Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureti Specializarea Contabilitate i informatic de gestiune Anul III, sem.

1, 2008-2009

CONTABILITATE PUBLIC
Curs opional

(continu Modulul 1 din anul II de studii) SUBIECTE-NTREBRI PENTRU EXAMEN Titular: Prof. univ. dr. Luminia Ionescu 1. Institutiile publice si organizarea acestora Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. I, pg. 9-13 2. Principiile procedurii bugetare Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. I, pg. 13- 15 3. Ordonatorii de credite si atributiile acestora in domeniul financiar- contabil Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. I, pg. 15-21 Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat MO nr. 48 din 14 ianuarie 2005, art. 10 Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitii nr. 82/1991, MO nr. 506 din 27 iulie 2007 4. Documentele justificative specifice institutiilor publice Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. II, pg. 21- 23 5. Registrele contabile ale institutiilor publice Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. II, pg. 23- 25 6. Planul de conturi al institutiilor publice Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. II, pg. 25-29 7. Contabilitatea institutiilor publice in format electronic Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. II, pg. 29- 32 8. Finantarile, subventiile si transferurile in sistemul publice Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. III, pg. 34 9. Contabilitatea finantarii din bugetul de stat Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. III, pg. 34- 36 10. Contabilitatea finantarii din bugetele locale Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. III, pg. 36- 44 11. Contabilitatea finantarii din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. III, pg. 44- 48 12. Contabilitatea finantarii din fonduri externe nerambursabile 1

Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. III, pg. 48-53 13. Contabilitatea mijloacelor banesti Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. III, pg. 53-57 14. Contabilitatea activelor fixe necorporale Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. IV, pg. 57-65 15. Contabilitatea activelor fixe corporale Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. IV, pg. 65-76 16. Contabilitatea activelor fixe financiare Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. IV, pg. 76- 82 17. Contabilitatea stocurilor Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. V, pg. 82- 92 18. Contabilitatea decontarilor cu tertii Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. V, pg. 92- 122 19. Contabilitatea cheltuielilor extrabugetare Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 122-124 20. Contabilitatea veniturilor extrabugetare Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 122-124 21. Inventarierea patrimoniului in sistemul public Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 124-130 22. Situatiile financiare anuale si componenta acestora Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 130-134 23. Contabilitatea de angajamente Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 130-134 Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat MO nr. 48 din 14 ianuarie 2005, art.2 24. Bilantul contabil Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 134-140 25. Contul de rezultat patrimonial Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 140-142 26. Situatia fluxurilor de trezorerie Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 142-143 27. Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 143 2

28. Anexe la situatiile financiare anuale Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 143-145 29. Raspunderi cu privire la situatiile financiare anuale Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VI, pg. 145-148 Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat MO nr. 48 din 14 ianuarie 2005, art. 28 30. Organizarea trezoreriei statului Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VII, pg. 148-153 31.Planul de conturi al trezoreriei statului Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VII, pg. 153-160 32.Circuitul documentelor in cadrul trezoreriei Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VII, pg. 160-165 33.Intocmirea si transmiterea lucrarilor de executie la trezoreria statului Sursa bibliografica: L. Ionescu(coordonator) Contabilitate publica, Editura FRM, Bucuresti, 2007, cap. VII, pg. 165-167