p#e(ace#ii spe#an%ei n dezn!de6de ,i a )i#uin%ei " #%ii asup#a +ie%ii& Nu"ai n " a#te ,i -!sesc c nt#a#ii$e #ez $+a#ea' c!ci a pune cap!t p zi%iei nsea"n! a "u#i& 2i ast(e$' "4ntui#ea t#e)uie s! (ie +!zut! ca ne(iind a$tce+a dec4t " a#tea' c!ci +ia%a este $uat! d#ept c n($ict& A #ez $+a c n($ictu$ nsea"n!' a,ada#' a%i pune cap!t ,i +ie%ii&

244

Aceste c#edin%e ne)une,ti p t d )4ndi st!p4ni#e inc n,tient!' de "a#e intensitate asup#a "in%ii' %in4nd3 n -hea#e$e -# azei ,i a an5iet!%ii cu at4ta st#!,nicie' nc4t nu3,i +a a)and na idei$e p#i+ind p# p#ia p# tec%ie& Ea t#e)uie s! (ie sa$+at! de "4ntui#e' a"enin%at! ca s! se si"t! c# tit! ,i "a-ic )$indat! "p t#i+a ade+!#u$ui& Ia# aceste decizii sunt $uate n " d inc n,tient' pent#u a $e p!st#a n si-u#an%!' (e#ite de #ice de#an6F $a ad!p st de nt#e)!#i' #a%iune ,i pune#e $a nd ia$!& Ce#u$ este a$es n " d inc n,tient& A$e-e#ea nu p ate (i (!cut! p4n! c4nd a$te#nati+e$e nu sunt $i"pede +!zute ,i n%e$ese& 8 t ceea ce este n+!$uit de -iu$-iu$ u")#e$ # t#e)uie n+iat nt#u n%e$e-e#e' sp#e a (i 6udecat din n u' de data aceasta cu a6ut #u$ Ce#u$ui& 2i t ate -#e,e$i$e de 6udecat! pe ca#e $e3a c "is "intea nainte sunt deschise c #ec%iei' acu"' c4nd ade+!#u$ $e c$aseaz! ca (iind (!#! cauz!& E$e nu "ai au nici un e(ect& Nu p t (i t!inuite' c!ci ni"icnicia $ # este #ecun scut!& *i"inea%a' de ndat! ce ne t#ezi"' ne decide" n (a+ a#ea Ce#u$ui ,i pet#ece" cinci "inute nc#edin%4ndu3ne c! a" (!cut sin-u#a decizie s!n!t as!& Recun a,te" c! (ace" a$e-e#e c n,tient! nt#e ceea ce a#e e5isten%! ,i ceea ce nu este dec4t p!#e$nicie a ade+!#u$ui& C n(#untat! (iind cu ceea ce este #ea$' $a $u"in!' se +ede c4t de ,u)#ed! ,i t#anspa#ent! este pseud e5isten%a& Acu" nu "ai p# pa-! te# a#ea' c!ci ceea ce a ( st p$!s"uit ca (iind en #"' #!z)un!t #' ne"i$ s de at4ta u#!' a#e ne+ ie de ntune#ic pent#u ca (#ica s! se p at! insta$a ac $ & Acu" este #ecun scut ca (iind d a# ne)uneasc! ,i t#i+ia$! -#e,ea$!& La n apte' nainte de a ne nchide chii de s "n' ne #ea(i#"!" a$e-e#ea pe ca#e a" (!cut3 #! de #!& 2i acu" d!#ui" u$ti"e$e cinci "inute a$e zi$ei deciziei pe ca#e a" $uat3 $a t#ezi#e& Cu t#ece#ea (iec!#ei #e ne3a" #ea(i#"at decizia' nt#3un scu#t ,i $ini,tit #!-az dedicat "en%ine#ii $ucidit!%ii& 1ent#u ca' n s(4#,it' s! ne ncheie" ziua cu u#"!t a#e$e' #ecun sc4nd c! a$e-e" d a# ceea ce +#e" cu ade+!#at/
245

Ce#u$ este a$te#nati+a pent#u ca#e t#e)uie s! "! decid& M! decid acu"' ,i nu "! + i #!z-4ndi' Ce#u$ (iind sin-u#u$ $uc#u pe ca#e $ +#eau& LECIA 10: G8o, !cce&t! I"&;,$e! &e t$+ #, e "+#,BAici se pune cap!t #ic!#ei a$e-e#i& C!ci a6un-e" aici $a decizia de a ne accepta pe n i n,ine a,a cu" ne3a c#eat *u"nezeu ,i ce a$tce+a #e($ect! a$e-e#ea' dec4t ince#titudinea cu p#i+i#e $a ceea ce sunte"J Nu e5ist! nd ia$! ca#e s! nu3,i ai)! #!d!cini$e aici& Nu e5ist! nt#e)a#e ca#e s! nu #e($ecte aceast! ince#titudine& Nu e5ist! c n($ict ca#e s! nu c "p #te aceast! neechi+ c! ,i si"p$! nt#e)a#e/ Ce sunt euJ ns! cine a$tu$ a# putea pune aceast! nt#e)a#e dec4t cine+a ca#e a #e(uzat s! se #ecun asc! pe sineJ Nu"ai #e(uzu$ de a te accepta pe tine nsu%i a# putea (ace ca aceast! nt#e)a#e s! pa#! since#!& Sin-u#u$ $uc#u ca#e p ate (i cu si-u#an%! cun scut de #ice +ie%uit a#e este ceea ce este ea& *in acest unic punct a$ ce#titudinii' ea c nte"p$! ce$e$a$te $uc#u#i ca (iind $a (e$ de ce#te p#ecu" ea ns!,i& Ince#titudinea cu p#i+i#e $a ceea ce t#e)uie c! e,ti este aut a"!-i#e de p# p #%ii at4t de +aste' nc4t "a-nitudinea ei este de nec nceput& A (i +iu ,i a nu te cun a,te pe tine nsu,i nsea"n! a c#ede c!' n #ea$itate' e,ti " #t& 7iindc!' ce a$tce+a nsea"n! +ia%a dec4t a (i tu nsu%i' ,i ce a$tce+a p ate (i +iu n $ cu$ t!uJ Cine este ce$ ca#e se nd ie,teJ *e ce anu"e se nd ie,teJ Cui i pune nt#e)!#iJ Cine p ate s!3i #!spund!J E$ a(i#"!' pu# ,i si"p$u' c! nu este e$ nsu,i' p#in u#"a#e' (iind a$tce+a' de+ine un ce#cet!t # a ceea ce este ace$ ce+a& Cu t ate acestea' e$ nu a# putea (i nicidecu" +iu' dac! nu a# cun a,te #!spunsu$& *e nt#ea)! ca ,i cu" nu a# cun a,te' nu (ace dec4t s! a#ate c! nu +#ea s! (ie ceea ce este& *a# e$ a acceptat ceea ce este' dat (iind c! t#!ie,teF a 6udecat "p t#i+! ,i i3a ne-at +a$ a#ea' deciz4nd c! nu cun a,te sin-u#a ce#titudine dat #it!
246

c!#eia t#!ie,te& Ast(e$ de+ine nesi-u# de p# p#ia sa +ia%!' c!ci a ne-at ceea ce #ep#ezint! ea& *in cauza acestei ne-a%ii ai ne+ ie de Isp!,i#e& Ne-a%ia ta nu a p# dus schi")!#i n ceea ce e,ti& *a# %i3ai scindat "intea nt#3 pa#te ca#e cun a,te' ,i una ca#e nu cun a,te ade+!#u$& E,ti tu nsu%i& n p#i+in%a aceasta nu e5ist! nici nd ia$!& 2i t tu,i' te nd ie,ti de aceasta& ns! nu te nt#e)i ca#e pa#te a ta se p ate nd i de tine nsu%i& Acea pa#te ca#e pune aceast! nt#e)a#e nu p ate' n #ea$itate' s! (ie pa#te din tine& C!ci nt#ea)! de cine+a ca#e cun a,te #!spunsu$& *ac! a# (i pa#te din tine' atunci ce#titudinea a# (i i"p si)i$!& Isp!,i#ea #e"ediaz! st#ania idee c! este p si)i$ s! te nd ie,ti de tine nsu%i' s! (ii nesi-u# de ceea ce #ea$"ente e,ti& Acesta este a)isu$ ne)uniei& 2i t tu,i' este nt#e)a#ea uni+e#sa$! a $u"ii& Ce a$tce+a nsea"n! asta dec4t c! $u"ea este ne)un!J *e ce s!3i "p!#t!,i" ne)unia' accept4nd ne(e#icita c#edin%! c! ceea ce este uni+e#sa$ aici' este ,i ade+!#atJ Ni"ic din ceea ce c#ede $u"ea nu este ade+!#at& Ea este un $ c a$ c!#ui sc p este de a (i un p pas unde cei ca#e p#etind c! nu se cun sc pe ei n,i,i p t +eni s! se nt#e)e ce anu"e sunt& 2i ei + # +eni din n u p4n! ce + # (i acceptat Isp!,i#ea ,i + # (i n+!%at c! este i"p si)i$ s! te nd ie,ti de tine nsu%i ,i s! nu (ii c n,tient de ceea ce e,ti& Nu %i se ce#e dec4t accepta#e' c!ci ceea ce e,ti este ce#t& Este de3a pu#u#i pecet$uit n s(4nta Minte a $ui *u"nezeu' p#ecu" ,i n a ta ns!%i& Ceea ce e,ti este at4t de inaccesi)i$ #ic!#ei nd ie$i ,i c ntest!#i' nc4t a pune nt#e)a#ea ce anu"e p ate s! (ie' este d +ada de ca#e ai ne+ ie sp#e a3%i de" nst#a c#edin%a n c nt#adic%ia ca#e a(i#"! c! nu cun ,ti ceea ce nu se p ate s! nu cun ,ti& Este aceasta nt#e)a#e' sau a(i#"a%ie ca#e se nea-! pe sine n ceea ce a(i#"!J S! nu n-!dui" s(inte$ # n ast#e "in%i s! se cupe cu ase"enea t4$cui#i (!#! # st& Aici a+e" "isiune de ndep$init& Nu a" +enit s! #ent!#i" ne)unia n ca#e dini a#! a" c#ezut& S! nu uit!" sc pu$ pe ca#e $3a" acceptat& A" +enit s! d )4ndi" "ai "u$t dec4t d a# p# p#ia n ast#! (e#ici#e& Ceea ce accept!" c! sunte" p# c$a"! ceea ce
247

(ieca#e t#e)uie c! este' "p#eun! cu n i& Nu3i ne-$i6a pe (#a%ii t!i' c!ci pe tine nsu%i te ne-$i6ezi& 1#i+e,te3I cu iu)i#e' ca s! a($e c! sunt pa#te din tine' p#ecu" ,i tu e,ti pa#te din ei& Iat! ce ne n+a%! Isp!,i#ea& *e" nst#4nd c! unitatea 7iu$ui $ui *u"nezeu este nea(ectat! de c#edin%a sa cu" c! n3a# ,ti ce este e$& Accept! ast!zi Isp!,i#ea' nu pent#u a schi")a #ea$itatea' ci d a# pent#u a accepta ade+!#u$ desp#e tine' ca ap i s!3%i c ntinui d#u"u$ )ucu#4ndu3te nt#u Iu)i#ea nes(4#,it! a $ui *u"nezeu& At4t ni se ce#e s! (ace"& At4t + " (ace ast!zi& C4te cinci "inute' di"inea%a ,i sea#a' $e + " c nsac#a n +ede#ea ap$ic!#ii "in%i$ # n ast#e c!t#e te"a de ast!zi& ncepe" cu aceast! #ecapitu$a#e p#i+ind "isiunea n ast#!/ . i accepta Isp!,i#ea pent#u "ine nsu"i& C!ci sunt dint tdeauna a,a cu" "3a c#eat *u"nezeu& Nu a" pie#dut cun a,te#ea pe ca#e ne3a d!#uit3 *u"nezeu atunci c4nd ne3a c#eat ase"enea Lui& 1ute" s! ne aduce" a"inte de ea ,i pent#u cei$a$%i' c!ci n c#ea%ie t ate "in%i$e sunt una& Ia# n "e" #ia n ast#! se a($! aduce#ea a"inte desp#e c4t de d#a-i ne sunt nt#3ade+!# (#a%ii n ,t#i' c4t de "u$t (ieca#e "inte este pa#te din n i' c4t de c#edinci ,i ne3au ( st ei n #ea$itate ,i cu" Iu)i#ea 8at!$ui n st#u i c n%ine pe t %i& Cup#in,i de #ecun ,tin%! (a%! de t at! c#ea%ia' n Nu"e$e C#eat #u$ui ,i a Unit!%ii Sa$e cu t ate aspecte$e c#ea%iei' ne #ea(i#"!" ast!zi' $a (ieca#e #!' ata,a"entu$ (a%! de cauza n ast#!' $!s4nd $a pa#te t ate -4ndu#i$e ca#e ne3a# dist#a-e de $a %e$u$ n st#u s(4nt& 1#e% de c4te+a "inute' $as!3%i "intea s! se desp#ind! de p!ien6eni,u$ p# stesc pe ca#e $u"ea +#ea s!3$ u#zeasc! n 6u#u$ 7iu$ui $ui *u"nezeu& 2i d!3%i sea"a c4t de (#a-i$! este natu#a $an%u#i$ # ce pa# s! %in! cun a,te#ea de tine nsu%i n a(a#a c n,tien%ei ta$e' atunci c4nd spui/ . i accepta Isp!,i#ea pent#u "ine nsu"i& C!ci sunt dint tdeauna a,a cu" "3a c#eat *u"nezeu&

248

LECIA 12< AN+#!, #3 t+,$e! "e &o!te "&+ e c e"te (e!c8e#"enu$ $eac nu p ate (i ap$icat' pe d#ept cu+4nt' nici unui #e"ediu pe ca#e $u"ea $ accept! ca (iind )ine(!c!t #& Ceea ce $u"ea pe#cepe ca (iind un #e"ediu te#apeutic nu +a (ace dec4t s! ")un!t!%easc! c #pu$& Atunci c4nd ncea#c! s! +indece "intea' nu sesizeaz! +#e sepa#a#e (a%! de t#up' unde ,i c#ede c! e5ist! "intea& 7 #"e$e ei de +indeca#e sunt' a,ada#' )$i-ate s! su)stituie i$uzie cu a$t! i$uzie& Una ,i aceea,i c#edin%! n ) a$! ia d a# a$t! ( #"!' ast(e$ c! pacientu$ se pe#cepe ca (iind s!n!t s& E$ nu este +indecat& .isase d a# c! e#a ) $na+' ia# n acest +is a -!sit ( #"u$a "a-ic! ca#e s!3$ (ac! )ine& *a# nu s3a t#ezit din +is ,i' ca u#"a#e' "intea sa #!"4ne n e5act aceea,i sta#e ca "ai nainte& E$ nu a +!zut $u"ina ca#e $3a# t#ezi' pun4nd cap!t +isu$ui& Ce i"p #tan%! p ate a+ea n #ea$itate c n%inutu$ unui +isJ O#i d #"i' #i e,ti t#eaz& Aici nu e5ist! 6u"!t!%i de "!su#!& .ise$e (e#icite pe ca#e $e aduce S(4ntu$ *uh sunt de se)ite de +ise$e $u"ii' n ca#e' ce$ "u$t' p %i +isa c! e,ti t#eaz& ns! +ise$e pe ca#e ie#ta#ea $e a#at! "in%ii nu "ai induc a$t! ( #"! de s "n' n ca#e +is!t #u$ s! +iseze un a$t +is& .ise$e sa$e (e#icite sunt +estit #ii p - #4#ii ade+!#u$ui asup#a "in%ii& 8e c nduc de $a s "n $a )$4nd! t#ezi#e' n a,a (e$ nc4t t ate +ise$e + # (i disp!#ut& Ast(e$' e$e $ecuiesc +e,nic& Isp!,i#ea +indec! te"einic ,i $ecuie,te t at! ) a$a& C!ci "intea ca#e n%e$e-e c! ) a$a nu p ate (i dec4t un +is' nu se $as! n,e$at! de ( #"e$e pe ca#e $e p ate $ua +isu$& n a)sen%a +in +!%iei ) a$a nu p ate apa#e' ea ne(iind dec4t a$t! ( #"! de +in +!%ie& Isp!,i#ea nu +indec! pe ) $na+' c!ci aceasta nu este $ecui#e& Ea ndep!#teaz! +in +!%ia ca#e (ace p si)i$! ) a$a& C!ci ) a$a a t#ecut de3acu"' ne"aia+4nd $a cine s! se nt a#c!& 1ace %ie' ca#e ai ( st $ecuit nt#u *u"nezeu' ,i nu nt#3u +ise de,a#te& C!ci $ecui#ea t#e)uie s! +in! din s(in%enie' ia# s(in%enia nu p ate (i -!sit! ac $ unde este nt#e%inut p!catu$& *u"nezeu

249

s!$!,$uie,te n te"p$e s(inte& Ac $ unde a p!t#uns p!catu$' E$ nu a#e ca$e $i)e#!& 2i t tu,i' nu e5ist! $ c unde E$ s! nu (ie& 1#in u#"a#e' p!catu$ nu p ate a+ea un $!ca, n ca#e s! se ascund! de )ine(ace#ea Sa& Nu e5ist! $ c n ca#e s(in%enia s! (ie a)sent!' ia# p!catu$ ,i ) a$a nu au unde s! $ cuiasc!& Iat! -4ndu$ ca#e $ cuie,te& E$ nu (ace distinc%ie nt#e i#ea$itate ,i a$ta& 2i nici nu caut! s! +indece ceea ce nu este ) $na+' (!#! a se -4ndi unde anu"e se a($! ne+ ia de +indeca#e& Acest -4nd nu este "a-ic& Este un ape$ $ansat ade+!#u$ui' ca#e nu p ate nt4#zia s! +indece' +indec4nd pent#u t tdeauna& Nu este un -4nd ca#e 6udec! i$uzie dup! "!#i"ea ei' dup! apa#enta ei -#a+itate sau dup! #ice este $e-at de ( #"a pe ca#e ia& 1u# ,i si"p$u se c ncent#eaz! pe ceea ce este' ,tiind c! nici i$uzie nu p ate (i #ea$!& S! nu nce#c!" s! $ecui" ast!zi ceea ce nu p ate a+ea pa#te de ) a$!& .indeca#ea nu t#e)uie c!utat! n a$t! pa#te' ci ac $ unde se a($! ea' ap$ic4nd3 $a ceea ce este ) $na+' sp#e a putea (i $ecuit& Nici un #e"ediu din ce$e pe ca#e $e ad"inist#eaz! $u"ea nu p ate e(ectua +#e schi")a#e n +#eun $uc#u& Mintea ca#e aduce i$uzii$e n (a%a ade+!#u$ui este cu ade+!#at schi")at!& A$t! schi")a#e nu e5ist!& C!ci' cu" a$t(e$ p ate i$uzie s! di(e#e de a$ta dec4t p#in at#i)ute ca#e nu au nici su)stan%!' nici #ea$itate' nici un nuc$eu' ni"ic ca#e este cu ade+!#at di(e#itJ Ast!zi c!ut!" s! ne schi")!" "enta$itatea n ceea ce p#i+e,te su#sa ) $ii' de a#ece c!ut!" un $eac pent#u t ate i$uzii$e' ,i nu a$t! st#!"uta#e nt#e e$e& Ast!zi + " nce#ca s! -!si" su#sa +indec!#ii' ca#e se a($! n "in%i$e n ast#e' nt#uc4t 8at!$ n st#u ac $ a a,ezat3 pent#u n i& Nu este "ai depa#te de n i dec4t n i n,ine& Ne este $a (e$ de ap# ape ca p# p#ii$e n ast#e -4ndu#i' at4t de ap# ape nc4t este i"p si)i$ s! sc!p!"& Nu t#e)uie dec4t s! c!ut!" ,i + " -!si ne-#e,it& Ast!zi nu ne + " $!sa p!c!$i%i de ceea ce pa#e a (i ) $na+& Ast!zi t#ece" dinc $ de apa#en%e ,i a6un-e" $a su#sa +indec!#ii' c!ci ni"ic nu este scutit de +indeca#e& . " #eu,i n "!su#a n ca#e ne d!" sea"a c! nici dat! nu se p ate (ace distinc%ie
250

se"ni(icati+! nt#e ceea ce este neade+!#at ,i ceea ce este $a (e$ de neade+!#at& Aici nu e5ist! -#ada%ii' nici +#e c#edin%! cu" c! ceea ce nu e5ist! p ate (i "ai ade+!#at n une$e ( #"e dec4t n a$te$e& 8 ate apa#en%e$e sunt (a$se ,i p t (i $ecuite t c"ai pent#u c! nu sunt ade+!#ate& A,a c! ne $!s!" de pa#te a"u$ete$e' ta$is"ane$e' "edica"ente$e' psa$" die#i$e ,i -estu#i$e "a-ice' indi(e#ent de ( #"a su) ca#e apa#& . " sta n $ini,te n ascu$ta#ea . cii +indec!#ii' Ca#e +a $ecui t ate #e$e$e ca unu$' #estituind 7iu$ui $ui *u"nezeu sta#ea de $uciditate& Nici a$t! . ce dec4t aceasta' nu p ate $ecui& Ast!zi auzi" sin-u#! . ce Ca#e ne + #)e,te desp#e ade+!#' n ca#e t ate i$uzii$e se isp#!+esc ,i pacea se #ent a#ce n $!ca,u$ ete#n ,i $ini,tit a$ $ui *u"nezeu& Ne t#ezi" auzindu3L pe E$' $!s4ndu3L s! ne + #)easc! cinci "inute $a nceput de zi ,i ncheie" ziua ascu$t4ndu3L din n u cinci "inute nainte de cu$ca#e& Sin-u#a n ast#! p#e-!ti#e c nst! n a $!sa de pa#te -4ndu#i$e ca#e inte#(e#eaz!' nu n " d sepa#at' ci t ate de dat!& Sunt unu$ ,i ace$a,i -4nd& Nu a+e" nici un inte#es s! (ace" distinc%ii nt#e e$e' a"4n4nd ast(e$ " "entu$ n ca#e pute" s!3L auzi" pe 8at!$ n st#u + #)indu3ne& $ auzi" acu"' $a EL +eni" ast!zi& Cu "4ini$e - $ite de #ice ne3a" putea a-!%a' cu ini"i$e n!$%ate ,i "in%i$e ascu$t!t a#e' ne #u-!"/ Nu"ai "4ntui#ea se p ate spune c! este $eac& . #)e,te3ne' 8at!' ca s! pute" (i +indeca%i& 2i + " si"%i cu" "4ntui#ea ne +a ac pe#i cu -in-a,! c# ti#e' cu pace at4t de p# (und!' nc4t nici i$uzie nu ne p ate tu$)u#a "in%i$e' nici s! ne (e#e d +ezi cu" c! a# (i #ea$!& Asta + " n+!%a ast!zi& 2i ne + " spune #u-!ciunea pent#u +indeca#e #! de #!' d!#uindu3ne c4te un "inut atunci c4nd )ate ceasu$' ca s! auzi" #!spunsu$ $a #u-!ciunea n ast#!' s$u6ind n t!ce#e ,i )ucu#ie& Aceasta e ziua c4nd p - a#! n n i +indeca#ea& Aceasta e ziua c4nd sepa#a#ea ia s(4#,it ,i ne aduce" a"inte CINE SUN8EM CU A*E.<RA8&
251

RECAPITULARE I8 H I t$od+ce$e Acu" #ecapitu$!" din n u' de data aceasta c n,tien%i de (aptu$ c! ne p#e-!ti" pent#u a d ua pa#te a n+!%!tu#ii desp#e cu" p ate (i ap$icat ade+!#u$& Ast!zi + " ncepe s! ne c ncent#!" asup#a st!#ii de a (i p#e-!ti%i pent#u ceea ce +a u#"a& Iat! ce ne p# pune" pent#u aceast! #ecapitu$a#e ,i pent#u $ec%ii$e ce i u#"eaz!& Recapitu$!"' a,ada#' $ec%ii$e #ecente ,i -4ndu#i$e $ # #ea$e' nt#3 "anie#! ca#e +a (aci$ita d )4ndi#ea st!#ii de a (i p#e-!tit& A+e" te"! cent#a$! ca#e uni(ic! (ieca#e pas pe ca#e $ nt#ep#inde" n cad#u$ acestei #ecapitu$!#i' ce p ate (i enun%at! si"p$u p#in aceste cu+inte/ Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu& Asta este un (apt' ,i #ep#ezint! ade+!#u$ a Ceea ce e,ti ,i a Ceea ce 8at!$ t!u este& Acesta este -4ndu$ p#in ca#e 8at!$ a dat c#ea%ia 7iu$ui' instau#4ndu3$ n ca$itatea de c c#eat #' "p#eun! cu E$ nsu,i& Acesta este -4ndu$ ca#e i -a#anteaz! 7iu$ui "4ntui#ea dep$in!& C!ci n "intea Sa nu p t s!$!,$ui a$te -4ndu#i dec4t ce$e pe ca#e $e "p!#t!,e,te 8at!$ s!u& Lipsa ie#t!#ii )$ cheaz! acest -4nd' ne$!s4ndu3$ s!3i p!t#und! n c n,tien%!& Cu t ate acestea' este de3a pu#u#i ade+!#at& S! ne ncepe" p#e-!ti#ea p#in c!p!ta#ea unei a#eca#e n%e$e-e#i a "u$tip$e$ # ( #"e nd!#!tu$ c!# #a p ate (i ascuns! di)aci $ipsa ie#t!#ii' (iind ni,te i$uzii' e$e nu sunt pe#cepute d#ept ceea ce sunt/ ni,te "ecanis"e de ap!#a#e ca#e %i p# te6eaz! -4ndu#i$e neie#t!t a#e sp#e a nu (i +!zute ,i #ecun scute& Sc pu$ $ # este de a%i a#!ta ce+a di(e#it ,i de a nt4#zia c #ec%ia p#in aut a"!-i#i "enite s!3i ia $ cu$& 2i t tu,i' "intea ta c n%ine ,i p!st#eaz! d a# ceea ce -4nde,te cu *u"nezeu& Aut a"!-i#i$e ta$e nu p t $ua $ cu$ ade+!#u$ui& 8 t at4t de pu%in' cu" un c pi$' ce a#unc! un )!% n +a$u#i$e "!#ii' nu p ate schi")a +eni#ea ($u5u$ui ,i #e($u5u$ui' nc!$zi#ea apei de c!t#e s a#e' #e($e5e$e a#-intii a$e $unii pe -$inda ei' n aptea& :in4nd
252

sea"a de acestea' ncepe" (ieca#e pe#i ad! de e5e#sa#e p#in a ne p#e-!ti "in%i$e pent#u n%e$e-e#ea $ec%ii$ # pe ca#e $e citi" ,i pent#u a sesiza n%e$esu$ pe ca#e ni3$ (e#!& ncepe (ieca#e zi cu un #!sti"p dedicat ce#cet!#ii "in%ii ta$e' ca ea s! a($e c4t! $i)e#tate ,i pace %i p ate (e#i (ieca#e idee pe ca#e +ei #ecapitu$a n acea zi& *eschide%i $a#- "intea ,i - $e,te3 de t ate -4ndu#i$e n,e$!t a#e' $!s4nd d a# acest sin-u# -4nd s! cupe c "p$et' e$i"in4nd #estu$/ 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 Cinci "inute dedicate acestui -4nd + # (i su(iciente ca s! a,eze ziua pe t#aseu$ "a#cat de *u"nezeu ,i s! $a,i n sea"a "in%ii ta$e t ate -4ndu#i$e pe ca#e $e +ei #ecepta n acea zi& E$e nu + # p# +eni nu"ai de $a tine' c!ci t ate + # (i "p!#t!,ite de E$& 2i ast(e$' (ieca#e dint#e e$e %i +a aduce "esa6u$ Iu)i#ii Sa$e' nt #c4ndu3i "esa6e a$e iu)i#ii ta$e pent#u E$& 2i ast(e$' c "uniunea cu St!p4nu$ 1ute#i$ # Ce#e,ti %i este #edat!' a,a cu" E$ nsu,i a + it s! (ie& 2i p#ecu" p# p#ia Sa "p$ini#e se "p#euneaz! cu E$' a,a se +a "p#euna E$ cu tine' ca#e e,ti "p$init atunci c4nd te une,ti cu E$' ,i E$ cu tine& *up! ce te3ai p#e-!tit' cite,te pu# ,i si"p$u (ieca#e din ce$e d u! idei ca#e %i3au ( st nc#edin%ate sp#e a (i #ecapitu$ate pe ziua n cu#s& nchide ap i chii ,i # ste,te3$e #a# n sinea ta& Acu" nu este # st de -#a)!' nt#uc4t ( $ se,ti ti"pu$ n sc pu$ ca#e i3a ( st h!#!zit& Las! (ieca#e cu+4nt s! st#!$uceasc! n n%e$esu$ pe ca#e i $3a d!#uit *u"nezeu' a,a cu" %i3a ( st dat p#in . cea Sa& Las! (ieca#e idee pe ca#e #ecapitu$ezi n acea zi s!3%i aduc! da#u$ pe ca#e E$ $3a depus n ea' ca tu s!3$ p#i"e,ti din pa#tea Sa& 2i nu + " ( $ si n p#actica n ast#! a$t ( #"at dec4t acesta/ O#! de #!' adu3%i a"inte -4ndu$ cu ca#e ai nceput ziua ,i pet#ece un " "ent de #ecu$e-e#e "p#eun! cu e$& Repet! ap i' (!#! -#a)!' ce$e d u! idei de e5e#sat a$e zi$ei' $!s4ndu3%i destu$ ti"p ca s! +ezi da#u#i$e "enite %ie pe ca#e acestea $e c n%in' ,i n-!duie ca e$e s! (ie p#i"ite ac $ unde au ( st h!#!zite&

253

Nu ad!u-!" a$te -4ndu#i' ci $e $!s!" pe acestea s! (ie "esa6e$e ce sunt& Nu ne t#e)uie "ai "u$t dec4t at4t ca s! ni se d!#uiasc! (e#ici#e ,i tihn!' nes(4#,it! $ini,te' pe#(ecta ce#titudine ,i t t ceea ce 8at!$ n st#u + ie,te s! p#i"i" d#ept " ,teni#e ce ne #e+ine de $a E$& 2i ncheie" (ieca#e zi de e5e#sa#e din cad#u$ acestei #ecapitu$!#i a,a cu" a" nceput3 ' #epet4nd "ai nt4i ace$ -4nd ca#e a (!cut din ziua n cu#s un p#i$e6 specia$ de )inecu+4nta#e ,i (e#ici#e pent#u n iF ,i ca#e' p#in c#edin%a n ast#!' a #eadus $u"ea din ntune#ic $a $u"in!' din "4hni#e $a )ucu#ie' din du#e#e $a pace' din p!cat $a s(in%enie& *u"nezeu %i aduce "u$%u"i#i %ie' ca#e p#actici n acest (e$ "p$ini#ea Cu+4ntu$ui S!u' ,i atunci c4nd' nainte de cu$ca#e' %i aduci din n u "intea p#in s idei$ # zi$ei' #ecun ,tin%a Lui te cup#inde n pacea n ca#e E$ + ie,te s! (ii dea pu#u#i ,i pe ca#e n+e%i acu" s! #e+endici d#ept " ,teni#e a ta& LECIA 121 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "Ie$t!$e! e"te c?e,! )e$,c,$,,-" "Ie$t!$e! o)e$ tot ce v$e!+-" LECIA 12. 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "M+(/+#e"c T!t(+, #e+ &e t$+ d!$+$,(e S!(e &e t$+ #, e-" "C,e "-#, !d+c !#, te c "+ t + ! c+ D+# e>e+-" LECIA 120 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "A"t>, &$,#e"c c+ "e , t!te C+v3 t+( (+, D+# e>e+-" "Tot ce d$+,e"c' #,e "+#, #, "e d$+,e;te-"

254

LECIA 122 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "N+ e6,"t !(t ,+@,$e dec3t ce! ! (+, D+# e>e+-" "L+#e! &e c!$e o vd + de/, e ,c, + (+c$+ &e c!$e "-( v$e!+-" LECIA 124 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "D, co(o de !ce!"t (+#e "e !)( o (+#e &e c!$e o v$e!+-" "E"te ,#&o",@,( " ve>, do+ (+#,-" LECIA 125 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "O$,c, e c!+t " !E+ 1 (! !dev$' + &o!te " + $e+;e!"c-" De>(e1 (+#e! de tot ce !# c$e>+t de"&$e e!-" LECIA 127 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "N+ vo, &$e/+, cee! ce e"te (,&",t de v!(o!$e-" "C,e " &e$ce& ,e$t!$e! !;! c+# e"te e!-" LECIA 129 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "D!c # !&$' "+ t !t!c!t-" "Fo!(! e"te o "t$!te1,e de)e ",v d$e&t!t #&ot$,v! !dev$+(+,-" LECIA 12:

255

0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "At+ c, c3 d "+ t v, dec!t' + "+ t ", 1+$+( c!$e "e v, dec""Ce$+( e"te !(te$ !t,v! &e t$+ c!$e t$e@+,e " # dec,d-" LECIA 14< 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 "8o, !cce&t! I"&;,$e! &e t$+ #, e "+#,-" "N+#!, #3 t+,$e! "e &o!te "&+ e c e"te (e!c-" =LOSAR- INDEX &e t$+ UN CURS DN MIRACOLE U#"!t #u$ -$ sa# este e5t#as din G$ sa#u$ $uc#!#ii A COURSE IN MIRACLES de Kenneth Wapnick& C ncepte$e p#ezentate sunt de i"p #tan%! cent#a$! pent#u n%e$e-e#ea cu#su$ui& A)#e+ie#ea &e& Bn%e$e-e#e e# nat!D st! pent#u inte#p#eta#ea e- ist!' ia# &c& Bn%e$e-e#ea c #ect!D pent#u " du$ de a p#i+i a$ S7RN8ULUI *UN& A a+ea ,i a (i Sta#ea M1<R<:IEI CERULUI' n ca#e nu e5ist! nici de se)i#e nt#e ceea ce a+e" ,i ceea ce sunte"F e5p#esie a p#incipiu$ui a)unden%eiF t t ce a+e" +ine de $a *UMNE;EU ,i nu se p ate pie#de nici dat!' nici nu ne p ate $ipsi' inc$usi+ I*EN8I8A8EA n ast#! ca (iind 7IUL S<UF pa#te inte-#ant! esen%ia$! a $ec%ii$ # S7RN8ULUI *UN& A d! ;, ! &$,#, B a d!#ui ,i a d )4ndiD &e&/ Atunci c4nd cine+a d!' a#e "ai pu%in' c n+in-e#ea ca#e sp#i6in! c#edin%a e- u$ui n penu#ie B$ips!D ,i sac#i(iciu ,i i$ust#eaz! p# p#iu$ s!u p#incipiu' ce$ de 0a da pent#u a c!p!ta0F nt#uc4t e- u$ c#ede c! p ate s! (ac! cad u da#u#i$e sa$e de +in +!%ie ,i tea"a' +e#siunea sa de a d!#ui este' de (apt' p# iec%ia& &c&/ A d!#ui ,i a d )4ndi e unu$ ,i ace$a,i $uc#uF aceasta -$inde,te p#incipiu$ a)unden%ei ,i $e-ea e5tinde#ii' ca#e sunt +a$a)i$e n CER/ "intea nu p ate pie#de nici dat! ce+a' c!ci atunci c4nd iu)i#e d!#uie,ti' iu)i#e d )4nde,tiF da#u#i$e Spi#itu$ui sunt da#u#i ca$itati+e' nu cantitati+eF de aceea e$e sp #esc atunci c4nd sunt
256

"p!#t!,iteF ace$a,i p#incipiu este +a$a)i$ ,i $a ni+e$u$ e- u$ui/ atunci c4nd "p!#t!,e,ti +in +!%ie Bp# iec%ieD' ,i cape%i& .ezi/ a da& A )!ce I ! &("#+, ;, ! c$e! Spi#itu$ c#eeaz!' n ti"p ce e- u$ (ace' #especti+ p$!s"uie,te& n cun a,te#e/ C#ea%ia a#e $ c nu"ai n $u"ea cun a,te#ii ,i c#eeaz! ade+!#u$& n pe#cep%ie/ 7ace#ea sau p$!s"ui#ea duce nu"ai $a i$uzii' nu"ite ,i c#ea%ii -#e,ite& A)unden%a 1#incipiu$ CERULUI' pus c#edin%ei n penu#ie a e- u$uiF 7IUL LUI *UMNE;EU nu p ate duce $ips! de ce+a' nici nu p ate a+ea +#e ne+ ie' (iindc! da#u#i$e $ui *UMNE;EU' ca#e' $a c#ea#e I3au ( st d!#uite nt#u ete#nitate' sunt "e#eu cu e$& At!c+( nce#ca#ea de a 6usti(ica p# iecta#ea +in +!%iei asup#a a$t #a' a#!t4nd p!c!t ,enia ,i +ina $ #' pent#u ca n i s! ne pute" si"%i $i)e#i de acesteaF nt#uc4t atacu$ #ep#ezint! nt tdeauna p# iecta#e n a(a#! a #esp nsa)i$it!%ii pent#u sepa#a#e' e$ nu este nici dat! 6usti(icatF se "ai ( $ se,te pent#u a dese"na p!catu$ sepa#!#ii c "is "p t#i+a $ui *u"nezeu' n u#"a c!#uia ne a,tept!" $a un c nt#aatac a$ $ui *u"nezeu& BN t!/ atacu$ ,i sepa#a#ea sunt ( $ site' p#actic' ca sin ni"e&D Fo!(! Un c n($ict din cad#u$ "in%ii B+in +!%iaD' ca#e este "pins B0e5p #tat0D c!t#e ni+e$u$ c #pu$uiF nce#ca#ea e- u$ui de a se ap!#a "p t#i+a ade+!#u$ui Bspi#itu$uiD' c ncent#4ndu3,i aten%ia asup#a t#upu$uiF un t#up ) $na+ este e(ectu$ "in%ii ) $na+e sau sepa#ate ca#e $3a -ene#at' ,i #ep#ezint! d #in%a e- u$ui de a3i n+in +!%i pe a$%ii' sac#i(ic4ndu3ne pe n i n,ine ,i p# iect4nd #esp nsa)i$itatea pent#u acest atac asup#a ce$ #$a$%i& C!+>! ;, e)ect+( E$e se a($! n #ap #t de inte#dependen%!' dat (iind c! e5isten%a

257

unuia at#a-e dup! sine e5isten%a ce$ui$a$tF de aici #ezu$t! c! ce+a' ca#e nu este cauz!' nu p ate e5ista' nt#uc4t t t ce este e5ist! a#e e(ecte& n cun a,te#e/ *UMNE;EU este sin-u#a CAU;<' ,i 7IUL S<U i este E7EC8UL& n pe#cep%ie/ 1!catu$ sepa#!#ii este cauza +isu$ui desp#e su(e#in%! ,i " a#te' ca#e este' $a #4ndu$ s!u' e(ectu$ p!catu$uiF ie#ta#ea #idic! p!catu$' p#in (aptu$ c! a#at! ce$ #$a$%i c! 0p!cate$e0 $ # nu au a+ut nici un e(ect asup#a n ast#!F dac! p!catu$ nu a#e nici un e(ect' e$ nu p ate (i cauz! ,i' p#in u#"a#e' nu p ate e5ista& CERUL Lu"ea cun a,te#ii' n ca#e s!$!,$uie,te *u"nezeu ,i CREA:IA SA' n unitatea .OII SALE ,i a S1IRI8ULUI S<UF cu t ate c! $u"ea pe#cep%iei e5c$ude CERULF e$ p ate (i #e($ectat B -$inditD aici n #e$a%ia s(4nt! ,i n $u"ea #ea$!& CJRIST A *OUA 1ERSOAN< a 8REIMIIF UNICUL 7IU AL LUI *UMNE;EU sau t ta$itatea 7IIN:EIF SINELE' pe ca#e *UMNE;EU L3a c#eat p#in e5tinde#ea S1IRI8ULUI S<UF cu t ate c! CNRIS8 este CREA8OR ase"enea 8A8<LUI S<U' e$ nu este 8A8<L' (iindc! *UMNE;EU L3a c#eat pe CNRIS8' da# CNRIS8 nu $3a c#eat pe *UMNE;EU& BN t!/ CNRIS8 nu se c n(und! n " d e5c$usi+ cu Isus&D C(,&! ")3 t Inte#+a$u$ de ti"p n ca#e a$e-e" ie#ta#ea n $ cu$ +in +!%iei' "i#ac $u$ n $ cu$ #ep# ,u$ui' S7RN8UL *UN n $ cu$ e- u$uiF este e5p#esie a ace$ei (!#4"e de )un!+ in%! din pa#tea n ast#! de a t#!i p#ezentu$ ca#e se deschide c!t#e ete#nitate' n $ c de a ne c#a"p na de t#ecut' ca#e ne %ine (e#eca%i n iadF "ai este ( $ sit pent#u a dese"na c$ipa s(4nt! (ina$!' ap -eu$ tutu# # c$ipe$ # s(inte pent#u ca#e a" ptat pe c!#a#ea n ast#!& C$e!/,! E5tinde#ea (iin%ei sau spi#itu$ui $ui *UMNE;EU' a CAU;EI' a$ c!#ei e(ect este 7IUL S<UF este desc#is! ca (iind 1RIMA .ENIRE A LUI

258

CNRIS8F este (unc%ia 7IULUI n CER' de a c#ea p#ecu" *u"nezeu L3a c#eat pe E$& BN t!/ C#ea%ia e5ist! nu"ai $a ni+e$u$ cun a,te#ii ,i nu este identic! cu c#eati+itatea' a,a cu" 0cun a,te"0 din $u"ea pe#cep%iei&D C$ed, /! E5p#esia deciziei n ast#e de a ne pune nc#ede#ea n ce+aF $i)e#tatea de a c#ede n e- sau n S7RN8UL *UN' n i$uzia p!catu$ui din cei$a$%i sau n ade+!#u$ s(in%eniei $ # ca 7II ai $ui *UMNE;EU& C+ o!;te$e! CERUL' da# ,i $u"ea $ui *UMNE;EU ,i a C#ea%iei Sa$e unite' nainte de sepa#a#eF n cun a,te#e nu e5ist! di(e#en%e sau ( #"e ,i' de aceea' ea e5c$ude $u"ea pe#cep%ieiF a nu se c n(unda cu te#"enu$ cu#ent de 0cun a,te#e0' ca#e c n%ine un su)iect ce 0cun a,te0 ,i un )iect ca#e este 0cun scut0F aici cun a,te#ea se #e(e#! $a e5pe#i"enta#ea cu#at!' $ipsit! de distinc%ia dint#e su)iect ,i )iect& D!$ I J!$ n cun a,te#e/ *a#u#i$e $ui *UMNE;EU sunt iu)i#ea' +ia%a ,i $i)e#tatea& E$e nu p t (i nici dat! $uate' cu t ate c! n $u"ea aceasta p t (i ne-ate& n pe#cep%ie/ &e&/ da#u#i$e e- u$ui sunt tea"a' su(e#in%a ,i " a#tea' cu t ate c! de ce$e "ai "u$te #i nu sunt #ecun scute d#ept ceea ce suntF da#u#i$e e- u$ui se cap!t! p#in sac#i(iciu& &c&/ *a#u#i$e $ui *u"nezeu' S7RN8UL *UN $e t#anspune n ie#ta#e ,i )ucu#ie' de ca#e a+e" pa#te "p!#t!,indu3$e cu cei$a$%i& .ezi/ a d!#ui ,i a d )4ndi& n pe#cep%ie/ iu)i#ea se e5p#i"! p#in ie#ta#eF este senti"entu$ d!#uit n u! de *UMNE;EU' c nt#ast4nd cu senti"entu$ p# p#iu e- u$ui/ tea"aF iu)i#ea de+ine "ani(est! nt tdeauna atunci c4nd d i se unesc& KUDECATA DE APOI' KUDECATA CEA DIN URM C incide cu s(4#,itu$ Isp!,i#ii c4nd' ca u#"a#e a .ENIRII *IN NOU

259

A CNRIS8u$ui' se +a (ace disc#i"ina#ea nt#e ade+!# ,i i$uzie ,i se +a #idica t at! +in +!%ia' ia# p#in aceasta ni se +a #ent a#ce c n,tien%a c! sunte" 7IUL p#eaiu)it a$ $ui *UMNE;EU& L,@e$+( !$@,t$+' (,@e$! vo, / E5ist! nu"ai n $u"ea i$uz #ie a pe#cep%iei' unde se pa#e c! 7IUL LUI *UMNE;EU a# a+ea pute#ea de a se sepa#a de *UMNE;EUF de +#e"e ce pe acest ni+e$ a$e-e" s! (i" sepa#a%i' pute"' t t aici' s! $u!" h t!#4#ea de a ne schi")a atitudineaF aceast! $i)e#tate a a$e-e#ii nt#e "enta$itatea n ast#! ,i cea c #ect! este sin-u#a $i)e#tate p si)i$! n aceast! $u"e& L+#e! Ni+e$u$ I/ e(ectu$ c#edin%ei e- iste n sepa#a#e' ca#e i este ,i cauzaF -4ndu$ sepa#!#ii' c!#uia i s3a dat ( #"!F $u"ea n ca#e este e5p#esia c#edin%ei n ti"p ,i spa%iu nu a ( st c#eat! de *UMNE;EU' ca#e t#anscende t ta$ ti"pu$ ,i spa%iu$F dac! nu se (ace #e(e#in%! n " d e5p#es $a $u"ea cun a,te#ii' te#"enu$ de $u"e se #e(e#! nu"ai $a pe#cep%ie' $u"ea e- u$ui p st sepa#ati ne"& Ni+e$u$ II/ &e&/ Lu"ea sepa#!#ii nt!#e,te c#edin%a e- u$ui n p!cat ,i +in!' p#in ca#e este "en%inut! apa#enta e5isten%! a $u"ii acesteia& &c&/ Lu"ea de+ine $ cu$ n ca#e ne n+!%!" $ec%ii$e ie#t!#ii' un "i6$ c didactic pe ca#e S7RN8UL *UN $ ( $ se,te ca s! ne a6ute s! t#anscende" $u"eaF p#in u#"a#e' # stu$ $u"ii este s! ne n+e%e c! $u"ea nu e5ist!& .ezi/ Lu"ea #ea$!& L+#e! $e!( Sta#ea "in%ii' n ca#e $u"ea pe#cep%iei este e$i)e#at!' p#in ie#ta#e' de p# iec%ii$e +in +!%iei cu ca#e a" "p +!#at3 F s3a schi")at' a,ada#' atitudinea ,i nu $u"ea' c!ci +ede" p#in +iziunea $ui CNRIS8' ca#e )inecu+4nteaz! n $ c s! 6udeceF +isu$ (e#icit a$ S7RN8ULUI *UN' ca#e #ep#ezint! s(4#,itu$ Isp!,i#ii ,i ca#e anu$eaz! -4ndu#i$e n ast#e de sepa#a#e' ceea ce n-!duie $ui *u"nezeu s! (ac! pasu$ (ina$& M!1,!
260

nce#ca#ea de a #ez $+a p# )$e"! ac $ unde ea nu se a($!F st#ate-ia e- u$ui de a e$uda p# )$e"a #ea$! sepa#a#ea de *UMNE;EU ,i de a "en%ine c4t "ai depa#te de R<S1UNSUL LUI *UMNE;EUF +in +!%ia este p# iectat! a(a#! din "intea n ast#!' asup#a a$t #a BatacD sau asup#a p# p#iu$ui t#up B) a$!D' ,i se ncea#c! #ez $+a#ea ei ac $ ' n $ c s! n-!dui" ca S7RN8UL *UN s! #idice din "intea n ast#!& M3 t+,$e! IS1<2IREA sau a) $i#ea sepa#!#iiF p#in schi")a#ea atitudinii n ast#e' ca#e at#a-e dup! sine ie#ta#ea ,i "i#ac $u$' sunte" 0"4ntui%i0 de c#edin%a n ast#! n #ea$itatea p!catu$ui ,i a +in +!%iei& Mecanis"e$e de ap!#a#e ,i #espin-e#e' st#ate-ii$e de(ensi+e &e&/ "i6$ ace$e pe ca#e $e ( $ si" pent#u a ne 0ap!#a0 de p# p#ia n ast#! +in +!%ie ,i tea"!' p#ecu" ,i de atacu#i$e ce$ #$a$%iF ce$e "ai i"p #tante "ecanis"e de ap!#a#e sunt ne-a#ea ,i p# iec%iaF pa#ticu$a#itatea $ # este (aptu$ c! p# + ac! t c"ai ace$ $uc#u de ca#e a# + i s! te scape B0*e ce %i3e (#ic! nu scapi0 n& t#ad&D' nt#uc4t nt!#esc c#edin%a n p# p#ia n ast#! +u$ne#a)i$itate' ceea ce' pe de a$t! pa#te' ne a"p$i(ic! tea"a ,i c#edin%a c! a+e" ne+ ie de ap!#a#e& &c&/ "ecanis"e$e de ap!#a#e ,i de #espin-e#e sunt inte#p#etate ca (iind "i6$ ace pent#u a ne e$i)e#a de tea"!F ne-a#ea' de e5e"p$u' nea-! ne-a%ia ade+!#u$ui' ia# p# iecta#ea +in +!%iei Bcu$pa)i$it!%iiD n ast#e de+ine "i6$ cu$ pent#u ie#ta#ea +inei& Me t!(,t!te co$ect Acea pa#te a "in%ii n ast#e scindate ca#e ascu$t! de S7RN8UL *UN' . cea ie#t!#ii ,i a #a%iunii ,i ca#e a$e-e s! u#"eze c!$!uzi#ea Acestuia ,i nu a e- u$ui' pent#u a se #ent a#ce ast(e$ $a MEN8ALI8A8EA LUI UNU& Me t!(,t!te! e$o !t Acea pa#te a "in%ii n ast#e scindate ca#e ascu$t! de + cea p!catu$ui' a +in +!%iei' a te"e#ii ,i atacu$ui ,i a$e-e s! dea ascu$ta#e dictatu$ui ei' (apt n u#"a c!#uia de+eni" ,i "ai p#in,i n $u"ea sepa#!#iiF este ap# ape nt tdeauna identic cu e- u$&
261

Menta$itatea LUI UNU Este MIN8EA $ui *UMNE;EU sau MIN8EA $ui CNRIS8F e5tinde#ea $ui *UMNE;EU' ca#e este MIN8EA uni(icat! a 7IIN:EI ,i ca#e t#anscende at4t "enta$itatea c #ect! c4t ,i "enta$itatea e# nat!F MEN8ALI8A8EA LUI UNU nu e5ist! dec4t $a ni+e$u$ cun a,te#ii& M, te! n cun a,te#e/ E5p#esia Spi#itu$ui ca#e $uc#eaz!F "intea ,i spi#itu$ sunt ca" ace$a,i $uc#uF spi#itu$ i c n(e#! "in%ii ene#-ia sa c#eat a#e& n pe#cep%ie/ "i6$ cu$ p#in ca#e a$e-e"F sunte" $i)e#i s! c#ede" c! "intea n ast#! p ate (i sepa#at! sau desp!#%it! de MIN8EA $ui *UMNE;EU B"enta$itate e# nat!D sau ce p ate s!3I (ie #estituit! B"enta$itate c #ect!DF te#"enu$ de "inte nu se #e(e#! $a c#eie#' ca#e este un #-an (izic ,i' ca ata#e' un aspect a$e e- u$ui n st#u sau a$ sine$ui n st#u t#upesc& M,$!co(+( Schi")a#ea atitudinii' ca#e ne p#eschi")! pe#cep%ia $u"ii e- u$ui $u"ea p!catu$ui' +inei ,i te"e#ii n pe#cep%ia S7RN8ULUI *UN' pe#cep%ie a ie#t!#iiF este e5p#esia #esta)i$i#ii unit!%ii cu ap# ape$e n st#u' p#in ca#e se c #ecteaz! ,i se anu$eaz! e# a#ea sepa#!#iiF "i#ac $e$e t#anscend $e-i$e acestei $u"i ,i #e($ect! $e-i$e $ui *UMNE;EUF e$e se n(!ptuiesc de c!t#e S7RN8UL *UN' sau Isus' p#in n i ,i sunt "i6$ cu$ at4t a +indec!#ii n ast#e' c4t ,i a a$t #aF a nu se c n(unda cu accep%iunea t#adi%i na$! a "i#ac $u$ui ca (iind " di(ica#ea un # (en "ene e5te#i a#e& Mo!$te! &e&/ "!#tu#ia u$ti"! pent#u apa#enta #ea$itate a t#upu$ui ,i pent#u sepa#a#ea de CREA8ORUL n st#u' ca#e este +ia%aF dac! t#upu$ " a#e' nsea"n! c! a t#!it' deci ,i (!c!t #u$ s!u e- u$ t#e)uie c! este #ea$ ,i t#!ie,te/ " a#tea este n%e$eas! ca pedeapsa (ina$! pent#u p!catu$ sepa#!#ii' c "is de n i& &c&/ p!#!si#ea n $ini,te a t#upu$ui' dup! ce acesta ,i3a ndep$init # stu$ de disp ziti+ didactic& Ne1!$e! &e&/ e$uda#ea +in +!%iei p#in e5pu$za#ea din c n,tien%! a deciziei
262

ca#e a -ene#at3 ' sust#!-4nd3 ast(e$ c #ec%iei sau IS1<2IRIIF nt#uc4t+a si"i$a#! #ep#i"!#iiF ne-a#ea este c#edin%a e- u$ui c! e$ este tat!$ n st#u' ,i nu *UMNE;EU& &c&/ ne-a#ea este ( $ sit! pent#u a ne-a e# a#ea ,i a a(i#"a ade+!#u$& Pc!t+( C n+in-e#ea desp#e #ea$itatea sepa#!#ii n ast#e de *UMNE;EU' sepa#a#ea (iind p#i+it! de e- d#ept i#e"edia)i$!' ea #ep#ezent4nd atacu$ n st#u asup#a $ui *UMNE;EU' CARE nu ne3a# ie#ta asta nici dat!/ aceast! c#edin%! n p!cat at#a-e dup! sine +in +!%ia' ca#e se ce#e pedepsit!F p!catu$ este identic cu sepa#a#ea ,i este c nceptu$ cent#a$ n siste"u$ de -4ndi#e a$ e- u$ui' din ca#e decu#- n " d $ -ic t ate ce$e$a$te Bc ncepteDF pent#u S7RN8UL *UN' p!cate$e sunt ni,te e# #i ca#e p t B,i t#e)uieD s! (ie c #ectate ,i +indecate& Pe$ce&/,! Ni+e$u$ I/ Lu"ea ( #"ei ,i a pe#cep%iei de dup! sepa#a#eF aceast! $u"e ,i $u"ea cun a,te#ii se e5c$ud #ecip# cF $u"ea aceasta se na,te din c#edin%a n ast#! n sepa#a#e ,i nu p sed! #ea$itate n a(a#a acestui -4nd& Ni+e$u$ II/ 1e#cep%ia p# +ine din p# iec%ieF ceea ce +ede" $!unt#ic dete#"in! ceea ce +ede" n a(a#!F h t!#4t a#e pent#u pe#cep%ia n ast#! este' a,ada#' inte#p#eta#ea dat! de n i 0#ea$it!%ii0 ,i nu ceea ce' n " d )iecti+' apa#e ca (iind #ea$& &e&/ 1e#cepe#ea p!catu$ui ,i a +in +!%iei ne este de ( $ s pent#u a a) $i Banu$aD c#edin%a n #ea$itatea sepa#!#ii&.ezi/ 1e#cep%ia ade+!#at!& Pe$ce&/,! !dev$!t A pe#cepe p#in chii CNRIS8u$uiF +iziunea' ca#e c #ecteaz! pe#cep%ii$e -#e,ite a$e e- u$uiF a nu se c n(unda cu +ede#ea (izic!F este acea atitudine ca#e #idic! Banu$eaz!D p# iec%ii$e de cu$pa)i$itate B+in +!%ieD ,i ca#e ne pe#"ite s! c nte"p$!" $u"ea #ea$! n $ cu$ unei $u"i a p!catu$ui' a +in +!%iei' a su(e#in%ei ,i a " #%ii& P$, c,&,+( &e +$,e, %(,&"e,*
263

Un aspect a$ +in +!%ieiF c#edin%a c! sunte" - i ,i inc "p$e%i ,i c! ne $ipsesc ce$e de ca#e a+e" ne+ ieF asta ne (ace s! c!ut!" id $i sau #e$a%ii specia$e' pent#u a u"p$e - $u$ pe ca#e $ si"%i" n n i n,ineF adesea "e#-e "4n! n "4n! cu senza%ia de dep#i"a#e' atunci c4nd c#ede" c! a$%ii ne #!pesc pacea de ca#e' n #ea$itate' ne3a" $ipsit n i n,ineF n p zi%ie cu p#incipiu$ a)unden%ei' a$ $ui *UMNE;EU& P$o,ec/,! Le-ea (unda"enta$! a "in%ii/ p# iec%ia p# duce pe#cep%ia ceea ce +ede" $!unt#ic dete#"in! ceea ce +ede" n e5te#i #& &e&/ ea nt!#e,te +in +!%ia' pun4nd3 pe sea"a a$tuia' atac4nd3 ac $ ,i ne-4nd3 n n i n,ineF nce#ca#e de a ne ndep!#ta #esp nsa)i$itatea pent#u sepa#a#e ,i de a pune pe sea"a a$t #a& &c&/ p#incipiu$ e5tinde#ii' ca#e #idic! +in +!%ia' e5tinz4nd Bp# iect4ndD ie#ta#ea S7RN8ULUI *UN& R"t,1 ,$e! Un si") $ pent#u atacu$ e- u$ui asup#a $ui *UMNE;EU ,i' ca ata#e' asup#a 7IULUI S<U' si") $ ce st! "!#tu#ie 0#ea$it!%ii0 su(e#in%ei' a sac#i(iciu$ui ,i a " #%ii' pe ca#e $u"ea pa#e s! "ani(esteF se #e(e#! ,i $a #!sti-ni#ea $ui Isus' pi$d! e5t#e"! ca#e a de" nst#at c! ade+!#ata n ast#! I*EN8I8A8E a Iu)i#ii nu p ate (i nici dat! dist#us!' c!ci " a#tea nu a#e nici pute#e asup#a +ie%ii& Re(!/,! ")3 t "p#euna#ea a d i a"eni' ca#e dini a#! s3au +!zut ca (iind sepa#a%i unu$ de ce$!$a$t' nt#u +iziunea CNRIS8u$uiF "i6$ cu$' ( $ sit de S7RN8UL *UN pent#u a) $i#ea +in +!%iei unei #e$a%ii nes(inte Bsau specia$eD' p#in sta)i$i#ea unui n u %e$' a$ ie#t!#ii Bsau a$ ade+!#u$uiD& Re(!/,,(e "&ec,!(e Re$a%ii$e asup#a c!# #a p# iect!" +in +!%ia ,i pe ca#e $e ( $ si" d#ept su)stitut pent#u iu)i#e ,i pent#u #e$a%ia n ast#! cu *UMNE;EUF dat (iind c! t ate #e$a%ii$e specia$e "en%in +in +!%ia' e$e nt!#esc c#edin%a n p#incipiu$ penu#iei B$ipseiD ,i p# duc t c"ai ceea ce + # s! p#ent4"pineF t ate #e$a%ii$e din $u"ea aceasta
264

ncep ca ni,te #e$a%ii specia$e' dat #it! (aptu$ui c! t ate ncep cu pe#cepe#ea sepa#!#ii' ca#e t#e)uie ap i c #ectat! de S7RN8UL *UN' p#in ie#ta#e' dat #it! c!#eia #e$a%ia de+ine s(4nt!F e5ist! d u! ( #"e de #e$a%ii specia$e/ u#a specia$! 6usti(ic! p# iecta#ea +in +!%iei p#in atacF iu)i#ea specia$! ascunde atacu$ n spate$e i$uziei iu)i#iiF n aceast! ( #"! de #e$a%ie c#ede" c! ne+ i$e n ast#e specia$e sunt satis(!cute de a"eni specia$i cu nsu,i#i specia$e' dat #it! c!# #a i iu)i"F n acest sens iu)i#ea specia$! este nt#uc4t+a identic! cu dependen%a& Reve(!/,! C "unica#ea di#ect! dint#e *UMNE;EU ,i 7IUL S<U' ea #e($ect! ( #"a #i-ina#! a c "unic!#ii sta)i$it! $a c#ea#ea n ast#!F ea p #ne,te de $a *UMNE;EU c!t#e 7IUL S<U' da# nu ,i +ice+e#saF n aceast! $u"e este p si)i$! #ent a#ce#e scu#t! $a aceast! sta#e& R+1c,+ e! Apa#%ine $u"ii pe#cep%iei' de +#e"e ce #u-!ciunea $ # a-! pe *UMNE;EU s! ne dea un $uc#u de ca#e ni se pa#e c! a+e" ne+ ieF sin-u#a n ast#! #u-!ciune ade+!#at! este #u-!ciunea pent#u ie#ta#e' de a#ece aceasta ne (ace c n,tien%i de (aptu$ c! a+e" de6a t t ceea ce ne t#e)uieF " du$ n ca#e se ( $ se,te aici te#"enu$ de #u-!ciune nu inc$ude t#!i#ea uni#ii cu *UMNE;EU' a,a cu" aceasta apa#e n di(e#ite (aze a$e $ini,tii sau a$e "edita%iei& S!c$,),c,+ O c n+in-e#e cent#a$! n siste"u$ de c#edin%! a$ e- u$ui/ cine+a t#e)uie s! pia#d! pent#u ca a$tu$ s! c4,ti-eF p#incipiu$ #enun%!#ii pent#u a p#i"i Ba da pent#u a c!p!taD/ de pi$d!' pent#u a c4,ti-a iu)i#ea $ui *UMNE;EU' t#e)uie s! p$!ti" un p#e%' de )icei su) ( #"a su(e#in%ei' pent#u a ne isp!,i p!catu$ B+inaDF este #!stu#na#ea p#incipiu$ui "4ntui#ii' sau a$ d#ept!%ii/ ni"eni nu pie#de ,i t %i c4,ti-!& Se&!$!$e! C#edin%a n p!cat' c#edin%! ce sus%ine identitate sepa#at! de

265

C#eat #u$ n st#uF sepa#a#ea pa#e s! (i a+ut $ c dini a#!' ia# $u"ea ca#e a #!s!#it din acest -4nd este si") $izat! de e- F este $u"e a pe#cep%iei ,i a ( #"ei' a du#e#ii' su(e#in%ei ,i " #%iiF sepa#a#ea este #ea$! n ti"p' da# n ete#nitate ea este necun scut!& SCLNTUL DUJ 1e#s ana a t#eia a 8REIMII' CARE este R<S1UNSUL $ui *UMNE;EU *A8 sepa#!#ii ,i puntea de $e-!tu#! dint#e *UMNE;EU ,i 7III S<I sepa#a%iF E$ +ede i$uzii$e n ast#e Bpe#cep%ieD ,i ne c nduce p#in e$e c!t#e ade+!# Bcun a,te#eDF este .OCEA pent#u *UMNE;EU' CARE + #)e,te pent#u E$ ,i pent#u SINELE n st#u #ea$ ,i ne aduce a"inte de I*EN8I8A8EA de ca#e a" uitat/ este denu"it ,i M4n-4iet #u$' CLUZA' MIKLOCITORUL ;, DN8TORULSINELE Ade+!#ata n ast#! I*EN8I8A8E ca 7IU a$ $ui *UMNE;EUF sin ni" cu CNRIS8u$' 1ERSOANA A *OUA A 8REIMIIF pusu$ sine$ui e- ist' pe ca#e $3a" p$!s"uit d#ept su)stitut Bn$ cuit #D pent#u SINELE c#eat de *UMNE;EUF n pu%ine cazu#i se #e(e#! $a SINELE $ui *UMNE;EU& S&,$,t+( Esen%a #ea$it!%ii n ast#e ca#e' (iind din *UMNE;EU' este neschi")!t a#e ,i ete#n!F este pus! t#upu$ui nt#upa#ea e- u$ui ca#e se schi")! ,i " a#eF ene#-ia spi#itu$ui este acti+at! de "inte' c!#eia i c #espunde nt#uc4t+a& Te!#! Senti"entu$ e- u$ui' ca#e este pusu$ iu)i#ii' senti"ent d!#uit n u! de *UMNE;EUF tea"a ,i a#e #i-inea n p#esupune#ea c! + " (i pedepsi%i dup! cu" ce#e senti"entu$ n st#u de +in +!%ie pent#u p!cate$e n ast#eF n-# zit a#ea tea"! de ceea ce c#ede" c! "e#it!"' ca#e #ezu$t! din aceasta' ne (ace s! ne ap!#!" pe n i n,ine' atac4ndu3i pe a$%ii' ceea ce nu duce dec4t $a a"p$i(ica#ea senza%iei de +u$ne#a)i$itate ,i tea"!' p# duc4nd un ce#c dia) $ic B+ici sD a$ te"e#ii ,i ap!#!#ii& T,#&+(
266

Ni+e$u$ I/ Un e$e"ent de )az! a$ $u"ii i$uz #ii a sepa#!#ii ca#e p# +ine de $a e- ' n p zi%ie cu ete#nitatea' ca#e e5ist! nu"ai n CER F de +#e"e ce ti"pu$ pa#e a (i $inia#' e$ este cu ade+!#at p#ezent' n t ta$itatea sa' nt#3 "inuscu$! c$ip!' ca#e de6a a ( st c #ectat! ,i suspendat! de S7RN8UL *UN& Ni+e$u$ II/ &e&/ "i6$ cu$ pent#u "en%ine#ea e- u$ui' p#in (aptu$ c! p!cate$e t#ecutu$ui sunt "en%inute cu a6ut #u$ senti"ente$ # de cu$pa)i$itate ,i sunt p# iectate n +iit #' p#in inte#"ediu$ (#icii de pedeaps!' n ti"p ce p#ezentu$ sin-u#u$ ti"p ca#e e5ist! este t#ecut cu +ede#ea& &c&/ "i6$ cu$ pent#u a) $i#ea e- u$ui' p#in (aptu$ c! ie#t!" t#ecutu$ cu a6ut #u$ c$ipei s(inte' c$ipa "i#ac $e$ #F atunci c4nd ie#ta#ea este dep$in!' $u"ea ti"pu$ui ,i3a ndep$init # stu$ ,i dispa#e n ete#nitate& T$e,#e! Este c nstituit! din *UMNE;EU 8A8<L ,i CREA8ORUL' din 7IUL S<U CNRIS8u$ SINELE n st#u ade+!#at ,i din S7RN8UL *UN .OCEA pent#u *UMNE;EUF n 1ERSOANA A *OUA sunt inc$use c#ea%ii$e n ast#eF unitatea ni+e$e$ # ACES8ORA nu este c "p#ehensi)i$! n aceast! $u"e& T$+&+( Ni+e$u$ I/ nt#upa#ea e- u$uiF -4ndu$ sepa#!#ii' pe ca#e "intea $ p# iecteaz! nt#3 ( #"!F "a#t #u$ apa#ent n (a+ a#ea #ea$it!%ii sepa#!#iiF cup#inde at4t c #pu$ n st#u (izic c4t ,i pe#s na$itatea n ast#!& Ni+e$u$ II/ 8#upu$ n sine este neut#u' nici )un' nici #!u/ # stu$ i este c n(e#it de c!t#e "inte& &e&/ t#upu$ este si") $u$ +in +!%iei ,i atacu$ui& &c&/ t#upu$ este inst#u"entu$ "4ntui#ii' este "i6$ cu$ pent#u a de" nst#a ,i a n+!%a ie#ta#ea' p#in ca#e se " di(ic! +in +!%ia e- u$ui& UN CURS DN MIRACOLE Cu#su$ + #)e,te adesea $a pe#s ana nt4iaF %e$u$ s!u nu este Iu)i#ea sau *UMNE;EU' ci ndep!#ta#ea )stac $e$ # +in +!%iei ,i
267

te"e#ii p#in ie#ta#eF aceste )stac $e ne "piedic! s!3L accept!" pe *UMNE;EUF cu#su$ este deci p#e cupat "ai de-#a)! de de"asca#ea ,i a) $i#ea e- u$ui' dec4t de e5p$icita#ea n %iuni$ # de CNRIS8 ,i Spi#it *i+in& 8ENIREA LUI CJRIST Resta)i$i#ea c n,tientiz!#ii #ea$it!%ii n ast#e ca UNICUL 7IU AL LUI *UMNE;EU' #ea$itate de ca#e e#a" c n,tien%i $a c#ea#ea n ast#!' .ENIREA LUI CNRIS8F ea p#ecede LU*ECA8A *E A1OI' dup! ca#e aceast! $u"e a i$uzii$ # ia s(4#,it& 8, dec!$e! C #ec%ia adus! c#edin%ei nt#e%inut! de c!t#e "inte n ) a$!' ce (ace ca sepa#a#ea ,i t#upu$ s! apa#! ca (iind #ea$eF +indeca#ea se nte"eiaz! pe c#edin%a c! I*EN8I8A8EA n ast#! ade+!#at! este spi#itu$ ,i nu t#upu$F din aceast! cauz! ) a$a' #ica#e a# (i natu#a ei' t#e)uie c! este i$uz #ie' dat (iind c! nu"ai un t#up sau un ep t su(e#iF +indeca#ea #e($ect!' a,ada#' p#incipiu$ ce spune c! n "i#ac $e nu e5ist! +#e #dine a #an-u$ui di(icu$t!%i$ #F ea este e(ectu$ uni#ii cu ap# ape$e t!u nt#u ie#ta#e ,i a p#eschi")!#ii pe#cepe#ii un # t#upu#i sepa#ate nt#3 pe#cep%ie n ca#e %e$u$ c "un a$ +indec!#ii st! pe p#i"u$ p$an& 8, ov/,! Senti"entu$ pe ca#e $ a+e" n $e-!tu#! cu p!catu$F t ta$itatea tutu# # senti"ente$ # ,i c n+in-e#i$ # ne-ati+e pe ca#e $e a+e"' n "a6 #itatea $ # n " d inc n,tient' (a%! de n i n,ineF +in +!%ia se )azeaz! pe un senti"ent a$ unei ne+#ednici#i ine#ente n u!' ca#e' dup! t ate apa#en%e$e' nu p ate (i #e"ediat! nici de at tpute#nicia $ui *UMNE;EUF c#ede" c! E$ ce#e pedepsi#ea n ast#! pent#u p!catu$ sepa#!#ii' c "is de c!t#e n iF +in +!%ia se p# iecteaz! nt tdeauna su) ( #"a atacu$ui (ie asup#a a$t #a' su) ( #"a "4niei' (ie asup#a p# p#iu$ui t#up' su) ( #"a ) $ii& .ezi/ 1#incipiu$ penu#iei B$ipseiD 8,"+( Sta#ea de dup! sepa#a#e' n ca#e 7IUL $ui *UMNE;EU +iseaz! $u"e a p!catu$ui' +inei ,i (#icii' c#ez4nd c! aceasta este #ea$itatea' ia# CERUL un +isF 7IUL' n ca$itate de +is!t #' este cauza $u"ii'
268

$u"ea (iind e(ectu$' cu t ate c! acest #ap #t dint#e cauz! ,i e(ect apa#e n aceast! $u"e ca (iind #!stu#nat' c!ci p!#e" s! (i" e(ectu$ sau +icti"a $u"iiF ( $ sit une #i pent#u a dese"na +ise$e din s "n' de,i nu e5ist! +#e de se)i#e #ea$! nt#e e$e ,i +ise$e cu chii deschi,i Ba$e st!#ii de t#ezieD' dat (iind c! a")e$e (ac pa#te din $u"ea i$uz #ie a pe#cep%iei& 8,"+( )e$,c,t C #ec%ia ap$icat! de S7RN8UL *UN +isu$ui e- ist a$ du#e#ii ,i su(e#in%eiF cu t ate c! ,i +isu$ (e#icit este i$uzie' e$ t#anscende t ate i$uzii$eF este +isu$ ie#t!#ii' n ca#e c nte"p$!" $u"ea #ea$! ,i -!si" "4ntui#ea& 8,>,+ e! 1e#cep%ia CNRIS8u$ui sau a S7RN8ULUI *UN' ce p#i+e,te dinc $ de t#up c!t#e spi#it' ca#e este I*EN8I8A8EA n ast#! ade+!#at!F +iziunea ie#t!#ii ,i a nep!c!t ,eniei Bnep#ih!ni#iiD' p#in ca#e se +ede $u"ea #ea$!F +iziunea este pu# $!unt#ic! ,i -$inde,te decizia de a accepta #ea$itatea n $ c de a 6udecaF +iziunea nu p ate (i c n(undat!' a,ada#' cu +ede#ea (izic!&

C+&$, ": CUM A APRUT - CE ESTE - CE SPUNE I: CUM A APRUT II: CE ESTE III: CE SPUNE EXERCIII ZILNICE PENTRU STUDENI - INTRODUCERE LECIA 1 08 t ce +!d n aceast! ca"e#! Bpe aceast! st#ad!' de $a aceast! (e#east#!' n acest $ cD nu nsea"n! ni"ic&0 LECIA . 0Eu a" dat (iec!#ui $uc#u pe ca#e $ +!d n aceast! ca"e#!

269

Bpe aceast! st#ad!' de $a aceast! (e#east#!' n acest $ cD t t n%e$esu$ pe ca#e $ a#e pent#u "ine&0 LECIA 0 0Nu n%e$e- ni"ic din ce +!d n aceast! ca"e#! Bpe aceast! st#ad!' de $a aceast! (e#east#!' n acest $ cD&0 LECIA 2 0Aceste -4ndu#i nu nsea"n! ni"ic& LECIA 4 0Nu sunt nici dat! indispus din " ti+u$ p#esupus de "ine&0 LECIA 5 0Sunt indispus pent#u c! +!d ce+a ce nu e5ist!& 0 LECIA 7 0.!d nu"ai t#ecutu$&0 LECIA 9 0Mintea "ea este p#e cupat! de -4ndu#i t#ecute&0 LECIA : 0Nu +!d ni"ic a,a cu" este acu"&0 LECIA 1< 0G4ndu#i$e "e$e nu nsea"n! ni"ic&0 LECIA 11 0G4ndu#i$e "e$e $ipsite de n%e$es "i a#at! $u"e $ipsit! de n%e$es0& LECIA 1. 0 Sunt indispus pent#u c! +!d $u"e $ipsit! de n%e$es&0 LECIA 10" 0 O $u"e $ipsit! de n%e$es st4#ne,te tea"!&0 LECIA 12 0*u"nezeu nu a c#eat $u"e $ipsit! de n%e$es&0 LECIA 14 0G4ndu#i$e "e$e sunt i"a-ini pe ca#e eu $e3a" p$!s"uit&0 LECIA 15 0Nu a" nici un -4nd neut#u&0 LECIA 17 0Nu +!d $uc#u#i neut#e&0
270

LECIA 19 0Nu #esi"t de unu$ sin-u# e(ecte$e +ede#ii "e$e& 0 LECIA 1: 0Nu #esi"t de unu$ sin-u# e(ecte$e -4ndu#i$ # "e$e&0 LECIA .< 0Sunt h t!#4t s! +!d0 LECIA .1 0Sunt h t!#4t s! +!d $uc#u#i$e a$t(e$&0 LECIA .. 0Ceea ce +!d este ( #"! de #!z)una#e&0 LECIA .0 0M! p t desp#inde de $u"ea pe ca#e +!d' #enun%4nd $a -4ndu#i$e de atac&0 LECIA .2 0Nu "i pe#cep p# p#ii$e inte#ese&0 LECIA .4 0Nu cun sc "eni#ea nici unui $uc#u&0 LECIA .5 0G4ndu#i$e "e$e de atac "i atac! in+u$ne#a)i$itatea&0 LECIA .7 0Mai p#esus de t ate' +#eau s! +!d&0 LECIA .9 0Mai p#esus de t ate' +#eau s! +!d a$t(e$ $uc#u#i$e&0 LECIA .: 0*u"nezeu este n t t ce +!d&0 LECIA 0< 0*u"nezeu este n t t ce +!d' de a#ece *u"nezeu este n "intea "ea& 0 LECIA 01 0Nu sunt +icti"a $u"ii pe ca#e +!d&0 LECIA 0. 0Eu a" in+entat $u"ea pe ca#e +!d&0 LECIA 00 0E5ist! un a$t " d de a p#i+i $u"ea&0
271

LECIA 02 0A, putea +edea pace n $ c de ce +!d&0 LECIA 04 0Mintea "ea este pa#te din Mintea $ui *u"nezeu& Sunt ( a#te s(4nt&0 LECIA 05 0S(in%enia "ea n+!$uie t t ce +!d&0 LECIA 07 0S(in%enia "ea )inecu+4nteaz! $u"ea&0 LECIA 09 0Ni"ic nu este cu neputin%! pent#u s(in%enia "ea&0 LECIA 0: 0S(in%enia "ea "i este "4ntui#ea&0 LECIA 2< 0Sunt )inecu+4ntat ca 7iu a$ $ui *u"nezeu&0 LECIA 21 0*u"nezeu "e#-e cu "ine #iunde "! duc&0 LECIA 2. 0*u"nezeu "i este t!#ia& .iziunea este da#u$ S!u&0 LECIA 20 0*u"nezeu "i este Su#sa& Nu p t +edea $ipsit de E$&0 LECIA 22 0*u"nezeu este Lu"ina n ca#e +!d&0 LECIA 24 0*u"nezeu este Mintea cu ca#e -4ndesc&0 LECIA 25 0*u"nezeu este iu)i#ea n ca#e ie#t&0 LECIA 27 0*u"nezeu este 8!#ia n ca#e "! nc#ed&0 LECIA 29 0Nu este ni"ic de ca#e s! te te"i&0 LECIA 2: 0. cea $ui *u"nezeu "i + #)e,te n (ieca#e c$ip! a zi$ei&0 LECIA 4< 0Sunt sus%inut de Iu)i#ea $ui *u"nezeu&0
272

LECIA 41 Recapitu$a#ea de ast!zi pa#cu#-e u#"!t a#e$e idei/ L I3 E LECIA 4. Recapitu$a#ea de ast!zi pa#cu#-e aceste idei/ L =3 IK LECIA 40 Ast!zi + " #ecapitu$a u#"!t a#e$e/ L II3 IE LECIA 42 Acestea sunt idei$e de #e+!zut pent#u ast!zi/ L I=3 >K LECIA 44 Recapitu$a#ea de ast!zi inc$ude u#"!t a#e$e/ L >I3 >E LECIA 45 Recapitu$a#ea n ast#! inc$ude u#"!t a#e$e/ L >=3 CK LECIA 47 S! #ecapitu$!" aceste idei/ L CI3 CE LECIA 49 Ast!zi #ecapitu$!" u#"!t a#e$e idei/ L C=3 ?K LECIA 4: Ast!zi a+e" de #ecapitu$at u#"!t a#e$e idei/ L ?I3 ?E LECIA 5< Iat! idei$e pent#u #ecapitu$a#ea de ast!zi/ L ?E3 EK LECIA 51 0Eu sunt $u"ina $u"ii&0 LECIA 5. 0 Ie#ta#ea "i este (unc%ia ca $u"in! a $u"ii&0 LECIA 50 0Lu"ina $u"ii aduce pace (iec!#ei "in%i p#in ie#ta#ea "ea&0 LECIA 52 07ie s! nu3"i uit (unc%ia&0 LECIA 54 0Sin-u#a "ea (unc%ie este cea h!#!zit! "ie de *u"nezeu&0 LECIA 55 07e#ici#ea "ea ,i (unc%ia "ea sunt una&0 LECIA 57 0Iu)i#ea "3a c#eat ca pe Sine ns!,i&0
273

LECIA 59 0Iu)i#ea nu #ep# ,eaz! ni"ic&0 LECIA 5: 0Rep# ,u#i$e "e$e ascund $u"ina $u"ii din "ine&0 LECIA 7< 0M4ntui#ea "ea +ine de $a "ine&0 LECIA 71 0Nu"ai p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu +a iz)uti&0 LECIA 7. 0Rep# ,u#i$e "e$e sunt un atac $a ad#esa p$anu$ui de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu&0 LECIA 70 0. iesc s! (ie $u"in!&0 LECIA 72 0Nu e5ist! nici + ie' cu e5cep%ia . ii $ui *u"nezeu&0 LECIA 74 0A +enit $u"ina&0 LECIA 75 0Nu sunt su) nici $e-e' cu e5cep%ia $e-i$ # $ui *u"nezeu&0 LECIA 77 0 Sunt nd#ept!%it $a "i#ac $e&0 LECIA 79 07ie ca "i#ac $e$e s! n$ cuiasc! t ate #ep# ,u#i$e&0 Lec/,! 7: 07ie s! #ecun sc p# )$e"a' ca s! p at! (i #ez $+at!&0 LECIA 9< 07ie s! #ecun sc (aptu$ c! p# )$e"e$e "i3au ( st #ez $+ate&0 LECIA 91 Idei$e n ast#e de #ecapitu$at pent#u ast!zi sunt/ L =I' => LECIA 9. Ast!zi + " #ecapitu$a aceste idei/ L =C' =? LECIA 90 S! #ecapitu$!" ast!zi aceste idei/ L =E' == LECIA 92
274

Iat! idei$e pent#u #ecapitu$a#ea de ast!zi/ L =@' =A LECIA 94 Recapitu$a#ea de ast!zi +a pa#cu#-e u#"!t a#e$e idei/ L =S' @K LECIA 95 Iat! idei$e de #ecapitu$at pent#u ast!zi/ L @I' @> LECIA 97 Recapitu$a#ea n ast#! de ast!zi +a pa#cu#-e aceste idei/ L @C' @? LECIA 99 Ast!zi + " #ecapitu$a u#"!t a#e$e idei/ L @E' @= LECIA 9: Iat! idei$e pent#u #ecapitu$a#ea de ast!zi/ L @@' @A LECIA :< 1ent#u aceast! #ecapitu$a#e' + " ( $ si u#"!t a#e$e idei/ L @S' AK LECIA :1 0Mi#ac $e$e se +!d n $u"in!&0 LECIA :. 0Mi#ac $e$e se +!d n $u"in!' ia# $u"ina ,i t!#ia sunt una&0 LECIA :0 0Lu"ina' )ucu#ia ,i pacea s!$!,$uiesc n "ine&0 LECIA :2 0Eu sunt a,a cu" "3a c#eat *u"nezeu&0 LECIA :4 0Sunt Unicu$ Sine' unit cu C#eat #u$ "eu&0 LECIA :5 0M4ntui#ea +ine de $a Unicu$ "eu Sine&0 LECIA :7 0Eu sunt spi#it&0 LECIA :9 0. iesc s!3"i accept # $u$ n p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu&0 LECIA :: 0M4ntui#ea este unica "ea (unc%ie aici&0 LECIA 1<< 0R $u$ "eu este esen%ia$ n p$anu$ de "4ntui#e a$ $ui *u"nezeu&0 LECIA 1<1 0. ia $ui *u"nezeu pent#u "ine este (e#ici#ea des!+4#,it!&0
275

LECIA 1<. 0"p!#t!,esc . ia $ui *u"nezeu pent#u "ine/ des!+4#,ita "ea (e#ici#e&0 LECIA 1<0 0*u"nezeu (iind Iu)i#e' este de ase"enea ,i (e#ici#e&0 LECIA 1<2 0 Caut d a# ceea ce3"i apa#%ine cu ade+!#at&0 Lec/,! 1<4 0A$e "e$e sunt pacea ,i )ucu#ia $ui *u"nezeu&0 LECIA 1<5 07ie ca eu s! tac ,i s! ascu$t ade+!#u$&0 LECIA 1<7 0 Ade+!#u$ +a c #ecta t ate -#e,e$i$e din "intea "ea&0 LECIA 1<9 0n ade+!#' a d!#ui ,i a d )4ndi sunt una&0 LECIA 1<: 0M! dihnesc n *u"nezeu&0 LECIA 11< 0Sunt a,a cu" *u"nezeu "3a c#eat&0 LECIA 111 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ LECIA 11. *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ LECIA 110 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ Lec/,! 112 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ LECIA 114 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ LECIA 115 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ LECIA 117 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ LECIA 119 *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/
276

LECIA 11: *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ LECIA 1.< *e #ecapitu$at di"inea%a ,i sea#a/ LECIA 1.1 0Ie#ta#ea este cheia (e#ici#ii&0 LECIA 1.. 0Ie#ta#ea (e#! t t ce +#eau&0 LECIA 1.0 0Mu$%u"esc 8at!$ui "eu pent#u da#u#i$e Sa$e c!t#e "ine&0 LECIA 1.2 07ie s!3"i aduc a"inte c! sunt una cu *u"nezeu&0 LECIA 1.4 0 Ast!zi p#i"esc n tihn! Cu+4ntu$ $ui *u"nezeu&0 8o(+#+( I8 LECIA 1.5 08 t ce d!#uiesc "i este d!#uit "ie nsu"i&0 LECIA 1.7 0Nu e5ist! a$t! iu)i#e dec4t cea a $ui *u"nezeu&0 LECIA 1.9 0Lu"ea pe ca#e +!d' nu de%ine nici un $uc#u pe ca#e s!3$ +#eau&0 LECIA 1.: 0*inc $ de aceast! $u"e se a($! $u"e pe ca#e +#eau&0 LECIA 10< 0Este i"p si)i$ s! +ezi d u! $u"i&0 LECIA 101 0O#icine caut! s! a6un-! $a ade+!# nu p ate s! nu #eu,easc!&0 LECIA 10. 0*ez$e- $u"ea de t t ceea ce a" c#ezut desp#e ea&0 LECIA 100 0Nu + i p#e%ui ceea ce este $ipsit de +a$ a#e&0 LECIA 102 07ie s! pe#cep ie#ta#ea a, cu" este ea&0 LECIA 104
277

0*ac! "! ap!#' sunt atacat&0 LECIA 105 0H a$a este st#ate-ie de(ensi+! "p t#i+a ade+!#u$ui&0 LECIA 107 0Atunci c4nd sunt +indecat' nu sunt sin-u#u$ ca#e se +indec!&0 LECIA 109 0Ce#u$ este a$te#nati+a pent#u ca#e t#e)uie s! "! decid&0 LECIA 10: . i accepta Isp!,i#ea pent#u "ine nsu"i& LECIA 12< Nu"ai "4ntui#ea se p ate spune c! este $eac& LECIA 121 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 LECIA 12. 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 LECIA 120 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 LECIA 122 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 LECIA 124 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 LECIA 125 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 LECIA 127 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 LECIA 129 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 LECIA 12: 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 LECIA 14< 0Mintea "ea c n%ine d a# ceea ce -4ndesc cu *u"nezeu&0 =LOSAR- INDEX &e t$+ UN CURS DN MIRACOLE

278

S-ar putea să vă placă și