Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE NCETARE CONTRACT DE MUNC

Subsemnatul(a) .........................................., legitimat cu BI/CI Serie ............., Nr.


...................., CNP .................................., salariat/ a ............................................, v
rog s-mi aprobati ncetarea contractului de munc ncepnd cu data de .....................
(ultima zi de lucru .............................) n conformitate cu articolul1 ..................... din
Codul Muncii.
Menionez c la data ncetrii contractului de munc voi avea efectuate ____ zile de
concediu de odihn n anul ...................

V mulumesc,

Data,

______________

art 55 lit b) ca urmare a conventiei partilor, la data convenita de acestea


art 56 lit i) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata
art 81 alin (1) demisie