Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Arhitectura i Urbanism Ion Mincu 2013-2014 Facu tatea de Urbanism - UAUIM !

"isci# ina ob i$atorie Tipul disciplinei: %&'%'I(A )%*(%)I%I +I,UA-% Tipul activitii: (U*&.-U(*/*I 'itu ari3 con45dr5 &abina I+A(U Catedra de Proiectare Urbana i Peisagistic

Bucureti

Cod: Ore/spt: 4 02c.2 1

Semestrul: 1 Credite ECTS: 2

6biective3 Dezvoltarea, exprimarea i evaluarea ideilor i proceselor specifice educaiei prin art. Cursul desfoar un pro ram teoretic/practic centrat pe studiul mi!loacelor de expresie i al elementelor de lim"a! proprii desenului. (oninut3 #oiuni enerale de $ercepie vizual i Educaie artistic, cu aplica"ilitate %n specializarea Proiectare Urban i Peisagistic,.&similarea terminolo iei specifice disciplinei desenului, %nsusirea diferitelor te'nici specifice, descifrarea tipurilor de exprimare prin desen. Se va pune accentul pe teme cu referire la noiunea de amena!are, optimizare, revalorizare,etc. . Teme principale: ( #atura desenului./Ce este desenul./Tipuri de desen. ) Desenul expresiv./*olul desenului astazi. + ,niierea in desen./& face desene./& privi desene./& prezenta desene. - Ten'icile desenului./Desenul in creion./Desenul in car"une/Desenul cu stiloul cu fetru./Desenul cu penia. . Despre studiu i despre sc'itare./Tradiia studiului ./Tradiia sc'irii. / Elementele de lim"a! plastic 0(1, prezentare eneral. 2 3inia./3inia 4contur./3inia5ara"esc./ 3inia 'asurata./3inia5semn plastic./3inia este o a"stractie, ea su ereaza mai mult decat conturul 0exemplificri dup reproduceridin &rta 6niversal1. 7 Elemente de lim"a! plastic0)1./8aloarea./Scala valoric./Definirea prin lumin a formei. Despre clar5 o"scur./9orma i spaiul./Textura. : 6tilizarea expresiv a valorii./Contrastul valoric./Desenul colorat. (; Elemente de lim"a! plastic0+1./Textura./Tipuri de texturi./Texturi expresive./Texturi inventate. (( Elemente de lim"a! plastic0-1./Compoziia./Studiile compoziionale./Selectarea formelor./Compozi ii %nc'ise./Compoziii desc'ise./ () Ec'ili"rul compoziional./Sensul./*epetiia./Dominanta./Su"ordonarea./ <icarea i ritmul %n cadrul compoziiei. (+ Su"iectele tradiionale %n arta desenului 0prezentare enerala1. Desenul din memorie./ Capacitatea de asimilare i de sintetizare a formelor din natur./Capacitatea de reprezentare i memorizare a formelor din natura./ &ptitudini de metamorfozare a formelor din natur. (- $eisa!ul./Cerinele peisa istului./Elementele peisa!ului./Textura %n peisa!./*ela ii spatiale in natur./$eisa!ul citadin./$eisa!ul marin./$eisa!ul montan. 9i ura umana./ /Desenul dupa model./ Desenul dup fi uri rupate./9i ura uman %n micare./*edarea micrii./ <etoda de predare3 expunere insoit de ima ini video <od de evaluare: la sf=ritul semestrului, plane i un comentariu de autor conin=nd 7;; de semne. Bib io$ra4ie3 &rn'eim, *udolf 5 &rta si perceptia vizuala, <eridiane,(:2: &rn'eim, *udolf 5 9orta centrului vizual, <eridiane,(::. Court'ion, $ierre 5 Curente si tendinte in arta secolului >>, <eridiane, (:2+ ?oodal, Donald 5 9orma si procesul de creatie,.<eridiane (:2) ,tten ,o'annes 5 &rta culorii 0traducere in manuscris, la @i"lioteca 6niversitatii #ationale de &rte @ucuresti1

TatarAieBicz, CladislaB 5 ,storia celor sase notiuni, <eridiane, (:7(