Sunteți pe pagina 1din 1

(& C")duce!ea (& Fisele Asi*u!a!ea ca pe!'ec0i")a!ea pasiv si "!*a)i+a!ea p"stu!il"!pe!,ite ca ' ! a aduce ati)*e!e !e*i,ului va,al "!

di)e de AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR disp"+i0iil"! ca!e !e*le,e)tea+ d",e)ii suspe)siv de se!viciu SERVICIUL AUDIT PUBLIC etc& INTERN speci'ice PROGRAMUL p!ivi)d siste,ul de sc$i,b de LOCULUI pe!'ecti")a!e .&Ci!cuitul INTERVENTIEI LA FATA , !'u!i sta)da!d, !'u!ile c",u)ita!e s pasiva& d"cu,e)tel"!& 'ie e1p"!tate Tipul te,p"!a! de pe te!it"!iul Obiective Obiecte test !ii L"cul /&Respecta!ea va,al al C",u)it 0ii pe)t!u a 'i supuse auditabile c")ditiil"! u)"! "pe!a0iu)i de pe!'ec0i")a!e- ia! *e)e!ale ale p!"dusele !e+ult2)d di) acele "pe!a0iu)i ac"!da!ii s 'ie puse 3) libe! ci!cula0ie cu !e*i,ului& e1")e!a!e pa!0ial sau t"tal de d!eptu!i de i,p"!t& Ve!i'ica!ea daca s4a !espectat !est!ictia de plasa!e sub !e*i,ul de pe!'ec0i")a!e pasiv a , !'u!il"! c",u)ita!e- si a)u,e 'aptul ca )u p"t 'i plasate sub !e*i,ul de pe!'ecti")a!e pasiva ,a!'u!ile5 4 al c !"! e1p"!t i,plic !a,bu!sa!ea sau !e,ite!ea d!eptu!il"! de i,p"!t4ca!e- a)te!i"! e1p"!tului- au '"st puse 3) libe! ci!cula0ie cu e1")e!a!e t"tal de d!eptu!i de i,p"!t 3) te,eiul desti)a0ieiat2t ti,p c2t c")di0iile pe)t!u ac"!da!ea u)ei ast'el de scuti!i c")ti)u s se aplice4al c !"! e1p"!t i,plic ac"!da!ea !estitui!il"! la e1p"!t sau pe)t!u ca!e se ac"!d u) alt ava)ta6 'i)a)cia! dec2t aceste !estitui!i 3) c")'"!,itate cu p"litica a*!ic"l c",u) pe ba+a e1p"!tului , !'u!il"! !espective&

Du!ata #$%

N!& test

N!& lista ve!i'ica!e

Audit"!i

.& C")ditii 7&Respecta!ea *e)e!ale ale c")ditiil"! de !e*i,ului de aut"!i+a!e a pe!'ecti")a!e !e*i,ului. pasiva&

Ve!i'ica!ea daca aut"!i+atia de pe!'ecti")a!e pasiva s4a e,is la ce!e!ea pe!s"a)ei ca!e se "cup de 3)depli)i!ea "pe!a0iu)il"! de pe!'ec0i")a!e.

S-ar putea să vă placă și