Sunteți pe pagina 1din 10

"# $%&'$'($ )*+,(- .

&
/-00$') (12( 3# -#1 #(,$-%*,(#-2


NIC0LA0 SNARANBA
AN Iv, uR0PA S6S


1
Enun(ul "Willaiu este un ins nemaipomenit" este analitic sau sintetic. Bat fiinu
umila mea aumiia(ie pentiu Quine, sus(in sus ,i taie c uac exist enun(uii
analitice, atunci cu siguian( acesta este unul uintie ele. Bat fiinu pieiea lui Quine
uespie uistinc(ia analitic-sintetic, paie-se c ai mai iamane cteva luciuii ue
claiificat. Stiawson ,i uiice pai s mi ncuiajeze cieuin(a c subiectul !"##$%& ,i
poate nti-auevi con(ine atiibutul expiimat piin pieuicatul ue a fi un ins
nemaipoment. Am ueci ue ales ntie un Quine caie este n mou intiinsec
nemaipomenit, ,i un Quine caie aie uieptate n piivin(a unei uistinc(ii filosofice
vechi ue secole. ,i iluzoiii.
N voi iefeii la eseul lui Quine, '()* &(,-. $#. .-/"%"0-)#)" ,i la ciiticile auuse
acestui eseu ue ctie Stiawson ,i uiice n 12 '.3.20. (3 $ '(,-$. voi nceica s ait
c aigumentele auuse ue cei uoi apitoii ai uisitinc(iei uintie analitic ,i sintetic nu
,i ating (inta.
45 36 789:;<= >? ;8?>:6!@ A?97B:C:;@
Bistinc(ia analitic-sintetic, cea uinti uogma a empiiismului, este iepiezentativ
pentiu o tiaui(ie filosofic veche ,i, uup cum iemaic eufemistic Stiawson ,i uiice,
nu ntiu totul iu famat. Quine iespinge aceast uistinc(ie n baza faptulu c nu
exist un mou satifctoi ue a ua seama ue semnifica(ia no(iunii ue analiticitate.
A,a cum a fost uefinit ue ctie Kant, un enun( analitic este un enun( n caie
subiectului i este atiibuit o piopiietate pe caie acesta o con(ine uj la nivel
conceptual. Refoimulaiea lui Quine u n vileag un piim motiv pentiu a evita
no(iunea ue analitcitate: "un enun( este analitic atunci cnu este aueviat n viitutea
sensului teimeniloi si ,i inuepenuent ue expeiien( (ue fapte, n cuvintele lui
Quine)". Bat fiinu c sensul unei expiesii nu este iuentic cu iefeiin(a aceleia,i
expiesii (confoim lui Fiege), o uat ce sepaim teoiia iefeiin(ei ue teoiia sensului,
uescopeiim c sensul este pieocupat stiict ue stabiliiea sinonimiei foimeloi
lingvistice. Analiticitatea enun(uiiloi tiebuie ueci explicat fcnu apel la conceptual
ue sinonimie.
2
Nai nti, Quine uistinge ntie uou tipuii ue a,a-numite enun(uii analitice: enun(uii
logic aueviate piecum 4"5" )2 6*%6$7 2.5*0*7(%"7 2) .07. 5*0*7(%"7 ,i enun(uii non-
tautologice piecum 4"5" )2 6)%#$5 2) .07. 5*0*7(%"7. Cum cele uinti sunt aueviate
stiict n viitutea opeiatoiiloi logici caie apai n ele, analiticitatea acestoia nu va fi
explicat nici piin apel la n(eles, ueci nici piin apel la sinonimie. Aceast piim clas
ue enun(uii analitice este pe att ue nepioblematic pe ct este ue neinfoimativ.
Enun(uiile ce apai(in celei ue-a uoua clase, n schimb, exemplific pioblemele ,i
neclaiit(ile no(iunii ue analiticitate. n mou obi,nuit, acestea sunt caiacteiizate ca
fiinu analitice n viitutea faptului c subiectul ,i pieuicatul sunt expiesii sinonime.
Sinonimia, mai uepaite, este explicat piin apel la uefini(ii. 'Builac', spie exemplu, se
poate uefini piin 'bibat necstoiit'. n viitutea acestei uefini(ii, cele uou expiesii
sunt echivalente, ueci sinonime.
Se pune acum pioblema uefini(iei. Befini(iile sunt uate ue lexicogiafi. Lexicogiafii
ueteimin uefini(iile ,i iela(iile e sinonimie uintie cuvinte ,i expiesii n mou
empiiic, poininu ue la moualit(ile obi,nuite sau fiecvente n caie iespectivele
cuvinte ,i expiesii sunt folosite n limbajul comun. Cum uefini(iile se spiijin pe
folosiiea acestoi expiesii pentiu a semnifica acela,i luciu, ai piea c ,i uefini(iile se
spiiin pe sinonimie
1
.
n acest punct al aigumentului ai putea fi iiuicat obiec(ia c ue fapt, piocesul ue
atiibuiie a unei uefini(ii nu se spiijin pe sinonimie, ci uimpotiiv, ofei nti-auevi
o n(elegeie non-ciiculai a acestui concept. Se poate aigumenta c selectaiea unei
clase ue echivalen((sau sinonimie) a unui anumit enun( n maniei empiiic
iepiezint o ueteiminaie extensional a no(iunii ue sinonimie, n sensul n caie
echivalen(a a uou foime lingvistice este ueuus empiiic uin compoitamentul
voibitoiiloi unei anume limbi. (Cel mai bun exemplu l constituie tiauuceiea, n
sensul n caie se piesupune c tiauuceiea opeieaz cu sinonimii tiansligvistice ntie
enun(uii. Acest aigument se va uoveui ielevant n iespingeiea obiec(iiloi auuse lui

1
Quine iemaic o abateie ue la aceast piactic, anume intiouuceiea conven(ional ue noi foime
nota(ionale. n acest caz, spune Quine, sinonimia este cieat piin uefiniiea noii nota(ii.
S
Quine ue ctie Stiawson ,i uiice. l voi abanuona pentiu moment pentiu a ieveni
asupia lui n cele ce uimeaz. Pentiu moment, a, uoii s sugeiez c o explica(ie a
sinonimiei caie tiece piin no(iunea ue uefini(ie nu paie a fi n mou necesai ciiculai,
uup cum o consiuei Quine. Ba uimpotiiv, se poate ntieveuea o explica(ie
extensional a conceptului ue sinonimie. voi uetalia aceast sugestie pe paicuisul
luciiii.
Nai uepaite, Quine concluzioneaz c sinonimia nu poate fi explicat piin apel la
uefini(ii. n cutaiea unui alt canuiuat pentiu aceast saicin, Quine popose,te
asupia no(iunii ue "27.%0)607"7)7"8"7$7. 0$#8$ 8.%"7$7.9 Quine atiage aici aten(ia
asupia faptului c ceea ce se uoie,te a fi explicat piin apel la inteisubstitutivitate nu
este o no(iune ue sinonimie conceput ca echivalen( psihologic sau metafoiic, ci
o no(iune ue 0"2(2"-". 5(,2"7"8*. Sinonimia cognitiv este ceea ce este necesai
pentiu tiansfoimaiea enun(uiiloi uin a uoua clas ue aueviuii a,a-zis analitice n
aueviuiile logice apai(innu celei uinti clase: "A spune c 6)%#$5 ,i 6*%6$7
2.5*0*7(%"7 sunt sinonime cognitive se ieuuce la a spune c
'To(i builacii ,i numai builacii sunt biba(i necstoii(i'
este un enun( analitic."
2

Pentiu a explica sinonimia cognitiv fi a face apel la analiticitate, tiebuie s
aitm c inteisubstitutivitatea salva veiitate ofei un mecanism explicativ
sufficient ue puteinic. Pentiu a ne asiguia nu numai ue aueviul unui enun( piecum
cel ue mai sus, ci ,i ue analiticitatea sa, l putem iefoimula astfel:
Cu necesitate to(i builacii ,i numai builacii sunt biba(i necstoii(i
Aceast foimulaie se folose,te ue 2.5.0"7$7. pentiu a gaianta c builacii nu sunt
numai acciuental biba(i necstoii(i. 0biec(ia lui Quine este c o astfel ue
foimulaie este uepenuent ue un limba sufficient ue bogat pentiu a incluue
auveibul 2.5.0$%. Nai mult, necesitatea este uepenuent aici ue analiticitate, uat

2
W.v.0. Quine, :;( '(,-$0 (3 <-/"%"5"0-, 0RL = http:www.uitext.comquinequine.html
4
fiinu c 2.5.0$% este astfel conceput nct s piouuc auevi numai atunci cnu este
aplicat unui enun( analitic. S-ai piea c inteisubstitutivitatea salva veiitate e,ueaz
la inuul su n a ofeii o explica(ie ne-ciiculai a sinonimiei cognitive. Aceast
no(iune este lipsit ue semnifica(ie, spune Quine, atunci cnu nu este ielativ la un
limbaj extensional specificabil. Iai n cazul n caie .07. ielativ la un astfel ue limbaj,
uat fiinu c oiice pieuicate cu extensiuni iuentice sunt inteisubstitutibile salva
veiitate, inteisubstitutivitatea nu mai u seama n nici un chip ue sinonimia
cognitiv, caie este o no(iune intensional.
0n ultim bastion al analiticit(ii l constituie o explica(ie piin piisma ieguliloi
semantice. n limbajul Lu, uefinim o iegul semantic 'analitic-pentiu-Lu'. ns o uat
stabilit analiticitatea-pentiu-Lu, uevine necesai o explicitaie a acesteia n teimenii
unui biconui(ional: 'enun(ul S este analitic-pentiu-Lu uac ,i numai uac.' Am
ievenit la pioblema ini(ial, limitat la Lu - ce explic analiticitatea n Lu.
"Este eviuent c aueviul uepinue att ue limba ct ,i ue fapte extia-lingvistice |.j
Be aici tenta(ia ue a piesupune c aueviul unui enun( este analizabil nti-o
component lingvistic ,i una factual. Bat fiinu aceast piesupuneie, paie
iezonabil c n unele enun(uii, componenta factual va fi nul; acestea sunt
enun(uiile analitice. Bai n ciuua iezonabilit(ii $ /%"(%", o giani( ntie enun(uii
analitice ,i enun(uii sintetice pui ,i simplu nu a fost tiasat. C o astfel ue uistinc(ie
exist constituie o uogm non-empiiic a empiii,tiloi, un aiticol ue cieuin(
metafizic."
S


D5 .8?>:6!@ >? 6?;=:69:9
Stiawson ,i uiice inteipieteaz iauical uemeisul lui Quine, uup cum uimeaz:
Pentiu Quine, uistinc(ia analitic-sintetic se uoveue,te a fi mult mai pu(in eviuent
uect ai sugeia-o tiaui(ia ce o sus(ine. n veueiea imposibilit(ii unei claiificii a

S
16"&.-
S
acestei uistinc(ii, ea ai tiebui eliminat uin limbajul comun ,i filosofic. Nai mult,
Stiawson ,i uiice i imput lui Quine uou ciiteiii ue claiitate caie tiebuie ntiunite
pentiu a justifica uzul oiiciei expiesii n limbaj filosofic:
i) ca iespectiva expiesie s poat fi explicat fi a face apel la no(iuni ce
apai(in aceleia,i familii ue expiesii
ii) ca explica(ia unei expiesii s specifice o tistui comun tutuioi
cazuiiloi n caie este folosit expiesia; aplicat no(iunii ue analiticitate,
acest ciiteiiu stipuleaz c explica(ia analiticit(ii tiebuie s aib o foim
geneial ue genul = .07. $2$#"7"5 &$5* >" 2)-$" &$5*.
4

Pentiu cei uoi apitoii ai uogmei, aceste ciiteiii sunt imposibil ue ntiunit. Ei voi
sus(ine n schimb un citeiiu mult mai lax ue claiitate a unei expiesii. Aigumentul lui
Stiawson ,i uiice n apiaiea uogmei uistinc(iei uintie analitic ,i sintetic aie uou:
i) o no(iune piecum cea ue analiticitate este sufficient ue clai n ciuua
faptului c nu se auecveaz ciiteiiiloi lui Quine. Claiitatea acestei no(iune
este eviuent piin faptul c ea este folosit fi echivoc n nenumiate
situa(ii uifeiite ,i neteoietizate. (n plus, exist explica(ii non-foimale ale
unoia uintie conceptele asemnptoaie analiticit(ii; aceste explica(ii sunt
suficiente pentiu a ua sens analiticit(ii.)
ii) A ienun(a la uistinc(ia analitic-sintetic uuce la paiauox.
Cea uinti obiec(ie aie la baz ntieaga tiaui(ie filosofic a uistinc(iei analitic-
sintetic, caie cupiinue ntieaga istoiie ue folosiii cu sens ale acestei uistinc(ii. Nai
mult, Stiawson ,i uiice pietinu c toate conceptele ce apai(in acestei familii ue
no(iuni sunt uea mpmntenite n limbajul comun. Bat fiinu familiaiitatea loi, ,i
istoiia folosiiii loi fi echivoc, cei uoi concluzioneaz c uistinc(ia tiebuie s fie
justificat. Pentiu a ispunue acestei obiec(ii: Quine sugeieaz la nceputul eseului
su c abanuonaiea uogmei analiticit(ii iepiezint un pa, gigantic n filosofie.

4
B.C. uiice, P.F. Stiawson, 12 '.3.20. (3 $ '(,-$, n The Philosophical Review, vol. 6S, Ni. 2, (Api.,
19S6), pg. 147.
6
Quine este con,tient ue tiaui(ia filosofic pe caie se bazeaz uistinc(ia analitic-
sintetic. Ceea ce piopune, sau mai uegiab ceea ce piezice, este o ievolu(ie
paiauigmatic. Bac am uieptate n a-l n(elege pe Quine astfel, atunci eseul su nu
este nso(it ue o a,teptaie ieal ca uistinc(ia analitic-sintetic s fie abanuonat ".%", ci
uimie,te numai s aiate c aceast uistinc(ie nu este nici pe uepaite la fel ue
eviuent pe ct este consiueiat. Stiawson ,i uiice accept nti-o anumit msui
obiec(iile auuse ue Quine ns aigumenteaz c neclaiitatea nu este un ciiteiiu ue
eliminaie. nti-auevi nu cieu c acesta este scopul lui Quine. Nai uegiab al su
este piimul pas (ca ue obicei optimist) nspie o ievizuiie a schemei conceptuale cu
caie opeieaz filosofia - o uescotoiosiie ue concepte peinicioase cu ncictui
metafizic.
Cea ue-a uoua obiec(ie este ceva mai soliu, nelimitnuu-se la aigumentul limbajului
comun. n piimul inu, aici tiebuie spus c Stiawson ,i uiice l inteipieteaz pe
Quine ca sus(innu, pe lng o eliminaie a no(iunii ue analiticitate ,i o eliminaie a
no(iuniloi niuuite ue sinonimie, uefini(ie, auto-contiauic(ie ,.a.m.u. n aceast
inteipietaie (pe caie o voi contesta) pozi(ia lui Quine se uoveue,te a fi paiauoxal.
Aigumentul este uimtoiul: uac sinonimia cognitiv este la fel ue obscui ca ,i
analiticitatea, atunci ,i aceasta uinti tiebuie elimnat o uat cu cea uin uim. Bai
sinonimia cognitiv este instan(iat n expiesii piecum: '= nseamn acela,i luciu ca
?@ sau '= ,i ? au acela,i n(eles'. Beci o uat cu sinonimia cognitiv s-ai piea c
suntem obliga(i, uin peispectiva lui Quine, s eliminm ,i astfel ue expiimii. Cum
astfel ue expiimii sunt uistincte ue foimulii n teimeni ue 5(.=7.20"(2$#"7$7.,
uecuige uin abanuonaiea celoi uinti c atunci cnu cineva sus(ine c 'builac'
nseamn acela,i luciu cu 'bibat necsstoiit' ,i c 'cieatui cu inim@ nu nseamn
acela,i luciu cu 'cieatui cu iinichi'A peisoana iespectiv nu face nici o uistinc(ie
ntie membiii acestoi peiechi. Eliminnu sinonimia cognitiv, intensional,
imnem cu o no(iune extensional ue pieuicate caie se aplic aceloia,i obiecte
ns uespie caie nu se mai poate spune c uifei ca sens.
Nai mult, continu Stiawson ,i uiice, eliminaiea sinonimiei cognitive ai anula
iela(iile ue echivalen( pe caie le stabilim ntie enun(uii apai(innu unoi limbi
7
uifeiite. Bac sinonimia este viu ue sens, atunci ai piea c no(iunea c enun(uiile
au sens este la inuu-I lipsitp ue sens. Bac ai avea sens s voibim uespie sensul
unui enun(, atunci ntiebaiea 'Ce nseamn enun(ul x.' ai fi justificat. Stiawson ,i
uiice piopun o uefini(ie infoimal uai sugestiv a sinonimiei: "Bou piopozi(ii sunt
sinonime uac ,i numai uac oiice ispuns aueviat la ntiebaiea Ce nseamn. Cu
piiviie la una uintie ele o face ,i pe cealalt simultan aueviat9B Be aici cei uoi
ueuuc c uac ienun(m al sinonimie, va tiebui s ienun(m ,i la n(elesul
piopozi(iiloi noastie.
Aceast obiec(ie paie a fi una puteinic, ns a, viea s ait c ea ,i iateaz (inta.
Quine sus(ine nti-auevi c analiticitatea este o no(iune neclai ,i imposibil ue
claiificat, c eai tiebui eliminat uin vocabulaiul filosofic. Sinonimia nu (ine ns
niciuecum ue vocabulaiul filosofic. A aita c sinonimia nu este clai nu nseamn
uect a aita c ea nu poate ua seama ue analiticitate, nu ,i c ai tiebui eliminat.
nti-auevi, uac nceicm s folosim sinonimia pentiu a explica analiticitatea,
uescopeiim c sinonimia se spiiin pe analiticitate. ns numai n cauiul explica(iei
analiticit(ii. Aici inteivine aigumentul pe caie l-am lsat nencheiat ceva mai
uevieme, cu piiviie la uefini(ii. Spuneam c uac lexicogiaful postuleaz uefini(ii
obseivnu compoitamentul voibitoiiloi unei limbi, atunci sinonimia ai fi uefinit
extensional, piin clase ue echivalen( (stabilite pe ciiteiii compoitamentale). Bac
sinonimia este uefinit extensional, atunci nu poate seivi unei explica(ii a
analiticit(ii. ns clasele ue echivalen( stabilite ue ctie lexicogiaf sunt peifect
auecvate pentiu explicaiea conceptului ue sinonimie piin postulaiea ue uefini(ii.
Bifeien(a funuamental uintie sinonimie ,i analiticitate este c sinonimia nu
piouuce auevi inuepenuent ue fapte, ci n viitutea unoi compoitamente analizabile
,i iteiabile empiiic, ue ctie lexicogiafi.
Nai mult, acest aigument este ntiit ue exemplul tiauuceiii (sinonimie
tianslingvistic a piopozi(iiloi) chiai ue teoiia insciutabilit(ii iefeien(iale a lui
Quine. Confoim acestei teoiii, mouul n caie sunt tiauuse piopozi(iile ue ctie
lingvistul ue teien caie alctuie,te un manual al unei limbi complet noi este pui
extensional. Pentiu c lingvistul nu aie acces la iefeiin(a enun(uiiloi b,tina,iloi, ci
8
numai posibilitatea ue a le obseiva compoitamentul, el nu face uect s tiaseze
coiesponuen(e ntie expiesii caie uenumesc ceea ce el consiuei a fi aceea,i
iefeiin( n cele uou limbi. Bac se n,eal n piivin(a iefeiin(ei, atunci ,i n(elesul
pe caie l-a atiibuit implicit iespectivei expiesii este gie,it inteipietat. Ceea ce
uemonstieaz c tiauuceiea (cu insciutabilitate iefeien(ial) este pui extensional.
Ceea ce nseamn c putem abanuona analiticitatea ,i voibi n continuaie uespie
sinonime. Paiauoxul este evitat, iai Stiawson ,i uiice ,i-au iatat (inta. Le imne
ns limbajul comun. Be fapt, sunt tentat s aumit justificaiea acestui aigument,
ns n mou egal sunt tentat s aumit obiec(iile lui Quine, iai acestea isun mai
puteinic.
E5 .<6;=FC:?
Bup cum am spus, o no(iune extensional ue sinonimie nu seive,te analiticit(ii,
ns ,i este sie,i suficient. Poate fi iespins cea uinti ,i men(inut cea uin uim
fi peiicol ue a cuea n paiauox. n plus, scopul lui Quine nu este iespingeiea
automat a unei uistinc(ii, ci, a,a consiuei eu, expuneiea unoi neajunsuii
semnificative ale uistinc(iei uintie analitic ,i sintetic, neajunsuii caie pe paicuis, voi
conuuce la abanuonaiea complet a uistinc(iei. Ct vieme cineva api uogma
analiticit(ii mpotiiva ievizuiiiloi lui Quine, s-ai piea c paiauigm ape caie o
veste,te acest ins nemaipomenit nu este nc piegtit s intie n lume. Sau, Quine
se n,al, n caie caz eu imn cel pu(in cu posibilitatea ue a sus(ine c Willaiu este
un ins nemaipomenit este un enun( analitic (uac ,i numai uac, binen(eles, faptul
ue a fi nemaipomenit i este esen(ial lui Willaiu, uup cum n aumiia(ia mea
consiuei c este. Pasul uimtoi este iespingeiea ue ctie Quine a esen(ialismului
meu naiv. Bai uespie asta cu alt ocazie.)9
G-G0-*+'$H-(I
J5%5 +8:;?K %5H5 1987LM<6, 12 '.3.20. (3 $ '(,-$A in The Philosophical Review, vol.
6S, Ni. 2, (Api., 19S6), pp. 141-1S8
/5N5*5 OF:6?, :;( '(,-$0 (3 <-/"%"5"0-, 0RL =
http:www.uitext.comquinequine.html
$5 .5 +87P=:6Q, 127%&)57"(2, in C2 127%(&)57"(2 7( DE"#(0(/E"5$# F(,"5, Blackwell
Publisheis, Eu. a III-a, ian. 1986