Sunteți pe pagina 1din 24

Observatorul militar

Decorat cu Ordinul Meritul Cultural \n gradul de Cavaler


FONDAT LA 23 IULIE 1859

ANUL XXI Nr. 4 (1140) 1 - 7 februarie 2012 24 PAGINI 1,20 LEI

EDITOR: MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE

CA |NTOTDEAUNA, ARMATA AL~TURI DE POPORUL ROM@N

MISIUNE DE URGEN}~: SALVAREA VIE}ILOR OMENE{TI


Paginile 2-3

FOTOREPORTAJ

INSTRUC}IE |N CRIN}

Paginile 12-13

INSTRUC}IE

PREG~TIRI PENTRU MISIUNI ANTIPIRATERIE

Pagina 7

SPERAN}E LA NCEPUTUL ANULUI DE INSTRUC}IE

Pagina 6

SPORT

CONCURS APLICATIV-MILITAR DE IARN~

Pagina 23

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

EVENIMENT

MISIUNE DE URGEN}~: SALVAREA


Miercuri, 25 ianuarie 2012. Sud-Estul Romniei intr` sub inciden]a codului galben, care se transform` n cteva jude]e n cod portocaliu de viscol [i z`pad`. Armata ia m`suri imediate. Ministrul ap`r`rii na]ionale Gabriel Oprea ordon` ca efective [i tehnic` militar` de pe ntreg teritoriul ]`rii s` fie preg`tite s` participe, urmare a avertiz`rilor meteorologice, la ac]iuni de desz`pezire [i de ajutorare a popula]iei din zonele afectate de viscol [i c`derile de z`pad` abundente, la solicitarea autorit`]ilor administra]iei centrale [i locale.
Joi, 26 ianuarie, a avut loc ntlnirea Comandamentului de iarn` la Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii la care au participat ministrul Gabriel Oprea [i [eful Statului Major General, general-locotenent {tefan D`nil`. Premierul Emil Boc a declarat c` mpreun` cu ministrul ap`r`rii na]ionale [i ministrul transporturilor a f`cut o analiz` a situa]iei din ]ar` cu privire la situa]ia creat` de viscol [i de c`derile masive de z`pad` [i a solicitat sprijinul armatei, inclusiv cu utilaje grele, pentru a interveni n ajutorul oamenilor: nc` de azi-noapte, Ministerul Transporturilor [i Ministerul Ap`r`rii coopereaz` foarte bine pentru a putea participa la ac]iunile de desz`pezire [i de salvare a oamenilor care se afl` n situa]ii dificile n trafic sau n viscol sau sub z`pad`. n acest moment sunt 26 de drumuri na]ionale blocate unde Transporturile, mpreun` cu Ministerul Ap`r`rii, acolo unde este cazul, intervin pentru a face fa]` situa]iei. Am dispus s` scoatem de la rezerve de stat ap` mineral`, ap` plat` [i conserve pentru a veni n sprijinul acelora care se afl` bloca]i n trafic sau se afl` n ad`posturi astfel nct s` le asigur`m hrana corespunz`toare. n continuare intensific`m toat` colaborarea [i cooperarea ntre cele dou` autorit`]i fundamentale care pot ajuta la desz`pezire: Transporturile [i Ap`rarea. Le mul]umesc celor doi mini[tri pentru c` au r`spuns extrem de pozitiv [i s-au mobilizat nc` de azi-noapte pentru a pune n teren tot ce se poate [i ce are ]ara disponibil ca s` red`m circula]ia [i s` d`m posibilitatea oamenilor s` circule ct mai repede cu putin]`, n condi]iile date. Ministrul transporturilor [i infrastructurii, Anca Boagiu, a ar`tat c` problema major` cu care s-au confruntat echipele de interven]ie a fost legat` de faptul c` foarte multe TIR-uri au derapat, motiv pentru care traficul s-a blocat [i zeci de cet`]eni au r`mas n autoturisme, microbuze, autobuze a[teptnd deblocarea acestora: Avem nevoie de sprijinul MApN astfel nct utilajele noastre s` poat` s` ajung` pe carosabil, a ar`tat ministrul transporturilor. mpreun` cu domnul ministru Oprea am f`cut un plan operativ nc` de ast`-noapte pentru ca mpreun` cu efectivele de la armat` s` putem s` scoatem TIR-urile [i s` debloc`m drumurile, astfel nct mai departe ma[inile noastre s` poat` s` intre s` desz`pezeasc`. Ministrul Gabriel Oprea a subliniat faptul c` important este ca n aceast` perioad` s` se
e deplas`m anevoie prin traficul din Bucure[ti, ngreunat [i mai tare de z`pada viscolit` apocaliptic [i de ghea]a viclean` de sub stratul alb. Coloana militar` n mar[ - compus` dintr-un Aro de poli]ie militar`, cap de forma]ie, dou` autogredere, [ase camioane DAC 665 P, 6x6, [i o Tatra - nainteaz` greoi c`tre locul unde primise ordin de ac]iune. Echipaje de poli]ie ne dau informa]ii, din loc n loc, despre situa]ia din teren. {tim c` circula]ia este blocat` ntre localit`]ile {indrili]a [i Afuma]i. Afl`m imediat c` oamenii sufer`, c` sunt copii n acele ma[ini, femei, c` mul]i dintre ei nu mai au combustibil, iar proviziile de hran` li s-au terminat, n cazul fericit n care unii au fost inspira]i s`-[i ia ceva la drum. C`pitanul Com`nescu Daniel, comandantul deta[amentului format din 35 de militari, merge, pe ultima por]iune, pe lng` Aro [i ne avertizeaz` c` [oseaua este, de fapt, un patinoar. Ajungem, ntr-un final, n locul unde circula]ia este blocat`. Gerul t`ios, amplificat de vntul care mpr`[tie generos z`pad` n n`ri, n ochi, pe sub c`ciuli alung` pe cei tenta]i s` priveasc`. {tim cu to]ii c` la astfel de evenimente, cnd unii sufer`, al]ii formeaz` grupuri, grupule]e [i privesc. Ma[ini de teren ale televiziunilor, care moderne de reportaj, cu jurnali[ti coco]a]i pe dune de z`pad`,

ac]ioneze coordonat. Armata, ca ntotdeauna, [i face datoria. Am dat ordin tuturor unit`]ilor militare din ]ar` s` sprijine [i sprijin` la ora actual` toate administra]iile publice locale. Punctual pot s` spun c` am ac]ionat nc` de azinoapte pe zona jude]ului Buz`u, Mih`ile[ti, Rmnicu S`rat, Urziceni, n jurul centurii Capitalei, pe autostrad`. Este foarte important s` se ac]ioneze, mai ales n zonele n care se poate ajunge foarte greu, pentru a salva vie]ile oamenilor care sunt nz`pezi]i, a declarat ministrul ap`r`rii na]ionale. Pe timpul verific`rilor desf`[urate n dup`amiaza zilei de joi, 26 ianuarie, n teren, pentru evaluarea modului n care s-au derulat opera]iunile de desz`pezire pe autostrada A1, premierul Boc a declarat: Cu sprijinul Ministerului Ap`r`rii, inclusiv for]` uman`, ncerc`m s` i debloc`m pe cei care se afl` aici [i speran]a noastr` este ca spre sear` s` putem intra n normalitate.

n cadrul videoconferin]ei cu prefec]ii, desf`[urat` n cursul serii de joi, 26 ianuarie, ministrul Gabriel Oprea a ar`tat: La nivelul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, am ordonat nc` din seara zilei de 25 ianuarie ca toate unit`]ile militare din ]ar` s` fie preg`tite cu efective [i tehnic` militar` s` participe la ac]iunile de desz`pezire [i ajutorare a popula]iei. Prioritatea zero pentru Guvernul Romniei, pentru mine, pentru camarazii mei din Armata Romn` este salvarea vie]ilor omene[ti. Militarii sunt prezen]i la greu, ca ntotdeauna, acolo unde este nevoie de ei. Militarii romni sunt preg`ti]i [i sunt n m`sur` s` ac]ioneze oriunde este nevoie de ei. Am ordonat ca n aceast` sear` ma[ini ale armatei s` transporte pentru persoanele blocate n z`pad` ap`, alimente [i ceai cald. Aceste ma[ini vor ac]iona pe tronsoanele de la intr`rile de pe
m` fac s`-mi imaginez pe dat` cam cum ar suna la ora aceasta [tirile: Romnia la apocalips`. Z`pada a nghi]it mii de ma[ini. Troienele dep`[esc... Mintea mi fuge repede de la [tiri[ti la fe]ele vinete ale

autostrada A1 dinspre Bucure[ti [i dinspre Pite[ti, respectiv pe autostrada A2 dinspre Bucure[ti [i dinspre Constan]a, n sprijinul celor bloca]i, a[a cum spuneam, cu ceai cald, ap` [i alimente. Avem o colaborare foarte bun` cu Ministerul Transporturilor [i cu Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]`. Ministrul Gabriel Oprea a prezentat punctual interven]iile la care au participat efectivele [i mijloacele Armatei, pe tot cuprinsul ]`rii, de la punerea n aplicare a planului comun de ac]iune, [i a subliniat faptul c` militarii romni au reu[it salvarea mai multor sute de persoane, care acum sunt n siguran]`. Am ac]ionat pentru deblocarea autovehiculelor [i pentru degajarea drumurilor. Au fost situa]ii extreme n care militarii au ac]ionat prompt [i profesionist, a[a cum i [ti]i. De ieri [i pn` n acest moment, a ar`tat ministrul Gabriel Oprea, peste 1.500 de militari au ac]ionat [i ac]ioneaz` n toat` ]ara cu utilaje [i tehnic` auto, autocamioane DAC 6x6, autogredere, buldozere, automacarale, autotractoare [i nc`rc`toare frontale. Dac` este nevoie, putem pune la dispozi]ie pn` la 5.000 de militari care sunt preg`ti]i n orice moment s` intervin` pentru salvarea semenilor no[tri. Am ordonat ca toate mijloacele auto [i utilajele de geniu disponibile, precum [i efective de militari din toate unit`]ile militare, s` intervin` de urgen]` la solicitarea autorit`]ilor publice locale [i centrale n sprijinul popula]iei afectate. Am ordonat tuturor unit`]ilor militare s` ac]ioneze imediat [i s` li se solicite interven]ia sau s` li se semnalizeze situa]ii de persoane aflate n pericol. Cer tuturor prefec]ilor [i primarilor din ]ar` ale c`ror jude]e sau localit`]i sunt afectate de ninsori [i de viscol s` bat` la u[a oric`rei unit`]i militare pe care o cunosc n apropiere, fiindc` vor primi ajutor. Unit`]ile militare nu au nevoie de aprob`ri de la centru pentru a ac]iona, ordinul meu a fost foarte clar [i a fost transmis c`tre toate garnizoanele: armata va ac]iona de urgen]` ori de cte ori va fi nevoie. Vom ajunge acolo unde este nevoie, la fiecare persoan` care ne solicit` ajutorul. MApN monitorizeaz`, prin structura de specialitate a Statului Major General, situa]ia din ]ar`, fiind n m`sur` s` intervin` cu personal [i tehnic` n sprijinul popula]iei afectate de vremea nefavorabil`. Lucr`m, a[a cum spunea [i domnul prim-ministru [i doamna ministru Boagiu, ne coordon`m cu Ministerul Transporturilor, cu Inspectoratul Situa]iilor de Urgen]`, MAI, pentru a putea s` ne facem datoria. O retrospectiv` cronologic` a principalelor interven]ii efectuate de efectivele Armatei Romniei, n perioada 25-28 ianuarie, scoate n eviden]` spectrul larg de ac]iuni desf`[urate
oamenilor care se deplaseaz` n coloan`, cumin]i, s` aduc` provizii familiilor r`mase n n`me]i, la c]iva kilometri dep`rtare. Unii trec cu plase n mini, prin care se ghicesc provizii de pine ori de ap`. Al]ii car` bidoane de combustibil. Ne spun cteva cuvinte despre starea n care [i-au l`sat familiile. Totul pe grab`. Mormanele de trei metri taman din mijlocul drumului european 85 par de neclintit. La fa]a locului se mai afl` cteva utilaje care par neputincioase. Un autogreder de-al nostru ncearc` imposibilul. Cteva tone de z`pad` sunt mi[cate, dar asta nu pare mai mult dect o furtun` ntr-un pahar cu ap`. La un moment dat autogrederul se mpotmole[te [i nu mai poate dect s` sfor`ie nfundat n z`pada uria[`. Atunci, ca [i cum abia ar fi a[teptat momentul, intr` n joc Tatra. M` urc n dreapta. {oferul, plutonierul-major Cristian Oprica, pare c` formeaz` un tot cu ma[ina de peste 600 de cai putere. Militarii ancoreaz` autogrederul pe care, dintr-o smucitur`, Tatra l repune n folosin]`. Urmeaz` un TIR. Toate camerele de televiziune [i schimb` direc]ia c`tre noua eroin`: Tatra lui Oprica. TIR-ul este

pe ntreg teritoriul ]`rii. Astfel, pe 25 ianuarie, deta[amente de militari apar]innd Diviziei 2 Infanterie Getica au ac]ionat, la solicitarea Prefecturii jude]ului Buz`u, pentru deblocarea a aproximativ 100 de autovehicule nz`pezite pe Drumul European 85, n zona localit`]ii Mih`ile[ti, jude]ul Buz`u. Pe 26 ianuarie un deta[ament de militari, cu 12 mijloace auto, au ac]ionat pe calea de comunica]ie c`tre localitatea Uzunu, jude]ul Giurgiu, iar alt deta[ament de militari, mpreun` cu nou` mijloace auto, apar]innd unor unit`]i din Statul Major al For]elor Terestre, au ac]ionat, la solicitarea Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` Ilfov, n zona localit`]ii {indrili]a, jude]ul Ilfov, pe DN2, pentru evacuarea persoanelor aflate n dificultate [i deblocarea autovehiculelor nz`pezite. De asemenea, un deta[ament cu mijloace auto, apar]innd Diviziei 2 Infanterie Getica, au intervenit pentru desz`pezirea [i deblocarea autovehiculelor pe DN 2B, ntre Buz`u [i F`urei, [i pe Drumul European 85, pe sectoarele Buz`u-Rmnicu S`rat [i Buz`u-Urziceni. n localitatea G`lbina[i, militarii au evacuat [i transportat la Gara Buz`u [i la cantina Avicola Buz`u circa 100 de persoane aflate n autovehiculele blocate de ninsori. n localitatea Mih`ile[ti, jude]ul Buz`u, interven]ia militarilor apar]innd Diviziei 2 Infanterie Getica a continuat [i n aceast` zi. Un deta[ament de militari au ac]ionat cu trei mijloace auto n aceast` zon`, de miercuri sear`, cnd prefectul de Buz`u a solicitat sprijinul Armatei pentru a debloca aproximativ 100 de autovehicule nz`pezite pe Drumul European 85. n cursul nop]ii, circa 100 de persoane au fost transportate la [coala din Mih`ile[ti unde li
nc`rcat, iar [oferul, nghe]at [i f`r` speran]`, cu peste 24 de ore de cnd s-a mpotmolit n troiene, pare u[or pierdut. Cele dou` motoare ale ma[inii militare, ambalate la maxim, abia a[teapt` s` intre n sarcin`. Un grup de sceptici privesc n stnga noastr`. Ochii oamenilor exprim` nencredere. S-au s`turat de a[teptat. De nghe]at. {i Tatra smuce[te. TIR-ul nu se mi[c`. Z`pada, adunat` gr`mezi n jurul lui, l ncorseteaz`, l ]intuie[te ca-ntr-o menghin` gigant. Motoarele se tureaz` din nou la maxim. Cele dou` ma[ini sunt fa]` n fa]`, pentru c` [oferul nostru nu a avut unde s` ntoarc` [i trage cu spatele. Se simte tensiunea. Plutonierul-major Oprica prive[te doar n oglinzi. Smuce[te. Cabina pare s` o ia din loc. De pe bord, un caiet cu diferite foi [i acte mi sare direct n bra]e. De data aceasta TIR-ul se urne[te, scr]ind din toate ncheieturile. {oferul este att de mirat nct vireaz` n sensul opus celui corect. Dar nu mai conteaz`. Ma[ina armatei pare acum de neoprit. l trage sanie, ignornd ro]ile virate gre[it ale TIR-ului care, cuminte, pare a i se supune pn` la drumul de acces, de unde poate merge singur. {oferul de TIR se nchin` ntruna. Nu am v`zut de mult un om mai fericit. Ar face cruci cu dou` mini dac` s-ar putea. Gerul se nte]e[te. Vntul sufl` din ce n ce mai tare. Hainele militarilor sunt pline de z`pad`. Obrajii c`r`mizii. Vorbesc cu c]iva

EVENIMENT

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

VIE}ILOR OMENE{TI
[i n zona localit`]ii Br`ne[ti, n localitatea Bo]rl`u, jude]ul Vrancea, [i pe calea de comunica]ie Alexandria-R`smire[ti, jude]ul Teleorman. Deta[amente de militari au ac]ionat, la solicitarea prefectului jude]ului Vrancea, pentru desz`pezirea unei autospeciale de pompieri, n localitatea R`stoaca, [i pentru evacuarea a dou` persoane grav bolnave aflate n localit`]ile Voetin [i Sihlea, cu o autospecial` de evacuare medical` blindat`, pe [enile. De asemenea, la solicitarea Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]`, militarii buzoieni au intervenit pentru evacuarea de persoane [i tractarea unor autovehicule, n scopul debloc`rii comunica]iei Buz`u-Br`ila, pe raza localit`]ii C.A. Rosetti. Militarii Brig`zii 10 Geniu au g`zduit, n noaptea de vineri spre smb`t`, 10 persoane la C`minul Militar Br`ila [i au asigurat materiale de cazarmare (saltele, cear[afuri, p`turi [i perne) pentru cazarea a 21 de cet`]eni bulgari ntr-o sal` de sport a unui liceu din Br`ila. La solicitarea prefectului jude]ului Dmbovi]a, au fost puse la dispozi]ia autorit`]ilor [apte corturi militare [i cazarmamentul aferent. For]ele Navale au ac]ionat cu militari [i mijloace tehnice pentru desz`pezirea drumurilor n zona localit`]ilor Slava Rus` [i Slava Cerchez`, pe drumul ce leag` Tulcea de Constan]a, [i au distribuit ceai cald [i alimente

s-au asigurat condi]ii corespunz`toare de cazare [i hran`. n cursul nop]ii de joi spre vineri, subunit`]i ale Armatei au distribuit alimente, ap` [i ceai cald persoanelor aflate n autoturismele blocate pe autostr`zile A1 [i A2. Ajutoarele au fost asigurate prin grija Statului Major al For]elor Terestre, Statului Major al For]elor Navale [i Comandamentului Logistic ntrunit, iar echipele au ac]ionat pe cele dou` autostr`zi, din ambele sensuri de mers, militarii evacund, pe timpul interven]iei persoanele aflate n pericol [i au deblocat autovehiculele nz`pezite. n cursul zilei de 27 ianuarie, Comandamentul Logistic ntrunit a intervenit cu militari [i tehnic` din bazele de sprijin logistic [i bazele logistice teritoriale pentru deblocarea autostr`zii A1, la km 69, a DN 5, n dreptul localit`]ii Uzunu, jude]ul Giurgiu, [i n localit`]ile Be[tepe, jude]ul Tulcea, [i Nicolae B`lcescu, jude]ul Constan]a, pentru desz`pezirea autovehiculelor [i deblocarea c`ilor de comunica]ie. Militarii Regimentului 30 Gard` Mihai Viteazul, mpreun` cu camarazii lor de la Brigada 1 Rachete Sol-Aer [i de la Comandamentul Comunica]iilor [i Informaticii, au ac]ionat cu transportoare amfibii blindate [i cu autospeciale pe Centura Capitalei, unde au reu[it repunerea n circula]ie a peste 60 de TIRuri blocate n z`pad` [i au distribuit, la rndul lor, ceai cald, ap` [i alimente persoanelor aflate n ma[ini. Militarii din For]ele Terestre au intervenit pentru desz`pezirea autovehiculelor [i deblocarea c`ilor de comunica]ii pe autostrada A1 la intersec]ia cu Centura Capitalei [i la km 69, pe DN 3 la intersec]ia cu Centura Capitalei

persoanelor blocate pe autostrada A2, la km 111. Militarii For]elor Aeriene au intervenit pentru deblocarea c`ilor de comunica]ii pe DN 3, la intersec]ia cu Centura Capitalei, pe DN 5, n dreptul localit`]ii Uzunu, jude]ul Giurgiu, [i pe autostrada A2, la km 24.

n perioada 25-28 ianuarie, sute de persoane prinse sub n`me]i au solicitat sprijinul armatei pentru a fi salvate. Printre apelurile disperate sosite la Ministerul Ap`r`rii Na]ionale a fost [i cel al lui Ioan Merchez, din Ia[i, care cerea interven]ia militarilor n zona localit`]ii {indrili]a, jude]ul Ilfov, pe DN2, men]ionnd: Numai armata dispune de mijloace pentru a se ajunge la copiii, b`trnii, tinerii bloca]i cu ma[inile n viscol! Sunte]i ultima speran]` a celor rama[i f`r` combustibil! Ordona]i salvarea pn` nu este prea trziu! Dumnezeu s` v` aib` n paz`! n urma interven]iei oportune a militarilor, unul dintre mesajele de mul]umire primite la MApN venea chiar din partea lui Ioan Merchez, n care se ar`ta: Mul]umesc Armatei Romane, domnului ministru Gabriel Oprea pentru promptitudinea de care au dat dovad` n ac]iunea de salvare a mamei mele mpreun` cu aproximativ 200 de persoane din infernul de la Afuma]i! Am convingerea c` dac` MApN nu mi punea la dispozi]ie num`rul de mobil prin care am anun]at loca]ia ma[inilor blocate n viscol, opera]iunea de salvare ar fi fost ntrziat`.

Smb`t`, 28 ianuarie, militari din Regimentul 30 Gard` au intervenit n Bucure[ti, n pie]ele Drumul Taberei, Gorjului [i Veteranilor, iar militari ai Batalionului 22 Transport au efectuat mai multe curse cu cisterne pentru a alimenta cu ap` potabil` o m`n`stire situat` la cota 1.000 pe raza localit`]ii Mo]`ieni, jude]ul Dmbovi]a. Deta[amentele din Batalionul 3 Geniu au ac]ionat, n jude]ul Buz`u, pentru deblocarea drumurilor ce leag` Rmnicu S`rat de localit`]ile Boldu [i Balta Alb`. Un avion de transport [i un elicopter de la Flotila 90 Transport Aerian din Otopeni, ambele echipate pentru evacuare medical`, au fost permanent preg`tite s` execute misiuni la solicitarea autorit`]ilor. Prin structura de specialitate a Statului Major General, MApN a monitorizat permanent, 24 de ore din 24, situa]ia din ]ar`, iar deta[amentele constituite [i tehnica aferent` au intervenit cu promptitudine n sprijinul popula]iei afectate. Prin ac]iunile curajoase de salvare, ajutorare [i de sprijin al popula]iei afectate de viscol [i de masivele c`deri de z`pad`, deta[amentele asigurate de unit`]ile militare din Bucure[ti [i de garnizoanele din teritoriu au reconfirmat ncrederea romnilor n Armat`, au demonstrat prin fapte c` militarii sunt al`turi de cei care sunt n suferin]`, punnd um`rul pentru dep`[irea [i rezolvarea situa]iilor deosebit de grele, cauzate de vremea nefavorabil`. Misiunea de urgen]` pentru toate deta[amentele a fost salvarea vie]ilor omene[ti, iar ac]iunile de interven]ie s-au desf`[urat coordonat, integrat, contracronometru. For]a, t`ria de caracter [i omenia de care au dat dovad` militarii vor r`mne cu siguran]` ntip`rite n inimile celor care au fost sprijini]i s` dep`[easc` situa]iile dificile n care s-au aflat.
inistrul ap`r`rii na]ionale Gabriel Oprea a aprobat ca un remorcher militar fluvial din For]ele Navale Romne s` asigure, ncepnd de mar]i, 31 ianuarie, transportul zilnic de persoane pe Dun`re, ntre municipiul Tulcea [i suburbia Tudor Vladimirescu. Comitetul jude]ean pentru situa]ii de urgen]` Tulcea a solicitat, mar]i, sprijinul MApN pentru asigurarea unei nave militare care s` efectueze opera]iuni de transport al persoanelor, avnd n vedere interdic]ia de circula]ie pe Dun`re pentru navele comerciale emis` de C`pit`nia Zonal` Tulcea, ca urmare a apari]iei forma]iunilor de ghea]` pe fluviu. Nava militar`, al c`rei echipaj este comandat de c`pitan-comandorul Nicu Dumbrav`, va efectua trei transporturi dus-ntors n zilele lucr`toare [i cte dou` n zilele de smb`t` [i duminic`, pentru a veni n sprijinul persoanelor r`mase izolate n suburbia Tudor Vladimirescu. Misiunea marinarilor militari se va executa conform orarului stabilit cu autorit`]ile locale [i va fi adaptat` n func]ie de condi]iile meteo [i hidrografice, astfel nct s` nu fie pus` n pericol siguran]a pasagerilor.

[i primesc aproape aceea[i replic`. Ne facem datoria. Da, am mai fost la z`pezi, am mai fost la inunda]ii. Urmeaz` dou` camionete, pe care Tatra noastr` nici nu le simte. Dup` ce mijlocul drumului este eliberat, intr` trei buldozere s` dea z`pada la o parte. Au trecut deja patru ore de cnd am

ajuns aici [i lucrurile par mult detensionate. Dar militarii no[tri [tiu c` este doar nceputul. Urmeaz` alte [i alte ore, toat` noaptea [i poate mine diminea]`. Oamenii care stau n zon` fac ceaiuri [i-i servesc pe militari, pe [oferii de TIRuri mpotmolite. O solidaritate de nedescris ntre oameni m` face nc` o dat` s` cred c`, la nevoie, s`rim unii pentru al]ii. n fa]a primejdiei suntem egali [i o con[tientiz`m. Nu mai conteaz` gerul, viscolul, lipsa de c`ldur` din ma[ini. Important` este salvarea vie]ii semenilor no[tri. Dac` nu era ma[ina armatei, nu [tiu cum ie[eam de aici, ne spune Gabriel Tudorache, [oferul de TIR care-[i f`cea cruce cnd s-a v`zut cu ma[ina repus` n circula]ie. Stau aici de ieri de la 12. Da, au mai ncercat dou` tractoare s` m` trag`, dar nicio [ans`. M` uit n jur [i constat c` acum armata a devenit important` pentru fiecare. n cei 19 ani, de cnd am mbr`cat uniforma militar`, m-am obi[nuit aproape ca noi, militarii, s` cont`m [i s` ne c`p`t`m importan]a real` doar atunci cnd societatea civil` trece prin momente dificile [i are nevoie de ajutorul nostru. Colonelul inginer Gheorghe Adam, comandantul Centrului 21 Cartiruiri Trupe [i Administrare Caz`rmi, care supervizeaz` buna desf`[urarea a misiunii, ne spune pe scurt: n jurul

orei 5.30, ofi]erul de serviciu ne-a anun]at c` avem un ordin de ndeplinit. M-am prezentat la unitate, am chemat imediat celula de criz` care se constituie n caz de calamit`]i, dup` care am plecat centralizat c`tre obiectivul Afuma]i-{indrili]a. Sper`m ca pn` disear` s` finaliz`m. Plutonierul-major Cristian Oprica, st`pnul hergheliei de cai putere ai Tatrei, ne spune zmbind: Greu, dar am reu[it. Am mai participat la multe misiuni. De tot felul. Ast`zi am ajutat oamenii s` ias` din z`pad`. Mine cine [tie... Important este c` putem s` ajut`m. Ne-am f`cut datoria, r`spunde [i caporalul Nelu] Grecu, n timp ce dezleag` cablul de remorcare de la o camionet` care tocmai fusese tras` de Tatra armatei. Suntem obi[nui]i. Asta ne este meseria. Am tractat ma[ini, am eliberat o por]iune de drum. Este frig, ntr-adev`r, dar asta ne este meseria. Ne bucur`m c` am reu[it s` ajut`m oameni afla]i n nevoie. Ace[ti oameni sunt cei pe care i-am putut observa n repetate rnduri la inunda]ii, sco]nd b`trnii [i pu]inele lor lucruri din apele nemiloase, instalnd corturi militare pentru cei r`ma[i f`r` case, ducndu-le p`turi, alimente, ap`. Sunt cei pe care popula]ia civil` se poate sprijini n orice situa]ie.

C`pitan Constantin MIREANU


dan.mireanu@presamil.ro

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

AGENDA SQPTQM~NII

{EFUL STATULUI MAJOR GENERAL S-A |NT@LNIT CU COMANDANTUL COMANDAMENTULUI ALIAT PENTRU TRANSFORMARE
Joi, 26 ianuarie, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare (ACT), general Stephane Abrial, a efectuat o vizit` \n Rom#nia la invita]ia [efului Statului Major General, general-locotenent {tefan D`nil`. Agenda discu]iilor dintre cei doi oficiali a cuprins aspecte referitoare la inten]ia Romniei de participare la proiectele de cooperare multina]ional`, pentru dezvoltarea [i utilizarea n comun a capabilit`]ilor militare propuse n cadrul ini]iativei NATO Smart Defence, precum [i o documentare asupra perspectivelor de implementare a ini]iativei Smart Defence [i a recomand`rilor din acest domeniu. Generalul-locotenent {tefan D`nil` a eviden]iat cooperarea cu Uniunea European` n ini]iativa similar` (Pooling and Sharing) pentru evitarea duplic`rii eforturilor statelor membre NATO [i UE. Generalul Abrial a mul]umit p`r]ii romne pentru contribu]ia ]`rii noastre la ini]iativa NATO de dezvoltare [i utilizare n comun a capabilit`]ilor [i a eviden]iat faptul c` Romnia [i Comandamentul Aliat pentru Transformare au o viziune comun` n acest domeniu. Tot joi, generalul Abrial a avut o ntrevedere cu secretarul de stat pentru politica de ap`rare [i planificare, Viorel Oancea. Cei doi oficiali au discutat calendarul viitoarelor activit`]i desf`[urate n cadrul ini]iativei NATO Smart Defence, precum [i rezultatele concrete ce vor figura pe agenda Summit-ului Alian]ei ce va avea loc la Chicago, n luna mai a acestui an.

REUNIUNEA EXPER}ILOR MILITARI PRINCIPALI FINABEL


n perioada 23-27 ianuarie, Statul Major al For]elor Terestre a fost gazda primei reuniuni a Exper]ilor Militari Principali FINABEL. Tema principal` a reuniunii a reprezentat-o armonizarea ansamblului de mijloace [i m`suri ce pot fi angajate n vederea minimiz`rii vulnerabilit`]ii personalului, facilit`]ilor, echipamentelor [i opera]iilor n fa]a diferitelor tipuri de amenin]`ri, pentru asigurarea [i men]inerea libert`]ii de ac]iune [i eficacitate opera]ional`. La reuniune au participat delega]ii militare din 14 state membre FINABEL (Fran]a, Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Spania, Grecia, Portugalia, Polonia, Cipru, Finlanda [i Romnia), precum [i doi observatori delega]i din partea EDA (European Defence Agency - Agen]ia European` pentru Ap`rare) [i EUMS (European Union Military Staff - personal militar al Uniunii Europene). Romnia a fost reprezentat` la aceast` reuniune de o delega]ie condus` de [eful Doctrinei [i Instruc]iei din Statul Major al For]elor Terestre, general de brigad` Mihai Ciungu. Creat ca ini]iativ` european` regional` n 1953, Comitetul FINABEL promoveaz` cooperarea, urm`rind s` [i aduc` aportul la succesul opera]iilor militare, gra]ie ini]ierii unui num`r mare de rapoarte, conven]ii [i acorduri de interoperabilitate n mediul multina]ional, contribuind astfel la dezvoltarea [i armonizarea conceptelor, doctrinelor [i procedurilor. Ministerul Ap`r`rii Na]ionale particip` ca membru la Comitetul FINABEL, prin Statul Major al For]elor Terestre, din anul 2008. Din 24 aprilie 2012, Romnia, prin [eful Statului Major al For]elor Terestre, va prelua pre[edin]ia Comitetului FINABEL.

ELEMENTUL NA}IONAL DE COMAND~, LA FINAL DE MISIUNE


Irina-Mihaela NEDELCU
Foto: C`t`lin OVREIU

Vineri, 27 ianuarie, la sediul Batalionului 121 Transport Materiale, a avut loc ceremonia de repatriere a Elementului na]ional de comand` (ENC). Dup` [ase luni, militarii din compunerea ENC s-au ntors acas` din teatrul de opera]ii din Afganistan. La activitate, au participat [eful de stat major al Comandamentului Logistic ntrunit, colonel Ivan R`ileanu, cadre militare din Baza Sprijin Logistic Muntenia, precum [i un reprezentant al Centrului de conducere opera]ional`. Cu ocazia revenirii n ]ar`, ministrul ap`r`rii na]ionale, Gabriel Oprea, i-a felicitat pe militari pentru modul exemplar n care au ac]ionat n teatrul de opera]ii. Subliniind faptul c` echipa de conducere a CL [i-a propus s` ob]in`, n acest an [i n viitor, rezultate foarte bune att n misiunile desf`[urate n ]ar`, ct [i n teatrele de opera]ii, ministrul Gabriel Oprea le-a transmis militarilor care au f`cut parte din ENC: Pentru a izbndi, este nevoie de inteligen]`, de fermitate [i de disciplin`, de foarte mult` munc`, la toate nivelurile, a[a cum a]i demonstrat [i dumneavoastr`, cu prisosin]`, n misiunea pe care a]i executat-o timp de [ase luni, experien]` pe care trebuie s-o mp`rt`[i]i noilor echipe care vor fi dislocate n Afganistan.

Colonelul Valentin Becheru, comandantul ENC, s-a aflat pentru prima dat` ntr-o misiune cu o durat` de [ase luni. La plecare, [i-a propus ca mpreun` cu subordona]ii s`i, n rela]iile cu toate structurile c`rora le vor asigura sprijinul logistic n teatrul de opera]ii, s` ac]ioneze cu flexibilitate, transparen]`, comunicare, operativitate [i rol practic, proactiv. La ntoarcerea n ]ar`, consider` c` toate aceste obiective au fost ndeplinite: Au fost [i momente de tensiune, dar, privind acum n urm`, r`mne bucuria ndeplinirii misiunii.

asigur`rii condi]iilor de lupt` [i de trai pentru trupele romne[ti dislocate n teatrul de opera]ii, ENC a acordat asisten]` pentru achizi]ionarea unor echipamente [i materiale, a condus activit`]ile de rotire [i a identificat muni]iile excedentare. De asemenea, a preluat [i continuat unele proiecte ncepute de seria precedent` (ob]inerea unui teren pe care s` se amenajeze spa]ii pentru retragerea tehnicii romne[ti n vederea repar`rii sau evacu`rii n ]ar`), dar a [i nceput derularea unora noi (spa]iile de cazare [i birouri pentru ES 2, conectarea la re]eaua de ap` a cl`dirii administrative). Au

Pentru c`pitanul Traian Magherc` a fost a treia misiune ntr-un teatru de opera]ii, dup` una n Kosovo [i alta tot n Afganistan, cnd a f`cut parte din for]ele lupt`toare: A fost o experien]` benefic`. Sunt sigur c` mi va folosi n cariera militar`, mai ales c` doresc s` urmez func]ii pe linie de comand`.

C`pitanul Daniel Puha a mai participat la o misiune cu ENS-ul. Acum, a colaborat excelent cu structurile logistice la nivelul bazei KAF.

Plutonierul-adjutant Stelian M`nescu a participat la prima misiune de rela]ionare cu partenerul american, pe linie de comand`, ndeplinind func]ia echivalent` consilierului comandantului: A fost interesant. Partenerii de coali]ie sunt interesa]i s` colaboreze cu noi, am fost privit cu mult` seriozitate [i respect [i am constatat cu bucurie c` preg`tirea din ]ar` m-a ajutat mult s` nu m` simt inferior n fa]a lor.

Pentru maiorul Valentin Ple[ea, aflat la prima misiune ntr-un teatru de opera]ii, a fost o misiune normal`, f`r` nimic deosebit sau spectaculos.

n perioada iulie 2011-ianuarie 2012, ENC a condus [i coordonat activit`]ile de sprijin logistic de linia a III-a, executate de elemen-

tele de sprijin nr. 1 [i nr. 2. Cele dou` structuri sunt dispuse n bazele KAF [i KAIA, la peste 600 de kilometri distan]`. Astfel, n scopul

avut ns` parte [i de activit`]i neprev`zute, o evacuare medical` [i eliminarea efectelor unor inunda]ii, de la o viitur` ajuns` n baza unde erau cazate trupele romne[ti.

INTERVIU

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

Colonel ing. dr. Stelian POPESCU, comandantul Bazei 2 Logistice Teritoriale:

CEA MAI IMPORTANT~ RESURS~ ESTE OMUL


Irina-Mihaela NEDELCU
Baza 2 Logistic` Teritorial`, avnd comandamentul n Sibiu, a luat fiin]` odat` cu reorganizarea Centrului principal de coordonare depozitare nr. 2. Unitatea nglobeaz` activitatea desf`[urat` anterior de Bazele 183 repara]ii armament [i 184 repara]ii capitale autocamioane [i autospeciale, de unit`]i speciale de tip depozit [i de birouri militare de transport. Este o structur` de execu]ie, subordonat` Comandamentului Logistic ntrunit, ce are ca misiune de baz` mentenan]a [i gestionarea stocurilor operative [i strategice, precum [i asigurarea sprijinului logistic al structurilor de lupt` [i de sprijin de lupt`, la nivelul categoriilor de for]e ale armatei. Referitor la activitatea desf`[urat` n prezent, la oameni [i obiectivele ce urmeaz` a fi ndeplinite n acest an, am ob]inut cteva informa]ii de la . ing. Stelian Popescu comandantul bazei, colonel dr dr. Popescu.
Domnule colonel, n curnd, unitatea pe care o comanda]i va purta denumirea onorific` {elimb`r. Ce leg`tur` exist` ntre localitatea cu acest nume [i Baza 2 Logistic` Teritorial`? Localitatea {elimb`r, dispus` n imediata vecin`tate a municipiului Sibiu, are o bogat` nc`rc`tur` istoric` [i un rol nsemnat n evolu]ia unor evenimente din istoria Transilvaniei. Comandamentul Bazei 2 Logistice Teritoriale este dispus n aceast` zon` geografic` [i am ales s` purt`m denumirea onorific` {elimb`r n semn de cinstire [i recuno[tin]` pentru evenimentele ce au avut loc pe aceste meleaguri, la sfr[itul veacului al XVI-lea. Punctul de referin]` l reprezint` b`t`lia de la 28 octombrie 1599, ntre o[tile conduse de Mihai Viteazul [i Andrei Bthory. Evenimentul a avut n prim-plan personalitatea marelui voievod romn, cel care a deschis n istoria poporului nostru o nou` epoc`, ce se va desf`[ura sub semnul marii lui nf`ptuiri politice: Unirea ]`rilor romne. Propunerea noastr` ca Baza 2 Logistic` Teritorial` s` poarte denumirea onorific` {elimb`r a fost avizat` favorabil de Serviciul Istoric al Armatei. Acum, documenta]ia necesar` acord`rii nsemnelor heraldice a fost promovat` ierarhic, n vederea aprob`rii, la Comisia de heraldic` a Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. Faptul c` ave]i n subordine peste 20 de unit`]i [i o arie de responsabilitate foarte ntins` constituie un dezavantaj n a v` ndeplini atribu]iile ce v` revin? Cum reu[i]i s` fi]i aproape, la nevoie, de unit`]ile subordonate? Baza 2 Logistic` Teritorial` Sibiu este o structur` specific` logisticii de baz`, care are n subordine unit`]i cu misiuni ce cuprind aproape toate domeniile func]ionale ale acestei specialit`]i militare. ntr-adev`r, avem o arie de responsabilitate ntins`, unit`]ile subordonate fiind dispuse n centrul, vestul [i estul ]`rii. Distan]ele care ne despart sunt mari, dar nu ne mpiedic` s` ne ndeplinim atribu]iile pe care le avem pe linia comenzii [i a sprijinului logistic. n acest sens, avem stabilit` o concep]ie clar` n domeniul aplic`rii func]iilor conducerii, raport`rii [i inform`rii reciproce. Am reu[it s` realiz`m o baz` de date cu principalele probleme rezultate din misiunile unit`]ilor subordonate. Aceasta se actualizeaz` permanent [i neam propus ca, n acest an, cu sprijinul e[alonului superior, s` realiz`m conectarea structurilor din subordine la un sistem de comunica]ii unic, pliat pe cel agreat de MApN. Pe linia sprijinului logistic, acord`m o aten]ie deosebit` aplic`rii unor principii, precum responsabilitatea, concentrarea efortului, eficien]a [i mobilitatea. Aplicate, acestea ne-au permis s` fim aproape de unit`]ile subordonate [i s` le venim n sprijin, n limita resurselor financiare, materiale [i umane avute la dispozi]ie. Lunar, pentru a cunoa[te realitatea din teren, particip`m la diferite activit`]i de Din 1986, cnd a]i absolvit Academia Tehnic` Militar`, la Sec]ia Artilerie [i Rachete, v-a]i desf`[urat activitatea n structuri de planificare, proiectare [i repara]ii. n 2007, a]i ob]inut titlul de doctor n inginerie mecanic`. Cum folosi]i, n func]ia actual`, experien]a acumulat`? Aria de responsabilitate la nivelul bazei face ca, prin specificul unit`]ilor din subordine, s` fie necesar a intra n contact [i a putea g`si solu]ii la o problematic` diversificat`, orientat`, n mare parte, spre domeniul tehnic. Responsabilit`]ile presupun cuno[tin]e att pe linia exploat`rii, ct [i mentenan]ei tehnicii [i echipamentelor militare, repar`rii [i cas`rii muni]iilor [i elementelor de muni]ii, coordon`rii activit`]ii de mi[care [i transport, constituirii [i gestion`rii stocurilor operative [i strategice, asigur`rii capacit`]ii opera]ionale a unit`]ilor din cadrul bazei. Aceast` gam` diversificat` de problematici a necesitat [i necesit` cuno[tin]e din multe domenii de activitate, flexibilitate n gndire [i adaptare permanent` la schimb`ri. Experien]a profesional`, pornind de la concep]ie, planificare, fabrica]ie, repara]ie [i exploatare a tuturor categoriilor de tehnic` [i echipamente militare specifice For]elor Terestre a fost acumulat` n timp, de-a lungul unei cariere, [i s-a bazat pe abordarea cu seriozitate a tuturor problemelor [i pe dorin]a de autoperfec]ionare. Am parcurs toate treptele ierarhice ntr-o structur` de mentenan]`, pn` la cea de [ef al acesteia, iar n aceast` perioad` mi-am completat [i perfec]ionat cuno[tin]ele ca o garan]ie a succesului, ct [i ca o provocare personal`. Doctoratul a abordat problematici din domeniul n care mi-am desf`[urat [i mi desf`[or activitatea, urm`rind, n acest sens, s` am o continuitate n ceea ce ntreprind. F`r` aceast` sedimentare, consider c` nu a[ fi putut face fa]` cerin]elor func]iei actuale. Care sunt principalele obiective pe care vi le-a]i fixat pentru acest an? La nivelul Bazei 2 Logistice Teritoriale, ne-am propus ca, n 2012, s` definitiv`m conservarea de lung` durat`, depozitarea tehnicii [i materialelor din rezerva Comandamentului Logistic ntrunit. Tot referitor la acestea, avem n vedere s` le asigur`m starea de operativitate, pe urgen]e [i etape. n perioada imediat urm`toare, vom prelua unele cercuri militare din zona de responsabilitate [i ne vom implica n revigorarea activit`]ilor cultural-educative organizate de aceste institu]ii. De asemenea, vom implementa un sistem unic de gestiune a resurselor umane [i, n vederea asigur`rii flexibilit`]ii [i operativit`]ii n desf`[urarea activit`]ilor de conducere, vom efectua demersurile necesare pentru conectarea structurilor subordonate la re]eaua de date a MApN. Un alt obiectiv important l constituie reabilitarea magaziilor de armament [i a celorlalte spa]ii cu nevoi urgente de remediere, prin lucr`ri de ntre]inere [i repara]ii curente. Tot n 2012, dorim s` punem n func]iune o sta]ie semitransportabil` de distribu]ie carburan]i, MICROSTA-12, [i s` finaliz`m lucr`rile privind amenajarea [i modernizarea unui poligon subteran. Acesta va fi folosit pentru tragerea cu armament de infanterie [i va fi dotat cu camere de luat vederi cu circuit nchis, pentru dou` direc]ii de tragere [i o direc]ie de observare. Binen]eles c`, printre principalele obiective ale anului, se afl` organizarea [i desf`[urarea, la 1 septembrie, a activit`]ilor destinate anivers`rii a cinci ani de la nfiin]area unit`]ii. Va fi un prilej de bucurie [i i a[tept`m, al`turi de noi, pe to]i aceia care ne-au sprijinit s` devenim ceea ce suntem ast`zi: o structur` flexibil`, care r`spunde sarcinilor stabilite prin noua concep]ie de sprijin logistic la nivelul armatei.

DEVOTAMENT {I PROFESIONALISM
S`rb`torim la 1 februarie, 151 de ani de la nfiin]area Corpului Intenden]ei Militare n cadrul Ministerului de R`zboi, o structur` cu o specialitate ce avea s` devin` mai trziu arm` de sine st`t`toare - Intenden]a Armatei Romniei. Intenden]a a dovedit n decursul vremurilor c` poate s` r`spund` oric`rei provoc`ri impuse de evolu]ia [i complexitatea crescnd` a opera]iilor militare. Profesioni[tii acestei arme [i-au ndeplinit ntotdeauna, la standarde nalte, misiunile ncredin]ate, asigurnd camarazilor din teatrele de opera]ii sau din ]ar` toate condi]iile necesare traiului, instruirii [i desf`[ur`rii ac]iunilor militare specifice. Actul de comand` [i control la nivel strategic, operativ [i tactic, precum [i ndeplinirea, zi de zi, a misiunilor asumate de Armata Romniei nu ar fi posibile f`r` o sus]inere logistic` adecvat`. Activitatea dumneavoastr` este cunoscut` [i apreciat` [i din misiunile ndeplinite n plan intern. Prin ac]iunile curajoase de salvare, ajutorare [i de sprijin al popula]iei afectate de viscol [i de c`derile abundente de z`pad` din ultima s`pt`mn`, echipele asigurate de unit`]ile de logistic`, al`turi de celelalte unit`]i militare, au reconfirmat ncrederea romnilor n Armat` [i au demonstrat, prin fapte, c` militarii sunt al`turi de compatrio]ii afla]i n suferin]`, punnd um`rul pentru dep`[irea [i rezolvarea situa]iilor grele. V` mul]umesc [i cu aceast` ocazie pentru modul n care a]i ac]ionat n situa]iile de urgen]` la care a]i fost solicita]i, pentru t`ria de caracter [i omenia de care a]i dat dovad` atunci cnd a]i contribuit la salvarea de vie]i [i la nl`turarea efectelor z`pezii, pentru ca oamenii s`-[i poat` relua activit`]ile normale. Dragi camarazi, Aceast` s`rb`toare reprezint`, pentru mine, care mi-am nceput cariera de ofi]er activ n specialitatea logistic`, [i pentru conducerea ministerului, un prilej de a mul]umi ntregului personal pentru activitatea desf`[urat` pn` n prezent [i de a v` felicita pentru devotamentul [i profesionalismul cu care v` face]i datoria. {tiu c` v` desf`[ura]i activitatea n condi]ii deosebite, avnd n vedere resursele materiale pe care le ave]i la dispozi]ie n aceast` perioad` dificil`. Tocmai de aceea v` cer s` lucra]i n echip`, s` dovedi]i, ca [i pn` acum, flexibilitate n procesul de planificare [i s` manifesta]i fermitate n aplicarea solu]iilor identificate astfel nct s` atinge]i cu maximum de eficien]` obiectivele [i s` ndeplini]i cu succes misiunile ce v` revin. De Ziua Intenden]ei Militare, v` doresc mult` s`n`tate, satisfac]ii n plan profesional [i bucurii al`turi de familii [i cei dragi. A[a s` ne ajute Dumnezeu!

coordonare [i control \n unit`]ile care fac parte din organigrama bazei. Pot spune c`, dup` aproape trei ani de cnd sunt la conducerea acestei mari unit`]i, am reu[it prin eforturi sus]inute, mpreun` cu comanda bazei [i comenzile unit`]ilor subordonate, s` devenim o echip` care se poate m#ndri cu realiz`ri notabile, apreciate, \n primul r#nd, de beneficiarii muncii noastre. Ca o concluzie, pot spune c` distan]ele mari dintre unit`]i nu constituie un dezavantaj, ci, dimpotriv`, sunt o provocare. n activitatea pe care o desf`[ura]i, care resurs` o considera]i mai important`: material` sau uman`? Resursele umane [i materiale au un rol determinant n ndeplinirea sarcinilor [i misiunilor pe care le are unitatea ce o comand. Pentru mine, cea mai important` resurs` este omul. El sfin]e[te locul. Dac` cel care conduce [tie s` conlucreze cu resursa uman` [i g`se[te c`ile [i metodele pentru a ajunge la inimile oamenilor, atunci succesul misiunii primite este garantat. Am n subordine un personal numeros [i spun, cu mndrie, c` este de calitate, bine preg`tit profesional [i responsabil. Aceast` concluzie a reie[it [i n urma activit`]ii de autoevaluare a unit`]ii, desf`[urat` la 18 ianuarie 2012. Sigur, mai sunt multe de f`cut n domeniul resursei umane. mi propun ca, mpreun` cu comanda bazei [i comandan]ii unit`]ilor militare subordonate, s` organiz`m [i s` desf`[ur`m activit`]i pentru dezvoltarea [i perfec]ionarea preg`tirii de specialitate, cre[terea rezisten]ei la efort fizic, ob]inerea de calificative superioare la aprecierile anuale de serviciu. De asemenea, suntem preocupa]i ca un num`r ct mai mare de personal s` participe la cursuri pe diferite specialit`]i militare sau pentru utilizarea calculatorului n ndeplinirea sarcinilor de serviciu [i, nu n ultimul rnd, pentru nv`]area unei limbi str`ine. Ce aprecia]i mai mult la oamenii pe care i ave]i n subordine? ntotdeauna la subordona]i, [i n general la oameni, apreciez n mod deosebit caracterul [i competen]a.

Din Mesajul ministrului ap`r`rii na]ionale, Gabriel Oprea, cu prilejul Zilei Intenden]ei Militare

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

INSTRUC}IE

SPERAN}E LA NCEPUTUL ANULUI DE INSTRUC}IE


Pilo]ii de la Flotila 95 Aerian` se preg`tesc pentru un an dens n activit`]i. T, iar al]ii sunt Unii a[teapt` tragerile cu elicopterul IAR 330 Puma SOCA SOCAT ner`bd`tori s` zboare cel pu]in la fel de mult ca n anii anteriori.

Plutonier-major Lucian IRIMIA Personal ntinerit


Pe loc]iitorul comandantului Flotilei 95 Aerian`, comandor Valeric` Vr`jescu, l-am g`sit al`turi de pilo]ii de la escadrila de elicoptere, n sala de preg`tire. Discutau despre misiunile ce aveau s` fie executate. Privindu-i, am n]eles c`, de[i din exterior zborul este frumos, pentru acele zeci de minute de concentrare este nevoie de mult studiu al manualelor [i de cunoa[terea aeronavei pn` la detalii. Avem multe activit`]ii planificate n anul 2012 [i sper s` le execut`m pe toate n volum complet [i cu rezultate bune [i foarte bune, a spus comandorul Valeric` Vr`jescu. Au sosit n unitate mul]i tineri, n cadrul tuturor categoriilor de personal, [i pot s` spun c` Flotila 95 Aerian` le ofer` un nceput frumos de carier`. Pilo]ii au o mare dragoste de zbor, indiferent pe ce [i exercit` profesia: avion de lupt` [i de transport, elicopter sau altele.

rien]` n domeniul avia]iei. Este mult de nv`]at, de studiat, dar cnd faci un lucru cu pl`cere, totul devine u[or. Anul acesta vreau s`-mi ndeplinesc planul de zbor [i s` cap`t ct mai mult` experien]`. La rndul s`u, [i locotenent-comandorul Adrian Nicolaev are multe a[tept`ri de la anul 2012. Pilot de elicopter cu experien]` la cei 34 de ani ai s`i, locotenent-comandorul Adrian Nicolaev are la activ peste 1200 de ore de zbor. Este calificat ca instructor de zbor n toate condi]iile [i a participat, n 2005, la misiunea ALTHEA din Bosnia [i Her]egovina. Sper s`

Sublocotenent {erban TIMOFTE

antrenament [i concentrare. Al`turi de tehnici, ei formeaz` o echip` sudat`, gata s` ndeplineasc` misiunile ordonate. Dincolo de toate acestea, mai ales n acest anotimp, ei trebuie Cu gndul la zbor s` acorde aten]ie preg`tirii aeronavei. Temperaturile sc`zute [i vizibilitate variabil` sunt Pilo]ii din escadrila de elicoptere sunt doar cteva dintre capcanele ntinse de genener`bd`tori s` zboare. Ei [tiu foarte bine c` ralul iarn` aviatorilor. ns`, profesionalismul orice zbor implic` mult` preg`tire, seriozitate, echipajelor [i spune cuvntul atunci cnd vremea caut` s` le strice planurile. Locotenent-comandor Visul meu este s` zbor Adrian NICOLAEV peste casa p`rinteasc`, mi-a spus zmbind sublocotenentul {erban Timofte, care studia manualele de cunoa[tere ale aeronavei pe care urmeaz` s` o piloteze. n decembrie 2011, sublocotenentul Timofte a efectuat primul s`u zbor cu elicopterul IAR 330 Puma SOCAT. A adunat n carnetul s`u de zbor 20 de ore pe IAR 330 M. Am multe de nv`]at, mai ales la nceput de drum. Aici la Bac`u, m` consider norocos, pentru c` sunt ajutat [i sf`tuit de cei cu expe-

Pe aerodromul din Bac`u zborurile au nceput, chiar dac` iarna [i face sim]it` din plin prezen]a. Anul acesta, misiunile principale ale Flotilei 95 Aerian` Erou c`pitan aviator Alexandru {erb`nescu sunt participarea la ap`rarea spa]iului aerian, men]inerea nivelului de opera]ionalizare a pachetului de for]e dislocabile pus la dispozi]ia NA TO [i NAT UE, precum [i trecerea pe aeronava IAR 99 {oim, cu o escadril` avia]ie instruc]ie lupt`.

Comandor Vasile APOSTU

Logistica, un sprijin real


Asigurarea resurselor pentru aeronave este o prioritate a celor ce se ocup` de acest domeniu pe aerodromul din Bac`u. Personalul tehnic este gata s`-[i asume provoc`rile anului 2012. Cursurile de preg`tire au demarat, iar tinerii, sosi]i recent la Flotila 95 Aerian`, sunt prin[i n diferite activit`]i, care vizeaz` n principal stu-

Obiectivele fundamentale ale marii unit`]i de avia]ie au n vedere executarea Serviciului de Lupt` Poli]ie Aerian` Extins, la ordin, a Serviciului de Lupt` C`utare [i Salvare n zona de opera]ii de est, a Serviciului Medical Militar de Urgen]` n zona de responsabilitate, a Serviciului de Lupt` Comunica]ii [i Informatic` [i a celui de Supraveghere CBRN. De asemenea, se urm`re[te ridicarea nivelului de operativitate pentru deta[amentul de trei elicoptere IAR-330 Puma SOCA T cu rol CSAR (c`utare-salvare prin lupt`) pus la dispozi]ia SOCAT NA T O [i UE, precum [i asigurarea sprijinului institu]iilor statului [i NAT al autorit`]ilor locale n situa]ii de urgen]`. Prin instruc]ia [i exerci]iile planificate, anul acesta se realizeaz` [i se men]ine capacitatea opera]ional` a for]elor marii unit`]i, astfel nct acestea s` fie apte, oricnd, s` ndeplineasc` misiunile la nivel na]ional [i aliat.

zbor cel pu]in la fel ca n 2010. n orice caz, anul acesta voi pleca pentru [ase s`pt`mni n Bosnia [i Her]egovina la un curs de preg`tire Search and Rescue (c`utare-salvare) pentru pilo]ii bosniaci. Pe lng` acestea, pilotul a[teapt` [i tragerile cu elicopterul IAR 330 Puma SOCAT din poligonul M`lina. De asemenea, ofi]erul continu` al`turi de camarazii s`i preg`tirea pentru opera]ionalizarea deta[amentului CSAR (c`utare-salvare prin lupt`).

dierea manualelor pentru cunoa[terea sistemelor [i subansamblelor la repara]ii [i ntre]ineri. S-a creat stabilitate pe Bac`u, a spus [eful logisticii flotilei, comandor Vasile Apostu. Au venit mul]i absolven]i ai institu]iilor militare de nv`]`mnt. Sunt mul]i tineri, dar avem ncredere c` se vor adapta cerin]elor, mai ales c` noi, cei cu experien]`, le st`m la dispozi]ie cu tot ce este nevoie. Bac`ul este foarte bun att pentru formarea profesional`, ct [i pentru perspectiva social`.

INSTRUC}IE

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

PREG~TIRI PENTRU MISIUNI ANTIPIRATERIE


Distrug`torul american Vella USS V ella Gulf a efectuat, n perioada 22-26 ianuarie, o vizit` n portul Constan]a. Pe 25 ianuarie, nava a avut n plan exerci]ii pe mare n compania fregatei rom romne[ti Regin Regina a Maria . Pentru militarii no[tri, exerci]iile s-au nscris n planul de preg`tire pentru a putea participa la misiuni antipiraterie n cadrul Opera]iei Atalanta.
turii, a documentelor [i echipajului de la bord, n func]ie de situa]ia real`, se trece la ac]iune, ducnd pn` la arestarea suspec]ilor [i predarea lor autorit`]ilor de la ]`rm. Anterior acestor m`suri extreme, nava particip`, al`turi de celelalte nave implicate n Opera]ia Atalanta, la supravegherea maritim` a zonei, la observarea vaselor mici [i a ambarca]iunilor, la alc`tuirea unei imagini maritime recunoscute din compilarea informa]iilor radar primite. Avantajul exerci]iilor n comun cu USS Vella Gulf, pe lng` experien]a mp`rt`[it`, este marcat de obligativitatea folosirii ntocmai [i n limba englez` a procedurilor. Cu att mai mult cu ct trebuie Pe o mare de gradul 5-6 (pentru cunosc`tori, n Marea Neagr` situa]ia este destul de ntunecat`) [i cu vnt de aproape 20 de metri pe secund`, prima regul` de respectat este safety first, siguran]a nainte de toate. n aceast` ordine, siguran]a oamenilor, a navei [i tehnicii, evitarea accidentelor cu repercusiuni asupra mediului. n aceste condi]ii, cu excep]ia misiunilor cu ambarca]iunile rapide (RHIB-uri), toate celelalte au fost duse la ndeplinire, spre folosul ntregului echipaj. {i nu numai. La bord s-au aflat [i tinerii aspiran]i din [coala de Aplica]ie, afla]i n stagiu la bordul navelor din cadrul Flotilei de Fregate.

Startul antrenamentelor pentru Atalanta


Chiar dac` anul acesta fregata Regele Ferdinand este desemnat` s` participe la opera]ia din Golful Aden, n cadrul EUNAVFOR Somalia, antrenamentele actuale ale fregatei Regina Maria sunt menite s` stabileasc` proceduri [i moduri standard de ac]iune n cazul antipirateriei [i, totodat`, s` creeze aptitudini militarilor din For]ele pentru Opera]ii Speciale (FOS) [i celor care deservesc n zbor [i de la bord elicopterele Puma Naval. Domeniul luptei directe mpotriva pira]ilor este total nou pentru For]ele Navale Romne, de[i de mult` vreme ne antren`m s` facem fa]` metodelor de lupt` mereu n transformare caracteristice conflictelor asimetrice. Astfel, orice misiune, de la atelierele de lucru pn` la ac]iunea conjugat` pe mare n compania unei nave care a participat deja la opera]ii n Golful Aden, este un c[tig. Pe comandantul fregatei Regina Maria, comandor Valentin Iacoblev, l-am g`sit, n preziua plec`rii pe mare, la bordul distrug`torului american USS Vella Gulf. Al`turi de echipa sa de speciali[ti n opera]ii, punea la punct ultimele detalii privind antrenamentele n comun. Pentru primii pa[i n astfel de antrenamente, nu trebuie s` existe surprize. Cel pu]in din partea participan]ilor, pentru c`, n Marea Neagr`, nu te po]i baza niciodat` pe starea vremii. Activit`]ile de instruire au urm`rit, conform declara]iei comandorului Iacoblev, modul de inser]ie/extragere a FOS [i a grupei de boarding la nave cooperante sau necooperante. Pentru cazul navelor cooperante, experien]a echipelor de boarding deja trecute de cteva ori prin Opera]ia Active Endeavour din Marea Mediteran` este evident`, dar nu suficient`. Asta pentru c` n largul coastelor Somaliei au existat cazuri n care pira]ii, disimula]i n pescari, au atacat nave, chiar [i militare. Pentru cazul navelor necooperante ns`, militarii din FOS sunt vrful de lance. Ei ac]ioneaz` de la bordul elicopterului, intr` n zona periculoas`, o securizeaz` [i asigur` astfel accesul echipei de boarding. Dup` inspec]ia navei, a nc`rc`-

exersat [i un anumit paralimbaj, deoarece mul]i dintre pescarii din zona somalez` nu cunosc (sau nu recunosc c` [tiu) limba englez` [i totu[i trebuie convin[i, cu fermitate, dar f`r` tendin]e agresive din partea militarilor, s` se supun` controalelor.

Provocarea legisla]iei
Prin exersarea diferitelor situa]ii real posibile, echipajele fregatelor caut` s` identifice situa]ii cu care nu s-au mai ntlnit [i care, din punct de vedere al legisla]iei romne[ti, nu au fost nc` stabilite. Astfel, n func]ie de lec]iile identificate, vor fi naintate propuneri de adaptare a legisla]iei na]ionale la provoc`rile generate de pirateria naval`, deoarece singurele legi n baza c`rora o nav` sub pavilion romnesc ac]ioneaz` n Golful Aden sunt legile Romniei.

Povestea clopotului-cristelni]`
Regulamentul Interna]ional de Prevenire a Abordajelor pe Mare (RIPAM) prevede dotarea navelor, n func]ie de m`rime, cu un clopot pentru emiterea semnalelor pe timp de cea]`. Acest regulament stabile[te dimensiunile minime ale acestor dispozitive. La prova distrug`torului american este instalat un clopot cu un diametru de peste 50 de centimetri. Ceva mai mare dect necesar pe mare. Spre deosebire de suratele de la alte nave, acesta nu are inscrip]ionat` la exterior denumirea navei. Are ns`, n interior, ncrustate cteva nume. Paradoxal, sunt numele unor copii. Copiii unora dintre membrii echipajului care au fost boteza]i n acest clopot (cre[tine[te, nu dup` ritualul de botez marin`resc) [i care au ]inut, n acest fel, s`-[i lege destinele de nava la bordul c`reia [i-au pus eforturile [i via]a n slujba Statelor Unite. n cadrul unor ceremonii religioase desf`[urate n porturile de baz`, clopotul a servit drept cristelni]`. A fost demontat, ntors cu gura n sus, umplut cu ap` [i, n final, a primit copiii pentru taina botezului. Copiii au primit astfel numele pe care le-au ncredin]at spre p`strare, peste veacuri, b`trnului clopot.

Realitatea de pe mare
Pentru misiunile pe mare, principalele diferen]e dintre planificare [i execu]ie sunt furnizate, de obicei, de condi]iile meteo. Ceea ce s-a petrecut [i acum. Mai exact, antrenamentele s-au executat n condi]iile aten]ion`rilor meteorologice de vnt puternic care, pe mare, se traduc [i n valuri pe m`sur`.

C`pitan-comandor Ion BURGHI{AN


Foto: www.navy.ro

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

MAI{TRI MILITARI
maistrul Ionu] Bostan a nv`]at multe din secretele tehnicii pe care o are n primire. Nu a avut alt` solu]ie, pentru c`, a[a cum singur a observat cnd a venit din promo]ie, nu mai exist` mai[tri n vrst`, cu experien]`, de la care s` poat` primi sfaturi. Drept urmare, cartea [i propria capacitate de asimilare i-au fost singurele atuuri pentru a ajunge un maistru apreciat.

Mul]i dintre mai[trii militari de la Divizionul 146 Nave Minare-Demi Minare-Deminare sunt tineri. Pe una dintre nave navele unit`]ii, am ntlnit un me canic mecanic [i un radiolocatorist, repre zen tativi reprezen zentativi prin vitalitatea pe care o exprim`.

PASIONA}I DE MESERIA LOR


C`pitan Constantin PI{TEA
constantin.pistea@presamil.ro

Lec]ia unchiului-scafandru
Stau de vorb` cu maistrul militar clasa a V-a Petronel Sandu n careul ofi]erilor de pe Dragorul Maritim 29. Suntem ca dou` be]e dintr-o cutie de chibrituri. Spa]iul e att de limitat nct am impresia c` ne-am sufoca n doar cteva minute dac` vorbele noastre s-ar mbr`ca n materie. Se aude puternic o sonerie. Sunetul se repet` [i-mi dau seama c` trebuie s` fie un fel de cod. Se d` adunarea, m` l`mure[te Petronel. Dac` sun` de trei ori, se adun` numai serviciile din ziua respectiv`. Dac` sun` de [ase ori, ne strngem tot echipajul. Glumesc ingenuu: Nu poate suna de patru ori? Petronel m` prive[te ca p`rintele cnd i deschide copilului abecedarul. Nu, n niciun caz. Uite, acum a sunat de trei ori. Trebuie c` au venit alimentele. Maistrul Petronel Sandu merge pe 23 de ani. n afar` de aspectul fizic, pu]ine elemente i tr`deaz` vrsta. A intrat n armat` imediat dup` liceu. Cu mintea de acum, i-ar fi pl`cut s` fie ofi]er, dar crede c`, dac` ]i dai silin]a [i ]i vezi de treab`, e[ti respectat de toat` lumea, indiferent de gradul t`u. Aceasta este o lec]ie pe care trebuie c` a nv`]at-o de la unul dintre unchii s`i, fost scafandru. Petronel s-a l`sat condus c`tre [coala de mai[tri de p`rerile ctorva prieteni. La rndul lor mai[tri, ace[tia i-au prezentat realitatea [i l-au f`cut s` n]eleag` pasul urm`tor. Am vrut, n primul rnd, s` nv`] o meserie, s` [tiu ceva practic, spune tn`rul, care poart` respect pentru orice categorie de personal din armat`, dup` cei c]iva ani pe care a avut ocazia s`-i petreac` n sistem. Totu[i, tocmai datorit` faptului c`, din 2008 pn` ast`zi, a avut timp s`-[i completeze imaginea despre responsabilit`]ile fiec`rui marinar, consider` c` ar putea aspira la mai mult. Deocamdat`, ns`, maistrul militar Petronel Sandu este mecanic, specialist la grupul propulsie, ceea ce nseamn` c` are n grij`, mpreun` cu doi solda]i profesioni[ti, unul dintre cele dou` motoare de 2400 de cai ale

Un r`spuns involuntar i-a marcat destinul


Dup` ce a absolvit liceul, n 2007, Nu]u a dat examen la Academia Naval`. Nu a reu[it, din p`cate, din cauza notei prea mici la matematic`. Nici nu mai ]in minte ct am luat, dar [tiu sigur c` eram sub linie, spune, nu f`r` regrete, maistrul Bostan. Eram atras de statutul ofi]erului. Mi-ar fi pl`cut s` intru la academie, dar asta a fost... Acum, nu-mi pare r`u c` am mers la mai[tri, mai ales pentru c` am o func]ie frumoas`. Totu[i, Nu]u are un prieten care a urcat din corpul mai[trilor n cel al ofi]erilor, iar exemplul acestuia i-a readus n actualitate visul care p`rea sortit e[ecului la un moment dat.

dragorului. Solda]ii stau n zgomotul infernal din camera ma[inii, loc n care urm`resc, pe ceasuri, parametrii motorului. Maistrul face carturi n postul de comand` [i control, unde, de altfel, se reg`se[te majoritatea ceasurilor de jos. Dac` se ntmpl` ceva n camera ma[inii, cei doi pot interveni de urgen]`, mi clarific` Petronel misiunea subordona]ilor s`i.

Un hobby valorificat
Grupul propulsie verific` motorul nainte de pornire. Motorul trebuie preg`tit, prenc`lzit... Trebuie s`-i verific`m uleiul, motorina, apa s`rat` [i apa dulce, dup` care trebuie s`-l vir`m. Din nou am ochii mari, iar maistrul traduce: s`-nvr]i motorul de cel pu]in dou` ori, ca s` te asiguri c` nu este ap` n capul

pistonului. Dac` nu faci opera]iunea asta, la pornire, ]i arunc` chiulasa n aer. Riscul meseriei, a[ vrea s`-i spun, dar mi dau seama c` el nu-[i permite riscul `sta. De altfel, observ c`-[i cunoa[te foarte bine ndatoririle. n plus, p`streaz` cu sine permanent acel tip de seriozitate pe care nu-l de]ii dac` nu e[ti sigur pe meseria ta. Maistrul Sandu a vrut de la bun nceput s` ncadreze o func]ie de mecanic. Nu f`cea dect s` valorifice un hobby, pentru c` era pasionat de motoare (chiar dac` de ma[ini) n urma unei perioade frumoase n care lucrase al`turi de bunicul s`u. {tiam ce e acela un piston sau ce nseamn` un bloc motor. Oricum, principiul de func]ionare al motoarelor n patru timpi este acela[i. Difer` doar dimensiunile pieselor, precizeaz` Petronel, care, la nceputul carierei, a fost mecanic vitalist.

La radioloca]ie, din curiozitate


Pentru maistrul Sandu, meseria nu prea mai are taine. Fiind vorba de mecanic`, legile ei se [tiu. Sunt clare, scrise [i nv`]ate. Cnd apare o defec]iune, se poate remedia pe loc. n schimb, unul dintre colegii s`i, maistrul militar clasa a IV-a Ionu] Marius Bostan, lucreaz` cu sta]iile de radioloca]ie, iar n acest domeniu exist` [i elemente mai noi, pe care nici el nu le-a prins predate n [coal`. Maistrul Bostan, c`ruia colegii i spun Nu]u, a venit din [coala militar` n 2007. La nceput, n majoritate, sta]iile pe care lucram erau necunoscute, recunoa[te maistrul. De aceea, a nv`]at s` le foloseasc` din mers. Dar aceasta nu a fost o problem`, pentru c`, [tiind foarte bine limba englez`, nu i-a fost greu s` traduc` manualele de utilizare [i s` nve]e s` foloseasc` tehnica de unul singur. Ast`zi, i-ar putea instrui [i pe al]ii, iar acest fapt este remarcabil, pentru c`, a[a cum recunoa[te, nainte de a alege radioloca]ia, nici nu [tiam ce presupune domeniul acesta. {tiam cte ceva de pe la tunuri sau de la naviga]ie, dar despre radioloca]ie chiar nu aveam habar. Am fost foarte curios s` o descop`r [i cred c` asta m-a ajutat s` nv`] foarte repede. Ca orice maistru responsabil, el [i ntre]ine singur tehnica. Dar cnd deranjamentul dep`[e[te nivelul s`u, sunt chema]i la interven]ie speciali[tii. Privindu-i, n timp,

Specialist n radioloca]ie, maistrul Ionu] Bostan a lucrat, la nceputul carierei, [i n dragaj. Munca aceea este ceva mai grea din punct de vedere fizic , recunoa[te maistrul. Eu [tiu c` supraveghez ni[te sta]ii [i trebuie s` fiu atent la ce se ntmjur. pl` n jur . Pare mai simplu, dar responsabilitatea e la fel de mare . Maistrul nu ezit` s`-[i ajute colegii cnd este cazul unei munci preponderent fizice. Cnd am intrat n [coala de mai[tri, cel mai greu mi-a fost s` m` acomodez , m`rturise[te Ionu], care a nv`]at nc` din primele luni ale carierei ct de important` este camaraderia.
Uneori, se gnde[te cum i-ar sta ca ofi]er chiar cnd iese cu dragorul n larg. Cteva ore, ct ]in turele sale de radioloca]ie naval`, st` cu privirea pe sta]ii [i monitorizeaz` traficul. Dac` e cea]`, pe sta]ie v`d mai bine dect oricine de pe nav`, spune cu mndrie nedisimulat`. Punctele [i liniile de pe ecranul sta]iei au fiecare semnifica]ia simbolic` din manualele pe care maistrul le-a studiat foarte bine. Pe undeva, se ascund ni[te cifre care nseamn` anul n care, urmnd exemplul prietenului, maistrul Ionu] Bostan va deveni ofi]er. Deocamdat`, el continu` s` fie obiectul mplinirii unui destin, exprimat cu ceva amuzament nc` din copil`rie. Avnd un v`r militar, Nu]u, ntrebat ca orice copil ce vrea s` devin`, r`spundea, f`r` s` [tie de ce, maistru militar.

Cea mai interesant` expe experien]` rien]` tr`it` n armat` de maistrul militar [ul de instruc]ie cu Nava-[coal` Mircea. Se mar[ul Petronel Sandu a fost mar ntmpla n 2009, cnd bricul a ajuns pn` n Statele Unite, iar echipajul a avut de nfruntat chiar [i furtuni de gradul [apte. Mar[ul acela a fost min te[te maistrul Sandu. Fru amin minte[te Frumos, mos, mai ales datorit` foarte frumos, [i a ciaz` c` bricul face mai apreciaz` faptului c` nu am avut r`u de mare. El apre urt dect dragorul cnd marea este nelini[tit`...

ALMA MATER
LA DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR {I OPERA}II MULTINA}IONALE

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

CURSURI DE NIVEL NATO


Bogdan OPROIU
Anul trecut, n aprilie, scriam c` Departamentul de Management al Crizelor [i Opera]ii Multina]ionale (DMCOM), din cadrul Universit`]ii Na]ionale de Ap`rare (UNAp), venea cu nout`]i n ceea ce prive[te programa, dar [i concep]ia de prezentare a unora dintre cursuri. Dup` zece luni, am g`sit al]i cursan]i care caracterizeaz` Cursul de stat major tip brigad` ca fiind unul dintre cele mai bune din armat` [i am reg`sit aceea[i dorin]` de inovare [i ridicare a nivelului cursurilor la a[tept`rile institu]iei militare [i ale cursan]ilor n[i[i.

Ofert` generoas` de cursuri


Am f`cut o propunere ca, ncepnd din anul universitar 2012-2013, s` introducem dou` noi cursuri postuniversitare, de formare continu`; este vorba de un curs de contrainsurgen]` [i un altul de planificare opera]ional` la nivel

Speciali[ti NATO

Fiind centru de preg`tire PfP, acreditat NATO, Departamentul de Management al Crizelor [i Opera]ii Multina]ionale prime[te cereri din partea Alian]ei pentru a asigura exper]i pe zona Caucazului [i Republicii Moldova. Acest lucru s-a ntmplat prima dat` n 2009 [i, de atunci, instructori de la DMCOM particip` constant la seminarii sau stagii n care preg`tesc parteneri NATO n diverse domenii. NATO a f`cut o solicitare oficial` pentru c` suntem n comunitatea centrelor PfP [i noi am r`spuns afirmativ. Fiecare ofi]er din Departament r`spunde de o ]ar`, pentru c` aceast` Colonel activitate nu se poate face Pascu Furnic` f`r` continuitate, explic` directorul Departamenoperativ, n sistem NATO. Cel de-al doilea curs tului, colonel Furnic`. vine n completarea unei ini]iative a Direc]iei Colonelul Stan Anton este unul din planificare strategic` care organizeaz` un curs exper]ii Departamentului, care particip` la de planificare opera]ional` la nivel strategic, ac]iuni de acest fel, organizate de NATO, [i, explic` nout`]ile directorul DMCOM, colonel de curnd, n perioada 22-23 ianuarie, a fost Pascu Furnic`. chiar coordonatorul academic al unui De[i n cadrul Departamentului exist` seminar organizat la Abu Dhabi, n cadrul expertiza necesar`, pentru a se asigura c` nu parteneriatului intensificat cu Afganistanul, le scap` nimic au decis s` solicite ajutorul unei NATO Afganistan Enduring Partnership, echipe mobile de preg`tire americane, n stabilit la ultimul Summit NATO, pe care vederea realiz`rii cursului de contrainsurafganii l consider` a fi o garan]ie a sprijinului NATO [i dup` 2014. gen]`. Speciali[tii DMCOM organizeaz` deja Seminarul s-a numit Civilian Oversight trei cursuri de carier` de lung` durat` [i mai of the Armed Forces, controlul civil asupra multe de scurt` durat` [i de la nfiin]are nu for]elor armate. n calitate de coordonator au f`cut dect s` le sporeasc` num`rul, f`r` a academic, am discutat cu exper]ii [i, de comun renun]a la niciunul. De anul viitor, directorul acord, am stabilit temele. Pe baza deciziilor departamentului prevede unele modific`ri, am elaborat programul, obiectivele generale [i pentru c` altfel nu vor face fa]` num`rului prea mare de ore. Pn` acum, nu am renun]at la niciun curs [i nici anul acesta nu o vom face; anul urm`tor ns`, vom face o selec]ie [i vom decide ce cursuri p`str`m. Resursele sunt pu]ine [i trebuie s` le oferim instructorilor timp s` se preg`teasc`. Cel mai probabil vom renun]a la cursul de opera]ii n sprijinul p`cii, pentru c` opera]ii clasice de peace support nu prea se mai desf`[oar` niciunde, cu dou`-trei excep]ii. ncerc`m s` ]inem pasul cu ceea ce face armata, spune colonelul Furnic`. Cursurile de tip postuniversitar dureaz` dou`-trei s`pt`mni [i se organizeaz` o dat` pe an. La cursurile scurte, cererea nu este foarte mare pentru c` oamenii sunt pu]ini [i unit`]ile nu se pot dispensa de ei cu u[urin]`. n schimb, la Cursul de stat major tip brigad`, anul acesta au fost trei candida]i pe loc, spune colonelul Furnic`, apreciind nivelul de cuno[tin]e al noilor cursan]iofi]eri. Nivelul cunoa[terii limbii engleze pn` la gradul de locotenent-colonel este incomparabil fa]` de acum c]iva ani. {i, n plus, sunt oameni care au lucrat n opera]ii NATO [i dac` [tiu nivelul tactic este u[or s` fie adu[i la nivel operativ.

metodologia de desf`[urare. ncepnd cu 2010, dar [i la o n]elegere aprofundat` a situa]iei am participat la dou` seminarii la nivel strategic prezente [i de perspectiv` a acestei ]`ri. n cadrul c`rora li s-au prezentat deciden]ilor Colonelul Anton este un bun cunosc`tor militari afgani elementele de baz` n ceea ce al documentelor care stau la baza func]ion`rii prive[te conceptele referitoare la planificarea armatei afgane, de la Constitu]ie la Politica ap`r`rii, strategii de ap`rare, managementul Na]ional` de Securitate a Afganistanului [i a ap`r`rii. NATO vrea ca, pn` n 2014, termenul Strategiei Militare Na]ionale, [i se bazeaz` pe de retragere a trupelor aliate, s` abordeze aceste acestea cnd trebuie s` exemplifice [i s` aspecte; adic` trebuie s` le asigur`m instrumente demonstreze validitatea unora dintre elemenafganilor, pentru ca atunci cnd vor controla tele prezentate: Nu le prezent`m o strategie integral propriul teritoriu s` fie n m`sur` s` le militar` sau o concep]ie anume, ci o comunitate foloseasc`, spune colonelul Anton. de practic`,n care aspectele generale, elementele n perspectiva retragerii trupelor din conceptuale de esen]` pot fi identificate n Afganistan, NATO vrea s` se asigure c` documentele programatice afgane din domeniul armata afgan` va avea asigurat cadrul n care securit`]ii [i ap`r`rii [i puse n contextul s`-[i desf`[oare activitatea n condi]ii situa]iei Afganistanului. corespunz`toare. Unul dintre palierele pe Obiectivele seminarului de la Abu Dhabi care s-a decis c` este nevoie de asisten]` este au fost explorarea rolului conducerii civile a cel care se refer` la educa]ia militar` armatei [i asimilarea unor principii legate de profesional`. ncepnd cu anul 2010 s-au descontrolul civil pe care deciden]ii militari s` le f`[urat activit`]i de evaluare a necesit`]ilor poat` transmite mai departe, punndu-se n de educa]ie [i instruire a corpului ofi]erilor dezbatere [i formele legitime ale influen]ei afgani, identificarea posibilit`]ilor de sprijin politice ale unui organism militar ntr-o pe diferite niveluri ale programelor de studii democra]ie. Seminarul a fost de tip interactiv, [i apoi s-a luat decizia s` se nceap` cu de nv`]are activ`, [i, spune colonelul Anton, a e[aloanele cele mai nalte, subliniaz` colonelul Anton. De aceea, [i participarea la seminarul de la Abu Dhabi a fost la cel mai nalt nivel. Au participat 20 de generali [i ofi]eri, din structurile centrale ale Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i Statului Major General ale Afganistanului. S-a dorit a fi o introducere n domeniul controlului civil asupra for]elor armate a factorilor de r`spundere cu responsabilit`]i n ceea ce prive[te implemenColonel tarea Programului de Stan Anton Reform` Civil` din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, spune Anton. Factorii de decizie sunt fost foarte u[or de comunicat cu militarii afgani, con[tien]i de importan]a [i de necesitatea care sunt deschi[i la dialog. Sunt foarte receptivi, interesa]i, deschi[i c`tre noi informa]ii controlului civil, acest aspect fiind reflectat de [i cuno[tin]e. Au o v`dit` nclina]ie spre dezbateri, altfel ntr-un program de reform` instidiscu]ii [i analize [i acest lucru cred c` vine din tu]ional` a institu]iei militare n ceea ce cultura [i mentalitatea lor, astfel nct echipei prive[te rolul [i atribu]iile corpului de academice i-a fost foarte u[or s` intre n leg`tur` func]ionari civili ce vor activa n Ministerul cu ei, participan]ii afgani fiind satisf`cu]i de afgan al Ap`r`rii. Surpriza cea mai pl`cut` expertiza [i capacitatea echipei academice de este c`, la nivel decizional, reprezentan]ii valorizare a principiilor controlului civil al Armatei Na]ionale Afgane sunt foarte bine for]elor armate n contextul Afganistanului. preg`ti]i, cu o vast` experien]`, [tiu ce au de Pe lng` colonelul Anton, din echipa acaf`cut, au stabilite obiective clare dar au nevoie demic` au f`cut parte profesorul Christophe de resurse, pe care acum le au, dar problema se Dandeker, codirector al Departamentului de pune pentru perioada de dup` 2014. studii de r`zboi al Kings College din Anglia, [i Evenimentele de acest tip contribuie att la exper]i recunoscu]i n plan interna]ional cu preocup`ri [i realiz`ri majore n acest domeniu. nt`rirea parteneriatului NATO- Afganistan

Cursan]i \n timpul unui exerci]iu IPB (Intelligence Preparation of the Battlefield)

10

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

AZIMUT

O ZI N LUMEA PITICILOR
Andreea CRISTIAN
Am petrecut o via]` al`turi de copii a[a [i descriu activitatea Gheorghi]a Matei [i Ana Dima, asistentele medicale din Complexul Pre[colar aflat \n coordonarea Comandamentului Logistic |ntrunit. Al`turi de infirmiere, ele sunt cele care le ofer` c`ldur` sufleteasc` puilor de om care sunt nscri[i la programul de cre[`.

Ocupa]i s` se joace
Asistentele medicale cu specializarea pediatrie Ocrotirea mamei [i copilului, sunt din ce n ce mai rare. Noi facem parte din vechea gard`, suntem specializate n medicina de pediatrie. E foarte important s` [tii s` lucrezi cu copiii, mai ales cu cei foarte mici, cum sunt la cre[`, ne explic` Ana Dima, care lucreaz` cu copiii de peste treizeci de ani. Vrsta minim` a copiilor de nscriere la cre[` este de doi ani, cnd [tiu s` mearg` f`r`

epidemiologic sau triajul. i verific`m dac` nu au febr`, dac` au infec]ie n gt sau alte probleme. Apoi, ne sp`l`m pe mnu]e [i mergem la micul dejun. Urmeaz` programul de joac` [i desene animate, masa de prnz [i somnul de dup`-amiaz`. nainte de plecare, o pl`cin]ic` bun` [i gata, vine mami [i ne ia acas`, ne descrie Gheorghi]a Matei o zi din via]a micu]ilor. Experien]a de o via]` cu Al`turi de infirmiere [i de asistente, copiii nva]` culorile, cntece [i poezii sau diverse jocuri adaptate vrstei lor, care le dezvolt` abilit`]i de comunicare [i rela]ionare n colectiv. Cine m`nnc` tot va fi [eful grupei sau va primi un premiu. Avem r`bdare [i cu cei foarte mici, care mai trebuie ajuta]i.

Mama Coca
Bucuria cu care mi poveste[te despre n`zdr`v`niile pe care le-au mai f`cut sufle]elele ei se stinge cnd [i aduce aminte c` mai are doar o s`pt`mn` [i va ie[i la pensie. Asistenta medical` [ef`, Gheorghi]a Matei, se desparte cu lacrimi n ochi de copiii [i de colectivul care i-au fost ca o familie. Acesta e cel mai drag loc de munc` pe care l-am avut [i unde am petrecut 21 de ani din via]`. Am attea amintiri minunate, al`turi de colegi [i de aceste suflete nevinovate care

Culori vesele pentru casa prichindeilor


Dup` o or` petrecut` stnd de vorb` cu asistentele, eram mai mult dect ner`bd`toare s`-i cunosc pe cei mici. Prima c`m`ru]` n care am intrat a fost sala de primire, unde [i las` h`inu]ele de strad`. Mese [i sc`unele pe m`sura lor, pere]ii plini de fotografii de la serb`ri [i desene f`cute cu mnu]ele lor mici [i nc` nesigure m-au

Gheorghi]a Matei [i Ana Dima, asistentele medicale din Complexul Pre[colar.

Prichindeii la ora de joac`, al`turi de infirmiere.


probleme [i ncep s` devin` comunicativi. Chiar dac` mai stlcesc cuvintele [i nc` n-au nv`]at s` m`nnce singuri, aici este locul unde se pot dezvolta armonios [i unde se leag` primele prietenii. Pentru c` sunt destul de mici, activit`]ile nu sunt foarte complexe. Diminea]a, dup` ultimele l`crimu]e pe care le vars` dup` mami, eu mpreun` cu colega mea le facem controlul copiii [i spune cuvntul, chiar [i cei mai mici dintre ei uit` de dorul de p`rin]i n numai cteva zile. Trebuie s` [tii cum s`-i iei, s`-i alin]i [i s`-i faci s` le plac` n colectivitate. Orice sup`rare trece cu un pupic [i o vorb` bun`. Unii nu vor s` plece seara acas`, pentru c` sunt ocupa]i, trebuie s` se mai joace, ne spune zmbind Ana Popoiu, infirmier` la una din grupele de prichindei.

Vinovat`
pentru toate delicatesele
N-ai cum s` nu m`nnci tot din farfurie, pentru c` toat` mncarea e delicioas` [i, mai ales, g`tit` cu mult suflet. Elena Ferfelea e buc`t`reasa copiilor de 33 de ani, iar din minile ei ies cei mai buni papana[i [i cele mai bune pl`cinte. Le fac tot ce e mai bun, ca [i copiilor mei. Supa cu t`i]ei de cas`, pl`cin]ele cu mere sau brnz` [i musacaua sunt preferatele lor. M` sun` p`rin]ii [i mi cer re]eta exact`, pentru c` acas` copiii nu m`nnc` un anumit fel de mncare, deoarece nu are gust ca aici. introdus ntr-o lume lipsit` de griji, dar plin` de candoare [i dr`g`l`[enie. Dormitorul m-a dus cu gndul la piticii din Alb` ca Z`pada: multe p`tu]uri n miniatur`, iar pe fiecare pernu]` juc`ria preferat`. ntr-o clas`, mare veselie, copiii nva]` un cntecel al`turi de infirmiera lor. Vizita mea le-a ntrerupt activitatea [i am fost surprins` de ct de prieteno[i au fost. I-am luat n bra]e pe rnd, ne-am jucat cu cuburile [i cu bicicletele, iar la sfr[it am cntat mpreun`. Sunt ca [i copiii no[tri, pe to]i i iubim la fel de mult, mai ales cnd i vezi att de mici. Mie unii chiar a[a mi spun, mama Geta, ne spune Georgeta Ion, una dintre infirmiere. Obosi]i [i nfometa]i de joac`, au f`cut to]i trenule]ul pentru a merge la mas`. Niculina Neagoe, infirmier`, le leag` la fiecare bave]ica [i mi explic`: Deja to]i au nv`]at s` m`nnce singuri [i tot din farfurie. Ca s`-i motiv`m, i nv`]`m s` fie concuren]i. sunt copiii. Am fost pentru ei, mai nti, mama Coca, iar n ultimii ani, mamaie Coca, nici unul nu mi spune altfel. [i aminte[te cu drag de to]i [i e fericit` c` unii nc` o mai caut`. Mih`i]` mai vine s` m` vad`, chiar dac` acum e mare, e student la Londra mi spune cu mndrie n glas. Nu demult a trecut pe aici [i mi-a zis: mama Coca, am trecut s` te v`d [i s`-mi mai dai [i mie un ceai, pentru c` a[a ceai ca aici n-am mai b`ut nic`ieri! Le-a promis copiilor c` o s` treac` s`-i vad` o dat` pe s`pt`mn`. {tiu c` mi va fi foarte greu s` m` despart de ei, pentru c`-i iubesc [i-i simt ca parte din sufletul meu. Totu[i, am [i mul]umirea c` ies la pensie dup` o carier` att de frumoas`. Emo]ia o cople[e[te, dar imediat [i aduce aminte de o feti]` pozna[` [i zmbe[te. {ti]i ce mi-a zis? C` m` ia acas`, mi aranjeaz` p`rul modern, m` mbrac` n haine pentru fete tinere [i astfel nu-[i va da nimeni seama c` sunt b`trn`, deci nu va trebui s` mai plec la pensie.

TEHNICA SECOLULUI XXI

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

11

UAV GERMAN N JOINT VENTURE


Companiile Rheinmetall [i Cassidian au format o asociere n participa]iune (joint venture) care are ca scop continuarea dezvolt`rii vehiculului aerian f`r` pilot, UAV, construit de firma german` Rheinmetall . Germanii vor de]ine 49% din noul joint venture, n vreme ce compania Cassidian, care face parte [i din consor]iul EADS, va avea 51% din ac]iuni. Pentru Cassidian, ncorporarea acestui sector din Rheinmetall nseamn` completarea gamei de UAV pe care o construie[te deja, iar pentru Rheinmetall, asocierea ar putea s` nsemne noi oportunit`]i de dezvoltare a sectorului aeronautic, oferindu-i accesul la resurse [i pie]e inaccesibile nainte. Noul joint venture, care va num`ra aproximativ 160 de angaja]i, va continua produc]ia, la Bremen, a sistemului de recunoa[tere aerian` f`r` pilot KZO (Kleinfluggerat Zielortung), utilizat de armata german`. De asemenea, la Bremen se va continua dezvoltarea echipamentelor SAATEG (sistem de recunoa[tere imagistic` pentru misiuni n teritoriu) pentru sistemul aerian f`r` pilot Heron, construit de firma israelian` Israel Aerospace Industry. Tot la Bremen se construie[te sistemul cargo al pun]ii inferioare a aeronavei A380, care va fi utilizat [i pe viitoarele A400 militare, achizi]ionate de Bundeswehr.

care asigur` leg`turile de date [i un vehicul pentru recuperare [i depanare. KZO este lansat dintrun container, fie prin catapultare, fie propulsat de o rachet`. Pentru aterizare utilizeaz` o para[ut` [i mai multe airbag-uri. Sistemul de comunicare de date n timp real este func]ional pe o raz` de 120 km [i este asigurat de consor]iul EADS. KZO are dimensiuni relativ reduse [i este construit din polimeri, ce-l fac s` aib` o semn`tur` radar redus`. KZO are lungimea de 2,28 m, anvergur` de 3,42 m [i diametrul corpului de 0,36 m . Viteza de croazier` este de 220 km/h [i autonomia de patru ore. Sistemul de naviga]ie este iner]ial [i, la nevoie, poate fi controlat prin GPS.

Kleinfluggerat Zielortung sau KZO este un vehicul aerian f`r` pilot dezvoltat pentru asigurarea de date exacte pentru artilerie pn` la nivel de brigad`. Poate s` func]ioneze [i ziua [i noapte n condi]ii climaterice dificile. KZO

poate asigura [i date [i imagini de pe cmpul de lupt`. Un sistem KZO este format din 10 UAV-uri KZO, dou` sisteme de suport la sol, o sta]ie de control, un vehicul

Pagin` realizat` de Bogdan OPROIU

PARA{UT~ CU MOTOR
Dou` companii germane [i-au propus s` revolu]ioneze nu doar pia]a, ci ntreg conceptul de para[ut`, de la ideea n sine la capabilit`]ile pe care le propun pentru produsele lor. SPELCO (Special Parachute Equipment and Logistics Consortium) este o asociere a companiilor ESG Elektroniksystem und Logistik [i DAe Systems GmbH. Prima din cele dou` companii este specializat` n logistic` [i necesit`]i opera]ionale, iar cea de-a doua este specializat` n dezvoltarea de sisteme de oxigen pentru altitudini ridicate. SPELCO afirm` c` echipamentele conven]ionale de para[utare nu sunt utile dect n cazul opera]iunilor de para[utare [i nu sunt concepute pentru a r`spunde cerin]elor opera]ionale [i de sisteme de armament ale prezentului [i cu att mai pu]in ale viitorului. Ad`ugarea, pur [i simplu, de echipament pentru misiuni speciale unei para[ute nu va face mare lucru dac` nu se implementeaz` un sistem sofisticat de management al para[utei, care variaz` de la planificarea misiunii la integrarea subsistemelor. SPELCO realizeaz` mai mult sisteme de/ pentru para[ute, dar cel mai interesant pare a fi Gryphon, un sistem de planare pentru o singur` persoan` care transform` simpla para[utare la punct fix ntr-un zbor care, cu Gryphon, va putea fi f`cut pe o distan]` de 40 km pornind de la un plafon de 10.000 m. Datorit` faptului c` toate subsistemele sunt ascunse n corpul echipamentului de para[utare, care are propriet`]i stealth, semn`tura radar este foarte mic` [i detectarea para[uti[tilor echipa]i cu Gryphon va fi foarte dificil`. Gryphon va fi dotat cu display pe casc`, sisteme de stabilizare [i de ghidaj. Preg`tirea para[uti[tilor cu experien]` va fi de scurt` durat` [i zborurile vor putea fi efectuate [i noaptea, [i n condi]ii meteorologie dificile. Gryphon este prev`zut [i pentru varianta cu motor, putnd, n acest caz, s` parcurg` distan]e mai mari de 100 km.

GAROU ABDOMINAL AORTIC


Doi fo[ti medici militari, Richard Schwartz [i John Croushorn, ambii cu experien]a teatrelor de opera]ii, au dezvoltat un sistem care func]ioneaz` cu succes mpotriva uneia din cele mai mortale r`ni ce poate s` apar` n lupt`. Vesta de protec]ie pe care o poart` n mod obi[nuit militarii n zonele de conflict este eficace pn` la un anumit moment sau, mai bine spus, loc. Acel loc este zona inghinal`, care, pe lng` faptul c` este expus` gloan]elor, n cazul n care militarul a fost lovit, este [i imposibil de comprimat cu ajutorului garoului, care, pur [i simplu nu poate fi aplicat. Datorit` faptului c` pe aici trec ramifica]iile arterei aorte, rana este att de periculoas`, nct se poate muri n cteva minute. {i aici ar putea interveni inven]ia celor doi medici americani, garou gonflabil. Denumirea sa este garou abdominal aortic [i se pune pe corp la nivelul ombilicului, dup` care se umfl` pe abdomen pn` cnd aorta este blocat` [i nu se mai produce sngerare. Scopul garoului este de a men]ine victima n via]` cel pu]in o or`, pn` cnd i se poate acorda asisten]` medical` specializat`. Blocnd aorta cu garoul abdominal, practic opre[ti robinetul, a declarat dr. Croushorn pentru infobuletinul Universit`]ii Medicale din Georgia, SUA. Opre[ti pierderea sngelui din vasele distruse [i i oferi pacientului ora suplimentar` de care are nevoie pentru a supravie]ui. n mod normal, n cazul unor astfel de r`ni se aplic` presiune cu genunchiul pe abdomenul victimei, ac]iune care reduce fluxul de snge c`tre picioare, dar are [i efecte adverse. Celor doi le-a venit ideea acestui echipament dup` ce au participat la o serie de studii care determinau presiunea necesar` pentru blocarea fluxului n artera aort`. Garoul a fost testat mai nti pe porci [i umflat pn` cnd a blocat fluxul de snge de la aort` la arterele femurale. Dup` ce a fost l`sat astfel timp de o or`, cei doi medici [i-au dat seama c` nivelul potasiului din corpul animalului era la un nivel normal [i c` picioarele [i ]esuturile intestinale nu au fost deloc afectate. Apoi garoul a fost utilizat pe pacien]i umani, pentru o perioad` mai scurt` de timp, dar cu acelea[i rezultate pozitive. Garoul a primit o preaprobare pentru testare de la institu]ia administrativ` american` care r`spunde de acest domeniu. Proiectul a fost finan]at de Departamentul American al Ap`r`rii. Cei doi medici vor s` testeze utilitatea aparatului [i pentru interven]iile curente de prim ajutor, argumentnd c` garoul dubleaz` volumul de snge care ajunge la organele vitale [i, n plus, ac]iunea unui medicament administrat n regim de urgen]` ar fi mai rapid` dac` nu ar mai parcurge ntreg circuitul sistemului vascular nainte de a ajunge la organul vital afectat.

12

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

FOTOREPORTAJ

rumul spre tab`ra de instruc]ie din Crin], n Mun]ii Cindrel, n mijlocul iernii, are toate ingredientele unei adev`rate aventuri, mai ales dac` ma[ina n care te afli trebuie s` fac` loc, ntr-un spa]iu ngust m`rginit la stnga de un ru iute care se strecoar` zgomotos printre n`me]ii mari [i, la dreapta, de dealul care se nal]` seme] spre creste unui camion imens, gemnd sub povara bu[tenilor pe care i car` la vale. Abia a[a, privind la cei care se lupt` cu bu[tenii pe care i a[az`, ordonat, gra]ie unei macarale mnuite cu rapiditate [i eficien]`, pe platforme deschise, n]elegi mai bine drumul anevoios al lemnului din p`dure la mobila din living. Studen]ii anului I din Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu (AFT) din Sibiu vor fi str`b`tut acest drum, n mar[ de instruc]ie, ca o etap` de preg`tire absolut necesar` viitorilor ofi]eri, dar eu [i c`pitanul Constantin Mireanu, autorul fotografiilor pe care le pute]i vedea n aceste pagini, i-am ntlnit la orele de instruc]ie montan`, la schi sau plasa]i deja n situa]ii tactice pe care le-au rezolvat cu ingeniozitate, ca la carte, n]elegnd importan]a cooper`rii pentru ndeplinirea misiunii ncredin]ate. Orele destinate instruc]iei pe schiuri sunt, lesne de n]eles, cele mai a[teptate [i apreciate [i am avut prilejul s`-i v`d pe studen]i, sub ndrumarea instructorului de schi, n coborri impecabile, nu lipsite de un oarecare grad de dificultate, ncnta]i de reu[ita unor manevre, pe schiuri, executate firesc, siguri pe ei. n egal` m`sur`, am admirat perseveren]a studentei Mirela Doicin, din Constan]a, de a se ridica de jos, cu zmbetul pe buze, adunndu-[i schiurile, pentru a o lua iar de la cap`t, din vrful dealului, ntr-o ncercare de a demonstra c`, de data aceasta, poate cobor f`r` gre[eal`. {i a reu[it! L-am ntlnit n Crin] pe colonelul Constantin Grigora[, [eful Centrului de Preg`tire Militar` din Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu, venit s` verifice modul n care se instruiesc studen]ii n tab`ra de iarn`. Formarea ofi]erilor n AFT, subliniaz` colonelul Grigora[, se sprijin` pe trei piloni: o component` academic`, una de preg`tire militar` [i una de preg`tire fizic` necesar` unui ofi]er capabil s` ac]ioneze n condi]ii dificile, extreme. Centrul gestioneaz` ultimii doi piloni [i r`spundem de partea practic-aplicativ` a programului de instruire a viitorilor ofi]eri din For]ele Terestre. Poligonul Crin], n care ne afl`m acum, este utilizat, iarna, pentru instruc]ie montan`, [i vara pentru temele de cercetare [i supravie]uire. Am proiectat preg`tirea militar` general` astfel nct s` r`spund` necesit`]ilor de formare a viitorilor ofi]eri din For]ele Terestre, explic` etapa n care se g`sesc studen]ii anului I din AFT, rectorul institu]iei, colonel prof. univ. dr. ing. Ghi]` Brsan. Ei consider` aceast` perioad` ca pe o provocare, dovedindu-se foarte implica]i [i proactivi n desf`[urarea tututor activit`]ilor pe parcursul modulelor de preg`tire att n AFT, ct [i n centrele de instruire ale armelor. Am p`r`sit tab`ra de instruc]ie din Crin], rememornd vremurile de alt`dat`, cnd, elev al [colii militare de ofi]eri fiind, al`turi de colegii mei, exploram pe schiuri, crestele dimprejur, exersndu-ne abilit`]ile de tr`g`tori n poligonul special amenajat, amintindu-mi rolul cu adev`rat formator al taberelor de instruc]ie din Mun]ii Cindrel. Sunt pe deplin convins c` studen]ii pe care i-am ntlnit n Crin], ofi]erii de mine, mai ales dup` cum i-am v`zut instruindu-se, vor avea n minte, peste timp, aceea[i imagine despre aceast` etap` a preg`tirii lor profesionale.

INSTRUC}IE |N CRIN}
Foto: c`pitan Constantin MIREANU

Locotenent-colonel Florin {PERLEA

Student Andrei Gli[c`

Student Mirela Doicin

Student Laura R`[inar

Student Aurel Ionu] Purcel

FOTOREPORTAJ

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

13

14

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

LUMEA DE AZI

MONDO MAGAZIN

UNITATE DE ELIT~
n contextul cre[terii tensiunii dintre Iran [i SUA, n urma anun]ului c` Teheranul va nchide Strmtoarea Ormuz ca reac]ie la sanc]iunile interna]ionale, publica]ia Danger Room, citnd surse din U.S. Special Operations Command, face cunoscut c` o echip` de comando american` ac]ioneaz` n Golful Persic. Echipa, denumit` Joint Special Operations Task Force-Gulf Cooperation Council (JSOTF-GCC), are ca misiune oficial` antrenarea unit`]ilor militare ce apar]in ]`rilor arabe din zon`, aliate Statelor Unite. }`rile respective, cunoscute sub numele de Consiliul de Cooperare al Golfului, consider` c` Iranul reprezint` pentru ele una dintre cele mai mari amenin]`ri externe. Maiorul Rob Bockholt, purt`tor de cuvnt al U.S. Special Operations Command, a declarat c` unitatea preg`te[te personal foarte bine calificat care se remarc` n medii nesigure [i care urm`re[te s` se confrunte cu amenin]`ri neobi[nuite. Aceasta [i-a nceput activitatea la mijlocul anului 2009, cnd regimul de la Teheran a respins oferta de dialog diplomatic a pre[edintelui Barack Obama. Echipa a fost creat` n jurul Naval Special Warfare Unit Three, una dintre unit`]ile de elit` ale Navy SEAL. Termenul de joint arat` c` include [i solda]i din For]ele Terestre, avia]ie [i infanterie marin`. n pofida amenin]`rilor, Washingtonul a dat asigur`ri c` va men]ine navele de r`zboi n Golf. Casa Alb` apreciaz` c` amenin]`rile Iranului dovedesc de fapt sl`biciunea acestei ]`ri.

CROA}II AU SPUS DA UNIUNII EUROPENE


n cadrul referendumului desf`[urat duminic`, 22 ianuarie, aleg`torii croa]i au aprobat aderarea ]`rii lor la Uniunea European` cu 66 la sut` din voturi. Tratatul de aderare, semnat de Croa]ia n luna decembrie, va trebui s` fie ratificat de fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE, decizie care va confirma integrarea sa n blocul european la 1 iulie 2013. Fost` republic` iugoslav`, Croa]ia [i-a proclamat independen]a n 1991. A urmat un r`zboi de patru ani cu rebelii srbi, care s-a soldat cu 20.000 de mor]i. Dup` Slovenia, n 2004, Croa]ia va fi a doua dintre cele [ase foste republici iugoslave care ader` la UE, perspectiv` oferit` tuturor ]`rilor din Balcanii de Vest. Pre[edin]ii UE [i Comisiei Europene, Herman Van Rompuy [i Jose Manuel Barroso, au salutat rezultatul scrutinului [i au declarat ntr-un comunicat comun c` decizia croa]ilor va aduce noi oportunit`]i [i va consolida stabilitatea [i prosperitatea na]iunii lor. De la Belgrad, ale c`rui rela]ii cu Croa]ia s-au ameliorat treptat, pre[edintele srb Boris Tadici a fost printre primii care au felicitat Zagrebul. }ara sa a[teapt`, de asemenea, un r`spuns la cererea de a primi statutul de ]ar` candidat` la aderare. Croa]ia se va confrunta cu un program de monitorizare f`r` precedent, nainte de aderare, pentru a evita problemele cu care s-a confruntat Uniunea European` n cazul altor ]`ri. Este nevoie de o monitorizare extern` constant` [i de presiuni externe [i interne pentru ca n Croa]ia s` se instituie statul de drept, justi]ia independent` [i garantarea drepturilor de proprietate, sus]ine Natasha Srdoc, una dintre cele mai cunoscute activiste croate anticorup]ie. }ara cu 4,5 milioane de locuitori are aproape un milion de cazuri nerezolvate de justi]ie, iar unele dintre ele treneaz` de 20 de ani.

ALEGERI PREZIDEN}IALE N FINLANDA


Sauli Niinisto (foto), candidat al Partidului Conservator pro-european, se situeaz` pe primul loc n cursa preziden]ial` din Finlanda. n urma primului tur de scrutin al alegerilor, desf`[urat la 22 ianuarie, Niinisto s-a situat n fruntea clasamentului, cu 40% din voturi, urmat de centristul Paavo Vayrynen, cu 17,8 %, ecologistul Pekka Haavisto, cu 14,7 %, [i na]ionalistul Timo Soini, cu 9,5 %. Participarea la vot a fost de 72,7%, potrivit ministrului justi]iei, doar cu pu]in mai mic` dect la preziden]ialele anterioare din 2006 73,9 %. Niinisto [i Vayrynen se vor confrunta pe 5 februarie n cea de-a doua rund` a alegerilor. Campania electoral` s-a derulat n linii mari pe discursul pro [i antieuropean. Niinisto sus]ine politica european` [i beneficiile ei pentru ]ar`. n timpul mandatului s`u de ministru al finan]elor, Finlanda a trecut la moneda unic` european`. Vayrynen consider`, dimpotriv`, c` ]ara nu are ce c`uta n zona euro, fiind singura ]ar` nordic` ce a adoptat moneda unic`.

IRANUL SUB EMBARGO


La 23 ianuarie, mini[trii de externe din Uniunea European` au aprobat de principiu impunerea unui embargo asupra petrolului iranian din cauza programului nuclear al Teheranului. Liderii europeni au anun]at nc` de la sfr[itul anului trecut c` iau n calcul instituirea unui embargo asupra Iranului, ca urmare a continu`rii programului acestuia de proliferare nuclear`. Catherine Ashton, reprezentantul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe [i Politic` de Securitate, a declarat c` sanc]iunile reprezint` o modalitate de a convinge Iranul s` vin` la masa negocierilor. Presiunea sanc]iunilor este menit` s` ncerce [i s` determine Iranul s` ia n serios solicitarea noastr` de a ne ntlni [i de a negocia, a afirmat aceasta. Planul adoptat la Bruxelles prevede o restric]ionare imediat` n ceea ce prive[te ncheierea de noi contracte cu Iranul, n timp ce toate contractele existente trebuie reziliate pn` la 1 iulie. Totodat`, vor fi aplicate mai multe sanc]iuni [i restric]ii fa]` de tranzac]iile cu banca central` a Iranului [i alte institu]ii financiare iraniene, confiscarea activelor de]inute de banca central` n state comunitare [i interzicerea tranzac]iilor n aur sau alte metale pre]ioase ale institu]iilor iraniene de stat. Teheranul neag` c` ar ncerca s` produc` arme nucleare [i sus]ine c` discu]iile [i nu sanc]iunile sunt singura cale de a rezolva aceast` disput`. n prezent, UE cump`r` aproximativ 20% din ]i]eiul exportat de iranieni. Aceste sanc]iuni sunt deja aplicate de Statele Unite, care, de mai mult de un an, fac eforturi pentru a descuraja tranzac]iile mondiale cu ]i]ei iranian. Iarna trecut`, SUA au reu[it s` conving` compania indian` care import` cea mai mare cantitate de ]i]ei iranian s`-[i caute al]i furnizori. India import` anual 21 de milioane de tone de ]i]ei din Iran. Statele care deruleaz` opera]iuni cu institu]ii iraniene aflate pe lista neagr` a SUA risc` s`-[i vad` toate activele din sistemul financiar american confiscate, sub inciden]a actualei legisla]ii.

UN ORA{ MEDIEVAL CONTEMPORAN


n Germania, n apropiere de localitatea Messkirch, la ini]iativa arhitectului Bert Geurten, va fi creat un ora[-cetate, construit dup` planuri originale din secolul al IX-lea. Lucr`rile la neobi[nuita a[ezare vor ncepe n 2013 [i vor fi finalizate n aproximativ 40 de ani. Planul m`n`stirii St. Gallen, elaborat n secolul al IX-lea, este cel mai vechi proiect de construire a unui complex care, pe lng` biseric` [i m`n`stire, mai prevedea cteva [coli, hanuri [i ateliere me[te[ug`re[ti. Dar la executarea planurilor schi]ate pe hrtie nu s-a trecut niciodat`. n 2013 vor ncepe att lucr`rile la viitoarea a[ezare medieval`, ct [i c`l`toria n timp a celor care vor trece pragul cet`]ii. Pietrele vor fi c`rate cu c`ru]a, fierul va fi prelucrat manual, iar copacii vor fi t`ia]i cu toporul. Dar munca brut` care urmeaz` a fi depus` pe cel mai neobi[nuit [antier din Europa nu a mpiedicat un num`r impresionant de constructori, pietrari, fierari [i tmplari s`-[i ofere serviciile. Pn` acum [i-au depus CV-urile 150 de pietrari. Concret ns`, germanii au luat ini]iativa reconstruirii unui ora[ medieval abia acum [ase ani, dup` apari]ia unui film despre proiectul Gudelon: n 1997, francezii au nceput s` construiasc`, n centrul ]`rii, o cetate dup` planuri [i metode din secolul al XIII-lea. Am v`zut c` se poate [i mi-am spus c` astfel ar putea ap`rea [i ora[ul-cetate St. Gallen, m`rturise[te Geurten.

Pagin` realizat` de Marilena GEORGESCU

LUMEA DE AZI

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

15

SECURITATEA NUCLEAR~
ntr-un studiu denumit The Nuclear Threat Initiative, sus]inut de publica]ia The Economist Intelligence Unit [i de fostul senator american Sam Nunn (foto), dat publicit`]ii la mijlocul lunii ianuarie, se relev` faptul c`, dintre statele de]in`toare de materiale nucleare, Australia are cel mai bun control asupra acestora, n timp ce la polul opus se afl` Coreea de Nord.
Scopul acestui studiu este de a atrage aten]ia asupra pa[ilor ce trebuie f`cu]i de na]iunile lumii pentru a asigura securitatea celor mai distructive arme existente. Dintre cele 32 de state care posed` cel pu]in un kilogram de material nuclear utilizabil n armamente, Australia a fost apreciat` ca fiind cea mai sigur`, fiind urmat` de state europene ca Ungaria, Republica Ceh` [i Elve]ia, iar la finele listei a fost plasat` Coreea de Nord, precedat` de Pakistan. Clasamentul, alc`tuit pe baza acord`rii de punctaje de 0 la 100, plaseaz` Iranul, Vietnamul [i India sub pragul de 50 de puncte. Potrivit autorilor studiului, acesta nu are scopul de a felicita anumite state [i de a certa altele, ci de a sublinia responsabilitatea tuturor statelor n securizarea materialelor nucleare. Pentru a face rost de aceste materiale, terori[tii se vor ndrepta c`tre zonele unde m`surile de securitate sunt precare. Securitatea nuclear` mondial` este la fel de puternic` precum cea mai slab` verig` a lan]ului, a spus Nunn. Studiul a fost dat publicit`]ii naintea summitului asupra securit`]ii nucleare, care va avea loc n martie n Coreea de Sud, [i face apel la stabilirea de pa[i concre]i de urmat pentru sporirea securit`]ii acestor materiale. De asemenea, documentul face referire la toate statele s` nceteze sporirea stocurilor de material nuclear utilizabil n armamente [i s`-[i fac` publice m`surile de securitate. Pakistanul, se arat` n studiu, [i-a ap`rat cu vigoare dreptul de a avea arme nucleare. P`rintele bombei atomice pakistaneze, Abdul Quadeer Khan, a recunoscut, n anul 2004, c` a oferit secrete Iranului, Libiei [i Coreei de Nord, dar ulterior a negat cele declarate. Australia nu are arme nucleare [i militeaz` pentru abolirea acestora, dar are cele mai mari z`c`minte de uraniu din lume. Dintre statele de]in`toare de arme nucleare, cel mai bine se claseaz` Marea Britanie, pe locul zece din 32, iar Statele Unite sunt pe locul 13. Studiul are [i o sec]iune dedicat` securit`]ii n 144 de state care nu au cantit`]i semnificative de material nuclear, din perspectiva posibilit`]ii de a fi utilizate ca zone de tranzit pentru astfel de materiale. Pe ultimul loc n rndul acestor state s-a clasat Somalia, care de cel pu]in dou` decade nu are un guvern central. Printre statele situate, conform studiului, pe ultimele locuri, se num`r` [i Republica Congo, Zimbabwe, Eritreea [i Ciad. }ara cea mai sigur` dintre statele care nu au materiale nucleare este Finlanda, urmat` de Danemarca, Spania, Slovenia [i Romnia.

REDUCERI N FOR}ELE ARMATE BRITANICE


Aproximativ 400 de militari din for]ele nepaleze Gurkha, aflate n serviciul armatei britanice, [i vor pierde slujbele, ca urmare a reducerilor operate asupra cheltuielilor de ap`rare, care vizeaz` mai mult de 4000 de posturi din for]ele armate, conform datelor f`cute publice la 17 ianuarie. Ministerul britanic al Ap`r`rii a anun]at reducerea a 2.900 de func]ii din For]ele Terestre, 1.000 din For]ele Aeriene [i 300 din For]ele Navale. Reducerile afecteaz` astfel [i brigada Gurkha, care num`r` 3.500 de militari [i care este n serviciul armatei britanice de aproape dou` secole. n anul 2009, actri]a britanic` Joanna Lumley a sus]inut o campanie pentru drepturile militarilor din aceast` brigad`. n urma campaniei, veteranii Gurkha trecu]i n rezerv` nainte de 1997, dup` cel pu]in patru ani de serviciu, au ob]inut dreptul de a se stabili permanent n Marea Britanie. Aproximativ 200.000 de militari nepalezi au luptat pentru britanici n Primul [i Al Doilea R`zboi Mondial [i peste 45.000 au murit n uniforma britanic`. Militarii Gurkha sunt recunoscu]i prin curajul [i ferocitatea lor, dar [i prin cu]itele lor curbate, denumite Kukri.

SECURITATEA JOCURILOR OLIMPICE DE LA LONDRA


Aproximativ 25.000 de militari [i poli]i[ti vor fi disloca]i la Londra pe durata Jocurilor Olimpice pentru a preveni atacuri teroriste, a informat un oficial al Scotland Yard, la 19 ianuarie. Aproximativ 100 de pu[ca[i marini [i 50 de poli]i[ti au efectuat o serie de antrenamente n b`rci de patrulare, n timp ce erau survola]i de un elicopter Lynx al marinei britanice. Exerci]iile au drept scop mbun`t`]irea cooper`rii dintre militari [i poli]i[ti nainte de declan[area celei mai ample opera]ii de securitate n timp de pace, n vara acestui an. Pe m`sur` ce ne apropiem de data Jocurilor Olimpice, publicul trebuie s` se a[tepte s` mai vad` asemenea exerci]ii care sper c` transmit [i mesajul c` se face tot ce este posibil pentru asigurarea securit`]ii acestui eveniment, a spus secretarul britanic al Ap`r`rii, Philip Hammond. Pentru aceast` opera]ie care va implica, de asemenea, avioane de lupt`, dou` nave de r`zboi [i rachete sol-aer, au fost alocate fonduri n valoare de 553 de milioane de lire sterline. De altfel, armata britanic` ar putea avea [i un reprezentant la Jocurile Olimpice n proba de ciclism. Maiorul Claire Fraser, de 33 de ani, ofi]er de artilerie n armata britanic`, se preg`te[te intens [i particip` la probele de preselec]ie. Ea dore[te ns` s` reprezinte la Olimpiad` ]ara tat`lui ei, Guyana, [i a mai ncercat s` se califice, f`r` succes, att la campionatele de ciclism pan-americane de anul trecut, ct [i la campionatele mondiale din Danemarca. Speran]a ei n prezent este s` ob]in` calificarea prin participarea la competi]ii din ntreaga lume. La fiecare linie de start a seriilor de calificare vor fi aproximativ 200 de femei care se vor lupta pentru un loc n primele opt. Trebuie s` acumulezi puncte pentru a te califica. Primii 100 de competitori din aceste concursuri ob]in cte un loc pentru ]`rile pentru care concureaz`, a spus Fraser. Ea a ad`ugat c` armata a sprijinit-o foarte mult, [efii ei fiind extrem de flexibili.

POTEN}IALUL ENERGETIC AL DEPARTAMENTULUI AMERICAN AL AP~R~RII


Departamentul american al Ap`r`rii ar putea produce, n patru baze militare situate n de[ertul californian, 7.000 de megwa]i din energia solar` (echivalentul produc]iei a [apte centrale electrice nucleare), potrivit unui studiu citat ntr-un comunicat de pres` oficial, de la jum`tatea lunii ianuarie. Studiul, desf`[urat pe durata unui ntreg an, a vizat [apte baze militare din California [i dou` din Nevada.
Speciali[tii au descoperit c` 96% din suprafa]a celor nou` baze studiate nu este utilizabil` pentru produc]ia de energie solar` din cauze diverse. Cu toate acestea, suprafa]a r`mas` este suficient de mare pentru a genera de 30 de ori mai mult` energie dect consumul bazelor militare sau 25% din energia regenerabil` pe care statul California [i-a propus s` o produc` pn` n 2015. Departamentul american al Ap`r`rii urm`re[te s` dezvolte sursele de energie solar`, eolian`, geotermal` din bazele sale, pentru a reduce factura la energie (care se ridic` la patru miliarde de dolari anual) [i pentru a face bazele mai pu]in dependente de re]eaua comercial` de energie electric`. Asemenea surse de energie mpreun` cu sistemele de stocare a acesteia vor permite bazelor militare s` r`mn` opera]ionale [i n situa]ia ntreruperii re]elei comerciale de energie electric`. Bazele incluse n acest studiu au fost: Fort Irwin, Naval Air Weapons Station China Lake, The Marine Corps Chocolate Mountain Aerial Gunnery Range, Edwards Air Base, Marine Corps Logistics Base Barstow, Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms and Naval Air Facility El Centro, precum [i bazele aeriene Creech [i Nellis. Utiliznd date din Geographic Information System, studiul a exclus ca necorespunz`toare suprafe]e largi ale bazelor, unele fiind parte a poligoanelor de tragere sau de antrenament ale militarilor, altele din cauza resurselor culturale [i biologice existente n zon` sau din cauza pericolelor de inunda]ii. Pentru suprafe]ele r`mase au fost ntocmite studii de fezabilitate pentru [ase variante de tehnologie solar` [i a fost analizat` [i viabilitatea acestora sub proprietate privat` sau militar`. Conform studiului, cele mai mari suprafe]e exploatabile pentru produc]ia de energie solar` [i viabil` economic se g`sesc la Edwards Air Base, Fort Irwin, China Lake, Twentynine Palms. O alt` concluzie a studiului este aceea c` operatorii priva]i se pot conecta la energia produs` n aceste baze, acest fapt aducnd guvernului federal pn` la 100 de milioane de dolari profit anual.

JAPONIA OPTEAZ~ PENTRU F-35


Ministerul japonez al Ap`r`rii a ales avionul de genera]ia a cincea F-35 Lightning II pentru viitoarea sa flot` de aeronave de lupt` care vor nlocui avioanele existente F-4, conform agen]iei de [tiri Kyodo. Achizi]ia este estimat` la [apte miliarde de dolari, pentru 42 de avioane. Decizia guvernului de la Tokyo, care a fost formalizat` [i n Consiliul de Securitate al Japoniei, vine n contextul incertitudinilor generate de moartea liderului nord-coreean Kim Jong Il. Mediul de securitate n care vor opera viitoarele avioane de lupt` se transform`, iar F-35 are capabilit`]ile pentru a face fa]` acestor schimb`ri, a spus ministrul japonez al ap`r`rii, Yasuo Ichikawa.

Pagin` realizat` de Silvia MIRCEA

Paginile Lumea de azi utilizeaz` informa]ii preluate de la agen]ii de pres` [i din publica]ii de specialitate care apar \n \ntreaga lume.

16

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

SECURITATE
contraterorist asupra sectorului din aerogar` cu pasagerii captivi. Comanda/controlul for]elor pe durata managementului crizei a avut n vedere un lan] de comand` clar. A existat o atent` coordonare a for]elor participante [i sincronizare a efortului pe misiuni. Abia dup` paralizarea sistemului reactiv al aeroportului ugandez s-a trecut la executarea asaltului contraterorist, neutralizarea tero [i eliberarea ostatecilor. Comanda for]elor contrateroriste a fost asigurat` n condi]ii foarte bune. Negocierea a fost purtat` pe durata preg`tirii misiunii contrateroriste (dup` 1 iulie). n perioada atacului final nu a fost necesar`, fiind adoptat procedeul asaltului contraterorist multidirec]ional. Securizarea. Securizarea ariei critice a fost corect instituit`, fiind izolate subunit`]ile de interven]ie ale aeroportului ugandez. Executarea asaltului. Asaltul asupra elementelor vitale ale aeroportului a fost executat conform planului opera]iei. Cooperarea for]elor a fost permanent`. Asaltul asupra Terminalului Vechi a fost atent sincronizat [i bine executat. Serviciul medical de urgen]`. Poate fi apreciat ca fiind excelent. Spitalul medical aeropurtat (Rol 3), trimis n zona de confruntare, dispunea de capacit`]i excelente. Personalul de specialitate (33 de persoane) dispunea de posibilitatea acord`rii asisten]ei medicale calificate, fiind disponibil` inclusiv o sal` de opera]ii aerotransportabil`. Spitalul avea capacitatea de sprijin medical pentru situa]ia de afectare anterior calculat` a 20% din Task Force-ul implicat. M`surile de asigurare de lupt` ale grup`rii de interven]ie au fost realizate la un nivel foarte bun. Discre]ia privind misiunea a fost factor obligatoriu al reu[itei opera]iei. Realizarea surprinderii a fost condi]ionat` de anterioara n[elare radar, ct [i de stratagema privind vizita oficialului ugandez. Opera]ia informa]ional` a fost de nivel redus, necesar` realiz`rii surprinderii adversarului (for]ele ugandeze [i terori[tii palestinieni). La revenirea n ]ar` a grup`rii tactice victorioase, opera]ia informa]ional` a crescut n amploare, corespunz`tor nevoii reale de mediatizare. Sprijinul cu informa]ii a fost preg`tit minu]ios [i asigurat excelent pe toat` desf`[urarea opera]iei. Au fost suprapuse mai multe surse de informa]ii: satelitare, agentura, sursele HUMINT (tactice) proprii Task Force-ului angajat. Managementul informa]iilor a fost adecvat. Trebuie accentuat asupra a dou` surse suplimentare de informa]ii: pasagerii elibera]i [i evacua]i spre Fran]a au fost atent chestiona]i asupra aspectelor ce privesc amenin]area terorist` din Aeroportul Entebbe. Terminalul vechi, n care au fost grupa]i ostatecii sub paz` ugandez` [i palestinian`, a fost construit de un antreprenor israelian care a asigurat informa]ii extrem de pre]ioase structurii de asalt pe durata preg`tirii misiunii.

OPERA}IA THUNDERBOLT
Cazuistica din domeniul opera]iilor contrateroriste ofer` suficiente momente de referin]`. Parte dintre acestea sunt marcate de reu[ite modeste, multe fiind rateuri r`sun`toare, dup` cum se [tie. Totu[i, dac` se dore[te a se vorbi de un reper str`lucit n domeniu privind planificarea, proiec]ia n zona obiectivului, sprijinul, execu]ia [i redesf`[urarea for]elor, speciali[tii sunt unanimi a propune raidul de la Entebbe (Uganda), efectuat de for]ele contrateroriste israeliene. La 27 iunie 1976, o curs` Air France care zbura pe ruta Tel Aviv Paris, via Atena, a fost deturnat` de terori[ti palestinieni [i germani, la pu]in` vreme dup` decolarea avionului din Atena. Terori[tii au direc]ionat avionul spre Entebbe (Uganda). La 29 iunie, terori[tii au cerut Israelului eliberarea a 53 de palestinieni, n termen de 48 de ore. n acela[i timp, i-au separat pe cei 105 pasageri evrei de cei neevrei, iar pe cei din urm` i-au eliberat (cu excep]ia unui cet`]ean francez). La 4 iulie, n urma unei ac]iuni a trupelor de comando isreliene, cunoscut` sub denumirea de Opera]ia Thunderbolt (sau Yonatan, n memoria locotenent-colonelului Yonatan Netanyahu (foto), liderul comandoului israelian, ucis n timpul evenimentelor, fratele celui care avea s` devin` prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu), to]i ostaticii au fost ad`posti]i, aeronavele implicate n ac]iune deplasndu-se la Nairobi, n Kenya, pentru realimentare, relundu-[i apoi zborul spre Israel. Opera]ia a durat 53 de minute [i a constituit o puternic` lovitur` mpotriva terorismului mondial.
R`spunsul autorit`]ilor israeliene. Autorit`]ile israeliene au desf`[urat o negociere intens` cu terori[tii dup` 1 iulie, spre a c[tiga r`gazul necesar de timp pentru planificarea atent` [i executarea asaltului contraterorist. Fa]` de situa]ia creat`, care afecta grav imaginea [i interesele statului israelian, autorit`]ile au decis executarea interven]iei n spa]iul de interes strategic al Israelului. Pentru executarea misiunii, a fost stabilit Task Force pentru misiunea expedi]ionar`, avnd n compunere: o unitate contraterorist` cu efective de aproximativ 200 de lupt`tori contraterori[ti; dou` avioane Boeing 707 (spital [i comunica]ii); cinci aeronave C-130; un spital de campanie (rol 3) aerotransportabil. Pentru preg`tirea misiunii n detaliu, antrenamentele privind toate secven]ele misiunii au fost efectuate pe un aeroport asem`n`tor. Informa]iile au fost procurate n timp real, prin abonarea la sisteme satelitare de supraveghere. La ordinul Tel Aviv-ului, au fost folosite intens posibilit`]ile agenturii israeliene din zon`, misiunile acesteia fiind redirec]ionate urgent pentru studiul operativ al zonei aeroportului [i sprijinul nemijlocit al raidului. Planificatorii misiunii au de]inut informa]ii exacte cu privire la configura]ia terminalului, Determinarea naturii ostile a raidului israelian a fost realizat` trziu, la deschiderea focului de trupele israeliene. Sistemul ugandez de paz` a sesizat trziu amploarea raidului israelian, fiind dep`[it de situa]ie. Ca urmare a asaltului contraterorist, executat n for]`, viznd cucerirea punctelor vitale, activitatea pe aeroport a fost paralizat`. Cum n vecin`tatea aeroportului nu existau subunit`]i de reac]ie rapid`, paza proprie fiind dep`[it` ca posibilit`]i de interven]ie, au fost atinse rapid obiectivele misiunii ini]iale. Analiza reac]iei ulterioare. Au fost ocupate rapid elementele esen]iale ale aeroportului, echipele de asalt contraterorist reu[ind preluarea securit`]ii asupra turnului de control [i cl`dirii aerog`rii. Dup` eliminarea pericolului de interven]ie din partea g`rzii ugandeze care deservea aeroportul [i securizarea zonei adiacente spa]iului de dispunere a subunit`]ilor de interven]ie, s-a trecut rapid la executarea misiunii propriu-zise, constnd n desf`[urarea asaltului contraterorist asupra sectorului n care se aflau ostatecii p`zi]i de pira]ii aerului. Deoarece se realizaser` antrenamente atente anterior plec`rii la misiune pe un sector de aeroport similar, nimicirea tero [i eliberarea ostaticilor au decurs cu siguran]` [i rapiditate.

Atacul
Din punctul de vedere al tipologiei crizei, opera]ia contraterorist` din Uganda, cu numele de cod Thunderbolt (Tunetul), a avut finalitate letal`, fiind executat` n noua arie de beligeran]` (n spa]iul de interes strategic). Structura opera]ional` a entit`]ii a constat din [apte terori[ti, apar]innd Organiza]iei pentru Eliberarea Palestinei [i Grup`rii Baader-

Meinhof, motiva]i, dornici s` ob]in` obiective politice semnificative. S-a putut remarca, la nivelul grup`rii, o redus` capacitate opera]ional`. Analiza atacului. Planificarea poate fi apreciat` ca fiind foarte bun`. Selectarea ]intelor a fost ndr`znea]`, fiind preluat` o ]int` important` (avion francez cu pasageri). Actul terorist a avut n inten]ie [antajarea, decredibilizarea statului israelian [i sfidarea capacit`]ii de interven]ie a structurilor abilitate israeliene. Avionul Air France, zborul 139, a decolat de pe aeroportul din Tel Aviv la 27 iunie 1976 cu destina]ia final` Paris. Dup` o escal` la Atena, avionul a fost deturnat, ateriznd pentru realimentare pe Aeroportul Benghazi (Libia). Ulterior, avionul a fost direc]ionat spre Uganda, ateriznd pe Aeroportul Entebbe. n mod succesiv, au fost elibera]i 258 de pasageri, men]inndu-se n avion 103 pasageri [i membri ai echipajului, majoritatea ostatecilor fiind israelieni. Destina]ia Uganda a fost aleas` datorit` dep`rt`rii de teritoriul israelian, ct [i prin atitudinea pro-palestinian` a statului respectiv. Ultimatumul terorist expira la 4 iulie, orele 14.00 (ora local`). Execu]ia ac]iunii poate fi apreciat` ca satisf`c`toare. Terori[tii au solicitat eliberarea a 53 de palestinieni (40 afla]i n nchisori israeliene [i 13 n nchisori din toat` lumea). Dispu[i la mare distan]` de Israel, ace[tia nu au luat serios n calcul posibilitatea unui raid israelian pentru eliberarea ostatecilor. M`surile de securizare ntreprinse de autorit`]ile ]`rii-gazd` au fost simbolice. Terori[tii au dispus ostatecii ntr-o zon` denumit` Terminalul vechi, asigurnd ndeaproape paza acestora, sprijini]i de elemente narmate ugandeze.

Consecin]e
Partea ugandez` a nregistrat pierderi umane cifrate la 45 de militari, precum [i serioase pierderi n tehnic` de zbor [i la nivelul infrastructurii aeroportuare. Ca urmare a ac]iunilor executate rapid [i precis, cei 103 pasageri [i membri ai echipajului au fost elibera]i. Cei [apte pira]i ai aerului au fost uci[i n confruntare. Din rndul for]elor de interven]ie s-a nregistrat o singur` pierdere, n persoana comandantului unit`]ii contrateroriste, locotenentcolonelul Yehonathan Netanyahu (fratele premierului Netanyahu). n decursul confrunt`rii au mai fost nregistra]i trei ostatici ca pierderi colaterale. Ob]inerea succesului structurilor contrateroriste israeliene a fost posibil ca urmare a erorilor autorit`]ilor aeroportuare, planific`rii a misiunii teroriste, ct [i datorit` managementului adecvat al crizei la nivelul autorit`]ilor israeliene. Pierderile israeliene au fost reduse. Blocarea aeroportului a fost relativ de scurt` durat`. Pe durata opera]iei ac]iunea ini]ial`, asaltul contraterorist ulterior, regruparea [i decolarea rapid` spre patrie a contingentului expedi]ionar israelian s-au executat n ritm rapid, precis [i sincronizat. Ac]iunile de piraterie aerian` de acest tip au fost emblematice n anii 60-70. Opera]ia contraterorist` Thunderbolt poate fi considerat` ca un model de opera]ie minu]ios planificat`, atent sus]inut` [i excelent executat`. Opera]ia con]ine suficiente elemente pozitive de resortul celor mai bune practici [i a lec]iilor nv`]ate extrem de utile speciali[tilor n domeniu.

Vechiul turn de control al Aeroportului Entebbe.


num`rul [i dotarea terori[tilor, slaba calificare a operatorilor radar de pe Aeroportul Entebbe, dispunerea [i lipsa de preg`tire a pazei aeroportului. Pentru ca aeronavele israeliene s` nu fie atacate de avioanele de vn`toare ugandeze la decolare [i pe traiect, comandoul israelian a distrus cele 11 avioane MiG-17 aflate pe aeroport. Aeronavele au decolat n timp scurt, evacund imediat Task Force-ul israelian [i ostatecii. Ac]iunea succesiv` pentru anihilarea pazei aeroportului [i executarea asaltului contraterorist pentru eliberarea ostatecilor a decurs n ritm rapid (timpul total al ac]iunii n aeroport a fost de 53 minute).

Desf`[urarea
Apropierea de ]int`. La intrarea n spa]iul aerian ugandez, zborul forma]iei de asalt aeropurtat a decurs la n`l]ime mic`, pentru a evita detectarea aeronavelor israeliene de instala]iile radar ale statului-gazd`. Pentru inducerea n eroare a pazei aeroportului, s-a constituit un convoi auto de protocol, similar celui folosit de Idi Amin, [eful statului ugandez pe durata vizitelor efectuate n teritoriu. A fost utilizat un automobil Mercedes [i dou` Land Rover, coloan` identic` celei oficiale ugandeze folosite n asemenea situa]ii. Debarcat din avioane, convoiul nu a strnit b`nuieli, permi]nd comandourilor s` se apropie de elementele vitale ale aeroportului, f`r` a ntmpina riposta armat` a structurilor de paz` a obiectivului. Mijloacele auto, deservite de 29 militari israelieni, au permis apropierea fulger`toare [i atacul eficient al punctelor vitale. Analiza reac]iei imediate. Sistemul de paz` a fost realmente n[elat, considernd c` este vorba de vizita nea[teptat` a [efului statului ugandez.

Evaluarea
Planificarea misiunii a fost realizat` extrem de realist. Unitatea de efort. Se apreciaz` ca fiind foarte bun`. For]ele destinate managementului crizei au fost constituite din for]e contrateroriste specializate, bine dotate [i temeinic instruite. Acestea au beneficiat de sprijinul de lupt` necesar, suportul de comunica]ii, informa]ii, medical [i aerian, toate dimensionate adecvat. Concentrarea efortului a fost realizat` succesiv, pe momente ale opera]iei. Efortul ini]ial a fost direc]ionat spre reducerea capacit`]ii opera]ionale a structurilor destinate securiz`rii aeroportului, ca premis` a declan[`rii cu succes a asaltului

}intele
Aeroportul Entebbe (Uganda). Dispunea de o infrastructur` nemodernizat`, cu posibilit`]i reduse ale sistemului comunica]ii [i privind detec]ia radar. Capacitatea opera]ional` a structurilor destinate interven]ei pe aeroport a fost redus`. M`surile dictatoriale ale [efului statului ugandez au contribuit la diminurea evalu`rii realiste a situa]iilor [i limitarea efectului interven]iei.

General-locotenent ing. dr. Gheorghe SAVU General-locotenent dr. Ilie BOTO{

Colonel dr. Vasile BOGDAN

INTERFEREN}E
Un grup de ofi]eri n rezerv` [i n retragere, care au lucrat n domeniul asigur`rii sprijinului logistic, au pus bazele unei organiza]ii neguvernamentale. Ini]iativa a apar]inut colonelului (r) Alexandru Manafu, autor [i coautor a 14 lucr`ri referitoare la istoria intenden]ei [i a unor specialit`]i militare adiacente acesteia, n armata romn`. Despre Asocia]ia Na]ional` Tradi]ia Intenden]ei, Administra]iei [i Logisticii Militare Romne ne-a furnizat am`nunte nsu[i ini]iatorul proiectului, colonelul (r) dr. Alexandru Manafu:
nfiin]area asocia]iei are la baz` sentimentul de pre]uire pe care l nutrim fa]` de aceia care au asigurat [i asigur` suportul material al existen]ei institu]iei militare. Prima s`rb`toare nscris` n calendarul zilei armelor [i specialit`]ilor militare este 1 februarie. La 1 februarie 1991, se s`rb`torea pentru prima dat` dup` ncheierea R`zboiului de Ap`rare a Fiin]ei Neamului aniversarea Zilei Intenden]ei Militare Romne. Se mplineau atunci 130 de ani de la emiterea, de c`tre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a naltului Ordin de Zi nr.29 privind nfiin]area Corpului Intenden]ei militare. Anii au trecut, s-a s`rb`torit [i a 150-a aniversare, [i iat` c` dorin]a manifestat` de cei care au lucrat n domeniul asigur`rii suportului material al activit`]ilor desf`[urate n institu]ia militar` a nceput s` prind` form`. Aceasta a fost materializat` prin nfiin]area Asocia]iei Na]ionale Tradi]ia Intenden]ei, Administra]iei [i Logisticii Militare Romne, organiza]ie neguvernamental` [i non-profit. Asocia]ia este persoan` juridic` romn` de drept privat, apolitic`, independent`, f`r` scop lucrativ, cu pronun]at rol educativ, cultural [tiin]ific, de popularizare a experien]ei [i tradi]iilor armei. Este o organiza]ie profesional` [i cultural` a militarilor romni care [i-au desf`[urat sau [i desf`[oar` activitatea n domeniile serviciilor de intenden]`, finan]e, administrarea [i gestionarea bunurilor de toate tipurile, a actelor de valori.

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

17

RELA}IE DE SUFLET |NTRE VECHII {I ACTUALII LOGISTICIENI


Irina-Mihaela NEDELCU
urma restructur`rii, precum [i personal civil pensionat, care [i-a desf`[urat activitatea n domeniu. Consider`m c` este o datorie de onoare s` contribuim, ntr-o form` organizat`, la edificarea unui sistem de valori morale [i profesionale. Ne dorim s` venim [i n sprijinul cadrelor militare n activitate, n scopul de a p`stra tradi]iile [i respectul fa]` de profesie, sentimentul de camaraderie [i de corp, de a cunoa[te evolu]ia asigur`rii suportului material militar. Mai mult, avnd n vedere c` multe din activit`]ile desf`[urate n domeniu [i pot g`si aplicabilitate n situa]iile actuale de urgen]e civile, consider`m c` promovarea experien]ei acumulate pe parcursul unor lungi perioade de practicare a profesiei poate fi de folos ntregii societ`]i romne[ti actuale. nfiin]area asocia]iei, care va ncheia protocoale de colaborare cu toate organiza]iile cadrelor militare ce vor saluta aceast` propunere, este m`rturia elocvent` a rela]iei de suflet de care dau dovad` cei care au servit ]ara sub faldurile drapelului na]ional, pentru a asigura camarazilor condi]iile de trai [i de lupt` n toate mprejur`rile vie]ii de zi cu zi, fie aplica]ii, fie trageri sau [antiere ale economiei na]ionale.

Avnd n vedere evolu]ia serviciilor n armata romn`, nc` de la bun nceput, ne-am propus s` realiz`m coeziunea de grup pentru to]i cei care [i-au desf`[urat activitatea n domeniu, n diverse etape ale evolu]iei institu]iei militare. Demersul nostru a pornit de la realitatea c` militarii alc`tuiesc o categorie omogen` de oameni instrui]i, disciplina]i [i one[ti, loiali sistemului de valori na]ionale [i interesului na]ional, cu un poten]ial creativ

remarcabil, con[tiincio[i [i perseveren]i, devota]i n totalitate ]`rii [i intereselor poporului romn. Aceste calit`]i, dar [i capacitatea [i experien]a dobndite n perioada activ` pe plan pro-

fesional se impun a fi valorificate n scopul men]inerii tradi]iei armelor [i specialit`]ilor care au asigurat suportul material al vie]ii militare intenden]a, finan]ele, gestiunile de valori materiale de orice natur` , altfel spus, logistica armatei moderne. Asocia]ia Na]ional` Tradi]ia Intenden]ei, Administra]iei [i Logisticii Militare Romne reune[te, n principal, cadre militare n rezerv` sau n retragere ori disponibilizate n

Personaje \n uniform`
Rubric` realizat` cu sprijinul Funda]iei General {tefan Gu[`

Prof. dr. Gheorghe NICOLESCU


nceputul r`zboiului pentru Romnia a g`sit clerul militar preg`tit pentru ndeplinirea misiunilor sale. Conduc`torul s`u, Episcopul general de brigad`, s-a situat n fruntea acestor eforturi cerute de realitatea unui cmp de lupt` dur, pres`rat cu jertfe dureroase att din rndul osta[ilor, ct [i din cel al popula]iei din zonele eliberate, care a[tepta al`turi de trupele romne [i pe slujitorii domnului pentru a le readuce tainele sfintei credin]e de care fuseser` lipsi]i dup` iulie 1940. Osteneala sa din perioada imediat premerg`toare intr`rii armatei romne n opera]ii [i dup` aceea a f`cut obiectul unor aprecieri elogioase din partea superiorilor pe linie ierarhic` ai generalului episcop al armatei. Prezent`m n continuare cteva dintre acestea: O figur` bisericeasc` att de proeminent` ca aceea a Episcopului Armatei nu are nevoie [i nu poate fi notat` prin note de carnet, chiar dac` este asimilat` gradului de general de brigad`. Calit`]ile superioare suflete[ti pe care le are [i pe care le pune cu totul n slujba armatei nu pot fi reliefate mereu prin note sau foi calificative, f`r` a le diminua din suprafa]a pe care o au. De la 11 mai-31 octombrie 1940. Pe timpul acesta P.S.S. Episcopul general de brigad` dr. Partenie Ciopron a desf`[urat aceea[i activitate spiritual` foarte rodnic` pe la Corpurile de trup` de pe teritoriul ]`rii. ndeosebi l-au preocupat unit`]ile dislocate pe zone, c`tre frontiere, urm`rind prin serviciile religioase [i cuvnt`rile ]inute ridicarea moralului osta[ilor ]inu]i timp ndelungat departe de c`minurile lor [i combaterea

EPISCOPUL GENERAL DE BRIGAD~ PARTENIE CIOPRON


Pentru activitatea neobosit` [i foarte rodnic` desf`[urat` ca Inspector al Clerului Militar, l propun: Merit` a fi naintat n gradul de Episcop general de divizie, se consemna n Foaia calificativ` pe anul 1940, de la 1 noiembrie 1939-11 mai 1940. n foaia calificativ` pe anul 1941, de la 1 ianuarie 1941 pn` la 31 octombrie 1941, Episcopul general de brigad` dr. Partenie Ciopron era prezentat ca una din figurile cele mai proeminente ale noastre, care se impune tuturora prin ]inuta demn`, cuno[tin]e solide [i mod l`udabil de a-[i ndeplini misiunea de Episcop Militar. Prezen]a sa n mijlocul osta[ilor reprezint` o adev`rat` s`rb`toare [i felul cum oficiaz` serviciul divin oblig` pe to]i ascult`torii s` tr`iasc` clipe de adev`rat` n`l]are sufleteasc` [i uitare de sine. Neobosit n a-[i face datoria f`r` odihn` pe front [i n zona interioar`, P.S. Episcop general de brigad` dr. Ciopron Partenie, cu for]a [i vorba, propov`duie[te credin]a n Dumnezeu cu acea convingere pe care numai marii ierarhi biserice[ti au avut-o. Pentru o[tire, prezen]a sa n fruntea clerului militar este cea mai mare cinste ce se aduce acestei institu]ii gata oricnd de jertf`. Merit` a nainta la gradul de Episcop general de divizie. La rndul s`u, sub[eful Marelui Cartier General afirma: P.S.S. a ndeplinit func]ia de Inspector al Clerului Militar pe lng` Marele Cartier General, E[alonul I. De la nceputul opera]iunilor a dirijat activitatea [i normele de conducere ale clerului de c`tre preo]ii activi [i cei mobiliza]i. Mereu n teren, a vizitat marile unit`]i din linia nti [i ap`rea totdeauna n momentele de cump`n`. A oficiat slujbe religioase imediat dup` ocuparea ora[elor mari ca: Cern`u]i, B`l]i, Chi[in`u, Tiraspol etc. Dornic de a fi de folos, a ]inut contact strns cu Marele Cartier General [i a lucrat la ncadrarea clerului. Nenfricat, a mers acolo unde credea c` datoria l cheam`, f`r` a ]ine seama de pericole. Impun`tor prin felul cum se prezint` [i cum oficiaz` impun`tor prin blnde]ea [i cur`]enia ce respir` din tot eul s`u. Felul cum s-a comportat n r`zboi cultura sa , prestigiul ce-l are n armat` l impun pentru gradul de Episcop general de divizie. Foaia calificativ` pe anul 1942, de la 1 noiembrie 1941 pn` la 1 martie 1942, consemna: Men]in n totul aprecierile ce am f`cut anul trecut asupra calit`]ilor fizice, morale [i intelectuale ale P.S.S. Episcop general de brigad` dr.Partenie Ciopron. n ceea ce prive[te activitatea sa, nu am dect cuvinte de laud` asupra modului cum [i ndepline[te serviciul. Neobosit pe front [i n zona interioar`, zi [i noapte n mijlocul trupelor, P.S.S. Episcop dr. Partenie Ciopron propov`duie[te cuvntul domnului ntr-un mod cu totul impresionant [i conving`tor. n afar` de acestea, a continuat a reorganiza [i completa clerul militar, selec]ionnd elementele cele mai bune din via]a civil`, nct ast`zi pot spune c` clerul militar se g`se[te la n`l]imea misiunii sale. n concluzie, un eminent episcop militar care face cinste o[tirii. Merit` a nainta la gradul de Episcop general de divizie.

caren]elor religioase [i politice, foarte active n aceast` perioad` ce p`rea prielnic` propagandelor subversive. Activitatea acestei distinse fe]e biserice[ti de o cultur` remarcabil`, unit` cu un sim]`mnt patriotic [i cu un frumos talent oratoric a dus la cele mai bune rezultate, contribuind ntr-o larg` m`sur` la men]inerea spiritului patriotic ost`[esc al trupelor noastre. Activitatea P.S.S. Episcop dr. Partenie Ciopron s-a mai afirmat [i pe terenul organiz`rii clerului militar, chestiune la care a lucrat cu mult` rvn` [i mult spirit de impar]ialitate. Prin examenele pe care le-a prezidat pentru recrutarea preo]ilor militari a st`ruit foarte mult ca s` se primeasc` n cadrele clerului militar numai elementele cele mai distinse.

18

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

CULTURQ
LA PRIMA LECTUR~

OFI}ERUL N VOIAJ
Att geamantanul ct [i sacul de mn` fiind obiecte intime, indispensabile ofi]erului, ]innd seama c` ele sunt supuse vederii tuturor, prin vagoane, hoteluri sau familii, fiecare caut` s` se prezinte sub aspectele cele mai favorabile, sf`tuiesc cu toat` seriozitea pe tinerii camarazi, s` ngrijeasc` ca ele s` fie curate, solide, de cea mai bun` calitate [i chiar elegante. Pe fiecare din ele va fi gravat numele sau ini]ialele ofi]erului, pe o plac` de metal alb, oval` sau se va atrna la unul din mnere o ram` de piele sau metal, cu capac de celuloid, n care va ncadra cartea de vizit`. Pentru buna lor p`strare, geamantanul [i sacul de mn` vor avea nvelitori de pnz` asortate la culoare. n cuf`r [i n geamantan lucrurile se a[az` din timp, n bun` rnduial`, pentru a nu se mototoli, punem deasupra pe cele mai u[oare, pe cele care le ntrebuin]`m mai des nvelind n hrtie tot ce poate murd`ri rufele sau hainele, astupnd ct se poate de bine [i nf`[urnd n buc`]i de pnz` tot ce con]ine lichide sau unsori.

C`pitan George BR~ESCU Educa]ia social` a Na]iunei Armate. Viitorul ofi]er: n [coal`, n armat` [i n societate Bucure[ti, Editura Ig.
Hertz, f.a., p. 182-183

eneralul prime[te misiunea de a recupera din Albania osemintele osta[ilor italieni c`zu]i pe frontul celui de Al Doilea R`zboi Mondial. De[i la nceput este mndru de aceast` desemnare, nu trece mult pn` cnd pove[tile familiilor osta[ilor ajung s`-l cople[easc`. Cu to]ii [i vor copiii, so]ii sau ta]ii napoi, n p`mntul lor. Aterizat n Albania, generalul resimte asprimea unui mediu neprimitor pentru invadator: plou` permanent, iar atitudinea politicoas` a localnicilor ascunde, sub un strat sub]ire de aparen]e, traume nevindecate. La rndul lor, albanezii au copii, so]i sau ta]i n p`mnt. Rude ucise de acei italieni pe care generalul a venit s`-i ia acas`.

Fiecare ofi]er trebuie s` posede cel mai recent indicator al mersului trenurilor. Cnd te-ai hot`rt s` pleci, prima grij` este s`-]i stabile[ti bine planul c`l`toriei, hot`rnd dup` natura intereselor. Cnd ai bagaj pu]in, iei tr`sur`, dac` ai nevoie, ordona]a curat mbr`cat` [i nu ro[i deloc s-o pui al`turea cu tine. Cnd este aglomera]ie la casa de bilete, las` soldatului, dup` ce l-ai l`murit ndeajuns, grija de a-]i scoate biletul [i de a-]i preda bagajul sau n lipsa acestuia, ns`rcineaz` cu aceast` opera]iune un hamal, n schimbul unui mic bac[i[. Nu [ade bine unui ofi]er s` fie ngr`m`dit de mul]ime, s` aib` alterca]ii cu tot soiul de oameni sau s` se expun` la revendic`ri violente. n orice caz, cnd nu po]i face altfel, stai rezervat de o parte, trenul nu pleac` niciodat` nainte de a se fi distribuit bilete tuturor c`l`torilor [i n asemenea cazuri e preferabil s` r`mi cel din urm` dect s` ie[i cel dinti mototolit din mul]ime.

UN MAR{ FOR}AT PRIN NTUNERIC

LEXICON MILITAR
{ENILAT este att adjectiv ct [i substantiv [i nseamn` (autovehicul) prev`zut cu [enile. v. [i semi[enilat. {MOTRU. n trecut, prin [motru (din rus. osmotr) se n]elegea vizita ntr-o unitate militar` a unei personalit`]i care venea n scop de inspec]ie etc. Cu timpul, acest cuvnt a c`p`tat n]elesul de corvoad`, n sensul c` pentru preg`tirea vizitei, militarii erau obliga]i s` pun` n ordine [i s` nfrumuse]eze cazarma, muncind mult mai mult dect \n programul zilnic. {OMAR. Pentru ghidarea unei parme de remorc` etc., se folose[te o pies` metalic` n form` de U te[it numit` ureche. Cnd aceast` pies` este

prev`zut` cu una sau mai multe role verticale (pentru protejarea parmei mpotriva deterior`rii prin frecare), ea se nume[te ureche de ghidare sau [omar. Am semnalat acest cuvnt n revista Limba Romna, nr.1/1964 [i l-am explicat prin fr. chaumard, ns` nici dic]ionarul-tezaur al limbii romne (DLR, tomul XI, 1978) [i nici m`car Dic]ionarul de neologisme (2002) nu l-au nregistrat. (|n DLR, [omar apare doar ca variant` a lui [umar, care ns`

este alt cuvnt). n terminologia nautic` francez`, orice ureche se nume[te chaumard, ns` la noi, prin [omar se n]elege mai ales urechea de ghidare, numit` [i ureche cu turniche]i/turnichete (chaumard rouleaux). Exist` [i un [omar de barc`, la care rola de ghidare este orizontal`. {PRING. Confundnd acostarea cu ancorarea, dic]ionarele generale definesc acest cuvnt ca parm` folosit` pentru a ancora o nav`. n realitate, [pringul (numit [truf` pe Dun`re) este o parm` de legare dat` de la prova spre napoi sau de la pupa spre nainte. {pringul se mai folose[te [i pentru a orienta prova navei ancorate ntr-o direc]ie favorabil` aerisirii, l`s`rii b`rcii la ap` sau tragerilor de artilerie. Aceast` opera]ie se nume[te ambosare, iar n englez` se exprim` prin verbul to anchor with a spring, ceea ce poate explica formularea deficitar` semnalat` mai sus. TAB. Acronim format din literele ini]iale ale expresiei transportor amfibiu blindat. TAB-ul este o autoamfibie pe pneuri sau pe [enile, prev`zut` cu armament u[or [i folosit` pentru cercetare, for]area din mi[care a cursurilor de ap` [i alte asemenea misiuni. TACHET. n marin`, acesta reprezint` o pies` metalic` n form` de T, folosit` pentru fixarea unei parme sub]iri, sens care nu este men]ionat n DEX.

Ismail Kadare, Generalul armatei moarte", Editura Polirom, 2011 Conflictul din romanul `sta e ca j`raticul: nu-i nici flac`r`, de[i st` s` se aprind`, dar nici scrum. Tensiunea e n mintea generalului care-[i adun` solda]ii pentru armata sa moart`. Oricine s-ar ntreba, dac-ar fi n locul lui, ce p`rere ar avea acei solda]i. Poate ei vor s` r`mn` n p`mntul acela, poate vor s` r`mn` mpreun`, lng` prietenii lor, colegii de pluton sau de companie. Generalul [i pune aceast` problem`. Nu e u[or s` mergi luni ntregi printr-o ]ar` bntuit` de ploaie ca s` cau]i ni[te mor]i, s`-]i faci cafeaua la re[ou [i s` a[tep]i s` mai apar` cte un craniu din cte-o groap` plin` de ap` pe jum`tate, un craniu cu vreo doi din]i lips`, dar lipit de un schelet de un metru optzeci [i doi... n ceea ce ajunge s` fie un mar[ for]at prin ntuneric [i moarte, generalul, pe care-l nso]e[te un preot, descoper` frica. {i e interesant s` vezi cum omul `sta tr`ie[te r`zboiul, chiar dac` el, la propriu, nu exist`. [i conduce oastea lui de calciu c`tre ]ar`, de unde, mor]ii se vor mpr`[tia c`tre familiile lor, la 20 de ani de la plecarea pe front. Iar r`zboiul generalului e la fel de traumatizant ca unul real. Dracu' [tie ce vor s` spun` popoarele astea n cntecele lor, zise generalul. Po]i s` sapi [i s` te strecori cu u[urin]` sub p`mntul lor, dar, n sufletul lor, niciodat`. El particip` neinvitat la o nunt` albanez`, n timpul c`reia o b`trn` i arunc` la picioare sacul cu oasele colonelului Z., comandantul trupelor invadatoare. Blestemat de b`trn`, tr`ie[te cu o spaim` pe care nu o cunoscuse nainte de misiune. n r`zboi e greu s` despar]i tragicul de comic [i eroicul de banal, zice preotul. {i-acum parc`-l v`d pe general, n mantaua sa mbibat` de ploaia albanez`, privind din spatele fumului de ]igar` o groap`. Cum l v`d, cred c` se gnde[te la deznod`mntul propriei lupte. Nu i-a g`sit chiar pe to]i, dar a f`cut tot posibilul s` completeze listele [i s` aib` o justificare pentru orice soldat disp`rut pe frontul respectiv. A[adar, a c[tigat sau a pierdut propriul r`zboi? Cine [tie? Poate doar solda]ii aceia sco[i din gropi... Ca ni[te copii care-au adormit pe canapea [i sunt muta]i n p`tu]ul lor din dormitor. Iar generalul e tat`l care crede, cel pu]in la nceput, pe bun` dreptate, c` face o treab` bun`.

Tachet dublu cu talp`

Tachet simplu cu talp`

Comandor (r) Neculai P~DURARIU


n secven]ele n care este urmat de dativ (agrer []), nseamn` a-i fi agreabil cuiva. n stilistica polite]ii, agrer este considerat superior fa]` de plaire, dar inferior n raport cu vouloir. Ignornd ns` calitatea acestui verb de a se referi

C`pitan Constantin PI{TEA


agreat asupra momentului (cec.vcn.bc.ca); s` agreeze asupra unor solu]ii viabile (capital.ro); se agrease asupra unui documentar mai conven]ional (tabu.ro); [efii companiei ar fi agreat asupra acestei ini]iative radicale (evz.ro). Fraze chinuite, construc]ii ciudate, realizate prin ns`il`ri de cuvinte stinghere (directive remaniate), printre care [i prepozi]ia asupra, cu n]elesul c` ac]iunea la care se refer` verbul este legat` (cu privire la) de obiectul sau de mprejur`rile desemnate de complementul verbului. Nu este ns` necesar s` fie exprimat` aceast` leg`tur` altfel dect este firesc, printr-un complement direct. Ca urmare, este recomandabil s` se spun`/scrie simplu [i corect: agreeaz` acest lucru, agrend o orientare, va fi agreat raportul, Uniunea European` a agreat noua directiv`, nu este u[or de agreat momentul, s` agreeze solu]ii viabile, se agrease un documentar, ar fi agreat aceast` ini]iativ`.

Limba romn` este patria mea


Nichita St`nescu Dic]ionarele academice descriu ca fiind tranzitiv verbul a agrea a vedea cu ochi buni /cu simpatie ceva/pe cineva, a consim]i, a accepta (Dic]ionarul explicativ al limbii romne, elaborat de Institutul de Lingvistic` al Academiei Romne Iorgu Iordan - Al. Rosetti, edi]ia a II-a, 1998, Editura Univers Enciclopedic, Bucure[ti). A agrea a fost preluat din limba francez`, unde agrer este folosit ca sinonim pentru convenir, plaire, admettre, accepter, satisfaire, approuver, permettre, cu n]elesul ncuviin]eaz` voin]a/p`rerea/pl`cerea cuiva. Agrer se refer` la o ac]iune al c`rei subiect este o persoan` cu o anumit` autoritate, capabil` s` nu ncuviin]eze/admit`, accepte/ permit`. Acest verb este utilizat, la ncheierea scrisorilor, n componen]a unei formule de polite]e: Agrez/Veuillez agrer [] l'homage/les respectueuses salutations/ l'assurance des sentiments.

A AGREA ASUPRA ?
la o ac]iune care se r`sfrnge direct asupra obiectului ei, numero[i utilizatori de azi ai cuvntului n limba romn` se complic` [i recurg la prepozi]ia asupra pentru a lega verbul de complement: numai dac` medicul [i farmacistul agreeaz` asupra acestui lucru (medicaacademica.ro); agrend asupra unei abord`ri multiculturale, devine obligatoriu ca [coala s` ncurajeze ata[amentul [] (scribd.ro); se va agrea asupra raportului de c`tre to]i factorii implica]i (recromania.ro); Uniunea European` a agreat asupra noii directive remaniate a liberaliz`rii pie]ei serviciilor (revista22.ro); nu este u[or de

Aurelia N~STASE aurelianastase@yahoo.fr

TIMP LIBER
CERCUL MILITAR NA}IONAL
La 4 februarie 2012 se mplinesc 89 de ani de la inaugurarea oficial` [i solemn` a Palatului Cercului Militar Na]ional. Pentru marcarea acestui eveniment, v` invit`m joi, 2 februarie 2012, ora 18.00, Sala de Marmur`, la prezentarea filmului Memoria unui palat, realizat de Studioul Cinematografic al Armatei, urmat` de un mini-concert sus]inut de pianista Irina N`stase, violonistul Remus Rmbu [i tenorul Florin Ormeni[an. n program vor fi lucr`ri de: Eduardo di Capua, Tiberiu Brediceanu, Franz Schubert, Gaetano Donizzetti [i Pablo de Sarasate. Intrarea este liber`.

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

19

V~ RECOMAND~M
Spectacolul folcloric sus]inut de grupurile etnice de pe teritoriul Romniei, intitulat De la inim` la inim`, se va desf`[ura la Bucure[ti n data de 11 februarie 2012, n Sala Mihail Jora (Sala Radio), continund seria evenimentelor organizate n cadrul Festivalului de Spiritualitate Tradi]ional` [i Multiculturalism, pe care Funda]ia Reporter partener media l produce, ncepnd cu anul 2007. Mesajul acestei edi]ii este acela al promov`rii sentimentului de dragoste, acela[i indiferent de limba [i tradi]iile ce-l exprim`. Particip`: Comunitatea Aromnilor din Romnia: Sirma Granzulea, Anastase Topa [i grupul vocal b`rb`tesc Boatea Pindului; Uniunea Polonez`: Ansamblul Solonceanka; Uniunea Elen` din Romnia: Grupul vocal Dionysos; Uniunea Turco-T`tar` din Romnia: Daiana Melek; Funda]ia Romna de Folclor: muzic` srbeasc`, Valeria Arn`utu [i grupul Party Band; Uniunea Ru[ilor Lipoveni din Romnia: grupul Goluboie More; Comunitatea Bulgarilor: Teodora Carpuz; Reprezentan]i maghiari: Ansamblul Buzavirag; Grupul religios al bisericii Sfnta Treime; Forumul democrat al germanilor Bac`u: Grupul Duo/Zwei. Muzeul }`ranului Romn ini]iaz` seria de Portrete/ Ateliere dedicate me[terilor b`trni [i centrelor de me[te[uguri pe cale de dispari]ie. Expozi]iile [i exerci]iile vizuale ncearc` s` reconstruiasc` [i s` recupereze, sub semnul urgen]ei, pove[tile [i reperele pe care ni le ofer` nc` me[te[ugurile

Palatul C.M.N.,acuarel`, 1932.

CURSURI
Cercul Militar Na]ional organizeaz`, n perioada februarie - iunie 2012, cursuri intensive de limb` englez` (adul]i) - curs acreditat de Comisia Na]ional` de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesional` a Adul]ilor, italian`, francez`, spaniol` - ncep`tori, mediu, avansa]i, dans modern

[i sportiv, cursul de autoap`rare prin tehnica [i filozofia Aikido-life [i Tai Chi Chuan (pentru copii [i adul]i). Cursurile ncep la 20 februarie 2012. nscrieri: n perioada 1-17 februarie 2012, de luni pn` vineri, orele 9 00-2000, la secretariatul cursurilor (et. 4, camera 75). Rela]ii: tel. 021.313.86.80, interior 156.

Altfel de scrisori
Expozi]ia tematic` Scrisoare de la Galeria Galateea reune[te lucr`ri ceramice [i mix-media realizate de peste dou`zeci de arti[ti, membri ai Uniunii Arti[tilor Plastici din Romnia. Scopul expozi]iei este acela de a descoperi noi modalit`]i de interpretare plastic` a scrisului [i tipurilor de scrisori. Prin ceramic` [i mix-media, arti[tii propun un experiment menit s` releve resursele inepuizabile ale artei. n cadrul expozi]iei expun arti[tii: Aniela Ovadiuc, Arina Ailinc`i, Bianca Boeroiu, Cristina Bolborea, Cristina Popescu Russu, Emilia Chiril`, Georgiana Cozma, Gherghina Costea, Ileana Cr`ciun, Imola Jakabos, Ioan Sumedrea senior, Ioan Sumedrea junior, Ioana Stepanov, Iulian Vrtopeanu, Marta Jakobovits, Nicolae Moldovan, Oriana Pelladi, Ovidiu Ionescu, Simona T`n`sescu, Titu Toncean, Vasile Cercel. Expozi]ia este deschis` n perioada 19 ianuarie 6 februarie.

unde puteau expune, despre cenzur` [i efectul ei asupra crea]iei artistice, despre sistemul de nv`]`mnt artistic (profesorii care au avut un rol formator n preg`tirea lor, colegii pe care i-au avut, accesul [i natura surselor de informare n timpul anilor 60, 70, 80). M`rturii XXI Revizitnd trecutul func]ioneaz` ca un proiect in-progress, care ofer` o baz` de date care con]ine documenta]ii video extensive extrem de folositoare pentru istoricii de art`, tinerii arti[ti, studen]ii sau jurnali[tii romni [i interna]ionali. Proiectul de aduce un material documentar valoros al c`rui scop principal este recompunerea contextului artistic, politic [i social care a influen]at scena artistic` romneasc` n a doua jum`tate a secolului al XX-lea.

Starea de excep]ie
Starea de excep]ie este prima interven]ie artistic` de tip instala]ie site-specific, din cadrul proiectului cu acela[i nume, ce urmeaz` s` se desf`[oare n vara anului 2012 la Fort 13

tradi]ionale, f`r` a c`dea n scenografierea [i calchierea tradi]iei. Ca prim exerci]iu a fost aleas` schi]area unui portret/ atelier de olar r`mas printre ultimii care mai lucreaz` ol`rie n Vl`de[tii de Vlcea Dumitru {chiopu. Radiografia [i propune s` urm`reasc` contururile unei perioade de peste 60 de ani, n care profilul me[terului se recompune pornind de la adev`rul meseriei furate [i reinventate, personalizndu-[i ceramica de la oalele de rnd lucrate pentru gospod`rie [i pentru s`rb`torile de mo[i la crea]ii artizanale sau populare unicat, a[a cum erau denumite n perioada anilor 70 80. n cadrul evenimentului, va face o demonstra]ie Eugen P`tru, olar din V`de[ti, ucenicul lui Dumitru {chiopu. Expozi]ia poate fi vizitat` pn` la 29 februarie 2012, de mar]i pn` duminic`, ntre orele 10.00 18.00.

Actul artistic n regimul comunist


M`rturii XXI Revizitnd trecutul este un proiect realizat de Galeria Nou` cu sprijinul financiar Erste Foundation, AFCN [i Muzeul Na]ional de Art` Contemporan`. Proiectul este constituit dintr-o colec]ie de interviuri v video cu arti[ti, critici [i istorici de art`, care au jucat un rol major pe scena artistic` romneasc` dinainte de 1989. Geta Br`tescu, Magda Crneci, Constantin Flondor, Mircea Florian, Ion Grigorescu, Peter Jacobi, Wanda Mihuleac, Mihai Oroveanu, Alexandra Titu, Gheorghe Vida [i Ioana Vlasiu povestesc despre contextul artistic, politic [i social al acelor ani, despre proiectele personale [i spa]iile Jilava. Stare de excep]ie nu este doar o expozi]ie artistic`, ci [i un demers civic ce vizeaz` debutul unei gndiri critice asupra Fortului 13 ca loc al memoriei colective. Alexandru Potec` realizeaz` un anti-memorial, pretext pentru a reflecta asupra limitelor muzeific`rii trecutului marcat de situa]ii extreme ale st`rii de excep]ie. Alexandru Potec` porne[te de la sintagma stare de excep]ie, utilizat` n literatura juridic`, prin referire la situa]ii istorice n care modul de guvernare dep`[e[te pragurile dintre juridic [i politic, democra]ie [i absolutism, n favoarea politicului [i absolutismului. Expozi]ia dore[te s` fie un demers civic ce vizeaz` debutul unei gndiri civice asupra Fortului 13 ca loc al memoriei colective. Alexandru Potec` propune o scenografie nghe]at`, care materializeaz` memoriadistan]` [i mpinge individul-spectator s` evalueze situa]ia pe cont propriu, cu scopul de a con[tientiza c` este liber s` gndeasc` [i s` n]eleag` dincolo de zonele de comunicare oficiale. Proiectul este ini]iat la Penitenciarul Bucure[ti Jilava, n perioada 19 decembrie 2011 1 martie 2012.

Superproduc]ia Mefistofele se reia pe scena Operei Na]ionale Bucure[ti, dup` 13 ani de la premiera na]ional`. Duminic`, 5 februarie, personajele principale Mefistofele [i Faust vor renvia celebra poveste semnat` de Goethe. Decorul, modern [i surprinz`tor, o tabl` de [ah, a fost realizat de scenograful C`t`lin IonescuArbore, n anul 1999, la Opera Na]ional` Romn` Ia[i. Mefistofele a fost desemnat la acea vreme spectacolul anului, distinc]ie oferit` din partea revistei Actualitatea muzical` a Uniunii Compozitorilor [i Muzicologilor din Romnia. Regia i apar]ine Andei T`b`caru Hogea, coregrafia este conceput` de apreciatul balerin [i coregraf R`zvan Mazilu, maestru de cor - Stelian Olariu, maestru cor de copii - Vasile Corjos, asistent regie - Cristina Cotescu. Spectacolul se va desf`[ura sub bagheta unuia dintre cei mai iubi]i [i aprecia]i muzicieni ai tinerei genera]ii: dirijorul Tiberiu Soare.

Marilena GEORGESCU

20

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

IMPACT
ANUN}URI UMANITARE
Un copil de cinci ani, C`lin, [i p`rin]ii lui au nevoie urgent` de ajutor. Totul a nceput n urm` cu un an [i jum`tate cnd, n urma unui consult la Spitalul de Recuperare Ia[i, prof. dr. Popescu Cristian, neurolog de specialitate, analiznd RMN-ul cerebral al lui C`lin l-a diagnosticat cu hidrocefalie [i mici forma]iuni cerebrale care p`reau a fi metastaze pornite din alt` parte a corpului. Plecat cu p`rin]ii, de urgen]`, la Bucure[ti a fost diagnosticat cu tumor` medular` T6-T8, hidrocefalie tetraventicular` [i disemin`ri cerebrale leptomeningeale. Se instalase [i parapareza. Au urmat multe [edin]e de chimioterapie [i kinetoterapie. A efectuat tratamente la Institutul Oncologic din Bucure[ti, Spitalul Bagdasar [i Spitalul din Ravensburg, Germania. Aici, cu ajutorul dr. Ioana Knoeller, a opera]iilor [i a tratamentului, starea lui C`lin s-a mbun`t`]it. La nici dou` luni boala a revenit. n urma biopsiei efectuate n Germania s-a stabilit c` sufer` de tumor` glioneuronal` leptomeningeal` difuz`. E un tip nou de tumor` cerebral`, nc` neclasificat` de Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii. Se mai cunosc doar patru cazuri, descoperite n Italia. C`lin face chimioterapie de 10 luni. Dup` ce va termina [i ultimele dou` cure de citostatice va trebui s` mearg` la o clinic` n afara ]`rii pentru radioterapie. n scopul de a strnge fondurile necesare tratamentului, precum [i a interven]iilor viitoare, tat`l lui C`lin, plutonierul (r) Bogdan Graur a nfiin]at n octombrie 2011 o asocia]ie umanitar`, cu numele C`lin lupt` pentru via]`. Datele de contact ale asocia]iei sunt: WWW.CALINGRAUR.INFO CIF 29266400, Banca BCR, Cont RO81RNCB0175124567850001, IA{I, TEL 0735657423, FAX 0378106574, E-mail: calin_lupta_pentru_viata@yahoo.com S`-l ajut`m pe colegul nostru s`-[i salveze copilul! Mina-Alexandru are cancer! La vrsta la care copiii no[tri au nv`]at deja s` mearg`, la vrsta la care rostesc primele cuvinte [i ncep s` cunoasc` lumea care-i nconjoar`, Mina-Alexandru, un copil de numai un an [i trei luni, a fost diagnosticat cu cancer la rinichi. n preajma s`rb`torilor de iarn` a fost operat: i-a fost scos un rinichi, o parte din ureter [i doi ganglioni. Cu toate eforturile echipei medicale de la Spitalul Marie Curie diagnosticul este, n prezent, incert. Pentru a putea fi diagnosticat corect [i a avea o [ans` la via]`, b`ie]elul trebuie s` ajung` urgent la o clinic` din Gemania, pentru a face analize aprofundate [i tratament. Costurile totale vor ajunge la suma de 100.000 de Euro, pe care p`rin]ii nu o au. St` n puterile noastre s` cre[tem [ansa la via]` a lui Mina-Alexandru! O sum` donat`, orict de mic`, i ajut` pe p`rin]i n aceast` lupt` cumplit` pentru via]a copilului lor. Pute]i depune o sum` n conturile: Nume beneficiar: Ionescu Mina-Alexandru; LEI - RO04MILB0000000002948361; EURO RO84MILB0000000002948376; SWIFT: MILBROBU; BANCA MILLENNIUM; SUCURSALA DRISTOR Mai pute]i ajuta completnd formularul 230 (dona]ie de 2% din impozitul pe venit): Asocia]ia Cristianika CIF 27592834; IBAN RO46RNCB0072118971660001; Sau apelnd num`rul de teledon 0900.900.080 - 10 euro/apel (num`r apelabil numai din re]eaua Romtelecom), n perioada 25 ianuarie 2012 30 aprilie 2012. Pentru mai multe detalii pute]i s`-l contacta]i pe tat`l copilului, c`pitanul Ionescu Marius Claudiu, la telefonul 0740.235.212. Sunt caporalul Ionu]-Florentin Popa din U.M. 02628 Caracal [i apelez pe aceast` cale pentru a fi sprijinit financiar n vederea execut`rii unei opera]ii urgente la ochiul drept pentru transplant de cornee [i implant de cristalin. Costul opera]iei este de aproximativ 3000 euro la Centrul Medical Medsystem Oradea. Nu am curajul s` m` gndesc c` o asemenea opera]ie se poate face [i n Belgia, la suma de 12 000 euro. V` mul]umesc pentru sprijinul dumneavoastr`, de orice natur`, [i care m` poate ajuta astfel s`-mi recap`t vederea la ochiul drept. Cei care doresc s` m` ajute o pot face n contul deschis la sucursala b`ncii BCR RO75RNCB0202066504210001. Pentru alte detalii se poate lua leg`tura cu caporalul Ionu]-Florentin Popa, la tel. 0763 688 307 sau cu plutonierul-adjutant principal Marian Sp`taru, consilierul comandantului U.M. 02628 Caracal, la tel. 0769 085 966.

SEMNAL
Ap`rut la editura Ex Libris

Universalis, Bucure[ti, volumul intitulat Istorie, legend` [i senza]ional, n clepsidra timpului, reprezint` rezultatul muncii creatoare a trei autori: dr. George M. Gheorghe, dr. Claudia Lucia Ionescu [i dr. Geta Elena R`ducanu tat` [i fiice. Este vorba despre o interesant` culegere de fapte [i momente ie[ite din comun, ntmplate n alte vremuri, care au suscitat o neobosit` documentare, o munc` titanic`, gradat` ingenios, al c`rei rezultat volumul de fa]` ne poart` din Nordul rece al vesti]ilor navigatori vikingi, pn` n Sudul cald [i fascinant al etruscilor, ne face accesibil` lumea lui Orfeu, modelul artistului des`vr[it, ne nf`]i[eaz` biografia lui Pitagora sau ne face cunoscut` geneza lumii arabe. Cum autorii sunt [i medici, era firesc ca din sumarul volumului s` nu lipseasc` [i secven]e medicale cum ar fi Elixirul vie]ii, un documentar referitor la snge, cu multe date interesante din istoria medicinii.
n paginile revistei Cer senin (num`rul 5-6/2011), revista For]elor Aeriene Romne, publica]ie de nalt` ]inut` grafic`, pot fi citite articole interesante, avnd ca subiect, printre altele, Acordul romno-bulgar privind opera]iile transfrontaliere de poli]ie aerian`, Deta[amentul KAIA misiune ndeplinit`, Artileria [i Rachetele antiaeriene, aniversarea a 95 de ani de la nfiin]area armei, For]ele aeriene n lume etc.

ANIVERS~RI
Consiliul de conducere al ADMRR Alexandru Ioan Cuza ureaz` urm`torilor membri ai asocia]iei care, n luna februarie, [i serbeaz` ziua de na[tere, generali (r) [i viceamirali (r): Dinu {tefan, Vasile Paul, M`rineanu Tiberiu Nicolae, Ioni]` Vasile, Georgescu Stelian, colonei/comandori (r) Sebe Marian, B`rbulescu Nicolae, Fr`ti]` Ioan, Iosub Nicolae, Tofan Nicu[or, Scarlat Ion, Tudor George, Zanfirescu Liviu, Botolan Constantin, Munteanu Marin Aurel, Telegescu Petre, Mercea Teodor, Alexandru Constantin, Popescu Aurel, Nedelcu Gheorghe, mult` s`n`tate, via]` lung`, multe bucurii [i satisfac]ii al`turi de familie [i de to]i cei dragi. La mul]i ani! Comitetul Director al ACMRRTIRE ureaz` tuturor membrilor s`i, care n luna februarie 2012 [i aniverseaz` ziua de na[tere, cele mai calde ur`ri de bine, s`n`tate, fericire, ndeplinirea tuturor dorin]elor al`turi de cei dragi [i tradi]ionalul La mul]i ani!, dup` cum urmeaz`: general de brigad` ing. Benea Valeriu, coloneii ing. Enache {tefan, Cernea Ion [i Tudor Gheorghe, coloneii Bubureanu Gheorghe, St`nculescu Ion, Manolache Ion, Chisleag Ioan [i plutonier-adjutant Tama[ Aneta Stan. Pentru Ziua Intenden]ei Militare, ce cu onoare se aniverseaz` n fiecare an pe 1 februarie, Comitetul de Conducere al Filialei Sectorului 6 ANCMRR Al. I. Cuza transmite tuturor cadrelor militare active, n rezerv` [i retragere ce lucreaz` sau au lucrat n aceast` arm` ur`rile noastre de s`n`tate, fericire, succese n activitate [i multe mpliniri pe linie profesional`!

HAIKU
Ultimul num`r al revistei de interferen]e culturale romnojaponeze Haiku face trimitere la evenimentele organizate cu prilejul a 20 de ani de la nfiin]area Societ`]ii Romne de Haiku. De asemenea, publica]ia continu` s` ofere spa]iu poe]ilor romni de haiku, n paralel cu men]ionarea faptului c` Tomas Transtrmer (Premiul Nobel pentru Literatur` n 2011) este poet de haiku. Scrie n egal` m`sur` poeme de sorginte nipon` [i poezie occidental`, men]ioneaz`, cu privire la suedez, Vasile Moldovan, vicepre[edintele Societ`]ii Romne de Haiku. n buna sa tradi]ie, revista con]ine att traduceri de poeme str`ine, ct [i semnale editoriale. Cit`m un poem senryu pe care Iulian D`m`cu[ l-a inclus n antologia sa de autor, ap`rut` n 2011: Vechile riduri - /dup` opera]ie/planuri de viitor.

FUNC}IE SCOAS~ LA CONCURS


{coala de Aplica]ie pentru Unit`]i de Lupt` Mihai Viteazul scoate la concurs urm`torul post didactic vacant: La Centrul de Instruire pentru Opera]ii Speciale: - instructor superior n catedra instruire para[uti[ti [i FAC (locotenentcolonel infanterie, para[uti[ti, SM 692415) un loc. Condi]iile [i documentele de nscriere la concurs sunt precizate n Ordinul ministrului ap`r`rii na]ionale nr. M4 din 11.02.2002 pentru aprobarea Instruc]iunilor privind corpul instructorilor militari din institu]iile militare de nv`]`mnt. Condi]iile specifice conform Ordinului ministrului ap`r`rii na]ionale nr. M.S. 212 din 27.11.2007. nscrierile la concurs se fac la sediul centrului (Buz`u, str. General-maior Grigore Ba[tan, nr.1), n termen de 30 de zile de la data anun]ului n Observatorul militar. Concursul se organizeaz` dup` 15 zile de ncheierea nscrierii. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul unit`]ii sau la telefonul 0238/722604, STAR 4346/128.

DECESE
Cu profund regret, absolven]ii promo]iei a XIX-a a Colegiului Na]ional de Ap`rare [i exprim` ntreaga compasiune [i sunt al`turi de colegul lor, colonelul Adrian Tonea, aflat n misiune n Afganistan, n aceste dureroase [i grele momente, la trecerea n eternitate a mamei sale. Sincere condolean]e! Dumnezeu s-o odihneasc` n pace! Cu profund regret, ntregul colectiv al Elementului de Comand` [i Control Combined Task Force ArrowHead [i exprim` compasiunea [i este al`turi de colonelul Adrian Tonea n aceste clipe de mare triste]e pricinuite de trecerea n nefiin]` a mamei sale. Suntem al`turi de familia grea ncercat` [i ne exprim`m sincere condolean]e. Dumnezeu s`-i d`ruiasc` lini[te [i odihn` ve[nic` n mp`r`]ia Sa! Personalul Batalionului 1 Manevr` TF 300 este al`turi de colonelul Adrian Tonea n momentele grele de triste]e [i suferin]` pricinuite de trecerea n ve[nicie a mamei sale. Sincere condolean]e. Dumnezeu s-o odihneasc` n pace! Personalul Batalionului 2 Manevr` TF 280 este al`turi de colonelul Adrian Tonea n aceste momente de grele suferin]` produse de desp`r]irea nea[teptat` de mama sa. Transmitem condolean]e familiei \ndoliate. Dumnezeu s-o odihneasc` n pace!

Personalul U.M. 02044 Tulcea este al`turi de c`pitan-comandorul Tudorel Ivana, comandantul unit`]ii, n grelele clipe pricinuite de trecerea n cele ve[nice a socrului s`u NICOLAE B~NU}. Colectivul Direc]iei Opera]ii este al`turi de familia colonelului Anghel Ion, n greaua suferin]` pricinuit` de trecerea n nefiin]` a socrului s`u, dup` o lung` [i grea suferin]`. Sincere condolean]e familiei ndurerate! Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Dumnezeu s`-l ierte! Cu profund regret personalul Comandamentului comunica]iilor [i informaticii [i exprim` ntreaga compasiune [i este al`turi de doamna Rodica Anghel n aceste clipe de mare triste]e pricinuite de trecerea n nefiin]` a tat`lui s`u CONSTANTIN MIRIC~. Suntem al`turi de familia greu ncercat` [i ne exprim`m sincere condolean]e. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Colegii din Inspectoratul General pentru Situa]ii de Urgen]` (Comandamentul Pompierilor) [i redac]ia Revistei Pompierilor anun]` cu triste]e plecarea dintre noi a celui care a fost plt. adj. [ef. (r) AUREL BRANISCHI, fotoreporter al revistei Pompierii Romni timp de peste 30 de ani. N`scut n septembrie 1951 la Bucure[ti, a urmat cursuri de operatorie la IATC, ntrerupte pentru o carier` de fotograf profesionist [i fotoreporter. Dup` expozi]ii foto [i premii n ]ar` [i interna]ionale,

a ilustrat timp de peste trei decenii paginile Revistei Pompierilor [i a altor publica]ii. Membru al Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti [i altor asocia]ii profesionale, s-a bucurat de stima [i simpatia colegilor de breasl` [i a publicului. Un bun coleg [i un mare prieten, Aurel Branischi las` n urma sa amintirea unui artist al imaginii [i a unui suflet cald [i bun. ntrebat odat` despre cele ve[nice, veselul Aurel Branischi glumea spunnd: Nu cred c` poate fi r`u dincolo, ai v`zut pe cineva s` se ntoarc` de acolo? A[a ne vom aduce aminte de el, de fiecare dat` cnd vom deschide paginile revistelor pe care le-a ilustrat att de inspirat. Cu adnc regret, suntem al`turi de familia ndoliat`, n aceste clipe triste. Dumnezeu s` te odihneasc`, prieten drag! Familia ndoliat` anun]` cu durere trecerea n nefiin]` a locotenent-colonelului (r) GEANGU IUNIS, cel mai bun so], tat` [i bunic! Dumnezeu s` l odihneasc`! Personalul Brig`zii 8 LAROM Alexandru Ioan Cuza Foc[ani este al`turi de membrii familiei Postu Dan, n momentele grele de profund` suferin]` pricinuite de trecerea n nefiin]` a celei care a fost colega noastr` POSTU FLORENTINA DANA. Adres`m, pe aceast` cale, sincere condolean]e [i ntreaga noastr` compasiune, familiei ndurerate. Dumnezeu s` o odihneasc` n pace!

CALEIDOSCOP

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

21

|MP~R}IRE

Rubric` realizat` de maistrul militar principal Cristian GHIZDEANU

PE LOC, REPAUS!
General de brigad` dr. Maricel POPA
Cel mai mult m` ncred n oamenii care nu promit nimic. Ei sunt singurii care se ]in de cuvnt n totalitate. Po]i s` a[tep]i un tren oriunde vrei tu. Dar dac` chiar dore[ti s` urci n el, cel mai bine ar fi ca s`-l a[tep]i ntr-o sta]ie de-a lui, totu[i. n Istorie, printr-un loc se poate n]elege: un scaun, un fotoliu, o canapea, un pat, o mas`, un e[afod, o celul`, o aren`, un tron, un piedestal... Cel mai nalt nivel al civiliza]iei umane va fi atins atunci cnd to]i oamenii, oriunde s-ar afla pe aceast` planet`, vor n]elege c` eforturile lor de a r`mne n via]`, de a supravie]ui, trebuie s` fie nlocuite cu eforturile lor de a-[i tr`i via]a, de a vie]ui. Cnd uitarea se hr`ne[te cu trecut, pot rezulta ni[te amintiri. Dar dramatic` este situa]ia cnd uitarea se hr`ne[te direct cu viitor, pentru c`, astfel, la orizont poate s` apar` o neantizare. n timp de pace, pia]a este teatrul de opera]ie, cmpul de b`t`lie al unei comunit`]i. Zilnic avem la dispozi]ie aceea[i cantitate de timp. Dar, din punct de vedere temporal, succesul apar]ine celor care folosesc foarte pu]in din acest timp cu lucruri sau activit`]i cutumiare, repetabile, cu obi[nuin]e sau comodit`]i... S` fim sinceri: pro[tii cu voca]ie au, totu[i, un farmec al lor... Care ar fi leg`tura dintre un adev`r [i o centur` de castitate?! Poate asem`narea determinat` de faptul c` cei care chiar vor s` ajung` la adev`r pot s` ajung` acolo. De multe ori, cu efort, dar merit`. S` fi]i fire[ti n rug`ciunile dumneavoastr`. Folosi]i-v` de cuvintele simple, obi[nuite care v` vin n minte. {i nu v` face]i griji: Dumnezeu le va asculta [i le va n]elege. A jurat cu mna pe inim` c` n-a nc`lcat legea. Era convins c` el doar a ocolit-o... O mare adev`rat` impune mai mult atunci cnd este calm`, lini[tit`, nu neap`rat atunci cnd este agitat`...

Dezlegare la careul POVE{TI din Observatorul militar nr. 3/2012

DELTA, DACI, ET, ZMEI, IL, CIP, INSPRE, ACORD, TUCA, D, TEORII, N, AR, INEL, CA, URA, DALA, PIATRA, ARC, INTAI, ASTA, CEA TUSIER.

{TIA}I C~...
... Pe[tera Ur[ilor, cea mai cunoscut` pe[ter` din mun]ii no[tri, e rezerva]ie [tiin]ific`? ... neavnd leg`tur` cu Oceanul Planetar, Marea Caspic` este cel mai mare lac de pe Glob - 371.800 km2? ... Gibraltar este cel mai mic teritoriu aservit de pe P`mnt - 6,5km2? Apar]innd de Marea Britanie [i situat pe o peninsul` stncoas` n sudul Peninsulei Iberice, Gibraltar desparte Europa de Africa [i are o lungime de 14 km. ... Marea Caspic` are cea mai puternic` evapora]ie dintre m`rile de pe Terra, nivelul s`u sc`z#nd cu 20 cm pe an?

Cogito

Numai n fa]a mor]ii pricepe omul pre]ul vie]ii [i numai primejdia i o]ele[te sufletul. Liviu REBREANU

VINUL IZVOR DE S~N~TATE


Foto: Constantin MIREANU

Vinul trebuie b`ut cu m`sur`, un pahar pe zi reprezint` un aliment. Trebuie s` ne ferim a consuma n exces, pentru a nu deveni un viciu. Consemn`m p`reri autorizate ale unor personalit`]i de seam` cu privire la vin, ca o adev`rat` asigurare de s`n`tate. Platon, 427-343 .e.n., filosof grec, afirma: Nu exist` cadou mai pre]ios pe care zeii s`-l fi f`cut oamenilor ca vinul. Hipocrat, 460-375 .e.n., medicul grec recomanda utilizarea vinului ca tranchilizant, analgezic [i diuretic. Iulius Cezar, 100-44 .e.n., general, orator [i scriitor roman indica vinul la mas` pentru a-[i proteja solda]ii de infec]iile gastrointestinale [i de snger`ri. Hildegard von Bingen, stare]a m`n`stirii Rupertsberg, cunoscut` pentru preocup`rile ei legate de teologie, medicin` [i biologie, utiliza vinul pentru a trata afec]iunile cardiovasculare. Paracelsus medic [i filozof n`scut n Elve]ia, 1493-1541, prescria n mod uzual vinul pentru binefacerile acestuia. Un studiu din revista Neuroscience (2007), demonstra c` vinul ro[u anihileaz` efectul produs de alcool asupra sistemului nervos. Formula latin` epistolar` de ncheiere: Vive valeque! s` tr`ie[ti [i s` fii s`n`tos! r`mne m`rturie pentru ceea ce ne dorim cu to]ii.

Civiliza]ia ochiului

Colonel (r) ing. Petre G. NICOLAE

N LUMINA ASTRELOR
Elena-Irina SPILC~
Profesia la nativul din rac rac: Sensibilitatea sa aparte [i u[urin]a cu care [i schimb` dispozi]ia [i pun amprenta [i asupra vie]ii sale profesionale. Nativul din rac se va deta[a de cei din jur prin trei elemente contradictorii [i anume: diploma]ie, extravagan]` [i impulsivitate. Cumva el va reu[i ntotdeauna s` ias` din tipare [i s` fac` impresie, chiar dac` p`rerile vor fi ntotdeauna mp`r]ite. Printre ace[ti nativi se ntlnesc adesea: muzicieni de marc`, actori, scriitori, dresori de animale, jurnali[ti, asisten]i medicali, buni politicieni, istorici, diploma]i, speciali[ti n rela]ii publice, afaceri[ti, agricultori. s` face]i o schimbare la locul de munc`, deoarece nu v` mai reg`si]i suflete[te, iar munca pe care o depune]i nu-[i arat` roadele. Trebuie s` face]i aceast` schimbare cu aten]ie, deoarece exist` posibilitatea de a v` l`sa u[or influen]at de persoane r`uvoitoare. Taur (21 aprilie-20 mai): V` antrena]i n gesturi necugetate, dar care vor fi privite de cei din jur cu admira]ie. Ave]i o stare de spirit de invidiat [i sim]i]i c` pute]i muta mun]ii din loc. Prin felul mp`timit de a v` exprima ideile cuceri]i auditoriul, dar n special superiorii.

Berbec (21 martie-20 aprilie): Sim]i]i nevoia

n interes de serviciu v` poate aduce peripe]ii nepl`cute. Sunte]i predispu[i accidentelor minore [i de aceea trebuie s` fi]i aten]i la condus. Rac (22 iunie-22 iulie): Demara]i misiunea t`cerea pentru a aduce o persoan` apropiat`, care nu dore[te s` v` execute dorin]ele, n punctul de a renun]a [i de a v` oferi c[tig de cauz`. Problema este c` aceast` metod` a dumneavoastr` d` gre[ [i v` da]i seama c` trebuie s` face]i o ofert` serioas` pentru a reu[i. Leu (23 iulie-22 august): Se pare c` orice a]i face v` fuge p`mntul de sub picioare. Nici m`car compromisurile [i capul plecat nu v` favorizeaz` spre a intra din nou n gra]ie [efilor sau colegilor. Acas` v` lovi]i de atitudinea arogant` [i sfid`toare a unui membru al familiei. Fecioar` (23 august-22 septembrie): Avntul cu care porni]i o afacere i molipse[te [i pe cei din jur, care v` vor oferi ajutorul necondi]ionat. Planifica]i al`turi de prieteni o vacan]` binemeritat`. Balan]` (23 septembrie-22 octombrie): V` panica]i cu u[urin]` n situa]ii banale, iar colegii de serviciu fac din asta un motiv de glum`. O ceart` cu persoana iubit` poate aduce rela]ia de cuplu ntr-un punct critic.

Gemeni (21 mai-21 iunie): Un drum lung f`cut

ac]iunile dumneavoastr` sunt privite cu dezinteres [i lips` de credibilitate. V` str`dui]i mult pentru foarte pu]in, iar din nc`p`]nare nici nu dori]i s` asculta]i sfaturile apropia]ilor, astfel c` merge]i din gre[eal` n gre[eal`. S`get`tor (22 noiembrie-20 decembrie): V` avnta]i s` lansa]i specula]ii care v` dep`[esc [i este posibil s` fi]i tras la r`spundere pentru acestea. Pe plan profesional v` a[teapt` noi provoc`ri primite de la prieteni care vin cu diferite oferte tentante. Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie): S`pt`mna se anun]` nc`rcat` n surprize, deoarece v` ntlni]i cu diferi]i indivizi pe care nu i-a]i mai v`zut demult [i care acum [i fac apari]ia din senin. V` bucura]i de simpatia [i sus]inerea persoanei iubite n demararea unor acte pentru a cump`ra o cas`. V`rs`tor (20 ianuarie-18 februarie): Atitudinea dumneavoastr` schimb`toare este derutant` pentru partenerul de cuplu, care nu [tie ce s` mai fac` pentru a v` intra n gra]ii. La serviciu ve]i avea parte de situa]ii stranii care v` vor ngreuna munca. Pe[ti (19 februarie-20 martie): Sunte]i pe punctul de a r`bufni din cauza oboselii [i a unor momente critice care se tot repet` la locul de munc`. Nici rela]ia de cuplu nu v` aduce echilibrul de care ave]i nevoie [i v` interioriza]i spre a medita la ceea ce ve]i avea de f`cut.

Scorpion(23 octombrie-21noiembrie): Toate

22

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

FINANCIAR

Radar economic
Creditele restante au sc`zut n decembrie. Potrivit unui raport al B`ncii Na]ionale a Romniei (BNR), n decembrie 2011, comparativ cu luna precedent`, valoarea total` a creditelor n lei restante ale popula]iei [i firmelor a sc`zut cu 2,23%, la 9,296 miliarde lei, iar cele n valut` cu 2,85%, ajungnd la echivalentul a 12,033 miliarde lei. La sfr[itul anului trecut, valoarea total` a creditelor n lei se cifra la 81,821 miliarde lei din care 44,745 miliarde lei contractate de agen]ii economici [i 35,035 miliarde lei de popula]ie. Internet pentru [colile din mediul rural. n urm`toarele 12 luni, 2446 de [coli din mediul rural [i mic urban vor fi conectate la internet, potrivit unui contract de finan]are semnat,

s`pt`mna trecut`, ntre Ministerul Comunica]iilor [i Societ`]ii Informa]ionale [i Ministerul Educa]iei, Cercet`rii, Tineretului [i Sportului, n valoare 135,404 milioane de euro (aproximativ 31 de milioane de euro). Proiectul Internet n [coala ta. Conectarea la internet broadband a unit`]ilor [colare din zona rural` [i mic urban` va fi finan]at din fonduri structurale prin Axa prioritar` III Tehnologia Informa]iei [i a Comunica]iilor (TIC) pentru sectoarele privat [i public, gestionat` de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ`]ii Informa]ionale. Conform contractului, va fi implementat un sistem de monitorizare, management al re]elei,

suport Call-center [i vor fi instruite persoane pentru asigurarea suportului tehnic. De acest proiect vor beneficia n jur de 650.000 de elevi [i aproximativ 48.000 profesori din mediul rural [i mic urban. Fabrica Nokia de la Cluj [i-a g`sit cump`r`tor. Oficialii Nokia au anun]at semnarea unui acord prin care vor vinde fabrica de la Jucu, jude]ul Cluj, produc`torului italian de echipamente electrocasnice DeLonghi. Grupul italian este unul dintre liderii globali pe pia]a aparatelor electrocasnice, de]ine fabrici n China, Rusia si Italia [i activeaz` sub m`rcile DeLonghi, Kenwood [i Ariete. Banca Mondial` sprijin` Europa de Est. n contextual crizei globale, Banca Mondial` a decis s` majoreze fondurile alocate statelor din Europa de Est [i Asia Central` la 27 de miliarde de euro, n cre[tere cu [apte miliarde de euro fa]` de nivelul alocat n 2011, transmite Reuters. Banii vor fi destina]i finan]`rii reformelor structurale din sectorul privat, precum [i pentru sprijinirea sectorului bancar [i a re]elelor de securitate social`. Limita de ndatorare a SUA a fost majorat`. Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat joi, 26 ianuarie, ridicarea limitei de ndatorare a SUA (debt ceiling) la 16.400 de miliarde de dolari, de la nivelul anterior de 15.200 de miliarde de dolari, care a fost atins la finalul lunii decembrie. Pentru 2012, bugetul SUA prevede cheltuieli de 3.700 de miliarde de dolari [i un deficit de 1.100 miliarde de dolari. Decizie istoric` a b`ncii centrale americane. Rezerva Federal` a Statelor Unite (Fed-ansamblu de institu]ii care [i asum` func]iile de banc` central` n SUA) a luat decizia istoric` de a stabili o ]int` de infla]ie de 2%. Fed a anun]at printr-un comunicat c` obiectivele pe termen lung ale institu]iei vor fi reafirmate sau modificate, anual, n ianuarie.

ASIGUR~RI AUTO IEFTINE PENTRU {OFERII PRUDEN}I


A]i fost disciplinat n trafic [i nu a]i produs daune n ultimii ani? Atunci pute]i beneficia de reduceri substan]iale la ncheierea unei asigur`ri obligatorii de r`spundere civil` auto (RCA). n caz contrar, poli]a RCA v` poate costa chiar [i dublu fa]` de pre]ul ei standard.
Utilizat de ani buni n Europa, sistemul bonus-malus a devenit de la 1 ianuarie 2010 aplicabil [i pentru asigur`rile RCA din ]ara noastr`. Acest sistem este aplicat tarifelor RCA anun]ate de asiguratori [i notificate de Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor (CSA) [i presupune reducerea primei de asigurare RCA (bonus), n cazul n care n anii anteriori clientul nu a avut daune sau m`rirea ei (malus), dac` acesta a avut daune. n acest mod, se dore[te recompensarea asigura]ilor pruden]i [i descurajarea celor care, din diverse motive, fac pagube. Sistemul bonus-malus este format din categoria de baz` B0, 14 clase de bonus [i opt clase de malus. Clasa B0 este atribuit` unui asigurat nou, f`r` istoric n asigurare. Cei care se ncadreaz` n aceast` clas` nu beneficiaz` de nicio reducere fa]` de tariful standard afi[at de societ`]ile de asigurare, dar nici nu pl`tesc mai mult. Restul asigura]ilor, n func]ie de comportamentul lor n trafic n anii preceden]i, vor fi ncadra]i ntr-o clas` superioar` sau inferioar`, pornind tot de la nivelul standard al tarifelor. Reducerea sau penalizarea depinde de durata poli]ei. Cei care ncheie poli]e pe 12 luni, urc` dou` clase, dac` n anul anterior nu au avut daune, [i pierd patru clase pentru primul accident. Cei care provoac` dou` accidente ntr-un an sunt retrograda]i cu [apte trepte, iar de la trei accidente n sus vor avea opt clase de malus. Pe de alt` parte, posesorii auto care ncheie poli]e de asigurare pe [ase luni vor avea bonus o clas`, dac` nu avut niciun incident. De exemplu, un [ofer care a provocat trei accidente n 2011, indiferent de valoarea daunelor provocate, va pl`ti anul acesta o prim` de asigurare dubl`. Dac`, s` zicem, un client are n prezent clasa B1 [i [i face RCA-ul pe [ase luni, el va trece n clasa B2 (10% reducere din tariful RCA al asiguratorului), iar dac` ncheie asigurarea pe un an va fi ncadrat la B3 (14% reducere). n schimb, dac` a avut o daun` n anul anterior, de la B1 va sc`dea cu patru trepte, [i va ajunge la M3 (20% majorare pentru daun`). Trebuie remarcat c` ritmul de acordare a bonusurilor este redus n compara]ie cu

cele al penaliz`rilor. Astfel, pentru a beneficia de reducerea maxim` de 50% din pre]ul standard al unei asigur`ri, [oferii trebuie s` nu nregistreze n ultimii [apte ani nicio daun`. Pentru asigura]ii care de]in mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplic` distinct pentru fiecare vehicul. De asemenea, n cazul nstr`in`rii/radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou-dobndit se face ncepnd cu clasa de care asiguratul a beneficiat anterior. Dac` la momentul producerii evenimentului vehiculul era nsu[it [i folosit f`r` acordul proprietarului [i acest lucru a fost sesizat n scris poli]iei, coeficientul din sistemul bonus-malus al asiguratului nu este influen]at.

S~PT~MN~ BENEFIC~ PENTRU MONEDA NA}IONAL~


Leul a c[tigat teren att n raport cu euro, ct [i fa]` de dolarul american, s`pt`mna trecut`, iar tendin]a de apreciere s-ar putea men]ine [i n perioada urm`toare.
Pe pia]a valutar` intern`, un dolar american a ajuns s` fie cotat vineri, 27 ianuarie, la 3,3024 lei, sub nivelul din ultima zi de tranzac]ionare a anului trecut, de 3,3393 lei, n condi]iile n care pe pie]ele externe moneda american` a nregistrat a doua s`pt`mn` consecutiv` de deprecieri semnificative fa]` de euro. Astfel, n intervalul 13-27 ianuarie, dolarul a pierdut aproape 4,5% fa]` de moneda unic` european`, care a fost cotat` la 1,3220 dolari la nchiderea s`pt`mnii. Deprecierea dolarului a fost accentuat` n ultimele zile, pe de o parte, de semnalele venite dinspre banca central` american` (Federal Reserve - Fed) care a anun]at c` ar putea men]ine dobnzile aproape de zero pn` n 2014, iar pe de alt` parte, de evolu]ia economic` a SUA, n trimestrul patru din 2011. Economia Statelor Unite a nregistrat o cre[tere de 2,8%, cea mai rapid` din ultimul an [i jum`tate, dar sub a[tept`rile anali[tilor, care se a[teptau la un avans de 3%.

Sistemul de bonus-malus se aplic` [i persoanelor juridice


ncepnd cu acest an, conform noilor reglementari ale CSA, sistemul bonus-malus se aplic` [i asigura]ilor persoane juridice. Din datele furnizate de companiile de asigur`ri, este de a[teptat ca ncas`rile din vnzarea poli]elor RCA s` creasc`, procentul de ncadrare pe malus a ma[inilor aflate n proprietatea firmelor fiind mai mare dect n cazul persoanelor fizice. Este foarte important de [tiut c`, dac` nu ncheia]i asigurarea obligatorie RCA sau nu o men]ine]i n valabilitate n mod continuu, prin plata primelor de asigurare, s`vr[i]i o contraven]ie. Aceasta se constat` de personalul Poli]iei [i se sanc]ioneaz` cu: amend` de la 1.000 de lei la 2.000 de lei, re]inerea certificatului de nmatriculare [i pl`cu]elor de nmatriculare/ nregistrare pn` la prezentarea documentului privind ncheierea asigur`rii.

Fiecare treapt` de bonus/ malus corespunde procentului de reducere sau majorare a asigur`rii standard, conform tabelului

Pagin` realizat` de locotenent-colonelul Gheorghe VI{AN

SPORT
DIVIZIA 4 INFANTERIE

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

23

CONCURS APLICATIV-MILITAR DE IARN~


Dup` ce la unit`]ile [i marile unit`]i din compunere s-au desf`[urat ntrecerile preliminare, etapa final` pe Divizia 4 Infanterie GEMINA a concursurilor aplicativ-militare de iarn` a stabilit c[tig`torii: militarii lotului Brig`zii 81 Mecanizat` General Grigore B`lan.
Batalionul 17 Vn`tori de Munte Drago[ Vod`, dislocat n garnizoana Vatra Dornei, a asigurat condi]iile necesare desf`[ur`rii competi]iei, astfel nct sportivii militari participan]i la activitate s`-[i poat` pune n valoare disponibilitatea la efort [i s` demonstreze c` sunt cei mai buni n acest domeniu. ntre 23 [i 26 ianuarie, [apte loturi sportive, reprezentnd Brigada 81 Mecanizat` General Grigore B`lan (Bistri]a), Brigada 61 Vn`tori de Munte General Virgil B`dulescu (Miercurea Ciuc), Brigada 18 Infanterie Banat (Timi[oara), Baza 4 Logistic` Transilvania (Dej), Regimentul 69 Artilerie Mixt` Silvania ({imleu Silvaniei), Regimentul 50 Rachete Antiaeriene Andrei Mure[ianu (Flore[ti/Cluj-Napoca) [i Batalionul 317 Cercetare Vl`deasa (Some[eni/Cluj-Napoca), s-au ntrecut pe traseele imaculate din zona poligonului Floreni, la cele trei probe consacrate: biatlon, [tafet` [i patrul`. Activitatea a fost coordonat` de locotenent-colonelul Ovidiu T`ma[, ofi]erul cu educa]ia fizic` militar` al diviziei. Au fost zile pline de concentrare, efort fizic [i psihic. S-a sim]it, ca de fiecare dat`, implicarea concuren]ilor n acest concurs [i dorin]a acestora de a demonstra c` spiritul de nving`tor [i profesionalismul sunt prezente. Probele parcurse au demonstrat buna preg`tire a militarilor, iar tragerile din poligon au ar`tat precizia [i m`iestria concuren]ilor n mnuirea armelor. De asemenea, probele pe schi au confirmat preg`tirea fizic` bun` [i tehnica participan]ilor, indiferent de arm`. Proba t`riei caracterelor, a drzeniei [i spiritului de echip`, patrula, a fost cea care a animat competi]ia, a r`sturnat scoruri [i a stabilit c[tig`torii.

Clasamentul general pe divizie: locul I Brigada 81 Mecanizat` General Grigore B`lan ; locul II Brigada 61 Vn`tori de Munte General Virgil B`dulescu B`dulescu; ; locul III Batalionul 317 Cercetare Vl`deasa .

Remarca]ii concursului, sublocotenentul Marius Cu]uhan, plutonierul Claudiu Suciu [i caporalii Sorin Ilie [i Sebestyen Istvan, au reprezentat, cu to]ii, Brigada 81 Mecanizat` General Grigore B`lan .

Festivitatea de premiere a fost oficiat` de loc]iitorul comandantului diviziei, general de brigad` Ioan Manci, care a declarat: Instruc]ia

n orice condi]ii de teren [i stare a vremii este esen]ial` pentru to]i militarii Diviziei 4 Infanterie GEMINA, comiar preg`tirea fizic`, ca parte com ponent` a instruirii pentru lupt`, face dumneavoastr` ca fiecare dintre dumnea voastr` s` v` pute]i dezvolta aptitudinile de buni divilupt`tori. De aceea, la nivelul divi ziei, s-a pus un accent deosebit pe aceast` categorie de preg`tire conmilitar`, esen]ial` n procesul con firm`rii ca adev`ra]i profesioni[ti .

24

Observatorul militar
Nr. 4 (1 - 7 februarie 2012) www.presamil.ro

PERSONALITQ}I

ROMNII {I SA{II, NTRE NEAM {I COMUNITATE


Interviu cu prof. univ. dr. Paul Niedermaier
Sunte]i printre pu]inii istorici cu studii de specialitate n domeniul arhitecturii [i urbanisticii. Ce v-a atras spre lumea urban` medieval` a Transilvaniei, n afar` de faptul c` sunte]i n`scut n Sibiu? Att timp ct am locuit ca elev la Sibiu, ora[ul [i ambian]a lui arhitectonic` mi se p`reau ceva firesc. Studiile le-am f`cut la Bucure[ti [i cnd m` ntorceam n timpul vacan]ei acas`, eram, de fiecare dat`, surprins de frumuse]ea deosebit` a ora[ului, cu toate conota]iile ei. Am dorit s` [tiu mai mult despre aceast` frumuse]e [i valen]ele ei. Astfel, mi-am ales pentru proiectul de diplom` un subiect legat de ora[: Reconstruirea pie]ei comerciale a ora[ului Sibiu, cu punerea n valoare a monumentelor istorice. Cnd am nceput doctoratul, c]iva ani mai trziu, mi-am ales ca subiect al tezei mele o tem` mai complex`, orientat`, totu[i, pe aceea[i direc]ie: Ora[e transilv`nene. Cercet`ri privind dezvoltarea urbanistic` [i arhitectonic` a centrelor me[te[ug`re[ti pn` n secolul al XVIlea. n lipsa unei metodologii adecvate, cercet`rile anterioare, chiar pe plan mondial, au dus doar la rezultate modeste. Astfel, a fost necesar`, mai nti, elaborarea unei metodologii inedite, care a [i dus le rezultate deosebite. Totodat`, pe parcursul ntocmirii lucr`rii, mi-am dat seama de multiplele aspecte demografice, sociale, economice [i politice importante n procesul de genez` a ora[elor medievale. Lucrarea a fost recunoscut` pe plan interna]ional prin alegerea mea, de c`tre Comisia Interna]ional` pentru Istoria Ora[elor, ca reprezentant al Romniei n cadrul acesteia. Investiga]iile proprii s-au materializat, n aceast` perioad`, n principal, ntr-o lucrare ampl`, n trei volume, privind Evolu]ia urbanistic` a ora[elor medievale din Transilvania, Banat [i Cri[ana. Lucrarea a fost publicat` ntre anii 1996 [i 2004. S-au analizat, detaliat, evolu]ia urbanistic` a tuturor ora[elor vechi din spa]iul cercetat aceasta n contextul tuturor aspectelor determinante [i determinate. S-a putut stabili o tipologie a formelor urbanistice [i etapele n care aceste forme apar, ajung la apogeu [i decad. Lucrarea a avut un r`sunet remarcabil: a ob]inut premiul Mihail Kog`lniceanu al Academiei Romne [i premiul Pro civitate Austriae al funda]iei omonime (acordat din trei n trei ani celei mai importante lucr`ri privind istoria ora[elor din Europa Central`). Tot un rezultat al aprecierii lucr`rii a fost alegerea mea ca membru corespondent al Academiei Romne. Se spune [i este adev`rat c` influen]ele germane sunt puternice [i ast`zi, chiar dac`, n Ardeal, nu prea mai avem sa[i. Cum a]i caracteriza aceast` coabitare a romnilor cu germanii n spa]iul transilv`nean, de-a lungul timpului? Ce au nv`]at romnii de la germani, ce au nv`]at germanii de la romni? Dincolo de sloganurile politice ale perioadei comuniste, de genul nfr`]irea minorit`]ii na]ionale germane din Romnia cu poporul romn, coabitarea etniilor din spa]iul nostru a cunoscut etape diferite aceasta [i n func]ie de perioad` [i mediul concret. Mai nti, se poate spune c` o convie]uire [i o influen]are reciproc` au fost deosebit de accentuate n p`turile de jos ale popula]iei. }`ranii iobagi, care au avut aceea[i soart`, indiferent de etnia lor, au avut interese [i posibilit`]i similare. n p`tura mijlocie, a oierilor din M`rginimea Sibiului, din }ara Oltului sau zona Branului, sau a ]`ranilor liberi din satele s`se[ti, tendin]ele [i posibilit`]ile au fost mai diferen]iate [i, implicit, manifest`rile vie]ii lor sociale [i culturale. Tot un aspect special al acestei problematici l constituie leg`turile ntre mediul urban [i cel rural. ntrebarea referitoare la ceea ce au nv`]at romnii [i germanii, unii de la al]ii, este dificil`. Cred c` esen]a r`spunsului const` n concep]ia diferit` a rela]iilor sociale. La romni, baza acestora, grupul de oameni la care se refer` individul, o constituie neamul. Neamul avea o independen]` relativ mare fa]` de alte neamuri, iar elementul de referin]` l constituiau, primordial, alte persoane nrudite. Rela]iile cu aproapele sunt deosebit de calde [i generoase, dar privesc ntr-o m`sur` mai redus` raporturile n modului de construire sau decorare a caselor sunt secundare. Sa[ii, ast`zi, aproape c` sunt istorie, dar semnele trecerii lor de-a lungul timpului prin Ardeal sunt nc` vii. Sunt monumente de patrimoniu. n ce m`sur` crede]i c` statul romn depune eforturile necesare pentru a le ntre]ine [i utiliza n circuitul turistic sau istoric? Din nsu[i modul de trai al sa[ilor, din ncadrarea lor n comunitate n vecin`t`]i, respectiv, n ob[tea satelor, chiar [i ntr-un me Se spune c` dac` nu ai un neam] e bine s`-l cumperi. n timpul regimului comunist, statul romn aproape c` i-a vndut. Cum crede]i c` a afectat aceast` decizie a lui Nicolae Ceau[escu atitudinea celor pleca]i fa]` de Romnia? La data venirii sa[ilor, ei au fost dori]i n Transilvania [i, n decursul timpului, au contribuit substan]ial la dezvoltarea acestor meleaguri. Este de amintit, n acest context, de exemplu, dezvoltarea ora[elor provinciei, dar [i simbioza strns` dintre acestea [i hinterlandul lor, care nu se limita la Transilvania, ci cuprindea ntreaga ]ar` rela]ii reciproc avantajoase. Odat` cu apari]ia na]ionalismului, n a doua jum`tate a secolului al XIX-lea, [i a dificult`]ilor crescnde cu care s-au confruntat comunit`]ile, acestea nu au mai avut sentimentul c` ele sunt dorite aici. Dup` cum se [tie, situa]ia a devenit dramatic` n secolul al XX-lea. Urmarea fireasc` a fost dorin]a plec`rii lor [i aceast` dorin]` s-a accentuat cu att mai mult cu ct vechile colectivit`]i au emigrat n m`sur` din ce n ce mai mare. n situa]ia tradi]iei ancestrale de ncadrare a individului n comunitate, n situa]ia n care plecarea fiec`ruia sl`bea aceast` comunitate, a ap`rut la emigran]i con[tient sau n subcon[tient un anumit sim] al vinov`]iei. Pentru contracararea acestuia, emigran]ii trebuiau s` justifice, fa]` de ei n[i[i, necesitatea plec`rii lor. Dar, n acela[i timp, legarea colectivului de un anumit teritoriu duce la o leg`tur` sufleteasc` special` cu acest teritoriu. n func]ie [i de situa]ia concret` [i constitu]ia psihic`, cele dou` elemente [i men]in echilibrul. Totu[i, n general, se poate spune c` legarea psihic` de meleagurile natale exist` pn` ast`zi [i la cei pleca]i. Este istoriografia romneasc` postdecembrist` preocupat` de studii multiculturale, interdisciplinare n m`sur` s` contribuie la eviden]ierea unor aspecte mai pu]in cunoscute ale rela]iilor intracomunitare [i intercomunitare n spa]ii geografice de confluen]` civiliza]ional` cum este Transilvania? nc` din secolul al XIX-lea au existat institu]ii preocupate de studiul istoriei [i etnografiei sa[ilor. Dup` Al Doilea R`zboi Mondial, s-a nfiin]at Institutul de Cercet`ri Socio-Umane din Sibiu, orientat, n bun` parte, pe studiul istoriei [i culturii romnilor [i germanilor din acest spa]iu, pe studiul elementelor de convie]uire. Asemenea preocup`ri au continuat, fire[te, [i dup` 1989. Diferen]a ntre perioada anterioar` [i ulterioar` acestei date const`, n principal, n posibilitatea analiz`rii mai profunde a fenomenelor [i, mai ales, n posibilitatea public`rii rezultatelor acestor studii. Sa[ii emigra]i n Uniunea European` se preocup` [i ei de istoria [i cultura acestor meleaguri, avnd pentru aceasta structuri institu]ionale proprii. Ei au publicat un num`r impresionant de c`r]i [i conlucreaz` strns cu universit`]i [i institu]ii de cercetare din Romnia. Toate acestea duc, treptat, la dep`[irea sloganurilor perioadei comuniste. Cercul istoricilor deschi[i pentru investigarea concret` a realit`]ii este, astfel, din ce n ce mai mare.

Paul Niedermaier s-a n`scut la 25 iulie 1937, la Sibiu. A absolvit Institutul de Arhitectur` Ion Mincu" din Bucure[ti [i a ob]inut doctoratul n cadrul aceluia[i institut (conduc`tor [tiin]ific: acad. prof. dr. Grigore Ionescu). A fost arhitect proiectant la Timi[oara 1961-1963; arhitect la Muzeul Brukenthal din Sibiu 1963-1971 [i, din 1971 pn` ast`zi, cercet`tor la Institutul de Cercet`ri Socio-Umane din Sibiu. Din 1998, este profesor la Universitatea Lucian Blaga" din Sibiu. Este pre[edintele Comisiei de Istorie a Ora[elor din Romnia (din 1992), director al Institutului de Cercet`ri Socio-Umane din Sibiu (din 1994) [i membru corespondent al Academiei Romne (2002). A publicat 10 lucr`ri n Romnia, Austria, Belgia, Germania, peste 100 de articole [tiin]ifice, n ]ar` [i n str`in`tate. Are n preg`tire o lucrare despre habitatul medieval transilvan.
cadrul unor structuri politice [i sociale mai complexe; totodat`, ele nu se raporteaz` la teritoriu. La sa[i, elementul de referin]` a fost comunitatea n cadrul c`reia tr`iai [i f`r` de care nu puteai s` exi[ti. Cu aceast` comunitate lucrai, cu ea s`rb`toreai. Totul mpreun`. Raportul de subordonare fa]` de comunitate era foarte important, iar rela]iile ntre familii [i indivizi aveau o importan]` secundar`. Cred c` o manifestare pregnant` a modului diferit de concep]ie a vie]ii o constituie nsu[i serviciul divin: la romni, fiecare poate veni [i pleca atunci cnd dore[te; la sa[i, to]i merg mpreun` la slujb` [i pleac` mpreun`. Cred c` de aici au rezultat diferen]e importante [i, implicit, direc]ii de influen]are reciproc`. n acele zone n care coabitarea era mai strns`, germanii au putut nv`]a de la romni c` rela]iile sociale ntre indivizi, manifestate, de exemplu, n ospitalitate sau generozitate, au o valoare deosebit`. Romnii au putut nv`]a de la germani c` ncadrarea ntr-un colectiv este n avantajul tuturor. A[a au preluat, de exemplu, organizarea n vecin`t`]i. A[a cum spune]i, azi, sa[ii sunt pleca]i n mare parte, dar influen]ele reciproce, indiferent de coabitarea actual`, au devenit p`r]i componente ale concep]iilor tuturor asupra modului de via]`. Sa[ii din Germania sunt [i azi mult mai ospitalieri [i mai deschi[i rela]iilor interumane dect cei din jurul lor; romnii ardeleni [tiu c` o colectivitate are avantajele ei. S-ar putea da nenum`rate exemple de manifestare n ambele direc]ii. Fa]` de acestea, influen]ele n domeniul culturii materiale, de exemplu a diu care nu a fost totdeauna propice (sunt de amintit doar invaziile turce[ti repetate), au imprimat peisajului cultural o not` specific`. Ea se manifest` n dezvoltarea regulat` a uli]elor satului, n casele zidite de dimensiuni relativ asem`n`toare [i, mai ales, n biserica-cetate care domin` totul, completat`, n perioade mai recente, de [coal` [i, uneori, de sala de festivit`]i. n fond, spiritul de colectivitate st` la baza realiz`rilor arhitectonice s`se[ti, apreciate pe plan mondial. Cinci biserici-cet`]i, cu ansamblul aferent al localit`]ii, figureaz` pe Lista patrimoniului cultural mondial al UNESCO [i tot n aceast` list` este cuprins` [i Cetatea Sighi[oara cu ansamblul urban aferent. Aproximativ o sut` de biserici-cet`]i [i foarte multe ansambluri, respectiv construc]ii urbane sunt clasificate ca monumente istorice de categoria A. n situa]ia n care, deseori, nu mai exist` comunit`]ile care le-au creat [i care le-au ntre]inut, orice sum` acordat` de stat pentru ntre]inerea lor nu ar fi niciodat` suficient`. n situa]ia unui buget de austeritate, n care nu exist` fonduri suficiente pentru nicio categorie de monumente indiferent dac` ele au fost create de romni sau de sa[i situa]ia este de-a dreptul dramatic`. A[a cum v` spuneam, colectivit`]ile s`se[ti au fost legate de teritoriu. Aceast` leg`tur` exist` [i azi, chiar dac` ea este mult diminuat`; implicit, vechile comunit`]i, chiar r`spndite n Austria, Germania sau America, contribuie [i azi la ntre]inerea monumentelor celor mai importante. Totodat`, ele fac lobby pentru implicarea unor funda]ii. Mai recent, exist` speran]a folosirii unor fonduri europene.
www.presamil.ro tpa@presamil.ro
TEHNOREDACTARE COMPUTERIZAT~: Corneliu Popa, Maria-Ioana Gal, Roxana Matei. CORECTUR~: Oprina Melcioiu, Elena Potoroac`. FOTOREPORTAJ: Eugen Mihai, Petric` Mihalache, C`t`lin Ovreiu. DIFUZARE: Rodica Dinc`, Ionel Tudor, Costel B`lan, tel. 021/322.82.87 int. 160.
Taxele po[tale achitate conform aprob`rii D.G.P.T.C nr.137/8598-1980.

Interviu realizat de locotenent-colonelul Florin {PERLEA

Trustul de Pres` al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale


ADRESA REDAC}IEI: REDACTOR-{EF: locotenent-colonel Florin {perlea, tel. 021/322.66.34 REDACTORI-{EFI ADJUNC}I: locotenent-colonel Gheorghe Vi[an, tel. 021/322.82.87 int. 120 [i locotenent-colonel George Cosmin Lum\n`roiu, tel. 021/322.82.87 int. 108. SECRETAR DE REDAC}IE: maior Viorel Amz`rescu, tel. 021/322.82.87 int. 124. REDACTORI: c`pitan Constantin Pi[tea, plutonier-major Lucian Irimia, Irina-Mihaela Nedelcu, Bogdan Oproiu, Marilena Georgescu, Silvia Mircea, Elena David, Andreea Cristian.

ABONAMENTE la tel.: 021.322.82.87 int. 160 Cont: RO56TREZ70320360150XXXXX

Bucure[ti, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, sector 3, O.P. 4, C.P. 4-159, Cod 741382. Tel./fax 021/322.83.88

Ministerul Ap`r`rii Na]ionale |nchiderea edi]iei luni, Reproducerea de scurte extraora 10.00 se este permis` \n condi]iile
ISSN1223-3641. 144 C.0344/2012

Redactor de serviciu: 021/322.82.87

Tiparul executat la SC FED PRINT SA

prev`zute de art. 33 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor [i drepturile conexe.