Sunteți pe pagina 1din 37

Anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr.

din

2013

Strategia de dezvoltare a turismului Turism 2020


CUPRINS Moto: Turismul trebuie s devin recolta bneasc a e!ublicii Moldova" Introducere Capitolul I. escrierea situa!iei 1.1. Indicatori de dezvoltare a turismului la scar internaional 1.2. Turismul ca ramur a economiei naionale 1.3. Cadrul normativ i instituional 1.4. Valorificarea potenialului turistic 1.4.1. Potenialul turistic 1.4.2. Formele de turism utilizate la valorificarea potenialului turistic 1.4.2.1. Formele de turism actuale 1.4.2.2. Formele de turism ce urmeaz a fi impulsionate 1.4.2.3. Formele de turism de perspectiv 1.4.3. Agrementul ca motivaie turistic distinct 1.5. ctivitatea e!cursionist 1.5.1. Rute turistice 1.5.2. Activitatea g izilor de turism 1.5.3. !onitorizarea cltoriilor 1.". Infrastructura turistic 1.".1. #ransport 1.".2 $tructuri de cazare %i servire a mesei 1.".3. &nformarea turi%tilor 1.".4. Amena'area destinaiilor 1.".5.(irculaia turistic 1.#. $restarea serviciilor turistice 1.%. $romovare i mar&etin' 1.(. $re'tirea cadrelor pentru industria turistic a )epu*licii +oldova 1.1,. -videna statistic i indicatorii de *az ai activitii turistice .n )epu*lica +oldova 1.11. naliza /01T a domeniului turismului 1.12. naliza $-/T Capitolul II. e"inirea pro#lemelor care necesit$ implicarea %uvernului Capitolul III. Scopul Strategiei& '#iectivele generale (i speci"ice Capitolul I). *$surile necesare pentru atingerea o#iectivelor (i rezultatelor scontate Capitolul ). +stimarea impactului (i a costurilor a"erente implement$rii Capitolul )I. Rezultatele scontate (i indicatorii de progres Capitolul )II. +tapele de implementare Capitolul )III. Procedurile de raportare (i monitorizare

,ista a#revierilor
-naliza S.'T 2 analiza punctelor forte3 punctelor sla*e3 riscurilor i ameninrilor -naliza P+ST 2 analiza factorilor politici3 economici3 sociali i te4nolo'ici -T 2 'enia Turismului a )epu*licii +oldova /NS 2 5iroul 6aional de /tatistic CCT 7 Consiliul Consultativ pentru Turism de pe l.n' 'enia Turismului C%+ 2 Centrul de 8uvernare -lectronic CT CSI 7 Consiliul pentru Turism al rilor Comunitii /tatelor Independente CC 7 Centrul de Competen 9unrean ,egea 012 2 :e'ea nr. 352 din 24 noiem*rie 2,," cu privire la or'anizarea i desfurarea activitii turistice .n )epu*lica +oldova *I+P' 2 1r'anizaia de tra'ere a Investiiilor i $romovare a -!portului din +oldova 'C+*N 7 1r'anizaia de Cooperare -conomic la +area 6ea'r ' + %U-* 7 1r'anizaia pentru 9emocraie i 9ezvoltare -conomic a statelor 8eor'ia3 ;craina3 zer*aid<an i +oldova S T 7 /trate'ia de dezvoltare a turismului U-T 2 ;nitate administrativ7teritorial UN.T' 2 1r'anizaia +ondial a Turismului

Introducere
=n anul 2,,33 .n scopul sta*ilirii politicii statului .n domeniul turismului3 a fost ela*orat $trategia de dezvoltare dura)il a turismului *n Repu)lica !oldova *n anii 2++3 , 2+15- apro*at prin >otr.rea 8uvernului nr. 1,"5 din 2 septem*rie 2,,3. 9ocumentul a e!pus detaliat situaia3 la acel moment3 privind potenialul turistic e!istent .n ar3 evoluia domeniului .n anii 1((5 2 2,,2 i a trasat direciile prioritare de dezvoltare a turismului p.n .n anul 2,15. $rin >otr.rea 8uvernului nr. #(" din 25 octom*rie 2,123 /trate'ia menionat a fost a*ro'at3 respectiv3 la moment3 nu e!ist o strate'ie ?concepie@ a statului cu privire la dezvoltarea domeniului turismului. $rocesul de ela*orare a /trate'iei de dezvoltare a turismului ATurism 2,2,B a fost iniiat de ctre 'enia Turismului. =n acest scop3 a fost constituit un 8rup de lucru format din reprezentani ai autoritilor pu*lice i ai societii civile3 a fost colectat i e!aminat informaia cu privire la situaia din domeniu. nalizei a fost supus evoluia domeniului turismului .n anii 2,,( 2 2,12. -!aminarea situaiei .n domeniu a dat posi*ilitate de a meniona realizrile3 constata tendinele3 a evidenia pro*lemele i a propune prioritizarea unor direcii de dezvoltare a domeniului pentru anii urmtori. )ezultatele evalurii situaiei au stat la *aza ela*orrii $trategiei de dezvoltare a turismului .#urism 2+2+/.

Capitolul I. escrierea situa!iei


2.2. Indicatori de dezvoltare a turismului la scar$ interna!ional$ Turismul reprezint o for important a dezvoltrii3 prosperitii i *unstrii3 dovad iminent constituind datele statistice. stfel conform 1r'anizaiei +ondiale a Turismului ?;60T1@3 .n anul 2,12 turismul la nivel internaional a constituit (C din $I53 dein.nd 1 din 11 locuri de munc3 133 *ilioane dolari venituri din e!port i o cot7parte de " C .n e!portul mondial. Circulaia turitilor este .n continu cretere. +ai evident aceast tendin de cretere se manifest .n ultimii 4 ani ?vezi fi'. 1@.

Evoluia sosirilor turistice internaionale n cadrul turismului internaional (mil. sosiri)


1100 1000 900 800 894 2009 952 2010 996 1035

2011

2012

#i$. 1 %volu&ia sosirilor turistice n anii 200' ( 2012) mln !ersoane


$ursa0 1rganizaia !ondial a #urismului

=n acest conte!t3 ;60T1 pro'nozeaz o cretere3 p.n .n 2,2,3 cu 4 7 " C anual3 iar p.n .n 2,3, sosirile internaionale vor constitui circa 13" mlrd turiti. naliza sosirilor turistice re'ionale demonstreaz c pDn .n 2,2,3 top trei re'iuni receptoare vor fi -uropa ?#1# milioane de turiti@3 sia de -st i din $acific ?3(# milioane@ i merica ?2%2 milioane@3 urmate de frica3 1rientul +i<lociu i sia de /ud.

2.2. Turismul ca ramur$ a economiei na!ionale 2egea nr. 352 din 24 noiem)rie 2++" cu privire la organizarea %i desf%urarea activitii turistice *n Repu)lica !oldova definete turismul ca unul din domeniile prioritare ale economiei naionale. Eiind un sector de prestare servicii3 turismul contri*uie la dezvoltarea economiei prin acumularea de capital .n cadrul a cca 12 tipuri de activiti specifice ramurii3 atr'.nd .n activitatea sa cca 2, de ramuri cone!e cu cca 14, de servicii aferente sectorului turismuluiF alimentaie pu*lic3 transport3 producere i comercializare de mrfuri3 ec4ipamente3 suvenire3 activiti culturale3 sportive3 de a'rement3 servicii medicale3 etc. $ursa0 Recomandrile internaionale pentru statistica turismului &R#$ 2++3 ale 456#1. 2.0. Cadrul normativ (i institu!ional *itua&ia actual /u* aspect <uridic3 sectorul turismului .n )epu*lica +oldova este re'lementat de le'ea de *az3 le'i tan'eniale i documente de politici pu*lice. :e'ea nr. 352 din 24 noiem*rie 2,," cu privire la or'anizarea i desfurarea activitii turistice .n )epu*lica +oldova re'lementeaz raporturile <uridice ce in de ela*orarea i promovarea politicii de stat .n domeniul turismului3 or'anizarea i coordonarea activitii turistice i a activitii de .ntreprinztor .n domeniul turismului3 formele de turism3 crearea i activitatea zonelor turistice naionale3 sta*ilete cerinele privind calitatea serviciilor turistice i asi'urarea securitii turitilor3 precum i principiile de cola*orare internaional .n domeniul turismului. :e'ea necesit modificri i completri cu privire laF 'aranii financiare3 vouc4er turistic3 delimitare tur7operatori de a'enii de turism3 '4izi de turism3 *irouri de informare turistic3 zone turistice naionale3 perfecionarea cadrelor3 includerea noiunilor recomandate de ;60T13 etc. :e'ea nr. 451 din 3, iulie 2,,1 privind re'lementarea prin liceniere a activitii de .ntreprinztor sta*ilete 'enurile de activitate supuse re'lementrii prin liceniere3 inclusiv activitatea de turism. :e'ea nr. 2,, din 1" iulie 2,1, privind re'imul strinilor .n )epu*lica +oldova re'lementeaz intrarea3 aflarea i ieirea strinilor peGde pe teritoriul )epu*licii +oldova i vizeaz turismul receptor. >otr.rea 8uvernului nr. 14#, din 2# decem*rie 2,,1 conine prevederi cu privire la contractul turistic3 vouc4erul turistic i fia de eviden statistic a circulaiei turitilor la frontiera )epu*licii +oldova. >otr.rea 8uvernului nr. "43 din 2# mai 2,,3 sta*ilete 6ormele metodolo'ice i criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i de servire a mesei. 9intre documentele de politici din domeniu este de menionat $ro'ramul 6aional .n domeniul turismului A9rumul vinului .n +oldovaB3 apro*at prin >otr.rea 8uvernului nr. 554 din 24 mai 2,,4. 9ocumentul ;nic de $ro'ram pentru anii 2,13 2 2,153 apro*at prin >otr.rea 8uvernului nr. (33 din 1% decem*rie 2,12 conine 11 proiecte .n domeniul turismului3 care vor fi finanate din Eondul 6aional de 9ezvoltare )e'ional. =n aspect instituional3 evideniem dou direcii de coordonare i 'estionare a domeniuluiF de stat i privat. utoritatea administrativ central de specialitate care ela*oreaz i promoveaz politica statului .n domeniul turismului este 'enia Turismului cu un numr de 22 uniti de personal i cu 2 instituii su*ordonateF Centrul 6aional de $erfecionare a Cadrelor din Industria Turismului i /. . HIollJ lonH. 'enia Turismului de asemenea este investit cu funcii de control a activitii turistice i clasificare a structurilor de cazare3 dar mecanismul de control este imperfect.

=n paralel cu 'enia Turismului3 funcioneaz Camera de :iceniere3 su*ordonat +inisterului -conomiei3 cu funcii de liceniere a activitii de turism i Inspectoratul Eiscal principal de /tat3 su*ordonat +inisterului Einanelor3 cu funcii de control a activitii a'enilor economici3 inclusiv .n domeniul turismului. :a nivel teritorial3 domeniul este reprezentat episodic de c.te un specialist .n seciile cultur sau direciile economie ale consiliilor $:. :a nivel privat3 domeniul este reprezentat de a'eni economici i asociaii de *ran. +e,icien&e ;nii termeni turistici utilizai .n le'islaie nu corespund )ecomandrilor ;60T1. :e'ea nr. 352 din 24 noiem*rie 2,," necesit modificri i completri cu privire laF 'aranii financiare3 vouc4er turistic3 delimitare tur7operatori de a'enii de turism3 '4izi de turism3 *irouri de informare turistic3 zone turistice naionale3 perfecionarea cadrelor3 includerea noiunilor recomandate de ;60T13 etc. >otr.rea 8uvernului nr. 14#, din 2# decem*rie 2,,1 necesit modificri importanteF actualizarea modelului contractului turistic3 includerea de noi tipuri de contracte& modi"icarea con!inutului vouc3erului turistic& modi"icarea mecanismului de implementare sau e4cluderea "i(ei de eviden!$ a circula!iei turistice& etc. >otr.rea 8uvernului nr. "43 din 2# mai 2,,3 necesit modificri pentru a stimula dezvoltarea structurilor de cazare la un pre competitiv pe piaa internaional. >otr.rea 8uvernului nr. (#( din 12 au'ust 2,,% cu privire la impulsionarea dezvoltrii turismului .n mediul rural nu se implementeaz. 6u este re'lementat clar activitatea '4izilor de turism. $ro'ramul 6aional A9rumul vinului .n +oldovaB este .nvec4it. -ste necesar o nou a*ordare a dezvoltrii turismului vitivinicol. 9ocumentul ;nic de $ro'ram pentru anii 2,13 2 2,153 apro*at prin >otr.rea 8uvernului nr. (33 din 1% decem*rie 2,12 nu are acoperire financiar .n totalitate. $rin >otr.rea 8uvernului nr. #(" din 25 octom*rie 2,123 a fost a*ro'at >otr.rea 8uvernului nr. 1,"5 din 2 septem*rie 2,,3 cu privire la apro*area $trategiei de dezvoltare dura)il a turismului *n Repu)lica !oldova *n anii 2++3 , 2+15. )espectiv3 la moment3 nu e!ist o strate'ie ?concepie@ a statului cu privire la dezvoltarea turismului. $rin >otr.rea 8uvernului nr. 11% din 11 fe*ruarie 2,13 a fost a*ro'at >otr.rea 8uvernului nr. "15 din 11 iulie 2,,1 pentru apro*area re'ulamentul ui cu privire la Registrul turismului& respectiv& lipsete mecanismul de implementare a prevederilor le'islaiei referitoare la )e'istrul turismului. 6u e!ist o structur a statului responsa*il de implementarea politicilor .n domeniu. -ers!ective +odificarea :e'ii nr. 352 sau ela*orarea unei :e'i noi. +odificarea i completarea >otr.rii 8uvernului nr. 14#, din 2# decem*rie 2,,1F actualizarea modelului contractului turistic3 includerea de noi tipuri de contracte& modi"icarea con!inutului vouc3erului turistic& modi"icarea mecanismului de implementare sau e4cluderea "i(ei de eviden!$ a circula!iei turistice& etc. +odificarea >otr.rii 8uvernului nr. "43 din 2# mai 2,,3. )e'lementarea activitii '4izilor de turism va fi realizat prin operarea anumitor modificri .n :e'ea nr. 352 din 24 noiem*rie 2,," i :e'ea nr. 1", din 22 iulie 2,11 privind re'lementarea prin autorizare a activitii de .ntreprinztor3 vor fi ela*orate 6ormele metodolo'ice de selectare3 instruire i utilizare a '4izilor de turism i )e'ulamentul de atestare a '4izilor de turism. -la*orarea cadrului normativ privind zonarea turistic. -la*orarea cadrului normativ privind implementarea )e'istrului turismului. ctualizarea $ro'ramului 6aional A9rumul vinului .n +oldovaB. Crearea 5iroului 6aional de Informare i $romovare Turistic.

2.5. )alori"icarea poten!ialului turistic 2.5.2. Poten!ialul turistic. )epu*lica +oldova este o ar mic cu o diversitate mare de o*iecte de interes turistic amplasate la distane mici de la principalele orae 2 centre 4oteliere. =n +oldova sunt peste 15 mii atracii turistice antropice i peste 3,, arii naturale importante. u fost atestate cDteva mii de staiuni preistorice3 circa 4,, seliti din perioada cucuteni7tripoli3 circa 5, 4oroditi fortificate antice3 circa 5,, seliti medievale timpurii3 numeroase ceti medievale din pmDnt3 " ceti medievale din piatr ?.n diferite stadii de conservare@3 peste 1,,, monumente de ar4itectur prote<ate3 circa 5, mnstiri ortodo!e. cest patrimoniu este relativ uniform dispersat pe teritoriul naional3 iar valoarea acestuia motiveaz suficient vizitele turistice. /pre re'ret3 starea de de'radare i e!presivitatea <oas a acestuia .l face neatractiv .n primul rDnd pentru cetenii )epu*licii +oldova. 2.5.2. 6ormele de turism utilizate la valori"icarea poten!ialului turistic *itua&ia actual 5aza activitii turistice o reprezint formele de turism3 care .n )epu*lica +oldova sunt valorificate i dezvoltate neuniform. Cele mai rsp.ndite sunt turismul viti7vinicol3 de afaceri3 rural3 *alnear3 reli'ios i de e!cursii. +ai puin este valorificat turismul cultural3 'astronomic3 social3 sportiv3 automo*ilistic3 de Kee&7end3 ur*an3 nostal'ic i ecolo'ic. =n perspectiv vor fi dezvoltate formele de turism academic3 de tranzit3 naval3 medical i e!trem. +e,icien&e Eormele de turism sunt dezvoltate neuniform. +a<oritatea formelor de turism sunt utilizate insuficient de ctre a'enii economici. $otenialul formelor de turism este promovat i valorificat insuficient de piaa turistic din +oldova. -ers!ective 9ezvoltarea i valorificarea formelor de turism pe trei direcii de *azF 7 forme de turism activeL 7 forme de turism ce necesit impulsionareL 7 forme de turism de perspectiv. 1...2.1. #orme de turism active 1. Turism viti7vinicol 7 form de turism practicat de turiti pentru vizitarea .ntreprinderilor viti7vinicole i a re'iunilor vinicole .n scopul .m*inrii plcerii de'ustrii produselor viti7vinicole cu posi*ilitatea de a cunoate stilul de via local3 mediul rural i activitile culturale. Turismul viti7vinicol reprezint cartea de vizit a )epu*licii +oldova3 iar pac4etele turistice propuse spre comercializare pentru turitii strini3 o*li'atoriu includ un o*iectiv sau o cram vinicol. Turitii de asemenea au posi*ilitatea de a cunoate .ntre' procesul te4nolo'ic de preparare a vinului3 iar .n satele .n care este pstrat tradiia vinicol3 turitii pot vizualiza i se pot implica .n procesul de producere a vinului i mustului. 2. Turism de a"aceri , form de turism care include cltoriile .n interes oficial3 vizitele an'a<ailor sau ale altor persoane .n interes comercial3 participri la e!poziii i tDr'uri3 conferine3 convenii i cltorii stimulatoare. Turismul de afaceri include cltoriile or'anizate de .ntreprinderile economice i de administraiile pu*lice centrale i locale pentru personalul lor3 cu ocazia deplasrilor .n interes profesional3 comercial3 participrilor la diferite reuniuni3 con'rese3 simpozioane3 .ntruniri3 seminare naionale sau internaionale. tDt cltoriile .n scop de afaceri i .ndeplinirea misiunilor de stat3 cDt i participarea la conferine i .ntruniri3 reprezint o form important de turism. Cltorii .n scopuri de afaceri i participanii la conferine folosesc multe "

componente ale serviciilor turistice cum ar fiF cazarea3 alimentarea3 transportul i3 .n unele cazuri3 a'rementul. +oldova dispune de potenial *ine dezvoltat pentru a practica aceast form de turism. 3. Turism rural 7 form a turismului care se desfoar .n mediul rural3 orientat spre utilizarea resurselor turistice locale ?naturale3 culturale etc.@3 cunoaterea o*iceiurilor i tradiiilor locale3 'ospodriilor rneti3 etc. Turismul rural se *azeaz pe turitii care *eneficiaz de urmtoarele serviciiF cazare .n pensiunile a'roturistice3 alimentaie cu produse ecolo'ice pure crescute i preparate .n zon3 a'rement. 9e asemenea turitii pot fi implicai3 .n dependen de sezon3 .n activitile a'ricole i viaa satului. Turitii ar putea sta .n sate i .n scopul de a e!plora .mpre<urimile. 9ispunDnd de suprafee a'ricole .ntinse i o multitudine de sate3 +oldova are un potenial mare pentru dezvoltarea acestei forme de turism. $racticarea meteu'urilor poate servi drept motivaie turistic pentru vizitarea zonelor rurale. Turismul rural poate aduce *eneficii direct comunitii rurale i *tinailor. 4. Turism #alnear 7 form specific a turismului practicat de persoanele care se deplaseaz .n staiunile *alneo7climaterice pentru .n'ri<irea sntii sau prevenirea unor *oli. ceast form specific a turismului3 a cunoscut o mare dezvoltare3 .ndeose*i .n ultimele decenii3 o dat cu creterea numrului de *oli profesionale provocate de stresul vieii moderne din marile a'lomeraii ur*ane. Turismul curativ i de tratament poate fi practicat .n staiunile *alneo7medicale i climaterice cu *o'ate resurse naturale de curF ape minerale3 termale3 nmoluri etc.3 cu efecte terapeutice3 situate de o*icei .n zonele cu un microclimat specific3 adecvat pentru tratarea diferitelor maladii. cestor resurse naturale li se adau' *aza material i infrastructura te4nic specific3 pentru punerea lor .n valoare cu ma!im efect. =n perspectiv aceast form de turism se va dezvolta considera*il3 av.nd ca scop nu numai tratamentul *alnear propriu 2 zis3 ci i tratamentele i curele *alneo 2 medicale profilactice. -!istena unor *o'ate resurse naturale *alneo7climaterice .n ara noastr ofer turismului din +oldova posi*ilitatea de a dezvolta intens turismul *alnear. 5. Turism religios 2 form de turism care are ca scop vizitarea lcaelor i o*iectelor de cult cu sau fr participare la slu<*e divine. Turismul reli'ios implic din partea turitilor un nivel de instruire i un 'rad de cultur ridicate3 care s permit aprecierea o*iectivelor cultural7reli'ioase din punct de vedere al ar4itecturii3 construciei3 valorii3 semnificaiilor spirituale i coninutului de o*iecte de art. ". Turism de e4cursii 7 form de turism care prevede activitatea e!cursionist .nsoit de '4id turistic3 utilizDndu7se diverse pro'rame3 trasee i itinerare turistice. ceast form de turism este cea mai rspDndit pentru turismul intern i implic 'rupuri or'anizate de persoane3 care au ca scop vizitarea o*iective turistice .n scop de cunoatere i recreere. =n itinerarele e!cursioniste ca re'ul sunt incluseF situri ar4eolo'ice i istorice3 peisa<ele i ariile naturale prote<ate3 o*iectivele reli'ioase i de cult3 o*iective viti7vinicole3 ceti3 muzee3 monumente3 etc. 1...2.2. #orme de turism ce necesit a ,i im!ulsionate 2. Turism cultural 7 form de turism specializat3 care valorific o*iectivele turistice de ordin cultural ale unui ora3 zon sau ar. Turismul cultural se *azeaz pe locuri interesante din punct de vedere ar4eolo'ic3 istoric i reli'ios3 muzee3 arte i meteu'uri3 dans3 muzic3 teatru folcloric i clasic european3 modele culturale i port naional3 cldiri i cartiere ce prezint interes ar4itectural i alte aspecte ale culturii. +oldova dispune de toate elementele care formeaz temelia pentru dezvoltarea turismului cultural. 2. Turism gastronomic 2 form de turism3 destinat persoanelor iu*itoare de a descoperi secretele specifice *uctriilor tradiionale din diverse ri. 1spitalitatea3 tradiiile i o*iceiurile culinare stau la *aza dezvoltrii acestei forme de turism. Calitile 'ustative3 specificul *ucatelor pot servi drept motivaie important pentru turitii care au scop de a se alimenta cu *ucate selecte caracteristice zonei turistice vizitate. 0. Turism social 7 form a turismului practicat de cate'oriile sociale ale populaiei cu venituri restrDnse i orientat spre satisfacerea necesitilor lor co'nitive3 culturale3 recreative etc. Turismul social includeF turismul pentru copii3 turismul pentru tineret3 turismul pentru persoanele de vDrsta a treia i invalizi3 turismul de familie. ceast form de turism este destinat turismului

intern i are la *az costuri reduse la serviciile de cazare3 alimentare3 transport i mrimea comisionului aplicat de firmele turistice. 5. Turism sportiv 7 form de turism practicat .n scopul desfurrii unor activiti sportive3 or'anizare de cantonamente3 participare3 .n calitate de suporteri ai ec4ipelor preferate3 totodat fiind prevzute i servicii de consum turistic. Turismul sportiv este condiionat de dorina de a .nva i de a practica diferite activiti sportive. Coninutul noiunii de turism sportiv nu prevede numai formele pasive de participare a turitilor ca spectatori la 'ama manifestrilor sportive de orice natur. Turismul sportiv se *azeaz pe oferirea unor posi*iliti complementare de a'rement pentru turitii care .i petrec vacana .ntr7o anumit localitate sau pe or'anizarea unor cltorii pentru amatorii de spectacole sportive. Turismul sportiv mai presupune i o participare efectiv a turitilor la diferite aciuni sportive care3 constituie i ele o form de a'rement a vacanei turitilor3 at.t din punct de vedere al implicrii acestora pentru diferite ramuri sportive3 c.t i ca rezultat al unor recomandri cu caracter medical. $articipanii i spectatorii evenimentelor sportive pot forma o cate'orie aparte semnificativ de turiti. +oldova dispune de potenial .n acest domeniu ?stadioane naionale3 ec4ipe sportive3 patinoar@ care tre*uie valorificate .n viitor. 1. Turism automo#ilistic 7 form de turism manifestat prin cltoriile pe distane medii i lun'i .n afar rii de reedin3 cu scop recreativ i de cunoatere3 utilizDnd ca mi<loc de transport automo*ilul. ceast form de turism reprezint preferina turitilor automo*iliti de a ale'e itinerare inedite3 altele decDt cele oferite pentru 'rupurile or'anizate3 precum i structuri de cazare difereniate cum ar fi moteluri3 campin'uri3 *un'alou7uri3 apartamente3 case de vacan3 pensiuni .n funcie de veniturile acestora. Turismul automo*ilistic este .ncura<at pentru c turitii automo*iliti solicit pe lDn' serviciile de *az i prestaii suplimentare ca sc4im* valutar3 cumprturi de produse specifice din ara vizitat3 alte servicii i e!cursii locale3 pentru care c4eltuie sume importante de *ani. 8. Turism de 9ee:7end 2 form de turism de scurt se<ur3 destinat odi4nei i recreerii la sfDrit de sptmDn .n afara locului de reedin permanent. Turismul de Kee&7end presupune a*andonarea tuturor activitilor profesionale i e!ercitarea .n mod voluntar a altor activiti diferite de cele practicate .n mod o*inuit3 capa*ile s odi4neasc or'anismul uman din punct de vedere fizic i intelectual. ;. Turism ur#an 2 form de turism practicat .n zonele ur*ane3 care se caracterizeaz prin vizitarea o*iectivelor istorice3 culturale i de a'rement3 include turul de ora3 plim*rile i e!cursiile. Turismul .n orae i orele este foarte popular .n lume. Turismul ur*an se *azeaz pe o 'am lar' de o*iective istorice i culturale3 efectuarea cumprturilor3 alimentaie .n restaurante cu specific variat3 plim*ri3 e!cursii etc. :ocalitile ur*ane funcioneaz ca puncte de sosire i plecare ale turitilor .n re'iunile vizate. =n +oldova3 municipiul C4iinu este un loc e!celent pentru dezvoltarea turismului ur*an3 avDnd ca *az strzile .nverzite3 parcurile3 varietatea de cldiri frumoase din punct de vedere ar4itectonic3 muzeele3 restaurantele i cafenelele3 evenimentele artistice3 'aleriile de art plastic3 centrele comerciale. =n C4iinu vin muli oameni de afaceri i persoane oficiale3 fapt ce contri*uie la susinerea i dezvoltarea turismului ur*an. <. Turism nostalgic 2 form de turism care include vizitarea locurilor de *atin de ctre persoanele care au emi'rat .n diverse ri. Turismul nostal'ic implic oamenii ce viziteaz locurile copilriei lor sau ale strmoilor i este destul de popular. ;n numr mare de moldoveni care au emi'rat .n decursul timpului3 doresc s se .ntoarc .n ar pentru a7i vizita familiile3 prietenii3 locurile de *atin3 mormintele apropiailor. =. Turism ecologic 7 form a turismului orientat spre cunoaterea naturii3 scopul de *az fiind prote<area i conservarea mediului am*iant. -coturismul sau turismul *azat pe natur implic turitii care se cazeaz .n apropierea ariilor prote<ate3 practicDnd drumeia sau cltoria .n scopul o*servrii florei i faunei i studierii ecolo'iei zonei. -coturismul se concentreaz pe conservarea mediului am*iant i e!periena de cunoatere a turitilor. Turitii sunt cazai .n locuri neduntoare naturii i corespunztoare mediului am*iant. numite suprafee silvice prote<ate din +oldova servesc drept *az de resurse pentru dezvoltarea ecoturismului .n ar. ;na din opiunile cele mai potrivite pentru dezvoltarea ecoturismului3 astfel .nc.t s fie asi'urat i protecia mediului .ncon<urtor3 este practicarea %

acestuia .n parcurile naionale3 care dispun de o administrare corespunztoare i care asi'ur controlul i ordinea arealului. 9e o*icei e!ist sate .n vecintate3 care la rDndul lor ar putea oferi locuri de cazare pentru turiti. ceast metod va aduce *eneficii direct populaiei locale. 9e asemenea3 ar putea fi refcute ta*erele i ca*anele e!istente pentru scopuri turistice. -ste necesar de creat infrastructura necesar pentru practicarea ecoturismuluiF amena<area traseelor ecoturistice i a locurilor de campare3 etc. 2.5.2.0. 6orme de turism de perspectiv$ 2. Turism academic 2 form de turism care are ca scop atra'erea doritorilor de a studia la instituiile de .nvmDnt superior i mediu de specialitate .n *aza contractelor de studii. Turismul academic este reprezentat de cltoriile cu scopul de a studia3 de a .nva3 de a perfeciona cunotinele. 1 amploare deose*it .n ultimul timp revine deplasrilor cu scopul studierii unei lim*i de circulaie internaional. Cele mai mari solicitri s.nt pentru +area 5ritanie. )epu*lica +oldova de asemenea propune diverse oferte pentru studii la instituiile de .nvmDnt superior pentru cetenii altor state. tra'erea studenilor strini .n )epu*lica +oldova ar contri*ui la dezvoltarea *azei te4nico7materiale a instituiilor de .nvmDnt superior i mediu de specialitate din ar prin sumele acumulate de la contractele de studii3 iar firmele turistice implicate .n atra'erea lor3 vor *eneficia de comision de intermediere. 2. Turism de tranzit 2 form de turism care presupune traversarea uneia sau mai multor ri3 avDnd ca destinaie ara de vacan. 9ezvoltarea acestei forme de turism pentru )epu*lica +oldova va avea un impact pozitiv asupra dezvoltrii turismului receptor. Turitii tranzitDnd +oldova ctre destinaia final3 vor contri*ui la utilizarea diverselor servicii complementare consumului turistic. 9e asemenea3 este a*solut necesar de iniiat pro'rame mi!te .ntre rile limitrofe +oldovei3 pentru a deservi turitii care urmeaz s tranziteze )epu*lica +oldova3 destinaia final fiind )omDnia sau ;craina. 0. Turism naval 2 form de turism practicat pe *azinele acvatice ale rii prin utilizarea diverselor mi<loace de transport naval. 9unrea i 6istrul sunt *azinele acvatice care pot contri*ui la dezvoltarea turismului naval. 1r'anizarea de croaziere poate diversifica oferta turistic a rii3 contri*uind astfel la dezvoltarea turismului intern i receptor. 5.Turism medical sau de s$n$tate 2 form de turism care presupune atra'erea turitilor strini3 motivaia de *az fiind tratarea diferitor *oli sau maladii .n instituiile medicale specializate din ar. Turismul de sntate are perspectiv *un .n )epu*lica +oldova3 deoarece serviciile medicale sunt mai puin costisitoare ca .n -uropa. 9iaspora )epu*licii +oldova care .i desfoar activitatea de munc peste 4otarele rii3 contri*uie .n modul cel mai direct la atra'erea cate'oriilor de persoane care sunt interesate .n aceste servicii. $e lDn' serviciile medicale3 cetenii strini particip i la consumul de servicii turistice3 cum ar fi cazarea i masa. 1. Turismul e4trem 2 form de turism care are la *az practicarea sporturilor e!trem. $osi*ilitile de dezvoltare a acestei forme de turism .n )epu*lica +oldova sunt diverseF activiti speleolo'ice3 deltaplanism3 parautism3 curse auto i moto pe terenuri dificile3 etc. 2.5.0. -grementul ca motiva!ie turistic$ distinct$ 'rementul .n conceptul su clasic de definire3 reprezint petrecerea activ a timpului li*er3 .nsoit de distracie3 *un dispoziie i rela!are. *itua&ia actual 'rementul este element important .n satisfacerea nevoilor turitilor3 indiferent de motivaia principal de vacan sau forma de turism practicat ?odi4n3 cur *alnear3 circuit turistic etc.@. +ai mult c4iar3 indiferent de vDrsta sau profilul socio7profesional al turitilor3 cererea pentru a'rement .n perioada vacanei a devenit atDt de mare3 .ncDt aceasta a cptat statut de motivaie turistic propriu7zis. 'rementul constituie un ar'ument decisiv .n ale'erea unei destinaii turistice3 deoarece el este capa*il s diferenieze ofertele propuse de a'enii pieelor turistice3 s determine amploarea (

circulaiei turistice. stfel3 diversitatea i ori'inalitatea ofertei de a'rement pot constitui elemente 4otrDtoare .n atra'erea flu!urilor turistice. +e,icien&e 'rementul3 ca parte a pac4etelor de servicii turistice3 este valorificat nesemnificativ. ctivitile de a'rement nu au un caracter permanent. :ipsete un calendar anual al evenimentelor i activitilor de a'rement. +a<oritatea activitilor de a'rement sunt desfurate .n zonele ur*ane. /e constat insuficiena unitilor de a'rement. +a<oritatea ofertelor de servicii turistice nu prevd individualizarea acestora. Turistul3 de re'ul3 este un consumator pasiv3 mai puin implicat .n desfurarea pro'ramelor de divertisment. -ers!ective Individualizarea ofertei turistice i diversificarea produselor turistice. /timularea circulaiei turistice3 care reprezint o surs de .ncasri importante pentru zona rural inclus .n circuitul turistic. si'urarea competitivitii zonelor rurale unde este dezvoltat a'rementul. +otivarea turitilor s viziteze zonele de a'rement. +otivaia turistic i individualizarea ofertei turistice tre*uie s in cont3 pe de o parte3 de motivaiile i aspiraiile turitilor3 iar pe de alt parte3 de profilul3 structura i specificul zonei turistice. 9esfurarea activitii de a'rement presupune e!istena unor ec4ipamente adecvate tipului de a'rement i a personalului cu pre'tire special. si'urarea implicrii efective a turistului .n desfurarea pro'ramelor de divertisment. ntrenarea acestuia .ntr7o activitate3 poate s7l determine pe viitor s alea' anume aceast destinaie pentru odi4n. 2.1. -ctivitatea e4cursionist$ 1./.1. ute turistice *itua&ia actual -!cursiile .n )epu*lica +oldova sunt produse turistice ieftine i accesi*ile unui numr mare de clieni. Cele mai solicitate destinaii sunt municipiul C4iinu3 cramele3 mnstirile3 cetile3 rezervaiile naturale i pensiunile rurale3 care formeaz oferta 'eneral pentru turismul intern i internaional. =n 2,,( au fost ela*orate 5 rute naionale care cuprind .ntre' teritoriul rii. :a momentul de fa 3 .n plan naional sunt promovate mai intens 2, rute turistice naionale i # rute ale vinului. +e,icien&e +a<oritatea rutelor turistice sunt create convenional3 fr suportul informaional adecvat. 6u e!ist o metodolo'ie apro*at printr7un act normativ privind crearea3 certificarea i .nre'istrarea rutelor turistice. 1*iectivele incluse .n rute nu sunt certificate. )utele turistice nu sunt certificate i .nre'istrate. Eoarte puine rute sunt demarcate .n teren. 6u e!ist o strate'ie de atra'ere a noilor consumatori pe piaa e!cursiilor la nici una din a'eniile de turism. /e constat o diversitate redus de e!cursii. $iaa pentru e!cursii .n +oldova este restr.ns. -!cursionistul naional formeaz cel mai important contin'ent3 dar nu este deservit .n sistemul turistic ?de ctre a'eniile de turism@.

1,

-ers!ective -la*orarea i apro*area metodolo'iei privind crearea3 certificarea i .nre'istrarea rutelor turistice. Certificarea rutelor ela*orate conform standardelor europene. 9ezvoltarea pieei pentru e!cursii. 9iversificarea ofertelor turistice orientate spre e!cursionistul naional i dezvoltarea turismului intern. 9ezvoltarea turismului ur*an de e!cursii. 1./.2. Activitatea $0i1ilor de turism *itua&ia actual =n +oldova sunt activi cca 4, '4izi profesioniti de turism3 care cunosc traseele spre atraciile naionale i sunt an'a<ai de tur7operatori i a'enii de turism. /unt cca 324 '4izi locali care sunt an'a<ai ai 1,% muzee i practic3 la solicitare3 e!cursii e!tra7muzeale spre unele atracii specifice zonei turistice. stfel3 .n raza de 3, &m de la oricare o*iectiv turistic din +oldova poate fi an'a<at un '4id local. 84izii lucreaz .n *aza unor trasee turistice ela*orate individual3 .n care sunt recomandate cca 2,, o*iective de vizitat3 .n C4iinu i .n repu*lic. Tematica traseelor este3 de re'ul3 de cunoatere a inutului natal sau a *io'rafiilor unor personaliti. ;nele o*iective cu potenial turistic ?vinrii3 mnstiri3 rezervaii tiinifice@ dispun de '4izi locali an'a<ai pentru informarea vizitatorilor3 care sunt instruii la cursuri speciale sau sunt autodidaci. cetia sunt disponi*ili doar pentru e!cursii la atraciile proprii i pot fi an'a<ai de orice 'rup de vizitatori3 .n urma unei solicitri coordonate .n preala*il. stfel3 apare necesitatea adoptrii3 la nivel de stat3 a mecanismului de asi'urare a calitii serviciilor prestate de ctre '4izii de turism. =n *aza politicilor ela*orate urmeaz s fie elucidate mai multe aspecte3 cum ar fiF cerinele fa de persoanele care vor s practice profesia de '4id3 etapele .n formarea profesional a '4idului de turism3 structurile de stat i ne'uvernamentale implicate .n pre'tirea i promovarea .n plan profesional3 e!i'enele3 crora tre*uie s corespund '4idul de turismF studii superioare3 cunoaterea a 172 lim*i de circulaie internaional3 inut corespunztoare i .nfiare fizic a'rea*il3 s cunoasc *ine istoria i cultura rii3 viaa economic i politic. 84izii de turism tre*uie s fac dovada pre'tirii pentru profesie prin atestarea de ctre o comisie3 din care s fac parte cei mai *uni specialiti de domeniu. +e,icien&e Instituiile de .nvmDnt nu pre'tesc cadre la specialitatea A'4id de turismB. -!ist doar posi*ilitatea de frecventare a cursurilor de perfecionare profesional. $oate practica activitatea de '4id de turism orice persoan3 care a a*solvit cursuri de perfecionare. /erviciile oferite de unii '4izi de turism adesea sunt la nivel sczut. -!ist un numr insuficient de '4izi care posed lim*i de circulaie internaional. /e constat practicarea activitii de '4id de ctre persoane neautorizate i sla* calificate. -ers!ective doptarea3 la nivel de stat3 a mecanismului de asi'urare a calitii serviciilor prestate de ctre '4izii de turismF 7 includerea .n pro'ramele de studii a specialitii M'4id de turismBL 7 ela*orarea i apro*area normelor metodolo'ice privind selectarea3 instruirea i utilizarea '4izilor de turismL 7 ela*orarea i apro*area )e'ulamentului de atestare a '4izilor de turismL 7 atestarea '4izilor de turism i conferirea acestora a cate'oriilor de calificare. 1./.3. Monitori1area cltoriilor 11

*itua&ia actual ;n numr important din vizitatorii rii din reeaua or'anizat de turism procur e!cursii de la a'eniile de turism. Cetenii )epu*licii +oldova formeaz cel mai mare contin'ent de e!cursioniti. Elu!ul e!cursionitilor este monitorizat trimestrial de ctre 'enia Turismului ?la prezentarea rapoartelor de utilizare a vouc4erelor de ctre companiile liceniate .n turism@ i 5iroul 6aional de /tatistic ?prelucrarea Eormularelor statistice 17Tur@. 9atele oficiale colectate reflect .n e!clusivitate situaia e!cursiilor or'anizate de a'enii economici liceniai .n turism ?tur7operatori i a'enii de turism@3 informaii despre ali or'anizatori de cltorii scurte prin ). +oldova ?structuri de cazare3 or'anizatori de evenimente3 structuri deservire dele'aii3 etc.@ fiind practic imposi*il de o*inut din surse oficiale. naliz.nd datele disponi*ile3 constatm urmtoareleF a@ 6umrul turitilor i e!cursionitilor interni care au cltorit prin intermediul a'eniilor de turism variaz3 .n 2,1, scade fa de 2,,(3 este .n cretere .n 2,11 i .n scdere .n 2,123 iar .n 'eneral se atest o scdere .n 2,12 fa de 2,,( ?vezi fi'. 2@

#i$. 2. +inamica numrului turi2tilor 2i excursioni2tilor interni 2i a sosirilor turi2tilor strini !rin intermediul a$en&iilor de turism) ex!rimat !e ani 2i n ci,re) numr !ersoane. *@ 6umrul e!cursionitilor interni care au cltorit prin intermediul a'eniilor de turism variaz3 din 2,,( p.n 2,1, este .n scdere3 apoi .n 2,11 a crescut i iari scade .n 2,123 .n timp ce numrul de turiti este .n cretereF 23555 persoane .n 2,,(3 2#("5 2 .n 2,12 ?vezi ta*elul 1@. -n -nii Turiti -!cursioniti T Total turism intern 200= 23555 13",4 331/' 2020 2#224 %3#, 3//'. 2022 2#(1# (%4# 3334. 2022 2#("5 "3(% 3.343

#a)elul 1. 5umrul turi%tilor %i e8cursioni%tilor. 12

c@ 9ei numrul de sosiri ale vizitatorilor strini .n ar este .n cretere ?fi'. 2@3 el este .nc destul de micF (1%( persoane .n 2,,(3 12#(# 2 .n 2,12. d@ =n funcie de scopul vizitei3 sosirile se structureaz astfelF pentru afaceri3 profesionale i tratament este .n continua cretere3 iar pentru odi4n i recreere din 2,,( descrete p.n .n anul 2,1, i apoi p.n .n 2,12 este .n cretere ?vezi fi'.3@.
8000 6000 4000 mii pers.2000 0
20 09 20 10 20 11 20 12

6459

5438 2971 397 547

5892 4330

7025 5190

2308

566

582

Odihn i recreere

Afaceri i profesionale

Tra amen

#i$.3. +inamica numrului vi1itatorilor strini n vi1itei

e!ublica Moldova) con,orm sco!ului

+e,icien&e 9atele oficiale colectate reflect situaia e!cursiilor or'anizate doar de ctre a'eniile de turism. 6umrul turitilor i e!cursionitilor interni care au cltorit prin intermediul a'eniilor de turism .n perioada 2,,( 2 2,12 are un trend ne'ativ ?este .n scdere@. 6umrul turitilor strini care au vizitat +oldova .n anii 2,,( 2 2,12 este .n cretere3 dar este foarte mic. 6umrul turitilor strini care au vizitat +oldova .n scop de odi4n i recreere denot o cretere nesemnificativ. -ers!ective )evizuirea mecanismului de colectare a datelor statistice privind circulaia turistic. 9iversificarea ofertelor turistice *azate pe oferirea posi*ilitilor de odi4n i recreere. 9esfurarea aciunilor orientate spreF 7 ma<orarea anual cu 3 C a numrului turitilor strini care viziteaz )epu*lica +oldovaL 7 ma<orarea anual cu 4 C a numrului turitilor .n cadrul turismului intern. 2.8. In"rastructura turistic$ 1.4.1. Trans!ort *itua&ia actual 9in punctul de vedere al turismului internaional3 +oldova se *ucur de o amplasare reuit3 afl.ndu7se .ntr7o re'iune uor accesi*il pentru turitii din ;niunea -uropean3 dar i pentru cei din spaiul C/I. stfel3 toate tipurile de transport ?aerian3 auto3 feroviar@3 cu e!cepia celui naval3 sunt pe lar' utilizate de ctre vizitatori. 9e menionat c3 $ortul Internaional 8iur'iuleti3 dei deine un terminal modern i *ine dotat3 nu .nre'istreaz flu! internaional de pasa'eri. eroportul Internaional C4iinu ram.ne a fi unica ale'ere pentru turitii strini care prefer z*orul pentru a a<un'e la destinaie3 acesta indic.nd o stare 'eneral satisfctoare .n materie de capacitate i corespundere la standardele internaionale3 dar pe termen lun' se solicit investiii suplimentare. Totodat3 preul *iletelor la cursele aeriene nu sDnt competitive pe piaa din re'iune. 13

Transportul feroviar prezint o acoperire avanta<oas pe teritoriul repu*licii3 precum i cone!iuni cu cele mai importante orae din re'iune. =n acelai timp3 va'oanele utilizate sunt de tip vec4i3 cu restane evidente la capitolul confort. )epu*lica +oldova este str*tut de artere rutiere importante care interconecteaz pieele din re'iune ?3""( &m@3 reeaua de drumuri locale este i ea relativ diversificat ?"%34&m@. /tarea fizic nesatisfctoare a cilor rutiere reprezint o pro*lem de amploare3 care necesit un volum impuntor de investiii. 9in fericire3 pe parcursul ultimilor ani3 .n acest sens se o*serv un pro'res3 .n special3 datorit a<utorului partenerilor e!terni ai )epu*licii +oldova3 pentru termenul mediu7 lung fiind preconizat un efort i mai mare .n acest sens. +e,icien&e /tarea fizic a drumurilor .n ar este la nivel foarte sczut. )epu*lica +oldova dispune de un sin'ur aeroport. $reurile la rutele aeriene nu sunt competitive pe piaa din re'iune. Transportul feroviar ofer condiii <oase de cltorie. Transportul naval de cltori practic lipsete. $reurile la transportul turistic nu stimuleaz dezvoltarea turismului intern. 6u e!ist difereniere de preuri pentru diverse forme de turism3 .n special pentru turismul social. $ersonalul de deservire .n transportul turistic rutier3 .n special ta!i3 deine calificare <oas. 8rupurile sanitare pe arterele rutiere de *az ale rii sunt insuficiente i necalitative3 iar pe drumurile de importan local lipsesc. -ers!ective =m*untirea situaiei fizice a reelelor rutiere i a infrastructurii adiacente ?parcri3 popasuri3 'rupuri sanitare@. +a<orarea z*orurilor loK7cost spre principalele destinaii turistice ce prezint interes pentru )epu*lica +oldova. plicarea difereniat a politicii de pre .n dependen de forma de turism -la*orarea i aplicarea standardelor de calitate pentru personalul de deservire din transport. 1.4.2. *tructuri de ca1are 2i servire a mesei *itua&ia actual :a moment3 .n )epu*lica +oldova activeaz 25# structuri de cazare i servire a mesei. cest numr este suficient pentru deservirea flu!ului e!istent de turiti. Conform le'islaiei .n vi'oare3 structurile de cazare sunt o*li'ate s fie clasificate. Clasificarea se efectueaz 'ratuit. Cu toate acestea doar (3 de structuri din numrul total sunt clasificate. +e,icien&e +ai mult de <umtate din structurile de cazare nu sunt clasificate3 fiind dotate la discreia proprietarilor3 fr 'aranii de conformitate la standarde apro*ate. /e denot un deficit al structurilor de cazare din cate'oria 273 stele .n stare adecvat3 care ar oferi servicii la preuri competitive. $iaa este suprasaturat de structuri de cazare lu!oase3 care au o rat de ocupaie redus3 dar menin preuri considera*ile. /tructurile de cazare utilizeaz o politic ri'id de pre3 indiferent de 'radul de utilizare a spaiilor3 oferind acelai pre pentru orice perioad a anului. +area ma<oritate a structurilor sunt concentrate .n capital sau .n oraele mai mari3 .n timp ce ma<oritatea zonelor rurale nu dispun de uniti de cazare3 sau numrul acestora este foarte limitat. /taiunile *alneo7climaterice i ta*erele de vacan pentru copii nu sunt percepute ca elemente ale infrastructurii turistice de ctre pu*licul lar'3 dar nici de autoriti. stfel3 dei structurile date 14

deservesc i cazeaz numeroi vizitatori3 o parte din care sunt din strintate3 acestea nu sunt clasificate ca structuri de primire turistic3 fapt ce .mpiedic respectarea standardelor respective.

-ers!ective +odificarea cadrului normativ privind clasificarea structurilor de primire turistic3 .n scopul favorizrii dezvoltrii sistemului de cazare3 care s ofere preuri competitive pe piaa turistic din re'iune. Intensificarea clasificrii structurilor de cazare. Implementarea unei politici active orientate spre dezvoltarea structurilor de cazare .n mediul rural. Includerea .n sistemul de clasificare a tuturor structurilor3 care ofer servicii de cazare turistic3 conform standardelor internaionale. Intensificarea implementrii mecanismului de control al calitii serviciilor oferite de structurile de cazare. 2.8.0. In"ormarea turi(tilor *itua&ia actual 9ac .n cazul turitilor deservii de a'enii de turism sau tur7operatori pro*lema informrii nu este at.t de actual3 deoarece sunt de o*icei acompaniai de '4izi sau .ndrumtori3 atunci turitii care cltoresc pe cont propriu .nt.mpin 'reuti .n orientarea pe teritoriul rii3 precum i la capitolul accesrii informaiei corespunztoare despreF destinaii turistice3 ci de acces la acestea3 structuri de cazare i servire a mesei3 centreGstructuri de apelat .n cazuri de ur'en3 etc. /ituaia se datoreaz .n primul r.nd deficitului de *irouriGcentru de informare turistic c4iar i .n cele mai mari orae3 nemaivor*ind de zonele rurale. ;n alt impediment .n informarea turistic este lipsa indicatoarelor turistice rutiere care ar direciona persoanele interesate la destinaiile turistice3 sporind .n 'eneral interesul participanilor la trafic .n acelai timp. +e,icien&e 6ivelul de informare despre potenialul turistic i serviciile turistice este foarte <os. Instrumentele de informare i promovare turistic sunt insuficiente. Coninutul indicatoarelor turistice difer de standardele europene3 iar cerinele fa de coninutul3 instalarea i 'estionarea indicatoarelor turistice nu sunt apro*ate prin act normativ. /emnalizarea prin indicatoare turistice este la un nivel foarte <os. 6u e!ist un *irou naional de informare i promovare turistic =n teritoriu practic lipsesc centrele de informare turistic. -ers!ective 9iversificarea instrumentelor de informare i promovare turistic. Crearea *iroului naional de informare i promovare turistic. -la*orarea cadrului normativ privind crearea i funcionarea centrelor de informare i promovare turistic. -la*orarea i apro*area cerinelor fa de coninutul3 instalarea i 'estionarea indicatoarelor turistice. 1.4... Amena5area destina&iilor turistice *itua&ia actual 6ivelul de atracie i 'radul de vizitare a destinaiilor turistice depind .n mare msur de amena<area acestora i de prezena unei infrastructuri adecvate. =n acest sens3 se constat urmtoarele. 15

+a<oritatea zonelor de protecie a monumentelor naturale i antropice nu sunt amena<ate pentru vizitatori3 iar deintorii le'ali locali nu au un plan de amena<are turistic a acestora. +area ma<oritate a atraciilor turistice nu dispun de locuri de cazare. +area ma<oritate a o*iectivelor turistice vizitate nu ofer vizitatorilor adposturi pentru vremea rea. 6u avem campin'uri amena<ate. Terasele si structurile de alimentaie pu*lic sunt rare .n imediata apropiere de atracii. 9e re'ul3 acestea sunt amplasate .n localitile din raza o*iectului. Ine!istena acestora creeaz dificulti vizitatorilor individuali. $arcri amena<ate pentru automo*ile i autocare e!ist doar .n prea<ma atraciilor ma<ore. dposturi pentru a'rement au doar unele rezervaii i mnstiri. cestea sunt fcute din materiale locale3 dar fr a lua .n calcul confortul mai multor 'rupuri concomitente de vizitatori. 9oar o parte din atraciile care au o instituie 'estionar ?mnstiri3 rezervaii tiinifice3 muzee@ sunt capa*ile s ofere vizitatorilor 'rupuri sanitare simple. peductGcanalizare au doar atraciile care au o instituie 'estionar ?mnstiri3 rezervaii3 muzee@. +e,icien&e 1*iectivele turistice nu sunt amena<ate pentru vizitatori. +a<oritatea atraciilor turistice nu dispune de cazare. Cile de acces la o*iectivele turistice las de dorit. -ste sla* dezvoltat infrastructura turistic din teritoriu ?uniti de alimentaie pu*lic3 parcri3 'rupuri sanitare3 puncte de comercializare a suvenirelor3 etc.@. =n drum spre o*iectivele turistice nu e!ist posi*iliti pentru odi4n G .mprosptare. -ers!ective mena<area o*iectivelor turistice. mena<area locurilor de a'rement e!istente. Crearea i amena<area a noi locuri de a'rement. Crearea punctelor de comercializare a suvenirelor. mena<area popasurilor turistice i a parcrilor3 inclusiv pentru rulote. 1.4./. 6ircula&ia turistic 7 8n,orma&ia se actuali1ea1999 $ursa0 $tudiul Analiza 9iagnostic a sectorului turismului *n Repu)lica !oldova *n anii 2++3 , 2+1+ )epu*lica +oldova este intens vizitat de cetenii rilor C/I3 ;- i din alte ri3 datorit amplasrii favora*ile. 6umrul cetenilor strini intrai .n +oldova a crescut de la 35#3# mii .n anul 2,,3 p.n la 1%%"33 mii .n 2,1,3 sau de 533 ori. Totodat a crescut i mo*ilitatea cetenilor moldoveni. stfel3 comparativ cu anul 2,,33 .n anul 2,1, acetia au traversat frontiera de stat cu diferite scopuri de 333 ori mai intens3 a<un'.nd la cca. 5 mln persoane ?sau .n medie fiecare cetean al )+ a ieit din ar de 135 ori .n 2,1,@. cest flu! important de cltori creeaz oportuniti pentru dezvoltarea infrastructurii de deservire i servicii turistice3 iar rolul punctelor de acces .n ar crete tot mai mult.

1"

)epartizarea flu!urilor de vizitatori strini este de cca. 2%31C din )omania i ;-3 "23(C din ;craina i alte ri C/I. Nrin eroportul Internaional C4iinu intr .n ar cca. (C. ceste tendine se menin .n timp3 cu e!cepia anului de criz 2,,(3 c.nd flu!urile prin aeroport i din Vest s7au micorat simitor3 pentru ca .n 2,1, situaia s se ec4ili*reze. Elu!ul de cltori din C/I nu a resimit consecinele crizei din 2,,(. =n profil teritorial flu!urile de vizitatori strini se .mpart dezec4ili*rat pe teritoriul naional i reflect mai de'ra* structura cilor de comunicaie ale )epu*licii +oldova cu rile vecine. stfel cel mai important flu! de vizitatori strini din -st este prin 1taci ?23C@3 urmat de Criva3 Tudora i $alanca ?c.te 3C@3 iar din Vest 2 :eueni ?(C@3 8iur'iuleti ?#C@ i /culeni ?"C@. 5ici unul din aceste puncte nu este dotat cu centre de informare turistic. Companiile de turism liceniate deservesc un numr de su* ,35C din flu!ul de strini intrai .n ar3 clieni poteniali pentru consumul turistic pe trasee sau la destinaie. ceasta se produce datorit concentrrii companiilor de turism .n C4iinu i din insuficiena de dotri turistice .n destinaiile conectate la punctele de intrare .n ar. 2.;. Prestarea serviciilor turistice *itua&ia actual /erviciile turistice prestate de ctre a'enii economici din industria turismului3 includ3 .n special3 cazarea3 masa i transportarea turitilor3 serviciile de a'rement3 tratamentul *alnear3 asistena turistic i alte servicii complementare. 6ivelul de competen din sectorul prestrii serviciilor turistice este redus3 ca urmare a lipsei standardelor de performan3 a standardelor de munc actualizate3 a standardelor adecvate de instruire i perfecionare. $re'tirea pentru prestarea de servicii .n domeniul ospitalitii i turismului este .nc sla* dezvoltat i necesit o atenie deose*it .n anii urmtori. +e,icien&e :a etapa actual contrar prevederilor :e'ii 352 a'eniile de turism formeaz pac4etele de servicii turistice. Impactul asupra pieei turistice este unul ne'ativ3 deoarece marea ma<oritate a a'eniilor de turism nu dispun de personal calificat3 nu dispun de resurse financiare suficiente3 nu dispun de te4nolo'ii informaionale i platforme operaionale necesare formrii pac4etelor de servicii turistice. Toate aceste consecine sunt suportate de consumatorii 2 turiti. :ipsesc standarde de calitate pentru serviciile turistice. -ste imperfect mecanismul de control al calitii serviciilor turistice. =n le'islaie nu e!ist prevederi specifice privind protecia consumatorului de servicii turistice. -ers!ective Introducerea .n :e'ea 352 a cerinelor specifice pentru o*inerea statutului de tur7operator. Includerea .n le'islaie a rspunderii contravenionale pentru .nclcarea prevederilor le'ale la formarea pac4etelor de servicii turistice. Introducerea 'araniei financiare difereniate pentru tur7operatori i a'enii de turism. -la*orarea i implementarea standardelor de calitate pentru serviciile turistice.

1#

/porirea responsa*ilitii din partea a'enilor economici titulari ai licenei de turism la formarea pac4etului de servicii turistice. /porirea calitii produselor i serviciilor comercializate i protecia consumatorilor. 9ezvoltarea pieei turistice .ntr7un mediu competitiv adecvat i cu o calitate sporit a serviciilor prestate. )educerea riscurilor de ac4iziionare a produselor turistice necalitative /pecializarea firmelor tur7operatoare pe anumite se'mente3 care ar permite diversificarea ofertelor turistice3 capa*ile s satisfac cele mai variate doleane ale consumatorilor 7 turiti. 2.<. Promovare (i mar:eting *itua&ia actual $romovarea )epu*licii +oldova ca destinaie turistic pe plan intern i e!tern .n anii 2,,( 2 2,12 s7a realizat printr7un ir de activitiF 1. 1r'anizarea participrii anual3 de comun cu a'enii economici din industria turismului3 la e!poziii internaionale de specialitate3 cu stand naional3 care reflect potenialul turistic al rii3 precum i tradiiile i cultura naional. $ieele7int .n perioada respectiv au fost )omDnia3 )usia3 ;craina3 8ermania3 n'lia3 Turcia3 Iaponia3 Israel3 etc. 2. -ditarea i difuzarea materialelor promoionale3 cum ar fiF 1@ 84iduri turistice A+oldova TuristicB3 A9rumul VinuluiB3 A9rumul +nstirilorB3 ATurismul culturalB3 ATurismul reli'iosB3 ATurismul vitivinicolB3 Turismul *alnearB3 ATurismul ruralB3 Turismul ecolo'icB. 2@ C97uri cu filmul promoional A+oldova7o destinaie turisticB. 3@ >arta turistic a +oldovei. 4@ /uvenire cu ima'ini ale o*iectivelor turistice din +oldova. 5@ /uvenire cu imprimarea +rcii Turistice a )epu*licii +oldova. 3. 1r'anizarea anual3 de comun cu Centrul -!poziional M+old-!poB3 a -!poziiei Internaionale /pecializate de turism3 a'rement i industrie 4otelier ATourism.:eisure.>otelsB. 4. 1r'anizarea anual a unui tur informaional pentru reprezentanii mass7media din rile3 care prezint interes pentru )epu*lica +oldova. 5. Cola*orarea 'eniei Turismului a )epu*licii +oldova cu Centrul de Competen 9unrean ?9CC@ .n conte!tul $trategiei 4niunii :uropene pentru Regiunea 9unrean ;$4:R9<care are drept scop informarea a'enilor economici din domeniul turismului despre noi instrumente on7line de atra'ere a turitilor. ". =nre'istrarea cu nr. 23%53 .n )e'istrul 6aional a +rcii Turistice a )epu*licii +oldova3 care a o*inut protecia pe teritoriul )epu*licii +oldova pe termen de 1, ani3 .ncep.nd cu 2, aprilie 2,11. +e,icien&e :ipsa unei politici de promovare a potenialului turistic i a planurilor de mar&etin'. :ipsa centrelor de informare turistic. :ipsa unui concept de stand naional pentru participare la e!poziiile internaionale. :ipsa spoturilor pu*licitare privind atractivitatea )epu*licii +oldova ca destinaie turistic. Insuficiena de cola*orare cu statele3 care prezint interes pentru )epu*lica +oldova. :ipsa de 4ri turistice tematice ?4art rutier7turistic3 4ri cu itinerare turistice pentru diverse forme de turism@. -ers!ective =m*untirea ima'inii )epu*licii +oldova ca destinaie turistic prin intensificarea promovrii potenialului turistic. -la*orarea unei politici de promovare a potenialului turistic i a planurilor de mar&etin'. Crearea centrelor de informare i promovare turistic.

1%

-la*orarea conceptului unui stand naional pentru participarea la e!poziiile internaionale de specialitate. -la*orarea spotului pu*licitar video ?1, 2 3, sec.@3 care va avea drept scop formarea unei ima'ini pozitive a rii ca destinaie de turism3 atDt .n plan intern3 cDt i e!tern. -la*orarea unui spot pu*licitar ?5 7# min.@ despre potenialul turistic al )epu*licii +oldova. $romovarea spoturilor pu*licitare prin intermediul companiilor media din ar i strintate3 .n scopul creterii 'radului de vizi*ilitate pe principalele piee7int. -ditarea 4rii rutier7turistice a )epu*licii +oldova pentru automo*iliti i a materialelor promoionale despre potenialul turistic al rii. Includerea rutelor turistice naionale .n rutele turistice internaionale3 cum ar fi A9rumul VinuluiB3 M9rumul +nstirilorB3 A5i<uterii medievaleF Cetile /oroca3 >otin3 /uceavaB3 precum i promovarea acestora la nivel re'ional i internaional. =nc4eierea de noi acorduri de cola*orare cu statele3 care reprezint interes pentru )epu*lica +oldova. $romovarea potenialului turistic prin intermediul platformelor on7line3 spre e!emplu +anube.travel a crei o*iectiv ma<or este de a promova )e'iunea 9unrean ca un *rand i o destinaie de cltorie nou pentru piaa european i cea mondial. 2.=. Preg$tirea cadrelor pentru industria turistic$ a Repu#licii *oldova *itua&ia actual Tendinele actuale ale economiei de pia au influenat procesele ce deriv .n domeniul serviciilor turistice3 au acutizat c4estiunea privind necesitatea pre'tirii cadrelor pentru domeniu i au solicitat modernizarea activitii .ntreprinderilor turistice. $re'tirea specialitilor pentru domeniul turismului a devenit o c4estiune destul de popular .n cadrul multor instituii de .nvm.nt3 .ns cerinele ctre pre'tirea profesional a an'a<ailor din domeniul turismului nu au a<uns la nivelul standardelor internaionale i pot fi apreciate la un nivel mediu. naliz.nd situaia actual .n )epu*lica +oldova privind pre'tirea cadrelor pentru industria turistic3 putem meniona c mai multe instituii de .nvm.nt acreditate pre'tesc cadre la /pecialitatea A/erviciiB3 specializarea ATurism i serviciiB. stfel la cademia de /tudii -conomice din +oldova3 ;niversitatea de /tat de -ducaie Eizic i /port3 ;niversitatea 'ricol de /tat3 ;niversitatea de /tat de )elaii Internaionale3 ;niversitatea :i*er Internaional3 ;niversitatea $erspectiva3 Cole'iul de -colo'ie .a. sunt catedre specializate .n ATurismB ? sau ATurism i servicii 4oteliereB3 ATurism i serviciiB3 ATurism i nataieB3 alte variaii@. cestea pre'tesc a*solveni la am*ele cicluri pentru frecvena la zi i studii fr frecven. /e studiaz .ntre %71# discipline de specializare3 inclusiv patrimoniul rii3 economia turismului3 mana'ementul i mar&etin'ul .n turism3 te4nici de operaiuni .n turism3 servicii 4oteliere3 lim*i strine3 etc. nual cca. %,, 2 1,,, persoane a*solvesc instituiile de .nvm.nt la specializarea ATurismB. $erfecionarea cadrelor .n turism este asi'urat de ctre Centrul 6aional de $erfecionare a Cadrelor din Industria Turismului din su*ordinea 'eniei Turismului3 Ocoala /uperioar de Turism i /ervicii >oteliere din cadrul cademiei de /tudii -conomice din +oldova i Centrul de Instruire din cadrul sociaiei 6aionale a 'eniilor de Turism. =n cadrul acestor instituii de perfecionare sunt or'anizate module de instruire pentru tur7operatori i a'enii de turism3 precum i pentru structuri de cazare. -ste propus un numr de 5 7 1, discipline privind mana'ementul i mar&etin'ul .n turism3 'eo'rafia turismului3 te4nicile operaionale .n turism3 administrarea afacerilor .n turismGstructuri de primire turistic3 mana'ementul serviciilor turisticeGstructurilor de primire turistic3 directorGmana'er .n turismGstructur turistic3 '4id de turism3 comercializarea serviciilor3 te4nolo'ii informaionale3 economie i conta*ilitate3 turism rural. nual cca 42, persoane3 an'a<ate .n c.mpul muncii3 .i perfecioneaz studiile i a*ilitile practice .n domeniul turismului. /ituaia privind pre'tirea cadrelor din industria turismului per ansam*lu .n )epu*lica +oldova este relativ *un3 .ns e!ist o serie de pro*leme i dificulti ce urmeaz a fi .nlturate. 1(

Eactorul uman *ine pre'tit .n domeniul prestrii serviciilor turistice este determinant i din aceste considerente este necesar de a depista pro*lemele e!istente i a propune soluii3 pentru a o*ine servicii turistice de calitate. +e,icien&e :ipsa unui studiu privind cererea i oferta de cadre pe piaa turistic. $ro'rame de .nvm.nt nea<ustate cerinelor actuale ale pieei turistice i necorelate cu standardele internaionale. Insuficiena cadrelor didactice pre'tite teoretic i practic .n conformitate cu standardele internaionale .n domeniu. Calitatea <oas a pre'tirii practice a a*solvenilor3 prevalarea disciplinelor teoretice i minimalizarea dezvoltrii a*ilitilor practice. :ipsa unui parteneriat .ntre instituiile de .nvm.nt liceniate3 autoritile pu*lice i a'enii economici din domeniu privind pro'ramele de studiu i realizarea sta'iului studenilor. Insuficiena ec4ipamentului i materialelor didactice adecvate pentru industria turismului3 precum i a *azelor pentru practica de producie .n procesul de formare profesional. :ipsa unui sc4im* de e!perien cu rile vecine privind pre'tirea cadrelor din turism. ctivitatea unilateral de perfecionare a cadrelor din domeniu. 6ivelul .nalt de fluctuaie a cadrelor. -ers!ective -fectuarea unui studiu privind cererea i oferta de cadre pe piaa turistic. <ustarea pro'ramelor de pre'tire a specialitilor din ramura turistic la cerinele pieei ?revizuirea curriculum7urilor universitare3 ela*orarea pro'ramelor de studii pentru noi specialiti i meserii3 dotarea instituiilor cu materiale didactice i ec4ipamentul necesar3 sta'iul specialitilor peste 4otare@. 9iversificarea posi*ilitilor de perfecionare a cadrelor ?or'anizare seminare3 conferine3 mese rotunde3 sc4im* de e!perien3 perfecionarea specialitilor peste 4otare@. Crearea unui parteneriat .ntre autoritile pu*lice3 instituiile de .nvm.nt i a'enii economici din domeniu privind pro'ramele de studiu i realizarea sta'iului studenilor. -la*orarea unui pro'ram de motivare a specialitilor din domeniu. /emnarea unor acorduri privind sc4im*ul de e!perien cu rile vecine privind pre'tirea cadrelor .n domeniu. Instruirea tur7operatorilor privind formarea pac4etelor turistice prin intermediul te4nolo'iilor informaionale. Invitarea3 de peste 4otare3 a specialitilor IT din turism3 pentru instruire i transfer de noi te4nolo'ii .n prestarea serviciilor turistice. 2.20. +viden!a statistic$ (i indicatorii de #az$ ai activit$!ii turistice >n Repu#lica *oldova :a nivel internaional evidena statistic .n domeniu se efectueaz prin implementarea3 .n cadrul or'anelor de statistic naionale3 a Conturilor /atelit pentru Turism T/ F )+E 2,,%. )epu*lica +oldova nu utilizeaz acest mecanism de eviden statistic3 ceea ce poziioneaz ne'ativ ara la nivel internaional3 prin indicatorii turistici ne.nsemnai. 9rept indicatori de *az vom e!amina numrul a'eniilor de turism i numrul an'a<ailor .n ele3 numrul turitilor cazai .n structurile de primire turistic cu funciuni de cazare3 numrul turitilor deservii de a'eniile de turism i tur7operatori3 volumul .ncasrilor din activitatea turistic i ponderea lor .n $I5. 9e menionat c indicatorii de *az .n domeniul turismului3 utilizai .n )epu*lica +oldova sunt .n cretere. Conform 5iroului 6aional de /tatistic3 aceti indicatori au urmtoarele caracteristici i evoluiiF

2,

1. 6umrul a'enilor economici3 titulari ai licenei de turism a crescut de la 23% .n anul 2,,3 la 444 .n anul 2,12. Totodat3 numrul an'a<ailor a sczut de la 1(2# .n anul 2,,3 la 14#2 7 .n 2,12 ?vezi fi'. 4@. 9e menionat3 c ma<oritatea a'enilor economici sunt concentrai .n capital3 iar .n 1# raioane nu activeaz nici o a'enie de turism.
Ag enii de turis m i turopera tori num rul s c riptica la ng a ja ilor

2500
2=2; 20<8 2202 2<50 2<50 2102

2000

1500

200=

2058

2022

25;2

1000
288 020 0=2 555

500

20<

221

208

208

22;

200

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

#u$. .. +inamica) !e ani) a numrului tur7o!eratorilor 2i a a$en&iilor de turism 2i !ersonalul an$a5at

2. -voluia numrului turitilor cazai .n structurile de primire turistic colective cu funciuni de cazare .n anii 2,,( 2 2,12 este urmtoarea ;vezi ta)elul 2@. -ni ? indicatori Num$r turi(ti& total 9in total3 turiti moldoveni 9in total3 turiti strini 200= 22;<<< 1"%325 5(5"3 2020 22=<=0 1""3,, "35(3 2022 25<00= 1#33,( #5,,, 2022 28<2<= 1#(233 %%(5"

Tabelul 2. :umrul turi2tilor ca1a&i n structurile de !rimire turistic colective cu ,unc&iuni de ca1are n anii 200' ( 2012 3. Cu referire la numrul de turiti3 deservii de a'enii de turism i tur7operatori3 a volumului .ncasrilor din activitatea turistic i ponderea .n $I5 a .ncasrilor din activitatea turistic situaia este urmtoarea ?vezi ta)elul 3@. numrul total al turitilor deservii de a'eniile de turism este .n permanent cretereL este .n permanent cretere i numrul turitilor .n cadrul turismului emitorL numrul turitilor .n cadrul turismului receptor variaz3 dar trendul este pozitivL numrul turitilor .n cadrul turismului intern de asemenea variaz3 dar trendul este ne'ativL volumul .ncasrilor din activitatea de turism a crescut de cca 3 ori3 de la 54"35 mln lei .n 2,,( p.n la 15(#34 mln lei .n 2,12. ?6ot. Considerm o eroare de calcul volumul .ncasrilor .n anul 2,123 care practic s7a du*lat fa de 2,113 numrul turitilor fiind .n cretere cu (33 mii persoane@L 21

a sporit i ponderea .n $I5 a volumului .ncasrilor din activitatea turistic. Cu toate acestea .n )epu*lica +oldova *alana de pli rm.ne a fi ne'ativ la compartimentul dezvoltarea turismului internaional. =n componena .ncasrilor din turismul internaional ponderea ma<or o deine turismul emitor3 care este .n cretere permanent. )esursele financiare ac4itate .n strintate de rezidenii )epu*licii +oldova nu pot fi compensate de la flu!ul de turiti strini care viziteaz )epu*lica +oldova3 deoarece numrul lor rmDne a fi destul de mic.

inamica 200=72020 200= Turism Turism Turism Total intern receptor emitor 3#32 %%3" 7 (32 #35 7 (333 44,33 7 ,3(% C inamica 202272022 Total Num$r turi(ti& 2<5&8 mii !ers. )olum >ncas$ri& ;40)0 mln lei Ponderea ,.(1C >n PI/ 2022 Turism Turism Turism Total intern receptor emitor 3#3% (332 7 1,3% 2"35 7 13"31 #4,33 7 2=5&0 1/'3). 1.%4C 2022 Turism Turism Turism intern receptor emitor 3434 1233, 7 123% 2(3" 7 14"3% 14443% 7 282&< 30;)1 2020 Turism Turism Turism intern receptor emitor 353" %33( 7 (3, 1#3( 7 11#32 ","33 7

Total Num$r turi(ti& 20=&8 mii !ers. )olum >ncas$ri& /.4)/ mln lei Ponderea >n PI/ ,3(1C

Tabelul 3. +inamica) !e ani) a numrului turi2tilor) a volumului ncasrilor din activitatea turistic 2i !onderea n -8< a ncasrilor din activitatea turistic

22

2.22. -naliza S.'T a domeniului turismului -uncte ,orte =*>


1. $oziionarea turismului ca ramur prioritar a economiei )+ 2. 9isponi*ilitatea de resurse turistice naturale i antropice 3. -!istena cadrului le'islativ i normativ .n domeniu 4. Implementarea proiectelor .n domeniul turismului cu finanare de la *u'etul de stat 5. Implementarea strate'iilor i pro'ramelor de dezvoltare a turismului .n diferite raioane ". 9isponi*ilitate de structuri de primire turistic cu funciuni de cazare i alimentare moderne #. -!istena slilor de conferine dotate cu utila< modern %. Euncionarea a 2 centre de perfecionare i reciclare profesional a cadrelor din industria turismului (. ctivitatea diverselor asociaii de specialitate 1,. )epu*lica +oldova este mem*ru al or'anismelor internaionale care spri<in dezvoltarea turismului ?1r'anizaia +ondial a Turismului a 6aiunilor ;nite3 Centrul de Competen 9unrean3 1C-+63 8; +3 Consiliul pentru Turism al C/I3 etc.@

-uncte slabe =?>


1. :e'islaie turistic nealiniat la standardele europene 2. Cadru le'islativ i normativ insuficient i neactualizat 3. Insuficiena capacitilor umane calificate .n 'estionarea domeniului i prestarea serviciilor de calitate 4. :a nivel central3 lipsete cadrul instituional pentru implementarea politicilor statului .n domeniu 5. :ipsa 5irourilor de Informare Turistic funcionale .n misiunile diplomatice ale +oldovei acreditate peste 4otare ". 6umr limitat de tur7operatori i a'enii de turism care formeaz i comercializeaz produse turistice auto4tone #. Insuficien de 4oteluri turistice de cate'oria 273 stele3 care ar contri*ui la dezvoltarea turismului receptor prin preuri atractive3 competitive pe piaa turistic internaional. %. Costuri mari la serviciile de cazare .n structurile de primire turistic auto4tone (. 6umr redus de structuri de cazare .n mediul rural unde sunt amplasate o*iectivele turistice. 1,. 6umr redus de structuri de cazare clasificate 11. Indicatoare turistice insuficiente 12. :ipsa panourilor informaionale .n apropierea o*iectivelor turistice 13. :ipsa locurilor special amena<ate pentru campare 14. $arc de autocare turistice .nvec4it 15. :ipsa3 la ma<oritatea o*iectivelor turistice i la muzee3 a personalului calificat i cunosctor de lim*i de circulaie internaional 1". 9atele statistice sunt calculate eronat i nu reflect situaia real a domeniului 1#. 6u este inut evidena turitilor individuali 1%. -ficiena sla* a mecanismului de control a respectrii calitii serviciilor turistice prestate.

@!ortunit&i =@>
1. 1spitalitate tradiional. 2. $oziionare strate'ic *enefic a rii ?4otar cu C/I i cu ;niunea -uropean@. 3. :ipsa necesitii de vize pentru cetenii rilor mem*re ;-3 /; 3 Iaponiei. 4. )educerea numrului de ri care au statut de ar cu risc sporit de mi'raie3 luDndu7se ca *az lista apro*at de ;niunea -uropean. 5. Cone!iuni aeriene cu principalele noduri aeroportuare ". :i*eralizarea preurilor la cursele aeriene i demonopolizarea sectorului aviatic #. -!istena proiectelor de asisten e!tern pentru dezvoltarea turismului %. 6umr mare de evenimente cu atractivitate turisticF cultural7artistice3 sportive3 de a'rement (. 5rand cunoscut de ar vitivinicol 1,. 9isponi*ilitate de crame vinicole de unicat .n lume 11. $trunderea masiv a te4nolo'iilor informaionale .n sfera de servicii 12. -!istena suportului politic.

Amenin&ri =T>
1. Infrastructur sla* dezvoltat la o*iectivele turistice de interes naional i internaional 2. 6ivel sczut de cunoatere3 .n -uropa i .n lume3 a +oldovei ca destinaie turistic 3. :ipsa climatului investiional favora*il pentru investitorii3 care s dezvolte infrastructura structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare i alimentare pentru turismul de mas. 4. Competitivitate redus a ofertei turistice a )+ ?costuri .nalte pentru viza de intrare .n )epu*lica +oldova3 costuri .nalte la cursele aeriene deservite de companiile aeriene auto4tone@ 5. 6umr e!trem de limitat de o*iective incluse .n lista patrimoniului ;6-/C1 i .n cartea recordurilor 8uiness Insuficiena resurselor financiare pentru aciuni de promovare a domeniuluiF e!poziii3 materiale promoionale3 susinere financiar a proiectelor din domeniu3 etc. ". :a nivel local3 este insuficient 'estionarea domeniului #. Infrastructura rutier neadecvat %. :ipsa sau amena<area necorespunztoare a 'rupurilor sanitare la intrarea .n ar3 c.t i la staiile $-C13 menite s deserveasc 'rupurile de turiti strini pe rutele turistice naionale

23

2.22. -naliza P+ST @-naliza situa!iei e4terneA 1rice instituie pu*lic face parte dintr7un mediu specific3 care influeneaz i condiioneaz aciunea factorilor de conducere. =n funcie de influena factorilor interni i e!terni3 'enia Turismului a determinat prioritile sale de activitate pe termen scurt3 mediu i de durat. stfel au fost apreciate at.t riscurile i msurile aferente diminurii acestora3 c.t i oportunitile care pot favoriza dezvoltarea dura*il a turismului .ntr7un orizont de timp *ine determinat. naliza $-/T include factori politici3 economici3 sociali i te4nolo'ici care ar putea influena asupra dezvoltrii dura*ile a turismului. :u.nd .n consideraie specificul turismului din )epu*lica +oldova3 'enia Turismului a identificat o serie de factori e!terni care au impact direct asupra activitii ramurii turistice. 2.22.2. 6actorii politici Eactorii politici au un impact ma<or la determinarea destinaiilor turistice de ctre potenialii turiti e!terni. Insta*ilitatea politic contri*uie ne'ativ .n cel mai direct mod asupra preferinelor turitilor. 9in cate'oria acestor factori putem enumeraF a@ Influena politicienilor3 alturi de alte or'anizaii cu impact ma<or .n viaa pu*lic ?mass7 media3 or'anizaii non'uvernamentale@3 .n anumite domenii de activitate de interes lar'. *@ $oliticile i strate'iile 'uvernamentale3 care sta*ilesc prioriti3 o*iective3 direcii de activitate a cror .ndeplinire revine 'eniei Turismului. =n acest conte!t3 instituia tre*uie s 7i mo*ilizeze din interior resursele umane3 financiare i te4nice .n vederea .ndeplinirii acestor responsa*iliti. 9ocumentele de pro'rame sta*ilite de nivelul politic ?8uvern3 $arlament@ pot determina inclusiv adaptarea or'anizaional ?reor'anizarea structurii3 stilul de mana'ement3 orientarea ctre ali parteneri ?pu*lici3 naionali3 internaionali@. /unt foarte importante aspectele ce in de cooperarea internaional i politica de vecintate cu ;-3 a cror promovare implic apariia de noi strate'ii3 instrumente financiare. $rocesul de inte'rare a )epu*licii +oldova .n ;niunea -uropean necesit capaciti profesionale avansate i eforturi sporite. Cooperarea la nivel internaional se realizeaz .n *aza de acorduri .n domeniul turismului .nc4eiate de )epu*lica +oldova cu 22 de state3 precum i prin intermediul diverselor structuri internaionale i re'ionale3 dintre care menionm urmtoareleF 7 1r'anizaia +ondial a Turismului a 6aiunilor ;nite ?;60T1@L 7 1r'anizaia de Cooperare -conomic la +area 6ea'r ?1C-+6@L 7 1r'anizaia pentru 9emocraie i 9ezvoltare -conomic ?199-@ 8; +L 7 Consiliul pentru Turism al C/IL 7 Centrul de Competen 9unrean ?9CC@. =n aceast ordine de idei3 este primordial ca politica de stat .n domeniul turismului s fie a!at pe optimizarea le'islaiei turistice3 .nlturarea deficienelor3 perfecionarea infrastructurii i alinierea ei la cele mai avansate practici internaionale. 2.22.2. 6actorii economici Turismul3 important ramur a economiei naionale3 caracterizat printr7un spectru lar' de activiti3 are la aceast etap3 sarcini multiple pe linia creterii eficienei sale economico7sociale3 a sporirii aportului su la produsul intern *rut3 la ec4ili*rarea *alanei comerciale i de pli3 paralel cu asi'urarea celor mai *une condiii pentru odi4n i recreerea turitilor auto4toni i strini. $e lDn' efectele economice i sociale directe3 turismul determin o*inerea unor efecte indirecte3 prin impulsionarea celorlalte ramuri i sectoare ale economiei naionale prin efectul multiplicator ce se refer la industrie3 a'ricultur3 transport3 servicii adiionale. $e l.n' aspectele enumerate mai sus3 turismul reprezint *arometrul *unstrii populaiei. Cu c.t circulaia turistic sporete3 cu at.t nivelul de via este .n cretere. 24

Ciclul economic prin care trece ara este .nsoit de scderea volumelor de producie3 micorarea activitilor de afaceri i respectiv3 iar .n consecin 7 diminuarea posi*ilitilor de or'anizare a odi4nei din partea marii ma<oriti ai populaiei. 9intre aspectele care influeneaz turismul .n mod pozitiv putem meniona creterea3 .n ultimii ani3 a indicatorilor de *az ai activitii turistice i a ponderii turismului .n $I5. 2.22.0. 6actorii sociali. cetia au un impact indirect asupra activitii turistice. Interesat de politica de dezvoltarea a ramurii turistice este .ntrea'a societate. teptrile populaiei s.nt orientate spre sta*ilitatea sistemului de protecie social3 diminuarea corupiei3 circulaie li*er cu ;-3 sporirea transparenei. -ste de menionat c asupra activitii sectorului turistic influeneaz i aspectul socialF accesul persoanelor vulnera*ile la pac4ete turistice sociale3 celor cu maladii la staiunile *aleneo7climaterice3 elevii i studenii la pac4ete turistice cu pre redus .n interiorul rii. spectul social este condiionat i de antrenarea populaiei .n prestare de servicii3 deservire3 furnizare de produse destinate consumului turistic. -ste de menionat c .n ultimii ani este .n cretere interesul locuitorilor pentru consumul de servicii turistice i nivelul c4eltuielilor populaiei .n scop turistic. Totodat3 influeneaz ne'ativ domeniul cazurile frecvente de fraud G .nelciune a persoanelor din partea prestatorilor de servicii turistice. 2.22.5. 6actorii te3nologici =n perioada pe care o parcur'em i cel puin3 .n cea imediat urmtoare3 resursele tradiionale ale afacerilor2oameni3 maini3 materiale3 *ani 2 se completeaz cu cea de7a cincea resurs 2 te4nolo'iile informaionale. v.nd .n vedere rapiditatea cu care se dezvolt piaa te4nolo'iilor informaionale pe plan mondial i naional3 precum i facilitile pe care le ofer .n dezvoltarea activitilor specifice3 este necesar analiza acestor factori din perspectiva prioritilor sta*ilite pentru industria turistic pe termen mediu i de durat.

Capitolul II. e"inirea pro#lemelor care necesit$ implicarea %uvernului


naliz.nd deficienele i pro*lemele sectorului turistic3 e!puse .n capitolul anterior3 acestea pot fi 'rupate .n c.teva cate'orii. 2. Cadrul le'islativ i normativ este .nvec4it. :e'ea de *az necesit modificri eseniale. )ecomandrile de *az ale ;60T1 se re'sesc doar parial .n :e'ea 352. +ulte se'mente ale sectorului nu dispun de re'lementri3 de e!. activitatea '4izilor de turism3 certificarea rutelor turistice3 etc. $iaa turistic3 .n special .n plan internaional3 se dezvolt mai rapid dec.t cadrul normativ3 form.ndu7se unele 'oluri .n re'lementarea acesteia. 9omeniul statistic nu utilizeaz Conturile satelit pentru turism3 recomandate de ;60T1 .n 2,,%. =n aceast situaie3 este necesar perfecionarea legislaiei turistice *n conformitate cu cerinele pieei turistice- racordate la standardele europene. 2. lt set de pro*leme se refer la ima'inea sla* a )epu*licii +oldova ca destinaie turistic. 9ei sunt .ntreprinse anumite aciuni de promovare3 acestea sunt insuficiente. -ste necesar intensificarea valorificrii i dezvoltrii formelor de turism i a'rement3 e!tinderea cola*orrii internaionale3 diversificarea instrumentelor i mecanismelor de informare turistic3 etc. ceste aciuni vor avea ca rezultat recunoaterea domeniului turismului .n plan naional i internaional drept unul din sectoarele de *az ale economiei naionale. 0. $artea cea mai sla* .n activitatea e!cursionist3 ca parte a pac4etelor de servicii turistice o constituie starea nesatisfctoare a destinaiilor turistice3 infrastructura turistic sla* dezvoltat ?lips drumuri de acces3 parcri3 'rupuri sanitare3 etc.@3 precum i lipsa informaiei despre o*iectivele turistice ?sunt cunoscute doar cele mai vizitate@ i accesul ctre acestea. $ro*lema se propune a fi soluionat prin dezvoltarea re'ional a turismului3 cola*orarea mai intens cu $:3 25

implementarea .n teritoriu a proiectelor de amena<are a destinaiilor3 toate acestea urmrind3 .n consecin3 dezvoltarea turismului intern i receptor. 5. ;n set de pro*leme ma<ore ine de nivelul de pre'tire a cadrelor de specialitate3 care are influen direct asupra calitii serviciilor turistice i influeneaz competitivitatea pieei turistice a )epu*licii +oldova. :ipsa controlului activitii a'enilor pieei turistice are drept rezultat prestarea unor servicii3 ce nu corespund standardelor apro*ate ?cazare@3 iar .n unele cazuri pre<udicierea G .nelciunea *eneficiarilor de servicii turistice. 1. $trunderea tot mai insistent a te4nolo'iilor informaionale pe piaa de servicii impune standarde i mecanisme noi de informare turistic i stare servicii. Tot mai frecvente sunt aplicaiile electronice utilizate de turiti .n procesul de or'anizare a cltoriilor3 pornind de la mecanismele de informare ?site7uri3 tururi virtuale3 etc.@ i .nc4eind cu rezervri i ac4itri on7line. 1 te4nolo'ie modern astzi3 m.ine poate fi de<a depit3 de aceea te4nolo'iilor informaionale urmeaz s le acordm atenie deose*it3 implement.nd .n permanen te4nolo'ii noi.

Capitolul III. Scopul Strategiei& '#iectivele generale (i speci"ice

8m!ulsionarea activit&ii turistice n !rin de1voltarea turismului intern 2i rece!tor


Scopul StrategieiB

e!ublica Moldova

'#iective generale (i speci"iceB /9T ATurism 2,2,B sta*ilete urmtoarele o*iective 'enerale i specificeF '#iectiv general 2. Per"ec!ionarea legisla!iei turistice >n con"ormitate cu cerin!ele pie!ei turistice& racordate la standardele europene $entru realizarea acestui o*iectiv 'eneral sunt sta*ilite ( o*iective specifice. 1. -la*orarea cadrului normativ privind evaluarea patrimoniului turistic i zonarea turistic. 2. -la*orarea cadrului normativ privind rutele turistice3 indicatoarele turistice. 3. $erfecionarea cadrului normativ privind delimitarea atri*uiilor tur7operatorilor i a a'eniilor de turism. 4. $erfecionarea cadrului normativ privind asi'urarea calitii serviciilor turistice. 5. $erfecionarea cadrului normativ privind protecia consumatorilor de servicii turistice. ". -la*orarea cadrului normativ privind activitatea '4izilor de turism. #. -la*orarea mecanismului de or'anizare i funcionare a centrelor de informare i promovare turistic. %. /implificarea procedurilor ce in de iniierea afacerilor .n domeniul turismului rural. (. $erfecionarea mecanismului de raportare statistic. '#iectiv general 2. )alori"icarea poten!ialului turistic na!ional (i promovarea imaginii Repu#licii *oldova ca destina!ie turistic$ $entru realizarea o*iectivului sunt sta*ilite ( o*iective specifice. 1. 9iversificarea instrumentelor de promovare turistic. 2. Includerea potenialului turistic naional .n circuitul turistic internaional. 3. Valorificarea formelor de turism active la etapa actual. 4. 9ezvoltarea formelor de turism ce necesit a fi impulsionate. 5. 9ezvoltarea unor forme de turism de perspectiv. ". 9iversificarea i valorificarea tipurilor de a'rement. #. =m*untirea cola*orrii dintre a'enii pieei turistice din )epu*lica +oldova i serviciile consulare ale rilor cu principalele destinaii turistice solicitate de ctre cetenii )epu*licii +oldova. %. 9iversificarea destinaiilor turistice pentru turismul emitor .n *aza acordurilor ce urmeaz a fi .nc4eiate cu statele care prezint interes pentru turitii din )epu*lica +oldova. 2"

(. Cola*orarea cu diaspora pentru promovarea ima'inii rii i atra'erea turitilor strini.

'#iectiv general 0. ezvoltarea regional$ a turismului $entru realizarea o*iectivului sunt sta*ilite " o*iective specifice. 1. -fectuarea zonrii turistice a rii. 2. Identificarea i valorificarea oportunitilor investiionale. 3. /usinerea i stimularea a'enilor economici din industria turistic care contri*uie la dezvoltarea turismului intern i receptor . 4. +odernizarea infrastructurii turistice i amena<area destinaiilor turistice. 5. Crearea unei Pone turistice7pilot. ". Crearea unui mecanism eficient de cola*orare cu $:. '#iectiv general 5. Sporirea nivelului de preg$tire a cadrelor de specialitate (i a calit$!ii serviciilor turistice $entru realizarea o*iectivului sunt sta*ilite 4 o*iective specifice. 1. <ustarea pro'ramelor de pre'tire a specialitilor din ramura turistic la cerinele pieei. 2. 9iversificarea posi*ilitilor de perfecionare a cadrelor. 3. /porirea nivelului de respectare a standardelor de calitate .n turism. 4. Contracararea fenomenului activitii ilicite i muncii la ne'ru .n turism. '#iectiv general 1. *odernizarea te3nologic$ a industriei turistice prin utilizarea te3nologiilor in"orma!ionale $entru realizarea o*iectivului sunt sta*ilite 4 o*iective specifice. 1. Crearea i implementarea mecanismului de eviden3 .n format electronic3 a potenialului turistic al rii. 2. Crearea i implementarea mecanismului de raportare .n format electronic. 3. Trecerea treptat la prestarea3 .n format electronic3 a serviciilor turistice. 4. 9iversificarea instrumentelor de promovare turistic .n format electronic.

Capitolul I). *$surile necesare pentru atingerea o#iectivelor (i rezultatelor scontate


$entru realizarea o*iectivelor /trate'iei sunt preconizate direcii concrete de aciune3 e!puse .n continuare pentru fiecare dintre o*iectivele 'enerale i specifice. '#iectiv general 2. Per"ec!ionarea legisla!iei turistice >n con"ormitate cu cerin!ele pie!ei turistice& racordate la standardele europene @.*. 1. %laborarea cadrului normativ !rivind evaluarea !atrimoniului turistic 2i 1onarea turistic va prevedea ela*orarea i apro*area )e'istrului turismului ?coninutul3 modalitatea de inere a )e'istrului3 utilizarea datelor din )e'istru3 corelarea cu diverse *aze de date3 etc.@3 ela*orarea mecanismului de evaluare a potenialului turistic al ; T .n *aza )e'istrului turismului3 i anumeF determinarea o*iectivelor turistice care vor fi evaluate3 sta*ilirea mecanismului de evaluare i modalitii de acordare a puncta<ului pentru ; T3 etc.3 iar .n continuare ela*orarea criteriilor de re'ionalizare turistic a rii i reflectare a zonelor turistice .n $lanul de mena<are a Teritoriului 6aional ?sta*ilirea anumitor criterii pentru evidenierea re'iunilor cu o concentraie mai mare de resurse turistice3 delimitarea re'iunilor evideniate3 condiii G faciliti pentru a'enii economici care investesc .n re'iunile evideniate3 pentru $: care utilizeaz re'iunile evideniate3 etc.@ 2#

@.*. 2. %laborarea cadrului normativ !rivind rutele turistice) indicatoarele turistice va avea drept rezultat includerea noiunilor vizate .n le'islaie3 ela*orarea unor norme metodolo'ice3 .n care s fie e!puse cerinele i condiiile privind crearea3 certificarea i .nre'istrarea rutelor turistice3 .n specialF cine ela*oreaz3 dup care criterii3 ce .nseamn verificare3 ce include fia te4nic3 cum se duce evidena rutelor ela*orate3 dreptul de autor3 utilizarea rutelor3 etc. $entru semnalizarea turistic va fi ela*orat un re'ulament sau un standard3 .n care vor fi stipulate cerinele privind confecionarea i utilizarea indicatoarelor turistice3 .n conformitate cu standardele europeneF coninutul indicatoarelor turistice3 de asemeneaF cine comand3 cine confecioneaz3 cine instaleaz3 cine e responsa*il de .ntreinerea indicatoarelor3 sanciuni pentru deteriorri intenionate3 etc. @.*. 3. -er,ec&ionarea cadrului normativ !rivind delimitarea atribu&iilor tur7o!eratorilor 2i a a$en&iilor de turism are drept scop sporirea responsa*ilitii din partea a'enilor economici3 titulari ai licenei de turism3 la formarea pac4etului de servicii turistice3 sporirea calitii produselor i serviciilor comercializate i protecia consumatorilor. 1*iectivul va fi realizat prin introducerea .n :e'e a cerinelor specifice pentru o*inerea statutului de tur7operator3 a rspunderii contravenionale pentru .nclcarea prevederilor le'ale la formarea pac4etelor de servicii turistice i a 'araniei financiare distincte fa de cea a a'eniilor de turism. +odificrile operate .n le'islaia turistic vor crea premise pentru dezvoltarea pieei turistice .ntr7un mediu competitiv adecvat i cu o calitate sporit a serviciilor prestate3 vor contri*ui la reducerea riscurilor de ac4iziionare a produselor turistice necalitative3 iar firmele tur7operatoare vor avea posi*ilitatea de specializare pe anumite se'mente3 care ar permite diversificarea ofertelor turistice3 capa*ile s satisfac cele mai variate doleane ale turitilor. @.*. .. -er,ec&ionarea cadrului normativ !rivind asi$urarea calit&ii serviciilor turistice va fi realizat prin includerea .n :e'e a tipurilor de contracte .n turism i re'lementarea tipolo'ic a contractelor .n turism3 care va conine modificarea modelului contractului turistic privind prestarea de servicii turistice .ntre a'entul economic 7 posesor de licen de turism i *eneficiarul serviciilor turistice3 precum i ela*orarea contractelor tipolo'ice noi .n turismF contract de a'ent3 contract de a'rement3 contract de comodat3 contract de transport a turitilor3 contract de pensiune3 contract servicii '4id de turism. 9e asemenea3 vor fi modificate cerinele i criteriile de clasificare a structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare i de servire a mesei3 .n dependen de cate'oria solicitat3 i revzute cerinele privind transportul turistic. :a I etap3 se va propune modificarea cerinelor din )e'ulamentul transporturilor auto de cltori i *a'a<e3 referitor laF calcularea tarifelor la transportul turistic3 calcularea tarifelor .n dependen de tipul de turism ?e!. Turism social@3 controale i sanciuni .n domeniul transportului internaional de pasa'eri3 etc. +ecanismul de asi'urare a calitii serviciilor turistice va prevedea i controlul activitii turistice. =n acest scop va fi ela*orat un )e'ulament cu privire la efectuarea3 .n *aza factorilor de risc3 a controalelor privind activitatea a'enilor pieei turistice. @.*. /. -er,ec&ionarea cadrului normativ !rivind !rotec&ia consumatorilor de servicii turistice 9intre re'lementrile ma<ore care urmeaz s sporeasc protecia consumatorilor de servicii turistice de menionat includerea .n le'islaie a prevederilor privind 'arania financiar3 ela*orarea i apro*area )e'ulamentului privind 'arania financiar3 ela*orarea )e'ulamentului de utilizare a +rcii Turistice de /tat a )epu*licii +oldova3 ela*orarea standardelor de calitate a serviciilor turistice3 ela*orarea mecanismului de certificare a serviciilor turistice. @.*. 4. %laborarea cadrului normativ !rivind activitatea $0i1ilor de turism. 1*iectivul va fi realizat prin ela*orarea i apro*area modificrilor .n le'islaie privind '4izii de turismF cine poate deveni '4id de turism3 cine apro* condiiile de selectare3 instruire i utilizare 2%

a '4izilor de turism3 cum se atest nivelul de calificare3 ce constituie contravenii .n activitatea '4izilor3 etc. Cadrul normativ va mai conine un )e'ulament cu privire la atestarea '4izilor de turism3 .n care se vor e!pune cate'oriile '4izilor3 procedura de atestare3 cerine pentru activitate3 controlul activitii3 etc. i 6orme metodolo'ice privind selectarea3 instruirea i utilizarea '4izilor de turism. @.*. 3. $entru %laborarea mecanismului de or$ani1are 2i ,unc&ionare a centrelor de in,ormare 2i !romovare turistic) .n le'e vor fi introduse prevederi privind condiiile de or'anizare i funcionare a centrelor de informare i promovare turistic3 va fi e!tins lista structurilor care au dreptul de a constitui centre i e!puse atri*uiile CIT3 dup care va urma ela*orarea )e'ulamentului 2 cadru cu privire la or'anizarea i funcionarea centrelor de informare i promovare turistic @.*. ;. *im!li,icarea !rocedurilor ce &in de ini&ierea a,acerilor n domeniul turismului rural va .ncepe prin ela*orarea i includerea .n le'islaie a prevederilor privind iniierea afacerilor .n domeniul turismului rural3 i anumeF introducerea unui capitol separat3 M9ezvoltarea turismului ruralB3 .n :e'ea turismuluiL simplificarea3 .n le'e3 a cerinelor de clasificare a structurilor de primire turistic din spaiul rural3 modificarea 6ormelor metodolo'ice privind clasificarea structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare i servire a mesei. @.*. '. -er,ec&ionarea mecanismului de ra!ortare statistic conine urmtoarele direcii de aciuneF 7 perfecionarea mecanismului de colectare a datelor statistice privind .ncasrile din activitatea turistic3 realizat prin modificarea3 .n formularele statistice 17Tur i 17<7*6) a prevederilor privind turismul receptor3 .ncasrile i scopul viziteiL 7 ela*orarea cadrului le'islativ i normativ pentru introducerea te4nolo'iilor informaionale .n procesul de colectare a datelor statistice3 care va conineF includerea .n le'islaie a prevederilor privind utilizarea te4nolo'iilor informaionale .n domeniul turismului3 ela*orarea i apro*area formularelor electronice de raportare prin reeaua internet3 cu aplicarea semnturii di'itale3 ela*orarea i apro*area )e'ulamentului pentru utilizarea formularelor electronice de raportareL 7 trecerea treptat la utilizarea3 de ctre 5iroul 6aional de /tatistic3 a Conturilor /atelit .n Turism T/ F )+E 2,,%. $rintre aciunile primare se coninF apro*area .n le'islaie a prevederilor privind implementarea Conturilor /atelit .n Turism3 urmat de ela*orarea i apro*area )e'ulamentului de implementare a Conturilor /atelit .n Turism T/ F )+E 2,,%. '#iectiv general 2. )alori"icarea poten!ialului turistic na!ional (i promovarea imaginii Repu#licii *oldova ca destina!ie turistic$ @.*. 1. +iversi,icarea instrumentelor de !romovare turistic) va conine ela*orarea unei politici de promovare a potenialului turistic i a planurilor de mar&etin'3 crearea 5iroului de Informare i $romovare TuristicL ela*orarea3 editarea i difuzarea materialelor promoionaleF spoturi pu*licitare3 4ri3 '4iduri turisticeL or'anizare de evenimente cu caracter turisticL utilizarea +rcii Turistice de /tat a )epu*licii +oldova3 participarea la e!poziii de pofil .n ar i peste 4otare3 etc. @.*. 2. 8ncluderea !oten&ialului turistic na&ional n circuitul turistic interna&ional se va realiza prin certificarea rutelor i o*iectivelor turistice3 conectarea rutelor naionale la rutele turistice europene3 crearea rutelor turistice comune cu rile vecine ?de e!. A9rumul vinuluiB3 A9rumul mnstirilorB3 A5i<uterii medievaleF Cetile >otin3 /oroca3 /uceavaB@ 3 etc. @.*. 3. Aalori,icarea ,ormelor de turism active la eta!a actual va conine aciuni privind dezvoltarea turismului viti7vinicol3 de afaceri3 rural3 *alnear3 reli'ios3 de e!cursii.

2(

@.*. .. +e1voltarea ,ormelor de turism ce necesit a ,i im!ulsionate va conine aciuni privind dinamizarea turismului cultural3 'astronomic3 social3 sportiv3 automo*ilistic3 de Kee&7end3 ur*an3 nostal'ic i ecolo'ic. @.*. /. +e1voltarea unor ,orme de turism de !ers!ectiv va conine implementarea aciunilor care ar impulsiona dezvoltarea turismului academic3 de tranzit3 naval3 medical3 e!trem3 etc. @.*. 4. +iversi,icarea 2i valori,icarea ti!urilor de a$rement se va realiza prin promovarea locaiilor i a tipurilor de a'rement3 cu includerea ulterioar a acestora .n ofertele turistice. @.*. 3. Bmbunt&irea colaborrii dintre a$en&ii !ie&ei turistice din e!ublica Moldova 2i serviciile consulare ale &rilor cu !rinci!alele destina&ii turistice solicitate de ctre cet&enii e!ublicii Moldova. )ealizarea o*iectivului va conine or'anizarea ne'ocierilor cu reprezentanii am*asadelor .ntru facilitarea re'imului de vize pentru *eneficiarii pac4etelor turistice. @.*. ;. +iversi,icarea destina&iilor turistice !entru turismul emi&tor n ba1a acordurilor ce urmea1 a ,i nc0eiate cu statele care !re1int interes !entru turi2tii din e!ublica Moldova conine consultarea a'enilor economici din domeniul turismului i societii civile .n scopul identificrii destinaiilor noi ce prezint interes pentru turismul emitor i intensificarea cola*orrii *ilaterale i multilaterale cu statele vizate3 care va avea drept rezultat .nc4eierea acordurilor de cola*orare .n domeniul turismului. @.*. '. 6olaborarea cu dias!ora !entru !romovarea ima$inii &rii 2i atra$erea turi2tilor strini se va realiza prin or'anizarea .n ar3 .n comun cu reprezentanii diasporei moldoveneti3 a aciunilor de promovare a riiL or'anizarea3 .n rile de reedin3 cu prile<ul sr*torilor naionale i tradiionale3 a unor manifestri i aciuni cultural7turisticeL editarea i repartizarea3 prin intermediul asociaiilor diasporei3 a pliantelor despre tradiiile3 o*iceiurile i turismul naionalL susinerea3 pe *az de parteneriate3 a proiectelor de importan naional i internaional din domeniul turismului3 .ntre a'enii economici din ar i diaspora moldoveneasc. '#iectiv general 0. ezvoltarea regional$ a turismului @.*. 1. %,ectuarea 1onrii turistice a &rii va conineF 7 inventarierea i evidena patrimoniului turistic care se va realiza prin completarea )e'istrului turismului .n conformitate cu structura acestuia i actele oficiale de .nre'istrare a patrimoniului turisticL 7 evaluarea potenialului turistic al unitilor administrativ7teritoriale .n conformitate cu coninutul )e'istrului turismului i efectuarea zonrii turistice a rii .n conformitate cu normele metodolo'ice apro*ateL 7 includerea .n $lanul de mena<are a Teritoriului 6aional a re'iunilor ?zonelor@ turistice evideniate. @.*. 2. 8denti,icarea 2i valori,icarea o!ortunit&ilor investi&ionale va conine ela*orarea i implementarea unor proiecte cu finanare din fonduri naionale i internaionale3 atra'erea proiectelor investiionale i 'ranturilor .n industria turistic3 promovarea oportunitilor investiionale .n turism la .ntruniri ale mediului de afaceri3 or'anizarea unor evenimente3 cum ar fi Eorumul de investiii .n Turism3 seminare de instruire pentru scriere i aplicare de proiecte3 etc. @.*. 3. *us&inerea 2i stimularea a$en&ilor economici din industria turistic care contribuie la de1voltarea turismului intern 2i rece!tor se va realiza prin or'anizarea evenimentelor destinate premierii a'enilor economici din domeniul turismuluiL participarea 'ratis3 .n standul )epu*licii +oldova3 la e!poziiile internaionale3 a a'enilor economici din industria turistic care contri*uie la

3,

dezvoltarea turismului intern i receptorL includerea 'ratuit a a'enilor economici .n materiale promoionale editate de stat3 etc. @.*. .. Moderni1area in,rastructurii turistice 2i amena5area destina&iilor turistice se va realiza prin implementarea proiectelor .n domeniul turismului3 finanate din diverse surse3 dar3 .n special3 din Eondul de 9ezvoltare )e'ional. /trate'ia .i propune pentru I etap de implementare realizarea proiectelor incluse .n 9ocumentul ;nic de $ro'ram pentru anii 2,13 2 2,153 apro*at prin >otr.rea 8uvernului nr. (33 din 1% decem*rie 2,123 i anumeF rea*ilitarea a 1, o*iective turistice i a 2 zone de a'rement3 amena<area unei zone de odi4n i a 35 popasuri turistice3 construcia a 2 comple!e turistice sportive. @.*. /. 6rearea unei Cone turistice7!ilot /copul acestui o*iectiv este crearea unei Pone turistice7pilot cu infrastructur adecvat3 care va servi drept model de dezvoltare turistic. =n acest sens3 se va realiza un studiu de feza*ilitate pentru a identifica locaiile mai indicate i modalitatea de creare3 urmate de ela*orarea proiectului i crearea Ponei. @.*. 4. 6rearea unui mecanism e,icient de colaborare cu A-D 9ireciile de aciune .n cadrul o*iectivului sunt orientate spreF 7 desemnarea persoanelor responsa*ile de dezvoltarea turismului .n cadrul $: de nivelul IIL 7 instruirea responsa*ililor de dezvoltarea turismului .n cadrul $: de nivelul IIL 7 coordonarea3 de ctre 'enia Turismului3 a ela*orrii i implementrii documentelor de politici locale de dezvoltare a turismului L 7 crearea centrelor de informare turistic .n raioanele cu potenial turisticL 7 crearea i valorificarea rutelor turistice localeL 7 crearea re'istrelor locale ale turismuluiL 7 ela*orarea recomandrilor pentru dezvoltarea turismului rural3 de e!.F '4idul afacerilor .n turism 3 etc. '#iectiv general 5. Sporirea nivelului de preg$tire a cadrelor de specialitate (i a calit$!ii serviciilor turistice @.*. 1. A5ustarea !ro$ramelor de !re$tire a s!eciali2tilor din ramura turistic la cerin&ele !ie&ei se va realiza prin actualizarea nomenclatorului funciilor .n domeniul turismului i descrierea acestora3 revizuirea curriculum7urilor universitare .n domeniul turismului3 ela*orarea pro'ramelor de studii pentru noi specialiti3 conform cerinelor pieii turistice. @.*. 2. +iversi,icarea !osibilit&ilor de !er,ec&ionare a cadrelor conine ela*orarea i implementarea unor planuri de perfecionare a cadrelor prin or'anizarea unor seminare3 conferine3 mese rotunde tematice3 sc4im* de e!perien3 perfecionarea specialitilor din domeniu peste 4otare3 instruirea tur7operatorilor privind formarea pac4etelor turistice prin intermediul te4nolo'iilor informaionale3 invitarea3 de peste 4otare3 a specialitilor IT din turism3 pentru instruire i transfer de noi te4nolo'ii .n prestarea serviciilor turistice3 etc. @.*. 3. *!orirea nivelului de res!ectare a standardelor de calitate n turism se va realiza prinF 7 intensificarea procesului de clasificare a structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare i servire a mesei care conine evidena tuturor structurilor de cazare3 identificarea structurilor de cazare neclasificate sau autoclasificate3 clasificarea structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare i servire a mesei3 efectuarea controalelor privind respectarea cerinelor de clasificareL

31

7 verificarea nivelului de calitate a serviciilor turistice prestate de ctre a'enii pieei turistice se va realiza prin efectuarea de controale tematice cu privire la activitatea a'enilor pieei turistice3 etc. @.*. .. 6ontracararea ,enomenului activit&ii ilicite 2i muncii " la ne$ru" n turism =ntru realizarea o*iectivului3 vor fi .nc4eiate acorduri de cola*orare dintre 'enia Turismului i diferite structuri ale statului vizate3 privind com*aterea activitii ilicite i a muncii la ne'ru .n turism3 vor fi create 'rupuri de lucru tematice din reprezentani ai 'eniei Turismului i alte ministere i instituii su*ordonate acestora3 care vor .ntreprinde aciuni comune privind com*aterea acestor fenomene. '#iectiv general 1. *odernizarea te3nologic$ a industriei turistice prin utilizarea te3nologiilor in"orma!ionale @.*. 1. 6rearea 2i im!lementarea mecanismului de eviden&) n ,ormat electronic) a !oten&ialului turistic al &rii se va realiza prin ela*orarea *ncii de date3 .n format electronic3 privind potenialul turistic3 care va avea drept rezultat final crearea3 dezvoltarea i asi'urarea funcionalitii /istemului Informaional utomatizat A)e'istrul turismuluiB3 interopera*il cu alte *nci i *aze de date referitoare la potenialul turistic3 iar la o etap urmtoare3 crearea mecanismului de reflectare on7line a locaiei i informaiei despre o*iectivele turistice din )e'istrul turismului3 prin crearea i utilizarea /istemului Informaional utomatizat A>arta di'ital a potenialului turisticB. @.*. 2. 6rearea 2i im!lementarea mecanismului de ra!ortare n ,ormat electronic se va realiza prin .nc4eierea acordului dintre 'enia Turismului i Centrul de 8uvernare -lectronic privind conectarea la platforma M+7CloudB3 ela*orarea formularelor de raportare electronic M9area de seama privind utilizarea vouc4erelor turisticeB3 17T;) i 1757/C3 cu conectarea ulterioar la /I M-7raportareB. @.*. 3. Trecerea tre!tat la !restarea) n ,ormat electronic) a serviciilor turistice se va realiza pe 2 direciF de stat i privat. =n urmtorii ani urmeaz s fie efectuat trecerea la recepionarea3 .n format electronic3 de ctre instituiile statului3 a cererilor de clasificare a structurilor de primire turistic i de atestare a '4izilor de turism. 9intre aciunile .ntreprinse vom meniona ela*orarea Conceptului serviciului de clasificare .n format e7serviciu3 .n conformitate cu principiul 84ieului ;nic i plasarea serviciului de clasificare a structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare i de servire a mesei pe $ortalul /erviciilor $u*lice KKK.servicii.'ov.md. =n procesul de ela*orare a )e'ulamentului de atestare a '4izilor de turism va fi prevzut i modalitatea de recepionare a cererilor de atestare .n format electronic3 aciunile concrete fiind e!puse ulterior. /tatul va susine utilizarea te4nolo'iilor informaionale de ctre sectorul privat prin or'anizarea de aciuni stimulatoriiF concursuri anuale .ntre a'eni economici din domeniul turismului MCel mai reprezentativ /iteB3 MCel mai mare volum de v.nzri on7lineB3 etc. @.*. .. +iversi,icarea instrumentelor de !romovare turistic n ,ormat electronic va conine ela*orarea i lansarea site7urilor Ke* de promovare turistic a )epu*licii +oldova3 crearea conturilor de promovare turistic a rii pe reelele de socializare3 ela*orarea i implementarea aplicaiilor electronice de orientare i promovare turistic3 etc.

Capitolul ). +stimarea impactului (i a costurilor a"erente implement$rii


Implementarea /9T ATurism 2,2,B va avea impact financiar3 economic3 cultural i social.

32

Impactul "inanciar. -valuarea impactului financiar conine analiza acumulrilor din activitatea turistic care se constituie din mai multe componenteF cazare3 transport3 alimentaie3 a'rement3 procurare cadouri3 suvenire3 etc. 6eutilizarea Conturilor /atelit pentru Turism nu permite acumularea datelor din toate componentele. 9eoarece scopul /trate'iei este impulsionarea activitii turistice prin dezvoltarea turismului intern i receptor3 vom analiza impactul financiar cu referire la aceste 2 tipuri de turism. ;nul din mecanismele de calcul a volumului .ncasrilor se *azeaz pe c4eltuielile unui turist pentru o zi de cltorie. naliz.nd datele din anii 2,,( 2 2,113 acestea constituie .n medie3 fr c4eltuielile de transport3 pentru turismul intern 2 3,, leiGpersoan3 pentru turismul receptor 2 #,, leiGpersoan. $entru anii urmtori se pro'nozeaz o cretere medie a costurilor c4eltuielilor unui turist de cca 5 C anual. /e<urul mediu al unui turist .n cadrul turismului receptor este de 3 zile3 .n cadrul turismului intern 2 de % zile. Cifre de referin Costul unei zile3 lei 6umr turiti3 persoane Volum .ncasri3 mln lei #,, 12#(# 9urata medie de edere 7 3 zile 2,14 #,, 131%, 2#3# 2,15 #35 135#5 3,3, 2,1" ##1 13(%3 3233 2,1# %1, 144,3 353, 2,1% %5, 14%35 3#3% 2,1( %(3 152%, 4,3( 2,2, (3% 15#3 ( 4433 200==1 25<&0 Total

Tab. .. -ro$no1a cre2terii numrului turi2tilor 2i a volumului ncasrilor n anii 201. ( 2020 n cadrul turismului rece!tor. Cifre de 2,14 referin Costul unei 3,, zile3 lei 6umr turiti3 3"%3( persoane Volum 9urata .ncasri3 medie mln lei de edere 7 % zile 3,, 3%312 (13( 2,15 315 3(%45 1,,34 2,1" 331 4143( 1,(3# 2,1# 34# 43,(" 11(3" 2,1% 3"5 44%2, 13,3( 2,1( 3%3 4""13 1423% 2,2, 4,2 4%4# # 1553( 002802 <12&0 Total

Tab. /. -ro$no1a cre2terii numrului turi2tilor 2i a volumului ncasrilor n anii 201. ( 2020 n cadrul turismului intern. ni 6umr turiti3 persoane Volum .ncasri3 2,14 514(2 2,15 5342, 2,1" 55422 2,1# 5#4(( 2,1% 5("55 2,1( "1%(3 2,2, "421" Total 5001=; 33

mln lei

11(3"

13,33

14231

1543"

1"%3#

1%33%

2,,32

20==&0

Tab. 4. -ro$no1a cre2terii numrului turi2tilor 2i a volumului ncasrilor n anii 201. ( 2020 n cadrul turismului intern 2i rece!tor =tab. . E tab. />.

naliz.nd i 'eneraliz.nd datele din ta*ele3 constatm urmtoarele. +a<orarea anual cu 3 C a numrului turitilor .n cadrul turismului receptor va 'enera acumularea unei sume3 p.n .n anul 2,2,3 de 25< mln lei. +a<orarea anual cu 4 C a numrului turitilor .n cadrul turismului intern va 'enera acumularea unei sume3 p.n .n anul 2,2,3 de <12&0 mln lei. )espectiv3 volumul .ncasrilor din activitatea turistic doar .n cadrul turismului intern i receptor .n anii 2,14 2 2,2, va constitui suma de 20==&0 mln lei. )aport.nd suma c3eltuielilor pentru implementarea /trate'iei3 care constituie 28;&0 mln lei3 la volumul >ncas$rilor din turismul intern i receptor3 care se preconizeaz a fi de 20==&0 mln lei3 impactul financiar este evident *enefic. Impactul economic. 9inamizarea activitii turistice3 rezultat din implementarea /9T ATurism 2,2,B va contri*ui la dinamizarea activitii .n alte cca 2, de ramuri cone!e3 sporind cota fiecreia .n activitatea economic a rii. Totodat3 pro'nozele indic o cretere a contri*uiei ramurii .n dezvoltarea economiei3 e!primat .n creterea procentului .n $rodusul Intern 5rut a .ncasrilor din activitatea turistic cu ,33 C. Impactul cultural. Valorificarea potenialului turistic prin includerea .n ofertele turistice a resurselor turistice3 *azate .n mare parte pe patrimoniul cultural3 inclusiv tradiiile3 o*iceiurile3 evenimentele culturale3 va contri*ui la cunoaterea mai *un i valorificarea acestora3 contri*uind3 .n final3 i la sporirea nivelului de cultur al societii. Impactul social. Eiind un sector de prestare de servicii3 turismul ofer posi*iliti diverse de odi4n i a'rement3 .m*untind astfel aspectul social7psi4olo'ic al societii .n 'eneral i al fiecrui *eneficiar .n parte. 1r3 o persoan odi4nit *ine are un randament de activitate mai .nalt3 ceea ce are impact pozitiv asupra activitii economice. 9ezvoltarea ramurii turistice va contri*ui la crearea de noi locuri de munc3 la e!tinderea i diversificarea pieei de desfacere a produselor a'ricole3 solicitate de sectorul turistic3 .n special3 .n mediul rural. Totodat3 /trate'ia .i propune s dinamizeze turismul social3 ca form de turism3 care conine pro'rame sociale pentru elevi3 studeni3 persoane cu diza*iliti3 persoane de v.rsta a treia3 etc.

Costurile a"erente implement$rii Strategiei


Calculele privind costurile pentru implementarea /trate'iei sunt efectuate .n *aza Cadrului 5u'etar pe Termen +ediu pentru anii 2,14 2 2,1". -!tins pentru perioada p.n .n anul 2,2,3 *u'etul estimativ asi'urat pentru realizarea /trate'iei constituie 28;&0 mln lei. 9eza're'at pe ani3 cu o ma<orare anual de #C3 .n anii 2,1# 2 2,2,3 fa de anul 2,1"3 acesta se reprezint .n felul urmtorF 2,14 2 1( 32333 mii lei3 2,15 2 2, 22333 mii lei3 2,1" 2 22 2113" mii lei3 2,1# 2 23 #""34 mii lei3 2,1% 2 25 43,3, mii lei3 2,1( 2 2# 21,32 mii lei3 2,2, 2 2( 1143( mii lei.

Capitolul )I. Rezultatele scontate (i indicatorii de progres


=n rezultatul implementrii direciilor de aciuni propuse .n cadrul 1*iectivului 'eneral Per"ec!ionarea legisla!iei turistice >n con"ormitate cu cerin!ele pie!ei turistice& racordate la 34

standardele europene3 domeniul turismului va dispune de un cadru le'islativ i normativ a<ustat la recomandrile ;60T13 favora*il atra'erii investiiilor3 desfurrii activitii turistice3 asi'urrii calitii serviciilor turistice i realizrii evidenei statistice adecvate. Indicatori de progresF le'e a turismului modificat ?sau nou@L 14 acte normative ?re'ulamente3 norme metodolo'ice@ apro*ate prin 4otr.re de 8uvernL 1, acte apro*ate prin act administrativ al 'eniei Turismului ?pro'rame3 re'ulamente3 norme metodolo'ice3 instruciuni3 etc.@. )ealizarea o*iectivului 'eneral )alori"icarea poten!ialului turistic na!ional (i promovarea imaginii Repu#licii *oldova ca destina!ie turistic$ va permite valorificarea mai eficient a resurselor turistice3 inte'rarea +oldovei .n activitatea turistic internaional prin crearea rutelor turistice comune cu rile vecine i va spori ima'inea +oldovei ca destinaie turistic. 9ezvoltarea3 .n cadrul turismului intern i receptor3 a diverselor forme de turism i de a'rement va contri*ui la diversificarea ofertelor turistice3 sporind informarea i accesul vizitatorilor strini i locali. 9iversificarea destinaiilor turistice .n cadrul turismului emitor va e!tinde posi*ilitile de odi4n ale cetenilor moldoveni peste 4otarele rii. Indicatori de progresB # acorduri .nc4eiate cu alte stateL 4, de rute certificateL 4 rute naionale noi create i conectate la rutele turistice europeneL 4 spoturi pu*licitare realizateL 3 4ri tematice editate i difuzate3 15 mii e!emplareL 1, '4iduri turistice realizateL 1, evenimente turistice or'anizate anualL % e!poziii internaionale la care s7a participat anualL 2, forme de turism valorificateL ", de '4izi de turism atestai. Totodat3 .n rezultatul implementrilor aciunilor preconizate se pro'nozeaz dinamizarea sectorului i creterea total a volumului .ncasrilor din activitatea turistic .n cadrul turismului receptor3 intern i emitor cu 5 C anual. )ealizarea o*iectivului 'eneral ezvoltarea regional$ a turismului va avea drept rezultat zonarea turistic a rii3 ceea ce va contri*ui la atra'erea investiiilor3 modernizarea infrastructurii turistice i amena<area destinaiilor turistice3 crearea unei Pone turistice7pilot3 .m*untirea cola*orrii cu $: i va dinamiza activitatea turistic .n teritoriu. Indicatori de progresB zonarea turistic efectuat i reflectat .n $lanul de mena<are a Teritoriului 6aional L 1 zon turistic7pilot creatL 2 zone turistice noi createL 2, o*iective turistice rea*ilitateL 5 zone de a'rement amena<ateL 3 zone de odi4n amena<ateL 5, popasuri turistice createL 2 comple!e turistice sportive construiteL 5 puncte de comercializare a o*iectelor de artizanat amena<ate. =n rezultatul implementrilor aciunilor preconizate se pro'nozeaz creterea numrului turitilorF .n cadrul turismului intern 7 cu 5 C anual .n cadrul turismului receptor 2 cu 0 C anual. 35

)ealizarea o*iectivului 'eneral Sporirea nivelului de preg$tire a cadrelor de specialitate (i a calit$!ii serviciilor turistice va contri*ui la ridicarea nivelului <uridic3 economic i or'anizaional al cadrelor de specialitate i formarea unui contin'ent de specialiti de calificare .nalt3 sporind astfel nivelul de deservire i prestare servicii. Implementarea mecanismului de control al activitii a'enilor pieei turistice va contri*ui la creterea calitii serviciilor turistice3 la diminuarea numrului de reclamaii i va spori capacitatea de concuren pe piaa turistic internaional. Indicatori de progresB 4 curriculum7uri universitare revizuiteL 3 pro'rame noi de studii ela*orateL 14,, persoane instruite la cursuri de perfecionare i seminareL #,C din structurile de primire turistic cu funciuni de cazare clasificate. )ealizarea o*iectivului 'eneral *odernizarea te3nologic$ a industriei turistice prin utilizarea te3nologiilor in"orma!ionale va facilita accesul la informaia despre resursele turistice i serviciile prestate pe piaa turistic intern3 va facilita implementarea mecanismelor de clasificare i atestare a '4izilor de turism3 va simplifica procesul de raportare statistic de ctre a'enii economici3 va ridica nivelul de conectare a )epu*licii +oldova la piaa turistic internaional. Indicatori de progresB 4 sisteme informaionale automatizate ela*orate i implementateL 2, aplicaii electronice de orientare i promovare turistic ela*orate i implementateL 3 rapoarte statistice .n format electronic implementateL sistem de vouc4er electronic implementat.

Capitolul )II. +tapele de implementare


Implementarea prevederilor /trate'iei se va realiza .n 3 etape. ,a I etap$3 .n perioada 2025 D 20283 activitile de *az vor fi orientate preponderent spre perfecionarea cadrului le'islativ i de re'lementare3 precum i ela*orarea unor acte normative noi3 ela*orarea i actualizarea documentelor de politici3 perfecionarea cadrelor de specialitate3 ridicarea nivelului calitii serviciilor turistice3 .m*untirea ima'inii )epu*licii +oldova ca destinaie turistic3 etc. ciunile propuse pentru etapa I urmeaz s dinamizeze puternic activitatea turistic3 dar i s evidenieze direciile de aciuni care necesit corectare. Da s,r2itul !rimei eta!e) n anul 2014) se va e,ectua evaluarea intermediar. Bn ba1a re1ultatelor evalurii intermediare) vor ,i corectate direc&iile de ba1 de ac&iune) modi,icnd) du! ca1) 2i unele obiective s!eci,ice) obiectivele $enerale rmnnd nesc0imbate. +tapa II& anii 202; D 202<3 va fi orientat preponderent spre dezvoltarea turismului intern i receptor3 care urmeaz s cunoasc o impulsionare .n rezultatul apro*rii actelor le'islative i normative din domeniu3 amena<rii destinaiilor turistice i controlului calitii serviciilor turistice. +tapa III& anii 202= 7 20203 va conine aciuni pentru sporirea competitivitii produselor i serviciilor turistice moldoveneti i inte'rarea mai intens a )epu*licii +oldova .n piaa turistic internaional. $entru fiecare etap de implementare va fi ela*orat c.te un plan de aciuni separat3 apro*at prin 4otr.re de 8uvern.

Capitolul )III. Procedurile de raportare (i monitorizare

3"

+onitorizarea reprezint o analiz re'ulat a implementrii o*iectivelorGaciunilor. cest proces se va efectua .n *aza aciunilor incluse i a indicatorilor prevzui .n $lanurile de activitate. )apoarte de monitorizare vor fi ela*orate anual .n vederea identificrii 'radului de atin'ere a rezultatelor anuale i a necesitii efecturii unor msuri corective .n perioada care urmeaz. +onitorizarea implementrii /9T va fi realizat de ctre autoritile administraiei pu*lice centrale3 responsa*ile de realizarea o*iectivelor /trate'iei3 conform $lanurilor de aciuni. Coordonarea activitii de monitorizare i evaluare va fi efectuat de ctre 'enia Turismului. :a solicitarea 'eniei Turismului3 toate structurile vizate .n planurile de aciuni3 urmeaz s prezinte3 p.n la 1 decem*rie3 informaia relevant privind realizarea o*iectivelorGaciunilor .n anul .n curs. 'enia Turismului va 'eneraliza informaia i va prezenta anual 8uvernului3 p.n la 25 ianuarie3 raport despre realizarea3 .n anul trecut3 a $lanului de aciuni pentru implementarea /9T. :a finalizarea I etape de implementare a /trate'iei3 se va realiza evaluarea intermediar. -valuarea intermediar va conine o analiz detaliat a mersului implementrii prevederilor /trate'iei. )aportul de evaluare intermediar va indica at.t realizrile3 c.t i eecurile privind implementarea planurilor de aciuni i atin'erea rezultatelor scontate. ceasta este o analiz mai detaliat dec.t monitorizarea3 deoarece de aceast dat se identific i cauzeleGfactorii care au influenat succesul sau insuccesul realizrii .n vederea propunerii de msuri corective mai su*staniale pentru anii urmtori. Totodat3 procesul de evaluare identific aspecte ale o*iectivelor realizate i acele aspecte care urmeaz s fie planificate pentru viitor. =n acest sens3 )aportul de evaluare intermediar va prezenta *aza pentru planificarea activitilor din etapa a II7a. )aportul poate indica i necesitatea modificrii o*iectivelor specifice ale /trate'iei .n cazul sc4im*rii circumstanelor. =n cazul .n care procesul de monitorizare identific necesitatea realizrii anumitor msuri corective3 acestea se includ .n planul de aciuni pentru etapa urmtoare. -valuarea final a /9T Turism 2,2, se realizeaz .n anul 2,2, i servete drept *az pentru ela*orarea unui nou document de politici pentru urmtoarea perioad de planificare. /copul acestei evaluri este identificarea nivelului de realizare a 1*iectivelor /9T3 a impactului ca urmare a realizrii acestora3 a sc4im*rilor care s7au produs la compartimentul pro*leme3 pe care pro'ramele sectoriale urmau s le soluioneze3 etc. Totodat3 evaluarea final include analiza contri*uiei 'enerale a autoritilor la realizarea o*iectivelor /9T Turism 2,2, i recomandri pentru /trate'ia urmtoare. -valuarea final a /trate'iei va include rezultatul consultrilor interne i e!terne .n vederea o*inerii opiniei celor din e!terior3 c.t i .n vederea asi'urrii unei evaluri mai o*iective i impariale. :a fel pot fi implicai i e!peri din e!terior pentru a contri*ui la raportul de evaluare final. )ezultatele evalurii finale a /trate'iei vor servi drept *az pentru ela*orarea unui nou document de politici pentru urmtoarea perioad de planificare. Ane80 -lanul de ac&iuni !entru im!lementarea *trate$iei de de1voltare a turismului FTurism 2020"

3#