Sunteți pe pagina 1din 8

AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR auditata: SERVICIUL TEHNICI DE VAMUIRE SI TARIF VAMAL Perioada auditata: 01.01. 00! " #.

0 . 00# CHESTIONARUL $ LISTA DE VERIFICARE COD 1. O%IECTIV N& DA NU FIAP A Regimul vamal de perfectionare pasiva

Entitatea

O%SERVATII

Conditii generale de functionare a regimului de perfectionare pasiva


X

1.1.

Regimul de perfecionare pasiv permite ca, fr a aduce atingere dispoziiilor care reglementeaz domenii specifice privind sistemul de schimb de mrfuri standard prevzut la art. 154 159 din R ! sau la art. 1"#, mrfurile comunitare s fie e$portate temporar de pe teritoriul vamal al !omunitii pentru a fi supuse unor operaiuni de perfecionare, iar produsele rezult%nd din acele operaiuni s fie puse &n liber circulaie cu e$onerare parial sau total de drepturi de import.
1.

Art.145 alin 1 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

'$portul temporar al mrfurilor comunitare atrage dup sine aplicarea drepturilor de e$port, a msurilor de politic comercial 5i a altor formaliti prevzute pentru scoaterea mrfurilor comunitare de pe teritoriul vamal al !omunitii

Art.145 alin 2.din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

1.

6mrfurile de e$port temporar7


reprezint mrfurile plasate sub regimul de perfecionare pasiv8

Art.145 alin 3 lit a .din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

1.'

6produse compensatoare7
reprezint toate produsele care rezult din operaiunile de perfecionare8

Art.145 alin 3 lit c .din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

1.(

6rata de randament7 reprezint cantitatea sau procentul produselor compensatoare care sunt obinute prin perfecionarea unei cantiti determinate de mrfuri de e$port temporar.

Art.145alin 2 lit d .din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar Art.146 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

1.).

-u pot fi plasate sub regimul de perfecionare pasiv mrfurile comunitare9 : al cror e$port implic rambursarea sau remiterea drepturilor de import, care, anterior e$portului, au fost puse &n liber circulaie cu e$onerare total de drepturi de import &n temeiul destinaiei, at%t timp c%t condiiile pentru acordarea unei astfel de scutiri continu s se aplice, al cror e$port implic acordarea restituirilor la e$port sau pentru care se acord un alt avanta; financiar dec%t aceste restituiri &n conformitate cu politica agricol comun pe baza e$portului mrfurilor respective.

. .1

Autori*area re+i,u-ui .a,a- de /er0e1tionare /a2i.a

+utorizaia este eliberat la cererea persoanei care

Art.147 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +*

&ndepline5te operaiunile de perfecionare sau care se ocup de &ndeplinirea lor.

!2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

+utorizaia se acord numai9 /a0 persoanelor !omunitate8 stabilite &n

Art.148 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

/b0 atunci c%nd se consider c este posibil s se stabileasc faptul c produsele compensatoare rezult din perfecionarea mrfurilor de e$port temporar. 3ituaiile &n care se aplic derogri de la prezenta liter 5i condiiile &n care se pot aplica astfel de derogri se stabilesc &n conformitate cu procedura comitetului8 /c0 atunci c%nd autorizaia de utilizare a regimului de perfecionare pasiv nu este de natur a aduce atingere &n mod serios intereselor eseniale ale transformatorilor comunitari /condiii economice0.
'. '.1 Fun1tionarea re+i,u-ui .a,ade /er0e1tionare /a2i.a X X

. +utoritile vamale stabilesc termenul &n care produsele compensatoare trebuie s fie reimportate pe teritoriul vamal al !omunitii. 'le pot prelungi acea perioad &n urma depunerii de ctre titularul autorizaiei a unei cereri bine argumentate +utoritile vamale stabilesc fie rata de randament a operaiunii

Art.14 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

'.

Art.14 alin 2 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +*

fie, atunci c%nd este necesar, modalitatea de stabilire a ratei.

!2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

'.'

'$onerarea total sau parial de drepturi de import &n conformitate cu art. 151 alin. /10 se acord numai c%nd produsele compensatoare sunt declarate pentru punerea &n liber circulaie &n numele sau &n favoarea9 /a0 titularului autorizaiei sau /b0 oricrei alte persoane stabilite &n !omunitate cu condiia ca acea persoan s fi obinut consimm%ntul titularului autorizaiei, iar condiiile autorizrii s fie &ndeplinite.
'.(

Art.15! din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

'$onerarea total sau parial de drepturi de import prevzut se aplic prin deducerea din valoarea drepturilor de import aplicabile produselor compensatoare puse &n liber circulaie a valorii drepturilor de import care ar fi aplicabile la aceea5i dat mrfurilor de e$port temporar dac acestea ar fi importate pe teritoriul vamal al !omunitii din ara &n care au fost supuse operaiunii de perfecionare sau a ultimei operaiuni de perfecionare. aloarea mrfurilor de e$port temporar este cea luat &n considerare pentru aceste mrfuri la stabilirea valorii &n vam a produselor compensatoare sau, dac valoarea nu poate fi astfel stabilit, diferena dintre valoarea &n vam a produselor compensatoare 5i cheltuielile de perfecionare stabilite prin mi;loace rezonabile.

Art.151 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

'.)

Art.151" alin.2 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

!u toate acestea, : anumite ta$e impuneri &n conformitate cu procedura comitetului nu se iau &n considerare la calcularea sumei de sczut8

'.3

atunci c%nd, &nainte de a fi plasate sub regimul de perfecionare pasiv, mrfurile de e$port temporar au fost puse &n liber circulaie la o ta$ redus &n virtutea utilizrii &n scopuri speciale, 5i at%t timp c%t condiiile de acordare a ta$ei reduse continu s se aplice, valoarea deductibil este valoarea drepturilor de import percepute efectiv la punerea &n liber circulaie +tunci c%nd mrfurile de e$port temporar ar putea beneficia la punerea &n liber circulaie de o ta$ redus sau zero &n virtutea utilizrii &n scopuri speciale, aceast ta$ se ia &n considerare cu condiia ca mrfurile s fi suferit acelea5i operaiuni ca operaiunile prevzute pentru o astfel de utilizare &n ara &n care a avut loc operaiunea de perfecionare sau ultima operaiune de perfecionare. +tunci c%nd produsele compensatoare beneficiaz de o msur tarifar preferenial &n sensul art. "< alin. /#0 lit. /d0 sau /e0, iar msura e$ist pentru mrfurile care se &ncadreaz &n aceea5i clasificare tarifar ca 5i mrfurile de e$port temporar, rata drepturilor de import de luat &n considerare la stabilirea sumei de sczut &n conformitate cu alin. /10 este cea care s:ar aplica dac mrfurile de e$port temporar ar

Art.151 alin 3 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

'.!

Art.151 alin 4 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

&ndeplini condiiile &n care se aplic msura preferenial.


'.#

+tunci c%nd scopul operaiunii de perfecionare este repararea mrfurilor de e$port temporar, acestea sunt puse &n liber circulaie cu e$onerare total de drepturi de import c%nd se stabile5te &ntr:o msur satisfctoare pentru autoritile vamale, c mrfurile au fost reparate gratis, fie datorit unei obligaii contractuale sau legale de garanie, fie datorit e$istenei unui viciu de fabricaie. +tunci c%nd scopul operaiunii de perfecionare este repararea mrfurilor de e$port temporar 5i o astfel de reparare este efectuat cu titlu oneros, e$onerarea parial de drepturi de import prevzut la art. 145 se acord prin stabilirea valorii drepturilor aplicabile pe baza elementelor de ta$are aferente produselor compensatoare la data acceptrii declaraiei de punere &n liber circulaie a produselor respective 5i lu%nd &n considerare ca valoare &n vam o valoare egal cu costurile de reparare, cu condiia ca aceste costuri s reprezinte singurul considerent oferit de titularul autorizaiei 5i s nu fie influenate de nici o legtur &ntre titular 5i comerciant. Si2te,u- de Per0e15ionare /a2i.6 1u uti-i*area 2i2te,u-ui de 217i,8 de ,6r0uri 2tandard

Art.152 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

'.4

Art.153 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a !odului amal !omunitar

(.

(.1.

3istemul de schimb de mrfuri standard permite ca produsul importat, denumit &n continuare 6produs de &nlocuire7, s

Art.154 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4

&nlocuiasc compensator.
(. .

un

produs

din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar X Art.154 alin 2 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

+utoritile vamale permit utilizarea sistemului de schimb de mrfuri standard atunci c%nd operaiunea de perfecionare implic repararea altor mrfuri comunitare dec%t cele care fac obiectul politicii agrare comune sau regimurilor specifice aplicabile anumitor mrfuri ce rezult din transformarea produselor agricole.

(.'

+utoritile vamale permit, &n condiiile prevzute, ca produsele de &nlocuire s fie importate &nainte ca mrfurile de e$port temporar s fie ree$portate /import anticipat0.

Art.154 alin 4 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

(.(

=rodusele de &nlocuire trebuie s aib aceea5i &ncadrare tarifar, aceea5i calitate comercial 5i acelea5i caracteristici tehnice ca 5i mrfurile de e$port temporar dac acestea din urm au fost supuse operaiunii de reparare menionate.

Art.155 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

(.)

+tunci c%nd mrfurile de e$port temporar au fost folosite &naintea e$portrii, produsele de &nlocuire trebuie s fi fost 5i ele utilizate, neput%nd fi produse noi.

Art.155 alin.2 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

(.3.

>n cazul importului anticipat, mrfurile de e$port sunt e$portate temporar &n termen de dou luni de la data acceptrii de ctre autoritile vamale a declaraiei de punere &n liber circulaie a produselor de &nlocuire. >n cazul importului anticipat 5i , valoarea deductibil se stabile5te pe baza elementelor de ta$are aplicabile mrfurilor de e$port temporar la data acceptrii declaraiei de plasare sub acest regim.

Art.157 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

(.!

Art.158 din R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

). ).1

In17eierea re+i,u-ui .a,ade /er0e1tionare /a2i.a


Autori$atia de perfectionare pasiva specifica termenul de inc%eiere a operatiunii X R'()*+,'-.)* /!''0 nr. "91#19" +* !2-34*4)*)4 din 1" octombrie 199" de instituire a Codului Vamal Comunitar

S-ar putea să vă placă și