Sunteți pe pagina 1din 1

Curtea de Apel Chiinu

mun. Chiinu, str. Teilor, 4

Judector: M. Ciugureanu

Direcia general economie, reforme i relaii patrimoniale a Consiliului municipal Chiinu, prin pre enta, !n temeiul art. "#$ alin. %&' Cod de (rocedur Ci)il a *M, solicit examinarea cererii de apel a CC+,&"" !mpotri)a hotr-rii .udectoriei *!cani, mun. Chiinu din "4.#$."#&/, !n pricina ci)il la cererea de chemare !n .udecat depus de CC+,&"" !mpotri)a p-r-ilor: Agenia (roprietii (u0lice, Consiliul mun. Chisinau, Daniliin Diana, Daniliin 1urii, Didencu 2)elina, Danilien Anatol, pri)ind recunoasterea nul a contractelor de )-n are, cumprare %nr. /$34 din #4.#4."##$ i nr. 4"34 din #5.#5."##$' i a Actului de transmitere,primire nr. &4&6#4 din &3.#4."##$, cu radierea !nscrisurilor pri)ind !nregistrarea acestora din *egistrul 0unurilor imo0ile, n lipsa repre entantului Direciei, cu remiterea copiei deciziei respective. Totodat, considerm cererea de apel a CCL-122 mpotriva hotrrii judectoriei Rcani, mun. Chiinu din 2 .!".2!1# nele$itim i nentemeiat, considerente din care solicitm respin$erea cererii de apel a CCL-122, cu men%inerea hotrrii primei instan%e.

Ane7: copia procurii nr. #3,&&$63$ din "$.#3."#&/

*epre entantul Consiliului municipal Chiinu

*ita +efter