Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa III Plan de diseminare Privind activitatea de formare continu desfurat

Numele i prenumele beneficiarului RUJA CALINA DIANA Nr.de referin: COM- !- "#$-CL-M% C&n'rac' C&meniu( nr. )-c&m-*+,"!.+" ! -e .&r include &bli/a'&riu activitile de diseminare i exploatare a cun&'inel&r d&b0ndi'e 1n ('a/iu pre.2u'e 1n f&rmularul de candida'ur i &rice al'e ac'i.i'i &r/ani2a'e 1n ace(' (en(. Data activitii de diseminare (luna i anul) NOIM34RI3 +" ! ACTIVITATEA DE DI E!I"A#E (o$iective urmrite prin activitatea menionat% mi&loace utili'ate% (rup int) Ac'i.i'a'ea: Imp&r'ana pr&/ramel&r de f&rmare eur&pene LL5- 5r&/ramul C&meniu(i a al'&r inf&rmaii 1n cadrul Cercului pedad&/ic al pr&fe(&ril&r de limbi ('rine Aradn&iembrie +" ! Obiec'i.e: 1mpr'irea e6perienei Mi7l&ace: ma'eriale de la cur(8 f&'&/rafii8 pre2en'are 9rup in': cadrele didac'ice din 7ude Re2ul'a'e a'ep'a'e: .al&rificarea inf&rmail&r d&b0ndi'e 1n cadrul 5r&/ramului de :n.are pe '&' 5arcur(ul .ieii8 inf&rmarea cadrel&r didac'ice cu pri.ire la imp&r'an a par'iciprii la a('fel de cur(uri Ac'i.i'a'ea: 5&('area pe )aceb&&; a p&2el&r din 'impul de(furrii ('a/iului Obiec'i.e: p&pulari2area pr&/ramului C&meniu( Mi7l&ace: p&2e8 c&men'arii 9rup in': c&muni'a'e .ir'ual Re2ul'a'e a'ep'a'e: 4una inf&rmare a 'u'ur&r cu pri.ire la acce(area de /ran'uri C&meniu( Ac'i.i'a'ea: 5&('area unui ar'ic&l de(pre ace(' pr&/ram pe (i'e-ul c&lii8 precum i pe &.idan.r& (au e-'<innin/.r& Obiec'i.e: media'i2area pr&/ramului i ('imularea in'ere(ului de a par'icipa la cur(uri de f&rmare c&n'inua LL5 Mi7l&ace: pre2en'area cur(ului8 ima/ini8 inf&rmaii 9rup in': c&muni'a'e .ir'ual8 publicul lar/ Re2ul'a'e a('ep'a'e: & buna inf&rmare a cadrel&r didac'ice i nu numai de(pre felul 1n care (e p&a'e &bine un /ran' pen'ru un cur( de f&rmare Ac'i.i'a'ea: U'ili2area n&il&r 'e>nici de predare d&b0ndi'e la cur( 1n cadrul &rel&r Obiec'i.e: 1mpr'irea e6perienei8 1mbun'irea me'&del&r de predare u'ili20nd ma'erialele didac'ice de la cur(ul din Mal'a Mi7l&ace: imprima'e 9rup in': ele.ii cla(el&r a ?II-a8 a?-a8 a@II-a Re2ul'a'e a'ep'a'e: cre'erea m&'i.aiei de a 1n.a limba en/le2 Ac'i.i'a'ea: 5ublicarea pe Didac'ic.r& a unei (cur'e pre2en'ri a cur(ului,planului de di(eminare,impre(ii Obiec'i.e: p&pulari2area ace('&r 'ipuri de cur(uri LL5A publicarea de inf&rma ii referi'&are la ac'i.i'a'ea de f&rmare Mi7l&ace: pre2en'are 8 ar'ic&l8 p&2e 9rup in': c&muni'a'e .ir'ual Re2ul'a'e a'ep'a'e: 1mb&/irea cali'ii in.a'am0n'ului

NOI3M4RI3 +" !

D3C3M4RI3 +" !

IANUARI3-MAI +" = IANUARI3 +" =

)34RUARI3 +" !

MAR%I3 +" =

MAR%I3 +" =

A5RILI3 +" =

MAI +" =

Ac'i.i'a'ea: 5&('area unui ar'ic&l de(pre ace(' pr&/ram 1n 2iar Obiec'i.e: media'i2area pr&/ramului i ('imularea in'ere(ului cadrel&r didac'ice din (c&ala de a par'icipa la cur(uri de f&rmare c&n'inua LL5 Mi7l&ace: pre2en'area cur(ului8 ima/ini8 inf&rmaii 9rup in': c&muni'a'ea l&cal8 c&muni'a'ea re/i&nal8 publicul lar/ Re2ul'a'e a('ep'a'e: & buna inf&rmare a cadrel&r didac'ice i nu numai de(pre felul 1n care (e p&a'e &bine un /ran' pen'ru un cur( de f&rmare Ac'i.i'a'ea: -lide(>are.ne' a unei (cur'e pre2en'ri a cur(ului,planului de di(eminare,impre(ii Obiec'i.e: p&pulari2area ace('&r 'ipuri de cur(uri LL5A publicarea de inf&rma ii referi'&are la ac'i.i'a'ea de f&rmare Mi7l&ace: pre2en'are8 ar'ic&l8 p&2e 9rup in': c&muni'a'e .ir'ual Re2ul'a'e a'ep'a'e: 1mb&/irea cali'ii in.a'am0n'ului Ac'i.i'a'ea: Imp&r'ana pr&/ramel&r de f&rmare eur&pene LL5- 5r&/ramul C&meniu(i a al'&r inf&rmaii 1n cadrul Cercului pedad&/ic al pr&fe(&ril&r de limbi ('rine Aradn&iembrie +" ! Obiec'i.e: 1mpr'irea e6perienei Mi7l&ace: ma'eriale de la cur(8 f&'&/rafii8 pre2en'are 9rup in': cadrele didac'ice din 7ude Re2ul'a'e a'ep'a'e: .al&rificarea inf&rmail&r d&b0ndi'e 1n cadrul 5r&/ramului de :n.are pe '&' 5arcur(ul .ieii8 inf&rmarea cadrel&r didac'ice cu pri.ire la imp&r'an a par'iciprii la a('fel de cur(uri Ac'i.i'a'ea: J&curi cu ele.ii i ac'i.i'i 1n 'impul (p'm0nii numi'e BCc&ala Al'felD Obiec'i.e: de2.&l'area c&lab&rrii 1n 'impul 7&culuiA Mi7l&ace: ma'eriale didac'ice 9rup in': ele.ii cla(el&r ?II8 ?8 @II Re2ul'a'e a('ep'a'e: bun c&lab&rare a ele.il&r 1n cadrul 7&curil&rA .al&rificarea cun&'inel&r d&b0ndi'e la cur( Ac'i.i'a'ea: (cribd.c&m a unei (cur'e pre2en'ri a cur(ului,planului de di(eminare,impre(ii Obiec'i.e: p&pulari2area ace('&r 'ipuri de cur(uri LL5A publicarea de inf&rma ii referi'&are la ac'i.i'a'ea de f&rmare Mi7l&ace: pre2en'are8 ar'ic&l8 p&2e 9rup in': c&muni'a'ea .ir'ual Re2ul'a'e a'ep'a'e: 1mb&/irea cali'ii in.a'am0n'ului .+" ! -emn'ura:

Da'a:+".

Acest document va fi pre'entat te)noredactat la A*"*P*C*D*E*+*P* i Inspectorului pentru pro(rame educaionale europene de la I ,*