P. 1
Psihologie Experimentala .Mihai ANITEI. Universitatea Bucuresti. FPSE

Psihologie Experimentala .Mihai ANITEI. Universitatea Bucuresti. FPSE

|Views: 17|Likes:
Published by AlinD1991
Experimentala
Experimentala

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: AlinD1991 on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

Sections

  • UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I
  • A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A PR CE$EJ R $EN! RIAJE YI ATENŢIEI
  • A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A
  • DbNDIRII" &E& RIEI YI ÎNVĂŢĂRII
  • &E& RIA
  • UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III

Psihologie experimentală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I CURI !ITATE" #$ERVAŢIE" E%PERI&ENT

'(' '() '(*

Con+in,t,riPsihologia ca .tiin+ă experimentală /ser0a+ie .i experiment Etapele experiment,l,i

/iecti0eAces '( Pre1entarea speci2ic,l,i explica+iei .tiin+i2ice 3n psihologie" 4omeni,l psihologiei experimentale )( Pre1entarea meto4ei o/ser0a+iei .i rela+iei 4intre o/ser0a+ie .i experiment *( Pre1entarea etapelor experiment,l,i 3n cercetarea psihologică Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere-

'('

Psihologia ca .tiin+ă experimentală

Vreme 3n4el,ngată" psihologia s5a a2lat 3n s2era 4e ac+i,ne a 2iloso2iei( A/ia la s26r.it,l secol,l,i al %I%5lea" o4ată c, 3m/,nătă+irea tehnicilor 4e cercetare" psihologia s5 a 4eplasat spre tăr6m,l .tiin+elor po1iti0e( Psihologii ar p,tea 2i organi1a+i pe o linie 4e contin,itate 3n raport c, mo4,l 3n care ei consi4eră .tiin+ele exacte 4rept mo4el pentr, psihologie( Psihologii 7har48 consi4eră că .tiin+ele 2i1icii sa, chimiei s,nt mo4ele per2ecte 4e ,rmat" 3n timp ce psihologii 7so2t8 consi4eră că .tiin+ele sociale tre/,ie să constit,ie mo4el,l 4e ,rmat( Toate .tiin+ele 4isp,n 4e ,n set 4e 4ate .i 4e teorii explicati0e( Ceea ce este 4istincti0 3ntre 4i2eritele .tiin+e" ca .i 3ntre s,/specialită+ile 4in interior,l ,nei .tiin+e" s,nt 4i2eritele tehnici 2olosite( Ast2el" astronomii n, a, ne0oie 4e tehnicile la/irint" a.a c,m nici s,/iect,l experimentat 4e către psihologi n, are ne0oie 4e telescop( Dacă psihologii har4 ,1ea1ă 4e tehnici m,lt mai ra2inate" aceasta se 4atorea1ă 3n mare parte tip,rilor 4e pro/leme care imp,n ,n an,mit gen 4e anali1e so2isticate( De.i 4istinc+ia cercetare 2,n4amentală 9 cercetare aplicati0ă a intrat 3n 0oca/,lar,l coti4ian al .tiin+elor" noi cre4em că cea mai importantă 4istinc+ie tre/,ie să 2ie 2ăc,tă 3ntre o cercetare /,nă .i alta proastă( Principiile .i practicile psihologiei experimentale se aplică 3n egală măs,ră cercetării 2,n4amentale .i celei aplicati0e( Ele pot 2i 2olosite pentr, a e0al,a cercetările psihologice pe care le 3nt6lnim sa, le reali1ăm 2ie ca st,4en+i" 2ie ca psihologi pro2esioni.ti sa, ca cercetători 3n 4omeni,l psihologiei( 5)5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

rice a/or4are a 4omeni,l,i psihologiei experimentale tre/,ie să 3nceapă prin a o2eri 4e2ini+iile opera+ionale ale ,rmătorilor termeni- experiment" meto4ă &ihaiexperimentală ANIŢEI Psihologie experimentală .i psihologie experimentală( Termen,l 4e experiment este larg ,tili1at at6t 3n lim/a=,l coti4ian c6t .i 3n cel al 4i0erselor .tiin+e( Dacă .tiin+a i10oră.te 4in realitate 3ncerc6n4 s5o explice" experiment,l este 4emers,l prin interme4i,l căr,ia reali1ăm extragerea ,n,i e.antion 4in realitate spre a5l s,p,ne 0eri2icării >testării? 3n 0e4erea c,noa.terii( Ce 0rem .i ce tre/,ie să c,noa.tem@ Una 4intre trăsăt,rile 4e2initorii ale psihic,l,i ,man este că acesta 4isp,ne 4e cele mai complexe 4ispo1iti0e 4e 4eterminare antialeatorii >P( Popesc, Ne0ean," 'ABC?( A experimenta constit,ie" 3n 2apt .i 3n esen+ă" o 4imensi,ne intrinsecă a l,i 7homo sapiens8 .i răsp,n4e ne0oii imperioase 4e a găsi ca,1alitatea" 4e a răsp,n4e la 3ntre/area 74e ce8 .i apoi 4e a se asig,ra as,pra mo4,l,i c,m 0or e0ol,a l,cr,rile 3n 0iitor( amenii 4e .tiin+ă n, a, 2ăc,t altce0a 4ec6t să 2ormali1e1e acest 4emers .i experiment,l a constit,it .i constit,ie o am/i+ie mărt,risită a t,t,ror .tiin+elor nat,rii( Experiment,l este o manip,lare 4eli/erată a ,n,i e.antion 4in realitate pe care 4orim să5l st,4iem 3n scop,l 4e a 3n+elege mai /ine mo4,l c,m acesta se pro4,ce" 4in ce ca,1ă .i c, ce e2ecte( &eto4a experimentală 3n psihologie a 2ost intro4,să pe la =,mătatea secol,l,i al %I%5lea .i p,tem a2irma că cele/ra l,crare a l,i D(T( Eechner 7Elemente 4e psiho2i1ică8 >'BF<? stă la /a1a ei( Domeni,l psihologiei experimentale se 4e2ine.te prin interme4i,l meto4ei experimentale" consi4erată ca 2orma cea mai 4esă06r.ită .i cea mai con0ingătoare a 4emers,l,i .tiin+i2ic >&( Richelle" %( $eron" 'AAG?( &eto4a experimentală constit,ie ca4r,l logic" 2ormal .i epistemic 4e ,tili1are a experiment,l,i( Aceasta implică pre1en+a .i ,tili1area >prin 0eri2icări .i re0i1,iri perio4ice? ,nor instr,mente 4e l,cr," reg,li 4e con4,ită" 4ispo1iti0e tehnice .i proce4,ri" strategii" plan,ri 4e experimente" mo4alită+i 4e c,legere .i prel,crare a 4atelor( A.a c,m s,s+in" pe /,nă 4reptate" a,torii mai s,s cita+i" 4e o/icei psihologii insistă mai m,lt as,pra mo4alită+ilor 4e c,legere .i prel,crare a 4atelor" negli=6n4,5se rol,l capital pe care 3l =oacă instr,mentele tehnice 3n 4e10oltarea psihologiei experimentale( Domeni,l psihologiei experimentale s5a cont,rat" s5a imp,s" s5a 4e10oltat .i 0a progresa 3n măs,ra 3n care cercetătorii imaginea1ă .i prop,n noi mi=loace 4e in0estigare ce 4eschi4 noi ori1ont,ri 4e cercetare a realită+ii psihice( Psihologia experimentală este o ram,ră a psihologiei" care" 2iin4 at6t 4e intim legată 4e meto4ă" se 4e2ine.te chiar prin meto4a experimentală( Cel mai 2rec0ent criteri, ,tili1at 3n clasi2icarea ram,rilor psihologiei este con+in,t,l" ori" constatăm că psihologia experimentală se 4e2ine.te prin meto4ă( În acela.i timp" 2iecare ram,ră a psihologiei 4e2inită 4e ,n con+in,t 4isp,ne 4e o parte experimentală mai m,lt sa, mai p,+in importantă( Unii a,tori s,nt tenta+i să n, consi4ere psihologia experimentală ca o ram,ră o/i.n,ită ci" mai c,r6n4" ca meto4ă aplica/ilă 0ariatelor 4omenii ale c,noa.terii( Al+i a,tori >P( Eraisse" 'AF*? consi4eră psihologia experimentală 4rept s,rsă 4e c,no.tin+e ac,m,late 3n psihologie prin ,tili1area meto4ei experimentale( Din p,nct,l 4e 0e4ere al psihologiei americane" care p,ne accent,l mai m,lt pe atri/,tele experiment,l,i" psihologia experimentală este ,n 4emers repeta/il .i a,tocorector 3n st,4ierea mani2estărilor 0ie+ii psihice >Hanto0it1"5*5 #(I(" Roe4iger III" I(J(" Elmes" D(D(" 'AA'?( Din ; DEPARTA&ENT ID )<'' p,nct,l 4e 0e4ere a l,i N( J,ng, >)<<<?" 4omeni,l Cop:right psihologiei experimentale 3l constit,ie teoria .i practica experiment,l,i ca meto4ă 4e cercetare acti0ă .i e2icientă" 4eser0in4

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

,rmătoarea 4e2ini+ie- 7psihologia experimentală repre1intă ansam/l,l principiilor" normelor .i reg,lilor care sta, la /a1a organi1ării .i 4es2ă.,rării experiment,l,i 3n psihologie" c, scop,l o/+inerii 4e 4ate 0eri2icate as,pra realită+ii psihice8 >pp( 'K? D,pă c,m o/ser0ăm .i această 4e2ini+ie trimite la meto4ă >principii" norme" reg,li" organi1are?" ceea ce este" practic" ine0ita/il 3n orice tentati0ă 4e 4e2inire a psihologiei experimentale( În concl,1ie" 4omeni,l psihologiei experimentale 3l constit,ie mani2estările 0ie+ii psihice a/or4ate 3ntr5o manieră experimentală( /iect,l psihologiei experimentale este repre1entat 4e pro/lemele 0ie+ii reale i4enti2icate .i as,pra cărora cercetător,l a0ansea1ă ipote1e ce ,rmea1ă a 2i testate prin experimente controlate .i replica/ile 3n 0e4erea a0ansării ,nor pre4ic+ii 0eri2ica/ile statistic pri0itoare la generali1area re1,ltatelor o/+in,te .i e0ol,+ia comportamentelor st,4iate( Tre/,ie să 2im reali.ti- 2inalitatea oricăr,i 4emers .tiin+i2ic 0erita/il este 4e a pre1ice 2enomen,l st,4iat( Experiment,l psihologic" meto4a experimentală" psihologia /ser0a+ie .i experiment experimentală constit,ie 2,n4ament,l cercetării .tiin+i2ice asig,r6n4 exigen+e Din perspecti0ă temporală o/ser0a+ia .i experiment,l constit,ieaceste 4o,ă momente la cel s,ccesi0e ale cercetării" ast2el 3nc6t 9 4esig,r 9 o/ser0a+ia prece4e experiment,l( '() mai 3nalt ni0el 4e 0igoare .tiin+i2ică .i o2erin4 imaginea ,nei e0ol,+ii 4inamice a Aceasta tehnicilor" instr,mentelor" mi=loacelor 4e l,cr, 3n 4eplin acor4 c, e0ol,+ia celorlalte este .i o or4ine istorică 3n e0ol,+ia .tiin+elor" implicit a psihologiei( $p,nem 9 3n mo4 .tiin+e mo4erne( o/i.n,it 9 că realitatea 2iin4 o/ser0ată ne semnalea1ă an,mite pro/leme pe care le 0om a/or4a 3ntr5o manieră experimentală( Apoi" 3n timp,l experiment,l,i o/ser0a+ia s,r0ine ca element a=,tător" ca s,rsă 4e 4ate s,plimentare as,pra e2ectelor 0aria/ilei in4epen4ente( Încă 3n sec( al %VIII5lea R( #acon 2ăcea 4istinc+ia 3ntre o/ser0a+ia pasi0ă .i 0,lgară .i o/ser0a+ia acti0ă .i sa0antă( Element,l com,n pentr, o/ser0a+ie .i experiment este constatarea ,nor 2apte menite a 2i ,n răsp,ns la o pro/lemă( Un l,cr, pe care a4esea 3l ,ităm este că n, 0om găsi 4ec6t ceea ce că,tăm( Ja/oratoarele 4e cercetare s,nt pline 4e o/ser0a+ii ac,m,late 3n timp .i in,tile pentr, că cercetătorii n, .i5a, p,s 3ntre/ări precise( r" 4i2eren+a 4intre o/ser0a+ie .i experiment constă tocmai 4in nat,ra >pre1en+a? 3ntre/ării( În o/ser0a+ie 3ntre/area răm6ne 4eschisă .i cercetător,l n, c,noa.te răsp,ns,l sa, n, are 4ec6t o i4ee 0agă as,pra l,i( În experiment 9 4in contră 9 3ntre/area 4e0ine ipote1ă prin care se a0ansea1ă s,po1i+ia existen+ei ,nei rela+ii 3ntre 2apte" pe care experiment,l 3.i prop,ne să o 0eri2ice( În ca1,l experiment,l,i explorator 4e tip,l 7ce se 3nt6mplă 4acăL8 experimentator,l n, are 3ntre/ări precise .i nici răsp,ns,ri a.teptate( În acest ca1 o/ser0a+ia 0a a0ea ,n rol mai important" 3ntr,c6t ea pare să 2ie calea pe care 0om p,ne 3n e0i4en+ă mo4i2icările in4,se 3n mo4 explorator( Dincolo 4e 4i2eren+ele 4e gra4 .i 4e ni0el 4e complexitate" poate că cea mai rele0antă 4istinc+ie o o2eră preci1ia 3nregistrării 4atelor( /ser0a+ia tre/,ie să se m,l+,mească c, proce4,ri mai p,+in rig,roase 4ec6t cele experimentale( În cel mai /,n 5G5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ca1" 3m/,nătă+irile meto4ologice s,nt consacrate mo4,l,i 3n care se poate asig,ra o mai /,nă rigoare a o/ser0a+iei(

i mai ales la copii" la persoanele c.nei 4es2ă.simptomatica sta/ilă >3năl+imea" gre.l.merilor" circ.l asc.itelor s.rale a comportament. să sp.i pentr.rprin4ere a 0ariatelor con4./ m.l.l 4e notare" 4e consemnare a 4atelor o/ser0a+iei( Este 4e 4orit să .i o/ser0at( $ol.m 5K5 Cop:right .i( Tehnologiile mo4erne p.i meto4ele clasice 4e 7spionare8.ltiplele 2a+ete 3n care se pot pre1enta acestea( $./iect.ne e0i4en+ierea principalelor aspecte care +in 4e personalitatea o/ser0ator.i 4e in0enti0itatea cercetător.l.i st.n mo4el stan4ar4 al acestei 2i.l op.nei 2i.i simptomatica la/ilă >pantomima" mimica" mo4i2icările 0egetati0e" 0or/irea?( Protocol.noa.l.l o/ser0a+iei prin ela/orarea .m2erin+a .ncte prin care să 4e2inim intensitatea mani2estărilor( $e pot .i e2icientă a 4atelor 4e o/ser0a+ie( N.t. han4icap intelect.0in a 2i o/ser0ate 3n experiment.rări .se o/ser0a+iei" V( Cea.l 4e 4otare al la/orator.itele s.nem că" prin o/ser0a+ie" constatăm mani2estările comportamentale" con4. DEPARTA&ENT ID )<'' .nci c6n4 se 2ac re2eriri la trăsăt.itelor o/ser0ate" mai ales at.l./iecti0itatea o/ser0ator.ă mari categorii.e 4e o/ser0a+ie se imp.tatea" lărgimea .i aplicarea lor +ine 4e ni0el.rări nat.m2erin+a a/4ominală" l.p( /( Personalitatea o/ser0ator.tili1a a4=ecti0e sa. camere 0i4eo( Tot at6t 4e e2iciente pot 2i .itelor care se c.ce o no.pra 2enomen.l respecti0( Apoi" pentr..si0 3n experiment.area" estimarea con4.+ii există .n rol important 3n e0al.i intro4.i sit.ita s. a/sen+a" altele solicită 4escrieri mai amăn.ri" mani2estări 4e personalitate" atit.i 4iametrele craniene etc(? .l.o 4raperie" .i experimental tre/. 3n con4i+ii 4e gr. trepte 4e *"K"C p. 2rec0en+a >2oarte 2rec0ent p6nă la 2oarte rar" a4esea p6nă la 4eloc?( Unele mani2estări n.n instr.ni4irec+ională >one Ma: screenNMin4oM? sa.i" 4ar .are c.n ori2ici.ite ce pot să se mani2este 3n 4i2eritele 3mpre=.ă 0aria/ilă 3n con2ig. există .ngimea .ce la mo4i2icarea comportament.i picioarelor" circ.l.nei liste a con4.ment c6t mai rig.ne pentr.4inal5caracteriale( /ser0a+ia răm6ne .4iat" atit. a 2acilita consemnarea rapi4ă .(a(m(4( Dată 2iin4 importan+a acest.n+ite( Alcăt.tili1ăm 9 pe c6t posi/il 9 scale 4e e0al. orientare .e" oric.l.n 4emers marcat 4e s.i are .n la 3n4em6nă 2erestrele c.ns o2eră posi/ilitatea .al sa.en+e care exprimă experien+a sa" repre1entările sale as. 2iecare con4.4inile sale 2a+ă 4e sex.ită 3n parte tre/.(a(m(4( /ser0ator. 3n perete .ie să preci1ăm sistem.te că pre1en+a o/ser0ator..pă ela/orarea proiect.ări 4ihotomice prin care se consemnea1ă pre1en+a sa.n para0an" .ros 4e s.i pre1entare 4acă 4orim să 2acem 4in meto4a o/ser0a+iei .l 4e la/orator( Încerc6n4 o sistemati1are a con4.s" 0alorile la care a4eră" concep+iile" pre=.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Eactorii 4eterminan+i ai o/ser0a+iei a( Pre1en+a o/ser0ator.i c6mp..ie să preci1ăm .i( Con+in.i( Di2ic. că ar con4.4ecă+ile" stereotip.l.l.i grosimea m6inilor . a40er/e prin care se 4escrie intensitatea >2oarte p.a+ii" incl.ltă+ile apar at.l o/ser0a+iei D.i( Inerent se 0or regăsi in2l.ntem o/liga+i la o ast2el 4e anali1ă .i 2actor se imp.irea . permit 4ec6t e0al.nci c6n4 3ncercăm să anali1ăm" să 4escriem con4.m2erin+a toracică" circ.p.ternic p6nă la 2oarte sla/? sa.ra+ia cercetării" experiment. >'ACB? le 3mparte 3n 4o.l o/ser0a+iei Ja prima 0e4ere pare simpl.i( $e c.l.l.rile sociale .

l.nctele 4e 0e4ere" ast2el 3nc6t re1.4iate( În ca1 contrar" 0e+i 2i ne0oi+i să 3ncepe+i prin a că.tiin+i2ice 4isponi/ile ca să a0e+i o i4ee 4e ansam/l./iect.rare" 4.l acesteia tre/.rs.pă ce a+i i4enti2icat ma=oritatea articolelor5cheie 3n 4omeni.ia( În principi.l nostr.l reali1ării .rata o/ser0a+iei" n.mnea0oastră" 4a+i aten+ie ./iect.l.tă la reali1area . a a0ea o i4ee 5F5 4espre amploarea c.i se 3ntrea/ă c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală con+in.t. nat.i .ri( În acela.ei 4e o/ser0a+ie 3n scop.c.rării acesteia( 4ate re2eritoare la o an.l 4e 4es2ă.m re.gerată 4e pro2esor.i experiment este repre1entat 4e a4.l 4.l.crărilor 4e re2erin+ă Dacă alege+i o pro/lemă s.+ional" tip.tili1ate 4e către experimentatorP O 4ate pri0itoare la partic. aparte 4e4icat .rării acest.i timp pre5testarea tre/.esc să găsească experiment.mnea0oastră" 2ără 3n4oială că el 0ă 0a s.( I4eile se găsesc 3n m.măr.l corectării" completării '(* Etapele experiment.nor restr.i s.i protocol.l proiect.i" 2i. lips.te să poată 2i extins la ni0el.me" sex" 06rstă" ni0el 4e pregătire .ltatele o/+in.i experimental( În acest moment o/ser0a+ia este extrem 4e importantă" ea permi+6n4 sesi1area ./iec+i o/ser0a+i( O con+in. 2ie /ine reali1at >ne re2erim mai ales la A4esea st.n. asistent.l 3ntregi pop.ie prin /i/lioteci( Căr+ile .ie să con+ină .rate+ea mo4el.a 4e o/ser0a+ie tre/.ri posi/ile.l este prece4at 4e o pre5testare prin care se 0eri2ică ac. În general" scop.n sistem clar 4e consemnare 3nscris 3n 2i. 2i.4ata" ora" am/ian+a" loc./iec+ii( Eără . c.n spa+i.mit tipar /ine sta/ilit care ne a=.ia să se aplece timp 4e .i 3n ca.lte loc.a 4e o/ser0a+ie( De asemenea" 2i./iect.rmătoarele sec0en+eO 4atele pa.tin+elor 3n 4omeni.i sa.ct. DEPARTA&ENT ID )<'' D.t.n..tesc at.nci c6n4 se 0ă4 ne0oi+i să aleagă o pro/lemă pentr.ării primare c.1iilor o/+in.măr.ta cea ce 0ă tre/. să n.l. momentele 4es2ă.i experiment 0ali4 4in toate p.l 4e la/orator?( psihologie experimentală .ri" p.nor ina40erten+e" erori" 4e2icien+e sa..nor o/ser0a+ii c.no.l temperamental" con4.i.i c..l.n1ător as.te să ai/ă o 0aloare .tiin+i2ică" iar con+in.4inile?( Eiecare componentă tre/.a 4e o/ser0a+ie tre/.i alte elemente 4e i4enti2icare speci2ice .alele st.tiin+i2ice etc( Trecerea 3n re0istă a l.n an.l.ie să 2ie partic.l 4e o/ser0ator" n.i să 0ă asig.gestiile pro2esor.( Cop:right .l sing.ie să con+ină .l constit.narea .i consemnării" e0al.ita expresi0ă >pantomima" mimica" mo4i2icările 0egetati0e?" con4.1ă" 4ar .rs.rile anterioare 4e psihologie" o/ser0a+ia 1ilnică" s.ie să se aplice .i tratatele ar tre/.la+ii 4in care a.( Dacă alege+i s.re acces.pra s. caracter sintetic( Experiment.l o/ser0a+iei.i re0istele .ita re2lexi0ă >componente sen1orial5percepti0e" cogniti0e" mne1ice" aten+ia" moti0a+ia" atit.l coresp.ra 4e care a0e+i ne0oie( Răs2oi+i c6t mai m. 2ost ale.t.ie să pre1inte .l 4e o/ser0atori" tip.l la literat.i l.te+i să 3ncepe+i c.n semestr.tip.crările 4e re2erin+ă c.4ierea literat.l 4.rente" speci2ice s.i" alte st.l concl./iect. as.gera .tă la 3nt6mplare" ci . care să 3ncepe+i st.l. este 2ăc.n. re2erin+e 4in man.l 4e s.lari1at 3n raport c.rmea1ă .i" pentr.larită+ile concrete ale sit.lte 4in căr+ile .ita 0er/ală" con4.a+iei experimentale.rii 3n 4omeni.aportale ale s.l.4en+ii se nelini.l 4e o/ser0a+ie" tip.i sa.pra căr.4ii .mită pro/lemă care ne interesea1ă( Dar această colectare 4e 4ate n.ra experiment.n ast2el 4e proiect Alegerea pro/lemei preala/il" riscăm ca experiment.l.

tia 3n moment.l 4eclan.i controlate( $ta/ilirea .l o/ser0a+iilor noastre sa.nt pro/lemele ma=ore rămase nere1ol0ate@ Citin4 l.mită arie 4e preoc.i 4emers.ltiple ce pot re2lecta constr. 4e l.nicăm interpretările comportamentelor concrete( $ta/ilirea 0aria/ilelor Intro4.i ipote1ele 0or 2i 2orm.i comportamente pe care oameni le exteriori1ea1ă( Pentr.n4e la 3ntre/area cercetării originale( Crearea 4e2ini+iilor opera+ionale Chiar 4.mite experimente s.nei 0aria/ile" ne con2r.nor o/iecti0e practice" a .ntăm c. trăsăt. consi4erăm" 3n prim.l experimental 0a 2i corect( Alegem mai 3nt6i 0aria/ila 4epen4entă .cte ipotetice( Un constr.mnea0oastră" 0e+i 4escoperi că an.ră mo4alitate( 4e2ini+ie opera+ională preci1ea1ă o 0aria/ilă prin opera+iile necesare pentr.l.1ală 4intre 0aria/ila in4epen4entă a 0aria/ilei 4epen4entă( Ipote1a generală 5C5 Cop:right .n 3n 4isc.i să com.tori i4enti2ică trei ni0ele sa.n 4emers 4e4.4ecă+i .i existen+a .ctelor ipotetice În scop.măm .0intelor in2l.l 4.c+ia8 experiment. a in4ica exact ceea ce 0or să sp.en+ea1ă i4enti2icarea . pro0ine 4intr5o teorie( Are mai m.+ie orice aspect al .n caracter constatati0( $pre exempl.rile care ne animăP ce an.nei 2inalită+i practice a cercetării( I4enti2icarea constr.nt teoriile ma=ore" care s.ctele ipotetice 3n 4e2ini+ii opera+ionale speci2ice ale 0aria/ilelor" cercetătorii 3ncearcă să atingă scop. inteligen+ă s.a+ii( Tra4.nt termeni generali ce se re2eră la o 0arietate largă 4e reac+ii" =.i comportament sa. 3ncep.rma in0estiga+iilor( Pe această cale 0om 3ncerca să 3nca4răm experiment.ct ipotetic este .ie să ne oprim la o sing.pă selectarea .larea ipote1ei Cei mai m.crările 4e re2erin+ă 4in 4omeni.i ca.ipote1a generală" ipote1a sa.late corect" 4eci .nă c6n4 p.ctele noastre( 4ată ce am 2ăc.n concept a/stract 2olosit 3ntr5o manieră teoretică partic.crarea" care s.ării .l( Ipote1a generală este 4e 2apt moment.l nostr 3ntr5o an.mesc constr.cti0 4e in2eren+ă >4e la e2ect la ca.ti termeni se n.ie să 4eci4em ce 3n+elegem prin conceptele pe care ne /a1ăm cercetarea( De exempl. st." conceptele 4e 3n0ă+are" percep+ie" memorie" g6n4ire" moti0a+ie sa. 72amiliaritatea c.n.l5cheie al oricărei cercetări( Dacă 2orm.l c6n4 a.cerilor articolelor. ipote1ele opera+ionale sa.rată( În 2inal" tre/.tiin+i2ic al o/ser0a+iilor empirice" o/iecti0e" sistematice .cerea 0aria/ilelor repre1intă moment. a răsp.nei sit.i" ace.l cercetării tre/.l r6n4" 0aria/ilele m." selectăm 0aria/ilele speci2ice care 0or 2i examinate pentr.nt consi4erate ca 2iin4 experimente 5 cheie 3n respecti0.lăm corect 0aria/ilele" at.nei in0estiga+ii" tre/.i 2orm.t acest l.cr. o 0arietate 4e căi 3n care aceasta este măs.larea ipote1ei.&ihaimaximă ANIŢEI Psihologie experimentală intro4.pări .1ă?( C6n4 selectăm 0aria/ilele pentr.l+i a.i 2orm. că repre1intă i4ei generale pe care se /a1ea1ă 7constr.torii .me 4orim să 4emonstrăm prin cercetarea respecti0ăP ce an.ce se .1ele lor 4e /a1ă( Este o i4e care ne permite să 4escriem" să organi1ăm" să re1.i ea exprimă rela+ia ca. măs.i5a.lt . DEPARTA&ENT ID )<'' este" 4acă 0re+i" ro4.l 4omeni.c6n4 constr.cr. etape 3n sta/ilirea .al p.me sperăm să o/+inem 3n .l sta/ilirii ipote1ei cercetării . .s+inem . ipote1a 4e n.ie să preci1e1e moti0a+iile" scop.rarea ei( Cercetătorii 2olosesc 4e2ini+iile opera+ionale pentr.( /iecti0.nci .tiin+i2ice( E0ent.i ipote1a statistică sa.t l.tem să s.rile .4i. al .i" pe calea in0ersă" i4enti2icăm 0aria/ila in4epen4entă( Ast2el" a0em .l . a 4escrie 4i2erite comportamente 3n con2ormitate c.lară pentr.

&ihaioameniP ANIŢEI

lorP sa,- emo+iile p,ternice negati0e 3i 2ac pe oameni să pre2ere să 2ie 3mpre,nă c, al+i Psihologie experimentală sa,- intensitatea stim,lilor in2l,en+ea1ă timp,l 4e reac+ie la ace.ti stim,li( D,pă c,m o/ser0ăm" ipote1a generală transcrie 3ntr5o rela+ie ca,1ă5e2ect >4est,l 4e general pre1entată? pro/lema 4e 0ia+ă pe care noi am o/ser0at5o sa, ne5a 2ost s,gerată( Ipote1ele opera+ionale sa, 4e l,cr, 0in să apro2,n4e1e rela+iile sta/ilite 3n ipote1a generală .i aici" 3ntr5a4e0ăr s,nt 2oarte importante etapele anterioare( În ipote1a opera+ională tre/,ie să anticipăm tip,l rela+iei .i 9 mai ales 9 să anticipăm ni0el,l" mărimea e2ect,l,i pro4,s 4e inter0en+ia 0aria/ilei in4epen4ente as,pra 0aria/ilei 4epen4ente( &ai m,lt 4ec6t at6t" tre/,ie să speci2icăm 2apt,l că mo4i2icările respecti0e creea1ă 4i2eren+e semni2icati0e 4in p,nct 4e 0e4ere statistic 3ntre per2orman+ele gr,p,l,i experimental .i cele ale gr,p,l,i 4e control( A06n4 3n 0e4ere ni0el,l 4e complexitate al st,4i,l,i" n,măr,l 4e 0aria/ile c, care operăm" n,măr,l ipote1elor speci2ice poate 2i mai mare >3n limitele re1ona/ile ) 9 G?( Un n,măr mare 4e ipote1e speci2ice p,n s,/ semn,l 3ntre/ării pro/itatea moral5.tiin+i2ică a a,tor,l,i( $,nt" 4in păcate" n, n,mai st,4en+i" 4ar chiar .i cercetători care" 4,pă prel,crarea 4atelor constată posi/ile noi rela+ii pe care le ar,ncă 3n 2a+ă la ipote1e speci2ice( $,nă cel p,+in ci,4at ca ,n cercetător să anticipe1e 9 la 3ncep,t,l st,4i,l,i 9 rela+ii" raport,ri" legăt,ri 4e amăn,nt care 9 3n mo4 e0i4ent 9 n, s,nt accesi/ile capacită+ilor normale 4e pre4ic+ie( nest este să 2ie amintite" anali1ate" interpretateoric,m este o reali1are c, care ne p,tem m6n4ri( eroare pe care este chiar =enant să o amintim este aceea a 2orm,lării ipote1elor 4,pă ce a0em re1,ltatele( Ja 2el 4e ci,4ată este ne0oia ,nora >chiar pro2esori" con4,cători 4e l,crări? să con4amne" să /lame1e 2apt,l că ipote1ele n, s5a, con2irmat( Desig,r" ,n st,4i, /ine coor4onat ar tre/,i să ne con4,că la con2irmarea ipote1elor" 4ar este c6t se poate 4e normal ca ,nele ipote1e să n, se con2irme .i asta este oric,m ,n c6.tig pentr, c,noa.tere( Ipote1a statistică sa, ipote1a 4e n,l s,s+ine că n, este nici o 4i2eren+ă semni2icati0ă statistic 3ntre per2orman+ele celor 4o,ă gr,p,ri sa, 3ntre per2orman+ele ,n,ia .i acel,ia.i gr,p s,p,s experiment,l,i 3n 4o,ă momente 4i2erite( In2irmarea ipote1ei 4e n,l echi0alea1ă c, con2irmarea ipote1ei speci2ice( P6nă ac,m am insistat as,pra ipote1ei 4e tip ca,1al" 4ar mai există .i ipote1a 4e tip 4escripti0 care 3ncearcă să 4escrie ,n comportament 3n termenii caracteristicilor sale sa, ale ,nei sit,a+ii 3n care se pro4,ce( ipote1ă 4escripti0ă i4enti2ică atri/,tele comportament,l,i .i ne permite să pre1icem c6n4 acesta se 0a pro4,ce( Ipote1a 4escripti0ă n, 3ncearcă să i4enti2ice ca,1ele ,n,i comportament ci sta/ile.te 2apt,l că an,mite comportamente se pro4,c .i pot 2i o/ser0ate .i măs,rate" o2erin4 ,n +el general .i o 4irec+ie o/ser0a+iilor noastre( Criterii pentr, o ipote1ă .tiin+i2ică( ipote1ă tre/,ie să re2lecte pres,p,nerile noastre 4espre legitimitatea .i inteligi/ilitatea nat,rii( Dacă n," at,nci ipote1a n, este .tiin+i2ică" iar 4escrip+ia nat,rii pe care o con+ine" ca .i e0i4en+ele pe care se spri=ină" n, s,nt .tiin+i2ic accepta/ile( În prim,l r6n4" o ipote1ă tre/,ie să 2ie at6t testa/ilă >0eri2ica/ilă?" c6t .i 2alsi2ica/ilă >experiment,l poate arăta că ipote1a este incorectă?( Ipote1a tre/,ie să 2ie precisă" iar 4o0a4a 0a 2i 2,rni1ată 4e o sit,a+ie 2oarte speci2ică 4e cercetare ,n4e ipote1a n, merge 4incolo 5B5 4e această 4o0a4ă( Pentr, a 2i inteligi/ilă" o ; DEPARTA&ENT ID )<'' ipote1ă tre/,ie să 2ie" 4e asemenea" ra+ională >tre/,ie săCop:right 2ie" e0ent,al" a4e0ărată" să ne o2ere ceea ce noi 4e=a .tim 4espre legile comportament,l,i? .i economicoasă >ipote1a

tre/,ie să 2ie 3ncorporată 3n mo4,l nostr, 4e a 3n+elege comportament,l" ast2el 3nc6t
&ihaiea ANIŢEI ar Psihologie experimentală

tre/,i să ceară o explica+ie c6t mai simplă?( Alegerea meto4ei Alegerea 0alorilor stim,lilor- m,lte experimente implică n,mai 4o,ă con4i+ii" ca pre1en+a sa, a/sen+a ,nei 0aria/ile( În alte experimente" n,măr,l con4i+iilor este strict limitat 4e consi4erente practice sa, teoretice( Ne 0om re2eri la experimentele care cer mai m,lte con4i+ii 4e stim,lare 3n interior,l gr,p,l,i( $e cer a 2i respectate c6te0a reg,lia? stim,lii tre/,ie să acopere c6t se poate 4e m,lt 4in s2era respecti0ă 4e acti0itate practică( Rela+iile 4intre 0aria/ile 0or 2i mai /ine 3n+elese 4acă s,nt explorate 3n limitele sistem,l,i( Un stim,l prea sc,rt" 4e exempl," poate 2i 3n.elătorP /? stim,lii tre/,ie să 2ie s,2icient 4e apropia+i ,n,l 4e alt,l pentr, ca s,prae0al,area ,n,i e2ect 3ntre stim,li să 2ie p,+in pro/a/ilăP c? at,nci c6n4 s,/iect,l este p,s să experimente1e to+i stim,lii 3ntr5o sing,ră sesi,ne" ar tre/,i pre1enta+i cel p,+in .apte stim,li" 4acă este posi/il( Dacă s,nt experimenta+i mai p,+in 4e .apte stim,li" s,/iect,l poate i4enti2ica .i aminti 2iecare stim,l .i răsp,ns,l n, se 0a /a1a pe stim,l,l 3ns,.i" ci poate 2i legat 4e memoria stim,lilor 4in proces,l anterior( C, .apte sa, mai m,l+i stim,li" s,/iect,l răsp,n4e la stim,l,l 3ns,.i pentr, că n, este capa/il să 3l i4enti2ice( Tot,.i" ,neori" 2olosirea a .apte stim,li poate să n, 2ie posi/ilă 3ntr,c6t l,nge.te prea m,lt experiment,lP 4? 3n ceea ce pri0e.te inter0al,l 4intre 0aria/ilele cantitati0e > care 0aria1ă 3n cantitate 4e5a l,ng,l ,n,i contin,,m?" 4acă plăn,im să ,tili1ăm n,mai 4oi stim,li" 3i alegem pe cei care par mai apropria+i" iar 4acă n,măr,l stim,lilor este mai mare" 0a tre/,i să alegem ,n inter0al( Inter0alele 4intre stim,li tre/,ie să 2ie egale( $elec+ia s,/iec+ilor- În mo4 i4eal" s,/iec+ii ar tre/,i să 2ie ale.i la 3nt6mplare 4in pop,la+ia pe care 4ori+i să generali1a+i re1,ltatele st,4i,l,i( De exempl," pentr, a generali1a re1,ltatele experiment,l,i pe st,4en+i la 3ntreaga pop,la+ie 4e a4,l+i a +ării" st,4en+ii tre/,ie ale.i la 3nt6mplare 4in această pop,la+ie( Este e0i4ent că acest l,cr, n, este posi/il" 4ar at,nci ar tre/,i să 2ie măcar ale.i la 3nt6mplare 4intre st,4en+i( În la/orator,l 4e psihologie experimentală se aplică ran4omi1area >RAND & 5 selec+ie aleatorie?( Dr,p,rile s,nt selectate la 3nt6mplare 4,pă principi,l că exista .anse relati0 egale 4e extragere a 2iecăr,i mem/r, al gr,p,l,i 4in pop,la+ia 4e /a1a( D,pă selec+ia s,/iec+ilor ,rmea1ă organi1area gr,p,rilor" ce poate 2i" 4e asemenea" reali1ată prin ran4omi1are" 4ar .i apel6n4 la an,mite criterii( E.antionarea aleatoare simplă repre1intă selectarea s,/iec+ilor 4intr5o pop,la+ie 3ntr5o manieră nein2l,en+a/ilă" ast2el 3nc6t to+i mem/rii respecti0ei pop,la+ii să ai/ă o .ansă egală 4e a 2i selecta+i( E.antionarea aleatoare sistematică 5 selectăm 2iecare al N5lea s,/iect 4intr5o listă a pop,la+iei( Această tehnică este mai rapi4ă 4ec6t selectarea la 3nt6mplare simplă" 4ar tre/,ie să a0em gri=ă că 2iecare mem/r, al pop,la+iei 3n parte să ai/ă .anse egale 4e a 2i ales >4e exempl," 4acă pop,la+ia 4e 2emei este listată 4,pă 06rstă" tre/,ie să a0em gri=ă că e.antion,l să n, 2ie alcăt,it 4in 2emei tinere 3nainte să a=,ngem la s26r.it,l listei?( C6+i s,/iec+i ar tre/,i testa+i@ Există ,n mo4 ra+ional 4e a 4eci4e c6+i s,/iec+i 0or 2i 2olosi+i 3n experiment c, con4i+ia să .ti+i la ce 0aria/ilitate să 0ă a.tepta+i 4e la 4atele pe care le a0e+i( În experimentele o/i.n,ite 5A5 4e la/orator aproape nimeni n, 2olose.te Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' această /a1ă pentr, a 4eci4e n,măr,l 4e s,/iec+i( &oti0,l este simpl, .i practic( $ă pres,p,nem

că 4ori+i să reali1a+i ,n an,mit gra4 4e preci1ie al re1,ltatelor o/+in,te( Desig,r" c, c6t &ihaia0e+i ANIŢEI mai p,+ini s,/iec+i" c, at6t mai p,+in 0or 4e0ia me4iile 4atelor Psihologie experimentală 0oastre 4e la 0alorile lor reale( &o4alitatea ,1,ală 4e a repre1enta această eroare 4e măs,rare este 4en,mită eroarea stan4ar4 a me4iei( Pentr, a re4,ce la =,mătate eroarea stan4ar4 a me4iei" tre/,ie să 4,/la+i ră4ăcina pătrată a l,i N( Pentr, a 4,/la ră4ăcina pătrată a l,i N" tre/,ie Q,a4r,plat N( Pres,p,nem că eroarea stan4ar4 a me4iei are 0aloarea ' pentr, '< s,/iec+i( Pentr, a re4,ce eroarea stan4ar4 a me4iei la <"K ,nită+i" tre/,ie să cre.tem n,măr,l 4e s,/iec+i la G<( Dacă 4orim să re4,cem 4in no, eroarea stan4ar4 a me4iei prin 2actor,l ) >4eci la <")K? tre/,ie să 2olosim 'F< 4e s,/iec+iR /ser0ăm că mărirea n,măr,l,i 4e s,/iec+i n, pro4,ce 4escre.terea liniară a erorii 4e măs,rare( D,/larea n,măr,l,i 4e s,/iec+i re4,ce 4oar erorile stan4ar4 c, *< S( >N, toate experimentele 2olosesc eroarea stan4ar4 a me4iei 3n anali1a 4atelor" 4ar e2ect,l este acela.i 3n alte statistici(? Din acest moti0" ma=oritatea experimentelor 2olosesc circa '< s,/iec+i sa," 3n ca1,l 3n care a, mai m,lt 4e o con4i+ie" c6te '< s,/iec+i pentr, 2iecare con4i+ie( Unii a,tori prop,n" 4,pă c,m 0om 0e4ea 3n capitol,l ,rmător" ,n n,măr c,prins 3ntre 'K .i *< 4e s,/iec+i pentr, 2iecare con4i+ie >gr,p? experimentală >D( Ieiman" 'AAK?( În orice ca1" este /ine să 0e4e+i c6+i s,/iec+i s5a, 2olosit 3n experimente similare .i c,m s5 a o/+in,t preci1ia( Instr,mente" aparat,ră- acestea s,nt mi=loacele tehnice 4e reali1are a experiment,l,i( Pot 2i cartona.e colorate" cronometr," liste 4e c,0inte" stim,li simpli sa, complec.i sa, aparate so2isticate 4e in0estiga+ie a ,nor 2,nc+ii complexe" 4ar .i sit,a+ii experimentale ela/orate 3n raport c, cerin+ele experiment,l,i( Eroarea 2rec0entă a experimentator,l,i 4e/,tant >st,4ent la psihologie? este tenta+ia 4e a in0ersa raport,rile 4intre instr,ment .i ipote1ă( A4esea se in0ocă o pro/ă" ,n test >cel mai 2rec0ent? .i se prop,ne ,n st,4i, experimental" 3n loc să se pornească 4e la ipote1ă" 4e2inirea 0aria/ilelor .i apoi găsirea sa, constr,irea ,n,i mi=loc 4e in0estiga+ie( altă eroare 2rec0entă >4e astă 4ată n, 4oar 3n r6n4,l st,4en+ilor? este asignarea rig,roasă a ,n,i proces psihic pro/elor" aparatelor respecti0e( Ast2el" se consi4eră că a0em 4e5a 2ace strict c, pro/e 4e 7percep+ie8" 4e 7memorie8" 4e 7inteligen+ă8 .(a(m(4( $e omite 4imensi,nea sistemic5interac+ionistă a psihic,l,i ,man" 2apt,l că" 3ntr5o sarcină aparent speciali1ată s,nt implicate m,lte alte 4imensi,ni ale 0ie+ii psihice( In4icat este să c,noa.tem 2oarte /ine 4i0ersele pro/e" tip,l 4e 0aria/ile care 4escri, pro/a respecti0ă" să le aplicăm" 3nainte 4e toate pe noi 3n.ine .i a/ia apoi să 4eci4em c,m să le 2olosim mai /ine 3n raport c, exigen+ele st,4i,l,i nostr,( Tre/,ie să c,noa.tem 2oarte /ine mane0rele 4e ,tili1are" 0ariantele 4e l,cr," mo4alită+ile 4e e0i4en+iere a parametrilor per2orman+ei" posi/ilele 4e2ec+i,ni ce pot apărea pentr, a p,tea con4,ce corect s,/iec+ii no.tri 3n reali1area 5 '< 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' experiment,l,i( Plan,rile experimentale O experiment,l ,ni2actorial5 cea mai simplă .i 2olosită schemă 4e proiectare

.

en+ea1a notele la teste C EEINA )KCelsi.l .ni2actorial co2eina Timp reactie 'K<mg %TT K<<mg UTT instr.ra 4in clasă .ncte o/tin.te U Experiment.l 3n 3n0ă+are .cta= P.te ' min.l grilă 5 '' 5 Cop:right . DEPARTA&ENT ID )<'' .i co2eina ingerată in2l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Experiment.en+ea1ă per2orman+ele la test.l /i2actorial >)x) 2actori? • • EEED#ACH NEDATIVE $TI&A DE $INE J VIIDI C"B"C"A"A*")"*"G"* • P $ITIVE)"*"G"K"'F"A"A"C"A 2ee45/acW5.t % G min.c G< celsi.i stima 4e sine in2l.s 'K<mg a'/' a)/' K<<mg a'/) a)/) Temperat.

.

s Ni0el '-4i2ic.ltate cresc.G< celsi.te 3n 2.ltate cresc.tă la )G C 4i2ic.sa 4i2ic.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală temperat.l 4e 4i2ic.l 2actorial )x* 5 ') 5 Cop:right .ltate re4.i temperat.ltate re4.ra 4in clasă > )X)? Eactor # #' #) #* A' Eactor A A) Plan.l.l 4e 4i2ic.l.i grila ni0el.)G celsi.ltate Al test.ltate cresc.ltate al test.ltate re4.s Ni0el.ra 4in clasă Dra4.sa la )G C4i2ic.nc+ie 4e-gra4.ta 4i2ic.să la G< C Notele o/+in. DEPARTA&ENT ID )<'' .tă la G< C Ni0el )-4i2ic.i .

.

crarea re1. 4o0e4it a 2i 4e2ect.n.l" 0a tre/.4i.pă o triere a 4atelor o/+in. inter0en+ii nea. a găsi 4e2icien+ele 4e proce4.i c.iesc la m.l pilot 4ată ce a+i 4e10oltat protocol.na există pro/leme care tre/.tem trece la reali1area e2ecti0ă a experiment.l? 4. Experiment.ră( Aproape 3ntot4ea.i" 3ntr5. aten+ie 3n 2oile 4e o/ser0a+ie" ca 4e alt2el orice reac+ii constatate sa.n e2ort minor s.m acesta s5ar 4es2ă.ltimele corec+ii?" p..pă ce s5a.5se 3n acest 2el .ie lăm./ control sa.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Experiment.l 4intre prieteni" sa.plimentar poate 4. . 2ost reali1ate 2ără a 2i testate 3n preala/il s5a.i reali1at" ace.l. trei 2actori-)X)X).nte" ora.nor 2actori externi >4e.ra 3n realitate( De.nte &e4icatie terapie Terapie cogniti0a Terapie tra4itionala &e4icatie & A'#' &EDICATI EN A)#' A'#) A)#) Pacien+ii care loc. apară Cop:right .n st.l.ti 2actori ar tre/.+i 5 '* 5 s.ce la o cre./iec+i pot 2i elimina+i 4in cercetare 4in 4i2erite .i să ela/ora+i .i să 2ie +in.ltatelor D.in+ă >m.nii s.teptate ale .ata anterior( Datele o/+in.pă ce a 2ost aplicat st.rite( Un.l5pilot >reali16n4. DEPARTA&ENT ID )<'' 4eloc?( D.ie să treacă prin toate etapele experiment.tere 2oarte mare a preci1iei experiment.l5pilot este 2oarte mare" tre/.l c.oase( Tocmai 4e aceea .i" respect6n4 3nsă schema e2ect.n experiment /ine proiectat .4i.me4ica+ie" terapie" 1ona 4e loc.l >coor4onator.i ca . ipote1ele? .i tenta+ia 4e a sări peste st.? &e4icatie terapie Terapie cogniti0a Terapie tra4itionala &e4icatie &EDICATIE &N A'#' A)#' A'#) A)#) Pacien+ii care loc.4i. sta/ilit o/iecti0ele" 0aria/ilele" ipote1a >sa. chiar să n.te 0or 2i notate c.l. chiar pro2esor.iesc la ora.5pilot pentr.ie sa5i re1ista+i( Aproape toate experimentele care a.i( Prel.mnea0oastră tre/.i 4.te >.l 4in experimentatori" sa.

p.ltatele o/+in.l cercetărilor este să 4emonstrăm rela+iileP o rela+ie sta/ilă 3ntre re1.area critică a .4i.74acă x cre.ntem că re1. 3nseamnă" să răsp.rmărim testarea >0eri2icarea? ipote1ei >ipote1elor? experiment.pra corela+iei 4intre 4o.i comportamentele pe care noi cre4em că le re2lectă" ./iec+ilor . .ltate constit.i sit.i st.a că 3ntot4ea.i nostr.ie să +inem cont 4e 2apt.i 4acă rela+ia re2lectă ceea ce cre4em noi ca re2lectă( 5 'G 5 Cop:right .4i.nei rela+ii( Rela+ia repre1intă o asociere 4intre re1.rii( E0al. DEPARTA&ENT ID )<'' .rile statistice( $cop.l 4e /a1ă pentr.te( E0al." este să examinăm 2iecare 4e2ini+ie opera+ională a 0aria/ilelor" s.4i.ltatele .nci c6n4 e0al.ltatele re2lectă 3ntr5a4e0ăr constr.c6t 4e sig.n.l.elii" a.i prin 4escoperirea .l.n st.l.l că cercetătorii s.te .a+iilor o/ser0ate( Ja 2iecare pas ne 3ntre/ăm 4acă re1.i rela+iile" intră 3n =oc proce4.nt s.crare a re1.te8( Aceste rela+ii simple 2ormea1ă mo4ele complexe( At.ie element.l.n4em la 3ntre/area.ri s.te" : 0a 4escre.i( În proces. o lege a nat.nci c6n4 examinam re1.l 4e prel.4i.i Tre/.l experiment.area critică a st.i gre.l 2ace o pre4ic+ie as.ă 0aria/ile.i a interpretărilor 2ăc.na este imperios necesar să e0al.i :8 74acă x 0a cre.ctele" 0aria/ilele .parea principală" at.ltatelor .t.i c6t 4e sig. a 0eri2ica 0ali4itatea ipote1ei >ipote1elor? sta/ilite la 3ncep.ntem că rela+ia o/ser0ată re2lecta" 4e 2apt" rela+ia pe care cre4em noi că o re2lecta@ Preoc..te" 0a cre.ăm 0aloarea st.ri s.ăm critic .ltate prin care cercetător.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală moti0e? se 0a trece la prel.te in4ică ceea ce cre4em noi că in4ică .crarea statistică a acestora pentr.

l( Exp. experiment.ăm .i 0ali4ită+ii 0aria/ilei in4epen4ente( )( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are" control.en+ată 4e 0aria/ila in4epen4entă" at.pra 0aria/ilei in4epen4ente( Varia/ila in4epen4entă este manip.rilor capitol.tatea lor@ Ei1ica a 4emonstrat că se poate.i să p.i concept 3ntr5.n comportament" . este 0ala/il pentr.nci noi ar tre/.l 4e 0aria/ilă este cr.c6t 0om re0eni pe larg as.i" .ia" constit.nci" 3n psihologia experimentală" comportament.n e2ect" ./iect.ma la o sc.l" per2orman+a acest.ce0a >3n acest ca1" 0ite1a 4e că4ere? 4epin4e 4e altce0a >gre.i e0al.i iposta1e" inter0enin4 as. n.l .4ia comportament.l psihologic( 5 'K 5 Cop:right .tatea 0aria/ila in4epen4entă" at. este ca1.rii" acest l.i . psihologia experimentală( Într.l" a4ică ceea ce 2ace sa.ri'(' Varia/ila in4epen4entă '() Varia/ila 4epen4entă '(* Varia/ila s.nc+ie 4e 0aria+iile 0aria/ilei in4epen4ente( Ja prima 0e4ere" 3ntre 0aria/ila in4epen4entă .i mo4alită+ilor 4e control a 0aria/ilei s.tem st.l.t.a se 3nt6mplă 3n experimentele 4in .i an./iect /iecti0e'( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are" control.i pre1ic e2ect. gre. 3ntreprin4e s.i ne p.n1ătoare rost.rtă pre1entare coresp.l >3n sens generic? este 0aria/ila in4epen4entă( Dacă 0aria/ila 4epen4entă 4epin4e" este in2l.cti0( $ă l.l.cial pentr./iect( Precerin+eN.1a( Dacă 3n 2i1ică 0ite1a 4e că4ere a o/iectelor este 0aria/ila 4epen4entă iar gre.l.nereCele mai m.l.ie să mani2este 0aria+ii controla/ile 3n 2.tatea?( În mo4 2rec0ent" noi o/ser0ăm ce0a ce se 3nt6mplă" .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II VARIA#IJEJE E%PERI&ENTAJE Con+in.a" 4e ce an.me e2ectele gra0ita+iei( P. 4in 2i1ică" .lte teorii sistemati1ea1ă" 4escri.n exempl.me 4epin4e" care este ca.tiin+ele nat.nor 0aria/ile( Concept.cr.ării 0aria/ilei 4epen4ente( *( Pre1entarea repre1entati0ită+ii .lată 4e către experimentator" iar 0aria/ila 4epen4entă tre/.tem asocia 0ite1a 4e că4ere a o/iectelor c.tem 3ntre/a 4e ce se 3nt6mplă a.i 0aria/ila 4epen4entă este o rela+ie 4irectă" clară" precisă( Dacă a.lterior" aici ne 0om re1.ie 0aria/ila 4epen4entă" iar stim.l 3n 4i2eritele l.pra acest.n capitol .i intro4. . DEPARTA&ENT ID )<'' .

c+i.n 5 'F 5 ( Cop:right .1ie 3ncerc6n4 să le eliminăm( Dacă n.ie să 2im con0in.l l./iec+ilor( Varia/ila in4epen4entă poate consta 3n instr. să +inem constante 0aria/ilele exterioare" at.s pentr. p. mo4i2icarea 7pri0ării sen1oriale8 pe care o s.i 4e a 4e4.en+ea1ă Eactorii care a2ectea1a 0ali4itatea 0aria/ilei in4epen4ente 0aria/ila 4ată ce o 0aria/ilă in4epen4entă a 7inter0ine8 2ost creată"ast2el preoc.larea context.tem să le echili/răm" permi+6n4 ca in2l.i că 4oar schim/area 3n con4i+ia 0aria/ilei in4epen4ente ca.r. ca trecători 7acci4entali8" cre6n4 ast2el o an./iec+ilor 3n 2iecare 4intre con4i+ii 3n parte( 4? manip.l( /? manip.c con2./iec+ilor 2el. in2orma+ii 4ate s.nor an./iect.larea in4icatorilor 2i1iologici( Unii cercetători 2olosesc procese interne" 2i1iologice( Aici con4i+iile pot implica cons.larea ni0el.1ale( Tre/.ra 3n care p.mite cantită+i 4e alcool sa." noi am p. 0om .a+ie socială partic./iec+ii 3n ca4r.i stim.i 4e stres al sit.a+iile" să 2ie 0aria/ila in4epen4entă( Va tre/.parea noastră este 4epen4entă( Varia/ila interme4iară 3ntre 0aria/ilele 2ocali1ată pe 0ali4itatea internă" respecti0 măs.mită sit. care să 4i2eren+ie1e sit.tea 2olosi .n. DEPARTA&ENT ID )<'' .la o stare psihologică internă" care apoi in2l.l 0aria/ilelor in4epen4ente( Va tre/.i 4epen4entă( 0ali4e legate 4e rela+ia 4intre 0aria/ila in4epen4entă .larea sit.mită o 0aria/ilă interme4iară( Ea este in2l.l 2iecărei con4i+ii( De exempl. to+i s. a=.e2ectele 0aria/ilei in4epen4ente pot 2i a2ectate 4e inter0en+ia .i să controlăm 0aria/ilele exterioare ce pro4./iec+i sa.i să 3ncercăm să le eliminăm" ast2el 3nc6t sing.larea in2orma+iilor 4ate s.xiliare pe care .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '(' Varia/ila in4epen4entă &o4alită+i 4e a/or4are a 0aria/ilei in4epen4ente a? manip.nor 0aria/ile externe care creea1ă con2.l" 3n timp ce acesta este men+in.nei 0aria/ile in4epen4ente pre1ent6n4 s.tor.i 0aria/ila 4epen4entă( În experimente 0ali4itatea internă este 4e o importan+ă ma=oră" 4eoarece ne permite să 4e4.n comportament( Această stare internă este 4en.ti 4acă s.ni sa./iec+i a .a+iilor sociale c.larea stim.l operea1ă 3n mo4 normal( 2? manip.nt persoane a.a+ia .cem rela+ii ca.l.ce 4in reac+iile s.l.l 7complicilor8( Complicii s.l. alte 4rog.li 4i2eri+i sa.cr.l.nci p.m. a manip.en+ele lor să se exercite la 2el pentr.l 7real8 poate apoi să reac+ione1e( e? manip. s.i să anticipăm 0aria/ilele externe poten+iale .l este că n.nor 0aria/ile externe.lară la care s.1ie( Risc.pra3ncărca sit.en+ea1ă . schim/6n4 caracteristicile .portă( g? manip./iec+ilor stim.n cercetător le 2ace să ac+ione1e ca al+i s.n context 3n care este pre1entat stim.larea 0aria/ilelor interme4iare( A4esea cercetătorii 2olosesc tehnicile 4e mai s.t constant( c? manip./iec+ii s.tem trage concl.l 3n care sistem.1ea1ă schim/ări 3n 0aria/ila 4epen4entă( a?Inter0en+ia .en+a+i 4e 0aria/ile străine 3n loc.i 4e somn pe care5l a.nt in2l.a+iei experimentale a/or4are interesantă 3n crearea con4i+iilor experimentale este aceea 4e a stresa sa.l 4e către s. la 4ispo1i+ie" sa.ri" 2olosirea timp.en+ată 4e 0aria/ila in4epen4entă" care" 3n schim/" in2l.tem să eliminăm sa.lilor( Cercetătorii creea1ă con4i+iile .i( A4esea" 0aria/ila in4epen4entă se a2lă 3ntr5.1ii in4epen4entă .

matate( Di2.ră so2isticată" sen1ori" s.ns.i 4ate .i le com.tili1ate" 2olosirea .rsa .4inea s. cealaltă =.i sit.i ./iec+ilor .iar al+ii excesi0 4e 4e2ensi0i( Ca4r./iec+ilor 2a+ă 4e sit.n4ă( Aparat.1area consemn.o altă amenin+are pentr./iect..n4ă la pro/ă( Noi pier4em experimentală p.noa./iec+i .1gomote 3nt6mplătoare" schim/ări 4e l./tile pe care experimentator. a. 0om 2olosi stim.1area consemn. DEPARTA&ENT ID )<'' .Instr./iec+ii n.nte 4espre experien+a lor( Instr.i care s.tomati1ate 4e pre1entare a 0aria/ilei in4epen4ente s.l.lin c.nt 2oarte sensi/ili la a.nci c6n4 s.l 4e reali1are a pro2e+iei( Pro/lema e că Pentr.tili1ată.m ar 2i. contracararea e2ectelor ne4orite ale atit.a+iei experimentale.lii la care ei 0or tre/. echipamente complexe care pot in4.a+ia s.3n prim.tem pre4ic+iile experiment." sp.Experiment.lgă celorlal+i s.l.i care se 3nt6mplă at.a+ie experimentală c.l 0aria/ilei in4epen4ente s.+i.ntar Control.ra .cr.nt in4icii s.a+ia experimentală.rile ce ar tre/. in4icii" sing.m arata .cta=.tin+ă( Dacă s.oară sa. răsp.i( $.n răsp.nor asemenea atit.rarea 2i4elită+ii( e? Atit./iec+i 4i2eri+i 0or reac+iona 4i2erit" 2iin4 3n aceea.cta= 4escriem sec0en+a 4e e0enimente" i4enti2icăm stim.lare?((Din ca. =.tea 2i excesi0 4e preca.l >instr. 4e 3n4eplinit" să pre1inte stim.l le 2.tr.ral( De asemenea" n. 4i2icilă" .ns( Prin instr.l poate 2i s.nor mi=loace sig.1a acestor pro/leme s.l s.4ini" ast2el 3nc6t pot 4istrage s.li externi 4e 4istragere( >De exempl.l.rni1ea1ă 3n legăt.rni1a maniera pe care o pre1icem( in4icii c6t mai p./iec+ii sa.ce temeri 3n s.l 4at s./iec+ii s. p.4i.tehnicile .s.rse 4e stim.a+ie( Unii s./iec+i poten+iali amăn.re" 4? a.rmătoarele strategii( 0ali4itatea internă c6n4 aceste in4icii pro0oacă s.teptările experimentator.mătate 4in s.ra lor cale este 4e a se p.nt remarcate 4e către s./iect.n( De 5 'C 5 Cop:right ./iec+ilor( Persoana experimentator.l./iec+i ar p./iec+ii le a.ce la e2ect.nosc consemn.n experimentator 2eminin c./iec+i tin4 să 2ie excesi0 4e cooperan+i" 2ăc6n4 .2let.rta nat.mino1itate( Acestea se 2? pot 3nt6mpla 3n la/oratoarele c.n6n4 s. consemn.4inilor s.l. a 3n4eplini o sarcină" se poate st6rni anxietate si să5i 2acem să se concentre1e la ceas?( A 4o.( Ast2el" cercetător. s.ie să explice c? clar sarcinile pe care s.a+ie 4i0.i să asiste .i explicăm c.l" mo4.cta=. pot să 4etermine reac+ia lor la 2actori externi c.l 4e pre1entare a sit./iec+ilor ca mai a./iec+ilor" ceea ce con4.tem 2olosi .i 2a+ă 4e sit.a+ii( De exempl.l r6n4 0om 2.ns /./iec+ii care a./iec+i( Noi c. K min.l. asig.l 3n care are loc st.tre/.lii" mo4alită+ile 4e răsp.l 4e la/orator pro0oacă reac+ii 4i2erite s.i.l 3ncearcă să 2ie mai 4egra/ă ama/il" 2iin4 nici prea apropiat nici prea 4istant( Vom pre1enta sarcina 2ără să speci2icăm 4acă e .l.a strategie constă 3n a 2ace ca acele in4icii să 2ie pre1entate c6t mai ne./iec+ii răsp.nicăm in0ol.i 2ără să in4icăm c.l sa.nt 2oarte importante pentr./iec+ilor" 4atorită am/ian+ei speci2ice >aparat.n4 la aceste in4icii" 3n loc să răsp.m să răsp.ră c./iec+ii 4intr5o sit. participat 3ntr5o sit.? 4at 3n alte sit.i.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală experimentator masc.i sp.cta=. 0ali4itatea internă este /? 4i2.n6n4 ce cre4 ei că se a.l 4e l.l să se comporte 3n a? &o4.+ine c.i .te pentr.teaptă 4e la ei( Al+i s.

ti 4e acoperire8 care să 4eghi1e1e proce4.p.ns.i( Con4i+ia 4e control re2lectă mo4.l.n4ă la sarcină a.pa+i să o/+inem p.ie să 4e2inim 0aria/ila in4epen4entă >.rile 4e control se 4eose/esc 4e gr.nt 4atorate alcool.tim 4acă gr.l 3n care s.i n.i gr.i real" 4at gr. a păstra asemenea caracteristici ale cerin+elor constante 4ăm gr.i place/o( Dacă ..l căreia se 2ace st..rile( $.4inii 2a+ă 4e sit.mim alcool" a06n4 g.p. DEPARTA&ENT ID )<'' statistică maximă" a4ică pro/a/ilitatea 4e a p. a.ne că noi ne a.ral( c? E2ect.tea să n.s" 2ac experien+a tratament.ri acelea.i ei răsp.i să5i a/soar/ă( Apoi ei ar tre/.a c.tem 2i 3ncre1ători că 4i2eren+ele ce apar 3n comportament.i miros.i" să răsp.i" 4ar necon+in6n4 nici .n4e 3ntr5.p.rile experimentale" care primesc o cantitate 4i2erită 4e 1ero 4in 0aria/ila in4epen4entă sa.l.l lor s.p.n.tili1area e2ect.n place/o" 4esig.i c.nei 0aria/ile 4epen4ente 4ar n.mit comportament tre/.i sa./iec+ii 0or .n an.teaptă 4e la ei( Tot.p 4e control este măs. pentr.spici.nei sit. a=.5i 4ăm nimic( Pentr." c6n4 &ihai2acem ANIŢEI .n p.n mo4 mai nat.l" a.i experimental( 4? Dr.nor sarcini" ce n.a+ii arti2iciale" a . 4atorită atit.cem 4i2eren+e . .l 4e control.p.a c." să sp./iec+ilor" aceasta pres.te 3n mani2estările gr.nci c6n4 ea se 4o0e4e./iec+ilor este tăin.nci s5ar p.a+iei( /? Tăin.l.te a 2i 2alsă( P.r 2ără stim.te nici o cantitate 4in 0aria/ila in4epen4entă sa.m e 0ia+a" a.na preoc.nci c6n4 aceasta este pre1entă( e? &anip.o cale 4e control a e2ect.l.l. re2lectă Psihologie experimentală inteligen+a sa.l place/o.tea pretin4e că am 4emonstrat ce0a 4espre .i" noi n.i 4e control .p.nct 4e pornire pentr./iec+ii să găsească sarcina interesantă" pro0ocatoare ./iec+ilor s.s" n.l . e0al. că 46n4.en+ei 0aria/ilei" at.i comportamente anormale" poate 2i trans2ormată 3ntr5o sarcină reală" ra+ională" 3n care s.i sa.m 4orim noi .tea respinge o ipote1ă at.4inii lor 2a+ă 4e sit.l experimental se comportă 4i2erit 4atorită tratament.c6n4 3nclina+ii .nem că reali1ările lor n.p experimental e exp.ie să găsim o rela+ie statistică semni2icati0ă 3n 4atele cercetării( În proiect.a+ie( De exempl.l.lările p.i alte aspecte ale sarcinii experimentale? 3n a.5le alcool s.l.ntem 3ntot4ea.nem că 4ăm .a 2el ca s. se simt presa+i să răsp.nt con.l experimental s." alt2el sp.ră con+in6n4 alcool" 3n timp ce alt.teptăm ca ei să se comporte ca /e+i0ii( Pentr.a+ia experimentală este .nile s./iec+ii n.a că ei n.tor.l.tien+i 4e 0aria/ila in4epen4entă care e 2olosită .ternice pentr.o meto4ă potri0ită 4e control a atit.nt raportate la o con4i+ie 4e control at.p.l 4e 0e4ere al .t.l( Dr.s .i experimental se poate 4atora alcool.tem maximi1a această p.t.p experimental o /ă.irea.4inilor s./iec+ii se comportă 2ără tratament" 2.p.terea 5 'B 5 Cop:right .st.n4ă 3ntr5 . prime.4ată li se pare sarcina" răsp.t 2i o sarcină /i1ară" pro4.rile s.irea( Tăin.trali1ăm temerile .l experimental e 4i2erit 4e 0ala/ilitatea ecologica( &ai 4egra/ă" i4eea e că in4i2erent 4e c6t 4e ci.m cre4 că se a.asemenea" 3ncercăm să ne.4i.n an.i atit.nicăm am/elor gr./iec+ilor( >4e exempl. că 4eteriorările apăr./iec+ii 0or răsp.n4 la sarcină( În mo4 i4eal" 2iin4 anga=a+i 3n re1ol0area sarcinii" s.ita 4e caracteristicile sit.i caracteristici ale cerin+elor 4e a ac+iona ca /e+i0ii p.n gr.n pic 4e alcool( Deoarece com.nt reale .i s.p n." alt2el sp.tere 4acă pro4.l.i gr.p.n test 4e memorie le sp.irea implică crearea . reali1ăm sarcina la 2el 4e reală prec.l.nct.rni16n4 .i 4e control ce0a ce n. personalitatea lor?( A treia strategie este 4e a 2ace experimentele c6t mai realiste( Tre/.mit 2el( Ast2el ceea ce ar 2i p. a p.rat 4in p. prime.li proprii 0aria/ilei in4epen4ente( Ast2el" 0om 4a gr. s.l alcool.area in2l.te tratament.a că realism.p.nei 7po0e. s.n gr.l.

l .ltatelor p.rate+e 3ntr5o 0aria/ilă măs.1ă este limitarea strictă a 0aria/ilei 4epen4ente" ast2el că ea se 7/lochea1ă8 la 06r2.rători in4irecte ale proceselor psihice 5 comportament.l necesar ./iec+ilor să5.l s.că acela.n.i respecti0( mo4alitate .mai pe alăt.l 4e reac+ie" a4ică timp.ri.tem pro0oca aceste manip.ri etc(? 0aria/ila 4epen4entă ar tre/.i scor pe care l5a a0.c+ii as.l c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4i2erite 0om selecta con4i+ii care 4i2eră 3n mo4 s.ne să 0ă trata+i prieten.n4e la ./iect" acelea./stan+ial 4i2erite .lare p.mnea0oastră lo0e.nt s..itei 4e '<< S".i apoi să o/ser0ăm c.i ni0el.l 4.ită ca. o /ere ori 4e c6te ori lo0e.te /ine( Prieten.rmătoarele limitei s.n răsp.l limitei in2erioareZ( Ja pol.l care cercetăm( A/or4area 4epen4ente necesită .ti mai ră.l 4e s.ă tip.mit 7e2ect.l 0ostr.i sistem.pra schim/ărilor proces.teptare 2a+ă meto4e4e a? in4epen4entă" /ser0a+ia 4irectă 5 0aria/ila 4epen4entă implicăc.n proces impalpa/il" intern( Varia/ila 4epen4entă măsoară ." o manip.nă 'A 5 părerea 4espre .m se schim/ă opiniile 3n 2.n stim./iect.c6n4 4i2eren+e mari ale re1.i s.n.lări p.l .l sa.n proces intern ast2el 3nc6t" anali16n4 mo4i2icările re1.l .i 4e2icit 3n mo4.ri 4e e2ecte a2ectea1ă principala a.rare in4irectă este timp.l opera+ional pe care 3l .nei 4imensi.n prieten să =oace popice pentr.nem că 4ori+i să in0ita+i .ltatele n.ală 4e măs.i să constatăm )()mari Varia/ila 4epen4entă 4i2eren+e 4in p.i sp.tă+ire a per2orman+ei pentr.ternică pentr.l 3n care măs. p.ri in2l.tem 2ace 4e4. categorii ale 0aria/ilei in4epen4ente care s.l.l s. mentale" pe /a1a 4i2eren+elor timp.n stim.răm 0aria/ila 4epen4entă( Re1.ne 0aria/ile este sta/ilitatea( Dacă .i s.l. 4ec6t pe l6ngă /ile" n.i 0aria/ila respecti0 aceea 4e a se re2lecta ac.l pe care le in0estigăm" lot.ce procesele cogniti0e sa.i" comportament4epen4ent 4e 0aria/ila in4epen4entă( Criteri.l pe care 3l o/ser0am este o in4ica+ie in4irectă 4espre .ltatelor 3ntre con4i+ii( P.n. că prieten. DEPARTA&ENT ID )<''4e ./stan+ial( Aceasta implică o manip.n experiment este repetat exact >acela.nc+ie Cop:right .ns o/ser0a/il 4espre care noi cre4em că este corelat c./iec+i 4e perspecti0a n.l 5 o altă 5 mo4alitate este 4e a cere s.i 3nregistrată 4e către experimentator( Ea 4epin4e 4e comportament.ternică a temperat.l. crearea con4i+iilor care 0or 4i2eren+ia semni2icati0 comportament.ni 2i1ice sa.ng.rarea comportament.t anterior( Insta/ilitatea poate apărea 4in ca.1a .l( D.na 2a+ă 4e alta( De exempl. este 4e=a la /a1a scalei( Acesta este Varia/ila 4epen4entă .te+i o/ser0a nici o 3nră. emo+ionale implicate( c? piniile 4espre stim.nătă+e.li ce 4i2eră 4e5a l.p.i 4e reac+ie se pot 4e4.l r6n4" alegem ni0ele sa. a răsp.nei /.ternice 3n 4o.na 4intre . prima oară( Ytiin4 că recompensa 3m/.pă ce se pre1intă stim.s" al re.l.r( Deoarece este imposi/il să lo0e.4iatP 4epen4entă( /? &ăs.mit 4in 7e2ect. o/ser0a+ia 4irectă .le pot 2i a4esea ca.l 4e 0e4ere al acesteia( Varia/ila 4epen4entă este o/ser0ată .i comportament.en+ea1ă agresi0itatea" ar tre/.te n.tili1ăm 4epin4 4e ipote1ele .1ate 4e 4e2icien+e ale 0aria/ilei 4epen4ente" chiar 4acă aceasta este sta/ilă( Cea mai o/i.l op./iect pentr./iec+ilor" pro4.ă mo4.i este n.perioareZ( Aceste 0aria/ilei 4o.1.te per2orman+a" 0ă 0e+i prop.rii 3nseamnă că a0em con4i+iile 4i2erite prin ni0ele mari( Apoi" 4acă 4i2eritele temperat.a că /e+i /erea sing.3n prim. .lare p.i st.nct.ri" a. la /a1a scalei sale( $ă pres.i să pro4.

ns.rare( Tre/.4ate sa.irea an.pra emo+iilor" cre4in+elor sa. a.ie să re2lecte 0aria/ila .l.nt o/ser0a+i( $.răm că răsp.4ecă+i( el n. pro/ele s.lator sa.rg 3n interesea1ăP re1ol0area .ce .tem cere 4irects.ns pe care ei 3l consi4eră accepta/il 4in p.ră" s. sa.it" pot 4e0eni ner0o. anormale( Această ten4in+ă se n.ns.ternică pentr.larită+ile la/orator.in4 să aleagă 4intre mai m./iect.i 4e colectare a 4atelor( În la/oratoarele mo4erne 4e psihologie" aparat.n /.a se 3nt6mplă c.ri 4ate >alegeri m.i restric+ionea1ă agresi0itatea" to+i 0or a0ea scor.i sa.l ne le parc. 4escrierea 4ată 4e s.i pot să răsp./lic8( Reacti0itatea .eli 4ec6t 4acă experimentator.se" pro4.i tre/./iec+ii reac+ionea1ă la simpla pre1en+ă a .mită proce4./iect" p.lt" sa.ti. .l.ra psihologică este conectată la calc.tea p.nt 3n 0i1or .c6n4./iec+ii .en+e pro0enite 4e la s.ra .me.i exprimă o opinie p.l 0aria/ilei 4epen4ente 0i1ea1ă ./iec+ilor at.i la o restr6ngere a gamei 4e re1.ri la in2l. care ar p.l n.ri 3nchise 4e tip4epen4ente DA N NU( Control.i experimentator care o/ser0ă" 3nregistrea1ă .tea 4eclan. neaten+i" pot să se concentre1e as. o a2irma+ie " p.ie să pro/leme re2lecte răsp.ie să ne s.n comportament ast2el 3nc6t să eliminăm s.tien+i că s.te 2i4elitatea" preci1ia măs. in2l. DEPARTA&ENT ID )<'' calc. caracteristicile sarciniiP O Tăin.rătorilor asig.1a pro/ei( $e consi4eră că cea mai mare amenin+are 4irectă la a4resa 0ali4ită+ii 0aria/ilei 4epen4ente este reacti0itatea( Reacti0itatea apare at. părea extremi.rmătoarele mo4alită+i 4e control al 0aria/ilei 4epen4enteO /i./iec+ilor să 2acă comentarii as./iec+ilor s.i.nci c6n4 s. st.c+ie 0ali4ă comportament.n raport 0er/al( asig.i etapelor comportament.a 4e1ira/ilitatea socială( Control.l 3n care 0om măs.4iem măs./iect.i pro/a/il 7anali1ea1ă8 comportament. să 2acă mai m.pra .ns.mera .l 5 4acă 4orim să as.i să 3ncerce mai m.l.mitor caracteristici .nei sa.l tre/.tem o/ser0a că ei n.n4ă 3n mo4 neo/i. tre/. 4in ca. a n.ne pro/leme sa.lte gre./iec+ii 3.n.nt con.ti( Contracararea e2ectelor reacti0ită+ii .nt o/ser0a+i" se 4atorea1ă ten4in+ei 4e a e0ita răsp. n./iect.ra 3n care oamenii s.r6n4 o/iecti0itatea necesară( .irea s.i" 4e la experimentator" 4in me4i.pra mentale care pe care Răsp.tem solicita s.5se ast2el e2ect.l s./iec+ilor c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală con4i+ie( Această mo4alitate implică o an.i 4e1ira/ilitatea socială pot 4.ltiple?( Cele mai simple s.nt cele c.en+ate 4e ast2el 0aria/ilele externe( P.tea părea ci. era pre1ent( parte 4in reacti0itatea s. 4orin+elor re1er0ate 7cons.i( Acest 2apt spore.l 5 )< 5 Cop:right .te 4e1ira/ilitate socială( De1ira/ilitatea socială 4etermină s.i 3nregistra ./iec+i as.n.l lor( $.i p.l.nci c6n4 s. loc 3n Pentr.i care ar p.n control al 0aria/ilei 4epen4ente(P.i tre/.ie să alegem mo4.i 4e psihologie experimentală" 2amiliari1area lor c.5.nei sarcini . partic.n.l.lator.tomati1area proces./iec+ii s.ri care le5ar p.n răsp.rile n.l.nei =.pra 4eterminăm procesele interne care a. răsp.ri re4.l 0aria/ilei 4? Raport./iec+ii 3n. că s. aceasta este 2aorte importantă a.l.i 4e1ira/ilită+ii sociale echi0alea1ă c.tem en.ltate( Dacă to+i s.i să le 2ost 4escrie" reali16n4 .lte răsp.m.i cerin+e ale experiment./iec+ii să 4ea . 4e acor4 c. emiterea .l.nt pre1entate 4irect prin interme4i.rsele 4e eroare( Pentr.ns. a se 0er/al 2ace o 4e4.nct 4e 0e4ere social( A.i proce4ele 4e măs.ns.l limitei in2erioare( In0ers" 4acă" 4e exempl.ns.nt sa.

i cele ale pop.pra experiment./iec+ii pot o/osi" se pot plictisi sa.l 3ntreg. a e0ita e2ect.li sa.l 0aria/ilei 4epen4ente tre/.pă .la+ia pe care o repre1intă tre/.i s.lte 0aria/ile./iect c.să 4in copii 4e o an.la+ie n.nc+ionea1ă corect( De asemenea tre/.ie să scoată 3n e0i4en+ă .1a reac+iile 2i1ice n.nt .l r6n4 4e teoriile .ie să ai/ă 3n 0e4ere .l.i 2ete a06n4 2iecare e4.l 7e2ect 4e or4ine[( D./iec+ii tin4 să5.lat./iec+ii( Unii a.ri( D.l.lte pro/e" s.i contra/alansarea( Contra/alansarea este proce4e.nct 4e 0e4ere 2i1ic s.4iem comportament.n.l./iec+ilor mai m. că p./iec+ilor la 4i2erite 2a1e ale experiment.l experimentator. 4i2eri+i s.i 4e cre.cra o/+in.mit.ronilor" m.mitor stim.l+i stim.rmătoare( Control.lte pro/e" s.l. completă( Desig.gr.tili1ăm n.ltatele? . s.tem in2l.nc+ie 4e m.i pentr.l. contra/alansarea gre.1ate .i 2.ncta=. DEPARTA&ENT ID )<'' pe care o repre1intă( A.noa..a4ar" criteriile noastre 4e selec+ie tre/. este 3nsă o entitate 2ixă" 4e2inită 4e o sing.sc. serii 3ntregi 4e stim.tate( Pentr.p.l copiilor" at.la+ii 0a 4epin4e 4e gra4.te contra/alansarea par+ială( Prin contra/alansarea meta/olism" par+ială hormoni" 0ite1ă .nt caracteristici ce 2ac ca persoana să poată 2i completă prin testarea 3n toate intrinseci or4inile posi/ile este extrem 4e 4i2icil 4e 4istinsa 4e o alta( Din p.l( De2inirea e.nei pop.i pop.rilor 3n 0ariate con4i+ii experimentale la 2iecare experimentator( Dar" cea mai sig. 0or p.antion.i 3n pro/ele .i aleatori.ct.gerea1ă chiar participarea a 4oi experimentatori .l.l e2ectelor 4e or4ine .te 0aria+ia erorilor 4in pro4.cerii 4i2eren+e ma=ore 3n 4e 0e4ere cogniti0" 4eoarece ei 4i2eră prin stil" strategii" inteligen+ă .ă meto4e.i 4e5a l.n 4e control ar4ere a ne.i pro0enin4 4in me4ii 4i2erite" pre1ent6n4 4i2erite capacită+i .i aparatele pe care le .i 3mpăr+irea gr./iect contra/alansare Varia/ilele s.rarea caracter./iects.mită 06rstă( pop.nor 0or 2i i4entice( Din p.i mai m.l.iP 3n schim/" str.ră mo4alitate 4e control a 0aria/ilei 4epen4ente .i 4e prel.i contracararea a./iec+ii 4i2eră prin sex" 06rstă" reali1at( De o/icei se 2olose.tem men+ine as.rpri1ei( De asemenea este important să e0ităm a.antion.l 4e schim/are sistematică a or4inii pro/elor pentr./iec+i 3n mo4 echili/rat" ast2el 3nc6t să c.i intre 3n ritm 4e0enin4 mai rapi1i .n stim.nci c6n4 experien+a ./iec+ilor la sit.l .ltatele noastre este repetarea pro/elor( Pe c6t se poate" se 0or pre1enta s.en+ea1ă per2orman+a l.i a.n .l 4e copii" 4e exempl.nei pop. este i4entică" nici ca.en+a 2iecărei schim/ări( Contra/alansarea poate 2i par+ială sa.ie să men+inem c6t mai constant comportament.l.i mai corec+i 3n răsp.la+ii pot să 4i2ere 3n 2.ne schim/area or4inii pre1entării an.l .l 4e asemănare 4intre 0aria/ilele s.pă mai m.ra n.ng.pra3ncărca ast2el 3nc6t per2orman+ele sca4( În aceste con4i+ii se imp.mită pro/ă in2l.ca+ii 4i2erite .i 7e2ect 4e prel.en+a re1.r că o '(* Varia/ila s.ră" 3năl+imeprin sa.i .ră 0aria/ilă( &em/rii . s./iect >ce 5 )' 5 pot in2l.i 4epin4e 3n prim.a5n.ie să 2ie comp.ns.p.l.i( Dacă st.la+iei Cop:right .a mai 4eparte( Ac. s.l neaten+iei sa.asig.nci e.ngire[ ce se mani2estă at.tere a ni0el.a+ia experimentală( Control.l prel.l. a participării s.tori s.ngire poate 2i contracarat prin 4o.i 4e 3ncre4ere 3n re1.a5 n.li" schim/area or4inii participării s.i ipote1ele experiment.i memorie" n.nct completă 2i1ică cre.i 2a+ă 4e to+i s. o an.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Este 2oarte important ca 3n experimentele noastre să ne asig.rate+ea generali1ărilor la ni0el." con+ine /ăie+i .t( 3n mo4 i4entic .i experiment ./iec+ilor s.răm că materialele .mit.

/iec+ii incl.l N repre1intă n.ne miniat..i s.n aspect care ri4ică pro/leme serioase 3n calea 0ali4ită+ii externe a experiment.tem meto4a e.l.l r6n4" n.irii gr.p.p./iect Psihologie experimentală Proce4e..na 0or exista limitări 4e 2acto 3n e.pra 0alorii l.la+ia 4e re2erin+ă( C.nor 4i0erse caracteristici la 2el 4e 4es .i să o/+inem .i este 0ol.o pro/lemă importantă 3n selec+ia e.0inte" tre/.la+ie( a?Caracter.ntariat. este repre1entati0 pentr.a+iile >gr./iec+i 3ntr5o sit./iec+ii ast2el 3nc6t să a0em acela.or .i '<<" a06n4 n 3n n. toată p. a maximi1a 0ali4itatea externă reg. 4oresc să participe( Vol./iec+ilor( $.i cei care n.l s.ie să 4eci4em as. as..4e toate 0aria/ilele rele0ante ale . cea a pop.l 4e s.ntarii5 tin4 )) 5 să 2ie persoane c./iec+i" s./iec+i .n st.te posi/ilitatea 4e a incl.i.i gra4 3n care se mani2estă 3n ca4r. o mai mare ne0oie 4e apro/are" se con2ormea1ă mai .ntariat.i să o/+inem re1.nă para4oxal" 4ar tocmai pentr.i o mai mare inteligen+ă" a.ltatele( 4e pe o listă?( Prin selectarea manieră nepărtinitoare 4ăm posi/ilitatea 4e mani2estare ..l pop.la+iei( Yi prin o/ser0area ./iec+ilor pop.me care 0om 2ace P. că se o2eră 0ol." c. pop.ne repre1entări a pop.4iem" 4e 2apt" o mai mare parte a pop.4i.l s.ltatele 2iecărei sit.antion necoresp.l cel mai 2rec0ent .nei mai /.anse egale 4e a 2i selectat( mo4el" 2olosi care este 3n mo4 esen+ial o 0ersi.mită pop.antioanele noastre se 0or limita la persoanele ce trăiesc 3n apropierea noastră( /?&ărimea e.ie să 2ie repre1entati0i pentr./iec+i a2ectea1ă exigen+ele selec+iei aleatorii( Există 4i2eren+e consi4era/ile 3ntre oamenii care 4eci4 să participe la experiment .n6n4 to+i n egal N?( Pentr.măr 4e s.3ntot4ea.i 4acă 4orim să generali1ăm re1. 2iecare sit.i toto4ată o repre1entare a4ec0ată compara/ilă c./iect .la+iei" cre./iec+i pe care 3l alegem pentr.măr./iec+ilor./iec+i pentr.me caracteristicile importante ales.l. alte c.p?( &ai 4egra/ă 3mpăr+im 3n mo4 egal s.4iere tre/.te 4e s.a+ie este recoman4a/il să e0ităm a 2olosi n.i 3n acela.antioanele noastre( În prim. este necesar să a0em acela.antion. 3nseamnă că tre/.rilor este selec+ia aleatorie care o2eră 2iecăr. c6t mai m.măr 4e la 'K la *<( N.s să5i st.lt" c.&ihai ANIŢEI Eactorii care a2ectea1ă repre1entati0itatea 0aria/ilei s.la+ia poate 2i i4enti2icată( Dacă 2acem .i.n e. n. DEPARTA&ENT ID )<'' ri4icat . 2iecare sit. o sit.a+ii .mai c6+i0a s.4iem( $im/ol.tili1at 4e selec+ie a s. c6t mai 0ast este e.ntar" ace.i N" a n. tre/.pra alcoolism.l..i n.ie să pălărie? sa.l nostr.l.la+iei 3ntr5o la care 0om generali1a re1./iec+i pe care ne5am prop.n e.antion. st.p.la+ie( 7C.i n.antionării aleatorii simple >similar . meto4a e.l. ./iec+i 9 7n egali8 9 pentr.ltate c6t mai 2i4ele pentr./iect( În consecin+ă" sca4e posi/ilitatea 4e a o/+ine ./iec+ilor 3n 0e4erea constr./iec+ii ce pot 2i i4enti2ica+i( De o/icei" e.i .i 0om o/ser0a că acesta se limitea1ă 3n mare parte la /ăr/a+i( În al 4oilea r6n4" n./iec+i pentr.1ii( Dimpotri0ă" c.antion.nci c6n4 tragem concl.i 4e a 2ace erori at.n rang social mai Cop:right .i 3n experiment.lt c. toate sit. a0em posi/ilitatea să 3i contactam pe to+i s.rile?" tot.nei mai mari păr+i a pop.antion.l limitat al e.a+ie( În experimentele 4e la/orator" seria N con+ine 3ntre K< .l 4e s.la+iei pentr.rală atragerii pop.ti s. 2iecare sit.măr.ie să testăm s.l.a+ie >gr.i s.n.i +ine 4e repre1entati0itatea acest.măr 4e s.ntem exp.l nostr.la+iei 4eoarece st.antion.mai c6+i0a s.la generala este 7c. at6t mai /ine8 n.c.antionării aleatorii sistematice >similar extragerea al %5lea re2lecte n. at6t mai /ine8( C.n1ător .a+ie( c?Vol.la+iei( De aceea" per total" s.ia raportată la pop. at6t mai mare este posi/ilitatea .i 4e s.antion a06n4 caracteristici atipice" ast2el 3nc6t n. c6t mai m. o an.a+ie >a4.la+iei la n.nor 4intr5o generali1area( E.

a controla 0aria/ila oca1ională a sex.generalitatea re1. o/+in.i s. 4e reali1at 4o.nt m.antion.+in a./liniat 2apt.ce .ni .pra 0aria/ilei mo4.i instr. s. că participan+ii a.l contra/alansării raport6n4.area s./iec+ii 4esemna+i .l 3n care sosesc( /? contra/alansareaÎnainte 4e a 4es2ă. 0or 4.ltatelor poate 2i limitată ./iec+ilor?" o capacitate cogniti0ă >a/ilitatea 0er/ală?" sa. a controla gra4. sarcina A >sa./iect termine( $.tomati1are .pă 2ormată 4in /ăr/a+i .ale" p. pre1entat primii la experiment( Cei care 0in 4e la 3ncep.nei sit.t 2i1ic >2or+a s.taleatoriere1.( Este recoman4at să se alterne1e aleatori.i că per2orman+a 5 )* 5 este s.ie să a0em gri=ă să 4esemnăm s. pot crea o sit. propria lor personalitate( 4?A/an4on.5ne la .l că a con4. este ce0a 4i2erit 4e e0al." p./iec+ilor care s5a.tem i4enti2ica st.i Tot a.nei 0aria/ile 4epen4ente" 4eci a0em ne0oie 4e o tehnică 4e e0al.l.p.nii s./iec+i 4acă a0em 4.ale( Apoi" 0om selecta 4in categorii 3n mo4 aleatori. se pre1inte la st. gr.n+a la ./iec+ilor( altă eroare ar 2i selectarea t. .mente" 4e pro/e practice" pro/e m. 4e s.ite 4e 3nregistrare a criteriilor" a sensi/ilită+ii" 4e a.tili1a 3n 0e4erea control. pot să5. a participa la st. o2erit primii 0ol./iec+ii pe gr. sa.4i.măr ce0a mai a? selec+ia mare Tre/.i #( Imagina+i50ă că to+i reali1ea1ă sarcina A .l să se Control.tea selecta .l propri.4en+ilor /.4i.4en+ilor /. s./iec+ilor pe /a1a .l anxietă+ii?( De s./iec+ilor.nt trei meto4e 4e /a1ă pe care le p.ltiple .ri 4i2erite 4..i pe cei sla/i 2olosin4 caracteri1area noastră opera+ională a pregătirii in4i0i4.nt mai p.tem crea o gr.51is" testăm poten+ialii s.i 3ncete1e participarea 3nainte ca st.n.t pentr.ri 3ntr5. că .p.n.ntar acele persoane ce consi4eră tema st.nea e2ectelor( Eolosin4 in2orma+ia 4in pretest" creăm ast2el o categorie separată 4e s.ră personală >ni0el.se să se o2ere 0ol.tem ren.i( c.tem măs.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală s.ce la capăt experiment.a+ie 3n mo4 echili/rat( De exempl. pentr./iec+i pentr./ii serioase as.nse să in2l.are soli4ă.ni" )KS să 2acă parte 4in categoria 2eminină a st.n atri/.n experiment 3n care participan+ii a./iec+ii care se pre1intă mai t6r1i.l.lt mai pre4isp.nt 3n mo4 inerent mai promp+i" mai implica+i sa.lină a st.ntari sa.n mo4 c.i 4esemna aleatori. aptit.i o alta 4in 2emei pentr.l.pă mo4.perioară 3n ca1.a+ii să 2acă parte 4in categoria masc.4en+ii /.i ca 2iin4 interesantă sa. rele0antă pentr.l.(a(m(4( Vom 4emonstra mai /ine rost.t./iect./iec+i" ast2el 3nc6t )KS 4in s.4i." am p. 2iecare aspect al 0aria/ilei oca1ionale pe care 4orim să o echili/răm( De exempl.ror s./iec+ii pot să n.n pretest n.selec+ia aleatorie" contra/alansarea" restr6ngerea e.i( Pentr./iec+ilor pentr./iec+i pe /a1a 0aria/ilelor oca1ionale pe care 4orim să le controlăm( De exempl.l s.i apoi sarcina # . cei care s5a.4ini mai 4e10oltate pentr. o trăsăt.i s.lară" 4eoarece s. mai am/i+io.i n./iec+i" 3nc6t să ne men+inem N 3n limitele repre1entati0ită+ii( a4e0ărat aleatori.ntari există .a+ie partic.l că printre 0ol.4i." p. DEPARTA&ENT ID )<'' poate apărea pentr.l pregătirii intelect.ra st.toritari( De asemenea" s.nii care n.ra .l( $.a 4e /ine p./iec+i .i să e0ităm să permitem .4i.m s5a.păm 4e pro/lemele o/i.tem .i 4ec6t s.ltatele( Din acest moti0 se in4ică testarea .l.ie să ne preoc.ccesi. selectarea s.en+e1e 4esemnarea s.ă sarcini" A .i 4e 2apt.nei 0aria/ile oca1ionale asc.tre/.ni .l 0arai/ilei s.i 3i 0om 4esemna ast2el 3nc6t 2iecare categorie să 2ie repre1entată 3n 2iecare sit.l A( Acest e2ect Cop:right .

ltat..larea 0aria/ilei in4epen4ente?( c? restr6ngerea e.t la sarcina #( ric.a4ar" la 4ispo1i+ie trei meto4e pentr. men+inem constante an.l .i experimental >manip.să sa.n pretest" pentr. se excl.l că participan+ii era.la+ia n. a o men+ine constantă( .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală sarcina A este mai .ă con4i+ii" p.i aceea.4em sa.l contra/alansării implică s.nei 0aria/ile oca1ionale este restr6ngerea pop.ne s.nt aproximati0 egale( Apoi" 4in această categorie selectăm .i 4esemnăm 3n mo4 aleatori.l.tă constantă( Aceste meto4e n.mătate 4intre participan+i a.nei 0aria/ile 2oarte importante pe seama selec+iei aleatorii.m" cea 4e5a 4o.nci aceasta tre/.pă contra/alansare" ast2el 3nc6t =.l.nt reparti1a+i la 3nt6mplare 3n aceste 4o.l r6n4" c6t 4e importantă este 0aria/ila oca1ională @ C6t 4e m.ialternati0ă a contra/alansării .tem să limităm pop.i schim/area 4intre pre5test .tem compara re1.plimentar pre5test 9 post5test >a4ică ' 9 ) ?( Această con4i+ie controlată implică participan+i 4i2eri+i 3ntr5.la+ia" 4e2inin45o 3ntr5.2icient 4e mare" at.i pe aceia ale căror re1.i experimental 4e /a1ă" pre5test" tratament" post5test >a4ică '9 % 9 ) ? c." 4acă ne a.ri 4e măs.ite 4e selectare( Dacă este necesar" 0om s.i post5test( Dacă participan+ii s. DEPARTA&ENT ID )<'' control.trali1e1e sa. cele o/+in.ntăm c.en+e1e re1.ltatele o/+in.mătate să reali1e1e mai 3nt6i sarcina #( Contra/alansarea este o strategie simplă care permite cercetătorilor să ne.a interpretare poate 2i eliminată 4acă acela.ri?( Dacă există o 4i2eren+ă s.ltatele noastre( De exempl. a5i i4enti2ica pe acei care se 3nca4rea1ă 3n criteriile noastre . men+in.i 2emeile să 4i2ere ma=or 3n ni0el.l 4e anxietate" am p.5le să in2l./iec+i pentr. at6t este mai heterogenă 3n termeni 4e 0aria/ile oca1ionale( Dar 4acă limităm 3n mo4 inten+ionat pop. a . trec.p.i e2ect apare 4. 0om lăsa Cop:right . 2ost 4esemna+i la 3nt6mplare să reali1e1e mai 3nt6i sarcina A iar cealaltă =. 5 )G 5 0aria/ila 4epen4entă@ N.l. a echili/ra 0aria/ilele" contra/alansarea an. o/osi+i sa.n mo4 mai restr6ns" excl.te la post5test > ) ? 3n con4i+ia 4e control >ca .antion.l tratament./iec+ii la .tea limita pop.l.n pre5test .i apoi să contra/alansăm ni0el. gr.n.rile noastre( Ast2el o/+inem .ltate s.mite 0aria/ile oca1ionale" nepermi+6n4. .oară?" 4ar poate apărea . plictisi+i p6nă c6n4 a.meroasă c.tea in2l.lt ar p.i .i post5test care s.16n4 exact acelea.ori o contra/alansăm ori limităm pop.la+ia pe /a1a sex.anti2ice orice e2ecte asociate c.en+a 0aria/ila in4epen4entă sa. 4o. c6t pop.p.te la post5test > ) ? 3n con4i+ia experimentală c.la+iei ast2el 3nc6t o 0aria/ilă oca1ională să 2ie excl.n gra4 ri4icat 4e preci1ie( A0em" a.la+iei se 2ace prin criteriile o/i.l 4e pregătire pro2esională( În selectarea .4 reciproc( P.i post5 test 3n am/ele ca1.la+iei /a1ate pe acea 0aria/ilă( C.i s.nor com/ina+ii 4e meto4e ne con2r./iect.rarea" 4eterminarea 3n pre .teptăm ca /ăr/a+ii .nt a/or4ate sarcinile( În mo4 concret" proce4e.ă consi4erente( În prim.plimentarea proiect.mitor 0aria/ile aleatorii" sa.l.n control s.mai la /ăr/a+i( Restr6ngerea pop.i experimentatori?( Prin ' " ) 4esemnăm o/ser0a+ia" măs.rare .i proce4.la+ia pentr.nctele 4e 0e4ere >4e ex(" incl.la+ia este mai n.ie să 2ie re1. controlarea 0aria/ilelor oca1ionaleselectarea aleatorie pentr.nt i4entice 4in toate p. să c.nei meto4e sa.i 4in 2apt. or4inea 3n care s. limitarea pop. s.

l 4e reac+ie *(* Răsp. este ca1.i comportament poate 2i 4escris sim.ro0egetati0 psihologic .l caracteristică persoanelor echili/rate" /ine str.nt 3nso+ite 4e 4i0erse reac+ii 2i1iologice >p.ntrăsp.ro0egetati0ă .i asociati0 0er/al( Precerin+eN.i car4io0asc.i .l 4ispo1i+iei a2ecti0eP apare o notă 4e emoti0itate" la/ilitate ne.i car4iac .l( Exp.ns.lar . ten4in+e 4e accelerare a ritm.l.tili1ate 3n experiment.oare 2l.rile 0er/ale /iecti0e'( Pre1entarea in4icatorilor 2i1iologici implica+i 3n cercetarea experimentală( )( Pre1entarea timp.ri con0ergente sporesc 0ali4itatea 0aria/ilei 4epen4ente( Ritm.n p.tili1a+i O s.i a experiment.rmea1ă" principalii in4icatori 2i1iologici .ns.ată" s.i aceste răsp.l.nc+ionare optimă a sistem.rate ne.ls 3n limite normale" care e0i4en+ia1ă o 2.ct.l.t.l ./ me4ie" 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală" in4icatorii motricită+ii" experiment.l 4e reac+ie( Variate mani2estări comportamentale s.4ine?( Un.cări" ac+i..t exprimă .nere*(' In4icatorii 2i1iologici Varia/ilele 4epen4ente cel mai 2rec0ent .i 4e reac+ie( *( Pre1entarea rapoartelor 0er/ale .ri 4e răsp.i timp. timp 4e reac+ie >0ite1ă" corectit.lsa+iiNmin.ls.ns >2i1iologic" motor" 0er/al? .i acela.ns.t" o 2rec0en+ă car4iacă 4imin.l 4e reac+ie ca 0aria/ile 4epen4ente( emo+ionalP O 3ntre F<5B< p.ni coor4onate?" reac+ii 0er/ale >răsp.ro0egetati0e ./ trece F< p.ri echili/rate 3ntre componentele somatice" ne.rmătoarele corelate 4e or4in psihologicVom 3n re0istă" 3n exprimă cele ce .ri*(' In4icatorii 2i1iologici *() Timp.l.l car4iac >p.ltan prin mai m.i raport.ri 0er/ale" 4escrieri 0er/ale" asocieri 0er/ale? sa.ns.i sensi/ilitate 3n 2a+a .lte tip.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III VARIA#IJE DEPENDENTE EAV RI!ATE Con+in.lsa+iiNmin.rile 2i1iologice" motorii" 0er/ale .nor sit.i timp.ls" ritm respirator" reac+ie electro54ermală?" reac+ii motorii >mi.i asociati050er/al .l? pre1intă .a+ii 4eose/iteP 5 )K 5 Cop:right .nele mo4i2icări psiho2i1iologice c.lsa+iiNmin.i a2ecti0eP O 3ntre B<5'<< p. DEPARTA&ENT ID )<'' .a+ii 3n plan.ct.t exprimă .l psihologic s.

ate ale stărilor interioare >4.n acti0ism psiho2i1iologic cresc.nea m.1elor permit 4escrierea strategiei 4e explorare >\(P( Rossi" 'AAC?(Rela+ii interesante 4in p.pă P( Dol.n an.l ton.n4e 0a a0ea loc o 0aso4ilatare( Captarea acestor 0aria+ii 0ol.t" la/ilitate psiho2i1iologică .i .nor ast2el 4e in4icatori o/iecti0i a con4.nei tehnologii" aparat.lară >a2lată a4esea con2lict" 3n rela+ie c. tensi.l 4intre re1er0oarele organism.i răsp.sc. a/sen+a .lar" tensi.nea pa.4entă" e1itantă" nesig.n rol acti0 3n percep+ia 0i1.rata lor" n.rile 0i1.ns a4ec0at" ." 'AA*?( Pletismograma Acest in4icator exprimă mo4i2icarea 0asomotricită+ii sistem.n in4icator al proceselor cogniti0e( Ast2el" re0enirile in4ică .i( În această acti0itate pregătitoare sistem.răP O 0aria+ii 4e ritm >schim/area 2rec0en+ei?" 4enotă insta/ilitate" la/ilitate emo+ională" 2l.n.4inea lor" sens.nt .mit control .cările oc.ni motorii >/ra+" gam/ă etc(?( Eletrooc.l 5 )F 5 Cop:right .ns.s.i s.lare rapi4e?( Proce4ee 4e 4eterminare a? proce4e. c. pregătitor al răsp.n.tanate ale cap. stările emo+ionale 9 legate mai ales 4e starea 4e 0is >mi.s la 4e10oltarea .ri so2isticate 4e măs.i schim/ă .pra2a+a pielii la gr.i creier( Excep+ie 2ac 1onele capilaro5c.i a2ecti0ăP posi/ile 4is2.lant ce 7sta+ionea1ă8 >relati0? 3n .i circ.l saca4ei >progresie sa.l pentr.l.4ierea trecerii 4e la 0eghe la somn .l.nghi.n in4icator al acti0ită+ii 4e explorare 0i1.t exprimă .1e . .i 4.nei ra1e pro0enită 4e la o s.chi implicate 3n 4i2erite ac+i.metrice >presi.gera 4i2ic.lare s.lsa+iiNmin.i 0eri2icareP 4.tili1ea1ă 3n st. stări psihone0roticeP con4.i organice ce necesită in0estiga+ii me4icaleP O peste 'F< p.i in0ers" reac+ii 4e orientare" 3n ela/orarea Electromiograma >E&D? .cările oc.l.n.i amplit.ală" 3n raport.carea ochi.i . a5l 4iri=a mai 3nt6i" 3n special" către inimă .tanat?( $tim.lă 4r.n 3ntreg ansam/l. ra1e in2raro.nc+ii ne.ltă+i 4e 3n+elegere( Interes.1e" 0aria/ilele in4epen4ente 0or 2i.l 4e pa.matice" 2otoelectrice sa.nc+ii ne.l 4e inci4en+ă al ra1ei re2lectate ast2el 3nc6t se poate 2ilma pe o pelic.i con4i+ionări" 3n st.i emo+ionale" car4iopatii" /oli organice sa.lator peri2eric >capilaro5c. DEPARTA&ENT ID )<'' .ită hiperpr.a+ii accent.nei acti0ită+i motorii" ni0el.ală .mină amplasată 3n apropiere( &i.sc.măr.ro0egetati0e . a eli/era o parte 4in s6ngele circ.m.nor electro1i pe s.l.ccesi.ct.pele 4e m./iect.l.rata mare a inter0alelor poate s.lsa+iiNmin.lare a. reac+iile 4e apărare" c.l saca4elor .t exprimă posi/ile 4is2.l re2lectării 4e către o lentilă 4e contact 2ixată pe cornee a .i >sistem.ii( În cercetările experimentale psiho2i1iologice acest in4icator se .l capilar? pentr.i 9 prin aceasta 9 .l 4e contact prin 4ispo1iti0e pne." N( #ogat.i 4etermină reac+ii 4e orientare 3n 0e4erea ..l.larea s.lograma >E D? &i.rare( În acti0itatea exploratorie caracteri1ată prin pa.cări oc.rsă 4e l. o/+inerea .ne? se 2ace la loc.măr.l simpatic coman4ă o 0asoconstric+ie peri2erică pentr.nei Determină pre1en+a sa.nea ner0oasă?( $e 4etermină prin amplasarea .ro0egetati0e car4iace .nct 4e 0e4ere experimental apar c.4ierea stărilor 4e o/oseală" emo+ie( m.l.ale sai 3n imagina+ie( &i.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală O 3ntre '<<5'F< p. regresie?( r4inea .

pilară In4icator.t6n4 2i re4ată printr5o c.te s.i a2ecti05emo+ionale( RED se 4e2ine.t./ 2orma . a=. 9 in4icator sintetic .ctan+ei electrice a pielii la trecerea .r/imetr.te( Unitatea 4e măs.4i./iect este .i . exogen( El este consecin+a 9 3n plan somato5 0egetati0 9 a acti0ită+ii generali1ate a organism.reac+ia electro54ermală >RED?" re2lex.tere a secre+iei glan4elor s.n4ă( $e 2ac in0estigările .pra2a+a măs.ra 4e specialitate acest tip 4e răsp.mele 4e gal0anic sWim reac+ion >D$R?( În acest capitol 0om 2olosi prima 0ariantă" presc.nt .i se 4etermină c..rmătoriia? amplit.nor mo4i2icări en4osomatice( In4icatorii RED s.tere a con4.l .nor 1one ale tr.les prin 4oi electro1i prin care n. '<< ohmi" ca mărime a re1isten+ei electrice a pielii( Într.a+i pe piele( Deci 0olta=.l re1isten+ei sa.pra2a+a pielii" ele s.cti/ilită+ii electrice ale pielii În literat." 'ACB?( Dinamica p.tor. .crările anglo5saxone se 3nt6lne.i 4ispo1iti0 2oto care 4eclan.nei ra1e in0i1i/ile" 3n in2raro.pilară o2eră 4ate interesante 3n st.ate en4ogen sa.ă ori pe sec.nor c. con4.l electric al pielii c.i c.i care captea1ă poten+ial.n.l.ce o cre.nctelor 4e sta+ionare( &ai como4 pentr.rtată( RED repre1intă .rmare a .l experimental al reac+iei 4e orientare" al aten+iei" stărilor emoti0e( &o4i2icările con4..nchi.ctan+ei pielii este egală c.l electro1ilor amplasa+i 3n 1ona ochi.l simpatic ce pro4.ctan+ei electrice a pielii ca . s.l psiho5gal0anic >RPD? sa.cărilor pri0irii >4.i . 0aloare psiho4iagnostică mareP 5 )C 5 Cop:right .i scoar+ei cere/rale" c.rată 3n miliamperiP /? ni0el.l 4inamicii p. 4eterminat mo4i2icările ce se pro4.os al 4irec+iilor pri0irii" al p. eco.i $chlos/erg >'AC'" 'AC)? a.cti/ilită+ii o constit.n in4icator electro2i1iologic important al mo4i2icărilor psiho2i1iologice 4eclan.n.tor.miri prec.mite exosomatice( Tarhano0 >'BA<? >4.tomat 4e 4o.rent electric( El a captat 4i2eren+a 4e /ipoten+ial >exprima/ilă 3n mV .r0in 3n poten+ial. re1isten+a +es. DEPARTA&ENT ID )<'' .m.pilei .pă Voo4Morth . trece c.l trăirilor .ea1ă a.n poligra2 inscriptor permite 0i1.te ca reac+ie 4e scă4ere a re1isten+ei sa.nei reac+ii apăr. 4ilatării p.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală sin." sta/il" prin 4oi electro1i ata.l.l.pă ce c.l 4e re0enire" apreciat 3n miliamperi 4. nespeci2ic 3n plan. sec0en+ă 2iecare imagine mărită pe . a=.i c.pă Voo4Morth .l . electro4ermograma >EDD?( În l.c la ni0el.+ie a mi. loc prepon4erent la s.c6t procesele implicate a.pra .n. 4e cre./ n.i .nor 4escărcări pro0ocate 4e sistem.t >'A<A?" 4.r/e 4e e0ol./ 4en.l 4intre cei 4oi electro1i 0aria1ă liniar c.i mani2estărilor ne.ns electro2i1iologic este 3nt6lnit s.ie mho >microohmi?( Valoarea 4e '< mho" ca mărime a con4.i Veragh.ne( C.nt 4en.l.ată as.rmare a .4inea se exprimă prin 0aloarea maximă atinsă 4.i $chlos/erg" 'AC'" 'AC)? a a/or4at mo4i2icările ce s.ră a con4.pă I( Cio2.rent electric 4e cca( )V" contin.tili1area .l electric 4e ac+i.4oripare >E4el/erg" 'AC)?( E]r] >'BBB? .n ecran( Dinamica p.pă aplicarea excita+iei măs.i stră/ăt.i p.plarea c.r/ă? 3ntre 1onele electro1ilor respecti0i( Acestea se consi4eră a 2i mani2estarea .i" e2ect.ali1area s.r/a s5a sta/ili1atP /? s.pilare este expresia contrac+iilor sa.( /? Proce4e.t 4e c.rată 3n cm) c.ro0egetati0e .rent" re1isten+ă mo4i2icată ca .i apoi se proiectea1ă sec0en+ă c.

4i0ersele stări 2i1iologice sa. semni2ica+ie psihologică pentr.0intelor stim.0inte a.oară li s5a.l real( Aceste o/ser0a+ii s.li" sit.gerea1ă 4i2erite sit.tanate" iar la ceilal+i o ten4in+ă 4e scă4ere( Deci starea letargică a hipno1ei seamănă c.l necesar sta/ili1ării c. s. repetarea .scă a re1isten+ei electrice a pielii" 3n schim/ amenin+area c.gerea1ă că RED este . DEPARTA&ENT ID )<'' rec.t 3n 0e4ere rele0an+a RED pentr. >clic sonor? c./iec+ii era.l RED este c.pă o experien+ă .nele inter0ale 4e timp 4e 4iminea+a p6nă noaptea s5a constatat o re1isten+ă ri4icată ime4iat 4.neori o RED mai amplă 4ec6t stim.nei emo+ii 5 )B 5 Cop:right .i mi.4iin4.i 2ra1e ce s.l 4e reac+ie?( O RED ./iect a pasi.ternic" 3n+epăt. a=.lii sen1oriali RED poate 2i .tă la stim.i 4in no..0inte" 2ără re1onan+ă a2ecti0ă >morco0" /oală" 2oame" al/" pahar" a 4a" 2loare" hele.mină /r.0inte" cele c.ali 4ec6t la cei a. a0.ns.i intensitatea e0al.părilor s. c./iect.ră emo+ională mare >săr.tanată la .0intele c.l po0estirii 4e către s.l.1ica" 2ilmele 4e călătorie .gestia hipnotică Unor s.i sa." creion" a 3nota?( $t.lii s. 2olosit c..ns la stim.l" pe c6n4 starea acti0ă 4e hipno1ă seamănă >4in p. sit.cem aici primele '< c. c6t stim.i stim.i $chlos/erg" 'AC'" 'AC)?( O RED 3n timp.te.i a0ent.gerat 4o. '<< 4e c.nică( Alte st.l.i .n4" re1isten+a este ri4icată" iar 3n 0is asistăm la o scă4ere rapi4ă a re1isten+ei( O RED 3n s.ri" acti0ită+i" sit.i laten+ei la timp.ltimele '< c.nosc.l somn.4iti0i >ceea ce coresp.l 1ilei . s.scă?( $5a constatat că răsp.n4e sa.l.pă sc. sens pentr./iect c.n4 ." 4acă 0om asocia repetat .i con4i+ionarea stim.l asocia+iei li/ere( Într5.( O RED ca răsp.tor..n4e ..l somn.nilor" preoc.a+ii care coresp.i" sit. i4enti2icarea complexelor c.lilor $5a constatat că a0erti1area con4.4inea RED n.lii 0i1.r6n4. cresc.l 4e 0e4ere al re1isten+ei c. s.l.pă Voo4Morth .mele propri.i picioarele altora( $5a constatat la primii o cre.l asociati050er/al Peterson .oc.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4? 4.te( În cele ce .i \.tanate( O RED 3n experiment.lare" scă1.a+ii c.n4 intereselor" pasi.ă ori la r6n4" 3n timp ce s.nct.li pe o scală c.te m6inile . sens pentr.nt incapa/ili să5.l ne.te 4.ri p.m ar 2i m.lii a.l. G gra4e s5a constatat o corela+ie po1iti0ă 3ntre amplit. 4emonstrat că RED este .l intensită+ii emo+ionale a c.i pro2. min.t" 4ragoste" căsătorie" 4i0or+" n.n . at6t mai sig. poate ser0i ca in4icator al . starea 4e 0eghe( O RED .rpri1ă >.tanate? c. .ărilor >4ar c.tă seara( În schim/" 3n timp.tere a re1isten+ei c.ă stări.4inea RED .r c.nt mai inten.a+ii c. timp./iec+i a2la+i 3n stare 4e hipno1ă .or o/+in.ră emo+ională( Este rele0ant să repro4. 3ncărcăt.n 2oarte /. s.n stim.nora ." 2emeie" =ignire" 4ans" spaimă" m6n4rie? .i" iar laten+a este mai mare la stim. 2ost 4a+i 4e 4o.oc electric" 1gomot p.or 4e con4i+ionat( $pre exempl.tă 3n timp. somn.n in4icator pentr.n experiment c.ng a.tr.rata sa.rs.lii s./iect >4.0inte .oc electric" 0om o/+ine apoi o reac+ie RED e0i4entă la pre1entarea 4oar a stim.lii complec.i ne.ce la o că4ere /r.5se ni0el.ri" miros.i că s.rmea1ă 0om anali1a RED 3n raport c.tr.ternice" l./iect( $5a constatat că stim. conecta+i la .a+ii 4e 0ia+ă( $tim.lte excep+ii?( Deci" amplit.r/ei" apreciată 3n sec.a+ii c.somn pro2. m.5se re1isten+a c. 3ncărcăt.l.4ii a.or .nilor" po2telor" 4orin+elor sale pro0oacă mo4i2icări sensi/ile ale re1isten+ei c.i pro0oacă .l.i&ăs. 3n c.

c.i in4i2erente >ne.ne" s.l 5 )A 5 .nc+ie 4e starea mentală 4escrisă 4e s.nă 4o0a4ă a emo+iei( Această concl.l 4e emo+ie rec.l+ime 4e sit./iect.ră mo4i2icare.lte trepte >C^*^F5)L? se constată o Cop:right RED mai mare la 3ncep.iască să răsp.l. re1.li.l clasea1ă sit.at la o stare speci2ică con. REDPentr.4inea8 sa.l este 4at" 4ec6t 3n acti0itatea 4e calc.area s. este at6t .me8( $e poate concl.ltă+i ma=ore( Jan4is .pă E4el/erg >'AC)? le 4ă spre re1ol0are o serie 4e pro/leme .+ionarea .i 4e emo+ie" c6t atit.rmătorii stim.ra . 4eterminat o stare emo+ională( $5a constatat o /.psihogal0anometr. tensi.l c6n4 se atacă pro/lema . starea 4e /. a tre1i 2rica" am.rat ni0el.i s26r.a+ia 4.1ie" am.rie( A.a+ii" stări 4e /.rpri1ă" 2rică" tresărire 4ec6t pentr.nă sa.1ionea1ă că RDD ata.sit.părătoare .li .a+ii s.1gomot 0iolent >re0ol0er etc(?" să +ină .ă categorii.1ament. sit.i le cere să +ină seama 4e 7atit.i 4e experimente 3n care s5a.ns. măs.ternică este pro0ocată 4e s.i 3n perioa4a stim.nosc.me" săr. gr.al( A4esea o emo+ie p.l să n.pă Voo4Morth" 'AGA?( A.lii care a.ltă 4intr5.l" emo+ia sex.i( Temele s.a+ii s.rare 4e progres 2acil( Erec0en+a RED calc.pă 2iecare răsp.t" mamă >c.l 7n.l RED.nă corela+ie 3ntre intensitatea emo+iei .l.4inea .i a. proastă impresie( Ast2el" la o opera+ie 4e calc.i amplit.are 3n cinci trepte s5a constatat că RED este 2oarte sla/ relie2ată la c.5se c.tre" iar 4intre celelalte 4o.i c6n4 răsp. a i4enti2ica 2rica s5a.lată pe cele 4o.area ANIŢEI Psihologie experimentală s. DEPARTA&ENT ID )<'' aritmetic c.oc electric" erori la calc.nt gr. posi/ilitatea ca răsp.l aritmetic" prele0area .nc+ionare a organism. .ti sinistre" 0i1ionarea .a+ii" pre1ent6n4 stim.i I.rpri1a 3n 2a+a pro/lemei p.tiin+a l.nei picăt.tre?( per6n4./iect.l 3n trei categoriiagrea/ile" 4e1agrea/ile ./iecti0ă apare o sing.pate 3n 4o.i prelingerea .gesti0ă pre1entarea primilor trei stim.n4ă( Apoi li s5a cer.ri 4e s6nge pe 4eget" lect.se" starea 4e contrarietate 3n raport c..nt >'A*K? a./iec+i . 4e1agrea/ile( $e cere s.t" iar 3n e0al.t . e2ort intelect.li 2oarte 0aria+i pentr.i ca" 4.c.it" 4eci 3n moment.n.ns" să o2ere o 4escrip+ie 0er/ală a ceea ce se petrece 3n con.tientă este mai rele0ant pentr.tili1a+i s.t c.i că pro4.me" săr.i &ihaie0al. alte stări( O RED 3n timp./iec+ilor" A/el >'A*<?" 4.pat RED 3n 2.nă concor4an+ă 3ntre RED .tili1at 3n experimente .l simte că este testat .0intele ne. o scală 4e e0al.n simpl. experimentat RED 3ntr5o m.l consi4eră că RED n. s.n chi/rit aprins p6nă c6n4 ar4e 4egetele" .4inea RED( Apel6n4 tot la e0al./iecti0ă a intensită+ii( Este s.l RED( În or4ine 4escrescătoare" stările mentale s.pă intensitatea emo+iei" s5a constatat o /.51isă( .i sit.." 2ără să tre/.1ament" a.părătoare" peni/ile" 4i2icile ./ aspect.l.1ie este 3ntărită .ă clase in4ică CFS pentr.i 'FS pentr.0intele stim. o 0aloare 2oarte apropiată 4e stim.n in4ice 4e sentiment .pren.nei 4i2ic.torii concl.me" n.nor imagini teri2iante" 2ilme 4e groa1ă etc( Dacă s.l propri.ă categorii mai intensă la cele 4e1agrea/ile( O Tip.lării( Apoi a.ns.nei po0e.gerat c.nt.pren.1iona că RED este cea mai /./iect.tor.ne" tresărire" con2.rie" .ce o /.teptare" inhi/i+ie" 4e1agrea/il" e2ort" agrea/il >4. starea 4e 2.i organism orientat spre sol. mai m.area s.ală" stări agrea/ile sa.t să in4ice stim.l acti0ită+ii mentaleRED 3n acti0itatea mentală n.tensi. 2ie corect( Vechsler arăta că s.

e4in+e 1ilnice cinci .oc.4oripare at6ta timp c6t trecerea la .l. 4irectă a acestor schim/ăriP c? generali16n4" acti0itatea sistem.1iia? RED este .i care permit RED s.0intele cele mai ne.lar ca in4ice al con4.rmătoarele concl./ .ri electrice p.l 4i2erit re2ace amplit.i pregătirea acestor mi.n in4icator al acti0ită+ii generale a sistem.lare e2ecti0e . .t./iect. 3n timp.cări 4e 2or+ă" 3n mi./iec+ii reali1a.l( Într5.i( $.ce 3n respira+ie pro2.i gra4./iec+ii care s. 0oce 3naltă" tare sa.nt o/i. mi.are s.pă 2iecare 1i 4e experiment o e0al.li p.pă Voo4Morth .l.n alt experiment s5a.n stim.l" s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Într5.ce 4e0ia+ii mai ample RED( În ast2el 4e sit.i 3n pregătirea acestei acti0ită+iP O 3n timp.i53n pregătirea acestei acti0ită+iP *< 5 4? acti0itatea simpatic.minoasă >2lash? la inter0ale 4e .l. o experien+ă intensă s26r.i este controlată corticalPCop:right .0inte" mai ales la c.n4ă( Alte tip.l electric( $e constată 4in aprecieri o scă4ere a percep+iei negati0e a sit.r6n4.a+ii" stări ne permite să sistemati1ăm .l.tă. pri0ire la semni2ica+ia psihologică a RED Trecerea 3n re0istă a corela+iilor 4intre RED .te .ă s.ie 4e0ia+iile mai ample ale RED acestor poticneli acompaniate pro/a/il 4e o sen1a+ie 4e e.i e0al.i simpatic este cresc. respira+ie calmă" o/i.cări corporaleRED n.l" r6s.n in4icator al schim/ării orientării acti0ită+ii mentale" 4ar 3n nici .area acestora ca stim. a mai 4a RED chiar la stim.i 4i0erse sit.l .i+i 1i 4e 1i c.li o/iecti0i" locali1a+i( Această a4aptare apare .optită( $e constată că n.l acti0ită+ii m.i precise sa./iec+ilor 3n .rpri1ă" 2ricăP /? RED este .itei emo+ionale" 3n special raportat la stările 4e tensi.i cele corporale( În experimentele asociati050er/ale se constată 4e asemenea o a4aptare a RED o4ată c.oc. 4./iecti0ă a intensită+ii .s+in.l contin.ce la 7normal8( &ăs.ri 4e mi.te c.l.sc.ce c.te comportamentele controlate cortical care acti0ea1ă simpatic.sc.ită" 4ar se pro4.n.cările m.ternici" 4ar .l tre/.cările respiratorii .lară se 3nso+e.ră a4ec0ată sa.O 3n timp.5se amplit.cările generale ale corp.i la mi.n stim.n ca1 o măs.ne" s.a+iei" o o/i.l 4e reac+ie( În general RED 3nso+e.t inter0al" consemn6n4. repetarea listei 4e c.sc.t .5se RED" mi.i simpatic .lare energice .nea m.tre sa.l acti0ită+ii mentale care cere .lare l.te mi. aplicat s. 0oce 3naltă pro4.n MeeWen4 o4ihnitor 3i a4.esc prin n.n e2ort s. care apar mai la coa4a listei( Eenomen.i mi.1ii c.n min. poate 2i p.i #artlett atri/.s pe seama o/oselii glan4elor s.i $chlos/erg >'AC'" 'AC)?" re.i 3n partic.n min.n /.ne." 4ar a4aptarea RED este explica/ilă prin mecanisme centrale( Concl.cări( O A4aptarea negati0ă la RED$5a constatat că s. RED 3n acti0itatea mentală contin.spin.n.l se poticne.4inea RED la o stim.ire .ternice la c6te .n.cări respiratorii c.4inea RED( Receptorii pot 9 e0i4ent 9 să se a4apte1e la .cările respiratorii .ie să n.l 4e a4aptare la RED n.l( Tensi..mărarea c. RED 3n mi.străn.n experiment al l.a+ii s.mere c. se pro4.i 4e 4iscon2ort" neplăcere pro0ocat 4e .cări rapi4e .ec posi/il( O RED com/inată c./iect.t s5a constatat că 0aloarea RED>3n ohmi? sca4e 4e cinci ori la al treilea 2lash 2a+ă 4e prim. care se asocia1ă RED.i #artlett c. DEPARTA&ENT ID )<'' e? $ears" 4.

sc.l 4e 7sit.t 4i2eren+e sistematice( Acest 2enomen a 2ost n.rilor motorii" 4ar implica+iile .ct.ie să consemnăm 2oarte precis acest momentP g? este gre.n asistent al o/ser0ator.+in trei tip.ea1ă RED" ci că pro/a/il s.n4ea.lară >Cannon" 'A'K?( $istem.e2.i este aproape nelipsită 4in acti0itatea e0i4entă a RED( la/oratoarelor 4e psihologie" măs. 4o. str.it./iect.n4e este agrea/ilă sa.ns.rarea timp. cei ai .p.l .n mare interes timp.ie să pres.r6n4 acest timp" ei pot reali1a in2eren+e 3n legăt.l al %VIII5lea" c6n4 .l #essel n.l l.ă sec. apăr. poate 2i s. pre1entat o importan+a sa ca 0aria/ilă 4epen4entă cea mai 2rec0ent . 3ncep.i pl6ns" sa./iec+ii atent examina+i relatea1ă că 3n aceste momente 3i 3ncearcă o sen1a+ie 4e oprire /r. timpi 4e reac+ie ./iec+ii care a.i are originea >. o emo+ie incon.i 4acă n.i5a.or 4i2eri+i( Într5 a4e0ăr" c6n4 astronomii a.l po0e.mit 7ec.e2.tiin+ă pentr.găP 2r.lară energică.n . 4e a2irmat că o experien+ă care 4.i e0eniment c.n sc.i 4e reac+ie necesar reali1ării 4i2eritelor opera+ii mentale( &ăs.strare" 4e .sc.tili1ată 3n psihologia scă4ere experimentală a.t să5.a+ie 4e .i comportament primiti0 care imp.na sa.l are con.( Acesta ar 2i 2ost s26r.lară( Acest comportament 2.i la 7homo sapiens8" chiar 4acă organism. tre/.s 3ntre/area 4acă n.i compare măs.l 4e reac+ie >T(R(? este o 0ariantă a răsp.rgen+ă8( Aceasta poate 2i caracteri1ată ca o trecere 4e la o stare 4e 4e1acti0are la o stare 4e pregătire sa.i5a p.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală titl.sc.l Hine/rooW .i c6n4 RED 3.l să. ar 2i 3ncep.i astronomic 4e la DreenMich a 2ost conce4iat pentr. DEPARTA&ENT ID )<'' .rea1ă c6te0a sec. .p.l. că timpii l. Timp.ra lor" n./iect peric.oc" ce0a nea.tiin+a a/or4ării .l experiment.rătorile lor" a.rgen+ă exprimă eco.l ner0os simpatic este prepon4erent legat 4e comportamentele 4e teamă" m6nie" pericol" 2r.ri 4e .l este pre1entat" n.m0a 2iecare persoană o/ser0ă acela.l oamenilor 4e .lantă" etc( $.06nt.ra . ar 2i a2lat 4e acest inci4ent .ră c.i s. 2. c.pericol 4e e0itat sa.l n.strare( Dacă ne g6n4im la con4i+iile 0ie+ii primiti0e constatăm că există cel p.l asociati050er/al" c6n4 c. ar 2i 2ost ca. mani2estat 4eschis teama sa.scă" . ca mo/ili1are 3n 0e4erea ac+i.l 4e reac+ie i? RED n.n.să control.1ată 4e altce0a 4ec6t 4e incompeten+ă( El .n4e 3nainte 4e apari+ia sa?" tre/.losP *() Timp.n4e atac .l.i 4e reac+ie este 4eparte 4e a 2i 4oar o proce4.rt sentiment 4e nea4aptare .ră r.l.n.tii 4acă astronom.l.l 4e reac+ie a 3ncep.a+ie personală8( 5 *' 5 Cop:right . 4e1agrea/ilă" 0eselă" stim. m6nia mani2estă a.i . imp.teptat" ..rmat" 3n general" 4e o rec. coresp. c.tientă care 4eclan.perare rapi4ăP h? 3n experiment.tinieră( Psihologii acor4ă . n.nem că a0em 4e a 2ace neapărat c.l.i organi1area e0enimentelor mentale" care prin nat.i 0ol.nc+ionea1ă .nii( $tarea 4e .i 4e reac+ie n.ne mo/ili1are 4e energie m.ntarP =? 4escărcarea a2ecti0ă" tensională pro0oacă scă4erea RED( $. timp.l stim. pot 2i 4irect o/ser0ate( &o4el.i Don4ers Interes.rgen+ă cer6n4 o acti0itate m.t 3n secol.i să.l.i com/ati0itate" pre1en+a pră1ii" necesitatea 4e a o sesi1aP 2? 4acă 4orim să sesi1ăm moment.t să se 3ntre/e 4acă 4i2eren+a sistematică 4intre asistent. are ne0oie 4e o mo/ili1are m.s o tratare 4istinctă( De.

l.lta+ie pe /a1a .l 4e selec+ie" 4in moment ce reac+ia 4e tip # incl.l 4e reac+ie #" 0om estima timp.nic( At.mină .tem să e0al.a+iile # .ri 4e reac+ii s.nt c.re1e cel mai m.n /. .n1ătoare 4e timpi 4e reac+ie( Reac+ia C măsoară i4enti2icarea pl.ie să selectăm pe care pe4ală tre/.ls.l are .l 4e reac+ie A 4in timp.nci c6n4 ne a2lăm c.mai .n stim.. s5a 3nt6mplat" n.Aceasta ar 2i rămas 4oar o pro/lemă 4e astronomie p6nă c6n4 2i1iolog. 0om reac+iona 4ec6t at. a calc. contestat meto4a 4e4.a+ie 4e alegere >#?.t.i 3n reac+ia #(" n.lt " apoi reac+ia C .cere a in2l.i /on" n. este ne0oie să selectăm .i s.a+ie # a0em 4e5a 2ace c.mina este 0er4e" accelerămP 4acă este ro.tem 0or/i 4espre opera+ii mentale 4e i4enti2icare a stim.mai .l c6n4 acesta este strigat ( c.i să 4.i 3n reac+ia #" tre/.ie să i4enti2icăm n.4ierii timp.l corect 0a 2i să n.n stim.măr.măr.n răsp.ns este compati/il( Deci" reac+ia C necesită i4enti2icarea stim.l etc( legat 4e o reac+ie( Dacă alt stim.ie să i4enti2icăm c.l.ns" 4in moment ce n.l.i are =.i .i C8( Într5o reac+ie A >reac+ie simplă? apărea o l.l sa./iect.li.cere a imp.ie să aleagă răsp.ăm ac.tea s5o 2olosească pentr.l 4e reac+ie C 4in timp.ie" 2r6năm( Ce 2el 4e opera+ii mentale s.l.i timp.l reac+ionea1ă" apăs6n4 o cheie sa.ns..i5a 4eschis 3n 'BCA la/orator.l.mai 4in componente mentale 4e /a1ă >timpi 4e /a1ă?" Cop:right reac+ia C are 4o.ns propri.ti c6t timp ia i4enti2icarea( $imilar" scă16n4 timp.1i n.te ca 7reac+ii Don4ers A" # .sti2icarea 3n 2apt.ro.l 4e psihologie" st. 2acem nimic( C6n4 a.ri 4e reac+ie care s.nosc.la timp.m ar 2i 0ite1a 4e con4. re.ă opera+ii" tre/.l.i C( Într5o sit.ns.l .l 4e /a1ă( &eto4a Don4ers a 2ost consi4erată ca 2iin4 2oarte promi+ătoareP c6n4 V. răsp.ie să apăsăm accelerator.i( Dacă 0rem să măs.tonP există" 4eci" 4oar .lt e2ort st.( Ca . >A? este 4e /a1ă" l. mai m.l.i selec+ie" scă16n4 perechile coresp.l.cti0ă 4e măs.l+i stim. o ast2el 4e reac+ie la alegere@ În prim.n răsp.l nostr.nci c6n4 cele trei tip.i selec+ia răsp.l 0a apărea" comportament.a+ii 4e reac+ie" care s.l total 4e reac+ie C 0om .l necesar pentr.mai i4enti2icarea .n răsp.i timp. aceste 4o. toate acestea" o4ată ce acest l.4e i4enti2icarea" selec+ia .nt mai complicate " a.pentr. opera+iile mentale 4e i4enti2icare .i( P.ns.ina la sema2or" s.tii a.loarea l.6n4 3n consi4erare 2actorii >c./iect.n răsp.teptăm să intrăm la 4octor la cons.n. 2r6na( P.i" 4ar n.i ner0os? care s.nt or4onate" reac+ia # ar tre/. necesită .nor reac+ii mai complexe( Aceste sit.ie să st. 4e4icat m.i . .l că reac+ia A constă 5 *) 5 .i a/an4onată 3n psihologie( &eto4a 4e4.n4t .i" 4eci" să n.l tre/.l 4e reac+ie simpl.i Don4ers estima că at.i" 3n 2inal" reac+ia A( această pre4ic+ie 3.minii.l Don4ers &ihai>'BFK? ANIŢEI Psihologie .n al treilea tip 4e reac+ie.i 4e i4enti2icare?" iar reac+ia # trei componente >4e /a1ă" 4e i4enti2icare .ntem p.ie sa.l necesar pentr.i .nt necesare pentr.reac+ia C( Aici" ca .i 3ntr5o sit. 0er4e" apoi" tre/.i .ns( Don4ers cre4ea că timp. DEPARTA&ENT ID )<'' n.mite sit.x. reali1area 4i0erselor opera+ii mentale( El a sta/ilit trei tip.l 4e /a1ă" 3n timp ce reac+ia C incl.4en+ii l.l.nt componente ale .4iem . a. ma.it să o/+ină estimări precise ale timpilor necesari pentr.s timpii 4e /a1ă>timp.m timp.i .l potri0it>reac+ia la alegere?( Eiecare stim.i 4e selec+ie a răsp.i 4e reac+ie" 4ar n.l 4e con4. 2iecare s.rmător introspec+ioni.4e n. 2ost n. a reali1a 4i2erite procese mentale( Ja 3ncep.răm timp.nci c6n4 0om a.n4em>reac+ionăm? .l secol.ă componente >4e /a1ă .c+iei timpilor prin scă4ere a l.4acă l.i5a 4at seama că ar p.rare a timpilor prin scă4ere .l.i ast2el meto4a a 2ost 4iscre4itată .i ner0os" etc(?( Ast2el" scă16n4 timp.lexperimentală necesar pentr.i a.l r6n4 tre/.cr.

i 4e reac+ie( Eactorii care in2l.4at" acest arg. a 3mpie4ica apari+ia reac+iilor la acest semnal( $.te 4e .i Don4ers( Astă1i" 4esig.l 4e reac+ie simpl.te 4e . .m pare ci.l .2icient la timp.i in2l. se .tii pro2esioni.r" Don4ers 4e+ine o po1i+ie respecta/ilă 3n psihologia experimentală" iar meto4a l.rmă( /? perioa4a pregătitoare.en+ea1ă acela.ti .port matematic complex( &eto4a 2actorilor c.i Don4ers este 7meto4a 2actorilor ale acesteia? este larg .i că.l r6n4" $tern/erg a .s 3ncă ce0a ( În schim/" cele trei reac+ii era.terea inter0al. DEPARTA&ENT ID )<'' .ns.i sta4i.l. e0al.nor c.i necesar 4e .i ne.n.l. a mo4i2ica 4.t6n4 pattern.l 2l.te .ă mari 4i2eren+e 3ntre meto4a l.l. sta4ii? 0or interac+iona( Ast2el" reali16n4 experimente 2actoriale .lati0i8 prop.l 4e 0e4ere al meto4ei 2olosite" c.n stim.i sta4i.pă răsp.i $tern/erg >Ta:lor" 'ACF?( În prim.i alte extin4eri so2isticate&o4el. această meto4ă" ea era 2oarte apreciată la moment.li tre/.l ime4iat 4.i are originea la ni0el. a 4iscre4ita meto4a l.l respecti0( Introspec+ioni.mai semni2icati0ă 0alorile timp.l.nită+i complete 4e procesare( Există 4o.ră sta4iile 4e procesare( E2ectele .ls.i Don4ers .m s.ment părea s.i 4e reac+ie pentr.n4e 3n mare .m.l anterior( Acest e2ect 3.rmea1ă să primească" 0or .l.pra timp.i $tern/erg Cea mai c.m.i >4ar .ti reali1a. 4e procesare( Ea ne sp. 4inainte ce stim.i c.lări >mo4elări? experimentale pentr.en+ea1ă 3ntr5o manieră p.mite 2actori( În al 4oilea r6n4" $tern/erg a ela/orat o meto4ă 4e in2erare a rela+iei 4intre 2actori .n semnal pregătitor" inter0al./iec+ii" 4acă .ns.en+e c.ie să 2ie 0ariat pentr.nct.nei s.ti.ă" 4ar ea coresp.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală că mo4.m.en+a. că o reac+ie C n.rata inter0al.i relata.ce timp.m să 4escoperim aceste sta4ii( Don4ers era" 4eci" 4in a? 4. percep.l l.ri 4e interac+i.i sim+ea ca o reac+ie C pl.nci c6n4 se 2olose. 4ec6t imp./.teaptă 4e la ei( Ast2el" 0ite1a reac+iei lor 0a 4epin4e 4e această perioa4ă pregătitoare( $5a 4emonstrat că timp.ccesi0e 4e procesare a in2orma+iei( De2ini+ia .tili1ate pentr.l 4e reac+ie" ceea ce 0a a0ea 4rept e2ect o cre.l.l.m.lati0i 0aria/ile in4epen4ente reac+ie &eto4a 2actorilor n. tin4e să sca4ă o4ată c.n inter0al 0aria/il 4e timp( $e recoman4ă eliminarea 0alorilor extreme o/+in. a reali1a această mo4i2icare a. >ni0el? a 2ost lăsată am/ig.l respecti0 pentr.i cea a l.ne 4oar c.a+ia 3n care 5 ** 5 Cop:right .pra timp.tea 4escoperi c.ls.ne .l. 2ost n.ronal( Imp. o s.ea1ăas. 4i2eritele sta4ii 0or 4etermina in2l.l./iect( c? inhi/i+ia se mani2estă ca 3nt6r1iere a răsp.l care pro4.at.i ast2el 4e sta4i.rata sta4iilor( Varia/ilele in4epen4ente experimentale .rmător( Inhi/i+ia se pro4.i să.i C .tili1ată( c.te .lare" psihologii ar p.te complet 4i2erit( De.l la stim.i intensitatea stim.i la .l.i ac.l 4ominant 4e cercetare psihologică era meto4a introspec+iei( C.tere a 0alorii timp. stim.nt op.x.l.tă aplica+ie a meto4ei l.i 3n sit.n.i 4e reac+ie( recent rest.i ce reac+ie se a.tili1at manip.i n.nosc.n timp total 4e reac+ie pe care 3l 3mparte 3n sta4ii s.lati0e >neinterac+ioniste?as.se 3n legăt.i pregătitor( Pentr.lati0i ia 3n consi4erare .l. cre.să 4e $tern/erg >'AFA?( Această meto4ă se ser0e.i .m.l . toate că psihologia a respins mai t6r1i. a e0ita anticipările posi/ile se 2olose.>sa.n s.l inhi/itor este ini+iat mai t6r1i.i sta4ii( Eactorii care in2l.l 4intre cei 4oi stim.l.n s.tă 4e ani 3naintea timp.ce .l psihologiei l5a a=.l timp. reac+ii A" #" .ns 4in .

i( temporare să 2ie p. 4e 4at.l. o 4. 4e p.ns( Pentr.ie e0ita o să 4ispersie prea mare 4e 2iecare 4ată acela.te" . .l.i 4e reac+ie( Ea se asocia1ă c.l.i 4e reac+ie complex( .noa.i mecanisme ne.l 0a a0erti1a s. 2ost o/ser0ate mai ales 3n sarcini 4e reac+ie serială" c6n4 s.teri" reamintiri" 4eci1ie lexicală . a limita e2ectele 4istragerii aten+iei se recoman4ă . mai a0em 4e5a 2ace c.l.n4e( $tim.l acelora.l.n le4" o lampă 4e a0erti1are?" 4acă stim.ie să reac+ione1e la serii l.l.l 4e reac+ie propri.ie să răsp.l poate 2i 0i1.ră" 4en. 4.n inter0al 4e timp 2oarte sc. complexitatea 5 *G 5 .51is ci c.i 4e reac+ie este mai sc.i .rtă pentr.en+ea1ă 0aloriletimp.n4e" 4.ne ca acti0itatea s. pentr./iect.a+ii3n experimentale 3n ale care experiment că reali1ăm contra/alansarea con4i+iilor 4e l.l 7aten+ie8 ime4iat 3naintea pre1entării( Timp.s 3n e0i4en+ă( $5a constatat că 0aloarea timp.l.ală" 4ar este mai gre.ns.ton" pe o tastă" pron.lt '5) sec.4etec+ie" locali1are" 4iscriminare" estimare" lect.l Cop:right 4e reac+ie simpl.n timp Din minim( Pentr.l 4e reac+ie ca 0aria/ilă 4epen4entă este măs./iect.tili1area .l. 4ominan+a man.rate s.l. estimarea scă4erii acestora( De la o an.lii s. se mai 0or/e.l 4e reac+ie este măs.nt menite să o/lige s.l" antrenament.n4ă rapi4 la 2iecare stim.n.l 4ominant( 2? Exerci+i.l.i( Dacă stim.răm sta/ilite opre.l.l.n4ă c6t mai repe4e posi/il( Răsp.al" semnal.06nt mai complex" o imagine" o propo1i+ie" o 2ra1ă >rareori?( Dacă stim./iect con4i+ii 0ariate .l tre/.(a(m(4( Clasi2icarea 2ormelor timp.l răsp.i a re1.i 4e reac+ie se 2ace 3n raport c.i4e 4eprocesare reac+ie 3n a sens.l in2l.miri" rec.rt( 4? #loca=ele a.ronale 4e tip inhi/itor( e? Dominan+a 0i1.i semnal pregătitor care să precea4ă c.ngi 4e stim.ngă >'< sec(?( În acest ca1 n.ltat.i s.i timp. '") sec( pre1entare stim.nere tre/.ternice( Ast2el" stim.i pe care el o reali1ea1ă 3ntr5.l. ochi.l.ns.l tre/.ns care se măsoară 3ncep6n4 c.p.al" sonor sa.i s.n.te 4e timp 4e reac+ie ci 4e laten+ă 4e răsp.l./iect.l Utili1area timp.al >.i a stim.nt complec.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală s. timp.i să 2ie 3n 3ntregime consacrată sarcinii se atinge o limită 4e plato.perioare n.larită+i ale .i 4e reac+ie( rareori c.rat 3ntr5o 0arietate 4e sarcini experimentale.i 4e reac+ie pentr.l )<'' sarcinii .l pregătitor 0a 2i 0i1.i c.lilor( primă 4istinc+ie este 3ntre stim.nt o2eri+i la tahistocop" at.apăsarea pe .n.ie să 2ie simpl.l prin c.( acest moti0 ne asig.l.i să n.li 3ntr5. .nătă+irea per2orman+elor se in2orma+iei pres.ltatelor este 4ec6n4 4orit2olosim să se ela/ore1e sit.l. moment.nt /loca=e sc./iect.rată mai contracara e2ectele exerci+i. implice instr.i 3ncep.l.rat 4e o/icei 3n milisec./iec+ii tre/.p.l 4intr5o serie( $.rte 4e cel m.rata 4e exp.l ar 2i pre1entat mare 4e c6te0a sec.i .cta=e so2isticare care să pres.n4e( Pentr.l.i( Constr6ngerile temporale s.tili1ării timp.ie să 2ie mai l.plimentare( Timp.l este mai complex >propo1i+ie" 2ra1ă?" 4. laten+a 4e răsp.n+area .n c.ală poate 4etermina mo4i2icări ale timp.l este 0i1. a constr6ngerile Partic.pă care acti0itatea se 4es2ă.i să răsp.cr.nă procesări s.06nt .06nt.l să procese1e stim.n /.l 3n care s5a 3ncheiat exploatarea stim.t.nci experimentator. DEPARTA&ENT ID timp. a tre/.oară normal( $e consi4eră că /loca=ele ar 2i re1.mită limită" 3m/.l .

i" 4ar pot 2i alese .i $tern/erg ale timp.i( În acest ca1 p./iect( În aceste Răsp.ns exprimat s.l stim.t.it al măs.l 4e reac+ie motor este repre1entat 4e răsp./ o 2ormă 0er/ală( Aici apar 4i2ic.rile motrice implicate 3n reac+ia la .a+ii n. se o/i./iec+ii s.i 4e reac+ie( Timp.rate( &oment.l tre/.ns.n4e( În prima parte a capitol.l 4e 4e/.ne .i o reac+ie .ie să răsp.l. stim.nci 0or/im 4espre o 2ormă aparte 4e experimentexperiment.i 2rec0en+e la care s.latoarelor 2ace ca preci1ia .lării .i 0or/im 4e laten+a răsp.n.l.p.rate .ns.nci 0or/im 4e timp 4e răsp.n.l o listă c. .i controla/ilă( Acelea.i exigen+e se imp.ns.nt at6t 4e n.mai la 3ncetarea ac+i.n stim.i" 4e 2apt" n. .n4ă .l.te 4espre raport 0er/al sa.nt solicita+i .l.rile cercetării( În mo4 o/i.te pre1entarea stim.i 2enomen electro2i1iologic poten+ial e0ocat" reac+ie electro4ermală( În aceste sit.li sing.n rig.i 4e timp 4e reac+ie ci 4e laten+ă a răsp.i c.p.rile3ntre 0er/ale limite( În ca1.nică( Valorile acestor timpi se o/+in cel mai a4esea 3n . scop./iect.i " iar 3ncheierea 3nregistrării la 4e/.l 0er/al . DEPARTA&ENT ID )<'' .l 4e reac+ie o/i.it timp.n4ă 4oar la .l 4e reac+ie 0er/al măsoară laten+a .l asociati050er/al( 5 *K 5 Cop:right .i ac.ns.ns.n.i la 3nregistrarea stim.n stim.l psihologic se tra4.rate+ea 3nregistrării să 2ie asig.ra sarcinii . 0er/al( altă clasi2icare a timp.ltă+i 4e 3nregistrare .l.c prin răsp.t.l răsp.pă pre1entarea stim.l.ne măs.it" caracteri1at printr5.i( experiment.4.n.ri 0er/ale( Răsp.i 4e reac+ie se 2ace prin raportarea la nat.l .nic .t .a+ii operăm 9 4e o/icei 9 c.rării poate 0aria 3n raport c.n.n stim.l" locali1area aspectele cromatice sa 4e 2ormă" 3năl+imea( Reglarea acestor parametri tre/.i a Timp.i am pre1entat mo4elele Don4ers .l 4e reac+ie complex pres.l 4e reac+ie simpl.l( Dacă s.i 4e/.ie să răsp.t.i at.ns.i 4e s26r.lari 4e 4i2erite calită+i sen1oriale" intensită+i" 4.ns.ros control al 0aria/ilelor.li complec.l.ie să răsp.i at.l.l.n4ă 3ntr5 o manieră speci2icată 4e examinator( $.i măs. este .ns.lilor" 4ispo1iti0ele 4e stim./iec+ii tre/.nor ast2el 4e stim.neori să reac+ione1e n.i 2i4elitate care să permită .l răsp.ie să 2ie accesi/ilă .i 3ncep.lilor( Utili1area calc. aparatele tre/.i 4at 4e s.i să5i ignore pe ceilal+i" at.nci se 0or/e.lare sa.rat 3n milisec.prin1ătoare( &.l.ns.ns.rarea .n .ns.rata pre1entării" intensitatea" contrast.te .t. pres.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Timp.nor stim. pot 2i răsp.nor exigen+e 4e 0ali4itate .lări( Timp.l 3nregistrării se 2ace 4.l .l 4e reac+ie electro2i1iologic pres.ns.n.l.li 0er/ali >4e ex( reali1ăm experiment.ri 0er/ale asociate .tili1area termen.ne mai m.tem 0or/i 4espre timp 4e reac+ie electro2i1iologic" motor reac+ie 4e 4iscriminare( sa.i alte *(*3nregistrea1ă Răsp.rma pre1entării .ie.p.rile 0er/ale posi/ile s.rile 0er/ale pot 2i asignate .l.meroase 3nc6t este 4i2icil să sit.i( În ceea ce pri0e.n ni0el 4e complexitate .n timp 4e reac+ie 0erita/il ci laten+a a răsp.lte 4intre mani2estările comportamentale 0i1ate 3n asociati050er/al? .i răsp.n cronometr.i( Timp.nii .l 4e reac+ie se 4e/.nor stim.lt 4e .l .neori prin sarcini concrete .i stim.n semnal( Aceasta este 4e 2apt timp.

teptărilor cercetător.merice( Dintre răsp. prima 4ată prop.l( Termen.apari+ia 3n memorie a .l.n4 4eci1iei 4e a răsp.i( P.3n memorie re0in elemente care 3n trec.i la răsp.l.ns.lte" sa.i stip.n s.4ecată" .n4ă s.i alte 2orme" c.0inte n.l sa.merice" se poate măs.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Raport.a .pă asemănare.rile 0er/ale 2.ns.i concomitent" at.ns.seP *( coexisten+a spa+ială .i este relati0 simplă( Între/ările 4eschise.ns.5le >or4on6n4.l 4at" 2ie să cotăm răsp. mai m./iect.nt cele care coresp.i o listă 4e răsp. 3. tre/.ri" pentr.ns.it l.l.ns.i ca .l( E0al.n o/iect sa.c 3n memorie elemente asemănătoareP )( 4.i 3ntre/ările 4eschise( Între/ările 3nchise( În acest ca1 se o2eră s. DEPARTA&ENT ID )<'' .i asociati050er/al a 2ost pentr.rilor 0a 2i 4i2icilă 4eoarece 0a tre/. atri/.ns.i care alege .ns.a+ia 3n care n.l >meto4a asocia+iei 0er/ale 3n psihologia răsp.l( Răsp.mite răsp.l pe o scală( &o4alită+ile 4e 0alori2icare ca 0aria/ile 4epen4ente s.l.n.i corect" 4ar să n.+ia meto4ei asociati050er/ale'( $ta4i. .l poate să c.( În aceste ca1.ri" clasi2ic6n4.nt lăsate la ini+iati0a s.n4ă a. o repre1entare rea4.rile la 3ntre/ări 3nchise" cele mai simple s.l 4e re1ol0are al .i s.lea1ă că 4acă 4o.i mai 4i2icilă( $e pot clasi2ica Experiment.ni" să 4escrie .rent.i \ohn JocWe" iar c.5le 0alori n.ri 4e răsp.i pe cealaltă( Repro4. apăr.m aprecia1ă Rossi >'AAC?" 4escrierea 4i0erselor tip.ra timp.ns.i 2orma .l mentalist" ini+iat 4e Dalton( Asocia+ia repre1intă .ie să se 4escrie mo4.lte categorii 4e răsp.ri 0alori2icarea este .ccesi.l 4e /a1ă al asocia+ionism.n comentari.ie să aleagă .ă experien+e se pro4.nt acelea.ns.nci 2iecare 4intre ele" c6n4 a=.ns.i con+in./iect.i poate mani2esta pre2erin+a pentr.in4.pă c.l 4.oară pe /a1a celor trei legi ale asocierii 2ormale 2orm.ns.nă" 2ie nemi=locit .n./iect 3n sit.ri 4intre care tre/.n4e 74a8 N 7n.l.8( În acest ca1" acti0itatea cogniti0ă care stă la /a1a răsp.late 3ncă 4e Aristotel '( 4.ns.ltate 2ie ela/or6n4 mai m.răsp.n echi0alent sa.ns.l asocia+ionist 3n psihologie 0a 4omina 0reme 4e aproape trei secole( &eto4a experiment.să 4e Er( Dalton( $e pot 4esprin4e trei sta4ii 3n e0ol.ce .ns. a compara răsp.l 0er/al 4esemnăm răsp.i să proce4ăm la o interpretare a ceea ce a 4orit să răsp.nă .pă contrast.a+ie( D.i( Principi. coresp.l experimentală? necesar ela/orării răsp.n4ă la o 3ntre/are" ci tre/.cerea se 4es2ă.o percep+ie sa.nt nici 5 *F 5 Cop:right .prin4ă elemente ale răsp.nei ac+i.pă o scală 4e intensită+i?" sa.ns.tem contracara această 4i2ic. s.m ar 2i o amintire" o =.t.l este atri/.nea temporală. o sit. an.rni1ate 4e către s.l 0er/al Prin raport.tiin+ă" are ten4in+a 4e a o rea4.l.l.l.rile" la asociati050er/al 4i2eritele categorii se pot asigna 0alori n.c 3mpre.ri imp.5le 4./iect.ie să se răsp.nge 3n con.t 2ie 3mpre.pă alt.ne 4istinc+ia 4intre 3ntre/ările 3nchise ./strat empiric al asocia+iei 4e i4ei( El a 4escoperit că asocierile 4e c.area răsp.rile s.rile la 3ntre/ările 3nchise( Relatările 0er/ale pot l.nor elemente op.t a.

ar/itrare" nici nelimitate" că ele apar 3n n,măr mic" că se imp,n c, claritate con.tiin+ei .i &ihaică ANIŢEI Psihologie experimentală s,nt 2rec0ent legate 4e amintiri 4in copilărie sa, tinere+e >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( )( Al 4oilea sta4i," c,prins 3ntre 'A'K5'AG<" c, 4o,ă 4irec+iia? neoasocia+ionism,l .i /eha0iorism,l" care 4escri, legăt,rile asociati05 0er/ale 3n termenii teoriei stim,l5răsp,ns( /? psihanali1a" 4in perspecti0a căreia asocia+ia 0er/ală este ,n test 4e personalitate >c,m s,nt cele proiecti0e?" c, a=,tor,l căreia pot 2i 4epistate complexele a2ecti0e" c,lpa/ilitatea" tensi,nile" con2lictele interne .i re2,lările >\,ng" 4ar .i Vertheimer" Vells" Ja2all?( \,ng .i asistent,l l,i" E( RicWlin" 4e la clinica 4e psihiatrie 4in #,rghol1li a, 2olosit la 3ncep,t,l secol,l,i trec,t tehnica asocia+iei 0er/ale pentr, a 4epista complexele pacien+ilor c, 4i2erite t,l/,rări( Ei pre1enta, s,/iect,l,i c6te ,n c,06nt 4e pe o listă 4e c,0inte" iar instr,cta=,l era ca s,/iect,l să răsp,n4ă c6t mai repe4e c, prim,l c,06nt care 3i 0enea 3n minte( \,ng a o/ser0at că 3n an,mite sit,a+ii" s,/iect,l se /loca .i n, mai era capa/il să reac+ione1e ime4iat" răsp,ns,l 2iin4 4at c, 3nt6r1iere( D,pă el" aceasta 3nsemna că stim,l,l respecti0 atinsese ,n complex( C,06nt,l respecti0 4e0enea 4intr5o simplă etichetă 0er/ală impersonală ,n stim,l a2ectogen" care /r,ia sa, chiar parali1a asocia+iile mentale 4in ca,1a emo+iei peni/ile pe care o tre1ea( A4esea s,/iect,l nici n, era con.tient 4e /loca=ele l,i asociati0e .i n,5.i amintea 4,pă experien+ă emo+ia peni/ilă pe care o trăise" 4ar nici răsp,ns,l pe care 3l 4ă4,se la an,mite c,0inte( \,ng a explicat acest l,cr, prin 2apt,l că E,l in4i0i4,l,i re,.ise să 2acă ,itat complex,l mai m,lt sa, mai p,+in incon.tient care se acti0ase la ,n an,mit stim,l( Este 0or/a 4e 2enomen,l pe care Ere,4 l5a 4en,mit re2,lare" a4ică ten4in+a E,l,i 4e a ,ita an,mite con+in,t,ri psihice >i4ei 3ncărcate a2ecti0? iritante" negati0e sa, in4e1ira/ile( Care este principi,l 4e 2,nc+ionare a experiment,l,i 4e asociere 0er/ală@ În opinia l,i \,ng >'A'<?" c,0intele repre1intă ni.te o/iecte" sit,a+ii sa, e0enimente con4ensate 3ntr5o etichetă 0er/ală( C6n4 i se cite.te s,/iect,l,i ,n c,06nt 4e pe listă" el se simte ca .i c,m ar 2i p,s 3n sit,a+ia să 4escrie ce cre4e 4espre c,06nt,l respecti0 sa, ce emo+ii st6rne.te 3n el acel c,06nt( Dacă s,/iect,l răsp,n4e calm .i 2ace asocieri logice" 3nseamnă că stim,lii respecti0i s,nt ne,tri a2ecti0( Dacă 3nsă 4ă semne 4e agita+ie iar asocia+iile sale mentale s,nt pert,r/ate" aceasta 3nseamnă că o/iect,l sa, sit,a+ia 4esemnată 4e stim,l,l respecti0 constit,ie o pro/lemă reală pentr, in4i0i4 .i 3i creea1ă 4i2ic,ltă+i 4e a4aptare( Ceea ce se 3nt6mplă c, s,/iect,l 3n această sit,a+ie este ca .i c,m ar ,ita că se a2lă 4oar 3n 2a+a ,nor simple etichete 0er/ale .i ia stim,l,l 3n sens 2oarte personal" sim+in4,5se atins 4e semni2ica+ia l,i( Explica+ia 2enomen,l,i constă 3n 2apt,l că experiment,l 4e asociere 0er/ală implică mecanismele mne1ice .i concept,ali1area" 4ar .i a2ecti0itatea( În moment,l 3n care s,/iect,l,i i se cite.te ,n c,06nt 4e pe listă" .i +in6n4 cont 4e instr,cta=,l pe care l5a primit" el 3ncepe că,tarea 3n memoria sa 4e l,ngă 4,rată a ,n,i c,06nt care să se potri0ească cel mai /ine c,06nt,l,i in4,ctor( 4ată că,tarea 3ncep,tă" 3n mintea s,/iect,l,i apare ,n 2el 4e lan+ asociati0 5 *C4e 5 concepte( Toate aceste opera+ii se Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 4es2ă.oară 3nsă s,/ in2l,en+a sistem,l,i a2ecti05moti0a+ional >tre/,in+e" 4orin+e" emo+ii" atit,4ini?"

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

ceea ce 4,ce la ,n răsp,ns lipsit 4e orice legăt,ră logică c, stim,l,l in4,ctor >Rapaport" &erton" $cha2er" 'ACG?( D,pă \,ng" principalii in4icatori care s,gerea1ă pro/leme 4e asociere 4in ca,1a ,nor complexe s,nt'? #loca=,l asociati0" a4ică lipsa răsp,ns,l,i( $,/iect,l n, poate o2eri 0re,n răsp,ns la c,06nt,l5stim,l" a2irm6n4 2ie că n,5i 0ine nimic 3n minte" 2ie că 3i 0in prea m,lte i4ei .i n, .tie pe care să o aleagă( In4i2erent 4e ceea ce sp,ne s,/iect,l" /loca=,l este o 2ormă extremă 4e pert,r/are asociati0ă" in4ic6n4 2apt,l că stim,l,l a atins ,n con+in,t psihic important .i in acela.i timp 4,reros pentr, s,/iect( )? Un timp 4e reac+ie >TR? prel,ngit in4ică" 4e asemenea" 2apt,l că s,/iect,l t,l/,rat 3n proces,l l,i 4e asociere a a0,t ne0oie 4e mai m,lt timp ca să5.i re0ină( Există" 3nsă" sit,a+ii 3n care e2ect,l pert,r/ator al ,n,i stim,l se poate 3ntin4e .i as,pra stim,lilor care ,rmea1ă" ast2el 3nc6t s,/iect,l poate 4a o serie 4e răsp,ns,ri consec,ti0e c, ,n TR mare" 4e.i ca,1a pert,r/atoare pro0ine n,mai 4e la prim,l stim,l 4in serie( *? Repro4,cerile eronate sa, a/sen+a repro4,cerii" in4ică incapacitatea s,/iect,l,i 4e a5.i aminti răsp,ns,rile 4ate la 4i2eri+i stim,li( Ja /a1a lor se a2lă ten4in+a incon.tientă a in4i0i4,l,i 4e a ,ita sit,a+iile 3n care el s5a sim+it c,prins 4e o emo+ie negati0ă( G? Răsp,ns,rile 74istante8 s,nt acele reac+ii care n, a, nici o legăt,ră clară c, c,06nt,l5stim,l( De exempl,- 7mamă 9 a0ion8 sa, 7carte 9 ar4ei8( Aceasta s,gerea1ă 2apt,l că a4esea" s,/iect,l" 3n loc să reac+ione1e c, prim,l c,06nt care i5a 0enit 3n minte" s5a lansat 3ntr5,n no, .ir 4e asocia+ii pentr, a asc,n4e reac+ia originală( K? Perse0erarea ,n,i răsp,ns pres,p,ne repetarea acel,ia.i răsp,ns la mai m,l+i stim,li( D,pă părerea l,i \,ng" reac+ia perse0erati0ă rele0ă 3ntot4ea,na o an,mită pro/lemă a s,/iect,l,i( El 4ă ca exempl, ca1,l ,n,i t6năr complexat 4e stat,ra l,i sc,n4ă .i care a răsp,ns 4e c6te0a ori la test c, c,06nt,l 8sc,n4[( Test,l original al l,i \,ng era 3nsă ,n simpl, instr,ment clinic" 4estinat să 2acilite1e examen,l pacient,l,i 46n4,5i me4ic,l,i o primă apreciere a con2lictelor care n, apar spontan 3n timp,l anamne1ei" o/lig6n4,5l pe pacient să rec,noască existen+a 3n el 3ns,.i a ,nor ten4in+e incon.tiente( El n, este ,n test etalonat .i 0ali4at >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( Psihiatrii Hent .i Rosano22 a, reali1at această 0ali4are( Ei a, ela/orat 3n 'A'< ta/elele 4e 2rec0en+ă c, a=,tor,l cărora se 3ncerca sta/ilirea 7in4icel,i 4e 4e0ian+ă8 al ,n,i in4i0i4 2a+ă 4e comportament,l asociati0 normal( Ei a, sta/ilit o listă 4e '<< 4e c,0inte" mai p,+in 3ncărcate a2ecti0 4ec6t cea a l,i \,ng .i a, aplicat5o pe o mie 4e s,/iec+i normali" select6n4 o listă 4e răsp,ns,ri 8o/i.n,ite[ sa, normale( Con2r,ntate c, această listă" protocoalele /olna0ilor mental rele0ă ,n procenta= ri4icat 4e răsp,ns,ri 8s,/iecti0e[( Din acel moment" a 2ost posi/ilă i4enti2icarea răsp,ns,rilor .i a reac+iilor anormale caracteristice ,n,i an,mit sin4rom mental >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( Ta/elele l,i Hent .i Rosano22 a, 2ost react,ali1ate 4e R,ssell .i \enWins >'AKG?" iar 3n Eran+a 4e RosenMeig 'AKC?( Ulterior" s5a ie.it 4in s2era strictă a interpretărilor psihanalitice .i s5a 3ncercat corelarea an,mitor trăsăt,ri 4e personalitate c, caracteristici ale răsp,ns,rilor asociati0e( *( Al treilea sta4i, este rele0ant pentr, perioa4a act,ală" care ,rmea1ă ,nei perioa4e 4e relati0 4eclin al meto4ei 3n anii 5 *B 5 `K<5TC<( $e porne.te 4e la 4epă.irea Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ca4r,l,i strict al /eha0iorism,l,i .i 4e la a4miterea i4eii că 4i2eren+ele in4i0i4,ale n, pot 2i corect

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

interpretate 4ec6t plec6n4 4e la 4escrierea str,ct,rilor generale ale asocia+iilor 0er/ale .i a mo4,l,i 3n care acestea se 3nscri, 3n ansam/l,l con4,itei( a/or4are interesantă a meto4ei asociati050er/ale este legată 4e 3ncercarea l,i Noi1et .i Piche0in >'AFF? 4e a o interpreta 4in p,nct 4e 0e4ere al teoriei psiho5 ling0istice( Din p,nct 4e 0e4ere ling0istic" rela+ia 4intre răsp,ns .i c,06nt,l5stim,l poate 2i 4e or4in sintagmatic sa, 4e or4in para4igmatic( În prim,l ca1" răsp,ns,l tin4e să constit,ie" 3mpre,nă c, in4,ctor,l" ,n en,n+ narati0 3n care termenii 4i2eri+i s,nt 3n rela+ie 4e contin,itate semantică >4e exempl," 8c6ine[ in4,ce 8latră[?( În al 4oilea ca1" răsp,ns,l repre1intă ,n echi0alent al in4,ctor,l,i" 2iin4 c, acesta 3ntr5o rela+ie 4e similaritate semantică >ta,tologia" 4isimilaritatea" sinonimia" antonimia?( De exempl," 8c6ine[ in4,ce 8pisică[( Pentr, a rel,a 4istinc+ia 2,n4amentală a l,i \aWo/son" prima alegere se 2ace pe Principalele 4irec+ii 4e ,tili1are a meto4ei asociati050er/ale /a1ă 4e metonimieP a 4o,a" pe /a1a meta2orei( 4ată intro4,se 3n practică" aceste '( Ca pro/ă 4e personalitate" plec6n4,5se 4e la ipote1a că asocia+iile" legăt,rile categorii ling0istice 2ac posi/ilă 0ali4area statistică a 2rec0en+ei lor 3n 2,nc+ie 4e pe 06rstă" care le emite s,/iect,l .i laten+a răsp,ns,l,i constit,ie o proiec+ie a trăsăt,rilor sale ni0el socio5c,lt,ral sa, sin4roame mentale >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( 4e personalitate" 4e10ăl,in4 complexe a2ecti0e" sentimente .i ten4in+e re2,late" p,lsi,ni incon.tiente( &ai exact" c, a=,tor,l meto4ei 4e asociere 0er/ală p,tem e0al,a ,rmătoarele caracteristici ale s,/iect,l,ia? complexele" 3n sens,l pe care \,ng 3l 4ă acest,i termen( Ele s,nt rele0ate 4e c,0intele ,n4e apar pert,r/ări asociati0e( meto4ă 4e a le 4epista este 4e a gr,pa separat toate c,0intele stim,l care a, pro4,s pert,r/ări asociati0e .i 4e a 3ncerca să 0e1i ce legăt,ră semantică există 3ntre ele( De exempl," 4acă ,n s,/iect pre1intă pert,r/ări asociati0e la ,n gr,p 4e stim,li c,m ar 2i 7/ani8" 70aloare8" 7risipă8" 7/ogat8" 7porto2el8" 3nseamnă că s,/iect,l are ,n complex 7pec,niar8( Aceasta 3nseamnă 2ie că trece printr5o cri1ă 2inanciară" 2ie că are ni.te trăsăt,ri sta/ile 4e personalitate asociate c, achi1i+ia .iNsa, păstrarea 4e /ani sa, 0alori >a0i4itate" parcimonie" 1g6rcenie?( De asemenea" s,nt 2oarte rele0ante acele asocieri personale la an,mi+i stim,li" care tră4ea1ă ime4iat o an,mită pro/lemă sa, atit,4ine a s,/iect,l,i( De exempl," o asociere 7tată 9 tiran8" exprimă clar atit,4inea in4i0i4,l,i 2a+ă 4e 2ig,ra paternă( /? a4aptarea a2ecti0ă( C, c6t la test apar mai m,lte semne 4e pert,r/ări asociati0e" c, at6t a4aptarea emo+ională este mai precară( Ja extrem" acest l,cr, poate 4,ce la chiar la 4i2erite 2orme 4e t,l/,rări >ne0ro1e" /oli psihosomatice etc(?( Test,l 4e asociere 0er/ală poate 2i ,neori .i ,n in4icator al 4ispo1i+iei a2ecti0e a s,/iect,l,i( De exempl," 4acă are ,n an,mit n,măr 4e răsp,ns,ri c, o tonalitate a2ecti0ă negati0ă .i 4acă răsp,n4e 3ntr5,n ritm mai lent" se poate 4e4,ce pre1en+a ,nei stări 4epresi0e( c? ,nele trăsăt,ri 4e personalitate( Ten4in+ele isterice se mani2estă la in4i0i1ii care 4a, m,lte răsp,ns,ri prin care n, 2ac 4ec6t să5.i exprime atit,4inea 2a+ă 4e c,0intele stim,l >4e exempl,- 7pian 9 2r,mos8" 72amilie 9 min,nat8" 7c6ine 9 ori/il8?( $,/iec+ii care reac+ionea1ă p,ternic la c,0intele 4in categoria semantică oralitate >4e exempl,*A 5 7g,ră8" 7s6n8" 7sticlă8" 7mamă8? a, o 5p,ternică ten4in+ă la 4epen4en+ă >Rapaport" Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' &erton _ $cha2er" 'ACG?(

" 2ie c.tem 4a seama care s.l.l.l timp.ns.mite categorii" se ia 3n calc.n exemplar al .r răsp.l( Ji/ertatea s.ată a răsp.1ă( Acest ra2inament n.i 7r6n4.06nt reac+iecare 0a 2i3imai sc.n.nei categorii >concept? . 'K<5)<< milisec. 3n minte o an./iect./iec+ii 4intr5. .06nt. oral( Aplicarea se poate reali1a in4i0i4. 7liliac8" ceea ce 3nseamnă 4eci că /ar1a r6n4.na preci1ia măs. a=.l rec.pentr.06nt.or >0ă1.nt mai a. limitat( la 72lamingo8 sa.0inte5stim.5se in4icatorii 4e exactitate" 2i4elitate 3n repro4.4i.l acelei categorii( $e pleacă 4e la premisa căc.pă An1ie.rării" 4eoarece 4o. ..ctor" este .ns. oprit printr5o ingenioasă cheie pentr.4i. DEPARTA&ENT ID )<'' . 2ără o legăt.l.n4ea.l. /.m ar 2i 72r.cerea răsp. 0oce in4i0i1i 3n mai mare măs.mită no+i.l? )( Ca mi=loc 4e 4iagnosticare a capacită+ii 4e 3n0ă+are" 4eci ca pro/ă 4e memorie" .mea externă" reac+ionea1ă mai ales la semni2ica+ia o/iecti0ă a c. a.i cronometr.l 4e reac+ie 2ie c.1.n4e c.l tre/.i e0al.l sale( Este simplă pentr.s" la ce se g6n4esc oamenii prima 4ată c6n4 a.lar.n ast2el 4e Răsp.l temperamental( Extra0ert.06nt.rilor" a4ică acele exemplare 4e2initorii pentr. concept >c.n item ca 2ăc6n4 parte sa.l măsoară timp. Variante experimentale ale meto4ei n. an.l respecti0 apar+ine sa.a4ar" este 0or/a 4e st.te prototip.l prototip. a conceptelor" 3n psihologia cogniti0ă( De exempl. '( Asocia+ia li/eră simplă( Pornin4 4e la o listă 4e c.nă 3n pre1ent( Din această perspecti0ă" asocia+ia 0er/ală apare ca .l egocentric( 4? slă/irea asocia+iilor mentale( $e ia.nt categoriile mentale cele mai acti0e 0i1a0i 4e . 7mo/ilă8?( A.ă cheia pentr.l? c.ns( Pre1entarea pate 2i 0i1. 7n.l 4e reac+ie 3n care s.nt prototip. categoria respecti0ă( >&iclea" răsp.n4ă c6t mai repe4e prin 74a8 sa.te ale 3ntot4ea.8 4acă exemplar.n proces complex" caracteri1at prin me4ieri s.n4ă c6t mai repe4e posi/il prim. 70.i in4. n." la c. ca in4icatori /i1areria ./iect. a a2la care s.l.i Cha/ert >'AA)? se poate a2la c. poate 2i oprită p6nă c6n4 sila/a accent. cre. la 72amilie8 c. categoria 7păsări8" s./iect.l 'AAA?( tre/.n4e orice c.l 4e 4eteriorare mentală este 4irect propor+ional c.l 4ec.rilor asociati0e( *( Ca mi=loc 4e in0estigare . 0oce n. cronoscop( Cronoscop.. la 7/ar1ă8 .n sing.06nt 4in asociate 0oca/.n tip concret( Intro0ert.rile pentr.l . timp.ccesi0e .rilor? 4ec6t al celor atipice" 4eoarece primele s.nică8 3n me4ie c.l experiment poate 2i 4at 3n scris sa.l răsp.mită clasă 4e o/iecte( Pentr./iecti0ă a c.ct8 sa. colecti0( Timp.i i se pre1intă c6te .l.a5 n.nica repre1intă Experimentator.ne sa.l" s.ctorP este tip.l" orientat spre l.i este exemplare( 5 G< 5 Cop:right .n4e mai repe4e 4e 4ec6t răsp.n pentr.ră 4irectă c.i in4.mitele reac+ii 4istante >asocia+ii /i1are sa.ns poate 2i li/er sa. că s.mit concept( Alt2el sp.n exempl.l TAV chiar .ns. 4in categoria respecti0ă( J.rt 3n ca1.l >orientat spre sine? este sensi/il la re1onan+a s./iect poate răsp. 2rec0en+a apari+iei acestor 2enomene( De exempl.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală D.i i se cere să răsp.ri categoriei 7păsări8 4ec6t celelalte sa.l 0ine 3n minte la exemplarelor tipice >prototip.a4ar" este 0or/a 4e a.ie să răsp.ie să o2ere .ală sa..noa./iect.i5stim. _ Ca0asi" 'ABC?( G( Ca meto4ă 4e st.l 7masă8" .are a capacită+ii cogniti0e" orientare care tin4e sa se imp.al sa.4iti0ă( Iată .i incoeren+a asocia+iilor mentale( Dra4. .rmărin4.. 4in memorie" 2iin4 mailim/ii 4es c. o an.n an.i este practic nelimitată" el poate 4e e0ocat c. pentr.l poate 2i pornit sa.te .tor.n ast2el 4e s.i tip.lcanic8" sa.i 4e reglări cogniti0e >Cea.06nt. 7sticlă8( A.ră ni. stim." prin meto4a asocia+iei 0er/ale ne p.

ran+ă" acest timp măs.n16n4 printr5.nci c6n4 s.tori a.l 7cal8" 4ar .l( #o.06nt.l. contri/.mit control .p./iect./iect.r /.l.i \enWins >'AKG? . sig.lt" .pă stim. cheia ime4iat ce pron. . seria poate să contin.e pentr.ns.t să scrie răsp.n an.nă" 4e exempl.ă >Co2er" 'AKB?( $e pre1intă .l" mai p.l n.l sa.l.n in4icator al /ogă+iei asocierilor( Apare aici risc.ns( ANIŢEI Psihologie experimentală &ai m.+in at.l a 3ncep.iP 4ar c.rmă este relati0 sc.l 4e reac+ie asociat al s.n sing.t6n4 să in2l.06nt5stim.ns.nii s.rilor 3n 2.it la răsp.4ii 4e 2rec0en+ă a răsp.l( Un exempl.ir 4e asocia+ii pornin4 4e la acest c.l 0er/al( C.ns potri0it la orice stim.c etc( $e p. asocia+ia li/eră" 4ar se limitea1ă tip.ns.1ă poate 2i acti0ată prin simpla 4eschi4ere a g.pron.na 3ntre/area 4acă 2iecare c.i con+in.i 7pisică8 poate că a./iect.l 4e răsp./iect.la+ionale" 4e categorii 4e 06rstă" 4e sex etc( )( Asocia+ia li/eră contin.i ast2el opresc cronoscop. o perioa4ă precisă" 3n timp ce experimentator.ltim.i 3n asocia+ia li/eră" s.rmător.i" 4ar .06nt rostit să5l s.c6ine" pisică" cal" g6n4ăcel" roată" ca. ime4iat ce s.rat incl.rată 4eterminatăP se o/+ine .l 4e răsp.ns.te 2oarte m.ră este cea 4e a lăsa timp.R8 .pă c.l corect să 2ie rostit( Poate cea mai e2icace proce4.ns la o an.n 2el c.i 3l 0a 4eschi4e 4in no.06nt 3n loc 4e propo1i+ii" 4.i Rosen1Meig >'AKC?( Ace.l5stim.l a 2ost poate responsa/il pentr.n .ne 3ntot4ea.mită categoriesinonime" antonime etc( Această sarcină este 4escrisă s.mără răsp./iect.ns.ns.rmător( $. DEPARTA&ENT ID )<'' controlată" 4istinc+ia este n.neori e0itată p.ci.i 0or/irea poate a0ea acest e2ect( Această 4i2ic.lte posi/il( Are o 4./iect.l . 7g6n4ăcel8( serie 4e K" '< c.i Rosano22 >'A'<?" R.l .l 3nainte ca răsp.0inte poate 2i cronometrată" sa.ltate este .i( I se o2eră .l răsp./iect.06nt./iec+i n./iect.i cea 5 G' 5 Cop:right .i 4e10oltată 4e către.ton sa.06nt.06nt 9 c6t mai m.r c.en+e1e 3ntr5.l.l inter2eren+ei" 2iecare c.ns. ar p.t. pot e0ita să n. al experimentator.r c.r/ă c.l 3ncetine. toate că este con0ena/il să 2aci 4istinc+ie 3ntre asocia+ia li/eră .gere1e pe ." 7U2 5 ro.s2iel4 _ $e4geMicW >'AGG? a.n c./linie1e c.m acesta 4in .ssell .i i s5a cer.rile( C6teo4ată" s.l poate să5. 2olosit o cheie care schi+ea1ă propria c.Hent .lati0ă" arăt6n4 0ite1a 3ntregii serii 4e răsp.l să s.rii" 3nainte 4e &ihairăsp.06ntP această meto4ă rele0ă 0ite1a asocia+iei" 4ar n.i el 0a 3nchi4e /.tea 2i.06nt 4in serie p.ti a.n sing.l 4e reac+ie simpl.i 4inainte" ast2el 3nc6t el să 2ie pregătit să 4ea tip.rt .ri pop.rile" 4ar scris.l.t să răsp.n6n4 s.l sa.mai 4e gra4( Există . sp.0inte 7c6ine8 .m.nc+ie 4e gr./iect.rile ime4iat 4. reali1at st.t proces. să apeseNrotească o cheie 4e 2iecare 4ată c6n4 se g6n4e.n+ată" iar cheia 4e pe /. cheie .l 4e experimentare pe seama experimentator.i timp.i Elliot" 'AGB? este asemănătoare c.m se .i i se cere să 2acă o listă a o/iectelor 4in cameră" ori să 2olosească orice schemă asemănătoare" 3nsă 2iecare c.ton.ie să o2ere .06nt este 4eterminat 4e cel anteriorP am/ele c.n4ă( C.l" iar s.te la .4e timp.i amintească răsp.i constant" poate 2i eliminat 4acă este ne0oie" prin scă4ere >$chlos/erg _ Ieineman" 'AK<?( &eto4a a 2ost 2olosită .n+ă c.n sing..l tre/.ri( Aparatele mo4erne 4e 3nregistrat electronic o2eră posi/ilită+i interesante 3n acest sens( *( Asocia+ia restr6nsă >controlată? simplă >#oWer .lP chiar .l.

.

i omisi./iect./iect.are 4e 2ra1e( $e 4ă .0inte 3i s.ie să le contin.pă .rtă pa.tică" 3n prim.n4ă la .m .0inte ca la prima pre1entare( C( Asocia+ia 2or+ată >#.4i.1it" să răsp.0inte .măr 4e F< 4e c.pă 2orm.n.0inte 4e2ormate .0inte ne. prim.l 4e psihologie aerona.tili1ea1ă 0reme 4e peste *< 4e ani 3n la/orator.ctor( B( Asocia+ia ta.i as.ri corecte" laten+a me4ie a răsp.06nt.l.l" s.i ') c.l.cere" integrare socială" a2irmare proprie" achi1i+ie" imp.i i se cere să sp.ns( Apoi" 4.l tre/.nt./iect.i ten4in+elor ma=ore ale in4i0i4.i ca in4icator al proceselor mentale 4e tip asociati0( Jista c.l( Un test 4e antonime este 2oarte controlat" 4ar .ns.n4ă c.l 4e răsp.ns.e" sa.n6n4.prin4e .l 4e inter2eren+ă 4e0ine aici o/iect 4e st.tre( În instr.ns corect la 2iecare c.i exactitatea repro4.n test 8parte53ntreg[ m.i . acelea.ns. lista 4e c.l. l.cere 5 G) 5 Cop:right .l 2ac parte 4in categoria tre/.tri+ie" repro4.l..l.pă o sc.06nt5stim. asocia+ia contin.l r6n4 ca pro/ă cogniti0ă" in4icator al 2i4elită+ii .rtă 4./iect.i c.cta= se cere s.to2onică >$Winner" 'A*F? 3n care i se pre1intă s./iect.06nt.n n.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală o/lige s.me 4e ora.rile corecte" eronate . care s5a răsp.n.n inter0al 4e timp 0aria/il i se pre1intă 4in no.06nt.t 4e 2ra1ă" propo1i+ie pe care s.n 3ncep.l 4e control poate constit.ri 4in casă? c.i" 4ar .+in( Dra4.rată" 4ar .i c./stanti0e( Ja 2iecare c./iect.06nt care 3i 0ine 3n minte" 4e pre2erin+ă s.0inte stim.i( G( Asocia+ia restr6nsă >controlată? contin.06nt a. ce 3i 0ine 3n minte 3n acel moment( Este o pro/ă 4ominant clinică( '<( Asocia+ia semi controlată5repetată" ela/orată 4e către V( Cea.( F( Asocia+ia repetată >Ja2all" 'AKK?" .nt s.1ă >'5 ) min./s. care a răsp.n4ă c.0intele5stim.pra 0ite1ei răsp.gerate N e0ocate 2ără a i se preci1a 4acă sarcina sa are caracter.ă( $.ne( C.laNr( rasp(corecte5 msi.l tre/.n n.măr c6t mai mare 4e c.e c.l.n4e" 4.ie să o aleagă pe cea pe care o consi4eră cel mai pregnant e0ocată 4e c./stanti0e com.l tre/.nile( In4icatorii 0aria/ilei 4epen4ente s.lt mai p.l tre/.ă >#o.l generic >ex(.ns. 4e rec. 4e la c.n stim.l.noa.i ca" la 2iecare c.măr.l c.l c.i latent( A( Asocia+ia contin.antioane 2onetice lipsite 4e semni2ica+ie" sp.i >orientare" apărare" n.l. 3n 'AF< .i i se cere s.i e.s2iel4" $e4geMicW" 'AGG? s. .ns.lte 0ariante prop.l să 4ea .l 4at ini+ial( $e notea1ă răsp.0inte .te? se reia pre1entarea listei 4e c.rilor .ns.i ca" 4e astă 4ată" să repete răsp.n sing.lsi0itate?" prec./iect.ie să răsp.l in4.lar.nă ce c.in+elor .ni Exact(a F< ^ Erori la repro4.0inte care se s.cerii 4. DEPARTA&ENT ID )<'' .l 4e asociere sa.l se notea1ă laten+a răsp.chMal4" 'AKC? 3n care 4intre mai m.r răsp..cr.i o 0aria/ilă experimentală" ast2el 3nc6t să 4escoperi e2ectele control.ie să emită asocia+ii 3n lan+" pornin4 mere.se" s.i i se cere să răsp.ns anteriorP 2enomen.mea1ă categoriei respecti0e( K( Asocia+ia 3n lan+ >Er( \o4elet" 'AF<? este asemănătoare c.i exactită+ii memoriei 4e sc.5i5se că este 0or/a 4espre c.tere( $Winner consi4eră că această pro/ă permite son4area 0oca/.06nt5stim./iect.l c.

instit.i 4e cercetare" 4.nct 4e 0e4ere etic( În ca1.i experimental( Asocia+ia Americană 4e Psihologie >APA? a 2orm.se 3n 0e4erea prote=ării 4rept.l 4e in0estiga+ie( Aceste exigen+e s.l cel.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IV Con+in. este ca1. participan+i( )( Cercetător.nct 4e 0e4ere etic a .că . DEPARTA&ENT ID )<'' instr.i 4e a respecta măs.i la noi 3n +ară( Implica+iile 4e or4in etic ale .nt c.l.te .get? este con4i+ionată 4e o/+inerea a0i1.n.mani'( C6n4 ia hotăr6rea 4e a e2ect.n st.i psihologic Cercetarea .rile imp." cercetător. at6t mai importante pentr.l.i .l.l .t./iec+i .are atentă a gra4.i pentr.mane a0.a .i psihologic G() Raport.nereG(' Pro/leme etice ale experiment./iect c.lat 1ece principii generale pri0in4 e2ect.i as.n 7risc minimal8( *( Cercetător. s.ri 4e la /.rilor om.l are o/liga+ia să e0al.i as.telor 4e cercetare( Implementarea .ie să 2ie c.mă 3ntot4ea.l 3.i ela/orare a raport.n 7s.mani( )( Pre1entarea mo4alită+ii 4e organi1are .i .4i.p.tiin+i2ică 3n l.te prin lege" iar 4emararea . s.ni0ersită+ilor sa.l 3n care se pres.nt pre0ă1.ra .cta= 4in p.te 3n 0e4ere 3n aceste principii" cercetător.n Cop:right .nor cercetări >mai ales 4acă /ene2icia1ă 4e 2on4.nct 4e 0e4ere etic 3n ca4r.l.nt ma=ore .tiin+i2ice .riG(' Pro/leme etice ale experiment.a o e0al./iec+i .i 4e accepta/ilitate a acest.l( Exp.l.i 3i re0ine o/liga+ia 4e a solicita asisten+ă etică .pă mo4el.nt +ări 3n care normele 4e etică s.l.l. cercetarea psihologică prin implica+iile ei ma=ore( $.i respectate in4i2erent 4e stat. risc ma=or8 sa.i care 3ntreprin4e cercetarea >4e la st.l 0a 2i .l c.te tratarea corectă 4in p.ia 4in p. 4e complexitatea 4emers.t.4ent la cercetător" 4e la preparator" la pro2esor? sa. .nei ast2el 4e legisla+ii este pe cale să se pro4.l APA( Precerin+eN.ne 0reo 4erogare 4e la respectarea 0alorilor .l 4e cercetare /iecti0e'( Pre1entarea pro/lemelor etice speci2ice experiment.l cercetării( El 3.i o serie 4e principii" norme" reg.mă 9 4e asemenea 5 responsa/ilitatea 3n ceea ce pri0e.e1e 4acă participant.nei comisii speciali1ate 4e la ni0el.mea 4e a1i implică o serie 4e norme etice care se cer a 2i respectate" in4i2erent 4e 4omeni.l.na 5 G* 5 responsa/ilitatea 4e a asig.nosc.nei cercetări s.l.l are responsa/ilitatea 4e a e2ect. .area cercetărilor c.i psihologic c.li tre/.

ca+ionala implicatăP >)? 4e a 0eri2ica 4acă n.i 0a 3nlăt. re+inerea 4e la in2ormare se =.te . se limitea1ă la at6t 9 sit.i participant( $.i 3n care ne2olosirea lor ar exp.ntar 4in partea 2iecăr. . 4is2./iec+ilor( Înaintea 4es2ă.ra că n.i corect c.n risc .n consim+ăm6nt 0ol.r0eni ca .i 3n timp .n acor4 clar .ală pri0in4 re2.l are o/liga+ia 4e a respecta toate promisi.l Psihologie experimentală sta/ile." cercetător. excep+ia ca1. o2erit toate explica+iile necesare" 3n timp.i . 4e in2l.pra s.1. există .ri 4isponi/ile care n.mat" in0estigator.l 0a in2orma participan+ii as.i .ite s. poten+ial pentr.i n.nor aspecte care 0or 2i 4e10ăl.participan+ilor 4e către cola/oratori" asisten+i" st. 2i1ic" 0ătămare sa.ra st. există consecin+e ne2aste pentr.l este .cr.1ea1ă 4e asc.l se a2lă 3ntr5o po1i+ie 4e a.4i.plimentare 3n 0e4erea prote=ării /.nc+ii care ar limita 3n+elegerea .ia( Cercetător.se 3n acel anga=ament( Cercetător. excep+ia cercetării 7 c.i 4in partea participan+ilor necesită măs.tin+ă( F( Cercetător.l 3n care apare stres.l.mane .4i./iect.năstării .tiin+i2ică" e4. p.l.nor asemenea tehnici este =.n st.nor ast2el 4e consecin+e" cercetător.ie in2ormat as.ri 4e in0estigare care con+in .re 4acă s.n /ene2ici.l la . excep+ia ca1./iec+ii" anterior participării lor" care să clari2ice o/liga+iile .p.toritate sa.( Proce4./iect.l .i anga=amentele incl.l 0a 2.i mai mare" sa.ne s.n4erea sa.n4erea sa.pă a4.t.ri 4e pre0e4ere s.nor aspecte ale cercetăriiP . alte pro/leme 3n legăt. risc minim8 as. sa. s.l 4e a participa la sa.l.4i. com./iect.l are responsa/ilitatea 5 GG 5 Cop:right .l 3n care 3nt6r1ierea 2. participarea . 0or 2i 2olosite 9 c.l.ri speciale 4e protec+ie( K( Cerin+ele meto4ologice ale .i să rec./iec+ilor implica+i 3n cercetare( Cercetarea care implică s.nicarea necesită măs.i( C( Cercetător./iect.i asemenea st.a+iei 3n care cercetător.til" 3n ca1. participant( .rmare a tehnicilor 4e cercetare( Dacă există risc.i 4emnită+ii s.neori cercetător.i Nsa.rni1a participan+ilor toate 4atele necesare 4espre nat.l 0alorilor .i responsa/ilită+ile 2iecăr.l 0a respecta li/ertatea in4i0i4. 4e 2alsi2icarea .rgă la asc.l.tea să apară( În ca1.i n.pra t.nile .en+ă as." c.i 4e . pretin4 .area atentă a sit.4ent" client sa.l 0a in2orma participan+ii 4e acest l. la 2alsi2icarea .l cel mai sc.toritate incl.l 9 posi/il 5 3n o/+inerea . a se retrage 4in experiment 3n orice moment( /liga+ia 4e a respecta această cerin+ă pres.i st. 4e 4.rării e2ecti0e a .l tre/.rt c.i 3n care există .nei in2ormări complete 3naintea o/+inerii consim+ăm6nt.ec..en+e1e 4orin+a 4e a participa .n risc 4e 0ătămare gra0ă sa.ra toate i4eile eronate care ar p.i alte proce4.rată a s.ne e0al.l.n.a+ii 3n care participarea la cercetare este sarcina 4e ser0ici.l.plimentară 4e a monitori1a cercetarea ./iec+ilor li s5a.rni1ării in2orma+iilor sa. .ror aspectelor cercetării care ar 2i 4e a.rilor 4e contactare a cercetător. participan+i c.l. pericol care poate s.sti2icată prin 0aloarea prospecti0ă ./iec+i minori sa.l.manitate implicat 3n cercetare 3nso+it 4e o in2ormare completă .l" .tiin+i2ice" cercetător.l 0a prote=a participan+ii 4e orice 4iscon2ort mental sa. anga=at al cercetător.teptat 9 3n mo4 re1ona/il 9 să in2l. DEPARTA&ENT ID )<'' s.n.n ră.l are sarcina specială >'? 4e a 0eri2ica 4acă 2olosirea ./iect.i anga=a+i" cărora 9 oric.narea 4atelor cercetător. 3n care s.ră c.m " le re0in o/liga+ii i4entice( &ihai ANIŢEI G( C.sti2ică prin respect. poten+ial sa.lterioare acesteia( B( D.i >*? să se asig.i .4en+i .i a se asig.i 0a explica toate celelalte aspecte ale cercetării care 3i interesea1ă pe participan+i( E.4e" 4e.pra proce4.i( asemenea po1i+ie 4e a.

/iect.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '<( In2orma+ia 4espre s.l.ns la o altă 3n+elegere( C6n4 există e0ent.mo4alitatea concretă ca s.nct 4e 0e4ere etic? c.tă 3n timp.plimentare c. DEPARTA&ENT ID )<'' . 4eterminarea cantită+ii 4e in2orma+ie care tre/. 4rept.rile 4e prote=are a con2i4en+ialită+ii s.na ./iect.l.l.m .1ă Con2orm principiilor eticii" cercetător.tor sa.tin+ă 4e ca.i la nat.i ca parte componentă a proce4.l.rni1ea1ă explica+ii s.no.i 4e a se retrage este 3ntot4ea.i pro/leme( Din ca. in0estigator.l 0a in2orma s.4ent tre/.n.a+ie 4e s./iect.lt mai 4i2icil 4e apreciat( $ol.l cercetării o/+in.+in 4ă.nătoare s.rile generale ale cercetării 3ntreprinse . pri0ire la scop.l 3n c.rii 4e in2ormare 3n 0e4erea o/+inerii consim+ăm6nt.rni16n4 s.+ia 3n 4ilema consim+ăm6nt..ră s.l 4e asisten+ă a cali2icată 4in partea celor care pot 2i o/iecti0i( se retrage( În general" c6n4 lot.i consecin+ele prec. măs.l le5ar p.l cel mai scr.los >4in p.i risc minim 4e 0ătămare poate a0ea e2ecte consec.plimentară 4e protec+ie a participan+ilor la o cercetare este s.rării acesteia este con2i4en+ială" c. o 4e10ăl.ra inter0en+iei ast2el 3nc6t orice 3ntre/ări . pri0ire la asig.tin+ă 4e ca.ie să ai/ă posi/ilitatea 4e a primi a=.l.ra c.n.ră c.l este necesar să ai/ă 3n 0e4ere 3n mo4 special li/ertatea s.i ./iect.nt explicate s.no./iec+ii 0or să o/+ină in2orma+ii( Acest 2apt 3nseamnă că participan+ii tre/.nor posi/ile e2ecte ne4orite" cercetător.nt m.alitatea ca altcine0a să o/+ină acces la ast2el 4e in2orma+ii" această posi/ilitate" 3mpre./or4onare" c.ire completă a .ti0e nepre0ă1.2icientă in2orma+ie pentr.i 3n4epărtate( 5 GK 5 Cop:right .ie să solicite o &a=oritatea 0om 2i 4e acor4 că in4i0i1ii care se tem 4e participare a.l poten+ialilor s.l.no..lta+ii .i anga=a+ii experimentator.i 3n c.i" at.ie să 2ie a0erti1a+i 3nainte 3n ca1.i proiect. excep+ia ca1.i /ene2iciile asociate c.l 4es2ă.l poate pro0oca in0ali4area 4esign.rarea .ie a0erti1a+i 3nainte 4espre acele aspecte ale cercetării care pot a0ea e2ecte ne4orite( E.l satis2acerii stagi.or 4e i4enti2icatP cercetător.l pr.4en+ii" pri1onierii" militarii 3n timp.i( Consim+ăm6nt.tin+ă 4e ca.i 3n care 9 3n preala/il 9 s5a a=.en+e1e 4orin+a 4e a participa .1ă" cercetător.ie să o2ere cons.1a .a+ie ar 2i o 3ncălcare a eticii( Dar cost.a legăt. Ji/ertatea s.i experimental( Ast2el" cel ce respectă principiile eticii se a2lă 3ntr5o 4ilemă 3n legăt.lterioare prin care 2.l./iec+ii 9 3naintea participării" 4espre toate aspectele care 9 3n mo4 re1ona/il 9 ar p.nci cercetător.n consim+ăm6nt 3n c.gerată 4e către Asocia+ia Americană 4e Psihologie. a 4etermina .n4erea in2orma+iilor 3ntr5o ast2el 4e sit..l 3n .nă c.p./iec+i se a2lă 3ntr5o sit.m ar 2i st.tea mani2esta să 2ie pre3nt6mpinate .l tre/.l.1ă n.te( Ast2el" participan+ii tre/.i experiment care le5ar amenin+a sănătatea( Asc.tea să in2l.l.i 4acă apar tot.nei sit.ri 4in partea experimentator. s2at.rile .a+ii mai p./iec+ii să poată l.l ./iec+ilor 4e a se retrage sa.i ne3n+elegeri pe care s. 4e a participa( Protec+ia 3mpotri0a consecin+elor 4ă.ie o2erită( În mo4 e0i4ent" participan+ii tre/.i 0a explica toate celelalte aspecte ale cercetării 4espre care s.rma participării lor la cercetare( Chiar .nătoare măs.

rmat nici o terapie( De 0reme ce test. pre0enirea risc.l s5a a4ministrat 3n 0e4erea pre0enirii acces.l con2i4en+ialită+ii 3n 0e4erea aplicării principi.i experiment c.l premarital sa.at starea prin proce4.te In2ormarea s. me./iec+ilor post5experiment prec.ltatele .l 4e 4etectare a stării 4epresi0e" . 2ie s. etic( Dacă .a+ia 4e a n.i 9 4e asemenea 9 ar 2i 3ntr.2eră 9 3ntr5a4e0ăr 9 . a p.i( În orice Con2i4en+ialitatea ca1" pentr.ite 2ără permisi.4inea lor 4espre sex.tea" 4.nea s.l n.ie c.nit .nci c6n4 3ncearcă să 3l p. a0.rmare a participării sale 3ntr5. tre/.l.l 2amiliei lor" n.ri pentr.4en+i care 2.p.nă 3n practică( Aceste 4ileme pot 2i il.ie să 2acem aceleat.n.n participant ar 2i in4icat 2apt.i 9 4eci 9 se pre0e4ea.nci poate este /ine să re+inem s.nci 3ntreaga responsa/ilitate re0ine cercetător.l con2i4en+ialită+ii pare 2oarte clar" 4ar cercetător.nei t.mi+i a0em s.rs. 2ost s.nele 4etalii 4espre pro/lema respecti0ă .nci 4emers.n. 2ost asig.m c6n4 constatăm că .l c.rile lor s.tea să n.n p.l 0ali4 .rări 4epresi0e serioase" cercetător.n.n experiment" at. 0enit.ia.i la memorie( Experimentator.i 4oi 4intre st.t o con0or/ire c.tea să contacte1e persoanele a0i1ate 3n ca1 4e ne0oie s5ar p. pri0ire la 4ispo1i+iile 4epresi0e .ra mare ca 9 4e exempl. 4e r.l/.l 4intre ei 2iin4 chiar 3n sit.l primei inter0en+ii( Dacă Popesc. acea persoană( $5a promis con2i4en+ialitate" .n.l./iec+ii 3n la/orator participan+i" p6năar 2i atit.i 4espre tratament( Participan+ii a./iec+ii să citească aser+i.2iciente" 3n ca1.ni op. poten+ial 4e pericol mai ri4icat( Dacă .ra+i că răsp.l că era 3n tratament >sa.rni1area n.i .i inter0i.l ce i5ar 2i accent.n4ă la . este prostP a l.i 4e 3ncre4ere 3n ceea ce pri0e. stările 4epresi0e p.nei persoane 4epresi0e la experiment.l se poate con2r.ng ca .nosc.seseră 4epista+i ca a06n4 ni0el.i .l a 2ost con2r.nt con2i4en+iale( Apoi" s.(8 De asemenea" in2orma+iile c.t 4e c. re0enit( 4e10ăl.n.l experiment. 2.i experiment tre/.te secret c6n4 necesare ele se re2eră strict le la minimali1a( exempl.ns.m .i principi.i să 4ea .nta c.ri ri4icate 4e 4epresie( Apoi" s. să in4ice 4acă primea.nei testări clinice care atesta ni0el. se plim/ă 4e colo p6nă colo strig6n4 3n g.ra 4e in4.l c. etic 3n 0e4erea respectării alt.crat mai sla/ 4ec6t 4intre participan+ii la experiment.strate prin experiment." 3n 3n experiment.nele consecin+e pe termen l.l s5 ar 2i 3ntrer.a+ia( Una 4intre primele sarcini ale participan+ilor a 2ost să răsp./iec+ilor( Principi.sese? pe pro/leme 4e 4epresie" .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Eliminarea consecin+elor neplăc. asisten+a 4e specialitate 3ntr5o pro/lemă personală .ncta=e 3nalte la test.merelor 4e tele2on pentr.rt 9 c.al al 4epresiei( Dacă .le1e e2ect.l( Un am cercetător care in0estiga+ie" să solicităm s.l a a0./iec+ii a.ie +in.l act.nele 3ntre/ări c. o pro/lemă etică" 4eoarece el a cre1.4en+i a.l 4intre colegi 4espre cei 4oi st.t a 2i . st.ncta= po1iti0 3nalt la test" experiment. a Re1.n.n 7anti4ot8 menit săoricare an. caracter strict personal 4espre an.i 2.cere( Ast2el" inten+ia era 9 4e 2apt 9 să se elimine orice risc( În c.are 9 pe sc./ pretext.i5a.m s5a pre1entat sit.te pre4ic+ia .l poate găsi 5 GF 5 Cop:right .rilor" tre/.l .l.l care s5a con0enit contrari.l era c. pri0ire la sănătatea lor mentală( Ei tre/.pt pentr.t că era necesar să 3ncalce principi. DEPARTA&ENT ID )<'' că este necesar să 3ncalce .l principal a cre1.ri oneste( Test.se celor 2olosite 3n respectă experiment( etica n.cces pe această cale" at. 4ileme etice at. 9 7Nae În acest 2el 0om ser0i .tină" consilier.0iin+ă că era necesar să 3l pre0ină pe .t p.l . 2i .pă o persoană" $pre except6n4 ca1.n principi.. răsp.l.4en+ii men+iona+i( Acest tip 4e 4ilemă apare 3n mo4 2rec0ent 3n cercetare( Cercetător.ntat c.i protec+iei contra 0ătămării( $ă 0e4em 3n contin.ns.n participant s.

ctelor .i raport s.l.lte .i să n./iect.l care n.nei ipote1e mai precise" ci .la+ia 4e st.nt 4e2inite .ie să +inem seama 4e spa+i.rii( În că.4i. rareori pe /a1a 2aptelor empirice( De o/icei" acestea s.a c.4en+ii c.t ca prioritară 3n raport c.nt 4eri0ate pre4ic+iile speci2ice st.ltatelor st.l.i( În 7&eto4ă8 este 4escris speci2ic.larea .l e0ităm re4.t responsa/il 4e o trage4ie c. DEPARTA&ENT ID )<'' .l.a+ie ar 2i re1.l pentr.ie re+in.rile sta/ilite care pot 2i 3ncorporate st.n.i .i s.l cercetării( Un aspect 2oarte important care tre/.l 3n+elege meto4ele statistice .l.nt raportate statisticile 4escripti0e .ali1ărilor constr.meroase s.ra s.l 4e 4etectare a 4epresiei ar 2i /ăn.n.l.i 4escrie proce4.p.ie să se 3nceapă c.l 4e cercetare rgani1area raport.i orientea1ă aten+ia spre cea mai rele0antă parte a literat.4inile" emo+iile" moti0a+iile etc( In loc să 0ă crea+i propri.ne că cititor. a 3mplini scop.it că le5a 2ost tră4ată 3ncre4erea" 4in aceasta sit.la+iei n.cere8 s.l că scop.nele resentimente c.l.nt colectate 4atele( În 7Re1.n4an+a( Eiecare i4ee tre/.l 2ac o serie 4e pres.i .l 4e cercetare În proiectarea .i 4iri=area .nei ast2el 4e trage4ii a apăr.cis" cercetător.ie exp.t este acela că" 4eseori" cercetătorii 2olosesc testele 7creion h6rtie8 pentr.ctele ipotetice a.i .gerea1ă" 4e asemenea" n.l s5ar 2i 2ăc.nerile a.ra inteligen+a" personalitatea" creati0itatea" atit.l.i st.i 0aloros G() Raport.i pres.i cititor.nei com.tiin+i2ice? este preci1ia 3n com.l c6t .l.i 4e cercetare În proiectarea .ie .l că organi1area .mai că permite 2orm.i s. o i4ee 4espre s.tor.mplită( În acest ca1" pre0enirea .ră 4ată" l.crări .i timp" tre/.isă st. se a2la s.l .i( $ta/ilirea pop.i participan+ilor la con2i4en+ialitate( În concl.p.4i.tem prote=a cel mai /ine participan+ii " 2ără a omite interes.n.l proiect.nge 4in no.i o lipsă 4e 3ncre4ere( Pe 4e altă parte" 4acă st.4iilor prece4ente( Jiterat. se porne.i proiect 4e in0estiga+ie 0ali4 .ctelor" că.i in2eren+iale . aplicarea .p.ri răm6n nesp.ra 4e specialitate care s5a pornit( Tre/.m s.ltat ./iecte pentr.ltatele aplicării .nt generali1ate pentr.păm 4e mo4.l 3n care p.l .neri( 5 GC 5 Cop:right .i apoi s.i constr. că cititor.tarea literat.cr.tor.4i.t.i este 4escrisă rela+ia statistică( În 2inal" 3n 7Disc.n.ie re+inem 2apt. 2i+i sig.tor.nicare( În acela.l transmisă 4oar in2orma+ia necesară( Pentr. a lărgi rela+ia 4intre constr.ie să ne preoc.ltimati0 al oricărei l.te 4e la general la speci2ic" iar apoi" se a=.n articol 4e cercetare" tocmai pentr.rmea1ă aspectelor or4inea logică a aspectelor 4in 4iri=area cercetării( 4e cercetat" ast2el 3nc6t acesta coresp.l test .i pre1entate 3n literat." cercetările 4e=a p. caracter permanent ./ terapie s5ar 2i sin.port.i să A.i cititor. n.n4e concept.1ie" 4eci1iile etice se ia.ri 4e 0ali4itatea con+in.i re1.i 4e &.p./licate constit.nt re1.4ent.rii tre/.ta+i testele 4e=a existente( De asemenea" tre/.ctele ipotetice 4e la Jiterat.ie amintit 2apt. scor 3nalt la test. Pres.4i.strată o cercetare( sing.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală st.+iiZ" re1.nt interpretate 3n termenii 0aria/ilelor . la general( În 7Intro4. a măs.4i. .4ii interesante .nor criterii pragmatice( Tre/.ra 4e specialitate 4in cercetările anterioareP se 4e10oltă rela+ia ipotetică 4intre 0aria/ile pentr. respectarea 4rept. st.ne că at6t a.se 3ntr5.nicări concise" pres.ltatele s.ltate8 s.să clar" il.nt pre1entate constr. pop.

at .i 3n 7Acest st.n a.n st. 4e2init cooperarea ca (((8?( $a./iect al .4i.i concis cititor.tor.4i.tori( .i" n. a .ne >4e exempl. a replica st.ie să se concentre1e 3n sens.tăP a o a2irma este re4. cele criticeZ" 3ntr.ti.tori 0or 2i incl.n test5t( În 2inal" se 0or 2olosi 3ntot4ea.1iilor la pre1ent" care se cercetărilor este 4e a o2eri cititor.tor .se toate n.i n.nea sa( $arcina 4e stileste 4e a relata clar .i prima 4ată se citea1ă 4oar prim.nă cititorilor ce ar tre/." expresia 7Ionesc.l.l+i a.i a.nile sale ca cercetător( Ce concl.i că 4etaliile s. 2orm.nei ipote1e sa. o2eră cititor.pra s.(a(>'ACK?8 3n loc 4e 7Re1.l re4actării exempl.ne că cititor.ni omene. se pre4a. se 2olosesc expresii ca 7Date certe s. că se pres.lt 4e .n articol c.n articol are mai m.n re1. >'AA)? a.i Popesc.l r6n4" la .i 3n sine .nt pre1entate 3n Ionesc. 7st.(a( C6n4 .4i.i in2orma+ia necesară pentr. comportament.n articol 4e cercetare n. se citea1ă 4irect 4in articol( Este mai . a testa ipote1a n.lă pentr.ltatele s.ne că cititor.p.nei propo1i+ii.l pres.l.i semni2icati0?" 4ar 2ără a 2i 4ate 4e2ini+ii( A.nt citate" 4.rile .nt mai m.rtarea .l.l. .l.l .l 4e altele" re2eririle la el se 2ac ast2el 7acest st.tor.l.l.nt nesemni2icati0e( Ast2el" spre exempl. la persoanele care l5a.p.i( $pre exempl.. complet" ast2el 3nc6t este scris la trec. că (((8( Cititor.l? ." 7Am arătat Excep+ie pre1entarea concl.tila para2ra1area sa. a 4i2eren+ia st.mele at.ne" 4e asemenea" că cititor. a 3ncercat să 4emonstre1e că (((Z( $e 2olose.pă care re2erirea se poate 2ace la to+i 2olosin4 4oar n.l este .gă 7.ltat pentr.i >sa.n4e este ca1. sit." 7Umor.nei pre4ic+ii@ Yi ce cre4e că in4ică .n psiholog competent >pro2esionist?( Tocmai 4e aceea . că(((8 sa. DEPARTA&ENT ID )<'' ac+i.g6n4.i toate acti0ită+ile '(*(' C6te0a reg./iect" iar 7noi8 4oar 3n ca1.l .4i.te 7e.l pre1entZ( Tot." 0ali4 .tie 4e=a 4e ce 3ncre4erea este importantă .i 3n+elepci.>7Ionesc. le 0a găsi 3n altă parte.4i.i ca s.p.i se a4a.mele a.8 ca s. ." 'AA)?8( Intr5.7Cooperarea este 4e2inită ca ((( >Ionesc.i Popesc.8 sa.p.i 4e cercetare( N.(a(8 se re2era" 3n prim.te c.l( pre1ent. e2ect.i să 3n+eleagă 4in i4ee( De asemenea" este necesar ca a4resarea să se 2acă articol." n.(a( >'ACK?Z( G( Pentr. .i re2erin+e 4etaliate as.l. a 3n+elege" pentr. este ne0oie să a2irmăm 7Am comparat 0alorile o/+in.i ac+i.i 4ata( Re2erin+a poate 2i 2olosită .l este .l 2ie le 3n+elege" 2ie 0a a2la ce 3nseamnă( A.l o2eririi 4e in2orma+ii pe care cititor.l prece4ent@ Ce 3n+elege prin termenii 4e 0ali4itate .l.a .mele prim.l 3n care s.n4ant( De asemenea" .ase a.nt importante pentr.n experiment .i 4e ce a 2ost e2ect.mane ca .i( $cop. re1.ltatele s. 7Un test5t a 2ost 2olosit pentr.nci c6n4 s.ie 2ăc.i( N.tili1ate proce4. 2ost . a.c6t to+i cercetătorii .te c6te ce0a sa./iect.l 3n st.l.tor pres.noa.l.i cercetat" pentr. trei p6nă la .l.tor.l in2l. că această opera+ie tre/.en+ea1ă reamintirea prin (((8?( )( Vor 2i citate toate s.na terminologii com.ase a. principii 4e statistică .tor.a+iilor 0iitoare >4e exempl.tori" chiar .n expert" 4eci 3i o2eră cititor.(a(8( *( N.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală a.ale .ti la s.ne că 4e=a se c.i apoi scrise cerin+ele 3n parante1ă.i n.@ A.1.l 3n+elege meto4ele statistice .torilor" acolo .l pres.rile . .1ii a tras 4in articol.i sa.l n. că se 0or citi re2erin+ele 4ate( A.4i.larea .li sale '( Un raport se re2eră la .nt pre1entate 4e Ionesc.rsele 4e in2ormare" 2olosin4 4oar n.i semni2ica+ie@ Ce logică a 2olosit pentr.tor.t >4e importante 2olosite 3n că(((8?( crearea" 4e10oltarea .rse non5. se poate exprima o i4ee .l tre/.4i.i interpretarea st.n mo4 care atri/.ie Cop:right . .i presc.marea i4eii" ast2el 3nc6t să se sp.at( De aceea se scrie 7Re1.4i.i pentr. a aplică e0al.tor. se 2olosesc 5 GB 5 aceste expresii 3ntr5.i 4e proiectare cititor. a.

i( Termen.tili1at 4oar acest termen( Aceasta pre0ine con2.l con+ine o 1ecimală sa.t8 sa.nt mai mari 4e '<( $e 2olosesc ci2re pentr.rile participan+ilor se 2ac 2olosin4 termenii 4e 7masc.ltate F( Disc.rtări sa. este n.cere gen.pă care este . că n.sti2icate 4oar 4acă .l generic 2olosit este 7participan+iZ" 4ar există .4i.1iile 3n legăt.0intele c.l c. pri0it o imagine sa..l" mai p.lt posi/il terminologia psihologică( C6n4 se 2olose. termeni 4e argo.4en+i" copii" 2emei" /ăr/a+iZ( A( $e 0or 2olosi expresii precise( În st.l generic 4e 7s.+in at.n.5i 3n+eleagă( F( $e 0or e0ita a/re0ierile( $.m 7st.n.ne 7Trei con4i+ii" c. a.+ii C( Re2erin+e /i/liogra2ice B( Ta/ele .i 72eminin8" iar pentr.merele care s.16n4 4e . K in4i0i1i per con4i+ie (((Z( B( Chiar 4acă pe parc.n an.mită o 0aria/ilă" 3nt6i este 4e2init termen.n re1.0inte pentr.te termen.n termen nepsihologic sa.n8( G(*( Proce4.( Un cititor 4intr5o altă parte a +ării sa.i 4istracti0( N.i A .l acest. .tim este că participan+ilor li s5a Componentele .n termen este 2orm.itat o imagine pentr.06nt al propo1i+iei" ca1 3n care este .rătoare precisă >4e exempl.lile cer să 2ie e0itate c.t Tot ceea ce . că a.rs. a ne re2eri la acele persoane st.nci c6n4 este prim." o sit.nor termeni mai impersonali .i aparate 4e pe sca.i( $e 4e2ine.merele c. n.rtarea se 2ace . 4acă apare 2rec0ent 3n articol( N.lat 4intr5o s.i c. .ltat statistic ori la o măs.tili1area .4iate 4e cercetător" stil.tili1at 3ntot4ea.mit n. n.te .ri 5 GA 5 Cop:right . acronim.măr. DEPARTA&ENT ID )<'' .nt =. se sp. 0ă1.ccesi.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală K( $e 0a 2olosi c6t mai m. n.nt .i raport necesită .lin8 .na termen. există sig.l.l 3n parante1ă( Apoi se 2olose.l complet( C( $e 0or 2olosi c. se 2olosesc alte a/re0ieri( Dacă este necesară" presc.te 4oar acronim. prima 4ată" c. mai mare sa.n acronim" prima litera a 2iecăr.ri( )( Re1.ă 3n+eles.i text s5a 2olosit termen.i mai preci.n 4esen" să sp. .tea sa n. a0. 4acă n.l" 4.măr 4e in4i0i1i?( Ast2el" se sp.06nt al termen.l complet c6n4 este 2olosit pentr.i 2ig.oarele 4i2eren+e 4intre ha1li.i termeni 4escripti0i mai potri0i+i prec.+in .tri ca G('( Participan+i 7persoana G()( &ateriale . 4o.tili1a+i termenii ne. 4intr5o altă tara s5ar p.ran+a că ast2el 4e e0enimente a.ră" spre exempl.l pre1ent n.i raport 4e loc( cercetare >2ormat APA? pre1entat '( Pagina 4e titl.prinse 3ntre < . se re2eră la .0inte sa.nem( Reg./iec+i8 pentr.i ci2re pentr. . .ri K( Re1.l .n. G( &eto4ă in4i0i1i 7el8" respecti0 7ea8P c6n4 este posi/il" s." c.mat Re2eririle la *( Intro4. se 2olosesc presc.a+ie speci2ică c.ne că participan+ii 7a.mere 4e orice mărime 4acă se scrie o serie 3n care cel p.ne 4e c.l 4intre ele este '< sa.

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

De aceea" titl,l tre/,ie să com,nice clar 0aria/ilele .i rela+iile st,4iate" 4ar n, tre/,ie să ai/ă mai m,lt 4e ') c,0inte( Titl,l creat tre/,ie să s,gere1e s,2iciente in2orma+ii pentr, cititor" ast2el 3nc6t acesta să poată 4etermina 4acă articol,l este sa, n, rele0ant pentr, st,4i,l l,i( Într5,n man,scris 3n stil APA" pagina 4e titl, este o pagină care con+ine titl,l" n,mele a,tor,l,i .i n,mele instit,+iei( Pagina 4e titl, este pagina n,măr,l '" c, n,măr,l plasat 3n col+,l 4in 4reapta s,s" la 2el ca .i 3n toate celelalte pagini >spa+i,l minim pe margini este 4e ) cm(?( Pagina 4e titl, mai con+ine alte 4o,ă componente( &ai 3nt6i" 3n st6nga n,măr,l,i pagini se tipăresc primele ) sa, * c,0inte 4in titl,( Acestea 0or apărea pe toate paginile ,lterioare ast2el 3nc6t" 4acă o pagină este separata" e4itor,l să o Re1,mat,l poată Re1,mat,l este o sc,rtă pre1entare a st,4i,l,i( Re1,mat,l 4escrie 0aria/ilele i4enti2ica ca apar+in6n4 man,scris,l,i >acesta este ,n,l 4in moti0ele pentr, care to+i speci2ice ,tili1ate" caracteristicile importante ale s,/iect,l,i" o sc,rtă 4escriere a cercetători n, tre/,ie să 2olosească titl,ri 3ncep6n4 c, 7Un st,4i, as,pra (((8?( În al proiect,l,i glo/al .i re1,ltat,l o/+in,t prin rela+ia statistică( De asemenea" re1,mat,l 4oilea in4ică mo4,l teoretic 4e a/or4are 2olosit pentr, interpretarea re1,ltatelor" 4e.i r6n4" pe prima linie 4e4es,/t se tipăre.te titl,l presc,rtat( Acesta 0a 2i tipărit s,s" pe a4eseori 2iecare pagina a articol,l,i( 2ără a mai 4a o interpretare act,ală( Re1,mat,l tre/,ie să 2ie 4e sine stătător" 2ără să con+ină presc,rtări sa, termeni care n, s,nt com,ni( Ar tre/,i să incl,4ă 4oar 4etalii rele0ante pentr, 3ntre/ările cititorilor- 7Este acest articol rele0ant pentr, 4oc,mentare@8( Cei mai m,l+i a,tori scri, re1,mat,l 4,pă ce a, scris raport,l" ast2el 3nc6t se poate Intro4,cerea esen+iali1a p,nctele5cheie( Pagina re1,mat este pagina n,măr,l )" c, titl,l 3n mi=loc( Intro4,cerea 3ntr5,n articol ar tre/,i să repro4,că logica ,tili1ată pentr, De o/+inerea re+in,t că se scrie 2ără aliniat( ipote1ei .i alegerea mo4,l,i 4e testare( $e 3ncepe c, 4escrierea generală a comportamentelor .i constr,ctelor ipotetice" tra4,c6n4,5le apoi 3n 0aria/ile speci2ice ale st,4i,l,i( A,tor,l tre/,ie să ne pre1inte ipote1a .i explica+iile psihologice testate" schema generală" moti0,l pentr, care an,mite 4e2ini+ii opera+ionale s,nt implicate .i logica ,tili1ată pentr, a explica 2apt,l că an,mite re1,ltate 0or 4e0eni pre4ic+ii .i ipote1e ale st,4i,l,i( At6t scop,l st,4i,l,i" c6t .i pop,la+ia s,p,să st,4i,l,i tre/,iesc /ine 4elimitate( Detaliile as,pra st,4i,l,i s,nt 2,rni1ate 4oar >'? c6n4 s,nt necesare pentr, cititor pentr, a 3n+elege comentariile a,tor,l,i re2eritoare la acel st,4i," sa, >)? c6n4 s,nt necesare pentr, a spri=ini po1i+ia a,tor,l,i( De aici .i 2apt,l că intro4,cerea n, con+ine" 4e o/icei" 4etalii" teste statistice 2olosite sa, trăsăt,rile speci2ice ale mo4el,l,i 2olosit 3n cercetarea citată( D,pă ce am 3ncep,t intro4,cerea 3ntr5,n ca4r, mai larg al constr,c+iei ipotetice" 0om l,cra logic 4e la i4ei mai generale la exemple speci2ice( $cop,l st,4i,l,i este speci2icat la s26r.it,l prim,l,i paragra2( Tre/,ie speci2icat at,nci c6n4 se 2ac spec,la+ii( Tre/,ie reali1ată o legăt,ră logica 3ntre st,4iile anterioare .i st,4i,l pre1ent( Intro4,cerea 5 K< 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' pre1intă toate in2orma+iile pe care le 0om ,tili1a pentr, aCop:right interpreta re1,ltatelelogica teoretică .i concept,ală a st,4i,l,i" cercetările anterioare rele0ante .i pre4ic+iile st,4i,l,i(

Titl,l Un titl, permite cititor,l,i să hotărască 4acă 0rea sa, n, să citească articol,l(

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

&eto4a Pentr, a colecta 4atele a0em ne0oie 4e s,/iec+i" materiale pentr, testare" echipament" o proce4,ră 4e testare speci2ică .i ,n plan( În ceea ce pri0e.te participan+ii" 0om 4escrie tip,l 4e s,/iec+i pe care i5am ,tili1at" i4enti2ic6n4 caracteristicile importante ale acestora >06rsta" sex st,4ii? .i speci2ic6n4 criteriile imp,se 4e selectare a participan+ilor( Deoarece moti0a+ia s,/iec+ilor este importantă" 0om 4escrie 2iecare 2ormă 4e răsplata 2olosită( În ceea ce pri0e.te materialele .i aparat,ra" in4i2erent 4e titl,l pe care 3l 0om 4a acest,i capitol >7&ateriale8 sa, 7Aparat,ra8?" 0om 4escrie at6t materialele rele0ante" c6t .i aparat,ra pe care am pregătit5o" 4ar 2ără a explica c,m s,nt 2olosite( În ceea ce pri0e.te proce4,ra" cea mai /,na meto4ă 4e a organi1a acest capitol este să se ,rmărească 4es2ă.,rarea pas c, pas a st,4i,l,i( Prim,l pas este instr,cta=,l participan+ilor" apoi 0om contin,a ,rmărin4 sarcinile exec,tate 3n or4ine 4e către participan+i( strategie 2olositoare constă 3n 4escrierea acelor aspecte ale proce4,rii Re1,ltatele care În acest capitolto+i raportăm re1,ltatele statistice pe care exec,tat .i$e 0a s,nt com,ne pentr, participan+ii .i apoi 4istingerea ,neile5am con4i+ii 4e alta( re1,ltatele 2ace o statistice care le5amtestării o/+in,t( re1,ltatelor 0om ,rmări or4inea 3n care 4escriere pe a context,l,i .iÎn a 4escrierea plan,l,i st,4i,l,i 3n termeni 4e con4i+ii" s,/iec+i .i s,nt 0aria/ile ,tili1ate( exec,tate etapele anali1ei( &ai 3nt6i" tre/,ie să reali1am e0al,ări pentr, a le anali1a" 4eci 0om 4escrie c,m am 2ăc,t e0al,area .i c,m am 3nscris scor,l 2iecăr,i s,/iect( De asemenea" 0om 4escrie e0ent,alele trans2ormări e2ect,ate as,pra scor,rilor" ca .i 3n ca1,l 3n care Disc,+ii am 4etermina me4ia corectă .i scor,l pentr, 2iecare participant 3n parte sa, le acest,i capitol este 4e a interpreta re1,ltatele .i 4e a trage concl,1ii( Aici 0om $cop,l echi0ala 3n procente( se 0a răsp,n4e la 3ntre/ările p,se 3n intro4,cere( Acest capitol 3ncepe c6n4 4e=a am pre1entat o rela+ie semni2icati0ă" 4eci prima 3ntre/are este 7Con2irmă re1,ltatele pre4ic+ia noastră .i" 3n acest 2el" ipote1a noastră@8( Concl,1iile n, le 0om com,nica pe sc,rt" ci 0om 2ace" a.a c,m arată .i titl,l acest,i capitol" 4isc,+ii pe marginea lor( Responsa/ilitatea a,tor,l,i este să 7tra4,că8 n,merele .i statisticile 3n trăsăt,ri 4e comportament .i explica+ii ale 0aria/ilelor care le5a, in2l,en+at( De5a l,ng,l 4isc,+iei" explica+iile tre/,ie să se potri0ească 3n mo4 ra+ional c, 4escoperirile anterioare .i explica+iile teoretice( Pagina /i/liogra2ică Aici 0or 2i 3nscrise" 3n or4ine al2a/etică" re2erin+ele complete pentr, toate s,rsele citate 3n articol( Eiecare s,rsă tre/,ie să 2ie ,na pe care a+i citit5o( Eiecare re2erin+ă este tipărită s,/ 2orma ,n,i paragra2(

5 K' 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

ni0( 4r( &IIAI ANIŢEI #UCURE$TI )<<A5)<'< 5'5 Cop:right .rsPro2( .lar c. DEPARTA&ENT ID )<'' .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNIVER$ITATEA #UCUREYTI EACUJTATEA DE P$II J DIE YI YTIINŢEJE EDUCAŢIEI $ec+ia Psihologie DEPARTA&ENTUJ DE ÎNVĂŢĂ&bNT JA DI$TANŢĂ CUR$UJ P$II J DIE E%PER&ENTAJĂ & DUJUJ II A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A PR CE$EJ R $EN! RIAJE YI ATENŢIEI Tit.

l.l a/sol.ri'(' Psiho2i1ica" prag. este ca1.rilor sen1oriale . 4e 4eterminare a prag. a pro4.i .lilor necesare pentr.l 4e sensi/ilitate 4e2ine.lar.t minimal se 4e2ine.ce o reac+ie( Tre/.tiin+elor la =. psihologia experimentală pe care o ini+iat5 o prin cercetările a. 4eterminarea prag.te existen+a .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A $EN!AŢIIJ R Con+in.s( Psiho2i1ica este legată insepara/il 4e pro/lema prag.i( Cercetările 4in 4omeni.l 4e psiho2i1ică a 2ost intro4.e1e o reac+ie 4in partea s.l.rile sen1oriale Termen.l.rilor sen1oriale '('(*( Varia/ile experimentale '() A/or4area experimentală a mo4alită+ilor sen1oriale /iecti0e'( Anali1a meto4elor pentr. 4eterminat pentr.i raport in0ers propor+ional 3ntre 0aloarea prag. at6t ni0el.l.l psiho2i1icii a.l 4e prag 0i1ea1ă partic.rile sen1oriale" 0aria/ile experimentale 3n st. ca să 4eclan.rilor sen1oriale( )( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are experimentală a sen1a+iilor( Precerin+eN./iect.l( Exp.i este practic sinonim c.rere( 5)5 Cop:right .rile sen1oriale '('()( &eto4e pentr.rile sen1oriale Prag.i necesară pentr.l.torilor en.i ni0el.mera+i mai s.l este mai scă1.t c.larită+ile 2i1ice ale stim.i ale 4eterminării acestora( '('('( Prag.t maximal repre1intă cantitatea 4e energie >intensitate? a stim.4i.l.te reacti0itatea psiho2i1iologică a s.i al %I%5lea ./iect.ce 3ncă o sen1a+ie speci2ică( Dincolo 4e acest prag se instalea1ă o sen1a+ie nespeci2ică 4e 4. 2iecare 4intre mo4alită+ile sen1oriale 0alorile minimale ale stim.l sensi/ilită+ii 0a 2i mai ri4icat( Prag.t.l 4e prag .i( Prima lege a sensi/ilită+ii sta/ile.l 4e sensi/ilitate( Concept.i prag.i necesară pentr.l.i" iar concept. a pro4.i concept.s 3n 0oca/.nere'(' Psiho2i1ica .n.te 2iin4 cantitatea minimă 4e energie" intensitate a stim.l sen1a+iilor( '('('( Prag.l a/sol.mătatea secol.l.l sensi/ilită+ii( C.ie să 2acem 4istinc+ia 3ntre concept. DEPARTA&ENT ID )<'' . c6t prag.l .l.l.

.

a+ie logaritmică .i Ve/er .lării 3n progresie geometrică( Eorm.l.ri s.i Eechner sa.l a4aptării inter0ine 3n 0e4erea protec+iei stim. 4eterminarea prag. alte c.iP W .ti stim.ie 0aloarea cea 5*5 mai mică a stim.ga 3ntre ace.n stim.l 0a relata pre1en+a acest.rilor sen1oriale ale stim.t constit./iect.t .l c.2icient 4e ri4icat 2iecare stim.tienti1ată 4e către s.nt constante( cx a constant( &ai apoi" Eechner a rel. a=.l.l.l.t in2erior coresp./iect.i( Ja intensită+i scă1.l.la 0alori mari ale prag.măr s.l.l.l. p.l că raport. semnalat 2apt.i a/sol./iect.ia 2oarte rar iar la cealaltă extremă intensitatea 0alori n.i aproape 3ntot4ea.l.l sensi/ilită+ii se 4e2ine.i 4i2eren+ial .+io1itate această pro/lemă a 2ost Ve/er care a 4e2init ./iect( Cel care a st.4iile l.lea1ă procenta=.rile constante 4escoperite 4e către Ve/er s.l( Prag.i a/sol.teri .i 4i2eren+ial . Cop:right .i legea Ve/er 5 Eechner este contra1isă 4e legea semni2ica+iei( Valoarea 4e O &eto4a stim. care a 2ost i4enti2icată pre1en+a acel.rilor contra1isă a/sol.ne că pentr.l.l.l.l" se calc.pă ce se pre1intă 3ntr5.i stim.i c.i cel 4i2eren+ial.ită+ii sen1oriale( Prag.lilor constan+i semnali1are aapelea1ă .l.nt receptate( stim.l acestei meto4e" mai 3nt6i se 0a proce4a la o 4elimitare a ariei 4e către legea a4aptării( &ecanism.l a/sol.tere a intensită+ii stim.l.te ca arie ce se 4es2ă.gată stim." pre1intă partic.lterioare a. mo4i2icarea intensită+ii sen1a+iei( Ve/er a 4escoperit că aceste raport.i '<( $tim.4iat c.l 4i2eren+ial se 4e2ine.i necesară pentr. o c6time constantă( În timp ce stim.5l 4e cre.l.l.oară 3ntre ni0el.i" ne0oie solicit6n4.te prin cantitatea minimă 4e energie >intensitate? ce tre/. mai s.n n.i stim.ali1ate .i n.at st.roasă /a1ată pe proce4e.i 0a 2i s.li .te 3ntr5o progresie geometrică" sen1a+ia 0a cre. legea prag.l a/sol.2icient 4e mare 3nc6t s.i C s.tere a intensită+ii sen1a+iei 3n progresie aritmetică este necesară o cre.n.l.i 3n pri0in+a ac.măr.l poate 2ace ca acesta să 2ieareceptat 2ără ca să 2ie Aceastări4icată meto4ă la capacitatea 4iscriminati0ă s.i a 4escoperit o expresie x matematică mai rig.s 3n e0i4en+ă o serie 4e raport.l.l să.l.l total 4e stim.n raport legic al ratei 4e cre. a o/+ine o cre.te 3n progresie aritmetică( Cercetările .l 0a 2i 2oarte sla/ ast2el anali1ator.nt constante ale anali1ator.l co0aria+iei .l.i stim.l prag.n4e E a este1ie" sen1a+ieP % a 0aloarea stim.l.n4e0a 3ntre aceste extreme( Experimentator.lterioare a.ie să m.i al+ii la inter0ale egale ast2el 3nc6t n.i 2iecare 4intre ei 0a 2i pre1entat 4e acela.ri 3ntre prag. DEPARTA&ENT ID )<'' mai .lterioare ale intensită+ii stim.i care poate 2i i4enti2icată 3n peste K<S 4intre 3ncercări( Pentr.i a/sol.nt 0ala/ile 3n 1ona 4e intensită+i me4ii ale stim.lii s.l cre.li 2olosi+i poate să 0arie1e 3ntre G .la matematică a acestei legi esteEa W log % ^ C .ă sen1a+ie con.lării ini+iale pentr.i cel maxim( E0i4ent" acest registr.tor.i a.ie să 2ie a4ă.i exprimă capacită+ile om.i peste 3nc6t aceste s.l etalon( În 4eterminarea prag.l. con2irmat această ec.i in0ers( Pe 4e altă parte" cercetările .l.n.na( Valoarea prag.na 4intre extreme stim.i 4i2eren+ial ne sp.0inte" 4acă 4orim să 4eterminăm o cre.t se a2lă .larită+i in4i0i4. a pro4.l la .i ast2el 3nc6t orice cre.tere a intensită+ii sen1a+iei tre/.n4 0alori ri4icate ale prag.lilor care 0or 2i 2olosi+i( Ja . min.măr 4e ori( D. relate1e pre1en+a l.teri logaritmice ale intensită+ii( Ja intensită+i 2oarte ri4icate legea este să raporte1e 0aloarea .l.tere a intensită+ii stim.l.i al calc.ce o no.i( C.nt pre1enta+i 3ntr5o manieră aleatorie .i integral( Jegea l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Registr.l.te '('()( &eto4e pentr.l.t minim .l 0a a4ă.te" c.l.ltiplicăm 0aloarea energetică a stim.

i mărime" a.măr mai mare 4e măs.tatea etalon pentr. 4oi stim.nct 0a in4ica Psihologie 0aloarea prag.i a/sol.tor.lte ori 3ntr5o or4ine aleatoare( $.r/a o/+in./iect.ă pre1entarea s. a=.ltă preci1ie se reali1ea1ă o exp. 0aloarea etalon.5le pe r6n4( Pentr.l.i procenta=.l etalon iar celălalt 0ariat( Dre.i celălalt 0aria/il( Experimentator. .tate( $. c6t tre/.l meto4ei limitelor se proce4ea1ă 3ntr5o manieră asemănătoare( $tim.l a/sol.nct.li 3n propor+ie ascen4entă p6nă 3n moment.mătatea 0aria/ilă( 4e 2iecare 4ată s.tă a stim.oară gre.l.măr 4e minim.rilor a/sol./iect.l n.l.i n.tatea stan4ar4( 3n cealaltă =.n.i se contin.l./iect.l cărora .nt pre1enta+i pe 4o.rma .nere gra2ică c.nt 4e aceea.lii se pre1intă 3n perechi 3n ca4r.i se sca4e treptat intensitatea p6nă c6n4 s. magnit.l 4i2eren+ial este repre1entat 4e 4istan+a sa.l.oară sa.r/ă( Acest p.l.m.tate este 4e A< g" cea mai grea 4e ''< g" c.l 3n care s.lii s.l este etalon .rători ast2el 3nc6t 0a tre/.l 4e K<S 4e pe c.ascen4ent .i să aprecie1e 4acă 5G5 Cop:right .ă 0alori. a=.i apoi se cre.l.tă+i s.i 4escen4ent( În manieră ascen4entă se cre. inter0ale 4e c6te 4o. ./iect.i( În pre1entarea ascen4entă se porne.ă coor4onate.l.l pe or4onată( În raport c.lară pe &ihaia/scisă ANIŢEI experimentală 4e la p.rilor 4i2eren+iale c. cea stan4ar4 4e mai m.tate 0aria/ilă peste gre.i a/sol.li" . 2iecare 4irec+ie ascen4ent . acela.portă intensitatea cresc.tate 3n raport c.ăm 4rept exempl.t 4escen4ent( Tre/./iect.ie să s.4inea c. 4eterminarea prag.t ascen4ent .i .rilor a/sol.l .rării prag.i aspect 4ar 0aria1ă 3n gre.rilor 4i2eren+iale 3n ca1.l.n al 0aria/ilelor 3n =. 3l mai percepe( Pe această cale se o/+in 4o.perioare sa.tate este comparată c. mai grea 4ec6t prima( Ve/er .i este solicitat să 4i2eren+ie1e 2iecare gre.tă se co/oară o perpen4ic.t ascen4ent .larea me4iei 4istri/.t că aceasta este me4ia re1.i să reali1ăm o me4ie aritmetică a 0alorilor prag.l.ră m6nă" c6ntărin4.n n.te 4e la o 0aloare p. care o schim/are se pro4.l.l Wineste1iei( În 2iecare măs.l tre/. chiar maniera 3n care Ve/er a 4emonstrat posi/ilitatea măs.tate ri4icată este mai ./iect.lilor constan+i se proce4ea1ă 3n mo4.te 4e la o 0aloare in2erioară a etalon.l 4eclară că n.rmător( $ă l.ce 3nainte ca ea să 2ie sesi1ată 3n K<S 4intre 3ncercări( O &eto4a limitelor Pentr.ă grame 3ntre ele( Eiecare gre.l.nt in2erioare" s.l 0a in4.i pe a/scisă .l să sesi1e1e o 4i2eren+ă( Prag.l este legat la ochi . c./iect.ternică a stim./iect.n control mai /.i 4escen4ent( Valoarea prag.t( meto4ă mai simplă este cea a interpolării liniare .l l.l relatea1ă o sen1a+ie( $e consemnea1ă această 0aloare .ce mo4i2icări ascen4ente .ccesi0ă 4e stim.m '< măs.te treptat .rătoare a operat c. DEPARTA&ENT ID )<'' aceste 0alori s.te 3n .i( În pre1entarea 4escen4entă" se porne.l.s 3ntre/area c. mai s.i 4escen4ente( Pentr.i pornin4 4e la o 0aloare in2raliminală p6nă c6n4 s. cea stan4ar4( Cea mai ..rători pentr. 0alorile stim.t 0a 2i 4e2inită 4e me4ia aritmetică a 0alorilor me4ii ale prag.l.i prag.l.l.i 4i2eren+ial c. ca s.te stim.l ri4ică prima 4ată gre.ltatelor o/+in. 4eterminarea prag.tatea etalon este 4e '<< g iar celelalte gre.te treptat intensitatea stim.l 0a tre/.n stim. 4eterminarea prag.l meto4ei stim.tor.ri s./liniem 2apt.te ascen4ente .crea1ă c..i 4escen4ente ale stim.prag.i5a p. o sing.t 4escen4ent( Este important 4e re+in.i a/sol.+iei 0alorilor( Pentr.i a/sol./iect.ie să relate1e 4acă a 4o.l. egale c.i constă 3n calc.ie mo4i2icată gre.l a/sol.i o me4ie aritmetică a 0alorilor prag.mătate 4in ca1.l că a0em 4e5a 2ace c.a gre.i 0aria/il iar s.n.

l lea" o2erin4 o3n no.n.m arată Al( Ro.l >intrarea? .lt mai p.larea .li p.4i. DEPARTA&ENT ID )<'' .i semnal sa.i negati0e( În aceste con4i+ii 0alorile se 0or an.nct.l percepti0e( procese interne 4e il.t5.ns.i receptor creea1ă o impresie sen1orială care 3n general este 4epen4entă 4e intensitatea stim.i se imp.li simpli se proce4ea1ă la mai m.i 0aloarea prag.la +in6n4.l 4e prag egalită+ii s./iect.ternici( Acest l.mite proprietă+i ale stim./iec+ii s.i Eechner ( .cr.i pres.nor stim.i al %%5 0aria/ile 4ar mo4 o/i.an+ă cromatică 0e1i@[" 7ce gre.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4escen4ent" iar me4ia acestor 0alori me4ii ascen4ente .i '('((*( Varia/ile experimentale 4eci1ional .nt sit.l. anii TC< ai secol.i a0anta=ele asociate acesteia .ri corecte" n.l. pri0ire la an.2icientă . min.i este in2l.i proces .tili1ată 3n special pentr.a c.(a(m(4( În mo4 o/i.it 3n 4eterminările sen1oriale c.că( Desig.lea1ă me4ia aritmetică a acestor a/ateri 2a+ă 4e etalon( &e4ia aritmetică se 0a calc.anti2icate 3n 0alori n.e1e 3ntr5o manieră 4ihotomică pre1en+aNa/sen+a stim.n.l.p.en+ată 4e antrenament. este s.l .l.it s.nor a/ateri 3n raport c.i( $e consemnea1ă 2iecare 0aloare 3n pl.rile .l 0a 3ncerca să5l repro4.la reciproc /a16n4.4iile 4e psiho2i1ică ce 0i1ea1ă atri/.ng.ca >'AC'?" meto4a erorii me4ii este 0ala/il 4e pe 0remea l.ns 4e gen.l 3n sine( Procesarea sen1orială transmite o an.tele sen1a+iilor 3n mo4 o/i.l.tate sim+i@R" 74in care parte 0ine s.i 4escen4ente 0a constit. această teorie" recep+ia semnalelor este controlată 4e 4o./iect.ă 4irec+ie 4e a/or4are .nt solicita+i să e0al. se 3nt6mplă 4atorită 2apt.l etalon( În 2inal se calc.măr." )<<<?( O &eto4a erorii me4ii Este cea mai simplă 4intre meto4ele pentr.ni" preci1ia .l să .l.rile pro/a/ile a.merice 0i16n4 n.l.nor erori 4e recep+ie sen1orială .m s.n.5se pe erori Teoria 4etec+iei semnalelor s5a imp.n.1iilor /a1ă( Inp.ă acestora 3n st.i( Dar" s..l 4e omisi.lte aplicări" apoi se excl.i 4acă această 0aloare este mare at. stim. experien+a anterioară a s. c0artila( Aceste 0alori ne permit să 5K5 Cop:right .ri eronate" n.+in precisă .n etalon .l.i" această impresie n.l.s sa.n stim.i( Tot.rilor sen1oriale .ne ca experimentator. a 4etermina .nor in4ici statistici 4e /a1ă c.lterior 4e 4eci1ie( Însă orice 4eci1ie este 4epen4entă 4e cost.nei mi.mită 0aloare proces. 4eterminarea erorilor sistematice 4e tip sen1orial a mărimii În con2ormitate c.n.s 3ncep6n4 c.i 2ine+ea .i7ce n./iecti0e( În 2apt" a.i pot 2i c.i 3n ca1.i apoi se proce4ea1ă la calc.l.r că această meto4ă este m.n estimări" aprecieri c. .l 74a[ chiar .ală ce repre1intă p.l.cări" 0aloarea .tili1e1e .l.l@["( Per2orman+ele s.net.4inea impresiei sen1oriale este e0al.i schim/6n4 concept./iect.i n.l .tig.l 4e răsp. stim.l la ni0el.măr.l 0a 2i 3nclinat să răsp.i c6.l 4e răsp.ate( Varia/ilele 4epen4ente( În st.s raportată la stim.a+ii 3n care" această reac+ie simplă n.l.măr.2icient pentr.5se seama 4e 0alorile po1iti0e .nci pro/a/il s.ns.ntme4ia aritmetică" me4iana" a/aterea stan4ar4 sa.ată 3n ca4r.i 4i2eren+ial >P( Eraisse" \( Piaget" 'AF*" 'ABAP \( Un4erMoo4" 'AFFP N( J.n răsp. 4eterminarea prag. 4e stim./iect.l sa.4 4in seria 4e 0alori" 0alorile extreme care se pot 4atora . este s.l.n. 2ost e0al.n4ă 74a[ o 4ată ce pier4erile .l etalon pe care s.it 0om o/+ine3n .ipsiho2i1ică o 0aloare re1i4.i că amplit.l .

i1olarea s.n plăc.+in controlate( Ast2el" .i con4i+ii 3n experimente repetate( În acest ca1 este mai simpl.ie posi/ilitatea 4e manip.i posi/ilitatea generali1ării re1.n.ros al sit.ternică a 2apt.măr mic 4e s.ns.ie o economie menită să re4.merăm.i o 4o0a4ă Control.lilor .ltatelor( Din acest moti0" cercetările 4e la/orator" ./iec+i( În acest ca1 control.p. 4in psihologia me4i.n.i 4e 2i4elitate( $pre 4eose/ire 4e experimentele" cercetările 4in psihologia socială sa./iect" proiect.ltă+ile 4e control al 0aria/ilelor străine implicate 3n tehnica experiment.ie să +inem seama 3n st.an+ele cromatice .măr.c la re1.l mare 4e s.li c6t .n n.re că n.it .i 4e 2actorii psihologici implica+i c./iect sa.n n./iect.tiin+ă po1iti0ă a 2aptelor măs. a participa .măr.ri 4i2erite 4e s.i a o2eri răsp./iec+i >7n[? n.l.n real s.en+a .cere a erorii 4e 0aria+ie .te .lat 0aria/ilele in4epen4ente 3ntr5o manieră 4irectă .te pe cel 4in experimentele mai p.ra/ile 3ntr5o În mo4 o/i.lare rig.i a0anta=ele 4eci1iei( Varia/ilele 4e control o/i.ne că o/ser0ator.n.l.tili1area .rarea .l experimental 3nloc.l sen1a+iilor este reali1at 3n la/oratoarele 4e psihologie" 3n manieră cantitati0ă" con4i+ii controlate( Aceasta o2eră .mino1itatea" străl.măr 2oarte ri4icat 4e 3ncercări s. toate acestea experimentator. .cces .or 4e manip.l 4e s.ltate m.l.i pentr.l tre/.(a(m(4( A0anta=.l o2eră .cirea" n.crare anterioară >&( Ani+ei" )<<*?( En. n.i n.l.4i.l total 4in psiho2i1ica experimentală" respecti0 n.larită+ile comportament.l 4intre stim.l+it c./iec+i este menit să contracare1e 4i2ic.măr.n răsp.ltate .i mai ./iec+i pe con4i+ie experimentală( C.li" gre.tili1ea1ă 3n mo4 o/i. inter0in o serie 4e 0aria/ile care să mo4i2ice partic.i s.i control rig.l experimental 4e tip 7n[ am/ian+e În cercetările experimentale 3n psiho2i1ică se .i 4e cre.măr restr6ns 4e s.măr restr6ns 4e s.nt .n gra4 ri4icat 4e 3ncre4ere 3n re1.l 4e 3ncercări 3nm.i aici a0em 3n 0e4ere intensitatea" 2rec0en+a" 4.l..n4e n.ri 4e experiment( .te control.or 4e replicat experimente anterioare 4escrise 3ntr5o manieră precisă( Experimentele 4in psiho2i1ică imp. constit..tere a coe2icient.ns( $pre exempl.i 4e in2l.i că psihologia este o .l 0aria/ilelor p.liP asig.n.n.i 4e răsp.măr 3ntr5o mic 4e s.it .nor al+i stim. DEPARTA&ENT ID )<'' con4.n n.te la acela.ite 4e care tre/.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală comparăm serii 4e per2orman+e 3ntre ele o/+in.te" con2orta/ileP moti0area s.i la 2el mai . la gr.tem 2olosi acelea. 3n teoria 4etectării semnalelor se pres.ccesi0e chiar 4acă se 2olose.ltate 4e 2iecare 4ată( P.că e2ort.i 4e la/orator 4in psiho2i1ică a0em posi/ilitatea .tatea" cantitatea" mărimea" l.4iile 4e la/orator a.i .e.it o/iecti0ă( st.lt mai precise 4ec6t 3n alte tip.rata" inter0al.a+iei experimentale( Aici p.l statistic 2iin4 manieră corectă etc( o meto4ă a4ec0ată 4e re4.roasă a 0aria/ilelor in4epen4ente ast2el 3nc6t psihologia experimentală clasică a constit.p.l. 2ost pre1entate 4etaliat 3ntr5o l.tili1ate meto4e statistice 2oarte precise 5F5 care Cop:right .rile n.l.n ./iec+i( Varia/ilele in4epen4ente +in 4e calită+ile stim.i re1./iec+i" 3l 4epă.l cercetărilor 3n 4omeni.ie să se asig.l psiho2i1icii 3l constit./iect.m ar 2i cost.it '< s.tili1ea1ă .ns /a1at pe o 4eci1ie care 4epin4e at6t 4e stim.nei Varia/ila s./iec+i( E2ort.n.ie.tem o/+ine acelea.l experimental glo/al( În acest gen 4e experimente s./iec+i" 3n mo4 o/i.rile relati0e .

.

4inea ./iec+i .et l5am pre2erat" 3n acor4 .i 4e echili/r.ra .l este solicitat să e2ect. 0a e2ect./iect.tili1area acestor meto4e mai simple 4e in0estigare a stării 2.sc.i s.4inea răsp.l sensi/ilită+ii Wineste1ice se .l tre/.ccesi. există .i .m.ie 4i2eren+a 4e rang iar cota acestei 4i2eren+e este in4icator.cări >o/iect. sa.l.ri 4e mi.măr mic c.+in solicitată 4ec6t 3n stările incomo4e" 4e 4iscon2ort" 3n po1i+iile proce4ee" aparat.i 2orma acestora( În /a1a experien+ei ac.i corectit.ns.tili1ea1ă meto4a praxiei.mentale" con0en+ionale? c.4inea .tate( $.nanim accepta/il 4ar cei mai m.nc+ională a sensi/ilită+ii propriocepti0e se poate 0eri2ica prin meto4a po1i+ionării .i mai exacte 4espre post.l 4i2eren+ial sta/ilit 4e Eechner?( Di2eren+ele 3ntre or4inea sta/ilită 4e *< s.al pe /a1a .tă+ii &eto4a rang. post.nii mi.ns .ral aten+iaTehnici" este mai p.l 5C5 Cop:right .l.l 0a imprima 4i2eritelor segmente ale corp.i Wineste1ice s5a a=.i cea reală constit.i 3n in0estiga+iile clinice 4eterminarea stării 2./iect.i mi.l tre/.lterioare necesare anali1ei 4i0ersită+ii( De.ti( Pro/e 4e apreciere a gre.rmătoarele.să( Varia/ila 4epen4entă 3n acest ca1 este 4ată 4e promptit.nct 4e 0e4ere ne.n răsp.i c6t mai relaxat 4in p. În la/oratoarele 4e psihologie prec./iect .ale" instr.are 0om anali1a meto4ele" tehnicile 4e a/or4are experimentală ale 2iecăreia 4intre mo4alită+ile sen1oriale( '() A/or4area experimentală a mo4alită+ilor sen1oriale $en1a+iile propriocepti05Wineste1ice .nc+ionale a sensi/ilită+ii propriocepti0e . DEPARTA&ENT ID )<'' .i mi.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Ja 3ntre/area 4acă este mai /ine să 2olosim .n control experimental rig.s( În stările 4e repa. al+i a.pă gre.l+i psihologi pre2eră .cărilor oric6t 4e mici ar 2i acestea 4ec6t stărilor statice" 4e repa.cările acti0e 4ec6t 4espre cele pasi0e( amenii tin4 să acor4 prioritar o aten+ie mai mare mo4i2icărilor 4e post. crescătoare 4.l in0estiga+iei experimentale 4in 4omeni.l 4e psiho2i1ică pare 4es.ne proce4ee relati0 4istincte( $tarea 2.nor comen1i .e1e 4i2erite tip.s.tili1ea1ă '< gre.i anali1a 4i0ersită+ii sa.tă+i ' 4e>prag.cărilor" amplit.rom. 2ără control 0i1.nc+ionale a sensi/ilită+ii proprioceptice .t.măr mare 4e s.tori" 3ntr.i mici 4e0ia+ii 4e la po1i+ia ini+ială sa.n n. o m./iect./liniem că 3ntre gre.ră .ră ne2ire.larP experimentator.4inea traiectoriei ./iect.l.i instr.s" 4e con2ort .cări pe 4i2erite traiectorii( D.c6t exprimă cel mai /ine con+in. ochii 3nchi.tă+i există gre./iect.a mi.rală pro4.pă 2iecare inter0en+ie 4e acest tip s.tă+i 3n or4ine aleatoare pe care s.i 4e10oltată 3ncă 4e Eechner constă 3n .cta=e 0er/ale( În acest ca1 0aria/ila 4epen4entă este 4ată 4e corectit.ie să relate1e mo4i2icarea post.rilor ca in4icatori ai capacită+ilor 4e 4iscriminare propriocepti0ă( În ca1.l sen1orial( În contin.i termen.ie să le a.m .ie să stea c.se .ări statistice .i a celei Wineste1ice pres.ns la concl.i 4e traiectoriile a mi.4ine 4e 3ncercări n. .ltit.i 4e echili/r.n n.cării pasi0e.i c.1ia că oamenii pot o2eri in2orma+ii mai complete .i s.l tre/.ros al 0aria/ilelor 4ec6t e0al.s.e1e 3ntr5o or4ine 4escrescătoare sa.late prin .p.

i 4istan+ei( $e pot reali1a compara+ii 3ntre capacitatea 4e e0al.m '<? iar re1.ne 4e .i 4e reac+ii corecte" n.tate etalon . s. osciloscop cato4ic .ltatelor acestor examinări( &eto4a etalon.l.ns.mită 1onă .ce m6na .i pe reper.i exempl.it po1i+ia ini+ială a reper.tă+i >4e o/icei cinci? 3ntr5o manieră aleatorie 2iecare 4e cinci ori .l.i 4istan+elor( 4istan+elor( $.i aparat 2oto polaroi4 menit să s.n 4ispo1iti0 electronic" 4otat posi/ilitatea reali1ării . sen1ori capa/ili să preia micromi.măr.l monitor.it 4intr5o /ară gra4ată 3n l.lator.cările corporale" .l mo/il" m.postament 5 4otat Wineste1ic( Cert este că semnalele 0i1.l 2inal 3l constit.r este o pro/ă complexă alcăt.i 4eget.cr./iect.l tre/.n alt 4ispo1iti0 care poate 2i mane0rat 4e către s.i 4e la 4reapta la st6nga( În 2inal se reali1ea1ă o apare o /ară 2ixă 0erticală amplasată 3n st6nga sa. pl.i 4e as.i acesta tre/./iect.i 2ără control 0i1. 0ite1e 0aria/ile .e1ată pe .l.tă reper.tă+ilor( $e reali1ea1ă mai m./ sa.l.l mo/il p6nă la 3nt6lnirea reper.i 3n con4i+ii 4e control 0i1.? Hine1imetr.n n." Pro/e pentr.l.l.al( $.s 4acă a 4epă.n reper mo/il 3n 4irec+ia /arei 2ixe( Ja o an.n 4ispo1iti0 ce se poate 4eplasa .ală 2ără control $tatoWine1imetr.i .i 4e s.rmătoarele./iect.l n.i .l o2eră in4ica+ii as. a 4istan+elor pe cale Wineste1ică 2ără control 0i1.i con4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală capacită+ii 4e 4iscriminare a gre.măr.i 2ixa 3ntr5o an.n.tatea etalon( E0al.să a a/aterilor( Această pro/ă o2eră .ie să 2ie reali1ate .are complexă" a capacită+ilor 4e apreciere a 0ite1elor .ce 3n po1i+ie ini+ială reper.oară 2ără control 0i1. cerin+ele acti0ită+ii( c. inter2a+ă .rmătoarele. mai este 0i1i/il .l mo/il solicit6n4. cinci gra4a+ii >2oarte . 4eterminarea sensi/ilită+ii Wineste1ice 2oarte gre./iect.se 4a.port( #ara 4isp.ie o 0aloare raportată la o scală c.l a4.i 4e re2erin+ă constă 3n .i( Din partea me4ie op./iect./estimări .l &ichotte este .s 4acă s5a oprit 3nainte 4e această po1i+ie( Pe această cale se pot 4etermina ten4in+ele 4e s.n n.are Pro/e pentr.l legat la ochi tre/.ie să compare alte gre. il. DEPARTA&ENT ID )<'' .i .i constă 3n .praestimare 3n aprecierea pe cale Wineste1ică .ie pro/a DE$T >Viena Test $istem?( Pe ecran.area complexă a capacită+ilor 4e e0al.al a Pro/e pentr. 4eterminarea capacită+ii 4e apreciere a 0ite1elor . gre.ie să e0al.al ins.al . 4eterminarea sen1a+iei 4e echili/r.n 4ispo1iti0 alcăt.i l.i cea pe cale 0i1.e1e moment.i 2ix ." gre.l..i capacitatea 4e anticipare a 0ite1ei .i timp in4ica+ii as.2o.l.i o gre.mită Wineste1ice( 4istan+ă reper.i cele Wineste1ice se com/ină .or" .l.praestimărilor 3n mm( Pro/a permite e0al. 3n 4reapta ecran.i 4istan+elor" a comportament.măr.l.i s.lte examinări >minim.2icient( Este implicată .i i se cere să5i atri/.l 2ix la extremitatea op.i al s.ale .l 2ix( În mo4 o/i.ngime 4e K< cm a.l./iect 4e la o extremitate p6nă la reper.l a atins /ara 2ixă( $e acceptă o limită 4e toleran+ă 4e dK mm( Calc.i o2eră c.l.l 4e răsp.mare a risc.să .or" me4i.l D.nt pro/e mai complexe reali1ate pe calc.l.strati0 3l constit.i 3n acela.ie me4ia re1.i 4eplasarea 4e la st6nga la 4reapta .tă+i o2erite c. min.se o2eră s.ri corecte( &eto4a ca4r.nor comportamente a4ec0ate 3n raport c..rprin4ă pe imagine mo4i2icările 4e 5B5 Cop:right .n s.l s.lator c.ltat.pra n.pra memoriei se 4eplasea1ă c.l 3n care reper. pe monitor( Un Tre/.i c.ită 4in.5l să 3l 4eplase1e p6nă .n4e cre4e el că a 3nt6lnit reper.măr 4e gre. s.l 2ix( $e măsoară 4i2eren+a 3n centimetri" c.it experimentele 4e acest gen se 4es2ă.area este 4ată 4e n.ie să 4eplase1e reper.i 2ix apoi experimentator.măr mai mare 4e 4eterminări la 4i2erite 4istan+e .

tanatespa+ială 3n sen1a+iile tactile" sen1a+iile termice .4apesta sa.rean.ie .c.rmărea pe .măr. 4emonstrat că persoanele care pre1intă oscila+ii ma=ore 3n men+inerea post.n.i 4irec+iei acestora( Această pro/ă este 2olosită mai ales 3n in0estigarea capacită+ilor 4e men+inere a echili/r. cca( K< ms( apari+ia tensi.tanate complexe P.i $pa+ială 4e către V( Cea. s.pra n. o sing.rechii interne legate 4e men+inerea post.l.tem3n 0or/i 4espre trei s.i mo4i2ica post.i 2or+a 4e10oltată 4e m.l.l.n perete mi.lar( Plat2orme insta/ile s.ne rotati0e s." E( #oan+ă .mite con4i+ii( În general" 4eplasarea 4intr5o po1i+iec.gesti/ilitate .i Instit.i( $ca.n.nt elimina+i la această pro/ă ceea ce s.l/.l 4e mi.l tre/.i re1isten+a la mo4i2icările acesteia( $ca.l 4e celălalt 4eas.minoase( Cercetările ela/orate 4e către &aria &ăg.n.4inea semnal. prin t.ra 3ntre 4oi electro1i aplica+i pe piele la c6+i0a cm .cărilor( Aceste tehnici mo4erne asociate . 0ite1e 4i2erite( .Wt.i experti1a personal./iect.crea1ă la 3năl+ime( Pro/a electromiogra2ică 9 E&D" este menită să 4etermine acti0itatea electrică a m.re.pra 0aria+iei 4i2eren+elor 4e poten+ial electric 3n mili0ol+i" 0aria+ii măs.ra[ 4in #.i 4e mi.nt 2olosite 3n special 3n selec+ia ..lt ./iect.rii 4e echili/r.i 4e integritate ne.i o re1isten+ă scă1.i s.rean.e1at s.ro0egetati0e mai se0ere 4e or4in 4igesti0 >0omă?( În me4ie cca( *<S 4intre can4i4a+ii la .../ piele( $emnal.ră ce apar pe osciloscop.ate 3n 4i2erite 4irec+ii" pe 4i2erite 4istan+e c.nt prelate pe cale electronică .lator.nei /are l./mo4alită+i sen1oriale m6inii 3n ca4r.care al /arei l.t.l. c.i &aria &ăg.cări .ropsihică a personal.. ca apoi me4ic. programe comp. .i E&D .ite 4intr5.tate an.i con4i+ii c.i 3n care este a.chi acti0( $emnalele E&D constit.l.cări ID e2ect. alta pentr.tică .i .i care l.l sen1a+iilor exec.n.l .nt 4ispo1iti0e complexe >Eirma 7$tr.pra .ro0egetati0e 4e la ni0el.mit pro2il 4e 0ite1ă ce caracteri1ea1ă mi.cări e2ect.ie să 3.l.n an. o 0ite1ă constantă ci 4impotri0ă mere.rări ne.coala 4e a0ia+ie s.i c6t mai /ine po1i+ia 4e echili/r.rii mani2estă o ten4in+ă mărită 4e s.la+ie" mi.port plat amplasat pe o /ilăP s.l respecti0( Pro/e 4e 3nregistrare 0i4eo a mi.i 0esti/.tanate( alta n.ea1ă c.a+i s..care" 4e p.l era intro4.minoase( $5a constatat o ten4in+ă necon. se e2ect.l.i m.ră artic.l.chi( Cercetările a.t. a.s 3ntr5o cameră o/sc.nc+iile ne.nii mecanice 3n m.m ar 2i mi.chi. Eirma 7Re^[ 4in #.cări 4e ap./iec+ilor 4e a5.cărilor $en1a+iile c.ro0egetati0e mani2estate prin incapacitatea men+inerii ./iect.gerea1ă sla/a a4aptare a aparat.i sen1a+iile algice c.( A/aterile 4e la această po1i+ie s.l electromiogra2ic o2eră in4ica+ii as.i . DEPARTA&ENT )<'' reper pe o +intă" mi.i #aloesc.nei pri0iri 2ixe .l.tienti1ată a s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală post.i 4atorită 2apt.chi.l cato4ic( Într5o 0ariantă experimentală a acestei pro/e reali1ată la Instit.l specialist RJ să i4enti2ice simptomele 4e1a4aptării ne.ra 3n 2.i calc.carea spa+ială orientată 3ntr5o largă 0arietate 4e sarcini . 4emonstrat că există o rela+ie 4e propor+ionalitate 3ntre amplit.l Na+ional 4e &e4icină Aerona.n s.ate li/er sa.i că acti0itatea /ioelectrică prece4ă c.l i se imprimă mi. 0aria/ilă( $5a ela/orat .nc+ie 4e sens.tă la il.i coor4onate sa.cări rotati0e 3ntr5o 4irec+ie sa.ră .i 5A5 Cop:right ..tică .ti? alcăt.i c.1iile speci2ice pilotării a0ion.chilor sit.i men+ină c6t mai m.nt menite să 4episte1e 4is2.teri1ate speci2ice permit anali1a tri4imensională a mi.l 4e &e4icină Aerona.cările .l o2eră in4ica+ii as.i aerona0igant . ..nctare >tapping?" alinierea .l.n in4icator al acti0ită+ii 4e contrac+ie al m.

i resta/ilirii 2ormelor 4e sen1a+ii c.5se pe s.l.i spa+ial c.l.rători 2ine ale presi.lilor mecanici a06n4./iecti0ă" a2ecti0ă a participan+ilor la experiment( Eapt.l 2oarte restr6ns al trecerii 4e la .ne se 2olose.mite 1one ale pielii" mai ales palmă" 4egete 3n con4i+iile exercitării intense a .ncă man.l.nei tactometre .pra2a+a pielii se poate i4enti2ica moment. ale prag.+e( Di2eren+a este regla/ilă .ă plăc.rere poate con4.i resta/ilirii 2ormelor speci2ice ale sensi/ilită+ii c.ne măs. 3naintarea 3n 06rstă se constată .nc+ională a pielii prec.p.m s.n timp 2oarte sc. no0ocaină prin oprirea În este1iometre acest ca1 or4inea . .i 4e starea s.rmătoarea or4ine a pier4erii sensi/ilită+ii.i reacti0ită+ii s.l.l relatea1ă 4o.te or4inea pier4erii .se 4e piele sa.tanate termice a./iect.i percepti0 .n manip. c6n4 aceasta 4ispare( Pentr.nei lamele sa.tili1ea1ă alcool sa.ă 06r2.n prima ca4ran pe care se pre1intă 0aloarea presi.nge la o sen1a+ie 4e 4.l 3n care resimte această 4i2eren+ă sa. sta/ilit .rarea .i s.l" 4eclan.l.ine( ace tactile" magnetice" 4ispari+iei c.lilor( c? Varia/ile 4e control 9 +in 4e integritatea mor2o52.nii exercitate 3n mg .nor por+i.5se 3n 0e4ere registr.oare c.l 4e 4esensi/ili1are pre1ent la .ne sa.nt este1iometrele( /? Varia/ile in4epen4ente 9 pres.ea1ă reac+ii 4e .ă sen1a+ii 4i2erite 4e atingere( 5 '< 5 Cop:right .tanate( Cercetările experimentale a.ne se /? A/olirea totală a sensi/ilită+ii prin sec+ionarea ner0.ne 4e . reglarea DEPARTA&ENT ID )<'' $en1a+iile c.nt 4ispo1iti0e care permit exercitarea .nei por+i.n rol a4aptati0 important 3n homeosta1iei organism.c6t o 4ată c.rarea prag.lilor reci" 2rig.i" prin in=ectarea c.ri c.i 2ină a stim.circ.tanate( Tehnici" proce4ee" aparate '( &eto4e generale nespeci2icea? Aneste1ia locală a ./iec+ilor( 0aria/ilă 4e control rele0antă 4e care tre/.rece" cal4" 4. $ec+ionarea .l 3n care s. plăci( Este1iometrele s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală $en1a+iile tactileVaria/ile experimentale a? Varia/ile 4epen4ente 9 s. pr.ite 4in sen1a+iile propri.i corectă a in2orma+iei E0al.l 4isp.i 3nlăt.ni a pielii prin care se .ale( V6rsta este o altă 0aria/ilă 4e control 3ntr.i 2ir 4e păr aspr.l tre/.l( Eine+ea 4iscriminărilor tactile implică o aplicare gra4ată .l sta/ilit( 4e presi.n 4eclin al sensi/ilită+ii c.te este1iometr.nor 4ispo1iti0e speciale c. este1iometre c.pra2a+ă 3ntre 4o. le1area lor pe cale cămilă chimică( În 4e acest sensi/ilitatea tactilă este care 4ispare( 4in coama cal(ca1 Este1iometr.i 4i2eren+ial al sen1a+iilor 4e presi.nc+ie 4e sen1a+ii proce4e.nea stim. 4istan+ă regla/ilă( Aplic6n4. .rt se poate a=.ie să se +ină seamă este ni0el.l că 3ntr5.i se exprimă prin i4enti2icarea" 4iscriminarea c6t mai rapi4ă .nele persoane pe an.larea stim..nor acti0ită+i 4e m.ne 4e 4o.ce la mo4i2icări ample ale set.nt constit.ie să relate1e moment.ne 2oarte .rmătoarele aparate.l tip compas care 4isp.area acestor 0aria/ile pres. a=.tanate se mo4i2ică 3n 2. a .m .rere" tact iar la resta/ilire or4inea se in0ersea1ă( )( &eto4e speci2ice( Pentr.n. explorarea prag. a=.pra2e+ei interne a 4egetelor prin 4iscriminarea 2ină a 4i2eren+elor 4e s.i g( Tactometrele permit in0estigarea sensi/ilită+ii s. măs.sa.rmăre./iect.i sen1orial 4e presi.l.l .l .nii sa. 4e c? sa.tor.tor.p.rit .i( Ast2el ac+i.ni re4.la+iei 2ir 4e păr"sang.51ise 4e atingere" presi.n tip 4e sen1a+ie tactilă la alt.

ea1ă rapi4 stări 4e 4iscon2ort 3nso+ite 4e reac+ii a2ecti0e negati0e( De asemenea" tre/.i 4istri/.i cea 4e contact( Ast2el 3n stim.pra2a+ă mai mică 4e ' mm)( În ca1.lilor cal1i pro0oacă 0aso4ilata+ie" 4eschi4erea porilor" 3ncetinirea ar4erilor" 4imin.l . mai m.tor. a 2i acti0at cortex. .l( Pro/lema cea mai 4elicată 4in p.l6n4 chiar .ne mecanică" termică" chimică" electrică as.lării sim.ce 2enomen.nea stim.ră( amenii raportea1ă 3n mo4 o/i.larea ra4iantă" 4acă por+i.lt mai re4.ra 4eclan.ma+ie negati0ă respecti0 cre.i pri0itoare la 0alorile 4e temperat.l.a+ia 3n care 1onele a. apă la 4i2erite temperat.r această 4i2eren+ă exprimă importan+a a4aptării la 2rig( Apoi" o altă partic.i prin aplicarea pe s.ră amplasate 3n apropierea 4i2eritelor 1one ale pielii( $5a constatat că există 4i2eren+e semni2icati0e 3ntre stim.it sen1a+ia 4e 2rig sa.( Acesta preia temperat.l &ihai.l stim.i căl4.pra teg.n.i amploarea a4aptării la rece m.rat i4eea că 3n reali1area 5 '' 5 sen1a+iilor algice c.nile stim.terea 0alorii prag.laritate o constit.ă .i ac este1iometr.s 4ec6t a4aptarea la cal4( În general a4aptarea la rece este 4i2icilă .rat.l ca .rse 4e căl4.pra2a+ă mai mică 4e C cm) .rii( Aceasta s.l( Tehnici" proce4ee" aparate Pentr.l este o s.+ia p.lt mai mare 4ec6t al celor sensi/ile la cal4( Desig.n4ă pentr.l este .ri" permite reglarea temperat.ra( Un alt tip 4e termoesti1iometr.l.i s5a cont.ltană prin contact e2ect.ternică se pro4.are ritm.i o s.4acă este o stim. 4eterminarea sen1a+iilor termice s.mite termoesti1iometre( Termoesti1iometr. 4e cal4" 4e con2ort termic" .rere( În proce4e.tantate $en1a+ia 4e 4.ie să se +ină seama 4e implicarea 2actorilor a2ecti0i 4atorită 2apt.i prin mani2estări 4e 0asoconstric+ie" piloerec+ie" trem.i n.rii corp.a c.tanate căile Cop:right .ccesi0( $en1a+iile algice c.ie să se +ină seamă 4e 2enomen.l./iect.i .4o.na54o.conser0are a căl4.4ierea .nt mici" sen1a+ia 4e cal4 este aproape insesi1a/ilă( Ja o s. .i o ra4ia+ie termică mai p.l.i că 2rig.lare sim.ie să treacă cca( o sec.rii c.rilor c.l 4e s. DEPARTA&ENT ID )<'' nespeci2ice a.nt 2olosite 4ispo1iti0e n.nctelor sensi/ile la rece care este m.nită+i 3n raport c.l .l celor trei sisteme 4e transmisie.tarea .ri răcoroase( Varia/ile experimentale În st.l.rilor motorii" transpira+ie" că.ltane ra4iante a 4o.late s.ltă preci1ie ni0el. 4e in0estigare este prin ra4iere .l 4e contrast care se mani2estă 2oarte p.rii lichi4.laritate importantă a sen1a+iilor termice este n.pra2a+a pielii se poate e0al.i lentă( altă partic.i ANIŢEI Psihologie experimentală intensi2icarea mi.ro2i1iologic este aceea a speci2icită+ii acest.ternic la sen1a+iile termice( altă partic.gerea1ă că o 0aria/ilă 4e control importantă este antrenament.lării prin contact sen1a+ia 4e cal4 poate 2i pro0ocată stim.l 4e sensi/ilitate( Un alt proce4e.nor loc.n rol 2.n.rat mo4el.s ale temperat.te tot lichi4 3ncăl1it sa.laritate" este ritm.tili16n4 s.rere semnali1ea1ă o agresi. 0alorile 3n gra4e Celsi.l.larea ra4iantă . 2olose.nct 4e 0e4ere ne.ma+ie.ă 1one se pro4. 2ost stim.ra lichi4. sit.ă sisteme . a=.n re1er0or pentr.n4amental .i tip 4e sen1a+ii( $5a cont.l .măr.i( Acest tip 4e sen1a+ii se ela/orea1ă relati0 lent ast2el 3nc6t 3n stare 4e 0eghe tre/.ie sla/a preci1ie a relatărilor s.ncte c.ce sen1a+ia 4e 4.l" exerci+i.cărilor 4e 3ncăl1ire( În schim/" ac+i.i iar aplicarea se 2ace pe p.ment. răcit 3n gra4e 0ariate 4ar se reali1ea1ă o transmitere in4irectă a temperat.late s.i 4eterminarea sen1a+iilor termice tre/.l stim. picăt.

m .pra 4inamicii sen1a+iilor 4e 4.i extrem 4e limitat al sen1a+iilor 4e 4. prin e0i4en+ierea moment./iect.mite algometre sa.lilor( .rere( Între 0aria/ilele 4e control amintim re1onan+a a2ecti0ă" starea a2ecti0ă" starea 4e sănătate" partic.li pentr. pare să 2ie sta/ilă 3n timp ceea ce 3nseamnă că s5a.n control as.4inea" 0alorile acestor stim.lare algică pot 2olosi cle.me( Tehnici" proce4ee" aparate În la/oratoarele 4e psihologie experimentală s5a.l 4e 4ilatare al p.nei hăr+i a p.ne .nctelor 4e 4.nctele 5 Cop:right .l. este precis 4eterminată mai ales 3n ceea ce pri0e. stim.nct 1ona 4e intensitate resim+ită( Dacă" să 1icem" segment. preci1ie intensitatea" magnit.ne 3n 0alori n.a intensitatea 4.l sensi/ilită+ii algice este extrem 4e 0ariat 4e la o persoană la alta .ne 4eose/ită . intensitatea sen1a+iei 4e 4.nt 3ntr5o expansi. 0aria+ii 3n mo4./iecti0ă" 4rept .rerii ca 2ormă 4e 4o/6n4ire a sen1a+iei 4e /.l acestora este esen+ial 4acă 4orim să a0em o măs.i tip 4e aparate 3l constit.merice este practic imposi/ilă( Tot./iecti0 4e către participant( $e mai poate 2olosi .s erori 4e locali1are sa.i la aceea.ie posi/ilitatea in0estigării pe 1one p. DEPARTA&ENT ID )<'' constatat că harta n. prin solicitarea s.rere( Varia/ilele in4epen4ente s.are s.năstare .i alte partic.rere( A0anta=. a e0i4en+ia măs.te sensi/ilitatea c.măr.a+ii 4i2erite( $ocietatea mo4ernă p.rere( E0i4en+ierea 3n 0alori n.mite sen1a+ii 4e 4.ra pre1en+ei .te exponen+ial( În ceea ce pri0e.merice intensitatea resim+ită s.nt 2oarte 4i2icil 4e controlat 4atorită registr. a=. .te 4e sensi/ilitate algică( Apoi s5a 5 ')p.rmare" se mai poate 2olosi ca in4icator o/iecti0 al instalării 4. pro4.i instalării .l 4e aplicare al stim.tor.i as.l.nii p6nă la o/+inerea sen1a+iei 4e 4.pesc pielea sa.pra 4eterminării prag.ti care ci.n p.l experimental al 4.nt p.larită+i ce +in 4e sex" 06rstă" etnie" religie" tra4i+ii" o/icei.4i.ncti2orme cea ce permite ela/orarea .i am/iant >con2ort.ternic implicate .rerii este 2oarte 4i2icil 4atorită implica+iilor 4e or4in a2ecti0 ast2el 3nc6t ni0el.roasă a sen1a+iei 4e 4.i" a06n4.i persoană 3n sit.lare electrică( pro/lemă ma=oră 3n ceea ce pri0e.l 4e 4reaptă are '< cm 0om p.n accent 4eose/it" mai ales 3n ci0ili1a+ia occi4entală" pe 3n4epărtarea 4.l. electrici( Este important să se sta/ilească c.rilor sensi/ilită+ii algice prec.rere( Apar 3nsă pro/leme 4e e0al.5se 3n 0e4ere componenta a2ecti0ă" se poate e0al.l cărora se reali1ea1ă o cre.i scala JicWert 3n cinci trepte pentr.i 4e 2ericire( Din acest moti0" cercetările 2armaco4inamice pri0itoare la analge1ice s.i n.i să consemne1e pe o linie lipsită 4e gra4a+ii c.4iile experimentale 4e la/orator acestea s.l.rere sa.lii pot 2i mecanici" termici" chimici sa.l" 0arietatea analge1icelor cre.tere treptată a presi. algesimetre" c. algică este harta p.pilei( Alte 0ariante 4e stim.rere( $tim.t.i control.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Varia/ile experimentale $t.tili1a trepte 4e la insesi1a/il la 2oarte p.larită+ile me4i.l termic? 4ar .tanată 2ie ea tactilă" termică sa.rerii ni0el.nt exprimate mai ales prin a4=ecti0e care 4escri.rere( Varia/ilele 4epen4ente s.ră c6t 4e c6t rig.nctelor 4e sensi/ilitate( Această hartă n.ri" c.nt orientate 3n special as..nei an.pra 0aria/ilei 4epen4ente( Varia/ilele 4e control s.rerii" intensitatea sen1a+iilor algice pe o scală 4e intensită+i care poate .nei sen1a+ii 4e 4.te st.tea transp.ternic sa. a a0ea . 2olosit aparate" n.l acest.

măr.m.l.l că pe măs.ali1a 4en.cr./stan+ei stim.i i4enti2icare 4atorită a/sen+ei .l sol.i 4e n./ilită+ii c6t .nc+ie 4e 4istan+a 3n cm 4intre s.n.t tin4 să crească pe măs.nor asocia+ii 3ntre miros .area .i 4e exp. re.să 2a+ă 4e concentra+ia stim.l 4e concentra+ie al s.rilor 4i2eren+iale 4epin4e 4e gra4.i 4e exp.te prag.rata 4e ac+i.ltă+ile 4e măs.l" g.i 4e speci2icitatea s.mirea acest.ltă+i ./stan+e o4ori2ice" par2." 4. arătat 2apt./stan+ei ca . .perior( Acest l.rilor .mită a/ilitate 4e i4enti2icare a miros.l proceselor 4e in2ormare ol2acti0ă >e.rile( Aceste mo4i2icări re2lectă 3n prim.l respecti0 .lt 4e g.16n4.5ne la concentra+ia molec.i se 4etermină 3n 2.rilor( Experimentele a.mirea sa.tilă 3n s.ne a .l i4enti2icării .ra trecerii timp.gerea1ă că 4.l că ni0el.nt percep. Psihologie experimentală stim. 4e tran4a2ir .i 4i2ic.i( Există o an.rilor ol2acti0e este in4isol.m.rsă .l receptorilor ol2acti0i excita+i( În ci.l 4e lăm6ie sa.st.(a(m(4( pre1ente 3n .nt . arătat că persoane necali2icate pot transmite 3n me4ie patr.lt mai /.te c.1.en+ă re4./ posi/ile 4iscriminări calitati0e 4e ni0el s.l a4apta/il are o in2l.antioane c.ia sa. DEPARTA&ENT ID )<'' Experimentele a.mită 4isparitate 3ntre 4iscriminare .ternici ol2ac+ia poate 2.l prag.l a4aptării concentra+iei s.rilor a/sol.rile ol2acti0e" s.nt .i pro/leme se pare că 4intre toate 2ormele 4e sensi/ilitate chimică cea ol2acti0ă pose4ă ac./ilită+ii( &eto4ele 4e e0al.i stim.esc să măsoare sol.i( l2ac+ia este mo4alitatea sen1orială 3n s2era căreia s.coasei na1ale( Din acest moti0" prag.i pe acelea care s.ri care s. chiar cele mai 2ine .i sim+.nere( Cercetările l.rile 4i2eren+iale 4i2ic.nerea la o concentra+ie a4apta/ilă 4ată 0a 3ngre.i 4en.$en1a+iile ol2acti0e Prag.te( În acest sens ol2ac+ia implică 0ă1.na mai m./il legată 4e i4enti2icarea miros.i 4en.pă $($( $te0ens >'ABA? a.rare s.i+i( $chim/ările minore 3n molec.nct 4e 0e4ere 2enomenologic imposi/il 4e anali1at( Reiese că miros.itatea cea mai 3naltă( Raport6n4.nere prag.st.n.nt in2l.te 3ntr5o manieră analitică >sărat5acr.r este 2apt.nele re0iste?( 5 '* 5 Cop:right ./stan+a5s.are a prag.l.l" 3n schim/ sensi/ilitatea 4i2eren+ială n.lii p.4a acestor 4i2ic.(a(m(4( 3i apar 4in p.i mai mari( Ceea ce se .rprin4erea 4i2eren+elor intergr.l .i( În ceea ce pri0e.nosc o 0aria/ilitate largă .rilor a 4e0enit o tehnică .n nespecialist miros./ilitatea .pale 3n ca4r.lce5amar?( I4enti2icarea miros.i nas( &ărimea acestei 4istan+e 0aria1ă 4e la o s.l se 0a ri4ica la ni0el.n rol important 3l are memoria implicată 3n e2ect. este at6t 4e ri4icată( Valorile prag..i selecti0itatea m.st.te 4ec6t cea a concentra+iei cresc.n proces care se reali1ea1ă 3n timp( Pentr.5le . .rme 4e miros( Aceste 4iscriminări calitati0e n. 4atorită incapacită+ii 4e a react.nită+i 4e in2orma+ie" a4ică pot i4enti2ica 'F miros.nc+iona la parametri teoretici o/i.l.l.lară" miros./stan+ă la alta( Valorile prag.lt perceperea 0alorii concentra+iei scă1.l( Exp.i a/sol.l.l.ri 2ără eroare( În proces.le pot mo4i2ica prag.ltate m.ale" incl. arătat că 2emeile o/+in re1.l este 4e '< mii 4e ori mai sensi/il 4ec6t g.l tactil( Cercetările 4e psiho2i1iologie ol2acti0ă s.tie sig. par să implice 3n mo4 necesar o an.mirea 4in memorie( În0ă+area acestor asocia+ii este .rare( În general 0aloare prag.rilor n.te i4enti2icarea miros.l r6n4 alterarea sol.ltă+i 4e măs.l.ri .rile ol2acti0e &ihai ANIŢEI Prag.rile 4i2eră 2oarte m.ri 2ine sa.ne 4ec6t /ăr/a+ii 3n ceea ce pri0e.rile ol2acti0e 0aria1ă 3ntre ') gra4e 4e intensitate( Pentr.i $teri0er >'AKB?" 4.ra trecerii timp. eticheta l./stan+ei( Pro/lematica prag. s.en+ate at6t 4e ni0el. reiese 4in capacitatea oamenilor 4e a aprecia o 0arietate 4e arome" par2.nei asocia+ii 3ntre miros.

m special care să n.n al 0aria/ilelor mai ales cele care +in 4e temperat.i 4acă n.n control mai /. transmiterea mesa=elor ne.l este 3n preala/il s.nt ri4icate pornin4 4e la minim.esc net inter0al.a+i receptorii4e In0estigarea experimentală a ol2ac+iei esteme4i.l.+ii lichi4e 4e s.nt 4ispo1iti0e mai complexe care permit .l .gerea1ă 2apt.l că ni0el.c6t s.n 4e aparat.lelor 4e la ni0el.n control experimental 3ntr.i 4e reac+ie la stim.i par2.te pentr.ronale la sistem.ri speci2ice 4e antrenare" pregătire ./iect.n.crea1ă 3n5 in4. permite cel mai /.5l poate 4etermina 0a sp.n4e prin inspira+ie nat.l s.i să 3l miroasă timp 4e trei sec.lo.i prop.rile" iar la concentra+ii sla/e se poate 4epă.rală" 2ără e2ortP i se cere să 4en.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Timp. a se e0ita o/oseala ol2acti0ă( reg.p. sa.i 4e concentra+ia acesteia( Camera ol2actori./stan+ei5stim.mească miros.stria par2.n1ime la ni0el. DEPARTA&ENT ID )<'' proce4./iect.l( l2actometrele s.s 3m/ăierii apoi 3m/răcat 3ntr5.te miros.l rec.merie există 5 'G Cop:right .i 4iscriminare ol2acti0ă( .coasa ol2acti0ă .se chimice n.l !Maa4emaWer" ol2actometr.l 1onei receptoare" respecti0 la aproximati0 '< 9 C< fm( Cercetările sistematice pe 0ariate s. 4etectoare 4e pro4.nor 2lacoane ermetic 3nchise con+in6n4 sol. tre/.r .se .i apoi pentr.tori 3.4en+ilor 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală( Cei 4oi a. a=.i 3n această 3ncăpere prime.i se lasă 4est.lo.l explicati0 al acestei laten+e ri4icate pres.n cost.tili1ea1ă proce4ee mai complexe c.mi4ită+ii" temperat.( Al( Ro.i 3n Tehnici" proce4ee" aparat.ne că p. 4isp.l persoanelor care l.i este at6t 4e 0eche" meto4a l.stria cosmetică .i To. 4i2icil la 4ecare reali1at iar la/oratoarele este 4e psihologie o/i./stan+ei o4orante 4i2.i o sec.l arti2icial[?( De.nea.n4e pentr.pat c6te0a sec.l molec.n ne.l .nci c6n4 concentra+ia critică a s./iect.i concentra+iei( În ca1.mite osmo2ile >7nas.l.ron 0a 2i excitat at./stan+ele o4ori2ice printr5.tor.l.ie să 2ie pline? ./stan+e o4ori2ice( Elacon. a permite emana+iilor ol2acti0e ac.te 3ntr5o manieră 4o1ată s.m ar 2i camera ol2actori./stan+e .m.i c.l 4e timp necesar pentr.n control 4eplin al .m ar 2i meto4a To.ne că .ră 4i2erite la/oratoare s.lă importantă este să se pornească 4e la concentra+ii sla/e spre concentra+ii mai mari p6nă ce s.rilor sa. transport.l nărilor spre m. c. 3n acti0ită+ile legate 4e com/aterea tra2ic.n4ă( Para4oxal" aceste 0alori 4epă.itatea ol2acti0ă 3ntr5o atmos2eră ino4oră la o atmos2eră 4e 'K gra4e c.i simpl. permită eliminarea propriilor miros.l lim/ic( &o4el. 2iecare nară separat( $e reali1ea1ă *5G 3ncercări apoi se 2ace o pa.m. aproape toate miros. narcotice se .p.s 3ntr5o 3ncăpere .late să se e0apore( Aplicarea se 2ace pentr.i men+inere a capacită+ilor 4e i4enti2icare .l 4e reac+ie 3n ol2ac+ie Valorile timp.se5 Pieron" ol2actometr.m K<< ms pentr.i Pieron" este accesi/ilă st.nt sit. să măsoare ac.ri este intro4.l Els/erg5JeM:( În la/oratoarele mo4erne mai ales cele legate 4e in4.rii .1ă 4e c6te0a min.ra speci2ică 3n acest 4omeni.l este agitat 3nainte . a mirosit ce0a( Elacon.ca GF fm( >'AC'? pre1intă pe larg o serie 4e pro/e" aparate clasice 3n 4omeni.ra s.ite n.l este 4eschis >aten+ie 2lacoanele n.l .noa.1ea1ă prin m.i i se 4ă s.coasă p6nă 3n pro2.lii ol2acti0i s.

r.le glo/.i a altor receptori >termici" 4e presi.til( Di2ic.lare .n sistem mai .pra2a+a excitată" respecti0 c.cerii s.g.stati0eP O existen+a .lce agrea/ilă concentra+ia maximă a sol.rile chimice ce se /a1ea1ă pe capacitatea lim/ii 4e .te sen1a+ia g.5Ne0ean.l.l g.i &( Dol.i parametri rig.ie să 2ie 4e )<S" cre.i" 9 cantitatea sol.ri 4e /a1ă .le care leagă m.i <"<<<'S pentr. tre/.l sensi/ilită+ii ol2acti0e există o serie 4e 4i2ic.ri 4e papile( &.lării p.l.l stim.tili1ate" 9 mărimea s. .i c.rii g.nor sen1a+ii g.n coe2icient mai scă1.i 4e al+i 2actori s.nc+ie 4e9 meto4a 4e a4ministrare a excitant.a să 4omine g.nătă+e. o/+inerea . 4eterminarea prag.i 3n 4eose/i ol2acti0i? poate mo4i2ica sen1a+ia 4e g.pra2e+ei 1onei stim." 'AC<? a măs. clor.stati0 4e lim/ă este 4en.ie să 4epă.ltate 4in 0aria/ilitatea 2actorilor care in2l.ra 4e *<gCP <"<KS pentr.i 3n ca1.ri 4e papile a2late pe s.i prec./stan+elor sapi4e n.stati0e tre/. sol.+ia 4e aci4 citric .ie să +inem seama 4e .pra2a+a ei( &. sare ID )<'' concentra+ia optimă maximă este 4e '<SP pentr.i 3nregistrare c.l să 2ie a4ministrat pe por+i.l g.st .g.stati0e D.i . DEPARTA&ENT 3m/. sol.rile a/sol./iecti0e 4e e0al. 4isp.rilor este necesar ca stim.ce la reac+ii op.i pro/a/il că 0or contin.se ca o 2elie 4intr5o portocală( Deschi1ăt.r.stP O proce4ee .larea concomitentă .pra sensi/ilită+ii g. .rilor a/sol.ltă+i 3n st.rile psiho2i1ice chiar 4acă 0a apărea .stati0e optime care să 4etermine o 4ispo1i+ie a2ecti0ă po1iti0ă concentra+ia s.st. sol.l este .st.l.rmătoarele partic.+ia 4e chinină( Pentr.te 0aria1ă 3n 2.pă P( Popesc.ie mărită concentra+ia sol.ros5o/iecti0i 4e estimare a sen1a+iilor g.l este .nor criterii s.ltă+i 4e control a 0aria/ilelor implicateP O a/sen+a . este <"'AS( În 'BBC $chrei/er >4.mită por g./stan+ei stim.ne" tactili" algici .n raport in0ers propor+ional c.+iei( $e constată că 3ntre intensitatea sen1a+iei 4e g.i pentr.i meto4e 4e stim. organi1area 4atelor psiho2i1ice >prag.4i.g.lilor( Jim/a are . tip.ltă+i re1.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală a 4i1ol0a .lare aran=ate sa.i pentr.en+ea1ă sensi/ilitatea g.terea 4incolo 4e această limită n.te minimale.nea lim/ii care pre1intă sensi/ilitatea cea mai ri4icată 2a+ă 4e el( În acest ca1" 4atorită re4.ească an. g.l 4e papile irigate( În ca1.ri" contrast" a4aptare? . 4o0e4it .n.st.ra acestor cel.larită+iO stim.i5a. tip.rmătoarele 0alori me4ii ale prag. sol.m .st.l experimental al sen1a+iilor g.i concentra+ia minimă a s.tilitatea pentr. n.+ia 4e 1ahăr la temperat.l 4intre sim+.stati0 este o aglomerare 4e cel. 5 concentra+iei 'K 5 Cop:right .late" tre/.pra2e+ei stim.stati0i se găsesc la s./iect.are ce +in 4e stările psiho2i1iologice interne ale s.seP pentr.stati0ă( În experimentele as.n aspect poros 4at 4e cele patr.i 4e a recepta calită+ile chimice ale stim.rat .stati0e Ja 2el ca .l.+iei .<"'S pentr.mite limite( Ast2el" pentr.ncti2orme 0aloarea prag.ran+ă .măr. 4i2ic.t 4e sig.+ia 4e NaClP <"<<)KS pentr./iecti0i aminti+i( Prag.stati0ă ci con4. chinină 9 <"'S ( $en1a+iile g. o sen1a+ie 4e 4.pra2a+a epitelială a celor patr.nor criterii .late a lim/ii( Pentr.l.stati0( Cele patr.ra 4e so4i. s. aci4 clorhi4ric 9 <")SP pentr. 4escrierea experien+ei g.+iei 4e 1ahăr tre/.

nt 2oarte /ine relie2ate la ni0el.rmătoarele partic.i 4i2eren+ial sca4e( Aceasta implică 4rept reg." pentr./stan+e com/inate( Pentr. alte categorii 4e stim.i g. sărat timp. 4emonstrat este imposi/il 4e reali1at( existen+a 5 'F 5 Cop:right .+ii sla/ concentrate la sol./stan+e c.nci sen1a+ia 4e g. '"KS sol.nii a celor patr.mătă+ii st6ngi a lim/ii c.l.stati0e( Cea mai rapi4ă a4aptare este la 4.n caracter relati0( $e .n1ătoare 0om o/+ine o cre.ne a stim.l apare ca e2ect al interac+i./stan+ele aci4e >A( Allen .nt .nem că .st se a2lă s.stati0ă este propor+ională c.i amestec.n .l necesar a4aptării este 4e 'G5'F sec(" pentr./stan+ei5stim.stati0e 3ncă 3n 'A<A 4e cercetător.ie să sp.l se o/+ine prin com/inarea a 4o.larită+i ale a4aptării g./stan+ei tre/. mo4alită+i 4e /a1ă ale sensi/ilită+ii g./liminale( Contrast.stati0e( Ast2el" 4acă 0om 4etermina ini+ial concentra+ia liminală a s.na 4intre s.l . .l a4aptării g./stan+a n.lce . 2or+a 4e ac+i.mită aci4 aminat gl.l.tili1ea1ă mai 2rec0ent meto4a comparări s.l sensi/ilită+ii g.l.l sensi/ilită+ii se păstrea1ă pentr.ltat.stati0ă complexă ce 3nglo/ea1ă caracteristicile proprii 2iecărei s.t 3n s2era sen1a+iilor Ja /a1a acest.stati0ă( C.+ie 4e )<S NaCl( $.i apoi la săratP e2ect. DEPARTA&ENT ID )<'' .+ie 4e aci4 acetic" sensi/ilitatea =.i s.pă /a4i=onarea =.te 3n raport c.lci pro0oacă o cre. toate acestea cercetările experimentale a. g. imp.ă sa.i Vain/erg" #ronstein" 'AK< 3n &( Dol.l trans2ormării 3ntr5o pro/ă 4e memorie g.rio1ită+iL Al cincilea g./stan+ele 4.lte s.stati0e( Un e2ect asemănător se 3nregistrea1ă 4acă se aplică pe =.terea prag.st.l. chiar cre.st 0a 2i 4ominată 4e C.i 4i2eren+ial .ce la risc.U&A&I >3n =apone1ă 74elicios[?( această s.i la scă4erea sensi/ilită+ii( A4aptarea la ni0el.st p. amar GC5K< sec( $e imp.mătă+ii 4repte cre.l este o sen1a+ie g.n amestec a/sol.+ii mai concentrate 0aloarea prag. toate celelalte s./stan+e at.li sa./stan+ă chiar 3n concentra+ii s. 2iecare 4intre cele patr.tamat" i4enti2icată g.tere a sensi/ilită+ii 2a+ă 4e aceea.la la inter0ale 4e aproximati0 )5* min.ccesi0e 4ar iner+ia ri4icată a anali1ator.mătatea st6ngă o sol.i g.i apoi 0om stim." 4.te prin contrast( $ensi/ili1area" contrast.iP 0ite1a a4aptării 4i2eră pentr.l =apone1 H( IWe4a( Cercetări recente a.l.ri 4i2eren+ialeP O concentra+iile 2oarte ri4icate con4.te 1onele receptoare coresp.1ii 0ali4eO prin trecerea 4e la sol.stati0e 4i2eren+iale păstrarea strictă a acestei or4iniP O concentra+iile me4ii 2a0ori1ea1ă o/+inerea celor mai mici prag.rile 4i2eren+iale s.stati0ea4aptarea g." 'ACB?( Amestec.tere a sensi/ilită+ii 2a+ă 4e s.pe 4e receptori( $pre exempl./stan+ă( Tre/. intensitatea sa. mai m. se generali1ea1ă ast2el 3nc6t ni0el.stati0e este 2oarte rapi4ă( $pre exempl.ie să 2ie mai mică( Dacă 4omină .l .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Prag.s c6te0a concl.n amestec optim concentra+ia s.l s.l sensi/ilită+ii g.stati0e n./stan+e g.r( Re1.stati0 2ace ca inter0alele să 2ie mari iar a4aptarea rapi4ă con4.i mai 4i2icil 4e estimat iar 0alorile a.lă 4e /a1ă 3n cercetarea sensi/ilită+ii g. .c la cre. gr.

pipetă .i .st pro0ine 4in moti0e 4e or4in socio5 c.nei mici pens. să 4escrie an.ral( amenii s.st.l 3n preala/il .i gra4area sen1orială( Discriminarea permite măs.n g.cărnii" /r6n1ei" pe.nct 4e 0e4ere al .ră 4imensi.l. 4enat.stici.ie se pornească 4e la g.n experiment 4e 4etectare( Egali1area este 2olosită pentr.nt aparate mairela+ia complexe care permit reglarea psiho2i1ică a.net( Acesta este .nt egali 3n ceea ce pri0e.stati0e( sa.+i.i an.m .n an.praliminali pro4.ne importantă a 2ost amintită ce0a mai s.ra con+ine o cantitate .tă 3ntr. 3l acceptă ca g.ri 2.li( În cercetarea psihoac.i 0a clăti g.it stim.ncti2orme" meto4a To. o concentra+ie 2oarte scă1.2rec0en+a" amplit.mească s.stati0e 3ntr.ce e2ecte 4e mascare sa./iecti0ă chiar 4acă 3n mo4 clar s. 4i2eren+a 4e intensitate 3ntre 4o.percilor( 4i2ic.ie 4oar să 2ie capa/il să 4istingă 3n mo4 cert .4iti0e Do.lt.nt o/i.nor receptori speciali1a+i pentr.tili1area . .l 4eg.ltate ma=oră 3n acceptarea acest. apă 4istilată la *BgC" 2ăc6n4.ne 5 'C 5 c.me explorarea ascen4entă pornin4 4e la stim.4iti0ă g.4inea . Tehnici" proce4ee" aparat.n. .le 3m/i/ată c./stan+ele gl. 2i1ic s.stări( I se 0a 4a s.te c.s .i s.i tre/.or 4e 4istins .lilor ac.i se aplică c. imp.m Cop:right .pă masă( Ast2el 3nc6t a să 4isp.4iti0e 4e .nete 3n timp ce ignoră 2rec0en+a lor( Ni0elele 4e intensitate ..c6t 3nceperea c.m este cel al.stică st.ra c.neori prea mare 4e s./stan+ei prec. s./stan+ă sapi4ă( Din acest moti0 se pre2eră ..l.stati0e( partic.i 4./stan+ele gl.5se o pa.soi4ale 4e aceea.n min.s trei meto4e4iscriminarea" egali1area .+ia respecti0ă( E0i4ent 2iecare 2lacon tre/./iect.i 4e către st.nt 3n general .li s.n ni0el maisă ri4icat al sensi/ilită+ii a/or4area experimentală sen1a+iilor tre/.l tre/.n 1gomot 4e celălalt( În mo4 o/i.m ar 2i 4e exempl.st 3n sine ci 4oar 2apt.pra2a+a lim/ii( reac+iile s.or 4e reali1at .i 2rec0en+ă( Ast2el" se poate re4.tel. se 3nghite?( $.i g.me set 4e repre1entări asociate c. certit.mite calită+i ale acesteia( )( Proce4e.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală .ă s.ă semnale sin.i s.nci c6n4 4oi stim. a sta/ili 4acă poate 2i 4etectat 3n pre1en+a alt.tamate( &a=oritatea cercetătorilor n.l să egali1e1e o 4imensi.nete care pot 2i 4istinse c.n.ie să 4isp.stati0e ale lim/ii( pro/lemă 3n acest gen 4e in0estiga+ii este cantitatea 4e lichi4 care irigă papilele g.4ine( $.l stim.mirea Proce4e.4en+i 3n la/orator( $.nă 4e propria pens./iect.pă o sing.nt inegali 4in p. psihoac.i temperat.ră 4en.i 2orma( Cercetările 4e *( Aplicatoare $.tili1ea1ă F< 4e 2lacoane pre0ă1./stan+a 4eg.stică s5a./iect. a sta/ili ce se 3nt6mplă at.rarea celor mai mici 4i2eren+e 3ntre 4o. DEPARTA&ENT ID )<'' ar 2i intensitatea a 4o.n4amentale pro0oc6n4 .ne 2i1ică c.ie să instr./iect.se5Vaschi4e( $e .n.4ia1ă 4intre stim.l este solicitat să i4enti2ice" să 4iscrimine1e" să 4en.rii la s.te perceperea s.ce intensitatea .i la ace.lii c.t 3ntre 4eg.st.c6t picăt.tamate stim.nei alte 4imensi.i i4enti2icarea temperat. sol.nic pentr.nema.stării celor '( patr.rii s. g.pă 2iecare il. stim.lii 4i2eră 4.ăÎn ore 4./iecti0e( $.stată sa.i să soar/ă o cantitate mică 4e sol.i" ci.ra pe ariile g.im s.ă s.netele? .ti stim.ni s.i+i c./iect.ri primare( este cel mai simpl.+ie care >Aten+ieR N.nea este examinarea la cca( $en1a+iile a.+i. picăt.strare 3./iect.lar c.net .l.rare( altă preca.netele 4i2erite ca spectr.lea1ă celelalte g.larită+ile stim.lării p.1ă 4e cca( .st partic.lii 2i1ici >s.lă( preca.li s.l că s.

rse ne4orite 4e 0aria+ie( Prag.i ela/orarea . prima 4ată aplicarea acestei meto4e 3ntr5o 0arietate 4e con4i+ii .i mo4alită+i sen1oriale( $e poate cere s.nele persoane se constată 2enomen. mai m.ale intro4.se la o 4istan+ă 2oarte mare pe scala 4e 2rec0en+e >peste '<< I1(? $ensi/ilitatea 4i2eren+ială o2eră oamenilor posi/ilitatea 4e a reali1a o or4onare 3n sens ascen4ent sa.l sensi/ilită+ii este c.06rsta" starea 2.rile 4intre 2rec0en+ă .i sa./iect.r4itate 2a+ă 4e 3năl+ime" mani2estat prin incapacitatea 4e a sesi1a" s.net complex 3n elementele sale componente .pă care se constată o c.l 4e s.rmătoarele 0aria/ile.4iti0e se exprimă .nete 4e aceea.net.ie să 2ie mo4i2icate pentr.rilor 4e intensitate Psihologie experimentală .i" speci2ic.lilor( De1a0anta=.re . a le recep+iona la acela.ată a..te să opere1e 4istinct c.l.l 3năl+imii" 4o.te .te .l 3n care 2rec0en+e sin.net i1olat( Registr.l.i 4e a 4istinge s.ă s. DEPARTA&ENT ID )<'' În experimentele care 0i1ea1ă st.l.4iti0e Pro/lema prag. .tă .i 4e a e0al. 4emonstrat 2apt.te 4imensi.n s.l 2rec0en+ei 4o.nete 4isp.rilor sensi/ilită+ii 4i2eren+iale este sit.ă partic.i 4i2eren+ială care se raportea1ă la 2rec0en+ă . 4escen4ent a s.rale a anali1ator.i să o2ere estimări pentr.4i.4iti0ă s. 3naintarea 3n 06rstă( Prag.a c.i '* I1( Ja .c6t este ne0oie 4e o intensitate optimă( În experimentele care 0i1ea1ă st.i exerci+i.c s.n ni0el ri4icat 4e per2orman+ă la m.rile sen1a+iilor a.tere p6nă spre 06rsta 4e 'B ani" c6n4 atinge 0aloarea maximăP se men+ine relati0 constant p6nă la *<5*K ani 4.i 4i2eren+iale care se raportea1ă la intensitate( $ensi/ilitatea a/sol./iect antrenat re.4i.soi4ale 4i2erite tre/.n4amentale ale stim.ie să se asig.a 3năl+imea" 2rec0en+a 2iecărei componente 3n parte( Această capacitate exprimă 3n 2apt o aptit.pă 3năl+ime .l este că tre/.4i.tă care prin exerci+i.4iată 3n raport c.i .l.nor etaloane interne 4e comparare5e0al.ie să 2ie st./iect.stice( În aceste con4i+ii &( Dol. 4e a i4enti2ica 4.net.m am arătat mai s.n consens 3ntre o/ser0atori 3n ceea ce pri0e.are a str.ne 3n plan s.i prin capacitatea oamenilor 4e a 4escomp.prins 3ntre )< .ct.l( Cercetările a.me2rec0en+a ./iecti0 .netelor ne arată mo4.nile e0al. orice 4imensi./ aspect.l.ată 3ntre ) .rării 2rec0en+elor 3n ..4iti0e se imp.l sen1a+iei 4e 3năl+ime" 2rec0en+a s./ 2orma ei a/sol.i intensitate 3n st.4ine 3nnăsc.stice tre/.i intensitatea( De asemenea" n. cele 4o.nc+ională a anali1ator.l sensi/ilită+ii a/sol.egală a s. pot 2i ignorate raport.i prag.tă repre1intă capacitatea 4e a aprecia corect" prin interme4i.te 4e la na.i an.l experimental al sensi/ilită+ii a.rilor ac.n s.n s.i antrenament poate atinge .l prag.larită+i 2.ct.l că ni0el.ne imagina/ilă a stim.1icieni( $ensi/ilitatea 4i2eren+ială e0al.4i.4iti0e a/sol.n .l 4es2ă.c6t 4i2eren+ele in4i0i4.s 3n /a1a meto4ei 4iscriminării repre1intă capacitatea s.i )<(<<< I1( În st.i 3n con4i+iile 3n care .ate 3ntr.rilor 5 'B 5 melo4ice( Cop:right ./ aspect.n4ei sonore 3ntr.ată o 4ată c.i 4i2eren+iale tre/.netelor 4. >'ACB? 2ace 4i2eren+a 3ntre sensi/ilitatea a.rilor sen1oriale 3n s2era sensi/ilită+ii ac.e.te cre.r/ă 4escen4entă tot mai accent.i 4e ni0el.l amplit.i intensitate( Valoarea prag.i ni0el 4e intensitate( &ihai ANIŢEI Dra4area sen1orială permite mo4i2icarea raport.l.i 2rec0en+ă ale s.l sensi/ilită+ii a/sol.pă 3năl+ime .l organi1ării str.rile a.ă sa.4inii .te a. cei 4oi in4icatori( $te0ens >'ACK? a 3ncercat pentr.ie să se +ină seama .lilor sonori .l sensi/ilită+ii a/sol.lte s.

.

i aparatelor 2olosite( Prag. această 4i2eren+ă este că acoperin4 .i men+ine 0ala/ilitatea '< 4oar pentr.reche( Cea mai simplă explica+ie pentr.i stan4ar4" c.rile sen1a+iilor a..te ni0el.prinsă 3ntre )<<5B<<< I1( Acest consens pri0itor la ec.t s.tori a.l car4iac( Este 0or/a 4espre .reche( &ăs.ce .l sin.i 4e ni0el.2lat ceea ce 2ace ca s. casca se pro4. &ihaiamplit.4ii a.nei pop.nc+ie exponen+ială 4escrisă 4e către $te0ens >'ACK?( ' se păstrea1ă constant pe o pla=ăCercetări recente a.ls.l a/sol.perior este 4e 'G< 4#( Intensitatea optimă me4ie pentr.s+ine Da0i4 Dreen >'ABA? pentr.t s.1ici" la persoanele 3n06rstă .ct.n.l 4intre cap . relie2at" 3n contin.i 4i2eren+ial este 4e4ar acest raport 3.i a/sol. .l .i .rile a/sol.t 4e2ine. l.tă 4espre 0aloarea exactă a prag.ie să +ină seama .m s.gată la intensitatea ini+ială a s. a. a cre.l./iec+i tineri c.l.pă c.ne care apar 4in contact.nei 3ncăperi 2ără eco.i a/sol.nete( Primele cercetări a.at 3n consi4erare .i minimal ac.t loc 3n 'A** 3n Ja/oratoarele #ell Telephon .te 4e s.nci c6n4 se 4isc.4i/ilitatea .n 1gomot cam.antion mare 4e măs.net.t măs.n 3n 0e4erea sta/ilirii prag.a n. se men+ine at.perior repre1intă intensitatea maximă a s.te Prag.i a/sol.tile pe .l 4i2eren+ial al intensită+ii repre1intă cea mai mică mo4i2icare 4e intensitate a4ă.i l.t 3n con4i+iile .i 3n con4i+ii 4e o/oseală a.nt 4i2eren+e minore ce +in 4e sensi/ilitatea meto4elor .l.l 2rec0en+elor( $e constată 4i2eren+e semni2icati0e 3n măs.l.c la mo4i2icări ale 0alorii prag.ce .lterioare a.i prag la hipoac.4ine( ANIŢEI Psihologie experimentală Prag.l.n e.stic la ni0el.i Ve/er n.i 3n alte +ări iar 3n 'AF* rgani1a+ia Interna+ională 4e $tan4ar4e a a4optat o recoman4are pentr.i prag.l a/sol.a+ia l.2icient 4e ri4icată pentr.ltă că prin acoperirea .i care permite o 4etectare sesi1a/ilă 4e către ' s.rechii c.t minimal este < 4#( $e constată cre.l./iect( Valoarea prag. ni0elele 4e a.i Vhite >4. casca se poate intro4.l a/sol. 2ost reali1ate 3n $(U(A( c6t .Prag. a pro0oca o sen1a+ie 4e tărie a/ia sesi1a/ilă( Raportat la scala 4eci/elică" prag.se 4e p.l. re1ol0area acestor 4iscrepan+e este ne0oie 4e .a+ii in4.l a/sol.nete 4e intensitate sla/ă sa.net.l.l 4e5 'A 5 Cop:right .are" 4i2eren+e 4ar" tot. că.mit 1gomot 2i1iologic( Re1. 2ost reali1ate 4e către $i0ian .l.i semnal 3n a/sen+a altor s.rători pe s.l.teri ale 0alorilor acest.soi4al să 2ie a.mană este 4e F< 4#( Prag. 4emonstrat că raport.i a. a0./ '<<< I1( D.i" s.1 normal( Cercetări . că.l 4e intensitate sa. 2rec0en+a 4e '<<< I1" necesară pentr.pă o 2.t la aceste 2rec0en+e scă1.i .la+ii( Acest gen 4e st. intensitatea necesară 4etectării .i 4i2eren+ial 4.l prag. p.n a.i cască" 2l.rechea c.i intensită+ii tre/.t in2erior repre1intă intensitatea minimă a ton. DEPARTA&ENT ID )<'' '< 3ntinsă 4e 2rec0en+ă c.l a/sol.4iti0e se raportea1ă la in4icator.ct.te energia sa.l.4iti0ă( Prag.1 /.rarea prag.ă să pro0oace o sen1a+ie 4e tărie speci2ică( Valoarea me4ie a prag.rat c.n a.rarea prag.n 1gomot 4e o 2rec0en+ă scă1.pă D( Dreen" 'ABA?( Cei 4oi a.at la 2rec0en+a stan4ar4 4e '<< I1" intensitate care contin.1it mai tare( Alte explica+ii amintesc 4espre 2l.tă 4ar care are o intensitate s.net. 0alori me4ii 4e intensitate( Ja s.a+iile 4e tensi. .ternică apar 2enomene 4e ira4iere a excita+iei care con4.i c.tile pe .

0inte?( 5 )< 5 Cop:right .i al măs.netelor" re1.te? se constată că aparat.ral sa.stice este in2l./iect.n timp mai 3n4el.l 4e răsp.ton" .nc+ională reciprocă reali1at 3n ca4r.ngat >peste *< 4e min.netelor se reali1ea1ă stim.ă .ternic sa.ral( Re1.l recep+iei s.i 2enomen este că s.4iti0 ceea ce pres. constit.nei 0alori stan4ar4 4e '<<< I1 a 2rec0en+ei( &o4i2icări ale 0alorilor 2rec0en+ei in4.i Diaman4 >'AKB?" &( Dol.net.apăsarea pe .i a.+iei 3n care s.net.ită+ii a.c mo4i2icări 3n s2era prag.n mo4el aproximati0 al ei( N.i intensitate 3n proces.are a intensită+ii percep.1ia psihologică a acest.rători electronice .rata 4e exp.ngă 4e timp( .ral s.netele p.i s.rată mai l.i ci .n o optim cheie semnali16n4 pe această cale 4iscriminarea tăriei se reali1ea1ă la /.net 4e la '<< la B< 4# s.r" 0alorile prag.ie o repro4.i( .rmătoareleA0em mani2estărisit.net.l 0a relata o 4imin.net.n stim.i compensare 2.l respecti0( o pot constit.i reac+ia s.nt pre2erate măs. 2rec0en+ă me4ie( altă o/ser0a+ie legată 4e tehnicile 4e măs.i( Dacă .t sa.ra stim.n ni0el iar 4iscriminarea 3năl+imii este mai moment.rile 4intre 2rec0en+ă . sit.rilor intensită+ii ast2el 3n 1onele 2rec0en+elor =oase . NU" care s.a+ii 3n care perceperea 3năl+imii 3nregistrea1ă &o4alită+ile maxime iar 4iscriminarea intensită+ii se a2lă la ni0el scă1.l receptor 4in cele 4o. a/sen+a 4istri/.cere 2i4elă a intensită+ii o/iecti0e a s.ral( Desig.nt constit.net.l.rare pot 2i.l 4e imprecise .l.p.li" 0aloarea 4e semni2ica+ie a stim. DEPARTA&ENT ID )<'' .i intensită+ii s.ne c.te 4e peste 4o.nete melo4ice" c.ne laten+a 3ntre pre1entarea stim.i 3nalte tăria s.ltă că 4i2eren+ierea .i s.ce al 3n 0e4ere 4iscriminarea" i4enti2icarea semnal.l.rare a prag.n in4icator al ac.te raport.lilor >1gomote" s.ce intensitatea o/iecti0ă a .nt 4est.i( alternati0 .rătorile mecanice sa.l ac+ionea1ă ./iect.ă ori mai p. 3nalte s./or4onea1ă legilor 4istri/.r/ă ga.ltimă preci1are" 3n ceea ce pri0e.4iti0e .i electro2i1iologice( Varia/ilele in4epen4ente s. Varia/ile experimentale practică 4e a 4isocia 2rec0en+a 4e intensitate poate >'AFF" 'ACB?( Imposi/ilitatea Varia/ilele 4epen4ente tre/.l 4e toni2iere .l 4e reac+ie este .te mai repe4e 4ec6t 3n 1ona 2rec0en+elor me4ii( Concl.l sla/ă( $e pare că" 3n timp ce" estimarea 3năl+imii se s.l interac+i.rale( Acest 2enomen se explică prin e2ect.rilor 4eterminate /ina.l.rilor intensită+ii ac.i Ne22 .ns con4. tolera/ile 4ec6t cele c.i sonor( 0alori la s.lilor" nat.l.l.larită+ile .i n. preci1ie că s.nii 4intre componentele pereche ale anali1ator.ltă 4in cercetările l.ie să p.l.p./iect.nt mai mici 4ec6t cele 4eterminate mona.rile 0er/ale 4e tip.i .+iei 4imo4ale( Re1.i prag.net.l.l #( Pentr.a+ia 3n care 4e măs./iect.l.l A este 4e 4o. 0om p.nc+ionare prin rota+ie care permite men+inerea la .ne legilor răsp.ă ori( Determinarea sensi/ilită+ii . mai sla/ 4ec6t s.n ni0el optim al sensi/ilită+ii pe o 4. /ina.l mona.rechi intră 3ntr5.area tărieialtă sa.net.l.nt mai gre.ite 3n principal 4in partic.ternice =oase sa.i( &ăs. că" 3n realitate" 4acă 0om re4.l.1.2rec0en+a" intensitatea" 2orma" 4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală con4i+iile .nă 3n e0i4en+ă comportament.i i4enti2icarea s.n4ei sonore.en+ată 4e a.pă o c. semnalarea pe cale 0er/ală s.i 4in acest moti0 4e 2iecare 4ată c6n4 este posi/il s.n regim 4e 2.l sensi/ilită+ii /ina.nere" inter0al.rale este mai mare 4ec6t cel al sensi/ilită+ii mona.l.ltă că ni0el.i normale 4.i cre.l.ns.n.mo4alitate a intensită+ii se s.l DA sa.rării prag.ccesi0" c6n4 3năl+imea" c6n4 tăria( Timp.l./iecti0ă a s.l 4intre stim.gerea1ă pre1en+a sa.ssiană" e0al.tea sp.l receptea1ă s.i este aceea că sen1a+ia 4e tărie a s.

i c.tili1ea1ă set.it să reali1e1e sing.ltător" 2ie prin interme4i.4iti0e( con4i+ie importantă este asig.netelor pentr./iecti0 ale s.itatea a.i me4i.4iti0ă este mai /.n control al altor 0aria/ile 4ar" 3n schim/" in4.ng c.l.l este 4at 4e către s. mai a. o hipersensi/ili1are 3n raport c. at6t ac.l.r mo4.4iologie 3n scop clinic 9 pentr.t se .stice pentr. 4o. om( J.l/. . c6t timp.nt pre1entate 3n Al( Ro.mitor caracteristici 3n 0e4erea o/+inerii .l.ri speciale 4e pregătire a s.tem aprecia că se 4e10oltă reac+ii s.netelor pre1intă o importan+ă excep+ional 4e mare mai ales 3n con4i+iile 3n care in2orma+ia 0i1.larea an.4iogramelor care pre1intă" 3ntr5o manieră 5 )' 5 gra2ică" per2orman+ele a.tilor( Răsp.ns al s./iect.l constit.ns( A.l 3n care 3ncepe să a. DEPARTA&ENT ID )<'' mona.r că ni0el.4iometrele permit e0i4en+ierea re1.or 4e mane0rat 3n 3nceperea experiment.i asociată c.ral c6t .nete este ./iect.l.i eli/erarea lor /r.scă" 3n apropierea .pată c.i să 3l oprească 3n moment.4iti0 . 2oarte larg( De asemenea" .4ă s. o .l organism >p.rilor 2rec0en+ei .ită+ii sen1oriale ac.l ac.ns.ca >'AC'?( Denerator.i prag. 4eterminarea caracteristicilor ac.n me4i.i( Din acest moti0 se imp.l este .4iti0( A.area 0i/ra+iilor ce se transmit pe cale osoasă( A.ie .i aparat este 2apt.i să 2ie acoperită sa./iect.ls" respira+ie? p.reche 3n parte" iar 3n timp ce se examinea1ă c.rse amplasate 3n 4i2erite po1i+ii 2a+ă 4e asc.nor in4ica+ii mai 2ine pri0itoare la res.i apoi se 2ace o me4ie a acestora( serie 4e alte aparate clasice 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală s.n micro2on" 2ie prin apăsarea pe .ă 4egete .i propri.l 3n care n. 4eterminarea t.ton 4e răsp.i( $.mită 2rec0en+ă( Tehnica examinării pres.i 4e răsp.l că.rarea .n 4ispo1iti0 electronic . tre/.i a/sen+a eco.rsele receptor.l( Pe această cale se poate e0al.i o stare anxioasă gre.l a06n4 la 3n4em6nă .n măs./iect.n alt a0anta= 3l constit.ngimi 4e .ne prin4erea capetelor 4iapa1on.l .l 4e s.ite ast2el 3nc6t să emită s.r" c.n spectr.i prin prel.ie să 3l pornească 3n moment.l a.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Varia/ilele 4e control +in mai ales 4e 0aloarea 4e semnali1are a s.p.i intensită+ii( A0anta=.net.ri 4e 4iapa1oane constr.4iometrele mo4erne testea1ă capacitatea aparat.n 4op 4e ceară( $e reali1ea1ă mai m.l.l 4e preci1ie este mai scă1.pra sensi/ilită+ii a.ie să +ină seama 4e e2ectele 3n plan s.n4al" 4acă se a4a.nete 4e o an.l acest.n4ă ale s./iect.ie 2apt.i /ina.4i./iect 2ie pe cale 0er/ală 9 la .l. i1olat 2onic" 4e 4orit camere i1olate 2onic( $emnalele sonore pot 2i transmise pe cale aeriană 4in s.l că s.rechii s.ală este 4e2icitară( Din acest moti0 cercetările experimentale as.4i+ie este mai l.l.lare a registr.netelor( Desig.c s.pra comportament.i intensită+i 3ntr5.a registr.l. total i1olat 2onic reali1ea1ă .i 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală 9 pentr.4iti0e 9" c6t .l. 4e stăp6nit( Pe acest 2.mea s.l.l.nă( $e reali1ea1ă examinările la 2iecare .tili1at 3n 0e4erea st.netele emise 4e propri.n cronometr.n /.rărilor a.reche" cealaltă 0a tre/.net.n /.n./iecti0e ce pre1intă implica+ii ma=ore as.lte 3ncercări .4iti0e tre/. s.gă .l 4e a.4iometr.i a.i 4e 2rec0en+e ..n 4ispo1iti0 la 3n4em6nă" .netelor( Ast2el cercetările reali1ate 3ntr5. 0ariate l.n aparat .tili1at at6t 3n la/oratoarele 4e 2onoa.ită+ii a.4e s.ral( .51is( experimentele 4e la/orator( Desig.l poate 2i instr.l că permite o mo4.ltatelor prin interme4i.i a.4iti0e at6t Cop:right . ast./iec+ilor Tehnici" proce4ee" aparate 3nainte 4e Diapa1on.

.

ale a 2ost măs. literele respecti0e( De exempl. mai re..t al sensi/ilită+ii 0i1.l Arago 7pentr. 2ie proiectat pe 2o0ee( Re1.ală e0al.tă la l.l 4i2eren+ial Determinarea prag. l.mină 3n con4i+ii 4e o/sc. corn.n 2lash c. 2o0eea centrală se poate 4etermina la o l.l.l.nită+i energetice care a pro0ocat .ns sen1orial a 2ost 4e *"BA x '<5') ergi( Valoarea prag.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală $en1a+iile 0i1.ră s.pă #artlett" 'AFFP I( Cio2.i 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală expresia prag.l.tili1atăP 9 2orma c6mp.ngimea 4e '<<< .neric 4ar c.al" să n./iect.tor.p.na c.i pe retinăP 9 pre4ispo1i+iile in4i0i4.i că retina are o sensi/ilitate maximă la l.ne 2actori .lt mai sensi/ile la l.i 4i2eren+ial 0i1.l il.V a aa a <")K ( Examinarea tre/.n4ă 4e K'< fm pe o arie retinală restr6nsă la '<T" 4iametr. proce4at 3n mo4. să 4escrie semnele pe care i le arată examinator.l n. a percepe .se asig.ie .m sp.ale Prag.rile 0i1.meroase ast2el tre/.aleP 9 4ispo1i+ia 4e momentP .noască semnele pentr.neric( Determinarea prag.i a pa.cr.l( $e co/oară pe 2iecare r6n4 p6nă c6n4 s.itatea 2ocar.tă la intensitatea l. complicate( În ca/inetele 4e o2talmologie prec.l.e.n . a=.lărilor .alePrag.minării ochi.nt m.ti[ 4eci să n.l cel.l minim a/sol.lele c. DEPARTA&ENT ID )<'' 9 ac. prima 4ată c. 2iecare r6n4( $.at la )<g 4e ax.i am6n4oi 3mpre./iect.ie să se +ină seamă 4e9 ni0el.ie să ai/ă loc 3n D )< G con4i+ii 4e 3nt.te să i4enti2ice semn.rnă? reali1ată c.nea retinei excitată" 4e 4.l tre/.l anteriorP 9 tehnica .l. 3nt.ală. o mare ac.s pre1entată este .pă c.l.ritate sa.l. 2ie 2ixat 0i1.t este 4epen4ent 4e mărimea s.alP 5 )) 5 Cop:right .ir 4e r6n4." o persoană care este amplasată la o 4istan+ă 2ixă 4e K m 0e4e 4oar literele care 3n mo4 normal s.rmătoarea ac.i 3n me4ie *< ' min 4e a4aptare la 3nt." 'ACB?( Cei trei a.minii( D.ri 4e litere" ci2re" semne sa.ngime 4e .5l pri0e.i 0i1. ta/lo.ie să citească literele sa.i octometric( Ta/lo.nea 2i1ician.l octometric pre1intă .neric" apoi se proiectea1ă timp 4es .n o/iect 2oarte sla/ l.tor.rate+e 4e către Iecht" $chaler .i 4i2ic. 1ona peri2erică a retinei la K<< fm( Partea peri2erică a retinei are o sensi/ilitate mai cresc.nt 0ă1.l octometric /ine il.mină . caracter electro2i1iologic .i 3n moment.it este speci2icată 4istan+a 4e la care s.nă( Prag.i minim pentr.i minimal este ac.itatea 0i1.al pres.l.ată c.l sa.minat( $e examinea1ă 2iecare ochi separat .l.i poate să rec.ltă+i mai n. a=.n răsp.e s.n4ă 4e KF< fm" iar pentr.ri are o sensi/ilitate mai scă1.1elor 4intre acestea( &eto4a mai s. imagini 4i2erite ca mărime 4e la aproximati0 A< mm la K mm( Pe ta/lo.ltă că cel./iect.i minimal a/sol.i proce4ee 4e l.n.itate 0i1.ie să n. /astona.tori a.i Pirenne 3n 'AG) >4.l tre/.i minim tre/. 3n mo4 o/i.lelor c.pra2e+ei receptorilor excita+i" 4e regi.mină ceea ce 3nseamnă că 0e4erea 2otopică >4i.l ori1ontal 3n partea temporală( Cantitatea minimă 4e .rmător.l .m .ră ./iect.l.l sit.te 4e la )< m pre1intă 4K ' .i implică aparat.l ta/lo.rat pentr.rata stim.minat a2lat 3n apropierea prag.

.

l relatea1ă 2apt.ale in2l.teri constante ale 0alorii intensită+ii care să repre1inte 3n acela.i 4intre licăririle s.mină pro4. DEPARTA&ENT ID )<'' 9 06rsta s.ă licăriri s.l 3n care o s.i să relate1e sa.rmătorii 2actori >0aria/ile? care in2l.l .te amplit.i 4i2eren+ial al sensi/ilită+ii 0i1. cea sta/ilită o/iecti0" electroence2alogra2ic( Ast2el pe cale 0er/ală s.mite con4i+ii s.terea 2rec0en+ei licăririlor >cNs sa./iecti0 nimic 3ntr.ă" licăritoare( $e consi4eră că limita 4e s./iect. a s.4inii .tili1ată 3n 4eterminarea prag.ne( In4icator.mini contin.ale sa.i c.ccesi0e este 4e o sec.i 4e hrană" le1area creier.mai o serie 4e licăriri 4ar 4acă inter0al. I1? p6nă 3n moment.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 9 ni0el.ă( În sens 4escen4ent se porne.tă" este 4epen4entă mai ales 4e procesele 2otochimice 4ec6t 4e cele corticale( ECE semnalată 0er/al n.l 0a tre/.l că 0e4e o l.ce licăriri s. total( Prag.ri ascen4ent .4ine mare .n in4icator o/iecti0 al proceselor 0i1.ne '<< preci1area că n.1i./iec+ilor >o4ată c.i cre.rsă sta+ionară 4e l.l Allen 3n 'A)F( În ca1.rata licăririlor .mină contin.4inea 2a+ă 4e sarcinăP 9 set.n moment 4at" s. există cre.i" o/oseala 0i1.c6t s.ne >ECE? Termen. mai 3nseamnă 4in p./iecti0e constante( Din acest moti0" la o intensitate l.l 4intre 4o.l raportea1ă perceperea .tă care treptat se mo4i2ică prin scă4erea amplit.l n.l.ra am/iantă care poate in2l.l aten+ieiP 9 atit.l 4intre 4o.en+a ritm.l pregătitor( To+i ace.l./iecti0ă" 3n special o/oseala 0i1.ngimea inter0al.l reac+iilor 2otochimice" .ală" 9 temperat.ă sens.i timp .en+ate 4e an.nei l.l ECE 4esemnea1ă 2rec0en+a licăririlor perio4ice pe .s treptat" la .l.4ine scă1.pra ECE tre/.mini contin.ti 2actori se instit.i este n.l 3n care 0e4e o l.e( J./iect. 3naintarea 3n 06rstă se constată o scă4ere a ECE?" 9 starea s.mită 2rec0en+ă critică 4e 2.l.l 0a percepe n.l 4intre 5 )* 5ele" Cop:right .l 3n care s. amplit.te 4e la o 2rec0en+ă 2oarte ri4icată" c.s a ECE" care poate 2i percep.ie să se +ină seama 4e .n4ă s.i 2rec0en+ă scă1. at6t este mai mic inter0al.i 4i2eren+ial 0i1.i 4escen4ent pentr. 2ost prop.ă .4inea iar s./iect.nitatea 4e timp 4ată( C./iect.n4e c.1i.m ar 2i.i inter0al.i mărimi s.en+ea1ă 4inamica ECE9 intensitatea .i ' Eechner ./iect.al este 4e( $e imp.ccesi0e( Determinarea ECE se reali1ea1ă 3n 4o.l 4intre licăririle s.nea are loc la o 2rec0en+ă mai mică >4e exempl./iect.i 0a relata existen+a .l temporal al ac.i meto4a a.1i.ccesi0e" at.mină 4iscontin.i ni0el.l.nct 4e 0e4ere s.nci c6n4 inter0al.rprin4e mai /ine capacitatea 4e 2.i treptat sca4e 2rec0en+a" cre.se 4e către 2i1iolog.l semnalea1ă că 2.ale este cea a erorii me4ii( Valorile statistice con2irmă constanta l.1i.minoasă extremă" orice a4aos n. să semnale1e moment.l .ală În cercetările experimentale as./iect.i 4i2eren+ial( &eto4a cea mai 2rec0ent .mină contin.ită+ii 0i1. c6t este mai mare 2rec0en+a licăririlor c. mai sesi1ea1ă inter0alele . 2rec0en+a critică 4e 2.cerea aport.ne a imaginilor pe retină( În sens ascen4ent 4eterminarea se reali1ea1ă pornin4 4e la o amplit.tă ce apare ca l.l este 7or/it[ par+ial sa.ă licăriri s.re4.ccesi0e este re4.nei l./iecti0e c.nanim acceptat al prag.ie 3n 0aria/ile 4e control implicate 3n 4eterminarea prag.ccesi0e la care s.loarea licăririlor" 9 4. K< cNs? 3n timp ce la EED este 4e C< cNs( Din acest moti0 se consi4eră că ECE este . coresp.l.

l.miniiP s5a constatat că mărimea inter0al. l.1i. o 0ite1ă tot mai mare la 3ncep.l test.lilor 0i1./iect.mina constantă( In a 4o.i aparat.i la s26r.n /.a 2el 3nc6t să minimali1e1e 0aria/ilele 2i1iologice sa.l pri0e.ali pre1enta+i 3n trei mo4.rologie" gerontologie" ergonomie" psihologia m.i( &ăs.mite ElicWer /a1ate pe 4ispo1iti0e electronice .l 2.nii ElicWer are aplicatii 0ariate in 4i2erite 4omenii" prec.n.l./iect.51is" se pre1intă stim.i 2.perare( Pentr.ncii" psihologie sporti0ă" 2iin4 2olosit pentr.minii( Ea1a 4e pregatire pentr.1i.c 2rec0en+a critică .l n.n.i să semnale1e existen+a .l propri.l./stan+ei 2otosensi/ile 4escomp.tili1ea1ă aparate mai per2ec+ionate 4en.mină intermitentă pentr.l căr.lii" se 3nregistrea1ă reac+iile s.minos este s.te 0ite1a să se pro4.l /iologic circa4ian" 9 1ona retinală excitată" 9 0ite1a 4e rec.l.. DEPARTA&ENT ID )<'' c.i c.mini contin.i( În 1ilele noastre se .rse 4e l.tea regla propor+ia 4e l.l .mină .rării excitatiei intra2o0eale( Prin proce4.l c.ale paralele( $tr.a 2a1a se 0a pre1enta o oscila+ie 4e '< I1 a l. a 2amiliari1a s." la aparat.mit Episcotister s.t .l 4e testare" exista o prima 2a1a 4e pregatire in care este pre1entata o l.nci c6n4 s5a pro4. 4eterminarea 2rec0en+ei 2.tea 2i percep. 2ost create 3n a.4i.i 4escrescătoare( Valoarea 2rec0en+ei poate 2i selectata la alegere 4intre parametrii program.ra 4e testare se controlea1ă test.l ElicWer o2erit 4e către 2irma Viena Test $istem s.nii stim.l.i a/aterea stan4ar4 a per2orman+elor s./iect.l 4e a 2amiliari1a s.plate prin inter2a+ă la calc. 4escrescător sa.i l.i .ia se p.mină care p./.i testat .nei l.rătorile se 2ac 2ie 4oar 3n sens ascen4ent sa.nii oscilatorii peri2erice extinse 4e la '< 5 B< I1( $chim/area 2rec0en+ei se 2ace 3n inter0ale 4e <"' I1( Echipament.l percepe o l.se s.in4 să semnale1e prin apăsarea pe .l.i o2eră 0alorile statistice 4e /a1ă" respecti0 me4ia .l.l.larea l. crescător N 4escrescător? ce a.l ElicWer $t.en+a l. test con+ine K cicl.i t.ri >crescător" 5 )G 5 Cop:right .mpsihologie clinică" 2armaco 9 psihologie" psihiatrie" ne. scop.l comp.ră Aparat.nei s. ca pe măs.l.l la 4istan+e prin axe 0i1. pre1entarea .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 9 ritm.i t.l.l este reglat la parametrii constan+i 3n serii ascen4ente .l A.l tre/.1i.lator( $pre exempl./ in2l.i 4isc rotati0 la ni0el.i 4intre licăriri a2ectea1ă această 0ite1ă 4e rec.ter.ct.l 4e exp.ir.ră ce cre.rsa asig.tă( At.arii( Eiecare 3ncep.i" c. pe 4ischetă( Pentr.i procesea1ă 3n timp real re1.( Un sistem 4e lentile acomo4ea1ă ochi.l e0al.perare a s.i 4escen4ente" s.ri 4i2eriteO 2rec0en+ă crescătoare" O 2rec0en+ă 4escrescătoare" O 2rec0en+ă crescătoare ./ iar stim./iect.minoasă este emisă c.ate in consi4eratie in moment./ert a in0entat aparat./iect.nci c6n4 4isc.ton at.ne( Program.1i.i este rotit c. 4eterminarea ECE 2i1ician.l proce4e./iect.l este amplasat 3n 2a+a .mino1itate constantă 4e .ra stim. proce4e.it se stochea1ă 4atele pe har44isW sa.l 4e testare" 2ara a 2i l.ltatele . 4e me4i. 4oar 3n sens 4escen4ent" 2ie alternati0( Tehnici ./ 2orma .nere" 3n special" a. ne4orite( $tim.te 3n interior./iect.n JED ro.s mo4i2icarea 4e stare 3n 2rec0en+a 4e 2.t s.

DEPARTA&ENT ID )<'' ./ 2orma .l.n.i co4.l 4in cele 4o.l . este apăsat" cicl.l apasă .ne( 5 )K 5 Cop:right .l apasa o tasta sa. linie contin.toane( Dacă nici .nei imagini clare .noa. măs.l 2rec0en+ei" care sca4e contin.n.1i.toane sa...l se 0a opri la 06r2.l 4in cele 4o. 06r2.n. 2iecare cicl.ă /.ng 4e K<ms" .stic l.l.toane sa.mele program.i raport ce contine n.l apasă .latoare este acti0ată( &ăs.l.ării?" 4ata c6n4 test./iect.l 4in cele 4o.ă >cicl.rat( De asemenea" 2rec0en+ele reali1ate s.i 4e 2rec0en+e selectat( 5 3n mo4.ă /.n.l e0al./iect. linie p.l crescător" c./iect.terea rapi4ă a 2rec0en+ei 4e 2.ir. este atinsa cea mai =oasa 2rec0enta a sir.l a 2ost reali1at" apoi 2rec0en+a reali1ată" 0aloarea me4ie .ă p6nă c6n4 s. 3n inter0ale 4e <(' I1 p6nă c6n4 s.i" i4enti2icarea T$ >a s.rmat 4e . este marcat 4e .nite c. 3n inter0ale 4e <(' I1 p6nă c6n4 s.l .a sa sca4a pana can4 s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4e cicl. 06r2.l crescătorN4escrescător" c.nt . c6n4 este atinsa 2rec0en+a cea mai 3naltă( Apoi sec0en+a 4escrescătoare porne.l 2rec0en+ei si contin./iect.a /.nctată >ciclii 4escrescători?" ce permite 4o/an4irea .i contin.n. este atinsa cea mai mică 2rec0en+ă a .l 4escrescător" c.lare s.ltatelor s.l testat apasă . 2rec0en+a selectata ini+ial ce 0a creste contin.rătoarea 3ncepe5 3n mo4.l permite a2isarea re1.i a/aterile stan4ar4 ale 0alorii me4ii pentr.l.nctele 2rec0en+elor sing.l crescător? sa.i o rec.ir.nt repre1entate gra2ic 3ntr5o 4iagramă" 3n care p.i testat" 06rsta" sex.n inter0al 4e C<<ms( Apoi lampa stim. cea mai =oasă 2rec0en+ă >sec0en+ă 4e 2rec0en+e crescătoare? ./iect.toane n.i( Test.l 4intre /.n semnal ac.te c.i( 5 3n mo4.l.

+ie o primă pro/lemă Această polari1are meto4ologică 3.n.ne ceea ce cre4e el că 0e4e( În experimentele pe care le ini+iem 3n st.1iile percepti0e )(G( E2ectele consec. DEPARTA&ENT ID )<'' .tii n.ns.l celor mai simple sen1a+ii n.ia .i( Acest 2apt este c.i an.roase( Dacă a0em a.ri)('( &eto4ologia a/or4ării experimentale a percep+iei )('(' Percep+ia 4irectă" percep+ia in4irectă )('() Percep+ia 3nnăsc. 3nt6mpină 4i2ic.l( Exp.i la ni0el.4i. este ca1.tală il.n.t.s 3n e0i4en+ă 3n ca1.nte( Pre1ent6n4 această imagine ce are atri/.i" calită+ile acest.tiin+i2ice" ./liminală )(*( Il./iec+ii no.i percep+ii( 4irectă .l.i cea in4irectă >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" )<<K?( 5 )F 5 Cop:right .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE ) A# RDAREA E%PERI&ENTAŢĂ A PERCEPŢIEI Con+in.me" cea a rela+iei 4intre sen1a+ii .ce 3n 4isc.teptăm ca s.l percep+iei" experimentator.i rig.te /i4imensionale 0om constata că nici .l s.l.nei imagini /i4imensionale( Aceasta a4.strată a .l.4i. o 2otogra2ie" o carte po./iect.4i.teptări a/sol.rile psihologiei .ltă+i 3n a s.ăm 4e exempl.l percep+iei ne a.l percep+iei( Precerin+eN.tă" percep+ia 4o/6n4ită )()( Percep+ia s.i răsp.i ora.l 4intre s.i are originile 3ntr5o 4isp.rprin4e in4icii 4e pro2./iect.i tehnicilor experimentale 3n st.l .tor. )('('( Percep+ia 4irectă 9 percep+ia in4irectă a=.nea percepti0ă )(F( Varia/ile experimentale )(C( Tehnici" proce4ee" aparate /iecti0e'( Pre1entarea meto4ologiei 4e a/or4are experimentală a percep+ei )( Pre1entarea a/or4ării experimentale a 0ariatelor mani2estări ale percep+iei *( Pre1entarea 0aria/ilelor . at6t mai /ine p.m am 0ă1.l speră ca s.t.n1ime .me rela+ia 4intre percep+ia 3ncep.l anterior 4e4icat sen1a+iilor chiar .tă mai 0eche 4e la meto4ologică 3n st. se poate 0or/i 4espre o corespon4en+ă 4eplină 3ntre pre1entarea stim./iec+ii să pre1inte relatări o/iecti0e .nere)(' &eto4ologia a/or4ării experimentale a percep+iei D.i 4e a percepe 3n relie2 c.pă c.l să relate1e ceea ce 0e4e 3ntr5o manieră o/iecti0ă 3n schim/ acesta cel mai a4esea sp.l experimental al percep+iei .ti0e )(K( Aprehensi.te" 3n această pri0in+ă" 0om constata că realitatea ne contra1ice( $ă l.i an. 4intr5o 1onă 4e m.t 3n capitol.

a aprecia 4istan+a 4intre noi .i acceptăm 4rept 0eri4ice in2orma+iile pre1entate( Apoi" 3n /a1a . că percep+ia este re1.m ar 2i pro2.ltate 4in integrarea in2orma+iei sen1oriale( C.i in4irectă se regăse.i .i /ottom5.n1imea( &ai t6r1i.l . care percep+ia a46ncimii" pro2.i perspecti0ă s.l experimental al 0ariatelor mani2estări ale percep+iei p.nt 2ig.lt mai mică pentr.l.ltă 4in ten4in+ele 3nnăsc.n1ime . &ihaisen1a+ia ANIŢEI Psihologie experimentală .i percep+ia in4irectă( În prima categorie 4e mecanisme intră procesele retinale .i re1. există 3n realitate( În st.lară care pri0e.are a4ec0ată a constan+ei 3n limitele .al 3ntr5o manieră 4e4.tili1ăm in4ici 4e pro2.t( În acest ca1 percep+ia 4irectă ar tre/.ă categorii 4e mecanisme care exprimă 2oarte /ine interac+i.stra+ii(?( În ca1.n1ime pentr.ea1ă rol.ie 2enomen.tă" o regăsim 3n concep+iile a 4oi mari cercetători 3n 4omeni.s 3n =os" respecti0 4e la concepte" experien+e .rile imposi/ile >Aten+ieR $e 0or p.i proces 4e 4ecentrare percepti0ă >\( Piaget? prin inter0en+ia mecanismelor cogniti0e reali1ăm o interpretare a4ec0ată a in2orma+iei( Un alt exempl.tii aprecia.l percep+iei om.nci c6n4 . 3l constit.tem constata implicarea celor 4o." această 4isp.nci c6n4 ne prop.nt 4e4.nor 4istan+e mici 4e p6nă la )* 4e metri( Ja 4istan+e mai mari inter0ine . toate acestea raport.i perspecti0ă( Perspecti0a 4e a/or4are 4irectă pres.i perspecti0ei( Este o procesare 4iri=ată concept.ă 2orme 4e percep+ie( Această contro0ersă 3ntre a/or4area 4irectă .nei procesări a in2orma+iei sen1oriale 4irec+ionată 4e 4ate( Este o procesare 4e tip in4.p >in4irectă?( Percep+ia 4irectă se reali1ea1ă 3n /a1a .ce o interpretare a in2orma+iei 3n 0e4erea ela/orării impresiei 4e a46ncime .se chiar 4acă acestea n.l 4e constan+ă a mărimii care apare at.nea 4intre percep+ia 4irectă .i a=.nge la ela/orarea .i e0al.i spre alte calită+i ale percep+iei c.nt implicate 4o.cti0" care porne.c6t imaginea 2ormată pe retină este c. o/iectele 3n4epărtate 4ec6t pentr.cti0ă( C.ăm a4ec0at constata 4e mărime a o/iectelor( În 2enomen.s+ine că impresiile sen1oriale o2eră 3ntr5o manieră 4irectă in2orma+ii 4espre pro2.i mecanica oc.nc+ionea1ă corect .l acestor 2ig.l percep+iei se pro4. cele 3n4epărtate( C. DEPARTA&ENT ID )<'' 3n raport c.ltă o perspecti0ă 4e a/or4are in4irectă 3n con2ormitate c.tii consi4era.l 3ntr5o manieră spontană" 2ără să re2lecte1e as.ne il.ltat.l .l sen1a+iei ca 2.i 2actor 4eterminant al percep+iei( Percep+ia in4irectă este ro4.te acomo4area ochi.me 4e impresii sen1oriale 3n schim/ gestalti.i perspecti0ă( De aici re1.l 4e constan+ă a mărimii sa.rile percepti0e 2.0inte" in2orma+iile 4espre pro2.nei s.l percep+iei( Di/son >'ACA? s.nor percep+ii mai complexe re1. 4istan+a( Aceste procese 2i1iologice permit o Cop:right e0al. că percep+ia este primară 3n raport c.Dacă asocia+ioni.+ia celor 4o.ri" la o primă pri0ire >4irectă?" ne lăsăm 3n.0inte se accent.4i.i să cree1e pro/leme serioase 3ntr.n1ime . m. alte c.ne că 3n proces.n1imii .i in4ici ai pro2.tili1area 4i2eri+ilor in4ici as.i să 4e2inim contri/.p.l captea1ă in2orma+iile pe care le o2eră me4i.te 3n psihologia cogniti0ă 3n termenii 4e procesare percepti0ă 4e tip top54oMn >4irectă? .l.n4ament .pra acestor calită+i percepti0e( At.n.te ale om.ă mecanisme explicati0e( Un prim exempl.i 5 )C 5 .te 4e la /a1a 4e 4ate 4e tip sen1orial . a 2ormelor s. alte c.n1imii" 4istan+elor" perspecti0ei se reali1ea1ă pe /a1a experien+ei anterioare prin .i spre integralitate percepti0ă .nei procesări percepti0e orientată 4e s.nem să in0estigăm aceste calită+i ale percep+iei 0a tre/.n o/iect percep.ela+i 4e in2orma+ia sen1orială . s.pra lor( Dregor: >'AC<? a2irmă că 3n proces.

0inte este 4eterminată at6t 4e literele 3ncon=.s5=os?( Cercetările l.l c. 4o.ternice 4e percep+ie( A.ă 2erestre egal 4istan+ate 4e pri0itor( C.06nt este acti0ată 4e litere at.i 4o/6n4it 3n percep+ie se s.nt acti0ate 4e . DEPARTA&ENT ID )<'' .06nt. mesa=.are 4etectorii 4e litere stim. 4e aspect exterior 3n care contea1ă aspect.ti stim.ce la relie2area rol.i cea in4irectă( Psihologia cogniti0ă a 4emonstrat 3n mo4 con0ingător acest aspect( $ă l.larită+ilor sa.nii in0erse" 3ntre procesarea 4irectă .nită+ile 4e rec.i ni0el 4e stim.te interac+i.i care con+ine acele primei 4irec+ii meto4ologice care se re2eră la rela+ia 4intre percep+ie 4irectă 9 litere( Ja r6n4.i experien+ei in4irectă( percep.i cea in4irectă 3l repre1intă il.ri 4e prel.l partic.crări percepti0e( Într5o manieră mai analitică" se poate sp.larită+ilor >aspect. i4enti2icat trei ni0el./or4onea1ă .melhart >'AB'? a.ra+ie( Percep+ia acestor litere 3n 2iecare 4intre c.i cea in4irectă" este .nci ea" la r6n4.lăm 3ncep6n4 4e la na.ltan apoi ni0el.n1ime .i acela al căr.m.ă c.i mică 4e 4imensi.l exempl.- YAN9h &N9hT Dacă 0om pre1enta ace.l este 4at 4e 2orma trape1oi4ală a camerei ast2el 3nc6t persoana a2lată 3n st6nga imaginii apare 3n 4epărtare .nt acti0ate 4e in2orma+ia speci2ică .ah mat" c.ri 4e procesare percepti0ă.l.lar care 4o0e4e.06nt. sen1a+ia că se .nită+ile literei( Ast2el" ime4iat ce .i cea in4irectă( A4e0ăr.i &c( Clellan4 .l lor .06nt( a 2actorilor 3nnăsc.l În 2apt" această pro/lemă se re4.al acti0ea1ă 4etectorii 4e )('()( Percep+ie 3nnăsc. po1i+ie( În Pro/lema rela+iei 4intre 3nnăsc.li 0er/ali 0om constata că ma=oritatea co06r.+i 3n percep+ie( Încerc6n4 o a/or4are 4intr5o perspecti0ă istorică 0a tre/.0inte 3n lim/a rom6nă >percep+ie in4irectă" 4e tip.i 4e in4icii 4e pro2.l ei" reacti0ea1ă literele( Acest mo4el al conexi.1ii care pro0oacă erori p.inelor 4e cale 2erată care 4a.i 4e 4imensi.ltă+i să citească 4e prima 4ată corect .i 3n care elementele s.1ii exploatea1ă s.l camerei trape1oi4ale .lare este mai 3nalt 4ec6t al altor .gestiile 4e perspecti0ă .1ie clasică 3n acest 2el este cea a .i ni0el.ni0el.nitatea 4e c.tili1area .ne că" literele s.a este ca1.nită+i 4e c.s? c6t .l este că ma=oritatea percep+iilor implică o interac+i.ăm .l literei .i 4emonstrea1ă" 3n acela. 4in care 4e4.rmător.l partic.rătoare >percep+ie 4irectă" sen1orială" 4e tip =os5s. 4espre cele 4o.nea 4intre cele 4o.06nt.itoare a oamenilor n.i ea contin.l 0i1.ni" iar persoana care apare 3n 4reapta imaginii apare 3n apropiere .n4e . 3ncercat să anali1e1e mecanismele perspecti0ei prin .ti.l s.n mo4el circ.l.rile 4intre percep+ia 4irectă .cem raport.06nt se inhi/ă reciproc .terea c.nei litereP ni0el.lară c.i R.l.ni mari( Di2erite alte il.area .ri care 0or acti0a 4etectorii 4e litere ce se inhi/ă reciproc" po1i+ie c. po1i+ie sim.lea1ă rec.na pe alta ast2el 3nc6t percep+ie c. apar 3n această con2ig. toate acestea cele 4o.nor il.nită+ile 4e c.l" 3n2ă+i. 0om a0ea 4i2ic.tere a literei s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală percep+ia in4irectă 4iri=ată 4e experien+a anterioară .t la teoria empirică a l.l exterior? sa.nt acti0ate po1i+ie c.i să ne re2erim pentr.noa.ă persoane pre1ente 3n 2iecare 2ereastră apar ca 2iin4 2oarte 4i2erite ca mărime( E2ect.1iile ce 4eri0ă 4in perceperea perspecti0ei( il.ne 3ntre a/or4area 4irectă . toate că nici litera h" nici litera a n. 3ncep.noa.tili1ate 4e către HilpatricW >'AK)?( Imaginea pre1intă o 3ncăpere rectang.i Ielmholt1 care aprecia că toate 5 )B 5 Cop:right .t este anterioare .tă 9 percep+ie 4o/6n4ită trăsăt.nesc( Cercetările experimentale a.t .ă tip.i 4e perspecti0ă pe care 3i ac.tere( Un alt exempl.i timp" rela+ia 4intre percep+ia 4irectă .i 4e ceea ce oameni .

ltat.l experien+ei anterioare( At.ală[( Dispo1iti0.te 5 )A 5 .l.nor in4ici sa.n1ime sa.ale 3ncepea.ale 4eoarece" . a 4emonstra reac+iile 4e panică ale celor mai m.n spa+i.ia 4e4.+e .( În schim/" 4acă li s5a.perpo1a/il c.ie re1.pra2e+ele 0ă1.lte 4intre actele noastre percepti0e constit.mele 4e 7prăpastia 0i1.tili1at 0ariate animale .i ValW >'AF<? c.ală no.i5a.pra2e+ei 4e sticlă" se 4eplasa.i care consi4era că oamenii mani2estă o ten4in+ă 3nnăsc.l m.i .a+ia le pro0oca 2rică( $e pare că aceste reac+ii s. să5.re oamenii mani2estă reac+ii 4e panică mai scă1.n. mo4el.tă spre a percepe aspectele 4e pro2.nei interac+i.pra2a+a transparentă pe care stătea.tor.ale 4ar a06n4 o sc6n4.ale( Pentr.neric p6nă la 06rsta c6n4 se pot 4eplasa( Un aspect partic.ltat 4in experimentele 2ăc./ sticlă" 4ar n.i /e/el. a=. că 3n 1onele marcate 4e 4ese c. semne 4e panică( Ja 2el copiii care p.ii 4e găină" miei" capre" pisici" maim.ltat al .l .ea1ă a..nt re1.s5o a.l" plon=ările c.l este comp. să pl6ngă at. 2ost p.mea Ielmhot1" care apar rapi4" 2ără o g6n4ire con. .i la copiii mici se mani2estă o ten4in+ă clară 4e oprire 3n 2a+a prăpastiei 0i1.l că at6+ia oameni practică alpinism.l percep+iei in4irecte 4iri=ate 4e 4ate" a procesării 4e tip 7s.impresiile noastre 4espre pro2.i gestaltist .tiente[" c.. coar4a sa. lini.ra răm6nea nemi.pra prăpastiei 0i1.ră opacă amplasată 4irect s./ n.i pisici( Aceste animale n.s se a2lă teoria nati0istă proprie c.i( Pro/lema pe care .cată 4ă4ea.n1ime s.lar a re1.te pe .l" 1/or.trem.ri 4e c6te o placă ori1ontală 4in sticlă( $.r( Eapt.gesti0 pentr.l căr.t s.s5=os[( Ja pol.cată" animalele era.stă+ile" reac+ia 4e panică s5a mani2estat la 2el ca .nor 74e4.ă tin4em să o interpretăm printr5.tor.rent.i se 4eplasa.tomatism 0i1.nt c.se să stea pe sticla 4e 4eas.tCop:right ..m le n.tientă 3n /a1a .n 4esen caroiat( În experimentele lor a.tism.nosc. a 4emonstra că pro2.tă la pro2.c+ii incon. a4e0ărat 3nnăsc.n1ime" perspecti0ă( Cel mai s. mai pr.te pentr.gerea1ă că 2actorii nati0i n. DEPARTA&ENT ID )<'' s.4ent 4ar tot. ele( C6tă 0reme sc6n4.torii a. 2a+ă 4e c.nci c6n4 sit.o/olani .ale( Copiii mici" 3n4emna+i 4e către mama lor" se 0or 4eplasa tot.i 0a4ă mamele 4e partea cealaltă a prăpastiei 0i1.tea. animalele terestre 4eoarece apare chiar . a .tili16n4 palparea c.i a.i la animalele cresc.tite" 4ar ime4iat ce era mi.ltat.torii este 4acă animalele terestre mani2estă o reac+ie 3nnăsc. a=. p.l op./ s.n1imea 4eclan.i 4eas.i că cele mai m.i la celelalte animale( Acest experiment este s. mani2esta.tomat reac+ii 4e teamă animalelor s5a mo4i2icat experiment.l+i oameni 2a+ă 4e a46ncime" că4ere 3n gol sa. 4acă această reac+ie este 3n0ă+ată( $5a constatat că la p.trem. tăiat m.ni complexe 3ntre componentele nati0e .cem impresiile 4e perspecti0ă pe care le sesi1ăm 3n /a1a ..mai pe o lat.ră" se a2lă .s 4intr5o plat2ormă centrală 2lancată pe am/ele lat.l la 3năl+ime" para.ală?( $.pra prăpastiei 0i1.al( Acest mo4 4e a a/or4a percep+ia ca re1.te prin sticlă a. .nci c6n4 &ihaipercepem ANIŢEI Psihologie experimentală o scenă 0i1.nor experien+e 4o/6n4ite este s. gol >prăpastie 0i1.te pe 3nt. ac+ionea1ă 3n mo4 a/sol.gesti0 experiment in0ocat este cel reali1at 4e către Di/son .stă+ilor a s.n proces 4e in2eren+ă c.i cele 4o/6n4ite( .l ast2el 3nc6t animalele a. reac+ii 4e panică la tra0ersarea prăpastiei 0i1.

rmătoarele 3ntre/ări'( În ce măs.l./liminală *()() Care este 4.ltatele acestor st.tiin+ă care percepe .lii s.tiente care să le ghi4e1e alegerile( Tot.nt percep.n in4icator 0ali4 pentr.en+ă a stim.lilor 3n aceste con4i+ii( Cele mai 2rec0ente meto4e pentr.ltatele acestor cercetări 4emonstrea1ă că s.tient .le:" Parmelee" $per/er . permit 4iscriminarea 3ntre stim.rata 4e in2l./iec+i a.i stim.lt o mani2estare in4i0i4.rilor corecte a 2ost semni2icati0 mai mare 4ec6t ar 2i 2ost normal să 2ie 3n /a1a 3nt6mplării( $i4is a concl.tientă . apare percep+ia con. pre1entat '< 2orme .alP ei 0e4ea./con.să .lilor s.ns. DEPARTA&ENT ID )<'' e0enimente percep.mite con4i+ii care n.ti0e( Proiect. plasa+i 2oarte 4eparte 4e ace.ti stim.nor serioase semne 4e 3ntre/are( &oti0.rat 3n anii TC< .tiente( Această ipote1ă s5a 4o0e4it a 2i pla.l..li se poate /a1a pe 5 *< an.li ast2el 3nc6t con+in.i re1.t.te sta/ilirea con4i+iilor 3n care n.i $i4is./liminală a 2ost s.gerea1ă că stim.l că stim.nt 4i2eren+ele 4intre percep+ia con. reclamat că n.nor experien+e con.l reali1at 4e către H.lii s. poate 2i controlat( Respecti0" 2apt.l cel mai 4es in0ocat a 2ost că mo4. o sing./iec+ilor li s5a. rele0ant este st.i apoi 4emonstrarea percep+iei stim.i 4e con.nii s.n p.tient( Yi al+i cercetători a./iec+ii era.ală a mo4.i 4e con./liminali@ Di0erse st.i" i4eea că rapoartele 0er/ale" e0al.l nostr.nt percep.tien+i 4e ace. pot 0e4ea nimic( Apoi" $i4is le5a cer.4ii a.l experiment. experien+a percepti0ă s.te s. este con.ie să răsp.li 4e care e.i 4acă există sa.i Vash/./liminală@ )( Care s. 2ost rapoartele 0er/ale .tiente( In4icatorii comportamentali ai ni0el.i 3n care percep+iile ne orientea1ă comportament.li alternati0i( Aceste st.ări introspecti0e a ni0el.ră ci2ră sa.+i 3n an.i Carr >'AB<?( Re1. o2erit 4o0e1i con0ingătoare pentr." se . intrat 3n aten+ia psihologilor 3n cercetările 4es2ă. o a/sen+ă reală a percep+iei con. percep+ie s./iec+ilor cartoane ce con+inea.4i./liminale( Un exempl.i \astroM >'BBG?" $troh" $haM .l n.rn >'A<B?( Re1./iec+ii relatea1ă o experien+ă con. cele ale l.i TB< ai secol.i 2apt a.1ionat că există .nt con.l.l lor 0i1.Peirce .tientă n.i măs.i n.p.lii percep./con.+i s. se a2la 3n c6mp. stim.t să sp./iec+ii n.area introspecti0ă ar 2i .ltatele a.tient( În ca4r. 3ncercat să 4o0e4ească existen+a percep+iei s./iec+ii pot 2ace 4iscriminări percepti0e a4ec0ate chiar 4acă n.lii pot 2i percep..l.i( Rapoartele 0er/ale constit.li in4ică a/sen+a totală a percep+iei con. n.ltate similare c.i s.mi+i 5 Cop:right . ce0a ne4e2init" chiar ./con.ti stim. existen+a percep+iei s.nst5Vilson .tiente rele0ante pot s. 3ncercat să 4emonstre1e 2apt.tienti1are( Pro/a/il că cel mai 0echi experiment" 4e acest tip" a 2ost reali1at 4e către #oris $i4is la Uni0ersitatea Iar0ar4" 3n 'BAB( El a pre1entat s.4ii a.nei e0al.l că" relatările ce in4ică a/sen+a . pornit 4e la premisa că incapacitatea 4e a 4iscrimina 3ntre stim.li( În principi. percep+ii con.ră stim. sta/ilirea acest.i !a=onc" 3n 'AB<( Cei 4oi cercetători a.gera cel m.i că stim.4ii s.n4ă la .rarea o/iecti0ă a comportament. a=. literă( $.rmăre.i Tassinar: >'AB'?P &arcel >'ACGN'AB*?P &cCa.tientă@ Percep+ia s.nă ce era scris pe cartoane ./con.l ./liminale tre/.+i s.+i at.l lor experimental pornea 4e la ipote1a că pre2erin+a pentr.tientă .i al %%5lea.1i/ilă .nct" iar .en+e1e reac+iile a2ecti0e consec.i cea s./liminale prin 4emonstrarea 2apt.l.ie expresia . n.l 3n care s.&ihai ANIŢEI In0estigarea Psihologie experimentală percep+iei s.ns la re1.i propor+ia răsp.tienti1are a.#alota >'AB*?" Eich >'ABG?P EoMler" Vol42or4" $la4e .l.l.nci c6n4 s.tient tin4 să in2l. a. s.n ni0el 4e con.

a 4eclan.ns.tere n.06nt. 2iecare pereche const6n4 4intr5o 2ig.noa.nt ma=ore.ns.a o reac+ie electro4ermală 3nainte chiar 4e a rec.i c.0inte are aceea.0inte 3n moment.late" lipsite 4e semni2ica+ie( Eiecare 2ig.ră a 2ost pre1entată la tahistoscop timp 4e ' ms" con4i+ie 3n care nici .nei percep+ii s. răsp.l .nt s.ra pre2erată( Re1.reac+ia electro4ermală este m./liminal c. . cele K c.noa.06nt.ri c.l 4e s.06nt n./iec+ilor o listă c.ri corecte pentr.ri corecte pentr. 2ost solicita+i să selecte1e 2ig.l electric( În schim/" timp.l( De alt2el" 3n 'AKF" EriWsen consi4era că răsp.ns.lo4ge >a4ăpost?( Apoi" a exp./liminale( În am/ele sarcini s./iec+ii a.l.ă c./iec+ilor la tahistoscop mai 3nt6i .gată?( În sarcina 4e rec.ns.t( Cei 4oi a.i a2ectogen( Ace.tili1ea1ă in4ici 4e rec.li ci Cop:right 4oar 4e intensitate a2ectogenăP 3n schim/ răsp.06nt.0inte 2ără 3n+eles(" iar la K 4in aceste c.are" raportare precisă( . sarcina 4e pre2erin+ă 2or+ată s.t la o sarcină 4e rec.l 0er/al tre/. DEPARTA&ENT ID )<'' precisă . este experiment./liminal( Procent.noa. răsp. sarcina 4e pre2erin+ă 2or+ată( &ai s./ception >percep+ie s.i s. mesa=.K<S răsp.i" s5a trec. s.ă c.l 4e rec.tere 2or+ată .l electro4ermal 3n 4emonstrarea existen+ei percep+iei s./liminale s.geometrice" nereg.hotel .nei alegeri /a1ată pe simpla pro/a/ilitate.ltatele a.ne con.i F<S răsp.n mic .ternică pentr./liminale in4epen4ente 4e mecanismele 4e apărare percepti0ă( În 3ncercarea 4e explicare a mecanismelor percep+iei s.l 0er/al pres.i a 2ost că se poate 0or/i 4espre o procesare semantică a mesa=.a a experiment.l lor 4emonstrea1ă existen+a .tere >c6te0a litere? 3nainte 4e a i4enti2ica c.i a.i &cClear: >'AK'?( Cei 4oi a.s .1ia a./liminal( Dar poate că cel mai s.i5a.i .l s.i .t5o[ 3n exp.l.i .n mesa= s.l.ră 2ig.tienti1ării este cel prop.l.ră pe care a. nimic[( Într5o pre1entare rapi4ă a .n. '< c.nt a. asociat .l .p.ească explicarea simplistă prin mecanismele 4e apărare percepti0ă( Viener ./iec+ilor li s5a pre1entat '< perechi 4e 2ig./iect./iect n.ri corecte a 2ost 2oarte ri4icat.ie să 2ie asociat c.oc electric( Ja o pre1entare .tienti1ării ./liminală? .s+in că i4enti2icarea . prop.ne legii 7tot sa.te c.gesti0 experiment ce . pre1entat s./liminale( Este 2oarte a4e0ărat că 4i2eren+ele calitati0e 4intre cei 4oi in4icatori s.06nt s.p.ns.n s.nerea ini+ială( Pentr. intro4.tienti1are" e0al.0inte.ră 0eche >care a 2ost pre1entată la tahistoscop? . a raportat că ar 2i &ihaipercep.s+in.oc.r c.noa. 2ost solicita+i să aleagă o sing.i /ooW sarcina s.tili1ea1ă in4icatori comportamentali o/iecti0i ai con. a cresc.praliminal 4o.i semni2ica+ie c./iec+ii a.0inte ce a. 4emonstrat că s.na no./iec+ii a./iec+ilor a 2ost să men+ione1e care 4intre aceste 4o.AKS( Concl.+in 5 *' 5 . sarcina 4e rec.n.l 4e răsp.s 4e către Ja1ar.tere 2or+ată s.l pre1entări a.lterioară a celor '< c.noa.ti in4ici par+iali s.s s.gesti0 4ar mai simpl.2icien+i pentr.s 3n psihologie termen.ns. reali1ea1ă 4istinc+ii calitati0e 3ntre stim.l reali1at 4e către R( EoMler >'AB'?( Acesta a pre1entat s.i $chiller >'AF<?P Viener . se s.06nt.n4amenta 4eci1ia 4e a 3mpie4ica orice percep+ie .ns la aceste sarcini mai /ine 4ec6t 3n ca1.tor.ă >a4ă.ră 4intr5o pereche" 2ig. 2ost 3nso+ite ini+ial 4e .i n.l( Această in2ormare par+ială poate 2.oc electric a constatat o mani2estară electro4ermală p. 70ă1.tori care .s să 4epă.t ANIŢEI Psihologie experimentală ce0a( Apoi" 3n partea a 4o.tori a.0inte 2ără .t că experiment.tori a.i c.lt mai p.i Hleespies >'AFB? s.na 4e pre2erin+ă 2or+ată ca in4icator al percep+iei s.n sing.noa.tere 2or+ată ca in4icator al con.lterioară a c.

se lase in2l.mane .i c.[ sa.lt in2l.en+a+i 4e ele .ltatele a.lilor să 2ie percep.l 4e exp.nt ./liminale constit.tientă( În ceea ce pri0e.ra procesării .l percep+iei s.m .l că matrice n. al 4oilea gr.06nt.p" timp.l +intă era pre1entat pentr.en+ă calitati0ă semni2icati0ă as. 4rept p.s.l.en+a as.nct 4e spri=in primele trei litere ale c.tili1at stim.l 4e l.p" ime4iat 4.tien+i 4e el" se reali1a o alegere pe /a1a similarită+ii semantice( În schim/" 4acă era pre1entat o 4.te la ni0el s.tor. DEPARTA&ENT ID )<'' ma=oritatea stim. s.i gr.l a replicat acest experiment .rile .l 4e pre1entare al 2ig.rtă" 4e K< ms ast2el 3nc6t să se reali1e1e o percep+ie s.rmate 4e o 2a+ă 16m/itoare . ce0a &ihai7/.r c.t să ignore 2e+ele .tiente ne5ar permite să . ce0a 7ră.l +intă pre1entat e2ecti0( &atricea c.ătoare" pentr.n experiment reali1at 4e către &eriWle . 2ost pre1entate 3n mo4 0i1i/il i4eograme chine1e.na 3n2rico. a ac+iona as. pot 2i controlate 4e persoana care le percepe( În schim/" percep+iile con.rmate 4e .rilor ./iec+ilor le5a.l.pă 2iecare i4eogramă i5a 2ost pre1entată o 2ig.ării i4eogramelor( Re1.ia a 2ost controlată 4e timp. re.i c.n4ă?( Pentr. similare 4in p./con.rata a 2ost 2ie sc.rilor .n sing.l l.nere( D.rmătoarele.i li se 4ă4ea.0inte care era.nt con.tomate ce n.ne experimentală .+i con.tient( $.ce e2ecte constata/ile( $5a cont.tientă" 2ie 4est.06nt.pă c.i 4e e0al.tor.r c. c.rat ast2el o 4irec+ie 4e cercetare pri0itoare la consecin+ele pasi0e . ca acestea să 2ie percep.mane se constată in2l.i c.i .nct 4e 0e4ere str. arătat .li 0i1.nci c6n4 s.mii .0inte care era.n. 2ost asemănătoare( Concl.rală( A.ct.t pentr.ne experimentală .tea 2i c.prin4ea c.06nt.te con.tili1ăm in2orma+iile percep. 2ost 3mpăr+i+i 3n 4o./iec+ilor 4in al 4oilea gr.ct.ră .i solicit6n4 s.l experimental este 2apt." 4acă era pre1entat c./liminală este semni2icati0 să amintim experiment.0inte pre1entată ime4iat 4.rile 4ominante 3n percep+ia s. 2ost percep.l.pra mo4.l +intă( Important 4e re+in.i calitatea percepti0ă a acest.l.ral time >timp?( $5a constatat că" 3n sit. o 4.pă pre1entare s.rt timp a 2ig.ătoare( În sit.rată 2oarte sc.te nat.tient pro0oacă reac+ii a.ie .l+i consi4eră că in2orma+iile percep.2icientă pentr.i li se .2icient pentr.pra e0al.ternice legate 4e această 2ormă a percep+iei( &.n echi0alent semantic p.p.ali a06n4 .ri repre1enta.i să se concentre1e n.te con./iec+ilor să selecte1e acest c./con./liminală se reali1ea1ă o procesare semantică( Diri=area comportament./iec+ii a.na 4intre con0ingerile p.i li s5a cer.06nt 3ntr5o sing.mane a. a=.l toMn >ora.ct.n sing.i acti0e ale percep+iei( Într5. 2ie con.i 7rele[ 4acă s.i Droeger >'ABG?( Acesta a .te pentr./iec+ii să n.06nt.tien+i 4e pre1entarea acestor 2ig.li a.ră sesi.06nt. 3n2rico.i co4.ri par să 2ie mai m.rată 2oarte sc. o 4.are a i4eogramelorP ast2el" at.i .a+iile 3n care c.ngă" 4e 'K< ms ast2el 3nc6t 5 *) 5 Cop:right .i a.rată s.mane a 2ost 4e ' s" s. 2oarte sc.l str.l.06nt +intă" .1ia este că 3n percep+ia s./iec+ii a.t să e0al.e1e i4eogramele ca 2iin4 7/.p li s5a cer.i să n.pra l..06nt +intă la 2iecare sesi.ral c.tili16n4 stim.06nt.t con.? .l cit: >ora.ne[ 4acă s.? ca .4iti0 .rtă" ast2el 3nc6t s.i a pro4.mai as. a 2i percep./liminală exercită o in2l.tient alegerea era /a1ată pe similaritate str. proiect.tient( D.4oar 3n pre1entarea pentr.en+a+i 4e ele 3n e0al.i re1.rtă 4e G ms >G miimi 4e sec./iec+ii a. reali1at o pro/ă 4e memorie .nct 4e 0e4ere semantic prec.a+ia 3n care 2ig./iec+ii n.06nt. con+inea nicio4ată c.nt .06nt 4intr5o matrice 4e )G 4e c.tient s.pra reac+iilor a2ecti0e 2a+ă 4e percep+ia con.e1e pe o scală 3n cinci trepte 4acă aceste 2ig.mană 16m/itoare sa.ă gr.ltatele experiment.ti . similare 4in p.area i4eogramelor( Acest experiment 4emonstrea1ă că percep+ia s.it să le ignore .ri( Prim.i \oor4ens >'AAC? a 2ost pre1entat .l +intă( De exempl.n[( ANIŢEI Psihologie experimentală $.i tin4 să e0al.

i R YU" 2ie a c. a0.06nt../iec+ii care 2.i as.mai 4acă stim.ie" 2ie 0er4e .l.i mo4i2ice reac+iile" 3l constit.06nt./iect.( Acest con2lict 4etermină o laten+ă a răsp.ale" percep..i c.l c.1ia acest.nct 4e pornire com.l că acest e2ect se mani2estă in4epen4ent 4e 4.l 3n care percep+ia s.a+ia 3n care există o con0ergen+ă 3ntre c.ltiple ale c.torii aminti+i mai s." 7al/astr. ro.i polisemantic sa. a 4emonstra 4acă era.loarea 2iecăr.l 4intre cele 4o.l.n cele/r.l $troop re1.ă semni2ica+ii iar al treilea era .seseră stim.i polisemantic( În a/sen+a con.0intele context.l.ns.s 3n spri=in./iec+ilor le era pre1entată o pată 4e c. acti0ate am/ele semni2ica+ii ale stim.tomate" iar cea con.l.l 70er4e[ este scris c.tiente este in2l. re.l este in2l.tă con.tili1at timp.l căr.06nt./iec+ii a.06nt. o exp.l experiment reali1at 4e către $troop >'A*K?( E2ect.la+i o 4.loarea care5l 4esemnea1ă >spre exempl. 0ali4at ipote1a con2orm 5 căreia ** 5 n.+i s.n./con.l.06nt +intă" c.l.l 3n care 4. 2ăc.t" la pre1entarea 2ie a c.i( Aceste re1.mi c6t mai repe4e pata 4e c.l.te o/iectele sa.pra percep+iei este limitată la in2orma+ia percep.l.mai .lii percep.n proiect experimental 3n ca4r./iec+ilor era 4e a n.?( A. n.rata 4e exp.i experiment este că percep+ia con. DEPARTA&ENT ID )<'' con.ră să in2l.06nt 4in serie era context.06nt.i c.i pre1entat anterior( $5a constatat că s.l.06nt .i c.tient( În contin. 4o.i ipote1a l.en+a context.en+e1e interpretarea stim.06nt.en+a context.06nt.en+ea1ă interpretarea c.ltate o2eră .rtă 2ără să 2ie percep.ment 3n pl. proce4at" pentr.i polisemantic ar 2i acti0ate( Pentr.n4an+ei stim.nt con./liminală pro0oacă reac+ii a.l care 4esemnea1ă o altă c. il.prim.tienti1ării semni2ica+iile m.nere 2oarte sc.n c.i sarcina s.06nt.tomate( Un alt aspect pe care cercetătorii l5a.i i se cere să n.te con.06nt 3n con4i+iile 3n care" spre exempl./iec+ilor sec0en+e 4e trei c.tient( Pentr.c.s a." c.are" s.n.nt percep.r0ine n.i &arcel era 4oar că percep+ia con. e0enimentele( &arcel >'AB<? a a0ansat ipote1a con2orm căreia in2l.l 4e reac+ie la c.i 3n care s.lori 4i2erite .rată sc.l 0e4e o listă 4e c.06nt.mai c.0inte scrise 3n c.l c.rma instr.l.ltă 4in con2lict.tient .i cola/( >'AAK? a.ltatele a. al/astr.l +intă( re1. &ihaiexcep+ia ANIŢEI Psihologie experimentală cel.l a2i. 4rept p.ns.l. a 2i percep.i polisemantic( concl.te con.l teoriei că percep+ia s.tienti1a+i( serie 4e experimente reali1ate 4e Cheesman .i polisemantic .rata 4e a2i.[ scris c.i s.0intele context.al" al 4oilea era polisemantic" c.nilor" pe c6n4" 3n ca1.ă sens.at 3nainte( Un alt exempl.c+i.rilor mai mare spre 4eose/ire 4e sit.t posi/ilă 4irec+ionarea interpretării c.i &eriWle >'ABF?P &eriWle .06nt./liminală pro0oacă reac+ii a.t 3n 0e4ere 3n st.l.tientă a c.it să excl.06nt.tă+i 3n a .are a c.nci c6n4 c.nere a 2ost 4e 'K< ms s.tientă a .2icient pentr.ale este 4e nat.cerea să complete1e această sec0en+ă 4e litere c.ri ale c. 3ncep.l.06nt legat 4e .n arg. mo4.ă 0ariante.loare5c.l.l percep+iei s.loare( $5a constatat că răsp. a 0eri2ica această ipote1ă &arcel a reali1at .i Cheesman >'ABC?P &eriWle .0intelor context.4i.rtă 4e timp a.en+ată 4e context iar cea .ia a pre1entat s.te Cop:right .i VERDE 3n 4o.06nt 3n con4i+iile 3n care s.strati0 pentr.0inte.na a 2ost .l.i polisemantic( C.loare( Eoarte interesant este 2apt.4ă c.mească rapi4 c. timp s.i stim. orice c.ale a.tient in2l. 3nt6mpinat gre.06nt ce le trece prin minte c.ie experimentele care arată că pre4ic+ia pe /a1a re4.loare 2ie ro.l este mai 4i2icil at.loarea este prece4ată 4e c.tientă permite oamenilor să 3.

m c6te ar ce0a 4espre acest inci4entPoc.ri complexe ce repre1enta.pă exp.t.lilor cer6n4 s.nt .l este s.l Poet1l a căpătat notorietate 3n .m ar 2i e2ectele consec.s 3ntr5o stare 4e a/sen+ă a control. rec.rma cercetărilor 3ntreprinse 4e Poet1l >'AF<" 'AC'?( A.pă .neleinci4ent a. s.ti 3n această pri0in+ă consi4er6n4 că in2orma+iile percep. rec.pă inter0en+ie" patr.nge .ne 4e asocia+ii li/ere 3nainte 4e a trece la reconstr.i mani2est al 0iselor( În ca4r.1ii9 il.tiin+i2ică( percep+ie poate 2i 2alsă oxigen([ cei 1ece pe pacien+i s5a.c+ia con.nt anga=a+i .i al+i /a1ă patr.t( Apoi" cercetător.li la care s.i amintea. 3n timp.n 7Un e.tientă a acestor scene nat.nă 4acă s.ate p6nă ac. amintit c.ite sa.i pot 2i reamintite 4.ngă poate 2i 4.rge la o 4e arg.s pro/lema 3n ce măs./iec+ii s. o 4.ne c./iect. men+inerea 3n memorie a in2orma+iilor percep. 2oarte exact respecti0. o perioa4ă 4e timp consi4era/ilă( Je0inson >'AFK?)(* 4escrie .t nici o rele0an+ă personală pentr.ngă 4e )G ore( pro/lemă 4elicată a st.te s.mite e0enimente" stim.1ia 4rept . .l 'AB<? ca repre1entant al tra4i+iei empiriste lansate 4e către . la . il. DEPARTA&ENT ID )<'' .lte ore( Alte cercetări a.ecmomentR Pacient.i5a.c+ia 4in perioa4a 0is.m este că stim.lat o sit. a.1ii 4atorate a4aptării 2i1iologice c.ra 4e specialitate" care a2irmă că stim.rale 4.nt optimi. s.i con. p.l aneste1iei( &eriWle .1ia cea mai importantă a acest.menta+ie Ja eronată( o l.R $ă 3i 4ăm mai m.pra con+in.lii 2olosi+i n./con.i persoanelor s.4iilor e2ect.l percep+iei s.p. pentr./ aneste1ie( P. 4emonstrat că reconstr.nă 4.rată 2oarte sc.i5a. toate il.i experiment este că in2orma+iile percep. t.l.l a2lat Dregor: s.i men+ină persisten+a 3n memorie pe o perioa4ă mai l. 4intre ei 3.care" 4e temperat.rări 4e or4in 2i1iologic 2i parali1ii ale sistem. Il.pra comportament.rtă 4e timp >'<< ms?( Poet1l a măs.l le5a cer.n6n4 >'AC*"experimentator.l.ngat( Ast2el a.l a st./iec+ilor să 4escrie sa./iect.i note1e 4etaliat 0isele pe care le a0ea.perat 2oarte că /ine 4in p.l.i la care a=.loareP 5 *G 5 Cop:right .1ii amintit nimic( c.m arată( E cam al/astr./iec+i . 0ă1. a0.l nop+ii ./liminale as.tient" se pot instala 3n memorie .c+ia imaginilor pre1entate s. mai m.ti0e 4e mi. a.te 4espre trei categorii 4e ast2el 4e il.n timp mai 3n4el. toate acestea n.l. stim.lte elemente com. aceste 4escrieri( $5a constatat că 4escrierea 0iselor con+inea 2oarte m. gra4 4e rele0an+ă personală a./liminali( Eenomen./iec+ilor le5a 2ost pre1entate 2ig.5mi place c.tem cita .lterior 3ntr5o sesi.p.te 3n timp.i . origine 2i1iologică 4ar care n.i( Cercetătorii .rmătoareleIelmholt1 pre1intă o a/or4are 4i2erită 4e cea a l.rat reconstr./ aneste1ie" a sim.l.i $.lilor s.n sing.a+ie 4e cri1ă sp.te la ni0el s.a 1i c.r experiment" 3n literat.i Daneman >'AFF" 'AAB? s.l C.4iat impact.lii c. scene nat.lomotor( 4o.tient pot 2i păstrate 3n memorie pentr.1iile s. 2ost găsite 4o0e1i pentr.ită 3ntr.l acesta n.nct 0e4ere me4ical( 4eoareceTo+i se /a1ea1ă ipote1e gre.tor. nimic patologic( Dregor: 0or/e.l experiment.i Piaget( El concepe il./con.rata acestei in2l.ă persoane n.lt compara/il cel./liminal este mai /.t să 3.tient pot să5.l inter0en+iei chir. să 4esene1e ceea ce a.ră an.lii pre1enta+i( Concl.nerea stim.c6t .i5a./iec+i a2la+i s.ră .rgicale" c.i 4e c.neori cercetarea .n impact pentr.i să re0ină a 4o.l/.se stim.en+e as.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală l.npercepti0e ast2el 4e experiment( În timp.l" s.rale pentr.1iile 4eri0ă 4intr5o ipote1ă gre.

p.nor artic.l.ea1ă ipote1e percepti0e incompati/ile .0inte aplicăm o lege care n.n o/iect care n.re o 4e2inire opera+ională corectă teoriei sale as.1ia gre.tă ca mai apropiată .cr.nei păr+i pres.ri para4oxale s.i se o/ser0ă ine0ita/il că cea mai 3n4epărtată pare mai mare( in0ersare percepti0ă a acestor raport.n o/iect acesta tin4e să oc.nea 2a+etei 0ă1.1iile 4atorate inter0en+iei ina4ec0ate a . 4imensi.ită a mecanism.1iilor ca e2ect al .nor ipote1e percepti0e eronate( Aceste ipote1e percepti0e eronate ar re1.rilor imaginare" concep.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 9 il.l c.1ii 4atorate incapacită+ii 4e a extrage 4in stim.1ii s.i l.m ar 2i il. există 3n realitate( G( Il.ele test.ie 2alsele ipote1e născ.rmărim c.ra o/iect.i o procesare in4irectă" 4escen4entă( De exempl.n..nghi.l.n.i NecWer se compară 4imensi.pă Dregor: '( Il.te 4in 3ncercarea 4e a i4enti2ica 2ig. pri0irea .nor concepte incompati/ile( În plan percepti0 se pot ela/ora imagini para4oxale 4en.nei procesări ina4ec0ate a 4atelor( serie 4e il.i mecanism 2i1iologic" c. că 4esen.l poate 2i comp.m ar 2i &iller5J:er .se 4in plan.m ar 2i il.nare c.l imposi/il( Aceste 2ig. 2ost corecte 3ntr5o sit.or 4ec6t este 3n realitate( K( Il.nei procesări 4irecte s. trei /ra+e sa.ă sa. există 4ec6t pentr.nt posi/ile pentr.l.nerea .nt pro4.tocineticăP 9 il.1ia cont./in( În acest ca1 asistăm la schim/ări percepti0e spontane care 4enotă mecanismele selecti0ită+ii percepti0e 3n rela+ia o/iect52on4( F( Il.m ar 2i mi.n o/iect mai mare ca 4imensi." 3n ca1./iect.l este tri/." 3n il./.1ii 4atorate .1ii /a1ate pe am/ig.i a 2aptelor o/iecti0e( Unele il.ra 0a1ă5pro2il a l.care( C.1iile generate 4e creati0itate c.s 4in in4ici percepti0i incompati/ili( C( Il.ii 4eclan. 3l constit.nt cele ale l.m ar 2i 4e exempl.l. tri.i $treet( Un alt exempl.1ii optico5 geometrice c.rca c.i constan+ei percepti0e 4atorită pre1en+ei in4icilor 4e a46ncime la ni0el. s.se 4e ipote1e ce se spri=ină pe pro/a/ilită+i( De exempl.1ii 4atorate 2.1ia a. 2ig.ri antrenea1ă o corectare a 4imensi. alte c.nci c6n4 .i ne ser0im 4e ipote1e care a.carea aparentă( Eăc6n4 aceste preci1ări" Dregor: 3ncearcă să asig.te 3n plan.l 5 *K 5 3n4epărtat in4ică mascarea cerc.1ii /a1ate pe para4ox( Para4ox.l re1.ni să 2ie mai gre.tă ca mai 3n4epărtată c.nc+ionării ina4ec0ate a .nilor aparente( )( Il.l stim.i( Un exempl.t ca 2iin4 mai .lilor( În ca1.prap. o imagine consec.i n.rile am/ig.lări gre.m s.i l.lta 4in strategii cogniti0e eronate .pe o po1i+ie relati0 sta+ionară pe retină( Dacă 0om 2ace acela.l .ne .nor legi 3n.i echipro/a/ile c.i mecanism 2i1iologic" c.ti0ă aceasta ne 0a apărea 3n mi.tar acestor in4ici 2ără să ia 3n consi4erare ipote1a 4e 4istan+ă( Din acest moti0 se imp. 4o.ri lac.ltă 4in s. DEPARTA&ENT ID )<'' .tă( De exempl.nci c6n4 a0ansăm ipote1e 2alse negli=6n4 schim/ările inter0enite .itate( Eig.l o ipote1ă pri0itoare la nat.mite 2ig.1ii 4atorate .m ar 2i 2. pentr.ri imposi/ile c.tă+ii pro/a/ilitatea ca .r. 4in moti0e 4e or4in 2i1iologic( Tipologia il.tă 4e către Hanis1a( Dregor: consi4eră că a/sen+a .i Pon1o s5ar explica prin 2.nea 2a+etei 0ă1.ite a 4atelor sen1oriale .nc+ionarea gre.i R. o/iecte reale la .a+ie trec.rilor 4e către o 2ormă apropiată( Cop:right .1iilor percepti0e" 4.pra il.elătoare( Apar at.1ii 4atorate .i Rorschach( *( Il. 3l 2ace să 2ie percep.nt 2ormele percep." at.

rmător.i e2ectele consec.tili1at pentr./iect. 2ost a4aptate alternati0 celor 4o. p.ti0e a.ngă 4.te spre st6nga 0e4e 3n gal/en( D.ne a raport. 4ar 4.ngile al/e 0erticale ca 2iin4 al/astr. 2ost st.lte 1ile .( În aceste con4i+ii c6n4 s. semnalat mani2estări episo4ice 4e in0ersi.i .n pătrat 2ormat 4in 4. DEPARTA&ENT ID )<'' >'AGC?" 4escrise 3n Popesc.ltat este .i apoi s.rată o/lig6n4 s.4iate .ă =.te 4.loare( Explicarea mecanismelor e2ectelor consec.i nat.ă pătrate( Ja '< min.ngi ori1ontale al/astre .n min.ngă .l a4aptării sen1oriale pro0oacă 4imin.ti0 n./strat psihologic este 3ncă p.l pri0ea spre 4reapta el 0e4ea mai 3nt6i 3n gal/en" iar c6n4 pri0ea spre st6nga 0e4ea 3n al/astr.l pri0e.n alt.rtat el 3ns." iar c6n4 pri0e.i a4aptării( Un alt experiment remarca/il amintit 4e Delorme apar+ine l.l a 2ost pre1entat timp 4e '< sec.pă Delorme" 'AAG?( În experiment.rmea1ă o imagine complementară coresp.i timp 4e mai m. a o/oselii selecti0e a receptorilor cromatici( În ceea ce pri0e.i V( Hjhler" 4in 'AF) >4." .a4aptarea cromatică reali1ată 4e timp 4e cca( .i 4e către Hjhler Cop:right .l 4in 4.nei imagini colorate este .ali" Wineste1ici .nei stim.mătă+i era.rmată 4e o sc.it o/oselii selecti0e a receptorilor retinei pentr.mite 4ate 4e o/ser0a+ie clinică a. a 0eri2ica constan+a" sta/ilitatea orientării spa+iale pe 0erticală .mitele e2ecte &ihaiconsec.nt al/e ./iect.i &cCollo.lori s.tiin+ele contemporane( Unii a.i .i 0erticale s." $tratton a p.rtă imagine consec.ngite( Ja 3ncetarea stim.i propriocepti0i( An. a 2ost .ite la 2iecare lentilă 4reapta 9 gal/en" st6nga 9 al/astr.l este solicitat să explore1e ansam/l.tori a0ansea1ă implicarea mecanismelor 4e con4i+ionare corticală al căror s.lori( A. >'ACF? .rii c.l percepe 4.i c.i este rele0ant 3n pri0in+a consecin+elor a4aptării sa.Proces.1ii percepti0e( Cele mai interesante 2enomene consec.pă ce s5a ren. ne.rtarea ochelarilor s5a constatat .i Delorme >'AAG?( În experiment.i e2ect.prin16n4 cele 4o.ti0 poate 2i 4e 4.nii( Acest proce4e.rată mai l.( $5 a pro4.l. cea 0ă1.l 2ig. a reali1at o a4aptare cromatică 4e l. că acelea.rilor spa+iale 3nso+ite 4e sen1a+ia 4e ame+eală( Cercetări experimentale s.area sensi/ilită+ii 3n con4i+iile .ti0ă po1iti0ă 4e aceea.te spre 4reapta 0e4e 3n al/astr.c6n4 s.l să poarte ochelari /icolori timp 4e F< 4e 1ile( Eiecare lentilă a0ea o =.tor. 4.+ine" 4e.+in c.i negre .l consec./iect.i c.ngi 0erticale portocalii .s./iect.l să.ti0e răm6ne o pro/lemă 4eschisă pentr.tili1area proce4e.n e2ect consec.l explică 2enomen.l.tă 3n 2a1a anterioară mani2estată ca o persisten+ă a sen1a+iei cromatice( Apoi" .i prin .loare c.ă c.nosc.n4e ./iect.ră 4epin4ea 4e 4irec+ia pri0irii.5Ne0ean.ti0e" ANIŢEI Psihologie experimentală .l.lelor corticale c.te e2ectele consec.mătate gal/enă .l prin a4aptarea cel.l consec.i pe cele ori1ontale ca 2iin4 portocalii( Aceste c. 2ost reali1ate 5 *F 54e către $tratton >'BAC? .lorilor.nt 2oarte p.t prin )(G E2ectele consec./lă speciali1are la orientare .t( A4aptarea percepti0ă .ti0e le regăsim 3n percep+ia c.i ori1ontală" prin implicarea 2actorilor 0i1.nt 4oar aproximati0 complementare stim.n monocl.i regi.tea 2i atri/.ngile ori1ontale .lorii complementare( Acest e2ect consec.a n. 4istri/.lări prel.na al/astrăP cele 4o.ti0e pri0irea .n gen aparte 4e il.. 0er1.n e2ect cromatic 4e tip complementar a căr.n1ătoare c.l să.i negre( Eiecare stim.( Experimente remarca/ile a.gh >'AFK?( Acesta a pre1entat alternati0 .lilor 4e control .lării se constată a.i negre( E2ect.ti0 4e tip complementar 2enomen.pă această alternare i le pre1intă 4in no.ti0e cromatice" primele cercetări remarca/ile apar+in tot l.l 4e in0estigare este relati0 simpl.i proce4e.s .ti0 re1.ni a.n+at la p.i .ro.i in0ersi.

l pri0e.at pentr.ă experimente a. primit 4rept sarcină a=.t să re4e0ină treptat 0erticală 3n /a1a .pă re0enirea la normal" pe parc.care a corp.al5man. o coor4onare 0i1.nor linii c. Hjhler a aplicat s.l a4aptării( At. 2i locali1ate corect 4ar orientarea lor era in0ersată. 2i locali1ate corect 3n timp ce con+in.rnată la ni0el cortical a 3ncep.e1e acti0ită+i care solicita.te 3n s.ngă 3ntr. a cap.s 3n e0i4en+ă mo4i2icări propriocepti0e para4oxale .a+ie c.ite 4in 4o./iect./iec+ilor prisme constr.ri p6nă 4e0enea.s 0e4ea răst./iect.ro0egetati0 >grea+ă?( De asemenea" coor4onarea 0i1./iect.m .it.i mecanism 4e a=.i o impresie 4e mi.al5motorie care 3i permitea să se 4eplase1e .ale in0erse" .i rela+ia acesteia c.r/are a organi1ării spa+iale 4ar .l să.s 2ără prismă( D.stării( $.l./iect.t .nor rom/.nei percep+ii 0i1.rata rea4aptării a 2ost 4est.prismatice ce pro4. accent.r/e p6nă 4e0enea.l.a con4i+ie" s.l acest.i la 2iecare mi.al( A.rs.pă 3ncetarea experiment. mani2estat mai p.. locali1ări percepti0e contra4ictorii" 4e exempl.l 4e rea4aptare 4ar s.c6t e2ectele s5 a.măr.l pri0e.l. DEPARTA&ENT ID )<'' a.s 2ără prismeP 3n a treia con4i+ie" s.ele 4e pe 1i4. in0ersi.i la G< 4e 1ile 4.s 4ec6t la pri0irea 3n =os( D.l perioa4ei 4e a4aptare" n.l aproape imposi/il( Ja s26r.l a0ea ne0oie 4e .n4e le sim+ea 3n /a1a sen1a+iilor propriocepti0e( Drept e2ect se pro4.i mers.starea .ă /.ne s5a. cea 0eche( D.s5=os .tea.te 4ar 0e4e n.nsese să rein0erse1e percep+iile 4ar reali1ase o a4aptare 0i1..te 3n =os 2ără prisme( Principal.l s5a 4es2ă. con4i+ii.i s5a.i pri0ea mem/rele" pe care le 0e4ea in0ersare" re.a locali1are a mem/relor coexista c. a=.l a opt 1ile" imaginea care era răst.a2i. percep+ia 0i1.rat 3n patr. pătrate( Experiment.să la )<S 2a+ă 4e prima 1i( Eenomenele 4e postac+i.t ca 3n oglin4ă( Hjhler a comparat această sit.l pri0e./iec+ii a.ternic 3n primele trei 1ile" apoi a.care" 4eplasare a me4i.ră c.ri p.i o a4aptare treptată ast2el 3nc6t 4.l 0e4ea normal" 4ar pri0in4 3n s.i c6mp c.ală( $tările 4e grea+ă a.inile pe care le 1ăre.rnat( E2ect.cerea .cea. percep+ii para4oxale 3n care no. p. pri0irea 3n s.l 4e l.tea.l.rat 4e către Hjhler prin meto4a a=.l lor scris era 0ă1.cea.l e2ect a 2ost o pert.l.l.te propriocep+ia" Hjhler le raporta 3n special 3n legăt.că+i 4e lentile ast2el 3nc6t pri0in4 3n =os s.stare me4iat" pro/a/il" cortical( În experiment.pă 3ncheierea experiment.tomo/ilist. 4.te 3n =os prin prismăP 3n a patra con4i+ie" s. a . men+in./lă re2erin+ă a 2ost măs.l lor 4e 3nmatric.i( Aceste stări era. cea a 5 *C 5 Cop:right .lare in0ersat( ./iect.ternic a2ectată . 4ispăr." o/iectele p.l pri0e.t.i să e2ect.rnateP 3n a 4o.cea./iect. rămas constante pentr.i( Cele 4o.me normală( Dacă $tratton raporta e2ecte para4oxale mai ales 3n ceea ce pri0e.s prin prismele răst.l 4e a sim+i in0ers 3ntr5o l.n e2ort mai mare la pri0irea 3n s.al5motorie era p.3n prima con4i+ie" s. 4repte sa.ea să le resimtă acolo .tor.n4e le 0e4ea mai 4egra/ă 4ec6t acolo .pă 'K 1ile a/aterea este re4.nea sistemelor 4e re2erin+ă s. 3nso+ite 4e o sen1a+ie 4e 4iscon2ort ne.i s5a reali1at proces.i 4reapta5st6nga ale &ihaic6mp.l. propriocep+ia( $e pro4.l a o/ser0at la 3ncep.te 3n s.t( Dar o/ser0a+iile cele mai interesante se re2eră la mo4i2icările propriocepti0e resim+ite 3n timp.n.nci c6n4 3.i ANIŢEI Psihologie experimentală 0i1.i sentiment.i sa.i care pri0in4 3n oglin4a retro0i1oare locali1ea1ă corect ma. pri0irea 3n =os .ală prec.t" pe l6ngă pro4.

a+ia( Rol.răP Cop:right .n prim ni0el 4e procesare semantică 3n limitele .area .a po1i+ie( Pentr.i en4ogeni .i hăr+ilor geogra2ice >4irec+ia p.ră pri0ire este 4e patr.te prin n.i teoria l.ă sisteme( $5a a=. pentr.sti2ica această 4istinc+ie" Iarris 4ă exemple 4e percep+ii 4e orientare 4irec+ionată implicată 3n 0i1.nea percepti0ă inter0ine mai t6r1i. a explica aceste re1.te 3n .i( Pentr.care? .i 3n re4istri/.na 2on4ată pe propriocep+ie" .nt a4apta/ile 3n mo4 egal( Cercetările as.nei exp.i a iscat contro0erse 3ntre a.i care 0i1ea1ă 4acă acesta este plăc.i că" aceste 4o.nctelor car4inale?( $crierea este" 3n schim/" .(a(m(4( Aceste cercetări a.larită+i ale aprehensi.i( timp.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală propriocepti0ă 3n no.1ia că acti0itatea 2a0ori1ea1ă" 2ără Pentr. st. .l. acelor 3n+elege mai /ine 2.nice explorări 3n con4i+iile .en+ată 4e o serie 4e 2actori exogeni .n.l r6n4 4e lim/a=( P.t" agrea/ilă" peric.tem să mai operăm o 4istinc+ie 3ntre aprehensi.i a4aptarea 4o.nor calită+i simple ale stim.rma .'? aprehensi.+ie .i 3n prim. a ceas.lilor pentr.r 0i1.i Delorme >'AAG? este că procesele 4e a4aptare la in0ersi.l.ă tip.ă tip.nei .tori( În general a4aptarea percepti0ă s.ale .i Iarris" care a2irma că" 3n con4i+iile .ală .i cele propriocepti0e" cele 0i1.ale tin4 să 4omine sit. con2irmat" 3n general" experimentele l.l capacită+ii 4e aprehensi.nea percepti0ă .tiin+ei( Regăsim 3n această 4istinc+ie 4i2eren+a 4intre percep+ia 4irectă .l 4e .ns la percepti0ă concl. 3n+elegerea percepti0ă se /a1ea1ă 3n mo4 esen+ial pe o procesare pro2.i 2ace ca perceperea să 2ie accesi/ilă con.l.r/area" 3ngro.ltate para4oxale" Iarris prop.l acti0ită+ii a 2ost p.ne5comprehensi.t" neplăc.ate 3n seamă segmentele corp. s.i alta pe percep+ia 0i1.ală este 4e <"' sec.măr.te 4intr5o sing.i este in2l.i percep+ia in4irectă( Din p.m .i $tratton . a =.gerea1ă importan+a acti0ită+ii s.4i.n4ă a in2orma+iei( Acest tip 4e procesare e0i4ent .pra a4aptării 0i1.neri precis 4eterminate a stim.te locali1area .ne 0i1.nt 2ără 5 *B 5 legăt.l maxim 4e elemente care pot 2i percep.ne 4istinc+ia 4intre 4o.nct 4e 0e4ere ontogenetic" comprehensi. DEPARTA&ENT ID )<'' /( ci2rele s.i con2lict 3ntre 4atele 0i1.ri 4e percep+ie a orientării spa+iale.i percep+ia pict.n exempl.los( Comprehensi.nită+i in2orma+ionale percep.i" 3n special la m6nă( Percep+ia pict.nt percep.rilor >po1i+ia acelor" 4irec+ia lor 4e mi./iect.n4e( Cercetările semnalea1ă .l stan4ar4 4e exp.i ale l.ie să 2acem 4istinc+ia 3n4oială" a4aptarea 4ar n. 0i1at .ne 0i1.ă mo4alită+i" n.rală( Percep+ia 4irec+ionată pri0e.n. poate 2i consi4erată 4rept 2actor 4eterminant( 3ntre 4o.n /.s .rmea1ă aprehensi.l.l.ală" 2ără a 2i l. imprimate" a orologiilor sa.te mai rapi4 4ec6t litereleP .ri 4e percep+ie a orientării spa+iale.nea percepti0ă( Aprehensi.rmătoarele partic.ali1area textelor scrise sa.nea percepti0ă sa.4e .i )? comprehensi.ne implică 4o.nere a stim.ală .ne 0i1.nea se /a1ea1ă 3n mo4 esen+ial pe procesarea sen1orială a in2orma+iei .i a.m 4eplasarea" 3nclinarea" 4isparitatea /inoc. p6nă la cinci 4acă s.ă mo4alită+i 4e percepere.rală se aplică la orientarea p.i incl.irea )(K Aprehensi.l. percep+iile 4e orientare 4e tip pict..1ia l.nc+ionarea tre/.alea( n.nii percepti0e .ral( Concl.l.i alte mo4i2icări prec.ală se 4e2ine.i Hjhler prec.percep+ia 4irec+ionată .măr.i o/iect" raport6n4.5l la o parte a corp.4iti0ă( Capacitatea 4e aprehensi.lară" c.nea percepti0ă .al5spa+iale a.nii percepti0e 0i1.i el 3n 4isc.

ale pot 2i 3mpăr+i+i 3n 4o.i s5a 4emonstrat că.l.l aprehensi.lilor sonori( Cercetările pri0itoare la capacitatea 4e aprehensi.i co4a= a 2ost con2irmată .ne a.l că.n caracter 2amiliar .l.ngită c.i 4e tip.nea percepti0ă a.prin.rători c.lării" mo4. gra4. 3n+eles s.i( ric.nea a..ltaneitatea 0i1.ma.i 4i2eren+ă netă se constată .l 4e c.ă tip.pă o 2amiliari1are prel.cerii .parea lor" partic.i 3n ceea ce pri0e.ccesi0ă este 4e maxim.ne percepti0ă 0i1.m trei elemente( În aceste con4i+ii" s.0inte sa.0inteP 4( 2ormele geometrice s.pe" 4e la copii s.0inte" ci2re" 2ig./ 2ormă 4e imagine a.l 4e pre1entare al stim.larită+ile 2i1ice ale stim. material.i n.i 4.n4ă( A. a.nere" tip.l.0intelor 2a+ă 4e s.ns.i 3n opt gr.c incl.06nt prec.lii 0er/ali" alt.tili1ată" timp.nt percep.stici( Această s.1icală?( .nt percep.0intele c.nii percepti0e 0i1.nor c.i 3n timp.n material 0er/al c.tili1a+i pentr.l stim.nere a 2ost 4e o sec.net asc.lii 0i1.l.ală s.3n propo1i+ii simple se percep mai m.li( $im.te aprehensi.li 0i1.gari p6nă la '< ani" .nea s.nea c.lii non0er/ali( D.. stim.i a4.l 4e propo1i+ii.n alt gr.mino1itate?P /? 2actorii s.4iti0ă este echi0alentă c.ca+ie" ni0el intelect.it litere" sila/e 2ără sens" c.te 4e patr.ccesi.n.n4ă( Ja .l.le1e s.n1ime" străl.ns.l pentr.l 4e stim./iec+ilor să repro4.ra .a? 2actori o/iecti0i" care +in 4e partic./iecti0i se re2eră la 06rstă" sex" ni0el 4e e4.rat corectit.t s. .te mai rapi4 4ec6t literele i1olateP e( la stim. . re.0inte 3n care s.it 2iecare c.pă .4iti0ă s.lii . sim.m .i a or4inii elementelor pre1entate( $.nt 0aria+ii care +in 4e proce4.cere a stim. reali1at măs.lilor" s.p s5a.te 4intr5o sing.ns.tării răsp.nt 3n mo4 o/i.n s. stim.că 3n or4ine s.perioritate a per2orman+elor pentr.rier">'ABK" 'AA)? a comparat per2orman+ele răsp.ltaneitatea pre1entărilor .măr.nea lor" or4inea acestora" gr. 3ncercat să i4enti2ice" 3n ca1.l+i( Un prim re1.nea literelor este mai 2amiliară lim/ii materne( $tim.l pre1entării 4ar n.lării 0i1.4iti0ă De.ne a.5cinci elemente" 4ar s.nci c6n4 este posi/il >o/iect.m" capacitatea 4e aprehensi.net.l care emite s.gerea1ă că aprehensi.i o/iectele care le pro4.ă categorii.netele pe care le5a.l 0er/al se men+ine . per2orman+ele răsp.rilor non0er/ale la .ri" imagini" scene simple sa. stim. complexe( Eactorii" 0aria/ilele experimentale 3n st.i rapi4itatea 2iecărei pre1entări 2ac 0er/ali1area impro/a/ilă 3n moment.ltat poate 2i co4at 2ie s.cire" l.tsch >'AC<? consi4eră că 3n pre1entarea a.l 4e elemente percep.ră pri0ire( În me4ie se 0or/e.esc să an.măr. in0estigarea capacită+ii 4e aprehensi. stim.4i.4inea repro4.pele 4e 06rstă net in2erioară 0ite1ei capacită+ii 4e aprehensi.rata stim.i 4e n.tili1at 4rept s.ccesi.n antrenament special 3n sarcinile 4e repro4.măr.al" stare a2ecti0ă" implicare moti0a+ională" experien+a anterioară( Aprehensi.netelor este la toate gr.l 4e exp.ri 4e co4a=e.n material non0er/al( $5a cer.lte c.i >2ormă" mărime" c.ccesi.loare" pro2.i" intensitatea .te mai rapi4 4ec6t cele 2ără 3n+elesP rapi4itatea .4iti0ă >memorie sen1orială?" 2ie s./l.i 4.lii c.&ihai ANIŢEI c( Psihologie experimentală c.0inte 2ără sens se percep mai rapi4 acele c. .rilor 0er/ale la .ali pre1enta+i c6te .ali 2a+ă 4e cei ac.ală( 5 *A 5 Cop:right DEPARTA&ENT ID )<'' Teoria 4.si0 4.lii sonori ./ 2orma 4en.1it( $5a măs.4iti0ă s.ltane" n.l 4e litere 4in care este alcăt./iec+i copii c.0inte 4epin4e .toarea a .n element pe sec.ale sim.ne a ci2relor( Aceea.nete( A/sen+a 2amiliarită+ii .perioritatea per2orman+elor la stim.l" nota m.larită+ile material.rata 4e exp.ltat s.l pentr.netele pre1entate a0ea.mirii sale at.i 4.n.nt implicate 4o.l lor mare 4e complexitate n.

./iec+ilor să poarte ochelari speciali care le 4e2ormea1ă 0e4erea" 5 G< 5 Cop:right .nor păr+i ale .ri corecte" gre.lt mai 2rec0ent 2olosită .rătorilor 3ntr5o manieră con0ergentă( Datele con0ergente o2eră .larită+ile stim.l 0er/al care se /a1ea1ă pe răsp./iect./iect 3n timp.l. a ..4iti0i pot 2i 0aria+i 3n raport c.l că ./0ocale 3n timp.l.nci c6n4 a0em 4e a 2ace c./iec+ilor să o2ere răsp.ite" 4e omisi.ie 2apt.te .i stim.n.i sen1orial ar p.i 3n .l" 1gomote etc( s.l 4e răsp.i rapoartele 0er/ale 4e o/icei simple" clare .ini persistente etc(?( a .i ignorate( În con4i+iile .4iti0e reacti0ate coti4ian at. 2ost 3ntr5o /.n. DEPARTA&ENT ID )<'' .l la inter0ale sc.nghi.nă măs.tea 2ace cele 4o.l.nor c.n o/ser0ator neatent rareori 0a 2i capa/il să o2ere o relatare precisă( Iar 4acă inter0ine ..ns.ns./0ocale 3mpie4ic6n4 ast2el .l. prin re4.rile 0er/ale emise 4e către s.ltată sa./ 2ormă 4e imagine a.l 4e răsp.n4elor( c? Aspecte calitati0e ale 0aria/ilei in4epen4ente c.in+ei" Varia/ilele 4epen4ente ce 4escri. se poate 3nt6mpla .ns este o 0aria/ilă m.i" a06n4.1ica asc.l s.l milisec.l co4a=.n ni0el mai ri4icat 4e 3ncre4ere 4ec6t in2orma+iile par+iale( Varia/ilele in4epen4ente a.măr.li complec.i stim.l.l.ma.i 0er/al? incompati/ile la .lt mai precisă( P.ni( În general este 4e pre2erat o com/inare a măs.ns" 3n special at.i m.n moment 4at( Do0a4a psihologică a co4a=.nei scene 0i1.l ca acest antrenament să mo4i2ice 0aria/ile 4epen4entă( Rapoartele 0er/ale n.4iti0ă >co4a= sen1orial? acti0ea1ă mecanisme s.5se 3n 0e4ere complexitatea pro/lemei pentr.ie să s.n antrenament coresp.i tinerilor cercetătoria? &o4i2icarea caracteristicilor 2i1ice ale stim.ros al experiment.nor 1gomote care persistă o perioa4ă mai l.l 4e răsp.ale sa. comportament. 4escrierea 0er/ală tre/.i( a/or4are 4etaliată a rapoartelor 0er/ale . comportament. psihologia experimentală a percep+iei( În pl.crări 4e .toane" taste" pe4ale etc(?( c? In4icatori ai calită+ii per2orman+elor.rte 4e timp sa. pot 2i tot.s p.i a e2ect.i l.n.l.ne a 3ntreg.n.i sen1orial .n1ător apare risc.ns.i stim.ie imaginile a./liniem că cel mai important 4e1a0anta= 3l constit.i implica+iilor acestora 3n psihologia experimentală a 2ost reali1ată 3ntr5o l.lilor 0i1. o reclamă( Acela.ali( $tim. stim.crare anterioară >Ani+ei" )<<*?( În legăt.1ica ce 3nso+e.l 4e 0e4ere al stim. 4in m.ri prin ac+ionarea .l" perspecti0a" .tem a0ansa o clasi2icare" or4onare mai accesi/ilă st.i control rig.rma 1gomote 4e ma.ri 4e co4a= >sen1orial .cerea timp.l.l .cr.n.i o/iect" a .lilor respecti0 mărimea" 2orma" 2.lii a.neric" solicitarea s.l" complexitatea( /? E.l.i să.nt .n co4a= 0er/al( Această locali1are a mecanismelor s.l s.rate 3n prea=ma )(F( Varia/ile experimentale loc.l.rmăresc pasa=e melo4ice 4eri0ate 4in m.ră 4escrise 3n acest capitol la partic.terea animalelor 3n 3nt.n4al.tem cere s.l.i 4e ac+i.0inte" melo4ii" perceperii . 2rec0en+a" intensitatea" tim/r.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală D.n 2ilm sa.rmătoarelea? Raport.l p6nă la ni0el.m ar 2i.nci c6n4 ne .ă tip.ră c.4en+ilor .cre. 4igitale >manete" /.ngă >spre exempl.i 3n ca1.i( /? Timp.alonarea 3n timp a percep+iei prin pre1entarea separată a .i 4istincte o2eră in2orma+ii a4ec0ate pentr.rier >'AA)?" 3n /a1a cercetărilor proprii" a0ansea1ă ipote1a con2orm căreia co4a=.antier 4es2ă.nor 4ispo1iti0e mecanice" electrice" electronice sa.l experiment. 4e remanen+ă 3l constit.

con+in.a+ii stim./ control.ie să 2ie pretestate spre a se 0eri2ica măs.l este o 0aria/ilă care inter0ine 3n str6nsă legăt.i aceste 4i2eren+e( 4? Di2eren+e interc.mit tip 4e răsp.nt %I%5lea" a.n ni0el constant 4acă n.rilor operatorii la copil prec.i" 4.l lor a0.ra 3n care 4i2eren+ele 4e sex in4.lii a2ectogeni pot constit.i solicitarea .ngilor reiate etc( Varia/ilele 4e control s./iec+ilor s.meroase 4atorită complexită+ii stim.te 5 G' 5 la .merare a acestora( a? V6rsta.1.n ni0el 4e control satis2ăcător al acestor 0aria/ile( 2? In2l.n4t?" astronomi >Uollner?" in0estiga+i" tre/.te optico5geometrice a. 2ost anali1ate pe larg 3n ca4r.l.in+ele n.ie să 2ie men+in.ie 2ie =.i persoană 3n momente 4i2erite( $tim.nt sit./ aspect.al s. alte p.l( Din acest moti0 sit.l experiment.triti0e sa.l acest.ne sa. s.rs.nt n.en+a .i( Tre/.ra 4intre percep+ie ./ aspect.nor impresii ale participan+ilor pot să asig.nc+ie 4e starea s.ie să +inem seama( În general to+i 2actorii comportamentali 4escri.m se .+ia str. il.n 2apt 4o0e4it prin cercetările l.nor stim.i intelect.4.rati0? tocmai 3n raport c.s 3n e0i4en+ă 4i2erite 0aria/ile 4e control ast2el 3nc6t 3n contin.i en.i at6t 0aria/ilă in4epen4entă c6t .i capitol am p.i capitol( e? In2l.are 0om proce4a la o sistemati1are .in+ele 4e care tre/.i Pe l6ngă 0aria/ile serie 4e atri/.ră c.mătate men+in.l.ra normală a anali1atorilor o 4ată c.nt Cop:right .t.ie să ai/ă 3n 0e4ere .al" stare 4e nelini.li sa.l cărora se pre1intă 0aria+i stim.i 3n teoria stărilor centraleIl.c .nt 4oar c6te0a 4intre )(C( Tehnici" proce4ee" aparate tre/.te speciali1ări 4e or4in 0er/al sa.i inteligen+ă( Din acest moti0 se imp.en+a .nor 2actori emo+ionali.lilor" care n.l omogenită+ii" cromatism.ne egali1area s.nor 2actori moti0a+ionali se mani2estă 3n 2.i intelect.late ca 0aria/ile in4epen4ente( .a+ii 3n care este 4e pre2erat ca st.minarea" contrast.impact.lt.i 0aria/ilă 4e control( Pretestările .i stim.al tre/. a0ansarea 3n 06rstă( /? $ex.1ii percepti0e( 4irectoare >E(I( Allport" 'AKK? constit.lsi.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală /locarea mi.larită+ile stim.lilor percepti0i .al( Prec.al.l tre/.a a s.l.rale care a.i 4e .ni 4e or4in sex.c6t .a+iei 4e examinare poate 2i 3n general controlat" 4ar impact./ control( al secol.l intelect.i Piaget .i 0i1.te 4epen4en+a ei e0ol.a+iile stim.l.nor sit.l emo+ional al sit.re .l .toriiaceste lor 2iin4 2i1icienio>Poggen4or22" H.l acest.te" anxietate" ne0oia 4e interac+i.cărilor motorii sa. la aceea.l coe2icient.i tre/. mo4i2icarea caracteristicilor c6mp.li constit.ri 4e /ăr/a+i .l.i" 4e complexitatea tre/. 2ost reali1ate 3n cea mai mare parte 3n a să 4o.na an.ns( $.te 2i1ice ale stim.l .te s.tie inteligen+a 4o/6n4e.p. non0er/al >2ig.i reacti0ită+ii speci2ice a participan+ilor la experimente( Pe parc.l.este .in+elor care 3.i 2ac sim+ită pre1en+a 3n context. teama 4e rela+ionare socială s.m .i" 4in acest moti0" egali1area 2actor./iect. s.ct. DEPARTA&ENT ID )<'' manip.l emo+ional al .l.i acela.rata" intensitatea" il.l.lilor percepti0i .i alte cercetări amintite chiar 3n acest capitol care 4emonstrea1ă legăt.ie să 2ie la r6n4.l.4iile să se reali1e1e 3ntr5o manieră 4istinctă pe gr.1iile Desene c.4imensi. partic.l poate să 4e10olte reac+ii emo+ionale 0ariate la persoane 4i2erite sa.l stim.i 2emei c? Ni0el.nea genetică a percep+iei a 2ost 4emonstrată 3n ceea ce pri0e.ie o pro/lemă 4elicată 3ntr.n.ie 0aria/ile care tre/.tor. a=.

sit.l l.i ritm.i se reali1ea1ă st.l tehnicii cinematogra2ice( C./iect.l.i i se pre1intă stim.nt in2l. a a0ea certit.minii" ceea ce poate con4.l.ce la 2actori 4e re2lexie .i( În timp ce s.li s.l( Varia/ila 4epen4entă poate 2i semnalată .l aten+ionării tre/.ală p.rată precis 4eterminată 4e timp a stim.ton pe care 0a tre/./iect.i ce 0a 2i proiectat( Timp.lator sa.i pentr. 4eterminarea reac+iei electro4ermale" 2rec0en+ei car4iace .i mai ales 4e 4.tor.l are la 3n4em6nă .i 4e .nere este .teptarea stim.n. o 4.n n.ne 4e 2ante prin interme4i.nere( Principi.nor stim.l.mită s.l./iect.minea1ă stim.ie să 2ie consemnat 4e către experimentator pe h6rtia inscriptoare a poligra2.l aparat.it 3nc6t i se asig.l.ră percepti0 pentr. prin 4escrierea a ceea ce a 0ă1.n4e( $.lilor pentr.l 2ăc6n4. a=.l.it să pri0ească atent 3n a. s.n 2on4 s.t stim.i nici n.l permite experimentator.nitate 4e timp( În acest ca1 4ispo1iti0ele ac+ionate man.ali externi( Disp.n4e( Timp.al 4e către experimentator n.(a(m(4( $.l experimental al stim.4inea că 2iecare stim.lilor este 4e c6te0a miimi 4e sec.p.l.n4e 4e pre1entare" Cop:right .2? sa.i con4i+ii 4e a4aptare 0i1.l este aparat.l.i( Plan. NU sa. 5 G) 5 . a semnala că a 0ă1. preci1ie 3ncep6n4 c.nere a stim./iect.tili1at 3n st.ele cromatice s.l. o miime 4e sec./iect. a5i men+ine aten+ia trea1ă .n4ă .minat.a+iilor a2ectogene( Pregătirea s.l percep+iei s.l electronic este ast2el constr.t tahistoscoapele electronice .ne( D.ite pri0itoare la aprehensi.n.nc+ie 4e str.larită+ile il.5l 3ntr5o an.n.i pe cale 0er/ală prin răsp.l.lii 0i1.nor re1.ra+ia experiment.minare a stim.nere poate 2i reglat c.4i.nă mo4alitatea este 3nregistrarea . pre1en+a stim.n 7/om/ar4ament[ s.l este aten+ionat( În ca1.l 4e inci4en+ă al l.n4ă" iar pentr.lii 4esena+i pe cartona. c. cercetările o/i.l.ra experiment.ă sec. a=.i in4icatorilor 2i1iologici moment.i experimente complexe 3n ca4r. imagini simple" complexe" acromatice" cromatice .i" a0erti1area sa 3n legăt.n ni0el ri4icat 4e 3ncre4ere .nerea s.l.l 4e stim.i prin interme4i./liminal ceea ce pres.i se pot mo4ela .rată 4e exp.i este importantă pentr.n4ă( În acest gen 4e st.4ierea percep+iei 0i1.l prele0ării .l este instr. o2eră .l.54o. apăr.l.c stim.i să 4eclan. 2i1iologi >Iering" A.l.ltate 0ia/ile( Cea mai /.ltan" 2ie 3ntr5o an.nc+ionarea tahistoscop.ct.e sa.i 2ie separat" 2ie gr.nere al stim.lilor sa./iect.4i.t6n4 să pri0ească 3n interior.ali( Primele aparate era.n./liminali pe .4i.l 4e /a1ă care stă la 2.i merg6n4 p6nă la 1eci 4e sec.rie o/iecti0ă a reacti0ită+ii emo+ionale a s.i 3n 2.nghi./ 2orma .l 4e exp.ră c.l experimental al percep+iei( C.l.lorilor( Tahistoscop. mecanice apoi a.l cărora se intro4.ie pre1entarea c.l tahistoscop.l stan4ar4 4e exp.l.rata 4e exp.ns. permit o/+inerea .l.măr mare 4e exp.l DA sa.it" 3nainte c.l.i 4ispo1iti0 care i1olea1ă s.n 4ispo1iti0 4e o/icei s.tor.l cromatic este 0aria/il" 4epen4ent 4e con2ig./liminale timp.e1e .i 4igitale( Tahistoscop.i să apese pentr.i 4e 4istorsionare a c.lilor 0i1.l 4e exp. st.li la tahistoscop poate 2i conectat la poligra2 pentr./iect( În st.i 3l constit.i respirator( Acest gen 4e mo4el experimental este 2a0ora/il pentr.4ii se practică .&ihaimineralologi ANIŢEI Psihologie experimentală >NecWer?" geometricieni >Del/oe.neri 3ntr5o . a=.l.praliminal prin programe speciale 4e calc.ră s./iect.l .t( Aparat. DEPARTA&ENT ID )<'' s.l.n.i .nea percepti0ă este 4e <"' sec.en+ate 4e partic.i /.l cărora se in0estighea1ă in4icatorii 2i1iologici ca mărt.ne .ale 3n con4i+ii precis 4eterminate 4e il.pat" 2ie sim.mită măs.l cel mai 2rec0ent .l a 2ost percep.ccesi.praliminală este 4e o 1ecime 4e sec.i ea 0aria/ilă( Aspect.tor./iect.n 2lash care l.l./iect.t( În mo4 o/i.i .i( ./ert" &iller5 J:er?( Desenele" imaginile pot 2i pre1entate s. compara+ie exp.

n in4icator al pert.n.l .i po1i+iei o/iectelor 3n pro2.area mi.minat ast2el 3nc6t să n.l stim.nt 4estinate .l.ie o s. pre1entarea stim.ltim.mite stereometre( În mo4 o/i.i o s.l cap.4iti0ă so2isticate" complexe .i( Eoarte . a=.lare a.tiei este il. este necesar pentr.rechi( În mo4 o/i. 4istorsi.l .tilor care permit i1olarea 4e me4i.l c.l monitor.1ionea1ă 3n .r/ării capacită+ii 4e apreciere a 4istan+elor . 2ost imaginate perimetre ac.nor imagini complexe ce pot 2i o/+in.l 3l constit.n1ime a.lare pot 2i i4enti2icate prin 0ariate proce4ee >0e1i Ro./iect. DEPARTA&ENT ID )<'' 'B<k .l extern( În .i ni0el( &ărimea a/aterilor constit.l pre1entării stim.nt pre1enta+i prin interme4i. a se 2ace 4istinc+ia 3ntre aten+ionare" care 4eclan.tiei .rmăririi mo4. a=.aleP .n 2oarte /.i calc.l 4e /a1ă al acest.nghi. e0al.ie preci1ia 4eose/ită a măs.rate prin e2ect.ngi 4e aproximati0 4oi metri" 3n interior.l cato4ic sa.i iar apoi tre/.l c.l este .n cerc 3n =.lator a06n4 a0anta=./iect.l pri0e.l re2lexiei c.teptăm re0enirea c.n capăt 3n interior.l.ie 2apt.rsă 4e preaten+ionare necontrolată ca .rilor ce se pot 4eplasa pe .i aparat constă 3n pre1entarea a 4o.4iti0e a.s are a0anta=.it 4ispo1iti0.ie .nc+ie 4e 4irec+ia anticipată a pri0irii( $tereoscop.l .nor aparate 4e 2ilmare" pot 2i 3nregistrate 2otogra2ic c.te 4e la .l.stice 3n ca4r.4i.l 1gomot.are rapi4ă" pot 2i 3nregistrate pe osciloscop.n1ime( În st.că la acela.l 4iapo1iti0elor( Dispo1iti0ele tip maga1ie 4e 4iapo1iti0e care se rote.l 3n care se reali1ea1ă mi.ie să a.nei c.l legat la ochi prime.it se măsoară la <k" A<k" 5 G* 5 Cop:right .nor posi/ilită+i practic nelimitate 4e ela/orare a stim. 2ost imaginate aparate n.i care constit.tor.i 4atorită .m ar 2i CD5.ri 4e stim.m/ră( $.4iti0e se .cările oc.ca" 'AC'?( Ele pot 2i măs.minii am/ientale( Aparate pentr.i o/iect 4ar 4in po1i+ii 4i2erite( Eiecare ochi 0e4e o sing.ri( Interior.ea1ă &ihairapi4 ANIŢEI reac+ia electro4ermală" .cările oc.r/elor 2i1iologice la po1i+ia normală 3nainte 4e a pre1enta .4iti0ă c.l sa.l timp a.nor scene 0i1.nor microelectro1i amplasa+i 3n apropierea ochilor 3n 2.l pri0in4 ecran.rii( &i.ale sa. a=.ră" care o2eră impresia 4e pro2.ine ast2el 3nc6t să le a4.i 2iecare 4iapo1iti0 este exp.lilor pe ecran c. 2ost ela/orate so2t.i are posi/ilitatea să regle1e amplasarea spa+ială a 2ig.l .ri 3n raport c.lator.cr.n alt a0anta= 3l constit.li( Pentr. 4eclan.lilor" 4e com/ina+ii cromatice" 4e pre1entarea .l percep+iei tri4imensionale( Principi.l monitor.ă .tor./ 2orma .l .i 4e inci4en+ă al l.ale sa.rsă 4e 4istorsionare a aten+iei( Proce4e. preci1ie" .la+ii externe 0i1.Acest l.lii complec.4i.te .nete 4ar mai ales caseto2on.ni ale imaginii pe ecran. amplasarea celor 4o.i timp stim.l cărora s. 1gomote s.i prime.tor. cree1e e2ecte 4e .l( $tim. a=.rmător.ă imagini plane care re4a./iect.tii paralelipipe4ice l.l.l.te stim.i să 2ie consemnat" c.l. ale lect.lare( $.li( Ast2el" Psihologie experimentală 0a tre/.stici 4in 0ariate .i reac+ia speci2ică la stim.tili1ea1ă generatoare 4e s.l.i c.l că. pe cale electro2i1iologică c.l că s.l tahistoscopiei poate 2i mo4elat pe calc.l 4e in0estiga+ie tahistoscopică poate 2i reali1at .l( Proce4e.ină o serie 4e 2ig.tor.n1ime( Pentr.cărilor oc.i care permit .ră imagine 4ar aceste imagini 2./iect. e0al.te 3n acela.nor aparate 2otogra2ice c.i 4e1a0anta=.i )C<k( Dispo1iti0ele pot permite emiterea s.na sing. alte mo4alită+i 4e 3nregistrare a.lii ac.tili1at 3n st.n control al 0aria/ilelor stim.l se pre1intă s.l percep+iei a.l .netelor m.nghi.i moment.lt mai gra4ată 3n con4i+iile 3n care s.l.area 4istan+elor . in0estigarea locali1ării a.i s.i melo4ici" 0er/ali sa.rătorilor( În schim/" 4e1a0anta=. acela.r.lare 3n con4i+iile explorării 0i1.l căreia se 4eplasea1ă pe .rsa poate 2i 4eplasată pe .i po1i+iilor 3n pro2.te prin 2otogra2iere 4ar are .n.

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

În 3ncheiere tre/,ie să preci1ăm că n, 0om p,tea 3n nici ,n ca1 a2irma existen+a ,nor 7aparate care măsoară percep+ia[( Aparatele" 4ispo1iti0ele" proce4eele pre1entate constit,ie 4oar o mică parte 4intre res,rsele in0estiga+iei experimentale as,pra percep+iei( Experimentatorii pot să imagine1e proce4ee 4e l,cr, originale .i a4ec0ate cercetărilor respecti0e( Cel mai /,n exempl, 3l constit,ie camerele 3nclinate" trape1oi4ale" circ,lare care a, permis in0estigarea 2r,ct,oasă a 0ariatelor aspecte ale percep+iei(

5 GG 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A ATENŢIEI

*(' *() *(* *(G

Con+in,t,riReac+ia 4e orientare Vigilen+a" 0aria/ile experimentale De la 0igilen+ă la aten+ie Tehnici" aparat,ră

/iecti0e'( Pre1entarea a/or4ării experimentale a reac+iei 4e orientare .i a stării 4e 0igilen+ă )( Pre1entarea 0aria/ilelor experimentale" tehnicilor .i aparat,rii( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere*(' Reac+ia 4e orientare I0an Petro0ici Pa0lo0 a acor4at o aten+ie 4eose/ită reac+iei 4e orientare consi4er6n4 că acest tip 4e re2lex are o importan+ă remarca/ilă pentr, comportamentele a4aptati0e ale organismelor( Pa0lo0 consi4era că reac+ia 4e orientare 4epă.e.te simpla orientare a receptorilor către s,rsă( El a 4en,mit acest re2lex 7ce se 3nt6mplă@[ consi4er6n4 că aria acest,ia se extin4e 4e la 4eclan.area receptorilor la sesi1area mo4i2icărilor 4in me4i,l,i 3ncon=,rător ceea ce constit,ie timp,l 4e pornire a ,nor reac+ii 4e apropiere 4e hrană" 4e sex,l op,s sa, al ,nor reac+ii 4e e0itare a pericol,l,i 4ar" .i 4e c,rio1itate" orientată spre c,noa.tere( .i ,ni2ormitatea răsp,ns,l,i( Ja prima aplicare a ,nor stim,li se 4eclan.ea1ă reac+ii 4e orientare caracteri1ate prin acela.i ta/lo," in4i2erent 4e nat,ra stim,l,l,i( $5a constatat o rela+ie relati0 propor+ională 3ntre intensitatea stim,lării .i cea a reac+iei 4e orientare" ceea ce semni2ică 4e 2apt mecanismele acti0ării speci2ice ale receptorilor 3n /a1a legii prag,rilor sen1oriale( În con4i+ii 4e la/orator Pa0lo0 >'AK*?" $oWolo0 >'AF<?" Elor, >'AFC? a, i4enti2icat ,rmătoarele mani2estări ale re2lex,l,i 4e orientare la animalele s,p,se experimentelor 4e st,4i, a re2lex,l,i con4i+ionata? 3n plan motor se pro4,ce 3ntoarcerea cap,l,i" ci,lirea ,rechilor" ,n 3ntreg sistem 4e reac+ii 3n4reptat spre contact,l organism,l,i c, o/iectele" ceea ce asig,ră a=,starea anali1atorilor .i o mai /,nă percepere a stim,lilor( D,pă $oWolo0 re2lex,l 4e orientare este 4oar o reac+ie nespeci2ică 2a+ă 4e stim,lii 5 GK 5 noi 3n timp ce acti0itatea 4e in0estigare ce are 4rept scop explorarea
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIŢEI

o/iectelor" a spa+i,l,i 3ncon=,rător este achi1i+ionată .i alcăt,ie.te ,n 0erita/il Psihologie experimentală re2lex 4e orientare con4i+ionat( $e s,gerea1ă ast2el 4o,ă componente ale mecanism,l,i 4e 2,nc+ionare a reac+iei 4e orientare- ,na 3nnăsc,tă .i mai

p,+in

ela/orată .i ,na 4o/6n4ită ca expresie a re2lex,l,i 4e orientare5in0estigareP /? mo4i2icări respiratorii" c,m ar 2i hiperpnea sa, oprirea respira+iei pentr, 2oarte sc,rt timpP c? cre.terea 2rec0en+ei car4iace >accelerarea p,ls,l,i?" /ra4icar4ie" 0asoconstric+ia extremită+ilorP 4? reac+ia electro4ermală care se mani2estă ampl, 3n reac+ia 4e orientareP e? 4ilatarea p,pilei >mi4ria1ă?( Acest cortegi, 4e mani2estări ne,ro0egetati0e .i m,sc,lare asig,ră pregătirea organism,l,i pentr, ac+i,ne" răsp,n4e la 3ntre/area 7ce e 4e 2ăc,t@[( Element,l com,n al acestor reac+ii ne,ro0egetati0e este nespeci2icitatea Varia/ilele 4epen4ente 3n cercetarea reac+iei 4e orientare se exprimă prin e2ecte comportamentale /ogate( $pre exempl," $oWolo0 i4enti2ica ,rmătoarele mani2estări ale reac+iei 4e orientare la ,n stim,l sonor- mi4ria1ă >4ilatarea p,pilei?" cre.terea sensi/ilită+ii 0i1,ale" cre.terea 2rec0en+ei /iopoten+ialelor occipitale la EED" cre.terea perimetr,l,i 0i1,al" mo4i2icări ale contrac+iei inimii" ale electrocar4iogramei" mo4i2icări 0asomotorii" respiratorii" electro4ermale" eli/erarea 4e hormoni >a4renalină?" cre.terea ton,s,l,i m,sc,lar" concomitent c, inhi/area acti0ită+ii re2lex con4i+ionate a2late 3n c,rs( În mo4elele experimentale s5a ,tili1at stim,larea l,minoasă intermitentă c, 'B cicli pe sec,n4ă 3n )* 4e aplicări" ceea ce a pro0ocat o mo4i2icare a ritm,l,i al2a 4e la '< cicli pe sec,n4ă la A cicli pe sec,n4ă( În stim,larea a,4iti0ă c, ,n s,net intens s5a pro4,s o cre.tere a răsp,ns,rilor cortex,l,i 0i1,al i4enti2icate prin EED >$oWolo0" 'AF<?( Aspect,l partic,lar care a atras aten+ia cercetătorilor este stingerea reac+iei 4e orientare( În mo4 o/i.n,it" ,n re2lex necon4i+ionat" 3nnăsc,t" poate 2i inhi/at par+ial sa, total prin stim,larea conc,rentă a alt,i receptor sa, prin stim,larea ,nei 1one centrale a sistem,l,i ner0os( Reac+ia 4e orientare se stinge 3n con4i+iile 3n care stim,l,l 3.i pier4e 4in no,tate prin aplicarea sa repetată( Iernln4e15P]on >'AF<? consi4era că stingerea" p6nă la 4ispari+ie" a răsp,ns,rilor 3n ,rma aplicării repetate a acel,ia.i stim,l are la /a1ă ,rmătoarele mecanismestingerea reac+iei 4e orientareP 3n0ă+are negati0ă" a4aptare negati0ă" o/oseală asociati0ăP o/i.n,ire( Termen,l 4e o/i.n,ire >ha/it,ation?" a 2ost intro4,s 4e către Do4ge >'A)*" 3n Elor," 'AFC? .i se 4e2ine.te prin pier4erea semni2ica+iei ,nor stim,li sen1oriali 3n ,rma aplicării lor repetate( &ai 4irect sp,s" o/i.n,irea se 4e2ine.te ca simpla 3n0ă+are 4e a n, mai reac+iona la stim,li care .i5a, pier4,t importan+a 0itală( $e imp,ne 4istinc+ia 4intre termenii 4e o/i.n,ire .i a4aptare sen1orială sa, acomo4area ner0,l,i( /i.n,irea este re1,ltat,l aplicării repetate a stim,lilor pe parc,rs,l a mai m,ltelor min,te .i poate persista ore sa, 1ile( E2ect,l o/i.n,irii este ,n,l speci2ic- a/sen+a răsp,ns,l,i este caracteristică n,mai stim,l,l,i repetat" n, .i pentr, cei apropia+i >3nr,4i+i?" iar reaplicarea stim,l,l,i sa, schim/area con4i+iilor 3n care se aplică acesta con4,ce la reapari+ia reac+iei 4e orientare( 5 GF 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT )<'' Experimentele 4es2ă.,rate 3n la/oratoarele l,i Pa0lo0 a, s,gerat 4o,ă ID mo4alită+i 4e mani2estare a stingerii reac+iei 4e orientare- ac,tă .i cronică( În stingerea ac,tă reac+ia

n stim. pri0ire la intensitatea" calitatea" 4.n stim.n.pă '<5'K min. mai coinci4 c.cea 3nainte( A.ga+i sa.l.l.l. permis ela/orarea al2a .i a stingerii reac+iei" 4e0ine .tile" expresie a capacită+ii 4e a n.nei reac+ii pe care n.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4e orientare se resta/ile.len+i s.irea este interpretată ca . o pro4. mo4el.pra mecanism.l experimentală a.it 4e/.n.ce" 3n con4i+iile monotoniei" la instalarea somn.ne 4istinc+ia 4intre 3n0ă+area negati0ă .perea excita+iei con4i+ionate sa.l.5 Volanschi" 'AFB?( $t.rma repetării .irea echi0alea1ă c.nci c6n4 parametrii stim.l.pra mo4alită+ilor 4e men+inere a aten+iei 5 GC 5 pe o 4.rma .l ca e2ect al 4i2.pra 2enomen. componentele sen1oriale" motorii .i 7ha/it.i cea po1iti0ă( În0ă+area negati0ă >ca e2ect al stingerii? se mani2estă prin 3nlăt.rsa 4e stim.a4ar" o/i.t.l.l. >2lasch? pro4.i 4e stingere sa.te gre.nerea 3n rela+ie a mani2estărilor /ioelectrice c.n.l.n4amental cere/ral este ritm.n.lilor n.ation[ >Do4ge? .n.i a=.i con4.i al2a asociată c.cleară( În experimentele sistematice 3ntreprinse 4e gr.tiin+i2ice a aten+iei( $t. ca o 2ormă a inhi/i+iei con4i+ionate" ceea ce *() Vigilen+a" 0aria/ile experimentale limitea1ă 4e10oltarea reac+iei 4e orientare( În+elegerea este in4ispensa/il legată 4e 4escoperirea Reac+ia 4e mecanismelor orientare este aten+iei expresia 3nnăsc.teP 3n stingerea cronică reac+ia 4e orientare se resta/ile.i la stim.i stingerii la om s5a apelat la tehnica EED" .ng6n4 p6nă la tomogra2ia comp.tă a aten+iei" iar mo4elele 4e s. constit.l.i prop.l experimental al reac+iei 4e orientare .i( Pa0lo0 consi4era somn.rată c6t mai l.m . re1onan+ă magneto5n.l l.ronal[ al stim.ronal( Repetarea aplicării stim.l.l.i proces 4e inhi/i+ie con4i+ionată internă( $tim.terea tensi.n.lcere/rale in0estiga+iei .nor aplicări repetate" apel6n4.5se reac+ia 4e /locare a ritm.p.l 4e a 4a na.en+a aplicării repetate a stim.irii? se mani2estă prin capacitatea .i al2a( /i.4i./cortical >Pa0lo0" 'AK*?( Iernln4e15P]on >'AF<? 3ncearcă o conciliere concept.lare" oprirea respira+iei" reac+ia electro4ermală" cre." 3n .l. mai răsp. a pier4erii acesteia prec. stările 4e 0eghe .i se ela/orea1ă la ni0el cortical .i al2a 3nso+ită 4e .i as.nii m.pra 4e2icit.rmărin4.l.i care integrea1ă in2orma+ia c.romotorii .l care con4.lare( $.l ne.rmătoarele mani2estări comportamentale.ire a.l.n re2lex con4i+ionat 3n care stim.i .i $oWolo0 as.l.l experimentale as.ce la reac+ia 4e orientare" 3n .rarea reac+iilor in.l animalelor la 3nregistrarea mo4i2icărilor /ioelectrice" 0asc.ce /locarea ritm.ală 3ntre 7stingere[ >Pa0lo0? .praa4ă. co2eină( Pa0lo0 .n4e la .l no.l necon4i+ionat constă 3n 3ntrer.l 4atP 3n0ă+area po1iti0ă >ca e2ect al o/i.i 4e orientare ca 4e10oltare progresi0ă a .i /ioelectrice( Un stim.l 2.nor reac+ii 3nnăsc.sc.l.i somn( Eon4ator.tere . interpretat stingerea re2lex.teri1ată sa.4iile EED" Ians #erger >'A)C? a 4emonstrat că ritm.port.lilor( Reac+ia 4e orientare apare at.i al stingerii acesteia se reali1ea1ă prin mi=loace 4i0erse pornin4 4e la microelectro1ii implanta+i 3n cortex.n. o/i.1iei proces.n 7mo4el ne.ce la resta/ilirea ritm.i inhi/itor pe 3ntreaga scoar+ă cere/ralăP 3n aceste con4i+ii stingerea reac+iei 4e orientare este ini+iată la ni0el s.lare" electro4ermale" ne.i mo4el explicati0 a4ec0at as./ in2l.ronal al stării 4e 0eghe( Descoperirea meto4ei EED a permis p.orientarea pri0irii spre s. DEPARTA&ENT ID )<'' per2orman+ă s.i a/or4are ne.l.l.i stim. 4ispari+ia .te 4.ngă 3n con4i+ii 4e Cop:right .l con4i+ionat care poate con4.te" iar stingerea prin 4ispari+ia celor 4o/6n4ite >&argareta $teresc.i or4inea 4e pre1entare a stim.i 4e aten+ie sa.5se .perioară( .coala sa a.rata .

starea 4e 0igilen+ă la toate 0erte/ratele st.i acti0area aten+ieiP este o trecere 4e la starea 4e 0eghe 4i2.l.i ceea ce re2lectă starea centrilor reglatori ai 0igilen+ei( În con4i+ii 4e repa.tă se constată 0aria+ii ale 4e/it.ren+ii cere/rali" prele0a+i c.tor.l ei" 0a exercita e2ecte acti0atorii as. existen+a .lată pre1intă 4i2eren+e 4e ni0el 4e acti0itate re.ct.l./liniem că 0igilen+a 4esemnea1ă capacitatea 4e 4etec+ie a semnalelor impre0i1i/ile a2late la Varia/ile 4epen4ente 9 in4icatorii stării 4e 0igilen+ă s.i alte mani2estări speci2ice somn.l.l sistem. intrarea 3n acti0itatea sen1orială" motorie sa./ in2l.n >'AGA?" Jin4sle: >'AK'? a0ansea1ă 7teoria acti0ării[ prin care p. sa.en+a .ă sta4ii. intelect.4inii .l.i 0egetati0( Eorma+i.n4e comportament.s 3n 0oca/.l a 2ost 4eseori s.i simpatic al mă4.i" acti0ită+ii 4e orientare" 0igilen+ei" aten+iei sa.i 4e aten+ie" tot.sc.li 4e intensitate 2oarte scă1.n.l cere/ral care are e2ecte 4e tre1ire /ioelectrică( Într5.m al stărilor 4e acti0are" la o extremă este sit.l m.i( Varia+iile ni0el. cre.nii retic.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală O O O care 4escrie repaos.nchi.lat( Aceste 0aria+ii s.l EED" tre1irea se asocia1ă c.ne ni0el 4e intensitate liminală( Între somn .ală" iar o scă4ere a 2rec0en+ei s.i optim 4esa.l 3nso+it 4e ritm.a+iilor 4e excita/ilitate 5 GB 5 Cop:right . nesincroni1atP .i 3n 0aria+iile stării 4e 0igilen+ă" care" la r6n4.i Ie// >'AKK? s.te care se caracteri1ea1ă printr5.nea retic./ n.terea 2rec0en+ei . 0igilen+ă 4i2.n /ioc./ aspect.i serie 4e4e ni0ele 4e4i2.s.s.l acestei acti0ită+i 3n men+inerea ton.i starea 4e excita+ie extremă p.lar.s retic.it cel.ct.tere a 2rec0en+ei .n.nite s./liniată 3ncă 4e Iea4" 3n 'A)* >4.rmătorii.n4elor cere/rale( Eorma+i.. este 4emonstrat 4e prel.l emo+iei ci .gerea1ă trecerea spre somn( $. DEPARTA&ENT4e ID )<'' ale ne.ată starea 4e somn" iar la cealaltă cea 4e excita+ie maximă( teoria acti0atorie n.ie să s.l ne.1ă la cea 4e o 0eghe acti0itate 4esinscroni1ată( În starea 4e 0eghe p./linia.l.pă Eraisse" 'ABA?" care a intro4.cel 4e atentă( 0igilen+ă Ereeman >'AGB? sen1orial[" .l.i tre/.ronii motori .n4elor /ioelectrice echi0alea1ă c.ronilor retic.sc. o 0aloare a4aptati0ă( Termen.late 4in tr.ronilor motori( Electromiograma >E&D? p.ne 3n e0i4en+ă rol.rologiei termen.0ei spinării Pornin4 4e la 4escoperirile l.1ă sa.l al2a .i &or.l 2orma+i.s ton.a+iilor stării 4e 0igilen+ă( comportament a4aptati0( Chiar s.n trase.mele 4e ton.ne .n Acest ni0el optim 4e 0igilen+ă este expresia .l 4e 0igilen+ă( El 4e2inea 0igilen+a ca o capacitate c.lare s.i stării 0eghe o acti0itate sincroni1ată" iar 3n starea 4e 0eghe acti0ă tre1ire .tem pentr.i scă4erea amplit.pra proceselor ner0oase( Această corela+ie a 2ost s.la+i care constit.nor stim.i motor .cr.l acti0ită+ii corticale" sistem.ne 3n e0i4en+ă poten+ial.nea retic.l este inhi/at(.l sang0in cere/ral constit.t 3ntre .ie căi a2erente ascen4ente spre cortex" iar cele 4escen4ente spre ne.i e2ectori 4e la ni0el.l ac+i.s.lar poate 2i e0al.nt pert.tem 4istinge 4o.l.l" relaxarea sen1orială 3n stare 4e 0eghe( cre. acoperă 4oar 2enomen./stit.nt 4emonstrate prin e2ectele lor la ni0el. ni0ele 4e 0igilen+ă( N.n contin.i 4e/it.i cel 4e ni0el 0eghe acti0ă amplasat 3ntre ni0elele 3nalte la care comportamentele s. rol.r/ate la ni0elele 7atentă[ scă1.i 4e acti0are se 0or regăsi" 3n plan comportamental" .4iate( Traseele EED speci2ice i4enti2ica o somn.ie in4icator 0ali4 al 2l.lată exercită e2ecte 2acilitatoare generali1ate( Acest l. există 4i2eren+ă 4e con+in.11i .nt rele0an+i pentr.ngirile axonice ale ne.i sang0in 4in 1one corticale precis locali1ate >0e1i Ani+ei" )<<*?P in4icatorii acti0ită+ii m.nt . 7repa.i &ago.l..at prin 3nregistrările 2l.l EED pre1intă caracteristici generale com. stres. a=.1ă tre1ire4escri.

ra 0aria+iile a2ecti05 ni0el. a pro4.i pentr.ie .lar" re2lect6n4 .nci acti0area retic.gerea1ă că această acti0itate /ioelectrică re1i4.lări(re1isten+a $.nt electrică a pielii este ri4icatăP 3n sit.l somn.s.ce 7tre1irea[.0ei spinării ce coor4onea1ă motricitatea( Examen.a+iile care implică o acomo4are la me4i.ie 0aria/ila in4epen4entă cea mai importantă pentr.sc.l cortical( Pe măs.i el lent" iar" 3n paralel ton. a se ampli2ica 3n sarcinile psihomotorii( $5a constatat că" 3n sit.tatea este 0aria/ile care 4esemnea1ă orice schim/are /r.ternici( )( No.l citat a2irmă că răsp.i la cortex 2ără să El.t" la 2el ca .ns re2lex 4e contrac+ie( Antrenarea acest.nt cele mai importante 0aria/ile in4epen4ente coman4ate 2olosite 4est.lară este prea rapi4ă pentr.i 0egetati0e( r" Cop:right 4acă stim.x.te ni0el.chi.sc.n ac+i.pra2a+a pielii( În a/sen+a oricărei mi.ne a2ecti0ă" tre1ire 4e a 0igilen+ei" electrică a pielii sca4e" iar este s.l.lilor" 4eclan.te" ton.l.n in4icator al ton.x.6n4 $RAA prin interme4i.că 7tre1irea[( În timp.s.s .i c.l.s.nge răsp.i a2l.te .i ton.l.l sen1orial" capa/ilă să pro4.t.l poate răm6ne nepert.ie .a+ii c6n4 ac+ionea1ă separat" in4epen4ent 4e semni2ica+ia stim.i m.i 4e 0igilen+ă( A.l retic.nii gra0ita+iei( Întin16n4 m.s.l e2ort" tensi.l somn.l stim.i" Varia/ilele in4epen4ente re1isten+a 7Tre1irea[" 4e/.i 0ali4 pentr. o 2or+ă constantă pro0oacă răsp.i 4e reglare a 0igilen+ei( '( Intensitatea a2l.i al 0igilen+eiP Oin4icatorii acti0ită+ii 0egetati0e Erec0en+a car4iacă este co/or6tă 3n timp.sc.l 4e 0igilen+ă" 4eclan.i 3ncărcăt.nt mesa=e sen1oriale care pot a=.s. o/ser0a+ie 0i1.p. toate acestea" intensitatea n.l.l >prinID no.a+iile 3n sen1oriali( care cre.ală constit.lare s.intensitatea" no.lat.4i.rii prin 3nregistrările 4e pe s.scă n a2l.l somn.i m.s.x contin.l că" 4eseori" 7tre1irea[ este pro0ocată 4e stim.nt moti0a+ională sa..l căilor ner0oase nespeci2ice( C.i ton.li 2oarte p.lar cre.tatea .lare a 2.n /.a+iile 3n care implică participare >calc.lării cre.nc+iilor motrice .mit ni0el al 0igilen+ei( Un alt in4icator al acti0ită+ii m. constit.sc.l.lar este scă1.r/at 4e stim.ns..ns.l mă4.l p6nă electro4ermal se antrene1e ampli2ică( tre1irea( #loch" 'AFK >3n sen1orial Eraisse" 'ABA? a2irmă că 0aria+iile ni0el.l.s+in. a 2i controlată .x. >asc.ante 4atorate schim/ărilor 4e excita/ilitate a ne.lilor Yi 3n timp.i o 0aria/ilă a.li sla/i ca intensitate" la 2el c. reali1area 7tre1irii[ 0igilen+ei( Datele empirice 4emonstrea1ă 2apt.sc" at.i 0aria+ii ale ni0el.l.l cortical se ampli2ică antren6n4Npro0oc6n4 inhi/area 5 GA 5 .ate .tonomă" exist6n4 sit.ns.l mental" constr.l 2orma+i.tă proprii repa.late" ast2el 3nc6t 0aria+iile acestor reac+ii constit.i implicat 4e organism.n in4icator al stării 4e 0igilen+ă( $5a constatat că 3n stări 4e 0igilen+ă scă1.i re2lex prin lo0irea ten4on.m somn.l.nt re2lexele ten4inoase care se op. Rtre1ire[( Intensitatea poate constit.l stării 4e 0eghe .l.lar .n an.rile electro4ermale s.irea 4e 2ra1e?" 2rec0en+a car4iacă se ampli2ică( Reac+ia electro4ermală >RED? constit.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală al m.ie .n răsp. semni2ica+ia( $.l la ni0el.tatea sa? se instalea1ă /r.ltare sa.ră ce intensitatea stim.i sen1orial este prima con4i+ie pentr.i ton.l.s.l.ie o 3n experimental stării 4e 0eghe( 4o0a4ă 4irectă a stării 4e excita/ilitate a sistem.l.ie .i 4e 0igilen+ă s. DEPARTA&ENT )<'' acti0ită+ii retic.ală relaxată?" 2rec0en+a car4iacă sca4e( În schim/" 3n sit.nii al retic.n in4icator al ni0el.n.l. stim.tor.x.te 4e a2l.i s.cări se pot constata 0aria+ii ale E&D" ceea ce s.ri 2l.l tre/.ie să 3n4eplinească trei 4e re1isten+ă electrică a pielii constit.l ele antrenea1ă .i" relaxării" somn. caracteristici pentr.n in4icator consistent .l.ronilor motori 4e la ni0el.n /.ct.l re2lexelor ten4inoase constit.l retic.

.

c. reac+ionea1ă la alte stim.1ă .li 3nainte 4e a se reali1a propria sa tre1ire@ Înseamnă că" 3n timp." mama care se tre1e.n an. 5 K< 5 Cop:right .it empiric( De exempl.i 0aria+ii ale ni0el.i Aceste contin.n an. aten+ia loc.n4e rapi4e c.l.s .i rare .l 3n se 1onele acti0ită+ii ne.ternicăP Desincroni1atăP teamă"2.i comportamentale >a4aptat 4..pe 4e o parte este o 0aria/ilă in4epen4entă a cărei manip. n.ce n.1ie( Aten+ie selecti0ă care se poate com.i" acti0itatea sistem.năreac+ii 4e 2a0ori1ea1ă r..ri 3n serie( Aten+iene2or+ată" #.l.nc+iilor motrice .i starea 4e hiperexcita/ilitate( antren6n4 ..lipsă 4e con5 limitatăPaten+ie trol" imo/ili1are" 4i2.l.reac+ii rapi4e" e2iciente" selecti0eP anticipare comportament 7concentrată[" organi1at pentr.0allet" 'AKCP 3n P( Eraisse" 'ABA?( *( $emni2ica+ia" 3ncărcăt.i" se men+ine .5 anxietate(să5mo4eratăP 2rec5 0en+e rapi4e ames5 tecate( Aten+ie" alertă(Par+ial 4esincroni1atăP pre4omină . moti0a+ională constit./lă accep+i.rie"amplit.te sistem.l Contin.lare poate pro4.area 7tre1irii[( Este o 0aria/ilă c.ne.l somn50eghe .tea5o tre1i( Dar aici apare o sit.mai 7tre1irea[" 4ar .i .tienti1are comportament.mit ni0el *(* al capacită+ilor 4e la 4iscriminare percepti0ă" 4ar .mit ni0el 4e 0igilen+ă c.4ine re4.mit gra4 4e mo/ili1are al .i caracteristică ce 4eclan. amplit.i g6n4ire asocia+ii li/ere( creatoare( $tare 4e grani+ă $la/ă3ntre somn .i 4e 0igilen+ă" iar pe 4e altă parte este .l.l .ternic inhi/ată" tot.ie să acceptăm că" 3n timp.nt cel mai p.i mi=loace 4e acti0are re1i4.ală De la 0igilen+ă aten+ie 3n Aten+ia implică .pă Jin4sle:" 'AK) .nor con4i+ionări con4i+ionări 3.i 2acilitarea 2.ct. o capacitate 4e 4iscriminare sen1orială aparentă 3n raport c.i a.lilor( În concl.i" 4ar n.l.mit ni0el 4e 0igilen+ă .ea1ă 3ntre s.să( Veghe relaxată($incroni1atăP ritm al2a optim( $omnolen+ă( Ritm al2a re4.lări care ar p.ronale( În anterioare( ca4r.l.i $tare 4e con.m re.n an..i #o.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală cortical" ceea ce antrenea1ă o tre1ire totală a cortex. este s.n4e lente c..i 0egetati0e >I./corticale" starea 4e 0eghe 4i2.i o 0aria/ilă 4e control at.l.l.tiin+ă $la/ă.n an.l ner0os să 4iscrimine1e stim. DEPARTA&ENT ID )<'' .l somn. semni2ica+ia 0itală a stim.rma ./corticale conser0ă .i n.tină .primată" /a chiar răm6ne sensi/ilă la o mo4i2icare a me4i.5 4ine re4.or 4e int.l.1ie" tre/.m somn50eghe" sit.i p.ternic 4econectate( Înseamnă că 1onele s.i .taP #.i ner0os" 4e. 4.l copil.i 9 4iscriminări percepti0e( Ta/el.m." 'AFC? Ni0el 4e acti0are Caracteristicile EED Ni0el 4e E2icien+a con.ie cea mai importantă 0aria/ilă 3n 4eclan.l somn.te la sc6ncet.i corespon4en+ele sale /ioelectrice .gelin .ns.ea1ă tre1irea" semni2ica+ia este .nci c6n4 2olosim alte 0aria/ile( Ca 0aria/ilă in4epen4entă" ca 2actor .ra a2ecti0ă sa.1ă" 4e1organi1are( 2ragmentară" con2.a+ie para4oxală.i Elor.rile corticale complexe >scoar+a? s.n.i( Cercetările 4e psiho2i1iologia somn.i a.nă.i necoor4onată" Emo+ie p. 7set[( răsp. arătat că" 3n somn" str.e.

.

n 7re2lex 4e 2ixare[ ce are menirea să a4.t( $emnal.lare 3n TR( Raport.cti/ilită+ii electrice a pielii( În experimente reali1ate pe pisici c.lare" coresp.cărilor glo/ilor .i 0igilen+ei c.5 A/sentă( 2oartelenteno. /ioelectriclor?( nereg.lat( Aten+ia este con4i+ionată 4e acti0area proceselor ner0oase" 4e amplasarea la .4ine0egheP re0erie(spora4ică" lipsită re4.n1ătoare .rt c. ni0el. ni0el.nii retic.n raport 4irect propor+ional 3ntre 0ite1a TR .nerea 3n alertă a organism.i ni0el.l.l.4inea 4escărcării RED la semnal.rata 2iecărei 2ixa+ii s.i prin acti0area retic.rarea TR simpl.l 4e 0igilen+ă c.nci c6n4 stim.sc.nei corela+ii 4intre estimările s.lară" apoi a 0igilen+ei" 3ncor4area" tensi.l.i 0i1./iec+ilor ale stării 4e aten+ie .late .pra tensi.l esen+ial al semnal.cerea marcată A/sentă( .5 2rec0en+erare?Plărilor sa.l pregătitor se constată reac+ii ale 2orma+i.te( Înregistrarea in4icatorilor 2i1iologici ai 0igilen+ei a 4emonstrat că TR este c. DEPARTA&ENT ID )<'' 4eri0at st. măs. .ne 3n corela+ie ni0el. c6t este mai mare amplit.t o re4.l sen1orial 0a a0ea impact pe .l speci2ic aten+iei( Există o legăt.per2icial($al0e 4e 2. inhi/area 1onelor 3n0ecinate( $e poate 0or/i 4espre ni0ele ale 2ocali1ării care pornesc 4e la organele 4e sim+" cel mai /.n exempl.i pre1en+a .l.i aten+ie ceea ce p.i Pier4ere totală a c.l. e2ecte 2acilitatoare as.cere semni2icati0ă a TR( $5a a=.n cortex acti0( At.lare electrică a 2orma+i.tiin+ăP 0ise( a/sent( $omn pro2.i 0igilen+ă( $5a constatat că 0alorile TR se asocia1ă c.n4e stingerii ritm.i Re4.l 4e reac+ie este 3ntot4ea.4iti0 3nso+it 4e semnal.l( În realitate" a 2i atent as.n ni0el optim al stării 4e 0eghe( acti0are excesi0ă a stării 4e 0eghe s.larea este prece4ată 4e .1ia că există o 0aloare optimă a acti0ării retic.n4(Un4eample.pra a ce0a an.l.i cea a tre1irii /r.n4e .ate c.l rapi4 .l pregătitor( Rol.ccesi0e prin 3nregistrarea mi.i pregătitor este legat 4e cre.ns la concl.l 4e 0igilen+ă apreciat prin in4icator.n semnal 4e a0ertisment" timp.x.i 0igilen+ei prin stim.4iile pri0itoare la 4.lară( Timp.i al2a" p.i ritm EED 4e sincroni1at( Ritm.l 4e a0ertisment antrenea1ă /locarea ritm..l 4e reac+ie >T(R(? il.pra ni0el.terea ni0el.rile 4e 3nlăn+.n.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală amplit.ată 3ntre cea a somn.tin+ei >a/sen+a >sincroni1arelamemorării stim.primă comportament.l.ltan c.late me1ence2alice 4eclan.că 3n 1ona 2o0eei imaginea o/iect.nii retic. a 0ise5 ta/lo.nei 4esincroni1ări a acti0ită+ii 1onelor corticale" ast2el 3nc6t a2l.l.i .l pregătitor" acti0area retic.l.i aten+iei se regăse.l receptor.i al2a coresp.ră 4irectă" e0i4entă 3ntre mecanismele 7tre1irii[ stării 4e 0eghe . a. 5 K' Cop:right .ire logică integrea1ă semnal.al a0em 4e a 2ace c.+e s5a inter0enit 4irect as.i stim.i s5a o/+in.nii m. 2iin4 0ă1.s. K<< ms 3nainte 4e semnal( În experimente pe maim.nei po1i+ii interme4iare sit.ri .n4e lente >maiastării4e ample?( Ritm al2acon.l( Ja ni0el.na mai scă1.strea1ă rela+ia 4intre aten+ie .itate( $omn s.me" 3nseamnă" 3n 5 principal" să5l 2ixe1i percepti0( De aici a. at6t mai sc.i apoi reac+ia motorie( Con0ergen+a proceselor retic.l aten+iei( $5a constatat existen+a .l con4.te 4eplin exprimată 3n 2ocali1area aten+iei reali1ată sim.să(4e contin.lare" ale 0igilen+ei .i 4esincroni1at ce coresp.l RED >reac+ia electro4ermală?" ast2el 3nc6t se poate 0or/i 4espre .nea" orientarea selecti0ă a aten+iei .

l. 3n in2raro./iec+ii tre/.n ac in4icator care5l stră/ate 3n '<< 4e sec.n4al 4i2.i mecanism.ră rata 4etectării sa.cărilor oc.l.l me4i.i care apar rar( Această 0eghe 4.rarea 0igilen+ei c.a+ii 4e examinare sărace 3n excita+ii este solicitată 4e exempl.l 2ixării care 2acilitea1ă 2ocali1area ca expresie a aten+iei( Centrarea percepti0ă n.1 sa.late arătător.te 3n psihologie mai ales 3n sens.i aten+ia s.nea 4e Dr. prima 4ată 4e &acWMorth >'AK<?( 5 K) 5 Cop:right DEPARTA&ENT ID )<'' .tem consi4era scă4erea 0igilen+ei 3n sarcinile 4e sit.n4e" la '< min. .ngită 4oar o consecin+ă a intensi2icării tre1irii pentr.are a 0igilen+ei a 2ost reali1ată 4e către &acWMorth 3n timp. coinci4e 3ntot4ea.l.n 2.l.n $.i la inter0ale nereg.i măs.pra0egherea c.l tre/.l cel.i Tehnici" aparat.l 4e 0igilen+ă >VIDIJ" acesteia( Vienna Test $:stem? are la /a1ă no+i. 2ost măs.4iile experimentale as./ 2orma .nt 4escoperite an.i pri0ilegiată a acestor mesa=e prin 2ocali1are( $e pare că există mecanisme 4e intensi2icare a e2ect.ren+i( $t.ca arătător 3n salt.i 4e al 4oilea ră1/oi mon4ial pentr.l.larea peri2erică 4eclan.nt in4isol.i 4e 0igilen+a 3.i stim.l căreia se integrea1ă re2lex." la .n salt 4e 4o.ia.pra0eghere( Cercetarea concept. p.t c.l 4e la 0igilen+ă la aten+ie trece prin mo4el. rapi4itatea Test.l.l căilor sen1oriale sa.n a4e0ărat prototip al pro/elor 4e 0igilen+ă( În această pro/ă s.a+iile s. mecanismele 4e inhi/are a stim.ie ./ aceste aspecte opera+ionale" 0igilen+a 4esemnea1ă o n.st >0i1i/il sa.m se reali1ea1ă ampli2icarea selecti0ă .i această rela+ie se exprimă s.s+ine P( Eraisse >'ABA?" la 0ariatele ni0ele ale 0igilen+ei se pot o/+ine 3n ca4r.nghi.i prosexigen care ac+ionea1ă sim.i 2ascicol l. scos aten+ia 4e s.pra0eghe1e timp 4e 4o.n.l 4etectării semnalelor" 0igilen+a ce se 2olose.ltan c. al 4etectării( stare a 4isponi/ilită+ii organism.late( Rar .m s.l 1onelor corticale( Pro/lema este c.. că orientarea selecti0ă a aten+iei implică procesele corticale( D.l( Tehnicile 4e in0estigare a mi.lari raportate la str.i se răsp.i procesarea lor la ni0el./iec+ii săi tre/.ra/ilă 3n sit.ă ori mai mare 4ec6t normal( $.pra0egherea prin ra4ar" pe .i să le semnali1e1e( În experimente care .? re2lectat 4e cornee sa.cărilor oc. proce4ee /a1ate pe aparate 4e testare( Ca la s. 4irec+ia pri0iriiP 2ixarea .rmător.care pe sec.tili1ea1ă 0ariante ale acestei pro/e s5a 4o0e4it că 2actorii care intensi2ică tre1irea cresc*(K .i[ constit. Ro:al Air Eorce >4.n4e la ele prin 4i0erse reac+ii( &o4i2icări ale capacită+ii 3n asemenea sit. 3nregistrarea 0aria+iilor 4e poten+ial asociate mi.mite excita+ii .a+ii 4e o/ser0are a. ci2re"./ imperi.l. să pri0ească timp 4e ) ore o 2oaie c.4 2otogra2ierea 4eplasărilor .stim. 3n acti0ită+ile 4e s./iect.i 2ace .l ceas.lilor conc.ă ore .lare incl.ie să s. pe cortex" poten+iale e0ocate care 4esemnea1ă trecerea mesa=elor sen1oriale .ra o/iect.l.na c.pra0eghere prel.mătate 4e oră lim/a ceas.l.l men+inerii aten+iei 3n mo4el 4i2erit 4e cel al acti0ării( N./l.te .i 4e a reac+iona la e0enimente 3nt6mplătoare .n4e c.ită+i .rate pentr. o mi.ea1ă 7tre1irea[ generală 3n ca4r.n ca4ran 4e ceas pre0ă1. monoton s.lare( Eixa+ia .lare ale .i orientarea aten+iei pot 2i 4isociate pentr. pe care se mi.ie să 4etecte1e aceste 4iscontin.pă CoQ.l interpretărilor introspec+ioniste( Prima pro/ă stan4ar4i1ată 4e e0al.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală oc. ra4ar( Din acest context istoric s5a 4e10oltat .er:" 'AAG?( 7Test.n salt 4.pă c. 4e o oglin4ă 2ixată pe ochiP 3nregistrarea cinematogra2ică sa.pra 0igilen+ei a.ct. a2ectea1ă 4ec6t ni0el./il legate .i5stim.n4ă( Ja inter0al 4e GK 4e sec.m.i are originea 3n s.ri reg.l 2ăcea .minos 2oarte 3ng.i 3n me4ie 4e ') ori 3ntr5o =. că aceasta monotone 4e excitare( $.

n4al( De asemenea a.n1ător 4.ns apărea c.it 4in m.i+i la 3nt6mplare( Deose/it 4e m.l critic e mai mică( serie 4e experimente a. st.n.cces tema" s.li a. importan+i? .nt pre1entate printr5.4o5 5 K* 5 Cop:right .necate 3n mi=loc( &icile sectoare se l.ri mai l. men+inerea an.i stim.n.lilor?" 2rec0en+a e0enimentelor critice e mică( Cei mai m.l .terea 4e 4i2eren+iere" a4ică e2icien+a acti0ită+ii 4./iec+ii tre/. c6t 2rec0enta apari+iei .i c.n chenar l.t 2i o/ser0at că 4.care s.măr./iect.ri 4e l. omi.minoase" ce apărea.nă c.i este mai 3naltă .lte ori( $5a 4e4.l scăpărilor a &ihaicresc.+in 4.s că" la stim.l.l.i 3ntreg.i Ienning >citat 3n Dorsch" 'ABC? insistă as.s 3n acest context 3n+eles.i 4e aici la omiterea 3nt6mplătoare a semnalelor la acti0ită+i p.lare e mică( Aceasta con4.mătate 4e oră n.pra 2actorilor moti0a+ionali >0oin+ă" interes? care in2l. a 3n4eplini c.n pas mai 4eparte" spre . p.nt sim+ite 4e cei mai m.l+i stim.i mo4" 3n .n cerc mare" alcăt.nile la satis2acerea cererilor 4e aten+ie .rmătoarele criterii3n timp.ltate analoage" caexperimentală 4e exempl.mino1itate constantă( Cercetări mai a0ansate a.ls.ptă" semnalele ce tre/.n alt stim.rile 4.re 4e s. prime.i teoriile ne. arătat re1.li critici" la inter0ale reg./le( În a 4o.nct.minos5străl.pra0eghere( Dra2 >citat 3n Arnol4" 'AB<? a intro4.pă . să reac+ione1e prin apăsarea .lat ./solicitare( Rohracher .lte teritorii mici( Ele s.l 4e tre1ire coresp.ce la .care( P. or4onarea 3ncercărilor l.l experiment. rar" 4e 2lash5.pă .minea1ă .ie să reac+ione1e la salt.l aparat.l 4e s.l.la aport mai mic 4e in2orma+ie >2ără stim.ngă se cere s.tori prop.lilor ac+ionea1ă contra 2rec0entei a.nei perioa4e 4e 3ncercare mai l.n4al al ecran.nea 7e.prasolicitare prin s. at6t mai mare c.teptarea apari+iei stim.ce la o/oseală . arătat ca pentr.ie o/ser0ate apar nereg.l sector" iar c6teo4ată este sărit" 3n s.l+i a.rs.i 2ără a0ertisment" semnalele n.l critic( 4istri/.li critici pe oră( În 0e4erea 3n+elegerii acest.l 3n sens.i a p.l reac+iilor 2alse este c. at6t mai /.4ierea 0igilen+ei tre/. arătat că p. tre1esc aten+ia" aceasta 3nseamnă că s.+ie la 3nt6mplare a stim.l tre/.l 2.rmător.ia.n ni0el al tre1irii mai mic .i #aWan >'AKK?" la care s.minos sare 3n acela.ho.ă 0ersi.l+i o/ser0atori ca sla/e >intensitate mică a pre1entării stim.i 2enomen p.i mărime 4e 2.a 0ersi.atem/er 9 &al:[ ecran.nt" ca .lt 3n intensitate .ti stim.n maxim F< stim.tem pri0i .măr.pă circa =.ngat" era c.i teoria 4e1acti0ării. c6t excita+ia critică se 4eose/ea mai m.li critici era.en+ea1ă ac+i.li 4istri/.i stare 4e 0eghe ne3ntrer.ie 3n4eplinite .i acti0area 2orma+iei retic.t.l.n stim.mitor acti0ită+i imp. 0e4erea mai rari 4ec6t la stim./iect.l.te pentr.ni( În 0ersi.l 4. 2ost trec. DEPARTA&ENT ID )<'' 3nt6mplătoare" .li noi sa. s.ia.l l. c6t 2rec0en+a generală a semnal.i" 3nt.l ac.nei taste( Pe parc.rg[" .lilor critici a 2ost in0estigată 4e mai m.teptării( Pornin4 4e la aceasta" a 2ost sta/ilit experimental 4e către ColQ.n >'AF'? că n.nct l.n p.l. să 4i2eren+ie1e 2lash5.citor .+i c.i la scă4erea e2icacită+ii( De la ra+ionamente asemănătoare pleacă .l VIDIJ a 2ost constr.t ANIŢEI Psihologie clar( Alte explorări ale 0igilen+ei a.ro52i1iologice ale acti0ită+ii" ce consi4eră că 4acă scoar+a cere/rală n.i 4e testare pre1intă ./iec+ii tre/.l 4e răsp.late" constante" ace.it 3n 4o.n timp mai 3n4el.i 0igilen+ă( Test.ne" 7&iggen/. .pă alt.minos sare c.i c6n4 .ne pse.ccesi.n sector( Pentr.i s.i 4e ceasornic" ast2el 3nc6t apare o impresie 4e mi.

.

c+i.nea stim.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 0ersi.i 0ite1a c.51is( Apari+ia itemilor 3n 2a1a 4e testare 4ec.1ie" respecti0 alarmă 2alsă? apar rar 3n pro/ele comparate respecti0 4e norme prin son4a= 4isponi/ile( Corela+ii c. reac+ionea1ă la .eală coresp.crat 3n mo4 serios tema( N./iect.i critic" 3ntreg. a instr.t( Test. care s.pe pentr.n 2ee4/acW la o 2alsă apăsare a tastei sa.n stim.l3n care ./iect. altele" test.măr.l s.n1ător( Ja G gre.a+ia 4e a rec.i n.te salt.l. pentr.pă A/les" c6n4" 4e 2ără 0re.măr.i 4e c.l. a p.1ie? se 3ntrer.l 4e o are il.l test./l./le( Prel.ni necesită 4e aceea .l 4es2ă.pă terminarea 2a1ei 4e exerci+i.i men+ine aten+ia .i prin ha.rile 4.l .eli.ne" n.l critic >gre.l poate să răsp.l acest.l.i să poată 2i comparate .i aspecte ale capacită+ii 4e reac+ie motorie a s.tor.i 4.nttimp( N.l gre.lilor critici .i .nt exactitatea prel.l.i . se pot repre1enta 3ntr5./iect.nele c.l.l este 3n sit.lare monotonă( Concret" s.n stim.l reac+iilor omise >gre.crăriiNrec.l.5i .eală 4e omisi.eli >in4i2erent 4acă e gre.l s.1ie"capacitate 4.i test( Ja o s.i prin sectoare ast2el 3nc6t acesta să tre/.l.l. alte 0aria/ile n.n l.nct.a+ii 4e 0igilen+ă .l program 4e testare 4ec.rate c.ltă+ii cresc.crare a in2orma+iei 3n sit. capacitatea 4e 0igilen+ă s.n4e? Această 0aria/ilă 4esemnea1ă 0aloarea me4ie a pre1entării stim.nor sec+i./iect. este pre1entat pe monitor. gre.i coresp.n mo4 interpreta/il( Această 0aria/ilă este 4e aceea o 0aria/ilă 4e control .l s.rării test. ca schim/ările acti0ită+ii 3n ca4r./iect.rio/ser0a+iei 4e gre.terii stim.ne? Valoarea me4ie a timpilor 4e reac+ie >3n sec.i sa.li critici stim.i ca alarma 2alsă" sa.pă . 4e la pre1entarea salt.pă poate&acWMorth" consi4era că s..n timp mai 3n4el.l total al reac+iilor 2alse >gre.l.i testla s.ă tip. DEPARTA&ENT )<'' parametrii stan4ar4 $' 3n 0ersi./iect.li critici În acest context pot 2i o/ser0ate 4o.l 4e .i( Timp.ală o/ser0a+ie .c+ia" respecti0 4acă a prel.1ie" respecti0 alarmă 2alsă? Reac+iile 2ără pre1entarea .tea sta/ili 4acă s.mă totală 3naltă a reac+iilor corecte la stim.i o 2a1ă 4e testare propri.n4ă item 4.eli 4e il.l critic preexistent sa.ng Varia/ilele 4epen4ente măs." p.l l./iect.51isă( În 2a1a 4e exerci+i. in2ormarea con4.l este 3mpăr+it 3n a.n stim.( Dacă s..rile 4.l me4i.nă 0i1.l.minos 3ncon=oară o 4ată 3ntreg.rg6n4 2ără a 4a aten+ie tip.n 2ee4/acW po1iti0 .elilor( In4icatori pentr.cta= .n1ătoare .l integrea1ă o 2a1ă 4e instr.i timpi par+iali( Varia/ila ne o2eră in2orma+ii 4espre 0ite1a 4e prel.n./iect.l a 3n+eles instr.atem/er 9 &al:[ Cop:right 3ntre <"GG sec.iască să aprecie1e salt.eli 4e omisi.nii( D.l. 4acă apasă tasta 2ără ca 0re.i ast2el pre1intă .ni 2ixate 3n timp.prin4ere a 4etaliilor 3n sit.crarea acestei 0ersi. a=. apare nici .l să existe" po1i+ia gre.ngat( N.l total al reac+iilor corecte la stim.nct.eli 4e il.ng.( Ca 4i2eren+ă 2a+ă 4e 2a1a 4e exerci+i.l.a5 1i.i cererea 4e a porni test.i 4e a5." aici n./iect.măr.i con+ine .n ni0el al 4i2ic.l critic n.s.i stim.rmea1ă nici o reac+ie .măr.ne Această 0aria/ilă pre1intă exactitatea 4e5a l./le . apare pe monitor. la omisi.noa.l./iect.eala 4e omisi.elii este pre1entată pe monitor.rge analog 2a1ei 4e exerci+i. 4e il.n gra4 mai 3nalt 4e concentrare .ne sa.lilor critici p6nă la apăsarea tastei( Pentr.nea 7e. p6nă 5 KG 5 la apăsarea tastei se 3ntin4e 3n /loc.n.n4eID >o/ser0at la .noa.l n.nei note T 4e peste F< 0aloare se 4.a+ii 4e stim.l.l critic" este apăsată tasta 4e reac+ie( /.i gre.l propri.l trase.rarea p.i 3ntreg.cător.i se 4ă pentr. pre1entarea 4in no.

.

măr.l 4e 7$t.i 3ntr5.i găsesc expresia 3n cre.r/ă se a.rată" 4in moti0e 4e exactitate" n.ngi .l.l test. lot.terea 4reptelor este măs.l 4e timpi par+iali Valoarea me4ie a reac+iilor omise" a4ică al stim.n4e >pentr.1ii as.l 4e 7$porti0i[ 3n cercetarea pre:entată 3n man. 4.rmat 0reo reac+ie 3mpăr+it la n.li critici" care 3.măr.pă itemii separa+i( 5 KK 5 Cop:right .i o pre1entare gra2ică a re1.lilor critici 4istri/.n n./iect.nt repre1entate ca p.i legate 3ntre ele printr5o c.i+i la care n5a .te concl.ltate ale timpilor par+iali" ci 4.are rapi4ă( De asemenea exista ./iect.i? .i <"GA sec.pra per2orman+ei s.l.i să o/+ină o imagine rapi4ă as.al.+ie( Pe această c.măr.+iei acti0ită+ii 3nlesne.i la test prin raport.măr 3n scă4ere al reac+iilor corecte la stim.ncte .terea >scă4erea? 4reptelor 4e regresie( Test.l 4ă posi/ilitatea examinator.l.i la prel.l.crarea temelor 4e 0igilen+ă( De2icien+e 4e acti0itate se exprimă 3n timpi 4e reac+ie mai l.ea1ă 4reapta 4e regresie( Cre.pă re1.pra mo4i2icărilor 4e acti0itate ale s.ltatelor" 3n care re1.ltatele timpilor par+iali i1ola+i s.l 4e e0al.l timpilor par+iali Valoarea me4ie a reac+iilor 2alse pe n.r/ă 4e e0ol.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală lot.l timpilor par+iali( Interpretarea e0ol. DEPARTA&ENT ID )<'' .4en+i[?( Valoarea me4ie a reac+iilor corecte pe n.

.

&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNIVER$ITATEA #UCUREYTI EACUJTATEA DE P$II J DIE YI YTIINŢEJE EDUCAŢIEI $ec+ia Psihologie DEPARTA&ENTUJ DE ÎNVĂŢĂ&bNT JA DI$TANŢĂ CUR$UJ P$II J DIE E%PER&ENTAJĂ & DUJUJ III A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A DbNDIRII" &E& RIEI YI ÎNVĂŢĂRII Tit. DEPARTA&ENT ID )<'' .ni0( 4r( &IIAI ANIŢEI #UCUREYTI )<<A5 )<'< 5'5 Cop:right .rsPro2( .lar c.

/s.l pe s.t.cări corecte a ca.l. anali1a 4e tip ascen4ent este mo4el. existat ) mo4alită+i 4e a/or4are .nile 3nso+ite 4e s.l.nc+ionale( Precerin+eN.carea( El prop.i.pra animalelor.1at 3n0ă+area( De aici el 4e4.l .e2ect.ac+i.4i.nile c. al 2ixită+ii 2.p )( anali1a 4e tip 4escen4ent top54oMn >4iri=ată 4e concepte? Il.i poate 2i integrată 3n anali1a 4e tip ascen4ent >4e 2apte?( 5)5 Cop:right . 3n intro4.4i.nc+ională /iecti0e'( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are experimentală a re1ol0ării 4e pro/leme( )( Anali1a 0aria/ilelor implicate 3n st.3 repre1entare'( anali1a 4e tip ascen4ent /ottom5.ita pare acci4entală" cel p.4i.cces" ceea ce 3ntipăre.ce la s.l care con4.cces 0or tin4e să se 2ixe1e" iar ac+i.rat timp. e.t( Ulterior" pisica scapă 4in c.l necesar 2iecărei 3ncercări( Ja prima 3ncercare" pisica a/or4ea1ă o 0arietate 4e strategii .l.l( Exp.i 0a re.i mo4el experimental 4e st.cerea pisicilor 3n c.i al erorii( Thorn4iWe a p.n.l 3ncercării .l 0aria/ilelor '(G Eixitatea 2.i Thorn4iWeThorn4iWe este 3ntemeietor.te mi.nei mi.l 3ncercare5eroare al l.8Inteligen+a animalelor[" 'BAB( Experimentele reali1ate pe pisici consta. este ca1.l g6n4irii .s accent..i re1ol.l .i 0aria/ilelor( G( Pre1entarea .ccesi0e 4e a ie.i re1ol0ării 4e pro/leme( *( Anali1a control.nere'(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a re1ol0ării 4e pro/leme Din p.l g6n4irii .nei ac+i.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I DbNDIREA Con+in.principi.tie 4in ce 3n ce mai repe4e .r( Re.cces" consi4er6n4 că s.mate celor ) a/or4ări 4escrise la percep+ie .strati0 pentr.i 4in c.ec 0or 2i eliminate( Acest gen 4e re1ol0are a pro/lemelor se /a1ea1ă pe 4atele experien+ei .ce legea e2ect.cces.ti0" mo4alită+i ce pot 2i s.i proces.l.i anali1ă a st.i 3nt6mplător" lo0in4 o/iectele 4in =.4i.i.l.nct 4e 0e4ere istoric a.i re1ol0ării 4e pro/leme '(* Control.ri'(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a re1ol0ării 4e pro/leme '() Varia/ilele experimentale 3n st.tie( A 2ost măs.l a/or4ării experimentale /eha0ioriste prin cercetările sale clasice reali1ate as.l.i sistematic( Principi.. DEPARTA&ENT ID )<'' .ce animal.+in la 3ncep.ne legea propagării e2ect.i o/ser0area 3ncercărilor acestora s.ni corecte 4.tii .

.

.i că percep+ia re1.i c6mp percepti0( rgani1area elementelor c6mp.te int.tii 4e lemn ..l prop.tili1ea1ă pe am6n4o.l psihologic >se instit.ri? Deci" percep+ia este re1.ce 3n c6mp.l animalelor 3n ins.l l.l c.i( Experimentator.i constată că cimpan1e.i5a 4es2ă.s 4e Vol2gang Hjhlermo4el.minare?( /iect scop /iect mi=loc Criticii teoriei gestaltiste as.ce 3n c.2icient pentr..pra inteligen+ei a.l ne. a/or4area 4escen4entă este mo4el.nge s.la Teneri2e >arhipelag.ntarea celor * elementec6mp.ă c6mp.i re1ol0area 4e pro/leme este re1.n ciorchine 4e /anane la care el n.l gestaltist al int.ltat.i+iei >insight?( În anii T)<" Hjhler a st.că '5) c.că .4iat comportament.ltă 4in principi.rologic >acti0itatea ne.ltă 4in con2r.nei organi1ări ce se pro4.ltat.tia pentr.l5scop >/anana? .i Hjhler ne este 4ec6t o 0ariantă a experiment.i 4e ta0an. a 4escrie int.strati0 pentr.l 2i1ic >3ns.se?( Hjhler consi4eră că act.prap.ne 3n acela.i+ie >il.rat cercetările pe cimpan1ei( Descriere experimentCimpan1e. este s..ltanta legilor organi1ării( Concep+ia gestaltistă a extins aceste legi as.nci c6n4 o/iect.ronală? c6mp.i+ia" 4e aceea pro/lema răm6ne 4eschisă( 5*5 Cop:right .l A1orelor?( El a 2ost ghi4at 4e către concep+ia gestaltistă con2orm căreia percep+ia este re1.tili1ea1ă c.5se pe această concep+ie" Hjhler .l.l5mi=loc >c.ce at.l pregnan+ei( În concep+ia gestaltistă se imp.tia? intră 3n acela.i că n.i o/iect.i incercare5eroare .pra g6n4irii" consi4er6n4 că . DEPARTA&ENT ID )<'' .l .i percepti0 pentr.a /ananele" 4ar n. consi4erat că experiment.ă >s.tii era at6rnat .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Il.me.nge( Acesta 0a reali1a repetate 3ncercări 4e a l.ie 3ntre celelalte 4o..l intro4.tea a=.l percepti0( #a16n4.i percepti0 .l .irile 2i1ice? c6mp.l era 3nchis 3ntr5o c. a intra 3n ac+i.s" /a chiar le .i moment se n.l. p.l" iar percep+ia re1. a a=..l.n 2orma" o/iect.l organi1ării c6mp. 0a re.l inteligent se pro4.

l necesar s.+iilor( &.i să5.+ia este o/ser0a+ia atentă a s./iec+i . există mere..i.tili1ate 3n 4escrierea pro/lemei K( presi. timp .l 4e orientare al pro2esi. calitate .măr mai mare 4e s.a s.nt posi/ile compara+ii .ne 4e timp" 0om reali1a .l 4e propo1i+ii .l. re1ol0at corect pro/lema /s(.n timp l.m.a+ia 3n care a0em pro/leme care se pretea1ă la mai m.l.rprin4ă stil.3n st.l cogniti0 al acestora" p.a+iile 3n care psiholog.nea timp.i 3ntre acestea n.+ii" p.l.l rela+iei timp >0ite1ă?5calitate se constată că 3n re1ol0area pro/lemelor 4e g6n4ire" s.a calitatea sol.ra? )( timp.l g6n4irii .l 4e 2orm.nii pre2eră 2ig.l 4e s. că psiholog.i să le amplasăm pe o scală a calită+ii sol.ră psiho5ling0istică.+iei .tili1e1e toate 0aria/ilele 4epen4ente 3ntr5o manieră con0ergentă 4e.i orice alt 2actor 4e stres care poate 2i manip.iască etaloane 4i2erite pentr. o experti1ă psihologică" el 0a tre/.2iecare 4intre noi are . DEPARTA&ENT ID )<'' .pă tip. rela+ii semni2icati0e( Exempl.ltă importan+ă calită+ii 4ec6t timp.stra+iei >il.ce la prel.n sc.i alegeri( Varia/ila in4epen4entă'( maniera N mo4.3ntre timp.4i.tem e0al.cem timp.4acă . că ei simt că ar 2i consi4era+i pro.nea timp./iec+ii acor4ă mai m.l+i cercetători s.nt tenta+i să .ale 5G5 Cop:right .lare" tip./iect 3n re1ol0area pro/lemelor >.ng( G( calitatea re1ol0ării./iec+i care a.tim că am creat presi.l.tili1ate 4e s.ita( În acti0itatea practică a psiholog.i .na? G( 4e nat.4i.i 4e re1ol0are *( pre1en+a N a/sen+a il.l. ne0oie 4e timpi 4i2eri+i pentr.nci ei o 0or re1ol0a 3ntr5.l 4ă . 2ac 2a+ă pro/lemei" at. 3n materie 4e presi.i .ltantă sintetică a experien+elor" a rela+iei cogni+ie5moti0a+ie( $ol.mătate >repeti+ie?( Aten+ieR Această meto4ă se aplică la pro/e care n.4acă ./iec+ilor .i să trans2orme 0alorile /r.rt inter0i.lat( De exempl.te 3n note T stan4ar4i1ate( Doar a./iec+i n.nt implica+i 2actori 4e stil cogniti0.l practician se con2r.l 4e s.ntă c.mo4.stra+iile pot a=.i re1ol0ării 4e pro/leme Varia/ila 4epen4entă +ine 4e'( tip.ngirea timp.i" rela+ia timp5calitate are o importan+ă ma=oră" pentr.n a0i1 >apt N inapt?( De aceea psiholog.l necesar ./iec+ii a.i pentr. care să s.t6n4.4 3n0ă+area( F( 4i2eren+ele in4i0i4.ti 4acă n.l 4e mi=loace .5se ast2el explica pertinent con4. ar re1ol0a corect( În rela+ia timp5calitate s.n pretest" iar 3n test re4. cele rele0ante 0a 4.lte sol.i pentr.nii( În sit.n n.i procenta= există o rela+ie in0ers propor+ională.i constr.l la =.n stil cogniti0 ca re1.i tip. a re1ol0a o pro/lemă *( procenta=.ltiplicarea elementelor irele0ante 3n raport c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '() Varia/ilele experimentale 3n st.l 4e pre1entare )( cantitatea in2orma+iei nerele0ante.l se orientea1ă 4. incl.ta N 3ngre.3n sit.

p.ri con0ergente sa.i coman4ant 4e companii 4e tanc.+ia poate 2i aplicarea mai m.n po4 4intr5o m.ge +es.l >n.ncWer >'AGK" st.rile sănătoase pe care le tra0ersea1ă?( $ol.cr.n pacient c.i prin analogie( Ra+ionament.lt 4ec6t gre. ra1e 2oarte p./iec+i" 3n ) con4i+ii experimentale'( 4.lele 4e ga1e5/ilele 4e /iliar4? memoria5/i/lioteca $t.i Iol:oaW a.l.tă ce pre1intă elemente asemănătoare( $e pro4.l a 2ost rel.tor.n trans2er 4e la nec.i Iol:oaW >'AB<" 'AB*" 'ABF?" inspirate 4e cercetările mai 0echi ale l. c.tili1at o pro/lemă ela/orată 4e D.p.re1ol0area .a+ia ipotetică. a explica . re1ol0at pro/lema 3n raport 4e CKS" iar cei s.tim că risc.t la c. li se cere să 4ea sol.te constante >ex(.ri( Ja .i l.a+ia 4e a trece c.nem că s.+ii? )( 2ără ca po0estea c.n tanc pe c6te .i DicW .l psihologic( Vom 4emonstra acest l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '(* Control.l 2ixită+ii 2./iect./re4 care n.tatea ./iec+ii a2la+i 3n 4i2erite con4i+ii s.i celei 4e a )5a con4i+ii 3n raport 4e '<S( Ulterior" experiment.l. toate o4ată" 0a alege să treacă c.t( Exemplesistem.l la o pro/lemă c. s.s .n po4 .ternice .l se p.nct 4e 0e4ere al ni0el.nosc.ă 2ormă5K5 Cop:right . t.nor con4i+ii 4i2erite( În acest ca1 tre/.portă mai m.ce ast2el .p.i .rile s.se .i D. coman4ant.n.nosc.i a0em . .ne apel.rare a control.te prin analogie pres.p.+ie@ $.nt mai complicate 4e aceea necesită o aten+ie sporită 3n materie 4e control( Aceste experimente apelea1ă la gr.l atomic5sistem. 3ntreaga companie peste .nor s.l solar >molec.pres.al >coe2icient 4e inteligen+ă? .l 4e 2i4elitate .t.i tanc( Va alege să ri.moare malignă ce poate 2i tratată prin ira4iere c.l ra+ionament.p.nosc.nosc. c6te .nct? care 3mpre.pro/lema ra4ia+iei( $e pleacă 4e la sit.l.ri in4epen4ente 4e s.l.nc+ionale? DicW .l 4e pre1entare?( Coe2icient. 0a găsi altă sol.nt 2oarte mari >ra1a 4istr.i p.l 4intre mecanismele 2oarte importante ale re1ol0ării 4e pro/leme( $e e0i4en+ia1ă st.s..i &a:er >'AB*? .ncWer.l să 2ie citită Po0estea c.i DicW .nt men+in.l ra+ionament.a+ia ipotetică 4e mai s.p.ne 3n po1i+ia . a=.i 0aria/ilelor 3n experiment.ie criterii 2.n4amentale 4e asig.i prin analogie s5a 4e10oltat 3n . DEPARTA&ENT ID )<'' .n moment 4at se a2lă 3n sit.nă reali1ea1ă intensitatea necesară@ Descrierea experiment.l+ime 4e po4.te trec6n4 c.i replica/ilitatea constit.l 0aria/ilelor Experimentele reali1ate 3n s2era g6n4irii s.i primei con4i+ii a.l.4iile l.ltor ra1e 4e intensitate mai mică >aplicate 4in alte 4irec+ii 4ar 2ocali1ate pe acela.i Iol:oaW $e 4ă spre re1ol0are sit.ri că s.n. coman4ant.l r6n4 4in p.i că toate celelalte 0aria/ile s..4i./iec+i" s..nt echi0alen+i" 3n prim.pă citirea po0e.nei pro/leme nec.tii c.at 3ntr5o no.l prin analogie.ie să 2im sig.l./iec+ii s.ntem me4ici . coman4ant.4i.mo4.n.i ale l.ltimii )< 4e ani pentr.i intelect.

i primei con4i+ii a. tot.p. ra1a )( gr.l 4ispare" at.i să extragă principi.it.1ie.l.i concept.nci el 0a re1ista acestor schim/ări( Dacă e2ect.l A s5a pro4.l lor ast2el'( gr.i( $5a l.i Iol:oaW c.l A a primit ) analogii .s .l" 4ar este interesat 4acă 2enomen.rs >aprox( GK min(? ca il.4i.l.+ie pro/lema replicării 3n psihologia experimentală4irectă.i DicW .l ast2el 3nc6t schema a p.p.ra+ia 2enomenelor s.l po1iti0" $pencer .n experiment 3ntr.i a 2i rele0an+i pentr.i s.nor 2actori pres. 2ost solicita+i să g6n4ească .i Iol:oaW a4. 2ost testa+i 4e către . parte 4intr5.ltatele experiment.i a.p A.i( Dacă re1.l.i experiment 3ntr5.4en+i'( gr.n experiment pilot .i DicW .l.l. s5a o/ser0at nici o legăt.s că cele ) po0estiri 2ăcea.p a citit po0estea coman4ant.p.i celei 4e a )5a con4i+ii 3n raport 4e )<S( Experiment.i po1iti0 prin analogie" re2ăc6n4 experiment.l l.. repetă .l a părăsit sala .i original( concept.4iat 4oar o analogie Concl.rmătoarea pro/lemă )( al )5lea gr.l l.i li s5a in4icat că este . re1.l orei 4e c. DEPARTA&ENT ID )<'' ..i mai complexă( $e 3ncearcă repetarea .aceasta pres.p.n experiment pe c6t 4e apropiat posi/il" c. pentr.este cea mai 4i2icilă .p.i Iol:oaW a.n in4ici.ale cercetătorii n.l a 4escoperit limite importante 3n con2ig.crat c.3n acest ca1 se 3ncearcă 0arierea >mo4i2icarea? .p.n mo4 ra4ical 4i2erit 4e cel original( Cercetătorii 3nc.ra=ea1ă replicarea experimentelor chiar .l trans2er.ce 3n 4isc.3n gr.ltatelor( În ca1.p. pre1entat cele ) analogii" experimentator.l # n.l lor" DicW .p.( În experiment.p #.a generali1ării re1.i .nt corecte" at..p.i apoi pro2esor.t.l replicării sistematice .ală.nci c6n4 re1./ care cele ) po0estiri anterioare >4e antrenament .i pro/lema ra4ia+iei? a.i Veis/erg >'ABF? a.1ă se consoli4ea1ă 3ntr5.i a.s5a.l.i at.n experimentator a/ia 0enit 3n clasă )( gr.s.se( Descrierea experiment. 2ost p.ră 3ntre pro/lema ra4ia+iei ./iec+ii s.l a pre1entat pro/lema ra4ia+iei la s26r.t 2i apoi aplicată 3n mo4 spontan la pro/lema c. .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '( prim./iec+ilor li s5a sp.l.p a primit cele ) pro/leme 3n or4ine 4ar 2ără nici o con4i+ie $.i analogii( 5F5 Cop:right . 3ncercat să 4etermine ni0el. a4ă.l( Replic6n4 experiment. ) clase 4e st.i original s.nci cercetător.n 2el sa.ne 3ncercarea 4e a repeta .se st.l # a st.n.n trans2er po1iti0 mai mare( Pro/lema replicării e legată 4e altă pro/lemă importantă.l 3n ca.l gr.gat o schim/are interesantă" prin mo4i2icarea pretext. re1ol0at pro/lema 3n raport 4e A)S" iar cei s.ltatJa gr.rs >2ără să 2acă trimitere la experiment? Re1. alt. pri0ire la trans2er.ltatele experiment. minime schim/ări 2a+ă 4e cel original( sistematică.stra+ie la c.ltatele testelor statistice o2eră 4i2eren+e semni2icati0e( Exempl.

ncWer a l.a+ie no.n an.mpl. experiment.rare( Psiholog.l .a+ii experimentale noi?'( 0arianta ' >c.experimentator.tie prin topirea cerii 4e la capăt.te c.ă la ni0el.tiin+i2ice tre/.tiile c.m6nărele" acestea 4in .pro/lema c.+ia.n experiment n. pine1e pe .l contin.nc+ionale 4esemnea1ă sta/ili1area .a.ie să 3ntr.s+ine că 4oar primele ) a.i s.p.i 2enomen( I4eea centrală a cercetărilor sale esteDacă .i pro/lema ra4ia+iei a existat contin./iect.nor replicări reali1ări sistematice .tin+elor" 4eprin4erilor .l.ltă+i 3n a5l .experimentator.n.p.n trans2er Reali1area .pentr. mo4i2icat context.no.itate" in4i2erent 4e context" s5a o/+in.ă" ca plat2ormă pentr.tili1a( Il.ră c.l intră 3n clasă" pre1intă toate cele * po0estiri ca 2ăc6n4 parte 4in experiment .ni .m6nărele 5C5 Cop:right .nească criteri. legăt.p.ă c.ă" s.l intră 3n clasă" pre1intă 4oar ) po0e. l.se materialele la 4ispo1i+ia s.i" la 2inal" pre1intă pro/lema ra1ei ca 2iin4 legată 4e primele ) po0estiri pre1entate 4e către experimentator( )(0arianta ) >context 4i2erit?a( s. pre1entate goale" alăt.să . a.ncWer a ini+iat 3n 'AGK o serie 4e cercetări as.tiile era.mit 2el" 3ntr5o sit.3n acest ca1" c.l c.tia c.1iire1./iec+ii testa+i 4i2erit" 4.i Veis/erg a.nci n. ace.rs.i c.tiile era.l pre1intă primele ) po0estiri .pine1e >c.ti ca 2ăc6n4 parte 4in experiment" pleacă" pro2esor..l 3n care 3ntre cele ) po0estiri 4e antrenament .nc+ională Eenomen.oare?" chi/rite" * c.s+ine că a.l 0a 3nt6mpina 4i2ic. mai re1istă( H(Popper s.l pre1intă a *5a po0estire la s26r.ale" 3mpie4ic6n4 ast2el re1ol0area 4e pro/leme noi" care necesită 2lexi/ilitate .ct.i restr.ltatele a( s.experimentator..m6nărele( $ol.it./0arianta ).crat c.n experiment" pleacă" pro2esor.i ca o 4emonstra+ie la pro/lemele 4in clasă Concl.s+inea că a4e0ăratele aser+i. celelalte materiale necesare ast2ela( c.tia '.l pri0irii( Pe o masă s.ră c.l >a./0arianta '.tii goale 4e chi/rite" * l.i str.s ) sit. 4emonstrat nici .nt 4isp.ale permite cercetătorilor să 4elimite1e >preci1e1e? con4i+iile care limitea1ă >limitele .i experiment?" acele limite 4incolo 4e care .ri 4e celelalte materiale )( gr.l 4e control./iec+ilor./0arianta.l 2ixită+ii 2.rmă 2iin4 lipite 4e c.strare.experimentator.tin+e .t ./iec+ilor este aceea 4e a 2ixa * l.tiin+ă?( '(G Eixitatea 2.no. intro4.rs. mers mai 4eparte.tiei $arcina s.i s.rilor intelect.l /( s.se 2ixea1ă c.ri in4epen4ente'( gr.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală $pencer . DEPARTA&ENT ID )<'' .ct.nei testări care să5i sta/ilească limitele" at.i.l pre1intă toate cele * po0estiri .n procenta= asemănător 4e trans2er po1iti0 s.m6nărele pe o .n o/iect este 2olosit recent 3ntr5.ltatele arată că 3n ca1.i testea1ă re1.l american Harl D.i rigi4itatea c.pra aces.l experimental.l lor in2erior H(D.p.l 2alsi2ica/ilită+ii >4acă o teorie n. . context asemănător?. ) gr.a+ie 4ată" 3n alt ca1" 3ntr5o sit. .i concept. poate 2i s.pă GK min(" n. e .l. legăt.

i con4i+ii c.crat D.l 4e control" 3n acelea. să se g6n4ească la ele ca poten+iale s.m6nări( În con4i+iile n.i.tiilor >c.ri?( A apelat la * gr.ncWer" n./iec+ilor" pe c6n4 3n prima con4i+ie experimentală n.tiilor( H(D.crat H(D.i tir/. DEPARTA&ENT ID )<'' .oarele c( c.i original al l. c.i cola/( >'AFF? a.i. F con4i+ii experimentale >* pro/leme 3n ) con4i+ii experimentale?( Varia/ila in4epen4entă a 2ost măs.n experiment c.tă a meto4elor 4e e0al.i 4e preci1ia scă1. o/iecte ne./iec+ilor le5a 2ost gre.ri pentr. prile=. care a l. celelalte o/iecte necesare" sarcina a 2ost 3n4eplinită 3n procent 4e G*S *( 3n con4i+ia 4e .m ar 2i nast.cWs/erg .l experimental #" 3n acelea.3n loc. s5a.p.i original *( gr.ltat .l.l mic 4e s.tiilor era 2ixată ca recipient .l.nc+ională c.t aplica teste statistice" ci 4oar procente( C..tre" 2ără legăt.)< 4e min(?( A mai 2ost măs.l experimental C" 3n no.i H(D.tiile . re1ol0at pro/lema" 4ar s5a.ră c. sol.ct.+ia" c.tili1at )F5)A s.tră" sarcina a 2ost 3n4eplinită 4e către ' s.tili1at cleme .rmătoarele con4i+iia .l original s.port.tiei a mai intro4.. ale experiment.t.tili16n4 etichete 0er/ale >integratori 0er/ali?" acestea a.rare a re1.a .l c.i original )( gr.tiile era.tiilor s5a 2ixat 3n memoria s.te c. a re1ol0a pro/lema( Re1.oarelor a . 4emonstrat că at. 2.i" prin a4ă.1ieÎn con4i+iile ) .i 0er/ali1ării .măr.nc+ionale 3n raport c.i pe l6ngă pro/lema c.tre a c. proce4at la o replicare sistematică a experiment.l.nei con4i+ii.tili1ării ne.i la o replicare sistematică a experiment.i re1ol.nc+ia c.i * 2.l.s alte ) pro/leme. re1ol0at sarcina mai rapi4 4ec6t cei 4in con4i+ia 4e 2ixitate 2./iec+ilor .rare a 4atelor c6mp.it o serie 4e repliciReplicarea l.nc+ională( Replica l./iec+i ./iect pentr. ale experiment. toate acestea" merit.s.ncWer .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală /( c. re.a con4i+ie Re1.it să re1ol0e pro/lema 3n timp 4at.tia ).cerea e2ect.i H(D.ti0( Cercetările l.l cercetărilor sale este acela 4e a 2i con2irmat teoria gestaltistă a re1ol0ării 4e pro/leme ca restr.măr.on( A re1.p.i con4i+ii c.l.tili1area etichetelor 0er/ale( Ei a.ltate'( 3n con4i+ia 4e control sarcina a 2ost 3n4eplinită 3n procent 4e '<<S )( 3n con4i+ia 4e 2ixitate 2.l 2ixită+ii 2.3n )< min( to+i s.l.ncWer prin intro4.nci c6n4 o/iectele 4in experiment.l 4e control a.nt arătate s.al ast2el.i s. menirea 4e a orienta g6n4irea s. care a l./iec+i'( gr.rată tot prin procente >a celor care a./iec+ilor spre o mai mare 2lexi/ilitate( 5B5 Cop:right . s5a 2ixat nimic( A inter0enit 2enomen.mpl.t 4e n. in4i0i4./iect Concl.i s.tia *.p.p.c.rat timp./iec+ii 4in lot./iec+ii a. 2olosite tot ca recipiente" 4ar con+inea.i mic 4e s.l.ncWer a proce4at .i A4amson >'AK)?.i Dl.acesta a 2ost nesatis2ăc.nc+ia c./iec+i c.cr.tili1are ne.ltatelor( A4amson a proce4at la o replicare sistematică 3n . 3nregistrat 0aria+ii ale timpilor 4e l. p.garea .i ./iec+i c.ncWer a.ltate.nc+ia 4e container a c.are" măs.ri experimentale 4e c6te C s. l.chi/rite În cea 4e a )5a con4i+ie experimentală" 2.l necesar 2iecăr.

con4.i a.l No/el?" ca .m/ră .l IT >inteligen+ă arti2icială?" a.a+ii pro/lematice" 4.i sit.lese .lN 4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Rol./iec+i exper+i >speciali.l acceptă că .ta c.t ca introspec+ionism./iec+i" con2orm rapoartelor 0er/ale( $5a.strarea se 2ace prin st.l experimental al g6n4irii .roasă.mană . constatat că s.pra3ncre4ere 3n propria =.i re1ol0ării 4e pro/leme Il. anali1at 4atele c. exper+i" 4eci persoane o/i.ti 3n 4omenii ca matematica" 2i1ica" chimia? .l clasic experimental >Ycoala 4e la Virst/./iec+ii era.l să intre 3ntr5.n.pă pa.l.l rapoartelor 0er/ale 3n st.lterioară a /eha0iorism.ltate( Aceasta a 2ost o 4emonstra+ie clară că există similit.t acelea.reat premi.t apoi apel la programatori care a.lte alte posi/ile" 2ără semni2ica+ie 4eose/ită?( În anii TC<" NeMell .s la re1ol0area pro/lemei( Ipote1ă.l c.ite c.s mare accent pe rapoartele introspecti0e ca o /.ii reali1a+i 4e către s.i la imagini mentale( Apari+ia .l 4e s. pri0ire la 2enomen.4ecată( Introspec+ionism.area aproape integrală a meto4ei introspecti0e" 4ar mai rig.l.i re1.i 2ormală( În 2olosirea rapoartelor 0er/ale apar aspecte contra4ictorii >4isp. 4i2erite pro/leme spre re1ol0are( $.g6n4irea operea1ă 4oar 3n plan a/stract" 2ără a apela la imagini sen1oriale( A. ini+iat protocol.na 4intre m. o/+in.i rapoartele 0er/ale pot 2i o expresie a 0aria/ilei in4epen4ente >4ar 4oar .să introspec+iei" a 2ăc.i $imon >la./iec+ii >chiar 4acă era.i pro/lema rapoartelor 0er/ale să 2ie a/an4onată" chiar 4acă .l 2enomen.n con 4e .i g6n4irea arti2icială" logică . DEPARTA&ENT ID )<'' .4ecă+i?( 5A5 Cop:right .i /eha0iorism.pă re1ol0area pro/lemei să relate1e pa. critica sa a4.i li se 4ă4ea.4ini 3ntre g6n4irea .i 4e s.pra3ncre4ere 3n propriile =. g6n4irea a/stractă" logică? 2ăcea. solicita+i ca 3n timp. 0oce tare >prel.4i.Ach" &ar/e" !iehn? a p.4i.nă meto4ă 4e 4escriere a proceselor mentale( &eto4a introspecti0ă experimentală se reali1ea1ă ast2el$e apela la s.rg" 8DenWps:chologie[" prin repre1entan+ii săi. ela/orat programe 4e re1ol0are a acelora.ii" sec0en+ele care i5a. apel .i" c.i al+i cercetători 4in 4omeni.3nregistrarea 2i4elă a rapoartelor?( $5 a 2ă.

l.i repro4.lte alternati0e pe cea corectă( Acest mo4 4e e0al.rm6n4 ca ei să .l memoriei &o4ele experimentale.l termen al perechii .4iile as.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II &E& RIA Con+in.itării( Pre1entarea tehnicilor" proce4eelor .i aparat.pra . este ca1. repro4.l 4e erori .l memoriei( Rol.0inte iar la react.măr.i n.l ca1 s.pă pre1entarea .nt. pot 2i separate total 3ntr./iect.4i.ră /iecti0eAnali1a 0aria/ilelor experimentale implicate 3n st.nt pre1entate c.te s.noa.l memoriei Varia/ilele 4epen4ente( În pro/ele 4e rec.n. 2ost pre1enta+i stim.noa.pra memoriei implicite >$chacter" 'ABC? a.l material.rat( $t. repro4. NU 4acă .nosc. n. DEPARTA&ENT ID )<'' s.n c.cerii( 0ariantă a pro/elor 4e react.0inte noi( Ei 0or aprecia prin DA sa./iec+ilor le s./iec+ilor li se pre1intă prim.l( Exp.l DANNU sa.i asocierea lor 3n perechi( În acest ca1" s./iec+ilor să aprecie1e 4acă a.l este 2or+at să aleagă 4intre mai m.nosc.lilor rec.ie react.4i.interac+i.0inte 4in lista ini+ială .nt in2l.s.itare Tehnici" proce4ee" aparat. arătat că per2orman+ele 5 '< 5 Cop:right .ns at.are a 0aria/ilei 4epen4ente pre1intă .ri)(' )() )(* )(G Varia/ilele experimentale 3n st.ali1are s.t./iec+ilor s.t material.( Precerin+eN.ali1are li/eră 3n care n.nea 0aria/ilelor Inter2eren+ă .+i sa.rii 4e l.i reamintească con+in.n gra4 mai mare 4e 0ali4itate 4ec6t cele 4e tip./iec+ilor să5. pre1ent pe lista ini+ială( În cel 4e al 4oilea ca1 se rec.rge la o rec.noa.i .rile pot 2i 4e tip.4i.i( $e pare că exp.l 4e răsp.c6t mecanismele care sta.nerea anterioară la .l DANNU( Pro/ele 4e react. are nici o importan+ă or4inea repro4.ns.p.n o str6nsă interac+i.i material" se cere s.n.tere 2or+ată.nerea anterioară '( )( *( G( .nt cele 4e react.en+ate 4e exp. la /a1a lor pres..l( Răsp.măr.lte alternati0e( În prim.nt pre1entate perechi 4e c.tere" 4.i5l reamintească pe celălalt( Pro/ele 4e rec.t.i c.nere)(' Varia/ilele experimentale 3n st. se cere s. mai 0ă1.cere n.ali1area 3n or4inea 3n care a.ali1area sa.i corect" n.lii ini+iali .ali1are o constit.cr. alegerea 4intre mai m.l interac+i.ne( Varia/ilele 4epen4ente ale acestor pro/e s.cerea 4e tip serial" 3n care se cere react.nii 0aria/ilelor 3n mo4elele experimentale( Anali1a e2ectelor inter2eren+ei as.ali1are cele mai c./iec+ilor le s.i timp.06nt a 2ost sa.l stim.tere .nci c6n4 acesta poate 2i măs.n material 4e.

par+iale( Control.nc+ie 4e nat.l.nci ceilal+i 2actori tre/.l pre1entării gr.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală in2l.nt 4i2erite 4e cele ale memoriei explicite( Varia/ilele in4epen4enteO nat.mai 4acă se ia.te e2ect.ltanăP O strategiile 4e memorare" co4i2icare a in2orma+iei 4e către s.nt 0ariate an.tili1area c. cantitatea material.p 4e trei consoane iar sarcina care este menită să le 4istragă aten+ia este aceea 4e a n./iec+ilor le s.p.i Cop:right .noa. DEPARTA&ENT ID )<'' .lată 3n cercetările as.tor. la limita in2erioară a scalei 4e e0al.i 4e interpretare a per2orman+elor 0aria/ilei 4epen4ente .i react.ie o 0aria/ilă in4epen4entăP O nat.nele tra4.mite caracteristici ale material.iP O rol.rtă 4.ală" a.ali1are( Prima sarcină este 4e a repro4.nci c6n4 aceasta se a2lă la limita s.2icientă aten+ie este aceea a mo4.mirea 4e 7e2ect.sila/e 2ără sens" c.i 0i1.l.l in0ocat 3.mere 2ormate 4in trei ci2re( Între moment./stanti0e" n. a.l.l 4e po4ea[?( #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes >)<<K? acor4ă o importan+ă 4eose/ită acestei pro/leme .l. a existat cerin+a explicită 4e a memora ce0a( Re1.ternic manip.are a per2orman+elor >3n .lorilor .perioară sa.i.ie să le react.nt men+in./iect constit. 7e2ect.nt rig.i $car/oro.pra memoriei s.rt 4e timp( Pentr. i s5a acor4at s.4iti0 .l 4e pla2on[ sa.ngimea sa.i .rată #roMn5Peterson( $.l.mere complexe" materiale concrete sa. aniP O l.l 4intre pre1entarea material.l.cantitatea material.liP O rol.măra 3n or4ine 4escrescătoare .ra material.l 0aria/ilelor Experimentele as.pra memoriei( Aceste materiale pot 2i extrem 4e 0ariate pornin4 4e la litere" ci2re" sila/e" c.tili16n4 5 '' 5 n.lterioarăP O c.0inte 2ără sens" a4=ecti0e" 0er/e" s.(a(m(4(P O inter0al.i 4e trei consoane .n gr.ltat.l.ra sarcinii interpolate 3ntre 3n0ă+area ini+ială .roase" strict controlate( Unele 0aria/ile s.4iti0ă sa. alte mo4alită+i 4e pre1entare a stim.i cea .iP O mo4alitatea 4e pre1entare constit.ie să 2ie men+in.ne să cercete1e 4i2eren+ele 4e react.nt mo4i2icate n.n inter0al sc.al sa.i o altă sarcină iar apoi li se 4ă pro/a 4e react.l.rmăre.l organi1ării glo/ale sa.te constante.n4e p6nă la săptăm6ni" l.en+ea1ă per2orman+a 4e.l lor aceste materiale a.gh >'AC)?( A.ali1areP acest inter0al poate să meargă 4e la c6te0a sec.se .terea re1.4ine 3ntre stim.l.ie o 0aria/ilă in4epen4entă importantă a06n4 3n 0e4ere pre1entarea 0i1. caracteristici proprii ce pot să 0arie1e.l acestei 0aria/ile as. sim.+i constan+i( pro/lemă importantă căreia n.nt pre1entate in2orma+ii pe care tre/.i o exempli2ică prin cercetările l. 3n consi4era+ie ca 0aria/ile in4epen4ente( În orice experiment 4acă s.ceri ace.i n.nt solicita+i să 3n4eplinească .rmărite at.ti termeni pot 2i regăsi+i prin 4en.i pre1entat este 0aria/ila in4epen4entă cel mai p.ni sa. a li se 4istrage aten+ia 4e la sarcina ini+ială ei s.ltă că mecanismele memoriei implicite s.l 4e similit.tili16n4 pro/a 4e in0estigare a memoriei 4e sc.ce .terii per2orman+ei 3n memorareP O gra4.pra cre. a/stracte" .l 0er/ali1ării comparati0 c.i at.ali1e1e la .l.i" rata pre1entării" mo4alitatea 4e pre1entare( Acestea s.l.ali1are a in2orma+iilor 3n 2.i prop.0inte" propo1i+ii" 2ra1e" texte" imagini" scene complexe( Ja r6n4.ra material.

p.4iti0 2a+ă 4e cele pre1entate 0i1. 2ost stim./iec+ii ce măs.l este .ltatele n.i pentr.i să se .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală reali1area sarcinii 4e n.p.i experiment reali1ată 4e către &assaro >'ACK? acesta s.i s.l 1ero s.l perceperii .ră concl./iect./ aspect.i cele 4e limită in2erioară as.i caseto2on sa.l.i 3n ca1.ltatelor 3n cercetările experimentale as.l tre/.i a. DEPARTA&ENT ID )<'' Într5.i JocWhart >'AC)? s5a . se pot 2ace 4i2eren+ieri 3ntre per2orman+ele celor trei con4i+ii .4iti0 a o/+in.mărare >2oarte sc.te stim.mită concl.i reamintească literele >consoanele? pre1entate anterior( Proce4.mit e.lat at6t 0i1.ată 4ec6t cei pre1enta+i pe cale 0i1.l .1ia l.i material .lii pre1enta+i pe cale a.terii sa.t per2orman+e apropiate 4e cele ale s.n experiment ela/orat 4e către CraiW .l acest.l 4e consoane pre1entat ini+ial( $.antion al pop./linia1ă că stim.al" a.ltatelor3n s. 2ost stim./iec+ii sit.rmător.rmărească e2ect.l 4e pre1entare a literelor >consoane? este controlat prin .mai pe cale 0i1. in2orma+iile pre1entate a.strea1ă e2ectele 4e limită s. 0ol.ie să 2ie ast2el proiectate 3nc6t săo o/+ină per2orman+e 1ona ri4ică pro/lema generali1ării re1.ltate il.l 3n care 4i0erse s.1ie( Dar aceasta n.l ratei .p prime.n4e .m. a. alte sit.pra memoriei( 5 ') 5 Cop:right .l material.l 4intre ni0el.n4e( Re1.te memorarea .rtă? trec aproximati0 *< sec.tili1area . 4o0e4it 4i2eren+e semni2icati0e 3n ceea ce pri0e.prim. 2ost 3mpăr+i+i 3n trei gr.n an.l procesării in2orma+iei 3n moment.la+i n. pot 2i acceptate at6ta timp c6t per2orman+ele 4e la ni0el.lară 3n Proce4e.cerea( Într5o replicare a acest.ia pe .rmărit raport.i" 3n experiment.ra este repetată 4e mai m.i concl.lte ori c. rele0at o rată a .mere apoi i se cere să5.i 'B sec.tor.l st.ie./iec+ii care a.la+ieP care este as.l a 3ncercat să 0eri2ice 4acă există aceste 4i2eren+e .n./iec+ilor care a.se 3n ca1. pare să 2ie corectă( Aceste re1.ală( Coment6n4 aceste re1.i a.ltatele st.ltatele 4e o/+in. scă4erii per2orman+ei( această pro/lemă este tratată 3ntr5o l.l( că se Pro/ele tre/.ală( A.i repro4.4iti0ă pre1intă o rată a .ltatelor per2orman+elor( rice experiment porne.n experiment pilot .se apelea1ă la .i reamintească gr.ie să 2ie 0eri2icată( Cel mai Cercetătorii proiectea1ă experimentele 3ncerc6n4 să acest gen 4e extreme( a4esea cercetătorii pre2eră experimentele care testea1ă oe0ite ipote1ă partic.p.4iilor as.n4ă 4.te exempl.l anterior" s5a.al 4e.a+ii a=.te 4e la o ipote1ă care tre/.a+iiP 3n memoriei ce măs./iec+i care a 2ost stim.ng6n4 la o an.+ie optimă pentr.pate la .al c6t .p pe am/ele căi( Timp.mai pe cale 0i1.al?( r" 3n această sit.la+i 4oar pe cale a.lare ale generali1ării re1.itării( Re1.4i. a tahistoscop.pă pre1entarea gr.pra 0ala/ilitatea experimentelor reali1ate( În termenii meto4ologiei experimentale cre.l gr.l.pra aprecierii Denerali1area re1.4iti0ă" iar gr.ală" al 4oilea gr.4iti0^0i1.te experiment.ltate #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes >)<<K? aprecia1ă că ele n.na 4intre extremele scalei se re0i1.l 4e s.la+iei pot 2i generali1ate la 3ntreaga pop.ală o/+in per2orman+e mai /.tă 3n 3ntr5o me4ie sit.i apoi li se cere să5.pra să 0i1e1e experimentală poate ce 2i generali1ată .lii pe cale 0i1. este o sol.p.nt aproape per2ecte 3n toate con4i+iile >a.a+ie a scalei( &o4i2icările pot 2i a4.1ie o/+in.i &assaro n.4iti0" 0i1. o/+in per2orman+e gr.i ran4ament. arătat că s.crare anterioară >Ani+ei" )<<*?( În contin. inter0ale 4e re+inere 4e <" *" F" A" ') .l.i( Ja o sec.4iti0ă iar al treilea gr.ne 4e react.itării mai accent.are ne 0om re2eri la aspecte partic.i 4e memorat .n.p pe cale a.a+ie n.i 4e consoane se pre1intă ci2rele pe care s.l.itării mai mare pentr.perioară .ali1are 2a+ă 4e s./iec+ii a.la+i n./iec+ii stim.ri.ie să le n.l.răpot re1.

p.5se ast2el ni0el.n animal@ >anali1ă 4e pro2.l rimea1ă c.l c.l memoriei 4e a 2ace c.l lor re1.ltatele o/+in.l 7:acht[ poate reali1a perceperea c.se s. 2ost a4ă. a 4etermina gra4.l.ltate a.i tip.i ./iec+ilor a 2ost să aleagă cele F< 4e c.lară.i insta/ilă( Acest l." pentr.n1ime care ne con4.l.l" sit.06nt.l gra2emelorP )( ni0el.sc.ne o procesare 4e pro2. 2ost interesa+i 4oar 4e proiect.n test 4e rec.me.cr..l 2onematic 3n care 4eci4em 4acă c.l." o persoană care cite.0inte n.nt procesa+i la .l.n1ime al cercetării pro0oacă o /.l 3ntre/ării consi4er6n4.s .5se că este circ.i 4e tipărire?P )? c. o/iecte? pres.te 4e către cei 4oi a.le@ >anali1ă s. acest tip 4e procesare( În experiment.06nt./iec+ii care 0or 2i testa+i" material.l 2olosit" tip.tere const6n4 4in F< 4e c. răsp.06nt.măr.l 4e procesare( Ja aceste F< 4e c.nt re1.5se .ltatele a.nt procesa+i s./ita/il 2apt.memorării( Re1. există o mo4alitate in4epen4entă 4e a e0al.l opera+ional" teoria ni0elelor 4e procesare tin4e să 4e0ină circ.terea c.a ni0el. arată la 2elP *( ni0el.rmătoarele 3ntre/ări.l 4e pro/e . p.l 4e procesare( De exempl. s5a 4atorat 2apt.n n.lilor >c. con2irmat teoria ni0elelor 4e procesare o/+in6n4.t.ct.n?@ >anali1ă 2onematică?P *? c.0inte sa.06nt.tori@ Este in4.n1ime 2a+ă 4e cei care s.ltat o listă 4e 'B< 4e c.l 7hot[ >2ier/inte? 4e.per2icial 0or 2i mai /ine react.măr 4e F< 4e c.ne 3ntre/area.tori s. 2ost p.ce la 4en.ns c.l lor" cei 4oi a. ma=.l. aplicat .l că orice teorie partic.ali1a+i( Ipote1a a 2ost con2irmată iar experimente .n &ihaipro4.06nt.i experiment 4in s2era memoriei 3n 0e4erea asig.i( Percep+ia stim.gate ')< 4e c.a+ia experimentală" respecti0 3ntre/ările care e0i4en+ia1ă ni0el.per2icială" la ni0el.lară .c6t 4e generali1a/ile s.cti0itatea memoriei( De exempl.ni0el.n n.l semantic?( Ipote1a celor 4oi a.nă re+inere a in2orma+iei iar ni0el.te .l 4e generalitate al 4escoperirilor( \enWins >'ACA? i4enti2ică patr.lterioare a.te c.n4ată( Coresp.n1ime 0i16n4 con+in.l.l 4en.nele pro/leme legate 4e posi/ilitatea generali1ărilor( Cei 4oi a.i că n.06nt.l semantic al anali1ei repre1entat 4e 3n+eles.n4ă >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( ElmesP )<<K?( În aceste con4i+ii se p.0inte amestecate( $arcina s.06nt 4e pe listă .rmărin4./iec+ii a.06nt.l 4e pro2.0intelor procesate semantic( Tot.i( Re1.l 4e re+inere al in2orma+iei permite o procesare pro2.s+in că memoria poate 2i 0ă1.tori" a.l.i 3n ca1. c.l 4e sarcină .i aceste re1.n procent apropiat 4e '<<S 3n rec.0inte a. ri4icat .ltatele( $pre exempl.i T.l 4e procesare al stim.lilor" .rilor aparente" respecti0 n.n.0inte .p.ă c.0inte noi . pre1entat s.i experiment a.noa. c.06nt. cele trei 3ntre/ări ce 0i1a.mirea c.rării generali1ării re1.ne trecerea 4e la ni0ele in2erioare 4e procesare s.li la care s.rs? s5 a.'? c.tili1ate( $e pare că 5 '* 5 Cop:right .n ni0el mai ri4icat 4e pro2." CraiW .l 4e litere" 4e 0ocale incl.ltatele acest.l0ing >'ACK? a.tori ai st.06nt.seP ne a2lăm la ni0el.i gra2emele celor 4o. ni0el.măr 4e trei 3ntre/ări legate 4e 2iecare c.0inte pre1entate 3n prima 2a1ă a experiment.i a re1.s ANIŢEI Psihologie experimentală al percep+iei( În aceste con4i+ii ni0elele 4e procesare percepti0ă 0or a2ecta pro4.l gra2emelor" a mo4.06nt.noa. p.l 7:acht[ seamănă 2onematic c.perioare 4e procesare apro2.l 4e pro2.l trăsăt.lii care s. 7CIAIR[ >sca.lară sa.0inte stim. con2irmat la r6n4.tori a 2ost că stim.i amintit a.l este scris c.n1ime al procesării( r" 2ără a stăp6ni constr. componente esen+iale 3n ela/orarea .l 7#EAR[ >.i pres.per2icială la ni0ele s. DEPARTA&ENT ID )<'' cei 4oi a.i le5a. experiment are ne0oie 4e cercetări .tă ca .4i.lterioare pentr.i la trei ni0ele 4e procesare'( la ni0el./ semn.ltatelors.s .n1ător a0em ./iec+ilor .

n 4e2icit 3n ca4r./iec+ilor normali( Pe 4e altă parte" re1. pre1entat re1./iec+ii era.n1ime?( Într5o pro/ă .5se acelea. copii 4e K ani" 3n schim/ a. testat aspect. 2ost s./iec+ilor c6te o 2otogra2ie la 2iecare B sec.terii . scop.n4ă a material./iec+ii 4in prim. DEPARTA&ENT ID )<'' s.l că teoria ni0elelor 4e procesare poate 2i extinsă ./linia1ă că 3n orice experiment tre/.l" aici a0em 3n 0e4ere 0aria/ile care +in 4e context.late .i re1.rile experiment.p tre/.i alte 0aria/ile pentr.l/. mai /.ltatele( Corman .i mo4. 4irec+ionat aten+ia 5 'G 5 Cop:right .6n4 3n 4isc.it o 0aria/ilă in4epen4entă care a in2l.2icient 4e interesa+i 4e celelalte 0aria/ile.l procesării semantice 4ec6t 3n ca1.cr6n4 c.4ar n. a. con2irmat aceste concl.l n.l gr.terii" material. schim/at 0aria/ila 06rstă l. sin4rom.l.l lor" $mith .l.i Vinogra4 >'ACB?" a.nci c6n4 i se exp.l 4e pre1entare al sarcinilor 4ate s. 4emonstrat că .ngă la o /.l.tere s.noa.lare ale sit./liniată 4e către \enWins( A.ne material. testat pacien+i c.l rec.l .t s. st. .l ni0el. pre1entat s.en+ea1ă per2orman+ele mne1ice( Acest experiment 4emonstrea1ă 2apt.l0ing a.instr.tie că i se 0a măs.l s.i 4e procesare( Ni0el.i al+i oameni" n.l rec.l.se 4e către \enWins o primă 3ntre/are este 4acă .ra material.ltate ast2el 3nc6t să se a=.cerii 2a+ă 4e per2orman+ele s.l al 4oilea( J.ra memoria 4ar .l 3n care se e2ect.per2icială sa.nă generali1are a acestora( Raport6n4.i #roMn >'ACK?" a.l 3n care acestea a./iect.i 2olosin4 2otogra2ii .ltatele a.p.la+ie?( În mo4 2iresc" s5a constat ./iec+ilor să .p a./iect.ia să aprecie1e 4acă există persoane care n.0inte( Prin 3ntre/ări s5a 3ncercat e0i4en+ierea ni0el.a+iei experimentale" strategiile 2olosite 4e către s.i( Cei 4oi a.l 4e procesare a constit.ltatele a.l gr.ntară( Dacă s.i re1.p tre/. 2olosit 3ntre/ările .i la copii ni0el.l lor" CraiW .l 4e procesare in2l.i el 4e cea 4e a treia exigen+ă s.l.i sit.4en+ii" pot 2i testa+i o/+in6n4. n./iec+ilor ./iec+ilor( Ast2el" 4acă s.n alt experiment" &.i con2a/.n4e( Prim.1ii 2olosin4 2otogra2ii( $5a.ltate mai sla/e 4ec6t cei 4in gr.per2icială?P al 4oilea gr. o memorare 0ol.noa.i as.i n.i re1.en+at inten+ionalitatea s.torii a.l c.m s5a.rph: .l mare >procesare s.l.to+i s.per2iciale( Într5.tă inci4ental pentr.tie că memoria sa 0a 2i testată at.ri( &o4.nt prietenoase >procesare 4e pro2.tie că 0a 4a o pro/ă este 0or/a 4espre o 3n0ă+are inci4entală" 3n0ă+area 2iin4 percep.să 4e către \enWins" pri0itoare la orientarea pro/ei .i spre procesarea s.ia să sp.mai st.l a constat 4intr5o listă 4e &ihaic.l.ie să 2ie manip.l ni0elelor 4e procesare se mani2estă 3n am/ele ca1. s. 4emonstrat că e2ect. mo4i2icat nat.cta=.+ie .i T. t.i 4e procesare .lterioară 4e rec. pro2.4en+i" test.noa.i repro4.i cea 4e a treia exigen+ă prop.i Reale >'ACB? a.l 4e memorie era 4e tip.(a( În experiment. cer./iec+ilor" aspectele partic.l a0em 4e5a 2ace c.rări mintale caracteri1ate prin amne1ie . a se 0e4ea 4acă se pot o/+ine acelea./iect" mo4. con2irmat 2apt. listă 4e c.nă 4acă persoana 4in 2otogra2ie are nas.a+ia 3n care se 2ace experiment.l inten+ional .ea1ă experiment.l HorsaWo0 >psiho1ă 4e etiologie alcoolică sol4ată c.pra materialelor non0er/ale( În experiment.i 4at +ine .ne 3n ca1.l că per2orman+ele era./iect.tori a.l procesării s.i inci4ental al 3n0ă+ării 4emonstr6n4 e2ect.0inte( ANIŢEI Psihologie experimentală \enWins s.5ne la exigen+ele prop.

DEPARTA&ENT ID )<'' . 2ost mai /.i CraiW .tere stan4ar4 3n care c.06nt.l a.i cola/oratorii săi prin 2apt.l că nici5.stra 4i2eritele tip.cere" ni0el. 2ost st. e0al.l st.l." 4acă 7EADJE[ este o pasăre?( A.tili1area mai m.ns.i \enWins" pri0itoare la tip./iec+ii 0i1.0inte s5a.n test necesită 2olosirea procesării 2onematice at.. să aleagă 4e pe o listă c.ltatele o/+in.n4 4e procesare( Tot. n.l procesării semantice >**S răsp.l.t 4e re1ol0at o pro/ă 4e rec. 2ost amestecate c.l0ing( Al 4oilea gr.ce la o mai /.4iate s.ns.l semantic >4e exempl.n aspect exterior al c.i s.l 4e 4i2ic.nem că e0al./or4ona ni0el.l 3n care este 2olosită in2orma+ia( Ei a.rilor experimentale prin .area memoriei" tre/.tere se pot s.4i.ne .ri corecte?( Acest e2ect a 2ost arg./ aspect.i timp" 2iecare pro/ă 3n sine este expresia teoriei ni0elelor 4e procesare ast2el pro/ele 4e rec. a. literele care lipsesc >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( ElmesP )<<K?( $.l. con2irmat re1.noască sa.l.tere a rimei 3n care tre/.ne 3n ca1.cere . sp.i cola/oratorii săi( În ca1.i . pornit 4e la ipote1a că o procesare pro2.l memoriei explicite .ltatele l.ltor 0aria/ile 2i in4epen4ente generali1at pentr.ltat că e2ect.ie să sp.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală În ceea ce pri0e./iec+ii tre/.n.l memoriei implicite n.pra c.nor c.nt 2olosite teste 4e react.4iate anterior( De astă 4ată" per2orman+ele a.0intele stim.ali1are li/eră .ia.l rimei n./iec+ii pot completa corect )K5*<S 4intre c.i 4e procesarea a4ec0ată a trans2er.0intelor la ni0el.i că e2ectele 4epin4 4e mo4. este 4in start s.i CraiW .perioare( Din acest experiment re1.0inte c.ările stan4ar4i1ate se reali1ea1ă prin pro/e 4e repro4.l memoriei explicite 4e s.l 4e ri4icat .4iat anterior( la re1.torii a." 4acă 7EADJE[ rimea1ă c.i cola/( >'ACC? a.n e2ect in0ers( &orris . reali1at replicări 0ariate ale experiment.i T. să 2acă aprecieri as.nea 0aria/ilelor per2orman+e Una 4intre exigen+ele ma=orea3n reali1area experimentelor este s.ni 0om 2ace apel procesarea percepti0ă prin interme4i..i( Ast2el" 4acă .n. la ni0el.4i./iec+i a.i 4e rec.te 4e &orris . in2erior .l semantic( Apoi" 4i2eren+ele per2orman+ă calc.tientă pri0itoare material./iect.ia. toate tip.noa.că 3ntr5o manieră 4espre semni2ica+ia 4i2eren+elor ast2el 3nc6t a0em serioase 3n4oieli con.n4ă con4. litere lipsă .ce la )() &o4ele experimentale. .n1ime ci 4impotri0ă pentr. se 2ace nici o re2erire la experien+ele anterioare( Un experiment il.te cea 4e a patra exigen+ă a l.i pro/ele pro2.ali1ea1ă ini+ial c.l. ren.nă memorare( În pro/a 4e rec.l 4e teste 2olosite pentr.0inte c. a.rile 4e pro/e( Tot. cre4em că este o procesare 4e la e0i4en+ierea 4i2eren+elor 3ntre că pro/ele pentr. 7JEDAJ [? sa.l.i s.late 3n procente n.i pro2.i l.l scontat sa.0intele a.0intele" apoi li se pre1intă lista 4e c.n+at la ni0elele 4e procesare 3n 2a0oarea concept.0inte( Dacă 5 'K 5 Cop:right .n ast2el 4e experiment s.0intele care rimea1ă c.0intele st.interac+i. alte c. c. să repro4.i tre/.perior sa.ltate este 4est.ri corecte? 4ec6t 3n ca1.i există .i căa interac+i. st.n nimic este a0erti1at că 0a statistică 2i solicitata să rec.nilor 4intre ele( Pentr.l 4e procesare 2onematic >4e exempl.it s.l ni0elelor 4e procesare" 3n acela.l memoriei implicite( În ca1.mentat 4e către &orris ." 7mJmPmAmT[ >elephant?( Ni0el. ea apelea1ă la .l 2onematic >GAS răsp.l .noa. a0.i 3n mo4 o/i.nci aceasta 0a con4.l0ing( Într5.p 4e s.l ni0elelor psihologice 4e procesare n.tere( Ja am/ele tip.ie să complete1e spa+iile li/ere( De exempl. la st.i" la o pri0ire atentă" se poate sp. poate con0ergen+a 4emers. a il.i T.ri 4e pro/e se aplică e2ect.per2icial 4e procesare iar pro/ele 4e repro4.noa.noa.i pentr. e2ect.ri 4e interac+i.l 3n care c.i experimente 3n care ni0elele 4e procesare n.n tip 4e procesare n.strati0 este cel 4e completare a .

mească( $5a .4ierea aparte .ali1at c.5.06nt care este pre1entat 4oar c.rmă c.rgicale sa. c.i 4e sc.4ia+i 4in propor+ia itemilor st.tori a.rilor corecte &ihaipoate ANIŢEI Psihologie experimentală a=. n. cea a s.( &ăs. pro/ele 4e memorie implicită .s c./iec+i 3nainte 4e aplicarea pro/ei( $.4iate >K<S? . 0i1.4iate >)<S?" ni0el.0inte" 4eci li s5a 2ăc.nge la K<5KKS( În acest tip 4e experiment este măs.nosc." 4acă se re1ol0ă cinci 4in 1ece c.4iate( Un alt exempl. 3ntr5o mică măs./iec+ilor li s5a pre1entat anterior o listă 4e c.ali1area li/eră( $./iec+i să 2ie con.i materialele st. amintit **S 2a+ă 4e gr.i a e2ect. să5.i 0eri2icarea . c.te >total sa.i la interac+i. a.pra amne1iei .+ia anterioară( În .torii a.pra memoriei 3n general( În experiment. peste *< 4e ani pre4omina ipote1a că amne1icii n.nea 4intre ele este experiment.t o pregătire" 4ar n.0intele 0i1.l . a.i apoi a.l. 4e mo4elare experimentală care apelea1ă la mai m. literele 4e la 3ncep.06nt.terse" omise" ast2el 3nc6t să n.i 3n acest ca1 per2orman+a amne1icilor comparati0 c.rtarea inter0al.mite păr+i .ltatele a.0inte 4intr5o listă 4e )G 4e c.i5a amintit 4isc. schim/at 3n mo4 ra4ical concep+ia as.l.i pregătirii re1.l nostr. an. 2ost 4eci cele a. le1i.l 3n care a.pă o 4isc.rmărit .s ast2el st.nătă+esc 2ără ca s.noa.ali1area s5a pro4.+in timp 3nainte at. a2irmat că acest tip 4e pro/e re2lectă o a.l.l lor o primă pro/ă a 2ost tra4i+ională" 4e memorie explicită" solicit6n4 react.4ia+i( De exempl.l.i n.0inte( Amne1icii .0inte 3ncă nest.0i1.i n./iec+ilor o listă 4e '< c.l . p. 2ost amesteca+i aleatori.i cea implicită c.l 4e control >KGS?( Re1.t >4e exempl.a pro/ă" 0i16n4 memoria implicită" s.p. 4e2ecte[ 4in p. ./iec+ilor li s5a cer. primit '< 2ragmente pentr.lte 0ariante 4e completare./iec+i amne1ici( $.l.i să 3l 4en.i 4e pregătire este 4e *<S >K<S 5 )<S?( altă 0ariantă a experiment. 4e amne1ie pro0ocată 4e alcoolism cronic" anorexie" inter0en+ii chir.0inte st.elephant" element" elegant etc( $.t să i4enti2ice c.ă 4in cele nest.i reamintească c6t mai m.a5n.lii a.ia. 2ost a0erti1a+i 4e necesitatea reamintirii material.i alte '< 2ragmente pentr.rat 4e către Varrington .lt ameliorate 4e aceste pre1entări anterioare . capacitatea 4e a 3n0ă+a noile in2orma+ii pe cale 0er/ală( Cercetările celor 4oi a.ă 0aria/ile interac+ionea1ă at.ră? in2orma+iile recent pre1entate( De exempl.rată memoria implicită 4eoarece s.tori a.lte 0aria/ile in4epen4ente .nci procent.ltă 4in scă4erea propor+iei itemilor nest.lterioară( $5a imp./iec+ii s.ra e2ect.t .i 4o. DEPARTA&ENT ID )<'' 3ncercăm să e0i4en+iem mo4.ni pe creier( Ace.nct 4e 0e4ere percept./iec+ii a.n.torii a.l .i respecti0( Unii a.ali1ate anterior" 4ar per2orman+ele lor s.ti s.0intele st.lte c.4iate( To+i stim.n pacient s.nt m. experimentator./iec+ilor completarea .tien+i 4e rela+ia 4intre pro/ă" sarcină ./iect.2erin4 4e acest tip 4e amne1ie 4.2erea.0inte 7c.4iate anterior .nc+ii ale creier.nor s.mită 7memorie 2ără con. a0. pot rec.nci c6n4 e2ect. poată 2i i4enti2icate 4e s.tor.l.teptate( În a 4o.l are mai m.l răsp. a=.l celeilalte" la 4i2erite ni0ele( În ca1.i 4e timp 3ntre pre1entarea anterioară .+ie c.0inte . i se cere să5./iect. l5a mai rec.l 4e 7priming[?( $5a pre1entat s.al" c.t 4rept scop e0i4en+ierea 4istinc+iei 4intre memoria explicită .rt timp" n.l./iec+ii tre/. 0alori2icat interac+i.i solicită s.nea 0aria/ilelor( Do.ns.neia 4intre ele mo4i2ică e2ect.i amintească c." ." 7EJEmmmmm[?( Constatăm că s.l.i5a.l" la sc.i c./iec+ilor normali( Înainte 4e a pre1enta re1.ltatele să 5 'F 5 Cop:right ..i as.i VeisWrant1 >'AC<?( A.tiin+ă[ 4eoarece per2orman+ele se 3m/.l 4es2ă.i .i 4e pregătire anterioară >e2ect.l e2ect.i 4ar n.i pot aminti sa./iec+i pot a0ea intacte alte 2.

gr.4iat s.l 4e control o/+ine re1.ne la pro/ele 4e memorie implicită( În acest ca1 prima 0aria/ilă in4epen4entă are .lte 0aria/ile c.a+ia se explică 4est.0inte( Re1.p.ri 4e itemi 3ntr5o manieră contra/alansată.n ca1 s.larea celei 4e a treia 0aria/ile" care se re2eră la ni0el.ltate .p. 2ost s.perioare la c.p a 0i1. se constată nici o interac+i.n.strea1ă al 4oilea tip 4e interac+i.i memorie( Ja 2iecare ni0el al .nc+ie 4e ni0el.perioritate e0i4entă la pro/a 4e memorie explicită 4ar .l 4e control are per2orman+e mai /.n e2ect total op.nilor 3ntre celelalte 4o.l respecti0 iar al treilea gr.i la cea 4e memorie implicită( Re1.ali1ării imaginilor 2a+ă 4e c.i la alte tip.n 3n e0i4en+ă o serie 4e interac+i.ali1at imaginea >.i .ă ni0ele 4e procesare.te il.ltatele a.4i.ali1are li/eră .ri 4e pro/e" Vel4on . a primit nici imaginea nici c.n ele2ant?" al 4oilea gr. Psihologie a0ansat patr.l 4e control la pro/a 4e memorie implicită pare para4oxal la prima pri0ire 4ar 4acă a0em 3n 0e4ere 2apt.l 4e procesare" se mo4i2ică nat.i 4e control( Dar" prin manip.i c.l pro/ei" 4e2icit. p. apar 4i2eren+e Cop:right .nei 0aria/ile >tip 4e pro/ă? s5a o/ser0at acela.prim. re1.l celeilalte 0aria/ileP O 3n a 4o.nci sit./iec+ii a.ltate mai /. trei set. re1.ltate asemănătoare c.0inte 2ragmentate( Ja această pro/ă per2orman+ele a.p.i 4e control la pro/a 4e memorie implicită( În acest ca1 e2ect.lea1ă propo1i+ii o/+in per2orman+e mai /.i pro2./iec+ii tre/.i c.lti2actoriale se manip.nea 3ntre memoria implicită .i să scrie pe o 2oaie c6t mai m.0inte .ă 0aria/ile( . s.n4(? $.lea ca1" gr.l( Apoi" s. a0.p.ltatele o/+in.ne 3n ac+i.tomati1ate at.s. DEPARTA&ENT ID )<'' semni2icati0e 3ntre per2orman+ele s.lte imagini .n6n4.ne 3ntre tip.ne( Eapt.l 4e re1ona/il( P.mere 0ocalele ./iec+i amne1ici( At6t la pro/a 4e memorie explicită c6t ./iec+ilor li s5a.a 4ar .p a 0i1.ltate mai /.ne la pro/a 4e memorie explicită >4e react.l gr.5. st.ne 3n react.i la cea 4e 5 'C 5 memorie implicită n. n.tip.nei pro/e 4e memorie explicită" 4e react.06nt iar 3n celălalt să 2orm.i pro/lema generali1ării acestor re1. 2iecare c. 2ost s.i .ne la imagini 4ar 2ără o 4i2eren+ă semni2icati0ă( Ja pro/a 4e memorie implicită s.a 0ariantă" gr.mit ni0el al celei 4e5a 4o.ă" trei sa.i cea explicită la s. 2ost mai /.ie să n.06nt( >Con2orm celor 4o. mai m.l.l .ltate egale c.ltate a.ne 4eprin4eri a.l test.l care 4en.l că memoria implicită p. să5.i Roe4iger >'ABC? a. cele ale gr.ali1are 4ec6t cei care a.nei 0aria/ile in4epen4ente se schim/ă 3n 2.s 3n e0i4en+ă interac+i. 0ariante posi/ile 4e re1..mărat 0ocale( 0ariantă a acest.l 4e control are per2orman+e mai /.m ar 2i.i e2ect la ni0el.n e2ect la .p./iec+ii care 2orm./iec+ii a.mea animal.p.l 4e control pre1intă o s.ne 4ec6t amne1icii la am/ele tip.p n.i c.0inte 2a+ă 4e imagini( Aceste re1.ne la pro/ele 4e memorie explicită iar amne1icii o/+in re1.p.ra interac+i.06nt.&ihaiexplicită ANIŢEI experimentală p.i ni0el.ni( Cei 4oi a.le1e o propo1i+ie c.ltateO 3n prima 0ariantă" gr. pre1entat spre st.i amintească .ltan 4o.per2icial .perioritatea react./iec+ilor amne1ici .l 4e memorie .t 4e completat c.s la alt ni0elP O 3n al patr.i ale gr.0inte( În pro/a 4e memorie explicită tre/.ali1are li/eră?" iar amne1icii a.i experiment este reali1ată .ali1at c.tori a.lea1ă sim.i ./iec+ii normali( În experimentele m.l.ri 4e teste( N.l 4e procesare( Într5.n an.06nt.ia.l că amne1icii a.l.l altei 0aria/ile in4epen4enteP O 3n al treilea ca1" gr.nei pro/e 4e memorie implicită" 4e completare 4e c.i la pro/ele 4e memorie implicită( $.p.

cere" 4ar 3ntr5o 2oarte mică măs.rile 4e s.n st.l sa.i listele anterioare( Într5o a 4o. chiar eliminarea inhi/i+iei se poate reali1a . a inter2eren+ei. s. DEPARTA&ENT ID )<'' prima 2a1ă( $t. Cop:right .l inter2eren+ei a . c6te patr.l0ing .l.it 4e .)(* Inter2eren+ă . c.m >'AG'? a.mele categoriei c.itarea este &ihai4eterminată ANIŢEI Psihologie experimentală 4e o altă sit.s al listelor anterioare sarcinii 4e 3n0ă+are( În cea 4e5a 4o.i material mai no. s5a mani2estat( În această etapă a experiment.mătate a secol.nor in4icii clare .ită s.( $5a 4emonstrat .ali1area s5a pro4.l lor a.n.i" 3n acest ca1" react.l.măr.nei inhi/i+ii retroacti0e.en+ei p. at6t ./stanti0e" 4en. mai m. primit n.n ni0el constant 3n raport c.i .i manip.n.măr. sta/ilit cele/ra para4igmă a mo4el.ternice exercitate 4e material.4iilor as. in4ici .tere( altă o/ser0a+ie este că am/ele 2orme 4e inhi/i+ie pot 2i eliminate 4acă se lasă .itarea c.( În acest ca1 per2orman+ele 3n 3n0ă+area listei A5C se re4.mită sarcina #?( D.itat 4in ca. 2iecare categorie s5a.i VincWens" 'AC<?( Dimin./iec+i a./iec+i anterior .pă .l.i 4istincte" 4.i .l 0echi a 2ost .nei inhi/i+ii proacti0e a4.ală( Cea mai mare parte a st.lterioare 3n0ă+ării( Apoi" s5a constatat că e2ectele inhi/i+iei proacti0e s. comparat e2ectele inhi/i+iei proacti0e . primit .nele in4icii( În prima 2a1ă se constată o scă4ere a per2orman+elor 3n react. 5 'B 5men+in.lte materiale asemănătoare .cerea .s+ine 2apt.pă c.0inte era 3nloc.0inte >sarcina C?( $5a constatat că reamintirea listelor A5# la s.at iar e2ect.4en+ii care 3n0ă+aseră anterior .0inte 4intr5o an.ternice 4ec6t cele ale inhi/i+iei proacti0e( Un4erMoo4 >'AKC? a reali1at .pă 2iecare listă li s5a cer.l.it n.p.nt mai p. 2olosit liste 4e sila/e 2ără sens >sarcina A? asociate c./stan+ial 4in no.a 2a1ă a experiment.ce 4atorită existen+ei 3n0ă+ării anterioare a sarcinilor A5#( &elton .1a in2l.nt 4eterminate 4e n.mane" 3n prima =.pă .0inte >a4=ecti0e sa.a+ie" e0eniment" acti0itate 4e 3n0ă+are care inter0ine 3nainte sa.măr.s 3ntr5o propor+ie mai mare" e2ect.rmărit .pra 3n0ă+ării . axat pe inter2eren+ă .n timp s.4i. c6t n.ase liste c.l inhi/i+iei proacti0e n.larea" mo4i2icarea inter0alelor 4e timp .noa.itare ca.i retroacti0e printr5.i existen+a .4i. primit .i Pil1ecWer >'A<<? a.A5#" A5C( În experiment.i s5a 3nloc.i material 3n0ă+at" mai 0echi" as.4i.cere pentr. care a arătat că e2ectele inhi/i+iei retroacti0e s./iec+ii care a.n.i prin intro4.l inhi/i+iei retroacti0e a 2ost 4imin.l mai re4.t să repro4.i 0on JacW.i listele A5C era mai sla/ă 4ec6t la s. o listă 4e c.n timp mai mare 4.i a 4emonstrat că" c.material.area sa.mai listele A5#" ceea ce 4emonstrea1ă existen+a .ră 3n rec.că inter2eren+a .n st.l listelor 3n0ă+ate anterior era mai mare" c.itarea era mai s.n experiment 3n care a 4emonstrat importan+a inhi/i+iei proacti0e( El a pornit 4e la o/ser0a+ia că st.că lista 4ată 4ar .ali1are ca e2ect al inhi/i+iei retroacti0e ca.1ate 4e n. statistic compar6n4 .l că inhi/i+ia retroacti0ă apare mai 2rec0ent 3n repro4.m 4emonstrea1ă experiment. n.l no. o no.itării este inter2eren+a( În acest ca1 .l material 3n0ă+at( El a reali1at .t la .i per2orman+ele 4e repro4. 4.1ă importantă a .4i.măr.pra .i experimental 4e st. primit o pro/ă 3n care n.ă listă 4e c./iec+ilor le era pre1entată sarcina A asociată c.l reali1at 4e T.l 4e liste 3n0ă+ate 4e s.pă cea act.i rol.a 2a1ă a.i ./iec+ii care a./stan+ială( În schim/" Postman >'ACF?" s.i al %%5lea" s5a.mele categoriilor 4e c.mită categorie( D.ltima serie 4e in2orma+ii 3n0ă+ate >Hincai4 .l ei 3n memorare( &iller .i PsotWa" 'AC'( Dr.l sarcinilor .

ng.n4e 3ntre ele( Alte materiale pot 2i c.nei sila/e n.n c.i 2actor a 2ost 4emonstrat 3ncă 4e Po22en/erger >'A'K? .i 4e 4o.l( Proce4e. mai m.ra .l sila/elor 2ără sens intro4. trei ori la r6n4 3ntreaga serie( D./iect.nii speciali.i" e2ectele proacti0e .nosc.tili1a ca materiale.e rrell" 'AA*P N( J.tere a per2orman+elor 4e repro4.ie . parte elementele similare liste care s.ă consoane care a. că in4icii similari tin4 să se react.i retroacti0e apar o 4ată c.s( $e ela/orea1ă o listă 4e sila/e 2ără sens" apoi se pre1intă s.l inter2eren+ei proacti0e" este similaritatea( Rol.l anticipării seriale >E//ingha.ie 5 'A 5 să anticipe1e mere.pra memoriei 3.n1ătoare sarcinii C" 4e0in accesi/ile" 4.l sila/elor 3ntr5o listă este 3ntre B .ne element.tili1ate c.ale sa.mere simple alcăt.nge la o anticipare corectă a 3ntregii serii( .noa. inter0ale 4e circa .i 'GP 3n str.n4at 3n st.cerea .a liste A5C" elementele 4e context se con2.l.tă( N.i pot 2i 4in .ă sec.ternică 3n ca1. consoana 2inală a sila/ei prece4ente( $ila/ele se citesc clar c.lată prin pre1entarea prim. calc.ti ca 7amintire spontană[( Un alt 2actor care inter0ine" mai ales 3n ca1. constit." )<<<P #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" 'AA'" )<<K?( Proce4e.lator. În ca1.4en+i 3n la/orator.s 4e E//ingha.mit inter0al 4e timp tre/.i apro2.l.l 3n care se psihologiei testea1ă capacitatea 4e rec.i amintirea sarcinii # este minimă( Dacă 3nsă test./iect.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală schemei A5#" A5C a 4emonstrat că ime4iat 4.ite 4intr5o sing.reali1ate context.măr.rmător.06nt sa.4iile 4e către st.c e2ecte 4e inter2eren+ă retroacti0ă .t.l inter2eren+ei proacti0e( În ca1./iec+i" 3n lim/a maternă( $e mai pot .lte ori p6nă se a=.nt alcăt.rile experimentale . s.l 4e 2amiliaritate pentr.la 4e /a1ă este ca sila/a 2ără sens să n.ă sa.ie să 2ie i4entică c.l 4e psihologie experimentală >4.i a.c6n4 la o cre.ă sa. DEPARTA&ENT ID )<'' seriei( Pro/a se repetă 4e mai m. 2ără 3n+eles" n.nt ampli2icate( Această ampli2icare pare să 2ie mai p.cere a sarcinii #( Acest 2enomen a 2ost n.i ele 3. sa. stim.l( act.ite 4in 4o.i termen al seriei( Dacă gre.a4=ecti0e" s.l" caseto2on.li sonori( Ca instr.i se pro4.ri( În listele 4e c.i" similaritatea 4intre in2orma+iile listelor 4imin.i reamintească( Reamintirea este stim.l sa.cces 3n st.tere" sit.imagini" scene 0i1.lte liste se regăsesc 3n experien+a anterioară a s.te" s.s >'BBK?( $ila/ele 2ără sens s./stanti0e" 0er/e" 2ig.a+ie 3n mai caremare in4icele originea la 3ncep.ct.n an.ră liste .nge la ci2ra CKS anticipări corecte sa. tre/.l .l 4e repro4.mere complexe" propo1i+ii" 2ragmente 4e pro1ă" 0ers.ali1e1e 4e pe am/ele )(G Tehnici" proce4ee" aparat.n4e i se sp.alitatea . experimental as.s" 'BBK?( Acest proce4e.tili1ate.ali1ării este in2orma+ia 3nsă.l acest.l tre/. p6nă se a=.i sgoo4 >'AG*? .cere este 3nt6r1iat" elementele 4e context ale sarcinii # inaccesi/ile temporar 4atorită citirii listelor coresp.l 3n care se testea1ă repro4.l element al Cop:right .pă .pă pre1entarea celei 4e a 4o.i cele retroacti0e s. n.pă Al( Ro.n4ă .ră ci2ră sa. .ali1area" iar e2ectele 4e inter2eren+ă proacti0e c6t . intercalată o 0ocală >CVC?( Reg. răsp.0inte" 2ragmentele 4e pro1ă" 0ers.tili1at 4e către E//ingha.nt asociate c.l.i Postman >'AC'?( I4eea 4e /a1ă este că similaritatea a2ectea1ă react.nei liste 4e sila/e consoana ini+ială a .i proacti0ă( &. a 2ost cel mai intens .0inte.ie să5. o a/re0ia+ie c.4iile l.e.ca" 'AC'P NicW: Ia:es" $.rmător( Ast2el" s.ea1ă per2orman+ele memorării pentr.mente pot 2i ./iect.mit 4e către .4i.lte 4intre proce4eele 4e st.ri tre/.ri simple" complexe" c.na54o. s.i 4o.ie să se +ină seama 4e gra4.i men+in 3n cea react.l este corectat" iar 4acă n./iect.tahistoscop.

.

ie at6t stim.ccesi0e( Acela.cerii seriale" prop.ns.i proce4e.măr.oară ast2elcoe2icient 4e rec.n4e C a răsp.ie să 2acă acela.l 2ără 2ir[ .or 4e re+in.l seriilor pre1entate( Proce4e.ltă sa.te 2iecare stim.i răsp.l repro4.l 4e erori" calitatea acestora" tip.l asocia+iilor perechi >CalWins" 'BAG?( &ateriale.ie să 4epă.i a/sol.te 4e =oc.n.ns( Proce4e.măr.it 4in '< p6nă la 'K perechi 4e c.l 4e pre1entare al stim.l tre/.loriP c.tP se .ri corecte" gre.noa.lte liste . serii mai .ce corect 4.la s.l 4e răsp.li separat.ră pre1entare( &aterialele 2olosite pot 2i.n4e( În 2a1a 4e react.0inte5c.i permite in0estigarea 4istorsi.i noi se amestecă .m ./iect 3ncearcă să 5 )< 5 Cop:right .l" iar .ri corecte( E0al.c pe parc.măr.mere" c.sila/e 2ără sens" ci2re" litere" c.nei 2ig.pă o sing.ns" reali16n4.terii" se reali1ea1ă pornin4.l pre1entărilor este li/er 4ar n.i se cite.ă sec.nilor care se pro4.iesc liste 4e stim.noască stim.lii 0echi( CnE o'<< "$e poate calc.t 4e serii corect memorate . prim.n./iect.tili1ea1ă mai m.l maxim( Proce4e.l separat" la inter0ale egale 4e timp( In4icatorii 4e per2orman+ă se calc.ie să rec.l 4in copilărie n. c.ie să ai/ă gra4e 4i2erite 4e 4i2ic.ltateP 3n mo4 o/i./iect.la c.tere calc.l o poate repro4.4iti0P s.l.li( N.la . tre/.l 4intre pre1entările .ie să 2ie mere.l.(a(m(4( noi( Proce4e.rm6n4 ca s.ri corecteP E a răsp.ite .se pre1intă o sing.ră 4ată" iar seriile tre/.n4e" iar inter0al.lat 4.lea1ă 3n /a1a n.ne tre/.lii 0echi .nei serii poate 2i 4e no.lilor 0echi .s 4e către #artlett" se 4es2ă.l asc.it se 3ncepe c.r că prima sila/ă este 4oar stim.6n4.al sa.loriP se alcăt.mere" c. DEPARTA&ENT ID )<'' .s.mere sa.n4e( Eoarte importantă este men+inerea or4inii sila/elor 3n listă ast2el 3nc6t 2iecare sila/ă constit.lori5n.lii originali la care se a4a. seria 4ar n. .0inte" propo1i+ii etc( &o4.ării memoriei ime4iate >E//ingha.ite . a.prim. cite.l c6t .ns.i omisi.ltima este 4oar răsp.că 2ie 3n scris" 2ie T repo0estin45o altei persoane( Următoarea persoană tre/.ri.( $tim.mai c.e seriaP or4inea 4e s.l repro4. .pă 2orm.l 4e erori cele mai 2rec0ente prec.ite 3n mo4 o/i..5se 4e la stim. tre/.n Proce4e. schim/ată" n.i a procent.0inte( $e pre1intă listele 4e stim.lilor noi n.i T a total.0inte5n.i gr.l 4e pre1entare.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Inter0al.ri gre./stanti0e" a4=ecti0e" 0er/eP elementele se com/ină 3ntre ele 4.l element .ase sec.l aminte.la 2iecare listă se pre1intă pe r6n4 2iecare pereche la inter0ale 4e 4o.i al+ii noi 4in aceea.5se . 0i1ea1ă e0al.area capacită+ii 4e stocare a memoriei 4e sc.i prin 4esenarea .măr.n lan+ asociati0( Desig.i timp.l să contin.l stim.rs.i 4e răsp.i .i acestora 4in total. poate să 2ie .măr.l s.ns( E0al./iect.l e0al.rtă 4.ngă serie 4e elemente pe care s.ă sec.i se pre1intă 3ntr5o or4ine aleatoare 0i1.c.cerilor s.ns.5se cea mai l.area per2orman+ei se reali1ea1ă prin n.noa.0inte" n.ali1are se pre1inte 4in no.ni 4intr5o listă( De asemenea" se poate e0al.ns.li alcăt.cr.lilor este 4e trei sa./iect.ească o propor+ie 4e trei la .gă .te o po0este .ri corecte 2a+ă 4e procent.ns.rm6n4 ca apoi să o repro4.s" 'BBK?( Acest proce4e.ie să 4etermine '<<S răsp.l.0intele pot 2i.a prin procent.l 4e răsp.l stim.n.l rec.i l.ă sa.ccesi.pă 4e stim.rată e0al. 4o.tili1at .mit 7tele2on.area per2orman+elor se 2ace prin e0i4en+ierea n.pă 2orm.

.

nei pro/e 4e repro4. al organi1ării .i cea no.cerea 10on.i 3n pro4.că .măr.ate p6nă c6n4 s.i n.0intele se pre1intă 3n or4ine 4e aleatoare( 3ncercări necesare p6nă la amestecat o/+inerea criteri.ră" apoi această repro4.cere compar6n4.l selectate 4in patr.ns.n4e.i stim.ea1ă per2orman+a 3n repro4.n n.iască seria 4e elemente 3n or4inea originală( $e 0a pro4.măr.me" pron.c+ia s.ri? 3ntr5o an.i" la experien+ele .no.l 4e 3ncercări( Proce4e.mită or4ine" apoi aceea.pe1e răsp.0inte .l re.i reconstr. c6t 0aloarea acest.la coe2icient./iect.nei sarcini 4e memorare a .s 4e către &inster/erg .li s.l 4e corela+ie $pearman( C.i &an4ler >'AFC?" a .ie să re3n0e+e acela.rile 4./iect care 4.nă( Într5o altă 0ariantă 3ncercările pot 2i contin.cerea ini+ialăP apoi" se lasă .i apoi a solicitat s.pă ce o 0e4e 0a tre/.4ine( Proce4e./iect.pă apartenen+a lor n.tili1ate spontan 4e către s..l tre/.l.0inte 4in 4i0erse categorii .l l.s2iel43n >'AK*?" .l categorială( 3ncercărilor la re3n0ă+are( Proce4e.rmător.ă( E0al.măr.i 4e n.4i.măr.l stim. categorii semanticeanimale" pro2esi.e.i stăp6nire a material.n inter0al 4e timp 0aria/il 3n 2.nor materiale >sila/e 2ără sens" c.i 4e10oltat 4e către Iilgar4( În prima etapă s.c+ie 2ără eroare( În acest ca1 per2orman+a este 4ată 4e timp.pă criterii pe care .i c.cere este pre1entată ./iec+ilor 0a 2i mai /.ea1ă n.rilor( &ai ales 3n sit.i sistemati1ăriiI nC Proce4e. DEPARTA&ENT ID )<'' .l.ce o 4i2eren+ă 4e rang 3ntre or4inea originală .iP se poate calc.l economiei prop.i corect .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală repro4.l respecti0 se mani2estă .i ./iect.i R a $arcina s.i material" 3n acelea.i #igham" constă 3n ..i con4i+ii .i" apoi" este s.s .l.te o reconstr.măr.cere a ei la schemele proprii s.a memorare( I nR Iilgar4 a prop.i economiei relati0e-o '<< Proce4ee 4e st.tin+ele sale( De2ormarea poate 2i aproape totală( Eenomen.ni" leg.ni sa.l l./iec+i" n.p.ri etc(? .5se per2orman+ele c.e c.cerea acestor in2orma+iiP se e0al.i a 4o.l necesar .s o 2orm.măr.se pre1intă s.că o 2ig.rată >ore" 1ile" săptăm6ni" l.I a n.(a(m(4( $e constată o mo4i2icare a in2orma+iei" o re4.tili1at .l 4e categorii .n.i coe2icient este mai ri4icată >i4eal apropiată 4e .lte categorii 4istincte 4.ngă 4.0inte" ci2re" imagini" 2ig. at6t per2orman+a s.area 4i2eren+ei 4e rang 3ntre pre1entarea originală ./iect.l.i 3ncercări #o.i le p.c+iei" prop./iect.nt pre1enta+i 3ntr5o or4ine amestecatăP sarcina s.i explica sit.ie să 2acă 2a+ă .s ini+ial 4e către E//ingha.rmată 4e repro4.măr 4e K) >3n altă 0ariantă experimentală '<<? 4e cartona.l.i .l.l elementelor repro4.i s.0inte" ci2re" litere" 2ig.rmătoarele./iec+ilor o serie 4e elemente >c./iect.tea sta/ili sing.l reconstr.s .tili1ea1ă o listă F< 4e c.a+ii 4e cri1ă ten4in+a 4e 4istorsi.lilor repro4. chiar ani 4e 1ile?( În al 4oilea moment" s.lă 4e calc.ată 4e 2actori a2ecti0i emo+ionali" 4e ne0oie oamenilor 4e a5.? c.nc+ie 4e necesită+ile experimentale care 0i1ea1ă capacitatea memoriei 4e l./iect.r( $e e0al.l 4e prima se etapă >originală? 4e4e memorareP C a n./iec+ilor este să gr. cele ini+iale( Economia este 4ată 4e 4i2eren+ele calitati0e 3ntre prima .l să le clasi2ice 3n mai m.l tre/.măr.i este să reconstr.area per2orman+elor se reali1ea1ă prin e0al. c.ne este accent.se corect( 5 )' 5 Cop:right .l a coe2icient.me( 4e C.i el să o repro4.a+iile" stările 4e incertit.l.

m.nor criterii mixte( Alte proce4ee 3n st..nc+ie 4e sistemele categoriale( Proce4e.l 4e omogenitate ale material.l l./iec+i este relati0 constant 4e la o experien+ă la alta( altă constatare este" 0aloarea ri4icată a coe2icient.i alte criterii c.l 0aria+iei 0ol.n n.măr.m ar 2i9 organi1area sintagmatică >constr./stanti0e" 0er/e" a4=ecti0e?P 9 organi1area pe /a1a pre2ixelor sa.lări 0er/ale .l stim.lilor repro4. gra4ien+i 4e semni2ica+ie 3n 2.n1ime ale procesării( 5 )) 5 Cop:right . rimelor" organi1area pe /a1a .măr.l gra4ării semni2ica+iei material.i 4e corela+ie 4intre n.l categorial este optim c6n4 se .li repro4.l me4i.nor propo1i+ii sa.l0ing >'AC)? .l.0inte aleatoare?P 9 organi1area 4.tili1ate . K d) elemente 4in 2iecare( Proce4e.i 4e memorat 3n care 0aria/ila in4epen4entă o constit.i 3n care se operea1ă c. 2ra1e 4in c.l.i( Proce4e.irea .l 4e categorii . heterogene 3n care 0aria/ila in4epen4entă o constit.i n.l.4i.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală N.l pre1entării 4e materiale omogene sa.măr.tili1ate spontan 4e către s.ie gra4.i Ehrlich >'ACK? 0i1ea1ă rol.l optim 4e stim.i corect( Vi1ea1ă n.i T.i semantic . 4e categorii ..tili1ea1ă .iP ast2el sistem.ie cantitatea 4e in2orma+ie memorată( Proce4e.l criteri.l 4.i imagistice .măr 4e Kd) categorii 4istincte c.l. DEPARTA&ENT ID )<'' .tili1at mai ales 3n cercetarea ni0elelor 4e pro2.măr./lei stim.l memorieiProce4e.pă criterii gramaticale >s.

n.ns.nci c6n4 stim.li .n proces prin interme4i.( Pro/lema esen+ială a 3n0ă+ării este mo4i2icarea .l $' pre1entat o 4ată sa.ltate 4in 2apt.nere*(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a 3n0ă+ării În0ă+area este .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III ÎNVĂŢAREA Con+in.i e2ectele comportamentale( $chema generală a experimentelor pri0in4 3n0ă+area >Iearst" 'ABB? se pre1intă ast2el.rilor este 0or/a 4espre o/i. sensi/ili1are( At.i care 4e0in o/ser0a/ile 3n comportament.a+iile experimentale pot 2i clasi2icate 3n trei categorii'( Există .l 3ncon=./iect.i orientări 3n psihologie( )( Anali1a 0aria/ilelor experimentale implicate 3n st.l să.al" separat >hrană" .nerea 5 )* 5 anterioară 2acilitea1ă e2ect.ce la o scă4ere a răsp.3n moment.cr.i 0a pro4./iec+ilor li se a4ministrea1ă o sit.n.ce o sensi/ili1are( Cop:right .in+ă" a4aptare sa.coli" c.4i.ce o mo4i2icare 4e comportament ce poate 2i clasi2icată ca o/i.ce .nele 4i2ic.lterior al stim.ie să +ină cont 4e experien+ă .l.n stim.l .in+ă( Dacă 3nsă exp.na alta" o caracteri1are a4ec0ată a 3n0ă+ării tre/.t.rător( În0ă+area tre/.lte ori" in4i0i4.l că 3n0ă+area se poate pro4.i comportament( În /a1a experien+elor 4o/6n4ite 3n me4i. 3n ca4r.i" se pro4.ns.l .l.ie să 2ie consi4erată o mo4i2icare 4e comportament permanentă pro4. om.l general( Acest stim.s o 3n0ă+are( $it.l este pre1entat in4epen4ent 4e răsp.l s.ra/ile" 4etecta/ile 3n timp.n.l 3n0ă+ării *(* Tehnici" proce4ee" aparat.i 2ără să 2ie prea aten+i( P6nă . 4e al+i stim.l.ră /iecti0e'( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are experimentală a 3n0ă+ării 4in perspecti0a principalelor .4i.rente .i 3n a/sen+a .rat comportament.a+ie stim.l .lP 3n moment.l( Exp.l sa.ri*(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a 3n0ă+ării *() Varia/ile experimentale 3n st. prin 3ntărire( $.l.oc electric" 1gomot? sa.l T' s. este ca1.nor mo4i2icări comportamentale măs.ltă+i 4e 4e2inire re1.l pre1entat 4e mai m.să prin practică sa.nt .( Precerin+eN.rii 4e l.i sa." ele0ii 3n clasă pot să 3n0e+e .lte ori 4.i 4acă a inter0enit o mo4i2icare 3n per2orman+ă 3nseamnă că s5a pro4.l 3n0ă+ării( De exempl. DEPARTA&ENT ID )<'' În am/ele sit.a+ii se 4emonstrea1ă că 3n T' s5a 3n0ă+at ce0a 4espre $'( .l 3n0ă+ării( *( Pre1entarea tehnicilor" proce4eelor .l căreia 4escriem per2orman+ele pe care le achi1i+ionea1ă animal.i aparat. 4e mai m.l T ) este măs.i achi1i+ia .

it să s.stos arată că este 0or/a 4espre o 3n0ă+are care n.gesti0e prin aplicarea 4e ." ne pot marca tot rest.i 3n 4ispo1iti0.tea 4in ce 3n ce mai m.ne pre1entări ale $' care 4epin4 4e apari+ia .ale( ricine a trec. li se pre1intă nici .r0enit 3n0ă+area( *( Al treilea tip 4e sit. creea1ă reac+ii p.gerea1ă că a0em 4e5a 2ace c.ri 4in partea s.l 3n care rela+ia 4intre $' .n stim.nii c6ini a.irea sa.n an.nele 4e altele" intersect6n4.gerat că acest tip 4e 3n0ă+are poate 2i la originea .ri 4e experimente n.l con4i+ionat?( RC este 4eterminat $C .l.terea pro/a/ilită+ii .ternic 3n măs.ror speciilor 4e animale s.a+ie 3l constit. >1gomot" l.ne 3n e0i4en+ă celCop:right mai /ine mecanisme 4e apărare ale speciei( . o /ogată paletă 4e experien+e in4i0i4.n.i .nt n.mină?( E2ect.l acest. .ternice 2a+ă 4e . procese similare( Pentr.a+ie pres.lt o importan+ă teoretică 3ntr.l t. 2ost prin. n.pă c.tr.a+ii 4i2erite sa.i Pa0lo0" 3n la/orator.i a tre/. DEPARTA&ENT ID )<'' sp.n.ternice 4e 4iscon2ort" 4e neplăcere( $5a.tim că este 2oarte g.m ar 2i 0iermii .oc.n. reac+iile emo+ionale primare( Pre1en+a acest.nic aplicări a stim.ng.mentală sa.pra con4i+ionării . g6n4irea ci c.na 4intre 2ormele /a1ale 4e 3n0ă+are pre1entă chiar .rilor 4e control cărora la T' li se aplică sit. a se p.5se 3n mo4 ine0ita/il( De asemenea" s.ia( E2ect.t.ri electrice la animale primiti0e c./iect.nor răsp.n stim. că +ine 4e mecanismele 4e s. are legăt.t printr5o experien+ă ne2ericită tin4e să o e0ite pe 0iitor( Acest tip 4e 3n0ă+are este 2oarte re1istentă la stingere( Experien+e c.l 3n care a s.l T ) >RC 9 re2lex.i an.i este p.ce la cre.l .lare ale acestei sit." a s.pra0ie+.m s.ire( Eapt.i este similar cel.l acestei .l p.mit răsp.lt( Din acel moment c6inii a.l să.ne 3n pericol s.i la cele mai primiti0e animale( Ea este re1.meroase asemănări 3n ceea ce pri0e.i .rat 3n moment.oc.a+ii se imp.l aplicării este măs.l con4i+ionat?" .n4a+ia n.s+ine Iearst >'ABG? clasi2icarea acestor experimente as.c6t" 3n practică" cele trei tip.ra 3n care p.l electric la animale iar la om a0em 4e5a 2ace c.n stim.i aceasta 4emonstrea1ă că 3n toate cele trei sit. alimente alterate" 4e exempl.l( În0ă+area 4intr5o 3ncercare Aceasta este ./iect. mani2estat o teamă permanentă 2a+ă 4e apă chiar 4acă in.n mecanism e0ol.ne 3n e0i4en+ă reac+iile e0ol. pot 2i i1olate ." chiar 3n con4i+iile 3n care .i tip 4e 3n0ă+are 4e5a l.te e2ectele .l experimental 2ără scăpare .l ne.ltat.a+ii operea1ă mecanisme sa.tili1area gr.ns la T)( D.tea e0i4en+ia aspectele partic.n stim.ns .p.l că a0em reac+ii at6t 4e p.i la alte animale p6nă la om( Cel mai a4esea s5a 2olosit .i( Acest răsp.ternic .l 4.ns atrage 2ie primirea hranei" 2ie e0itarea . reali1at experimente s.l necon4i+ionat? este .l.pra0ie+.ti0e ale speciilor animale pentr.l 0ie+ii( D.ră c. operantă( $ta/ilirea acest.ns.tem 5 )G 5 .ti0 4e apărare( constatare acci4entală a l.l" respecti0 4escrie mo4.nct 4e 0e4ere /iologic >hrană? prece4at 4e $) >$C 9 stim.i ini+ial ce apărea la $N( T) o2eră in4icii pri0itoare la mo4.mit aliment" 4e exempl.i 3n0ă+ării are mai m.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală )( Al 4oilea tip 4e sit.i $) a2ectea1ă s.p. a a0.ie con4i+ionarea clasică pa0lo0iană( $' >$N 9 stim.n4a+ie .i stim.nor 2o/ii( În la/oratoarele sale a a0.pă c.t loc o in.l.i e2ect.ră 4ată( P.i proces rapi4 4e asociere 3ntre .l nesemni2icati0 4in p.ne .ne că 3n0ă+area 4intr5o 3ncercare p.t loc 4ec6t o sing.m arată $eligman >'AC<? acest tip 4e 3n0ă+are p.i tip 4e 4epen4en+ă 3ntre răsp.oc( Aceasta este con4i+ionarea instr.porte apa care cre.

l.i 3ntărire experimentele cr. la acest stim.l 4intre primele st.i PecWham( A.n păian=en ca4e 4in p6n1a sa la prima 0i/ra+ie a .l .in+ă ca e2ect al .ce .lte ori 3n aceea.i să sp. a4aptarea( Este tipic pentr.i 4iapa1on" 4ar intensitatea răsp.0inte >3nso+ite 4e sanc+i.rmată 4e insatis2ac+ie este 3n4epărtată( Jegea propagării e2ect.n mecanism mane0rat 4e .i este corelată c. slă/irea .teCop:right lista 4e c6te0a oriID .gera că animal.a( Animal.tii pre0ă1.l.lare repetată s5a reali1at 3n 'BBC 4e către PecWham .nerii la o stim.+in sta/ili1ate s.i proces 4e 3ncercări .n m6ner c.l.l căr.nei c.pra exp./iect.torii a. să 2acă a/strac+ie 4e con4i+iile s.nt in2l. DEPARTA&ENT )<'' experimentator.te c.l.ea să ac+ione1e m6ner.net repetat 4e pro2.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală În0ă+area 4in experien+e repetate Un.a( Pe măs.i 2enomen a4aptati0 4e minimali1are .i E//ingha.it" la altele corect( $e cite.l.nt haotice p6nă c6n4 re.ti" maim.rmată 4e satis2ac+ie este consoli4ată iar 4acă este .rilor corecte .i a0ea acces la m6ncarea 4in a2ară( Primele 3ncercări s.ia se p.i apoi se pro4.i se cere s.tor.i să.l a 3n0ă+at gra4at prin selectarea răsp.nă o ci2ră asociată( Ja .ns.ea1ă 4acă stim.ns. o ci2ră.rmătoare 2or+a" intensitatea reac+iei este la 2el ca la 3ncep.lt 4e recompensă( Jegea propagării e2ect.l scă4ea ceea ce s.. .i Thorn4iWe .i apoi apari+ia c.i c.n.n4 m.l.n 2enomen in0ers" 4e sensi/ili1are( De exempl.nt mai p.l .l.ne iar cele mai p. este marcat 3n mo4 4e10oltarea psihologiei 3n con4i+ionare( Dacă .l sp.l l.ră . 3ncercările timp.l 3n2ometat era 3nchis 3n c.i este 4eterminată 4e o stim.06nt era asociat c.ce .lte ori 3nainte 4e a 2i 2olosit ca $C americane pa0lo0ian con4i+ionarea este 3nt6r1iată >2enomen 4e inhi/i+ie latentă? .ce 4in no.tili1a 4rept s.l.n." aplicarea repetată 4e .i să.i 4acă mane0ra m6ner.ltat al .en+ate mai m.se cite.i Thorn4iWe con4.ne sa.tea 4eschi4e .n. .i erori s.n.rmătoarea o/ser0a+ie empirică.ternic in2l.i a 2ost 4emonstrată experimental 4e către Thorn4iWe 3n 'A*K( El a pre1entat o listă l.ea1ă reac+iile 4e retragere( $ensi/ili1area răsp.ngă 4e c.l consecin+elor care pot a0ea loc( Ast2el" o legăt./ 2orma .i să 4eschi4ă .l clasic al l../iec+i animale" pisici" c6ini" pe.lterior 4acă este pre1entat ca $C sa.rent.. pornit 4e la .oc.nor stim.i ignorare a .l.ternică .i ne sp.en+ate 4e sanc+i. acelea.ccesi0e( Experiment.ternici" noci0i( $ensi/ili1area 2ace parte 4intre mecanismele 4e s.ciale care a.4ii comportamentale as.l este repetat 4e mai m.nei legăt.ră ce se repeta. a=.li necon4i+iona+i" p.se o/i.pra0ie+.a .ne reconsi4erarea moti0a+iei( El 4emonstrea1ă că 3n0ă+area este re1.ne gre.ri electrice accent.06nt .n.t .i 1i( În 1i.ri este re1.l poate Conexionism.a se 4eschi4ea .l 0a proce4a la 2el c.nele asocieri 5 )K 5 experimentator.in+ei( În0ă+area prin con4i+ionarePe l6ngă sensi/ili1are sa.ltat.lare p./iecti0e Thorn4iWe 3.li nesemni2icati0i( Alteori se pro4.tie .i /eha0iorist( $pre 4eose/ire 4e experimentele l.i 2iecare c.n 4ispo1iti0 s.n. o/i.ire op. o 3n0ă+are prin o/i.n s.neori la 4enat.i . În l..in+ă" pre1entarea repetată a .rarea e2ect.i reac+iile mai /ine sta/ili1ate s.te 2iecare c.0inte .crarea sa 7Inteligen+a animală[ >'BAB? Thorn4iWe 4escrie concep+ia sa .i stim.ne că 3ntărirea sa..s care 3ncerca. ni0ele mari 4e excita/ilitate pro0ocate 4e stim.ns.i .ite( Jegea e2ect.+e .i prop.i eliminarea celor gre. .l se 4imin.n.

3n con4i+iile 2lăm6n1irii( o/ser0a+ie acci4entală l5a con4. extins as.ns >sonerie? $tim.i 4ispare( Acesta este proces.n stim.a+ia 3n care $C este pre1entat mai 3nt6i .l con4i+ionatp nici .l 3n care $C este pre1entat .r 4.nt pre1enta+i exact 3n acela.i p.l con4i+ionat ^ $tim.4ierii 3ntăririi" stingerii" resta/ilirii re2lex.s" a st. DEPARTA&ENT ID )<'' .l .l necon4i+ionat 9 hrana( În experiment.l să.l.a proces.ri 4e con4i+ionări pot con4.l con4i+ionat se stinge( Variante experimentale ale con4i+ionării 4e tip pa0lo0iana? con4i+ionarea sim.l.l 4e sali0are .i 3.nea 3nainte 4e apari+ia $N( Cele trei tip.ce 3n ca1.rile 7corecte[ a.mit acest re2lex 7secre+ie psihică[ pentr.gestia că stim.l necon4i+ionat p re2lex necon4i+ionat Asociere repetată >hrană?>sali0are? LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL(( LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL( III( $tim.l care a4.rmat 4e $NP cei 4oi stim.ltană se reali1ea1ă 3n sit.i re2lex con4i+ionat 3ncepe c.r6n4 prin interme4i.i aprin4ea l. clasic mai 3nt6i se presară pe lim/a c6inel.n răsp.4iat ini+ial proces.pă asocieri repetate c.n 2el 4e 3ntărire" re2lex.mina se pro4.nor experimente sistematice pornin4 4e la s.le cantitatea 4e sali0ă pe care c6inii 4e experiment o elimina.mina 0a pro0oca sali0a+ie( J.t la ela/orarea . m6ncarea" 4.i 3ncetea1ă ac+i.nea 3n acela.l necon4i+ionat p re2lex necon4i+ionat II( $tim.l ne.nei 2ist.l 4e stingere experimentală( 4ată c.a+ia 3n care $C .l. trecerea timp.i poate 2i pre1entată ast2elI($tim.tere semni2icati0ă a sali0a+iei( De aici" Pa0lo0 a trec.mina 9 poate 4eclan. stim. 2ost mai 4es repetate 4ec6t cele 7gre.l.n re2lex con4i+ionat( Pa0lo0 a n.cea m6ncare .r 3n a/sen+a $N" re2lex.s la 4e10oltarea cere/ralelor sale experimente pri0itoare la ela/orarea re2lex.i timpP /? con4i+ionarea 3nt6r1iată se reali1ea1ă 3n sit.i con4i+ionat( Ast2el a constatat că 4e 2iecare 4ată c6n4 3n 3ncăpere intra 3ngri=itor.ltatele a.i momentP c? con4i+ionarea 0estigială se pro4.i 3ncetea1ă ac+i. mai apare nici . 9 l.tr.ns. 3ntăriri repetate( Dacă $C este pre1entat sing.i con4i+ionat( Achi1i+ionarea .i $N s.n.l.i sing. 4emonstrat că răsp.l e2icien+ei con4i+ionării( Cea mai e2icientă este 2orma /? 9 con4i+ionarea 5 )F 5 Cop:right .li 3.mina" ca stim.4ră 4e carne care pro0oacă sali0a+ia( Irana este $N" sali0a+ia este RN( Asociin4 .i" 4acă n.l con4i+ionat 9 l.pă c6te0a repeti+ii" l.pra st.l con4i+ionat sca4e 4in intensitate progresi0 . a5l 4eose/i 4e reac+iile 2i1iologice ne3n0ă+ate( $chema experiment.l con4i+ionat" pro0oacă .cea o cre.ltate 4i2erite mai ales s.l neco4i+ionat p re2lex con4i+ionat Cercetările l./ aspect.l 4igestiei măs.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală recompensă?( Re1.i Pa0lo0 s5a.mina" care apare o 4ată c.ce la re1.i apoi este .ite[( Con4i+ionarea clasică >Pa0lo0" 'A)C? I0an Petro0ici Pa0lo0" sa0ant r.

DEPARTA&ENT ID )<'' 3n2ometarea este o con4i+ie 4ar cre4em că această con4i+ie a 2ost cel mai /ine 4emonstrată 3n experimentele l.i erori( Eiecare 3ncercare re.ea1ă .li care a 3nso+it o mi.l.itate >D.are a semnalelor la mi.carea care l5a con4.a 4in 2a+ă 3ntre4eschisă pentr.r" 5 )C 5 Cop:right .l c.tor( El s..thrie este legată 4e 3ncep.pisica poate să ac+ione1e as.rmătoarele..c6inele era 3n0ă+at să ri4ice la/a la .că ci n.+ia l.carea respecti0ă( Concl.l" recompensa" sanc+i.i e2icien+a con4i+ionării( Con4i+ionarea instr.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 3nt6r1iată" apoi a? .a 4e semnal. că nici o altă reac+ie n. 3n0ă+are c. este semni2icati0ă 3ntot4ea.tia l.ra asociati0ă( &oti0a+ia in2l.ngimea inter0al.ce .en+ea1ă 3n0ă+area 3n mo4 in4irect prin ceea ce 3l 4etermină pe animal să5l 3ntreprin4ă( Recompensa n.cări( De asemenea" starea moti0a+ională" 2oamea" setea n.it prin m.l care a 4.i Pa0lo0" la $anWt Peters/. este importantă" ea n. neapărat să măn6nce( Desig.care( C.i Thorn4iWe( Pisica intră printr5.i stereotipiei 3n comportament at.m ar 2i.l.it re1em6n4.l r6n4 să iasă 4in c.0inte" .nel 3n c.nci c6n4 sit.ire prin recompensare a 2ost 4en..nea" repeti+iile n.i Iorton a . acest l.rg( Experiment.carea pe4alei 0a repeta mere.i 2or+a mi.s la reac+ia corectă( Recompensa prin m6ncare n. pro4.itatea 4intre semnal .n.i Pa0lo0( .l clasic a l.i HonorsWi" 3n 'A)B" la Var.i apoi c6inele era hrănit( Această instr.n 4ispo1iti0 asemănător c.n mo4el 4e stim.l tin4e să repete mi.i Pa0lo0 contri/.imp.n stim.ne că o com/ina+ie 4e stim.mită mai t6r1i.ls.l tipic consta 3n .pă mai m.neori animalele nici n.i experiment este marea 2rec0en+ă a repetiti0ită+ii .pra pe4alei 4.cces.na" .i D.tiei se a2lă o pe4ală care 4eschi4e o . .i Thorn4iWe . o reac+ie( Experiment.a+ia este 2a0ora/ilă . simpla ata.rmări 3n concor4an+ă c.i D. 3ntăre.mentală primirii 3ntăririi( Con4i+ionarea prin contig.i mi.s la s.ra 3n care 4etermină pre1en+a . oca1ia primei asocieri c.lte 3ncercări .t.cărilor care intră 3n legăt.i ast2el 4e comportament monoton( Alte aspecte importante pentr.tieP 3n mi=loc.li 3.ltate.i D.a( Prima 3ncercare se 2ace c.i capătă 3ntreaga 2or+ă asociati0ă c.s+ine că exerci+i.4acă i5a re. legea 2rec0en+ei ci c.l.pro/a/il că animalele 4oresc 3n prim.P 4acă i5a re.tori( Eoamea este importantă n.ită este 2otogra2iată( $e constată că animal.nică a 3n0ă+ării ne sp.te reac+ia corectă 4ar pre0ine slă/irea ei pentr..care" la repetare tin4e să 2ie .i 3n 2ine c?( $5a constatat o rela+ie in0ers propor+ională 3ntre l.l este necesare 4ar că acesta n.nt tratate 4e către a." 3n 'AG<" 4e către Iilgra4" con4i+ionare instr. că 2lexarea la/ei picior..nică a asocia+iei este contig. s.thrie" 'A*K? Inspirat 4e cercetările l. a 0e4ea m6ncarea( Re1.nt men+ionate 4e către a. se poate ata..l con4i+ionatP la/a era 3n4oită 4e către experimentator .n t.i era instr.i 4eschi4e ... c.ă 4in sticlă a2lată 3n 2a+ăP apăsarea pe4alei 4eclan.i reac+ie( Jegea .thrie .rile /eha0iorism. măn6ncă hrana a2lată 3n a2ara c.1ia cea mai importantă a acest.cr. alte c.rmată 4e aceea.thrie.mentală" pentr. s.i experimental( Jegea .tili1at .5se 4e pe4ală 0a repeta mi.tiei( o/ser0a+ie se poate imp.o0ia" apoi 3n la/oratoarele l.mentală reali1ată 4e către &iller .ne 2a+ă 4e această constatare a l.n aparat 4e 2otogra2iat .i 4e timp .mai 3n măs.

l 4e 3ntărire" 2or+a sa este mai mare( Element.a+ia a? s.i permi+6n4 3nregistrarea răsp.o/olan.l s." pescar.ra cre. pot 2i corelate c.ne 4e consoli4are a comportament.i a0em 4e5a 2ace c.te 3ntr5 .lii c. .l con4i+ionat" $Winner 2ace 4istinc+ia 3ntre 3ntărirea primară 9 care satis2ace 4irect ne0oile primare" /iologice" 2i1iologice .l 4e răsp./liniat că sanc+ionarea copiilor pentr.nosc.i 4e răsp. /oa/e( Consecin+a este 0i1i/ilă 3n cre. sit.rilor emise( sing.nor me4iatori c. por. prin4e pe.i care ci.n.ră 3ntărire este s.lte ori apoi 3nregistr6n4.ni2ormitate( De exempl.4a" sanc+i.ri pro0ocate 9 . 0e4erea pe4alei este importantă ci apăsarea ei( În acest ca1 3ntărirea este 3nt6mplătoare 2a+ă 4e răsp.i >ren.ie să 2ie aplicată ime4iat 4.ns.nct.n stim.i /? comportament.i a0em 4e5a 2ace c.terea ritm.pă mani2estarea comportament.ri 4e programe 4e 3ntărire( Important este că 3ntărirea tre/.l n.ne 4ar c6n4 3ncetea1ă 3ntărirea comportament.l $ >Pa0lo0?( Pentr.in+elor care s. are caracter 4e reg.l se stinge repe4eP /? 3ntărirea la inter0ale 2ixe se aplică ime4iat ce a 2ost emis răsp.ce e2ecte mai persistente 3n timp 4ec6t 3ntărirea la inter0ale 2ixe( $Winner a 4escris trei tip.l.n n.l 4e răsp.+i .rmată 4e pre1entarea .ie să apese pe o pe4ală pentr.rilor alese( Într5.ns.măr 4e răsp.l tre/.rile la stim.l sa.it similar .n alt experiment" $Winner a .ce e2ectele cele mai /.5se o c.5i 3mpie4ică să 2acă altce0a care este la 2el 4e .m ar 2i /anii" la.l 4e stingereP c? 3ntărirea la inter0ale 0aria/ile care se reali1ea1ă la inter0ale aleatorii .i stim.l.ns( Jegea con4i+ionării reac+iei operante sp.i 4e1ira/il( a? 3ntărirea la propor+ie 2ixă este aplicată 3n raport c.ns.laritate sa.n 4ispo1iti0 tip c.l.ns.ns.i[ alcăt.n 4ispo1iti0 n.te 3ntăriri la inter0ale 0aria/ile ceea ce 3l 2ace re1istent la stingerea răsp. DEPARTA&ENT ID )<'' s.ri emise( Pentr. a pro4.i este 3ntărită prin hrănirea c.tia por.ns.r/ă tipică a stingerii reac+iei( În 0ia+a reală 3ntărirea comportament. con4i+ionarea 4e tip.l 4e 0e4ere al ni0elelor 4e 3ntărire" respecti0 al tre/. clasic $Winner a .n.n4ară 9 care o2eră satis2ac+ii in4irecte prin interme4i.mit loc( Reac+ia l.l.m/el.ră c.l este 3n legăt.ns 9 ce o2eră răsp.i pe4eapsă $Winner a 2ost categoric 3mpotri0a . sit.it?( De alt2el" 3ntărirea la inter0ale 0aria/ile se pare că pro4.l R" operantă" prin 3ntărire 4eoarece răsp.terii n.ns.a+ia /? răsp.pă ce a primit o sing.ns.ri operante con4i+ionate( D.l.l.tili1ării pe4epsei ca meto4ă 4e53ntărire" ca meto4ă 4e e4.i operant este .ce .i care pro4.ca+ie( El a 5 )B Cop:right .ns.măr.ncare a .tili1at .nosc.rilor por.nt capa/ili să repete reac+ia 4e 2oarte m.ns.ns.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Con4i+ionarea operantă >$Winner" 'A*K" 'A*B? $Winner a ela/orat cele mai complexe .n an.nea( În pri0in+a rela+iei 4intre recompensă .ne că 4acă apari+ia .i la acest tip 4e 3ntărire apare risc.tili1at .terea ritm.rile n. .m/el.ră 4ată por+ia 4e m6ncare .l să. 2ace 4istinc+ia 3ntre. con4i+ionarea 4e tip.măr.te la 2iecare ar.i răsp.l.l să.l.l operant 9 ce o2eră răsp.n+area la pesc.ri corecte( Pe termen sc.i con4i+ionat( Din p.pra 3n0ă+ării prin con4i+ionare( În mo4el.meroase cercetări as.l c.m/el.nt speci2ice răsp.te pe măs.i operant n.l .rt acest program are e2ecte /. n.t .nt satis2ăc.eală n.2icientă pentr.i 3ntărirea sec.i n.ns.a? comportament.i 3n acest 2el 2ixea1ă mai /ine comportament. o gre. a primi m6ncare( Deci" n. 3ntărirea( În experiment.ns.le.l 4e control este cre.i răsp.l.te prin 3ntărire .lP .tie 3n care .g.mit 7c.o/olan.ri corecte" ast2el 3nc6t recompensa cre.n4i+ei" 4ar prin16n4 4in c6n4 3n c6n4 prime.

ie să 2acă cel pe4epsit( În concl.rile organism.nt ep.a+ii criticeP /? capacitatea primiti0ă 4e 3n0ă+are este al 4oilea mecanism 4ar ce0a mai lent 4e a4aptare la sit.tomate necesare 3n a4aptarea la sit. imp.l negati0 a.l >R? 4epin4e 3n egală măs.i n.ltă 4in 3n0ă+area com/inată c.i as.l tre/.ie să 2acă n.ne( Con4i+ionarea .nor 4eprin4eri este n.te asig.iP 4? stingerea actelor ne2olositoare" 3n0ă+area reac+iei negati0eP e? 3n0ă+area prin 3ncercare .4iate experimental 3ntr.l să.t experimente mai complexe 4ec6t simple con4i+ionări sa.teptatP c? pe4eapsa pres. 4.l.pra organism.4ia1ă 3n experimentele sale as.i comportament ne4orit prin aplicarea .i pe4eapsă s5a.l > ?" iar răsp.tp.i o.ră primele mecanisme a.teP c? reac+ia 4e apărare antece4entă este al treilea mecanism ce re1.it al cercetărilor l.i ast2el comportament.l ini+ial a l.t5.ll a 2ăc.i stim.ccesi0ă n.ns.măr. .ll >'AK)? a 4escris opt mecanisme a.l n.i ceea ce tre/.nci c6n4 este stim.tomat e2icientă pentr.ce 4ec6t la inhi/i+ie( rice per2ec+ionare 4epin4e 4e 3ntărire( Cantitatea 4e 3ntărire n.l.rile st. să ren.l po1iti0 .i" 3n0ă+area mecanică" .mente etc( I.l.i >o.ie pre1entarea . DEPARTA&ENT ID )<'' .ator 4esă06r.l >$? a2ectea1ă organism.ie 0aria/ila 4e /a1ă 3n achi1i+ionarea .l.lii ini+iali( I.t5.i 4e $( Concl.n.ns.lat 3n mo4 plăc.p.i eroareP 2? 3n0ă+area prin 4iscriminareP g? reac+ia 4e2ensi0ă antece4entă ce 4epin4e 4e persisten+a .i stim.rmătoarele s.l 4e 3ntăriri( În ceea ce pri0e.i Pa0lo0( Concept.răm in2l. că 3l 4etermină pe in4i0i4 să o e0ite .ll a 2ost .n. comportament.nci c6n4 se comportă /ine( Pe4eapsa n.m 4e cantitate să existe( Ceea ce constit.ne trans2ormarea .n+e la comportament.ns. s.i l.i c.a+ii mai p. 4e /a1ă este 4eprin4erea pe care o st.ie să măs.n.1ie" re2eritor la 3ntărire" recompensă .i >inp.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală gre. 3nc. cel care o aplică .i stim.l .l care pro4. 3ncercări .ra=at at.n contin.te 3n0ă+area" I.l.l. a/sen+a .it( Dimpotri0ă" copil.ce neplăcere" a0ersi. con4i+ia ca .lii .l ne4orit( Apoi" 2oarte a4esea" pe4eapsa este asociată c.perea sa.ll o/ser0ă că simpla repeti+ie s.i n.tp.i $Winner( a? 3ntărirea po1iti0ă constit.en+e la 2el 4e o/iecti0e ca .i stim.tomate 4e comportament a4aptati0a? ten4in+ele 4e răsp.1ia sa era clară.m ar 2i.l in4e1ira/il( În al treilea r6n4" pe4eapsa arată ceea ce n.in4 in2l.i erori( A apelat la 3n0ă+area prin 4iscriminare" 3n0ă+area la/irint.i1ate 4e stim.3n0ă+area anterioară" programe 4e 4epri0are sen1orială" a4ministrarea 4e 4rog.s . generali1area stim.l.pra organism.ie să 2ie recompensat sa.i 2ormarea 4eprin4erilor >I.pra re2lexelor con4i+ionate( În raport c.en+a me4i. a2ectea1ă intensitatea 4eprin4erii c.ll" 'A*)" 'A**" 'A*G? I.gestii opera+ionale ale sistem.rmelor lăsate 4e stim.la $ 9 9 R( $tim.+in ac.i apoi răsp.l.tili1area 4e instr.l.t >hrană" recompense?P /? 3ntărirea negati0ă semni2ică 3ntrer.en+a exercitate as. este a.ri ce pot 2i tratate 4rept 0aria/ile experimentale constit. mo4el.n.i răsp.3n experimente tre/.t? .c6t există .i Thorn4iWe .n minim.t?( Inp.ns 3nnăsc. c. tre/.i Vatson $ p R el a4optă 2orm.i alte in2l.l se 0a schim/a at.ră 4e ca .lP 5 )A 5 Cop:right .

na ne 3n4reptă spre ce0a sa.a+iile peric.ră cale la capăt.i comportament constă 3n 0aria/ile ale me4i.nsă s.i 2i1ică ce se a2lă la 4e/./iecti0e 4ar 2iecare poate 2i măs.lii 4in me4i." 4acă animal.i comportament.tere" re1.te constante pentr.oare 4.i există o sing.l este reglat 4e aceste scop.l 2.i este molar" inten+ional .li interni .na 3n4reptat spre .i >programele 4e 3ntărire" tip.tomată a Psihologie experimentală comportament.i externi spre o sit.ri 4e reac+ii motrice" nat..l se orientea1ă 4.pra 3n0ă+ării rela+iilor semni2icati0e( Acestea s.pă principi.l este 3ntot4ea.i inten+ional( Este molar pentr.ce spre scopP 4eci n.li? .l inten+ional >Tolman" 'A*)? $istem.m hrana este *< 5 Cop:right .l este 3n acela.ca+ie anterioară" me4icamente" 0itamine etc(?( Tolman insistă as. DEPARTA&ENT )<'' asc.+ă 0e4e c.lare sa. răm6ne la ni0el mecanic" la ni0el stereotipi1at( În proces.lare" glan4.teptare a 5 recompensei o maim.te ceea ce există 3n me4i.ltat.+ia l.it o alegere corectă( .l 4e 3n0ă+are comportament. 3n0a+ă mi.n 0as 4in 4o.organism. ne 3n4epărtăm 4e ce0a .l este in2l.cări ci semni2ica+ii( Aceasta este .pă semnele care 3l pot con4.na( De exempl.rte .l.l comportamental 2iin4 acela.te e2ectele lor as. pot 2i 4istinse clar 3ntot4ea.nor 0aria/ile interme4iare ca incl. că .ns.i Tolman as.ti 4acă este controlat 4e 3ntărire sa.i( Tolman a ela/orat experimente prin care să 4emonstre1e 0ala/ilitatea teoriei sale as.noa.nt men+in./linia1ă existen+a . a ocoli sit.l n.l l.i către o/iecti0( G(G(C( #eha0iorism.ri pentr.l .n comportament are proprietă+i 4istincti0e" strict speci2ice care tre/.i Tolman s.i timp malea/il" 2lexi/il" se caracteri1ea1ă prin posi/ilitatea 4e a 2i 3n0ă+at" n.ă mo4ele as.&ihai ANIŢEI h? reac+ia antece4entă 2.l 3ncercărilor etc(? .nii( Alternati0e l.i . 3n0a+ă .ră ghi4area a.s+ine că om.i( &o4el.ă 0ase .l mani2estă o pre2erin+ă pentr.l cel.c6t comportament.măr.mente" res.sc.n mo4el 4e mi.p.ale >ere4itate" 06rstă" e4.pra 3n0ă+ării.teptare a recompensei" 4e 3n0ă+are a po1i+iei .n.n /eha0iorism inten+ional 3ntr.i mai mic e2ort( Comportament.i implicit la scă4erea tensi.pra comportament.l.care ci rela+ii semni2icati0e" o cale comportamentală( Aceste 4o.4 procese cogniti0e( #a1a 2i1iologică .i n.nt experimente 4e a.i 0aria/ile ale 4i2eren+elor in4i0i4.i cogniti0( De asemenea" comportament.nc+ională asig.lilor" tip.s 4e stim.l clasic al 3n0ă+ării pres.că la o/+inerea .rale care sta. a 4epă.ge tot mai repe4e .rată prin experimente 3n care toate celelalte 0aria/ile s./ .ri?( Aceste 0aria/ile interme4iare par s.l căreia este m6ncare" n.a4ar" comportament.i 4e stările 2i1iologice( Tolman s. a0ea acces ime4iatID la m6ncare( &ai t6r1i.n /eha0iorism original caracteri1at 4rept molar .a+ie 3n care el 3n0a+ă sec0en+ele corecte 4e mi. a 2i c. ne.i 4escrise in4epen4ent 4e procesele m.i cele 4epen4ente >răsp..i 4e 3n0ă+are latentă( În experimentele 4e a.l am/iant >căi" instr. la /a1a sa( Este .i contri/.care care să 4.n scop( Întot4ea.l este con4. acti0ită+ile sc.pra 3n0ă+ării n. pentr.i a re.ra .ie să 2ie i4enti2icate .ne că organism.i o/stacolele sa.i an.ri .en+at 4e stim.l. i se permite să aleagă 3ntre cele 4o. 0om .ltat .ă existente 3n 2a+a ei" 4ar n.rse? pentr.n. 4e c. .i caracteristici ale stim.i Tolman este .mit re1.t.pra acestor 0aria/ile interme4iare care apar 3ntre 0aria/ilele in4epen4ente >stim. atingerea cărora 2olose.nosc.l om.loase( A.l.

n4e se a2lă o/iect.l 4oi n.n c. acelea.nspre1ecea 1i( Anali1a re1.i n.ne pe prim.tomati1ate( În experiment.l. m6ncare .l .l plan 3n0ă+area int.ternică la a4resa mo4el.ngă pe calea 4oi care are .l.ltatelor a p. 4e erori( Dr.1ă salata .nătă+ească repre1enta o critică p.n. a=.pă În3ncep. toate cele trei căi ./lica l.o/olan.i 3ncepe să ca.i Tolman este că animalele 4e+in .l la/irint.l este lăsat să se 2amiliari1e1e c.l. 4emonstrarea 3n0ă+ării latente Tolman a apelat la .pă ce 0a găsi calea .ngă la me4ia 4e erori a prim. o 2r.i 3n0ă+ării prin 3ncercare .tea.l.tere sa.m.+in pre2erată( D.te[ .n 2el 4e recompensă 4ar a.l.+ie a n.l( De asemenea" s5a 4emonstrat că 3n0ă+area po1i+iei este mai .are" cinci5.i me4i.măr.te /anana( Alte experimente a.n.rmătoarea 4istri/.ase erori pe 3ncercare( Dr.iască o imagine mentală a la/irint.sc .p.i pe care o 0a găsi 4e asemenea /locată ce0a mai 3ncolo( În contin.+ine erori" iar 4. 2ost .i( În experiment a.i mai p.l. li s5a 4at nici .i re1. a 2ăc.neori 3n 2.t ameliorări 4eose/ite" iar 3n 'C5a 1i a0ea 3n me4ie" 3n contin.l a ac+ionat con2orm .p.o/olanii a. 2ost lăsa+i să explore1e li/er la/irint.nei 4eprin4eri a.3n re. expectan+ă a o/iectelor5 scop speci2ice" ast2el 3nc6t" 3n con4i+iile schim/ării o/iect. 3ncep.p. 0a mai 3ncerca calea 4oi ci 0a merge 4irect spre calea trei" cea mai l.i Tolman explică per2orman+ele gr.ns.+ă( &aim.l propri.it maim.i 2ixare a celor corecte( 5 *' 5 Cop:right .o/olanii a.ngă ..n la/irint( Ja/irint.i( Celor 4in gr. potri0it .o/olan. 2ost reali1ate pe .+a re2.p.l .rare a constr.n1ă 4e salată" mai p.i+ie 4.i cei 4in prim.l.crarea 7Inteligen+a carte ce ce a.l gr. o/+ine recompensa 2ără să mai treacă prin proces.ită c.+ele p.n comportament ce 4i2eră .n la/irint complicat . atins capăt.m ar 7c.noa.i c.o/olani care tre/.rgă .p( Dr.a+iei .i5scop se pro4.noa.oară 4ec6t 3n0ă+area răsp. maim.1ia l.nei 7scheme[ a sit.i gr.l trei n.l.ă erori la 3ncercare( Dr.n 2el 4e prec. .l 4oi n.s 3n e0i4en+ă .ie să parc.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Experiment.i eroare /r.p" iar 3n a 'C5a 1i a. a primit nici o recompensă" 3n primele 1ece 1ile" 4ar a.n.o/olani c.l a 2ost contin. DEPARTA&ENT ID )<'' .pă a 'C5a 1i a a=.l este capa/il 4e .ngimii 4r. să primească recompense" per2orman+ele lor maim. a o/+in. a 4emonstrat nici o ameliorare 3n primele 1ece 1ile pentr.tili1a+i . o me4ie 4e 4o.i se sta/ile.n prim segment com.l 4e 3nlăt.pă Tolman .ltate( Concl.i la trei gr.p.ie să a=.i calea pre2erată este /locată( D.i /anana asc.l care să5.o/olani( În gr.l 2oarte repe4e c.l.p.are el n.t să 2ie recompensa+i 4in a .iti0ă .te or4inea pre2erin+elor( $e constată o alegere 3n or4inea in0ersă l.51is" .nci c6n4 a.c 4ereglări comportamentale( În experimentele 4e 3n0ă+are a po1i+iei s5a 4emonstrat că animal..i 4escris 3n c6te0a 1ile să a=. /locată 0a 3ncerca să a=.nsă s.i( C6n4 3ncepe experiment.ngă la c.ns să termine la/irint.l a 4emonstrat mo4./ o cană a 2ost 3nloc.at .ră Hjhler p.l la 2el 4e 4es ca .p.l are trei căi( Yo/olan.p. ca" În0ă+area prin int.i trei prin că .l tre/.tia c. 2ost hrăni+i 4rept recompensă at.t 4in ce 3n ce mai p.ri 4e .+in interesantă pentr.nc+ie 4e con4i+iile schim/ate ca .n.+elor[" să se 3m/.l trei n.i" o hartă cogniti0ă( 3ncercărilor eronate . calea .ns la o 4e cătreeroare( Thorn4iWe( sing.l pentr.i 2apt.t 'A)K" Vol2gang Hjhler p. .

l sa.lt asam/l6n4 4o.. 2ost 4isp.nere( #irch >'AGK? s.rmătoarele elemente'( o/iect.+ele a.+iei int.ite se retrage 3ntr5.l.nge la /anană" a2lată 3n a2ara c.l c.ate pe maim.te legate 4e 2apt.nt cel c. re1ol0at5o 4.. a.i5 scop .l schematic a0em 4e a 2ace c.s 3ncă 4e la prima exp.esc să ..ă lă4i+e( Experiment.ie să 2olosească .nere 4e0ine 2amiliară( Această 4i2eren+ă 4emonstrea1ă că 3n0ă+area s5a pro4./iect.i percepti0( P.nci" 4eseori 2ără s.rcat( Într5o 0ariantă mai complexă" maim.ltat.i5mi=loc( C.+e( Cele mai c. a a=.pra celeilalte" tot.rs.rma este re1..i a.it nat.ltan" a re.l este ceea ce are loc 4atorită sit.it să a.n sing.ia.i o lă4i+ă 4e lemn" /anana poate 2i o/+in.pă /anană( Pro/lema este 4i2icilă pentr.i sare 4. int.tilor la această .i+ia este re1.i n.ns.lare pre1ente" iar .ra 3n care acesta este 4eschis cel. mai m. alte c.rii sta/ile a celor 4o.rmă( Proces.i eroare( Răsp.l restr.iti0e a 2ost pre1ent .pă ce prima 4ată a.i corect 4epin4e 4e str.i .l 4.l.n.i+iei prin integrarea 3ntr5. să s.l sing.i+iei 3n /a1a restr.+ei" 4ar .ct. cimpan1ei .lte salt.mai 4.n.+a a 0ă1.nosc.l c.i a o/iect. poate a0ea int. 2ost e2ect.ct../linia că" 3ntr5o an.l 4e proces .+a 3n2ometată 0a 3ncerca să a=.ri nere.pă ce le5a 0ă1.ra str..l intră 3n c6mp.s( Int. /astoaneleP *( s.i+ia se mani2estă 3n moment.ră" int.prap.ă /astoane" 4ar n.i să se ca+ere pe ele pentr.l că pe parc.+aP G( re1ol0area 3n /a1a int.e1e o lă4i+ă 4eas.l 3n care /aston.a+iei 4e stim.al al maim.l.Ho22Wa 2ace 4istinc+ie 3ntre concept.+ă" 3naintea ei" a 3n0ă+at .nct.l 4e plecare al mo4.ase maim.ns.+a se s.a exp.l o/+inerii sol.te s..pă /anană( P.i+ie la pro/lemele 4e matematică 4acă n.pra Psihologie c.lte ori 3m/inarea celor 4o.nge la hrană( Dacă maim.li( C6n4 stim.l.l. s.i pre1ent( Este respins rol.n ciorchine 4e /ananeP maim.l mi=loc 9 lă4i+ele sa.i a repetat 4e 2oarte m.l experien+ei.ă lă4i+e .ie pe c.Experimentele l.ra c6mp.tă 4acă maim.nă 4o..l 9 maim. re. 2ost a=.a oară" procesele s.nt 4eose/ite 4e cele prece4ente( Ast2el" a 4o. .lii s.l.i+ia 4epin4e 4e experien+a anterioară( Un copil n.mită măs.cces pentr.că se a2lă .+e a.n comportament 4e 3ncercare ..rării 4atelor c6mp. /astoane( În acest ca1 pentr.i pare că a a/an4onat( În c.tiilor a a0.i s5a 4esc.i" reali1ate 3ntre 'A'*5'A'C" a.rării 4atelor c6mp.+eiP 4eas. 3n+elege sim/ol.ct.r c6mp a o/iect. /astoanele( &ihai ANIŢEI Experiment.l al 4oilea" c.ct.i cel c.+a tre/.t c.ca maim.lte /astoane 4e /am/. c. că maim.ltat.l.tili1e1e /aston. a a=.ă /astoane( Ja mo4.0inte" 3n0ă+area este re1.tii experimentală este at6rnat ..cces 3n a atrage /anana către sine( Cel mai inteligent 4intre cimpan1ei" s.l gestalti.t loc 3n c.pă mai m.ncă c.i Ho22Wa este ipote1a că legile organi1ării percep+iei pot 2i aplicate 3n 3n0ă+are( Descoperirea răsp.m proce4ea1ă o altă maim.l int.i" 3n măs.l scop 9 hranaP )( o/iect.it chiar mai m.i .tate 2ie prin amplasarea lă4i+ei s.t asam/late 4e către experimentator( At. /aston.rile( 5 *) 5 Cop:right .i care 3n0a+ă( Int.+ele tre/.tie .tiile .+a ar.n col+ .i cel 4e .i at.tor( Celelalte .ngă la /anane( D./ /anană" 2ie prin imita+ie( Dacă maim.tii" maim.ltat.l proceselor prece4ente( Unele procese 4epin4 4irect 4e stim. DEPARTA&ENT ID )<'' Tot.l 0i1.nci a prins i4eea .+ine re.i 4e tratare a 3n0ă+ării 4e către Hjhler .nt pre1enta+i a 4o.r 4intre ei" cel mai inteligent a re1ol0at5o 2ără a=.

ie tratată ca o re1ol0are in4.la( $.r exemplar al .nei ID str.ct.l selectea1ă o ipote1ă raport6n45o la str.rile exemplarelor pre1entate 3n prima sec0en+ă a 3n0ă+ării( Pe această cale se a=.n proces 4e 3n0ă+are concep.al sit.ală care ca4e l6ngă m6ner.ment este a4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Drept arg.lilor 4.i 2l.rne" 'AC<?( În0ă+area concept.i erorilor 3nt6mplătoare( 2orm.c+ie a rela+iilor percepti0e 4intre 5 ** 5 Cop:right .i ni0el.nei 4eci1ii ce implică la r6n4.te ni0el.n col+" se =oacă c.i testare a ipote1elor 3n capăt.s( Înseamnă că po1i+ia potri0ită a coa4ei 4e sapă a str.l 3n concept.l ei ipote1e a0ansate as.l o .rmat 4e 4esemnarea categoriei .cces sa.l sol.tori a.ia 4intre categorii .i NeMell .le1e 0er/al ipote1a 3n raport c.lat ipote1ele 3ntr5 o manieră pro/a/ilistică a0ans6n4 pre4ic+ii cantitati0e 3n ceea ce pri0e.5le pe cele incorecte el a=.nt consi4eră că g6n4irea tre/.rile mo4i2ică 3n /a1a 3n0ă+area cogniti0ă pornin4 4e la UerWes sec0en+ele 4eci1ionale pe3n0ă+area care tre/.ră c.ri cogniti0e care ia 2orma .pra tratării in2orma+iei 3n g6n4ire" re1ol0are 4e pro/leme .s experiment.n./iect.a+ia tratată 3n psihologia cogniti0ă 4in perspecti0a teoriei testării ipote1elor( .l4oar ca re1.l.l 4eschis cimpan1e.l 4e selectare a ipote1elor 4ar s5a.l 3n0ă+ării concept.l se opre.l.ner" Doo4noM .lare .nt . strategiile 4e 2ocali1are 4ar re1.rprin4erii necesare 3n0ă+ării( Cele consecin+ele lor( UerWes acceptă legea empirică a e2ect.nt >'AF)? .m sp.pra posi/ilelor aspecte ale conceptelor( .nge la o categori1are corectă . reg.ct. ea" o ar.tea a0ea e2ecte as.i 4ar neagă ac+i.i 3i era pre1entat 3n 2iecare pro/ă .l 4e per2orman+ă( In4icatorii ni0el.tă să atace 4irect trapa" ca. /a1at pe aten+ia selecti0ă .ct. 2rec0en+a" 4istri/.i se a2lă 3n prag.ală sa.te În0ă+area concept.l.+ia erorilor 3n timp.area per2orman+elor( Tentati0e 4e 4emonstrare a teoriei selec+iei ipote1elor mai apropiate 4e concep+ia mo4ernă as.pra proces.ne Procesele carereg. raportat tot la proces.l expectat al erorilor .i 4e per2orman+ă era.i $imon >'AC)?" 4escrise pe larg 4e către Estes >'ABB?( I.pă c. opera+iile logice >#o.ne printr5o trapă care apoi este 3nchisă( Cimpan1e.l reali1at 4e către UerWes >'AG*?.ale este 2ormarea .ne scop.nealtă pentr./iect.a+ia stărilor 4e aten+ie( În moment.tă la am/ele capete" apoi 4ă impresia că ren.nge la o 3nca4rare categorială .rma.n sing.ă a sec0en+e 4eci1ionale s.ltat.+iei( Cei 4oi a.i 3ntreprin4ă celei mai /.ec s. in0estigat 2acilitat sol.n.lea1ă o ipote1ă pornin4 4e la toate trăsăt./iec+ii .3n+elegerii e.i apoi era solicitat să 2orm.i o primă 0eri2icare a ipote1elor( În strategia 4e scanare s.nei noi ipote1e( În experiment. incerte 3ntr.i A.c6t cerin+a 4e 0er/ali1are a ipote1elor p.l corespon4en+ei 3ntre pre4ic+ii ./anana se p.l s.ia s.ală implică o anali1ă 3n termenii teoriei in2orma+ionale a l.i scanarea( Prin strategia 4e 2ocali1are acest.m >'AF*?" I.l 3n0ă+ării" ni0el. cogniti0ă este op.l.i concept( Re1.nea oar/ă 4o.i 2olose.i trans2ormate 4e cel ce 3n0a+ă 3n 2orme( 0e4erea s. a 3mpinge /anana prin Io0lan4 >'AK)?( De asemenea" implică 4e 2orm.cti0ă 4e pro/leme" iar ipote1ele care mi=locesc per2orman+ele 3n sarcinile 4e categori1are pro0in 4intr5.ltatele lor era. 2orm.l 3n care s./iec+ii 3ncheie asam/larea ipote1elor resping6n4.nt 2ocali1area .te coa4a 4e sapă ca pe mo4el.i corect6n45o prin 2orm.i atent" .rile memoriei . DEPARTA&ENT )<'' aspectele .ncă( În moment.c la s.l legăt.l 0e4e .l să.i #oMer >'AFB? s5a. ia 2ormă 4e =oacă( Ia o coa4ă 4e sapă ce se a2lă 3ntr5.n+ă" 7este 4in c6mp[( Comportament.stin >'AKF? a.t ca o 2ormă 4e in4.+ia( D./iect.i a Cercetările 3ntreprinse 4e către #r.larea .i ca.i 3n0ă+are regăsim la Eeigen/a.i 4e 3n0ă+are( Tra/asso .ct.ie să le principi.rat percept.ltat al 3ncercărilor .l.i e0al.te 4in =oacă" În0ă+area pri0e.

en+a per2orman+a 4e categori1are spontană( În prima etapă s. a. 0alori 4imensionale care .i #rooWs >'ACB?( El a 4at s.rprin4em asemănările 4intre stim.5se 4e la 3ntre/area pri0itoare la &ihai2orma ANIŢEI Psihologie experimentală in2orma+iei stocate .i consi4eră că 3n0ă+area concept./iec+ilor tre/.ie o listă 4e trăsăt.ă exemplare 4i2erite apar 3mpre./iec+i a. a4.ltimă instan+ă" se pres.m. 4e l.ale empirice noi ac.ri( N.en+ele recente ale psihologiei cogniti0e a./set.miri 4e ora.ia( Dacă 4o.ală pornin4.i exemplar al . DEPARTA&ENT ID )<'' in2orma+ie ce apar+ine aceleia.ri ale acest.4erea acestor stim. caracteristici schematice care 3ntr.+ie pro/lema rol.ri 4e trăsăt.ltă că este posi/ilă o categori1are spontană ca re1.nei categorii 4acă el incl.ală ia 2orma .noa.ale s.gesti0ă 3n experimentele l.n.e sa.i( Aceste repre1entări a/stracte s.lt mai m.i să 4epin4ă 4e rec.i cele care apar+inea./iec+ii a.l.ale 4in experien+a anterioară( În0ă+area concept.rile speci2ice acesteia( Psihologia cogniti0ă merge mai 4eparte . 2ost antrena+i 3n prima etapă( Ace.s 3n 4isc.li 3n categoriile c./iec+ilor care n.ri sa. cele ale s.ă" apoi li se cerea să sorte1e noile litere extrase 4in cele 4o.rilor 3ntr5.ă gr.i mo4el se consi4eră că 3n ca4r. categoriile( Repre1entarea ./iec+ilor exerci+ii 4e memorare a exemplarelor .ne celor 4o.i sta4iile procesării in4i0i4. primit exerci+ii asociate 4o.ght?( Con2orm acest.tor.mea 0eche .lii noi .i categorii se 2ormea1ă o repre1entare sec.n mo4el mai complex prop.ri .ă repre1entări stocate( Aceasta este repre1entarea .l.terea acestor trăsăt.ale ./ 2orma .nt n.pă exerci+iile asociate" s.p.l 3n0ă+ării concept.ne.i 3n0ă+area rela+iei lor c.ă >America? .prin16n4 trăsăt.ti s.ni( În 2inal" s.l 2iecărei pre1entări a ./iec+i c.nt 4e2inite 3n termenii .In2l.nei colec+ii 4e amintiri ale conceptelor in4i0i4.cele care apar+inea. este excl.ală a .l.n stim.nor concept constit. atri/.mea no.l ACT >A4apti0e Control Tho.4e trăsăt.i l.t . care se aseamănă mai m. cei aminti+i( În .l a comparat per2orman+ele acestor s.mite prototip.pări ma=ore.i concept să ia 2orma .i5a.ă c6te 4o.ale /a1at pe a/stracti1area schematică re.n procenta= 4e GCS răsp.ală empirică a 2ost a/or4ată 3ntr5o manieră s.l să apar+ină .i repre1entărilor 3n 3n0ă+area concept.ă categorii gramaticale 4i2erite( Răsp./ 2orma . o 5 *G 5 Cop:right .nă c.ri sa.lt( &o4el.ia este stocată 3n memorie s.ă gramatici 3n categorii potri0ite( $5a o/+in.i prin clasi2icarea noilor stim.i apoi a 3ncercat să 4etermine 3n ce măs. o/+in.nor repre1entări generale( $5a 4emonstrat că 3n sarcinile 4e clasi2icare categoriile s.ră această in2orma+ie memorată poate in2l.te a0anta=ele mo4el.lt 4ec6t simpla pro/a/ilitate( Apoi" a.nor trăsăt.ltat al ac.ri corecte( Re1.nea 4espre 4i2eren+ele 4intre l.l memoriei repre1entări ale exemplarelor speci2ice 3nt6lnite 3n timp.mea 0eche >alte continente?( D.ns.ns./iec+ilor li se sp.rile s.ne că 3n ca4r.s 4e către An4erson >'ACF?( Este 0or/a 4espre mo4el.i le com/inăm trăsăt.rile pe 4i2erite 4imensi.te ceea ce 2ace posi/il ca 2ormarea concept.m.l.nesc elementele esen+iale ale concept.li pe /a1a asemănărilor c.n4ară c.nor s.i al prototip. 4o0e4it 0ali4itatea( Vali4itatea este 4emonstrată prin pro/a/ilitatea ca .lilor 3n memorie .n.ia.lării repre1entărilor stim.l 3n0ă+ării concept.mea no.nei repre1entări a/stracte c. animale categori1ate 3n 4o.să nici posi/ilitatea ca repre1entarea in4i0i4.i repre1entările stocate 3n memorie ceea ce permite incl.rile com. 4e l.lăm la ni0el.l 3n0ă+ării . să se re2ere la 4en.i exemplarelor in4i0i4.ă" stim.nei categorii" repre1entarea acest.lii apar+in6n4 la 4o.t o propor+ie 4e F<S categori1ări corecte la sarcina 4e trans2er ceea ce era m.

ale" o procesare 4iri=ată 4e concepte .lii trans2orma+i( În schim/" at.n.p.i per2orman+ele 4e trans2er m.rilor c.l experimental prop.nci c6n4 li s5a cer.li care pres.să stim.ri 4e p. il.n.lar.ă categorii posi/ile 0i1a. a2ecta.l .i stim.p.s că 0or 0e4ea o serie 4e tipare reali1ate 4e 4oi arti.tili1at meto4a asociati0ă pe /a1ă 4e liste 4e c.i 7/ottom5.rilor c.p.i Iol:oaW >'ABG? .i apoi gr.nci c6n4 acestea 4in .r6n4.ri 4e strategii 4e procesare 4e tip 7top54oMn[ .ncte 2ormate prin 4istorsionările posi/ile ale .lti0ării sens.rile negenerali1ate chiar . 5 *K 5 i4enti2icat corect stim.ri 4e mo4ele( În0ă+area concept.l 4e control n.ală semantică se /a1ea1ă pe achi1i+ionarea sens.i str.li( &o4el.lări comp.tili1ea1ă stim.s? porne.t at.l.nor trăsăt.li 4espre e0enimente .i as. o categorie ast2el 3nc6t să genere1e 4istri/.i .i 4e ac.nor propo1i+ii sa..p[ >=os5s.ce stim. oprit pe 4e o parte la st.no.ct.i 3n0ă+ării li s5a sp.lt mai re4.tin+elor .rilor concept.+iei exemplarelor .i 0or tre/.i a 0ariatelor in2orma+ii semantice( Cercetările 3n acest sens s5a. stim.ă categorii posi/ile( Cele 4o.s 4e către Rosen/erg .l.ă tip.+ii 4e mo4ele alternati0e( $.l 3n0ă+ării se echi0alea1ă c.perioare la gr.parea lor 3n 2.pare a repre1entărilor prin care cel ce 3n0a+ă proce4ea1ă 3n acor4 c.noa.n. 4ispăr.ă tip.teri1ate ale c.ri mentale anterior ela/orate 3n /a1a asimilării .m. pornit 4e la ipote1a că 2inalitatea 3n0ă+ării o constit.c+ie se reali1ea1ă prin com/inarea celor 4o.ne implicarea str.l 4intre gr.strate( Apoi" experimentatorii a./iec+ii a.4iile statistice pri0itoare la /ogă+ia 0oca/.l 4e reac+ie( Proces.ală a 2ost prop.ct.lii 0er/ali ini+iali 3n Cop:right .i să 3ncerce să le clasi2ice( Un. pre1entat noi liste care c.s 4e către Erie4 .l ACT o2eră posi/ilitatea 4e a pro4.0intelor( Un mo4el experimental 4e4icat 0eri2icării ipote1elor pri0itoare la 4e10oltarea re+elelor semantice este prop.ri ale categoriei 4in care este 2oarte pro/a/il să 2i 2ost extrase in2orma+iile ac.nor pattern.prinse 3n liste 4e stim.rmă a0ea. .p.lt mai /.4ec6t set.i a sens.n gra4 mai &ihairi4icat ANIŢEI 4e similaritate( Pe 4e altă parte" 3n0ă+area a 2ost m.nci c6n4 p.m.nc+ie 4e asemănările 4intre ele( Este .teri corecte a .i să a4opte 4eci1ii 4e clasi2icare 3n /a1a . mo4.lt mai Psihologie rapi4ă experimentală .rilor( Această constr.noa. ni0el.p[( $trategia 7top54oMn[ pres.p..0intelor .i $imon >'ACC?( $.li s.pra mo4.p.s 4e către Erie4 .+iei o/ser0a+iilor c./iec+ilor să 2acă alegeri 2or+ate 3ntre cele 4o.n tip 4e strategie 4e gr.l 4e asperitate 4intre 4o.m.ri 4e stim. asimilat in2orma+ii c.l ni0elelor 4e procesare implicate 3n 3n0ă+area concept.i c.ie repre1entarea mentală a 4istri/.0inte" măs.i implică o estimare 4e tip pro/a/ilist a 4istri/.l.r per2orman+ele a.prin4ea. 2ixate 3n seriile sarcinilor 4e antrenament ast2el 3nc6t să 2acilite1e 2ormarea generali1ărilor( &o4el.nei categorii 3n 4escrierea trăsăt.lare a c.5se timp.ri a primit 2ee45/acW la 2iecare etapă experimentală" iar gr.ni" reg. .i 4ar .nctele generali1ate era.t s.i 3ncorporea1ă tot mai 0ariate tip.it s5a .nor reg./iec+ilor s.tere 0er/ală s.ti .i at. DEPARTA&ENT ID )<'' propor+ie 4e B<S .i prototip tipar 4e /a1ă pentr.late( $trategia 7/ottom5.te 4e la /a1a 4e 4ate" 4e la stocarea mentală a repre1entărilor exemplarelor o/ser0ate .0intelor( În mo4 o/i.nor instr./ 2orma . in0ers( Ja pro/a 4e rec. semni2ica+ia procent. a primit acest 2ee45/acW( Desig.i Iol:oaW >'ABG?( Cei 4oi a.n sta/ilirea .p.lii 0echi .c+i.lii noi s.n mo4el( 4ată 2ormată repre1entarea categoriei cel care 3n0a+ă 0a tre/.i proces 4e trans2ormare 4in propo1i+ii 3n 4esene sa.li ./iec+ii a.l care a primit 2ee45/acW( Dar" 4i2eren+ele 4e trans2er a.i 3n+eles.nci c6n4 trans2ormările n.l 3n care aceste liste se 3m/ogă+esc . 2ost s.late( &o4el.l 4e rec.ne at.tori a.i 3ntr5o propor+ie m.

măr mare 4e s.l.i mani2estările ei2rec0en+a răsp. 2ost ela/orate proce4. cel 4e control" respecti0 3n ce măs. 2ost 4eterminate 4e terapie 4eci( mo4i2icările s.ie 0aria/ila 4epen4entă 2.ltate po1iti0e( E:sencW >'AK)? a 4emonstrat că pacien+ii care . că m.antionate aleatori.l.i experimental i se a4ministrea1ă terapia" iar gr.i propor+ie( De. st6rnit 4isp." 3n 4i2erite con4i+ii experimentale . mani2estat ameliorări 3n aceea.t re1.lte 4intre schim/ările 4in timp.nic( În acest ca1 n.n s.te acer/e cercetările act. 7N[ >n. p.it 4in trei etapeEtapa ' >A? 9 3n care se măsoară ni0el.i ce tre/.i prin con4i+ionare operantă( Un 4esign e2icace 3n aceste cercetări este cel 4e tip A#A sa. DEPARTA&ENT ID )<'' in4epen4entă n. mai este aplicată( Dacă" măs. se 2olosesc mo4ele experimentale tra4i+ionale c.i E:sencW a.rilor este expresia . terapie psihanalitică pre1enta.p.rma.n4e A este con4i+ia 4e /a1ă 3nainte 4e 3nceperea terapiei iar # este aceea.i o/ser0a+iile l.cerea terapiei( În acest mo4el terapia repre1intă 0aria/ila in4epen4entă( Unii a.rmărit 3nainte 4e terapie( Etapa a )5a >#? 9 3n care se inter0ine prin terapie( Dacă apar mo4i2icări n.l.n e2ect mo4erat po1iti0( Dar" 3n ca1.n 4esign A#" .n4are necontrolate( 5 *F 5 Etapa a *5a >A? 9 3n care se re0ine la con4i+iile ini+iale c6n4 0aria/ila Cop:right .m chiar 2ără tratament 4atorită .i apoi o/ser0area 4in no.lilor imp.i 4eci n. trata+i 4e practican+i nespeciali1a+i" 3n 0reo 2ormă 4e psihoterapie" a.ale 3n 4omeni.l A#A este constit.o 2rec0en+ă 3naltă a răsp. 2ie con.pă intro4.+ia acestei pro/leme este .p experimental" 2iecare s.ale" n.mită in4epen4en+ă( *() Varia/ile experimentale 3n st.i tre/.tem sp.(a(m(4(? ci a.l 7in0ersare[( Design5.( Dr. pre1entat ameliorări( &ai m.n 4esign 4e tip intragr.l să n.tili1at mai ales 3n psiho2i1ică .n. 4e tip.l 3n0ă+ării Varia/ilele 4epen4ente În0ă+area 3n sine constit.p.l A# este 4est.5se comportament. a comportament.l se .l experimental 3n compara+ie c.tori s.ri 4e s.5i controlea1ă( $ol.i comportament /ine 3n0ă+at( În 0ariate 2orme 4e terapie este cercetată e2icien+a acesteia prin măs.s+in că 4esign.n4amentală 4ar ea n. poate 2i e0al.ă gr.l.ri speciale n./iect 2iin4 .ne c.ri" iar ceilal+i FGS trata+i prin alte tehnici a. s.i .ie să 2ie e0itat pentr.ns.rarea 2rec0en+ei comportament. 2ost 3ngri=i+i sa.t./iect 3ntr5.l 4e precar .i 3n termeni semantici s.ră s5a.l 4e /a1ă al comportament.se 4e al+i 2actori 4e care experimentator.lt" s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală s.l.p.nt integrate 3ntr5o re+ea semantică care capătă o an.ns./iec+i e.5se 4acă acesta se mo4i2ică 3ntr5a4e0ăr( În psihologia experimentală acesta este .rmărit" 0eri2ic6n4.po1i+ia că elementele 3n0ă+ării c.s mo4i2icări comportamentale la gr.ră terapia a a0.p./iec+i" reparti1a+i aleatori.tient .rmăre. 7n[ este ./iec+ii care a. preci1ie că ele a.mite 4esign 4e tip.m ar 2i anali1ele stim. ameliorări 3n GGS 4in ca1.i 3n anali1a experimentală a comportament.r6n4.rilor.ri 4e control ci 4espre .l terapiei in4i0i4. se poate 0or/i 4espre gr.s+in că psihoterapia are .i .tili1area a 4o.t să apară oric.ată ca atare ci prin componentele" sec0en+ele ..i 4e control n.i con4i+ie >comportament? 4.l c.pal .l 7n[( Design5.ie să 2ie schim/at" instit.i este . i se a4ministrea1ă nici o terapie( $e .nor 0aria/ile sec.l terapiei pot 2i pro4. pro4.4i.irea terapiei .p.n gr.2erite 4e 0aria/ila 4epen4entă ar 2i p.te 3n ce măs.l.

3nm.ra 3ntăririi( 0ite1a răsp. a=. o legăt. scă1.cerea sali0a+iei ci 0om măs.l. DEPARTA&ENT ID )<'' .i 4e con4i+ionare clasică( Ipote1a este că" c.măr. at6t con4i+ionarea se pro4.i 4e stingere .l 4e/.in4.l.5se comportament.strare" c6n4 al+i copiii re1ol0a.ra . ani care pl6ngea excesi0 la gră4ini+ă( Copil.nei 0aria/ile in4epen4ente as.l #" aplic6n4.i .i era 4eterminat 4e aten+ia care i se acor4a 4e către a4.l.l+it 4in no.ns.i n.c6t .rilor este o 0aria/ilă 2olosită 3n special 3n experimentele 4e 3n0ă+are 3n la/irint .i 4e pl6ns( amplit. constatat că intensitatea stim.rs la o no. acest gen 4e sit.i n.l.s ca .rmătoare" s5a trec.ce mai rapi4 .t la sta4i.ita 4e pl6ns( $5a ini+iat .ns la concl.ns.i prin 0aria+ia 4.nă ca .l.ng c.t 3ntre 1ero .nă mo4alitate 4e măs.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală constată mo4i2icări" 3nseamnă că acestea s5a.l copil. inter0al. pare să ai/ă .i este mai p. inter0enit al+i 2actori s5a trec.ri că mo4i2icarea comportament.pra con4i+ionării pa0lo0iene 3ntr.n a4ministrare al gra4. c.l C.rmare a terapiei . 1ile episoa4ele 4e pl6ns s5a.a.l.ternică( Dar" o serie 4e cercetări a.l 2enomen.4inea răsp.i cola/( >'AFG? a 2ost st. 0ite1a răsp. 3ntărite prin acor4area 4e aten+ie( În 4oar patr.măr.5se o 2ormă 4e terapie.5se o terapie 4e stingere a comportament.n no. măs. ne limităm să constatăm pro4.i pot sca4ă 3ntăritor( 3n timp.ră c./iect.n experiment al l.i că n.( A.l.n in4icator al 4e Intensitatea 3ntăririipoate 2i 0ariat program.i sca4e 4e aceea re1isten+a la stingere este c6t aceste inter0al este experimentală mai l.a+ii 4e 2r.pra a 2ost pri0at 4e stim. con4. at6t calitatea 3n0ă+ării( o &oti0a+ia animal." sali0area pro4.ternic" c.ns.4inea" 0ite1a răsp. al+i 2actori a 2ost responsa/ilă 4e mo4i2icarea comportament.i se a2lă 3n rela+ie in0ersă c.ratei 4e timp" c6t s.isă stim.i s5a pro4./iect.ă pe 1i( Pentr.rat 0aria/ila 4epen4entă 9 pl6ns.l.2rec0en+a" nat.i cantitatea 4e sali0ăP laten+a răsp.l.l.l /.i 4o.ia 3ntărire pentr.m ar 2iErec0en+a" 4e exempl.i este o 0aria/ilă in4epen4entă speci2ică mo4el.i" s.i( În 2inal s5a rec. care să 4irectă măsoară amplit.n.l 3ntăritor 3nainte 4e experiment( 3n0ă+ării( Intensitatea stim.l.l .n 4esign experimental 4e tip A#A( Ini+ial a.l s5a constatat că episoa4ele 4e pl6ns a.i stim.li.4iat ca1.l.l" respecti0 n.catoarea 3i acor4a aten+ie 4e c6te ori pl6ngea" iar n. 2ost 4in no.l.rilorP Varia/ilele in4epen4ente re1isten+a in4epen4ente la 7stingere[ pentr.lii sla/i pro4.lt" aten+ie ce constit.rare a e2ect.i( Re1isten+a la stingere este .4inea .l episoa4elor era 4e cinci p6nă la 1ece 1ilnic( În 1ilele . 4atorat aplicării 0aria/ilei in4epen4ente( Într5.l total 4e episoa4e" 4.a+iile c6n4 copil.1ia că terapia .i 3ntăririlor 3n0ă+are( amplit.1ia că pl6ns.ns.l este mai p.ns la concl.l. 2ost ignorate episoa4ele 4e pl6ns .ă etapă #" instit. 4esign A#A( De această 4ată" 3n sta4i.l.a s5a a=.i cei p. a 2i sig.i este 2olosită mai ales 3n con4i+ionarea clasică pa0lo0iană( De exempl. 2ost recompensate sit.să 4e stim.a+ie( Cercetătorii a.i Varia/ilele a.l A episoa4ele 4e pl6ns a.l.n e2ect as.i Iart .ternici( 5 *C 5 Cop:right .ns. a.l apărea 3n sit.t la .l.rata( E4.i copil 4e patr. c6t stim.i sănătos( Pl6ns.l.l reac+iona 3n mo4 a4ec0at( În a treia etapă >A?" compar6n4.c o con4i+ionare la 2el 4e /.l 4e timp 4intre răsp.i a.n.ns .l era alt2el normal .

i gr./ semn.n s.l.prap.l.pă cinci sec. 2ost testate gr. sarcina sa.l.i experiment pentr.ltatele experiment.n experiment 4e con4i+ionare a clipit.mina 0a 4eclan. pre1enta. reac+ionat 4i2erit( Concl.p are importan+ă . a4ministrat am/ele intensită+i ei a.minii .i s5a mărit intensitatea l.en+a m.n.te 3n /a1a .ă con4i+ii( Re1.en+ea1ă re1.irii c.i a.ri sa. e2ect.i pe aceea.i era mo4i2icată 3ntre gr.1ia este că alegerea mo4el./iect să clipească" apoi este asociată c.l. arătat" 4e această 4ată" că intensitatea stim.p experimental? tre/.l?( C.minii( Experiment.s s.ă gr. etapa 4e exersare( În acest ca1 se pre2eră 2olosirea contra/alansării( Contra/alansarea poate 2i consi4erată ca o tehnică pentr. mărirea recompensei" 4ar 4epin4e .n e2ect p. a altor 0aria/ile ce ar p. 4emonstrat că re2lex. a 0aria sistematic or4inea" s./iec+i 3n cele 4o.l l.i a aplicat c6te patr.tili16n4 trei gr.l.nea con4i+iilor experimentale 3n ca4r.ă recompense 4i2erite ca mărime( A .p =.+ie pro/lema contra/alansării( În experimentele 3n care se 2olose.p.p . 3ncercări pe 1i timp 4e *) 4e 1ile >3n total ')B 3ncercări?( E0i4ent" .l.i semni2icati0 as.n.p.mina care prece4a c.i #ecW .n.ce at6t la intensitate cresc.l.nter >'AFG? a.nci c6n4 apare sing.l $C era o l.i la intensitate scă1.mină?" pre1entate aleatori.ă sec.i in2l.l.rma c.i 4.mătate 4intre 3ncercări s.tă c6t .peCop:right 4e co/ai" 4e c6te '< .p.tă( Ja al treilea gr.i experimental intergr. intensitate scă1./iec+i( Ast2el" prim.l .i con4i+ionat( Drice .l .rent.ă ni0ele 4e intensitate a $C >l.o/olani" .i s. s.l sonor >$C? . o/oselii sa.i a.p.l 4e aer era $C( Ini+ial l.n4e se a4ministra stim.te ./iec+i..nere a con4i+iilor experimentale c. c.net tare cealaltă =.n experiment 3n care a .mina 3l 2ace pe s. a 4imin.n gr.ltatele a.i 4e experien+a a0.l( ast2el 4e 0aria/ilă" 3n experimentele 4e 3n0ă+are prin con4i+ionare" este mărimea recompensei( $5a constatat că această 0aria/ilă poate in2l.+ie legată 4e re1. conecta+i la .a clipit.i . exista nici o s.ie acor4ată o mare aten+ie or4inii 3n care s.l gr.rent.rile >clipit.n+ată 4e o sonerie" apoi 4.tă a l.l .n sing.l gr.pă 4o. DEPARTA&ENT ID )<'' 4o.i a.i( Această 4isc.tili1at contra/alansarea 2olosin4 5 *B 5 .mină a căr.l 3ntre/ării experiment.i" o/i.ltatele experiment.net sla/ 4e K< 4#" al 4oilea gr./iec+ii era. p.ccesi.i( $tim.rent.i intensitate era 0ariată( $. intensitate mare celălalt c.nci c6n4 s.a e2ectele exerci+i. intragr.nor 4i2eren+e 4e 4esign experimental p.n proiect experimental intragr.p" manip. 3n '<< 4e 3ncercări( Re1.l.ne 3n 4isc.n &ihaiaparat ANIŢEI Psihologie experimentală care trimitea c.l 4e aer iar 3n 2inal l.mătate 4e 3ncercări c. nici o 4i2eren+ă 3n reac+ie( At.pra 2ormării re2lex.l 4e aer 3n4reptat as.nt pre1entate s.pe 4e s.larea 0aria/ilei in4epen4ente s5a reali1at 3n interior.r stim.Drant .l.ri 4i2erite 4e s.lt per2orman+a care tin4e să crească propor+ional o 4ată c.l.l con4i+ionat 4e clipire se pro4.la primele 4o.l.i $chnei4er >'AGB? a.ternic .l chiar at. s.at .ră( În contin.tă 3n alte con4i+ii 4e 3ntărire( #oMer >'AF'? a reali1at .p c.l >$C? 4e intensitate 2ie mică" 2ie mare" ei n.l.nci c6n4 li s5a.pra ochilor >$N?( Re1.n experiment 4e con4i+ionare a clipit.i 3nregistra răsp.nt reali1ate c.tili1at trei gr.l 4e aer era $N" clipit.net p.ren+i 4e aer către ochi .p. arătat că at.ns.ltatele experiment./iec+ilor li s5a a4ministrat .l era RN iar l./iec+ilor con4i+iile experimentale pentr.l.p primea ca stim.n s./iec+i" 3n ca4r.p >pe aceea. reali1at .i s.rent.ternic >4e '<< 4#?" iar la al treilea gr.l.ltate aparent contra4ictorii o/+in.ri.tea a2ecta experiment.i are .net p.l.i I.i a. a n.n4e .area experiment.ternic" prin a4ministrare aleatorie( Eiecare 3ncercare" 4intre cele '<<" era an.l a 2ost replicat 4e către #ecW >'AF*? care a 2olosit 4o.ri 0aria/ila intensită+ii stim.

l 4e control s5a imp. că per2orman+a era 4e=a 4est.i opt cocoloa. 3n con4i+iile . o altă c.l 4e control primea .ti co/ai a.măr impar tre/. sarcina 4ată s.c6t ace.ă sol.rmare a asocierii stim.lt 4e 4o.l con2. c6t p.a+ia experimentală( Cea 4e5a 4o.p.l 4e /.n e2ect 4e contrast po1iti0 la co/aii care alerga.l 4e control" contra/alansa+i" care a.loar 4e o c..n cocolo.n c.l 4e control a 2ost 3mpăr+it 3n 4o.i latin[ ca proce4.a+ii experimentale .l negr.p experimental primea constant aceea.l care a primit 3ntot4ea. 4etalii 0e1i.l.i con4i+ionat Pentr.4ocon4i+ionarea ce constă 3n cre.i p.( Apoi" s5a in0ersat sit.n control a4ec0at al 0aria/ilelor in4epen4ente( Ast2el" pentr. primească hrană m.p.5se o sta/ili1are a per2orman+ei 3nainte 4e intrarea 3n sit.i con4i+ionat 4ar n.ire c.l..p.n c.l e2ect..tea 2i .l care le in4ica 2apt. at.na c6n4 tra0ersa. sarcina" c.terea temporară apoi a contra/alansarea( amplit.l al/" hrană mai m.ă scheme 4e contra/alansare.i a.perioară >e2ect 4e pla2on? pentr.loar.4inii stim.rgere a la/irint.n.p.i a schema 7pătrat.lorii la/irint.loar 4e o an.i să alerge pe c. 2ost p.măr 4e 3ncercări 4e pro/ă pentr.ie 2olosite 4o. .n.l al/ .a+iile c./iec+ilor . la/irint.ă con4i+ii experimentale se poate 2olosi .pă o recompensă mică" 2a+ă 4e gr.nă este Control.l care 3n mo4 constant primea o recompensă mare( Explica+ia ar p.l.i arată că 3ntr5a4e0ăr mărimea recompensei constit.i pătrat latin este . primit recompensa mică aleatori.+ină pentr.l.=.l.l gr.mătate c6n4 alerga. primit hrană mai p.loare .mătate primea.l c.p primea constant .P( Eraisse" \( Piaget" 'AF*" 'ABAP &( Ani+ei" )<<*P #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" )<<K?( .n.a+ia .loare .e?" al 4oilea gr.i 4e o/i.nă" co/aii alerga.i( >Pentr. s5a i4enti2icat .pă schema #AA#( sol. pe la/irint.s pro/lema contra/alansării ast2el 3nc6t co/aii să n.ce cel p. sit.ltatele experiment.l. sarcina 3nainte 4e experiment . co/aii care primea.ă s.i În con4i+ionarea clasică apare pse.l. celălalt c. ca .tea.rmărit 3n ce măs.ie o 0aria/ilă in4epen4entă care in2l.( Re1.i pentr.nei recompense mai mari 4. pe la/irint.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 0aria/ila in4epen4entă era mărimea recompensei 2olosite( Prim.i cealaltă =.+ii( Prima 0ariantă ar 2i ca 3nainte 4e experiment să se acor4e s. hrana mai m.stra+i c6n4 a.nci alerga pe .loar( Exista risc.ră 0a 2i in2l. DEPARTA&ENT ID )<'' experimentale 3n n.ltă c6n4 alerga.nt con4i+ii Cop:right .en+ea1ă 0ite1a 4e parc.măr par( C6n4 s.n e2ect 4e limită s./gr.n. 4e repe4e( $e pare că e2ectele 4e contrast negati0 se o/+in mai .loare( $5a . alerga.e c6n4 alerga pe c.oară 4acă con4i+iile experimentale 5 *A 5s.nt 3n n.l.t6n4 să apară pro/leme 2oarte s.en+ată 0ite1a 4e alergare 4e mărimea recompensei( Ja gr.l că 0or primi o recompensă mică( Dar n.i cantitate 4e m6ncare >opt cocoloa.n4ării c. a se o/i. iar gr.l.i . recompensă mică( Ast2el" co/aii 4in gr.ră 4e contra/alansare( Ela/orarea . mai m. sit. control.l negr.nt s.+in 4o.or 4ec6t cele 4e contrast po1iti0( Proce4e.a+ia experimentală o/+in6n4.p.irea c.+ie 2oarte /.ltă pentr.l.loar.ltă 3ntot4ea.i c. 2ost 2r. a reali1a .l 0aria/ilelor externe este 4i2icil p.n cocolo.n n.pe" =.i( Un e2ect interesant s5a o/ser0at compar6n4 0ite1a alergării pentr.l.mătate 4intre s.na o recompensă mică( Explica+ia pare să 2ie 4e or4in a2ecti0 ca 7e2ect al contrast.mită c./iec+i Varia/ilele 4e control reali1ea1ă schema A##A iar cealaltă 4.l contra/alansării poate 2i 2olosit 3ntr5o 0arietate 4e sit.i c.a 0ariantă este 4e a intro4./tile( aplicarea am/elor 0ariante respecti0 o/i.+ină c6n4 tra0ersa.gerate 4o. mai 3ncet 4ec6t cei 4in gr.ă pătrate" al 4oilea 2iin4 in0ers. mărimea recompensei( De aceea gr. la/irint.i negati0[ 3ntr.l prim.p.

i 0a4ă m6na 3ntr5.cerea n.ri( Calitatea 3n0ă+ării este 4ată 4e re4.pă c6t mai p.4ocon4i+ionării se 0a 2ace prin existen+a . 4eget.l.rgerii trase.n .te măs. permite s.l .+ine atingerii ale marginilor acest.i este 4eterminată 4e o/icei 4e p.ie să .n contor" c.+ine 3ncercări( $in.rata parc./iect.l pse.tor.nge să parc.i .n trase. 2ig.nosc.nghi.rs pentr.p.ra 3ncastrată ca .l erorilor p6nă ce s.rgerea se reali1ea1ă c.ls.n.rgă trase.n stilet . a=.l total .nt 0ariate .an+.tor.i contor 4e imp.i c.l 4isocierii mi.tor.l căreia este săpat .ite 3n relie2 sa.lilor tre/.le1e ast2el 4isc.tor.n( Desen.i con+in 3n mo4 o/i.l.l circ.i( .ră experimentală( $ing.o/olanii?( Dar tehnica 3n0ă+are" pro4.ne o an.l.nghi 4e A<k .ri .p.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală stim.i 4.l 4e control tre/.rgerii Aparat. a=.l cărora poate să mane0re1e .l 3n oglin4ă( Dispo1iti0.cărilor man.tili1at( Ja/irint.rte 4e existen+ă" 2apt.ra etalon c.l.i 3n experimentele pe s.nt măs.l sin.l .i 2ine+ii mi. corect poate 2i .lar c.i 2ără control 0i1.l.4ocon4i+ionarea este rec.i este 4estinat in0estigării coor4onării sen1orio5 motorii ochi5m6nă .l pentr. .p 4e control la care pre1entările stim.n. c. a2lat pe .l creion.ng.al( În acest ca1 criteriile 4e e0al.i 4.n platan( Traseele s.tili1ată 3n st.ia c.mai prin re2lectarea ei 3ntr5o oglin4ă a2lată 3n 2a+ă( $arcina s.4i.tili1ată .cărilor man.rile pot 2i pre1entate .pra 4e con4i+ionării operante" 3n ca4r.l parc. DEPARTA&ENT ID se )<'' c.ateP O n.i( N.lar 3nc6t să parc.rgă la/irint.i gr.n.ri( $tilet.5trei ori corectP O timp.soi4a #onnar4el este ./iect.l.ă mani0ele a căror axe se a2lă 3n .ri" 3n mo4 o/i./iec+i .n. a=./iec+ii era.mani( Ja/irint.ie să 2ie reali1ate la 3nt6mplare( Am/ele gr.măr.că prin 4esen an.i necon4i+ionat" ne2iin4 0or/a 4espre o con4i+ionare reală( Pse.p.i poate 2i .ie să parc.l 3ncercărilor sa. 4oi pinteni( $.n .i timp se măsoară .a+ia *(*experimentale Tehnici" proce4ee" aparat.l tre/.i a 2ost cel mai 2rec0ent ./ placă se a2lă .i 3n schim/ timp. cei 4oi pinteni metalici( $e măsoară n./iect.n trase.are a per2orman+ei s.r/e" 4repte" .tor.n 4ispo1iti0 ela/orat 4e către #onnar4el .n mo4 4irect ci n.l. repeti+iilor e2ect.n in4icator /.mită coor4onare ochi5m6nă( Dispo1iti0ele care con+in imaginile etalon s.l tre/.l arătător .i stilet( A/aterile s. .l cărora măsoară a/aterile 4e la trase.ă gr.soi4alăP s.rile pot să 2ie constr. a=.l are la 3n4em6nă 4o. c.i să reali1e1e c6t mai p.l a=.( În acela.l./iect.ie să 2ie a2ectate 4e sit. st.i este să repro4.l 4e erori este 4i2icil 4e estimat prin re0enirile s.l.se 4e asocia+ia $C5$N( la/irint.le+.i stilet sa.a+ia experimentală creată( Control.ie să manip. a=.i pe h6rtie" iar 3n acest ca1 parc.nor plăc.l căreia s.tă 4atorită perioa4ei ei sc./iect.c6t s.rarea preci1iei .l.it linii 5 G< 5 Cop:right .măr.i să parc.rele 4i2eren+e 4intre cele 4o.l ./iect.l?( Acest aparat a 2ost imaginat 4e către Jah: ./iect.rmăre.l.mite imagini( Di2ic.i a 3n0ă+ării acesteia( $.măr.it s.măr.l.an+ 4e 2ormă sin.i >animal.rata parc.le+ permit o e0al.i că este 0aria/ilă .l n.ri tre/.ale >str./iect.cărilor 3n oglin4ă" ceea ce pres.rgă c./ 2orma .i gr.l con+ine o placă metalică 3n ca4r.nerea 3n alertă a s.n 4isc circ.rmărească 2ig.nă a per2orman+elor 3ntr.l tre/.i 4e erori 4.i? prin sit.măr.l 4e erori .l.en+.l este conectat la .rate c.i să5.n.are mai /.p./iect.soi4al .l 4e 4o. co/aii >.tor.ie să 2ie cele legate Tehnica la/irint.+e c.4iile as.ale( Dispo1iti0.ltatea constă 3n imaginea in0ersată a mi.rgă .n. a=.ntO n.

.

eroare" atingerea p. a=./iect.rmărită este aceea con2orm căreia .i poate 2i .i 4e testare sa.l a 4o.i mi.l.ali simplii sa. a=.nct. atingerea +intei .măr.l. o serie 4e trăsăt.na pentr.ngimea N 3ntin4erea timpilor par+iali" n.l.i 4e parametrii selectat" i4enti2icarea s.n.n /.mite /loc.măr.le+ Jah:( Pro/a este .l tre/.l.n.i" 4e la 3ncep.rsor.te pot 2i corelate c.i 4e testare c.i la e2ort prel.l.l.l.ia? .lar" 3n 2ormă 4e V" J in0ersat?" care s.l test.nt 0aria/ilele in4epen4ente" acesta mo4i2ic6n4 calitatea .pra 0aria/ilelor( Acestea incl.al5 motorii" 3n special coor4onarea 4intre ochi .ng.l 4e parametrii apari+ia .l permite a2i. 3nceperea test.n in4icator pentr.l.i pregătitor as.l 4e erori" eroare 4e timp" eroare 4e timp 3n procente >relati0 la l.i 4e start" l.ri 4e personalitate" o ipote1ă ce poate 2i .lii 0i1.ltatele test.i .4. in2l. s.i" ceea ce permite .i >06rsta" sex.i s.l examinator.i( Eolosin4 această no.l s.pra reac+iei 4e alegere la stim.măr mare 4e gre.l. asocia+i( Alte 0aria/ile in4epen4ente ce pot 2i programate c.ie să 2ie m.tili1ată 3n e0al.area re1.i par+ial?( 5 G' 5 Cop:right .tor.i co4.ra '? constă 4in * sec+i.măr.cările m6inii( $arcina s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Pro/a 4e coor4onare am/i4extră pentr.eli( Trase.rsor.n.elilor" timpii gre.n control as.l aparat.rmătoarele sit.l.lări posi/ile" po1i+ia p.l gre.nt e0al.n.en+a set.ni c.i 4atele pentr.ltate >arc circ.l 4e timpi par+iali" l.l.tat 4e5a l.l.i testat( Ast2el 4e 0aria/ile pot 2i o/+in.l.nea ) $ec+i.i str.l acestei pro/e s.ri 4e parametrii( $pre exempl.l .rmătoarele 0aria/ile. a=.l.i coor4onăriii sen1orio5motorii sa.pra per2orman+ei s. imp.en+a stim.lsi0itatea" nestăp6nirea s.l.n.51is( Re1.l 4e e0al.i 3nregistrate 4e către experimentator c.i 2ee4/acW ac.i este aceea 4e a m.l >2ig.l.l.lea1ă experimentator.4ia" spre exempl.măr.ă 0aria/ilă" cercetător.eli reali1at 3n ca4r.i cantitatea 4eoarece aprecia1ă că ele 0or ca.area 3n0ă+ării .l 4e exerci+ii pregătitoare( Prin 0arierea acestora" p.i alta pentr.ng.i as.l.nct. 4at pe ecran. mi.nt.măr.i .tor.ltatele ast2el o/+in.ate pe monitor.i1area timp.l trase." in2l.pra test.nt notate ca gre.ngit sa.l./iect..t p6nă la s26r.i 4e start" 3nceperea timp.i( .i 4e parametrii s.it" c6t 4e repe4e posi/il( De0ia+iile $ec+i./iect.l propri.n c.nea * 4e la trase.stic" ce poate apărea 3n ." examinator.l /loc.4i.cările 0erticale( C.ng.t( Re1.ta ./ 2orma .l.i trase.l 4e r.l . gra4e 4i2erite 4e 4i2ic.l 3n0ă+ării sen1orio5motorii >Vienna Test $:stem? este o 0ariantă a cele/r.n.ngimea trase.nt.ă manete >) m6nereN) p6rghii?" .l poate alege 4in set. mi.măr.l.l.ate in4i0i4.1a schim/ări 3n comportament.n.l.i /loc./iect.l.al( Varia/ilele 4epen4ente o/ser0ate .i+i >extra5timpii? ./iect.ngimea timp.a+ii.l s./iect.tor.rsor 4e5a l.tem o/ser0a re1isten+a s.nea ' $ec+i.i timp." mai precis" a celei 0i1.i( Ceea ce manip.n n.ltatelor s.i la test.i" n.i ep.lării asociate sonore as.are ale acest.cări ori1ontale ale c. a2i.l total o/+in.nt contin. DEPARTA&ENT ID )<'' Test.l.te prin alternarea 0ariantelor 4e testare" n. st.i raport ce con+ine .l poate st.

l timp.l 4e erori" eroarea 4e timp 3n sec./4i0i1ată 3n G păr+i" care coresp.n.n4 celor * sec+i.i par+ial" 3ntin4erea >4.n4e" eroare 4e timp 3n procente >2a+ă 4e timp.lar" 3n 2ormă 4e V" J in0ersat? .ltatelor glo/ale( Eiecare parte 0a permite a2i.rmătoarelor re1.măr.măr.i marcat >arc circ.ni ale trase.n4e?" n.l.l.l total al pro/ei?( 5 G) 5 Cop:right .i re1. DEPARTA&ENT ID )<'' .rata? pro/ei >3n sec.ltate.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Eiecare 3ncercare >timp par+ial? e s.area .

..ti" 2007. .ropsihologie" Ed. .ală[" în . #.P.ti( %io&u.ti 0elacour.:olu.. E.he Processin -& Stimuli . *u3ea.i limite în abordarea experimentală a con.. '%orrelati(e stud) bet+een the motor reacti(it)..re. Polirom. M. Academiei.. Psihologie experimentală" Ed.n . 7Posi/ilită+i . #.c.rselor .ti( Ani+ei" M. 4.. &e4icală" #. <..(2007). (2007). 7Rela+ia dintre hemodinamica cere/rală .ti( /loru. (2007).re. .. Cea. (2007).ti( Dănăilă" 4. <.ro. 'Metodolo ia psiho2i1iologică[" în . .ti( 5 G* 5 Cop:right . M.ti.. DEPARTA&ENT ID )<'' . Tratat 4e ne. Ia. %lu1#2apoca..cere 3n ne. Sibiu. #. Academiei.i unele partic. Ytiin+i2ică" #.. Ed. Ana Pap (coord). Academiei. Academiei. 7asilescu. Psiho2i1iologia aten+iei" Ed.. Ani+ei" M.mane" 2.charest Uni0ersit:" Editura Uni0ersită+ii din #. Procee4ings o2 International Con2erence . #. Popa.. Centenar: o2 Ps:cholog: at #. $olicitări psihice la a0iatori .ti( %io&u.%io&u. (2008).re..he Peripheral Perceptual /ield And . the speed reaction and processin distances in road (ehicle!. M. M. #.tiin+ele cogniti0e" Ed.. #oan+ă" /l.c. M. Popa#%hrai&. .re.ti 25#26 octombrie 2005.i( Ani+ei" M.(2005).i( /loru. Ed. Re0ista 4e Psihologie" "#$. (8679).ti" Editura &ilitară" #. %omportamentul sim.c.i para. Re0ista Psihologia res.tiin+ei( Aspecte metodolo ice!. .tilor[" în 7.re. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. Ia.he Appreciation -& Speed And 0istances in Perceptual %entral /ield . %. (8697).). Mincu.c.c. (8679).re.ti. '%orrelati(e Stud) *et+een . %.re. Intro4. (coord.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală #I#JI DRAEIE Ani+ei" M.c..re. :olu.. M.re.i para.ti( %io&u..7oicu. in M.c. Ed.larită+i ale acti0ită+ii psihice a a(iatorilor . Psiho2i1iologia acti0ită+ii 4e orientare" Ed. Ani+ei" M. Ani+ei. Popa#%hrai&.. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. (867$). %. (coord). Mincu. Istoria psihologiei" Ed. (8659). Psihomedia. Polirom.7oicu.n 0ri(in !. Ani+ei" M.:olu.%io&u.re. (2007). M.c. #. Academiei.c.lat( Cercetări psiho2i1iologice experimentale(" Ed. 'Sensibilitatea 0i1. %. (8657). .c..

7oicu. Psihologie experimentală" Ed. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol.ti( :olu.lară" ol2acti0ă" g. M. Psihologie experimentală" Editura E.. 'Sensibilitatea c. %.c.. 'Aspecte Metodolo ice enerale ale psiho&i3iolo iei proceselor sen3oriale!.ti( Miclea.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală /raisse. 8 .l o/iecti0 al acti0ită+ii ner0oase s.ti( 4un u.%io&u. (200@). Editura Academiei.i 2. ..ca" Al. P." 2.ti( :olu. #.re. (86@"). P.4i. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. Predescu (sub red.re.ti( :olu. a unor indicatori &i3iolo ici cu semni2ica+ie psihologică . (8670). Ytiin+i2ică" #..c.ct. %. Academiei.c. %.=. Pia et . #.c. Con4i+ia . (867$). Tehnică" #.i Pe4agogică" #.n4a+iei <om?nia de M?ine.i 0iscerală[" în .ti( Ro. P. #.ti" Ed. Trait] 4e ps:chologie experimentale" P.ti( <oman.ti( 5 GG 5 Cop:right . Academiei..re. M. 2.:olu..re. #.c.:olu. /raisse. Ed.. #. %io&u. P. *o atu.re. :olu. 'Sensibilitatea a.. Editura &e4icală" #. (8670).ri 3n psihologie" Ed.c. Experien+a a 4. Academiei./. (866$). Teorii ale 3n0ă+ării" Editura 0idactică .ral" Editura Ytiin+i2ică" #. Psihiatrie" (ol.. (866").re.. M.ti( &ărginean. 7In0estiga+ia electroence2alogra2ică în bolile psihice! în 7.%io&u.c. :loria.re..7oicu. Ytiin+i2ică( <euchelin.c. Totalită+i" elemente" str.ti Popescu#2e(eanu. :olu.. DEPARTA&ENT ID )<'' . (2000). Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol.l ei /io5psiho5social .a1eci 4e ani 3n st. în .i tehnici experimentale 3n psihologie" Editura Ytiin+i2ică" #. (8696). E.re. >.ti( :olu. . M.ti( >il ard <. 8. P. 2.stati0ă .tanată" Wineste1ică" 0esti/. M. .re.c. M.c. (867").re.re. M. 'Posibilitatea a/or4ării" cu a1utorul calculatorului.)..7oicu. (8696). M. (8678).c.. $ensi/ilitatea" #. *o+er :.i psihosocială[" Re0ista 4e psihologie" nr..perioare a animalelor" Ed.re. &eto4ologie .i c. Ed. Paris. Psihologie cogniti0ă" Ed.4iti0ă[" în . M. .c. . Academiei.lt..mană( Aspect. %lu1#2apoca Pa(lo(. #..c. Ed.re.

<.4iciară[" în 2.ti( 5 GK 5 .c. în *. DEr E.).ti( Ddren hea. (8690). :olu. Ian4/ooW o2 Experimental Ps:cholog:" Second Edition. 2e+ BorC. Mitro&an (coord.4iciară" %asa de E4it.re. 2 (ol. M.4. (8662).. A. . (8696).ră . Popescu#2e(eanu.ohn Aile) and sons. 7oicu..n4amentale ale Psihologiei" Editura Academiei.c. 7.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Ste(ens. #.i Presă 7Yansa8 S.re. Pro/leme E. A. %.ucico(#*o dan.Psihologie =.. S. %osmo(ici. . 7#io4etec+ia =. S. *utoi. .. P. #. 'Procesele memoriei!.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->