Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

Angheni, S., Volonciu, M., Stoica, C., Drept comercial, edi ia a IVa, Editura CH Beck, Bucure ti, 2008.

Apan, Rodica Diana, Teoria general a dreptului afacerilor, Ed. Sfera juridic, Cluj-Napoca, 2007. Ardeleanu, Anca Monica, Teoria general a dreptului, Ed. Univ. din Bucureti, Bucureti, 2009.
Athanasiu, Alexandru, Moarcs, Claudia Ana, Muncitorul i legea. Dreptul muncii, Editura Oscar Print, Bucureti, 1999.

Babiuc, Victor, Dreptul comerului internaional, Editura Sylvi, Bucureti, 2001.


Bdica, Gheorghe, Brehoi, Gheorghe, Popescu, Adrian, Elemente de drept al muncii sinteze, lucrare editat cu sprijinul Centrului de Formare i Studii n Domeniul Muncii, Bucureti, 1994.

Bobo, Gheorghe (coodr.), Teoria general a statului i dreptului, Ed. Argonaut, ClujNapoca, 2008. Boghirnea, Iulia, Teoria general a dreptului, Ed. Sitech, Craiova, 2010. Boroi, G., Stnciulescu, L., Institu ii de drept civil n reglementarea noului Cod civil, Editura
Hamangiu, Bucure ti, 2012. Bratu, Constantin, Dreptul muncii, Editura Artprint Bucureti, 2002.

Crpenaru, Stanciu, Drept comercial romn, Editura Allbeck, Bucureti, 2003. Crpenaru, Stanciu D., Predoiu, Ctlin, David, Sorin, Piperea, Gheorghe, Societile comerciale reglementare, doctrin, jurispruden, Editura ALL Beck, Bucureti, 2001. Ceterchi, Ioan, Craiovan, Ion, Teoria general a dreptului, Ed. All, Bucureti, 1998. Craiovan, Ion, Tratat elementar de teoria general a dreptului, Ed.Universul juridic, Bucureti, 2007, 2009. Hum, Ioan, Teoria general a dreptului, Ed. Zigotto, Galai, 2010. Filipescu, Ion, Dreptul civil. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale, Ed. Actami, Bucureti, 1998.
Ghimpu, Sanda, iclea, Alexandru, Dreptul muncii, ediia a II-a, Editura Allbeck, Bucureti, 2001.

Mazilu, Dumitru, Dreptul comerului internaional Partea special, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003.
Minea, Mircea tefan i Costa, Cosmin Flavius, Dreptul finanelor publice, volumul II Drept fiscal, Editura Wolters Kluwer, Bucureti, 2008. Minea, Mircea tefan, Chiriac, Lucian Teodor, Costa , Cosmin Flavius, Dreptul finan elor publice, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. Neme , Vasile, Drept comercial, Editura Hamangiu, Bucure ti, 2012.

Petrescu, Raul, Constituierea, funcionarea i modificarea scoietilor comerciale, Editura Oscar Print, Bucureti, 1999. Popa, Nicolae, Teoria general a dreptului, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2005, 2008.
Postolache, Rada, Drept financiar, Editura C.H.Beck, Bucure ti, 2009.

Rdulescu, Irina, Teoria general a dreptului, Ed. Universul juridic, Bucureti, 2010. Sraru, Silviu-Ctlin, Elemente de teoria general a dreptului pentru nvmntul economic, Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2010. aguna Drosu, Dan, Nicolescu, Mihail Romeo, Societi comerciale europene, Editura Oscar Print, Bucureti, 1996. aguna Drosu, Dan, Rotaru, Ptru, Drept financiar i bugetar, Editura All Beck, Bucure ti, 2003.
tefnescu, Ion Traian, Volonciu, Magda, Dimitriu, Raluca, Dreptul muncii, Editura Academiei de Studii Economice Bucureti Catedra de Drept, Bucureti, 1997.

Tofan, Mihaela, Obligaiile fiscale ale firmei, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2012. Tofan,Mihaela, Petrisor, Mihai Bogdan, Dreptul muncii i dialogul social, Editura Hamangiu, Bucureti, 2012. Turcu, Ioan, Tratat teoretic i practic de drept comercial, Editura CH Beck, Bucure ti, 2008. ndreanu, Nicoleta, Procedura reorganizrii judiciare, Editura ALL Beck, Bucureti, 2000.
ichindeal, Marioara, ncetarea contractului individual de munc, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1999. undrea, Luminia, Legislaia muncii i asistenei sociale note de curs, Editura Mirton, Timioara, 2003.

Voicu, Costic, Teoria general a dreptului, Ed. Universul juridic, Bucureti, 2010.
Voicu, Marin, Politicile comunitare n Constituia Uniunii Europene, Ed.Lumina Lex, Bucureti, 2005. Voiculescu, Nicolae, Dreptul muncii note de curs. Reglementri interne i internaionale, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001.

Voinea, Mihai, Baciu, Dan, Sociologie juridic, Ed. Univ. Romne-Americane, Bucureti, 1993. Vonica, Romul Petru, Dreptul societilor comerciale, Editurile Holding Reporter i Albastr, Bucureti, 1998.
Legea nr. 40/2011 de modificare i completare a Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 225/31 martie 2011. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comer ului, republicat n M.Of. nr. 49/4 februarie 1998. Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat n M.Of. nr. 1066/17 noiembrie 2004. Legea nr. 11/ 1991 privind combaterea concuren ei neloiale, publicat n M.Of. nr. 24/30 ianuarie 1991. Codul fiscal i de procedur fiscal. Codul civil.