Sunteți pe pagina 1din 8

BAZELE CONTABILITATII Subiectul nr. 1 I.

Subiecte teoretice (3 puncte) 1) Care sunt cele doua laturi ale patrimoniului si componenta lor. 2) Definiti cheltuielile. Etapele ocazionarii cheltuielilor. 3) Definiti imobilizarile financiare si aratati criteriile care trebuie satisfacute pentru inregistrarea lor in contabilitate. II. Subiecte grila (1, puncte) 1) Receptionarea obiectelor de inventar expediate de un furnizor determina a ! cresterea cheltuielilor cu obiectele de inventar aprovizionate "C#x) si $ cresterea obligatiilor fata de furnizor "D#x) b ! cresterea stocurior de obiecte de inventar "%#x) si $ cresterea veniturilor din operatiuni cu obiecte de inventar "&#x) c ! cresterea stocurilor de obiecte de inventar "%#x) si $ cresterea datoriilor fata de furnizor "D#x) 2) Retinerea de la anga'ati a contributiile pentru pensii determina a ! cresterea datoriilor fiscale "D#x) si $ cresterea veniturilor financiare "&#x) b ! cresterea disponibilitatilor banesti "%#x) si $ reducerea datoriilor fata de personal "D$x) c ! reducerea obligatiilor fata de personal "D$x) $ cresterea obligatiilor fiscale "D#x) 3) (ubscrierea de catre a b c actionari )121 +), 1-12 la ma'orarea capitalului social se inregistreaza * +), * 1-11 * +),

III. Subiecte practice (!, puncte) 1. (ocietatea ma'oreaza capitalul social cu ).---.--- lei reprezentand incorporarea in masa acestuia a urmatoarelor elemente a) rezerve 2.)--.--b) rezultatul reportat 1.)--.--.entru aceasta ma'orare societatea emite +--- de actiuni noi la &./. de 1--- lei. ". (e inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente exercitiului in curs dupa cum urmeaza a) softuri 1-.--b) cladiri +-.--c) masini0 utila'e0 instalatii +.--d) mi'loace de transport 2.--e) terenuri ).--3. (ocietatea factureaza lucrari executate conform devizului la un pret de de 2-.--- lei0 1&% 2+2

BAZELE CONTABILITATII Subiectul nr. " I. Subiecte teoretice (3 puncte) 1) Care sunt punctele de vedere sub care contabilitatea abordeaza situatia neta. 2) Definiti veniturile. Etapele ocazionarii veniturilor. 3) Definiti stocurile de materii prime si aratati criteriile care trebuie satisfacute pentru inregistrarea lor in contabilitate. II. Subiecte grila (1, puncte) 1) 3nregistrarea facturii de aprovizionare pentru materiale nestocabile determina a ! cresterea activelor circulante "%#x) si $ cresterea cheltuielilor cu energia si alte utilitati "C#x) b ! cresterea veniturilor "&#x) si $ cresterea datoriilor fata de furnizor "D#x) c ! cresterea cheltuielilor de exploatare "C#x) si $ cresterea datoriilor fata de furnizor "D#x) 2) .lata dobanzilor catre o banca determina a ! cresterea cheltuielilor financiare "C#x) si $ reducerea disponibilitatilor banesti "%$x) b ! cresterea obligatiilor fata de banca "D#x) si $ cresterea cheltuielilor cu dobanzi "C#x) c ! cresterea activelor circulante "%#x) si $ cresterea cheltuielilor cu dobanzi "C#x) 3) %chizitionarea si amortizarea unei cladiri se inregistreaza a 212 * +-+ ,412 * 2412 b 21+ * +-+ ,411 * 21+ c ,1+ * +-1 24-4 * ,411 III. Subiecte practice (!, puncte) 1. (ocietatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 3. --- lei catre asociati0din a carei contravaloare va fi rambursata in luna cuenta )-2 prin contul de disponibil bancar si )-2 prin casierie. ". (ocietatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri a) materii prime ,.---.--b) marfuri 5.)--.--c) obiecte de inventar 3.---.---0 1.&.%. 2+2 3. (e plateste o despagubire ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale in valoare de ,-.--lei prin contul de disponibil bancar.

BAZELE CONTABILITATII Subiectul nr.3

I. Subiecte teoretice (3 puncte) 1) Dubla reprezentare a patrimoniului cu a'utorul 6ilantului orizontal. 2) Ecuatiile care stau la baza dublei determinari a rezultatelor. 3) Definiti stocurile de semifabricate si aratati criteriile care trebuie satisfacute pentru inregistrarea lor in contabilitate. II. Subiecte grila (1, puncte) 1) 7acturarea serviciilor prestate clientului determina a ! cresterea creantelor ! client "%#x) si $ reducerea stocului de servicii in curs de executie "%$x) b ! cresterea creantelor ! client "%#x) si $ cresterea veniturilor din exploatare "&#x) c ! reducerea stocurilor de servicii in curs de executie "%$x) si $ cresterea veniturilor "&#x) 2) .rescrierea unei obligatii fata de un furnizor determina a ! reducerea obligatiilor fata de furnizor "D$x) si $ cresterea disponibilitatilor banesti "%#x) b ! reducerea obligatiilor fata de furnizor "D$x) si $ cresterea veniturilor din exploatare "&#x) c ! cresterea disponibilitatilor banesti "%#x) si $ cresterea capitalurilor proprii "Cp#x) 3) Contravaloarea facturii de convorbiri telefonice se inregistreaza a ,2, * +-1 b ,2, * )31 c +-1 * )31 III. Subiecte practice (!, puncte) 1. (e incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti de1.,--.--- lei. ". Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 2.---.--- lei. 3. (e inregistreaza cheltuielile cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 1.---.--- lei.

BAZELE CONTABILITATII Subiectul nr.!

I. Subiecte teoretice (3 puncte) 1) Criteriile dupa care se ordoneaza posturile "elementele) din 6ilant. 2) Definirea si necesitatea dublei inregistrari. 3) Definiti stocurile de produse finite si aratati criteriile care trebuie satisfacute pentru inregistrarea lor in contabilitate. II. Subiecte grila (1, puncte) 1) Restituirea unui credit la o banca determina a ! cresterea cheltuielilor financiare "C#x) si $ cresterea datoriilor fata de banca "D#x) b ! diminuarea disponibilitatilor banesti "%#x) si $ diminuarea datoriilor fata de banca"D#x) c $ cresterea disponibilitatilor banesti "%#x) si $ cresterea veniturilor financiare "&#x) 2) 3ncorporarea rezervelor in capitalul social determina a ! cresterea creantelor asupra actionarilor "%#x) si $ cresterea capitalului social "Cp#x) b ! cresterea capitalului social "Cp#x) si $ cresterea obligatiilor fata de actionari "D#x) c $ cresterea capitalului social "Cp#x) si $ reducerea rezervelor "Cp$x) 3) 3ncasarea dividendelor pentru participatiile detinute in capitalul altei entitati se inregistreaza a )121 * 5,+ b )121 * 5,1 c +)5 * )121 III. Subiecte practice (!, puncte) 1. (e inregistreaza plata avansului salarial aferent lunii in curs in valoare de 1.---.--- lei. ". (ocietatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara 1&% de 4.---.---0 1&% 2+2 costul de achizitie al marfurilor vandute ).)--.--- lei. 3. (e incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de 1.)--.--- lei.

BAZELE CONTABILITATII Subiectul nr.

I. Subiecte teoretice (3 puncte) 1) Ecuatia care sta la baza 6ilantului vertical si a 6ilantului orizontal. 2) Enumerati elementele contului si explicati 8rula'ul contului9. 3) Definiti stocurile de animale si aratati criteriile care trebuie satisfacute pentru inregistrarea lor in contabilitate. II. Subiecte grila (1, puncte) 1) 3ncasarea unor dobanzi de la terti determina a ! cresterea cheltuielilor financiare "C#x) si $ cresterea datoriilor fata de terti "D#x) b ! cresterea activelor circulante "%#x) si $ cresterea datoriilor fata de terti "D#x) c ! cresterea veniturilor financiare "&#x) si $ cresterea disponibilitatilor banesti "%$x) 2) Repartizarea 8Rezultatului exercitiului 9 pentru dividende determina a ! reducerea Rezultatului exercitiului "Cp$x) si $ cresterea obligatiilor fata de actionari "D#x) b ! reducerea Rezultatului exercitiului "Cp$x) si $ reducerea disponibilitatilor banesti "%$x) c ! cresterea obligatiilor fata de actionari "D#x) si $ reducerea disponibilitatilor banesti "%$x) 3) Retragerea unui asociat si restituirea sumelor catre acesta se inregistreaza a 1-12 * +), +), * )121 b 1-11 * +,1 +,1 * )121 c +), * 1-12 )121 * +), III. Subiecte practice (!, puncte) 1. (e incaseaza prin casierie contravaloarea unei facturi in suma de ,.--- lei ". (ocietatea achizitioneaza un utila' la un cost de achizitie de 1+-.--- lei0 cheltuielile de transport si punere in functiune fiind de 1---- lei0 1&% 2+20 D/7 ) ani. (a se inregistreze achizitia si amortizarea 3. (e inregistreaza C%(*2-042 si fond soma'*-0)2 apartinand societatii0fond de salarii * 1-.--- lei

BAZELE CONTABILITATII Subiectul nr.#

I. Subiecte teoretice (3 puncte) 1) Definiti capitalurile proprii. Care sunt abordarile contabile referitoare la capitalurile proprii. 2) Enumerati etapele inventarierii. Care sunt lucrarile pregatitoare ale inventarierii de natura contabila. 3) Definiti provizioanele de depreciere pentru materii prime. II. Subiecte grila (1, puncte) 1) %chitarea unor salarii dintr$un credit bancar determina a ! reducerea datoriilor fata de salariati "D$x) si $ cresterea datoriilor fata de banca "D#x) b ! reducerea disponibilitatilor banesti "%$x) si $ reducerea obligatiilor fata de salariati "D$x) c ! cresterea cheltuielilor financiare "C#x) si $ cresterea datoriilor fata de salariati "D#x) 2) Eliberarea in consum a materiilor prime determina a ! cresterea cheltuielilor de exploatare "C#x) si $ cresterea stocurilor de materii prime "%#x) b ! cresterea cheltuielilor de exploatare "C#x) si $ reducerea stocurilor de materii prime "%$x) c ! cresterea veniturilor din exploatare "&#x) si $ reducerea stocurilor de materii prime "%$x) 3) %chizitionarea si amortizarea unui utila' se inregistreaza a ,2+ * +-+ +-+ * )121 b 2131 * +-+ ,411 * 2411 c 2-4 * +-1 ,411 * 2413 III. Subiecte practice (!, puncte) 1. (ocietatea primeste cu titlu gratuit o cladire la nivelul sumei de ,------ lei0 apreciindu$se D/7 la ,- ani.(a se inregistreze intrarea in patrimoniu si amortizarea anuala. ". (e inregistreaza uzura obiectelor de inventar in valoare de +.1--.--- lei. 3. (e ridica banii de la banca in vederea platii salariilor nete de 4.)--.---

BAZELE CONTABILITATII Subiectul nr.$

I. Subiecte teoretice (3 puncte) 1) (tructura "sintetica) a veniturilor si cheltuielilor dupa natura lor. 2) Definiti imobilizarile corporale si aratati criteriile care trebuie satisfacute pentru inregistrarea lor in contabilitate. 3) Definiti provizioanele de depreciere pentru clienti. II. Subiecte grila (1, puncte) 1) 3ncasarea ratelor pentru creditul scadent fata de banca determina a ! reducerea cheltuielilor financiare "C$x) si $ cresterea creantelor asupra bancii "%#x) b ! cresterea disponibilitatilor banesti "%#x) si $ cresterea veniturilor financiare "&#x) c $ diminuarea disponibilitatilor banesti "%$x) si $ diminuarea datoriilor fata de banca "D$x) 2) %cordarea unui avans catre un salariat in vederea efectuarii unei deplasari in alta localitate determina a ! cresterea cheltuielilor salariale "C#x) si $ cresterea creantelor asupra salariatului "%#x) b $ cresterea creantelor asupra salariatului "%#x) $ cresterea datoriilor pe termen scurt "D#x) c ! cresterea creantelor asupra salariatului "%#x) si $ reducerea disponibilitatilor banesti "%$x) 3) Distribuirea de dividende in suma de 2.--- lei din profitul exercitiilor precedente se inregistreaza a 115 * +)5 2--b )121 * +)5 2--c +), * +)5 2--III. Subiecte practice (!, puncte) 1. (e incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti in suma de 1-.:4-.--- lei prin contul de la banca. ". ;a sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal prin ma'orarea valorilor contabile dupa cum urmeaza $ cladiri cu 1)------< $ utila'e cu +------< $ mi'loace de transport cu 2------. 3. 3ntr$o prima etapa actionarii varsa0respectiv depun 'umatate din valoarea actiunilor subscrisa0 aportul acestora fiind format din a) un utila' evaluat la nivelul sumei de +-----b) un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 335)---

BAZELE CONTABILITATII Subiectul nr.% I. Subiecte teoretice (3 puncte) 1) (tructura cheltuielilor dupa destinatia lor. 2) Definiti imobilizarile necorporale si aratati criteriile care trebuie satisfacute pentru inregistrarea lor in contabilitate. 3) Definiti amortizarea. II. Subiecte grila (1, puncte) 1) .lata unui impozit datorat bugetului local determina a ! cresterea cheltuielilor cu impozite "C#x) si $ cresterea datoriilor fiscale "D#x) b ! reducerea datoriilor fiscale "D$x) si $ reducerea veniturilor financiare "&$x) c $ reducerea datoriilor fiscale "D$x) si $ reducerea disponibilitatilor banesti "%$x) 2) .articiparea la capitalul social al unei alte entitati determina a ! cresterea cheltuielilor financiare "C#x) si $ reducerea disponibilitatilor banesti "%$x) b ! cresterea imobilizarilor financiare "%#x) si $ reducerea disponibilitatilor banesti "%$x) c ! cresterea imobilizarilor corporale "%#x) si $ cresterea datoriilor fata de terti "D#x) 3) (e inregistreaza contributia anga'atorului la asigurarile sociale de 2-- lei si contributia anga'atilor la fondul de soma' de ,- de lei a ,+)1 * +311 2-+21 * +312 ,b ,+)1 * +312 2-+311 * +21 ,c ,+)2 * +21 2-,+)2 * +312 ,-

III. Subiecte practice (!, puncte) 1. (e restituie la casierie contravaloarea avansului de deplasare neutilizat in suma de 2---- lei ". (e incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de 1)---- lei. 3. (ocietatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 2---- lei catre asociati0 contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.