Sunteți pe pagina 1din 1

Erori din documente de plata a TVA

Procedura de corectare a erorilor materiale din documentele de plata Erorile materiale din documentele de plata intocmite pentru plata TVA pot fi corectate de catre organul fiscal de administrare numai pe baza de cerere completata si de pusa de catre firma care a efectuat plata si a constatat ulterior eroarea. La indreptarea erorilor materiale din documentele de plata, in situatia in care contul platitorului a fost debitat si contul bugetar a fost creditat, organul fiscal considera valabila plata de la momentul efectuarii acesteia, in limita sumei inscrise in documentul de plata. Procedura de indreptare a erorilor materiale este reglementata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.311 din ! aprilie ""#. Continutul cererii $ererea de corectare a erorilor de aceasta natura nu este un formular tipizat regasit la organul fiscal de administrare. Aceasta trebuie completata de asa maniera incat sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente obligatorii% datele de identificare ale platitorului& precizarea erorii pentru care se solicita corectarea& modul de reconsiderare a platii eronat efectuate initial& numarul si data documentelor prin care s'au stabilit sau au fost individualizate sumele de plata (titlurile de creanta) pentru care se solicita corectarea erorii materiale& numarul si data documentului prin care s'a efectuat plata initiala& suma totala ac*itata prin documentul de plata initial& data platii. Pentru a motiva si a dovedi eroarea produsa, petenta trebuie sa ane+eze la cerere, in copie, urmatoarele documente necesare identificarii platii considerate eronat efectuate% ordinul de plata& e+trasul de cont& titlurile de creanta& orice alte documente. ,olutionarea favorabila a cererii privind corectarea unor astfel de erori materiale se efectueaza numai daca plata eronata se incadreaza intr'una din urmatoarele situatii posibile% plata s'a efectuat in alt cont bugetar decat cel aferent TVA& plata s'a efectuat intr'un cont bugetar curent, dar in baza unui cod fiscal eronat& in contul bugetar aferent TVA au fost ac*itate si alte obligatii fiscale. $ererea se depune la organul fiscal de administrare. -n baza cererii primite, organul fiscal verifica in evidentele sale fiscale% e+istenta erorii pentru care s'a solicitat corectarea& indeplinirea conditiilor pentru incadrarea erorii la eroare materiala& indeplinirea conditiilor de creditare a contului bugetar si de debitare a contului platitorului.

! Spre deosebire de erorile materiale din cadrul deconturilor de TVA care pot fi corectate in termen de 5 ani de la data faptului generator si a exigibilitatii TVA, erorile materiale din documentele de plata pot fi corectate numai daca cererea se depune in interiorul termenului de un an de la data efectuarii platii.

Articol adaugat in . octombrie ""/