Sunteți pe pagina 1din 80

LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii Text n vigoare ncepnd cu data de 22 aprilie 2009 REALIZATOR: CO !

A"IA #E I"$OR ATIC% "EA & Text actuali'at prin produ(ul in)or*atic legi(lativ LE+ E+!ERT n ,a'a actelor nor*ative *odi)icatoare- pu,licate n onitorul O)icial al Ro*niei- !artea I- pn. la 22 aprilie 2009: / Legea nr0 120320045 / Legea nr0 617320045 / Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 :6320065 / Legea nr0 217320065 / Legea nr0 4;7320065 / Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 663200:5 / Legea nr0 913200;5 / Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 223200;5 / Legea nr0 24;3200;5 / Legea nr0 202320025 / Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 712320025 / Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 22320095 / Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 4;320090 TITLUL I Dispoziii enerale C!". # Domeniul de aplicare !$T. # %#& "rezen'ul cod re lemen'eaz( 'o'ali'a'ea rapor'urilor indi)iduale *i colec'i)e de munc(+ modul ,n care se e-ec'ueaz( con'rolul aplic(rii re lemen'(rilor din domeniul rapor'urilor de munc(+ precum *i .urisdicia muncii. %2& "rezen'ul cod se aplic( *i rapor'urilor de munc( re lemen'a'e prin le i speciale+ numai ,n m(sura ,n care aces'ea nu conin dispoziii speci-ice dero a'orii. !$T. 2 Dispoziiile cuprinse ,n prezen'ul cod se aplic(/

a& ce'(enilor rom0ni ,ncadrai cu con'rac' indi)idual de munc(+ care pres'eaz( munc( ,n $om0nia1 ,< cet.8enilor ro*ni ncadra8i cu contract individual de *unc. =i care pre(tea'. activitatea n (tr.in.tate- n ,a'a unor contracte nc>eiate cu un anga?ator ro*n- cu excep8ia ca'ului n care legi(la8ia (tatului pe al c.rui teritoriu (e execut. contractul individual de *unc. e(te *ai )avora,il.5 c& ce'(enilor s'r(ini sau apa'rizi ,ncadrai cu con'rac' indi)idual de munc(+ care pres'eaz( munc( pen'ru un an a.a'or rom0n pe 'eri'oriul $om0niei1 d& persoanelor care au do20ndi' s'a'u'ul de re-u ia' *i se ,ncadreaz( cu con'rac' indi)idual de munc( pe 'eri'oriul $om0niei+ ,n condiiile le ii1 e& ucenicilor care pres'eaz( munc( ,n 2aza unui con'rac' de ucenicie la locul de munc(1 -& an a.a'orilor+ persoane -izice *i .uridice1 & or anizaiilor sindicale *i pa'ronale. C!". 2 "rincipii -undamen'ale !$T. 3 %#& Li2er'a'ea muncii es'e aran'a'( prin Cons'i'uie. Drep'ul la munc( nu poa'e -i ,n r(di'. %2& 3rice persoan( es'e li2er( ,n ale erea locului de munc( *i a pro-esiei+ meseriei sau ac'i)i'(ii pe care urmeaz( s( o pres'eze. %3& Nimeni nu poa'e -i o2li a' s( munceasc( sau s( nu munceasc( ,n'r4un anumi' loc de munc( ori ,n'r4o anumi'( pro-esie+ oricare ar -i aces'ea. %4& 3rice con'rac' de munc( ,nc5eia' cu nerespec'area dispoziiilor alin. %#& 4 %3& es'e nul de drep'. !$T. 4 %#& 6unca -ora'( es'e in'erzis(. %2& Termenul munc( -ora'( desemneaz( orice munc( sau ser)iciu impus unei persoane su2 ameninare ori pen'ru care persoana nu *i4a e7prima' consim(m0n'ul ,n mod li2er. %3& Nu cons'i'uie munc( -ora'( munca sau ac'i)i'a'ea impus( de au'ori'(ile pu2lice/ a& ,n 'emeiul le ii pri)ind ser)iciul mili'ar o2li a'oriu1 2& pen'ru ,ndeplinirea o2li aiilor ci)ice s'a2ili'e prin le e1 c& ,n 2aza unei 5o'(r0ri .udec('ore*'i de condamnare+ r(mas( de-ini'i)(+ ,n condiiile le ii1

d& ,n caz de -or( ma.or(+ respec'i) ,n caz de r(z2oi+ ca'as'ro-e sau pericol de ca'as'ro-e precum/ incendii+ inundaii+ cu'remure+ epidemii sau epizoo'ii )iolen'e+ in)azii de animale sau insec'e *i+ ,n eneral+ ,n 'oa'e circums'anele care pun ,n pericol )iaa sau condiiile normale de e7is'en( ale ansam2lului populaiei ori ale unei p(ri a aces'eia. !$T. 5 %#& 8n cadrul relaiilor de munc( -uncioneaz( principiul e ali'(ii de 'ra'amen' -a( de 'oi salariaii *i an a.a'orii. %2& 3rice discriminare direc'( sau indirec'( -a( de un salaria'+ 2aza'( pe cri'erii de se7+ orien'are se7ual(+ carac'eris'ici ene'ice+ )0rs'(+ apar'enen( naional(+ ras(+ culoare+ e'nie+ reli ie+ opiune poli'ic(+ ori ine social(+ 5andicap+ si'uaie sau responsa2ili'a'e -amilial(+ apar'enen( ori ac'i)i'a'e sindical(+ es'e in'erzis(. %3& Cons'i'uie discriminare direc'( ac'ele *i -ap'ele de e7cludere+ deose2ire+ res'ricie sau pre-erin(+ ,n'emeia'e pe unul sau mai mul'e din're cri'eriile pre)(zu'e la alin. %2&+ care au ca scop sau ca e-ec' neacordarea+ res'r0n erea ori ,nl('urarea recunoa*'erii+ -olosinei sau e7erci'(rii drep'urilor pre)(zu'e ,n le islaia muncii. %4& Cons'i'uie discriminare indirec'( ac'ele *i -ap'ele ,n'emeia'e ,n mod aparen' pe al'e cri'erii dec0' cele pre)(zu'e la alin. %2&+ dar care produc e-ec'ele unei discrimin(ri direc'e. !$T. 9 %#& 3rice salaria' care pres'eaz( o munc( 2ene-iciaz( de condiii de munc( adec)a'e ac'i)i'(ii des-(*ura'e+ de pro'ecie social(+ de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc(+ precum *i de respec'area demni'(ii *i a con*'iinei sale+ -(r( nici o discriminare. @2< Tuturor (alaria8ilor care pre(tea'. o *unc. le (unt recuno(cute dreptul la negocieri colective- dreptul la protec8ia datelor cu caracter per(onal- precu* =i dreptul la protec8ie *potriva concedierilor nelegale0 @4< !entru *unca egal. (au de valoare egal. e(te inter'i(. orice di(cri*inare ,a'at. pe criteriul de (ex cu privire la toate ele*entele =i condi8iile de re*unerare0 !$T. : ;alariaii *i an a.a'orii se po' asocia li2er pen'ru ap(rarea drep'urilor *i promo)area in'ereselor lor pro-esionale+ economice *i sociale. !$T. < %#& $elaiile de munc( se 2azeaz( pe principiul consensuali'(ii *i al 2unei4credine.

%2& "en'ru 2una des-(*urare a relaiilor de munc(+ par'icipanii la rapor'urile de munc( se )or in-orma *i se )or consul'a reciproc+ ,n condiiile le ii *i ale con'rac'elor colec'i)e de munc(. !$T. = Ce'(enii rom0ni sun' li2eri s( se ,ncadreze ,n munc( ,n s'a'ele mem2re ale Uniunii Europene+ precum *i ,n oricare al' s'a'+ cu respec'area normelor drep'ului in'ernaional al muncii *i a 'ra'a'elor 2ila'erale la care $om0nia es'e par'e. TITLUL II Con'rac'ul indi)idual de munc( C!". # 8nc5eierea con'rac'ului indi)idual de munc( !$T. #0 Con'rac'ul indi)idual de munc( es'e con'rac'ul ,n 'emeiul c(ruia o persoan( -izic(+ denumi'( salaria'+ se o2li ( s( pres'eze munca pen'ru *i su2 au'ori'a'ea unui an a.a'or+ persoan( -izic( sau .uridic(+ ,n sc5im2ul unei remuneraii denumi'e salariu. !$T. ## Clauzele con'rac'ului indi)idual de munc( nu po' conine pre)ederi con'rare sau drep'uri su2 ni)elul minim s'a2ili' prin ac'e norma'i)e ori prin con'rac'e colec'i)e de munc(. !$T. #2 %#& Con'rac'ul indi)idual de munc( se ,nc5eie pe dura'( nede'ermina'(. %2& "rin e7cepie+ con'rac'ul indi)idual de munc( se poa'e ,nc5eia *i pe dura'( de'ermina'(+ ,n condiiile e7pres pre)(zu'e de le e. !$T. #3 %#& "ersoana -izic( do20nde*'e capaci'a'e de munc( la ,mplinirea )0rs'ei de #9 ani. %2& "ersoana -izic( poa'e ,nc5eia un con'rac' de munc( ,n cali'a'e de salaria' *i la ,mplinirea )0rs'ei de #5 ani+ cu acordul p(rinilor sau al reprezen'anilor le ali+ pen'ru ac'i)i'(i po'ri)i'e cu dez)ol'area -izic(+ ap'i'udinile *i cuno*'inele sale+ dac( as'-el nu ,i sun' pericli'a'e s(n('a'ea+ dez)ol'area *i pre ('irea pro-esional(. %3& 8ncadrarea ,n munc( a persoanelor su2 )0rs'a de #5 ani es'e in'erzis(. %4& 8ncadrarea ,n munc( a persoanelor puse su2 in'erdicie .udec('oreasc( es'e in'erzis(.

%5& 8ncadrarea ,n munc( ,n locuri de munc( rele+ )('(m('oare sau periculoase se poa'e -ace dup( ,mplinirea )0rs'ei de #< ani1 aces'e locuri de munc( se s'a2ilesc prin 5o'(r0re a Gu)ernului. !$T. #4 %#& 8n sensul prezen'ului cod+ prin an a.a'or se ,nele e persoana -izic( sau .uridic( ce poa'e+ po'ri)i' le ii+ s( an a.eze -or( de munc( pe 2az( de con'rac' indi)idual de munc(. %2& "ersoana .uridic( poa'e ,nc5eia con'rac'e indi)iduale de munc(+ ,n cali'a'e de an a.a'or+ din momen'ul do20ndirii personali'(ii .uridice. @4< !er(oana )i'ic. do,nde=te capacitatea de a nc>eia contracte individuale de *unc. n calitate de anga?ator- din *o*entul do,ndirii capacit.8ii depline de exerci8iu0 !$T. #5 Es'e in'erzis(+ su2 sanciunea nuli'(ii a2solu'e+ ,nc5eierea unui con'rac' indi)idual de munc( ,n scopul pres'(rii unei munci sau a unei ac'i)i'(i ilici'e ori imorale. ART0 7: @7< Contractul individual de *unc. (e nc>eie n ,a'a con(i*8.*ntului p.r8ilor- n )or*. (cri(.- n li*,a ro*n.0 O,liga8ia de nc>eiere a contractului individual de *unc. n )or*. (cri(. revine anga?atorului0 Anga?atorul per(oan. ?uridic.- per(oana )i'ic. autori'at. (. de().=oare o activitate independent.- precu* =i a(ocia8ia )a*ilial. au o,liga8ia de a nc>eia- n )or*. (cri(.- contractul individual de *unc. anterior nceperii raporturilor de *unc.0 %2& 8n si'uaia ,n care con'rac'ul indi)idual de munc( nu a -os' ,nc5eia' ,n -orm( scris(+ se prezum( c( a -os' ,nc5eia' pe o dura'( nede'ermina'(+ iar p(rile po' -ace do)ada pre)ederilor con'rac'uale *i a pres'aiilor e-ec'ua'e prin orice al' mi.loc de pro2(. %3& 6unca pres'a'( ,n 'emeiul unui con'rac' indi)idual de munc( ,i con-er( salaria'ului )ec5ime ,n munc(. ART0 7; @7< Anterior nc>eierii (au *odi)ic.rii contractului individual de *unc.anga?atorul are o,liga8ia de a in)or*a per(oana (electat. n vederea anga?.rii ori- dup. ca'- (alariatul- cu privire la clau'ele e(en8iale pe care inten8ionea'. (. le n(crie n contract (au (. le *odi)ice0 @7A7< O,liga8ia de in)or*are a per(oanei (electate n vederea anga?.rii (au a (alariatului (e con(ider. ndeplinit. de c.tre anga?ator la *o*entul (e*n.rii contractului individual de *unc. (au a actului adi8ional- dup. ca'0 @2< !er(oana (electat. n vederea anga?.rii ori (alariatul- dup. ca'- va )i in)or*at. cu privire la cel pu8in ur*.toarele ele*ente:

a& iden'i'a'ea p(rilor1 2& locul de munc( sau+ ,n lipsa unui loc de munc( -i7+ posi2ili'a'ea ca salaria'ul s( munceasc( ,n di)erse locuri1 c& sediul sau+ dup( caz+ domiciliul an a.a'orului1 d< )unc8ia3ocupa8ia con)or* (peci)ica8iei Cla(i)ic.rii ocupa8iilor din Ro*nia (au altor acte nor*ative =i atri,u8iile po(tului5 e& riscurile speci-ice pos'ului1 -& da'a de la care con'rac'ul urmeaz( s( ,*i produc( e-ec'ele1 & ,n cazul unui con'rac' de munc( pe dura'( de'ermina'( sau al unui con'rac' de munc( 'emporar(+ dura'a aces'ora1 5& dura'a concediului de odi5n( la care salaria'ul are drep'ul1 i& condiiile de acordare a prea)izului de c('re p(rile con'rac'an'e *i dura'a aces'uia1 .& salariul pe 2az(+ al'e elemen'e cons'i'u'i)e ale )eni'urilor salariale+ precum *i periodici'a'ea pl(ii salariului la care salaria'ul are drep'ul1 >& dura'a normal( a muncii+ e7prima'( ,n ore?zi *i ore?s(p'(m0n(1 l& indicarea con'rac'ului colec'i) de munc( ce re lemen'eaz( condiiile de munc( ale salaria'ului1 *< durata perioadei de pro,.0 %3& Elemen'ele din in-ormarea pre)(zu'( la alin. %2& 're2uie s( se re (seasc( *i ,n coninu'ul con'rac'ului indi)idual de munc(. %4& 3rice modi-icare a unuia din're elemen'ele pre)(zu'e la alin. %2& ,n 'impul e7ecu'(rii con'rac'ului indi)idual de munc( impune ,nc5eierea unui ac' adiional la con'rac'+ ,n'r4un 'ermen de #5 zile de la da'a ,ncuno*'in(rii ,n scris a salaria'ului+ cu e7cepia si'uaiilor ,n care o asemenea modi-icare rezul'( ca posi2il( din le e sau din con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il. @1A7< La negocierea- nc>eierea (au *odi)icarea contractului individual de *unc.- oricare dintre p.r8i poate )i a(i(tat. de ter8i- con)or* propriei op8iuni- cu re(pectarea prevederilor alin0 @6<0 %5& Cu pri)ire la in-ormaiile -urniza'e salaria'ului+ preala2il ,nc5eierii con'rac'ului indi)idual de munc(+ ,n're p(ri poa'e in'er)eni un con'rac' de con-ideniali'a'e. ART0 72 @7< Bn ca'ul n care per(oana (electat. n vederea anga?.rii ori (alariatuldup. ca'- ur*ea'. (. =i de().=oare activitatea n (tr.in.tate- anga?atorul are o,liga8ia de a/i co*unica n ti*p util- nainte de plecare- in)or*a8iile prev.'ute la art0 7; alin0 @2<- precu* =i in)or*a8ii re)eritoare la: a& dura'a perioadei de munc( ce urmeaz( s( -ie pres'a'( ,n s'r(in('a'e1 2& moneda ,n care )or -i pl('i'e drep'urile salariale+ precum *i modali'(ile de pla'(1

c& pres'aiile ,n 2ani *i?sau ,n na'ur( a-eren'e des-(*ur(rii ac'i)i'(ii ,n s'r(in('a'e1 d& condiiile de clim(1 e& re lemen'(rile principale din le islaia muncii din acea ar(1 -& o2iceiurile locului a c(ror nerespec'are i4ar pune ,n pericol )iaa+ li2er'a'ea sau si urana personal(1 g< condi8iile de repatriere a lucr.torului- dup. ca'0 @7A7< In)or*a8iile prev.'ute la alin0 @7< lit0 a<- ,< =i c< tre,uie (. (e reg.(ea(c. =i n con8inutul contractului individual de *unc.0 %2& Dispoziiile alin. %#& se comple'eaz( prin le i speciale care re lemen'eaz( condiiile speci-ice de munc( ,n s'r(in('a'e. ART0 79 Bn (itua8ia n care anga?atorul nu =i execut. o,liga8ia de in)or*are prev.'ut. la art0 7; =i 72- per(oana (electat. n vederea anga?.rii ori (alariatul- dup. ca'- are dreptul (. (e(i'e'e- n ter*en de 40 de 'ile de la data nendeplinirii ace(tei o,liga8ii- in(tan8a ?udec.torea(c. co*petent. =i (. (olicite de(p.gu,iri core(pun'.toare pre?udiciului pe care l/a (u)erit ca ur*are a neexecut.rii de c.tre anga?ator a o,liga8iei de in)or*are0 ART0 20 @7< Bn a)ara clau'elor e(en8iale prev.'ute la art0 7;- ntre p.r8i pot )i negociate =i cuprin(e n contractul individual de *unc. =i alte clau'e (peci)ice0 %2& ;un' considera'e clauze speci-ice+ -(r( ca enumerarea s( -ie limi'a'i)(/ a& clauza cu pri)ire la -ormarea pro-esional(1 2& clauza de neconcuren(1 c& clauza de mo2ili'a'e1 d& clauza de con-ideniali'a'e. ART0 27 @7< La nc>eierea contractului individual de *unc. (au pe parcur(ul execut.rii ace(tuia- p.r8ile pot negocia =i cuprinde n contract o clau'. de neconcuren8. prin care (alariatul (. )ie o,ligat ca dup. ncetarea contractului (. nu pre(te'e- n intere( propriu (au al unui ter8- o activitate care (e a)l. n concuren8. cu cea pre(tat. la anga?atorul (.u- n (c>i*,ul unei inde*ni'a8ii de neconcuren8. lunare pe care anga?atorul (e o,lig. (. o pl.tea(c. pe toat. perioada de neconcuren8.0 @2< Clau'a de neconcuren8. =i produce e)ectele nu*ai dac. n cuprin(ul contractului individual de *unc. (unt prev.'ute n *od concret activit.8ile ce (unt inter'i(e (alariatului la data ncet.rii contractului- cuantu*ul inde*ni'a8iei de neconcuren8. lunare- perioada pentru care =i produce e)ectele clau'a de neconcuren8.- ter8ii n )avoarea c.rora (e inter'ice

pre(tarea activit.8ii- precu* =i aria geogra)ic. unde (alariatul poate )i n real. co*peti8ie cu anga?atorul0 @4< Inde*ni'a8ia de neconcuren8. lunar. datorat. (alariatului nu e(te de natur. (alarial.- (e negocia'. =i e(te de cel pu8in 60C din *edia veniturilor (alariale ,rute ale (alariatului din ulti*ele : luni anterioare datei ncet.rii contractului individual de *unc. (au- n ca'ul n care durata contractului individual de *unc. a )o(t *ai *ic. de : luni- din *edia veniturilor (alariale lunare ,rute cuvenite ace(tuia pe durata contractului0 @1< Inde*ni'a8ia de neconcuren8. repre'int. o c>eltuial. e)ectuat. de anga?ator- e(te deducti,il. la calculul pro)itului i*po'a,il =i (e i*po'itea'. la per(oana )i'ic. ,ene)iciar.- potrivit legii0 ART0 22 @7< Clau'a de neconcuren8. =i poate produce e)ectele pentru o perioad. de *axi*u* 2 ani de la data ncet.rii contractului individual de *unc.0 @2< !revederile alin0 @7< nu (unt aplica,ile n ca'urile n care ncetarea contractului individual de *unc. (/a produ( de drept- cu excep8ia ca'urilor prev.'ute la art0 6: lit0 d<- )<- g<- >< =i ?<- ori a intervenit din ini8iativa anga?atorului pentru *otive care nu 8in de per(oana (alariatului0 !$T. 23 %#& Clauza de neconcuren( nu poa'e a)ea ca e-ec' in'erzicerea ,n mod a2solu' a e7erci'(rii pro-esiei salaria'ului sau a specializ(rii pe care o deine. %2& La sesizarea salaria'ului sau a inspec'ora'ului 'eri'orial pen'ru munc( ins'ana compe'en'( poa'e diminua e-ec'ele clauzei de neconcuren(. !$T. 24 8n cazul nerespec'(rii+ cu )ino)(ie+ a clauzei de neconcuren( salaria'ul poa'e -i o2li a' la res'i'uirea indemnizaiei *i+ dup( caz+ la daune4in'erese corespunz('oare pre.udiciului pe care l4a produs an a.a'orului. !$T. 25 "rin clauza de mo2ili'a'e p(rile ,n con'rac'ul indi)idual de munc( s'a2ilesc c(+ ,n considerarea speci-icului muncii+ e7ecu'area o2li aiilor de ser)iciu de c('re salaria' nu se realizeaz( ,n'r4un loc s'a2il de munc(. 8n aces' caz salaria'ul 2ene-iciaz( de pres'aii suplimen'are ,n 2ani sau ,n na'ur(. !$T. 29 %#& "rin clauza de con-ideniali'a'e p(rile con)in ca+ pe 'oa'( dura'a con'rac'ului indi)idual de munc( *i dup( ,nce'area aces'uia+ s( nu 'ransmi'( da'e sau in-ormaii de care au lua' cuno*'in( ,n 'impul e7ecu'(rii con'rac'ului+ ,n condiiile s'a2ili'e ,n re ulamen'ele in'erne+ ,n con'rac'ele colec'i)e de munc( sau ,n con'rac'ele indi)iduale de munc(. %2& Nerespec'area aces'ei clauze de c('re oricare din're p(ri a'ra e o2li area celui ,n culp( la pla'a de daune4in'erese.

!$T. 2: %#& 3 persoan( poa'e -i an a.a'( ,n munc( numai ,n 2aza unui cer'i-ica' medical+ care cons'a'( -ap'ul c( cel ,n cauz( es'e ap' pen'ru pres'area acelei munci. %2& Nerespec'area pre)ederilor alin. %#& a'ra e nuli'a'ea con'rac'ului indi)idual de munc(. %3& 8n si'uaia ,n care salaria'ul prezin'( cer'i-ica'ul medical dup( momen'ul ,nc5eierii con'rac'ului indi)idual de munc(+ iar din cuprinsul cer'i-ica'ului rezul'( c( cel ,n cauz( es'e ap' de munc(+ con'rac'ul as'-el ,nc5eia' r(m0ne )ala2il. %4& Compe'ena *i procedura de eli2erare a cer'i-ica'ului medical+ precum *i sanciunile aplica2ile an a.a'orului ,n cazul an a.(rii sau sc5im2(rii locului ori -elului muncii -(r( cer'i-ica' medical sun' s'a2ili'e prin le i speciale. %5& ;olici'area+ la an a.are+ a 'es'elor de ra)idi'a'e es'e in'erzis(. %9& La an a.area ,n domeniile s(n('a'e+ alimen'aie pu2lic(+ educaie *i ,n al'e domenii s'a2ili'e prin ac'e norma'i)e se po' solici'a *i 'es'e medicale speci-ice. !$T. 2< Cer'i-ica'ul medical es'e o2li a'oriu *i ,n urm('oarele si'uaii/ a& la re,nceperea ac'i)i'(ii dup( o ,n'rerupere mai mare de 9 luni+ pen'ru locurile de munc( a)0nd e7punere la -ac'ori noci)i pro-esionali+ *i de un an+ ,n celelal'e si'uaii1 ,< n ca'ul deta=.rii (au trecerii n alt loc de *unc. ori n alt. activitatedac. (e (c>i*,. condi8iile de *unc.5 c& la ,nceperea misiunii+ ,n cazul salariailor ,ncadrai cu con'rac' de munc( 'emporar(1 d& ,n cazul ucenicilor+ prac'icanilor+ ele)ilor *i s'udenilor+ ,n si'uaia ,n care urmeaz( s( -ie ins'ruii pe meserii *i pro-esii+ precum *i ,n si'uaia sc5im2(rii meseriei pe parcursul ins'ruirii1 e& periodic+ ,n cazul celor care lucreaz( ,n condiii de e7punere la -ac'ori noci)i pro-esionali+ po'ri)i' re lemen'(rilor 6inis'erului ;(n('(ii1 -& periodic+ ,n cazul celor care des-(*oar( ac'i)i'(i cu risc de 'ransmi'ere a unor 2oli *i care lucreaz( ,n sec'orul alimen'ar+ zoo'e5nic+ la ins'alaiile de apro)izionare cu ap( po'a2il(+ ,n colec'i)i'(i de copii+ ,n uni'(i sani'are+ po'ri)i' re lemen'(rilor 6inis'erului ;(n('(ii1 & periodic+ ,n cazul celor care lucreaz( ,n uni'(i -(r( -ac'ori de risc+ prin e7amene medicale di-erenia'e ,n -uncie de )0rs'(+ se7 *i s'are de s(n('a'e+ po'ri)i' re lemen'(rilor din con'rac'ele colec'i)e de munc(. !$T. 2=

%#& Con'rac'ul indi)idual de munc( se ,nc5eie dup( )eri-icarea preala2il( a ap'i'udinilor pro-esionale *i personale ale persoanei care solici'( an a.area. %2& 6odali'(ile ,n care urmeaz( s( se realizeze )eri-icarea pre)(zu'( la alin. %#& sun' s'a2ili'e ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il+ ,n s'a'u'ul de personal 4 pro-esional sau disciplinar 4 *i ,n re ulamen'ul in'ern+ ,n m(sura ,n care le ea nu dispune al'-el. %3& In-ormaiile ceru'e+ su2 orice -orm(+ de c('re an a.a'or persoanei care solici'( an a.area cu ocazia )eri-ic(rii preala2ile a ap'i'udinilor nu po' a)ea un al' scop dec0' acela de a aprecia capaci'a'ea de a ocupa pos'ul respec'i)+ precum *i ap'i'udinile pro-esionale. %4& !n a.a'orul poa'e cere in-ormaii ,n le ('ur( cu persoana care solici'( an a.area de la -o*'ii s(i an a.a'ori+ dar numai cu pri)ire la -unciile ,ndeplini'e *i la dura'a an a.(rii *i numai cu ,ncuno*'inarea preala2il( a celui ,n cauz(. !$T. 30 %#& 8ncadrarea salariailor la ins'i'uiile *i au'ori'(ile pu2lice *i la al'e uni'(i 2u e'are se -ace numai prin concurs sau e7amen+ dup( caz. %2& "os'urile )acan'e e7is'en'e ,n s'a'ul de -uncii )or -i scoase la concurs+ ,n rapor' cu necesi'(ile -iec(rei uni'(i pre)(zu'e la alin. %#&. %3& 8n cazul ,n care la concursul or aniza' ,n )ederea ocup(rii unui pos' )acan' nu s4au prezen'a' mai muli candidai+ ,ncadrarea ,n munc( se -ace prin e7amen. %4& Condiiile de or anizare *i modul de des-(*urare a concursului?e7amenului se s'a2ilesc prin re ulamen' apro2a' prin 5o'(r0re a Gu)ernului. !$T. 3# %#& "en'ru )eri-icarea ap'i'udinilor salaria'ului+ la ,nc5eierea con'rac'ului indi)idual de munc( se poa'e s'a2ili o perioad( de pro2( de cel mul' 30 de zile calendaris'ice pen'ru -unciile de e7ecuie *i de cel mul' =0 de zile calendaris'ice pen'ru -unciile de conducere. %2& @eri-icarea ap'i'udinilor pro-esionale la ,ncadrarea persoanelor cu 5andicap se realizeaz( e7clusi) prin modali'a'ea perioadei de pro2( de ma7imum 30 de zile calendaris'ice. %3& 8n cazul munci'orilor necali-icai+ perioada de pro2( are carac'er e7cepional *i nu poa'e dep(*i 5 zile lucr('oare. @1< A,(olven8ii in(titu8iilor de nv.8.*nt (e ncadrea'.- la de,utul lor n pro)e(ie- pe ,a'a unei perioade de pro,. de cel *ult : luni0 @1A7< !e durata (au la ()r=itul perioadei de pro,.- contractul individual de *unc. poate nceta nu*ai printr/o noti)icare (cri(.- la ini8iativa oric.reia dintre p.r8i0

%5& "e dura'a perioadei de pro2( salaria'ul se 2ucur( de 'oa'e drep'urile *i are 'oa'e o2li aiile pre)(zu'e ,n le islaia muncii+ ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il+ ,n re ulamen'ul in'ern+ precum *i ,n con'rac'ul indi)idual de munc(. !$T. 32 %#& "e dura'a e7ecu'(rii unui con'rac' indi)idual de munc( nu poa'e -i s'a2ili'( dec0' o sin ur( perioad( de pro2(. %2& "rin e7cepie+ salaria'ul poa'e -i supus la o nou( perioad( de pro2( ,n si'uaia ,n care aces'a de2u'eaz( la acela*i an a.a'or ,n'r4o nou( -uncie sau pro-esie ori urmeaz( s( pres'eze ac'i)i'a'ea ,n'r4un loc de munc( cu condiii rele+ )('(m('oare sau periculoase. %3& Nein-ormarea salaria'ului an'erior ,nc5eierii sau modi-ic(rii con'rac'ului indi)idual de munc( cu pri)ire la perioada de pro2(+ ,n 'ermenul pre)(zu' la ar'. #: alin. %4&+ duce la dec(derea an a.a'orului din drep'ul de a )eri-ica ap'i'udinile salaria'ului prin'r4o asemenea modali'a'e. %4& "erioada de pro2( cons'i'uie )ec5ime ,n munc(. !$T. 33 !n a.area succesi)( a mai mul' de 'rei persoane pe perioade de pro2( pen'ru acela*i pos' es'e in'erzis(. !$T. 34 %#& Aiecare an a.a'or are o2li aia de a ,n-iina un re is'ru eneral de e)iden( a salariailor. %2& $e is'rul eneral de e)iden( a salariailor se )a ,nre is'ra ,n preala2il la au'ori'a'ea pu2lic( compe'en'(+ po'ri)i' le ii+ ,n a c(rei raz( 'eri'orial( se a-l( domiciliul+ respec'i) sediul an a.a'orului+ da'( de la care de)ine documen' o-icial. @4< Regi(trul general de eviden8. a (alaria8ilor (e co*pletea'. n ordinea anga?.rii =i cuprinde ele*entele de identi)icare ale tuturor (alaria8ilor- data anga?.rii- )unc8ia3ocupa8ia con)or* (peci)ica8iei Cla(i)ic.rii ocupa8iilor din Ro*nia (au altor acte nor*ative- tipul contractului individual de *unc. =i data ncet.rii contractului individual de *unc.0 %4& $e is'rul eneral de e)iden( a salariailor es'e p(s'ra' la domiciliul+ respec'i) sediul an a.a'orului+ urm0nd s( -ie pus la dispoziie inspec'orului de munc( sau oric(rei al'e au'ori'(i care ,l solici'(+ ,n condiiile le ii. %5& La solici'area salaria'ului an a.a'orul es'e o2li a' s( eli2ereze un documen' care s( a'es'e ac'i)i'a'ea des-(*ura'( de aces'a+ )ec5imea ,n munc(+ ,n meserie *i ,n speciali'a'e. %9& 8n cazul ,nce'(rii ac'i)i'(ii an a.a'orului+ re is'rul eneral de e)iden( a salariailor se depune la au'ori'a'ea pu2lic( compe'en'(+ po'ri)i' le ii+ ,n a c(rei raz( 'eri'orial( se a-l( sediul sau domiciliul an a.a'orului+ dup( caz.

%:& 6e'odolo ia de ,n'ocmire a re is'rului eneral de e)iden( a salariailor+ ,nre is'r(rile care se e-ec'ueaz(+ precum *i orice al'e elemen'e ,n le ('ur( cu ,n'ocmirea aces'ora se s'a2ilesc prin 5o'(r0re a Gu)ernului. !$T. 35 %#& 3rice salaria' are drep'ul de a cumula mai mul'e -uncii+ ,n 2aza unor con'rac'e indi)iduale de munc(+ 2ene-iciind de salariul corespunz('or pen'ru -iecare din're aces'ea. %2& Aac e7cepie de la pre)ederile alin. %#& si'uaiile ,n care prin le e sun' pre)(zu'e incompa'i2ili'(i pen'ru cumulul unor -uncii. %3& ;alariaii care cumuleaz( mai mul'e -uncii sun' o2li ai s( declare -iec(rui an a.a'or locul unde e7erci'( -uncia pe care o consider( de 2az(. !$T. 39 Ce'(enii s'r(ini *i apa'rizii po' -i an a.ai prin con'rac' indi)idual de munc( ,n 2aza permisului de munc( eli2era' po'ri)i' le ii. C!". 2 E7ecu'area con'rac'ului indi)idual de munc( !$T. 3: Drep'urile *i o2li aiile pri)ind relaiile de munc( din're an a.a'or *i salaria' se s'a2ilesc po'ri)i' le ii+ prin ne ociere+ ,n cadrul con'rac'elor colec'i)e de munc( *i al con'rac'elor indi)iduale de munc(. !$T. 3< ;alariaii nu po' renuna la drep'urile ce le sun' recunoscu'e prin le e. 3rice 'ranzacie prin care se urm(re*'e renunarea la drep'urile recunoscu'e de le e salariailor sau limi'area aces'or drep'uri es'e lo)i'( de nuli'a'e. !$T. 3= %#& ;alaria'ul are+ ,n principal+ urm('oarele drep'uri/ a& drep'ul la salarizare pen'ru munca depus(1 2& drep'ul la repaus zilnic *i s(p'(m0nal1 c& drep'ul la concediu de odi5n( anual1 d& drep'ul la e ali'a'e de *anse *i de 'ra'amen'1 e& drep'ul la demni'a'e ,n munc(1 -& drep'ul la securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc(1 & drep'ul la acces la -ormarea pro-esional(1 5& drep'ul la in-ormare *i consul'are1 i& drep'ul de a lua par'e la de'erminarea *i ameliorarea condiiilor de munc( *i a mediului de munc(1 .& drep'ul la pro'ecie ,n caz de concediere1 >& drep'ul la ne ociere colec'i)( *i indi)idual(1

l& drep'ul de a par'icipa la aciuni colec'i)e1 m& drep'ul de a cons'i'ui sau de a adera la un sindica'. %2& ;alaria'ului ,i re)in+ ,n principal+ urm('oarele o2li aii/ a& o2li aia de a realiza norma de munc( sau+ dup( caz+ de a ,ndeplini a'ri2uiile ce ,i re)in con-orm -i*ei pos'ului1 2& o2li aia de a respec'a disciplina muncii1 c& o2li aia de a respec'a pre)ederile cuprinse ,n re ulamen'ul in'ern+ ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il+ precum *i ,n con'rac'ul indi)idual de munc(1 d& o2li aia de -ideli'a'e -a( de an a.a'or ,n e7ecu'area a'ri2uiilor de ser)iciu1 e& o2li aia de a respec'a m(surile de securi'a'e *i s(n('a'e a muncii ,n uni'a'e1 -& o2li aia de a respec'a secre'ul de ser)iciu. !$T. 40 %#& !n a.a'orul are+ ,n principal+ urm('oarele drep'uri/ a& s( s'a2ileasc( or anizarea *i -uncionarea uni'(ii1 ,< (. (ta,ilea(c. atri,u8iile core(pun'.toare pentru )iecare (alariat- n condi8iile legii =i3(au n condi8iile contractului colectiv de *unc. aplica,ilnc>eiat la nivel na8ional- la nivel de ra*ur. de activitate (au de grup de unit.8i5 c& s( dea dispoziii cu carac'er o2li a'oriu pen'ru salaria'+ su2 rezer)a le ali'(ii lor1 d& s( e7erci'e con'rolul asupra modului de ,ndeplinire a sarcinilor de ser)iciu1 e& s( cons'a'e s()0r*irea a2a'erilor disciplinare *i s( aplice sanciunile corespunz('oare+ po'ri)i' le ii+ con'rac'ului colec'i) de munc( aplica2il *i re ulamen'ului in'ern. %2& !n a.a'orului ,i re)in+ ,n principal+ urm('oarele o2li aii/ a& s( in-ormeze salariaii asupra condiiilor de munc( *i asupra elemen'elor care pri)esc des-(*urarea relaiilor de munc(1 2& s( asi ure permanen' condiiile 'e5nice *i or aniza'orice a)u'e ,n )edere la ela2orarea normelor de munc( *i condiiile corespunz('oare de munc(1 c& s( acorde salariailor 'oa'e drep'urile ce decur din le e+ din con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il *i din con'rac'ele indi)iduale de munc(1 d< (. co*unice periodic (alaria8ilor (itua8ia econo*ic. =i )inanciar. a unit.8ii- cu excep8ia in)or*a8iilor (en(i,ile (au (ecrete- care- prin divulgare(unt de natur. (. pre?udicie'e activitatea unit.8ii0 !eriodicitatea

co*unic.rilor (e (ta,ile=te prin negociere n contractul colectiv de *unc. aplica,il5 e& s( se consul'e cu sindica'ul sau+ dup( caz+ cu reprezen'anii salariailor ,n pri)ina deciziilor suscep'i2ile s( a-ec'eze su2s'anial drep'urile *i in'eresele aces'ora1 -& s( pl('easc( 'oa'e con'ri2uiile *i impozi'ele a-la'e ,n sarcina sa+ precum *i s( rein( *i s( )ireze con'ri2uiile *i impozi'ele da'ora'e de salariai+ ,n condiiile le ii1 & s( ,n-iineze re is'rul eneral de e)iden( a salariailor *i s( opereze ,nre is'r(rile pre)(zu'e de le e1 5& s( eli2ereze+ la cerere+ 'oa'e documen'ele care a'es'( cali'a'ea de salaria' a solici'an'ului1 i& s( asi ure con-ideniali'a'ea da'elor cu carac'er personal ale salariailor. C!". 3 6odi-icarea con'rac'ului indi)idual de munc( !$T. 4# %#& Con'rac'ul indi)idual de munc( poa'e -i modi-ica' numai prin acordul p(rilor. %2& Cu 'i'lu de e7cepie+ modi-icarea unila'eral( a con'rac'ului indi)idual de munc( es'e posi2il( numai ,n cazurile *i ,n condiiile pre)(zu'e de prezen'ul cod. %3& 6odi-icarea con'rac'ului indi)idual de munc( se re-er( la oricare din're urm('oarele elemen'e/ a& dura'a con'rac'ului1 2& locul muncii1 c& -elul muncii1 d& condiiile de munc(1 e& salariul1 -& 'impul de munc( *i 'impul de odi5n(. !$T. 42 %#& Locul muncii poa'e -i modi-ica' unila'eral de c('re an a.a'or prin dele area sau de'a*area salaria'ului ,n'r4un al' loc de munc( dec0' cel pre)(zu' ,n con'rac'ul indi)idual de munc(. %2& "e dura'a dele (rii+ respec'i) a de'a*(rii+ salaria'ul ,*i p(s'reaz( -uncia *i 'oa'e celelal'e drep'uri pre)(zu'e ,n con'rac'ul indi)idual de munc(. !$T. 43

Dele area reprezin'( e7erci'area 'emporar(+ din dispoziia an a.a'orului+ de c('re salaria'+ a unor lucr(ri sau sarcini corespunz('oare a'ri2uiilor de ser)iciu ,n a-ara locului s(u de munc(. !$T. 44 %#& Dele area poa'e -i dispus( pen'ru o perioad( de cel mul' 90 de zile *i se poa'e prelun i+ cu acordul salaria'ului+ cu cel mul' 90 de zile. %2& ;alaria'ul dele a' are drep'ul la pla'a c5el'uielilor de 'ranspor' *i cazare+ precum *i la o indemnizaie de dele are+ ,n condiiile pre)(zu'e de le e sau de con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il. !$T. 45 De'a*area es'e ac'ul prin care se dispune sc5im2area 'emporar( a locului de munc(+ din dispoziia an a.a'orului+ la un al' an a.a'or+ ,n scopul e7ecu'(rii unor lucr(ri ,n in'eresul aces'uia. 8n mod e7cepional+ prin de'a*are se poa'e modi-ica *i -elul muncii+ dar numai cu consim(m0n'ul scris al salaria'ului. !$T. 49 %#& De'a*area poa'e -i dispus( pe o perioad( de cel mul' un an. %2& 8n mod e7cepional+ perioada de'a*(rii poa'e -i prelun i'( pen'ru mo'i)e o2iec'i)e ce impun prezena salaria'ului la an a.a'orul la care s4a dispus de'a*area+ cu acordul am2elor p(ri+ din 9 ,n 9 luni. %3& ;alaria'ul poa'e re-uza de'a*area dispus( de an a.a'orul s(u numai ,n mod e7cepional *i pen'ru mo'i)e personale 'emeinice. %4& ;alaria'ul de'a*a' are drep'ul la pla'a c5el'uielilor de 'ranspor' *i cazare+ precum *i la o indemnizaie de de'a*are+ ,n condiiile pre)(zu'e de le e sau de con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il. !$T. 4: %#& Drep'urile cu)eni'e salaria'ului de'a*a' se acord( de an a.a'orul la care s4a dispus de'a*area. %2& "e dura'a de'a*(rii salaria'ul 2ene-iciaz( de drep'urile care ,i sun' mai -a)ora2ile+ -ie de drep'urile de la an a.a'orul care a dispus de'a*area+ -ie de drep'urile de la an a.a'orul la care es'e de'a*a'. %3& !n a.a'orul care de'a*eaz( are o2li aia de a lua 'oa'e m(surile necesare pen'ru ca an a.a'orul la care s4a dispus de'a*area s( ,*i ,ndeplineasc( in'e ral *i la 'imp 'oa'e o2li aiile -a( de salaria'ul de'a*a'. %4& Dac( an a.a'orul la care s4a dispus de'a*area nu ,*i ,ndepline*'e in'e ral *i la 'imp 'oa'e o2li aiile -a( de salaria'ul de'a*a'+ aces'ea )or -i ,ndeplini'e de an a.a'orul care a dispus de'a*area. %5& 8n cazul ,n care e7is'( di)er en( ,n're cei doi an a.a'ori sau nici unul din're ei nu ,*i ,ndepline*'e o2li aiile po'ri)i' pre)ederilor alin. %#& *i %2&+ salaria'ul de'a*a' are drep'ul de a re)eni la locul s(u de munc( de la

an a.a'orul care l4a de'a*a'+ de a se ,ndrep'a ,mpo'ri)a oric(ruia din're cei doi an a.a'ori *i de a cere e7ecu'area sili'( a o2li aiilor ne,ndeplini'e. !$T. 4< !n a.a'orul poa'e modi-ica 'emporar locul *i -elul muncii+ -(r( consim(m0n'ul salaria'ului+ *i ,n cazul unor si'uaii de -or( ma.or(+ cu 'i'lu de sanciune disciplinar( sau ca m(sur( de pro'ecie a salaria'ului+ ,n cazurile *i ,n condiiile pre)(zu'e de prezen'ul cod. C!". 4 ;uspendarea con'rac'ului indi)idual de munc( !$T. 4= %#& ;uspendarea con'rac'ului indi)idual de munc( poa'e in'er)eni de drep'+ prin acordul p(rilor sau prin ac'ul unila'eral al uneia din're p(ri. %2& ;uspendarea con'rac'ului indi)idual de munc( are ca e-ec' suspendarea pres'(rii muncii de c('re salaria' *i a pl(ii drep'urilor de na'ur( salarial( de c('re an a.a'or. @4< !e durata (u(pend.rii pot continua (. exi(te alte drepturi =i o,liga8ii ale p.r8ilor dect cele prev.'ute la alin0 @2<- dac. ace(tea (unt prev.'ute prin legi (peciale- prin contractul colectiv de *unc. aplica,il- prin contracte individuale de *unc. (au prin regula*ente interne0 %4& 8n cazul suspend(rii con'rac'ului indi)idual de munc( din cauza unei -ap'e impu'a2ile salaria'ului+ pe dura'a suspend(rii aces'a nu )a 2ene-icia de nici un drep' care rezul'( din cali'a'ea sa de salaria'. !$T. 50 Con'rac'ul indi)idual de munc( se suspend( de drep' ,n urm('oarele si'uaii/ a& concediu de ma'erni'a'e1 2& concediu pen'ru incapaci'a'e 'emporar( de munc(1 c& caran'in(1 d& e-ec'uarea ser)iciului mili'ar o2li a'oriu1 e< exercitarea unei )unc8ii n cadrul unei autorit.8i executive- legi(lative ori ?udec.tore=ti- pe toat. durata *andatului- dac. legea nu prevede alt)el5 -& ,ndeplinirea unei -uncii de conducere salariza'e ,n sindica'1 & -or( ma.or(1 5& ,n cazul ,n care salaria'ul es'e ares'a' pre)en'i)+ ,n condiiile Codului de procedur( penal(1 i& ,n al'e cazuri e7pres pre)(zu'e de le e. !$T. 5#

Con'rac'ul indi)idual de munc( poa'e -i suspenda' din iniia'i)a salaria'ului+ ,n urm('oarele si'uaii/ a& concediu pen'ru cre*'erea copilului ,n )0rs'( de p0n( la 2 ani sau+ ,n cazul copilului cu 5andicap+ p0n( la ,mplinirea )0rs'ei de 3 ani1 2& concediu pen'ru ,n ri.irea copilului 2olna) ,n )0rs'( de p0n( la : ani sau+ ,n cazul copilului cu 5andicap+ pen'ru a-eciuni in'ercuren'e+ p0n( la ,mplinirea )0rs'ei de #< ani1 c& concediu pa'ernal1 d& concediu pen'ru -ormare pro-esional(1 e& e7erci'area unor -uncii elec'i)e ,n cadrul or anismelor pro-esionale cons'i'ui'e la ni)el cen'ral sau local+ pe 'oa'( dura'a manda'ului1 -& par'iciparea la re)(. g< DDD A,rogat. @2< Contractul individual de *unc. poate )i (u(pendat n (itua8ia a,(en8elor ne*otivate ale (alariatului- n condi8iile (ta,ilite prin contractul colectiv de *unc. aplica,il- contractul individual de *unc.- precu* =i prin regula*entul intern0 !$T. 52 %#& Con'rac'ul indi)idual de munc( poa'e -i suspenda' din iniia'i)a an a.a'orului ,n urm('oarele si'uaii/ a& pe dura'a cerce'(rii disciplinare preala2ile+ ,n condiiile le ii1 2& ca sanciune disciplinar(1 c& ,n cazul ,n care an a.a'orul a -ormula' pl0n ere penal( ,mpo'ri)a salaria'ului sau aces'a a -os' 'rimis ,n .udeca'( pen'ru -ap'e penale incompa'i2ile cu -uncia deinu'(+ p0n( la r(m0nerea de-ini'i)( a 5o'(r0rii .udec('ore*'i1 d& ,n cazul ,n'reruperii 'emporare a ac'i)i'(ii+ -(r( ,nce'area rapor'ului de munc(+ ,n special pen'ru mo'i)e economice+ 'e5nolo ice+ s'ruc'urale sau similare1 e& pe dura'a de'a*(rii. @2< Bn ca'urile prev.'ute la alin0 @7< lit0 a<- ,< =i c<- dac. (e con(tat. nevinov.8ia celui n cau'.- (alariatul =i reia activitatea anterioar.pl.tindu/i/(e- n te*eiul nor*elor =i principiilor r.(punderii civile contractuale- o de(p.gu,ire egal. cu (alariul =i celelalte drepturi de care a )o(t lip(it pe perioada (u(pend.rii contractului0 !$T. 53B& %#& "e dura'a ,n'reruperii 'emporare a ac'i)i'(ii an a.a'orului salariaii 2ene-iciaz( de o indemnizaie+ pl('i'( din -ondul de salarii+ ce nu poa'e -i mai mic( de :5C din salariul de 2az( corespunz('or locului de munc( ocupa'.

%2& "e dura'a ,n'reruperii 'emporare pre)(zu'e la alin. %#& salariaii se )or a-la la dispoziia an a.a'orului+ aces'a a)0nd oric0nd posi2ili'a'ea s( dispun( re,nceperea ac'i)i'(ii. //////////// D< Reproduce* *ai ?o( prevederile art0 2 din Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 2232009: EART0 2 @7< !e durata ntreruperii te*porare a activit.8ii anga?atorului prev.'ut. la art0 64 alin0 @7< din Legea nr0 6432004 / Codul *uncii- cu *odi)ic.rile =i co*plet.rile ulterioare- dar nu *ai *ult de 4 luni- anga?atorul =i (alaria8ii (unt (cuti8i de la plata contri,u8iilor de a(igur.ri (ociale datorate att de anga?atori- ct =i de (alaria8ii care ,ene)icia'. de inde*ni'a8ia de *ini*u* ;6C din (alariul de ,a'. core(pun'.tor locului de *unc. ocupat0 @2< Inde*ni'a8iile de care ,ene)icia'. (alaria8ii- de *ini*u* ;6C din (alariul de ,a'. core(pun'.tor locului de *unc. ocupat- pl.tite din )ondul de (alarii- pe durata ntreruperii te*porare a activit.8ii anga?atorului prev.'ut. la art0 64 alin0 @7< din Legea nr0 6432004 / Codul *uncii- cu *odi)ic.rile =i co*plet.rile ulterioare- nu (unt inclu(e n veniturile (alariale =i nu (unt i*po'a,ile- pentru o perioad. de cel *ult 4 luni n anul 2009- n n8ele(ul i*po'itului pe venit prev.'ut de Legea nr0 6;732004 privind Codul )i(cal- cu *odi)ic.rile =i co*plet.rile ulterioare0 @4< !rin (intag*a contri,u8ii de a(igur.ri (ociale (e n8elege contri,u8ia de a(igur.ri (ociale- contri,u8ia de a(igur.ri pentru =o*a?- contri,u8ia de a(igur.ri pentru accidente de *unc. =i ,oli pro)e(ionale- contri,u8ia la )ondul de garantare pentru plata crean8elor (alariale- contri,u8ia pentru a(igur.ri (ociale de (.n.tate- inclu(iv contri,u8ia pentru concedii =i inde*ni'a8ii de a(igur.ri (ociale de (.n.tate datorate att de anga?atorict =i de (alaria8ii care ,ene)icia'. de inde*ni'a8ia de *ini*u* ;6C din (alariul de ,a'. core(pun'.tor locului de *unc. ocupat0 @1< !entru perioada prev.'ut. la alin0 @7< (alaria8ii =i p.(trea'. calitatea de a(igurat0 @6< !entru (ta,ilirea =i calculul drepturilor prev.'ute de Legea nr0 ;:32002- cu *odi)ic.rile =i co*plet.rile ulterioare- =i de Legea nr0 7932000 privind (i(te*ul pu,lic de pen(ii =i alte drepturi de a(igur.ri (ociale- cu *odi)ic.rile =i co*plet.rile ulterioare- (e utili'ea'. (alariul de ,a'. *ini* ,rut pe 8ar. garantat n plat.0E !$T. 54 Con'rac'ul indi)idual de munc( poa'e -i suspenda'+ prin acordul p(rilor+ ,n cazul concediilor -(r( pla'( pen'ru s'udii sau pen'ru in'erese personale.

C!". 5B& 8nce'area con'rac'ului indi)idual de munc( //////////// D< Reproduce* *ai ?o( prevederile art0 III alin0 @77< =i @72< din Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 4;32009: E@77< Bncepnd cu data intr.rii n vigoare a pre'entei ordonan8e de urgen8.- )unc8ionarilor pu,lici =i per(onalului ncadrat n regi* contractual- care ocup. po(turi dintre cele prev.'ute la alin0 @7<- li (e vor aplica n *od core(pun'.tor di(po'i8iile legale cu privire la ncetarea raporturilor de (erviciu- re(pectiv a raporturilor de *unc. prev.'ute n Legea nr0 72237999 privind Ftatutul )unc8ionarilor pu,lici- repu,licat.- cu *odi)ic.rile =i co*plet.rile ulterioare- re(pectiv n Legea nr0 6432004 / Codul *uncii- cu *odi)ic.rile =i co*plet.rile ulterioare0 @72< $unc8ionarilor pu,lici =i per(onalului ncadrat n regi* contractual n (i(te*ul pu,lic- care vor )i nu*i8i n condi8iile alin0 @1<- li (e (u(pend. de drept raporturile de (erviciu- re(pectiv raporturile de *unc. avute anterior nu*irii- pe durata execut.rii contractului de *anage*ent0E !$T. 55 Con'rac'ul indi)idual de munc( poa'e ,nce'a as'-el/ a& de drep'1 2& ca urmare a acordului p(rilor+ la da'a con)eni'( de aces'ea1 c& ca urmare a )oinei unila'erale a uneia din're p(ri+ ,n cazurile *i ,n condiiile limi'a'i) pre)(zu'e de le e. ;ECDIUNE! # 8nce'area de drep' a con'rac'ului indi)idual de munc( !$T. 59B& Con'rac'ul indi)idual de munc( ,nce'eaz( de drep'/ a< la data dece(ului (alariatului5 ,< la data r.*nerii irevoca,ile a >ot.rrii ?udec.tore=ti de declarare a *or8ii (au a punerii (u, interdic8ie a (alariatului5 c< DDD A,rogat. d< la data co*unic.rii deci'iei de pen(ionare pentru li*it. de vr(t.pen(ionare anticipat.- pen(ionare anticipat. par8ial. (au pen(ionare pentru invaliditate a (alariatului- potrivit legii5

e& ca urmare a cons'a'(rii nuli'(ii a2solu'e a con'rac'ului indi)idual de munc(+ de la da'a la care nuli'a'ea a -os' cons'a'a'( prin acordul p(rilor sau prin 5o'(r0re .udec('oreasc( de-ini'i)(1 -& ca urmare a admi'erii cererii de rein'e rare ,n -uncia ocupa'( de salaria' a unei persoane concedia'e nele al sau pen'ru mo'i)e ne,n'emeia'e+ de la da'a r(m0nerii de-ini'i)e a 5o'(r0rii .udec('ore*'i de rein'e rare1 g< ca ur*are a conda*n.rii la executarea unei pedep(e privative de li,ertate- de la data r.*nerii de)initive a >ot.rrii ?udec.tore=ti5 5& de la da'a re'ra erii de c('re au'ori'(ile sau or anismele compe'en'e a a)izelor+ au'orizaiilor ori a'es'(rilor necesare pen'ru e7erci'area pro-esiei1 i& ca urmare a in'erzicerii e7erci'(rii unei pro-esii sau a unei -uncii+ ca m(sur( de si uran( ori pedeaps( complemen'ar(+ de la da'a r(m0nerii de-ini'i)e a 5o'(r0rii .udec('ore*'i prin care s4a dispus in'erdicia1 .& la da'a e7pir(rii 'ermenului con'rac'ului indi)idual de munc( ,nc5eia' pe dura'( de'ermina'(1 >& re'ra erea acordului p(rinilor sau al reprezen'anilor le ali+ ,n cazul salariailor cu )0rs'a cuprins( ,n're #5 *i #9 ani. //////////// D< Reproduce* *ai ?o( prevederile art0 G din Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 223200;: EART0 G !rin derogare de la prevederile art0 6: din Legea nr0 6432004 / Codul *uncii- cu *odi)ic.rile =i co*plet.rile ulterioare- contractele de *unc. ale ad*ini(tratorilor3directorilor- nc>eiate pentru ndeplinirea *andatului de ad*ini(trator3director nainte de intrarea n vigoare a pre'entei ordonan8e de urgen8.- ncetea'. de drept la data intr.rii n vigoare a ordonan8ei de urgen8. (au- n ca'ul n care *andatul a )o(t acceptat ulterior intr.rii n vigoare a pre'entei ordonan8e- de la data accept.rii *andatului0E !$T. 5: %#& Nerespec'area oric(reia din're condiiile le ale necesare pen'ru ,nc5eierea )ala2il( a con'rac'ului indi)idual de munc( a'ra e nuli'a'ea aces'uia. %2& Cons'a'area nuli'(ii con'rac'ului indi)idual de munc( produce e-ec'e pen'ru )ii'or. %3& Nuli'a'ea con'rac'ului indi)idual de munc( poa'e -i acoperi'( prin ,ndeplinirea ul'erioar( a condiiilor impuse de le e. %4& 8n si'uaia ,n care o clauz( es'e a-ec'a'( de nuli'a'e+ ,n'ruc0' s'a2ile*'e drep'uri sau o2li aii pen'ru salariai+ care con'ra)in unor norme le ale impera'i)e sau con'rac'elor colec'i)e de munc( aplica2ile+ aceas'a es'e

,nlocui'( de drep' cu dispoziiile le ale sau con)enionale aplica2ile+ salaria'ul a)0nd drep'ul la desp( u2iri. %5& "ersoana care a pres'a' munca ,n 'emeiul unui con'rac' indi)idual de munc( nul are drep'ul la remunerarea aces'eia+ corespunz('or modului de ,ndeplinire a a'ri2uiilor de ser)iciu. %9& Cons'a'area nuli'(ii *i s'a2ilirea+ po'ri)i' le ii+ a e-ec'elor aces'eia se po' -ace prin acordul p(rilor. %:& Dac( p(rile nu se ,nele + nuli'a'ea se pronun( de c('re ins'ana .udec('oreasc(. ;ECDIUNE! a 24a Concedierea !$T. 5< %#& Concedierea reprezin'( ,nce'area con'rac'ului indi)idual de munc( din iniia'i)a an a.a'orului. %2& Concedierea poa'e -i dispus( pen'ru mo'i)e care in de persoana salaria'ului sau pen'ru mo'i)e care nu in de persoana salaria'ului. !$T. 5= Es'e in'erzis( concedierea salariailor/ a& pe cri'erii de se7+ orien'are se7ual(+ carac'eris'ici ene'ice+ )0rs'(+ apar'enen( naional(+ ras(+ culoare+ e'nie+ reli ie+ opiune poli'ic(+ ori ine social(+ 5andicap+ si'uaie sau responsa2ili'a'e -amilial(+ apar'enen( ori ac'i)i'a'e sindical(1 2& pen'ru e7erci'area+ ,n condiiile le ii+ a drep'ului la re)( *i a drep'urilor sindicale. !$T. 90 %#& Concedierea salariailor nu poa'e -i dispus(/ a& pe dura'a incapaci'(ii 'emporare de munc(+ s'a2ili'( prin cer'i-ica' medical con-orm le ii1 2& pe dura'a concediului pen'ru caran'in(1 c& pe dura'a ,n care -emeia salaria'( es'e ra)id(+ ,n m(sura ,n care an a.a'orul a lua' cuno*'in( de aces' -ap' an'erior emi'erii deciziei de concediere1 d& pe dura'a concediului de ma'erni'a'e1 e& pe dura'a concediului pen'ru cre*'erea copilului ,n )0rs'( de p0n( la 2 ani sau+ ,n cazul copilului cu 5andicap+ p0n( la ,mplinirea )0rs'ei de 3 ani1 -& pe dura'a concediului pen'ru ,n ri.irea copilului 2olna) ,n )0rs'( de p0n( la : ani sau+ ,n cazul copilului cu 5andicap+ pen'ru a-eciuni in'ercuren'e+ p0n( la ,mplinirea )0rs'ei de #< ani1

& pe dura'a ,ndeplinirii ser)iciului mili'ar1 5& pe dura'a e7erci'(rii unei -uncii eli i2ile ,n'r4un or anism sindical+ cu e7cepia si'uaiei ,n care concedierea es'e dispus( pen'ru o a2a'ere disciplinar( ra)( sau pen'ru a2a'eri disciplinare repe'a'e+ s()0r*i'e de c('re acel salaria'1 i& pe dura'a e-ec'u(rii concediului de odi5n(. %2& "re)ederile alin. %#& nu se aplic( ,n cazul concedierii pen'ru mo'i)e ce in'er)in ca urmare a reor aniz(rii .udiciare sau a -alimen'ului an a.a'orului+ ,n condiiile le ii. ;ECDIUNE! a 34a Concedierea pen'ru mo'i)e care in de persoana salaria'ului !$T. 9# !n a.a'orul poa'e dispune concedierea pen'ru mo'i)e care in de persoana salaria'ului ,n urm('oarele si'uaii/ a& ,n cazul ,n care salaria'ul a s()0r*i' o a2a'ere ra)( sau a2a'eri repe'a'e de la re ulile de disciplin( a muncii ori de la cele s'a2ili'e prin con'rac'ul indi)idual de munc(+ con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau re ulamen'ul in'ern+ ca sanciune disciplinar(1 ,< n ca'ul n care (alariatul e(te are(tat preventiv pentru o perioad. *ai *are de 40 de 'ile- n condi8iile Codului de procedur. penal.5 c& ,n cazul ,n care+ prin decizie a or anelor compe'en'e de e7per'iz( medical(+ se cons'a'( inap'i'udinea -izic( *i?sau psi5ic( a salaria'ului+ -ap' ce nu permi'e aces'uia s( ,*i ,ndeplineasc( a'ri2uiile corespunz('oare locului de munc( ocupa'1 d& ,n cazul ,n care salaria'ul nu corespunde pro-esional locului de munc( ,n care es'e ,ncadra'1 e< n ca'ul n care (alariatul ndepline=te condi8iile de vr(t. (tandard =i (tagiu de coti'are =i nu a (olicitat pen(ionarea n condi8iile legii0 !$T. 92 %#& 8n cazul ,n care concedierea in'er)ine pen'ru unul din're mo'i)ele pre)(zu'e la ar'. 9# li'. 2& 4 d&+ an a.a'orul are o2li aia de a emi'e decizia de concediere ,n 'ermen de 30 de zile calendaris'ice de la da'a cons'a'(rii cauzei concedierii. @7A7< Bn ca'ul n care concedierea intervine pentru *otivul prev.'ut la art0 :7 lit0 a<- anga?atorul poate e*ite deci'ia de concediere nu*ai cu re(pectarea di(po'i8iilor art0 2:4 / 2:20

%2& Decizia se emi'e ,n scris *i+ su2 sanciunea nuli'(ii a2solu'e+ 're2uie s( -ie mo'i)a'( ,n -ap' *i ,n drep' *i s( cuprind( preciz(ri cu pri)ire la 'ermenul ,n care poa'e -i con'es'a'( *i la ins'ana .udec('oreasc( la care se con'es'(. !$T. 93 %#& Concedierea pen'ru s()0r*irea unei a2a'eri ra)e sau a unor a2a'eri repe'a'e de la re ulile de disciplin( a muncii poa'e -i dispus( numai dup( ,ndeplinirea de c('re an a.a'or a cerce'(rii disciplinare preala2ile *i ,n 'ermenele s'a2ili'e de prezen'ul cod. @2< Concedierea (alariatului pentru *otivul prev.'ut la art0 :7 lit0 d< poate )i di(pu(. nu*ai dup. evaluarea preala,il. a (alariatului- con)or* procedurii de evaluare (ta,ilite prin contractul colectiv de *unc. aplica,ilnc>eiat la nivel na8ional- la nivel de ra*ur. de activitate (au de grup de unit.8i- precu* =i prin regula*entul internD<0 //////////// D< Reproduce* *ai ?o( prevederile art0 II din Ordonan8a de urgen8. a 9uvernului nr0 :632006- a(t)el cu* a )o(t *odi)icat prin Legea nr0 4;7320060 EART0 II @7< !n. la data (ta,ilirii n contractul colectiv de *unc.- nc>eiat la nivel na8ional (au la nivel de ra*ur. de activitate aplica,il- a procedurii de evaluare prev.'ute la art0 I pct0 22 din pre'enta ordonan8. de urgen8.- (e aplic. n continuare di(po'i8iile art0 :4 alin0 @2< din Legea nr0 6432004 / Codul *uncii n )or*a (a ne*odi)icat.0 @2< #ac. n ter*en de un an de la intrarea n vigoare a pre'entei ordonan8e de urgen8. nu (e (ta,ile=te procedura de evaluare n condi8iile alin0 @7<- anga?atorul va (ta,ili acea(t. procedur. prin regula*entul internn condi8iile legii0 @4< !revederile regula*entului intern re)eritoare la procedura de evaluare (e aplic. pn. la data (ta,ilirii ace(teia n contractul colectiv de *unc. nc>eiat la nivel na8ional (au la nivel de ra*ur. de activitate aplica,il0E $or*a ne*odi)icat. a art0 :4 alin0 @2< din Legea nr0 6432004 e(te ur*.toarea: E@2< !rocedura cercet.rii preala,ile e(te- de a(e*enea- o,ligatorie n ca'ul concedierii pentru (itua8ia n care (alariatul nu core(punde pro)e(ional0 Ter*enele =i condi8iile cercet.rii preala,ile (unt cele prev.'ute pentru cercetarea di(ciplinar.0E !$T. 94

%#& 8n cazul ,n care concedierea se dispune pen'ru mo'i)ele pre)(zu'e la ar'. 9# li'. c& *i d&+ precum *i ,n cazul ,n care con'rac'ul indi)idual de munc( a ,nce'a' de drep' ,n 'emeiul ar'. 59 li'. -&+ an a.a'orul are o2li aia de a4i propune salaria'ului al'e locuri de munc( )acan'e ,n uni'a'e+ compa'i2ile cu pre ('irea pro-esional( sau+ dup( caz+ cu capaci'a'ea de munc( s'a2ili'( de medicul de medicin( a muncii. @2< Bn (itua8ia n care anga?atorul nu di(pune de locuri de *unc. vacante potrivit alin0 @7<- ace(ta are o,liga8ia de a (olicita (pri?inul agen8iei teritoriale de ocupare a )or8ei de *unc. n vederea redi(tri,uirii (alariatului- core(pun'.tor preg.tirii pro)e(ionale =i3(au- dup. ca'capacit.8ii de *unc. (ta,ilite de *edicul de *edicin. a *uncii0 @4< Falariatul are la di(po'i8ie un ter*en de 4 'ile lucr.toare de la co*unicarea anga?atorului- con)or* prevederilor alin0 @7<- pentru a/=i *ani)e(ta n (cri( con(i*8.*ntul cu privire la noul loc de *unc. o)erit0 @1< Bn ca'ul n care (alariatul nu =i *ani)e(t. con(i*8.*ntul n ter*enul prev.'ut la alin0 @4<- precu* =i dup. noti)icarea ca'ului c.tre agen8ia teritorial. de ocupare a )or8ei de *unc. con)or* alin0 @2<anga?atorul poate di(pune concedierea (alariatului0 %5& 8n cazul concedierii pen'ru mo'i)ul pre)(zu' la ar'. 9# li'. c& salaria'ul 2ene-iciaz( de o compensaie+ ,n condiiile s'a2ili'e ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau ,n con'rac'ul indi)idual de munc(+ dup( caz. ;ECDIUNE! a 44a Concedierea pen'ru mo'i)e care nu in de persoana salaria'ului ART0 :6 @7< Concedierea pentru *otive care nu 8in de per(oana (alariatului repre'int. ncetarea contractului individual de *unc. deter*inat. de de()iin8area locului de *unc. ocupat de (alariat- din unul (au *ai *ulte *otive ).r. leg.tur. cu per(oana ace(tuia0 @2< #e()iin8area locului de *unc. tre,uie (. )ie e)ectiv. =i (. ai,. o cau'. real. =i (erioa(.0 !$T. 99 Concedierea pen'ru mo'i)e care nu in de persoana salaria'ului poa'e -i indi)idual( sau colec'i)(. !$T. 9: ;alariaii concediai pen'ru mo'i)e care nu in de persoana lor 2ene-iciaz( de m(suri ac'i)e de com2a'ere a *oma.ului *i po' 2ene-icia de compensaii ,n condiiile pre)(zu'e de le e *i de con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il.

FEC&IH"EA a 6/a Concedierea colectiv.0 In)or*area- con(ultarea (alaria8ilor =i procedura concedierilor colective ART0 :2 @7< !rin concediere colectiv. (e n8elege concedierea- ntr/o perioad. de 40 de 'ile calendari(tice- din unul (au *ai *ulte *otive care nu 8in de per(oana (alariatului- a unui nu*.r de: a< cel pu8in 70 (alaria8i- dac. anga?atorul care di(poni,ili'ea'. are ncadra8i *ai *ult de 20 de (alaria8i =i *ai pu8in de 700 de (alaria8i5 ,< cel pu8in 70C din (alaria8i- dac. anga?atorul care di(poni,ili'ea'. are ncadra8i cel pu8in 700 de (alaria8i- dar *ai pu8in de 400 de (alaria8i5 c< cel pu8in 40 de (alaria8i- dac. anga?atorul care di(poni,ili'ea'. are ncadra8i cel pu8in 400 de (alaria8i0 @2< La (ta,ilirea nu*.rului e)ectiv de (alaria8i concedia8i colectivpotrivit alin0 @7<- (e iau n calcul =i acei (alaria8i c.rora le/au ncetat contractele individuale de *unc. din ini8iativa anga?atorului- din unul (au *ai *ulte *otive- ).r. leg.tur. cu per(oana (alariatului- cu condi8ia exi(ten8ei a cel pu8in 6 concedieri0 ART0 :9 @7< Bn ca'ul n care anga?atorul inten8ionea'. (. e)ectue'e concedieri colective- ace(ta are o,liga8ia de a ini8ia- n ti*p util =i n (copul a?ungerii la o n8elegere- n condi8iile prev.'ute de lege- con(ult.ri cu (indicatul (audup. ca'- cu repre'entan8ii (alaria8ilor- cu privire cel pu8in la: a< *etodele =i *i?loacele de evitare a concedierilor colective (au de reducere a nu*.rului de (alaria8i care vor )i concedia8i5 ,< atenuarea con(ecin8elor concedierii prin recurgerea la *.(uri (ociale care vi'ea'.- printre altele- (pri?in pentru recali)icarea (au reconver(ia pro)e(ional. a (alaria8ilor concedia8i0 @2< Bn perioada n care au loc con(ult.ri- potrivit alin0 @7<- pentru a per*ite (indicatului (au repre'entan8ilor (alaria8ilor (. )or*ule'e propuneri n ti*p util- anga?atorul are o,liga8ia (. le )urni'e'e toate in)or*a8iile relevante =i (. le noti)ice- n (cri(- ur*.toarele: a< nu*.rul total =i categoriile de (alaria8i5 ,< *otivele care deter*in. concedierea preconi'at.5 c< nu*.rul =i categoriile de (alaria8i care vor )i a)ecta8i de concediere5 d< criteriile avute n vedere- potrivit legii =i3(au contractelor colective de *unc.- pentru (ta,ilirea ordinii de prioritate la concediere5 e< *.(urile avute n vedere pentru li*itarea nu*.rului concedierilor5

)< *.(urile pentru atenuarea con(ecin8elor concedierii =i co*pen(a8iile ce ur*ea'. (. )ie acordate (alaria8ilor concedia8i- con)or* di(po'i8iilor legale =i3(au contractului colectiv de *unc. aplica,il5 g< data de la care (au perioada n care vor avea loc concedierile5 >< ter*enul n.untrul c.ruia (indicatul (au- dup. ca'- repre'entan8ii (alaria8ilor pot )ace propuneri pentru evitarea ori di*inuarea nu*.rului (alaria8ilor concedia8i0 @4< O,liga8iile prev.'ute la alin0 @7< =i @2< (e *en8in indi)erent dac. deci'ia care deter*in. concedierile colective e(te luat. de c.tre anga?ator (au de o ntreprindere care de8ine controlul a(upra anga?atorului0 @1< Bn (itua8ia n care deci'ia care deter*in. concedierile colective e(te luat. de o ntreprindere care de8ine controlul a(upra anga?atorului- ace(ta nu (e poate prevala- n nere(pectarea o,liga8iilor prev.'ute la alin0 @7< =i @2<- de )aptul c. ntreprinderea re(pectiv. nu i/a )urni'at in)or*a8iile nece(are0 ART0 ;0 Anga?atorul are o,liga8ia (. co*unice o copie a noti)ic.rii prev.'ute la art0 :9 alin0 @2< in(pectoratului teritorial de *unc. =i agen8iei teritoriale de ocupare a )or8ei de *unc. la aceea=i dat. la care a co*unicat/o (indicatului (au- dup. ca'- repre'entan8ilor (alaria8ilor0 ART0 ;7 @7< Findicatul (au- dup. ca'- repre'entan8ii (alaria8ilor pot propune anga?atorului *.(uri n vederea evit.rii concedierilor ori di*inu.rii nu*.rului (alaria8ilor concedia8i- ntr/un ter*en de 70 'ile calendari(tice de la data pri*irii noti)ic.rii0 @2< Anga?atorul are o,liga8ia de a r.(punde n (cri( =i *otivat la propunerile )or*ulate potrivit prevederilor alin0 @7<- n ter*en de 6 'ile calendari(tice de la pri*irea ace(tora0 ART0 ;7A7 @7< Bn (itua8ia n care- ulterior con(ult.rilor cu (indicatul (au repre'entan8ii (alaria8ilor- potrivit prevederilor art0 :9 =i ;7- anga?atorul decide aplicarea *.(urii de concediere colectiv.- ace(ta are o,liga8ia de a noti)ica n (cri( in(pectoratul teritorial de *unc. =i agen8ia teritorial. de ocupare a )or8ei de *unc.- cu cel pu8in 40 de 'ile calendari(tice anterioare datei e*iterii deci'iilor de concediere0 @2< "oti)icarea prev.'ut. la alin0 @7< tre,uie (. cuprind. toate in)or*a8iile relevante cu privire la inten8ia de concediere colectiv.prev.'ute la art0 :9 alin0 @2<- precu* =i re'ultatele con(ult.rilor cu (indicatul (au repre'entan8ii (alaria8ilor- prev.'ute la art0 :9 alin0 @7< =i art0 ;7- n (pecial *otivele concedierilor- nu*.rul total al (alaria8ilor- nu*.rul

(alaria8ilor a)ecta8i de concediere =i data de la care (au perioada n care vor avea loc ace(te concedieri0 @4< Anga?atorul are o,liga8ia (. co*unice o copie a noti)ic.rii prev.'ute la alin0 @7< (indicatului (au repre'entan8ilor (alaria8ilor- la aceea=i dat. la care a co*unicat/o in(pectoratului teritorial de *unc. =i agen8iei teritoriale de ocupare a )or8ei de *unc.0 @1< Findicatul (au repre'entan8ii (alaria8ilor pot tran(*ite eventuale puncte de vedere in(pectoratului teritorial de *unc.0 @6< La (olicitarea *otivat. a oric.reia dintre p.r8i- in(pectoratul teritorial de *unc.- cu avi'ul agen8iei teritoriale de ocupare a )or8ei de *unc.- poate di(pune reducerea perioadei prev.'ute la alin0 @7<- ).r. a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preavi'0 @:< In(pectoratul teritorial de *unc. are o,liga8ia de a in)or*a n ti*p util anga?atorul =i (indicatul (au repre'entan8ii (alaria8ilor- dup. ca'a(upra reducerii perioadei prev.'ute la alin0 @7<- precu* =i de(pre *otivele care au (tat la ,a'a ace(tei deci'ii0 ART0 ;7A2 @7< Bn perioada prev.'ut. la art0 ;7A7 alin0 7- agen8ia teritorial. de ocupare a )or8ei de *unc. tre,uie (. caute (olu8ii la pro,le*ele ridicate de concedierile colective preconi'ate =i (. le co*unice n ti*p util anga?atorului =i (indicatului ori- dup. ca'- repre'entan8ilor (alaria8ilor0 @2< La (olicitarea *otivat. a oric.reia dintre p.r8i- in(pectoratul teritorial de *unc.- cu con(ultarea agen8iei teritoriale de ocupare a )or8ei de *unc.- poate di(pune a*narea *o*entului e*iterii deci'iilor de concediere cu *axi*u* 70 'ile calendari(tice- n ca'ul n care a(pectele legate de concedierea colectiv. avut. n vedere nu pot )i (olu8ionate pn. la data (ta,ilit. n noti)icarea de concediere colectiv. prev.'ut. la art0 ;7A7 alin0 @7< ca )iind data e*iterii deci'iilor de concediere0 @4< In(pectoratul teritorial de *unc. are o,liga8ia de a in)or*a n (cri( anga?atorul =i (indicatul (au repre'entan8ii (alaria8ilor- dup. ca'- a(upra a*n.rii *o*entului e*iterii deci'iilor de concediere- precu* =i de(pre *otivele care au (tat la ,a'a ace(tei deci'ii- nainte de expirarea perioadei ini8iale prev.'ute la art0 ;7A7 alin0 @7<0 ART0 ;2 @7< Anga?atorul care a di(pu( concedieri colective nu poate )ace noi ncadr.ri pe locurile de *unc. ale (alaria8ilor concedia8i ti*p de 9 luni de la data concedierii ace(tora0 @2< Bn (itua8ia n care n acea(t. perioad. (e reiau activit.8ile a c.ror ncetare a condu( la concedieri colective- anga?atorul are o,liga8ia de a tran(*ite (alaria8ilor care au )o(t concedia8i o co*unicare (cri(. n ace(t

(en( =i de a/i reanga?a pe acelea=i locuri de *unc. pe care le/au ocupat anterior- ).r. exa*en (au concur( ori perioad. de pro,.0 @4< Falaria8ii au la di(po'i8ie un ter*en de *axi*u* 70 'ile lucr.toare de la data co*unic.rii anga?atorului- prev.'ut. la alin0 @2<- pentru a/=i *ani)e(ta n (cri( con(i*8.*ntul cu privire la locul de *unc. o)erit0 @1< Bn (itua8ia n care (alaria8ii care au dreptul de a )i reanga?a8i potrivit alin0 @2< nu =i *ani)e(t. n (cri( con(i*8.*ntul n ter*enul prev.'ut la alin0 @4< (au re)u'. locul de *unc. o)erit- anga?atorul poate )ace noi ncadr.ri pe locurile de *unc. r.*a(e vacante0 ;ECDIUNE! a 94a Drep'ul la prea)iz !$T. :3 %#& "ersoanele concedia'e ,n 'emeiul ar'. 9# li'. c& *i d&+ al ar'. 95 *i 99 2ene-iciaz( de drep'ul la un prea)iz ce nu poa'e -i mai mic de #5 zile lucr('oare. %2& Aac e7cepie de la pre)ederile alin. %#& persoanele concedia'e ,n 'emeiul ar'. 9# li'. d&+ care se a-l( ,n perioada de pro2(. @4< Bn (itua8ia n care n perioada de preavi' contractul individual de *unc. e(te (u(pendat- ter*enul de preavi' va )i (u(pendat core(pun'.torcu excep8ia ca'ului prev.'ut la art0 67 alin0 @2<0 !$T. :4 %#& Decizia de concediere se comunic( salaria'ului ,n scris *i 're2uie s( conin( ,n mod o2li a'oriu/ a& mo'i)ele care de'ermin( concedierea1 2& dura'a prea)izului1 c< criteriile de (ta,ilire a ordinii de priorit.8i- con)or* art0 :9 alin0 @2< lit0 d<- nu*ai n ca'ul concedierilor colective5 d& lis'a 'u'uror locurilor de munc( disponi2ile ,n uni'a'e *i 'ermenul ,n care salariaii urmeaz( s( op'eze pen'ru a ocupa un loc de munc( )acan'+ ,n condiiile ar'. 94. @2< DDD A,rogat !$T. :5 Decizia de concediere produce e-ec'e de la da'a comunic(rii ei salaria'ului. ;ECDIUNE! a :4a Con'rolul *i sancionarea concedierilor nele ale

!$T. :9 Concedierea dispus( cu nerespec'area procedurii pre)(zu'e de le e es'e lo)i'( de nuli'a'e a2solu'(. !$T. :: 8n caz de con-lic' de munc( an a.a'orul nu poa'e in)oca ,n -aa ins'anei al'e mo'i)e de -ap' sau de drep' dec0' cele preciza'e ,n decizia de concediere. !$T. :< %#& 8n cazul ,n care concedierea a -os' e-ec'ua'( ,n mod ne'emeinic sau nele al+ ins'ana )a dispune anularea ei *i )a o2li a an a.a'orul la pla'a unei desp( u2iri e ale cu salariile inde7a'e+ ma.ora'e *i reac'ualiza'e *i cu celelal'e drep'uri de care ar -i 2ene-icia' salaria'ul. %2& La solici'area salaria'ului ins'ana care a dispus anularea concedierii )a repune p(rile ,n si'uaia an'erioar( emi'erii ac'ului de concediere. ;ECDIUNE! a <4a Demisia !$T. := %#& "rin demisie se ,nele e ac'ul unila'eral de )oin( a salaria'ului care+ prin'r4o no'i-icare scris(+ comunic( an a.a'orului ,nce'area con'rac'ului indi)idual de munc(+ dup( ,mplinirea unui 'ermen de prea)iz. %2& $e-uzul an a.a'orului de a ,nre is'ra demisia d( drep'ul salaria'ului de a -ace do)ada aces'eia prin orice mi.loace de pro2(. %3& ;alaria'ul are drep'ul de a nu mo'i)a demisia. %4& Termenul de prea)iz es'e cel con)eni' de p(ri ,n con'rac'ul indi)idual de munc( sau+ dup( caz+ cel pre)(zu' ,n con'rac'ele colec'i)e de munc( aplica2ile *i nu poa'e -i mai mare de #5 zile calendaris'ice pen'ru salariaii cu -uncii de e7ecuie+ respec'i) de 30 de zile calendaris'ice pen'ru salariaii care ocup( -uncii de conducere. %5& "e dura'a prea)izului con'rac'ul indi)idual de munc( con'inu( s( ,*i produc( 'oa'e e-ec'ele. %9& 8n si'uaia ,n care ,n perioada de prea)iz con'rac'ul indi)idual de munc( es'e suspenda'+ 'ermenul de prea)iz )a -i suspenda' corespunz('or. %:& Con'rac'ul indi)idual de munc( ,nce'eaz( la da'a e7pir(rii 'ermenului de prea)iz sau la da'a renun(rii 'o'ale ori pariale de c('re an a.a'or la 'ermenul respec'i). %<& ;alaria'ul poa'e demisiona -(r( prea)iz dac( an a.a'orul nu ,*i ,ndepline*'e o2li aiile asuma'e prin con'rac'ul indi)idual de munc(. C!". 9

Con'rac'ul indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'( !$T. <0 %#& "rin dero are de la re ula pre)(zu'( la ar'. #2 alin. %#&+ an a.a'orii au posi2ili'a'ea de a an a.a+ ,n cazurile *i ,n condiiile prezen'ului cod+ personal salaria' cu con'rac' indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'(. %2& Con'rac'ul indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'( se poa'e ,nc5eia numai ,n -orm( scris(+ cu precizarea e7pres( a dura'ei pen'ru care se ,nc5eie. %3& Con'rac'ul indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'( poa'e -i prelun i' *i dup( e7pirarea 'ermenului iniial+ cu acordul scris al p(rilor+ dar numai ,n(un'rul 'ermenului pre)(zu' la ar'. <2 *i de cel mul' dou( ori consecu'i). @1< Bntre acelea=i p.r8i (e pot nc>eia (ucce(iv cel *ult 4 contracte individuale de *unc. pe durat. deter*inat.- dar nu*ai n.untrul ter*enului prev.'ut la art0 220 @6< Contractele individuale de *unc. pe durat. deter*inat.- nc>eiate n ter*en de 4 luni de la ncetarea unui contract de *unc. pe durat. deter*inat.- (unt con(iderate contracte (ucce(ive0 !$T. <# Con'rac'ul indi)idual de munc( poa'e -i ,nc5eia' pen'ru o dura'( de'ermina'( numai ,n urm('oarele cazuri/ a& ,nlocuirea unui salaria' ,n cazul suspend(rii con'rac'ului s(u de munc(+ cu e7cepia si'uaiei ,n care acel salaria' par'icip( la re)(1 2& cre*'erea 'emporar( a ac'i)i'(ii an a.a'orului1 c& des-(*urarea unor ac'i)i'(i cu carac'er sezonier1 d& ,n si'uaia ,n care es'e ,nc5eia' ,n 'emeiul unor dispoziii le ale emise cu scopul de a -a)oriza 'emporar anumi'e ca'e orii de persoane -(r( loc de munc(1 dA7< anga?area unei per(oane care- n ter*en de 6 ani de la data anga?.rii- ndepline=te condi8iile de pen(ionare pentru li*it. de vr(t.5 dA2< ocuparea unei )unc8ii eligi,ile n cadrul organi'a8iilor (indicalepatronale (au al organi'a8iilor neguverna*entale- pe perioada *andatului5 dA4< anga?area pen(ionarilor care- n condi8iile legii- pot cu*ula pen(ia cu (alariul5 e< n alte ca'uri prev.'ute expre( de legi (peciale ori pentru de().=urarea unor lucr.ri- proiecte- progra*e- n condi8iile (ta,ilite prin contractul colectiv de *unc. nc>eiat la nivel na8ional =i3(au la nivel de ra*ur.0 ART0 22 @7< Contractul individual de *unc. pe durat. deter*inat. nu poate )i nc>eiat pe o perioad. *ai *are de 21 de luni0

%2& 8n cazul ,n care con'rac'ul indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'( es'e ,nc5eia' pen'ru a ,nlocui un salaria' al c(rui con'rac' indi)idual de munc( es'e suspenda'+ dura'a con'rac'ului )a e7pira la momen'ul ,nce'(rii mo'i)elor ce au de'ermina' suspendarea con'rac'ului indi)idual de munc( al salaria'ului 'i'ular. !$T. <3 ;alaria'ul ,ncadra' cu con'rac' indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'( poa'e -i supus unei perioade de pro2(+ care nu )a dep(*i/ a& 5 zile lucr('oare pen'ru o dura'( a con'rac'ului indi)idual de munc( mai mic( de 3 luni1 2& #5 zile lucr('oare pen'ru o dura'( a con'rac'ului indi)idual de munc( cuprins( ,n're 3 *i 9 luni1 c& 30 de zile lucr('oare pen'ru o dura'( a con'rac'ului indi)idual de munc( mai mare de 9 luni1 d& 45 de zile lucr('oare ,n cazul salariailor ,ncadrai ,n -uncii de conducere+ pen'ru o dura'( a con'rac'ului indi)idual de munc( mai mare de 9 luni. ART0 21 @7< La ncetarea celui de/al treilea contract individual de *unc. pe durat. deter*inat.- prev.'ut la art0 20 alin0 @1<- (au la expirarea ter*enului prev.'ut la art0 22 alin0 @7<- dac. pe po(tul re(pectiv va )i anga?at un (alariat- ace(ta va )i anga?at cu contract individual de *unc. pe durat. nedeter*inat.0 %2& Dispoziiile alin. %#& nu sun' aplica2ile/ a& ,n cazul ,n care con'rac'ul indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'( es'e ,nc5eia' pen'ru a ,nlocui 'emporar un salaria' a2sen'+ dac( in'er)ine o nou( cauz( de suspendare a con'rac'ului aces'uia1 2& ,n cazul ,n care un nou con'rac' indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'( es'e ,nc5eia' ,n )ederea e7ecu'(rii unor lucr(ri ur en'e+ cu carac'er e7cepional1 c< n ca'ul n care nc>eierea unui nou contract individual de *unc. pe durat. deter*inat. (e i*pune datorit. unor *otive o,iective prev.'ute expre( de legi (peciale5 cA7< n ca'ul n care nc>eierea unui nou contract individual de *unc. pe durat. deter*inat. (e i*pune datorit. unor *otive o,iective cuprin(e n contractul colectiv de *unc. nc>eiat la nivel na8ional =i3(au la nivel de ra*ur.- pentru de().=urarea unor lucr.ri- proiecte (au progra*e5 d& ,n cazul ,n care con'rac'ul indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'( a ,nce'a' din iniia'i)a salaria'ului sau din iniia'i)a an a.a'orului+ pen'ru o a2a'ere ra)( sau a2a'eri repe'a'e ale salaria'ului.

!$T. <5 %#& !n a.a'orii sun' o2li ai s( in-ormeze salariaii an a.ai cu con'rac' indi)idual de munc( pe dura'( de'ermina'( despre locurile de munc( )acan'e sau care )or de)eni )acan'e+ corespunz('oare pre ('irii lor pro-esionale+ *i s( le asi ure accesul la aces'e locuri de munc( ,n condiii e ale cu cele ale salariailor an a.ai cu con'rac' indi)idual de munc( pe perioad( nede'ermina'(. !ceas'( in-ormare se -ace prin'r4un anun a-i*a' la sediul an a.a'orului. @2< O copie a anun8ului prev.'ut la alin0 @7< (e tran(*ite de ndat. (indicatului (au repre'entan8ilor (alaria8ilor0 ART0 2: @7< Re)eritor la condi8iile de anga?are =i de *unc.- (alaria8ii cu contract individual de *unc. pe durat. deter*inat. nu vor )i trata8i *ai pu8in )avora,il dect (alaria8ii per*anen8i co*para,ili- nu*ai pe *otivul duratei contractului individual de *unc.- cu excep8ia ca'urilor n care trata*entul di)erit e(te ?u(ti)icat de *otive o,iective0 @2< Bn (en(ul alin0 @7<- (alariatul per*anent co*para,il repre'int. (alariatul al c.rui contract individual de *unc. e(te nc>eiat pe durat. nedeter*inat. =i care de().=oar. aceea=i activitate (au una (i*ilar.- n aceea=i unitate- avndu/(e n vedere cali)icarea3aptitudinile pro)e(ionale0 @4< Atunci cnd nu exi(t. un (alariat per*anent co*para,il n aceea=i unitate- (e au n vedere di(po'i8iile din contractul colectiv de *unc. aplica,il0 Bn ca'ul n care nu exi(t. un contract colectiv de *unc. aplica,il(e au n vedere di(po'i8iile legi(la8iei n vigoare (au contractul colectiv de *unc. la nivel na8ional0 C!". : 6unca prin a en' de munc( 'emporar( !$T. <: %#& 6unca prin a en' de munc( 'emporar(+ denumi'( ,n con'inuare munc( 'emporar(+ es'e munca pres'a'( de un salaria' 'emporar care+ din dispoziia a en'ului de munc( 'emporar(+ pres'eaz( munca ,n -a)oarea unui u'iliza'or. %2& ;alaria'ul 'emporar es'e persoana ,ncadra'( la un an a.a'or a en' de munc( 'emporar(+ pus la dispoziie unui u'iliza'or pe dura'a necesar( ,n )ederea ,ndeplinirii unor anumi'e sarcini precise *i cu carac'er 'emporar. %3& ! en'ul de munc( 'emporar( es'e socie'a'ea comercial( au'oriza'( de 6inis'erul 6uncii+ ;olidari'(ii ;ociale *i Aamiliei+ care pune pro)izoriu la dispoziie u'iliza'orului personal cali-ica' *i?sau necali-ica' pe care ,l an a.eaz( *i ,l salarizeaz( ,n aces' scop. Condiiile de ,n-iinare *i

-uncionare+ precum *i procedura de au'orizare a a en'ului de munc( 'emporar( se s'a2ilesc prin 5o'(r0re a Gu)ernului. %4& U'iliza'orul es'e an a.a'orul c(ruia a en'ul de munc( 'emporar( ,i pune la dispoziie un salaria' 'emporar pen'ru ,ndeplinirea unor anumi'e sarcini precise *i cu carac'er 'emporar. !$T. << Un u'iliza'or poa'e apela la a eni de munc( 'emporar( doar pen'ru e7ecu'area unei sarcini precise *i cu carac'er 'emporar+ denumi'( misiune de munc( 'emporar(+ *i numai ,n urm('oarele cazuri/ a& pen'ru ,nlocuirea unui salaria' al c(rui con'rac' indi)idual de munc( es'e suspenda'+ pe dura'a suspend(rii1 2& pen'ru pres'area unor ac'i)i'(i cu carac'er sezonier1 c& pen'ru pres'area unor ac'i)i'(i specializa'e ori ocazionale. !$T. <= %#& 6isiunea de munc( 'emporar( se s'a2ile*'e pen'ru un 'ermen care nu poa'e -i mai mare de #2 luni. %2& Dura'a misiunii de munc( 'emporar( poa'e -i prelun i'( o sin ur( da'( pen'ru o perioad( care+ ad(u a'( la dura'a iniial( a misiunii+ nu poa'e conduce la dep(*irea unei perioade de #< luni. %3& Condiiile ,n care dura'a unei misiuni de munc( 'emporar( poa'e -i prelun i'( sun' pre)(zu'e ,n con'rac'ul de munc( 'emporar( sau po' -ace o2iec'ul unui ac' adiional la aces' con'rac'. !$T. =0 %#& ! en'ul de munc( 'emporar( pune la dispoziie u'iliza'orului un salaria' an a.a' prin con'rac' de munc( 'emporar(+ ,n 2aza unui con'rac' de punere la dispoziie ,nc5eia' ,n -orm( scris(. %2& Con'rac'ul de punere la dispoziie 're2uie s( cuprind(/ a& mo'i)ul pen'ru care es'e necesar( u'ilizarea unui salaria' 'emporar1 2& 'ermenul misiunii *i+ dac( es'e cazul+ posi2ili'a'ea modi-ic(rii 'ermenului misiunii1 c& carac'eris'icile speci-ice pos'ului+ ,n special cali-icarea necesar(+ locul e7ecu'(rii misiunii *i pro ramul de lucru1 d& condiiile concre'e de munc(1 e& ec5ipamen'ele indi)iduale de pro'ecie *i de munc( pe care salaria'ul 'emporar 're2uie s( le u'ilizeze1 -& orice al'e ser)icii *i -acili'(i ,n -a)oarea salaria'ului 'emporar1 & )aloarea con'rac'ului de care 2ene-iciaz( a en'ul de munc( 'emporar(+ precum *i remuneraia la care are drep'ul salaria'ul. %3& 3rice clauz( prin care se in'erzice an a.area de c('re u'iliza'or a salaria'ului 'emporar dup( ,ndeplinirea misiunii es'e nul(.

!$T. =# %#& ;alariaii 'emporari au acces la 'oa'e ser)iciile *i -acili'(ile acorda'e de u'iliza'or+ ,n acelea*i condiii ca *i ceilali salariai ai aces'uia. %2& U'iliza'orul es'e o2li a' s( asi ure salaria'ului 'emporar do'area cu ec5ipamen'e indi)iduale de pro'ecie *i de munc(+ cu e7cepia si'uaiei ,n care prin con'rac'ul de punere la dispoziie do'area es'e ,n sarcina a en'ului de munc( 'emporar(. !$T. =2 U'iliza'orul nu poa'e 2ene-icia de ser)iciile salaria'ului 'emporar+ dac( urm(re*'e s( ,nlocuiasc( as'-el un salaria' al s(u al c(rui con'rac' de munc( es'e suspenda' ca urmare a par'icip(rii la re)(. !$T. =3 %#& Con'rac'ul de munc( 'emporar( es'e un con'rac' de munc( ce se ,nc5eie ,n scris ,n're a en'ul de munc( 'emporar( *i salaria'ul 'emporar+ de re ul(+ pe dura'a unei misiuni. %2& 8n con'rac'ul de munc( 'emporar( se precizeaz(+ ,n a-ara elemen'elor pre)(zu'e la ar'. #: *i la ar'. #< alin. %#&+ condiiile ,n care urmeaz( s( se des-(*oare misiunea+ dura'a misiunii+ iden'i'a'ea *i sediul u'iliza'orului+ precum *i modali'(ile de remunerare a salaria'ului 'emporar. !$T. =4 %#& Con'rac'ul de munc( 'emporar( se poa'e ,nc5eia *i pen'ru mai mul'e misiuni+ cu respec'area 'ermenului pre)(zu' la ar'. <= alin. %2&. %2& 8n're dou( misiuni salaria'ul 'emporar se a-l( la dispoziia a en'ului de munc( 'emporar( *i 2ene-iciaz( de un salariu pl('i' de a en'+ care nu poa'e -i mai mic dec0' salariul minim 2ru' pe ar(. %3& "en'ru -iecare nou( misiune+ ,n're p(ri se ,nc5eie un ac' adiional la con'rac'ul de munc( 'emporar(+ ,n care )or -i preciza'e 'oa'e elemen'ele pre)(zu'e la ar'. =3 alin. %2&. %4& Con'rac'ul de munc( 'emporar( ,nce'eaz( la 'erminarea ul'imei misiuni pen'ru care a -os' ,nc5eia'. !$T. =5 %#& "e 'oa'( dura'a misiunii salaria'ul 'emporar 2ene-iciaz( de salariul pl('i' de a en'ul de munc( 'emporar(. %2& ;alariul primi' de salaria'ul 'emporar pen'ru -iecare misiune nu poa'e -i in-erior celui pe care ,l prime*'e salaria'ul u'iliza'orului+ care pres'eaz( aceea*i munc( sau una similar( cu cea a salaria'ului 'emporar. %3& 8n m(sura ,n care u'iliza'orul nu are an a.a' un as'-el de salaria'+ salariul primi' de salaria'ul 'emporar )a -i s'a2ili' lu0ndu4se ,n considerare salariul unei persoane an a.a'e cu con'rac' indi)idual de munc( *i care

pres'eaz( aceea*i munc( sau una similar(+ as'-el cum es'e s'a2ili' prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il u'iliza'orului. %4& ! en'ul de munc( 'emporar( es'e cel care reine *i )ireaz( 'oa'e con'ri2uiile *i impozi'ele da'ora'e de salaria'ul 'emporar c('re 2u e'ele s'a'ului *i pl('e*'e pen'ru aces'a 'oa'e con'ri2uiile da'ora'e ,n condiiile le ii. %5& 8n cazul ,n care ,n 'ermen de #5 zile calendaris'ice de la da'a la care o2li aiile pri)ind pla'a salariului *i cele pri)ind con'ri2uiile *i impozi'ele au de)eni' scaden'e *i e7i i2ile+ iar a en'ul de munc( 'emporar( nu le e7ecu'(+ ele )or -i pl('i'e de u'iliza'or+ ,n 2aza solici'(rii salaria'ului 'emporar. %9& U'iliza'orul care a pl('i' sumele da'ora'e po'ri)i' alin. %5& se su2ro (+ pen'ru sumele pl('i'e+ ,n drep'urile salaria'ului 'emporar ,mpo'ri)a a en'ului de munc( 'emporar(. !$T. =9 "rin con'rac'ul de munc( 'emporar( se poa'e s'a2ili o perioad( de pro2( pen'ru realizarea misiunii+ a c(rei dura'( es'e -i7a'( ,n -uncie de solici'area u'iliza'orului+ dar care nu poa'e -i mai mare de/ a& dou( zile lucr('oare+ ,n cazul ,n care con'rac'ul de munc( 'emporar( es'e ,nc5eia' pen'ru o perioad( mai mic( sau e al( cu o lun(1 2& 3 zile lucr('oare+ ,n cazul ,n care con'rac'ul de munc( 'emporar( es'e ,nc5eia' pen'ru o perioad( cuprins( ,n're o lun( *i dou( luni1 c& 5 zile lucr('oare+ ,n cazul ,n care con'rac'ul de munc( 'emporar( es'e ,nc5eia' pen'ru o perioad( mai mare de dou( luni. !$T. =: %#& "e parcursul misiunii u'iliza'orul r(spunde pen'ru asi urarea condiiilor de munc( pen'ru salaria'ul 'emporar+ ,n con-ormi'a'e cu le islaia ,n )i oare. %2& U'iliza'orul )a no'i-ica de ,nda'( a en'ului de munc( 'emporar( orice acciden' de munc( sau ,m2oln()ire pro-esional( de care a lua' cuno*'in( *i a c(rei )ic'im( a -os' un salaria' 'emporar pus la dispoziie de a en'ul de munc( 'emporar(. !$T. =< %#& La ,nce'area misiunii salaria'ul 'emporar poa'e ,nc5eia cu u'iliza'orul un con'rac' indi)idual de munc(. %2& 8n cazul ,n care u'iliza'orul an a.eaz(+ dup( o misiune+ un salaria' 'emporar+ dura'a misiunii e-ec'ua'e se ia ,n calcul la s'a2ilirea drep'urilor salariale+ precum *i a celorlal'e drep'uri pre)(zu'e de le islaia muncii. %3& Dac( u'iliza'orul con'inu( s( 2ene-icieze de munca salaria'ului 'emporar -(r( a ,nc5eia cu aces'a un con'rac' indi)idual de munc( sau -(r( a prelun i con'rac'ul de punere la dispoziie+ se consider( c( ,n're acel salaria'

'emporar *i u'iliza'or a in'er)eni' un con'rac' indi)idual de munc( pe dura'( nede'ermina'(. !$T. == ! en'ul de munc( 'emporar( care concediaz( salaria'ul 'emporar ,nain'e de 'ermenul pre)(zu' ,n con'rac'ul de munc( 'emporar(+ pen'ru al'e mo'i)e dec0' cele disciplinare+ are o2li aia de a respec'a re lemen'(rile le ale pri)ind ,nce'area con'rac'ului indi)idual de munc( pen'ru mo'i)e care nu in de persoana salaria'ului. !$T. #00 Cu e7cepia dispoziiilor speciale con'rare+ pre)(zu'e ,n prezen'ul capi'ol+ dispoziiile le ale *i pre)ederile con'rac'elor colec'i)e de munc( aplica2ile salariailor an a.ai cu con'rac' indi)idual de munc( pe dura'( nede'ermina'( la u'iliza'or se aplic( ,n e al( m(sur( *i salariailor 'emporari pe dura'a misiunii la aces'a. C!". < Con'rac'ul indi)idual de munc( cu 'imp parial ART0 707 Falariatul cu )rac8iune de nor*. e(te (alariatul al c.rui nu*.r de ore nor*ale de lucru- calculate (.pt.*nal (au ca *edie lunar.- e(te in)erior nu*.rului de ore nor*ale de lucru al unui (alariat cu nor*. ntreag. co*para,il0 ART0 707A7 @7< Anga?atorul poate ncadra (alaria8i cu )rac8iune de nor*. prin contracte individuale de *unc. pe durat. nedeter*inat. (au pe durat. deter*inat.- denu*ite contracte individuale de *unc. cu ti*p par8ial0 @2< Contractul individual de *unc. cu ti*p par8ial (e nc>eie nu*ai n )or*. (cri(.0 @4< Falariatul co*para,il e(te (alariatul cu nor*. ntreag. din aceea=i unitate- care are acela=i tip de contract individual de *unc.- pre(tea'. aceea=i activitate (au una (i*ilar. cu cea a (alariatului anga?at cu contract individual de *unc. cu ti*p par8ial- avndu/(e n vedere =i alte con(iderente- cu* ar )i vec>i*ea n *unc. =i cali)icarea3aptitudinile pro)e(ionale0 @1< Atunci cnd nu exi(t. un (alariat co*para,il n aceea=i unitate- (e au n vedere di(po'i8iile din contractul colectiv de *unc. aplica,il0 Bn ca'ul n care nu exi(t. un contract colectiv de *unc. aplica,il- (e au n vedere di(po'i8iile legi(la8iei n vigoare (au contractul colectiv de *unc. la nivel na8ional0

!$T. #02 %#& Con'rac'ul indi)idual de munc( cu 'imp parial cuprinde+ ,n a-ara elemen'elor pre)(zu'e la ar'. #: alin. %2&+ urm('oarele/ a& dura'a muncii *i repar'izarea pro ramului de lucru1 2& condiiile ,n care se poa'e modi-ica pro ramul de lucru1 c& in'erdicia de a e-ec'ua ore suplimen'are+ cu e7cepia cazurilor de -or( ma.or( sau pen'ru al'e lucr(ri ur en'e des'ina'e pre)enirii producerii unor acciden'e ori ,nl('ur(rii consecinelor aces'ora. %2& 8n si'uaia ,n care ,n'r4un con'rac' indi)idual de munc( cu 'imp parial nu sun' preciza'e elemen'ele pre)(zu'e la alin. %#&+ con'rac'ul se consider( a -i ,nc5eia' pen'ru norm( ,n'rea (. !$T. #03 %#& ;alaria'ul ,ncadra' cu con'rac' de munc( cu 'imp parial se 2ucur( de drep'urile salariailor cu norm( ,n'rea (+ ,n condiiile pre)(zu'e de le e *i de con'rac'ele colec'i)e de munc( aplica2ile. %2& Drep'urile salariale se acord( proporional cu 'impul e-ec'i) lucra'+ rapor'a' la drep'urile s'a2ili'e pen'ru pro ramul normal de lucru. @4< DDD A,rogat !$T. #04 %#& !n a.a'orul es'e o2li a' ca+ ,n m(sura ,n care es'e posi2il+ s( ia ,n considerare cererile salariailor de a se 'rans-era -ie de la un loc de munc( cu norm( ,n'rea ( la unul cu -raciune de norm(+ -ie de la un loc de munc( cu -raciune de norm( la un loc de munc( cu norm( ,n'rea ( sau de a4*i m(ri pro ramul de lucru+ ,n cazul ,n care apare aceas'( opor'uni'a'e. %2& !n a.a'orul es'e o2li a' s( in-ormeze la 'imp cu pri)ire la apariia unor locuri de munc( cu -raciune de norm( sau cu norm( ,n'rea (+ pen'ru a -acili'a 'rans-erurile de la norm( ,n'rea ( la -raciune de norm( *i in)ers. !ceas'( in-ormare se -ace prin'r4un anun a-i*a' la sediul an a.a'orului. @2A7< O copie a anun8ului prev.'ut la alin0 @2< (e tran(*ite de ndat. (indicatului (au repre'entan8ilor (alaria8ilor0 %3& !n a.a'orul asi ur(+ ,n m(sura ,n care es'e posi2il+ accesul la locuri de munc( cu -raciune de norm( la 'oa'e ni)elurile. C!". = 6unca la domiciliu !$T. #05 %#& ;un' considerai salariai cu munca la domiciliu acei salariai care ,ndeplinesc+ la domiciliul lor+ a'ri2uiile speci-ice -unciei pe care o dein.

%2& 8n )ederea ,ndeplinirii sarcinilor de ser)iciu ce le re)in+ salariaii cu munca la domiciliu ,*i s'a2ilesc sin uri pro ramul de lucru. %3& !n a.a'orul es'e ,n drep' s( )eri-ice ac'i)i'a'ea salaria'ului cu munca la domiciliu+ ,n condiiile s'a2ili'e prin con'rac'ul indi)idual de munc(. !$T. #09 Con'rac'ul indi)idual de munc( la domiciliu se ,nc5eie numai ,n -orm( scris( *i conine+ ,n a-ara elemen'elor pre)(zu'e la ar'. #: alin. %2&+ urm('oarele/ a& precizarea e7pres( c( salaria'ul lucreaz( la domiciliu1 2& pro ramul ,n cadrul c(ruia an a.a'orul es'e ,n drep' s( con'roleze ac'i)i'a'ea salaria'ului s(u *i modali'a'ea concre'( de realizare a con'rolului1 c& o2li aia an a.a'orului de a asi ura 'ranspor'ul la *i de la domiciliul salaria'ului+ dup( caz+ al ma'eriilor prime *i ma'erialelor pe care le u'ilizeaz( ,n ac'i)i'a'e+ precum *i al produselor -ini'e pe care le realizeaz(. !$T. #0: %#& ;alaria'ul cu munca la domiciliu se 2ucur( de 'oa'e drep'urile recunoscu'e prin le e *i prin con'rac'ele colec'i)e de munc( aplica2ile salariailor al c(ror loc de munc( es'e la sediul an a.a'orului. %2& "rin con'rac'ele colec'i)e de munc( se po' s'a2ili *i al'e condiii speci-ice pri)ind munca la domiciliu. TITLUL III Timpul de munc( *i 'impul de odi5n( C!". # Timpul de munc( ;ECDIUNE! # Dura'a 'impului de munc( ART0 702 Ti*pul de *unc. repre'int. orice perioad. n care (alariatul pre(tea'. *unca- (e a)l. la di(po'i8ia anga?atorului =i ndepline=te (arcinile =i atri,u8iile (ale- con)or* prevederilor contractului individual de *unc.contractului colectiv de *unc. aplica,il =i3(au ale legi(la8iei n vigoare0 !$T. #0= %#& "en'ru salariaii an a.ai cu norm( ,n'rea ( dura'a normal( a 'impului de munc( es'e de < ore pe zi *i de 40 de ore pe s(p'(m0n(. %2& 8n cazul 'inerilor ,n )0rs'( de p0n( la #< ani dura'a 'impului de munc( es'e de 9 ore pe zi *i de 30 de ore pe s(p'(m0n(.

!$T. ##0 %#& $epar'izarea 'impului de munc( ,n cadrul s(p'(m0nii es'e+ de re ul(+ uni-orm(+ de < ore pe zi 'imp de 5 zile+ cu dou( zile de repaus. %2& 8n -uncie de speci-icul uni'(ii sau al muncii pres'a'e+ se poa'e op'a *i pen'ru o repar'izare ine al( a 'impului de munc(+ cu respec'area dura'ei normale a 'impului de munc( de 40 de ore pe s(p'(m0n(. !$T. ### %#& Dura'a ma7im( le al( a 'impului de munc( nu poa'e dep(*i 4< de ore pe s(p'(m0n(+ inclusi) orele suplimen'are. @2< !rin excep8ie- durata ti*pului de *unc.- ce include =i orele (upli*entare- poate )i prelungit. pe(te 12 de ore pe (.pt.*n.- cu condi8ia ca *edia orelor de *unc.- calculat. pe o perioad. de re)erin8. de 4 luni calendari(tice- (. nu dep.=ea(c. 12 de ore pe (.pt.*n.0 @2A7< !entru anu*ite (ectoare de activitate- unit.8i (au pro)e(ii (ta,ilite prin contractul colectiv de *unc. unic la nivel na8ional- (e pot negocia- prin contractul colectiv de *unc. la nivel de ra*ur. de activitate aplica,ilperioade de re)erin8. *ai *ari de 4 luni- dar care (. nu dep.=ea(c. 72 luni0 @2A2< La (ta,ilirea perioadelor de re)erin8. prev.'ute la alin0 @2< =i @2A7< nu (e iau n calcul durata concediului de odi>n. anual =i (itua8iile de (u(pendare a contractului individual de *unc.0 @4< !revederile alin0 @7<- @2< =i @2A7< nu (e aplic. tinerilor care nu au *plinit vr(ta de 72 ani0 !$T. ##2 %#& "en'ru anumi'e sec'oare de ac'i)i'a'e+ uni'(i sau pro-esii se poa'e s'a2ili prin ne ocieri colec'i)e sau indi)iduale ori prin ac'e norma'i)e speci-ice o dura'( zilnic( a 'impului de munc( mai mic( sau mai mare de < ore. %2& Dura'a zilnic( a 'impului de munc( de #2 ore )a -i urma'( de o perioad( de repaus de 24 de ore. !$T. ##3 %#& 6odul concre' de s'a2ilire a pro ramului de lucru ine al ,n cadrul s(p'(m0nii de lucru de 40 de ore+ precum *i ,n cadrul s(p'(m0nii de lucru comprima'e )a -i ne ocia' prin con'rac'ul colec'i) de munc( la ni)elul an a.a'orului sau+ ,n a2sena aces'uia+ )a -i pre)(zu' ,n re ulamen'ul in'ern. %2& "ro ramul de lucru ine al poa'e -unciona numai dac( es'e speci-ica' e7pres ,n con'rac'ul indi)idual de munc(. !$T. ##4 "ro ramul de munc( *i modul de repar'izare a aces'uia pe zile sun' aduse la cuno*'in( salariailor *i sun' a-i*a'e la sediul an a.a'orului. !$T. ##5

%#& !n a.a'orul poa'e s'a2ili pro rame indi)idualiza'e de munc(+ cu acordul sau la solici'area salaria'ului ,n cauz(+ dac( aceas'( posi2ili'a'e es'e pre)(zu'( ,n con'rac'ele colec'i)e de munc( aplica2ile la ni)elul an a.a'orului sau+ ,n a2sena aces'ora+ ,n re ulamen'ele in'erne. %2& "ro ramele indi)idualiza'e de munc( presupun un mod de or anizare -le7i2il a 'impului de munc(. %3& Dura'a zilnic( a 'impului de munc( es'e ,mp(ri'( ,n dou( perioade/ o perioad( -i7( ,n care personalul se a-l( simul'an la locul de munc( *i o perioad( )aria2il(+ mo2il(+ ,n care salaria'ul ,*i ale e orele de sosire *i de plecare+ cu respec'area 'impului de munc( zilnic. %4& "ro ramul indi)idualiza' de munc( poa'e -unciona numai cu respec'area dispoziiilor ar'. #0= *i ###. !$T. ##9 !n a.a'orul are o2li aia de a ine e)idena orelor de munc( pres'a'e de -iecare salaria' *i de a supune con'rolului inspeciei muncii aceas'( e)iden( ori de c0'e ori es'e solici'a'. ;ECDIUNE! a 24a 6unca suplimen'ar( !$T. ##: %#& 6unca pres'a'( ,n a-ara dura'ei normale a 'impului de munc( s(p'(m0nal+ pre)(zu'( la ar'. #0=+ es'e considera'( munc( suplimen'ar(. %2& 6unca suplimen'ar( nu poa'e -i e-ec'ua'( -(r( acordul salaria'ului+ cu e7cepia cazului de -or( ma.or( sau pen'ru lucr(ri ur en'e des'ina'e pre)enirii producerii unor acciden'e ori ,nl('ur(rii consecinelor unui acciden'. ART0 772 @7< La (olicitarea anga?atorului (alaria8ii pot e)ectua *unc. (upli*entar.- cu re(pectarea prevederilor art0 777 (au 772- dup. ca'0 @2< E)ectuarea *uncii (upli*entare pe(te li*ita (ta,ilit. potrivit prevederilor art0 777 (au 772- dup. ca'- e(te inter'i(.- cu excep8ia ca'ului de )or8. *a?or. (au pentru alte lucr.ri urgente de(tinate prevenirii producerii unor accidente ori nl.tur.rii con(ecin8elor unui accident0 !$T. ##= %#& 6unca suplimen'ar( se compenseaz( prin ore li2ere pl('i'e ,n urm('oarele 30 de zile dup( e-ec'uarea aces'eia. %2& 8n aces'e condiii salaria'ul 2ene-iciaz( de salariul corespunz('or pen'ru orele pres'a'e pes'e pro ramul normal de lucru. !$T. #20

%#& 8n cazul ,n care compensarea prin ore li2ere pl('i'e nu es'e posi2il( ,n 'ermenul pre)(zu' de ar'. ##= alin. %#& ,n luna urm('oare+ munca suplimen'ar( )a -i pl('i'( salaria'ului prin ad(u area unui spor la salariu corespunz('or dura'ei aces'eia. %2& ;porul pen'ru munca suplimen'ar(+ acorda' ,n condiiile pre)(zu'e la alin. %#&+ se s'a2ile*'e prin ne ociere+ ,n cadrul con'rac'ului colec'i) de munc( sau+ dup( caz+ al con'rac'ului indi)idual de munc(+ *i nu poa'e -i mai mic de :5C din salariul de 2az(. !$T. #2# Tinerii ,n )0rs'( de p0n( la #< ani nu po' pres'a munc( suplimen'ar(. ;ECDIUNE! a 34a 6unca de noap'e !$T. #22 %#& 6unca pres'a'( ,n're orele 22+00 4 9+00 es'e considera'( munc( de noap'e. @7A7< Falariatul de noapte repre'int.- dup. ca': a< (alariatul care e)ectuea'. *unc. de noapte cel pu8in 4 ore din ti*pul (.u 'ilnic de lucru5 ,< (alariatul care e)ectuea'. *unc. de noapte n propor8ie de cel pu8in 40C din ti*pul (.u lunar de lucru0 @2< #urata nor*al. a ti*pului de lucru- pentru (alariatul de noapte- nu va dep.=i o *edie de 2 ore pe 'i- calculat. pe o perioad. de re)erin8. de *axi*u* 4 luni calendari(tice- cu re(pectarea prevederilor legale cu privire la repau(ul (.pt.*nal0 @2A7< #urata nor*al. a ti*pului de lucru- pentru (alaria8ii de noapte a c.ror activitate (e de().=oar. n condi8ii (peciale (au deo(e,ite de *unc.(ta,ilite potrivit di(po'i8iilor legale- nu va dep.=i 2 ore pe parcur(ul oric.rei perioade de 21 de ore- n care pre(tea'. *unc. de noapte0 %3& !n a.a'orul care+ ,n mod -rec)en'+ u'ilizeaz( munca de noap'e es'e o2li a' s( in-ormeze despre aceas'a inspec'ora'ul 'eri'orial de munc(. ART0 724 Falaria8ii de noapte ,ene)icia'.: a< )ie de progra* de lucru redu( cu o or. )a8. de durata nor*al. a 'ilei de *unc.- pentru 'ilele n care e)ectuea'. cel pu8in 4 ore de *unc. de noapte- ).r. ca acea(ta (. duc. la (c.derea (alariului de ,a'.5 ,< )ie de un (por la (alariu de *ini*u* 76C din (alariul de ,a'. pentru )iecare or. de *unc. de noapte pre(tat.0 ART0 721

@7< Falaria8ii care ur*ea'. (. de().=oare *unc. de noapte n condi8iile art0 722 alin0 @7A7< (unt (upu=i unui exa*en *edical gratuit nainte de nceperea activit.8ii =i dup. aceea- periodic0 %2& Condiiile de e-ec'uare a e7amenului medical *i periodici'a'ea aces'uia se s'a2ilesc prin re ulamen' apro2a' prin ordin comun al minis'rului muncii+ solidari'(ii sociale *i -amiliei *i al minis'rului s(n('(ii. %3& ;alariaii care des-(*oar( munc( de noap'e *i au pro2leme de s(n('a'e recunoscu'e ca a)0nd le ('ur( cu aceas'a )or -i 'recui la o munc( de zi pen'ru care sun' api. !$T. #25 %#& Tinerii care nu au ,mplini' )0rs'a de #< ani nu po' pres'a munc( de noap'e. %2& Aemeile ra)ide+ l(uzele *i cele care al(p'eaz( nu po' -i o2li a'e s( pres'eze munc( de noap'e. ;ECDIUNE! a 44a Norma de munc( !$T. #29 Norma de munc( e7prim( can'i'a'ea de munc( necesar( pen'ru e-ec'uarea operaiunilor sau lucr(rilor de c('re o persoan( cu cali-icare corespunz('oare+ care lucreaz( cu in'ensi'a'e normal(+ ,n condiiile unor procese 'e5nolo ice *i de munc( de'ermina'e. Norma de munc( cuprinde 'impul produc'i)+ 'impul pen'ru ,n'reruperi impuse de des-(*urarea procesului 'e5nolo ic+ 'impul pen'ru pauze le ale ,n cadrul pro ramului de munc(. !$T. #2: Norma de munc( se e7prim(+ ,n -uncie de carac'eris'icile procesului de producie sau de al'e ac'i)i'(i ce se normeaz(+ su2 -orm( de norme de 'imp+ norme de producie+ norme de personal+ s-er( de a'ri2uii sau su2 al'e -orme corespunz('oare speci-icului -iec(rei ac'i)i'(i. !$T. #2< Normarea muncii se aplic( 'u'uror ca'e oriilor de salariai. ART0 729 @7< "or*ele de *unc. (e ela,orea'. de c.tre anga?ator- con)or* nor*ativelor n vigoare- (au- n ca'ul n care nu exi(t. nor*ative- nor*ele de *unc. (e ela,orea'. de c.tre anga?ator cu acordul (indicatului oridup. ca'- al repre'entan8ilor (alaria8ilor0 @7A7< Bn ca'ul unui de'acord cu privire la nor*ele de *unc.- p.r8ile vor apela la ar,itra?ul unui ter8 ale( de co*un acord0

%2& 8n si'uaia ,n care normele de munc( nu mai corespund condiiilor 'e5nice ,n care au -os' adop'a'e sau nu asi ur( un rad comple' de ocupare a 'impului normal de munc(+ aces'ea )or -i supuse unei ree7amin(ri. %3& "rocedura de ree7aminare+ precum *i si'uaiile concre'e ,n care poa'e in'er)eni se s'a2ilesc prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau prin re ulamen'ul in'ern. C!". 2 $epausuri periodice ART0 729A7 !erioada de repau( repre'int. orice perioad. care nu e(te ti*p de *unc.0 ;ECDIUNE! # "auza de mas( *i repausul zilnic !$T. #30 %#& 8n cazurile ,n care dura'a zilnic( a 'impului de munc( es'e mai mare de 9 ore+ salariaii au drep'ul la pauz( de mas( *i la al'e pauze+ ,n condiiile s'a2ili'e prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau prin re ulamen'ul in'ern. %2& Tinerii ,n )0rs'( de p0n( la #< ani 2ene-iciaz( de o pauz( de mas( de cel puin 30 de minu'e+ ,n cazul ,n care dura'a zilnic( a 'impului de munc( es'e mai mare de 4 ore *i .um('a'e. %3& "auzele+ cu e7cepia dispoziiilor con'rare din con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il *i din re ulamen'ul in'ern+ nu se )or include ,n dura'a zilnic( normal( a 'impului de munc(. !$T. #3# %#& ;alariaii au drep'ul ,n're dou( zile de munc( la un repaus care nu poa'e -i mai mic de #2 ore consecu'i)e. %2& "rin e7cepie+ ,n cazul muncii ,n sc5im2uri+ aces' repaus nu poa'e -i mai mic de < ore ,n're sc5im2uri. ART0 747A7 @7< unc. n (c>i*,uri repre'int. orice *od de organi'are a progra*ului de lucru- potrivit c.ruia (alaria8ii (e (ucced unul pe altul la acela=i po(t de *unc.- potrivit unui anu*it progra*- inclu(iv progra* rotativ- =i care poate )i de tip continuu (au di(continuu- i*plicnd pentru (alariat nece(itatea reali'.rii unei activit.8i n intervale orare di)erite n

raport cu o perioad. 'ilnic. (au (.pt.*nal.- (ta,ilit. prin contractul individual de *unc.0 @2< Falariat n (c>i*,uri repre'int. orice (alariat al c.rui progra* de lucru (e n(crie n cadrul progra*ului de *unc. n (c>i*,uri0 ;ECDIUNE! a 24a $epausul s(p'(m0nal !$T. #32 %#& $epausul s(p'(m0nal se acord( ,n dou( zile consecu'i)e+ de re ul( s0m2('a *i duminica. %2& 8n cazul ,n care repausul ,n zilele de s0m2('( *i duminic( ar pre.udicia in'eresul pu2lic sau des-(*urarea normal( a ac'i)i'(ii+ repausul s(p'(m0nal poa'e -i acorda' *i ,n al'e zile s'a2ili'e prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau prin re ulamen'ul in'ern. %3& 8n si'uaia pre)(zu'( la alin. %2& salariaii )or 2ene-icia de un spor la salariu s'a2ili' prin con'rac'ul colec'i) de munc( sau+ dup( caz+ prin con'rac'ul indi)idual de munc(. @1< Bn (itua8ii de excep8ie 'ilele de repau( (.pt.*nal (unt acordate cu*ulat- dup. o perioad. de activitate continu. ce nu poate dep.=i 71 'ile calendari(tice- cu autori'area in(pectoratului teritorial de *unc. =i cu acordul (indicatului (au- dup. ca'- al repre'entan8ilor (alaria8ilor0 %5& ;alariaii al c(ror repaus s(p'(m0nal se acord( ,n condiiile alin. %4& au drep'ul la du2lul compensaiilor cu)eni'e po'ri)i' ar'. #20 alin. %2&. !$T. #33 %#& 8n cazul unor lucr(ri ur en'e+ a c(ror e7ecu'are imedia'( es'e necesar( pen'ru or anizarea unor m(suri de sal)are a persoanelor sau 2unurilor an a.a'orului+ pen'ru e)i'area unor acciden'e iminen'e sau pen'ru ,nl('urarea e-ec'elor pe care aces'e acciden'e le4au produs asupra ma'erialelor+ ins'alaiilor sau cl(dirilor uni'(ii+ repausul s(p'(m0nal poa'e -i suspenda' pen'ru personalul necesar ,n )ederea e7ecu'(rii aces'or lucr(ri. %2& ;alariaii al c(ror repaus s(p'(m0nal a -os' suspenda' ,n condiiile alin. %#& au drep'ul la du2lul compensaiilor cu)eni'e po'ri)i' ar'. #20 alin. %2&. ;ECDIUNE! a 34a ;(r2('orile le ale ART0 741 @7< Zilele de (.r,.toare legal. n care nu (e lucrea'. (unt: / 7 =i 2 ianuarie5

/ pri*a =i a doua 'i de !a=ti5 / 7 *ai5 / pri*a =i a doua 'i de Ru(alii5 / Ador*irea aicii #o*nului5 / 7 dece*,rie5 / pri*a =i a doua 'i de Cr.ciun5 / 2 'ile pentru )iecare dintre cele 4 (.r,.tori religioa(e anuale- declarate a(t)el de cultele religioa(e legale- altele dect cele cre=tine- pentru per(oanele apar8innd ace(tora0 %2& !cordarea zilelor li2ere se -ace de c('re an a.a'or. !$T. #35 "rin 5o'(r0re a Gu)ernului se )or s'a2ili pro rame de lucru adec)a'e pen'ru uni'(ile sani'are *i pen'ru cele de alimen'aie pu2lic(+ ,n scopul asi ur(rii asis'enei sani'are *i+ respec'i)+ al apro)izion(rii populaiei cu produse alimen'are de s'ric'( necesi'a'e+ a c(ror aplicare es'e o2li a'orie. !$T. #39 "re)ederile ar'. #34 nu se aplic( ,n locurile de munc( ,n care ac'i)i'a'ea nu poa'e -i ,n'rerup'( da'ori'( carac'erului procesului de producie sau speci-icului ac'i)i'(ii. !$T. #3: %#& ;alariailor care lucreaz( ,n uni'(ile pre)(zu'e la ar'. #35+ precum *i la locurile de munc( pre)(zu'e la ar'. #39 li se asi ur( compensarea cu 'imp li2er corespunz('or ,n urm('oarele 30 de zile. %2& 8n cazul ,n care+ din mo'i)e .us'i-ica'e+ nu se acord( zile li2ere+ salariaii 2ene-iciaz(+ pen'ru munca pres'a'( ,n zilele de s(r2('oare le al(+ de un spor la salariul de 2az( ce nu poa'e -i mai mic de #00C din salariul de 2az( corespunz('or muncii pres'a'e ,n pro ramul normal de lucru. !$T. #3< "rin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il se po' s'a2ili *i al'e zile li2ere. C!". 3 Concediile ;ECDIUNE! # Concediul de odi5n( anual *i al'e concedii ale salariailor !$T. #3= %#& Drep'ul la concediu de odi5n( anual pl('i' es'e aran'a' 'u'uror salariailor.

%2& Drep'ul la concediu de odi5n( anual nu poa'e -orma o2iec'ul )reunei cesiuni+ renun(ri sau limi'(ri. !$T. #40 %#& Dura'a minim( a concediului de odi5n( anual es'e de 20 de zile lucr('oare. %2& Dura'a e-ec'i)( a concediului de odi5n( anual se s'a2ile*'e prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il+ es'e pre)(zu'( ,n con'rac'ul indi)idual de munc( *i se acord( proporional cu ac'i)i'a'ea pres'a'( ,n'r4un an calendaris'ic. %3& ;(r2('orile le ale ,n care nu se lucreaz(+ precum *i zilele li2ere pl('i'e s'a2ili'e prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il nu sun' incluse ,n dura'a concediului de odi5n( anual. @1< DDD A,rogat !$T. #4# %#& Concediul de odi5n( se e-ec'ueaz( ,n -iecare an. %2& "rin e7cepie de la pre)ederile alin. %#&+ e-ec'uarea concediului ,n anul urm('or es'e permis( numai ,n cazurile e7pres pre)(zu'e de le e sau ,n cazurile pre)(zu'e ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il. %3& !n a.a'orul es'e o2li a' s( acorde concediu+ p0n( la s-0r*i'ul anului urm('or+ 'u'uror salariailor care ,n'r4un an calendaris'ic nu au e-ec'ua' in'e ral concediul de odi5n( la care a)eau drep'ul. %4& Compensarea ,n 2ani a concediului de odi5n( nee-ec'ua' es'e permis( numai ,n cazul ,nce'(rii con'rac'ului indi)idual de munc(. !$T. #42 ;alariaii care lucreaz( ,n condiii rele+ periculoase sau )('(m('oare+ ne)(z('orii+ al'e persoane cu 5andicap *i 'inerii ,n )0rs'( de p0n( la #< ani 2ene-iciaz( de un concediu de odi5n( suplimen'ar de cel puin 3 zile lucr('oare. !$T. #43 %#& E-ec'uarea concediului de odi5n( se realizeaz( ,n 2aza unei pro ram(ri colec'i)e sau indi)iduale s'a2ili'e de an a.a'or cu consul'area sindica'ului sau+ dup( caz+ a reprezen'anilor salariailor+ pen'ru pro ram(rile colec'i)e+ ori cu consul'area salaria'ului+ pen'ru pro ram(rile indi)iduale. "ro ramarea se -ace p0n( la s-0r*i'ul anului calendaris'ic pen'ru anul urm('or. %2& "rin pro ram(rile colec'i)e se po' s'a2ili perioade de concediu care nu po' -i mai mici de 3 luni pe ca'e orii de personal sau locuri de munc(. %3& "rin pro ramare indi)idual( se poa'e s'a2ili da'a e-ec'u(rii concediului sau+ dup( caz+ perioada ,n care salaria'ul are drep'ul de a e-ec'ua concediul+ perioad( care nu poa'e -i mai mare de 3 luni.

%4& 8n cadrul perioadelor de concediu s'a2ili'e con-orm alin. %2& *i %3& salaria'ul poa'e solici'a e-ec'uarea concediului cu cel puin 90 de zile an'erioare e-ec'u(rii aces'uia. %5& 8n cazul ,n care pro ramarea concediilor se -ace -raciona'+ an a.a'orul es'e o2li a' s( s'a2ileasc( pro ramarea as'-el ,nc0' -iecare salaria' s( e-ec'ueze ,n'r4un an calendaris'ic cel puin #5 zile lucr('oare de concediu ne,n'rerup'. !$T. #44 ;alaria'ul es'e o2li a' s( e-ec'ueze ,n na'ur( concediul de odi5n( ,n perioada ,n care a -os' pro rama'+ cu e7cepia si'uaiilor e7pres pre)(zu'e de le e sau a'unci c0nd+ din mo'i)e o2iec'i)e+ concediul nu poa'e -i e-ec'ua'. ART0 716 @7< !entru perioada concediului de odi>n. (alariatul ,ene)icia'. de o inde*ni'a8ie de concediu- care nu poate )i *ai *ic. dect (alariul de ,a'.inde*ni'a8iile =i (porurile cu caracter per*anent cuvenite pentru perioada re(pectiv.- prev.'ute n contractul individual de *unc.0 @2< Inde*ni'a8ia de concediu de odi>n. repre'int. *edia 'ilnic. a drepturilor (alariale prev.'ute la alin0 @7< din ulti*ele 4 luni anterioare celei n care e(te e)ectuat concediul- *ultiplicat. cu nu*.rul de 'ile de concediu0 %3& Indemnizaia de concediu de odi5n( se pl('e*'e de c('re an a.a'or cu cel puin 5 zile lucr('oare ,nain'e de plecarea ,n concediu. !$T. #49 %#& Concediul de odi5n( poa'e -i ,n'rerup'+ la cererea salaria'ului+ pen'ru mo'i)e o2iec'i)e. %2& !n a.a'orul poa'e rec5ema salaria'ul din concediul de odi5n( ,n caz de -or( ma.or( sau pen'ru in'erese ur en'e care impun prezena salaria'ului la locul de munc(. 8n aces' caz an a.a'orul are o2li aia de a supor'a 'oa'e c5el'uielile salaria'ului *i ale -amiliei sale+ necesare ,n )ederea re)enirii la locul de munc(+ precum *i e)en'ualele pre.udicii su-eri'e de aces'a ca urmare a ,n'reruperii concediului de odi5n(. !$T. #4: %#& 8n cazul unor e)enimen'e -amiliale deose2i'e+ salariaii au drep'ul la zile li2ere pl('i'e+ care nu se includ ,n dura'a concediului de odi5n(. %2& E)enimen'ele -amiliale deose2i'e *i num(rul zilelor li2ere pl('i'e sun' s'a2ili'e prin le e+ prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau prin re ulamen'ul in'ern. !$T. #4< %#& "en'ru rezol)area unor si'uaii personale salariaii au drep'ul la concedii -(r( pla'(.

%2& Dura'a concediului -(r( pla'( se s'a2ile*'e prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau prin re ulamen'ul in'ern. ;ECDIUNE! a 24a Concediile pen'ru -ormare pro-esional( !$T. #4= %#& ;alariaii au drep'ul s( 2ene-icieze+ la cerere+ de concedii pen'ru -ormare pro-esional(. %2& Concediile pen'ru -ormare pro-esional( se po' acorda cu sau -(r( pla'(. !$T. #50 %#& Concediile -(r( pla'( pen'ru -ormare pro-esional( se acord( la solici'area salaria'ului+ pe perioada -orm(rii pro-esionale pe care salaria'ul o urmeaz( din iniia'i)a sa. %2& !n a.a'orul poa'e respin e solici'area salaria'ului numai cu acordul sindica'ului sau+ dup( caz+ cu acordul reprezen'anilor salariailor *i numai dac( a2sena salaria'ului ar pre.udicia ra) des-(*urarea ac'i)i'(ii. !$T. #5# %#& Cererea de concediu -(r( pla'( pen'ru -ormare pro-esional( 're2uie s( -ie ,nain'a'( an a.a'orului cu cel puin o lun( ,nain'e de e-ec'uarea aces'uia *i 're2uie s( precizeze da'a de ,ncepere a s'a iului de -ormare pro-esional(+ domeniul *i dura'a aces'uia+ precum *i denumirea ins'i'uiei de -ormare pro-esional(. %2& E-ec'uarea concediului -(r( pla'( pen'ru -ormare pro-esional( se poa'e realiza *i -raciona' ,n cursul unui an calendaris'ic+ pen'ru susinerea e7amenelor de a2sol)ire a unor -orme de ,n)((m0n' sau pen'ru susinerea e7amenelor de promo)are ,n anul urm('or ,n cadrul ins'i'uiilor de ,n)((m0n' superior+ cu respec'area condiiilor s'a2ili'e la alin. %#&. ART0 762 @7< Bn ca'ul n care anga?atorul nu =i/a re(pectat o,liga8ia de a a(igura pe c>eltuiala (a participarea unui (alariat la )or*are pro)e(ional. n condi8iile prev.'ute de lege- (alariatul are dreptul la un concediu pentru )or*are pro)e(ional.- pl.tit de anga?ator- de pn. la 70 'ile lucr.toare (au de pn. la 20 de ore0 %2& 8n si'uaia pre)(zu'( la alin. %#& indemnizaia de concediu )a -i s'a2ili'( con-orm ar'. #45. %3& "erioada ,n care salaria'ul 2ene-iciaz( de concediul pl('i' pre)(zu' la alin. %#& se s'a2ile*'e de comun acord cu an a.a'orul. Cererea de concediu pl('i' pen'ru -ormare pro-esional( )a -i ,nain'a'( an a.a'orului ,n condiiile pre)(zu'e la ar'. #5# alin. %#&.

!$T. #53 Dura'a concediului pen'ru -ormare pro-esional( nu poa'e -i dedus( din dura'a concediului de odi5n( anual *i es'e asimila'( unei perioade de munc( e-ec'i)( ,n ceea ce pri)e*'e drep'urile cu)eni'e salaria'ului+ al'ele dec0' salariul. TITLUL I@ ;alarizarea C!". # Dispoziii enerale !$T. #54 %#& ;alariul reprezin'( con'rapres'aia muncii depuse de salaria' ,n 2aza con'rac'ului indi)idual de munc(. %2& "en'ru munca pres'a'( ,n 2aza con'rac'ului indi)idual de munc( -iecare salaria' are drep'ul la un salariu e7prima' ,n 2ani. %3& La s'a2ilirea *i la acordarea salariului es'e in'erzis( orice discriminare pe cri'erii de se7+ orien'are se7ual(+ carac'eris'ici ene'ice+ )0rs'(+ apar'enen( naional(+ ras(+ culoare+ e'nie+ reli ie+ opiune poli'ic(+ ori ine social(+ 5andicap+ si'uaie sau responsa2ili'a'e -amilial(+ apar'enen( ori ac'i)i'a'e sindical(. !$T. #55 ;alariul cuprinde salariul de 2az(+ indemnizaiile+ sporurile+ precum *i al'e adaosuri. !$T. #59 ;alariile se pl('esc ,nain'ea oric(ror al'e o2li aii 2(ne*'i ale an a.a'orilor. !$T. #5: %#& ;alariile se s'a2ilesc prin ne ocieri indi)iduale sau?*i colec'i)e ,n're an a.a'or *i salariai sau reprezen'ani ai aces'ora. %2& ;is'emul de salarizare a personalului din au'ori'(ile *i ins'i'uiile pu2lice -inana'e in'e ral sau ,n ma.ori'a'e de la 2u e'ul de s'a'+ 2u e'ul asi ur(rilor sociale de s'a'+ 2u e'ele locale *i 2u e'ele -ondurilor speciale se s'a2ile*'e prin le e+ cu consul'area or anizaiilor sindicale reprezen'a'i)e. !$T. #5< %#& ;alariul es'e con-idenial+ an a.a'orul a)0nd o2li aia de a lua m(surile necesare pen'ru asi urarea con-ideniali'(ii. %2& 8n scopul promo)(rii in'ereselor *i ap(r(rii drep'urilor salariailor+ con-ideniali'a'ea salariilor nu poa'e -i opus( sindica'elor sau+ dup( caz+

reprezen'anilor salariailor+ ,n s'ric'( le ('ur( cu in'eresele aces'ora *i ,n relaia lor direc'( cu an a.a'orul. CA!0 2 Falariul de ,a'. *ini* ,rut pe 8ar. garantat n plat. !$T. #5= %#& ;alariul de 2az( minim 2ru' pe ar( aran'a' ,n pla'(+ corespunz('or pro ramului normal de munc(+ se s'a2ile*'e prin 5o'(r0re a Gu)ernului+ dup( consul'area sindica'elor *i a pa'rona'elor. 8n cazul ,n care pro ramul normal de munc( es'e+ po'ri)i' le ii+ mai mic de < ore zilnic+ salariul de 2az( minim 2ru' orar se calculeaz( prin rapor'area salariului de 2az( minim 2ru' pe ar( la num(rul mediu de ore lunar po'ri)i' pro ramului le al de lucru apro2a'. %2& !n a.a'orul nu poa'e ne ocia *i s'a2ili salarii de 2az( prin con'rac'ul indi)idual de munc( su2 salariul de 2az( minim 2ru' orar pe ar(. %3& !n a.a'orul es'e o2li a' s( aran'eze ,n pla'( un salariu 2ru' lunar cel puin e al cu salariul de 2az( minim 2ru' pe ar(. !ces'e dispoziii se aplic( *i ,n cazul ,n care salaria'ul es'e prezen' la lucru+ ,n cadrul pro ramului+ dar nu poa'e s( ,*i des-(*oare ac'i)i'a'ea din mo'i)e neimpu'a2ile aces'uia+ cu e7cepia re)ei. %4& ;alariul de 2az( minim 2ru' pe ar( aran'a' ,n pla'( es'e adus la cuno*'in( salariailor prin ri.a an a.a'orului. !$T. #90 "en'ru salariaii c(rora an a.a'orul+ con-orm con'rac'ului colec'i) sau indi)idual de munc(+ le asi ur( 5ran(+ cazare sau al'e -acili'(i+ suma ,n 2ani cu)eni'( pen'ru munca pres'a'( nu poa'e -i mai mic( dec0' salariul minim 2ru' pe ar( pre)(zu' de le e. C!". 3 "la'a salariului !$T. #9# %#& ;alariul se pl('e*'e ,n 2ani cel puin o da'( pe lun(+ la da'a s'a2ili'( ,n con'rac'ul indi)idual de munc(+ ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau ,n re ulamen'ul in'ern+ dup( caz. %2& "la'a salariului se poa'e e-ec'ua prin )iramen' ,n'r4un con' 2ancar+ ,n cazul ,n care aceas'( modali'a'e es'e pre)(zu'( ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il.

%3& "la'a ,n na'ur( a unei p(ri din salariu+ ,n condiiile s'a2ili'e la ar'. #90+ es'e posi2il( numai dac( es'e pre)(zu'( e7pres ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau ,n con'rac'ul indi)idual de munc(. %4& 8n'0rzierea ne.us'i-ica'( a pl(ii salariului sau nepla'a aces'uia poa'e de'ermina o2li area an a.a'orului la pla'a de daune4in'erese pen'ru repararea pre.udiciului produs salaria'ului. !$T. #92 %#& ;alariul se pl('e*'e direc' 'i'ularului sau persoanei ,mpu'ernici'e de aces'a. %2& 8n caz de deces al salaria'ului+ drep'urile salariale da'ora'e p0n( la da'a decesului sun' pl('i'e+ ,n ordine+ soului supra)ieui'or+ copiilor ma.ori ai de-unc'ului sau p(rinilor aces'uia. Dac( nu e7is'( nici una din're aces'e ca'e orii de persoane+ drep'urile salariale sun' pl('i'e al'or mo*'eni'ori+ ,n condiiile drep'ului comun. !$T. #93 %#& "la'a salariului se do)ede*'e prin semnarea s'a'elor de pla'(+ precum *i prin orice al'e documen'e .us'i-ica'i)e care demons'reaz( e-ec'uarea pl(ii c('re salaria'ul ,ndrep'(i'. %2& ;'a'ele de pla'(+ precum *i celelal'e documen'e .us'i-ica'i)e se p(s'reaz( *i se ar5i)eaz( de c('re an a.a'or ,n acelea*i condiii *i 'ermene ca ,n cazul ac'elor con'a2ile+ con-orm le ii. !$T. #94 %#& Nici o reinere din salariu nu poa'e -i opera'(+ ,n a-ara cazurilor *i condiiilor pre)(zu'e de le e. %2& $einerile cu 'i'lu de daune cauza'e an a.a'orului nu po' -i e-ec'ua'e dec0' dac( da'oria salaria'ului es'e scaden'(+ lic5id( *i e7i i2il( *i a -os' cons'a'a'( ca a'are prin'r4o 5o'(r0re .udec('oreasc( de-ini'i)( *i ire)oca2il(. %3& 8n cazul plurali'(ii de credi'ori ai salaria'ului )a -i respec'a'( urm('oarea ordine/ a& o2li aiile de ,n'reinere+ con-orm Codului -amiliei1 2& con'ri2uiile *i impozi'ele da'ora'e c('re s'a'1 c& daunele cauza'e proprie'(ii pu2lice prin -ap'e ilici'e1 d& acoperirea al'or da'orii. %4& $einerile din salariu cumula'e nu po' dep(*i ,n -iecare lun( .um('a'e din salariul ne'. !$T. #95 !ccep'area -(r( rezer)e a unei p(ri din drep'urile salariale sau semnarea ac'elor de pla'( ,n as'-el de si'uaii nu poa'e a)ea semni-icaia unei renun(ri din par'ea salaria'ului la drep'urile salariale ce i se cu)in ,n in'e rali'a'ea lor+ po'ri)i' dispoziiilor le ale sau con'rac'uale.

!$T. #99 %#& Drep'ul la aciune cu pri)ire la drep'urile salariale+ precum *i cu pri)ire la daunele rezul'a'e din nee7ecu'area ,n 'o'ali'a'e sau ,n par'e a o2li aiilor pri)ind pla'a salariilor se prescrie ,n 'ermen de 3 ani de la da'a la care drep'urile respec'i)e erau da'ora'e. %2& Termenul de prescripie pre)(zu' la alin. %#& es'e ,n'rerup' ,n cazul ,n care in'er)ine o recunoa*'ere din par'ea de2i'orului cu pri)ire la drep'urile salariale sau deri)0nd din pla'a salariului. C!". 4 Aondul de aran'are pen'ru pla'a creanelor salariale ART0 7:; Con(tituirea =i utili'area )ondului de garantare pentru plata crean8elor (alariale (e vor regle*enta prin lege (pecial.0 ART0 7:2 DDD A,rogat C!". 5 "ro'ecia drep'urilor salariailor ,n cazul 'rans-erului ,n'reprinderii+ al uni'(ii sau al unor p(ri ale aces'eia !$T. #9= %#& ;alariaii 2ene-iciaz( de pro'ecia drep'urilor lor ,n cazul ,n care se produce un 'rans-er al ,n'reprinderii+ al uni'(ii sau al unor p(ri ale aces'eia c('re un al' an a.a'or+ po'ri)i' le ii. %2& Drep'urile *i o2li aiile ceden'ului+ care decur din'r4un con'rac' sau rapor' de munc( e7is'en' la da'a 'rans-erului+ )or -i 'rans-era'e in'e ral cesionarului. %3& Trans-erul ,n'reprinderii+ al uni'(ii sau al unor p(ri ale aces'eia nu poa'e cons'i'ui mo'i) de concediere indi)idual( sau colec'i)( a salariailor de c('re ceden' ori de c('re cesionar. !$T. #:0 Ceden'ul *i cesionarul au o2li aia de a in-orma *i de a consul'a+ an'erior 'rans-erului+ sindica'ul sau+ dup( caz+ reprezen'anii salariailor cu pri)ire la implicaiile .uridice+ economice *i sociale asupra salariailor+ decur 0nd din 'rans-erul drep'ului de proprie'a'e. TITLUL @ ;(n('a'ea *i securi'a'ea ,n munc(

C!". # $e uli enerale ART0 7;7 @7< DDD A,rogat %2& !n a.a'orul are o2li aia s( asi ure securi'a'ea *i s(n('a'ea salariailor ,n 'oa'e aspec'ele le a'e de munc(. %3& Dac( un an a.a'or apeleaz( la persoane sau ser)icii e7'erioare+ aceas'a nu ,l e7onereaz( de r(spundere ,n aces' domeniu. %4& 32li aiile salariailor ,n domeniul securi'(ii *i s(n('(ii ,n munc( nu po' aduce a'in ere responsa2ili'(ii an a.a'orului. %5& 6(surile pri)ind securi'a'ea *i s(n('a'ea ,n munc( nu po' s( de'ermine+ ,n nici un caz+ o2li aii -inanciare pen'ru salariai. !$T. #:2 %#& Dispoziiile prezen'ului 'i'lu se comple'eaz( cu dispoziiile le ii speciale+ ale con'rac'elor colec'i)e de munc( aplica2ile+ precum *i cu normele *i norma'i)ele de pro'ecie a muncii. %2& Normele *i norma'i)ele de pro'ecie a muncii po' s'a2ili/ a& m(suri enerale de pro'ecie a muncii pen'ru pre)enirea acciden'elor de munc( *i a 2olilor pro-esionale+ aplica2ile 'u'uror an a.a'orilor1 2& m(suri de pro'ecie a muncii+ speci-ice pen'ru anumi'e pro-esii sau anumi'e ac'i)i'(i1 c& m(suri de pro'ecie speci-ice+ aplica2ile anumi'or ca'e orii de personal1 d& dispoziii re-eri'oare la or anizarea *i -uncionarea unor or anisme speciale de asi urare a securi'(ii *i s(n('(ii ,n munc(. !$T. #:3 %#& 8n cadrul propriilor responsa2ili'(i an a.a'orul )a lua m(surile necesare pen'ru pro'e.area securi'(ii *i s(n('(ii salariailor+ inclusi) pen'ru ac'i)i'(ile de pre)enire a riscurilor pro-esionale+ de in-ormare *i pre ('ire+ precum *i pen'ru punerea ,n aplicare a or aniz(rii pro'eciei muncii *i mi.loacelor necesare aces'eia. %2& La adop'area *i punerea ,n aplicare a m(surilor pre)(zu'e la alin. %#& se )a ine seama de urm('oarele principii enerale de pre)enire/ a& e)i'area riscurilor1 2& e)aluarea riscurilor care nu po' -i e)i'a'e1 c& com2a'erea riscurilor la surs(1 d& adap'area muncii la om+ ,n special ,n ceea ce pri)e*'e proiec'area locurilor de munc( *i ale erea ec5ipamen'elor *i me'odelor de munc( *i de producie+ ,n )ederea a'enu(rii+ cu prec(dere+ a muncii mono'one *i a muncii repe'i'i)e+ precum *i a reducerii e-ec'elor aces'ora asupra s(n('(ii1

e& luarea ,n considerare a e)oluiei 'e5nicii1 -& ,nlocuirea a ceea ce es'e periculos cu ceea ce nu es'e periculos sau cu ceea ce es'e mai puin periculos1 & plani-icarea pre)enirii1 5& adop'area m(surilor de pro'ecie colec'i)( cu priori'a'e -a( de m(surile de pro'ecie indi)idual(1 i& aducerea la cuno*'in( salariailor a ins'ruciunilor corespunz('oare. !$T. #:4 %#& !n a.a'orul r(spunde de or anizarea ac'i)i'(ii de asi urare a s(n('(ii *i securi'(ii ,n munc(. %2& 8n cuprinsul re ulamen'elor in'erne sun' pre)(zu'e ,n mod o2li a'oriu re uli pri)ind securi'a'ea *i s(n('a'ea ,n munc(. %3& 8n ela2orarea m(surilor de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc( an a.a'orul se consul'( cu sindica'ul sau+ dup( caz+ cu reprezen'anii salariailor+ precum *i cu comi'e'ul de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc(. !$T. #:5 !n a.a'orul are o2li aia s( asi ure 'oi salariaii pen'ru risc de acciden'e de munc( *i 2oli pro-esionale+ ,n condiiile le ii. !$T. #:9 %#& !n a.a'orul are o2li aia s( or anizeze ins'ruirea an a.ailor s(i ,n domeniul securi'(ii *i s(n('(ii ,n munc(. %2& Ins'ruirea se realizeaz( periodic+ prin modali'(i speci-ice s'a2ili'e de comun acord de c('re an a.a'or+ ,mpreun( cu comi'e'ul de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc( *i cu sindica'ul sau+ dup( caz+ cu reprezen'anii salariailor. %3& Ins'ruirea pre)(zu'( la alin. %2& se realizeaz( o2li a'oriu ,n cazul noilor an a.ai+ al celor care ,*i sc5im2( locul de munc( sau -elul muncii *i al celor care ,*i reiau ac'i)i'a'ea dup( o ,n'rerupere mai mare de 9 luni. 8n 'oa'e aces'e cazuri ins'ruirea se e-ec'ueaz( ,nain'e de ,nceperea e-ec'i)( a ac'i)i'(ii. %4& Ins'ruirea es'e o2li a'orie *i ,n si'uaia ,n care in'er)in modi-ic(ri ale le islaiei ,n domeniu. !$T. #:: %#& Locurile de munc( 're2uie s( -ie or aniza'e as'-el ,nc0' s( aran'eze securi'a'ea *i s(n('a'ea salariailor. %2& !n a.a'orul 're2uie s( or anizeze con'rolul permanen' al s'(rii ma'erialelor+ u'ila.elor *i su2s'anelor -olosi'e ,n procesul muncii+ ,n scopul asi ur(rii s(n('(ii *i securi'(ii salariailor. %3& !n a.a'orul r(spunde pen'ru asi urarea condiiilor de acordare a primului a.u'or ,n caz de acciden'e de munc(+ pen'ru crearea condiiilor de

pre,n'0mpinare a incendiilor+ precum *i pen'ru e)acuarea salariailor ,n si'uaii speciale *i ,n caz de pericol iminen'. !$T. #:< %#& "en'ru asi urarea securi'(ii *i s(n('(ii ,n munc( ins'i'uia a2ili'a'( prin le e poa'e dispune limi'area sau in'erzicerea -a2ric(rii+ comercializ(rii+ impor'ului ori u'iliz(rii cu orice 'i'lu a su2s'anelor *i prepara'elor periculoase pen'ru salariai. %2& Inspec'orul de munc( poa'e+ cu a)izul medicului de medicin( a muncii+ s( impun( an a.a'orului s( solici'e or anismelor compe'en'e+ con'ra cos'+ analize *i e7per'ize asupra unor produse+ su2s'ane sau prepara'e considera'e a -i periculoase+ pen'ru a cunoa*'e compoziia aces'ora *i e-ec'ele pe care le4ar pu'ea produce asupra or anismului uman. C!". 2 Comi'e'ul de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc( !$T. #:= %#& La ni)elul -iec(rui an a.a'or se cons'i'uie un comi'e' de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc(+ cu scopul de a asi ura implicarea salariailor la ela2orarea *i aplicarea deciziilor ,n domeniul pro'eciei muncii. %2& Comi'e'ul de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc( se cons'i'uie ,n cadrul persoanelor .uridice din sec'orul pu2lic+ pri)a' *i coopera'is'+ inclusi) cu capi'al s'r(in+ care des-(*oar( ac'i)i'(i pe 'eri'oriul $om0niei. !$T. #<0 %#& Comi'e'ul de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc( se or anizeaz( la an a.a'orii persoane .uridice la care sun' ,ncadrai cel puin 50 de salariai. %2& 8n cazul ,n care condiiile de munc( sun' rele+ )('(m('oare sau periculoase+ inspec'orul de munc( poa'e cere ,n-iinarea aces'or comi'e'e *i pen'ru an a.a'orii la care sun' ,ncadrai mai puin de 50 de salariai. %3& 8n cazul ,n care ac'i)i'a'ea se des-(*oar( ,n uni'(i dispersa'e 'eri'orial+ se po' ,n-iina mai mul'e comi'e'e de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc(. Num(rul aces'ora se s'a2ile*'e prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il. %4& Comi'e'ul de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc( coordoneaz( m(surile de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc( *i ,n cazul ac'i)i'(ilor care se des-(*oar( 'emporar+ cu o dura'( mai mare de 3 luni. %5& 8n si'uaia ,n care nu se impune cons'i'uirea comi'e'ului de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc(+ a'ri2uiile speci-ice ale aces'uia )or -i ,ndeplini'e de responsa2ilul cu pro'ecia muncii numi' de an a.a'or. ART0 727

Co*ponen8a- atri,u8iile (peci)ice =i )unc8ionarea co*itetului de (ecuritate =i (.n.tate n *unc. (unt regle*entate prin >ot.rre a 9uvernului0 C!". 3 "ro'ecia salariailor prin ser)icii medicale !$T. #<2 !n a.a'orii au o2li aia s( asi ure accesul salariailor la ser)iciul medical de medicin( a muncii. !$T. #<3 %#& ;er)iciul medical de medicin( a muncii poa'e -i un ser)iciu au'onom or aniza' de an a.a'or sau un ser)iciu asi ura' de o asociaie pa'ronal(. %2& Dura'a muncii pres'a'e de medicul de medicin( a muncii se calculeaz( ,n -uncie de num(rul de salariai ai an a.a'orului+ po'ri)i' le ii. !$T. #<4 %#& 6edicul de medicin( a muncii es'e un salaria'+ a'es'a' ,n pro-esia sa po'ri)i' le ii+ 'i'ular al unui con'rac' de munc( ,nc5eia' cu un an a.a'or sau cu o asociaie pa'ronal(. %2& 6edicul de medicin( a muncii es'e independen' ,n e7erci'area pro-esiei sale. !$T. #<5 %#& ;arcinile principale ale medicului de medicin( a muncii cons'au ,n/ a& pre)enirea acciden'elor de munc( *i a 2olilor pro-esionale1 2& supra)e 5erea e-ec'i)( a condiiilor de i ien( *i s(n('a'e ,n munc(1 c& asi urarea con'rolului medical al salariailor a'0' la an a.area ,n munc(+ c0' *i pe dura'a e7ecu'(rii con'rac'ului indi)idual de munc(. %2& 8n )ederea realiz(rii sarcinilor ce ,i re)in medicul de medicin( a muncii poa'e propune an a.a'orului sc5im2area locului de munc( sau a -elului muncii unor salariai+ de'ermina'( de s'area de s(n('a'e a aces'ora. %3& 6edicul de medicin( a muncii es'e mem2ru de drep' ,n comi'e'ul de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc(. !$T. #<9 %#& 6edicul de medicin( a muncii s'a2ile*'e ,n -iecare an un pro ram de ac'i)i'a'e pen'ru ,m2un('(irea mediului de munc( din punc' de )edere al s(n('(ii ,n munc( pen'ru -iecare an a.a'or. %2& Elemen'ele pro ramului sun' speci-ice pen'ru -iecare an a.a'or *i sun' supuse a)iz(rii comi'e'ului de securi'a'e *i s(n('a'e ,n munc(. !$T. #<:

"rin le e special( )or -i re lemen'a'e a'ri2uiile speci-ice+ modul de or anizare a ac'i)i'(ii+ or anismele de con'rol+ precum *i s'a'u'ul pro-esional speci-ic al medicilor de medicin( a muncii. TITLUL @I Aormarea pro-esional( C!". # Dispoziii enerale !$T. #<< %#& Aormarea pro-esional( a salariailor are urm('oarele o2iec'i)e principale/ a& adap'area salaria'ului la cerinele pos'ului sau ale locului de munc(1 2& o2inerea unei cali-ic(ri pro-esionale1 c& ac'ualizarea cuno*'inelor *i deprinderilor speci-ice pos'ului *i locului de munc( *i per-ecionarea pre ('irii pro-esionale pen'ru ocupaia de 2az(1 d& recon)ersia pro-esional( de'ermina'( de res'ruc'ur(ri socioeconomice1 e& do20ndirea unor cuno*'ine a)ansa'e+ a unor me'ode *i procedee moderne+ necesare pen'ru realizarea ac'i)i'(ilor pro-esionale1 -& pre)enirea riscului *oma.ului1 & promo)area ,n munc( *i dez)ol'area carierei pro-esionale. %2& Aormarea pro-esional( *i e)aluarea cuno*'inelor se -ac pe 2aza s'andardelor ocupaionale. !$T. #<= Aormarea pro-esional( a salariailor se poa'e realiza prin urm('oarele -orme/ a& par'iciparea la cursuri or aniza'e de c('re an a.a'or sau de c('re -urnizorii de ser)icii de -ormare pro-esional( din ar( sau din s'r(in('a'e1 2& s'a ii de adap'are pro-esional( la cerinele pos'ului *i ale locului de munc(1 c& s'a ii de prac'ic( *i specializare ,n ar( *i ,n s'r(in('a'e1 d& ucenicie or aniza'( la locul de munc(1 e& -ormare indi)idualiza'(1 -& al'e -orme de pre ('ire con)eni'e ,n're an a.a'or *i salaria'. ART0 790 @7< Anga?atorii au o,liga8ia de a a(igura participarea la progra*e de )or*are pro)e(ional. pentru to8i (alaria8ii- dup. cu* ur*ea'.: a< cel pu8in o dat. la 2 ani- dac. au cel pu8in 27 de (alaria8i5 ,< cel pu8in o dat. la 4 ani- dac. au (u, 27 de (alaria8i0

@2< C>eltuielile cu participarea la progra*ele de )or*are pro)e(ional.a(igurat. n condi8iile alin0 @7<- (e (uport. de c.tre anga?atori0 ART0 797 @7< Anga?atorul per(oan. ?uridic. care are *ai *ult de 20 de (alaria8i ela,orea'. anual =i aplic. planuri de )or*are pro)e(ional.- cu con(ultarea (indicatului (au- dup. ca'- a repre'entan8ilor (alaria8ilor0 @2< !lanul de )or*are pro)e(ional. ela,orat con)or* prevederilor alin0 @7< devine anex. la contractul colectiv de *unc. nc>eiat la nivel de unitate0 %3& ;alariaii au drep'ul s( -ie in-ormai cu pri)ire la coninu'ul planului de -ormare pro-esional(. ART0 792 DDD A,rogat ART0 794 @7< !articiparea la )or*are pro)e(ional. poate avea loc la ini8iativa anga?atorului (au la ini8iativa (alariatului0 @2< odalitatea concret. de )or*are pro)e(ional.- drepturile =i o,liga8iile p.r8ilor- durata )or*.rii pro)e(ionale- precu* =i orice alte a(pecte legate de )or*area pro)e(ional.- inclu(iv o,liga8iile contractuale ale (alariatului n raport cu anga?atorul care a (uportat c>eltuielile oca'ionate de )or*area pro)e(ional.- (e (ta,ile(c prin acordul p.r8ilor =i )ac o,iectul unor acte adi8ionale la contractele individuale de *unc.0 !$T. #=4 %#& 8n cazul ,n care par'iciparea la cursurile sau s'a iile de -ormare pro-esional( es'e iniia'( de an a.a'or+ 'oa'e c5el'uielile ocaziona'e de aceas'( par'icipare sun' supor'a'e de c('re aces'a. %2& 8n cazul ,n care+ ,n condiiile pre)(zu'e la alin. %#&+ par'iciparea la cursurile sau s'a iile de -ormare pro-esional( presupune scoa'erea parial( din ac'i)i'a'e+ salaria'ul par'icipan' )a 2ene-icia de drep'uri salariale as'-el/ a& dac( par'iciparea presupune scoa'erea din ac'i)i'a'e a salaria'ului pen'ru o perioad( ce nu dep(*e*'e 25C din dura'a zilnic( a 'impului normal de lucru+ aces'a )a 2ene-icia+ pe 'oa'( dura'a -orm(rii pro-esionale+ de salariul in'e ral corespunz('or pos'ului *i -unciei deinu'e+ cu 'oa'e indemnizaiile+ sporurile *i adaosurile la aces'a1 2& dac( par'iciparea presupune scoa'erea din ac'i)i'a'e a salaria'ului pen'ru o perioad( mai mare de 25C din dura'a zilnic( a 'impului normal de lucru+ aces'a )a 2ene-icia de salariul de 2az( *i+ dup( caz+ de sporul de )ec5ime. %3& Dac( par'iciparea la cursurile sau la s'a iul de -ormare pro-esional( presupune scoa'erea in'e ral( din ac'i)i'a'e+ con'rac'ul indi)idual de munc( al salaria'ului respec'i) se suspend(+ aces'a 2ene-iciind de o indemnizaie pl('i'( de an a.a'or+ pre)(zu'( ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau ,n con'rac'ul indi)idual de munc(+ dup( caz.

%4& "e perioada suspend(rii con'rac'ului indi)idual de munc( ,n condiiile pre)(zu'e la alin. %3&+ salaria'ul 2ene-iciaz( de )ec5ime la acel loc de munc(+ aceas'( perioad( -iind considera'( s'a iu de co'izare ,n sis'emul asi ur(rilor sociale de s'a'. !$T. #=5 %#& ;alariaii care au 2ene-icia' de un curs sau un s'a iu de -ormare pro-esional( mai mare de 90 de zile ,n condiiile ar'. #=4 alin. %2& li'. 2& *i alin. %3& nu po' a)ea iniia'i)a ,nce'(rii con'rac'ului indi)idual de munc( o perioad( de cel puin 3 ani de la da'a a2sol)irii cursurilor sau s'a iului de -ormare pro-esional(. %2& Dura'a o2li aiei salaria'ului de a pres'a munc( ,n -a)oarea an a.a'orului care a supor'a' c5el'uielile ocaziona'e de -ormarea pro-esional(+ precum *i orice al'e aspec'e ,n le ('ur( cu o2li aiile salaria'ului+ ul'erioare -orm(rii pro-esionale+ se s'a2ilesc prin ac' adiional la con'rac'ul indi)idual de munc(. %3& Nerespec'area de c('re salaria' a dispoziiei pre)(zu'e la alin. %#& de'ermin( o2li area aces'uia la supor'area 'u'uror c5el'uielilor ocaziona'e de pre ('irea sa pro-esional(+ proporional cu perioada nelucra'( din perioada s'a2ili'( con-orm ac'ului adiional la con'rac'ul indi)idual de munc(. %4& 32li aia pre)(zu'( la alin. %3& re)ine *i salariailor care au -os' concediai ,n perioada s'a2ili'( prin ac'ul adiional+ pen'ru mo'i)e disciplinare+ sau al c(ror con'rac' indi)idual de munc( a ,nce'a' ca urmare a ares'(rii pre)en'i)e pen'ru o perioad( mai mare de 90 de zile+ a condamn(rii prin'r4o 5o'(r0re .udec('oreasc( de-ini'i)( pen'ru o in-raciune ,n le ('ur( cu munca lor+ precum *i ,n cazul ,n care ins'ana penal( a pronuna' in'erdicia de e7erci'are a pro-esiei+ 'emporar sau de-ini'i). !$T. #=9 %#& 8n cazul ,n care salaria'ul es'e cel care are iniia'i)a par'icip(rii la o -orm( de pre ('ire pro-esional( cu scoa'ere din ac'i)i'a'e+ an a.a'orul )a analiza solici'area salaria'ului+ ,mpreun( cu sindica'ul sau+ dup( caz+ cu reprezen'anii salariailor. %2& !n a.a'orul )a decide cu pri)ire la cererea -ormula'( de salaria' po'ri)i' alin. %#&+ ,n 'ermen de #5 zile de la primirea solici'(rii. To'oda'( an a.a'orul )a decide cu pri)ire la condiiile ,n care )a permi'e salaria'ului par'iciparea la -orma de pre ('ire pro-esional(+ inclusi) dac( )a supor'a ,n 'o'ali'a'e sau ,n par'e cos'ul ocaziona' de aceas'a. !$T. #=: ;alariaii care au ,nc5eia' un ac' adiional la con'rac'ul indi)idual de munc( cu pri)ire la -ormarea pro-esional( po' primi ,n a-ara salariului

corespunz('or locului de munc( *i al'e a)an'a.e ,n na'ur( pen'ru -ormarea pro-esional(. C!". 2 Con'rac'e speciale de -ormare pro-esional( or aniza'( de an a.a'or !$T. #=< ;un' considera'e con'rac'e speciale de -ormare pro-esional( con'rac'ul de cali-icare pro-esional( *i con'rac'ul de adap'are pro-esional(. !$T. #== %#& Con'rac'ul de cali-icare pro-esional( es'e cel ,n 2aza c(ruia salaria'ul se o2li ( s( urmeze cursurile de -ormare or aniza'e de an a.a'or pen'ru do20ndirea unei cali-ic(ri pro-esionale. %2& "o' ,nc5eia con'rac'e de cali-icare pro-esional( salariaii cu )0rs'a minim( de #9 ani ,mplinii+ care nu au do20ndi' o cali-icare sau au do20ndi' o cali-icare ce nu le permi'e meninerea locului de munc( la acel an a.a'or. %3& Con'rac'ul de cali-icare pro-esional( se ,nc5eie pen'ru o dura'( cuprins( ,n're 9 luni *i 2 ani. !$T. 200 %#& "o' ,nc5eia con'rac'e de cali-icare pro-esional( numai an a.a'orii au'orizai ,n aces' sens de 6inis'erul 6uncii+ ;olidari'(ii ;ociale *i Aamiliei *i de 6inis'erul Educaiei *i Cerce'(rii. %2& "rocedura de au'orizare+ precum *i modul de a'es'are a cali-ic(rii pro-esionale se s'a2ilesc prin le e special(. !$T. 20# %#& Con'rac'ul de adap'are pro-esional( se ,nc5eie ,n )ederea adap'(rii salariailor de2u'ani la o -uncie nou(+ la un loc de munc( nou sau ,n cadrul unui colec'i) nou. %2& Con'rac'ul de adap'are pro-esional( se ,nc5eie o da'( cu ,nc5eierea con'rac'ului indi)idual de munc( sau+ dup( caz+ la de2u'ul salaria'ului ,n -uncia nou(+ la locul de munc( nou sau ,n colec'i)ul nou+ ,n condiiile le ii. !$T. 202 %#& Con'rac'ul de adap'are pro-esional( es'e un con'rac' ,nc5eia' pe dura'( de'ermina'(+ ce nu poa'e -i mai mare de un an. %2& La e7pirarea 'ermenului con'rac'ului de adap'are pro-esional( salaria'ul poa'e -i supus unei e)alu(ri ,n )ederea s'a2ilirii m(surii ,n care aces'a poa'e -ace -a( -unciei noi+ locului de munc( nou sau colec'i)ului nou ,n care urmeaz( s( pres'eze munca. !$T. 203

%#& Aormarea pro-esional( la ni)elul an a.a'orului prin in'ermediul con'rac'elor speciale se -ace de c('re un -orma'or. %2& Aorma'orul es'e numi' de an a.a'or din're salariaii cali-icai+ cu o e7perien( pro-esional( de cel puin 2 ani ,n domeniul ,n care urmeaz( s( se realizeze -ormarea pro-esional(. %3& Un -orma'or poa'e asi ura -ormarea+ ,n acela*i 'imp+ pen'ru cel mul' 3 salariai. %4& E7erci'area ac'i)i'(ii de -ormare pro-esional( se include ,n pro ramul normal de lucru al -orma'orului. !$T. 204 %#& Aorma'orul are o2li aia de a primi+ de a a.u'a+ de a in-orma *i de a ,ndruma salaria'ul pe dura'a con'rac'ului special de -ormare pro-esional( *i de a supra)e 5ea ,ndeplinirea a'ri2uiilor de ser)iciu corespunz('oare pos'ului ocupa' de salaria'ul ,n -ormare. %2& Aorma'orul asi ur( cooperarea cu al'e or anisme de -ormare *i par'icip( la e)aluarea salaria'ului care a 2ene-icia' de -ormare pro-esional(. C!". 3 Con'rac'ul de ucenicie la locul de munc( ART0 206 @7< Hcenicia la locul de *unc. (e organi'ea'. n ,a'a contractului de ucenicie0 @2< Contractul de ucenicie la locul de *unc. e(te contractul individual de *unc. de tip particular- n te*eiul c.ruia: a< anga?atorul per(oan. ?uridic. (au per(oan. )i'ic. (e o,lig. ca- n a)ara pl.8ii unui (alariu- (. a(igure )or*area pro)e(ional. a ucenicului ntr/ o *e(erie potrivit do*eniului (.u de activitate5 ,< ucenicul (e o,lig. (. (e )or*e'e pro)e(ional =i (. *uncea(c. n (u,ordinea anga?atorului re(pectiv0 @4< Contractul de ucenicie la locul de *unc. (e nc>eie pe durat. deter*inat.0 ART0 20: DDD A,rogat ART0 20; @7< !er(oana ncadrat. n *unc. n ,a'a unui contract de ucenicie are (tatut de ucenic0 @2< Hcenicul ,ene)icia'. de di(po'i8iile aplica,ile celorlal8i (alaria8i- n *.(ura n care ele nu (unt contrare celor (peci)ice (tatutului (.u0 ART0 202 DDD A,rogat ART0 209 DDD A,rogat

ART0 270 DDD A,rogat ART0 277 DDD A,rogat ART0 272 DDD A,rogat ART0 274 Organi'area- de().=urarea =i controlul activit.8ii de ucenicie (e regle*entea'. prin lege (pecial.0 TITLUL @II Dialo ul social C!". # Dispoziii enerale !$T. 2#4 "en'ru asi urarea clima'ului de s'a2ili'a'e *i pace social(+ prin le e sun' re lemen'a'e modali'(ile de consul'(ri *i dialo permanen' ,n're par'enerii sociali. !$T. 2#5 Consiliul Economic *i ;ocial es'e ins'i'uie pu2lic( de in'eres naional+ 'ripar'i'(+ au'onom(+ cons'i'ui'( ,n scopul realiz(rii dialo ului social la ni)el naional. !$T. 2#9 8n cadrul minis'erelor *i pre-ec'urilor -uncioneaz(+ ,n condiiile le ii+ comisii de dialo social+ cu carac'er consul'a'i)+ ,n're adminis'raia pu2lic(+ sindica'e *i pa'rona'. C!". 2 ;indica'ele !$T. 2#: %#& ;indica'ele sun' persoane .uridice independen'e+ -(r( scop pa'rimonial+ cons'i'ui'e ,n scopul ap(r(rii *i promo)(rii drep'urilor colec'i)e *i indi)iduale+ precum *i a in'ereselor pro-esionale+ economice+ sociale+ cul'urale *i spor'i)e ale mem2rilor lor. %2& Condiiile *i procedura de do20ndire a personali'(ii .uridice de c('re or anizaiile sindicale se re lemen'eaz( prin le e special(. %3& 3r anizaiile sindicale au drep'ul de a4*i re lemen'a prin s'a'u'ele proprii modul de or anizare+ asociere *i es'iune+ cu condiia ca s'a'u'ele s( -ie adop'a'e prin'r4o procedur( democra'ic(+ ,n condiiile le ii. !$T. 2#<

;indica'ele par'icip( prin reprezen'anii proprii+ ,n condiiile le ii+ la ne ocierea *i ,nc5eierea con'rac'elor colec'i)e de munc(+ la 'ra'a'i)e sau acorduri cu au'ori'(ile pu2lice *i cu pa'rona'ele+ precum *i ,n s'ruc'urile speci-ice dialo ului social. !$T. 2#= ;indica'ele se po' asocia ,n mod li2er+ ,n condiiile le ii+ ,n -ederaii+ con-ederaii sau uniuni 'eri'oriale. !$T. 220 E7erciiul drep'ului sindical al salariailor es'e recunoscu' la ni)elul 'u'uror an a.a'orilor+ cu respec'area drep'urilor *i li2er'(ilor aran'a'e prin Cons'i'uie *i ,n con-ormi'a'e cu dispoziiile prezen'ului cod *i ale le ilor speciale. !$T. 22# %#& Es'e in'erzis( orice in'er)enie a au'ori'(ilor pu2lice de na'ur( a limi'a drep'urile sindicale sau a le ,mpiedica e7erci'area lor le al(. %2& Es'e in'erzis+ de asemenea+ orice ac' de in erin( al pa'ronilor sau al or anizaiilor pa'ronale+ -ie direc'+ -ie prin reprezen'anii sau mem2rii lor+ ,n cons'i'uirea or anizaiilor sindicale sau ,n e7erci'area drep'urilor lor. !$T. 222 La cererea mem2rilor lor+ sindica'ele po' s( ,i reprezin'e pe ace*'ia ,n cadrul con-lic'elor de drep'uri. !$T. 223 %#& $eprezen'anilor ale*i ,n or anele de conducere ale sindica'elor li se asi ur( pro'ecia le ii con'ra oric(ror -orme de condiionare+ cons'r0n ere sau limi'are a e7erci'(rii -unciilor lor. %2& "e 'oa'( dura'a e7erci'(rii manda'ului+ precum *i pe o perioad( de 2 ani de la ,nce'area aces'uia reprezen'anii ale*i ,n or anele de conducere ale sindica'elor nu po' -i concediai pen'ru mo'i)e care nu in de persoana salaria'ului+ pen'ru necorespundere pro-esional( sau pen'ru mo'i)e ce in de ,ndeplinirea manda'ului pe care l4au primi' de la salariaii din uni'a'e. %3& !l'e m(suri de pro'ecie a celor ale*i ,n or anele de conducere ale sindica'elor sun' pre)(zu'e ,n le i speciale *i ,n con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il. C!". 3 $eprezen'anii salariailor !$T. 224

%#& La an a.a'orii la care sun' ,ncadrai mai mul' de 20 de salariai *i dac( nici unul nu es'e mem2ru de sindica'+ in'eresele aces'ora po' -i promo)a'e *i ap(ra'e de reprezen'anii lor+ ale*i *i manda'ai special ,n aces' scop. %2& $eprezen'anii salariailor sun' ale*i ,n cadrul adun(rii enerale a salariailor+ cu )o'ul a cel puin .um('a'e din num(rul 'o'al al salariailor. %3& $eprezen'anii salariailor nu po' s( des-(*oare ac'i)i'(i ce sun' recunoscu'e prin le e e7clusi) sindica'elor. !$T. 225 %#& "o' -i ale*i ca reprezen'ani ai salariailor salariaii care au ,mplini' )0rs'a de 2# de ani *i care au lucra' la an a.a'or cel puin un an -(r( ,n'rerupere. %2& Condiia )ec5imii pre)(zu'e la alin. %#& nu es'e necesar( ,n cazul ale erii reprezen'anilor salariailor la an a.a'orii nou4,n-iinai. %3& Num(rul de reprezen'ani ale*i ai salariailor se s'a2ile*'e de comun acord cu an a.a'orul+ ,n rapor' cu num(rul de salariai ai aces'uia. %4& Dura'a manda'ului reprezen'anilor salariailor nu poa'e -i mai mare de 2 ani. !$T. 229 $eprezen'anii salariailor au urm('oarele a'ri2uii principale/ a& s( urm(reasc( respec'area drep'urilor salariailor+ ,n con-ormi'a'e cu le islaia ,n )i oare+ cu con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il+ cu con'rac'ele indi)iduale de munc( *i cu re ulamen'ul in'ern1 2& s( par'icipe la ela2orarea re ulamen'ului in'ern1 c& s( promo)eze in'eresele salariailor re-eri'oare la salariu+ condiii de munc(+ 'imp de munc( *i 'imp de odi5n(+ s'a2ili'a'e ,n munc(+ precum *i orice al'e in'erese pro-esionale+ economice *i sociale le a'e de relaiile de munc(1 d& s( sesizeze inspec'ora'ul de munc( cu pri)ire la nerespec'area dispoziiilor le ale *i ale con'rac'ului colec'i) de munc( aplica2il. !$T. 22: !'ri2uiile reprezen'anilor salariailor+ modul de ,ndeplinire a aces'ora+ precum *i dura'a *i limi'ele manda'ului lor se s'a2ilesc ,n cadrul adun(rii enerale a salariailor+ ,n condiiile le ii. !$T. 22< Timpul aloca' reprezen'anilor salariailor ,n )ederea ,ndeplinirii manda'ului pe care l4au primi' es'e de 20 de ore pe lun( *i se consider( 'imp e-ec'i) lucra'+ -iind salariza' corespunz('or. !$T. 22= "e 'oa'( dura'a e7erci'(rii manda'ului reprezen'anii salariailor nu po' -i concediai pen'ru mo'i)e care nu in de persoana salaria'ului+ pen'ru

necorespundere pro-esional( sau pen'ru mo'i)e ce in de ,ndeplinirea manda'ului pe care l4au primi' de la salariai. C!". 4 "a'rona'ul !$T. 230 "a'ronul+ denumi' ,n prezen'ul cod an a.a'or+ es'e persoana .uridic( ,nma'ricula'( sau persoana -izic( au'oriza'( po'ri)i' le ii+ care adminis'reaz( *i u'ilizeaz( capi'alul+ indi-eren' de na'ura aces'uia+ ,n scopul o2inerii de pro-i' ,n condiii de concuren(+ *i care an a.eaz( munc( salaria'(. !$T. 23# %#& "a'rona'ele sun' or anizaii ale pa'ronilor+ au'onome+ -(r( carac'er poli'ic+ ,n-iina'e ca persoane .uridice de drep' pri)a'+ -(r( scop pa'rimonial. %2& "a'rona'ele se po' cons'i'ui ,n uniuni+ -ederaii+ con-ederaii pa'ronale sau ,n al'e s'ruc'uri asocia'i)e. !$T. 232 %#& "a'rona'ele reprezin'(+ susin *i ap(r( in'eresele mem2rilor lor ,n relaiile cu au'ori'(ile pu2lice+ cu sindica'ele *i cu al'e persoane .uridice *i -izice+ ,n rapor' cu o2iec'ul *i scopul lor de ac'i)i'a'e+ po'ri)i' propriilor s'a'u'e *i ,n acord cu pre)ederile le ii. %2& La cererea mem2rilor lor+ pa'rona'ele ,i po' reprezen'a pe ace*'ia ,n cazul con-lic'elor de drep'uri. !$T. 233 6em2rilor or anelor de conducere alese ale pa'rona'elor li se asi ur( pro'ecia le ii con'ra oric(ror -orme de discriminare+ condiionare+ cons'r0n ere sau limi'are a e7erci'(rii -unciilor lor. !$T. 234 "a'rona'ele sun' par'eneri sociali ,n relaiile colec'i)e de munc(+ par'icip0nd+ prin reprezen'ani proprii+ la ne ocierea *i ,nc5eierea con'rac'elor colec'i)e de munc(+ la 'ra'a'i)e *i acorduri cu au'ori'(ile pu2lice *i cu sindica'ele+ precum *i ,n s'ruc'urile speci-ice dialo ului social. !$T. 235 %#& Cons'i'uirea *i -uncionarea asociaiilor pa'ronale+ precum *i e7erci'area drep'urilor *i o2li aiilor aces'ora sun' re lemen'a'e prin le e. %2& Es'e in'erzis( orice in'er)enie a au'ori'(ilor pu2lice de na'ur( a limi'a e7erci'area drep'urilor pa'ronale sau a le ,mpiedica e7erci'area le al(. %3& Es'e in'erzis+ de asemenea+ orice ac' de in erin( al salariailor sau al sindica'ului+ -ie direc'+ -ie prin reprezen'anii lor sau prin mem2rii

sindica'ului+ dup( caz+ ,n cons'i'uirea asociaiilor pa'ronale sau ,n e7erci'area drep'urilor lor. TITLUL @III Con'rac'ele colec'i)e de munc( !$T. 239 %#& Con'rac'ul colec'i) de munc( es'e con)enia ,nc5eia'( ,n -orm( scris( ,n're an a.a'or sau or anizaia pa'ronal(+ de o par'e+ *i salariai+ reprezen'ai prin sindica'e ori ,n al' mod pre)(zu' de le e+ de cealal'( par'e+ prin care se s'a2ilesc clauze pri)ind condiiile de munc(+ salarizarea+ precum *i al'e drep'uri *i o2li aii ce decur din rapor'urile de munc(. %2& Ne ocierea colec'i)( es'e o2li a'orie+ cu e7cepia cazului ,n care an a.a'orul are ,ncadrai mai puin de 2# de salariai. %3& La ne ocierea clauzelor *i la ,nc5eierea con'rac'elor colec'i)e de munc( p(rile sun' e ale *i li2ere. %4& Con'rac'ele colec'i)e de munc(+ ,nc5eia'e cu respec'area dispoziiilor le ale cons'i'uie le ea p(rilor. !$T. 23: "(rile+ reprezen'area aces'ora *i procedura de ne ociere *i de ,nc5eiere a con'rac'elor colec'i)e de munc( sun' s'a2ili'e po'ri)i' le ii. !$T. 23< %#& Con'rac'ele colec'i)e de munc( nu po' conine clauze care s( s'a2ileasc( drep'uri la un ni)el in-erior celui s'a2ili' prin con'rac'ele colec'i)e de munc( ,nc5eia'e la ni)el superior. %2& Con'rac'ele indi)iduale de munc( nu po' conine clauze care s( s'a2ileasc( drep'uri la un ni)el in-erior celui s'a2ili' prin con'rac'ele colec'i)e de munc(. %3& La ,nc5eierea con'rac'ului colec'i) de munc( pre)ederile le ale re-eri'oare la drep'urile salariailor au un carac'er minimal. !$T. 23= "re)ederile con'rac'ului colec'i) de munc( produc e-ec'e pen'ru 'oi salariaii+ indi-eren' de da'a an a.(rii sau de a-ilierea lor la o or anizaie sindical(. !$T. 240 %#& Con'rac'ele colec'i)e de munc( se po' ,nc5eia la ni)elul an a.a'orilor+ al ramurilor de ac'i)i'a'e *i la ni)el naional. %2& Con'rac'ele colec'i)e de munc( se po' ,nc5eia *i la ni)elul unor rupuri de an a.a'ori+ denumi'e ,n con'inuare rupuri de an a.a'ori. !$T. 24#

%#& Clauzele con'rac'elor colec'i)e de munc( produc e-ec'e dup( cum urmeaz(/ a& pen'ru 'oi salariaii an a.a'orului+ ,n cazul con'rac'elor colec'i)e de munc( ,nc5eia'e la aces' ni)el1 2& pen'ru 'oi salariaii ,ncadrai la an a.a'orii care -ac par'e din rupul de an a.a'ori pen'ru care s4a ,nc5eia' con'rac'ul colec'i) de munc( la aces' ni)el1 c& pen'ru 'oi salariaii ,ncadrai la 'oi an a.a'orii din ramura de ac'i)i'a'e pen'ru care s4a ,nc5eia' con'rac'ul colec'i) de munc( la aces' ni)el1 d& pen'ru 'oi salariaii ,ncadrai la 'oi an a.a'orii din ar(+ ,n cazul con'rac'ului colec'i) de munc( la ni)el naional. %2& La -iecare din're ni)elurile pre)(zu'e la ar'. 240 se ,nc5eie un sin ur con'rac' colec'i) de munc(. !$T. 242 Con'rac'ul colec'i) de munc( se ,nc5eie pe o perioad( de'ermina'(+ care nu poa'e -i mai mic( de #2 luni+ sau pe dura'a unei lucr(ri de'ermina'e. !$T. 243 %#& E7ecu'area con'rac'ului colec'i) de munc( es'e o2li a'orie pen'ru p(ri. %2& Ne,ndeplinirea o2li aiilor asuma'e prin con'rac'ul colec'i) de munc( a'ra e r(spunderea p(rilor care se -ac )ino)a'e de aceas'a. !$T. 244 Clauzele con'rac'ului colec'i) de munc( po' -i modi-ica'e pe parcursul e7ecu'(rii lui+ ,n condiiile le ii+ ori de c0'e ori p(rile con)in aces' lucru. !$T. 245 Con'rac'ul colec'i) de munc( ,nce'eaz(/ a& la ,mplinirea 'ermenului sau la 'erminarea lucr(rii pen'ru care a -os' ,nc5eia'+ dac( p(rile nu con)in prelun irea aplic(rii aces'uia1 2& la da'a dizol)(rii sau lic5id(rii .udiciare a an a.a'orului1 c& prin acordul p(rilor. !$T. 249 !plicarea con'rac'ului colec'i) de munc( poa'e -i suspenda'( prin acordul de )oin( al p(rilor ori ,n caz de -or( ma.or(. !$T. 24: 8n cazul ,n care la ni)el de an a.a'or+ rup de an a.a'ori sau ramur( nu e7is'( con'rac' colec'i) de munc(+ se aplic( con'rac'ul colec'i) de munc( ,nc5eia' la ni)el superior. TITLUL IE Con-lic'ele de munc(

C!". # Dispoziii enerale !$T. 24< %#& Con-lic'ul de munc( reprezin'( orice dezacord in'er)eni' ,n're par'enerii sociali+ ,n rapor'urile de munc(. %2& Con-lic'ele de munc( ce au ca o2iec' s'a2ilirea condiiilor de munc( cu ocazia ne ocierii con'rac'elor colec'i)e de munc( sun' con-lic'e re-eri'oare la in'eresele cu carac'er pro-esional+ social sau economic ale salariailor+ denumi'e con-lic'e de in'erese. %3& Con-lic'ele de munc( ce au ca o2iec' e7erci'area unor drep'uri sau ,ndeplinirea unor o2li aii decur 0nd din le i ori din al'e ac'e norma'i)e+ precum *i din con'rac'ele colec'i)e sau indi)iduale de munc( sun' con-lic'e re-eri'oare la drep'urile salariailor+ denumi'e con-lic'e de drep'uri. !$T. 24= "rocedura de soluionare a con-lic'elor de munc( se s'a2ile*'e prin le e special(. C!". 2 Gre)a !$T. 250 ;alariaii au drep'ul la re)( pen'ru ap(rarea in'ereselor pro-esionale+ economice *i sociale. !$T. 25# %#& Gre)a reprezin'( ,nce'area )olun'ar( *i colec'i)( a lucrului de c('re salariai. %2& "ar'iciparea salariailor la re)( es'e li2er(. Nici un salaria' nu poa'e -i cons'r0ns s( par'icipe sau s( nu par'icipe la o re)(. %3& Limi'area sau in'erzicerea drep'ului la re)( poa'e in'er)eni numai ,n cazurile *i pen'ru ca'e oriile de salariai pre)(zu'e e7pres de le e. !$T. 252 "ar'iciparea la re)(+ precum *i or anizarea aces'eia cu respec'area le ii nu reprezin'( o ,nc(lcare a o2li aiilor salariailor *i nu po' a)ea drep' consecin( sancionarea disciplinar( a salariailor re)i*'i sau a or aniza'orilor re)ei. !$T. 253 6odul de e7erci'are a drep'ului de re)(+ or anizarea+ declan*area *i des-(*urarea re)ei+ procedurile preala2ile declan*(rii re)ei+ suspendarea *i

,nce'area re)ei+ precum *i orice al'e aspec'e le a'e de re)( se re lemen'eaz( prin le e special(. TITLUL E Inspecia 6uncii !$T. 254 !plicarea re lemen'(rilor enerale *i speciale ,n domeniul relaiilor de munc(+ securi'(ii *i s(n('(ii ,n munc( es'e supus( con'rolului Inspeciei 6uncii+ ca or anism specializa' al adminis'raiei pu2lice cen'rale+ cu personali'a'e .uridic(+ ,n su2ordinea 6inis'erului 6uncii+ ;olidari'(ii ;ociale *i Aamiliei. !$T. 255 Inspecia 6uncii are ,n su2ordine inspec'ora'e 'eri'oriale de munc(+ or aniza'e ,n -iecare .ude *i ,n municipiul Fucure*'i. !$T. 259 8n-iinarea *i or anizarea Inspeciei 6uncii sun' re lemen'a'e prin le e special(. TITLUL EI $(spunderea .uridic( C!". # $e ulamen'ul in'ern !$T. 25: $e ulamen'ul in'ern se ,n'ocme*'e de c('re an a.a'or+ cu consul'area sindica'ului sau a reprezen'anilor salariailor+ dup( caz. !$T. 25< $e ulamen'ul in'ern cuprinde cel puin urm('oarele ca'e orii de dispoziii/ a& re uli pri)ind pro'ecia+ i iena *i securi'a'ea ,n munc( ,n cadrul uni'(ii1 2& re uli pri)ind respec'area principiului nediscrimin(rii *i al ,nl('ur(rii oric(rei -orme de ,nc(lcare a demni'(ii1 c& drep'urile *i o2li aiile an a.a'orului *i al salariailor1 d& procedura de soluionare a cererilor sau reclamaiilor indi)iduale ale salariailor1 e& re uli concre'e pri)ind disciplina muncii ,n uni'a'e1 -& a2a'erile disciplinare *i sanciunile aplica2ile1 & re uli re-eri'oare la procedura disciplinar(1

5& modali'(ile de aplicare a al'or dispoziii le ale sau con'rac'uale speci-ice. !$T. 25= %#& $e ulamen'ul in'ern se aduce la cuno*'in( salariailor prin ri.a an a.a'orului *i ,*i produce e-ec'ele -a( de salariai din momen'ul ,ncuno*'in(rii aces'ora. %2& 32li aia de in-ormare a salariailor cu pri)ire la coninu'ul re ulamen'ului in'ern 're2uie ,ndeplini'( de an a.a'or. %3& 6odul concre' de in-ormare a -iec(rui salaria' cu pri)ire la coninu'ul re ulamen'ului in'ern se s'a2ile*'e prin con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il sau+ dup( caz+ prin coninu'ul re ulamen'ului in'ern. %4& $e ulamen'ul in'ern se a-i*eaz( la sediul an a.a'orului. !$T. 290 3rice modi-icare ce in'er)ine ,n coninu'ul re ulamen'ului in'ern es'e supus( procedurilor de in-ormare pre)(zu'e la ar'. 25=. !$T. 29# %#& 3rice salaria' in'eresa' poa'e sesiza an a.a'orul cu pri)ire la dispoziiile re ulamen'ului in'ern+ ,n m(sura ,n care -ace do)ada ,nc(lc(rii unui drep' al s(u. %2& Con'rolul le ali'(ii dispoziiilor cuprinse ,n re ulamen'ul in'ern es'e de compe'ena ins'anelor .udec('ore*'i+ care po' -i sesiza'e ,n 'ermen de 30 de zile de la da'a comunic(rii de c('re an a.a'or a modului de soluionare a sesiz(rii -ormula'e po'ri)i' alin. %#&. !$T. 292 %#& 8n'ocmirea re ulamen'ului in'ern la ni)elul -iec(rui an a.a'or se realizeaz( ,n 'ermen de 90 de zile de la da'a in'r(rii ,n )i oare a prezen'ului cod. %2& 8n cazul an a.a'orilor ,n-iinai dup( in'rarea ,n )i oare a prezen'ului cod+ 'ermenul de 90 de zile pre)(zu' la alin. %#& ,ncepe s( cur ( de la da'a do20ndirii personali'(ii .uridice. C!". 2 $(spunderea disciplinar( !$T. 293 %#& !n a.a'orul dispune de prero a'i)( disciplinar(+ a)0nd drep'ul de a aplica+ po'ri)i' le ii+ sanciuni disciplinare salariailor s(i ori de c0'e ori cons'a'( c( ace*'ia au s()0r*i' o a2a'ere disciplinar(. %2& !2a'erea disciplinar( es'e o -ap'( ,n le ('ur( cu munca *i care cons'( ,n'r4o aciune sau inaciune s()0r*i'( cu )ino)(ie de c('re salaria'+ prin care

aces'a a ,nc(lca' normele le ale+ re ulamen'ul in'ern+ con'rac'ul indi)idual de munc( sau con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il+ ordinele *i dispoziiile le ale ale conduc('orilor ierar5ici. !$T. 294 %#& ;anciunile disciplinare pe care le poa'e aplica an a.a'orul ,n cazul ,n care salaria'ul s()0r*e*'e o a2a'ere disciplinar( sun'/ a& a)er'ismen'ul scris1 2& suspendarea con'rac'ului indi)idual de munc( pen'ru o perioad( ce nu poa'e dep(*i #0 zile lucr('oare1 c& re'ro radarea din -uncie+ cu acordarea salariului corespunz('or -unciei ,n care s4a dispus re'ro radarea+ pen'ru o dura'( ce nu poa'e dep(*i 90 de zile1 d& reducerea salariului de 2az( pe o dura'( de # 4 3 luni cu 5 4 #0C1 e& reducerea salariului de 2az( *i?sau+ dup( caz+ *i a indemnizaiei de conducere pe o perioad( de # 4 3 luni cu 5 4 #0C1 -& des-acerea disciplinar( a con'rac'ului indi)idual de munc(. %2& 8n cazul ,n care+ prin s'a'u'e pro-esionale apro2a'e prin le e special(+ se s'a2ile*'e un al' re im sanciona'or+ )a -i aplica' aces'a. !$T. 295 %#& !menzile disciplinare sun' in'erzise. %2& "en'ru aceea*i a2a'ere disciplinar( se poa'e aplica numai o sin ur( sanciune. !$T. 299 !n a.a'orul s'a2ile*'e sanciunea disciplinar( aplica2il( ,n rapor' cu ra)i'a'ea a2a'erii disciplinare s()0r*i'e de salaria'+ a)0ndu4se ,n )edere urm('oarele/ a& ,mpre.ur(rile ,n care -ap'a a -os' s()0r*i'(1 2& radul de )ino)(ie a salaria'ului1 c& consecinele a2a'erii disciplinare1 d& compor'area eneral( ,n ser)iciu a salaria'ului1 e& e)en'ualele sanciuni disciplinare su-eri'e an'erior de c('re aces'a. !$T. 29: %#& ;u2 sanciunea nuli'(ii a2solu'e+ nici o m(sur(+ cu e7cepia celei pre)(zu'e la ar'. 294 alin. %#& li'. a&+ nu poa'e -i dispus( mai ,nain'e de e-ec'uarea unei cerce'(ri disciplinare preala2ile. %2& 8n )ederea des-(*ur(rii cerce'(rii disciplinare preala2ile+ salaria'ul )a -i con)oca' ,n scris de persoana ,mpu'ernici'( de c('re an a.a'or s( realizeze cerce'area+ preciz0ndu4se o2iec'ul+ da'a+ ora *i locul ,n're)ederii.

%3& Neprezen'area salaria'ului la con)ocarea -(cu'( ,n condiiile pre)(zu'e la alin. %2& -(r( un mo'i) o2iec'i) d( drep'ul an a.a'orului s( dispun( sancionarea+ -(r( e-ec'uarea cerce'(rii disciplinare preala2ile. %4& 8n cursul cerce'(rii disciplinare preala2ile salaria'ul are drep'ul s( -ormuleze *i s( susin( 'oa'e ap(r(rile ,n -a)oarea sa *i s( o-ere persoanei ,mpu'ernici'e s( realizeze cerce'area 'oa'e pro2ele *i mo'i)aiile pe care le consider( necesare+ precum *i drep'ul s( -ie asis'a'+ la cererea sa+ de c('re un reprezen'an' al sindica'ului al c(rui mem2ru es'e. !$T. 29< %#& !n a.a'orul dispune aplicarea sanciunii disciplinare prin'r4o decizie emis( ,n -orm( scris(+ ,n 'ermen de 30 de zile calendaris'ice de la da'a lu(rii la cuno*'in( despre s()0r*irea a2a'erii disciplinare+ dar nu mai '0rziu de 9 luni de la da'a s()0r*irii -ap'ei. %2& ;u2 sanciunea nuli'(ii a2solu'e+ ,n decizie se cuprind ,n mod o2li a'oriu/ a& descrierea -ap'ei care cons'i'uie a2a'ere disciplinar(1 2& precizarea pre)ederilor din s'a'u'ul de personal+ re ulamen'ul in'ern sau con'rac'ul colec'i) de munc( aplica2il+ care au -os' ,nc(lca'e de salaria'1 c& mo'i)ele pen'ru care au -os' ,nl('ura'e ap(r(rile -ormula'e de salaria' ,n 'impul cerce'(rii disciplinare preala2ile sau mo'i)ele pen'ru care+ ,n condiiile pre)(zu'e la ar'. 29: alin. %3&+ nu a -os' e-ec'ua'( cerce'area1 d& 'emeiul de drep' ,n 2aza c(ruia sanciunea disciplinar( se aplic(1 e& 'ermenul ,n care sanciunea poa'e -i con'es'a'(1 -& ins'ana compe'en'( la care sanciunea poa'e -i con'es'a'(. %3& Decizia de sancionare se comunic( salaria'ului ,n cel mul' 5 zile calendaris'ice de la da'a emi'erii *i produce e-ec'e de la da'a comunic(rii. %4& Comunicarea se pred( personal salaria'ului+ cu semn('ur( de primire+ ori+ ,n caz de re-uz al primirii+ prin scrisoare recomanda'(+ la domiciliul sau re*edina comunica'( de aces'a. %5& Decizia de sancionare poa'e -i con'es'a'( de salaria' la ins'anele .udec('ore*'i compe'en'e ,n 'ermen de 30 de zile calendaris'ice de la da'a comunic(rii. C!". 3 $(spunderea pa'rimonial( ART0 2:9 @7< Anga?atorul e(te o,ligat- n te*eiul nor*elor =i principiilor r.(punderii civile contractuale- (. l de(p.gu,ea(c. pe (alariat n (itua8ia n care ace(ta a (u)erit un pre?udiciu *aterial (au *oral din culpa

anga?atorului n ti*pul ndeplinirii o,liga8iilor de (erviciu (au n leg.tur. cu (erviciul0 %2& 8n cazul ,n care an a.a'orul re-uz( s( ,l desp( u2easc( pe salaria'+ aces'a se poa'e adresa cu pl0n ere ins'anelor .udec('ore*'i compe'en'e. %3& !n a.a'orul care a pl('i' desp( u2irea ,*i )a recupera suma a-eren'( de la salaria'ul )ino)a' de producerea pa u2ei+ ,n condiiile ar'. 2:0 *i urm('oarele. !$T. 2:0 %#& ;alariaii r(spund pa'rimonial+ ,n 'emeiul normelor *i principiilor r(spunderii ci)ile con'rac'uale+ pen'ru pa u2ele ma'eriale produse an a.a'orului din )ina *i ,n le ('ur( cu munca lor. %2& ;alariaii nu r(spund de pa u2ele pro)oca'e de -ora ma.or( sau de al'e cauze nepre)(zu'e *i care nu pu'eau -i ,nl('ura'e *i nici de pa u2ele care se ,ncadreaz( ,n riscul normal al ser)iciului. !$T. 2:# %#& C0nd pa u2a a -os' produs( de mai muli salariai+ cuan'umul r(spunderii -iec(ruia se s'a2ile*'e ,n rapor' cu m(sura ,n care a con'ri2ui' la producerea ei. %2& Dac( m(sura ,n care s4a con'ri2ui' la producerea pa u2ei nu poa'e -i de'ermina'(+ r(spunderea -iec(ruia se s'a2ile*'e proporional cu salariul s(u ne' de la da'a cons'a'(rii pa u2ei *i+ a'unci c0nd es'e cazul+ *i ,n -uncie de 'impul e-ec'i) lucra' de la ul'imul s(u in)en'ar. !$T. 2:2 %#& ;alaria'ul care a ,ncasa' de la an a.a'or o sum( neda'ora'( es'e o2li a' s( o res'i'uie. %2& Dac( salaria'ul a primi' 2unuri care nu i se cu)eneau *i care nu mai po' -i res'i'ui'e ,n na'ur( sau dac( aces'uia i s4au pres'a' ser)icii la care nu era ,ndrep'(i'+ es'e o2li a' s( supor'e con'ra)aloarea lor. Con'ra)aloarea 2unurilor sau ser)iciilor ,n cauz( se s'a2ile*'e po'ri)i' )alorii aces'ora de la da'a pl(ii. !$T. 2:3 %#& ;uma s'a2ili'( pen'ru acoperirea daunelor se reine ,n ra'e lunare din drep'urile salariale care se cu)in persoanei ,n cauz( din par'ea an a.a'orului la care es'e ,ncadra'( ,n munc(. %2& $a'ele nu po' -i mai mari de o 'reime din salariul lunar ne'+ -(r( a pu'ea dep(*i ,mpreun( cu celelal'e reineri pe care le4ar a)ea cel ,n cauz(+ .um('a'e din salariul respec'i). !$T. 2:4 %#& 8n cazul ,n care con'rac'ul indi)idual de munc( ,nce'eaz( ,nain'e ca salaria'ul s( ,l -i desp( u2i' pe an a.a'or *i cel ,n cauz( se ,ncadreaz( la un

al' an a.a'or ori de)ine -uncionar pu2lic+ reinerile din salariu se -ac de c('re noul an a.a'or sau noua ins'i'uie ori au'ori'a'e pu2lic(+ dup( caz+ pe 2aza 'i'lului e7ecu'oriu 'ransmis ,n aces' scop de c('re an a.a'orul p( u2i'. %2& Dac( persoana ,n cauz( nu s4a ,ncadra' ,n munc( la un al' an a.a'or+ ,n 'emeiul unui con'rac' indi)idual de munc( ori ca -uncionar pu2lic+ acoperirea daunei se )a -ace prin urm(rirea 2unurilor sale+ ,n condiiile Codului de procedur( ci)il(. !$T. 2:5 8n cazul ,n care acoperirea pre.udiciului prin reineri lunare din salariu nu se poa'e -ace ,n'r4un 'ermen de ma7imum 3 ani de la da'a la care s4a e-ec'ua' prima ra'( de reineri+ an a.a'orul se poa'e adresa e7ecu'orului .udec('oresc ,n condiiile Codului de procedur( ci)il(. C!". 4 $(spunderea con'ra)enional( !$T. 2:9 %#& Cons'i'uie con'ra)enie *i se sancioneaz( as'-el urm('oarele -ap'e/ a< nere(pectarea di(po'i8iilor privind garantarea n plat. a (alariului *ini* ,rut pe 8ar.- cu a*end. de la 400 lei la 20000 lei5 ,< nc.lcarea de c.tre anga?ator a prevederilor art0 41 alin0 @6<- cu a*end. de la 400 lei la 70000 lei5 c< *piedicarea (au o,ligarea- prin a*enin8.ri ori prin violen8e- a unui (alariat (au a unui grup de (alaria8i (. participe la grev. ori (. *uncea(c. n ti*pul grevei- cu a*end. de la 70600 lei la 40000 lei5 d< (tipularea n contractul individual de *unc. a unor clau'e contrare di(po'i8iilor legale- cu a*end. de la 20000 lei la 60000 lei5 e< pri*irea la *unc. a per(oanelor ).r. nc>eierea unui contract individual de *unc.- potrivit art0 7: alin0 @7<- cu a*end. de la 70600 lei la 20000 lei pentru )iecare per(oan. identi)icat.- ).r. a dep.=i valoarea cu*ulat. de 7000000 lei5 )< nc.lcarea de c.tre anga?ator a prevederilor art0 741 =i 74;- cu a*end. de la 60000 lei la 700000 lei5 g< nc.lcarea o,liga8iei prev.'ute la art0 746- cu a*end. de la 60000 lei la 200000 lei5 >< nere(pectarea di(po'i8iilor privind *unca (upli*entar.- cu a*end. de la 70600 lei la 40000 lei5 i< nere(pectarea prevederilor legale privind acordarea repau(ului (.pt.*nal- cu a*end. de la 70600 lei la 40000 lei5

?< neacordarea inde*ni'a8iei prev.'ute la art0 64 alin0 @7<- n ca'ul n care anga?atorul =i ntrerupe te*porar activitatea cu *en8inerea raporturilor de *unc.- cu a*end. de la 70600 lei la 60000 lei5 I< nc.lcarea prevederilor legale re)eritoare la *unca de noapte- cu a*end. de la 70600 lei la 40000 lei0 %2& Cons'a'area con'ra)eniilor *i aplicarea sanciunilor se -ac de c('re inspec'orii de munc(. %3& Con'ra)eniilor pre)(zu'e la alin. %#& li se aplic( dispoziiile le islaiei ,n )i oare. C!". 5 $(spunderea penal( !$T. 2:: Nee7ecu'area unei 5o'(r0ri .udec('ore*'i de-ini'i)e pri)ind pla'a salariilor ,n 'ermen de #5 zile de la da'a cererii de e7ecu'are adresa'e an a.a'orului de c('re par'ea in'eresa'( cons'i'uie in-raciune *i se pedepse*'e cu ,nc5isoare de la 3 la 9 luni sau cu amend(. !$T. 2:< Nee7ecu'area unei 5o'(r0ri .udec('ore*'i de-ini'i)e pri)ind rein'e rarea ,n munc( a unui salaria' cons'i'uie in-raciune *i se pedepse*'e cu ,nc5isoare de la 9 luni la # an sau cu amend(. !$T. 2:= %#& 8n cazul in-raciunilor pre)(zu'e la ar'. 2:: *i 2:< aciunea penal( se pune ,n mi*care la pl0n erea persoanei )('(ma'e. %2& 8mp(carea p(rilor ,nl('ur( r(spunderea penal(. ART0 220 DDD A,rogat ART0 220A7 Bncadrarea n *unc. a *inorilor cu nere(pectarea condi8iilor legale de vr(t. (au )olo(irea ace(tora pentru pre(tarea unor activit.8i cu nc.lcarea prevederilor legale re)eritoare la regi*ul de *unc. al *inorilor con(tituie in)rac8iune =i (e pedep(e=te cu nc>i(oare de la 7 la 4 ani0 TITLUL EII Gurisdicia muncii C!". # Dispoziii enerale !$T. 2<#

Gurisdicia muncii are ca o2iec' soluionarea con-lic'elor de munc( cu pri)ire la ,nc5eierea+ e7ecu'area+ modi-icarea+ suspendarea *i ,nce'area con'rac'elor indi)iduale sau+ dup( caz+ colec'i)e de munc( pre)(zu'e de prezen'ul cod+ precum *i a cererilor pri)ind rapor'urile .uridice din're par'enerii sociali+ s'a2ili'e po'ri)i' prezen'ului cod. !$T. 2<2 "o' -i p(ri ,n con-lic'ele de munc(/ a& salariaii+ precum *i orice al'( persoan( 'i'ular( a unui drep' sau a unei o2li aii ,n 'emeiul prezen'ului cod+ al al'or le i sau al con'rac'elor colec'i)e de munc(1 2& an a.a'orii 4 persoane -izice *i?sau persoane .uridice 4+ a enii de munc( 'emporar(+ u'iliza'orii+ precum *i orice al'( persoan( care 2ene-iciaz( de o munc( des-(*ura'( ,n condiiile prezen'ului cod1 c& sindica'ele *i pa'rona'ele1 d& al'e persoane .uridice sau -izice care au aceas'( )ocaie ,n 'emeiul le ilor speciale sau al Codului de procedur( ci)il(. !$T. 2<3 %#& Cererile ,n )ederea soluion(rii unui con-lic' de munc( po' -i -ormula'e/ a& ,n 'ermen de 30 de zile calendaris'ice de la da'a ,n care a -os' comunica'( decizia unila'eral( a an a.a'orului re-eri'oare la ,nc5eierea+ e7ecu'area+ modi-icarea+ suspendarea sau ,nce'area con'rac'ului indi)idual de munc(1 2& ,n 'ermen de 30 de zile calendaris'ice de la da'a ,n care s4a comunica' decizia de sancionare disciplinar(1 c& ,n 'ermen de 3 ani de la da'a na*'erii drep'ului la aciune+ ,n si'uaia ,n care o2iec'ul con-lic'ului indi)idual de munc( cons'( ,n pla'a unor drep'uri salariale neacorda'e sau a unor desp( u2iri c('re salaria'+ precum *i ,n cazul r(spunderii pa'rimoniale a salariailor -a( de an a.a'or1 d& pe 'oa'( dura'a e7is'enei con'rac'ului+ ,n cazul ,n care se solici'( cons'a'area nuli'(ii unui con'rac' indi)idual sau colec'i) de munc( ori a unor clauze ale aces'uia1 e& ,n 'ermen de 9 luni de la da'a na*'erii drep'ului la aciune+ ,n cazul nee7ecu'(rii con'rac'ului colec'i) de munc( ori a unor clauze ale aces'uia. %2& 8n 'oa'e si'uaiile+ al'ele dec0' cele pre)(zu'e la alin. %#&+ 'ermenul es'e de 3 ani de la da'a na*'erii drep'ului. C!". 2 Compe'ena ma'erial( *i 'eri'orial(

!$T. 2<4 %#& Gudecarea con-lic'elor de munc( es'e de compe'ena ins'anelor s'a2ili'e con-orm Codului de procedur( ci)il(. %2& Cererile re-eri'oare la cauzele pre)(zu'e la alin. %#& se adreseaz( ins'anei compe'en'e ,n a c(rei circumscripie reclaman'ul ,*i are domiciliul sau re*edina ori+ dup( caz+ sediul. C!". 3 $e uli speciale de procedur( !$T. 2<5 Cauzele pre)(zu'e la ar'. 2<# sun' scu'i'e de 'a7a .udiciar( de 'im2ru *i de 'im2rul .udiciar. !$T. 2<9 %#& Cererile re-eri'oare la soluionarea con-lic'elor de munc( se .udec( ,n re im de ur en(. %2& Termenele de .udeca'( nu po' -i mai mari de #5 zile. %3& "rocedura de ci'are a p(rilor se consider( le al ,ndeplini'( dac( se realizeaz( cu cel puin 24 de ore ,nain'e de 'ermenul de .udeca'(. !$T. 2<: ;arcina pro2ei ,n con-lic'ele de munc( re)ine an a.a'orului+ aces'a -iind o2li a' s( depun( do)ezile ,n ap(rarea sa p0n( la prima zi de ,n-(i*are. !$T. 2<< !dminis'rarea pro2elor se -ace cu respec'area re imului de ur en(+ ins'ana -iind ,n drep' s( decad( din 2ene-iciul pro2ei admise par'ea care ,n'0rzie ,n mod ne.us'i-ica' adminis'rarea aces'eia. !$T. 2<= Ho'(r0rile pronuna'e ,n -ond sun' de-ini'i)e *i e7ecu'orii de drep'. !$T. 2=0 "rocedura de soluionare a con-lic'elor de munc( se re lemen'eaz( prin le e special(. !$T. 2=# Dispoziiile prezen'ului 'i'lu se comple'eaz( cu pre)ederile Codului de procedur( ci)il(. TITLUL EIII Dispoziii 'ranzi'orii *i -inale !$T. 2=2

"o'ri)i' o2li aiilor in'ernaionale asuma'e de $om0nia+ le islaia muncii )a -i armoniza'( permanen' cu normele Uniunii Europene+ cu con)eniile *i recomand(rile 3r anizaiei In'ernaionale a 6uncii+ cu normele drep'ului in'ernaional al muncii. !$T. 2=3 $om0nia )a realiza 'ranspunerea+ p0n( la da'a ader(rii la Uniunea European(+ ,n le islaia naional( a dispoziiilor comuni'are pri)ind comi'e'ul european de ,n'reprindere ,n uni'(ile de dimensiune comuni'ar(+ pe m(sura apariiei *i dez)ol'(rii ,n economie a unor as'-el de ,n'reprinderi+ precum *i pe cele pri)ind de'a*area salariailor ,n cadrul -urniz(rii de ser)icii. !$T. 2=4 8n sensul prezen'ului cod+ prin salariai cu -uncie de conducere se ,nele e adminis'ra'orii4salariai+ inclusi) pre*edin'ele consiliului de adminis'raie dac( es'e *i salaria'+ direc'orii enerali *i direc'orii+ direc'orii enerali ad.unci *i direc'orii ad.unci+ *e-ii compar'imen'elor de munc( 4 di)izii+ depar'amen'e+ secii+ a'eliere+ ser)icii+ 2irouri 4+ precum *i asimilaii lor s'a2ilii po'ri)i' le ii sau prin con'rac'ele colec'i)e de munc( ori+ dup( caz+ prin re ulamen'ul in'ern. !$T. 2=5 %#& Dispoziiile prezen'ului cod se ,n're esc cu celelal'e dispoziii cuprinse ,n le islaia muncii *i+ ,n m(sura ,n care nu sun' incompa'i2ile cu speci-icul rapor'urilor de munc( pre)(zu'e de prezen'ul cod+ cu dispoziiile le islaiei ci)ile. %2& "re)ederile prezen'ului cod se aplic( cu 'i'lu de drep' comun *i acelor rapor'uri .uridice de munc( ne,n'emeia'e pe un con'rac' indi)idual de munc(+ ,n m(sura ,n care re lemen'(rile speciale nu sun' comple'e *i aplicarea lor nu es'e incompa'i2il( cu speci-icul rapor'urilor de munc( respec'i)e. ART0 29: @7< Gec>i*ea n *unc. (ta,ilit. pn. la data de 47 dece*,rie 2070 (e pro,ea'. cu carnetul de *unc.0 @2< #up. data a,rog.rii #ecretului nr0 92379;: privind carnetul de *unc.- cu *odi)ic.rile ulterioare- vec>i*ea n *unc. (ta,ilit. pn. la data de 47 dece*,rie 2070 (e recon(tituie- la cererea per(oanei care nu po(ed. carnet de *unc.- de c.tre in(tan8a ?udec.torea(c. co*petent. (. (olu8ione'e con)lictele de *unc.- pe ,a'a n(cri(urilor (au a altor pro,e din care (. re'ulte exi(ten8a raporturilor de *unc.0 Cererile de recon(tituire )or*ulate anterior datei a,rog.rii #ecretului nr0 92379;:- cu *odi)ic.rile ulterioare- (e vor (olu8iona potrivit di(po'i8iilor ace(tui act nor*ativ0

@4< Anga?atorii care p.(trea'. =i co*pletea'. carnetele de *unc. le vor eli,era titularilor n *od e=alonat- pn. la data de 40 iunie 2077- pe ,a'. de proce(/ver,al individual de predare/pri*ire0 @1< In(pectoratele teritoriale de *unc. ce de8in carnetele de *unc. ale (alaria8ilor le vor eli,era pn. la data prev.'ut. la alin0 @4<- n condi8iile (ta,ilite prin ordin al *ini(trului *uncii- )a*iliei =i egalit.8ii de =an(e0 !$T. 2=: "e da'a in'r(rii ,n )i oare a prezen'ului cod cauzele pri)ind con-lic'e de munc( a-la'e pe rolul 'ri2unalelor se .udec( ,n con'inuare po'ri)i' dispoziiilor procesuale aplica2ile la da'a sesiz(rii ins'anelor. !$T. 2=< %#& "rezen'ul cod in'r( ,n )i oare la da'a de # mar'ie 2003. %2& "e da'a in'r(rii ,n )i oare a prezen'ului cod se a2ro (/ 4 Codul muncii al $.;.$.+ Le ea nr. #0?#=:2+ pu2lica'( ,n Fule'inul 3-icial+ "ar'ea I+ nr. #40 din # decem2rie #=:2+ cu modi-ic(rile *i comple'(rile ul'erioare1 4 Le ea nr. #?#=:0 4 Le ea or aniz(rii *i disciplinei muncii ,n uni'(ile socialis'e de s'a'+ pu2lica'( ,n Fule'inul 3-icial+ "ar'ea I+ nr. 2: din 2: mar'ie #=:0+ cu modi-ic(rile *i comple'(rile ul'erioare1 4 Decre'ul nr. 93?#=<# pri)ind modul de recuperare a unor pa u2e aduse a)u'ului o2*'esc+ pu2lica' ,n Fule'inul 3-icial+ "ar'ea I+ nr. #: din 25 mar'ie #=<#1 4 Le ea nr. 30?#==0 pri)ind an a.area salariailor ,n -uncie de compe'en(+ pu2lica'( ,n 6oni'orul 3-icial al $om0niei+ "ar'ea I+ nr. #25 din #9 noiem2rie #==01 4 Le ea nr. 2?#==# pri)ind cumulul de -uncii+ pu2lica'( ,n 6oni'orul 3-icial al $om0niei+ "ar'ea I+ nr. # din < ianuarie #==#1 4 Le ea salariz(rii nr. #4?#==#+ pu2lica'( ,n 6oni'orul 3-icial al $om0niei+ "ar'ea I+ nr. 32 din = -e2ruarie #==#+ cu modi-ic(rile *i comple'(rile ul'erioare1 4 Le ea nr. 9?#==2 pri)ind concediul de odi5n( *i al'e concedii ale salariailor+ pu2lica'( ,n 6oni'orul 3-icial al $om0niei+ "ar'ea I+ nr. #9 din #0 -e2ruarie #==21 4 Le ea nr. 9<?#==3 pri)ind aran'area ,n pla'( a salariului minim+ pu2lica'( ,n 6oni'orul 3-icial al $om0niei+ "ar'ea I+ nr. 249 din #5 oc'om2rie #==31 4 Le ea nr. :5?#==9 pri)ind s'a2ilirea zilelor de s(r2('oare le al( ,n care nu se lucreaz(+ pu2lica'( ,n 6oni'orul 3-icial al $om0niei+ "ar'ea I+ nr. #50 din #: iulie #==9+ cu modi-ic(rile *i comple'(rile ul'erioare1

4 ar'. 34 *i 35 din Le ea nr. #30?#==9 pri)ind con'rac'ul colec'i) de munc(+ repu2lica'( ,n 6oni'orul 3-icial al $om0niei+ "ar'ea I+ nr. #<4 din #= mai #==<1 4 orice al'e dispoziii con'rare. @4< !e data de 7 ianuarie 2077 (e a,rog. di(po'i8iile #ecretului nr0 92379;: privind carnetul de *unc.- pu,licat n Juletinul O)icial- !artea Inr0 4; din 2: aprilie 79;:- cu *odi)ic.rile ulterioare0