Sunteți pe pagina 1din 2

COALA GIMNAZIALA NR.

39 SECTOR 2, BUCURETI

1 DECEMBRIE
ZIUA NATIONAL A ROMNIEI Memoria unei natiunii-Romnii

ACTIVITATE EDUCATIV
29 NOIEMBRIE 2012

PROGRAM
1. DATA 29 NOIEMBRIE 2012 / ORA 1130 2. LOCUL DESFURRII SALA DE FESTIVIT I A COLII NR. 39 3. OBIECTIVE:
- Contientizarea importanei naiona e a !atei !e " De#em$rie - Con%o i!area %entiment& &i patrioti# prin a#ti'itati e!&#ati'e - (ne e)erea %inta)mei *+oi %&ntem rom,ni*

-. /ARTICI/A+0I ! "#"$%% &"#"'()% &%* +#(,"#" I! VIII ! -*$./.)01% 2% &%1%'%*/% ! +(&1" &%&(+)%+" 1. /ROFESORI COORDO+ATORI
P103. 2A+EA 2IRCEA3pro4. e!. m&zi#a a P103. DU2ITRU DRA5OS3pro4. e!. m&zi#a a P103. BU6ATU SORI+! pro4. i%torie P103. SI2A SORI+! pro4. i%torie P103. CARSTEA LAVI+IA! pro4. im$a romana P103. RACOSI ELE+A- #oor!onator proie#te %i pro)rame

D%1. P103. STA+CA 2ARIA D%1. A&4. P103. %*$. 51%6(1 CRACIU+EA+U LU2I+ITA D%1. A&4. IO+ESCU LAURA