Sunteți pe pagina 1din 7

De facut pentru examen 3 teme pt. Fiecare seminar + Referat.

Teme referat : Seminar 1 : Inceputurile economiei Mercantilizmul si fiziocratia Keinesismul Clasicismul si neoclasicismul Rep. Ale gand eco in Romania Legi si princip. In analiza economica Nev si resurse Riscul; in activitatea eco Firma celula de aza a economiei

Seminar 2:

Subiecte examen
1. Resursele si raritatea acestora. 2. Nevoile definitie si clasificare 3. !ficienta economica" cerinta de aza a economiei. 4. Agentii eco. #ipologie si clasificare. 5. Intreprinderea" definitie si clasificare. 6. Factorul de productie munca a ordare cantitativa si calitativa. 7. Com inarea factorilor de productie . Factorul natura. Legea randamentelor neproportionale. !. Capitalul fi$ si capitalul circulant. 1". Costul de productie" principii si clasificare. 11. %roductivitatea muncii. 12. &c'im ul si rolul lui in economie. 13. #rasaturile economiei de piata 14. !conomia naturala. 15. %iata" functii si limite. 16. !volutia formelor de economie 17. Factorii care influenteaza cererea si oferta. 1 . !lasticitatea cererii 1!. Cererea. Legea cererii. 2". (ferta. Legea ofertei.

1 . #$asticitatea cererii : !lasticitatea cererii reprezinta variatia cantitatii cerute in functie de pret si se calculeaza prin coeficientul de elasticitate. )grafice de la MARIA* 17. Fact%rii ca inf$uentea&a cererea : - 'erere()ferta 'ererea : 1. ..... 2. ..... +. #a$e si su ventii )sucsidile*" )ta$e marii , oferta mica" su ventii marii-cerere mare* -. .eniturile consumatorilor /. Moda" gusturii" preferinte 0. 1iferente etnice" culturale si religioase )ferta : 1-3 *+em cu cererea 4. Costurile de fa ricatie. 5. %returile materilor prime si factorii de productie 6. Marimea concurentei. 7. !venimente naturale" economice si politice)greve* 1!. 'ererea. ,e-ea cererii. Cererea rep. Cant ma$ima de unuri si servicii ceruta spre cumparare intr-o anumita perioadala un anumit pret. Legea cererii 2 Cand pretul creste cerea scade si invers cand pretul scade cererea creste. 2" . )ferta. ,e-ea %fertei. (ferta rep. cant ma$ima de unuri si servicii oferita spre vanzare intr-o anumita perioada la un anumit pret. Legea ofertei2 1aca pretul creste oferta creste si invers daca pretul scade oferta scade. 1. Resurse Resursele rep toate elementele pe care omul le poate atrage si le poate utiliza in scopul satisfacerii nevoilor lui. Resursele sunt naturale e$trase direct din natura si folosite ca atare si economice trecute printr-un proces de munca anterior. Raritatea lor este pusa in

evidenta de costul de oportunitate sau costul alegerii un concept care e$prima costul realizat de un agent economic in functie de alegerile facute.)este mare pentru alegeri gresite si mic pentru alegeri une*. 2. .e/%i$e si c$asificarea $%r. Nevoile umane rep un sir nesfarsit de cerinte o iective necesare vietii umane. Clasificarea acestora este pusa in evidenta de piramida lui Maslo3. %rima treapta 2 nevoi fiziologice A doua treapta 2 nevoi de apartenenta si comunicare A treia treapta 2 nevoia de securitate A patra treapta 2 nevoia de cultura si educatie A cincea treapta 2 nevoi spirituale 3. #ficienta ec%n%mica0 cerinta +e ba&a a ec%n%miei. !ficienta4eforturi5efecte 6 7 !ficienta4eforturi5efort 87 Rata profitului %rofit5cifra de af $ 799 %rofit5capital $ 799 %rofit5 4.1-entii ec%n%mici : Reprezinta persoane sau grupuri de persoane care defasoara activ eco pe teritoriul unei tari si se impart in urmatoarele cat 2 7. Cei care creaza ani sunt intreprinderile si restul lumi sau strinatatea. :. Cei care consuma ani" statul sau mena;ele +. Cei care manipuleaza ani" sistemul financiar ancar" asigurarile si administratia pu lica sau privata. 5. *ntreprin+erea +ef si c$asif Intrep rep un ansam lu de activ eco azat pe un cumul de factori de productie si destinat producerii de unuri si servicii. Clasificare 2 1. Dupa marime : 7. Mici si mi;loci 4 pana /9 anga;atii :. Mari 4 peste /9 ang +. F. Mari 4 zeci de mii de ang

2. Dupa f%rma +e pr%prietate : 7. Cu capital de stat )regie autonoma sau companii nationale* :. Cu capital privat +. Cu capital mi$t '. Dupa $e-ea 31(1!!" : 7. %ersoana fizica autorizata )asociatia familiala* :. &RL +. &A -. &ocietate in comandita simpla /. &ocietate in comandita pe actiunii 6.Fact%ru$ +e pr%+uctie munca Munca rep capacitatea de a muncii a unor oamenii li eri din punct de vedere economic si ;uridic. 1in punct de vedere contitativ e$prima resursele de munca dupa cum urmeaza 2 -din populatia total ):7 mil* se scad 2 varstnicii si copii" elevi" studentii si casnicele" cei inapti de munca" somerii" cei care lucreaza in gospodarii propri)firme* Ceea ce ramane se numeste populatie ocupata salariata" cu carte de munca )-./ mil* 1in punct de vedere calitativ orice <uvern va fi preocupat de 2 - starea de sanatate a populatiei - asigurarii sociale corecte - asigurare de salarii motivante una functionare a tuturor celorlalti factorii de productie 7.'%mbinarea fact%ri$%r +e pr%+uctie. Com inarea este posi ila datorita ; 7. 1ivizi ilitatii :. Adapta ilitatii +. Complementaritatii .Fact%ru$ natura : Natura reprezinta totalitatea resurselor solului" su solului" si mediului incon;urator pe care omul le poate supune si atrage in circuitul economic. Legea randamentelor neproportionale considera ca rezultatul marginal)productia suplimentara* o tinuta pe un teren avand o te'nologie foarte avansata va creste la inceput mai repede decat valoarea factorului dupa care va incepe sa descreasca pana la disparitia productiei.

!.'apita$u$ fix si capita$u$ circu$ant. 'apita$ fix('apita$ circu$ant dupa modul in care isi transmit valoarea dupa valoarea lor de inventar , mare 5 mica dupa numarul de circuite eco la care participa , mai multe 5 unul dupa modul in care isi recupereaza valoarea , treptat prin amortizare 5 dintr-o data prin pret e$emple , masini" utila;e" terenuri 5 materii prime" materiale 1".'%stu$ +e pr%+uctie Costul rep tot c'elt generate de consumul de factorii de productie. %rincipiile costului 2 7. %rincipiul integralitatii , din evidenta conta ila sa nu lipseasca nici o c'eltuiala care a participat la productie :. %rincipiul cauzalitatii , toate c'eltuielile directe" indirecte" e$plicite si implicite sa apara in evidentele conta ile +. %rincipiul actualitatii , c'eltuielile de la inceputul e$ercitiului sa fie aduse la nivelul celor de la sfarsitul e$ercitiului -. %rincipiul omogenitatii , toate c'eltuielile sa fie masurate in aceeasi moneda Clasificare2 La nivelul intreprinderii e$ista costuri totale care se impart in costuri salariale si materiale sau costuri fi$e si costuri varia ile. Costurile medi sau pe ucata se calculeaza ca raport intre costurile totale si productie. Costurile marginale se calculeaza ca raport de cost total si diferenta de productie. 11.3r%+ucti/itatea muncii %roductivitatea muncii rep rodnicia cu care este utilizata forta de munca si se poate calcula ca2 7. productivitate medie raport intre productie si numarul de salariati :. productivitate marginala raport intre dif de productie si dif de salariatii +. productivitate nationala %I= raportat la populatie ocupata salariata. 12.Sc4imbu$ si r%$u$ $ui in ec% &c'im ul rep procesul prin care se duce mai departe si se asigura pe aza si princii economice trecerea unurilor si servicilor de la producator la consumator. Asa cum aprecia Adam &mit' sc'im ul face legatura intre2 7. Agentii eco producatori care urmaresc sa vanda la un pret cat mai mare. :. Agentii eco consumatori care vor sa cumpere la un pret cat mai mic

1epartea agentului producator va fi legea avanta;ului" avanta; care proate fi a solut cand utilizeaza te'nologie avansata si relativ cand are costuri de oportunitate mici. Consumatorul va fi g'idat de legea utilitati care e$prima capacitatea reala sau presupusa a unurilor creata de ai satisface nevoile de consum. &c'im ul asigura legatura intre agentii economici creaza flu$uri de produse" servicii si ani" face legatura intre cei care fa rica si cei care au nevoie de ele" creaza pretul si li ertatea de actiune. 13.Trasaturi$e ec%n%miei +e piata 7. :. +. -. /. 0. >. %iata este locul de intalnire al cererii cu oferta %iata este locul unde se confrunta producatorii si consumatorii %iata este locul unde preturile se formeaza li er %iata este locul unde produsele fa ricate isi gasesc un cumparator %iata este locul unde unurile se transforma in marfurii %iata este locul unde marfurile se sc'im a contra anii %iata este locul unde statul intervine pentru a supraveg'ea respectarea legilor pietei ?. %iata este locul unde marfurile sunt sc'im ate pe alte marfurii @. %iata este locul unde se creaza flu$uri de produse" servicii si ani 79. %iata este locul unde sunt satisfacute nevoile de consum. 14.#c%n%mia natura$a Reprezinta acel sis eco in care unurile sunt produse pentru a satisface necesitatea de consum a producatorului si a familiei sale. In acest tip de economie necesitatile sunt satisfacute in mod direct prin autoconsum" acesta poate fi autoconsum final in care produsele se consuma efectiv )produse alimentare* si autoconsum intermediar in care produsele sunt folosite pentru a fa rica cu ele alte unurii si servicii )capitalul fi$*. 15.3iata functii si $imite Functii 7. 7.Realiz leg dintre cei care produc si cei care au nevoie de unuri si servicii :. Formeaza preturile prin ;ocul cererii si ofertei +. Asigura flu$uri de marfuri servicii si ani -. 1etermina ca orice produs sa-si gaseasca cererea Limite2 7. :. +. -. Cei saraci vor avea ceva mai mult decat li ertatea de a flamnzi Firmele mici for fi ing'itite de cele mari <uvernul poate spri;ini firme de monopol %roducatorii pot mintii creand false cererii prin reclama si pu licitate.

16. #/%$utia f%rme$%r +e ec%n%mie 7. !co de piata pura si perfecta " e$ista multi prod si multi consumatorii" e$ista transparenta informatilor" e$ista preturi li ere si neadministrate" e$ista li ertate de actiune. :. !conomie planificata sau comunista" productia se su ordoneaza planului" statul impune preturile" prin plan se sta ileste ce sa se produca cat sa se produca si pentru cine sa se produca. +. !conomia de piata mi$ta" in care e$ista proprietate pu lica si privata" unde coe$ista li ertate economica si diri;ismul stata.