Sunteți pe pagina 1din 170

CZU ISBN NOT ASUPRA EDIIEI Textele ediiei de fa sunt re r!duse din" # $ e ! r % $ e A s a & $ i' O ere' (!

l' I)II' Ediie *n%ri+it de N' A' Ursu' Editura ,iner-a' Bu&ure.ti/ 0123) 0140' # $ e ! r % $ e A s a & $ i' O ere' (!l' I)II' Prefa de E' 5e-it' Editura 67 eri!n' C$i.inu/ 0110' Textele/ &u ex&e ia arti&ularitil!r de li89 .i stil ale s&riit!rului/ res e&t n!r8ele !rt!%rafi&e *n -i%!are' C! erta" Isai C:r8u ; <5ITERA=/ 0112 TABE5 CRONO5O#IC 0244 0 8artie/ data na.terii lui #$' Asa&$i/ la 6era/ >t:r%u.!r *n ,!ld!-a de Sus?' 021@ Tatl su/ 5e!n Asa&$ie-i&i/ >9r9at *n-at?/ se sta9ile.te la 5A!A B5e89er%C/ unde #$' Asa&$i *.i *n&e e studiile >*n li89ele !l!n/ latin .i %er8an>' 04DE Ter8in &ursurile de fil!l!%ie/ fil!s!fie .i &!nstru&ii &i-ile ale Uni-ersitii din 5A!A/ >& t:nd .i %radul de d!&t!r *n fil!s!fie?' 04D@ Plea& la (iena/ at:t din 8!ti-e de sntate/ &:t .i entru a &!ntinua >studiul *naltel!r 8ate8ati&i/ su9 dire&ia &ele9rului astr!n!8 Bur%?' P:n *n 040F/ studiaG 8ate8ati&a .i i&tura la (iena .i efe&tueaG ! &lt!rie la R!8a/ >unde sHa a li&at la studiul ar$e!l!%iei .i al li89ei italiene/ *n &are a u9li&at 8ai 8ulte &!8 uneri/ *ntre &are .i S!netul inserat *n +urnalul !fi&ial >Il Ca8 id!%li!?/ n!' 0@E/ du &are S!&ietatea literarrie de R!8a lHa ad8is de >8e89ru extra!rdinar?' (iGiteaG .i !ra.ele (eneia/ Pad!-a/ Ierrara/ B!l!%na/ Il!rena' 040F Se *nt!ar&e la Ia.i/ la *nde8nul %eneralului ,i!llis/ &are >du re Gi&erea sa/ a-ea s trea& din R!sia B&u ar8ata lui Na !le!nC s re a restat!rni&i i8 eriul anti& al Da&iii >' 0403 Jn luna fe9ruarie/ este nu8it referendar la De arta8entul afa&eril!r externe' Jn luna n!ie89rie/ *nfiineaG &lasa de in%inerie $!tarni& *n li89a r!8:n/ e l:n% .&!ala d!8neas& din Ia.i' >S re ist s&! '''* el a &!8 us '''* un &urs de 8ate8ati&/ .i anu8e 3 arit8eti&a/ al%e9ra .i %e!8etria/ &are 8ai *n ur8 fur .i ti H rite?' 040K 5a F2 de&e89rie/ are l!& re reGentaia *n li89a r!8:n a ast!ralei ,irtil .i 6l!e' 0402 >A !r%aniGat e a sa &$eltuial un teatru de s!&ietate *n sal!nul $at8anului C!sta&$i #$i&a '''*' C!rtina rin&i al sHa i&turat du re un 8!del adus de la R!8a' Ea *nf!.a e A !l!n &u 8uGele/ &are tindea 8:na ,!ld!-ei/ s re a ! rdi&a' C! iii 9!ieril!r #$i&a/ SturGa aBuC re reGentat 8ai 8ulte iese *n li89a r!8: n .i fran&eG'? 0404 Jn luna iunie/ are l!& exa8enul u9li&/ *n&ununat de su&&es/ al ele-il!r &lasei de in%inerie/ *nfiinat .i &!ndus de Asa&$i/ &a > r!fes!r .tiinei te!reti&!H ra&ti&e al artei de in%iner?' 04FD Jn -ederea re!r%aniGrii *n-8:ntului *n se8inarul de la S!&!la/ fa&e ! &lt!rie *n Transil-ania/ de unde adu&e atru r!fes!ri' 04F0 >Asa&$i &u a sa fa8ilie '''* sHa refu%iat *n Basara9ia'? 5a *n&e utul -!lu8ului intitulat B!rdeiul indienes&/ tradus de tatl su din Bernardin de SaintHPierre/ a are entru ri8a dat s!netul &are/ 8ai t:rGiu/ se -a intitula 5a intr!du&erea li89ei nai!nale *n u9li&a *n-tur' 04FF Cu !&aGia instaurrii n!ii d!8nii 8:ntene/ u9li& ) su9 f!r8 de f!aie -!lant ) !da 5a 8!ld!-eni/ la restat!rni&irea

d!8nil!r 8:nteni?' I!an Sandu SturGa *l nu8e.te e #$' Asa&$i a%ent di l!8ati& al ,!ld!-ei la (iena/ fun&ie *n &are r8:ne :n la *n&e utul anului 04F2' 04F4 5a F3 ianuarie/ se des&$ide .&!ala ele8entar de la Trei Ierar$i/ &!8 letat *n &ursul a&eluia.i an &u &i&lul %i8naGial' 04F1 5a 0 iunie/ *n&e e editarea >Al9inei r!8:ne.ti?' >Jn &ur%erea anil!r 04F1)0430/ Asa&$i sHa !&u at la Bu&ure.ti .i la Peters9ur%/ &a se&retar al C!8itetului adH$!&/ de reda&ia &!nstituiii !liti&e a ,!ld!-ei/ &un!s&ute su9 nu8e de Re%ula8entul !r%ani&/ &are a reintr!dus *n ar %u-ernul re reGentatiE .i &are *n 8are arte a ser-it de 9aG la fa&erea C!n-eniii din 2 B01C au%ust 04@4?' 043D Jntre 03 8ai .i F0 n!ie89rie/ Asa&$i fa&e arte din dele%aia &are a 8ers s su un san&iunii *8 rte.ti la Peters9ur%/ r!ie&tul Re%ula8entului !r%ani&' Ira%8ente din interesantul su +urnal de &lt!rie sHau u9li&at *n >Al9ina r!8:neas&? din 043D/ de la nr' K0 la nr' 1E/ su9 titlul Extra&t din +urnalul unui &lt!r 8!ld!-ean' 0430 Este nu8it dire&t!r al Ar$i-el!r Statului din Ia.i .i >se !&u &u &ule%erea d!&u8entel!r -e&$i ri-it!are la dre turile rei?' 043F Ia fiin ti !Hlit!%rafia lui #$' Asa&$i/ denu8it >Institutul Al9inei?' A are ri8ul -!lu8 din Ist!ria I8 eriii R!siene/ tradus de Asa&$i du I' Laidan!-" -!lu8ul al d!ilea a a rut *n 0433' 0433 5it!%rafiaG .i difuGeaG ta9l!ul ist!ri& intitulat ,u8a lui Mtefan &el ,are *8 iedi& e fiul su de a intra *n Cetatea Nea8u/ la 0E4E' 043E 5a 0D a rilie/ &u rile+ul le&rii %eneralului Liseleff/ Asa&$i !r%aniGeaG *n &instea lui s e&ta&!lul Ser9area st!ril!r 8!ld!-eni' 5it!%rafiaG .i difuGeaG &el deHal d!ilea ta9l!u ist!ri&/ intitulat Mtefan &el ,are a ,!ld!-ii &u-inteaG al su testa8ent !liti&es&/ la anul 0@DE' Are l!& des&$iderea &elei dint:i .&!li de fete din ,!ld!-a/ *nfiinH at rin struina lui #$' Asa&$i' 043@ 5a 0K iunie a a-ut l!& s!le8nitatea inau%urrii A&ade8iei ,i$ilene/ entru &rearea &reia Asa&$i a lu tat ne!9!sit *n& din 043@' 043K A ar ri8ele sale -!lu8e de -ersuri" P!eGii .i Ia9ule alese/ re&u8 .i 8anualul su de 8ate8ati&' 5a 0@ n!ie89rie/ *n &!la9!rare &u Mtefan Catar%iu .i (asile Ale&sandri/ tatl !etului/ *nfiineaG ri8ul &!nser-at!r filar8!ni& ) dra8ati& din Ia.i' @ 0432 5a F3 fe9ruarie are l!& ri8ul s e&ta&!l al C!nser-at!rului filar8!ni& dra8ati&/ &u dra8a 5a eirus .i &!8edia (du-a -i&lean/ relu&rate de Asa&$i du L!tGe9ue' T!t a&u8 al&tuie.te &un!s&utul Pr!l!%' 5a 0E 8artie a are ri8ul nu8r din >Aluta r!8:neas&?/ su li8ent literar al >Al9inei r!8:ne.ti?' Pu9li& dra8a 5a eirus' C!8 une dra8a Petru Rare./ +u&at entru ri8a dat de ele-ii C!nser-at!rului/ la 4 a rilie' Ti re.te 8anualul su de al%e9r' S&rie/ entru ser9area 8ilitar din 4 n!ie89rie/ dat *n &asele $at8anului Bal./ 8editaia intitulat Pri-i%$erea !sta.ului 8!ld!-ean/ e &are ! .i u9li& su9 f!r8 de f!aie -!lant' 0434 5a FD fe9ruarie/ are l!& ri8ul s e&ta&!l de ! er re reGentat *n li89a r!8:n/ &u N!r8a de Bellini/ *n inter retarea ele-il!r C!nser-at!rului din Ia.i' Ti re.te 8anualul de %e!8etrie ele8entar' Jn&e e editarea

atlasului su de %e!%rafie' 0431 Jn&e e editarea >I!ii ste.ti?' Ti re.te dra8a Iiul ierdut .i &!8edia Peda%!%ul/ a89ele relu&rate du L!tGe9ue' 5it!%rafiaG .i difuGeaG &el deHal treilea ta9l!u ist!ri&/ intitulat Alexandru I/ d!8n al ,!ld!-ei/ lu:nd &!r!ana .i 8antia din 8:na s!lil!r/ *8 ratului I!an Pale!l!%' 04ED Jn&e e editarea %aGetei de ! ulariGare a .tiinei >I&!ana lu8ei?' 5it!%rafiaG .i difuGeaG ta9l!ul intitulat Z:na D!&$ia .i Traian/ du re Gi&eril!r 8!ld!Hr!8:nil!r' 04E0 EditeaG re-ista >S i&uit!rul 8!ld!Hr!8:n?/ *n &are a are ri8a sa nu-el ist!ri& Ru&sanda D!a8na' 04EF Jn&e e/ *n &!la9!rare &u 8ai 8uli r!fes!ri ie.eni/ u9li&area unui di&i!nar en&i&l! edi&/ intitulat 5exi&!n de &!n-ersaie/ din &are nu a a rut de&:t ! sin%ur fas&i&!l' 04EE A are -!lu8ul intitulat Ia9ule -ersuite' 04E@ Pu9li& 8e8!riul intrat *n ist!rie &u titlul Ex !Giia strei *n-H turil!r u9li&e *n ,!ld!-a/ de la a l!r restat!rni&ire/ 04F4/ K :n la anul 04E3' 5it!%rafiaG .i difuGeaG ta9l!ul ist!ri& intitulat 5u ta 8!ld!-enil!r &u &a-alerii &ru&ieri' 04E1 De8isi!neaG din !sturile de referendar al .&!lil!r .i de ar$i-ist al statului/ de8isie a&&e tat de #ri%!re #$i&a/ &are *i a re&iaG >-a+ni&ile slu+9e f&ute statului *ntrHun .ir de ani ne&ur8a i?' Iun&iile e &are le 8ai deine du a&east dat sunt de 8ai 8i& i8 !rtan' 04@D 5a 1 ianuarie Asa&$i s&$i89 nu8ele re-istei sale >Al9ina r!8:neas&? *n >#aGeta de ,!lda-ia?' Ti re.te ast!rala ,irtil .i 6l!e' 04@0 5it!%rafiaG .i difuGeaG ta9l!ul ist!ri& intitulat Btlia de la Baia' 04@3 Ti re.te dra8a Petru Rare./ artea I' 04@E Asa&$i *.i adun !eGiile u9li&ate :n atun&i/ &u ex&e ia fa9ulel!r/ *n -!lu8ul intitulat Cule%ere de !eGii' 04@K 5a FE ianuarie/ sHa re reGentat e s&ena Teatrului Nai!nal din Ia.i iesa i%anii/ &are sHa .i ti rit *n &ursul a&estui an' 04@1 A are -!lu8ul N!u-elles $ist!riNues/ *n &are Asa&$i u9li&/ *n tradu&ere fran&eG/ 8a+!ritatea nu-elel!r ti rite :n atun&i *n >Al8ana$urile de *n-tur .i etre&ere?' 04K0 Ti re.te/ su9 f!r8 de f!aie -!lant/ !eGia intitulat P!etul/ dedi&at lui (asile Ale&sandri' 04K3 Pu9li& ediia a d!ua a -!lu8ului Cule%ere de !eGii/ re&u8 .i dra8ele ist!ri&e Elena Dra%!. de ,!lda-i/ Turnul Butului/ (!i&$ia de R!8anie .i Petru Rare./ artea I .i a IIHa' J.i ti re.te 9i!%rafia' 04K2 A are -!lu8ul Nu-ele ist!ri&e' 04K1 5a 0F n!ie89rie/ se stin%e 8arele &rturar/ a &rui -!&aie de *nte8eiet!r a f!st a re&iat de !steritate *ntrHun i8 resi!nant &!nsens' Elena C6IRIAC 2 (ERSURI ODE PRO5O# 5A PATRIE Un -iu d!r 8Hnari eaG .i 8Hndea8n din %iunie Ca s &er& e alut r!8:neas& ar8!nie' A&est -ers/ &e sunHai&e/ lui A !l! nuHi strein/ Iiind %e8ine &u r!stul &eHi urGit din &el latin' Ar8!niHa str:ns e !a8eni *n l&uta s!&ietate/ Adun:nd re ii din &!druri *n stat!rni&a &etateO De &:ntarea lui Orfe!s 8unii Tra&iei sHu8 leau/

Mi de sunetul &el dul&e &rude fiare seH89l:nGeau' Jns.i ru%a de e-la-ie unei ini8i &redin&i!ase Ctr D!8nul se *nal e ari i ar8!ni!ase MH! si8ire le%nat rin al 8uGel!r !r%an/ ,:n%:iet/ &ursul tre&e e al -ieei !&ean' S re -irtute -ersuH89ie/ des re rele fa&e ur/ Ier8&:nduHni ada dH! *naltH*n-tur' O/ r!8:ni/ r!8:ni ai Da&iei/ &e urtai un 8:ndru se8n DeH!ri%in/ ist!ria a&u8 fieHni *nde8nP Jn -e&$i8e 8ai&a R!8a/ &eHa f!st d!a8nHn t!at lu8e/ NiHa lsat le%i .i 8:nturi/ -!r9a sa .iHnaltul nu8e' Oare darul &e de ti8 uri .i de 9ar9ari sHa astrat/ C:nd senin s!arta lu&e/ fiH- astGi defi8atQ 4 Nu/ rin 8uGe .Ha -irtutei d!rul dul&e .i fier9inte/ Jn n!i lu8ea s &un!as& strne !i r!8anei %inte' Tu/ ,!lda-i! 8n!as/ &e re 8ine ai ns&ut/ Ad !st d %iunei 8uGe &are ist -ers a esutO PeHn-erGit .i t:nr laur/ &e din rnHa&u8 rsareO Cu uterni& s&ut sHl a eri deHa f!rtunel!r tur9areO Cu8 -a rinde rd&in .i *n ur8 -aHnfl!ri/ Din a sale frunGi/ &unun 8uGa ie -a urGiO O &unun &un%iurat deHale -:ntei line raGe/ Ce de f!&/ de fier/ de ti8 uri/ traini& s!arta ! streaG' C:nd atun&e al tu nu8e/ ne8urirei &!nsfinit/ (a lu&i la fiii atriei/ &$iar &aHn &eri un n!u lanit' 5A ITA5IA esteHn lu8eP 04D1 ( ureG/ fru8!ase r8uri aleHAus!niei anti&e/ Cun%iurate de 8ri %e8eni/ *8 rite deHA enin/ Unde l:n% laurul -erde &re.teH!li-ul &el feri&e/ Unde fl!area nu se tre&e su9 un &eri &eHi t!t senin/ Undre 8:ndre 8!nu8ente ale d!8nit!arei %inte Jn-iaG 8ii i&!ane la adu&erea a8inteP ( ureG''' & &ine !ate fr d!r/ frHu8ilin/ A&ea ul9ere s &al&e/ al er!il!r 8!r8:nt/ Ce *n &urs de ani ! 8ie a sttut *n 9iruin MHastGi -ii sunt rin ese8 le de -irtute .i &u-:nt/ Jn&:t *n ase8nare nu a f!st/ su9t !ri&e nu8e/ ,ai 8re/ ni8i&/ ni&i traini&/ de &:nd !8ul 1 Pe a Ti9rului .es R!8a t9r:tHi &a un 8unte Din alaturi suru ate .i 8!r8:nturi adunat/ Jntre &are Ca it!lul ! &runt nal frunte Ce de 9ar9ari .i de ti8 uri &u res e&t i sHa astratO Unde un ! !r de statui/ a lui Iidias urGire/ (:nta #re&iei .Ha R!8ei *8i arat la ri-ire' Jntre suru ate te8 le/ !9elis&e .i &!l!ane/ Ca un turn de fier *ntrea% st &!l!na lui TraianO Pre ea -d" Istrul se lea& Iasienei le%i!ane/ Cu8 &u atria sa ereHa De&e9alului !.tean Mi &u8 *n de.arta Da&ie ! !r n!u seHnte8eiaG/ DeHunde li89a/ le%i .i nu8e a r!8:nil!r dereaG' C:nd *n &!dru -e&$i ste+arul e r us de 9tr:nee/ Din a sa 8n!as rn &res& l&ute fl!ri&eleO A.a du Ha R!8ei a!s/ *n alese fru8usee/ RsritHau n!i lu&efiri" Ari!st .i Rafaele/ #alileu/ C!lu89/ .HItaliei/ &e rin %enia l!r lu&e/ CaHn -e&$i8e lu8ea astGi ne&ur8at tri9ut adu&e' Jn %rdinHasta E r! ei/ unde r!stul dul&e sun/

Mi i&tura/ ar8!nia/ rin un far8e& a su us Pe a lu8ei s&la-i .i d!8nii/ &arii ururea sHadun/ Plini de d!rul a8irrei/ de la n!rd .i de lHa us/ Un r!8:n a Da&iei -ine la str9uni/ &a s srute rna de eHa l!r 8!r8:nturi .i sHn-eeHa l!r -irtuteP 0D 5A ,O5DO(ENI 5a restat!rni&irea d!8nil!r 8:nteni 04FF (ers *nalt de 9u&urie s rsune *8 re%iurP AstGi %e8etul ,!ld!-ei *n ar8!nii se refa&e/ AstGi s!arta *89l:nGit ni ureaG &u !%ur/ Mi din &li8e senin!ase se *nt!arn lin a&e/ Se *nt!arn s:nte drituri/ &eHs !d!are unui nea8/ S re a &r!ra d!8nire de 8ult ru%i n!i *nala8' PentruHa n!astr frdele%e/ re &eti .i re &:8 ii/ Din a tunetului sfer/ &uHnf!&at as r 8:n/ S%eta a 8!rei *n%er 8ii de ful%ere .i 8ii Ce re &re.tetele 8:ndre sfr:8atHau *n r:n/ JntrHat:ta & ur%ia .i - aia nu a st:ns Calde r:uri de &runt s:n%e .Hun a8ar n!ian de l:ns' Jns D!8nul al uterei/ &e re !8ul &t!s Pentru lu&rul &el ne-redni& .H!-elite fa te &eart/ J89l:nGituHsHa a&u8a .i/ rintele dui!s/ S re a n!astr -inde&are/ ni l!-e.te .i ni iartO Dar la &u%et .i ri-ire niHa lsat un traini& se8n DeHnfr:nare des re rele .i s re dre tul de *nde8n' Ca un &lt!ri ne8erni&/ G9u&iu8at deHal 8rei -al/ C:nd *n n!a teaHntune&!as ni&i ! stea *n &eri nu -ede/ Da&Ha r!a e de ieire deHnt:8 lare aflHun 8al Cu 8:ni a89e *l a u& .Ha9ia .ie *nsu.i &redeO Dar slt:nd re el din und/ &are 8!artea i 8inea/ D!8nului el d 8rire & atriaH.i -a -edea' O uterni& f!rtun e ,!ld!-Ha f!st *8 ins S luteas& e ! 8are de eri&!li resurat/ 00 Mi ! !rul fr &:r8/ de 8ii tunete atins/ A.te ta a sa sfr8are .i ieireHnfri&!.atO O9!site ele8ente 8u% .i sunHaGi 8ai *n&et/ (:ntul st/ sHalin 8area/ de !rt niHa8 a r! iet' Ni sHarat la -edere un fru8!s li8an -e&in/ Ia-!ra9il Gefir sufl .i lu&es& senine steleO Jns &ursul &ela este de 8ii st:n&e *n& lin Mi treG-ie &ere drea t/ &uHnd!ite ! intele/ C ! luntre strlu&it &eHa s& at din !&ean/ Da& uit ri-e%$erea/ -a ieri &$iar *n li8an' Ieri&ii str8!.ii n!.tri/ rin GireHa&estei le%i/ S re a atriei s&utire nu &ruau +erfiri/ ni&i s:n%e/ Mi *n -!l9ura tur9at statHau ururea *ntre%i/ Ca ! st:n&Hn 8ieGul 8rei &e su8ee a eHnfr:n%eO Ori de triu8furi s fie a ,!lda-iei 8:nt (iu iG-!r *ntru -e&$i8e/ iar a&u8 uitat 8!r8:ntQ Pe ,!ld!-a/ &:nd feri&e eraHn a&e .iHn rG9!i/ S&$ii/ an!ni/ sar8ai .HAsia nHa utut ni&i&u8 s sfar8eO Prin a ei -irtute %ust ne8urire *ntre n!i" Jnele tul Alexandru/ Mtefan ful%er *ntru ar8e/ Dar eHa ti8 uril!r ari i feri&iri .i 8riri fu%O Iii/ ,!ld!-!/ ne*n-ins/ uind ati8eleHn %iu%P Patri!i/ -enii &u t!ii l:n% tr!nul &el d!rit/ SHn&$eie8 s reHa lui trie %iur8:nturile sfinteP

Du Hun &urs de ani ! sut/ Giua &eea a -enit/ Jntru &are fiul atriei fiH-a d!8n .Hal ei rinte' Patria 8ai&Hn a ei fl!are a f!st n!u a%iut!riO Ieri&ii de fii &:nd astGi -!r fi ei &un!s&t!riP 0F Auritele alaturi nal turnuri &tr n!r MHa str9unil!r 8rire din sur ri -!r s rsarO Ne&ur8at -a s r-erse a-uiil!r iG-!r" Jnfl!rire/ feri&ire .i re a!s reste ar/ C:nd niHa fi te8ei .i &:r8/ su9 un d!8n 9un/ *nele t/ 5e%ea/ atria/ unirea .i un &u%et &lar .i dre t' RESTAURAREA MCOA5E5OR NAIONA5E JN ,O5DO(A la 04F4 E itr! iei *n-turil!r u9li&e I8itat EDUCAIE C! &eii *n& tineri/ &e de t!t sHa rsit 5a -!in .iHnt:8 lare *n sal9ati&a dure/ ,ai nainte de a &re.te/ -!r s iar nes8intit De a fiarel!r &al&are sau de 9ar9ar se&ure/ Z&:nd ede& *n &!dru dr:8ate e 8:nt' Da& *ns *n%ri+erea/ &u ! 8:n *ndurat/ Jndre taH-Har a l!r -i/ atun&i &:nd nuiele s:nt/ Din -lstarea tineri&/ ! tul in *nf!r8at S f&ea ste+ar uterni&/ &e/ s !rind din an *n an/ A%iun%ea a fi &!l!an rin 9iseri&i au rin &ase/ Ad !st *n ti8 de iarn &lt!riului sr8an' Al su trun&$i durat *n unte/ au *n lutit!are -ase/ Ar da r:uril!r le%e .Ha l!r &urs ar *nfr:na/ Ar &ra !d!rul Indiei/ rG9t:nd rin %rea f!rtun/ Sau/ f!r8at -as de res9ele/ &u strinii sHar lu ta/ Iul%er:nd e lu&iul 8rei &a un n!ur &e detun' Se asa8n .i fiii &u &! a&ii de e lai/ Iii &e &res& *n rt&ire .i r un *n rutate/ 03 MiHn l!& 8!artea s le l:n%e8/ sus in8 de a l!r trai/ CeHi s re dauna .i ru.inea fa8iliei *ntristateP Da& ti8 uriu 8!ralul 8intea l!r ar fiHnGestrat/ Atun&ea din s:nul 8eser ar ie.i %enii 8ree' Cela &e e dru8ul u9li& e &lt!ri a rdat/ De a-ea *nde8n/ 8i+l!a&e &a -irtutea s *n-ee/ Cu ri8e+dia -ieei/ atriei sale era s&ut/ Sau e a8-!na r!stirei/ rin rit!ri&e &u-inte Jn-in%:nd e nedre tate/ De8!sten sHar fi f&ut/ Mi a -du-ei sr8ane ar fi raG8 .i rinte' Din a9aterea fe8eiei &:te releHn lu8e -in' C:nd ea &u8 r .i -inde ale sale fru8usee/ ,este&:nd *n.l&iunea .Ha l&eril!r -eninP O ase8enea fe8eie/ de utea -irtui sHn-ee/ Putea fi 8atr!ana R!8ei sau -estal la altar' A lui C!latinus s!a sau de #ra$i a ns&t!are/ Mi rin fa te de -irtute/ s&utind traiul de a8ar/ Ieri&ireaHn s:nul &asei nu sHar fa&e tre&t!are' Dar s8:na/ &:t de 9un/ &G:nd re etr!s 8:nt/ R!urat de 8ii la&ri8i/ *ntre sus inri &res&ut/ (a da nu8ai !a8eHa8are/ u89r .i uitat 8!r8:nt/ C:nd ! 8:n riit!are a ei &re.tere nHa%iut' (re un 9ineHa fa&eHn atrie este !8ul 8ult dat!ri/ A.a fa t e el nal &tr -redni&a sa trea t/ Mi sHasa8n a&ela unui *n%er s&utit!ri/ Care du&e tineri8ea eHa -ieei &ale drea t'

(!u/ dar/ 8ree ini8i/ &e/ s re a %iuni8ei s !ri/ A.GatHai .&!aleHn ar/ 8ul8ire se &u-ineO Da& !8ului *n lu8e firea d un ns&t!ri/ De la (!i ade-rata tineri8ei -iaa -ineP 0E PRI(E#6EREA OSTAMU5UI ,O5DO(AN/ st:nd *n -i%l e r: a Dunrei/ &:nd din alt arte ur8a e ide8ia e%i tean/ la 0432 ,EDITAIE Pe a 8untelui -erGi laiuri a ei u89re n!a teaHntinde/ De t&erea &ea ad:n& !riG!nul se &u rindeO A durei tristul frea8t/ r:ul &are 8ur8ura/ Prin a&!rdul 8elan&!li& e naturHad!r8itaO Dar eH! st:n& *nlat sin%urati& ri-e%$eaG A ,!ld!-ei 8ilitarul entruHa rei sale aG' A lui ar8e lu&it!are rin tuneri& ful%erau/ Mi a &!ifului su &!a8e de Gefir se le%nauO Pasul lui *n ta&t .i %raiul" &ine -ineQ R8 re%iur tun Mi e$! *n de rtare la uterni& t!n rsun' De.Haiure &runtul Aris 8ii s!ii a -du-it/ Iar Bel!na &u f&lie se&eri.uri a st:r it/ A l!r furieHn-r-rit/ 9u&iu8ul &el de ara8/ PeHa ,!lda-iei +uni8e la res9el *n& nu &$ea8/ C 8:ntul &eHn eri&!li *n -e&$i8e a sttut Se a&! ere a&u8a &uHa !sta.il!r si s&ut' C$iar &a t:nr ui de -ultur/ &eHn ese8 le se *ndea8n A su8eei sale 8ai&e la G9!r dru8ul &:nd *nsa8n St:nd *n -i%l/ esteH!sta.ul &el!r ri *nfr:nt!r MHa I%eei eur! ee &redin&i!s a rt!r/ CHn !9eGe fere&ate He%i teanul 8!nstru ine/ Ce 8u%ind se G9u&iu8eaG e a Dunrei arine Mi din %urHn-eninat -rs:nd 8!arteHnfri&!.at De 8ii sfere in!&ente undele sHa *n&runtat' Pri-e%$ind !sta.ul !stul *n a n! ei tune&i8e/ Ari ata sa %:ndire se *nt!arn la -e&$i8e/ 5a er!ii &e sttur *n str8!.il!r 8:nt/ 0@ Ale &r!ra &enu. Ga&eHa&u8a *n 8!r8:nt' De res e&t lin de 8irare &u%eteaG lHa l!r nu8e Mi ese8 le de -irtute &areHa f tuit *n lu8e' Da&Ha s!artei %rea !-ar 8ulte -ea&uri a urtat Mi a atriei 8:ntuire &u s:n%eHa rs&u8 arat/ RG8:nduHs *n Pr!nie .Ha rinil!r &redin/ Prin ei da& ara *n& a strat a sa fiin/ NuHi -irtute 8ai uin/ entru &u%etul 8rit/ AHndre ta *n a&e atria &tr s&! ul &el d!rit/ Jntre 8ii &rri strine ne8irita a ale%e/ A d!8ni &u dre tul &u%et/ rin ener%ie .i le%e/ MiHn te8eiul de le%i n!u a urGi un n!u ! !r' 5a a&este nalte fa te &:nd !sta.ul &u%eteaG/ Ia& s!arele re-ars s&:ntei!aseHa sale raG/ MiHn lu&eafrul lu8inei -G:nd s&ris a&ea 8enire Cu8 & Pr!nia de&reteaG a ,!ld!-ei feri&ire/ U8ilit de &un!.tin/ &u un suflet *nf!&at/ Ple&:nd ar8a sa/ !sta.ul &este ru%i a *nlat" I,N D!a8neHa lu8ei s&utit!r/ Ce din ti8 *ndelun%at PeHa ,!lda-iei ! !r PnHa&u8 ai a rat/ (asul atriei lutit!r/

Din tur9atul !&ean/ SHl &!ndu&i &uHal tu fa-!r 5a un feri&it li8anP Ru%a .i al n!stru d!r AGi de une8 e altar/ Pe a atriei -iit!r 0K D!a8ne/Hntinde al tu $arP IieH!sta.ul 8:ntean Patriei sale a rt!r/ Nu8ele de 8!ld!-an MHaGi sHi fie de lu&!r' Cerul fieHni snin/ ,n!s atriei 8:nt/ Mi unii *n &u%et lin S ru%8 e Zeul sf:nt" (asul atriei lutit!r/ Din tur9atul !&ean/ SHl &!ndu&i &uHal tu fa-!r 5a un feri&it li8anP P5EIADA 0 Od &tr !eii r!8:ni' 5a !&aGia u9li&rei Pleiadei !liti&e a d' C!nstantin Ne%ruGGi/ unde era tre&ut/ *ntre ali !ei ilu.tri/ .i nu8ele lui #$' Asa&$i0 04E@ Jn a &erului trie .ase stele s&:nteiaG MH*ntre &ele fr nu8r rs :ndes& 8ai -iu lu&!r/ Pre&u8 s!arele 8:ntul ele 8intea lu8ineaG Cu &ea raG &e ur&ede de lHal lu8ei UrGit!r' A&!l! etre& *n fai8 %eniile feri&ite/ Care sunt de a l!r 8uG ne8urirei &!nsfinite' Nu a-erea/ ni&i f!rtuna/ nu drit 8!.tenitHau nu8e Du 8!arte des&$id !arta la 8aus!leul stelit/ Ni&i !ate s *nfr:neGe iG8tara !ar9 lu8e A&este -ersuri a-eau ! n!t &u8 & *n -e&$i8e Pleiada era &!8 us din 2 stele/ iar astr!n!8ii -d a&u8 nu8ai KO se -ede & &ea 8ai -e&$e/ a uind/ nu !ate fi de&:t a lui Asa&$i/ &elui 8ai -e&$i din 8!dernii !ei B#$' A'C' 02 Z9!rul &elui &eHn -irtute/ fiind *n ea/ a trit' Pre !eta la lu&eferi du&eHa %eniei f&lia/ EntuGias8ul lHari eaG/ &aleHi fa&e ar8!nia' A&!l! dinti r!feta/ &:ntt!r de i8ne s:nte/ A de us anti&a $arf/ 8:ntuind e Israil' DeHa&!l! rsun *n& *nf!&atele &u-inte A lui O8er/ Ora/ Pindar/ lui O-id/ C!rneil/ (ir%il/ ,ilt!n/ Miler .i Petrar&a deH&!l! re !a8eni &$ea8 5a -irtute/ lHa8!r n!9il/ .iHs a tiranil!r tea8' (!i/ &eHn s:n urtai eHA !l!n/ atri!i din r!8:nie/ De.Hursita - des arte/ ar8!nia -a uniP Patria/ &are -Has&ult/ te8a 8uGei -!astre fie/ Ca .i ea *ntru lu8in s se !at *nn!i/ Ca rin fa te -irtu!ase/ de ! 8ai d!rit s!art/ Dea8n &$iar s se arte .i de nu8ele &e !art' A&!rdai r!8:ne -ersuri Har8!ni!ase alute/ JntrHun r!st/ &a .i ! !rul/ %ea8n &u &el italian/ S *n-ee a8!r de atrie/ d!r de %l!rie/ -irtute/ Mi r!8:nul de e Istru/ .Hal Car ail!r 8untean/ Cel &e 9eaHn Siret/ *n Nistru .iHn a ,uri.ului unde/ Cel lHa &rui triste d!ine laiul Pindului0 rs unde'

C:nd r!8:nul -a &un!a.te/ rin a &:ntului utere/ A sa %int/ a ei s!art/ &eHi as&unsHn -iit!r/ (ersul &:nd din !&$i -a st!ar&e la&ri8a &ea de l&ere/ Pe r!8:na tineri& &:nd -aHn&indeH! de a8!r/ A r!8:nului !eta atun&i lu8ea -a s -ad Nu8eleHn&ins de &unun strlu&ind &$iar *n Pleiad' 0 R!8:nii din ,a&ed!nia B#$' A'C 04 JNCREDEREA JN DU,NEZEU De 8ulte !are (eGi *n ieire/ IrH! s&:nteie De 8:ntuire/ DHar8e du.8ane RN&inse trii' Oastea &e 8urii Jn&un%iuras Sur a&eea Mi ast las/ IrHndurare U&ide 8iiP RNuntruHn &etate Atun&i sus in 5:n% altare Ie8eileHn&$in Iruntea e iatr/ Cu%et la &eriP Sunet dH!ftare De dureri %rele D!8nul aude Din tr!n de stele/ Cura%i leHnsufl N!u ade-rP Du ser9are Du&a &el +une PrestHa sa ar8 01 Iar drea ta une/ S&a r s ada/ Se8nal dH!8!rP >Suni/ ia& D!8nul Este &u n!iP? >Cu n!i e D!8nulP? Stri% er!ii' Prin !art ies Iul%er din n!r' U8 lut de s ai8/ Ne8i&ul ar& S se 8ai lu te Jn -an sHn&ear&/ A8u seHnfr:n%e/ RN&e eHa fu%i' Jn-ins nu este Cel &eHn Zeu &redeP C *n &redin Puterea .edeO Ea atria s&a C:nd esteHa ieriP OSTNDITU5 JN #ROAPA OCNE5OR

&:nd/ *n 0K au%ust 04@0/ a &er&etatH! rinul #ri%!rie #$i&a >Prin far8e&ul de8!nil!r MHa l!r ade8enire/ Jn ini8Ha8!rituH8iHau T!t si8ul dH!8enire' FD Prdat .i de reli%ie/ De le%e/ de ru.ine/ Des reuitHa8 !a8enii/ Pre f&t!ri de 9ine' Credea8 & !ri&e dre%ere De ati8 se iart/ Dar ia&Ha 8ele &ri8ine Cu8 lit a&u8 se &eart' Din dul&e s:n a frail!r/ Unde era8 feri&e/ Jn rada ti8iril!r Za& !s:ndit ai&e' ,iHi st:ns al atriei s!arile/ Nu -d lu&!r de stele/ Nu si8t durei frea8tul/ ,ir!s de fl!ri&ele' C:ntarea dul&eHa aserei/ Ni&i 8ur8urul de unde Sau -iersul 8:ndruHa d!inel!r Ai&i nu 8ai trundeP A 8e GiHn&e f&liile Ce 8un&aH8i lu8ineaG/ Pre ea ! str:n% sud!arile Ce stratuH8i r!ureaG' NHaudeHai&e ini8a Cu-:nt de -r! l&ere/ Mi raGa 8:ntuiril!r Din a89e lu8i *8i iereP F0 Blst8ul &!8 ani!nil!r De &ri8e .i de s!arte ,iHi 8:n%:ierea sin%ur Jn -ia .i *n 8!arte'? A.aHn %enunea !&nel!r Un !s:ndit sus in/ De!dat &:nd tuneri&ul RG9ate ! lu8in' MHun s!n din sfera &eriului/ Cu dul&e ar8!nie/ Prin 9uGa D!8nit!rului RsunHn -iGunie" >P!arte !9eGe &ri8enul/ Dar !8ului/ s -ie Jn 9raele -irtutei iar/ Des&$is &aleaHi fieP? E5E#II 5A ,OARTEA PRINTE5UI ,EU 04F@ Unde tristul -ers aflaH-!i/ dHunde -!i lua &u-inte S es un a 8ea durere .Ha&el l:ns *n &are *n!tQ A8ar 8ie/ s!arta &rud/ a8 ierdut eHal 8eu rinte Sri8anii 8:n%:ierea/ iar ,!ld!-aHun atri!tP FF Al 9iseri&ei !d!a9/ el fu a8-!nei 8:ndrie/

C:te !ri rin 9l:nde Gise/ rin &u-:nt *n-in%t!r St!r&ea de la ini8i &rude la&ri8i de *ndui!.ie MiHnfr:na !rnirea !ar9 aHn-itatului ! !rP C:nd tuna reste ,!ld!-a a res9elului furtun/ Ce !8!ruri/ rGi .i la&ri8i *n ar a se8nat/ C:nd lu&ea reste ruine &runtaHAsiei Se8ilun/ El &u &ru&ea .i &u-:ntul un tiru8f s:nt a urtat' Jntru fa te ludate .i -irtuile 8rite Si8it!rul n!9il &u%et de - aieHa rins iHa f!st' Pentru 8uGile r!8:ne a lui &ase u8elite Mi strinului ne8erni& era urureHad !st' Din a Pr!niei &$e8are/ &e re !8 a us ai&e S lu&reGe *8 reun &tr s&! ul ei &el s:nt/ Jndre ta el e +uni8ea *ntru &alea &ea feri&e/ Ce &!ndu&e lHalt -ia rin tuneri&ul 8!r8:nt' C!nsa&ra 9unul rinte a lui Gile 8ai senine/ Cu furtuna 9t:nd lu t eHal -ieei !&eanO Ca re fiii si s &reas&/ nHa &ruat ni&e re sine/ Cu8 &u r! riu s:n%eHada eHai si fii un eli&an' Da& din a sale :r%e/ 8a&ar Hun sin%ur %runte Cu-:ntatuHlHau de 9ine *nduratul D8neGeu/ Trist/ dar lin de &un!.tin/ r!% &u u8elit frunte" DeieHi &eriul lin r a!s/ 8ieHnsufleH8i %:ndul suP F3 5ACU5 5UI O(ID 5:n% CetateaHAl9/ e Nistru Pe st:n&!s lai/ l:n% r8uri/ *n a P!ntului 8:nt/ Care este lu&iul 8rei .i &:8 ii *ntins d!8neaG/ Clt!riul de de arte -ede un al9it 8!r8:nt Ce *n t!at di8ineaa de A !l!n se ureaG' A&!l! 8ai *89l:nGite ar& %e8 a 8rii unde/ Mi e&! din de artare &u un sunet trist rs unde' Ai&i ful%erul uterni& a CeGarului Au%ust Pe O-id din s:nul R!8ei *nteritHau s re ur%ieO A lui ul9ere e st:ns *n a&el aGil *n%ust/ Dar rin -ersuri ne8urinde a lui ati8i *n&Hs -ie' Mi *n &:t *n lu8eHA8!rul ini8ile -a s sfar8e/ CeatraHO-idului urtaH-a *ntre ale sale ar8eP C$iar e 8ar%inea a Da&iei/ *ntre 9ar9arul ! !r/ De artat de dul&e atrie .i 8!lati&a -ia/ De Ha&esta lai adese/ &er:nd %raie/Ha%iut!r/ Ctr &eri .i &tr CeGar el tindea a sale 9raO Dese!ri a rins de d!ruHi &er&eta *n fantaGie Ca it!lul/ eHa sa fiie/ e dui!asa lui s!ie' Dese!ri din s:nul 8rei/ &e de atrieHl de arta/ RaGa dul&eHa 8:n%:ierei se rea &u8 &Hi rsare/ MiHn n!ian in:nduH.i !&$ii d!rul su *i arata Cu -:ntreleHnari ate -enind -asul de iertare' Dar a&el se8n fiind n!ur/ u8 lea &eriul de f!rtune/ O&$ii si deHun r:u de la&ri8i/ ini8a deHa8r&iuneP Du &e a !i &u Giua .i s erana iHa ierit/ 5a l!&a.ul sin%urati& seHnturna *ntru durereO FE Ai&i 8uGileHndurate !etului fa-!rit Adu&eau din Ele&!na 9alsa8e de 8:n%:iere/ MiHatun&eHa sale -ersuri rsunau at:t dui!ase/ Jn&:t a l!r ar8!nie fr8&a ini8i fi!r!ase' A lui la&ri8i/ trista -!a&e/ &eHa su une nHa utut A CeGarului ur%ie/ eHnsu.i s&itii *89l:nGise/ 5:n% la&/ la raGa lunei/ dese!ri *n &!drul 8ut/ C:nd &:nta a sale ati8i *n a 9ar9aril!r GiseO

S&itii/ &arii de rin.i fur *ntru fa te nu8ai &runte/ De uneau &ununi sl9ati&i e a saHntristat frunte' A !i e 8!r8:nt O-idul &este -ersuri .ieHa us" >Al a8!rului &el t:nr &:ntt!r ai&e Ga&e/ #eniul &areHl 8ris e d:nsul lHa .i r usO Tu &e tre&i/ deHai iu9it/ s une" r !seGe O-iduHn a&eP? Mi deHatun&i/ din st:n&a al9 de la a ei al9e s u8e/ 5a&ul .i dHAl9a Cetate !art astGi a l!r nu8e' E5E#IE SCRIS PE INTERI,U5 UNUI SAT I 8 i t a i e Al ara8ei sunet!are aud tristul se8n .i s:nt ,enind s!arelui re a!s *n a lui Gilni& 8!r8:ntO O9!sit a&u8 steanul lu&rul &:8 ului su &ur8' Iluier:nd st!rul -ine la &!tun &u a sa tur8' A ierdut a l!r fru8 see *nfl!ritele &:8 ii/ Jn ne%ur 8isteri!as as&unG:nd a ei 8:ndriiO IireaHn ini8H8i insufl ! ad:n& *ntristare/ 5u8eaH! rse.teHn u89r .iHntru a 8ea &u%etare/ CaHn ara%in &:8 ie un %reu %e8t a8!rit F@ 5a auGul 8eu rsun de e turnul *n-e&$itO Bufa &ea !s!8!r:t/ &:nd natura sHntristeaG/ Pe a n! ei *nturnare rin un 9!&et &rud ser9eaG' C:tuHi dul&e a ta s!art/ *n sat/ !/ l!&uit!r/ 5:n% s!aa &redin&i!as/ *n *n%ustul f!i.!rP Ni8i& lin &ursul tur9ur deH! -ia feri&it/ Ziua este !stenelei/ n!a teHa8!riului 8enit' ,u.&$iul/ &are anii re eGi *n r:nHa ref&ut/ Pe rinii -!.triHas&unde *n 8!r8:ntul &el t&utO A&!l!/ e &ea 8!-il/ unde sl&ile u89reaG/ Ale ini8ei dui!ase la&ri8ile r!ureaGO Dul&ea 9!areHa di8ineei/ 9u&iu8area de st!r/ A &!&!.ului &:ntare/ ni&i l&erea de a8!r/ PeHad!r8ii nH!r sHi treGas& din tuneri&ul 8!r8:ntO A l!r se&eri *n t!t anul adun:nd de e 8:nt Aurite s i&i *n +er9ii/ rin sud!ri .i !steneal' Adu&eau nutreul &asei .i a ei &$i-ernisal/ Sara deHa&u8 nH!r s -ie la dui!asele s!ii/ Ni&i luaH-!r srutare de la tinerii &! iiO NH!r s %uste *8 reun si8 l &in snt!as/ Ce se fa&e 8ai dereas de Gi&erea &ea dui!as' O/ -!i &arii nHa-ei sti8 entru !8ul u8elit/ N!9ili lini de fantaGie 8:ndriHn titlul ru%init/ De &eHn urHa-ei steanul/ &:nd a fruntei lui sud!are A r!dus 8rirea -!astr .Ha-uiil!r !d!areQ Cru ti8 ul -re!dat dritul unei e-%$enis/ Ori fru8usea/ a-uia/ nu tre& &a al n! ii -isQ A steanului -r! fa t *n& nu sHa ludat Mi al su 8!r8:nt de !8 ni&i&u8 sHaHn&un%iuratO Dar *n l!&ul unei !8 e/ din a lui s!i fie&are/ Nu deHafar/ &i *n &u%et !art se8n de *ntristare' Oare 8ir!sul de s8irn/ !are &:nte&ul &el s:nt/ Pul9erea &e este st:ns !t sHn-ie din 8!r8:nt/ FK Da& fa te de -irtute/ &are le%ea ni *n-a/ NH!r 8eni .i du 8!arte &elui dre t ! alt -iaQ 5a&ri8ile i !&rite/ 8in&in!suHa&el sus in/ De&retrile nu s&$i89 &are de la Pr!nie -in' Pre nu are ni&i ! !8 &e rin aur se adun/ T:n%uireaHade-rat e 8!r8:nt de nu rsunO

Pre&u8 &:nd un un&$i r une/ &lir!n!8ul *nstat Bine&u-inteaG Giua *ntru &areHa r !sat' P!ate & su9 ast rn esteH! ini8Hn%r! at CareHa-ea *n &ursul -ieei fantaGie *nf!&at/ Suflet 9un/ &u dire tate/ &e rin sfatul *nele t Patriei ar fi f!st raGi8 rin &u-inte .i &u ie t' JnsR/ aleu/ lui nuHi lu&ise a .tiinel!r f&lie Mi talantul de re 8are i sHa st:ns din sr&ieP C$iar ase8eneHada8antul/ &e din st:n& este s&!s/ PnHa nu a-ea lu8in 8ai *nti de fier sHa r!sO Mi ase8ene *n tuf se as&undeH! 8:ndr fl!are/ Ce/ de ni8e 8ir!sit/ -e%eteaG/ &re.te/ 8!are' P!ateHai&e d!r8iteaG a &!tunului Iran&lin/ Ce a atriei .Ha .tiinei urtaHa8!rul s:nt *n sin' Cufundat *n ast %r!a !ate Ga&e -run ,ilt!n/ Cu ase8ene a89iie !ate -reun Na !le!nP Da& ful%erul .i s&$i trul rin ei nu sunt *nfr:nate/ De nHa &:ntat a lui Ada8 feri&irea .i a&ate/ Da&Hal 8!rei fi!r!s *n%er/ de la n!rd nR la a us/ D!8nit!rii .i ! !are la un &runt %iu% nHa su us/ Jnduratul &eri nu -rutHau &a a l!r 8!destul nu8e Du 8!artea l!r s fie s ai8 au 8irareHn lu8e' C&i -irtutea/ &a .i rul/ &u8 eniteHs la steanO El nu sur / ni&i rdi&/ tr!nul &runt a lui tiran/ Ni&i!dat P!eGiei ar8!nia &ea -:ndut' 5a a89ii!s ne-redni& nHa da laud ne&Gut' Su9 a&este 8i&i 8!-ile rna l!r sHa 8!r8:ntatO F2 Pe ! iatr/ fr lustru/ un -ers si8 lu *nse8nat De la dui!s tre&t!riul un sus in/ la&ri8 &ereO ,uGa nHa a-ut rin -ersuri s de.te teHa sa durere' A l!r nu8e/ anii -ieei/ !ate iatra a -di MH!are&are -ers &eHn-a e steni de a 8uri' Oare &ine dintre !a8eni &uttura sa dui!as/ PnR s le&e/ nu arun& este lu8ea &ea fru8!asQ Sfr:8:nd a saleH!9eGe/ sufletul/ la l!& 8enit/ Pas 8:n%:iet de l:nsul dui!.iei *ns!it' Iirea a sa li89 are/ &eHn 8!r8:nt nu este 8ut/ A ei f!& t!t arde *n&/ de.i -iaa neHi tre&utO Mi la -adul &el eterni&/ *n ! ini8 d!ri8/ CareHn -ia niHa f!st dul&e/ du 8!arte s tri8' Dar &:nd rin a 8ele -ersuri -!i s tra% din tune&i8e Pre 8!ri &e Ga& frR de laud *n a&east :nteri8e/ Un ne !t al 8eu -r!dat/ *ntru dui!sul su r!st/ (G:nd un 8!r8:nt 8ai r!as t -a sHntre9e" &ineHa8 f!stQ (a rs undeHatun&ea !ate un st!r &u -e&$e frunte" >5Ha8 -Gut *n 8ulte r:nduri/ &:nd se lu8ina/ la 8unte/ Cu8 e iar9aHnr!urat 8er%eaHn as *nari at/ Ca Iiinei ru%i sHadu& &are lu8ea a &reat' Alte!ri su9 a&el frasin &u *ntinsa rd&in/ CareHu89reaG &u 8ii ra8uri &e de Gefir se *n&$in/ A &Gut e la a8iaG/ *ntristat .i sin%urel/ intind !&$ii lini de la&ri8i *n l&utul r:urel/ Mi treGit a !i din -isuri 8ur8ura ni.te &u-inte' Une!ri fu%ea la &!dru/ s8n:nd s8intit de 8inteO Ple&:nd &a ul &:te!dat/ &a un !8 frHa%iut!ri/ Se rea &u rins de ati8i sau de un fatal a8!r' JntrH! Gi/ e &ul8ea &eea/ undHera a lui -enire/ A.te tatuHlHa8/ &ut:nduHl/ dar nuHl %sii ni&ire' A tre&ut .i Giua a d!ua/ din n!u iar lHa8 &er&etat/

F4 Dar e 8unte/ ni&i *n &!dru/ ni&i la r:u nu lHa8 aflat' A8ar 8ie/Hn Giua a treia/ *n ad:n& dui!.i8e Cufundat/ ! !rul n!stru *l du&ea la interi8e' (eGi *n iatr e itaful/ &! erit dHu89r!sul s in/ (eGi''' & 8!dul a s&ri turei ie nu este strinP? E i t a f >Clt!rule a -ieei/ &are dintre -iHnfl!rite Ai&i *ntreHa 8!rei &!lni&i *nt:8 larea teHa &!ndus/ Al tu as un i& fr:neaG/ -eGi fiine *n8iite/ Ce &u steaua di8ineei rsritHau .Hau a us' Su9 a&east iatr Ga&e !8 d!rit deHn-tur/ Ce n!r!&ului .i -:ntei a f!st urure strin' Din fa8ilieHu8elit/ n!9il 8uGeleHl f&ur/ Jns fireaHi $ultuis 8elan&!lie *n s:n' Curat &u%et/ &u si8ire/ 9untateaHi era 8are/ Jn&:t/ entru 8:n%:iere/ &eriul &el *ndurt!r IHau tri8is rin un alt suflet ! dui!as -inde&are/ DruinduHi *n %rea &ale un s! 9un .i si8it!r' NuHntre9a s afli 8ai 8ulte deHa -irtutei sale fa t/ Dar ni&i &er&a 8ai de arte &areHa f!st .i rul suP Cu s erana a&u8 a89e tre8ur:nd de faHa.tea t 5:n% Cela &e ni este Printe .i Du8neGeu'? I,NU5 DE SAR Ctr fiia 8ea Er8i!ana C:nd Pi!nul *8i as&unde a lu&eafrului raG MHu89ra n! ei se rs :nde estHa &eriului trie/ C$iar &a stele ne8urinde lHal 8eu &u%et s&:nteiaG Ale e !$ei tre&ute de 8ii fa teHi&!ana -ie F1 MiHn 8e8!rieH8i in-it 8elan$!li&/ dul&e &:nt Des reHa atriei 8ari !a8eni &e Ga& astGi *n 8!r8:nt' T!ateHn %iurul 8eu sunt 8uteO reste 8urii &eHn -e&$i8e Rsunau de i8ne s:nte 8u.&$iul -erde se *ntindeO 5a ser9are .i la triu8f nu 8ai &$ea8 e %iuni8e Cel &u-:nt &eHn ini8i n!9ili atri!tHa8!r a rinde/ MHa er!il!r ne !tul/ 8!.tenirei l!r strin/ AGi la fiii si nu las de&:t un a8ar sus in' Dar din fere !-elite/ undHa lui 8e8!rie Ga&e/ Sunetul a lirei 8ele *n tre&utul sHl re !arte/ Pe str8!.i sHi reGenteGe/ &eHn res9el/ re&u8 *n a&e/ Prin &redin .i unire a arau a atriei s!art/ Jn&:t rin a l!r -irtute/ &e fu ar8a l!r .i s&ut/ Jn un &urs de ani a 8ie ast ar sHa inut' Jn lu&!are 8aiest!as/ de ti8 re ede 8:nat/ PHAlexandru Bun s -aG/ &e niHa dat le%i .H! &!r!n/ Pe &el ful%er a lui Aris/ Mtefan/ &e &u 8i& &eat A *n-ins e re%i/ e er!i .Hal Asiei le%i!n/ Pe a 5u ului trei fii&e/ &eHn fru8se sHa 8rit MiHn Su&ea-a0 e anti&ul Ili!n a *nn!it' Jntre n!r de a89r!Gie/ urtate de turturele/ Ce de %e8ete dui!ase sunHn %iur ! ar8!nie/ Re ede &$iar &a ! &li / tinere tre& -er%urele/ Jntre &are &un!s& Una0/ &eHn&Hn ini8a 8eHi -ieO EleHn lu8e nu si8ir ni&i durere/ ni&i a8!r/ Mi tre&:nd deHai&i s !ritHau ale *n%eril!r $!r' 0 5u u B#$' A'C' F A 8ea fie Eufr!sina/ 8!art *n etate de 0K ani B#$' A'C' AluGie la res9elul &e a r!-!&at fiile &ele fru8!ase a rinului (asile 3D

A&!rdeaG a ta arf/ fii! a %iuniei 8eleP Pe &ea st:n&Ha Petr!da-ei sHa.G8uHneH8 reun/ C:t Cerne%ura in!as -a lu&i diHa n! ei stele/ Pe &:nd frea8tul durei .Hunda 8ur8ur dul&e sun/ S &:nt8 dHa&ele fa teO &lt!rul &eHas&ulta De a n!astre Gise !ate un rsunet -a astraP CON(ORBIRE NOPTURN 04E4 C:nd natura d!r8iteaG *n tuneri& &ufundat/ C:nd ta& t!ate/ nu8ai %ri+a ri-e%$eaGHn a 8e 8inte' Dese!ri -!r9es& &u Tine/ ale lu8il!r rinte/ Ce *n &eri .iHn al 8eu &u%et e.ti de fa t!t!dat' J8 etritul &e *n s:nuH8i -Gu 9ar9ara s%eat A fu%it/ iar !8ul &el 9un/ de 8Ha l:ns/ .iHnainte' Nu8ai tu/ dui!ase f!arte/ auGi l:n%edeH8i &u-inte/ Jnle%i se&ret sus inul .H*ntinGi 8:na *ndurat' Dese!ri &red fiii lu8ei &HntristrileH8i r!funde Nu8ai de lHa 8ele ati8i/ din a89iie dereaG/ Pre&u8 -aluri *ntrtate se *nf!r8 din line unde' A8arP ,ult 8ai %rea f!rtun *8 re%iurul 8eu d!8neaG/ Ce a8enin a atriei -iit!rul sHa&ufunde/ Da& Tu/ !/ *ndurate/ ne utinei nuHi fi aGP 30 SONETE CTR TIBRU 040D O/ tu/ r:ule 8ree/ &e *ntinGi a tale unde Jntre .e te &!lni&i/ fai8a al Aus!niei -e&$ite/ De la tine re&$e8 astGi/ *n durerile r!funde/ Ad !st .i lin re a!s l:n% r: eleHn-erGite' ,ai l&ut .i senin aer nuHl aflai *n& !riunde/ (i/ relu&i/ st:n&i/ r:urele &e at:t s 8 *n-ite Ca &ea ati8Hn&ruGit &are ini8aH8i trunde SH! reGi& *n dul&ea li89 al Italiei 8rite' Ni&i sun:nd e fluier d!ine *n&Hn Da&ia u89r!as NHauGitHa8 *n +unie dul&e -iersuri a.a line Pre&u8 sunHa lui Petrar&a lira &ea ar8!ni!as' Ni&i aiure 8ai dui!ase nu -Gui/ ni&i 8ai senine D!u steleHn&:ntt!are *ntre %raii 8ai fru8!ase De&:t &are lu&es& astGi reste rile latine' CTR P5ANETA ,EA C:t iHs dat!r/ !/ stea 8ult %rai!as/ CHn ri8-ara a -ieei 8ele Tu 8Hai ferit de str:89e &i .i rele Mi 8Hai &!ndus e &alea -irtu!asP TuHn s:n 8iHa rinGi f&lia lu8in!as/ ,Hai ad at lHas&ree f:nt:nele/ 3F Mi &:nd -iaaH8i *ndul&es& rin ele/ Des reuies& &$iar s!arta fi!r!as' Ca s d!res& a -ieei ne8urire ,Hndea8n raGaHi &areHn &eri se -ede/ Cu8 stat!rni& ur8eaGHa ei r!tire' De la r8ul fatal -asul ur&ede/ MHa8u/ lutind rin 8area de ieire/ A ta raG la !rt 8 -a *n&rede' 5AURA I8itaie du re Petrar&a BStia8!/ A8!r'''C S st8/ A8!r/ s ni 8ir8 d!tat De 8inuni n!u ale naltei natureP

(eGi re 8:nt &e 8:ndr G:nHarat/ (eGi &:t $ar l!u din a ei f tur' De &:te erle .Haur e -ar%at Aleasa 8antea/ ne-Gut aiure/ Cu8 asul ei .H!&$irea a8!rat P!art rin ast a 8untelui dure' ,ii .i 8ii fl!ri &u iar9a din &:8 ie/ Unde ste+arul &el u89r!s d!8neaG/ S leHatin% u89ra ei !H89ie' Cerul deHa ei fru8usei seHn-iaG MiH8 re%iur sun dul&e ar8!nie/ Jnsenin:nd de a !&$il!r ei raG' 33 5AURA I8itaie du re Petrar&a B5ieti fi!ri''' C Ieri&e fl!ri .i ier9uri tinerele/ Ce ri89l:nd -Hatin%e 8ulte !are Pasul &el lin fru8!asei d!a8ne 8ele/ Jn -!i ti rind ur8ele u.!areP C:8 ie &eHas&uli dul&eHi &u-inele/ O -i!ar de a8!r 8ir!sit!are/ Pduri anu!ase/ &e &u -erGi u89rele Ia&ei l&ute as&unsuri .i r&!are' 5i8 ede a / dintre 8uni ns&ut/ Ce !&$ii uGi .i 9l:nde a sale fee/ Care &u a l!r %raie teH8 ru8ut/ De -!i feri&e des reHa ei fru8 seeP NuHi st:n& &e diu!as a8u f&ut DeHa arde lHal 8eu f!& s nu sH*n-ee' DAINE Jn-in%:nd r:ul &ursului ! rele/ Nu si8te alt d!r/ &eHa se %r9i la 8are/ NuHi s:nt &:8 ii/ ni&i reduri deHnfr:nare/ ,a&ar &Hs 8:ndre a&este .i a&ele' 5a t!i &! a&ii .i n!u fl!ri&ele Jn li89a sa deHa Gi&e adi!/ se are/ Mi t:n%uind &u dul&e 8ur8urare/ S!sind la unde t!t se ierdeHn ele' 3E Eu &areHn d!u a stelel!r lu8ine (d &$iar 8inuni/ &eHs 8ai resus de fire/ Nu8ai tre&:nd ri-es& la alte Gine' S re Dafne G9!ar a rinsHa 8e %:ndire/ Mi a+un%:nd lHa ei lu8ini senine/ PiereHn a l!r n!ian de feri&ire' JN OCAZIA ZBORU5UI AEROSTATIC A ,ADA,EI B5ANC6ARD *ntre rins la R!8a/ la 0400/ &:nd *n &eri se -edea &!8eta &ea 8are Nu intii deHa&u8a !&$ii &tr steaua *nf!&at/ Ce *ntinde reste &eruri &!a8a sa de r 8enire' E de rins de 8ult R!8a &u ase8enea ri-ire/ AGi 8inune 8ult 8ai 8are ! fe8eie ni arat' S reHa su une -!iei sale &alea -:nturil!r dat/ Nestat!rini& u.!r aer *l *n&$ideHn -l su9ire/ Preste n!uri G9!ar luntrea rin ase8ene urGire/ Cu !d!rul &el 8ai dul&e a naturei *n&ar&at' Jn8:ndritHatun&i natura dH! fiinHa.a d!rit/ I des&$ideHa ei se&rete/ &eHi a lu8ei ar8!nie/ Mi &u ea d!8niaH8 arte reste sfera &ea stelit'

5a 8:nt/ de unde G9!ar/ deHa8u nu 8ai -ra s -ie/ C uterni&ul ei &u%et 8ai *nalt ! t!t *n-it/ Mi *n &eri de nu a+un%e/ este dea8n &a s fieP 3@ 5A INTRODUCEREA 5I,BEI NAIONA5E JN PUB5ICA JN(TUR *n ,!lda-ia/ la 04F4 Cele ne%uri &eHs *n r: a A$er!nului ns&ute/ A l!r ari i *ntinsse restHa Da&iei &:8 ie/ Iar fant!8i a n! ei !ar9e/ rin un s!8n de tr:nd-ie/ ineau 8ult ti8 *n%:nat a r!8:nil!r -irtute' ,uGeleHn ne8erni&ie s i8:ntate u89lau .i 8ute/ Ne ut:nd a atriei li89 din uitare s *n-ie/ Mi st!rul nu8ai/ sin%ur/ &uHntristat ar8!nie/ R!8:nes& &:nte& sunatHau re &i8 !i .i alute' Jns Pr!nia *ndurat a sfr8at fatale fere/ MHa d!ritului 5u&eafr ni rsareHa&u8 s&:nteia/ Ce re s!arele 8ine.te de la de rtate sfere' A.te t:nd r!8:nii Giua/ &:nd -Gur raGaHntia/ Jnl:nd s re &eriul !&$ii/ &Hun sus in de 8:n%:iere/ >AHn-ierei 8ele/ GisHau/ GiuaHnt:i -a fi a&eeaP? PA5ADIU5 ,O5DO(ENI5OR Pentru Giua ani-ersal a inau%urrei A&ade8iei din Ia.i/ ser9at *n 3 iulie 0434 Da& Tr!iaHn a ei Giduri Paladiul ar i astrat/ Care #i!e &$iar din Oli8 a tri8es s reHa ei ferire/ A lui Pria8!s d!8nie *n utere .iHnfl!rire TeafrHntre eri&!li e te8eiuri ar fi stat' Nu a Geil!r ur%ie/ nu A$ile-s *nfi!rat/ Ni&i a %re&il!r 8ii -ase &e -rsau f!& .i ieire/ 3K Nu Ulis rea *nele tul/ &u %$i9a&ea uneltire/ Ili!n .Ha sale te8 le *n r:nHar fi sur at' Cu ase8ene s&! 8are/ naiei 8:ntuit!r/ Re%le8entul &a aladiu eHA&ade8ie a urGit/ Ca s fie de -irtute .i .tiine -iu iG-!r' C ,!ld!-ei s:nta Pr!nie feri&ire a 8enit Pe &:t Gelul .i &redina -!r stra a&est !d!r/ Care du ani ! 8ie H!riG!n iHau rsrit' PENTRU CO,PUNERI5E POETICE JN 5I,BA NAIONA5 I8itaie Tinerel .i -erde dafin *8 l:ntatHa8 dini!are MiHnlatHa8 &tr &eriuri &u ru%i !fte u8elite/ Ca s -ad .i r!8:nii &ele ra8uri *nfl!rite/ Ce urGes& &ununi de laud .i dau nu8elui lu&!are' A8 ru%at e 9l:ndul Zefir &a din n!ri s se &!9!are Mi re el sHntind -ara a lui ari i aurite/ Mi &a 9ar9ara f!rtun/ str:ns *n !9eGi &u8 lite/ S nu ai9 -r! utere &a *n ur8 sHl !9!are' Mtiu & ti8 uri 8ulte *n& tu ilat -ieuiH-a Ast ar9!re *n &!druri &e re Da&ia u89reaG/ Dar 8&ar t:rGie f!arte/ s re &eri 8:ndr rsriH-a/ C:nd rin Pr!nie/ de unde s!arta %intel!r deraG/ R!8:n -redni& de &unun d!ar *ntre n!i -eniH-a/ Pre&u8 du !ar9 n!a te rsar lineHa Gilei raG' 32 ,OARTEA 5UI ISUS I8itaie C:nd Isus &u &el din ur8 durer!s a lui sus in A des&$is/ 8urind/ 8!r8inte/ tre8uratHau s:ntul 8unte/

Se treGi Ada8 *n tartar .iHn reri &Hun serafin 5a +ude &uHai si *l &$ea8 *nl an!asa frunte' Cufundat *n &u%etare de 8irare/ s ai8 lin/ Din a u89rel!r tuneri& r:de&:nd %ene &runte/ (edeHun *n%er .iHl *ntrea9" >CineHi &ununat de s in/ Ce e &ru&eHarat lu8ei &!asta .Ha lui t:8 le &runteQ? C:nd afl & UrGit!riul de lu&eferi/ de utere/ Jn-:nd/ d:nd 8:n%:iere/ fere 9:nd/ &a uHau le&at/ Re-rs a8arH!ftare/ din !&$i la&ri8i de durere' MiHnturn:nduHse s re E-a/ GiseHi" >IatHa triu8fat PresteHntune&ata 9!lt din a &eriuril!r sfereO Cel &e entru n!i 8uritHau/ *n-iere aGi niHa datP? 5IST 5a &!nertul dat *n Ia.i e Teatrul n!u/ *n 00 ianuarie 04E2 Din &ea Gi de &:nd Orfe!s/ 8rit Geu de ar8!nie/ PeHalutHn&:ntt!are r8ul tra&i& rsuna Mi *n UstaGul si8irei fiare/ &!drii .i r:ie Prin -irtutea 8el!diei *89l:nGinduHi fer8e&a/ Nu sunase :n astGi *n a Istrului &:8 ie ,ai uterni& -iers deHa&ela &e r!du&e lira ta/ 34 DeHunde ne-Gutul De8!n un r:u -ars de 8a%ie Preste ini8ile n!astre &eHs r iteHn unda sa' De ai tre&eHn alt lu8e &a sHn-ii e Euridi&e/ DeHai luti/ n!u ar%!nauta/ &tr C!l$!s fa9ul!s/ Pe furtunaHi *nfr:naH! .i re tartar ai su une' Dar 8enirea taHi 8ai nalt/ a ta s!artHi 8ai feri&e/ Pr!nia rin al tu !r%an i8nul &el ar8!ni!s Care *n%eruHn &eri &:nt re 8:nt -a s rsuneP IIICEI ,E5E EUIROSINA (iGiune 04E4 I 8 i t a i e Al 8eu &u%et 8Hnlas *n a &eriului trie/ Unde sHaflHa&ea fiin &e *n darn &$e8 rin 8!r8inte/ A&!l! *n &eatHaleas/ *n lu8in .Har8!nie/ ,ai fru8!asHa8 re-GutH! &u dui!ase si8iri sfinte' , lu de 8:ni .iH8i Gis" >Jn a&east sfer fie Ca s -ii/ de se as&ult u8elitaH8i ru%8inteO Eu su8 fiea &eHn -ia *i era8 de 9u&urie/ MHa 8e Gi a8 *n&etatH! deHa ei sar 8ai nainte' Dis !ierea 8urit!are %i!s r:na ! &ule%e' Iar a&eea &e -!i l:n%ei/ 8:ntuit de furtun/ Ai&i %ust feri&ire &are !8ul nH!Hnele%e'? A$/ di &e *8i las 8:na .Ha ei -!r9e nu 8ai sun/ CHauGind a l!r dul&ea/ &$iar atun&i -!ia8 ale%e S r8:n *n l!& &e -e&ini& sufletele *8 reunP 31 JN OCAZIA ,OREI 5O#OI' A5EVANDRU #6ICA Ctr +uni8ea 8!ld!-an 04@D Jn ! e !& 8rit/ e &:nd atria *n&ins De +unie .i de %l!rie *n utere a sttut/ A str8!.il!r nalt &u%et .Ha l!r ar8 ne*n-ins/ Jn un &urs de ani ! 8ie/ 8:ntuireHa f!st .i s&ut' Jn refa&eri t!tdauna s!arta %intel!r des rins/ C:nd al ar8el!r triu8furi &$iar &a -isul a tre&ut/ Jn 8ree ini8i Ceriul *nsufl -irtuteHa rins/

Prin a &reia utere ,!ld!-a nu a &Gut' Cest 9ar9at/ e &are atria l:n%e *n durere -ie/ Prin -irtute .i dre tate fu a ei a rt!ri MHaGi - lasHn 8!.tenire ! rea s:nt a-uie' Sunil!r/ ia&H- ar8a/ s&utul &el 8:ntuit!ri/ Clir!n!8 -irtuei sale 8!ld!-anul t!t s fie/ CHn -irtute st reGentul .i al -!stru -iit!riP ANACREONTICE A,ORU5 P5A#AT D u r e A n a & r e ! n Cule%:nd A8!r !dat Il!ri de r!Ge *n %rdin/ NHau -Gut & tu ilat EraHn frunGe ! al9in/ ED Ce &u %$i8 ul ei as&uns 5a un de%et lHa *8 uns' Jntru &ruda sa durere Jn&e u &u l:ns s i eO Ct:nd 9alsa8/ 8:n%:iere/ Se %r9ea &u a89eHari e Dre t la (inerea s G9!are/ Plin de fri& &u8 & 8!are/ >A8ar 8ie/ GisHau/ 8a8/ Aleu/ 8a8/ ia& 8!rP Cu ! dardH8i fa&e sa8 A&el .er e G9urt!ri/ De &!r iute/ de.i 8i&/ ranii al9inHi Gi&'? Jns (inereaHi rs unde" >Da&Hal9inei 8i&ul s in De at:t ru te trunde/ O/ A8!rule/ &e &$in Si8teH! ini8Hn&runtat/ Ce !H8 un%eHa ta s%eatP? 5A PICTOR S&rieH8i/ i&t!re %$i9a&e/ PeHa 8ea d!a8n de artat/ Du &u8 e ea -!i fa&e Prin al 8eu -ers -ederat' Ne%re &!a8e &u lu&ie/ S seHn&ree deHa l!r -!ie/ E0 Mi de !i rin 8iestrie I 8ires8e &a s l!aie' Al9 frunte s se -ad Mi u89r!ase/ dese %ene/ Preste &areHn &er& s &ad Ne%ri&i!asele s rin&ene' Te r!%/ *ns/ s&rieHa&ele #e8eni ar&uri *n8:ndrite/ Ca -ederea s *n.ele De sunt d!u sau unite' CutturaHi f snin Ca - aia s&:ntei!asO O&$i al9a.tri fHi deHAtin Sau de (inerea fru8!as' S&rieHn tineri& fa 5:n% r!G unit &rinul/ C:nd *n 8ai de di8inea Du r!uH.i des&$id sinul'

A ei 9uGe de &!rale Ctre srutri sH89ie/ Jn8ierit f ! &ale DeH*n%ereas& ar8!nie' I &aHn aer frR de n!ri J8 re%iurul ei s G9!are/ J8 reun &u A8!ri/ Mi e %raii suri!are' EF Dar al ei s nu as&und 6aruri ! 8antel deas/ Ca fantaGia s trund 5a fru8se 8ai aleas' A5(IR CTR A SA ,INIATUR O/ tu/ i&tur neted A 8:nei lui A ele/ Ce fi%ureGi a-id!8a I&!ana feei 8eleP O/ 8:n%:iere sin%ur De a8!rata Gin/ De &:nd ! le%e 9ar9ar De d:nsa 8 deG9inP ,er%iHunde &u $aritele Dul&eHA8!r d!8neaG/ UndHal 8eu &u%et .Hini8a DeHa urure -iaG' As&uns su9 ari ele 5ui Cu id!n/ 8er%i iuteO El teHa s&uti &u ar8ele CeHn Oli8 sunt te8ute' AtinsHi fi de 8:nele D!ritei d!a8ne 8ele Mi teH!r ri-i lu8inele A&el!r -ie stele' E3 Pre tine -!r s 8:n%:ie ,ii feri&iri d!riteO De srutri ada Hte/ Ce 8ieH8i sunt ! rite' Jn&un%uiratHn ne%ur De un sus in fier9inte/ ,art!rHi fi de %e8ete/ De tristele &u-inte' Jn a&el s:n al &rinului/ C:nd teHi afla feri&e/ ZiHi" >Ce nu !ateHase8ene S fieHAl-ir ai&eQ C el/ &u dul&e Gi&ere MHa ini8ei - aie Ar us&a &ele %e8ene A l:nsului :raie' Ar alina ursitel!r Ne!8enita le%e/ Cu a8!rate 9uGele Sus inul ar &ule%e?' Mi 8ie lin lu&eafrul Din &eri -a sH8i strlu&e/ C:nd dul&eHa fi dH! ati8 A8inte aH.i adu&e' Dar -!r -eni d!ritele

Zile dH! lin s!art/ C/ &u A8!r/ .i 8uGele De %ri+ 8ieH8i !artP EE A,ORU5 IU#AR Ce&r&:nd (inerea !dat e A8!rul fu%t!r/ Zi&ea" >Da& !are&ine *nt:lniH-a e A8!r/ (a%a9!nd a&el e fiuH8i/ &are u89lHn rt&ire/ Al 8eu este 8i& fu%arulO &ineH8i d de d:nsul .tire/ (a lua ! srutare de la Afr!ditaHn dar/ Iar a&el &e 8iHl adu&e/ s a.te te .Hun alt $ar' S reHa &un!a.te e re9elul/ ur8t!are se8ne fie Ce des&! r a lui f!r8 *ntre ali &! ii ! 8ie" A lui fa nuHi re al9/ &e &a8 r!.O !&$ii si Sunt su8ei/ str9at de arte/ -ars raG &u s&:ntei' ,inteaHi este .u%u9ea/ -!r9aHi lin de l&ere/ AlteHn %:nd .i alte Gi&e/ r!stuHi &ur%e &$iar &a 8iere' Dar *ndat &e s 8:nie .i sHn-itHa lui -enin/ De ! 9ar9ar ur%ie .Hartifiii este lin' Ni&i!dat ade-rul a lui %ur nu rsun/ DeHi .i run&/ *n.al f!arte/ &:te s une e 8in&iun/ Mi *n 8ieGul +u&riei se arat *n&ruGit' E 9lan la r/ la aer e 8re .i *n8:ndrit/ ,i&i sunt de%etele sale .i 8:nuaHi deli&at/ JnsHn de artareHarun& .i *8 un%eHa lui s%eat' O arun&Hn de artare/ une!ri este A$er!n/ UndeHn s:nul se *nfi%e aHn&ruGitului Plut!n' Ni&i un strai A8!rul !art/ dar se&ret .i as&uns A lui ini8 trufa. la t!i !&$i e ne truns' Nesfiit de +uni .i fete/ &a !ru89 *nari at/ De la unul &tr altul G9!arHA8!rul nen&etat' (eneti&uHa&ela !as e f!i.!rul &u - aie Ji a rinde .iHl a.aG *n strine 8nuntaie' Un 8i& ar& *n 8:n du&e .i din 8i&uHa&ela ar& Ne-Gute la -edere 8ii s%ei t!t se des&ar&' De e u8r i sHanin/ e &!rdele aurite/ E@ Cu&ura &e este lin de s%ei f!artHas&uite De res e&t li sit A8!rul/ de 8ustrri nete8t!r/ C$iar e 8ine/ a lui 8a8/ 8 *n&runt 8ulte !ri' CHun &u-:nt/ el e sl9ati&/ urureHi lin de trufie/ ,ai ales s rHalt!r !s:nd !artHn 8:n ! f&lie/ CareHa rinde/ arde t!ate/ *n 9!rdei .i *n alatO De utei e el a rinde/ r!% adu&eiHl le%at' Nu &u8-a *n a lui s ai8 &a sHi dai -re! 8:n%:iere/ DeHi -edea &u 8ii sus inuri -rs:nd la&ri8i de durereO Ierii &ursa lui &:nd r:de/ tra%eiHl frHaHl s&a a/ A raiH- de d:nsul/ deHa -!i a srutaO SrutareHi este far8e&/ l:nsHalt!r e 9u&urie/ (enin este a lui %ur/ &e nu are d!&t!rie' De -a Gi&e" >Ia& ar8a/ -i ! dau &u +ur8:ntP?/ NH! atin%ei/ a-ei tea8 deHndul&itul su &u-:nt' ( ferii &a dHun 9alaur des rHa lui ade8enire/ I!& as&uns a sale daruri .Hadu& ini8ei ieireP? PRI,(ARA Ana&re!nti& NeauaHn 8:nt as&unsuHsHau Mi &eriuHi frR de n!ri/ SeHn-s& din n!u iar ar9!rii De frunGe .i de fl!ri' DeHa&u8 nu &ade tur9ure

A a din st:n&i *n -i/ R:ul &u line 8ur8ure Cur%e reHa sale &i' CHs t!ateHai&e traini&e Anul neHarat &$iar/ EK Stelile a uinduHse Din n!u *n &eri rsar/ Mi *n &Guta e !$ SeHnn!ies& t!ate iar/ Dar &ii &eHn%$ite tartarul ,ai 8ult nu 8ai rsar' Ori &ine dintre !a8eni Ursita a *nt!rs/ Ca s nu taie 5a$esis Ce Atr! ! a t!rsQ O/ ne9unii fantasti&e D!rirea aH.i inti Jn &u%ete nesi%ure/ A-:nd t!i a 8uriP De.erteHs 8%ulirile Ce tre& reste 8:nt Ca ! s%eat re ede Pe ari e de -:ntP De&i/ la &eres& re a!sul inteas&Hal n!stru d!r/ Pre&u8 la dul&ea atrie #:nde.teHun &lt!rP DORU5 Oare -eniH-ei/ id!l -ieei 8eleQ Jn a&est redi eu teHa.te t de 8ult' ,utHi deHatun&i dui!asa fil!8ele MHal 8eu sus in sin%ur eu lHas&ult' E2 A fl!rei ti8 8Hau f!st -Gut ai&e/ C:nd al 8eu trai &a el era seninO (enitHau ti8 ul auritei s i&e/ Dar al 8eu suflet nuHi &Hatun&i de lin' Pre&u8 e fl!are r!ua *n -an ! ud/ C:nd s%eteaG arsura e 8:nt/ A.a &u l:ns nuH8i st:n% - aia &rud/ CeHa 8ele Gile 8:n s re 8!r8:nt' Ai&i/ ! Gi su9 &ea 9!ltire -erde/ Ieri&eHa8 f!st &u tine/ dul&eH!d!r/ Iar a8u si8t &Hun as ru &$in 8 ierde/ C sin%urei r8asHa8 fr de A8!rP A,ORU5 ARTOR Ast t!a8nHA8!rulHZeu/ Cer&et:nd i8 eriul su/ Tre&u a ,!ld!-ei ar/ Unde !a8enii 8ult ar/ Dar nu se&er dHa%iuns' A&el s rinten &lt!ri/ Ce ne ardeHadese!ri/ De 9ru8Hatun&i truns/ Cta &as riin&i!as Jn -r! ini8 dui!as/ JnsR/ aleu/ el ni&ire NHa %sit ad !stire' C&i/ re&u8 e la (aslui/

CaHnti/ astGi 8iere nuHi/ E4 Mi &redinaHn ast ar SHa f&ut ! 8arf rar' Ca al9ina .i A8!rul U89l undH! tra%e d!rul' (G:nd %rasHa&ea r:n/ Ar&ul/ &u&ura de une' Tauri d!i la %iu% su une/ Str8urariul ia *n 8:n/ PareHn !rt .i la &u-:nt' 5u&rt!ri &$iar de 8:nt' CHn a&east n!u 8as&/ C:nt:nd d!ina r!8:neas&/ A lui tauri asudau Mi t!t 9raGde rsturnau' A9ie &:8 ul a arat/ Ce nHa f!st ster din natur/ Din &u&ur a luat De se8in ! 8sur/ JntrHales/ fr ne%$in/ Din a &reia tul in Rsar ini8i &redin&i!ase/ Si8it!are .i dui!ase' Du &e a se8nat/ 5a Zeu ru%i a *nalat" >S re-erseHa lui fa-!r Pre t!8nati&ul !%!r/ Ca r!du&tul deli&at/ De %er/ se&etHa rat/ S se fa& 9un/ fru8!s/ Mi 8ieG sHai9 snt!s'? E1 Da& de&i din &el !%!r Ce a se8nat A8!r (iit!area ri8-ar Ini8i nu -!r s rsar Credin&i!ase Mi dui!ase/ (irtui!s/ n!9il A8!r/ Care e ne8urit!r/ NHa-:nd unde l!&ui/ Din ,!ld!-a -a fu%iP IARNA Pi&t!ri lini de su8eie/ CeHaratai eHa iernei G:n Su9 fi%ura dH! 9tr:n/ Tre8urai deHa ei 8:nieP DeHnsu.i Er&ules/ 8ai tare/ Prin ea r:ul Ga&eHn fier/ MHa ei sin%ur suflare S&$i89 t!ateHn at8!sfer' Ea in-it re 8:nt Pre tur9atul a%er -:nt/ 5ui Ze-s tunetuHnfr:neaG Mi a ful%eril!r raG' Jns da&Ha ei utere Ne adu&eHat:ta fri&/ Ea rin lini.tea/ &eHi fii&/ Ne re-ars 8:n%:iere' @D

Ea dH!s eeHi dtt!are MHalineaGHa -ieei $a!sO Ti8 uri alteHs de sud!are/ IarnaHi ti8 ul de re a!s' Ea din Oli8 ni adun PeHA8!r/ Ba$us .i re #i!&/ Mi &:nd -if!rile sun/ Ii niHa rind *n ini8i f!& C *n -an a -erei d!a8na De s i&i .i de fl!ri sHn&in%e/ Ni sur:de *n -an t!a8na/ CHa l!r !a8e iarna str:n%eP A5BINA MI TRTNTORU5 Jn !&aGia u9li&rei &ei *nt:i %aGete *n li89a atriei/ *ntitulat >Al9ina r!8:neas&>/ la 04F1 T r : n t ! r u l* S une/ s une/ 8i&HAl9in/ Jn&!tr! 8er%i a&u8 treaG/ C:nd a s!arelul lu8in Pe &est &:8 / nu s&:nteiaGQ Jn& tre8ur e f!aie Jn 8uni r!ua .i rin r: eO Nu te te8i s i se 8!aie Deli&atele ari eQ @0 Jn& fl!rileHn8iite/ St:nd *n u89r tu ilate/ in *n&$ise .iHn-lite B!9!&elile le&ate' De &e G9!ri &a ! s%eat/ Care aerul des i&Q DHunde -ii tu 8:ne&at MiHn&!tr!/ Al9in! 8i&Q 5inHi -iaa 8ea .i 9un/ Ir 8ult !stenealO Cele &are ali adun Pr:nG *8i dau/ &$i-ernisal' A.a tr:nt!rii ur8ar/ A8 trit a.a t!t 9ineO Nu &ra la alii &ear/ Su%e 8ierea &a .i 8ineP A l 9 i n a Zi&eHAl9inaHn re e%iune" 5u&ru t!ateHn-in%eHn lu8eO De -!ie.ti/ G9ur:nd/ H!i s une A 8ea siste8 .i nu8e' EuHs Al9ina r!8:neas&/ Al 8eu d!ruHi .iHa 8ea le%e/ Pre &:8 ia 8:nteas& Din fl!ri 8iere a &ule%e' Ale 8ele suri!are/ C:nd a9ia se lu8inas/ @F Dul&e :r% de e fl!are O &rau de 8ult a&as' Eu de far8& a8!rit Z&ui ti8 uri 8ulteHai&e Mi a9ia 8 si8t treGit Jn a&est 8inut feri&e' Aleu/ lu&ru 8ult 8Ha.tea tP

,ulte &:8 uri -!i etre&eO Unde s!arta te *ndrea t/ ,er%i .i tu/ & ti8 ul tre&eP Mi 8 lasHn a 8e &ale SHadun &ear/ dul&e 8iere/ C deHa 8ele .i deHa tale Zile/ sa8 ni -!r &ereP ,UZA CTR POETU5 >PANORA,EI ,O5DO(EI? 5a 04@D *nturnat din strintate C:nd sufla ! %rea furtun Preste atria d!rit/ DHunde f!stHai de artat/ Tu erai de -!ie 9unO Ca sH! -eGi 8ai feri&it/ AGi .i 8:ineHai a.te tat' Sunetele lirei tale DHaurit -iit!ri8e @3 A-eau dul&e ar%u8entO Ia& se des&$isH! &ale PentruHa atriei %iuni8e/ SH! a%iute rin talent' Re-GutHai al tu 8unte/ Tur8a &u st!ri .i fete/ Ce teHndea8n la &:ntatO Di &e !ri ! trist frunte/ DeHa a-e de la&ri8i sete Di &e t!t nHai *n&etatQ UndeHi e&at!89ei sfar/ C:nte&e de 9u&urie Ce triu8fului &!n-inQ JnturnatuHteHai *n ar SH! nutre.ti 8elan&!lieQ EaHi stul de sus in' Oare G:na a8!r!as CeHai %sitH!Hn -du-ie AGi &redina Ha &l&atQ Ori !d!ar rei!as Iurul &el &u %$i9&ie Din &!8!ar Ha rdatQ Da& G:na &ea fru8!as Ce rin !&$i .i dul&e 9uG NHaHn&etat a teHn&:nta/ DHalt !d!r da& nuHi as De&:t de ea .i de 8uG/ Jn&eteaGHa sus ina' @E Des re atrie nu %e8e/ Este Cine %ri+Hi !art/ CeHa ieri nH! -a lsaO De uterni&i El nu te8e/ C a 8eseril!r s!art 5ui i la&eHa a ara' Tr!nuHi esteHn sferi senine/ El e d!8ni *n 8:n ine Mi leHnsufl -!ia saO El/ re&u8 de ani ! 8ie A strat e r!8:nie/ Mi deHa&u8 ! -a stra'

C:ntt!rule/ de&i/ %iune/ Din al tu s:n de rteaG A&el &u%et *ntristatO Rsrinde Gile 9une MHa s eranei lin raG C:nt iar/ &u8 ai &:ntatP CTNTECE NESTATORNICIA 5UCRRI5OR 5U,EI C:nte& de s!&ietate/ &!8 us *n e8i%raie 04F0 S&$i89 t!ate &e sHafl su9 s!are/ Pre t!ate &e sHa ns&ut/ C ti8 ul e ari i u.!are Nu st e l!& un 8inut' BBisC @@ 5e%ea ursitei *n lu8e T!ate su une la %iu%/ CHa !8ului l:nsuri .i %lu8e Ca -isuri -in .i iar fu%' PeHanului t:nr frunte A9ie &ununi ! *n&in% Mi ia& e &!a8e &runte DeHal9i ful%i n!rii a8u nin%' A&ele &eHn Oli8 d!8neaG/ ,ii s&:ntei!ase lu8ini/ As&und lu&it!arele raG Mi iar rsar 8ai senini' A traiului Gilele *ns/ CeHat:t de re eGi sHalun%/ Pe t!tdeauna sunt st:nse Da& a usul lHa%iun%' A&ea fantaGie u.!ar/ Jn- iet de d!ri Ca fluturul s&$i89 .i G9!ar S as& l&eri din fl!ri' Dar &ela &e fl!arei seHn&rede/ Jn l!& de dul&e ne&tar/ A$/ rea t:rGiu si8te .i -ede/ BuGele line dHa8ar' N!i t!i dine!ar *n a&e Jn dul&e atrie a8 trit/ Dar astGi f!rtuna desfa&e Cele &e ieri a urGit' @K (!i!asa l&ere ni ine Jn a ei &er& ast GiO Aleu/ &ine .tie de 8:ine Unde .i &u8 n!i -!8 fiQ Dar t!t a.a nHa s r8:ie/ (eniH-a ti8 ul 8ai 9unO NuHs tur9ure t!ate r:ie/ Ni&i n!rii nu t!t sHadunP 5U,EA 5u8eaHi ! furrie/ Jn ea s!artaHi fa9ri&ant/ A refa&e ea ni .tie Jn lut fra%ed .iHn 9rilant' Unul su%e nu8ai 8iere/ Altul r!ade nu8ai !s/ Ra9d/ deHi fr utere/ Bate/ deHi &i!&an -:rt!s'

CTNTECU5 UNUI #IUNE RO,TN DIN ANO(5A6IA NuHn !litie/ &i la sat/ CareHi Gi& la n!i (la$!r/ De r!8:ni *8 ! !rat/ ,Ha &u rins dui!s a8!r/ Iii&a unei -du-i 9une/ Jntre fete &$iar 8inuneP @2 ZisHa8" >,a8/ ! dul&e stea 5u8ineaGHn a ta &as/ A ta fat 8iHe 8ireas MH! -!i du&eHn &asa 8ea/ Jn -ia &a s fie A r!8:nului s!ie'? A$/ nu .tii *n !&$i/ *n fa C:t %raie .i fru8 seaP A ei 9uGe erau s&rise C$iar &u r!. de trandafir/ Srutarea ei - sise MHa 8ea 9uG de r!fir' Jn trei r:uri li8 e%i!are S alai r!.ul 9uGei 8ele/ Jns unde r!.i!are A - sit r:uri trustrele/ R!. - sisHa 8rei rund MHa ei a e nHn fundP CTNTECU5 UNEI PSTORIE RO,TNE DE 5A ,UNTE -enit *ntia dat la Ia.i (iersul" >Jntre Piatra Detunat> Pe la 8unteHi sr&ie/ Brad .i in a-e8 la lai/ N!i 9e8 a din r:ie/ Tur8a &a. ni d .i trai' A&!l! %iunea r!8:n&/ @4 C:nd e ti8 ul ne%ur!s/ Sa H!%!rul e ! st:n&/ Sun:nd -iersul ei dui!s' ,ulteH!d!are -d ai&e/ S 8Hnt!rn la 8unte -!iO Cel &e -ra a fi feri&e/ (ieHn 8unte e la n!i' Pe la 8unteHi a-uie/ C u89r!sul -erde lai E l&a. de 9u&urie/ De l&ut .i dul&e trai' A&!l! rsun st:n&a De un &:nte& ar8!ni!s/ #$i!a&Hn $!r &u r!8:n&a Pst!relul &el -!i!s' Eu 8Hnt!rn/ dar las ai&e Cu%etul 8ul8it!riO #:ndii/ &:nd -ei fi feri&e/ 5a r!8:n&a une!riP II5OZOIIE NATURA5 Nu a8 %ri+/ ni&i *8 as Ca de &ald sau de r&ele

S 8 a ere ! &as/ Ori de 8ar8!rHau nuieleO Cu%et &$iar/ 9un fe8eie/ Ce ris!suri s nu &eie/ EsteH!d!r &e ni&i ! 8are/ Peru/ ni&i #!l&!nda nHare' @1 Din un r:u e 8ult 8ai 9ine A 9ea a &ristalin Mi a Gi&e" >(i-at/ &ine Ni8nuia nu sH*n&$in>/ De&:t 9uturi strine A le 9ea din &u finO C/ sra&Hau lu8in!as/ Ci!&!iaHi ti&l!as' E fru8!s a-eaHndrGneal MHa lu taHse &u furtun/ A str9atH!ri&e ! real CareHn &alea ni sHadunO Cel &e !ate sH! su uie Ctr Oli8 dre t se suie' Jntrit deHa 8ea -irtute/ De a s!artei r:d 8!8ele/ C:nd s%eile as&ute/ Care nuH8i trund ni&i ieleO Dar *n a&e s -ieGe S nu &read &el &eH!Hn-in%e/ Da& *n &u8 liteH!9eGe Pe a89iia nu -a str:n%e' REPE#IUNEA TI,PU5UI C:nt de s!&ietate Ti8 ul fu%e &u iueal/ Iar ieirea n!astr -ine/ S nu ierde8 -r! &li al/ Zile s tri8 snineP KD A8 -Gut &Hn ri8-ar Di8ineaa na.teH! fl!are/ D 8ir!ase nHn sear Mi &u Giua a !i 8!are' Ti8 ul fu%e''' AuGitHa8 8ari &u-inte Din fil!G!fil!r %ur/ Jns nu in altHa8inte De&:t astHn-tur" Ti8 ul fu%e''' Un nea8 8er%e/ altul -ine/ Cu &el 8are &el 8i& iere/ N!r!& traini& nu 8ai ine/ Dar ni&i -e&ini& durere' Ti8 ul fu%e''' De &eHa-e8 *nele &iune Jn ! -ia at:t de 8i&/ C:nd ea alta nu ni s une Ir & nu .ti8 ni8i&P Ti8 ul fu%e''' De -reu !&$ii &a s -aG Pe &eas!rni& ti8 u/Hndat A&ul &e *n %iur r!teaG Cu 8inutele arat"

Ti8 ul fu%e &u iual/ Iar ieirea n!astr -ine/ S nu ierde8 -r! &li al/ Zile s tri8 senine' K0 5A A ,EA PUN# O/ tu/ &e !dini!ar dHaur f!stHai *n%re&at/ ,:n%:ind a 8ea ure&$e &u un sunet ar8!ni!s/ Eu te -d e Gi &e 8er%e 8ai su9ire .H!fti&at/ Jn&:t nu t:rGiu teHi fa&e fr suflet/ frR de !s' Pun%!/ id!l feri&irei/ &e &u tine aGi se &ur8/ A d!8nului tu as&ult Gi&erea &ea de e ur8' (ine &li a des rirei/ ti8 ul tu nuHl ierdeHai&eO Jn darn tu inte.ti *n 8ine !&$iul &el *nla&ri8at' DuHteHn lu8e/ alt d!8n &at/ de&:t 8ine 8ai feri&e/ Eu r8:n sra& &Hatun&e &:nd dinti 8Hai f!st urat' Ne ut:nd a te ineHte/ &u a 8ea sruttur Mi adi! &eHi dau/ iat la dru8 *n&H! *n-turP C!lind:nd din &asHn &as !ateHa&ela teHa &ule%e/ Ce rin intri%i/ nedre tate/ lHali a-erea a r it' (ei intra la a&el %iude &are t!t rin a&ea le%e Des !iatHau e !rfanul/ e &el tare a *na-uit' 5a a-arul !ateHntraH-ei sau la &as &a8tar/ 5a r!d!tul &el faarni&/ &are -inde a sa ar' 5a a&e.tia de %al9eni fa&eHteH-ei *n&$is!are/ Pe *n&et teHi *n%r.eHte/ nR din un% sa& -ei fi' Cine .tie da&Hatun&e/ un%!/ nu -ei fi dat!are Zi .i n!a teHa fi des&$is/ nu8ai s !i *n%$iiP DeHai utea sHaduni atun&ea nu8ai dre teHa%!nisele/ DeHai utea s dai s:89rie la 8erit .i !steneleP DeHai si8i a ta 8enire .i iertat de ar fi ie Ad !st l&ut *n lu8e deHa a-ea &a sHi ale%i/ A&!l!/ d!rit un%/ s etre&i &u 9u&urie/ KF Unde s !i t!tdeauna -re un 9ine &a s dre%i/ Unde drni&ieHas&uns/ f tuind t!t &ele 9une/ MHa%iut:nd e a&el 8iGer/ sfar Zeului de une' A&!l! 8er%i/ & eu daH-!i ie .tirea &ea de lin Cu8 s !&i a re&un!a.te e al tu d!8n -iit!riO (eGi e &el &e &u 8!destie 8are ini8ileH89in/ Cela &e de laude fu%e/ de -enin lin%u.it!ri/ Ce -irtutea reuie.te 8ai resus de t!ateHn lu8e/ Pe &est se8n tuHl -ei &un!a.te/ de.i nuHi s un al su nu8e' CTNTECU5 P5IEMU5UI ,O5DO(AN 5a !&aGia unei ser9ri nai!nale IrunGa &are &re.te -erde RN 8untele Car at A ei &!l!r nuHl -a ierde/ De.iHn iarnHa dat' Din &ea frunG 8ii &unune/ 6ai s ese8/ $ai/ Pe r!8:ni s *n&unune De e .es .i laiP Pin 9tr:n t!t *n&Hi -erde/ De.iHn iarnHa dat/ A lui ini8 nH! ierde De &:nduHi Car at' Ne%ruHi 8unte/ -erdeHs sal9e/ R:ul &ur%e -iu/

5ui lie. &u ie al9e Cre.teHun -erde fiu' K3 Jntre 8uni .i &!drul -erde/ De furtuni sur at/ Plie. r!8:n nu sHa ierde C:t -a fi Car at/ C:t re 8iel iu9iH-a !aie/ R:ul &:t nHa sta/ C:t de fluier .i &i8 !aie D!inHa rsuna' I,NE ANU5 NOU A5 ,O5DORO,TNI5OR 043D/ *n &are a lu&rat Re%ula8entul !r%ani&/ a&el *nti &!d ad8inistrati- .i le%islati- a ,!ld!-ei Cununat de line raGe/ Ti8 ul &ursuHnainteaG JntrHa stelel!r n!ianO MHastGi resteHa lu8ei fa/ Ctr a !8ului -ia/ ,ai ada!%e *n&Hun an' A&est an 8enit s fie ,ai ales de&:t ! 8ie/ Ce r!8:nii a tre&utO Jn a tartarului unde T!ate rlile &ufunde/ CeHntre n!i sHa f!st ns&ut' KE Dul&eHar8!nie de a&e/ Care far8& .i la&e/ Ni rsun *8 re%iurO Mi din sferile senine Se a r! ie trei Gine/ Cu 8n!s/ feri&eH!%ur' S:nte le%i *nt:ia du&e/ Mi *n drea ta s ataHi lu&e/ S re !s:nda &el!r ri' Jn a d!ua -d fi%ur Cu si89!l deHn-tur/ CeHa lu8inei e te8ei' Iar a treia a l!r s!a Este G:na &ea ne%!a/ Mi s re s&! ul &el d!rit A&uHn -ase *n&r&ate Su9 al n!stru stea% rG9ate 5a li8anul feri&it' NHau #!l&!ndei 8nuntaie/ Ni&i a ,exi&ului laie/ De a&est !d!r 8ai s:nt' Prin ne%!/ .tiine/ le%e' N!i *n atrie -!8 &ule%e A-uii de re 8:nt' Cest!r G:ne &e utere NeHadu&/ laud/ 8:n%:iere/ S d8 traini& ad !st' Celui &e ni le tri8ete ,ul8irea s nuHn&ete Prin -ii fa te .i rin r!st' K@ I,NU5 ,O5DO(ENI5OR

5A ANU5 NOU 04F1/ &:nd sHa intr!dus n!ul a.eG8:nt ,el!dia/ du >6!rul din ,!isi? Din tr!nul &el de stele/ O/ D!a8ne/ ia a8inte/ A fiil!r/ rinte/ As&ult ru%aHn &eriP Pe anul &e a&u8a Din s:nul tu dereaG Jl 9ine&u-:nteaG Cu &ii &eHl -!r ur8a' Ni&i &asa/ ni&i &:8 ia/ Cu %rindeni/ &u furtun/ Cu ful%eri &e detun Nu ne 8ai &erta' Pre -asul n!u &e du&e A atriei n!astre s!arte 5in Gefir &a sHl !arte S re r8ul &el d!rit' ,!ld!-ei feri&ire/ O/ D!a8ne/Hnte8eiaGH!/ Ur8a.ii n!.tri -aGH! Din Gi *n Gi s !rind' PreHAu%u.tii Pr!te&t!ri/ T!t $arul .Ha&el 9ine/ Ce de la ii ni -ine/ Re-arsHl *n8iitP KK I,NU5 ,O5DO(ENI5OR 5A ANU5 NOU 043K ,el!dia" #!!d Sa-e t$e Lin% Din s:nul ti8 ului/ Ce G9!ar r ede Preste n!ian/ DereaGHat!8ul Mi &tr 8iile Ada!%eHun an' A&u8a *n%erii 5in 8enituHniHau Ieri&e tre&ere Jn sfera atriei Petre& 5u&eferii Cu f!&ul raGel!r Pre t!ate stelele Ctr li8an' Curs strlu&itO A tune&it' Din laiuri n!rdi&e UnuHi/ iar s!ul su Din !arta s!arelui A rsrit' W W W ,ana a Pr!niei Preste &:8 iile A r!urat/ Te8is .i 8uGele Iruntea ,!lda-iei A &ununat' K2 Iie dar &ursul l!r

!liti&

Jn &eriul atriei C:t .i a ti8 ului Jndelun%atP ,EDITAII ,EDITAIE PENTRU ZIUA ANU5UI NOU Cu iueala unui ful%er &are s&a r *n &eri/ Ca un -is sau &a un sunet/ D!a8ne/ anii fu% .i ier CuHntristri/ &u 9u&urie/ Tre& 8inuteHn -e&ini&ie/ Nu8ai &ele nHa ierit Ce -irtutei sHa sfinit' De a&eea a%iut/ D!a8ne/ s lu&reG a&el !%!r UndeHn l!& de s ini s &reas& r!du&tul 8:ntuit!r/ Ca *n Giua de e ur8/ &are 8i sHa *nse8nat/ S !t Gi&e &Hn -ia un %runteHa8 se8natP ANU5 NOU 04EF Ni&i a-uia/ naltul ran% sau nu8e Nu a ferit e !a8eni de 8!r8:ntO Pentru &e Pr!nia 8Ha strat *n lu8e/ Ca s fiu *n& re a&est 8:ntQ Iie&are !8 arHun !%!r ai&eO De nuHl lu&reaG/ i sHada!%e un an/ K4 S !at tre&e *n&r&at &u s i&e/ Ca sHarte &Ha f!st 9un 8:ntean' Iii &u8 -ei -ra/ 8isteri!s strine/ Ce 8ult 8ine.ti .i tre&i &a un 8inutP S erana au s ai8H*8i -!r re senine/ Da& -irtuteaHn &aleH8i -a fi s&utP ANU5 NOU 04E3 C:nd alii &ad eu *n& stau de fa/ ,!artea re fraii 8ei a s&erat/ 5u8ini sHa st:ns/ eu *n& *n -ia Pre anul n!u astGi iar lHa8 urat' Ori &ine su8/ !are de &eH8i streaG D!8nul -iaa *n& re 8:ntQ Mi din tuneri& %raiaH8i s&:nteiaG/ Ori &ineHs de nu su8 aGi *n 8!r8:ntQ Ni8i& su8/ de nH!i lasa *n lu8e Un fir 8n!s din a&est trai al 8eu/ Patriei f!l!s/ fa8iliei un 9un nu8e Mi al 8eu suflet dre t lui Du8neGeu' Ca s nu trea&/ D!a8ne/Ha 8ele Gile/ R!% d uitrei &ele &eHa8 ierdut/ Jndrea tH8i &ele &are -!i triHle/ Ca s fiu ie .i la frai l&utP K1 ANU5 NOU 04E2 R !satHau anul &el -e&$iO din &enu.a sa *n-ie Un n!u fenix/ .Ha lui ari i leHau *ntins a&u8 *n &eri' T!at lu8ea *l salut &u urri/ &u 9u&urieO Oare &e *n an a&esta entru 8ine s 8ai &erQ P!ate trai -!i!s .i dul&eQ Mtiu lu&!area tre&t!are/ Care ful%er:nd se are &Ha des&$ide &eriul s:nt/ Dar &:nd &red &Hi -d lu8ina/ *n l!& de d!ritul s!are/ ,ai ad:n& tuneri& *n& se re-ars re 8:nt' P!ate 8uGele/ a8!rulQ A +uneil!r l:n%!are

A8 &er&at/ ii 8Hnlase nR la sfera lui Plat!n/ Dar la tartar 8 *8 ins ! utereHnfi!rt!are/ C:nd era8 a&u8 a r!a e de 8un&elul Eli&!n' Jn%:nat *n s!8n/ *n -isuri/ nu utui lu8eaHnele%e/ Mi d!rite fl!ri&ele -r:nd sHadun adese!ri/ TreGit din -isul &el dul&e/ nu8ai s ini utui &ule%eO Nu/ nu &er& eu Eli&!na/ nu/ nu -reu dHa&u8 a8!r' A8i&iiaQ Oare &ine nHar d!ri &u dui!.ieP De&:t G:na &e ideea re 8:nt a f!st urGit/ ,ai fru8!as/ 8ai l&ut &eriul nHare alt fiie/ Dar 8ai &rud nuHi tiran/ &:nd ! -iaHa a8%it' Oare &e lu&ru dar -!i astGi anul n!u &:nd se *n&e eQ Ad !stul sin%urati&/ du f!rtuni un li8an/ Unde nHa%iun%e durerea &a de la&ri8i s 8Had e/ Ni&i sur:sul &el &u fiere al as&unsului du.8an' 2D A&!l! e t!tdeauna/ de se !ate &a s fie/ A. d!ri *n s!8n a tre&e uit:nd .i s fiu uitat/ S -iseG re&u8 -isatHa8 *n -iaaH8i de +unie/ S iu9es& re !8 .i atrie de neH!a8eni de rtat' ,OR,TNTU5 ,!r8:ntul se *n&un%iur De n!a tea 8ult te8ut Mi &u -l ne%ru a&! ere O ar ne.tiut' A lu8ei dul&eHar8!nia Jn s:nul lui nu sun/ El &ur8 t!at ati8a/ Pre s!arta rea .i 9un' A dui!.iei 9!&etul ,!r8:nturi nu str9ate/ Mi *n darn de l:n%ere Sunt r:nileHi udate' O8ul !riunde &aut Alt l!& .H! alt s!art/ DeHa tre&e &tr lini.te Nu afl alt !art' C ! sr8an ini8 De -aluri G9u&iu8at Atun&i re a!s &a t/ C:nd &ur8 s 8ai 9at' 20 Jns din &eri reli%ia NeHadu&e 8:n%:iere/ C du 8!arte sufletul A&elui 9un nu iereP E(5A(IA CASNIC D!a8neHZeule/ f:nt:n de -ia .i lu8in/ Cruia t!at fiina/ 8ili!ane lu8i seHn&$in/ De e tr!nul fr 8ar%ini/ &eHn lu&eferi s&:nteiaG/ Dintre le%i!ane dH*n%eri &eHn ar8!nie tHad!reaG/ Te de.tinde/H!/ *ndurate/ la 9!rdeiul u8elit/ Unde/ *n a 8ea e-la-ie/ te8 lu ie a8 s:nit' De fiina ta/H!/ D!a8ne/ strlu&eas& a 8ea &as/ De altar sa&rifi&rei fie ini8aH8i aleas/ Jn eaHa8!rul se8natHai entru atrie/ !8enire/ DHi utere s lu&reGe rin &u-:nt .i f tuire/ Ca ur8:nd a tale !rdini *n &u%et 8:ntuit!r/ Pre 8:nt s un te8eiul traiului ne8urit!r' A,OR DE PATRIE JntrHarineleHarGt!are &re.teHu89r!s .i nalt feni&/

(er8eleH.i urGe.teH! lu8e nu8aHn s:nul unui s i&/ (ulturului la&e G9!rul eHa f!rtunil!r ari e/ Bu&urHse fiara &rud *n ad:n&ul unei r: e' A.a firea *nelea t/ rin un far8e& 8inunat/ Pre f tur &u si8 atie &trHun lu&ru a le%atO Pentru !8ul este Partia a EliGiei &:8 ie/ Unde t!ate i sHarat .iHi rsunHn ar8!nie' 2F Unde frea8tul durei/ 8ur8uriul unui r:u Ni re&$ea8 *n 8e8!rie dat!ria unui fiuO Cu8 natura *nn!ie.te t!ateH!d!areleHi l&ute/ A.a !8ul a sa Patrie sH!Hnfl!reas& rin -irtute' SATIRE SOIA DE ,OD Un 9!ieri &e *nt:lnis/ du H! lun% ne-edere/ Pe un +une/ *l ureaG .i a !i i Gi&e" >(ere/ C:nd *n &asHai aGi !d!rul &e at:ta ai -:nat/ Te ureG/ al 8eu d!rite/ ia&Ha8u teHai *nsuratP? >,ul8i8P? >Ce -ra s Gi& ast r&e 8ul8ireQ NuHnle%i nHa&u8 *n& a ta nalt feri&ireQ Nu &u8-a +u%ul lui I8en nuHi se are rea l&utQ? >Nu de t!t/ &&i/ &u8 se Gi&e/ 8riti.ul laHn&e ut Jn n!ian de 8iereHn!at>' >P!ateHa8ar a&u8 *i areQ? ?Par&Ha.aP? >De&i/ -ere/ ine &eHai d!rit &u *nf!&are' Sufere e tiran &asni&/ &eHai &tat/ a&u8a ai/ Mi/ re&u8 r!-!r9a Gi&e/ su9 ant!fla ei s stai' ,ul8e.teHte/ !/ -ere/ &a a&el 9ar9at &eHl &$ea8 Ca-aler de !rdini 8ulte .i s! dH! fru8!as da8/ 5a ale%ireaHEf!riei .i la -iGite 9!ieri/ Dar tu il *n &as .ede/ &a ain%n *n un%$eriO A.a !ate .i la tineQ? >Talent areHa 8e s!ieO A8 luat &u d:nsaHn Gestre sate trei .H! rG.ieO Deli&at/ fru8u.i&/ *n-atP? >,inunatP? >Ba ni&i &u8P H!i s une/ -ere/ &Hasta &$iar 8Ha des erat' S re ru t!ate le a li& .i 8 te8 & 8H!r r une A ei %raii .i talente/ &e sHad8ir &u 8inuneO 23 Ia& deHi ale%i fe8eie &eHn Eur! a a *n-at S trias& a&ea fat &eHi &res&ut *n un satP 5aHn&e ut/ &:nd a8 -GutH!/ ini8a &ea fer8e&at Prin a ei !&$i fu str uns de A8!rului s%eat' I Gi&ea8 & 8iHe lu&eafr .Ha -ieei 8eleH!d!rO Atun&i +ura8 & straH-!i senti8ent ne8urit!r' Jntre %raii/ dul&e -!r9/ sus inri .i fantaGie/ Prin r!8anti&eHa-anture a8 a%iuns la''' &ununie/ 5aHa&ea Gi .i a&ea !ar &e *n -e&i -!i 9lasta8a/ De &:nd -iaa 8ea senin sHn&e u a tur9ura' Prea t:rGiu -G:nduH8i &ursa/ era8 s las t!ate &ele/ Dar ar!la .i''' trei sate/ &eHs -e&ine &u a 8ele/ ,Ha f&ut aHn&$ide !&$ii/ li89a 8e a fere&at/ A8 su9s&ris &u 8:na a&tul .i &er9i&eaHn +u% 8iHa8 dat' Pun&tuHnti" a 8ea 8ireas a .edea nu -ra la arO IarnaHn Ia.i/ la 9i strine s etrea& t!at -ara' Pun&tuHal d!ilea" &erutHau sHai9e a ei faet!n/ O &aret &u li-rele/ nu &!stiu8 de a8aG!n/ Cas &!8!d/ nuHn%ust/ &a9inete .i sal!ane/ Me8inele/ %alerie/ statuete .i &!l!aneO Pentru d:nsHa arta8entul &$iar *n fa/ lu8in!s/ Iar st :nul &asei ai9e ! &a8ar &a8 *n d!s' Un un&t *n& re-GutHau/ nu de la& entru un 8ire"

SHnt!rn Gestrea &u d!9:nd/ la un &aG de des rire' Jn&:t rin &ea le%tur/ &eH8i 8inea un aradis/ Jn &est ti8 de li9ertate *ntre s&la-i 8 -d *ns&ris' (ine Giua s ur&ede8/ d!a8na 8eaHi de rea u8!areO , *ntrea9" >Cu &e 8er%e8Q? >CH! &aret/ e res!are'? >Pe res!areP Nu e ar&uri &e a&u8 sHa fa9ri&atQ? N!r!& & a.a trsur *n &ri unul a +u&atO Cu8 ratH!Ha8 .i ia&/ s ur&ede8O du8isale De!dat nuHi rea 9ine/ ! a u& isteri&ale' A8 r8as e GiuHa d!ua' Jn trsur sHa suitO 2E 5:n% d:nsa se a.eaG &elu.ul fa-!rit/ Pun &utii/ ! tualet/ un -aG!n &u fl!ri&ele/ S&ulee/ %a-an!ase/ &utii d!au &u &a ele/ #aia/ ! stan& .i un &:ntre &anar/ Un al9 .!are& Halisid .Hun 9u&al lin de ne&tar' (!i s intru *n &aret/ dar t!t l!&ul este linO 5ui &u.&a su9su!ar .i &eluHl un *n sin' A8 ur&es/ dar a 8ea d!a8n .edeHn &!l !s!8!r:t/ Eu ta&/ nu8ai %aia ine &!n-ersaiHa8!rit' Dar *n ur8 d!a8naHntrea9" >Oare a-e8 9un 9u&atarQ? >A8/ dr%uP? >Ce dr%uQ SH8i dai titlu !rdinar' Te r!% s nHaud deHa&u8a ni.teHase8enea &u-inte/ CeHa rGe.il!r la ar &!8 le8enteHadu& a8inteP? A8 t&ut' E %rea t&erea/ dar 8ai ruHi 8ur8ura/ Jns ea de 9u&tarul iar *n&e e aHntre9a" >i%an este 9u&atariuQ? >Cres&ut *n &as la n!i'? >(ai de 8ine/ undHa%iunsHa8/ s 8n:n& de la &i!r!iP S nu -d la 8ineHn &urte li%$e!aiele s ur&ateP Un fran&eG *8i aduHndat sH8i lu&reGe la 9u&ate/ C!telete/ 9lanH8an+ele/ du re a lui N!dU lan/ Pe.tele sHn!ateHn la te/ fri t &u ene -reun faGan' Dar ser-iul 8esei este de Sax!nia/ Se-rHau 6inaQ Ai &ristale de B!e8ie entru r:nG .i entru &in/ Ii%urele/ fl!ri&ele de dra%ant .i de Ga$ar Mi un te8 lu undHA8!rul arde ini8i e altarQ? >De a&este nHa8 ni&i una'? >Jnele%/ &e 9u&urieP Eti&$eta r!-inial 8 a.tea t la 8!.ieO ,asa lin de astra8uri/ la te a&ru/ &a.&a-al/ Cu stafide/ turt dul&e/ -rei sH8i dai !ate un 9alQ Jns/ iartH8/ sini!re/ & ! n!9il s!ie Nu e -redni& dH!n!rul .i dHa.a %alanterieP? Du Hase8ene sar&as8e/ &are f!arte 8Ha truns/ Ia&Hn ur8/ &tr sar/ la 8!.ie a8 a%iuns' 2@ Casni&ii neHnt:8 inar &u ti8 ani .i alute' Pe -ta-ul ea res insHau/ &:nd -ru 8:na sHi srute' St8 la s&arO d!a8na ies &u %aia .i &u &el/ Re&!8:nd Hal n!stru ar!$/ ni&i nu &aut la el' >UndeHi salaQ Ce &a8arP NuHi de r:nG/ ni&i nuHi de &in/ Nu *n&a ai&ea !as ei de re&$i ni&i ! duGinO Iar sal!nul de &!nerte .i a&el de &!n-!r9itQ En s 8er%e8 8ai de arte/ undeHi a&el de d!r8itQ Ca9inet de t!alet/ altul entru &a8arier/ Bi9li!ti&a 8ea undeHi/ s a.eG un %l!9 .H! sferQR? >Du &:nte&/ &!n-!r9ire/ *n &a8ar neH!8 &ul&a'? >De d!r8it/ 8 r!%/ s ai9e fie&areH!daia saP Iar %rdinaQ? >E li-ad/ &eHa l:ntat a 8ea str9unP? >S&!ate !8ii rG.ii .i tufari din An%liHadunP Un r:u li8 ede rin iar9 sHai9e &urs a 8ur8ura

Ca un &$i!s&/ su9 un -e&$i latan/ s !t dul&e eu -isa'? Ia&Ha d!ua Gi *n&e e &u ref!r8a radi&al/ Trei stafeteHn Giua &eea a tri8is *n &a ital' Ne ut:nduH8 ! une/ de a&as a8 fu%it/ Iar &u&!ana se a u& de sfar8at .i de Gidit' T!ate &ele le rst!arn/ din l!& t!ate le str8ut/ PesteH! lun a 8ea &as *n alat fu ref&utO Pe rei ta eteHntinde .i &!-!are e ar&$et/ Dra eria la fereastr entru lanul &el &!&$et/ N!a teaHn Giu ! refa&e/ t!at Giua ar&Hi sar/ Jn&:t Giua rin tuneri& eu l:n% s!arta &ea a8arP NuHi deHa%iuns/ & iat &:rdul de la Ia.i sHa adunat/ Ca-aleri fru8!.i .i da8e/ dre%t!ri *nali de stat/ Bal &u 8as&e .i su ele/ &u ! 8uGi& strein/ D!a8nei &asei reGidentul trei t!aste le *n&$in/ Adiutantul t!t de.eart -inul 8eu de la C!tnar/ A .a8 aniei re9ele d! urileHn aer sarO Iar s!ia 8ea e tr!nuHi .i &!ntesele streine/ (G:nduH8 &u8 8 G9u&iu8/ *.i fa& se8n .i r:d de 8ine' 2K Sara dau f!& deHartifiie/ !as eii sHau *ndesit 5a fere.ti .i la 9al&!ane/ ! ra&$et a srit Mi a rinsHau a 8ea arie/ undeHa-e8 &ireGi de %r:ne/ Ar-!nite de Pandia &u ! 8ie de e&$ineO Aler%/ f!&ul sHl !t st:n%e/ 8Ha8 ars/ nasuH8i sHa u8flat/ Iar s!ia 8ea/ -G:nduH8/ de r:s 8ai &Ha le.inat' C:nd tr!8 etele .i d!9a un -i-at din n!u rsun/ Oas eii &a ni.te %rauri e 8!.ia 8ea sHadun' Tre&:nd lar8a/ Gi& s!iei" >C$eltuiala a s !rit'? Iar ea/ lin de 8:nie/ de trei sate 8iHa -!r9it' >Dar ni&i n!u nHar a%iun%eP? >DeHi a.a/ e -!iaHi fie/ S neHnt!ar&e8 la Ia.i iar/ s 8Ha.eG He&!n!8ie'? A.eGatuHniHa8 ai&e/ *ns/ du re 9unul t!n/ Anul n!u nu !ate na.te/ de nuHi fa&i re-eli!nO Eni%/ ,i&uli des&ar& de reGenteHa l!r du%$ean/ Mi *n &asa 8ea sHadun dH!as ei -e&$i ! &ara-an' Beu .a8 ania/ sHureaG" 9un s fieHn n!ul an/ Iar eu Gi&" &H! 8!ld!-an&/ s r8:n t!t 8!ld!-anP? EPI#RA,A Ctr unul &e r!8itea 8ult .i nuH8 linea ni8i& D u r e , a r i a l Atun&i &:nd r!% &e-a sH8i dai/ JndatH8i d sau Gi & nHaiP A&iiaH8i la&/ &:nd &er .iH8i dau/ Nu urs& eHa&ii &eH8i Gi& & nHauO Dar tu ni&i dai/ ni&i Gi&i & nHai/ S reHaH8i fi dat!ri/ 8in&iuni *8i daiP 22 BA5ADE MTEIAN CE5 ,ARE JNAINTEA CETEI NEA,U Jn &etatea rsit/ &are de e 8unte Ctr n!uri *n& nal ! &runt frunte/ Unde tre&t!riul .HastGi &u res e&t seHn&$in/ A d!8nit !dini!ar -e&$ea er!inO Pe atun&ea se lu ta st!riul 8!ld!-an Mi araH.i a ra &$iar &a un a r!d !.teanP JBBisC Ea a-ea un fiu uterni&/ Mtefan iHa f!st nu8e/ Prin a&est d!8n strlu&itHau atria n!astrHn lu8eO PatruGe&i de 9iruine laudaHi adunas/

Dar ! Gi s&$i89:nd s!arta/ el *n-ins r8as/ De.i lu tase atun&i st!rul 8!ld!-an Mi araH.i a ara &$iar &a un a r!d !.teanP JBBisC De 8ii &ete fi!r!ase atria a f!st &l&at Mi de s:n%e a ei r:n era ad atO ,!nastiri/ &eti .i sate fu8e%au a rinse/ Cu 9tr:ni/ %e8eau .i fete .i !9eGe str:nse' Dar nen-ins era st!rul 8!ld!-an/ C araH.i a ra &$iar &a un a r!d !.teanP JBBisC Jn&runtat &a leul/ Mtefan/ -!ind s rG9une/ Jn&H! dat re !.teni 8er%e s aduneO ,ai *nti *ns re 8u8a -a sH89r!.eGe Mi re fiul su de 9ine -ra s &u-inteGe' C e atun&i a f!st !ri&are 8!ld!-an/ Dui!s rinte/ fiu/ 9ar9at .i a r!d !.teanP JBBisC 24 C:nd de Gi se lu8inase/ &u a lui utere/ 5a &etate Mtefan -ine .i intrare &ereO Dar Elena/ ini8!as/ de e 8uri i Gi&e" >Ir triu8f s nu intre fiul 8eu ai&eP? Jn ti8 ul &el &u8 lit/ un suflet 8!ld!-an A f!st .i la fe8ei/ &a la a r!Gi/ dH!.teanP JBBisC >Iiule/ *nt:ia !ar te -d fr -:ntO T!tdeauna tu *n-insHai &u dre tate sf:ntP Eu nu !t astGi des&$ide a &etei !arte/ Pe er!i *n &:8 a.tea t %l!rie sau 8!arteP? Jn ti8 ul &el &u8 lit/ un suflet 8!ld!-an A f!st .i la fe8ei/ &a la a r!Gi/ dH!.teanP JBBisC >,er%i/ adun a ta !aste/ G9!ar s re ieire/ Jn a ta -irtute atria afle 8:ntuireO AstaHi sin%ura d!rin/ -!ia 8ai&ei tale/ DeHi &dea/ .i eu ur8aH-!i e a 8!rei &aleP? Jn ti8 ul &el &u8 lit/ un suflet 8!ld!-an A f!st .i la fe8ei/ &a la a r!Gi/ dH!.teanP JBBisC Mtefan/ rG9tut la suflet/ re ai si adun/ Se re ede &a f!rtuna/ &a un ful%er tunO Du.8anii/ ui8ii de s ai8/ lu t/ dar nu s&a / Mi e ara 8:ntuit &uHa l!r s:n%eHada P CHatun&e se lu ta st!rul 8!ld!-an Mi araH.i 8:ntuia/ &a un er!u !.teanP JBBisC 21 DOC6IA MI TRAIAN Su9 8untele Pi!n/ *n ,!ld!-a I Jntre Piatra Detunat MHal Sa$astrului Pi&i!r/ (eGi ! st:n& &eHau f!st fat De un 8are d!8nit!r' A&!l! de rea furtun E la&a.ul &el &u8 lit/ Unde -ulturul rsun Al su &:nte& a8!rit' A&ea d!a8n e D!&$ie/ Ze&e !i/ a ei ! !r/ Ea d!8neaGHn -iGunie Preste tur8e .i st!ri' II 5a fru8 see .i la 8inte Ni&i ! %iunHi sa8ana/ (redni& deHa ei rinte/ De De&e-al/ ea era'

Dar &:nd Da&iaHau *8 ilatH! Iiul R!8ei &el 8rit/ Pre &el &areHar fi s&a atH!/ DeHa iu9i a %iuruit' Traian -ede ast G:nO De.i e *n-in%t!r/ Iru8useei ei seHn&$in/ Se su9%iu% de a8!r' 4D III J8 ratuHn -an &at Pe D!&$iaH89l:nGiO (G:nd atria fere&at/ Ea seHndea8n a fu%i' Prin a &!drului !ti& Ea as&unde al ei trai/ A&ea d!a8n tineri& Tur8a a.te este lai' A ei $ain aurit O refa&e *n .ia%/ Tr!nuHi iar9a *n-erGit/ S&$i truHi este un t!ia%' I( Traian -ineHn ast ar/ Mi deHa 9irui de rins S re D!&$ia &ea fu%ar A&u8 8:na a *ntins' Atun&i ea/ &u %rai fer9inte/ >Za8!lxis/ !/ Geu/ stri%a/ Te %iur e al 8eu rinte/ AstGi r!% nu 8 lsaP? C:nd *ntinde a sa 8:n Ca sH! str:n%Hn 9ra Traian/ DeHal ei Geu s&utita G:n Se refa&eHn 9!l!-an' ( El etr!asa ei i&!an NuHn&eteaG a iu9iO Pre ea uneHa sa &!r!an/ 40 Ni&i se !ate des ri' A&ea iatr &$iar -i!aie DeHa9uri &! ereHa ei sin/ Din a ei l:ns na.te l!aie/ Tunet din al ei sus in' O ursitH! ri-e%$eaG/ Mi D!&$ia dese!ri Preste n!uri lu8ineaG Ca ! stea entru st!ri' TURNU5 5UI BUT Pe 8untele Pi!n I8itaie Jntre t!at r!8:ni8e/ ,ai fru8!s .i 8ilian/ ,ai uterni& nHa f!st ni8e De&:t Butul 8!ld!-an/ C/ !.tean .i -:nt!r/ Ieri&it fu .iHn a8!r' Ia& 9u&iu8ul dHara8/ CeHn Su&ea-Ha rsunat/ 5a res9el e +unii &$ea8

Ctr r8ul de artat/ CHAlexandru d!8nit!r D P!l!niei a%iut!r' Dar &u ButuHi l!%!dit Iiia a lui d!8nit!r/ De el Ana des rit 4F Sus inaH-a de a8!rO ButuHi d ar!la sa CHa -eni .H! -a lua' D!a8na/ lin dHu8ilin/ #iuruirea iHau strat/ Dar a8antul ! &redin Pentru alta au uitat' Cine &al&Hal su &u-:nt NHare a&e *n 8!r8:nt' Oastea de la ri streine De un an sHau *nturnat/ Jns Butu nu 8ai -ineO Aleu/ !ateHau r !satP D!a8n!/Hi ti8 de 8ritat/ De %iunia taHi a&atP (ai de $ar/ de sntate/ Ca stele !&$ii snini/ DeHa l!r la&ri8i neus&ate Tur9ureHs a8u f:nt:ni/ C un altu eit!r ,:naHi &ere .i a8!r' T!i 9!ierii -in din ar Mi un rin &u s-ita saO Ana l:n%e *n &a8ar C e But nu !ateHuitaO P! a 8:ine -a ser9a Mi e d!a8nHa &ununa' Zi&e d!a8na &redin&i!as" >Nu 8er% la altarul sf:nt 43 Mi -!i fi 8ult 8ai -!ias/ De 8H!r du&e la 8!r8:nt' Da& Butu nu e -iu/ Patul nuneHi un se&riu'? JnsHn Giua de ur%ie/ Are 8ulte d!&t!rii O 9tr:n/ &are .tie Mi des&:nte&i fa&e 8ii' 6:r&a -e&$e/ e as&uns/ Du&e d!a8nei &est rs uns" >SHalun%i ! a .i e 8ine/ (a -eni aGi Butul tuO Jn ursitaHi 8:ntuire/ Ea -a dre%e re&u8 -reuO De la &ri-/ de lHa us/ Bune far8e&i Ha8 adus' De la &!dru 9uruiene/ Iar9a G:nei de la Prut/ De la -ultur d!u ene/ Iar tu/ d!a8n!/ deHa lui But/ Te r!%/ rul &a sH8i dai/ Ce de su-enirul ai' Din r .er e -!8 f!r8a/ D!u inelH!i *8 reuna/

Din 8i& de%et s:n%eHai da Mi re .er e -!i %iura/ Cu inel !i des&:nta/ (a -eni .i teHa lua'? 4E D!a8naHn $:r& se *n&rede Mi seH8 l:nt *n a&at/ ButuHas&ult/ el ur&ede De la r:n!s alat/ Nu &u8 8ers la rG9!i/ D!a8n!/ !are nuHi stri%!iP Jn s!8n t!at &urtea Ga&eO D!a8naHi treaGO au s!sit ,iaGn!a te/ aGa ta&eO Pas de &al sHau auGit/ Iar dulul ri&e ut/ Ce urla/ se f&u 8ut' P!arta &urei se des&$ideO Pintre Git!rii 8ii/ NuHs &e u89l/ ! des&$ide Mi *n&$ide u.e triiO IatHl *n al9 *89r&at PeHa.ternut sHau a.eGat' Tre&e &li a &ea dui!as/ Calul r:n&$eaG 8ereu" >R8:i/ An!/ snt!as/ C 8Ha.tea t r!i9ul 8eu/ Au &u 8ine -ei -eni MHa 8ea urure -ei fi'? 5una lu&e/ Butul fu%e Preste 8unte/ rin $:rt! / (:ntul .uier .i 8u%e/ R!i9ul sare *n %al! / MHa8uHi du&e Ha8:nd!i/ D!a8n!/ !are nuHi stri%!iP 4@ Printre laiuri/ &i se&rete/ Tre& la &!dru .i sHaud #e8:nd 9ufnele s riete/ ,ereu url lu ul &rudO Din tunere& !&$ii si 5u8ineaG &a s&:ntei' >Din &eri lunaHa8u.i sHa tre&e/ R!i9ul 8eu/ $ai la %al! P N!u 8%uri .i st:n&i Ge&e A-e8 *n& .Hun $:rt! ' N!u r:uri a slta/ PnR &u&!.ul -a &:nta'? >Unde 8er%e8Q? >UndeQHA&as/ C$iar e &ul8ea lui Pi!nO Rar !ri !8ul eHai&i as/ 5:n% a D!&$iei tr!n/ Unde turnul 8eu -a sta/ CeHn -e&i nu8eH8i -a urta'? >Dul&eH!d!r/ a$/ &alul ine/ C de s ai8 a9ia .edP? >Pe .ea une a89e 8:ne/ Dar *n drea ta ta &e -dQ? >Testa8entul &el sfinit/ Care ! aHau druit'? >Calul nuH8i st a.aHn ri /

C *n fu% esteHa&u8/ Testa8entul dHl *n ri / ineHte/ &Ha-e8 ru dru8P? R!i9ul/ ar& u.urat/ Pr+ini Ge&e a saltat' 4K Preste la&uri .i raie Tre& 8:nai dHun re&e -:ntO I&i/ &!l!/ &:teH! - aie Salt dHun e alt 8!r8:nt/ Mi e dru8ul G9urt!ri Petre& 8irii &lt!ri' >St/ as&ultH8i a 8ea ru% De !8 &ale nuHi ai&iP? >CaleaHi 9un entru fu%/ Ur8 nuHi intre !ti&iO Pede.tri !as ei ai&i nuHs/ CHi du& alii t!t e sus' Rsritul se *nf!a&/ R!i9ule/ $ai *n %al! P PnR -a 9ate ! aHn t!a& A-e8 *n& un $:rt! / Piatra Teiul a ura PnR &u&!.ul -a &:nta'? >A$/ iu9ite/ fr:ul str:n%eO Srind &alul a&el r:u/ De ! st:n& 8 -a fr:n%eP? >CeHi at:rn de la 9r:uQ? >Sunt 8etanii de la s&$it/ CeHun sa$astruHau druitP? >Ce 8etanii fi!r!ase/ C a r!i9ului !&$i s&!t' (eGi &u8 tre8uruHl rG9ateP De&i arun&Hle de t!tP? R!i9Hatun&i e 8unteHnalt Ia ! 8il *ntrHun salt' 42 >Cele ietre &e s fie/ Cele &ru&i .i s turiQ? >Nu sunt &ru&i/ &e e trie Curei 8ele di8 re%iurO Pre Gid da& -!i sui/ CaleaHn -e&i -!8 8:ntui'? >CeHai sttut/ !/ dul&eH!d!areQ R!ua 8Ha 8uiet de t!tO R&eHi -:ntul &$iar la G!are/ SHi ur8eG deHa8u nu !t' Tre8ur s!ia ta/ C! ereH8 &H! 8antaP? >Dul&e d!a8n!/ ia&Hndat Eu -!i une eHal tu sin A 8e frunte *nf!&at/ Ce 8 arde &a -enin' De ea iatra sHaHn&lGi/ D!ar &e-a 8H!i r&!ri' Ce &!lanHi fere&atQ? >Cru&ea &are 8a8Hau datP? >Cru&eH8 un%e &a s%eata/ Iruntea 8e a *n&runtatO S nu ai de ea .i tu/ Cru&ea lea dH! deHa8uP?

CG:nd/ eri a&ea &ru&e/ Butul d!a8naHn 9ra a str:ns/ Cel &e 8:n/ &el &e du&e/ DHun f!& -:nt sHa a rins' R!i9ul $!$!t dH!8 a dat MH*n&H! st:n& a saltat' 44 A D!&$iei iatra tun Mi &u&!.ul a &:ntatO Din 6an% &l! !tul rsun/ C:nd s$astrul a t!&at/ Iar &u dis&ul strlu&it S!arele au rsrit' Di8inea/ &:nd s -ie S:ntul ! a la alat S ser9eGe &ununie/ A ierit d!a8na din atP Pre Pi!n turnul lui But De atun&ea sHa -GutP 5E#ENDE JN(TORU5 MI UR,AMII SI Ale%!rie CtrHa !st!lii si GisHau dini!ar D!8nul l!r" >Cel &e -ra a fi &u 8ine deHastGi fieH8i ur8t!ri' Calea n!astr -a s fie S re &ereas&H8 rie'''? Un st!l 8are/ stri%:nd/ -ine" >UndeHi 8er%e/ n!i &u tineP? Cu un G:89et D!8nul as Jnainte rin ustiu/ Clt!rii se *ndeas S sHad e la -reun riu' (:ntul &ald/ f!&!sul s!are 41 A l!r frunte a u8 lut De arine/ de sud!are/ De.i nu rea leHau l&ut/ PnHn sear a suferit' U89ra &:nd iHa r&!rit/ >D!ar ai&ea -!8 8:nea?/ Jntre d:n.ii t!i .! tea' Jns D!8nul ur8aHn &ale Preste r: i .i reste -ale/ Pe l!& unde rare!ri A .it &u &lt!ri' Ur8t!rii sus inau/ De s ini unii sHaninau/ Zi&:nd" >Pas &el &eHa -re Pe a&east &ale %reP? Altul .ede esteH! iatr Cu%et:nd la a sa -atr/ Unul e iar9 sH*ntinde/ Altul %ust a lui 8erinde/ Din dru8 alii se a9at/ Jns D!8nuHi nes&$i89atO Jn tuneri&ul 8:nt Ni&i le Gi&e -run &u-:nt A !i &:nd sHa lu8inat/ Iaa sa a *nturnat' Din &:i -rur a seHntre&e/ (Gu nu8ai d!is reGe&e'

>Ade-rul -!u Gi&?/ ZisHatun&i &u dui!.ie/ >Jn ast &lt!rie Nu8rul n!stru e 8i&' ,uli &$e8ai/ ale.i uiniP Cel &eHn &ale seHn%reuiaG 1D Pintre st:n&i .i intre s ini Mi &u-:ntuH8i nu ur8eaG/ Ni&i!dat -a s -ie Jn &ereas&aH8 rieP? CREDINA 5a Di!nis/ tiran a ri%/ e as&uns a f!st intrat ,er!s/ &!n%iuratul %iune/ &Hun u8nal *ntre -est8inte/ Dar sur rins fr de re%et -i%lele lHa fere&at Mi la re%e d!8nit!rul lHa &!ndus 8ai *nainte' Cu ur%ie istaHntrea9" >ZiH8/ u8narul entru &ineQ? >De tirani s s&a e atria/ 8enit era entru tineP? >Da& a.a/ su8ee %iune/ tu e &ru&e -ei ieriP? >Nu &er &a sH8i ieri -iaaO din d!i unuHa-ea s 8!arO Ce/ de -rei a 8ele ati8i 8ai 8ult *n&Ha relun%i/ 5asH8/ te r!%/ trei Gile/ s 8rit H!rfana s!rP S re &redin dau Ha8i&ul/ nHatun&ea re el *n&$ideO 5a ter8in de nu -eniH-!i/ re el -ei utea u&ideP? Atun&i re%eleHn -endet/ sur:G:nd/ &u aer lin/ Du s&urt 8editare au rs uns" >Ei 9ine/ fie/ Cele &areH8i &ei trei Gile li9ere *i las de lin/ Dar tre&:nd se8nalul ter8in/ de eHa&u8a s se .tie CHn &ea Gi/ fr &ruare/ &u a8i&ul dH*n&$is!are J8 riHsHa a -!astr s!art/ tuHi fi li9er/ iar el 8!areP? 5a a8i&ul ,er!s -ine" >Tiranul a triu8fatP N!ua -i&ti8/ re 8ine/ &u 8!arte e &ru&e &eart/ Pentru & s reHa atriii a!s aHl u&ide a8 &er&at' Jns *n a lui trufie *n& Gile trei *8i iart/ 10 Pn e s!ra 8ritaH-!iO r!% te une &$iGe. 8ieO #iur & -in sH8i tra% !s:nda/ s te s&a deHa lui ur%ieP? T&:nd *l *89r!.aG a8i&ul &el &redin&i!s/ Tiranului se su une .iHntrHn a lui *n&$is!areO Cela alt atun&i ur&ede .i *n ti8 ul rei!s Re ede asi%ureaG s!arta %iunei suri!are' Prin linirea *ndat!rirei a lui &u%et se *8 a&/ Iute *ndrt seHnt!arn/ &a ter8inul s nu trea&' De!dat -ars l!aie &erul *n&ar&at de n!r/ De e 8uni/ din r: i/ din la&uri se re ed 8ii de !-!aie/ R:urele se fa& r:uri/ -alea sHu8 le dHunda l!r/ Mi la unte &:nd a%iun%e &lt!rul *n ne-!ie/ (!l9ura *nfuriet te8elia ei ! sa / Sur 9!lta &ea $:it/ &e tun:nd &adeHn a ' Cufundat *n rea durere e 8al &urHn %i!s/ *n sus/ JnsR -erunde !&$iHnt!arn/ a lui -!&e !riunde sun/ A%iut!r &$e8at nHadu&e de e 8alul &el ! us/ C la -ad nuHi ni&i ! luntre &a sHl trea& *8 reun/ Ni&i 8unteanul nu &!ndu&e de la &!dru a sa lut/ C sal9ati& &ea a e *n 8are ref&ut' Jn %enun&$i 8iGerul &ade/ l:n% -alul *ntartat/ Pl:n%e/ r!a% .i sus in/ 8:nele la &eri *ntinde" >Te r!%/ Zeule/Hnfr:neaG &ursul r:ului tur9atP Orele sunt fu%t!are .i tre&utHau de 8erinde/ S!arele -a s a unO de nHa%iun% n *n sar/

Pentru 8ine fr &ul 9un a8i&ul -a s iarP? Jnfi!rarea a naturei ele8enteleHa s !rit' Ir a!s/ t!t 8ai tare/ -al e -al 8:n nainte/ 1F Dar 8ai iute se stre&!ar &li ele ne&!ntenit' Atun&i el sH*89ar9ateaG/ e a8i& a-:nd a8inte/ Se arun&Hn s:nul a ei .i lu t:nd este 8sur Cu 9ra f!arte ! dis i& .i un Geu de el seHndur' A%iun%:nd la 8al seHn&$in %eniului s&utit!r/ A lui as *nari eaG/ &:nd de !a8eni ri ! &eat/ Tre&:nd e la ! dure/ iese din as&unsul l!r/ Jl *n&un%iur/ lHata& .i &u furieHn-eninat Jn !ti&a &ea *n%ust &aleaHi &ear& a *n&$ide/ Ca sHl rind &u !d!are/ s re aHl rda .i aHl u&ide' >De la 8ine &e se &ere/ a stri%at de fi!r &u rins/ NHa8 ni8i&aHn ast lu8e de&:t -iaa ti&l!as/ MiHasta *n& nHn sar a da re%elul 8Ha8 rins?' S8ul%e ar8a de la $!ul/ .i &u -!&e furi!as >De a8i& nu te *nduraP? stri%R/ a !i &u &ea 8&iu% 5a 8:nt e trei i &ul&/ &eialali se dau la fu%' S!arele ie.ind din n!uri s%eteaG al su f!&/ De &ldur/ dH!steneal/ a .i el nu 8ai !ate/ C %enun&$ii i seHnd!aie/ *n&:t &ade &$iar e l!&' >Tu/ &e dintre $!i/ din a e *nduratHai a 8 s&!ate/ Ori -!iH-ei &a ai&e s fiu rada de -r! fiar/ S las e dul&e a8i&ul entru 8ine &a s iarQ? De!datHn r! iere un l&ut lin 8ur8uriu Jn t&erea &ea ad:n& la ure&$ea sa trundeO St/ as&ult .Ha !i -ede dintre st:n&i un iG-!r -iu/ Ce -arsa *n -as de iatr ar%int!ase a lui unde' A&!l!/ &u *nsatare/ s!ar9e/ sHud/ seHn-iaG/ A lui 8e89re !stenite &u utere r&!reaG' 13 A&u8 s!areleHntre ar9!ri lune&:nd al su lu&!r/ Preste iar9a *n-erGit tindea u89re &!l!sale/ Ce rin f!r8e *n%i8ate Gu%r-eau i&!ana l!rO Clt!ri d!i din &etate re-ineau e a&ea &ale/ 5:n% ii &u re e%iune .ind/ auGi" >Se du&e/ Pre a8i& *n l!& de ,er!s *l *ntind a&u8 e &ru&e?' Jn a ini8ei ad:n&ul rsunatHau -!r9a l!r/ C!n.tiina/ %ri+a *l 8:n .iHa lui as *nari eaG' Turnurile Sira&uGei s!arele a uit!r/ Rsfr:n%:nduHse rin n!uri/ aurea &u a lui raGe/ C:nd Iil!strat/ a lui &asni&/ re al su d!8n neferi&e Jl *nt:8 in &u s ai8 .i &u-inte a&esteHi Gi&e" >Jndr t teHnt!arn iute/ re a8i& nuHi 8:ntui/ De&i 8a&ar al tu eri&!l rin ! fu%Hndat &ur8O C$iar a&u8 e neferi&e *l *n&e aHl s&$in%iui/ CHa.te tatuHteHau stat!rni& nHn !ra de e ur8O A lui &redinHnte8eiat *n -irtute .iHn !n!are Tiranul rin -!r9e a8are nHa utut s iH! !9!are?' >DeHi t:rGiu/ de nH!i uteaH-!i &a s s&a Ha8i&ul 8eu/ Cu el 8!r/ *ns &redina nu -a r8:ne *nfr:nt' Mi tiranul &el sl9ati& nHai9e *n &u%etul seu C a8i&ului a8i&ul a &al&at &redina s:ntO Preste a89i s *8 lineas& a lui &rud frdele%e/ Dar &un!as& & -iaG a8i&iiii s:nta le%eP? Ia& s!arele s une/ &:nd la !art a s!sitO (ede &ru&ea a !s:ndei *n ! ia *8 l:ntat' Curi!asa dH!a8eni %l!at *8 re%iur a t9r:t/ Pe a8i& *l tra% a&u8a &u ! funie *n&runtat'

#l!ata ! str9ate/ stri%" >IatH8Hs/ eu -iu de fa/ EuHs a&ela entru &are el &$iGe. sHa us &u -iaaP? 1E T!t ! !rul se &u rinde de 8irare .i de fi!r/ A89i a8i&i seH89r!.eaG/ l:n% de &$in/ de 9u&urieO Ni&eHun !&$i e fr la&ri8i lHa&est a&t trunGt!r Mi la tiran se ra !art ast rar dui!.ie' Pre el rinde ! si8ire/ nHatun&i de t!t strein/ Pe a8i&ii a89iHi &$ea8 *naintea lui s -in' Jndelun% re ii ad8ir/ Gi&e" >(i sHa ni8eritO A 8ea ini8 seHn-in%eO eu &$iar -d din ast fa t C &redina nuHi un fant!8/ &e *nalt si8 *nGeit/ Care de la !a8eni &ere re&un!a.terea &ea drea t' 5uai/ r!%uH-/ deHa&u8a/ s si8t Gile 8ai senine' Jn a -!astr le%tur de al treilea e 8ineP? 5A CU#ETAREA ,EA C:nd *ntinGi a tale ari i/ !/ tu/ &u%eteHnf!&ate/ MiHn n!ianul fantaGiei te *nali &u re e%iune/ Cut:nd fru8!ase te8e *ntre &ele lu8inate Pentru liraH8i u8elit/ d!rit!are s rsune/ U.urel/ e 8unte Pin&i!/ *ntre inii -erGi rG9ateO De -irtute .i fru8 see a&!l!Hi -idea 8inune/ A&!l! G:na 8e tre&e e &rrileHn&:ntate/ Strlu&ind &u ! lu8in &are ni&i!datHa une' De la d:nsa *8 ru8ut lin .i 9l:nd lu&!are/ DHundeHa8!rul &u -irtutea .iHnele tul s irt deraG/ Ce dau nu8elui ai&e fai8a &ea ne8urit!are' Jn Gadar *n lu8eHaiure -ei &ta &a s se -aG JntruniteHntrH! fiin t!ateHa &erului !d!are/ Care &tre fa teHnalte nen&etat *nsufleteaG' 1@ RSRITU5 DE 5EICA Pe a lu8ei !riG!nul a 8ea G:n &:nd sHarat/ Cerul t!t seHnsenineaG/ sufl aerul 8ai lin/ Unda &ur%e 8ai -!i!as/ li8 ede .i 8ai &urat Jn a&el r:u &eHntre etre se re ede &Hun sus in' (eGi &u8 flutur in n!uri de a8!ri +unei ! &eat/ Cu8 rsun dHar8!nie &!lni&ii din A enin/ Unde entru a ei laud *n &!r sun ! &:ntat ,ii de aseri .i de ni8fe &eHn a ei *nt:8 in -in' Nu e st:n&/ nu e &ul8e &are s nu s&:nteieGe/ NuHi &:8 ie &e nuHntinde n!u 8antie de fl!ri/ Nu e li89 !8ineas& &are s nu &u-inteGe Des re !&$ii .i &ea fa/ undeHn a lui f!i.!r/ Jntre !rfira .i erle A8!r ese dul&eH!9eGe/ Mi s%eata sa dis&ar& *ntreHa %iunil!r ! !r' PATI,A I 5a 8un&eii din &:8 ie/ la durea &ea u89r!as/ 5a &el r:u &are .er eaG intre *nfl!rit !%!r/ 5Had !stul sin%urati&/ l:n% st:n&aHntune&!as/ Jntristat .i lin de %:nduri sin%ur u89lu &u A8!r' C *n &u%et .i *n s:nuH8i !rt si8irea &ea dui!as/ Care nHa s st:n% ti8 ul/ &el de t!ate st:r it!r/ C r8:ne su-enirul unei ini8i &redin&i!as/ JntrHun e$! &eHa s sune du &e eu -!i s 8!r' 1K Cele %raii .i fru8see/ &eHs a 8uGei 8ele te8e/ 5e reGi& la fl!ri&i&a &e se lea%n de -:nt Mi 8 t:n%uies& la frunGa &areHn frea8tul ei %e8e' 5a fiinele naturei/ &:te *8 re%iuruH8i s:nt/

S un a ini8ei d!rin &e s ereaG .i iar te8e/ Nu8ai G:nei &er& as&unde ati8a *n &areH8 l:nt' II AuGitHau A eninul e$! a durerei 8ele/ Ce din s:n A8!r *8i st!ar&e *n t&utHa n! ei &li O RsunatHau nR la Istru ati8ile &ele %rele/ Ce nu -inde& I%ea/ ni&i I:nt:na A%ani ' Din a l!r s!8n se treGir ai ite serele/ ,ai dui!ase se f&ur fiarileHn as&unsa ri / Jnalar a l!r frunte tu ilate fl!ri&ele/ Zefirul &el 8ai G9urdati& *nfr:n a sa ari ' ,ai lin &urser atun&e ale r:uril!r unde Mi naiadele dui!ase au ie.it din r:u/ din 8are/ A&ea ati8 sHa&ulte &are ini8aH8i trunde' T!ateHn %iurul 8eu sus in/ nu8ai G:na entru &are A 8ea ini8 sH*n&inde la durereH8i nu rs unde/ Ni&i din s:nul ei sHaude un sus in de *ndurareP III A&ea as r ti8ire de ! ini8Hnf!&at JntrHat:ta este dea8n &a a8!rul sH! aline/ Jn&:t/ d!a8na 8e/ eu nu .tiu de unde t!tdeauna -ine Su ra 8e s s%eteGe ! ri-ire tur9urat' 12 Zea de %$ea/ de !ele au de iatr dia8antat Ini8a *n s:nul -!stru fere&at ar&H! ine/ Unde ni& r:ul de la&ri8i/ ni&eHa rinsele sus ine/ A8ar 8ie/ eu si8t astGi & nu !t &a s rG9at' De.iHn -ersul 8eu &el u8il strlu&indaH- -irtute Cer& s &:nt .Hal -!stru 8erit *n t!s&an ar8!nie/ Care de lHa -!astr fai8 un e$! s *8 ru8ute/ C:nd inteaG su8e !&$iul *n a &eriului f&lie/ Jntuneri&ul *l &eart nu8ai &:te-a 8inute/ Dar seninul feei -!astre t!tdeaunaHi as&uns 8ie' PROIEIA Atun&i &:nd/ !/ Gi a8ar/ a&eea !arHa fi -e&in S ur&ed din &este l!&uri dHunde s!arta 8 des arte/ 5&r8:nd .i &u sus inuri arun&aH-!i de de arte De eur8a 8ea !&$ire &tr ara &ea latin' Dar e &:nd *n luntre u.!ar 9rGduiH-!i ,area Eusin/ Jnf!&ataH8i &u%etare/ str9t:nd &:8 ii de.arte/ JnturnaH-a dese!ar lHad !stul &el de arte Mi la te8 lul %iunei ,uGe/ unde ardeHa 8ea lu8in' A&!lX a R!8ei %enii au stat!rni& tr!nul l!r/ DHunde rs :ndes& *n lu8e ne8urinde a l!r raG/ De -irtute/ *nele &iune/ de al atriei a8!r' A&ea stea a 8:ntuirei/ &are astGi 8Hn-iaG/ Iie &a s 8 &!ndu& .i *n ti8 ul -iit!r/ MiHa8!rita 8ea si8ire entru atrie fa&H! treaG' 14 5A DOCTORU5 PEZZONI &arele se *nturna din ,!ld!-a *n Italia/ a sa atrie Tu/ e &arele *ndea8n al atriei d!rul 8are/ AGi *ntinGi a tale asuri &tr ara &eea unde ,ar%inileHs dH! arte Al ii/ dHalta %e8nat 8are/ 5a a &ria f!rtune 8unteleHA enin rs undeO A&!l! de 8ineHurGite -ei -edea d!u altare/ Unul &!nsa&rat lui Ie9us/ iar *n altul se as&unde ,rit %eniul a G:nei .i a&ele -irtui rare/ Cu a !&$il!r lu8in &e dHa8!r n!9il trunde' Cu%etrile dui!ase a&!l!H8i sunt fere&ate

Mi a 8ea t!s&an lir a sta 8ut se de rinde/ De &:nd s!arta rea le ine de la 8ine de rtate' Jnaintea l!r es une ati8a &e 8 &u rinde/ Zi & &$iar un -erde ar9!r/ da& f!&ul *l rG9ate/ Cu &:t 9!area re el sufl/ &u at:t 8ai 8ult sHa rinde' TOT 5A ACE5A Da&Hn 9ar&a u.uri& etre&i unda *ntrtat/ Au rin 8unil!r !8ete a ta &ale de te du&e/ Ia-!ra9il fieHi Zeul/ &e e &lt!ri &!ndu&e/ Ia&Ha%iunsul tu feri&e .Ha ta &aleHnde8:nat' Da&Ha8u a ta si8ire rin !&$i este *n&:ntat/ Re-ederea atriei da& estaGul *n tineHadu&e/ Prin -!r9irea ar8!ni!as/ rin &ea art &e strlu&e Mi rin &are Italia n!u &u8 &ea -e&$eHi *nlat' 11 Pasul tu *nari eaG &tr insu9ra &etate/ CeHn 8rirea ei se nal &a un ar9!reHn &:8 ie/ Jntre st!lul de 8i&i l:nte la 8:nt &eHs tu ilate' Jn 8urinduHl -l -edeH-ei &u8 se !artHn 8!destie/ Jn una unite daruri &u &areHn anti&itate Se ludau *nalte %enii rs :ndite *n ! 8ie' CONSACRAT ,E,ORIEI DE 5EUICA ns&ut Bian&a ,ilesi/ 8!art *n Paris/ la 04E1 D!a8n!/ &e *ntru 8rire/ *n aur!ra -ieei tale/ De fru8seeHn&:ntt!are .i de %raii erai lin/ Defi8:nd de.ert !n!rul &rui %l!atele seHn&$in/ Hai ales entru ur8are a -irtuei %reua &ale' Dnuitul al tu suflet deHnsu.i8ile 8!rale A sa&rat d!ritei atrii s:nteHaltare de lu8in/ Ca rin fa te strlu&inde/ reste ara &ea latin S rsar de n!u ti8 ul a triu8furil!r sale' A&ea raG ne8urind/ entru %l!rie &reat/ Ce lu&itHau reste 8ine *n&Hn ti8 ul de %iunie/ Aleu/ sHa *nturnat iar laH!9:r.iaHi ne&ur8at' Dar *n 8ieGul a durerei &eH8i r8:neHn suflet -ie/ Cea s&:nteie &areHa rinsHai nu sHa st:n%e ni&e!dat MiHa tri &u tineHunit *n a &eriului trieP 0DD C5IRONO,II 5UI EPA,ENONDA Defi8:nd &ele la &are %l!ata !ar9 se a lea&/ O8ul/ *n a &rui suflet a -irtuei d!r nHa une/ Nu8elul su .iHa8intirei traini& 8!nu8ent rdi&/ Cu f!l!s &eHadu&e lu8ei rin -irtute/Hnele &iune' Ca e r: ele lui Nilu ira8ida &ea anti&/ CeHn n!ri &re.tetul as&unde .i se lu t &u furtune/ A.a fa ta atri!t/ &eHa Gei8ei este fii&a/ Ti8 uHnfr:n .i &u s!arta e in-idia r une' C:nd e &:8 ul a -i&t!riii *n!ta *n a lui s:n%e/ E a8in!nda la a8i&ii &eHl l:n%eau &u dui!.ie/ Pentru & &u a lui 8!arte .iHa lui -ie se st:n%ea/ >Jnfr:nai/ GisHau el/ l:nsul/ - las d!uHa 8ele fiie/ Ne8urindele tr!fee" 5eu&tre .i ,antineaP? 5A TER,E5E DE LAR5SBAD O/ f:nt:n 8isteri!as/ &e din s:nul istui 8unte Re-er.i a / f!& .i aer/ n!a te/ Gi/ fr de a!s/ Jnaintea la t!t !8ul u8elit lea& frunte/ C e Cela -edeHn tine &iHurGi lu8ea din $a!s' Prin a sa filantr! ie & tatHai ! utere Care -inde& de ati8i st!lul &el nenu8rat De fiine suferinde &e din a89e e8isfere Jn ist an/ &a din -e&$i8e/ la tine sHa adunat'

Piatra &are te *n&in%e/ &!drul &are teHn&unun/ A9urii de a89r!Gie deHn8iite %iune fl!ri/ 0D0 5in seninul a naturei/ ar8!nia &eHn %iur sun/ T!ateHn-ie un l:n%ed &u%et .iHs 9alsa8i -inde&t!ri' T!i &e rin a ta utere a si8it a ta 8inune De un ie 8ulu8ire/ -:nta lHal tu UrGit!rO Jntre 8ai fru8!ase i8ne .i ist -ers r!8:n rsune Sa&rifi&ii u8elite unui si8 &un!s&t!rP Larls9ad/ iuili)au%ust 04@@)K0 OD UrGit!riule a lu8ei/ tu/ &eHI8 erului R!8an Ai dat %l!rie/ -irtute .i utere/ de&:t &are S!arele *n a lui &ale/ de &:nd ns&u din n!ian/ NHau -Gut ni8i& 8ai 8are/ Tu/ &eHa sale le%i!ane nHn Da&ia ai &!ndus/ Unde/ du Hnaltul triu8f/ ai f!ndat ! R!8 %iune/ Ca s fie des re 9ar9ari -iu tr!ian entru A us Mi lu&eafr &e nHa une/ Du &e ne !tul R!8ei de f!rtuni au triu8fat/ CareHn &urs de ani ! 8ie au s&$i89at anti&a lu8e/ Mi *n lu te/ suferine/ n astGi au strat 5i89a/ atria .i nu8e/ DHi/ !/ Zeule/ utere .i -irtute/Hn -iit!r Ca feri&e s lineas& destinul a %intei sale/ Mi de8n de a lui s:nt nu8e/ *ntrHun trai ne8urit!r/ S etrea& a %l!riei &ale' 0DF Preste &:8 urile n!astre -arsR/ !/ D!a8ne/ darul s:nt/ Iie urure 8n!ase %r:ie/ tur8e .i al9ine/ Mi *n s&$i89ul l!r *nt!arn n!u din strin 8:nt A lui aur .i lu8ine' D la t:nra r!8:n/ l:n% $arul &el l&ut/ Cu%et nalt/ ini8 9l:nd/ &a .i ea la n!i s fie Cu8 C!rnelia anti&/ &e e er!i au ns&ut/ Iiie/ 8u8 .i s!ieP S dai 9rail!r utere/ ini8ei un d!r a rins/ Ca r!8:nul/ &u8 str9unii/ entru dre turile sfinte Ale atriii rens&:nde s se lu te ne*n-ins Prin lu&rri .i rin &u-inteP Str:n%e rileHUnite rin un n!d ne8urit!r/ Cu8 !ri%ine au una/ fie a l!r .i feri&ireO T!i r!8:nii s *n&$e%e de frai nu8ai un ! !r C uterea stHn UnireP POETU5 Dedi&at dHsale d' (asili Ale&sandri (iersul &areHntia !ar a sunat *n R!8:nie PeHaluta &e de se&!li fr &!ardeHa f!st r8as/ S reHa8inti a atriii fa te rin a d!inei ar8!nie/ Du re 8etrul &are 8uGa lHa di&tat de e Parnas/ (a tri at:tea ti8 uri &:t Pi!nul/ etr!s 8unte/ Jntre n!uri *nalaH-a 8aiest!asa a lui frunte' De.i &:ntul a lui O8er !art &ea *nti &unun/ El nuHntuni& e Pindar/ ni&i a lui Al&e!s t!n/ 0D3 Jnf!&atele sus inuri .i &u-inteleHn& sun A Safei *na8!rate .i a lui Ana&re!n Ni&e *ntre a #re&iei G:ne a 9rilat nu8ai Elena/ Pe er!i .i e fil!G!fi nHa r!dus nu8ai Atena' Jnainte de A$iles .i de falan%e s artane/ (ieuitHau .i ali er!i/ &areHu8 leau *n ti8 ul l!r/

Prin -irtute/Hnele &iune .i rin fa te 8iliane/ 5u8ea t!at de ese8 le/ de 8irare .i lu&!rO Jns %eniile a&ele/ de8ne &$iar de ne8urire/ Za& uitate/ &Hun !eta nHa lasat de ele .tire' Tu/ *n &ruia s:n Zeul a a rins s:nta s&:nteie S dai fa tel!r rin 8uG traiul &el ne8urit!r/ Jntre te8e *n8iite nuHi afla 8ai naltHidee De a&eea &e di&teaG s:ntul atriei a8!r/ A r!8:nil!r -irtute de&i rin -ersul tu sHn-ie/ Ca ne !il!r dHese8 le .i de %l!rie s fieP ANU5 NOU 04@2 JN ,O5DO(A Au%u.til!r su-erani su9s&riit!ri Tratatului de Paris dedi&at 5:n%Ha Dunrei -erGi r: e 8aiest!as -eGi 8atr!n/ Pre s&utuHi se8nul lui #i!e/ e &a are ! &!r!an' A ei fa .i -est8inte uri& !art -ederat C eaHi fiia &ea 8ai %iune a lui Traian *8 rat' S!arta %intel!r s&$i89atHau ale ei tr!fei anti&e Din se8nale de -in&eal *n &ununi de fl!ri/ de s i&e/ ,a din !&$ii s&:nteiaG *n& f!&ul &el nest:ns Ce arat &Hn -e&$i8e &!89tutHau .iHa *n-ins' 0DE A.te ta/ 8a suferind/ *n a s!artei ei as ri8e/ C ursitaHi reGisese ! feri&e -iit!ri8e' Ia& !ra de e ur8/ 8ieGul n! ii a sunat/ Anul -e&$i/ &eHi lin de sa%ne/ !stenit .i detunat/ Jn&r&at &u 8ii de %ri+e/ sHa&ufundHn -e&ini&ieO Jn l!& dHa8are sus inuri *n %iur sun ar8!nie/ Nu 8ai tre8ur 8:ntul/ 8rile sHa li8 eGit/ Preste -alul a lui Traian .e te Stele a rsrit/ Anul %iune/ 9l:nd la fa/ a-:nd t:8 leHn&ununate' N!ua -ia niHasi%ur .i %u-ernul de dre tate' Dunrea/ &e *ntre etre n a&u8a a %e8ut/ 5i9er *n s:nuHi str:n%e unda din Siret .i PrutO Mi Anul N!u/ de a&e *n%er/ a .tiinel!r f&lie Cu !d!arele Eur! ei ni adu&e *n R!8:nie' Atun&i ru%a &ea fier9inte rsunatHau s re A us/ Catr &ele .e te Stele &are a&ea niHa adus/ S ne lu8ineGe ara .i ! a ereHnainte/ Jn ist an s ne tri8at un 9un D!8nit!r rinte/ Ce fiind a le%ei s:nte El !r%an .i Git!r S &!ndu& atria n!astr la fru8!sul -iit!rP EPI5O# JnalatHa8 8!nu8entul *n&Hn +unea R!8:nie/ De&:t 9r!nGul/ fierul/ iatra 8ult 8ai traini& a8 durat' Pre el ti8 ului f!rtune *n tur9ata l!r 8:nie NH!r utea &a sHl !9!are e &ursul *ndelun%at' Nu/ de t!t nu 8!r/ & artea n!9ilHa fiinei 8ele 5a Cel &are a &reatH! -a *ntinde al ei G9!rO A&!l! ea/ li8 eGit dH!8ene.ti ti8iri %rele/ A ei -!a&e -a ada!%e &tr a *n%eril!r $!r/ S re a luda Iiina &are *ntre lu8ele senine/ Ir *n&e ut d!8neaG .i d!8niH-a fr de fineP 0D@ IABU5E ZTNA IABU5EI 5a &etit!rul r!8:n Prin r!stiri de ade-ruri/ as&unseHn &i8ilitur/ Adu& ieHntia !ar &u l&ereHn-turO Jn a -ieei str:89a &ale e r!8:n s *ndre teG/

Prin lu i/ &!r9i/ furni&i .i 9r!a.te a -!r9i 8 disfteG' Ade-rul salt nu la&e/ deHi .i 9un/ e lin dHas ri8e/ Dar &:nd -itele lH!r s une/ nHa s su ere e ni8e' De a&eea a l!r Gise/ &u %:nd 9ine-!it!r/ S as&uli/ s ieri &uteGul/ reuind intirea l!r' #RIERU5 MI IURNICA Slt:nd/ %rierul la ar MuieratHau t!ata -ar/ Mi &:nd iarna au -enit/ Cu ne8i& sHau treGit/ Nea-:nd 8a&ar de d!r ,us& sau un -ier8i.!r Pe furni&a sa -e&in Au ru%at sHl *8 ru8ute CHun %runte/ &H! ne%$in/ S 8ai rind la -:rtute/ Zi&:nd" >Zu/ la ti8 de trier/ Dau ar!la 8ea de %rier/ 0DK JnturnaH-!i t!at s!8a MHinteresul deH8 ru8utP? Dar furni&a e&!n!a8 IHau Gis" >(ara &eHai f&utQ? >Prin &:8 ii .i rin %rdine A8 &:ntat nHau dat 9ru8a'? >Tu &:ntai/ *8i are 9ine/ #i!a&/ -ere/ dar a&u8aP? CORBU5 MI (U5PEA Preste ra8ul unui s!r9 SHa.eGas d!8nul &!r9/ iind *n lis& ! 9u&at De &a./ &eH! a-ea furat' (ul ea/ &u8 lHau 8ir!sit/ Su9 a&el s!r9 au -enit MiHn sus &ut:nd/ i Gi&e" >Buna Giua/ -eneti&eP C:t e.ti 8:ndru .i fru8!sP Da& -iersul &el dui!s iHi &Ha enil!r !d!are/ TuHntre&i e ri-i%$it!are'? De 8:ndrie *n%:8fat/ C!r9ul lis&ul au &s&at/ Mi -r:nd -iersul s *n&ea / Ca.ul e 8:nt *l s&a ' Atun&i -ul ea 9r:nGa a u& Du &e ! .i *89u&/ Ctr &!r9/ s re 8:n%:iere/ Zi&e" >En as&ult/ -ere/ Cel &e .tie lin%u.ala 0D2 S *nd!a Hn s!&!teala Celuia &areHl as&ult' Ast daun nuHi rea 8ult PentruHun ade-r &urat' Atun&i &!r9ul ru.inat #iur & 8in&iuni &Ha&ele Alte di nH!r sHl *n.ele' BROASCA MI BOU5 Br!as&a 8i& &:t un !u Au -Gut s&:nd un 9!u Mi 8ir:nduHse rea tare

DeH! f tur at:t de 8are Cu%eta &Har fi n!r!& MHa fa8iliei laud/ da& Ar utea s se refa& Din 8i&/ 8are d!9it!&' De&i dHa89iie sHa rinde/ ,ereu sHu8fl/ se *ntinde MHa !i Gi&e" >S!ri!ar/ NuHs &a 9!ul/ 9une!arQ? Dar a&easta iHau Gis" BaP? Br!as&a ur8:nd a se u8fla/ ZisHau iar" >En -eGi/ leli&P? >S!r!/Hi s un & e.ti t!t 8i&P? >Oare a&u8a lHa8 a%iunsQ? >Jn& nu?/ i sHau rs uns' Br!as&Hatun&i sHau 8ai u8flat I!arte a.a''' &:t au &r at' (ra &a ast 9r!as& 8i& Pe 8ai 8ari &el 8i& sHa%iun%/ 0D4 T!t se u8fl/ se rdi&/ IrHaH.i &ere sfat la un% Se a.aG la Paris/ Unde/ de nu esteHn&$is/ R!lul %i!a& de 9ar!n/ Ir 9ani/ dar &u 9un t!n' De 8ii lanuri *n%:8fat/ CasaH.i s&$i89 *n alat MiHn rines e a sa da8' (r:nd a !i a 8ai *ntinde/ Credit!riul eHa lui sa8 T!ate/ n .i re el -inde' ACII DOI CATTRI D!i &at:ri &lt!reau MiHn desa%ii l!r du&eau Unul &ea de &:8 ie/ Altul 9ani de -isterie Cest din ur8/ *n%:8fat CHi de aur *n&r&at/ C$iar de .elileHi a as/ Nu -ra sar&ina sH! las' ,:ndru &al&/ ar&Hi leu/ Mi suna un Gur%lu' C:nd de!dat/ din tufari/ Ies ! &eat de t:l$ari' T!i la &el &at:r dau 9ust Ce du&ea de aur s!a8/ De ure&$i *l rind/ de s!a8/ Ali *8 un% .iHl 9at &H! fust' Jn&:t 9ietul/ %e8:nd f!arte/ 0D1 Zi&e" >Oare astaHi s!arte Carea 8i sHau %iuruit Pe ist dru8 &:nd 8Hau !rnitQ Al 8eu s! &e &ar &ea Ieri&it de da n s&a / Dar eu/ fr de a%iut!ri/ Jn 9ataie/ aleu/ 8!rP? Iar &at:rul &elalalt ZisHau" >(ere/ t!tdeauna Pe &! a&iul 8ai *nalt

Dar8 re ede f!rtunaO DeHai fi .er9 la un &e ari/ Iar nu &as de dinari/ 5a !s teafr .i la iele NHai i a&este rele C:nd eu *n sra&ul trai (!i s as& *n a&e s&aiP? ASINU5 MI IURU5 Pentru asinul furat Se 9teau d!i furi !dat/ Unul -rea sHl ai9 ar%at/ Altul -ra sHl -:nGHndat' Dar &:nd *ntre ii se &eart Cu8 e asin sHl *8 art/ (ineHal treilea t:l$ari Mi li fur e 8a%ari' Este asin &:te!dat O 8!.ieHn %iude&at/ Pentru &are d!i 8aGili 00D Se sfdes& e la 8!-ili/ C:nd a&ela &eHi *8 a&/ ,:n&:nd eHa l!r &$eltuial/ IY 8!.iaHn s!&!teal Mi li las un%a sa&' 5UPU5 MI ,IE5U5 Ori&e fa&e &el 8ai 8are/ Dre tateHn t!ate are/ Pre&u8 -!8 -idea ai&e Din ! fa9ul &eH!i Gi&e' Un 8iel f!arte *nsetat SHad a *n r:u &urat/ Unde lu ul/ &t:nd rad/ Jn&e u &u 8ielul sfad/ Zi&:nduHi &u r!st tur9at" >Ori de &e 8 *nfrunteGi Mi s tur9uri &u8 &uteGi 5i8 edea 8ea 9uturQ? IHau Gis 8ielul" >D!a8ne/ iart/ 5a 8:nie nu teHntart/ ,ai ales da& ai -ra SHnele%i 8riaHta CHa a din sus &urHn -ale 5a .er9ul 8rieiHtaleO Mi sH! tur9ur eu nu !t Cu i&i!rul/ ni&i &u 9!tP? >,i ! tur9uri .iHa&u8 iar/ IHau Gis &ruda a&ea fiarO 000 Mtiu &Hn anul &el tre&ut Tu de lu i ai Gis 9:rfeleP? >Cu8 utea8 s Gi& a&ele/ C:nd nHa8 f!st *n& ns&utQ Crede/ d!a8ne/ & .Ha&u8a Eu su% la te de la 8u8a'? >De nHai f!st tu/ a !i/ Gu/ Au f!st un frate al tu'? >Ni&i un frate eu nu a8'? >A.adar/ Hau f!st -run nea8/ C t!i &:ni/ st!ri .i !i

Bat din -e&i res9el &u n!iP? Zi&:nd &este/ *l *89r:n& Mi *l du&e la dure/ Unde/ fr sHl *n+ure/ Jl des !aie .iHl 8n:n&' 5EU5 MI #UZ#ANU5 C:t se !ate/ se &u-ine I altuia -re un 9ine/ C -eniH-aHi 8ulte !ri DHunde nHa.te i a%iut!ri/ Pre&u8 -ei -edea ai&e Din ! fa9ul &eH!i Gi&e' Un %uG%an/ &e su t 8:nt I sHur:s a sta 8ereu Z9urd:nd ies &a un t:nt MiHntrHn 9r:n&a unui leu Dar a&estHau artat Cu%et &$iar de *8 rat/ 00F C&i *n l!& &a sHl su%ru8e 5Hau lsat s r!adHn lu8e' Jns ast 9un fa t ,ul8itHi afl drea t' Se ar lu&ruri ne&reGute Un %uG%an e leu sHa%iuteP Din a sa dure deas U89l:nd leul &a s ias/ Jn ! &ursHntinsHn&a e Mi &er&:nd din ea s s&a e ,u%e/ 9ietul/ t!t se ur&/ JnsHn lai 8ai 8ult seHn&ur&/ Jn&:t a&el d!8nit!r Ni&i&u8 !ate sH.i a%iute Dar *nt:i de -:nt!r #uG%nelul -enind iute/ Pe reeaua &eHl *n!ad Ne-!induHs s r!ad/ JntrHat:taHau distr8at Pn e leul au s& at' #UZ#ANU5 DE CETATE MI CE5 DE CT,P Dine!are un %uG%an/ P!liti&!s &etan/ Pre %uG%anul de &:8 ie 5Hau !ftit la r:nG s -ie/ C nu t!t 8ereu l&uste/ Ce 8ai 9un !s s %uste Pe -r%at/ fru8!s &!-!r A.ternutHau 8asa l!rO 003 5as s %iudi&e !ri&ine C:t liHau f!st atun&i de 9ine De &!nfeturi .i de ui Ir8turile adun/ Jns n a fi stui De!dat u.a sunO AstaHi u8 leHat:t de fri& Jn&:t !fta li s stri& Cetanul s rintinel S&a / .Haltul du el Iat tr! !tuHn&eteaG

Mi %uG%anii iar sHa.aG' Cetanul/ 8:n%:iet/ 5a ranul s riet Zi&e" >En a u&/ frate/ S 8ai r!ade8 la 9u&ateP? Dar a&estHau Gis" >Destul De ast 8as euHs stul/ (in! 8:ne tu afar DeHi %usta !s de ar' Tu ilat *ntrHun un%$eri/ Nu a8 8as de 9!ieri/ Ni8e *ns &a ai&e NHa -eni &a s niH! stri&e/ Mi de fr8turi sra&e Jnd! aHneH-!8 *n a&e' Eu te las &u sntate/ Eu -!i .e%i &u fri&aHn s ate/ Ni&i 8ai deli&at 8as CareHa !i e nri sH8i iasP? 00E CERBU5 5A ITNTTN JntrH! f:nt:n li8 ide/ 5a &!dru/ e la 8unte/ (G:nduH.i &er9ul &!arnele CeHi seHnal e frunte/ 5uda !d!a9a %e8ine/ Dar 9nuitHau f!arte Cu8 .i i&i!areHase8ene NuHi d nedrea ta s!arte/ Zi&:nd >Ra8!sul &re.tetul/ ,:ndria fruntei 8ele/ C$iar &a &! a&ii &!drului Se nal &tr stele Aleu/ &u8 .i i&i!arele NHau f!r8/ ni&i trie/ C ele &$iar &a fusele Sunt frHanal!%ie? Dar &:nd a.a se &riti&/ RsunHn %iur tufarii/ Din &are fr tr! !te Ies s rintenei !%arii Cer9ul de s ai8 tre8ur CHun salt la fu% *8 un%e Mi din &:8 in re ede Jntre tufari a%iun%e Ur:te 8dulrile 5Har fi utut sHa%iute/ 00@ De nuHi era de iedi& P!d!a9ele &!rnute Cer9ul *n dese ra8ure Intr:nd/ a9ia sHa9ur&/ C&i ludateHi &!arnele 5a tre&ereHl *n&ur& Dar &:nd !%arul dintele Jn&runtHn .!ld/ sr8anul Cer9ul !d!ruH.i 9last8 CeHi &re.te e t!t anulP De&:t f!l!sul/ 8ulte !ri De.rt&iunea la&e/ Care a !i deHa ururea

Jn daune se refa&e' COCOSTTRCU5 MI (U5PEA C!&!st:r&ul &lt!ri 5a r:nG de -ul e s &$ea8/ Dar *n l!& dH!s &u s !ri/ Pe dis& lat %se.te ! Ga8 5i8 ede .i &$iar ltur/ Ir -! du8i&tur' Pasrea &u lun%ul lis&/ (r:nd s 8:n&e/ t!atHn dis&/ Ostene.te sr8ni&a Mi nuHn%$ite 8ai ne8i&aO (ul ea *ns undeHatin%e S!ar9e t!t .iHn ur8 lin%e' 00K C!&!st:r&ul su rat Ast fest nHau uitat MHaHnturna -r:nd ne l&ut Daun &are au it/ Pe &ea -ul e ref&ut 5a ! 8as au !ftit' (ul ea -ine &$iar lHa8iaG Mi la -atrHa8u sHa.aG/ Unde un 8ir!s riin&i!s ,inea -ul ei r:nG %ust!s' Dar 9u&ate Deli&ate (edeHn&$ise *ntru un -aG CeHi &u lun% .iHn%ust %ru8aG' Jn el lis&ul 9ineHn&a e Ca 9u&atele s a e/ Dar &s&atul -ul ei 9!t St de r:nG de arteHun &!tO De&i &u f!a8e .i ru.ine 5e%$i!aia ni r8:ne' Cel &e -re eHun alt sH*n.ele Dese sufere 8ai rele' 5UPU5 MI CUCOARA ,:n&:nd lu ul &$iar &a Ge&e/ EraHa r!a e s seHne&e/ Cu un !s &eHn %:t sttusO Jn Gadar sr8anul tus/ C&i dHal s&!ate Nu 8ai !ate 002 MiHi s are &Ha s 8!ar' C:nd/ -G:nd e ! &u&!ar/ Se8n i fa&e &u i&i!r Ca sHi deie a%iut!r' Iat aserea %$i9a&e O eraia i fa&e MHa&el !s Din %:t iHau s&!s/ A !i &ere le%iuit Pentru lu&ru 8ul8it' >,ul8itP)lu uHi Gi&e) Oare nu e.ti tu feri&e C din %:t nesi!s Ca ul teafr i lHai s&!sQ Sr8ni&!/ fu%i din dru8/ De 8 su eri/ te Gu%ru8P?

RANU5 MI IIII 5UI S:r%uina .H!steneal Pre !8 nu dau de s8inteal' Un stean *na-uit/ A-:nd GileHa8u uine/ Au &$e8at re fii la sine Mi a.a li au -!r9it" >( Gii -!dini!are A nu -indeHa&ele !%!are Ce rinii niHau lsat/ CHun !d!r e *n%r! at' Nu &un!s& l!&ul &$iar unde A&el aur se as&unde/ Dar s .tii & rin r9dare 004 NHa fi *n Gadar lu&rare' S ai &:8 ul de &u -ar/ De la G!ri .i nHn sar/ O%!rul deH! al8 lat Nu r8:ie nes&ur8atP? ,!areHa !i a l!r rinte/ Iiii Gisa a-:nd *n 8inte/ Pre !d!rul s nu s&a e C:8 ul t!t *n&e sHl sa e/ Jn&:t lu&rul ti8 urie 5e adu&e se&erie' NHafl auru ni&ire/ Dar *n l!& de 8!.tenire Sfatul fu 8:ntuit!r" C !stinealaHi &$iar !d!rP OA5A DE ARA, MI OA5A DE 5UT O Gi !ala de ara8 PeH! -e&in de lut &$ea8/ Ca s fa& a89eHun dru8' Jns a&easta au Gis" >Nu !tO 5as 8ai 9ine s 8Hafu8/ De&:t s 8 stri& de t!t' Dar tu *n &!aste &$iar ist!as/ Nu &a 8ine ti&l!as/ Pas feri&eH!riundeHi -re'? >5a t!t feliul deHnt:8 lare/ ZisHau !ala &ea 8ai tare/ Pr!te&t!ar 8iHi a-e' 001 Da&Hun lu&ru &!lur!s/ Re ede sau re -:rt!s Ar u89la &a s te sfar8e/ (er 8a&ar &a s te dar8e/ Eu la 8i+l!& -!i intra Mi de daun teH!i s& a'? Jn ase8ene ar!l/ Dat deH! lu&it !al/ Biata !al se *n&rede/ 5as -atra .i ur&ede' ,er% ai n!.tri &lt!ri/ T:r:induHse &u s !ri/ Dar &!8 ania 8er%e slut/ AltHara8aHi .i altaHi lut' (r:nd ii estHun $! s trea&/

Jntre sine se t!t frea& MH*n&H! 8ie ur8e nuHs CeHn a l!r -!ia+ sHau dus/ C:nd ara8a *n 8!ale ele A.a f!arteHun %$i!nt au dat/ CHn 8nunte $:r9urele/ #e8:nd/ !ala sHau stri&at' Cu a&el 8ai tare f!arte Nu u89la/ &i &u 8ai 8!ale/ De nu -rei a&estei !ale SHai9i *n ur8 trista s!arteP 0FD (U5PEA MI APU5 Un 9r9!s a &!rnurati&/ Cu ! -ul e/ dine!are Se duses la -arati& Ca s fa&H! -:nt!are' a uHi t!nt/ dar fu8urati&/ S!ul su e -i&lean ra&ti&' Jnsetai a89i de &ldur/ JntrHun u sHau &!9!r:tO Du &e rin 9eutur P!fta l!r au r&!rit/ ZisHau -ul ea" >En/ &u8tre/ NuHi destul a sHad aO DintrHa&este !a9le etre Oare/ GiH8/ &u8 -!8 s& aQ De&i eu &red &a s te fa&i a &u 8inte .i %$i9a&i MiHn a uului rete Br:n&eleHi *ntinde dre t/ A !i eu e a tale s ete Mi e &!rnul *nle t (!i sui .i nHn sar Teafr te -!i s&!ateHafar'? Atun&i a ul au stri%at" >Bra-!/ &e lan 8inunatP 5a a&este &:tuHi Prutul Nu 8Ha%iun%ea ri&e utulP? Jns -ul ea nu seHn&ur&/ Ce din u re a se ur& 0F0 Mi a%iun%:nd sus re 8:nt Ia&e a ului &u-:nt Prin *nde8n &tr r9dare/ CeHi -irtute f!arte 8are/ Zi&:nd" >Da& 8ai&a fire Dra8uri Har fi dat de 8inte ,&ar &:t *n 9ar9Hai fire/ A !i *n u 8ai nainte DeHa intra tu ai %:ndi DeHa&!l! &u8 ai ie.i' De&i en -eGi a&u8a/ a e/ Din u &ine s te s&a e/ MHa !i ie 8ai 9ine sa8P Iart da& eu 8Ha8 tras/ Dar un interes 8 &$ea8/ Care nu !t &a sHl las? Ori&e lu&ruHnfiineGi ReGultatul sHi re-eGi' CAPRA/ #IUNCA MI OAIA/

JN CO,PANIE CU 5EU5 Ca ra/ !aia .i ! %iun& Cu un leu f!arte &u8 lit/ Care d!8nea *n ! lun&/ Jntre ii sHau *n-!it Jn &!8 anie dine!are De a fa&eH! -:nt!are/ Mi re&u8 li se &u-ine S seH8 art *ntre sine' 0FF Ca raHn &urs &eHau *ntins Pe un &er9 *nti au rins/ Mi a ei -:nat *ndat Ctr s!ii si arat' Atun&i leul/ *8 rat/ Pe 9r:n& au nu8rat/ Zi&:nd" >De .tiu s!&!teal/ Sunte8 atru laH8 ral>' Pre -:nat a !iH8 arte/ I&:nduH.i dinti ! arte' ZisHau" >Asta 8ieH! ieu/ Pentru & 8 &$ea8 leu/ Partea a d!ua se &u-ine/ Du dre t/ &elui 8ai tare/ MHasta &red &H! .tii re 9ineP Partea a tria ! rdi& Pentru & sunt 8ai -!ini&/ Iar &u artea de e ur8 S!&!teala ni s &ur8" Pre &el &e 9r:n&Ha sHntind Jl Gu%ru8 .iHl fa& 8erindP? OAIA MI ,IE5U5 S unea 8ielului !dat ,ai&a !aia" >Itul 8eu/ Eu sunt f!arte *ntristat Cu%et:nd la traiul tu' A$/ st!rul te -a rinde/ A9ia %ras teHi fa&e un i&/ Mi la 8&elar teHa -inde/ 0F3 Ce &lu altfeli i Gi&' De rtat de lHa ta 8u8/ A&ii &ruGi .i ri tirani Te des !aie/ te Gu%ru8 Mi te -:nd a !i e 9ani' DeHalt arte se *n-it 5u ul/ &eHi &u d:n.ii -r/ Ca .i el s te *n%$it Cu &i!lane .i &u r' CHun &u-:nt/ frHndurare T!i re tine te urs&/ MHa9ia traiul *i rsare/ Ia&Hndat *l r es&P C$iar *n &!ntra *nsu.i firei/ ,ai 9tr:n eu fiind/ T!&8aHn 8eGul !8inirei/ Tinerel te -d ierind'? Jns 8ielul/ &Hu8elin/ ZisHau" >,ai&/ al 8ieu !d!r/ Cea 8ai 8are a 8ea d!rin Este t:nr &a s 8!rP

De&:t asta/ a 8ea s!art IiH-Hatun&e 8ult 8ai %rea/ Da&Hnt:i a. -ede 8!art Pe dui!asa 8ai&a 8ea'? STO,A6U5 MI ,DU5RI5E C$iar &a astGi/ *n -e&$i8e ,ul8it nHau f!st 8ai ni8e' O GiHn R!8a de Senat T!t ! !rul deG9inat 0FE ZisHau" >5auda .H!ri&e 9ine 5a 9!ierii rei -ine/ C:nd *n a&e .iHn rG9!i Purt8 sar&ina t!t n!iP? J8 ut:nd de&i *n 8:nie Pe Senat de tiranie/ Iute ies din &etate T!t ! !rul &a sH.i &ate N!u atrie/ alt 8:nt/ Mi d!dat se a.aG Pe un 8unte &iHi Gi& Sf:nt' Dar SenatuHi de uteaG Pre ,enenius *nle t/ CeH89l:nGind nedrea t ur Prin a sa &i8ilitur Jl aduse *ndr t' R!8anului de&i ! !r Zise &esta senat!r" >,dulrile re9ele J8 utau ! 8ii de rele R:nGei l!r .i 8ai ales C un trai .Har fi ales S re 8:n&are .i s re s!8nO De&i .i eleHau -rut s fa& Iie&are &a un d!8n' Ir n!i/ GiseHntre sine/ B:rd$anii ne8i& s:nt/ MHar tri d!ar de -:ntQ C:nd .r9induHi f!arte 9ine Asuda8 &a ni.te -ite/ Iar st!8a$uHn l!& sHa%iute Osteneala ni *n%$ite/ Ca s rind la -:rtuteP 0F@ De&:t .er9 s fii tu trist/ ,ult 8ai 9ineHi e%!istP Cele GiseHau .i f&ut/ Tal aHn l!& au .i sttut' Ni&i i& 9raul se *ntinde/ ,:na la ne8i& nu rinde/ Mi st!8a$ului Gi& t!ate" 5u&re s:n%ur/ da& !ateP JnsHa&eastHa l!r 8:nie Au f!st 8are ne9unieO Iie&are 8dulare Pe st!8a$ul t!t *ntart/ Dar e sine *nsa. &eart/ CHn &ur:nd au !9!sit/ Mi &:nd t!ate au a8!rit ,dulrile re9ele Ca8 t:rGiu au *nles

C s re &!8un interes ,ai 8ult lu&r de&:t ele Cela &rui Gi& 9:rdan/ 5ene./ tr:nda- .i tiranP? JN UNIRE ST TRIA NuHn Gdar e s&ris e aur Jn latinel!r r!stire" Cres&unt ar-ae res &!n&!rdia B5u&ruri 8i&i &res& rin unireCO IrHunire nuHi -:rtute Jn fa8ilii/ ni&i *n stat/ Cu8 ese8 le 8ii tre&ute De a%iuns au artat' 0FK Un rinte 9tr:n f!arte/ Pr! iet a&u8 de 8!arte/ (r:nd uni e fiii si/ ZisHau l!r" >Ble8/ feii 8ei/ Cer&ai da&Ha fr:n%e !ate Cel 8ai t:nr dintre -!i Ceste drGi unite t!ate/ Iar *n ur8 s uneH-!i Ceea &are tari le fa&e?' Din fii unul leHau luat/ Dar Gdarni& au &er&at/ Mi d:nd altui 8ai %$i9a&e Jntrunit a&el 9ast!n/ ZisHau" >E$/ de e.ti Sa8s!nP? Mi a&estui ! inteal Au dat nu8elui s8inteal' ,ai &er&atHau fiul 8i&/ Ce .i el nHau fr:nt ne8i&' Cu t!i ti8 ul l!r ierdur/ C uniteHn le%tur Ni&i ! dard nu sHau fr:nt' Atun&i tatl l!r li Gi&e" >,!ale 9rae -d ai&eO S -Hart &e *n& s:nt Jn ase8eneHnt:8 lareP? Dar &:nd ast ludare O ieu fiii lui dre t .a%/ Btr:nelul tre8ur:nd Jnti drGile deGlea% Mi le fr:n%eHa !i e r:nd/ Zi&:nd" >IieH- de .tire C uterea stHn unire' De&i .i -!i/ !/ fiii 8ei/ JntrHun &u%et fii tustrei/ 0F2 Unul altui deHa%iut!riP? C:t tria 9tr:nul l!r 5iHnn!ia adese!ri A&est sfat 8:ntuit!ri/ MiHn 8inutul de e ur8/ Care firul -ieei &ur8 Cu ! ini8 .H! %ur Iiii lui unireaHi %iur' Du a&easta au %sit ,ulteHa-eri de 8!.tenit/ Dar l:ntateHn s!&!tele MiHinteresuri a-:nd %rele'

Il8:nd seHndeasHndat De -e&ini .i -eri ! &eat' Unii fa& reteniiHn 9ani/ Ali *n sate .iHn i%ani/ JnsHa frail!r unire Este s&ut de 8:ntuire MHa r:nduHseH8 reun Teferi stau *n %rea furtun' Dar dui!asHar8!nia l!r NHau a-ut un traini& s !riO De.i s:n%eleHi *89in/ E%!is8ul *i deG9in' 5aH8 relele a-erii Unul dar8 e &elalalt/ Cu -e&inii atun&i -erii Jnn!ies& a l!r asalt Mi afl:nd e tustrei frai Jntre sine deG9inai/ Str8!.as&Ha l!r a-ere Se *8 r.tie .i iere' (eninduHliHn ur8Ha8inte Pilda 9unului rinte/ 0F4 Des re &ele drGi le%ate/ DeGuniteHa !i sfr8ate/ D!rea fie.&are fiu AHi ur8a/ dar re t:rGiuP ,USCA MI CARU5 5a !&aGia &!8 unerei Re%ula8entului !r%ani& Bu&ure.ti/ 043D 5a a8iaG/ e &ldur/ Se ur&au e dru8 la 8unte Mase $arni&i &ai de frunte Jn$8ai la ! trsur' S reHa ! fa&e 8ai u.!ar/ T!i dru8eii se &!9!arO Caii *ns asudau/ O inteau .i iar 8ai stau/ C:nd ! 8us& f!arte iute Au -enit s le a%iute' B:G:ind e ii *ndea8n Mi rin aer dru8R l *nsa8nO Unde &!a8a nu a%iun%e Pe r:nd &aii t!t *8 un%e' Carul da& nainteaG/ Crede &Hnsa.i ea lHau tras/ MiHn8:ndritHa !i sHa.aG Cru.ului e nas' Iar de st la -re ! r: / ,us&aHatun&i se fa&e f!&" Z9!ar/H8 un%e/Hn+ur/ i C stau r!atele e l!&/ Ca 9tr:nul &a itan/ 0F1 Ce *n &runt 9tlie Ctr un asalt *89ie Pe a r!du al su !.tean' ,ai !fteaG 8us&a 8i& C !-ara nuHi rdi& Mi & dintre &lt!ri

NuHi d ni8e a%iut!ri/ Dar lHa sa 9:G:itur Ni&i i& &aii iau a8inte/ Ci .ind t!t *nainte SuieHn deal &ea %rea trsur' Atun&i 8us&a/ st:nd/ li Gi&e" >S ne rsufl8 ai&e Du Hat:ta !stenealP? MHa !i fr de sfial 5i 8ai &ere le%iuit Pentru lu&ru 8ul8it' A.a unii 8ulte !ri Se *ndeas la ! trea9/ UndeHs re s:r%uit!ri Mi la -!r9 .i la %ra9/ Dar *n fa tHs &$iar 9uf!ni/ ,in&iun!.i .i fanfar!ni' CTNE5E CARE5E SCAP 5UCRU5/ (TNTNDUHI U,BRA JN AP O8ul &u nlu&i -iaG/ 5s:nd lu&rul &el -dit/ Nu8ai u89ra sa -:neaG/ Pre&u8 &:nele au it' 03D A&el &:ne dine!are PistH! a &ur%t!are Tre&ea &u ri ireHn n!t/ iind ! fri turHn 9!t' C:nd *n a de!dat AltHase8eneHi sHarat' C:nelul atun&i s are CHa&ea !rieHi 8ai 8areO De&i -:n:nduHi u89raHn a Nu nu8ai & lu&rul s&a / Ci &:nd 9!tul au &s&at Puin di nu sHauHne&at/ Jn&:t &u ni8i& din -al Teafr a9ia s&a Hn 8alP ,OARTEA MI NENOROCITU5 Un le8nar din &ii sr8ani/ Plin de %ri+ .i de ani/ Cr:nd -reas&uri %releHn s ate Din dure e la sate/ SeHnturna *n&eti.!r 5a sra&ul f!i.!r' O9!sit/ ne utin&i!s/ Pune sar&ina sa %i!s MiH.i adu&e a8inteHanu8e C:te sufere e lu8e' C de &:nd el sHau ns&ut Rele nu8ai au -Gut' Ir -i t de 8ulte !ri/ Ir s!8n adese!ri/ 030 T!at n!a teaHn %:nduri Ga&e/ Ziua ni&i&u8 are a&e/ C&i -ata-ul ru .i t!nt/ B!ieres&ul este !nt/ Birul %reu .i 8ii 9eili&e/

D!i fi&i!ri .i atru fii&e/ O s!ie sfdit!are (iaaHi u8 le &u lun%!are/ Jn&:t -r:nd aH.i fa&e sea8 Ca s -ie 8!artea &$ea8' Nes!asa de&i 9tr:n/ iind s&erea *n 8:n/ Re ede sHau artat Mi &e -ra lHau *ntre9at' (G:nd fi!r!asa 8!arte/ S 8:ntat le8nariul f!arte Zi&e" >R!% a%iut un i& Ceste le8ne s rdi&P? ,!artea &ur8 t!ate &ele/ O8ul *nsHi 8ai d!rit A suferi 8ii de rele/ De&:t a fi 8:ntuitP BROAMTE5E CARE CER UN J,PRAT Ne-r:nd 9r!a.tele sHas&ulte De %u-ernul de8!&rat/ De la Ze-s/ &u stri%ri 8ulte/ Au &erut un *8 rat' Ze-s/ &eHi G:n *ndurt!r/ 5eHau tri8es un d!8nit!ri 03F Pa&ini&/ dre t/ &u 9l:nd fire/ Jn&:t altul ni&ire Ni&i!dat sHau -Gut' Dar din &eri &:nd au &Gut/ Au sunat a.a de f!arte/ Jn&:t nea8ul &el 9r!s&!s/ B!l:nd 8ult .i 8ai fri&!s/ Pin &!.!r/ %l!d!ase 9!arte Tu il sHau a&ufundat Mi ti8 8ult nHau &uteGat DeHa s&!ate un &a afar/ S fa& &!nert de sar' Su-eranul *nsHa&el Pe &are lHau s!&!tit CHi -un urie. &u8 lit Ra8 au f!st dHun &! &el' Des re a&esta 8are tea8 A-ea 9r!as&a &areHnti Au ie.it s iaie sa8 Mi s deie se8n lHai si' Dar a9ia de ra8uHn&et Tre8ur:nd sHau r! iet/ Ia& .Halta -ineHn ur8/ Du ea *ntrea%a tur8' A !i nu re t:rGi!r T!t a&el 9r!s&!s ! !r A.a 9ine sHau de rins 5a fireas&a 9untate/ Jn&:t srea/ *nadins J8 ratului e s ate' PGind al su &ara&tir/ T!ate sufereHa&el Sir' Jns 9r!a.tele re9ele/ Neast:8 rate/ rele/

033 Ctr Ze-s iar au stri%at" >S ni dai alt *8 rat/ Care 8ai -i!i s fieP? Ze-s atun&e *n 8:nie 5i tri8ete ! &u&!ar/ CareH8 un%e/ le !8!ar/ S arete a ei utere 5e *n%$ite .iHn l&ere C inile le sfar8' Ia& i et n!u .i lar8 Br!a.tile au *nlat' Atun&i Ze-s au detunat Cu a&este as re Gise" >Br!a.te $:de/ areH-iHse C eu -!i s 8 su un Ctr i etul ne9unQ Da&Hai fi a-ut -!i 8inte/ Tre9uia s fi inut Pe %u-ernul deHnainteO Dar du &e lHai ierdut/ ( era destul !d!r A&el a&ini& d!8nit!r' A&u8a - dau un sfat" Pstrai Ha&est *8 rat/ Nu &u8-a iar rin s&$i89are S dai estHun ru 8ai 8are'? CASTORII 5:n%H! &urte 9!iereas&/ *n %rdin 8inunat/ Un &ast!r .Ha sa fa8ilie triaHn a a &ea &urat/ De 8nuni fii .i fii&e a-ea &:te ! re&$e/ Casa lui era de 9:rne/ du Ha rei 8!d -e&$e' 03E Ostenind &u %$i9a&ie Mi Gind i&!n!8ie/ S re nutre a-eHn &a8ar T!t r!du&turi de la ar" IrunG/ s&!ar/ nu&i .i %$ind/ 5a r:nG/ &in .i 8erind' Cu a&east r:nduial Triau fr de s8inteal Jn duratul f!i.!r A&ii s!i &u fiii l!r Ieri&ii/ dHar fi ur8at Cu &est 8et!d 8surat/ Ce din nea8 *n nea8 de fire 5i sHau dat s re 8!.tenire/ MiHn re a!s %i!s trind/ ,ai resus nHar fi d!rind' Dar ! ild rea strin DeHa l!r siste8Hi diG9inO Din a !asa l!r &a8ar Ie.ia adese!ri/ Pe r&!are/ &tr sar/ Cu s!iaH&el &ast!r/ Mi ri89l:nduHse rin la& S&!teaHn aer a l!r &a ' 5ua a8inte .i -edea Ce la &urte se dre%ea/ C:tHar8!nie/ lu8in/ Se lea rin &ea %rdin/

Cu8 rin *nfl!rit arter/ CuHn-atul %u-erner/ Tineretul 9!ierin Diale&t -!r9ea strin' 5a a&este lu:nd sa8a/ 03@ A &ast!rului 8ada8a Jn&e u la s! s Gi&" >Oare .tii de &e/ fri&/ Iirea e de!s9it JntrHun !8 .i *ntrH! -itQ Edu&aia t!tdeauna O refa&e *n 8ai 9un' Pentru &e din &ast!ra.i S nu fa&e8 &u&!na.iQ Irate/ s lu8/ te r!%/ Du rHa 8!dei re%le8ent/ 5a &! ii de eda%!% Pe ! -it &u talentP? C:nd *n ast sftuire St s deieH! $!tr:re/ 5i sHarat l:n% 8al (eneti&ul a a%al/ A-:nd ene -erGi .i 8ure/ Ce din %r!s s& :nd afar Mi G9ur:nd din arHn ar/ Du 8ulte a-anture/ Par& *nadins &$e8at/ PrestHun ra8 sHau a.eGat' Mi sHarete & nuHi 8ult/ (!r!-ind ai&e &u sine Cu-inele t!t streine/ 5a &ast!ri 8ult au l&ut/ C a-ea .i ! fi%ur Plin de *n-tur' Cast!reas/ &u 8irare/ CtrHa ei 9r9at au Gis" >Pa a%alul 8i se are Al su lis& &:nd au des&$is 03K C a.a au rsunat Ca 8ent!rul din alat' Buna s!arte 8iHl tri8ete Pentru fiii 8ei .i feteO S lu8 *n &asHndat Ast asreHn-atP? Ca 9un f!arteHau f!st &ast!rul/ a .ti *n& s &u-ine/ C:teHi r! unea fe8eia/ el la t!ate Gi&ea" 9ineP Jn&:t/ fr ad-!&at/ Jn-!iala au ur8at MHun &!ntra&t sHau is&lit/ Unde &$iar sHau l8urit" Dat!ria Mi si89ria Celui &e re fii *n-a/ 6!tr:nduHi e -ia Mi ! ensie rea 9un De &astan .i dHalun' Iat &ursHa&u8 *n&e e Jn rin&i ii sHl ad e #u-ern!rul a a%al/

DiG-lind a lui 8!ral' Jn ti8 nu *ndelun%at Pre &ast!ri au *n-at/ Cu de lin s:r%uin/ Pa a%alil!r .tiin" Cu8 s salte/ s se str:89e/ Ir n!i8eHa -!r9i li89e/ Ca uHas&unde su9 ari e/ Cu8 s .uiere/ s i e/ Cu8 s de din &a / din &!ad/ Mi 8ii lu&ruri de l&ere De 9un t!n .i t!t de 8!d' 032 Dar nu lun% 8:n%:iere Din 8et!dul *n-at Cii rini au f!st %ustat/ C&i *ndat &e din 8i&i Au &res&ut &ast!ri -!ini&i/ SHau -Gut & ii ! 8ie Mtiau lu&ruri fru8u.ele/ Nu8ai nu .tiau a&ele Ce &ast!rii au s .tie' C&i de &asni& interes NHa-ea %ust/ ni&i *nles' C:nd rinii sHau treGit/ Au s&Gut .Hau 9tr:nit/ NHa-ea &ine s li deie B:rne entruHa l!r 9!rdeieO 5a $a89are ni8e &ar Pr!-iGi!ane de la ar' Mi rinii &ii u.!ri PentruHa&eeaHau s& tat/ C re fiii din &ast!ri Pa a%ali au *nf!r8at' OC6II MI NASU5 Ur8a &eart dine!are *ntre !&$i .Hun nas -e&in/ Cui din d!i/ du dre tate/ !&$elarii se &u-inQ Ad-!&at se f&u li89a .i e nas *l a ra/ Iar ure&$ea/ reGindentul/ a ei Gi&eri as&ulta' Atun&i li89a/ &u talent/ Au Gis &tr reGident" >Drea t lea&Hni/ ure&$e/ S auGi d!-eGi ! 8ie/ 034 Prin *ns&ris .i 8rturie/ Cu8 de e !&a &ea -e&$e Nea8 de nas/ t!t ne&ur8at/ O&$elarii au urtat MiHi s &ade &a 8!.ie Tre&utHn ara%rafie?' O &!8isie de 8aG:li/ R:nduit &$iar e nas/ Au %sit *ntre 8!-ili BraGda &eH!&$elarii au tras' >Tri9unalul -a ierta/ Se !t ilde arta" Iaa da& ar fi r8as DeHnt:8 lri s nHai9 nas/ Cine ar fi a&el 8a%ar Ca s !arte !&$elariQ Din a&este/ l8urit/

Du le%i a8 d!-edit Cu8 & entru nas anu8e O&$elarii sHau urGit/ MH!&$elaril!r *n lu8e P!st e nas sHau r:nduitP? 5a a&east li89uie Bra-!Hn sal au rsunat/ Iar nasul de 9u&urie De trei !ri au strnutat' Dar %$i9a&e a n!astr li89 A ei sisti8 ! s&$i89 Mi &$iar entru alt arte Para%rafuri t!t din &arte A.a -ederate au s&!s C au d!-edit e d!s/ Ir ni&i un i& fa-!r/ 031 Ni&i re us de str:89tate/ Cu8 & !&$ii au dre tate Preste !&$elarii l!r' Dar ure&$ea/ &areHn fa t A li89ei au *nles ,ituirea *n r!&es/ 6!tr:reaHn&$eie drea t" >Nasul drit de r! rietar Ai9e reste !&$elari/ O&$ii se -!r 8r%ini Prin ii nu8ai a ri-i?' (U5PEA/ ,O,IA MI IIARE5E ,urind 5eul *8 rat/ Iiarele sHau adunat Pe te8eiul le%ei l!r SH.i alea%Hun d!8nit!r' De&i &!r!na din &utie/ CeHa-u .er eleHn strare/ SHau f!st s&!s *n adunare S ! &er&e &ui s -ie' JnsH!ri&:i ! r!9uia/ Ni&i unuia nuHi -enea' C de.i t!i a-eau %ust/ A-:nd unii &a *n%ust/ C!r!na e nas &dea/ Alii %r!s .i &a &!rnut/ Jn&:t ea nHau *n& ut' 0ED De&i 8!8ia &ea 9uf!n (ru s &er&eHa&ea &!r!n/ Ia&e .e%i .i 8ii %ri8ase/ C!&rii &u t!ate &lase/ Jn&:t &a Hau lune&at Mi &!r!na iHau *ntrat' Asta aleas %$i9&ie ,inei sale d:nd r!tie/ T!ate fiarele ! ureaG/ D!8nit!are ! r!&la8eaG Nu8ai -ul ei nHau l&ut 5u&rul &are sHau f&ut' T&:nd a ei senti8ent/ EaHi fa&e un &!8 li8ent MHau Gis" >D!a8n/ ! &!8!ar

Za&eHas&uns l:n% ! 8!ar' Cred & altul nu ! .tieO De&i a&easta du le%i Se &u-ine/ d!a8n/ ieP? De.i d!a8na iu9ea .e%i/ Cu ar%int nu .u%uia/ Ce su t st:n&Hl *n&uia' S reHa nu fi de&i *n.lat/ Cu -ul ea alear%Hndat S a u&eHa&el !d!r' Dar/ aleu/ a ei i&i!r Jn&e u *n ! &a &an Ce au rins e su-eran' Atun&i -ul ea au urlat Mi e fiareHau adunat/ Iar 8!8iei au Gis" >(eGi/ 0E0 (rei e n!i s %u-erneGi Mi nu .tii a te urta Pentru &$iar ers!ana taP? A.adar t!i ! distr!n/ De&lr:nd *n de lin -!t C uini *n lu8e !t (redni&i fi de ! &!r!n' ,INCIUNI5E JntrH! sar f!arte lin Jn ri89lare a8 ie.it/ 5a C! !u/ l:n% %rdin/ S rsufluHaer d!rit' C:nd/ -GutHa8 de!dat 5a stat 8are ! fi%ur/ Du 8!d *89r&at' Dar/ re&u8 fa& &ii sra&i/ PurtaHn u8ere desa&i' Dar nu a8 *nse8nat DiHi fe8eie au 9r9atP , 8ir dHa&el -eneti& Mi *ntre9 atun&i de nu8e' Sta$iaH8i rs unde" ZRN lu8e Intri% !a8eniH8i Gi&' Jn a&east rn 9un Straturi sa8n de 8in&iunO De &alu8nie/ de &reGare/ #r:nul 8eu a8este& areO N:!9!sitHn lu&ru s:nt/ DintrHun tre& la alt 8:nt/ 0EF Jns ni&ire nuHi Ca e 8alul de Ba$lui/ P8:nt %ras entru 8in&iune/ De se fa&e deHa 8inune' MHa !i t!t ai&i/ &Hun re I!arte 9un/ astfeli nutre S *ntrea9 .i s &at Ca ! !a8 deli&at' PentrHa&est r!du&t 8n!s Ori&e ti8 e riin&i!sO S&et au u8eGal Ni&i!datHi dau s8inteal'> Du Ha&east/ a sa 8:n Iute sa8nHn r:nO

Un %runte nu se ierde/ Iat t!t !%!ruHi -erde' O 8inuneP RNtrHun 8inut Ier9urile au &res&utO Jnfl!res&/ .Ha !i e l!& A8u s i&ele se &!&/ Jn&:t t!atHa&ea &:8 ie Au r!dus 8in&iuni ! 8ie' Cele &e &u !&$ii -d/ Pi ind a9ie le &red' DH!a8eni *nsHatun&i ! &eat/ De 8in&iuni n!uHnstat/ Case .i &! ii lsa/ 5a &ules se *ndesa' ,:ndruHi fie&are s i&/ Dar denuntru nuHi ne8i&' DeHa %usta t!i s *89ieO 0E3 Altul une *n &utie Trufandale *nf!iete/ 5a inuturi le tri8ete/ (d &!l! fe8ei fru8!ase/ De.i &e-a 8in&iun!ase/ A &ule%e au 8are d!r ,in&iunele de a8!r' Jn%i!situl *n trufie/ Nea-:nd alt 8eserie/ De n!-ele/ &areHi la&/ J.i &ule%e un lin sa&' S e&ulanii de e l!& Pe la 9!lte 8arfa &ar/ Ca sH! -:ndH*n iar8ar!& Mi in t:r%uri de in ar' Cii &eHas&ult e la u. Mi -eninul !artHn %u./ De 9un nu8e r it!ri/ Cule% intri%i dintre fl!ri' C:nd rin &$i uri feliurite UnuHn&ar&/ altuHn%$ite/ De!dat Se arat/ C!9!r:nduHs din &eri/ 5u8in!sul ade-r' Ni&i un -l re el u89rea/ Ia&$ieHn 9raul su inea' A9ie s:nta &ea fi%ur Arun& ! &uttur/ Iute/ &u8 au rsrit/ Iar8&ul au .i ierit/ MH!a8enii sHau 8inunat Cu8 a.a sHau *n%:natP''' 0EE >Ade-rule resfinte/ AuGi &alda ru%8inte" Jntre n!i etern teHa.aG/ ,intea n!astr lu8ineaGO DHai&i intri%a s iar/ Ce re n!i -ra s deG9ine/ Mi ! !rul de rin ar S seHn&read nu8aHn tineP?

,O,IA 5A BA5 ,ASC6E Un fil!G!f/ &e aflas A .tiinel!r se&ret/ De e lu8e adunas/ Pentru u9li& &a9inet/ Du re siste8ati& lan" S&!i&e/ e.ti din !&ean/ Iiare/ aseri &u -erGi ene/ B!l!-ani .i 9uruiene/ Cr!&!dili de e la Nil Mi ta9l! de Rafail' Iar a !i &el *n-at/ De un %ust/ de ! &a ri/ Pentru sineHau &u8 rat ,are/ t:nr 8!8i' CareHi Gi& !ran%utan MiHi de r8ul afri&an' Jn &ri Giua *n%r! at MiHn ne%ral *8 l:ntat/ Du lu&ruH!stenit!r Iu9ea .a%a une!ri/ Mi/ ls:nd d! arte t!8ul/ 0E@ Jn-atul 8eu/ &a !8ul/ S se !at rsufla/ Cu 8!8ia se %iu&a' De&i/ -!i!s -r:nd s etrea& Sara unui &arna-al/ PusHau straie &a s fa& Cei 8!8ie entru 9al/ Ca sH! du& a&!l! ,as&uitHn d!8in!' Jn &!stiu8 *naurit C!ntra9anduHau 8istuitO A ei &eafHi *n-lit Cu ! freG *n&reit/ PuneHn &a ul &el fl!&!s Un 9eret &u fi!n% tuf!s/ ,i+l!&ul &u 9r:u *n&in%e/ Mi *n s&ar e tal aHi str:n%e/ Br:n&aHas&unde *n 8nu.iO Nasul/ r!. &a i ru./ MHa ei 9!t/ s nuHl &un!as&/ 5e a&! ere &u 8as&' A.a 8er%/ fr &i!&!i/ 5a teatru a8:nd!i' Iil!G!ful intrHn sal Mi 8!8ia &uHndrGneal/ Ce &u %raie &!&$et ineHn 9r:n& ! l!rnet' Ai&i afl adunare/ ,ii lu8ini .i -uiet 8are/ Srituri/ &a&!f!nie/ #raii date &u &$irie' Iie&are/ &a tur9at/ Intr undeHi *ndesatO 0EK Unul altuia *n ri Su9 nas/ la ure&$e i O ,ulte 8as&e sunt fru8!ase/

Dar &a lu8eaHs 8in&iun!aseO Ai&i -eGi e un nl9an/ A-:nd !rtul .i !r%an Unui d!ft!r la &!nsult/ 5atine.te -!r9ind 8ult' (eGi din .&!al un 9iet Cu &unun de !etO Da8a &areH! lu8eHn.al (eGi &u $!$!t de -estalO Sid!-ul din P!dulH(e&$i/ J89r&at &a er!u %re&O MHad-!&atul &el li89ut #i!a&Hai&e r!l de 8ut' Prin astfeli de iar8ar!& A 8ei !as ei *.i fa& l!&' Iil!G!ful rin desi8e Tre&e/ dar nuHl &aut ni8eO A 8!8iei as 8rit Mi strina ei fi%ur Asu raHi t!t au intit Adunrei &utatur' Cu G:89ire fie&are I .! tea nis&ai &u-inte/ Dar 8!8ia &uHn%:8fare/ T&:nd/ tre&e *nainte' O ase8ene t&ere Mi 8reaa ei -edere Pe t!i u8 le de 8irare/ Jn&:t sun *ntre9are Cine 8as&a &ea s fieQ Mi idei sHaud ! 8ie' 0E2 Cu res e&t unii seHn&$in/ CreG:nd &Hi un rin strin' Unul Gi&e" >5Ha8 aflat/ Il art a saleH!d!are Al Un%ariei 8a%nat?' AltuHa !i" >O/ fri!are/ Din t&erea sa nu -eGi CHi un 8il!rd irlandeGQ? #iur *nsHa lui -e&in CHi de 6ina 8andarin' Iie&areHau s!&!tit C e 8as& au %:&itO Pre ea t!i *n %iur ur8eaG Mi i se re&!8endeaG' Iat/ entru randeH-u? I dHa&triaHun 9ileHduO P!li i d 9an&$eriul ,inunatul $a s ierul/ CHun &u-:nt/ e &ea 8!8i T!i ! &red dHaleas -i' I fa& &urte .iHi s lea&/ Ca r!te&t!r sH! fa&/ Iar e !8ul *n-at Ni&i *n sa8 lHau 9%at' El atun&i/ lin de 8:nie/ AstHa lu8ei ne9unie Ca s re9de nu 8ai !ate/ A 8!8iei 8as& s&!ate MHa !i Gi&e asta -!r9"

>Ir &rier/ tur8 !ar9/ T!t e 9un &e e strein/ (eGi la &ine te *n&$iniP Siste8a iHi rtinire/ Interesul .iHn%i!sireO 0E4 ,eritul &el *n-at/ Cu%etul &el 8ai &urat/ Senti8ent de !8enire NHau la tine reuire/ Mi 8ai 9ineHi la&eH! -it/ CeHn 8in&iuni *89r!9!dit/ Ne.tiina .iHnf!iere 5e as&unde rin t&ereP? IEPURI5E MI A,ICII SI CEI ,U5I NuHi *n lu8e feri&ire/ ni&i l&ere 8ai d!rit/ De&:t sHai9i a8i& de suflet .H! fe8eieHndui!.it' De iu9e.ti e 8uli de!dat/ la 8uli da& te *n&$ini/ A%iut!ri nu afli *n ni8e &:nd ne-!ile *i -in' Un sur ie ure !dat/ De ! fire 8inunat/ Jntre ie uri filantr! / Trind -iaa *n %al! / C:t utea e fie&ine &u &e-a *ndat!rea/ Mi e -ita 8i&Hau 8are -r .i frate ! nu8ea' JntrH! Gi de di8inea/ S!r9ind r!ua din -erdea/ Ia&Haude rin str:8t!ri Bu&iu8:nd e -:nt!ri/ Mi $ali&iul din senea/ Ji tre&u e la 8ustea' Cu8 &Hi f!arte slut la Prut Sr8nelul a&u8 -edeO 0E1 IrHa ierde un 8inut/ Jn &l&ii lui seHn&rede' Se rdi&Hn d!u/ alear%/ Tre8ur &$iar &a ! -ar%/ St/ rsuflHun i&/ as&ult/ ,:nat iar de s ai8 8ult Prin r: i fu%e .i tufari' A lui ur8e &a sHn.ele/ Ia&e 8ulte -:rte+ele/ Pn s&a de !%ari/ MH!9!sit de fu%/ a&u8 Se lun%e.te &$iar *n dru8' A$/ &e dul&e 9u&urie Jn &u8 litHa&ela -al Au si8it/ &:nd e &:8 ie Aler%:nd -Gu un &al' ZisuHiHau de&i" >Iri!are/ Ca s s&a de -:nt!are S teHn&ale& uinel/ S rinten tu/ eu u.urel/ EsteHa &ail!r -irtute Pe -e&inul su sHa%iuteP? Ne&$eG:nd &alul *i Gi&e" >(ei da %i!s de e &er9i&eP? De a&eeaHale%eHn ur8' CluG 8ai 9un din tur8'

(inea taurul &el %ras/ Jns &u 8ai iute as' Pre el ie urile %iur Ca sHl s&a e de fri tur' C!rn!rati&ul -e&in I rs uns &Hun sus in" 0@D >Jn se&retuHi s un &Hn lun& , a.tea tH! 8:ndr %iun&O Mi tu ie ure %alant Dat!ria .tii dHa8antP? Du taur -ineHa !i Un 9tr:n 9r9!s & r!i/ Dar ni&i ista -ra sHl du&/ Zi&:nd & la 8ers $urdu&' Iat &Hntre &ii &e tre& (inea .Hun l:n!s 9er9e&O Ce .i el &eru iertare C deHa%iuns !-!ar are/ MHa !i %i!&uri de n!r!& Nu -ra esteHal su &!+!&' S re -ielul &are ra%e Bietul ie ure se tra%e MHa%iut!ri &eru dui!s De la -rul &redin&i!s' >S 8Hn&aier/ Gis/Ha&u8 5Ha.e &erte de e dru8Q Sini!r ie ure/ H!i s une RaGi8 *n 8ine nu une/ C:nd 9tr:nii din &iread Nu sHa8este& la sfad' C sunt fra%ed/ tu .tii 9ineO Pl:n%eH-!i de&i du tine/ MiHn ieire ti8 urie ,:n%:ierea astaHi fieP , des art de tine %reu/ C !%arii -in/ aleuP? 0@0 SOARE5E MI NE#URA Prin tria &ea aGur Tre&:nd s!arele de -ar/ A lui raGHa.a &ldur S%etatHau reste ar/ C a ele a unui la& T!ateHn a9uri se refa&' De&i a&esteHa9urele A%iun%:nd laHnaltul l!r/ Uit:nd &$iar/ &a ini8i rele/ Cui dat!areHs &u n!r!&/ SHaduna/ se *ndesa/ CaHn&$e%:nduHse *n n!r D!ar s !atHntune&a PeHa l!r 9inef&t!r' JnsHatun&ea dre tul s!are 5aHn%i!sita &ea esti8e ZisuHiHau" >UitatHai !are Cu8 a%iunsHai laHnli8eQ PentruHase8enea trufie (ei si8i a 8e ur%ieP? De&i *ndat a sale raG

Cu utere s&:nteiaG/ N!rul/ u89ra au ierit/ Ne%ura iar se desfa&e/ Mi de unde sHau suit Jn tin!s la& iar.i Ga&e' 0@F 5UPU5 PREICUT JN PSTOR Un lu f!arte i !&rit/ A-:nd 8are a etit Pe ! tur8 %rsulie Ce .tea *n ! &:8 ie/ S!&!tea & a lui lan Ne8erit sHar fi f&ut Da&Hn straie de &i!9an (iGet iHar fi f&ut' De&i re s ateH! %lu%Hn&in%e/ C!a seleHn iari le str:n%e/ S reHaH.i as&unde a sa fa PuneHn &a ! lrieO Ca st!r &urat s fie/ Din un ra8 *.i fa&e ! &a' Mi -i&leana li%$e!aie Ie su9s!ar ! &i8 !aie' C$iar &a Trif!n *89r&at/ PeHa sa &a reGe8at/ 5u uHn&et seHnainteaG/ C:nd st!riul re !Ga/ De s!8n &:nii seHn%:na/ Dar ni&i tur8a era treaG' I !&ritul/ 9u&ur!s De rile+ a.a fru8!s/ A-u *n& .H! idee/ Ca &u !rtul &el 8init S *n.ele ne8erit Mi un &$i!t s 8ai deie' Dar a&eastaHi stri& t!tO Des&$iG:nd fl8:ndul 9!t/ 0@3 A.a f!arte au urlat/ C dureaHau rsunat' Se treGir laHa&el t!n Tur8a/ &:nii .i Trif!n' Bietul lu se *n&ur&a Pe iarii si .iHn %lu%/ Jn&:t nu utu s fu%/ Ni&i 8a&ar a sHa ra' Un farni& &:t dHas&uns Nu r8:ne ne truns' SuneHursariul nu8aHn surle/ CineHi lu &a lu s urle' STTNCA CARE IAT St:n&a !dat/ Jn%reunat/ #e8ea .i se -ieta/ Jn&:t din %iur sHaduna De 8a8i .i de 8!a.e &ete/ CreG:nd & ea -a s fete Un t:r% &a Ia.ii 8&ar' (uiet/ sunet *n Gdar/ C&i st:n&a &:nd au ns&ut

Un s :n .!ari& sHau -GutP Ast fa9ul sHa lea& CtrHa&ii &e -!r s fa& 5u&ru 8are re 8:nt/ MHa !i ies nu8ai''' -:ntP 0@E DOU SPICE CuHnlat/ 8:ndr frunte/ Un de.ert s i& defi8a Pe un s i& lin de %runte Ce *n %i!s se at:rn' Zis de&i lHa lui -e&in" >De r:s lu&ruHi &uri!s C ii &a ul a.a %i!sP? JnsHatun&e s i&ul lin Au rs uns lHa&east &eart" >Nu d!res& a 8 s&$i89aO A 8ea frunteHa. rdi&a C:nd &Ha ta ar fi de.artP? URSU5/ PASREA/ MERPE5E MI ,O,IA Un sl9ati& urs de 8unte/ Cu !&$i 8i&i .i lat frunte/ (r:nd sH.i fa& ! &arier Jn a &urei nalt sfer/ Unde tria -ite ! 8ie Su9 a leului d!8nie/ De -e&ini au *ntre9at Cu8 s *ntre la alatQ >,er%i/ 8!8ia au Gis/ srind?/ Pasrea iHau s us >&:nt:nd?/ Mer eleHi d un alt lan" >(r:nd a fi 9un &urteGan/ ,er%i e :nte&e/ -e&ine/ T:r:induHte &a 8ineP? 0@@ A5BINA/ TNARU5 MI ,USCA 5ui !eta Para lin Ce rin -ersuri str:89!Hdre te Pe Es! -re s *ndre te A !l!%ul istaHn&$in' Pri8-ara &$iar *n G!ri/ C:nd sufla ! 9!are lin/ Z9ur:nd iute ! al9in Cule%ea 8iere din fl!ri/ De la r!G este &rin SHa.eGa/ .i din a$ar Ce ad:n& li sta *n s:n Su%ea dul&ele ne&tar' Pe &:nd ea se !stenea/ Ir de lu&ru etre&ea ,us&a .i un 8i& :nar Ce ne su rHn Gdar' A8:nd!i triau re 9ine MHa-:nd li% *ntre sine Pe iar9 sHau a.eGat MiHn .tiinei l!r utere Des re 8et!dul deG9at Cu8 se fa&e 9un 8iere'

>PareH8iHs & la %ust/ Zis 8us&a &trHal9in/ Cu8 fa&i 8iere din &el 8ust Ea nu !ate fi 8ai fin' Dar a8este&ul/ re un/ Pentru ner-e nu e 9un' De&i a. &rede & *n l!& De tei/ r!G/ 9usui!&/ 0@K S iei &ea / 8ndra%un/ Ce fa& 8iere 8ult 8ai 9un'? Iar :nariul >&ear/H au Gis/ Este aflare I!arte 8are/ Dar re&u8 anr a8 s&ris O idee 8inunat JntrH! f!aie *n-at/ Nu lua &eara din fl!are/ CHa fi 8ai lu8int!are/ ,ai -:s&!as .i 8ai lin DeHi luaH! din r.in>' C:nd f&ea &!n%resul l!r Pentru a industriei s !r/ BiatHAl9in &u r9dare T!t ur8a a ei lu&rare' CONSU5TU5 Dine!arHn sat la ar Un 9!ier ti8ea 8ult/ Jn&:t din %iur sHadunar D!ft!ri d!i la un &!nsult" Din C!tnar/ d!8nul ,er%ru/ Iar Bin8er% de la 6:rlu' Cel din ur8Hn&redina C 9!ierul -a s& a/ C:nd *ntiul da ar!l C 9!ierul &uHa lui 9!al (a ur&ede *8 reun Unde 8!.ii se adun' DiGunii laHn-tur/ 0@2 J89ii s&riu d!u reete/ Dar 9!ierul &uHa&ea &ur Nu utu s se *ndre te' De&i e &:nd *l *n%r! a/ D!ft!rii se dis uta' Zi&ea unul" >SHau tre&ut Pre&u8 a8 f!st re-Gut?' Altul/ *n r!stul latin/ Au -dit &$iar ade-rul" >De 8iHar fi ur8at de lin/ Snt!s era 9!ierulP? 5UPII MI OI5E Du &e au f!st tre&ut ,ai 8ult de&:t ani ! 8ie DeHn&runtat du.8nie/ 5u ii a&e au f&ut Cu st!rii .i &u tur8e' 5a *89i de f!l!s era Ca 8asa&rul s se &ur8e/ Di.i lu ii i diG9:rna/ Pst!rii din a l!r iele

I&eau 9une &!+!&ele/ Jn&:t !aiaHn lini.tire Nu utu 8ai &a s as&/ Dar ni&i lu ul &u lesnire NHau utut &a s r eas&' Dre t a&eea/ *nte8eiet Un tra&tat sHau *n&$eiet MHa89e ri dau s re trie Cu-enit &$iG.ie" 5u ii dau e lu i.!ri/ 0@4 Oile e &:inii l!r' A-:nd a&ea is&lit Du f!r8a le%iuit Prin %$i9a&ii &!8isari/ Ce era de nea8 8%ari/ Ur8a lini.tea *n arO Pe &:t lu ii tinerei NHa-eau dinte/ nHa-eau %$iar/ Au f!st 9l:nGi &a ni.te 8iei' Dar *ndat &e la tru Din lu .!r ie.itHau lu / A etitul fires& 8:n S seHn&runte la ! st:n CeHi li sit de st!ri' Atun&i lu ii r it!ri De !i .i de 8ei ! su8 Prind/ des !aie .i Gu%ru8O C:nii/ a tur8ei trie/ Ce du re a&el tra&tat Ad!r8iseHn lu rie/ T!t de lu i sHau Gu%ru8at' Jn&:t iat ade-rul SHau -dit .i ast dat" >Cu8 & lu ul s&$i89 rul/ Dar siste8ul ni&i!datP? ASINU5 MI I5UIERU5 Pe ! $!ld s&erat Ps&:nd asinul !dat/ Din t:8 lare au -Gut 0@1 Iluiera.ul &el ierdut' (re/ 8ir:nduHse/ s .tie Di &e lu&ru a s fie 5e8nul &ela %un!sQ De&i lH*nt!arnHn sus/ *n %i!s/ T!t &u 9!tul su lH*8 in%e/ Jl a8ir!s .iHl lin%e/ C:nd/ sufl:nduHl/ au sunat (iers &e nHau f!st a.te tat' >,i/ 8i/ stri%Hn 9u&urie/ A&est sunet dHar8!nie Au -dit &Has&uns talant ,Hau 8enit de 8uGi&ant/ MHastGi nrileH8i rsun Pru9aHn lu8e &ea 8ai 9un Criti&ului iG8tar C -iers fa&e .Hun 8a%ar'? EROSTRAT Era sear .iHntre n!uri s!arele sHa&ufunda/ C:nd din Efes t!t ! !rul de la %i!&uri seHnturnaO

Cu rins *n& de l&erea a ri-ele.tei fru8!ase/ (!r!-ea des re 8inunea lu tel!r 8ult 8aiestr!aseO De!dat/ rin tuneri&/ &eriuHn %iur au s& ratO T!t ! !rul st e l!& MiHnturn:nd s re Efes !&$ii/ te8 lul &el 8ai 8inunat Jl -Gu &u rins de f!&' Jndr t alear% iute/ s riet a&el ! !r/ Ca s afle dHundeHi f!&ul/ &a s deie a%iut!r' Pintre fu8/ rin &ald 9!are/ Prin s&:nteiel!r lu&!are/ 0KD De a r!a e a%iun%:nd/ Iat & au *nse8nat Un !8 re ede 8er%:ndO Era a&esta Er!strat' Ca tur9at de ne9unie/ ineaHn 8:n ! f&lie/ Mi rin stri%tul &u8 lit A sa fa t au -dit' A ! !rului/ de&i/ &eat/ De 8:nie *nf!&at/ 5a %iude re el *l &$ea8 MiH!s:ndire &ere drea t Pentru ast &rud fa tO Er!strat st fr tea8' Jl *ntrea9 &e &at 5Hastfel fa t lHau 8:natQ Cer&eteaG da& nHare (un &u-:nt de a rare' Ori din %r!a aHntune&at Iuria *n-eninat Ir8&atHau a sa 8inte/ Jn&:t 9ar9ar sHau atins De at:te lu&ruri sfinte/ Pe Diana au a rins' Au dr8at a ei i&!ane/ PreuiteHn 8ili!ane/ Te8 lul ei au ni8i&it/ CeHi l&a. de Gei d!rit MiHi 8isteriul de le%e/ Iai8a #re&iei *ntre%eP Dar Er!strat/ ne truns" Dede atun&i a&est rs uns" 0K0 >A8 d!rit &a al 8eu nu8e Cun!s&ut s fieHn lu8eO IatH8i fa ta .i ri$ana/ DeHasta arsHa8 e DianaP Ini8aH8i de -enin lin/ ,intea fr de lu8in/ De a89iie !r9it/ Ne ut:nd s fa& ni8i&/ 5u&rul &eHi de alii urGit 6!tr:tHa8 &a sHl stri&' (re! 8ustrare nu *8i -ineO Trist Efesul &a s fie/ Nu &er alt de&:t de 8ine S -!r9eas& .i s s&rieP? Dar %iudeul de&lreaG" >O/ de rle f&t!r/ Prin -irtute s &:.ti% nu8ele ne8urit!rP Cel &e &ri8inale fa&e/ de a89iie *nde8nat/

Bun fai8 nu &:.ti%/ &e *n -e&i e 9leste8atO (ei 8uri la *ntuneri&/ defi8at deHntrea%a lu8e/ Mi e !&a -iit!are nHa &un!a.te al tu nu8eP? CRRI5E MI CA5EA DREAPT S re ! &ale %rea .i lun% Clt!ri d!i sHau unit/ De.i ii a-eau sHa%iun% S&! &u t!tul diferit' Nu8a a-ere s adune Unuia f!arteHi l&ea/ PentruHa&easta el de 9une Ori&e 8i+l!a&e &redea' 0KF Celalalt/ *n &urie/ C:.ti% str:89 nu &uta/ Ir de frni&ie Dre tului se *n&$ina' Ista/ de&i/ &u si%ur as T!t e dru8ul dre t au tras/ Dar .iretul &lt!r/ Pintre n!9ili .i ! !r Tre&:nd/ *n %:ndul su Gi&e" >Ntrul las s ie Dru8ul lun%O eu rin !ti&e (!i &:rni &u %$i9&ie/ C re ast s&urt &ale Dese!ri a8 f!st %sit Titluri/ laude .i araleO Une!ri leHa8 .i r itP? Iaa/ -!r9a/ t!t le s&$i89O Pe &rarea &ea 8ai str:89 Tu il se *nainta T!t *n st:n%a/Hn drea ta 9aP Ori e unde el se du&e Ce-a tre9uie sHa u&eO Iiind t!ate de al su la&/ Nu fere.te ni&i un la&/ Ce *nainte &a s !at Pn la 9r:u *n tinHn!at/ MH*n&r&at &u %rea !-!ar/ De.i lin e de !&ar/ 0K3 J8 r!.&at de t!t .i uns/ A.a la s&! au a%iuns' Jns t!i *l defi8au/ Cu de%etuHl artau' O8ul 9un/ &u 8i& arte/ Ce e dru8 dre t au &l&at/ Au s!sit e alt arte Sra&/ *ns t!t &uratP S5BATICU5 MI C5TORIU5 Jn ad:n&ul unei st:n&e/ Jn de.ertele ustii/ Un sl9ati& .Hai si fii Au us 8ursa l!r s 8:n&eO Cu fe8eiaHn %iur .deau PesteH! iatr/ 5:n% -atr/ Mi &! iii l!r s!r9eau'

NHa-ea .er-et/ ni&i &uit/ Dar 9un f!arte a etit' De f!rtun &a s s&a e/ Un ne8erni& &lt!ri/ RG9tut de a l!aiei a e/ Au intrat *n %r!a a l!r' Sl9ati&uHn sr&ie/ Iiind lin de !8enie/ De.i nu lHau a.te tat/ 5a !s lHau *nde8nat' 0KE Oas ele/ *nfl8:nGit/ S a.te te nHau -!it De d!u !ri &a sHl *n-ite/ Dar dinti din a sa %ur Peste de%eteHa8!rite B!are sufl de &ldurO A !i *n a&eea Ga8/ Iiind &ald/ sufl iar' Sl9ati&ul 8ult se 8iar/ Zi&e" >Asta &u8 s &$ea8>Q >Una Ga8aH8i r&!re.te/ Alta 8:naH8i *n&lGe.te?' >DiHi a.a/ !as elui Gi&e/ P!i s 8er%i deHa&u8 deHai&eP ZuP dre t 8 -a feri Cu un !8 a l!&ui Carele din a sa %ur C:nd fri% sufl/ &:nd &ldur'? PEMTI5E MI PSCARIU5 Un 8i& e.te/ ,areHa &re.te/ Da& Gile -a a-eaO Dar rinG:nduHl tu a9ia/ SHi dai dru8ul/ iar sHi -ie/ Ar fi 8are ne9unieP Un &ra *n& f!arte 8i&/ Iiind *n& &$iar iti&/ Ps&uituHsHau !dat Jn ! a tur9urat' 0K@ C:nd s&ariul lHau -Gut Au Gis" >BunuH8i *n&e ut/ Unul 8uli -a sH8i &:.ti%e/ Mi &u ii e tineH!i fri%eO De&i *n sa& a.tea tHun i&P? Cra uHi Gi&eHn a lui li89" >CeHi s fa&i &Hun e.te 8i&Q Cu un 8are/ r!%/ 8 s&$i89/ C *n Ga8 sau fri tur Ni&eHs deH! *89u&turO 5asH8 s 8 fa& &ra / C de undi nu s&a ' MHa !i re -a da 9e&ierul S 8 du& la 9!ierul/ C:nd a&u8a nHn sar OsteniH-ei tu ai&i Ca s s&!i din a Hafar ,iGera9ilii iti&iP? Dar s&ariul fl8:nGit/

Care Ga8aHn %:nd ! s!ar9e/ Nu seHn.al dHaste -!r9e MiHn a&est &$i iHau -!r9it" >Ce %$i9a&e rit!rie DiG-le.ti a&u8a 8ie/ S te du&i lHa 8ea !daie/ A&!l! *n ! ti%aie C:nd *n &ald unt -ei luti ,ult 8ai 9ineHi sf:r:i' C&i r!-er9ia e 9un" CeHi *n 8:n nuHi 8in&iun'? 0KK #IUDECAT NOU A 5UI PARIS Jntre ti8 ul -e&$i .Ha&u8a/ !are &ine nuHnle%e C e 8are diferire la nra-/ la %ust .i le%eQ Plin de %ar .i r!esuri neast:8 ratul !8/ AstGi entru 8ili!ane/ dar atun&e entrHun !8' Ca fe8eiaHatun&i .i G:na S se laude au -!it/ De a&eea sHau sfdit Iun!/ (enus .i Atina' Pentru asta/ la un 8unte/ &are Ida se nu8ea/ Unde Paris/ st!r t:nr/ tur8a sa de !i .tea/ Au -enit eHas&uns tustrele/ Ca s %iude&e re ele Mi la 8ai 8:ndr fe8eie D!rit !8ul &a s deie' De&i lHa&ela st!rel/ T:nr/ 9l:nd .i fru8u.el/ T!ate G:nele +aluGe Se ru%a rin !&$i .i 9uGe' Una 8inteHi %iuruia/ Alta a-eri i $rGea/ Iar a treia 8ult fa-!r 5a fru8use .i lHa8!r' A9ia Paris au !&$it PeHntriita &ea 8inune/ A-ereHau dis reuit/ NHau -!it *nele &iune/ Ce fru8useei !8 au dat' Jns aGi/ Un a.a &aG Jn alt feli sHau %iude&at/ NuHntre 8uni/ &Ha&el &i!9an/ 0K2 Ci .eG:nd e un di-anO Paris/ de 8!dern lu8e/ CareHn!at *n arfu8e/ (edeHntr:nd la el trii G:ne/ DH!s9ite daruri line/ CeaHnti/ as r la fi%ur/ IHau Gis" >Te -!i *nGestra Cu *naltHn-tur/ De s! da& 8iHi luaP? A9ieHau Gis/ .Ha d!ua G:n/ C$iar &a (inera fru8!as/ Au intrat de %raii lin/ Mi su9 %enele u89r!ase D!u steleHi s&:nteia' ,ult nu &red &Ha fi Gis ea/ C triu8ful unei fete

E dHa%iuns ea s sHarete' Jn ase8ene 8inut Cel 8ai dre t %iude&t!r Para%rafHar fi ierdut' C$iar .Hal n!stru 8atad!r/ Pe &:nd sta &a fer8e&at/ Z:nHa treia au intrat' Era asta %rsulie/ De ani nu re ti8 urie/ EraHn r!&$ie strlu&it/ Dar la fa &a8 ur:t/ Mi *n s ate/ as&uns de -el/ IireaHi ddu un 8un&el' ,are nas/ &a8 r!. &!a8/ Dar de t!t *89rilantat/ MiHn &aset fere&at DH!lande+i du&ea ! s!a8' 0K4 >T!ate a&este/ ea Gi&ea/ Cu 8ineH8 reun iaP? De de arte a !i inea De n!9lesHun er%a8ent MiHn reGer-/ iat -ine Un de&ret de reGident' (G:nd $aruri sunt!are/ Titluri/ rei!aseH!d!are/ A&est Paris/ lin de fu8/ Du 8!da de a&u8/ 5HAfr!dita .i Atin/ Cu !liti& sHn&$inO Pre &a une a sa 8ar&/ BuGunarii *i *n&ar&/ Mi s re a fi de lin feri&e Jn %iu% une a sa &er9i&e' C5TORIU5 MI CTNII Dine!are/ un !8 a&ini&/ de 8ii %ri+eH8 resurat/ Pe ! &ale/ *n a8ur%ul/ tre&eaHa r!a e de un sat' Dul8e&:nd re el un &:ne/ *n&e u &u8 lit s latreO De ase8ene .i alii/ din 9!rdeie .i din .atre/ PGit!rii &:ni de st:n/ &u duli .H!%ari urla/ C:t de -uietul sl9ati& t!i 8un&eii rsunau' AsurGit/ lin de 8irare/ *ntre9 e &:ni nuHs &ine" >Z%!8!tul .i ast lar8/ s uneiH8i/ de unde -ineQ? Jns ni8ene ututHau &a s deie -run rs uns/ C ltra &:nii/ &eii/ din tuneri&ul as&uns/ IrHa .ti/ &u t!i/ de &e Jn ltrat se *ntre&UP A de.ertului !8 asta este &$iar i&!ana -ie" 0K1 Cel ru s&!ate ! 8in&iun/ alt ne9un ada!%eH! 8ie/ Stri%/ fla&ra *n-it/ IrHa .ti de &eHi st:rnitP I!&ul din s&:ntei re&u8/ Ns&:nd/ t!ate le refa&e Jn &enu. .i *n fu8/ A.aHa !a8enil!r a&e O 8in&iun au sur at Mi e frai au deG9inat' Dese!ri -irtutea s:nt rin intri% sHau ierdut/

S!&rat entrH! &alu8nie &u a 8!rei au 9ut/ Aristid sHau diserat/ Si i!n sHau defi8at/ Staturi 8ari/ &eHau *nfl!rit/ T!t deHa&est ru au ieritP AURU5 MI IIERU5 Un 9lan& %al9n s&:ntei!s/ #e8:nd su9 &i!&an -:rt!s/ Pl:n%ea s!arta sa !dat" >Ori s !ate s 8 9at Jn%$i!situl &rud 8etal CareHl &al& n .Hun &alQ? Dar &i!&anuHi Gi&e" >Irate/ Este -e&$i ist ade-r C re aur fierul 9ate?' Un ! !r &e nHare fier/ Cura+ nHare/ nHare ar8/ S defai8 .i s sfar8' 02D CU(TNTU5 5UI SOCRAT S!&rat &asa &:nd Gidea/ Din -e&inii fie&are C:teH! &riti& Gi&ea" Unul & r! !rie nHare/ Altul &Ha ei *8 ral E f&ut &u s8inteal' PentruHun !8 de a lui &las/ NHa-ei unde a fa&eHun asO Mi sHunir t!i s Gi& Cu8 & &asa era 8i&' S!&rat s us a sa d!rin" >DeHar da G:na de Atin/ De a8i&ii &u &redin Casa 8ea s fie linP? Zi&ea S!&rates &u 8inte .i *n ast *nt:8 lare/ Penru &ii &e a8i&i se &$ea8/ &asa lui era re 8are' C t!t !8ul .i ai&e Du 8!da -e&$e Gi&e CHi este a8i& rea 9un/ CineHl &rede e ne9unP NuHi ne8i& 8ai u.!r De&:t de rietini nu8e/ Jns f!arte rare!ri Unul !i afla *n lu8eP DIO#ENES Di!%enes/ *n Atina/ Unde strlu&ea lu8ina/ Un 9ar9at era 8inti!s/ Jns %iude&at e d!s' 020 CHi fil!G!f unii s un/ Alii & au f!st ne9unP Dar de asta nu 8 8ier C&i un !8 &u &ara&ter Ne9unie &:nd nu fa&e/ Care &etei !ar9e la&e/ Dese!ri *n ast lu8e De ne9un &:.ti% nu8e' Cu siste8ul &e a-ea/ Cu uin se stura/ Cu a usul ad!r8ea/

Jn rsrit se s&ulaO T!i Gi&eau & e s8intit/ Dar el era feri&it' A lui !rt .Ha sa fi%ur Nu f&ea 8a&ar trii 9aniO 5a fri% &u8 .i la &ldur El urta de triiGe&i ani O 8nta de t!t &:r it/ Plrie 9!rtilit/ 5!&uia *n un antal/ Unde -!r9ea de 8!ral' Os t:nd !datH! &ea Mi &u al8a 9und a / (Gu iaaH8 !d!9it Cu ! statu s&ul it' 5a ea 8er%e/Hn %enun&$i i& Jn sus 8:nele rdi&/ Mi le&at &a &er.it!r I &erea un a%iut!r' 02F Dar un %re&/ tre&:nd/ i Gis" >Iil!G!afe/ areHiHs C diHi &ere n!a te/ Gi/ Ru%a ta sHa auGiP Ori nu -eGi &Ha&ea fi%ur E de iatr s tur/ Ir &u%et .i si8ire/ (run sus in nu ! trundeP? Di!%en atun&i rs unde Jns8natHa&est &u-:nt" >Oa8enii &e alta s:ntQ Prin a etrei *n&$inare Eu ai&e 8 *n- Pe al !8ului dis re Ca sHl sufr &u r9dareP? C5OPOTU5 MI 5I,BA 5UI >A$/ &e s!art *nfi!ratP Zi&ea &l! !tul !dat Ctr li89a &eHl l!-ea' U.!r lu&ru i se are A urla frHn&etare At:t -uiet .i de &eQ? >Di &e/ nu .tiu/ li89aHi Gi&e/ AninatuH8Hau ai&e SHi dau %$i!nturi nen&etat' Pe fr:n%$ieHntrea9/ -ere/ Ea 8 tra%e &u utere/ DeHa8 l!-it/ a8 as&ultat'? 023 Cl! !tul de la fr:n%$ie Di se 8i.& -ra s .tie/ Di &e tra%e &u a8arQ Dar fr:n%$ia rsu&it Zi&e & re ea *n-it Jnsetatul ala8ar' Pala8arul deHalt arte Zi&e" >P! a .tie &arte MHa suna 8Hau r:nduit?' Dar/ aleu/ deHat:ta sunet/ #e8et/ -uiet .i rsunet Bietul ! aHau asurGit'

DiHl *ntre9i di &e/ de undeQ El nHaude/ ni&i rs unde/ Ce din &a se8ne f&ea/ Mi re &l! !t *l su une (uietul t!t s rsune/ Ir a .ti 8a&ar di &e' OI5E 0 A !l!% I 8 i t a i e Eu nu .tiu di &e a&u8a/ &a *n ti8 ul &el tre&ut/ Alte -ite &$iar &a !8ul nu au dar de li89uieQ C&i *n e !&a str-e&$e/ &u8 f&utuHniHau .tiut Es! / 5af!nten *n Irana .i nuHs CineHn R!8:nie0 AluGie la aut!rul &are &el *nti au s&ris r!8:ne.te fa9ule .i a !l!%uri -ersuite B#$' A'C' 02E Z9urt!are/ t:r:it!are .i &-adru ede ani8ale Dis&utau !liti&i &-estii rin &a8ere .i tri9unale' Pe atun&ea de !i tur8e &u ai l!r 9er9e&i .i 8iei Ale%eau a&ele &:8 uri unde ier9eleHs 8ai 9une/ Ru8i%au trif!i .i &i89ru e !di.uri .i rin -i/ Ir a fi ri-i%$ete de st!ri e la .une/ Ni&i de Ger .i dHa l!r la te nHau f!st -asle u8 lute Ni&i de l:n dis !iete sau la 8&elari -:ndute' JnsHa&ea inde enden .i d!rita li9erta Ctr &are .H!aia as ir au a-ut defe&te %rele/ Cu8 *n -iaa sa ututHau fie&ine !9ser-a CH!ri&e stare au 8eserie nuHi s&utit deHa ei rle/ N!i -ide8 e t!at Giua entrHa !8ului a&ate C &u 9inele .i rle dese!ri sunt *89inate' CHatun&i &:nd l:n!asa tur8 .teaHn a&e/ dese!ri/ Jnde8nat de f!a8ea &runt/ st:nd la :nd *n dure/ Ne8 a&at ni8i&/ &$ir lu ul/ &e eHal !il!r fi!r/ Du instin&tul &e natura ddu &est!r &reature/ Ne%sind ! reGisten de e &:8 / au &$iar din st:n/ Zu%ru8a .i *n%$iea !aia &u &i!lane .i &u l:n' Cun!s&utHi ast s!art &e d!8neaG re 8:nt/ 5a ea !a8enii .i t!ate ani8aleHs !s:ndite/ A&el 8i& s fa&e rada &el!r &e uterni&i s:nt/ Pre&u8 &el 8ai 8nunt e.te de &el 8are s *n%$ite MH! eraia astaHn lu8e t!t ase8enea sHa fa&e/ Da& &el &e au urGitH! *n alt feli nH! -a refa&e' Dar re&u8 *n t!ate Gile ni8e nu sHa *nd!i C a9uGuri *n-e&$ite .i de rinderile rle/ 02@ De ar fi ne ede site/ *ntrHat:ta ar s !ri/ Jn&:t nu nu8ai de l:n/ &e niHar dis !ia de ieleO C:nd ase8enea siste8e e la !a8eni a li&ate/ Jntre ii ar st:r i ! arte e &elalt %iu8tate' A.a de&i/ re&u8 &erus interesul %eneral A luaHse fr re%et ! ener%i& 8sur C!ntra rului lire/ &e la t!i ar fi fatal/ DiG-linduHse ! &-estie de ase8enea natur/ Au -!it s se &!nsulte *n !9.teas&a Adunare Jn &e 8!d s se fereas& de a&el eri&!l 8are' A s .ti se 8ai &u-ine & *n se&!lul anti& S!&ietatea ri8iti- &e au f!st *n& sl9ati& De %u-ern a-ea ! f!r8/ re&u8 &r!n!%rafii Gi&/ Parte arist!&rati&/ iar arte de8!&rati&/ MiHn &!n%res &:nd &$e8a le%ea/ ne ut:nd t!i 8er%e de&i/

Tri8iteau din s:nul tur8ei de utai eHai l!r 9er9e&i' D!ar nu &Har fi 9er9e&ii de natur alt ! !r/ C&i .i ei &a .i &!nfraii ns&ui fur t!t din !aie/ Dar 8ri8ea .i uterea/ res e&tul .i 8are !n!r Ce a-ea *n Z!dia&ul reGentantul a lui #i!ae Pe 9er9e&i &!nsideratHau ale tur8ei s&utit!ri/ (eneratHau .Has&ultatHau &a rini .i senat!ri' Jn&:t !ile adunate *n &!le%i ele&t!ral/ Jn &!8 le&t/ t!i 8andatarii &H! f!arte 8a%i!ritate Au ales 9er9e&i uterni&i reGideni la tri9unal/ A &!8unei &-adru ede le%iuit re reGentate/ A-:nd fie&are instru&ii .Hun i8 erati- 8andat/ De &are s nu sHa9at e a l!r &!arne au %iurat' 02K A.adar la ! !ian *ntrH! Gi sHau adunat Din &!tunurile rei de utai de t!ate tre te/ MiHn se&rete &!8iteturi .iHn &!8 le&t au de9atat Diferite &!89inaii .i r!ie&te *nle teO Dar *n &ursul a dis&uiei/ &a *n t!at adunare/ Bune -!r9e sHauGir/ dar .i t!ante dese!are Pr! uneau unii &uHener%ie eHa&ei lu i aHi *nfr:na Prin &analeHn %iur s ate &H! uterni& trie/ Alii r! uneau *ndat tur8ele a le 8uta Jntre r: i/ st:n&i .i &!r$ane unde lu ii s nu -ieO Pr!%etau *ns .i alii *n %iur &urse s *ntind Mi e lu ii &a e .!are&i &$iar de -ii e t!i sHi rind' Jn &ea &riG nai!nal a%iut!ri unii au &erut De lHa&ei &e *ntre sine au si8 atie ani8al/ Aleanie &ereau alii &u &!ndiie de tri9ut/ Pentru &are &a s ai9 la ne-!ie s ri+ineal/ Jn&:t lu ii &ei 8ai a%eri/ de.i lini de rutate/ Nu ar &uteGa s &al&e *n&$eietele tratate' Jn a&el 8inut 8ult &riti& un 8re 9er9e& .i %ras/ Crui frunte &!r!nar d!u &!arne 8aiest!ase/ Jnti 8e89ru al Adunrei au -enit &u 8:ndru as 5a &are &u u8elire t!i &er9i&ea ! le&ase/ C&i &a istHalt nu fusse *ntre t!ate tur8e *n lu8e/ Pentru &are ,inti!sHL!rnul i sHau dat %l!ri!sul nu8e' El *n li89 a&ade8 au Gis" >Zelul atri!ti& 5aud 8ult/ dar -d & este aist &aG &a8 &li8at!ri&/ R!stul -!stru 8i se are & de t!t este es!ti&/ Mi r!ie tul atri!ti& eu *l %iude& rea $i8eri&O Si%ur sunt &Hn a li&are el de t!t e r!9le8ati& Mi ni&i&u8 &u starea dHastGi de f!l!ase *n iGul ra&ti&' 022 Dre t a&eea/ as&ultaiH8P Eu es uneH-!i a&u8 Alt r!ie&t/ re &areHl ru8% nu *n %:t &eHn &a ul 8eu/ Cu8 & el s se ad! te nu 8 *nd!ies& ni&i&u8' Parla8entul fr &rieri ni &!ndu&e f!arte ru/ C de nu s ad! taHsHa un siste8 8ult 8ai !liti& A8 utea &a s a%iun%e8 la un &aG *n& 8ai &riti&' Jntre 8ii fiineHn lu8e eu &un!s& un ani8al Ce at:ta s irit are .i 8i+l!a&e diferite C *ntre&e a n!astr %int *n utere .iHn 8!ral Mi de el sHntituleaG *8 rat &el!r urGite/ Jn&:t nu niHa fi ru.ine la at:tea -irtui 9une Pentru a n!astr 8:ntuire &$iar &er9i&ea aHi su une' Ani8alHa&el e !8ul/ !ri e unde !&$iiHnt!r& Nu -d alt 8ai 9unO e d:nsul lHau ales rin t!ate f!r8e B!ul/ asinul .i &alul/ .i &$iar filantr! ul !r&/ Care su9 a sa r!te&ie r!ade/ %r!$ie.te/ d!ar8eO

Du re &u8 a lui str8!.ii etre&utHau nHaGi 9ine/ T!tdeauna ese8 le anti&e a ur8a ni se &u-ine' Un !8 -redni& .ede ai&e nu de arte de la n!i/ ,are a8i& de &-adru ede/ &eHi iu9e.te &a un frateO Are tur8e/ $er%$elie/ ani8ale de t!t s!i/ 5i-eGi/ &:8 uri .i dure/ &in&i !di .i atru sateO Penru &aGul n!stru/ &redei/ e el s!arte niHl tri8eteO S ne f!l!si8 de d:nsul n nHa fi de el tiete' Dar &!ndiii re&i r!&e/ t!t &:te un ara%raf/ 58urit s se *ns&rie e $:rtie ti89ruit/ S se u9li&e rin f!aie/ nu &u8-a -run last!%raf D!&u8entul/ .arta n!astr/ sHl refa& entru ! 8it/ Mi &!ndiia a&easta de nHa fi dre t !9ser-at/ De rit a89e s r8:ie &$iar de sine rsuflat'? 024 Bl:nde !ile atun&ea lHa&el lan sHau &!nf!r8at/ C!nsult:nd *n le9is&idul0 rin -!turile &!8une/ ,i& .i 8are/ surd .i 8utul/ li9er t!i au de&larat Din &ea Gi fr de re%et !8ului a se su une MHaHntr!du&e entru -ite li9erale arla8ente S re a diG9ate interesul rin s!lide ar%u8ente' Du &e s l8urir t!ate arti&uleHn &!n%res/ Se de&ise di l!8ati& un 8inistru a tri8ete/ Pentru &are/ &a &el a%er/ L!rnH,int!sul sHau ales De a su une &aGul u9li& &!nfereniei se&rete' DatuHiHsHau -ul ea -e&$e se&retar .i &!nsiliere Mi un &!r9 entru de e.e &a s fie &uriere' Ba se ur8aC ESOP MI MTREN#ARU5 Ia9ul de &ir&!nstan MiHn anti&ul ti8 dHer!i Mtren%ari erau &a la n!i/ Carii din e&&es de 8inte Der:deau .i &ele sfinte' Cel &e nu li s8na Prin 8in&iuni se defi8a' S une ist!ria &HEs! Au f!st $:d/ %$e9!s .i .&$i! / De el run&ii se s reau/ Iar ne9unii *l der:deau' 0 Ple9es&id B le9is&itu8C/ de&iGia ! !rului/ de la le9s/ %l!at/ se nu8ea la r!8ani le%ea &are ! !rul de&reta B#$' A'C' 021 JnsHa&ea trist fi%ur Era -as dH*n-tur/ Ce rin fa9ule ! 8ie Au a%iuns .iHn R!8:nie' Es! / s&la- &:nd fuHn Efes/ De atr!nul su tri8es/ Tre&:nd *n ! Gi in strat/ Alun%at au f!st dH! &eat De .tren%ari ie.ii din .atr/ Dintre &areHunul &uH! iatr Ne8erituHlHau *n .ele/ CHi -enir a8eele' Ne ut:nduH.i rG9una/ Pe .tren%arul luda Es! entru %$i9a&ie Mi iHau Gis" >Ru are 8ie C nu !t s fa& alt dar De&:t nu8ai dHun dinar'

! !r/

Dar -eGi &ela &eHau tre&ut/ De&:t 8ineHi 8ai a-utO Pre el de -ei ne8eri/ JnGe&it teHi f!l!si'? De&i .tren%arul ludat De &:.ti% sHau a u&at MHa.a 9ine au &$itit CHn &a inta au ne8erit' JnsHa&est a-ut 9ar9at/ Iiind u9li& 8a%istrat/ Un ser%ent ri-i%$it!r PrinsHau e &el ra.tiit!r' 04D Mi *n l!& de 8ul8it Ddu &eartHa%!nisit' Iar ! !rul adunat 5a dre tate au a laudat' ,O,IA PentruHun s irit &e nu d!ar8e NuHi ni8i&a 8ai u.!r De&:t lanuri de ref!r8e Ca s deie la ! !r' De sunt 9une/ de sunt rele/ Destul fie fru8u.ele' A.a !dat ! 8!8i/ Din fil!G!fil!r -i/ Care ni8i&a &reeaG/ Ce t!ate le i8iteaG/ Prin f!r8al a&t sHau f!st rins ,area t!at s ! se&e Mi &Hn se& rin ea -a tre&e' Pentru asta au a rins T!i &! a&ii din dure Mi din ietre f&u G%ure' Atun&i/ ia&/ &u 8irare/ Ani8alii t!i stri%ar" >Ce in-enie 8inunatP? Iar 8!8ia *n%:8fat 5i f&u a&est &u-:nt" >,ulte a-eri de 9un 8:nt Mi !%!are eu -!i da I!&ul a a deHa se&a/ Iar des !ti&ul %u-ern 040 C$iar de astGi -!i s&$i89a Mi re u9li&aHn etern Pentru -!i sHa r!&la8a' Du &e 8ai 9un arte De 8!.ii 8i se -a da/ Restul nHare s sH8 arte/ CeHn &!8un sHad8inistra' Atun&i atriei ref!r8ate Dul&e s!arta -a s fie/ C!8uniG8ul de frie/ 5i9ertate/ E%alitate/ De a lua lu&ruri strine Pri-ile%i e entruH!ri&ine/ 5e%ile .i dire tate/

Ca stri%!ie rsuflate/ ,ai -e&$e de ira8ide/ SHai9e &a in-alide Mi &GuteHn $e9eie Pensie din (isterie'? Dar e &:nd ea de&la8a/ Pe un asin *ntre9a Da& s&ad a 8rei unde' Jn& nu/ istaHi rs unde' Nu s tur9ur *n& a aQ Par& d!ar8e/Hi Gi&e ia a' Dar 8!8ia ref&ut Ele8entel!r *8 ut C nu i sHau ne8erit Cele &e au r!fetit' MH! eraia t!t a.tea t' Oare &eHau ur8at *n fa tQ Au ars ar9!ri din dure/ 04F Iar din 8area &ea ad:n& NHau s&Gut ! i&tur' ,ai ales s !ritHau *n&' C!drul daun %rea au atras/ ,area/ 8are au r8as/ A.a &:te un .arlatan Ni r! une un fru8!s lan/ Z%ur &$iar &u !leial Care l!aia &ur:nd s al' IRUNZA De ste+ar u.!ar frunG Prin aer se r!t!leaO Uit:nd &Hau ie.it din %runG/ T!t *n sus G9ur:nd/ Gi&ea" >C:t de arte de 8:nt Jn&e ui aH8i *nalaP Ori re &ile de -:nt Cine !ate aH8i ur8aQ? Ea seHnal &tr s!are/ Pe &:t Gefirii au suflatO Dar a9ia st a lui 9!are/ IrunGaHn -ale au i&at' (ei &dea .i -!i !dat/ Ce suntei feri&e ! Gi/ Da& s&$i89t!area &eat (aHn&eta a - iu9iP 043 DIN ,ANUSCRISE DISITARE NU S CUR,* Disftare nu s &ur8 DHa G:89i nlu&i dHa saleO T!i alear% Ha ei ur8/ Dar H! d!s9it &ale' C din 8ii &$i uri .H! 8ie T!t du& la ei d!9:ndireO T!ate %usturi sHaflH*n fire/ O8ul unu ale%e sie' Jn-at *n diG%$i!%are Nu8ai &auGl!r etre&e/ Ne9unul fr *n%ri+are #ust -re8e &are tre&e' DeHa s&urta ti8 unul .tie

,suri/ altu a sa 8rireO T!ate %usturi sHaflHn fire/ O8ul unuHale%e sie' Unu alear% la rG9!ie/ Unde 9iruina *l &$ea8O DeHa s une lHa sa -!ie Altul lu t &u ! da8' 04E A8:nd!i &u su8eie Plines& a l!r r:nduireO O8u %ustu *nti din fire Crede &H. ale%e sie' Unul *n a &urii $a!s MH*n a ei intri%i s ierde/ Altul &eri s re r a!s Cer snin .i &:8 ul -erde' Cesta G9!ar &u 8:ndrie/ Altul t:r:ie &u G8erireO O8ul %ustu *nti din fire Crede &H*. ale%e sie Pentru alii s&u8 ul str:n%e/ MiHn sf:r.it 8!are e aie/ Altu a sa a-ere ! st:n%e Pentru &ai/ &!tei .i straie' Unu adun -isterie/ Altu *8 ra.tie ! 8!.tenireO O8u %ustu *nti din fire Crede &H. ale%e sie' A.adar/ eHa&east lu8e 5a %ust ni8ine nHur8eaG/ C e d!s 8er% t!ate anu8e/ 5ui n!r!& t!i *8 uteaG' MH*n a&east 8%ulie T!i etre& *n feri&ire/ CH!8u %ustu *nti din fire Crede &H*. ale%e sie' 04@ U,E5IT A5UT* U8elit alut/ Alut a lui A8!r/ Tu &e -iaa 8e tre&ut Ai &:ntat de 8ulte !ri/ Jn Gadar &u 8%ulie Mi nde+de 8Hai s&utO C:ntHa&u8 &u dui!.ie R a!sul &eHa8 ierdutP JnsHa8!rul *n ri-ire Sil-ii 8ele strlu&Y Mi &rede8 &Ha 8e s:8ire T!t deHa&el f!& s $rne' A ei 9uGle &redin MHa8!r 8ie *8i +ura/ Jns -d &Ha ei -!in Au f!st deHa 8 *n.la' Jndul&ita ei r!stire PunY ini8a 8eHn %iu%O P:n .i a ei G:89ire PlinHau f!st de -i&le.u%' Ea &a (nr *i fru8!as/ Dar a. -re/ a$/ 8ie a8ar/

Ca s fie 8ai dui!as/ Sau s nHai9 at:ta $ar' Alut u8elit/ (in!/ 8:n%:ie al 8eu sin/ Du la Sil-ia !r:t Jnf!&atul 8eu sus inP 04K T:n%uinduHte/ *i s une De n&aGul 8eu &u8 lit Ce -iaa a&u8 r une Care ei a8 f!st sfinit' ,HAU 5O(IT A,OR CU DARDE* ,Hau l!-it A8!r &u darde/ MH!&$ii -ars a8are unde/ Jn al 8eu s:n un f!& arde Care ini8aH8 trunde' S re de lina 8e ieire Ele8entH*8 !tri-ite MHau s&$i89at a l!ru. fire MH*n al 8eu s:n sHaflHunite' Dar Gdar de l&r8!as Und faa 8eHi -r%at/ Ini8a 8e &redin&i!as Jn Gadar *i *nf!&at' De dui!asele :raie Al 8eu f!& &e nu s stin%e/ Ce nu s!ar9e a 8e - aie Pe iG-!rul &are l:n%eP 042 ,EDITAIE Da& s!arele a&ufund *n !&$ean a sa f&lie/ Pe 8unte 8Ha.eG/ la u89ra *n-e&$itului ste+ar/ Mi dui!asa a 8e ri-al ! reu89lR eHast &:8 ie Din a &ria feluri8e 8ii de Gu%r-eli rsar' R:ul din&!a&e rsun &u s u8!ase unde *nal9ite/ CeHntre 8aluri *nfl!rii .r ind fu%e *8 re%iur/ 5a&ul din&!l! *ntinde a sale a e ad!r8ite Sau al srii ste rsare din a &eriului aGur' De duri !s!8!r:te a&ea &ul8H*n&ununat SHaureaG *n& de raGe &e lu&es& din a l!r tr!n/ MHa8u &arul &el de a9ur din u8r *ntune&at S ridi& .H*nal9eaG %eana a lui $!riG!n' DeHalt arte a&ea t&ere .i -Gdu$ul s dis i& De sunet 8elan$!liii &luG lui &lt!r/ MHa8!ritul &l! !t iar. din Gidire a&ea %!ti& Sara al su &!nert adau%e s re uietul 8urit!r' Dar a&est!r Gu%r-ele *n ini8a 8e *8 ietrit T!ate $aruri .i l&ere au *n&$eiet a 8ele s!ri' Pri-es& lu8e &e ! asa8n &u ! u89r rt&it/ C&i a -ieuirei s!are nu *n&lGe.te eHa&ei 8!ri' Jn Gdar din 8unte *n 8unte eu reu89lR a 8e ri-al/ De la sud la n!a tei 8ieGu/ de lHa us la rsrit/ MHa &ere.ti trii n!ianul &er&et:nd *ntru &li al/ A8ar 8ie/ ni&ire/ Gi&/ eu nH!i fi n!r!&itP 044 Ceste -i/ 9!rdei/ alaturi !are &eH8 a%iut 8ieQ T!ate entru 8ine ai&e a&u8 fr de $aruri s:nt' (i/ raie/ st:n&i .i &!druri/ sin%urati& &:8 ie/ O fiin - li se.te .iHi ustiu *n t!t 8:nt' Sau & s!arele s nas&/ sau sHa uie &tr sar/ Ur8eG &ale sa &u !&$ii fr d!r *n al 8ieu ie t'

S a uie *n snin s!arele/ au *n n!ri &a s rsar/ De la s!arele ni8i&/ ni8i& de la Gile a.te t' DeHa. utY sHur8eG *n &ursul *ntru &are el r!teaG/ Pretutindene ai 8ei !&$i ar Gri ustiu su9t &er' Nu d!res& ni8i& din t!ate &ele &e el lu8ineaG Mi din lu8i ne8r%inite ni8i& entru 8ine &er' Jns !ate & aiure/ din&!l! deHa n!astre sfere/ Unde lu&ie dre tul s!arele alt!r &eriuri e alte &i/ DeHa. utY s las ai&e 8:nteas&a dis !iere/ Cele &eHa8 -isat at:ta sHar -di la !&$ii 8ei' J89taH8Ha. la iG-!rul unde sufletul !fteaG MiHa&!lX a. %si iar. re nde+de .i Ha8!r MHidealu a&ela 9ine/ &e t!t !8ul *l -:neaG Mi &e nHare ni&i un nu8e *ntre nea8ul 8urit!r' A$/ di &e nu !t eHari e sau e &arul de A-r!r Ne.tiut !9ie&t d!rirei s re tine s 8 r dO Pre 8:tul &el ne8erni&/ ! sr8an ini8i!ar/ Ni&i ! dul&e le%tur entru tine eu nu -d' Da& a &!dril!r frunGi8e re 8:nt &ade !9!r:t/ (:ntul srii s st:rne.te .H! *nal de e -iO Mi re 8ine &are sa8en &u ! frunG -ste+it , r i &a .i re d:nsa/ !/ *ndurai du8neGi' 041 SAIO CTR IAON Ieri&eHi a&eea +une Care l:n% tine !fteaG/ Cruia l:n% tine a une Mi rsare a Gilei raGP Care aude a ta -!r9ire MHal tu dul&e r:sul -ede/ A$/ a&ela *n feri&ire 5:n% Zefs *n Oli8 .edeP C:nd ri-es& a ta fi%ur/ Plin de a8!rului - aie/ S:8t re&u8 in -ineH8 &ur Jnf!&atele raie' Da& ne%ur rsare Preste a rinsa 8e -edere/ Ni8i& nHaud .i *8 are CH*n n!ian ier de l&ere' ADIO Prs:nd a&este &li8e/ P!rt a8!rului !9eGe/ JnsHa s!artei a%eri8e Pretutindeni a sHur8eGe' Adi!/ rediule t&ute/ Ce &u a tale u89re 8ute 01D Ai as&uns *n tinuire A 8e dul&e feri&ireP I$! 8alului rs unde 5Ha&el &$in &e 8 trunde/ Mi din %r!a a *ntune&at Jn dui!asa ini8i!ar S rsune *n& ! dat Nu8ele de &:nt Il!r' Dr%la.e fl!ri&ele/ Ce sute *n &ununele Irunte *n&in%ei la 8e G:n/ D:89uri/ -i .i tu/ f:nt:n/

Ce neHai Grit *8 reun/ Adi!/ a$/ e t!tdeaunP 010 DIN PERIODICE CTNE5E ORBU5UI Din a8ara undHa 8rei iesH! raG s&:ntei!as CeHn &!l!ruri -ii lu&itHau reste 8untele *nalt' Steaua Gilei se rena.te .i lu8inaHi a8!r!as OriG!nului d -ia/ fl!ril!r l&utul s8alO RaGa ei trunde &!drii/ rin 9!rdeiuri se &!9!ar' Ia&e te8 lu s ser9eG &ultul sf:nt reli%i!sO (ulturul/ &el e su9 n!uri/ reste turnuri su8e G9!ar/ intind s!arele/ ureaG faa dis&ului f!&!sP Dar la u.aHa&elui te8 lu un !r9 sin%ur se %se.te/ As&ult:nd -uietul Gilei .H!ri&e as de tre&t!riO #uraHi 8ur8ur ! ru% &e ad:n& te u8ile.te/ MiHntrH! n!a te nesf:r.it .ind e rt&it!ri' Dar/ -ai/ &esta nuHi tuneri&Hunei n! i !s!8!r:te Ce *n ini8 di.tea t 8isti&!asele l&eri/ Care tristele de.erturi de a lunei raGeHu89rite 5eHu8 le deHa 8elan&!liei su-enire .i dureri' AstaHi n!a tea eternitei/ un ad:n& ne ri&e ut/ UndeHa8!rului ri-ire ni&i!dat au str9tut' Tu &e na.tereaHi r ir !&$ii/ triste !s:ndite/ RaGele dul&i a lu8inei entru tine nuHs urGite/ Ni&i l&eri''' strein e ie a&el f!& fer8e&t!ri Ce *n l!& de feri&ire *ns!es& re 8urit!ri/ Ni&i/ aleu/ re l:n% tine laul l!r nu se *ntinde/ Mi &:nd n!9ila si8ire re -run !8 dui!s &u rinde/ Si8 *n 8:na ta tri9utul &u-enit unui sr8an/ 01F Ji arun&H! &ttur .Ha lui 8:n -re un 9an' Tu nuHi -eGi %$e!sul suflet/ dar des reul *i r8:ne/ MHas ra s!art i sHalin deHun rieten/ deHal tu &:ne' C:nd *n 8i+l!&ul 8uli8ei/ e 8:nt &$iar rsit/ NHas&uli alta de&:t %lasuri de streini/ neauGite/ Atun&i &:nele si8induHi *ntristarea/ rin 8iite C$i uri ini8aHi alin/ l:n% tine st:nd li it' Este 9l:nd/ dar &uHndrGneal/ nead!r8it s re a rare/ Mi *n ur8a !stenelei/ 8ai dui!s *n as&ultare' Dul&ea/ trista lui ri-ire/ stri%tuHi &el l:n%er!s Tra%eHasu raHi &ttura tre&t!riului dui!sO Mi s re aHi &rua durerea &a sHarei nen!r!&ire/ Se t:ra.te eHa lui ur8e .iHl ! re.te din .ire' DeHa sa ru% sHu8ile.te .i &el 8ai ne st!r 5a 9!rdei &u el *n ur8 &:nd teHnt!r&i *n&eti.!r/ Este lin de 9u&urie .i rin sltri *n8iite DeHa lui -ie 8ul8ire ini8aHi trersrind/ Jn al tu s:n de durere afleHun G:89et rens&:ndP N! ile &:nd se &!9!ar delun%ate/ lini.tite/ MH*8 res!ar &arul Gilei &uHa l!r u89re .i t&eri/ 5a i&i!areHi d!r8iteaG &:nele &eHad:n& sus in/ Jn&:t -!a&ea lui auGuHi fer8e&:nduHl/ te alin Prin a sale -isuri &are teHu.ureaG de dureri' #TSCA MI CACO,U5 Ia9ul #:s&a !dat .Hun &a&!8 Se &erta entru r!tie/ >Eu *89ra& Hun %alant !8? )

>Iar eu eneHi dau s s&rie?' Plini de &u%et sfdit!r/ 013 ,er% la 9ufna *n-at/ Ca rin drea t %iude&at S *nse8ne ran%ul l!r' >S unei ) Gise lHa8:nd!i Jn-ata le%$e!aie ) Ce fa& !a8enii &u -!iQ? Ad-!&atul &u ari Pentru *89i rs undeHn ri " >, s8ul%/ iar re el dis !aieP? BOU5 MI (IEII Ia9ul Pe !%!r/ un 9!u 9tr:n/ Ce iernas &Hun i& f:n/ Pri8-ar/ C:nd se ar/ De.i %iu%ul lHa sa/ PeHn&et 9raGda dis i&a' Dar -ieii/ &eHl -idea Cu8 ! -ies e rHl *8 un%e/ Str8urariul &u8 lHa%iun%e/ S&aii &u8 de el sHanin/ I Gi&" >Ce tra%i &ea 8a.in/ C:nd &u n!i lin ai .teaQ? B!ul *ns" >Ieii 8ei/ ,intea -!astr de -iei Nu a%iun%e a %iude&a" Cine lu%ul -a urta Care s&!ate din &ea $u8 Nutre entru a -!astr 8u8Q? 01E CTR UN PATRIOT II5ANTROP Oa8enii &u ini8i &rude &at feri&irea l!r Jn dire%eri sunt!are/ *n a nu8elui 8:ndrie/ Alt!r &u%etul seH8 a& *n rG9!aie .iHn !8!r/ CeHn sr8ani refa&e fiii/ e s!ii *n -du-ie' Alii e ari a %eniei str9at 8ai re sus de n!r/ Cer&et:nd 8inuni *nalte .Ha naturei ar8!nie/ Unii ini8ileHn&:nt rin fru8 see .i a8!r/ 5a strin adun altul aurul .i a-uie' Dar 9r9atul &rui Pr!nia &tr darul lu8in!s O se8in au ada!s de a ei s:nt -irtute Nu -ra alt fai8/ de&:t deHa fi altui de f!l!s' De ase8ene/ d!rite/ tu -irtui ai *nns&ute" Cu%et dre t .i atri!ti&/ &u talent suflet dui!s/ CeHntrunes& a l!r utere e a r!a ele sHa%iuteP SUNE5E MI BTRTNU5 Ia9ul De la s$!al/ de la &arte/ DeGert:nd un +une/ &ere Mi retinde sHai9 arte Mi de titluri .i deHa-ere/ Ce rar s &:.ti%Hn lu8e Prin .tiin .i 9un nu8e' 01@ 5a 9tr:n/ &eHl -edeHn dru8/ ZisuHiHau" >O/ tu/ *n &are Strlu&e.te 8inte 8are/

, *n-a !are &u8 A. ute s &a t 9ani/ ,!.ii/ titluri .i i%aniQ? Dar 9tr:nul atun&i Gi&e" >Itul 8eu/ s reHa fi feri&e/ S nu ierGi ni&i ! 8inut/ 5u&r/ atria a%iut Mi re &el ne utin&i!s/ CHastaHi lauda .i f!l!sP? >A.a -ia nu *8i la&eP? >SHn-ei intri%i de a fa&eP? >Su rare .Hasta &ereP J8i -a fi 8ai de l&ere Ca s &a t 9un -enit Ir s fi !stenitP? Dar 9tr:nul/ &Hun sus in/ Zi&e" >(Gui fr &arte Ianfar!n/ &e nuHi strin/ CHn s&urt ti8 au 8ers de arte?' 01K CA,INU50 0 B#$' A'C' Ia9ul Pe &:nd fri%ul d!8neaHafar/ (iGitele 8er% .i -in/ T!at Giua/ nHn sar/ I!&uHardea *n un &8in/ Dar sal!nul fiind 8are/ Era *n& t!t r&!are' Oas eii/ de&i/ 9!ieri/ da8e/ Btr:ni/ tineri/ fii&e/ 8a8e/ S se *n&lGeas& -in ,ai a r!a e de &a8in' Cel &e nuHn&a e seH8 in%e DeHaHl utY 8a&ar atin%e/ Mi &a8inul *8 reun ,ai 8uli &urteGani .Hadun' M! tituri/ strine Gise De la ii de.HauGise/ DeHnteres au de a8!r/ Mi de intri%i 8ulte !ri/ El/ dis&retF/ da -!r9ei dru8 PeHunde ie.ea al su fu8' Ca8in/ franuGe.te .e8ine/ este a&el $!rn ele%ant *ntre9uinat entru *n&lGirea sal!anel!r' Cu-:ntul e dedus de la &a8in B$!rnC/ de la &are -e&$ea dre%t!rie &a8inar/ &e a-ea ins e&ie asu ra !%ea%uril!r &urii d!8ne.ti/ re&u8 st!lni&ul se *n%ri+ea de 8as/ itariul de :ine et&' Ast denu8ire nu ni se are ne!l!%is8/ &i -e&$e &a .i $!rnul B#$' A'C' F Dis&ret/ !8 &arele &u sfiire Ge.te se&retele &e i se *n&redineaG 012 Jn8:ndrit &a8inul dar DeHa.a !st de se&retar/ Mi &ldura/ $ar strin/ S!&!tind s irt de &a8in/ Cu dis re el t!t ri-ea Peste s&auni/ &ana e/ Ca !+:+ie de &as Jn un%$erul ei r8as' Dar a lui !r9ire ine Pn ri8-ara -ine'

Cald fiind *n !ri&e l!&/ Nu se fa&eHn &a8in f!&O 5a ferestrile des&$ise Oas eii seHndesuise/ Mi &a8inuHa&u8 r&it Se -Gur rsit' Atun&i/ t:rGiu/ *nle%e Cele &e fa-!rul dre%e/ C a&ii &eHl &un%iura I!&ului se *n&$ina' C:nd -ei ierdeHun $ar strin/ (ei i &Ha&el &a8inP RTNDUNEAUA MI PASERI5E Ia9ul Clt!area r:nduni&/ Ce ri 8ulte -iGitas/ Mi &$iar entru & e 8i& ,ulte 9une *n-as/ 014 Nu &a alii/ &arii fa& Un -!ia+ &u !&$iHn sa&' R:nduneaua/ din &er&are A t:8 lril!r tre&ute Ce au -Gut/ de.i e 8are Erau -:nturile 8ute/ De e se8ne t!tdeaun PreGi&ea !ri&e f!rtun' De&i *n ti8 de ri8-ar/ C:nd !%!arele se ar/ (GHun !8 &u &eata sa C:ne &u8 s8na Mi/ te8:nd de ur8e rele/ Au Gis &tr aserele" >Ieii 8ei/ de.i *n a&e A&est lu&ru aGi se fa&e/ Nu e 9un .iH8i are ru Des re -!i/ entru & eu/ 5a t!t &aGul ne l&ut/ Peste 8ri !t s 8 8ut' (idei a&ea 9l:nd 8:n/ Care sa8nHn r:n Ni.te fire 8runele/ C:nd -!r &re.te t!ate a&ele/ Jn l!& s - deie 8an S fa& lauri .i &a &an/ S - rind/ s - taie/ 5a fri%are/ la ti%aie' 011 Pn releleHs 8nunte S 8:n&ai a l!r %runteP? JnsHa&el +une ! !r/ U.urel *n al su G9!r/ J.i 9tea de sfatul %i!&/ C nutre aflaHn t!t l!&' C:ne a &:nd rsris/ R:nduneaua iar le Gis" >A s& a *n&Hi u.!r/ Z8ul%ei iar9a din !%!r/ C&i &res&:nd din Gi *n Gi/ Nea8ul -!stru -a st:r iP?

>O/ r!fit t!t de rele/ Ni dai sar&ini f!arte %rele/) T!ate aserileHi Gi&/) A ri-i !ate un !%!r/ C:t s nuHi r8:ie un s i&/ A l&ustel!r ! !rP? Du s t8:ne ! t/ Iat &:ne a sHau &! t' R:nduneaua nHaHn&etat A da aseril!r sfat" >As&ultai/ 9le8/ -!r9a 8ea Iute &re.te iar9a rea Mi &u d:nsa a -!astr s!art SH8i ur8ai a8u.i 8&ar/ Pn nHa%iun%ei la a8ar/ Du re ti8 ul &u8 se !art Din &:8 &:nd sH!r str:n%e t!ate' Nu G9urdai *n &:rd .iHn %l!ate' FDD C atun&e/ disftat O8ul &aut -:nat/ 5auri .i reeleHntinde/ Paserile %rase rinde' Nea-:nd -!i %$i9a&ie De &u&!ar/ de 9e&as/ Ce dHa iernei %rea ur%ie Peste 8ri tre& fr de -as/ Str:n%ei s9urt!are ari e/ ,ute stai as&unseHn ri e/ Pn -a tre&e a&el ru Ce -Ha8enin 8ereuP? Jns aserile !r9ite/ De snin ti8 a8%ite/ Ciri ea/ *n &:8 G9urda Mi e -:nt!ri &$e8a' Pn &eHn reele au dat MHa l!r !ft au sturat' Ti8 uriu s re-eGi rul este rarHnele &iune/ Cel &e sfatul 9un ur8eaG/ ni&i!dat nu r une' S NI A#IUT, UNU5 PE A5TU5 Jn a -ieei Gile s&urte/ de sus in .i %ri+ line/ Iiil!r de un rinte trai de frai ni se &u-ineO SHa%iut8 unul re altul sar&ina a ! urta/ Iie&are !8 nu !ate s rdi&e artea saO Du.8ani 8ii ni *8 res!ar su9 ! 8as& i !&rit/ Jn ! -ia a8r:t/ *ns ururea d!ritO FD0 A$/ l&erea iute fu%e &a ! u89r tre&t!are/ Iar durerea/ %ri+a/ da na *ntre n!i sunt sttt!are' Ini8a &ea rt&it/ fr raGi8 .Ha%iut!r' De d!rin -ie arde/ sau *n%$ea dese!ri' Ni8e dintre n!i tritHau fr la&ri8i .i durere/ Iar8e&ele s!&ietii niHadu& s&urt 8:n%:iere' S nuHn-enin8 dul&i8ea &eHn i&turi ni se d/ ,edein sla9 f!arte entru ti8ire %rea' C:nd ur8eaG *ntre !a8eni lu ta &ea r uit!are/ PareH8iHse a -ede $!ii/ !s:ndii la *n&$is!are/ Jn l!& sH89l:nGeas& s!arta &e a&!l! iHau arun&at/ Jntre ii &!89at &u fere de &are sHau fere&at'

EPI5O# 5A O CO5ECIE DE IABU5E C!ntenes& ai&e &ursul CeH8 reun a8 f&ut Cu furni&a .i &u ursul/ Pe dru8 *n& ne9tut' Dar &u8 -!ia+erii fa&/ Ne ut:nd ni&i eu s ta&/ Dintre &:tHa8 auGit 5a a us .i rsrit/ A8 s&ris 8i& Crti&i&/ JnsHa&ii &e ! &riti&/ Jntre &ele &eH!r s Gi&/ Cu%eteG &H8 -!r sH*8 ute/ Cu8 & fiarle sunt 8ute/ Mi rin &ele/ Care ele FDF Cu%eteaG/ s un .i dre% Eu re !a8eni *nle%/ MH!r &ta &a s deG9ine Pu9li&ul t!t de la 8ine' De&i a8 Gis &trHa 8e &arte" >Ca s s&a i dHat:te sfeGi/ Crti&i&!/ a&as .eGiP CHn ,!ld!-a nu ai arte/ Ni&i sal!nul e des&$is 5a &ii &e nuHs din Paris'? C la #$iHn li9rrie Pul9eratHa s r8:ie Pn -reun literat/ CeHn 6:rlu sHau d!&t!rat/ (a luaH! MiHndesar/ Cu i%ar/ Criti&:nd/ -a afu8aH!' Au din ara &ea de #i!s B!ierul %ras .i %r!s/ Ca sHadu& n!u &e-a Jn a sa !liti!ar/ Zis au s&risHist!ri!ar/ Du &e sHa ne%ua/ Cartea ia *n dat!rie/ Mi *n l!& dHAlexandrie/ Cu &afe .i &u Ga$ar/ O -a du&e a&asHn dar' A&!l! ! -a &eti Cu&!nia/ da&Ha .ti/ (a da fiiei &ei l&ute/ 5a isteul &u&!na./ Ista are sH!H8 ru8ute FD3 5a -e&inului nna./ De la -r la -eri.!ar Crti&i&a -d &u8 G9!ar/ ,asti$/ -itri% .Hun &u8nat Ia9ula .Hau ru8utat' Pe la s!&rul .i 9uni&a (!r sHn.ire &rti&i&a/

C!lend:nd la nea8ul t!t/ De la 8!. n la ne !t' Tre&:nd intre de%ei 8ii/ (a sHn&a e la &! ii/ Carii *n uine Gile UndeHs sta8 e !r ru8 e file Iar a !i 5a &i!&!i Cartea a fi de sila9at/ De r:s .i de dis utat' Du &e -!r destra8aH! Mi de su -!r sturaH!/ Un %uG%an !liti&!s/ Ca sHn&$eie a ei s!art/ O -a tra%eHn a lui 9!rtP PAIN#INII Ia9ul >(i-at/ nea8 industri!sP? ZisHau un ain%in %r!s' C:nd *n fa9ri&a a sa Su9 ! stre.in lu&ra' >Sunt a n!astre t!ate &ele Pre 8:nt n la stele/ FDE C:t sHurG.te rin rine Nu8ai firul n!stru ine' O/ ain%ini/ &las ales/ T!ate entru n!i s sO ,us&a/ -ies ea .i :nari Ni sunt n!u tri9utariP? Plini de ast fantaGie/ Ia9ri&aniHn 9u&urie NuHn& eau *n a l!r ele/ T!t esau su9iri reele Mi *n &urs adunau ,u.tile &are G9urau' C:nd de!dat ! suflare Tur9ur a&ea lu&rare/ Jn&:t ii .Ha l!r -:nat Cu urGirea sHau sur at' (U5PEA CU COADA TIET Ia9ul O -ul e -e&$e/ din &ele istee/ CeHn%$iea ie uri/ %ini .i ree U89l:nd n!a tea la -:nat/ Jn& u *n ! &a &an/ Dar %$i9a&e .i -i&lean Din &ea &urs au s& at/ Du &e ea *n se&ret MHau lsat de a8anet O 9un arte din &!ad' Dar/ de.i &u ne&!8 le&t/ IdeatHau un r!ie&t DeHaHntr!du&e dre t 8!ad FD@ JntrHa -ul el!r ! !r A&est !rt 8ult 8ai u.!r' JntruniteHn &a ital Jn ! serie f!r8al/ (ul ele s adunas' Du &e s sturas

S diG9atHn arla8ent Des re !i a8anda8ent/ (ul ea &u nrileHn sus Jn ist 8!d lanul .Hau s us" >Pn &:nd -ul ea -a &ra C!ada &eHi !-!ara saQ S 8ture t!ate &ele Ster&uri din dru8 .i a-eleQ O8ul nu 8ai !art &!ad/ SHi ur88 *n ast 8!ad/ SH! tie8/ ! r! un eu/ CineH8 d aGi -!tul suQ? Dar ! -ul e din &!n%res/ Ce intirea au *nles/ >Ca r!ie&tul sHi dis i&/ ZisuHiHau/ &u8tr dra%/ En *nt!arnHte un i&/ MHadunareaHndat *ntrea% DaHiH-a a ei rs unsP? Atun&i .uier/ -uiet 8are Rsun *n adunare" (ul ea/ de.i di8 l!8at/ SHau -Gut 8ult ru.inat' MHa ei t:8 lare la t!i au -ederat C &ela &e &u -r! G8int s .tie MHaltul as8ene lui -ra s fie/ S re nHa fi sin%ur &u de%et artat' FDK I#ARA O/ strin 9uruian/ Preste 8ri de la A us/ Nu un !8/ &i ! satan Jn ,!ld!-a teHau adus/ Ca la luxul &el ne9un S ada!%i *n& unP NuHi deHa%iuns & luxul sa / Des !aie din an *n an/ De sud!are se ada A 9ietului 8!ld!-anO Prin i%ri .i rin &iu9u&i Tu .i 8du-aHi usu&i' Id!le/ &rui seHn&$in Cel &eH!dat teHau %ustat/ Crui a9uri *n-enin Aerul &el 8ai &urat/ Jn %rdin .iHn sal!n Tu dai le%e .i 9un t!n' De ris!s a .ti -r! li89/ 5a -iGite .i la 9al/ AstGi -!r9a se res&$i89 Prin a fu8ului &analO Cel &e sufl 8ai -:rt!s Are s irt .iHi %rai!s' (eGi +uneleHn Ia.i/ la ar/ Cu8 din %ur dese!ri Ne%ru fu8 s&ut din i%ar FD2 Ca din $!arna lui -a !r/ MHa l!r 9uG deli&at Ca +a89!nuHi afu8at' A i%arei as ra le%e

Au su us la %reu tri9ut/ Ir -:rsta a ale%e/ Pe sra&/ e &el a-ut/ Jn&:t !riunde a&u8 Alta nu -eGi de&:t ''' fu8P (U5PEA TTNR MI CEA BTRTN Ia9ul O -ul e t:nr/ &eHn& nu .tie A -:nt!ril!r rea 8aiestrie/ Se 9u&ura &Hasu ra iernei %rele Au &res&ut lun%i n!i eri reste a ei iele' Dar &ea 9tr:n au Gis" >O/ t!ant %iune/ S nu te 9u&uri dHast 8inuneO ,antaua nu8ai nuHi de 8:ntuire/ A ei fru8usea ni du&eHn ieireP? (ai dH! -it/ -ai dH! fiar Ce nu are dini .i %$ear/ Ca *n ti8 urile rele Jnsa.i sHa ere a ei ieleP FD4 DESACII Ia9ul C$e8 #i!e dine!ar Ca din t!at *8 rie Cel &e u89l/Hn!at/ G9!ar/ Jnaintea lui s -ie/ SHi Gi& deHi 8ul8it Pre&u8 firea lHau urGit/ CHare s&! &a t!ate tre te Du Hun n!u &alu sHndre te >Tu/ 8!8i!/ -in!HntiP Jntre tine .i ai ti I ! drea t ase8nare/ Cine -r! 8etea$n areQ? Du ! tu89 &eHau f&ut/ ,!8ia au *n&e ut" >De&:t 8ine *n t!at lu8e Nu e ni8e 8ai ludat 5a talent/ la s irit/ la nu8e/ Ni&i e 8ai fru8!s f!r8at' U89luHn atru .i *n d!u/ Eu s&!rnes& t!t 8!d n!u/ Mi al 8eu &$i fru8u.el O8ului au f!st 8!del' Jns ursul/ un&$iul 8eu/ Este ur:t .i ntru/ Mi &u 8inte nu8a ar fi C:nd re 8ult nu sHar 8:ndri'? FD1 Ursul &are a !i -ine I!arteHi 8ul8it &u sine I se are/ du 8!d/ Pe elefant aHl ref!r8a/ AHl lun%i uin la &!ad Mi ure&$ea aHi 8ai s&urta' Elefantul/ &e se .tie C e lin deHnele ie/ Criti& eHa 8rii &$it C 8ult e.te au *n%$iit' De alt arte ! furni&/

Ce se &rede un &!l!s/ C$iar e lindenea &riti& C nHadu&e -run f!l!s' Du a&eea sHau &$e8at Din 8:ntului ! !are C:tHun ales de utat Ca s s uie &e le d!are' Dar .Hai&i sHau *nles C a fie&rui le%e Este r! riul interes/ Pre &are de 9un ale%e' S -Gu de&i ne utin A refa&e -r! fiin' C a lu8ei J8 rat/ C:nd re !8 au fa9ri&at/ Celui t!nt .i lui %$i9a&i O re&$e au dat desa&i/ Ca G8intelele ne9une F0D Jn a&ii desa&i sHadune' Dar !8ul a lui a&ate/ Ca la !&$ii si sHas&und/ Jn desa&ul de la s ate T!tdeauna leHa&ufund/ Iar &ele strine s8inte Jn desa&ul dinainte' IEPURI5E MI BROASCA STOAS Ia9ul Ctr un s&! de iute aler%i/ Nu a%iun%i/ deHn&et nu 8er%i' Ie urile .H! st!as Ni dau ru9 &uri!as' ZisHau 9r!as&a &ea t:rGie Ie urelui s rintinel/ C ea/ .ind &tinel/ ,ult 8ai si%ur a s -ie Mi 8ai iute la un s&! / De&:t d:nsul *n %al! ' Jn&:t usHau r8.a% MHau ales de :nt un fa%' Ie urile/ &are &rede C utereaHn &l&i .ede/ IHau Gis" >iHai ie.it din 8inte/ S!r!/ as tu *nainteP DeH!i ur&ede la asalt Sunt la :nt *ntrHun salt'? F00 (G:nd :nta a r! iet Mi st!asaHn%re!iet/ Ie urele/ du un as/ St .i ru8i%Hn ! as/ Jnainte fa&e d!i Mi at:ia a.i na !i' ,ai G9urda/ Adul8e&a/ T!t la u89ra lui -isa0/ J.i 9tea de 9r!as& %i!& C *n&et .ea din l!&' C:nd din a lui fantaGie Ie urele sHau treGit/

Nenea 9r!as& &ea t:rGie/ Nea9tutHn &alea sa/ Pe *n&et/ dar t!t ur8a/ MHa%iun%:nd *nti la fa% Prinde a ei r8.a%' A !i ie urelui Gi&e" >Tinerel e.ti/ -ineti&e/ NuHi deHa%iuns a fi u.!r/ ,inteaHn &a st/ nuHn i&i!rP Oare &e ai fa&e/ frate/ De ai urta .H! &asHn s ateQ? 0 Ia.i/ 0F n!ie89rie 04@2 Cun!s&ut le%u8 sl9ati& nu8it U89ra ie urelui B#$' A'C' F0F (OT 5A CO,ETU5 DIN 04@4 O/ lu&efere strine/ Ce re &ile snine Tre&:nd/ rin 8ii le%$i!ane De stele .i rin 8ii G!ane/ Cursul tu &el 8inunat 5u8eaHntrea% au ad8irat/ C:nd a R!8:niei s!art OHn&$idea se&reta !art/ Ar%int!asa a ta &!8 Ai *ntins s re &ea 8enire Ce lsa anti&a R!8 5Hai si fii de 8!.tenire' D!rit ti8 ul &el s -ie CaHn a ta &lt!rie/ C:nd iar te -ei *nturna Pe r!8:n a lu8ina/ S %se.ti eHa lui ! !r/ Jn traiul ne8urit!r/ Puterni& .i feri&it/ Jn C!n&!rdie unitP CTNT SECU5AR Pentru ani-ersala 3D ianuarie 04@1 S!lenela sr9t!are de &:nt se&ular s sune Celui D!8n &eHau f!st ,!ld!-ei de 8ult 9ine f&t!rO Patria/ &are au lu8inatH!/ t:8 lele sHi *n&unune Mi sHn&in% al su nu8e &a laurul ne8urit!riP F03 O/ -!i 8eseri .i -!i !rfani/ +unil!r .i -!i +unele/ Ce rin el a-ei un aGil/ &e rin el -Hai lu8inat/ U8elii de &un!.tin/ sunai laudaHi n la stele/ Unde e-la-ia &ea s:nt .Ha lui fa te lHauHnlat' De8ni deHa lui fa&eri de 9ine/ artaiHi 8ul8ire/ P.ind reste a&ea &ale &are el au etre&utO Jn -!i Patria %seas& lu&rt!ri lHa ei 8rire/ O trie ne*n-ins .iHn f!rtun a ei s&ut' R!8:ni!/ s re a%iun%e a&!l! undHal tu nu8e Mi a tale s!ri te &$ea8" de a fi .i tu iar Stat/ Nu uita & a ta ,u8 au trit at:taHn lu8e C:t -irtutea .Ha8!r Patriei au linit .Hau !n!ratP JN A,INTIREA DE 3D IANUARIE/ ani-ersala !n!8asti& a lui (asile 5u u/ d!8n ,!ld!-ei/ restaurat!rul literil!r r!8:ne *n 9iseri& .i *n &urte/ f!ndat!r A&ade8iei nai!nale la 0KEE

Tre&utHau se&!li &u a l!r f!rtune Ce reste Patrie au suflat ieireO Puterni&i d!8ni/ fru8see de 8inune/ A-eri/ in-idia/ fra%eda 8rire/ T!ate au r8as a ti8 ului .une/ De ele ur8 nu -eGi ni&ireO Nu8aHa -irtutei fa ta nu rs unde Mi s streaG %iuneHn ne8urire' F0E Ali d!8ni &u ar8e ara 8:ntuise/ IHau strat dre turi/ -ia/ aut!n!8ie/ Pentru 8ari s!ri &e *n destin sunt s&rise' TuHnti sfr8a.i !9eGe de s&la-ie/ Ce fere&au a str8!.il!r Gise/ MHai *n-iet n!u si8 *n r!8:nieP ASUPRA CORUPIEI SECO5U5UI Iertat !are &el!r tineri .i 9tr:nil!r s fie Ca s fa&Hn t!ate Gile s&andal!as ne9unieQ Iertat fiH-a s rGi !a8eni rin un n!u 8et!d %$i9a&i/ S teHns!ri/ s la.i &! iii/ &ununia sH! disfa&iQ Iar e ase8ene nele%e a tuna !ri nu se !ateQ S aud fariGeii .i a -iiil!r %l!ate/ Criti&! ne8ituit/ ade-rul &el &urat 5a a&ii &e -reau sHas&ulte s uneHl astGi diG%$eat' UndeHi le%ea &ea sfinit .i dre tatea ne-:ndut/ Jntre n!i din -e&$i aflatHai ! etre&ere l&ut/ Pre -!i 9unii .i rinii &u res e&t -Hau !n!rat/ JnsHn l!& &a strne !ii Hur8a l!r s fi &l&at/ Der:G:nd si8 li&itatea ti8 uril!r &eHs tre&ute/ Pe fant!a8e lustruite austeraHau s&$i89at -irtute' (!r9e 8ulte sunt!are/ dar -eninuHi 8eGul l!r/ Care ierde aGi reGentul Hun nesi%ur -iit!r' UndeHs !a8eni de ar!l/ a8i&i undeHs &u trie/ Unde %iunii &are atriei raGi8/ -:nta ei s fieQ S!ii %iu%ul &eHl %iuras nu -!ies& aHl 8ai urta/ Pana nu &at alt 8erit de&:t &el a defai8aO F0@ Patri!ii *ntre sine un altuia %r!a a sa / De a-erea &ea stin e itr! ul s ada ' #iudele/ &ruia datuHi 8inisterul &el 8ai sf:nt/ Dire tatea &el!r 8eseri .Hal su -inde %iur8:nt' Nu &uHase8ene rin&i ii Alexandru &el Bun Re%e Ref!r8atHau s!&ietatea &uHnlea t etern le%e/ Ni&e Mtefanu &el ,are/ de ne8i&ii atrieiHn&ins/ C!89t:nd un 8ieG de se&!l/ trii i8 erii au *n-insP Jnar8eaGHte/ r!8:ne/ &u !ele .i &u Gale/ ,ai 8ult *ns teHntre.te .i &u ar8ele 8!raleP Ne8!ralul/ e%!iG8ul/ interesul !-elit Sunt tirani &arii sHn&ear& s te ie &tu.it' A.a R!8a/ a n!astr 8u8/ nR -irtutea a-ea altar/ Ieri&itHau f!st *n nuntru .i te8ut din afarO Dar &:nd &etenii R!8ei de -irtui sHau de rtat/ Cele urGiteHn &urs de se&!li *ntrH! Gi sHau suru at' De a strinil!r urGele au s& at a n!astr ar/ Nu8ai -iiul din nuntru -a utea &a s ! iarP 5A DANTE Jn !&aGiunea ani-ersarei se&ulare Al Italiii C:ntt!are/ Tu *nti din 8urit!ri Care teHai de.tins *n Tartar .i -enitHai iar *n lu8e/ S re a ni s une suferina &elui &tuit!ri/ (aitele nen&etate .i !s:nda lui anu8e/

Tu/ rin %raia Geias& teHai suit la Paradis/ Unde lu&e *ntre an%eli -er%ura ta Beatri&e/ Pentru &are s:ntul a8!r !arta dHaur Ha des&$is S ad8iri e &ea &e -ie te f&u dui!s feri&e' F0K Du .ase se&!li astGi nu8ele tu iar *n-ie Mi ser9eaG triu8farea %eniului ne8urit!r/ Ctre &area .i ! 8uG/ ns&ut *n R!8:nie/ De une &u u8elire tri9utul ad8irt!r' CTNTU5 CI#NU5UI0 Iiina &ea 8ai aleas &are Zeul a &reat A rs uns la a sa 8enire de a fi lu8ei *8 rat/ IHau des&$is ad:n&i se&rete/ iHau su us ele8ente .i &ele Ce 8:ntul *n s:n as&unde/ &e se ! er su9 stele' Asta fiin a.tea t altei -iee ! dul&e aur!r/ C suflarea &e di-in ai&e ni&i&u8 nu 8!areO A.a Ci%nul R!8:niei/ &e e asere r!fit/ A &:ntat *n a.te tare deH! -ia 8ai d!ritP 0 Se Gi&e & &i%nul 8ai nainte de a r !sa/ &:nt un -iers 8el!di!s &are se nu8e.te &:ntul &i%nului .i se a li& la &ea de e ur8 &!8 unerea unui !et B#$' A'C' F02 TEATRU PETRU RAREM Dra8 *n d!u a&te PERSOANE" &! ii de 4 n la 0D ani' P e t r u ( ! d R a r e . / D!8n ,!ld!-ei' I l e a n a / a lui s!ie' I l i e . / un fiu al l!r R ! & s a n d a / fii&a l!r C l i 8 a n ' A lui ar8.el' Un &a-aler 8alteG' Un ttar' B u d e u Ra9an J (:nt!ri/ fi8ei &urteGane/ $!i' Sena ur8eaG *n 8unii Car ai' J & itani de $!i' F04 ACTU5 I C!dru' Jn fa trun&$iul deGrd&inat a unui ste+ar' SENA I S aude &!rn de -:nt!ri' B u d e u .i R a 9 a n / din de!se9ite laturi' Budeu" Oare auGi &u8 rsun &!rnul/ la &are st:n&eleHi rs undQ Ra9an" Cu 8are rere de ru/ de de8ult *l aud' S -ede & 9tr:nul Cli8an -:neaG e ai&i *n dure' Budeu" A. fi d!rit &a un -ier furi!G sHl *n&!las& &u dinii lui .i sHl du& rin -iGunii/ &Ha !i alt dat nu -a 8ai -:na' Ra9an" De &:nd s !art rin a&este l!&uri/ 8eseria n!astr nu re s !re.te' Budeu"

C:i dintrHai n!.tri &!8 ani!ni iHau *n atP Ra9an" Nu de8ult *n&/ $!ii de la Cuti au f!st s ai8a a&estui &!tun' Budeu" En s -eGi & *n& ne -!8 fa&e de 9a%i!&ura 8!ld!-enil!r' F01 Ra9an" Mi &$iar astG n!i a8 utea fa&e un 8inunat -:nat' A8 aflat & au s trea& e ai&e fu%ari 8!ld!-eni/ 8ai ales fi8ei line de a-uii .i !d!are/ *n&:t din taleri 8iHa. fa&e Gale de ar%int' Budeu" Dar da& a&el sl9ate& -:nt!ri ar da este n!i/ a !i ni -!8 treGi &u ni8i&' Ra9an" Atun&e a8ar de elP S i s %iure rs ltireP Budeu" Rs ltireQ D!sit *ntre Gidurile &etuii sale/ nuHi as de ur%ia n!astr' Ra9an" Nea r! iet este st:n&!asa lui trie/ dar 8!ara .i risa&a lui din !ian a8 *n &u%et s le a rind' Budeu" ,are lu&ru -ei fa&eP ,ai 9ine -a fi de ni -!8 feri de a lui ri-i%$ere' P!ate & -:natul s -a 8ai *nainti *n &!drul &el ad:n& n a nu tre&e fu%arii' Ra9an" Oare fl&ii n!.tri sunt e ai&eQ Budeu" J8 re%iur/ as&un.i *n tufele &ele 8ai dese' Jndat &e ne -!r auGi .uier:nd/ *i -ei -idea d:nd 9ust &u t!ii' Ra9an" As&ultP (uietul s a r! ieP FFD Budeu" Iie.&are la l!&ul suP Ra9an" Eu *n ste+arul &el %un!s' Budeu" Iar eu *n sur turile Gidului -e&$i de e a&el d:89' Odine!are au f!st a&!lX un turn' Cel &e nu s te8e/ !ate/ &r:nd de -:r-/ a -idea dru8ul s re Siret' Ra9an" S ne as&unde8 n -a tre&e -:natul' Budeu" A !i s ne *nt:lni8 iar ai&e' BIes a8:nd!i *n de!se9ite laturiC' SENA I I C l i 8 a n / & a - a l e r u l , a l t e G B*nar8ai &u lan&e de -:natC' Cli8an" B&tr unii din ai si -:nt!riC Ur8ai !li&eiP (ierul sHau rnitO lHa8 -Gut *ns u8at aler%:nd rin a&ea desi8e' Re eGiiH- du d:nsul in -aleP Cer&ai de aHl *n&un%iuraP N!i -!8 *n%dui ai&e' ,er%ei n a nu s r&!ri ur8a saP B(:nt!rii s du&C' C a - a l e r i u " TeHai !stenitQ FF0

Cli8an" Sunt 9tr:n/ d!8nule &a-aleriP C a - a l e r i u " Dar t!t *n& -!ini&/ 8i s are & &u d!uGe&i ani 8ai nainte/ &:nd la Su&ea-a *ntia !ar neHa8 f!st &un!s&ut/ la &urtea lui MtefanH(!d' Biruinele sale 8Hau *nde8nat &u &eata &a-aleril!r 8alteGi a !.ti su t a lui stea%uri' Cli8an" Atun&i sta8 &a un ar9ure/ uterni&/ &u ra8uri tinerele' Dar .i a&u8a t!t *n& 8 !&i s8na &u un ar9!re/ *ns &u a&esta de ai&e Barat la trun&$iul dr:8atC/ &arile sHau deGrd&inat de uterea furtunei/ *n&:t a&u8 *n&et utreGe.te' S .ede8P BIi .ed e trun&$i'C Dar s uneH8i/ de atun&e &e teHai f&utQ C a - a l e r i u " De &:nd a8 urtat ar8ele *8 !tri-a ne&redin&i!.il!r .i du *nfr:n%erea lui ,a$!8ed la la&ul Ra&!-a/ .tii & a8 f!st *nsr&inat de Mtefan/ *8 reun &u star!stele #!ian/ a du&e la *8 ratul R!8ei stea%uri *n s8nul 9iruinei .i a &ere de la el a%iut!ri *n nu8ele &re.tintii' S!arta 8Hau urtat e la ,alta .i C$i ru/ .i a&u8 8 *nt!r& s -d a d!ua 8e atrie/ unde e 8ar%inea ei aflu e un frate de ar8e/ *ns nu re&u8 *l d!rea8/ &&i de atun&e 8ulte lu&ruri sHau rif&ut' Eu teHa8 f!st lsat fa-!rit a &urii/ iar a&u8a/ *nturn:nduH8 du 00 ani/ lin de 8irare te aflu ai&e' Jnlturat *ntre 8unii P!&utiii' Cli8an" De te 8iri/ a !i 8irHte & tries& *n&P BSus in'C FFF C a - a l e r i u " Ce sHau *nt:8 lat !areQ DiGratuHteHau din atrieQ Cli8an" Eu sin%ur 8Ha8 diGrat' C a - a l e r i u " De este a.a/ a !i s &u-ine s *ntre9 &u sfiire" di &eQ C&i/ *ntrHade-r/ nu8ai un lu&ru f!arte 8are ar fi utut alun%a din ,!ld!-a e un ase8ine 9r9atP Cli8an" A.a este/ nu8ai un lu&ru f!arte 8areP C a - a l e r i u " Adese!ri a8 f!st 8artur &u8 *i ardea s:nul de iu9irea atriei' Cli8an" Pre&u8 fie.&ruia 9un &etan' C a - a l e r i u " Cu t!ate a&este/ ai lsat atriaQ Cli8an" Cu ini8a de.erat' Du &e lu&eafrul ,!ld!-ei/ MtefanH (!d/ au r !sat .i &:r8a statului au tre&ut *n 8:nile fiului su B!%dan/ a8 slu+it .i a&estui d!8n &u &redin .i dre tate' ,!artea &ea ti8 urie a fiului su Mtefan/ ur8at fr &lir!n!8/ a-ea de n!u s arun&e e ,!ld!-a *n &ruGiile rG9!iului din luntru/ &:nd *naintea senatului 9!ieril!r nea.te tat sHau artat ! fi8eie &u un t:nr/ &are rin diresuri aut!%rafe a lui MtefanH(!d sHau d!-edit & era dre t a lui fiu/ &e n atun&e FF3 etre&us -iaa *n 8eseria s&riei .i re &arile 8!ld!-enii/ *ntru adu&erea a8inte a ir!ului su rinte/ lHau *nlat e s&aunul d!8niei' 5a ! &urte n!u nu la& urure fiGi!n!8iile &ele -e&$i' Eu 8Ha8 tras la ar/ *n a&ini&a l&uin a strH 8!.il!r' Ni&i ! desftare/ ni&i ! adunare nu 8 &$e8a la

&urte' A&!l! r8sei strin tutur!ra .i a.a -!ia8 urure a r8:ne/ &&i linirea drituril!r sau *ndat!riril!r 8ele era de a&u8 *n sar&ina fiului 8eu' A8ar 8ieP Oare *i adu&i *n& a8inte de a&el +une 8inunat &arile adese!ri &er&a s rdi&e a ta s ad .i d!rea a a-U ! ase8ine &ru&eQ BArat e &ru&ea al9 a &a-aleriului'C C a - a l e r i u " Cu8 s nuH8i adu& a8inteQ Jn -lstarea tineri& &re.tea -e&$ea n!9il tul in' Cli8an" El &re.tea .i *nfl!rea' A&u8 *n&e us a i s ni8eri &:te ! fa t !.teneas&' Unde dat!ria *l &$e8a nu s te8ea de ri8e+dii' C:nd au *n&e ut 9tr:neile a 8 *8 resura/ rintrH*nsul au rsrit entru 8ine ! a d!ua -ia' Prin el 9tr:nul sHau *ntinerit' Dar/ aleuP T!ate *8 re%iurul 8ieu sHau stins de &:nd au eritP C a - a l e r i u " Au ieritQ Cli8an" SHau tre&ut' C a - a l e r i u " Jn &are 9tlieQ Cli8an" Oare 8Ha. t:n%ui da& fiul 8ieu ar fi 8urit *ntre ar8eQ Nu' JntrH! *n&$is!are/ *n *n&$is!area lui PetruH(!d au ierit/ &u defi8are' FFE C a - a l e r i u " Cu8Q Ir -inQ Cli8an" Nu/ d!8nule &a-aleri/ nu -!i as&unde a sa %re.eal' El sHau alune&at/ au tre&ut este 8ar%inea le%il!r' Jntru a 8ea neH .tiin/ !are&are !a8eni ne*8 &ai au f!st ade8enit a sale tineree' 5i s t:n%uia *n auGul tutur!r &u8 & D!8nul nHau *8 rit *ntre ei 8!.iile din P!&utia &:.ti%ate rin rG9!i' A&easta durea re t!i .i nu fr dre tate' Dar a&eea &e au urGit a l!r ur/ nu t%duies&/ au f!st %re.eal entru fiul 8ieu/ .i re fiul &el rt&it eu *nsu. *l nu8es& -in!-at' Cu t!ate a&este/ PetruH(!d/ adu&:nduH. a8inte de rintele/ nu s &u-inea aHl !s:ndi/ *n ri-irea tinereil!r sale/ 8ai ales & iertarea este a&el 8ai *nalt ri-ile%$iu a unui D!8n' C a - a l e r i u " Iar tu &eHai f&utQ Cli8an" Atun&e &:nd &u s ai8 a8 aflat a&este/ a8 aler%at din sin%urati&a 8e l&uin .i/ st:nd *naintea D!8nului/ a8 Gis" >D!a8ne/ a&eea &e au f tuit fiul 8ieu/ *ntrHade-r/ nu -a afla $ar *naintea 8e/ dar 8ai nainte %iude&Hl/ ia a8inte la -r:sta lui .i a !i *l !s:nde.teP? C a - a l e r i u " Iar PetruH(!dQ Cli8an" Au &utat la 8ine' Du 8ult seri!aG t&ere/ au dat din u8ere' S rea *ndui!.it .i 8iHau *nt!rs s atele' Pe un 9tr:n rinte/ e un -e&$i .i &redin&i!s &asni&/ !.tean .i rieten a strlu&itului su rinte/ &arile *n 8ulte 9tlii au -rsat FF@ entru d:nsul s:n%ele su/ e a&ela lHau lsat fr rs unsP ,Ha8 &utre8urat de ru.ine/ .i de 8:nie 8Ha8 re eGit din &urte' Atun&e 8i sHau -estit 8!artea fiului' De i sHau tiet &a ul/ de sHau *n-eninat/ ni8e au utut aH8i Gi&e a&esteP

Prietenii sHau dat *n laturi .i s ferea de 8ine/ r!stind ref &ut durere' Dar eu/ 9lst8:nd/ 8iHa8 G8ult din &a rul &el &runt' A8 *n&le&at/ a8 rsit atria/ unde d!8neaG &ruGi8e/ s ai8 .i !8!r' Jn &ele 8ai dese &!druri/ 8iHa8 Gidit ai&e un l&a. *ntre $!iO su rat de setea rs ltirei/ sus ineG a 8ele Gile' A&eea &e a8 ierdut Du8neGeul nuH8i -a 8ai *nturna' C a - a l e r i u " Mi PetruH(!d lsatuHteHau s te du&iQ Cli8an" RG9tut de t:rGie 8ustrare a &u%etului/ 8uli s!li au f!st tri8es du 8ine &u 9l:nde &u-inte/ dar ii nHau &uteGat a s *nf!.a *naintea !&$il!r 8iei' Ini8a 8ea/ &a .i &asa 8ea/ au r8as l!r urure *n&$ise' C a - a l e r i u " Dar ne8ul8iiiQ Cli8an" A&iia s!&!tea &/ a rins de ur%ie/ eu 8 -!i fa&e & itenia l!r' C a - a l e r i u " Ni&i ai f&utH!Q Cli8an" B&a8 8:ni!sC D!8nule &a-aleriP FFK C a - a l e r i u " Bine/ eu te &un!s& rin ase8ene ur8are e-%$enis' Cli8an" Ne8ulu8irea 8e au f!st &u Petru Rare./ nu &u D!8nul/ nu &u atria 8e' O8 &u !8 d!rea8 a 8 *nt:lni &u el/ .i 8ai l&ut la -reun -:nat *n &!drul tune&!s' A&!l! -!ia8 a 8 *nf!.a lui de!dat/ a&!l! 9r9te.te a. fi &erut sa8 .i satisfa& ieP C a - a l e r i u " A&eea &e d!reai utea a s lini nu8ai de ! *nt:8 lare nea.te tat' Cli8an" Jnt:8 larea au .i linit a 8ea d!rin/ dar lu&rul sHau *n-luit f!arte' C a - a l e r i u " Ce Gi&iQ Oare *nt:lnituHlHai de atun&eQ Cli8an" Ia &u fa au sttut *naintea 8e .i nu a8 &uteGat a rdi&a sa9ia asu ra lui' C a - a l e r i u " Cu8Q C:ndQ UndeQ S uneH8i/ entru Du8neGeuP Cli8an" Oare nHai auGit ieri n!-itaua &ea nen!r!&it &e ni aduser s$astrulQ Ttarii nea.te tat au intrat de n!u *n ,!ld!-a *n as8nare &u l&uste nenu8rate/ &a arina din fundul 8rii/ a-:nd de & itenie e tur9atul ur8a. a lui #$irei 6an/ &e 8ai FF2 nainte era &redin&i!s aleat a ,!ld!-ei' El rin *n.el&iune au &u rins Besara9ia/ &lri8ea lui re ede au str9tut n la Su&ea-/ de unde PetruH(!d/ s re a nu fi *n&un%iurat/ ne-!it au f!st a s tra%e &tr Ardeal' Du.8anul &el re ede ur8rind *l a%iun%e la !ala 8unil!r/ 9tlia s *n&aier/ 8!ld!-enii s lu t &a ni.te lei *ntrtai/ dar ii nHau f!st de! !tri- la nu8r' ,uli8ea au 9iruit/ 8:ntul sHau ad at &u r:uri de s:n%e' A&ii 8ai n!9ili al ar8ii au &Gut/ fierul -ar-aril!r nHau &ruat ni&i ta%8a 9iseri&eas&/ &u8natul D!8nului au

ierit/ ara sHau ustiet/ de -du-i .i 9tr:ni sHau u8 lut 8unii *n-e&inai/ .i fierile ttaril!r de r!9i &re.tini' C a - a l e r i u " Aud a&este &u *nfi!rare/ .i D!8nul s un & ar fi ierit/ du Gi&erea s$astrului/ .i &etile sl9ati&e s a r! ie de 8uni/ &a s str9at *n Ardeal' Cli8an" Ai *ns8nat ieri &u8/ truns de ad:n& durere/ 8Ha8 de rtat *ntru t&ereQ C&i/ !ri&u8/ eu sunt atri!tP Cu &a ul le&at/ .edea8 *n &8ara 8e/ sus in:nd asu ra nen!r!&itei s!arte a atriei 8ele' Iat & a r!dul 8ieu *8i -este.te -enirea unui strin/ &arele &u 8are %r9ire &erea aH8i -!r9i' Strinul au intrat la 8ine *n straiele unui se8en de r:nd/ faa &ea %l9ie a&! erit &u ul9ere .i &u s:n%e/ nu8induHs 8!ld!-an !.tean s& at din &runta 9tlie .i &er:nd la 8ine ad !st' Dar &u ! sin%ur &uttur lHa8 &un!s&utO a&el fu%ar au f!st *nsu. PetruH(!d' C a - a l e r i u " D!8nul tuQ FF4 Cli8an" C$iar el *nsu. sta *naintea 8e/ PetruH(!d/ u&i%a.ul fiului 8ieu/ &ut:nd a rare de la un rinte li sit de fiu' Pe 8ine el nu au &un!s&ut/ &&i de de8ult .i nu8ai ! sin%ur dat 8Hau f!st -Gut' Ist!-it de durere .i de 9tr:nee/ *i re8 strin *n strin ar' P-Garii .i ar8a.ii 8iei au f!st nu8ai &etuia 8e/ iar eu t&ui al 8ieu nu8e' C a - a l e r i u " PututHai a te arta a.a de &u8 enitQ Cli8an" El era fr ar8e/ rnit .i ne utin&i!s' Jn nen!r!&ire s &u-ine a res e&tui .i e du.8anul de 8!arte' Jn &8ara 8e iHa8 le%at ranele *n&runtate/ -inul 8ieu iHau *ntrit uterile/ iHa8 *nd8nat r a!s/ &:nd eu/ arG:nd de - aia uri/ &erta8 &u s!arta &are/ defi8:nduH8/ d re u&i%a.ul fiului 8ieu *n 8:nile 8ele/ iar le%ea .i dat!ria &tr !as e ! re.te a 8 atin%e de el' C a - a l e r i u " Jn &e lu t strlu&it ai 9iruitP Cli8an" Nu 8 luda re ti8 uriu' Nu/ el nuH8i -a s& a' Ca s se -inde&e/ r!% &u - aie e Du8neGeu' Atun&e du&Hs teafr din &etuia 8e/ dar re !s tt!riul su %siH-a e 8ar%inea &!tunului/ *nar8at *l -a *nt:8 ina &u sa9ia rs ltireiP AuGiQ C!rnul rsun iar' BS s&!al'C Ca-alere/ s&!ateHi ar8aP PareH8iHs & s a r! ie -ierul' S si8t as&uitul lan&ei 8eleP D!rit lu t/ tu -ei r&!ri f!&ul &e 8 ardeP BS du&e &u &a-aleriul'C FF1 SENA I I I B u d e u Bies din tufariC' A ! i R a 9 a n * Budeu" Blst8at fie a&est -:nat .i -ierul &e u89l t!t &ru&i. e a&este dru8uriP 6e/ Ra9anP Unde teHai as&unsQ Ra9an" IatH8Hs/ &e -reiQ Nu auGi tu e 9tr:nul Cli8anP El !ate a s 8ai *nturna' ,ai 9ine ar fi s r8:ne8 as&un.i n *n sar e ai&e' Budeu" T!t a.tea t/ sr8ane/ n -ei s& a -:natul &el de aurP

De e sur turile Gidului a8 is&!dit .i -Gui fi8ei &u !+i+ii tr%:nduHse in a&ele !ti&i e dru8ul &tr Ardeal' C:i-a 8!.ne%i &u s9ii t:8 e ur8a e *n&et a&estei &ete *n%re!iete' ,ai u.!r ni&i!dat ni sHau 8ai *nt:8 lat n!au*' Ra9an" Dar Cli8anQ Budeu" Ai&i tre9ui a &uteGa' Il&ii n!.tri &un!s& 9ine &!drul/ &a ! &:rti &rrile sale' Ii -!r *n&r&a *n ri rada .i :n &:nd -!r : a fi8eile n!i ne -!8 8istui *n tufari' Ra9an" IieP Pe n!r!&ul tu/ BudeuP IatH8HsP Budeu" I se8nul/ n!i le -!8 *n&un%iura .i a !i''' F3D Ra9an" Bs *nt!arn &tr &!dru .i fa&e se8n &u un fluiera./ &are s rs unde din 8ulte ri' Ur8eaG t&ere/ a8:nd!i as&ult/ *.i fa& se8n .i s tra% in tufariC' SENA I( D ! a 8 n a I l e a n a / &u a ei fii I l i e . .i R u & s a n d a I l e a n a " (enii/ fiil!r/ ai&e su t a&east u89r deas/ a.eGaiH- un i&P Caii !stenii nu ne !t a&u8a urta 8ai de arte' Pn &:nd -!r a.te *n iar9a &ea *nalt/ ar8a.ii &u +!ldnarii -!r %usta un i& r a!s/ s re a s utea re%ti la n!ua lu t &u as ra nen!r!&ire' Iat un 8u.&$i 8!ale/ dra%ii 8ei/ &er&ai d!ar -ei utea d!r8itaP Ru&sanda" ,iHe f!a8e/ D!a8n/ dHne :ne/ 8a8P I l i e . " DHi :ine/ dra% 8a8/ eu 8ai !t r9daP Un !sta. nu %:nde.te la de8:n&at *n -re8i de ri8e+die' I l e a n a " A8ar 8ieP De -Ha. utea ad a &u s:n%ele din s:nul 8ieu/ 9u&ur!as -Ha. da a&ea de e ur8 i&tur' Aleu/ &e &$in a8ar/ &:nd &! ila.ii &er :ne de la 8:na &ea de.art a unei 8ai&eP Care este un %las 8ai trunGt!ri/ &e rsun &a un tunet *n fundul ini8ei/ de&:t stri%area &! iil!r" 8iHi f!a8eP F30 A8 fu%it/ 8uli &ai era *n&r&ai &u a-uii/ !d!arle d!8niei 8ele nu leHa8 uitat/ nu8ai :nea' Cine de e tr!n %:nde.te la :neQ Cine s!&!te.te & -re!dine!are *i -a li siQ BCtr &! ii"C A-ei r9dare/ iat sara s a r! ieP Ie.ind din &!dru/ -!8 afla ! &as de !s i .i t!ate &:te a&!l! s -!r %si &u 9ani t!ate sunt ale -!astre' Ru&sanda" Bine/ 8a8P I l i e . " D!a8n/ .eGi &u s!ra 8e su t a&el &! a&iP Eu -!i s&!ate sa9ia .i -!i Gi e -!i' D!8nul rintele 8ieu 8iHau Gis/ &:nd nu -a fi el l:n% tine/ eu s fiu ie de aG' A !i sHi s ui & lHa8 as&ultat/ D!a8nP I l e a n a " Du8neGeu ni este a&u8 a rt!ri' (a -eni -re8ea .i entru tine/ astGi e.ti !stenit' ,er%i &u s!ra ta su t a&el &! a&i/ a&!l! este 8!ale .i u89r' Ru&sanda" P!ate .i un .er e'

I l e a n a " B&ufundat *n %:nduriC I l i e . " Nu te te8e' Sr8ana 8a8a -eGi & este su rat f!arte' Ru&sanda" Sr8ana l:n%eP F3F I l i e . " Eu -!i s une ie ade-r & f!a8ea nu 8 -a lsa s d!r8' Ru&sanda" Ni&i e 8ine' I l i e . " Cu t!ate a&este/ s *n&$ide8 !&$ii/ d!ar s - 8ai ast:8 ra sr8ana 8u8' Ru&sanda" S fa&e8 e *n&et ru%&iuni' A&easta ne -a feri de .er i' BC! iii 8er% su t un &! a&/ s r!a% *n&et/ s &ul& .i *n&$id !&$ii'C I l e a n a " C:nd *n alatul d!8nes& 8Ha8 ns&ut/ atun&e &:nd 8 urta *n lea%n de aur/ *n&un%iurat de &asni&i *n%enun&$ei/ ! &eat 8in&iun!as de lin%u.it!ri 8 ura de feri&it' Od!arle strlu&ea la i&i!arele 8ele/ dar s!arta 8e era ne truns' S!ia unui d!8n 8!.tenit!ri tr!nului lui Mtefan &el ,areO el au a-ut arte de ini8a .i de -ite+ia rintelui su/ dar nu de a lui s!art' C:te rinese Ga-istuia feri&irei 8eleP Jns &:t de u.!r s detun &$edrul *nalt a lui 5i9an/ -:r-ul &el 8:ndru s atin%e 8ai u.!r de n!urii &ii ful%er!.iP Il!area &are astG *n& *n fru8see *n-erGe.te !ate & 8:ne -a utreGi *n r:n' Ase8ine .i e 8ine s!arta &ea %re 8Hau arun&at *n ul9ere/ de e tr!n sunt ne-!it a fu%i in &!druri/ d!ar -!i utea s a%iun% *n Ardeal la &etuia 8e Cis&a/ sin%urul ad !st &e 8iHau r8as e 8:nt/ du &e D!8nul/ s!ul 8ieu/ a8ar 8ie/ au ierit *n 9tlie' Nesturat de s:n%e/ ttarul *8i ur8eaG &u tur9&iune/ &a sH8i r eas& re fii/ sin%ura 8ea .i a atriei 8:n%:iere' BSe aude .uier:nd'C Ce audQ F33 SENA ( U n a d i n f i 8 e i l e I l e n e i B-ine aler%:nd *ns i8:ntatC D!a8nP I l e a n a " Ce sHau *nt:8 latQ Ii8eia" Sunte8 *n&un%iurai de $!i' I l e a n a " Iute s *n&le&8P Ii8eia" Caii diGfr:nai as& .i din fie.&are tuf s arat fee sl9ati&e' C ! i i i " BsHau treGit .i alear% &tr IleanaC ,a8P ,a8P Ru&sanda" A rH8P I l i e . " Nu te te8e/ 8a8P BS&!ate sa9ia'C A&east au urtatH! 9unul 8ieu *n tinereile sale .i urure lHau ferit de ieire' (eGi &Hi s&ris" D!8nul este tria 8eP I l e a n a " A.a este/ D!8nul este a n!astr trie' 5ini.tiiH-P De

s ai8 s 8re.te fie.&are ru' Cine .tie &e -a ur8a' F3E A l t f i 8 e i e " Sunte8 ierduteP ,a8P ,a8P B-ine re edeC D!a8n/ $!i din 8unii P!&utiei au *n&e ut a rda ta9ra n!astr' Od!arele -!astre a9ia leHa8 8:ntuit' I i 8 e i a * n t i a " Ru&sanda" A d ! u a f i 8 e i e " Nu a-e8 ar8.ei &u n!iP I l e a n a " Ta&iP Nu a-e8 re *n%er s&utit!ri .i a n!astre drituriQ I i 8 e i a * n t i a " A8arP A8ar de n!iP I l e a n a " Jn&redeiH- *n Du8neGeuP El aude r!stul &el!r ne-in!-ai' De e &a ul -!stru nu -a i&a ni&i un r' S 8er%e8P 5saH iHi s radeP S fu%i8/ &! iil!rP Oare - :ne *n& uterea de a ur8aQ S 8er%e8P I l i e . " ,a8/ eu -!i .i *nainte' A.a 8Hau de rins al 8ieu rinte' Ru&sanda" Eu sunt f!arte !stenit' F3@ I l e a n a " Blu:ndH! *n 9raeC Eu te -!i du&e *n 9raele 8ele' Da& f!&ul ar arde este &re.tetul 8ieu/ da& st:n&ile sHar sur a e &rarea 8e/ un Du8neGeu *ndurat *8i -a *nari a asul .i -a a ra e ! 8ai& dui!as' B(!ie.te a fu%i'C SENA (I B u d e u .i R a 9 a n ! *nt:8 in Budeu" Sti e l!&P I l e a n a O 5saiH8 *n a&e s ur8eG &alea 8eP Ra9an" Iart/ fru8!as d!a8nP Tu e.ti lu&rul &el 8ai ales din &ele rdate' I l e a n a " Su8eule/ *nltureaGHteP Eu sunt D!a8na ,!ld!-ei' Budeu" D!a8naQ B&u sfiireC Ra9an" Cu at:ta 8ai 9ineO -ei fi a-:nd .i 8ai 8uli 9ani' Budeu" B*n&etC J8i -ine *nfi!rare/ lasH! s se du&P F3K Ra9an" Ne9unuleP NHai auGit & &!r!na au &Gut de e &a ul eiQ Budeu" T!t *n&Hi lu&e.te *8 re%iur' I l e a n a " Nu *nle%iQ JntrH! arte/ eu - !r!n&es&P Ra9an" D!a8n/ -!r9e.ti &a8 &u 8:ndrie' S!&!te.te & n!i a8

aflat &u8 au sur at ttarii tr!nul -!struP I l e a n a " Tr!nul ,!ld!-ei au s& at din 8ai 8ari ri8e+dii' I!rtuna *l !ate &ltina/ dar ni&i!dine!ar aHl dr8a' Ra9an" Petru Rare.H(!d au ierit *n 9tlie' I l e a n a " na 8ai&a 8e' Bart:nd e fiul eiC Iat D!8nul -!struP Jn%enun&$eiH- *naintea luiP I l i e . " Jn nu8ele D!8nului -!stru !run&es& as&ultai e D!a8H Budeu" Ce *ndrGnealP J8i -ine sHl as&ult' Ra9an" B&tr BudeuC Nu iHi ru.ineQ Sunte8 n!i 8ai ri de&:t ttariQ BCtr F32 IleanaC' Tu e.ti fu%ar/ D!a8n/ .i din ara ,!ld!-ei Hau r8as nu8ai dru8ul' I l e a n a " Mi *n Ardeal a8 ri su use' Craiul Za !lia este al 8ieu aleat .i as ru -a ede si a -!astr su8eie' Oare &u%eteGi tu/ nen!r!&itule/ & ttarii 8ult -!r etre&e e ai&eQ Ade-r/ 8uli din 8!l!d-eni au &Gut *n 9tlie/ dar e &:t -a tri *n& unul atria nu sHau ierdut' Cu al su &redin&i!s s:n%e el -a rs&u8 ra &!r!na 8!.teanului su' De a&eea/ *ntrH! arteP Jns eu -!i s !-uies& s re 9ine' UniiH- &u &eata 8e/ a rai e al -!stru D!8n tinerelP C:te n a&u8 ai &l&at astG t!ate le utei *ndre ta' Ra9an" Cru -!r9aP N!i te -!8 du&e la & etenia n!astr/ aidu&ul &el -iteaG &e are tria lui la !9:r.ia Siretului' (in! &u n!i de 9un -!ie/ s nu te sili8P I l e a n a " Bs&!:nd un &uitC SilQ A&el *nti &e -a &uteGa a s atin%e de D!a8na de 8!arte -a fiP Ra9an" N!i nu sunte8 de rin.i a tre8ura *naintea fi8eil!r' Srii/ frail!r/ str:n%ei 8ai iute a&east fru8!as radP I l i e . " B&u sa9ia *n susC Du8neGeule/ a r e fiii tiP F34 Ru&sanda" ,a8P ,a8P BS as&unde l:n% Ileana'C I i 8 e i l e " A%iut!riP A%iut!riP SENA ( I I C l i 8 a n &u ! 8are &eat de -:nt!ri' C a - a l e r i u l 8 a l t e G ' Cli8an" Bintr:nd re edeC Cine &uteaG ai&i e 8!.ia 8e s *ntre9uineGe s:lni&iiQ I l e a n a " Jn%erule s&utit!riP Ra9an" Blst8at lu&ruP Budeu" Eu a8 resi8it & a.a -a s fie'

Ra9an" D!8nule/ nu te a8este&a *n sfeGi strineP N!i nu a-e8 &u du8neata ni&i un interes/ ni&i & su r8 e !a8enii ti/ dar rada strin &u dre tul ni s &u-ine' Cli8an" Eu nu !t st:r i $!ii lui aidu&/ &e s a r de as&unsa !liti& a re u9li&ei !l!ne entru dauna ,!ld!-ei/ dar ni&i F31 -!i *n%dui &a ai&e/ *n a 8e a r! iere/ s fa& ase8ene ne!8enii' De a&eea/ du&eiH-P Ra9an" D!8nule/ eu te sftuies& &u 9ineO .eful n!stru este uterni&' Cli8an" Cu%eteGi &u8 & 8 -ei s ria/ ne8inti!suleQ ,!.ina.ii de rin re%iur sHau *ntrunit &a s st:r eas& din a&e.ti 8uni &ui9ul $!iei -!astreO 8inutul ieirei s a r! ie de a&u8P Budeu" Nu te re rG8a e ase8ine aleanieP Cli8an" De a. r8:ne eu sin%ur ai&e/ &:t -!i *n&in%e sa9ia la &!a sa 8e e 8:ntul a&esta nu -!i suferi $!iP 5i sii de ai&eP Ra9an" De &e -!ii a -rsa s:n%e ne-in!-atQ N!i sunte8 8uli la nu8r' Cli8an" 5a ar8e/ -!i/ -:nt!ri .i ar8.eiP Des&r&ai ln&ile -!astreP Iat un -:nat 8ai sl9ati&P C a - a l e r i u " Bs&!:nd sa9iaC Ie.i/ sf:ntule fierP Mi a&e.tia sunt %:niP I l i e . " Eu -!i fi &u tine/ -eteaGule &a-alerP FED Ra9an" N!u* nu ni sHau r:nduit a ne lu ta &u -!i' S tre8urai de ur%ia aidu&il!rP BS du&'C SENA ( I I I Cii de 8ai nainte/ fr $!i' I l e a n a " Iiil!r/ 8ul8ii a rt!riului -!struP C ! i i i " B*89r!.ind e Cli8anC ,ul8i8/ 9unuleP I l i e . " B une sa9ia *n tea&O &tr &a-alerC De la tine -!i *n-a !.tirea' Cli8an" Nu a%!nises& 8ul8it' A&east slu+9 8ie 8iHa8 fH &utH!/ .i entru lu&rul dre t 8!ld!-anul nu &ere 8ul8it' I l e a n a " E.ti 8!ld!-anQ B&u 9u&urieC Cli8an" A.a este' 5ini.te.teHteP Nu de arte de ai&e este &etuia 8e' A&!l! -ei utea aduna n!au utereO areH8iHs & tinerii ar a-ea li s de r a!s' FE0 I l e a n a " Mi *n& 8ult' E.ti 8!ld!-an/ .i eu &u 9u&urie -!i ur8a ie' Cli8an" I l e a n a "

Cu8 *i este nu8eleQ Ileana' Dar nu8ele de fa8ilieQ Ns&ut Bran&!-i&i/ rines a Ser9iii .i D!a8n a ,!lH Cli8an" I l e a n a " Cli8an" I l e a n a " d!-ei' Ce audQ S!ia lui PetruH(!dQ Eu sunt' Cli8an" Pe fiii lui PetruH(!d eu a8 8:ntuitQ I l e a n a " A.a este' A r re a&ii sr8aniP A8ar 8ieP Jntru a rarea atriei rintele l!r au %sit 8!arte strlu&it' Cli8an" A.a s!&!te.tiP I l e a n a " PetruH(!d au ierit' A&est fiu este D!8nul -!stru/ sin%ura .i strlu&ita r8.i a s:n%elui lui Dra%!.' Sin%ura nde+de a atriei s streaG *n& *n tineri&a lui fiinP FEF Cli8an" B8ur8ur:ndC A$/ 9tr:n .i ne utin&i!sul 8ieu &u%etP A&easta este re 8ult entru tine' I l e a n a " Ce ai r8as ui8itQ Oare ai *nd!ial de Gi&erea 8eQ Cli8an" Nu/ D!a8nP IartP''' Aflarea a&easta f!arte 8Hau H truns''' Ase8ene s!art''' Ase8ene refa&ere''' I l e a n a " Du8neGeu au -!it s &er& &ura+ul unei fe8ei .i &redina 8!ld!-enil!r' Cli8an" Ca-alerule/ etre& e D!a8na la &etuia 8eP BJn&et'C NuHi s une nu8ele 8ieuP BJn auG'C Eu -!i ur8a *ndat' I l e a n a " NuH8i *nt:rGia 8:n%:ierea de a -edea e a rt!riul 8ieuP BS du& t!i/ afar de Cli8an'C SENA IV Cli8an" Bsin%urC Oare &e 8i s *nt:8 lQ Cun!s& de%etul lui Du8neGeuP S a r! ie Giua' D!ritul 8inut a rs latei au s!sitP El &ade de e tr!n &$iar *n as&uitul sa9iei du.8anuluiP (alsa8ul i&ureaG *n ini8a &ea de.erat a unui rinte' Asu ra FE3 8!r8:ntului fiului s -a de une ! +ert- *n&runtatP Dar - aia rs ltirei rin asta *n& nu s -a stin%e/ &i nu8ai s -a r&!ri' Cderea lui Petru nu -a *ndestula setea 8eP Si8as& de a&u8 .i el &u8 durerea u&ide e ! ini8 si8it!are/ atun&e &:nd a lui s -a trunde de 9!&etul fiil!r siP O8ul &e &rud/ &arile 8iHau le&at &a ul *n ul9ere/ &:nd ru%:nd -a fi ne-!it a sta *naintea 8e .i &:nd se8inia &are sHau ns&ut din -eninul su *8i -a G&ea la i&i!are' O/ &e 8unut riin&i!sP Atun&i *n ri -!i *n&in%e sa9ia rs ltirei .i''' Bst un i& .i :nte.te !&$ii *n 8:ntC .i atun&iQ Patria 8e -a fi *n&runtat/ tr!nul sri8an fr &lir!n!8/ strlu&ita -i a Dra%!.il!r *n -e&i &ur8at/ tur8a fr st!ri/ deGar8at/ rsinduHs *ntru

ur%ia %:nil!r .i uneltirile &re.tinil!r' Dar nu .i 8ai nainteP Tu ai a%iuns *n ri+8a unei tune&!ase -iGunii' Pre tine *n& te far8& ! 8a%$i& le%turP Jnalte fiine s lu t re l:n% sufletul 8ieu' O/ fiule e-%$enisP D!rit atrieP''' Dar nuP''' De rtaiH- din &u%etul 8ieu/ idei ne-redni&eP S se lineas&P Mi de sH!r str8uta 8:ntul din ::nile sale/ eu !t a 8 rs lti .i -!i s 8 rs ltes&P BS du&e'C ACTU5 I I O sal de ar8e &u d!u u.i lturalni&eO e rete s -d aninate a-Ge .i i&!ane &u ar8e -e&$i/ iar la 8ar%ine ar8ele fiului su' SENA I Cli8an" Bsin%ur/ s reu89l ad:n&it *n %:nduriC Petre&:nd *n -alurile 9tliil!r/ *8i adu& a8inte & 8i sHau t:8 lat a auGi e un si$astru &arile/ -enit de la l!&urile &ele FEE sfinte/ *ntre 8ulte alte ist!risea de ni.te %:ni &e &red & !8ul !art *n s:n d!au suflete/ d!au suflete urure lu t:nduHse *ntre sine' Atun&e r:dea8 de a&easta/ dar *n s:nul 8ieu astG s:8t &$iar & a&easta !ate fi' Jn un sin%ur 8inut/ &:te $!tr:ri de!se9ite una de alta au *nn!it &u%etul 8ieu .i leHau le dat t!t &u ase8ene utereP SENA I I Oare de &eQ Cli8an' Al su -Gri' P - G a r i u " D!8nule/ is&!dit!rii *n ri sHau *nturnat' Cli8an" P - G a r i u " TtariiP''' C!drul sHau u8 lut de a l!r &ete .i a-an%ardia l!r au t9r:t a&u8 *n -ale' Pre&:t s *ntinde !&$iul lu&es& a l!r lan&e .i s%ei/ sunetul 9u&iu8il!r rsun &u8 lit *ntre st:n&i' Cli8an" Oare a.a de a r!a e au a%iunsQ Nu te te8eP ,u%etul P - G a r i u " Stenii *ns i8:ntai s suie &u 8i& &u 8are la lai .i Cli8an" 5sai re t!i s intre *n a 8e trieO r!-iantul/ -i tul .i d!ar nu -a rsturna st:n&ele n!astre' 8:n *naintea l!r tur8ele G9iert!are' nutreul nu li -a li siP P!ti&ele s se *n&$id &u &! a&i dr8ai FE@ .i ietre rsturnate/ !rile fie *n&$ise/ *nd!ias&Hs Git!rii de e Gidul &etiiP (ie %:nul/ &a s se *nt!ar& &u &re.tet *n&runtat' DuHte/ *ns s uneH8i &e fa&e !as ele &el strinQ P - G a r i u " Bine/ &&i rana lui nu era de 8!arte' El d!re.te aHi -!r9i' Cli8an" P!ate -eni' BP-Gariul s du&e'C Cli8an" B&u ad:n& *ntristareC Oare .tiu a&eea &eHi -!i Gi&eQ SENA I I I C a - a l e r i u l , a l t e G / ie.ind din &8ara lturalni&' C a - a l e r i u " Jn a ei durere D!a8na streaG un &u%et 8re' C! iii/ du &e sHau sturat/ !stenii/ au ad!r8it *n 9raile unul

altuia' Iaa &ea de &rin a tinerelei sur!ri rG8a e &a ul &el ne%ruH&!8at a fratelui ei .i s rea *n%eri *n s:nul unui n!ur' A$/ de ai fi -Gut &u8 D!a8na/ rdi&:nd 8:nile ei deasu ra fiil!r/ au *nlat &tr &eri !&$ii &ii *nsufleii' O&$ii iHau f!st u8eGi/ dar ni&i ! la&ri8 nu r!ura e a ei fa/ *n&:t s8na & &eriul &ule%ea l:n%erea ei' Ea era 8ut/ nu8ai 9uGele *n&et s &utre8ura/ .i ni&i!dine!are nHa8 8ai -Gut ! ru% 8ai e-la-i!as' Cli8an" Nu &u8-a rin ase8ene i&!an ai -!i a 8 *ndui!.iQ FEK C a - a l e r i u " Oare 8rturisiH-!i & *n&e a 8 *n%ri+i de tineQ Ce -!ie.ti s fa&iQ Cli8an" P!t s .tiuQ C a - a l e r i u " A&eea &e -ei f tui -a r8:nea taini& &u tine .i &u nu8ele tu' A-uiile &e !8ul adun sunt entru &lir!n!8iO entru d:nsul sunt nu8ai fa tele sale' Dintre 8ulte lu te ai ie.it .i nu8ele lui Cli8an urure de laud sHau *n&ununat' Dar s re a &:.ti%a dafinul &el 8ai fru8!s s!arta n astG teHau strat' Jn tria ta PetruH(!d au aflat ad !st/ *n 9raile tale fiii si au &:.ti%at a l!r a rare' ,are este ir!ul &arele 9iruie.te e du.8ani/ dar 8ult 8ai 8are &:nd *i iart' Cli8an" S -ede & ni&i!dinea!ar nHai f!st rinteP Oare &e -rei de la 8ineQ C a - a l e r i u " Eu &er 8ult/ dar .tiu de la &ine ! -reu' Cli8an" Ttarii neHau *n&un%iurat/ d!8nule &a-aleri' Ii au *n&$is di8 re%iur &etuia 8e' Tu din *nt:8 lare ai -enit ai&e/ unde ai fi utut etre&e *n a&e &u un -e&$i al tu &!8 ani!n de ar8eO a&u8a -d & -ei fi ne-!it a lu ta entru !s tt!riul tu' A&este sunt &are f!arte 8 *ntristeaG' C a - a l e r i u " A 8 lu ta &u %:nii este dat!ria unui &a-aleri 8alteG' FE2 Cli8an" A.adar/ r!%uHte/ de e turnul &el 8ai *nalt/ r!%uHte/ is&!de.H te e du.8anul .i a&eea &e -ei s!&!ti de ne-!ie entru a rare !r!n&e.teP Eu *nsu. 8Ha. fi suit/ dar PetruH(!d au &erut a -!r9i &u 8ine/ .Ha !i *ntrHade-r .i eu a8 ne-!ie de a&east *nt:lnire/ s re aH8i u.ura !-ara de la ini8' C a - a l e r i u " Eu 9u&ur!s -!i *nfr:na e du.8anul *naintea !ril!r tale/ dar tu su une e du.8anul aflt!ri &$iar *n s:nul tu' BS du&e'C SENA I( C l i 8 a n / sin%ur Iat un -redni& 9r9atP El entru 8ine -a une *n &u8 n a sa -ia' Dar a si8i a&eea &are e *n&et 8 u&ide/ nu/ a&easta nu ! -a utea' A s le da de si8irile &ele dul&i este de dat!ria &a-aleriului 8alteG' Un %iur8:nt/ ! as r !r!n& au *ndat!rit e ini8a sa &ea e-la-i!as de a ! *n&$ide *8 !tri-a si8iril!r lu8e.ti' Ni&i!dine!are un fiu nu lHau urat de rinte' Pe ni8i& alt *n lu8e nu are/ de&:t sa9ia .i e Du8neGeul su' Su t stea%urile sfintei &ru&i nHau *n-at a si8i a&ele &arile 8 tra% astG &tr 8!r8:ntul fiului 8ieu' A&este i&!ane le -d s&:nteind &a fla&ra/ ele &aut

*8 re%iur s afle -lstarea &ea de e ur8 a tul inei 8ele/ fie.&are s are aH8i &ere sa8 de &e 9raul 8ieu &el t:rGiu *n& *ntru rs ltire nu sHau rdi&at' Nu/ nu re%etai/ -!i/ i&!ane a str8!.il!r 8eiP Jnsuflai a ri& &u%et *n ini8a 9tr:nului -!stru ne !t .i fie.&are -ers &e este !d!a9a a-Gei -!astre/ &are - *89r9ta *n &runta 9tlie/ fie entru 8ine *nde8n &tr rs ltireP BS a r! ie de a&ea *nti tr!fee'C FE4 Pe a&est s&ut/ &e sHau urtat de str8!.ul 8ieu *n e !$a lui Alexandru &el Bun/ *n rG9!iul asu ra &ru&eril!r *n Prusia/ -d e ste8 ! sa9ie &u 9ra rdi&at' (ersul e %iu8tate .ters Gi&e" Tu de raG8 *i ale%e D!8nul/ atrie .i le%eP BS a&ufund !are&e *n %:nduri .i a !i tre&e la al d!ile tr!feu'C Iat a-Ga &e au a rat e rintele 8eu la nen!r!&ita 9tlie de la (aleaHAl9' Un &er9 str uns de s%eat/ !&$iul i s *ntune& .i &u s:n%ele su *n&runt iar9a &ea *n-erGit de e -ale' (ersul *n-a a lui &redin/ fa te .i nede+dea" PentruHun D!8n .Ha atriei s!arte/ Dul&eH8 este a lui 8!arteP BSt *n %:nduri .i tre&e a !i iute la al triile tr!feu'C Un 9rad de e a 8untelui laiuri *ntinde ai&e traini&e -erGi a sale ra8uri &u !a8e &!a te' (ersul diGlea% *nle%erea sa" A.a &re.te t:nr !8ul/ Pentru atrie .i tr!nulP A&easta au f!st a 8e nede+de/ eu sunt &! a&iul/ dar undeHi !8ul &el d!ritQ Jn Gdar 8ai &aut e 8:ntP Nu *nele%i/ !/ Cli8ane/ &u%etele str8!.il!r tiP E-%$enia l!r s rG8a *n aGa le%ii/ *n &redin .i *ntru ar8e' A&el &e &l&a una din a&este dat!rii *nsu. re sine s diGe-%$enisea' Iie.&are 8!nu8ent a unei strlu&ite fa te treGea *n &l&t!riul dat!rni&a sa &redin' Nu8ai eu s:n%ur s fiu *n ne&!ntenit lu t &u a 8e ursitQ Nu8ai e 8ine %iu%ul ati8iril!r s 8 a9at din a le%il!r &aleQ S:n%e r!8an !are nu &ur%e .i *n a&este FE1 -ineQ Mi t!t *n& 8 &u8 enes& *ntre dat!rie .i rs ltireP Cu%et/ !/ 9tr:nule/ la sfinenia tr!nuluiP Cu%et la 8:ntuirea atriei/ & *n unire *i st triaP Cu%et & s &u-ine a fi *ndurat &tr d[.8anul/ &e s!arta lHau arun&at la i&i!arele taleP BZrind sa9ia fiului aninat e rete .i a&! erit &u un $!r9!t'C A$/ ar8a fiului 8ieuP Ea sin%ur au r8as e 8:nt/ &a s se ada e de s:n%ele u&i%a.uluiP IatHl -enindP S:n%eleH8 fier9e *n ini8P Rs ltirea au 9iruitP SENA ( P e t r u .i C l i 8 a n P e t r u " Iart/ e-%$enisule 9tr:ne/ de nu 8ai !t *nfr:na d!rina ini8ei 8eleP Tu ai ri8it &u !s italitate e strinul/ *n ranele sale ai -rsat -alsa8/ fr 8&ar a *ntre9a de nu8ele suP Ptruns de 8ul8ire/ el ni8i& nuHi -a t%dui de a&u8a/ *n&redin:nd *n 8:nile tale a lui s!art/ a sale dureri .i r8H .ia nede+dil!r sale' S .tii & sunt PetruH(!d/ D!8nul ,!ld!-ei' Alun%at din ara 8e de &ete -\r-are/ rnit la 9tlie/ unde a8 lu tat entru &!r!na .i -iaa/ des rit de s!ia 8e/ de la ai 8ei fii/ &arii/ a8ar 8ie/ !ate de du.8ani sHau rins .i sHau rdat/ li sit de 9!ierii &arii *8 re%iurul 8ieu lu t:nd entru atrie iHa8 -Gut ierind/ stau *naintea ta/ a&el 8ai sra&/ &ruia un &eas !ate *n lu8e iHau r it s!ie/ fii/ rietini/

atrie .i &!r!nP Cli8an" B*n arteC A.a este 9ine/ a&easta 8 8:n%:ie .i r&!re.te f!&ul 8ieuP F@D P e t r u " Cu8Q Nu8ele 8ieu .i &ruda 8e *nt:8 lare ! as&uli fr a te *ndui!.iQ Cli8an" ( areO & s .tii/ eu de 8ai nainte -Ha8 f!st &un!s&ut' P e t r u " (eGP Eu a8 us *n tine t!at a 8e &redin .i &er ! de ase8ine ur8are' Cli8an" Pre 8ine -!ii a 8 &un!a.teQ P e t r u " Nu8e.te e *89untitul !s tt!riP Cli8an" #:&iuHi nu8ele/ ri-ii la !d!a9a a&est!r rei/ la ar8ele str8!.il!r 8ieiP Ii t!i &u &redin au slu+it r!&at!$il!r -!.tri' BJl du&e de la una la alta tr!feeC' A&east -e&$e sa9ie ru%init str9unul 8eu a urtatH! *n Prusia asu ra &a-aleril!r &ru&eri/ &:nd Alexandru &el Bun au f!st tri8es a%iut!ri &u8natului su/ lui Ia%$el!' C:nd re uterni&ul &rai al Un%ariei/ ,tie. C!r-inul/ fr &u-:nt de rG9!i au *ntrat rin Oit!G *n ,!ld!-a/ s!&!tind s st:r eas& &u ar8a .i lauda lui Mtefan &el ,are/ &u a&east s ad *ntia !ar 8Ha8 lu tat *n 9tlia de la Baia/ unde un%urii sHau *n-ins/ .i &raiul l!r rnit a9ia sHau 8:ntuit &u fu%a' Pentru strlu&itul -!stru rinte a8 & tat atun&e la &a a&east ran/ .i *n *89ulGirea a&ii &rude 9tlii a&east s ad au 8:ntuit a 8e .i a lui -ia' Ase8ine -Ha. utea urta de la una la alt ar8 .i a-GO la fie.&are ai auGi ! ludat ist!risire .i *n &are &$i a&este F@0 ar8e de d!u -e&uri sHau lu tat entru tr!nul ,!ld!-ei/ entru fa8ilia Dra%!.il!r' Ur8:nd eu urure un!r ase8ine ilde/ Mtefan/ 5u&eafrul ,!ld!-ei/ 8Hau &instit/ .i *n &easul r !s rii sale 8Hau re&!8enduit lui B!%danH(!d/ &arile de ase8ine 8Hau a-ut in P!&utia .i #aliia 8art!r a &redinei 8ele' Iar a&u8a &e -i s areQ Ce 8i sHau $rGit entru a&east -e&$e ne&lintit &redinQ De la -!i &e 8i sHau druitQ Iat ai&e/ ri-iiP A&east ar8 au urtatH! !dine!are a&el de e ur8 a se8iniei 8ele/ a&el unul .i s:n%ur al 8ieu fiuP Jns el nHau r8as/ re&u8 8uli din ai si/ *n &:8 ul 9tliei/ el au &Gut +ert- nele%iuirei .i fr dre tate *n&$is!area lHau *n%$iit' P e t r u " AP Tu e.ti Cli8anP Cli8an" , &un!a.tei a&u8a &ine suntQ P e t r u " Eu sunt ierdutP Cli8an" A&eea &e 8iHau f!st re 8:nt 8ai de re/ a -:rstei 8ele 8:n%:iere/ nede+de/ 9u&urie/ t!ate 8iHau r it !8ul re &arile s!arta a&u8a/ dis !iet de a%iut!ri/ *l adu&e &tr 8ine' S unei a&u8a/ afl:nduH- *n l!&ul 8ieu/ &e 8i sHar t:8 la din artea -!astrQ P e t r u " Oare s!&!te.ti & a. as&unde &ele *nt:8 lateQ (rei &a a r:nd e -in!-atul s te defi8eGi e tine *nsu.Q

Cli8an" (in!-atQ P!ateP Eu *nus8i/ ales de %iude&t!ri asu ra F@F lui/ lHa. fi !s:ndit/ dar a. fi &u8 enit a lui &l&are &u a sa -:rst' A.a &ere le%eaP P e t r u " De de8ult ai fi &un!s&ut ade-rata lui s!art/ da& ure&$ea ta nu ar fi r8as *n&$is r! uneril!r 8ele de *8 &eluire' D!8nul tu au uitat tr!nul/ au aler%at &a s 8:n%:ie durerea unui rinte/ dar ie *i l&ea a r8:nea rstit' NHai -!it s l8ure.ti rerea/ entru & fr ea Har fi li sit &u-:nt de ne8ul8ire' S .tii dar & fiul tu au *nt:8 inat $!tr:rea +ude&ii/ !8!r:nduHse e sine' Cli8an" Iiul 8ieu u&i%a. de sineP Cle-etireP P e t r u " A.a -!r9e.te un rinte/ *l iertP Prin t&ere a8 &ruat &instea fa8iliei tale/ dar''' destulP Nu s!&!i & D!8nul s -a *n%i!si s re a te *n&redina de ade-r rin %iur8:nt' Cu-:ntul 8ieu *n&$iG.luie.te ade-rul *nt:8 lrii' De a&u8a .tii t!ateP Cli8an" De .i ar fi a.aP Nu8ai &ruGi8ea -!astr au utut aHl &ufunda *n ase8ene r: / *n &are rin deGnd+duire .i sufletul iHau &GutP Nen!r!&itule fiuP Pentru tine a8 r-rsat la&r8i/ iar a&u8a durerea st!ar&e s:n%e din !&$ii 8iei' A.a este/ s re a - *8 &a/ t:nrul .iHau *8 l:ntat *n ie t &uitul' Ai f!st .i -ei r8:ne u&i%a.ul luiP P e t r u " Sunt !s:ndit a as&ulta ! nedre tate r!stit de durerea rinteas&' Tu !i defi8a e un D!8n *n r!9ie' 6!tr.te .i line.te de a&u8a a&eea &e -ei s!&!ti dre t .i &insitit' F@3 Cli8an" Bu89l:nd &u ne$!tr:reC AP Ca ul 8ieu &el &runtP S:n%ele &el tul9urat''' Iat 8i s lu8ineaGP SENA (I Un -Gari' Cii de 8ai nainte' P-Gar" D!8nule/ &tr &etuie -ine un al9 ste%u.!r din ta9ra ttaril!r' P%:nul -!ie.te aHi -!r9i' Cli8an" (ieP BP-Gariul se du&e'C AuGitHaiQ Du.8anii -!.tri/ a8%ii de 9iruin/ au str9tut n su t st:n&ele 8ele' P e t r u " Nu ai 8iei/ &i a ,!ld!-ei d[.8ani' SENA ( I I Un ttar &u un ste%u.!r al9' Ca-aleriul 8alteG' Cii de 8ai nainte' T t a r " Tu e.ti & etenia a&e.tii &etuiQ Cli8an" Eu sunt' (!r9e.teP T t a r " Pre 8ine tri8ete Saf\ #$ireiH6an/ re uterni&ul 9iruit!ri/ &ruia de la Cri8 n la a&e.ti 8uni s *n&$in t!ate rile/ F@E *naintea &ruia s &utre8ur *8 rai .i ! !are/ &arile a&u8a au sur at *n ul9ere tr!nul ,!ld!-ei .i &arile s r ede

de a su une e ardeleni/ un%uri .i !l!ni' Cli8an" Ta&iP Ai&i ni8e nu tre8ur de s ai8' Ce -ra %:nulQ T t a r " I sHau des&! erit &u8 & *n a&east &etuie au aflat ad !st fu%ariul D!8n a ,!ld!-ei' A.a au &u-:ntat Saf\H#$ireiH6an" N!i ute8 a te &l&a su t i&i!are .iHntrH! &li al a rifa&e &etuia ta *n &ui9uri de .er i .i sri sl9ati&e' Dar fie Gilele tale *ndelun%ateP Cinstit de rietenia ttaril!r -ei fi/ da& re fu%ariul -ei da *n 8:nile dre tei sale ur%ii' Jns/ fere.teHteP Un &eas nu8ai Hau dat s re a $!tr* &ele *nle te' De -ei defi8a a sa *ndurare/ atun&e tre8ur de a lui ur%ieP Cli8an" Jn&eteaG a ta flire/ entru &a s ni ute8 dis ri *n a&eP 5a &e *8i d ttarul un &eas re *ndelun%atQ Iat D!8nulP T t a r u l " Petru *nsu.Q Adu&ei fierP P e t r u " Biute/ dar *n as&uns &tr Cli8anC Un lu&ru nu8ai &er de la tine/ Cli8ane/ una nu8ai 8i s &ade a &ere de la tine' De.i a ta ur%ie 8 -a li si de a rare/ dar 8ai nainte de a 8 da *n 8:nile lui SafaH#$ireiH6an dH 8i ! sa9ieP Tre9ui sH8i *8 ru8ui ! sa9ie/ &a str un%:nd eu *nsu. ie tul 8ieu s &ad/ &a un D!8n s &ad/ iar nu s fiu a %:nil!r r!9P Jn a&est feli te -ei utea rs lti *ntrHun &$i e-%$enis' F@@ Cli8an" A&easta ! nu8e.ti e-%$enisQ T t a r " A !iQ''' Ce *nt:rGiiQ Cli8an" Ade-rat & re 8ult a8 *nt:rGiet' Oare 8 &un!.tiQ , &un!a.te Saf\H#$ireH6an al tuQ Eu sunt 8!ld!-an/ sunt &re.tin .i re ni8e a8 r!d!sit' 6aP Ce *nfruntareP Ce defi8areP ,ulu8e.te stea%ului &elui s&utit!ri/ %:nule rsfat' El te s&a de !s:nda a%!nisit' T t a r " Tu &uteGiQ P e t r u " AP A&u8a &un!s& *n tine s:n%ele 8!ld!-anP Cli8an" Iu%i de ai&eP T t a r " Sui e Gid .i &aut' Nenu8rat &a a &!drului &! a&i este 8uli8ea &are teHau *n&un%iurat' (rei s ieGe.ti Dunrea *n su8eul ei &ursP Pline.te 8ai 9ine a&eea &are Du8neGeu au 8enit de +ert-' ,ai 9ine a.a .i 8:ntuie.teHteP Cli8an" Jnfr:neaGHi GiseleP Pre 8ine nu -ei s ria ni&i!dat' T t a r " A.adar/ 8 *nt!rn/ PetruH(!d/ &tr tine' De 9un -!ie su uneHte -!inei D!8nului 8ieuP S .tii & r!a9 tre8ur *n ta9ra n!astr fe8eia &u ai ti &! iiP F@K P e t r u " A8ar 8ieP T t a r " De 8!arte ii !t s& a nu8ai rin tine' De -ei ur8a du 8ine/ de -ei *n&redina a ta s!art *n 8:na 9iruit!riului/ a !i eu si%uri ses& -iaa fiil!r ti' Iar da& nu/ a !i de e

turnul a&estei &etui le -ei -edea &G:nd su t sa9ia &lului' P e t r u " A.tea t/ a.tea tP Iat eu 8er% &u tine' Cli8an" Pre%etai/ al 8ieu D!a8neP Satana iadului -!r9e.te &u %ura a&estui %:n' BDes&$ide u.a &8rii lturalni&eC' (!i 8iHai r it e fiul/ ri8ii din 8:na 8e e s!ia &u ai -!.tri fiiP SENA ( I I I Ileana/ &! iii/ &ii de 8ai nainte' P e t r u " Du8neGeuleP Ce -dQ I l e a n a " Barun&:nduHse *n 9raele saleC C ! i i i " PrinteP D!a8neP B*89r!.induHlC I l e a n a " Du8neGeuleP Tu e.ti *n -iaQ F@2 P e t r u " Suntei 8:ntuiiQ I l e a n a " Din 8:na $!il!r/ rin a&est 9r9at' P e t r u " Jn& .i a&eastaQ I l i e . " Eu a8 tras sa9ia asu ra $!il!r/ a8 a rat e D!a8naP Ni&i nHa8 uitat *n-tura" *n ri8e+die/ t!t *nainteP I l e a n a " Pr!nia 8i teHau druit' C! iil!r/ 8ul8ii lui Du8neGeuP Nu a8 *ndestule &u-inteP P e t r u " CeHi ierderea unui tr!nQ Eu sunt rinte/ sunt *n& s!P C a - a l e r i u " B&tr Cli8anC Nu te si8i 8:n%:iet de a&east *nt:8 lareQ Cli8an" Dar/ ! si8tP A fa&e du.8anil!r un 9ine este &ereas& 9u&urieP P e t r u " Jn a&est &$i Cli8an rs lte.te' I l e a n a " Cu8Q El este Cli8anQ F@4 Cli8an" Nu - *ns i8:ntai/ !/ D!a8n/ la auGul nu8elui 8ieuP Eu &red & atria *l -a 9ine&u-:nta !dine!are' BCtr ttarul'C Iar tu &e 8ai stai ui8it .i ru.inatQ SHau -dit neade-rul 9uGel!r tale' S une a&ele &e ai -Gut' Ni&i *ntru a sa 8:nie 8!ld!-anul nu -a uita a sa dat!rie' (!ina D!8nului lHar fi utut asu ri/ dar ni&i!dini!are *l -a *n%$i!si de a fi u&i%a. a atriei saleP C&i *naintea dre turil!r B atrieiC/ dre tul unui rinte s fa&e 8ut' De a&eea/ duHteP Oastea ardelenil!r su t &!8anda -eteaGului Za !lia/ *n&e e a tre&e este 8uni' Jn.tiineaG e -ar-arul tu' Ori&:t s *n%:8faG a lui 8:ndrie/ *n Gadar -ra a s ad a &u s:n%ele unui Dra%!.' Pe &:t -a sta *n& ! iatr e a&este Giduri/ de.arta sa a8eninare nu ne -a *ns i8:nta/ .i da& *n asalt -a .i &tr a&ea trie/ a !i !ate a 8 *n%r! a *n a sale sur ri/ dar nu 8 -a &lti din a 8e $!tr:re .i &redin'

T t a r " A.adar/ arun&Hte/ alear%/ 9tr:nule/ *n a ta ieireP BEl P e t r u " se du&e'C Btr:nule 8rini8!s/ 9tr:neile tale s nu r8:ie fr fiiP -eGi/ iat fiii tiP BC! iii *89r!.eaG e Cli8anC' Cli8an" BdeG8ierd:nduHiC Jn a&est &$i 8 une.te *n& ! dat ! dul&e le%tur &tr -ia' Eu -!i s ! *n-redni&es&' A.aHiP Du8neGeul este 8art!rP De n!u *n-ieG entru atrieP Ei 8!ld!-anul r8:ne &redin&i!s n la 8!arteP P e t r u " Cu ase8ine su u.i ,!ld!-a nu -a ieriP F@1 (OIC6IA DE RO,TNIE Dra8 !ri%inal ist!ri& PERSOANE M t e f a n & e l , a r e/ D!8nul ,!ld!-ei' ( l a d/ D!8nul ,unteni8ei' C ! s t e/ s atar din ,!ld!-a' ( ! i & $ i a / fiia lui (lad' S a 9 i n a/ 8u8a ei' C ! d r a t/ +une stean' , i n a/ 8ireasa lui' P a r & a l a9/ 8untean' C a r a i 8 a n/ &!8i.elul lui Mtefan' Os8an A%a' O.teni de a89ele ri' Un sa$astru' S&ena ur8eaG *n R!8:nie la anul 0E2E' FKD ACTU5 I SCENA I Re reGenteaG din nuntrul unei &ase rusti&e/ la 8i+l!& ! 8as/ *n %iurul &ria fetile &u (!i&$ia .i 8u8a sa destra8 eteala de nunt' 6 ! r d e f e t e " Tu/ 8ireas/ aGi ale%e A&est aur lu&it!r/ Care 8:ne -a s le%e I8eneul &u A8!r/ Ca -iaa ta s fie Senin/ &u 9u&urie' JBBisC SCENA I I C ! d r a t .i ,ina C ! d r a t " B*ntr:nd s rietC Nu sunet de ar8!nie/ &e de s ai8 rsunai *8 re%iurP Neast:8 ratul 8!ld!-an &u a lui Mtefan a &al&at 8:ntul 8untenes&' Mi d!8nit!rul n!stru (lad &$ea8 la ar8e e t!at +uni8eaO &$iar .i 9tr:ni a *n&e ut a se *nar8a/ &a s art8 & a&ii e &arii ei nu8es& 8unteni sunt ade-rai r!8:ni .i & n!i re d:n.ii i -!8 res in%e la 8unte &a e ur.i *n a l!r &a-erne' Eu iu9es& e ,ina/ a 8ea 8ireas/ &e are s feri&eas& a 8ele Gile/ dar de ase8enea iu9es& atria 8ea' Oare &u8 a. utea eu fi feri&it/ da& atria a. -edea %e8:nd *n fineQ FK0 D!rit! ,in/ s nu te *ntristeG de a 8ea de artare/ *n Giua *n

&are era8 a ni *ntruni *naintea s:ntului altarP ,ina" B l:n%:ndC Eu l:n% de des rire/ dar t!t!dat te &!n+ur &a la&ri8ile 8ele s nu te reie de la dat!rie a a ara ara' C ! d r a t " Da& t!ate fe8eile r!8:ne sunt *nsufleite de ase8enea senti8ent 9r9tes&/ a !i fiii un!r ase8ene 8u8e nes8intit -!r triu8fa *n &auGa &ea sa&r a atriei' De a&eea s nu 8 *nt:rGie ini8a 8ea/ de.i este *ndui!.it' A r i e " Ini8aH8i *n d!uHi ru t/ Aud 9u&iu8ul &e sun/ El 8 &$ea8 aGi la lu t/ P!ate 8er% e t!tdauna/ C !sta.ul *n 9tlie ,!r8:nt afl/ au 8arie/ Mi *n &:8 ul unde tun ,!r8:nt afl/ au &ununP ,ina" Tu 8 la.i/ *n -du-ie (!i ur8a du Hal tu as Z9!rul tu la %l!rie fie/ Ieri&e fii/ dar/ aleu/ nu 8Huita' BBisC A89ii" Ori &e s!art a s fie/ #iur &Ha8!rul nH!i uitaP BC!drat se du&eC FKF SCENA I I I ,ina Se du&e/ aleu/ A8!rul 8euP , las *n -du-ie/ C:nd !are a s -ieQ BPl:n%eC 6 ! r u l f e 8 e i l ! r " A ta l:n%ereHnfr:neaG/ D!a8n!/ nu te t:n%ui/ C al tu a8!r e aG Mi re el -a 8:ntuiP SCENA I( Cii de 8ai nainte/ ( l a d .i un ! s t a . ( l a d " Bintr 8:ni!sC Ce %e8ete fe8eie.ti sHaud ai&ea/ &:nd nu8ai &:nturi de ar8e ar tre9ui s rsuneQ (i e !ate 8il de s:n%ele 8!ld!-an/ &are *n &ur:nd are *n .u-!aie a se re-rsa e &:8 ul 9tlieiQ Din -!i !ate una are un a8ant *ntre a&ii $!i de 8unteQ Da& a. afla e una/ &u 8:na 8ea a. erdeH! &a H! trdt!are a atrieiP ,ina" 5a&ri8ile &are le -eGi r!ur:nd .i sus inele &e le auGi sunt a&ele a 8u8el!r .i a s!iil!r a&el!r +uni &arii su9 !rdinul tu 8er% la 9tlie' Patria -a triu8fa/ dar 8ulte dintre n!i -!r r8:nea !rfane .i -du-eP FK3 U n ! s t a . " D!a8ne/ un tri8es &u *nsr&inare de la a.a de Silistra s anun &a s - -!r9eas&P ( l a d " Oare &e s fieQ Nu &u8-a -ine &u un n!u du.8anQ S une

s intreP BO.teanul se du&e .i fe8eile de ase8eneC' SCENA ( lut tur&e.te'C Sanatate *n&$int!riului r!fitului ,!$a8edP (!i aHi -!r9i de lu&ruri &are e a89ii intereseaG f!arte' I8 erat!rul 8eu/ &rui &eriul deie ani *ndelun%ai/ .i ara ta au *n &!8un t!t a&el ene8i& uterni& e Mtefan a ,!ld!-ei/ &are nu 8ai une *n tea& sa9ia &ea *ns:n%erat' El nu 8ai las *n re a!s ni&i e !l!ni/ ni&i e un%uri/ ni&i e tatari/ ni&i re n!i .i &$iar ni&i re -!i/ &e suntei &u d:nsul de un s:n%e .i dH! le%eP Ia&a a&u8a & ara ta/ 8!.tenirea .i &!r!na rinteas& &at a H! r i de e &a ul tuP Unei naii .i unui d!8nit!r inde endent/ re&u8 sunte8 n!i/ 8are !-elire ar fi a i se su une' Oare ar8a n!astr este ru%initQ Cii de 8ai nainte .i Os8an Os8an" Alesului *ntre se&tat!rii lui ,esie adu& sanatateP BJl saH ( l a d " Os8an" FKE ( l a d " sus'C B9t:nd &u 8:na e sa9ieC Eu &el *nt:i -!i arta & sa9ia 8e are d!u ti.uri/ *naint: nduH8 au retr%:nduH8/ & ururea dau l!-iri de 8!arte' Cu ase8inea utere nu -!i lasa a 8i se r i &!r!na' De&i *n eri&!lul &!8un/ &!8un s ni fie a rareO de.i le%ea ni des arte/ interesul ni une.te .i el &ere s *n&$ie8 ! alianie !fensi- .i defensi-' Os8an" Dar/ s *n&$ie8O 8ai nainte *ns s ni *nele%e8 des re &!ndiiile le%turei' S re a te a%iuta/ i8 erat!rul 8eu/ &ruia Du8neGeul deie ani *ndelun%ai/ -a &!! era &u t!at a sa utere a Rsritului .i al A usului/ dre t &are i se &u-ine ! su re8aie/ un drit de suGeranitate asu ra ta .i ai ti de.H tinGt!riO de a&eea/ sHi dai &a !n!r n!8inal e t!t anul 0F .!i8i .i at:tea ie e/ *n rG9!aile i8 erat!rului 8eu s dai un &!r de !aste .i *8 reun s -ii *n ers!an a te *n&$ina *naintea i8 erat!rului' A&u8 refle&teaGP ( l a d " #rele &!ndiii/ *n ade-rP BJn arte"C (!i %iura aleana .i &redina/ *ns fr ter8inO &:nd *8i -a da 8:na ! -!i ru8 e BTare"C A8 refle&tat' Unirea n!astr fie aGi/ *n&$iet e 9aGa re&i r!&ului interes' Os8an" #iur dar e a ta le%e/ re&u8 eu e a 8ea/ t!t *n un Du8neGeu/ &are este entru a89i' BA89ii ridi& s adele *n FK@ ( l a d " #iur e unul Du8neGeu .i s:nta &ru&e *n unire &u *n&$in t!riul lui ,!$a8ed s &!89at e &!8unul n!stru ina8i&/ tiranul ,!ld!-ei/ sHl *n-in%e8 *n &:8 ul 9tliii sau rin alt as&uns &!8 l!t sHi st:n%e8 -iaaP BS&!9!r:nd s adele unul e &a ul altuia'C Iar da& a8 fi ne&redin&i!.i a&estui %iur8:nt/ a !i a&est fer &u 9leste8ul &eriului s &ad re &a ul trdt!riuluiP Os8an" A&este le %iur/ *n nu8ele tur&es& a a.ei de SilistraP A.a r!fitul ,a$!8ed s 8 &erte/ rin li sa feri&irei .i a 9u&uriei seraiului &are ni a strat *n aradisP BA8:nd!i s *89r!.eaG'C A&u8 s .i8 &tr lu&rare' Planul 8eu este

ur8t!riu" &u ! arte a !astei tale .i &u t!at a 8ea &alarie eu -!i *nainti asu ra ,!ld!-ei/ iar tu -ei r8:nea 8istuit *n &etatea Brila' Mtefan &u a sa furie are s 8 ata&eO atun&i &u ! arte a !astei tale &!89t:nd/ 8 -!i retra%e asu ra Silistrei' C:nd el -a fi de a%iuns de artat de 8ar%inea ,!ld!-ei/ tu -ei *nainti .iHi -ei tia dru8ulO atun&ea &u 8iestrie lu8 e Mtefan *ntre d!u f!&uri .i atun&e desi%ur *l -!8 &a ata -iu sau 8!rt' Du ase8inea triu8f/ tu -ei anexa ,!ld!-a &tr ara taO uterni& te -ei fa&e .i tr!ianul n!stru des re 9ar9arii de la N!rd/ &are t!t ni a8enin a ni r i Sta89ulul/ e &are n!i &u at:tea sa&rifi&ii lHa8 &!n&$istat' ( l a d " Nu -eGi *n &e 8!d a&el 9ar9ar &at aH.i 8ai s !ri utereaP A8 aflat & are s&! rin le%turi de fa8ilie a se alea &u arul ,!s&-ei' De a&eea/ s ni %r9i8 rin f!& .i sa9ie s tul9ur8 ser9rile nunei/ rin t!ate &$i urileP FKK Os8an" Din artea 8ea/ -!i ad!%i ! n!u %reutateO -!i trii8ete un *nadins &tr $anul tataril!r a Oardei de Aur &a s ata&e e nea8i&ul &!8un &u t!at uterea sa 8ilitar .i &u furia reli%iei sale' ( l a d " Pr! un &a rin 8i+l!&irea &a-aleriii sale/ &are re ede &a -:ntul &utrier de.ertrile &eHl des art de 8!s&!-ii/ s &er&e a *ntreru8 e &ale a89asadei lui Mtefan/ &e este uin sHa *ndru8at s re ,!s&-a &u 8ireasa/ &a s ! &!ndu& *n 9raele fiului arului' Os8an" Ce 8inunat -:nat a8 fa&e rin astaP Eu &red & Mtefan/ &are iu9e.te f!arte e fiia sa/ ar fi dis us a rs&u8 ara a ei eli9erare rin 8ari sa&rifi&ii' -!i *n%ri+a a !r%aniGa &a-aleria tatar/ &a s &u rind &alea' ( l a d " Os8an" ( l a d " Planul e 9ine &!89inat .i 8erit un feri&e reGultat' De a&eea/ la lu&ru/ & f!rtuna fa-!reaG e a&ii *ntre rinGt!riP Din artea 8ea -!i fa&e &ele entru ali ne utin&i!aseO 8 Eu 8 -!i !&u a des re &eleHalte' S ni re-ede8P Os8an" Re-ederea feri&e s ni fieP FK2 SCENA (I Cii de 8ai nainte/ un & u r i e r C u r i e r u l " As&ultP BSe du&e'C Bintr:nd re ede/ &tr (ladC Des re 8unii (ran&ii se &!9!ar !astea 8!ld!-an re ede &a un !-!iO a l!r ar8e s&:nteiaG la raGa s!arelui/ *n&:t a9ia !i a&!l! inti !&$iiP ( l a d " Ce fa& -i%lele n!astreQ C u r i e r u l " Ai n!.tri a *n&e ut a se retra%e s re ta9r' ( l a d " ,i.eiiP Oare nu .tiu ei & eu ai&e 8 aflu &u 8ieGul uterei .i & la a r! ierea 8ea 8!ld!-enii &a ! ul9ere de -:nt se -!r rs :ndiP S rsune 9u&iu8ul de ara8/ s fluture 9andierile/ &a s &$e8e e +uniiP (ie *ndat a r!dul 8eu C!drat/ &a sHi dau !rdinul se&retP

C u r i e r u l " SCENA ( I I ( l a d " Bsin%urC Pe Os8an lHa8 ade8enit/ .i &u a%iut!rul lui -!8 &!89ate e ini8i&ul 8eu' Cu a.i re eGi se a r! ie !ara deGle%rii FK4 s!artei 8ele/ lu&eafrul 8eu n a&u8 8iHa fa-!rat/ el -a lu8ina .i a&u8/ &un%iurat de n!urii *nune&ai/ &alea &are ! -!i rG9ate &u a 8ea s ad' SCENA ( I I I ( l a d .i C ! d r a t ( l a d " Jn l!-irea &e a-e8 a fa&e asu ra 8!ld!-enil!r/ 8 ne-reaG *n 8!d &a tur&ii s intre *n f!&ul &el 8are/ & de.i &!89ate8 e du.8an &!8un/ dar fiind ii &re.tini .i t!t de s:n%e r!8:n ar fi a&at &a s *n&runt8 8:nele *n s:n%ele frail!r' A&este -!ies& s le ui *n lu&rare &u t!at ener%ia' C ! d r a t " DeHa%iuns este un &u-:nt al tu/ D!a8ne/ &a s lines& s&! ul &u t!t Gelul 8euP BSe du& a8:nd!i'C SCENA IV Se aude 8are G%!8!tO fe8eile s riete/ *n&ar&ate &u a l!r reu!ase efe&te/ alear% *n t!ate rile' 6!r" A8ar 8ie/ a8ar 8ie/ Tur&ul -ine &el 9ar9ar/ S ni du& *n s&la-ie/ S ni -:nd la tatarP UndeHi s&ut/ unde s&a are AfluHn ast tur9urareP A8ar 8ie/ a8ar 8ie/ NeH!r s du& *n s&la-ie' BS riete/ fu%'C FK1 ACTU5 I I SCENA I O %r!t *ntune&!as' S a 9 i n a / ( ! i & $ i a .i st!l de fe8ei' S a 9 i n a " Oare &:nd se -!r &ur8a suferinele n!astre/ s re a s& a de ine8i&ii 8!ld!-eniQ Iiul 8eu (lad sHa unit &u tur&ii/ dar a&e.ti n!i a8i&i ni sunt 8ai eri&ul!.i de&:t nea8i&ii' ( ! i & $ i a " A8ar 8ieP Jntre d!i du.8ani uterni&i/ de la &ine -!8 afla s&a areQ S a 9 i n a " Jn ast %r!t su9teran nu ute8 r8:nea *ndelun%/ e &:nd deasu ra &a etel!r n!astre d!8neaG furia res9elului/ &are ni re%te.te !ate s&la-ie sau 8!arte/ .i ni8e nu -ine &a s ni adu& -re! .tire' ,ina" 5!%!dni&ul 8eu 8iHa %iuruit & des re t!ate ai&ea ni -a *n.tiina' S a 9 i n a " AleuP Triste Gile a8 a%iuns/ da& *n ara n!astr sunte8 ne-!ite a ni 8istui rin %r!te *ntune&!ase/ destinate a fi etre&erea 9alauril!r .i a .er il!r -enin!.iP Mi asta nu8ai din ra a&itatea unui sin%ur !8/ &arele retinde a fi rintele ! !rului' F2D ( ! i & $ i a "

Pe &:nd &u t!i sunte8 &!nstr:n.i a l:n%e s!arta atriei/ 8ie 8ai ales &tr ast suferin ada!%e s!arta/ *n ri8-ara -ieei 8ele/ a -rsa la&ri8i .i *n ast %r!t a sus ina entru !%etul a8!rului ri8ar/ e &arele nu lu8ineaG f&lia I8eneului/ &a a&ea *nfri&!.at a res9elului/ unde *n 8ieGul furiei +uni8ea/ entru & este lin de &ura%iu/ *.i d !ate &e de e ur8 suflare' S a 9 i n a " Nu te dis era/ fiia 8eaP Pe &:nd n!i ai&ea su9 8:nt ni dis er8/ !ate & deasu ra &a etel!r n!astre s lines& lu&rri entru a n!astr 8:ntiure' Crede &/ deasu ra tutur!ra/ 8ai resus este Pr!-idena/ &e -e%$eaG asu ra *ntrH! arte'C neferi&iil!rP BS&ena se *ntune&' Caut afar'C Dar iat & a usul s!arelui 8ai 8ult *n& a *ntune&at ast %r!t .i Bas&ult:ndC rin &!rid!rul su9teranului se aud a.i de !a8eni BCu s ai8'C S ni retra%e8 *n ad:n&ul %r!tei Bfe8eile fu% *n luntruC/ .i eu 8ai de a r!a e -!i -e%$eaP BSe tra%e SCENA I I Os8an .i a !i C a r i 8 a n .i ( ! i & $ i a as&uns' Os8an" 5auda fie 8arelui r!fit ,!$a8ed & a s!sit !&aGia &a s rG9un s:n%ele tur&es& &are Mtefan/ nu8it &el ,are/ a -arsat la Ra&!-a' A&!l! *n &ur:nd -!i 8er%e &a s *n%r! &!r urile !8!r:il!r 8ei &!8 atri!i/ re&u8 a8 %iurat *naintea 8arelui 8ufti/ s rst!rn se8nul &ru&ii/ &are *n 8e8!ria *n-in%erii n!astre a *nalat a&!l! a&el tiran' ,surile &are a8 luat &u F20 (lad s re a st:n%e de e faa 8:ntului e Mtefan sunt uterni&e .i ni8erite/ dar un lu&ru ne re-Gut ar utea s Gadarni&eas& t!at *nele &iunea n!astr' De a&eea/ a8 lanuit a &ur8a !sta&!lul rin un 8!d 8ai si%ur' BCat *n %iur'C Unde *nt:rGie Cari8anQ B(!i&$ia/ as&uns/ as&ult' Cari8an -ineC' Os8an" ! trdau altuia' B&tr Cari8anC ,i teHa re&!8endat &a e un !8 &arele/ entru aur &e a. -rsa *n &$i8eriul tu/ tu ai utea -arsa s:n%ele unui tiranP Cari8an" Ade-r este & de la un un&$i al 8eu a8 8!.tenitH! ast art/ &e ! in se&ret .i &u &!ndiie &a 8ai nainte de a 8uri s Os8an" Ir a *ntra *n se&retul tu/ s uneH8i &u8 ai *n&e e ! eraiaQ BArt:nduHi ! un% &u 9ani'C Cari8an" Eu a8 !are&are 8ixtur &are ! -!i ad8inistra ar8asarului lui MtefanH(!d &u ! !ar 8ai nainte de aHl *n&le&a' Atun&ea este uin ea *n&e e a lu&ra/ ar8arasul se *nfuriaG &a &u8 lHar *8 in%e un r!i de stre&$ii/ se *n-:rte.te .i *n ur8 *8 un%e la fu% la a a &ea 8ai a r! iet/ unde intr:nd se rst!arn e s ate .i *n a&el 8!d 8ai nainte de aHi -eni a%iut!r *nea& e &lt!riul su' Os8an" ,inunat aflare/ &are ni -a s&uti de -arsarea s:n%elui .i de relun%irea res9elului/ & *ndat &e -a li si Mtefan/ -a li si &auGa dis&!rdiii/ r!8:nii se -!r 8r%ini *n ara l!r .i F2F trufa.ii 8!ld!-eni -!r r8:nea fr un &a *ntre rinGt!r/ entru & fiul su B!%dan/ &$i!r de un !&$i/ se -a feri de

!&aGia de a ierde .i &elalalt !&$i' De&i du re t!&8ala entru &are dre t ar-!n *i dau ai.ti 0DDD de e&$ini Bi d un%aC/ a u&Hte de lu&ru .i 8 *n.tiineaG des re t!ate/ &a s le !t &!8uni&a lui (lad' S ni re-ide8 &u 9un reGultat' Cari8an" 5a 8ine du *n&e utul ur8eaG *ndat .i sf:r.itul BA89ii se du&C' SCENA I I I ( ! i & $ i a iese din as&unsul ei' ( ! i & $ i a " A.adar %:nul/ de.i *n a aren sHa aleiat &u &re.tinii entru s&! ul !liti&/ dar ini8a sa &ea -enin!as nu *n&eteaG a urGi n!u ieireP Tur9urarea 8ea nu ! -!i utea as&unde 8ai&ei 8ele/ dar din %ura 8ea nu -a ie.i 8isterul' SCENA I( S a 9 i n a / a !i ( ! i & $ i a ( ! i & $ i a " D!a8ne sfinte/ &e a8 auGitQ De.i 8!ld!-enii ni sunt ini8i&i/ dar nu *n -an Du8neGeu a -!it s aud a&est &!8 l!t/ &are nu rin &a-alereas&a 9tlie/ &e rin satani&a urGie -ra s 9iruias&P A&este nu !ate suferi &u%etul unui &re.tin' ,a8/ 8a8/ lu&ruri &u8 lite a8 auGitP De.i rintele 8eu (lad este nea8i& ne*8 &at a lui Mtefan/ dar ni&i!dine!ar nu -a *n%dui ! trdare at:t de !-elit' F23 S a 9 i n a " 58ure.teH8/ fii!/ a&el 8isterP ( ! i & $ i a " Iart/ 8ai&/ da& *l -!i astra *n& *n s:nul 8eu' ,isterul r8:ne 8isteri/ dar s ni ru%8 la Du8neGeu &a s *nltureGe rul &e el &u rinde *n sine' BA89e se un *n %enun&$i'C Duet!" D!a8ne/ D!a8ne s:nte/ A lu8inil!r rinte/ De la tine astGi &ere A arare/ 8:n%:iere Mi uterni& a%iut!r Credin&i!sul tu ! !rP BBisC S a 9 i n a " , du& e s&urt ti8 / iar tu/ ftul 8eu/ te fere.te de streini' BSe du&e'C SCENA ( ( ! i & $ i a " Bsin%urC ,isterul *nfri&!.at nuHl !t *n8!r8:nta *n s:nul 8eu' Reli%ia !r:nduie.te &$iar e ini8i&ii aHi s&a a de eri&!l' Oare &u8 s fa&Q BRefle&teaG'C Jl -!i *n&redina sa$astrului 9tr:n/ &are &u at:te dui!.ii 8Ha f!st 9ine&u-:ntat' Ia&a el -ine' F2E SCENA (I ( ! i & $ i a .i s a $ a s t r u l ( ! i & $ i a " Cu-i!sule rinte/ -in! .i nuH8i refuGa .i ast dat al tu 9ineH-iit!r &!n&urs' S a $ a s t r u " Pre&u8 a 8ea dat!rie/ de ase8ine .i le&area este a 8:n%:ia e &ii *ntristai' S uneH8i &e !t aGi fa&eQ ( ! i & $ i a " (eGi f!rtuna rdi&:nduHse/ &are ni a8enin &u eri&!l/ :n .i &u 8!arte/ .i rin satani&a uneltire *nar8 frai &!ntra

frai/ &re.tini asu ra &re.tinil!r' ,isiunea ta%8ei tale este/ &u s:nta &ru&e/ a *ntra &$iar *n 8ieGul f!&ului res9eli&/ & &u a&ea fla8ur -ei *n-in%e nedre tatea' Pe darul tu &el s:nt *i *n&redineG 8isterul &e lHa8 des&! erit &u8 & tur&ul/ s re realiGarea 8ai si%ur a -i&t!riei/ a !r%aniGat de a fi MtefanH(!d u&is rin 8:na unui 9andit' S a $ a s t r u " Bs arietC Du8neGeu -a feri e &ela &e nu8ai entru &redina .i dre tul es une a sa -ia/ dar n!i &e fa&e8Q C r!-!r9a Gi&e" a%iutHte/ & Du8neGeu te -a a%iutaP De&i ist &!8 l!t/ &e este nu nu8ai !8!r de !8/ &e de un d!8nit!r/ un er!u/ un rinte a atriii/ .i de t!at naia r!8:n/ eu 8 *nsr&ineG aHl re-eni' 5as s!arta ar8el!r se de&id *ntre d:n.ii/ dar nu u8nariul unui u&i%t!ri' ( ! i & $ i a " P:n &:nd -!i utea re&!8 ensa Gelul tu/ ia&a ! +u8tate a 8antiei 8ele Bru8 e 8antiaC/ *8 arte *ntre a&ii &e -!r F2@ fa-!ra s&! ul 8eu' Du8neGeu -a 9ine&u-:nta -irtutea ta/ de8n de a fi &!nsi%nat *n ist!ria atriei' S a $ a s t r u " ,ai rei!ase de &u8 ast 8antie *naurit este -irtutea .i ietatea ini8ei tale' BSe du&e'C SCENA ( I I ( ! i & $ i a .i a ei & u r t e G a n e B*n %enun&$iC A r i e D!a8ne/ D!a8ne/ f!arte sfinte/ Tu/ a lu8el!r rinte/ AuGi ru%ele u8elite Unei naii asu rite/ Care aGi rin r!stul 8eu SuieHs la tr!nul tuO NH! lasa &a s i&e Jntre %$earile ne8i&eP S erana 8ea ! de un *n Du8neGeu .i *n dre tul 8eu/ el 8 -a r!te+a *n 8eGul f!rtunei &are 8 *n&un%iur' ACTU5 I I I SCENA I Se aude G%!8!t de ar8e/ l!&uit!ri/ 9r9ai .i fe8ei/ &u &! ii *n 9rae .i &u !+i+ii *n&r&ai fu%' Un f u % a r " S fu% &ine !ateP ,!ld!-anul a 9iruit/ taie/ arde .i r!9e.te/ s:n%ele &ur%e/ aerul rsun de sus inuriP Iu%iiP Iu%iiP F2K 6!r" A8ar 8ie/ !are unde De tirani ni -!8 as&undeP Pe 9tr:nul .i su%ariul AGi a8enin tatarul/ NiHa r i t!at a-ere/ A !i .i -iaaH8i &ere' SCENA I I ( ! i & $ i a .i &ei de 8ai nainte/ ur8at de a ei &urtene/ t!ate *n&r&ate &u a l!r !d!are/ -ase rei!ase .i alte -est8inte' U n 9 t r : n / &!ndus de un st!r .i de ne !tul su' B t r : n u l " Nu 8ai !t .i *nainte/ .i 8ersul 8eu &el *nt:rGiet %r9e.te a -!astr ieire' De a&eea/ feii 8ei/ lasaiH8 su9

u89ra a&estui ar9!re/ !ate & Pr!nia 8 -a u89ri/ iar de nu/ a !i -iaa 8ea nu - este de -run f!l!s' Pasul 8eu este !9!sit' De a&eea/ du&eiH-/ n a nu -eni ine8i&ul' C ! i l u l " Nu te -!i lsa/ 8!.uleP Eu te -!i a ra nu &u ar8e/ &i &u ru%8inte .i &u la&ri8i' Cred & nu -!r fi ei at:t de &ruGi s !8!are e un 9tr:n .i e un !rfan/ &are nu este de eri&!l' BSe une *n %enun&$i &u ne !tul su .i se r!a% la Du8neGeu'C B t r : n u l " A r i e De &:te !ri *n &ursul -ieei 8ele Pe ist &!tun f!rtuna s%eta/ F22 De &:te !ri a -ieei !stenele Ne8i&ul &rud st:r ea .i le luaP Dar du n!ri -inea iar senin Mi 8:n%:ierea se *nturna *n sin/ C &el &e re%e 8ii lu8i Nu rse.te e ai si fii 9uni' BBisC SCENA I I I ( ! i & $ i a .i &ei 8ai nainte/ -G:nd e 9tr:nul ( ! i & $ i a " D!a8ne Du8neGeule/ &e s e&ta&!lP S lu8 &u n!i .i e ist 9tr:n &u &! ilO !ate & a l!r -edere -a deGar8a e 9ar9arul *n-in%t!r' SCENA I( M t e f a n .i &ei de 8ai nainte/ ( ! i & $ i a .i &urtenile ei se un *n %enun&$i/ reGent:nd a l!r daruri %iu8atate de 8antie' ( ! i & $ i a " Prin a&east +u8tate de 8antie sHa des&! erit &!8 l!tul &e a8enin -iaa ne8i&ului atriei 8ele/ dar fiind t!t r!8:n de un s:n%e eu lHa8 a arat &u eri&!lul -ieei 8eleP A r i e Tu iei tr!nul/ tu iei ara Al *n-insului rinte/ AstaHi a 8ea ru%8inte/ 5asH8i -iaa &ea a8arP F24 Ia *n s&$i89 a&est !d!r/ 5asH8i -iaa .i !n!rulP 6!r" Iart da& eu de s ai8 Cu %:nul niHa8 f!st unitP Ini8a 8ea *l defai8 Mi *n -e&i nHa rsit' C nu8ai la al tu tr!n Cat s&a area .i ard!n' M t e f a n " Interesul de stat/ &are a f!st unit re ini8i&i/ aGi se refa&e *n ade-arat a8!r atri!ti& r!8:n' Ar8ele 8!ld!-ane *n&in% e nea8i&i trufa.i/ dar res e&teaG e ne utin&i!.ii .i in!&enii' Da& (lad/ ar%iur .i aleat a %:nil!r/ *n-ins &at a sa s&a are fu%ind s re Dunre .i ls:nd ara sa fr D!8n/ dre tul res9elului 8 fa&e D!8n a rei 8untene/ dar eu ! las *n s!arta &are treis reGe&e se&uli ! a &!nsfinit .i *n l!&ul lui (lad *ntres& a&!l! e Basara9' Din !d!arile &eH8i reGenta i s re rs&u8 rare/ ale% e &el 8ai rei!s B*ntinde 8:na la (!i&$iaC' Du8neGeu 8iHa luat e ! s!ie' Du8neGeu 8iHa druitH! aGi ! al d!ilea' Er!lGii s u9li&e *n ta9r a 8ea ale%ere/ 9r!nGurile s:nte s anune s!lenela &ununie/

la &are ! du& *n te8 lele &ele s:nite' BOastea fa&e un 8ar./ &ere8!nialu de &urteni se *nainteaG s re te8 lu/ de unde rsun ar8!nie'C F21 NU(E5E ISTORICE (A5EA A5B ,!ld!-a/ de.i este des rit rin de.erturi r8urale .i rin ,area Nea%r de Cri8eea/ t!tu.i *n -e&$i8e a-ea &u a&ea ar relaiuni !liti&e .i &!8er&iale/ *n&:t 8ai nainte de a a%iun%e la su%etul ist!riei r! use &rede8 de f!l!s a da des re a&ea eninsul &lasi& !are&are n!iuni' Du &e se st:nse -irtutea .i 9r9ia anti& a r!8anil!r/ rin &are ii su9%iu%aser &eea 8ai 8are arte a lu8ei &un!s&ute/ ur8 e !$a &ea lin de tur9urri .i de anar$ie/ *n&:t u.!r au f!st 9ar9aril!r/ -enii de la n!rdul Eur! ei .i al Asiei/ &ut:nd &li8e 8ai 9l:nde .i l!&uri 8ai *nde8:nati&e de l!&uit/ a une su9 +u% ! !arele &ele deGner-ate .i !-elite/ a desfiina a.eG8intele &ele !liti&e/ a st:n%e lu8ina .tiinH il!r/ a sur a industria .i artele/ &e erau r!du&tul a 8ult!r se&ule/ .i a *ntinde reste lu8ea &i-iliGat un -l de *ntuneri&' Din s:nul a&estui $aus/ *n &are ! !arele etre&eau 8ai 8ult ! -ia $!eas&/ rsri un n!u !rdin de lu&ruri *n Eur! a .i *n r!-iniile *n-e&inate' Pe ruinile R!8ei er!i&e se *nal/ su9 a a/ R!8a &ea s:nt s re triu8ful lui 6s'/ iar BiGantul/ &e se ane-!ia a urta titlul de R!8a n!u/ &u rins de -iii !liti&e .i de !r9iri fanati&e/ se f&u triu8ful lui ,a$!8ed' Atun&e/ e la *n&e utul -ea&ului al VIII/ se urGi la 8ar%inea rsritean a Eur! ei d!u staturi de -i r!8an" unul *n Da&ia/ al 8!ld!Hr!8:nil!r/ .i altul *n 6ers!neGul Tauri& sau Cri8eea/ statul %en!-eGil!r' Tre&:nd a8u reste ist!ria atriei n!astre/ -!8 a8inti de Cri8eea .i de &!l!nia %en!-eGil!r' F4D Arun&:nd ! &uttur e $arta Cri8eei/ ast ar se *nfH !.aG &a un atrat &e se are aninat *n ,area Nea%r la &a tul ei n!rdi& rin ist8ul sau str:8t!area de -e&$i8e nu8it Tafr!s/ iar de ru.i Pere&! / &e are t!t ! *nse8nare/ ade& r: / &e era eninsulei de a rare/ fiind a&esta sin%urul un&t de unde ea !ate fi &al&at de e us&at' 5un%i8ea rei/ de la rsrit s re a us/ este de KK !are/ iar li8ea/ de la a8eaG s re n!rd/ de ED !are sau 8ile de ,!ld!-a' Din artea rsritean a eninsulei este ,area AG!-/ sau un%$iul rsritean/ &arile este &a un ada!s &tr f!r8a atrat a Cri8eei/ unde se f!r8eaG ! alt eninsul/ &e era !dini!ar des rit de Cri8eea rin un -al .i ! r: a rat de un 8ur .i de turnuriO a&!l! sttu re%ia B!sf!rului/ e &are ,itradates au strlu&itH! .i a &reia &a ital era Panti&a ea' Pre&u8 artea a usan/ e la Eu at!ria/ este lin de ste uri/ de la&uri sarate .i de r:urele &e sunt 8ai des s&i/ a.a artea de a8iaG a eninsulei este 8n!as/ lin de su-enire ist!ri&e' 5:n% %!lful Ctenus/ 8!dernii au Gidit Se-ast! !luO a r!a e de ai&e anti&ul 6ers!neG/ &a ul Parteniu8/ fai8!s du tradiiuni .i unde se *ntindeau &!l!niile 8ileGiene/ asiati&e .i e ur8 &ele %en!-eGe' Partea din nuntru a Cri8eei nuHi alta de&:t un .es *ntinsO !&$iul nu afl/ s re a se re !Ga/ de&:t ni.te *nlturi ira8idale/ unde d!r8 *n%r! ate se8iniile -e&$il!r l!&uit!riO a&este 8!-ili se nu8es& tu8uli/ iar de tatari se Gi& &ur%ani/ *n a &r!ra s:n dese!ri se afl sar&!fa%e &u !9ie&te rei!ase de arte/ de use l:n% *n%r! aii er!i sau re%i' S re a8iaG H 8:ntul se rdi& .i la r8 f!r8eaG ! &ul8e de 8uni/ din &are &el 8ai 8are este a&el nu8it Tra eG/ *nalt E2DD al8eO

8ar8!ra .i ias ul/ &u &!l!ane 9aGalti&e/ f!r8eaG %r!te &a a&eea a lui Iin%al din S&!ia' (e%etaiunea de ai&ea a !li-ului/ fi%ului .i a alt!r !a8e s asea8n &u a&eea a #re&iei .i a Italiei' F40 TAURIDA SAU CRI,EEA Ist!ria anti& a a&estei eninsule se as&unde *n -l de 8it!l!%ie/ &are din e-eni8entele ai&e t:8 late au esut e iG!ade fa9ul!ase .i !eti&e' Ai&e Efi%enia/ fii&a lui A%a8e8n!n/ fu adus de Diana .i 8:ntuit de sa&rifi&iul la &are ! &!nda8naser !ra&!lulO ai&e ea re&un!s&u e fratele ei Oreste/ arun&at de furtun/ &:nd era sHl sa&rifi&e *n te8 lul Dianei/ des re &are e-eni8entele a8inteaG tradiiunile l!&ale .i ruinele/ iar 8ai ales tra%edia lui Euri ide *ntitulat Ifi%enia *n Taurida' Ai&e se afl -elerul de aur B ielea &u l:n de aurC/ entru &are se *ntre rinses fai8!asa .i er!i&a es ediiune nu8it a ar%!nauil!rO ase8ene *n ad !sturile 8isteri!ase ale Tauridei dre%ea ,edeea far8e&ele ei/ *n&:t fai8a a&est!r l!&uri/ *8 l:nd lu8ea de fi!r!ase ist!risiri/ i8 useser 8rei &e le &un%iurau nu8ele de ne!s italier/ n &:nd %re&ii/ &er&et:nd .i &un!s&:nd *n ur8 8ai de a r!a e & erau ri 8n!ase .i l&ute/ au s&$i89at nu8ele 8rei P!ntul Euxin/ ade& 8are !s italier' Atun&ea/ e la EDD ani *naintea lui 6s'/ 8ai 8ulte unturi ale Cri8eei sHau &!l!niGat de %re&i/ des re a &r!ra &ultur sHau astrat *n& 8!nu8ente' Jn de&ursul se&!lel!r/ Cri8eea fu arte a i8 eriului lui ,itradates .i a !i a r!8anil!r' Du de&derea a&est!ra/ 8ai 8ulte %inte s&iti&e *.i dis utau d!8nia asu ra eninsulei/ n &:nd/ du Cin%$isH6an/ la anul 0FED/ BatusH6an au reunitH! &u i8 eriul &a &ea& .i au a.eGat re.edina sa *n !litia aGi nu8it Es&$iHCr:8/ ade& Cr:8ul &el 8i&' Re u9li&ile italiene (eneia .i #en!-a/ &e erau e atun&ea &ele *nti uteri 8ariti8e .i &!8er&iale/ *n&e use *n& de la 00DD du 6s' a a-ea relaiuni &u ! !arele de e r8ul ,rei Ne%re/ unde/ e la de!se9ite unturi de la %ura Dunrei/ ale Nistrului/ ale Ni rului n la ,area AG!-/ *nte8eiar F4F 8ulte a.eG8inte &!8er&iale .i &!l!nii' Din a&ea e !$/ du ! *ntreru8 ere de 4DD ani/ dateaG re*nn!irea &!nta&tului r!8:nil!r &u italienii/ nu e us&at/ e &alea de unde -eniser ii de la R!8a/ entru & &!8uni&aiunea l!r deHa dre tul fu *ntreru t de &tr sla-i .i $uni/ &arii la e8i%rarea ! !arel!r/ *n se&!lul I(/ sHau a.eGat *ntre Da&ia .i *ntre Italia' ,!ld!r!8:nii/ &arii !sedau %ura Dunrei .i r8ul ,rei Ne%re n la %ura Nistrului/ &a .i l!&uit!rii Cri8eei/ ri8ir e r8urile l!r &!l!nii %en!-eGe &u &!ntuarele l!r &!8er&iale/ la C$ilia/ Cetatea Al9/ n .i la 6!tin' ,ai ales & lutirea r8ural e ,area Nea%r era .i 8ai nainte ra&ti&at de 9:rladeni/ a &&!ra utere se *ntinsse n la %ura Ni rului/ unde su usse renu8ita !litie Ole.ie/ a8u C$ers!n/ ia de &!8er&iu .i de !Gitul 8rfuril!r %re&e.ti destinate entru Lie-' Dar %en!-eGii 8ai &u sea8 au intit luarea l!r a8inte asu ra Cri8eei/ unde 8anufa&turile l!r le res&$i89au &u %r:ne/ sare/ el&ele .i -in e &are *n &ualitate aleas le r!du&ea eninsula a&eea' Dre t a&easta/ s re a se utea 8ai 9ine *n%ri+i de interesele l!r .i a es l!ata r!du&tele Cri8eei/ %en!-eGii au lnuit a fa&e e r8ul de la a8iaGGi ! &!l!nie/ entru &are rin reGenturi *nse8nt!are au & tat de la $anul tatar *n-!irea de a a.eGa &!nt!are de &!8er&iu/ .i la

0EFD/ su9 &!ndu&erea atri&iului D!ria/ &!l!nii nu8er!ase au des&ale&at a&!l! unde *n ti8 ul anti& era !litia Te!d!sia/ &are astGi se nu8e.te Cafa' Ai&e/ &a !dini!ar feni&ienii su9 &!ndu&erea Did!nei/ &are rin ase8enea strate%i8 f!ndar fai8!asa Carta%!/ &e se f&us ri-al R!8ei/ %en!-eGii a.eGar 8i&ile l!r &!nt!are ne%!t!re.tiO a !i ne*nt:rGiet leHau &un%iurat &u ! trie/ su9 &u-:nt a asi%ura rei!asele l!r r!du&te *n &!ntra ta&ului sl9ati&il!r $!i din *8 re%iuri8e/ .i a.a ad!%:nd e *n&et un -al l:n% altul/ ! trie/ un turn re l:n% &elelalte/ Cafa se ref&ur *ntrH! &etate uterni&/ &u F43 un !rt &e utu &u rinde ! fl!t de %alere' Atun&ea/ re&un!s&: nd *n.el&iunea/ tatarii a8eninau e %en!-eGi/ dar a&e.tia din &etatea l!r r:deau de ne utina $anului' Peste FD ani de la &!l!niGaiunea ei/ Cafa se f&ur ! ia &!8er&ial *nfl!rit/ *n&:t ea utur tri8ite FD %alere *nar8ate/ s re a a%iut!ra e &re.tinii de la Tir/ &arii erau *8 resurai de sara&eni' Afar de Cafa/ %en!-eGii *nte8eieser 8ai 8ulte &!l!nii *n Cri8eea/ *ntre altele la S!lda/ &u un turn f!arte *nalt/ de unde uteau !9ser-a 8i.&rile du.8anil!r' AstGi *n& se -d ruine 8ree ale %en!-eGil!r l:n% Se-ast! !l/ re&u8 Bala&la-a/ Panti&a ea .i altele *n insula Ta8as' #en!-a/ *n8:ndrit & au &:.ti%at a.a !Giiune/ &are ! f&ea d!8nit!are ,rei Ne%re .iHa asi%ura 8!n! !lul &!8er&iului &u C!nstantin! !li .i &u Asia/ sHau *n%ri+it de ad8inistra iunea a&estei &!l!nii' Jn t!t anul tri8etea la Cafa un &!nsul sau %u-ernat!r/ ales dintre &ele *nti fa8ilii atri&iene ale #en!-ei' #u-ernul se de!se9ea nu nu8ai rin le%iuri *nH ele te/ &e 8ai ales rin a li&aiunea l!r &u sfinenie/ rin aGa .i rin d!8nirea dre tei/ *n&:t nu nu8ai sudiii %en!-eGi erau *ntru t!ate a rai/ &e .i ! !arele tatare de rin re%iur/ *n&redin:nduHse de uterea .i de dre tatea %u-ernului/ dese!ri i se adresau .i ur8au du re reG!luiunea sa' (eneienii/ ri-ali uterni&i ai %en!-eGil!r/ ne ut:nd suferi deG-lirea unei ase8enea *nr:uriri *n l!&urile unde .i d:n.ii *ntre9uinau s e&ulaiunile l!r/ la anul 0F1K es eduir ! fl!t &!8 us din F@ %alere/ &are du un ata& de uine Gile au suru at .i radat &!l!niile %en!-eGe &e erau fru&tul 8ult!r ani .i !stenele/ *n&:t &!l!niile a&este ar fi f!st de atun&ea e t!tdeauna diGrd&inate din Cri8eea/ da& nu ar fi -enit ! *n&un%iurare nea.te tat/ ade& ! iarn din &ele 8ai as re/ *ns!it de f!a8ete/ *n&:t (eneia/ &area *nte8eies *n artea n!rdi& a ,rei AG!- &!l!nia Tra$esa/ &reG:nd & *n Cri8eea ar fi aflat un aradis 8:ntean/ &!nstr:ns de a&ele &auGe/ F4E au f!st ne-!it a rsi &!n&uista &ea n!u/ du &e au ierdut ! trei8e din !astea sa' #en!-eGii/ reintr:nd *n !sesiunile &!l!niil!r l!r/ sHau s:r%uit at:t de 9ine a re ara daunile ti8ite/ *n&:t a a I!an VVII r:ndui *n !litia Cafa un 8itr! !lit &at!li&/ a &ruia +urisdi&iune se *ntindea de la P!ntul Euxin n *n Rusia' D!8nia Cri8eei era de atun&ea *8 rit *ntre tatari .i *ntre %en!-eGi/ &arii tratau &u dis re/ &a e ni.te 9ar9ari/ e a&ei 8:nteni' Din %el!Gia !liti& .i din fre&area interesel!r &!8er&iale/ la anul 03EF au r!ru t un rG9el' 6anul d!8nit!ri/ -r:nd a se desfa&e de ni.te -e&ini at:t de asu rit!ri interesel!r .i aut!n!8iei nai!nale/ adun:nd ! !aste nu8er!as/ au *n&un%iurat Cafa' Du un asediu *ndelun%at/ ne ut:ndH! su une ni&i rin ar8e/ ni&i rin f!a8e/ de &are *n&e use r! ria lui !aste a ti8i/ el *nsu.i au f!st &!nstr:ns a &ere ! *8 &are/ &are sHau .i *n&$eiet/ du 8i+l!&irea re u9li&ei/

*ntre &!l!niile ei .i $anul Cri8eei/ &:nd atun&e a&esta re&un!s&u dre turile !liti&e ale &!l!niil!r &!8er&iale entru a89ele ri f!l!sit!are' Ta8erlan/ *n-in&it!rul Asiei/ la 0EDK au sur at d!8nia $anului T!&ta8i.i/ du &are i8 eriul su se *8 ri *n trei $anaturi" *n al LaGanului/ Astra$anului .i al Cri8eei' Atun&e deG9inri ne&!ntenite *n-luiau ast eninsulO anar$ia a%iunsse la &ul8ea ei .i ara u89la a se fa&e rada !ardel!r -e&ine/ &:nd un si8 lu st!ri/ nu8it #$erai/ adu&e *naintea & eteniil!r adunate e 6a%i/ +une de 04 ani/ &a e un ade-rat de-iit!r al lui Batu.H$an .i al lui T!&ta8i.iO a&est +une dat!rea 8:ntuirea .i strarea sa *n%ri+irei *89untitului #$erai' Mefii adunai refuGau aHl re&un!a. te de &lir!n!8 al tr!nului/ dar ! !rul de&lar de ales *n ast de8nitate e +unele 6a%i/ &are/ s re re&un!.tin &tr 9inef&t!riul su/ ad! t nu8ele lui de #$erai .i se f&u .eful strlu&itei dinastii tatare/ &e au d!8nit de la 0EED n la 024D *n Cri8eea/ &u titlu de $an' 6a%iH#$erai au %u-ernat F4@ &u strlu&ire n la 0EK2' Iiul su &el 8ai 8are/ N!rHEdaula$/ a-ea sHi ur8eGe *n d!8nie/ *ns fu detr!nat de fratele su ,en%$eli' A&esta/ su9 nu8e de ,en%$eliH#$erai I/ este &el 8ai strlu&it dintre $anii Cri8eei .i *8 arte &u ,itridate !n!rul de a lasa *n ast ar su-enire ist!ri&e %l!ri!ase' El r!te%ea a%ri&ultura/ artele .i &!8er&iul/ entru &are *ntreinea relaiuni a&ini&e &u rile *n-e&inate' ,!ld!-a/ ale &rei r8uri de e ,area Nea%r sunt fa *n fa &u a&ele ale Cri8eei/ *n de rtare &a de F4 8ile/ era fire.te .i !liti&e.te dis us a tri &u d:nsa *n ar8!nie .i a se f!l!si de relaiunile &!8er&iale' De a&eea/ re l:n% &asele ei de &!8er&iu &e erau stat!rni&ite la Cafa/ Eu at!ria .i Bala&la-a/ ,!ld!-a a-ea rin a&ele !litii/ entru *n%ri+irea .i r!te&iunea su u.il!r si/ a%eni .i &!8isi!nari' Nu t:rGiu du *ntr!narea sa/ ,en%$eliH#$erai afl & fratele su N!rHEdaula$/ &e era esiliat/ se ad !stis re l:n% CaGi8ir I(/ re%ele P!l!niei/ .i *n%ri+induHse &a nu &u8-a a&esta sHl a%iute de a re&a ata d!8nia Cri8eei/ du dritul su de *ntiaHna.tere/ au &utat aliana &el!r 8ai uterni&i 8!nar$i ai e !$ei/ &are/ afl:nduHse *n &eart &u P!l!nia/ ar fi fa-!rat nes8intit interesele lui' De a&eea/ fr re%et sHau adresat la arul ,!s&-ei I-an III .i la Mtefan &el ,are al ,!ld!-ei/ &u &arii/ rin 8i+l!&irea lui C!&!s/ e-reu *na-uit !rtu%$eG din Cafa/ au *n&$eiat ! traini& le%tur/ rin &are arul ,!s&-ei seHndat!rea a da lui ,en%$eliH#$erai e t!t anul daruri/ e &:nd Mtefan -!ie-!d era &u a&est $an uterni& .i *nele t le%at nu nu8ai rin interes !liti&/ &e .i ers!nal/ re&u8 8ai *n ur8 se -a -edea' Dar 8ai nainte de a se une *n lu&rare a&est tratat/ intri%ile lui N!rHEdaula$ detr!natul/ s ri+inite de P!l!nia/ a rinser *n Cri8eea ! *n-luire .i nuntri&e *8 re&$eri de artiGi at:t de 8ari/ *n&:t/ s re a feri Cri8eea de un rG9el &i-il/ F4K ,en%$eliH#$erai au referat a a9di&a tr!nul .i a se retra%e &u fa8ilia sa la Cafa/ *ntre %en!-eGi/ &ariHi r:nduir de re.edin &etatea ,an&u / de rtat d!u 8ile de la Bala&la-a' P!ate & ,en%$eliH#$erai .iHar fi *n&$eiet &ariera sa *n ast tune&!as sin%urtate/ da& ! n!u &eart/ ns&ut *ntre %en!-eGi .i tatari/ nHar fi r!-!&at un e-eni8:nt rin &are *nturnas lui ,en%$eliH#$erai s&i trul &eHl s&a ase din 8:nile sale' Tatarii tri8eteau la Cafa un dele%at a l!r/ &are 8ai nainte a-ea a se *ntri de %en!-eGi' Un n!u tri8is/ E8ini&/ nu &:.ti%

*n-!irea %u-ernului Cafei/ entru &are a&esta/ ne ut:nd fi s ri+init de $an/ sHau adresat a &ere a+ut!r la C!nstantin! !li/ &e de FD ani B0E@3C se afla su9 d!8nia lui ,a$!8ed al II/ &arele din &earta %en!-eGil!r .i a tataril!r .tiu s tra% f!l!s entru realiGarea lanuril!r sale .i t!t!dat a se rG9una asu ra %en!-eGil!r/ &arii la asediul C!nstantin! !lei au f!st dat a%iut!ri i8 erat!relui Pale!l!%u rin ar8e .i rin fl!ta l!r' Este &un!s&ut & a&el 8are &!n&uist!ri lnuia a *8 l:nta se8iluna *n l!&ul &ru&ei *n t!at Eur! a/ unde &er&:nd a rG9ate rin ,!ld!-a/ !astea lui de 0FD DDD !a8eni fu de Mtefan -!ie-!d/ *n 02 %$enari 0E2@/ de lin *n-ins *n lun&a Ra&!-ei/ entru &are t!at &re.tintatea .i a a R!8ei au ser9at triu8ful ar8el!r 8!ld!r!8:ne/ &are de ase8ene s8ulse din 8:nile tur&il!r C$ilia .i Cetatea Al9' ,!$a8ed/ *nele%:nd *n Mtefan -!ie-!d un 9ar9at &e &!ntraria s&! ul su/ in-it *n &!ntra lui e 5!9!d $at8anul &!Ga&il!r D!nului/ e &are Mtefan -!ie-!d/ *n-in%:nduHl la #ru8Ge.ti/ *l .i rinsO ! arte a !astei sale au *ne&atH! *n Nistru/ iar restul ! alun% n la Ni ru' ,ai *n ur8/ entru 8:ntuirea rei de &!Ga&i .i tatari/ au Gidit *n Ia.i 9iseri&a s:ntului Ni&!lai &el ,are/ &u trei altare0' At:tea n!u 0 Cu $ra8urile s' ierar$ Ni&!lai/ ar$idia&!n Mtefan/ 8u&' (ar-ara' Edit!rul ediiei de la 04K2*' F42 8!ti-e *ns rind e ,!$a8ed/ au .i *n&e ut ! eraiunile sale &u Cri8eea/ unde la 0 iulie 0E2@ tri8is ! fl!t nu8er!as de EDD %alere/ &are se *nf!. *naintea Cafei/ e &:nd retendintul E8ine& se a r! ias din artea us&atului &u ! nu8er!as !aste de tur&i .i tatari/ &are era *n *nele%ere &u ! artid de *8 re&$et!ri din &etate' #en!-eGii/ &arii n atun&ea des reuiau e !ri&e du.8an/ ata&ai e dinafar de ! ar8ie at:t de uterni&/ de rins a *n-in&e/ .i e dinuntru araliGai de *8 re&$et!rii r!dit!ri/ du &e *n &urs de K Gile au susinut &u 9r9ie asaltele &ele 8ai furi!ase ale tur&il!r/ au f!st ne-!ii a se su une' O de utaiune de l!&uit!ri/ &!8 us din dre%t!ri .i din 9tr:ni/ la&ri8ile fe8eil!r .i ale &! iil!r .i darurile *nse8nt!are au *ndu le&at e .eful es ediiunei/ A$8ed/ a drui &etenil!r %en!-eGi -iaa' A d!ua Gi/ &u rinG:nd &etatea .i t!ate triile Cafei/ &ea *ntie lu&rare a *n-in&it!ril!r au f!st a une su9 sa9ie e a%entul lui Mtefan -!ie-!d .i re t!i ne%ut!rii 8!ld!-eni/ *n nu8r de 0KD in.i0/ &a ! es iaiune BrG9unareC a erderil!r &e suferise la Ra&!-a !astea !t!8an' Du &e *n ist 8!d au sfr8at *n Cri8eea uterea %en!-eGil!r/ -!ind a st:r i a&u8 &$iar .i &ui9ul l!r/ ,!$a8ed r:ndui a se str8uta t!i l!&uit!rii de la Cafa .i de la alte l!&uri a eninsulei/ dis !induHi de t!t a-utul l!r .i trd:nduH i de s&la-i' Dre t a&eea se f&u ! res&riere de t!at *8 ! !rarea/ din &are sHau ales un nu8r de +une -ir%ure entru $are8ul i8 erial din C!nstantin! !li .i 0@D +uni de la 0D n la 0@ ani/ arte entru ser-i&iul &urei/ iar arte s re a fi *n.irai *n %uardia ieni&eril!r/ du &e 8ai nainte a-eau a *89ri.a &redina 8a$!8etan' 0 Sin%uli nun&ii et ex l!rat!res Ste $ani (!ie-!dae/ et uni-ersi 8er&at!res ,!lda-iae/ nu8er! &entu8 sexa%inta/ a ud Ca $a8 re erti/ iussu Tur&i/ %ladi! er&ussi sunt' Cladis 8axi8a/ et &ruentus %ladius/ in uni-ers!s !rdines et aetates desae-ie9at' Dlu%!ssi 6ist!ria/ li9er VIII/ a%' @33 B#$' A'C' F44 Ast lu&rare/ des rirea rinil!r de fiii .i de fa8ilia l!r/ *nf!.a ! i&!an 8ai &u8 lit de&:t fi!rile asediului/ .i

italienii ! ase8nau *n arte &u r irea sa9inil!r din R!8a' SHau -Gut s&ene de a8!ri 8atern .i dis erare &e ar fi u8 lut de !r:re e &li/ da& nu sHar fi i8 us *n-in&it!ril!r ! ase8ine sl9ati& *nsr&inare' ,u8ele nu8ai le.inate se uteau des ri de &! iii l!rO altele se t:rau n la %alere/ &are le ur8reau *n n!t/ n &:nd !9!site se *ne&au' SHau t:8 lat &a un rinte/ s re a feri e fiul su de s&l-ia !-elit .i sa&rile% Ble darea &redinei lui 6s'C/ lHau str uns &u !8narul *naintea r it!ril!r .i *nsu.i &Gu su9 l!-iturile l!r' Du *n&$eierea a&estei lu&rri/ fl!ta sHau *n&r&at &u a-eri rei!ase .i &u 0@ DDD s&la-i %en!-eGi de a89e sexe/ &are/ trans !rt:nduHse la C!nstantin! !li/ sHau a.eGat la Pera/ unde Gir nai!nalitatea .i li89a l!r italian .i sunt uri&ul fa8iliil!r &el!r 8ai 8ulte/ nu8ite e r!te/ de reli%iune &at!li& .i de li89 %re&!Hitalian' Iar entru +unii .i +unele &e erau/ *8 reun &u !9ie&tele &ele 8ai rei!ase/ destinate *n dar entru sultanul/ *n d!u de!se9ite %alere adunate/ sHau luat &ea 8ai 8are *n%ri+ire entru *nde8:narea .i 8:n%:ierea l!r *n &ursul &lt!riei la C!nstantin! !liO de a&eea sHau &utat d!i !a8eni 9tr:ni/ .tiut!ri de li89a italian .i tur&eas&/ s re a le ser-i *n ast *n&un%iurare de *n%ri+it!ri' Ale%erea au &Gut asu ra unui 9tr:n *n& -erde .i res e&ta9il/ &are &u d!i &! ii *n 9rae/ s re aHi su9tra%e de -:narea 9rutal a *nar8ail!r/ se *nf!. *naintea lui A$8ed/ refer:nd 8ai 9ine s fa& arte a&estui !l!&aust !8enes&' Jntre 8!ld!r!8:nii &are/ entru s e&ulaiunea l!r .i alte interese/ erau a.eGai *n Cri8eea/ se de!se9ea 8ai ales unul nu8it Rada8an/ 9ar9at &u %eniu .i &u atri!tis8/ &are/ de FD ani urt:nduHse *ntre a89ele a&este ri/ au &:.ti%at nu nu8ai *nse8nt!are a-ere/ &i .i sti8a .i *n&rederea a89il!r d!8nit!ri .i l!&uit!ri ai ,!ld!-ei .i ai Cri8eei/ *n&:t *n &ursul d!8niei lui ,en%$eliH#$erai el fuse 8i+l!&it!r &!nfidenial F41 *ntre Mtefan -!ie-!d .i *ntre a&est $an/ entru &are f&ea dese &lt!rii/ adu&:nd .i res&$i89:nd &!res !ndenii .i daruri *ntre a&e.ti su-erani aliai' S!arta &are rsturnase de e tr!n e ,en%$eliH#$erai nu &ruas e Rada8an' O f!rtun din &ele *nfri&!.ate/ &are d!8ineaG e ,area Nea%r/ au a&ufundat -asul de &!8er&iu *n& r&at &u &ea 8ai 8are arte a a-utului su/ *n&:t du &atastr!fa !liti& a Cri8eei el se ad !stis e l:n% ,en%$eliH #$erai *n &etatea ,an&u / unde/ *n ri-irea ser-i&iil!r de 8ai nainte/ a *nele &iunei .i a *n&un%iurril!r sale/ fu tratat &$iar &a un &asni& fa-!rit .i/ *n &!ntra datinil!r 8usul8ane/ at:t el &:t .i fa8ilia sa a-eau li9er *ntrare la &urte .i *n seraiul $anului' Jntre &ad:nile lui ,en%$eliH#$erai/ &ea 8ai fa-!rit sultan era ! r!8:n&/ &are/ din &! ilrie r it de tatari din ,!ld!-a/ entru stra!rdinara ei fru8use fuses r!sf!rat $anului .i se f&u 8u8 unei fii&e fru8!ase/ i&!an -ie a 8ai&ei sale/ .i de a&eea de rintele ei f!arte iu9it' De.i din a8!ri dui!s/ de lux !riental .i de fru8useile re.edinei &ei *n&:ntt!are de la Ba&&iHSerai &un%iurat/ sultana era dese!ri &ufundat *n 8elan&!lie' Ea *.i a8intea &a rin un -is dul&e rinii/ l!&ul na.terei sale/ atria &u 8unii .i r:urile &e ! *8 !d!9eau/ si8 li&itatea -ieei/ iar 8ai ales ni8i& nu utu a8!ri *n ini8a sa *n-turile reli%i!ase &re.tine/ *n &are fu ns&ut .i e &are ea *n as&uns/ e &:t *i era &u utin/ au ra&ti&at *n &u%etul su' Uni&a ei 8:n%:iere/ au insuflat fii&ei sale a&este si88inte e-la-i!ase .i/ re&u8 se t:8 l & une!ri !8ul $ultuit *ntre&e *n 9untate e

r!t!ti ul su/ de ase8ine *n-turile &re.tintei/ &are *n as&uns insuflase fii&ei sale/ au rins *n ini8a &ea fra%ed ! 8ai ad:n& rd&in .i ist reGultat era triu8ful se&ret al 8ai&ei sale' Puin *naintea &atastr!fei !liti&e/ sultana/ *89!ln-inH F1D duHse %reu .i si8induHse a r!a e de 8!arte/ es us fii&ei sale Iat8e t!at s!arta .i nai!nalitatea sa/ &!n%iur:ndH! a r8:nea &redin&i!as reli%iunei &re.tine e as&uns/ n &:nd *nduratul Du8neGeu ! -a *nd8:na de a se *nturna *n s:nul 9iseri&ei lui 6s' Iat8e/ *8 l:ntat *n la&ri8i/ %iurui 8ai&ei 8urinde a lini a&este .i *n &u%et t:nr str &u stat!rni&ie 8isteri!asa ei &$e8are' R8:ind !rfan de 8a8/ ea afla 8are 8:n%:iere *n etre&erea &u Rada8an .i &u &! iii lui/ din &are ! fii& era de -r:sta sa/ iar fiul de &in&i ani 8ai 8areO &u a&e.tia ea se ra&ti& a -!r9i *n li89a r!8:n/ 8ai d!rit fiinduHi/ &a ! dul&e a8intire a 8ai&ei sale/ entru &are !ri&e !8/ *n t!ate rile lu8ei/ a-:nd ! si8 atie ad:n&/ de d:nsa e le%at &tr atrie .i &tr *ndat!ririle sale' Ata&ul tur&il!r asu ra Cafei se *ntinses .i asu ra !litiil!r *n-e&inate .i *na-uite/ *ntre &are era ,an&u / re.edina ri-at a lui ,en%$eliH#$erai' A&esta era la tur&i su9 re us de a8i& al %en!-eGil!r' S!arta s&l-iei &are au ti8it l!&uit!rii Cafei .i &ruGiile *n-in&it!ril!r rs :ndir fi!ri de des erare &$iar .i *n naiunea tatar/ din &are &ea de la ,an&u tria *n ar8!nie &u %en!-ii/ *n&:t/ la a r! ierea !astei tur&e.ti/ &ea 8ai 8are arte din l!&uit!rii a&estei !litii fu%ir la 8unte .i se ad !stir *ntre %r!tele &ele 8isteri!ase .i nerG9tute/ din -e&$i8e *n& s ate *n st:n&i entru d!sirea &re.tinil!r de furia %:nil!r' Pe &:nd n!a tea &u rinsse re.idena lui ,en%$eliH#$erai/ t!i &asni&ii .i &$iar seraiul su sHau rs : ndit/ .i de s ai8a !8!rului .i a s&l-iei sHau 8istuit unde &ine au utut' Jn ast fi!r!as &!nfuGiune/ %iunea Iat8e/ delsat de fe8eile Git!are *8 reun &u %iunele Rada8an/ de &are se rt&ise s!raHsa/ fa-!rii de u89ra n! ei/ sHau lune&at intre !aste .i sHau 8istuit *n ! %r!t sin%urati&/ unde !dine!ar sultana/ ferit de !&$ii Git!ril!r/ *.i f&ea ru%&iunile &re.tine' Ai&e a89ii +uni a%iun%:nd/ sHau tu ilat tre8ur:nd de s ai8 .i *n %enun&$i ru%a e ,:ntuit!rul F10 lu8ei aHi 8:ntui .i re ii de eri&!lul &areHi a8enina' O9!sala li a8!rise uterile .iHi a&ufundase *ntrHun s!8n ad:n&/ din &areHi treGi di8ineaa &$e8area lui Rada8an' A&esta/ si8ind rt&irea &! iil!r/ du 8ult &utare nu utu afla de fiiaHsa/ dar %si *n %r!t e a&e.ti d!iO a !i/ -G:nd des re ! arte eri&!lul &u &areHi a8enina 9rutalitatea sal9ati&il!r !sta.i/ iar des re alta ni&i un 8!d de s&a are/ .i &un!s&:nd si8i8:ntul dui!s &e le%a +unii din fra%eda l!r &! ilrie/ *ntrH ! *n&redere *n &ereas&a *ndurare/ &are t!tdeauna lHau *nsufle it/ nu afl alt 8!d de a nuHi des ri/ de&:t a *n-esti .i e Iat8e *n !rt de +une %en!-eG .i e a89ii aHi &!ndu&e la & itenia !astei tur&e.ti/ &a e d!i fu%ari e &ariHi r!sf!ra s re a fa&e arte de &eata aleas .i destinat entru C!nstantin! !li/ s er:nd & a&!l! i se -a *nf!.a -re! !&aGiune de aHi utU 8:ntui' Prin ast ur8are/ 9tr:nul Rada8an au &a atat &!nfidena lui A$8ed/ &are/ entru &un!.tina 8ult!r li89i strine &reG:nduHl %re&/ .i rin ast fa t sti8:nduHl &redin&i!s sultanului/ iHau *n&redinat *n%ri+irea asu ra &etei %en!-eGil!r *n &ursul &lt!riei l!r la C!nstantin! !li'

Des re alt arte ,en%$eliH#$erai/ re&u8 sHau Gis/ &a un artiGan al %en!-eGil!r/ fu rins .i de ase8ine des rit de fa8ilia sa/ se &!nduse la C!nstantin! !li' Ai&e/ a%iun%:nd &a s&la-/ sHau ri8it de sultanul &a re%e' A&est rG9eli& .i *nele t 8!nar$ .tia & 8rirea .i si%urana unui i8 eriu 8are nu st *n ne8r%inita *ntindere terit!rial .i *n nenu8rata 8uli8e a ! !arel!r/ &i *n le%turile de interes 8ateriale .i de %l!rie nai!nal *ntre r!-iniile su9%iu%ate .i *ntre &entrul %u-ernului' De a&eea/ -!ind a fa&e din r!-inia Cri8eea un raGi8 al uterei !t!8ane .i reuind %eniul .i *nr:urirea lui ,en%$eliH#$erai/ nu nu8ai & lHau rea.eGat su9 suGeranitatea sa e tr!nul &eHl ierduse/ dar *n& *n&$eie &u d:nsul un a&t de dinastie/ &a/ la &aG de a se stin%e s8:na sultanil!r de C!nstantin! !li/ atun&e/ &a un &lir!n!8 le%iuit/ s ur8eH F1F Ge e tr!nul i8 eriului unul din fa8ilia lui ,en%$eliH#$erai/ &are &!ndiiune se Gi&e & .i n astGi are tria ei' Du &:t-a ti8 / ,en%$eliH#$erai/ *nturn:nduHse *n Cri8eea &u 8are !8 / sHau rea.eGat la Ba&&iHSarai/ dar fa8ilia sa/ de f!rtun *8 r.tiet/ nHau 8ai %sitH! .i 8ult sHau ne-!it de a utea des&! eri 8a&ar arte dintrH*nsa' CETATEA C6I5IA Jnsr&inat &u *n%ri+irea %iunil!r s&la-i din Cafa/ *ntre &ari a8u se aflau Iat8e .i %iunile Rada8an/ &i erau de &ielali ne&un!s&ui/ Rada8an sHau *89ar&at *n %alera destinat *n &are se a.eGas ! &eat de d!uGe&i .i atru tur&i/ s re aGa %iunil!r s&la-i .i 8ai ales a rei!asel!r !9ie&te *n&redinate rs underei l!r' ,!dul &el 9l:nd .i *n%ri+it!ri al lui Rada8an/ &a al unui rinte dui!s/ nu utu de la ur&ederea fl!tei 8:n%:ia re at:a &! ii &ari/ -G:nduH.i rinii adunai e r8ul 8rei .i e alii *8 rii rin alte %alere/ si8induse a8u !rfani .i e t!tdeauna des rii de d:n.ii/ -rsau la&ri8i .i *8 leau aerul de 9!&ete trunGt!are/ e &:nd fi!r!.ii -in&it!ri rsunau &:nte&e de triu8f .i de 9u&urie' Jn&r&at &u &lt!ri de a&este d!u ! use si8i8:nte/ unii de d!liu/ alii de 9u&urie entru su&&esul es ediiunei .i rada &ea 8n!as de &are &u t!i se *8 rt.iser/ fl!ta/ &!8 us din 2D %alere 8ari/ *ntinse -:ntrelele sale s re B!sf!r/ unde ! 8:na .i &ursul natural al a el!r &tre a&ea !art/ entru a &reia !sesiune din -e&$i8e ur8eaG n *n Gilele n!astre lu te s:n%er!ase' Du ! lutire la *n&e ut fa-!ra9il/ sninul &eriului se *nn!ur/ un -:nt uterni& de la rsrit tur9ur undele 8rei .i/ 8ai nainte de a utea a%iun%e la -reun !rt/ fl!ta fu &u rins de &ea 8ai *nfri&!.at f!rtun/ &are at:t de dese!ri F13 adu&e daune si8it!are lutit!ril!r/ *n&:t nu *n Gadar ast 8are se nu8r *ntre &ele eri&ul!ase' T:8 larea/ &are a8enin a fl!ta &u -asfr:n%ere/ se rea lui Rada8an fa-!rit!are 8:ntuirei/ entru & %alera e &are se afla .i se diri%uiU de el era a&u8 des rit de &elelalte .i a !i el/ &are din deasa ra&ti& &un!.tea ast 8are/ sHau 8:nat s re a us .i la *n&etarea f!rtunei/ alin:nduHse 8area/ re&un!s&u & lutea s re r8ul ,!ld!-ei/ e &:nd tur&il!r f&ea s &read & se a r! ie de a&ela de a8iaGGi al Tra&iei' Jn ast ! iniune rt&ind &in&i Gile .i at:tea n! i/ *n &are s ai8a eirei/ fri%ul .i durerea asu rise e 8iGerii %iuni/ Rada8an des&! eri *n fa tul Gilei 8:ntul &are &u 9u&urie fu urat de t!i &a r8ul 8:ntuirei l!r' Tur&ii/ &are &reG:nduHse 8ai nainte de alte %alere a%iun.i la un !rt al Ru8eliei/ re l:n% s& area din eri&ul/

se 9u&urau &/ des&r&:nd %iunii .i !d!arele &ele rei!ase/ -!r & ta de la sultan nu nu8ai laud/ &i .i ! arte din rGile a&ele/ se %r9eau a de.tinde e us&atO *ns Rada8an/ re&un!s&:nd & 8:ntul a&ela era insula nu8it a Mer il!r/ *n a r! ierea %urei Dunrei/ iHau *n&redinat & a&ea insul ar fi a r!a e de Bur%as' De&i s re a re !Ga du un &urs at:t de *ndelun%at .i eri&ul!s/ &:t .i s re a se a r!-iGiuna &u a de 9ut/ de &are de d!u Gile a-ea li s %alera/ a%iun%:nd la un l!& *nd8:nati&/ au arun&at an&!ra/ .i tur&ii/ d!rit!ri a &l&a 8:nt/ %iu8tate dintrH*n.ii &:i *n& user *ntrH! luntre/ lu:nd &u d:n.ii f!alile de.ertate/ ur&eser s re insul s re a le *8 lea &u a ' Asta au f!st !&aGiunea a se *ntri rin !s tarea de 8erinde .i rin s!8n entru ! 8ai de arte/ de.i s&urt/ &lt!rie' Tur&ii de e insul/ du &e la u89ra tufaril!r de ta8aris& au 8:n&at .i &e-a d!r8it/ se %r9ir a se *nturna e %aler/ dar s!sind la r8 r8aser *8 ietrii -G:nd a9ia *ntrH! 8are de rtare lutind -asul *n dire&iune t!t s re a us' Rada8an/ s re 8ai 9un ne8erire a lanului de 8:ntuire/ F1E du &e au !s tat e %iuni .i e &ii 0F tur&i r8a.i/ le r!sf!r din ! f!ale .i &e-a -in/ s re a *n&$ina *ntru 8ul8irea a r! ietei s!siri la i&i!arele sultanului/ dar 8ai nainte au a8este&at *n 9utura a&eea &e-a nar&!ti&/ &are nu t:rGiu iHau &ufundat *n un s!8n at:t de tare/ *n&:t lesne fu lui Rada8an/ &u a%iut!rul &el!r 8ai 8ari %iuni/ aHi u&ide .i aHi arun&a *n 8are' DeG9r:nduHse *n ist 8!d de Git!rii l!r/ t!i &u s !rit utere 8:nau -:slele s re a a%iun%e la %ura Dunrei de la C$ilia/ unde/ re*8 ins -asul de &ursul &el uterni& al a el!r/ &u %reu ar fi utut *ntra da& e insula ,!&anu/ una din &ele nu8er!ase e &are ai&e li f!r8eaG Dunrea/ nu sHar fi aflat &:i-a st!ri r!8:ni 8!&ani/ de la &ari se tra%e nu8ele a&estei insule .i &ari la u89ra sl&iil!r rsunau *n fluierile l!r d!inele ar8!ni!ase &e e fie&are r!8:n *l trund a8u de 8elan&!lie/ -G:nd & si8i8:ntul de naiunalitate sHau refu%iat nu8ai *n s:nul a&est!r fii ai naturei/ la &ari/ &a !rat!ri ne8urit!ri/ a8inteaG .i *ntreine 8untele .i r:urile su-enirul %l!riei str8!.e.tiP''' Atun&e/ -G:nduHse *n a r! iere de &!8 atri!i/ Rada8an au *nlat 9andiera ,!ld!-ei/ *ns!indH! &u stri%te de 9u&urie .i &$e8area de a%iut!ri a tutur!r &lt!ril!r' A&e.ti 8!&ani/ &ari au *8 ru8utat nu8ele l!r de la &u8ani/ ! !r 9ar9ar .i rG9eli& &e *n ti8 ul 8i%raiunei uni-ersale se a.eGaser *n ,!ld!-a su9 8unii de la C!8ne.ti s re Nea8u/ re&u8 este .tiut/ de atun&e n astGi se !&u &u st!ria/ .i nu8er!asele l!r tur8e le du& t!a8na s re iernati& e 8alul dre t al Dunrei .i la %ura ei' D:n.ii au ai&e &!tunile l!r n!8ade/ &u staule .i trii *n &!ntra $!il!r de 8are/ &u &are dese!ri !art lu te *n&runtateO de a&eea/ sin%ura *nlare a 9andierei naiunale nu iHar fi *ndu le&at a -eni -asului *ntru a%iut!r/ da& Rada8an nu ar fi ada!s/ rin sunetul 9u&iu8ului/ a le re eta &a un e$! s!nurile naiunale .i a le &ere a%iut!r' Atun&e/ a r! iinduHs la r8/ d!i F1@ din &ii 8ai 8iliani 8!&ani/ -G:nd e %aler un nu8r 8are de &! ii &e *ntindeau 9raele l!r/ sHau arun&at *n a / du&:nd un &a t de ar&an/ &are/ le%at de %aler/ fu de &eilali tras e la %ura Dunrei la 8al/ &u t!at %reutatea &eHi ! unea i8 etul a el!r' S!arele se a r! ia de a us .i dis&ul su &el lu&it!r se &ufund *n s:nul 8unil!r/ deasu ra &r!ra Pi!nul *nla as&u

ita .i a8enint!area sa &reast/ *n&:t/ ne ut:nduHse *nainti &lt!ria s re C$ilia/ sHau arun&at ai&e an&!ra .i t!at &eata %iunil!r di.tins .i &u la&ri8i srut 8:ntul 8:ntuirei l!r' Ai&e/ e un 8un&el/ se afla &!tunul &el *ntrit al 8!&anil!r/ &ari/ de rin re%iur adunai la r8/ sHau 8irat f!arte de ! &eat at:t de nu8er!as de &! ii deli&ai .i fru8!.i/ &e -ederau se8ne de ! s!art estra!rdinar/ *n&:t &u res e&t .i dui!.ie ri8induHi 9a&iul/ du &e/ entru asi%urarea %alerei/ &tr un nu8r de %iuni 8ai 8ari au ada!s ! &eat de 8!&ani *nar8ai/ &!ndus e t!i &eilali e la l!&uinile &ele u8ilite/ arte *n 8:nt/ arte deasu ra durate/ unde/ a rinG: nd *n %iur f!&uri/ li sHau re%tit ! &in din fru&tul tur8ei" la te dul&e .i a&ru/ +:nti .i &a.&a-al/ .i e.te &u 88li% r!as t/ &are de %en!-eGi era .i *n Cafa *ntr!dus' Pe nu.i de a ur us&at &ul&ai/ *n 8eGul !il!r .i a Git!ril!r &:ni/ sr8anii &! ii d!r8ir n a d!ua Gi/ &:nd sunetul 9u&iu8ului st!res& iHau treGit din s!8nul &e ar fi f!st dul&e/ *ntia !ar de la des rirea l!r de rini .i de fa8ilie/ da& -isurile/ rin f!r8e felurite 8:n%:induHi *n s!8n/ nu leHar fi artat la treGire ade8enirea unei de.erte 9u&urii/ 8ai ales -G:nd 8iei slt:nd re l:n% 8u8ele l!r/ de &are s!arta &rud e t!tdeaunaHi des ris e 8uli !rfani/ *n&:t 8ult sHau ne-!it Rada8an s re a *nturna *ntre a&e.ti %iuni *ntristai ! raG de 8:n%:iere/ &u8 & &eriul/ art:nduHliHse fa-!ra9il rin 8:ntuirea de s&l-ie/ nu se -a *ndura .i *n -iit!r de s!arta a&el!r &e se *n&red *n el' F1K Cu a%iut!rul a&estui ! !r !s italier reH89r&:nduHse &H lt!rii/ %alera/ &!ndus de s&ari/ ur&es s re &etatea C$ilia/ unde au a%iuns *n& *nainte de sear/ de.i de rtarea era este ! t !are de &ale' C$ilia nu8it de anti&i A$ilea au Clist!8astu8/ era *n a&el ti8 una din &etile &u !rt &are a ra %ura Dunrei .i lutirea 8!ld!-enil!r e a&est flu-iu .i e ,area Nea%r' Ast &etate/ &are *n aliana lui Mtefan -!ie-!d &u re%ele ,atei C!r-in asu ra tur&il!r se &u rinsse de un%uri/ ne-!ind a&e.tia *n ur8 a ! de.erta/ sHau luat de 8!ld!-eni du un asediu lun% .i fu 8ai *n ur8 &auGa rG9elului *ntre ,!ld!-a .i Un%aria/ &are adusse *nfr:n%erea lui ,atei C!r-in la Baia' Du a&eea/ *ntrinduHse &u uterni&e 9asti!ane .i r: i/ &etatea se *nar8 &u ! %arniG!an nu8er!as/ &e era a8u su9 &!8anda r&ala9ului Isaia' Bar&ele de aG &are au *nt:8 inat %alera %en!-eG ! &!nduser *n !rt/ unde Rada8an es us r&ala9ului e-eni8:ntul Cafei .i -redni&a de 8irare 8:ntiure a %iunil!r %en!-eGi e &ari s!arta iHau adus su9 uterni&a a-G a lui Mtefan -!ie-!d' AuGirea a&estui e-eni8:nt use *n 8i.&are t!at &etatea/ 8ai ales 8u8ele .i &! iii l!r aler%au *ntru *nt:8 inarea .i 8:n%:ierea sr8anil!r !rfani/ &are *n a&ele fe8ei dui!ase .i *n &! iii l!r li sHau rut a re-edea e 8u8ele/ e sur!rile .i e fraii l!r' A&el *nti a&t al lui Rada8an au f!st a &!ndu&e la 9iseri& e %iuni/ s re a de une 8ul8irea l!r/ .i Iat8e -Gu &u sur rindere a8este&at de res e&t 9iseri&a &re.tin .i ritul ei/ de &are at:t de des *i ist!rise 8u8Hsa' Du ru%&iunile de use/ ie.ind din 9iseri&/ a&est %iune ! !r -eneti&/ rin s!arta sa/ n!9lea fa8iliei .i fru8usea !rtului .i a fiGi!n!8iil!r atras t!at luareHa8inte .i dui!.ia u9li&/ .i &:te-a &ase de &!8er %en!-eGe 8ai 8ult *n& se interesar de neferi&irea &!8 atri!il!r' Par&ala9ul Isaia/ du &e au !r:nduit &ele &u-inite entru !s tarea .i ad !stirea l!r/ *ndat au .i tri8is .tiin des re a&easta rin un *nadins F12

&tr d!8nit!riul rei/ &are se afla *n a r! iere/ la Cetatea Al9' A&estui rin&i e nu erau ne&un!s&ute e-eni8:ntele !liti&e ale Eur! eiO a%enii lui/ retutindenea rs :ndii/ *l *n&un!.H tinau des re t!ate' De a&eea/ din es ediiunea lui ,!$a8ed asu ra Cri8eei resi8ind desfiinarea statului %en!-eG/ &u dre tul %iude& & -a -eni r:ndul .i asu ra ,!ld!-ei/ e &are -!ia &a sH! ata&e din d!u ri ! use" din artea Dunrei .i des re Nistru/ e unde utea tri8ite nu8er!asa lui &lri8e/ at:t de *nfri&!.at *n a&ea e !$' De a&eea Mtefan -!ie-!d sHau ne-!it a fa&e a89ele sale &eti 8ar%inene des re ,area Nea%r ne*n-in&i9ileO adun 8are %l!at de !a8ini .i 8aie.tri &ari lu&rau la *ntrirea &etil!r/ ri-i%$ind *n ers!an un lu&ru &e a-ea a asi%ura ,!ld!-a .i din ast arte des re un nea8i& at:t de uterni&' Penru &are/ &a ! -i%l a Eur! ei rsritene *n &!ntra Se8ilunei/ au &er&at a se *ntri .i rin ! uterni& alian &u Un%aria .i P!l!nia/ &u ale &r!ra &!nlu&rare nes8intit ar fi ferit e Eur! a rsritean a urta *n ti8 *ndelun% !9eGile !t!8ane/ da& nu %el!Gia de.art/ dar lealitatea ar fi reGidat la $!tr:rea l!r' ,!ld!-a/ &are e atun&ea !seda r8ul ,rei Ne%re *n lun%i8e 8ai 9ine de FD 8ile de la %ura Nistrului n la %ura Dunrei/ &u delta &utetrelel!r sale ra8uri/ d!8nea asu ra *ntrrei .i ie.irei -asel!r/ a-:nd d!u &eti uterni&e .i !rturi 9une' Ea/ re&u8 sHau -ederat .i 8ai nainte/ a-ea ! *nr:urire si8it!are *n lutirea ,rei Ne%re/ .i %eniul *ntre rinGt!ri a lui Mtefan &u%eta a fa&e din ast arte a rei sale a&eea &e natura .i !liti&a sa ! destinau a fi &entrul industriei/ &!8er&iului .i f:nt:na *na-uirei sale' El -iGitas nu de 8ult -alul lui Traian/ &are/ ur&e%:nd de este Dunre/ tre&e ,!ld!-a *n ast arte .i se *n&$eie la Ti%$ina/ lu&ru urie. al r!8anil!r rdi&at entru a rarea Da&iei de &tr 9ar9ari/ &er&etas la&ul lui O-idie/ l:n% Cetatea Al9/ unde F14 se Gi&e & ar fi *n%r! at a&el !et/ &are *n -ersurile sale/ Tristiu8/ des&rie ast ar .i r! riile sale ti8iri' A&este 8!nu8ente anti&e i se reau &a ni.te de !Gite sfinite/ lsate strne !il!r r!8:ni &u *ndat!rire a le stra .i a le a ra' A&este .i 8ulte alte *89untiri lnuite leHar fi realiGat Mtefan -!ie-!d/ de nu ar fi f!st 8ai t!tdeauna ne-!it a &a8 a .i a &!89ate &u !astea sa/ &:nd des re ! arte/ &:nd des re alta a arei/ s re aHi asi%ura inde endina/ *n& din -e&$i8e a8eninat' Jn.tiin:nduHse de 8inunata 8:ntuire a %iunil!r %en!-eGi .i de s!sirea l!r la C$ilia/ Mtefan -!ie-!d se %r9i a &lt!ri *ntrHa&!l! e dru8ul &el 8ai dre t/ rin Bu%ea&/ deHa lun%ul la&uril!r *ntinse .i *n &ur8eGi.ul r:uril!r nenu8rate/ ale &r!ra al9ii sunt s&i 8ai t!tdeauna din &auGa st:r irei duril!r/ &are din -e&$i8e/ 8ai nainte de a fi st:r ite/ nutreau .i ad au !9:r.ia r:uril!r .i &are astGi/ rin ! &ultur 9ine *neleas/ *n&e iar a se *8 lea &u a ' Par&ala9ul Isaia .i Rada8an f&ur re%tirile &u-enite entru ri8irea d!8nit!riului .i reGentarea %iunil!r %en!-eGi' Cun!s&:nd ei & du re datina sa Mtefan -!ie-!d/ s!sind la ! &etate/ &el *nti as al su era destinat la l!&a.ul lui Du8neGeu/ lnuir aHl *nt:8 ina ai&e &u %iunii .i &u !d!arele aduse' Dre t a&eea/ *naintea eristilului 9iseri&ei/ des&r&:nduse din %aler/ se de use !9ie&tele &ele rare &are erau lui ,!$a8ed destinateO din a&este/ arte erau 8anuf turi rei!ase de ale Indiei .i ale Persiei/ arte de ale %re&il!r anti&i/ interesante rin arta l!r/ rin -e&$i8e .i &are a r!a e de FD -ea&uri

fuser 8istuite *n s:nul 8:ntului Cri8eei' Jn &ursul d!8niei 9ar9aril!r/ a&este anti&$iti erau ne9H %ate *n sa8/ dar de &:nd %en!-eGii se a.eGaser la Cafa/ d!rul ar$e!l!%iei .i al &:.ti%ului iHau *nde8nat a s&!r8!li *n s:nul a&el!r 8!-ili/ de unde se s&!teau rei!ase !9ie&te/ din &are/ arte le tri8iteau la #en!-a/ arte le de uneau *n 8uH F11 Geu8 de la Cafa/ &a ! a-ere a statului' T!ate a&este/ la luarea &etei/ sHau rdat de *n-i&it!ri .i &ele 8ai alese/ &u alte st!fe de Persia .i de India/ fur *n&ar&ate e %alera *n &are se afla &eata %iunil!r s re a fi *8 reun &u d:n.ii r!sf!rate sultanului' Din a&este !9ie&te anti&e se *n.irase *naintea 9iseri&ei e ta ete rei!ase/ *n dis&uri/ diade8e de aur/ 9rri/ s ate/ &!lane/ ul&i!are de 9r!nG/ la&ri8t!rii/ iar 8ai ales &:te-a teasuri &u 8!nede anti&e &u efi%iile *8 rail!r Tauridei/ a-Ga de 9r!nG &e se Gi&e & ar fi urtatH! &$iar ,itradate0 .i e &are *n 9asrelie- era s&ul it lu ta a8aG!anel!r P!ntului &u s&itii' Un 9aGen de ar%int/ e &are se re reGenta *n 9asrelie- ist!ria Ifi%eniei .i a ,edeei/ &are/ rsind e &! iii si/ fu%e e un &ar tras de 9alauri *nari ai/ e &:nd a&e.tia/ arun&ai *n ! luntre fra%id/ se lu tau &u undele &e le a8enina ieire' Ast din ur8 ist!rie/ &e era de 8inune 9ine re reGentat/ ad8ir:nduHse de l!&uit!rii adunai/ a8intea %iunil!r %en!-eGi &$iar s!arta l!r/ des rirea de rinii l!r/ eri&ulul *n &are se aflau *n& .i *i udau &u la&ri8i ast i&!an a r! riei l!r ist!rie' Ast s&en ateti&/ de &are se *ndui!.au 8art!rii 9!ieri ai &etei/ de!dat sHau *ntreru t de stri%tele -i%lil!r de e turnurile &etei/ &are ddeu li89 de a r! ierea d!8nului' Br!nGurile ar8!ni!ase ale 9iseri&il!r .i sunetele rG9eli&e ale !astei ddur se8nalulO un 8ur8ur de 9u&urie .i de entuGias8 se rs :ndi *ntre ! !r .i *ntre %arniG!an/ &are -edea *n Mtefan -!ie-!d e *n-in&it!riul ei' Oastea &u & itani 0 ,itradate (I/ re%ele P!ntului/ &el 8ai 8are .i neH8 &at du.8an al r!8anil!r/ &u &ari au urtat rG9el *n t!t &ursul d!8niei sale de @1 ani' A&el re%e/ s re a se feri de a fi *n-eninat/ se de rinsse a 8:n&a *n t!ate Gilele ! 8i& !riune de -enin/ *n&:t -!ind *n nen!r!&irea sa a se *n-enina *n ade-r/ nHau utut 8uri de&:t *nfin%:nduH.i s ata *n ini8' Jntre talenturile sale se nu8r & &un!.tea FF de li89i' B#$' A'C 3DD .i 9andiere se *n.ir *n ia/ %l!atele %iunil!r se *ndesau la !arta &etei/ 9tr:nii .i fe8eile *ntrau *n 9iseri&/ unde .tiau &Hl -!r -edea de a r!a e/ iar &lerul &u s:nta E-an%$elie *l a.te ta la u.a 9iseri&ei/ *naintea &reia *n d!u r:nduri erau *n.irai %iunii &lt!ri .i *n fruntea l!r Rada8an &u &ei d!i &! ii ai lui' (enirea d!8nului fu r! .it de un n!ur de ul9ere/ din s:nul &ruia &a ni.te ful%ere s&:nteiau ar8ele a r!Gil!r &lri e ar8asari sirea i/ &ari f&eau a ri9!89a 8:ntul de tr! !tile &! itel!r fere&ate' Cun%iurat de un st!l de ar&ala9i/ de s atari de &as .i aniri *nGeuai *n fier s&li i&i!s/ Mtefan &lrea *n fl!area .i -:rtutea -:rstei &a de ED aniO -esti8:ntele sale si8 le se as8nau &u a&ele ale !.tenil!r si/ nu8ai s ata era !9ie&tul &el 8ai rei!s/ &:.ti%at fiind *n 8e8!ra9ila 9tlie de la Ra&!-aO un ta9ar lat *n-lea f!r8ele sale &ele r!9uste .i e &a urta ! &&iul ur&anO dar aerul &el 8a%est!s/ f!&ul !&$il!r si restrlu&ea 8ai 8ult de&:t aurul .i !elele 9ra-il!r &a itani &eHl *n&un%iurau' Un sunet %eneral de urare lHau *nt:8 inat la tre&erea sa rin *ndesirea ! !rului' El des&li&/ salut:nd *8 re%iur/ .i .i e %i!s &tr

9iseri&/ unde *l a.te ta s e&ta&!lul &el interesant .i rar *n ist!rie' Ai&e se -edea un ! !r *ntre% de %iuni !rfani/ &ari la i&i!arele sale re&la8a ! fa t di&tat de !8enie .i de !liti&' Trsturile a&ele as re ale feei lui Mtefan -!ie-!d se *ndui!.ir la -ederea a&el!r fra%iGi &! ii' Salut:nduHi &u 9l:nde e/ d!8nit!rul &u t!t a&el st!l au *ntrat *n 9iseri&/ unde de use e-la-i!asele sale ru%&iuni/ &er:nd/ &a *ntru t!ate .i *n ast *n&un%iurare n!u/ a%iut!rul &eres&' Du a&esta Rada8an es us lui Mtefan -!ie-!d &u a8nuntul e-eni8:ntul &e nu are *n ist!rie as8nare lui .i rin &are ist st!l de %iuni/ erG:nd rinii l!r/ & t un uterni& rinte *n ers!ana a&estui d!8nit!r' Cu 9l:ndee dui!ase au &er&etat anu8e e fie&are &! il/ 8:n%:induHi .i *n&ura%induHi *n ti8irea l!r/ 3D0 de a &reia &!ntenire *ndat au *n&e ut a se *n%ri+i' De ase8ine ad8ir &u 8are luareHa8inte !9ie&tele &ele rare .i reH i!ase &e erau destinate entru ,!$a8ed/ iar furtuna &ea nestat!rni& leHau adus a8u la i&i!arele *n-in&it!riului su/ Mtefan -!ie-!d' Ist e-eni8:nt nea.te tat/ &are au sur rins e t!i/ aduse er!ului de la Ra&!-a 8are 8ul8ire .i -!ie 9un/ &reG:nduHl ! &$e8are a Pr!niei a re& ta Cafa de la tur&i/ &are *ntre rindere se rea utin&i!as a se lini rin a%iut!rul unei fl!te !rtu%$eGe .i a ar8iei 8!ld!-ene de e us&at e la ist8ul Tafr!s BPeri&! C0' Parte din -asele .i teasurile anti&e de aur &urat f&uteF le r!sf!r 9iseri&ei din C$ilia/ 8itr! !liei Su&e-ei .i e is&! iil!r de Rdui .i R!8an/ altele s re a se de une la Su&ea-a *n &a9inetul !9ie&tel!r rare/ *ntre &ari/ s re 8irarea turur!r/ se afla din n!u in-entatul !rni&/ &e re l:n% !arele &are 9tea se8nala G!diile anuluiO a&!l! era .i ! &!le&iune de n!u ar8e de f!&/ nu8ite snee/ de la &are dateaG s&$i89area ta&ti&ei rG9eli&e' Du a&eea/ retr%:nduHse la &urte/ de &are 0 Cr!ni&ile strine dau ur8t!area *nse8nare des re %iunii %en!-eGi a &r!ra s!art al&tuie.te e is!dul a&estei nu-ele ist!ri&e >Se tua%inta 8a%naru8 na-iu8 &lasse 8axi8aru8 ! u8 8!les/ &a ti-!ru8 Nu!Nue et raeserti8 tradit!ru8 freNuenes nu8erus/ in C!nstantin! !li8 Tur&! tradu&e9atur' Erat inter illas na-es una/ &entu8 NuinNua%inta e $e9!ru8 ad!les&entiu8 &!$!rte8/ ex !8ni %enere &i-iu8 Ca $ae/ -enustate raestantiu8/ r! %ratissi8! 8unere/ ad &astrandu8 -el a9utendu8 -e$ens' In Nua &u8 ad re%endu8 #rae&us B,!lda-usC Nuida8 su9stitutus esset' Tur&is id n!n sentienti9us/ a reliNua &lasse se a9stra$ens/ du!de&i8 Tur&is/ Nui erant in na-i/ su9 d!l!/ r! aNua dul&i e8issis/ residuis du!de&i8 !&&isis/ ad !rtu8 Liliae na-e8 a ulit/ et ta8 &ent! NuinNua%inta iu-enes/ aut &astrati!ni aut lu anari destinat!s/ Nua8 ditissi8a8 su elle&tile8 Ste $an! (!ie-!dae (ala&$iae B,!la-iaeC tradidit' ]ua re Ste $anus su ra 8!du8/ ex$ilaratus/ s e8 re&u erandae Ca $ae/ sua te s !nte 8a%na8 in ani8u8 induxit' 5!n%ini 6ist!ria/ li9er VIII/ a%' @E B#$' A'C' F D!u de ase8ene teasuri anti&e/ de aur &urat .i de f!r8 !9lun%/ *n dia8etru &a la @ al8a&e/ se aflau *n 8itr! !lie .i de r !satul 8itr! !litul (enia8in sHau ref&ut *n alte !d!are 9iseri&e.ti B#$'A'C' 3DF *n t!ate !litiile a-ea &:te una 9ine *ntrit *n f!r8 de &et uie/ Mtefan -!ie-!d/ &!nsftuinduHse &u dire%t!rii si/ !r:ndui 8surile &u-inite entru a.eGarea a&est!r !rfani/ arte e la 9!ieri/ arte entru &re.terea l!r e la das&li/ &a rin a&esta f&:nduHi 9uni &eteni s !at fi .i f!l!sit!ri *n !liti&/ entru ! alian *ntre ,!ld!-a .i #en!-a' Iar din a&ii 8ai 8ari au ales un nu8r s re a fa&e arte din &eata &! iil!r de &as/ &e erau 8ai a r!a e de ser-iiul &urei .i a ers!anei d!8nit!rului .i &are rs undeau la %radul de a+i0' #iunea Iat8e/ &are rin n!9lea fa8iliei/ fru8usea ei .i 8ai

ales tinerea &ea deli&at atrss t!at si8 atia lui Mtefan -!ie-!d/ se *n&redin de*ndat s!iei ar&ala9ului Isaia/ &are ! &!ndus la Su&ea-a/ unde d!a8na ,aria iHau $rGit t!at *n%ri+irea unei 8ai&e dui!ase' Pe Rada8an/ &are/ re l:n% ser-iiile de 8ai nainte/ la ast !&aGiune deG-li e &:t ener%ie e at:ta .i !8enie/ d!8nit!rul lHau *ndnuit &u ! 8!.ie .i iHau *n&redinat asu ra a&est!r %iuni ri-i%$ere/ s re a fi &re.tirea .i *ntre9uirea l!r &!nf!r8 &u !rdinul su/ iar e fiul lui *l r:ndui de ase8ene *ntre &urtenii si' Ziua des rirei a&est!r &! ii/ e &ari nen!r!&irea iHau f!st *n& 8ai 8ult le%at *ntre d:n.ii/ *nf!.a ! s&en nu 8ai uin dui!asO sin%ura l!r 8:n%:iere fu %iuruina &e li sHau dat & e t!t anul se -!r re-edea *ntrunii *n &a ital *n &urs de &:te-a Gile' Iat8e/ rin 9l:ndea ei/ fru8usea .i 8ai ales rin s!arta ei &ea estra!rdinar/ a-:nd de 8a8 e fiia unui 8aGil 8!ld!r!8: n/ iar de rinte e un $an/ a &ruia nu8e se as&undea/ ns&ut *n isla8iu .i lin de Gel entru reli%iunea lui 6s'/ t!ate a&este iHau &!nf tuit 9ine-!ina d!a8nei/ &are &u 0 Din a&east e !$ se are & sHau r! a%at *n ar n astGi fa8ilii n!9ile %en!-eGe/ re&u8 -edereaG nu8ele italian de R!seti/ Ne%ri/ C!nti et&'/ a.a re&u8 t!t din a&el uri& se tra%e fa8ilia 5i randi/ &are tre&u/ !ate rin as8ene &aG/ la arul ,!s&-ei B#$' A'C' 3D3 l&ere as&ulta ist!risirea t:8 lril!r sale/ datinile Cri8eei/ -iaa &ea retras .i !-ilit a fe8eil!r din serai' Du &e rin *n-turi sHau ad at de d!%8ile reli%iunei $ristiane/ ea sHau *n-redni&it a *ntra *n s:nul 9iseri&ei &tr &are din fra%edaHi -:rst era atras' A.a/ -enera9ilul 8itr! !lit Te!&tist au 9!teGatH!/ uinduHi nu8ele de D!8ni&a/ na. fiinduHi &$iar d!a8naO .i rin ist a&t s!lenel ea linise &ea de e ur8 -!in a 8ai&ei sale/ ur8:nd a fi 8!del re &:t *n fru8usee/ re at:ta *n 9l:ndee/ *n 9untatea ini8ei .i a &ara&terului' Su&&esul &e & t !astea tur&eas& *n Cri8eea *nde8n .i *nlesni e ,!$a8ed a une *n lu&rare lanul su de a ata&a ,!ld!-a din artea Nistrului/ dre t &are us *n 8i.&are/ e la ist8ul de Pere&! / ! &lri8e nu8er!as/ &e &u re e%iune stra!rdinar s!si la Cetatea Al9 8ai nainte de a fi ea de a%iuns *ntrit .i a r!-iGiunat' S ai8a P!l!niei des re a r! ierea tur&il!r fu at:t de 8are/ & ! arte a P!l!niei se des ! !r de l!&uit!ri' Mtefan -!ie-!d/ are -edea f!rtuna a r! iinduHse .i din ast arte/ tri8ite &tr re%ele CaGi8ir un a89asad!r du altul/ s re a & ta a%iut!ri de !aste/ du re &!ndiiunea tra&tatului *n&$eiet' #arniG!ana din Cetatea Al9/ ata&at de uteri 8anine/ a H r:nduHse n la &ea de e ur8/ au dat &etatea sur at *n 8:nile *n-in&it!ril!r/ *8 reun &u &ada-rile l!r' Tur&ii arun&ar *n &etate ! %arniG!an uterni& .i *ntrir s rturile &etei/ *ns nu 8ult sHau 9u&urat de &!n&$ista l!r B&:.ti%areC/ &&i Mtefan -!ie-!d/ 8ai nainte de a fi ata&at des re Dunre/ sHau re eGit &u ! le%i!an la %ura Nistrului/ asalt Cetatea Al9 .i une su9 sa9ie n la &el din ur8 din %arniG!an' ,a$!8ed sHau u8 lut de ur%ie la auGirea a&est!r n!u *nfr:n%eri ale !astei sale/ *n&:t/ +ur:nd ieire ne*8 H &atului su du.8an/ !r:ndui la 0E2K a se aduna la Adrian! !li una din &ele 8ai uterni&e ar8ii/ &!8 us din t!ate se8iniile al9e .i ne%re ale *ntinsului i8 eriu din Asia .i Afri&a/ &u s&! -ederat a su une ,!ld!-a uterei sale' 3DE (G:nd f!rtuna &ea a8enint!are rei .i &area a-ea a se *ntinde .i asu ra &re.tintei/ Mtefan tri8ise a89asad!ri *n

P!l!nia/ unde la 6!r&in era adunat Sei8ul/ &er:nd din n!u/ *n uterea tratatului/ a%iut!ri entru &!8una a rare' Re%ele/ reuind eri&!lul/ au dele%at la Mtefan e alatinul (!ntr!9^a .i e e is&! ul B!ris!-s^i/ s re aHi +urui a%iut!rul &erut/ iar e &astelanul (!r!&i8!-is^i lHau tri8is la ,a$!8ed sHl *ndu li&e a nu &!89ate e Mtefan/ &are era aliat al P!l!niei' Jns sultanul/ .tiind & P!l!nia nu se ar8as *n& de rG9el/ a%iun%: nd &u !astea sa la (arna/ rs unse a89asad!riului &u8 & 9u&ur!s sHar fi *ndu li&at la &ererea re%elui/ de nu sHar fi aflat *n 8i.&are &u as8ene !aste/ &area ardea de d!rin aH.i rG9una !n!rul 8ilitar .i 8!artea 9ra-il!r &!8 ani!ni de ar8e' Cu t!ate a&este/ *n ri-irea unei as8ene 8i+l!&iri/ sultanul -a sus enda Ba8:naC 8ar.ul su asu ra ,!ld!-ei/ da& Mtefan -!ie-!d se -a *ndat!ri aHi de une un tri9ut/ aHi *nturna e tur&ii riG!nieri .i aHi de.erta C$ilia .i Cetatea Al9' A&este r! uneri !-elit!are entru reli%iunea .i !n!rul unui ! !r rG9eli& fur &u des re res ins de Mtefan -!ie-!d/ &are $!tr:re/ *8 rt.it adunrei 9!ieril!r .i !astei/ de t!i sHau *n&u-iinat/ *n&$eind +ur8:nt & 8ai 9ine s iar &u ar8a *n 8:n/ de&:t a se su une la ni.te &!ndiiuni &are *n ur8 nu uteau a-ea alt reGultat de&:t *n&l&area rei .i a ri-ile%iil!r/ entru a &r!ra susinere n atun&e 8!ld!r!8: nii &u feri&ire sHau f!st lu tat' (A5EA A5B ,unii au f!st t!tdeauna aGilul li9ertei ! !arel!r asu rite' Jn s:nul l!r/ *n e !$a 8!dern sHau ns&ut .i sHau strat inde endina El-eiei/ .i aGi *n& Cau&aGul f!r8eaG &etatea &ea nestr9tut a &ir&aGienil!r' De as8ene/ aGil .i 3D@ trie au f!st Car atul entru r!8:ni/ &ari .Had !steau fa8ilia .i a-utul l!r *n s:nul lui/ *n%rdit de st:n&i a8eninH t!are .i *n&ins de r:uri li8 et!ase' Du sftuirea 9!ieril!r dar/ Mtefan -!ie-!d r:ndui a se rdi&a t!i l!&uit!rii/ 9tr:ni/ fe8ei .i &! ii/ din .esuri .i a se str8uta &u t!ate &ele urt t!are la l!&uri str:8te' Jntristat .i dui!as ri-ire *nf!.a ast 8i%raiune/ &:nd fie&are .i rsea &asa/ li-ada &u !8 tul .i !%!rul/ 8ai nainte de aHl s&era .i de a &ule%e !a8a/ ls:nd du re sine &!tunurile de.erte' Afar de &etile R!8ida-a l:n% R!8an/ ,ira/ #$ertina .i S!r!&a/ erau .i sunt *n& .i aGi *n ar !Giiuni &e de natur se ar a fi lG8uite entru a rare .i &ari !art nu8e de &etii fire.ti' Una din &ele 8ai *nse8nate *n ara de Sus este a&ea nu8it Catelina/ a r!a e de C!tnar/ &are la as8ene *8 re%iurri au ser-it de aGil .i de trie ! !rului' Natura/ rin 8inunatele ei &!89in ri/ au urGit ai&e ! trie &e ar utea fi de 8!del f!rtifi&ril!r lu&rate du re re%ulile artei/ a-:nd su9 a rare un l!& *ntins &u ta9r *ntrit/ unde utea etre&e &:te-a 8ii de fa8ilii &u t!t a-utul .i &u -itele l!r' Jn !Giiunea a&eea se *n&$is arte din l!&uit!rii rei de Sus/ unde se -edeau adunate fe8ei .i &! ii/ entru a &r!ra a rare erau *nar8ai &$iar l!&uit!rii/ rini de fa8ilii/ e &:nd %iuni8ea aleas au s !rit !astea lui Mtefan -!ie-!d/ &are r:nduise l!&uit!ril!r a arde &asele/ %r:nele .i t!ate &ele &e nu le uteau trans !rta &u d:n.ii *n ta9erile .i alan&ile *ntrite/ e la l!&urile str:8teO iar el *nsu.i/ &u !astea sa/ &er&a a *8 ede&a e tur&i *n tre&erea Dunrei/ unde ii *ntinsser &in&i 8anine !duri reste a&est r:u uterni&/ 8enit de natur/ &a .i Car atul/ a fi aladiul a rt!ri al 8!ld!r!8:nil!r' Pe &:nd Mtefan se ane-!ia de a *8 ede&a sau 8a&ar a *n%reuia tre&erea tur&il!r este Dunre *n ,!ld!-a/ a&e.tia/ &u a%iut!rul lui (lad al R!8:niei/ s!&ru ne&redin&i!s al lui

Mtefan/ se *nlesnir e aiure a tre&e a&est r:u .i a se *nainti *n ar e la !alele 8unil!r/ *n&:t !astea 8!ld!-an/ s re a 3DK nu a-ea tiete &!8uni&aiunile &u unturile 8unten!ase/ fu ne-!it a se retra%e/ st:r ind *n &alea sa t!ate &u f!&/ s re a nu lsa du.8anil!r ni&i ! *nlesnire *n dru8ul l!r' Cu t!ate a&este/ e &:nd 8!ld!r!8:nii se retr%eau s re fundul 8unH il!r/ e 8alul dre t al ,!ld!-ei/ &lri8ea &ea nu8er!as a lui ,!$a8ed/ tre&:nd !litia R!8an/ rG9tus re ede artea deHa lun%ul Siretului/ &u rinG:nd *ntre ari ile ei !Giiunea !astei 8!ld!-ene/ *n&:t &!nstr:nse e Mtefan -!ie-!d a a&&e ta 9tlia &ea 8e8!ra9il/ luni/ *n FK iulie 0E2K' A&est l!& se rea din -e&$i8e 8enit entru a fi teatrul unui e-eni8:nt 8are' Un .es *ntins/ a-:nd s re a us &ul8ea dealuril!r dur!ase/ &e des art *ntre sine r:urile Bistria .i ,!ld!-a/ se 8r%ine.te des re rsrit &u ist din ur8 r:u .i se de!se9e.te rin natura &ea 8n!as a 8:ntului/ &are reste &ea 8ai 8are arte a anului este *nfl!rit .i -erde/ .i &u t!ate a&este din -e&$i8e se nu8ea (alea Al9/ &a .i r:urelul &are/ a-:nd !9:r.ia sa *n s:nul a&el!r dealuri/ .er eaG deHa lun%ul .i d *n r:ul ,!ld!-a' Oastea 8!ld!r!8:n din a&ea e !$ nu era &!8 us din s!ldai/ ade& lut!ri de s!ld Bsi89rieC/ &e din a r!Gi/ !a8eni de !aste/ a &r!ra & itenii erau 9!ierii0/ *ndat!rii &u ar8a.ii .i %l!atele l!r la &$e8area d!8nit!rului a se aduna s re a &!8 une !astea rei' Dre t a&eea/ ai&e se aflau a&ii *nti 9!ieri/ &u fiii .i &u ar8a.ii l!r/ arte &lri8e/ arte ar&a.i/ a-:nd e s ate ! &u&ur &u s%ei/ la &!a s *n&ins ! sa9ie .i *n 8:n unii ! lan&e/ alii 8&iu&i fere&ate .i ! a-G/ iar &lri8ea/ anieriiF / dre t %-ardie d!8neas&/ erau &u Gale 0 Iil!l!%ii deri- a&est nu8e de la -ar! 9ar!n/ un %rad de n!9le .i *n-e&$i8e 8ilitar' Iil!sla-ul deri- ist titlu de la 9!ieri sla-ines& &are de ase8enea sHar tra%e de la a&est r!8an 9ar!n re&u8 arul de la &esar' B#$' A'C' F Panierii/ !sta.i urtt!ri de anieri/ l!ri&a sau Gale/ un feli de tuni&/ &a8a. sut de fier s re a a ra de l!-irea as&uitului ie tul .i an&ia B :nte&eleC B#$' A'C' 3D2 de fier *n-s&uii/ a-:nd de as8ine ar& .i &u&ur &u s%ei/ iar 8ai &u sa8 ln&i .i drGi/ e &are le arun&au *n de rtare/ *n as8nare %eritului tur&es&' As8ene *ntre a&e.tia era .i un st!l de %iuni %en!-eGi/ *nar8ai du datina italian &u snee/ *n &a &!ifuri de !el/ a-:nd *n fruntea l!r e 9tr:nul Rada8an/ iar un nu8r de tunari/ &u tunuri de n!u *n !aste *ntr!duse/ erau a.eGate e la l!&urile &u-inite' Du &e au r:nduit fie&rei &ete .i st!l !Giiunea sa/ du re ese8 lu anti&il!r er!i/ &ari de9ar&:nd e r8ul du.8anului .Hardeau -asele/ s re a nu a-ea utin de a fu%i dinaintea lui/ as8ene Mtefan -!ie-!d .Hau edestrat &lri8ea/ &a s nu 8ai ai9 8!d a se retra%e din faa n-lit!ril!r/ &e 8:ntuirea ei s ! afle nu8ai *n *n-in&ere' J8 lininduHse t!ate 8surile a&este *n a%iunul a&elei Gile 8e8!ra9ile/ sHau *8 l:ntat ! &ru&e &!l!sal e un 8un&el/ aflt!ri *n 8eGul .esului/ ai&e &lerul ser9 ! litur%$ie/ *n &are Mtefan -!ie-!d/ $at8anii/ &urtea sa/ ar&ala9ii .i a r!Gii sHau *8 rt.it &u s:nta &!8uni&tur/ s re aH.i s la &atele *naintea r !srei &u s:n%ele -rsat entru atrie' Cer&et:nd a !i !astea/ d!8nit!riul adun *n %iurul su e & itenii .i leHau r!stit a&este &u-inte" >Oa8enil!r de !aste/ entru a rarea rei n!astre/ e &are s!arta au f&utH! 8ai 8ult fru8!as de&:t uterni&/ n!i tri8 ne*n&etat *n&in.i &u ar8e/ fie&are/ &u a%iut!riul

Celui de Sus/ n a8u a8 8:ntuitH! de *n&er&rile &ele &runte ale d!dit!ril!r n!.tri' A8intiiH- & -!i/ &a .i nainte rinii -!.tri/ ai *nfr:nt e Al9re$t al P!l!niei/ e ,atee.i al Un%ariei/ e (lad al R!8:niei .i e ,ani&a al tataril!r' T!i a&e.tia e r:nd ne *n-idiaG ara 8n!as .i 9r9ia !astei n!astre' Puterni&ul sultan ,!$a8ed/ &el &e au su us *8 ria %re&eas&/ de n!u adun:nd %l!ata nu8er!as de !aste/ iat ai&e neHau a%iuns .i 8:ne -a s &er&e s!arta ar8el!rP Dar du.8anul este t!t a&ela &ruia iHai s8ult Cetatea Al9 .i 3D4 C$ilia/ a&ela e &are -!i/ *n anul tre&ut/ &u sunet lHai *nfr:nt la Ra&!-a/ entru &are triu8f nu8ele 8!ld!r!8:n au rsunat n la A us .i sHau ser9at &$iar *n &etatea R!8aP A&ea a8intire %l!ri!as/ s:nta &ru&e/ *n al &ria se8n ururea ai *n-ins .i &are aGi - u89re.te &u lu&!area ei rinii/ &! iii .i fe8eile -!astre/ a &r!ra sin%ur trie este ie tul -!stru .i &are/ tre8ur:nd/ a.tea t de la -!i 8:ntuirea l!r/ - &!ndu& la *n-in&ere' Ziua a&easta -a fi a&eea &are e t!tdeauna -a *nte8eia a&eaO fie&are din -!i/ !sta.il!r/ re l:n% laud .i 8:n%: iere/ se -a *8 rt.i de rGile a-uiil!r Rsritului/ de &are este lin ta9ra du.8anului' (iu este Du8neGeu .i -ie fie e t!tdeauna ,!ld!-aP? 5a auGirea a&est!r &u-inte/ din 8ii de %uri sHau re etat" (iu este Du8neGeu/ -ie fie e t!tdeauna ,!ld!-aP ) .i stri%tul fu at:t de tare/ & rsunetul su au ri9!89at n *n ta9ra tur&il!r .i un tre8ur rG9tu ini8ile l!r' S!arele/ asfinind &tr a us/ u89rea n!urii .i !riG!nul de ! lu&!are r!.ie/ 8enire &u8 lit a Gilei -iit!are' Ase8ene .i luna lin/ rsrind din s:nul ,rei Ne%re/ a9ia rG9t:nd intre n!uri/ *ntindea reste (alea Al9 un -l !s!8!r:t' Pretutindenea d!8nea t&ereaO !sta.ii &etel!r de!se9ite/ tH 9r:i *n !Giiunile &e li sHau r:nduit/ *ntin.i e ar8ele l!r/ re !Gau/ unii *.i a8inteau de fa8ilia l!r/ alii de a8!ri/ &ii 8ai 8uli d!r8eau/ nu 8ai -i%lele/ *8 rite i&i/ &!l! e la !sturile l!r/ ri-i%$eau .i &u !&$ii a%eri s i!nau &ele di8 re%iur' Dar Mtefan -!ie-!d/ *n !rt de a r!d de r:nd/ a&!8 aniat de fiul su Alesandru/ etre&ea e %i!s *ntru &er&etarea !astei/ du &are se retras *n &!rtul su/ unde/ du &e f&u ru%&iunile sale/ sHau ae it de un s!8n s&urt .i tur9urat de 8ult *n%ri+ire' Aur!ra nu rsrise *n& &:nd Mtefan -!ie-!d au aflat t!ate & iteniile la !sturile l!r .i !sta.ii *n r:nd de &!89ati8:nd' Bu&iu8urile de ara8 au dat se8nalul l!-irei/ dar %urile de 9r!nG ale tunuril!r tur&e.ti/ &are nu de 3D1 8ult se f&use s ai8a rG9elului/ rs unser &a un urlet la ast r!&$e8are/ .i de!dat &u rsritul s!arelui se re eGi/ &a un n!r *n%re&at de ful%ere/ &lri8ea tur&eas&/ *n-it:nduse !.tenii *ntre d:n.ii &u r&netul de Ala$P Cine -a utea nu8ra .i des&rie !astea tur&eas& &!8 us din felurite naiuni/ &e se de!se9eau rin fiGi!n!8ie/ !rt/ ar8e .i 8!dul lu tei/ &ine este *n stare a se8nala 9r9ia 8!ld!-enil!rP De trei !ri &lri8ea tur&eas&/ este tr!ianuri de 8!ri tre&:nd/ rG9tus n la &ru&e/ &are &a un &entru era *8 l:ntat *n 8eGul !astei &re.tine/ .i de trei !ri 8!ld!-enii ede.tri/ dar *nari ai de un er!i& entuGias8/ *i res inser :n *n ta9ra l!r' ,ult ti8 9ataia era nealeas/ &&i a89ele ri *89lau a se !steni/ dar e &:nd 8!ld!-enil!r nu li -enea de ni&irea a%iut!ri/ &i/ din &li *n &li i&:nd/ se *8 uina nu8rul l!r/ de!dat din d!sul 8unil!r se de.tins un .ir de &lri8e r!as t tur&eas&/ &are &u rins !astea 8!ld!-an din d!u

ri' Atun&ea reHn&e u nu lu ta/ &i 8&ilria/ &&i Ge&e tur&i n9u. asu ra unui 8!ld!-anO &ii 8ai 8ari 9!ieri/ &u a r!Gii l!r/ fiii/ & iteniile/ &lu%rii &u &ru&ea *n 8:n au ierit de sa9ia &ea a%er a tur&il!r/ &ari/ *nsufleii de fiina 8arelui sultan/ deG-leau ! 9ra-ur .i nete8ere de 8!arte estra!rdinar' Mtefan -edera 8inuni de er!is8 .i de *nele &iune *ntru &!ndu&erea !astei/ &un%iurat de ! &eat de a r!Gi .i de st!lul %iunil!r %en!-eGi/ &!ndu.i de 9ra-ul Rada8an/ d!8nul se urta retutindenea &a ful%erul/ dar *n ! a8este&tur/ a%iun%: nd *n 8eGul du.8anil!r/ ar8asarul su fu rnit .i el *nsu.i &G:nd era a r!a e s *n&a *n 8:na tur&il!r/ da& &redin&i!sul 9tr:n Rada8an nu iHar fi dat &alul su/ &are lHau de rtat de a&el eri&!lO *ns l!-irea s%eii re%tit lui Mtefan ne8eri *n !&$i e 8:ntuit!riul su/ &are &Gu 8!rt' Du a&easta/ !astea ,!ld!-ei fu *n ur8 nu *n-ins/ &i str! .it de nu8rul tur&il!r/ &ari &u re 8are .Hau rs&u8 rat *n-in%erea/ &&i &ada-rile l!r a&! ereau t!at !iana din (alea Al9' Mtefan 30D -!ie-!d/ &u un nu8r 8i& de ai si/ sHau tras e la 8unte .i rin &!dru .i au a%iuns la &etatea %er8an/ &eHi Gi& Nea8ul/ unde se afla fa8ilia lui/ !d!arele .i 8u8a sa/ d!a8na Elena/ &are/ du re tradiiunile ist!ri&e/ au -ederat la ast t:8 lare un suflet er!i&/ re&u8 ! des&riu .i &:nti&ile naiunale' AuGirea a&estei &atastr!fe rs :ndi un d!liu %eneral *ntre fa8iliile 8!ld!-enil!r/ &&i fie&are din ele ierdus un d!rit fiu/ frate sau rinte/ .i *n a&est d!liu r8as ara *ndelun% a&ufundat/ *ns .i ! !arele de rin re%iurul ,!ld!-ei/ auGind des re ast t:8 lare/ sHau s&:r9it .i 8ai 8ult sHau *ns i8: ntat des re &ele &e uteau ur8a entru rile *n-e&inate' P!l!nia *n&e u a se .i *nar8a' Tur&ii/ du &e sHau ad at &u s:n%ele &re.tinil!r .i sHau *na-uit &u des !ierea &el!r u&i.i/ *n%r! ar nu8ai e 8!rii l!r/ iar &ada-rile 8!ld!-ene rH 8aser es use &:i-a ani -:ntului/ s!arelui .i %erului *n !iana dintre ,!ld!-a .i durea Us&aii/ a.a denu8it din &auGa f!&ului &eHi dduser tur&ii la ata&ul f&ut din ast arte/ &&i ne&ur8atele lu te nHau f!st iertat e Mtefan a se *ndeletni&i &u *n%r! area !asel!r' Du a&estea ,!$a8ed sHau *naintit la Su&ea-a .i alt !aste la 6!tinO a89ele &eti fur asediate/ *ns nu se utur lua' Din ne*n%r! area &ada-rel!r se ns&u *n ta9ra tur&eas& e ide8ie estileniialO f!a8etea ur8 din li sa r!-iGiunei/ &are/ *8 reun &u fl!ta &e ! trans !rta e ,area Nea%r/ se a&ufund de ! furtun &u8 lit' ,atei C!r-in adus ! !aste un%ureas& e 8ar%inea Ser9iei/ *n&:t Mtefan -!ie-!d/ &u t!ate & ierdus 9tlia de la (alea Al9/ readun:nduH.i !aste/ au ur8rit e tur&i n la Dunre/ leHau reluat &ea 8ai 8are arte a rGil!r .i a rin.il!r' A !i/ &u a%iut!riul unui &!r de tru e transil-ane/ su9 &!8anda lui Mtefan Bat!ri/ au alun%at din R!8:nia e Radul -!ie-!d/ aliatul tur&il!r/ .i *n l!&ul a&estuia/ a &us&ruHsu/ a.eG *n Bu&ure.ti e (lad Ce elu.O du &e au alun%at e s!ia sa (!i&$ia/ fii&a &elui *nti/ el se *nsur &u d!a8na ,aria de la ,an%! ' 300 CREDINA MI IANATIS,U5 De la rea.Garea lui ,en%$eliH#$erai e tr!nul Cri8eei/ a8 Gis & au fr *ntreru8 ere *ntre el .i *ntre Mtefan -!ie-!d ! relaiune netur9urat' Ata&urile .i in-aGiunile &ele dese ale tataril!r &!ntenise/ nu8ai a&ele ale !ardei de n!%ai *8 resurau une!ri 8ar%inile Nistrului/ *n ata&urile .i rGile l!r asu ra P!l!niei' A89ii a&e.ti d!8nit!ri se *n%ri+au &u re&i r!&itate de interesile u9li&e .i a&ele ri-ate' ,en%$eliH#$erai/ &are

era str:ns le%at rin ! alean &u arul ,!s&-ei I-an III/ fu *n 8ulte *n&un%iurri 8i+l!&it!ri *ntre a&el uterni& su-eran .i *ntre Mtefan/ &are *n ! e ist!l f!arte ateti& i se t:n%uia de s!arta neferi&e &are au *nt:8 inat fiia sa Elena/ 8ritat &u arul D8itri/ &lir!n!8ul tr!nului ,!s&-ei/ r!-enit din intri%ile arinei S!fia/ 8a.ti$a a&elui %iune ar/ %rea&/ rin&i es a BiGantului su rat de ,!$a8ed' ,e%$eliH#$erai/ a &ruia a%eri8e *n d!8nie .i si8i8:nte 8arini8!ase .i u8ane *l *nlau reste sfera &!8un a &!8 atri! il!r si/ *n lu&!area restat!rni&irei sale *n Cri8eea/ nuH.i utu uita .i st:n%e si8i8:ntele lui de fa8ilie .i dese!ri *n &ele uine !are de sin%uratate *.i a8intea de fiinile rei!ase ini8ei sale/ ierdute *n &atastr!fa &are/ *nturn:nduH i tr!nul/ *i ls ! a8intire at:t de durer!as/ 8ai ales des re fiieHsa Iat8e/ &are/ re&u8 se .tie/ era entru su-enirul 8ai&ei sale id!lul ini8ei rinte.ti' Iat8e *ns *.i uitas ara na.terei/ la &are nu ! le%a de&:t adu&ereaHa8inte a 8ai&ei sale' Patria ei era a8u ,!ld!-a .i rinii i se re reGentau *n d!8nit!rii &are ! *n&un%iurau &u ! dui!as afe&iune/ re&u8 .i ea r!sf!ra ! res e&tu!as iu9ire .i ad!rare' Pre l:n% a&este/ se de rinsse a &!nsidera e Rada8an &a e rintele ei/ .i fiul su/ &!8 ani!n al &! ilriei .i al s!artei sale/ i se f&u un &e nea rat al -ieei/ *n&:t ast afe&iune 30F era nutrit *n &urs de &:i-a ani rin 8rturisirea si8i8intel!r re&i r!&e ale %iunelui &are/ &a .eful &! iil!r de &as %en!-eGi/ a-ea la &urte Gilni& !&aGiune a *ntreinea s erana ini8ei sale' JntrH! di8inea/ Iat8e/ ie.ind din &urte .i 8er%:nd sin%ur rin %rdin la ara&lisul a r! iet/ &:nd a%iuns *ntre tufarii u89r!.i/ -Gu a r! iinduHse un strin/ e &are du re !rtul su *l re&un!s&u de tatar' A&esta era un i8a8 B8!na$C/ -enit de &ur:nd din Asia/ re&u8 Gi&ea/ &u d!rina unui si8H i8:nt de e-la-ie a fa&e un elerina%iu B$a%eal:&C la (alea Al9/ s re a a8inti a&!l! de fratele su u&is *n 8e8!ra9ila a&ea 9tlie/ &are &erere u8ilit/ *n ri-irea e-la-iei/ i se *n-!ise' A&est i8a8 era din ta%8a &ea 8ai fanati&/ a &ria dat!rie .i 8ai 8are 8erit sta de a 8:ntui din s&l-ie e a&ii de &redina 8a$!8etan/ *ns/ *n ade-r/ era tatar din Cri8eea' El au f!st des&! erit &/ *n &ursul &atastr!fei Cafei/ re l:n% %en!-eGi/ 8uli din le%ea 8a$!8etan sHau r it .i au *n& ut *ntre &re.tini .i rin *ndelun% &er&etare aflas & Iat8e/ fiia sultanului/ etre&ea *n ,!ld!-a/ entru &are/ &a unul &e *n ers!an &!89tus la (alea Al9/ *ntre rins ast &lt!rie .i &u eri&!lul -ieei sale sHau *nsr&inat a ade-eri fa&tul/ a 8:ntui de *n&$i uita nen!r!&ire a Iat8ei Bde %iu%ul &re.tines&C .i rin un 8!d &eHl re%ti &u 8ult %$i9&ie a ! fura din 8i+l!&ul &urei .i a ! &!ndu&e la Ba&&iHSarai/ *n s:nul rintelui/ de la &are/ re l:n% 8eritul sufletes&/ a.te ta ! %ener!as 8ul8it' 5u:nd un aer u8ilit .i 8!dest/ &a a&ela &e &ara&teriGeaG e t!i din ta%8a sa/ el &u rinse &rarea %iunei/ &area/ a&ufundat *n reflexiuni/ .ea s re ara&lis' De e !Giiunea lui u8ilit .i *n -:rst res e&ta9il &reG:nduHl un &er.it!r strin/ ea *ntinse 8:na &u ! 8!nedO *ns i8a8ul ! a u& de 8:n .i *n li89a tatar *i Gise &u 9l:ndee" >Iii& a Orientului/ de unde rsare lu8ina .i &redina ade-rat/ tu ns&ut 303 *n aradisul &el 8:ntes&/ &res&ut *n s:nul desftril!r &urei de la Ba&&iHSaraiP Nu8ai furtuna &ea *nfuriet a 8rei

teHau utut arun&a e a&est 8:nt sl9ati&/ ad at de s:n%ele 8usul8anP A8 -Gut s!ri!arile tale *n Cri8eea lutind *n aur .i *n a9urii 8ires8el!r Ara9iei/ 9:nd a89r!Gia l&eril!r/ ne%ust:nd a8arul de&:t &:nd se a8inteaG de dul&ea l!r Iat8e/ &are *n strintate etre&eHn s&la-ieP Du re -!ina r!fitului n!stru ,!$a8ed/ 8uli dintre n!i sHau ales/ &u des reuirea -ieei/ a *89la de la rsrit n la a us *ntru &utarea turturelel!r rt&iteP Cu t!at %reutatea/ eu teHa8 aflat .i a&esta e se8nul &el 8ai -ederat & Ala$ &el de sus -!ie.te *nturnarea ta' Ieri&e de tine/ feri&e de 8ine/ &:nd te -!i re&!ndu&e *n atrieO -in!/ ur8eaG du 8ine/ t!ate sunt re%tite entru tine/ nu la fu%/ &i la triu8ful tu' A.a !dene!ar ,!$a8ed fu%i la ,e&a/ dar fu%a lui este 8:ntuirea isla8uluiO Gelul &el sf:nt s *nari eGe asul tu ) -in!P? .i a&este Gi&:nd/ tra%e e %iun *n artea ! us' De la *n&e ut/ la auGirea a&est!r &u-inte/ ea &reGus e tatar rt&it de 8inteO dar &:nd auGi .i &:te-a arti&ulariti/ i sHau rut & -ede un de8!n ne&urat/ &are *i *ntinde &urs s re a ! a9ate din &alea ade-ratei &redine &e *89r!.as &u at:ta *nf!&are' De&i *n&e u aH.i fa&e &ru&e/ &a s iar ne&uratul/ dar a&esta *nd!ia *nde8narea lui/ *ntre9uind &$iar .i uterea de a ! tra%e &u sine' Atun&ea/ *nele%:nd & a&esta era un fanati& -iu/ ne-G:nd de ni&iure -reun a%iut!ri/ se *nar8 &u &ura%iul &redinei .i &u %las uterni& Gise" >Din &:te 8iHai s us/ te &red *ntru ade-r ! nai90 tri8is din iad s re *n&er&area &redinei 8eleP Eu sunt ns&ut din 8a8 &re.tin/ &are 8Hau &res&ut *n s:nul 8ai&ei 9iseri&ei ade-ratului Du8neGeu' El este s&utul .i 8:ntuirea 8ea/ *n nu8ele lui !r:nduies& ie &a s iei dinaintea 8ea .i s te *nt!rni la id!lii 0 Nai9a/ italian na9iss!" iadO la !rientali nai9a *nsea8n un !8 din ta%8a s:nit a %iurail!r' B#$' A'C 30E tiP''?' Ianati&ul/ -G:nd & nu ! !ate *ndu le&a &tr fu%/ sHau *nfuriat .i/ de&is a nu lsa nede linit -!tul &e au +urat/ s&!as din 9r:u un u8nal s&:nteit!r .i se r eGi asu raHi s re a ! *n%iun%$ieO *ns Du8neGeu ri-e%$ea reste &redin&i!asa sa' Din tufari/ &a un ful%er se arun& %iunele Rada8an &u un stri%t tunt!ri .i &u s ata *n 8:nO aler%:nd/ str9tu e tatarul furi!s/ &are/ l!-it &$iar *n ini8/ *n 8ieGul 9lst8il!r &Gu re 8:nt' 5a -uietul &e ur8 din ast &u8 lit t:8 lare/ se adunar din re%iururi Git!rii .i rH di&ar de re 8:nt re %iunea le.inat l:n% u&i%a.ul &are se r!t!lea *n s:n%ele su' Ea fu trans !rtat la &urte *n &a8era sa .i *ns.i d!a8na se *n%ri+i de sntatea .i 8:ntuirea ei' 5a &er&etarea &e se f&u/ sHau aflat *ntre -est8intele tatarului as&uns un talis8an/ &u *nse8nare & el/ din e-la-ia le%ei sale/ u&isse un nu8r de &re.tini .i &Hi li sea *n& un 8!rt s re a &!8 le&ta nu8rul de trei !ri trei u&i.i de r! ria sa 8:n/ .i &a *ntre a&e.tia se afla .i 9tr:nul Rada8an/ s%etat de d:nsul la 9tlia de la (alea Al9/ entru & tatarul/ &are *l re&un!s&u/ des&! eris & el au r it e fiia $anului .i *8 reun &u 0@D %iuni %en!-eGi au su9strasH! de la le%ea 8a$!8etan/ la &are a&e.tia erau 8enii' Ist e-eni8:nt/ t:8 lat &$iar *n 8ieGul &urei d!8ne.ti/ -edera su8eia unui fanatis8 !r9 al tatarului/ &are .tiu a *n-in%e t!ate %reutile unei as8ene *ntre rinderi' Dar t!t!dat ast t:8 lare trist s !ri &!8 ti8irea .i afe&iunea nu nu8ai a d!8nit!rului .i a d!a8nei/ &i .i a&ea a &urei .i a u9li&ului asu ra lui Rada8an .i D!8ni&i/ a &r!ra s!art din &! ilria l!r era *89inat *n furtun .i *n feri&ire' (G:nd din t!ate a&este ! 8enire &ereas& asu ra l!r/ sHau

de&is a reuni e t!tdeauna e a&e.ti %iuni rin ! sf:nt le%H tur' Dar *naintea a&estui a&t s!lenel/ D!8ni&a au 8rturisit ade-rata ei fa8ilie/ & era fiia lui ,en%$eliH#$erai' Dre t a&eea/ *ndat &e se -inde& din ti8irea suferit/ *nsu.i -enera9ilul 8itr! !lit al rei/ Te!&tist/ iHa &ununat *n 9iseri&a 30@ s:ntului Di8itrie/ &atedrala Su&e-ei/ .i ast Gi fu ser9at &a un e-eni8:nt feri&e de fa8ilie/ *n &are sHau *n&ununat .i sHau re8unerat &redina .i -irtutea' Du a&este Mtefan -!ie-!d *n&!n.tiin e ,en%$eliH#$erai & fiia lui/ &e ! &reGu ierdut/ se des&! eri *n ast %iune/ &are/ *nn!it rin d!u daruri/ al 9!teGului .i al &ununiei/ se f&u iar &etan 8!ld!r!8:n .i s!ia fiului &redin&i!sului Rada8an/ *n&:t ast t:8 lare a-ea s fie un n!u %a%iu de stat!rni& alian *ntre a89ele ri' ,en%$eliH#$erai/ &a un 9r9at *nele t .i fr re%iudee/ *neles *ntru a&easta -!ia Celui de Sus/ &e este unul *n &eri entru t!i !a8enii lu8ei .i nu8ai de &tr a&e.tia su9 8ulte nu8i .i f!r8e se *ntituleaG' El rin feri&irea fii&ei sale sHau 8:n%:iet de de artarea ei .i rin asta au 8rturisit &/ 8ai 8ult de&:t l&erea lui/ refera s!arta ei' Du *n&$eierea a&estei ser9ri &asni&e/ au ur8at alta naiunal/ sf:nt .i ateti&/ de &are sHau *8 rt.it t!at ara' PANA6IDA EROI5OR ,O5DO(ENI D!8nia &ea *ndelun%at .i %l!ri!as a lui Mtefan -!ie-!d au f!st/ intre s&urte rsti8 uri de a&e/ un .ir de lu te %rele .i s:n%er!ase/ ne-!it a le urta entru susinerea inde endinei naiunale .i a rarea reli%iunei' ,!nu8entele triu8furil!r sale nu sunt ar&uri/ ni&i &!l!ane/ dar ED de 8!nastiri/ de du fie&are *n-in&ere au Gidit .i *ndnuitO a&este 8rturises& nu nu8ai a lui .i a !astei sale 9r9ie/ &i ad:n&a e-la-ie .i 8!destie rin &are el atri9uia r!te&iunei lui Du8neGeu reGultatul &e &:.ti%a din lu&rrile *ntre rinse *n nu8ele su' De a&eea ! !rul 8!ld!r!8:n urta &u resi%naiune !-!ara sa&rifi&iil!r de a-ut .i de s:n%e/ &erute entru *nt:8 inarea *ntre rinderil!r sale/ iar !a8enii de !aste ur8au &u *n&redere &$e8area d!8nit!rului l!r/ &are re8unera .i !n!ra e a r!Gii si !.teni' 30K A&est si8i8:nt dre t .i 8rini8!s lHau *nde8nat a &!nsfin i rin un a&t u9li& 8e8!ria er!il!r &Gui entru atrie *n &:8 ul de la (alea Al9/ a &r!ra !ase G&eau de FD ani *n& ne*n%r! ate *n .esul a&ela' Dre t a&eea/ f!l!sinduHse de un a!s de a&e al anului 0E1K/ un an *naintea &u8 litei *nfr:n%eri a !l!nil!r *n Bu&!-ina/ !r:ndui a se fa&e *n t!at ara/ *n FK iulie/ Giua ani-ersale a 9tliei de la (alea Al9/ ! ser9are 8are 9iseri&eas&/ *nse8n:nd trei Gile de a%iut!are .i de d!liu naiunal/ iar *n a&el &:8 al 9tliei de&ise a se fa&e ! 9iseri& -!ti-/ &!nsfinit 8arelui ar$istrati% ,i$ail' Pentru linirea a&estei &ere8!nii 9iseri&e.ti .i 8ilitare/ au r:nduit &ele &u-enite *n 4 n!ie8-rie ale a&elui an' De la t!ate 8!nastirile/ s&$iturile .i 9iseri&ile ! !rene sHau &!n&$e8at rini e-la-i!.i/ adu&: nd fie&ari &:te un a8intar B !8elni&C a !a8enil!r de !aste din inutul l!r u&i.i *n 9tlia de la (alea Al9' De utai de !aste de t!at ar8a/ & itenii .i !sta.i de r:nd se adunaser *n ! ta9r a&ini& e 8alurile ,!ld!-ei/ unde fluturau 9andierele naiunale a fie&rei &ete/ &u -l ne%ru *n-lite/ iar *n 8i+l!&ul l!r se *nla un a-ili!n entru d!8nit!r .i fa8ilia sa/ *n %iurul &ruia sHau adunat/ din t!ate !laturile rei/ -du-ile/ !rfanii .i rinii &el!r u&i.i/ a &r!ra durere era ast:8 rat de un si8i8:nt de %l!rie/ & a&ii din fa8ilia

l!r .Hau f!st r us -iaa entru atrieP Du &e/ *n &urs de trei Gile/ &lerul *n ser9are 9iseri&eas& au a8intat anu8e e fie&are din &ii u&i.i/ 8ilianii !.teni s ar te8elia 9iseri&ei e l!&ul *nse8nat de Mtefan -!ie-!d &are era a&ela unde au f!st ur8at &ea 8ai &r:n&in lu t/ iar afinii 8!ril!r adunau &u si8i8:nt res e&tu!s de e &:8 !asele rs :ndite/ re uind *n fie&are tit- &a ul iu9itului suO dar ni8e nHau re&un!s&ut 8ai 9ine de&:t Rada8an tit-a rintelui su/ rin ferul s%eei &are/ intr:nd rin !&$i/ r8as *nfi t *n !s' A&est &a rei!s al 8:ntuit!rului -ieei sale Mtefan -!ie-!d &u 8:na sa lHa de us su9 l!&ul unde a-ea s fie altarul/ iar 302 &elelalte se de uneau *n 8ieGul te8eliil!r 9iseri&ei/ l:n% altari/ reste &are se *nla s:nta &ru&e/ u89rit de fla8urile ,!ld!-ei' Cele *ntie raGe ale s!arelui din FK iulie lu8inaser reste (alea Al9 un ! !r *ntre%/ *n-s&ut *n d!liu .i *8 l:ntat *n la&ri8iO nu sunetul 9r!nGuril!r s:nite/ ni&i %urile *nf!&ate urtt!are de 8!arte &ara&teriGau ast s!lenitate/ &i ru%i fier9ini din ini8a d!8nit!riului .i a &redin&i!sului ! !r se *nlau &tr *nduratul Du8neGeu s re iertarea &atel!r a&el!r u&i.i .i *8 rt.irea l!r de &ununa ne8urirei' Du &e ar$iereii au f&ut !r:nduita ana$id asu ra !asel!r de use du re r:nduial/ Mtefan -!ie-!d/ Alesandru .i B!%dan -!ie-!d de us *n te8elie iatra &u ur8t!area ins&ri iune" >Jn Gilele 9ine&redin&i!sului .i de 6s' iu9it!riului d!8n I! Mtefan -!ie-!d/ &u 8ila lui Du8neGeu d!8nul 8:ntului ,!ld!-ei/ fiul lui B!%dan -!ie-!d/ *n anul K14E B0E2KC/ iar al d!8niei lui FD/ anul &ur%:nd/ sHau rdi&at uterni&ul ,!$a8ed/ *8 ratu tur&es&/ &u t!ate uterile !.til!r sale/ ale Rsritului/ *n& .i Basara9a -!ie-!d &$e8at fiind la rG9!i/ au -enit &u d:nsul/ &u t!at uterea 8:ntului lui Basara9a/ .i au -enit s r!9eas& .i s ieie 8:ntul ,!ld!-ei .i au a%iuns n ai&e/ la l!&ul &e se &$ea8 (alea Al9/ .i n!i Mtefan -!ie-!d/ &u fiul n!stru Alesandru/ a8 ie.it *naintea l!r ai&e .i a8 f&ut &u d:n.ii 8are rG9!i *n luna lui iulie/ *n FK de Gile/ .i du %iude&ata lui Du8neGeu 9iruii au f!st &re.tinii de %:ni .i au &Gut ai&e 8ult 8uli8e din !sta.ii 8!ld!-eni' Atun&e au luat .i a treia arte din 8:ntul ,!ld!-ei/ des re a&ea lature' Pentru a&eea au 9ine-!it t!t Mtefan -!ie-!d/ &u a sa 9un-rere/ .i au Gidit 9iseri&a a&easta *ntru nu8ele ar$istrati%ului ,i$ail/ .i *ntru ru%&iunea lui/ .i a d!a8nei sale ,aria/ .i a fiil!r si Alesandru .i B!%dan/ .i *ntru a8intirea sufletel!r l!r/ dre t&redin&i!.il!r &re.tini &ari ai&e au ierit' 304 Jn anul 2DDE B0E1KC/ iar al d!8niei lui anul ED/ &ur%:nd/ *n luna lui n!ie8-rie 4 Gile?' SHar fi &u-enit &a nu8ele a at:a er!i s se fi strat *n analile atriei/ *ns *n e !$a a&eea e%!is8ul nu &u rindea ini8a &!8 atri!tuluiO de a&eea de a%iuns au f!st & au &!nlu&rat/ au ti8it .i au &!89tut entru 9inele .i %l!ria atriei/ .i a&el 8erit fr !se9ire se rs :ndea reste t!i 8!ld!r!8: nii' Ade-rat 8re .i uni& s e&ta&!l au f!st a&esta/ de a -edea un ! !r *ntre% *n%r! :nd de!dat e un alt ! !rP Ai&e se -edea ! 8u8 9tr:n 9!&ind 8!artea a trei fii ai si/ 9tr:nul l&r8a entru ierderea uni&ului su fiu/ -du-ele/ !rfanii l:n%eau e ai l!r/ *n&:t Mtefan -!ie-!d/ de.i de rins la t!ate s&enele &runte/ -rsa .i el la&ri8i de &!8 ti8ire .i asta au f!st lauda &ea 8ai 8are entru a&ii !sta.i &/ du re fa tele

l!r/ nu li sHau l:ns -iaa/ &i 8!arteaP''' A8intirea a&elui a&t 8re se streaG nu nu8ai *n ist!rie .i rin ast 9iseri& 8!nu8ental/ &i .i rin tradiiuni .i &:nte&e *n &are st!riul din (alea Al9 re eteaG/ a&!8 an:nd e fluiera.ul su/ &:ntul ur8t!ri" (A5EA A5B Pst!riul" (ale Al9/ dHAl9 (ale/ De la 8unte r:urel/ De &e !areHn a ta &ale/ Tre&:nd l:n%Hal 8eu 8un&el/ De e n!ur/ deHi senin/ Tu rsuni un trist sus inQ A ta r: *n-erGit CununatHi de 8ii fl!ri/ A ta undHi li8 eGit 301 De 8nunt rund la iG-!r MHa ta dul&e a H! 9ea Paserea .i tur8a 8ea' R:ul" A 8ea a Hi li8 e%i!ar/ Din ea 9ea aGi tur8a ta MHa&ea asere &e G9!ar/ Dar/ aleu/ ea ad a Tur8e de la Rsrit/ CeHai&i au f!st t9rit' S:ntul Mtefan/ &:nd ai&e Pentru ar sHau lu tat/ C:nd *n Giua neferi&e A%er fer au se&erat Pe 9!ieri .i e !.teni/ Pe st!ri .i e steni/ DeHatun&i/ trist/ ea t!t l:n%e Mi *n -e&i -a sus ina/ C au &urs &u n!9il s:n%e Ce r!8:nul re-rsa/ Mi &u !aseHndelun%at Aist &:8 au resurat' Eu a&ea Gi de f!rtun A8intindH!/ l:n% 8ereu/ Irea8tul durei sun Unit &u sus inul 8eu/ C a r!Gi a&u8a nuHs Ca a&ii &e au r usP S!arta l!r .i a l!r -:nt AGi r!8:nii au uitatO Pst!rele/ tu de&i &:nt SHai9 &u%et de.te tat/ S le Gi& al tu &:nt Cu8 au f!st/ .i &u8 aGi s:ntP 3FD (ARIA IUBIREA DE PATRIE T!ate senti8entele/ &are unes& re !a8eni *ntre sine .iHi *ndea8n s re -irtute/ sunt n!9ile' Cini&ul/ &e are *n dis !Giia sa urure s!fis8e *n &!ntra tutur!r senti8entel!r %ener!ase/ se de rinde a se fli &u filantr! ia sa entru a des reui iu9irea de atrie' El Gi&e" >Patria 8ea este lu8ea' Un%$eriul &el 8i&/ *n &arile sunt ns&ut/ nu !ate a-ea dre t de a fi referat *naintea

ale%erei 8ele/ fiind& nu este 8ai resus de at:te alte ri/ undeHi de ase8ene 9ine/ 9a !ate .i 8ai 8ult' Iu9irea de atrie este nu8ai un e%!is8 !9.tes& a unui nu8r de !a8eni/ &arii l!&uies& *ntrH! ar .i *ntru &are .i fa& dre ti entru a ur* re &eilali !a8eni?' Nu te lsa ade8enit de a&east fil!G!fie defi8at' Cara&terul ei este a *n+!si re !8/ aHi t%dui -irtuile sale/ a nu8i de.ert&iune/ ne9unie .i destr8are t!ate a&ele &eHl *nal' A *n.ira ! 8uli8e de &u-inte !8 !ase entru a des&u-iina t!ate le&rile !8ului &ele n!9ile .i t!ate *ntre rinderile lui ri-it!are &tr f!l!sul s!&ietii/ ase8ene %raiuri s!fisti&e sunt fr *nd!ial ! .tiin u.!ar/ *ns -redni& de defi8area n!astr' Cinis8ul ine re !8 *n tin/ iar ade-rata fil!G!fie este a&eea &are se s:r%uie.te aHl s&!ate din eaO este reli%i!as .i &inste.te iu9irea de atrie' De 9un sa8/ se !ate Gi&e & .i lu8ea *ntrea% este atria n!astr' T!ate ! !arele sunt ! fra&ie a unei fa8ilie 3F0 nu8er!as/ &are entru *ntinderea sa nu !ate fi !-uit de un sin%ur %u-ern/ de.i are re Du8neGeu de &el 8ai *nalt d!8nit!riu' C:nd ri-i8 fiinele n! ase8ene &a e ! sin%ur fa8ilie ne fa&e8 9ine-!it!ri &tr t!at !8enirea *n %eneral' Dar ! ase8ene s!&!tin nu rst!arn re altele/ &i au de ase8ene dre tile l!r' Un lu&ru este -ederat/ & !8enirea se *8 arte *n ! !are' Un ! !r este ! *ntrunire de !a8eni/ re &are uni8ea reli%iei/ uni8ea le%il!r/ de rinderile/ ase8narea li89ei/ !ri%inea/ fai8a/ neferi&irile/ nde+dele/ *n sf:r.it/ t!ate a&este ele8ente sau &el uin 8&ar ! arte din ele *i unes& *ntrH! deHase8ene si8 atie' A se da nu8ele de e%!is8 !9.tes& a&elei si8 atii .i interesului &!8un/ &e d!8ne.te *ntre 8dulrile din &are se al&tuie.te ! naie ar fi t!tuna/ &a .i &:nd 8ania de a defi8a ar des&u-iina iu9irea de rinte .i de fiu/ *nf!.:nduHse &a e ! &!n+uraie *ntre fie&are rinte .i fiii si' S ne adu&e8 a8inte/ & ade-rul are urure 8ai 8ulte fee .i & dintre t!ate senti8entele -irtu!ase nu se afl 8&ar unul/ &arile nHar tre9ui &ulti-at' Da& din !s9itele senti8ente a8 &ulti-a nu8ai e unul sin%ur/ !are nHar a+un%e a fi -tH 8t!rQ De a&eea nu &ulti-a nu8ai e unile .i nu -!r a%iun%e a fi -t8t!are' Iu9irea de !a8eni este n!9il/ dar nu tre9uie s *8 iedi&e e iu9irea de atrieO iu9irea de atrie este ase8ene 9un/ *ns s nu *8 iedi&e e iu9irea de !8inire' Defi8are fie a&elui suflet *n+!sit/ &arile nu *n&u-iinaG &$i urile feluritel!r *nf!.eri/ &e !ate & ta *ntre !a8eni instin&tul sfinit a -ieui fre.te/ a da &instea &u-iin&i!as .i a%iut!rul fie&ruiaP D!i &lt!ri eur! Ui se *nt:lnes& *ntrHun alt &!ntinent/ unul este ns&ut *n Turin/ altul *n 5!nd!n' Ei sunt eur! ei/ a&est nu8e &!8un de eur! eu na.te *ntre ei un feliu de le% tur de iu9ire/ !t Gi&e un feliu de atri!tis8/ din &arile ies ! *n%ri+ire -redni& de laud a se *ndat!ri unul re altul' Iat/ de alt arte/ un nu8r de !a8eni/ &arii a9ia se 3FF *nle% unul &u altul/ fiind& nu -!r9es& t!t ! li89O .i !are ai utea &rede/ & *ntre a&e.tia este &u utin a se afla -reun atri!tis8' Ei sunt s-ieri/ unul dintrHun &ant!n italian/ altul dintrHun &ant!n franeG .i al treile dintrHun &ant!n %$er8an' Ase8narea le%turei !liti&e/ rin &are se unes& .i se a r unul re altul/ ine l!&ul li89ei &!8une/ le *nsufl tutur!r iu9ire de! !tri- .iHi *ndea8n rin +rt-ire %ener!as

a &!nsftui la feri&irea unei atrie/ &e nu este ! sin%ur naie' Pri-ii *n Italia sau *n #er8ania/ a&!l! se -d !a8eni &arii -ieuies& su9 de!se9ite le%i/ .i rin a&esta a+unse a fi ! !are de!se9ite/ *n&:t adese!ri au -enit *n *8 re%iurare a se .i rG9!i *ntre sine' Jns ei -!r9es& sau &el uin s&riu *n a&eea.i li89/ &instes& t!t re a&ii str8!.i/ au t!t a&eea.i literatur/ &u &are se *n8:ndres&/ au %usturi de! !tri-/ ne-!ie de rietenie/ de *n%duin .i de 8:n%:iere' A&este &u-inteHi fa& 8ai 9ine-!it!ri unii &tre alii .i 8ai a le&ai a se *ndat!ri *ntre sine' Iu9irea de atrie la ! naie 8are sau *ntrH! 8i& arte de l!& este ururea ! si8ire n!9il' Nu se afl -re! naie &:t de 8i&/ &area s nu ai9 strlu&irile sale/ re&u8 d!8nit!ri/ &arii au &res&ut uterile ei &u 8ai 8ult sau 8ai uin/ fa te ist!ri&e -redni&e de adu&ereHa8inte/ a.eG8inte f!l!sit!are/ !litii *nse8nt!are/ un &e de!se9it!riu .i &instit!riu &ara&terului su/ 9ar9ai/ &arii sHau f&ut ne8urit!ri rin &ura+ul l!r/ rin !liti&a/ rin s !rirea &e au f&ut *n .tiine .i 8iestrie' A&este sunt entru fie&are te8eiuri de a%iuns a iu9i &u *nt:ietate inutul/ !litia sau satul/ unde este ns&ut' Jns tre9uie s ne feri8 &a iu9irea de atrie/ *n *nele%erea ei &ea 8ai *ntins/ re&u8 .i *n &ea 8ai str:ns/ s nu se &u rind nu8ai *n ! 8:ndrie de.art a fi ns&ui *n &utare l!&uri/ ni&i s fie a&easta un &u-:nt entru a stra ura &tr alte !litii/ alte r!-inii/ alte naii' Un ase8ene atri!tis8/ &arile/ *n l!& de li9eral/ ar fi *n%:nfat/ iG8t!riu .i &rud/ nu este ! -irtute/ &i un -iiu' 3F3 ,EDITAII O,U5 5ITERAT De &:nd s!arta/ r!8:nil!r fa-!risit!are/ au des&$is &ile e &are au a .i entru a a%iun%e la s&! ul d!rit a &i-iliGaiii/ 8uli tineri/ *nsufleii de ! -redni& de laud d!rin/ !stenes& *n de!s9ite ra8uri/ &u intire a *na-ui li89a .i ideile &!8 atri!il!r' Jn unii s des&! ere talent/ *n alii nu8ai 9una le&are/ *n uini f!nd!sul &el &lasi& nea rat entru ne8erirea intirii l!r' #runtea/ 8ai nainte de a utea fi s8nat/ au &!stisit 8ult sud!are !stenit!ruluiP SfeGile .i &!ntr!-ersele asu ra f!r8el!r li89ei sunt inte8 esti-e .i *ns!r9 ti8 ul rei!s a a&el!r aut!ri &arii/ &u *nsr&inarea tradu&erii din li89i strine/ s ar *ndat!rii a adu&e e r!8:nie strine idi!tiG8e .i &!nstru&ii/ *n&:t din ase8ene fa9ri&i au *n&e ut a na.te 9astarduri/ re &arii t!ti8ea naiii ne&un!s&:nd/ nu le -a utea rii8i de ai si fii ade-rai' I!nd!sul li89ei n!astre/ &e e aiure s &aut/ s afl *n sf:nta S&ri tur/ &e este de t!i r!8:nii *nleasO a&east s se streGe &urat .i *ntrea%/ &a sin%ura le%tur &e une.te *n& e r!8:nii des rii *n staturi de!s9ite/ .i &tr a&easta ada!%Hs *89untirile &erute/ du un 8et!d si8 lu .i &are sHar &u-eni a se le%iui de un %iude a8fi&ti!n &e s !ate *n&$e%a din %ra8ati&ii r!8:ni a Transil-aniii/ a rii R!8: ne.ti .i a ,!ld!-ei' D!rit!ri de a -edea a.eGat &ultura nea8ului r!8:nes& e traini&e te8eiuri/ n!i *8 rt.i8 ai&e !rtretul .i *nsu.irile !8ului literat/ e &are s ai9 t!tdeauna tinerii n!.tri de 8!del *ntru a l!r intire' 3FE O8ul literat este a&ela a &ruia 8eserie *l *ndat!reaG a &ulti-a a sa 8inte s re a utea s !ri &un!.tina alt!ra' Jn a&east a89iie s 8r%ine.te t!at a sa lu&rare .i interesul e &arile ali !a8eni *8 ra.tie reste de!s9ite !9ie&te' A89ii!s de a *n8uli ideile sale/ el le &aut n rin

-ea&uri anti&e/ &er&eteaG 8!nu8enturi .i s&ri te/ entru de a &ule%e reste ur8ele une!ri .terse/ sufletul .i &u%etarea !a8enil!r &el!r 8ari din t!ate -ea&uri .i ri' El -!r9e.te &u d:n.ii *n a l!r li89/ a &ria !d!are *ntre9uineaG entru de a *na-ui diale&tul atriii sale' El etre&e &ule%erea literaturei strine/ &u a &ria esen *nfru8useeaG literatura nai!nal' JnGstrat de a&este n!r!&ite !r%ane/ &are ne fa& s iu9i8 &u *8 ti8ire t!t &e este fru8!s .i ade-rat/ el las &a itil!r &el!r 8r%inite !steneala &ea *n Gdar de a su une la a&east 8sur .i f!r8 t!ate talentele .i t!ate $ara&tirile/ &:nd el &ule%e din de!s9irea &ea *89el.u%at feliurite 8i+l!a&e a naturei entru de a *n&:nta Ba disftaC e !a8eni/ aHi lu8ina .i a li fi de f!l!s' C:te s fa& *n lu8e 9une .i f!l!sit!are nu sunt entru el ierdute' Pentru ! ase8ene ure&$e sun ar8!nia !eGiil!r lui (ir%il/ a lui Tass! .i a lui Rasin/ entru ase8ene senti8ent Ta&itus au arun&at *nfri&!.ate s&:ntieri e ini8a tiranil!r/ &tr d:nsul s adresaG ,!ntes&$iu &:nd a r dritul !8enirii/ Ienel!n &:nd *8 !d!9e.te -irtutea' Pentru el fie.&are ade-r este ! iG9:nd .i fie.&are &a !d! era ! l&ere' De rinG:nduHs a s f!l!si at:t din a sale reflexii/ re&u8 .i din a&ele a alt!ra/ el nu -a fi ni&i sin%ur *n sin%urtare/ ni&i strin *n s!ietate' Cu un &u-:nt/ !are&are -a fi a sa *ndeletni&ire/ el &u un as 8surat .e.te *n lu8ea &ea &u%et t!are a s e&ulaiil!r 8ate8ati&e/ sau & s rt&e.te *n lu8ea &ea *nfr8&at a !eGiii/ au & *nduie.e.te re !a8eni e sen/ sau & *n-a rin ist!rieO adu&:nd la te8 lul artel!r a 3F@ sale :r%i/ el nu -a &uta de a &!9!r* e &!n&urenii Br:-nit!riiC si *n a sa &ale/ ni&i -a defi8a lu&rrile alt!ra entru de a *nla re ale sale' O&$iul su/ nes riet/ nuHl -a *nt!ar&e de la tria8-ul alt!raO %lasul fai8ei BlaudeiC nu -a fi entru sufletul su un ne l&ut sunet .i *n l!&/ &a neast:8 rata 8edi!&ritate B&ii &u uin talentC/ s %ea8 entru t!ate a&este s !riuri/ entru & *naintea !&$il!r ei s str:8t!reaG ne*n&etat &:8 ul %eniii/ ade-ratul !8 literat/ etre&:nduHl &u un !&$i 8ai si%ur/ -a -edea & r8:n lui *ndestule rile+uri de a *nla a&!l! &:te un 8!nu8ent .i de a utea &u rinde -reun l!&P DATINE NAIONA5E Preste t!at faa 8:ntului/ at:t de -ariat rin &li8e .i r!du&te/ l!&uies& !a8eni feri&ii' Ar.iele &!&it!are a e&-at!rului/ %$eurile a8!rit!are a !luril!r nuHi *ndea8n a se str8uta aiure/ de.i/ 8a&ar din auG/ li sunt &un!s&ute rile 8ai fru8!ase .i st:8 rate *n &are ! &li8 aradisit r-ars 8an .i l&ere' Di &e nu se !r.te es&$i8!ul de &:8 iile &! erite &u %iul%iurea unui -e&ini& !8t .i de n!a te ne*ntreru t de &:te-a luniQ Eti! ul di &e sufere s%etarea s!arelui .i se desfteaG *n 8ieGul &:8 iil!r de arinQ Pr!nia du8neGeias& au a rins *n ini8a !8ului s&:nteia &ea sf:nt al a8!rului de atrie/ &are *l lea% &tr 8:ntul unde au -Gut lu8ina -ieei/ unde r !saG rinii &tr &arii d!re.te .i el a uni a sa r:n' Ist senti8ent/ de Du8neGeu *nsuflat find *8 rt.it de 8ii &!n-ieuit!ri a unei ri/ au r!dus le%tura &ea uterni& a nai!nalitei/ &are se nutr .i se streaG rin reli%$ie/ li89/ ist!rie/ !rt .i datine' E-eni8entele au ade-erit 3FK & un ! !r/ de de8ult a us din !riG!nul !liti&/ &arele au

.tiut stra un ase8ene aladiu8/ au triu8fat de %iu%ul -ea&uril!r .i/ &a un fenix/ au re*n-iet din r! rie &enu.' Pre&u8 &u interes str8 !d!arele .i a-erile 8!.tenite &are ni asi%ureaG ! -ia 8aterial/ &u at:ta 8ai 8ult/ 8i& .i 8are/ s res e&t8 .i s Gi8 se8nele &ara&teristi&e a nai!naliti/ din &are fie&are !art *n sine ti ul e-la-iei/ a -irtuii/ a ietii0 .i a si8 li&itii tre&uteP De a&eea s ur88 &u res e&t datina &ea dui!as rin &are r!8:nii 8rturies& *n s:89ta 8!.il!r a l!r senti8ent *n su-enirul str8!.il!r &e !dine!ar sttur *n utere/ f tuir entru 9inele atriei .i a fa8iliei/ le&ar &a etele !9!site .i 8urirP Cu &:t *n%ri+ire/ de &:te-a Gile/ se *ndeletni&ea fe8ei 9tr:ne .i +une *ntru re%tirea rei unei ieti sfinte/ .i *n n!a tea de ieri nu era 8!r8:nt &arele s nu fi f!st a-ut a sa lu8in/ ! &unun de fl!ri .i *n %enun&$i ! fiin -ie &area r !satului ei &!nsfinea ru%i .i la&ri8iP Dar ni&i 8eserul &el li sit nu fu ieri uitat' Pre&u8 *n fa tul Gilei se -d al9inele %r9induHs s re stu entru de a de une 8ana &uleas/ de ase8ene de di8inea se urtau +une fete du&:nd &u anere de fru&te .i &u &!fe *n&ununate .i line de la te/ de -in/ &ut:nd/ stur:nd .i ad :nd e a&ii sra&iP ,rire &el!r &e Ges& datinele nai!naleP Prin d:n.ii nu -a ieri dintre n!i senti8entul de e-la-ie/ de ietate/ de dre tate .i de unire/ &e sunt 9aGa uterni& e &are se raG8 fiina .i feri&irea unei naiiP 0 Pietate/ senti8ent de iu9ire fireas& B#$' A'C' 3F2 OBSER(AII II5O5O#ICE DESPRE CU5TI(AREA 5I,BII RO,TNE 5ITERARE* Al d!ile an s a r! ie de a sa *n&$iere de &:nd/ &u *n-!irea *naltului %u-ern/ ur8eaG u9li&aia Al9inei r!8:ne.ti du stat!rni&ul su lan de a fa&e nu nu8ai interesant/ &e .i f!l!sit!are &etirea %Getei/ &area se !ate Gi&e a fi 8et!dul ra&ti& al &ulturei nai!nale' #reutile *nf!.ate *n linirea unui ase8ine s&! !s se l8ures& de sine/ da& se ia a8inte & li89a r!8:neas&/ *n a sa run&ie .i sr&ie/ este *ntre9uinat a fi astGi !r%anul !liti&ei/ a .tiinel!r .i a literaturei/ &e *n li89ele streine nu8ai du !stineala a 8ii de *n-ai *n &ursul 8ult!r -ea&uri au rsritP Pre l:n% a&este/ s re a *nlesni *nele%erea %aGetei/ reda&ia este ne-!it a ! *ns!i &u des&rieri l8urit!are/ .i *n& entru *nt!&8a .i ade-rata r!stire/ du re%ulile fil!l!%$iei a urGit tre9uin&i!ase &u-inte te$ni&e/ a se feri de a&ele -ar-are/ &e nu sHau *nr!8:nit/ .i a le *ntr!l!&a &u &u-inte &$iar r!8:ne.ti aflt!are *n -e&$ile 8an!s&risuri .i &ri ti rite *n ,!ld!-a/ &e leHau strat de uitare/ &tr &area !s:ndite au f!st de at:te *8 re%iurri *8 r!ti-it!are la !ri&e feri&ire a atriei' Jntru a&esta reda&ia *n& sHau !- uit de ! n!u ild/ &e lu8ei au *nf!.at li89a %re&eas&/ &area/ du ase8ine lanuri lu&rat/ au &u rins astGi un !st *ns8nat *n .irul li89el!r &ulti-ite/ f&:nduHs -redni& de fiina !liti& a naiei sale' Jnte8eiet e a&este &u-inte adu&t!are unui ase8ene feriH 3F4 &it s !ri/ reda&ia -a ur8a lanului su/ &er:nd *ntru a&easta a%iut!riul 9ine-!it!ril!r r!8:ni fil!l!%$i/ &arii *n lu8inata l!r d!rin -!r *8 rt.i reda&iei sfaturile .i ideile :ntit!are &tr &ultura unei li89i interesante/ at:t entru *n&e utul de unde deraG &:t .i entru *8 ! !rarea a 8ai 8ult de &in&i

8ili!ane !a8eni &arii ! -!r9es&' D!rind a !i a *8 rt.i strinil!r interesante n!-itale din ,!ld!-a sau a ril!r *n-e&inate/ re&u8 .i *89untit!arele ad8inistrati-e 8suri du n!ua le%iuire a rei/ reda&ia nu -a re%eta a u9li&a a&este *8 reun .i *n li89a franeG' 5I,BA MI PORTU5 P!rtul .i li89a au a-ut la n!i t!tdeauna anal!%ie *ntre sine .i -edera starea 8!ral a naiei' Str8!.ii n!.tri/ -enind din Italia *n Da&ia/ urta tuni&a/ t!%a/ &!iful .i lan&ea/ &!stiu8 &arele astGi -ede8 nu8ai e i&!anele sfinil!r' Patri&ii0 n!.tri -!r9ea li89a latin Bser8! ur9anusC/ le9eii a&ea rusti& .i ere%rin/ &are li89 astGi tre9uie s ! *n-8 rin s$!ale' Jn a&el &!stiu8 .i &u a&ea li89/ lini de -irtute .i &ura+/ da&!r!8anii *n-in%ea re du.8ani/ 8rea fai8a .i 8ar%inele i8 eriei r!8ane/ Gidea &etile Ul ia Traiana/ ,unii iu8 Iassi!ru8/ Se-erinul et&'/ des&$idea 8inele de la T!rda/ Auraria/ Baia .i *nar&a este Dunre untea &ea %$i%anti&/ a &ria ruine un e lu8e *n 8irare' De atun&e de &:te re-!luii sHau ref&ut li89a .i !rtul atri&iil!rQ C&i din C!l!na Traian -ede8 & &!stiu8ul le9eil!r era re&u8 este astGi .i di sHar fi strat nis&ai a ire B8anus&risuriC des re li89a rusti&/ de 9un sea8 sHar fi -ederat li89a n!astr &ea 8ai a r! iet de d:nsa' 0 Patri&ii/ rinii sau n!9ilii B#$' A'C' 3F1 Jn lu tele l!r &u 9ar9arii .i ne-!ii de as ri8ea &li8ei/ ii au ad! tat 8ai *n ur8 &&iula da&i& .i au *ns tat 9ur&a &au&aGi&/ .i &u a&easta .i &:te-a n!8en&lature sHau alune&at *n li89' 5a str9aterea $unil!r *n Da&ia/ r!8:nii/ *n&l:nd &iG8e .i *n&in%:nd 9r:ul !l!n/ au luat finale 8a%iare .i lit-ane' Du asta -ine e !$a de ri8e+die .i de fai8/ &:nd d!8nii 8!ld!r!8:ni/ *n &!stiu8 de st!ri nai!nali/ *nar8ai &u &ura+ str8!.es&/ se f&ur s&utul &re.tintei *n &!ntra 8a$!8etanil!r/ rin r:uri de s:n%e au rs&u8 rat nai!nalitatea .i &u li89a l!r rusti& au *n&$eiet tra&taturi &u &ele *nti uteri ale E-r! ei de a &r!ra 9inefa&eri .i astGi ne 9u&ur8' Jn -ea&ul al V(IIHlea* se *8 l:nta un ra8 de literatur nai!nal/ dar f!rtunele nuHi *n%dui a rinde rd&in ad:n&' R!8:nia se &un%iur de raiele/ de unde/ &u 8!da traiului asiati&/ ni se $ultuir rini ii &u &u-inte de .er9i/ .i asul &el sl!9!d se *n&tu. de *n&l8intea t:r:it!are' Un -enin ad:n& str9tu fiina R!8:niei .i li89a/ !rtul/ re&u8 .i 8ulte alte/ se 8!li sir de el' #re&eas& se f&u li89a di l!8ati& .i de sal!n/ &:nd &ea r!8:n se res ins *n s:nul stenil!r/ &arii ! stras *n &urs de 02DD ani' Jn &!drii *ntune&!.i/ *ntre laiurile 8unil!r/ e 8alul r:uril!r s u8!ase/ unde &u si8 li&itatea atriar$al se *ndeletni&ea &u st!rie .i &u -:nat/ nHau str9tut s%eata tatarului/ ni&i sunetul li89ei sale/ a&!l! *n &ursul f!rtunel!r a ri%e sHau strat a&est aladiu a nai!nalitei/ a.te t:nd Gile 8ai senineP Jn ti8 urile n!u/ ar8ele strine/ du fie&are &a8 anie/ lsa *n ar s!8e de 8!nede &u &:te-a duGine de &u-inte .i &:te ! ru9 de 8!de e-r! eie' 5u8inele E-r! ei *n&e ur a rG9ate *ntre r!8:ni/ &u li89ele/ .tiinele .i &!stu8urile ei' (!ia+!rii n!.tri au &uteGat a tre&e din&!l! de 8ar%inea rei/ &e ! s!&!tea n!n lus ultraP Ref!r8a/ *nturn:nd driturile -e&$i/ au a%iuns a re&$e8a 33D din exil li89a .i aHi *nla altare de *n&$inare' C!stiu8ul asiati& &u de rinderile sale sHau str:ns *ntre rriti/ *n&:t

du &ufundarea -asului G9u&iu8at se -d *n& i&iH&!le *n!t:nd *n 8are !are&are r8.iuri' A arent rari nantes in %ur%it! -ast!' De atun&e aretia/ &e se rea la n!i ! G:n 8it!l!%i&/ ls tr!nul ei -irtuei disrate .i l:n% ea/ dre t aG/ ti8 ul au &u rins !stul -re8ei/ .i d!8nul *nteri e 9ei' Ast ref!r8/ *ntr!du&:nd e r!8:ni *n fa8ilia e-r! ean/ urGi 8uli8e de lu&ruri n!u' Cu &!stiu8ul n!u dre%t!rii ri8ir *n ri streine ex resii f!renGe .i ad8inistrati-e/ dar nu t:rGiu 8!ld!r!8:nii au si8it & t!t a&eea. utere &e liHau *nturnat 8:nturi *8 resurate/ r!n!8ii &l&ate/ li d dre tate aH.i deG.er9i .i li89a de *8 resurri .i a ! adu&e la %radul erfe& iei/ *ntr!du&:nd &u-inte te$ni&e a 8ai&ei sau ! s!r!ril!r ei/ entru &/ du re &u8 r!-er9ia Gi&e/ >s:n%ele nu se refa&e *n a >' Jn ase8narea %re&il!r/ &arii/ &ur:nd din li89a 8!dern 8ixt!H-ar-ar &u-intele de ele8ent strein/ -ide8 struind e literat!rii r!8:ni/ ad ai &u studiile &lasi&e .i .ind du re a&ea siste8/ s re a a%iun%e la ase8ene s&! ' De ai&e tra% des re ! arte fanatis8ul latinitei/ franeGiei .i a italianiei/ de ai&i .i &riti&a *8 un%t!are &el!r t:rGii/ *nfr:nt!are &el!r rea *nf!&ai/ &&i *ntru t!ate este 8:ntuit!r a Gi 8i+l!&ul' ,ediu8 tenere 9eati' Ca ! &riti&/ *ntru asta ne8erit/ &eti8 ur8t!arele e ist!le/ u9li&ate *n &alendariul a&estui an' Ur8eaG CORESPONDENIE JNTRE DOI A,OREZI SAU 5I,BA RO,TNEASC 5A ANII 043F MI 04FF/ satira *n -ersuri a lui Ne&ulai Istrati'* 330 REIERINE CRITICE D' A%a #$' Asa&$i este 9r9atul a&ela &are *n -re8i %rele sHau strduit entru lu8inarea nea8ului su' DHlui este a&el &arele entru literatura ,!ld!-ei au f&ut sin%ur 8ai 8ult de&:t t!i 8!ld!-enii *8 reun' ,i$ail LO#5NICEANU Asa&$i a f!st !8ul e !&ei lui/ adi& !8ul ie.it din 8i+l!&ul ne&esit il!r -re8iiO nHa &!8andat ti8 ului" sHa us *ns *n ser-i&iul lui &u ! 9!%ie re8ar&a9il de a titudini' Trind *ntrH! e !& de nedifereniere &ultural/ el a f!st din rasa en&i&l! edi.til!r' Pe l:n% ! &ultur .tiinH ifi& a a-ut .i ! edu&aie artisti&O a 8:nuit lira/ enelul .i e&$erulO u8anitil!r leHa adu%at .i -aste &un!.tine !li%l!teO 8uGi&ei iHa adH u%at in%ineria' '''* A des&$is/ &u si%uran/ dru8uri *n t!ate dire&iileO fr a fi f!st un re-!lui!nar sau un te8erar/ lutind *ntre d!u lu8i/ el a tiat &i n!i/ 8enin:nduHse/ t!tu.i/ *n stri&t le%alitate' '''* '''* &!n.tient .i r!%ra8ati& &$iar/ a &:ntat/ astfel/ dra%!stea &ea 8ai s iritualiGat/ a sl-it e str8!.i/ iu9irea de atrie/ a &:ntat a&tele rena.terii n!astre &ulturale/ teatrul/ .&!ala/ li89a r!8:neas&/ artele/ su9liniind fa ta !8ului de a&iune rin &!8entariul liri& al !etului' NHa iG9utit/ desi%ur/ *nt!tdeaunaO re&i &ele 8ai adese!ri/ *n&r&ate de !d!a9e &!n-eni!nale/ &:te!dat -ersurile lui sunt la idare/ au &!8 ara ii s!lid &ldite/ .i/ &u t!at nesi%urana li89ii/ se si8te *n ele un artist al rit8uril!r ar8!ni!ase/ un erudit al -ersifi&aiei' '''* 8eritul lui st *n fa tul de a fi f!st un !r%aniGat!r de teatru 33F r!8:nes& .i iu9it!r de s e&ta&!leO rin s iritul lui *ntre rinGt!r a &!ntri9uit/ astfel/ la rs :ndirea %ustului entru teatru' '''* Pe l:n% at:tea 8erite/ Asa&$i are .i e a&ela de a fi f!st *nte8eiet!rul &elui dint:i Giar 8!ld!-enes&/ '''* el a tradus *n fa t ! ne-!ie si8it' Al9ina r!8:neas& e *nt:ia trsur de unire *n li89a

atriei dintre ,!ld!-a .i restul !8eniriiO se &u-ine/ de&i/ sH! ri-i8 &u re&un!.tin' Eu%en 5O(INESCU Asa&$i* tre9uie ri-it *n &!8 letatea a&ti-itii lui' A s ri+init .i deG-!ltat *n-8:ntul de t!ate %radele *n li89a nai!nal/ a us 9aGele unui teatru aut!$t!n/ a *nte8eiat resa/ a *n&ura+at .tiina .i artele/ a &reat un siste8 &ulturalHedu&ati-/ e &are lHa a rat :n la sf:r.itul -ieii' #eneraiile de du 04ED *i dat!reaG 8ult' El este ! -eri% ne&esar .i traini& *n ne*ntreru tul lan al &ulturii r!8:ne.ti' Da& *n a&ti-itatea &ultural realiGrile *i sunt rei!ase/ ni&i &a s&riit!r nu !ate fi t!tal i%n!rat' O era lui Asa&$i !ate s !fere &itit!rului 8!dern .i a%ini de e8!ie esteti&' #e!r%e SORESCU '''* Cultura e &are .iH! *nsu.ise .i ener%ia &u &are era *nGestrat iHau dat !si9ilitatea s +!a&e un r!l *nse8nat *n e !&a re reGentrei n!astre .i a&east &ultur a lui se *nfi.eaG su9 as e&te f!arte -ariate/ tre&:nd de la literatur la .tiin .i art ) a8 a8intit & d:nsul *n-ase .i i&tura/ & t:nd astfel ! re%tire entru a utea -!r9i de art *n *nse8nrile rs :ndite rin Giarele .i re-istele &!nduse de d:nsul .i entru a *ntre rinde/ *8 reun &u alii/ exe&utarea un!r ta9l!uri &u >i&!nirea fa tel!r ist!ri&e a atriei?/ *n&er&are &e a a-ut e&!ul ei atri!ti& da& nu at:t artisti&' Pri-it astfel/ Asa&$i a are *n lu8ina ade-ratei sale -al!ri' O-id DENSUSIANU Din &ele trei ediii de P!eGii B043K/ 04@E/ 04K3C/ se !t reine/ *n afar de i8nul 5a Italia/ s!netele de dra%!ste *n&$inate Bian&i ,ilesiH 5eu&a e &are ! &un!s&use *n Italia/ *n 04D1/ .i e &are ! -a sl-i :n la 8!arte 8i8:nd e Petrar&a' '''* 333 Nu-elele ist!ri&e '''*/ *n-e&$ite din un&t de -edere al li89ii/ sunt interesante rin fa9ul!sul 8edie-al/ &a-aleres&/ &lasi&/ &!8 li&at &u -iGiuni 8it!l!%i&e .i de&!ruri din re&uGita r!8antis8ului' Alexandru PIRU C:nd sHa *nt!rs de a&!l! Bdin ItaliaC/ entru a *n&e e ! era sa f!arte i8 !rtant *n d!8eniul .&!lii/ iar/ *ntrH! 8sur/ 8ult 8ai 8i&/ .i *n d!8eniul !liti&ei/ el adu&ea &un!.tine &u t!tul n!i' De!se9irea dintre BudaiHDeleanu .i Asa&$i este t!&8ai a&eastaO BudaiHDeleanu ia Italia rin (iena' Asa&$i ia Italia de a&as/ din Italia *ns.i' '''* Mi !ri&:t sHar s&rie *8 !rti-a lui Asa&$i/ &a !et/ !ri&:t ar fi unii de in&a a9ili sHl *nelea%/ nu -!r 8uri ni&i!dat -ersurile rin &are el afir8 le%turile n!astre indestru&ti9ile &u R!8a str8!.eas&' '''* Cine &un!a.te &e *nse8neaG *n !eGie t! i&a/ instin&tul de a une un &u-:nt *ntrHun anu8e l!&/ a&ela *.i -a da sea8 &:t de 8iastr e dis&i lina rin &are -e&$ea -!r9ire 8!ld!-eneas& de la *n&e utul se&!lului al VIVHlea/ stilul a&esta l9rat de &!n-!r9ire fanari!t/ lin de &u-inte %re&e.ti .i franuGe.ti ru asi8ilate/ a f!st silit de ener%ia &reat!are a lui Asa&$i s intre *n a&ele le%turi sinta&ti&e &are *nsea8n dis&i lina r!8:n *n &u-:nt .i fraG' Ni&!lae IOR#A P!eGia lui #$' Asa&$i '''* e a r!a e *n *ntre%i8e su9 re%i8ul lui Petrar&a' P!etul &un!s&use de altfel dire&t Italia .i etrar&$iGase a&!l! &$iar .i italiene.te' I!ndul s!netel!r e 9anal/ dar &:nd ende&asila9ul se streaG/ efe&tul e un siste8 8uGi&al li8 id .i a9stra&t/ &u a&!rduri &-asie8ines&iene" C:t iHs dat!r/ !/ stea 8ult riin&i!as/_ CHn ri8-ara a -ieii 8ele/_ Tu 8Hai ferit de str:89e &i .i rele_ Mi 8Hai &!ndus e &alea -irtu!as'__ TuHn s:n 8iHa rinGi f&lia lu8in!as/ _ ,Hai ad at lHAstreei f:nt:nele/_ Mi &:nd -iaaH8i *ndul&es& rin ele/_ Des reuies& &$iar s!arta fi!r!as'__ Ca s d!res& a -ieii ne8urire_ ,Hndea8n raGaHi &areHn &er se -ede/_ Cu8 stat!rni& ur8eaGHa ei r!tire'__ De la r8ul fatal -asul ur&ede'_ MHa8u lutind rin 8area de ieire/_ A ta raG la !rt 8 -a *n&rede'

5iri&a se&!lului V(III are un e&!u lar% *n !eGia lui Asa&$i' Re%si8 33E &!n-enia %e!%rafi& &lasi&/ dida&tis8ul sette&entes& B*n 8aniera ,!ntiC/ 8elan&!lia &i8iterial Bdu T$!8as #ra7 .i Su^!-s^iC' Interesante sunt Baladele .i 5e%endele *n &are/ 9iGuinduHse e tradiia ! ular/ Asa&$i sHa strduit s *n+%$e9e ! 8it!l!%ie literar r!8:n/ *ntrH! -iGiune 8ai %randi!as/ inteni!nal/ de&:t a&eea a lui Ale&sandri/ .i *n ter8eni &lasi&i' ,unte sa&ru e de&larat Cea$lul/ su9 nu8ele de Pi!n' C!l! se afl si8ula&rul D!&$iei' Du 9`r%eriana 5en!re/ !etul s&rie Turnul lui But e 8untele Pi!n/ ist!rie a unui stri%!i &are -ine sH.i ia l!%!dni&a s re a ! du&e *n %al! e 8untele sf:nt al Da&iei" 5una lu&e ) Butul fu%e/ _ Peste 8unte/ rin $:rt! /_ (:ntul .uier .i 8u%e/_ R!i9ul sare *n %al! /_ MHa8uHi du&e Ha8:nd!i/_ >D!a8n!/ &are nuHi stri%!iQ? Jn Si+ia/ !a8enii 9!ierului C!nde rind &u lasele *n r:u ! G:n &are !-este.te & e ! fe&i!ar &re.tin din -re8ea n-liril!r 9ar9are/ al &rei s&$it a f!st *n%$iit de 8:nt *n ur8a ru%ii t!-ar.el!r sale/ s re a nu &dea *n 8:inile %:nil!r' Sirena la&ului are fa&tur s&$illerian' O siren Bf!st fat *n.elat de un 9!ierC se rG9un' Su%estia e al!&uri e a unei !eGii su eri!are/ 8i+l!a&ele sunt insufi&iente' Nu-elele lui Asa&$i/ difi&ile .i rin li89a a8este&at/ lin de i8 !si9ile ne!l!%is8e B8ilian/ 8anin/ -asfr:ns/ &!-il/ eli&e/ -:nt et&'C/ ar astGi 9iGare/ 8ai ales r!8anti&e/ li site de er&e iunea ist!ri&' Di8 !tri-/ ele a arin ti ului &lasi& .i a&east intenie &ere &ir&u8stanH e u.urt!are' ,!delul lui Asa&$i e r!8anul &a-aleres&/ a&ela *ntru at *n Ari!st! 8ai ales/ adi& ist!ria a-entur!as &u fa9ul!s aran+at *n %ust &lasi&/ &u li sa t!tal de instin&t %e!%rafi&' Pretutindeni sunt nu8ai duri 8ari .i *ntinse a+i.ti/ &astele .i %rdini ierdute *n i8ense sin%urti/ *n &iuda &r!ra/ fr ni&i ! res e&tare a le%il!r ti8 ului/ er!ii se *nt:lnes& s se 9at' Eur! a .i Asia sunt aduse antr! !l!%i& la a&ela.i ti ideal &a-aleres&' Afar de -ite+i a ar d!ar st!ri/ ne&r!8ani/ 9tr:ni ere8ii' O9sedat de ideea 8ituril!r/ Asa&$i a luat *n 8:n &r!ni&ile 8!ld!-ene .i a dat 8ateriei ei sens i&ares&' Jn Dra%!. t!tul este fa9ul!s' Jn Cu8ania 8i&/ *n &etatea R!8ida-a/ st :ne.te 6ar!9!e/ !8 fi!r!s/ nu 8ai uin &a-aler/ &u8 *l arat &!iful' De.i ttar/ 6ar!9!e este >&u rins de un si88:nt ne&un!s&ut n atun&e? la -ederea Brandei/ 8ireasa tri8is de D!8nul din ,isia entru fiul lui 33@ Dra%!.' T!ate eri eiile *n +urul a&estei &lt!rii sunt ari!ste.ti' De n!tat san&tuarul D!&$iei/ Git de N!na/ un s!i de -estal/ .i de ! &iut" >Ai&e un s e&ta&!l n!u se desf.ur *naintea !&$il!r ei/ un !&ean de ne%uri lutea deasu ra &!a8el!r de ini urie.i/ st:n&i 8anine %rele*/ rsturnate de &utre8ur/ ar& erau aninate deasu ra &a ului ei .i f!r8au ! trie nestr9t:nd *n %iurul si8ula&rului D!&$iei?' (aleaHAl9 e un 9as8 de a-enturi 8!n%!li&e *n &are Mtefan &el ,are e t!t at:t de uin ist!ri& &a .i #!fred! *n #erusale88e li9erata' S&enele de rG9!i sunt -Gute *ntrHun s irit &u t!tul 8iti&' 5a Catelina l:n% C!tnar sunt 8ari f!rtifi&aii/ *nainte de lu t !astea st la litur%$ie *n +urul unei &ru&i &!l!sale' Jn fine/ *n faa lui Mtefan &el ,are se adu& daruri &u *n-ederat as e&t de Rena.tere/ diade8e de aur/ ul&i!are de 9r!nG/ la&ri8at!rii/ 8!nede &u efi%iile *8 rail!r Tauridei' Jn B!%danH-!ie-!d/ nu-el fanteGist/ se d la 6:rlu ! lu t de stil &a-aleres&" >s9iile .i ln&ile s&a r .i s&:nteiaG de l!-iturile uterni&e ale 8&iu&il!r feri&ate/ a-eGile re89!a89>' Petru Rare. e nu-ela &ea 8ai lun%/ a&easta &u !are&ari satanis8e r!8anti&e' Iunda8entul r8:ne &el &lasi&' 5a&ul Brate. e des&ris *n 8aniera Sal-at!r R!sa/ es&uitul f!r8:nd ! 8are &!8 !Giie a8nunit .i fantasti&' O -:nt!are de 9!uri e rile+ de a reGenta ! s&en *n %ustul u.!r 8elan&!li& al lui Tass!" 9u&$ete de fl!ri duse de un r:u .i -enind de la ! si$strieH&etuie unde st *n&$is Ileana' 5a Su&ea-a d8 de un &!l!sal %!ti&/ este te8elii de >ad:n& anti&$itate?' ,aGe a *n ,!ld!-a deG-!lt/ nu fr si8 !eti&/ te8a

fu%ii &a-aline tratat de B7r!n/ *n Ru&sanda D!a8na &aGa&ul Ti8u. e -Gut ari!ste.te &a un &a-aler fru8!s >*89r&at *n Gea strlu&it?/ &u urtri dintre &ele 8ai &urtene.ti/ iar nu &u fire > de $ear>/ &u8 *l .ti8 din &r!ni&i' E-ident/ Ru&sanda *l iu9e.te' Ce!r%e C5INESCU Jn &li8atul fanari!t saturat de ana&re!ntis8 din &el deHal d!ilea de&eniu/ !eGia lui Asa&$i/ de ! 8uGi&alitate n!u .i %ra-/ inedit &a idei .i f!r8e !eti&e/ .i &u 8ari 8erite su9 ra !rtul -ersifi&aiei/ se i-e.te ar& dintrH! alt lu8e/ a s iritului .i ar8!niei/ >situ:nduHl e s&riit!r rintre &ele 8ai *nGestrate &!ndeie? .i &!nstituind/ &u t!ate 33K .!-ielile de li89 at:t de re%reta9ile/ >un ade-rat e-eni8ent literar? BP' C!rneaC' Ea e &!n&e ut *n lu8ina unei te!rii &lasi&iste" >Jndre tat de ilde &lasi&e .i de firea li89ei ) afir8 Asa&$i *n 043K ) 8Ha8 s:r%uit a ur8a siste8ei &are &ere &a !eGia/ &e este r!du&tul &el 8ai ales a &u%etrii rin si8ire *nlat/ s rsune rin Gi&eri ele%ante .i ar8!ni!ase?' Cea 8ai ur *ntru are a a&estui &reG ! &!nstituie !eGia de dra%!ste' (ersurile ins irate de lat!ni&a iu9ire entru Bian&a ,ilesi )5eu&a ) r! un un n!u ideal er!ti& .i adu& &:te-a n!te r!fund definit!rii/ &e re-in *n arte/ la Ale&sandri" *nlarea dra%!stei *n r:ndul -al!ril!r a9s!lute/ de unde as!&ierea ei la ele8entele astraleO adeGiunea la lu8in .i ar8!nieO &!nfidena f&ut de !et naturii/ *n&:t !8 .i natur >se relun%es& unul *n altul .i se s iritualiGeaG re&i r!&? BD' P! !-i&iCO exaltarea -irtuiiO trirea s iritual a senti8entului/ du9lat de ! ad!raie su9li8/ etrar&$ianO *nele%erea iu9irii &a ! &!8uniune e8 irei&/ *n %enul Dante)Beatri&e' Indi&:nd trans%resarea senti8entului din lanul afe&ti- *n a&ela al r!9le8el!r de &!n.tiin/ de&i !9ie&ti-area lui/ a&este trsturi/ reGente *n &i&lul 5eu&i/ dar .i *n unele >ana&re!nti&e?/ au anu8ite reflexe .i *n !eGiile *n &are &ultul entru n!9ila 8ilaneG se relun%e.te *n &ultul entru Italia ) -atra str8!.eas&' Ne8urit!are ) &!nsider I!r%a ) rin se8nifi&aia atri!ti&/ -ersurile din Ctr Ti9ru sau 5a Italia se desf.!ar s!le8n/ *n -iit!arele &adene ale !eGiei lui Alexandres&u" > ( ureG fru8!ase r8uri ale Aus!niei anti&e_ C!n%iurate &u 8ri %e8eni/ *8 rite dH A enin > et&' Cu ti89rul ei n!u/ refi%ur:nduHl une!ri e E8ines&u B>Mi 8ie lin lu&eafrul_ Din &er -a sH8i strlu&e_ C:nd dul&eHa fi deH! ati8_ A8inte aH.i adu&e?C/ er!ti&a de-ine artea &ea 8ai &ara&teristi& a &reaiei lui Asa&$i' Pe a d!ua latur a ei/ !eGia asa&$ian se -rea r!%ra8ati&" util >S re -irtute -ersuH89ie/ des re rele fa&e ur_ Ier8e&:nduHne ada dH! *naltHn-tur> BCtr atrieC' Su9 se8nul a&eluia.i &lasi&is8/ %refat *ns e s iritul >lu8inil!r?/ se fixeaG ai&i lun%a suit de !&aGi!nale B!de/ i8nuri/ s!nete de ti en&!8iasti&/ *ntre &are .i ri8ul s!net din literatura n!astr ) 04F0 ) intitulat ulteri!r 5a *ntr!du&erea li89ei r!8:ne.ti *n u9li&a *n-turC/ fa9ulele/ .i satirele/ *nde!9.te i8itate' Jn esen/ ! !eGie filtrat de >&u%etare?/ str9tut de un uterni& finalis8 eti& .i &etenes&/ de extra&ie lu8iH 332 nist' Jn rea+8a anului 043D/ ! era lui Asa&$i -de.te ! anu8it r! ensiune s re G!nele rer!8anti&e .i r!8anti&e' A&estei is ite i se dat!reaG !rientarea s re n!i iG-!are B#ra7/ Ossian/ ,i&^ieAi&GC/ di-ersifi&area te8ati& B8!r8intele/ tre&utul ist!ri&/ tradiiile/ naturaC .i ex eri8entarea ele%iei/ 8editaiei/ 9aladei .i le%endei ist!ri&e' De.i se8nifi&ati- *n sine/ intenia !etului este *ns trdat" *nt:8 in:nd reGistena unei stru&turi ri8are &lasi&e/ s iritul r!8anti& nu se asi8ileaG su9stanei ! ereiO &u unele ex&e ii/ dar ni&i ele t!tale" Ele%ie s&ris e interi8ul unui sat/ i8itat du #ra7/ ,!r8:ntul/ Pri8-ara/ &u s!nuri e8ines&iene B>De.arteHs 8%ulirile_ Ce tre& este 8:nt_ Ca ! s%eat re ede_ Pe ari e de -:nt?C/ Mtefan &el ,are *naintea Cetii Nea8/ Turnul lui But/ a89ele !rnind de la ,i&^ieAi&G/ .i/ din&!l! de !ri&e 8!del/ !e8ul *n r!G ,editaia unui *89tr:nit !et B0431C/ >s lendid 8!str de liris8 al sene&tuii/ fr ere&$e *n e !&

BP' C!rneaC' Celelalte &reaii 8ar&ate de intenia n!-at!are a lui Asa&$i/ rin &ara&terul l!r i8 ur/ $i9rid/ exteri!are n!ii dire&ii literare' Mi !ate & *ns.i ratarea nu-elel!r .i dra8el!r ist!ri&e/ entru &are s&riit!rul nHa a-ut desi%ur ni&i *nGestrarea ne&esar/ se ex li& rin inaderena !r%ani& la sensi9ilitatea r!8anti&' ,ar&at *n ad:n& de s iritul &lasi&/ a &rui re !nderen este atestat .i de 8a+!ritatea tradu&eril!r/ ! era lui Asa&$i/ &u t!ate tentati-ele de de-iere/ e-!lueaG *n esen unitar *n al9ia ei iniial' Ilustr:nd alturi de C!na&$i/ Ian&u (&res&u/ ,u8uleanu/ ! eta de tranGiie/ Asa&$i nu iG9ute.te s an&!reGe *n a ele n!ului' Du &u8 ide!l!%ia sa e &ant!nat *n li8ite lu8iniste/ t!t a.a .i &reaia lui/ de.i 8ai des&$is s re n!ile !riG!nturi/ r8:ne t!tu.i su9!rd!nat unui ideal &lasi&' ,aria PROTASE Asa&$i studiase ! erele &lasi&il!r %re&i .i latini B&u referin entru 6!raiuC/ dar atra&ia 8anifest este entru literatura italian" Dante/ Ari!st!/ Tass!/ Petrar&a/ ,etastasi!/ U%! I!s&!l!/ #' Parini/ (' Alfieri/ (' ,!nti' Pri8ele &i&luri de !eGii/ s&rise *n li89a italian/ 5a 5eu&aide .i Ra&&!lta delle P!esie/ sunt ins irate de dra%!stea entru Bian&a ,ilesi' P!etul ! &:nt *n s!nete etrar&$iste .i ! i8a%ineaG 334 8ai 8ult i&tural' (iGiunea lui este ne!&lasi&/ eisa+ul &e f!r8eaG &adrul %eneral este *ns 8it!l!%i&/ *nt!tdeauna ar&adi&' Pentru !et/ &$i ul iu9it r8:ne &entrul unui uni-ers/ ! ulat de Geiti 8it!l!%i&e' C:nte&ul lui de dra%!ste ne*8 linit *8 ru8ut i8a%ini din 8itul lui Orfeu/ 8el!dia lui *89l:nGe.te .i fiarele sl9ati&e' C:nte&ul u8aniGeaG un *ntre% eisa+ a%rest' Ceea &e *l a r! ie e Asa&$i de Petrar&a este fi!rul su9li8 .i stat!rni& al iu9irii' ,area dra8 a des ririi de iu9ita sa/ ex ri8at *n unul din &ele 8ai fru8!ase s!nete ale !etului' Il (ati&in! BPr!feiaC are un t!n r!fund ele%ia&' Ir s se de rteGe de 8!dele strine/ Asa&$i a ls8uit/ du 040F/ nu8er!ase !eGii/ dintre &are unele au f!st %ru ate su9 titlurile Ode/ Ele%ii/ S!nete/ Ana&re!nti&e/ C:nte&e/ I8ne/ ,editaii/ Satire/ Balade/ 5e%ende .i Ia9ule' ,!delele lui se %ses& *n Ana&re!n/ 6!raiu/ Petrar&a/ B!ileau/ 5a8artine/ 6u%!/ ,i&^ieAi&G .i I%na&7 Lrasi&^i/ din &are f&use .i tl8&iri' Jn !eGie/ Asa&$i este de! !tri- &lasi&/ rer!8anti&/ n!ta red!8inant r8:n:nd *ns &ea &lasi&' Ori&e ! er de art/ &rede Asa&$i/ tre9uie s &!ntri9uie la r!%resul a.ni& al s!&ietii/ s sti8uleGe *n !8 -irtuile 8!rale' Pe a&est &reG ilu8inist el %refa er8anent -al!rile &lasi&e' 6!raian rin &!n&e ie/ Asa&$i &ulti- &u redile&ie !da/ e-!lu:nd de la &:ntarea eisa+ului itali& :n la e-eni8entul &ultural al ,!ld!-ei" 5a Italia/ Ctr Ti9ru/ Pr!l!%/ 5a Patrie/ Restaurarea .&!alel!r nai!nale *n ,!ld!-a/ 5a 8!ld!-eni/ 5a restat!rni&irea d!8nil!r 8:nteni/ Pleiada/ Od &tr !eii r!8:ni/ (asul ,!lda-iei .'a' Oda Pr!l!%' 5a Patrie des&$ide ri8a ediie de -ersuri a !etului/ din 043K' Ea are se8nifi&aia unui ade-rat 8anifest !eti&' Al%eria SI,OTA 331 Ode E l e % i i S ! n e t e CUPRINS N!t asu ra ediiei '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3 Ta9el &r!n!l!%i& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' E (ERSURI PRO5O#' 5A PATRIE '''''''''''''4 5A ITA5IA ''''''''''''''''''''''''''''1

5A ,O5DO(ENI ''''''''''''''''''' 00 RESTAURAREA MCOA5E5OR NAIONA5E JN ,O5DO(A ''' 03 PRI(E#6EREA OSTAMU5UI ,O5DO(AN''''''''''''''''''''''''' 0@ P5EIADA ''''''''''''''''''''''''''''' 02 JNCREDEREA JN DU,NEZEU '''''''''''''''''''' 01 OSTNDITU5 JN #ROAPA OCNE5OR '''''''''''''''''''''''''''' FD 5A ,OARTEA PRINTE5UI ,EU ''''''''''''''''''''''''''''''''''' FF 5ACU5 5UI O(ID ''''''''''''''''' FE E5E#IE SCRIS PE INTERI,U5 UNUI SAT ''''''' F@ I,NU5 DE SAR ''''''''''''''''' F1 CON(ORBIRE NOPTURN '''' 30 CTR TIBRU ''''''''''''''''''''' 3F CTR P5ANETA ,EA '''''''' 3F 5AURA BStia8!/ A8!r'''C '''''' 33 5AURA B5ieti fi!ri'''C '''''''''''' 3E DAINE '''''''''''''''''''''''''''''''' 3E JN OCAZIA ZBORU5UI AEROSTATIC A ,ADA,EI B5ANC6ARD''''''''''''''''''''''' 3@ 5A JNTRODUCEREA 5I,BEI NAIONA5E JN PUB5ICA JN(TUR ''''''''''''''''''''' 3K PA5ADIU5 ,O5DO(ENI5OR '''''''''''''''''' 3K PENTRU CO,PUNERI5E POETICE JN 5I,BA NAIONA5 '''''''''''''''''''''''' 32 ,OARTEA 5UI ISUS ''''''''''''' 34 5IST'''''''''''''''''''''''''''''''''''' 34 IIICEI ,E5E EUIROSINA 31 JN OCAZIA ,OREI 5O#OI' A5EVANDRU #6ICA ED A,ORU5 P5A#AT ''''''''''''''' ED 5A PICTOR '''''''''''''''''''''''''' E0 A5(IR CTR A SA ,INIATUR '''''''''''''''''''''''' E3 A,ORU5 IU#AR ''''''''''''''''' E@ 3ED A n a & r e ! n t i & e @3 PRI,(ARA ''''''''''''''''''''''' EK DORU5 '''''''''''''''''''''''''''''''' E2 A,ORU5 ARTOR ''''''''''''''' E4 IARNA '''''''''''''''''''''''''''''''' @D A5BINA MI TRTNTORU5 '''''' @0 ,UZA CTR POETU5 >PANORA,EI ,O5DO(EI? C : n t e & e NESTATORNICIA 5UCRRI5OR 5U,EI ''''''''''' @@ 5U,EA ''''''''''''''''''''''''''''''' @2 CTNTECU5 UNUI #IUNE RO,TN DIN ANO(5A6IA @2 CTNTECU5 UNEI PSTORIE RO,TNE DE 5A ,UNTE '''''' @4

II5OZOIIE NATURA5 '''''''' @1 REPE#IUNEA TI,PU5UI '''''' KD 5A A ,EA PUN# ''''''''''''''' KF CTNTECU5 P5IEMU5UI ,O5DO(AN''''''''''''''''''''''''' K3 I8ne ANU5 NOU A5 ,O5DORO,TNI5OR 043D ''''' KE I,NU5 ,O5DO(ENI5OR 5A ANU5 NOU 04F1 ''''''''''''' KK I,NU5 ,O5DO(ENI5OR 5A ANU5 NOU 043K ''''''''''''' K2 , e d i t a i i ,EDITAIE PENTRU ZIUA ANU5UI NOU '''''''''''''''''''''' K4 ANU5 NOU 04EF '''''''''''''''''' K4 ANU5 NOU 04E3 '''''''''''''''''' K1 ANU5 NOU 04E2 '''''''''''''''''' 2D ,OR,TNTU5 '''''''''''''''''''''' 20 E(5A(IA CASNIC '''''''''''''' 2F A,OR DE PATRIE ''''''''''''''' 2F S a t i r e SOIA DE ,OD '''''''''''''''''' 23 EPI#RA,A'''''''''''''''''''''''''' 22 B a l a d e MTEIAN CE5 ,ARE JNAINTEA CETEI NEA,U ''''''''''''''' 24 DOC6IA MI TRAIAN ''''''''''''' 4D TURNU5 5UI BUT '''''''''''''''' 4F 5 e % e n d e JN(TORU5 MI UR,AMII SI ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 41 CREDINA '''''''''''''''''''''''''' 10 5A CU#ETAREA ,EA '''''''''' 1@ RSRITU5 DE 5EICA '''''''' 1K PATI,A I '''''''''''''''''''''''''''' 1K PROIEIA ''''''''''''''''''''''''''' 14 5A DOCTORU5 PEZZONI ''''''' 11 TOT 5A ACE5A '''''''''''''''''''' 11 CONSACRAT ,E,ORIEI DE 5EUICA ''''''''''''''''''''''' 0DD C5IRONO,II 5UI EPA,ENONDA '''''''''''' 0D0 5A TER,E5E DE LAR5SBAD '''''''''''''''''' 0D0 3E0 OD '''''''''''''''''''''''''''''''''' 0DF POETU5 '''''''''''''''''''''''''''' 0D3 IABU5E ZTNA IABU5EI ''''''''''''''''' 0DK #RIERU5 MI IURNICA ''''''' 0DK CORBU5 MI (U5PEA''''''''''' 0D2 BROASCA MI BOU5 ''''''''''''' 0D4 ACII DOI CATTRI''''''''''''''' 0D1 ASINU5 MI IURU5 ''''''''''''' 00D 5UPU5 MI ,IE5U5 ''''''''''''' 000 5EU5 MI #UZ#ANU5 '''''''''' 00F #UZ#ANU5 DE CETATE MI CE5 DE CT,P'''''''''''''''' 003 CERBU5 5A ITNTTN''''''' 00@ COCOSTTRCU5 MI (U5PEA 00K

5UPU5 MI CUCOARA '''''''''' 002 RANU5 MI IIII 5UI '''''''' 004 OA5A DE ARA, MI OA5A DE 5UT '''''''''''''''' 001 (U5PEA MI APU5 ''''''''''''' 0F0 CAPRA/ #IUNCA MI OAIA/ JN CO,PANIE CU 5EU5 ''''' 0FF OAIA MI ,IE5U5 '''''''''''''''' 0F3 STO,A6U5 MI ,DU5RI5E'''''''''''''''' 0FE JN UNIRE ST TRIA '''''''' 0FK ,USCA MI CARU5 '''''''''''''' 0F1 CTNE5E CARE5E SCAP 5UCRU5/ (TNTNDUHI U,BRA JN AP''''''''''''''''' 03D ,OARTEA MI NENOROCITU5 030 ANU5 NOU 04@2 JN ,O5DO(A 0DE EPI5O# ''''''''''''''''''''''''''''' 0D@ BROAMTE5E CARE CER UN J,PRAT '''''''''''''''''''' 03F CASTORII '''''''''''''''''''''''''' 03E OC6II MI NASU5 '''''''''''''''' 034 (U5PEA/ ,O,IA MI IIARE5E ''''''''''''''''''''''' 0ED ,INCIUNI5E ''''''''''''''''''''' 0EF ,O,IA 5A BA5 ,ASC6E 0E@ IEPURI5E MI A,ICII SI CEI ,U5I '''''''''''''''''''''''' 0E1 SOARE5E MI NE#URA '''''''' 0@F 5UPU5 PREICUT JN PSTOR ''''''''''''''''''''''' 0@3 STTNCA CARE IAT ''''''''' 0@E DOU SPICE '''''''''''''''''''''' 0@@ URSU5/ PASREA/ MERPE5E MI ,O,IA ''''''''' 0@@ A5BINA/ TNARU5 MI ,USCA ''''''''''''''''''''''''' 0@K CONSU5TU5 '''''''''''''''''''''' 0@2 5UPII MI OI5E '''''''''''''''''''' 0@4 ASINU5 MI I5UIERU5 '''''''' 0@1 EROSTRAT '''''''''''''''''''''''' 0KD CRRI5E MI CA5EA DREAPT '''''''''''''' 0KF S5BATICU5 MI C5TORIU5''''''''''''''''' 0KE PEMTI5E MI PSCARIU5 ''''' 0K@ 3EF #IUDECAT NOU A 5UI PARIS ''''''''''''''''''''' 0K2 C5TORIU5 MI CTNII ''''''' 0K4 AURU5 MI IIERU5 ''''''''''''' 02D CU(TNTU5 5UI SOCRAT '''' 020 DIO#ENES ''''''''''''''''''''''''' 020 DIN ,ANUSCRISE DISITARE NU S CUR,* '''''''''''''''''''''''''04E U,E5IT A5UT* '''''''''''04K ,HAU 5O(IT A,OR CU DIN PERIODICE CTNE5E ORBU5UI ''''''''''''' 01F #TSCA MI CACO,U5 '''''''''' 013

BOU5 MI (IEII '''''''''''''''''' 01E CTR UN PATRIOT II5ANTROP ''''''''''''''''''''''' 01@ SUNE5E MI BTRTNU5 '''''' 01@ CA,INU5 '''''''''''''''''''''''''' 012 RTNDUNEAUA MI PASERI5E ''''''''''''''''''''' 014 S NI A#IUT, UNU5 PE A5TU5 ''''''''''''''''''''''''' FD0 EPI5O# 5A O CO5ECIE DE IABU5E ''''''''''''''''''''''' FDF PAIN#INII '''''''''''''''''''''''' FDE (U5PEA CU COADA TIET FD@ TEATRU PETRU RAREM '''''''''''''''''' F04 C5OPOTU5 MI 5I,BA 5UI '''''''''''''''''''' 023 OI5E ''''''''''''''''''''''''''''''''' 02E ESOP MI MTREN#ARU5 ''''''' 021 ,O,IA ''''''''''''''''''''''''''' 040 IRUNZA ''''''''''''''''''''''''''' 043 DARDE* ''''''''''''''''''''''''''''''' 042 ,EDITAIE ''''''''''''''''''''''' 042 SAIO CTR IAON ''''''''''' 041 ADIO''''''''''''''''''''''''''''''''' 01D I#ARA '''''''''''''''''''''''''''' FD2 (U5PEA TTNR MI CEA BTRTN'''''''''''''' FD4 DESACII '''''''''''''''''''''''''''' FD1 IEPURI5E MI BROASCA STOASC '''''''''''''''''''''' F00 (OT 5A CO,ETU5 DIN 04@4 ''''''''''''''''''''''''''' F03 CTNT SECU5AR''''''''''''''''' F03 JN A,INTIREA DE 3D IANUARIE ''''''''''''''' F0E ASUPRA CORUPIEI SECO5U5UI ''''''''''''''''''''''' F0@ 5A DANTE '''''''''''''''''''''''' F0K CTNTU5 CI#NU5UI ''''''''''' F02 (OIC6IA DE RO,TNIE '''' FKD 3E3 NU(E5E ISTORICE (A5EA A5B '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' F4D (ARIA IUBIREA DE PATRIE ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3F0 ,EDITAII O,U5 5ITERAT ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3FE DATINE NAIONA5E ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3FK OBSER(AII II5O5O#ICE DESPRE CU5TI(AREA 5I,BII RO,TNE 5ITERARE* '''''''''''''''''' 3F4 5I,BA MI PORTU5 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3F1

Referine &riti&e '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 33F # $ e ! r % $ e A s a & $ i CTNTU5 CI#NU5UI A rut" 0112' I!r8at" 2Dx0D40_3F C!li ti ar" 0E/D' C!li edit!riale" 03/01' Tira+" @DDD ex' Casa de editur <5ITERA= str' B'HP' 6asdeu/ nr' F/ C$i.inu/ ,D FDD@/ Re u9li&a ,!ld!-a Cule%ere .i a%inare &!8 uteriGat" 5ITERA C!re&t!r" Elena Bi-!l' Reda&t!r de &arte" Tud!r Palladi Dire&t!r f!ndat!r" Anat!l (idra.&u Ti arul exe&utat su9 &!8anda nr' ' C!89inatul P!li%rafi&/ str' ,itr! !lit Petru ,!-il/ nr' 3@/ C$i.inu/ ,D FDDE/ Re u9li&a ,!ld!-a De arta8entul Edituri/ P!li%rafie .i C!8erul &u Cri