Sunteți pe pagina 1din 11

Olimpiada Judeean de Biologie 2007 - clasa a XI-a SUBIECTE I. ALEGERE SIMPL La urmtoarele ntrebri ( 1-30 ) ale e!

i un "in ur r"#un" $in %ariantele #ro#u"e. 1. A&ul "a ital' A. e"te ori(ontal) *a +i a&ul *e are un #ol *ranial +i un #ol *au$al, -. #arti*i# la al*tuirea #lanului *e m#arte *or#ul n anterior +i #o"terior, .. e"te in*lu" n #lanul "imetriei bilaterale, /. #arti*i# la al*tuirea *elor $ou #lanuri %erti*ale.

0. 1u*leul ' A. e"te $i"#u" e&*entri* n *elulele a$i#oa"e, -. are 2orm turtit n 3ematiile a$ulte, .. e"te lobat la *ele mai mari elemente 2i urate, /. are $i"#unere *entral la 2ibrele e&tra2u"ale *u "a* nu*lear. 3. I$enti2i*a!i a"o*ierea *ore*t ' A. mu*oa"a tra3eal 4 #re(int mi*ro%ili la #olul ba(al, -. e#i$erm 4 *elule im#re nate *u o "ub"tan! li#i$i* ( *3eratina), .. *elule $e "u"!inere $in or anul .orti 4 "e*re!ia membranei reti*ulate, /. (ona e&tern a MSR 4 "e*re!ia unui 3ormon #entru lu*oneo ene(. 5. In tim#ul #oten!ialului $e re#au"' A. n #erioa$a re2ra*tar e"te reu $e ob!inut un PA, -. membrana e"te #ermeabil #entru ionii $e 6, .. 3i$roli(a A7P-ului 2urni(ea( ener ie #entru tran"#ortul #a"i% 1a86, /. *analele ioni*e #entru 1a9 +i anioni or ani*i "unt $e"*3i"e. :. Sina#"ele' A. "unt $e ti# ele*tri* ntre $ou $en$rite +i n an lionii e&trane%ra&iali, -. reali(ea( "uma!ie "#a!ial $a* #arti*i# o "in ur 2ibr #re"ina#ti*, .. au re*e#tori "#e*i2i*i #e *om#onenta #re"ina#ti*,

/. #ot a%ea *elule e#iteliale $re#t *om#onent #o"t"ina#ti* . ;. M$u%a "#inrii' A. "e termin n $re#tul %ertebrei S; *u 2ilum terminale , -. *on!ine 2a"*i*ule #irami$ale n $ou $in *ele trei *or$oane, .. #arti*i# *u *el #u!in 0 neuroni n ar*urile re2le&e "omati*e me$ulare, /. *on!ine $eutoneuroni ai "en"ibilit!ii intero*e#ti%e. <. -ulbul ) la 2el *a +i #untea lui =arolio' A. #re(int #irami$e $i"#u"e me$ian $e +an!ul lon itu$inal, -. *on!ine nu*lei %e etati%i #entru re2le&e "im#ati*e $e "e*re!ie "ali%ar, .. $e!ine *entrii ner%o+i #entru re2le&ul $e#re"or "im#ati*, /. are 2ibre *e a>un la "tru*turi im#li*ate n ma"ti*a!ie. ?. I$enti2i*a!i enun!ul *ore*t le at $e an lioni' A. l. me(enteri*i trimit 2ibre #o"t an lionare amielini*e "#re inte"tin, -. l. "#inali $e #e r$*ina $or"al au neuroni e&*lu"i% "omato"en(iti%i, .. l. #re%i"*erali *on!in "ina#"e ale 2ibrelor %e etati%e $in ner%ii III) =II) I@) @, /. l. #ara%ertebrali "a*rali "unt le a!i #rin *omuni*ante albe $e m$u%a $in S1-S:. A. A2eren!ele *erebelului' A. "e termin #e *elulele PurBin>e $in "tratul ranular -. #ot a%ea #rotoneuronul *ii n m$u%a "#inrii .. au ori ine e&*lu"i% n eta>e "ub*orti*ale /. "e #ot n*ru*i+a la ni%el me$ular. 10. I$enti2i*a!i a"o*ierea *ore*t $intre urmtoarele 2a"*i*ule +i *ara*teri"ti*i ale lor' A. rubro"#inal +i oli%o"#inal 4 "e n*ru*i+ea( n a*ela+i eta> $in trun*3iul *erebral , -. "#ino*erebelo" n*ru*i+at 4 n m$u% e"te $i"#u" %entral 2a! $e Cle*3"i , .. te*to"#inal 4 are ori ine n #artea anterioar a me(en*e2alului, /. *orti*onu*learele 4 au ori ine n nu*leii motori $in trun*3iul *erebral. 11. 1er%ii "#inali' A. "#re $eo"ebire $e ner%ii *ranieni) au an lion ner%o" #e *alea "en(iti%, -. au $ou r$*ini) un trun*3i +i *in*i ramuri mi*"te, .. *on!in) n trun*3i) 2ibre #o"t an lionare lun i mielini*e,

/. au $ou ramuri *e *on!in 2ibre "omatomotorii. 10. Da"ele #arietale' A. a#ar!in %i"*ero*raniului, -. 2ormea( arti*ula!ii 2i&e ( "uturi) , .. *on!in m$u% alben, /. "e arti*ulea( anterior *u "2enoi$ul. 13. 7o!i ner%ii *ranieni *are au 2ibre %i"*ero"en(iti%e' A. a"i ur "en"ibilitatea e&tero*e#ti% a ure*3ii me$ii, -. au an lionul in2erior #entru ori inea 2ibrelor "en(oriale, .. #arti*i# la *alea e2erent a re2le&ului "ali%ar, /. *ule in2orma!ii $in tora*e +i $in ab$omen . 15. 1er%ul *ranian *are are r$*ini' A. are 2ibre motorii *u ori ine n nu*leu a**e"or, -. #re(int nu*lei "en(iti%i n toate eta>ele trun*3iului *erebral, .. are ori ine a#arent *omun *u ner%ul #neumo a"tri*, /. *on!ine 2ibre "en(oriale au$iti%e +i %e"tibulare. 1:. Mu+*3ii ma"ti*atori' A. au ten$oane $in !e"ut *on>un*ti% #re(ent +i n *a#"ula "u#rarenalelor, -. "unt iner%a!i $e ramura motoare a ner%ului tri emen, .. #arti*i# la re2le&ul ma"ti*ator *e are *entrul ner%o" n bulb, /. au iner%a!ie "en(iti% #rin 2ibre *u ori ine n an lionul eni*ulat. 1;. 1euronul #re an lionar' A. e"te lo*ali(at n bulb +i n #unte #entru re2le&ul "ali%ar *e $etermin "e*re!ie %E"*oa", -. trimite im#ul"uri "#re an lionul *iliar #entru *ontra*!ia 2ibrelor mu"*ulare *iliare ra$iare, .. e"te lo*ali(at n *oli*ulii *%a$ri emeni "u#eriori #entru re2le&ul o*ulo*e2alo ir, /. are a&on mielini(at #entru re2le&ul $e e>a*ulare.

1<. Si"temul ner%o" %e etati% "im#ati* $etermin'

A. *on"tri*!ia %enelor *oronare, -. %a"o*on"tri*!ie la ni%elul lan$elor la*rimale, .. $iure( *re"*ut, /. *on"tri*!ia "2in*terului anal e&tern. 1?. 7etano"ul in*om#let' A. "e ob!ine $oar #rin a#li*area unor "timuli "u#ra#ra , -. are mio ram *u #latou nete$, .. #re"u#une un "timul uni*, /. are rela&ri in*om#lete ntre "timulri. 1A. Fn 3i#ermetro#ie' A. #un*tum #ro&imum e"te "ituat mai $e#arte $e o*3i, -. *on%e&itatea *ri"talinului e"te a**entuat, .. "e 2ormea( mai multe 2o*are #e retin, /. $i"tan!a *ri"talin - retin e"te mai mare. 00. .elulele *u ba"tona+e) "#re $eo"ebire $e *ele *u *onuri' A. au #ra ul $e e&*itabilitate mare, -. "unt ab"ente n 2o%ea *entrali", .. *on!in ro$o#"in n "e mentul intern, /. "unt e&*itate $e ra$ia!ii *u lun ime $e un$ $e A00 nm. 01. Membrana ba(ilar' A. are 2ibre "*urte n a#ro#ierea 3eli*otremei, -. %ine n *onta*t *u #erilim2a $in ram#a tim#ani*, .. intr n re(onan! *u "unete $e 1:000 $b. la ba(a mel*ului, /. atin e *u ambele e&tremit!i lama o"oa" "#iral. 00. .alea %e"tibular trimite' A. 2a"*i*ule %e"tibulo-"#inale *e 2a* "ina#" n *or$oanele anterioare, -. 2a"*i*ule %e"tibulo-*erebeloa"e #rin #e$un*ulii *erebrali "u#eriori "#re ar3i*erebel, .. 2a"*i*ule %e"tibulo-nu*leare "#re nu*lei motori $in bulb) #unte +i me(en*e2al, /. 2ibre "#re nu*lei *e *oor$onea( mi+*rile lobilor o*ulari. 03. I$enti2i*a!i enun!urile a$e%rate le ate $e #a#ilele u"tati%e'

A. #a#ilele *ir*um%alate re*e#!ionea( "ub"tan!e $ul*i, -. #a#ilele 2un i2orme trimit im#ul"uri #rin ner%ii @II, .. #a#ilele 2oliate *on!in *elule "en(oriale +i $e "u"!inere, / #a#ilele 2ili2orme trimit in2orma!ii ta*tile) termi*e +i $ureroa"e. 05. Fn #atolo ia anali(atorilor' A. lau*omul e"te $eterminat $e $renarea ne*ore"#un(toare a umorii a#oa"e, -. 3er#e"ul e"te #ro$u" $e ba*teria Ger#e" "im#le&, .. rinitele in*lu$ e$em +i "e*re!ie na(al re$u", /. *atara*ta re#re(int #ier$erea tran"#aren!ei *orneei. 0:. Fn metaboli"mul li#i$i*' A. S7G) *a +i lu*a onul) "timulea( o&i$area a*i(ilor ra+i, -. 73 +i 75 2a%ori(ea( "inte(a $e *ole"terol la ni%el mu"*ular, .. *orti(olul "timulea( lu*oneo ene(a $in aminoa*i(i, /. in"ulina 2a%ori(ea( eliminarea a*i(ilor ra+i n *ir*ula!ie.

0;. Glan$a tiroi$' A. n 3i#er2un*!ie enerea( "*$erea reut!ii *or#ului +i a ten"iunii arteriale, -. e"te "timulat $ire*t $e 7RG #ro$u" $e lobul anterior al 3i#o2i(ei, .. n 3i#o"e*re!ie $etermin u"*area) "ub!ierea +i *$erea #rului, /. are 2oli*uli *e io$ea( aminoa*i$ul tireo lobulin $in "tru*tura tiro(inei. 0<. .orti(olul' A. $etermin un bilan! a(otat #o(iti%, -. "*a$e li*emia +i numrul $e lim2o*ite, .. "timulea( anaboli"mul #rotei* mu"*ular +i 3e#ati*, /. n 3i#er"e*re!ie) 2a!a bolna%ului are a"#e*t $e Hlun #linI. 0?. D %ertebr ti#i* are ' A. *or# %ertebral $i"#u" #o"terior, -. $ou #ere*3i $e #e$un*uli, .. #ro*e" "#ino" $i"#u" me$ian, /. #ro*e"e tran"%er"ale $i"#u"e anterior.

0A. 7imu"ul' A. e"te lo*ali(at n *a%itatea tora*i*) n me$ia"tin) retro*ar$ia*, -. *on!ine timo*ite ori inare $in m$u%a 3emato en $in !e"utul *om#a*t, .. "timulea( minerali(area o"oa" +i imunitatea *elular, /. la 2el *a e#i2i(a +i tiroi$a) are a*ti%itate anti ona$otro#. 30. Glan$a #ineal' A. e"te in3ibat n *on$i!ii $e lumin , -. are le turi ner%oa"e $ire*te *u *oroi$a, .. 2ormea() m#reun *u nu*leii 3abenulari) e#i2i(a, /. in3ib "e*re!ia ona$otro#inelor 3i#otalami*e.

II ALEGERE GRJPA7 La urmtoarele ntrebri ( 31-;0 ) r"#un$e!i *u ' A. $a* numai 1)0 +i 3 "unt *ore*te -. $a* numai 1 +i 3 "unt *ore*te .. $a* numai 0 +i 5 "unt *ore*te /. $a* numai 5 e"te *ore*t E. $a* toate *ele #atru "unt *ore*te

31. I$enti2i*a!i a"o*ierile *ore*te $intre urmtoarele "tru*turi +i lo*ali(area lor' 1. lan$a e#i2i( 4 n me(en*e2al) ntre *oli*ulii "u#eriori, 0. 2a"*i*ulul rubro"#inal 4 n m$u%) anterior $e 2a"*i*ulul #irami$al n*ru*i+at, 3. $eutoneuronul *ii au$iti%e 4 *ranial $e $eutoneuronul *ii u"tati%e, 5. neuroni 3i#otalami*i *u rol $e inte rare #ara"im#ati* 4 nu*leii 3i#otalami*i #o"teriori. 30. Fn le tur *u !e"uturile' 1. !e"utul *on>un*ti% a$i#o" $in te ument *on!ine *or#u"*uli Mei""ner, 0. mio*ar$ul are "ina#"e ele*tri*e la ni%elul "triilor "*alari2orme intra*elulare, 3. !e"utul o"o" $in e#i2i(e are trabe*ule 2ormate $in m$u% o"oa" ro+ie, 5. *ontra*!ia 2ibrelor mu"*ulare nete$e *ir*ulare $in iri" $etermin mio(.

33. I$en!i2i*a!i enun!urie CALSE le ate $e #arametrii e&*itabiit!ii ' 1. bru"*3e!ea re#re(int ra#i$itatea a#ari!iei PR , 0. *rona&ia e"te $e a#ro&imati% 10K- 30K $in tim#ul util, 3. reoba(a e"te inten"itatea minim a PA la a*!iunea unui "timul #ra , 5. tim#ul util e"te $urata PA la un "timul #ra . 35. Fn tran"miterea "ina#ti*' 1. a$renalina "timulea( *ontra*!ia "#linei +i $iure( "*(ut, 0. a*etil*olina $etermin li*o enoli( 3e#ati* +i "timulea( "e*re!ia la*rimal, 3. 2ibrele $in marele "#lan3ni* eliberea( a*etil*olin la ni%elul an lionului *elia*, 5. bron3o*on"tri*!ia e"te $eterminat $e im#ul"uri *e #lea* $in an lioni #re%i"*erali . 3:. Ar*ul re2le&ului a3ilian) la 2el *a +i *el $e 2le&ie ' 1. a#ar!ine unui re2le& me$ular miotati* , 0. are #rotoneuronul *u #relun ire a&onal "*urt , 3. im#li* e2e*tori mu"*ulari +i e&tero*e#tori , 5. *on!ine neuron "omato"en(iti% #e *alea a2erent. 3;. .erebelul ' 1. are +an!uri #ro2un$e *e $elimitea( lobii *erebrali , 0. a"i ur) #rin nu*leii lobo+i) re larea mi+*rilor 2ine , 3. #rime+te in2orma!ii #ro#rio*e#ti%e *on+tiente *e a>un n #aleo*erebel, 5. e"te lo*ali(at *au$al 2a! $e lobii o**i#itali ai emi"2erelor *erebrale. 3<. Gi#otalamu"ul ' 1. inter%ine) *a +i "ub"tan!a nea r) n ritmul ni*temeral , 0. are) *a +i talamu"ul) lo*ali(are n $ien*e2al , 3. #rime+te in2orma!ii $e la o"more*e#tori, 5. are *one&iuni *u *orte&ul *erebral) $ar +i *u eta>e "ub*orti*ale. 3?. Sen"ibilitatea Bine"te(i* ' 1. are *or#u"*uli MerBel +i Ru22ini *a #ro#riore*e#tori , 0. in*lu$e nu*lei $in bulb *a $eutoneuroni , 3. *on$u*e in2orma!ii *e "e #roie*tea( n aria "ome"te(i* II ,

5. are lemni"*ul me$ial #e *alea $e *on$u*ere. 3A. I$enti2i*a!i enun!urile a$e%rate le ate $e *orte&' 1. "i"temul limbi* inter%ine n moti%a!ia *e "t la ba(a *om#ortamentelor, 0. neo*orte&ul re*e#tor $e #e 2a!a me$ial #rime+te in2orma!ii $e la membrul in2erior , 3. aria #re2rontal *ontribuie la *onturarea #er"onalit!ii , 5. neo*orte&ul motor $in lobul 2rontal trimite 2ibre "#re *or#ii "tria!i. 50. Cibre %i"*eromotorii #re an lionare $in trun*3iul ner%ului "#inal ' 1. *a +i *ele "omatomotorii) au ori ine n *oarne me$ulare, 0. "unt n tran(it #rin an lionii #ara- +i #re%ertebrali #entru *orti*o"u#rarenal, 3. "#re $eo"ebire $e *ele "omatomotorii ) nu reali(ea( "ina#"e *u e2e*torii mu"*ulari, 5. "e ntor* la trun*3iul ner%ului "#inal) 2ormEn$ *omuni*anta *enu+ie. 51. Fn an lionul "#inal) neuronii %i"*ero"en(iti%i) "#re $eo"ebire $e *ei "omato"en(iti%i ' 1. au $en$rita lun ) *e a>un e #En la re*e#tori , 0. trimit a&onii n m$u% #rin r$*ina #o"terioar , 3. #arti*i# la reali(area *ii a2erente a re2le&elor me$ulare , 5. #rime"* im#ul"uri #rin ramura *omuni*anta alb.

50. 1er%ul 2a*ial) "#re $eo"ebire $e ner%ul lo"o2arin ian' 1. are $eutoneuronii lo*ali(a!i n nu*leul "olitar $in bulb, 0. *ule e in2orma!ii u"tati%e $e la limb, 3. *on$u*e "en"ibilitatea #ro#rio*e#ti% a 2e!ei, 5. are mai mul!i nu*lei %e etati%i n #untea lui =arolio. 53. 1er%ul *ranian @' 1. e"te "in urul ner% *ranian *are iner%ea( "tru*turi $in trun*3i, 0. *a +i ner%ul I@) #arti*i# la reali(area mi+*rilor 2arin elui, 3. are 2ibre "omatomotorii *u ori ine n an lionul "u#erior, 5. "timulea( "e*re!ia e&o*rin a lan$ei mi&te ne#ere*3e. 55. Sternul' 1. are trei re iuni, 0. e"te un o" lat,

3. #arti*i# la 3emato ene(, 5. "e arti*ulea( *u 10 oa"e. 5:. I$enti2i*a!i enun!urile CALSE le ate $e in3ibi!ie' 1. re#re(int n*etarea "trii $e a*ti%itate a neuronilor $intr-un *entru ner%o", 0. in3ibi!ia ne*on$i!ionat e"te o in3ibi!ie intern, 3. $a* E. nu e"te ntrit) a#are o in3ibi!ie e&tern, 5. in3ibi!ia *on$i!ionat) la "timul e&tern) are la ba( in$u*!ia ne ati%. 5;. Cibre #re an lionare $in ner%ii #el%i*i' 1. *a +i 2ibre $in ner%ii @ ) tran"mit *omen(i *e in3ib motilitatea tubului $i e"ti%, 0. 2a* "ina#"e *u neuroni #o"t an lionari $in an lionii >u&ta%i"*erali, 3. reali(ea( "ina#"e *oliner i*e) la 2el *a +i 2ibrele #o"t an lionare, 5. "#re $eo"ebire $e *ele $in ner%ii "#lan3ni*i) 2a* "ina#" n an lioni e&trane%ra&iali. 5<. Fn re larea a*ti%it!ii *ar$ia*e ' 1. inter%in 2ibre #o"t an lionare "im#ati*e *u ori ine n an lionii *er%i*ali, 0. 2ibrele #re an lionare #ara"im#ati*e a#ar!in ner%ilor %a i, 3. 2ibrele #o"t an lionare *e $etermin bra$i*ar$ie "unt $in an lioni intramurali, 5. *alea a2erent a re2le&ului $e#re"or in*lu$e 2ibre $in ner%ii lo"o2arin ieni. 5?. Fn #atolo ia "i"temului ner%o"' 1. en*e2alita are $re#t *au( o in2e*!ie %iral, 0. mal2orma!iile %a"*ulare *on enitale #ot enera 3emora ia *erebral, 3. 2oto2obia a#are *a "im#tom n menin it, 5. *on%ul"iile #ot anun!a #re(en!a unor in2e*!ii menin o-*erebrale. 5A. Sen"ibilitatea ta*til ro"ier' 1. are #rotoneuronul lo*ali(at n *oarnele #o"terioare ale m$u%ei "#inrii, 0. #roie*tea( in2orma!ia n #eretele in2erior a +an!ului lateral Sil%iu", 3. are $eutoneuronul *ii *u a*eea+i lo*ali(are *a *el $e la "en"ibilitatea Bine"te(i*, 5. "#re $eo"ebire $e "en"ibilitatea e#i*riti*) are 2ibre n*ru*i+ate la ni%el me$ular . :0. Pro*e"ele *iliare' 1. a#ar!in "i"temului $io#tri* al o*3iului, 0. 2a* #arte $in *or#ul *iliar,

3. "unt "e$iul #ro*e"elor 2oto*3imi*e , 5. au a*ti%itate "e*retorie.

:1. Pe *alea %i(ual' 1. *elulele an lionare trimit a&oni n metatalamu", 0. tra*tul o#ti* "e n*ru*i+ea( anterior $e trun*3iul *erebral, 3. "e $e"#rin$ *olaterale "#re nu*lei %e etati%i $in me(en*e2al, 5. ra$ia!iile o#ti*e #lea* $in talamu" "#re aria %i(ual $in lobul o**i#ital. :0. .ontra*!iile i(ometri*e' 1. "e e&teriori(ea( #rin mi+*are, 0. "*urtea( mu+*3iul, 3. reali(ea( lu*ru me*ani*, 5. in*lu$ *re+terea ten"iunii $in mu+*3i. :3. Fn *a$rul anali(atorului %e"tibular' 1. rota!ia *a#ului n >urul a&ei %erti*ale mi+* en$olim2a $in *analul ori(ontal, 0. ma*ulele o*u# o "u#ra2a! re$u" n utri*ul +i "a*ul, 3. re*e#torii ma*ulari "unt "timula!i +i "tati* , 5. im#ul"urile "e 2ormea( la n*linarea *ililor "*ur!i "#re *ei lun i. :5. In 2ibra mu"*ular "triat' 1. a*tina are ambele *a#ete libere, 0. ionii $e .a #ro%in $in reti*ulul en$o#la"mati*, 3. $i"*ul ntune*at "e "*urtea( n *ontra*!ie, 5. A7P 2urni(ea( ener ie #entru *ontra*!ie +i #entru rela&are. ::. In$i*a!i enun!urile CALSE le ate $e re2le&ele miotati*e' 1. 2ibrele Hn bu*3etI) "#re $eo"ebire $e *ele #rimare) "unt $en$rite, 0. "timularea 2ibrelor "#iralate $etermin im#ul"uri *e a>un la neuronii ama, 3. a&onii motoneuronilor al2a a>un la *a#etele 2ibrelor *u lan! +i *u "a* nu*lear, 5. a*e"te re2le&e "tau la ba(a reali(rii tonu"ului mu"*ular. :;. Gormonul luteini(ant'

1. are "e*re!ia in3ibat la *on*entra!ii *re"*ute $e te"to"teron, 0. inter%ine la 2emeie n #erioa$a #o"to%ulatorie, 3. "timulea( "e*re!ia $e e"tro eni +i $e #ro e"teron, 5. 2a*e #arte $in *ate oria 3ormonilor ona$otro#i. :<. Gormonul a$renalin' 1. are "e*re!ia re lat #e *ale ner%oa" +i umoral, 0. *a +i lu*a onul) $etermin li*o enoli( 3e#ati* +i mu"*ular, 3. e"te "e*retat $e neuroni #re an lionari *e nu mai au #relun iri, 5. are e2e*te #re$ominant metaboli*e. :?. Fn metaboli"mul #rotei*' 1. lu*a onul $etermin #roteoli(, 0. 73 n 3i#er"e*re!ie "timulea( *ataboli"mul #rotei* , 3. *orti(olul nu reali(ea( *ataboli"m #rotei* n 2i*at, 5. S7G $etermin *re+terea li*emiei. :A. I$enti2i*a!i e2e*tele urmtorilor 3ormoni' 1. e"tro enii "timulea( #roli2erarea en$ometrului, 0. CSG $etermin "e*re!ia 3ormonilor an$ro eni, 3. te"to"teronul in2luen!ea( "#ermato ene(a, 5. L7G "timulea( a*ti%itatea *elulelor inter"ti!iale LeL$i .

;0. I$enti2i*a!i a"o*ierile *ore*te $intre $i"2un*!ii en$o*rine +i "im#tome enerate $e a*e"tea' 1. 3i#otiroi$i"m 4 #iele u"*at +i bra$i*ar$ie, 0. "in$romul .u"3in 4 obe(itate +i 3i#o li*emie, 3. boala A$$i"on 4 "*$ere n reutate +i a"tenie,5. $iabetul in"i#i$ 4 #oliurie +i lu*o(urie.