Sunteți pe pagina 1din 6

ISTORIE FURATA CRONICA ROMANEASCA DE ISTORIE VECHE CUPRINS

Cuprins Cuvnt de nceput Multumiri

Partea a I a

CRONOLOGIE
Istoria romnilor n date (cronologie !"""!""" i!C#r! $%"" d!C#r!&

Partea a II a

PREI'(ORI)
*ec#ea civili+a,ie european- ( !"""!""" i!C#r! !""" !C#r!& o .escoperiri ar#eologice o Povestea scrisului o (eoria origini indo/europene o *ec#ea Civili+a,ie Europeano .escoperiri care r-stoarn- teoria 0popoarelor indo/europene1 de origine asiatico (eoria continuit-,ii

Partea a III a

I'(ORI) )N(IC2
Pelasgii 3i inva+ia tri4urilor grecesti ( """ 55" !C#r!& Ge,i6 )gatr3i6 'ci,i 3i Persani ( 55" 7%$ !C#r& Ge,i 3i Macedonieni ( 7%$ 8 !C#r!& .aci 3i ge,i ( 8 9 !C#r!& Epoca lui :ure4ista ( 9 %% !C#r!& Regii .aci 3i Romanii ( %% $ !C#r!& .acii 3i Imperiul Roman ( $ 9; d!C#r!& Regele .ece4al ( 9; $"< d!C#r!& o Regatul .acic su4 .ece4al o Primul ra+4oi .acic a lui (raian ($"$ $" d!C#r!& o )l doilea ra+4oi .acic a lui (raian ($"$ $" d!C#r!& 'anctuarul .acic de la Gradi3tea Muncelului si capitala dacilor6 'armisegetusa .acia su4 ocupa,ia roman- ($"< 58& R-scoalele 3i r-+4oaiele dacilor contra romanilor ($"< 58& o .acii 3i administra,ia lui Pu4lius )elius (raianus =adrianus ($$; / $79& o .acii 3i administra,ia lui (itus )urelius >ulvus :oionius )rrius )ntoninus Pius ($79 $<$& o .acii 3i administra,ia lui Marcus )urelius )ntoninus )ugustus ($<$ $9"& o .acii 3i administra,ia lui Marcus )urelius Commodus )ntoninus ($9" $8 & o .acii 3i administra,ia lui Lucius 'eptimius 'everus ($87 $$&

o .acii 3i administra,ia lui Marcus )urelius 'everus )ntoninus )ugustus +is Caracalla ( $$ $;& o .acii 3i administra,ia lui Marcus Opellius Macrinus ( $; $9& o .acii 3i administra,iile lui *arius )vitus :assus Elaga4alus ( $9 & 3i Marcus )urelius 'everus )le?andrus ( / 75& o .acii 3i administra,ia lui Gaius Iulius *erus Ma?iminus6 +is (racul ( 75 79& o .acii 3i administra,ia lui Marcus )ntonius Gordianus Pius ( 79 %%& o .acii 3i administra,ia lui Marcus Iulius P#ilippus6 +is >ilip )ra4ul ( %% %8& o .acii 3i administra,ia lui Gaius Messius @uintus .ecius (raianus ( %8 5$& o .acii 3i administra,ia lui Gaius *i4ius (re4onianus Gallus ( 5$ 57& o .acii 3i administra,ia lui Pu4lius Licinius *alerianus ( 57 58& Ingenuus6 )ureolus 3i Regalianus ( 58 <9& Retragerea roman- din .acia ( <9 ;$& Gaius Galerius *alerius Ma?imianus )rmentarius ( 5" 7$$& o )rmentarius o R-+4oaiele lui )rmentarius o Comple?ul istoric de la >eli? Romuliana o Comple?ul istoric de la (#essalonic Ma?iminus .aia6 Licinius si Constantin cel Mare ( 7$$ 77;& o Amp-ra,i daco/moesi o Cetatea BortiBica,ia de la 'arComen a lui Ma?iminus .aia o )rcul de (riumB a lui Constantin de la Roma o 'tatui cu .aci .acia de la Constatin cel Mare la Iustinian cel Mare ( 7 5 ;& o Constantin cel Mare 3i 0Recucerirea .aciei1 (7 /7 %& o Cre3tinismul n .acia n secolele III/I* o Evenimentele din Pannonia din anii 75; 758 o Campania militar- a Amparatului *alens n .acia (7<; 7<9& o .aci6 go,i si #uni (7;5 78$& o 'cindarea Imperiului Roman (785 cca! 5 ;& )usoni6 anti 3i vla#i (5 ; / <$8&

Partea a I* a

I'(ORI) ME.IE*)L2 I'(ORI) (R)N'IL*)NIEI


Istoria (ransilvaniei pn- n anul 88; o Inceputuri o Inva+ia mag#iara o *oievodate romane3ti n sec!ID D o *oievodatul lui 'alanus6 urma3ul lui Eean (cca!985 8";& o *oievodatul lui Menumorut6 nepotul lui Morout (cca! 98"/8"<& o *oievodatul lui Gelu (cca!98" 8"5F8"5& o *oievodatul lui Glad (cca! 98" 8 ;& o InBiltrarea mag#iar- n (ransilvania (8"" 88;& *oievodatul lui Iuliu (8%"/$"%<& )#tum6 voievodul :anatului (cca! $""" $" 9F$"7"& (ransilvania ntre anii 88; $ %$ Inva+ia tatar- n (ransilvania ($ %$ $ %7& (ransilvania ntre anii $ %7 $ 9" (ransilvania ntre anii $ 9" $7 %

o *oievodatul lui Roland :or3a o Roland :or3a o Ladislau Ean (ransilvania ntre anii $7 % / $7% 3i regele Carol Ro4ert de )nGou (ransilvania ntre anii $7 % /$79 s3i regele Ludovic I de )nGou o ConBlictele Romanilor din (ransilvania secolului al DI*/lea (ransilvania ntre anii $79 / $%""

Partea a * a

I'(ORI) ME.IE*)L2 I'(ORI) M)R)MHREIHLHI6 O)IHLHI II JINH(HRILOR '2(M)RHLHI


Istoria Maramure3ului o Maramure3ul6 ,ara .acilor Mari o Cne+ate si voievodate maramure3ene Istoria Jarii Oa3ului 3i a ,inuturilor '-tmarului o Re3edin,a lui )ttila n ,inuturile '-tmarului (K& o Continuitate romneasc O Bamilie no4iliar- romneasca din anul $7 < Cne+ii :rsan

Partea a *I a

I'(ORI) ME.IE*)L2 I'(ORI) J2RII ROMLNEI(I


Istoria (-rii Romne3ti (cca!; < $ 8"& o Primele men,iuni o Marea inva+ie tatar- de la $ %$ o *oievodatul lui Litovoi ($ %" $ ;9F;8& o Cne+atele lui Ioan si >arca3 (cca!$ %;& o *oievodatul lui 'eneslau (cca!$ %$ $ ;;& Negru *od- $ 8$ / $7$5 o 'peculatii istorice o Radu Negru *od- ($ 8$ / $7$5&6 Antemeietorul J-rii Romne3ti o :-r-,ia din Cmpulung o (i#omir F (atomir F (#ocomerius o Conclu+iune o Istorie :asara4 I $7$5 / $75 Nicolae )le?andru :asara4 $75 / $7<% *ladislav I $7<% / $7;; Radu I $7;; $797 .an I $797 $79< *lad I $785 / $78; Mircea cel :-tran $79< $%$9 o Anceputuri o :-t-lia de la EossovpolGe ($798& 3i urm-rile ei o :-t-lia de la Rovine ($78%& 3i urm-rile ei o :-t-lia de pe rul )rges ($785& 3i urm-rile ei o :-t-lia de la Nicopole ($78<& 3i urm-rile ei o Mircea cel :-tran

Partea a *II a

I'(ORI) ME.IE*)L2 I'(ORI) MOL.O*EI


Moldova nainte de 0descalecate1 sec! I* sec DIII o Anceputuri o :-t-lia de la EalCa ($ 7& o Episcopatul de la Milcov ($ ;& o Inva+ia t-tarilor ($ %$& .rago3 *od- $7%; $75% (primul desc-lecat al Moldovei& o .rago3 *od- n cronici si istorii o .rago3 *od- de Maramure3 'as *od- $75% $758 :alc *od- $758 .rago3 al II/lea $758 $7<$ (al doilea desc-lecat al Moldovei & :ogdan *od- $758 $7<; ( Antemeierea J-rii Modovei& IteBan *oievod al Maramure3ului 3i domn al Moldovei $7< 6 $7<; $7<9 La,cu *od- $7<9 $7;7 Costea *od- $7;7 $7;5 Petru I Mu3at $7;5 $78 Roman I Mu3at $78 $78% 'teBan I Mu3at $78% $788 Iuga *od- $788/$%""

Partea a *III a

I'(ORI) ME.IE*)L2 I'(ORI) .O:ROGEI


Istoria .o4rogei din secolul al I*/lea 3i pn- n anul $%""

Partea a ID a

I'(ORI) ME.IE*)L2 I'(ORI) *L)=ILOR .E L) 'H. .E .HN2RE / REGNHM *)L)C=ORHM


Primele men,iuni despre e?isten,a vla#ilor 4alcanici ($$ $"<<& ConBlictele vla#ilor cu Imperiul :i+antin ($"<< $$95&6 R-scoala vla#- din (esalia $"<< R-+4oiul de independen,a al Bra,ilor Petru si Ioan )san ($$95 $$8;& Imperiul )s-ne3tilor n timpul lui Ioni,a Caloianul ($$8;/$ ";& Imperiul )s-ne3tilor su4 :oril- )san ( $ "; $ $9& E?pansiunea Imperiului )s-ne3tilor su4 Ioan )san II ($ $9 $ %$& Hrma3ii lui Ioan )san II ( $ %$ $7 7& o C-liman I )san ($ %$ $ %<& o Mi#ail I )san ($ %< $ 5< & o C-liman II )san ( $ 5< $ 5; & o Mi,u (Mitso & )san ( $ 5; $ ;9& o Constantin (ic# ($ 59 $ ;;& o Mi#ail II )san ( $ ;;/$ ;8& si Ivailo ($ ;;/$ ;8& o Ioan )san III ($ ;8 $ 9"& .inastia )san Ii3man in sec!DI* ( $7 7 $785& o Mi#ail III )san ($7 7 $77"&

o o

Ioan )le?andru ($77$ $7;$& Pr-4u3irea statului vla#o/4ulgar ($7;$/$78<&

Partea a D a

.IMEN'IHNI I'(ORICE
Latinitate 0romanic-1 sau latinitate 0dacic-1 K o Htopica 0.acie >eli? 1 o Cau+e si eBecte istorice o (ripticele de la Ro3ia Montan- 3i lim4a latina vulgaro Lai M daco / ge,i o .aco/ge,i N ausoni N vala#i N romni o Istorie Burato (eoria latinit-,ii prin romani+are sau teoria latinit-tii pure prin coloni+are K o 'coala )rdeleano (eoria imigrationista a lui ROesler 3i reac,iile istoricilor romni o O altBel de istorie n vi+iunea istoricilor clasici6 necunoscut- nouo Laonic C#alcocondil6 un istoric pentru eternitate Cronica notarului )nonPmus decriptato >aptele Hngurilor Gesta Hngarum ( Introducere & o Cronica Notarului )nonPmus Oameni 3i Qei o Qamol?is o )nac#arsis o (o?aris o Geto/dacii6 tri4ul :essilor la M-n-stirea 'B!Ecaterina din 'inai

Code? Ro#onc+i6 o Evang#elie )pocriB-

Oameni 3i Lupi
Istorie 3i tradi,ii Lupi 3i oameni

Partea a DI a

INC=EIERE
Cuvnt de sBar3it :i4liograBie

Partea a DII a

)NEDE
/ Tabele cronologice: (ri4uri geto dace Ora3e dacice cunoscute Ora3e dacice necunoscute

Regii daci Amp-rati daco/moesi ai Imperiului Roman Conduc-tori vala#i n timpul regalitatii lui )ttila Conduc-tori ai Borma,iunilor statale n timpul inva+iei mag#iare Conduc-tori n .o4rogea Conduc-torii Imperiului *la#o/:ulgar .omnitorii J-rii Rom-ne3ti Conducatorii (arii Moldovei .omnii Moldovei *oievo+ii (ransilvaniei *oievo+i si cne+i maramure3eni Amparati romani Regii Hngariei Conduc-torii :ulgariei Popoare Migratoare

Genealogie (arborele a!iliilor": dinastia :asara4ilor dinastia :ogdan IteBan Mu3atini dinastia )san dinastia .rago3 *oda Bamilia *oievodului (atomir Bamilia Cnea+ului :rsan ar4orele descendentei tri4urilor mag#iare CORNEL BRSAN (lucrare in curs de aparitie) cornel_birsan@yahoo co!