Centre d’Études des Lettres Belges de Langue Française

Université Babeş-Bolyai, Faculté des Lettres, 31, rue Horea 400202 Clu -!a"oca #$U%&!'( )él* +,40-2-4. /34 010, Fa2 +,04-2-4. 432303, e-3ail4 celbl56ya7oo*5r

Centrul de Studii Literare Belgiene de Limbă Franceză vă invită la manifestările organizate în cadrul

Zilelor Francofoniei
Universitatea Babeş-Bolyai 2 ! 2" martie 2#$$ %iercuri 2 martie 2#$$ Facultatea de Litere! sala &o'ovici $#(## Bertil )alland +scriitor, urnalist şi editor elve8ian. 9 con5erin8: dedicat: scriitorului ;ac<ues C7esse2 $"( # =roiec8ie de 5il3 docu3entar 9 ;ac<ues C7esse2 $*(## #ecital de "oe>ie 9 ;ac<ues C7esse2 +oi 2" martie 2#$$ $$(## 'nau?urarea @"a8iului Franco5on la Biblioteca ;ude8ean: A$ctavian Bo?aC din Clu !a"oca Facultatea de Litere! sala &o'ovici $"(## @e3inar 3astero-doctoral Lettres belges, lettres vives • Discurs introductiv4 =ro5*univ*Dr* #odica =o", Fabienne #euter, şe5a Dele?a8iei Eallonie-Bru2elles la Bucureşti, David Bon?ard, coordonator al &ntenei re?ionale "entru 8:rile din (uro"a Central: si $riental: a $r?ani>a8iei 'nterna8ionale a Franco5oniei* =re>entarea dosarului AFranco5oniiC revista Verso, no 134 =ro5*univ*Dr* #odica =o" C,antal -eltenre +scriitoare şi etnolo?: bel?ian:. 9 &telier "e 3ar?inea ro3anului La Maison de l’âme +=re3iul Fictor #ossel des ;eunes, 2010. ur3at de lectura unui 5ra?3ent din o"era autoarei

• •

(veni3entele se vor des5:şura Gn "re>en8a (2celen8ei @ale, Dl* Livio HHr>eler, &3basadorul (lve8iei Gn #o3Inia, Dnei Fabienne #euter, şe5a Dele?a8iei Eallonie-Bru2elles la Bucureşti, Dlui David Bon?ard, coordonator al &ntenei re?ionale "entru 8:rile din (uro"a Central: şi $riental: a $r?ani>a8iei 'nterna8ionale a Franco5oniei*