Sunteți pe pagina 1din 6

DreptRomanTutorialul3

Examen2021Ian(2ore) Subiectulunudinizvoare Subiectul2dinobligatiuniparteagenerala Subiectul3dinpersoanele,bunurile Fazaa2asedesfasurainfatajudecatoruluicareeraopersoanaparticularaaleasadepartisiconfirmata demagristrat.Judecatoruleraunparticularinsensulcanuexistaprofesiadejudecator.Laorigine judecatoriieraualesidinrandulsenatoriloriarincepanddinsecolulIIicsidincandulcavalerilor.Infazaa 2aprocesulnumaiaveacaracterconsensualastfelcanupresupuneaprezentaambelorpartiinfata judecatorului. Potrivitlegiicelor12tablejudecatorulasteptapanalaamiazaiardacaunadintrepartinuseprezenta dadeacastigdecauzaceleilalteparti.Dacaambelepartierauprezenteincepeaudezbaterile contradictoriiprinutilizareaunuilimbajobisnuit.Primulvorbeareclamantulcareisiformulapretentiile siadministraprobeledecaredispuneasianumefieinscrisurifieprobacumartori.Laaceaepocanu existaoierarhideaprobelorastfelcainscrisurileputeauficombatuteprinmartori.Apoiparatulisi formulasielpretentiilesiadministraprobeeventualinsprijinulpartilorputeauvneisiavocatii. Avocatiiromaninueraureprezentantiinjustitieinsensulcanuveneaulaprocesinloculpartilorci alaturideele. Dupacejudecatorulascultapretentiilepartilorpledoariaavocatilorsiapreciaprobeleadministrate pronuntaosedintadecondamnaresaudeabsolvirepotrivitintimeisaleconvingeri.Insajudecaorulavea posibilitateasarefuzepronuntareasentinteipemotivcalururilenuiierauclaresituatieincarepartile trebuiausarevinainfatamagistratuluiinvedereaalegeriiunuinoujudecator. Proceseleerausolutionatefiedejudecatorulunicfiedetribunale.Tribunaleleeraude2feluri: nepermanentesipermanenete.Tribunalelenepermanenteeraualcatuitedinrecuperatoresalesiin numarimparsisolutionauproceseledintrecetatenisiperegrinisieventualeleabuzurialefostilor guvernatorideprovincii. Tribunalelepermanenteeraudoua: Decemviriilitibusiuticandiscei10barbaticaresajudeceprocese,solutionauproceseleprivitoarela libertate. Centumviriilitibusiudicandiscei100debarbaticaresajudeceprocese,solutionauproceseleprivitoare laproprietatesimosteniri. Proceduralegislatiunilorsecaracterizaprintrunformalismrigid.Astfelincatspresfarsitulrepublicii candnumarulproceseloracrescut,legisactiunileaudenitinaplicabilesaucumlenuveaGaiusodioase.

Intreanii149si126prinlegeaEbutiasaintrodusoproceduramaievoluata(proceduraformulara) aceastalegenuadesfintatlegisactiunilecialasatpartilorposibilitateadeaoptaintrecele2proceduri. Intrucatpartileoptaupentruproceduraformularalegisatiunileaucazutindesuetudinesiaufost abrogatedeimparatulAugustprinlegileIulieJudiciarie. Proceduraformulara,ceadea2aproceduracunoscutaderomanisiaplicatainepocaclasica.Siin aceastaproceduraprocesulsedesfasurain2faze:iniuresiiniudicio,insaauaparutsielementenoi. Formulaeraunmicprogramdejudecataprincaremagistratuliiaratajudecatoruluicumsasolutioneze cauza.Utilizandmijloculproceduralalformulei,pretorulasanctionatnoisubiectivesiaextinssferade reglementarejuridicadeoareceoridecateoripretentiilereclamantuluiseprevedeaujustepretorulii eliberaoformulasiiidadeaposibilitateasasilevalorificeprinproces. Oriceformulaincepeacunumelejudecatoruluipentrucasiinaceastaprocedurajudecatorulesteun particularalesdepartisiconfirmatdemagristrat. Formulacuprindeainstructurasapatrupartiprincipalesidouaaccesorii: 1) Intentioincaresearataupretentiilereclamantului 2) Demonstratioincaresearataizvorulsautemeiuljuridicalpretentiilor(fieunactjuridicun contractfieunfaptjuridic) 3) Adiudicatioeraoparteaformuleicarefiguradoarinactiunileinpartajprincarepartilecereau iesireainindiviziune. 4) Condemnatioprincaremagistratulilimputerniceapejudecatorsapronunteosentintade condamnaresaudeabsolvire Acesorii: 1) Prescriptioneserauanumiteprecizaripecaremagistratullefaceafieinsprijinulreclamantului (proactore)fieinsprijinulparatului(proreo) 2) Exceptionesmijloacedeaparareprincareparatulnunegapretentiilereclamantuluidarinvoca anumitefaptedenaturaaparalizaacelepretentiiex:paratulnunegacaaprimitosumadebani darsustineacaafostiertatdedatorie. Pentrucaexceptiuneasapoatafiopusainfatajudecatoruluiiatrebuiasafigurezeinformulaunde eraintrodusanumaidecatremagistratsinumailacerereaexpresaaparatului. Intrucatjudecatorultrebuiasasolutionezecauzainstrictaconformitatecuindicatiileprimiteprin intermediulformulei. Gaiusaspuscainproceduraformularajudecatorulerasclavulformulei. Datoritaacestuifaptinproceduraformularaexceptiunileauavutuncaracterabsolutoriu.Astfel: oridecateoriexceptiaopusadeparatsedovedeaintemeiata,judecatorulnuputeapronuntao sentintadecondamnarelamaiputincitrebuiasapronunteosentintadeabsolvire.

Astfel:dacareclamantulapretinspecaledeactiunesumade100deasiiarparatuladoveditpecale deexceptiunecadatoranumai50deasijudecatorulnuilputeacondamnala50ciilabsolvea intrucatelfuseseimputernicitprinformulasasepronuntenumaicuprivirelasumade100. Inprimafazaprocesulcontinuasaaibacaracterconsensual,citareaserealizatotdecatre reclamantprinprocedeleamintitelalegisactiuni.Insainplussacreatoactiunespecialaimpotriva paratuluicarerefuzasaseprezintelaproces. Unaltelementdenoutatepartilenusemaiexprimainformulesolemneciinlimbajulcotidian. Ultimulactcaresedesfasurainfatamagristratuluisenumealitiscontestatio. Inproceduralegisactiunilorlitiscontestatioinsemnaluareademartoricaresaconstatevointa partilordeasejudecainroceduraformularaconstaindictareaformuleidecatrereclamant paratuluisauinremitereauneicopiidepeformulapentrucaparatulsaisipoatafaceapararea. Litiscontestatioproducea3efecte: 1. Prinefectulextinctivdreptulinitialadicadreptuldedusdereclamantinjustitiesestingea 2. Prinefectulcreatorinloculdreptuluiinitialcaresastinssenasteaundreptnoucareavea intotdeaunacaobiectosumadebani.Prinurmaresentintadecondamnareaveauncaracter pecuniar. 3. Prinefectulfixatorinmomentulluilitiscontestatiosefixauelementelerealesipersonaleale procesului. Elementelerealesuntpretentiilereclamantuluiformulateinfatamagistratuluisefixauinsensulca infazaa2areclamantultrebuiasaformulezeaceleasipretentiiiarjudecatorulnuputealuain consideraredecatpretentiileformulateinintentioaformulei. Elementelepersonalesuntidentitateapartilorsiajudecatorului,infatajudecatoruluitrebuiausase prezintepartilementionateinformulasideasemeneaprocesulnuputeafisolutionatdecatde judecatorulmentionatinformula. Dacaunadinpartidecedaintimpulsolutionariiprocesuluimostenitoriisainuseputeauprezentain fatajudecatoruluipentrucanumelelornuapareauinformulaastfelcatrebuiausaseprezinte impreunacuadeversaruldinnoulamagistratinvedereamodificariiformulei. Actiuneainjustitie InproceduraformularaactiuneaesteocerereadresatadereclamantmagistratuluideaIseelibera oformula.Eliberareaformuleiechivalacuacordareaactiuniiinjustitieintrucatoridecateori pretentiilereclamantuluierauintemeiatemagistratuliieliberaoformula. Astfelactiuneaadobanditoaplicatiunegenerala. Actiunileinjustitieseclasificadupamaimultecriterii:

Ceamaivecheclasificaresefacedupaobiectullor: Actiunirealeprincaresesanctioneazadrepturireale(inrem) Actiuniinpersonamprincaresesanctioenazadrepturipersonale.Decreanta

Dupaorigine Civilenusuntoriginale,nusuntcreatiialepretoruluipentrucaauunmodelinlegisactiuni Pretorienesuntcreatiialepretoruluisiseimpartin3categorii a) Infactumpretoruldescriatoateimprejurarilecareaudusladeclansarealitigiuluiastfel incatjudecatorulsastiecumsasolutionezecauza b) Ficticiiseintroduceainformulaacesteactiuniofictiunecuscopuldeaseextindesferalor deaplicareex:actiuneainrevendicareerarezervatacetatenilorromani.Dacaseintroducea fictiuneacaunperegrinestecetateanromanactiuneaputeafiintentatasideacelperegrin. c) Actiunicuformulacutranspozitiuneauoredactarecareseabatedelaregulagenerala potrivitcareiasiinintentiosiincondemnatiotrebuiasaaparaaceleasinume.Laformulacu transpozitiuneinintentioapareaunumeiarincondemnatiualtul.Acesteactiuniaufacut posibileoseriedeoperatiunijuridicecumarfireprezentareaincontractereprezentareain proces.

Dupacriteriulintepretariiactuluijuridicdincareizvorascpretentiilereclamantuluiactiunilesunt: Dedreptstrictactuljuridicdincareizvorascpretentiilereclamantuluiesteinterpretat adliteramfaraasetinecontdeintentiapartilordinmomentulincheieriiactului. Debunacredintajudecatorulinterpretaactulcuscopuldeastabiliicareafostintentiapartilor inmomentulincareauincheiatactuljuridic

Maipotfi: Directeutilizateinvedereasolutionariiunorcazurideterminate Utileaufostextinselacazurisimilare

Maipotfi: Populareaufostcreatepentruprotejareaunorinteresegeneralesiputeaifiintentatedeorice persoana Privateputeaufiintentatedoardetitularuldreptului.

Maipotfi: Penaleparatuleracondamnatlaplatauneiamenzipenale persecutoriieracondamnatfielareparareaprejudiciuluifielaexecutareaobligatieiasumate

Maipotfi:

arbitrariiaufostcreatecuscopuldeaseatenuacaracterulpecuniaralsentinteide condamnare.Insolutionareaacestoractiunijudecatorulaveaodublacalitate:incalitatede arbitrudupaceseconvingeadejusteteapretentiilorreclamantuluiiiordonaparatuluisadea curspretentilor.Insaacestordinnueraobligatoriuastfelcadacaparatulrefuzasase conformezearbitrulsetransformainjudecatorpropriuzissipronuntaosentintadecondamnare laosumadebani.Insasumadebaninuerafixatadecatrejduecatorcidecatrereclamantcare aveatotinteresulsasupraevaluezeobiectullitigios.Astfelcadacaparatulnuexecutaordinul arbitruluiajungeasaplateascaosumamultmaimaredecatvaloareaobiectuluiindirectsa ajunslaexecutareainnaturaaobligatiei.

Efectelesentintei Sentintadecondamnareproducedouaefecte: I. Fortajuridicaasentinteisenumesteastaziautoritateadelucrujudecatsiinseamnacaun procesintreaceleasipartisicuprivirelaacelasiobiectnupoatefijudecatdemaimulteori. InepocafoartevecheRomaniinuaucunoscutacestprincipiuajungaduseuneoricain aceasicauzasasepronuntesentintecontradictorii. InproceduralegisactiunilorRomaniiaucreatregulapotrivitcareiaolegisactiunenupoatefi intentatademaimulteori.Aceastaregulaasiguraautoritateadelucrujudecatnumaifata dereclamantintrucatparatulputeasaredeschidaprocesul.Inproceduraformulara autoritateadelucrujudecatafostasiguratadeprinefectulextinctivaluilitiscontestatio princaredreptuldedusinjustitiesestingeaiarreclamantulnuputeaintroduceonoua actiunepentrucaacoloundenuexistadreptnuexistaactiune.Insasiinacestcazparatul putearedeschideprocesul.Deaceeapentruaasiguraautoritateadelucrujudecatfatade ambelepartijuristconsultiiclasiciaucreatregularesiudicataproveritateaccipitur(lucrul jduecatseconsideraadevarat)acestprincipiuafostsanctionatpecaledeexceptiecare puteafiopusaatatdereclamantcatsideparat.

II. Fortaexecutorieasentinteiconstainposibilitateadealconstrangepeparatsaplateasca sumadebanilacareafostcondamnatconstrangeredenumitaexecutareasilitaa debitoruluiinsolvabil.Executareasilitaimbracadouaformeinproceduraformulara:asupra persoaneidebitoruluisiexecutareasilitaasuprabunurilordebitorului. Executareasilitaasuprapersoaneiafostprealuatadinproceduralegisactiunilorsiconsta invanzareacasclavadebitoruluiinsolvabilpestegranitaniciodatalaroma. Executareasilitaasuprabunurilordebitoruluiinsolvabilaaprutcaelementdeinvovatiein proceduraformularasiserealizaprindouaprocedee:prin venditiobonorumbunuriledebitoruluierauvanduteinblocastfelincatcreditorulsaisi poatavalorificadreptuldecreanta.Acestprocedeuaveaincovenientulcaatrageainfamia. Debitorulerascosdesubprotectialegilorromane.

Distractiobonormulincardulcaruiabunuriledebitoruluierauvandutecuamanuntul numaiinmasuranecesaraacopeririicreantei Deinvatat:persoanele,bunurilesiobligatiunile(parteagenerala) NUavemsuccesiunilepentruexamen.