Sunteți pe pagina 1din 12

x(i)

1
2
3
4
5
6

y(i)
1.3
2.4
3
4.3
9
15

1
3.6
2.09
5.6
8.24
18

y = 1.1675643400x 0.3891253168
R = 0.9602975264

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

y
1.00
2.50
3.00
4.30

1.00
2.80
4.20
6.20

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

y
1.3
2.4
3
4.3
9
15

Series1
Linear
(Series1)

1
3.6
2.09
5.6
8.24
18

20
y = 0.0362x2 + 0.5751x + 1.0091
R = 0.9715

18

20

16
14
12

Series1

10

Poly. (Series1)

8
6
4
2
0

7.00

y = 1.5986x - 0.7661
R = 0.9827

6.00

10

5.00
4.00

Series1

3.00

Linear (Series1)

2.00
1.00
0.00
0.00

2.00

4.00

6.00

15

20

Series1
Poly. (Series1)

Instructiunea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Descrierea Programului
Comentariu

Instructiune de declarare a dimensiunii variabilelor indiciale


Deschide fisier pentru datele de intrare (suport de informatii cu cod 1)
Deschide fisier pentru datele de iesire (suport de informatii cu cod 3)
Citeste de pe suportul de informatie cu cod 1, sub forma 10, valoarea lui N (nr. de puncte "x" in care a fost citita functia "y")

re a fost citita functia "y")