Sunteți pe pagina 1din 1

Un nou tip de obiect: cererea de consfintire a intelegerii partilor din acordul de mediere

Procedura de solutionare a cererii Coreland art. 59 din legea medierii si ale art 441 noul C.proc.civ cu dispozitiile din art.438-440 noul C.proc.civ, rezulta ca procedura este una sumara, constand in urmatoarele: - dupa finalizarea medierii prin acord, partile formuleaza cerere de consfintire intelegere din acord mediere!, ane"eaza acordul de mediere #inclusiv in format electronic$, ac%ita ta"a de tim&ru - documentatia se depune la registratura 'udecatoriei( - cererea se inregistreaza, se distri&uie aleatoriu si se prezinta de indata )udecatorului desemnat #art. 8* alin 51 din +,-$( - nu se face procedura de regularizare a cererii de c%emare in )udecata si nu se fi"eaza termen de )udecata #ca la procedura contencioasa$, ci se sta&ileste ora si eventual o alta zi in care partile vor fi c%emate la instanta( - am&ele partile se prezinta la )udecator, personal sau prin reprezentant( - procedura are loc in camera de consiliu: )udecatorul verifica daca la momentul inc%eierii acordului de mediere #nu al prezentarii partilor in fata sa$ s-au respectat conditiile prevazute de lege pentru inc%ierea acordului( - daca mai tre&uie depuse acte sau aduse lamuriri, )udecatorul poate invita partile la o alta data, tinand insa seama de celeritatea procedurii( - daca %otararea este de admitere a cererii partilor, instanta consfinteste intelegerea lor conform acordului de mediere, iar dispozitivul %otararii va cuprinde continutul acordului( - daca %otararea este de respingere a cererii partilor, acordul ramane vala&il ca inscris su& semnatura privata, dar fara a constitui titlu e"ecutoriu( - %otararea poate fi atacata, pentru motive procedurale, numai cu recurs la .ri&unal. /ste de remarcat ca, desi procedura pare #cel putin$ a fi necontencioasa, legea nu trimite la dispozitiile 0rocedurii necontencioase )udiciare! din Cartea a ----a din Codul de procedura civila.