Sunteți pe pagina 1din 143

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

ORDIN nr. 616 din 19 mai 2006


pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind
ntocmirea,
semnarea,
depunerea,
componenta i modul de completare a situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice n anul 2006, precum i modelele acestora
EMITENT:
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 8 iunie 2006
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotr;rea Guvernului nr. 208/2005
privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice i a Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
n baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind ntocmirea, semnarea, depunerea, componenta i
modul de completare a situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice n
anul 2006, precum i modelele acestora, prevzute n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
ART. 2
Direcia general a contabilitii publice i a sistemului de decontri n sectorul
public va lua msuri pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Rom;niei, Partea I.
p. Ministrul finanelor publice,
DoinaElena Dascalu,
secretar de stat
Bucureti, 19 mai 2006.
Nr. 616.
ANEXA
NORME METODOLOGICE
privind ntocmirea, semnarea, depunerea, componenta i modul de completare a
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice n anul 2006, precum i
modelele acestora
1. ntocmirea situaiilor financiare trimestriale
Potrivit
prevederilor
Legii
contabilitii
nr.
82/1991
repeblicata,
pentru
instituiile publice, documentul oficial de prezentare a situaiei patrimoniului aflat n
administrarea statului i a unitilor administrativteritoriale i a execuiei bugetului
de venituri i cheltuieli l reprezint situaia financiar.
Situaiile financiare trimestriale cuprind: bilanul, contul de rezultat patrimonial,
situaia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuie bugetar i alte anexe.
Situaiile financiare se ntocmesc n moneda nationala, respectiv n lei, ara
subdiviziunile leului.
Pentru
necesitai
proprii
de
informare
i
la
solicitarea
unor
organisme
internaionale, se pot ntocmi situaii financiare i ntro alta moneda.
Activitatea desfasurata n strintate de unitile fr personalitate juridic,
subordonate instituiilor publice din Rom;nia, se include n situaiile financiare ale
persoanei juridice romane i se raporteaz pe teritoriul Rom;niei.
Instituiile publice vor nscrie pe prima pagina a bilanului, datele de identificare
(instituia, adresa, codul potal, telefonul, codul de nregistrare fiscal, codul
activitii CAEN), cite, fr a se folosi prescurtri sau iniiale.
n conformitate cu prevederile art. 3 din Hotr;rea Guvernului nr. 656/1997 privind
aprobarea
Clasificarii
activitilor
din economia
nationala
CAEN, organele
de
specialitate ale administraiei publice centrale i locale i instituiile publice
subordonate au obligaia ncadrrii activitii desfurate potrivit Clasificarii
Pagina 1

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

activitilor din economia nationala, actualizat prin Ordinul preedintelui Institutului


Naional de Stafistica nr. 601/2002.
2. Semnarea i depunerea situaiilor financiare
Situaiile financiare se semneaz de conductorul instituiei i de conductorul
compartimentului financiarcontabil sau de alte persoane mputernicite sa ndeplineasc
aceste funcii.
Instituiile publice ai cror conducatori au calitatea de ordonatori de credite
secundari sau teriari, depun un exemplar din situaiile financiare trimestriale i
anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale,
alte autoriti publice, instituii autonome i unitile administrativteritoriale, ai
cror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, depun la Ministerul
Finanelor Publice sau direciile generale ale finanelor publice judeene i a
municipiului Bucureti, dup caz, un exemplar din situaiile financiare trimestriale
potrivit normelor i la termenele stabilite de acesta.
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, se recomanda ca situaiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte
organe de specialitate ale administraiei publice centrale i locale, ale altor
autoriti publice, instituiilor publice autonome i ale instituiilor publice
subordonate sa fie nsoite de un raport privind auditarea bilanului i a contului de
execuie bugetar, ntocmit n condiiile legii.
Situaiile financiare centralizate se depun la Ministeral Finanelor Publice de
conductorii compartimentelor financiarcontabile sau de persoane cu atribuii n
activitatea de analiza i centralizare a acestora care sa poat oferi informaiile
necesare n legatura cu situaiile financiare prezentate.
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale,
alte autoriti publice, instituiile publice autonome au obligaia sa se prezinte la
Direcia general a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finanelor Publice
pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situaiilor
financiare pentru instituii publice, n vederea depunerii situaiei financiare
centralizate la Ministerul Finanelor Publice i pe suport magnetic.
Deoarece
informaiile
din situaiile
financiare
trimestriale
i anuale ale
instituiilor publice stau la baza unor raportari la Institutul European de Statistica
(EUROSTAT) de ctre Banca Nationala a Rom;niei i Institutul Naional de Statistica,
Ministerul Finanelor Publice trebuie sa transmit instituiilor raportoare datele
centralizate n 15 zile de la expirarea termenului de depunere a situaiilor financiare
de ctre instituiile publice, astfel nc;t orice nt;rziere pericliteaz programul
stabilit de raportare.
Nerespectarea reglementrilor emise de Ministerul Finanelor Publice cu privire la
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare periodice stabilite potrivit legii
constituie contravenie, conform prevederilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea
contabilitii nr. 82/1991, republicat, i se sancioneaz cu amenda de la 1000 lei la
3000 lei (RON), dac perioada de nt;rziere pentru ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare periodice este cuprins ntre 15 i 30 de zile lucrtoare, i de la 1500 lei
la 4500 lei (RON), dac perioada de nt;rziere depete 30 de zile lucrtoare, potrivit
art. 42 alin. (2), i se suporta de persoanele vinovate, potrivit alin. (5) al aceluiai
articol
Contraveniilor prevzute la art. 41 din legea mai sus menionat le sunt aplicabile
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
n vederea implementarii n bune condiiuni a prevederilor Ordinului ministrului
finanelor publice nr. 1917/2005 i ale prezentului ordin, termenul de predare la
Ministerul Finanelor Publice Direcia general a contabilitii publice i a
sistemului de decontri n sectorul public a situaiilor financiare la finele
trimestrului I este 15 iunie 2006. Pentru trimestrele II i III termenul este 15 august,
respectiv 15 noiembrie 2006.
3. Componentele situaiilor financiare
Situaiile financiare care se ntocmesc de instituiile publice la finele
trimestrelor I, II, i III din anul 2006 se compun din urmtoarele formulare ale cror
modele sunt prezentate n anexe la prezentele norme:
*T*
Pagina 2

ORDIN
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006
1
2
3 i 4
5

Bilan
Contul de rezultat patrimonial
Situaia fluxurilor de trezorerie
Contul de execuie a bugetului instituiei publice
Venituri
Anexa 6
Contul de execuie a bugetului instituiei publice
Cheltuieli
Anexa 7
Contul de execuie a bugetului instituiilor publice
Cheltuieli
Anexa 8
Contul de execuie a bugetului instituiilor publice i
activitilor finanate integral din venituri proprii
(de subordonare local) Venituri
Anexa 9
Contul de execuie a bugetului instituiilor publice
finanate din venituri proprii i subvenii (de
subordonare local) Venituri
Anexa 10
Contul de execuie a bugetului instituiilor publice i
activitilor finanate integral din venituri proprii
(de subordonare local) Cheltuieli
Anexa 11
Contul de execuie a bugetului instituiilor publice
finanate din venituri proprii i subvenii (de
subordonare local) Cheltuieli
Anexa 12
Contul de execuie a bugetului local Venituri
Anexa 13
Contul de execuie a bugetului local Cheltuieli
Anexa 14a
Disponibil din mijloace cu destinaie special
Anexa 14b
Disponibil din mijloace cu destinaie special
Anexa 15
Contul de execuie a bugetului creditelor externe
Cheltuieli
Anexa 16
Contul de execuie a bugetului creditelor interne
Cheltuieli
Anexa 17
Contul de execuie a bugetului fondurilor externe
nerambursabile Venituri
Anexa 18
Contul de execuie a bugetului fondurilor externe
nerambursabile Cheltuieli
Anexa 19
Contul de execuie a veniturilor i cheltuielilor
evidentiate n afar bugetului local Venituri
Anexa 20
Contul de execuie a veniturilor i cheltuielilor
evidentiate n afar bugetului local Cheltuieli
Anexa 24
Situaia privind execuia veniturilor i cheltuielilor
bugetelor locale pe uniti administrativ teritoriale
Anexa 30
Plati restante
Anexa 31
Situaia aciunilor deinute de instituiile publice n
numele statului roman, la societi comerciale,
societi/companii naionale precum i n capitalul unor
organisme internaionale
Anexa 32
Situaia sumelor evidentiate n conturi n afar
bilanului rezultate din operaiuni ce decurg din
administrarea veniturilor bugetului general consolidat
Anexa 33
Situaia unor indicatori referitori la protecia
copilului i a persoanelor cu handicap
Anexa 40a
Situaia activelor i datoriilor instituiilor publice
din administraia centrala
Anexa 40b
Situaia activelor i datoriilor instituiilor publice
din administraia local
Anexa 40c
Situaia activelor i datoriilor instituiilor publice
din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate).
Anexele 113, 14a, 14b, 15 20, 24, 30 33, 40a, 40b i 40c fac
parte integrant din prezentele norme metodologice.
*ST*
MODUL DE COMPLETARE A SITUAIILOR FINANCIARE
ANEXA 1
BILAN
Pagina 3

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Bilanul este documentul contabil de sinteza prin care se prezint elementele de


active, datorii i capitaluri proprii ale instituiei publice la sf;ritul perioadei de
raportare, precum i n alte situaii prevzute de lege. Prin diferena dintre total
active i total datorii se determina indicatorul active nete, care trebuie sa fie egal cu
capitalurile proprii.
Pentru fiecare element de bilan trebuie prezentat valoarea aferent elementului
respectiv pentru exerciiul financiar precedent.
Dac valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii
trebuie prezentat n notele explicative.
Un element de bilan pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu excepia
cazului n care exista un element corespondent pentru exerciiul financiar precedent.
Bilanul se ntocmete pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice,
puse de acord cu balana conturilor analitice, ncheiat dup nregistrarea tuturor
documentelor n care au fost consemnate operaiunile economicofinanciare aferente
perioadei raportate.
Pentru completarea formularului, pe randuri, se fac urmtoarele precizri:
01 se completeaz cu valoarea activelor fixe necorporale i activelor fixe
necorporale n curs de execuie rezultat din nsumarea soldurilor debitoare ale
conturilor de active fixe necorporale, diminuata cu valoarea amortizrilor i ajustarilor
de depreciere aferente (ct. 203+205+206+208+233280290293*);
02 se completeaz cu valoarea activelor fixe corporale i activelor fixe corporale
n curs de execuie rezultat din nsumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active
fixe corporale, diminuata cu valoarea amortizrilor i ajustarilor de depreciere aferente
(ct. 213+214+231281 291293*);
03 se nscrie valoarea activelor fixe corporale de natura terenurilor i cldirilor
i activelor fixe corporale n curs de execuie rezultat din nsumarea soldurilor
debitoare ale conturilor de active fixe corporale diminuata cu valoarea amortizrilor i
ajustarilor de depreciere aferente (ct. 211+212+231281291293*);
04 se completeaz cu valoarea altor active ale statului din soldul debitor al
contului 215;
05 se completeaz cu valoarea activelor financiare necurente (investiii pe termen
lung) sub forma de aciuni, obligaiuni i alte creane imobilizate rezultat din
nsumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active financiare, diminuata cu valoarea
ajustarilor pentru pierderea de valoare aferente (ct.260+265+267296);
06 se completeaz cu valoarea creanelor necurente ce urmeaz a fi ncasate dup o
perioada mai mare de un an (conform legii sau
contractului), rezultat din nsumarea
soldurilor debitoare ale conturilor corespunztoare diminuata cu valoarea ajustarilor de
depreciere aferente (ct. 4112+461249124962);
07 se completeaz cu valoarea total a activelor necurente rezultat din nsumarea
randurilor: 01+02+03+04+05+06;
08 se completeaz cu valoarea stocurilor existente rezultat din nsumarea
soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri, ajustata cu valoarea diferenelor de pre
i
diminuata
cu
valoarea
ajustarilor
de
depreciere
aferente
(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+
347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/348+/378391392+393394395396397398);
10 se completeaz cu valoarea creanelor curente provenind din operaiuni
comerciale i avansuri ce urmeaz a fi ncasate pe o perioada mai mica de un an,
rezultat din nsumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunztoare diminuata cu
valoarea
ajustarilor
pentru
depreciere
aferente
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481 +482+48349114961+5187);
Referitor la conturile 481 i 482 se va avea n vedere eliminarea acestora din
activele i datoriile bilanului centralizat.
11 se completeaz cu valoarea creanelor bugetare deinute de instituie ce urmeaz
a fi ncasate pe o perioada mai mica de un an, rezultat din nsumarea soldurilor
debitoare ale conturilor corespunztoare diminuata cu valoarea ajustarilor pentru
depreciere
aferente
(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465
+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469497);
Referitor la conturile 4424 i 4423 se va avea n vedere consolidarea acestora n
bilanul centralizat
12 se completeaz cu valoarea creanelor din operaiuni cu Comunitatea European,
rezultat
din
nsumarea
soldurilor
debitoare
ale
conturilor
corespunztoare
(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458);
13 se completeaz cu valoarea investiiilor pe termen scurt (obligaiuni emise i
Pagina 4

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

rscumprate) diminuata cu valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare aferente (ct.


505595);
14 se completeaz cu valoarea total a disponibilitilor aflate n conturile de la
trezorerie i bnci, precum i din casa, rezultat din nsumarea randurilor: 15+17;
15 se completeaz cu valoarea lichiditatilor existente n casa n conturile de la
trezorerie,
alte
valori,
avansuri
de
trezorerie
(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211
+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291
+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557
+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744);
16 se completeaz cu valoarea lichiditatilor existente n conturile de la
trezorerie, constituite n depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744);
17 se completeaz cu valoarea lichiditatilor existente n conturile de la bncile
comerciale
(ct.
5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142
+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)
18 se completeaz cu valoarea lichiditatilor existente n conturile de la bncile
comerciale, constituite n depozite (ct. 5153);
19 se completeaz cu valoarea cheltuielilor nregistrate n avans preluate din
soldul debitor al contului 471;
20 se completeaz cu valoarea activelor curente rezultat din nsumarea randurilor:
08+09+13+14+19;
21 se completeaz cu valoarea total a activelor necurente i curente rezultat din
nsumarea randurilor 07+20;
24 se completeaz cu valoarea datoriilor necurente rezultat din nsumarea
soldurilor creditoare ale conturilor de decontri cu furnizorii de active fixe,
creditorii i vrsminte de efectuat pentru active financiare i investiii financiare,
ce trebuie pltite ntro perioada mai mare de un an conform legii sau contractului (ct.
4042+269+4622+509);
25 se completeaz cu valoarea rezultat din nsumarea soldurilor creditoare ale
conturilor de mprumuturi ce trebuie pltite ntro perioada mai mare de un an, conform
legii sau contractului (ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168169);
26 se completeaz cu valoarea provizioanelor constituite pe termen lung pentru
litigii, garanii acordate clienilor, etc, preluate din soldul creditor al contului 151;
27 se completeaz cu totalul datoriilor necurente rezultate din nsumarea
randurilor: 24+25+26;
29 se completeaz cu valoarea datoriilor curente rezultat din nsumarea soldurilor
creditoare ale conturilor de datorii comerciale i avansuri ce trebuie pltite intro
perioada de pana la un an (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269);
Referitor la conturile 481 i 482 se va avea n vedere eliminarea acestora din
activele i datoriile bilanului centralizat.
30 se completeaz cu valoarea datoriilor ctre bugetul de stat, bugete locale etc.
rezultat
din
nsumarea
soldurilor
creditoare
ale
conturilor
de
datorii
(ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673 +4674+4675);
Referitor la conturile 4424 i 4423 se va avea n vedere consolidarea acestora n
bilanul centralizat.
31 se completeaz cu valoarea rezultat din nsumarea soldurilor creditoare ale
conturilor de datorii ctre Comunitatea European (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552);
32 se completeaz cu valoarea mprumuturilor pe termen scurt ce trebuie pltite
intro perioada de pana la un an, rezultat din nsumarea soldurilor creditoare ale
conturilor de mprumuturi pe termen scurt (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198);
33 se completeaz cu valoarea mprumuturilor pe termen lung sume ce trebuie
pltite n cursul exerciiului curent rezultat din nsumarea soldurilor creditoare ale
conturilor de mprumuturi pe termen lung (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1671+168169);
34 se completeaz cu valoarea datoriilor ctre salariai i contribuiile aferente
rezultat din nsumarea soldurilor creditoare ale conturilor de salarii i contribuii
sociale (ct. 421+423+426+427+4281+431+437+438);
35 se completeaz cu valoarea datoriilor reprezent;nd alte drepturi cuvenite altor
categorii de persoane (pensii, indemnizaii de omaj, burse) rezultat din nsumarea
soldurilor creditoare ale conturilor de datorii (ct.422+424+429);
36 se completeaz cu valoarea veniturilor nregistrate n avans, preluate din
soldul creditor al contului 472;
37 se completeaz cu valoarea datoriilor reprezent;nd provizioane constituite pe
termen scurt pentru litigii, garanii acordate clienilor, etc., preluate din soldul
creditor al contului 151;
38 se completeaz cu totalul datoriilor curente rezultate din nsumarea randurilor:
Pagina 5

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

28+32+33+34+35+36+37;
39 se completeaz cu totalul datoriilor curente i necurente rezultate din
nsumarea randurilor: 27+38;
40 se completeaz cu valoarea indicatorului "Active nete", determinata ca diferena
ntre total active i total datorii, (rd. 2139) valoare care trebuie sa fie egala cu cea
a capitalurilor proprii (rd. 47);
42 se completeaz cu valoarea rezervelor i fondurilor constituite,
rezultate din iesumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve i fonduri:
(ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139);
43 se completeaz cu soldul creditor al contului 117;
44 se completeaz cu soldul debitor al contului 117;
45 se completeaz cu soldul creditor al contului 121;
46 se completeaz cu soldul debitor al contului 121;
47 se completeaz cu valoarea capitalurilor proprii rezultat din nsumarea
soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve i fonduri, rezultat reportat i rezultat
patrimonial. Soldurile debitoare ale conturilor reprezent;nd rezultatul reportat i
rezultatul patrimonial (deficit), se scad (rd.42+4344+4546).
____________
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
ANEXA 2
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
Contul de rezultat patrimonial prezint situaia veniturilor, finantarilor i
cheltuielilor din cursul exerciiului curent.
Veniturile i finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dup natura sau sursa
lor, indiferent dac au fost ncasate sau nu.
Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, dup natura sau destinaia lor,
indiferent dac au fost pltite sau nu.
n Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate i veniturile calculate (ex.
venituri din reluarea provizioanelor i ajustarilor de valoare) care nu implica o
ncasare a acestora, precum i cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizarile,
provizioanele i ajustarile de valoare) care nu implica o plata a acestora.
Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial trebuie prezentat at;t
valoarea indicatorului din anul curent cat i valoarea aferent pentru exerciiul
financiar precedent.
Prin excepie, n anul 2006 coloana "An precedent" nu se completeaz.
Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiar
a instituiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se
determina pe fiecare sursa de finanare n parte: buget (de stat, local, asigurri
sociale, omaj, sntate), fonduri externe nerambursabile, venituri proprii sau venituri
proprii i subvenii.
Formularul prezint totalitatea veniturilor realizate i a finantarilor, precum i a
cheltuielilor efectuate grupate pe activiti, astfel: operationale, financiare i
extraordinare.
Datele se preiau din soldurile conturilor de venituri i finantari i din soldurile
conturilor de cheltuieli, cumulate de la nceputul anului, nainte de nchidere.
Pentru completarea formularului, pe randuri se fac urmtoarele precizri:
02 se completeaz cu sumele reprezent;nd venituri din impozite, taxe, contribuii
de asigurri, precum i alte venituri ale bugetelor preluate din soldurile creditoare ale
conturilor
de
venituri,
nainte
de
nchidere
(ct.
730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751);
03 se completeaz cu sumele reprezent;nd venituri din activiti economice preluate
din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, nainte de nchidere (ct.
701+702+703+704+705+706+707+708+/709);
04 se completeaz cu sumele reprezent;nd venituri din finantari de la buget sau de
la alte entiti, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special,
preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, nainte de nchidere
(ct.770+771+772+773+774+776+778+779);
n Contul de rezultat patrimonial al bugetului local nu se va nscrie soldul creditor
al contului 770. Acesta se va nscrie numai n Contul de rezultat patrimonial al
activitii proprii a unitii administrativteritoriale i n Contul de rezultat
Pagina 6

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

patrimonial al instituiilor publice finanate din bugetele locale.


05 se completeaz cu sumele reprezent;nd alte venituri operationale preluate din
soldurile
creditoare
ale
conturilor
de
venituri,
nainte
de
nchidere
(ct.714+719+721+722+781);
06 se completeaz cu totalul veniturilor operationale rezultate din nsumarea
randurilor: 02+03+04+05;
08 se completeaz cu sumele reprezent;nd cheltuielile cu salariile i alte
beneficii acordate salariailor i altor categorii de personal, precum i contribuiile
sociale aferente salariilor angajailor, preluate din soldurile debitoare ale conturilor
de cheltuieli, nainte de nchidere (ct. 641+642+645+646+647);
09 se completeaz cu sumele reprezent;nd subveniile i transferurile curente i de
capital ntre unitile administraiei publice, ajutoare sociale i alte cheltuieli,
preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, nainte de nchidere
(ct.670+671+672+673+674+676+677+679);
10 se completeaz cu sumele reprezent;nd valoarea consumului de materii prime,
materiale consumabile, energie, apa i alte cheltuieli materiale preluate din soldurile
debitoare
ale
conturilor
de
cheltuieli,
nainte
de
nchidere
(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629);
11 se completeaz cu sumele reprezent;nd valoarea cheltuielilor de capital,
amortizarile i provizioanele preluate din soldurile debitoare ale conturilor de
cheltuieli, nainte de nchidere (681+682+689);
12 se completeaz cu sumele reprezent;nd valoarea altor cheltuieli operationale
preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, nainte de nchidere (ct.
635+654+658);
13 se completeaz cu sumele reprezent;nd totalul cheltuielilor operationale
rezultat din nsumarea randurilor: 08+09+10+11+12;
15 se completeaz cu rezultatul favorabil obinut din activitatea operationala
excedent determinat ca diferena ntre r;ndul 06 "Total venituri operationale" i r;ndul
13 "Total cheltuieli operationale";
16 se completeaz cu rezultatul nefavorabil din activitatea operationala deficit
determinat ca diferena ntre r;ndul 13 'Total cheltuieli operationale" i r;ndul 06
"Total venituri operationale;
17 se completeaz cu sumele reprezent;nd venituri financiare preluate din soldurile
creditoare
ale
conturilor
de
venituri,
nainte
de
nchidere
(ct.763+764+765+766+767+768+769+786);
18 se completeaz cu sumele reprezent;nd cheltuieli financiare, care se preiau din
soldurile
debitoare
ale
conturilor
de
cheltuieli,
nainte
de
nchidere
(ct.
663+664+665+666+667+668+669+686);
20 se completeaz cu rezultatul favorabil obinut din activitatea financiar
excedent determinat ca diferena ntre r;ndul 17 "Venituri financiare" i r;ndul 18
"Cheltuieli financiare";
21 se completeaz cu rezultatul nefavorabil obinut din activitatea financiar
deficit determinat ca diferena ntre r;ndul 18 "Cheltuieli financiare" i r;ndul 17
"Venituri financiare";
23 se completeaz cu rezultatul din activitatea curenta excedent determinat
astfel: (rd. 15+201621);
24 se completeaz cu rezultatul din activitatea curenta deficit determinat
asfel: (rd. 16+211520);
25 se completeaz cu sumele reprezent;nd venituri extraordinare preluate din
soldurile creditoare ale conturilor de venituri, nainte de nchidere (ct.790+791);
26 se completeaz cu sumele reprezent;nd cheltuielile extraordinare preluate din
soldurile debitoare al conturilor de cheltuieli, nainte de nchidere (ct. 690+691);
28 se completeaz cu rezultatul favorabil obinut din activitatea extraordinar
excedent determinat ca diferena ntre r;ndul 25 "Venituri extraordinare" i r;ndul 26
"Cheltuieli extraordinare";
29 se completeaz cu rezultatul nefavorabil obinut din activitatea extraordinar
deficit determinat ca diferena ntre r;ndul 26 "Cheltuieli extraordinare" i r;ndul 25
"Venituri extraordinare;
31 se completeaz cu rezultatul patrimonial al exerciiului excedent determinat
astfel: (rd. 23+282429);
32 se completeaz cu rezultatul patrimonial al exerciiului deficit determinat
astfel: (rd.24+292328).
NOTA:
1. Instituiile publice de subordonare local care primesc mijloace bneti n contul
Pagina 7

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

50.26 "Disponibil din finanarea din alte bugete " nu ntocmesc formularul Cod 02 "Contul
de rezultat patrimonial", dar ntocmesc "Contul de execuie a bugetului instituiei
publice Cheltuieli" (Anexa 6 i Anexa 7) care vor sta la baza ntocmirii conturilor de
execuie respective de ctre instituia publica care ia transmis mijloacele bneti.
2.
n
vederea
ntocmirii
bilanului
pentru
activitatea
proprie,
unitile
administrativteritoriale vor nchide conturile de venituri realizate din activitatea de
administrare a bugetului local (n calitate de creditor bugetar) prin nregistrarea
7xx=121.02, nainte de efectuarea operaiunilor de preluare a cheltuielilor i
veniturilor realizate de instituiile publice finanate din bugetul local (inclusiv
activitatea proprie).
Cheltuielile ce se raporteaz n contul de rezultat patrimonial respectiv n
conturile de execuie bugetar (pe coloana cheltuieli efective) sunt cele preluate de la
instituiile publice finanate din bugetul local (inclusiv activitatea proprie) prin
nregistrarea 6xx=5211.
ANEXA 3 i ANEXA 4
SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Situaia Fluxurilor de trezorerie prezint existenta i miscarile de numerar aflate
n conturile de disponibilitati din trezoreria statului, bnci comerciale i casieria
instituiilor publice prezentate n urmtoarea structura:
Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, prezint miscarile de numerar
(ncasri i plati) rezultate din activitatea curenta. Fluxurile de trezorerie din
activitatea operationala se coreleaz cu codurile din clasificatia bugetar a veniturilor
i cheltuielilor, altele dec;t cele menionate pentru activitatea de investiii i
activitatea de finanare.
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiii, prezint miscarile de numerar
(ncasri i plati) rezultate din achiziiile ori v;nzrile de active fixe. Fluxurile de
trezorerie din activitatea de finanare se coreleaz cu clasificatia bugetar astfel:
ncasrile se coreleaz cu codul 39 "Venituri din valorificarea unor bunuri";
plile se coreleaz cu codurile 71 "Active nefinanciare" i 72 "Active
financiare".
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanare, prezint miscarile de numerar
(ncasri i plati) rezultate din mprumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte
surse financiare. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanare se coreleaz cu
clasificatia bugetar astfel:
ncasrile se coreleaz cu codul 40 "ncasri din rambursarea mprumuturilor
acordate" i codul 31 "Venituri din dob;nzi" (numai pentru dob;nzile ncasate la
mprumuturile acordate);
plile se coreleaz cu codurile 80 "mprumuturi", 81 "Rambursri de credite" i 30
"Dob;nzi".
Formularul se ntocmete distinct pentru conturile de disponibil deschise n
trezoreria statului i pentru contul "Casa n lei" (cod 03), precum i pentru conturile
de disponibil deschise la bncile comerciale n lei i valuta i pentru contul "Casa n
valuta" (cod 04).
Formularul se completeaz cu informaiile privind ncasrile i plati efectuate,
preluate din rulajele fiecrui cont de numerar.
n formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) coloanele se completeaz
astfel:
Coloana 1 se completeaz cu totalul numerarului n lei aflat n casieria
instituiei i n conturile de disponibilitati deschise la trezoreria statului;
Coloana 2 se completeaz cu numerarul aflat n casieria instituiei evideniat n
contul 5311 "Casa n lei".
Coloana 3 i urmtoarele coloane care se introduc n funcie de necesitai, se
completeaz pentru fiecare cont de finanare bugetar (ct. 7701, 7702, 7703, 7704 i
7705), respectiv pentru fiecare cont de disponibil deschis la trezoreria statului (560,
561, 562, 550 etc.).
Conturile de finanare bugetar nu se includ n totalul de la coloana 1. Soldul
pentru aceste conturi se stabilete ca diferena ntre plati efectuate i ncasri (sume
recuperate din finanarea anului curent reprezent;nd reconstituirea creditelor bugetare)
i reflecta totalul plilor nete de casa.
La rd. 15 se raporteaz plile nete de casa, precum i soldul fiecrui cont de
disponibil care trebuie sa coincida cu soldurile conturilor deschise n trezorerie.
n formularul ntocmit pentru conturile de disponibil deschise la trezoreria statului
Pagina 8

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

r;ndul 15 "Numerar i echivalent de numerar la sf;ritul perioadei" se va detalia astfel:


din care:
rd. 16 depozite cu suma disponibilitilor constituite n depozite la
trezoreria statului potrivit legii (din fondul de rulment, din disponibilul instituiei
publice finanate integral din venituri proprii, etc.).
Instituiile publice au obligaia sa prezinte la unitile de trezorerie a statului
la care au deschise conturile, "Situaia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) pentru
obinerea vizei privind exactitatea plilor de casa i a soldurilor conturilor de
disponibilitati, dup caz, pentru asigurarea concordanei datelor din contabilitatea
instituiei publice cu cele din contabilitatea unitilor de trezorerie a statului.
Datele nscrise n "Situaia fluxurilor de trezorerie" trebuie sa corespund cu
datele din evidenta trezoreriei statului altfel, aceasta va restitui instituiei publice
respective pentru a introduce corecturile corespunztoare.
Viza trezoreriei statului se acorda pentru datele nscrise pe randurile 14, 15 i 16
coloana 3 i urmtoarele ce se vor nscrie de instituia publica.
n formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie" (cod 04) coloanele se completeaz
astfel:
Coloana 1 se completeaz cu totalul echivalentului n lei a numerarului n valuta
aflat n casieria instituiei i conturile de disponibilitati n lei i n valuta
deschise la unitile bancare.
Coloana 2 se completeaz cu contravaloarea n lei a numerarului n valuta aflat n
casieria instituiei.
Coloana 3 i urmtoarele coloane care se introduc n funcie de necesitai se
completeaz pentru fiecare cont de disponibil deschis n lei i n valuta la unitile
bancare.
n formularul ntocmit pentru conturile de disponibil deschise la bnci comerciale,
r;ndul 15 "Numerar i echivalent de numerar la sf;ritul perioadei" se va detalia i se
va completa astfel:
rd. 16 depozite bancare cu suma disponibilitilor constituite n depozite la
bnci comerciale n lei i n valuta, potrivit legii;
rd. 17 disponibil la bnci n strintate cu disponibilitile n valuta aflate
n conturi, la bnci n strintate, potrivit legii, ale misiunilor n strintate ale
Ministerului Aprrii Natioanale, Ministerului Afacerilor Externe, etc;
rd. 18 cu diferenele din reevaluarea disponibilitilor n valuta favorabile i
nefavorabile, dup caz, determinate la finele perioadei de raportare.
CONTURILE DE EXECUIE BUGETAR
Conturile de execuie bugetar prezint toate operaiunile efectuate n exerciiul
financiar curent, respectiv ncasrile realizate i plile efectuate, n structura n
care a fost aprobat bugetul, precum i alte informaii necesare unei bune administrri a
bugetului astfel:
a) informaii privind veniturile:
prevederi bugetare iniiale, prevederi bugetare
trimestriale/definitive
drepturi constatate, total,
din care: ani precedenti
anul curent
ncasri realizate
stingeri pe alte cai dec;t ncasri
drepturi constatate de ncasat
b) informaii privind cheltuielile:
credite bugetare iniiale, credite bugetare trimestriale/definitive
angajamente bugetare
angajamente legale
plati efectuate
angajamente legale de pltit
cheltuieli efective (costuri, consumuri sau utilizri de resurse).
c) informaii privind rezultatul execuiei bugetare (ncasri realizate minus plati
efectuate).
NOTA:
La trimestrele IIII, n conturile de execuie bugetar, coloanele 1 i 2 se vor
completa cu:

Pagina 9

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

a) la venituri:

prevederi bugetare aprobate la finele


perioadei de raportare;
prevederi bugetare trimestriale cumulate;
b) la cheltuieli: credite bugetare aprobate la finele
perioadei de raportare;
credite bugetare trimestriale cumulate.
Pentru ntocmirea Conturilor de execuie bugetar ale
instituiilor publice se fac urmtoarele precizri:
Conturile de execuie bugetar se ntocmesc pe baza datelor preluate din rulajele
debitoare i creditoare ale conturilor de finanare bugetar i de disponibil, care
trebuie sa corespund cu cele din conturile deschise n trezorerie sau la bnci, dup
caz.
1. La instituiile publice finanate din bugetul de stat, plile se preiau din
soldul creditor al contului 7701 "Finanarea de la bugetul de stat" reprezent;nd plati
nete de casa, pe structura bugetului aprobat. Informaiile trebuie sa corespund cu cele
din contul de trezorerie 23 "Cheltuielile bugetului de stat;
Ministerul Finanelor Publice raporteaz veniturile ncasate la bugetul de stat pe
baza datelor din contul 520 "Disponibil al bugetului de stat pe structura bugetului
aprobat. Informaiile trebuie sa corespund cu cele din contul de trezorerie 20
"Veniturile bugetului de stat".
2. La unitile administrativteritoriale veniturile ncasate se preiau din contul
5211 "Disponibil al bugetului local", pe structura bugetului aprobat. Informaiile
trebuie sa corespund cu cele din contul de trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale".
La instituiile publice finanate din bugetul local, plile se preiau din soldul
creditor al contului 7702 "Finanarea de la bugetele locale" reprezent;nd plati nete de
casa, pe structura bugetului aprobat. Informaiile trebuie sa corespund cu cele din
contul de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale";
3. La instituiile publice finanate integral din bugetul asigurrilor sociale de
stat, veniturile ncasate se preiau din contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurrilor
sociale de stat, pe structura bugetului aprobat. Informaiile trebuie sa corespund cu
cele din contul de trezorerie 22 "Veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat".
Din soldul creditor al contului 7703 "Finanarea de la bugetul asigurrilor sociale
de stat se preiau plile nete de casa, pe structura bugetului aprobat. Informaiile
trebuie sa corespund cu cele din contul de trezorerie 25 "Cheltuielile bugetului
asigurrilor sociale de stat";
4. La instituiile publice finanate integral din bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, veniturile ncasate se preiau din contul 5711 "Disponibil
din veniturile curente ale Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate", pe
structura bugetului aprobat. Informaiile trebuie sa corespund cu cele din contul de
trezorerie 26 "Veniturile bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate".
Din soldul creditor al contului 7705 "Finanarea din bugetul Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate" se preiau plile nete de casa, pe structura
bugetului aprobat. Informaiile trebuie sa corespund cu cele din contul de trezorerie 27
"Cheltuielile bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate";
5. La instituiile publice finanate integral din bugetul asigurrilor pentru omaj,
veniturile ncasate se preiau din contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale
bugetului asigurrilor pentru omaj", pe structura bugetului aprobat. Informaiile
trebuie sa corespund cu cele din contul de trezorerie 28 "Veniturile bugetului
asigurrilor pentru omaj".
Din rulajul creditor al contului 7704 "Finanarea din bugetul asigurrilor pentru
omaj" se preiau plile nete de casa, pe structura bugetului aprobat. Informaiile
trebuie sa corespund cu cele din contul de trezorerie 29 "Cheltuielile bugetului
asigurrilor pentru omaj".
6. La instituiile publice finanate integral din venituri proprii, contul de
execuie se ntocmete pe baza datelor preluate din contul 560 "Disponibil al
instituiilor publice finanate din venituri proprii", pe structura bugetului aprobat.
Informaiile trebuie sa corespund cu cele din conturile deschise n trezorerie.
7. La instituiile publice finanate din venituri proprii i subvenii, contul de
execuie se ntocmete pe baza datelor preluate din contul 561 "Disponibil al
instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii", pe structura
bugetului aprobat. Informaiile trebuie sa corespund cu cele din conturile deschise n
Pagina 10

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

trezorerie.
8. Pentru activitile finanate din venituri proprii, contul de execuie se
ntocmete pe baza datelor preluate din contul 562 "Disponibil al activitilor finanate
din venituri proprii", pe structura bugetului aprobat. Informaiile trebuie sa corespund
cu cele din conturile deschise n trezorerie.
9. Pentru alte surse de finanare ca de exemplu: fonduri externe nerambursabile,
indiferent dac sunt derulate prin conturi de disponibil ale instituiei sau ale
agentiilor de implementare, credite externe i credite interne, indiferent dac plile
se efectueaz din conturi de disponibil sau de mprumut, venituri evidentiate n afar
bugetelor locale, etc., contul de execuie se ntocmete pe baza datelor preluate din
conturile de disponibil, care trebuie sa corespund cu cele din conturile deschise n
trezorerie sau bnci comerciale.
10. Cu privire la raportarea informaiilor privind drepturile constatate se vor avea
n vedere urmtoarele:
preluarea datelor din soldurile din anii precedenti i rulajele curente ale
conturilor de creane purttoare de venituri ale bugetului general consolidat (ct. 463,
464, 411, 461, etc.,) dup caz;
pentru veniturile ncasate fr evidentierea anticipata a drepturilor constatate
(fr debit), urmare nedeclararii i neinregistrarii n contabilitate a creanelor
potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total i an curent) se completeaz cu
sume la nivelul ncasrilor realizate; coloana se completeaz astfel i pentru sumele
ncasate necuvenit, care urmeaz a fi restituite;
stingerea debitelor pe alte cai dec;t ncasarea, are n vedere anularea sau
prescripia, conversia n aciuni, etc., precum i diminuarea ncasrilor urmare
restituirii sumelor ncasate necuvenit i alte diminuari de disponibilitati n condiiile
legii;
drepturile constatate de ncasat se determina ca diferena ntre totalul
drepturilor ncasate i drepturile stinse i trebuie sa corespund cu soldurile
conturilor de creane de la sf;ritul perioadei de raportare.
Instituiile publice ntocmesc urmtoarele conturi de execuie i situaii:
1. Anexa 5 "Contul de execuie a bugetului instituiei publice Venituri" se
ntocmete de ctre instituiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai
bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru
omaj, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, precum i
instituiile publice finanate din fonduri externe nerambursabile i instituiile publice
finanate integral sau parial din venituri proprii/activiti finanate integral din
venituri proprii (altele dec;t cele de subordonare local) cu informaii privind
veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificatia funcional).
2. Anexa 6 "Contul de execuie a bugetului instituiei publice Cheltuieli" se
ntocmete de ctre instituiile publice finanate din bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate, credite externe, credite interne, fonduri
externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii i subvenii (altele dec;t cele
de subordonare local) cu informaii privind cheltuielile realizate pe structura
bugetului aprobat (clasificatia funcional).
Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economic se realizeaz pe capitole,
articole i alineate, n Anexa 7.
3. Anexa 7 "Contul de execuie a bugetului instituiei publice Cheltuieli" se
ntocmete de instituiile publice indiferent de subordonare i sursa de finanare a
cheltuielilor pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se
ntocmete distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, pe articole i alineate
(clasificatia economic).
4. Anexa 8 "Contul de execuie a bugetului instituiilor publice i activitilor
finanate integral din venituri proprii (de subordonare local)Venituri" se ntocmete
de instituiile publice i activitile finanate integral din venituri proprii, de
subordonare local, cu informaii privind veniturile realizate, pe structura bugetului
aprobat (clasificatia funcional).
5. Anexa 9 "Contul de execuie a bugetului instituiilor publice finanate din
venituri proprii i subvenii (de subordonare local) Venituri" se ntocmete de ctre
instituiile publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul local, cu
informaii privind veniturile realizate i subveniile primite de la bugetul local, pe
structura bugetului aprobat (clasificatia funcional).
6. Anexa 10 "Contul de execuie a bugetului instituiilor publice i activitilor
finanate integral din venituri proprii (de subordonare local) Cheltuieli" se
Pagina 11

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

ntocmete de ctre instituii publice i activiti finanate integral din venituri


proprii, de subordonare local, cu informaii privind cheltuielile realizate, pe
structura bugetului aprobat (clasificatia funcional). Detalierea cheltuielilor pe
clasificatia economic se realizeaz pe capitole, articole i alineate n Anexa 7.
7. Anexa 11 "Contul de execuie a bugetului instituiilor publice finanate din
venituri proprii i subvenii (de subordonare local) Cheltuieli" se ntocmete de
ctre instituii publice i activiti finanate integral din venituri proprii, de
subordonare local, cu informaii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului
aprobat (clasificatia funcional). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economic se
realizeaz pe capitole, articole i, alineate n Anexa 7.
8. Anexa 12 "Contul de execuie a bugetului local Venituri" se ntocmete de ctre
unitile administrativ teritoriale (comune, orae, municipii, judee), creditori
bugetari ai bugetelor locale, cu informaii privind veniturile, pe structura bugetelor
aprobate (clasificatia funcional).
9. Anexa 13 "Contul de execuie a bugetului local Cheltuieli" se ntocmete de
ctre unitile administrativteritoriale
(comune, orae, minicipii, judee), i
instituiile subordonate finanate din bugetul local cu informaii privind cheltuielile,
pe structura bugetelor aprobate (clasificatia funcional). Detalierea cheltuielilor pe
clasificatia economic se realizeaz pe capitole, articole i alineate, n Anexa 7.
10. Anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinaie special" se completeaz de
ctre instituiile publice de subordonare centrala.
11. Anexa 14b "Disponibil din mijloace cu destinaie special" se completeaz de
ctre instituiile publice de subordonare local.
12. Anexa 15 "Contul de execuie a bugetului creditelor externeCheltuieli" se
ntocmete de unitile administrativteritoriale i instituiile subordonate care
efectueaz cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia
funcional). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economic se realizeaz pe
capitole, articole i alineate n Anexa 7.
13. Anexa 16 "Contul de execuie a bugetului creditelor interneCheltuieli" se
ntocmete de unitile administrativteritoriale i instituiile subordonate care
efectueaz cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia
funcional). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economic se realizeaz pe
capitole, articole i alineate n Anexa 7.
14. Anexa 17 "Contul de execuie a bugetului fondurilor externe nerambursabile
Venituri"
se
ntocmete
de
unitile
administrativteritoriale
i
instituiile
subordonate
cu
informaii
privind
veniturile
realizate
din
fonduri
externe
nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia funcional).
15. Anexa 18 "Contul de execuie a bugetului fondurilor externe nerambursabile
Cheltuieli" se ntocmete de unitile administrativteritoriale i instituiile
subordonate
cu
informaii
privind
cheltuielile
efectuate
din
fonduri
externe
nerambursabile pe structura bugetului aprobat (clasificatia funcional). Detalierea
cheltuielilor pe clasificatia economic se realizeaz pe capitole, articole i alineate
n Anexa 7.
16. Anexa 19 "Contul de execuie a venituritor i cheltuielilor evidentiate n afar
bugetului local Venituri" se ntocmete de unitile administrativteritoriale i
instituiile subordonate cu informaii privind veniturile realizate din operaiuni n
afar bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment, etc.)
pe structura bugetului aprobat (clasificatia funcional).
17. Anexa 20 "Contul de execuie a venituritor i cheltuielilor evidentiate n afar
bugetului localCheltuieli" se ntocmete de unitile administrativteritoriale i
instituiile subordonate cu informaii privind cheltuielile efectuate din operaiuni n
afar bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment, etc.)
pe structura bugetului aprobat (clasificatia funcional). Detalierea cheltuielilor pe
clasificatia economic se realizeaz pe capitole, articole i alineate n Anexa 7.
18. Anexa 24 "Situaia privind execuia veniturilor i cheltuielilor bugetelor locale
pe uniti administrativteritoriale"
Nu se completeaz de ctre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se
obine ca rezultat al prelucrrii automate a datelor la direciile generale ale
finanelor publice judeene i a Municipiului Bucureti.
19. Anexa 30 "Plati restante" se completeaz de ctre toate instituiile publice
indiferent de subordonare i modul de finanare a cheltuielilor cu sumele reprezent;nd
plati restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de
stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile,
ale instituiilor publice finanate integral sau parial din venturi proprii/activiti
Pagina 12

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

finanate integral din venituri proprii. Se va completa un formular distinct pentru


fiecare cod nscris n subsolul acestuia.
20. Anexa 31 "Situaia aciunilor deinute de instituiile publice n numele statului
roman, la societi comerciale, societi/companii naionale precum i n capitalul unor
organisme internaionale" se ntocmete de ctre instituiile publice care dein n
numele statului roman aciuni la societi comerciale, societi/companii naionale
precum i n capitalul unor organisme internaionale.
Se va raporta separat valoarea aciunilor cotate i a celor necotate. La raportarile
trimestriale din cursul anului 2006 aciunile se vor nscrie la valoarea contabila
(nominal) iar la finele exerciiului se vor raporta la valoarea de piata, valoare care
se va determina pe baza unor reglementri speciale elaborate de Ministerul Finanelor
Publice.
21. Anexa 32 "Situaia sumelor evidentiate n conturi n afar bilanului rezultate
din operaiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" se
ntocmete de ctre creditorii bugetari (Ministerul Finanelor Publice, Casa Nationala de
Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale, Agenia Nationala pentru Ocuparea Forei de
Munca, Casa Nationala de Asigurri de Sntate) care, potrivit legii, gestioneaz
veniturile bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului
asigurrilor pentru omaj, bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate, n vederea raportarii prin situaiile financiare a bunurilor sechestrate ca
msura asiguratorie dispus prin procedura administrativ i ca modalitate de executare
silit, a garaniilor depuse de contribuabili pentru nlesnirile acordate, etc.
Aceasta anexa se completeaz cu soldurile conturilor n afar bilanului specifice
operaiunilor respective.
22. Anexa 33 "Situaia unor indicatori referitori la protecia copilului i a
persoanelor cu handicap"
Se ntocmete de unitile administrativteritoriale.
23. Anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor instituiilor publice din
administraia centrala "
Se completeaz de ministere i celelalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale, alte autoriti publice, instituii publice autonome i instituii
publice de subordonare centrala, indiferent de sursa de finanare a cheltuielilor.
24. Anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor instituiilor publice din
administraia local"
Se completeaz de unitile administrativteritoriale i instituiile publice de
subordonare local, indiferent de sursa de finanare a cheltuielilor.
25. Anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate)"
Se completeaz de instituii i autoriti publice finanate din bugetul asigurrilor
sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate.
NOTA:
Indicatorii
pentru care nu sunt nominalizate conturile contabile nu se completeaz
de ctre instituiile publice.
Situaiile 40a, 40b i 40c sunt necesare pentru furnizarea de ctre Banca Nationala a
Rom;niei a indicatorilor privind conturile financiare trimestriale ale administraiei
publice la Uniunea European.
NOTA:
Conturile de execuie bugetar ale instituiilor publice de subordonare centrala
trebuie sa fie nsoite de liste cu iustitutiile care au fost incluse n aceste anexe.
ALTE ANEXE LA SITUAIILE FINANCIARE: POLITICI
CONTABILE I NOTE EXPLICATIVE
POLITICI CONTABILE
Conducerea fiecrei instituii publice trebuie sa stabileasc un set de proceduri
pentru toate operaiunile derulate, pornind de la ntocmirea documentelor justificative
pana la ntocmirea situaiei financiare trimestriale i anuale.
Aceste proceduri trebuie elaborate de ctre specialiti n domeniul economic i
tehnic, cunosctori ai specificului activitii desfurate i ai strategiei adoptate de
instituie.
Pagina 13

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale


contabilitii de angajamente.
Politicile contabile trebuie elaborate astfel nc;t sa se asigure furnizarea, prin
situaiile financiare, a unor informaii care sa fie relevante pentru nevoile
utilizatorilor n luarea deciziilor economice i credibile, n sensul ca reprezint fidel
rezultatul patrimonial i poziia financiar a instituiei publice, sunt neutre, sunt
prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.
Modificrile politicilor contabile sunt permise doar dac sunt cerute de lege sau au
ca rezultat informaii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaiunile
instituiei publice. Acest lucru trebuie menionat n notele explicative.
NOTE EXPLICATIVE
Notele explicative la situaiile financiare conin informaii referitoare la metodele
de evaluare a activelor, precum i orice informaii suplimentare care sunt relevante
pentru necesitile utilizatorilor n ceea ce privete poziia financiar i rezultatele
obinute.
Notele explicative se prezint sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din
bilan trebuie sa existe informaii n notele explicative. Notele explicative la
situaiile financiare trebuie sa includ cel puin informaiile cerute cu privire la
posturile importante din bilanul contabil. Se va mentiona totodat dac situaiile
financiare au fost ntocmite n conformitate cu prevederile Legii contabilitii nr.
82/1991 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu prevederile
cuprinse n alte reglementri.
Referitor la active fixe corporale, notele explicative trebuie sa prezinte, pentru
fiecare grupa de active corporale, urmtoarele informaii:
a) valorile corespunztoare care privesc acest element, la nceputul i la ncheierea
exerciiului financiar; i
b) miscarile privind acest element, ocazionate de:
modificrile valorii n cursul exerciiului financiar;
intrari de active n cursul exerciiului financiar;
iesiri de active n timpul exerciiului financiar respectiv;
transferurile de active ctre i din acel element, efectuate n timpul exerciiului
financiar.
La finele anului se va ntocmi o anexa cu indicatori specifici, n structura
stabilit de Ministerul Finanelor Publice.
Referitor la stocuri, notele explicative prezint structura stocurilor existente,
metodele de evaluare la intrarea i ieirea din gestiune, precum i metodele de evidenta
a stocurilor, costul de achiziie sau costul de producie al stocurilor evidentiate n
bilan.
Dac n situaii excepionale, se decide sa se schimbe metoda de evaluare i de
evidenta pentru un anumit element de stocuri, trebuie prezentate urmtoarele informaii:
motivul schimbrii metodei;
efectul financiar asupra rezultatului exerciiului.
Referitor la creane, notele explicative trebuie sa prezinte suma total a
creanelor, valoarea creanelor n valuta, valoarea creanelor care devin scadente dup
mai mult de un an de la data ncheierii exerciiului financiar, suma probabila a
creanelor care nu vor mai fi ncasate, etc.
Referitor la datorii, notele explicative trebuie sa prezinte valoarea total a
datoriilor, valoarea datoriilor n valuta, a datoriilor care au termen de plata dup
cinci ani de la data ncheierii exerciiului financiar, valoarea plilor restante i
cauzele care leau determinat, etc.
Referitor la execuia bugetelor de venituri i cheltuieli notele explicative trebuie
sa cuprind:
a)
pentru
venituri:
analiza
prevederilor
bugetare,
drepturilor
constatate,
stingerilor de debite pe diverse cai, drepturilor constatate de ncasat;
b) pentru cheltuieli: analiza creditelor bugetare, angajamentelor bugetare i legale,
plilor efectuate i angajamentelor legale de pltit.
CORELATII N CADRUL FORMULARELOR
BILAN (Cod 01)
Rd. 07 col. 1 i 2 = Rd. 01 la 06 col. 1 i 2
Rd. 09 col. 1 i 2 = Rd. 10+11+12 col. 1 i 2
Rd. 14 col. 1 i 2 = Rd. 15+17 col. 1 i 2.
Pagina 14

ORDIN
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006
20
21
27
28
38
39
40
47

col.
col.
col.
col.
col.
col.
col.
col.

1
1
1
1
1
1
1
1

i
i
i
i
i
i
i
i

2
2
2
2
2
2
2
2

=
=
=
=
=
=
=
=

Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.

08+09+13+14+19 col. 1 i 2
07+20 col. 1 i 2
24+25+26 col 1 i 2
29+30+31 col 1 i 2
28+32+33+34+35+36+37 col. 1 i 2
27+38 col. 1 i 2
2139 = Rd. 47 col. 1 i 2
42+4344+4546 col. 1 i 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02)


Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.

06
13
15
16
20
21
23
24
28
29
31
32

col.
col.
col.
col.
col.
col.
col.
col.
col.
col.
col.
col.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.
Rd.

02 la 05 col. 2
08 la 12 col. 2
0613 col. 2
1306 col. 2
1718 col. 2
1817 col. 2
15+201621 col.
16+211520 col.
2526 col. 2
2625 col. 2
23+282429 col.
24+292328 col.

2
2
2
2

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03/04)


Rd. 04 = Rd. 0203 col. 1, 2, 3 ....n
Rd. 08 = Rd. 0607 col. 1, 2, 3 ....n
Rd. 12 = Rd. 1011 col. 1,2,3 ....n
Rd. 13 = Rd. 04+08+12
Rd. 15 = Rd. 13+14
Col. 1 (TOTAL)= col. 2+3+4+5+....n
Conturile de finanare bugetar nu se includ n totalul de la coloana 1. Soldul
pentru aceste conturi se stabilete ca diferena ntre plati, efectuate i ncasri (sume
recuperate din finanarea anului curent reprezent;nd reconstituirea creditelor bugetare)
i reflecta totalul plilor nete de casa.
CORELATII NTRE FORMULARE
Rd. 45 col. 2 din formularul BILAN (Cod 01) = Rd. 31 col. 2 din formularul CONTUL
DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod.02);
Rd. 46 col. 2 din formularul BILAN (Cod 01) = Rd. 32 col. 2 din formularul CONTUL
DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod.02);
Rd. 15 col. 1 (mai puin alte valori, avansuri de trezorerie, sume n curs de
decontare i casa n valuta) din formularul BILAN (Cod 01) = Rd. 14 col. 1 Total din
formularul SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);
Rd. 15 col. 2 (mai puin alte valori, avansuri de trezorerie, sume n curs de
decontare i casa n valuta) din formularul BILAN (Cod 01) = Rd. 15 col. 1 Total (mai
puin finanarea bugetar) din formularul SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);
Rd. 16 col. 2 din formularul BILAN (Cod 01) = Rd. 16 col. 1 Total din formularul
SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);
Rd. 17 col. 1 (mai puin sume n curs de decontare i cecuri de ncasat) din
formularul BILAN (Cod 01) = Rd. 14 col. 1 Total din fomularul SITUAIA FLUXURILOR DE
TREZORERIE (Cod 04);
Rd. 17 col. 2 (mai puin sume n curs de decontare i cecuri de ncasat) din
formularul BILAN (Cod 01) = Rd. 15 col. 1 Total din formularul SITUAIA FLUXURILOR DE
TREZORERIE (Cod 04);
Rd. 18 col. 2 din formularul (Cod 01) = Rd. 16 col. 1 Total dm formularul SITUAIA
FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);
ANEXA 1
BILAN
la data de .............
Pagina 15

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

*T*

cod 01
lei

NR.
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod Sold la Sold la
CRT.
r;ndnceputulsf;ritul

anului perioadei

B
C
1

A. ACTIVE

ACTIVE NECURENTE

1. Active fixe necorporale


01

(ct.203+205+206+208+233280290293*)

2. Instalaii tehnice, mijloace de transport,


02

animale, plantaii, mobilier, aparatura

birotica i alte active corporale

(ct.213+214+231281291293*)

3. Terenuri i cldiri (ct.211+212+231281291

293*)
03

4. Alte active nefinanciare


04

(ct.215)

5. Active financiare necurente (investiii pe


05

termen lung) peste un an (ct.260+265+267296)

6. Creane necurente sume ce urmeaz a fi


06

ncasate dup o perioada mai mare de un an

(ct.4112+461249124962)

7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06) 07

ACTIVE CURENTE

1. Stocuri
08

(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+

345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+

371+381+/348+/378391392393394395396

397398)

2. Creane curentesume ce urmeaz a fi ncasate 09

ntro perioada mai mica de un anTotal

(rd.10+11+12),

din care:

Creane din operaiuni comerciale i avansuri 10

(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+

4611+473**+481+482+48349114961+5187)

Creane bugetare
11

(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+

463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469

497)

Creane din operaiuni cu Comunitatea

European
12

(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)

3. Investiii pe termen scurt (ct.505595)


13

Pagina 16

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

4. Conturi la trezorerie i bnci (rd.15+17)

din care:
14

Conturi la trezorerie, casa, alte valori,


15

avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+

5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+5221+

5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+

5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+

556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+

5714+5741+5742+5743+5744)

din care: depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+

5744)
16

Conturi la bnci comerciale


17

(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+

5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+

550+558+560)

din care: depozite (ct. 5153)


18

5. Cheltuieli n avans (ct. 471)


19

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)


20

TOTAL ACTIVE (rd.07+20)


21

B. DATORII
22

DATORII NECURENTE sume ce trebuie pltite


23

ntro perioada mai mare de un an

1. Sume necurente de plata


24

(ct.4042+269+4622+509)

2. mprumuturi pe termen lung


25

(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168

169)

3. Provizioane (cont 151)


26

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)


27

1. DATORII CURENTE sume ce trebuie pltite


28

ntro perioada de pana la un an Total

(rd.29+30+31),

din care;

Datorii comerciale i avansuri


29

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+

483+269)

Datorii ctre bugete


30

(ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+

4673+4674+4675)

Datorii ctre Comunitatea European


31

(ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)

2. mprumuturi pe termen scurt sume ce trebuie 32

pltite ntro perioada de pana la un an

(ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)

3. mprumuturi pe termen lung sume ce trebuie 33

pltite n cursul exerciiului curent

ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168169)

Pagina 17

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

4. Salariile anjgajatilor i contribuiile


34

aferente

(cl.421+423+426+427+4281+431+437+438)

5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de


35

persoane (pensii, indemnizaii de omaj,

burse)

(ct. 422+424+429)

6. Venituri n avans (ct.472)


36

7. Provizioane (ct. 151)


37

TOTAL DATORII CURENTE


38

(rd.28+32+33+34+35+36+37)

TOTAL DATORII (rd.27+38)


39

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL BATORII


40

= CAPITALURI PROPRII

(rd.40 = rd.2139 = rd.47)

C. CAPITALURI PROPRII
41

1. Rezerve fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+ 42

106+131+132+133+134+135+136+137+139)

2. Rezultatul reportat
43

(ct. 117 sold creditor)

3. Rezultatul reportat
44

(ct. 117sold debitor)

4. Rezultatul patrimonial al exercitiulni

(ct. 121sold creditor)


45

5. Rezultatul patrimonial al exerciiului

(ct. 121sold debitor)


46

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+4344+4546) 47

Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului
financiar contabil
*ST*

ANEXA 2
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de ........
*T*
cod 02
lei

NR.
DENUMIREA INDICATORILUI
CodAn preAn cu
crt.
r;ndcedenttrent

B
C
1 2

Pagina 18

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

I. VENITURI OPERATIONALE
01

1. Venituri din impozite, taxe contribuii de


02

asigurri i alte venituri ale bugetelor

(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+

751)

2. Venituri din activiti economice


03

(ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/709)

3. Finantari, subvenii, transferuri, alocaii


04

(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)

4. Alte Yenituri operationale


05

(ct.714+719+721+722+781)

TOTAL VENITURI OPERATIONALE


06

krci.02+03+04+05)

II CHELTUIELI OPERATIONALE
07

1. Salariile i contribuiile sociale aferente


08

angajailor (ct.641+642+645+646+647)

2. Subvenii i transferuri
09

(ct. 670+671+672+673+674+676+677+679)

3. Stocuri, consumabile, lucrri i servicii executate 10

de teri

(ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+

614+622+623+624+626+627+628+629)

4. Cheltuieli de capital, amortizari i provizioane


11

(ct.681+682+689)

5. Alte cheltuieli operationale


12

(ct.635+654+658)

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE


13

(rd.08+09+10+11+12

III (REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA


14

EXCEDENT (rd.06 rd.13)


15

DEFICIT (rd.13rd.06)
16

IV. VENITURI FINANCIARE


17

(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)

V. CHELTUIELI FINANCIARE
18

(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIAR


19

EXCEDENT (rd.17rd.18)
20

DEFICIT (rd.18rd.17)
21

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA


22

EXCEDENT (rd.15+201621)
23

DEFICIT (rd.16+211520)
24

Pagina 19

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE


25

(ct. 790+791)

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE


26

(ct.690+691)

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR


27

EXCEDENT (rd.25rd.26)
28

DEFICIT (rd.26rd.25)
29

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI


30

EXCEDENT (rd. 23+282429)


31

DEFICIT (rd. 24+292328)


32

Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului
financiarcontabil
*ST*
ANEXA 3
SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de ........
*T*
cod 03
lei

DENUMIMEA INDICATORULUI
Cod

r;nd

A
B
1 2
3

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA


01

l. ncasri
02

2. Plati
03

3. Numerar net din activitatea operationala


04

(rd. 02rd.03)

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII


05

1. ncasri
06

2. Plati
07

3. Numerar net din activitatea de investiii


08

(rd 0607)

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE


09

1. ncasri
10

2. Plati
11

3. Numerar net din activitatea de finanare


12

Pagina 20

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(rd.10rd.11)

IV. CRETEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR I


13

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA NCEPUTUL


14

ANULUI

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFRITUL


15

PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

Depozite
16

Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului
financiarcontabil

Viza trezorerie

*ST*

ANEXA 4
SITUAIA FLUXURILOR DE TEEZORERIE
la data de ......
*T*
cod 04
lei

DENUMIMEA INDICATORULUI
Cod

r;nd

A
B
1 2
3

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA


01

1. ncasri
02

2. Plati
03

3. Numerar net din activitatea operationala


04

(rd. 02 rd.03)

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII


05

1. ncasri
06

2. Plati.
07

3. Numerar net din activitatea de investiii


08

(rd.0607)

III. NUMERAM DIN ACTIVITATEA DE FINANARE


09

1. ncasri
10

2. Plati
11

3. Numerar net din activitatea de finanare


12

(rd.10rd.11)

IV. CRETEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR I


13

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

Pagina 21

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA NCEPUTUL 14

PERIOADEI

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFRITUL 15

ANULUI (rd.13+rd.l4), din care:

1. Depozite
16

2. Disponibilitati la bnci n strintate


17

3. Diferene din reevaluare


18

Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului
financiarcontabil
*ST*
ANEXA 5
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIEI PUBLICE VENITURI
la data de ...............................
*T*
cod 20

DenumireaCodPrevederiPreve Drepturi constatate nc StingeriDrepturi


indicato
bugetare deri
sari pe alte consta
rilor*)
iniiale bugetaTotal,dindin din realicai
tate de

re
care:
anii anul zate dec;t
ncasat

trim./
prececu
ncasri

defini
dentirent

tive

A
B
1

2
3=4+5
4
5
6
7
8=367

__________
*) Se nscriu denumirea i simbolul capitolelor i subcapitolelor din
bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale bugetul de stat,
bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj,
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, fonduri
externe nerambursabile i instituii publice finanate integral sau parial
din venituri proprii/activiti finanate integral din venituri proprii
(altele dec;t cele de subordonare local).
Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului
financiarcontabil
*ST*
ANEXA 6
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIEI PUBLICE CHELTUIELI
la data de .............................
Pagina 22

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

*T*
cod 21
lei

Denumirea
Credite bugetare AngajamenAngajamenPlatiAngajamenChel
indicatoCodte
te
efecte legale tuie
rilor*)
iniialetrim./
bugetare
legale tuatede pltit li

definitive

efec

tive

A
B
1

4
5
6=45
7

__________
*) Se nscriu denumirea i simbolul capitolelor i subcapitolelor din
bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionalebugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigurrilor sociate de stat, bugetul
asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate, credite externe, credite interne, fonduri externe
nerambursabile i venituri proprii/venituri proprii i subvenii(altele
dec;t cele de subordonare local).
Nota: Se detaliaz pe clasificatia economic (Anexa 7)
Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului
financiarcontabil
*ST*
ANEXA 7
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE Cheltuieli
la data de ........................
*T*
*Font 7*

cod

21

Capitol
...............
Subcapitol
...................
lei

Cod

Credite bugetare

Angajamente

DENUMIREA INDICATORILOR*)
indica
AngajaAngajaPlati legale de Cheltu

tor
iniialetrimestrialemente
mente efec pltit
ieli

/definitive buge
legale tuate
efec

tare

tive

3
4
5
6=45

Pagina 23

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)


01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

(cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale n bani


10.01

(cod 10.01.01 la 10.01.30)

Salarii de baza
10.01.01

Salarii de merit
10.01.02

Indemnizaie de conducere
10.01.03

Spor de vechime
10.01.04

Sporuri pentru condiii de munca


10.01.05

Alte sporuri
10.01.06

Ore suplimentare
10.01.07

Fond de premii
10.01.08

Prima de vacanta
10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul


10.01.10

Fond aferent plii cu ora


10.01.11

Pagina 24

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Indemnizaii pltite unor persoane din afar


10.01.12

unitii

Indemnizaii de delegare
10.01.13

Indemnizaii de detaare
10.01.14

Alocaii pentru transportul la i de la locul


10.01.15

de munca

Alocaii pentru locuine


10.01.16

Alte drepturi salariale n bani


10.01.30

Cheltuieli salariale n natura


10.02

(cod 10.02.01 la 10.02.30)

Tichete de masa
10.02.01

Norme de hrana
10.02.02

Uniforme i echipament obligatoriu


10.02.03

Locuinta de serviciu folosit de salariat i


10.02.04

familia sa

Transportul la i de la locul de munca


10.02.05

Alte drepturi salariale n natura


10.02.30

Contribuii (cod 10.03.01 la 10.03.06)


10.03

Contribuii de asigurri sociale de stat


10.03.01

Pagina 25

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Contribuii de asigurri de omaj


10.03.02

Contribuii de asigurri sociale de sntate


10.03.03

Contribuii de asigurri pentru accidente de


10.03.04

munca i boli profesionale

Prime de asigurare viata pltite de angajator


10.03.05

pentru angajai

Contribuii pentru concedii i indemnizaii


10.03.06

TITLUL II BUNURI I SERVICII

20

(cod 20.01 la 20.30)

Bunuri i servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)


20.01

Furnituri de birou
20.01.01

Materiale pentru curenie


20.01.02

nclzit, iluminat i forta motrica


20.01.03

Apa, canal i salubritate


20.01.04

Carburani i lubrifiani
20.01.05

Piese de schimb
20.01.06

Transport
20.01.07

Pagina 26

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Posta, telecomunicaii, radio, tv, internet


20.01.08

Materiale i prestri de servicii cu caracter


20.01.09

funcional

Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i


20.01.30

funcionare

Reparaii curente
20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


20.03

Hrana pentru oameni


20.03.01

Hrana pentru animale


20.03.02

Medicamente i materiale sanitare


20.04

(cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente
20.04.01

Materiale sanitare
20.04.02

Reactivi
20.04.03

Dezinfectanti
20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar


20.05

(cod 20.05.01 la 20.05.30)

Uniforme i echipament
20.05.01

Lenjerie i accesorii de pat


20.05.03

Pagina 27

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte obiecte de inventar


20.05.30

Deplasri, detari, transferri


20.06

(cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasri interne, detari, transferri


20.06.01

Deplasri n strintate
20.06.02

Materiale de laborator
20.09

Cercetaredezvoltare
20.10

Cri, publicaii i materiale documentare


20.11

Consultana i expertiza
20.12

Pregtire profesional
20.13

Protecia muncii
20.14

Munitie, furnituri i armament de natura


20.15

activelor fixe pentru armata

Studii i cercetri
20.16

Plati pentru finanarea patrimoniului genetic


20.18

al animalelor

Contribuii ale administraiei publice locale


20.19

la realizarea unor lucrri i servicii de

Pagina 28

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

interes public local, n baza unor convenii

sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundatii


20.20

pentru autoriti publice locale

Meteorologie
20.21

Finanarea aciunilor din domeniul apelor


20.22

Prevenirea i combaterea inundatiilor i


20.23

ingheturilor

Comisioane i alte costuri aferente


20.24

mprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane i alte costuri aferente


20.24.01

mprumuturilor externe

Comisioane i alte costuri aferente


20.24.02

mprumuturilor interne

Stabilirea riscului de ara


20.24.03

Cheltuieli judiciare i extrajudiciare derivate 20.25

din aciuni n reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispoziiilor legale

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)


20.30

Reclama i publicitate
20.30.01

Protocol i reprezentare
20.30.02

Pagina 29

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Prime de asigurare nonviata


20.30.03

Chirii
20.30.04

Prestri servicii pentru transmiterea


20.30.06

drepturilor

Fondul Preedintelui/Fondul conducatorului


20.30.07

instituiei publice

Fondul Primului ministru


20.30.08

Executarea silit a creanelor bugetare


20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri i servicii


20.30.30

TITLUL III DOBNZI (cod 30.01+30.02+30.03)

30

Dob;nzi aferente datoriei publice interne


30.01

(cod 30.01.01+30.01.02)

Dob;nzi aferente datoriei publice interne


30.01.01

directe

Dob;nzi aferente creditelor interne garantate


30.01.02

Dob;nzi aferente datoriei publice externe


30.02

(cod 30.02.01 la 30.02.05)

Dob;nzi, aferente datoriei publice externe


30.02.01

directe

Pagina 30

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Dob;nzi aferente creditelor externe contractate 30.02.02

de ordonatorii de credite

Dob;nzi aferente creditelor externe garantate


30.02.03

i/sau directe subimprumutate

Dob;nzi aferente datoriei publice externe locale30.02.05

Alte dob;nzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)


30.03

Dob;nzi aferente mprumuturilor din fondul de


30.03.01

tezaur

Dobanda datorat trezoreriei statului


30.03.02

Dob;nzi aferente mprumuturilor temporare din


30.03.03

trezoreria statului

Dob;nzi la depozite i disponibilitati pstrate 30.03.04

n contul trezoreriei statului

Dob;nzi la operaiunile de leasing


30.03.05

TITLUL IV SUBVENII (cod 40.01 la 40.30)

40

Subvenii pe produse
40.01

Subvenii pe activiti
40.02

Subvenii pentru acoperirea diferenelor de pre 40.03

i tarif

Pagina 31

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Subvenii pentru susinerea transportului


40.04

feroviar public de cltori

Subvenii pentru transportul de cltori cu


40.05

metroul

Aciuni de ecologizare
40.06

Valorificarea cenusilor de pirita


40.07

Subvenii pentru dob;nzi la credite bancare


40.08

Plati ctre angajatori pentru formarea


40.09

profesional a angajailor

Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi


40.10

locuri de munca

Prime acordate productorilor agricoli


40.11

Subvenii pentru completarea primelor de


40.12

asigurare pentru factorii de risc din

agricultura

Stimularea exporturilor
40.13

Susinerea infrastructurii de transport


40.14

Sprijinirea productorilor agricoli


40.15

Programe de conservare sau de nchidere a


40.16

minelor

Pagina 32

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Programe de protecie social i integrare


40.17

socioprofesional a persoanelor cu handicap

Protecie social n sectorul minier


40.18

Plati pentru stimularea crerii de locuri de


40.19

munca

Alte subvenii
40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)


50

Fond de rezerva bugetar la dispoziia


50.01

Guvernului

Fond de intervenie la dispoziia Guvernului


50.02

Fond de rezerva bugetar la dispoziia


50.04

autoritilor locale

TITLUL VI TRANSFERURI NTRE UNITI ALE

51

ADMINISTRAIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26) 51.01

Transferuri ctre instituii publice


51.01.01

Finanarea de baza a nvm;ntului superior


51.01.02

Aciuni de sntate
51.01.03

Finanarea drepturilor acordate persoanelor cu 51.01.04

Pagina 33

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

handicap

Finanarea aeroporturilor de interes local


51.01.05

Transferuri din Fondul de intervenie


51.01.06

Transferuri din bugetul de stat ctre bugetul


51.01.07

asigurrilor sociale de stat

Transferuri din bugetul de stat ctre bugetul


51.01.08

asigurrilor pentru omaj

Transferuri privind contribuii de sntate


51.01.09

pentru persoane care satisfac serviciul militar

n termen

Transferuri privind contribuii de sntate

pentru persoane care executa pedepse private de 51.01.10

libertate sau arest preventiv

Transferuri din bugetul de stat ctre bugetul


51.01.11

fondului naional unic de asigurri sociale de

sntate

Contribuia persoanelor asigurate pentru


51.01.12

finanarea ocrotirii sntii

Transferuri pentru lucrrile de cadastru


51.01.13

imobiliar

Transferuri din bugetele consiliilor judeene


51.01.14

pentru finanarea centrelor de zi pentru

Pagina 34

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

protecia copilului

Transferuri din bugetele locale pentru


51.01.15

instituiile de asistenta social pentru

persoanele cu handicap

Transferuri din bugetul asigurrilor sociale de 51.01.16

stat ctre bugetul fondului naional unic de

asigurri sociale de sntate

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru


51.01.17

omaj ctre bugetul asigurrilor sociale de stat

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru


51.01.18

omaj ctre bugetele locale pentru finanarea

programelor pentru ocuparea temporar a forei

de munca

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru


51.01.19

omaj ctre bugetul fondului naional unic de

asigurri sociale de sntate

Transferuri din bugetul asigurrilor pentru


51.01.20

omaj ctre bugetul asigurrilor sociale de stat

reprezent;nd asigurare pentru accidente de munca

i boli profesionale pentru someri pe durata

practicii profesionale

Transferuri din bugetul asigurrilor sociale de 51.01.21

stat ctre bugetul fondului naional unic de

asigurri sociale de sntate reprezent;nd

contribuia persoanelor aflate n concediu

medical din cauza de accident de munca sau boala

Pagina 35

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

profesional

Transferuri reprezent;nd cotaparte din tarifele51.01.22

de utilizare a spectrului

Vrsminte efectuate ctre bugetul Fondului


51.01.23

naional unic de asigurri sociale de sntate

din valorificarea creanelor bugetare

Transferuri din bugetele consiliilor locale i 51.01.24

judeene pentru acordarea unor ajutoare ctre

unitile administrativteritoriale n situaii

de extrema dificultate

Programe pentru sntate


51.01.25

Transferuri privind contribuia de asigurri


51.01.26

sociale de sntate pentru persoanele aflate n

concediu pentru creterea copilului

Transferuri de capital
51.02

(cod 51.02.01 la 51.02.11)

Finanarea strazilor care se vor amenaja n


51.02.01

perimetrele destinate construciilor de cvartale

de locuine noi

Finanarea investiiilor finanate parial din 51.02.02

mprumuturi externe

Programul pentru pietruirea drumurilor i


51.02.03

alimentarea cu apa a satelor

Pagina 36

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Programul pentru construcii de locuine i sali51.02.04

de sport

Finanarea elaborrii i/sau actualizrii


51.02.05

planurilor urbanistice generale i a

regulamentelor locale de urbanism

Retehnologizarea centralelor termice i


51.02.06

electrice de termoficare

Finanarea studiilor de fezabilitate aferente


51.02.07

proiectelor SAPARD

Aparatura medical i echipamente de comunicaii51.02.08

n urgenta

Finanarea aciunilor privind reducerea riscului51.02.09

seismic al construciilor existente cu

destinaie de locuinta

Plati din contul creditelor garantate i/sau


51.02.10

subimprumutate

Transferuri pentru reparaii capitale la


51.02.11

spitale

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

(cod 55.01+55.02+55.03)

A. Transferuri interne
55.01

(cod 55.01.01 la 55.01.18)

Pagina 37

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Restructurarea industriei de aprare


55.01.01

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului55.01.02

Olimpic Roman

Programe cu finanare rambursabila


55.01.03

Fondul de garantare a mprumuturilor acordate


55.01.04

ntreprinderilor mici i mijlocii

Programul de realizare a sistemului naional


55.01.05

antigrindina

Sprijinirea proprietarilor de pduri


55.01.06

Programe comunitare
55.01.07

Programe PHARE i alte programe cu finanare


55.01.08

nerambursabila

Programe ISPA
55.01.09

Programe SAPARD
55.01.10

Cofinantarea asistenei financiare


55.01.11

nerambursabile post aderare de la Comunitatea

European

Investiii ale regiilor autonome i societilor55.01.12

comerciale cu capital de stat

Programe de dezvoltare
55.01.13

Pagina 38

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Fond Naional de Preaderare


55.01.14

Fond Roman de Dezvoltare Social


55.01.15

Sprijinirea infiintarii de noi ntreprinderi i 55.01.16

susinerea dezvoltrii ntreprinderilor mici i

mijlocii

Transferuri pentru programe i proiecte de


55.01.17

prevenire a accidentelor de munca i a bolilor

profesionale

Alte transferuri curente interne


55.01.18

B. Transferuri curente n strintate (ctre


55.02

organizaii internaionale)

(cod 55.02.01 la 55.02.04)

Contribuii i cotizatii la organisme


55.02.01

internaionale

Cooperare economic internationala


55.02.02

Alte transferuri curente n strintate


55.02.04

C. Contribuia Rom;niei la bugetul U.E.


55.03

(cod 55.03.01 la 55.03.10)

Contribuii din taxe vamale


55.03.01

Contribuii din resursa bazat pe TVA


55.03.02

Pagina 39

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Contribuii din resursa bazat pe VNB


55.03.03

Alte contribuii
55.03.10

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIAL (cod 57.01+57.02)


57

Asigurri sociale
57.01

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)


57.02

Ajutoare sociale n numerar


57.02.01

Ajutoare sociale n natura


57.02.02

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)


59

Burse
59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile 59.02

naturale

Finanarea partidelor politice


59.03

Sprijinirea organizaiilor cetenilor


59.04

aparin;nd minoritilor naionale altele dec;t

cele care primesc subvenii de la bugetul de

stat potrivit legii

Finanarea unor programe i proiecte interetnice 59.05

i combatere a intolerantei

Producerea i distribuirea filmelor


59.06

Pagina 40

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Sprijinirea activitii romanilor de


59.07

pretutindeni i a organizaiilor reprezentative

ale acestora

Programe pentru tineret


59.08

Despgubiri acordate productorilor agricoli n 59.09

caz de calamitati naturale n agricultura

Fond la dispoziia primuluiministru pentru


59.10

sprijinirea comunitilor rom;neti de

pretutindeni

Asociaii i fundaii
59.11

Susinerea cultelor
59.12

Contribuia statului, pentru sprijinirea


59.13

Bisericii Ortodoxe Romane din afar granielor

Contribuia statutul la salarizarea personalului 59.14

de cult

Contribuii la salarizarea personalului


59.15

neclerical

Promovarea imaginii i intereselor rom;neti


59.16

peste hotare

Despgubiri civile
59.17

Despgubiri pentru animale sacrificate n


59.18

Pagina 41

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

vederea prevenirii i combaterii epizootiilor

Indemnizaia de merit
59.19

Sume destinate finanrii programelor sportive 59.20

realizate de structurile sportive de drept

privat

Comenzi de stat pentru cri i publicaii


53.21

Aciuni cu caracter tiinific i


59.22

socialcultural

Finanarea Ansamblului "Memorialul victimelor


59.23

comunismului i al rezistentei Sighet"

Finanarea ansamblului "Memorialul revoluiei 59.24

Decembrie 1989" din municipiul Timioara

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)


71

Active fixe (inclusiv reparaii capitale)


71.01

(cod 71.01.01 la 71.01.30)

Construcii
71.01.01

Maini, echipamente i mijloace de transport


71.01.02

Mobilier, aparatura birotica i alte active


71.01.03

corporale

Pagina 42

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte active fixe (iunclusiv reparaii capitale) 71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)


71.02

Rezerve de stat i de mobilizare


71.02.01

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)


72.01

Participare la capitalul social al societilor 72.01.01

comerciale

OPERAIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XII MPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)

80

mprumuturi acordate pentru obiective aprobate 80.01

prin convenii bilaterale i interguvernamentale

mprumuturi pentru persoane cu statut de


80.02

refugiat

mprumuturi pentru instituii i servicii


80.03

publice sau activiti finanate integral din

venituri proprii

mprumuturi din bugetul asigurrilor pentru


80.04

omaj

mprumuturi acordate pentru construirea,


80.05

cumprarea, reabilitarea, consolidarea i

Pagina 43

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

extinderea unor locuine

Microcredite acordate persoanelor fizice care


80.06

desfoar activiti pe cont propriu,

aducatoare de venituri, n vederea ntreinerii

materiale

mprumuturi acordate pentru protejarea


80.07

monumentelor istorice

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor


80.08

temporare de casa

mprumuturi acordate de ageniile guvernamentale 80.09

i administrate prin agenii de credit

Alte mprumuturi
80.30

TITLUL XIII RAMBURSRI DE CREDITE

81

(cod 81.01+81.02)

Rambursri de credite externe


81.01

(cod 81.01.01 la 81.01.06)

Rambursri de credite externe contractate de


81.01.01

ordonatorii de credite

Rambursri de credite externe garantate i


81.01.02

directe subimprumutate

Rambursri de credite aferente datoriei publice 81.01.05

externe locale

Pagina 44

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Diferene de curs aferente datoriei publice


81.01.06

externe

Rambursri de credite interne


81.02

(cod 81.02.01 la 81.02.05)

Rambursri de credite interne garantate


81.02.01

Diferene de curs aferente datoriei publice


81.02.02

interne

Rambursri de credite aferente datoriei publice 81.02.05

interne locale

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Rezerve
91.01

Excedent
92.01

Deficit
93.01

___________
*) Se nscriu denumirea i simbolul capitolelor din bugetul aprobat,
detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei
economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale
de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bigetul Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate, credite externe, credite interne, fonduri
externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii i subvenii)
Conductorul instituiei
compartimentului

Conductorul
financiarcontabil

*ST*

ANEXA 8
Pagina 45

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE I
ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCAL) VENITURI
la data de ......................
*T*
*Font 7*

cod

20
lei

Prevederi Prevederi
Drepturi
constatate ncStingeri Drepturi

Denumirea indicatorilor

Cod
bugetare
bugetare
sari pe alte constatate

indicatoriniiale trimestriale Total,


din anii din realicai dec;tde ncasat

/definitive din
care:precedentianulzate ncasri

cu

rent

2
3=4+5
4

5
6
7
8=367

TOTAL VENITURI
000115

I. VENITURI CURENTE

Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01) 15.15

Impozit pe spectacole
15.15.01

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.15)

Venituri din proprietate


30.15

(cod 30.15.05 la 30.15.50)

Venituri din concesiuni i nchirieri


30.15.05

Pagina 46

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Venituri din utilizarea pasunilor


30.15.09

comunale

Alte venituri din proprietate


30.15.50

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII

(cod 33.15+34.15+35.15+36.15+37.15)

Venituri din prestri de servicii i alte 33.15

activiti (cod 33.15.05 la 33.15.50)

Taxe i alte venituri n nvm;nt


33.15.05

Venituri din prestri de servicii


33.15.08

Contribuia de ntreinere a persoanelor 33.15.13

asistate

Contribuia elevilor i studenilor


33.15.14

pentru internate, cmine i cantine

Venituri din valorificarea produselor


33.15.16

obinute din activitatea proprie sau

anexa

Venituri din organizarea de cursuri de


33.15.17

calificare i conversie profesional,

specializare i perfecionare

Venituri din serbari i spectacole,


33.15.19

manifestri culturale, artistice i

sportive

Pagina 47

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Venituri din contractele ncheiate cu


33.15.21

casele de asigurri sociale de sntate

Alte venituri din prestri de servicii i33.15.50

alte activiti

Venituri din taxe administrative,


34.15

eliberari permise (cod 34.15.50)

Alte venituri din taxe administrative,


34.15.50

eliberari permise

Amenzi, penaliti i confiscari


35.15

(cod 35.15.50)

Alte amenzi, penaliti i confiscari


35.15.50

Diverse venituri (cod 36.15.50)


36.15

Alte venituri
36.15.50

Transferuri voluntare, altele dec;t


37.15

subveniile (cod 37.15.01+37.15.50)

Donaii i sponsorizri
37.15.01

Alte transferuri voluntare


37.15.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.15)

Venituri din valorificarea unor bunuri


39.15

(cod 39.15.01+39.15.50)

Pagina 48

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Venituri din valorificarea unor bunuri


39.15.01

ale instituiilor publice

Alte venituri din valoarea unor bunuri


39.15.50

Conductorul
Conductorul compartimentului

instituiei
fina

nciarcontabil
*ST*

ANEXA 9
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE DIN
VENITURI PROPRII I SUBVENII (DE SUBORDONARE LOCAL) VENITURI
la data de ................................
*T*
*Font 7*

cod

20
lei

Prevederi Prevederi
Drepturi
constatate ncStingeri Drepturi

Denumirea indicatorilor

Cod
bugetare
bugetare
sari pe alte constatate

indicatoriniiale trimestriale Total,


din anii din realicai dec;tde ncasat

/definitive din
care:precedentianulzate ncasri

cu

rent

2
3=4+5
4

5 6
7
8=367

TOTAL VENITURI
000110

I. VENITURI CURENTE

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10

Pagina 49

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Impozit pe spectacole
15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

Venituri din proprietate


30.10

(cod 30.10.05 la 30.10.50)

Venituri din concesiuni i nchirieri


30.10.05

Venituri din utilizarea pasunilor


30.10.09

comunale

Alte venituri din proprietate


30.10.50

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10)

Venituri din prestri de servicii i alte 33.10

activiti (cod 33.10.05 la 33.10.50)

Taxe i alte venituri n nvm;nt


33.10.05

Venituri din prestri de servicii


33.10.08

Contribuia de ntreinere a persoanelor 33.10.13

asistate

Contribuia elevilor i studenilor


33.10.14

pentru internate, cmine i cantine

Pagina 50

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Venituri din valorificarea produselor


33.10.16

obinute din activitatea proprie sau

anexa

Venituri din organizarea de cursuri de


33.10.17

calificare i conversie profesional,

specializare i perfecionare

Venituri din serbari i spectacole,


33.10.19

manifestri culturale, artistice i

sportive

Venituri din contractele ncheiate cu


33.10.21

casele de asigurri sociale de sntate

Alte venituri din prestri de servicii i33.10.50

alte activiti

Venituri din taxe administrative,


34.10

eliberari permise (cod 34.10.50)

Alte venituri din taxe administrative,


34.10.50

eliberari permise

Amenzi, penaliti i confiscari


35.10

(cod 35.10.50)

Alte amenzi, penaliti i confiscari


35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50)


36.10

Alte venituri
36.10.50

Pagina 51

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Transferuri voluntare, altele dec;t


37.10

subveniile (cod 37.10.01+37.10.50)

Donaii i sponsorizri
37.10.01

Alte transferuri voluntare


37.10.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri


39.10

(cod 39.10.01+39.10.50)

Venituri din valorificarea unor bunuri


39.10.01

ale instituiilor publice

Alte venituri din valoarea unor bunuri


39.10.50

IV. SUBVENII (cod 43.10)

SUBVENII DE LA ALTE ADMINISTRAII


43.10

(cod 43.10.09)

Subvenii pentru instituii publice


43.10.09

Conductorul instituiei
compartimentului

Conductorul
financiarcont

abil
*ST*
ANEXA 10
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCAL) CHELTUIELI
la data de ............................
*T*
Pagina 52

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

*Font 7*

cod

21
lei

Credite bugetare
AngajaAngajaPlati
Cheltu

Cod
mente
mente efecAngajamenteieli

Denumirea indicatorilor
indicator iniialetrimestrialebuge
legale tuate legale de efecti

/definitive tare

pltit
ve

4
5
6=45

TOTAL CHELTUIELI

50.15

(cod 54.15+61.15+65.15+66.15+67.15+68.15+70.15+

80.15+83.15+84.15+87.15)

Alte servicii publice generale (cod 54.15.10)


54.15

Servicii publice comunitare de evidenta a


54.15.10

persoanelor

Ordine publica i siguranta nationala

61.15

(cod 61.10.03)

Ordine publica (cod 61.15.03.04)


61.15.03

Poliia comunitara
61.15.03.04

nvm;nt

65.15

(cod 65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+

65.15.11+65.15.50)

nvm;nt precolar i primar


65.15.03

(cod 65.15.03.01+65.15.03.02)

Pagina 53

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

nvm;nt precolar
65.15.03.01

nvm;nt primar
65.15.03.02

nvm;nt secundar
65.15.04

(cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03)

nvm;nt secundar inferior


65.15.04.01

nvm;nt secundar superior


65.15.04.02

nvm;nt profesional
65.15.04.03

nvm;nt postliceal
65.15.05

nvm;nt nedefinibil prin nivel


65.15.07

(cod 65.15.07.04)

nvm;nt special
65.15.07.04

Servicii auxiliare pentru educaie


65.15.11

(cod 65.15.11.03+65.15.11.30)

Internate i cantine pentru elevi


65.15.11.03

Alte servicii auxiliare


65.15.11.30

Alte cheltuieli n domeniul nvm;ntului


65.15.50

Sntate (cod 66.15.50)

66.15

Alte cheltuieli n domeniul sntii


66.15.50

Pagina 54

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(cod 66.15.50.50)

Alte instituii i aciuni sanitare


66.15.50.50

Cultura, recreere i religie

67.15

(cod 67.15.03+67.15.05+67.15.50)

Servicii culturale
67.15.03

(cod 67.15.03.03 la 67.15.03.30)

Muzee
67.15.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte


67.15.03.04

coli populare de arta i meserii


67.15.03.05

Case de cultura
67.15.03.06

Cmine culturale
67.15.03.07

Universiti populare
67.15.03.09

Presa
67.15.03.10

Edituri
67.15.03.11

Alte servicii culturale


67.15.03.30

Servicii recreative i sportive


67.15.05

(cod 67.15.05.01)

Sport
67.15.05.01

Pagina 55

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii 67.15.50

i religiei

Asigurri i asistenta social

68.15

(cod 68.15.04+68.15.05+68.15.50)

Asistenta acordat persoanelor n varsta


68.15.04

Asistenta social n caz de boli i


68.15.05

invaliditati (cod 68.15.05.02)

Asistenta social n caz de invaliditate


68.15.05.02

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i


68.15.50

asistenei sociale

Locuine, servicii i dezvoltare publica

70.15

(cod 70.15.03+70.15.04+70.15.50)

Locuine (cod 70.15.03.01)


70.15.03

Dezvoltarea sistemului de locuine


70.15.03.01

Servicii i dezvoltare publica


70.15.04

Alte servicii n domeniul locuinelor,


70.15.50

serviciilor i dezvoltrii comunale

Aciuni generale economice, comerciale i de

80.15

munca (cod 80.15.01)

Aciuni generale economice i comerciale


80.15.01

Pagina 56

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(cod 80.15.01.30)

Alte cheltuieli pentru aciuni generale


80.15.01.30

economice i comerciale

Agricultura, silvicultura, piscicultura i

83.15

vanatoare (cod 83.15.03.30)

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii


83.15.03.30

Transporturi (cod 84.15.50)

84.15

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor


84.15.50

Alte aciuni economice (cod 87.15.04+87.15.50)


87.15

Turism
87.15.04

Alte aciuni economice


87.15.50

Excedent

98.15

Deficit

99.15

Conductorul
Conductorul compartimentului

instituiei
fin

anciarcontabil
Nota: Se detaliaz pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
*ST*
ANEXA 11
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII
I SUBVENII (DE SUBORDONARE LOCAL) CHELTUIELI
la data de .......................
*T*
Pagina 57

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

*Font 7*

cod

21
lei

Credite bugetare
AngajaAngajaPlati
Chel

Cod
mente
mente efecAngajamentetuieli

Denumirea indicatorilor
indicator iniialetrimestrialebuge
legale tuate legale de efec

/definitive tare

pltit
tive

4
5
6=45

TOTAL CHELTUIELI
50.10

(cod 54.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+

+80.10+83.10+84.10+87.10)

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10

Servicii publice comunitare de evidenta a


54.10.10

persoanelor

Ordine publica i siguranta nationala


61.10

(cod 61.10.03)

Ordine publica (cod 61.10.03.04)


61.10.03

Poliia comunitara
61.10.03.04

nvm;nt
65.10

(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+

+65.10.11+65.10.50)

nvm;nt precolar i primar


65.10.03

(cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

Pagina 58

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

nvm;nt precolar
65.10.03.01

nvm;nt primar
65.10.03.02

nvm;nt secundar
65.10.04

(cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

nvm;nt secundar inferior


65.10.04.01

nvm;nt secundar superior


65.10.04.02

nvm;nt profesional
65.10.04.03

nvm;nt postliceal
65.10.05

nvm;nt nedefinibil prin nivel


65.10.07

(cod 65.10.07.04)

nvm;nt special
65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educaie


65.10.11

(cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

Internate i cantine pentru elevi


65.10.11.03

Alte servicii auxiliare


65.10.11.30

Alte cheltuieli n domeniul nvm;ntului


65.10.50

Sntate (cod 66.10.50)


66.10

Alte cheltuieli n domeniul sntii


66.10.50

Pagina 59

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(cod 66.10.50.50)

Alte instituii i aciuni sanitare


66.10.50.50

Cultura, recreere i religie


67.10

(cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

Servicii culturale
67.10.03

(cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

Muzee
67.10.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte


67.10.03.04

coli populare de arta i meserii


67.10.03.05

Case de cultura
67.10.03.06

Cmine culturale
67.10.03.07

Centre pentru conservarea i promovarea


67.10.03.08

culturii traditionale

Universiti populare
67.10.03.09

Presa
67.10.03.10

Edituri
67.10.03.11

Alte servicii culturale


67.10.03.30

Servicii recreative i sportive


67.10.05

Pagina 60

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(cod 67.10.05.01)

Sport
67.10.05.01

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii 67.10.50

i religiei

Asigurri i asistenta social


68.10

(cod 68.10.04+68.10.05+68.10.50)

Asistenta acordat persoanelor n varsta


68.10.04

Asistenta social n caz de boli i


68.10.05

invaliditati (cod 68.10.05.02)

Asistenta social n caz de invaliditate


68.10.05.02

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i


68.10.50

asistenei sociale

Locuine, servicii i dezvoltare publica


70.10

(cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

Locuine (cod 70.10.03.01)


70.10.03

Dezvoltarea sistemului de locuine


70.10.03.01

Servicii i dezvoltare publica


70.10.04

Alte servicii n domeniul locuinelor,


70.10.50

serviciilor i dezvoltrii comunale

Aciuni generale economice, comerciale i de


80.10

Pagina 61

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

munca (cod 80.10.01)

Aciuni generale economice i comerciale


80.10.01

(cod 80.10.01.30)

Alte cheltuieli pentru aciuni generale


80.10.01.30

economice i comerciale

Agricultura, silvicultura, piscicultura i


83.10

vanatoare (cod 83.10.03.30)

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii


83.10.03.30

Transporturi (cod 84.10.50)


84.10

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor


84.10.50

Alte aciuni economice (cod 87.10.04+87.10.50) 87.10

Turism
87.10.04

Alte aciuni economice


87.10.50

Excedent
98.10

Deficit
99.10

Nota: Se detaliaz pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)


Conductorul
Conductorul compartimentului

instituiei
fi

nanciarcontabil
*ST*

Pagina 62

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

ANEXA 12
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI LOCAL VENITURI
la data de ...............
*T*
*Font 7*

cod

20
lei

Prevederi Prevederi
Drepturi constatate ncStingeri Drepturi

Denumirea indicatorilor

Cod
bugetare
bugetare
sari pe alte constatate

indicator iniiale trimestriale/ Total,


din anii din realicai dec;tde ncasat

definitive din
care:precedentianulzate ncasri

cu

rent

2
3=4+5
4

5
6
7
8=367

VENITURI TOTAL
00.01.02

VENITURI PROPRII

1. VENITURI CURENTE

A. VENITURI FISCALE

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I CTIGURI

DIN CAPITAL

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I

CTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

Impozit pe profit
01.02

Pagina 63

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Impozit pe profit de la agenii economici01.02.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I

CTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE (cod 04.02)

Cote i sume defalcate din impozitul pe 04.02

venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Cote defalcate din impozitul pe venit


04.02.01

Sume alocate de consiliul judeean pentru04.02.04

echilibrarea bugetelor locale

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT I

CTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit i


05.02

c;tiguri din capital de la persoane

fizice (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit i


05.02.50

c;tiguri din capital

A2. IMPOZIT PE SALARII TOTAL

(cod 06.02)

Impozit pe salarii (cod 06.02.02)


06.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii 06.02.02

A3. IMPOZITE I TAXE PE PROPRIETATE

(cod 07.02)

Pagina 64

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Impozite i taxe pe proprietate


07.02

(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozitul pe cldiri
07.02.01

(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozitul pe cldiri de la persoane


07.02.01.01

fizice

Impozitul pe cldiri de la persoane


07.02.01.02

juridice

Impozit pe terenuri
07.02.02

(cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

Impozitul pe terenuri de la persoane


07.02.02.01

fizice

Impozitul pe terenuri de la persoane


07.02.02.02

juridice

Impozitul pe terenul extravilan


07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru 07.02.03

pentru activitatea notarial i alte taxe

de timbru

Alte impozite i taxe pe proprietate


07.02.50

A4.IMPOZITE I TAXE PE BUNURI I SERVICII

(cod 11.02)

Pagina 65

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Sume defalcate din TVA


11.02

(cod 11.02.01 la 11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea


11.02.01

adugat pentru finanarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judeelor i

Municipiului Bucureti

Sume defalcate din taxa pe valoarea


11.02.02

adugat pentru finanarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraelor, municipiilor i sectoarelor

Municipiului Bucureti

Sume defalcate din taxa pe valoarea


11.02.03

adugat pentru subvenionarea energiei

termice livrate populaiei

Sume defalcate din taxa pe valoarea


11.02.04

adugat pentru sistemele centralizate de

producere i distribuie a energiei

termice

Sume defalcate din taxa pe valoarea


11.02.05

adugat pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea


11.02.06

adugat pentru echilibrarea bugetelor

locale

Alte impozite i taxe generale pe bunuri 12.02

i servicii (cod 12.02.07)

Pagina 66

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Taxe hoteliere
12.02.07

Taxe pe servicii specifice


15.02

(cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit pe spectacole
15.02.01

Alte taxe pe servicii specifice


15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea16.02

utilizrii bunurilor sau pe desfurarea

de activiti

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Taxa asupra mijloacelor de transport


16.02.02

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Taxa asupra mijloacelor de transport


16.02.02.01

deinute de persoane fizice*)

Taxa asupra mijloacelor de transport


16.02.02.02

deinute de persoane juridice*)

Taxe i tarife pentru eliberarea de


16.02.03

licene i autorizaii de funcionare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,


16.02.50

autorizarea utilizrii bunurilor sau pe

desfurare de activiti

A6. ALTE IMPOZITE I TAXE FISCALE

Pagina 67

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte impozite i taxe fiscale


18.02

(cod 18.02.50)

Alte impozite i taxe


18.02.50

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

(cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate


30.02

(cod 30.02.01 la 30.02.50)

Vrsminte din profitul net al regiilor 30.02.01

autonome, societilor i companiilor

naionale

Restituiri de fonduri din finanarea


30.02.03

bugetar a anilor precedenti

Venituri din concesiuni i inchideri


30.02.05

Venituri din dividente


30.02.08

Alte venituri din proprietate


30.02.50

Venituri din dob;nzi (cod 31.02.03)


31.02

Alte venituri din dob;nzi


31.02.03

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Pagina 68

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Venituri din prestri de servicii i alte33.02

activiti (cod 33.02.08 la 33.02.50)

Venituri din prestri de servicii


33.02.08

Contribuia prinilor sau susintorilor33.02.10

legali pentru ntreinerea copiilor n

crese

Contribuia persoanelor beneficiare ale 33.02.12

cantinelor de ajutor social

Taxe din activiti cadastrale i


33.02.24

agricultura

Contribuia lunar a prinilor pentru


33.02.27

ntreinerea copiilor n unitile de

protecie social

Venituri din recuperarea cheltuielilor de33.02.28

judecata, imputatii i despgubiri

Alte venituri din prestri de servicii i33.02.50

alte activiti

Venituri din taxe administrative,


34.02

eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru


34.02.02

Alte venituri din taxe administrative,


34.02.50

Pagina 69

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

eliberari permise

Amenzi, penaliti i confiscari


35.02

(cod 35.02.01 la 35.02.50)

Venituri din amenzi i alte sanciuni


35.02.01

aplicate potrivit dispoziiilor legale

Penaliti pentru nedepunerea sau


35.02.02

depunerea cu nt;rziere declaraiei de

impozite i taxe

ncasri din valorificarea bunurilor


35.02.03

confiscate, abandonate i alte sume

constatate odat cu confiscarea potrivit

legii

Alte amenzi, penaliti i confiscari


35.02.50

Diverse venituri
36.02

(cod 36.02.05 la 36.02.50)

Vrsminte din veniturile i/sau


36.02.05

disponibilitile instituiilor publice

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11

Alte venituri
36.02.50

Transferuri voluntare, altele dec;t


37.02

subveniile (cod 37.02.01+37.02.50)

Donaii i sponsorizri
37.02.01

Pagina 70

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte transferuri voluntare


37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri


39.02

(cod 39.02.01 la 39.02.07)

Venituri din valorificarea unor bunuri


39.02.01

ale instituiilor publice

Venituri din v;nzarea locuinelor


39.02.03

construite din fondurile statului

Venituri din privatizare


39.02.04

Venituri din v;nzarea unor bunuri


39.02.07

aparin;nd domeniului privat al statului

III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

ncasri din rambursarea mprumuturilor 40.02

acordate (cod 40.02.06 la 40.02.50)

ncasri din rambursarea mprumuturilor 40.02.06

pentru nfiinarea unor instituii i

servicii publice de interes local sau a

unor activiti finanate integral din

venituri proprii

ncasri din rambursarea microcreditelor 40.02.07

de la persoane fizice i juridice

Pagina 71

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

mprumuturi temporare din trezoreria


40.02.10

statului*)

Sume din fondul de rulment pentru


40.02.11

acoperirea golurilor temporare de casa*)

ncasri din rambursarea altor


40.02.50

mprumuturi acordate

IV. SUBVENII (cod 42.02+43.02)

SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAIEI PUBLICE

Subvenii de la bugetul de stat


42.02

A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)

Retehnologizarea centralelor termice i

electrice de termoficare
42.02.01

Investiii finanate parial din


42.02.03

mprumuturi externe

Aeroporturi de interes local


42.02.04

Planuri i regulamente de urbanism


42.02.05

Strzi care se vor amenaja n perimetrele42.02.06

destinate construciilor de cvartale de

locuine noi

Pagina 72

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Finanarea studiilor de fezabilitate


42.02.07

aferente proiectelor SAPARD

Finanarea programului de pietruire a


42.02.09

drumurilor comunale i alimentare cu apa

a satelor

Finanarea aciunilor privind reducerea 42.02.10

riscului seismic al construciilor

existente cu destinaie de locuinta

B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.29)

Finanarea drepturilor acordate


42.02.21

persoanelor cu handicap

Subvenii primite din Fondul de


42.02.28

Intervenie

Finanarea lucrrilor de cadastru


42.02.29

imobiliar

Subvenii de la alte administraii


43.02

(cod 43.02.01 la 43.02.08)

Subvenii primite de la bugetele


43.02.01

consiliilor judeene pentru protecia

copilului

Subvenii de la bugetul asigurrilor


43.02.04

pentru omaj ctre bugetele locale,

pentru finanarea programelor pentru

Pagina 73

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

ocuparea temporar a forei de munca

Subvenii primite de la alte bugete


43.02.07

locale pentru instituiile de asistenta

social pentru persoanele cu handicap

Subvenii primite de la bugetele


43.02.08

consiliilor locale i judeene pentru

ajutoare n situaii de extrema

dificultate

Conductorul
Conductorul compartimentului

instituiei

financiarcontabil
*ST*
ANEXA 13
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI
la data de ..................
*T*
*Font 7*

cod

21
lei

Credite bugetare
AngajaAngajaPlatiAngajamenteCheltu

Denumirea indicatorilor

Cod
mente
mente efec legale de ieli

indicator iniialetrimestriale/buge
legale tuate pltit
efec

definitive tare

tive

4
5
6

TOTAL CHELTUIELI
50.02

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+

+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+

+81.02+83.02+84.02+87.02+97.02)

Pagina 74

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Autoriti publice i aciuni externe


51.02

(cod 51.02.01)

Autoriti executive i legislative


51.02.01

(cod 51.02.01.03)

Autoriti executive
51.02.01.03

Alte servicii publice generale


54.02

(cod 54.02.05 la 54.02.50)

Fondul de rezerva bugetar la dispoziia


54.02.05

autoritilor locale

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe,54.02.06

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe,54.02.07

contracte/garantate de administraie publice

locale

Servicii publice comunitare de evidenta a


54.02.10

persoanelor

Alte servicii publice generale


54.02.50

Tranzacii privind datoria publica i


55.02

mprumuturi

Transferuri cu caracter general ntre diferite56.02

nivele ale administraiei

(cod 56.02.06+56.02.07)

Pagina 75

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Transferuri din bugetele consiliilor judeene 56.02.06

pentru finanarea centrelor de protecia

copilului

Transferuri din bugetele locale pentru


56.02.07

instituiile de asistenta social pentru

persoanele cu handicap

Aprare (cod 60.02.02)


60.02

Aprare nationala
60.02.02

Ordine publica i siguranta nationala


61.02

(cod 61.02.03 la 61.02.50)

Ordine publica (cod 61.02.03.04)


61.02.03

Poliie comunitara
61.02.03.04

Protecie civil i protecia contra


61.02.05

incendiilor (protecie civil nonmilitara)

Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i61.02.50

siguranei naionale

nvm;nt
65.02

(cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+

+65.02.11+65.02.50)

nvm;nt precolar i primar


65.02.03

(cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

Pagina 76

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

nvm;nt precolar
65.02.03.01

nvm;nt primar
65.02.03.02

nvm;nt secundar
65.02.04

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

nvm;nt secundar inferior


65.02.04.01

nvm;nt secundar superior


65.02.04.02

nvm;nt profesional
65.02.04.03

nvm;nt postliceal
65.02.05

nvm;nt nedefinibil prin nivel


65.02.07

(cod 65.02.07.04)

nvm;nt special
65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educaie


65.02.11

(cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)

Internate i cantine pentru elevi


65.02.11.03

Alte servicii auxiliare


65.02.11.30

Alte cheltuieli n domeniul nvm;ntului


65.02.50

Sntate (cod 66.02.06+66.02.50)


66.02

Servicii medicale n uniti sanitare cu


66.02.06

paturi (cod 66.02.06.01)

Pagina 77

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Spitale generale
66.02.06.01

Alte cheltuieli n domeniul sntii


66.02.50

(cod 66.02.50.50)

Alte instituii i aciuni sanitare


66.02.50.50

Cultura, recreere i religie


67.02

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Servicii culturale
67.02.03

(cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, oreneti,


67.02.03.02

municipale

Muzee
67.02.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte


67.02.03.04

coli populare de arta i meserii


67.02.03.05

Case de cultura
67.02.03.06

Cmine culturale
67.02.03.07

Centre de conservarea i promovarea culturii


67.02.03.08

traditionale

Consolidarea i restaurarea monumentelor


67.02.03.12

istorice

Pagina 78

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte servicii culturale


67.02.03.30

Servicii recreative i sportive


67.02.05

(cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport
67.02.05.01

Tineret
67.02.05.02

ntreinere grdini publice, parcuri, zone


67.02.05.03

verzi, baze sportive i de agrement

Servicii religioase
67.02.06

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii67.02.50

i religiei

Asigurri i asistenta social


68.02

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+

+68.02.11+68.02.15+68.02.50)

Asistenta acordat persoanelor n varsta


68.02.04

Asistenta social n caz de boli i


68.02.05

invaliditati (cod 68.02.05.02)

Asistenta social n caz de invaliditate


68.02.05.02

Asistenta social pentru familie i copii


68.02.06

Ajutoare pentru locuine


68.02.10

Pagina 79

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Crese
68.02.11

Prevenirea excluderii sociale


68.02.15

(cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social
68.02.15.01

Cantine de ajutor social


68.02.15.02

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i


68.02.50

asistenei sociale

Locuine, servicii i dezvoltare publica


70.02

(cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+

+70.02.50)

Locuine (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)


70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuine


70.02.03.01

Alte cheltuieli n domeniul locuinelor


70.02.03.30

Alimentari cu apa i amenajri hidrotehnice


70.02.05

(cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

Alimentare cu apa
70.02.05.01

Amenajri hidrotehnice
70.02.05.02

Iluminat public i electrificari rurale


70.02.06

Alimentare cu gaze naturale n localiti


70.02.07

Pagina 80

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte servicii n domeniul locuinelor,


70.02.50

serviciilor i dezvoltrii comunale

Protecia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)


74.02

Salubritate i gestiunea deeurilor


74.02.05

(cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

Salubritate
74.02.05.01

Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor74.02.05.02

Canalizarea i tratarea apelor reziduale


74.02.06

Aciuni generale economice, comerciale i de 80.02

munca (cod 80.02.01)

Aciuni generale economice i comerciale


80.02.01

(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)

Prevenire i combatere inundatii i gheturi


80.02.01.06

Stimulare ntreprinderi mici i mijlocii


80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala i social


80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru aciuni economice i


80.02.01.30

comerciale

Combustibili i energie
81.02

(cod 81.02.06 la 81.02.50)

Pagina 81

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Energie termica
81.02.06

Ali combustibili
81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibilii i


81.02.50

energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura i


83.02

v;ntoarea (cod 83.02.03)

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30)


83.02.03

Protecia plantelor i carantina fitosanitara 83.02.03.03

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii


83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02

Transport rutier
84.02.03

(cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri i poduri
84.02.03.01

Transport n comun
84.02.03.02

Strzi
84.02.03.03

Transport aerian (cod 84.02.06.02)


84.02.06

Aviaia civil
84.02.06.02

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor


84.02.50

Pagina 82

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte aciuni economice


87.02

(cod 87.02.01 la 87.02.50)

Fondul Roman de Dezvoltare Social


87.02.01

Zone libere
87.02.03

Turism
87,02.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale


87.02.05

Alte aciuni economice


87.02.50

Rezerve
97.02

Excedent
98.02

99.02

Deficit

Nota: Se detaliaz pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)


Conductorul instituiei
compartimentului

Conductorul
financiar

contabil
*ST*
ANEXA 14a
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAIE SPECIAL
la data de ....................
*T*
*Font 7*

cod

05
lei

Nr.
Pagina 83

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

DisponibilncPla Disponibil

DENUMIREA INDICATORILOR
r;ndla
ince sari ti la sf;ritul

putul

perioadei

anului

A
B
1

2 3 4=1+23

TOTAL (rd. 02 la 16+17+24 la 29), din care:


01

Sume primite din fondul de intervenie (ct. 550/analitic distinct)


02

Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispoziiilor legale


03

Sume ncasate din debite preluate din bilanurile de lichidare a


04

patrimoniului fostelor CAP (ct. 550/analitic distinct)

Garanii materiale reinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969


05

(ct. 550/analitic distinct)

Sume primite ca donaii i sponsorizri (ct. 550/analitic distinct)


06

Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii


07

(ct. 550/analitic distinct)

Fondul de rezerva antiepidemica (ct. 550/analitic distinct)


08

Fondul de intervenie (ct. 550/analitic distinct)


09

Fondul de protejare a asigurailor (ct. 550/analitic distinct)


10

Sume primite din fondul pentru protejarea asigurailor


11

(ct. 550/analitic distinct)

Pagina 84

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte fonduri cu destinaie special (ct. 550/analitic distinct)*)


12

Sume primite pentru amenajarea i dotarea Centrului Regional pentru


13

Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)

Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)


14

Fondul de protecie a v;natului (ct. 550/analitic distinct)


15

Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)


16

Fondul Naional de Dezvoltare Regionala (ct. 550/analitic distinct)


17

(rd. 18+21+22+23)

Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct);


18

(rd. 19+20)

Sume primite n cadrul programului de dezvoltare


19

(ct. 550/analitic distinct)

Sume primite din Fondul Naional de preaderare (ct. 550/analitic distinct) 20

Sume primite din contribuia financiar a Comunitii Europene (ct. 515)


21

Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea


22

European (ct. 515)

Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziia Guvernului


23

(ct. 550/analitic distinct; ct. 5124)

Sume primite din contribuia financiar a Comunitii Europene (ct. 515)


24

Disponibil pentru finanarea proiectelor SAPARD (ct. 515)


25
Pagina 85

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)


26

Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea


27

proiectelor ISPA (ct. 515)

Disponibil din sume primite din fondul de rulment


28

(ct. 550/analitic distinct)

Alte disponibilitati cu destinaie special (ct. 550/analitic distinct)


29

Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)


30

TOTAL (rd. 01+30)


31

Conductorul
Conductorul compartimentului

instituiei

financiarcontabil
____________
*) Se detaliaz pe fonduri n raportul de analiza pe baza de bilan
*ST*

ANEXA 14b
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAIE SPECIAL
la data de ..........
*T*
*Font 7*

cod
05
lei

Nr.
Disponc
Disponibil

DENUMIREA INDICATORILOR
r;ndnibil
sari Platila sf;ritul

la

perioadei

ince

putul

anului
Pagina 86

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

1
2 3
4

TOTAL (rd. 02 la 11)


01

Sume primite ca donaii i sponsorizri (ct. 550/analitic distinct)


02

Garanii materiale reinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969


03

(ct. 550/analitic distinct)

Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 04

(ct. 550/analitic distinct)

Paza obsteasca comunal (ct. 550/analitic distinct)


05

Disponibil din fonduri cu destinaie special reprezent;nd alocaia


06

pentru nounscui conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)

Disponibil din fonduri cu destinaie special reprezent;nd sprijin


07

productorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic

distinct)

Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanarea 08

Programului de pietruire a drumurilor comunale

(ct. 550/analitic distinct)

Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)


09

Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)


10

Alte disponibilitati cu destinaie special (ct. 550/analitic distinct) 11

Pagina 87

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Conductorul instituiei
compartimentului

Conductorul
financiarcontabil,

*ST*

ANEXA 15
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE CHELTUIELI
la data de .......................
*T*
*Font 7*

cod

07
lei

Credite bugetare
AngajaAngajaPlati AngajamenteCheltu

Cod
mente
mente efectu legale de ieli

DENUMIREA INDICATORILOR
indicator iniialetrimestriale/buge
legale ate
pltit
efec

definitive tare

tive

4
5
6=45

CREDITE EXTERNE
50.06

Total (cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+

+70.06+74.06+80.06+84.06)

Autoriti publice i aciuni externe


51.06

(cod 51.06.01)

Autoriti executive i legislative


51.06.01

(cod 51.06.01.03)

Autoriti executive
51.06.01.03

nvm;nt
65.06

(65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)

Pagina 88

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

nvm;nt precolar i primar


65.06.03

(cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

nvm;nt precolar
65.06.03.01

nvm;nt primar
65.06.03.02

nvm;nt secundar
65.06.04

(cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)

nvm;nt secundar inferior


65.06.04.01

nvm;nt secundar superior


65.06.04.02

nvm;nt profesional
65.06.04.03

nvm;nt nedefinibil prin nivel


65.06.07

(cod 65.06.07.04)

nvm;nt special
65.06.07.04

Alte cheltuieli n domeniul nvm;ntului


65.06.50

Sntate (cod 66.06.06+66.06.50)


66.06

Servicii medicale n uniti sanitare cu


66.06.06

paturi (cod 66.06.06.01)

Spitale generale
66.06.06.01

Alte cheltuieli n domeniu sntii


66.06.50

(cod 66.06.50.50)

Pagina 89

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte instituii i aciuni sanitare


66.06.50.50

Cultura, recreere i religie


67.06

(cod 67.06.03+67.06.06+67.06.50)

Servicii culturale
67.06.03

(cod 67.06.03.02 la 67.06.03.30)

Biblioteci publice comunale, oreneti,


67.06.03.02

municipale

Muzee
67.06.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte


67.06.03.04

coli populare de arta i meserii


67.06.03.05

Case de cultura
67.06.03.06

Cmine culturale
67.06.03.07

Centre pentru conservarea i promovarea


67.06.03.08

culturii traditionale

Consolidarea i restaurarea monumentelor


67.06.03.12

istorice

Centre culturale
67.06.03.14

Alte servicii culturale


67.06.03.30

Servicii religioase
67.06.06

Pagina 90

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii67.06.50

i religiei

Asigurri i asistenta social


68.06

(cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

Asistenta acordat persoanelor n varsta


68.06.04

Asistenta social pentru familie i copii


68.06.06

Prevenirea excluderii sociale


68.06.15

(cod 68.06.15.02 la 68.06.15.50)

Cantine de ajutor social


68.06.15.02

Servicii sociale
68.06.15.04

Alte cheltuieli n domeniul prevenirii


68.06.15.50

excluderii sociale

Locuine, servicii i dezvoltare publica


70.06

(cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+

+70.06.07+70.06.50)

Locuine (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)


70.06.03

Dezvoltarea sistemului de locuine


70.06.03.01

Alte cheltuieli n domeniul locuinelor


70.06.03.30

Alimentare cu apa i amenajri hidrotehnice


70.06.05

Pagina 91

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

Alimentare cu apa
70.06.05.01

Amenajri hidrotehnice
70.06.05.02

Iluminat public i electrificari rurale


70.06.06

Alimentare cu gaze naturale n localiti


70.06.07

Alte servicii n domeniile locuinelor,


70.06.50

serviciilor i dezvoltrii comunale

Protecia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)


74.06

Salubritate i gestiunea deeurilor


74.06.05

(cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

Salubritate
74.06.05.01

Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor74,06.05.02

Canalizarea i tratarea apelor reziduale


74.06.06

Aciuni generale economice, comerciale i de 80.06

munca (cod 80.06.01)

Aciuni generale, economice i comerciale


80.06.01

(cod 80.06.01.06)

Prevenirea i combatere inundatii i ingheturi80.06.01.06

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50) 84.06

Pagina 92

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Transport rutier
84.06.03

(cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

Drumuri i poduri
84.06.03.01

Transport n comun
84.06.03.02

Strzi
84.06.03.03

Transport aerian (cod 84.06.06.02)


84.06.06

Aviaia civil
84.06.06.02

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor


84.06.50

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT


96.06

DEFICIT
99.06

Nota: Se detaliaz pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)


Conductorul
Conductorul compartimentului
*ST*

instituiei
fina

nciarcontabil
ANEXA 16
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE CHELTUIELI
la data de ..........................
*T*
*Font 7*

cod

07
lei

Credite bugetare
Pagina 93

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

AngajaAngajaPlati AngajamenteChel

Cod
mente
mente efec legale de tuieli

DENUMIREA INDICATORILOR
indicator iniialetrimestriale/buge
legale tuate pltit
efecti

definitive tare

ve

4
5
6=45

CREDITE INTERNE
50.07

Total (cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+

+70.07+74.07+80.07+84.07)

Autoriti publice i aciuni externe


51.07

(cod 51.07.01)

Autoriti executive i legislative


51.07.01

nvm;nt (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+


65.07

+65.07.07+65.07.50)

nvm;nt precolar i primar


65.07.03

(cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

nvm;nt precolar
65.07.03.01

nvm;nt primar
65.07.03.02

nvm;nt secundar
65.07.04

(cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03)

nvm;nt secundar inferior


65.07.04.01

nvm;nt secundar superior


65.07.04.02

Pagina 94

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

nvm;nt profesional
65.07.04.03

nvm;nt postliceal
65.07.05

nvm;nt nedefinibil prin nivel


65.07.07

(cod 65.07.07.04)

nvm;nt special
65.07.07.04

Alte cheltuieli n domeniul nvm;ntului


65.07.50

Sntate (cod 66.07.06+66.07.50)


66.07

Servicii medicale n uniti sanitare cu


66.07.06

paturi (cod 66.07.06.01)

Spitale generale
66.07.06.01

Alte cheltuieli n domeniu sntii


66.07.50

(cod 66.07.50.50)

Alte instituii i aciuni sanitare


66.07.50.50

Cultura, recreere i religie


67.07

(cod 67.07.03+67.07.50)

Servicii culturale
67.07.03

(cod 67.07.03.02 la 67.07.03.30)

Biblioteci publice comunale, oreneti,


67.07.03.02

municipale

Pagina 95

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Muzee
67.07.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte


67.07.03.04

coli populare de arta i meserii


67.07.03.05

Case de cultura
67.07.03.06

Cmine culturale
67.07.03.07

Centre pentru conservarea i promovarea


67.07.03.08

culturii traditionale

Consolidarea i restaurarea monumentelor


67.07.03.12

istorice

Alte servicii culturale


67.07.03.30

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii67.07.50

i religiei

Asigurri i asistenta social


68.07

(cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

Asistenta acordat persoanelor n varsta


68.07.04

Asistenta social pentru familie i copii


68.07.06

Prevenirea excluderii sociale


68.07.15

(cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

Cantine de ajutor social


68.07.15.02

Pagina 96

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte cheltuieli n domeniul prevenirii


68.07.15.50

excluderii sociale

Locuine, servicii i dezvoltare publica


70.07

(cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)

Locuine (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)


70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuine


70.07.03.01

Alte cheltuieli n domeniul locuinelor


70.07.03.30

Alimentare cu apa i amenajri hidrotehnice


70.07.05

(cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

Alimentare cu apa
70.07.05.01

Amenajri hidrotehnice
70.07.05.02

Iluminat public i electrificari rurale


70.07.06

Alimentare cu gaze naturale n localiti


70.07.07

Protecia mediului (74.07.05+74.07.06)


74.07

Salubritate i gestiunea deeurilor


74.07.05

(cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

Salubritate
74.07.05.01

Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor74.07.05.02

Pagina 97

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Canalizarea i tratarea apelor reziduale


74.07.06

Aciuni generale economice, comerciale i de 80.07

munca (cod 80.07.01)

Aciuni generale, economice i comerciale


80.07.01

(cod 80.07.01.06)

Prevenire i combatere inundatii i ingheturi 80.07.01.06

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)


84.07

Transport rutier
84.07.03

(cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

Drumuri i poduri
84.07.03.01

Transport n comun
84.07.03.02

Strzi
84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02+84.07.06.50)84.07.06

Aviaia civil
84.07.06.02

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT


96.07

DEFICIT
99.07

Nota: Se detaliaz pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)


Conductorul instituiei
compartimentului
*ST*

Conductorul

Pagina 98

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

financiarcontabil

ANEXA 17
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE VENITURI
la data de .....................
*T*
*Font 7*

cod
20
lei

Preve
Drepturi
nc

deri Prevederi constatate


sari Stingeri Drepturi

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
buge
bugetare
rea pe alte constatate

indicator tare trimestriale/ Total, din


din lizacai
de ncasat

ini definitive din care:anii


anulte
dec;t

tiale

pre
cu
nc

ce
rent
sari

denti

1
2
3=4+5 4

5 6
7 8=367

TOTAL VENITURI
00.01.08

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

(cod 31.08)

Venituri din dob;nzi (cod 31.08.03)


31.08

Alte venituri din dob;nzi


31.08.03

Pagina 99

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII

(cod 36.08)

Diverse venituri (cod 36.08.50)


36.08

Alte venituri
36.08.50

Transferuri voluntare, altele dec;t


37.08

subveniile (cod 37.08.01+37.08.50)

Donaii i sponsorizri
37.08.01

Alte transferuri voluntare


37.08.50

IV. SUBVENII (cod 44.08)

Donaii din strintate


44.08

(cod 44.08.01 la 44.08.03)

Donaii din strintate


44.08.01

(cod 44.08.01.01+44.08.01.02)

Curente*)
44.08.01.01

De capital*)
44.08.01.02

De la guverne strine
44.08.02

(cod 44.08.02.01+44.08.02.02)

Curente*)
44.08.02.01

De capital*)
44.08.02.02

Pagina 100

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

De la alte administraii
44.08.03

(cod 44.08.03.01+44.08.03.02)

Curente*)
44.08.03.01

De capital*)
44.08.03.02

Conductorul instituiei

Conductorul

compartimentului
*ST*
finan
ciarcontabil
ANEXA 18
CONTUL DE EXECUIE
A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE CHELTUIELI
la data de ....................
*T*
*Font 7*

cod

21
lei

Credite bugetare
AngajaAngajaPlatiAngajamenteChel

Cod
mente
mente efec legale de tuieli

DENUMIREA INDICATORILOR
indicator iniialetrimestriale/buge
legale tuate pltit
efec

definitive tare

tive

4
5
6=45

TOTAL CHELTUIELI (51.08+54.08+61.08+65.08+


50.08

+66.08+67.08+68.08+70.08+74.08+80.08+81.08+

+83.08+84.08+87.08)

Autoriti publice i aciuni externe


51.08

(cod 51.08.01)

Pagina 101

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Autoriti executive i legislative


51.08.01

(cod 51.08.01.03)

Autoriti executive
51.08.01.03

Alte servicii publice generale


54.08

(cod 54.08.10+54.08.50)

Servicii publice comunitare de evidenta a


54.08.10

persoanelor

Alte servicii publice generale


54.08.50

Ordine publica i siguranta nationala


61.08

(cod 61.08.03)

Ordine publica (cod 61.08.03.04)


61.08.03

Poliie comunitara
61.08.03.04

nvm;nt (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+


65.08

65.08.07+65.08.11)

nvm;nt precolar i primar


65.08.03

(cod 65.08.03.01+65.08.03.02)

nvm;nt precolar
65.08.03.01

nvm;nt primar
65.08.03.02

nvm;nt secundar
65.08.04

(cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

Pagina 102

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

nvm;nt secundar inferior


65.08.04.01

nvm;nt secundar superior


65.08.04.02

nvm;nt profesional
65.08.04.03

nvm;nt postliceal
65.08.05

nvm;nt nedefinibil prin nivel


65.08.07

(cod 65.08.07.04)

nvm;nt special
65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educaie


65.08.11

(cod 65.08.11.03+65.08.11.30)

Internate i cantine pentru elevi


65.08.11.03

Alte servicii auxiliare


65.08.11.30

Sntate (cod 66.08.06+66.08.50)


66.08

Servicii medicale n uniti sanitare cu


66.08.06

paturi (66.08.06.01)

Spitale generale
66.08.06.01

Alte cheltuieli n domeniu sntii


66.08.50

(cod 66.08.50.50)

Alte instituii i aciuni sanitare


66.08.50.50

Pagina 103

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Cultura, recreere i religie


67.08

(cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)

Servicii culturale
67.08.03

(cod 67.08.03.02 la 67.08.03.30)

Biblioteci publice comunale, oreneti,


67.08.03.02

municipale

Muzee
67.08.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte


67.08.03.04

coli populare de arta i meserii


67.08.03.05

Case de cultura
67.08.03.06

Cmine culturale
67.08.03.07

Centre pentru conservarea i promovarea


67.08.03.08

culturii traditionale

Consolidarea i restaurarea monumentelor


67.08.03.12

istorice

Centre culturale
67.08.03.14

Alte servicii culturale


67.08.03.30

Servici recreative i sportive


67.08.05

(cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03)

Pagina 104

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Sport
67.08.05.01

Tineret
67.08.05.02

ntreinere grdini publice, parcuri, zone


67.08.05.03

verzi, baze sportive i de agrement

Servicii religioase
67.08.06

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii67.08.50

i religiei

Asigurri i asistenta social


68.08

(cod 68.08.04+68.08.05+68.08.06+68.08.15+

+68.08.50)

Asistenta acordat persoanelor n varsta


68.08.04

Asistenta social n caz de boli i


68.08.05

invaliditati (cod 68.08.05.02)

Asistenta social n caz de boli i


68.08.05.02

invaliditate

Asistenta social pentru familie i copii


68.08.06

Prevenirea excluderii sociale


68.08.15

(cod 68.08.15.02)

Cantine de ajutor social


68.08.15.02

Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i


6808.50

Pagina 105

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

asistenei sociale

Locuine, servicii i dezvoltare publica


70.08

(cod 70.08.03+70.08.05+70.08.06+70.08.07+

+70.08.50)

Locuine (cod 70.08.03.01)


70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuine


70.08.03.01

Alimentare cu apa i amenajri hidrotehnice


70.08.05

(cod 70.08.05.01+70.08.05.02)

Alimentare cu apa
70.08.05.01

Amenajri hidrotehnice
70.08.05.02

Iluminat public i electrificari rurale


70.08.06

Alimentare cu gaze naturale n localiti


70.08.07

Alte servicii n domeniile locuinelor,


70.08.50

serviciilor i dezvoltrii comunale

Protecia mediului
74.08

(cod 74.08.05+74.08.06)

Salubritate i gestiunea deeurilor


74.08.05

(74.08.05.01+74.08.05.02)

Salubritate
74.08.05.01

Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor74.08.05.02

Pagina 106

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Canalizarea i tratarea apelor reziduale


74.08.06

Aciuni generale economice, comerciale i de 80.08

munca (cod 80.08.01)

Aciuni generale economice i comerciale


80.08.01

(cod 80.08.01.06+80.08.01.10)

Prevenire i combatere inundatii i gheturi


80.08.01.06

Programe de dezvoltare regionala i social


80.08.01.10

Combustibili i energie
81.08

(cod 81.08.06+81.08.50)

Energie termica
81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili i


81.08.50

energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura i


83.08

vanatoare (cod 83.08.03)

Agricultura (cod 83.08.03.03)


83.08.03

Protecia plantelor i carantina fitosanitara 83.08.03.03

Transporturi
84.08

(cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

Transport rutier
84.08.03

Pagina 107

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03)

Drumuri i poduri
84.08.03.01

Transport n comun
84.08.03.02

Strzi
84.08.03.03

Transport aerian (cod 84.08.06.02)


84.08.06

Aviaia civil
84.08.06.02

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor


84.08.50

Alte aciuni economice


87.08

(cod 87.02.03+87.02.04)

Zone libere
87.02.03

Turism
87.02.04

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT


96.08

EXCEDENT
98.08

DEFICIT
99.08

Nota: Se detaliaz pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)


Conductorul
Conductorul compartimentului

instituiei
fin

anciarcontabil
*ST*
ANEXA 19
Pagina 108

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

CONTUL DE EXECUIE
A VENITURILOR I CHELTUIELILOR EVIDENTIATE
N AFAR BUGETULUI LOCAL VENITURI
la data de ...................
*T*
*Font 7*

cod

20
lei

Drepturi
ncSin

constatate
sari geri Drepturi

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
PrevederiPrevederi
rea pe
constatate

indicatoriniiale definitiveTotal,din
din lizaalte de ncasat

din anii
anulte
cai

care: pre
cu
dec;t

ce
rent
nc

denti

sari

2
3=4+5
4
5
6 7 8=367

TOTAL VENITURI
00.01.11

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII

Diverse venituri (36.11.06 la 36.11.50) 36.11

Taxe speciale
36.11.06

Amortizare mijloace fixe


36.11.07

Depozite speciale pentru construcii de 36.11.08

locuine

Pagina 109

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Fondul de risc
36.11.09

Fond de rulment
36.11.10

Alte venituri
36.11.50

Conductorul instituiei
compartimentului

Conductorul
financiarcontabil

*ST*
ANEXA 20
CONTUL DE EXECUIE
A VENITURILOR I CHELTUIELILOR EVIDENTIATE
N AFAR BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI
la data de ............................
*T*
*Font 7*

cod

21
lei

Credite bugetare
AngajaAngajaPlatiAngajamenteCheltu

Cod
mente
mente efec legale de ieli

DENUMIREA INDICATORILOR
indicator iniialetrimestriale/buge
legale tuate pltit
efec

definitive tare

tive

4
5
6=45

TOTAL CHELTUIELI
50.11

(cod 51.11+54.11+61.11+65.11+66.11+67.11+

+68.11+70.11+74.11+80.11+83.11+84.11)

Autoriti publice i aciuni externe


51.11

(cod 51.11.01)

Autoriti executive i legislative


51.11.01

Pagina 110

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(cod 51.11.01.03)

Autoriti executive
51.11.01.03

Alte servicii publice generale


54.11

(54.11.08 la 54.11.50)

Fond de rulment
54.11.08

Servicii publice comunitare de evidenta a


54.11.10

persoanelor

Alte servicii publice generale


54.11.50

Ordine publica i siguranta nationala


61.11

(cod 61.11.03)

Ordine publica (cod 61.11.03.04)


61.11.03

Poliie comunitara
61.11.03.04

nvm;nt
65.11

(cod 65.11.03+65.11.04+65.11.05+65.11.07+

+65.11.11)

nvm;nt precolar i primar


65.11.03

(cod 65.11.03.01+65.11.03.02)

nvm;nt precolar
65.11.03.01

nvm;nt primar
65.11.03.02

nvm;nt secundar
65.11.04

Pagina 111

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03)

nvm;nt secundar inferior


65.11.04.01

nvm;nt secundar superior


65.11.04.02

nvm;nt profesional
65.11.04.03

nvm;nt postliceal
65.11.05

nvm;nt nedefinibil prin nivel


65.11.07

(cod 65.11.07.04)

nvm;nt special
65.11.07.04

Servicii auxiliare pentru educaie


65.11.11

(cod 65.11.11.03+65.11.11.30)

Internate i cantine pentru elevi


65.11.11.03

Alte servicii auxiliare


65.11.11.30

Sntate (cod 66.11.06+66.11.50)


66.11

Servicii medicale n uniti sanitare cu


66.11.06

paturi (cod 66.11.06.01)

Spitale generale
66.11.06.01

Alte cheltuieli n domeniu sntii


66.11.50

(cod 66.11.50.50)

Pagina 112

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte instituii i aciuni sanitare


66.11.50.50

Cultura, recreere i religie


67.11

(cod 67.11.03+67.11.05+67.11.06+67.11.50)

Servicii culturale
67.11.03

(cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30)

Biblioteci publice comunale, oreneti,


67.11.03.02

municipale

Muzee
67.11.03.03

Instituii publice de spectacole i concerte


67.11.03.04

coli populare de arta i meserii


67.11.03.05

Case de cultura
67.11.03.06

Cmine culturale
67.11.03.07

Centre pentru conservarea i promovarea


67.11.03.08

culturii traditionale

Consolidarea i restaurarea monumentelor


67.11.03.12

istorice

Centre culturale
67.11.03.14

Alte servicii culturale


67.11.03.30

Servicii recreative i sportive


67.11.05

(cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03)

Pagina 113

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Sport
67.11.05.01

Tineret
67.11.05.02

ntreinere grdini publice, parcuri, zone


67.11.05.03

verzi, baze sportive i de agrement

Servicii religioase
67.11.06

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii67.11.50

i religiei

Asigurri i asistenta social


68.11

(cod 68.11.04+68.11.05+68.11.06+68.11.15)

Asistenta acordat persoanelor n varsta


68.11.04

Asistenta social n caz de boli i


68.11.05

invaliditati (cod 68.11.05.02)

Asistenta social n caz de invaliditate


68.11.05.02

Asistenta social pentru familie i copii


68.11.06

Prevenirea excluderii sociale


68.11.15

(cod 68.11.15.01 la 68.11.15.50)

Ajutor social
68.11.15.01

Cantine de ajutor social


68.11.15.02

Pagina 114

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Alte cheltuieli n domeniul prevenirii


68.11.15.50

excluderii sociale

Locuine, servicii i dezvoltare publica


70.11

(cod 70.11.03+70.11.05+70.11.06 la 70.11.50)

Locuine (cod 70.11.03.01)


70.11.03

Dezvoltarea sistemului de locuine


70.11.03.01

Alimentare cu apa i amenajri hidrotehnice


70.11.05

(cod 70.11.05.01+70.11.05.02)

Alimentare cu apa
70.11.05.01

Amenajri hidrotehnice
70.11.05.02

Iluminat public i electrificari rurale


70.11.06

Alimentare cu gaze naturale n localiti


70.11.07

Alte servicii n domeniile locuinelor,


70.11.50

serviciilor i dezvoltrii comunale

Protecia mediului (cod 74.11.05+74.11.06)


74.11

Salubritate i gestiunea deeurilor


74.11.05

(cod 74.11.05.01+74.11.05.02)

Salubritate
74.11.05.01

Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor74.11.05.02

Pagina 115

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Canalizarea i tratarea apelor reziduale


74.11.06

Aciuni generale economice, comerciale i de 80.11

munca (cod 80.11.01)

Aciuni generale economice i comerciale


80.11.01

(cod 80.11.01.06+80.11.01.10)

Prevenire i combatere inundatii i gheturi


80.11.01.06

Programe de dezvoltare regionala i social


80.11.01.10

Agricultura, silvicultura, piscicultura i


83.11

vanatoare (cod 83.11.03)

Agricultura (cod 83.11.03.03+83.11.03.30)


83.11.03

Protecia plantelor i carantina fitosanitara 83.11.03.03

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii


03.11.03.30

Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50) 84.11

Transport rutier
84.11.03

(cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)

Drumuri i poduri
84.11.03.01

Transport n comun
84.11.03.02

Strzi
84.11.03.03

Pagina 116

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Transport aerian (cod 84.11.06.02)


84.11.06

Aviaia civil
84.11.06.02

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor


84.11.50

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT


96.11

EXCEDENT
98.11

DEFICIT
99.11

Nota: se detaliaz pe structura clasificatiei economice (Anexa 7).


Conductorul
Conductorul compartimentului

instituiei

financiarcontabil
*ST*
ANEXA 24
Pagina 1 VENITURI
DIRECIA GENERAL A FINANELOR PUBLICE
Judeul:
Perioada:
SITUAIA PRIVIND EXECUIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR
BUGETELOR LOCALE PE UNITI ADMINISTRATIVTERITORIALE
*T*
*Font 7*
lei

VENITURI PROPRII:

Sume
defalcate

Sume

Sume

Sume defalcate din TVA


pentru
Sume
defalcate

defalcate din

din care:
din TVA pentru finanarea
defalcate din TVA

Sume

taxa pe

finanarea

cheltuielilor din TVA


pentru
Sume
defalcate valoarea
Alte
DENUMIREA UNITILOR VENITURI

Sume alocate cheltuielilor


descentralizate pentru sistemele defalcate din TVA adugat
ve

ADMINISTRATIV
TOTALE
Cote
de consiliuldescentralizate la nivelul
subven centralizate din TVA pentru
pentru
ni

TERITORIALE
(col.
defalcate judeean la nivelul
comunelor,
tionare a de producere pentru echili finanarea turi
Pagina 117

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

(n ordine
2+5
TOTAL
din

pentru
judeelor i
oraelor,
energiei
i
drumuri brarea Programului

alfabetica)
+...+12)
impozitulechilibrarea municipiului municipiilor
i termice distribuie
bugetelorde dezvoltare

pe venit bugetelor

Bucureti

sectoarelor livrate a energiei


locale a infrastruc

locale

municipiului populaiei termice

turii din

Bucureti

spaiul rural

00.01.0248.0204.02.01 04.02.04
11.02.01

11.02.02
11.02.03 11.02.04 11.02.05 11.02.06 11.02.07

1
2
3

10

11
12

TOTAL JUDE (A+B+C+D)

A. Consiliul

judeean

B. Total municipii

...

15

C. Total orae

...

Pagina 118

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

20

D. Total comune

...

125

DIRECTOR EXECUTIV,

TREZORIER EF,
CONSILIER SUPERIOR,

Pagina 2 CHELTUIELI
DIRECIA GENERAL A FINANELOR PUBLICE
Judeul:
Perioada:
SITUAIA PRIVIND EXECUIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR BUGETELOR
LOCALE PE UNITI ADMINISTRATIVTERITORIALE
lei

din care: pe titluri de cheltuieli

din
care: pe pri i capitole de cheltuieli

DENUMIREA
CHELTUIELI

UNITILOR

TOTALE

Aprare,

Cul Asigu Servicii

ADMINISTRATIV (COL.
ChelBu

Cheltu

ordine

tura, rari
i

TERITORIALE
14+...+20)tu
nuriSub Alte
Asis ieli
Alte
Servicii
publica Inva Sanarecre i
dezvoltareAciuni Alte
(n ordine (COL.
ieli i ven tran tenta de
cheltupublice
i
tamanttate are asis publica, econo chel

alfabetica)
21+...+29)de
sertii
sferurisocialcapital
ieli
generalesiguranta

i tenta locuine, mice tu

per vi

nationala

reli social mediu i


ieli

so cii

gie

ape

nal

Pagina 119

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

50.02
10
20
40

55

57

70

50.00.0259.00.02 65.02 66.0267.02 68.02 69.00.02 79.00.02

13
14
15 16 17
18
19
20

21

22
23 24 25 26

27

28
29

TOTAL JUDE

(A+B+C+D)

A. Consiliul

judeean

B. Total

municipii

...

15

C. Total

orae

...

20

Pagina 120

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

D. Total

comune

...

125

*ST*
ANEXA 30
PLATI RESTANTE
la data de ..............
*T*
*Font 8*
cod* .......
lei

din care:

DENUMIREA INDICATORILOR
Nr.
TOTAL

r;nd
pentru

pentru

activitateainvestiii

curenta

A
B 1=2+3
2

PLATI RESTANTE TOTAL


01

(rd. 02+06+07+08+12+13+14+18), din care:

Plati restante ctre furnizori Total (rd. 03 la 05)


02

din care:

Pagina 121

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

peste 30 de zile
03

peste 90 de zile
04

peste 1 an
05

Plati restante fata de bugetul de stat


06

Plati restante fata de bugetul asigurrilor sociale de


07

sntate

Plati restante fata de asig. sociale Total (rd. 09 la 11), 08

din care

contribuia pentru bugetul asigurrilor sociale de stat 09

contribuia pentru bugetul asigurrilor pentru omaj


10

alte datorii sociale


11

Plati restante fata de bugetele locale


12

Plati restante fata de ali creditori


13

mprumuturi nerambursate la scadenta Total (rd. 15 la 17), 14

din care:

restante dup 30 de zile


15

restante dup 90 de zile


16

restante dup 1 an
17

Pagina 122

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Dob;nzi restante
18

*) Se completeaz cu urmtoarele coduri:


40 pentru total plati restante;
41 pentru plati restante din bugetul de stat;
42 pentru plati restante din bugetele locale;
43 pentru plati restante din bugetul asigurrilor sociale de stat;
44 pentru plati restante din bugetul asigurrilor pentru omaj;
45 pentru plati restante din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate;
46 pentru plati restante din credite externe;
47 pentru plati restante din credite interne;
48 pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
49 pentru plati restante ale instituiilor publice finanate integral sau parial
din venituri
proprii/activiti finanate integral din venituri proprii.
Conductorul instituiei
compartimentului

Conductorul
financiarconta

bil
*ST*
ANEXA 31
Situaia aciunilor deinute de instituiile publice,
n numele statului roman, la societi comerciale, societi/companii
naionale precum i n capitalul unor organisme internaionale,
la data de ...................
*T*
*Font 7*
lei

Aciuni
deinute de statul roman

Denumirea societii comerciale,

Baza legal
Nr. societii/companiei naionale sau Cod
Cod Capitalul
Nr.

Valoarea
aciunilor

Ponderea
pentru

crt.
organismului
internaional
fiscalCAEN
social
aciuni Nr.
n
nregistrarea

Total,
cotatenecotateaciunicapitalul aciunilor

din care:

social

B
C
D
1

2
3=4+5 4
5

6
7=3/1
8

I Aciuni deinute la societile

comerciale, societi/companii

naionale din Rom;nia (contul 260

Pagina 123

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

"Titluri de participare")

etc. ...

Total

II Aciuni deinute la organisme

internaionale (contul 260

"Titluri de participare")

etc. ...

Total

Total general

Conductorul instituiei
compartimentului

Conductorul
financiarconta

bil
*ST*
ANEXA 32
Pagina 124

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Situaia sumelor evidentiate n conturi n afar bilanului


rezultate din operaiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat*)
___________
*) Se completeaz de instituiile publice care administreaz venituri ale bugetului
general consolidat.
*T*

cod 06
lei

Simbol
Cod Soldul
Soldul
cont
Denumirea contului
r;ndcontului contului
contabil

la ince la ir

putul
situl

anului
perioa

dei

A
B C
D

8047 Valori materiale supuse sechestrului 01

8052 Garanii depuse pentru sume


02

contestate

8053 Garanii depuse pentru nlesniri


03

acordate

8054 nlesniri la plata creanelor


04

bugetare

8055 Cauiuni depuse pentru contestaie

la executarea silit
05

Garanii legale constituite n

8056 cadrul procedurii de suspendare a


06

executrii silite prin decontare

bancar

Creane fiscale pentru care sa

8058 declarat starea de insolvabilitate a 07

debitorului

TOTAL (01 la 07)


08

Conductorul instituiei,
Conductorul compartimentului
financiarcontabil,
*ST*
ANEXA 33
SITUAIA
unor indicatori referitori la protecia copilului i a
persoanelor cu handicap la data de .........
*T*
Cod 08

Denumire
Cod
Numr

rd.

Pagina 125

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Copii aflai n familii substitutive*)


001

Copii protejati n:
002

Centre de plasament
003

Centre de ngrijire de zi
004

Centre maternale**)
005

Persoane cu handicap instituionalizate n uniti de

protecie special a persoanelor cu handicap


006

Asisteni personali pentru persoanele cu handicap


007

__________
*) La asistentii maternali angajai ai serviciilor publice,
la rude pana la gr. IV inclusiv, la alte familii i persoane,
ncredinai n vederea adopiei.
**) Coloana "Numr" se va completa cu numrul de cupluri mamacopil.
Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului
financiarcontabil

*ST*
ANEXA 40a
MINISTERUL
Instituia ..................
SITUAIA ACTIVELOR I DATORIILOR INSTITUIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRAIA CENTRALA la data de ...................
*T*
*Font 9*

cod 17
lei

Nr.
Cod Suma
r;nd
r;nd

A
B
C 1

TOTAL ACTIVE
01

A NUMERAR I DEPOZITE, din care:


02

A1 Numerar (rd. 04+05)


03

1 1. Numerar n trezorerii
04

2 2. Numerar n casieria instituiilor publice centrale i instituiilor 05

din subordinea acestora

(ct. 510+5121+5125+5131+5141+520+528+5291+5299+5311+5314+550+551+552+

557+558+560+561+562)

Depozite transferabile (Disponibilitati n conturi curente i de

A2 depozit), din care:


06

disponibilitati la BNR
07

Pagina 126

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

I Total (n baze cash) (rd. 09)


08

1 Echivalentul n lei al disponibilitilor n devize (ct. 5124)


09

II Total (n baze accrual) (rd. 11+12)


10

1 Echivalentul n lei ale depozitelor n valuta (ct. 5124)


11

2 Dob;nzi aferente disponibilitilor (de la rd. 11) (ct. 5187)


12

disponibilitati la bnci comerciale


13

I Total (n baze cash) (rd. 15+16)


14

Disponibilitati la bnci ale instituiilor centrale (ordonatori

1 principali de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153)


15

Disponibilitati la bnci ale instituiilor de subordonare centrala

(ordonatori secundari i teriari de credite)

2 (ct. 5124+5125+5151+5152+5153)
16

II. Total (n baze accrual) (rd. 18+19+20)


17

Disponibilitati la bnci ale instituiilor centrale (ordonatori

1 principali de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153)


18

Disponibilitati la bnci ale instituiilor de subordonare

centrala (ordonatori secundari i teriari de credite)

2 (ct. 5124+5125+5151+5152+5153)
19

3 Dob;nzi aferente disponibilitilor (de la rd. 1819) (ct. 5187)


20

disponibilitati la ali rezideni


21

I Total (n baze cash) (rd. 23)


22

Disponibilitati ale instituiilor centrale aflate la ali rezideni

(teri) (ct. 461+267)


23

disponibilitati la bnci n strintate


24

I Total (n baze cash) (rd. 26+27)


25

Disponibilitati la bnci n strintate ale instituiilor centrale

1 (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+542)


26

Disponibilitati la bnci n strintate ale instituiilor de subordonare

2 centrala (ordonatori secundari i teriari de credite) (ct. 5124+542)


27

II Total (n baze accrual) (rd. 29+30+31)


28

Disponibilitati la bnci n strintate ale instituiilor centrale

1 (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+542)


29

Disponibilitati la bnci n strintate ale instituiilor de subordonare

2 centrala (ordonatori secundari i teriari de credite) (ct. 5124+542)


30

3 Dob;nzi la bnci n strintate aferente disponibilitilor (de la rd.

2930) (ct. 5187)


31

A.3 Alte depozite


32

disponibilitati la bnci n strintate


33

I Total (n baze cash) (rd. 35)


34

Pagina 127

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice ale Rom;niei n strintate

1 (ct. 5124+542)
35

II Total (n baze accrual) (rd. 37+38)


36

Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice ale Rom;niei n strintate

1 (ct. 5124+542)
37

2 Dob;nzi aferente disponibilitilor (de la rd. 37) (ct. 5187)


38

B TITLURI, ALTELE DECT ACIUNI, din care:


39

Titluri, altele dec;t aciuni, exclusiv derivate financiare


40

Titluri pe termen scurt, altele dec;t aciuni i produse financiare

B.1 derivate
41

I Total (la valoare nominal) (rd. 43)


42

Titluri pe termen scurt, altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate deinute de ctre instituiile centrale i de subordonare

1 centrala, din care emise de:


43

B.N.R.
44

Bnci comerciale rezidente


45

Ali rezideni
46

Nerezidenti
47

Titluri pe termen lung, altele dec;t aciuni i produse financiare

B.2 derivate
48

I Total (la valoare nominal) (rd. 50+55)


49

Titluri pe termen lung, altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate deinute de ctre instituiile centrale i de subordonare

1 centrala, din care emise de:


50

B.N.R.
51

Bnci comerciale rezidente


52

Ali rezideni
53

Nerezidenti
54

Obligaiuni i alte titluri deinute n contul creanelor bugetare

2 (ct. 265), din care emise de:


55

B.N.R.
56

Bnci comerciale rezidente


57

Ali rezideni
58

Nerezidenti
59

C. CREDITE, din care:


60

C1 Credite pe termen scurt


61

I Total (n baze cash) (rd. 63+64+65)


62

Pagina 128

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 4681)


63

2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 4681)


64

Credite acordate din bugetul instituiilor centrale sau de subordonare

3 centrala (ct. 4681)


65

II Total (n baze accrual) (rd. 71+72+73+74), din care acordate:


66

Agenilor economici
67

Instituiilor publice
68

Ali rezideni
69

Nerezidenti
70

1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 4681)


71

2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 4681)


72

Credite acordate din bugetul instituiilor centrale sau de

3 subordonare centrala (ct. 4681)


73

4 Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 7173) (ct. 469)


74

C2 Credite pe termen lung


75

I Total (n baze cash) (rd. 77+78+79)


76

1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 2675)


77

2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 2675)


78

Credite acordate din bugetul instituiilor centrale sau de subordonare

3 centrala (ct. 2675)


79

II Total (n baze accrual) (rd. 85+86+87+88), din care acordate:


80

Agenilor economici
81

Instituiilor publice
82

Ali rezideni
83

Nerezidenti
84

1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 2675)


85

2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 2675)


86

Credite acordate din bugetul instituiilor centrale sau de subordonare

3 centrala (ct. 2675)


87

4 Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 8587) (ct. 2676)


88

D ACIUNI I ALTE PARTICIPATII


89

Aciuni i alte titluri, exclusiv aciuni ale fondurilor mutuale


90

Aciuni cotate (se includ i aciunile deinute de instituiile publice

D.1 provenite din conversia creanelor bugetare n aciuni cotate)


91

I Total (la valoarea nominal) (rd. 93+94+95)


92

Pagina 129

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

1 Aciuni cotate deinute de stat la societi nefinanciare (ct. 2601)


93

2 Aciuni cotate deinute de stat la societi bancare (ct. 2601)


94

3 Aciuni cotate deinute de stat la societi de asigurri (ct. 2601)


95

Aciuni necotate (se includ i aciunile deinute de instituiile

D.2 publice provenite din conversia creanelor bugetare n aciuni necotate) 96

I Total (la valoarea nominal) (rd. 98+99+100)


97

1 Aciuni necotate deinute de stat la societi nefinanciare (ct. 2602) 98

2 Aciuni necotate deinute de stat la societi bancare (ct. 2602)


99

3 Aciuni necotate deinute de stat la societi de asigurri (ct. 2602) 100

D.3 Alte participatii


101

I Total (la valoarea nominal) (rd. 103+104+105)


102

Participatiile statului la alte societi care nu sunt organizate pe

1 aciuni (ct. 2601, 2602)


103

2 Participatiile statului la companii naionale (ct. 2601, 2602)


104

3 Participatiile statului la capitalul organizaiilor internaionale, cu

excepia FMI (ct. 2601, 2602)


105

D.4.Aciuni ale fondurilor mutuale


106

I Total (la valoare de piata) (rd. 108)


107

1 Participatiile statului la fonduri mutuale (ct. 2601, 2602)


108

E ALTE CONTURI DE PRIMIT


109

E.1 Credite comerciale i avansuri


110

I Total (n baze accrual) (rd. 115), din care:


111

de la populaie
112

de la ageni economici
113

de la nerezidenti
114

1 Creane financiare legate de livrri de bunuri i servicii de ctre

autoritile centrale sau de instituii subordonate acestora

(ct. 232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612)
115

E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile


116

I Total (n baze accrual) (rd. 121+122), din care:


117

de la populaie
118

de la ageni economici
119

de la nerezidenti
120

1 Creane ale bugetului de stat (ct. 463)


121

2 Creanele autoritilor de privatizare (ct. 461)


122

Pagina 130

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

TOTAL DATORII
123

A NUMERAR I DEPOZITE, din care:


124

A.2 Alte depozite


125

I Total (n baze cash) (rd. 127)


126

Disponibilitati ale agenilor economici din garanii i cauiuni

1 constituite la instituii publice (ct. 462)


127

B. TITLURI, ALTELE DECT ACIUNI


128

Titluri, altele dec;t aciuni, exclusiv derivate financiare


129

B.1 Titluri pe termen scurt altele dec;t aciuni i produse financiare


130

derivate

I Total (la valoare nominal) (rd. 132)


131

Titluri pe termen scurt altele dec;t aciuni i produse financiare


132

derivate emise de ctre administraia centrala i de instituiile de

subordonare centrala, din care achiziionate de:

B.N.R.
133

Bnci comerciale rezidente


134

Ali rezideni
135

Nerezidenti
136

B.2 Titluri pe termen lung altele dec;t aciuni i produse financiare


137

derivate

I Total (la valoare nominal) (rd. 139)


138

Titluri pe termen lung altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate emise de ctre administraia centrala i de instituiile de

subordonare centrala, din care achiziionate de:


139

B.N.R.
140

Bnci comerciale rezidente


141

Ali rezideni
142

Nerezidenti
143

C. CREDITE, din care:


144

C.1 Credite pe termen scurt


145

I Total (n baze cash) (rd. 147)


146

Credite pe termen scurt contractate de autoritile centrale i


147

instituii din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191, 5192),

din care acordate de:

Bnci comerciale rezidente


148

Ali rezideni
149

Pagina 131

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Nerezidenti
150

II Total (n baze accrual) (rd. 152+153)


151

1 Credite pe termen scurt contractate de autoritile centrale i


152

instituii din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191+5192)

2 Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 152) (ct. 5186)


153

C.2 Credite pe termen lung


154

I Total (n baze cash) (rd. 156)


155

Credite pe termen lung contractate de autoritile centrale i


156

instituii din subordinea acestora pt. proiecte

(ct. 1641+1642+1651+1652+1671+1672), din care acordate de:

Bnci comerciale rezidente


157

Ali rezideni
158

Nerezidenti
159

II Total (n baze accrual) (rd. 161+162)


160

1 Credite pe termen lung contractate de autoritile centrale i


161

instituii din subordinea acestora pt. proiecte

(ct. 1641+1642+1651+1652+1671+1672)

2 5. Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 161) (ct. 1684+1685+1687)


162

E ALTE CONTURI DE PLTIT


163

E.1 Credite comerciale i avansuri


164

I Total (n baze accrual) (rd. 166)


165

1 Obligaii financiare legate de livrri de bunuri i servicii ctre


166

autoritile centrale sau instituii subordonate acestora rmase

neachitate (ct. 401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care ctre:

Ageni economici
167

Instituii publice
168

Ali rezideni
169

Nerezidenti
170

E.2 Alte conturi de pltit, exclusiv creditele comerciale i avansurile


171

I Total (n baze accrual) (rd. 173+178)


172

1 Arierate de plata ale autoritilor centrale i instituiilor de


173

subordonare centrala

(ct. 401+404+4423+4428+431+437+444+446+4481+4671),

din care ctre:

Ageni economici
174

Instituii publice
175

Ali rezideni
176

Pagina 132

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Nerezidenti
177

2 Drepturi salariale, burse, ajutoare i alte drepturi aferente


178

perioadelor anterioare neacordate (ct. 421+423+426+427+4281+429+438)

Conductorul instituiei
compartimentului
*ST*

Conductorul
financiarcontabil

ANEXA 40b
UNITATEA ADMINISTRATIVTERITORIAL
Instituia de subordonare local ................
SITUAIA ACTIVELOR I DATORIILOR INSTITUIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAIA LOCAL la data de .................
*T*
*Font 9*

cod 18
lei

Nr.
Cod Suma
r;nd
r;nd

A
B
C 1

TOTAL ACTIVE
01

A NUMERAR I DEPOZITE, din care:


02

A.1 Numerar (rd. 04)


03

1 Numerar n casieria instituiilor publice locale i de subordonare


04

local

(ct. 510+5121+5125+5161+5171+5211+5221+5222+523+524+528+5292+5299+550+

551+552+553+554+555+556+558+560+561+562+5311+5314)

A.2 Depozite transferabile (Disponibilitati n conturi curente i de


05

depozit) din care:

I Total (n baze cash) (rd. 07)


06

Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5212+5222)


07

disponibilitati la bnci comerciale


08

I Total (n baze cash) (rd. 10+11)


09

Disponibilitati la bnci ale instituiilor publice locale

1 (ct. 5121+5124+5125+5151+5152+5153)
10

Disponibilitati la bnci ale instituiilor de subordonare local

2 (ct. 5121+5124+5125+5151+5152+5153)
11

II Total (n baze accrual) (rd. 13+14+15)


12

Disponibilitati la bnci ale instituiilor publice locale

1 (ct. 5121+5124+5125+5151+5152+5153)
13

Disponibilitati la bnci ale instituiilor de subordonare local

Pagina 133

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

2 (ct. 5121+5124+5125+5151+5152+5153)
14

3 Dob;nzi aferente disponibilitilor (de la rd. 1314) (ct. 5187)


15

disponibilitati la ali rezideni


16

I Total (n baze cash) (rd. 18)


17

Disponibilitati ale autoritilor locale la ali rezideni nebancari

1 (teri) (ct. 461+267)


18

disponibilitati la bnci n strintate


19

I Total (n baze cash) (rd. 21+22)


20

Disponibilitati la bnci n strintate ale instituiilor locale

1 (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+542)


21

Disponibilitati la bnci n strintate ale instituiilor de subordonare

2 local (ordonatori secundari i teriari de credite) (ct. 5124+542)


22

II Total (n baze accrual) (rd. 24+25+26)


23

1 Disponibilitati la bnci n strintate ale instituiilor locale


24

(ct. 5124+542)

Disponibilitati la bnci n strintate ale instituiilor de subordonare

2 local (ct. 5124+542)


25

3 Dob;nzi aferente disponibilitilor (de la rd. 2425) (ct. 5187)


26

A.3 Alte depozite


27

disponibilitati la bnci n strintate


28

I Total (n baze cash) (rd. 30)


29

Disponibilitati ale autoritilor locale n strintate (ct. 5124+542) 30

II Total (n baze accrual) (rd. 32+33)


31

Disponibilitati ale autoritilor locale n strintate (ct. 5124+542) 32

Dob;nzi aferente disponibilitilor (de la rd. 32) (ct. 5187)


33

B TITLURI ALTELE DECT ACIUNI, din care:


34

Titluri altele dec;t aciuni, exclusiv derivate financiare


35

Titluri pe termen scurt altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate deinute de ctre administraia local i de instituiile de

B.1 subordonare local


36

I Total (la valoare nominal) (rd. 38)


37

Titluri pe termen scurt altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate deinute de ctre administraia local i instituiile de

1 subordonare local, din care emise de:


38

B.N.R.
39

Bnci comerciale rezidente


40

Ali rezideni
41

Pagina 134

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Nerezidenti
42

Titluri pe termen lung altele dec;t aciuni i produse financiare

B.2 derivate
43

I Total (la valoare nominal) (rd. 45+50)


44

Titluri pe termen lung altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate deinute de ctre administraia local i de instituiile de

1 subordonare local, din care emise de:


45

B.N.R.
46

Bnci comerciale rezidente


47

Ali rezideni
48

Nerezidenti
49

Obligaiuni i alte titluri deinute n contul creanelor bugetare

2 (ct. 265), din care emise de:


50

B.N.R.
51

Bnci comerciale rezidente


52

Ali rezideni
53

Nerezidenti
54

C CREDITE, din care:


55

C.1 Credite pe termen scurt


56

I Total (n baze cash) (rd. 58)


57

Credite acordate de la bugetele locale (ct. 4682+4684+4687), din care

1 acordate:
58

Agenilor economici
59

Instituiilor publice
60

Ali rezideni
61

Nerezidenti
62

II Total (n baze accrual) (rd. 64+65)


63

1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 4682+4684+4687)


64

2 Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 64) (ct. 469)


65

C.2 Credite pe termen lung


66

I Total (n baze cash) (rd. 68)


67

1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 2675), din care acordate:


68

Agenilor economici
69

Instituiilor publice
70

Ali rezideni
71

Pagina 135

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Nerezidenti
72

II Total (n baze accrual) (rd. 74+75)


73

1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 2675)


74

2 Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 74) (ct. 2676)


75

D ACIUNI I ALTE PARTICIPATII, din care:


76

Aciuni i alte titluri, exclusiv aciuni ale fondurilor mutuale


77

D.1 Aciuni cotate (se includ i aciunile deinute de instituiile publice

provenite din conversia datoriilor bugetare n aciuni cotate)


78

I Total (la valoarea nominal) (rd. 80+81+82)


79

Aciuni cotate deinute de autoritile locale la societi nefinanciare

1 (ct. 2601)
80

Aciuni cotate deinute de autoritile locale la societi bancare

2 (ct. 2601)
81

Aciuni cotate deinute de autoritile locale la societi de asigurri

3 (ct. 2601)
82

D.2 Aciuni necotate (se includ i aciunile deinute de instituiile


83

publice provenite din conversia datoriilor bugetare n aciuni necotate)

I Total (la valoarea nominal) (rd. 85+86+87)


84

Aciuni necotate deinute de autoritile locale la societi

1 nefinanciare (ct. 2602)


85

Aciuni necotate deinute de autoritile locale la societi bancare

2 (ct. 2602)
86

Aciuni necotate deinute de autoritile locale la societi de

3 asigurri (ct. 2602)


87

D.3 Alte participatii


88

I Total (la valoarea nominal) (rd. 90+91)


89

Participatiile autoritilor locale la alte societi care nu sunt

1 organizate pe aciuni (ct. 2601, 2602)


90

2 Participatiile autoritilor locale la regiile de interes local


91

(ct. 2601, 2602)

E ALTE CONTURI DE PRIMIT, din care:


92

E.1 Credite comerciale i avansuri


93

I Total (n baze accrual) (rd. 95)


94

Creane financiare legate de livrri de bunuri i servicii de ctre

autoritile locale sau de instituii subordonate acestora

1 (ct. 232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612), din care:


95

de la populaie
96

de la ageni economici
97

de la nerezidenti
98

Pagina 136

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile


99

I Total (n baze accrual) (rd. 101)


100

Creane ale bugetului local (ct. 464), din care:


101

de la populaie
102

de la ageni economici
103

de la nerezidenti
104

TOTAL DATORII
105

A NUMERAR I DEPOZITE, din care:


106

A.1 Alte depozite


107

I Total (n baze cash) (rd. 109)


108

Disponibilitati ale agenilor economici din garanii i cauiuni

1 constituite la instituii publice (ct. 462)


109

B TITLURI, ALTELE DECT ACIUNI


110

Titluri altele dec;t aciuni i produse financiare


111

Titluri pe termen scurt altele dec;t aciuni i produse financiare

B.1 derivate
112

1 Total (la valoarea nominal) (rd. 114)


113

Titluri pe termen scurt altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate emise de ctre administraia local i de instituiile de

subordonare local i achiziionate de:


114

Bnci comerciale rezidente


115

Ali rezideni
116

Nerezidenti
117

Titluri pe termen lung altele dec;t aciuni i produse financiare

B.2 derivate
118

1 Total (la valoarea nominal) (rd. 120)


119

Titluri pe termen lung altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate emise de ctre administraia local i de instituiile de

subordonare local i achiziionate de:


120

Bnci comerciale rezidente


121

Ali rezideni
122

Nerezidenti
123

C. CREDITE
124

C.1 Credite pe termen scurt


125

I Total (n baze cash) (rd. 127)


126

Pagina 137

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Credite pe termen scurt contractate de autoritile locale i instituii

din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191, 5192, 5195, 5196, 5197,

5198)
127

II Total (n baze accrual) (rd. 129+133)


128

Credite pe termen scurt contractate de autoritile locale i instituii

din subordinea acestora pt. proiecte

1 (ct. 5191+5192+5195+5196+5197+5198), din care acordate de:


129

Bnci comerciale rezidente


130

Ali rezideni
131

Nerezidenti
132

2 Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 129) (ct. 5186)


133

C.2 Credite pe termen lung


134

I Total (n baze cash) (rd. 136)


135

1 Credite pe termen lung contractate de autoritile locale i instituii

din subordinea acestora pt. proiecte

(ct. 1611+1612+1621+1622+1631+1632+1671+1672), din care acordate de:


136

Bnci comerciale rezidente


137

Ali rezideni
138

Nerezidenti
139

II Total (n baze accrual) (rd. 141+142)


140

Credite pe termen lung contractate de autoritile locale i instituii

din subordinea acestora pt. proiecte

1 (ct. 1611+1612+1621+1622+1631+1632+1671+1672)
141

2 5. Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 141) (ct. 1681+1682+1683+1687)142

E ALTE CONTURI DE PLTIT


143

E.1 Credite comerciale i avansuri


144

I Total (n baze accrual) (rd. 146)


145

Obligaii financiare legate de livrri de bunuri i servicii ctre

autoritile locale sau instituii subordonate acestora rmase

neachitate (ct. 401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care ctre:


146

Ageni economici
147

Instituii publice
148

Ali rezideni
149

Nerezidenti
150

E.2 Alte conturi de pltit, exclusiv creditele comerciale i avansurile


151

I Total (n baze accrual) (rd. 153+158)


152

1 Arierate de plata ale autoritilor locale i instituiilor de

subordonare local (ct. 401+404+4423+4428+431+437+444+446+4481+4672),

din care ctre:


153

Pagina 138

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

Ageni economici
154

Instituii publice
155

Ali rezideni
156

Nerezidenti
157

2 Drepturi salariale, ajutoare i alte drepturi aferente perioadelor

anterioare neacordate (ct. 421+423+426+427+4281+438)


158

Conductorul instituiei
compartimentului

Conductorul
financiarcontabil

*ST*
ANEXA 40c
MINISTERUL
Instituia ................
SITUAIA ACTIVELOR I DATORIILOR INSTITUIILOR PUBLICE
DIN DOMENIUL ASIGURRILOR SOCIALE (DE STAT, OMAJ, SNTATE)
la data de ..................
*T*
*Font 9*

cod 19
lei

Nr.
Cod Suma
r;nd
r;nd

A
B
C 1

TOTAL ACTIVE
01

A NUMERAR I DEPOZITE, din care:


02

A.1 Numerar (rd. 04)


03

Numerar n casieria instituiilor de asigurri centrale i

instituiilor din subordinea acestora

(ct. 5121+5125+5251+526+527+5299+5311+5314+550+551+

1 552+558+5711+5741+5314)
04

Depozite transferabile (Disponibilitati n conturi curente

A.2 i de depozit), din care:


05

Total (n baze cash) (rd. 7)


06

Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurri

1 (ct. 5252+5253+5712+5713+5742+5743)
07

disponibilitati la bnci (trezorerie)


08

Total (n baze cash) (rd. 10)


09

disponibilitati la bnci (trezorerie) (ct. 5714+5744)


10

Total (n baze accrual) (rd. 12+13)


11

Pagina 139

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

disponibilitati la bnci (trezorerie) (ct. 5714+5744)


12

dob;nzi (aferente disponibilitilor de la rd. 12) (ct. 5187)


13

disponibilitati la ali rezideni


14

Total (n baze cash) (rd. 16)


15

disponibilitati ale instituiilor aflate la ali rezideni (teri)

(ct. 461+267)
16

B TITLURI, ALTELE DECT ACIUNI


17

Titluri altele dec;t aciuni, exclusiv derivate financiare


18

Titluri pe termen lung, altele dec;t aciuni i produse financiare

B.1 derivate
19

I Total (la valoare nominal) (rd. 21)


20

Obligaiuni i alte titluri deinute n contul creanelor bugetare

(ct. 265), din care:


21

emise de ageni economici


22

emise de bnci comerciale


23

C. CREDITE
24

C.2 Credite pe termen lung


25

I Total (n baze cash) (rd. 27)


26

Credite acordate din bugetul de omaj (ct. 2675), din care acordate:
27

Agenilor economici
28

Instituiilor publice
29

Ali rezideni
30

Nerezidenti
31

II Total (n baze accrual) (rd. 37+38), din care acordate:


32

Agenilor economici
33

Instituiilor publice
34

Ali rezideni
35

Nerezidenti
36

Credite acordate din bugetul instituiilor centrale sau de

1 subordonare centrala (ct. 2675)


37

2 Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 29) (ct. 2676)


38

D. ACIUNI I ALTE PARTICIPATII, din care:


39

Aciuni i alte titluri, exclusiv aciuni ale fondurilor mutuale


40

D.1 Aciuni cotate (se includ i aciunile deinute de instituiile publice

provenite din conversia datoriilor bugetare n aciuni cotate)


41

Pagina 140

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

I Total (la valoarea nominal) (rd. 43+44+45)


42

Aciuni cotate deinute de instituiile de asigurri la societi

1 nefinanciare (ct. 2601)


43

Aciuni cotate deinute de instituiile de asigurri la societi

2 bancare (ct. 2601)


44

Aciuni cotate deinute de instituiile de asigurri la societi de

3 asigurri (ct. 2601)


45

D.2 Aciuni necotate (se includ i aciunile deinute de instituiile de

asigurri provenite din conversia datoriilor bugetare n aciuni

necotate)
46

I Total (la valoarea nominal) (rd. 48+49+50)


47

Aciuni necotate deinute de instituiile de asigurri la societi

1 nefinanciare (ct. 2602)


48

Aciuni necotate deinute de instituiile de asigurri la societi

2 bancare (ct. 2602)


49

Aciuni necotate deinute de instituiile de asigurri la societi

3 de asigurri (ct. 2602)


50

D.3 Alte participatii


51

I Total (la valoarea nominal) (rd. 53)


52

Participatiile instituiilor de asigurri la alte societi care nu

1 sunt organizate pe aciuni (ct. 2601, 2602)


53

E ALTE CONTURI DE PRIMIT


54

E.1 Credite comerciale i avansuri


55

I Total (n baze accrual) (rd. 57)


56

Creane financiare legate de livrri de bunuri i servicii de

ctre instituiile de asigurri

(ct. 232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612), din care:


57

de la populaie
58

de la ageni economici
59

de la nerezidenti
60

E.2 Alte conturi de pltit, exclusiv creditele comerciale i avansurile


61

Total (n baze accrual) (rd. 63)


62

Creane ale bugetelor din sistemul de asigurri, din care:


63

de la populaie
64

de la ageni economici
65

de la nerezidenti
66

TOTAL DATORII
67

Pagina 141

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

A. NUMERAR I DEPOZITE, din care:


68

Alte depozite
69

Total (n baze cash) (rd. 71)


70

Disponibilitati ale agenilor economici din garanii i cauiuni

constituite la instituii publice din sistemul de asigurri (ct. 462)


71

B. TITLURI, ALTELE DECT ACIUNI


72

Titluri altele dec;t aciuni i produse financiare derivate


73

Titluri pe termen scurt altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate
74

Total (la valoarea nominal) (rd. 76)


75

Titluri pe termen scurt, altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate emise de ctre administraia din sistemul de asigurri i de

instituiile din subordine i achiziionate de:


76

Bnci comerciale rezidente


77

Ali rezideni
78

Nerezidenti
79

Titluri pe termen lung altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate
80

Total (la valoare nominal) (rd. 82)


81

Titluri pe termen lung, altele dec;t aciuni i produse financiare

derivate emise de ctre administraia din sistemul de asigurri i de

instituiile din subordine i achiziionate de:


82

Bnci comerciale rezidente


83

Ali rezideni
84

Nerezidenti
85

C. CREDITE
86

C.1 Credite pe termen scurt


87

I Total (n baze cash) (rd. 89)


88

Credite pe termen scurt contractate de autoritile din sistemul de

1 asigurri pentru proiecte (ct. 5191+5192+5198), din care acordate de:


89

Bnci comerciale rezidente


90

Ali rezideni
91

Nerezidenti
92

II Total (n baze accrual) (rd. 94+95)


93

Credite pe termen scurt contractate de autoritile din sistemul de

1 asigurri pentru proiecte (ct. 5191+5192+5198)


94

2 Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 86) (ct. 5186)


95

Pagina 142

ORDIN

C.T.C.E. P. Neamt LEGIS

616 19/05/2006

C.2 Credite pe termen lung


96

I Total (n baze cash) (rd. 98)


97

Credite pe termen lung contractate de autoritile din sistemul de

asigurri pentru proiecte

1 (ct. 1641+1642+1651+1652+1671+1672), din care acordate de:


98

Bnci comerciale rezidente


99

Ali rezideni
100

Nerezidenti
101

II Total (n baze accrual) (rd. 103+104)


102

Credite pe termen lung contractate de autoritile din sistemul de

1 asigurri pentru proiecte (ct. 1641+1642+1651+1652+1671+1672)


103

2 Dob;nzi aferente creditelor (de la rd. 103) (ct. 1684+1685+1687)


104

E ALTE CONTURI DE PLTIT


105

E.1 Credite comerciale i avansuri


106

I Total (n baze accrual) (rd. 108)


107

1 Obligaii financiare legate de livrri de bunuri i servicii ctre

autoritile din sistemul de asigurri rmase neachitate

(ct. 401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care ctre:


108

Ageni economici
109

Instituii publice
110

Ali rezideni
111

Nerezidenti
112

E.2 Alte conturi de pltit, exclusiv creditele comerciale i avansurile


113

I Total (n baze accrual) (rd. 115+120)


114

1 Arierate de plata ale autoritilor din sistemul de asigurri (ct.

401+404+4423+4428+431+437+444+446+4481+4673+4674+4675), din care ctre: 115

Ageni economici
116

Instituii publice
117

Ali rezideni
118

Nerezidenti
119

2 Drepturi salariale, ajutoare i alte drepturi aferente perioadelor

anterioare neacordate (ct. 421+422+423+424+426+427+4281+438)


120

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului
financiarcontabil

*ST*
_______________

Pagina 143