Sunteți pe pagina 1din 7

Din secretele creierului uman: cele dou mecanisme care ne controleaz viaa

Trimite pe email Marius Comper | 27.02.2012 |


+ZOOM

Galerie foto (8) Oracolul din Delfi, cel mai important templu al Greciei antice, i nt mpina pe to!i cei ce c"utau n!elepciune cu un mesa# scurt scris pe frontispiciu$ %&n't(i seauton), care se traduce prin sfatul %cunoa*te+te pe tine nsu!i,). -st".i, la aproape /.000 de ani dup" scrierea acestui mesa#, continu"m s" cercet"m func!ionarea unuia dintre cele mai misterioase o0iecte de studiu nt lnite$ mintea uman". Datorit" studiilor efectuate n ultimele decenii, ce elucidea." multe dintre mecanismele co&ni!iei, ast".i suntem mult mai aproape de a atin&e acest o0iecti1.

Cele dou sisteme care ne ghideaz


2si(olo&ul Daniel 3a(neman, unul dintre cei mai cunoscu!i speciali*ti n co&ni!ie *i pionier al economiei comportamentale, a studiat timp de peste patru decenii mecanismele deci.ionale ale creierului uman *i a identificat numeroase erori co&niti1e ce ne influen!ea." deci.iile f"r" s" ne d"m seama. 4n 2002, 3a(neman a fost r"spl"tit cu 2remiul 5o0el pentru 6conomie pentru lucr"rile sale ce au demonstrat c" omul nu este un %actor ra!ional), a*a cum sus!ineau mul!i speciali*ti n economie, ci unul supus numeroaselor capcane ale intui!iei. 5o0elul decernat lui 3a(neman a repre.entat o premier", fiind pentru pentru prima dat" c nd cel mai important premiu pentru economie a fost acordat unui specialist din alt domeniu 7n acest ca., psi(olo&ia8.

3a(neman sus!ine c" & ndirea uman" este controlat" de dou" sisteme$ sistemul 1, pe care l nume*te %t(in9in& fast) 7& ndire rapid"8 este incon*tient, intuiti1 *i nu necesit" efort 1oluntar sau control, pe c nd sistemul 2, denumit %t(in9in& slo:) 7& ndire lent"8 este con*tient, folose*te ra!ionamente deducti1e *i necesit" mult efort.

2entru a o0ser1a c" persoana din ima&ine este furioas" nu este ne1oie de un efort con*tient, acest lucru reali. ndu+se instant *i in1oluntar, ntr+un e;emplu de & ndire rapid", tipic" sistemului 1. 4n sc(im0, pentru a re.ol1a o pro0lem" precum opera!iunea de nmul!ire a lui 17 cu 2< este ne1oie de direc!ionarea con*tient" a aten!iei spre un efort 1oluntar, f"r" de care r"spunsul nu poate fi o0!inut. -cesta din urm" este un e;emplu de aplicare a celui de+al doilea sistem. =istemul 1 este nn"scut, o consecin!" a e1olu!iei *i re.ultatul adapt"rii la mediu de+a lun&ul timpului, pe c nd sistemul 2 este o component" specific" omului. De altfel, ceea ce noi percepem ca specific propriei persoane este sistemul 2 + sinele con*tient *i ra!ional, cel care &estionea." credin!e, op!iuni *i deci.ii. De*i tr"im cu impresia c" sistemul 2 e r"spun."tor de ma#oritatea deci.iilor pe care le lu"m, 1ia!a noastr" este controlat" n mare parte de primul sistem. Moti1ul> 4n fiecare .i tre0uie s" lu"m foarte multe deci.ii, ceea ce face imposi0il" folosirea celui de+al doilea sistem pentru ma#oritatea. 2entru c" deci.iile ra!ionale necesit" timp pentru anali." *i deduc!ie, eforturi ce consum" ener&ie, cel de+al doilea sistem este folosit arareori. De cele mai multe ori, sistemul 1 &enerea." su&estii pentru cel de+al doilea 7impresii, intui!ii, inten!ii *i sentimente8 pe care acesta le adopt" f"r" a le modifica. =istemul 2 inter1ine atunci c nd sistemul 1 nu ofer" un r"spuns imediat 7de e;emplu, n ca.ul pro0lemei 17 ; 2?8 sau atunci c nd detectea." c" urmea." s" ai0" loc o &re*eal" 7ca atunci c nd ne a0!inem s" reac!ion"m ntr+un mod nepotri1it ntr+o situa!ie dificil", c nd mecanismul de control al sistemului 2 0loc(ea." inten!ia &enerat" de sistemul 18. =istemul 2 are, ns", limite$ cercet"torii au descoperit c" atunci c nd o persoan" este ocupat" cu o pro0lem" ce necesit" folosirea sistemului 2, capacitatea de autocontrol scade, fiind mai pro0a0il ca aceasta s" cede.e tenta!iilor. =istemul 1 pre.int" ns" anumite erori sistemice, erori co&niti1e ce duc, de multe ori, la adoptarea unor deci.ii eronate. 4n cea mai recent" carte a sa, Thinking Fast and Slow, dr. Daniel 3a(neman e;pune c te1a dintre aceste &re*eli de & ndire, sper nd ca prin elucidarea lor s"+i a#ute pe ceilal!i s" le identifice *i s"+*i n!elea&" mai 0ine propriile deci.ii. 2entru c" sistemul 1 este acti1 tot timpul 7spre deose0ire de sistemul 2, ce necesit" un efort con*tient8, suntem mai predispu*i la erori co&niti1e. O e;emplificare a autonomiei sistemului 1 o repre.int" ilu.ia optic" M@ller+ABer, n care dou" linii paralele par a a1ea lun&imi diferite. C(iar dac" m"sur"m cele dou" linii *i ne con1in&em 7cu a#utorul

sistemului 28 c" lun&imea lor este aceea*i, sistemul 1 1a continua s" le perceap" ca fiind ine&ale.

Aa fel ca ilu.iile optice, ilu.iile co&niti1e tind s" fie &reu de dep"*it, ns" primul pas spre ie*irea de su0 domina!ia acestor &re*eli de & ndire este con*tienti.area lor. -tunci c nd oamenii se afl" ntr+un moment de cri.", n situa!ii incerte, deci.iile sunt luate de sistemul 1. De aceea, este esen!ial s" cunoa*tem sl"0iciunile acestuia.

Greelile cognitive care ne influeneaz deciziile


6sen!ial este s" n!ele&em c" nu e;ist" persoane care nu s" nu fie afectate de sl"0iciunile sistemului 1. -cest lucru este demonstrat de un test simplu pe care 3a(neman l+a aplicat de mii de ori$ %O 0 t" de 0ase0all *i o min&e cost" mpreun" 1,10 dolari. C ta cost" cu un dolar mai mult dec t min&ea. C t cost" min&ea>). C(iar *i n ca.ul celor mai inteli&en!i studen!i, precum cei de la Dar1ard *i 2rinceton, mai 0ine de #um"tate au dat r"spunsul e1ident, oferit de sistemul 1, dar totodat" &re*it$ 10 cen!i. E"spunsul corect era, desi&ur, < cen!i. Fna dintre erorile co&niti1e cele mai r"sp ndite este the overconfidence ias! +

tendin!a de a a1ea ncredere n e;ces n for!ele proprii. =tatisticile arat" c" *ansele ca o companie nou fondat" n =F- s" func!ione.e timp de < ani sunt de apro;imati1 /<G. Cu toate acestea, un sonda# efectuat printre antreprenori a ar"tat c" ace*tia tind s" estime.e *ansele de succes ale unei companii noi la H0G, iar *ansele propriei companii

la I1G. 3a(neman afirm" c" optimismul este motorul capitalismului, lucru confirmat de faptul c" liderii, in1entatorii *i celelalte persoane ce influen!ea." 1ia!a unui num"r mare de oameni tind s" fie optimi*ti, asum ndu+*i riscuri con1in*i fiind c" 1or a1ea succes n ncercarea lor. O alt" eroare co&niti1" identificat" de 3a(neman este the "lanning fallac#! + eroarea de estimare n planificare. 2si(olo&ul a nt lnit aceast" pro0lem" pentru prima dat" n anii 1J70, c nd Ministerul 6duca!iei din Ksrael i+a cerut s" conceap" un manual *i o pro&ram" de studiu a1 nd ca su0iect luarea deci.iilor. 3a(neman a format o ec(ip" de speciali*ti, printre care se num"ra *i un e;pert n conceperea de pro&rame, iar dup" un an de lucru le+a cerut cole&ilor s"i s" estime.e c t timp considerau c" le mai era necesar. Cei mai mul!i au estimat finali.area proiectului peste apro;imati1 2 ani, cu o mar#" de eroare de H luni. -poi, 3a(neman l+a ntre0at pe e;pertul n pro&rame c t durau asemenea proiecte, n medie. 6l a e;plicat c" durata medie a acestora era de 7 + 10 ani, iar ?0G dintre ele nu se finali.au. De*i *tia acest lucru, c(iar *i acest e;pert pro&no.ase o perioad" de lucru de nc" 2 ani. 4n cele din urm", proiectul a fost finali.at n I ani, iar ntre timp Ministerul 6duca!iei nu mai era interesat. Fn alt e;emplu al erorii n planificare 1ine din =F-. Fn sonda# efectuat n r ndul proprietarilor de locuin!e a ar"tat c" ace*tia se a*teptau s" c(eltuiasc", n medie, 1I.<00 de dolari pe reamena#area 0uc"t"riei. Costul mediu real se ridica, ns", la /J.000 de dolari. Fn e;emplu din =co!ia demonstrea." c" diferen!ele pot fi c(iar mai mari$ n 1JJ7, c nd a fost de.1"luit planul pentru o nou" cl"dire a 2arlamentului, estim"rile de cost se ridicau la ?0 de milioane de lire sterline. 4n 200?, c nd construc!ia a fost finali.at", costul total a fost de ?/1 milioane de lire sterline. O alt" &re*eal" a & ndirii este ceea ce 3a(neman nume*te the availa ilit# ias) +

tendin!a de a #udeca pe 0a.a a ceea ce ne 1ine mai u*or n minte. Fn sonda# n r ndul americanilor a rele1at c" ace*tia cred c" pro0a0ilitatea unui accident fatal este de /00 de ori mai mare dec t cea a decesului cau.at de dia0et, de*i rata real" este de 1$?. 3a(neman consider" acest lucru o do1ad" a faptului c" mass+media influen!ea." felul n care percepem riscurile, ceea ce poate a1ea consecin!e ne&ati1e asupra 1ie!ii noastre. Fn studiu efectuat dup" atacurile teroriste din 11 septem0rie 2001 a ar"tat c" mul!i americani au preferat n acel an s" *ofe.e pe distan!e mari n loc s" ia a1ionul. Dintre ace*tia, apro;imati1 1.<00 au murit n accidente rutiere, su0estim nd riscul unei c"l"torii cu ma*ina *i supraestim ndu+l pe cel al unui atac terorist. O eroare co&niti1" &ra1" este the anchor effect) + efectul de ancorare. Fnul din e;emplele care ilustrea." aceast" %scurt"tur") a & ndirii este un studiu efectuat pe un &rup de #udec"tori &ermani cu peste 1< ani de e;perien!". 4n cadrul e;perimentului,

acestora li s+a citit descrierea unui ca. n care inculpata fusese prins" fur nd ntr+un ma&a.in, iar nainte de a decide pedeapsa, #udec"torilor li s+a cerut s" arunce cu dou" .aruri. -cestea fuseser" m"sluite, astfel c" nsumau fie /, fie J. -poi li s+a cerut s" decid" pedeapsa corect" pentru inculpat". De*i .arurile nu ar fi tre0uit s" influen!e.e deci.ia unor speciali*ti cu e;perien!", cercet"torii au descoperit c" #udec"torii ale c"ror .aruri nsumaser" J au decis, n medie, o pedeaps" de I luni de nc(isoare, iar cei ale c"ror .aruri nsumau / au dat, n medie, o pedeaps" de < luni de nc(isoare. 6ficien!a acestei erori a dus la e;ploatarea sa constant" n comer!, pentru a modela a*tept"rile de pre! ale cump"r"torilor. De e;emplu, o companie ar putea oferi / 1ariante ale aceluia*i ser1iciu, astfel nc t cea mai ieftin" 1ariant" s" par" mai atr"&"toare n compara!ie cu 1ariantele mai costisitoare dec t dac" ar fi sin&ura propus". Din acela*i moti1, n cadrul licita!iilor se sta0ile*te de o0icei un pre! de pornire. Fn alt aspect important al sistemului 1 este faptul c", atunci c nd este confruntat cu o ntre0are dificil", el tinde s" ofere r"spunsul la o alt" ntre0are, mai simpl", f"r" ca noi s" ne d"m seama. 2rofesorul 3a(neman ofer" ca e;emplu un studiu efectuat pe un &rup de studen!i &ermani. O parte dintre ace*tia au primit urm"toarele dou" ntre0"ri$ %C t de fericit e*ti>) *i %C te nt lniri romantice ai a1ut luna trecut">). Ceilal!i au primit ntre0"rile n ordine in1ers". Dac" n primul ca. nu e;ista nicio corela!ie ntre r"spunsuri, n cel de+al doilea ca. se putea o0ser1a o corela!ie ntre num"rul de nt lniri *i ni1elul fericirii indicat de studen!i. 2rofesorul 3a(neman e;plic"$ %2entru a r"spunde corect la ntre0area LC t de fericit e*ti>M, e ne1oie s" ne & ndim mai mult. =tuden!ii care fuseser" ntre0a!i mai nt i despre nt lnirile romantice nu au mai sim!it ne1oia s" se & ndeasc", pentru c" au su0stituit r"spunsul la aceast" ntre0are cu r"spunsul la o alta + Lc t de fericit sunt n 1ia!a mea sentimental">M. =tuden!ii sunt con*tien!i c" 1ia!a lor sentimental" nu este sin&urul aspect important pentru ei, dar sistemul 1 le+a oferit un r"spuns facil, iar ei l+au folosit). 4n ceea ce pri1e*te fericirea, e;plic" dr. 3a(neman, amintirile #oac" un rol important. Oamenii nu au un sin&ur sine, ci dou"$ sinele e;perimental 7 the experiencing self8 *i sinele memoriei 7the remembering self8. Ma#oritatea oamenilor sunt &(ida!i de cel de+al doilea. 2entru a e;emplifica, dr. 3a(neman pune o ntre0are cititorilor$ a!i fi dispu*i s" pl"ti!i pentru o 1acan!" &ro.a1", dar la finalul c"reia ar tre0ui s" 0e!i o po!iune care ar *ter&e orice amintire a c"l"toriei *i a!i r"m ne totodat" f"r" foto&rafii *i nre&istr"ri 1ideo> 2ro0a0il c" nu. 2entru a ilustra diferen!a dintre amintiri *i e;perien!e, 3a(neman relatea." dialo&ul pe care l+a purtat cu un mem0ru al pu0licului dup" o prele&ere. Knterlocutorul a po1estit

despre momentul n care asculta capti1at o simfonie e;cep!ional", la finalul c"reia s+a au.it un .&omot infernal, din cau." c" discul era .& riat. %Ninalul mi+a stricat audi!ia), a afirmat acesta. 3a(neman i+a e;plicat c", de fapt, e;perien!a nu a fost distrus", c"ci el se 0ucurase de mu.ic" timp de 20 de minute. Nusese afectat", ntr+ade1"r, amintirea despre aceast" e;perien!". Confu.ia celor dou" aspecte repre.int" o eroare co&niti1" ce poate a1ea consecin!e nepl"cute. -cest lucru a fost demonstrat ntr+un e;periment n care 1oluntarii au fost supu*i la 2 e;perien!e dureroase. Eu&a!i apoi s" alea&" una dintre acestea pentru a fi repetat", ace*tia au ales+o pe cea mai dureroas" dintre ele, per total, care durase mai mult dar se nc(eiase cu o durere mai pu!in intens", deoarece aceasta l"sase n urm" o amintire mai 0un". %=inele e;perimental tinde s" nu ai0" o 1oce suficient de puternic" atunci c nd ne planific"m acti1it"!ile. -tunci c nd oamenii iau deci.ii nu se ntrea0" Lce 1oi sim!i *i pentru c t timp>M *i tind s" ne&li#e.e tr"irea n fa1oarea amintirii cu care 1or r"m ne), afirm" 3a(neman. %Din trecut n1"!"m, de o0icei, s" ma;imi."m calitatea 1iitoarelor amintiri, nu calitatea 1iitoarelor e;perien!e. 5umesc asta Ltirania sinelui memorieiM), scrie 3a(neman.

Cum "utem evita greelile $n g%ndire&


Doar dac" ne n!ele&em punctele sla0e 1om fi mai pre&"ti!i s" identific"m &re*elile de & ndire, c(iar dac" nu 1om le 1om putea e1ita ntotdeauna. %2entru a contracara erorile sistemului 1 e;ist", n principiu, o solu!ie simpl"$ recunoa*terea semnelor ce su&erea." c" ne &"sim ntr+o situa!ie delicat", ncetinirea procesului de deci.ie *i apelul la sistemul 2), su&erea." psi(olo&ul. %5u putem face asta tot timpul, dar atunci c nd este 1or0a de o deci.ie important", tre0uie s" reflect"m *i s" ne ntre0"m dac" nu cum1a c"dem ntr+ o capcan" a & ndirii), adau&" 3a(neman. Fn alt lucru pe care tre0uie s"+l lu"m n seam" este faptul c" folosirea sistemului 2 implic" un consum de resurse, iar n a0sen!a acestora sistemul 1 preia controlul. Fn e;emplu este oferit de un studiu efectuat n Ksrael asupra unui &rup de I #udec"tori ce au rolul de a decide eli0erarea condi!ionat" a persoanelor condamnate. Deci.ia predominant" este respin&erea solicit"rilor de eli0erare condi!ionat", doar /<G dintre acestea fiind apro0ate. Cercet"torii au descoperit c" deci.iile fa1ora0ile condamna!ilor sunt adoptate n mare parte imediat dup" pau.a de mas" a #udec"torilor, rata apro0"rilor sc". nd apoi treptat, p n" la un ni1el minim nre&istrat c(iar nainte de urm"toarea pau." de mas". Conclu.ia cercet"torilor a fost c" #udec"torii o0osi!i *i nfometa!i tind s" alea&" deci.ia cea mai comun", ce nu implic" folosirea sistemului 2$ respin&erea cererii de eli0erare condi!ionat".

C(iar dac" *tim care sunt &re*elile de & ndire, nu suntem feri!i de ele. %G ndirea mea este predispus" la a comite aceste &re*eli la fel ca nainte s" le studie.), a e;plicat Daniel 3a(neman. Ce putem face, n acest ca.> =fatul lui 3a(neman este s" folosim n 1oca0ularul curent e;presiile ce descriu aceste &re*eli, iar apoi s" apel"m la prieteni. 2entru c" oamenilor le e mai u*or s" recunoasc" &re*elile altora dec t pe cele proprii, discu!iile cu apropia!ii, folosind un 1oca0ular ce cuprinde indicii ale &re*elilor co&niti1e, ne 1or a#uta s" le e1it"m. %=copul c"r!ii mele este acela de a ridica ni1elul con1ersa!iei curente, de a face oamenii s" & ndeasc" mai comple; atunci c nd #udec" deci.iile altor persoane. Dac" am a1ea o societate n care oamenii folosesc un lim0a# mai 0o&at atunci c nd discut" despre aceste lucruri, cred c" ea ar a1ea un efect indirect asupra deci.iilor noastre, pentru c" !inem seama mereu de opiniile altora despre noi), conclu.ionea." 3a(neman.