Sunteți pe pagina 1din 11

CULTUR CIVIC CLASA A VIII A Editura: CORINT Autori: Maria-Liana Lctu Mihaela Penu Puca or!

"#t$%n Anul &colar '( )-'( *

COMPETENE SPECI+ICE , Utili-area conce#telor "#eci.ice &tiin/elor "ociale #entru or0ani-area de$er"urilor de cunoa&tere &i e1#licare a unor .a#te2 e3eni$ente2 #roce"e din 3ia/a real , Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte ,' Identificarea unor forme de libertate ,) Identificarea unor forme de dreptate i de egalitate ,* Identificarea formelor de proprietate existente n cadrul economiei de pia ,4 Identificarea formelor de manifestare a patriotismului ', A#licarea cuno&tin/elor "#eci.ice &tiin/elor "ociale 5n re-ol3area unor "itua/ii #ro6le$2 #recu$ &i 5n anali-area #o"i6ilit/ilor #er"onale de de-3oltare ', Analizarea unor concepte i valori specific societii democratice ',' Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente ntre ceteni i autoriti ',) Explicarea raportului dintre libertate i respectarea legilor ',* Compararea formelor i a situaiilor de manifestare a dreptii i a nedreptii ',4 Caracterizarea relaiilor existente ntre dreptate i egalitate n diferite contexte ',7 Explicarea modului n care acioneaz justiia pentru a apra i nfptui dreptatea ',8 Compararea formelor de proprietate specific economiei de pia ',9 Caracterizarea patriotismului n condiiile integrrii europene ), Coo#erarea cu ceilal/i 5n re-ol3area unor #ro6le$e teoretice &i #ractice2 5n cadrul di.eritelor 0ru#uri ), ezolvarea n ec!ip a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacitilor empatice n diferite situaii civice ),' Analizarea" n ec!ipe de lucru" a unor situaii de manifestare a nedreptii i de nerespectare a egalitii de anse sau a egalitii n faa legii

*, Mani.e"tarea unui co$#orta$ent "ocial acti3 &i re"#on"a6il2 adec3at unei lu$i 5n "chi$6are *, #anifestarea iniiativei n rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte i ale comunitii locale *,' Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilitile asociate acestui drept *,) #anifestarea respectului fa de proprietate *,* Argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de comunitate 4, Partici#area la luarea deci-iilor &i la re-ol3area #ro6le$elor co$unit/ii 4, $articiparea civic n situaii n care este nevoie de aciune social 4,' $articiparea ceteneasc cu asumarea responsabilitii pentru consecinele aciunilor realizate

Plani.icarea anual An &colar '( )-'( * Unitatea &colar: coala :i$nna-iala Ser6an Voda Cantacu-ino!;i6lea Veche Cadru didactic: Vla"ceanu Eri<a Aria curricular: O$ i "ocietate =i"ci#lina: Cultur ci3ic Nr, ,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cla"a a VIII-a Curriculu$: nucleu Nr, ore!"#t,: Manual: Editura Corint Nr, ore!an: )7

PERIOA=A Se$e"trul I 7 "e#te$6rie '( ) A ) ianuarie '( * Total ore: 9 Se$e"trul II ( .e6ruarie '( * A '( iunie '( *

UNITATEA =E >NV?ARE INTRO=UCERE AUTORITATEA LI@ERTATEA BI RESPONSA@ILITATEA =REPTATEA BI E:ALITATEA =REPTATEA BI E:ALITATEA PROPRIETATEA PATRIOTISMUL $rogramul EBcoala alt.el: S tii $ai $ulte2 " .ii $ai 6unFG % &ptm'n dedicat activitilor extracurriculare i extracolare (fazelor naionale ale olimpiadelor colare"

NUMR =E ORE * 4 * 4 9 * 7 7 S#t$%na

O@SERVA?II Pro6 "cri" Pro6 "cri" Pro6 "cri" Pro6 "cri" Pro6 "cri" Pro6 "cri" Pro6 "cri" E1cur"ii te$atice =ru$eii

C8-

a#rilie '( *D

conform )rdinului nr* )9 9!(),(7,'( ) privind structura anului colar +,-./+,-0 Total ore: 7 Total ore an &colar: )* Total "#t$%ni an &colar: )4

H!S#t$%na '8

Vi-ite Ieiri 5n teren sptm'ni J )4

7 )* &emestrul I 1 9 sptm'ni I &emestrul al II%lea 1 7 sptm'ni I 2coala Altfel 1

Plani.icare calendari"tic #e "e$e"trul I An &colar '( )-'( * Unitatea &colar: Bcoala :i$na-iala Ser6an Voda Cantacu-ino!;i6lea Veche Cadru didactic: Vla"ceanu Eri<a Aria curricular: O$ &i "ocietate =i"ci#lina: Cultur ci3ic Nr, ,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Nr, crt, Unitatea de 5n3/are Con/inuturi a"ociate

Cla"a a VIII-a Curriculu$: nucleu Nr, ore!"#t,: Manual: Editura Corint Nr, ore

INTRO=UCERE

',

AUTORITATEA

Co$#eten/e "#eci.ice , Reca#itulare , Utilizarea corect i adecvat a conceptelor ', Te"t de e3aluare cu coninut civic n diferite contexte ini/ial ', Analizarea unor concepte i valori specific ), Societatea societii democratice de$ocratic &i 3alorile 4,' $articiparea ceteneasc cu asumarea ei responsabilitii pentru consecinele aciunilor *, Princi#iile realizate de$ocra/iei , Autoritate &i , Utilizarea corect i adecvat a conceptelor ierarhie cu coninut civic n diferite context ', Analizarea unor concepte i valori specific ', Ra#orturi 5ntre societii democratice cet/eni &i autorit/i ',' Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente ntre ceteni i autoriti ), Autoritatea &i 4, $articiparea civic n situaii n care este re0i$urile #olitice nevoie de aciune social

S#t$%na

O6"er3a/ii

Pro6 "cri" * S -S*

S4-SH

Pro6 "cri"

*, Autoritatea 5n "#a/iul #ri3at &i 5n "#a/iul #u6lic 4, Te"t de e3aluare "u$ati3

*, #anifestarea iniiativei n rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte i ale comunitii locale ), ezolvarea n ec!ip a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacitilor empatice n diferite situaii civice

Unitatea de 5n3/are

Con/inuturi a"ociate , Li6ertatea, Ti#uri de li6ertate Co$#eten/e "#eci.ice , Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite context ,' Identificarea unor forme de libertate ',) Explicarea raportului dintre libertate i respectarea legilor 4,' $articiparea ceteneasc cu asumarea responsabilitii pentru consecinele aciunilor realizate

Nr, ore

S#t$%na

O6"er3a/ii

),

LI@ERTATEA BI ', Li6ertatea &i RESPONSA@ILITA- re"#ectarea le0ilor TEA ), Li$itele li6ert/ii *, Te"t de e3aluare , =re#tatea &i nedre#tatea ', +or$e &i "itua/ii de $ani.e"tare a nedre#t/ii ), Ti#uri de dre#tate *, Te"t de e3aluare 4, Sinte- &i e3aluare "e$e"trial

Pro6 "cri" * S (-S )

*,

=REPTATEA BI E:ALITATEA

, Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte ,) Identificarea unor forme de dreptate i de egalitate ',* Compararea formelor i a situaiilor de manifestare a dreptii i a nedreptii ',4 Caracterizarea relaiilor existente ntre dreptate i egalitate n diferite contexte 4 ',7 Explicarea modului n care acioneaz justiia pentru a apra i nfptui dreptatea ),' Analizarea" n ec!ipe de lucru" a unor situaii de manifestare a nedreptii i de nerespectare a egalitii de anse sau a egalitii n faa legii

S *-S 9

Pro6 "cri"

Plani.icare calendari"tic #e "e$e"trul al II-lea An &colar '( )-'( * Nr, crt, Unitatea de 5n3/are Nr, Co$#eten/e "#eci.ice ore , Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte ',* Compararea formelor i a situaiilor de manifestare a dreptii i a nedreptii ',4 Caracterizarea relaiilor existente ntre dreptate i egalitate n diferite contexte ',7 Explicarea modului n care acioneaz justiia pentru a apra i nfptui dreptatea * ),' Analizarea" n ec!ipe de lucru" a unor situaii de manifestare a nedreptii i de nerespectare a egalitii de anse sau a egalitii n faa legii , Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte ,* Identificarea formelor de proprietate existente n cadrul economiei de pia ',8 Compararea formelor de proprietate specific economiei de pia

Con/inuturi , ;u"ti/ia ca in"titu/ie de a#rare &i de 5n.#tuire a dre#t/ii

S#t$%na

O6"er3a/ii

=REPTATEA BI E:ALITATEA

', =re#tatea2 e0alitatea &i ine0alitatea ), Rolul "tatului 5n reali-area e0alit/ii *, Te"t de e3aluare , +or$ele #ro#riet/ii &i e3olu/ia lor ', =re#tul la #ro#rietate

S -S*

Pro6 "cri"

',

PROPRIETATEA ), Pro#rietatea #ri3at &i

S4-S9

),

EBcoala Alt.el: S tii $ai $ulte2 " .ii $ai 6unG

econo$ia de #ia/ *,' Corelarea dreptului la proprietate cu *, Pro6le$a #roriet/ii 5n responsabilitile asociate acestui drept Ro$%nia *,) #anifestarea respectului fa de proprietate $rogramul EBcoala alt.el: S tii $ai $ulte2 " .ii $ai 6unFG % &ptm'n dedicat activitilor extracurriculare i extracolare (fazelor naionale ale olimpiadelor colare" conform )rdinului nr* )9 9!(),(7,'( ) privind structura anului colar +,-./+,-0

SH

8- a#rilie '( *

Nr, crt, *,

Unitatea de 5n3/are

4,

Con/inuturi 7, Reca#itulare PROPRIETATEA 8, Te"t de e3aluare "u$ati3 , Ce e"te #atrioti"$ul &i cu$ "e $ani.e"tK ', Alteri ale #atrioti"$ului ), Patrioti"$ul &i inte0rarea euro#ean PATRIOTISMUL *, Reca#itulare .inal A ore 4, Te"t de e3aluare .inal 7, E3aluare &i "inte- .inal

Co$#eten/e "#eci.ice *,' Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilitile asociate acestui drept *,) #anifestarea respectului fa de proprietate , Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte ,4 Identificarea formelor de manifestare a patriotismului ',9 Caracterizarea patriotismului n condiiile integrrii europene *,* Argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de comunitate

Nr, ore '

S#t$%na S (-S

O6"er3a/ii Pro6 "cri"

S '-S 8

Pro6 "cri"

Proiectarea unitilor de 5n3are #e "e$e"trul I An &colar '( )-'( * Unitatea &colar: coala :i$na-iala Ser6an Voda Cantacu-ino!;i6lea Veche Cadru didactic: Vla"ceanu Eri<a Aria curricular: O$ i "ocietate =i"ci#lina: Cultur ci3ica

Cla"a a VIII-a Curriculu$: nucleu Nr, ore!"#t,: Manual: Editura Corint

Coninuturi Reca#itulare Te"t de e3aluare iniial Societatea de$ocratic i 3alorile ei Princi#iile de$ocraiei

C, S,

Acti3iti de 5n3are % exerciii pentru identificarea termenilor civici n texte diferite*

Re"ur"e #eda0o0ice %activitate individual3 %fie de evaluare* %activitate individual3 %activitate n grup3 %activitate frontal3 %dicionare3 %culegeri de texte3 %dezbaterea*

E3aluare Pro6 oral Pro6 "cri" O6"er3area "i"te$atic Pro6 oral

S#t$%na S C 7-'( ILD S' C')-'8 ILD S) C)( IL-* LD S* C8LD

O6"er3a/ii

, , ', , 4,',

%analizarea unor concepte i valori specifice societii democratice* %participarea ceteneasc cu asumarea responsabilitii pentru consecinele aciunilor realizate*

Coninuturi Autoritate i ierarhie Ra#orturi 5ntre ceteni i autoriti Autoritatea i re0i$urile #olitice Autoritatea 5n "#aiul #ri3at i 5n "#aiul #u6lic Te"t de e3aluare "u$ati3

C, S, , , ', , ',', 4, , ), , *, ,

Acti3iti de 5n3are %utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte* %explicarea principalelor tipuri de raporturi existente ntre ceteni i autoriti* %analizarea unor concepte i valori specifice societii democratice i totalitare* %manifestarea iniiativei n rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte i ale comunitii locale* % exerciii pentru identificarea termenilor civici n texte diferite*

Re"ur"e #eda0o0ice %activitate individual3 %activitate n grup3 %activitate frontal3 %dicionare3 %culegeri de texte3 %fie de lucru3 %ilustraii3 %descrierea3 %comparaia3 %problematizarea3 %metoda ciorc!inelui3 %diagrama venn* %activitate individual3 %fie de evaluare*

E3aluare O6"er3area "i"te$atic Veri.icarea te$ei #entru aca" Pro6 oral O6"er3area "i"te$atic Pro6 "cri"

S#t$%na S4 C *- 9 LD S7 C' -'4 LD S8 C'9 L- LID S9 C*-9 LID SH C - 4 LID

O6"er3a/ii

Coninuturi Li6ertatea, Ti#uri de li6ertate Li6ertatea i re"#ectarea le0ilor

C, S, , , ,', ',), 4,',

Li$itele li6ertii Te"t de e3aluare "u$ati3

Acti3iti de 5n3are Re"ur"e #eda0o0ice %exerciii care solicit exprimarea prerilor" %activitate individual3 a convingerilor" sentimentelor personale* %activitate n grup3 %activitate frontal3 %activitate de negociere" de luare a deciziei %dicionare3 %culegeri de texte3 prin consens sau compromis %fie de lucru3 de alegere a liderului3 %ilustraii3 %simularea unei situaii conflictuale i %descrierea3 rezolvarea conflictului* %comparaia3 %participarea ceteneasc cu asumarea %metoda ciorc!inelui3 responsabilitii pentru consecinele %diagrama venn* aciunilor realizate* % exerciii pentru identificarea termenilor %activitate individual3 civici n texte diferite* %fie de evaluare*

E3aluare Pro6 oral

S#t$%na S ( C 9-'' LID S C'4-'H LID S ' C'-7 LIID S ) CH- ) LIID

O6"er3a/ii

O6"er3area "i"te$atic Pro6 oral Pro6 "cri"

Coninuturi =re#tatea i nedre#tatea

C, S, , ,)

+or$e i "ituaii de $ani.e"tare a nedre#tii

',* ',4

),' Ti#uri de dre#tate Te"t de e3aluare .inal E3aluare i "inte- .inal ',7

Acti3iti de 5n3are Re"ur"e #eda0o0ice %exerciii care solicit exprimarea prerilor" %activitate individual3 a convingerilor" sentimentelor personale* %activitate n grup3 %activitate frontal3 % exerciii pentru identificarea termenilor %dicionare3 civici n texte diferite* %culegeri de texte3 %fie de lucru3 %ilustraii3 %descrierea3 % exerciii pentru identificarea termenilor %comparaia3 civici n texte diferite* %problematizarea3 %metoda ciorc!inelui3 %diagrama venn3 %simularea unei situaii conflictuale i %analiza3 rezolvarea conflictului* %sinteza3 %studiul de caz3 % exerciii pentru identificarea termenilor %brainstormingul* civici n texte diferite* % exerciii pentru identificarea termenilor %activitate individual3 civici n texte diferite* %fie de evaluare* % exerciii pentru identificarea termenilor %activitate frontal3 civici n contexte diferite* %activitate individual*

E3aluare Veri.icarea te$ei #entru aca"

S#t$%na S * C 7-'( LIID

O6"er3a/ii

Pro6 #ractic

S 4 C7- ( ID

Pro6 oral Pro6 "cri" Pro6 oral

S 7 C )- 8 ID S 8 C'(-'* ID S 9 C'8-) ID

Proiectarea unitilor de 5n3are #e "e$e"trul al II-lea An &colar '( )-'( *

Coninuturi Coninuturi +or$ele #ro#rietii i e3olu ia ca lor ;u"ti ia in"tituie de a#rare i de =re#tul la a 5n.#tuire #ro#rietate dre#tii Pro#rietatea #ri3at i econo$ia de #ia =re#tatea2 Pro6le$a e0alitatea i #roriet ii 5n ine0alitatea Ro$%nia Rolul "tatului 5n EBcoala Alt.el: S reali-area e0alit ii tii $ai $ulte2 " .ii $ai 6unG Te"t de e3aluare Reca#itulare "u$ati3 Te"t de e3aluare "u$ati3

C, S, C, S,

Re"ur"e #eda0o0ice E3aluare Re"ur"e #eda0o0ice E3aluare %activitate individual3 Veri.icarea %activitate n grup3 te$ei #entru , %activitate frontal3 aca" , %dicionare3 ,* %culegeri de texte3 Pro6 oral ,) %fie de lucru3 ',8 ',* %fie deii3 lucru3 %identificarea formelor de proprietate %ilustra %participarea ceteneasc i cu asumarea *,) %ilustra ii3 existente n cadrul economiei de pia3 %descrierea3 O6"er3area de responsabilitii pentru consecinele ',4 %descrierea3 %compararea formelor de proprietate %comparaia3 "i"te$atic aciunilor realizate* *,' %compara ia3 specifice economiei de pia* %problematizarea3 %activitate de negociere" de luare a deciziei ),' %metoda ciorc!inelui3 prin consens sau compromise de alegere a %problematizarea3 Pro6 %metoda ciorc!inelui3 %diagrama venn3 % exerciii pentru identificarea termenilor Pro6 ',7 liderului* #ractic %diagrama venn* civici n texte #ractic %exerciii care diferite* solicit exprimarea prerilor" %analiza3 %sinteza3 $rogramul EBcoala alt.el: S tii $ai $ulte2 " .ii $ai 6unFG % &ptm'n dedicat activitilor a convingerilor" sentimentelor personale* O6"er3area %studiul de caz3 extracurriculare i extracolare (fazelor naionale ale olimpiadelor colare" conform )rdinului nr* "i"te$aic %brainstormingul* )9 9!(),(7,'( ) privind structura anului colar +,-./+,-0 % exerciii pentru identificarea termenilor civici n texte diferite* % exerciii pentru identificarea termenilor civici n texte diferite* individual3 %activitate frontal3 %fie de evaluare* %jocul de rol* %activitate individual3 %fie de evaluare* Pro6 oral Pro6 "cri" Pro6 "cri"

Acti3iti de 5n3are Acti3iti de 5n3are %exerciii care solicit exprimarea prerilor" %identificarea formelor de proprietate a convingerilor" sentimentelor personale* existente n cadrul economiei de pia* %corelarea de proprietate cu %simularea dreptului unei situaii conflictuale i responsabilitile asociate acestui drept* rezolvarea conflictului*

S#t$%na S#t$%na S4 C (- * IIID S7 S C 8-' (- * IIID IID S8 C'*-'9 IIID S' S9 C 8-' IID C) III-* IVD S) SH C'*-'9 IID C8- IVD S*( S C)-8 IVD C')-'4 IVD S C'9 IV-' VD

O6"er3a/ii O6"er3a/ii

' 2 '' a#rilie Pa&tele ;oi2 Mai A -i li6er

Coninuturi Ce e"te #atrioti"$ul i cu$ "e $ani.e"tK Alterri ale #atrioti"$ului Patrioti"$ul i inte0rarea euro#ean Reca#itulare .inal Te"t de e3aluare .inal E3aluare i "inte- .inal

C, S, , ,4 ',9 *,*

Acti3iti de 5n3are %identificarea formelor de manifestare a patriotismului3 %argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de comunitate* %alctuirea de liste de cuvinte"cutarea explicaiilor n dicionare* %caracterizarea patriotismului n condiiile integrrii europene3 %argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de comunitate*

Re"ur"e #eda0o0ice %activitate individual3 %activitate n grup3 %activitate frontal3 %dicionare3 %culegeri de texte3 %fie de lucru3 %ilustraii3 %descrierea3 %comparaia3 %problematizarea3 %metoda ciorc!inelui3 %diagrama venn* %activitate frontal3 %jocul de rol* %activitate individual3 %fie de evaluare* %activitate frontal3 %activitate individual*

E3aluare Pro6 oral O6"er3area "i"te$atic Pro6 #ractic Pro6 oral Pro6 "cri" Pro6 oral

S#t$%na S ' C4-H VD S ) C '- 7 VD S * C H-') VD S 4 C'7-)( VD S 7 C'-7 VID S 8 C (- ) VID

O6"er3a/ii

% exerciii pentru identificarea termenilor civici n texte diferite* % exerciii pentru identificarea termenilor civici n contexte diferite*

Luni2 H iunie A -i li6er