Sunteți pe pagina 1din 17

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

Argintul Coloidal
de Truman Berst, Master Herbalist

Sfritul a 650 de Boli

"Acum noi tim ce este adevrata bogie ! Adevrata bogie o re"re#int ca"acitatea de a regenera de tim"uriu viaa! Cu alte cuvinte$ "e ci oameni %i "oi ine %n via i "entru cte #ile&" Buc'minster (uller

Imaginai !" #" a!ei $ro$riul do#tor la telefon %& de ore $e 'i( Si nu unul oare#are( )a urma urmei, rata mortalit"ii in general s#ade atun#i #nd do#torii i s$italele fa# gre!"( *+,%,,,&- Moartea datorat" medi#amentelor to.i#e, tratamentelor nene#esare, ignoranei r"s$ndite i unui o#ean de ba#terii re'istente la antibioti#e fa# din #ele mai multe s$itale $ro$riul lo# de /oa#" al 0"ului( 1u, eu !orbes# de un do#tor #are fa#e iar"i oamenii bine( A#um, imaginati!" #" noul dumnea!oastr" do#tor este $ra#ti# unul gratuit, lu#rea'" oriunde i este de m"rimea unui radio $ortabil, #are se $otri!ete $erfe#t 2n bu'unarul #"m"ii( Im$osibil3 1u( Singurul lu#ru de ne#re'ut, este #" fie#are om nu are de/a unul4 56o#torul7 des$re #are !orbes# este Argintul Coloidal( Argintul este un $uterni#, natural $rofila#ti#8antibioti#, folosit de mii de ani( 9re#ii anti#i 2i suflau #u argint !asele din #are mn#au i beau, la fel #um f"#eau multe alte #ulturi din 2ntreaga lume( *5- :ionierii din Ameri#a de ;est $uneau o moned" de argint 2n g"leata #u la$te $entru a $"stra la$tele $roas$"t f"r" #a a#esta sa fie inut la re#e( *6- ; ai 2ntrebat !reodat" de #e argint"ria era f"#ut" din argint3 <na din $ro$riet"ile argintului este #" omoar" ba#teriile 2n 6 minute sau mai $uin de la #onta#tul #u a#easta( *=- A#easta $oate fi e.$li#aia $entru #are aurul i argintul au fost $rima dat" utili'ate #a moned" de s#>imb datorit" $ro$riet"ilor medi#ale ale a#estor dou" metale( 1ormal, 2n Statele <nite noi #>eltuim ?,,=00 $e $ersoan"8$e an $entru a ne trata bolile @ #ea mai ridi#at" !aloare din lume( Ironi#, dar $roblemele noastre de s"n"tate se 2nr"ut"es#( :e #at de absurd $are, a treia #au'" ma/or" a bolilor i mortalit"ii 2n Statele <nite o re$re'int" 2n momentul de fa" bolile infe#ioase( A#east" mortalitate $oate fi $re!enit" #om$let(

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

C)*C)+,*- A.+)*-/A*)
)a 2n#e$utul se#olului, sa!anii au des#o$erit #" fluidele #ele mai im$ortante ale #or$ului snt de natur" #oloidal"A $arti#ule ultra fine aflate 2n sus$ensie( Sngele, de e.em$lu, trans$ort" >ran" i o.igen $entru #elulele #or$ului( A#easta a #ondus la studiile efe#tuate #u Argintul Coloidal( Bnainte de +C,D, Argintul Coloidal era utili'at de fi'i#ieni #a $rin#i$alul antibioti# 2n tratamente i era #onsiderat E>ig> te#>E( Metodele de reali'are, erau relati! s#um$e( Industria farma#euti#" a mers 2nainte, #er#etarea asu$ra #oloi'ilor a fost l"sat" deo$arte 2n fa!oarea medi#amentelor, #u efe#t mult mai ra$id, mai to.i#e i $otenial $eri#uloase( Administraia Alimentaiei i Medi#amentelor #lasifi#" ast"'i Argintul Coloidal #a un medi#ament anterior anului +C,D( F s#risoare din $artea G6A datat" +,8C8+CC+ s$e#ifi#"H 5A#este $roduse $ot #ontinua s" fie !ndute att tim$ #t sunt $romo!ate i eti#>etate #u a#eiai utili'are #a i 2n +C,D i att tim$ #t snt reali'ate folosind metoda original"(7 Cte!a din metodele de reali'are utili'ate 2nainte de +C,D snt 2n#" utili'ate i 2n 'ilele noastre( Iste utili'at un $ro#es ele#tro #oloidal, a#esta fiind #unos#ut #a fiind #ea mai bun" metod"(

S+01-- C/.+)23/*A.)
Testele de laborator f"#ute de )arrJ C( Gord, M(6( de la K#oala de Medi#in" <C)A 2n anul +CDD, i de #"tre ali #er#et"tori, au ar"tat #" ba#teriile destru#ti!e, !iruii i #iu$er#ile snt distruse 2n #te!a minute de la #onta#tul #u argintul metali# sim$lu( Bn tim$ul studiului regener"rii membrelor, irei s$in"rii i organelor din anul +C=0, efe#tuate de do#torul 0obert F( Be#Ler, M(6(, autorul #"rii Cor$ul Ile#tri# *T>e BodJ Ile#tri#-, s a des#o$erit #" ionii de argint a/ut" la #reterea oaselor i omoar" ba#teriile 2n#on/ur"toare, i a #onstatat #" e.ist" o #orelaie 2ntre ni!elul s#"'ut de argint i boal"( Il a 'is #" defi#iena de argint este res$onsabil" de fun#ionarea defe#tuoas" a sistemului imunitar( I.$erimentele 6r( Be#Ler e!idenia'" fa$tul #" argintul lu#rea'" 2n 2ntreg s$e#trul bolilor $atogene, f"r" ni#i un alt efe#t se#undar sau stri#"#iuni asu$ra #or$ului uman( 6e asemenea, el a obser!at #" argintul fa#e mai mult de#t s" omoare organismele #au'atoare de boli( Il #au'ea'" de asemenea o ma/or" stimulare a #reterii esuturilor r"nite( :a#ienii ari, #>iar i #ei 2n !rst" au #onstatat o mai ra$id" 2ns"n"toire( Tot el a des#o$erit #" toate #elulele #an#eroase se $ot s#>imba 2na$oi 2n #elule normale( Toate ti$urile de ageni $atogeni re'isteni la alte antibioti#e sunt omori de argint( Bn $ubli#aia S#ien#e 6igest din martie +C=D, 2n arti#olul EFur Mig>tiest 9erm Gig>terE, se s#rieH 56atorit" #er#et"rilor atent efe#tuate, argintul a fost do!edit #a fiind o minune a medi#inii moderne( <n antibioti# omoar" $robabil o /um"tate de du'in" de diferite organisme $ro!o#atoare de boli, dar argintul omoar" a$roa$e 650( Ti$urile re'istente 2n#etea'" s" se mai de'!olte( Mai mult, argintul este !irtual neto.i#(7 Arti#olul se termin" #u un #itat al do#torului 6r( HarrJ Margraf, un bio#>imist si un $ionier 2n #er#etarea argintului #are a lu#rat #u Carl MoJer, M(6(, $reedintele 6e$artamentului de C>irurgie al <ni!ersit"ii Mas>ington 2n anul +C=0H 5Argintul este #el mai bun lu$t"tor uni!ersal 2m$otri!a germenilor, $e #are 2l a!em(7

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

C02 (0.C4-/.)A5,
:re'ena Argintului Coloidal 2n a$ro$ierea unui !irus, #iu$er#", ba#terie sau a altui mi#roorganism $atogen mono#elular, 2i de'a#ti!ea'" a#estuia en'ima de metabolism al o.igenului, $l"mnul #>imi# al a#esteia altfel s$us( Bn #te!a minute mi#roorganismul $atogen se sufo#" i moare, a$oi este eliminat afar" din #or$ de #"tre sistemele imunitar, limfati# si de eliminare( Ga" de antibioti#ele farma#euti#e #are distrug i en'imele benefi#e, Argintul Coloidal las" inta#te a#este en'ime ale #elulelor esuturilor, deoare#e a#estea sunt radi#al diferite fa" de en'imele mi#roorganismelor $rimiti!e mono#elulare( Astfel Argintul Coloidal este absolut sigur $entru oameni, animale, $lante i $entru toat" materia !ie multi#elular"( Argintul Coloidal este re'ultatul unui $ro#es ele#tro magneti# #are e.trage $arti#ule mi#ros#o$i#e dintr o ele#trod de argint aflat 2ntr un li#>id, #um ar fi a$a( *D- A#este $arti#ule mi#ros#o$i#e $ot mult mai uor s" $enetre'e i s" #"l"toreas#" $rin tot organismul( Argintul Coloidal lu#rea'" #a un #atali'ator, de'a#ti!nd en'ima folosit" la metabolismul o.igenului, a tuturor ba#teriilor mono#elulare, #iu$er#ilor i !iruilor( :e s#urt, b"ieii r"i se sufo#"( 6iferit fa" de antibioti#e, s a obser!at #" ni#iodat", ti$urile re'istente de mi#roorganisme $atogene nu se mai $ot de'!olta( 6e fa$t, antibioti#ele sunt efe#ti!e doar 2m$otri!a unor anumite forme de ba#terii i #iu$er#i, dar ni#iodat" 2m$otri!a !iruilor( 6eoare#e ni#i un mi#roorganism #unos#ut #au'ator de boal" nu $oate tr"i 2n $re'ena #>iar i a unei slabe urme de element #>imi# al metalului argint, fa#e #a Argintul Coloidal s" fie efe#ti! 2m$otri!a a $este 650 de mi#roorganisme $atogene( *C- 6eoare#e ai#i nu este sufi#ient lo# $entru a enumera toate bolile 2m$otri!a #"rora Argintul Coloidal a fost utili'at #u su##es, dau 2n #ontinuare doar o s#urt" list"H a#nee, alergii, a$endi#ite, artrite, $ara'iii sngelui, $laga buboni#", arsuri *Argintul Coloidal este unul din $uinele tratamente #are $ot menine 2n !ia" $a#ienii #u arsuri gra!e-, #an#er, *+0- >olera, #on/un#ti!ite, diabet, gonoree, febra fnului, >er$es, le$r", leu#emie, lu$us, infe#ia #analelor limfati#e, boala )Jme, malarie, meningite, infe#ii #u $ara'ii *#iu$er#i i8sau !irui-, $neumonie, reumatism, !iermi inelai, s#arlatin", #ondiii se$ti#e ale o#>ilor, ure#>ilor, gurii i gtului, 'ona 'oster, #an#er de $iele, infe#ii #u stafilo#o#i, infe#ii #u stre$to#o#i, sifilis, to.emii, toate formele de !irui, negi i ul#er de stoma#( Bn $lus, a#esta are i multe 2ntrebuin"ri 2n medi#ina !eterinar", #um ar fi 2m$otri!a !irusului #anin $ar!o( ;ei g"si de asemenea, Argintul Coloidal foarte util 2n gradin", i la baie, deoare#e a#esta $oate fi folosit 2m$otri!a ata#urilor efe#tuate de ba#terii, #iu$er#i i !irui asu$ra $lantelor i oamenilor( Golosii Argintul Coloidal sub form" de s$raJ $e frun'ele $lantelor, i udai le #u a#east" soluie( Argintul Coloidal este foarte re$ede absorbit 2n #elulele #or$ului( :"strai o sti#l" #u a#east" soluie 2n baie, $entru a !" s$raJ a #u ea $i#ioarele, minile i faa( Meninerea soluiei sub limb" $entru o s#urt" $erioad" de tim$ 2nainte de a fi 2ng>iit", asigur" o i mai ra$id" absorbie a a#esteia( Bn trei la $atru 'ile, argintul se !a a#umula 2n esuturi 2n #antitate sufi#ient" $entru a a i fa#e simit" a#iunea benefi#"( Bntru#t Argintul Coloidal este eliminat de #"tre rini#>i, sistemul limfati# i intestinal du$" a$ro.imati! trei s"$t"mni, se re#omand" un #onsum regulat 'ilni# #a m"sur" de $rote#ie 2m$otri!a agenilor $atogeni(

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

Bn #a'urile de arsuri minore, a#umularea de Argint Coloidal $oate gr"bi !inde#area, redu#nd #i#atri'area esutului i infe#tarea a#estuia, $re#um i eliminarea durerii i a##elerarea !inde#"rii( ;iaa a milioane de oameni sus#e$tibili de infe#ii #roni#e de ni!el redus, $oate fi 2mbun"t"it" folosind a#east" $uterni#" i $re!enti!" m"sur" de 2ns"n"toire(

C/.S0206 A*7-.+060- C/6/-1A6


)uat oral, soluia de argint este absorbit" din gur" 2n flu.ul sanguin, a$oi trans$ortat" ra$id la #elulele #or$ului( Meninerea soluiei sub limb" $entru o $erioad" s#urt" de tim$ 2nainte de a fi 2ng>iit", asigur" o mai ra$id" absorbie a a#esteia( Bn trei la $atru 'ile, argintul se !a a#umula 2n esuturi 2n #antitate sufi#ient" $entru a a i fa#e simit" a#iunea benefi#"( Bntru#t Argintul Coloidal este eliminat de #"tre rini#>i, sistemul limfati# si intestinal du$" a$ro.imati! trei s"$t"mni, un #onsum regulat 'ilni# este re#omandat #a o m"sur" de $rote#ie 2m$otri!a agenilor $atogeni( Bn #a'urile de arsuri minore, a#umularea de Argint Coloidal $oate gr"bi !inde#area, redu#nd #i#atri'area esutului i infe#tarea a#estuia, $re#um i eliminarea durerii i a##elerarea !inde#"rii( ;iaa a milioane de oameni sus#e$tibili de infe#ii #roni#e de ni!el redus, $oate fi 2mbun"t"it" folosind a#east" $uterni#" i $re!enti!" m"sur" de 2ns"n"toire(

3).+*0 S+,*-6) C*/.-C) SA0 S)*-/AS)


)uai o #antitate dubl" sau tri$l" fa" de #ea re#omandat", $entru o $erioad" de ,0 la &5 de 'ile, a$oi re!enii la #antitatea normal", *a$ro.imati! un Lilogram $er 'i @ distribuit $e durata 2ntregii 'ile in $rimele dou" s"$t"mni, a$oi /um"tate de Lilogram $er 'i $entru urm"toarele dou" s"$t"mni, un sfert de Lilogram $entru urm"toarele dou", i aa mai de$arte-( 6a#" organismul dumnea!oastr" este e.trem de bolna! sau to.i#, nu !" gr"bii s" #ur"ai totul deodat"( <tili'ai Argintul Coloidal 2m$reun" #u un tratament naturist *#eaiuri- de de'into.i#are8 #ur"are a #olonului, sngelui i fi#atului, 2m$reun" #u o alimentaie ba'at" $e legume i fru#te, #arne de $ui, #ereale, i 2n general mn#are f"r" gr"simi i $r"/eli e.#esi!e( 6e asemenea, trebuie s" #onsumai $roduse la#tate de fermentaie, sau $roduse naturiste de refa#ere a florei intestinale( 6a#" mi#roorganismele $atogene snt distruse $rea multe, 2ntr o $erioad" s#urt" de tim$, #ele #in#i #anale de eliminare ale organismului uman @ fi#atul, rini#>ii, $ielea, $l"mnii i intestinele @ $ot fi su$ra soli#itate, #au'nd sim$tome s$e#ifi#e gri$ei, dureri de #a$, oboseal" e.trem", ameeli, grea" sau dureri mus#ulare( 0edu#ei #antitatea de Argint Coloidal $n" la ni!elul normal, i m"rii #onsumul de a$" distilat"( Mi#"rile regulate ale intestinelor snt o ne#esitate 2n minimi'area dis#onfortului $rodus de de'into.i#are( 0edu#ei gr"simile din alimentaia 'ilni#", i fa#ei mai multe e.er#iii fi'i#e( 6a#" i se ofer" $osibilitatea, #a$a#itatea natural" a organismului de a se !inde#a !" !a uimi(

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

0+-6-5A*) AC+0A6,
Argintul Coloidal este nedureros 2n #a'ul folosirii a#estuia $entru tratarea arsurilor, t"ieturilor, /u$uielilor, r"nilor des#>ise, nasului 2nfundat, i #>iar a o#>ilor, deoare#e, fa" de antibioti#e, a#esta nu distruge #elulele esutului uman( Iste $erfe#t $entru #osmeti#e, #reme i loiuni( :ul!eri'ai l $e lo#ul dorit a$oi ad"ugai #rema sau loiunea dumnea!oastr" fa!orit"(

+/6)*A.4A 6A A7).4-- 3A+/7).Iste im$osibil $entru germenii mono#elulari s" se de'!olte 2ntr o form" re'istent" la argint, aa #um se 2ntm$la #u antibioti#ele farma#euti#e( :rin urmare, nu se $oate de'!olta ni#i un fel de toleran" la Argintul Coloidal( 6e asemenea, Argintul Coloidal nu $oate intera#iona sau interfera #u alte medi#amente #are sunt #onsumate( Bn interiorul #or$ului, argintul nu formea'" #om$ui to.i#i i ni#i nu rea#ionea'" #u nimi# alt#e!a de#t #u en'imele de metaboli'are a o.igenului s$e#ifi#e mi#roorganismelor $atogene( Argintul Coloidal este #u ade!"rat un remediu sigur, natural $entru multe din bolile umanit"ii( Iste foarte $uin $robabil #a, #>iar i agenii r"'boiului ba#teriologi# s" $oat" su$ra!ieui la 2ntlnirea #u Argintul Coloidal, att tim$ #t !irui #a Ibola i Hanta, sau #>iar temutele 5ba#terii mn#"toare de #arne7 snt, i a#estea distruse 2n #ele din urm"( :entru a 2n#>eia, Argintul Coloidal nu este to.i#, att $entru aduli #t i $entru #o$ii, la fel #a i $entru animale( *++, +%- :e s#urt, ori#e #are este mai mare de#t organismele mono#elulare, se $are #a agreea'" Argintul Coloidal( 1i#i nu trebuie s" !" fa#ei gri/i #" !ei fi $enali'ai 2n !reun fel de #"tre G6A Good and 6rug Administration *Administraia Alimentaiei i Medi#amentelor-( Argintul Coloidal este o modalitate de !inde#are anterioar" anului +C,D, f"#nd din a#esta o e.#e$ie de la #om$etena G6A, sub #lau'a buni#ului *a#east" #lau'" este o e.#e$ie #are $ermite unei reguli !e#>i s" $oat" fi a$li#at" unei situaii a#tuale-( *+,-

C) .0 (AC) A*7-.+06 C/6/-1A6&


A#esta nu intera#ionea'" #u ni#i un alt medi#ament( Il nu su$"r" stoma#ul, i, de fa$t, este un a/utor al digestiei( Il nu r"nete o#>ii( 0a$oartele medi#ale i studiile do#umentate efe#tuate $e durata ultimei sute de ani indi#" fa$tul #" nu e.ist" efe#te se#undare ale administr"rii orale sau e.terne a Argintului Coloidal, 2n testele efe#tuate $e oameni i animale( Argintul Coloidal a fost utili'at #u re'ultate bune sub #ele mai e.igente #ir#umstane de o#rotire a s"n"t"ii( G"r" a e.agera #a'ul, este tim$ul s" re#unoatem argintul #oloidal nu doar #a #el mai sigur medi#ament de $e :"mnt, dar i #a #el mai $uterni#4

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

8ntrebri i rs"unsuri des"re Argintul Coloidal


C) )S+) AC)S+A&
Argintul Coloidal este o substan" $ur", 2n totalitate natural", #are #onine $arti#ule submi#ros#o$i#e de argint, aflate 2ntr o sus$ensie de a$" ioni'at" de #"tre 2n#"r#"tura ele#tri#" $o'iti!" a fie#"rei $arti#ule 2n $arte(

C) (AC) AC)S+A&
Argintul Coloidal este un antibioti# $uterni# i natural( Iste #ea mai utili'at" form" a #elui mai efi#ient distrug"tor al germenilor, !iruilor i #iu$er#ilor( S a des#o$erit #" a#esta este att un remediu #t i o soluie de $re!enire a r"#elilor, gri$ei, a tuturor infe#iilor, i a tuturor fermentaiilor datorate ori#"ror ba#terii, #iu$er#i sau !irui, 2n s$e#ial stafilo#o#i i stre$to#o#i, #are snt adesea g"site #a fiind #au'ele bolilor( S a ra$ortat atenuarea ra$id" a inflamaiilor i a##entuarea 2ns"n"toirii( Cor$ul are ne!oie de Argint Coloidal $entru a lu$ta #u mi#roorganismele #au'atoare de boli i #a a/utor 2n $ro#esul de 2ns"n"toire( )uat 'ilni#, Argintul Coloidal se #om$ort" #a un al doilea sistem imunitar al organismului, re'ultnd o mai mult" energie, !italitate, !igoare, rela.are, o 2ns"n"toire a##elerat" i redu#erea to.inelor #or$ului( <n antibioti# artifi#ial, distruge 2n medie 6 mi#roorganisme diferite #au'atoare de boal", 2n tim$ #e Argintul Coloidal este re#unos#ut #a distrugnd $este 650 de boli f"r" efe#te se#undare d"un"toare sau to.i#e(

A*7-.+ -. C/*306 ./S+*0&


1oi obinem argintul i toate metalele din #or$ $rin alimentele $e #are le mn#"m( A#estea !in dire#t din $"mntul organi#( A#est $"mnt este bogat 2n organisme !ii( A#este organisme !ii 2ngra" $"mntul i furni'ea'" minerale ne#esare $lantelor 2ntr o form" asimilabil" a#estora( 6e ai#i 2nainte, noi obinem argintul $e #ale natural", $rin intermediul mineralelor $re'ente 2n $lantele $e #are le mn#"m( 6a#" mn#"m $lante #ulti!ate i #res#ute 2ntr un $"mnt fertili'at #u 2ngr""minte #>imi#e, aa #um #res# ma/oritatea #ulturilor agri#ole 2n 'ilele noastre, f"r" organisme !ii 2n $"mnt #are s" a/ute la nutriia a#estor #ulturi, nu !om obine #antitatea ne#esar" de !itamine i minerale #are se reg"ses# 2n #ulturile agri#ole fertili'ate #u 2ngr""mnt natural( Fdat" #u 2naintarea 2n !rst" s#ade i #a$a#itatea noastr" de asimilare a argintului( 6e'!olt"m o defi#ien" de argint 2n #or$ i o afe#tare a sistemului umanitar #are du#e la a$ariia #an#erului i a altor boli( 6r( 0obert Be#Ler a obser!at o #orelare 2ntre ni!elul s#"'ut de argint din #or$ i a$ariia bolilor( Famenii #are au a!ut un ni!el s#"'ut de argint 2n #or$ sau 2mboln"!it mult mai fre#!ent, de r"#eli, gri$e, febre i alte boli( 6r( 0obert Be#Ler #redea #" o defi#ien" de argint este moti!ul fun#ion"rii defe#tuoase a sistemului umanitar( Il a des#o$erit #" argintul fun#ionea'" $e o gam" larg" de ba#terii, f"r" ni#i un efe#t se#undar sau r"niri ale #elulelor #or$ului, i $oate stimula ma/or #reterea esuturilor r"nite(

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

1) C) A*7-.+&
S"n"tatea umanit"ii a benefi#iat de $ro$riet"ile #urati!e ale argintului $entru mii de ani( Bn 9re#ia i 0oma anti#", oamenii utili'au !ase de argint $entru a $"stra a$a $roas$"t"( Colonitii Ameri#ani din ;est adesea $uneau o moned" de argint 2n la$te $entru a 2ntr'ia stri#area a#estuia( )a 2n#e$utul se#olului, do#torii eliberau reete de nitrat de argint $entru tratarea ul#erelor de stoma#, i era o $ra#ti#" #omun" s" $un" #te!a $i#"turi de soluie de argint 2n o#>ii unui #o$il nou n"s#ut $entru a distruge e!entualele ba#terii #are ar fi $utut $ro!o#a orbirea( <n #om$us al argintului, #unos#ut sub numele de sulfadia'in" a fost utili'at" 2n =0N din #entrele de ari din <(S(A( A#est #om$us o$rete a#iunea !irusului #are $ro!oa#" >er$esul( 1ot"H Nu argintul din plombele dentare este cel care este toxic ci mercurul care este o otrav mortal.

CA*) )S+) -S+/*-A A*7-.+060- C/6-1A6&


A#esta a fost larg utili'at #u 60, =0 de ani 2n urm" #nd, a$oi, $rintre alte moti!e, #ostul a#estuia a de!enit $rea ridi#at @ a$ro.imati! ?+00 $er ,0 de grame, la !aloarea dolarului din +C,0( Antibioti#ele, reali'ate mult mai re$ede, #u a#iune s$e#ifi#" i imediat" au de!enit $redominante 2n anii +C&0( 6ar a#um Argintul Coloidal $oate fi $re$arat a#as", de #"tre ori#ine, la un $re foarte, foarte ieftin(

CA*) S9.+ CA*AC+)*-S+-C-6) 3*-.C-3A6)&


Argintul Coloidal nu este to.i#, nu #reea'" de$enden", i nu are efe#te se#undare( Iste tolerat +00N de #"tre organism i nu $oate du#e la su$rado'a/( Argintul Coloidal nu $oate d"una fi#atului, rini#>ilor sau ori#"rui alt organ al #or$ului( Iste sigur $entru femeile 2ns"r#inate si #ele #are al"$tea'" i #>iar a/ut" la de'!oltarea, #reterea i s"n"tatea fetusului, $re#um i la uurarea naterii i re#u$erarea mamei( Argintul Coloidal nu are miros, nu are gust, nu $ro!oa#" le'iuni, nu d"unea'" o#>ilor, nu #onine radi#ali liberi, nu d"unea'" en'imelor s$e#ifi#e #or$ului uman i nu rea#ionea'" #u alte medi#amente( Il a/ut" 2n $ro#esul de digestie, la regenerarea #elulelor i esuturilor !"t"mate, la $re!enirea r"#elilor, gri$elor i bolilor #au'ate de di!eri ageni $atogeni(

A (/S+ +)S+A+ 2)1-CA6&


1A: Argintul Coloidal a fost testat #u su##es 2n )aboratoarele Medi#ale ale <C)A, unde a#esta a distrus ori#e !irus $e #are a fost testat(

C) 5-C) (1A&
Bn #onformitate #u G6A, Argintul Coloidal $oate #ontinua s" fie !ndut i utili'at aa #um s a intenionat la 2n#e$ut( Argintul Coloidal de$"ete standardele re#unos#ute ale G6A *#onform s#risorii s#ris" de Harold 6a!ies, Ffier $entru Sigurana Consumatorilor, din #adrul G6A la data de +, se$t( +CC+-( G6A nu are ni#i o #om$eten" asu$ra unui element mineral, $ur(
!

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

CA*) )S+) )()C+06 A*7-.+060- C/6/-1A6 AS03*A S-1A&


6eoare#e 2n starea a#ti!" a SI6A, sistemul imunitar al #or$ului este ina#ti! i de#i omul se $oate 2mboln"!i de ori#e ti$ de boal", Argintul Coloidal este medi#amentul $erfe#t i neto.i#, #are $oate fi utili'at, datorit" s$e#trului larg 2n #are 2i $oate manifesta efe#tul antibioti#( <n #er#et"tor de la <ni!ersitatea Brig>am Ooung a trimis Argint Coloidal la dou" laboratoare diferite in#lusi! la Centrul Medi#al <C)A, de unde i s a ra$ortat 5A#esta nu a distrus doar !irusul HI;, #i toi !iruii $e #are au fost efe#tuate testele de laborator7( Bn #onformitate #u regulile G6A, Argintul Coloidal nu $oate fi utili'at $entru tratarea !irusului HI;, dar $oate fi utili'at #a un antibioti# $entru toate bolile a$"rute $e fondul st"rii a#ti!e a SI6A(

C) A6+) 0+-6-5A*- );-S+, 3).+*0 A*7-.+06 C/6/-1A6&


Testele au do!edit #" datorit" ni!elului mare de absorbie a argintului de #"tre intestinul subire, flora intestinal" s$e#ifi#" #olonului nu este afe#tat"( Toate ba#teriile, !iruii i #iu$er#ile snt distruse 2ntr un inter!al de 6 minute de la #onta#tul #u argintul( <n #oninut ridi#at de argint in #or$, #au'ea'" un #onta#t mai ra$id i mult mai fre#!ent #u a#este mi#roorganisme( 1i#i un mi#roorganism #au'ator de boal" nu $oate tr"i 2n $re'ena argintului( <rm"toarea list" este doar o $arte din #ele $este 650 de boli $e #are le $oate trata Argintul ColoidalH a#nee, artrit", to.emie, otr"!irea sngelui, arsuri, #an#er, #on/un#ti!it", dermatit", diabet, di'enterie, e#'em", fibro'", gastrit", gonoree, im$etigo, #>eratit", le$r", lu$us, limfagit", malarie, meningit", neurastenie, $leure'ie, $neumonie, $rostat", $soria'is, fisuri anale, infe#ie o#ular", !iermi inelai, rinit", rubeol", s#arlatin", seboree, se$ti#emie, 'ona 'oster, #an#er de $iele, infe#ie #u stafilo#o#, >er$es, ul#er, infe#ie #u stre$to#o#, amigdalit", tuber#ulo'", tuse #on!ulsi!", #andido'"(

A*7-.+ C/6/-1A6 <)*S0S A.+-B-/+-C) (A*2AC)0+-C)


Interesul $entru Argintul Coloidal a #res#ut 2n ultima $erioad", $robabil datorit" fa$tului #" mi#roorganismele $ro!o#atoare de boli se $are #" nu $ot de'!olta ni#i o form" de re'isten" la Argintul Coloidal, aa #um fa# #u antibioti#ele farma#euti#e( Antibioti#ele snt mai $uin efe#ti!e odat" #u #reterea re'istenei la a#estea( Piarul )os Angeles Times afirm" 5Bn ultimele de#enii, a 2n#e$ut s" a$ar" o larg" re'isten" la antibioti#e( Ki deoare#e ba#teriile 2i $ot transfera genele 2ntre ele 2nsele, e.$erii se atea$t" #a a#east" re'isten" s" #reas#"( <n $otenial #omar 2l re$re'int" o ba#terie imun" la toate antibioti#ele( *5Arsenalul Antibioti#elor se redu#e $e m"sur" #e se 6e'!olt" 0e'istena Ba#teriilor7, %, F#tombrie +CC&)a 2n#e$utul anilor +C00 o soluie antiba#terian" denumit" Argint Coloidal a de!enit alegerea medi#ilor a#elor !remuri( S a do!edit a fi enorm de efe#ti!" 2m$otri!a mi#roorganismelor #are $ro!oa#" infe#ii i e.trem de sigur" 2n utili'are, f"r" a a!ea efe#tele negati!e s$e#ifi#e medi#amentelor( 6ar Argintul Coloidal a de!enit din #e in #e mai s#um$, iar #om$aniile farma#euti#e au de'!oltat fabri#area antibioti#elor aa #um le #unoatem noi ast"'i( Argintul a r"mas 2n urm"( Fri#um, odat" #u 2nde$"rtarea noastr" de natur", au a$"rut noi $robleme(
Tradus de Dnu Vornicu http://www.healthherbs.com

"

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

)a $atru'e#i de ani du$" a$ariia antibioti#elor, multe mi#roorganisme #au'atoare de boal" au de'!oltat o imunitate la a#iunea a#estora( :este ani, #or$ul medi#al a ra$ortat noi urmai ai a#estor mi#roorganisme #are nu mai $ot fi distruse de antibioti#e( 0e!ista 1eQsMeeL afirm" 2n num"rul s"u din %D martie +CC&, #" 2n anul +CC%, +,000 de $a#ieni ai s$italelor au murit de infe#ii #are au re'istat la toate medi#amentele 2n#er#ate de do#tori( 6e asemenea este bine #unos#ut efe#tul negati! al antibioti#elor asu$ra florei intestinale s$e#ifi#" #olonului( Argintul Coloidal nu deran/ea'" delo# a#est mediu foarte ne#esar, ori#um este 2nele$t s" su$limentai folosirea Argintului Coloidal #u tratamente de refa#ere a florei intestinale, $e #are le g"sii la farma#ii, sau de $referat #ele de la maga'inele de $roduse naturiste( Bn anul +D,&, obstetri#ianul german G( Crede a administrat +N nitrat de argint 2n o#>ii unui sugar nou n"s#ut, $entru a elimina a$ariia bolii #are $ro!oa#" orbirea la #o$ii noi n"s#ui( Fri#um, nu a fost mai tr'iu de +D00 #nd sa!anii din ;est au fost #a$abili s" do!edeas#" #eea #e era bine #unos#ut 2n medi#ina din Ist de mii de aniR #" argintul era un lu$t"tor do!edit 2m$otri!a germenilor4 Fdat" #e a fost des#o$erit #" fluidele $rin#i$ale ale #or$ului au natur" #oloidal", au fost re#unos#ute i nenum"ratele $osibilit"i de utili'are ale Argintului Coloidal 2n medi#in"( Ca re'ultat, o soluie de argint #unos#ut" #a Argint Coloidal a de!enit larg utili'at" 2n medi#in" #a unul din $rin#i$alele a/utoare a tratamentului antimi#robial, $n" #nd banii au de!enit o $roblem"( 5Ceea #e momentan am f"#ut, a fost s" redes#o$erim #" argintul distruge ba#teriile7, a afirmat 6r( 0obert Be#Ler M(6( 51u este to.i# 2n #on#entraii de , 5 $$m *$"ri $er milion-7( 5 =i acum este argintul cruia i se gsesc noi utili#ri %n medicina modern> acesta ct de curnd va fi recunoscut ca fiind C)6 2A- 30+)*.-C 603+,+/* 823/+*-<A 7)*2).-6/*7( *martie +C=D, S#ien#e 6igest-( Argintul este #onsiderat #a fiind unul din #ele mai uni!ersale antibioti#e #unos#ute( Sim :oQell a afirmat 2n arti#olul din S#ien#e 6igest mai sus relatat, #" un antibioti# distruge $robabil = diferite mi#roorganisme, 2n #om$araie #u argintul #are distruge a$ro.imati! 650( Tul$inile re'istente la a#esta nu se $ot de'!olta( Mai mult de#t att, argintul nu este to.i#4 0e!enirea argintului 2n medi#in" a 2n#e$ut 2n anul +C=0( 0egretatul 6r( Carl MoJer, $reedintele 6e$artamentului de C>irurgie al <ni!ersit"ii Mas>ington, a $rimit o sub!enie $entru a de'!olta un tratament mai bun $entru !i#timele arsurilor( 6r( HarrJ Margraf din St( )ouis, #a bio#>imist ef, a lu#rat #u 6r( MoJer i ali #>irurgi, $entru a g"si un antise$ti# destul de $uterni#, dar i sigur, $entru a $utea fi utili'at $e 2ntreaga su$rafa" a #or$ului( 6r( Margraf a studiat %% de #om$ui antise$ti#i i a g"sit de'a!anta/e la toi a#etia( *A09I1T<) ISTI <TI)IPAT B1 MASF0ITATIA CI1T0I)F0 6I A0KI 6I1 STATI)I <1ITI( )ABF0ATFA0I)I MI6ICA)I A)I <C)A A< 6ISCF:I0IT CT A0I IGICT AS<:0A T<T<0F0 ;I0<KI)F0 :I CA0I A< GFST TISTAUI-( Il a obser!at #" multe din a#este antibioti#e nu au a!ut efe#t asu$ra unui num"r de ba#terii, in#lu'nd $e #ea mai distru#ti!" ba#terie 2n #a'urile de arsuri @ ba#teria albastr" !er'uie numit" :seudomonas a#ruginose( Studii e.tensi!e au do!edit fa$tul #" argintul este #el mai efi#ient i #a atare, este a#tualmente utili'at 2n ma/oritatea #entrelor de tratarea a arsurilor din Statele <nite( Cel mai sigur i do!edit lu$t"tor 2m$otri!a germenilor4 Fdat" #e s a des#o$erit #" fluidele $rin#i$ale ale #or$ului au natur" #oloidal", au fost re#unos#ute i nenum"ratele $osibilit"i de utili'are ale Argintului Coloidal 2n medi#in"( Ca re'ultat, o soluie de argint #unos#ut" #a Argint Coloidal a de!enit larg utili'at" 2n medi#in" #a unul din $rin#i$alele a/utoare a tratamentului antimi#robial, $n" #nd banii au de!enit o $roblem"(
Tradus de Dnu Vornicu http://www.healthherbs.com

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

5Ceea #e momentan am f"#ut, a fost s" redes#o$erim #" argintul distruge ba#teriile7, a afirmat 6r( 0obert Be#Ler M(6( 51u este to.i# 2n #on#entraii de , 5 $$m *$"ri $er milion-7(

C) )S+) A*7-.+06 C/6/-1A6&


Argintul Coloidal este o substan" natural", f"r" gust, f"r" miros, neto.i#", $ur" i #are #onine $arti#ule de argint de m"rime submi#ros#o$i#", aflate 2n sus$ensie 2ntr un li#>id, datorit" slabei 2n#"r#"turi ele#tri#e a fie#"rei $arti#ule 2n $arte( M"rimea $arti#ulelor este de 0,0000+ mi#roni sau +,%6 angstrom diametru *foarte mi#i-( :arti#ulele nu se de$un #i r"mn 2n sus$ensie atta tim$ #t 2n#"r#"tura ele#tri#" e.er#it" o for" mai mare de#t #ea gra!itaional", asu$ra fie#"rei $arti#ule 2n $arte( A fost aleas" forma #oloidal", deoare#e organismul trebuie s" transforme substanele #ristaline 2n #oloide $entru a $utea fi utili'ate( )uat 'ilni#, el este un $uterni# ad/u!ant al sistemului umanitar, distrugnd mi#roorganismele $ro!o#atoare de boal", a/utnd astfel la !inde#are( Argintul i alte minerale snt obinute din alimentele $e #are le #onsum"m( A#estea !in dire#t din $"mntul #are #onine mi#roorganisme !ii( A#este mi#roorganisme a/ut" la #rearea mineralelor ne#esare !egetaiei( Fri#um, da#" mn#"m fru#te i legume #res#ute #u 2ngr""minte #>imi#e, aa #um snt ast"'i ma/oritatea #res#ute, nu $utem obine #antitatea ne#esar" de !itamine, minerale i oligoelemente #are a$ar 2n $rodusele !egetale fertili'ate organi# *natural-(

C02 60C*)A5, A*7-.+06 C/6/-1A6&


Bn #onformitate #u /urnalele medi#ale de $e 2ntreg #u$rinsul lumii, a#esta de'a#ti!ea'" en'ima res$onsabil" #u metabolismul o.igenului la ba#teriile mono#elulare, !irui i #iu$er#i( Argintul Coloidal se ameste#" #u sngele i intr" 2n #elule $entru a #"uta i distruge mi#roorganismele d"un"toare( A#est fenomen a fost obser!at re#ent 2n testele efe#tuate la )aboratoarele Medi#ale ale <C)A( Cantit"ile studiate au $rote/at i 2nt"rit sistemul imunitar(

0+-6-5,*- A6) A*7-.+060- C/6/-1A6


Ci!a 'e#i de ani de utili'are #lini#" a Argintului a do!edit efi#iena a#estuia 2n tratamentul arsurilor, o#>ilor, ure#>ilor, gtului, !aginului, infe#iilor tra#tului re#tal i urinar( Argintul a fost $res#ris 2n medi#in" #a un a/utor al #reierului, tulbur"rilor de re$rodu#ere la femei i tulbur"rilor sistemului #ir#ulator( A fost utili'at #a un remediu $entru de'e#>ilibrele $si>i#e, somnambulism i anore.ie ner!oas"( <tili'"rile su$limentare in#lud tratamentele de SI6A, alergii, ba#ilii antra.ului, artrite, otr"!iri ale sngelui, furun#uli, $l"gi ale #orneei, oboseal" #roni#", meningite, #andido'e, >oler", #olite, #istite, diabet, difterie, di'enterie, $rostat", gonoree, >er$es, >e$atite, boli infantile, le'iuni, leu#emie, lu$us, boala )Jme, $ara'ii, reumatism, !iermi inelai, 'ona 'oster, #an#er de $iele, infe#ii #u stafilo#o#i i stre$to#o#i, r"#eli ale stoma#ului, tiroid", amigdalit", to.emie, ul#er, negi i tuse #on!ulsi!", #a s" enum"r doar #te!a( Iu, *autorul- #>iar 2l foloses# #a i deodorant, i la a$roa$e toate inter!eniile medi#ale asu$ra oamenilor, $lantelor i animalelor din /urul #asei i fermei( Iu o denumes# 5A$a lui Isus7( 6e Argintul Coloidal este mereu ne!oie i este bun la ori#e4
Tradus de Dnu Vornicu http://www.healthherbs.com

1$

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

A36-CA*)A A*7-.+060- C/6/-1A6


Argintul li#>id #t i mai noile formule de gel, $ot fi a$li#ate dire#t $e $iele( Cte!a $i#"turi $ot fi folosite la de'infe#tarea ori#"rei r"ni sau inflamaii( Argintul li#>id este administrat oral sau $oate fi de asemenea in/e#tat( :oate fi utili'at !aginal, anal, sau in>alat $e nas, sau $e gur", sau sub form" de $i#"turi 2n o#>i( :entru 2n#e$ut, luai o linguri" $e 'i, $entru = 'ile, a$oi redu#ei la /um"tate de linguri" $e 'i( Co$ii trebuie sa utili'e'e #antit"i 'ilni#e $ro$orional mai mi#i( :entru sim$tome de r"#eal" i gri$", $ot fi luate $n" la , linguri normale $e 'i( 1u trebuie s" !a 2ngri/orai 2n $ri!ina su$rado'a/ului, #>iar da#" au fost administrate do'e mai mari de#t #ele re#omandate( 6u$" #te!a 'ile de utili'are, se !a $utea #onstata un efe#t de de'into.i#are sub forma unei uoare oboseli sau dureri( Consumul a$ei !a fa#e #a a#este sim$tome s" dis$ar"( Consumul Argintului Coloidal este sigur $entru femeile 2ns"r#inate i $entru #ele #are al"$tea'" i este #unos#ut #" a/ut" la de'!oltarea fetusului( A#esta nu !a genera radi#ali liberi sau nu !a interfera #u a#ti!itatea en'imelor( 1u are rea#ii #u alte medi#amente( Argintul Coloidal trebuie s" fie $"strat doar 2n !ase de sti#l", deoare#e !asele de $lasti# nu $ot $"stra argintul sub form" de sus$ensie $entru mult tim$( Con#entraia mare de argint nu distruge germenii mai efi#ient de#t o fa#e o #on#entraie de , 5 $$m, i $oate #au'a a#umularea argintului 2n #or$, a/ungndu se 2n #el mai r"u #a' la into.i#aia #u argint denumit" ArgJria, o de#olorare $ermanent" a $ielii la o nuan" de gri( 6ar o $ersoan" $oate s" bea f"r" gri/" a$ro.imati! un sfert de $a>ar de Argint Coloidal $e 'i, de #on#entraie ma.im" 5 $$m, 'ilni#, deoare#e a#east" #on#entraie slab" este eliminat" uor din organism( 5Bn anul +CC%, +,,00 de $a#ieni au murit de infe#ii #are au re'istat la toate medi#amentele $e #are do#torii le au 2n#er#at7 0e!ista 1eQsQeeL, %D Martie, +CC&( 5<n b"trn 2n !rst" de 65 de ani, diabeti#, s a t"iat la $i#ior( S a s$"lat, s a banda/at, dar #um se 2ntm$l" adesea #u diabeti#ii, durerea a $ersistat, iar t"ietura s a transformat 2ntr o inflamaie( Curnd a#easta a de!enit mai mare de#t banda/ul, i a trebuit s" a$li#e un $ansament( Totui, a#easta a #res#ut i mai mare si mai urt"( Bn dis$erare b"trnul s a dus la o #lini#"( Inflamaia a fost diagnosti#at" #a sta'" ul#eroas"( :e durata unui an, au fost 2n#er#ate mai multe tratamente( 1i#iunul, in#lu'nd $eni#ilina i sulfamida, nu au $utut trata ul#erul( 6a#" a#east" stare ar fi #ontinuat, $robabil #" $i#iorul a#estui b"trn ar fi trebuit am$utat( 6ar 2n final el a fost trimis la o #lini#" #are trata ul#erul de $iele #u un #om$us al argintului( A#esta a o$rit $rom$t de'!oltarea tuturor ba#teriilor( Bn mai $uin de dou" luni, ul#erul a fost #om$let !inde#at7( S#ien#e 6igest, martie +C=D(

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

11

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

C) 5-C 3*/()S-/.-=+-- 1)S3*) A*7-.+06 C/6/-1A6


5Am a!ut un su##es imediat #u Argintul Coloidal la $a#ienii #u sistemul imunitar #om$romis( Cte!a e.em$le sntH Con/un#ti!it", re'ol!at" total 2n mai $uin de 6 oreA infe#ii re#urente ale sinusului *ingestie oral"-, re'ol!at" 2n D 'ileA infe#ie a#ut" #uti#ular", dou"'e#i i $atru de ore( F alt" 'on" ma/or" 2n #are noi am a!ut o 2mbun"t"ire a re'ultatelor #lini#e, este 2n de'infe#tarea intestinelor i a de'e#>ilibrelor mi#robiene( Argintul Coloidal a furni'at o anulare a ba#teriilor intestinale anormaleA de asemenea s a do!edit #" este un !aloros a/utor al tratamentului Candido'elor, ;irusului I$stein Barr i Sindromului de Fboseal" Croni#"(7 @ 6r( I!an M(, Vansas( 5Ceea ce am fcut de fapt a fost s redescopr faptul c argintul distruge bacteriile, fapt bine cunoscut de secole apoi, cnd au fost descoperite antibioticele, utilizarea argintului ca antibiotic a fost diminuat progresiv,7 #on#lu'ionea'" 6r( 0obert F( Be#Ler, M(6( Cer#et"ri am$le asu$ra efe#telor #urati!e ale argintului au fost efe#tuate $e durata mai multor ani la Centrul Medi#al <$state, al <ni!ersit"ii SJra#use, din SJra#use, 1(O( sub #ondu#erea mai sus menionatului 6r( Be#Ler( I.$erimentele au #on#lu'ionat #" argintul are efe#t asu$ra unui s$e#tru larg de ba#terii, f"r" ni#i un efe#t #olateral #unos#ut, sau deterior"ri ale #elulelor #or$ului( Argintul fa#e mai mult de#t s" distrug" mi#roorganismele #au'atoare de boli( A#esta stimulea'" #reterea esuturilor !"t"mate( 6r( Be#Ler #on#lu'ionea'" #" $re'ena ionilor de argint a/ut" la regenerarea esuturilor, eliminarea #elulelor !e#>i sau #an#eroase, i tratarea ori#"rei alte boli sau st"ri anormale( 6r( HenrJ CrooLs *<tili'area Coloi'ilor 2n Bolile Inimii- a des#o$erit #" argintul aflat 2n stare #oloidal" este foarte germi#id, inofensi! $entru oameni i absolut neto.i#( 6in a#este e.$erimente ba#teriologi#e #u argint el a #on#lu'ionat, 5Eu nu cunosc nici un microb care s nu fie distrus n experimentele de laborator n ase minute(7 6r( )eonard Veene Hirs#>berg, A(M(, M(6( *So>n Ho$Lins- afirm", 5 n general vorbind, metalele coloidale snt remarcabile n special pentru ac iunea lor benefic n strile infec ioase.7 6r( 0i#>ard )( 6a!ies, dire#tor e.e#uti! al Institutului Argintului, #are monitori'ea'" te>nologia argintului 2n ,= de "ri, ra$ortea'"H 5n patru ani noi am descris !" de noi utilizri medicale importante ale argintului. #oi abia ncepem s n elegem n ce msur argintul poate alina suferin a.7

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

12

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

2A- 206+) -.(/*2A4-)a 2n#e$ut #te!a informaii de ba'"( <n #oloid #onine $arti#ule minus#ule #are $lutes# intr un li#>id, 2n #iuda atra#iei gra!itaionale( :entru a sta 2n sus$ensie $entru o $erioad" nedefinit" de tim$, a#este $arti#ule trebuie s" fie mai mi#i de un mi#ron *+8+000 dintr un in#>-( Cnd un $rodus $roas$"t este to#at $rintr un stor#"tor de fru#te, re'ult" un #oloid sub forma unui $a>ar de su#( B"utul su#urilor $roas$ete fa#e $osibil #onsumul mult mai multor substane nutriti!e de#t se obin $rin alimentaie( 6eoare#e su#ul este #onsiderat o mn#are $re digerat", #or$ul $oate $ro#esa #antit"i mari #u efort minim, i res$e#ti!, se obin re'ultate mult mai bune asu$ra s"n"t"ii( 6a#" su#ul st" o $erioad" relati! s#urt" de tim$, $arti#ulele mai mari 2n#e$ s" se ae'e $e fundul $a>arului( :entru a distribui uniform #oninutul o $ra#ti#" #omun", este s#uturarea sti#lei sau $a>arului de su# 2nainte de a fi b"ut( Bn #a'ul argintului #oloidal, $arti#ulele de argint snt e.trase din ele#trodul de argint $ur #are este s#ufundat 2n a$", datorit" a$li#"rii unui #urent ele#tri# de mi# !olta/, dnd 2n a#est fel fie#"rei $arti#ule o 2n#"r#"tur" ele#tri#" *$o'iti!"-( A#east" 2n#"r#"tur", dei de lung" durat", nu este $ermanent", astfel att lumina #t i tim$ul !a fa#e #a #oloidul s" i $iard" 2n#"r#"tura( *+- 1ot"A dei argintul #oloidal este sensibil la lumin", el tre#e $rin stoma# 2n flu.ul sanguin, unde a#esta #ir#ul" $entru a$ro.imati! o s"$t"mn" 2nainte de a fi eliminat( Argintul Coloidal nu este la fel de sensibil la lumin" #a i un film foto( 6a#" este luat la mi/lo#ul 'ilei $e $la/a din California, sub soarele de !ar", este de ate$tat #a argintul #oloidal s" o.ide'e 2n a$ro.imati! 'e#e minute( Bn interior, sub lumina ambiental" artifi#ial", argintul #oloidal !a o.ida 2n a$ro.imati! trei 'ile( A#easta 2nseamn" #" odat" f"#ut, a#esta trebuie $"strat 2n !ase o$a#e, de $referin" sti#l" de #>i>limbar( Muli $rodu#"tori de argint #oloidal, susin #" da#" $arti#ulele de argint snt 5$rea mari7, $rodusul obinut se !a do!edi d"un"tor $entru s"n"tatea $ubli#ului( Ade!"rul $oate fi g"sit 2n multe #"ri de tiin"( Cnd se a$li#" #urent argintului din soluie, argintul metali# 2ntotdeauna se !a des$rinde la a#eiai m"rime de +,%6 angstromi *0,0000+ mi#roni-( *%A#east" $arti#ul" este aa de mi#" 2n#t urm"torul $as #a m"rime 2n drumul #"tre mi#orare este atomul 2nsui( Coloi'ii snt $rin natura lor #ele mai mi#i $arti#ule 2n #are $oate fi di!i'at" materia, $"strndu i 2n a#elai tim$ #ara#teristi#ile indi!iduale( 0edu#erea unei $iese de metal 2ntr un nor de $arti#ule mi#ros#o$i#e, 2i m"rete semnifi#ati! su$rafaa total" a a#esteia, i astfel $ro$riet"ile #urati!e, 2n a#elai tim$ #u $uterea de $enetrare 2n organism( 6eoare#e $arti#ulele de argint snt 2n#"r#ate, a#estea se str"duies# s" se #ombine #u alte elemente din soluie( Fligoelemente e.ist" #>iar i 2n a$a distilat", i atun#i #nd $arti#ulele 2n#"r#ate de argint se #ombin" #u un anumit oligoelement, soluia 2i !a s#>imba $rogresi! #uloarea, de la gri, la galben, !erde, sau maro( Fri#e element alege argintul este foarte $uin rele!antH Fdat" $"truns 2n #or$, argintul 2i eliberea'" leg"tura 2n #"utarea unei alteia mai $uterni#e, 2n efortul lui de a i stabili'a sar#ina ele#tri#"( :rin urmare, odat" #e argintul #oloidal a intrat 2n #or$, $arti#ulele originale de argint m"surnd +,%6 angstrom *a$ro.imati! de m"rimea a #in#is$re'e#e atomi- tre#e re$ede $rin stoma# i intr" 2n flu.ul sanguin, unde #ir#ul" $entru a$ro.imati! o s"$t"mn" 2nainte de a fi eliminat(

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

13

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

A*7-.+06 C/6/-1A6 7A6B).


Moti!ul real $entru #are ma/oritatea $rodu#"torilor de argint #oloidal $refer" #uloarea galben" a a#estuia, nu este fa$tul #" a#esta ar fi #um!a mai efi#ient de#t alte ti$uri, #i $entru #" are o durat" mai mare de $"strare $e raft 2nainte de a 2n#e$e s" o.ide'e( A#east" stabilitate de durat" a soluiei nu se tradu#e automat 2ntr o m"rime mai mi#" a $arti#ulelor #ombinate dintre ionii de argint i oligoelementele de #are a#etia sau ataat( A#easta $oate fi $ur i sim$lu datorit" fa$tului #" oligoelementele #u #are argintul se #ombin" s" fie mai solubile 2n a$"( Bn ori#e #a' a#esta este un subie#t de dis#uie( Sim$lu s$us, #el mai efi#ient argint #oloidal nu are de a fa#e #u #uloarea, #i #u $ros$eimea i #on#entraia( *,<n de'a!anta/ al argintului #oloidal galben este gustul am"rui al a#estuia @ fa" de soluia #olorat" argintiu( 6e asemenea, soluia galben" este mult mai greu de reali'at( Cnd se utili'ea'" un generator de %= de !oli, este bine s" se redu#" !olumul de a$" $entru a redu#e mult mai lungul tim$ de a#ti!are soli#itat de soluia galben"( Iu nu am $utut g"sit ni#i o e!iden" medi#al" #" argintul #oloidal galben este mult mai efi#ient de#t soluia #olorat" argintiu( Famenii $ot ori#nd reali'a i #om$ara efe#tele soluiei de #uloare galben" i argintie $entru ei 2ns"i(

*)A6-5A*)A A*7-.+060- C/6/-1A6 1) C/.C).+*A4-) 2A*)


Cu #t mai muli ioni de argint #"l"tores# $rin a$", #rete i #urentul #are alterea'" $arametrii ne#esari $entru reali'area argintului #oloidal( 0e'ultatul este un $ro#es limitat 2n tim$ la a$ro.imati! #in#is$re'e#e minute #nd se utili'ea'" a$" distilat" #u soluie salin" i a$ro.imati! %50 gr( de a$"( :entru reali'area #on#entraiilor mari de argint, $utei 2n#"l'i a$a $n" la nu mai mult de 60 de grade Celsius( Iu adu# a$a $n" la $un#tul de fierbere, a$oi o las s" se r"#eas#" $n" la 60 de grade Celsius( Ataai #ro#odilii la un #a$"t al ele#trodului de argint #are iese 2nafara gurii $a>arului i !ei !edea o #ea" de #uloare gri 2n interiorul $a>arului #are se des$rinde de ele#trodul de $olaritate $o'iti!", 2n tim$ #e bule de >idrogen se formea'" la ele#trodul negati!( 1u !" 2ngri/orai da#" be#ul luminea'" slab, sau #>iar delo#( Fbser!ai bulele de >idrogen #are se ridi#" de la un ele#trod de argint, 2n tim$ #e o #ea" ultrafin" 2n#e$e s" se des$rind" de la #el"lalt ele#trod( :entru fie#are minut de a#ti!are 2n interiorul a$ei #ondu#ti!" #ores$un'"tor, se !a #rea un #oloid de argint de #on#entraie a$ro.imati! + $$m( :atru minute ar trebui s" $rodu#" o soluie de argint #oloidal de mare #alitate *a$ro.imati! 5 $$m- 2ntr un $a>ar de %50 de grame la tem$eratura #amerei *%% de grade Celsius-( 0andamentul de$inde de !olumul de a$" *m"rimea $a>arului-, #ondu#ti!itatea a$ei, tem$eratura a#esteia, su$rafaa ele#tro'ilor, m"rimea #urentului, i tim$ul alo#at( :entru a m"ri mult ni!elul $$m, utili'ai %50 gr( de a$" distilat" sau a$" obinut" $rin osmo'" in!ers", 2n#"l'it" la 60 de grade Celsius, #are du#e la formarea a +%0 $$m $er minut, de#i 2n & 5 minute se obine o #on#entraie de 500 $$m( :entru fie#are +0 grade $este tem$eratura #amerei, !ei dubla #on#entraia( I.em$luH %50 gr( la %% grade Celsius re'ult" + $$m $er minut, la %= de grade Celsius re'ult" % $$m, la ,, de grade Celsius re'ult" & $$m, la ,D de grade Celsius re'ult" D $$m, Ret#( :entru 2n#"l'ire, nu utili'ai un #eaini# datorit" de$unerilor de #al#ar de $e a#esta( <tili'ai un !as #urat, #um ar fi unul de oel ino.idabil, 2nainte de a turna a$a 2n $a>ar(

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

14

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

Abilitatea #or$ului de a $ro#esa atomii mi#i de argint #oloidal fa# im$osibil" a#umularea a#estuia 2n #or$( Centrul de Control al Ftr"!urilor din Agenia de :rote#ie a Mediului ra$ortea'" #a argintul #oloidal nu este to.i#( 6e fa$t, se $are #" unul din atributele fi'iologiei #oloidale este inofensi!itatea, indiferent de #oninut( 6e e.em$lu, #nd e.aminam o sti#l" de minerale #oloidale de la maga'inul alimentar, am obser!at arseni#, ni#>el i $lumb 2ntre 65 de oligoelemente listate #a f"#nd $arte din #oninutul a#esteia( *&- Cu alte #u!inte, da#" $arti#ulele sunt destul de mi#i, $utei bea #>iar i arseni#( 6in moment #e #or$ul este #unos#ut #a a!nd o ne!oie !ital" de argint $entru meninerea sistemului imunitar #t i $entru $rodu#erea de noi #elule s"n"toase, i datorit" naturii armonioase de a intra 2n #or$ a #oloi'ilor *sngele nostru este de asemenea un #oloid-, a#esta $are #" este moti!ul $entru #are argintul #oloidal este inofensi!, i doar $entru a mi do!edi mie 2nsumi a#easta, am f"#ut o soluie de 500 gr( de a$ro.imati! %50 $mm i am b"ut o( Am re$etat a#east" $ro#edur" 'ilni# $entru dou" luni( Am b"ut #u uurin" e#>i!alentul a #te!a Lilograme de soluie de #on#entraie de 5 $$m $e 'i4 Am luat i #te un sfert de linguri" de soluie de refa#ere a florei intestinale 2nainte i du$" ora $rn'ului( Singurul efe#t #olateral a fost #a m am simit mai bine( A#easta are sens, #onform farma#istului 0on Barnes, 0(:>(A 5$ulte tulpini de microbi patogeni % virui, ciuperci, bacterii sau oricare al i agen i patogeni monocelulari % rezisten i la alte antibiotice snt distrui la contactul cu argintul coloidal, i snt incapabili s se modifice. &ricum, acesta nu rnete enzimele celulelor i bacteriilor prietene(7 Am t"iat dou" flori din gr"din" i am l"sat una $e un raft f"r" a$" $entru %& de ore( Cnd am ridi#at o 2n 'iua urm"toare, era #om$let !ete/it"( Am f"#ut o t"ietur" $roas$"t" la $artea inferioar" a tul$inii, a$oi am $us o intr un $a>ar #u o soluie #on#entrat" de argint #oloidal( Cu fie#are 'i ar"ta mai bine( A treia 'i, tul$ina florii a rede!enit tare, #a i #um abia a fost t"iat" din gr"din"( 1i#i m"#ar o $etal" nu a #"'ut( Cea de a doua floare #are a fost t"iat", a fost $us" 2n a$" normal"( Multe din $etalele a#esteia sunt de/a #"'ute( 6ei a#easta a fost $us" 2n a$" din $rima 'i, era tare !este/it"( 6e atun#i adaug Argint Coloidal 2n a$a $entru flori(

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

15

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

BibliografieH ?! C'C (andboo) of C*emistr+ and ,*+sics, -.t* edition, /0"-1"., page 2340 @! (ealing 5piral 6 7anis*ing ,erceptions, #ov68ec /008isease 9it* :*ree 0v 7atteries 11

A! EMal$ra#tisul Medi#al singur omoar" a$ro.imati! &5000 de oameni anual *2n <(S(A-, f"#ndu l #au'a $rin#i$al" a r"nirilor si morilor a##identale(E ;driane 2ug*17erman, $8 B! A$ro.imati! +&000 de oameni mor 2n s$italele Australiene 2n fie#are an datorit" unor greeli #are $ot fi $re!enite, de la diagnosti#e greite la medi#amente $res#rise eronat( A#easta fa#e din s$itale al treilea #el mai mare u#iga din Australia du$" bolile de inim" i #an#er( :entru toi #ei #are su$ra!ieuies#, 2ntre %5000 i ,0000 de $a#ieni, a#etia r"mn #u in!alidit"i serioase i $ermanente #a re'ultat al a#estor greeli( :*e 5+dne+ $orning (erald, .6360- and :*e #e< 5cientist, .6/460-( 5! <tili'nd studiile statisti#ile ale <ni!ersit"ii Har!ard din anul +CD&, Consiliul 1aional de Se#uritate $re#um i alte surse, Cam$ania de :rote/are a 6re$turilor Consumatorilor a 'is #" muli oameni mor 2n <(S(A din negli/en" medi#al" de#t din ori#are alt" #au'" a##idental"( 6a#" a#este statisti#i sunt #ore#te, erorile medi#ale omoar" mai muli oameni 2n fie#are an de#t a##identele de #ir#ulaie, #"derile, 2ne#urile, in#endiile, ele#tro#ut"rile, armele de fo# i otr"!urile, toate a#estea 2nsumate( 6! E6oar +0 sau %0 de $ro#ente din toate $ro#edurile medi#ale utili'ate 2n mod #urent 2n $ra#ti#a medi#al" sau do!edit a fi efi#iente de #"tre 2n#er#"rile #ontrolate( =.5. &ffice of :ec*nolog+ ;ssessment C! Enc+clopedia 7ritanica, /0/4 D! (ealt* Consciousness $agazine, vol. /-, no. > E! Argintul Coloidal este do!edit #a fiind deosebit de efi#ient 2n #a'ul $roblemelor intestinale( 6r( HenrJ CrooLs a des#o$erit #" argintul 2n stare #oloidal" este foarte germi#idal, destul de inofensi! $entru oameni i absolut neto.i#( 6iferit fa" de un #om$us #>imi#, argintul, 2n form" #oloidal", $oate fi a$li#at 2ntr o form" mult mai #on#entrat", #u re'ultate #ores$un'"tor mult mai bune( Toate #iu$er#ile, !iruii, stre$to#o#ii, stafilo#o#ii, i alte mi#roorganisme $atogene snt distruse 2n trei sau $atru minuteH de fa$t nu e.ist" mi#robi #unos#ui #are s" nu fie distrui de Argintul Coloidal 2n 6 minute sau mai $uin, de o #on#entraie de 5 $$m, dei nu e.ist" ni#i un fel de efe#te se#undare la #on#entraiile mari( ?=se of Colloids in (ealt* and 8isease,? @uoted in ?'eportA Colloidal 5ilver,? (ealt* Consciousness, Bol./-, #o.> ?0! 5WArgintul ColoidalX nu este un #om$us #>imi# #are #onine argint, #i un metal $ur de argint de m"rime submi#ros#o$i#" de doar #i!a atomi, aflai 2n sus$ensie 2n a$" $ur", datorit" mi#ii 2n#"r#"ri ele#tri#e a fie#"rei $arti#ule (ealt* Consciousness, Bol./-, #o.> ??! Ca i antibioti#, Argintul omoar" $este 650 de organisme $ro!o#atoare de boliH tul$inile re'istente 2n#etea'" s" se mai de'!olte( Argintul este #el mai bun lu$t"tor 2m$otri!a germenilor $e #are 2l a!em( 6o#torii s$un #", luat intern, a#esta are efe#t 2m$otri!a sifilisului, >olerei, malariei, diabetului i arsurilor $uterni#e( 7io6:ec* #e<s, /00Tradus de Dnu Vornicu http://www.healthherbs.com

Argintul Coloidal Sfritul a 650 de Boli

Truman Berst Master Herbalist

?@! 6r( B/orn 1ordstrom, of t>e VarolinsLa Institute *SQedenYs eZui!alent of <SAYs 1ational Institute of Healt>-( ?A! Argintul metali# *#oloidal- nu este to.i#, dei, nitratul de argint i ali #om$ui ai argintului este to.i#, i nu trebuie b"ut( 8r. 7ob 7ec) ?B! Centrul de Control al Ftr"!irilor din Agenia de :rote#ie a Mediului a ra$ortat #" Argintul Coloidal nu este to.i#, #onsiderndu l ned"un"tor 2n ori#e #on#entraie( ?5! G6A a statuat #" deoare#e Argintul Coloidal este *de 50 de anidinainte de +C,D, $oate #ontinua s" fie !ndut( C5eptembrie /00/, scrisoare primit de la &fi erul 5iguran ei Consumatorului (arold 8avies, ;dministra ia ;limenta iei i $edicamentelor =.5.;.D Fri#um, G6A nu are ni#i o #om$eten" asu$ra unui element mineral, $ur( AC)S+ A*+-C/6 .0 +*)B0-) +*A+A+ 8. .-C- 8.+*F0. CA5 CA 0. 8.6/C0-+/* A6 0.)- 3*)SC*-34-- 2)1-CA6) SA0 0.0- 1-A7./S+-C 1) S3)C-A6-+A+)! -.+).4-A AC)S+0-A )S+) S, /()*) 0. -S+/*-C A6 0+-6-5,*-- 36A.+)6/* 2)1-C-.A6) =A6-2).+A4-)- S,.,+/AS)! +/+- C)- B/6.A<- +*)B0-) S, C/.S06+) 2)1-C06 1) S3)C-A6-+A+)! A0+/*06 .0F=- AS02, .-C- / *)S3/.SAB-6-+A+) 1AC, <, 3*)SC*-)4- *)4)+A 1) 0.06 S-.70*! (1A .0 A )<A60A+ AC)AS+ A*+-C/6 =AC)S+) 3*/10S) .0 S9.+ 1)S+-.A+) 3).+*0 3*)<).4-A$ +*A+A*)A$ SA0 A6-.A*)A B/6-6/*!

Tradus de Dnu Vornicu

http://www.healthherbs.com

1!