Sunteți pe pagina 1din 1

PAIC-POSDRU-61490 Curs: Competente antreprenoriale in industriile creative Exercitiu: Cash Flow Anexa 4

Dragos Pislaru, GEA Strategy Consulting

21.06.2012

DENUMIREA PROIECTULUI:

FLUXUL DE NCASRI I PLI


Luna/an

1 2 Sold initial de numerar 3 Incasari 4 Incasari din vanzari 5 Alte incasari din activitatea firmei 6 Vanzari de active si alte incasari din activitatea extraordinara Premii incasate 7 Imprumuturi contractate 8 Contributia actionarilor in numerar, inclusiv capital social 9

2
0 0 0

3
0 0

4
0 0

5
0 0

6
0 0

7
0 0

8
0 0

9
0 0

10
0 0

11
0 0

12
0 0

Total AN I
0 0 0 0 0 0 0 0

An II
0 0

Lei An III
0 0

Total incasari

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0

0
0

10 Plati 11 Achizitii de stocuri materii prime, materiale, marfuri 12 Cheltuieli cu personalul Transport Utilitati Costuri functionare birou Cheltuieli de marketing Asigurari Reparatii/Intretinere Servicii cu tertii Impozite si taxe #REF! Impozit pe profit Alte cheltuieli de exploatare #REF! Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi) #REF! Plati pentru investitii, din care: * cheltuieli constituire firma * achizitie masini, echipamente, utilaje * achizitie mobilier si birotica * achizitie software, licente, etc * alte chletuieli pentru investitii #REF! Retrageri de numerar de catre actionari #REF! Alte cheltuieli financiare si exceptionale #REF! Rambursarea datoriilor #REF! Rambursari de capital #REF! Plata dobanzilor pentru creditele contractate

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

#### Total Plati #### Fluxul net de numerar (+/-) #### Sold final de numerar

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0