Sunteți pe pagina 1din 4

A.

PROZA (50 de variante)


BASMUL CULT (5)
Ion Creang Povestea lui Harap-Alb (9,55) Particularit !i ale "a#$ului cult (%&) Per#'na(ele dintr)un "a#$ cult #tudiat * e#eu ar+u$entativ, (-.) Lu$ea "a#$ului * e#eu ar+u$entativ, (-/) Caracteri0area unui 1er#'na( din "a#$ul cult

PO23ST4R3A (%)
Mihail Sadoveanu Hanu Ancuei (o povestire) (&) 4n#tan!ele c'$unic rii narative dintr)' 1've#tire #tudiata (/) R'lul narat'rului dintr)' 1've#tire #tudiata * e#eu ar+u$entativ,

5U23LA 4STOR4C6 (/)


Costache egru!!i Ale"andru #pu$neanul (70,7&) Particularit !i ale nuvelei i#t'rice (7%) Particularit !i de reali0are a unui 1er#'na( (79) 3v'lu!ia unui 1er#'na( de in#1ira!ie i#t'ric (--) Ra1'rtul realitate89ic!iune * e#eu ar+u$entativ, (-5) 3v'lutia rela!iil'r dintre d'u 1er#'na(e care alc tuie#c un cu1lu (un el :i ' ea) (9&) 3v'lu!ia rela!iil'r dintre d'u 1er#'na(e i$1licate ;n c'n9lict

5U23LA <A5TAST4C6 (%)


Mircea %liade #a ignci (7=) A#1ecte ale 9anta#ticului * e#eu ar+u$entativ, (5.) 3#eu de#1re nuvela #tudiat * e#eu ar+u$entativ,

5U23LA PS4>OLO?4C6 (70)


Ioan Slavici Moara cu noroc (7,77,59) Particularit !i ale nuvelei 1#i@'l'+ice (7-) C'nce1tul de nuvel 1#i@'l'+ic * e#eu ar+u$entativ, (%/,=7) Particularit !i de reali0are a unui 1er#'na( (&.) C'n9lictul * e#eu ar+u$entativ, (57) Pre0entarea unui cu1lu de 1er#'na(e (5-) 3#eu de#1re nuvela 1#i@'l'+ic * e#eu ar+u$entativ, (&/) 3#eu de#1re i$a+inea 9a$iliei

ROMA5UL (%-)
O"iectivA #iviu &ebreanu Ion' Pdurea sp(n!urailor) *eorge Clinescu %nig+a ,tiliei) Marin Preda - Moro+eii (dup --II) (%) Tr # turi ale r'$anului '"iectiv * e#eu ar+u$entativ, (5) Caracteri0area 1er#'na(ului 1rinci1al din 1r'0a reali#t (=) Te$a cu1lului (75) Ar+u$entarea a1artenen!ei la r'$anul '"iectiv (7.) C'ndi!ia 9e$eii ;ntr)un r'$an #tudiat * e#eu ar+u$entativ, (%0) Te$a 9a$iliei ;ntr)un r'$an de 1Bn la CC44 * e#eu ar+u$entativ, (7/) 3v'lu!ia rela!iei dintre d'u 1er#'na(e (%-) Pr'"le$atica iu"irii * e#eu ar+u$entativ, (%=) C'ndi!ia ! ranului * e#eu ar+u$entativ, (%9) R'lul inci1itului :i al 9inalului (-0) Per#1ectiva narativ * e#eu ar+u$entativ, (-7) 3v'lu!ia unui cu1lu de 1er#'na(e (50) 3#eu de#1re un r'$an reali#t '"iectiv * e#eu ar+u$entativ,

(.0) Per#1ectiva narativ ;ntr)' crea!ie e1ic * e#eu ar+u$entativ, (=&) 3v'lu!ia unui cu1lu de 1er#'na(e ;ntr)un r'$an de 1Bn la CC44 (5=) Pre0entarea 1er#'na(ului ti1ic * e#eu ar+u$entativ, Su"iectivA Ca+il Petrescu .lti+a noapte de dragoste' /nt(ia noapte de r!boi)Patul lui Procust) Marin Preda - Cel +ai iubit dintre p+(nteni (dup --II) (-) 3v'lu!ia 1er#'na(ului 1rinci1al * e#eu ar+u$entativ, (%%) Pr'"le$atica iu"irii * e#eu ar+u$entativ, (%.) C'ndi!ia intelectualului * e#eu ar+u$entativ, (&=) Per#1ectiva narativ * e#eu ar+u$entativ, (-%) Ra1'rtul dintre ti$1ul cr'n'l'+ic :i cel 1#i@'l'+ic * e#eu ar+u$entativ, (=%) 4n#tan!ele c'$unic rii narative (&9) 4$a+inea 9a$iliei (&7) 3#eu de#1re ev'lutia unui cu1lu de 1er#'na(e

B. DRAMATUR?4A (7- variante)


DRAMA (5)
Ca+il Petrescu 0ocul ielelor (%7) M'dalit !i de c'n#truc!ie a unui 1er#'na( (&0) C'n#truc!ia #u"iectului ;ntr)' dra$a * e#eu ar+u$entativ, (&&) 3#eu de#1re 1articularit !ile dra$ei (-=) 3#eu de#1re dra$ * e#eu ar+u$entativ, (-9) 3v'lu!ia rela!iil'r dintre d'u 1er#'na(e i$1licate ;ntr)un c'n9lict dra$atic

COM3D4A (=)
Ion #uca Caragiale , scrisoare pierdut (%5) Particularit !i de reali0are a unui 1er#'na( c'$ic (&%) Per#'na(ul 1re9erat dintr)' c'$edie * e#eu ar+u$entativ, (&5) Particularit !i ale c'$icului de #itua!ie (-&,=-) 3v'lu!ia unui cu1lu de 1er#'na(e (5%,=.) 3#eu de#1re ' c'$edie #tudiat * e#eu ar+u$entativ, (5&) Mi(l'ace de reali0are a c'$icului de caracter :i de $'ravuri

T3ATRUL MOD3R5 (7)


(.) <'r$ele de $ani9e#tare ale dra$atur+iei ;n teatrul $'dern * e#eu ar+u$entativ,

C. 3POC4 E4 4D3OLO?44 L4T3RAR3 (& variante)


1itu Maiorescu un studiu critic (&-) R'lul lui Titu Mai're#cu ;n i$1unerea unei n'i direc!ii ;n literatura r'$Bn din a d'ua (u$ tate a #ec'lului al F4F)lea * e#eu ar+u$entativ, %ugen #ovinescu (5/) Direc!ia $'derni#t 1r'$'vat de 3u+en L'vine#cu ;n cultura r'$Bn * e#eu ar+u$entativ, 2acia #iterar (99) 4de'l'+ia Daciei Literare a:a cu$ #e re9lect ;ntr)' 1'e0ie #tudiat

D. PO3Z4A (&& de variante)


ROMA5T4SMUL(77)
Mihai %+inescu 3 poe!ii (./) Caracteri#ticile li$"a(ului 1'etic (.=) R'lul ele$entel'r de c'$1'0i!ie ;n 'r+ani0area di#cur#ului liric * e#eu ar+u$entativ, (/0) M'dalit !i de 1re0entare a te$ei iu"irii ;n d'u 1'e0ii e$ine#ciene (/%) C'ndi!ia '$ului de +eniu * e#eu ar+u$entativ, (=0) Caracteri#ticile li$"a(ului 1'etic e$ine#cian (1rin re9erire la d'ua 1'e0ii #tudiate) * e#eu ar+u$entativ, (=5) Ar+u$entarea caracterului r'$antic al unei 1'e0ii

(==) Lucea9 rul * e#eu ar+u$entativ, (9-) Ar+u$entarea a1artenen!ei la r'$anti#$ a unei 1'e0ii * e#eu ar+u$entativ, (95,9/) Particularit !i ale r'$anti#$ului ;n d'u 1'e0ii e$ine#ciene (700) 3le$ente #1eci9ice i$a+inarului 1'etic r'$antic * e#eu ar+u$entativ,

S4MBOL4SMUL (9)
*eorge 4acovia' Ale"andru Macedons5i (.&) Particularit !i ale #i$"'li#$ului ;n d'u 1'e0ii ale lui Bac'via (.9) Caracteri#ticile li$"a(ului ;ntr)' 1'e0ie #i$"'li#t (/.) 3#eu de#1re ' 1'e0ie #i$"'li#t * e#eu ar+u$entativ, (//) Ar+u$entarea a1artenen!ei la #i$"'li#$ a unei 1'e0ii (=/) Tr # turile #i$"'li#$ului 1e "a0a unei 1'e0ii #tudiate (90) 4$a+inarul 1'etic al crea!iei lui ?. Bac'via (1rin re9erire la d'ua 1'e0ii) * e#eu ar+u$entativ, (97) Paralel ;ntre d'u 1'e0ii #i$"'li#te (9.) S1eci9icul rela!iei dintre 9'ndul de idei, #enti$ente, atitudini 1'etice :i $'dalit !i de eG1re#ie 8 $i(l'ace arti#tice ;ntr)' 1'e0ie #i$"'li#t * e#eu ar+u$entativ, (9=) M'dalit !i de reali0are a i$a+inarului 1'etic #i$"'li#t * e#eu ar+u$entativ,

TRAD4H4O5AL4SMUL (%)
6asile 6oiculescu 7n grdina *hetse+ani) Ion Pillat Aici sosi pe vre+uri (/5) Caracteri#ticile li$"a(ului ;ntr)' 1'e0ie tradi!i'nali#t (/=) 4$a+inarul 1'etic tradi!i'nali#t * e#eu ar+u$entativ,

MOD3R54SMUL (/)
4laga' Arghe!i' 4arbu (.7) Ra1'rtul aut'r)eu liric 1e "a0a unei 1'e0ii $'derni#te (.%) Tr # turi ale $'derni#$ului 1'etic r'$Bne#c ilu#trate cu eGe$1le din crea!iile lui Ar+@e0i, Bla+a, Bar"u * e#eu ar+u$entativ, (.-) Structura, li$"a(ul :i eG1re#ivitatea unui teGt din lirica lui 4'n Bar"u * e#eu ar+u$entativ, (.5) Caracteri#ticile li$"a(ului ;ntr)' 1'e0ie $'derni#t (..) M'derni#$ul unei 1'e0ii a1ar!inBnd lui Lucian Bla+a * e#eu ar+u$entativ, (=9) De$'n#tra!i c ' 1'e0ie #tudiat e#te art 1'etic (9%) De#1re lirica lui 4'n Bar"u * e#eu ar+u$entativ,

53OMOD3R54SMUL (-)
ichita Stnescu 7n dulcele stil clasic) #eoaic t(nr iubirea (/7) Particularit !i de #tructur , li$"a( :i eG1re#ivitate ;ntr)' 1'e0ie ne'$'derni#t (/&,/9) Ar+u$entarea a1artenen!ei la ne'$'derni#$ a unei 1'e0ii (/-) Pe "a0a unei 1'e0ii a lui 5ic@ita St ne#cu # ilu#tr $ ' a1reciere critic * e#eu ar+u$entativ,

,la e#eurile ar+u$entative tre"uie # #crie$ e#eul 1e "a0a unui citat