Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMODAT Nr.

_____/ ________
I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. _________, cetean ___________, nscut la data de ________, n Mun. _______, judeul ________, domiciliat n ________ str. __________, nr. __, bl. __, sc._B, et._, ap. __, identificat cu CI, seria __, nr. ________, eliberat() de ctre _________, la data de ___________, CNP ____________ n calitate de comodant i 1.2. ___________________, Adresa: ________, str. _________ nr._ , cod unic de nregistrare ___________, nregistrat la Reg. Com cu nr. ____________, reprezentant legal ___________________, in calitate de comodatar. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Comodantul d spre folosin comodatarului, autoturismul, proprietate personal, marca _______ tipul ________ nr. de identificare _______________, capacitate cilindric ____ cmc, culoare ____, an de fabricatie ______, nscris n circulaie sub nr. _________ conform CARII DE IDENTITATE nr. __________, eliberat de Direcia General de Poliie a municipiului _________, autoturism aflat n buna stare de funcionare, care nu este sechestrat sau urmrit. 2.2. Comodatarul are dreptul s foloseasc autoturismul pe drumurile publice din ar i din strintate, fr acordul prealabil al comodantului. III. OBLIGAIILE PRILOR

3.1. Obligaiile comodantului sunt urmatoarele: a)s predea spre folosin comodatarului autoturismul mai sus mentionat; b)s nu instrineze autoturismul pe toat durata prezentului contract; c)sa solicite comodatarului, pe toat durata contractului, s se foloseasc de autoturism ca un bun proprietar. 3.2. Obligaiile comodatarului sunt urmatoarele: a) s cear i s obin spre folosin autoturismul care face obiectul prezentului contract; b) s foloseasc autoturismul ca un bun proprietar, s efectueze reparaii curente i s nu transmit dreptul de folosin unei tere persoane; c) s suporte toate cheltuielile pentru buna funcionare a autoturismului; d) s suporte toate riscurile n caz de distrugere sau avariere a autoturismului folosit;

e) va suporta toate pagubele i va fi unic responsabil pentru orice daun sau vatmare produs unui ter; f) s fac toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului s fie respectat pe toata durata contractului; g) n momentul expirrii contractului s predea comodantului autoturismul n aceeai stare de folosin ca n momentul preluarii i s raspund de orice degradare adus acestuia. IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Partile au convenit s ncheie prezentul contract de mprumut de folosin pe o perioada NEDETERMINATA, ncepand de astazi, data autentificarii contractului. 4.2. Intenia de reziliere a contractului de ctre una dintre pri va fi comunicat celeilalte p rti cu 20 zile nainte de data propus pentru reziliere. V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia instantelor judecatoreti, n cazul n care una dintre pri: - nu i execut una dintre obligeiile enumerate n prezentul contract; - cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul celeilalte pri; - i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dupa ce a fost avertizat, printr-o notificare scris, de ctre cealalt parte, ca o nou nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. sau - n termen de 20 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunotin ca nu i-a executat ori i execut n mod necorespunztor oricare dintre obligaiile ce-i revin. 5.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pri, cu cel puin 20 zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s -i produc efectele. 5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile contractante. VI. LITIGII

6.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii lor.
2

6.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor judectoreti competente. VII. CLAUZE FINALE

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 7.2. Prezentul contract, mpreuna cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nlatur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 7.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su. 7.5. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numar de 2 exemplare, astazi ______________, data semnrii lui. COMODANT __________________ COMODATAR _________________________

Evaluare