Sunteți pe pagina 1din 23

ALEXANDRU TUDOR, ARBITRU DE FOTBAL:

ARMATA A FOST {I R~MNE UN SIMBOL

FONDAT LA 23 IULIE 1859

Observatorul militar
DECORAT CU ORDINUL MERITUL CULTURAL N GRAD DE CAVALER

Pagina 24

ANUL XXII NR. 14 (1201) 10 - 16 APRILIE 2013 24 PAGINI 1,20 LEI EDITOR: MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE

www.presamil.ro www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

ARMATA O {COAL~ ALTFEL

n perioada 1-5 aprilie, Ministerul Ap`r`rii Na]ionale a desf`[urat un proiect n cooperare cu Ministerul Educa]iei Na]ionale, Armata o [coal` altfel. n program au fost implicate toate categoriile de for]e [i institu]iile militare de nv`]`mnt [i de cultur`, elevilor care au c`lcat pragul unit`]ilor militare fiindu-le prezentate tehnica [i activit`]ile militarilor sau oferta educa]ional`, n cazul institu]iilor de nv`]`mnt. Paginile 12-13
FOTO: LOCOTENENT-COLONEL LAUREN}IU ANDRIESEI

LINIA |NT@I

AZIMUT

PUTEREA EXEMPLULUI

O {ANS~ UNIC~

La Batalionul 1 Manevr`, dislocat n Afganistan, exist` militari cu mai multe misiuni externe, care, prin modelul personal, adun` n preajma lor pe cei afla]i la prima experien]` n teatrul de opera]ii. Subunitatea condus` de locotenentul Alin Goron este un exemplu \n acest sens.

Pentru prima dat` n istoria Academiei Navale Mircea cel B`trn, doi cade]i ai Facult`]ii de Marin` Militar` au nv`]at, timp de un semestru, la una dintre cele mai prestigioase universit`]i din Europa, Escuela Naval al Militar en Marin, din Pontevedra, Spania.

Pagina 5

Pagina 11

Emisiunea Pro Patria va fi prezent` n noua gril` de programe a postului public de televiziune, n fiecare duminic`, de la ora 9.30, ncepnd din 7 aprilie.

www.presamil.ro

Observatorul militar

AGENDA S~PT~M@NII
elega]ia militar` american` condus` de [eful G`rzii Na]ionale a statului Alabama, general-maior Perry Smith, efectueaz` o vizit` oficial` n Romnia, la invita]ia [efului Statului Major General, general-locotenent {tefan D`nil`.
n cadrul ntlnirii, luni, 8 aprilie, la sediul MApN, au fost abordate subiecte referitoare la domeniile de cooperare ntre Garda Na]ional` a statului Alabama [i For]ele Aeriene ale Romniei, la facilit`]ile de instruire, dotarea cu echipamente [i misiunile specifice precum [i participarea la exerci]ii, opera]ii [i misiuni interna]ionale a personalului din cele dou` structuri. Apreciez efortul celor peste 20.000 de membri ai G`rzii Na]ionale a statului Alabama n misiunea din Afganistan, n ultimii zece ani, [i aportul adus luptei mpotriva terorismului, a subliniat [eful SMG. Totodat`, cei doi oficiali au eviden]iat importan]a cooper`rii dintre cele dou` structuri, prin intermediul programului State Partnership Program. mi doresc ca parteneriatul nostru s` continue [i s`-[i ating` scopurile indiferent de varia]iile aloc`rii bugetare din cele dou` ]`ri, a declarat generalul-maior Perry Smith, n cadrul ntrevederii. n perioada vizitei, delega]ia militar` american` va avea ntlniri cu militarii de la mai multe unit`]i din diferite garnizoane.

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)


www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

FOTOGRAFIA S~PT~M@NII

DELEGA}IE MILITAR~ AMERICAN~, N ROMNIA

Cooperarea dintre Armata Romniei [i Garda Na]ional` a Statului Alabama se desf`[oar` sub egida State Partnership Program, ini]iat n 1994. ncepnd cu 2011, aceast` cooperare a fost adus` la un nivel superior, caracterizat prin aprofundarea dialogului [i acordarea de sprijin din partea partenerului american, n domenii de real interes pentru Armata Romniei, cum ar fi: exploatarea aeronavelor F-16; asigurarea sprijinului na]iunii-gazd` pentru for]ele aeriene, dezvoltarea facilit`]ilor de la Baza aerian` Cmpia Turzii; instruirea for]elor terestre [i a for]elor ntrunite, perfec]ionarea cadrului legal privind sprijinul acordat militarilor r`ni]i n teatrele de opera]ii; acordarea de sprijin familiilor militarilor disloca]i n teatrele de opera]ii, precum [i n ceea ce prive[te medicina opera]ional` [i poli]ia militar`.

DIXI !
}in foarte mult s` avem acea tax` de solidaritate de 10%, pe o perioad` de timp limitat` un an, un an [i jum`tate pentru cei din zona bugetar` care c[tig` peste 1.000 de euro pe lun`, pentru c` sunt n continuare oameni care c[tig` foarte mul]i bani [i care pot s` mai dea nc` 10% pe care s`-i folosim, de exemplu, pentru tariful social sau pentru ce avem de dat pentru militari.
VICTOR PONTA, Prim-ministrul Romniei
SURSA: AGERPRES

Cmpulung Moldovenesc. Elevul sergent-major Claudiu Onofrei de la Colegiul Militar Liceal {tefan cel Mare, ndrumat de profesorul Radu Ciuma[u, a ob]inut locul I la faza na]ional` a olimpiadei de geografie, desf`[urat` s`pt`mna trecut` la Trgu Jiu. Felicit`ri, Claudiu!

O NOU~ MISIUNE BLACKSEAFOR


oi, 4 aprilie, corveta Contraamiral Horia Macellariu a plecat spre Varna, unde se va constitui Grupul de Cooperare Naval` din Marea Neagr` Blackseafor (BSF), grupare din care mai fac parte navele Rfs Novocherkassk (Federa]ia Rus`), Tcg Heybeliada (Turcia), Bgs Reshitelni (Bulgaria), Ups Cherkasy (Ucraina) [i Gcg Sokhumi (Georgia).
Timp de trei s`pt`mni, echipajele vor desf`[ura exerci]ii comune de interven]ie la bordul unor nave civile suspecte, n vederea prevenirii traficului ilegal de persoane, armament sau substan]e periculoase, precum [i activit`]i de salvare a oamenilor

C~PITAN-COMANDOR ION BURGHI{AN

PE SCURT PE SCURT PE SCURT PE SCURT


S`rb`toare la Boto[ani. La 1 aprilie, s-au mplinit 125 de ani de cnd, printr-un nalt Decret, n locul batalionului de doroban]i din Dobrogea s-a nfiin]at Regimentul 33 Doroban]i Tulcea, ale c`rui tradi]ii de lupt` sunt continuate de c`tre Depozitul 33 Materiale Tehnice Moldova din Boto[ani. Cu acest prilej, \n unitatea boto[`nean` a avut loc o ceremonie militar` [i religioas` la care au luat parte comandantul Brig`zii 15 Mecanizat` Podu nalt, general de brigad` Vasile Roman, [eful de stat major al Diviziei 2 Infanterie Getica, colonel Oliviu Irina, comandantul Bazei 3 Logistic` Zargidava, colonel inginer Teodor Cornea, reprezentan]i ai autorit`]ilor publice locale, cadre militare active, n rezerv` [i n retragere [i fo[ti comandan]i ai unit`]ii. Le-au fost transmise mesaje militarilor boto[`neni de ministrul ap`r`rii na]ionale, Mircea Du[a, [eful Statului Major General, [eful Direc]iei Management Resurse Umane, [eful Statului Major al For]elor Terestre, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica [i comandantul Bazei 3 Logistic` Zargidava. Participan]ii au avut ocazia s` viziteze standurile cu armament [i tehnic` militar`, precum [i muzeul unit`]ii. (MAIOR IULIAN GAFTON) Brigada 2 Infanterie Rovine, la ceas aniversar. Marea unitate din inima Olteniei, Brigada 2 Infanterie Rovine, a s`rb`torit, la 1 aprilie, 130 de ani de la nfiin]are. La ceas aniversar, Brigada 2 Infanterie a organizat o serie de manifest`ri dedicate importantului eveniment. La Comandamentul Brig`zii 2 Infanterie s-a desf`[urat o ceremonie militar-religioas`, urmat` de dezvelirea unei pl`ci comemorative. Pe timpul ceremoniei, comandantul Brig`zii 2 Infanterie, general de brigad` Dorinel Duican, a oferit medalia aniversar` reprezentan]ilor e[aloanelor superioare din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, precum [i fo[tilor comandan]i care [i-au pus amprenta de-a lungul timpului n crearea unui renume pentru marea unitate din cetatea B`niei. Programul a continuat cu exerci]ii demonstrative drill-team, expozi]ii de tehnic` [i echipamente militare din dotarea brig`zii, urmate de un program artistic oferit de muzica reprezentativ` a garnizoanei Craiova. (LOCOTENENT-COLONEL OLIVER ANGHEL) Cupa Mircea la not. Academia Naval` Mircea cel B`trn mpreun` cu Direc]ia jude]ean` pentru tineret [i sport Constan]a au organizat miercuri, 3 aprilie, Cupa Mircea la not. La competi]ie au participat elevi din opt [coli const`n]ene, care s-au ntrecut n probele de 50 metri liber [i 50 metri bras. La finalul competi]iei, participan]ii au vizitat Academia Naval` Mircea cel B`trn. (LOCOTENENT DIANA CUCO{EL) S`rb`toare la Mangalia. Sec]ia 335 Logistic` Mangalia, comandat` de comandorul Lucian Botea a s`rb`torit, recent, mplinirea a 30 de ani de la nfiin]are. La activitate au participat contraamiralii de flotil` Corneliu Bocai, [eful Instruc]iei [i Doctrinei din SMFN, [i Dan H`ulic`, comandantul Bazei Logistice Navale Pontica, comandan]i de unit`]i [i mari unit`]i din For]ele Navale [i garnizoana Mangalia, fo[ti comandan]i ai unit`]ii, reprezentan]i ai asocia]iilor cu profil de marin`, cadre militare [i personal civil contractual care [i-au desf`[urat activitatea n unitatea s`rb`torit`. (LOCOTENENTCOLONEL CORNELIU PAVEL)

c`zu]i peste bord sau de ajutorare a unor nave aflate n dificultate, dar vor participa [i la activit`]i de reprezentare n porturile Varna, Constan]a [i Sevastopol. Corveta este comandat` de c`pitan-comandorul Liviu Coman [i are un echipaj alc`tuit din 89 militari. Prima faz` a celei de-a XII-a activ`ri a Blackseafor s-a desf`[urat n perioada 6-24 august 2012 [i a cuprins, pe lng` exerci]iile desf`[urate pe mare, activit`]i de reprezentare n porturile Golcuk [i Trabzon (Turcia) [i Novorossijisk (Federa]ia Rus`). Comanda Grup`rii este exercitat` de reprezentantul Turciei, pn` n luna august a acestui an. n cei 12 ani de activitate, prin exerci]iile desf`[urate de Grupare, au fost puse bazele procedurilor comune de ac]iune, iar prin activit`]ile de reprezentare din porturile vizitate au fost f`cute cunoscute obiectivele BSF cet`]enilor celor [ase state riverane M`rii Negre.

DCM E, LA OPERA}IA ACTIVE FENCE


Modulul NATO de comunica]ii [i informatic` DCM E particip`, n perioada 8 aprilie - 15 iulie, la opera]ia Active Fence, n Adana, Turcia. n cadrul acestei misiuni, militarii romni vor asigura comunica]iile unor sisteme de ap`rare aerian` cu comandamentele NATO. Dislocarea Modulului NATO DCM E n misiuni n afara teritoriului Romniei se execut` la ordinul autorit`]ilor NATO abilitate, n conformitate cu ordinele [i legisla]ia n vigoare. DCM E a luat fiin]` la 1 august 2010 [i \n perioada ianuarie-august 2012, DCM E a fost dislocat n teatrul de opera]ii din Afganistan, pentru a asigura suportul de comunica]ii [i informatic al Punctului de Comand` din Kabul al For]ei Interna]ionale pentru Asisten]` de Securitate din Afganistan .

132 DE ANI DE NV~}~MNT DE GENIU


LOCOTENENT ANDREEA CRISTIAN

entrul de Instruire pentru Geniu, EOD [i Ap`rare CBRN Panait Donici din Rmnicu Vlcea a s`rb`torit joi, 4 aprilie, 132 de ani de nv`]`mnt militar de geniu n Armata Romn`.
Cu acest prilej a fost organizat` o expozi]ie de fotografie n cadrul institu]iei, intitulat` Cmpul de lupt` altfel, a avut loc un simpozion cu tema Evolu]ia nv`]`mntului militar de geniu, iar to]i cei prezen]i s-au bucurat de un spectacol de muzic` popular` sus]inut de Ansamblul Rapsodia Vlcean`. n aceast` [coal` s-a format o serie de personalit`]i marcante ale vie]ii publice romne[ti, printre care un prim-ministru, un mare[al al Romniei, zece [efi ai Statului Major General. Putem spune c` avem un istoric bogat [i dorim s` dovedim, n continuare, c` suntem o institu]ie viabil` n sistemul de nv`]`mnt militar romnesc, a declarat, cu acest prilej, comandantul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD [i Ap`rare CBRN Panait Donici, colonel Dan Marin. nv`]`mntul militar de geniu a luat fiin]` la 7 aprilie 1881, prin nalt Decret Regal al Principelui Carol I. De-a lungul ntregii sale istorii, institu]ia a trecut prin numeroase transform`ri, denumirea actual` datnd din luna mai 2010.

andreea.cristian@presamil.ro

CONCURS DE MATEMATIC~ LA CONSTAN}A


ea de-a XXI-a edi]ie a Concursului de matematic` Viceamiral Vasile Urseanu pentru elevii de clasa a VIII-a s-a desf`[urat smb`t`, 30 martie, la {coala Militar` de Mai[tri a For]elor Navale Amiral Ion Murgescu. Dup` evaluarea lucr`rilor, timp de o s`pt`mn`, smb`t`, 6 aprilie, a avut loc, la Muzeul Marinei Romne, festivitatea de premiere.
Concursul de matematic` Viceamiral Vasile Urseanu a fost ini]iat de Liceul Militar de Marin` Alexandru Ioan Cuza (LMM) n anul [colar 1991-1992. Aceast` ini]iativ` [i nivelul de preg`tire a elevilor LMM la matematic` [i fizic` au dus la sporirea prestigiului

C~PITAN-COMANDOR ION BURGHI{AN

institu]iei n rndul celorlalte licee militare existente la acea dat` n ]ar`. Concursul este unul de nivel jude]ean, recunoscut de Inspectoratul {colar Jude]ean Constan]a (ISJ) la nivelul Olimpiadei Jude]ene. Pn` n prezent, peste 2.600 de elevi din jude]ul Constan]a au participat la concurs, iar celor mai buni dintre ei le-au fost acordate 210 premii. Unul dintre premiile oferite poate fi considerat pe ct de inedit, pe att de plin de amintiri. Astfel, anul trecut, la bordul Navei-[coal` Mircea au navigat, pre] de cteva ore, premian]ii ultimelor cinci edi]ii ale concursului, to]i elevii const`n]eni premia]i la concursuri na]ionale [i interna]ionale, precum [i lotul na]ional de lupte al Romniei. La aceast` edi]ie a concursului de matematic` Viceamiral Vasile Urseanu s-au nscris 150 de elevi [i au participat, pn` la final, 109. Cel mai bun dintre cei ale[i s-a dovedit a fi elevul Riza Salim de la Colegiul Na]ionl Mircea cel B`trn, urmat de elevii Ana Tabacu [i M`rg`rit Fulea, de la Liceul Teoretic Ovidius. Au fost, de asemenea, acordate [apte men]iuni.

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

EVENIMENT

Observatorul militar

www.presamil.ro

ZIUA NATO {I ZIUA POR}ILOR DESCHISE LA MApN


cristian.lenga@presamil.ro
FRUNTA{ CRISTIAN LENGA

inisterul Ap`r`rii Na]ionale a s`rb`torit Ziua Alian]ei Nord-Atlantice [i, n premier`, Ziua Por]ilor Deschise, duminic`, 7 aprilie, la sediul institu]iei, unde a avut loc o ceremonie militar`, n prezen]a ministrului Mircea Du[a.
Dup` intonarea Imnului na]ional [i al NATO, asisten]a a avut ocazia de a admira un moment de perfec]iune n mnuirea armamentului, oferit de Drill Team-ul Regimentului 30 Gard` Mihai Viteazul. S-au vizitat standurile structurilor implicate, ntre care cele ale Trustului de Pres` al MApN, Clubului Sportiv al Armatei Steaua [i Editurii Militare, precum [i diverse spa]ii din minister: Intrarea oficial` a MApN, Sala Eroilor, Sala de Videoconferin]e Mihai Viteazul [i Aula Ministerului. Turul s-a ncheiat cu o expozi]ie de tehnic` militar`, n cadrul c`reia au fost prezentate autospecialele de comunica]ii [i de protec]ie CBRN, precum [i cele de poli]ie militar`.
FOTO: C~T~LIN OVREIU

Cu acest prilej, ministrul Du[a a declarat c` Romnia a fost un partener serios nc` din perioada de preaderare la NATO [i c`, prin Alian]`, romnii beneficiaz` de garan]ia securit`]ii na]ionale, iar armata de o mai bun` instruire a militarilor, dar [i de echipare cu aparatur` modern`. Armata este o institu]ie pus` n slujba romnilor, a cet`]enilor. Este institu]ia care garanteaz` securitatea na]ional` [i am dorit ca romnii s` cunoasc` cu ce se ocup` Armata Romniei [i care sunt dot`rile acesteia, a mai afirmat ministrul ap`r`rii na]ionale. {eful Statului Major General, general-locotenent {tefan D`nil`, i-a premiat pe c[tig`torii concursului de eseuri Contribu]ia militarilor romni la intrarea Romniei n NATO (locul I Alexandra Nastasoiu, student` la Universitatea Babe[-Bolyai din Cluj-Napoca, locul II student frunta[ Radu Leah de la Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu din Sibiu, locul III student caporal Adrian Ciu[anu de la Academia For]elor Navale Mircea cel B`tr#n din Constan]a). Festivitatea de premiere s-a desf`[urat n cadrul manifest`rilor dedicate s`rb`toririi Zilei NATO, iar premiile au constat n c`r]i oferite de Editura Militar` pe tematica abordat` n eseuri. n ncheiere, ministrul Du[a [i-a exprimat speran]a c` Ziua Por]ilor Deschise la MApN va fi reluat`: Aceast` ac]iune este o premier`. Indiferent cine va fi la acest minister, sper`m ca evenimentul s` devin` o permanen]`. De asemenea, Ziua NATO a fost s`rb`torit`, prin ceremonii militare, \n diferite garnizoane din ]ar`.

FOTO: C~T~LIN OVREIU

VIZIT~ LA SUUMC
ecretarul de stat pentru rela]ia cu Parlamentul, informare public` [i cre[terea calit`]ii vie]ii personalului, Vasile Costea, a vizitat, mar]i, 2 aprilie, pe militarii r`ni]i \n accidentul aviatic din 7 martie, interna]i la Spitalul Universitar de Urgen]` Militar Central (SUUMC).
Secretarul de stat Vasile Costea a dorit s` fie al`turi de locotenent-comandorul Petru Pricop, care a fost externat n aceea[i zi. ntr-un interval att de scurt de la ultima noastr` ntlnire, m` bucur c` v` rev`d ntr-o stare clinic` [i psihic` att de bun` [i nu-mi r`mne dect s` v` doresc s` v` rentoarce]i ct mai repede n rndul nostru [i la man[`, i-a transmis militarului Vasile Costea.

EVENIMENT EDITORIAL LA CASA TITULESCU


a sediul Funda]iei Europene Titulescu, Editura Militar` a lansat joi, 4 aprilie, lucr`rile Statul Major General Romn (1859-1950). Organizare [i atribu]ii func]ionale , semnat` de Ion Giurc` [i Maria Georgescu, [i Serviciul de Informa]ii al Romniei n R`zboiul de ntregire Na]ional` (1916-1920), de Alin Spnu.
Prezent la eveniment, [eful Statului Major General, general-locotenent {tefan D`nil`, a precizat: Lucr`rile de fa]` sunt apari]ii fire[ti, necesare [i utile n peisajul istoriografiei militare romne[ti. Sunt ncununarea unui efort de documentare, analiz` [i sintez` a evenimentelor [i faptelor a[a cum au fost n situa]iile [i condi]iile perioadei analizate. Pe de alt` parte, directorul Editurii Militare, Adrian Pandea, a men]ionat c` autorii au, n mod cert, expertiza necesar` n domeniile pe care le-au abordat n c`r]ile publicate [i au avantajul unor subiecte interesante. n cartea sa, Alin Spnu ofer` o monografie solid` a structurii informative a Romniei din perioada R`zboiului de ntregire Na]ional`, lanseaz` ipoteze pe baza unor documente inedite, prezint` cazuri de spionaj [i contraspionaj [i ofer` imaginea unor aspecte istorice care, de cele mai multe ori, r`mn n spatele cortinei. La activitatea de la Casa Titulescu, din [oseaua Kiseleff (Bucure[ti), au mai participat: rectorul Universit`]ii Na]ionale de Ap`rare Carol I, generallocotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, pre[edintele Asocia]iei Diploma]ilor Militari n Rezerv` [i Retragere Alexandru Ioan Cuza, general de brigad` (r) NicolaeAurel Ene, fostul ministru al ap`r`rii na]ionale, general (r) Niculae Spiroiu, fostul [ef al Statului Major General, general (r) Mircea Chelaru [i George Potra, istoric [i membru al Academiei Oamenilor de {tiin]` din Romnia.

cristian.lenga@presamil.ro

FRUNTA{ CRISTIAN LENGA

FOTO: PETRIC~ MIHALACHE

CURS POSTUNIVERSITAR
Cursul postuniversitar Securitate [i bun` guvernare al Colegiului Na]ional de Ap`rare a demarat luni, 8 aprilie, la Palatul Cercului Militar Na]ional, n prezen]a secretarului de stat pentru rela]ia cu Parlamentul, informare public` [i cre[terea calit`]ii vie]ii personalului, Vasile Costea. Colegiul Na]ional de Ap`rare, conceput dup` modelul institu]iilor similare din ]`rile europene, a avut un impact deosebit asupra imaginii Romniei n plan interna]ional, reprezentnd dovada clar` c` ]ara noastr` se nscrie pe acelea[i coordonate cu toate cancelariile partenerilor no[tri euroatlantici, a spus secretarul de stat n deschiderea activit`]ii. n acela[i context, Vasile Costea a apreciat c`, de[i acesta este de scurt` durat`, programul concentreaz` multe dintre conceptele fundamentale pentru securitatea [i ap`rarea Romniei, n context european [i euroatlantic.

Oficialul MApN l-a vizitat [i pe caporalul clasa a III-a Doru N`nescu, r`nit \n acela[i accident. Cu aceast` ocazie, medicii au trecut n revist` evolu]ia sa de la internarea n spital [i poten]ialul acestuia de a se vindeca complet. Din partea conducerii ministerului, a[ vrea s` v` transmit c`, n continuare, se vor face toate demersurile necesare pentru asigurarea celor mai bune condi]ii de tratament, spitalizare [i recuperare pentru militarii no[tri, indiferent de stabilimentul medical n care ace[tia sunt sau opteaz` s` fie interna]i. Am ntlnit o echip` de medici militari de top [i sunt convins c` militarii no[tri vor beneficia aici de toat` aten]ia care li se cuvine, a mai declarat, la ncheierea vizitei, secretarul de stat.

Observatorul militar
www.presamil.ro

LINIA |NT@I

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

SCORPIONII GALBENI, LA CEAS ANIVERSAR


e cur#nd, Scorpionii Galbeni din Afganistan au s`rb`torit 130 de ani de existen]` ai Batalionului 32 Infanterie Mircea.
La 1 aprilie 1883, s-a semnat certificatul de na[tere al Regimentului 32 Doroban]i, ale c`rui tradi]ii militare au fost preluate de unicul batalion de infanterie din Timi[oara. n tot acest timp, bravii osta[i b`n`]eni, prin curajul, jertfa [i sacrificiul lor suprem, au f`cut posibil ca renumele unit`]ii s` se fac` auzit pe mai multe meridiane ale lumii. La fel cum n urm` cu un secol doroban]ii b`n`]eni serveau patria sub drapelul na]ional, a[a [i Scorpionii Galbeni din Batalionul 2 Manevr` sunt prezen]i, departe de cas`, n Afganistan, pentru a-[i ndeplini mandatul ncredin]at de ]ar`. Eroismul celor care au participat la Atacul c`m`[ilor albe din 1917, sacrificiul sublocotenentului (p.m.) Ioan Grosaru din Irak, 2007, [i al sublocotenentului (p.m.) Ioan Lucian Leu[tean din Afganistan, 2011, i oblig` pe militarii b`n`]eni, disloca]i n Afganistan, s` reprezinte cu onoare unitatea lor oriunde s-ar afla. V` asigur de toat` considera]ia [i respectul nostru pentru tot ceea ce reu[i]i s` face]i acas`, at#t la Timi[oara, ct [i aici n Afganistan, prin implicarea exemplar`, efortul [i d`ruirea de care da]i dovad` n tot ceea ce face]i, le-a transmis comandantul Scorpionilor Galbeni din Afganistan, locotenent-colonel CristianDaniel Dan, militarilor Batalionului 32 Infanterie Mircea din Timi[oara.

La ceas aniversar, comandantul Batalionului 2 Manevr` \i felicit` pe militarii afla]i \n misiune.

Doi dintre cei avansa]i la gradul de maior, Adrian Jianu [i Valeriu Gr`mescu.
PAGIN~ REALIZAT~ DE MAIOR SORIN HOMEAG

up` mai mul]i ani de existen]` nentrerupt` a militarilor romni n provincia Zabul, FOB Bullard a fost predat` Armatei Na]ionale Afgane (ANA).
Prezen]a infanteri[tilor b`n`]eni n baza militar` naintat` (FOB) Bullard reprezint`, de acum, o nou` fil` de istorie scris` pe t`rm afgan de armata romn`. O parte din for]ele Batalionului 2 Manevr` Scorpionii Galbeni au preg`tit transferul bazei naintate, concomitent cu executarea protec]iei personalului [i a misiunilor din aria de opera]ii. S-a ac]ionat pn` la cel mai mic detaliu, ncepnd cu planificarea ac]iunilor de dislocare [i asigurare a protec]iei personalului [i a tehnicii. {eful compartimentului logistic, locotenent-colonel Petric` Buzulic`, [i ofi]erul responsabil cu lucr`rile genistice din compartimentul opera]ii, locotenent Daniel Eremia, au fost dirijorii acestei opera]ii complexe. Secundele [i orele planific`rii genistice [i logistice s-au intersectat cu realitatea din teren. Matricele de sincronizare ale compartimentului opera]ii, puse n valoare de execu]ia prompt` a for]elor de manevr`, au asigurat climatul de siguran]`, att de necesar tranzit`rii ariei de opera]ii de convoaiele cu tehnic` [i materiale, care plecau sau se

TRANSFER N AFGANISTAN D

ndreptau spre FOB Bullard. Cu mult calm [i profesionalism, gndind de zece ori [i t`ind o singur` dat`, a[a cum obi[nuie[te s` spun` liderul Scorpionilor Galbeni, locotenent-colonel Cristian Daniel Dan, s-a monitorizat, cu mare aten]ie, planul ac]iunii. S-a

redislocat personalul din statul major al batalionului, concomitent cu protec]ia for]elor din teren [i respectarea termenului de transfer a bazei naintate. Utilajele de mare tonaj, macaralele, trailerele, containerele [i antenele de comunica]ii prin satelit, manevrate de echipele compuse din militari romni, americani [i contractori civili au

Redislocarea tehnicii din FOB Bullard.

fost elementele care au zugr`vit tabloul unei zile de lucru n FOB Bullard. Plutonierul-major Ion Ridichie [i caporalul Ioan Adrian Pop, comanda]i de locotenentul Sorin Staicu, comandantul Companiei sprijin de lupt`, au fost pionii de baz` ai aceste echipe care a preg`tit FOB Bullard pentru transfer. Activitatea a fost marcat` de o ceremonie, la care au participat, al`turi de militarii romni, parteneri americani, militari afgani, precum [i reprezentan]i ai for]elor de securitate [i ai guvernului afgan. Pe timpul evenimentului a avut loc un moment de reculegere n memoria tuturor militarilor americani, romni [i afgani, care s-au jertfit pentru asigurarea unui climat de siguran]` n aceast` ]ar`. Drapelul na]ional al Romniei a fost cobort de pe catarg, moment care a marcat, efectiv, redislocarea militarilor romni din baza militar` naintat` din Bullard [i transferul acestuia la armata afgan`. Att partenerii americani, ct [i reprezentan]ii for]elor de securitate [i ai guvernului afgan au apreciat, la superlativ, modul de executare a misiunilor de for]ele romne[ti n aceast` arie de opera]ii din districtul Shah Joy.

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

LINIA |NT@I

Observatorul militar
www.presamil.ro

PUTEREA EXEMPLULUI
MAIOR ADRIAN JIANU

a Batalionul 1 Manevr`, dislocat n Afganistan, exist` militari cu mai multe misiuni externe, care, prin modelul personal, adun` n preajma lor pe cei afla]i la prima experien]` n teatrul de opera]ii. Subunitatea condus` de locotenentul Alin Goron este un exemplu \n acest sens.
nd suntem elevi suntem fascina]i de unii dasc`li, iar ca p`rin]i ne ntreb`m de ce copiii no[tri nva]` mai mult la unele materii dect la altele [i de ce nu au acela[i randament la toate disciplinele [colare. Stilul pedagogic al profesorilor

de team`, care vine din instinctul de conservare al fiec`ruia. Trebuie s` le acorzi ncredere, s` simt` c` e[ti al`turi de ei, explic` locotenentul Alin Goron. n teatrul de opera]ii ntlnim liderul care se treze[te [i se echipeaz` naintea

Militarii din Task Force Golden Lions explic` popula]iei modul de folosire a aparatului de radio.
continu` s`-[i pun` amprenta asupra educa]iei noastre, chiar [i dup` absolvirea unor institu]ii de nv`]`mnt. Dar ce putem spune despre un lider aflat ntr-un teatru de opera]ii? Este pus el n situa]ia celor mai complicate simbioze psihologice? Este aici momentul mbin`rii tuturor stilurilor de conducere? Dar al principiilor de management? Reprezint` Afganistanul punerea n practic` a teoriei, dar [i locul form`rii [i c`lirii adev`ra]ilor lideri? R`spunsul se afl` deja n min]ile celor care au f`cut parte, cel pu]in o dat`, dintr-o subunitate de manevr` [i mai ales n gndul celor care, indiferent de grad [i func]ie, au avut responsabilitatea comenzii. Astfel, o subunitate de manevr` din Task Force Golden Lions, cu experien]` n executarea misiunilor, se exprim` prin glasul liderului lor: un comandant de patrul` trebuie s` fie un bun psiholog pentru oameni, pentru c` ace[tia se afl` departe de cas`, le este dor de familie, iar cteodat` au, de ce s` nu recunoa[tem, un sentiment firesc

tuturor, primul care se familiarizeaz` cu cele mai noi proceduri, dar ultimul care bea cafea din termosul subunit`]ii. Primul care pune piciorul n mediul opera]ional, dar ultimul care pleac` din parcul cu tehnic` militar` atunci cnd se ntorc din misiune. El este cel care, seara, nainte de culcare, [i deruleaz` filmul tuturor activit`]ilor din ziua respectiv` [i regleaz` piesele care nu au func]ionat la randamentul maxim. Tot el este cel care [i programeaz`, mental, activit`]ile pentru a doua zi [i nu poate adormi pn` nu are totul pus la punct. Abia atunci realizeaz` c` nu a avut timp s` stea de vorb` cu familia. Insuflarea ncrederii reciproce are un rol motiva]ional, iar aceasta se realizeaz` cnd pragmatismul cuno[tin]elor acumulate [i al deprinderilor formate [i spune, cu adev`rat, cuvntul. Contez mult pe ajutorul camarazilor mei, pentru c` sunt adev`ra]i profesioni[ti. De ncredere reciproc` este nevoie mai ales aici, n teatrul de opera]ii, unde pericolul este la tot pasul, iar cel mai mic moment de neaten]ie te poate costa via]a, afirm` sergentul-major Raoul Berzovan.

|mpreun` cu partenerii afgani [i americani.

De aceea[i p`rere este [i caporalul Cosmin Iordache, care ndepline[te func]ia de sanitar: aici, unde via]a poate lua o ntors`tur` nefast` n mai pu]in de o secund`, practica [i cuno[tin]ele pe care le-am acumulat la cursurile SMURD din Romnia, precum [i cele dobndite n misiunea trecut` aduc un plus de ncredere colegilor mei. Cunoa[terea oamenilor din echipaj, sprijinul reciproc n rezolvarea sarcinilor [i traiul n comun determin` derularea misiunilor una dup` alta, ca ntr-o adev`rat` familie. Din ziua n care am venit n Afganistan s-a v`zut o nchegare a plutonului mai puternic` dect n ]ar`. Suntem foarte uni]i, ne ajut`m [i ne sprijinim foarte mult pentru c` aici, n Afganistan, via]a mea depinde de cea a colegului, m`rturise[te caporalul Ciprian Tihulca. Aici, ncurajarea vine din seriozitatea cu care fiecare dintre noi execut`m misiunile [i din modul responsabil n care suntem condu[i. mi doresc s` ne ndeplinim misiunea ct mai bine [i s` ne ajute Dumnezeu s` ne ntoarcem acas` cu to]ii la familiile noastre, spune, concentrat la ceea ce face, caporalul Ion Cimpoeru. Ne este dat s` vedem ast`zi principii puse n aplicare, prin for]a exemplului personal. Tr`im vremurile cnd, indiferent de grad [i func]ie, st`m cu to]ii la rnd la mas`, la sala de sport, la sp`l`torie. Asta nseamn` camaraderia adev`rat` [i exemplul personal, iar ordinul, ca form` de manifestare a autorit`]ii, are argumente solide de educa]ie, preg`tire [i experien]`. n]elegerea momentelor prin care trece subordonatul [i totodat` camaradul de arme, r`bdarea, mbinarea armonioas` a tuturor stilurilor de conducere, abordarea cu seriozitate a tuturor aspectelor cotidiene, acordarea timpului [i aten]iei cuvenite chiar [i micilor disfunc]ionalit`]i, dar mai ales exprimarea curajului n fapte, prin ndemnul face]i ca mine, ar fi unele dintre calit`]ile pe care le ntlnim la tinerii comandan]i, indiferent de grad. Pentru c` Afganistanul nseamn`, one[ti fiind, formarea unor lideri foarte tineri. S` te c`le[ti la o vrst` fraged` [i astfel s` po]i mp`rt`[i din experien]a ta genera]iilor viitoare, nseamn`, f`r` ndoial`, progres.

Observatorul militar
www.presamil.ro

INSTRUC}IE

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 14 10 16 aprilie 2013)

MARTIE CU IZ DE IARN~ {I PRAF DE PU{C~


C~PITAN NOROCEL DEDU

ecent, militarii Batalionului 300 Infanterie Mecanizat` Sfntu Andrei din Gala]i au fost evalua]i prin exerci]ii de tragere n Poligonul Smrdan, cu diferite categorii de armament. Vremea capricioas`, anormal` pentru aceast` perioad` a anului, nu i-a mpiedicat pe infanteri[ti s`-[i duc` misiunea pn` la cap`t.

nd to]i credeam c` iarna lung` [i geroas` a plecat, l`snd loc prim`verii, la sfr[itul lui martie am fost surprin[i s` fim acoperi]i de un strat de om`t proasp`t, ca n decembrie. Dar, pentru c` niciodat` infanteri[tii nu s-au speriat de c]iva fulgi de z`pad`, instruc]ia [i-a urmat cursul firesc [i a continuat cu evalu`rile finale la nivel pluton, concretizate prin exerci]iile de tragere. Ma[inile de lupt` ale infanteriei au ie[it primele pe poarta caz`rmii, avnd ca punct terminus poligonul Smrdan. Au urmat militarii Companiei 3 Infanterie, care au executat un mar[ tactic pe jos, pe timpul c`ruia comandantul de companie, c`pitan Costel Boc`neal`, a verificat modalit`]ile de deplasare ale plutoanelor, capacitatea acestora de rezisten]` la efort fizic prelungit [i rezolvarea situa]iilor tactice create. Dup` sosirea n poligon a urmat prezentarea situa]iei tactice [i preg`tirea militarilor pentru misiune. Apoi, s-au f`cut ultimele preciz`ri de comandan]ii de plutoane [i de grupe, iar infanteri[tii s-au mbarcat [i au a[teptat ordinele comandantului de companie. Din c`[tile sta]iei radio a acestuia se auzeau

rapoartele subordona]ilor care comunicau c` sunt gata pentru deplasare. Executa]i Drumul, a fost r`spunsul a[teptat de toat` lumea. Sosise momentul s` arate ce au nv`]at [i exersat n ultimele trei luni. Ma[inile de lupt` ale infanteriei au nceput deplasarea [i, la ordinul comandantului de pluton, plutonier Paul Gafton, militarii s-au desf`[urat pentru lupt`. Rnd pe rnd, ]intele ap`rute n poligon au fost identificate [i apoi doborte, mai nti cu tunul de calibru 25 milimetri, apoi cu mitraliera de calibru 7,62 milimetri, ambele din compunerea blindatelor. Pe m`sur` ce se nainta n cmpul tactic, se auzeau comenzile pentru debarcare [i angajare cu foc a inamicului. Militarii executau salturi [i tr`geau asupra obiectivelor din teren, fiind permanent sus]inu]i de ]`c`nitul mitralierei din turel`. naintarea p`rea greoaie, ]intele ncepeau s` fie din ce n ce mai pu]ine, indica]iile comandan]ilor de grupe din ce n ce mai rare, iar, n final, s-a dat comanda nceta]idesc`rca]i! Pe fe]ele participan]ilor se putea citi mul]umirea: exerci]iul a luat sfr[it, iar rezultatele au fost de excep]ie!

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

INSTRUC}IE

Observatorul militar
www.presamil.ro

MEREU PRIMII
LOCOTENENT BOGDAN R~DULESCU

a Batalionul 2 Infanterie C`lug`reni, militarii [i perfec]ioneaz` zilnic, prin instruc]ie asidu`, deprinderile acumulate n teatrele de opera]ii.
ediul opera]ional n misiunile contemporane este unul foarte complex, trecndu-se de la o palet` conven]ional`, ap`rare-ofensiv`, la opera]ii de securitate [i stabilitate [i interven]ii n situa]ii de urgen]`. Toate aceste schimb`ri dinamice

Costel P`stae, a subliniat faptul c` experien]a acumulat` de militari n teatrele de opera]ii nu r`mne numai n istoricul batalionului sau n dosarul cu lec]ii nv`]ate, ci se materializeaz`, concret, pe terenul de instruc]ie. O parte a militarilor batalionului erau aduna]i n jurul

profesionist Marius Alexe, care s-a mai ntlnit n Afganistan cu ceea ce nv`]au la preg`tire. Nu trebuie s` uit`m ce am nv`]at, a spus militarul. Comandantul plutonului, locotenent Adrian Vlcu, [tie c`, n ceea ce prive[te misiunile de acest gen, to]i trebuie s` fie foarte aten]i, mai ales la am`nunte. El verific`, cu mult` aten]ie, nsu[irea cuno[tin]elor teoretice [i practice att de militarii care au fost n misiune, ct [i de cei care urmeaz` s` plece n Afganistan. A[tept`rile comandantului de companie, c`pitan Cosmin Savu, sunt mari [i insist` ca militarii s` se instruiasc` a[a cum vor lupta, s` pun` n practic` ce au tr`it [i au v`zut n misiunile externe. Un comandant de companie trebuie s`

fie [i un bun diplomat. Nu este de ajuns s` ai ni[te proceduri [i s` le aplici, pentru c` acolo interac]ionezi cu popula]ia civil`, participi la proiecte. A[adar, se extinde aria preg`tirii militare generale. Numai a[a calitatea instruc]iei va r`mne la un standard nalt, concluzioneaz` ofi]erul. uccesul unei misiuni depinde [i de cunoa[terea [i folosirea corect` a mijloacelor de protec]ie chimic`, bacteriologic`, radiologic` [i nuclear` (CBRN). Lng` atelierul dedicat nv`]`rii IED, un alt grup de militari a primit o situa]ie tactic`, de patrulare ntr-o zon` infectat` cu gaze vezicante. Conduc`torul

atelierului de trecere prin raionul contaminat cu substan]e chimice, plutonier-adjutant Florin B`nceanu, cu trei misiuni interna]ionale la activ, a insistat asupra modului corect de echipare a militarilor cu completul de protec]ie antichimic` [i pe lucrul n echip`. Cu toate c` nu este u[or, la fiecare tem` de acest gen m` a[tept ca subordona]ii mei s` m` surprind` cu ceva nou de fiecare dat`, spune subofi]erul. Referindu-se la adaptabilitatea unui pluton care ac]ioneaz` n teatrul de opera]ii, comandantul Batalionului 2 Infanterie C`ug`reni, colonel Iulian Berdil`, apreciaz` c` nevoile actuale de instruire a militarilor trebuie s` includ` [i o anumit` ini]iativ`, o creativitate a comandan]ilor de subunit`]i. Exist` un interes deosebit, la nivelul unit`]ii, de a men]ine deprinderile militarilor acumulate n misiunile externe, a afirmat, la final, comandantul. Concluzionnd, se poate spune c` experien]a dobndit` n

sunt factori care aduc modific`ri modului de preg`tire al militarilor. Cu patru misiuni interna]ionale la activ, [eful opera]iilor [i instruc]iei, c`pitan

atalionul 2 Infanterie C`lug`reni a fost prima unitate romneasc` care a avut n responsabilitate provincia Zabul, din Afganistan.

plutonierului Marius Coman, [eful atelierului de contracarare a dispozitivelor explozive improvizate (IED), care le prezenta militarilor ct de u[or poate fi confec]ionat` o asemenea capcan`. Chiar dac` cei mai mul]i dintre noi au fost n misiune, ntotdeauna avem ce nv`]a, a completat subofi]erul. Diversitatea obiectelor din care este realizat un asemenea dispozitiv este impresionant` [i pentru soldatul gradat

isiunea Batalionului 2 Infanterie C`lug`reni, din 1995, de men]inere a p`cii UNAVEM III, din Angola, a reprezentat prima participare a unei unit`]i combatante romne la opera]ii n afara teritoriului na]ional.
urma particip`rii la misiunile de men]inere a p`cii, la exerci]iile NATO-PfP [i la aplica]iile tactice executate n ]ar`, precum [i gradul ridicat de interoperabilitate cu for]ele NATO sunt dovezi c`, [i pe viitor, infanteri[tii bucure[teni vor putea executa misiuni att n ]ar`, ct [i n teatrele de opera]ii, la standarde nalte de profesionalism.

Observatorul militar
www.presamil.ro

CARIERE |N UNIFORM~

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

ASPIRA}II {I AMBI}II MARI


cristian.lenga@presamil.ro
FRUNTA{ CRISTIAN LENGA

a Brigada 8 LAROM am g`sit militari cu pove[ti de via]` interesante [i emo]ionante, care au vise pe care ncearc` s` [i le \mplineasc`. Sunt oameni care att n interiorul unit`]ii, ct [i n afara acesteia, ncearc` s` se autodep`[easc`. Ghidat` spre subofi]eri
nainte de a veni n armat`, caporalul Lumini]a Dud`u a lucrat ca supraveghetor [i ghid al Muzeului de Istorie din Foc[ani, iar ulterior la o firm` de traduceri, unde, din punct de vedere financiar, nu era mul]umit`. S-a c`s`torit cu un subofi]er, fiul unui maistru militar, n prezent n rezerv`, [i astfel a intrat ntr-o familie cu vechime n ale armelor. Dup` c`s`torie, am nceput s` mi punctul de tragere, punctul de comand` [i obiectivele din teren, cu tot cu distan]ele pn` la ele, iar dac`, n caz de r`zboi, comandantul de baterie este grav r`nit, eu pot s` sprijin direct conducerea focului artileriei (ACFA Aparat de conducere a focului artileriei). Conducerea unit`]ii a decis s` dovedeasc` tuturor c` solda]ii/grada]ii profesioni[ti [i pot asuma responsabilit`]i [i pe alte fronturi. Pn` anul trecut, sala de tradi]ii, numit` [i

De mai bine de trei ani este c`s`torit` [i are o feti]`. Spune c` a[a a fost s` fie, [i-o dorea foarte mult. Acum se gnde[te s` mearg` la curs, pentru a fi subofi]er. Singurul inconvenient este c` nu am fost desp`r]it` de feti]a mea niciodat` att de mult timp [i nu [tiu cum s-ar desf`[ura lucrurile dac` a[ fi departe de ea. Cu toate acestea, so]ul m` sus]ine f`r` a sta pe gnduri [i mi spune mereu s` mi fac curaj s` merg la curs, zice Lumini]a.

se ofer` siguran]` [i stabilitate. A[a ncepe povestea caporalului Dorin Dragomir. Regret` c` nu a avut parte de o misiune pn` n prezent, dar spune c` [i dac` i s-ar fi ivit aceast` [ans` nu ar fi putut pleca. Trebuie s` am grij` de p`rin]ii mei. Tata are diabet [i nu a[ putea s`-i spun c` plec n misiune, pentru c` nu [tiu cum ar reac]iona, spune Dorin. Sunt singurul lor copil, unicul lor sprijin la b`trne]e [i nu vreau s` le pun s`n`tatea [i mai mult n pericol.

faptul c` vreau s`-mi ntemeiez o familie, iar a sta n chirie mpreun` cu al]i colegi nu m-ar ajuta n sensul acesta, m`rturise[te caporalul Dragomir, care n copil`rie visa s` devin` aviator: mi pl`ceau att de mult avioanele, nct ncepusem s` m` gndesc continuu la posibilitatea de a deveni pilot, numai c` planurile nu ies ntotdeauna a[a cum ]i-ai dori.

F`r` fric` de r`spundere


Imediat dup` terminarea liceului, a ales s` se nroleze n armat`. A fost una dintre dorin]ele sale majore. Caporalul Ionel Epure este constructor linii cablu la bateria de sprijin a Brig`zii 8 LAROM. Rolul meu este de a asigura leg`turile telefonice ale unui centru de comand` de baz` cu unul de rezerv`. Munca mea se vede atunci cnd trebuie s` ie[im din cazarm`, s` ntindem linii telefonice ntre punctele de comand` [i s` asigur`m, prin comunica]ii cu fir, leg`turile e[aloanelor superioare cu cele subordonate, spune Ionel. Este de aproape [apte ani n unitate [i are planuri mari. Norocul meu este c` nc` locuiesc cu p`rin]ii. F`r` grijile unei familii, m` pot dedica mai mult profesiei, apreciaz` caporalul Epure. Spune c` i place s` primeasc` misiuni [i s` le ndeplineasc`, nu i este fric` de r`spundere, n schimb are ini]iativ` [i vrea s` se dovedeasc` folositor. Cu ct faci mai multe, cu att cape]i mai mult` experien]`, te acomodezi, devii mai sigur pe tine [i ncerci s` te autodep`[e[ti pentru a promova. Numai a[a ar`]i tuturor c` po]i mai mult dect cred ei c` e[ti n stare, iar acest lucru ]i ofer` satisfac]ie personal`, este de p`rere caporalul Epure.

mi pl`ceau att de mult avioanele, nct ncepusem s` m` gndesc continuu la posibilitatea de a deveni pilot, numai c` planurile nu ies ntotdeauna a[a cum ]i-ai dori.
CAPORALUL DORIN DRAGOMIR

Sprijin cu orice pre]


n urm` cu opt ani a satisf`cut stagiul militar la Br`ila, dup` care a ncercat s`-[i g`seasc` un loc de munc`. Nu a avut noroc, iar dup` numai trei luni a revenit n sistemul militar, unde a sim]it c` i

Viseaz` la o carier` de subofi]er numai c`, cel pu]in deocamdat`, vede mai degrab` dezavantajele. Dac` m` decid s` merg la curs, plec un an n alt` garnizoan`, iar teama cea mai mare este c`, dup` reparti]ie, nu voi reu[i s` ajung acas`. Ce s` mai spun despre

Sunt onorat` de decizia comenzii unit`]ii ca eu s` fiu cea care le prezint` oaspe]ilor muzeul, spune caporalul Lumini]a Dud`u.
doresc s` urmez [i eu cariera militar`, iar so]ul m-a ndrumat [i sus]inut f`r` ncetare, spune Lumini]a. Ne doream o familie, o cas` [i un loc sigur de munc`, iar toate acestea, cnt`rite, m-au adus unde sunt ast`zi. Chiar \nainte de a-[i cunoa[te so]ul, Lumini]a a ndr`git uniforma militar`. Numai c` era vorba de cea albastr`, de poli]ist, datorit` bunicului ei, dar n final haina kaki a avut c[tig de cauz`. Func]ia pe care o are la Brigada 8 LAROM este aceea de calculator. Acesta este, de fapt, o plan[` pe care se a[az` Muzeul unit`]ii, era prezentat` vizitatorilor de ofi]erii superiori ai brig`zii, ns` ncepnd cu acest an misiunea i revine caporalului Lumini]a Dud`u. Sunt onorat` de aceast` decizie, probabil c` s-au legat cumva [i de fostul meu loc de munc`. Pn` acum am avut pl`cerea s` ntlnesc oameni importan]i ai armatei romne, cum ar fi [eful Statului Major General sau [eful Statului Major al For]elor Terestre, spune Lumini]a. Este o realizare mare [i o responsabilitate pe care o tratez cu toat` seriozitatea.

Caporalul Ionel Epure are rolul de a asigura leg`turile telefonice ale unui centru de comand` de baz` cu unul de rezerv`.

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

SUBOFI}ERI

Observatorul militar
www.presamil.ro

n zilele de 28 [i 29 martie, Baza Logistic` Naval` a g`zduit convocarea consilierilor comandan]ilor pentru problemele mai[trilor militari, subofi]erilor, solda]ilor [i grada]ilor voluntari din For]ele Navale.
La activitate au participat 24 de consilieri din unit`]ile subordonate Statului Major al For]elor Navale (SMFN) [i, ca invita]i, consilierul [efului Statului Major General, maistrul militar principal Gabriel Enache, consilierul [efului Statului Major al For]elor Terestre, plutonier-adjutant principal Marius Stoian [i consilierul [efului Statului Major al For]elor Aeriene, plutonier-adjutant Daniel Smpetru. |n cadrul convoc`rii au fost prelucrate ultimele ordine [i dispozi]ii ale [efului SMG [i [efului SMFN, s-au prezentat scurte inform`ri avnd ca subiecte activitatea de consiliere desf`[urat` n For]ele Navale [i un bilan] al activit`]ii personalului din aria de responsabilitate, n anul 2012. Consilierul comandantului Flotei, maistrul militar principal Ovidiu Badiu, a prezentat un proiect de seminar privind leadershipul, care are ca scop o eficientizare a activit`]ilor desf`[urate la bordul navelor, crearea unui mediu care s` ncurajeze dezvoltarea abilit`]ilor [i adaptabilitatea la nou, respectarea normelor de conduit` [i remprosp`tarea tradi]iilor [i obiceiurilor marin`re[ti, totul sub deviza Orientare spre subordona]i [i centrare spre instruc]ie.

IMPLICARE {I RESPONSABILITATE
De asemenea, au avut loc discu]ii [i s-au naintat propuneri privind eficientizarea muncii consilierilor comandan]ilor, rezolvarea unor probleme de natur` social` a personalului din aria de responsabilitate, precum [i implicarea mai[trilor militari de marin` n derularea procesului de preg`tire att a solda]ilor [i grada]ilor, ct [i a absolven]ilor [colii militare veni]i la nave. Momente deosebite au fost [i ntlnirile participan]ilor cu echipele de conducere de la Liga Mai[trilor Militari de Marin` [i de la {coala Militar` de Mai[tri Militari a For]elor Navale Amiral Ion Murgescu. n prezen]a acestora, au fost clipe emo]ionante cu ocazia trecerii n rezerv` a maistrului militar principal Gheorghe-Ionu] Ni]ulescu, consilier al comandantului Centrului 243 Radioelectronic [i de Observare Callatis. Ne dorim s` eficientiz`m ct mai mult instruc]ia, mai ales acum cnd bugetul este a[a cum este, a spus consilierul [efului SMFN, maistrul militar principal Irinel Dima. Ordinea [i disciplina militar` trebuie nt`rite, pentru c` n vremuri deosebite se simte spiritul de corp. Militarii din aria noastr` de responsabilitate, problemele [i carierele lor sunt cteva puncte pe care ne-am concentrat la aceast` convocare.
PAGIN~ REALZAT~ DE PLUTONIER-MAJOR LUCIAN IRIMIA

EFICIEN}A {I IMPORTAN}A MUNCII CONSILIERULUI


a Cluj-Napoca s-a desf`[urat, recent, convocarea de specialitate a consilierului comandantului Diviziei 4 Infanterie Gemina pe probleme ale subofi]erilor, mai[trilor militari, solda]ilor [i grada]ilor profesioni[ti.
La activitate au luat parte consilierii comandan]ilor structurilor direct subordonate diviziei [i absolven]ii United States Army Sergeants Major Academy din marea unitate transilvan`. n deschiderea ac]iunii, comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina, general de brigad` Dumitru Scarlat, a apreciat rolul important pe care l are consilierul comandantului prin implicarea n aspecte din via]a unit`]ii att n procesul de

instruire, ct [i n plan administrativ. n continuare, s-a punctat implicarea celor ce ncadreaz` aceste func]ii n impunerea [i men]inerea unui nalt nivel de disciplin` n rndul subordona]ilor, n cunoa[terea de c`tre militarii din aria de responsabilitate a atribu]iilor de serviciu, n respectarea normelor de port a ]inutei militare, a valorilor, a tradi]iilor na]ionale [i militare [i, nu n ultimul rnd, respectarea normelor [i regulilor de

protec]ie a informa]iilor clasificate. Consilieri ai comandan]ilor au sus]inut prelegeri, astfel: Consilierul comandantului o nou` provocare plutonieruladjutant principal Marcel M`gureanu, Comunicarea cu subordona]ii din microstructur` n situa]ii de criz` plutonieruladjutant principal Sorin {opterean, Ghid practic al activit`]ii consilierului plutonierul-adjutant Gheorghe Iacoban, Ac]iunile consilierului comandantului n mediul tactic plutonierul-adjutant Cristian Mare, Implicarea consilierului comandantului n planificarea carierei mai[trilor militari, subofi]erilor [i grada]ilor profesioni[ti plutonieruladjutant principal Constantin

Dasc`lu, Influen]a limbajului pozitiv n nt`rirea disciplinei militare plutonierul-adjutant principal C`t`lin Ra]`. Convocarea a avut un caracter interactiv, subiectele discutate la seminar concentrndu-se pe modul de selec]ie a personalului pentru accederea n corpul mai[trilor militari [i subofi]erilor, selec]ia privind promovarea n grad [i evolu]ia n carier`, cerin]ele esen]iale [i standardele de performan]` individuale [i colective solicitate de unit`]ile militare n privin]a modelului absolven]ilor, precum [i propuneri de modificare/ completare a instruc]iunilor [i regulamentelor militare. Pentru orice militar, disciplina [i instruc]ia sunt definitorii, a subliniat consilierul comandantului Diviziei 4 Infanterie, plutonier-adjutant principal C`t`lin Ra]`. Este necesar` mult` implicare personal`, responsabilitate [i caracter. Toate acestea ns` se construiesc n timp, prin munc`, educa]ie [i sprijin. n acest an, ne-am propus s` abord`m aspectele esen]iale, care nu necesit` fonduri [i care sunt apanajul consilierilor comandan]ilor. M` refer la cuno[tin]ele [i deprinderile de baz` ale lupt`torului, precum [i cele care privesc instruirea individual`. Consider c` aici se poate vedea, cel mai bine, eficien]a [i importan]a muncii consilierului, n felul n care arat`, se comport` [i ac]ioneaz` militarul.

10

Observatorul militar
www.presamil.ro

ALMA MATER

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

MADE FOR EUROPE, LA BREAZA


DENISA T~RLUNGEANU

a Colegiul Militar Liceal Dimitrie Cantemir din Breaza s-a desf`[urat, recent, faza jude]ean` a concursului de produse finale ale proiectelor finan]ate prin programe din domeniul educa]iei [i form`rii profesionale Made for Europe.
Aflat` la cea de-a [aptea edi]ie, competi]ia a reunit la start elevi din [colile prahovene. Scopul concursului a constat n valorizarea [i promovarea experien]elor pozitive n derularea proiectelor de cooperare european`, stimulnd creativitatea, inova]ia [i, nu n ultimul rnd, spiritul de competi]ie. n cadrul promov`rii produselor finale ale proiectelor multilaterale Comenius, tinerii liceeni au stabilit adev`rate pun]i de leg`tur` la nivel educa]ional, cultural [i de civiliza]ie, demonstrnd, prin libertatea spiritului [i a min]ii, faptul c` aceste proiecte au avut un aport remarcabil la mbun`t`]irea calit`]ii [i la implementarea dimensiunii europene n procesul instructiv-educativ. Impactul acestora asupra [colilor a fost unul pozitiv. Activit`]ile au motivat elevii s`-[i perfec]ioneze cuno[tin]ele de limba englez`, au impulsionat abord`ri inovatoare ale procesului de predare-nv`]are [i au facilitat posibilitatea de a cunoa[te [i alte sisteme educa]ionale. n 2009, Colegiul Militar Liceal Dimitrie Cantemir a fost implicat n primul proiect multilateral Comenius, cu finan]are european`, Pride and Prejudice, al c`rui produs final, prezentat ntr-un mod persuasiv [i interesant de o elev` cantemirist`, a ob]inut, anul trecut, locul I pe jude] [i locul II pe ]ar` la concursul Made for Europe. Anul acesta finaliz`m cel de-al doilea proiect multilateral Comenius, coordonat tot de [coala noastr`, Music Matters, n parteneriat cu alte [ase ]`ri (Belgia, Elve]ia, Lituania, Spania, Suedia [i Turcia). Produsul final al proiectului coordonat de institu]ia noastr` a constat n realizarea unei bro[uri ce con]ine toate lec]iile sus]inute n decursul celor doi ani,

FOTO:DENISA T`RLUNGEANU

bro[ur` ce constituie un instrument practic de lucru, un stimulent, un punct de plecare pentru orice profesor ce dore[te s`-[i dinamizeze lec]iile, s` fie n pas cu tehnologia [i de ce nu, s`-[i creeze un stil atractiv de predare. Concursul Made for Europe, pe lng` scopul principal de a valoriza produsul final al proiectelor Comenius, i-a stimulat pe elevi s`-[i deschid` drumul

spre performan]` [i s` n]eleag` faptul c`, n via]`, cel mai important lucru nu este s` c[tigi, ci s` participi, a[a cum nu conteaz` triumful, ci lupta, care n cadrul acestei competi]ii i-a clasat pe cei doi reprezentan]i ai Colegiului Militar Liceal Dimitrie Cantemir, elevul caporal Marius Stanciu [i elevul sergent-major Toma Bichir, pe locul al II-lea.

Ace[tia au demonstrat c` educa]ia [i muzica formeaz`, prin mbinare, un tot unitar, care reu[e[te s` contribuie la sporirea eficien]ei formative a procesului de nv`]`mnt.

CREA}II LITERAR-ARTISTICE LA C@MPULUNG MOLDOVENESC


ELENA JORA

n ultimele dou` zile ale lunii martie, Colegiul Militar Liceal {tefan cel Mare a fost gazda celei de-a IX-a edi]ii a atelierelor de crea]ii literar-artistice ale elevilor din colegiile militare.
Organizat` de Statul Major al For]elor Terestre, prin sec]ia nv`]`mnt, aceast` s`rb`toare a talentului artistic a acordat o [ans` de afirmare tinerilor din cele trei institu]ii militare de nv`]`mnt preuniversitar. n fiecare an, elevii Colegiilor Militare Liceale {tefan cel Mare din Cmpulung Moldovenesc, Dimitrie Cantemir din Breaza [i Mihai Viteazul din Alba Iulia se ntlnesc n cadrul generos oferit de Ateliere, ntr-o ncercare continu` de valorificare, scoatere n lumin` [i promovare a talentului, a gndirii [i sensibilit`]ii creatoare. De aceast` dat`, a venit rndul institu]iei cmpulungene s` g`zduiasc` acest schimb de gnduri, idei [i manifest`ri artistice.

Elevii militari [i-au demonstrat talentul [i m`iestria artistic` n patru tipuri de ateliere: crea]ii literare, art` dramatic`, crea]ie [i interpretare muzical` [i dans. Calitatea presta]iei participan]ilor a fost evaluat` de personalit`]i marcante din domeniul literarartistic, de pe plan local [i regional. Punctul forte al celor dou` zile de ateliere l-a constituit momentul spectacolelor oferite de elevii colegiilor militare, dar [i cel prezentat de studen]ii Academiei For]elor Terestre Nicolae B`lcescu din Sibiu, special invita]i pentru acest eveniment.

LAURI PENTRU CANTEMIRI{TI


DENISA T~RLUNGEANU

n luna martie, Colegiul Militar Liceal Dimitrie Cantemir s-a clasat pe locul I la etapa final` pe Ministerul Ap`r`rii Na]ionale a concursului Cea mai bun` baz` [i activitate sportiv`, din cadrul institu]iilor militare de nv`]`mnt.
Clasarea pe cea mai nalt` treapt` a podiumului are la baz` rezultatele sportive de excep]ie ale elevilor, ob]inute prin mult` munc`, pasiune [i condi]ii optime de preg`tire. Perseveren]a elevilor militari din Breaza, care au tratat orele de antrenament cu responsabilitate, a asigurat succesul rela]iei profesor-elev, rela]ie care a condus incontestabil c`tre o singur` cale: cea a excelen]ei.
FOTO: MAIOR CURIMAN ADRIAN

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

AZIMUT

Observatorul militar
www.presamil.ro

11

O {ANS~ UNIC~
CRISTINA KUNGL

entru prima dat` n istoria Academiei Navale Mircea cel B`trn, doi cade]i ai Facult`]ii de Marin` Militar` au nv`]at, timp de un semestru, la una dintre cele mai prestigioase universit`]i din Europa, Escuela Naval al Militar en Marin, din Pontevedra, Spania.
Studen]ii militari const`n]eni sunt din ce n ce mai motiva]i s` ob]in` rezultate notabile, deoarece au posibilitatea s` participe la diferite programe [i ini]iative europene de nv`]`mnt, iar dot`rile [i suportul tehnic actual i ajut` foarte mult s` aib` un nivel ridicat de preg`tire. Robert B`lan [i {tefan T`rcatu, cade]i cu rezultate deosebite din Facultatea de Marin` Militar`, au participat, pe durata semestrului de toamn` al anului universitar 2012-2013, la procesul de preg`tire [i formare a viitorilor ofi]eri de marin`, desf`[urat la Escuela Naval Militar en Marin, din Pontevedra, Spania. Studen]ii au participat la o mobilitate de studiu [i instruc]ie, desf`[urat` n baza ini]iativei europene de schimburi de tineri ofi]eri, inspirat` dup` programul Erasmus. Ei au parcurs o serie de discipline teoretice [i practice, stabilite de cele dou` academii, cu ocazia semn`rii acordului interinstitu]ional n luna iulie a anului trecut. Pentru a fi inclu[i n acest program, cei doi cade]i au participat la o serie de teste draconice. Selec]ia nu a fost una u[oar`. Am avut de trecut teste psihologice, de inteligen]` [i verific`ri medicale, departajarea final` fiind f`cut` de media la nv`]`tur` [i limba englez`, a declarat Robert B`lan.

Robert B`lan (st#nga) [i {tefan T`rcatu (dreapta).


Eforturile lor au fost ns` r`spl`tite. n Spania, au avut ocazia s` pun` n practic` tot ce au nv`]at la simulatorul Academiei Navale Mircea cel B`trn. n perioada practicii, n momentul n care ie[eam pe mare, am executat aproape toate tipurile de misiuni care puteau s` apar` ntr-o situa]ie real` pe o nav` care se afl` ntr-un teatru de opera]ii. Cea mai interesant` opera]ie a fost cortina antisubmarin. n momentul n care una dintre nave descoper` un submarin, toate celelalte intr` ntr-o forma]ie de tip cerc [i fiec`reia i este atribuit un sector pe care trebuie s` l verifice. Una dintre cele mai grele misiuni a reprezentat-o ns` ie[irea din port, printr-un estuar minat, pe un canal dragat, lat de doar 200 de metri. n aceast` situa]ie era foarte important` precizia, pentru c` marja de eroare era foarte mic`, iar n situa]ii reale nu po]i s` ri[ti, [tiind c` ai mine n ap`. Aceste tipuri de exerci]ii le f`ceam la finalul fiec`rei s`pt`mni, a spus {tefan T`rcatu. Pe Robert B`lan l-a impresionat, cel mai mult, zborul cu elicopterul. Pentru el a fost prima dat` cnd a avut posibilitatea s` piloteze, singur, un aparat de zbor al armatei spaniole. Al`turi de cei doi romni, la cursuri au mai participat [i studen]i din Fran]a [i Statele Unite ale Americii. Ambii studen]i s-au ntors n Romnia cu o sumedenie de amintiri frumoase. Pentru ei, fiecare zi petrecut` n Spania are o poveste inedit`. Au urmat cursuri, au schimbat idei, informa]ii [i chiar re]ete culinare.

Am reu[it, prin programul Erasmus Militar, s` trimitem, n Spania, doi cade]i ai Facult`]ii de Marin` Militar`. Am urm`rit ca studen]ii no[tri s` capete mai mult` experien]`, iar noi, prin intermediul lor, s` putem compara sistemul nostru cu cel spaniol n ceea ce prive[te planul de nv`]`mnt [i infrastructura educa]ional`. Avnd n vedere rezultatele lor bune, am dovedit c` programele noastre de nv`]`mnt sunt compatibile cu cele ale ]`rilor din UE [i NATO.
COMANDOR OCTAVIAN T~R~BU}~

Robert B`lan, pilot#nd pentru prima dat` un elicopter.

ctivitatea de schimburi de cade]i, denumit` Erasmus

militar, reprezint` o ini]iativ` derulat` de statele membre ale Uniunii Europene [i NATO, prin mobilitatea de studen]i [i cadre didactice ntre for]ele armate, avnd drept scop dezvoltarea viitorilor ofi]eri, precum [i compatibilizarea proceselor educa]ionale. Participarea studen]ilor militari romni la studii n Spania reprezint` o premier` pentru For]ele Navale Romne n ceea ce prive[te schimbul educa]ional pe termen lung [i se nscrie n strategia de interna]ionalizare [i de promovare a imaginii Academiei Navale

Mircea cel B`trn.

Suden]ii Academiei Navale Mircea cel B`tr#n, al`turi de cade]i ai Escuela Naval Militar.

12

Observatorul militar
www.presamil.ro

FOTOREPORTAJ
CONSTAN}A. |n simulatorul Academiei Navale Mircea cel B`tr#n.

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

13

ARMATA O {COAL~ ALTFEL


n perioada 1-5 aprilie, Ministerul Ap`r`rii Na]ionale a desf`[urat un proiect n cooperare cu Ministerul Educa]iei Na]ionale, Armata o [coal` altfel. n program au fost implicate toate categoriile de for]e [i institu]iile militare de nv`]`mnt [i de cultur`, elevilor care au c`lcat pragul unit`]ilor militare fiindu-le prezentate tehnica [i activit`]ile militarilor sau oferta educa]ional`, n cazul institu]iilor de nv`]`mnt.
For]ele Navale. Academia Naval` Mircea cel B`trn a avut, n medie, 1.000 de vizitatori n fiecare zi, toat` s`pt`mna, att n campusul academiei, ct [i la bordul Navei-[coal` Mircea. Pentru prima dat`, dar cu dorin]a de permanentizare, ANMB a organizat [i Cupa Mircea la not, cteva zeci de liceeni disputndu-[i medaliile [i diplomele n cele dou` probe ale concursului: 50 m liber [i 50 m bras. For]ele Navale au deschis por]ile mai multor unit`]i n perioada 1-5 aprilie [i cteva mii de elevi au vizitat [i {coala Militar` de Mai[tri Militari a For]elor Navale Amiral Ion Murgescu, fregatele M`r`[e[ti, Regele Ferdinand [i Regina Maria, dar [i Centrul de scafandri sau, la Babadag, infanteri[tii marini. For]ele Aeriene. Cele cteva sute de copii care au vizitat Flotila 86 Aerian` au fost foarte ncnta]i de tot ce au v`zut, dar de departe, contactul cu MiG-21 LanceR a fost evenimentul central. {i militarii Flotilei 90 Transport Aerian din Otopeni au deschis larg por]ile bazei, s`pt`mna trecut`, tuturor elevilor [i pre[colarilor interesa]i s`-i cunoasc` mai bine. Elevii au primit informa]ii [i au v`zut cum arat` aeronavele IAR330 Puma, AN-26, C-130 Hercules [i C-27J Spartan. De la copiii de gr`dini]` pn` la cei de clasa a XII-a, peste 800 de elevi au trecut pragul Flotilei 95 Aerian`. Ansamblul La monument a fost locul ales pentru a explica cine a fost cel care d` numele unit`]ii, c`pitanul aviator Alexandru {erb`nescu, precum [i cteva informa]ii despre obiectiv [i unit`]ile militare care activeaz` aici. La activitatea desf`[urat` n cadrul Academiei For]elor Aeriene au participat militari de la institu]ia de nv`]`mnt superior [i din cadrul Brig`zii 2 Vn`tori de Munte Sarmizegetusa, ntor[i, de curnd, din Afganistan. For]ele Terestre. n Bucure[ti, 175 de elevi din liceele care au participat la proiectul Ziua Armatei Romniei n [coli au fost invita]i, pe 3 [i 5 aprilie, la activit`]ile organizate de militarii din batalioanele 96 Geniu [i, respectiv, 2 Infanterie C`lug`reni. Vineri, 5 aprilie, curtea Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD [i Ap`rare CBRN Panait Donici s-a umplut de copii, nso]i]i de cadrele didactice. Dup` o scurt` vizit` n interiorul institu]iei, elevii au petrecut cteva ore bune afar`, pe platou, unde li s-au prezentat echipamente specifice structurilor EOD [i armament din dotarea For]elor Terestre. Sediul Brig`zii 15 Mecanizat` Podu nalt din Ia[i a fost vizitat de peste 900 de copii [i adolescen]i de la [coli [i licee. Alte garnizoane unde s-a desf`[urat programul Armata o [coal` altfel, au fost Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Br`ila. Toate colegiile militare liceale au organizat activit`]i speciale n aceast` s`pt`mn`, de la vizite la unit`]i de lupt`, la ac]iuni de ecologizare [i vizite la monumente istorice. (B.O.)

FETE{TI. Flotila 86 Aerian`.

BAC~U. Flotila 95 Aerian`.


FOTO: C~T~LIN OVREIU

BISTRI}A. Liceenii militari de la C#mpulung Moldovenesc la Batalionul 812 Infanterie.

R@MNICU-V@LCEA. Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD [i Ap`rare CBRN.

BUCURE{TI. Batalionul 2 Infanterie.


FOTO: C~T~LIN OVREIU

CONSTAN}A. Fregata Regele Ferdinand.

BRA{OV. Academia For]elor Aeriene.

IA{I. Brigada 15 Infanterie.

BR~ILA. Brigada 10 Geniu, c#nd ma[ina poli]iei militare se dovede[te a fi prea mic`.

14

Observatorul militar
www.presamil.ro

LUMEA DE AZI
n astfel de circumstan]e, a doua ax` adoptat` de administra]ia de la Moscova se focalizeaz` pe cre[terea influen]ei Rusiei n vecin`tatea sa apropiat`. n noua versiune a Concep]iei politicii externe a Federa]iei Ruse, se arat` c` protec]ia [i promovarea intereselor Rusiei n ]`rile vecine ar trebui s` fie realizat` prin utilizarea unei strategii de tip soft power 2. Dup` aproape 20 de ani de la impunerea conceptului soft power de profesorul Joseph Nye de la Universitatea Harvard, acesta intr` n arsenalul conducerii politice ruse. Ce reprezit`, pentru ru[i, acest concept? Potrivit interpret`rii oficiale ruse, soft power este un instrument integrat pentru solu]ionarea problemelor de politic` extern`, bazndu-se pe abilit`]ile societ`]ii civile, alternativ` la diploma]ia clasic`. Aceast` strategie presupune activit`]i culturale n spa]iul CSI, promovarea Uniunii Eurasiatice, programe care ofer` excursii scurte de studiu n Rusia pentru tineri reprezentan]i ai cercurilor politice, sociale, academice [i de afaceri din ]`ri str`ine, cursuri de limba rus` pentru lucr`torii imigran]i, reluarea activit`]ilor caselor de prietenie cu str`in`tatea [i a asocia]iilor culturale (care desf`[urau [i activit`]i de culegere de informa]ii n perioada Uniunii Sovietice). Un moment important de aplicare a strategiei l va constitui anul 2017, cnd se preconizeaz` ca Festivalul Interna]ional al Tineretului [i Studen]ilor s` se desf`[oare la Moscova, a[a cum au avut loc, n 1957 [i n 1985. Va fi posibil` transpunerea n practic` a acestei strategii? R`spunsul este o chestiune de

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

up` colapsul URSS, SUA [i UE s-au lovit de o lume ex-sovietic` gndind n termeni marxist-lenini[ti, care trebuia modificat` [i, eventual, asimilat` n structura europen`. n schimb, fosta URSS a fost supus` unui proces de occidentalizare de propria-i administra]ie. S-au introdus tradi]ii [i valori occidentale n politic`, economie, chiar [i n cultur`, n condi]iile n care societatea ex-sovietic` tocmai [i revenea dup` perestroika [i terapia de [oc ale lui Gorbaciov. Cele mai multe scenarii au e[uat, dar mai ales cel politic. Administra]ia El]n a mizat mai mult pe bancherii [i oamenii de afaceri cu venituri de cele mai multe ori subterane, exprimate n miliarde de dolari, persoane care intraser` n via]a politic` pentru a influen]a conducerea statului potrivit propriilor interese. Dup` un astfel de scenariu au evoluat [i celelalte republici ex-sovietice, cu excep]ia ]`rilor baltice. Rusia a pierdut mult din punct de vedere economic, de[i Gorbaciov [i El]\n au inspirat societ`]ii ex-sovietice sim]ul democra]iei [i al libert`]ii, necunoscut pn` atunci. Ambii au ]inut crma politic` orientat` spre Occident. Acum, Rusia lui Putin pretinde o pozi]ie de putere militar` [i economic` n spa]iul european, dar [i n cel asiatic.
genda politic` a pre[edintelui rus s-a concentrat asupra problemelor interne ale Rusiei, dar [i a obiectivelor de politic` extern` din spa]iul fost sovietic, de la periferia grani]elor, ct [i din fostele zone de influen]` sovietic`, situate n Africa, Asia [i Orientul Mijlociu. Pe acest fundal, pre[edintele rus, Vladimir Putin, a prezentat, n cadrul unei ntlniri cu membrii Consiliului de Securitate rus, noua strategie de politic` extern` a Federa]iei Ruse. Aceasta ia n considerare, a[a cum preciza [eful statului, modific`rile survenite n cadrul echilibrului de for]e din lume, criza financiar` [i instabilitatea din Orientul Mijlociu [i Africa de Nord. Strategia are trei axe care o definesc: rela]ia cu UE, utilizarea soft power n spa]iul ex-sovietic [i rela]ia privilegiat` cu puterile emergente din Asia, China [i India. S` le analiz`m pe rnd. Summitul UERusia, desf`[urat n decembrie 2012, a analizat situa]ia actual` a rela]iilor bilaterale. ntlnirea a fost steril`, f`r` semnarea unor documente sau declara]ii comune, f`r` progrese n rela]ia dintre cele dou` entit`]i. Cooperarea n domeniul energiei [i punerea n aplicare a celui de-al treilea pachet energetic1 al UE a devenit cel mai delicat subiect. Pozi]ia Rusiei este u[or de n]eles, n ceea ce prive[te UE, c`ci noile reguli n domeniul energetic distrug monopolul Gazprom. Rusia sper` s` exclud`, n finalul discu]iilor, conductele sale de transport de la aplicarea regulilor n vigoare ale UE de liberalizare, care urm`resc s` ofere companiilor energetice accesul la infrastructurile de]inute de al]ii. Atunci cnd este vorba despre rela]iile UE-Rusia, se discut` adesea despre

dependen]a crescnd` a UE de petrolul [i gazul rusesc. n realitate, aceast` dependen]` economic` este reciproc`. Exportul rusesc reprezint` 29% din consumul european de petrol [i gaz, iar UE este o surs` important` de investi]ii str`ine pentru Rusia. n anii urm`tori, investi]iile UE n Rusia vor deveni [i mai importante, pe m`sur` ce Rusia va avea din ce n ce mai pu]ine posibilit`]i de a utiliza petrol ieftin, u[or accesibil, [i va trebui s` fac` investi]iile necesare n domeniul extrac]iei [i s`-[i modernizeze industria. Argumentele economice n-ar trebui, prin urmare, s`

Aplica]iile de verificare a capacit`]ii de r`spuns a for]elor militare ruse au fost lansate pe nea[teptate de liderul rus de la bordul aeronavei preziden]iale, decizia fiind luat` n drumul de la Durban (Africa de Sud) spre Moscova, acolo unde participase la summitul BRICS. Reac]iile au venit imediat. Puterea de la Kiev sus]ine c` a fost n[tiin]at`, n schimb, opozi]ia declar` c` a fost un exerci]iu de descurajare a poporului ucrainean, dar mai ales o ncercare de a face presiuni asupra pre[edintelui Viktor Ianukovici. Georgia a replicat nervos la nivelul Ministerului de Externe, iar cele trei state NATO riverane Turcia, Bulgaria [i Romnia nu au avut reac]ii publice. Turcia a resim]it organizarea unui asemenea exerci]iu ca o amenin]are direct` la adresa pozi]iilor mbr`]i[ate [i demonstrate n Siria, dar [i tentativa de a fi readus` ntr-o alt` zon` de aten]ie din spatele frontului actual. Relevan]a strategic` pe care Ankara [i-o consolideaz` n regiune devine tot mai preocupant` pentru Federa]ia Rus`, iar tensiunile, chiar dac` nu au erupt n spa]iul public, ele exist`, [i nu de ieri de azi. Statele Unite au declarat c` nu sunt ngrijorate de opera]iuni, purt`toarea de cuvnt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, ar`tnd c` documentele fundamentale OSCE stipuleaz` asemenea scenarii. A[adar, se poate lesne observa c` Rusia are o rela]ie ce oscileaz` ntre complexitatea parteneriatului cu UE [i tensionarea raporturilor pe care le are cu fiecare din actorii bazinului pontic. entru a treia ax`, referitoare la rela]ia cu Asia, unde SUA [i China fac c`r]ile, inten]ia strategic` major` a Rusiei este de a se pozi]iona ca o punte ntre Asia-Pacific [i regiunea euro-atlantic`. Pre[edintele Putin vede noua strategie eurasiatic` realizat` prin alian]e economice [i militare cu China, India [i Iran, cea economic` fiind deja implementat` prin organiza]ia-mamut de cooperare de la Shanghai. Este o op]iune care implic` supravie]uirea economic` [i cultural` a Rusiei, dup` cum sus]in strategii de la Kremlin. Asia constituie acum o prioritate pentru Moscova n urm`torii 25 de ani. Chiar dac` asist`m ast`zi la o transformare a lumii n una multipolar`, SUA r`mn n continuare principala putere n lume, care [i poate realiza militar orice plan strategic, ceea ce nu putem afirma n cazul Rusiei [i al Chinei. ntr-un interviu acordat Euronews, unul dintre cei mai aprecia]i veterani ai politicii externe de la Washington, Zbigniew Brzezinski, fost consilier de securitate na]ional` al pre[edintelui Jimmy Carter, r`spundea la o ntrebare referitoare la locul Europei n competi]ia dintre SUA [i puterile emergente precum China, India [i Rusia: A]i men]ionat China, India [i Rusia ca puteri emergente. Ca s` p`str`m adev`rul, una singur` este emergent`, celelalte dou` nu. Una lupt` cu nostalgia trecutului [Rusia, n.a.], cealalt` [India, n.a.] se supraevalueaz`, de[i datorit` condi]iilor socio-economice are un mare poten]ial [i promite mult. Este o singur` putere emergent` China c`reia trebuie s`-i acord`m aten]ie... Ct despre Europa, ea este o entitate extrem de important`: principalul partener economic al SUA, principalul aliat global [i are o importan]` mare n a decide ce fel de viitor, la nivel global, dore[te. Europa are ns` nevoie de lideri care s` priveasc` n viitor, la fel ca cei de acum cteva decenii. Nimic despre importan]a Rusiei!
1 Mai multe posibilit`]i de alegere pentru consumatori, cre[terea investi]iilor [i siguran]a energetic` n Europa sunt punctele-cheie ale celui de-al treilea pachet energetic. Este vorba de: separarea produc]iei [i distribu]iei; consolidarea drepturilor consumatorilor; solidaritate n situa]ii de criz`. 2 Defini]ia dat` de profesorul Joseph Nye: abilitatea unei ]`ri de a influen]a evenimentele prin persuasiune [i aderare la idealuri similare, nu prin mijloace militare sau financiare de constrngere.

PERESTROIKA LUI PUTIN


GENERAL-LOCOTENENT (R) DR. ALEXANDRU GRUMAZ

mpiedice UE s` fie inflexibil` n privin]a drepturilor omului [i a libert`]ilor civile [i politice. Pe parcursul ultimului deceniu, Rusia nu a demonstrat dect un interes par]ial pentru a dezvolta politici comune [i nicio inten]ie de a dezvolta un parteneriat strategic real [i extins cu UE. Ultimele evolu]ii din sectorul energiei confirm` dorin]a Rusiei de a continua tactica selectiv`, denumit` n jargonul economic pick and choose (alege [i culege). }inta actual` este controlul resurselor din Marea Mediteran`, unde Rusia dore[te s` se asigure c` poten]ialele surse de export spre Europa au aprobarea ei. Companiile ruse[ti Gazprom, Lukoil, Rosneft [i Novatek sunt implicate n diverse propuneri de proiecte n estul Mediteranei. De asemenea, summitul a indicat r`cirea rela]iilor dintre UE [i Rusia [i concentrarea eforturilor exclusiv pe domeniul economic.

timp [i de resurse, la care se adaug` stabilitatea politic` din Rusia. Cu toate acestea, putem spune deja c` strategia Rusiei de soft power va fi una rigid`, care se va concentra asupra redobndirii pozi]iilor geopolitice, pierdute dup` pr`bu[irea Uniunii Sovietice. {i pentru ca Rusia s` demonstreze noua orientare soft, Putin a ordonat, la 28 februarie a.c., exerci]ii militare de anvergur` extraordinar` n regiunea M`rii Negre. La manevre au participat 36 de nave militare, desf`[urate la Sevastopol [i Novorossisk, unit`]i ale avia]iei, infanterie marin`, precum [i for]e cu destina]ie special` GRU. La ac]iune au luat parte aproximativ 7.000 de militari, aceasta fiind limita, n practica interna]ional`, pn` la care un exerci]iu militar poate fi derulat f`r` n[tiin]area preventiv` a partenerilor, inclusiv NATO, n cazul de fa]`.

29% din consumul european de petrol [i gaz este asigurat de Rusia.

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

LUMEA DE AZI

Observatorul militar

www.presamil.ro

15

SCHIMBARE DE COMAND~ LA EUCOM {I ACO


re[edintele american Barack Obama l-a nominalizat recent pe generalul Philip Breedlove (foto) pentru func]ia de comandant al Comandamentului For]elor Americane din Europa (EUCOM) [i comandant suprem al for]elor aliate din Europa (SACEUR), potrivit AFP.
Dup` confirmarea n Senatul american, Breedlove l va nlocui pe amiralul James Stavridis. El va fi al doilea general din For]ele Aeriene care ndepline[te aceast` func]ie, primul fiind generalul Joseph Ralston, cu mai bine de 10 ani n urm`. Prima op]iune a pre[edintelui american pentru aceast` nominalizare a fost generalul John Allen, dar acesta a refuzat oferta, alegnd s` se pensioneze. Generalul Breedlove a declarat, dup` aflarea deciziei, c` este onorat de nominalizare [i c` dac` va fi confirmat va face tot ce i st` n putere pentru a se ridica la nivelul de excelen]` stabilit de predecesorii s`i care au ndeplinit aceast` func]ie. Pre[edintele Comitetului ntrunit al {efilor de State Majore, generalul Martin Dempsey, a apreciat nominalizarea lui Breedlove, spunnd c` acesta este un lider extraordinar, cu un caracter deosebit. Anali[tii apreciaz` c` sarcina lui Breedlove n perioada urm`toare nu este una u[oar`, avnd de gestionat att aria de responsabilitate imens` a EUCOM, care cuprinde 51 de state, ct [i problemele create n rndul statelor membre ale NATO, de reducerile bugetelor de ap`rare. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat, la rndul s`u, nominalizarea generalului Breedlove pentru func]ia de SACEUR, potrivit unui comunicat al NATO. Generalul Breedlove a ndeplinit pn` n prezent func]iile de comandant al For]elor Aeriene americane din Europa [i Africa, comandant al Comandamentului Aliat Aerian de la Ramstein (Allied Air Command) [i director al Centrului de Competen]` al Puterii Aeriene ntrunite (Joint Air Power Competence Center). Al`turi de comandantul ACT (Allied Command Transformation), SACEUR este unul dintre cei doi comandan]i strategici ai NATO, [i este [eful Comandamentului Aliat pentru Opera]ii (ACO). El se subordoneaz` [i r`spunde direct n fa]a celei mai nalte autorit`]i militare a NATO, Comitetul Militar (Military Committee) pentru toate opera]iile militare desf`[urate de Alian]a Nord-Atlantic`.
PAGIN~ REALIZAT~ DE SILVIA MIRCEA

CHELTUIELILE MILITARE EUROPENE, DEP~{ITE DE CELE DIN ASIA


Institutul Interna]ional pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la Londra, a estimat c` volumul cheltuielilor militare ale ]`rilor asiatice vor dep`[i ]`rile europene la acest capitol, iar aceast` predic]ie a devenit realitate. ntr-adev`r, conform ultimei edi]ii a publica]iei Military Balance 2013, cheltuielile militare din Asia au atins, n 2012, 287 miliarde de dolari, reprezentnd un total mai mare dect suma bugetelor statelor din Europa, membre NATO sau nu, aceasta fiind o premier`. n acela[i timp, bugetele ap`r`rii din statele europene membre ale NATO au sc`zut cu 11%, ajungnd la valoarea lor din 2006, n principal din cauza politicilor de austeritate n vederea reducerii deficitelor [i datoriei publice. Ct despre Statele Unite, bugetul alocat n 2012 a fost cel mai important din lume, reprezentnd 45,3 % din cheltuielile militare mondiale. Este de a[teptat ca aceast` cot` s` se diminueze n anii urm`tori, sub efectul reducerilor automate ncadrate n a[a-zisul sechestru financiar. Cu toate acestea, IISS nu exclude ideea ca Statele Unite s` fie dep`[ite de China n domeniul militar. Acest lucru s-ar putea ntmpla efectiv la orizontul anilor 2025-2028, cu condi]ia ca Beijingul s` beneficieze de o puternic` cre[tere economic`. Pe de alt` parte, dac` ]`rile europene stagneaz`, cu siguran]` economia chinez` va suferi.

POLONIA {I DORE{TE PROPRIUL SCUT ANTIRACHET~


La cteva zile de la anun]ul SUA referitor la modificarea agendei privind faza a patra a scutului antirachet`, ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a declarat c` Polonia va investi aproximativ 33 de miliarde de euro pentru a-[i construi propriul scut antirachet`, potrivit AFP. El a ]inut s` sublinieze totu[i c` Alian]a Transatlantic` va r`mne principalul garant al securit`]ii na]ionale, afirmnd totodat` c` Polonia [i va constitui propriile for]e de descurajare [i [i va procura rachete, elicoptere, transportoare blindate, submarine [i drone. Actualul plan american pentru Europa prevede ca scutul s` cuprind` un radar puternic amplasat n Turcia, rachete interceptoare SM-3 IIA amplasate pe fregate sta]ionate n Marea Mediteran` [i pe teren, n Polonia [i Romnia. Declara]ia recent` a secretarului american al Ap`r`rii, potrivit c`reia Washingtonul va amplasa 14 rachete interceptoare n Alaska, a creat ngrijor`ri n leg`tur` cu inten]iile americane privind faza a patra a realiz`rii scutului european n urm`toarea decad`.

TRUPE REGULATE AMERICANE N BALCANI


entru prima dat` n ultima decad`, militari americani din trupele regulate vor fi disloca]i n Kosovo, ca parte a contribu]iei americane la aceast` misiune NATO din Balcani, potrivit publica]iei militare americane Stars and Stripes.
nainte de a-[i ncepe misiunea n Kosovo, Brigada 525 cu baza la Fort Bragg, Carolina de Nord, va fi deplasat` n Europa n luna aprilie pentru antrenamente la Hohenfels, n Germania, mpreun` cu alte unit`]i mai mici din Garda Na]ional` [i trupele regulate, dup` cum a declarat purt`torul de cuvnt al Comandamentului For]elor Terestre americane din Europa (USAREUR). n ultimii 10 ani, n misiunile din zona balcanic` americanii au dislocat n special trupe de rezerv` [i din Garda Na]ional`, n condi]iile n care trupele regulate luptau fie n Irak, fie n Afganistan. Odat` cu retragerea trupelor americane din Irak [i reducerea efectivelor din Afganistan, mai mul]i militari din trupele regulate au devenit disponibili pentru misiunea din Kosovo. Ultimii militari, care au luat parte la aceast` misiune, ntre noiembrie 2002 [i iulie 2003, au f`cut parte dintr-o unitate apar]innd Diviziei 1 Cavalerie. Deta[amentul care va fi dislocat, denumit Kosovo Force 17, va face parte din Grupul de lupt` multina]ional est (Multinational Battle Group East), una dintre cele dou` forma]iuni NATO care au misiunea de a asigura securitatea [i libertatea de mi[care n fosta provincie srb`. Potrivit USAREUR, deta[amentul va fi u[or mai mic dect cel existent pe teren n prezent [i va avea n jur de 800 de militari. La 13 ani dup` ce trupele NATO intrau n Kosovo, n urma unei

CONSIDERENTE PRIVIND EXPLOZIILE NUCLEARE


Ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, a g`zduit la Oslo o conferin]` interna]ional` pe tema impactului utiliz`rii armelor nucleare. Reprezentan]i ai 127 de state, ai ONU, ai Comitetului Interna]ional al Crucii Ro[ii, ai mi[c`rii Crucii [i Semilunii Ro[ii, precum [i ai societ`]ii civile au luat parte la conferin]`, unde s-au dezb`tut consecin]ele umanitare globale ale deton`rilor nucleare. Organiza]iile umanitare prezente la eveniment au declarat c` vor asigura readucerea n discu]ie a problemei interzicerii armelor nucleare n ntreaga lume. Cele cinci state membre ale consiliului permanent de securitate al ONU (China, Fran]a, Marea Britanie, Rusia [i SUA) nu au fost reprezentate la acest eveniment. Una dintre concluziile la care s-a ajuns n timpul conferin]ei a fost aceea c` efectele unei explozii nucleare vor fi att de devastatoare, nct va dep`[i posibilit`]ile oricui de a face fa]` la ele. Este pu]in probabil ca vreun stat sau organiza]ie s` poat` gestiona n mod adecvat urgen]a umanitar` cauzat` de detonarea unei arme nucleare [i s` poat` asigura asisten]a necesar` celor afecta]i. Mai mult dect att, este aproape imposibil s` cre`m asemenea capacit`]i, chiar dac` am vrea, a spus Eide. Dup` ncheierea R`zboiului Rece statele nu se mai amenin]` reciproc cu distrugerea nuclear`, dar poten]ialul distructiv nuclear exist` n continuare, iar efectele unei deton`ri a unei arme nucleare, indiferent de motive, nu vor fi reduse de existen]a grani]elor na]ionale [i va afecta semnificativ oameni [i state la nivel regional sau chiar global.

campanii de bombardamente asupra Serbiei, peste 5.000 de militari alia]i au r`mas pe teren pentru a descuraja tensiunile dintre etnicii srbi din nordul provinciei [i cei albanezi din sud. Dup` ce Kosovo [i-a declarat independen]a, n 2008, KFOR [i-a asumat [i rolul de a nfiin]a o for]a de securitate local` civil` [i narmat` cu arme u[oare. Tensiunile din zon` apar de-a lungul liniilor de separa]ie etnic`, cu prec`dere n nord, unde este concentrat` comunitatea srb` care nu recunoa[te guvernul de la Pri[tina. n 2011, cnd guvernul albanez a ncercat s` ia sub control grani]a de nord a provinciei cu Serbia, etnicii srbi au blocat principalele drumuri de acces n regiune, inclusiv podul din ora[ul Mitrovi]a. Eforturile KFOR de a nl`tura blocajele nu au fost ncununate de succes. Recent au avut loc discu]ii ntre premierul srb [i cel kosovar mediate de UE [i exist` speran]e c` se poate ajunge la o solu]ie negociat` care s` duc` [i la finalul misiunii trupelor NATO n regiune.

ARMATELE SUA {I MARII BRITANII ANALIZEAZ~ PROVOC~RILE STRATEGICE


Pentru prima dat` dup` anul 1948, comitetele ntrunite ale [efilor de state majore din SUA [i Marea Britanie s-au ntlnit recent, la Washington, n formula Comitetului Multina]ional al {efilor de State Majore, potrivit unui comunicat al guvernului britanic. De data acesta, liderii militari din cele dou` state nu au luat n discu]ie opera]iile curente sau viitoare, ci provoc`rile strategice cu care armatele celor dou` state se pot confrunta n viitor. Reuniunea subliniaz` totodat` leg`turile strnse dintre cele dou` armate care au luptat um`r la um`r n conflictele ultimilor 10 ani. Finalizarea misiunii din Afganistan, \n 2014, reprezint` un punct de inflexiune. {efii categoriilor de for]e au analizat mprejur`rile n care cele dou` armate ar putea s` opereze mpreun` n viitor [i au subliniat necesitatea dezvolt`rii interoperabilit`]ii dintre cele dou` for]e. ntrunirea a fost [i o oportunitate de a stabili priorit`]ile n cooperarea militar`, ca urmare a celor stabilite ntre pre[edintele american Barack Obama [i primul-ministru britanic David Cameron, la ntlnirea lor din luna mai a anului trecut. Rezultatele ntlnirii se vor concretiza n recomand`ri pentru guvernele celor dou` state.

Paginile Lumea de azi utilizeaz` informa]ii preluate de la agen]ii de pres` [i din publica]ii de specialitate care apar \n \ntreaga lume.

16

Observatorul militar
www.presamil.ro

ISTORIE

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

1916-1917

UN GENERAL ROMN SE DOCUMENTEAZ~ PE FRONTUL DE VEST


oamna anului 1916. Armatele romne se confruntau cu gravele probleme ale retragerii, cauzate nu numai de superioritatea inamicului, dar [i de marile caren]e n ceea ce prive[te dotarea [i preg`tirea de r`zboi. Comandamentul romn caut` s` cunoasc` [i s` foloseasc` experien]a de r`zboi a alia]ilor. Generalul de divizie adjutant Georgescu efectueaz` cteva vizite pe frontul de lupt` al armatei engleze din Fran]a [i n tran[eele trupelor belgiene. Atent observator al noilor realit`]i tehnico-tactice, el va transmite operativ Marelui Cartier General romn o serie de constat`ri [i observa]ii pertinente, care aveau s` constituie sursa de inspira]ie pentru perfec]ionarea preg`tirii pentru lupt` a unit`]ilor. Ele vor servi la cunoa[terea nout`]ilor izvorte din experien]a a doi ani de r`zboi, de confrunt`ri dramatice dintre cele dou` tabere aflate n conflict. Prezent`m, n continuare, un prim raport al generalului de divizie adjutant Georgescu, redactat la Londra, la 3 noiembrie 1916, care nf`]i[eaz` constat`rile acestuia n timpul vizitei pe frontul unit`]ilor engleze.
a rezultat al vizitei ce am f`cut pe frontul armatei engleze din Fran]a, am onoarea a raporta urm`toarele: 1). Pe acest front, Anglia a trimis 17 corpuri de armat` mp`r]ite la 5 armate sub comanda de c`petenie a generalului Sir Douglas Haig. Iar armatele sunt comandate: 1 de Generalul H.S.Home, a 2-a de Generalul Sir H. Plumer, a 3-a de Generalul Sir E. Allcuby, a 4-a de Generalul Sir H.J. Robinson, iar a 5-a de Generalul Sir H. Gough. Restul pn` la 70 divizii, efectivul total actual al armatei britanice, se g`se[te pe celelalte fronturi [i n Engletera. 2). Aspectul acestei armate, create cu repeziciune, de[i v`zut` n cele mai defavorabile condi]iuni, deoarece se g`se[te de trei s`pt`mni ntr-o ploaie continu` [i noroi, este acela c` nu se deosebe[te cu nimic de o armat` b`trn`. Trupe trecnd s` ocupe tran[eele sau ntorcndu-se din prima linie, de[i n mar[ de c`l`torie, mergeau n caden]`, comandantul unit`]ii n cap cu bastonul n mn`. Soldatul se deosebe[te de ofi]er numai prin semnul distinctiv, altfel expresiunea (ras zilnic) [i mbr`c`mintea aceea[i. De[i cunosc de mult armata englez` [i aveam o opinie superioar` despre soldatul englez, totu[i am fost impresionat de mndria cu care se prezint`. Un general francez mi spunea c` una din cauzele pentru care armata englez` are pierderi mari este dispre]ul de moarte cu care soldatul se duce la atac, risipind de prisos aceast` nepre]uit` capacitate. Imposibilitatea de a ajunge pn` la tran[eele de prima linie din cauza desfunz`turii terenului, urmnd s` mergem pe jos peste cmp c]iva kilometri, precum [i lipsa de opera]iuni ne-au mpiedicat de a vedea modul de lupt` al infanteriei [i dispozitivul de acoperire. 3). Pe frontul armatelor a 4-a [i a 5-a, se g`se[te gr`m`dit un num`r considerabil de baterii de toate calibrele. De[i nici o ac]iune de infanterie nu avea loc, totu[i era ntrebuin]at` o comand` nentrerupt` de zi [i noapte, n scopul de a ]ine inamicul n continu` suspensiune. Comandantul artileriei Armatei a 5-a mi explica ntre altele c` ar fi u[or cu numeroasa artilerie de care dispune s` distrug` nt`ririle de prima linie ale du[manului, dar [i rezerv` aceasta pn` ce atacul infanteriei va fi posibil, altfel s-ar expune s`-l goneasc` f`r` folos. Parte din aceste baterii apar]in Armatei a 3-a (de la Ypres) [i probabil s-au adus [i de la 1 [i a 2-a. Bateriile se g`sesc e[alonate n adncime

PROF. DR. GH. NICOLESCU

dup` m`rimea b`t`ii maxime, avnd n apropierea liniei nti bateriile de cmp [i obuzierele u[oare, destinate cu deosebire la distrugerea nt`ririlor de srm` ghimpat`. eneralul Headlow, [eful artileriei de la Marele Cartier din Fran]a, mi-a spus c` artileria de cmp englez` ntrebuin]eaz` [rapnelul pentru distrugerea srmelor ghimpate. Pentru a se putea ascunde de vederile [i loviturile aparatelor aeriene, bateriile recurg la mijloacele cele mai ingenioase; astfel, n teren deschis o baterie de 9 inchi era ascuns` ntr-un grup de cl`i de fn, fiecare din cele patru obuziere avnd construit un acoper`mnt, avnd exact forma [i aparen]a celorlalte cl`i, a[a c` nu le-am putut cunoa[te dect cnd m-am apropiat la c]iva pa[i. Artileria grea englez` dispune pe frontul din Fran]a de

urm`toarele calibre: tunul lung de 120 mm, obuziere de 6,8 [i 9 inchi (15,21 [i 24 cm). Din toate aceste guri de foc, obuzierul de 6 inchi este cel care a dat cele mai bune rezultate att ca mobilitate, ct [i ca efect balistic. ntr-adev`r, fiind pus pe afet pe ro]i [i de o greutate pu]in inferioar` la trei tone, se poate u[or transporta acolo unde el este reclamat n cel mai scurt timp. Trage un proiectil de 50 kg (100 de livre), adic` cu 10 kilograme mai greu dect proiectilul obuzierului nostru de 150, care este deja o pies` ct se poate de modern`. Actualmente, Fabrica Vikers lucreaz` pentru artileria francez` [i rus`, iar dup` cum am avut onoarea a raporta deja cu nr. 2 [i 5, n cursul lunii ianuarie D. Loyd George s-a angajat a ne pune [i nou` la dispozi]ie un num`r de cel pu]in cinci baterii. Obuzierul de 9 inchi (24 cm) este de asemenea o gur` de foc foarte reu[it`, totu[i, instala]ia ei cernd funda]ie de beton sau cel pu]in pietri[, se caut` a se ntrebuin]a numai n cazuri speciale. Obuzierul de 8 inchi (21 cm) s-a ob]inut prin transformarea tunului de marin` de 6 inchi. Pus pe un afet pe ro]i, este oricum transportabil repede, dar prezint` gravul inconvenient c` sapa face groap`, ceea ce cere a bate p`mntul mprejurul s`u dup` fiecare lovitur` din care cauz` s-a p`r`sit fabrica]ia sa. Din cele de mai sus se poate dar vedea c` gura de foc ce urmeaz` a cere sau a primi de la guvernul englez este obuzierul de 6 inchi sistem Vikers. Transportarea muni]iilor la baterii se face cu ajutorul liniilor ferate, cale larg` [i ngust`, care merg pn` napoia bateriilor. O alt` gur` de foc, cu totul nou`, pe care am avut ocaziunea a o vedea tr`gnd n poligonul de la Shoeburyness, abia pus` n

func]iune pe frontul din Fran]a, este un mortier, arunc`tor de mine prev`zut n fund cu un percutor fix, iar obuzul min` con]ine [i pulberea, formnd astfel cartu[. Cartu[ul se las` a c`dea n mortier, capsa atinge percutorul din fundul mortierului, iar lovitura pleac`. Iu]eala de tragere este de 20-30 lovituri pe minut. Calibrul 12 cm. Englezii neadoptnd nici miimea, regulamentul lor de tragere nu ne intereseaz`. 4). Cavaleria neavnd ocazia de a fi ntrebuin]at` n raport cu propriet`]ile sale, concur` cu serviciul n tran[ee. Parte din ofi]erii s`i au fost repartiza]i la celelalte arme. 5). Geniul a adus mari foloase att n ap`rare, ct [i n atac, serviciul de mine, etc. 6). Corpul de avia]ie a devenit o arm` de o utilitate excep]ional`. Serviciile ce aduc artileriei leg`tura, fie n atac, fie n ap`rare, ntre [efi [i trupe pe orice vreme, [i alte opera]iuni de distrugere a inamicului l pun n eviden]` la orice moment. Ct am stat pe front, cu toat` vremea defavorabil` zborului, baloane captive [i aeroplane mi[unau n toate p`r]ile, urm`rite de globuri de [rapnele. 7). Opera]iunile pe frontul armatelor a 4-a [i a 5-a (Somme [i Ancre) sunt pe punctul de a fi reluate [i nu se a[teapt` dect ncetarea ploii una-dou` zile pentru a porni o ofensiv` viguroas`; iar dup` gr`m`direa de baterii [i de trupe, precum [i dup` cele ce am putut afla de la comandantul artileriei, ea se va pronun]a pe frontul armatei a 5-a, pe Ancre. acrificiile n oameni ale armatei engleze sunt enorme. Inspectorul general sanitar, ntr-o conversa]ie ce am avut, sondndu-l dac` nu ar putea s` ne mprumute un num`r oricare de chirurgi, mi-a f`cut cunoscut c` actualmente n Englitera se g`sesc trei sute de mii de r`ni]i. Este probabil c` n acest num`r intr` [i bolnavii. Este indiscutabil c` rezultatele ob]inute prin ofensiva de pe Somme [i Ancre sunt departe de a corespunde unor asemenea sacrificii. Aceast` dispropor]ie se poate u[or n]elege dac` se viziteaz` nt`ririle inamicului pe frontul cucerit. La Fricaurt, unde le-am vizitat n detaliu, am putut constata c` asemenea nt`riri pn` ce nu se distrug complet de artilerie, infanteria nu poate face nimic. Diferitele linii de tran[ee sunt legate cu [an]uri de comunica]ie, cu ad`posturi construite la o adncime care merge pn` la 10 metri, cu toate pivni]ele boltite ce se g`sesc n sate [i cu un sistem de flancare prin mitraliere foarte ingenios. Toate aceste lucr`ri sunt c`ptu[ite cu scnduri, iar ad`posturile sunt ct se poate de confortabile, anumite nc`peri, probabil locuin]e de ofi]eri, erau chiar tapetate cu hrtie. Pare c` nu s-a ]inut seama de dezvoltarea enorm` a acestor nt`riri, c` artileria nu le-a distrus a[a cum fac francezii, fie din lips` de material, fie din alte cauze [i acestei cauze, pe lng` altele, se datoresc marile pierderi suferite. n concluziune, armata englez`, ast`zi este a[a de bine sub toate raporturile [i aceasta datorit` interesului ce punea fiecare ce ini]ia la atingerea scopului final, c` victoria le este asigurat`. Se lucreaz` aici cu mare febrilitate. Noi unit`]i organizate [i instruite se vor ndrepta n curnd nspre diferitele fronturi unde steagul englez flfie cu aceea[i mndrie ca n cursul veacurilor trecute. General de divizie adjutant Georgescu
PAGIN~ REALIZAT~ CU SPRIJINUL FUNDA}IEI GENERAL {TEFAN GU{~

Solda]i britanici \n tran[ee, Somme, 1916.

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)


www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

V~ INTERESEAZ~!

Observatorul militar
www.presamil.ro

17

CAZURI CU... NECAZURI


emo censetur ignorare legem este un principiu de drept roman, aplicabil [i n legisla]ia romneasc`. Cunoa[terea [i respectarea prevederilor actelor normative este o ndatorire a tuturor cet`]enilor romni. Constitu]ia prevede c` ace[tia sunt egali n fa]a legii, f`r` privilegii [i f`r` discrimin`ri, c` nimeni nu este mai presus de lege. Dispozi]iile constitu]ionale sunt clare, dar via]a ne-a demonstrat c` nu ntotdeauna sunt respectate ad-litteram. De[i necunoa[terea legii nu exonereaz` de r`spundere, este greu, mai ales pentru oamenii obi[nui]i, s` n]eleag` toate modific`rile actelor normative, s` se descurce n labirintul legislativ creat la noi n ]ar`, n ultimii ani. Dar, n afar` de oamenii simpli, care, uneori, pic` n p`cat din ne[tiin]`, exist` [i categoria celor care ncearc` s` eludeze legea pentru a ob]ine foloase necuvenite. Ace[tia [i dau seama c` n-au f`cut altceva dect s` se autoam`geasc`, n momentul n care sunt chema]i s` dea cu... subsemnatul. Printre cei care, uneori, ncalc` legea, cu [tiin]`, avnd reprezentarea propriilor fapte, se afl` [i unele cadre militare. Astfel de exemple ne-au fost prezentate de maiorul magistrat Marius Museanu, procuror la Parchetul Militar de pe lng` Curtea Militar` de Apel, n cadrul unei ntlniri ce a avut loc la sediul redac]iei noastre. Sunt situa]ii care, evident, nu fac cinste uniformei militare, unele fac parte din realitatea de zi cu zi, iar ]inerea lor sub t`cere de c`tre factorii de responsabilitate ai institu]iilor angajatoare, reprezint` o nc`lcare a normelor de drept penal (art. 263 alin.2 C.p.). Dimpotriv`, prin mediatizarea unei anumite cazuistici, putem contribui la prevenirea lor sau m`car la dispari]ia tenta]iilor de nc`lcare a legii.
e[i, Parchetul Militar Bucure[ti de pe lng` Tribunalul Militar Bucure[ti se confrunt` cu un deficit, f`r` precedent, de procurori militari, la nivelul acestui organ judiciar militar se instrumenteaz` un volum foarte mare de cauze penale, efectu#ndu-se cercet`ri asupra mprejur`rilor n care a fost acordat` compensa]ia pentru chirie de comisiile de analiz` constituite la nivelul structurilor militare. F`ptuitori sunt cadre militare ofi]eri, subofi]eri, mai[tri militari [i militari profesioni[ti ce [i desf`[oar` activitatea n unit`]i militare din capital` [i din jude]ele Ilfov, C`l`ra[i, Ialomi]a, Giurgiu, Dmbovi]a, Prahova, Olt, Vlcea, Arge[, Teleorman, Buz`u, Constan]a, Tulcea [i Br`ila. O mare parte din cazurile aflate n prezent n instrumentarea acestui parchet militar vizeaz` legalitatea att a acord`rii, ct [i a ncas`rii compensa]iei lunare pentru chirie. entru a afla detalii asupra mprejur`rilor n care cadrele militare au ajuns s` ncalce legea, am stat de vorb` cu locotenentcolonelul magistrat Ionel Corbu, primprocuror militar al Parchetului Militar de pe lng` Tribunalul Militar Bucure[ti. Compensa]ia lunar` pentru chirie se acord` n baza HG nr. 1.867 din 22.12.2005, modificat` [i completat` prin HG nr. 1.362 din 27.09.2006. Prin Ordinul ministrului ap`r`rii nr. M. 34/2006, s-au f`cut preciz`ri privind organizarea [i func]ionarea comisiei pentru verificarea ndeplinirii condi]iilor de acordare a compensa]iei lunare pentru chirie cadrelor militare n activitate. Comisia, constituit` la nivelul unit`]ii [i numit` de comandant prin ordin de zi, este format` din cinci cadre militare n activitate [i se ntrune[te ori de cte ori este necesar. Aceasta are ca principale atribu]ii verificarea veridicit`]ii datelor nscrise n rapoartele adresate de cadrele militare comandantului, ndeplinirea condi]iilor prev`zute de actele normative, efectueaz` ancheta social` [i execut` orice alte activit`]i [i verific`ri care s` asigure o fundamentare legal` a hot`rrii comandantului. De ce ajung cadrele militare n situa]ia de a vizita Parchetul? Ca r`spuns la o astfel de ntrebare, prim-procurorul Corbu ne-a precizat

PAGIN~ REALIZAT~ DE IRINA-MIHAELA NEDELCU

irina.nedelcu@presamil.ro

aceasta reprezenta mai mult de 50% din solda lunar` brut`. Oricum, primea mai mult dect trecuse n contractul ini]ial. Asemenea situa]ii sunt posibile pentru c` suma se trece doar n cifre. De aceea, comisia ar trebui s` impun` obligativitatea trecerii acesteia [i n litere. O alt` neregul` constatat` de procurori este lipsa vizei de control financiar preventiv care trebuie s` certifice toate documentele prezentate de solicitant. entru cadrele militare numite n prima func]ie sau mutate n interesul serviciului n garnizoana n care [i au domiciliul, actul normativ prevede c` trebuie efectuat` o anchet` social`. Prin aceasta, comisia constat` c` solicitantul nu de]ine spa]iu de locuit corespunz`tor la adresa de domiciliu sau se afl` n imposibilitatea obiectiv` de a mai locui la aceasta. Rezultatul anchetei sociale se consemneaz` ntr-un proces-verbal. Cel pu]in, a[a dispune hot`rrea de guvern. Dar, n multe din dosarele verificate, procurorii nu au g`sit procesele-verbale. Mai mult, au descoperit c` beneficiarul nici nu se mutase la adresa unde era spa]iul pe care l nchiriase. Un tn`r cadru militar, de exemplu, locuia cu p`rin]ii ntr-un apartament de dou` camere, dar, pentru a primi compensa]ie, ncheiase un contract de nchiriere cu o rud` n vrst` care, mpreun` cu so]ia, locuia ntr-o garsonier`. Chemat la Parchet, proprietarul, de peste 80 de ani, a recunoscut situa]ia real` [i a plecat foarte sup`rat pe nepotul care l implicase ntr-o asemenea ilegalitate. Dac` ancheta social` s-ar fi f`cut la domiciliul pe care cadrul militar l-a avut pn` la momentul solicit`rii [i la adresa unde [i stabilise re[edin]a, s-ar fi constatat din timp neregulile.

ersoanele programate n audien]`, n aceast` lun`, au fost primite, la sediul institu]iei, de secretarul general al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, Codrin-Dumitru Munteanu, mar]i, 2 aprilie. Din cei 15 peten]i nscri[i, patru au renun]at. Situa]iile prezentate s-au referit la clarificarea drepturilor de pensie, repartizarea unei locuin]e de serviciu sau prelungirea duratei caz`rii ntr-un c`min de garnizoan` pentru familia (so]ia [i fiica) unui cadru militar decedat n timpul serviciului. Nu au lipsit nici cazurile de chemare/rechemare n activitate sau trecere dintr-un corp de cadre n altul. Unul dintre peten]i a solicitat s` fie primit n audien]` pentru a negocia suma pe care o dore[te ca desp`gubire din partea MApN, pentru c` nu i s-a r`spuns la peti]ii. Acesta sus]ine c`, prin [antaj, for]are [i umilire, a fost nevoit s` demisioneze, c` dup` ce, f`r` voia sa, a fost internat n spital, a fost clasat inapt. A deschis ac]iune judec`toreasc` mpotriva ministerului, dar pentru c` termenul fixat de judec`torie este peste cteva luni, a venit n audien]` pentru a se n]elege, pe cale amiabil` (!), asupra sumei pe care o dore[te ca desp`gubire. A ascultat cu greu ceea ce i-au spus reprezentan]ii ministerului. Cnd a auzit c` trebuie s` a[tepte hot`rrea instan]ei, pe care [i MApN o va respecta, a plecat sup`rat, spunnd c` aceia care nu vor s` l ajute s` se a[tepte la repercusiuni din partea divinit`]ii!

AUDIEN}E
O alt` cerere a fost ca ministrul s` intervin` [i s` anuleze decizia de reparti]ie a unei locuin]e de serviciu. Petentul are doi copii [i a solicitat mutarea ntr-o locuin]` de serviciu cu o suprafa]` mai mare. Aceasta ns` a fost repartizat` altui coleg care, mpreun` cu so]ia [i trei copii, locuia ntr-o garsonier`. Nici aceast` solicitare nu a fost solu]ionat` pozitiv pentru cel n cauz`. La fel [i cererile de trecere din corpul subofi]erilor n cel al ofi]erilor sau cele de chemare n activitate. Peten]ii dep`[iser` vrsta stabilit` de lege sau erau specializa]i n domenii n care multe func]ii sunt ncadrate cu personal civil. Doi fo[ti grada]i voluntari au solicitat reangajarea n MApN. Ei au lucrat mul]i ani n unit`]i ale ministerului, dar au fost nevoi]i s` plece, nainte de 2012, la mplinirea limitei de vrst`. Se [tie c` Legea nr. 384/2006 privind statutul solda]ilor [i grada]ilor voluntari prevedea, la intrarea ei n vigoare, c` aceste categorii de personal pot fi men]inute n activitate pn` la mplinirea vrstei de 45 de ani. Prin Legea nr. 23/2012, ncepnd cu 23.01.2012 limita maxim` de vrst` pn` la care solda]ii sau grada]ii profesioni[ti pot fi men]inu]i n activitate se stabile[te prin ordin al ministrului ap`r`rii na]ionale, dar nu poate dep`[i 50 de ani. Prin Ordinul ministrului ap`r`rii na]ionale nr. M.30/2012 au fost aprobate Instruc]iunile privind recrutarea, selec]ia, formarea profesional` [i evolu]ia n cariera militar` n Armata Romniei. La art. 19 lit. a) din instruc]iuni, se prevede c` tinerii care opteaz` pentru a se forma ca solda]i [i grada]i profesioni[ti trebuie s` aib` vrsta ntre 18 ani, mplini]i pn` la data nceperii programului de instruire, [i cel mult 46 de ani, mplini]i pn` la data finaliz`rii acestuia, astfel nct s` poat` ncheia primul contract de angajare cu durata de patru ani, a[a cum prevede statutul. Cei doi peten]i cunosc aceste prevederi, dar cred c` ei nu trebuie considera]i ca fiind la primul contract, de[i au ntrerupt activitatea mai bine de un an. Legea prevede c` abia dup` ncheierea primului contract se pot ncheia, succesiv, altele, cu durata de la doi la trei ani fiecare. De asemenea, mai prevede c` solda]ilor [i grada]ilor profesioni[ti le nceteaz` contractul [i sunt trecu]i n rezerv` sau sco[i din eviden]ele militare, dup` caz, la mplinirea limitei de vrst` n serviciu, stabilit` prin ordin al ministrului ap`r`rii, nainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor p`r]i. Referitor la aplicarea acestor prevederi, p`rerile speciali[tilor n domeniile juridic [i resurse umane sunt diferite. Secretarul general, Codrin-Dumitru Munteanu, a stabilit ca Direc]ia pentru rela]ia cu Parlamentul [i asisten]` juridic` s` analizeze dispozi]iile legale [i s` emit` un punct de vedere care s` fie difuzat n structurile de informare-recrutare, astfel nct acestea s` se aplice unitar.

c` vinov`]ia apar]ine, n general, militarului beneficiar care ncalc` prevederile fie ale art. 6 alin. (2) lit. h), fie cele prev`zute de art. 6 alin. (4) din HG nr.1.867/2005 [i, nu de pu]ine ori, comisiei constituite n baza Ordinului ministrului ap`r`rii nr. M. 34/2006. Personalul desemnat n respectivele comisii trebuie s` \ndeplineasc` toate cerin]ele normative necesare aviz`rii [i acord`rii dreptului compensatoriu n condi]ii de legalitate. S-a constatat \ns` c` nu respect` ntocmai prevederile referitoare la existen]a faptic` a documentelor depuse de militarul solicitant conform art. 2 lit. e), art. 3 alin. (1) lit. d) [i art. 6 alin. (1) [i (3) din H.G nr. 1.867/2005. De asemenea, nici realitatea [i exactitatea datelor nscrise n acele documente nu este verificat` cu maxim` aten]ie. Este posibil ca membrii comisiei s` nu aib` preg`tire juridic`, nici nu este necesar, dar dac` studiaz` cu aten]ie cele dou` hot`rri de guvern [i ordinul ministrului, este imposibil s` gre[easc`. Realitatea demonstreaz` c` nu se poate considera c` to]i oamenii sunt de bun` credin]`. O verificare, pe teren, nu trebuie interpretat` ca o jignire, o atingere adus` onoarei [i demnit`]ii militare, ci ca o ndeplinire a unor condi]ii impuse de lege. bliga]ia beneficiarului de compensa]ie pentru chirie este s` anun]e, la unitate, orice modificare a contractului, s` depun` toate actele adi]ionale ncheiate ulterior. n multe din cazurile cercetate, procurorii au constatat c`, de[i contractul a fost reziliat la scurt timp dup` ncheierea lui, beneficiarul a primit n continuare banii pentru c` nu a n[tiin]at serviciul financiar al unit`]ii. Locotenent-colonelul magistrat Corbu ne-a precizat c` o astfel de situa]ie ar putea fi eliminat` dac` comisia ar solicita, periodic, de la administra]ia financiar`, confirmarea valabilit`]ii contractului. S-au constatat [i falsific`ri ale sumelor trecute n contractul de nchiriere. De exemplu, cazuri n care, ini]ial, s-a trecut suma de 150 lei [i, dup` nregistrarea la administra]ia financiar`, n exemplarul depus la unitate s-a mai ad`ugat un zero! Astfel, beneficiarul ncasa 1.500 de lei sau mai pu]in de att dac`

De[i exist` multe metode de investigare, procurorii recunosc faptul c` sunt [i situa]ii dificil de probat. De exemplu, so]i care se despart, divor]eaz` n acte, dar continu` s` locuiasc` mpreun`, unul, evident, devenind chiria[ul celui r`mas unic proprietar al locuin]ei. Al]ii, la fel de inventivi, [i vnd casele unor persoane de ncredere, de obicei rude. Le vnd doar n acte, pentru c` nu le p`r`sesc, ci ncheie contracte de nchiriere cu a[azisul nou proprietar. {i mai sunt [i alte situa]ii, la fel de ingenioase. Procurorii le cunosc [i [tiu c`, de[i mai greu, tot vor afla adev`rul. La asta ar trebui s` se gndeasc` [i aceia care [i risc` cel pu]in cariera. Nu ar trebui s` uite c` prejudiciul cauzat de ncasarea ilegal` a compensa]iei pentru chirie, datorat s`vr[irii infrac]iunii de n[el`ciune n form` continuat`, se prescrie n termen de aproximativ 10 ani, comparativ cu termenul de trei ani, prev`zut de OG nr.121/1998 privind r`spunderea material` a militarilor.

Procurorul Corbu ne-a asigurat c` multe din cele peste opt moduri de operare identificate, care au dus la comiterea infrac]iunilor cercetate ar putea fi eliminate. Solu]ia cea mai bun` ar fi ca sumele acordate cu titlu de compensa]ie pentru chirie s` se vireze ntr-un cont preconstituit de proprietarul imobilului. Sau chiar dac` banii i se dau beneficiarului personal, numerar sau n cont, militarul s` fie obligat s` fac` dovada depunerii lor ntr-un cont deschis pe numele proprietarului. De asemenea, comisia ar trebui s` efectueze anchete sociale intempestive ori periodice.

18

Observatorul militar
www.presamil.ro

CULTUR~
C`pitan George BR~ESCU Educa]ia Social` a Na]iunei Armate. Viitorul ofi]er: \n [coal`, n armat` [i n societate Bucure[ti, Ig. Hertz, f.a., p. 31-32

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

CLEVETIREA
ircul` n lume un obicei u[urel, care se alimenteaz` din taifas [i care se nume[te clevetire. Ascunznd binele pe care-l [tie, clevetitorul spune f`r` socoteal` r`ul despre care nu e sigur. Care este adev`ratul clevetitor? Acela care, f`r` niciun interes, i place a vorbi de r`u pe unii [i pe al]ii, chiar pe indiferen]i [i necunoscu]i [i care, dintr-un obicei urt de a flec`ri, nu-[i cru]` nici cei mai buni prieteni, dac` este totu[i cu putin]` ca un astfel de flecar s` aib` prieteni. Astupa]i-v` urechile [i nu asculta]i vorbele clevetitorului, feri]i-v` de el tot att ct s-ar feri acela despre care clevete[te. Dac` nu sunte]i ndrept`]i]i de a t`ia pofta aceluia care clevete[te, obligndu-l s` tac`, trebuie cel pu]in ca aerul vostru mhnit [i serios s` mpr`[tie norii ce se ridic` n contra aproapelui. R`ceala de pe fa]a voastr` s` nghe]e cuvintele pe buzele clevetitorului! O smerenie modest` s` fie m`rturia pu]inului interes ce da]i acestei nesocotin]e; t`cerea voastr` ns`[i s` pledeze pentru voi [i aproapele vostru [i s` fie o condamnare tacit`,

sincer`, sim]itoare, a vorbelor urte a acelora n contra c`rora nu pute]i protesta pe fa]`. {i ve]i vedea c` clevetitorul nu este la locul lui cnd ceilal]i l ascult` cu mhnire [i r`ceal`. Nicio vorb` la adresa aproapelui nu trebuie crezut` nainte de a fi dovedit`; [i ea nu poate dovedit` dect dup` ce s-au ascultat p`r]ile n cauz`. Clevetirile merg m`rindu-se din ce n ce, purtate de gura acelora care le repet` din pl`cerea nn`scut` n unii oameni de a min]i. n curnd, clevetitorul, v`znd pn` unde a ajuns zvonul ce a mpr`[tiat, nu-[i mai cunoa[te el singur opera. Cu toate acestea, el este cauza acestui scandal, ntocmai ca [i cnd arunci o pietricic` ntr-un iaz [i vezi formndu-se la suprafa]` cercuri mici, apoi mari [i n cele din urm` tot iazul este agitat. Cauza? Cel care a aruncat pietricica.

atalionul 404 Cercetare Istoria unor nving`tori este o cartedocument, ap`rut` n anul 2012, la Editura Universit`]ii Na]ionale de Ap`rare Carol I, Bucure[ti. Autorul, generalul de brigad` (r) Dumitru Miu, dezv`luie, nc` din primele rnduri, dorin]a [i motiva]ia care au stat la baza conceperii acestui volum: Cartea s-a n`scut, nainte de orice alt gnd, dintr-o mare [i nesfr[it` dragoste pentru oameni, pentru Armata ]`rii mele, pe care am slujit-o... Am ales s` scriu despre Batalionul 404 Cercetare deoarece via]a [i cariera mea nu se pot defini dect prin raportarea la aceast` unitate de elit` a Armatei Romne. Prin cartea de fa]` este adus` la lumin` istoria tumultuoas` a unei unit`]i militare de elit`, un simbol pentru cerceta[ii militari. {i chiar dac` Batalionul 404 Cercetare a fost desfiin]at, autorul nsu[i m`rturise[te c` spiritul s`u este nc` viu! O poveste cu oameni [i fapte, un album cu eroi [i ntmpl`ri din diferite genera]ii, care au f`cut istorie n cadrul batalionului.

andreea.cristian@presamil.ro

LOCOTENENT ANDREEA CRISTIAN

O ISTORIE A CERCETA{ILOR BUZOIENI


General de brigad` (r) DUMITRU MIU, Batalionul 404 Cercetare Istoria unor nving`tori, Editura
Universit`]ii Na]ionale de Ap`rare Carol I, Bucure[ti, 2012

LEXICON MILITAR
GHIORDEL. Potrivit DEX-ului din 2012, originea acestui cuvnt (care nseamn` g`leat` de lemn sau de pnz` impermeabil`) este necunoscut`, de[i academicianul Marius Sala a precizat nc` din 1961 (v. revista Studii [i cercet`ri lingvistice) c` provine din turcescul gerdel (pronun]at gherdel). HECN~. nregistrat de lexicografi n prima parte a secolului al XX-lea (Dic]ionarul limbii romne, fascicula din 1934), acest cuvnt nu mai apare acum nici m`car n Dic]ionarul de arhaisme [i regionalisme (2000) sau n cel etimologic ntocmit de Alexandru Cior`nescu [i publicat postum n 2001. Pe scurt, hecna este o instala]ie rudimentar` de extrac]ie a petrolului. Dar dac` sensul cuvntului este clar, etimologia lui pune probleme. O explica]ie simplist` s-ar putea limita la firma german` Hekna, fondat` n 1868, dar aceasta avea ca obiect fabricarea de ncuietori pentru u[i [i nu forajul sondelor. Avnd totu[i n vedere implicarea englezilor n exploatarea petrolului romnesc nc` de prin 1864 (v. Gh. Buzatu, Romnia [i trusturile petroliere interna]ionale pn` la 1929, Editura Junimea, Ia[i, 1981, pag. 33) [i existen]a n limbajul petroli[tilor a termenului geamblac, pe care DEX-ul (2012) l deriv` din James

Blake, ipoteza unui etimon englezesc este tentant`. {i pentru c` hecna era ac]ionat` de un cal (hecn` cu cal), n-ar fi exclus ca la origine s` fi fost o sintagm` de genul hackney well, pentru care ns` nu am nicio atestare. n imaginea al`turat` se vede hecna cu cal p`strat` n original la Muzeul Na]ional al Petrolului din Ploie[ti. Fotografia a fost realizat` de doamna prof. dr. Elena Trifan, ajutat` cu mult` amabilitate de doamna directoare Gabriela T`n`sescu, c`rora le adresez respectuoase mul]umiri. Recuno[tin]a mea se adreseaz` n egal` m`sur` [i doamnei dr. ing. Lumini]a Cornelia Zugravu, care a lucrat n acest domeniu [i m-a ajutat s` n]eleg lucrurile.
COMANDOR (R) NECULAI P~DURARIU

Cartea este mp`r]it` n patru p`r]i, prima parte f`cnd referire la istoria Batalionului 404 Cercetare Buz`u, de la apari]ia [i evolu]ia n timp a primei Companii de cercetare special` prin para[utare din Armata Romniei, pn` la procesul de organizare, dotare [i parcurgerea procesului de profesionalizare [i de participare la activit`]i interna]ionale, la misiuni de men]inere a p`cii [i reconstruc]ie mpotriva terorismului sau tip coali]ie sub mandat ONU [i NATO. n partea a doua a c`r]ii, autorul [i propune s` fac` lumin` n ceea ce prive[te adev`rul despre rolul [i locul acestei unit`]i n timpul evenimentelor din decembrie 89, la Timi[oara [i Bucure[ti, precum [i la mineriadele din 1990 [i 1999, unde batalionul a ac]ionat f`r` a-[i dep`[i competen]ele [i f`r` s` fac` apel la for]` sau s` trag` vreun cartu[ de r`zboi sau manevr`. Partea a treia prezint` istoria unit`]ii n perioada 1994-2005, men]ionndu-se evenimentele importante desf`[urate n unitatea de cercetare de la Oradea, din momentul subordon`rii Direc]iei Informa]ii Militare (1994) [i pn` la desfiin]area acesteia. Ultima parte a c`r]ii aduce n prim-plan o serie de idei [i sugestii pe care le-a avut Sec]ia cercetare la trupe, din Direc]ia Informa]ii Militare, pe linia moderniz`rii [i transform`rii Armatei Romniei. Nu n ultimul rnd, volumul aduce un omagiu tuturor celor care, prin calit`]ile deosebite, au asigurat prestigiul unit`]ii buzoiene, precum [i celor care l-au sprijinit pe autor n conceperea acestei lucr`ri. O carte foarte bine documentat`, cu o serie de anexe [i fotografii de referin]` pentru istoria batalionului, ce ntregesc imaginea acestei unit`]i, o mo[tenire l`sat` genera]iei tinere, a c`rei misiune este de valorificare a tuturor acestor informa]ii [i, de ce nu, de realizare a unui nou viitor al unit`]ii de cercetare.

nspirat de pericopele Evangheliilor sinoptice, n care Petru [i Ioan, trimi[i de Iisus pentru a preg`ti Pa[tile ca s` m`nnce, sunt ntmpina]i la intrarea n cetate de un om ducnd un urcior cu ap`, merg dup` el n casa unde a intrat, l ntreab` pe st`pn care este odaia unde Iisus s` m`nnce Pa[tile cu ucenicii Lui [i li se arat` un foi[or mare, a[ternut (Luca, 22, 8-13), poetul Vasile Voiculescu [i imagineaz` c`, de Pa[ti, Iisus bate domol [i intr` n c`mara scund` a unui suflet, unde este primit cu cuvintele: Te-am cunoscut, de[i venise[i un tainic oaspe nechemat, /{i-am priceput c`-]i este sete [i nc`, Doamne, n-ai cinat!. {i c` Iisus i r`spunde: M-am ab`tut s` fac la tine, de-ng`dui, cina cea de tain` (v. Cina cea de tain`, n Poeme cu ngeri, 1937). n conformitate cu lexicografia academic`, cina este masa de sear` [i masa de pe urm` a lui Hristos [i a apostolilor s`i, ajunul patimilor, n cursul c`reia a instituit taina euharistiei (Dic]ionarul explicativ al limbii romne/DEX, inclusiv n edi]ia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, 1998).

aurelianastase@yahoo.fr

AURELIA N~STASE

Substantivul cin` [i verbul a cina provin din limba latin`. Erau pronun]ate [k(a/o)ena] [i [kenare], dup` cum demonstreaz` forme conservate n dialectele logudorez [i vegliot, vorbite n Sardinia, Dalma]ia [i Illyria. n formele dacoromne, [k] apare palatalizat, transformat n consoan` africat` nainte de vocala e, al c`rei timbru s-a nchis la i (Al. Rosetti, Istoria limbii romne de

Limba romnq este patria mea.


NICHITA ST~NESCU Familia de cuvinte legat` de cena [i cenare apare [i n textul latin al Sfintei Scripturi (Vulgata): cenantibus autem eis accepit Iesus panem et benedixit ac fregit deditque discipulis suis et ait accipite et comedite hoc est corpus meum/Iar pe cnd mncau ei, Iisus, lund pine [i binecuvntnd, a frnt [i le-a dat ucenicilor, zicnd: Lua]i, mnca]i, acesta este Trupul Meu. (Matei, 26:26); similiter et calicem postquam cenavit dicens hic est calix novum testamentum in sanguine meo quod pro vobis funditur/ Asemenea [i paharul, dup` ce au cinat, zicnd: Acest pahar este Legea cea Nou`, ntru Sngele Meu, cel ce se vars` pentru voi. (Luca, 22:20); et cena facta cum diabolus iam misisset in corde ut traderet eum Iudas Simonis Scariotis/[i f`cndu-se Cin` cnd n inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, diavolul pusese de-acum gndul de a-L vinde (Ioan, 13:2). n limba francez`, la Cne are sens legat exclusiv de credin]a cre[tin`: cina n timpul c`reia Iisus le spal` picioarele apostolilor s`i [i instituie Euharistia.

CINA TAINE LINGVISTICE


la origini pn` la nceputul secolului al XVII-lea, edi]ie definitiv`, p. 114, 328, 340). Romanii desemnau, cu substantivul cena sau caena/coena, cina sau dineul, felurile de mncare cuvenite la cin`, spa]iul unde se cina [i pe convivi. nc`perii preg`tite pentru cin` i se spunea cenaculum (caenaculum, coenaculum), care nsemna [i o camer` de la etaj, mansard`.

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

OPINII
fotbal, par s` se priceap` to]i, ntlnesc, dup` un deceniu de practic` gazet`reasc`, oameni care m` nva]`. Care-mi spun, f`r` s` fi scris vreun articol n via]a lor, ce e bine [i ce nu, ca [i cum binele ar fi un lucru absolut. Care m` nva]` cum ar trebui s`-mi ncep un reportaj, care-i explic` operatorului de imagine, de la n`l]imea film`rilor de vacan]` prin Vene]ia, unde ar trebui s` a[eze camera, cum [i ce s` filmeze, iar fotoreporterului unde s` g`seasc` lumina [i cadrul

Observatorul militar

www.presamil.ro

19

C~PITAN CONSTANTIN MIREANU

dan.mireanu@presamil.ro

ine pe cine nva]`? M` tot ntreb n aceste vremuri n care peste tot auzi de o inversare a valorilor, de lips` de respect ori de r`sturnarea ierarhiilor, cine este n m`sur` s` ne nve]e anumite lucruri? Taximetristul atot[tiutor, priceput la politic`, la administra]ie, inchizitorial cnd vine vorba de corup]ie, dar care nu se sfie[te s`-]i trnteasc` u[a n nas dac` nu-i convine distan]a pe care vei merge ori dac` nu-i la[i suficient bac[i[, anali[ti de serviciu la acelea[i emisiuni, indiferent de subiectul abordat, portarul blocului, c` doar vede lucruri [i oameni, deci se pricepe, [eful nemijlocit, c`ci de aceea e [ef etc. Cine, cnd [i cum ne nva]`? Cui ar trebui s` d`m ascultare? Dac` un lucru este deja clar, adic` primind nv`]`tur` s` dovede[ti bun sim] [i smerenie, privirea nu prea sus [i urechile bine ciulite, atunci cnd nve]i pe al]ii, cnd le dai din lumina ta, ce calit`]i ar trebui s` demonstrezi? La o prim` privire, sprncenele ar trebui s`-]i fie arcuite nervos, tonul imperativ, hot`rt, zeflemitor [i neap`rat superior. Bunul sim] nu are ce c`uta la cel care nva]` pe al]ii aiurea-n tramvai, singura calitate fiind aceea de guru, de d`t`tor al luminii sfinte a [tiin]ei. Mai ales dac` pozi]ia de pe care peroreaz` este una superioar` ierarhic. Aceasta l scuz` de semidoctism, de nepricepere n ceea ce are de f`cut, de controlat ori de explicat.

Proasp`t absolvent al [colii de aplica]ie pentru artilerie [i rachete sol-aer, repartizat pe prima func]ie care suna destul de bine: [ef cabin` aparatur` de calcul m-am trezit, a[a cum m` a[teptam, de altfel, [eful unor mai[tri militari cu experien]`, fiecare dintre ei avnd la activ cel pu]in o tragere real` n Poligonul Capu Midia. Realitatea c`reia trebuia s`-i fac fa]` era aceea c` eu, f`r` niciun pic de experien]`, m` nimerisem [eful acestor speciali[ti. Oricte cuno[tin]e

PRICEPU}I N TOATE

PE LOC, REPAUS!
Pe scena vie]ii suntem, uneori, ni[te actori slabi. Dar, dect s` fim figuran]i...
GENERAL DE BRIGAD~ MARICEL D. POPA

Bunul sim] nu are ce c`uta la cel care nva]` pe al]ii aiurea-n tramvai, singura calitate fiind aceea de guru, de d`t`tor al luminii sfinte a [tiin]ei.
potrivite. Oameni care au vagi no]iuni despre ce nseamn` un reportaj sunt n stare s`-l f`rme din dou` cuvinte: E prost! Sau, genero[i, din trei: Nu e bun! Dou`trei cuvinte care ]in loc de argumente [i explica]ii adresate fotoreporterului versat, umblat prin teatre de opera]ii, recunoscut de jurii na]ionale [i interna]ionale. Banale repro[uri, nlocuind analiza lucid`. ntr-o lume n care nu mai [tii cine pe cine nva]`, n care se ntmpl` ca oameni lipsi]i de experien]` s` ajung` n func]ii de la n`l]imea c`rora decid asupra unor destine, cred c` doar bunul sim] al sublocotenentului care avea con[tiin]a propriului nivel profesional, dorind s` se perfec]ioneze, ar duce la o ierarhizare pozitiv` a aprecierilor. A[a c`, domnilor, nu ar strica dac` a]i dovedi mai mult bun sim], l`sndu-i pe cei care se pricep s` fac` ceea ce [tiu ei mai bine. Nu ncerca]i s` demonstra]i c` v` pricepe]i la toate, fiindc` nu sunte]i conving`tori!

mi-ar fi oferit sistemul de nv`]`mnt mi-ar fi fost imposibil, n prima func]ie, s` rivalizez cu experien]a acumulat` de cei c`rora le devenisem [ef. {i, dac` tot s-a ntmplat minunea, cum ar fi trebuit s` m` comport, n acest caz? Bunul sim] la care se ad`uga dorin]a de a nv`]a m-au f`cut s`-mi regndesc, ntr-un fel, principiile ob]inute doar din teorie steril`. Aveam multe de nv`]at de la subordona]ii mei, de[i le eram [ef nemijlocit. Eram obligat s` i controlez pe unii mai bine preg`ti]i dect mine, le acordam calificative, i recompensam ori i sanc]ionam. E drept, [i ei aveau, la rndul lor, destule nevoi nct s` nu abuzeze de ne[tiin]a mea. ncet, l-am cunoscut pe fiecare, le-am apreciat valoarea [i am format cea mai bun` echip` din via]a mea. Aveam s` nv`] de la ei meserie. M-au nv`]at, cu modestie, cu tact [i f`r` pic de arogan]`. Iar eu m-am l`sat nv`]at. Aceasta era [i nevoia mea principal` din acea vreme. ntre timp, ajuns ziarist militar, un domeniu la care, ntocmai ca la

UN GEST CT O CAMPANIE
C~PITAN CONSTANTIN PI{TEA

constantin.pistea@presamil.ro

entru a fi ferici]i, copiii nu au nevoie de multe, dar pu]inul pe care ]i-l cer trebuie s` fie semnificativ. Nu, nu este un paradox. Copiii ]i arat` cel mai fericit zmbet atunci cnd le oferi exact ce [i doresc n momentul respectiv. De exemplu, chiar dac` implic` efort financiar minim, d`ruindu-le un joc cu baloane de s`pun, ai putea avea surpriza s`-i vezi bucurndu-se ca ni[te c`]elu[i. n general, la vrsta lor, nu vor neap`rat lucruri mari ca valoare material`, ci mai degrab` acea dragoste reg`sit` n senza]ia c` vei fi mereu acolo pentru ei, cu un dar sau, mai ales, cu r`spunsuri la infinitele lor ntreb`ri. Nu [tiu ce-au gndit militarii Brig`zii 18 Infanterie Banat cnd au v`zut desenele despre r`zboi ale unor copii de la {coala Gimnazial` Emil Racovi]` din One[ti. Povestea prin coresponden]`, redat` n numerele 10 [i 12 ale s`pt`mnalului nostru, vorbe[te despre solidaritate [i respect. Copiii au desenat, iar militarii, comanda]i de colonelul Grigore P`[cu]`, au reac]ionat imediat. Le-au scris copiilor [i le-au trimis fotografii cu munca lor cotidian` din teatrul de opera]ii. Aparent, nu nseamn` mult, dar este imens. n lumea aceasta ncrncenat`, gestul militarilor timi[oreni mi s-a p`rut un fel de antibiotic. Nu [tiu nici dac` subordona]ii colonelului P`[cu]` au realizat efectul de tsunami sentimental pe care-l pot produce ntre]innd coresponden]a cu

elevii de la acea [coal`. ns` este deja realitate momentul n care un po[ta[ le-a nmnat cadrelor didactice din One[ti un colet pe care scria Afganistan. n el, fanionul de identificare al brig`zii, mesaje pentru copii [i fotografii din teatrul de opera]ii. Toate vor face obiectul unei expozi]ii onorante att pentru [coala respectiv`, ct [i pentru brigad`. Copiii

rebuie s` avem ncredere n Istorie, n perenitatea ideilor [i faptelor sale. S` ne amintim de Piramide, de exemplu, dac` mai este nevoie. Ele pot fi luate ori ca model, ori ca reper. Cnd evalua]i oamenii, gndi]i-v` la iceberguri. ncerca]i s` estima]i [i partea care nu iese din ap`. Obliga]ia fundamental` a clipei nu este aceea ca ea s` treac`, ci aceea ca ea s` dureze. Dar asta depinde [i de noi, de fiecare om n parte. Nu v` irosi]i energia [i timpul luptnd mpotriva rutinei. ncerca]i s` face]i din ea un aliat. Po]i s` c[tigi un om lingu[indu-l. Dar nu po]i s`-l p`strezi, cu adev`rat, dect spunndu-i adev`rul. Dincolo de multe alte posibile nuan]e, viitorul prezentului se nume[te, totu[i, trecut. Cum s` exemplific`m mul]imea vid`!? Dnd ca exemplu num`rul ideilor sau ini]iativelor de care dispun unii... Identitatea unui om este una cultural`, n primul rnd. Dar aceasta nu are nimic de-a face cu ceea ce este nscris n cartea sa de identitate. Cnd str`batem itinerarele istoriei, noi c`lc`m, de fapt, pe ni[te drumuri pavate att cu bucuriile nving`torilor, ct [i cu suferin]ele celor nvin[i. Nu-i bine s` la[i zoologia s`-[i numere reprezentan]ii. Unii pot ie[i mai mul]i la num`r, inclusiv oamenii... Don Quijote este un personaj care trebuie crezut pe cuvnt. Pentru c`, pe de o parte, el apar]ine unei anumite realit`]i, iar, pe de alt` parte, el este posesorul unei realit`]i aparte. Omule, dac`, tr`ind via]a, nu te intereseaz` prezentul t`u, poate c` te va interesa m`car modul cum se va folosi viitorul de tine, dndu-te ca exemplu... Verbul a aliena nu este doar unul des ntlnit, ci este, mai ales, unul care se manifest` foarte des n jurul nostru, dovedind ct de acut` este prezen]a sa. Pe scena vie]ii suntem, uneori, ni[te actori slabi. Dar, dect s` fim figuran]i... Via]a ne arat` c` au fost [i situa]ii cnd inteligen]a, intrnd la ap`, s-a folosit de prostie ca de un colac de salvare... Trecutul are att propria sa magazie de vechituri, ct [i propriul s`u stoc de speran]e. Niciodat` nu se [tie cnd poate s` intervin` o reevaluare. Cnd evolu]ia nu reu[e[te s` finalizeze un anumit stadiu al ciclului s`u, ceea ce rezult` poate fi o revolu]ie. ntr-o astfel de situa]ie, miroase mereu a transformare, a schimbare. Timpurile moderne au adus omului [i noi tipuri de probleme anatomice. De exemplu, verticalitatea este o problem` de coloan` vertebral`, a[a cum mediocritatea este o problem` de creier. Enciclopediile, cronicele, dic]ionarele, cimitirele... Ele sunt segmente ale trecutului, cu care trebuie p`strat dialogul, pentru a n]elege cu adev`rat viitorul. Urechile acului! V` mai aduce]i aminte parabola biblic`? Pentru unii, locul acela este ca o strad` sau ca o pia]` oarecare... Dac` e s` te faci, totu[i, de rs, f`-i pe oameni s` rd` din tot sufletul, [i nu doar s` zmbeasc`. Prima mare dovad` a puterii lui Dumnezeu const` n faptul c` ne-a dat capacitatea de a visa. A doua mare dovad` a puterii Sale este faptul c` visele se mplinesc. Toate celelalte lucruri reprezint` doar urm`ri fire[ti... Grandoarea, mndria, curajul, m`rinimia... [i alte cteva asemenea nu pot fi trucate, pref`cute, simulate, falsificate, dect cu o mare seriozitate, care produce, invariabil, un rs [i mai mare. Ce bine e c` vorbele zboar`! V` da]i seama cum ar fi ar`tat, altfel, con[tiin]a uman`?! n condi]iile existen]ei sale. Poate s` par` paradoxal, dar statuia fericirii nu are ca soclu certitudinea, ci am`girea, iluzia, speran]a... Iat` o vorb` a lui Oliver Cromwell: Nu lovi fierul ct e ro[u, ci nro[e[te-l lovind. Omul a ajuns s` conving` orice cine, referitor la ct de bun prieten i este. A fost cea mai simpl` metod` de a-i ar`ta c` el este st`pnul... Istoria nu se schimb`. Dar interpretarea ei da, avnd, ntotdeauna, ca temei, diferitele interese ale prezentului. Acest proces este ciclic [i, evident, are un caracter istoric. Lumea s-a perfec]ionat. De exemplu, otrava nu mai este singurul lucru cu care se poate otr`vi. Un Robinson f`r` Vineri este un personaj posibil. Dar un Robinson f`r` insul` nu este posibil. Geneza! Prima carte a Bibliei [i ultima carte a lini[tii universale.

Aparent, nu nseamn` mult, dar este imens. n lumea aceasta ncrncenat`, gestul militarilor timi[oreni mi s-a p`rut un fel de antibiotic.

DREPTUL LA ZMBET
CRISTI VECERDEA-CRIV

vor povesti ntre ei, dar [i acas`, despre cum le-au scris unor militari din Afganistan [i cum li s-a r`spuns. Peste ani, aceasta va r`mne o amintire valoroas`. Decojind ceapa acestei istorii, am sim]it nevoia s` felicit, f`r` s` [tiu pe cine. Cert este c` beneficiind de un ofi]er de rela]ii publice ntr-adev`r profesionist [i de un comandant atent la detalii, Grupul romnesc de comand` Zabul a punctat enorm la capitolul imagine. Aparent banal, gestul acelor militari se potrive[te senza]iei despre care am scris n primul paragraf. F`r` s` fi fost gndit ca parte a proiectului, r`spunsul din Afganistan este unul dintre cele mai puternice mesaje ale campaniei Armata, o [coal` altfel. Suntem foarte mndri c` v` gndi]i la noi, i-a scris un militar unei eleve. Am certitudinea c`, peste ani, gestul acesta politicos [i prompt, care acum este numai o s`mn]` aruncat` n a[teptarea ploilor, va face bine imaginii armatei. Mul]umesc Brig`zii 18 Infanterie Banat [i tuturor celor care [tiu s` fie militari.

20

Observatorul militar
www.presamil.ro

IMPACT
ANUN}URI UMANITARE
Un copil de cinci ani, C`lin, [i p`rin]ii lui au nevoie urgent` de ajutor. Totul a nceput n urm` cu un an [i jum`tate cnd, n urma unui consult la Spitalul de Recuperare Ia[i, prof. dr. Cristian Popescu, neurolog de specialitate, analiznd RMN-ul cerebral al lui C`lin l-a diagnosticat cu hidrocefalie [i mici forma]iuni cerebrale care p`reau a fi metastaze pornite din alt` parte a corpului. Plecat cu p`rin]ii, de urgen]`, la Bucure[ti a fost diagnosticat cu tumor` medular` T6-T8, hidrocefalie tetraventicular` [i disemin`ri cerebrale leptomeningeale. Se instalase [i parapareza. Au urmat multe [edin]e de chimioterapie [i kinetoterapie. A efectuat tratamente la Institutul Oncologic din Bucure[ti, Spitalul Bagdasar Arseni [i Spitalul din Ravensburg, Germania. Aici, cu ajutorul dr. Ioana Knoeller, a opera]iilor [i a tratamentului, starea lui C`lin s-a mbun`t`]it. La nici dou` luni boala a revenit. n urma biopsiei efectuate n Germania s-a stabilit c` sufer` de tumor` glioneuronal` leptomeningeal` difuz`. E un tip nou de tumor` cerebral`, nc` neclasificat` de Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii. Se mai cunosc doar patru cazuri, descoperite n Italia. C`lin face chimioterapie de 10 luni. Dup` ce va termina [i ultimele dou` cure de citostatice va trebui s` mearg` la o clinic` n afara ]`rii pentru radioterapie. n scopul de a strnge fondurile necesare tratamentului, precum [i a interven]iilor viitoare, tat`l lui C`lin, plutonierul (r) Bogdan Graur, a nfiin]at n octombrie 2011 o asocia]ie umanitar`, cu numele C`lin lupt` pentru via]`. Datele de contact ale asocia]iei sunt:WWW.CALIN GRAUR.INFOCIF 29266400, Banca BCR, Cont RO81 RNCB0175124567850001, IA{I, TEL 0735657423, FAX 0378106574, e-mail: calin_lupta_ pentru_viata@yahoo.com V` rug`m s` ne ajuta]i pentru a reda speran]a unui copila[. Plugariu Alexandru-Mihai este din Bucure[ti, are nou` ani [i este diagnosticat cu osteogenez` imperfect` (maladia Lobstein-boala oaselor de sticl`).
ma]ii,potficontacta]i:NicolaeAvr`mu], tel. 0723 378 179, Darius Nec[oiu, tel. 0726 267 967, Ovidiu Plopan, tel. 0741 033 750. Promo]ia 1988, profilul mai[tri militari [i subofi]eri ai {colii Militare de Ofi]eri de Artilerie Antiaerian` [i Radioloca]ie Bra[ov, organizeaz` n perioada 20-22 septembrie 2013 ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 25 de ani de la absolvire. Persoane de contact pentru detalii [i confirmarea particip`rii: Petre Gherasimescu, tel. 0726 176 252, C`lin Dobrean, tel. 0742 558 823, Gabi Voinea, tel. 0745 045 301, Marius Codreanu, tel. 0744 438 215, Ovidiu Marian, tel. 0761 141 522, Clementin Ispr`vnicelu, tel. 0722 453 734, 0754 361 876. Promo]ia 1993 a Institutului Militar Auto Basarab I organizeaz` revederea cu ocazia mplinirii a 20 de ani de la absolvire la Pite[ti, n data de 25.05.2013. Pentru rela]ii suplimentare poate fi contactat colectivul de organizare, format din: Daniel Neac[u, tel. 0722 760 729, STAR 5045/107, [i Traian R`dulescu, tel. 0722 131 044, STAR 5044/990. Promo]ia 1993 a Liceului Militar {tefan cel Mare Cmpulung Moldovenesc organizeaz`, n perioada 2325 august 2013, ntlnirea de 20 de ani de la terminarea liceului. Absolven]ii [i comandan]ii promo]iei sunt invita]i s` participe la activit`]ile organizate cu aceast` ocazie, costul estimativ fiind stabilit ulterior, n func]ie de num`rul de participan]i. Pentru detalii: Marius Nistor 0742 032 825, RMNC 2446/119.

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

SEMNAL

ltimul num`r al ziarului Timona, editat de Liga Mai[trilor Militari de Marin` Constan]a v` prezint` noua echip` care a preluat cartul pe puntea de comand` a ligii, precum [i obiectivele misiunii pentru anul 2013. Printre alte subiecte, pute]i citi n pagina 2 informa]ii ce ]in de istoria Marinei Militare ( Torpilorul N`luca, spaima submarinelor sovietice) sau de istoria avu]iei na]ionale (Cum a ajuns tezaurul Romniei n Rusia). n pagina 4 afla]i informa]ii despre Adunarea General` a membrilor asocia]i ai L.M.M.M., care a avut loc att la filiala din Constan]a, ct [i la cea din Mangalia.

Pn` n momentul de fa]`, a avut 30 fracturi, majoritatea la membrele inferioare (femururi) [i antebra]. Toate fracturile survenite n perioada de sugar au fost imobilizate cu desou-uri de vat`, iar odat` cu cre[terea sa, a fost imobilizat cu ghips. Alexandru are nevoie, urgent, de dou` tije telescopice pentru femururi, care cost` circa 4.000 de euro/bucat`. Mai multe detalii despre Alexandru pute]i g`si la adresa de web: http://plugariualexandru.wordpress.com/ , la email: florentza77@yahoo.com sau sunnd la num`rul de telefon 0720.394.186. Cei care doresc, pot sprijini demersul umanitar prin dona]ii n conturile bancare, pe numele Plugariu Floren]a, deschise la Banca Transilvania din Bucure[ti, Sucursala Mihai Bravu, astfel: n lei-RO32BTRL04301201C17354XX; n euro RO07BTRL04304201C17354XX. La numai 29 de ani, caporalul Octavian-Ionu] Barbu, din cadrul Companiei Poli]ie Militar` [i Protec]ia For]ei a UM 02211 Bucure[ti, a trecut printr-o grea cump`n`. A fost diagnosticat cu tumor` de trunchi cerebral infiltrativ`, care, n aproximativ opt luni, a evoluat progresiv, provocndu-i tulbur`ri de degluti]ie [i pareze. La 10 ianuarie a.c., a fost operat n Spitalul Universitar de Urgen]` Militar Central Dr. Carol Davila. Octavian-Ionu] este unul dintre cei mai vechi militari profesioni[ti din UM 02211. Colegii s`i spun c` mereu s-a eviden]iat prin grija fa]` de ceilal]i [i prin dedica]ia de care a dat dovada n rezolvarea misiunilor n care a fost angrenat. Acum, spun ei, este momentul s`-i ntoarc` faptele bune [i, de aceea, i-au fost [i i sunt al`turi n clipele de ncercare. Dar, pe lng` sprijinul moral, Octavian-Ionu] are nevoie [i de un sprijin material, iar colegii fac un apel, n acest sens, c`tre camarazii din alte unit`]i. Aceia care doresc s` l ajute o pot face prin dona]ii n contul RO88BRDE441SV63424244410.
Mocanu, n marea pierdere suferit` prin trecerea la cele ve[nice a so]iei sale. Dumnezeu s-o odihneasc` n pace! Sincere condolean]e familiei ndoliate! Personalul Direc]iei management resurse umane este al`turi de colegii f.p. Olimpia Dumitru [i locotenentcolonelul Sorin S`vu], n momentele dureroase, pricinuite de decesul tat`lui, respectiv bunicii, [i transmite familiilor ndurerate sincere condolean]e! Dumnezeu s`-i odihneasc` pe cei trecu]i la cele ve[nice! Militarii comandamentului Brig`zii 15 Mecanizat` Podu nalt sunt al`turi de colonelul Florin Helman n grelele momente pricinuite de decesul tat`lui. Dumnezeu s`-l ierte! Personalul Colegiului Militar Liceal Dimitrie Cantemir este al`turi cu gndul [i cu sufletul de comandantul {colii de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor Terestre Basarab I, colonel Ion Panait, n aceste momente de grea ncercare [i de suferin]` provocate de dureroasa dispari]ie a tat`lui s`u, trecut la cele ve[nice. Adres`m familiei ndoliate sincere condolean]e [i ntreaga noastr` compasiune. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Suntem al`turi de colegul nostru, locotenent-colonel Drago[ {tef`nescu, n aceste momente dificile, mp`rt`[indu-i durerea pierderii nea[teptate a tat`lui s`u, {TEF~NESCU FLORIN. Sincere condolean]e! Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace!
COLEGII DIN CABINETUL MINISTRULUI AP~R~RII NA}IONALE {I SEC}IA PROTOCOL

ANIVERS~RI

Consiliul Director al Asocia]iei Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarilor Militari din municipiul Bucure[ti [i jude]ele limitrofe ureaz` colonelului (r) Nicoli]` Cercelaru, la aniversarea zilei de na[tere 74 de ani , mult` s`n`tate, via]` lung` [i satisfac]ii al`turi de familie [i cei dragi! S` ne tr`i]i domnule Culi]`! La mul]i [i ferici]i ani!

PROMO}II
Promo]ia 1971 de subofi]eri de intenden]` a {colii Militare de Subofi]eri [i Mai[tri Militari Gheorghe Laz`r din Sibiu organizeaz` ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 42 de ani de la terminarea [colii militare. Pentru detalii, persoanele de contact sunt: Dumitru Chiru, tel. 0751 694 321 sau 0335 407 509, Ioan Bucur, tel. 0741 621 680 sau 0235 312 376, Dumitru Stoica, tel. 0745 761 849. Promo]ia Centenarul Armei Transmisiuni 1973a{coliiMilitaredeOfi]eri Activi de Transmisiuni Sibiu organizeaz`, n perioada 9-11.08.2013, ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 40 de ani de la absolvire. Absolven]ii promo]iei sunt invita]i s` participe la activit`]ile organizate cu aceast` ocazie la Centrul de instruire pentru comunica]ii [i informatic` Decebal Sibiu, costul fiind de 250 lei/persoan`. V` rug`m s` depune]i banii n contul RO91CARP099100093605RO01, deschis la Banca Comercial` Carpatica, pe numele Traian Popu[oi, pn` la data de 15.07.2013. Pentru mai multe informa]ii poate fi contactat colonelul (r) Traian Popu[oi, tel. 0731 345 116 sau 0269 443 628 [i la adresa de e-mail: popusoitraian@gmail.com. Promo]ia 1978 a Liceului Militar {tefan cel Mare din Cmpulung Moldovenesc organizeaz` s`rb`torirea a 35 de ani de la absolvire, n perioada 21-23 iunie 2013. Prezentarea celor care doresc s` participe la eveniment se va face pe data de 21 iunie pn` la ora 19.00 n cazarma liceului militar unde se vor desf`[ura toate activit`]ile. Pentru buna organizare rug`m colegii care doresc s` ne onoreze cu prezen]a s` confirme participarea pn` la data de 30 mai 2013 prin virarea sumei de 300 RON de persoan` n contul RO16BPOS34106646699RON06, deschis la Bancpost Cmpulung Moldovenesc pe numele Dumitru Prlog. Pentru detalii suplimentare pute]i suna la: colonel Dumitru Prlog tel. 0722 438 893, 07530 86 694, sau colonel (r) Moisa Ionel, tel. 0754 853 708. Plutonul 321 condus de locotenentul-major Ilie Adrian Moraru din Compania 320, specialitatea subofi]eri de intenden]`, a {colii Militare deOfi]eriActivi Nicolae B`lcescu,orga-

nizeaz`, n perioada 30.08 1.09.2013, ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 25 de ani de la absolvire, n garnizoana Sibiu. Pentru reu[ita ac]iunii, v` adresez rug`mintea de a face cunoscut` aceast` ini]iativ` [i altor colegi din pluton. De asemenea, v` rog s` depune]i suma de 200 lei/familie n contul RO65RNCB0318012937260001 deschis la Banca Comercial` Romn`, pe numele de DRESSNANDT ADRIAN. Pentru mai multe detalii, persoana de contact este: DRESSNANDT ADRIAN, Tel. 0742034282, 0741043068, 0763920364. Promo]ia 1983 a {colii Militare de Ofi]eri Activi de Artilerie Ioan Vod` organizeaz`, n perioada 9-11.08.2013, ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 30 de ani de la absolvire. Absolven]ii promo]iei sunt invita]i s` participe cu aceast` ocazie la activit`]ile care se vor organiza la sediul [colii de Aplica]ie pentru Unit`]i Sprijin de Lupt` General Eremia Grigorescu Sibiu, costul estimativ fiind de 240 lei/persoan`. Doritorii sunt ruga]i s` depun` banii n contul Ionescu Ioan-Leontin BCRRO17RNCB022703583 0100003, pn` la data de 15 iunie 2013. Pentru mai multe detalii, pot fi contacta]i colonelul Ioan-Ovidiu Foamete, tel. 0742079549, locotenentcolonelul Mircea-Marcel Marcu, tel. 0744 661 30375, [i colonelul (r) IoanLeontin Ionescu, tel. 0723 524 451. Promo]ia august 1983 a {colii Militare de Ofi]eri Activi de Artilerie [i Rachete Antiaeriene [i Radioloca]ie Bra[ov organizeaz`, n perioada 2729 septembrie 2013, ntlnirea de 30 de ani de la absolvire. Absolven]ii mpreun` cu familiile sunt invita]i s` participe la aceast` aniversare care va avea loc la Academia For]elor Aeriene Bra[ov. Pentru informa]ii suplimentare privind desf`[urarea acestei activit`]i, rug`m a contacta coloneii Doru Osnaga, tel. 0742 031 010, [i Nicolae Tiron, tel. 0723 770 822. Promo]ia 1983 a {colii Militare de Ofi]eri Activi Nicolae B`lcescu, specialitatea finan]e, organizeaz`, n ziua de 24 august, la Sibiu, ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 30 de ani de la absolvire. Persoane de contact pentru detalii [i confirmarea particip`rii: Iulian Rotaru [i Dumitru Scutaru. Promo]ia 1988 a Liceului Militar Mihai Viteazul Alba Iulia organizeaz`, n data de 15 iunie 2013, ncepnd cu ora 10.00, ntlnirea de 25 de ani de la terminarea liceului. Absolven]ii promo]iei sunt invita]i s` participe la activit`]ile organizate cu aceast` ocazie, costul estimativ fiind de 200 lei/persoan`. n vederea organiz`rii n cele mai bune condi]ii, v` rug`m s` depune]i banii n contul: RO96BTRL00101201650782XX, deschis la Banca Transilvania Alba Iulia pe numele Avr`mu] Nicolae, pn` la data de 17 mai 2013. Pentru mai multe infor-

a fost un alt M`r`[e[ti al neamului romnesc. De[i de scurt` durat`, efortul de r`zboi al Deta[amentului P`uli[, din care a f`cut parte [i sublocotenentul Nicolae Thoma, a impresionat prin importan]a misiunii, intensitatea luptelor [i raportul de for]e covr[itor nefavorabil n tehnic` [i trupe. Dar iubirea de patrie [i sentimentul datoriei militare au fost mai tari dect focul armelor sau dect blindajul tancurilor [i, astfel, la P`uli[ s-au auzit din nou cuvintele magice Pe aici nu se trece!. Ne desp`r]im cu adnc` durere de bravul erou, ofi]er de elit` al armatei romne, generalul de brigad` (ret) Thoma Nicolae. Fie ca pilda lui de eroism s` constituie un adev`rat exemplu pentru genera]iile actuale [i viitoare. n numele celor care mai suntem, transmitem onorul la general, iar Dumezeu s`-l odihneasc` n pace! S`-i fie ]`rna u[oar`! Glorie etern` eroilor neamului!
ASOCIA}IA NA}IONAL~ A VETERANILOR DE R~ZBOI, SEC}IUNEA DETA{AMENTUL P~ULI{ COLONEL (RET) ING. VASILE MURARU

familiei ndoliate. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Elevii clasei a XII-a G a Liceului Militar Dimitrie Cantemir Breaza, promo]ia 1983, anun]` cu profund regret dispari]ia prematur`, mar]i, 2 aprilie 2013, n urma unei boli necru]`toare, a c`pitan-comandorului (r) UZUM HENRIC (Merlin). Om cu o sensibilitate aparte, apreciat de colectivele n care [i-a desf`[urat activitatea att pentru calit`]ile sale profesionale, ct [i pentru cele sportive. Sincere condolean]e [i ntreaga noastr` compasiune familiei ndurerate! Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Camarazii din Bac`u anun]` cu durere ncetarea din via]` a distinsului lor coleg, colonelul tc. (ret) IORGA C. DUMITRU, n ziua de 19 martie 2013. A f`cut onoare promo]iei sale de ofi]eri 30 decembrie 1950. Suntem al`turi de familia ndoliat`, asigurnd-o de ntreaga noastr` compasiune. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Fo[tii colegi [i prieteni din Direc]ia Topografic` Militar` General de divizie Constantin Barozzi anun]` trecerea n nefiin]` a celui care a fost colonelul (r) ALEXANDRU ENACHE (Sandu). A ncetat s` mai bat` o inim` generoas`, ne-a p`r`sit un prieten deosebit, un spirit viu, un militar cu voca]ie, ofi]er de comand`, din arma topogeodezie, promo]ia 1981. A servit patria cu devotament sub rigorile jur`mntului militar, ndeplinind diferite func]ii n structurile Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i Ministerului Justi]iei. Trecnd devreme n ve[nicie, a l`sat un gol n inimile celor care i-au cunoscut d`ruirea, camaraderia [i sufletul m`re]. Sincere condolean]e familiei ndurerate! Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace!

DECESE
Comitetul Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor de R`zboi, filiala sectorului 4 din Bucure[ti, anun]` cu nem`rginit regret trecerea la cele ve[nice, la venerabila vrst` de 92 de ani, a eroului din Deta[amentul P`uli[, general de brigad` (ret) THOMA NICOLAE, un brav veteran de r`zboi. Dumnezeu s`-l aib` n paza Sa! Colonelul Mitic` Gndu [i exprim` regretele sincere la trecerea n nefiin]` a colonelului (r) CONEA EMIL. Sincere condolean]e familiei ndoliate. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! A ncetat din via]` generalul de brigad` (ret) THOMA NICOLAE, pre[edintele de onoare al Deta[amentului de lupt` P`uli[, cel care s-a eviden]iat prin eroism, sfidnd moartea, pentru ap`rarea p`mntului str`mo[esc n luptele de la P`uli[, din 14-20 septembrie 1944. n cartea de aur a eroismului romnesc se consemneaz` cu litere de foc toamna nro[it` de snge a anului 1944, cnd mustul strugurilor s-a amestecat cu sngele eroilor care au oprit cu piepturile lor tinere ofensiva trupelor horthyste. Epopeea de la P`uli[, 1944,

Biroul Permanent Central al Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor Militare n Rezerv` [i n Retragere (ANCMRR) [i aparatul s`u de lucru [i exprim` profundul regret pentru ncetarea din via]`, la data de 04.04.2013, a generalului-maior (ret) D~NESCU AUREL, fost prim vicepre[edinte al ANCMRR. Vestea c` generalul-maior (ret) AUREL D~NESCU nu mai este printre cei vii a ntristat ntreaga Asocia]ie [i pe to]i cei ce l-au cunoscut. A plecat pe alt t`rm cu aceea[i discre]ie proprie vie]ii personale. Generalul-maior D`nescu Aurel va s`l`[lui n amintirea noastr`, c`ci [i-a f`cut meseria n ambele domenii de munc` n activitate [i n rezerv`, cu mult` dragoste, cu mult` pricepere [i cu responsabilitate. Ofi]er de nalt` ]inut` moral`, cu o deosebit` noble]e sufleteasc`, modest [i decent, omenos [i respectuos, r`bd`tor [i la nevoie de un real ajutor pentru colegi, a fost iubit [i stimat de to]i cei care l-au cunoscut. Suntem al`turi de familia ndurerat` [i ne exprim`m ntreaga noastr` compasiune n aceste momente de grea ncercare. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! A plecat dintre noi, la 99 de ani, locotenent-comandorul (ret) GRIGORE OLIMP IOAN, fost scriitor [i ziarist, aviator pe frontul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial, decorat, pentru meritele sale deosebite, cu ordinul Virtutea Aeronautic` de r`zboi cu o baret`, Coroana Romniei cu panglic` de Virtute Militar` [i Crucea de fier clasa a II-a. A fost un om deosebit, de o inestimabil` valoare. Dumnezeu s`-l odihneasc`!
COLONEL (RET) CONSTANTIN NU}U

Fo[tii colegi ai promo]iei 1987 a [colii Militare de Ofi]eri activi de Artilerie Antiaerian` [i Radioloca]ie Leontin S`l`jan Bra[ov anun]` cu profund regret trecerea n nefiin]`, n ziua de 8 aprilie, a c`pitanului (r) STAICU ION. Transmitem sincere condolean]e familiei ndurerate. Adio, dragul nostru coleg! Membrii filialei ANCMRR sector 6, colegii, colaboratorii [i prietenii apropia]i [i exprim` profundul regret pentru nea[teptata trecere n nefiin]` a celui ce a fost generalulmaior (r) ing. D~NESCU AUREL. A fost stimat [i apreciat de to]i cei care l-au cunoscut ca un foarte bun specialist, cu calit`]i etice [i morale deosebite, apropiat de oameni [i ca fost prim-vicepre[edinte n conducerea central` a ANCMRR. Cei care l-au cunoscut [i i-au fost aproape i vor purta o frumoas` [i ve[nic` amintire. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Condolean]e familiei ndurerate! La 2 aprilie 2013 s-a stins din via]` colonelul (ret) ARVINTE VALENTIN. Consiliul Director [i membrii Ligii Navale Romne, Filiala Bucure[ti, regret` dispari]ia colonelului Arvinte [i adreseaz` condolean]e

COMEMOR~RI
n data de 28 aprilie, orele 12.30, la Ia[i, cimitirul Eternitatea, parcela Eroilor, va avea loc comemorarea a [apte ani de la trecerea n nefiin]` a sublocotenentului (p.m.) HNCU BOGDAN. Fo[tii camarazi din misiunea din Irak 2006 [i cei care l-au cunoscut sunt a[tepta]i pentru a fi al`turi de familie la ceremonia religioas`. Anul acesta se mplinesc 18, respectiv 15 ani, de la plecarea pe un alt t`rm a colonelului SULIMAN CONSTANTIN [i a frumoasei sale so]ii, CORNELIA. Pe acest P`mnt au fost mpreun` 44 de ani, sunt [i acum mpreun`, acolo sus, nv`lui]i de lumin`. n`l]`m o rug` fierbinte, ne plec`m nemngia]i [i cerni]i de durere n fa]a mormntului lor.
CARMEN {I TRAIAN NEGOI}~

Colegii, prietenii [i vecinii din Blocul OS-2 (Drumul Taberei, Bucure[ti) sunt al`turi de pre[edintele Asocia]iei de proprietari, colonel (r) Nicolae

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

CALEIDOSCOP

Observatorul militar

www.presamil.ro

21

MIJLOACE DE LUPT~
COLONEL (R) TEODOR AMZOI

COLONEL (R) TEODOR AMZOI

CRIPTOGRAFIE PROTEC}IE:

(2,5,3,5)

ziv` folosit` ca nc`rc`tur` la muni]ia de r`zboi (pl.) Comanda pentru executarea tragerii. 2. Tragerile cu armamentul [i muni]ia de r`zboi (sing.) Foarte veche. 3. Proiectil condus electronic. 4. Extrema lateral` a unei unit`]i de lupt` Cei mai buni lupt`tori. 5. Elev. 6. O unitate care prime[te ajutoare ncepe cercetarea! 7. }ar` Lovit de glon]. 8. Primele elemente la vedere! Moral. 9. Activitate de lupt` Aici (pop.). 10. Preg`tirea pentru lupt` la sal` Primele elemente ale armatei! 11. Rezultatul efectului proiectilelor incendiare Mijloc de lupt` aerian`.

ORIZONTAL: 1. Substan]a explo-

B M OS

Dezlegare la CRIPTOGRAFIA

NEPREV~ZUT

(2,8,8,2,9) din Observatorul militar nr. 13/2013:

AU SURPRINS INAMICUL N DEPLASARE. {TIA}I C~...


Pictorul [i fotograful Carol Pop de Satmari este considerat ca fiind primul fotograf de r`zboi din lume dup` participarea sa la R`zboiul Crimeei (1853-1856)? Fontana di Trevi din Roma (foto), cea mai mare fntn` artezian` n stil baroc din lume, are o vechime de 251 de ani? Are n`l]imea de 26,3 metri [i 49,15 metri l`]ime, construc]ia ei a durat 30 de ani de munc` fiind inaugurat` n anul 1762. Merit` a fi v`zut`! ... La 6 martie 1948 a fost creat` Organiza]ia Maritim` Interna]ional` (OMI), institu]ie specializat` a ONU, cu sediul la Londra? ... Aproape 90% din apa de pe Terra se afl` n oceane? Totodat`, mai bine de 70% din apa dulce e stocat` n calotele glaciare din Antarctica [i Groenlanda. ... De[i popula]ia globului a crescut [i cre[te n continuare exponen]ial n ultimele secole, resursele de ap` au r`mas acelea[i? ... Un pahar cu ap` fierbinte nghea]` mai repede n frigider dect unul cu ap` rece? ... |n apele Oceanului Pacific tr`ie[te pe[ti[orul Mixima, care are patru inimi? El poate tr`i mai multe luni f`r` hran` [i se ap`r` de du[mani secretnd substan]e fumigene, n care se ascunde?
ILARION BARBU

VERTICAL: 1. Pulbere folosit` la cartu[e Un atac provocat (fem). 2. Uniunea European` O forma]ie de tr`g`tori Spa]iul prin care zboar` rachetele. 3. Ambalajul muni]iei Seme]. 4. A[a cum este tancul pentru protec]ia mpotriva proiectilelor perforante ale inamicului Icar! 5. Urc` prin mijloc! Zgomotul proiectilelor de zbor. 6. Raidul aproape c` s-a sfr[it! Mijloace de alarmare a popula]iei la atacul aerian inamic. 7. Ac]iunea pompei de injec]ie a tancului. 8. Marginile anvelopei A nceput avia]ia! 9. Transmite focul pentru nc`rc`turi explozive Pantaloni ]`r`ne[ti. 10. Peco! Mod de organizare a ac]iunilor de lupt`. 11. Dispozitiv de ochire la armamentul de infanterie Gaz otr`vitor.

Dezlegare la careul

IMPERIILE LUMII
din Observatorul militar nr. 13/2013
MAGURA, CAP, ERE, OPAITE, MA, OM, NOUR, BRITANIC, S, R, DONA, ALA, ATOM, TANIN, ALAI, REN, OC, NAVE, GO, RUS, MONGOL, ETAPA, AVUT.
FOTO: PETRIC~ MIHALACHE

SFIN}I MILITARI ( 20 APRILIE)


Hristofor, Antonin, Chesarie, Achindin din Nicomidia, osta[i o]i ace[ti sfin]i au s`vr[it lupta muceniciei pe vremea lui Diocle]ian cel r`u credincios, cnd [i mult-p`timitorul mucenic al lui Hristos, Gheorghe, a fost prins [i pedepsit. Victor, Achindin, Zotic, mpreun` cu Zinon [i Severian, v`zndu-l pe sfntul Gheorghe ntins pe roat`, dar nev`t`mat, s-au m`rturisit pe sine cre[tini [i li s-au t`iat capetele cu sabia. Hristofor, Teona [i Antonin, fiind cei mai apropia]i p`zitori ai mp`ratului [i care stau naintea lui ntr-una din zile, cnd marele mucenic era cercetat cu cruzime, v`znd nvierea p`gnului celui mort, f`cut` prin rug`ciunile mucenicului [i prin chemarea lui Hristos Dumnezeu, [i-au aruncat centurile [i armele lor naintea mp`ratului [i a ntregii adun`ri, m`rturisind c` Hristos este Dumnezeu adev`rat. Au fost prin[i [i du[i la nchisoare. Dup` cteva zile au fost supu[i la multe chinuri n fa]a tiranului. n sfr[it, au fost arunca]i n foc, primind astfel cununa muceniciei.

COGITO Oamenii nu au dreptul de a-[i impune unii altora dect un singur lucru: Justi]ia, c`ci ea este cazul de legitim` ap`rare.
ION GHICA

N LUMINA ASTRELOR
PLUTONIER ELENA-IRINA SPILC~

irina.spilca@presamil.ro

Cum se comport` Berbecul n plan profesional: Nativul acestei zodii face tot posibilul s` ajung` ntr-o func]ie de conducere, n special pentru c` este un personaj independent care nu suport` s` primeasc` ordine. Este genul care [tie s` se sustrag` atunci cnd ceva iese mai pu]in bine. Las` impresia cu u[urin]` c` [tie ce face, chiar dac` de cele mai multe ori l dep`[esc atribu]iile pe care le are.

Berbec (21 martie-20 aprilie): Perioada urm`toare este bogat` n evenimente sociale care aduc cu ele persoane noi. Face]i vlv` printre prieteni atunci cnd v` afi[a]i cu o persoan` de sex opus. Taur (21 aprilie-20 mai): Trebuie s` fi]i mai pondera]i atunci cnd achizi]iona]i diverse lucruri, pentru c` risca]i s` r`mne]i f`r` bani pentru plata facturilor. Gemeni (21 mai-21 iunie): Din dorin]a de a ajuta un cunoscut, intra]i n mijlocul unui conflict [i risca]i s` ajunge]i la discu]ii aprinse. Tensiunea din rela]ia de cuplu v` face s` sta]i ct mai mult timp plecat cu prietenii [i s` pierde]i nop]ile distrndu-v`. Rac (22 iunie-22 iulie): Pune]i accentul pe lucruri nesemnificative [i v` ncurca]i n detalii care i scot din min]i pe cei cu care intra]i n contact. n rela]ia cu familia stabili]i cteva reguli pe termen lung. Leu (23 iulie-22 august): Pl`cerea de a v` impune n fa]a colegilor de serviciu v` aduce att simpatia [i respectul unora dintre ei, ct [i antipatia altora. Ve]i face fa]` cu u[urin]` tirului de repro[uri aduse de cineva din familie. Fecioar` (23 august-22 septembrie): Comportamentul dumneavoastr` las` de dorit n urma unor fapte pe care le face]i f`r` a v` gndi n prealabil. Vor fi multe persoane care vor taxa fiecare gest pe care l face]i. Sunte]i extrem de expus n aceast` perioad` [i e bine s` fi]i precaut.

dumneavoastr` n rela]ia cuiva aduce multe pagube, unele fiind chiar iremediabile. Pe moment, sunte]i satisf`cut de cele realizate, dar dup` o medita]ie mai am`nun]it` v` face]i procese de con[tiin]`. Scorpion (23 octombrie-21 noiembrie): ntmpl`rile pe care le tr`i]i tot mai intens n ultimele s`pt`mni v` ajut` s` lua]i decizii radicale privitoare att la via]a personal`, ct [i la cea profesional`. S`get`tor (22 noiembrie-20 decembrie): Rupe]i o leg`tur` mai veche n urma unor discu]ii aprinse, care v` vor atinge suflete[te mai mult dect v` a[tepta]i. V` gndi]i serios s` face]i o schimbare la locul de munc`. Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie): Evolu]ia dumneavoastr` profesional` are leg`tur` cu un om drag, care v` sprijin` necondi]ionat. Dori]i s` da]i curs la ct mai multe activit`]i sociale pentru a dep`[i un moment greu din familie. V`rs`tor (20 ianuarie-18 februarie): Vi se ntmpl` tot felul de lucruri care mai de care mai interesante ori ciudate. Stresul v` face s` fi]i mai moroc`nos dect n mod normal. Oboseala acumulat` [i spune cuvntul [i cu greu v` concentra]i asupra muncii. Pe[ti (19 februarie-20 martie): Colinda]i n locuri suprapopulate, iar acest lucru v` obose[te. Primi]i o ofert` tentant` pe plan profesional [i r`spunde]i afirmativ unei invita]ii la un eveniment n familie.

Balan]` (23 septembrie-22 octombrie): Implicarea

22

www.presamil.ro

Observatorul militar

FINANCIAR

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)


www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

PLATA {I ACCESUL LA METROU, CU TELEFONUL MOBIL


e s`pt`mna trecut`, Metrorex a lansat n premier` mondial` o tehnologie ce le permite c`l`torilor s`-[i poat` folosi telefonul mobil pentru plata [i accesul la metrou.
Potrivit unui comunicat al Metrorex, clien]ii Orange [i Vodafone pot pl`ti o c`l`torie cu metroul prin transmiterea unui SMS la num`rul scurt 1700, primind confirmarea pl`]ii imediat, tot prin SMS. De asemenea, ei pot opta [i pentru cump`rarea a dou` sau zece c`l`torii, trimi]nd textul exist` c`l`torii valide [i permi]nd accesul c`tre peron. Serviciul de achizi]ionare a titlurilor de c`l`torie folosind telefonul mobil se bazeaz` pe tehnologia Data-OverVoice, serviciu unic n lume, iar Metrorex este singurul beneficiar al acestei tehnologii. Utiliznd canalul de voce al telefonului mobil al clientului, Data-OverVoice, se asigur` transferul mesajelor de tranzac]ie online, extrem de eficient, wireless ntre punctul de vnzare (Terminal 2pay) [i Centrul de Procesare 2pay pentru aprob`ri de plat` sau alte tranzac]ii. Noul sistem de acces n sta]iile de metrou s-a aflat n test`ri anul trecut [i a fost considerat fiabil dup` procesarea a peste 10.000 de valid`ri n cele [apte sta]ii pilot. n consecin]`, Metrorex a decis s` extind` experimentul la nivelul ntregii sale re]ele de transport. Conform declara]iilor directorului comercial al Metrorex, Mariana Petre, societatea nu a avut costuri de investi]ii sau exploatare, toate cheltuielile apar]innd integratorului de sistem, respectiv 2pay. Mai multe detalii despre noua modalitate de plat` se pot ob]ine prin apelarea num`rului 1826, tarif normal n re]elele Orange [i Vodafone.

2C sau 10C la numarul 1700. Pre]ul unei c`l`torii este de 0,50 euro, pentru dou` c`l`torii trebuie s` pl`ti]i 0,90 euro, n timp ce zece c`l`torii v` cost` 3,25 euro, tarifele fiind exprimate f`r` TVA. Accesul n sta]ie se va face prin apelarea gratuit` a num`rului 1700 [i apropierea receptorului telefonului de validatoarele special instalate n sta]iile de metrou. Telefonul va emite un semnal sonor care va fi interpretat de validator, stabilind dac` n contul clientului

ara aceasta, Compania Na]ional` Administra]ia Canalelor Navigabile (ACN) le va oferi turi[tilor care vor fi prezen]i pe litoral posibilitatea de a face o croazier` pe Canalul Dun`re - Marea Neagr`, ntre debarcaderul din Mamaia [i Portul Murfatlar. Croazierele, cu plecare din Mamaia, vor avea o escal` intermediar` de mbarcare n Portul Tomis [i intrare pe canal prin Ecluza Agigea. Vom reu[i astfel, dup` 29 de ani de la inaugurarea acestei magistrale opere inginere[ti romne[ti, s`-i conferim [i cea de-a treia func]ie pentru care a fost proiectat`, cea turistic`, n afar` de aceea de cale navigabil`

CROAZIERE PE CANALUL DUN~RE-MAREA NEAGR~


de transport [i de resurs` hidrologic` pentru agricultur`, a declarat pentru Agerpres directorul general al ACN, Daniel Georgescu. Estim`m c` programul va dura o zi [i va include o mas` cu degustare de vinuri la Crama Murfatlar. Deocamdat`, pentru organizarea croazierelor avem o ofert` din partea pasagerului Kaptan M [i sunt n lucru dou` variante, cu ntoarcere pe aceea[i rut`, la bordul navei sau cu autocarul. Programul de croaziere pe Canalul Dun`re - Marea Neagr` se va derula n colaborare cu Consiliul Jude]ean Constan]a, Prim`ria Constan]a [i Asocia]ia pentru promovarea [i dezvoltarea turismului Litoral-Delta Dun`rii.
luna precedent`, conform INS. C[tigul salarial mediu nominal net a fost de 1.553 lei, n cre[tere fa]` de luna precedent` cu cinci lei (0,3%). Valorile cele mai mari ale c[tigului salarial mediu nominal net s-au nregistrat n fabricarea produselor din tutun (4.731 lei), iar cele mai mici n hoteluri [i restaurante (844 lei). Comparativ cu luna februarie a anului precedent, c[tigul salarial mediu nominal net a avansat cu 5,5%. Indicele c[tigului salarial real fa]` de aceea[i perioad` din 2012 a fost de 99,9%. Cipru va primi un miliard de euro de la FMI. Fondul Monetar Interna]ional (FMI) va contribui cu un miliard de euro la pachetul de mprumuturi externe de 10 miliarde de euro negociat de Cipru cu ]`rile din zona euro [i reprezentan]i ai institu]iei interna]ionale, informeaz` Reuters. mprumutul urmeaz` s` fie aprobat de board-ul FMI la nceputul lunii mai [i se va derula pe o perioad` de trei ani. Grecia a nregistrat cea mai redus` infla]ie din ultimii 45 de ani. n februarie, cre[terea pre]urilor de consum din Grecia a ncetinit la 0,1%, comparativ cu aceea[i lun` a anului trecut, de la 0,2% n ianuarie, a anun]at Biroul de statistic` de la Atena. Infla]ia din februarie, de 0,1%, este cea mai redus` ncepnd din 1968. n ritm lunar, pre]urile au sc`zut cu 1,6% n a doua lun` a anului curent. Nestl investe[te n China. Cea mai mare companie alimentar` din lume, Nestl, va investi circa 100 de milioane de yuani (16 milioane de dolari) ntr-un centru de cafea din China, urm`rind s` stimuleze consumul de profil n aceast` ]ar`, transmite Bloomberg. n noul centru Nestl, amplasat n provincia Yunnan, vor fi preg`ti]i anual aproximativ 5.000 de fermieri, speciali[ti agronomi [i speciali[ti n afacerile cu cafea. Unitatea va cuprinde un laborator de testare a cafelei [i o facilitate de educare a consumatorului. China reprezint` pentru Nestl a doua mare pia]` de desfacere, cu vnz`ri anuale de peste [ase miliarde de dolari.

PARITATEA EURO/DOLAR, N URCARE


oneda unic` european` a reu[it s` se aprecieze semnificativ fa]` de dolarul american, n ultima zi a s`pt`mnii trecute, dup` publicarea datelor statistice n SUA privind pia]a for]ei de munc`.
Vineri, 5 aprilie, Departamentul american al Muncii a anun]at c` rata [omajului a sc`zut cu 0,1% n martie, la 7,6%, ns` num`rul locurilor noi de munc` create de economie, luna trecut`, a fost cel mai mic din iunie 2012 [i pn` n prezent, de doar 88.000 de mii. Aceast` [tire, coroborat` cu o alta, din Germania, privind cre[terea num`rului comenzilor n sectorul industrial cu mult peste estim`ri, au dus la o apreciere accentuat` a euro n raport cu dolarul american, pe pie]ele externe. Astfel, vinerea trecut`, paritatea euro/ dolar a urcat cu aproape un procent, la 1,33, pentru a se stabiliza pe finalul [edin]ei de tranzac]ionare n jurul nivelului de 1,30. nt`rirea euro vine dup` ce, la nceputul s`pt`mnii precedente, raportul euro/dolar coborse la 1,28, pe fondul datelor publicate de Eurostat, conform c`rora rata [omajului n uniunea monetar` a atins o nou` valoare record, de 12%, n luna februarie.

Economia Romniei, avans peste estim`ri n 2012. S`pt`mna trecut`, Institutul Na]ional de Statistic` (INS) a anun]at o cre[tere estimat` de 0,7% n termeni reali a economiei, pentru anul trecut, peste ritmul anticipat anterior, de 0,3%, n urma apari]iei unor informa]ii suplimentare, referitoare la trimestrul al patrulea, precum [i schimb`rii modului de calcul a unor indici. Produsul intern brut estimat pentru 2012 a r`mas la nivelul de 587,5 miliarde de lei, potrivit comunicatului institu]iei. Februarie lun` de declin pentru comer]ul cu am`nuntul. Volumul cifrei de afaceri din comer]ul cu am`nuntul (cu excep]ia comer]ului cu autovehicule [i motociclete) a

Radar economic

sc`zut, n februarie 2013, comparativ cu prima lun` a anului, att ca serie brut`, cu 1,1%, ct [i ca serie ajustat` n func]ie de num`rul de zile lucr`toare [i de sezonalitate, cu 2,0%, pe fondul diminu`rii vnz`rilor de carburan]i pentru autovehicule n magazine specializate, potrivit datelor INS. Totu[i, n primele dou` luni ale acestui an, fa]` de perioada similar` din 2012, volumul cifrei de afaceri din comer]ul cu am`nuntul (cu excep]ia comer]ului cu autovehicule [i motociclete) a nregistrat o cre[tere att ca serie brut`, ct [i ca serie ajustat` n func]ie de num`rul de zile lucr`toare [i de sezonalitate cu 2,4% [i, respectiv, cu 1,9%. Avansul s-a datorat, n principal major`rii vnz`rilor de produse nealimentare. C#[tigul salarial mediu, n cre[tere. n februarie 2013, c[tigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.144 lei, cu 0,3% mai mare dect n

PAGIN~ REALIZAT~ DE LOCOTENENT-COLONEL GHEORGHE VI{AN

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

TRADI}II
C~PITAN BOGDAN OPROIU

Observatorul militar

www.presamil.ro

23

GESTURILE CARE FAC ISTORIE


esturile mici fac istorie sau, cum a spus Neil Armstrong, cnd a p`[it pe Lun`, un pas mic pentru om poate fi un salt uria[ pentru omenire. Poate c` rezultatul unui astfel de gest nu se vede pe loc sau, poate, nu este niciodat` precis cuantificat, dar valoarea sa poate fi apreciat`, uneori, prin gndul care l-a precedat. A[ pune n aceast` categorie, a gesturilor mici pentru om, dar cu semnificative consecin]e pentru viitor, evenimentul care a avut loc la sfr[itul lunii martie, n garnizoana Brlad, la Batalionului 1 Artilerie din componen]a Regimentului 52 Artilerie Mixt` General Alexandru Tell. A fost dezvelit un bust. Dezvelirea n sine a durat dou` secunde, evenimentul ceva mai mult timp. n primul rnd, i-a luat sculptorului trei luni s` creeze o oper` de art`. nainte de a ncepe, au mai fost discu]iile dintre maiorul Sorin Balan [i profesorul Dorinel Filichi, cei care au hot`rt ce [i cum se va face. Stabilirea coordonatelor ceremoniei de dezvelire le-a luat [i ea cteva zile organizatorilor, pentru ca lu`rile de cuvnt, prezentarea personalit`]ii celui imortalizat, interviurile de dup` evenimentul n sine s` dureze cam o or`. Dar s` purcedem sistematic. Generalul
Eremia Grigorescu este personalitatea militar` al c`rei bust a fost realizat la Brlad. Generalul Eremia Grigorescu a f`cut istorie romneasc` [i universal` n R`zboiul de ntregire a Neamului sau, a[a cum este cunoscut n lume, Primul R`zboi Mondial. Ofi]er de artilerie iat` leg`tura direct` cu Regimentul 52! Generalul, a[a cum l voi numi de acum nainte n acest articol, s-a n`scut la 28 noiembrie 1863, la Trgul Bujor, ora[ care, de[i localizat ast`zi n jude]ul Gala]i, se afl` la aproximativ 50 de kilometri de Brlad [i la jum`tatea distan]ei dintre Brlad [i Gala]i, motiv pentru care brl`denii l percep ca fiind [i de-al lor. n Primul R`zboi Mondial, atunci cnd teritoriul Romniei se limita la cea mai important` parte a Moldovei, Eremia Grigorescu a avut Cartierul general la Brlad [i atunci cnd a spus armatei germane, conduse de feldmare[alul August von Mackensen: Pe aici nu se trece!, la Brlad a conceput planurile care s`-i sus]in` afirma]ia. Aici [i-a cunoscut [i cea de-a doua so]ie, pe Elena Negroponte, [i tot aici i s-a n`scut [i b`iatul, Ulise Grigorescu. Personalitatea sa a fost evocat` de Oltea Gr`m`ticu, pre[edinta Asocia]iei de istorie a municipiului Brlad, care, pe lng` mp`timirea pentru istorie o are [i pe cea pentru armat` [i, dup` cum mi-au spus mai mul]i dintre cei care au participat la eveniment, numeroase ini]iative de implicare a armatei n manifest`ri socio-culturale, desf`[urate n cel de-al doilea ora[ ca vechime al Moldovei, i apar]in. I-am adresat o ntrebare: Ce nseamn` armata pentru Brlad? {i nu pot s` nu-i reproduc ntregul r`spuns, pentru c` am ascultat o lec]ie complet` de istorie militar` local`, n 20 de rnduri: Armata este unul din pilonii de baz` ai dezvolt`rii acestei urbe, nc` de la sfr[itul secolului al XIX-lea [i pe parcursul secolului al XX-lea. n Brlad au ap`rut primele structuri militare dup` Regulamentul Organic. Suntem printre primele ora[e n care s-au nfiin]at deta[amente de pompieri [i jandarmi, iar de la Cuza [i Carol I, armata romn` [i brl`denii, tutovenii (n.b. dup` numele jude]ului a c`rui re[edin]` a fost Brladul pn` n 1950) au avut o contribu]ie remarcabil` n R`zboiul de Independen]` [i prin eroi, precum generalul Mihail Cristodulo Cerchez. n R`zboiul de ntregire a neamului din 1916-1918, brl`denii se remarc` din nou, iar dintre personalit`]ile militare, c`pitanul Grigore Ignat, care a murit n fruntea companiei sale la Cota 100 din Cmpia M`r`[e[tilor dificile din 1989, cnd la Brlad, datorit` comandan]ilor de atunci, nu s-a ajuns la fratricid, [i acum c#nd nu exist` niciun fel de eveniment f`r` armat`. Noi, brl`denii, ne mndrim c` avem o garnizoan` aici de peste 150 de ani [i credem c` este una din cele mai importante din ]ar`.

Dezvelirea bustului generalului Eremia Grigorescu.


asem`narea cu personajul, construc]ie anatomic`, geometria volumelor. Elevul meu s-a achitat cum trebuie de sarcina primit`. Brladul are o istorie veche [i veche este [i istoria armatei aici. Pentru un ora[ relativ mic, aproape 70.000 de locuitori, are o via]` cultural` activ` [i o societate civil` implicat`. Leg`turile societ`]ii cu armata sunt mai puternice dect n alt` parte [i, poate, cel mai bine reprezentate n persoana lui Alexandru Ioan Cuza, colonel, conduc`tor de ]ar`, brl`dean. i las domnitorului Unirii ultimul cuvnt al acestui articol: Numai pacea dintre noi, iubirea dintre fiii aceleia[i ]`ri [i na]ii, numai o deplin` armonie ntre toate clasele societ`]ii, ntrunind a[a toate puterile, pot s` ne nt`reasc`; [i a[a, [i guvern`mntul, [i poporul, mn` n mn`, s` ridic`m patria noastr` din c`derea n care au adus-o nenorocitele ntmpl`ri ale trecutului. Deci, f`r` du[m`nie fa]` de cineva, milo[i fa]` de to]i, ncepem...

Pe aici nu se trece...
...dect ar`tnd respectul cuvenit Generalului! Probabil c` aceste cuvinte ar trebui trecute la intrarea n Batalionul 1 Artilerie. Comandantul batalionului, maior Sorin Balan, este cel care a avut ideea realiz`rii bustului. Motiva]ia lui: Am dorit s` readucem n con[tiin]a personalului un artilerist, un erou [i, nu n ultimul rnd, un om de stat, n persoana generalului Eremia Grigorescu. Este un mod de a educa [i de a promova personalit`]i militare care au f`cut istorie. Trebuie s` transmitem militarilor, celor care vin, un sistem de valori, pentru c`

altfel risc`m s` ne pierdem identitatea. Suntem tributari sistemului educativ [i mul]i nu [tiu cine este Eremia Grigorescu. A murit repede dup` r`zboi, ratnd [ansa de a deveni unul din mare[alii Romniei. Bustul a fost realizat de un tn`r artist, Gabriel Botez, elev la {coala voca]ional` de sculptur` din cadrul Liceului Pedagogic Alexandru Vlahu]`. Chiar cu o zi nainte de prezentarea crea]iei sale, [i-a serbat ziua de na[tere a mplinit 19 ani [i dezvelirea a fost cel mai frumos cadou. n primul rnd, a[ vrea s` spun c` este lucrarea mea pentru atestatul de competen]` profesional`. Am lucrat aproximativ trei luni, dar a fost o pl`cere [i o experien]` frumoas`. La final, a ie[it a[a cum mi-am dorit, o bijuterie. Profesorul s`u ndrum`tor a fost sculptorul Dorinel Filichi, cel care a oferit [i cteva detalii despre bust, ]innd s` precizeze c` exprimarea pe care o prefer` nu este oral`, ci artistic`. Este realizat din gips cu patin` de bronz. S-a urm`rit

Generalul Eremia Grigorescu


n august 1917. Un alt nume impresionant este cel al caporalului Constantin Mu[at (n.b. n`scut n comuna Domne[ti, jude]ul Ilfov) a c`rui statuie este n fa]a comandamentului regimentului, realizat dup` r`zboi de sculptorul Ion Dimitriu-Brlad, reprezint` un simbol al garnizoanei [i al Brladului. n cel de Al Doilea R`zboi Mondial, putem s` amintim Regimentele 12 Doroban]i, 2 Ro[iori, 10 C`l`ra[i [i altele care au sta]ionat aici [i au luptat pn` la Cotul Donului. Continuatorul acestor brave [i istorice regimente l reprezint` acest Regiment 52, care se trage din regimentul artilerie grea care s-a remarcat n cele dou` r`zboaie, din 1949 a[ezat definitiv la Brlad. n momentul de fa]`, ntre societatea brl`dean` [i structurile militare vechi de 150 de ani cu Cercul Militar, care a mplinit 100 de ani, printre primele din ]ar` a existat o strns` leg`tur` [i ceea ce s-a petrecut azi este o continuare a acestui parteneriat, pentru c` structurile militare au sprijinit societatea civil` [i n momentele

Elevul Gabriel Botez, Oltea Gr`m`ticu, colonelul Nicolae Florin Prun`u, loc]iitorul comandantului Regimentului 52 Artilerie Mixt`, maiorul Sorin Balan, prof. Dorinel Filichi.

24

www.presamil.ro

Observatorul militar

INTERVIU

Nr. 14 (10 16 aprilie 2013)


www.facebook.com/ ObservatorulMilitaR

Alexandru Tudor, arbitru de fotbal:


lexandru Tudor i-a dep`[it, n topul meciurilor arbitrate la centru n prima divizie, pe Nicolae Rainea [i Ion Cr`ciunescu. Serios, rigid dup` p`rerea unora, s-a impus ca un arbitru incoruptibil. l amuz` compara]ia cu Brad Pitt [i vorbe[te des despre Dumnezeu. De fapt, are ca ton de apel pe telefonul mobil o melodie religioas`, iar ca wallpaper o icoan`. Nu mai ]ine minte ultimul film v`zut [i cite[te din Omilii la Facere, a Sfntului Ioan Gur` de Aur. Al`turi de un coleg de la Gazeta Sporturilor, l-am chestionat o or` [i jum`tate ntr-o sal` de lng` Institutul Na]ional de Medicin` Sportiv`. A r`spuns deta[at, echilibrat [i mereu atent la consecin]e.
Domnule Tudor, sunte]i perceput ca un arbitru foarte serios... Ce v` face s` zmbi]i? Fiica mea, care are doar 10 luni. Chiar discutam zilele trecute c` noi, arbitrii, pe teren suntem cu totul al]i oameni dect acas`, n familie. Oricum, s` [ti]i c`, n adolescen]`, eram considerat sufletul clasei. Viu, expansiv, glume]. M`rturisea]i cu alt` ocazie c` pelerinajul din 2007, n Israel, Iordania, Egipt, Palestina [i Siria v-a schimbat fundamental. Credin]a nseamn` mult pentru dumneavoastr`... Credin]a te face s` n]elegi anumite realit`]i. Nici acum nu n]eleg prea multe, dar am mai v`zut cteva chestiuni. Totu[i, sobrietatea care v` caracterizeaz` are n ea [i o not` cazon`. Care sunt leg`turile lui Alexandru Tudor cu armata? M` trag dintr-o familie cu disciplin` cazon`, a[a am fost crescut de mic [i pentru mine chestiunea asta este definitorie. Armata a fost [i r`mne un simbol. Sunt filme istorice, ale c`ror clipuri de esen]` i le pun copilului meu. Sunt lucruri pe care le-am deprins de la bunicul meu, care avea o disciplin` a[ spune nem]easc`. Seara, dup` ce se uita la televizor, m` punea s` cnt mpreun` cu el Hora Unirii. Patriot? Ca to]i romnii din genera]ia dinainte [i ca to]ii romnii normali. Eu privesc subiectul acesta ca pe un stlp al na]iei, pu]in ncercat acum, dar care nc` mai rezist`. Stagiul militar? Am fost declarat inapt, pentru c`, n perioada respectiv`, aveam fracturi la ambele picioare. Am citit c` nc` mai p`stra]i gloan]ele, cte unul din fiecare picior. Da, le am, mi le-a dat domnul doctor Zaharia, de la Colentina, cel care mi-a salvat picioarele. V` considera]i o persoan` norocoas` prin faptul c` a]i ntlnit un astfel de doctor? La momentul respectiv, nu eram lucid. mi aduc aminte c` mai era un para[utist, care printre multiplele lui arme avea o pra[tie. {i noi, de durere [i de revolt`, tr`geam cu medicamentele

ARMATA A FOST {I R~MNE UN SIMBOL


Au fost multe momente de cump`n`. Dar la nceputul carierei mele interna]ionale, am stat de vorb` cu un foarte bun psiholog sportiv, care mi-a spus a[a: consider` cariera ta un drum, din ora[ul X n ora[ul Y. Pe drum, te vei ntlni cu du[mani, cu garduri, cu gropi, obstacole de toate tipurile, vei c`dea, vei fi r`nit, lovit, te va durea, vei suferi... Important este s` ajungi din X n Y. A]i [tiut de atunci care era acel Y pentru dumneavoastr`? Obiectivele trebuie s` fie clare pentru fiecare. Stabile[ti ni[te chestiuni [i le urm`re[ti. Fiecare arbitru viseaz` s` arbitreze o final` de Campionat Mondial. Pentru mine, primul obiectiv a fost examenul de [coal`. Pe urm`, a fost examenul de categoria a II-a. Am avut vreo 14 obiective... Ave]i 41 de ani [i mai pute]i arbitra pn` n decembrie 2016. Care ar fi cel mai important obiectiv de pn` la retragere? Nu m` gndesc la retragere, ci la s`pt`mna aceasta. Pentru ca evenimentul din weekend s` fie preg`tit, trebuie s` muncesc n aceast` s`pt`mn`. Acum, dup` ce ne desp`r]im, merg la antrenamentul de recuperare. O alergare de 20-30 de minute, de scoatere a oboselii dup` meciul de ieri. Arbitrajul pentru mine este o scar`, o scar` pe care m` urc n via]`, este mijlocul cu care eu cresc.

B`iatul meu face sport, dar i-am spus c` poate ajunge arbitru de fotbal numai peste cadavrul meu. Tata, ce nseamn` cadavru?, a fost r`spunsul lui.

V` considera]i bogat? Extrem de bogat din punct de vedere familial. Financiar? Slav` lui Dumnezeu. Crezi c` pot s` m`nnc cinci por]ii n loc de una? Sunt convins c` pentru fiecare om exist` resurse [i c` Dumnezeu ]i d` ct ai nevoie. n ultimii ani, arbitrii de fotbal au trecut prin momente grele, legate de corup]ie. Cum a]i f`cut ca numele dumneavoastr` s` nu figureze printre ale celor suspecta]i? Nu este meritul meu. Din familie mi s-au trasat reguli foarte rigide. De exemplu, ca s` ies la joac`, eram nevoit s` m`nnc tot din farfurie. Bona mea, nem]oaic`, mi spunea: vrei s` te joci, m`nnci tot. {i ast`zi sunt obi[nuit s` termin tot din farfurie. (O melodie religioas`, tonul de apel al telefonului s`u ne ntrerupe. Totu[i, continu` scurt, n ceea ce pare o confesiune mistic`). Iar taic`-meu mi-a zis foarte clar: Tat`, cinstea n-o po]i vinde dect o dat`. Ai grij` s-o p`strezi. V-a surprins prezen]a vreunui coleg pe lista ancheta]ilor? Acesta este un subiect pe care vreau s`-l evit. Oricum, cele mai grele momente din cariera mea s-au petrecut atunci cnd veneam la stadion [i vedeam cum oamenii se ntrebau dac` nu cumva eram [i eu printre `ia. Regreta]i o decizie anume din timpul meciurilor arbitrate? {tiu sigur c` nu po]i s` fii perfect dect cu ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie s` te pui n mna Lui ca s`-]i ias` jocul. De]ine]i recordul meciurilor arbitrate la centru n campionatul nostru... Este un rezultat pentru care trebuie s` le mul]umesc tuturor celor al`turi de care am lucrat [i celor care m-au crescut. Nu este un rezultat individual. De altfel, domnul Nicolae Rainea mi-a dat un trofeu pe care scria a[a: Felicit`ri [i so]iei, [i duhovnicului, [i tuturor celor care te-au ajutat. Sunt un muncitor simplu pe lng` arbitrii care au avut rezultate interna]ionale, precum Rainea, Igna sau Cr`ciunescu. Ei sunt monumente, eu sunt worker. Dac` a]i fi arbitrat n alte vremuri, a]i fi ajuns la Mondiale, la rndul dumneavoastr`? Sunt ipoteze. Dac` erau ei acolo, puteai s` treci pe lng` ei?
INTERVIU REALIZAT DE C~PITAN CONSTANTIN PI{TEA

Alexandru Tudor s-a n`scut la 13 septembrie 1971 [i a arbitrat primul meci n e[alonul de elit` al fotbalului romnesc, Universitatea Craiova Universitatea Cluj, la 15 mai 1999. Este arbitru FIFA din anul 2001 [i a condus prima sa partid` de Champions League , Barcelona Basel, la 4 noiembrie 2008. n prima divizie din Romnia a condus, potrivit eviden]ei personale, 271 de partide, inclusiv meciul suspendat Universitatea Cluj CFR Cluj, din sezonul trecut. Datorit` credibilit`]ii, a fost delegat, de multe ori, la partidele cu miz` [i interes majore. pe fereastr`. Ne durea de nu mai [tiam de noi. Dar ce pot s` spun? La momentul `sta, cnd sunt n alt` stare, pot doar s` spun c`-i mul]umesc lui Dumnezeu c` m-am ntlnit cu doctorul respectiv. Ave]i certificat de revolu]ionar? Da... Atunci, n prim`vara lui 90, au venit la mine acas` doi procurori. Ulterior, m-au mai chemat pentru declara]ii. Nici nu m-a interesat cine m-a mpu[cat. Pur [i simplu, m-am gndit c` trebuie s` iert [i am iertat. Crede]i c` disciplina unui arbitru seam`n` cu cea din via]a cazon`? Evenimentele din ce n ce mai grele te ridic` [i vreau s` cred c` la sfr[itul carierei de arbitru voi fi mai bun dect la nceput. Merit` s` fii arbitru n Romnia? Din toate punctele de vedere... Financiar, nu. Pentru a te forma ca om, e o [coal` excep]ional`. Incredibil`. A fost cel mai bun mod de a-mi [lefui caracterul. Ai nevoie de calit`]i pe care eu nu le aveam. M` refer la nceputul de smerenie pe care ncerc s`-l cresc. Dac` e[ti mndru, e foarte greu s` reu[e[ti. Apoi, ]i trebuie voin]`, pe care o cre[ti la fiecare antrenament. Voin]a e o lupt` zilnic`. Trebuie s` te lup]i cu tine nsu]i n fiecare gnd. Totu[i, c[tiga]i aproximativ 50.000 de euro pe an... Dar [ti]i de unde am plecat? n momentul n care m-am apucat de arbitraj, taic`-meu spunea ia de aici [i cump`r`-]i ma[in`, ia de aici [i du-te n America. Taic`-meu a fost un comerciant mare. Tot comer]ul cu China el l-a ini]iat aici, n Romnia. Un om extrem de bogat, prea bogat pentru familia noastr`. {i atunci de ce a]i mai intrat n arbitraj? Pentru c` e u[or s` faci ceva avnd ursul n spate, dar nu te pune pe tine n valoare. {i poate c` a existat o ambi]ie personal`. Adic` vrei s` faci tu ceva, nu s` vin` cineva [i s`-]i dea de-a gata. Sentimentul de performan]` proprie.
www.facebook.com/ObservatorulMilitaR observatorul.militar@presamil.ro
TEHNOREDACTARE COMPUTERIZAT~: Corneliu Popa, Maria-Ioana Gal. CORECTUR~: Oprina Melcioiu, Elena Potoroac`. FOTOREPORTAJ: plutonier-adjutant Eugen Mihai, plutonier-major C`t`lin Ovreiu, Petric` Mihalache . DIFUZARE: plutonier-adjutant Rodica Dinc`, Ionel Tudor, Costel B`lan, tel. 021/322.82.87 int. 160.
Taxele po[tale achitate conform aprob`rii D.G.P.T.C nr.137/8598-1980.

Se ntmpla imediat dup` revolu]ie...

M` duc cu gndul la Athos [i la Ierusalim tot timpul. Am fost n multe ]`ri [i cel mai bine e s` fii la mormntul Domnului sau la Sfntul Munte. Pregustarea Raiului, cum spun cei de-acolo. {i-a[a este. E o chestiune pe care nu o pot explica n cuvinte. Trebuie s` ajungi acolo, s` sim]i.
Sunt sigur c` disciplina este aceea[i, poate chiar trebuie s` fie mai riguroas` interior la noi. Pentru c` n armat` uneori ]i se impune [i nu trebuie s` izvorasc` din interior, pe cnd la noi este obligatorie [i nu avem un comandant care s` ne-o impun`. Trebuie s-o sim]i. Pe mine m-a ajutat foarte mult disciplina [i asta ncerc s` le imprim [i copiilor mei. A]i sim]it vreodat` c` ar fi fost mai bine dac` v-a]i fi l`sat de arbitraj?

Da. Pute]i s` povesti]i episodul? {tiu c` a]i fost mpu[cat... Cnd nu faci ascultare, o p`]e[ti. Bunicul mi-a spus a[a: nu ie[i din cas`, e[ti n pericol, stai aici cu noi. El probabil sim]ea, [tia despre ce era vorba. {i avnd experien]a r`zboiului, fiind chiar r`nit, [tia ce spunea. Iar eu n-am ascultat. Probabil am vrut s` fac pe viteazul. Asta e.

Trustul de Pres` al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale


Bucure[ti, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, sector 3, O.P. 4, C.P. 4-159, Cod 741382. Tel./fax 021/322.83.88

www.presamil.ro tpa@presamil.ro

ADRESA REDAC}IEI:

Responsabil de num`r: locotenent Andreea Cristian Redactor de serviciu: 021/322.82.87


Tiparul executat la GRUPUL DE PRES~ ROM@N

REDACTOR-{EF: locotenent-colonel Florin {perlea, tel. 021/322.66.34 REDACTORI-{EFI ADJUNC}I: locotenent-colonel Gheorghe Vi[an, tel. 021/322.82.87 int. 120 [i locotenent-colonel George Cosmin Lum\n`roiu, tel. 021/322.82.87 int. 108. SECRETAR DE REDAC}IE: maior Viorel Amz`rescu, tel. 021/322.82.87 int. 124. REDACTORI: c`pitan Constantin Pi[tea, c`pitan Bogdan Oproiu, locotenent Andreea Cristian, plutonier-major Lucian Irimia, Irina-Mihaela Nedelcu, Silvia Mircea, Elena David.

ABONAMENTE la tel.: 021.322.82.87 int. 160 Cont: RO56TREZ70320360150XXXXX |nchiderea Ministerul Ap`r`rii Na]ionale edi]iei luni, Reproducerea de scurte extraora 12.00 se este permis` \n condi]iile
ISSN1223-3641. 145 C.687/2013

prev`zute de art. 33 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor [i drepturile conexe.