Sunteți pe pagina 1din 3

CONSULTING &ENGINEERING

PROIECTANT:SC VIADUCT SRL SEBIS, Str.Izvorului Nr.33, Jude ul Ar!d, Tel"#!$ : %&'( 3)) %'' *o+il: %(,' '-% )., E/0!il: viaduct_srl@yahoo.com

MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea obiectivului STUDIU DE FEZABILITATE :,,REABILITARE CAMIN CULTURAL ALDESTI, COMUNA BIRSA, JUD.ARAD 1.!. Sur"a #e $inantare Sur"e e%terne &i interne 'uvernamentale( )rin *ro'ramul Na+ional #e De,voltare Rural- *NDR()ro'ram $inan+at #e UE &i Guv.Rom.niei/ Masura 322 ,,Reno area !" #e$ o%&area sa&e%or'ses"unea "un"e 2(() 1.0. *er"oana 1uri#ic- ac2i,itoare COMUN3 4IRS3( 1u#etul 3ra# 1.5. 3m)la"ament In 1u#e+ul 3ra#( )e #omeniul )ublic a)ar+in-tor comunei 4IRS3( in localitatea 3LDESTI . 1.6. Re'imul te2nic 7olo"inta actual- 8ON3 CENTR3L3 LOC3LIT3TE3 3LDESTI( cu $unc+iune )re#ominant #e in"titu+ii &i "ervicii )ublice &i $unc+iuni com)lementare. 2. SITUATIA PROPUSA Solu+ia te2nic- e"te 9n con$ormitate cu cerin+ele #in Tema #e )roiectare ((Reabilitarea caminului cultural #in 3l#e&ti:. !.1. Elemente contructive Reabilitarea con"truc+iei actuale( amena1area unui 'ru) "ocial( reabilitarea cla#irii e%i"tente )rin lucr-ri #e re)aratii interioare &i e%terioare()entru a )utea $uc+iona la )arametrii im)u"e #e c-tre UE. LUCR;RI *RO*USE *ENRU RE34ILIT3RE - 9nlocuirea +i'lei care e"te 9ntr/un 'ra# avan"at #e u,ur- cca !<= #in total> - "?"tem #e termoi,olare e%terioar-> - lucr-ri #e tencuieli &i vo)"itorie e%terioar-> - 9mbr-carea cu 're"ie a tre)telor e%i"tente>

9nlocuirea t.m)l-riei #in lemn e%i"tent cu t.m)l-rie #in lemn "tructurat. &i 'eam termo)an> - re$acerea "cenei #in "ala #e ")ectacole )rin 9nlocuirea elementelor #eterioarate > - 9mbun-t-+irea )ar#o"elii #e ciment #in "ala #e ")ectacole )rin imbr-carea )ar#o"elii e%i"tente cu )laci #e 're"ie )entru circula+ie inten"-> - re)ara+ii #e tencuieli interioare &i ,u'r-veli lavabile 9n culori cal#e> - amena1area 'ru)ului "ocial> - re$acerea in"tala+iilor electrice interioare> - trotuare #in )ava1> - )arca1e> - amena1are ,ona ver#e> - im)re1muire !.!. Nece"itate &i o)ortunitatea lucr-rii re,ult- #in caracteri"ticile te2nice &i #e e%)loatare a cl-#irii e%i"tente care actualmente nu core")un# normelor te2nice im)u"e #e c-tre U.E.. 3ctual "e #e"$-&oar- )ro'rame culturale #ar $-r- a o$erii celor 9n cau,- un con$ort o)tic. *rin )romovarea inve"ti+iei "e va reali,a urm-toarele / ocu)area tinerilor cu activit-+i care )romovea,- obiceiurile $olclorice #in ace"t- ,on-> / atra'erea celor care "unt intere"a+i cu ocu)area tim)ului 9n mo# civili,at()romov.n# cultura $olcloric-@ #an"( c.ntariA( etc.> Lucr-rile )roiectate nu intro#uc e$ecte ne'ative "u)limentare $atB #e "itua+ia e%i"tentB a"u)ra "olului( #rena1ului( microclimatului( a)elor #e "u)ra$a+-( ve'eta+iei( $aunei( )ei"a1ului "au #in )unct #e ve#ere acu"tic. Nu "unt a$ectate obiective #e intere" cultural "au i"toric. *rin e%ecutarea lucr-rilor )roiectate vor a)-rea unele in$luien+e $avorabile a"u)ra $actorilor #e me#iu c.t "i #in )unct #e ve#ere economic "i "ocial . 0. ELEMENTELE C3R3CTERISTICE 3LE LUCR3RII - Cla#irea nu/&i mare&te "u)ra$a+a con"truit- actual-. - Su)ra$ata )ro)u"- C Su)ra$a+a e%i"tent- a con"truc+iei - Su)ra$a+a total- a terenului !DEE m! 5. CRITERII DE *ROIECT3RE *e ba,a "tu#iilor nece"are )roiect-rii @ ri#ic-ri to)o'ra$ice &i "tu#ii 'eoA( e%)erti,ei te2nice &i in"truc+iunilor te2nice 9n vi'oare "e va urm-rii urm-toarele / "i'uran+a 9n e%)loatare a cl-#irii> / a"i'urarea 9n con#i+iilor o)time a activit-+ilor cultural> / cre&terea con#i+iilor #e "-n-+ate )rin amena1area 'ru)ului "ocial >

INTOCMIT( In'.Ra#u Neculae