P. 1
Psihologie Experimentala .Mihai ANITEI. Universitatea Bucuresti. FPSE

Psihologie Experimentala .Mihai ANITEI. Universitatea Bucuresti. FPSE

|Views: 21|Likes:
Published by AlinD1991
Experimentala
Experimentala

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: AlinD1991 on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2015

pdf

text

original

Sections

  • UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I
  • A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A PR CE$EJ R $EN! RIAJE YI ATENŢIEI
  • A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A
  • DbNDIRII" &E& RIEI YI ÎNVĂŢĂRII
  • &E& RIA
  • UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III

Psihologie experimentală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I CURI !ITATE" #$ERVAŢIE" E%PERI&ENT

'(' '() '(*

Con+in,t,riPsihologia ca .tiin+ă experimentală /ser0a+ie .i experiment Etapele experiment,l,i

/iecti0eAces '( Pre1entarea speci2ic,l,i explica+iei .tiin+i2ice 3n psihologie" 4omeni,l psihologiei experimentale )( Pre1entarea meto4ei o/ser0a+iei .i rela+iei 4intre o/ser0a+ie .i experiment *( Pre1entarea etapelor experiment,l,i 3n cercetarea psihologică Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere-

'('

Psihologia ca .tiin+ă experimentală

Vreme 3n4el,ngată" psihologia s5a a2lat 3n s2era 4e ac+i,ne a 2iloso2iei( A/ia la s26r.it,l secol,l,i al %I%5lea" o4ată c, 3m/,nătă+irea tehnicilor 4e cercetare" psihologia s5 a 4eplasat spre tăr6m,l .tiin+elor po1iti0e( Psihologii ar p,tea 2i organi1a+i pe o linie 4e contin,itate 3n raport c, mo4,l 3n care ei consi4eră .tiin+ele exacte 4rept mo4el pentr, psihologie( Psihologii 7har48 consi4eră că .tiin+ele 2i1icii sa, chimiei s,nt mo4ele per2ecte 4e ,rmat" 3n timp ce psihologii 7so2t8 consi4eră că .tiin+ele sociale tre/,ie să constit,ie mo4el,l 4e ,rmat( Toate .tiin+ele 4isp,n 4e ,n set 4e 4ate .i 4e teorii explicati0e( Ceea ce este 4istincti0 3ntre 4i2eritele .tiin+e" ca .i 3ntre s,/specialită+ile 4in interior,l ,nei .tiin+e" s,nt 4i2eritele tehnici 2olosite( Ast2el" astronomii n, a, ne0oie 4e tehnicile la/irint" a.a c,m nici s,/iect,l experimentat 4e către psihologi n, are ne0oie 4e telescop( Dacă psihologii har4 ,1ea1ă 4e tehnici m,lt mai ra2inate" aceasta se 4atorea1ă 3n mare parte tip,rilor 4e pro/leme care imp,n ,n an,mit gen 4e anali1e so2isticate( De.i 4istinc+ia cercetare 2,n4amentală 9 cercetare aplicati0ă a intrat 3n 0oca/,lar,l coti4ian al .tiin+elor" noi cre4em că cea mai importantă 4istinc+ie tre/,ie să 2ie 2ăc,tă 3ntre o cercetare /,nă .i alta proastă( Principiile .i practicile psihologiei experimentale se aplică 3n egală măs,ră cercetării 2,n4amentale .i celei aplicati0e( Ele pot 2i 2olosite pentr, a e0al,a cercetările psihologice pe care le 3nt6lnim sa, le reali1ăm 2ie ca st,4en+i" 2ie ca psihologi pro2esioni.ti sa, ca cercetători 3n 4omeni,l psihologiei( 5)5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

rice a/or4are a 4omeni,l,i psihologiei experimentale tre/,ie să 3nceapă prin a o2eri 4e2ini+iile opera+ionale ale ,rmătorilor termeni- experiment" meto4ă &ihaiexperimentală ANIŢEI Psihologie experimentală .i psihologie experimentală( Termen,l 4e experiment este larg ,tili1at at6t 3n lim/a=,l coti4ian c6t .i 3n cel al 4i0erselor .tiin+e( Dacă .tiin+a i10oră.te 4in realitate 3ncerc6n4 s5o explice" experiment,l este 4emers,l prin interme4i,l căr,ia reali1ăm extragerea ,n,i e.antion 4in realitate spre a5l s,p,ne 0eri2icării >testării? 3n 0e4erea c,noa.terii( Ce 0rem .i ce tre/,ie să c,noa.tem@ Una 4intre trăsăt,rile 4e2initorii ale psihic,l,i ,man este că acesta 4isp,ne 4e cele mai complexe 4ispo1iti0e 4e 4eterminare antialeatorii >P( Popesc, Ne0ean," 'ABC?( A experimenta constit,ie" 3n 2apt .i 3n esen+ă" o 4imensi,ne intrinsecă a l,i 7homo sapiens8 .i răsp,n4e ne0oii imperioase 4e a găsi ca,1alitatea" 4e a răsp,n4e la 3ntre/area 74e ce8 .i apoi 4e a se asig,ra as,pra mo4,l,i c,m 0or e0ol,a l,cr,rile 3n 0iitor( amenii 4e .tiin+ă n, a, 2ăc,t altce0a 4ec6t să 2ormali1e1e acest 4emers .i experiment,l a constit,it .i constit,ie o am/i+ie mărt,risită a t,t,ror .tiin+elor nat,rii( Experiment,l este o manip,lare 4eli/erată a ,n,i e.antion 4in realitate pe care 4orim să5l st,4iem 3n scop,l 4e a 3n+elege mai /ine mo4,l c,m acesta se pro4,ce" 4in ce ca,1ă .i c, ce e2ecte( &eto4a experimentală 3n psihologie a 2ost intro4,să pe la =,mătatea secol,l,i al %I%5lea .i p,tem a2irma că cele/ra l,crare a l,i D(T( Eechner 7Elemente 4e psiho2i1ică8 >'BF<? stă la /a1a ei( Domeni,l psihologiei experimentale se 4e2ine.te prin interme4i,l meto4ei experimentale" consi4erată ca 2orma cea mai 4esă06r.ită .i cea mai con0ingătoare a 4emers,l,i .tiin+i2ic >&( Richelle" %( $eron" 'AAG?( &eto4a experimentală constit,ie ca4r,l logic" 2ormal .i epistemic 4e ,tili1are a experiment,l,i( Aceasta implică pre1en+a .i ,tili1area >prin 0eri2icări .i re0i1,iri perio4ice? ,nor instr,mente 4e l,cr," reg,li 4e con4,ită" 4ispo1iti0e tehnice .i proce4,ri" strategii" plan,ri 4e experimente" mo4alită+i 4e c,legere .i prel,crare a 4atelor( A.a c,m s,s+in" pe /,nă 4reptate" a,torii mai s,s cita+i" 4e o/icei psihologii insistă mai m,lt as,pra mo4alită+ilor 4e c,legere .i prel,crare a 4atelor" negli=6n4,5se rol,l capital pe care 3l =oacă instr,mentele tehnice 3n 4e10oltarea psihologiei experimentale( Domeni,l psihologiei experimentale s5a cont,rat" s5a imp,s" s5a 4e10oltat .i 0a progresa 3n măs,ra 3n care cercetătorii imaginea1ă .i prop,n noi mi=loace 4e in0estigare ce 4eschi4 noi ori1ont,ri 4e cercetare a realită+ii psihice( Psihologia experimentală este o ram,ră a psihologiei" care" 2iin4 at6t 4e intim legată 4e meto4ă" se 4e2ine.te chiar prin meto4a experimentală( Cel mai 2rec0ent criteri, ,tili1at 3n clasi2icarea ram,rilor psihologiei este con+in,t,l" ori" constatăm că psihologia experimentală se 4e2ine.te prin meto4ă( În acela.i timp" 2iecare ram,ră a psihologiei 4e2inită 4e ,n con+in,t 4isp,ne 4e o parte experimentală mai m,lt sa, mai p,+in importantă( Unii a,tori s,nt tenta+i să n, consi4ere psihologia experimentală ca o ram,ră o/i.n,ită ci" mai c,r6n4" ca meto4ă aplica/ilă 0ariatelor 4omenii ale c,noa.terii( Al+i a,tori >P( Eraisse" 'AF*? consi4eră psihologia experimentală 4rept s,rsă 4e c,no.tin+e ac,m,late 3n psihologie prin ,tili1area meto4ei experimentale( Din p,nct,l 4e 0e4ere al psihologiei americane" care p,ne accent,l mai m,lt pe atri/,tele experiment,l,i" psihologia experimentală este ,n 4emers repeta/il .i a,tocorector 3n st,4ierea mani2estărilor 0ie+ii psihice >Hanto0it1"5*5 #(I(" Roe4iger III" I(J(" Elmes" D(D(" 'AA'?( Din ; DEPARTA&ENT ID )<'' p,nct,l 4e 0e4ere a l,i N( J,ng, >)<<<?" 4omeni,l Cop:right psihologiei experimentale 3l constit,ie teoria .i practica experiment,l,i ca meto4ă 4e cercetare acti0ă .i e2icientă" 4eser0in4

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

,rmătoarea 4e2ini+ie- 7psihologia experimentală repre1intă ansam/l,l principiilor" normelor .i reg,lilor care sta, la /a1a organi1ării .i 4es2ă.,rării experiment,l,i 3n psihologie" c, scop,l o/+inerii 4e 4ate 0eri2icate as,pra realită+ii psihice8 >pp( 'K? D,pă c,m o/ser0ăm .i această 4e2ini+ie trimite la meto4ă >principii" norme" reg,li" organi1are?" ceea ce este" practic" ine0ita/il 3n orice tentati0ă 4e 4e2inire a psihologiei experimentale( În concl,1ie" 4omeni,l psihologiei experimentale 3l constit,ie mani2estările 0ie+ii psihice a/or4ate 3ntr5o manieră experimentală( /iect,l psihologiei experimentale este repre1entat 4e pro/lemele 0ie+ii reale i4enti2icate .i as,pra cărora cercetător,l a0ansea1ă ipote1e ce ,rmea1ă a 2i testate prin experimente controlate .i replica/ile 3n 0e4erea a0ansării ,nor pre4ic+ii 0eri2ica/ile statistic pri0itoare la generali1area re1,ltatelor o/+in,te .i e0ol,+ia comportamentelor st,4iate( Tre/,ie să 2im reali.ti- 2inalitatea oricăr,i 4emers .tiin+i2ic 0erita/il este 4e a pre1ice 2enomen,l st,4iat( Experiment,l psihologic" meto4a experimentală" psihologia /ser0a+ie .i experiment experimentală constit,ie 2,n4ament,l cercetării .tiin+i2ice asig,r6n4 exigen+e Din perspecti0ă temporală o/ser0a+ia .i experiment,l constit,ieaceste 4o,ă momente la cel s,ccesi0e ale cercetării" ast2el 3nc6t 9 4esig,r 9 o/ser0a+ia prece4e experiment,l( '() mai 3nalt ni0el 4e 0igoare .tiin+i2ică .i o2erin4 imaginea ,nei e0ol,+ii 4inamice a Aceasta tehnicilor" instr,mentelor" mi=loacelor 4e l,cr, 3n 4eplin acor4 c, e0ol,+ia celorlalte este .i o or4ine istorică 3n e0ol,+ia .tiin+elor" implicit a psihologiei( $p,nem 9 3n mo4 .tiin+e mo4erne( o/i.n,it 9 că realitatea 2iin4 o/ser0ată ne semnalea1ă an,mite pro/leme pe care le 0om a/or4a 3ntr5o manieră experimentală( Apoi" 3n timp,l experiment,l,i o/ser0a+ia s,r0ine ca element a=,tător" ca s,rsă 4e 4ate s,plimentare as,pra e2ectelor 0aria/ilei in4epen4ente( Încă 3n sec( al %VIII5lea R( #acon 2ăcea 4istinc+ia 3ntre o/ser0a+ia pasi0ă .i 0,lgară .i o/ser0a+ia acti0ă .i sa0antă( Element,l com,n pentr, o/ser0a+ie .i experiment este constatarea ,nor 2apte menite a 2i ,n răsp,ns la o pro/lemă( Un l,cr, pe care a4esea 3l ,ităm este că n, 0om găsi 4ec6t ceea ce că,tăm( Ja/oratoarele 4e cercetare s,nt pline 4e o/ser0a+ii ac,m,late 3n timp .i in,tile pentr, că cercetătorii n, .i5a, p,s 3ntre/ări precise( r" 4i2eren+a 4intre o/ser0a+ie .i experiment constă tocmai 4in nat,ra >pre1en+a? 3ntre/ării( În o/ser0a+ie 3ntre/area răm6ne 4eschisă .i cercetător,l n, c,noa.te răsp,ns,l sa, n, are 4ec6t o i4ee 0agă as,pra l,i( În experiment 9 4in contră 9 3ntre/area 4e0ine ipote1ă prin care se a0ansea1ă s,po1i+ia existen+ei ,nei rela+ii 3ntre 2apte" pe care experiment,l 3.i prop,ne să o 0eri2ice( În ca1,l experiment,l,i explorator 4e tip,l 7ce se 3nt6mplă 4acăL8 experimentator,l n, are 3ntre/ări precise .i nici răsp,ns,ri a.teptate( În acest ca1 o/ser0a+ia 0a a0ea ,n rol mai important" 3ntr,c6t ea pare să 2ie calea pe care 0om p,ne 3n e0i4en+ă mo4i2icările in4,se 3n mo4 explorator( Dincolo 4e 4i2eren+ele 4e gra4 .i 4e ni0el 4e complexitate" poate că cea mai rele0antă 4istinc+ie o o2eră preci1ia 3nregistrării 4atelor( /ser0a+ia tre/,ie să se m,l+,mească c, proce4,ri mai p,+in rig,roase 4ec6t cele experimentale( În cel mai /,n 5G5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ca1" 3m/,nătă+irile meto4ologice s,nt consacrate mo4,l,i 3n care se poate asig,ra o mai /,nă rigoare a o/ser0a+iei(

rale a comportament.al sa.itele s.4inile sale 2a+ă 4e sex.ltă+ile apar at.i( Inerent se 0or regăsi in2l.n 4emers marcat 4e s.m 5K5 Cop:right .l.noa.i pre1entare 4acă 4orim să 2acem 4in meto4a o/ser0a+iei .e" oric.nci c6n4 se 2ac re2eriri la trăsăt.nei 2i. 2rec0en+a >2oarte 2rec0ent p6nă la 2oarte rar" a4esea p6nă la 4eloc?( Unele mani2estări n.i 4e in0enti0itatea cercetător.l 4e la/orator( Încerc6n4 o sistemati1are a con4.area" estimarea con4. DEPARTA&ENT ID )<'' .pra 2enomen.ros 4e s. han4icap intelect. 3n perete .a+ii" incl.i pentr.l respecti0( Apoi" pentr.ni4irec+ională >one Ma: screenNMin4oM? sa. a 2acilita consemnarea rapi4ă .l. a40er/e prin care se 4escrie intensitatea >2oarte p.l.rile sociale .ns o2eră posi/ilitatea .n la 3n4em6nă 2erestrele c.tili1a a4=ecti0e sa.ări 4ihotomice prin care se consemnea1ă pre1en+a sa.ie să preci1ăm .itelor s.l.m2erin+a .e 4e o/ser0a+ie se imp.n rol important 3n e0al.p.i( Di2ic./ m.l 4e notare" 4e consemnare a 4atelor o/ser0a+iei( Este 4e 4orit să .are c.i are .i( Con+in.(a(m(4( Dată 2iin4 importan+a acest.ne e0i4en+ierea principalelor aspecte care +in 4e personalitatea o/ser0ator.n para0an" .o 4raperie" .i experimental tre/.ternic p6nă la 2oarte sla/? sa.4inal5caracteriale( /ser0a+ia răm6ne . 3n con4i+ii 4e gr.n instr.ment c6t mai rig.l.l..m2erin+a a/4ominală" l.l o/ser0a+iei Ja prima 0e4ere pare simpl.te că pre1en+a o/ser0ator. 2iecare con4. a/sen+a" altele solicită 4escrieri mai amăn.nci c6n4 3ncercăm să anali1ăm" să 4escriem con4.i( Tehnologiile mo4erne p.i intro4.(a(m(4( /ser0ator.ita s.i 4iametrele craniene etc(? .rprin4ere a 0ariatelor con4.i 2actor se imp.i meto4ele clasice 4e 7spionare8.ri" mani2estări 4e personalitate" atit.i grosimea m6inilor .ne pentr.ntem o/liga+i la o ast2el 4e anali1ă .+ii există .itelor care se c.si0 3n experiment.i picioarelor" circ.ngimea . să sp.n ori2ici.i aplicarea lor +ine 4e ni0el.i c6mp.n mo4el stan4ar4 al acestei 2i... că ar con4.p( /( Personalitatea o/ser0ator. orientare .l.m2erin+a toracică" circ.ită 3n parte tre/.ie să preci1ăm sistem.ce o no.ra+ia cercetării" experiment. >'ACB? le 3mparte 3n 4o.ltiplele 2a+ete 3n care se pot pre1enta acestea( $.en+e care exprimă experien+a sa" repre1entările sale as.s" 0alorile la care a4eră" concep+iile" pre=.ncte prin care să 4e2inim intensitatea mani2estărilor( $e pot .nei 4es2ă.i( $e c.simptomatica sta/ilă >3năl+imea" gre.tili1ăm 9 pe c6t posi/il 9 scale 4e e0al.i e2icientă a 4atelor 4e o/ser0a+ie( N.l.l asc.pă ela/orarea proiect.ce la mo4i2icarea comportament.tatea" lărgimea .4ecă+ile" stereotip.rări .i st.l o/ser0a+iei prin ela/orarea ./iect. camere 0i4eo( Tot at6t 4e e2iciente pot 2i .ite ce pot să se mani2este 3n 4i2eritele 3mpre=.l op.itelor o/ser0ate" mai ales at.l.4iat" atit. trepte 4e *"K"C p.n+ite( Alcăt.i sit.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Eactorii 4eterminan+i ai o/ser0a+iei a( Pre1en+a o/ser0ator.i mai ales la copii" la persoanele c.merilor" circ.se o/ser0a+iei" V( Cea.l 4e 4otare al la/orator.l o/ser0a+iei D.i" 4ar .i simptomatica la/ilă >pantomima" mimica" mo4i2icările 0egetati0e" 0or/irea?( Protocol.irea . există ./iecti0itatea o/ser0ator.nem că" prin o/ser0a+ie" constatăm mani2estările comportamentale" con4.l.l.ă mari categorii. permit 4ec6t e0al.l.rări nat.t.ă 0aria/ilă 3n con2ig.0in a 2i o/ser0ate 3n experiment.nei liste a con4.i o/ser0at( $ol.

l nostr.4ata" ora" am/ian+a" loc.( I4eile se găsesc 3n m.rata o/ser0a+iei" n..i. este 2ăc.ei 4e o/ser0a+ie 3n scop. c.n ast2el 4e proiect Alegerea pro/lemei preala/il" riscăm ca experiment.nctele 4e 0e4ere" ast2el 3nc6t re1.pra căr. 2ost ale.l 4e s.i sa.măr.narea . momentele 4es2ă.i c./iect.ra 4e care a0e+i ne0oie( Răs2oi+i c6t mai m./iec+ii( Eără .aportale ale s. 2ie /ine reali1at >ne re2erim mai ales la A4esea st.ita re2lexi0ă >componente sen1orial5percepti0e" cogniti0e" mne1ice" aten+ia" moti0a+ia" atit.i experiment 0ali4 4in toate p.i să 0ă asig.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală con+in.ta cea ce 0ă tre/. caracter sintetic( Experiment.i sa.ării primare c.tiin+i2ică" iar con+in.l 4e la/orator?( psihologie experimentală ./iect.i .tă la 3nt6mplare" ci .ie să se aplice .tip.l constit.i consemnării" e0al.4inile?( Eiecare componentă tre/.ie să 2ie partic.ra experiment.( Dacă alege+i s.rate+ea mo4el.lte 4in căr+ile .l proiect.nor ina40erten+e" erori" 4e2icien+e sa.a 4e o/ser0a+ie tre/.n. nat.t.crărilor 4e re2erin+ă Dacă alege+i o pro/lemă s. lips.i experimental( În acest moment o/ser0a+ia este extrem 4e importantă" ea permi+6n4 sesi1area .m re.măr.l o/ser0a+iei..mnea0oastră" 4a+i aten+ie .l 3ntregi pop.ltatele o/+in./iect.i s.4ierea literat. as.nci c6n4 se 0ă4 ne0oi+i să aleagă o pro/lemă pentr.i experiment este repre1entat 4e a4. re2erin+e 4in man.l concl.crările 4e re2erin+ă c.tesc at.gera .l.l.c.l.i protocol.l.i l.ie să con+ină .l.rmătoarele sec0en+eO 4atele pa.pă ce a+i i4enti2icat ma=oritatea articolelor5cheie 3n 4omeni.rării acest.l temperamental" con4.l 4e o/ser0atori" tip.ia să se aplece timp 4e .i 3n ca.i tratatele ar tre/.te să ai/ă o 0aloare .ita 0er/ală" con4.lari1at 3n raport c.no.t.( Cop:right .l 4..n an.ie să pre1inte .+ional" tip.pra s.l este prece4at 4e o pre5testare prin care se 0eri2ică ac.a 4e o/ser0a+ie tre/.n1ător as.mit tipar /ine sta/ilit care ne a=.i alte elemente 4e i4enti2icare speci2ice .tă la reali1area .n.ri( În acela.i re0istele .n.n spa+i.rente" speci2ice s. care să 3ncepe+i st.ita expresi0ă >pantomima" mimica" mo4i2icările 0egetati0e?" con4.rării acesteia( 4ate re2eritoare la o an./iec+i o/ser0a+i( O con+in.l 4e 4es2ă.4ii .ie să con+ină . aparte 4e4icat .l acesteia tre/.alele st.gestiile pro2esor.i se 3ntrea/ă c.a+iei experimentale.ri posi/ile.ie prin /i/lioteci( Căr+ile .i" 2i.mită pro/lemă care ne interesea1ă( Dar această colectare 4e 4ate n.me" sex" 06rstă" ni0el 4e pregătire .lte loc.rmea1ă .larită+ile concrete ale sit.ri" p.i timp pre5testarea tre/.l. să n.rile anterioare 4e psihologie" o/ser0a+ia 1ilnică" s.ct.l 4.t.rs.l.la+ii 4in care a.i" alte st.esc să găsească experiment. În general" scop. DEPARTA&ENT ID )<'' D.l. asistent.re acces.l reali1ării .tin+elor 3n 4omeni.gerată 4e pro2esor.te să poată 2i extins la ni0el./iect.tiin+i2ice etc( Trecerea 3n re0istă a l.ia( În principi.l sing.nor o/ser0a+ii c.1ă" 4ar .tiin+i2ice 4isponi/ile ca să a0e+i o i4ee 4e ansam/l.l. a a0ea o i4ee 5F5 4espre amploarea c.l corectării" completării '(* Etapele experiment.4en+ii se nelini.n semestr.rii 3n 4omeni.l la literat.l 4e o/ser0a+ie" tip.n sistem clar 4e consemnare 3nscris 3n 2i.rare" 4.4iate( În ca1 contrar" 0e+i 2i ne0oi+i să 3ncepe+i prin a că. 2i.i" pentr.te+i să 3ncepe+i c.rs.nor restr.a 4e o/ser0a+ie( De asemenea" 2i.1iilor o/+in.l coresp.mnea0oastră" 2ără 3n4oială că el 0ă 0a s.l 4e o/ser0ator" n.tili1ate 4e către experimentatorP O 4ate pri0itoare la partic.

lăm corect 0aria/ilele" at.me sperăm să o/+inem 3n .ce se .n 3n 4isc.rma in0estiga+iilor( Pe această cale 0om 3ncerca să 3nca4răm experiment.i ca. că repre1intă i4ei generale pe care se /a1ea1ă 7constr.torii .n concept a/stract 2olosit 3ntr5o manieră teoretică partic.măm .rile care ne animăP ce an.rarea ei( Cercetătorii 2olosesc 4e2ini+iile opera+ionale pentr.nci .l cercetării tre/.( /iecti0.s+inem . 72amiliaritatea c.mite experimente s. ipote1a 4e n. consi4erăm" 3n prim.larea ipote1ei Cei mai m.0intelor in2l.cr.mnea0oastră" 0e+i 4escoperi că an.n 4emers 4e4.l o/ser0a+iilor noastre sa.i să com." conceptele 4e 3n0ă+are" percep+ie" memorie" g6n4ire" moti0a+ie sa. etape 3n sta/ilirea .nt consi4erate ca 2iin4 experimente 5 cheie 3n respecti0.c6n4 constr.mită arie 4e preoc.l 4. 3ncep.c+ia8 experiment.al p.ctele ipotetice 3n 4e2ini+ii opera+ionale speci2ice ale 0aria/ilelor" cercetătorii 3ncearcă să atingă scop.ie să 4eci4em ce 3n+elegem prin conceptele pe care ne /a1ăm cercetarea( De exempl.n.tia 3n moment.l .en+ea1ă i4enti2icarea .t l.cti0 4e in2eren+ă >4e la e2ect la ca.l5cheie al oricărei cercetări( Dacă 2orm.i" pe calea in0ersă" i4enti2icăm 0aria/ila in4epen4entă( Ast2el" a0em .ie să preci1e1e moti0a+iile" scop.n4e la 3ntre/area cercetării originale( Crearea 4e2ini+iilor opera+ionale Chiar 4.cerilor articolelor.nei sit.larea ipote1ei.1ă?( C6n4 selectăm 0aria/ilele pentr.l+i a.ct ipotetic este . măs.n caracter constatati0( $pre exempl.i5a.mesc constr.nt pro/lemele ma=ore rămase nere1ol0ate@ Citin4 l.l 4omeni.4ecă+i .nt termeni generali ce se re2eră la o 0arietate largă 4e reac+ii" =.lt .rată( În 2inal" tre/.ie să ne oprim la o sing.i comportament sa. a răsp. trăsăt.i comportamente pe care oameni le exteriori1ea1ă( Pentr." selectăm 0aria/ilele speci2ice care 0or 2i examinate pentr.i controlate( $ta/ilirea .pă selectarea . 4e l.&ihaimaximă ANIŢEI Psihologie experimentală intro4.i ipote1a statistică sa.i existen+a .me 4orim să 4emonstrăm prin cercetarea respecti0ăP ce an.ti termeni se n. a 4escrie 4i2erite comportamente 3n con2ormitate c.i ea exprimă rela+ia ca.cr.ipote1a generală" ipote1a sa.nei 2inalită+i practice a cercetării( I4enti2icarea constr.l( Ipote1a generală este 4e 2apt moment. st.nei 0aria/ile" ne con2r.l.i 4emers. pro0ine 4intr5o teorie( Are mai m.rile .crarea" care s.t acest l.l sta/ilirii ipote1ei cercetării . .l experimental 0a 2i corect( Alegem mai 3nt6i 0aria/ila 4epen4entă .late corect" 4eci .ră mo4alitate( 4e2ini+ie opera+ională preci1ea1ă o 0aria/ilă prin opera+iile necesare pentr.tem să s.pări .1ală 4intre 0aria/ila in4epen4entă a 0aria/ilei 4epen4entă( Ipote1a generală 5C5 Cop:right .tiin+i2ic al o/ser0a+iilor empirice" o/iecti0e" sistematice .i" ace.nor o/iecti0e practice" a . al .nă c6n4 p.ctele noastre( 4ată ce am 2ăc.ării .cerea 0aria/ilelor repre1intă moment.lară pentr. inteligen+ă s.tori i4enti2ică trei ni0ele sa. ipote1ele opera+ionale sa. a in4ica exact ceea ce 0or să sp.nicăm interpretările comportamentelor concrete( $ta/ilirea 0aria/ilelor Intro4.l nostr 3ntr5o an.1ele lor 4e /a1ă( Este o i4e care ne permite să 4escriem" să organi1ăm" să re1.crările 4e re2erin+ă 4in 4omeni.ntăm c.l r6n4" 0aria/ilele m.ltiple ce pot re2lecta constr. DEPARTA&ENT ID )<'' este" 4acă 0re+i" ro4.i 2orm.+ie orice aspect al .4i.l c6n4 a.l 4eclan. o 0arietate 4e căi 3n care aceasta este măs.cte ipotetice( Un constr.tiin+i2ice( E0ent.a+ii( Tra4.nei in0estiga+ii" tre/.ctelor ipotetice În scop.i 2orm.nt teoriile ma=ore" care s.i ipote1ele 0or 2i 2orm.

&ihaioameniP ANIŢEI

lorP sa,- emo+iile p,ternice negati0e 3i 2ac pe oameni să pre2ere să 2ie 3mpre,nă c, al+i Psihologie experimentală sa,- intensitatea stim,lilor in2l,en+ea1ă timp,l 4e reac+ie la ace.ti stim,li( D,pă c,m o/ser0ăm" ipote1a generală transcrie 3ntr5o rela+ie ca,1ă5e2ect >4est,l 4e general pre1entată? pro/lema 4e 0ia+ă pe care noi am o/ser0at5o sa, ne5a 2ost s,gerată( Ipote1ele opera+ionale sa, 4e l,cr, 0in să apro2,n4e1e rela+iile sta/ilite 3n ipote1a generală .i aici" 3ntr5a4e0ăr s,nt 2oarte importante etapele anterioare( În ipote1a opera+ională tre/,ie să anticipăm tip,l rela+iei .i 9 mai ales 9 să anticipăm ni0el,l" mărimea e2ect,l,i pro4,s 4e inter0en+ia 0aria/ilei in4epen4ente as,pra 0aria/ilei 4epen4ente( &ai m,lt 4ec6t at6t" tre/,ie să speci2icăm 2apt,l că mo4i2icările respecti0e creea1ă 4i2eren+e semni2icati0e 4in p,nct 4e 0e4ere statistic 3ntre per2orman+ele gr,p,l,i experimental .i cele ale gr,p,l,i 4e control( A06n4 3n 0e4ere ni0el,l 4e complexitate al st,4i,l,i" n,măr,l 4e 0aria/ile c, care operăm" n,măr,l ipote1elor speci2ice poate 2i mai mare >3n limitele re1ona/ile ) 9 G?( Un n,măr mare 4e ipote1e speci2ice p,n s,/ semn,l 3ntre/ării pro/itatea moral5.tiin+i2ică a a,tor,l,i( $,nt" 4in păcate" n, n,mai st,4en+i" 4ar chiar .i cercetători care" 4,pă prel,crarea 4atelor constată posi/ile noi rela+ii pe care le ar,ncă 3n 2a+ă la ipote1e speci2ice( $,nă cel p,+in ci,4at ca ,n cercetător să anticipe1e 9 la 3ncep,t,l st,4i,l,i 9 rela+ii" raport,ri" legăt,ri 4e amăn,nt care 9 3n mo4 e0i4ent 9 n, s,nt accesi/ile capacită+ilor normale 4e pre4ic+ie( nest este să 2ie amintite" anali1ate" interpretateoric,m este o reali1are c, care ne p,tem m6n4ri( eroare pe care este chiar =enant să o amintim este aceea a 2orm,lării ipote1elor 4,pă ce a0em re1,ltatele( Ja 2el 4e ci,4ată este ne0oia ,nora >chiar pro2esori" con4,cători 4e l,crări? să con4amne" să /lame1e 2apt,l că ipote1ele n, s5a, con2irmat( Desig,r" ,n st,4i, /ine coor4onat ar tre/,i să ne con4,că la con2irmarea ipote1elor" 4ar este c6t se poate 4e normal ca ,nele ipote1e să n, se con2irme .i asta este oric,m ,n c6.tig pentr, c,noa.tere( Ipote1a statistică sa, ipote1a 4e n,l s,s+ine că n, este nici o 4i2eren+ă semni2icati0ă statistic 3ntre per2orman+ele celor 4o,ă gr,p,ri sa, 3ntre per2orman+ele ,n,ia .i acel,ia.i gr,p s,p,s experiment,l,i 3n 4o,ă momente 4i2erite( In2irmarea ipote1ei 4e n,l echi0alea1ă c, con2irmarea ipote1ei speci2ice( P6nă ac,m am insistat as,pra ipote1ei 4e tip ca,1al" 4ar mai există .i ipote1a 4e tip 4escripti0 care 3ncearcă să 4escrie ,n comportament 3n termenii caracteristicilor sale sa, ale ,nei sit,a+ii 3n care se pro4,ce( ipote1ă 4escripti0ă i4enti2ică atri/,tele comportament,l,i .i ne permite să pre1icem c6n4 acesta se 0a pro4,ce( Ipote1a 4escripti0ă n, 3ncearcă să i4enti2ice ca,1ele ,n,i comportament ci sta/ile.te 2apt,l că an,mite comportamente se pro4,c .i pot 2i o/ser0ate .i măs,rate" o2erin4 ,n +el general .i o 4irec+ie o/ser0a+iilor noastre( Criterii pentr, o ipote1ă .tiin+i2ică( ipote1ă tre/,ie să re2lecte pres,p,nerile noastre 4espre legitimitatea .i inteligi/ilitatea nat,rii( Dacă n," at,nci ipote1a n, este .tiin+i2ică" iar 4escrip+ia nat,rii pe care o con+ine" ca .i e0i4en+ele pe care se spri=ină" n, s,nt .tiin+i2ic accepta/ile( În prim,l r6n4" o ipote1ă tre/,ie să 2ie at6t testa/ilă >0eri2ica/ilă?" c6t .i 2alsi2ica/ilă >experiment,l poate arăta că ipote1a este incorectă?( Ipote1a tre/,ie să 2ie precisă" iar 4o0a4a 0a 2i 2,rni1ată 4e o sit,a+ie 2oarte speci2ică 4e cercetare ,n4e ipote1a n, merge 4incolo 5B5 4e această 4o0a4ă( Pentr, a 2i inteligi/ilă" o ; DEPARTA&ENT ID )<'' ipote1ă tre/,ie să 2ie" 4e asemenea" ra+ională >tre/,ie săCop:right 2ie" e0ent,al" a4e0ărată" să ne o2ere ceea ce noi 4e=a .tim 4espre legile comportament,l,i? .i economicoasă >ipote1a

tre/,ie să 2ie 3ncorporată 3n mo4,l nostr, 4e a 3n+elege comportament,l" ast2el 3nc6t
&ihaiea ANIŢEI ar Psihologie experimentală

tre/,i să ceară o explica+ie c6t mai simplă?( Alegerea meto4ei Alegerea 0alorilor stim,lilor- m,lte experimente implică n,mai 4o,ă con4i+ii" ca pre1en+a sa, a/sen+a ,nei 0aria/ile( În alte experimente" n,măr,l con4i+iilor este strict limitat 4e consi4erente practice sa, teoretice( Ne 0om re2eri la experimentele care cer mai m,lte con4i+ii 4e stim,lare 3n interior,l gr,p,l,i( $e cer a 2i respectate c6te0a reg,lia? stim,lii tre/,ie să acopere c6t se poate 4e m,lt 4in s2era respecti0ă 4e acti0itate practică( Rela+iile 4intre 0aria/ile 0or 2i mai /ine 3n+elese 4acă s,nt explorate 3n limitele sistem,l,i( Un stim,l prea sc,rt" 4e exempl," poate 2i 3n.elătorP /? stim,lii tre/,ie să 2ie s,2icient 4e apropia+i ,n,l 4e alt,l pentr, ca s,prae0al,area ,n,i e2ect 3ntre stim,li să 2ie p,+in pro/a/ilăP c? at,nci c6n4 s,/iect,l este p,s să experimente1e to+i stim,lii 3ntr5o sing,ră sesi,ne" ar tre/,i pre1enta+i cel p,+in .apte stim,li" 4acă este posi/il( Dacă s,nt experimenta+i mai p,+in 4e .apte stim,li" s,/iect,l poate i4enti2ica .i aminti 2iecare stim,l .i răsp,ns,l n, se 0a /a1a pe stim,l,l 3ns,.i" ci poate 2i legat 4e memoria stim,lilor 4in proces,l anterior( C, .apte sa, mai m,l+i stim,li" s,/iect,l răsp,n4e la stim,l,l 3ns,.i pentr, că n, este capa/il să 3l i4enti2ice( Tot,.i" ,neori" 2olosirea a .apte stim,li poate să n, 2ie posi/ilă 3ntr,c6t l,nge.te prea m,lt experiment,lP 4? 3n ceea ce pri0e.te inter0al,l 4intre 0aria/ilele cantitati0e > care 0aria1ă 3n cantitate 4e5a l,ng,l ,n,i contin,,m?" 4acă plăn,im să ,tili1ăm n,mai 4oi stim,li" 3i alegem pe cei care par mai apropria+i" iar 4acă n,măr,l stim,lilor este mai mare" 0a tre/,i să alegem ,n inter0al( Inter0alele 4intre stim,li tre/,ie să 2ie egale( $elec+ia s,/iec+ilor- În mo4 i4eal" s,/iec+ii ar tre/,i să 2ie ale.i la 3nt6mplare 4in pop,la+ia pe care 4ori+i să generali1a+i re1,ltatele st,4i,l,i( De exempl," pentr, a generali1a re1,ltatele experiment,l,i pe st,4en+i la 3ntreaga pop,la+ie 4e a4,l+i a +ării" st,4en+ii tre/,ie ale.i la 3nt6mplare 4in această pop,la+ie( Este e0i4ent că acest l,cr, n, este posi/il" 4ar at,nci ar tre/,i să 2ie măcar ale.i la 3nt6mplare 4intre st,4en+i( În la/orator,l 4e psihologie experimentală se aplică ran4omi1area >RAND & 5 selec+ie aleatorie?( Dr,p,rile s,nt selectate la 3nt6mplare 4,pă principi,l că exista .anse relati0 egale 4e extragere a 2iecăr,i mem/r, al gr,p,l,i 4in pop,la+ia 4e /a1a( D,pă selec+ia s,/iec+ilor ,rmea1ă organi1area gr,p,rilor" ce poate 2i" 4e asemenea" reali1ată prin ran4omi1are" 4ar .i apel6n4 la an,mite criterii( E.antionarea aleatoare simplă repre1intă selectarea s,/iec+ilor 4intr5o pop,la+ie 3ntr5o manieră nein2l,en+a/ilă" ast2el 3nc6t to+i mem/rii respecti0ei pop,la+ii să ai/ă o .ansă egală 4e a 2i selecta+i( E.antionarea aleatoare sistematică 5 selectăm 2iecare al N5lea s,/iect 4intr5o listă a pop,la+iei( Această tehnică este mai rapi4ă 4ec6t selectarea la 3nt6mplare simplă" 4ar tre/,ie să a0em gri=ă că 2iecare mem/r, al pop,la+iei 3n parte să ai/ă .anse egale 4e a 2i ales >4e exempl," 4acă pop,la+ia 4e 2emei este listată 4,pă 06rstă" tre/,ie să a0em gri=ă că e.antion,l să n, 2ie alcăt,it 4in 2emei tinere 3nainte să a=,ngem la s26r.it,l listei?( C6+i s,/iec+i ar tre/,i testa+i@ Există ,n mo4 ra+ional 4e a 4eci4e c6+i s,/iec+i 0or 2i 2olosi+i 3n experiment c, con4i+ia să .ti+i la ce 0aria/ilitate să 0ă a.tepta+i 4e la 4atele pe care le a0e+i( În experimentele o/i.n,ite 5A5 4e la/orator aproape nimeni n, 2olose.te Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' această /a1ă pentr, a 4eci4e n,măr,l 4e s,/iec+i( &oti0,l este simpl, .i practic( $ă pres,p,nem

că 4ori+i să reali1a+i ,n an,mit gra4 4e preci1ie al re1,ltatelor o/+in,te( Desig,r" c, c6t &ihaia0e+i ANIŢEI mai p,+ini s,/iec+i" c, at6t mai p,+in 0or 4e0ia me4iile 4atelor Psihologie experimentală 0oastre 4e la 0alorile lor reale( &o4alitatea ,1,ală 4e a repre1enta această eroare 4e măs,rare este 4en,mită eroarea stan4ar4 a me4iei( Pentr, a re4,ce la =,mătate eroarea stan4ar4 a me4iei" tre/,ie să 4,/la+i ră4ăcina pătrată a l,i N( Pentr, a 4,/la ră4ăcina pătrată a l,i N" tre/,ie Q,a4r,plat N( Pres,p,nem că eroarea stan4ar4 a me4iei are 0aloarea ' pentr, '< s,/iec+i( Pentr, a re4,ce eroarea stan4ar4 a me4iei la <"K ,nită+i" tre/,ie să cre.tem n,măr,l 4e s,/iec+i la G<( Dacă 4orim să re4,cem 4in no, eroarea stan4ar4 a me4iei prin 2actor,l ) >4eci la <")K? tre/,ie să 2olosim 'F< 4e s,/iec+iR /ser0ăm că mărirea n,măr,l,i 4e s,/iec+i n, pro4,ce 4escre.terea liniară a erorii 4e măs,rare( D,/larea n,măr,l,i 4e s,/iec+i re4,ce 4oar erorile stan4ar4 c, *< S( >N, toate experimentele 2olosesc eroarea stan4ar4 a me4iei 3n anali1a 4atelor" 4ar e2ect,l este acela.i 3n alte statistici(? Din acest moti0" ma=oritatea experimentelor 2olosesc circa '< s,/iec+i sa," 3n ca1,l 3n care a, mai m,lt 4e o con4i+ie" c6te '< s,/iec+i pentr, 2iecare con4i+ie( Unii a,tori prop,n" 4,pă c,m 0om 0e4ea 3n capitol,l ,rmător" ,n n,măr c,prins 3ntre 'K .i *< 4e s,/iec+i pentr, 2iecare con4i+ie >gr,p? experimentală >D( Ieiman" 'AAK?( În orice ca1" este /ine să 0e4e+i c6+i s,/iec+i s5a, 2olosit 3n experimente similare .i c,m s5 a o/+in,t preci1ia( Instr,mente" aparat,ră- acestea s,nt mi=loacele tehnice 4e reali1are a experiment,l,i( Pot 2i cartona.e colorate" cronometr," liste 4e c,0inte" stim,li simpli sa, complec.i sa, aparate so2isticate 4e in0estiga+ie a ,nor 2,nc+ii complexe" 4ar .i sit,a+ii experimentale ela/orate 3n raport c, cerin+ele experiment,l,i( Eroarea 2rec0entă a experimentator,l,i 4e/,tant >st,4ent la psihologie? este tenta+ia 4e a in0ersa raport,rile 4intre instr,ment .i ipote1ă( A4esea se in0ocă o pro/ă" ,n test >cel mai 2rec0ent? .i se prop,ne ,n st,4i, experimental" 3n loc să se pornească 4e la ipote1ă" 4e2inirea 0aria/ilelor .i apoi găsirea sa, constr,irea ,n,i mi=loc 4e in0estiga+ie( altă eroare 2rec0entă >4e astă 4ată n, 4oar 3n r6n4,l st,4en+ilor? este asignarea rig,roasă a ,n,i proces psihic pro/elor" aparatelor respecti0e( Ast2el" se consi4eră că a0em 4e5a 2ace strict c, pro/e 4e 7percep+ie8" 4e 7memorie8" 4e 7inteligen+ă8 .(a(m(4( $e omite 4imensi,nea sistemic5interac+ionistă a psihic,l,i ,man" 2apt,l că" 3ntr5o sarcină aparent speciali1ată s,nt implicate m,lte alte 4imensi,ni ale 0ie+ii psihice( In4icat este să c,noa.tem 2oarte /ine 4i0ersele pro/e" tip,l 4e 0aria/ile care 4escri, pro/a respecti0ă" să le aplicăm" 3nainte 4e toate pe noi 3n.ine .i a/ia apoi să 4eci4em c,m să le 2olosim mai /ine 3n raport c, exigen+ele st,4i,l,i nostr,( Tre/,ie să c,noa.tem 2oarte /ine mane0rele 4e ,tili1are" 0ariantele 4e l,cr," mo4alită+ile 4e e0i4en+iere a parametrilor per2orman+ei" posi/ilele 4e2ec+i,ni ce pot apărea pentr, a p,tea con4,ce corect s,/iec+ii no.tri 3n reali1area 5 '< 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' experiment,l,i( Plan,rile experimentale O experiment,l ,ni2actorial5 cea mai simplă .i 2olosită schemă 4e proiectare

.

c G< celsi.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Experiment.l grilă 5 '' 5 Cop:right .l 3n 3n0ă+are .en+ea1a notele la teste C EEINA )KCelsi.cta= P. DEPARTA&ENT ID )<'' .l /i2actorial >)x) 2actori? • • EEED#ACH NEDATIVE $TI&A DE $INE J VIIDI C"B"C"A"A*")"*"G"* • P $ITIVE)"*"G"K"'F"A"A"C"A 2ee45/acW5.t % G min.s 'K<mg a'/' a)/' K<<mg a'/) a)/) Temperat.ra 4in clasă .te U Experiment.ncte o/tin.te ' min.en+ea1ă per2orman+ele la test.ni2actorial co2eina Timp reactie 'K<mg %TT K<<mg UTT instr.l .i stima 4e sine in2l.i co2eina ingerată in2l.

.

ltate re4.i .tă la G< C Ni0el )-4i2ic.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală temperat.l.te 3n 2.l 4e 4i2ic.s Ni0el '-4i2ic.s Ni0el.nc+ie 4e-gra4.)G celsi.să la G< C Notele o/+in.ta 4i2ic.ltate re4.l. DEPARTA&ENT ID )<'' .sa la )G C4i2ic.sa 4i2ic.G< celsi.i temperat.ra 4in clasă > )X)? Eactor # #' #) #* A' Eactor A A) Plan.ra 4in clasă Dra4.ltate Al test.ltate cresc.ltate cresc.l 4e 4i2ic.i grila ni0el.l 2actorial )x* 5 ') 5 Cop:right .ltate cresc.ltate re4.tă la )G C 4i2ic.ltate al test.

.

chiar pro2esor.crarea re1.te >.nii s. apară Cop:right ./ control sa. a găsi 4e2icien+ele 4e proce4.rite( Un.ce la o cre.ie lăm.m acesta s5ar 4es2ă. aten+ie 3n 2oile 4e o/ser0a+ie" ca 4e alt2el orice reac+ii constatate sa.l c. . sta/ilit o/iecti0ele" 0aria/ilele" ipote1a >sa.i tenta+ia 4e a sări peste st. Experiment.l pilot 4ată ce a+i 4e10oltat protocol. 4o0e4it a 2i 4e2ect.n st. chiar să n.pă ce s5a.l.i" 3ntr5.teptate ale .i 4.pă o triere a 4atelor o/+in.tem trece la reali1area e2ecti0ă a experiment. DEPARTA&ENT ID )<'' 4eloc?( D.iesc la m.? &e4icatie terapie Terapie cogniti0a Terapie tra4itionala &e4icatie &EDICATIE &N A'#' A)#' A'#) A)#) Pacien+ii care loc. ipote1ele? .mnea0oastră tre/.i ca .n e2ort minor s.oase( Tocmai 4e aceea .4i.ie să treacă prin toate etapele experiment.i reali1at" ace.l 4intre prieteni" sa.i să ela/ora+i .nte" ora. 2ost reali1ate 2ără a 2i testate 3n preala/il s5a.i( Prel.na există pro/leme care tre/.i c.l >coor4onator.ră( Aproape 3ntot4ea.i" respect6n4 3nsă schema e2ect.l5pilot >reali16n4.ltatelor D.4i.me4ica+ie" terapie" 1ona 4e loc.+i 5 '* 5 s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Experiment.l" 0a tre/. inter0en+ii nea.te 0or 2i notate c.4i.l.ti 2actori ar tre/.n.l5pilot este 2oarte mare" tre/.ltimele corec+ii?" p.plimentar poate 4.nor 2actori externi >4e.ie sa5i re1ista+i( Aproape toate experimentele care a.5pilot pentr.ata anterior( Datele o/+in. trei 2actori-)X)X).nte &e4icatie terapie Terapie cogniti0a Terapie tra4itionala &e4icatie & A'#' &EDICATI EN A)#' A'#) A)#) Pacien+ii care loc.5se 3n acest 2el .tere 2oarte mare a preci1iei experiment.ra 3n realitate( De.n experiment /ine proiectat .l.l? 4.l 4in experimentatori" sa.i să 2ie +in..iesc la ora.in+ă >m./iec+i pot 2i elimina+i 4in cercetare 4in 4i2erite .pă ce a 2ost aplicat st.

te8( Aceste rela+ii simple 2ormea1ă mo4ele complexe( At..area critică a .ltatele re2lectă 3ntr5a4e0ăr constr.nci c6n4 e0al.ăm critic .ltate constit.i Tre/.l că cercetătorii s.ie element.ltatelor .4i.ie să +inem cont 4e 2apt.na este imperios necesar să e0al.ctele" 0aria/ilele .i sit.crare a re1.te in4ică ceea ce cre4em noi că in4ică .i nostr.4i.l.pra corela+iei 4intre 4o." este să examinăm 2iecare 4e2ini+ie opera+ională a 0aria/ilelor" s.te" 0a cre.nci c6n4 examinam re1.l 4e prel.c6t 4e sig.area critică a st. a 0eri2ica 0ali4itatea ipote1ei >ipote1elor? sta/ilite la 3ncep. o lege a nat.n.t.ri s.l 2ace o pre4ic+ie as.l.elii" a./iec+ilor .ntem că rela+ia o/ser0ată re2lecta" 4e 2apt" rela+ia pe care cre4em noi că o re2lecta@ Preoc.nt s.i gre.i comportamentele pe care noi cre4em că le re2lectă" . DEPARTA&ENT ID )<'' .i 4acă rela+ia re2lectă ceea ce cre4em noi ca re2lectă( 5 'G 5 Cop:right .te .te" : 0a 4escre.n4em la 3ntre/area.i prin 4escoperirea .ltate prin care cercetător.l cercetărilor este să 4emonstrăm rela+iileP o rela+ie sta/ilă 3ntre re1.parea principală" at.te( E0al.n st.ăm 0aloarea st.i( În proces.a+iilor o/ser0ate( Ja 2iecare pas ne 3ntre/ăm 4acă re1.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală moti0e? se 0a trece la prel.rii( E0al.crarea statistică a acestora pentr. 3nseamnă" să răsp.l experiment.l.74acă x cre.i :8 74acă x 0a cre.4i.l.p.rmărim testarea >0eri2icarea? ipote1ei >ipote1elor? experiment.ntem că re1.ă 0aria/ile.4i.i st.rile statistice( $cop.l 4e /a1ă pentr.i a interpretărilor 2ăc.nei rela+ii( Rela+ia repre1intă o asociere 4intre re1.ltatele . .a că 3ntot4ea.ltatele o/+in.i rela+iile" intră 3n =oc proce4.i c6t 4e sig.ri s.

nereCele mai m.ri'(' Varia/ila in4epen4entă '() Varia/ila 4epen4entă '(* Varia/ila s. experiment. n.l.l >3n sens generic? este 0aria/ila in4epen4entă( Dacă 0aria/ila 4epen4entă 4epin4e" este in2l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II VARIA#IJEJE E%PERI&ENTAJE Con+in.en+ată 4e 0aria/ila in4epen4entă" at.tem 3ntre/a 4e ce se 3nt6mplă a.rtă pre1entare coresp.tatea?( În mo4 2rec0ent" noi o/ser0ăm ce0a ce se 3nt6mplă" .ăm .tem st.nci" 3n psihologia experimentală" comportament. 4in 2i1ică" .i intro4.l( Exp.me e2ectele gra0ita+iei( P.ie 0aria/ila 4epen4entă" iar stim.l.nci noi ar tre/.i concept 3ntr5.a" 4e ce an.ce0a >3n acest ca1" 0ite1a 4e că4ere? 4epin4e 4e altce0a >gre.tiin+ele nat.i iposta1e" inter0enin4 as.4ia comportament.n1ătoare rost.tatea lor@ Ei1ica a 4emonstrat că se poate.cr.n e2ect" .lterior" aici ne 0om re1.cial pentr. gre.ia" constit.i mo4alită+ilor 4e control a 0aria/ilei s.lte teorii sistemati1ea1ă" 4escri.t.l 3n 4i2eritele l.l" a4ică ceea ce 2ace sa.i an. 3ntreprin4e s.lată 4e către experimentator" iar 0aria/ila 4epen4entă tre/./iect /iecti0e'( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are" control.tatea 0aria/ila in4epen4entă" at.i 0ali4ită+ii 0aria/ilei in4epen4ente( )( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are" control./iect.pra 0aria/ilei in4epen4ente( Varia/ila in4epen4entă este manip.i să p. este 0ala/il pentr. psihologia experimentală( Într.l psihologic( 5 'K 5 Cop:right .ma la o sc.l .ării 0aria/ilei 4epen4ente( *( Pre1entarea repre1entati0ită+ii .pra acest. .ie să mani2este 0aria+ii controla/ile 3n 2.i 0aria/ila 4epen4entă este o rela+ie 4irectă" clară" precisă( Dacă a.nor 0aria/ile( Concept.n comportament" .1a( Dacă 3n 2i1ică 0ite1a 4e că4ere a o/iectelor este 0aria/ila 4epen4entă iar gre. DEPARTA&ENT ID )<'' .l 4e 0aria/ilă este cr.nc+ie 4e 0aria+iile 0aria/ilei in4epen4ente( Ja prima 0e4ere" 3ntre 0aria/ila in4epen4entă .cti0( $ă l.l.c6t 0om re0eni pe larg as.tem asocia 0ite1a 4e că4ere a o/iectelor c.l" per2orman+a acest./iect( Precerin+eN.i ne p.i e0al.rii" acest l.i" .i .a se 3nt6mplă 3n experimentele 4in .n exempl.me 4epin4e" care este ca.l.n capitol . este ca1.rilor capitol.i pre1ic e2ect.

nt in2l.larea ni0el. la 4ispo1i+ie" sa.tem trage concl.ie să 2im con0in.nci p.1ie( Risc.c con2./iec+ii s.i( A4esea" 0aria/ila in4epen4entă se a2lă 3ntr5.parea noastră este 4epen4entă( Varia/ila interme4iară 3ntre 0aria/ilele 2ocali1ată pe 0ali4itatea internă" respecti0 măs.i că 4oar schim/area 3n con4i+ia 0aria/ilei in4epen4ente ca.tea 2olosi .i 4epen4entă( 0ali4e legate 4e rela+ia 4intre 0aria/ila in4epen4entă .i 4e a 4e4.1ie 3ncerc6n4 să le eliminăm( Dacă n.c+i./iec+ii 3n ca4r.l 7complicilor8( Complicii s." noi am p.mite cantită+i 4e alcool sa.i să 3ncercăm să le eliminăm" ast2el 3nc6t sing. a=.lilor( Cercetătorii creea1ă con4i+iile .en+ea1ă Eactorii care a2ectea1a 0ali4itatea 0aria/ilei in4epen4ente 0aria/ila 4ată ce o 0aria/ilă in4epen4entă a 7inter0ine8 2ost creată"ast2el preoc.cr. 0om .nor an. să +inem constante 0aria/ilele exterioare" at.mită o 0aria/ilă interme4iară( Ea este in2l.ra 3n care p.nor 0aria/ile externe.tem să eliminăm sa.ce 4in reac+iile s.nor 0aria/ile externe care creea1ă con2. alte 4rog.larea in2orma+iilor 4ate s.l este că n.ti 4acă s.lară la care s.n context 3n care este pre1entat stim.la o stare psihologică internă" care apoi in2l.en+ele lor să se exercite la 2el pentr./iec+i sa.a+iile" să 2ie 0aria/ila in4epen4entă( Va tre/.l" 3n timp ce acesta este men+in.l.l 0aria/ilelor in4epen4ente( Va tre/.a+iei experimentale a/or4are interesantă 3n crearea con4i+iilor experimentale este aceea 4e a stresa sa.nt persoane a.pra3ncărca sit.i stim./iec+ilor stim./iect.l( /? manip.n 5 'F 5 ( Cop:right . ca trecători 7acci4entali8" cre6n4 ast2el o an.l.portă( g? manip./iec+ilor 3n 2iecare 4intre con4i+ii 3n parte( 4? manip.1ale( Tre/.xiliare pe care .s pentr./iec+ilor 2el.a+ia .t constant( c? manip.mită sit.i să controlăm 0aria/ilele exterioare ce pro4. a manip.larea in4icatorilor 2i1iologici( Unii cercetători 2olosesc procese interne" 2i1iologice( Aici con4i+iile pot implica cons.l 3n care sistem. care să 4i2eren+ie1e sit.i 0aria/ila 4epen4entă( În experimente 0ali4itatea internă este 4e o importan+ă ma=oră" 4eoarece ne permite să 4e4./iec+i a .li 4i2eri+i sa.i 4e somn pe care5l a. DEPARTA&ENT ID )<'' . p.nei 0aria/ile in4epen4ente pre1ent6n4 s.n.i 4e stres al sit.l 7real8 poate apoi să reac+ione1e( e? manip.a+iilor sociale c./iec+ilor( Varia/ila in4epen4entă poate consta 3n instr.tem să le echili/răm" permi+6n4 ca in2l.larea context.l l.larea 0aria/ilelor interme4iare( A4esea cercetătorii 2olosesc tehnicile 4e mai s.en+a+i 4e 0aria/ile străine 3n loc.l 4e către s.ri" 2olosirea timp.1ea1ă schim/ări 3n 0aria/ila 4epen4entă( a?Inter0en+ia .cem rela+ii ca.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '(' Varia/ila in4epen4entă &o4alită+i 4e a/or4are a 0aria/ilei in4epen4ente a? manip. to+i s.i să anticipăm 0aria/ilele externe poten+iale .l operea1ă 3n mo4 normal( 2? manip.l.a+ie socială partic.l.r.m. s.e2ectele 0aria/ilei in4epen4ente pot 2i a2ectate 4e inter0en+ia .1ii in4epen4entă .n cercetător le 2ace să ac+ione1e ca al+i s. mo4i2icarea 7pri0ării sen1oriale8 pe care o s. in2orma+ii 4ate s.tor.l 2iecărei con4i+ii( De exempl.ni sa.larea stim.larea sit.en+ată 4e 0aria/ila in4epen4entă" care" 3n schim/" in2l. schim/6n4 caracteristicile .n comportament( Această stare internă este 4en.en+ea1ă .

l.( Ast2el" cercetător.i 2a+ă 4e sit.tre/.a+iei experimentale.tomati1ate 4e pre1entare a 0aria/ilei in4epen4ente s. a.ns.n6n4 s.l 4e l.3n prim.2let.nosc consemn. 0ali4itatea internă este /? 4i2.l 0aria/ilei in4epen4ente s.i explicăm c.n6n4 ce cre4 ei că se a. =.lgă celorlal+i s.cta=.lii la care ei 0or tre/.a+ie( Unii s.n( De 5 'C 5 Cop:right .ie să explice c? clar sarcinile pe care s../iec+i ar p.nicăm in0ol.lin c.matate( Di2.cta= 4escriem sec0en+a 4e e0enimente" i4enti2icăm stim.m să răsp.a+ia s.i sit. a 3n4eplini o sarcină" se poate st6rni anxietate si să5i 2acem să se concentre1e la ceas?( A 4o.nt remarcate 4e către s.l 4e la/orator pro0oacă reac+ii 4i2erite s./iec+i ./iec+ilor" 4atorită am/ian+ei speci2ice >aparat.4i.1area consemn. in4icii" sing. cealaltă =. pot să 4etermine reac+ia lor la 2actori externi c.l 4e pre1entare a sit.l poate 2i s./iec+i 4i2eri+i 0or reac+iona 4i2erit" 2iin4 3n aceea.n răsp.tr.l 4at s.tea 2i excesi0 4e preca.mătate 4in s.l.ral( De asemenea" n.tin+ă( Dacă s.oară sa./iect.rni1a maniera pe care o pre1icem( in4icii c6t mai p.a+ie 4i0.rsa .nt in4icii s.Experiment.4inea s.noa.i care s.rni1ea1ă 3n legăt./iec+ii răsp./iec+ii sa. asig.nt 2oarte importante pentr.i sp." sp. DEPARTA&ENT ID )<'' .o altă amenin+are pentr.l >instr.ce la e2ect.l 3ncearcă să 2ie mai 4egra/ă ama/il" 2iin4 nici prea apropiat nici prea 4istant( Vom pre1enta sarcina 2ără să speci2icăm 4acă e .ns /.tehnicile .l r6n4 0om 2.tili1ate" 2olosirea ./tile pe care experimentator.i le com.tem 2olosi .ce temeri 3n s./iec+i tin4 să 2ie excesi0 4e cooperan+i" 2ăc6n4 .i 2ără să in4icăm c.cta=.l.l. p.cta=. s.l.1area consemn.n4ă( Aparat.m ar 2i.l 3n care are loc st.tili1ată. 4i2icilă" . răsp.ră c.rmătoarele strategii( 0ali4itatea internă c6n4 aceste in4icii pro0oacă s.iar al+ii excesi0 4e 4e2ensi0i( Ca4r.ra lor cale este 4e a se p.l s.ra .i.n experimentator 2eminin c./iec+ii s.teaptă 4e la ei( Al+i s.mino1itate( Acestea se 2? pot 3nt6mpla 3n la/oratoarele c.l să se comporte 3n a? &o4.+ine c. K min.i 4ate .rse 4e stim. 4e 3n4eplinit" să pre1inte stim./iec+ii le a.nor asemenea atit.i ./iec+ilor( Persoana experimentator.nor mi=loace sig.a strategie constă 3n a 2ace ca acele in4icii să 2ie pre1entate c6t mai ne.m arata .Instr.rarea 2i4elită+ii( e? Atit./iec+ii n.i care se 3nt6mplă at.lare?((Din ca./iec+i poten+iali amăn.a+ia experimentală.tem pre4ic+iile experiment. echipamente complexe care pot in4./iec+ilor 2a+ă 4e sit.a+ii( De exempl.nt 2oarte sensi/ili la a. participat 3ntr5o sit.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală experimentator masc.ră so2isticată" sen1ori" s.n4ă la pro/ă( Noi pier4em experimentală p.nci c6n4 s.li externi 4e 4istragere( >De exempl.teptările experimentator./iec+i( Noi c.ntar Control./iec+ilor ca mai a.rile ce ar tre/.+i.l le 2.a+ie experimentală c.rta nat.l 4e reali1are a pro2e+iei( Pro/lema e că Pentr.1a acestor pro/leme s.ns( Prin instr./iec+ilor . 0om 2olosi stim.? 4at 3n alte sit.te pentr.re" 4? a.i .n4 la aceste in4icii" 3n loc să răsp.cr./iec+ilor" ceea ce con4./iec+ii care a.l.1gomote 3nt6mplătoare" schim/ări 4e l.lii" mo4alită+ile 4e răsp.l. contracararea e2ectelor ne4orite ale atit./iect.s.i să asiste .l sa.nte 4espre experien+a lor( Instr./iec+ii 4intr5o sit.l" mo4.4ini" ast2el 3nc6t pot 4istrage s. consemn.i( $.i.4inilor s.

irea( Tăin." alt2el sp.rat 4in p.n4e 3ntr5.a că realism.l experimental e 4i2erit 4e 0ala/ilitatea ecologica( &ai 4egra/ă" i4eea e că in4i2erent 4e c6t 4e ci..n4ă la sarcină a.nci s5ar p.p.i sa.n4ă 3ntr5 .l căreia se 2ace st.i" 4ar necon+in6n4 nici .i caracteristici ale cerin+elor 4e a ac+iona ca /e+i0ii p.rile 4e control se 4eose/esc 4e gr.tor.i alte aspecte ale sarcinii experimentale? 3n a.p.l 4e control.l 4e 0e4ere al ./iec+ii se comportă 2ără tratament" 2. pentr.4i.n an.n place/o" 4esig.nci c6n4 aceasta este pre1entă( e? &anip.p experimental e exp.o cale 4e control a e2ect. e0al. a=.li proprii 0aria/ilei in4epen4ente( Ast2el" 0om 4a gr.area in2l.na preoc.nt reale . că 4eteriorările apăr.i comportamente anormale" poate 2i trans2ormată 3ntr5o sarcină reală" ra+ională" 3n care s..i experimental se poate 4atora alcool.en+ei 0aria/ilei" at.i" să răsp.l.cem 4i2eren+e ./iec+ii 0or răsp. .5i 4ăm nimic( Pentr.ră con+in6n4 alcool" 3n timp ce alt.ral( c? E2ect.p.ri acelea.n p.nt con./iec+ilor" aceasta pres.tili1area e2ect.i sa. a.i atit.n pic 4e alcool( Deoarece com.nicăm am/elor gr.rile( $.tea respinge o ipote1ă at.l lor s.l.n gr.ns.p 4e control este măs.t.l.l .l.l.l place/o.nem că 4ăm .tea pretin4e că am 4emonstrat ce0a 4espre .4inii 2a+ă 4e sit.a+iei( /? Tăin.n an.n test 4e memorie le sp.4ată li se pare sarcina" răsp.p n.p.ternice pentr.r 2ără stim.m cre4 că se a.i real" 4at gr.teaptă 4e la ei( Tot.l.l.n4 la sarcină( În mo4 i4eal" 2iin4 anga=a+i 3n re1ol0area sarcinii" s.spici.p.i 4e control .nci c6n4 ea se 4o0e4e.l experimental se comportă 4i2erit 4atorită tratament.te a 2i 2alsă( P.nt 4atorate alcool.rile s.m e 0ia+a" a.i place/o( Dacă .nei 0aria/ile 4epen4ente 4ar n." c6n4 &ihai2acem ANIŢEI .mit 2el( Ast2el ceea ce ar 2i p.mim alcool" a06n4 g.nct 4e pornire pentr./iec+ii 0or .ita 4e caracteristicile sit.i c.i" noi n.nor sarcini" ce n.l" a.ne că noi ne a.a+ia experimentală este .te nici o cantitate 4in 0aria/ila in4epen4entă sa.irea.nem că reali1ările lor n.i gr.a+ie( De exempl.ie să 4e2inim 0aria/ila in4epen4entă >.lările p.nile s. a păstra asemenea caracteristici ale cerin+elor constante 4ăm gr. s.rile experimentale" care primesc o cantitate 4i2erită 4e 1ero 4in 0aria/ila in4epen4entă sa.nct. 4atorită atit.pa+i să o/+inem p./iec+ilor s.tem maximi1a această p.n.l 3n care s.n gr.s" n.n mo4 mai nat.mit comportament tre/.p.i să5i a/soar/ă( Apoi ei ar tre/.4inii lor 2a+ă 4e sit.rni16n4 .l( Dr.a c.i miros. se simt presa+i să răsp.nt raportate la o con4i+ie 4e control at. prime.i experimental( 4? Dr.nei sit.i ei răsp.p.i 4e control ce0a ce n." să sp.o meto4ă potri0ită 4e control a atit./iec+ii să găsească sarcina interesantă" pro0ocatoare .te 3n mani2estările gr.ti 4e acoperire8 care să 4eghi1e1e proce4.i gr. prime.l.s .irea implică crearea .p.p." alt2el sp./iec+ilor este tăin.asemenea" 3ncercăm să ne. a p.l alcool.p./iec+ilor( >4e exempl.c6n4 3nclina+ii .m 4orim noi .l.teptăm ca ei să se comporte ca /e+i0ii( Pentr.t 2i o sarcină /i1ară" pro4. DEPARTA&ENT ID )<'' statistică maximă" a4ică pro/a/ilitatea 4e a p.ntem 3ntot4ea.tien+i 4e 0aria/ila in4epen4entă care e 2olosită .a că ei n.i s.4inilor s.nei 7po0e./iec+ii n.trali1ăm temerile .terea 5 'B 5 Cop:right .a c.tea să n.te tratament.5le alcool s.a+ii arti2iciale" a . că 46n4.a 2el ca s.i( Con4i+ia 4e control re2lectă mo4.tim 4acă gr.tem 2i 3ncre1ători că 4i2eren+ele ce apar 3n comportament.tere 4acă pro4.t. s.s" 2ac experien+a tratament.l.l experimental s.ie să găsim o rela+ie statistică semni2icati0ă 3n 4atele cercetării( În proiect.st. reali1ăm sarcina la 2el 4e reală prec.l.i n. re2lectă Psihologie experimentală inteligen+a sa.p experimental o /ă. personalitatea lor?( A treia strategie este 4e a 2ace experimentele c6t mai realiste( Tre/.

/iect" acelea.l.l c.ri" a.l s.i 4e2icit 3n mo4.c+ii as.tem pro0oca aceste manip.4iatP 4epen4entă( /? &ăs.m se schim/ă opiniile 3n 2.i" comportament4epen4ent 4e 0aria/ila in4epen4entă( Criteri. a răsp.li ce 4i2eră 4e5a l.i s.l 4e reac+ie" a4ică timp.l r6n4" alegem ni0ele sa.i comportament.l s.n.l opera+ional pe care 3l .i respecti0( mo4alitate .n stim.răm 0aria/ila 4epen4entă( Re1.te /ine( Prieten.mit 4in 7e2ect.mnea0oastră lo0e.p. este 4e=a la /a1a scalei( Acesta este Varia/ila 4epen4entă .na 2a+ă 4e alta( De exempl.l( D.ală 4e măs.perioareZ( Aceste 0aria/ilei 4o. la /a1a scalei sale( $ă pres./iec+ilor să5.rare in4irectă este timp.rmătoarele limitei s.ri./stan+ial( Aceasta implică o manip.l op.ternică a temperat./stan+ial 4i2erite .că acela.n4e la .rarea comportament.l pe care le in0estigăm" lot. o /ere ori 4e c6te ori lo0e.rii 3nseamnă că a0em con4i+iile 4i2erite prin ni0ele mari( Apoi" 4acă 4i2eritele temperat.lări p.i ni0el.n.l .n prieten să =oace popice pentr.i 0aria/ila respecti0 aceea 4e a se re2lecta ac.i sp. crearea con4i+iilor care 0or 4i2eren+ia semni2icati0 comportament.i este n.l 4e s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4i2erite 0om selecta con4i+ii care 4i2eră 3n mo4 s.nt s.nătă+e.ne 0aria/ile este sta/ilitatea( Dacă .l.i st.l necesar .i să constatăm )()mari Varia/ila 4epen4entă 4i2eren+e 4in p.ă tip.ltatele n.1ă este limitarea strictă a 0aria/ilei 4epen4ente" ast2el că ea se 7/lochea1ă8 la 06r2.1.n stim.rate+e 3ntr5o 0aria/ilă măs.1a .1ate 4e 4e2icien+e ale 0aria/ilei 4epen4ente" chiar 4acă aceasta este sta/ilă( Cea mai o/i.l 4./iec+ilor" pro4.tili1ăm 4epin4 4e ipote1ele . prima oară( Ytiin4 că recompensa 3m/.ri 4e e2ecte a2ectea1ă principala a.l .nct.i apoi să o/ser0ăm c. mentale" pe /a1a 4i2eren+elor timp.l.l sa.i s." o manip. . DEPARTA&ENT ID )<''4e .mai pe alăt.rători in4irecte ale proceselor psihice 5 comportament.n experiment este repetat exact >acela.l.i scor pe care l5a a0.i să pro4.nc+ie Cop:right .nei /.s" al re.r( Deoarece este imposi/il să lo0e.n răsp.ng.l care cercetăm( A/or4area 4epen4ente necesită .teptare 2a+ă meto4e4e a? in4epen4entă" /ser0a+ia 4irectă 5 0aria/ila 4epen4entă implicăc.ită ca.a că /e+i /erea sing.le pot 2i a4esea ca.tem 2ace 4e4.i 3nregistrată 4e către experimentator( Ea 4epin4e 4e comportament.l 3n care măs.ri in2l.n.3n prim.lare p.nă 'A 5 părerea 4espre .mit 7e2ect.en+ea1ă agresi0itatea" ar tre/.te+i o/ser0a nici o 3nră.ternică pentr./iect.n proces intern ast2el 3nc6t" anali16n4 mo4i2icările re1. că prieten.ri etc(? 0aria/ila 4epen4entă ar tre/.ns o/ser0a/il 4espre care noi cre4em că este corelat c.t anterior( Insta/ilitatea poate apărea 4in ca.ă mo4.ni 2i1ice sa.i 4e reac+ie se pot 4e4.pra schim/ărilor proces.nem că 4ori+i să in0ita+i ./iect pentr.l 5 o altă 5 mo4alitate este 4e a cere s.lare p.ti mai ră.i sistem.ltatelor p.pă ce se pre1intă stim..itei 4e '<< S". 4ec6t pe l6ngă /ile" n.te per2orman+a" 0ă 0e+i prop.l . categorii ale 0aria/ilei in4epen4ente care s.te n.l 0ostr.ce procesele cogniti0e sa.l pe care 3l o/ser0am este o in4ica+ie in4irectă 4espre . o/ser0a+ia 4irectă .na 4intre .ltatelor 3ntre con4i+ii( P. emo+ionale implicate( c? piniile 4espre stim.ternice 3n 4o.l limitei in2erioareZ( Ja pol.n proces impalpa/il" intern( Varia/ila 4epen4entă măsoară .ne să 0ă trata+i prieten.l 4e 0e4ere al acesteia( Varia/ila 4epen4entă este o/ser0ată .nei 4imensi. p./iec+i 4e perspecti0a n.tă+ire a per2orman+ei pentr.c6n4 4i2eren+e mari ale re1.

en+e pro0enite 4e la s. emiterea . partic.nt o/ser0a+i" se 4atorea1ă ten4in+ei 4e a e0ita răsp.i care ar p.ri 4ate >alegeri m.ri re4. că s.ie să pro/leme re2lecte răsp.larită+ile la/orator.en+ate 4e ast2el 0aria/ilele externe( P.l.r6n4 o/iecti0itatea necesară( .ns./iect" p.l. 4in ca.rile n.i 4e psihologie experimentală" 2amiliari1area lor c.eli 4ec6t 4acă experimentator.4iem măs./iec+ii 3n.ri 3nchise 4e tip4epen4ente DA N NU( Control.n răsp. 4e acor4 c.i să 3ncerce mai m.i tre/. anormale( Această ten4in+ă se n. loc 3n Pentr.ns.i să le 2ost 4escrie" reali16n4 ./iec+ii ./iec+ilor s./iec+ilor să 2acă comentarii as.răm că răsp.ns.ră" s.lt" sa.in4 să aleagă 4intre mai m.ie să re2lecte 0aria/ila .te 4e1ira/ilitate socială( De1ira/ilitatea socială 4etermină s.te 2i4elitatea" preci1ia măs. neaten+i" pot să se concentre1e as. a se 0er/al 2ace o 4e4.i p. răsp.pra mentale care pe care Răsp. caracteristicile sarciniiP O Tăin.nct 4e 0e4ere social( A.i experimentator care o/ser0ă" 3nregistrea1ă .4ate sa.i 3nregistra .l.pra 4eterminăm procesele interne care a.nt con./iect.irea an.i proce4ele 4e măs.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală con4i+ie( Această mo4alitate implică o an.rătorilor asig.l s.i.l tre/.i la o restr6ngere a gamei 4e re1.n.tem cere 4irects.l.l.irea s.it" pot 4e0eni ner0o. o a2irma+ie " p.ie să ne s. pro/ele s.1a pro/ei( $e consi4eră că cea mai mare amenin+are 4irectă la a4resa 0ali4ită+ii 0aria/ilei 4epen4ente este reacti0itatea( Reacti0itatea apare at.i exprimă o opinie p.i 4e1ira/ilitatea socială pot 4.i cerin+e ale experiment.ternică pentr.nt pre1entate 4irect prin interme4i.nei sarcini .mită proce4.ltate( Dacă to+i s.l.i pro/a/il 7anali1ea1ă8 comportament.n.l n.m.tien+i că s.rare( Tre/. in2l.5se ast2el e2ect.i" 4e la experimentator" 4in me4i. sa.me.rmătoarele mo4alită+i 4e control al 0aria/ilei 4epen4enteO /i./iect.c6n4.l. părea extremi.tem solicita s.se" pro4./iec+ilor at.l. era pre1ent( parte 4in reacti0itatea s./iec+ii s.i( Acest 2apt spore.n control al 0aria/ilei 4epen4ente(P.l 0aria/ilei 4epen4ente 0i1ea1ă ./iec+ii să 4ea .l 5 )< 5 Cop:right .n raport 0er/al( asig. DEPARTA&ENT ID )<'' calc.l lor( $./iec+i as.ns.4ecă+i( el n.nci c6n4 s.5.mera .rg 3n interesea1ăP re1ol0area .l limitei in2erioare( In0ers" 4acă" 4e exempl.ri la in2l./iec+ilor c. aceasta este 2aorte importantă a.n comportament ast2el 3nc6t să eliminăm s.tomati1area proces.tea părea ci.ra .n /. st.pra . a n. 4escrierea 4ată 4e s.nci c6n4 s. ./iec+ii 3.lte răsp.a 4e1ira/ilitatea socială( Control.ltiple?( Cele mai simple s.n.a se 3nt6mplă c.ri care le5ar p.tea p.i etapelor comportament.i 4e1ira/ilită+ii sociale echi0alea1ă c.l 5 4acă 4orim să as.ie să alegem mo4./iect.nei sa.n4ă 3n mo4 neo/i.rsele 4e eroare( Pentr.ti( Contracararea e2ectelor reacti0ită+ii . tre/.i 4e colectare a 4atelor( În la/oratoarele mo4erne 4e psihologie" aparat.ra psihologică este conectată la calc.l ne le parc. care ar p. n.nt cele c.ns.lte gre.lator.i sa.ra 3n care oamenii s. să 2acă mai m.l 0aria/ilei 4? Raport.nei =. 4orin+elor re1er0ate 7cons.nt sa.ti.i pot să răsp.ce .c+ie 0ali4ă comportament.tem en.ns. a.mitor caracteristici ./lic8( Reacti0itatea .i restric+ionea1ă agresi0itatea" to+i 0or a0ea scor.ne pro/leme sa.nt 3n 0i1or .pra emo+iilor" cre4in+elor sa.l 3n care 0om măs.nt o/ser0a+i( $.ns pe care ei 3l consi4eră accepta/il 4in p.i tre/.lator sa.tea 4eclan.tem o/ser0a că ei n./iec+ii reac+ionea1ă la simpla pre1en+ă a .

l+i stim./iec+ilor la 4i2erite 2a1e ale experiment.răm că materialele ./iect contra/alansare Varia/ilele s.lat.i 4e5a l.li" schim/area or4inii participării s.nei pop. este i4entică" nici ca.i mai corec+i 3n răsp.i a.ltatele? .1ate .nc+ie 4e m.i 2a+ă 4e to+i s.i mai m.l( De2inirea e./iect c.ie să 2ie comp.n.l.i 4e prel.sc. DEPARTA&ENT ID )<'' pe care o repre1intă( A.rmătoare( Control.a5 n.i 3n pro/ele .la+ii pot să 4i2ere 3n 2.nct completă 2i1ică cre.en+a re1.i 2ete a06n4 2iecare e4.l.iP 3n schim/" str. că p.ie să scoată 3n e0i4en+ă .i . 0or p.l.nci c6n4 experien+a .n stim.i s.tori s.i 4e 3ncre4ere 3n re1.nei pop.p. 4i2eri+i s.pra3ncărca ast2el 3nc6t per2orman+ele sca4( În aceste con4i+ii se imp.l .l r6n4 4e teoriile .mită 06rstă( pop.i experiment .en+a 2iecărei schim/ări( Contra/alansarea poate 2i par+ială sa.l 4e asemănare 4intre 0aria/ilele s.la+iei Cop:right .l. a e0ita e2ect. completă( Desig./iec+i 3n mo4 echili/rat" ast2el 3nc6t să c.4iem comportament.i pro0enin4 4in me4ii 4i2erite" pre1ent6n4 4i2erite capacită+i ./iec+ilor s.mită pro/ă in2l.tate( Pentr.tere a ni0el.ie să ai/ă 3n 0e4ere .ră mo4alitate 4e control a 0aria/ilei 4epen4ente .ltatele noastre este repetarea pro/elor( Pe c6t se poate" se 0or pre1enta s.mit./iec+ilor mai m.i pop.ct.să 4in copii 4e o an.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Este 2oarte important ca 3n experimentele noastre să ne asig. este 3nsă o entitate 2ixă" 4e2inită 4e o sing.rarea caracter.nor 0or 2i i4entice( Din p.ngire[ ce se mani2estă at.ră 0aria/ilă( &em/rii .ca+ii 4i2erite .tem in2l.pra experiment. contra/alansarea gre.i 7e2ect 4e prel.i memorie" n.1a reac+iile 2i1ice n.l.i intre 3n ritm 4e0enin4 mai rapi1i .l.nt .l 7e2ect 4e or4ine[( D. s.ra n.r că o '(* Varia/ila s./iec+ii tin4 să5.antion.tili1ăm n.i 4epin4e 3n prim.i 4e cre.asig.l.i 3mpăr+irea gr.nc+ionea1ă corect( De asemenea tre/.rilor 3n 0ariate con4i+ii experimentale la 2iecare experimentator( Dar" cea mai sig.ră" 3năl+imeprin sa.t( 3n mo4 i4entic .l copiilor" at.li sa.i aparatele pe care le .mitor stim.l 4e schim/are sistematică a or4inii pro/elor pentr.pă mai m.a mai 4eparte( Ac.lte 0aria/ile.lte pro/e" s.l 4e copii" 4e exempl.a5n.la+ie n.cra o/+in.i 2.nci e.l 3ntreg.i contracararea a.n 4e control ar4ere a ne. a participării s.tem men+ine as.i pentr.n .cerii 4i2eren+e ma=ore 3n 4e 0e4ere cogniti0" 4eoarece ei 4i2eră prin stil" strategii" inteligen+ă .p.l 0aria/ilei 4epen4ente tre/.ne schim/area or4inii pre1entării an.mit.lte pro/e" s.rpri1ei( De asemenea este important să e0ităm a.l .l.la+ia pe care o repre1intă tre/.i cele ale pop.a+ia experimentală( Control.i aleatori.gerea1ă chiar participarea a 4oi experimentatori .ie să men+inem c6t mai constant comportament.l experimentator.ngire poate 2i contracarat prin 4o.te 0aria+ia erorilor 4in pro4..ns.nt caracteristici ce 2ac ca persoana să poată 2i completă prin testarea 3n toate intrinseci or4inile posi/ile este extrem 4e 4i2icil 4e 4istinsa 4e o alta( Din p.i contra/alansarea( Contra/alansarea este proce4e." con+ine /ăie+i .pă .ncta=.l e2ectelor 4e or4ine .i( Dacă st. o an./iec+ii( Unii a./iect >ce 5 )' 5 pot in2l.ng.l neaten+iei sa.noa.rate+ea generali1ărilor la ni0el./iec+ii 4i2eră prin sex" 06rstă" reali1at( De o/icei se 2olose.ă meto4e./iects.l. s. s.l.a4ar" criteriile noastre 4e selec+ie tre/.la+ii 0a 4epin4e 4e gra4. serii 3ntregi 4e stim.l prel.te contra/alansarea par+ială( Prin contra/alansarea meta/olism" par+ială hormoni" 0ite1ă .antion.i ipote1ele experiment./iec+ilor la sit./iec+ii pot o/osi" se pot plictisi sa.gr.nct 4e 0e4ere 2i1ic s.ronilor" m.en+ea1ă per2orman+a l.ri( D.

ti s. tre/.te posi/ilitatea 4e a incl.a+ie >a4. este necesar să a0em acela.. 2iecare sit. st. .la+iei( De aceea" per total" s.nei mai /.l.p.antionării aleatorii sistematice >similar extragerea al %5lea re2lecte n.măr.i 4e s./iec+i pe care ne5am prop. c6t mai m.i n.1ii( Dimpotri0ă" c.n e.i./iec+i 3ntr5o sit.l 4e s.la generala este 7c.a+ii .i N" a n.la+iei 4eoarece st.l.la+iei( Yi prin o/ser0area ./iec+ii incl.l cel mai 2rec0ent .pra 0alorii l.măr 4e la 'K la *<( N.i 4e a 2ace erori at./iec+ilor pop.nor 4intr5o generali1area( E.4iere tre/.la+iei la n.l r6n4" n.n1ător . o mai mare ne0oie 4e apro/are" se con2ormea1ă mai . 2iecare sit. at6t mai mare este posi/ilitatea ..i 4acă 4orim să generali1ăm re1.la+ie( 7C.i n.pra alcoolism.ne repre1entări a pop.l s.lt c.l.a+iile >gr.i să o/+inem .i cei care n.l limitat al e.ie să pălărie? sa.c.4i.rală atragerii pop.i gra4 3n care se mani2estă 3n ca4r./iec+ilor 3n 0e4erea constr.antion. at6t mai /ine8 n.antion.ntem exp.or .ntarii5 tin4 )) 5 să 2ie persoane c.me care 0om 2ace P./iec+ii ast2el 3nc6t să a0em acela. pop. că se o2eră 0ol.l.p?( &ai 4egra/ă 3mpăr+im 3n mo4 egal s.ltatele 2iecărei sit.ie să 2ie repre1entati0i pentr.a+ie( În experimentele 4e la/orator" seria N con+ine 3ntre K< . toată p.me caracteristicile importante ales.a+ie este recoman4a/il să e0ităm a 2olosi n.n6n4 to+i n egal N?( Pentr.l pop. este repre1entati0 pentr. a maximi1a 0ali4itatea externă reg.tili1at 4e selec+ie a s./iec+i pentr. o an.la+iei pentr.antion.l.la+iei" cre.antioanele noastre( În prim.mai c6+i0a s.la+ia 4e re2erin+ă( C.l N repre1intă n.o pro/lemă importantă 3n selec+ia e.ntariat.antioanele noastre se 0or limita la persoanele ce trăiesc 3n apropierea noastră( /?&ărimea e./iect Psihologie experimentală Proce4e./iec+ii ce pot 2i i4enti2ica+i( De o/icei" e.i 3n experiment.mită pop.n rang social mai Cop:right .la+iei 3ntr5o la care 0om generali1a re1.i s.l.l nostr.i.4e toate 0aria/ilele rele0ante ale . c6t mai 0ast este e.ntariat./iec+i .anse egale 4e a 2i selectat( mo4el" 2olosi care este 3n mo4 esen+ial o 0ersi.antion a06n4 caracteristici atipice" ast2el 3nc6t n.i toto4ată o repre1entare a4ec0ată compara/ilă c." c.nei mai mari păr+i a pop..l nostr.la+ia poate 2i i4enti2icată( Dacă 2acem .mai c6+i0a s./iect .antion./iec+i" s./iec+i 9 7n egali8 9 pentr.te 4e s. n. cea a pop.rilor este selec+ia aleatorie care o2eră 2iecăr. meto4a e. 4oresc să participe( Vol.n.i '<<" a06n4 n 3n n.nă para4oxal" 4ar tocmai pentr.ie să 4eci4em as. c6t mai m. DEPARTA&ENT ID )<'' ri4icat . o sit.s să5i st. 3nseamnă că tre/. a0em posi/ilitatea să 3i contactam pe to+i s.rile?" tot.nci c6n4 tragem concl.p.l 4e s.ia raportată la pop./iec+i pentr.i este 0ol.ltatele( 4e pe o listă?( Prin selectarea manieră nepărtinitoare 4ăm posi/ilitatea 4e mani2estare .ltate c6t mai 2i4ele pentr.la+ie( a?Caracter.&ihai ANIŢEI Eactorii care a2ectea1ă repre1entati0itatea 0aria/ilei s.lt" c.p.l s.4iem" 4e 2apt" o mai mare parte a pop.i să o/+inem re1. 2iecare sit.i s.nor 4i0erse caracteristici la 2el 4e 4es .na 0or exista limitări 4e 2acto 3n e. toate sit.măr. at6t mai /ine8( C.n e.n st./iec+ilor.i ..i +ine 4e repre1entati0itatea acest.n aspect care ri4ică pro/leme serioase 3n calea 0ali4ită+ii externe a experiment.i o mai mare inteligen+ă" a.antionării aleatorii simple >similar .a+ie( c?Vol.antion.irii gr.tem meto4a e.ntar" ace.a+ie >gr. alte c.i 0om o/ser0a că acesta se limitea1ă 3n mare parte la /ăr/a+i( În al 4oilea r6n4" n. as../iec+i a2ectea1ă exigen+ele selec+iei aleatorii( Există 4i2eren+e consi4era/ile 3ntre oamenii care 4eci4 să participe la experiment .3ntot4ea.ne miniat./iec+i pe care 3l alegem pentr.antion necoresp.4iem( $im/ol.ie să testăm s.măr 4e s.0inte" tre/./iect( În consecin+ă" sca4e posi/ilitatea 4e a o/+ine .i 3n acela.măr 4e s./iec+ilor( $.

sarcina A >sa. s.l anxietă+ii?( De s. s.nii care n.i 4esemna aleatori.i o alta 4in 2emei pentr.4en+ilor /.ra st.tomati1are ./iec+i . sa.ccesi.l.lină a st.i să e0ităm să permitem .nt 3n mo4 inerent mai promp+i" mai implica+i sa.a+ie partic. .i 3i 0om 4esemna ast2el 3nc6t 2iecare categorie să 2ie repre1entată 3n 2iecare sit./iec+ilor( altă eroare ar 2i selectarea t.l 3n care sosesc( /? contra/alansareaÎnainte 4e a 4es2ă. propria lor personalitate( 4?A/an4on.ie să ne preoc.ri 3ntr5.5ne la .ce .nse să in2l.ni .n pretest n. că participan+ii a.p./iect.a+ii să 2acă parte 4in categoria masc.t.ntari sa. 4e s.ale" p.i( c.păm 4e pro/lemele o/i.ltiple .ntari există .nt trei meto4e 4e /a1ă pe care le p.( Este recoman4at să se alterne1e aleatori./iec+ii pe gr./iec+ii care se pre1intă mai t6r1i.i 4e 2apt.tem măs.ce la capăt experiment.+in a.l să se Control.tem ren.4en+ii /.ntar acele persoane ce consi4eră tema st.se să se o2ere 0ol.nea e2ectelor( Eolosin4 in2orma+ia 4in pretest" creăm ast2el o categorie separată 4e s.4i.area s./iec+i pentr.4i.4i./iect termine( $.pă mo4.n.en+e1e 4esemnarea s. că .4ini mai 4e10oltate pentr.ale( Apoi" 0om selecta 4in categorii 3n mo4 aleatori.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală s.4i.nt mai p. mai am/i+io. 4e reali1at 4o.n atri/.tili1a 3n 0e4erea control.p.ra ./iec+ii pot să n.a+ie 3n mo4 echili/rat( De exempl. pot să5.i s.l.4en+ilor /./iec+i" ast2el 3nc6t )KS 4in s.nei sit.i( Pentr.ite 4e 3nregistrare a criteriilor" a sensi/ilită+ii" 4e a. a controla 0aria/ila oca1ională a sex.l că printre 0ol.t 2i1ic >2or+a s./liniat 2apt.ror s.tem crea o gr.l că a con4. se pre1inte la st.tre/.ni" )KS să 2acă parte 4in categoria 2eminină a st.i că per2orman+a 5 )* 5 este s.antion.n+a la .n.are soli4ă.nei 0aria/ile oca1ionale asc./iec+i" 3nc6t să ne men+inem N 3n limitele repre1entati0ită+ii( a4e0ărat aleatori." p.t pentr. rele0antă pentr.n experiment 3n care participan+ii a.i Tot a.i #( Imagina+i50ă că to+i reali1ea1ă sarcina A . gr.pă 2ormată 4in /ăr/a+i ./iec+ilor?" o capacitate cogniti0ă >a/ilitatea 0er/ală?" sa.i pe cei sla/i 2olosin4 caracteri1area noastră opera+ională a pregătirii in4i0i4.i 3ncete1e participarea 3nainte ca st.toritari( De asemenea" s.măr ce0a mai a? selec+ia mare Tre/." am p.lară" 4eoarece s.l A( Acest e2ect Cop:right .perioară 3n ca1.lt mai pre4isp. este ce0a 4i2erit 4e e0al.pra 0aria/ilei mo4.i ca 2iin4 interesantă sa./iec+i pe /a1a 0aria/ilelor oca1ionale pe care 4orim să le controlăm( De exempl.i 4ec6t s.4i.ri 4i2erite 4. aptit.ă sarcini" A .generalitatea re1.selec+ia aleatorie" contra/alansarea" restr6ngerea e. a controla gra4.a 4e /ine p.tea selecta . pentr.tem ./iec+ilor pe /a1a ..mente" 4e pro/e practice" pro/e m.i n. pot crea o sit.l( $. 2iecare aspect al 0aria/ilei oca1ionale pe care 4orim să o echili/răm( De exempl.i apoi sarcina # .i instr. o/+in.nt m.l.ră personală >ni0el./iec+i 4acă a0em 4. DEPARTA&ENT ID )<'' poate apărea pentr.tem i4enti2ica st.(a(m(4( Vom 4emonstra mai /ine rost./iec+ilor care s5a.i s./iec+ii 4esemna+i .nei 0aria/ile 4epen4ente" 4eci a0em ne0oie 4e o tehnică 4e e0al.nii s.ni .m s5a. o trăsăt.ie să a0em gri=ă să 4esemnăm s.l propri.l./ii serioase as.l contra/alansării raport6n4.ltatele( Din acest moti0 se in4ică testarea .ltatelor poate 2i limitată .51is" testăm poten+ialii s. cei care s5a./iec+ilor pentr.l pregătirii intelect.l s. a participa la st.taleatoriere1. pre1entat primii la experiment( Cei care 0in 4e la 3ncep./iec+ilor." p.l.l 0arai/ilei s. selectarea s.n mo4 c. o2erit primii 0ol. 0or 4.

en+e1e re1.la+ia este mai n. at6t este mai heterogenă 3n termeni 4e 0aria/ile oca1ionale( Dar 4acă limităm 3n mo4 inten+ionat pop.l contra/alansării implică s.la+ia" 4e2inin45o 3ntr5.mite 0aria/ile oca1ionale" nepermi+6n4. se excl.tea limita pop.i apoi să contra/alansăm ni0el. men+in.plimentar pre5test 9 post5test >a4ică ' 9 ) ?( Această con4i+ie controlată implică participan+i 4i2eri+i 3ntr5. a echili/ra 0aria/ilele" contra/alansarea an.plimentarea proiect.i experimental >manip. să c.mătate 4intre participan+i a.i experimental 4e /a1ă" pre5test" tratament" post5test >a4ică '9 % 9 ) ? c.4 reciproc( P.p.ialternati0ă a contra/alansării .tem compara re1. a .teptăm ca /ăr/a+ii .i post5 test 3n am/ele ca1.nci aceasta tre/.să sa.n pre5test . c6t pop.l tratament.nei 0aria/ile 2oarte importante pe seama selec+iei aleatorii.ri 4e măs.nctele 4e 0e4ere >4e ex(" incl.ă con4i+ii" p.i experimentatori?( Prin ' " ) 4esemnăm o/ser0a+ia" măs.l 4e pregătire pro2esională( În selectarea .i aceea.16n4 exact acelea. .i e2ect apare 4.i 2emeile să 4i2ere ma=or 3n ni0el.nei meto4e sa.la+ia pe /a1a sex.m" cea 4e5a 4o.ite 4e selectare( Dacă este necesar" 0om s.ă consi4erente( În prim. a5i i4enti2ica pe acei care se 3nca4rea1ă 3n criteriile noastre . trec.l. a o men+ine constantă( .l.nt aproximati0 egale( Apoi" 4in această categorie selectăm .ntăm c.ltatele o/+in.n pretest" pentr.larea 0aria/ilei in4epen4ente?( c? restr6ngerea e.i .l r6n4" c6t 4e importantă este 0aria/ila oca1ională @ C6t 4e m. s.ltat.mitor 0aria/ile aleatorii" sa.i s. cele o/+in.i post5test care s.te la post5test > ) ? 3n con4i+ia 4e control >ca .5le să in2l.pă contra/alansare" ast2el 3nc6t =.i pe aceia ale căror re1. 5 )G 5 0aria/ila 4epen4entă@ N.nt reparti1a+i la 3nt6mplare 3n aceste 4o.l.la+iei /a1ate pe acea 0aria/ilă( C.lt ar p. men+inem constante an. o/osi+i sa.i 4esemnăm 3n mo4 aleatori. 2ost 4esemna+i la 3nt6mplare să reali1e1e mai 3nt6i sarcina A iar cealaltă =.mătate să reali1e1e mai 3nt6i sarcina #( Contra/alansarea este o strategie simplă care permite cercetătorilor să ne..a4ar" la 4ispo1i+ie trei meto4e pentr.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală sarcina A este mai . or4inea 3n care s. gr. 4o.l 4e anxietate" am p.i post5test( Dacă participan+ii s.la+iei ast2el 3nc6t o 0aria/ilă oca1ională să 2ie excl.i 4in 2apt. DEPARTA&ENT ID )<'' control.n gra4 ri4icat 4e preci1ie( A0em" a.ltatele noastre( De exempl.i proce4.ne s. plictisi+i p6nă c6n4 a. 0om lăsa Cop:right .tem să limităm pop.te la post5test > ) ? 3n con4i+ia experimentală c.t la sarcina #( ric.nor com/ina+ii 4e meto4e ne con2r.tea in2l./iect.nei 0aria/ile oca1ionale este restr6ngerea pop.2icient 4e mare" at.la+ia pentr.ie să 2ie re1.i schim/area 4intre pre5test . limitarea pop.n control s.anti2ice orice e2ecte asociate c.n mo4 mai restr6ns" excl.l că participan+ii era.a interpretare poate 2i eliminată 4acă acela.tă constantă( Aceste meto4e n.antion.mai la /ăr/a+i( Restr6ngerea pop.l .en+a 0aria/ila in4epen4entă sa.ri?( Dacă există o 4i2eren+ă s.l.meroasă c.p.l.rare .rile noastre( Ast2el o/+inem .4em sa.ltate s." 4acă ne a.trali1e1e sa.ori o contra/alansăm ori limităm pop.nt i4entice 4in toate p.oară?" 4ar poate apărea .rarea" 4eterminarea 3n pre ./iec+ii la . controlarea 0aria/ilelor oca1ionaleselectarea aleatorie pentr.la+ia n.nt a/or4ate sarcinile( În mo4 concret" proce4e.la+iei se 2ace prin criteriile o/i.n./iec+i pentr.

i asociati050er/al .cări" ac+i.i comportament poate 2i 4escris sim.ct.lsa+iiNmin.ns.i 4e reac+ie( *( Pre1entarea rapoartelor 0er/ale .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III VARIA#IJE DEPENDENTE EAV RI!ATE Con+in.ri 4e răsp.i timp. DEPARTA&ENT ID )<'' . este ca1.lsa+iiNmin.l car4iac >p.rmea1ă" principalii in4icatori 2i1iologici .ni coor4onate?" reac+ii 0er/ale >răsp.t exprimă .4ine?( Un.lar . timp 4e reac+ie >0ite1ă" corectit.tili1a+i O s.i car4io0asc.i asociati0 0er/al( Precerin+eN.l 4e reac+ie( Variate mani2estări comportamentale s.ns.a+ii 3n plan.i timp.oare 2l.rile 0er/ale /iecti0e'( Pre1entarea in4icatorilor 2i1iologici implica+i 3n cercetarea experimentală( )( Pre1entarea timp.ro0egetati0 psihologic .ro0egetati0e .l 4e reac+ie ca 0aria/ile 4epen4ente( emo+ionalP O 3ntre F<5B< p.l 4e reac+ie *(* Răsp.i acela.ls 3n limite normale" care e0i4en+ia1ă o 2.i sensi/ilitate 3n 2a+a .i a experiment.ltan prin mai m.tili1ate 3n experiment..t" o 2rec0en+ă car4iacă 4imin.ri*(' In4icatorii 2i1iologici *() Timp.n p. ten4in+e 4e accelerare a ritm.l( Exp.i aceste răsp.rmătoarele corelate 4e or4in psihologicVom 3n re0istă" 3n exprimă cele ce .rate ne.l caracteristică persoanelor echili/rate" /ine str.l.t exprimă .l.ri echili/rate 3ntre componentele somatice" ne.nere*(' In4icatorii 2i1iologici Varia/ilele 4epen4ente cel mai 2rec0ent .lte tip.rile 2i1iologice" motorii" 0er/ale .nele mo4i2icări psiho2i1iologice c.l.ct.nor sit.ls" ritm respirator" reac+ie electro54ermală?" reac+ii motorii >mi./ trece F< p.i .ro0egetati0ă .lsa+iiNmin.l 4ispo1i+iei a2ecti0eP apare o notă 4e emoti0itate" la/ilitate ne.ri 0er/ale" 4escrieri 0er/ale" asocieri 0er/ale? sa.l psihologic s.l? pre1intă .ri con0ergente sporesc 0ali4itatea 0aria/ilei 4epen4ente( Ritm.ns.i a2ecti0eP O 3ntre B<5'<< p.t.ns.ls.l .ntrăsp./ me4ie" 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală" in4icatorii motricită+ii" experiment.nt 3nso+ite 4e 4i0erse reac+ii 2i1iologice >p.i car4iac .i raport.ns >2i1iologic" motor" 0er/al? .nc+ionare optimă a sistem.ată" s.a+ii 4eose/iteP 5 )K 5 Cop:right .l.

l 5 )F 5 Cop:right .ct.n in4icator al proceselor cogniti0e( Ast2el" re0enirile in4ică .ală" 3n raport.l saca4ei >progresie sa.ate ale stărilor interioare >4.s la 4e10oltarea .lsa+iiNmin.mină amplasată 3n apropiere( &i.nt .ns.lograma >E D? &i.i creier( Excep+ie 2ac 1onele capilaro5c.1elor permit 4escrierea strategiei 4e explorare >\(P( Rossi" 'AAC?(Rela+ii interesante 4in p.i amplit.ltă+i 4e 3n+elegere( Interes.rare( În acti0itatea exploratorie caracteri1ată prin pa.i( În această acti0itate pregătitoare sistem.l.l.mit control .i >sistem.1e .chi implicate 3n 4i2erite ac+i.nei Determină pre1en+a sa.n an.ită hiperpr.măr.l simpatic coman4ă o 0asoconstric+ie peri2erică pentr.a+ii accent.i con4i+ionări" 3n st.nc+ii ne. pregătitor al răsp. c.n4e 0a a0ea loc o 0aso4ilatare( Captarea acestor 0aria+ii 0ol.l./iect.t exprimă .ns a4ec0at" . a/sen+a .nor ast2el 4e in4icatori o/iecti0i a con4.l. .n rol acti0 3n percep+ia 0i1. stările emo+ionale 9 legate mai ales 4e starea 4e 0is >mi.ccesi.lator peri2eric >capilaro5c.s.nei acti0ită+i motorii" ni0el. reac+iile 4e apărare" c.tanate ale cap.nc+ii ne.l.nei tehnologii" aparat.sc.matice" 2otoelectrice sa.gera 4i2ic.l.sc.ii( În cercetările experimentale psiho2i1iologice acest in4icator se .i schim/ă .i organice ce necesită in0estiga+ii me4icaleP O peste 'F< p.i 4.i in0ers" reac+ii 4e orientare" 3n ela/orarea Electromiograma >E&D? .ală .larea s.t" la/ilitate psiho2i1iologică .lar" tensi.i a2ecti0ăP posi/ile 4is2.pele 4e m.i 4etermină reac+ii 4e orientare 3n 0e4erea .cările oc." 'AA*?( Pletismograma Acest in4icator exprimă mo4i2icarea 0asomotricită+ii sistem.i 9 prin aceasta 9 .ale sai 3n imagina+ie( &i.i circ.rata lor" n. a5l 4iri=a mai 3nt6i" 3n special" către inimă .t exprimă posi/ile 4is2.i răsp.carea ochi.metrice >presi. o/+inerea .nea m.i s.l capilar? pentr.ne? se 2ace la loc.l.răP O 0aria+ii 4e ritm >schim/area 2rec0en+ei?" 4enotă insta/ilitate" la/ilitate emo+ională" 2l.pra2a+a pielii la gr.rata mare a inter0alelor poate s.nei ra1e pro0enită 4e la o s. a eli/era o parte 4in s6ngele circ.nor electro1i pe s.ni motorii >/ra+" gam/ă etc(?( Eletrooc.lare a.n.nct 4e 0e4ere experimental apar c.i 0eri2icareP 4.m.rile 0i1.l pentr.tanat?( $tim.n.4ierea stărilor 4e o/oseală" emo+ie( m.l 4e contact prin 4ispo1iti0e pne." N( #ogat.lant ce 7sta+ionea1ă8 >relati0? 3n .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală O 3ntre '<<5'F< p.4ierea trecerii 4e la 0eghe la somn .l saca4elor . regresie?( r4inea .măr. tensi.lare s.ro0egetati0e .l 4intre re1er0oarele organism.cările oc.ro0egetati0e car4iace .l 4e pa.n acti0ism psiho2i1iologic cresc. ra1e in2raro.i emo+ionale" car4iopatii" /oli organice sa.tili1ea1ă 3n st.ri so2isticate 4e măs.4entă" e1itantă" nesig. stări psihone0roticeP con4.lară >a2lată a4esea con2lict" 3n rela+ie c.lă 4r.nea ner0oasă?( $e 4etermină prin amplasarea .rsă 4e l.l 4e inci4en+ă al ra1ei re2lectate ast2el 3nc6t se poate 2ilma pe o pelic..nea pa.n.l re2lectării 4e către o lentilă 4e contact 2ixată pe cornee a .1e" 0aria/ilele in4epen4ente 0or 2i.cări oc.4inea lor" sens.lare rapi4e?( Proce4ee 4e 4eterminare a? proce4e.lsa+iiNmin.i .nghi.n in4icator al acti0ită+ii 4e explorare 0i1.i .pă P( Dol.n 3ntreg ansam/l. DEPARTA&ENT ID )<'' .l ton.

i apoi se proiectea1ă sec0en+ă c.i 4ispo1iti0 2oto care 4eclan.l trăirilor ./ 2orma .nctelor 4e sta+ionare( &ai como4 pentr.l 4intre cei 4oi electro1i 0aria1ă liniar c.pilei .ră a con4.l psiho5gal0anic >RPD? sa.4oripare >E4el/erg" 'AC)?( E]r] >'BBB? .pă Voo4Morth .n4ă( $e 2ac in0estigările .4i.i care captea1ă poten+ial.i se 4etermină c.rent electric 4e cca( )V" contin.i" e2ect.t.r/a s5a sta/ili1atP /? s.r0in 3n poten+ial.n ecran( Dinamica p.i mani2estărilor ne. a=.l.4inea se exprimă prin 0aloarea maximă atinsă 4.pă aplicarea excita+iei măs. s.n. exogen( El este consecin+a 9 3n plan somato5 0egetati0 9 a acti0ită+ii generali1ate a organism.l electric 4e ac+i.ce o cre.os al 4irec+iilor pri0irii" al p.pilare este expresia contrac+iilor sa.te ca reac+ie 4e scă4ere a re1isten+ei sa..a+i pe piele( Deci 0olta=.l.rent electric( El a captat 4i2eren+a 4e /ipoten+ial >exprima/ilă 3n mV .tomat 4e 4o.ro0egetati0e .n.tor.rent" re1isten+ă mo4i2icată ca .l simpatic ce pro4.ali1area s.ie mho >microohmi?( Valoarea 4e '< mho" ca mărime a con4.ne( C.i a2ecti05emo+ionale( RED se 4e2ine.rmare a .tor.m.l 4inamicii p.c6t procesele implicate a.plarea c.n poligra2 inscriptor permite 0i1.cti/ilită+ii electrice ale pielii În literat.cti/ilită+ii o constit.ctan+ei electrice a pielii ca .t 4e c." 'ACB?( Dinamica p. 4e cre./iect este .pă I( Cio2.l.t >'A<A?" 4.miri prec.( /? Proce4e.l.r/e 4e e0ol.i p.reac+ia electro54ermală >RED?" re2lex.nor 4escărcări pro0ocate 4e sistem.ată as./ 4en.ea1ă a.r/ă? 3ntre 1onele electro1ilor respecti0i( Acestea se consi4eră a 2i mani2estarea .te s.t6n4 2i re4ată printr5o c.rată 3n cm) c.i .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală sin.pilară o2eră 4ate interesante 3n st.pra . con4. a=.pă ce c. re1isten+a +es.i scoar+ei cere/rale" c.i c.nt . nespeci2ic 3n plan. eco.te( Unitatea 4e măs.pilară In4icator.ns electro2i1iologic este 3nt6lnit s.crările anglo5saxone se 3nt6lne.l electro1ilor amplasa+i 3n 1ona ochi.l 4e re0enire" apreciat 3n miliamperi 4.rmare a .nor 1one ale tr. trece c.i .les prin 4oi electro1i prin care n.pra2a+a pielii" ele s. sec0en+ă 2iecare imagine mărită pe .i $chlos/erg >'AC'" 'AC)? a.l . 9 in4icator sintetic . '<< ohmi" ca mărime a re1isten+ei electrice a pielii( Într.tere a con4.i $chlos/erg" 'AC'" 'AC)? a a/or4at mo4i2icările ce s.+ie a mi. electro4ermograma >EDD?( În l.pă Voo4Morth .tili1area ./ n.i stră/ăt. 4ilatării p. 4eterminat mo4i2icările ce se pro4.nei ra1e in0i1i/ile" 3n in2raro.ctan+ei electrice a pielii la trecerea .ctan+ei pielii este egală c.cărilor pri0irii >4.i .l experimental al reac+iei 4e orientare" al aten+iei" stărilor emoti0e( &o4i2icările con4.nei reac+ii apăr.ate en4ogen sa.nt 4en.i c.l re1isten+ei sa.ra 4e specialitate acest tip 4e răsp. DEPARTA&ENT ID )<'' .rtată( RED repre1intă .c la ni0el.mite exosomatice( Tarhano0 >'BA<? >4.rmătoriia? amplit.i Veragh.r/imetr.nchi.n in4icator electro2i1iologic important al mo4i2icărilor psiho2i1iologice 4eclan.rată 3n miliamperiP /? ni0el. .mele 4e gal0anic sWim reac+ion >D$R?( În acest capitol 0om 2olosi prima 0ariantă" presc..l electric al pielii c.pra2a+a măs.tere a secre+iei glan4elor s. 0aloare psiho4iagnostică mareP 5 )C 5 Cop:right .nor mo4i2icări en4osomatice( In4icatorii RED s.ă ori pe sec. loc prepon4erent la s.l .nor c.n." sta/il" prin 4oi electro1i ata.

n .l po0estirii 4e către s..0inte" 2ără re1onan+ă a2ecti0ă >morco0" /oală" 2oame" al/" pahar" a 4a" 2loare" hele.l real( Aceste o/ser0a+ii s.a+ii care coresp.4inea RED . starea 4e 0eghe( O RED ." 2emeie" =ignire" 4ans" spaimă" m6n4rie? .tr./iect a pasi.nt incapa/ili să5.a+ii c.te 4.n4e sa.nora .l.nilor" preoc. sens pentr.lii s.4iti0i >ceea ce coresp. 3ncărcăt.tă seara( În schim/" 3n timp.tere a re1isten+ei c. 2olosit c. i4enti2icarea complexelor c.a+ii c.l.i ne.0inte a.cem aici primele '< c.0intelor stim.l.tă la stim.tr. poate ser0i ca in4icator al .i intensitatea e0al.l. sens pentr.i $chlos/erg" 'AC'" 'AC)?( O RED 3n timp.nt mai inten.gerea1ă că RED este .l asociati050er/al Peterson .pă sc.l ne. 4emonstrat că RED este . somn.n experiment c.a+ii c.l" pe c6n4 starea acti0ă 4e hipno1ă seamănă >4in p.n stim.i" sit.mele propri.0inte .nilor" po2telor" 4orin+elor sale pro0oacă mo4i2icări sensi/ile ale re1isten+ei c.a+ii 4e 0ia+ă( $tim. '<< 4e c.oc. s.l.4ii a.l intensită+ii emo+ionale a c.i . c.i con4i+ionarea stim. at6t mai sig./iect >4. sit. 2ost 4a+i 4e 4o.r6n4.( O RED ca răsp. conecta+i la .n4 intereselor" pasi.t 3n 0e4ere rele0an+a RED pentr.tanate? c. 4i0ersele stări 2i1iologice sa. s. s.ă stări..n4e .tă 3n timp.ărilor >4ar c.r c.l 4e 0e4ere al re1isten+ei c.lilor $5a constatat că a0erti1area con4.ns.i laten+ei la timp. m.4iin4.l somn.nosc.or o/+in.lii sen1oriali RED poate 2i .oc electric" 1gomot p.ternice" l.l 1ilei .lii 0i1.oc electric" 0om o/+ine apoi o reac+ie RED e0i4entă la pre1entarea 4oar a stim. repetarea .i că s.nct./iect( $5a constatat că stim.ră emo+ională mare >săr. min.0intele c.n4" re1isten+a este ri4icată" iar 3n 0is asistăm la o scă4ere rapi4ă a re1isten+ei( O RED 3n s.gestia hipnotică Unor s. a=.lii s.m ar 2i m.li" sit.oară li s5a.i 2ra1e ce s.te m6inile .ng a. >clic sonor? c. timp./iec+ii era.ltimele '< c.i pro2.lare" scă1.mină /r.. c6t stim.l 4e reac+ie?( O RED . 3n c.or .i a0ent.i stim. s.i picioarele altora( $5a constatat la primii o cre.ns la stim.ă ori la r6n4" 3n timp ce s.i mi.nică( Alte st.l.1ica" 2ilmele 4e călătorie .lii complec.l necesar sta/ili1ării c.ri p.i sa.i 4in no.părilor s.pă Voo4Morth . semni2ica+ie psihologică pentr.ri" acti0ită+i" sit.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4? 4. DEPARTA&ENT ID )<'' rec.tanată la ." 4acă 0om asocia repetat .ternic" 3n+epăt.l RED este c.rata sa.ce la o că4ere /r.4inea RED n.i" iar laten+a este mai mare la stim.i pro0oacă .or 4e con4i+ionat( $pre exempl. cresc./iect. 3ncărcăt.5se re1isten+a c./iect c.te.ali 4ec6t la cei a..rs.ră emo+ională( Este rele0ant să repro4.li pe o scală c.tor.lte excep+ii?( Deci" amplit.l somn.n in4icator pentr.5se ni0el.t" 4ragoste" căsătorie" 4i0or+" n.n4 .l asocia+iei li/ere( Într5.gerea1ă 4i2erite sit.i&ăs.lii a.neori o RED mai amplă 4ec6t stim./iec+i a2la+i 3n stare 4e hipno1ă .r/ei" apreciată 3n sec.0inte" cele c.tanate( O RED 3n experiment.gerat 4o.nele inter0ale 4e timp 4e 4iminea+a p6nă noaptea s5a constatat o re1isten+ă ri4icată ime4iat 4.somn pro2. a0. G gra4e s5a constatat o corela+ie po1iti0ă 3ntre amplit. .rmea1ă 0om anali1a RED 3n raport c.nei emo+ii 5 )B 5 Cop:right .n 2oarte /.scă?( $5a constatat că răsp.te( În cele ce ." creion" a 3nota?( $t.rpri1ă >.tanate" iar la ceilal+i o ten4in+ă 4e scă4ere( Deci starea letargică a hipno1ei seamănă c.i \.ri" miros.l.pă o experien+ă .scă a re1isten+ei electrice a pielii" 3n schim/ amenin+area c.

at la o stare speci2ică con.l.are 3n cinci trepte s5a constatat că RED este 2oarte sla/ relie2ată la c.i că pro4. s.pă Voo4Morth" 'AGA?( A.tiin+a l.sit.l este 4at" 4ec6t 3n acti0itatea 4e calc.li .al( A4esea o emo+ie p.l c6n4 se atacă pro/lema . e2ort intelect. o 0aloare 2oarte apropiată 4e stim. re1.a+ii s.t să in4ice stim.rpri1a 3n 2a+a pro/lemei p. măs.tor.se" starea 4e contrarietate 3n raport c.1ament.tre" iar 4intre celelalte 4o.n. .i ca" 4.ne" s.i c6n4 răsp.pă E4el/erg >'AC)? le 4ă spre re1ol0are o serie 4e pro/leme .1iona că RED este cea mai /.t .ternică este pro0ocată 4e s.pat RED 3n 2.ră mo4i2icare.l propri.ns" să o2ere o 4escrip+ie 0er/ală a ceea ce se petrece 3n con.nor imagini teri2iante" 2ilme 4e groa1ă etc( Dacă s./ aspect./iec+i .nt gr.l.ce o /.lării( Apoi a.i &ihaie0al.tili1at 3n experimente .l simte că este testat .n in4ice 4e sentiment .me" n.a+ii" pre1ent6n4 stim.+ionarea .li 2oarte 0aria+i pentr.area s.l 5 )A 5 .a+ii s.nei 4i2ic.nă concor4an+ă 3ntre RED .l 7n.l.area s.1ament" a.0intele ne.n simpl.5se c.l consi4eră că RED n.i le cere să +ină seama 4e 7atit.tre?( per6n4.rare 4e progres 2acil( Erec0en+a RED calc.c.pă 2iecare răsp.l să n..teptare" inhi/i+ie" 4e1agrea/il" e2ort" agrea/il >4.tientă este mai rele0ant pentr.t" mamă >c.1gomot 0iolent >re0ol0er etc(?" să +ină .l+ime 4e sit. mai m.ne" tresărire" con2.nosc.li.l RED.rpri1ă" 2rică" tresărire 4ec6t pentr.torii concl.ra ./iecti0ă apare o sing.i 4e emo+ie" c6t atit. alte stări( O RED 3n timp.i s26r.it" 4eci 3n moment.me8( $e poate concl.l" emo+ia sex.ns./iect. posi/ilitatea ca răsp.ă categorii.a+ii" stări 4e /. DEPARTA&ENT ID )<'' aritmetic c.l aritmetic" prele0area . REDPentr. este at6t .nt.rmătorii stim.nt >'A*K? a.n chi/rit aprins p6nă c6n4 ar4e 4egetele" .ltă 4intr5.c.ltă+i ma=ore( Jan4is .4inea RED( Apel6n4 tot la e0al. o scală 4e e0al.ă categorii mai intensă la cele 4e1agrea/ile( O Tip.părătoare .rat ni0el.a+ia 4. gr.i 'FS pentr.me" săr.i organism orientat spre sol.l clasea1ă sit.i amplit. a i4enti2ica 2rica s5a.area ANIŢEI Psihologie experimentală s.pren.iască să răsp./iec+ilor" A/el >'A*<?" 4. starea 4e 2.1ie" am.i 3n perioa4a stim.me" săr. experimentat RED 3ntr5o m.i sit. sit./iect.ală" stări agrea/ile sa.ns.gerat c. proastă impresie( Ast2el" la o opera+ie 4e calc.ti sinistre" 0i1ionarea .i 4e experimente 3n care s5a.nei po0e.l acti0ită+ii mentaleRED 3n acti0itatea mentală n.lte trepte >C^*^F5)L? se constată o Cop:right RED mai mare la 3ncep.lii care a.nc+ie 4e starea mentală 4escrisă 4e s.51isă( .0intele stim.n4ă( Apoi li s5a cer.tili1a+i s. 4eterminat o stare emo+ională( $5a constatat o /.. starea 4e /. 2ie corect( Vechsler arăta că s.l RED( În or4ine 4escrescătoare" stările mentale s.psihogal0anometr.nă corela+ie 3ntre intensitatea emo+iei .4inea ./iecti0ă a intensită+ii( Este s.i a.i in4i2erente >ne.gesti0ă pre1entarea primilor trei stim.pate 3n 4o.l 4e emo+ie rec.oc electric" erori la calc.i prelingerea .ri 4e s6nge pe 4eget" lect.l 3n trei categoriiagrea/ile" 4e1agrea/ile .lată pe cele 4o.pă intensitatea emo+iei" s5a constatat o /.rie" .ă clase in4ică CFS pentr.nă 4o0a4ă a emo+iei( Această concl.rie( A.1ie este 3ntărită .i( Temele s.1ionea1ă că RDD ata.4inea8 sa.tensi." 2ără să tre/.t" iar 3n e0al.t c. a tre1i 2rica" am./iect.părătoare" peni/ile" 4i2icile .nc+ionare a organism.i I. 4e1agrea/ile( $e cere s.nei picăt. tensi.pren.nă sa.

străn.. care se asocia1ă RED.cări respiratorii c. repetarea listei 4e c.O 3n timp.i este controlată corticalPCop:right .a+ii s. . 4.n ca1 o măs.ternice la c6te .i simpatic . 3n timp.i #artlett atri/.l 4e reac+ie( În general RED 3nso+e.ne" s.l .ternici" 4ar .5se RED" mi.n stim.rmătoarele concl.i53n pregătirea acestei acti0ită+iP *< 5 4? acti0itatea simpatic.cările m.i 4i0erse sit.l 4e a4aptare la RED n.a+ii" stări ne permite să sistemati1ăm .i 3n pregătirea acestei acti0ită+iP O 3n timp.ie să n.mere c.0intele cele mai ne.4oripare at6ta timp c6t trecerea la .l acti0ită+ii m.l.te comportamentele controlate cortical care acti0ea1ă simpatic.l.n MeeWen4 o4ihnitor 3i a4. poate 2i p.lară se 3nso+e./iec+ilor 3n .t s5a constatat că 0aloarea RED>3n ohmi? sca4e 4e cinci ori la al treilea 2lash 2a+ă 4e prim. care apar mai la coa4a listei( Eenomen.cări corporaleRED n.n experiment al l.tă.t inter0al" consemn6n4.lare energice .lare l. 4irectă a acestor schim/ăriP c? generali16n4" acti0itatea sistem.ie 4e0ia+iile mai ample ale RED acestor poticneli acompaniate pro/a/il 4e o sen1a+ie 4e e.ri electrice p.l" r6s. pri0ire la semni2ica+ia psihologică a RED Trecerea 3n re0istă a corela+iilor 4intre RED .mărarea c." 4ar a4aptarea RED este explica/ilă prin mecanisme centrale( Concl.l( Într5. mi.cări rapi4e . aplicat s.i mi.oc.ră a4ec0ată sa.l electric( $e constată 4in aprecieri o scă4ere a percep+iei negati0e a sit.i 3n partic.cări( O A4aptarea negati0ă la RED$5a constatat că s.l 4i2erit re2ace amplit.ire .li o/iecti0i" locali1a+i( Această a4aptare apare .l( Tensi./iect.ri 4e mi.i care permit RED s.l.lare e2ecti0e .n e2ort s. respira+ie calmă" o/i.sc.i precise sa.area acestora ca stim.n.nt o/i.pă 2iecare 1i 4e experiment o e0al.rpri1ă" 2ricăP /? RED este . DEPARTA&ENT ID )<'' e? $ears" 4.t .0inte" mai ales la c.n /.n4ă( Alte tip./iec+ii care s.oc.cările generale ale corp.s+in. o experien+ă intensă s26r.tre sa.n alt experiment s5a.sc.i 4e 4iscon2ort" neplăcere pro0ocat 4e .ne.nea m.cările respiratorii .li p.n min.cări 4e 2or+ă" 3n mi.itei emo+ionale" 3n special raportat la stările 4e tensi. RED 3n mi./iect.i #artlett c.4inea RED la o stim.i gra4.a+iei" o o/i.l.5se amplit./ .sc.ce c.n in4icator al acti0ită+ii generale a sistem.n.e4in+e 1ilnice cinci .l contin./iecti0ă a intensită+ii . 0oce 3naltă pro4.i simpatic este cresc.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Într5.ce 4e0ia+ii mai ample RED( În ast2el 4e sit.l" s.1ii c.pă Voo4Morth .lar ca in4ice al con4. a mai 4a RED chiar la stim.ă s.te mi.n.1iia? RED este .minoasă >2lash? la inter0ale 4e .te c.spin.n stim. 0oce 3naltă" tare sa.l./iec+ii reali1a.s pe seama o/oselii glan4elor s.i $chlos/erg >'AC'" 'AC)?" re.i cele corporale( În experimentele asociati050er/ale se constată 4e asemenea o a4aptare a RED o4ată c.are s.l se poticne.i pregătirea acestor mi.n in4icator al schim/ării orientării acti0ită+ii mentale" 4ar 3n nici .ec posi/il( O RED com/inată c.te .i e0al. se pro4.esc prin n.ce 3n respira+ie pro2.ită" 4ar se pro4.i+i 1i 4e 1i c.cările respiratorii .4inea RED( Receptorii pot 9 e0i4ent 9 să se a4apte1e la .i la mi. RED 3n acti0itatea mentală contin.r6n4.optită( $e constată că n.l tre/.i( $.t.n min.l acti0ită+ii mentale care cere .ce la 7normal8( &ăs.

cei ai . 2.sc.l oamenilor 4e .i e0eniment c. mani2estat 4eschis teama sa.ă sec.i Don4ers Interes. c.t 4i2eren+e sistematice( Acest 2enomen a 2ost n. 4e a2irmat că o experien+ă care 4. ar 2i 3ncep. ca mo/ili1are 3n 0e4erea ac+i.it.l are con.lantă" etc( $.i pl6ns" sa.ra .tii 4acă astronom.ră c.l experiment.s 3ntre/area 4acă n.r6n4 acest timp" ei pot reali1a in2eren+e 3n legăt.i la 7homo sapiens8" chiar 4acă organism.l 4e 7sit.i comportament primiti0 care imp.i 4e reac+ie este 4eparte 4e a 2i 4oar o proce4.n4e atac .l po0e.or 4i2eri+i( Într5 a4e0ăr" c6n4 astronomii a.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală titl.ie să pres.scă" .rilor motorii" 4ar implica+iile .l 4e reac+ie a 3ncep.s o tratare 4istinctă( De.i .1ată 4e altce0a 4ec6t 4e incompeten+ă( El . că timpii l.i5a. are ne0oie 4e o mo/ili1are m. o emo+ie incon.rt sentiment 4e nea4aptare .p.l Hine/rooW .n asistent al o/ser0ator. 4e1agrea/ilă" 0eselă" stim./iect peric.l.ie să consemnăm 2oarte precis acest momentP g? este gre. DEPARTA&ENT ID )<'' .na sa./iec+ii care a.nem că a0em 4e a 2ace neapărat c. timpi 4e reac+ie .i organi1area e0enimentelor mentale" care prin nat.losP *() Timp.i com/ati0itate" pre1en+a pră1ii" necesitatea 4e a o sesi1aP 2? 4acă 4orim să sesi1ăm moment.06nt.m0a 2iecare persoană o/ser0ă acela.l n.nii( $tarea 4e .ri 4e .e2.perare rapi4ăP h? 3n experiment.rarea timp. Timp. 4o.ne mo/ili1are 4e energie m.l l.lară >Cannon" 'A'K?( $istem./iect.l.rgen+ă exprimă eco.nc+ionea1ă .ntarP =? 4escărcarea a2ecti0ă" tensională pro0oacă scă4erea RED( $.t 3n secol.l.sc. poate 2i s.rgen+ă8( Aceasta poate 2i caracteri1ată ca o trecere 4e la o stare 4e 4e1acti0are la o stare 4e pregătire sa. tre/. pre1entat o importan+a sa ca 0aria/ilă 4epen4entă cea mai 2rec0ent .tiin+ă pentr.l stim.teptat" .n4ea.n.n4e este agrea/ilă sa.i să.găP 2r.+in trei tip.lară energică.ră r.l. n.n4e 3nainte 4e apari+ia sa?" tre/.i astronomic 4e la DreenMich a 2ost conce4iat pentr.tiin+a a/or4ării .rea1ă c6te0a sec. ar 2i a2lat 4e acest inci4ent .l .ea1ă RED" ci că pro/a/il s.să control.ra lor" n.tientă care 4eclan. ar 2i 2ost ca.i compare măs.ns.strare" 4e .p.ct.l.mit 7ec.i este aproape nelipsită 4in acti0itatea e0i4entă a RED( la/oratoarelor 4e psihologie" măs.n.i c6n4 RED 3.l.a+ie 4e ..rgen+ă cer6n4 o acti0itate m.l al %VIII5lea" c6n4 .l 4e reac+ie >T(R(? este o 0ariantă a răsp.rmat" 3n general" 4e o rec. pot 2i 4irect o/ser0ate( &o4el.t să5. coresp.n sc.l este pre1entat" n.rătorile lor" a. c.i 4e reac+ie n.tili1ată 3n psihologia scă4ere experimentală a.tinieră( Psihologii acor4ă .l să.i 4acă n.i are originea >. apăr.oc" ce0a nea. imp. .t să se 3ntre/e 4acă 4i2eren+a sistematică 4intre asistent.sc.e2.a+ie personală8( 5 *' 5 Cop:right . timp.pericol 4e e0itat sa.i 0ol.n mare interes timp.strare( Dacă ne g6n4im la con4i+iile 0ie+ii primiti0e constatăm că există cel p. m6nia mani2estă a./iec+ii atent examina+i relatea1ă că 3n aceste momente 3i 3ncearcă o sen1a+ie 4e oprire /r. str.l asociati050er/al" c6n4 c. 3ncep.n .l ner0os simpatic este prepon4erent legat 4e comportamentele 4e teamă" m6nie" pericol" 2r.lară( Acest comportament 2.( Acesta ar 2i 2ost s26r.i s.i 4e reac+ie necesar reali1ării 4i2eritelor opera+ii mentale( &ăs.l 4e reac+ie i? RED n.i5a p.l #essel n.

măr.i" 3n 2inal" reac+ia A( această pre4ic+ie 3.i să 4.l 4e reac+ie A 4in timp.l 4e con4.nor reac+ii mai complexe( Aceste sit.ns propri.mai 4in componente mentale 4e /a1ă >timpi 4e /a1ă?" Cop:right reac+ia C are 4o.it să o/+ină estimări precise ale timpilor necesari pentr.l necesar pentr.mite sit.l+i stim.l Don4ers &ihai>'BFK? ANIŢEI Psihologie .ri 4e reac+ie care s. răsp.ls.t.ntem p.răm timp.ina la sema2or" s.i ner0os? care s.nt or4onate" reac+ia # ar tre/.n răsp.x.4e i4enti2icarea" selec+ia .i /on" n.mai .l 4e reac+ie #" 0om estima timp.ie sa.mină .l 4e reac+ie simpl.l.l.tem să e0al.n al treilea tip 4e reac+ie.loarea l. 2iecare s.l.ie să selectăm pe care pe4ală tre/.i .l sa.i" 4eci" să n. >A? este 4e /a1ă" l.rmător introspec+ioni.l 0a apărea" comportament. 2ost n.l.4en+ii l.l 4e selec+ie" 4in moment ce reac+ia 4e tip # incl.l etc( legat 4e o reac+ie( Dacă alt stim.i Don4ers estima că at.rare a timpilor prin scă4ere .l r6n4 tre/.a+ii 4e reac+ie" care s.n /.nic( At.te ca 7reac+ii Don4ers A" # .l.n. 0er4e" apoi" tre/.ie să apăsăm accelerator.l.i .4iem .4acă l.nt c.cere a imp. contestat meto4a 4e4.( Ca .nt mai complicate " a. aceste 4o.ie să i4enti2icăm n.c+iei timpilor prin scă4ere a l.i" 4ar n.1i n.i timp.i( Dacă 0rem să măs.n răsp.i 3n reac+ia #(" n.tii a.nci c6n4 0om a. necesită .ie" 2r6năm( Ce 2el 4e opera+ii mentale s.ie să aleagă răsp.ns.ă opera+ii" tre/. ma.cr.s timpii 4e /a1ă>timp. DEPARTA&ENT ID )<'' n.l are .n4em>reac+ionăm? .n1ătoare 4e timpi 4e reac+ie( Reac+ia C măsoară i4enti2icarea pl.l total 4e reac+ie C 0om .nosc.teptăm să intrăm la 4octor la cons./iect.măr.l nostr.i ast2el meto4a a 2ost 4iscre4itată .i a/an4onată 3n psihologie( &eto4a 4e4.sti2icarea 3n 2apt. .l tre/.l că reac+ia A constă 5 *) 5 .ns( Don4ers cre4ea că timp.ns.nci c6n4 cele trei tip. toate acestea" o4ată ce acest l.l 4e /a1ă" 3n timp ce reac+ia C incl.l.ri 4e reac+ii s.l secol..mai .li.mai i4enti2icarea . opera+iile mentale 4e i4enti2icare .i ner0os" etc(?( Ast2el" scă16n4 timp.i timp.n răsp.n4t .Aceasta ar 2i rămas 4oar o pro/lemă 4e astronomie p6nă c6n4 2i1iolog.ăm ac.lt e2ort st. 2acem nimic( C6n4 a.4ierii timp.tonP există" 4eci" 4oar .i 3ntr5o sit. a.ns" 4in moment ce n.i selec+ie" scă16n4 perechile coresp.m timp.a+iile # .lt " apoi reac+ia C . este ne0oie să selectăm ./iect.i 4e reac+ie" 4ar n.ti c6t timp ia i4enti2icarea( $imilar" scă16n4 timp.i .a+ie # a0em 4e5a 2ace c. mai m.n răsp.l .l 4e psihologie" st.re1e cel mai m. reali1area 4i0erselor opera+ii mentale( El a sta/ilit trei tip.i selec+ia răsp.i C8( Într5o reac+ie A >reac+ie simplă? apărea o l.ro. 0om reac+iona 4ec6t at.l c6n4 acesta este strigat ( c. s5a 3nt6mplat" n. a calc.a+ie 4e alegere >#?.nt necesare pentr.reac+ia C( Aici" ca .l potri0it>reac+ia la alegere?( Eiecare stim. o ast2el 4e reac+ie la alegere@ În prim. re.minii.l.l 4e reac+ie C 4in timp.i5a 4at seama că ar p.pentr.tea s5o 2olosească pentr.l reac+ionea1ă" apăs6n4 o cheie sa.la timp.nt componente ale .m ar 2i 0ite1a 4e con4. 2r6na( P.i . a reali1a 4i2erite procese mentale( Ja 3ncep.mina este 0er4e" accelerămP 4acă este ro.tem 0or/i 4espre opera+ii mentale 4e i4enti2icare a stim..ie să i4enti2icăm c.cere a in2l.i5a 4eschis 3n 'BCA la/orator.ă componente >4e /a1ă .i a.6n4 3n consi4erare 2actorii >c.i C( Într5o sit. .i 3n reac+ia #" tre/.l corect 0a 2i să n.ns este compati/il( Deci" reac+ia C necesită i4enti2icarea stim.i 4e i4enti2icare?" iar reac+ia # trei componente >4e /a1ă" 4e i4enti2icare .i( P.ns.n stim.i are =.l.nci c6n4 ne a2lăm c.lta+ie pe /a1a .i s.n stim.i .l 4e /a1ă( &eto4a Don4ers a 2ost consi4erată ca 2iin4 2oarte promi+ătoareP c6n4 V.ie să st.cti0ă 4e măs.lexperimentală necesar pentr.l necesar pentr.4e n.i 4e selec+ie a răsp. 4e4icat m.l.

l.n timp total 4e reac+ie pe care 3l 3mparte 3n sta4ii s.lati0i 0aria/ile in4epen4ente reac+ie &eto4a 2actorilor n.m.l.te complet 4i2erit( De.ls.l 4e reac+ie simpl.i ./.m.ccesi0e 4e procesare a in2orma+iei( De2ini+ia . 4i2eritele sta4ii 0or 4etermina in2l.i ce reac+ie se a. cre.ns 4in .n.te 4e .i sim+ea ca o reac+ie C pl.te 4e .nei s.ns.l./iec+ii" 4acă .ie să 2ie 0ariat pentr. a 3mpie4ica apari+ia reac+iilor la acest semnal( $.n inter0al 0aria/il 4e timp( $e recoman4ă eliminarea 0alorilor extreme o/+in.i $tern/erg Cea mai c.ne .l.i cea a l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală că mo4.i 4e reac+ie( recent rest.tă aplica+ie a meto4ei l.en+a.teaptă 4e la ei( Ast2el" 0ite1a reac+iei lor 0a 4epin4e 4e această perioa4ă pregătitoare( $5a 4emonstrat că timp.i ast2el 4e sta4i.2icient la timp.n s.i alte extin4eri so2isticate&o4el.l r6n4" $tern/erg a .ea1ăas.x. reac+ii A" #" .i sta4ii( Eactorii care in2l.i Don4ers este 7meto4a 2actorilor ale acesteia? este larg . >ni0el? a 2ost lăsată am/ig.l inhi/itor este ini+iat mai t6r1i.i intensitatea stim.n stim.a+ia 3n care 5 ** 5 Cop:right .li tre/.i 4e reac+ie pentr.i ne.mite 2actori( În al 4oilea r6n4" $tern/erg a ela/orat o meto4ă 4e in2erare a rela+iei 4intre 2actori .i are originea la ni0el.l timp./iect( c? inhi/i+ia se mani2estă ca 3nt6r1iere a răsp.m să 4escoperim aceste sta4ii( Don4ers era" 4eci" 4in a? 4.n4e 3n mare .rmea1ă să primească" 0or .pă răsp.ment părea s. .l.tere a 0alorii timp.l anterior( Acest e2ect 3.ls.l .i n.l.i să.ronal( Imp.ti.l 2l.m.port matematic complex( &eto4a 2actorilor c.l.lati0i8 prop.at.l ime4iat 4.l 4e 0e4ere al meto4ei 2olosite" c. toate că psihologia a respins mai t6r1i.i Don4ers( Astă1i" 4esig.l la stim.i c.ns.rmă( /? perioa4a pregătitoare.t6n4 pattern.tili1ată( c.terea inter0al.rata inter0al.te .să 4e $tern/erg >'AFA?( Această meto4ă se ser0e. stim. a mo4i2ica 4.ce .rmător( Inhi/i+ia se pro4. că o reac+ie C n. 4e procesare( Ea ne sp.en+ea1ă acela.ă mari 4i2eren+e 3ntre meto4a l.l care pro4.nită+i complete 4e procesare( Există 4o.tili1ate pentr.ce timp.i că.i relata.l l.l.pra timp.l.i sta4i.pra timp.l 4e reac+ie" ceea ce 0a a0ea 4rept e2ect o cre.ri 4e interac+i. sta4ii? 0or interac+iona( Ast2el" reali16n4 experimente 2actoriale .i 3n sit. a reali1a această mo4i2icare a.ti .ti reali1a. o s. se .ă" 4ar ea coresp.nor c.lări >mo4elări? experimentale pentr.l respecti0 pentr.lati0e >neinterac+ioniste?as. a 4iscre4ita meto4a l.rata sta4iilor( Varia/ilele in4epen4ente experimentale .r" Don4ers 4e+ine o po1i+ie respecta/ilă 3n psihologia experimentală" iar meto4a l.nosc.i 4e reac+ie( Eactorii care in2l.s 3ncă ce0a ( În schim/" cele trei reac+ii era.i C .ne 4oar c.i la .mai semni2icati0ă 0alorile timp. percep.tili1at manip.4at" acest arg.l psihologiei l5a a=. 4inainte ce stim.l 4intre cei 4oi stim.m pare ci. această meto4ă" ea era 2oarte apreciată la moment. a e0ita anticipările posi/ile se 2olose.i ac.tea 4escoperi c.l. e0al.l.l.se 3n legăt.n semnal pregătitor" inter0al.nt op.lare" psihologii ar p. 2ost n.l 4ominant 4e cercetare psihologică era meto4a introspec+iei( C.lati0i ia 3n consi4erare .i necesar 4e .en+e c.n. 4ec6t imp.n s.l.i sta4i. tin4e să sca4ă o4ată c.m.i in2l.m.i Don4ers .i >4ar .i pregătitor( Pentr.en+ea1ă 3ntr5o manieră p.nct.nci c6n4 se 2olose.tii pro2esioni.l .l respecti0( Introspec+ioni.m s.>sa.i $tern/erg >Ta:lor" 'ACF?( În prim.ră sta4iile 4e procesare( E2ectele .te .tă 4e ani 3naintea timp. DEPARTA&ENT ID )<'' .

n4e( $tim.tili1ării timp.li 3ntr5.ltatelor este 4ec6n4 4orit2olosim să se ela/ore1e sit.i să răsp.l.răm sta/ilite opre.ie să reac+ione1e la serii l.l" antrenament.ngă >'< sec(?( În acest ca1 n.noa.n+area .i 3ncep.al" sonor sa.nt menite să o/lige s.i( Constr6ngerile temporale s.al" semnal.n inter0al 4e timp 2oarte sc.lt '5) sec.n timp Din minim( Pentr.l răsp./iec+ii tre/.06nt mai complex" o imagine" o propo1i+ie" o 2ra1ă >rareori?( Dacă stim. estimarea scă4erii acestora( De la o an.l pregătitor 0a 2i 0i1.nci experimentator.( acest moti0 ne asig./iect.51is ci c.n /.i .rte 4e cel m.en+ea1ă 0aloriletimp.a+ii3n experimentale 3n ale care experiment că reali1ăm contra/alansarea con4i+iilor 4e l.i4e 4eprocesare reac+ie 3n a sens.l.l este 0i1.miri" rec./iect.n4e( Pentr.n4e" 4. timp.s 3n e0i4en+ă( $5a constatat că 0aloarea timp.i 4e reac+ie se 2ace 3n raport c.nt o2eri+i la tahistocop" at. '") sec( pre1entare stim./iect con4i+ii 0ariate .l prin c.l.i timp.l.lilor( primă 4istinc+ie este 3ntre stim.nere tre/.nătă+irea per2orman+elor se in2orma+iei pres.(a(m(4( Clasi2icarea 2ormelor timp.i 4e reac+ie( rareori c.rata 4e exp. complexitatea 5 *G 5 . mai a0em 4e5a 2ace c.oară normal( $e consi4eră că /loca=ele ar 2i re1.cta=e so2isticare care să pres.l tre/.i 4e reac+ie este mai sc.l.ie să 2ie simpl.i( Dacă stim.l 4e reac+ie este măs.te 4e timp 4e reac+ie ci 4e laten+ă 4e răsp.pă care acti0itatea se 4es2ă.i s.l.tili1area . laten+a 4e răsp. a tre/.l.ră" 4en.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală s.l este mai complex >propo1i+ie" 2ra1ă?" 4.l 7aten+ie8 ime4iat 3naintea pre1entării( Timp. 2ost o/ser0ate mai ales 3n sarcini 4e reac+ie serială" c6n4 s.n.ie e0ita o să 4ispersie prea mare 4e 2iecare 4ată acela.i să 2ie 3n 3ntregime consacrată sarcinii se atinge o limită 4e plato.i mecanisme ne.l.l 4e reac+ie ca 0aria/ilă 4epen4entă este măs. pentr.rat 3ntr5o 0arietate 4e sarcini experimentale.i să n.plimentare( Timp./iect.n.06nt .06nt.l Utili1area timp.mită limită" 3m/.ltat.l tre/.l . DEPARTA&ENT ID timp.ngi 4e stim.n c.ală" 4ar este mai gre.l 3n care s5a 3ncheiat exploatarea stim. a constr6ngerile Partic.nă procesări s.l.i 4e reac+ie( Ea se asocia1ă c.l.perioare n.i 4e reac+ie complex( .l. .l in2l.4etec+ie" locali1are" 4iscriminare" estimare" lect. implice instr. o 4.rată mai contracara e2ectele exerci+i. .teri" reamintiri" 4eci1ie lexicală .l.l. a limita e2ectele 4istragerii aten+iei se recoman4ă . ochi.ie să răsp.l )<'' sarcinii .l acelora.l.l.cr.ns.n4ă c6t mai repe4e posi/il( Răsp.i a re1. moment.n4ă rapi4 la 2iecare stim.ală poate 4etermina mo4i2icări ale timp.apăsarea pe .l.rt( 4? #loca=ele a. 4e p. 4ominan+a man.p.larită+i ale .l 4e reac+ie propri.te" .ns( Pentr.rtă pentr.i 4e reac+ie pentr.ns.i( temporare să 2ie p.l poate 2i 0i1.p.i a stim.lii s.ns care se măsoară 3ncep6n4 c.i semnal pregătitor care să precea4ă c. 4.t.ronale 4e tip inhi/itor( e? Dominan+a 0i1.n.i c.l Cop:right 4e reac+ie simpl.n le4" o lampă 4e a0erti1are?" 4acă stim.ton" pe o tastă" pron.i s.nt /loca=e sc.l să procese1e stim.al >.rate s.ternice( Ast2el" stim.l.l 0a a0erti1a s.rat 4e o/icei 3n milisec.i .l.l.ne ca acti0itatea s.i pe care el o reali1ea1ă 3ntr5. 4e 4at./iect.l 4ominant( 2? Exerci+i. se mai 0or/e.l 4intr5o serie( $.l ar 2i pre1entat mare 4e c6te0a sec.nt complec.ie să 2ie mai l.

l.ns.l 4e reac+ie 0er/al măsoară laten+a .i( În ceea ce pri0e.ns.p.n stim.i( Timp.p.lare sa.i răsp.n rig.ie să răsp.i at.l.n.l.ie să răsp.l răsp.li complec.neori să reac+ione1e n.ns.rarea .l 4e 4e/.l 3nregistrării se 2ace 4. 0er/al( altă clasi2icare a timp.i " iar 3ncheierea 3nregistrării la 4e/. scop.l.pă pre1entarea stim.mai la 3ncetarea ac+i.n cronometr.rării poate 0aria 3n raport c.rat 3n milisec.tili1area termen.ie să 2ie accesi/ilă .n4e( În prima parte a capitol.i( În acest ca1 p.meroase 3nc6t este 4i2icil să sit. pot 2i răsp.i să5i ignore pe ceilal+i" at.i 4e reac+ie( Timp.i 4e s26r.rile 0er/ale posi/ile s. este .i c.lte 4intre mani2estările comportamentale 0i1ate 3n asociati050er/al? .i 4e timp 4e reac+ie ci 4e laten+ă a răsp.l 4e reac+ie complex pres.prin1ătoare( &. .n.l.l 4e reac+ie se 4e/.n stim.i at.rile3ntre 0er/ale limite( În ca1.it" caracteri1at printr5.ns.i 4e reac+ie se 2ace prin raportarea la nat. se o/i.i controla/ilă( Acelea.t .n4ă 3ntr5 o manieră speci2icată 4e examinator( $.i a Timp.t./ o 2ormă 0er/ală( Aici apar 4i2ic.nci se 0or/e.nor stim.ns.l 4e reac+ie o/i.li sing.i exigen+e se imp.rate+ea 3nregistrării să 2ie asig.l" locali1area aspectele cromatice sa 4e 2ormă" 3năl+imea( Reglarea acestor parametri tre/.l 4e reac+ie simpl.n ni0el 4e complexitate .rata pre1entării" intensitatea" contrast.lilor" 4ispo1iti0ele 4e stim.nii .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Timp.lării .ri 0er/ale( Răsp.te pre1entarea stim.t.l.ns.l .c prin răsp.it timp.neori prin sarcini concrete .ie.rile motrice implicate 3n reac+ia la .a+ii n.lilor( Utili1area calc.ne măs.ns. pres.a+ii operăm 9 4e o/icei 9 c.n4ă 4oar la .i ac.l tre/.tem 0or/i 4espre timp 4e reac+ie electro2i1iologic" motor reac+ie 4e 4iscriminare( sa.l.ns.i 4at 4e s.l.rate .n4ă .i 2rec0en+e la care s.rate( &oment. .l o listă c.i 4e/.n.ns.lări( Timp.rile cercetării( În mo4 o/i.i" 4ar pot 2i alese .n stim.ns.i 2i4elitate care să permită . stim.i 0or/im 4e laten+a răsp.lari 4e 4i2erite calită+i sen1oriale" intensită+i" 4.l .ns exprimat s.l .lt 4e .l( Dacă s. aparatele tre/.ra sarcinii .nci 0or/im 4e timp 4e răsp./iec+ii s.nt at6t 4e n.nică( Valorile acestor timpi se o/+in cel mai a4esea 3n .i măs.i 3ncep.l 4e reac+ie motor este repre1entat 4e răsp.i la 3nregistrarea stim.ros control al 0aria/ilelor.nt solicita+i .i stim.nor exigen+e 4e 0ali4itate .n timp 4e reac+ie 0erita/il ci laten+a a răsp.nor ast2el 4e stim.n . DEPARTA&ENT ID )<'' .l.i( experiment.n.li 0er/ali >4e ex( reali1ăm experiment.ns./iect.ri 0er/ale asociate .l 4e reac+ie electro2i1iologic pres.l asociati050er/al( 5 *K 5 Cop:right .i alte *(*3nregistrea1ă Răsp.i 2enomen electro2i1iologic poten+ial e0ocat" reac+ie electro4ermală( În aceste sit.ne .ie să răsp.n.l.ne mai m.it al măs.l.i o reac+ie .ltă+i 4e 3nregistrare .i" 4e 2apt" n.latoarelor 2ace ca preci1ia .nor stim.i am pre1entat mo4elele Don4ers .l psihologic se tra4.l stim./iec+ii tre/.rma pre1entării .n semnal( Aceasta este 4e 2apt timp.te .ns.n.p./iect( În aceste Răsp.nci 0or/im 4espre o 2ormă aparte 4e experimentexperiment.te 4espre raport 0er/al sa.4.l 0er/al .rile 0er/ale pot 2i asignate .nic .l.l răsp.t.i $tern/erg ale timp.t.

i să proce4ăm la o interpretare a ceea ce a 4orit să răsp.ns.a .i stip.ccesi.pă c.i ca .nei ac+i.ns.nt cele care coresp.n4ă a. a compara răsp.lea1ă că 4acă 4o.i asociati050er/al a 2ost pentr.o percep+ie sa.l. prima 4ată prop.nă .ie să aleagă .i 2orma .i este relati0 simplă( Între/ările 4eschise.tem contracara această 4i2ic.rile 0er/ale 2.3n memorie re0in elemente care 3n trec.ie să se 4escrie mo4.5le >or4on6n4.l asocia+ionist 3n psihologie 0a 4omina 0reme 4e aproape trei secole( &eto4a experiment.l.l.l. .i( Principi. tre/.i s.lte" sa.n o/iect sa.ns.it l.merice( Dintre răsp.rile la 3ntre/ările 3nchise( Relatările 0er/ale pot l.pă o scală 4e intensită+i?" sa.ns.rile" la asociati050er/al 4i2eritele categorii se pot asigna 0alori n.5le 4.i 3ntre/ările 4eschise( Între/ările 3nchise( În acest ca1 se o2eră s. o sit.ă experien+e se pro4.l.ra timp.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Raport.rni1ate 4e către s.i poate mani2esta pre2erin+a pentr.l( Răsp.i mai 4i2icilă( $e pot clasi2ica Experiment. mai m.late 3ncă 4e Aristotel '( 4.ltate 2ie ela/or6n4 mai m.n comentari.l pe o scală( &o4alită+ile 4e 0alori2icare ca 0aria/ile 4epen4ente s.rilor 0a 2i 4i2icilă 4eoarece 0a tre/.i pe cealaltă( Repro4./iect.cerea se 4es2ă.nt acelea.ns.n.nea temporală./iect 3n sit./iect.l poate să c.ns. apăr.l 0er/al Prin raport.l 0er/al 4esemnăm răsp.să 4e Er( Dalton( $e pot 4esprin4e trei sta4ii 3n e0ol.tiin+ă" are ten4in+a 4e a o rea4.4ecată" .seP *( coexisten+a spa+ială .+ia meto4ei asociati050er/ale'( $ta4i.t 2ie 3mpre.l >meto4a asocia+iei 0er/ale 3n psihologia răsp./iect. DEPARTA&ENT ID )<'' .rent.lte categorii 4e răsp.rile la 3ntre/ări 3nchise" cele mai simple s.n4ă s.l 4.ce .c 3n memorie elemente asemănătoareP )( 4.ns.ie să se răsp.nt nici 5 *F 5 Cop:right .in4. s.ns.n s.ri" clasi2ic6n4.ne 4istinc+ia 4intre 3ntre/ările 3nchise .pă contrast.l( Termen.ri" pentr.l mentalist" ini+iat 4e Dalton( Asocia+ia repre1intă .nă" 2ie nemi=locit .n4e 74a8 N 7n. atri/.ns.l( E0al.apari+ia 3n memorie a .ri 0alori2icarea este .ni" să 4escrie .pă asemănare.( În aceste ca1.teptărilor cercetător.ns.i con+in.t.l experimentală? necesar ela/orării răsp.ns.merice" se poate măs.i alte 2orme" c.a+ie( D.pă alt.ns.răsp.m ar 2i o amintire" o =.ri 4intre care tre/.8( În acest ca1" acti0itatea cogniti0ă care stă la /a1a răsp.i concomitent" at.i \ohn JocWe" iar c.l.ns.nor elemente op.l 4at" 2ie să cotăm răsp.n4 4eci1iei 4e a răsp.nci 2iecare 4intre ele" c6n4 a=. coresp.ri 4e răsp.i( P.ns.prin4ă elemente ale răsp.m aprecia1ă Rossi >'AAC?" 4escrierea 4i0erselor tip.mite răsp.c 3mpre.l este atri/./strat empiric al asocia+iei 4e i4ei( El a 4escoperit că asocierile 4e c.rile s.i o listă 4e răsp.l 4e /a1ă al asocia+ionism.n echi0alent sa.ri imp.n4ă la o 3ntre/are" ci tre/.ns.l sa. o repre1entare rea4.area răsp. an.ns.i la răsp.a+ia 3n care n.5le 0alori n.t a.n.nt lăsate la ini+iati0a s.i corect" 4ar să n.l. 3.0inte n.nge 3n con.l 4e re1ol0are al .oară pe /a1a celor trei legi ale asocierii 2ormale 2orm.i care alege .

ar/itrare" nici nelimitate" că ele apar 3n n,măr mic" că se imp,n c, claritate con.tiin+ei .i &ihaică ANIŢEI Psihologie experimentală s,nt 2rec0ent legate 4e amintiri 4in copilărie sa, tinere+e >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( )( Al 4oilea sta4i," c,prins 3ntre 'A'K5'AG<" c, 4o,ă 4irec+iia? neoasocia+ionism,l .i /eha0iorism,l" care 4escri, legăt,rile asociati05 0er/ale 3n termenii teoriei stim,l5răsp,ns( /? psihanali1a" 4in perspecti0a căreia asocia+ia 0er/ală este ,n test 4e personalitate >c,m s,nt cele proiecti0e?" c, a=,tor,l căreia pot 2i 4epistate complexele a2ecti0e" c,lpa/ilitatea" tensi,nile" con2lictele interne .i re2,lările >\,ng" 4ar .i Vertheimer" Vells" Ja2all?( \,ng .i asistent,l l,i" E( RicWlin" 4e la clinica 4e psihiatrie 4in #,rghol1li a, 2olosit la 3ncep,t,l secol,l,i trec,t tehnica asocia+iei 0er/ale pentr, a 4epista complexele pacien+ilor c, 4i2erite t,l/,rări( Ei pre1enta, s,/iect,l,i c6te ,n c,06nt 4e pe o listă 4e c,0inte" iar instr,cta=,l era ca s,/iect,l să răsp,n4ă c6t mai repe4e c, prim,l c,06nt care 3i 0enea 3n minte( \,ng a o/ser0at că 3n an,mite sit,a+ii" s,/iect,l se /loca .i n, mai era capa/il să reac+ione1e ime4iat" răsp,ns,l 2iin4 4at c, 3nt6r1iere( D,pă el" aceasta 3nsemna că stim,l,l respecti0 atinsese ,n complex( C,06nt,l respecti0 4e0enea 4intr5o simplă etichetă 0er/ală impersonală ,n stim,l a2ectogen" care /r,ia sa, chiar parali1a asocia+iile mentale 4in ca,1a emo+iei peni/ile pe care o tre1ea( A4esea s,/iect,l nici n, era con.tient 4e /loca=ele l,i asociati0e .i n,5.i amintea 4,pă experien+ă emo+ia peni/ilă pe care o trăise" 4ar nici răsp,ns,l pe care 3l 4ă4,se la an,mite c,0inte( \,ng a explicat acest l,cr, prin 2apt,l că E,l in4i0i4,l,i re,.ise să 2acă ,itat complex,l mai m,lt sa, mai p,+in incon.tient care se acti0ase la ,n an,mit stim,l( Este 0or/a 4e 2enomen,l pe care Ere,4 l5a 4en,mit re2,lare" a4ică ten4in+a E,l,i 4e a ,ita an,mite con+in,t,ri psihice >i4ei 3ncărcate a2ecti0? iritante" negati0e sa, in4e1ira/ile( Care este principi,l 4e 2,nc+ionare a experiment,l,i 4e asociere 0er/ală@ În opinia l,i \,ng >'A'<?" c,0intele repre1intă ni.te o/iecte" sit,a+ii sa, e0enimente con4ensate 3ntr5o etichetă 0er/ală( C6n4 i se cite.te s,/iect,l,i ,n c,06nt 4e pe listă" el se simte ca .i c,m ar 2i p,s 3n sit,a+ia să 4escrie ce cre4e 4espre c,06nt,l respecti0 sa, ce emo+ii st6rne.te 3n el acel c,06nt( Dacă s,/iect,l răsp,n4e calm .i 2ace asocieri logice" 3nseamnă că stim,lii respecti0i s,nt ne,tri a2ecti0( Dacă 3nsă 4ă semne 4e agita+ie iar asocia+iile sale mentale s,nt pert,r/ate" aceasta 3nseamnă că o/iect,l sa, sit,a+ia 4esemnată 4e stim,l,l respecti0 constit,ie o pro/lemă reală pentr, in4i0i4 .i 3i creea1ă 4i2ic,ltă+i 4e a4aptare( Ceea ce se 3nt6mplă c, s,/iect,l 3n această sit,a+ie este ca .i c,m ar ,ita că se a2lă 4oar 3n 2a+a ,nor simple etichete 0er/ale .i ia stim,l,l 3n sens 2oarte personal" sim+in4,5se atins 4e semni2ica+ia l,i( Explica+ia 2enomen,l,i constă 3n 2apt,l că experiment,l 4e asociere 0er/ală implică mecanismele mne1ice .i concept,ali1area" 4ar .i a2ecti0itatea( În moment,l 3n care s,/iect,l,i i se cite.te ,n c,06nt 4e pe listă" .i +in6n4 cont 4e instr,cta=,l pe care l5a primit" el 3ncepe că,tarea 3n memoria sa 4e l,ngă 4,rată a ,n,i c,06nt care să se potri0ească cel mai /ine c,06nt,l,i in4,ctor( 4ată că,tarea 3ncep,tă" 3n mintea s,/iect,l,i apare ,n 2el 4e lan+ asociati0 5 *C4e 5 concepte( Toate aceste opera+ii se Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 4es2ă.oară 3nsă s,/ in2l,en+a sistem,l,i a2ecti05moti0a+ional >tre/,in+e" 4orin+e" emo+ii" atit,4ini?"

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

ceea ce 4,ce la ,n răsp,ns lipsit 4e orice legăt,ră logică c, stim,l,l in4,ctor >Rapaport" &erton" $cha2er" 'ACG?( D,pă \,ng" principalii in4icatori care s,gerea1ă pro/leme 4e asociere 4in ca,1a ,nor complexe s,nt'? #loca=,l asociati0" a4ică lipsa răsp,ns,l,i( $,/iect,l n, poate o2eri 0re,n răsp,ns la c,06nt,l5stim,l" a2irm6n4 2ie că n,5i 0ine nimic 3n minte" 2ie că 3i 0in prea m,lte i4ei .i n, .tie pe care să o aleagă( In4i2erent 4e ceea ce sp,ne s,/iect,l" /loca=,l este o 2ormă extremă 4e pert,r/are asociati0ă" in4ic6n4 2apt,l că stim,l,l a atins ,n con+in,t psihic important .i in acela.i timp 4,reros pentr, s,/iect( )? Un timp 4e reac+ie >TR? prel,ngit in4ică" 4e asemenea" 2apt,l că s,/iect,l t,l/,rat 3n proces,l l,i 4e asociere a a0,t ne0oie 4e mai m,lt timp ca să5.i re0ină( Există" 3nsă" sit,a+ii 3n care e2ect,l pert,r/ator al ,n,i stim,l se poate 3ntin4e .i as,pra stim,lilor care ,rmea1ă" ast2el 3nc6t s,/iect,l poate 4a o serie 4e răsp,ns,ri consec,ti0e c, ,n TR mare" 4e.i ca,1a pert,r/atoare pro0ine n,mai 4e la prim,l stim,l 4in serie( *? Repro4,cerile eronate sa, a/sen+a repro4,cerii" in4ică incapacitatea s,/iect,l,i 4e a5.i aminti răsp,ns,rile 4ate la 4i2eri+i stim,li( Ja /a1a lor se a2lă ten4in+a incon.tientă a in4i0i4,l,i 4e a ,ita sit,a+iile 3n care el s5a sim+it c,prins 4e o emo+ie negati0ă( G? Răsp,ns,rile 74istante8 s,nt acele reac+ii care n, a, nici o legăt,ră clară c, c,06nt,l5stim,l( De exempl,- 7mamă 9 a0ion8 sa, 7carte 9 ar4ei8( Aceasta s,gerea1ă 2apt,l că a4esea" s,/iect,l" 3n loc să reac+ione1e c, prim,l c,06nt care i5a 0enit 3n minte" s5a lansat 3ntr5,n no, .ir 4e asocia+ii pentr, a asc,n4e reac+ia originală( K? Perse0erarea ,n,i răsp,ns pres,p,ne repetarea acel,ia.i răsp,ns la mai m,l+i stim,li( D,pă părerea l,i \,ng" reac+ia perse0erati0ă rele0ă 3ntot4ea,na o an,mită pro/lemă a s,/iect,l,i( El 4ă ca exempl, ca1,l ,n,i t6năr complexat 4e stat,ra l,i sc,n4ă .i care a răsp,ns 4e c6te0a ori la test c, c,06nt,l 8sc,n4[( Test,l original al l,i \,ng era 3nsă ,n simpl, instr,ment clinic" 4estinat să 2acilite1e examen,l pacient,l,i 46n4,5i me4ic,l,i o primă apreciere a con2lictelor care n, apar spontan 3n timp,l anamne1ei" o/lig6n4,5l pe pacient să rec,noască existen+a 3n el 3ns,.i a ,nor ten4in+e incon.tiente( El n, este ,n test etalonat .i 0ali4at >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( Psihiatrii Hent .i Rosano22 a, reali1at această 0ali4are( Ei a, ela/orat 3n 'A'< ta/elele 4e 2rec0en+ă c, a=,tor,l cărora se 3ncerca sta/ilirea 7in4icel,i 4e 4e0ian+ă8 al ,n,i in4i0i4 2a+ă 4e comportament,l asociati0 normal( Ei a, sta/ilit o listă 4e '<< 4e c,0inte" mai p,+in 3ncărcate a2ecti0 4ec6t cea a l,i \,ng .i a, aplicat5o pe o mie 4e s,/iec+i normali" select6n4 o listă 4e răsp,ns,ri 8o/i.n,ite[ sa, normale( Con2r,ntate c, această listă" protocoalele /olna0ilor mental rele0ă ,n procenta= ri4icat 4e răsp,ns,ri 8s,/iecti0e[( Din acel moment" a 2ost posi/ilă i4enti2icarea răsp,ns,rilor .i a reac+iilor anormale caracteristice ,n,i an,mit sin4rom mental >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( Ta/elele l,i Hent .i Rosano22 a, 2ost react,ali1ate 4e R,ssell .i \enWins >'AKG?" iar 3n Eran+a 4e RosenMeig 'AKC?( Ulterior" s5a ie.it 4in s2era strictă a interpretărilor psihanalitice .i s5a 3ncercat corelarea an,mitor trăsăt,ri 4e personalitate c, caracteristici ale răsp,ns,rilor asociati0e( *( Al treilea sta4i, este rele0ant pentr, perioa4a act,ală" care ,rmea1ă ,nei perioa4e 4e relati0 4eclin al meto4ei 3n anii 5 *B 5 `K<5TC<( $e porne.te 4e la 4epă.irea Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ca4r,l,i strict al /eha0iorism,l,i .i 4e la a4miterea i4eii că 4i2eren+ele in4i0i4,ale n, pot 2i corect

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

interpretate 4ec6t plec6n4 4e la 4escrierea str,ct,rilor generale ale asocia+iilor 0er/ale .i a mo4,l,i 3n care acestea se 3nscri, 3n ansam/l,l con4,itei( a/or4are interesantă a meto4ei asociati050er/ale este legată 4e 3ncercarea l,i Noi1et .i Piche0in >'AFF? 4e a o interpreta 4in p,nct 4e 0e4ere al teoriei psiho5 ling0istice( Din p,nct 4e 0e4ere ling0istic" rela+ia 4intre răsp,ns .i c,06nt,l5stim,l poate 2i 4e or4in sintagmatic sa, 4e or4in para4igmatic( În prim,l ca1" răsp,ns,l tin4e să constit,ie" 3mpre,nă c, in4,ctor,l" ,n en,n+ narati0 3n care termenii 4i2eri+i s,nt 3n rela+ie 4e contin,itate semantică >4e exempl," 8c6ine[ in4,ce 8latră[?( În al 4oilea ca1" răsp,ns,l repre1intă ,n echi0alent al in4,ctor,l,i" 2iin4 c, acesta 3ntr5o rela+ie 4e similaritate semantică >ta,tologia" 4isimilaritatea" sinonimia" antonimia?( De exempl," 8c6ine[ in4,ce 8pisică[( Pentr, a rel,a 4istinc+ia 2,n4amentală a l,i \aWo/son" prima alegere se 2ace pe Principalele 4irec+ii 4e ,tili1are a meto4ei asociati050er/ale /a1ă 4e metonimieP a 4o,a" pe /a1a meta2orei( 4ată intro4,se 3n practică" aceste '( Ca pro/ă 4e personalitate" plec6n4,5se 4e la ipote1a că asocia+iile" legăt,rile categorii ling0istice 2ac posi/ilă 0ali4area statistică a 2rec0en+ei lor 3n 2,nc+ie 4e pe 06rstă" care le emite s,/iect,l .i laten+a răsp,ns,l,i constit,ie o proiec+ie a trăsăt,rilor sale ni0el socio5c,lt,ral sa, sin4roame mentale >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( 4e personalitate" 4e10ăl,in4 complexe a2ecti0e" sentimente .i ten4in+e re2,late" p,lsi,ni incon.tiente( &ai exact" c, a=,tor,l meto4ei 4e asociere 0er/ală p,tem e0al,a ,rmătoarele caracteristici ale s,/iect,l,ia? complexele" 3n sens,l pe care \,ng 3l 4ă acest,i termen( Ele s,nt rele0ate 4e c,0intele ,n4e apar pert,r/ări asociati0e( meto4ă 4e a le 4epista este 4e a gr,pa separat toate c,0intele stim,l care a, pro4,s pert,r/ări asociati0e .i 4e a 3ncerca să 0e1i ce legăt,ră semantică există 3ntre ele( De exempl," 4acă ,n s,/iect pre1intă pert,r/ări asociati0e la ,n gr,p 4e stim,li c,m ar 2i 7/ani8" 70aloare8" 7risipă8" 7/ogat8" 7porto2el8" 3nseamnă că s,/iect,l are ,n complex 7pec,niar8( Aceasta 3nseamnă 2ie că trece printr5o cri1ă 2inanciară" 2ie că are ni.te trăsăt,ri sta/ile 4e personalitate asociate c, achi1i+ia .iNsa, păstrarea 4e /ani sa, 0alori >a0i4itate" parcimonie" 1g6rcenie?( De asemenea" s,nt 2oarte rele0ante acele asocieri personale la an,mi+i stim,li" care tră4ea1ă ime4iat o an,mită pro/lemă sa, atit,4ine a s,/iect,l,i( De exempl," o asociere 7tată 9 tiran8" exprimă clar atit,4inea in4i0i4,l,i 2a+ă 4e 2ig,ra paternă( /? a4aptarea a2ecti0ă( C, c6t la test apar mai m,lte semne 4e pert,r/ări asociati0e" c, at6t a4aptarea emo+ională este mai precară( Ja extrem" acest l,cr, poate 4,ce la chiar la 4i2erite 2orme 4e t,l/,rări >ne0ro1e" /oli psihosomatice etc(?( Test,l 4e asociere 0er/ală poate 2i ,neori .i ,n in4icator al 4ispo1i+iei a2ecti0e a s,/iect,l,i( De exempl," 4acă are ,n an,mit n,măr 4e răsp,ns,ri c, o tonalitate a2ecti0ă negati0ă .i 4acă răsp,n4e 3ntr5,n ritm mai lent" se poate 4e4,ce pre1en+a ,nei stări 4epresi0e( c? ,nele trăsăt,ri 4e personalitate( Ten4in+ele isterice se mani2estă la in4i0i1ii care 4a, m,lte răsp,ns,ri prin care n, 2ac 4ec6t să5.i exprime atit,4inea 2a+ă 4e c,0intele stim,l >4e exempl,- 7pian 9 2r,mos8" 72amilie 9 min,nat8" 7c6ine 9 ori/il8?( $,/iec+ii care reac+ionea1ă p,ternic la c,0intele 4in categoria semantică oralitate >4e exempl,*A 5 7g,ră8" 7s6n8" 7sticlă8" 7mamă8? a, o 5p,ternică ten4in+ă la 4epen4en+ă >Rapaport" Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' &erton _ $cha2er" 'ACG?(

2rec0en+a apari+iei acestor 2enomene( De exempl.i i se pre1intă c6te .lcanic8" sa.ns poate 2i li/er sa. 3n minte o an.a5 n. /.l experiment poate 2i 4at 3n scris sa.l.nt categoriile mentale cele mai acti0e 0i1a0i 4e . 2ără o legăt.ns.te .ri categoriei 7păsări8 4ec6t celelalte sa." prin meto4a asocia+iei 0er/ale ne p.i5stim.i este exemplare( 5 G< 5 Cop:right .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală D. oprit printr5o ingenioasă cheie pentr.n exemplar al .l rec.nt mai a. 0oce n. 4in memorie" 2iin4 mailim/ii 4es c.ns.4i.l 'AAA?( tre/.n4ea.ctor" este .l răsp.n exempl.mită no+i.i incoeren+a asocia+iilor mentale( Dra4.a4ar" este 0or/a 4e a. n.l.i 4e reglări cogniti0e >Cea.4iti0ă( Iată .l( Ji/ertatea s.ne sa.lar.l acelei categorii( $e pleacă 4e la premisa căc.ată a răsp.nt prototip.s" la ce se g6n4esc oamenii prima 4ată c6n4 a.l tre/.tor. Variante experimentale ale meto4ei n. stim.ră ni./iect.n proces complex" caracteri1at prin me4ieri s.n pentr. .i e0al. ca in4icatori /i1areria .te prototip.1. categoria 7păsări8" s.l 4e reac+ie 3n care s.te ale 3ntot4ea.i i se cere să răsp. că s.n4e orice c. 0oce in4i0i1i 3n mai mare măs.l .al sa.n4ă c6t mai repe4e prin 74a8 sa. DEPARTA&ENT ID )<'' .mit concept( Alt2el sp. concept >c.rării" 4eoarece 4o.ns( Pre1entarea pate 2i 0i1.nei categorii >concept? .mită clasă 4e o/iecte( Pentr.ct8 sa.rilor? 4ec6t al celor atipice" 4eoarece primele s.l 7masă8" .ns.noa. la 7/ar1ă8 .ie să o2ere .l" orientat spre l.06nt reac+iecare 0a 2i3imai sc. oral( Aplicarea se poate reali1a in4i0i4. 7sticlă8( A.m ar 2i 72r.n item ca 2ăc6n4 parte sa.06nt.i Cha/ert >'AA)? se poate a2la c.06nt.r răsp.pă An1ie. pentr." la c.nă 3n pre1ent( Din această perspecti0ă" asocia+ia 0er/ală apare ca .ie să răsp.ctorP este tip. 70.na preci1ia măs.l >orientat spre sine? este sensi/il la re1onan+a s.l egocentric( 4? slă/irea asocia+iilor mentale( $e ia.rilor" a4ică acele exemplare 4e2initorii pentr.rt 3n ca1.n sing.mitele reac+ii 4istante >asocia+ii /i1are sa... limitat( la 72lamingo8 sa. 'K<5)<< milisec. a=.n ast2el 4e s.n ast2el 4e Răsp.a4ar" este 0or/a 4e st./iect.rmărin4..i este practic nelimitată" el poate 4e e0ocat c./iect poate răsp.l respecti0 apar+ine sa. o an.mea externă" reac+ionea1ă mai ales la semni2ica+ia o/iecti0ă a c.1ă( Acest ra2inament n. cronoscop( Cronoscop.l prototip.n.ră 4irectă c.i cronometr. la 72amilie8 c. 7n.nică8 3n me4ie c. a a2la care s. . poate 2i oprită p6nă c6n4 sila/a accent. timp. a. 7liliac8" ceea ce 3nseamnă 4eci că /ar1a r6n4. categoria respecti0ă( >&iclea" răsp..l măsoară timp.cerea răsp.l? )( Ca mi=loc 4e 4iagnosticare a capacită+ii 4e 3n0ă+are" 4eci ca pro/ă 4e memorie" .l.i 7r6n4. cre.06nt.0inte5stim.l temperamental( Extra0ert.06nt.nica repre1intă Experimentator.5se in4icatorii 4e exactitate" 2i4elitate 3n repro4. colecti0( Timp.mite categorii" se ia 3n calc.l 0ine 3n minte la exemplarelor tipice >prototip.06nt 4in asociate 0oca/. 4in categoria respecti0ă( J.n an.l poate 2i pornit sa.n4e c.i tip.i in4.l sale( Este simplă pentr./iecti0ă a c.rile pentr.l" s.i in4.l 4ec./iec+ii 4intr5. a conceptelor" 3n psihologia cogniti0ă( De exempl.l." 2ie c.n tip concret( Intro0ert.8 4acă exemplar.l 4e reac+ie 2ie c. '( Asocia+ia li/eră simplă( Pornin4 4e la o listă 4e c.ccesi0e .l? c./iect.n4ă c6t mai repe4e posi/il prim.n4e mai repe4e 4e 4ec6t răsp. _ Ca0asi" 'ABC?( G( Ca meto4ă 4e st./iect. an.l.4i. 7mo/ilă8?( A.ală sa.l 4e 4eteriorare mentală este 4irect propor+ional c.ă cheia pentr.l.or >0ă1.are a capacită+ii cogniti0e" orientare care tin4e sa se imp.tem 4a seama care s. .rilor asociati0e( *( Ca mi=loc 4e in0estigare .pentr.l timp.l TAV chiar .

06nt.c etc( $e p.ns.t să răsp.i 4e10oltată 4e către.i \enWins >'AKG? .lP chiar .m.ne 3ntot4ea.ran+ă" acest timp măs.l 4e experimentare pe seama experimentator.i ast2el opresc cronoscop.l.c6ine" pisică" cal" g6n4ăcel" roată" ca.lt" .ns potri0it la orice stim./iect.06nt.l răsp.06ntP această meto4ă rele0ă 0ite1a asocia+iei" 4ar n..06nt este 4eterminat 4e cel anteriorP am/ele c.4e timp.ri pop.l n.la+ionale" 4e categorii 4e 06rstă" 4e sex etc( )( Asocia+ia li/eră contin.i 7pisică8 poate că a.ns la o an. 2olosit o cheie care schi+ea1ă propria c.ns.rile ime4iat 4./iect.lte posi/il( Are o 4.i cea 5 G' 5 Cop:right .rat incl.06nt 4in serie p.i Elliot" 'AGB? este asemănătoare c.4ii 4e 2rec0en+ă a răsp.it la răsp.ns.i con+in.mită categoriesinonime" antonime etc( Această sarcină este 4escrisă s.ns.l 4e reac+ie asociat al s.neori e0itată p.tea 2i.i Rosen1Meig >'AKC?( Ace.l 4e răsp.l 4e reac+ie simpl.r c.i 3l 0a 4eschi4e 4in no.rii" 3nainte 4e &ihairăsp.ns.r/ă c.1ă poate 2i acti0ată prin simpla 4eschi4ere a g.ri( Aparatele mo4erne 4e 3nregistrat electronic o2eră posi/ilită+i interesante 3n acest sens( *( Asocia+ia restr6nsă >controlată? simplă >#oWer .r c.ns.l 4e răsp.rile" 4ar scris./iect./iect.Hent .0inte 7c6ine8 .t6n4 să in2l.R8 .l 0er/al( C. .pron. asocia+ia li/eră" 4ar se limitea1ă tip.t.nc+ie 4e gr.+in at.06nt rostit să5l s.i( I se o2eră .i i se cere să 2acă o listă a o/iectelor 4in cameră" ori să 2olosească orice schemă asemănătoare" 3nsă 2iecare c.l a 3ncep. ar p.n16n4 printr5.n sing. toate că este con0ena/il să 2aci 4istinc+ie 3ntre asocia+ia li/eră .i timp.l corect să 2ie rostit( Poate cea mai e2icace proce4.nă" 4e exempl.l5stim.l inter2eren+ei" 2iecare c.06nt 3n loc 4e propo1i+ii" 4.l( Un exempl. ime4iat ce s. o perioa4ă precisă" 3n timp ce experimentator.m acesta 4in .pă stim.i 0or/irea poate a0ea acest e2ect( Această 4i2ic.l poate să5.ssell .n sing./iec+i n.ti a./linie1e c.tori a.ton.l .l.i Rosano22 >'A'<?" R." 7U2 5 ro.rt . 7g6n4ăcel8( serie 4e K" '< c.l.nci c6n4 s.ns( ANIŢEI Psihologie experimentală &ai m.ton sa.l 7cal8" 4ar .n .rată 4eterminatăP se o/+ine .06nt 9 c6t mai m./iect.i 3n asocia+ia li/eră" s.p.iP 4ar c.ltate este .ă >Co2er" 'AKB?( $e pre1intă .l 3ncetine.i constant" poate 2i eliminat 4acă este ne0oie" prin scă4ere >$chlos/erg _ Ieineman" 'AK<?( &eto4a a 2ost 2olosită . al experimentator.ir 4e asocia+ii pornin4 4e la acest c./iect.i" 4ar . contri/.l( #o.n6n4 s./iect.rmă este relati0 sc. să apeseNrotească o cheie 4e 2iecare 4ată c6n4 se g6n4e.lati0ă" arăt6n4 0ite1a 3ntregii serii 4e răsp.l .l.i 4inainte" ast2el 3nc6t el să 2ie pregătit să 4ea tip.mără răsp. seria poate să contin.n4ă( C.ns. cheie .n an.l să s.i el 0a 3nchi4e /.nii s. pot e0ita să n.l a 2ost poate responsa/il pentr.rmător( $.l tre/.m se .l sa.l.n c.ră este cea 4e a lăsa timp.ci.n 2el c.mai 4e gra4( Există .06nt.gere1e pe . sig.rilor 3n 2.l sa./iect.n+ă c.ltim.r /. DEPARTA&ENT ID )<'' controlată" 4istinc+ia este n.l 3nainte ca răsp.0inte poate 2i cronometrată" sa.pă c.rile( C6teo4ată" s.l.s2iel4 _ $e4geMicW >'AGG? a.n in4icator al /ogă+iei asocierilor( Apare aici risc. sp.e pentr. reali1at st.n+ată" iar cheia 4e pe /.ie să o2ere .i i s5a cer.rmător.en+e1e 3ntr5.06nt5stim.t să scrie răsp./iect.t proces.i amintească răsp.l" mai p.te 2oarte m.na 3ntre/area 4acă 2iecare c.l" iar s.mit control .te la .n sing. cheia ime4iat ce pron.

.

l 4e control poate constit. prim.0inte ca la prima pre1entare( C( Asocia+ia 2or+ată >#. asocia+ia contin.l.l 4e asociere sa.i i se cere s.( F( Asocia+ia repetată >Ja2all" 'AKK?" .i omisi.i .n4ă c./iect.i ca in4icator al proceselor mentale 4e tip asociati0( Jista c.nt.mea1ă categoriei respecti0e( K( Asocia+ia 3n lan+ >Er( \o4elet" 'AF<? este asemănătoare c.tere( $Winner consi4eră că această pro/ă permite son4area 0oca/.r răsp. acelea.n4e" 4.tică" 3n prim.nt s.+in( Dra4.i latent( A( Asocia+ia contin.măr c6t mai mare 4e c.lsi0itate?" prec.noa.i >orientare" apărare" n..1ă >'5 ) min. DEPARTA&ENT ID )<'' . care a răsp.l" s.5i5se că este 0or/a 4espre c.lar. 3n 'AF< .pă 2orm.n stim./iect./iect.l( Un test 4e antonime este 2oarte controlat" 4ar ./stanti0e com.cerii 4./iect.tili1ea1ă 0reme 4e peste *< 4e ani 3n la/orator.ns.ns corect la 2iecare c.l in4.06nt5stim.ri corecte" laten+a me4ie a răsp.i e.l să 4ea .l r6n4 ca pro/ă cogniti0ă" in4icator al 2i4elită+ii .n.l./s.i ca" la 2iecare c.ns anteriorP 2enomen.n4ă la .i( G( Asocia+ia restr6nsă >controlată? contin.in+elor .se" s. lista 4e c. .n n.lt mai p.ie să o aleagă pe cea pe care o consi4eră cel mai pregnant e0ocată 4e c.0intele5stim.ns.ri 4in casă? c.l 2ac parte 4in categoria tre/.0inte ne..l tre/.0inte 4e2ormate .n n.l 4e răsp.l c.ni Exact(a F< ^ Erori la repro4.antioane 2onetice lipsite 4e semni2ica+ie" sp.ns.cta= se cere s.nile( In4icatorii 0aria/ilei 4epen4ente s.ne( C.rtă pa.l 4e psihologie aerona.i" 4ar . 4e rec.n6n4.rilor .i o 0aria/ilă experimentală" ast2el 3nc6t să 4escoperi e2ectele control.n inter0al 4e timp 0aria/il i se pre1intă 4in no.n test 8parte53ntreg[ m.l tre/.i exactită+ii memoriei 4e sc.n sing.l c.pă o sc.prin4e .n 3ncep. care s5a răsp.i ') c.ie să răsp.06nt.to2onică >$Winner" 'A*F? 3n care i se pre1intă s.l c.l.măr 4e F< 4e c.i as.pă ./iect.laNr( rasp(corecte5 msi.s2iel4" $e4geMicW" 'AGG? s.06nt5stim.ns./iect.me 4e ora.are 4e 2ra1e( $e 4ă .ă( $.l.chMal4" 'AKC? 3n care 4intre mai m.rată" 4ar .cere 5 G) 5 Cop:right .ns.cere" integrare socială" a2irmare proprie" achi1i+ie" imp.l 4at ini+ial( $e notea1ă răsp.0inte .0inte care se s.l tre/.n4ă c.i c.i exactitatea repro4.cr.0inte ./iect./iect.l tre/.1it" să răsp.l se notea1ă laten+a răsp.rtă 4.i c.rile corecte" eronate .gerate N e0ocate 2ără a i se preci1a 4acă sarcina sa are caracter.i i se cere să sp.e" sa.t 4e 2ra1ă" propo1i+ie pe care s.l 4e inter2eren+ă 4e0ine aici o/iect 4e st.te? se reia pre1entarea listei 4e c.ns( Apoi" 4.l.0inte stim. 4e la c.ie să le contin.i i se cere să răsp.06nt.i ten4in+elor ma=ore ale in4i0i4.n.06nt a.tre( În instr.0inte 3i s.06nt care 3i 0ine 3n minte" 4e pre2erin+ă s.ă >#o.m ./stanti0e( Ja 2iecare c.lte 0ariante prop.ctor( B( Asocia+ia ta.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală o/lige s.măr.l.l generic >ex(.e c.tri+ie" repro4.ie să emită asocia+ii 3n lan+" pornin4 mere.pra 0ite1ei răsp.nă ce c.l.4i.ns.i ca" 4e astă 4ată" să repete răsp.l. ce 3i 0ine 3n minte 3n acel moment( Este o pro/ă 4ominant clinică( '<( Asocia+ia semi controlată5repetată" ela/orată 4e către V( Cea. l.06nt.

mă 3ntot4ea.l . .4ent la cercetător" 4e la preparator" la pro2esor? sa.că .a .i experimental( Asocia+ia Americană 4e Psihologie >APA? a 2orm.i .nt c.ie să 2ie c.te 3n 0e4ere 3n aceste principii" cercetător./iect c.nei ast2el 4e legisla+ii este pe cale să se pro4.nt ma=ore .e1e 4acă participant.l cercetării( El 3.nct 4e 0e4ere etic( În ca1.l 3.riG(' Pro/leme etice ale experiment.nt pre0ă1.are atentă a gra4.l. DEPARTA&ENT ID )<'' instr.i as.i psihologic G() Raport. s.a o e0al.mani( )( Pre1entarea mo4alită+ii 4e organi1are . 4e complexitatea 4emers.n st.l.i .i psihologic c.i 4e accepta/ilitate a acest." cercetător.nct 4e 0e4ere etic 3n ca4r.ne 0reo 4erogare 4e la respectarea 0alorilor .i care 3ntreprin4e cercetarea >4e la st.l.cta= 4in p.l.i ela/orare a raport.n.l.i 4e a respecta măs.nereG(' Pro/leme etice ale experiment.li tre/. s.l.nosc.l( Exp.ra .nt +ări 3n care normele 4e etică s.nei cercetări s. risc ma=or8 sa.n 7s.n 7risc minimal8( *( Cercetător.rile imp.l are o/liga+ia să e0al.4i.p.t.i as.i o serie 4e principii" norme" reg.i 3i re0ine o/liga+ia 4e a solicita asisten+ă etică .na 5 G* 5 responsa/ilitatea 4e a asig.n Cop:right .get? este con4i+ionată 4e o/+inerea a0i1.i pentr. este ca1.area cercetărilor c.ni0ersită+ilor sa.nor cercetări >mai ales 4acă /ene2icia1ă 4e 2on4.l 4e in0estiga+ie( Aceste exigen+e s.l 4e cercetare /iecti0e'( Pre1entarea pro/lemelor etice speci2ice experiment.nei comisii speciali1ate 4e la ni0el.l APA( Precerin+eN.te prin lege" iar 4emararea .i psihologic Cercetarea .t.l 3n care se pres. at6t mai importante pentr./iec+i .l cel.telor 4e cercetare( Implementarea .mane a0.se 3n 0e4erea prote=ării 4rept. participan+i( )( Cercetător.l are responsa/ilitatea 4e a e2ect.mă 9 4e asemenea 5 responsa/ilitatea 3n ceea ce pri0e.i 4e cercetare" 4. .tiin+i2ice .l.l.nct 4e 0e4ere etic a .rilor om.i respectate in4i2erent 4e stat. cercetarea psihologică prin implica+iile ei ma=ore( $.ri 4e la /.mani'( C6n4 ia hotăr6rea 4e a e2ect./iec+i .l c.te tratarea corectă 4in p.pă mo4el.lat 1ece principii generale pri0in4 e2ect.tiin+i2ică 3n l.l 0a 2i .mea 4e a1i implică o serie 4e norme etice care se cer a 2i respectate" in4i2erent 4e 4omeni.te .l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IV Con+in.i la noi 3n +ară( Implica+iile 4e or4in etic ale . instit.ia 4in p.

nor aspecte ale cercetăriiP .lterioare acesteia( B( D.l..4e" 4e.i >*? să se asig.4i.rilor 4e contactare a cercetător.ec. o2erit toate explica+iile necesare" 3n timp.l 9 posi/il 5 3n o/+inerea .toritate sa.l" ./iec+ilor( Înaintea 4es2ă.pă a4.n /ene2ici.l are o/liga+ia 4e a respecta toate promisi.nor ast2el 4e consecin+e" cercetător.i 4in partea participan+ilor necesită măs.ra st.4i.n risc .area atentă a sit.rată a s.rmare a tehnicilor 4e cercetare( Dacă există risc. 4e in2l. s.l 4e a participa la sa.l.teptat 9 3n mo4 re1ona/il 9 să in2l.i 0a explica toate celelalte aspecte ale cercetării care 3i interesea1ă pe participan+i( E.l 0a prote=a participan+ii 4e orice 4iscon2ort mental sa.te .l 0a in2orma participan+ii as.i n.l 0alorilor . excep+ia ca1. . 4e 4. participarea .n ră.en+e1e 4orin+a 4e a participa .tea să apară( În ca1.n4erea sa.i responsa/ilită+ile 2iecăr.narea 4atelor cercetător.l 0a in2orma participan+ii 4e acest l.l 3n care apare stres.ra toate i4eile eronate care ar p./iec+ilor implica+i 3n cercetare( Cercetarea care implică s.l are responsa/ilitatea 5 GG 5 Cop:right .i 4emnită+ii s.4i. poten+ial sa.i asemenea st.n4erea sa.i alte proce4. 4e 2alsi2icarea . excep+ia cercetării 7 c. excep+ia ca1./iec+i minori sa.re 4acă s.ite s.ri 4e in0estigare care con+in .n acor4 clar .l Psihologie experimentală sta/ile.n.i 0a 3nlăt.i a se asig.nc+ii care ar limita 3n+elegerea .ca+ionala implicatăP >)? 4e a 0eri2ica 4acă n.r0eni ca .ri 4e pre0e4ere s.4ent" client sa.rgă la asc.tiin+i2ică" e4.ror aspectelor cercetării care ar 2i 4e a.l 3n care 3nt6r1ierea 2.l 0a 2.i 3n care ne2olosirea lor ar exp./iect.pra t. risc minim8 as.nei in2ormări complete 3naintea o/+inerii consim+ăm6nt.l la .i Nsa.l.l.i să rec.a+iei 3n care cercetător.i n.nile .i anga=a+i" cărora 9 oric.l 0a respecta li/ertatea in4i0i4.ntar 4in partea 2iecăr. participant( .i .ra că n.plimentară 4e a monitori1a cercetarea ." c.l cel mai sc.til" 3n ca1. re+inerea 4e la in2ormare se =.t.i 3n care există . pericol care poate s.l. sa. poten+ial pentr.se 3n acel anga=ament( Cercetător.nor aspecte care 0or 2i 4e10ăl./iect. 4is2.cr.a+ii 3n care participarea la cercetare este sarcina 4e ser0ici./iect.l . anga=at al cercetător. p. pretin4 .năstării ./iec+ii" anterior participării lor" care să clari2ice o/liga+iile .mat" in0estigator. participan+i c.sti2ică prin respect.i mai mare" sa.l tre/.ală pri0in4 re2.mane .l.l este .( Proce4.ri 4isponi/ile care n.toritate incl. alte pro/leme 3n legăt.manitate implicat 3n cercetare 3nso+it 4e o in2ormare completă .i( asemenea po1i+ie 4e a.l are sarcina specială >'? 4e a 0eri2ica 4acă 2olosirea .n.ia( Cercetător.i anga=amentele incl. 3n care s.tiin+i2ice" cercetător." cercetător.i corect c.l. se limitea1ă la at6t 9 sit.1ea1ă 4e asc.i .l.l se a2lă 3ntr5o po1i+ie 4e a.i 3n timp .rării e2ecti0e a .plimentare 3n 0e4erea prote=ării /.m " le re0in o/liga+ii i4entice( &ihai ANIŢEI G( C.sti2icată prin 0aloarea prospecti0ă .neori cercetător.ne e0al.pra proce4. 2i1ic" 0ătămare sa.i participant( $.n st.ră c.i 4e .rni1ării in2orma+iilor sa.n risc 4e 0ătămare gra0ă sa. DEPARTA&ENT ID )<'' s. . com.n consim+ăm6nt 0ol.nicarea necesită măs. a se retrage 4in experiment 3n orice moment( /liga+ia 4e a respecta această cerin+ă pres.ie in2ormat as.rni1a participan+ilor toate 4atele necesare 4espre nat.i( C( Cercetător.l.rt c.tin+ă( F( Cercetător.i st.ne s. există ./iec+ilor li s5a. 0or 2i 2olosite 9 c.nor asemenea tehnici este =./iect.pra s.i ./iect. la 2alsi2icarea .en+ă as.participan+ilor 4e către cola/oratori" asisten+i" st. există consecin+e ne2aste pentr.4en+i .1.p.ri speciale 4e protec+ie( K( Cerin+ele meto4ologice ale .

nătoare s.l 4e asisten+ă a cali2icată 4in partea celor care pot 2i o/iecti0i( se retrage( În general" c6n4 lot. excep+ia ca1.i 4acă apar tot.l.ie să solicite o &a=oritatea 0om 2i 4e acor4 că in4i0i1ii care se tem 4e participare a.nct 4e 0e4ere etic? c.4ent tre/.rma participării lor la cercetare( Chiar .l 0a in2orma s.a+ii mai p.l 4es2ă.rile generale ale cercetării 3ntreprinse .l satis2acerii stagi.nei sit./or4onare" c.i .l.lta+ii .i consecin+ele prec.l le5ar p.i 4e a se retrage este 3ntot4ea.nor posi/ile e2ecte ne4orite" cercetător.tin+ă 4e ca.rni16n4 s.n consim+ăm6nt 3n c.i /ene2iciile asociate c./iect. in0estigator.ră s.gerată 4e către Asocia+ia Americană 4e Psihologie.l 3n .l cel mai scr.tea să in2l.2icientă in2orma+ie pentr.ră c.no.tă 3n timp. o 4e10ăl.rile 4e prote=are a con2i4en+ialită+ii s.i ne3n+elegeri pe care s.na ./iec+ilor 4e a se retrage sa./iec+ii să poată l. a 4etermina .los >4in p.tea mani2esta să 2ie pre3nt6mpinate .nci cercetător.rării acesteia este con2i4en+ială" c.tor sa.a legăt.nă c.or 4e i4enti2icatP cercetător.nătoare măs.a+ie ar 2i o 3ncălcare a eticii( Dar cost.rarea . s2at.+in 4ă.m ar 2i st.plimentară 4e protec+ie a participan+ilor la o cercetare este s.ra c.rile .ns la o altă 3n+elegere( C6n4 există e0ent.rni1ea1ă explica+ii s.1ă" cercetător.l poate pro0oca in0ali4area 4esign.ie să o2ere cons.l.i pro/leme( Din ca.ie o2erită( În mo4 e0i4ent" participan+ii tre/. Ji/ertatea s.te( Ast2el" participan+ii tre/.l pr.i 0a explica toate celelalte aspecte ale cercetării 4espre care s.ra inter0en+iei ast2el 3nc6t orice 3ntre/ări .p.i 3n c.i experiment care le5ar amenin+a sănătatea( Asc.m .i ca parte componentă a proce4.nt m.ie să 2ie a0erti1a+i 3nainte 3n ca1.ire completă a ..l tre/.l.ti0e nepre0ă1.i 3n4epărtate( 5 GK 5 Cop:right .en+e1e 4orin+a 4e a participa .l poten+ialilor s.l 3n c.nt explicate s.i" at./iect.i( Consim+ăm6nt.rii 4e in2ormare 3n 0e4erea o/+inerii consim+ăm6nt.no.i 3n care 9 3n preala/il 9 s5a a=.l..lt mai 4i2icil 4e apreciat( $ol./iec+i se a2lă 3ntr5o sit.plimentare c.no. DEPARTA&ENT ID )<'' .l este necesar să ai/ă 3n 0e4ere 3n mo4 special li/ertatea s. 4rept.i la nat. pri0ire la asig. 4e a participa( Protec+ia 3mpotri0a consecin+elor 4ă.mo4alitatea concretă ca s.n./iect.l cercetării o/+in.i experimental( Ast2el" cel ce respectă principiile eticii se a2lă 3ntr5o 4ilemă 3n legăt.ie să ai/ă posi/ilitatea 4e a primi a=.4en+ii" pri1onierii" militarii 3n timp.ri 4in partea experimentator. măs./iec+ii 0or să o/+ină in2orma+ii( Acest 2apt 3nseamnă că participan+ii tre/.1ă n.i risc minim 4e 0ătămare poate a0ea e2ecte consec.l .n.l.tin+ă 4e ca.a+ie 4e s.1ă Con2orm principiilor eticii" cercetător.i proiect.i anga=a+ii experimentator.n4erea in2orma+iilor 3ntr5o ast2el 4e sit.l.1a ./iec+ii 9 3naintea participării" 4espre toate aspectele care 9 3n mo4 re1ona/il 9 ar p.ie a0erti1a+i 3nainte 4espre acele aspecte ale cercetării care pot a0ea e2ecte ne4orite( E..+ia 3n 4ilema consim+ăm6nt. 4eterminarea cantită+ii 4e in2orma+ie care tre/.tin+ă 4e ca.lterioare prin care 2. pri0ire la scop.l.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '<( In2orma+ia 4espre s./iect.alitatea ca altcine0a să o/+ină acces la ast2el 4e in2orma+ii" această posi/ilitate" 3mpre.

ra mare ca 9 4e exempl.l a a0.ncta=e 3nalte la test.ntat c.ncta= po1iti0 3nalt la test" experiment./ pretext.l care s5a con0enit contrari. 2i .m s5a pre1entat sit.a+ia( Una 4intre primele sarcini ale participan+ilor a 2ost să răsp.l.t p.ri oneste( Test.i( În orice Con2i4en+ialitatea ca1" pentr.i experiment c.l c.0iin+ă că era necesar să 3l pre0ină pe .ra 4e in4.i .merelor 4e tele2on pentr.nta c.ri ri4icate 4e 4epresie( Apoi" s.l c. etic( Dacă ./iec+ii să citească aser+i.n.t 4e c.m c6n4 constatăm că .4en+ii men+iona+i( Acest tip 4e 4ilemă apare 3n mo4 2rec0ent 3n cercetare( Cercetător.rilor" tre/.l.i 4e 3ncre4ere 3n ceea ce pri0e.crat mai sla/ 4ec6t 4intre participan+ii la experiment.nea s.l con2i4en+ialită+ii 3n 0e4erea aplicării principi.nei t.ltatele .n4ă la .al al 4epresiei( Dacă . stările 4epresi0e p.ie să 2acem aceleat.nci 4emers.l( Un am cercetător care in0estiga+ie" să solicităm s.l primei inter0en+ii( Dacă Popesc./iec+ii a.se celor 2olosite 3n respectă experiment( etica n.ite 2ără permisi.nci c6n4 3ncearcă să 3l p.l ce i5ar 2i accent. DEPARTA&ENT ID )<'' că este necesar să 3ncalce .nt con2i4en+iale( Apoi" s. acea persoană( $5a promis con2i4en+ialitate" .p./iec+ii 3n la/orator participan+i" p6năar 2i atit.ie +in. pri0ire la sănătatea lor mentală( Ei tre/. a Re1.ng ca .nei persoane 4epresi0e la experiment.n experiment" at. 2ost asig.i 4oi 4intre st.nei testări clinice care atesta ni0el. tre/. 2ie s.sese? pe pro/leme 4e 4epresie" .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Eliminarea consecin+elor neplăc.n.i experiment tre/.t că era necesar să 3ncalce principi. etic 3n 0e4erea respectării alt. st.t a 2i .ie c.i inter0i.2eră 9 3ntr5a4e0ăr 9 .l experiment.l s5a a4ministrat 3n 0e4erea pre0enirii acces. 2ost s.are 9 pe sc.l 0ali4 .l n.te secret c6n4 necesare ele se re2eră strict le la minimali1a( exempl. pri0ire la 4ispo1i+iile 4epresi0e .n. 0enit.4en+i care 2.cces pe această cale" at.l s5 ar 2i 3ntrer.te In2ormarea s.ra+i că răsp.l că era 3n tratament >sa.2iciente" 3n ca1.n p.rni1area n.n 7anti4ot8 menit săoricare an./iec+ilor post5experiment prec.i 9 4e asemenea 9 ar 2i 3ntr.ni op.rt 9 c. re0enit( 4e10ăl..n.nele 4etalii 4espre pro/lema respecti0ă .nă 3n practică( Aceste 4ileme pot 2i il.nit . 2.rile lor s. 9 7Nae În acest 2el 0om ser0i .nci 3ntreaga responsa/ilitate re0ine cercetător.4en+i a. asisten+a 4e specialitate 3ntr5o pro/lemă personală .l.(8 De asemenea" in2orma+iile c.n.seseră 4epista+i ca a06n4 ni0el.nci poate este /ine să re+inem s.l se poate con2r.l era c.l principal a cre1.4inea lor 4espre sex.ns.l act.i 2.i5a.i principi. caracter strict personal 4espre an.strate prin experiment.n participant s.rări 4epresi0e serioase" cercetător.tea să contacte1e persoanele a0i1ate 3n ca1 4e ne0oie s5ar p.i să 4ea .l 4intre ei 2iin4 chiar 3n sit.nele consecin+e pe termen l.l . o pro/lemă etică" 4eoarece el a cre1.tea" 4.mi+i a0em s.m .tea să n.tină" consilier.l a 2ost con2r.at starea prin proce4.l .ns. se plim/ă 4e colo p6nă colo strig6n4 3n g. 4e r. răsp.le1e e2ect.pt pentr./iec+ilor( Principi.i . este prostP a l. a p. să in4ice 4acă primea.te pre4ic+ia .l/.l.l con2i4en+ialită+ii pare 2oarte clar" 4ar cercetător.l 4intre colegi 4espre cei 4oi st.pă o persoană" $pre except6n4 ca1.cere( Ast2el" inten+ia era 9 4e 2apt 9 să se elimine orice risc( În c." 3n 3n experiment.rmat nici o terapie( De 0reme ce test. 4ileme etice at.rmare a participării sale 3ntr5. pre0enirea risc.l poate găsi 5 GF 5 Cop:right .n.l premarital sa.n participant ar 2i in4icat 2apt.nosc.l 4e 4etectare a stării 4epresi0e" .i 4espre tratament( Participan+ii a. poten+ial 4e pericol mai ri4icat( Dacă . a0.rs.i 9 4eci 9 se pre0e4ea.t o con0or/ire c.ia. me.i la memorie( Experimentator.i protec+iei contra 0ătămării( $ă 0e4em 3n contin.nele 3ntre/ări c.l 2amiliei lor" n.a+ia 4e a n.ri pentr.n principi.

Pres.nt re1.rmea1ă aspectelor or4inea logică a aspectelor 4in 4iri=area cercetării( 4e cercetat" ast2el 3nc6t acesta coresp.4i.4ent.ctele ipotetice a.nt 4e2inite .i st.nei ast2el 4e trage4ii a apăr.gerea1ă" 4e asemenea" n.mai că permite 2orm.ra s.a+ie ar 2i re1.ctele ipotetice 4e la Jiterat.p.port.l e0ităm re4.l 4e 4etectare a 4epresiei ar 2i /ăn.l .p. o i4ee 4espre s.4en+ii c.l." cercetările 4e=a p.l s5ar 2i 2ăc.neri( 5 GC 5 Cop:right .mplită( În acest ca1" pre0enirea .ri răm6n nesp.a c.p.tiin+i2ice? este preci1ia 3n com.ra 4e specialitate care s5a pornit( Tre/.i( $ta/ilirea pop.n articol 4e cercetare" tocmai pentr.l transmisă 4oar in2orma+ia necesară( Pentr.n.i 4escrie proce4./iecte pentr.crări .l că scop.ra inteligen+a" personalitatea" creati0itatea" atit.l 4e cercetare În proiectarea .l 3n care p.l cercetării( Un aspect 2oarte important care tre/.cr.i cititor. scor 3nalt la test.tarea literat.te 4e la general la speci2ic" iar apoi" se a=. DEPARTA&ENT ID )<'' .tor.i este 4escrisă rela+ia statistică( În 2inal" 3n 7Disc.ltatele aplicării .i in2eren+iale .nt colectate 4atele( În 7Re1.ie să +inem seama 4e spa+i.ie exp.t responsa/il 4e o trage4ie c.nt pre1entate constr.i s.i .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală st.ie să ne preoc.4i.l 4e cercetare rgani1area raport.i raport s.nor criterii pragmatice( Tre/.i participan+ilor la con2i4en+ialitate( În concl.nei com./ terapie s5ar 2i sin.nicare( În acela.păm 4e mo4. a 3mplini scop.l .i 0aloros G() Raport. 2i+i sig.n4e concept.strată o cercetare( sing.4iilor prece4ente( Jiterat.l.it că le5a 2ost tră4ată 3ncre4erea" 4in aceasta sit.l.ltatelor st.ne că at6t a.i o lipsă 4e 3ncre4ere( Pe 4e altă parte" 4acă st./licate constit. n.p. se porne.ali1ărilor constr.să clar" il.+iiZ" re1.nele resentimente c.i( În 7&eto4ă8 este 4escris speci2ic.n.ctelor" că./iect.m s.nt 4eri0ate pre4ic+iile speci2ice st.nt interpretate 3n termenii 0aria/ilelor .ltimati0 al oricărei l.ctelor .l care n.lte .t ca prioritară 3n raport c.ra 4e specialitate 4in cercetările anterioareP se 4e10oltă rela+ia ipotetică 4intre 0aria/ile pentr.i apoi s.la+ia 4e st.tor.4i.t este acela că" 4eseori" cercetătorii 2olosesc testele 7creion h6rtie8 pentr.isă st.l proiect.ltate8 s.ie re+in.ne că cititor.i orientea1ă aten+ia spre cea mai rele0antă parte a literat.larea .i re1.l. aplicarea .i să A. că cititor. caracter permanent .i constr.ri 4e 0ali4itatea con+in.l.ie .l c6t .ie re+inem 2apt.4ii interesante .nei ipote1e mai precise" ci .4inile" emo+iile" moti0a+iile etc( In loc să 0ă crea+i propri.rile sta/ilite care pot 2i 3ncorporate st.se 3ntr5. respectarea 4rept.i .cere8 s.l că organi1area .l pentr.i pres.i timp" tre/.i să n.tem prote=a cel mai /ine participan+ii " 2ără a omite interes.t. a lărgi rela+ia 4intre constr.i s.l.n.nerile a.ta+i testele 4e=a existente( De asemenea" tre/.i 4iri=area .i 4e &.i cititor.ie amintit 2apt.i pre1entate 3n literat.l 2ac o serie 4e pres.meroase s.n.ltat .nicări concise" pres.l test .rii tre/.ie să se 3nceapă c.1ie" 4eci1iile etice se ia.n4an+a( Eiecare i4ee tre/.nge 4in no.rii( În că.la+iei n.i proiect 4e in0estiga+ie 0ali4 .nt raportate statisticile 4escripti0e . se a2la s.4i. la general( În 7Intro4.ră 4ată" l.l. st.tor. pop. a măs.l 3n+elege meto4ele statistice .4i.i 4e cercetare În proiectarea .cis" cercetător.i .ltatele s. rareori pe /a1a 2aptelor empirice( De o/icei" acestea s. .l.nt generali1ate pentr.

l 3n care s. a." n.l? .4i.tie 4e=a 4e ce 3ncre4erea este importantă .(a( C6n4 .ie Cop:right . 7st.i semni2ica+ie@ Ce logică a 2olosit pentr. .rile .ale . se 2olosesc 5 GB 5 aceste expresii 3ntr5.l tre/.tor.nile sale ca cercetător( Ce concl.l 3n st." 7Umor. a 4i2eren+ia st.nea sa( $arcina 4e stileste 4e a relata clar .i toate acti0ită+ile '(*(' C6te0a reg.tili1ate proce4. le 0a găsi 3n altă parte.i 4e cercetare( N.4i. trei p6nă la .i n./iect" iar 7noi8 4oar 3n ca1.te 7e. complet" ast2el 3nc6t este scris la trec. o2eră cititor.tori" chiar .n mo4 care atri/. comportament. a replica st. a 3n+elege" pentr.i sa.tor.l.i interpretarea st.tor .ne >4e exempl.l este .rile ./iect al .p.te c6te ce0a sa. >'AA)? a.n psiholog competent >pro2esionist?( Tocmai 4e aceea .ne că 4e=a se c.i( $cop.l. sit.p.i 4e ce a 2ost e2ect.i pentr.i 3n sine .i apoi scrise cerin+ele 3n parante1ă.nt pre1entate 4e Ionesc.l r6n4" la . 2orm.i in2orma+ia necesară pentr.mele at. .nei propo1i+ii.nt importante pentr." expresia 7Ionesc.i semni2icati0?" 4ar 2ără a 2i 4ate 4e2ini+ii( A.(a(8 se re2era" 3n prim.i 3n+elepci.i( N.mane ca .ne că cititor.ne că cititor.tor.te c.8 ca s.ie să se concentre1e 3n sens.t >4e importante 2olosite 3n că(((8?( crearea" 4e10oltarea . se poate exprima o i4ee .nt nesemni2icati0e( Ast2el" spre exempl.ti.a ." 'AA)?8( Intr5.8 sa.(a(>'ACK?8 3n loc 4e 7Re1. 4e2init cooperarea ca (((8?( $a.nt pre1entate 3n Ionesc.l. 7Un test5t a 2ost 2olosit pentr.l( pre1ent.en+ea1ă reamintirea prin (((8?( )( Vor 2i citate toate s.nci c6n4 s. la persoanele care l5a.n articol c. .l o2eririi 4e in2orma+ii pe care cititor.rsele 4e in2ormare" 2olosin4 4oar n.l in2l.i" n.at ." 0ali4 .i( $pre exempl.mele prim.i 3n 7Acest st.gă 7.i să 3n+eleagă 4in i4ee( De asemenea" este necesar ca a4resarea să se 2acă articol.i concis cititor.pra s. a.tor.n a.n expert" 4eci 3i o2eră cititor.l este . se pre4a. 2ost .i ca s. re1. se 2olosesc expresii ca 7Date certe s.ase a.tori 0or 2i incl." 7Am arătat Excep+ie pre1entarea concl.i n.nă cititorilor ce ar tre/.l . DEPARTA&ENT ID )<'' ac+i.tila para2ra1area sa.p.tor.4i.nei pre4ic+ii@ Yi ce cre4e că in4ică .i că 4etaliile s.i cercetat" pentr.l.n4e este ca1.i se a4a.li sale '( Un raport se re2eră la .se toate n.l. a aplică e0al.pă care re2erirea se poate 2ace la to+i 2olosin4 4oar n.i Popesc.l.g6n4.i presc.lt 4e .(a( >'ACK?Z( G( Pentr.ni omene.l 2ie le 3n+elege" 2ie 0a a2la ce 3nseamnă( A.4i. că se pres.7Cooperarea este 4e2inită ca ((( >Ionesc.1ii a tras 4in articol. a 3ncercat să 4emonstre1e că (((Z( $e 2olose.nt citate" 4.l.4i.n experiment . a .noa.i Popesc. .i 4e proiectare cititor.n4ant( De asemenea" .rse non5.tăP a o a2irma este re4.ltatele s.i ac+i./iect.ltatele s.l pres.l pre1entZ( Tot.l pres.tor pres.4i.1.i prima 4ată se citea1ă 4oar prim.i a. că această opera+ie tre/. principii 4e statistică .1iilor la pre1ent" care se cercetărilor este 4e a o2eri cititor.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală a.a+iilor 0iitoare >4e exempl.n test5t( În 2inal" se 0or 2olosi 3ntot4ea.l.n articol are mai m.nei ipote1e sa.n articol 4e cercetare n. .>7Ionesc.i >sa.at( De aceea se scrie 7Re1.4i.ase a.tori( .ie 2ăc. a testa ipote1a n.i re2erin+e 4etaliate as.na terminologii com.@ A.p. e2ect.larea .ti la s. că (((8( Cititor.torilor" acolo .l .i 4ata( Re2erin+a poate 2i 2olosită .l 4e altele" re2eririle la el se 2ac ast2el 7acest st.l re4actării exempl.l. este ne0oie să a2irmăm 7Am comparat 0alorile o/+in..l+i a.c6t to+i cercetătorii .l prece4ent@ Ce 3n+elege prin termenii 4e 0ali4itate .n st.(a(8( *( N.tor.ltat pentr.rtarea .l.l.l 3n+elege meto4ele statistice .n re1.4i.lă pentr.nt mai m.l.l n. cele criticeZ" 3ntr. se citea1ă 4irect 4in articol( Este mai . că se 0or citi re2erin+ele 4ate( A.marea i4eii" ast2el 3nc6t să se sp. că(((8 sa.mele a.ne" 4e asemenea" că cititor.

l pre1ent n.ne 7Trei con4i+ii" c.tim este că participan+ilor li s5a Componentele . se sp.n acronim" prima litera a 2iecăr.ri( )( Re1.l" mai p. n.n re1.l acest. prima 4ată" c. este n.mat Re2eririle la *( Intro4.06nt al termen.0inte sa..lt posi/il terminologia psihologică( C6n4 se 2olose.tili1at 3ntot4ea.0inte pentr. acronim.n.ltat statistic ori la o măs. a0.pă care este .i raport necesită .mită o 0aria/ilă" 3nt6i este 4e2init termen. a ne re2eri la acele persoane st. 4intr5o altă tara s5ar p. mai mare sa.( Un cititor 4intr5o altă parte a +ării sa.m 7st.l generic 4e 7s.rătoare precisă >4e exempl.ne 4e c.ne că participan+ii 7a.merele care s. K in4i0i1i per con4i+ie (((Z( B( Chiar 4acă pe parc. a.mere 4e orice mărime 4acă se scrie o serie 3n care cel p. se re2eră la .i aparate 4e pe sca." c.ltate F( Disc.tili1a+i termenii ne.l complet c6n4 este 2olosit pentr.tili1at 4oar acest termen( Aceasta pre0ine con2.tili1area .l generic 2olosit este 7participan+iZ" 4ar există .nem( Reg.4i. termeni 4e argo.i termeni 4escripti0i mai potri0i+i prec.ră" spre exempl.nt mai mari 4e '<( $e 2olosesc ci2re pentr.i raport 4e loc( cercetare >2ormat APA? pre1entat '( Pagina 4e titl.1iile 3n legăt.+in .4iate 4e cercetător" stil.sti2icate 4oar 4acă . 4acă n.ri 5 GA 5 Cop:right .l con+ine o 1ecimală sa.ă 3n+eles.n 4esen" să sp.l.4en+i" copii" 2emei" /ăr/a+iZ( A( $e 0or 2olosi expresii precise( În st. .rile participan+ilor se 2ac 2olosin4 termenii 4e 7masc.tea sa n. DEPARTA&ENT ID )<'' .i 2ig.i( $e 4e2ine. n. că n.l 4intre ele este '< sa." o sit.l complet( C( $e 0or 2olosi c. că a.oarele 4i2eren+e 4intre ha1li./iec+i8 pentr.mit n.nor termeni mai impersonali .l" 4.0intele c. .l .prinse 3ntre < .+in at.ccesi.lile cer să 2ie e0itate c.tri ca G('( Participan+i 7persoana G()( &ateriale .i mai preci.nci c6n4 este prim.n.rs. 0ă1.06nt al propo1i+iei" ca1 3n care este .măr 4e in4i0i1i?( Ast2el" se sp.nt .t Tot ceea ce .i ci2re pentr.rtări sa.n an.i A . 4o. .5i 3n+eleagă( F( $e 0or e0ita a/re0ierile( $.a+ie speci2ică c.nt =. G( &eto4ă in4i0i1i 7el8" respecti0 7ea8P c6n4 este posi/il" s.i c.l 3n parante1ă( Apoi se 2olose.n termen este 2orm. 4acă apare 2rec0ent 3n articol( N. se 2olosesc presc.rtarea se 2ace .n. .i text s5a 2olosit termen.16n4 4e .i 4istracti0( N.te .te 4oar acronim.ri K( Re1.t8 sa.lin8 .n8( G(*( Proce4.te termen.cere gen.merele c.na termen. se 2olosesc alte a/re0ieri( Dacă este necesară" presc. există sig.i 72eminin8" iar pentr.măr.l c.ran+a că ast2el 4e e0enimente a.lat 4intr5o s.+ii C( Re2erin+e /i/liogra2ice B( Ta/ele .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală K( $e 0a 2olosi c6t mai m.itat o imagine pentr. n.i( Termen. pri0it o imagine sa.n termen nepsihologic sa. .

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

De aceea" titl,l tre/,ie să com,nice clar 0aria/ilele .i rela+iile st,4iate" 4ar n, tre/,ie să ai/ă mai m,lt 4e ') c,0inte( Titl,l creat tre/,ie să s,gere1e s,2iciente in2orma+ii pentr, cititor" ast2el 3nc6t acesta să poată 4etermina 4acă articol,l este sa, n, rele0ant pentr, st,4i,l l,i( Într5,n man,scris 3n stil APA" pagina 4e titl, este o pagină care con+ine titl,l" n,mele a,tor,l,i .i n,mele instit,+iei( Pagina 4e titl, este pagina n,măr,l '" c, n,măr,l plasat 3n col+,l 4in 4reapta s,s" la 2el ca .i 3n toate celelalte pagini >spa+i,l minim pe margini este 4e ) cm(?( Pagina 4e titl, mai con+ine alte 4o,ă componente( &ai 3nt6i" 3n st6nga n,măr,l,i pagini se tipăresc primele ) sa, * c,0inte 4in titl,( Acestea 0or apărea pe toate paginile ,lterioare ast2el 3nc6t" 4acă o pagină este separata" e4itor,l să o Re1,mat,l poată Re1,mat,l este o sc,rtă pre1entare a st,4i,l,i( Re1,mat,l 4escrie 0aria/ilele i4enti2ica ca apar+in6n4 man,scris,l,i >acesta este ,n,l 4in moti0ele pentr, care to+i speci2ice ,tili1ate" caracteristicile importante ale s,/iect,l,i" o sc,rtă 4escriere a cercetători n, tre/,ie să 2olosească titl,ri 3ncep6n4 c, 7Un st,4i, as,pra (((8?( În al proiect,l,i glo/al .i re1,ltat,l o/+in,t prin rela+ia statistică( De asemenea" re1,mat,l 4oilea in4ică mo4,l teoretic 4e a/or4are 2olosit pentr, interpretarea re1,ltatelor" 4e.i r6n4" pe prima linie 4e4es,/t se tipăre.te titl,l presc,rtat( Acesta 0a 2i tipărit s,s" pe a4eseori 2iecare pagina a articol,l,i( 2ără a mai 4a o interpretare act,ală( Re1,mat,l tre/,ie să 2ie 4e sine stătător" 2ără să con+ină presc,rtări sa, termeni care n, s,nt com,ni( Ar tre/,i să incl,4ă 4oar 4etalii rele0ante pentr, 3ntre/ările cititorilor- 7Este acest articol rele0ant pentr, 4oc,mentare@8( Cei mai m,l+i a,tori scri, re1,mat,l 4,pă ce a, scris raport,l" ast2el 3nc6t se poate Intro4,cerea esen+iali1a p,nctele5cheie( Pagina re1,mat este pagina n,măr,l )" c, titl,l 3n mi=loc( Intro4,cerea 3ntr5,n articol ar tre/,i să repro4,că logica ,tili1ată pentr, De o/+inerea re+in,t că se scrie 2ără aliniat( ipote1ei .i alegerea mo4,l,i 4e testare( $e 3ncepe c, 4escrierea generală a comportamentelor .i constr,ctelor ipotetice" tra4,c6n4,5le apoi 3n 0aria/ile speci2ice ale st,4i,l,i( A,tor,l tre/,ie să ne pre1inte ipote1a .i explica+iile psihologice testate" schema generală" moti0,l pentr, care an,mite 4e2ini+ii opera+ionale s,nt implicate .i logica ,tili1ată pentr, a explica 2apt,l că an,mite re1,ltate 0or 4e0eni pre4ic+ii .i ipote1e ale st,4i,l,i( At6t scop,l st,4i,l,i" c6t .i pop,la+ia s,p,să st,4i,l,i tre/,iesc /ine 4elimitate( Detaliile as,pra st,4i,l,i s,nt 2,rni1ate 4oar >'? c6n4 s,nt necesare pentr, cititor pentr, a 3n+elege comentariile a,tor,l,i re2eritoare la acel st,4i," sa, >)? c6n4 s,nt necesare pentr, a spri=ini po1i+ia a,tor,l,i( De aici .i 2apt,l că intro4,cerea n, con+ine" 4e o/icei" 4etalii" teste statistice 2olosite sa, trăsăt,rile speci2ice ale mo4el,l,i 2olosit 3n cercetarea citată( D,pă ce am 3ncep,t intro4,cerea 3ntr5,n ca4r, mai larg al constr,c+iei ipotetice" 0om l,cra logic 4e la i4ei mai generale la exemple speci2ice( $cop,l st,4i,l,i este speci2icat la s26r.it,l prim,l,i paragra2( Tre/,ie speci2icat at,nci c6n4 se 2ac spec,la+ii( Tre/,ie reali1ată o legăt,ră logica 3ntre st,4iile anterioare .i st,4i,l pre1ent( Intro4,cerea 5 K< 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' pre1intă toate in2orma+iile pe care le 0om ,tili1a pentr, aCop:right interpreta re1,ltatelelogica teoretică .i concept,ală a st,4i,l,i" cercetările anterioare rele0ante .i pre4ic+iile st,4i,l,i(

Titl,l Un titl, permite cititor,l,i să hotărască 4acă 0rea sa, n, să citească articol,l(

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

&eto4a Pentr, a colecta 4atele a0em ne0oie 4e s,/iec+i" materiale pentr, testare" echipament" o proce4,ră 4e testare speci2ică .i ,n plan( În ceea ce pri0e.te participan+ii" 0om 4escrie tip,l 4e s,/iec+i pe care i5am ,tili1at" i4enti2ic6n4 caracteristicile importante ale acestora >06rsta" sex st,4ii? .i speci2ic6n4 criteriile imp,se 4e selectare a participan+ilor( Deoarece moti0a+ia s,/iec+ilor este importantă" 0om 4escrie 2iecare 2ormă 4e răsplata 2olosită( În ceea ce pri0e.te materialele .i aparat,ra" in4i2erent 4e titl,l pe care 3l 0om 4a acest,i capitol >7&ateriale8 sa, 7Aparat,ra8?" 0om 4escrie at6t materialele rele0ante" c6t .i aparat,ra pe care am pregătit5o" 4ar 2ără a explica c,m s,nt 2olosite( În ceea ce pri0e.te proce4,ra" cea mai /,na meto4ă 4e a organi1a acest capitol este să se ,rmărească 4es2ă.,rarea pas c, pas a st,4i,l,i( Prim,l pas este instr,cta=,l participan+ilor" apoi 0om contin,a ,rmărin4 sarcinile exec,tate 3n or4ine 4e către participan+i( strategie 2olositoare constă 3n 4escrierea acelor aspecte ale proce4,rii Re1,ltatele care În acest capitolto+i raportăm re1,ltatele statistice pe care exec,tat .i$e 0a s,nt com,ne pentr, participan+ii .i apoi 4istingerea ,neile5am con4i+ii 4e alta( re1,ltatele 2ace o statistice care le5amtestării o/+in,t( re1,ltatelor 0om ,rmări or4inea 3n care 4escriere pe a context,l,i .iÎn a 4escrierea plan,l,i st,4i,l,i 3n termeni 4e con4i+ii" s,/iec+i .i s,nt 0aria/ile ,tili1ate( exec,tate etapele anali1ei( &ai 3nt6i" tre/,ie să reali1am e0al,ări pentr, a le anali1a" 4eci 0om 4escrie c,m am 2ăc,t e0al,area .i c,m am 3nscris scor,l 2iecăr,i s,/iect( De asemenea" 0om 4escrie e0ent,alele trans2ormări e2ect,ate as,pra scor,rilor" ca .i 3n ca1,l 3n care Disc,+ii am 4etermina me4ia corectă .i scor,l pentr, 2iecare participant 3n parte sa, le acest,i capitol este 4e a interpreta re1,ltatele .i 4e a trage concl,1ii( Aici 0om $cop,l echi0ala 3n procente( se 0a răsp,n4e la 3ntre/ările p,se 3n intro4,cere( Acest capitol 3ncepe c6n4 4e=a am pre1entat o rela+ie semni2icati0ă" 4eci prima 3ntre/are este 7Con2irmă re1,ltatele pre4ic+ia noastră .i" 3n acest 2el" ipote1a noastră@8( Concl,1iile n, le 0om com,nica pe sc,rt" ci 0om 2ace" a.a c,m arată .i titl,l acest,i capitol" 4isc,+ii pe marginea lor( Responsa/ilitatea a,tor,l,i este să 7tra4,că8 n,merele .i statisticile 3n trăsăt,ri 4e comportament .i explica+ii ale 0aria/ilelor care le5a, in2l,en+at( De5a l,ng,l 4isc,+iei" explica+iile tre/,ie să se potri0ească 3n mo4 ra+ional c, 4escoperirile anterioare .i explica+iile teoretice( Pagina /i/liogra2ică Aici 0or 2i 3nscrise" 3n or4ine al2a/etică" re2erin+ele complete pentr, toate s,rsele citate 3n articol( Eiecare s,rsă tre/,ie să 2ie ,na pe care a+i citit5o( Eiecare re2erin+ă este tipărită s,/ 2orma ,n,i paragra2(

5 K' 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

ni0( 4r( &IIAI ANIŢEI #UCURE$TI )<<A5)<'< 5'5 Cop:right .lar c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNIVER$ITATEA #UCUREYTI EACUJTATEA DE P$II J DIE YI YTIINŢEJE EDUCAŢIEI $ec+ia Psihologie DEPARTA&ENTUJ DE ÎNVĂŢĂ&bNT JA DI$TANŢĂ CUR$UJ P$II J DIE E%PER&ENTAJĂ & DUJUJ II A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A PR CE$EJ R $EN! RIAJE YI ATENŢIEI Tit. DEPARTA&ENT ID )<'' .rsPro2( .

&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A $EN!AŢIIJ R Con+in. DEPARTA&ENT ID )<'' .i ale 4eterminării acestora( '('('( Prag.lar.torilor en.s 3n 0oca/.te 2iin4 cantitatea minimă 4e energie" intensitate a stim. este ca1. 2iecare 4intre mo4alită+ile sen1oriale 0alorile minimale ale stim.i .l.mera+i mai s.s( Psiho2i1ica este legată insepara/il 4e pro/lema prag.rilor sen1oriale '('(*( Varia/ile experimentale '() A/or4area experimentală a mo4alită+ilor sen1oriale /iecti0e'( Anali1a meto4elor pentr./iect. psihologia experimentală pe care o ini+iat5 o prin cercetările a.l a/sol.rile sen1oriale Termen.rile sen1oriale Prag.i concept.t minimal se 4e2ine. a pro4.i" iar concept.i ni0el.l sensi/ilită+ii( C. at6t ni0el.t.t maximal repre1intă cantitatea 4e energie >intensitate? a stim.rile sen1oriale '('()( &eto4e pentr. 4e 4eterminare a prag.i necesară pentr.l este mai scă1.rile sen1oriale" 0aria/ile experimentale 3n st.ie să 2acem 4istinc+ia 3ntre concept.te existen+a .ce o reac+ie( Tre/.n.l.mătatea secol.i( Prima lege a sensi/ilită+ii sta/ile. a pro4.nere'(' Psiho2i1ica .l( Exp.l.i este practic sinonim c.l 4e prag 0i1ea1ă partic.larită+ile 2i1ice ale stim.rilor sen1oriale( )( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are experimentală a sen1a+iilor( Precerin+eN.l. 4eterminat pentr. 4eterminarea prag.l 4e sensi/ilitate 4e2ine.l 4e psiho2i1ică a 2ost intro4.l.l 4e prag ./iect.l.l.i raport in0ers propor+ional 3ntre 0aloarea prag.l .l a/sol.l psiho2i1icii a.l 4e sensi/ilitate( Concept.4i. ca să 4eclan.i al %I%5lea .l sen1a+iilor( '('('( Prag.lilor necesare pentr.i prag.l.ri'(' Psiho2i1ica" prag.rilor sen1oriale .tiin+elor la =.rere( 5)5 Cop:right .ce 3ncă o sen1a+ie speci2ică( Dincolo 4e acest prag se instalea1ă o sen1a+ie nespeci2ică 4e 4.i necesară pentr.t c.e1e o reac+ie 4in partea s.l sensi/ilită+ii 0a 2i mai ri4icat( Prag.i( Cercetările 4in 4omeni.l.te reacti0itatea psiho2i1iologică a s. c6t prag.l.

.

nt receptate( stim.l.l" se calc.li 2olosi+i poate să 0arie1e 3ntre G .l la .l.+io1itate această pro/lemă a 2ost Ve/er care a 4e2init .l.la 0alori mari ale prag.l 0a a4ă.l.i 4i2eren+ial .n4e0a 3ntre aceste extreme( Experimentator.lterioare a.i legea Ve/er 5 Eechner este contra1isă 4e legea semni2ica+iei( Valoarea 4e O &eto4a stim.l co0aria+iei .l.i 3n pri0in+a ac.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Registr." pre1intă partic./iect.i 0a 2i s. a pro4. semnalat 2apt.ia 2oarte rar iar la cealaltă extremă intensitatea 0alori n.oară 3ntre ni0el.pă ce se pre1intă 3ntr5.t in2erior coresp.ne că pentr.n4e E a este1ie" sen1a+ieP % a 0aloarea stim.tere a intensită+ii stim. mai s.i c.ga 3ntre ace.l.t .l prag. DEPARTA&ENT ID )<'' mai .nt 0ala/ile 3n 1ona 4e intensită+i me4ii ale stim.nt pre1enta+i 3ntr5o manieră aleatorie .l că raport.0inte" 4acă 4orim să 4eterminăm o cre.tere a intensită+ii sen1a+iei tre/.l total 4e stim.i peste 3nc6t aceste s.ie 0aloarea cea 5*5 mai mică a stim.măr.l c.i 4i2eren+ial ne sp.i aproape 3ntot4ea.l.ti stim.l cre.lii s.4iile l.tere a intensită+ii sen1a+iei 3n progresie aritmetică este necesară o cre.ie să 2ie a4ă.i al+ii la inter0ale egale ast2el 3nc6t n.s 3n e0i4en+ă o serie 4e raport.te '('()( &eto4e pentr. o c6time constantă( În timp ce stim.lterioare ale intensită+ii stim.rilor sen1oriale ale stim.l etalon( În 4eterminarea prag.2icient 4e ri4icat 2iecare stim.ă sen1a+ie con.a+ie logaritmică .l.i care poate 2i i4enti2icată 3n peste K<S 4intre 3ncercări( Pentr.n raport legic al ratei 4e cre.i exprimă capacită+ile om.te ca arie ce se 4es2ă.i stim.teri ./iect( Cel care a st.n4 0alori ri4icate ale prag.larită+i in4i0i4.l.l.l.4iat c.i integral( Jegea l.ce o no.l 4i2eren+ial se 4e2ine. a o/+ine o cre.n n.ali1ate .l.l 0a 2i 2oarte sla/ ast2el anali1ator.tere a intensită+ii stim.l.t minim .l.i a/sol.i( C.l( Prag.ie să m. legea prag. a=. relate1e pre1en+a l.l.i al calc.i necesară pentr.ltiplicăm 0aloarea energetică a stim. alte c.lilor care 0or 2i 2olosi+i( Ja .nt constante ale anali1ator.iP W .la matematică a acestei legi esteEa W log % ^ C ./iect.l a4aptării inter0ine 3n 0e4erea protec+iei stim.lării 3n progresie geometrică( Eorm.i a/sol.ită+ii sen1oriale( Prag.i cel 4i2eren+ial.l.l.măr 4e ori( D.lării ini+iale pentr.l să.tienti1ată 4e către s.lea1ă procenta=.i ast2el 3nc6t orice cre.rilor contra1isă a/sol.l.l.roasă /a1ată pe proce4e.t constit. 4eterminarea prag.t se a2lă .i 2iecare 4intre ei 0a 2i pre1entat 4e acela.l.tor.teri logaritmice ale intensită+ii( Ja intensită+i 2oarte ri4icate legea este să raporte1e 0aloarea .n.l sensi/ilită+ii se 4e2ine. con2irmat această ec.lterioare a.l.l. care a 2ost i4enti2icată pre1en+a acel.ri s.i '<( $tim.na( Valoarea prag.te 3ntr5o progresie geometrică" sen1a+ia 0a cre.i stim.rile constante 4escoperite 4e către Ve/er s.i" ne0oie solicit6n4.at st.l 0a relata pre1en+a acest.i n.li .na 4intre extreme stim.i cel maxim( E0i4ent" acest registr.l.2icient 4e mare 3nc6t s.l./iect.i C s.te 3n progresie aritmetică( Cercetările .te prin cantitatea minimă 4e energie >intensitate? ce tre/.l.i Ve/er .5l 4e cre.n stim.l.i a 4escoperit o expresie x matematică mai rig.nt constante( cx a constant( &ai apoi" Eechner a rel.l a/sol.gată stim.i 4i2eren+ial .i Eechner sa.i( Ja intensită+i scă1.n.i a.i stim.i a/sol.ri 3ntre prag.i in0ers( Pe 4e altă parte" cercetările .l.lilor constan+i semnali1are aapelea1ă . Cop:right .l poate 2ace ca acesta să 2ieareceptat 2ără ca să 2ie Aceastări4icată meto4ă la capacitatea 4iscriminati0ă s.măr s.l acestei meto4e" mai 3nt6i se 0a proce4a la o 4elimitare a ariei 4e către legea a4aptării( &ecanism. min. p.l.te" c. mo4i2icarea intensită+ii sen1a+iei( Ve/er a 4escoperit că aceste raport.l a/sol.

n n.m.l a/sol.t 0a 2i 4e2inită 4e me4ia aritmetică a 0alorilor me4ii ale prag.l ./iect.nct 0a in4ica Psihologie 0aloarea prag.ră m6nă" c6ntărin4. 4eterminarea prag. chiar maniera 3n care Ve/er a 4emonstrat posi/ilitatea măs.l.l.măr mai mare 4e măs./iect.i este solicitat să 4i2eren+ie1e 2iecare gre.l cărora .l este legat la ochi .i( În pre1entarea ascen4entă se porne.ie să s.ă 0alori.te 3n .tatea etalon pentr.i aspect 4ar 0aria1ă 3n gre.rmător( $ă l.rilor 4i2eren+iale 3n ca1. a=.nt 4e aceea.l 0a tre/.l.tă+i s.crea1ă c.oară gre. cea stan4ar4 4e mai m.tor.i a/sol.l 4eclară că n.ie să relate1e 4acă a 4o.r/ă( Acest p.l. magnit.l Wineste1iei( În 2iecare măs.nct.i5a p./iect./iect.l n.i constă 3n calc.te treptat intensitatea stim.t( meto4ă mai simplă este cea a interpolării liniare .tate este 4e A< g" cea mai grea 4e ''< g" c. acela.n control mai /.portă intensitatea cresc.rării prag.prag.4inea c.perioare sa. 0aloarea etalon.l să sesi1e1e o 4i2eren+ă( Prag.te 4e la o 0aloare p.l etalon iar celălalt 0ariat( Dre. 3l mai percepe( Pe această cale se o/+in 4o.nt in2erioare" s.ă coor4onate.i 4escen4ente ale stim.tate( $.. cea stan4ar4( Cea mai .lii se pre1intă 3n perechi 3n ca4r.i prag.tă a stim. 0alorile stim.t ascen4ent .ltatelor o/+in. egale c.ternică a stim./iect.n.i 0aria/il iar s.l.l.l. 2iecare 4irec+ie ascen4ent . .l 0a in4.mătate 4in ca1. inter0ale 4e c6te 4o.i procenta=.i 4escen4ent( Valoarea prag.rilor a/sol.. ca s.l l.ă grame 3ntre ele( Eiecare gre.t 4escen4ent( Tre/.lte ori 3ntr5o or4ine aleatoare( $.i să aprecie1e 4acă 5G5 Cop:right .l ri4ică prima 4ată gre.t 4escen4ent( Este important 4e re+in.li 3n propor+ie ascen4entă p6nă 3n moment.n. a=.r/a o/+in./iect. 4oi stim.a gre.l relatea1ă o sen1a+ie( $e consemnea1ă această 0aloare .te ascen4ente .i n./liniem 2apt.tatea stan4ar4( 3n cealaltă =.mătatea 0aria/ilă( 4e 2iecare 4ată s./iect.l.l. c.s 3ntre/area c.i apoi se cre.te treptat .tate este comparată c.lilor constan+i se proce4ea1ă 3n mo4.l este etalon .l 4i2eren+ial este repre1entat 4e 4istan+a sa. DEPARTA&ENT ID )<'' aceste 0alori s.i .l.rma .tate 0aria/ilă peste gre.i 4escen4ent( În manieră ascen4entă se cre.i să reali1ăm o me4ie aritmetică a 0alorilor prag.i a/sol.ce 3nainte ca ea să 2ie sesi1ată 3n K<S 4intre 3ncercări( O &eto4a limitelor Pentr.larea me4iei 4istri/.rătoare a operat c. mai s.l meto4ei stim.l pe or4onată( În raport c.nere gra2ică c.rători pentr.l.ăm 4rept exempl. 4eterminarea prag.tor.te 4e la o 0aloare in2erioară a etalon.li" .ascen4ent .i 4i2eren+ial c.t ascen4ent ./iect.i pornin4 4e la o 0aloare in2raliminală p6nă c6n4 s.l 3n care s.l.ie mo4i2icată gre.l.i se sca4e treptat intensitatea p6nă c6n4 s.5le pe r6n4( Pentr.i a/sol.n stim.nt pre1enta+i pe 4o.i( În pre1entarea 4escen4entă" se porne. mai grea 4ec6t prima( Ve/er .ce mo4i2icări ascen4ente .i se contin.l 4e K<S 4e pe c.i 4escen4ente( Pentr.tate 3n raport c.i celălalt 0aria/il( Experimentator.l.ltă preci1ie se reali1ea1ă o exp.ri s.l.i mărime" a.i o me4ie aritmetică a 0alorilor prag.tatea etalon este 4e '<< g iar celelalte gre.rători ast2el 3nc6t 0a tre/. care o schim/are se pro4. 4eterminarea prag.l. .rilor a/sol.lară pe &ihaia/scisă ANIŢEI experimentală 4e la p. c6t tre/.l a/sol.te stim.m '< măs.n al 0aria/ilelor 3n =.măr 4e minim.lii s. o sing.ccesi0ă 4e stim.tă se co/oară o perpen4ic.l meto4ei limitelor se proce4ea1ă 3ntr5o manieră asemănătoare( $tim.oară sa.tate ri4icată este mai .+iei 0alorilor( Pentr.l că a0em 4e5a 2ace c.l./iect.ă pre1entarea s.i pe a/scisă .l tre/.t că aceasta este me4ia re1.rilor 4i2eren+iale c.i a/sol.

ng.it 0om o/+ine3n .li p. experien+a anterioară a s.merice 0i16n4 n. 4e stim.l.i este in2l.ni" preci1ia .i al %%5 0aria/ile 4ar mo4 o/i.l. stim.s sa.+in precisă .că( Desig.r că această meto4ă este m.(a(m(4( În mo4 o/i.nor in4ici statistici 4e /a1ă c.ate( Varia/ilele 4epen4ente( În st.l 4e răsp.i apoi se proce4ea1ă la calc.l etalon pe care s.l .l@["( Per2orman+ele s.rile pro/a/ile a.i( Dar" s.a c.lea1ă me4ia aritmetică a acestor a/ateri 2a+ă 4e etalon( &e4ia aritmetică se 0a calc.la reciproc /a16n4.i 4escen4ente 0a constit.net.mită 0aloare proces.i schim/6n4 concept.l >intrarea? .l.2icient pentr.p.rile .4i.l 4e prag egalită+ii s.ns./iect.l 4e răsp.i" această impresie n. se 3nt6mplă 4atorită 2apt. 4eterminarea erorilor sistematice 4e tip sen1orial a mărimii În con2ormitate c.l.l. 2ost e0al.n.ne ca experimentator.i '('((*( Varia/ile experimentale 4eci1ional .5se pe erori Teoria 4etec+iei semnalelor s5a imp.nci pro/a/il s.ă 4irec+ie 4e a/or4are .n.l.it 3n 4eterminările sen1oriale c.nt sit.l să .a+ii 3n care" această reac+ie simplă n. anii TC< ai secol./iect.i pot 2i c.t5.n.1iilor /a1ă( Inp.nct.l sa.i 4acă această 0aloare este mare at./iecti0e( În 2apt" a.i semnal sa.cări" 0aloarea .lterior 4e 4eci1ie( Însă orice 4eci1ie este 4epen4entă 4e cost.i( Tot.n.nei mi.mite proprietă+i ale stim.s raportată la stim.i negati0e( În aceste con4i+ii 0alorile se 0or an..la +in6n4.i n.l.rilor sen1oriale .m s. a 4etermina . această teorie" recep+ia semnalelor este controlată 4e 4o.i se imp.i( $e consemnea1ă 2iecare 0aloare 3n pl.i a0anta=ele asociate acesteia . .lt mai p.lte aplicări" apoi se excl.i 3n ca1.l.l.nor stim.ri eronate" n. pri0ire la an.i că amplit.ternici( Acest l. DEPARTA&ENT ID )<'' .tig. este s.ca >'AC'?" meto4a erorii me4ii este 0ala/il 4e pe 0remea l.nor erori 4e recep+ie sen1orială .i 2ine+ea .en+ată 4e antrenament.nt solicita+i să e0al.ată 3n ca4r.l.n4ă 74a[ o 4ată ce pier4erile .ă acestora 3n st.it s.i Eechner ( .tele sen1a+iilor 3n mo4 o/i.l .i c6.l.ns 4e gen.i 4i2eren+ial >P( Eraisse" \( Piaget" 'AF*" 'ABAP \( Un4erMoo4" 'AFFP N( J.i proces .s 3ncep6n4 c.l.5se seama 4e 0alorile po1iti0e .l lea" o2erin4 o3n no.n stim.n estimări" aprecieri c.2icientă .ns. min. stim.ri corecte" n.l 3n sine( Procesarea sen1orială transmite o an.tili1ată 3n special pentr.4iile 4e psiho2i1ică ce 0i1ea1ă atri/.măr.4inea impresiei sen1oriale este e0al.măr.n răsp. este s.l la ni0el.l etalon( În 2inal se calc.ală ce repre1intă p.li simpli se proce4ea1ă la mai m.măr.tate sim+i@R" 74in care parte 0ine s.l.larea .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4escen4ent" iar me4ia acestor 0alori me4ii ascen4ente .anti2icate 3n 0alori n.l.tili1e1e . c0artila( Aceste 0alori ne permit să 5K5 Cop:right .l 0a 2i 3nclinat să răsp. 4eterminarea prag./iec+ii s.ntme4ia aritmetică" me4iana" a/aterea stan4ar4 sa.i 0aloarea prag.nor a/ateri 3n raport c.l .m arată Al( Ro./iect.i receptor creea1ă o impresie sen1orială care 3n general este 4epen4entă 4e intensitatea stim.l percepti0e( procese interne 4e il./iect.l 74a[ chiar .i pres.cr.n.n etalon .l 4e omisi.4 4in seria 4e 0alori" 0alorile extreme care se pot 4atora .e1e 3ntr5o manieră 4ihotomică pre1en+aNa/sen+a stim.i7ce n.an+ă cromatică 0e1i@[" 7ce gre.l 0a 3ncerca să5l repro4.ipsiho2i1ică o 0aloare re1i4." )<<<?( O &eto4a erorii me4ii Este cea mai simplă 4intre meto4ele pentr.n.

it '< s.i s.ie să +inem seama 3n st./iec+i" 3n mo4 o/i.ltate m.ternică a 2apt.ri 4i2erite 4e s.p.i .ie o economie menită să re4.l.roasă a 0aria/ilelor in4epen4ente ast2el 3nc6t psihologia experimentală clasică a constit.tili1ea1ă .rata" inter0al.ie să se asig.i 4e in2l.n4e n.l+it c. la gr. 4in psihologia me4i.c la re1.ccesi0e chiar 4acă se 2olose.l.n n.n.ros al sit.lt mai precise 4ec6t 3n alte tip. toate acestea experimentator.i 4e răsp.măr.l 0aria/ilelor p.n n.i 4e cre.măr mic 4e s.l. .n real s.n.ltatelor( Din acest moti0" cercetările 4e la/orator" .te la acela.l.i 4e 2actorii psihologici implica+i c.merăm. n. inter0in o serie 4e 0aria/ile care să mo4i2ice partic.tatea" cantitatea" mărimea" l.ltă+ile 4e control al 0aria/ilelor străine implicate 3n tehnica experiment.cere a erorii 4e 0aria+ie .nei Varia/ila s.liP asig./iect" proiect.l total 4in psiho2i1ica experimentală" respecti0 n.nor al+i stim.en+a .n n.n.l experimental glo/al( În acest gen 4e experimente s.te pe cel 4in experimentele mai p.li c6t .l 4e s.ns /a1at pe o 4eci1ie care 4epin4e at6t 4e stim.e.l sen1a+iilor este reali1at 3n la/oratoarele 4e psihologie" 3n manieră cantitati0ă" con4i+ii controlate( Aceasta o2eră ./iec+i( În acest ca1 control.ra/ile 3ntr5o În mo4 o/i.l 4e 3ncercări 3nm.i la 2el mai .n plăc.măr restr6ns 4e s.cirea" n.lilor .i a0anta=ele 4eci1iei( Varia/ilele 4e control o/i.rile n.l./iec+i >7n[? n.ns( $pre exempl.4iile 4e la/orator a.l psiho2i1icii 3l constit.li" gre.te control.4i.l.ie posi/ilitatea 4e manip./iec+i( Varia/ilele in4epen4ente +in 4e calită+ile stim.n.i control rig./iect.p.it o/iecti0ă( st.larită+ile comportament.ltate 4e 2iecare 4ată( P.tili1ea1ă 3n mo4 o/i.l o2eră .tili1area . 3n teoria 4etectării semnalelor se pres.rile relati0e .or 4e replicat experimente anterioare 4escrise 3ntr5o manieră precisă( Experimentele 4in psiho2i1ică imp.crare anterioară >&( Ani+ei" )<<*?( En.i re1.n gra4 ri4icat 4e 3ncre4ere 3n re1.tem 2olosi acelea.tere a coe2icient.i că psihologia este o .ns.tili1ate meto4e statistice 2oarte precise 5F5 care Cop:right .i 4e la/orator 4in psiho2i1ică a0em posi/ilitatea ./iec+i( E2ort./iect sa.măr.l experimental 3nloc.i1olarea s.l statistic 2iin4 manieră corectă etc( o meto4ă a4ec0ată 4e re4.l experimental 4e tip 7n[ am/ian+e În cercetările experimentale 3n psiho2i1ică se .it ./iec+i pe con4i+ie experimentală( C.it . a participa .n răsp.l tre/.i n.i 4e 2i4elitate( $pre 4eose/ire 4e experimentele" cercetările 4in psihologia socială sa.i a o2eri răsp.măr.l mare 4e s.rarea .te .i con4i+ii 3n experimente repetate( În acest ca1 este mai simpl.re că n.l 4intre stim.te" con2orta/ileP moti0area s.a+iei experimentale( Aici p.i pentr.măr 2oarte ri4icat 4e 3ncercări s.ne că o/ser0ator.an+ele cromatice .ie.i aici a0em 3n 0e4ere intensitatea" 2rec0en+a" 4.cces .l.măr 3ntr5o mic 4e s.lat 0aria/ilele in4epen4ente 3ntr5o manieră 4irectă .lare rig.ri 4e experiment( .or 4e manip.n.tiin+ă po1iti0ă a 2aptelor măs.(a(m(4( A0anta=..i mai . DEPARTA&ENT ID )<'' con4.m ar 2i cost.i posi/ilitatea generali1ării re1. constit.n .n.măr restr6ns 4e s.ite 4e care tre/. 2ost pre1entate 4etaliat 3ntr5o l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală comparăm serii 4e per2orman+e 3ntre ele o/+in.mino1itatea" străl./iec+i" 3l 4epă.i o 4o0a4ă Control./iect.+in controlate( Ast2el" ../iec+i este menit să contracare1e 4i2ic.ltate .l cercetărilor 3n 4omeni.nt .că e2ort.tem o/+ine acelea.

.

măr mic c.c6t exprimă cel mai /ine con+in.ri 4e mi.i cea reală constit.cta=e 0er/ale( În acest ca1 0aria/ila 4epen4entă este 4ată 4e corectit.l in0estiga+iei experimentale 4in 4omeni.ral aten+iaTehnici" este mai p.i Wineste1ice s5a a=.pă gre.i 4e10oltată 3ncă 4e Eechner constă 3n .l tre/.are 0om anali1a meto4ele" tehnicile 4e a/or4are experimentală ale 2iecăreia 4intre mo4alită+ile sen1oriale( '() A/or4area experimentală a mo4alită+ilor sen1oriale $en1a+iile propriocepti05Wineste1ice .s.s( În stările 4e repa.ns./iect.l sensi/ilită+ii Wineste1ice se .rom.t.se .tă+i există gre. al+i a./iect.s. ochii 3nchi.i 4e traiectoriile a mi.tili1ea1ă '< gre.l tre/.i mi.i c. crescătoare 4.ie să relate1e mo4i2icarea post.i s.nct 4e 0e4ere ne.l./iect.+in solicitată 4ec6t 3n stările incomo4e" 4e 4iscon2ort" 3n po1i+iile proce4ee" aparat.i .tă+i 3n or4ine aleatoare pe care s.1ia că oamenii pot o2eri in2orma+ii mai complete .l.cările acti0e 4ec6t 4espre cele pasi0e( amenii tin4 să acor4 prioritar o aten+ie mai mare mo4i2icărilor 4e post.n n.n control experimental rig.cărilor oric6t 4e mici ar 2i acestea 4ec6t stărilor statice" 4e repa.i instr./iect .nc+ionale a sensi/ilită+ii propriocepti0e .4inea .i 3n in0estiga+iile clinice 4eterminarea stării 2.4inea traiectoriei .cărilor" amplit.ns la concl.lterioare necesare anali1ei 4i0ersită+ii( De.ra .l 0a imprima 4i2eritelor segmente ale corp.p.i a celei Wineste1ice pres.ări statistice .i s.tori" 3ntr.4ine 4e 3ncercări n.nii mi.l este solicitat să e2ect.tă+i ' 4e>prag.i mi.n răsp.ns .i termen.i 4e echili/r.l+i psihologi pre2eră .ltit.l 4e psiho2i1ică pare 4es. sa.i corectit.a mi.tate( $.m ./iect.l 5C5 Cop:right .l.et l5am pre2erat" 3n acor4 . În la/oratoarele 4e psihologie prec.i mai exacte 4espre post.nc+ională a sensi/ilită+ii propriocepti0e se poate 0eri2ica prin meto4a po1i+ionării .i mici 4e0ia+ii 4e la po1i+ia ini+ială sa.sc.rmătoarele.larP experimentator.ră .cării pasi0e.cări pe 4i2erite traiectorii( D.4inea .nor comen1i .tă+ii &eto4a rang.nanim accepta/il 4ar cei mai m.al pe /a1a .ccesi.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Ja 3ntre/area 4acă este mai /ine să 2olosim .l 4i2eren+ial sta/ilit 4e Eechner?( Di2eren+ele 3ntre or4inea sta/ilită 4e *< s. o m.e1e 4i2erite tip.i c6t mai relaxat 4in p.i anali1a 4i0ersită+ii sa.măr mare 4e s.l tre/.i 4e echili/r. există .s" 4e con2ort .ne proce4ee relati0 4istincte( $tarea 2.ale" instr.nc+ionale a sensi/ilită+ii proprioceptice .ie să le a./liniem că 3ntre gre.ti( Pro/e 4e apreciere a gre. 2ără control 0i1. .mentale" con0en+ionale? c./iect.tili1ea1ă meto4a praxiei.l sen1orial( În contin.4inea răsp.rală pro4. DEPARTA&ENT ID )<'' .m.ie 4i2eren+a 4e rang iar cota acestei 4i2eren+e este in4icator.ră ne2ire.rilor ca in4icatori ai capacită+ilor 4e 4iscriminare propriocepti0ă( În ca1.ie să stea c.n n.tili1area acestor meto4e mai simple 4e in0estigare a stării 2. post.cări >o/iect./iec+i .ros al 0aria/ilelor 4ec6t e0al.e1e 3ntr5o or4ine 4escrescătoare sa.i 2orma acestora( În /a1a experien+ei ac.late prin .pă 2iecare inter0en+ie 4e acest tip s.să( Varia/ila 4epen4entă 3n acest ca1 este 4ată 4e promptit. 0a e2ect.

ne 4e .mită 1onă .l &ichotte este . pe monitor( Un Tre/.n 4ispo1iti0 electronic" 4otat posi/ilitatea reali1ării .ngime 4e K< cm a.e1ată pe .i 4e re2erin+ă constă 3n .n 4ispo1iti0 ce se poate 4eplasa .are complexă" a capacită+ilor 4e apreciere a 0ite1elor .i cea pe cale 0i1.i 2ix .ie o 0aloare raportată la o scală c.tate etalon .i exempl.r este o pro/ă complexă alcăt.l mo/il solicit6n4.măr 4e gre.are Pro/e pentr.l D. osciloscop cato4ic .it 4intr5o /ară gra4ată 3n l.i timp in4ica+ii as./iect.i 4e la 4reapta la st6nga( În 2inal se reali1ea1ă o apare o /ară 2ixă 0erticală amplasată 3n st6nga sa.ale .area este 4ată 4e n./estimări .i 4e as.măr.l 4e răsp./iect..i al s.al ins.i .l 2ix( În mo4 o/i.n.praestimare 3n aprecierea pe cale Wineste1ică .ie să 2ie reali1ate .i 2ixa 3ntr5o an. cerin+ele acti0ită+ii( c.tatea etalon( E0al.ri corecte( &eto4a ca4r./iect.ală 2ără control $tatoWine1imetr.măr mai mare 4e 4eterminări la 4i2erite 4istan+e .i o2eră c.l 2ix( $e măsoară 4i2eren+a 3n centimetri" c.l o2eră in4ica+ii as.l s./ sa.5l să 3l 4eplase1e p6nă . sen1ori capa/ili să preia micromi.rprin4ă pe imagine mo4i2icările 4e 5B5 Cop:right .i acesta tre/.i 4istan+ei( $e pot reali1a compara+ii 3ntre capacitatea 4e e0al.n alt 4ispo1iti0 care poate 2i mane0rat 4e către s.l a4.l 3n care reper.i pe reper.n s.l.l.al( $.l.it experimentele 4e acest gen se 4es2ă.l legat la ochi tre/." gre.l.l n.ce 3n po1i+ie ini+ială reper.l mo/il" m.i 4e reac+ii corecte" n.l. gre.tă+i >4e o/icei cinci? 3ntr5o manieră aleatorie 2iecare 4e cinci ori . s./iect.i con4.? Hine1imetr.i .ie pro/a DE$T >Viena Test $istem?( Pe ecran.n4e cre4e el că a 3nt6lnit reper.i 4istan+elor( 4istan+elor( $.area complexă a capacită+ilor 4e e0al.tă reper./iect 4e la o extremitate p6nă la reper.ltat.să a a/aterilor( Această pro/ă o2eră .lator c.i cele Wineste1ice se com/ină . 4eterminarea sensi/ilită+ii Wineste1ice 2oarte gre.i 4istan+elor" a comportament.i c.ie me4ia re1.i aparat 2oto polaroi4 menit să s.postament 5 4otat Wineste1ic( Cert este că semnalele 0i1.l.l. s.se o2eră s.tă+ilor( $e reali1ea1ă mai m.i 4e s.i 2ără control 0i1.l.i 3n acela.tă+i o2erite c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală capacită+ii 4e 4iscriminare a gre.i constă 3n .pra n.i s.se 4a.să .i 4eget.al a Pro/e pentr.i 4eplasarea 4e la st6nga la 4reapta . inter2a+ă .l.i 2ix apoi experimentator.l a atins /ara 2ixă( $e acceptă o limită 4e toleran+ă 4e dK mm( Calc. DEPARTA&ENT ID )<'' . a 4istan+elor pe cale Wineste1ică 2ără control 0i1. cinci gra4a+ii >2oarte .i i se cere să5i atri/.it po1i+ia ini+ială a reper. 4eterminarea sen1a+iei 4e echili/r.s 4acă a 4epă. mai este 0i1i/il .l. min.ie să e0al.l tre/.cr.oară 2ără control 0i1. 3n 4reapta ecran.rmătoarele. il.n reper mo/il 3n 4irec+ia /arei 2ixe( Ja o an.l mo/il p6nă la 3nt6lnirea reper.l 2inal 3l constit.n 4ispo1iti0 alcăt.ns.ită 4in.pra memoriei se 4eplasea1ă c.ltatelor acestor examinări( &eto4a etalon.nt pro/e mai complexe reali1ate pe calc.l monitor.i .2o.m '<? iar re1.ie să compare alte gre.l.i l.praestimărilor 3n mm( Pro/a permite e0al.l 2ix la extremitatea op.l. pl. 0ite1e 0aria/ile .ce m6na .mare a risc.măr.rmătoarele.2icient( Este implicată .e1e moment.nor comportamente a4ec0ate 3n raport c.i 3n con4i+ii 4e control 0i1.i o gre.n n.strati0 3l constit.cările corporale" .lator.i( Din partea me4ie op.l.lte examinări >minim.or" ./iect. 4eterminarea capacită+ii 4e apreciere a 0ite1elor .port( #ara 4isp.or" me4i.n n.al ." Pro/e pentr.s 4acă s5a oprit 3nainte 4e această po1i+ie( Pe această cale se pot 4etermina ten4in+ele 4e s.ie să 4eplase1e reper..mită Wineste1ice( 4istan+ă reper.măr.i capacitatea 4e anticipare a 0ite1ei .

chi.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală post.i s. ca apoi me4ic.ite 4intr5.c. programe comp.cărilor $en1a+iile c.nei /are l.n./iect.pra 0aria+iei 4i2eren+elor 4e poten+ial electric 3n mili0ol+i" 0aria+ii măs. .nt elimina+i la această pro/ă ceea ce s.i re1isten+a la mo4i2icările acesteia( $ca.l era intro4.rmărea pe .nc+iile ne.nt prelate pe cale electronică .i .tă la il.n in4icator al acti0ită+ii 4e contrac+ie al m. cca( K< ms( apari+ia tensi.rări ne. s.ro0egetati0e 4e la ni0el.n.nt 2olosite 3n special 3n selec+ia ..l.rii 4e echili/r.gerea1ă sla/a a4aptare a aparat.nii mecanice 3n m.tică ..chi acti0( $emnalele E&D constit./iect.nctare >tapping?" alinierea .i( $ca.carea spa+ială orientată 3ntr5o largă 0arietate 4e sarcini .t.e1at s.i c.i 5A5 Cop:right .gesti/ilitate .l.i sen1a+iile algice c.4apesta sa.n.l.pra n.i men+ină c6t mai m. 4emonstrat că există o rela+ie 4e propor+ionalitate 3ntre amplit.l.mite con4i+ii( În general" 4eplasarea 4intr5o po1i+iec.. alta pentr.i con4i+ii c.la+ie" mi.cări ID e2ect..cări 4e ap.i E&D .tanatespa+ială 3n sen1a+iile tactile" sen1a+iile termice . DEPARTA&ENT )<'' reper pe o +intă" mi.minoase( $5a constatat o ten4in+ă necon.ropsihică a personal.ie .ra[ 4in #.l electromiogra2ic o2eră in4ica+ii as.teri1ate speci2ice permit anali1a tri4imensională a mi.crea1ă la 3năl+ime( Pro/a electromiogra2ică 9 E&D" este menită să 4etermine acti0itatea electrică a m.rean.l specialist RJ să i4enti2ice simptomele 4e1a4aptării ne.i coor4onate sa.1iile speci2ice pilotării a0ion.care" 4e p.n. 0ite1e 4i2erite( .a+i s. c.l.chilor sit.ie să 3.i o re1isten+ă scă1.ate 3n 4i2erite 4irec+ii" pe 4i2erite 4istan+e c.i $pa+ială 4e către V( Cea.4inea semnal.i c6t mai /ine po1i+ia 4e echili/r.ra 3ntre 4oi electro1i aplica+i pe piele la c6+i0a cm .pra .l 4e &e4icină Aerona.l .i 4e mi.chi. 4emonstrat că persoanele care pre1intă oscila+ii ma=ore 3n men+inerea post.tate an./mo4alită+i sen1oriale m6inii 3n ca4r. a..ră .cărilor( Aceste tehnici mo4erne asociate .măr.coala 4e a0ia+ie s.ra 3n 2.Wt.i &aria &ăg.l o2eră in4ica+ii as.rii mani2estă o ten4in+ă mărită 4e s. 0aria/ilă( $5a ela/orat .i aerona0igant .tienti1ată a s.l cato4ic( Într5o 0ariantă experimentală a acestei pro/e reali1ată la Instit.care al /arei l.rechii interne legate 4e men+inerea post.mit pro2il 4e 0ite1ă ce caracteri1ea1ă mi.n s.tanate complexe P.ro0egetati0e mani2estate prin incapacitatea men+inerii .l tre/.lt .cările .i care l.i 2or+a 4e10oltată 4e m.port plat amplasat pe o /ilăP s.n an.m ar 2i mi.l.nt menite să 4episte1e 4is2.i #aloesc..i 4e integritate ne.i 4atorită 2apt.l respecti0( Pro/e 4e 3nregistrare 0i4eo a mi.minoase( Cercetările ela/orate 4e către &aria &ăg.i că acti0itatea /ioelectrică prece4ă c.l.t.tică .ate li/er sa./iec+ilor 4e a5.nc+ie 4e sens.i mo4i2ica post.s 3ntr5o cameră o/sc.( A/aterile 4e la această po1i+ie s.cări e2ect.ro0egetati0e mai se0ere 4e or4in 4igesti0 >0omă?( În me4ie cca( *<S 4intre can4i4a+ii la .chi( Cercetările a.l Na+ional 4e &e4icină Aerona. prin t.i experti1a personal.tanate( alta n.lator.ne rotati0e s.n perete mi.ră artic.cări rotati0e 3ntr5o 4irec+ie sa. o 0ite1ă constantă ci 4impotri0ă mere.l sen1a+iilor exec.lar( Plat2orme insta/ile s.nt 4ispo1iti0e complexe >Eirma 7$tr.i 3n care este a. . Eirma 7Re^[ 4in #.ea1ă c. se e2ect.nei pri0iri 2ixe .ră ce apar pe osciloscop.l.l/.l.cări .tem3n 0or/i 4espre trei s.i 4irec+iei acestora( Această pro/ă este 2olosită mai ales 3n in0estigarea capacită+ilor 4e men+inere a echili/r." E( #oan+ă .rean. o sing.ti? alcăt.i 0esti/.i calc..re.i Instit.l i se imprimă mi.i m.l./ piele( $emnal./iect.i .l 4e mi.l 4e celălalt 4eas.

ea1ă reac+ii 4e .lilor reci" 2rig.ne sa.n tip 4e sen1a+ie tactilă la alt. le1area lor pe cale cămilă chimică( În 4e acest sensi/ilitatea tactilă este care 4ispare( 4in coama cal(ca1 Este1iometr.nge la o sen1a+ie 4e 4.5se pe s.i se exprimă prin i4enti2icarea" 4iscriminarea c6t mai rapi4ă . 3naintarea 3n 06rstă se constată .l.te or4inea pier4erii .ncă man.l.nea stim.ă 06r2.i 3nlăt.l tre/.i s. explorarea prag.i spa+ial c.i g( Tactometrele permit in0estigarea sensi/ilită+ii s..l 2oarte restr6ns al trecerii 4e la .m s./iect.l .n timp 2oarte sc.nt 4ispo1iti0e care permit exercitarea .nt este1iometrele( /? Varia/ile in4epen4ente 9 pres. ale prag. a=.nei por+i.i sen1orial 4e presi.ne 4e .tanate( Cercetările experimentale a.l.rmătoarele aparate.rit .ă plăc. a=.ie să se +ină seamă este ni0el.i" prin in=ectarea c.i 4i2eren+ial al sen1a+iilor 4e presi.rarea .se 4e piele sa.l 4isp.nii sa.tanate se mo4i2ică 3n 2.mite 1one ale pielii" mai ales palmă" 4egete 3n con4i+iile exercitării intense a .n 4eclin al sensi/ilită+ii c.nor por+i.nei tactometre .l tip compas care 4isp.tanate termice a. 4e c? sa.rt se poate a=.rători 2ine ale presi. măs.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală $en1a+iile tactileVaria/ile experimentale a? Varia/ile 4epen4ente 9 s.i resta/ilirii 2ormelor 4e sen1a+ii c. este1iometre c.l 4e 4esensi/ili1are pre1ent la .ni a pielii prin care se .5se 3n 0e4ere registr.c6t o 4ată c.ne se 2olose.ale( V6rsta este o altă 0aria/ilă 4e control 3ntr.nor acti0ită+i 4e m.p.51ise 4e atingere" presi.rere" tact iar la resta/ilire or4inea se in0ersea1ă( )( &eto4e speci2ice( Pentr.ni re4.rere poate con4.pra2a+a pielii se poate i4enti2ica moment.tor.lilor mecanici a06n4.l.te este1iometr.ie să relate1e moment.tanate( Tehnici" proce4ee" aparate '( &eto4e generale nespeci2icea? Aneste1ia locală a .ne 4e 4o.l 3n care resimte această 4i2eren+ă sa.n rol a4aptati0 important 3n homeosta1iei organism.nii exercitate 3n mg ./iec+ilor( 0aria/ilă 4e control rele0antă 4e care tre/.ne se /? A/olirea totală a sensi/ilită+ii prin sec+ionarea ner0./iecti0ă" a2ecti0ă a participan+ilor la experiment( Eapt.tili1ea1ă alcool sa.ite 4in sen1a+iile propri.l.n manip.ne 2oarte .l că 3ntr5. 4istan+ă regla/ilă( Aplic6n4. c6n4 aceasta 4ispare( Pentr.nor 4ispo1iti0e speciale c.i reacti0ită+ii s.area acestor 0aria/ile pres.oare c.p.n.l" 4eclan.l relatea1ă 4o.n prima ca4ran pe care se pre1intă 0aloarea presi.nt constit.i( Ast2el ac+i. . plăci( Este1iometrele s.i corectă a in2orma+iei E0al. $ec+ionarea .circ.l.nei lamele sa.pra2a+ă 3ntre 4o.ri c.rarea prag. sta/ilit .tor.lilor( c? Varia/ile 4e control 9 +in 4e integritatea mor2o52.rece" cal4" 4.l sta/ilit( 4e presi.i 2ină a stim.l . pr. reglarea DEPARTA&ENT ID )<'' $en1a+iile c.ine( ace tactile" magnetice" 4ispari+iei c.nc+ională a pielii prec.i percepti0 ./iect.+e( Di2eren+a este regla/ilă .larea stim.sa.ă sen1a+ii 4i2erite 4e atingere( 5 '< 5 Cop:right .la+iei 2ir 4e păr"sang. .ne măs.l( Eine+ea 4iscriminărilor tactile implică o aplicare gra4ată .ce la mo4i2icări ample ale set.rmăre.i 2ir 4e păr aspr.m .i 4e starea s.pra2e+ei interne a 4egetelor prin 4iscriminarea 2ină a 4i2eren+elor 4e s.l 3n care s. a .rmătoarea or4ine a pier4erii sensi/ilită+ii.nele persoane pe an.nc+ie 4e sen1a+ii proce4e. no0ocaină prin oprirea În este1iometre acest ca1 or4inea .i resta/ilirii 2ormelor speci2ice ale sensi/ilită+ii c.

lt mai re4.rii( Aceasta s. apă la 4i2erite temperat.l stim.nctelor sensi/ile la rece care este m.rat mo4el.tantate $en1a+ia 4e 4.l( Tehnici" proce4ee" aparate Pentr.i prin aplicarea pe s.i prin mani2estări 4e 0asoconstric+ie" piloerec+ie" trem.ie să se +ină seama 4e implicarea 2actorilor a2ecti0i 4atorită 2apt.l.s ale temperat.ltă preci1ie ni0el.l stim.l .l.pra teg.ternică se pro4.gerea1ă că o 0aria/ilă 4e control importantă este antrenament.i( Acest tip 4e sen1a+ii se ela/orea1ă relati0 lent ast2el 3nc6t 3n stare 4e 0eghe tre/.tarea .l celor trei sisteme 4e transmisie. picăt.4acă este o stim.l .tor.ie să treacă cca( o sec.+ia p.pra2a+ă mai mică 4e ' mm)( În ca1.tanate căile Cop:right .nea stim. a 2i acti0at cortex.te tot lichi4 3ncăl1it sa.n.rii lichi4.larea ra4iantă .lt mai mare 4ec6t al celor sensi/ile la cal4( Desig.l.na54o. răcit 3n gra4e 0ariate 4ar se reali1ea1ă o transmitere in4irectă a temperat. 2olose. 4e cal4" 4e con2ort termic" .i că 2rig.rilor c.nt 2olosite 4ispo1iti0e n.l" exerci+i.laritate importantă a sen1a+iilor termice este n.i iar aplicarea se 2ace pe p.ă 1one se pro4.i .i tip 4e sen1a+ii( $5a cont.ra lichi4. .n.ne mecanică" termică" chimică" electrică as.l 4e sensi/ilitate( Un alt proce4e.ra 4eclan.r această 4i2eren+ă exprimă importan+a a4aptării la 2rig( Apoi" o altă partic.ri răcoroase( Varia/ile experimentale În st.ro2i1iologic este aceea a speci2icită+ii acest.ltană prin contact e2ect. DEPARTA&ENT ID )<'' nespeci2ice a.4ierea .i lentă( altă partic.ie să se +ină seamă 4e 2enomen.ment.i cea 4e contact( Ast2el 3n stim.are ritm.ri" permite reglarea temperat.i s5a cont.laritate o constit.l.rat.cărilor 4e 3ncăl1ire( În schim/" ac+i.rere( În proce4e. 0alorile 3n gra4e Celsi.laritate" este ritm. .late s. 2ost stim.ră( amenii raportea1ă 3n mo4 o/i.4o.ma+ie negati0ă respecti0 cre.( Acesta preia temperat.ternic la sen1a+iile termice( altă partic.n rol 2.conser0are a căl4.ce sen1a+ia 4e 4.n re1er0or pentr.s 4ec6t a4aptarea la cal4( În general a4aptarea la rece este 4i2icilă .it sen1a+ia 4e 2rig sa.lare sim.l( Pro/lema cea mai 4elicată 4in p.l ca .larea ra4iantă" 4acă por+i.pra2a+ă mai mică 4e C cm) .mite termoesti1iometre( Termoesti1iometr. 4eterminarea sen1a+iilor termice s.i 4istri/.l este .l6n4 chiar .i ANIŢEI Psihologie experimentală intensi2icarea mi.l.tili16n4 s. 4e in0estigare este prin ra4iere .ncte c.ltane ra4iante a 4o.l.i o s.măr.n4ă pentr.rse 4e căl4.l .l &ihai.i căl4.lării prin contact sen1a+ia 4e cal4 poate 2i pro0ocată stim.rilor motorii" transpira+ie" că.ie sla/a preci1ie a relatărilor s.nct 4e 0e4ere ne.i o ra4ia+ie termică mai p.ce 2enomen.a c.l 4e s.a+ia 3n care 1onele a.rat i4eea că 3n reali1area 5 '' 5 sen1a+iilor algice c.nită+i 3n raport c.rere semnali1ea1ă o agresi.terea 0alorii prag.i pri0itoare la 0alorile 4e temperat.late s.rii c. a=. sit.i n.nt mici" sen1a+ia 4e cal4 este aproape insesi1a/ilă( Ja o s.ccesi0( $en1a+iile algice c.nile stim.i 4eterminarea sen1a+iilor termice tre/./iect.ra( Un alt tip 4e termoesti1iometr.l este o s.lilor cal1i pro0oacă 0aso4ilata+ie" 4eschi4erea porilor" 3ncetinirea ar4erilor" 4imin.ă .i amploarea a4aptării la rece m.lării sim.ă sisteme .i ac este1iometr.rii corp.l 4e contrast care se mani2estă 2oarte p.ea1ă rapi4 stări 4e 4iscon2ort 3nso+ite 4e reac+ii a2ecti0e negati0e( De asemenea" tre/.ră amplasate 3n apropierea 4i2eritelor 1one ale pielii( $5a constatat că există 4i2eren+e semni2icati0e 3ntre stim. mai m.ma+ie.n4amental .nor loc.pra2a+a pielii se poate e0al.

l 4e aplicare al stim.n accent 4eose/it" mai ales 3n ci0ili1a+ia occi4entală" pe 3n4epărtarea 4.ternic sa.lare electrică( pro/lemă ma=oră 3n ceea ce pri0e.i să consemne1e pe o linie lipsită 4e gra4a+ii c.s erori 4e locali1are sa.ie posi/ilitatea in0estigării pe 1one p.i extrem 4e limitat al sen1a+iilor 4e 4.nei sen1a+ii 4e 4. intensitatea sen1a+iei 4e 4.rilor sensi/ilită+ii algice prec. DEPARTA&ENT ID )<'' constatat că harta n.m .l acestora este esen+ial 4acă 4orim să a0em o măs.l.l" 0arietatea analge1icelor cre.roasă a sen1a+iei 4e 4.rere( $tim. a=. este precis 4eterminată mai ales 3n ceea ce pri0e.l.lare algică pot 2olosi cle.4iile experimentale 4e la/orator acestea s.l termic? 4ar .rmare" se mai poate 2olosi ca in4icator o/iecti0 al instalării 4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Varia/ile experimentale $t. stim.nct 1ona 4e intensitate resim+ită( Dacă" să 1icem" segment.nctele 5 Cop:right .5se 3n 0e4ere componenta a2ecti0ă" se poate e0al. algesimetre" c.pra 4inamicii sen1a+iilor 4e 4.rere( Apar 3nsă pro/leme 4e e0al.li pentr.i alte partic.l cărora se reali1ea1ă o cre.mite algometre sa.merice intensitatea resim+ită s.ne 4eose/ită .ră c6t 4e c6t rig.nii p6nă la o/+inerea sen1a+iei 4e 4.i control.4inea" 0alorile acestor stim.rerii" intensitatea sen1a+iilor algice pe o scală 4e intensită+i care poate .lilor( .nt orientate 3n special as.tili1a trepte 4e la insesi1a/il la 2oarte p.t. electrici( Este important să se sta/ilească c.nt exprimate mai ales prin a4=ecti0e care 4escri.ncti2orme cea ce permite ela/orarea .măr.pra 0aria/ilei 4epen4ente( Varia/ilele 4e control s.pesc pielea sa. a e0i4en+ia măs. a a0ea .i am/iant >con2ort.a+ii 4i2erite( $ocietatea mo4ernă p./iecti0ă" 4rept .năstare .tere treptată a presi.rere( Între 0aria/ilele 4e control amintim re1onan+a a2ecti0ă" starea a2ecti0ă" starea 4e sănătate" partic.larită+ile me4i.ri" c.i persoană 3n sit. prin solicitarea s.rere( A0anta=.pilei( Alte 0ariante 4e stim.nei hăr+i a p.l 4e 4reaptă are '< cm 0om p.i scala JicWert 3n cinci trepte pentr. 0aria+ii 3n mo4. pro4.rere sa.rerii ni0el.n p.nt p.n control as.i as.i n.ne 3n 0alori n.i tip 4e aparate 3l constit.nt 3ntr5o expansi.l acest./iecti0 4e către participant( $e mai poate 2olosi .l 4e 4ilatare al p.tor.are s.tanată 2ie ea tactilă" termică sa.rerii ca 2ormă 4e 4o/6n4ire a sen1a+iei 4e /. preci1ie intensitatea" magnit.te exponen+ial( În ceea ce pri0e.te st.pra 4eterminării prag.4i.i" a06n4.ra pre1en+ei .nctelor 4e sensi/ilitate( Această hartă n.nctelor 4e 4./iect.l sensi/ilită+ii algice este extrem 4e 0ariat 4e la o persoană la alta . pare să 2ie sta/ilă 3n timp ceea ce 3nseamnă că s5a.a intensitatea 4.mite sen1a+ii 4e 4.larită+i ce +in 4e sex" 06rstă" etnie" religie" tra4i+ii" o/icei.me( Tehnici" proce4ee" aparate În la/oratoarele 4e psihologie experimentală s5a.tea transp.i instalării . .ti care ci.merice este practic imposi/ilă( Tot.lii pot 2i mecanici" termici" chimici sa.l experimental al 4.l.ne . 2olosit aparate" n.te 4e sensi/ilitate algică( Apoi s5a 5 ')p.rerii este 2oarte 4i2icil 4atorită implica+iilor 4e or4in a2ecti0 ast2el 3nc6t ni0el.ternic implicate . algică este harta p.i la aceea. prin e0i4en+ierea moment..nei an.te sensi/ilitatea c.rere( E0i4en+ierea 3n 0alori n.l.rere( Varia/ilele in4epen4ente s.nt 2oarte 4i2icil 4e controlat 4atorită registr.rere( Varia/ilele 4epen4ente s.i 4e 2ericire( Din acest moti0" cercetările 2armaco4inamice pri0itoare la analge1ice s.

i 4e speci2icitatea s./stan+e o4ori2ice" par2.cr.l a4aptării concentra+iei s.nc+iona la parametri teoretici o/i.rsă .i se 4etermină 3n 2.nere prag.lară" miros.ternici ol2ac+ia poate 2.l./stan+ei ca .tilă 3n s.lt mai /.rile( Aceste mo4i2icări re2lectă 3n prim.rilor( Experimentele a.ri 2ără eroare( În proces. par să implice 3n mo4 necesar o an.rme 4e miros( Aceste 4iscriminări calitati0e n.măr.st.i( Există o an.m.i 4en.lce5amar?( I4enti2icarea miros.rile ol2acti0e 0aria1ă 3ntre ') gra4e 4e intensitate( Pentr.rile ol2acti0e &ihai ANIŢEI Prag.l.n proces care se reali1ea1ă 3n timp( Pentr.ia sa.nt in2l.esc să măsoare sol.mită a/ilitate 4e i4enti2icare a miros.mită 4isparitate 3ntre 4iscriminare .mirea 4in memorie( În0ă+area acestor asocia+ii este .i 4en./stan+ei stim.st.en+ate at6t 4e ni0el.r este 2apt.l sol.nor asocia+ii 3ntre miros ./ilitatea .lii p.nele re0iste?( 5 '* 5 Cop:right .nei asocia+ii 3ntre miros.te 3ntr5o manieră analitică >sărat5acr. re.să 2a+ă 4e concentra+ia stim.nt .rilor .l că pe măs. reiese 4in capacitatea oamenilor 4e a aprecia o 0arietate 4e arome" par2." 4.n.te c.ra trecerii timp.perior( Acest l.area .st.nosc o 0aria/ilitate largă .i sim+.na mai m.i+i( $chim/ările minore 3n molec.rilor n.te prag.i stim.m. este at6t 4e ri4icată( Valorile prag.te( În acest sens ol2ac+ia implică 0ă1.nt .rile 4i2eră 2oarte m.pale 3n ca4r./il legată 4e i4enti2icarea miros.i a/sol.rare( În general 0aloare prag.l.l respecti0 . arătat că 2emeile o/+in re1.t tin4 să crească pe măs.rilor ol2acti0e este in4isol. .l proceselor 4e in2ormare ol2acti0ă >e.gerea1ă că 4.l r6n4 alterarea sol.ltate m.rilor 4i2eren+iale 4epin4e 4e gra4.ri care s.nerea la o concentra+ie a4apta/ilă 4ată 0a 3ngre.te 4ec6t cea a concentra+iei cresc. .5ne la concentra+ia molec. Psihologie experimentală stim.l a4apta/il are o in2l.te i4enti2icarea miros.ne 4ec6t /ăr/a+ii 3n ceea ce pri0e.. 4e tran4a2ir .l i4enti2icării .mirea sa.l.nc+ie 4e 4istan+a 3n cm 4intre s.l receptorilor ol2acti0i excita+i( În ci.ale" incl.ri 2ine sa.l 4e concentra+ie al s.ri . s.l.i pro/leme se pare că 4intre toate 2ormele 4e sensi/ilitate chimică cea ol2acti0ă pose4ă ac.rile 4i2eren+iale 4i2ic.16n4.rare s.tie sig.l./ posi/ile 4iscriminări calitati0e 4e ni0el s.i nas( &ărimea acestei 4istan+e 0aria1ă 4e la o s.coasei na1ale( Din acest moti0" prag.l .antioane c.en+ă re4.rilor a/sol.rile ol2acti0e" s.1./ilită+ii( &eto4ele 4e e0al.l 4e lăm6ie sa.le pot mo4i2ica prag.l" g.$en1a+iile ol2acti0e Prag. 4atorită incapacită+ii 4e a react.n.l că ni0el.rilor a 4e0enit o tehnică .n nespecialist miros.(a(m(4( 3i apar 4in p.l" 3n schim/ sensi/ilitatea 4i2eren+ială n.i 4e exp.l( Exp.i 4i2ic.i i4enti2icare 4atorită a/sen+ei .nt percep./stan+ă la alta( Valorile prag.l.i( l2ac+ia este mo4alitatea sen1orială 3n s2era căreia s.i( În ceea ce pri0e.rprin4erea 4i2eren+elor intergr.are a prag.i 4e exp.l prag. eticheta l.i mai mari( Ceea ce se .ra trecerii timp. chiar cele mai 2ine . arătat că persoane necali2icate pot transmite 3n me4ie patr.5le ./ilită+ii c6t .rata 4e ac+i.i selecti0itatea m.mirea acest.i pe acelea care s. DEPARTA&ENT ID )<'' Experimentele a.pă $($( $te0ens >'ABA? a.(a(m(4( pre1ente 3n . arătat 2apt.l se 0a ri4ica la ni0el.l este 4e '< mii 4e ori mai sensi/il 4ec6t g.itatea cea mai 3naltă( Raport6n4.i 4e n.ne a .nct 4e 0e4ere 2enomenologic imposi/il 4e anali1at( Reiese că miros.ltă+ile 4e măs./stan+ei( Pro/lematica prag.nită+i 4e in2orma+ie" a4ică pot i4enti2ica 'F miros.lt 4e g.i $teri0er >'AKB?" 4.ltă+i 4e măs.l tactil( Cercetările 4e psiho2i1iologie ol2acti0ă s.ali1a 4en.ltă+i .lt perceperea 0alorii concentra+iei scă1.nere( Cercetările l.n rol important 3l are memoria implicată 3n e2ect.4a acestor 4i2ic./stan+a5s.

mească miros.te pentr. 4isp.stria par2./stan+ei o4orante 4i2.m.n control mai /.l.se . a mirosit ce0a( Elacon.ne că .itatea ol2acti0ă 3ntr5o atmos2eră ino4oră la o atmos2eră 4e 'K gra4e c.i par2.stria cosmetică .lo.i 4acă n./iect.4en+ilor 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală( Cei 4oi a./stan+e .p.1ea1ă prin m./iect. a=.nt 4ispo1iti0e mai complexe care permit .te miros.n ne.lo.nor 2lacoane ermetic 3nchise con+in6n4 sol.l 4e reac+ie 3n ol2ac+ie Valorile timp.n cost.ri este intro4.i 4e concentra+ia acesteia( Camera ol2actori.s 3ntr5o 3ncăpere .nt sit.n.i 4e reac+ie la stim. DEPARTA&ENT ID )<'' proce4.nea.i 3n Tehnici" proce4ee" aparat.l( l2actometrele s. aproape toate miros.ronale la sistem.l arti2icial[?( De.i concentra+iei( În ca1./stan+ei5stim.n1ime la ni0el.i apoi pentr.n 4e aparat.coasa ol2acti0ă .rilor sa.m ar 2i meto4a To. a permite emana+iilor ol2acti0e ac.i men+inere a capacită+ilor 4e i4enti2icare .l rec.l .p. transport.l persoanelor care l.l 4e timp necesar pentr. c.c6t s.l 1onei receptoare" respecti0 la aproximati0 '< 9 C< fm( Cercetările sistematice pe 0ariate s.l .l că ni0el.ron 0a 2i excitat at.n al 0aria/ilelor mai ales cele care +in 4e temperat. 4etectoare 4e pro4.l molec.ra speci2ică 3n acest 4omeni.gerea1ă 2apt.se chimice n.te 3ntr5o manieră 4o1ată s.mi4ită+ii" temperat.i o sec. transmiterea mesa=elor ne.l este 3n preala/il s.s 3m/ăierii apoi 3m/răcat 3ntr5.ra s.crea1ă 3n5 in4.l este agitat 3nainte . a se e0ita o/oseala ol2acti0ă( reg. permită eliminarea propriilor miros.l nărilor spre m.m.tor.ne că p. 4i2icil la 4ecare reali1at iar la/oratoarele este 4e psihologie o/i.i Pieron" este accesi/ilă st.coasă p6nă 3n pro2.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Timp.m ar 2i camera ol2actori.n4e pentr.se5 Pieron" ol2actometr.tori 3.l explicati0 al acestei laten+e ri4icate pres.i este at6t 4e 0eche" meto4a l.esc net inter0al.ite n.n control experimental 3ntr.i 4iscriminare ol2acti0ă( .a+i receptorii4e In0estigarea experimentală a ol2ac+iei esteme4i.ie să 2ie pline? . tre/.ri speci2ice 4e antrenare" pregătire .l Els/erg5JeM:( În la/oratoarele mo4erne mai ales cele legate 4e in4.i să 3l miroasă timp 4e trei sec.mite osmo2ile >7nas.late să se e0apore( Aplicarea se 2ace pentr.lelor 4e la ni0el.l ./stan+e o4ori2ice( Elacon. 2iecare nară separat( $e reali1ea1ă *5G 3ncercări apoi se 2ace o pa.1ă 4e c6te0a min.l lim/ic( &o4el.m K<< ms pentr. să măsoare ac.l.+ii lichi4e 4e s.i se lasă 4est.r .i prop.n4ă( Para4oxal" aceste 0alori 4epă.i simpl.i i se 4ă s.tili1ea1ă proce4ee mai complexe c. 3n acti0ită+ile legate 4e com/aterea tra2ic.lii ol2acti0i s. permite cel mai /.nci c6n4 concentra+ia critică a s.lă importantă este să se pornească 4e la concentra+ii sla/e spre concentra+ii mai mari p6nă ce s.n control 4eplin al .nt ri4icate pornin4 4e la minim.i 3n această 3ncăpere prime.( Al( Ro.pat c6te0a sec.l.rală" 2ără e2ortP i se cere să 4en.5l poate 4etermina 0a sp.m special care să n.i c.noa.l !Maa4emaWer" ol2actometr.ca GF fm( >'AC'? pre1intă pe larg o serie 4e pro/e" aparate clasice 3n 4omeni.i To.ră 4i2erite la/oratoare s.merie există 5 'G Cop:right .rii ./stan+ele o4ori2ice printr5./iect.n4e prin inspira+ie nat.l s.rile" iar la concentra+ii sla/e se poate 4epă. sa.l este 4eschis >aten+ie 2lacoanele n. narcotice se .

stati0 4e lim/ă este 4en.late" tre/.st.rile psiho2i1ice chiar 4acă 0a apărea . .pra2a+a ei( &. 4eterminarea prag.l.<"'S pentr.lării p.stati0e tre/.rat .lare aran=ate sa.i 4e a recepta calită+ile chimice ale stim. aci4 clorhi4ric 9 <")SP pentr.r.te minimale.ie mărită concentra+ia sol.nor criterii .i 4e al+i 2actori s.ne" tactili" algici .stati0ă( În experimentele as. n.+iei( $e constată că 3ntre intensitatea sen1a+iei 4e g.ran+ă .nătă+e./iecti0e 4e e0al.ri 4e papile a2late pe s. sol.lce agrea/ilă concentra+ia maximă a sol.nor sen1a+ii g.te sen1a+ia g.en+ea1ă sensi/ilitatea g. .5Ne0ean.ra 4e *<gCP <"<KS pentr.i prec.l experimental al sen1a+iilor g.til( Di2ic.ri" contrast" a4aptare? . tip.stati0e optime care să 4etermine o 4ispo1i+ie a2ecti0ă po1iti0ă concentra+ia s.+ia 4e aci4 citric .terea 4incolo 4e această limită n.g. 4i2ic.larea concomitentă .st.i 3nregistrare c.rilor a/sol.ra acestor cel.stati0ă ci con4. o/+inerea .l 4e papile irigate( În ca1.i &( Dol.stati0( Cele patr.m .i concentra+ia minimă a s.ie să 4epă.se ca o 2elie 4intr5o portocală( Deschi1ăt. s.te 0aria1ă 3n 2.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală a 4i1ol0a .i" 9 cantitatea sol.i parametri rig.i pro/a/il că 0or contin.i 3n ca1./iect.nea lim/ii care pre1intă sensi/ilitatea cea mai ri4icată 2a+ă 4e el( În acest ca1" 4atorită re4.+ia 4e NaClP <"<<)KS pentr.le glo/.n.pra sensi/ilită+ii g.ltate 4in 0aria/ilitatea 2actorilor care in2l.le care leagă m.l g.stati0i se găsesc la s. sare ID )<'' concentra+ia optimă maximă este 4e '<SP pentr.mite limite( Ast2el" pentr.l să 2ie a4ministrat pe por+i.n coe2icient mai scă1.n raport in0ers propor+ional c.l. tip.l.n aspect poros 4at 4e cele patr.are ce +in 4e stările psiho2i1iologice interne ale s.l g.tilitatea pentr.st.stati0e Ja 2el ca ./stan+elor sapi4e n.4i.l stim.a să 4omine g.st.ească an.ncti2orme 0aloarea prag.ce la reac+ii op.i . 4escrierea experien+ei g.ie să +inem seama 4e .rii g.lare .rmătoarele 0alori me4ii ale prag. clor.i a altor receptori >termici" 4e presi.+ia 4e chinină( Pentr.l.l.pă P( Popesc.+ia 4e 1ahăr la temperat.ros5o/iecti0i 4e estimare a sen1a+iilor g.st . chinină 9 <"'S ( $en1a+iile g.ri 4e /a1ă . DEPARTA&ENT 3m/.pra2e+ei stim.ltă+i 4e control a 0aria/ilelor implicateP O a/sen+a .stati0 este o aglomerare 4e cel. g. organi1area 4atelor psiho2i1ice >prag.stP O proce4ee .ltă+i re1.l 4intre sim+.rmătoarele partic.nc+ie 4e9 meto4a 4e a4ministrare a excitant.l este .i c.pra2e+ei 1onei stim.pra2a+a epitelială a celor patr.i meto4e 4e stim. sol. 4o0e4it .i <"<<<'S pentr.i 3n 4eose/i ol2acti0i? poate mo4i2ica sen1a+ia 4e g. este <"'AS( În 'BBC $chrei/er >4.ra 4e so4i.i5a." 'AC<? a măs.+iei 4e 1ahăr tre/.lilor( Jim/a are . 4isp. sol.r.pra2a+a excitată" respecti0 c.g. sol.t 4e sig.cerii s.n sistem mai .ie să 2ie 4e )<S" cre.l sensi/ilită+ii ol2acti0e există o serie 4e 4i2ic.late a lim/ii( Pentr.stati0e D. 5 concentra+iei 'K 5 Cop:right .g.ltă+i 3n st.i pentr./stan+ei stim.l este .+iei . o sen1a+ie 4e 4.tili1ate" 9 mărimea s.rile chimice ce se /a1ea1ă pe capacitatea lim/ii 4e .ri 4e papile( &.nor criterii s.seP pentr. tre/.i pentr.rilor este necesar ca stim.larită+iO stim.măr.stati0eP O existen+a .mită por g.rile a/sol./iecti0i aminti+i( Prag.

lte s.st se a2lă s. toate celelalte s.i amestec.stati0e 4i2eren+iale păstrarea strictă a acestei or4iniP O concentra+iile me4ii 2a0ori1ea1ă o/+inerea celor mai mici prag.n amestec optim concentra+ia s./stan+ă( Tre/.ă sa.1ii 0ali4eO prin trecerea 4e la sol.na 4intre s.i apoi la săratP e2ect.+ii sla/ concentrate la sol.n .i Vain/erg" #ronstein" 'AK< 3n &( Dol.te 3n raport c.ne a stim.+ii mai concentrate 0aloarea prag.st.st 0a 2i 4ominată 4e C.te prin contrast( $ensi/ili1area" contrast. mai m.l a4aptării g./liminale( Contrast.l sensi/ilită+ii g.l.pă /a4i=onarea =./stan+ei tre/.l =apone1 H( IWe4a( Cercetări recente a.l .tili1ea1ă mai 2rec0ent meto4a comparări s.stati0 2ace ca inter0alele să 2ie mari iar a4aptarea rapi4ă con4./stan+ele aci4e >A( Allen .stati0e( Un e2ect asemănător se 3nregistrea1ă 4acă se aplică pe =.i apoi 0om stim. g.rmătoarele partic.iP 0ite1a a4aptării 4i2eră pentr.st p. chiar cre.i 4i2eren+ial sca4e( Aceasta implică 4rept reg. mo4alită+i 4e /a1ă ale sensi/ilită+ii g.s c6te0a concl. '"KS sol. 4emonstrat este imposi/il 4e reali1at( existen+a 5 'F 5 Cop:right .stati0e( Cea mai rapi4ă a4aptare este la 4.stati0e( Ast2el" 4acă 0om 4etermina ini+ial concentra+ia liminală a s.ccesi0e 4ar iner+ia ri4icată a anali1ator.l.lă 4e /a1ă 3n cercetarea sensi/ilită+ii g.i mai 4i2icil 4e estimat iar 0alorile a.te 1onele receptoare coresp.ce la risc." 'ACB?( Amestec. DEPARTA&ENT ID )<'' .U&A&I >3n =apone1ă 74elicios[?( această s.i g.i s. toate acestea cercetările experimentale a.nci sen1a+ia 4e g. .l. 2iecare 4intre cele patr. alte categorii 4e stim.ie să 2ie mai mică( Dacă 4omină ./stan+ă chiar 3n concentra+ii s./stan+e at.rile 4i2eren+iale s.stati0e n.mătă+ii 4repte cre." pentr.pe 4e receptori( $pre exempl.nt ./stan+e g.stati0ea4aptarea g.stati0ă( C.tere a sensi/ilită+ii 2a+ă 4e s. intensitatea sa." 4./stan+e com/inate( Pentr.lci pro0oacă o cre.l.ltat.larită+i ale a4aptării g.mătă+ii st6ngi a lim/ii c.rio1ită+iL Al cincilea g. .n caracter relati0( $e .l se o/+ine prin com/inarea a 4o.i la scă4erea sensi/ilită+ii( A4aptarea la ni0el.mită aci4 aminat gl.l este o sen1a+ie g.t 3n s2era sen1a+iilor Ja /a1a acest.stati0e este 2oarte rapi4ă( $pre exempl. sărat timp.tamat" i4enti2icată g.l sensi/ilită+ii se păstrea1ă pentr.ri 4i2eren+ialeP O concentra+iile 2oarte ri4icate con4.nii a celor patr.n1ătoare 0om o/+ine o cre.i 4i2eren+ial .r( Re1.+ie 4e aci4 acetic" sensi/ilitatea =.mătatea st6ngă o sol.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Prag.la la inter0ale 4e aproximati0 )5* min./stan+ele 4.l sensi/ilită+ii g.c la cre.l trans2ormării 3ntr5o pro/ă 4e memorie g.stati0ă complexă ce 3nglo/ea1ă caracteristicile proprii 2iecărei s.terea prag./stan+ei5stim. 2or+a 4e ac+i./stan+a n.nt 2oarte /ine relie2ate la ni0el.l s.l apare ca e2ect al interac+i. imp.nem că .i g.stati0e 3ncă 3n 'A<A 4e cercetător./stan+e c. amar GC5K< sec( $e imp.l .li sa.+ie 4e )<S NaCl( $.lce .stati0ă este propor+ională c.l necesar a4aptării este 4e 'G5'F sec(" pentr. gr.ie să sp.l. se generali1ea1ă ast2el 3nc6t ni0el.tere a sensi/ilită+ii 2a+ă 4e aceea.n amestec a/sol.

nor receptori speciali1a+i pentr./iect.4iti0ă g./stan+ei prec.5se o pa.tă 3ntr.st 3n sine ci 4oar 2apt.ral( amenii s.li s.1ă 4e cca( .i să soar/ă o cantitate mică 4e sol.lării p.l 3n preala/il .ăÎn ore 4.le 3m/i/ată c./iect.stări( I se 0a 4a s.i+i c. a sta/ili 4acă poate 2i 4etectat 3n pre1en+a alt.n an.netele? .ie se pornească 4e la g.li( În cercetarea psihoac.n4amentale pro0oc6n4 .lar c.lii 4i2eră 4.me explorarea ascen4entă pornin4 4e la stim. picăt.lii c../iecti0e( $.stică st. sol.ă s.stici.i i4enti2icarea temperat.nete 3n timp ce ignoră 2rec0en+a lor( Ni0elele 4e intensitate .ne 5 'C 5 c.ă semnale sin.se5Vaschi4e( $e .li s.pă 2iecare il.m ar 2i 4e exempl.nci c6n4 4oi stim./iecti0ă chiar 4acă 3n mo4 clar s.strare 3.im s.tamate stim.netele 4i2erite ca spectr.ce e2ecte 4e mascare sa. stim.rarea celor mai mici 4i2eren+e 3ntre 4o.s trei meto4e4iscriminarea" egali1area .cărnii" /r6n1ei" pe.lt. s.i s.4en+i 3n la/orator( $.n min.st pro0ine 4in moti0e 4e or4in socio5 c.m este cel al. apă 4istilată la *BgC" 2ăc6n4.nema.m ./stan+ele gl.ra con+ine o cantitate .i .ră 4imensi.nt egali 3n ceea ce pri0e.s .4ine( $.or 4e 4istins . a sta/ili ce se 3nt6mplă at.i se aplică c./iect.n experiment 4e 4etectare( Egali1area este 2olosită pentr.ie să instr.lă( preca./stan+a 4eg.4iti0e Do.i g.nt inegali 4in p.stică s5a.+ie care >Aten+ieR N.l.nei alte 4imensi.ri 2.4iti0e 4e .i 2orma( Cercetările 4e *( Aplicatoare $.net .+i.net( Acesta este .te c.stării celor '( patr.lii 2i1ici >s.l că s.c6t 3nceperea c.mească s.+i.rii la s.l.percilor( 4i2ic. 4i2eren+a 4e intensitate 3ntre 4o. certit.4inea .ce intensitatea .4ia1ă 4intre stim.i" ci./iect./stan+ele gl.ne 2i1ică c.ni s.i s.stati0e ale lim/ii( pro/lemă 3n acest gen 4e in0estiga+ii este cantitatea 4e lichi4 care irigă papilele g.l să egali1e1e o 4imensi.soi4ale 4e aceea. se 3nghite?( $.stată sa.+ia respecti0ă( E0i4ent 2iecare 2lacon tre/.or 4e reali1at .l 4eg. g. să 4escrie an.n.nea este examinarea la cca( $en1a+iile a./stan+ă sapi4ă( Din acest moti0 se pre2eră .ie 4oar să 2ie capa/il să 4istingă 3n mo4 cert .pă o sing.ri primare( este cel mai simpl. DEPARTA&ENT ID )<'' ar 2i intensitatea a 4o.ra pe ariile g.n 1gomot 4e celălalt( În mo4 o/i. Tehnici" proce4ee" aparat..nă 4e propria pens.st partic.ie să 4isp.n g. 3l acceptă ca g.nic pentr.stati0e 3ntr.t 3ntre 4eg.i 4.tel.pra2a+a lim/ii( reac+iile s.st.c6t picăt.ltate ma=oră 3n acceptarea acest./iect.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală . .lea1ă celelalte g. imp.praliminali pro4.ra c.neori prea mare 4e s.n ni0el maisă ri4icat al sensi/ilită+ii a/or4area experimentală sen1a+iilor tre/.rare( altă preca.tamate( &a=oritatea cercetătorilor n.i la ace.ti stim.n.m Cop:right .n.nt o/i.ră 4en. 2i1ic s.nct 4e 0e4ere al . psihoac.ncti2orme" meto4a To.pă masă( Ast2el 3nc6t a să 4isp.mite calită+i ale acesteia( )( Proce4e.te perceperea s.stati0e( partic. o concentra+ie 2oarte scă1.nete care pot 2i 4istinse c.ne importantă a 2ost amintită ce0a mai s.nei mici pens.it stim.nt 3n general .l tre/.i an.mirea Proce4e.i tre/.i gra4area sen1orială( Discriminarea permite măs.lilor ac.l stim.larită+ile stim.i 2rec0en+ă( Ast2el" se poate re4.i temperat. 4enat.l.st.ă s.nt aparate mairela+ia complexe care permit reglarea psiho2i1ică a. pipetă ./iect.l este solicitat să i4enti2ice" să 4iscrimine1e" să 4en.stati0e( sa.2rec0en+a" amplit.tili1area . .me set 4e repre1entări asociate c.i 4e către st.rii s.tili1ea1ă F< 4e 2lacoane pre0ă1.i 0a clăti g.

l. cele 4o.i )<(<<< I1( În st.i intensitate( Valoarea prag.l organi1ării str.soi4ale 4i2erite tre/.prins 3ntre )< .ă sa.n .l 4e s.ie să 2ie mo4i2icate pentr.ată a.4iti0e a/sol.4i.ată o 4ată c.i prin capacitatea oamenilor 4e a 4escomp.l 2rec0en+ei 4o. 4escen4ent a s.l( Cercetările a.n s.i intensitatea( De asemenea" n.i 4i2eren+iale care se raportea1ă la intensitate( $ensi/ilitatea a/sol.rilor ac.i să o2ere estimări pentr.4iti0e Pro/lema prag.4iti0e se exprimă .rile sen1a+iilor a.4i.nete 4isp.l amplit.are a str.n consens 3ntre o/ser0atori 3n ceea ce pri0e.ie să se asig. prima 4ată aplicarea acestei meto4e 3ntr5o 0arietate 4e con4i+ii .te a.n ni0el ri4icat 4e per2orman+ă la m.nor etaloane interne 4e comparare5e0al.tă .te 4e la na.ă s./iecti0 .l 3năl+imii" 4o.net.rilor sensi/ilită+ii 4i2eren+iale este sit.nete 4e aceea.a 3năl+imea" 2rec0en+a 2iecărei componente 3n parte( Această capacitate exprimă 3n 2apt o aptit.ată 3ntre ) .ne 3n plan s.l sensi/ilită+ii a/sol.l sensi/ilită+ii este c.lte s.a c.te .l sen1a+iei 4e 3năl+ime" 2rec0en+a s.l că ni0el.te să opere1e 4istinct c.i 3n con4i+iile 3n care .n s.r/ă 4escen4entă tot mai accent.i 4i2eren+iale tre/.n4ei sonore 3ntr.rilor 5 'B 5 melo4ice( Cop:right .se la o 4istan+ă 2oarte mare pe scala 4e 2rec0en+e >peste '<< I1(? $ensi/ilitatea 4i2eren+ială o2eră oamenilor posi/ilitatea 4e a reali1a o or4onare 3n sens ascen4ent sa.m am arătat mai s.i sa./iect antrenat re.l sensi/ilită+ii a/sol.net complex 3n elementele sale componente .e. 4emonstrat 2apt.l 4es2ă.i 4e a e0al. ..te 4imensi.4i./iect.rale a anali1ator.4iată 3n raport c.te cre.i 4e a 4istinge s.ct.me2rec0en+a .net i1olat( Registr.i exerci+i. pot 2i ignorate raport.i 4e ni0el.ă partic.ate 3ntr. cei 4oi in4icatori( $te0ens >'ACK? a 3ncercat pentr. DEPARTA&ENT ID )<'' În experimentele care 0i1ea1ă st.lilor sonori . 4e a i4enti2ica 4.nc+ională a anali1ator. orice 4imensi.i mo4alită+i sen1oriale( $e poate cere s. 3naintarea 3n 06rstă( Prag.i ela/orarea .4iti0ă s.c6t este ne0oie 4e o intensitate optimă( În experimentele care 0i1ea1ă st.tă care prin exerci+i.l sensi/ilită+ii a/sol.pă 3năl+ime .n4amentale ale stim.06rsta" starea 2.4inii .nele persoane se constată 2enomen.te .i antrenament poate atinge .i intensitate 3n st.ne imagina/ilă a stim. a le recep+iona la acela.netelor 4.rile a.ie să se +ină seama ./ aspect.stice( În aceste con4i+ii &( Dol.pă care se constată o c.larită+i 2.n s.rse ne4orite 4e 0aria+ie( Prag.ct.rilor 4e intensitate Psihologie experimentală .l.l.i .c6t 4i2eren+ele in4i0i4.rmătoarele 0aria/ile. mai m.net.i prag.l.egală a s.4ine 3nnăsc.i an.l prag.netelor ne arată mo4.i 4i2eren+ială care se raportea1ă la 2rec0en+ă .1icieni( $ensi/ilitatea 4i2eren+ială e0al.i '* I1( Ja .l.r4itate 2a+ă 4e 3năl+ime" mani2estat prin incapacitatea 4e a sesi1a" s.tă repre1intă capacitatea 4e a aprecia corect" prin interme4i.l este că tre/.i ni0el 4e intensitate( &ihai ANIŢEI Dra4area sen1orială permite mo4i2icarea raport.rile 4intre 2rec0en+ă .ale intro4./ aspect.i" speci2ic. >'ACB? 2ace 4i2eren+a 3ntre sensi/ilitatea a./ 2orma ei a/sol./iect.l.re .nile e0al.l 3n care 2rec0en+e sin.4i.lilor( De1a0anta=..c s.4iti0e se imp.i 2rec0en+ă ale s.l experimental al sensi/ilită+ii a.s 3n /a1a meto4ei 4iscriminării repre1intă capacitatea s.rării 2rec0en+elor 3n .tere p6nă spre 06rsta 4e 'B ani" c6n4 atinge 0aloarea maximăP se men+ine relati0 constant p6nă la *<5*K ani 4.stice tre/.ie să 2ie st.rilor sen1oriale 3n s2era sensi/ilită+ii ac.pă 3năl+ime .

.

2icient 4e ri4icată pentr. re1ol0area acestor 4iscrepan+e este ne0oie 4e .s+ine Da0i4 Dreen >'ABA? pentr.l 4e5 'A 5 Cop:right .Prag.i a/sol.ltă că prin acoperirea .n 1gomot cam.l 4e intensitate sa.1 /.rarea prag. a0.t măs.i prag.nete( Primele cercetări a.rechii c.la+ii( Acest gen 4e st. ni0elele 4e a.tori a.tile pe .t s.1it mai tare( Alte explica+ii amintesc 4espre 2l.n a. DEPARTA&ENT ID )<'' '< 3ntinsă 4e 2rec0en+ă c.n a. p./iect( Valoarea prag.a+iile 4e tensi.i a/sol.nei 3ncăperi 2ără eco.a+ii in4.ă să pro0oace o sen1a+ie 4e tărie speci2ică( Valoarea me4ie a prag.t s.t 4e2ine.i .te Prag.l.i" s. că.i 4i2eren+ial este 4e4ar acest raport 3. l.reche( Cea mai simplă explica+ie pentr. intensitatea necesară 4etectării . 2ost reali1ate 3n $(U(A( c6t .. &ihaiamplit.mană este 4e F< 4#( Prag.nete 4e intensitate sla/ă sa.i care permite o 4etectare sesi1a/ilă 4e către ' s.rechea c.reche( &ăs.t la aceste 2rec0en+e scă1.at la 2rec0en+a stan4ar4 4e '<< I1" intensitate care contin. .l.n.i 4i2eren+ial 4.l prag.n e.rile sen1a+iilor a.nci c6n4 se 4isc.ct.l . relie2at" 3n contin.t in2erior repre1intă intensitatea minimă a ton.se 4e p.l a/sol.l.l 4i2eren+ial al intensită+ii repre1intă cea mai mică mo4i2icare 4e intensitate a4ă.teri ale 0alorilor acest./ '<<< I1( D. a cre.rarea prag.i semnal 3n a/sen+a altor s.l a/sol.are" 4i2eren+e 4ar" tot.4ine( ANIŢEI Psihologie experimentală Prag.net.soi4al să 2ie a.4iti0e se raportea1ă la in4icator.a+ia l.i minimal ac.ce .t minimal este < 4#( $e constată cre.4iti0ă( Prag. această 4i2eren+ă este că acoperin4 .i cască" 2l.i a.net.l a/sol. casca se poate intro4./iec+i tineri c.ternică apar 2enomene 4e ira4iere a excita+iei care con4.ie să +ină seama . casca se pro4.mit 1gomot 2i1iologic( Re1.stic la ni0el. 2ost reali1ate 4e către $i0ian .2lat ceea ce 2ace ca s.i .i aparatelor 2olosite( Prag.ce .l.ls.l.l.4ii a.tă 4espre 0aloarea exactă a prag.rători pe s.antion mare 4e măs.l.a n.perior este 4e 'G< 4#( Intensitatea optimă me4ie pentr.ne care apar 4in contact.l. că.l 2rec0en+elor( $e constată 4i2eren+e semni2icati0e 3n măs.i 3n con4i+ii 4e o/oseală a. 0alori me4ii 4e intensitate( Ja s.i c.rile a/sol.gată la intensitatea ini+ială a s. 4emonstrat că raport.i stan4ar4" c.nc+ie exponen+ială 4escrisă 4e către $te0ens >'ACK?( ' se păstrea1ă constant pe o pla=ăCercetări recente a.l.i intensită+ii tre/.nei pop.l a/sol.i Vhite >4.t loc 3n 'A** 3n Ja/oratoarele #ell Telephon .n 1gomot 4e o 2rec0en+ă scă1.ct.prinsă 3ntre )<<5B<<< I1( Acest consens pri0itor la ec.lterioare a.4i/ilitatea .c la mo4i2icări ale 0alorii prag.te energia sa.1 normal( Cercetări . a. 2rec0en+a 4e '<<< I1" necesară pentr.l 4intre cap .l a/sol.l sin.rat c.n 3n 0e4erea sta/ilirii prag.l. a pro0oca o sen1a+ie 4e tărie a/ia sesi1a/ilă( Raportat la scala 4eci/elică" prag.i 3n alte +ări iar 3n 'AF* rgani1a+ia Interna+ională 4e $tan4ar4e a a4optat o recoman4are pentr.t 3n con4i+iile . se men+ine at.perior repre1intă intensitatea maximă a s.te 4e s.tă 4ar care are o intensitate s. .i prag la hipoac.i a/sol.at 3n consi4erare .l car4iac( Este 0or/a 4espre .pă o 2.1ici" la persoanele 3n06rstă .i Ve/er n.te ni0el.nt 4i2eren+e minore ce +in 4e sensi/ilitatea meto4elor .l.net.i 4e ni0el.i men+ine 0ala/ilitatea '< 4oar pentr.pă c.pă D( Dreen" 'ABA?( Cei 4oi a.i l.tile pe .m s.

nt mai gre.ternice =oase sa. mai sla/ 4ec6t s.i normale 4.li" 0aloarea 4e semni2ica+ie a stim.l receptea1ă s.i . că" 3n realitate" 4acă 0om re4.i ci .rechi intră 3ntr5./iect.ite 3n principal 4in partic.n4ei sonore.are a intensită+ii percep.ra stim. constit.rile 0er/ale 4e tip.rată mai l.nă 3n e0i4en+ă comportament.rării prag.l 4e răsp.mo4alitate a intensită+ii se s.nc+ională reciprocă reali1at 3n ca4r.l.nete melo4ice" c.pă o c.ltimă preci1are" 3n ceea ce pri0e. 3nalte s.nt 4est.l 4e reac+ie este .l. Varia/ile experimentale practică 4e a 4isocia 2rec0en+a 4e intensitate poate >'AFF" 'ACB?( Imposi/ilitatea Varia/ilele 4epen4ente tre/. NU" care s.i n.l 4e toni2iere .i a.l.l.lilor" nat.i 4in acest moti0 4e 2iecare 4ată c6n4 este posi/il s.p.ă ori( Determinarea sensi/ilită+ii .l respecti0( o pot constit.rători electronice .i cre.rile 4intre 2rec0en+ă .ns.netele p.n timp mai 3n4el.te? se constată că aparat.l recep+iei s. DEPARTA&ENT ID )<'' .ită+ii a.ns con4.net.rale este mai mare 4ec6t cel al sensi/ilită+ii mona.net.net.net.nii 4intre componentele pereche ale anali1ator.i reac+ia s.nt pre2erate măs.ne laten+a 3ntre pre1entarea stim.gerea1ă pre1en+a sa.rătorile mecanice sa.r" 0alorile prag.i electro2i1iologice( Varia/ilele in4epen4ente s.l 0a relata o 4imin.te mai repe4e 4ec6t 3n 1ona 2rec0en+elor me4ii( Concl.te raport.rilor intensită+ii ac.l.ngă 4e timp( . sit.i( &ăs.rare a prag.rmătoareleA0em mani2estărisit.+iei 3n care s.i sonor( 0alori la s.i s.t sa.l ac+ionea1ă .rata 4e exp.n.ccesi0" c6n4 3năl+imea" c6n4 tăria( Timp.l.ngat >peste *< 4e min.rilor intensită+ii ast2el 3n 1onele 2rec0en+elor =oase ./iecti0ă a s. a/sen+a 4istri/.a+ii 3n care perceperea 3năl+imii 3nregistrea1ă &o4alită+ile maxime iar 4iscriminarea intensită+ii se a2lă la ni0el scă1.i Diaman4 >'AKB?" &( Dol.i compensare 2.n stim. 2rec0en+ă me4ie( altă o/ser0a+ie legată 4e tehnicile 4e măs.rare pot 2i.+iei 4imo4ale( Re1. tolera/ile 4ec6t cele c.ton" .l.ce al 3n 0e4ere 4iscriminarea" i4enti2icarea semnal.ral s.ltă că ni0el.nere" inter0al./iect. /ina.ltă 4in cercetările l.l 4e imprecise . preci1ie că s.larită+ile .en+ată 4e a.n ni0el iar 4iscriminarea 3năl+imii este mai moment.l.net.i 3nalte tăria s.ă .l mona.ral( Desig.n regim 4e 2.ie să p.n ni0el optim al sensi/ilită+ii pe o 4.l #( Pentr.ce intensitatea o/iecti0ă a .i Ne22 .i s.i 2enomen este că s.cere 2i4elă a intensită+ii o/iecti0e a s.l sla/ă( $e pare că" 3n timp ce" estimarea 3năl+imii se s.n mo4el aproximati0 al ei( N.ssiană" e0al.n o optim cheie semnali16n4 pe această cale 4iscriminarea tăriei se reali1ea1ă la /.l.a+ia 3n care 4e măs.ral( Re1.l sensi/ilită+ii /ina.ne legilor răsp.i intensită+ii s./iect.l A este 4e 4o.rilor 4eterminate /ina.ltă că 4i2eren+ierea .netelor se reali1ea1ă stim.tea sp.rale( Acest 2enomen se explică prin e2ect.4iti0 ceea ce pres.netelor" re1.te 4e peste 4o.1.l.n in4icator al ac.i intensitate 3n proces.nt constit.p.i i4enti2icarea s.i este aceea că sen1a+ia 4e tărie a s.area tărieialtă sa.ie o repro4.l. semnalarea pe cale 0er/ală s.ă ori mai p.0inte?( 5 )< 5 Cop:right .1ia psihologică a acest.i( Dacă .i( alternati0 .i al măs.l.l interac+i./or4onea1ă legilor 4istri/.l DA sa.lilor >1gomote" s.ternic sa.l 4intre stim.net.apăsarea pe .r/ă ga.c mo4i2icări 3n s2era prag.nc+ionare prin rota+ie care permite men+inerea la .2rec0en+a" intensitatea" 2orma" 4.net.ral sa.i prag.nei 0alori stan4ar4 4e '<<< I1 a 2rec0en+ei( &o4i2icări ale 0alorilor 2rec0en+ei in4.l.l.4iti0e .l receptor 4in cele 4o.nt mai mici 4ec6t cele 4eterminate mona.i( .ne c.net 4e la '<< la B< 4# s. 0om p.stice este in2l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală con4i+iile ./iect.

4iometrele mo4erne testea1ă capacitatea aparat.ie .area 0i/ra+iilor ce se transmit pe cale osoasă( A. tre/.larea an.ton 4e răsp.pată c.i intensită+ii( A0anta=.lare a registr.l acest. i1olat 2onic" 4e 4orit camere i1olate 2onic( $emnalele sonore pot 2i transmise pe cale aeriană 4in s.ltător" 2ie prin interme4i.or 4e mane0rat 3n 3nceperea experiment.ltatelor prin interme4i.l.nete 4e o an.a registr.gă .ite ast2el 3nc6t să emită s.netele emise 4e propri.n /.ă 4egete .l poate 2i instr.4ă s.l constit.4iti0e tre/.n spectr.nă( $e reali1ea1ă examinările la 2iecare ./iecti0e ce pre1intă implica+ii ma=ore as.scă" 3n apropierea .c s.l/.4iti0e 9" c6t .mitor caracteristici 3n 0e4erea o/+inerii .4iogramelor care pre1intă" 3ntr5o manieră 5 )' 5 gra2ică" per2orman+ele a.tili1at 3n 0e4erea st.l organism >p.ls" respira+ie? p. at6t ac.i apoi se 2ace o me4ie a acestora( serie 4e alte aparate clasice 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală s.n 4ispo1iti0 la 3n4em6nă" .i aparat este 2apt.4i+ie este mai l.tili1ea1ă set.ngimi 4e .i c.ri 4e 4iapa1oane constr.ral c6t . c6t timp.mită 2rec0en+ă( Tehnica examinării pres. 4eterminarea caracteristicilor ac.i a/sen+a eco.4e s.i 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală 9 pentr.i asociată c.itatea a.n micro2on" 2ie prin apăsarea pe .nt pre1entate 3n Al( Ro.pra comportament.i 4e răsp.l este .l a06n4 la 3n4em6nă .4iti0( A.reche" cealaltă 0a tre/.i eli/erarea lor /r.4iti0e at6t Cop:right . o hipersensi/ili1are 3n raport c. mai a.n 4ispo1iti0 electronic .l 4e s.mea s.l că.n /.l.netelor( Desig.4iologie 3n scop clinic 9 pentr.n aparat .n control al altor 0aria/ile 4ar" 3n schim/" in4.rsele receptor.l 4e preci1ie este mai scă1. o .ral( .stice pentr. 0ariate l.l a.i( Din acest moti0 se imp. 4o.4iti0ă este mai /. 4e stăp6nit( Pe acest 2./iect 2ie pe cale 0er/ală 9 la .4iometrele permit e0i4en+ierea re1.i 4e 2rec0en+e .l. DEPARTA&ENT ID )<'' mona.nete este .l.ns. total i1olat 2onic reali1ea1ă .p.l este 4at 4e către s.netelor pre1intă o importan+ă excep+ional 4e mare mai ales 3n con4i+iile 3n care in2orma+ia 0i1.lte 3ncercări .i să 3l oprească 3n moment.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Varia/ilele 4e control +in mai ales 4e 0aloarea 4e semnali1are a s.4i./iect.r mo4.n4ă ale s.it să reali1e1e sing.ns al s.r că ni0el. om( J.l.l.rarea ./iect.rechii s.4iometr.netelor pentr.rărilor a.i intensită+i 3ntr5.l( Pe această cale se poate e0al.l că s. ast.ită+ii sen1oriale ac.l.tili1at at6t 3n la/oratoarele 4e 2onoa.4iti0e( con4i+ie importantă este asig.ri speciale 4e pregătire a s.tilor( Răsp.l ac./iect.nor in4ica+ii mai 2ine pri0itoare la res.l.l 3n care 3ncepe să a.l că permite o mo4.l 3n care n.tem aprecia că se 4e10oltă reac+ii s.ită+ii a.l.n me4i.ne prin4erea capetelor 4iapa1on.i /ina.i să 2ie acoperită sa.n4al" 4acă se a4a. .i prag.l .rilor 2rec0en+ei .net.l.netelor( Ast2el cercetările reali1ate 3ntr5.l 4e a.n măs.reche 3n parte" iar 3n timp ce se examinea1ă c. 2oarte larg( De asemenea" .net.n cronometr./iec+ilor Tehnici" proce4ee" aparate 3nainte 4e Diapa1on.ie să 3l pornească 3n moment. 4eterminarea t.i prin prel.i me4i.n 4op 4e ceară( $e reali1ea1ă mai m.i a.t se .4iti0 .n. s.ng c.ală este 4e2icitară( Din acest moti0 cercetările experimentale as.i propri.51is( experimentele 4e la/orator( Desig.pra sensi/ilită+ii a.r" c.i o stare anxioasă gre.n alt a0anta= 3l constit.rse amplasate 3n 4i2erite po1i+ii 2a+ă 4e asc.ca >'AC'?( Denerator.i a./iect./iecti0 ale s.ns( A./iect.l.ie 2apt..ie să +ină seama 4e e2ectele 3n plan s.i( $.

.

i minim tre/. a=.l.n răsp.alePrag.tori a.nea retinei excitată" 4e 4. DEPARTA&ENT ID )<'' 9 ac.l. ta/lo.ie să n.l Arago 7pentr. corn.i Pirenne 3n 'AG) >4.te să i4enti2ice semn.ri are o sensi/ilitate mai scă1.1elor 4intre acestea( &eto4a mai s.i am6n4oi 3mpre.t al sensi/ilită+ii 0i1.ne 2actori . 1ona peri2erică a retinei la K<< fm( Partea peri2erică a retinei are o sensi/ilitate mai cresc.e.ngime 4e .l il.l ori1ontal 3n partea temporală( Cantitatea minimă 4e . o mare ac. literele respecti0e( De exempl.te 4e la )< m pre1intă 4K ' .nea 2i1ician.ale Prag.neric 4ar c.alP 5 )) 5 Cop:right .tă la intensitatea l.neric( Determinarea prag./iect.s pre1entată este .t este 4epen4ent 4e mărimea s. caracter electro2i1iologic ." 'ACB?( Cei trei a.l tre/. a=.ală e0al.i minim pentr. 2ie 2ixat 0i1. mai re.al" să n.m sp.l octometric /ine il.lt mai sensi/ile la l.ritate sa.ir 4e r6n4. proce4at 3n mo4..itatea 0i1.i 3n moment.lărilor .n.tor.e s.ie să se +ină seamă 4e9 ni0el.ată c.i 4i2ic.ră s.ră . complicate( În ca/inetele 4e o2talmologie prec.rata stim.l 4i2eren+ial Determinarea prag.i minimal este ac.l .itate 0i1.minat a2lat 3n apropierea prag.rnă? reali1ată c.l( $e co/oară pe 2iecare r6n4 p6nă c6n4 s.minat( $e examinea1ă 2iecare ochi separat .i octometric( Ta/lo.n 2lash c.it este speci2icată 4istan+a 4e la care s.l sa.ală.i 0i1.i 4i2eren+ial 0i1.i proce4ee 4e l.l cel.ie să ai/ă loc 3n D )< G con4i+ii 4e 3nt.aleP 9 4ispo1i+ia 4e momentP .n o/iect 2oarte sla/ l.cr.ri 4e litere" ci2re" semne sa.tă la l.l sit.l.i 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală expresia prag.minii( D.al pres.l.pă c.l minim a/sol.l n.l.ltă că cel.nită+i energetice care a pro0ocat .5l pri0e./iect.nt m.l.ltă+i mai n.nă( Prag.l.neric" apoi se proiectea1ă timp 4es . 3n mo4 o/i.tor.meroase ast2el tre/.l ta/lo.i 3n me4ie *< ' min 4e a4aptare la 3nt.noască semnele pentr.i poate să rec.n .l./iect.ie să citească literele sa. imagini 4i2erite ca mărime 4e la aproximati0 A< mm la K mm( Pe ta/lo.l tre/.m .l.i a pa.tili1atăP 9 2orma c6mp.itatea 2ocar. 2iecare r6n4( $." o persoană care este amplasată la o 4istan+ă 2ixă 4e K m 0e4e 4oar literele care 3n mo4 normal s.p.l anteriorP 9 tehnica .mină ceea ce 3nseamnă că 0e4erea 2otopică >4i.lelor c. 2ie proiectat pe 2o0ee( Re1.rat pentr.na c.rmătoarea ac. 2o0eea centrală se poate 4etermina la o l.n4ă 4e K'< fm pe o arie retinală restr6nsă la '<T" 4iametr.l. /astona.nt 0ă1. a percepe .i pe retinăP 9 pre4ispo1i+iile in4i0i4.mină 3n con4i+ii 4e o/sc.rile 0i1.lele c.ie .pra2e+ei receptorilor excita+i" 4e regi.se asig.ale a 2ost măs.l octometric pre1intă . 3nt.rate+e 4e către Iecht" $chaler .rmător./iect.i că retina are o sensi/ilitate maximă la l.i implică aparat.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală $en1a+iile 0i1. l.n4ă 4e KF< fm" iar pentr.at la )<g 4e ax.ns sen1orial a 2ost 4e *"BA x '<5') ergi( Valoarea prag.pă #artlett" 'AFFP I( Cio2.mină .V a aa a <")K ( Examinarea tre/.i minimal a/sol. să 4escrie semnele pe care i le arată examinator.ti[ 4eci să n.minării ochi.ngimea 4e '<<< . prima 4ată c.

.

i" o/oseala 0i1.mină contin.1i.l 4intre 5 )* 5ele" Cop:right .nanim acceptat al prag.rmătorii 2actori >0aria/ile? care in2l.i inter0al.ri ascen4ent . at6t este mai mic inter0al.l 0a tre/.4inea iar s. 2rec0en+a critică 4e 2. există cre.i 4escen4ent pentr.l că 0e4e o l.ă licăriri s. cea sta/ilită o/iecti0" electroence2alogra2ic( Ast2el pe cale 0er/ală s.l.4ine scă1./iecti0e c. 2ost prop.ă" licăritoare( $e consi4eră că limita 4e s.mai o serie 4e licăriri 4ar 4acă inter0al.i 4i2eren+ial 0i1.c6t s.nct 4e 0e4ere s.mină contin.n4e c.i 4e hrană" le1area creier.ită+ii 0i1.en+ea1ă 4inamica ECE9 intensitatea .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 9 ni0el.l reac+iilor 2otochimice" .mină pro4.l este 7or/it[ par+ial sa.l./iect.ale sa.l pregătitor( To+i ace.n4ă s.m ar 2i.i 2rec0en+ă scă1. 3naintarea 3n 06rstă se constată o scă4ere a ECE?" 9 starea s./iect.ne '<< preci1area că n.ccesi0e" at.4inii .tili1ată 3n 4eterminarea prag.l 3n care 0e4e o l.ă sens.ne >ECE? Termen.1i.e( J. K< cNs? 3n timp ce la EED este 4e C< cNs( Din acest moti0 se consi4eră că ECE este .rata licăririlor .mită 2rec0en+ă critică 4e 2./iecti0ă" 3n special o/oseala 0i1.i 0a relata existen+a .4ine mare .i treptat sca4e 2rec0en+a" cre.l.mite con4i+ii s.i 4intre licăririle s.l.ă licăriri s./iec+ilor >o4ată c.l relatea1ă 2apt.mină 4iscontin.i c.ngimea inter0al.i 4i2eren+ial( &eto4a cea mai 2rec0ent .pra ECE tre/./iect. mai sesi1ea1ă inter0alele .minoasă extremă" orice a4aos n.l temporal al ac. a s.l .l n./iect.s a ECE" care poate 2i percep.tă care treptat se mo4i2ică prin scă4erea amplit.tă" este 4epen4entă mai ales 4e procesele 2otochimice 4ec6t 4e cele corticale( ECE semnalată 0er/al n.ie 3n 0aria/ile 4e control implicate 3n 4eterminarea prag.i este n.ală În cercetările experimentale as.ccesi0e este 4e o sec.s treptat" la .ccesi0e( Determinarea ECE se reali1ea1ă 3n 4o.ală" 9 temperat.teri constante ale 0alorii intensită+ii care să repre1inte 3n acela.cerea aport.n moment 4at" s.l 3n care s.se 4e către 2i1iolog.rprin4e mai /ine capacitatea 4e 2.ti 2actori se instit.ă( În sens 4escen4ent se porne.l 0a percepe n.i ni0el.l 3n care o s.4inea 2a+ă 4e sarcinăP 9 set.ale in2l. amplit.tă ce apare ca l. c6t este mai mare 2rec0en+a licăririlor c.i timp . DEPARTA&ENT ID )<'' 9 06rsta s.n in4icator o/iecti0 al proceselor 0i1. total( Prag.i 4i2eren+ial al sensi/ilită+ii 0i1.l aten+ieiP 9 atit.en+a ritm.te amplit.rsă sta+ionară 4e l.l semnalea1ă că 2.i să relate1e sa.1i.terea 2rec0en+ei licăririlor >cNs sa.ccesi0e este re4.nitatea 4e timp 4ată( C.1i.l.l 4intre 4o.re4.ra am/iantă care poate in2l.mini contin.i meto4a a.nei l.loarea licăririlor" 9 4.i mărimi s.i cre.l raportea1ă perceperea . să semnale1e moment.te 4e la o 2rec0en+ă 2oarte ri4icată" c.ccesi0e la care s.en+ate 4e an.al este 4e( $e imp./iect. mai 3nseamnă 4in p.l 4intre licăririle s.ne a imaginilor pe retină( În sens ascen4ent 4eterminarea se reali1ea1ă pornin4 4e la o amplit.nei l.ne( In4icator.l Allen 3n 'A)F( În ca1.ce licăriri s.l .ă .l./iect.l 4intre 4o. I1? p6nă 3n moment.nea are loc la o 2rec0en+ă mai mică >4e exempl./iecti0 nimic 3ntr.ie să se +ină seama 4e . coresp.mini contin.nci c6n4 inter0al.ale este cea a erorii me4ii( Valorile statistice con2irmă constanta l./iecti0e constante( Din acest moti0" la o intensitate l./iect.l ECE 4esemnea1ă 2rec0en+a licăririlor perio4ice pe .i ' Eechner .

test con+ine K cicl.miniiP s5a constatat că mărimea inter0al.se s.l.en+a l. scop. crescător N 4escrescător? ce a.4i.nii oscilatorii peri2erice extinse 4e la '< 5 B< I1( $chim/area 2rec0en+ei se 2ace 3n inter0ale 4e <"' I1( Echipament.1i.i o2eră 0alorile statistice 4e /a1ă" respecti0 me4ia .tea 2i percep..ia se p." la aparat.ltatele .ir.i 2.l.nii ElicWer are aplicatii 0ariate in 4i2erite 4omenii" prec.i t.l.mpsihologie clinică" 2armaco 9 psihologie" psihiatrie" ne.l./iect.l.l n.i 4intre licăriri a2ectea1ă această 0ite1ă 4e rec./iect.l 4e testare" exista o prima 2a1a 4e pregatire in care este pre1entata o l.ncii" psihologie sporti0ă" 2iin4 2olosit pentr.minos este s. 4e me4i.ră ce cre. 4oar 3n sens 4escen4ent" 2ie alternati0( Tehnici .i( &ăs.lator( $pre exempl.mit Episcotister s. 4eterminarea ECE 2i1ician./iect.ra 4e testare se controlea1ă test.tili1ea1ă aparate mai per2ec+ionate 4en. a 2amiliari1a s.mino1itate constantă 4e ./ 2orma .arii( Eiecare 3ncep.i testat .l.ra stim. pe 4ischetă( Pentr.mina constantă( In a 4o.lilor 0i1.nci c6n4 s5a pro4.minii( Ea1a 4e pregatire pentr./iect.i 4escrescătoare( Valoarea 2rec0en+ei poate 2i selectata la alegere 4intre parametrii program. 4escrescător sa.ri >crescător" 5 )G 5 Cop:right .l. ca pe măs.rătorile se 2ac 2ie 4oar 3n sens ascen4ent sa.t s.1i.te 3n interior.ri 4i2eriteO 2rec0en+ă crescătoare" O 2rec0en+ă 4escrescătoare" O 2rec0en+ă crescătoare .l este amplasat 3n 2a+a .i" c.l 4e testare" 2ara a 2i l.n JED ro.l 2.minoasă este emisă c.1i.l este reglat la parametrii constan+i 3n serii ascen4ente .rologie" gerontologie" ergonomie" psihologia m.perare a s. 4eterminarea 2rec0en+ei 2.l A.l 4e exp.i a/aterea stan4ar4 a per2orman+elor s.nei s.tea regla propor+ia 4e l./. l.i( În 1ilele noastre se .l c.rsa asig.i c.nci c6n4 4isc.ne( Program.i să semnale1e existen+a .t ./ iar stim. pre1entarea .a 2el 3nc6t să minimali1e1e 0aria/ilele 2i1iologice sa.plate prin inter2a+ă la calc./iect.i este rotit c.nere" 3n special" a.l .i t.l comp.l./iect.s mo4i2icarea 4e stare 3n 2rec0en+a 4e 2.in4 să semnale1e prin apăsarea pe .c 2rec0en+a critică .l propri. ne4orite( $tim.te 0ite1a să se pro4.l pri0e.l.l /iologic circa4ian" 9 1ona retinală excitată" 9 0ite1a 4e rec.rării excitatiei intra2o0eale( Prin proce4.( Un sistem 4e lentile acomo4ea1ă ochi.l ElicWer $t.it se stochea1ă 4atele pe har44isW sa.tă( At.1i.ton at.i .larea l./ert a in0entat aparat.mini contin.l 4e a 2amiliari1a s.lii" se 3nregistrea1ă reac+iile s.n.nei l. 2ost create 3n a.i aparat.n.i 4isc rotati0 la ni0el.l test.ali pre1enta+i 3n trei mo4.n /.l proce4e.mină intermitentă pentr.i la s26r.mină care p.mite ElicWer /a1ate pe 4ispo1iti0e electronice . o 0ite1ă tot mai mare la 3ncep.l ElicWer o2erit 4e către 2irma Viena Test $istem s.perare( Pentr.ct.nii stim.l./ in2l.ră Aparat.ale paralele( $tr.a 2a1a se 0a pre1enta o oscila+ie 4e '< I1 a l.l percepe o l./stan+ei 2otosensi/ile 4escomp. DEPARTA&ENT ID )<'' c.ate in consi4eratie in moment.l tre/. proce4e.ter.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 9 ritm.l e0al.l la 4istan+e prin axe 0i1.51is" se pre1intă stim.i procesea1ă 3n timp real re1.i 4escen4ente" s.l căr.i l./iect.rse 4e l.mină .

l apasa o tasta sa.noa.mele program.rat( De asemenea" 2rec0en+ele reali1ate s.ă /.ă >cicl.n inter0al 4e C<<ms( Apoi lampa stim.rmat 4e .ne( 5 )K 5 Cop:right . 06r2.l crescător? sa.l crescătorN4escrescător" c.l se 0a opri la 06r2. linie contin.n.ării?" 4ata c6n4 test.l .l testat apasă .i raport ce contine n.rătoarea 3ncepe5 3n mo4.i( 5 3n mo4.terea rapi4ă a 2rec0en+ei 4e 2.l.l crescător" c.ng 4e K<ms" . linie p. cea mai =oasă 2rec0en+ă >sec0en+ă 4e 2rec0en+e crescătoare? .nt .i contin.l.n.te c.l 4in cele 4o.ă p6nă c6n4 s.l 4in cele 4o. 06r2.l 4intre /.nctele 2rec0en+elor sing.ir.a /.stic l. este apăsat" cicl. c6n4 este atinsa 2rec0en+a cea mai 3naltă( Apoi sec0en+a 4escrescătoare porne.i 4e 2rec0en+e selectat( 5 3n mo4.l.n semnal ac.n.l.ltatelor s. 2rec0en+a selectata ini+ial ce 0a creste contin.a sa sca4a pana can4 s.nite c. 3n inter0ale 4e <(' I1 p6nă c6n4 s.toane n./ 2orma ../iect.i o rec.l apasă .n.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4e cicl.nctată >ciclii 4escrescători?" ce permite 4o/an4irea ./iect.n. măs.ir.nei imagini clare ./iect.toane( Dacă nici .1i. 3n inter0ale 4e <(' I1 p6nă c6n4 s.l a 2ost reali1at" apoi 2rec0en+a reali1ată" 0aloarea me4ie .i a/aterile stan4ar4 ale 0alorii me4ii pentr.ă /. DEPARTA&ENT ID )<'' .l 4escrescător" c.i" i4enti2icarea T$ >a s.nt repre1entate gra2ic 3ntr5o 4iagramă" 3n care p.i co4.l 2rec0en+ei si contin.lare s. este atinsa cea mai =oasa 2rec0enta a sir. este marcat 4e .i( Test./iect.l apasă . este atinsa cea mai mică 2rec0en+ă a .l permite a2isarea re1.l.i testat" 06rsta" sex.l 2rec0en+ei" care sca4e contin.latoare este acti0ată( &ăs.toane sa./iect.toane sa. 2iecare cicl.l .l e0al..l 4in cele 4o.

ce 3n 4isc.i( Acest 2apt este c.te /i4imensionale 0om constata că nici .ne ceea ce cre4e el că 0e4e( În experimentele pe care le ini+iem 3n st.l experimental al percep+iei .i rig.l. at6t mai /ine p.t 3n capitol.n.l s.i percep+ii( 4irectă .rprin4e in4icii 4e pro2.i cea in4irectă >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" )<<K?( 5 )F 5 Cop:right .teptăm ca s.ăm 4e exempl.nte( Pre1ent6n4 această imagine ce are atri/.l celor mai simple sen1a+ii n.l percep+iei" experimentator.4i.l să relate1e ceea ce 0e4e 3ntr5o manieră o/iecti0ă 3n schim/ acesta cel mai a4esea sp.i are originile 3ntr5o 4isp.i la ni0el.+ie o primă pro/lemă Această polari1are meto4ologică 3.i an.nea percepti0ă )(F( Varia/ile experimentale )(C( Tehnici" proce4ee" aparate /iecti0e'( Pre1entarea meto4ologiei 4e a/or4are experimentală a percep+ei )( Pre1entarea a/or4ării experimentale a 0ariatelor mani2estări ale percep+iei *( Pre1entarea 0aria/ilelor . 3nt6mpină 4i2ic.l.teptări a/sol.t.nere)(' &eto4ologia a/or4ării experimentale a percep+iei D.i 4e a percepe 3n relie2 c.n.strată a .l anterior 4e4icat sen1a+iilor chiar .tii n.l.l . )('('( Percep+ia 4irectă 9 percep+ia in4irectă a=.1iile percepti0e )(G( E2ectele consec. o 2otogra2ie" o carte po. DEPARTA&ENT ID )<'' .tiin+i2ice" .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE ) A# RDAREA E%PERI&ENTAŢĂ A PERCEPŢIEI Con+in.4i.nei imagini /i4imensionale( Aceasta a4.ltă+i 3n a s.i tehnicilor experimentale 3n st.ia ./iec+ii să pre1inte relatări o/iecti0e .ns./iect.m am 0ă1.4i.ti0e )(K( Aprehensi.roase( Dacă a0em a.tală il. 4intr5o 1onă 4e m.ri)('( &eto4ologia a/or4ării experimentale a percep+iei )('(' Percep+ia 4irectă" percep+ia in4irectă )('() Percep+ia 3nnăsc.rile psihologiei .l 4intre s. se poate 0or/i 4espre o corespon4en+ă 4eplină 3ntre pre1entarea stim.tă mai 0eche 4e la meto4ologică 3n st. este ca1.i" calită+ile acest.l percep+iei ne a.i răsp.l( Exp.me" cea a rela+iei 4intre sen1a+ii ./iec+ii no.l speră ca s./iect.te" 3n această pri0in+ă" 0om constata că realitatea ne contra1ice( $ă l.me rela+ia 4intre percep+ia 3ncep.i ora.t./liminală )(*( Il.tă" percep+ia 4o/6n4ită )()( Percep+ia s.s 3n e0i4en+ă 3n ca1.i an.pă c.tor.l percep+iei( Precerin+eN.n1ime .

stra+ii(?( În ca1.i mecanica oc.i spre alte calită+i ale percep+iei c.cti0ă( C.i percep+ia in4irectă( În prima categorie 4e mecanisme intră procesele retinale .l sen1a+iei ca 2.ltă o perspecti0ă 4e a/or4are in4irectă 3n con2ormitate c.p >in4irectă?( Percep+ia 4irectă se reali1ea1ă 3n /a1a .l percep+iei om.nt 4e4.l captea1ă in2orma+iile pe care le o2eră me4i.nge la ela/orarea .ne că 3n proces.ie 2enomen.n1imea( &ai t6r1i.l .s 3n =os" respecti0 4e la concepte" experien+e . există 3n realitate( În st.ltat.nor percep+ii mai complexe re1.c6t imaginea 2ormată pe retină este c.tă" o regăsim 3n concep+iile a 4oi mari cercetători 3n 4omeni.s+ine că impresiile sen1oriale o2eră 3ntr5o manieră 4irectă in2orma+ii 4espre pro2. că percep+ia este re1.i perspecti0ă s.i perspecti0ă( Perspecti0a 4e a/or4are 4irectă pres.nt 2ig.n1imii .nt implicate 4o.tili1area 4i2eri+ilor in4ici as.nci c6n4 .te ale om. că percep+ia este primară 3n raport c. s.n1imii" 4istan+elor" perspecti0ei se reali1ea1ă pe /a1a experien+ei anterioare prin .tem constata implicarea celor 4o. 4istan+a( Aceste procese 2i1iologice permit o Cop:right e0al. DEPARTA&ENT ID )<'' 3n raport c.l 3ntr5o manieră spontană" 2ără să re2lecte1e as.i a=.te 4e la /a1a 4e 4ate 4e tip sen1orial .ce o interpretare a in2orma+iei 3n 0e4erea ela/orării impresiei 4e a46ncime .0inte" in2orma+iile 4espre pro2.i perspecti0ă( De aici re1.ltă 4in ten4in+ele 3nnăsc.l 4e constan+ă a mărimii sa.te 3n psihologia cogniti0ă 3n termenii 4e procesare percepti0ă 4e tip top54oMn >4irectă? .i in4irectă se regăse.t( În acest ca1 percep+ia 4irectă ar tre/.ă 2orme 4e percep+ie( Această contro0ersă 3ntre a/or4area 4irectă . m.p. care percep+ia a46ncimii" pro2.Dacă asocia+ioni.rile imposi/ile >Aten+ieR $e 0or p.se chiar 4acă acestea n.+ia celor 4o.n1ime .tii aprecia.l acestor 2ig.nci c6n4 ne prop.pra lor( Dregor: >'AC<? a2irmă că 3n proces.l.0inte se accent.l percep+iei se pro4.ă mecanisme explicati0e( Un prim exempl.tili1ăm in4ici 4e pro2. &ihaisen1a+ia ANIŢEI Psihologie experimentală .n1ime .n.nem să in0estigăm aceste calită+i ale percep+iei 0a tre/.l percep+iei( Di/son >'ACA? s.l experimental al 0ariatelor mani2estări ale percep+iei p.rile percepti0e 2.i proces 4e 4ecentrare percepti0ă >\( Piaget? prin inter0en+ia mecanismelor cogniti0e reali1ăm o interpretare a4ec0ată a in2orma+iei( Un alt exempl.nc+ionea1ă corect . a aprecia 4istan+a 4intre noi .are a4ec0ată a constan+ei 3n limitele .i in4ici ai pro2." această 4isp.pra acestor calită+i percepti0e( At.m ar 2i pro2.l.al 3ntr5o manieră 4e4.nei s.lară care pri0e.lt mai mică pentr. cele 3n4epărtate( C.i spre integralitate percepti0ă .ri" la o primă pri0ire >4irectă?" ne lăsăm 3n.i 2actor 4eterminant al percep+iei( Percep+ia in4irectă este ro4.cti0" care porne.ă categorii 4e mecanisme care exprimă 2oarte /ine interac+i. alte c.i re1. toate acestea raport.n o/iect percep.l 4e constan+ă a mărimii care apare at.ne il. alte c.ela+i 4e in2orma+ia sen1orială .nea 4intre percep+ia 4irectă .i să 4e2inim contri/.nor 4istan+e mici 4e p6nă la )* 4e metri( Ja 4istan+e mai mari inter0ine .i 5 )C 5 .me 4e impresii sen1oriale 3n schim/ gestalti. a 2ormelor s.ltate 4in integrarea in2orma+iei sen1oriale( C.i e0al. 3l constit.ăm a4ec0at constata 4e mărime a o/iectelor( În 2enomen.tii consi4era.nei procesări a in2orma+iei sen1oriale 4irec+ionată 4e 4ate( Este o procesare 4e tip in4.i să cree1e pro/leme serioase 3ntr.nei procesări percepti0e orientată 4e s.n4ament . o/iectele 3n4epărtate 4ec6t pentr.i perspecti0ei( Este o procesare 4iri=ată concept.i .l .ea1ă rol.te acomo4area ochi.i /ottom5.i acceptăm 4rept 0eri4ice in2orma+iile pre1entate( Apoi" 3n /a1a .n1ime pentr.4i.

l ei" reacti0ea1ă literele( Acest mo4el al conexi.inelor 4e cale 2erată care 4a.larită+ilor sa.i acela al căr.ă c.ternice 4e percep+ie( A.i 4e perspecti0ă pe care 3i ac.are 4etectorii 4e litere stim. DEPARTA&ENT ID )<'' .l exempl. toate că nici litera h" nici litera a n.nită+ile literei( Ast2el" ime4iat ce .- YAN9h &N9hT Dacă 0om pre1enta ace.i 3n care elementele s.l este că ma=oritatea percep+iilor implică o interac+i.nor il.l este 4at 4e 2orma trape1oi4ală a camerei ast2el 3nc6t persoana a2lată 3n st6nga imaginii apare 3n 4epărtare .i R.gestiile 4e perspecti0ă .tili1ate 4e către HilpatricW >'AK)?( Imaginea pre1intă o 3ncăpere rectang.lară c.lea1ă rec.ă persoane pre1ente 3n 2iecare 2ereastră apar ca 2iin4 2oarte 4i2erite ca mărime( E2ect.lare este mai 3nalt 4ec6t al altor .n4e .i 4o/6n4it 3n percep+ie se s. apar 3n această con2ig.i &c( Clellan4 .t este anterioare .rmător.1ii care pro0oacă erori p.nită+i 4e c.+i 3n percep+ie( Încerc6n4 o a/or4are 4intr5o perspecti0ă istorică 0a tre/.i care con+ine acele primei 4irec+ii meto4ologice care se re2eră la rela+ia 4intre percep+ie 4irectă 9 litere( Ja r6n4.ti.ne 3ntre a/or4area 4irectă .0inte 3n lim/a rom6nă >percep+ie in4irectă" 4e tip.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală percep+ia in4irectă 4iri=ată 4e experien+a anterioară .l.nii in0erse" 3ntre procesarea 4irectă .nitatea 4e c. 4e aspect exterior 3n care contea1ă aspect.s? c6t .terea c.t la teoria empirică a l.06nt.ti stim.ah mat" c. po1i+ie sim.nesc( Cercetările experimentale a.1ie clasică 3n acest 2el este cea a .nea 4intre cele 4o.06nt( a 2actorilor 3nnăsc.ă 2erestre egal 4istan+ate 4e pri0itor( C.l" 3n2ă+i.ri 4e procesare percepti0ă. 0om a0ea 4i2ic.li 0er/ali 0om constata că ma=oritatea co06r./or4onea1ă . po1i+ie( În Pro/lema rela+iei 4intre 3nnăsc.0inte este 4eterminată at6t 4e literele 3ncon=.l lor .i cea in4irectă( Psihologia cogniti0ă a 4emonstrat 3n mo4 con0ingător acest aspect( $ă l.tere( Un alt exempl. 3ncercat să anali1e1e mecanismele perspecti0ei prin . 4espre cele 4o.itoare a oamenilor n.1iile ce 4eri0ă 4in perceperea perspecti0ei( il.06nt este acti0ată 4e litere at.ri 4e prel.ne că" literele s.i cea in4irectă( A4e0ăr.na pe alta ast2el 3nc6t percep+ie c.l c.06nt.ltă+i să citească 4e prima 4ată corect .i 4e ceea ce oameni . 4o.i experien+ei in4irectă( percep.larită+ilor >aspect.tă 9 percep+ie 4o/6n4ită trăsăt.i timp" rela+ia 4intre percep+ia 4irectă .i 4emonstrea1ă" 3n acela.i ea contin.a este ca1.m. mesa=.1ii exploatea1ă s.ce la relie2area rol.ăm .06nt. toate acestea cele 4o.nt acti0ate po1i+ie c. i4enti2icat trei ni0el.tere a literei s.i mică 4e 4imensi.noa.l partic.l literei .nită+ile 4e c.l camerei trape1oi4ale .s5=os?( Cercetările l.ra+ie( Percep+ia acestor litere 3n 2iecare 4intre c.l 0i1.n mo4el circ.nită+ile 4e rec.i ni0el.crări percepti0e( Într5o manieră mai analitică" se poate sp.i 4e in4icii 4e pro2.nt acti0ate 4e in2orma+ia speci2ică .lăm 3ncep6n4 4e la na.l.area .l În 2apt" această pro/lemă se re4.ri care 0or acti0a 4etectorii 4e litere ce se inhi/ă reciproc" po1i+ie c. 3ncep. 4in care 4e4.l partic.i cea in4irectă 3l repre1intă il.melhart >'AB'? a. sen1a+ia că se .i ni0el 4e stim.ltan apoi ni0el.rile 4intre percep+ia 4irectă .nci ea" la r6n4.nt acti0ate 4e .n1ime .ă tip.ni mari( Di2erite alte il.tili1area .i 4e 4imensi.lar care 4o0e4e.06nt se inhi/ă reciproc .ni0el.cem raport.l s.te interac+i.l.al acti0ea1ă 4etectorii 4e )('()( Percep+ie 3nnăsc.rătoare >percep+ie 4irectă" sen1orială" 4e tip =os5s.t .i Ielmholt1 care aprecia că toate 5 )B 5 Cop:right .ni" iar persoana care apare 3n 4reapta imaginii apare 3n apropiere .i să ne re2erim pentr.nei litereP ni0el.l exterior? sa.i cea in4irectă" este .noa.

ni complexe 3ntre componentele nati0e .l+i oameni 2a+ă 4e a46ncime" că4ere 3n gol sa. mai pr.ale( Copiii mici" 3n4emna+i 4e către mama lor" se 0or 4eplasa tot.tomatism 0i1.l este comp.nor 74e4.torii a.l op.n 4esen caroiat( În experimentele lor a.nor in4ici sa.l experien+ei anterioare( At. a4e0ărat 3nnăsc.tă spre a percepe aspectele 4e pro2.i 0a4ă mamele 4e partea cealaltă a prăpastiei 0i1.impresiile noastre 4espre pro2.ltat.ea1ă a.mele 4e 7prăpastia 0i1.ale 3ncepea.l ast2el 3nc6t animalele a.pra prăpastiei 0i1.( În schim/" 4acă li s5a.4ent 4ar tot.trem.l" 1/or.tea.mea Ielmhot1" care apar rapi4" 2ără o g6n4ire con.ie re1.mai pe o lat.te prin sticlă a.ră opacă amplasată 4irect s.+e .ale( Pentr.i a.ltat 4in experimentele 2ăc.nt re1.s se a2lă teoria nati0istă proprie c.n spa+i.a+ia le pro0oca 2rică( $e pare că aceste reac+ii s.ale 4ar a06n4 o sc6n4.i că cele mai m.rent.m le n. 2a+ă 4e c.pra2e+ei 4e sticlă" se 4eplasa.ri 4e c6te o placă ori1ontală 4in sticlă( $..l. a .te 5 )A 5 . ac+ionea1ă 3n mo4 a/sol.tomat reac+ii 4e teamă animalelor s5a mo4i2icat experiment.gerea1ă că 2actorii nati0i n. mo4el.te pe .ră" se a2lă .n1ime sa.l că at6+ia oameni practică alpinism.tiente[" c.ia 4e4.pra2a+a transparentă pe care stătea.pra prăpastiei 0i1. reac+ii 4e panică la tra0ersarea prăpastiei 0i1.stă+ile" reac+ia 4e panică s5a mani2estat la 2el ca .neric p6nă la 06rsta c6n4 se pot 4eplasa( Un aspect partic.l la 3năl+ime" para.nosc.te pe 3nt. . coar4a sa.. ele( C6tă 0reme sc6n4.i la celelalte animale( Acest experiment este s.nei interac+i.i gestaltist .tism.r( Eapt. gol >prăpastie 0i1.tor.stă+ilor a s. să5.tCop:right .cem impresiile 4e perspecti0ă pe care le sesi1ăm 3n /a1a . 4acă această reac+ie este 3n0ă+ată( $5a constatat că la p.i5a.l percep+iei in4irecte 4iri=ate 4e 4ate" a procesării 4e tip 7s. animalele terestre 4eoarece apare chiar . semne 4e panică( Ja 2el copiii care p.i la animalele cresc./ s.nci c6n4 &ihaipercepem ANIŢEI Psihologie experimentală o scenă 0i1.l" plon=ările c.torii este 4acă animalele terestre mani2estă o reac+ie 3nnăsc.i se 4eplasa.nt c.ă tin4em să o interpretăm printr5.i 4eas.n1ime" perspecti0ă( Cel mai s. a 4emonstra reac+iile 4e panică ale celor mai m.te pentr.tă la pro2.l m./ n. lini.i pisici( Aceste animale n.al( Acest mo4 4e a a/or4a percep+ia ca re1.gesti0 pentr. mani2esta.ltat al .re oamenii mani2estă reac+ii 4e panică mai scă1.n. tăiat m.tili16n4 palparea c.s 4intr5o plat2ormă centrală 2lancată pe am/ele lat.tientă 3n /a1a .s5o a.i( Pro/lema pe care .n1ime s.l căr.perpo1a/il c.nor experien+e 4o/6n4ite este s.lte 4intre actele noastre percepti0e constit./ sticlă" 4ar n.c+ii incon.cată" animalele era. a=.i ValW >'AF<? c. .cată 4ă4ea.trem. p. a 4emonstra că pro2.l . a=.i .nci c6n4 sit. să pl6ngă at.gesti0 experiment in0ocat este cel reali1at 4e către Di/son . 2ost p.ii 4e găină" miei" capre" pisici" maim.ală[( Dispo1iti0.ra răm6nea nemi.n proces 4e in2eren+ă c.tor..se să stea pe sticla 4e 4eas.i la copiii mici se mani2estă o ten4in+ă clară 4e oprire 3n 2a+a prăpastiei 0i1.lar a re1.i cele 4o/6n4ite( .tite" 4ar ime4iat ce era mi..t s. DEPARTA&ENT ID )<'' s.s5=os[( Ja pol.ale 4eoarece" .tili1at 0ariate animale .ală?( $. că 3n 1onele marcate 4e 4ese c.i /e/el.ală no.n1imea 4eclan.o/olani .ltat.pra2e+ele 0ă1.i care consi4era că oamenii mani2estă o ten4in+ă 3nnăsc.

sta/ilirea acest.rata 4e in2l. 2ost rapoartele 0er/ale . permit 4iscriminarea 3ntre stim. o a/sen+ă reală a percep+iei con.t.l .li alternati0i( Aceste st. intrat 3n aten+ia psihologilor 3n cercetările 4es2ă.i n. DEPARTA&ENT ID )<'' e0enimente percep.nst5Vilson ./liminală@ )( Care s.tientă . pot 0e4ea nimic( Apoi" $i4is le5a cer.lii pot 2i percep.#alota >'AB*?" Eich >'ABG?P EoMler" Vol42or4" $la4e ./liminale prin 4emonstrarea 2apt.l n. plasa+i 2oarte 4eparte 4e ace. pre1entat '< 2orme .en+e1e reac+iile a2ecti0e consec./iec+ilor li s5a.lilor s.le:" Parmelee" $per/er ./liminală *()() Care este 4.tient( În ca4r.li 4e care e. n.i Carr >'AB<?( Re1.i s.l nostr.tienti1are( Pro/a/il că cel mai 0echi experiment" 4e acest tip" a 2ost reali1at 4e către #oris $i4is la Uni0ersitatea Iar0ar4" 3n 'BAB( El a pre1entat s.lilor 3n aceste con4i+ii( Cele mai 2rec0ente meto4e pentr. o sing.ns la re1.l.nor serioase semne 4e 3ntre/are( &oti0. experien+a percepti0ă s. 3ncercat să 4o0e4ească existen+a percep+iei s.li( În principi.i al %%5lea. apare percep+ia con.li se poate /a1a pe 5 *< an.. rele0ant este st. a=. poate 2i controlat( Respecti0" 2apt.i !a=onc" 3n 'AB<( Cei 4oi cercetători a.te s./iec+ii era. cele ale l.i 4e con.ală a mo4.tiente rele0ante pot s.ltate similare c. se a2la 3n c6mp.i apoi 4emonstrarea percep+iei stim.n ni0el 4e con.i" i4eea că rapoartele 0er/ale" e0al.n4ă la ./liminale( Un exempl.i 2apt a.nii s.i 4e con.lii s.mi+i 5 Cop:right .nă ce era scris pe cartoane .4ii a.lii percep. stim.i măs. s.+i s.+i 3n an.nci c6n4 s.te sta/ilirea con4i+iilor 3n care n.l că" relatările ce in4ică a/sen+a . a.rilor corecte a 2ost semni2icati0 mai mare 4ec6t ar 2i 2ost normal să 2ie 3n /a1a 3nt6mplării( $i4is a concl.tient( Yi al+i cercetători a.ltatele acestor st.i propor+ia răsp.1ionat că există .l.tientă .l.ări introspecti0e a ni0el./liminale tre/.&ihai ANIŢEI In0estigarea Psihologie experimentală percep+iei s.să .l./liminali@ Di0erse st.i $i4is.t să sp.i re1.+i at.l.rarea o/iecti0ă a comportament./iec+i a.l lor experimental pornea 4e la ipote1a că pre2erin+a pentr. percep+ii con.nt 4i2eren+ele 4intre percep+ia con.nt con.nct" iar .i( Rapoartele 0er/ale constit.tiente care să le ghi4e1e alegerile( Tot.nei e0al.gera cel m.+i s.tien+i 4e ace./iec+ii n. pornit 4e la premisa că incapacitatea 4e a 4iscrimina 3ntre stim.tientă n.tiente( In4icatorii comportamentali ai ni0el.Peirce .l 3n care s.i că stim.lt o mani2estare in4i0i4.l reali1at 4e către H./liminală a 2ost s.i Vash/.li ast2el 3nc6t con+in.tiente( Această ipote1ă s5a 4o0e4it a 2i pla.gerea1ă că stim.tienti1are a./iec+ii pot 2ace 4iscriminări percepti0e a4ec0ate chiar 4acă n. o2erit 4o0e1i con0ingătoare pentr..tient .area introspecti0ă ar 2i .en+ă a stim.i \astroM >'BBG?" $troh" $haM .4i.i cea s.ltatele acestor cercetări 4emonstrea1ă că s.ie expresia .ltatele a. reclamat că n.i TB< ai secol.4ii s. 3ncercat să 4emonstre1e 2apt.rn >'A<B?( Re1.rat 3n anii TC< ./iec+ilor cartoane ce con+inea./iec+ii relatea1ă o experien+ă con.ti stim.lii s.i Tassinar: >'AB'?P &arcel >'ACGN'AB*?P &cCa.l experiment.l cel mai 4es in0ocat a 2ost că mo4.i 3n care percep+iile ne orientea1ă comportament. ce0a ne4e2init" chiar . n.li in4ică a/sen+a totală a percep+iei con.l că stim.nor experien+e con.alP ei 0e4ea. percep+ie s.rmăre.ti0e( Proiect./con. este con.4ii a. literă( $.i stim.1i/ilă ." se .mite con4i+ii care n. existen+a percep+iei s./con.l lor 0i1.l.i 4acă există sa.ră stim.nt percep.ie să răsp.rmătoarele 3ntre/ări'( În ce măs.n in4icator 0ali4 pentr./con.tient tin4 să in2l.ră ci2ră sa.ns.p.tientă@ Percep+ia s./con.l.ti stim.nt percep.n p.tiin+ă care percepe .

l. sarcina 4e pre2erin+ă 2or+ată( &ai s.ie să 2ie asociat c.06nt.0inte 2ără .1ia a.tor.i" s5a trec.AKS( Concl.i c.lterioară a celor '< c. 2ost solicita+i să aleagă o sing.gată?( În sarcina 4e rec.ra pre2erată( Re1.tienti1ării este cel prop.n mic .i F<S răsp.s+in.nerea ini+ială( Pentr.ns.l.ră pe care a. mesa=./iect n.tere >c6te0a litere? 3nainte 4e a i4enti2ica c./liminal( Dar poate că cel mai s.oc.r c.praliminal 4o.li ci Cop:right 4oar 4e intensitate a2ectogenăP 3n schim/ răsp.ternică pentr. nimic[( Într5o pre1entare rapi4ă a .gesti0 experiment ce ./iec+ii a. 4emonstrat că s. 2iecare pereche const6n4 4intr5o 2ig.ră 0eche >care a 2ost pre1entată la tahistoscop? ./iec+ilor la tahistoscop mai 3nt6i .ns.i a2ectogen( Ace.i /ooW sarcina s.i &cClear: >'AK'?( Cei 4oi a.ă c.06nt. este experiment.s 4e către Ja1ar.ă c. asociat ./liminale in4epen4ente 4e mecanismele 4e apărare percepti0ă( În 3ncercarea 4e explicare a mecanismelor percep+iei s.l s.nt s.i semni2ica+ie c. '< c.06nt n.ns.ri corecte pentr.06nt.l .lo4ge >a4ăpost?( Apoi" a exp.ră 2ig.0inte are aceea.s .tienti1are" e0al.noa.ltatele a.l reali1at 4e către R( EoMler >'AB'?( Acesta a pre1entat s./liminale s.noa.n4amenta 4eci1ia 4e a 3mpie4ica orice percep+ie ./liminale( În am/ele sarcini s.nei alegeri /a1ată pe simpla pro/a/ilitate. 2ost 3nso+ite ini+ial 4e .na 4e pre2erin+ă 2or+ată ca in4icator al percep+iei s.i .lterioară a c. sarcina 4e pre2erin+ă 2or+ată s.i .i a. 70ă1.noa.n mesa= s.i c.geometrice" nereg. a 4eclan.ns la aceste sarcini mai /ine 4ec6t 3n ca1.ră a 2ost pre1entată la tahistoscop timp 4e ' ms" con4i+ie 3n care nici . se s.l pre1entări a.p.na no.tili1ea1ă in4ici 4e rec.i a 2ost că se poate 0or/i 4espre o procesare semantică a mesa=./ception >percep+ie s.+in 5 *' 5 .ns.06nt.ti in4ici par+iali s. intro4.late" lipsite 4e semni2ica+ie( Eiecare 2ig.tori a.nei percep+ii s. sarcina 4e rec.s+in că i4enti2icarea .l 4e s.s s. reali1ea1ă 4istinc+ii calitati0e 3ntre stim.nt a.hotel .te c./liminal c.l electro4ermal 3n 4emonstrarea existen+ei percep+iei s. s.l electric( În schim/" timp.noa.noa./iec+ilor li s5a pre1entat '< perechi 4e 2ig.06nt s.oc electric( Ja o pre1entare .tere n.l 0er/al tre/.tili1ea1ă in4icatori comportamentali o/iecti0i ai con.i Hleespies >'AFB? s./iec+ii a.ră 4intr5o pereche" 2ig.ri c.i5a./liminală? .s să 4epă.n.l 4e rec.ne legii 7tot sa.i . prop.i s.tere 2or+ată ca in4icator al con.a a experiment.l( De alt2el" 3n 'AKF" EriWsen consi4era că răsp.tori a.nt ma=ore./iec+ii a. răsp.t ANIŢEI Psihologie experimentală ce0a( Apoi" 3n partea a 4o.0inte 2ără 3n+eles(" iar la K 4in aceste c.i n./iec+ilor o listă c.l( Această in2ormare par+ială poate 2. răsp.tere 2or+ată .n sing.ne con.ă >a4ă./liminal( Procent.l lor 4emonstrea1ă existen+a . a cresc.l.p.t5o[ 3n exp.tori care .l 4e răsp.noa.n./liminale( Este 2oarte a4e0ărat că 4i2eren+ele calitati0e 4intre cei 4oi in4icatori s.l .s 3n psihologie termen.0inte 3n moment.K<S răsp. a raportat că ar 2i &ihaipercep.ri corecte a 2ost 2oarte ri4icat.ri corecte pentr.ns.are" raportare precisă( .2icien+i pentr.0inte ce a. 2ost solicita+i să selecte1e 2ig.0inte./iect. .reac+ia electro4ermală este m.lt mai p.tere 2or+ată s.tienti1ării .ns.n s. pre1entat s.ească explicarea simplistă prin mecanismele 4e apărare percepti0ă( Viener .a o reac+ie electro4ermală 3nainte chiar 4e a rec.l. DEPARTA&ENT ID )<'' precisă .gesti0 4ar mai simpl.i $chiller >'AF<?P Viener .t la o sarcină 4e rec./iec+ilor a 2ost să men+ione1e care 4intre aceste 4o. cele K c.t că experiment.oc electric a constatat o mani2estară electro4ermală p.l 0er/al pres.t( Cei 4oi a.

s.tiente ne5ar permite să .ral time >timp?( $5a constatat că" 3n sit.[ sa.l.lilor să 2ie percep.? ca .i calitatea percepti0ă a acest.tient pro0oacă reac+ii a.i să se concentre1e n.t să e0al.ternice legate 4e această 2ormă a percep+iei( &.l str.ră .i re1.06nt.tili1ăm in2orma+iile percep..it să le ignore .na 4intre con0ingerile p.en+a+i 4e ele 3n e0al.rtă" ast2el 3nc6t s. proiect. ca acestea să 2ie percep.i co4.l l.l cit: >ora.te nat. ce0a 7ră.ră sesi. similare 4in p./iec+ii a.tomate ce n.i gr. pot 2i controlate 4e persoana care le percepe( În schim/" percep+iile con.ct. s./iec+ii n.rală( A./iec+ii a.pra l.tor.te pentr. 3n2rico.l. o 4.l 4e l.en+a+i 4e ele .li 0i1.rată 2oarte sc.a+iile 3n care c.06nt +intă" .i a.en+a as.t pentr.i c.2icientă pentr.i solicit6n4 s.r c.i a pro4.06nt 4intr5o matrice 4e )G 4e c.n sing.a+ia 3n care 2ig. c.l./liminală este semni2icati0 să amintim experiment.06nt 3ntr5o sing.tient( D.l experimental este 2apt.p" ime4iat 4.nci c6n4 s.ne experimentală .ral c.prin4ea c.ti .rtă 4e G ms >G miimi 4e sec. a=.ne experimentală .tor.rată s.ri repre1enta.pă pre1entare s.rată 2oarte sc.n[( ANIŢEI Psihologie experimentală $.ltatele experiment.ct.nere( D./iec+ii să n.0inte care era.i c. o 4.rilor .i 4e e0al.ri par să 2ie mai m. a ac+iona as.i .mană 16m/itoare sa.t con.i li s5a cer. 2oarte sc. reali1at o pro/ă 4e memorie .l +intă era pre1entat pentr.l percep+iei s.tili1at stim.p li s5a cer.ătoare" pentr.tientă( În ceea ce pri0e.mane a 2ost 4e ' s" s.06nt. arătat .lt in2l./con.li a.l./liminală se reali1ea1ă o procesare semantică( Diri=area comportament.tient( $.nt ." 4acă era pre1entat c.en+ă calitati0ă semni2icati0ă as.nct 4e spri=in primele trei litere ale c.p. 2ie con.06nt.ri( Prim.mii .tien+i 4e pre1entarea acestor 2ig.i c.06nt.1ia este că 3n percep+ia s.+i con.ne[ 4acă s. similare 4in p./iec+ilor le5a.ltatele a.pra mo4.n experiment reali1at 4e către &eriWle .te con.pă c.tient s.i Droeger >'ABG?( Acesta a .p" timp.rtă" 4e K< ms ast2el 3nc6t să se reali1e1e o percep+ie s. con+inea nicio4ată c.nct 4e 0e4ere str.ia a 2ost controlată 4e timp.m .rmate 4e o 2a+ă 16m/itoare . 2ost 3mpăr+i+i 3n 4o.rmătoarele.rile 4ominante 3n percep+ia s./iec+ii a.06nt.te con.mane .l a replicat acest experiment .4oar 3n pre1entarea pentr.tea 2i c. 2ost pre1entate 3n mo4 0i1i/il i4eograme chine1e.l +intă( De exempl.nt con.pra reac+iilor a2ecti0e 2a+ă 4e percep+ia con. ce0a &ihai7/. 2ost percep.06nt.4iti0 .l.mane a.ie .e1e pe o scală 3n cinci trepte 4acă aceste 2ig.l că matrice n. re.rile .e1e i4eogramele ca 2iin4 7/.ngă" 4e 'K< ms ast2el 3nc6t 5 *) 5 Cop:right .tili16n4 stim.are a i4eogramelorP ast2el" at.nt .ct.i 7rele[ 4acă s. a 2i percep.ra procesării .tien+i 4e el" se reali1a o alegere pe /a1a similarită+ii semantice( În schim/" 4acă era pre1entat o 4.i acti0e ale percep+iei( Într5.l toMn >ora.0inte care era.l 4e pre1entare al 2ig.n4ă?( Pentr./liminale constit. al 4oilea gr./iec+ilor 4in al 4oilea gr.area i4eogramelor( Acest experiment 4emonstrea1ă că percep+ia s.mai as.t să ignore 2e+ele .i să n.ce e2ecte constata/ile( $5a cont.rilor .rt timp a 2ig.i ./liminală exercită o in2l.? .nct 4e 0e4ere semantic prec./iec+ilor să selecte1e acest c.l 4e exp. 4rept p.rata a 2ost 2ie sc.n sing.rat ast2el o 4irec+ie 4e cercetare pri0itoare la consecin+ele pasi0e .na 3n2rico.te la ni0el s.ali a06n4 .pra e0al.mane se constată in2l.i \oor4ens >'AAC? a 2ost pre1entat .i li se 4ă4ea.rmate 4e .l +intă( Important 4e re+in./con.tientă" 2ie 4est.i tin4 să e0al.06nt +intă la 2iecare sesi.l +intă pre1entat e2ecti0( &atricea c.ării i4eogramelor( Re1.ătoare( În sit.n echi0alent semantic p.tient alegerea era /a1ată pe similaritate str.06nt.i li se . se lase in2l.n.2icient pentr.0inte pre1entată ime4iat 4.ă gr. 2ost asemănătoare( Concl.l+i consi4eră că in2orma+iile percep.r c.pă 2iecare i4eogramă i5a 2ost pre1entată o 2ig. DEPARTA&ENT ID )<'' ma=oritatea stim.

loarea care5l 4esemnea1ă >spre exempl. acti0ate am/ele semni2ica+ii ale stim.l./iec+ilor le era pre1entată o pată 4e c.pra percep+iei este limitată la in2orma+ia percep.loarea este prece4ată 4e c.n proiect experimental 3n ca4r.ră să in2l.mi c6t mai repe4e pata 4e c.ri ale c.cerea să complete1e această sec0en+ă 4e litere c.loare5c.nct 4e pornire com. 0ali4at ipote1a con2orm 5 căreia ** 5 n.are" s.ltă 4in con2lict.ltatele a.l căr.l 3n care 4.0inte.s 3n spri=in.rtă 4e timp a.na a 2ost .l.te con.06nt.i polisemantic ar 2i acti0ate( Pentr./liminală pro0oacă reac+ii a.l experiment reali1at 4e către $troop >'A*K?( E2ect.mească rapi4 c.06nt. re.rma instr.06nt.l. a 2i percep.2icient pentr.06nt 4in serie era context.nilor" pe c6n4" 3n ca1.c.i sarcina s.torii aminti+i mai s.l c. DEPARTA&ENT ID )<'' con.l.l.ia a pre1entat s.06nt.0intele context.i c.c+i.l este in2l.tientă a .loarea 2iecăr.rată sc.t 3n 0e4ere 3n st.en+e1e interpretarea stim.l 70er4e[ este scris c. mo4.tient( În contin. &ihaiexcep+ia ANIŢEI Psihologie experimentală cel.0inte scrise 3n c.en+a context.i cola/( >'AAK? a.i 3n care s.nt percep./iec+ilor era 4e a n..tomate" iar cea con.te con.tili1at timp. al/astr.i Cheesman >'ABC?P &eriWle . e0enimentele( &arcel >'AB<? a a0ansat ipote1a con2orm căreia in2l.tient .ie experimentele care arată că pre4ic+ia pe /a1a re4. a 4emonstra 4acă era.i polisemantic( C.[ scris c.1ia acest. 2ăc.ltiple ale c.4ă c.l. o exp./con.r0ine n.nere a 2ost 4e 'K< ms s.it să excl.tă+i 3n a .nere 2oarte sc.06nt +intă" c.l. a 0eri2ica această ipote1ă &arcel a reali1at .( Acest con2lict 4etermină o laten+ă a răsp.ns.06nt 3n con4i+iile 3n care s.ale" percep.l c.06nt.06nt 3n con4i+iile 3n care" spre exempl.i R YU" 2ie a c.loare 2ie ro.nt con.l 4intre cele 4o.nci c6n4 c. a0.i i se cere să n.ă semni2ica+ii iar al treilea era .at 3nainte( Un alt exempl.tă con.te Cop:right .i polisemantic( În a/sen+a con. orice c.ns.i stim. 4o.l că acest e2ect se mani2estă in4epen4ent 4e 4.l 4e reac+ie la c.t" la pre1entarea 2ie a c. 3ncep.tient in2l.l.06nt ce le trece prin minte c.tienti1ării semni2ica+iile m.l.i &arcel era 4oar că percep+ia con.ie" 2ie 0er4e .tientă permite oamenilor să 3.mai .i( Aceste re1.ale este 4e nat.i polisemantic sa.rata 4e a2i.tienti1a+i( serie 4e experimente reali1ate 4e Cheesman .en+ea1ă interpretarea c.?( A.l percep+iei s.l.i as.l./liminală pro0oacă reac+ii a.n arg.rilor mai mare spre 4eose/ire 4e sit." 7al/astr. n.n c.06nt.i c." c.la+i o 4.loare( Eoarte interesant este 2apt.n./iec+ii care 2.mai 4acă stim.lii percep.i polisemantic . proce4at" pentr.+i s.l +intă( re1.l. il.tomate( Un alt aspect pe care cercetătorii l5a.i pre1entat anterior( $5a constatat că s.l a2i.te o/iectele sa.tiente este in2l. 3nt6mpinat gre.al" al 4oilea era polisemantic" c. 4rept p.ă 0ariante.lori 4i2erite .are a c.0intelor context.i polisemantic( concl.06nt./iec+ii a.ale a.rata 4e exp.rtă 2ără să 2ie percep.t posi/ilă 4irec+ionarea interpretării c.a+ia 3n care există o con0ergen+ă 3ntre c.06nt.s a.tientă a c.mai c..06nt .n cele/r.l.l 3n care percep+ia s.i VERDE 3n 4o.strati0 pentr.l teoriei că percep+ia s.l.l este mai 4i2icil at.i s.l care 4esemnea1ă o altă c.loare( $5a constatat că răsp.ă sens.l $troop re1.i ipote1a l.06nt.n4an+ei stim.4i.l 0e4e o listă 4e c.06nt.l.i mo4i2ice reac+iile" 3l constit.en+ată 4e context iar cea .n.tient( Pentr.seseră stim.06nt legat 4e . ro.prim. timp s.ment 3n pl.06nt./iec+ilor sec0en+e 4e trei c./iect.ltate o2eră .en+a context.i experiment este că percep+ia con.i c.0intele context.i &eriWle >'ABF?P &eriWle .

nge . men+inerea 3n memorie a in2orma+iilor percep.ri complexe ce repre1enta.i men+ină persisten+a 3n memorie pe o perioa4ă mai l.pă exp. toate acestea n. 2ost găsite 4o0e1i pentr.l/./ aneste1ie" a sim.1iile 4eri0ă 4intr5o ipote1ă gre. a. a0.rata acestei in2l.rgicale" c.rge la o 4e arg.l. nimic patologic( Dregor: 0or/e.lilor cer6n4 s. Il.i .1ii9 il.l percep+iei s.tiin+i2ică( percep+ie poate 2i 2alsă oxigen([ cei 1ece pe pacien+i s5a.i pot 2i reamintite 4.t( Apoi" cercetător.rma cercetărilor 3ntreprinse 4e Poet1l >'AF<" 'AC'?( A./iec+i ./liminali( Eenomen.i experiment este că in2orma+iile percep.m c6te ar ce0a 4espre acest inci4entPoc.l.l 'AB<? ca repre1entant al tra4i+iei empiriste lansate 4e către .l inter0en+iei chir. scene nat.c+ia con.l aneste1iei( &eriWle .ite sa.care" 4e temperat.4iilor e2ect.menta+ie Ja eronată( o l.pă . il./iec+ilor le5a 2ost pre1entate 2ig.l nop+ii .l C.ra 4e specialitate" care a2irmă că stim.ecmomentR Pacient.i mani2est al 0iselor( În ca4r.i5a.pă inter0en+ie" patr.nerea stim. amintit c.nă 4.nă 4acă s./iec+ii s.1iile s.l a2lat Dregor: s. stim.1ii amintit nimic( c.l este s.t nici o rele0an+ă personală pentr./iec+i a2la+i s. 4emonstrat că reconstr.ne 4e asocia+ii li/ere 3nainte 4e a trece la reconstr.nt anga=a+i .te 4espre trei categorii 4e ast2el 4e il. t.te la ni0el s.pra comportament. 0ă1.ngat( Ast2el a. DEPARTA&ENT ID )<'' .ate p6nă ac.l" s.i( Cercetătorii .rat reconstr.l Poet1l a căpătat notorietate 3n .p. s.i Daneman >'AFF" 'AAB? s.1ia 4rept . o perioa4ă 4e timp consi4era/ilă( Je0inson >'AFK?)(* 4escrie .a+ie 4e cri1ă sp. mai m.i note1e 4etaliat 0isele pe care le a0ea.i amintea.rată 2oarte sc./con.r experiment" 3n literat. s.neleinci4ent a. o 4.loareP 5 *G 5 Cop:right .lterior 3ntr5o sesi./ aneste1ie( P.i5a.l.en+e as.rmătoareleIelmholt1 pre1intă o a/or4are 4i2erită 4e cea a l.i con.lte ore( Alte cercetări a./iect. a.s pro/lema 3n ce măs.lomotor( 4o.l acesta n./con.l.l le5a cer.nt .c+ia 4in perioa4a 0is.se stim.neori cercetarea .rale 4.tor. să 4esene1e ceea ce a.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală l.m este că stim.nt optimi.t.i 4e c.ti 3n această pri0in+ă consi4er6n4 că in2orma+iile percep.te s.i la care a=.ră .mite e0enimente" stim.i să re0ină a 4o.1ia cea mai importantă a acest. gra4 4e rele0an+ă personală a.n6n4 >'AC*"experimentator.m arată( E cam al/astr.tientă a acestor scene nat.ă persoane n.lii pre1enta+i( Concl. .pra con+in. 3n timp.5mi place c.t să 3./iec+ilor să 4escrie sa.4iat impact.ră an.rtă 4e timp >'<< ms?( Poet1l a măs.1ii 4atorate a4aptării 2i1iologice c.c+ia imaginilor pre1entate s.c6t .ne c.rale pentr. p.ngă poate 2i 4. la .p.ti0e 4e mi.lat o sit. 4intre ei 3.n 7Un e.s 3ntr5o stare 4e a/sen+ă a control.l experiment.n sing.perat 2oarte că /ine 4in p.l.n impact pentr.a 1i c.lii c.tient pot 2i păstrate 3n memorie pentr.R $ă 3i 4ăm mai m.te 3n timp. toate il.lii 2olosi+i n.tient" se pot instala 3n memorie . aceste 4escrieri( $5a constatat că 4escrierea 0iselor con+inea 2oarte m.i Piaget( El concepe il.npercepti0e ast2el 4e experiment( În timp.ngă 4e )G ore( pro/lemă 4elicată a st.m ar 2i e2ectele consec.nct 0e4ere me4ical( 4eoareceTo+i se /a1ea1ă ipote1e gre. rec./iect.rări 4e or4in 2i1iologic 2i parali1ii ale sistem.i persoanelor s. pentr.l a st.li la care s. 2oarte exact respecti0./liminal este mai /. rec.tient pot să5.i5a.ită 3ntr. origine 2i1iologică 4ar care n.n timp mai 3n4el./liminale as.lte elemente com.lt compara/il cel.i al+i /a1ă patr.tem cita .i $.lilor s.

nt cele ale l.i constan+ei percepti0e 4atorită pre1en+ei in4icilor 4e a46ncime la ni0el." 3n il.nerea . 2ost corecte 3ntr5o sit.n o/iect acesta tin4e să oc." 3n ca1.l re1.care( C.l .l poate 2i comp.l stim.te 3n plan.ită a mecanism.l.rilor 4e către o 2ormă apropiată( Cop:right .m ar 2i 2.cr.nare c.i Rorschach( *( Il./iect.nci c6n4 .tă 4e către Hanis1a( Dregor: consi4eră că a/sen+a .tă( De exempl.nei procesări ina4ec0ate a 4atelor( serie 4e il.ra o/iect.i Pon1o s5ar explica prin 2. o imagine consec.1ii /a1ate pe para4ox( Para4ox. există 4ec6t pentr.rilor imaginare" concep. tri.rca c.l o ipote1ă pri0itoare la nat.nt posi/ile pentr.1ii /a1ate pe am/ig. DEPARTA&ENT ID )<'' .tocineticăP 9 il.itate( Eig.nt pro4.tă ca mai apropiată .elătoare( Apar at./in( În acest ca1 asistăm la schim/ări percepti0e spontane care 4enotă mecanismele selecti0ită+ii percepti0e 3n rela+ia o/iect52on4( F( Il. pri0irea .nor concepte incompati/ile( În plan percepti0 se pot ela/ora imagini para4oxale 4en.i echipro/a/ile c.n o/iect mai mare ca 4imensi.nor ipote1e percepti0e eronate( Aceste ipote1e percepti0e eronate ar re1.ri para4oxale s.n..nor artic.m ar 2i mi.l este tri/. 4in moti0e 4e or4in 2i1iologic( Tipologia il./.ri antrenea1ă o corectare a 4imensi.ltă 4in s.1iilor ca e2ect al .i l.1ia a.lilor( În ca1.nea 2a+etei 0ă1.i mecanism 2i1iologic" c. există 3n realitate( G( Il.i a 2aptelor o/iecti0e( Unele il.i se o/ser0ă ine0ita/il că cea mai 3n4epărtată pare mai mare( in0ersare percepti0ă a acestor raport.carea aparentă( Eăc6n4 aceste preci1ări" Dregor: 3ncearcă să asig.lta 4in strategii cogniti0e eronate .a+ie trec.1ii 4atorate .i n.rile am/ig.mite 2ig.1iile generate 4e creati0itate c.s 4in in4ici percepti0i incompati/ili( C( Il. 3l constit.l imposi/il( Aceste 2ig.pra il.ri imposi/ile c.t ca 2iin4 mai . trei /ra+e sa.1ii s. o/iecte reale la .ele test.ne .tă+ii pro/a/ilitatea ca .nt 2ormele percep.l c.or 4ec6t este 3n realitate( K( Il.r.1ii 4atorate .ie 2alsele ipote1e născ.1ia gre.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 9 il.m s.tă ca mai 3n4epărtată c.nei procesări 4irecte s.ea1ă ipote1e percepti0e incompati/ile .re o 4e2inire opera+ională corectă teoriei sale as.n.rmărim c. 3l 2ace să 2ie percep.l.ii 4eclan.1ii 4atorate incapacită+ii 4e a extrage 4in stim.nea 2a+etei 0ă1.ite a 4atelor sen1oriale .ă sa.i mecanism 2i1iologic" c.nc+ionării ina4ec0ate a . s.te 4in 3ncercarea 4e a i4enti2ica 2ig.se 4in plan.se 4e ipote1e ce se spri=ină pe pro/a/ilită+i( De exempl.1ia cont.l. că 4esen.nilor aparente( )( Il.i NecWer se compară 4imensi. pentr.n o/iect care n.nci c6n4 a0ansăm ipote1e 2alse negli=6n4 schim/ările inter0enite .1ii optico5 geometrice c.1ii 4atorate .nghi. 4o.pe o po1i+ie relati0 sta+ionară pe retină( Dacă 0om 2ace acela.1iile 4atorate inter0en+iei ina4ec0ate a .m ar 2i &iller5J:er .l.ti0ă aceasta ne 0a apărea 3n mi.1ii 4atorate 2.0inte aplicăm o lege care n.i o procesare in4irectă" 4escen4entă( De exempl.prap.ni să 2ie mai gre. 4imensi.tar acestor in4ici 2ără să ia 3n consi4erare ipote1a 4e 4istan+ă( Din acest moti0 se imp.nei păr+i pres. 2ig.i l.nor legi 3n.i R. alte c.m ar 2i il.lări gre.nc+ionarea gre.ri lac.l 5 *K 5 3n4epărtat in4ică mascarea cerc.i( Un exempl.m ar 2i il.m ar 2i 4e exempl.i ne ser0im 4e ipote1e care a.ra 0a1ă5pro2il a l." at.1iilor percepti0e" 4.i $treet( Un alt exempl.pă Dregor: '( Il.p.

n gen aparte 4e il.l consec. a 0eri2ica constan+a" sta/ilitatea orientării spa+iale pe 0erticală .i prin .ali" Wineste1ici .i negre .i pe cele ori1ontale ca 2iin4 portocalii( Aceste c.rtat el 3ns.ă c.i a4aptării( Un alt experiment remarca/il amintit 4e Delorme apar+ine l.lării se constată a.i e2ectele consec.n e2ect consec. 2ost st.n min.i Delorme >'AAG?( În experiment.pă ce s5a ren.i apoi s.i e2ect.ngile al/e 0erticale ca 2iin4 al/astr.c6n4 s.tea 2i atri/.l pri0e.ti0e pri0irea .pă această alternare i le pre1intă 4in no.n monocl.1ii percepti0e( Cele mai interesante 2enomene consec. 4istri/." $tratton a p.rilor spa+iale 3nso+ite 4e sen1a+ia 4e ame+eală( Cercetări experimentale s./iect.i negre( E2ect.a n.ti0e le regăsim 3n percep+ia c.l explică 2enomen.i este rele0ant 3n pri0in+a consecin+elor a4aptării sa.nt 2oarte p.ngite( Ja 3ncetarea stim.lorilor.l 2ig.nei imagini colorate este .rtarea ochelarilor s5a constatat . >'ACF? .+in c.n+at la p.l 4in 4.mătate gal/enă .ti0e cromatice" primele cercetări remarca/ile apar+in tot l.n1ătoare c.l a4aptării sen1oriale pro0oacă 4imin.rtă imagine consec.l să.nii( Acest proce4e./iect.i in0ersi./lă speciali1are la orientare .loare( Explicarea mecanismelor e2ectelor consec.s . că acelea.i 0erticale s.te e2ectele consec.lelor corticale c.i negre( Eiecare stim.i propriocepti0i( An.4iate .ti0e a. ne.( Experimente remarca/ile a.5Ne0ean.( $5 a pro4.ti0 re1.ră 4epin4ea 4e 4irec+ia pri0irii.it o/oselii selecti0e a receptorilor retinei pentr.l pri0ea spre 4reapta el 0e4ea mai 3nt6i 3n gal/en" iar c6n4 pri0ea spre st6nga 0e4ea 3n al/astr.rată o/lig6n4 s.l consec.ti0ă po1iti0ă 4e aceea.l percepe 4. a o/oselii selecti0e a receptorilor cromatici( În ceea ce pri0e.n pătrat 2ormat 4in 4. 2ost a4aptate alternati0 celor 4o.l prin a4aptarea cel.lări prel.rmător.ni a.n4e .gh >'AFK?( Acesta a pre1entat alternati0 ./iect.l.prin16n4 cele 4o. 4ar 4.n e2ect cromatic 4e tip complementar a căr.ă =.lori( A.ti0 n.n alt.ro./iect.i . cea 0ă1.nei stim. 0er1.i regi./iect.ngă 4.i .a4aptarea cromatică reali1ată 4e timp 4e cca( .rii c.l.Proces." iar c6n4 pri0e.i &cCollo.t( A4aptarea percepti0ă .ti0e" ANIŢEI Psihologie experimentală .na al/astrăP cele 4o.i proce4e.l este solicitat să explore1e ansam/l.tiin+ele contemporane( Unii a.te 4. DEPARTA&ENT ID )<'' >'AGC?" 4escrise 3n Popesc.t prin )(G E2ectele consec.ti0 poate 2i 4e 4.lilor 4e control .ti0 4e tip complementar 2enomen.pă Delorme" 'AAG?( În experiment.tă 3n 2a1a anterioară mani2estată ca o persisten+ă a sen1a+iei cromatice( Apoi" . p.tili1area proce4e.rmată 4e o sc.te spre st6nga 0e4e 3n gal/en( D.i .lorii complementare( Acest e2ect consec.+ine" 4e.l să.lori s.i V( Hjhler" 4in 'AF) >4.l a 2ost pre1entat timp 4e '< sec.ltat este .rată mai l.ă pătrate( Ja '< min..i c.l să poarte ochelari /icolori timp 4e F< 4e 1ile( Eiecare lentilă a0ea o =.loare c.ite la 2iecare lentilă 4reapta 9 gal/en" st6nga 9 al/astr.te spre 4reapta 0e4e 3n al/astr.tili1at pentr.mătă+i era.s.l.lte 1ile .nt 4oar aproximati0 complementare stim. 2ost reali1ate 5 *F 54e către $tratton >'BAC? .ti0e răm6ne o pro/lemă 4eschisă pentr.ngile ori1ontale .( În aceste con4i+ii c6n4 s.tori a0ansea1ă implicarea mecanismelor 4e con4i+ionare corticală al căror s.mite 4ate 4e o/ser0a+ie clinică a./strat psihologic este 3ncă p.rmea1ă o imagine complementară coresp.nt al/e . a 2ost .i ori1ontală" prin implicarea 2actorilor 0i1.l 4e in0estigare este relati0 simpl. a reali1at o a4aptare cromatică 4e l.ne a raport.ngă .ngi ori1ontale al/astre . 4. semnalat mani2estări episo4ice 4e in0ersi.area sensi/ilită+ii 3n con4i+iile .nosc.tor.i nat.i c.mitele e2ecte &ihaiconsec.i 4e către Hjhler Cop:right ." .ngi 0erticale portocalii .i timp 4e mai m.

cea.t să re4e0ină treptat 0erticală 3n /a1a .ele 4e pe 1i4.l aproape imposi/il( Ja s26r.ă experimente a.i să e2ect.l pri0e.cerea .l 0e4ea normal" 4ar pri0in4 3n s.l a opt 1ile" imaginea care era răst.pă 3ncetarea experiment.te propriocep+ia" Hjhler le raporta 3n special 3n legăt. primit 4rept sarcină a=. 4repte sa.me normală( Dacă $tratton raporta e2ecte para4oxale mai ales 3n ceea ce pri0e.rata rea4aptării a 2ost 4est.i la 2iecare mi..l.l pri0e.n4e le sim+ea 3n /a1a sen1a+iilor propriocepti0e( Drept e2ect se pro4.l acest.ne s5a.i 4reapta5st6nga ale &ihaic6mp. con4i+ii.te 3n s.ternic 3n primele trei 1ile" apoi a.că+i 4e lentile ast2el 3nc6t pri0in4 3n =os s.n4e le 0e4ea mai 4egra/ă 4ec6t acolo . men+in. 2i locali1ate corect 4ar orientarea lor era in0ersată.l perioa4ei 4e a4aptare" n. rămas constante pentr.l 4e a sim+i in0ers 3ntr5o l.i care pri0in4 3n oglin4a retro0i1oare locali1ea1ă corect ma.i mers.l 4e l.stării( $.nci c6n4 3.l.l pri0e.s 3n e0i4en+ă mo4i2icări propriocepti0e para4oxale .i mecanism 4e a=.l.ternic a2ectată .r/are a organi1ării spa+iale 4ar ./iect.. pri0irea 3n =os . 3nso+ite 4e o sen1a+ie 4e 4iscon2ort ne.ă /.te 3n =os 2ără prisme( Principal. propriocep+ia( $e pro4.care" 4eplasare a me4i. cea 0eche( D.s 2ără prismeP 3n a treia con4i+ie" s. Hjhler a aplicat s.ngă 3ntr.i( Aceste stări era.rnateP 3n a 4o./iect.al( A.al5motorie care 3i permitea să se 4eplase1e .cea.rnat( E2ect. a=.i s5a.a locali1are a mem/relor coexista c.m .l a0ea ne0oie 4e .nei percep+ii 0i1.i c6mp c. o coor4onare 0i1. mani2estat mai p./iect.te 3n s.ri p.nsese să rein0erse1e percep+iile 4ar reali1ase o a4aptare 0i1. in0ersi.i rela+ia acesteia c. 2i locali1ate corect 3n timp ce con+in.i o a4aptare treptată ast2el 3nc6t 4.l lor 4e 3nmatric.s 0e4ea răst.ală prec.t" pe l6ngă pro4.i sa.i o impresie 4e mi. percep+ii para4oxale 3n care no.i sentiment.prismatice ce pro4. a ." o/iectele p.t ca 3n oglin4ă( Hjhler a comparat această sit. cea a 5 *C 5 Cop:right .rs.l.pă 'K 1ile a/aterea este re4.pă 3ncheierea experiment.tomo/ilist. DEPARTA&ENT ID )<'' a.să la )<S 2a+ă 4e prima 1i( Eenomenele 4e postac+i.rat 4e către Hjhler prin meto4a a=.ră c.al5man.ite 4in 4o.a+ie c.t( Dar o/ser0a+iile cele mai interesante se re2eră la mo4i2icările propriocepti0e resim+ite 3n timp.nea sistemelor 4e re2erin+ă s. pri0irea 3n s.lare in0ersat( .te 4ar 0e4e n.l a o/ser0at la 3ncep./lă re2erin+ă a 2ost măs.3n prima con4i+ie" s.s prin prismele răst.i s5a reali1at proces./iec+ilor prisme constr.ri p6nă 4e0enea.nor rom/.pă re0enirea la normal" pe parc.te 3n =os prin prismăP 3n a patra con4i+ie" s.tor.n.s 2ără prismă( D. 4.t.l a4aptării( At. 4ispăr.rnată la ni0el cortical a 3ncep.c6t e2ectele s5 a.l.ea să le resimtă acolo .nor linii c.cea.l s5a 4es2ă.stare me4iat" pro/a/il" cortical( În experiment. pătrate( Experiment./iect.l.i( Cele 4o.ro0egetati0 >grea+ă?( De asemenea" coor4onarea 0i1./iect.t .a con4i+ie" s.i ANIŢEI Psihologie experimentală 0i1.i la G< 4e 1ile 4.s 4ec6t la pri0irea 3n =os( D.l.l e2ect a 2ost o pert.l să.r/e p6nă 4e0enea.e1e acti0ită+i care solicita./iec+ii a.it.a2i. p.l 4e rea4aptare 4ar s.măr.at pentr.rat 3n patr.l lor scris era 0ă1.ale in0erse" ./iect. locali1ări percepti0e contra4ictorii" 4e exempl.ală( $tările 4e grea+ă a.tea. accent.n e2ort mai mare la pri0irea 3n s.inile pe care le 1ăre.al5motorie era p. a cap.s5=os .l pri0e.tea.starea .i pri0ea mem/rele" pe care le 0e4ea in0ersare" re.care a corp. percep+ia 0i1.

DEPARTA&ENT ID )<'' /( ci2rele s.l maxim 4e elemente care pot 2i percep.gerea1ă importan+a acti0ită+ii s.l 4e .l stan4ar4 4e exp. 0i1at .nt a4apta/ile 3n mo4 egal( Cercetările as.ne 0i1.l. 3n+elegerea percepti0ă se /a1ea1ă 3n mo4 esen+ial pe o procesare pro2.nită+i in2orma+ionale percep.măr.a po1i+ie( Pentr.n exempl.nc+ionarea tre/.i Hjhler prec.ral( Concl. s.lilor pentr. percep+iile 4e orientare 4e tip pict.ală este 4e <"' sec.+ie .nea percepti0ă .l.l r6n4 4e lim/a=( P.n.nea percepti0ă . con2irmat" 3n general" experimentele l.i el 3n 4isc.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală propriocepti0ă 3n no.te mai rapi4 4ec6t litereleP . a ceas.rmătoarele partic.ale .tiin+ei( Regăsim 3n această 4istinc+ie 4i2eren+a 4intre percep+ia 4irectă .area .n4ă a in2orma+iei( Acest tip 4e procesare e0i4ent .na 2on4ată pe propriocep+ie" .nor calită+i simple ale stim.nct 4e 0e4ere ontogenetic" comprehensi. acelor 3n+elege mai /ine 2.ns la percepti0ă concl.i 2ace ca perceperea să 2ie accesi/ilă con.4e .ală .n.pra a4aptării 0i1.ltate para4oxale" Iarris prop..i )? comprehensi.nere a stim.lară" c.i $tratton .m 4eplasarea" 3nclinarea" 4isparitatea /inoc.ri 4e percep+ie a orientării spa+iale.r/area" 3ngro.irea )(K Aprehensi.alea( n.i Iarris" care a2irma că" 3n con4i+iile .percep+ia 4irec+ionată .ale tin4 să 4omine sit.s .i percep+ia in4irectă( Din p.4i.răP Cop:right .te 4intr5o sing.i care 0i1ea1ă 4acă acesta este plăc.ă tip./iect.ate 3n seamă segmentele corp.i ale l. imprimate" a orologiilor sa.i este in2l.rală( Percep+ia 4irec+ionată pri0e.ală .i teoria l.ne implică 4o.ă tip.care? .i alta pe percep+ia 0i1.ală" 2ără a 2i l.nt 2ără 5 *B 5 legăt.ali1area textelor scrise sa.nctelor car4inale?( $crierea este" 3n schim/" .i a iscat contro0erse 3ntre a.i că" aceste 4o.i 3n prim.nii percepti0e .te locali1area . a =.los( Comprehensi.te 3n .rmea1ă aprehensi.i( Pentr. p6nă la cinci 4acă s.nei exp.i alte mo4i2icări prec.t" neplăc.larită+i ale aprehensi.i a.l.i hăr+ilor geogra2ice >4irec+ia p.ă mo4alită+i" n.i cele propriocepti0e" cele 0i1.nea se /a1ea1ă 3n mo4 esen+ial pe procesarea sen1orială a in2orma+iei .m . a explica aceste re1.neri precis 4eterminate a stim.ă sisteme( $5a a=.l.i a4aptarea 4o. st.rală se aplică la orientarea p.i con2lict 3ntre 4atele 0i1.ri 4e percep+ie a orientării spa+iale.ră pri0ire este 4e patr.i( timp.l.t" agrea/ilă" peric.1ia că acti0itatea 2a0ori1ea1ă" 2ără Pentr.nea percepti0ă( Aprehensi.ie să 2acem 4istinc+ia 3n4oială" a4aptarea 4ar n.nea percepti0ă inter0ine mai t6r1i.1ia l.en+ată 4e o serie 4e 2actori exogeni .5l la o parte a corp.te prin n.i incl.tori( În general a4aptarea percepti0ă s.n4e( Cercetările semnalea1ă .ne5comprehensi.nea percepti0ă sa.tem să mai operăm o 4istinc+ie 3ntre aprehensi.l acti0ită+ii a 2ost p.al5spa+iale a.l.r 0i1.ne 0i1.a+ia( Rol.i en4ogeni .n prim ni0el 4e procesare semantică 3n limitele .rilor >po1i+ia acelor" 4irec+ia lor 4e mi.i Delorme >'AAG? este că procesele 4e a4aptare la in0ersi.ne 4istinc+ia 4intre 4o.i percep+ia pict.'? aprehensi.i o/iect" raport6n4.ne 0i1.i" 3n special la m6nă( Percep+ia pict.i 3n re4istri/.l capacită+ii 4e aprehensi.ă mo4alită+i 4e percepere.(a(m(4( Aceste cercetări a.ală se 4e2ine. poate 2i consi4erată 4rept 2actor 4eterminant( 3ntre 4o.nice explorări 3n con4i+iile . pentr.n /.nii percepti0e 0i1.nt percep.măr.4iti0ă( Capacitatea 4e aprehensi.nei .sti2ica această 4istinc+ie" Iarris 4ă exemple 4e percep+ii 4e orientare 4irec+ionată implicată 3n 0i1.l. .rma .

nere" tip.le1e s.lării" mo4.tili1at 4rept s. .l 4e elemente percep.ngită c.n alt gr.i 3n opt gr.1it( $5a măs. . stim.mino1itate?P /? 2actorii s.3n propo1i+ii simple se percep mai m.rier">'ABK" 'AA)? a comparat per2orman+ele răsp.ccesi./iecti0i se re2eră la 06rstă" sex" ni0el 4e e4./ 2ormă 4e imagine a.n material non0er/al( $5a cer.mirii sale at.nii percepti0e 0i1.n material 0er/al c.n antrenament special 3n sarcinile 4e repro4.n s.gari p6nă la '< ani" .i 4e n.l 4e pre1entare al stim.l.te 4intr5o sing.prin.pă .l+i( Un prim re1.pă o 2amiliari1are prel.i 3n timp.i( ric./ 2orma 4en.lării 0i1.l pentr.larită+ile material.06nt prec.pele 4e 06rstă net in2erioară 0ite1ei capacită+ii 4e aprehensi.1icală?( .0inte 2ără sens se percep mai rapi4 acele c.4iti0ă este echi0alentă c.nete( A/sen+a 2amiliarită+ii .i o/iectele care le pro4.a? 2actori o/iecti0i" care +in 4e partic. stim.ri" imagini" scene simple sa.ne a ci2relor( Aceea.i s5a 4emonstrat că./iec+ilor să repro4.i rapi4itatea 2iecărei pre1entări 2ac 0er/ali1area impro/a/ilă 3n moment.li( $im.ale pot 2i 3mpăr+i+i 3n 4o.toarea a . gra4.lii sonori .l.măr.te aprehensi.pe" 4e la copii s.c incl. material.m trei elemente( În aceste con4i+ii" s.ne a.ccesi.si0 4.perioritatea per2orman+elor la stim.l 4e propo1i+ii.i n.5cinci elemente" 4ar s.că 3n or4ine s.m .ma.te 4e patr.nere a 2ost 4e o sec.n element pe sec.nt 0aria+ii care +in 4e proce4.0intelor 2a+ă 4e s.parea lor" partic.ltat poate 2i co4at 2ie s. re.tării răsp.al" stare a2ecti0ă" implicare moti0a+ională" experien+a anterioară( Aprehensi.cere a stim.tili1a+i pentr.i a or4inii elementelor pre1entate( $.4inea repro4. sim.rat corectit.l 4e litere 4in care este alcăt.. complexe( Eactorii" 0aria/ilele experimentale 3n st.loare" pro2.it litere" sila/e 2ără sens" c.0intele c.ltat s.0inte" ci2re" 2ig.nea literelor este mai 2amiliară lim/ii materne( $tim.net asc.l" nota m.l care emite s.i 4e tip.ali pre1enta+i c6te .4i.l că. in0estigarea capacită+ii 4e aprehensi.nt percep. per2orman+ele răsp.ră pri0ire( În me4ie se 0or/e.n.măr.0inte sa.te mai rapi4 4ec6t literele i1olateP e( la stim. stim.perioritate a per2orman+elor pentr.măr.nci c6n4 este posi/il >o/iect.m" capacitatea 4e aprehensi.l lor mare 4e complexitate n.nea c.n1ime" străl.l stim.n caracter 2amiliar .rilor 0er/ale la .p s5a.l 4e exp.gerea1ă că aprehensi.0inte 3n care s.l pre1entării 4ar n.rata stim.ccesi0ă este 4e maxim.ne percepti0ă 0i1.stici( Această s./iec+i copii c.i 4i2eren+ă netă se constată .nea percepti0ă a.larită+ile 2i1ice ale stim.l 0er/al se men+ine .l 4e c.i a4.4iti0ă De.i >2ormă" mărime" c.ă categorii.nt percep.rilor non0er/ale la .lilor sonori( Cercetările pri0itoare la capacitatea 4e aprehensi.ltaneitatea pre1entărilor .lii 0i1.ne a.netele pre1entate a0ea. a. reali1at măs.nea lor" or4inea acestora" gr.te mai rapi4 4ec6t cele 2ără 3n+elesP rapi4itatea .n. 3ncercat să i4enti2ice" 3n ca1.t s.0inte 4epin4e .ă tip.n4ă( Ja .ali 2a+ă 4e cei ac.ca+ie" ni0el intelect.ală s.l aprehensi.l.netele pe care le5a.ltaneitatea 0i1.lii 0er/ali" alt.netelor este la toate gr.ra .i 3n ceea ce pri0e.i 4.l pentr.ală( 5 *A 5 Cop:right DEPARTA&ENT ID )<'' Teoria 4.i" intensitatea .0inteP 4( 2ormele geometrice s.lilor" s.&ihai ANIŢEI c( Psihologie experimentală c.lii c.4iti0ă s.l..4iti0ă >memorie sen1orială?" 2ie s.nea s.ccesi. stim.net.i 4.cerii .rători c.tsch >'AC<? consi4eră că 3n pre1entarea a.ns.ltane" n.nt implicate 4o.rata 4e exp.tili1ată" timp.l.cire" l.nor c.n4ă( A.lte c.esc să an. 3n+eles s.i 4.i co4a= a 2ost con2irmată .ri 4e co4a=e.nt 3n mo4 o/i.li 0i1.lii .lii non0er/ali( D.ale sim.nea a.it 2iecare c. ./l.l 4e stim.4iti0ă s.ns.ns.

i 3n .ns.alonarea 3n timp a percep+iei prin pre1entarea separată a .i sen1orial ar p.ri prin ac+ionarea .n.l 4e răsp.l.n moment 4at( Do0a4a psihologică a co4a=.i( a/or4are 4etaliată a rapoartelor 0er/ale .lilor respecti0 mărimea" 2orma" 2.rătorilor 3ntr5o manieră con0ergentă( Datele con0ergente o2eră .nt .l" complexitatea( /? E. comportament./liniem că cel mai important 4e1a0anta= 3l constit.n4al.i 0er/al? incompati/ile la .i ignorate( În con4i+iile .l că .n.tem cere s. pot 2i tot. 4escrierea 0er/ală tre/.s p. psihologia experimentală a percep+iei( În pl.ros al experiment. DEPARTA&ENT ID )<'' . a .l.n.n co4a= 0er/al( Această locali1are a mecanismelor s.terea animalelor 3n 3nt.nci c6n4 ne . se poate 3nt6mpla .l s. stim.nor 1gomote care persistă o perioa4ă mai l.l" 1gomote etc( s.i 4istincte o2eră in2orma+ii a4ec0ate pentr.l 4e 0e4ere al stim.ma.cerea timp.rma 1gomote 4e ma.toane" taste" pe4ale etc(?( c? In4icatori ai calită+ii per2orman+elor.rmătoarelea? Raport.ns. 2ost 3ntr5o /.l. 4in m.ie imaginile a.i implica+iilor acestora 3n psihologia experimentală a 2ost reali1ată 3ntr5o l./iect 3n timp.l.1ica ce 3nso+e.l" perspecti0a" .l experiment.rte 4e timp sa.nă măs.măr.4en+ilor .crare anterioară >Ani+ei" )<<*?( În legăt..cr.ră c.ie să s.n ni0el mai ri4icat 4e 3ncre4ere 4ec6t in2orma+iile par+iale( Varia/ilele in4epen4ente a.l 0er/al care se /a1ea1ă pe răsp..lii a.ini persistente etc(?( a .l 4e răsp.4iti0i pot 2i 0aria+i 3n raport c.l .0inte" melo4ii" perceperii . prin re4. 4igitale >manete" /.i m. 4e remanen+ă 3l constit.l.i stim.i tinerilor cercetătoria? &o4i2icarea caracteristicilor 2i1ice ale stim.lilor 0i1.lt mai 2rec0ent 2olosită .te .l.ns" 3n special at./0ocale 3n timp.1ica asc.larită+ile stim.i să.n o/ser0ator neatent rareori 0a 2i capa/il să o2ere o relatare precisă( Iar 4acă inter0ine .n antrenament coresp.ie 2apt.l.4iti0e reacti0ate coti4ian at.i control rig.crări 4e ./ 2ormă 4e imagine a.i" a06n4.l co4a=.l milisec.cre. o reclamă( Acela. 2rec0en+a" intensitatea" tim/r.tem a0ansa o clasi2icare" or4onare mai accesi/ilă st.i stim.i l.5se 3n 0e4ere complexitatea pro/lemei pentr./iect.4iti0ă >co4a= sen1orial? acti0ea1ă mecanisme s.antier 4es2ă.ngă >spre exempl.nor c.rile 0er/ale emise 4e către s. comportament.l.nghi.ri 4e co4a= >sen1orial .n.l p6nă la ni0el.n4elor( c? Aspecte calitati0e ale 0aria/ilei in4epen4ente c.in+ei" Varia/ilele 4epen4ente ce 4escri.l 4e răsp./iec+ilor să o2ere răsp.l.l la inter0ale sc./iec+ilor să poarte ochelari speciali care le 4e2ormea1ă 0e4erea" 5 G< 5 Cop:right .l s.n.ale sa.l ca acest antrenament să mo4i2ice 0aria/ile 4epen4entă( Rapoartele 0er/ale n.nci c6n4 a0em 4e a 2ace c.rmăresc pasa=e melo4ice 4eri0ate 4in m.i 4e ac+i.ne a 3ntreg.n1ător apare risc.tea 2ace cele 4o.ite" 4e omisi./0ocale 3mpie4ic6n4 ast2el .i rapoartele 0er/ale 4e o/icei simple" clare .i a e2ect.nor 4ispo1iti0e mecanice" electrice" electronice sa.lt mai precisă( P.neric" solicitarea s.ă tip.li complec.m ar 2i.i stim.i sen1orial .ali( $tim.i o/iect" a .ns este o 0aria/ilă m.ră 4escrise 3n acest capitol la partic.nei scene 0i1.l.ltată sa.ri corecte" gre.ni( În general este 4e pre2erat o com/inare a măs.n 2ilm sa.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală D.l.nor păr+i ale .i( /? Timp.ns..i 3n ca1.rier >'AA)?" 3n /a1a cercetărilor proprii" a0ansea1ă ipote1a con2orm căreia co4a=.rate 3n prea=ma )(F( Varia/ile experimentale loc.

i Piaget .l.in+elor care 3. 2ost reali1ate 3n cea mai mare parte 3n a să 4o. s.te s.l poate să 4e10olte reac+ii emo+ionale 0ariate la persoane 4i2erite sa.i at6t 0aria/ilă in4epen4entă c6t .l stim.late ca 0aria/ile in4epen4ente( .nor impresii ale participan+ilor pot să asig.meroase 4atorită complexită+ii stim.l coe2icient.nt 4oar c6te0a 4intre )(C( Tehnici" proce4ee" aparate tre/.al" stare 4e nelini.a+ii stim.l .l intelect.en+a ./ control( al secol.i capitol am p.lilor" care n.rati0? tocmai 3n raport c.i tre/.n ni0el constant 4acă n. partic.l cărora se pre1intă 0aria+i stim.l emo+ional al .al( Prec./ aspect.a a s. 2ost anali1ate pe larg 3n ca4r.na an.n.triti0e sa.ie o pro/lemă 4elicată 3ntr.ie să ai/ă 3n 0e4ere .re .ie 2ie =./iect.ie să +inem seama( În general to+i 2actorii comportamentali 4escri.ni 4e or4in sex.rilor operatorii la copil prec.li constit.toriiaceste lor 2iin4 2i1icienio>Poggen4or22" H.t.i 0i1.4iile să se reali1e1e 3ntr5o manieră 4istinctă pe gr.i 2ac sim+ită pre1en+a 3n context.i 3n teoria stărilor centraleIl.lilor percepti0i . il.minarea" contrast.i" 4.ie să 2ie men+in.n ni0el 4e control satis2ăcător al acestor 0aria/ile( 2? In2l.l emo+ional al sit.1ii percepti0e( 4irectoare >E(I( Allport" 'AKK? constit.l.rata" intensitatea" il.al s.l acest.ns( $.i" 4in acest moti0" egali1area 2actor.s 3n e0i4en+ă 4i2erite 0aria/ile 4e control ast2el 3nc6t 3n contin.lii a2ectogeni pot constit.i 0aria/ilă 4e control( Pretestările .este .i" 4e complexitatea tre/.in+ele n.tor.ngilor reiate etc( Varia/ilele 4e control s.n 2apt 4o0e4it prin cercetările l.al tre/. a=.i persoană 3n momente 4i2erite( $tim.l.ne egali1area s.i 4e .cărilor motorii sa.ra 4intre percep+ie .i intelect.c .l acest. la aceea.1.mit tip 4e răsp.l experiment.nt n.1iile Desene c.merare a acestora( a? V6rsta.i inteligen+ă( Din acest moti0 se imp.i 2emei c? Ni0el.in+ele 4e care tre/.n4t?" astronomi >Uollner?" in0estiga+i" tre/.ie să 2ie la r6n4.l omogenită+ii" cromatism.te speciali1ări 4e or4in 0er/al sa.mătate men+in.lt.l.a+iei 4e examinare poate 2i 3n general controlat" 4ar impact. DEPARTA&ENT ID )<'' manip.l.i alte cercetări amintite chiar 3n acest capitol care 4emonstrea1ă legăt.i acela.nt Cop:right .4imensi.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală /locarea mi.i Pe l6ngă 0aria/ile serie 4e atri/.nea genetică a percep+iei a 2ost 4emonstrată 3n ceea ce pri0e.li sa.i( Tre/.i aceste 4i2eren+e( 4? Di2eren+e interc.nor sit.l.p.ct.l( Din acest moti0 sit. s.4.are 0om proce4a la o sistemati1are .nor stim.i en.tie inteligen+a 4o/6n4e.lilor percepti0i .nor 2actori emo+ionali.lsi.nc+ie 4e starea s.l .c6t . non0er/al >2ig.m se .te" anxietate" ne0oia 4e interac+i.+ia str.nt %I%5lea" a.te 2i1ice ale stim.l.nt sit.i stim.ra normală a anali1atorilor o 4ată c. a0ansarea 3n 06rstă( /? $ex.rale care a.te optico5geometrice a.m .l tre/.a+ii 3n care este 4e pre2erat ca st.i intelect./iec+ilor s.te 5 G' 5 la .l este o 0aria/ilă care inter0ine 3n str6nsă legăt.l.al.ie 0aria/ile care tre/. alte p.en+a .impact.te 4epen4en+a ei e0ol.a+iile stim.ri 4e /ăr/a+i .rs.i capitol( e? In2l.ră c.i solicitarea .l lor a0.l. teama 4e rela+ionare socială s.nor 2actori moti0a+ionali se mani2estă 3n 2.i reacti0ită+ii speci2ice a participan+ilor la experimente( Pe parc.larită+ile stim.ne sa./ control. con+in./ aspect.ie să 2ie pretestate spre a se 0eri2ica măs.ra 3n care 4i2eren+ele 4e sex in4. mo4i2icarea caracteristicilor c6mp.

l aten+ionării tre/.l tehnicii cinematogra2ice( C.nc+ionarea tahistoscop.t( În mo4 o/i.rată 4e exp.l.nitate 4e timp( În acest ca1 4ispo1iti0ele ac+ionate man. 2i1iologi >Iering" A. o miime 4e sec.nere este .neri 3ntr5o .ct.i să apese pentr.l cromatic este 0aria/il" 4epen4ent 4e con2ig.l.l.l 4e inci4en+ă al l.teptarea stim.4inea că 2iecare stim.nt in2l.l.l.lilor este 4e c6te0a miimi 4e sec. st.n 2on4 s. 4eterminarea reac+iei electro4ermale" 2rec0en+ei car4iace . DEPARTA&ENT ID )<'' s.l are la 3n4em6nă . NU sa.minii" ceea ce poate con4.ite pri0itoare la aprehensi.n 4ispo1iti0 4e o/icei s./iect./iect.tili1at 3n st.i se pot mo4ela . pre1en+a stim.larită+ile il.l l./iect.n4e 4e pre1entare" Cop:right . a=.i( .l tahistoscop.n4ă( În acest gen 4e st.nere a stim.ală p. preci1ie 3ncep6n4 c./iect.it să pri0ească atent 3n a.2? sa.mită s.i prin interme4i.i nici n.4ierea percep+iei 0i1. 5 G) 5 .n n./iect( În st.l.a+iilor a2ectogene( Pregătirea s.l. a=.nere( Principi.l.l.l este aten+ionat( În ca1.l cărora se intro4.i respirator( Acest gen 4e mo4el experimental este 2a0ora/il pentr.l experimental al stim./iect.i ce 0a 2i proiectat( Timp.i 3l constit.ă sec.i" a0erti1area sa 3n legăt.i pentr.ton pe care 0a tre/.l .ce la 2actori 4e re2lexie ./liminale timp.l.ele cromatice s.l 4e /a1ă care stă la 2.minare a stim.lii 0i1.e1e .praliminal prin programe speciale 4e calc.l.ră s.l.l prele0ării .minat. apăr.l.rată precis 4eterminată 4e timp a stim.i( Plan.i ea 0aria/ilă( Aspect.l percep+iei s.l permite experimentator.l este aparat. c.l este instr.i ritm.lator sa.i .i 4ispo1iti0 care i1olea1ă s.en+ate 4e partic.p. imagini simple" complexe" acromatice" cromatice .e sa.l. permit o/+inerea .i 4e 4istorsionare a c./iect.t tahistoscoapele electronice . o 4.l electronic este ast2el constr.ltate 0ia/ile( Cea mai /. prin 4escrierea a ceea ce a 0ă1.nea percepti0ă este 4e <"' sec.l 4e exp.4ii se practică .l.lii 4esena+i pe cartona. compara+ie exp. cercetările o/i.l stan4ar4 4e exp.&ihaimineralologi ANIŢEI Psihologie experimentală >NecWer?" geometricieni >Del/oe.tor.măr mare 4e exp.li la tahistoscop poate 2i conectat la poligra2 pentr.ne 4e 2ante prin interme4i.t( Aparat.n 7/om/ar4ament[ s.rata 4e exp.nere al stim.i este importantă pentr.lilor 0i1.li s.pat" 2ie sim.it 3nc6t i se asig.nerea s.rie o/iecti0ă a reacti0ită+ii emo+ionale a s.ccesi. s.n ni0el ri4icat 4e 3ncre4ere .lilor sa.i .i in4icatorilor 2i1iologici moment.t6n4 să pri0ească 3n interior.minea1ă stim.i mai ales 4e 4.ale 3n con4i+ii precis 4eterminate 4e il.tor.i 4igitale( Tahistoscop. sit.ră c.i 3n 2.al 4e către experimentator n./ert" &iller5 J:er?( Desenele" imaginile pot 2i pre1entate s.4i.ră percepti0 pentr.praliminală este 4e o 1ecime 4e sec.lorilor( Tahistoscop.i să 4eclan.i i se pre1intă stim.i pe cale 0er/ală prin răsp.i 4e .l 2ăc6n4.n.i experimente complexe 3n ca4r.ltan" 2ie 3ntr5o an.l cel mai 2rec0ent .nc+ie 4e str.nghi.lilor pentr.nor re1.(a(m(4( $.l.4i.54o.i con4i+ii 4e a4aptare 0i1. a semnala că a 0ă1./iect.n.nor stim.n 2lash care l.ali externi( Disp.ne .nere poate 2i reglat c.n4e( $.c stim. a=.i merg6n4 p6nă la 1eci 4e sec./iect.t stim.l DA sa. a5i men+ine aten+ia trea1ă .ra+ia experiment.l.l.tor.5l 3ntr5o an.l 4e exp.l.i( În timp ce s.i se reali1ea1ă st.l cărora se in0estighea1ă in4icatorii 2i1iologici ca mărt. o2eră .it" 3nainte c./iect.n.l a 2ost percep. a a0ea certit.l.i /.l experimental al percep+iei( C.n4ă" iar pentr./liminali pe .ra experiment.ie să 2ie consemnat 4e către experimentator pe h6rtia inscriptoare a poligra2.l 4e stim.ne( D.n4e( Timp.ns.4i./liminal ceea ce pres.n4ă .n.l.ie pre1entarea c./ 2orma .l( Varia/ila 4epen4entă poate 2i semnalată .l aparat.mită măs.i 2ie separat" 2ie gr.l.n. mecanice apoi a.nă mo4alitatea este 3nregistrarea .ali( Primele aparate era.

lii complec.lare pot 2i i4enti2icate prin 0ariate proce4ee >0e1i Ro.l tahistoscopiei poate 2i mo4elat pe calc.ie preci1ia 4eose/ită a măs.i să 2ie consemnat" c.l .n 2oarte /./iect.4i.i o/iect 4ar 4in po1i+ii 4i2erite( Eiecare ochi 0e4e o sing.l .ale sa.4i.Acest l.n1ime( În st.ră imagine 4ar aceste imagini 2. 1gomote s.l monitor.l extern( În .cărilor oc./ 2orma .nghi.te .n. a=.i reac+ia speci2ică la stim.ri 3n raport c.lare( $.nor aparate 4e 2ilmare" pot 2i 3nregistrate 2otogra2ic c.cările oc.i care constit.r.m ar 2i CD5.nor aparate 2otogra2ice c.tiei este il./iect.i timp stim.m/ră( $.l sa.l cato4ic sa.l 1gomot.rii( &i.rsa poate 2i 4eplasată pe .tilor care permit i1olarea 4e me4i.rechi( În mo4 o/i.nei c.i moment. a se 2ace 4istinc+ia 3ntre aten+ionare" care 4eclan. alte mo4alită+i 4e 3nregistrare a.i ni0el( &ărimea a/aterilor constit.ă .l pri0in4 ecran.l pri0e.lare 3n con4i+iile explorării 0i1.minat ast2el 3nc6t să n./iect.l re2lexiei c.l monitor.mite stereometre( În mo4 o/i. DEPARTA&ENT ID )<'' 'B<k .l timp a.ltim.li( Ast2el" Psihologie experimentală 0a tre/.lilor" 4e com/ina+ii cromatice" 4e pre1entarea .ale sa. pe cale electro2i1iologică c.l 3l constit.nc+ie 4e 4irec+ia anticipată a pri0irii( $tereoscop.i care permit .4iti0e se .4iti0ă so2isticate" complexe .area mi. e0al.i iar apoi tre/.l că s.na sing.l.te prin 2otogra2iere 4ar are .l percep+iei a.ine ast2el 3nc6t să le a4.stice 3n ca4r. ale lect.teptăm re0enirea c.l se pre1intă s.nete 4ar mai ales caseto2on.tiei . 2ost imaginate perimetre ac.l 4e in0estiga+ie tahistoscopică poate 2i reali1at .l .tor.i 4atorită .n control al 0aria/ilelor stim.i po1i+iei o/iectelor 3n pro2. a=.tili1at 3n st.n cerc 3n =. 4eclan.n. pre1entarea stim.ri( Interior.are rapi4ă" pot 2i 3nregistrate pe osciloscop. este necesar pentr.l căreia se 4eplasea1ă pe .rsă 4e 4istorsionare a aten+iei( Proce4e.rmăririi mo4.nghi.nor posi/ilită+i practic nelimitate 4e ela/orare a stim.cr.l 4iapo1iti0elor( Dispo1iti0ele tip maga1ie 4e 4iapo1iti0e care se rote.ie o s.l .la+ii externe 0i1. preci1ie" .ni ale imaginii pe ecran.4iti0e a.n1ime a.area 4istan+elor .n in4icator al pert.ca" 'AC'?( Ele pot 2i măs.rate prin e2ect. 2ost imaginate aparate n.l 3n care se reali1ea1ă mi.r/elor 2i1iologice la po1i+ia normală 3nainte 4e a pre1enta .l.ie 2apt.stici 4in 0ariate .rsă 4e preaten+ionare necontrolată ca . acela.i c.i 2iecare 4iapo1iti0 este exp.tor.l.i are posi/ilitatea să regle1e amplasarea spa+ială a 2ig.minii am/ientale( Aparate pentr.nor scene 0i1.lare a.l( $tim.te stim.l percep+iei tri4imensionale( Principi.n capăt 3n interior.it se măsoară la <k" A<k" 5 G* 5 Cop:right .l c.tor.te 4e la .nor microelectro1i amplasa+i 3n apropierea ochilor 3n 2.l cap.l cărora s.l 4e /a1ă al acest.i po1i+iilor 3n pro2.tili1ea1ă generatoare 4e s.l.i melo4ici" 0er/ali sa.ă imagini plane care re4a.4iti0ă c.n1ime( Pentr.lt mai gra4ată 3n con4i+iile 3n care s./iect.l .i 4e1a0anta=.l este .tii paralelipipe4ice l. a=.ie să a.rilor ce se pot 4eplasa pe .i o s.li( Pentr.i )C<k( Dispo1iti0ele pot permite emiterea s.it 4ispo1iti0. in0estigarea locali1ării a.ră" care o2eră impresia 4e pro2.aleP .cările oc.i calc.ngi 4e aproximati0 4oi metri" 3n interior.1ionea1ă 3n .l că.l .că la acela.r/ării capacită+ii 4e apreciere a 4istan+elor .i 4e inci4en+ă al l.l.lator.ie .n alt a0anta= 3l constit. amplasarea celor 4o.nt 4estinate . 2ost ela/orate so2t.rmător.l legat la ochi prime.nt pre1enta+i prin interme4i.te 3n acela.lilor pe ecran c.l.netelor m.l.l stim.l c.ină o serie 4e 2ig. 4istorsi.nor imagini complexe ce pot 2i o/+in.l( Proce4e.ea1ă &ihairapi4 ANIŢEI reac+ia electro4ermală" .i( Eoarte .tor.i aparat constă 3n pre1entarea a 4o. a=. e0al.lii ac.l pre1entării stim.l.lator a06n4 a0anta=.i prime. cree1e e2ecte 4e .i s.s are a0anta=.rătorilor( În schim/" 4e1a0anta=.ri 4e stim.

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

În 3ncheiere tre/,ie să preci1ăm că n, 0om p,tea 3n nici ,n ca1 a2irma existen+a ,nor 7aparate care măsoară percep+ia[( Aparatele" 4ispo1iti0ele" proce4eele pre1entate constit,ie 4oar o mică parte 4intre res,rsele in0estiga+iei experimentale as,pra percep+iei( Experimentatorii pot să imagine1e proce4ee 4e l,cr, originale .i a4ec0ate cercetărilor respecti0e( Cel mai /,n exempl, 3l constit,ie camerele 3nclinate" trape1oi4ale" circ,lare care a, permis in0estigarea 2r,ct,oasă a 0ariatelor aspecte ale percep+iei(

5 GG 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A ATENŢIEI

*(' *() *(* *(G

Con+in,t,riReac+ia 4e orientare Vigilen+a" 0aria/ile experimentale De la 0igilen+ă la aten+ie Tehnici" aparat,ră

/iecti0e'( Pre1entarea a/or4ării experimentale a reac+iei 4e orientare .i a stării 4e 0igilen+ă )( Pre1entarea 0aria/ilelor experimentale" tehnicilor .i aparat,rii( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere*(' Reac+ia 4e orientare I0an Petro0ici Pa0lo0 a acor4at o aten+ie 4eose/ită reac+iei 4e orientare consi4er6n4 că acest tip 4e re2lex are o importan+ă remarca/ilă pentr, comportamentele a4aptati0e ale organismelor( Pa0lo0 consi4era că reac+ia 4e orientare 4epă.e.te simpla orientare a receptorilor către s,rsă( El a 4en,mit acest re2lex 7ce se 3nt6mplă@[ consi4er6n4 că aria acest,ia se extin4e 4e la 4eclan.area receptorilor la sesi1area mo4i2icărilor 4in me4i,l,i 3ncon=,rător ceea ce constit,ie timp,l 4e pornire a ,nor reac+ii 4e apropiere 4e hrană" 4e sex,l op,s sa, al ,nor reac+ii 4e e0itare a pericol,l,i 4ar" .i 4e c,rio1itate" orientată spre c,noa.tere( .i ,ni2ormitatea răsp,ns,l,i( Ja prima aplicare a ,nor stim,li se 4eclan.ea1ă reac+ii 4e orientare caracteri1ate prin acela.i ta/lo," in4i2erent 4e nat,ra stim,l,l,i( $5a constatat o rela+ie relati0 propor+ională 3ntre intensitatea stim,lării .i cea a reac+iei 4e orientare" ceea ce semni2ică 4e 2apt mecanismele acti0ării speci2ice ale receptorilor 3n /a1a legii prag,rilor sen1oriale( În con4i+ii 4e la/orator Pa0lo0 >'AK*?" $oWolo0 >'AF<?" Elor, >'AFC? a, i4enti2icat ,rmătoarele mani2estări ale re2lex,l,i 4e orientare la animalele s,p,se experimentelor 4e st,4i, a re2lex,l,i con4i+ionata? 3n plan motor se pro4,ce 3ntoarcerea cap,l,i" ci,lirea ,rechilor" ,n 3ntreg sistem 4e reac+ii 3n4reptat spre contact,l organism,l,i c, o/iectele" ceea ce asig,ră a=,starea anali1atorilor .i o mai /,nă percepere a stim,lilor( D,pă $oWolo0 re2lex,l 4e orientare este 4oar o reac+ie nespeci2ică 2a+ă 4e stim,lii 5 GK 5 noi 3n timp ce acti0itatea 4e in0estigare ce are 4rept scop explorarea
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIŢEI

o/iectelor" a spa+i,l,i 3ncon=,rător este achi1i+ionată .i alcăt,ie.te ,n 0erita/il Psihologie experimentală re2lex 4e orientare con4i+ionat( $e s,gerea1ă ast2el 4o,ă componente ale mecanism,l,i 4e 2,nc+ionare a reac+iei 4e orientare- ,na 3nnăsc,tă .i mai

p,+in

ela/orată .i ,na 4o/6n4ită ca expresie a re2lex,l,i 4e orientare5in0estigareP /? mo4i2icări respiratorii" c,m ar 2i hiperpnea sa, oprirea respira+iei pentr, 2oarte sc,rt timpP c? cre.terea 2rec0en+ei car4iace >accelerarea p,ls,l,i?" /ra4icar4ie" 0asoconstric+ia extremită+ilorP 4? reac+ia electro4ermală care se mani2estă ampl, 3n reac+ia 4e orientareP e? 4ilatarea p,pilei >mi4ria1ă?( Acest cortegi, 4e mani2estări ne,ro0egetati0e .i m,sc,lare asig,ră pregătirea organism,l,i pentr, ac+i,ne" răsp,n4e la 3ntre/area 7ce e 4e 2ăc,t@[( Element,l com,n al acestor reac+ii ne,ro0egetati0e este nespeci2icitatea Varia/ilele 4epen4ente 3n cercetarea reac+iei 4e orientare se exprimă prin e2ecte comportamentale /ogate( $pre exempl," $oWolo0 i4enti2ica ,rmătoarele mani2estări ale reac+iei 4e orientare la ,n stim,l sonor- mi4ria1ă >4ilatarea p,pilei?" cre.terea sensi/ilită+ii 0i1,ale" cre.terea 2rec0en+ei /iopoten+ialelor occipitale la EED" cre.terea perimetr,l,i 0i1,al" mo4i2icări ale contrac+iei inimii" ale electrocar4iogramei" mo4i2icări 0asomotorii" respiratorii" electro4ermale" eli/erarea 4e hormoni >a4renalină?" cre.terea ton,s,l,i m,sc,lar" concomitent c, inhi/area acti0ită+ii re2lex con4i+ionate a2late 3n c,rs( În mo4elele experimentale s5a ,tili1at stim,larea l,minoasă intermitentă c, 'B cicli pe sec,n4ă 3n )* 4e aplicări" ceea ce a pro0ocat o mo4i2icare a ritm,l,i al2a 4e la '< cicli pe sec,n4ă la A cicli pe sec,n4ă( În stim,larea a,4iti0ă c, ,n s,net intens s5a pro4,s o cre.tere a răsp,ns,rilor cortex,l,i 0i1,al i4enti2icate prin EED >$oWolo0" 'AF<?( Aspect,l partic,lar care a atras aten+ia cercetătorilor este stingerea reac+iei 4e orientare( În mo4 o/i.n,it" ,n re2lex necon4i+ionat" 3nnăsc,t" poate 2i inhi/at par+ial sa, total prin stim,larea conc,rentă a alt,i receptor sa, prin stim,larea ,nei 1one centrale a sistem,l,i ner0os( Reac+ia 4e orientare se stinge 3n con4i+iile 3n care stim,l,l 3.i pier4e 4in no,tate prin aplicarea sa repetată( Iernln4e15P]on >'AF<? consi4era că stingerea" p6nă la 4ispari+ie" a răsp,ns,rilor 3n ,rma aplicării repetate a acel,ia.i stim,l are la /a1ă ,rmătoarele mecanismestingerea reac+iei 4e orientareP 3n0ă+are negati0ă" a4aptare negati0ă" o/oseală asociati0ăP o/i.n,ire( Termen,l 4e o/i.n,ire >ha/it,ation?" a 2ost intro4,s 4e către Do4ge >'A)*" 3n Elor," 'AFC? .i se 4e2ine.te prin pier4erea semni2ica+iei ,nor stim,li sen1oriali 3n ,rma aplicării lor repetate( &ai 4irect sp,s" o/i.n,irea se 4e2ine.te ca simpla 3n0ă+are 4e a n, mai reac+iona la stim,li care .i5a, pier4,t importan+a 0itală( $e imp,ne 4istinc+ia 4intre termenii 4e o/i.n,ire .i a4aptare sen1orială sa, acomo4area ner0,l,i( /i.n,irea este re1,ltat,l aplicării repetate a stim,lilor pe parc,rs,l a mai m,ltelor min,te .i poate persista ore sa, 1ile( E2ect,l o/i.n,irii este ,n,l speci2ic- a/sen+a răsp,ns,l,i este caracteristică n,mai stim,l,l,i repetat" n, .i pentr, cei apropia+i >3nr,4i+i?" iar reaplicarea stim,l,l,i sa, schim/area con4i+iilor 3n care se aplică acesta con4,ce la reapari+ia reac+iei 4e orientare( 5 GF 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT )<'' Experimentele 4es2ă.,rate 3n la/oratoarele l,i Pa0lo0 a, s,gerat 4o,ă ID mo4alită+i 4e mani2estare a stingerii reac+iei 4e orientare- ac,tă .i cronică( În stingerea ac,tă reac+ia

l.en+a aplicării repetate a stim.i la stim.irea echi0alea1ă c.n 7mo4el ne.n. 4ispari+ia .p.it 4e/.ronal[ al stim.tă a aten+iei" iar mo4elele 4e s.i al2a asociată c.l.rmărin4.rmătoarele mani2estări comportamentale.teP 3n stingerea cronică reac+ia 4e orientare se resta/ile.l. mo4el.i 7ha/it.perea excita+iei con4i+ionate sa. permis ela/orarea al2a .nor reac+ii 3nnăsc.i al2a( /i.pra mo4alită+ilor 4e men+inere a aten+iei 5 GC 5 pe o 4.irea este interpretată ca ./cortical >Pa0lo0" 'AK*?( Iernln4e15P]on >'AF<? 3ncearcă o conciliere concept.ce" 3n con4i+iile monotoniei" la instalarea somn./ in2l.nei reac+ii pe care n.i al stingerii acesteia se reali1ea1ă prin mi=loace 4i0erse pornin4 4e la microelectro1ii implanta+i 3n cortex.ce /locarea ritm.4i.l.irii? se mani2estă prin capacitatea . ca o 2ormă a inhi/i+iei con4i+ionate" ceea ce *() Vigilen+a" 0aria/ile experimentale limitea1ă 4e10oltarea reac+iei 4e orientare( În+elegerea este in4ispensa/il legată 4e 4escoperirea Reac+ia 4e mecanismelor orientare este aten+iei expresia 3nnăsc. >2lasch? pro4.i mo4el explicati0 a4ec0at as.tiin+i2ice a aten+iei( $t.l ne.ronal al stării 4e 0eghe( Descoperirea meto4ei EED a permis p.n4amental cere/ral este ritm.romotorii .4iile EED" Ians #erger >'A)C? a 4emonstrat că ritm.cleară( În experimentele sistematice 3ntreprinse 4e gr.te" iar stingerea prin 4ispari+ia celor 4o/6n4ite >&argareta $teresc.t.i 4e orientare ca 4e10oltare progresi0ă a .i a/or4are ne.5se reac+ia 4e /locare a ritm.perioară( .l care con4.ce la reac+ia 4e orientare" 3n .l.ngă 3n con4i+ii 4e Cop:right .ne 4istinc+ia 4intre 3n0ă+area negati0ă .l.lare" oprirea respira+iei" reac+ia electro4ermală" cre.rma .lare" electro4ermale" ne.l.lare( $. DEPARTA&ENT ID )<'' per2orman+ă s.i a stingerii reac+iei" 4e0ine . mai răsp.port. o pro4.l necon4i+ionat constă 3n 3ntrer.i a=.i prop.l 4e a 4a na.pra mecanism.l l.n.rata .i stingerii la om s5a apelat la tehnica EED" .nii m.rată c6t mai l.l ca e2ect al 4i2. interpretat stingerea re2lex. stările 4e 0eghe .ation[ >Do4ge? .n re2lex con4i+ionat 3n care stim.cea 3nainte( A.terea tensi.ală 3ntre 7stingere[ >Pa0lo0? .5se .te 4.l 4atP 3n0ă+area po1iti0ă >ca e2ect al o/i.ng6n4 p6nă la tomogra2ia comp. mai coinci4 c.i 4e aten+ie sa.l experimentală a.i( Pa0lo0 consi4era somn.i al2a 3nso+ită 4e .rma repetării .l.rsa 4e stim.i somn( Eon4ator.n stim.n4e la .ga+i sa.ce la resta/ilirea ritm.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4e orientare se resta/ile.lilor n.te gre.l no.l.nci c6n4 parametrii stim.l 2.l.lilor( Reac+ia 4e orientare apare at.5 Volanschi" 'AFB?( $t.l experimental al reac+iei 4e orientare .i cea po1iti0ă( În0ă+area negati0ă >ca e2ect al stingerii? se mani2estă prin 3nlăt.l.nerea 3n rela+ie a mani2estărilor /ioelectrice c." 3n .l animalelor la 3nregistrarea mo4i2icărilor /ioelectrice" 0asc.l. pri0ire la intensitatea" calitatea" 4.l.i con4. constit.1iei proces.n stim.n.l.coala sa a.i care integrea1ă in2orma+ia c. co2eină( Pa0lo0 .l.l. o/i.m .n.nor aplicări repetate" apel6n4.len+i s.tere .i as.i inhi/itor pe 3ntreaga scoar+ă cere/ralăP 3n aceste con4i+ii stingerea reac+iei 4e orientare este ini+iată la ni0el s.i /ioelectrice( Un stim.n.i se ela/orea1ă la ni0el cortical .orientarea pri0irii spre s.n.i stim.i proces 4e inhi/i+ie con4i+ionată internă( $tim.pă '<5'K min.teri1ată sa.i .ire a.i or4inea 4e pre1entare a stim.lcere/rale in0estiga+iei .ronal( Repetarea aplicării stim.i 4e stingere sa.tile" expresie a capacită+ii 4e a n.i $oWolo0 as.n.l con4i+ionat care poate con4. componentele sen1oriale" motorii .sc.l experimentale as.rarea reac+iilor in.pra 2enomen.l.a4ar" o/i. a pier4erii acesteia prec.praa4ă.l. re1onan+ă magneto5n.pra 4e2icit.

i 3n 0aria+iile stării 4e 0igilen+ă" care" la r6n4.ie căi a2erente ascen4ente spre cortex" iar cele 4escen4ente spre ne.ngirile axonice ale ne.n4e comportament. ni0ele 4e 0igilen+ă( N.i" acti0ită+ii 4e orientare" 0igilen+ei" aten+iei sa. intrarea 3n acti0itatea sen1orială" motorie sa.11i .tere a 2rec0en+ei .l 4e 0igilen+ă( El 4e2inea 0igilen+a ca o capacitate c.nt rele0an+i pentr.i simpatic al mă4.n./ n.l emo+iei ci . stres.rmătorii.lat( Aceste 0aria+ii s.at prin 3nregistrările 2l.l sang0in cere/ral constit.lar poate 2i e0al.i motor .nchi.n /ioc. sa.lare s.ne . rol.ne 3n e0i4en+ă poten+ial.i 4e/it.l.i( Varia+iile ni0el./liniată 3ncă 4e Iea4" 3n 'A)* >4. 7repa.n trase.i &ago.n4elor cere/rale( Eorma+i.a+iilor 4e excita/ilitate 5 GB 5 Cop:right .i scă4erea amplit.pra proceselor ner0oase( Această corela+ie a 2ost s.s ton.li 4e intensitate 2oarte scă1.s 3n 0oca/.i 0egetati0( Eorma+i.n4elor /ioelectrice echi0alea1ă c.rologiei termen. intelect.lată exercită e2ecte 2acilitatoare generali1ate( Acest l.mele 4e ton.nt pert.i acti0area aten+ieiP este o trecere 4e la starea 4e 0eghe 4i2.l 2orma+i.lar.l 3nso+it 4e ritm.l./liniem că 0igilen+a 4esemnea1ă capacitatea 4e 4etec+ie a semnalelor impre0i1i/ile a2late la Varia/ile 4epen4ente 9 in4icatorii stării 4e 0igilen+ă s.4inii .tor.l EED" tre1irea se asocia1ă c.i 4e aten+ie" tot..1ă la cea 4e o 0eghe acti0itate 4esinscroni1ată( În starea 4e 0eghe p.cr.l EED pre1intă caracteristici generale com.nii retic.m al stărilor 4e acti0are" la o extremă este sit. este 4emonstrat 4e prel.i cel 4e ni0el 0eghe acti0ă amplasat 3ntre ni0elele 3nalte la care comportamentele s.i tre/.tem 4istinge 4o. o 0aloare a4aptati0ă( Termen.s.l.l.l sistem.ie să s.ne 3n e0i4en+ă rol.0ei spinării Pornin4 4e la 4escoperirile l.sc. există 4i2eren+ă 4e con+in./linia.ronilor motori( Electromiograma >E&D? p.nor stim.nt .i starea 4e excita+ie extremă p.s.l.l al2a .i optim 4esa.s retic.a+iilor stării 4e 0igilen+ă( comportament a4aptati0( Chiar s.l ei" 0a exercita e2ecte acti0atorii as.gerea1ă trecerea spre somn( $.i stării 0eghe o acti0itate sincroni1ată" iar 3n starea 4e 0eghe acti0ă tre1ire .i serie 4e4e ni0ele 4e4i2./ aspect.l cere/ral care are e2ecte 4e tre1ire /ioelectrică( Într5.nite s.ronii motori . starea 4e 0igilen+ă la toate 0erte/ratele st.cel 4e atentă( 0igilen+ă Ereeman >'AGB? sen1orial[" ..tă se constată 0aria+ii ale 4e/it.n Acest ni0el optim 4e 0igilen+ă este expresia .i e2ectori 4e la ni0el.nea retic.n. cre.l.ală" iar o scă4ere a 2rec0en+ei s.i 4e acti0are se 0or regăsi" 3n plan comportamental" .ie in4icator 0ali4 al 2l.l acestei acti0ită+i 3n men+inerea ton.nea retic.l este inhi/at(.l.ată starea 4e somn" iar la cealaltă cea 4e excita+ie maximă( teoria acti0atorie n.l ac+i.1ă sa.ct.i &or.tem pentr.i sang0in 4in 1one corticale precis locali1ate >0e1i Ani+ei" )<<*?P in4icatorii acti0ită+ii m.lată pre1intă 4i2eren+e 4e ni0el 4e acti0itate re.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală O O O care 4escrie repaos./stit.i alte mani2estări speci2ice somn.la+i care constit.n >'AGA?" Jin4sle: >'AK'? a0ansea1ă 7teoria acti0ării[ prin care p.t 3ntre . DEPARTA&ENT4e ID )<'' ale ne. acoperă 4oar 2enomen.ren+ii cere/rali" prele0a+i c.sc.it cel.r/ate la ni0elele 7atentă[ scă1.l a 2ost 4eseori s.i Ie// >'AKK? s.l m. a=.l.late 4in tr.l ne.1ă tre1ire4escri.pă Eraisse" 'ABA?" care a intro4.ne ni0el 4e intensitate liminală( Între somn .l acti0ită+ii corticale" sistem.l" relaxarea sen1orială 3n stare 4e 0eghe( cre. 0igilen+ă 4i2.i ceea ce re2lectă starea centrilor reglatori ai 0igilen+ei( În con4i+ii 4e repa.ct. nesincroni1atP .4iate( Traseele EED speci2ice i4enti2ica o somn. existen+a .s./ in2l.nt 4emonstrate prin e2ectele lor la ni0el.ronilor retic.n contin.te care se caracteri1ea1ă printr5.ă sta4ii.en+a .terea 2rec0en+ei .

i m. caracteristici pentr.a+iile care implică o acomo4are la me4i.te" ton.l citat a2irmă că răsp.i 0aria+ii ale ni0el.i ton.l că" 4eseori" 7tre1irea[ este pro0ocată 4e stim. >asc.i 4e 0igilen+ă( A.i c.ns.lar" re2lect6n4 .intensitatea" no.s .ce 7tre1irea[.lat.4i.a+iile 3n sen1oriali( care cre.i la cortex 2ără să El.i ton.l.r/at 4e stim.i" Varia/ilele in4epen4ente re1isten+a 7Tre1irea[" 4e/.n in4icator al ni0el.n.nt cele mai importante 0aria/ile in4epen4ente coman4ate 2olosite 4est.tatea .i pentr.ie 0aria/ila in4epen4entă cea mai importantă pentr.n răsp.ronilor motori 4e la ni0el.ns re2lex 4e contrac+ie( Antrenarea acest.l sen1orial" capa/ilă să pro4.că 7tre1irea[( În timp. a se ampli2ica 3n sarcinile psihomotorii( $5a constatat că" 3n sit.l retic.n in4icator consistent .l.i al 0igilen+eiP Oin4icatorii acti0ită+ii 0egetati0e Erec0en+a car4iacă este co/or6tă 3n timp.nt electrică a pielii este ri4icatăP 3n sit. toate acestea" intensitatea n.ct.tă proprii repa.l.nge răsp.l somn.i m. constit.l.l stim.ltare sa.ie . o/ser0a+ie 0i1.ală constit.l >prinID no.s.ne a2ecti0ă" tre1ire 4e a 0igilen+ei" electrică a pielii sca4e" iar este s.i re2lex prin lo0irea ten4on.ns.l.l mental" constr.nc+iilor motrice .ie să 3n4eplinească trei 4e re1isten+ă electrică a pielii constit.nt re2lexele ten4inoase care se op.t" la 2el ca .s.sc.sc" at.chi.n in4icator al stării 4e 0igilen+ă( $5a constatat că 3n stări 4e 0igilen+ă scă1..lilor Yi 3n timp. a 2i controlată .ternici( )( No. DEPARTA&ENT )<'' acti0ită+ii retic.l la ni0el.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală al m.l.l 4e 0igilen+ă" 4eclan.lară este prea rapi4ă pentr.nii al retic.l.i 0egetati0e( r" Cop:right 4acă stim.nii gra0ita+iei( Întin16n4 m.tonomă" exist6n4 sit.ri 2l.l.tatea este 0aria/ile care 4esemnea1ă orice schim/are /r.l somn.nci acti0area retic.n /.s.tor.i o 0aria/ilă a.x contin.p.li sla/i ca intensitate" la 2el c.i el lent" iar" 3n paralel ton.l stării 4e 0eghe .ie .tatea sa? se instalea1ă /r.s.ră ce intensitatea stim.ală relaxată?" 2rec0en+a car4iacă sca4e( În schim/" 3n sit.6n4 $RAA prin interme4i.ate .l somn.l retic.l cortical( Pe măs.te .sc.nt mesa=e sen1oriale care pot a=.i ton.i s.i" relaxării" somn.ante 4atorate schim/ărilor 4e excita/ilitate a ne.n an.i a2l.l.l mă4.lare s.lilor" 4eclan.s.a+iile 3n care implică participare >calc.m somn.i implicat 4e organism.l poate răm6ne nepert.x.nt moti0a+ională sa.i sen1orial este prima con4i+ie pentr. a pro4.i 4e reglare a 0igilen+ei( '( Intensitatea a2l.ie .late" ast2el 3nc6t 0aria+iile acestor reac+ii constit.scă n a2l.te 4e a2l.ns. semni2ica+ia( $. stim.lare a 2. reali1area 7tre1irii[ 0igilen+ei( Datele empirice 4emonstrea1ă 2apt.t.l.l căilor ner0oase nespeci2ice( C.i 0ali4 pentr.i 4e 0igilen+ă s.ie .x.l.li 2oarte p.l 2orma+i.rile electro4ermale s.lări(re1isten+a $.te ni0el.lar .s.gerea1ă că această acti0itate /ioelectrică re1i4.lar este scă1.lar cre.irea 4e 2ra1e?" 2rec0en+a car4iacă se ampli2ică( Reac+ia electro4ermală >RED? constit.l.i 3ncărcăt.sc.l.x.s.l..l tre/.cări se pot constata 0aria+ii ale E&D" ceea ce s.n /.lării cre.ra 0aria+iile a2ecti05 ni0el.l e2ort" tensi.l ele antrenea1ă . Rtre1ire[( Intensitatea poate constit.s+in.x.l cortical se ampli2ică antren6n4Npro0oc6n4 inhi/area 5 GA 5 .0ei spinării ce coor4onea1ă motricitatea( Examen.ie o 3n experimental stării 4e 0eghe( 4o0a4ă 4irectă a stării 4e excita/ilitate a sistem.pra2a+a pielii( În a/sen+a oricărei mi.rii prin 3nregistrările 4e pe s.l p6nă electro4ermal se antrene1e ampli2ică( tre1irea( #loch" 'AFK >3n sen1orial Eraisse" 'ABA? a2irmă că 0aria+iile ni0el.n ac+i.n in4icator al ton. o 2or+ă constantă pro0oacă răsp.l.a+ii c6n4 ac+ionea1ă separat" in4epen4ent 4e semni2ica+ia stim.mit ni0el al 0igilen+ei( Un alt in4icator al acti0ită+ii m.l re2lexelor ten4inoase constit.sc.

.

i .i( Cercetările 4e psiho2i1iologia somn.taP #.ternic 4econectate( Înseamnă că 1onele s.i 2acilitarea 2.l.l.te la sc6ncet.lipsă 4e con5 limitatăPaten+ie trol" imo/ili1are" 4i2.i 9 4iscriminări percepti0e( Ta/el.mit ni0el 4e 0igilen+ă .n4e lente c.n an.nă..i . amplit.primată" /a chiar răm6ne sensi/ilă la o mo4i2icare a me4i. o capacitate 4e 4iscriminare sen1orială aparentă 3n raport c.n an.i n.i 0egetati0e >I.l somn./corticale" starea 4e 0eghe 4i2.te sistem.li 3nainte 4e a se reali1a propria sa tre1ire@ Înseamnă că" 3n timp.să( Veghe relaxată($incroni1atăP ritm al2a optim( $omnolen+ă( Ritm al2a re4.4ine re4. reac+ionea1ă la alte stim.tină .i g6n4ire asocia+ii li/ere( creatoare( $tare 4e grani+ă $la/ă3ntre somn .reac+ii rapi4e" e2iciente" selecti0eP anticipare comportament 7concentrată[" organi1at pentr.or 4e int.ns.i o 0aria/ilă 4e control at.tienti1are comportament.pă Jin4sle:" 'AK) .l Contin.i corespon4en+ele sale /ioelectrice .a+ie para4oxală.0allet" 'AKCP 3n P( Eraisse" 'ABA?( *( $emni2ica+ia" 3ncărcăt.mit ni0el 4e 0igilen+ă c.rie"amplit.tea5o tre1i( Dar aici apare o sit.5 anxietate(să5mo4eratăP 2rec5 0en+e rapi4e ames5 tecate( Aten+ie" alertă(Par+ial 4esincroni1atăP pre4omină .area 7tre1irii[( Este o 0aria/ilă c.i rare .i comportamentale >a4aptat 4.l.gelin .1ie" tre/.n an.ternic inhi/ată" tot.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală cortical" ceea ce antrenea1ă o tre1ire totală a cortex.m re.l somn50eghe .ronale( În anterioare( ca4r.ea1ă tre1irea" semni2ica+ia este . aten+ia loc.ce n. arătat că" 3n somn" str.l copil.i a.i necoor4onată" Emo+ie p.năreac+ii 4e 2a0ori1ea1ă r.1ă .l.i" se men+ine ." mama care se tre1e.i caracteristică ce 4eclan.i starea 4e hiperexcita/ilitate( antren6n4 . 7set[( răsp. DEPARTA&ENT ID )<'' .l.i 4e 0igilen+ă" iar pe 4e altă parte este .l .it empiric( De exempl.l 3n se 1onele acti0ită+ii ne.l.i ner0os" 4e.rma .m.l. 4.l ner0os să 4iscrimine1e stim.pe 4e o parte este o 0aria/ilă in4epen4entă a cărei manip.nt cel mai p../corticale conser0ă .m somn50eghe" sit./lă accep+i. semni2ica+ia 0itală a stim..c.lilor( În concl..ra a2ecti0ă sa.nc+iilor motrice .i" acti0itatea sistem.nci c6n4 2olosim alte 0aria/ile( Ca 0aria/ilă in4epen4entă" ca 2actor .i p.i mi=loace 4e acti0are re1i4.ea1ă 3ntre s.n4e rapi4e c.e.ri 3n serie( Aten+iene2or+ată" #.i $tare 4e con. moti0a+ională constit.l.mit ni0el *(* al capacită+ilor 4e la 4iscriminare percepti0ă" 4ar .i a.i 0aria+ii ale ni0el.mit gra4 4e mo/ili1are al ." 'AFC? Ni0el 4e acti0are Caracteristicile EED Ni0el 4e E2icien+a con.s .5 4ine re4.. n.rile corticale complexe >scoar+a? s.ternicăP Desincroni1atăP teamă"2.n.nor con4i+ionări con4i+ionări 3.1ă" 4e1organi1are( 2ragmentară" con2.i Aceste contin.ie să acceptăm că" 3n timp.lări care ar p.l somn.1ie( Aten+ie selecti0ă care se poate com.ne.ct.mai 7tre1irea[" 4ar .lare poate pro4. este s.ie cea mai importantă 0aria/ilă 3n 4eclan.tiin+ă $la/ă.i" 4ar n.i Elor.i #o.ală De la 0igilen+ă aten+ie 3n Aten+ia implică . 5 K< 5 Cop:right .l.n an.

.

.l RED >reac+ia electro4ermală?" ast2el 3nc6t se poate 0or/i 4espre .ns la concl.i 0i1.l.nii m.i pregătitor este legat 4e cre.i ni0el. ni0el.l 4e reac+ie este 3ntot4ea.nei po1i+ii interme4iare sit.i apoi reac+ia motorie( Con0ergen+a proceselor retic.l pregătitor se constată reac+ii ale 2orma+i. 2iin4 0ă1.l pregătitor" acti0area retic. DEPARTA&ENT ID )<'' 4eri0at st.per2icial($al0e 4e 2.nii retic.itate( $omn s.i aten+ie ceea ce p.lat( Aten+ia este con4i+ionată 4e acti0area proceselor ner0oase" 4e amplasarea la .n4e lente >maiastării4e ample?( Ritm al2acon.sc.pra tensi.rt c.l.n 7re2lex 4e 2ixare[ ce are menirea să a4.l( În realitate" a 2i atent as.tin+ei >a/sen+a >sincroni1arelamemorării stim. a.nii retic.late me1ence2alice 4eclan.n1ătoare .x. a 0ise5 ta/lo.nea" orientarea selecti0ă a aten+iei .că 3n 1ona 2o0eei imaginea o/iect.cărilor glo/ilor .n cortex acti0( At.l.i 0igilen+ei c.ltan c.cere semni2icati0ă a TR( $5a a=. 5 K' Cop:right .lare electrică a 2orma+i.te 4eplin exprimată 3n 2ocali1area aten+iei reali1ată sim.me" 3nseamnă" 3n 5 principal" să5l 2ixe1i percepti0( De aici a.+e s5a inter0enit 4irect as.l 4e a0ertisment antrenea1ă /locarea ritm.ccesi0e prin 3nregistrarea mi.s. c6t este mai mare amplit.. inhi/area 1onelor 3n0ecinate( $e poate 0or/i 4espre ni0ele ale 2ocali1ării care pornesc 4e la organele 4e sim+" cel mai /.l.lare" coresp.lară" apoi a 0igilen+ei" 3ncor4area" tensi.i 0igilen+ă( $5a constatat că 0alorile TR se asocia1ă c.l 4e reac+ie >T(R(? il.n exempl.l esen+ial al semnal.i al2a coresp.n semnal 4e a0ertisment" timp.t( $emnal.l( Ja ni0el. ni0el.n.n4e stingerii ritm.i al2a" p.nei 4esincroni1ări a acti0ită+ii 1onelor corticale" ast2el 3nc6t a2l.nerea 3n alertă a organism.pra a ce0a an.l 4e 0igilen+ă c.n4(Un4eample. K<< ms 3nainte 4e semnal( În experimente pe maim.t o re4.ate c.i aten+iei se regăse.l sen1orial 0a a0ea impact pe .i ritm EED 4e sincroni1at( Ritm.i Pier4ere totală a c.cti/ilită+ii electrice a pielii( În experimente reali1ate pe pisici c.cerea marcată A/sentă( .l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală amplit.al a0em 4e a 2ace c.l speci2ic aten+iei( Există o legăt.i 0igilen+ei prin stim.4iile pri0itoare la 4.ire logică integrea1ă semnal./iec+ilor ale stării 4e aten+ie .l rapi4 .larea este prece4ată 4e . măs.l.ne 3n corela+ie ni0el.l.să(4e contin.l pregătitor( Rol.l aten+iei( $5a constatat existen+a .i cea a tre1irii /r.te( Înregistrarea in4icatorilor 2i1iologici ai 0igilen+ei a 4emonstrat că TR este c.rile 4e 3nlăn+.lară( Timp.1ia că există o 0aloare optimă a acti0ării retic.rarea TR simpl.nci c6n4 stim.i stim.terea ni0el.ri .late .l.4inea 4escărcării RED la semnal.l.i s5a o/+in.4iti0 3nso+it 4e semnal.strea1ă rela+ia 4intre aten+ie .ată 3ntre cea a somn.lare 3n TR( Raport.n ni0el optim al stării 4e 0eghe( acti0are excesi0ă a stării 4e 0eghe s.l 4e 0igilen+ă apreciat prin in4icator.pra ni0el.l receptor. /ioelectriclor?( nereg.na mai scă1.i .i pre1en+a .l con4.rata 2iecărei 2ixa+ii s.n4e .tiin+ăP 0ise( a/sent( $omn pro2.i prin acti0area retic.n raport 4irect propor+ional 3ntre 0ite1a TR .lare" ale 0igilen+ei . at6t mai sc.nei corela+ii 4intre estimările s.5 2rec0en+erare?Plărilor sa.i Re4.4ine0egheP re0erie(spora4ică" lipsită re4.primă comportament.5 A/sentă( 2oartelenteno. e2ecte 2acilitatoare as.ră 4irectă" e0i4entă 3ntre mecanismele 7tre1irii[ stării 4e 0eghe .i 4esincroni1at ce coresp.

i se răsp.l căreia se integrea1ă re2lex.i stim. o mi.te .n4e la ele prin 4i0erse reac+ii( &o4i2icări ale capacită+ii 3n asemenea sit.nghi.ri reg.pra 0igilen+ei a.s+ine P( Eraisse >'ABA?" la 0ariatele ni0ele ale 0igilen+ei se pot o/+ine 3n ca4r. că aceasta monotone 4e excitare( $.cărilor oc.l.i să le semnali1e1e( În experimente care ./iec+ii săi tre/.stim.m s.l interpretărilor introspec+ioniste( Prima pro/ă stan4ar4i1ată 4e e0al.ct.ie să 4etecte1e aceste 4iscontin.ie . să pri0ească timp 4e ) ore o 2oaie c.i această rela+ie se exprimă s.i 2ace .pă c.i la inter0ale nereg.i 4e a reac+iona la e0enimente 3nt6mplătoare .i5stim.i 4e al 4oilea ră1/oi mon4ial pentr.a+ii 4e o/ser0are a.l.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală oc.lari raportate la str.mite excita+ii .pra0eghere prel.l 4e 0igilen+ă >VIDIJ" acesteia( Vienna Test $:stem? are la /a1ă no+i.ra o/iect.i procesarea lor la ni0el.i are originea 3n s.ia. a2ectea1ă 4ec6t ni0el. ci2re".n a4e0ărat prototip al pro/elor 4e 0igilen+ă( În această pro/ă s.4iile experimentale as.i prosexigen care ac+ionea1ă sim.i[ constit.er:" 'AAG?( 7Test.n $.are a 0igilen+ei a 2ost reali1ată 4e către &acWMorth 3n timp.i măs.lare( Eixa+ia .l 2ăcea . p.ren+i( $t.l cel. pe cortex" poten+iale e0ocate care 4esemnea1ă trecerea mesa=elor sen1oriale .a+iile s.i orientarea aten+iei pot 2i 4isociate pentr.l 4e la 0igilen+ă la aten+ie trece prin mo4el.n4e c.l( Tehnicile 4e in0estigare a mi.l 4etectării semnalelor" 0igilen+a ce se 2olose.m. monoton s.i pri0ilegiată a acestor mesa=e prin 2ocali1are( $e pare că există mecanisme 4e intensi2icare a e2ect.n. mecanismele 4e inhi/are a stim.n salt 4.n ca4ran 4e ceas pre0ă1.ngită 4oar o consecin+ă a intensi2icării tre1irii pentr. scos aten+ia 4e s. că orientarea selecti0ă a aten+iei implică procesele corticale( D.lare ale .ă ori mai mare 4ec6t normal( $.nea 4e Dr.a+ii 4e examinare sărace 3n excita+ii este solicitată 4e exempl.late( Rar . 4e o oglin4ă 2ixată pe ochiP 3nregistrarea cinematogra2ică sa.i care apar rar( Această 0eghe 4.mătate 4e oră lim/a ceas.l 1onelor corticale( Pro/lema este c.i Tehnici" aparat.lare incl./iec+ii tre/./ aceste aspecte opera+ionale" 0igilen+a 4esemnea1ă o n.l. 3n acti0ită+ile 4e s./il legate .nt 4escoperite an.na c.l 2ixării care 2acilitea1ă 2ocali1area ca expresie a aten+iei( Centrarea percepti0ă n./l.minos 2oarte 3ng.l ceas.n4e" la '< min.l.n4al 4i2./iect.ra/ilă 3n sit.i mecanism. pe care se mi.pă CoQ.st >0i1i/il sa. prima 4ată 4e &acWMorth >'AK<?( 5 K) 5 Cop:right DEPARTA&ENT ID )<'' .n ac in4icator care5l stră/ate 3n '<< 4e sec.l.pra0egherea prin ra4ar" pe . rapi4itatea Test.l tre/./ 2orma ." la .l.rarea 0igilen+ei c.l me4i. 3nregistrarea 0aria+iilor 4e poten+ial asociate mi.tem consi4era scă4erea 0igilen+ei 3n sarcinile 4e sit.n4ă( Ja inter0al 4e GK 4e sec.i aten+ia s.n 2.i 2ascicol l.ea1ă 7tre1irea[ generală 3n ca4r.m se reali1ea1ă ampli2icarea selecti0ă .pra0eghe1e timp 4e 4o.nt in4isol.rate pentr.cărilor oc.ră rata 4etectării sa. proce4ee /a1ate pe aparate 4e testare( Ca la s. 4irec+ia pri0iriiP 2ixarea .ă ore . Ro:al Air Eorce >4. ra4ar( Din acest context istoric s5a 4e10oltat .? re2lectat 4e cornee sa. al 4etectării( stare a 4isponi/ilită+ii organism.4 2otogra2ierea 4eplasărilor .pra0egherea c.late arătător.l.n salt 4e 4o.te 3n psihologie mai ales 3n sens.lilor conc. ./ imperi.l.tili1ea1ă 0ariante ale acestei pro/e s5a 4o0e4it că 2actorii care intensi2ică tre1irea cresc*(K .ca arătător 3n salt..larea peri2erică 4eclan.i 4e 0igilen+a 3.1 sa. 2ost măs.l căilor sen1oriale sa. coinci4e 3ntot4ea.rmător.ită+i .ltan c.l men+inerii aten+iei 3n mo4el 4i2erit 4e cel al acti0ării( N. 3n in2raro.care pe sec.ie să s.i 3n me4ie 4e ') ori 3ntr5o =.pra0eghere( Cercetarea concept.t c.

li critici pe oră( În 0e4erea 3n+elegerii acest. c6t excita+ia critică se 4eose/ea mai m.lare e mică( Aceasta con4. st.i #aWan >'AKK?" la care s.pra0eghere( Dra2 >citat 3n Arnol4" 'AB<? a intro4.l VIDIJ a 2ost constr.l 4e răsp.teptării( Pornin4 4e la aceasta" a 2ost sta/ilit experimental 4e către ColQ.i stare 4e 0eghe ne3ntrer.i mărime 4e 2.li a.l ac. a 3n4eplini c.re 4e s.+i c.necate 3n mi=loc( &icile sectoare se l.it 3n 4o.it 4in m.nct l.l.lilor ac+ionea1ă contra 2rec0entei a.ie 3n4eplinite . rar" 4e 2lash5.4o5 5 K* 5 Cop:right .l reac+iilor 2alse este c.ne pse.+in 4.late" constante" ace.s că" la stim.i a p.i 4e aici la omiterea 3nt6mplătoare a semnalelor la acti0ită+i p./iec+ii tre/. 0e4erea mai rari 4ec6t la stim.l+i stim. omi.l .l. or4onarea 3ncercărilor l.rmător.ă 0ersi./solicitare( Rohracher .ne" 7&iggen/.l critic( 4istri/.l sector" iar c6teo4ată este sărit" 3n s.l./iect.nct.l 4e tre1ire coresp.li 4istri/.mino1itate constantă( Cercetări mai a0ansate a.rile 4.li critici" la inter0ale reg.citor . arătat ca pentr.i 2enomen p. DEPARTA&ENT ID )<'' 3nt6mplătoare" . arătat că p.i+i la 3nt6mplare( Deose/it 4e m.nă c.măr.n ni0el al tre1irii mai mic .l tre/.n.l+i a.tem pri0i .i c.care( P.n stim. să 4i2eren+ie1e 2lash5.ni( În 0ersi.ia.n timp mai 3n4el.care s.n p.n pas mai 4eparte" spre . importan+i? .rs.+ie la 3nt6mplare a stim.l+i o/ser0atori ca sla/e >intensitate mică a pre1entării stim./iec+ii tre/.pra 2actorilor moti0a+ionali >0oin+ă" interes? care in2l.i mo4" 3n .l 2.i c6n4 .n sector( Pentr.cces tema" s. p.i 2ără a0ertisment" semnalele n.l 3n sens. prime.i 4e ceasornic" ast2el 3nc6t apare o impresie 4e mi./iect.ho.t.tori prop.n alt stim.mitor acti0ită+i imp.l 4e s.i Ienning >citat 3n Dorsch" 'ABC? insistă as.l.ccesi.nt" ca .ce la o/oseală .ngă se cere s. s.n.ns apărea c.i s.i teoria 4e1acti0ării.lilor?" 2rec0en+a e0enimentelor critice e mică( Cei mai m.atem/er 9 &al:[ ecran./le( În a 4o.t ANIŢEI Psihologie clar( Alte explorări ale 0igilen+ei a.pă .a 0ersi.rg[" . 2ost trec. c6t 2rec0enta apari+iei .n4al al ecran.ie să reac+ione1e la salt.i este mai 3naltă .ri 4e l.n4al( De asemenea a.l critic e mai mică( serie 4e experimente a. să reac+ione1e prin apăsarea .pă circa =.ro52i1iologice ale acti0ită+ii" ce consi4eră că 4acă scoar+a cere/rală n.l scăpărilor a &ihaicresc.i 4e testare pre1intă .ie o/ser0ate apar nereg.minos sare 3n acela. c6t 2rec0en+a generală a semnal.ls.ngat" era c.măr. men+inerea an.minoase" ce apărea.n1ător 4.i la scă4erea e2icacită+ii( De la ra+ionamente asemănătoare pleacă .nile la satis2acerea cererilor 4e aten+ie .lte ori( $5a 4e4.n chenar l.ce la .nea 7e.minos sare c.mătate 4e oră n.lte teritorii mici( Ele s.l.minea1ă .n >'AF'? că n.nt sim+ite 4e cei mai m. .i" 3nt.l.i stim.ti stim. arătat re1.pă alt.ia.te pentr.s 3n acest context 3n+eles.lat .ri mai l.li noi sa.ptă" semnalele ce tre/.i teoriile ne.en+ea1ă ac+i.prasolicitare prin s.ltate analoage" caexperimentală 4e exempl.teptarea apari+iei stim.4ierea 0igilen+ei tre/. tre1esc aten+ia" aceasta 3nseamnă că s.nt pre1entate printr5. at6t mai mare c.l l.lt 3n intensitate .t 2i o/ser0at că 4.i 0igilen+ă( Test.nei taste( Pe parc.l experiment.n cerc mare" alcăt.rmătoarele criterii3n timp.nei perioa4e 4e 3ncercare mai l.i 3ntreg.lilor critici a 2ost in0estigată 4e mai m.la aport mai mic 4e in2orma+ie >2ără stim.n maxim F< stim. at6t mai /.l aparat.l 4.i acti0area 2orma+iei retic.pă .terea 4e 4i2eren+iere" a4ică e2icien+a acti0ită+ii 4.li critici era.minos5străl.

.

l total al reac+iilor 2alse >gre.ni 2ixate 3n timp.nor sec+i.l./iect. ca schim/ările acti0ită+ii 3n ca4r.n 2ee4/acW po1iti0 .i con+ine .tea sta/ili 4acă s.i men+ine aten+ia .l propri. in2ormarea con4.1ie" respecti0 alarmă 2alsă? apar rar 3n pro/ele comparate respecti0 4e norme prin son4a= 4isponi/ile( Corela+ii c.l n.măr.i stim.n stim.l este 3mpăr+it 3n a.l program 4e testare 4ec.i .l poate să răsp.l.l test. p6nă 5 KG 5 la apăsarea tastei se 3ntin4e 3n /loc.rile 4.pă poate&acWMorth" consi4era că s.rării test.l.l.i 0ite1a c.nt exactitatea prel. alte 0aria/ile n.i .i timpi par+iali( Varia/ila ne o2eră in2orma+ii 4espre 0ite1a 4e prel.l s. gre.l critic" este apăsată tasta 4e reac+ie( /./iect.rate c.l.l.1ie"capacitate 4.l 4es2ă./iect.i sa./iect.a+ii 4e 0igilen+ă . care s.i să poată 2i comparate .ne" n.nele c./iect. este pre1entat pe monitor.l3n care .i aspecte ale capacită+ii 4e reac+ie motorie a s.n4ă item 4.noa.minos 3ncon=oară o 4ată 3ntreg.c+i.nct.nea 7e.i 4.măr." p./iect.lilor critici p6nă la apăsarea tastei( Pentr.măr.l critic >gre.rile 4.ne? Valoarea me4ie a timpilor 4e reac+ie >3n sec.l a 3n+eles instr.l.rarea p.eală 4e omisi.eli.prin4ere a 4etaliilor 3n sit.l reac+iilor omise >gre.5i .i critic" 3ntreg.a+ii 4e stim.cător.măr.nă 0i1.i testla s.i test( Ja o s.l critic preexistent sa.l 4e o are il.rio/ser0a+iei 4e gre.n1ător( Ja G gre./le .a+ia 4e a rec.li critici stim.l trase.eli >in4i2erent 4acă e gre. altele" test.i 4e a5. la omisi.l l.nct.eli 4e il. apare pe monitor.( Dacă s.i( Timp.lare monotonă( Concret" s.s.( Ca 4i2eren+ă 2a+ă 4e 2a1a 4e exerci+i.l me4i.eala 4e omisi. 4acă apasă tasta 2ără ca 0re.l.l s.n.ngat( N.rge analog 2a1ei 4e exerci+i.n gra4 mai 3nalt 4e concentrare .ltă+ii cresc.i 3ntreg.pă terminarea 2a1ei 4e exerci+i.l.l integrea1ă o 2a1ă 4e instr.l este 3n sit.ng Varia/ilele 4epen4ente măs. pentr.t( Test.c+ia" respecti0 4acă a prel.nii( D.i o 2a1ă 4e testare propri.atem/er 9 &al:[ Cop:right 3ntre <"GG sec.ală o/ser0a+ie .rmea1ă nici o reac+ie .1ie? se 3ntrer.i n./iect.l să existe" po1i+ia gre.n ni0el al 4i2ic.n l. 4e la pre1entarea salt.l.l.a5 1i." aici n.eli 4e omisi.nei note T 4e peste F< 0aloare se 4.n timp mai 3n4el.lilor critici . a=.eli 4e il.i gre.tor.i ast2el pre1intă .crarea acestei 0ersi.l critic n. reac+ionea1ă la .l .crăriiNrec.l total al reac+iilor corecte la stim.l 4e .iască să aprecie1e salt. se pot repre1enta 3ntr5.nttimp( N.i se 4ă pentr..i prin ha.crat 3n mo4 serios tema( N.ne sa.cta= .n4eID >o/ser0at la .51is( Apari+ia itemilor 3n 2a1a 4e testare 4ec. a instr.pă .li critici În acest context pot 2i o/ser0ate 4o.eală coresp.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 0ersi.. apare nici .i cererea 4e a porni test.i prin sectoare ast2el 3nc6t acesta să tre/. DEPARTA&ENT )<'' parametrii stan4ar4 $' 3n 0ersi.nea stim.elii este pre1entată pe monitor./l.51isă( În 2a1a 4e exerci+i.pă A/les" c6n4" 4e 2ără 0re.ni necesită 4e aceea . pre1entarea 4in no.l acest.i 4e c./le( Prel.elilor( In4icatori pentr.l s.i ca alarma 2alsă" sa.mă totală 3naltă a reac+iilor corecte la stim.terii stim.n.l.1ie" respecti0 alarmă 2alsă? Reac+iile 2ără pre1entarea .rg6n4 2ără a 4a aten+ie tip. a p.pe pentr.i coresp. capacitatea 4e 0igilen+ă s./iect./iect.te salt.n4e? Această 0aria/ilă 4esemnea1ă 0aloarea me4ie a pre1entării stim. 4e il.l.ne Această 0aria/ilă pre1intă exactitatea 4e5a l.n stim.l.n stim.n 2ee4/acW la o 2alsă apăsare a tastei sa.noa.n mo4 interpreta/il( Această 0aria/ilă este 4e aceea o 0aria/ilă 4e control .ă tip.ng.l gre.crare a in2orma+iei 3n sit.n1ătoare ./iect.

.

rată" 4in moti0e 4e exactitate" n.n n.pra per2orman+ei s.r/ă 4e e0ol.i <"GA sec.ea1ă 4reapta 4e regresie( Cre.pra mo4i2icărilor 4e acti0itate ale s.terea >scă4erea? 4reptelor 4e regresie( Test.terea 4reptelor este măs.i la test prin raport.ncte .ngi .1ii as.l 4e timpi par+iali Valoarea me4ie a reac+iilor omise" a4ică al stim. lot.l test.l 4e 7$porti0i[ 3n cercetarea pre:entată 3n man.al.r/ă se a.i 3ntr5.+iei acti0ită+ii 3nlesne.măr.crarea temelor 4e 0igilen+ă( De2icien+e 4e acti0itate se exprimă 3n timpi 4e reac+ie mai l.măr 3n scă4ere al reac+iilor corecte la stim. 4.l.n4e >pentr.li critici" care 3.l.l timpilor par+iali Valoarea me4ie a reac+iilor 2alse pe n.i o pre1entare gra2ică a re1.are rapi4ă( De asemenea exista .pă re1.4en+i[?( Valoarea me4ie a reac+iilor corecte pe n.l 4e e0al.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală lot.i legate 3ntre ele printr5o c.i? .lilor critici 4istri/.rmat 0reo reac+ie 3mpăr+it la n.măr./iect. DEPARTA&ENT ID )<'' .l.l timpilor par+iali( Interpretarea e0ol.ltate ale timpilor par+iali" ci 4.ltatelor" 3n care re1.l 4ă posi/ilitatea examinator.te concl.măr.i să o/+ină o imagine rapi4ă as.ltatele timpilor par+iali i1ola+i s.pă itemii separa+i( 5 KK 5 Cop:right .nt repre1entate ca p.i+i la care n5a .l.+ie( Pe această c.l 4e 7$t./iect.i găsesc expresia 3n cre.i la prel.

.

ni0( 4r( &IIAI ANIŢEI #UCUREYTI )<<A5 )<'< 5'5 Cop:right . DEPARTA&ENT ID )<'' .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNIVER$ITATEA #UCUREYTI EACUJTATEA DE P$II J DIE YI YTIINŢEJE EDUCAŢIEI $ec+ia Psihologie DEPARTA&ENTUJ DE ÎNVĂŢĂ&bNT JA DI$TANŢĂ CUR$UJ P$II J DIE E%PER&ENTAJĂ & DUJUJ III A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A DbNDIRII" &E& RIEI YI ÎNVĂŢĂRII Tit.rsPro2( .lar c.

existat ) mo4alită+i 4e a/or4are .l 0aria/ilelor '(G Eixitatea 2.l .l.e2ect.nc+ională /iecti0e'( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are experimentală a re1ol0ării 4e pro/leme( )( Anali1a 0aria/ilelor implicate 3n st.i proces.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I DbNDIREA Con+in.nc+ionale( Precerin+eN.nile 3nso+ite 4e s.i 4in c.carea( El prop.rat timp.i re1ol0ării 4e pro/leme '(* Control.cces" ceea ce 3ntipăre.i al erorii( Thorn4iWe a p.ce la s.nei mi.nei ac+i. al 2ixită+ii 2..t.l a/or4ării experimentale /eha0ioriste prin cercetările sale clasice reali1ate as.cces.ti0" mo4alită+i ce pot 2i s.ri'(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a re1ol0ării 4e pro/leme '() Varia/ilele experimentale 3n st.ni corecte 4.i 3nt6mplător" lo0in4 o/iectele 4in =.l.l care con4. DEPARTA&ENT ID )<'' . anali1a 4e tip ascen4ent este mo4el.s accent.i o/ser0area 3ncercărilor acestora s.4i.n.l.l 3ncercării .l pe s.cces" consi4er6n4 că s./s.l( Exp.i 0aria/ilelor( G( Pre1entarea .tii ..ccesi0e 4e a ie.p )( anali1a 4e tip 4escen4ent top54oMn >4iri=ată 4e concepte? Il.l necesar 2iecărei 3ncercări( Ja prima 3ncercare" pisica a/or4ea1ă o 0arietate 4e strategii .mate celor ) a/or4ări 4escrise la percep+ie .4i.l.ita pare acci4entală" cel p.l g6n4irii .i re1ol.nere'(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a re1ol0ării 4e pro/leme Din p.3 repre1entare'( anali1a 4e tip ascen4ent /ottom5. este ca1.ce animal.i anali1ă a st.principi.i poate 2i integrată 3n anali1a 4e tip ascen4ent >4e 2apte?( 5)5 Cop:right .4i.i sistematic( Principi.nile c.i Thorn4iWeThorn4iWe este 3ntemeietor.cerea pisicilor 3n c.r( Re.l 3ncercare5eroare al l.l.i re1ol0ării 4e pro/leme( *( Anali1a control.ne legea propagării e2ect.8Inteligen+a animalelor[" 'BAB( Experimentele reali1ate pe pisici consta. e.ce legea e2ect.te mi.i.4i.ec 0or 2i eliminate( Acest gen 4e re1ol0are a pro/lemelor se /a1ea1ă pe 4atele experien+ei .i 0a re.+in la 3ncep.cces 0or tin4e să se 2ixe1e" iar ac+i.i mo4el experimental 4e st.strati0 pentr.l .tie( A 2ost măs.l g6n4irii .ac+i.tie 4in ce 3n ce mai repe4e .cări corecte a ca. 3n intro4.l.1at 3n0ă+area( De aici el 4e4.pra animalelor.i.t( Ulterior" pisica scapă 4in c.nct 4e 0e4ere istoric a.

.

ntarea celor * elementec6mp.ltanta legilor organi1ării( Concep+ia gestaltistă a extins aceste legi as.ă c6mp.ie 3ntre celelalte 4o.ce 3n c.l" iar percep+ia re1.l animalelor 3n ins.tili1ea1ă c.ronală? c6mp.minare?( /iect scop /iect mi=loc Criticii teoriei gestaltiste as..i Hjhler ne este 4ec6t o 0ariantă a experiment.2icient pentr.l inteligent se pro4.la Teneri2e >arhipelag.l l.n 2orma" o/iect.tea a=. consi4erat că experiment.că . a 4escrie int.i5a 4es2ă.i constată că cimpan1e.l gestaltist al int.irile 2i1ice? c6mp.se?( Hjhler consi4eră că act.l.l c.n ciorchine 4e /anane la care el n. DEPARTA&ENT ID )<'' .i c6mp percepti0( rgani1area elementelor c6mp.l .l.ltat..te int.rat cercetările pe cimpan1ei( Descriere experimentCimpan1e.pra inteligen+ei a. este s.tili1ea1ă pe am6n4o.ltă 4in con2r.nge( Acesta 0a reali1a repetate 3ncercări 4e a l.s 4e Vol2gang Hjhlermo4el.nge s.pra g6n4irii" consi4er6n4 că .ce 3n c6mp.l5mi=loc >c. a a=.me.a /ananele" 4ar n.i re1ol0area 4e pro/leme este re1. a/or4area 4escen4entă este mo4el.i o/iect.5se pe această concep+ie" Hjhler .ce at.i incercare5eroare .l pregnan+ei( În concep+ia gestaltistă se imp.nci c6n4 o/iect.l era 3nchis 3ntr5o c.s" /a chiar le .l psihologic >se instit.i( Experimentator..i percepti0 pentr.l intro4.ă >s.i+ia" 4e aceea pro/lema răm6ne 4eschisă( 5*5 Cop:right .strati0 pentr.l organi1ării c6mp.ri? Deci" percep+ia este re1.l .i percepti0 .i că percep+ia re1.ltă 4in principi.l5scop >/anana? .l prop.rologic >acti0itatea ne.i că n.tii 4e lemn .tii era at6rnat .tia pentr.i+iei >insight?( În anii T)<" Hjhler a st..i moment se n. a intra 3n ac+i.l 2i1ic >3ns.. p.ne 3n acela.nei organi1ări ce se pro4.i+ie >il.tia? intră 3n acela.l percepti0( #a16n4. 0a re.l A1orelor?( El a 2ost ghi4at 4e către concep+ia gestaltistă con2orm căreia percep+ia este re1.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Il.că '5) c.prap.l.ltat..i 4e ta0an.l ne.4iat comportament.

l.l.stra+iei >il.nii( În sit.l cogniti0 al acestora" p. că psiholog.a calitatea sol./iec+i care a.nt posi/ile compara+ii .n pretest" iar 3n test re4.i 3ntre acestea n.i procenta= există o rela+ie in0ers propor+ională.lat( De exempl.te 3n note T stan4ar4i1ate( Doar a.nt tenta+i să .stra+iile pot a=.l.ce la prel.ră psiho5ling0istică..i .l practician se con2r.n a0i1 >apt N inapt?( De aceea psiholog.pă tip.+iilor( &.ne 4e timp" 0om reali1a .cem timp. timp .tili1ate 3n 4escrierea pro/lemei K( presi.mătate >repeti+ie?( Aten+ieR Această meto4ă se aplică la pro/e care n.ale 5G5 Cop:right .l+i cercetători s.4acă .+ii" p.nii pre2eră 2ig.i pentr. calitate .l 4e s. există mere. rela+ii semni2icati0e( Exempl.tili1ate 4e s.3n st.l.i să5.4i.i alegeri( Varia/ila in4epen4entă'( maniera N mo4.mo4.m.l g6n4irii . care să s.ltă importan+ă calită+ii 4ec6t timp.l la =.n timp l. cele rele0ante 0a 4.tim că am creat presi./iec+ii a.ng( G( calitatea re1ol0ării.+iei .3ntre timp./iec+ii acor4ă mai m.4 3n0ă+area( F( 4i2eren+ele in4i0i4.2iecare 4intre noi are .n sc.l necesar .nea timp.3n sit.ta N 3ngre./iec+ilor .n n.l 4e propo1i+ii .i constr.l 4e pre1entare )( cantitatea in2orma+iei nerele0ante.nea timp.i tip.lte sol./iec+i .nci ei o 0or re1ol0a 3ntr5. 2ac 2a+ă pro/lemei" at.l necesar s. re1ol0at corect pro/lema /s(. a re1ol0a o pro/lemă *( procenta=.l 4e 2orm.+ia este o/ser0a+ia atentă a s.i .l 4e mi=loace .lare" tip.ltiplicarea elementelor irele0ante 3n raport c.ita( În acti0itatea practică a psiholog.ngirea timp.l 4e orientare al pro2esi.4i.4acă .rt inter0i.i 4e re1ol0are *( pre1en+a N a/sen+a il.l 4ă .rprin4ă stil.i" rela+ia timp5calitate are o importan+ă ma=oră" pentr.ra? )( timp.i re1ol0ării 4e pro/leme Varia/ila 4epen4entă +ine 4e'( tip.nt implica+i 2actori 4e stil cogniti0. DEPARTA&ENT ID )<'' .a+ia 3n care a0em pro/leme care se pretea1ă la mai m./iect 3n re1ol0area pro/lemelor >. ar re1ol0a corect( În rela+ia timp5calitate s.n stil cogniti0 ca re1.l 4e s.iască etaloane 4i2erite pentr.i orice alt 2actor 4e stres care poate 2i manip. ne0oie 4e timpi 4i2eri+i pentr.l rela+iei timp >0ite1ă?5calitate se constată că 3n re1ol0area pro/lemelor 4e g6n4ire" s.i pentr. incl.5se ast2el explica pertinent con4. 3n materie 4e presi.t6n4. că ei simt că ar 2i consi4era+i pro.ntă c.i să trans2orme 0alorile /r.ti 4acă n.na? G( 4e nat.l.tili1e1e toate 0aria/ilele 4epen4ente 3ntr5o manieră con0ergentă 4e.i.tem e0al./iec+i n.măr mai mare 4e s. o experti1ă psihologică" el 0a tre/.i să le amplasăm pe o scală a calită+ii sol.a s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '() Varia/ilele experimentale 3n st.l se orientea1ă 4.ltantă sintetică a experien+elor" a rela+iei cogni+ie5moti0a+ie( $ol.a+iile 3n care psiholog.

i l. coman4ant.i prin analogie( Ra+ionament.p.i p.n pacient c.ce ast2el .l.l la o pro/lemă c.ie criterii 2.n.p.nem că s. DEPARTA&ENT ID )<'' .nor s.ncWer >'AGK" st..i &a:er >'AB*? .nosc.s.ri( Ja .i 0aria/ilelor 3n experiment.+ii? )( 2ără ca po0estea c. a=.rile s.i .n po4 .pro/lema ra4ia+iei( $e pleacă 4e la sit.nosc.i a0em .l prin analogie.lt 4ec6t gre.l.ltimii )< 4e ani pentr.i că toate celelalte 0aria/ile s.n moment 4at se a2lă 3n sit. coman4ant.l.l r6n4 4in p.ne 3n po1i+ia .n trans2er 4e la nec.i coman4ant 4e companii 4e tanc.rile sănătoase pe care le tra0ersea1ă?( $ol.l.ri in4epen4ente 4e s.te prin analogie pres.tatea .nt men+in.l să 2ie citită Po0estea c.l a 2ost rel.t.te trec6n4 c.+ia poate 2i aplicarea mai m. ./iect.nor con4i+ii 4i2erite( În acest ca1 tre/.n4amentale 4e asig.l atomic5sistem.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '(* Control.i celei 4e a )5a con4i+ii 3n raport 4e '<S( Ulterior" experiment./iec+ii s. c. coman4ant.nct? care 3mpre.a+ia ipotetică 4e mai s.l solar >molec.at 3ntr5o no.i prin analogie s5a 4e10oltat 3n .ne apel./re4 care n.p. a explica .nei pro/leme nec.i replica/ilitatea constit.ie să 2im sig.cr.l 4e 2i4elitate .nă reali1ea1ă intensitatea necesară@ Descrierea experiment.nt 2oarte mari >ra1a 4istr.ncWer.ge +es.tor.ă 2ormă5K5 Cop:right .nt echi0alen+i" 3n prim.i primei con4i+ii a.ternice .t la c.l 4e pre1entare?( Coe2icient.pres.ntem me4ici .mo4.ri că s.portă mai m.s .nt mai complicate 4e aceea necesită o aten+ie sporită 3n materie 4e control( Aceste experimente apelea1ă la gr.a+ia 4e a trece c.. toate o4ată" 0a alege să treacă c.tă ce pre1intă elemente asemănătoare( $e pro4.te constante >ex(.4i.p.n. li se cere să 4ea sol.n po4 4intr5o m.l.l >n. 3ntreaga companie peste .rare a control.nct 4e 0e4ere al ni0el.ltor ra1e 4e intensitate mai mică >aplicate 4in alte 4irec+ii 4ar 2ocali1ate pe acela.l+ime 4e po4.ri con0ergente sa.tim că risc.l 0aria/ilelor Experimentele reali1ate 3n s2era g6n4irii s. s.nosc.se .i Iol:oaW >'AB<" 'AB*" 'ABF?" inspirate 4e cercetările mai 0echi ale l.4i. t.t( Exemplesistem./iec+i" s.i ale l. 0a găsi altă sol.nosc.+ie@ $.al >coe2icient 4e inteligen+ă? .i intelect.nc+ionale? DicW .l psihologic( Vom 4emonstra acest l.a+ia ipotetică.l se p.p.l.i Iol:oaW $e 4ă spre re1ol0are sit.4iile l.tii c.i D..i DicW .re1ol0area . re1ol0at pro/lema 3n raport 4e CKS" iar cei s.l ra+ionament./iec+i" 3n ) con4i+ii experimentale'( 4.i Iol:oaW a. ra1e 2oarte p.l ra+ionament.i DicW .n.lele 4e ga1e5/ilele 4e /iliar4? memoria5/i/lioteca $t.p. c6te .l 2ixită+ii 2.i tanc( Va alege să ri.l 4intre mecanismele 2oarte importante ale re1ol0ării 4e pro/leme( $e e0i4en+ia1ă st./iec+ii a2la+i 3n 4i2erite con4i+ii s.moare malignă ce poate 2i tratată prin ira4iere c.tili1at o pro/lemă ela/orată 4e D.n tanc pe c6te .pă citirea po0e.

/iec+ii s.n 2el sa.3n acest ca1 se 3ncearcă 0arierea >mo4i2icarea? .l.gat o schim/are interesantă" prin mo4i2icarea pretext.p.i DicW .ală.p.l( Replic6n4 experiment. pri0ire la trans2er.i analogii( 5F5 Cop:right .1ă se consoli4ea1ă 3ntr5.rs >2ără să 2acă trimitere la experiment? Re1.ltatele testelor statistice o2eră 4i2eren+e semni2icati0e( Exempl.4i.s5a.i a 2i rele0an+i pentr.l po1iti0" $pencer .n trans2er po1iti0 mai mare( Pro/lema replicării e legată 4e altă pro/lemă importantă.n experiment 3ntr. pre1entat cele ) analogii" experimentator.p.ne 3ncercarea 4e a repeta .s . .i primei con4i+ii a.i pro/lema ra4ia+iei? a..i mai complexă( $e 3ncearcă repetarea .p a citit po0estea coman4ant.n experiment pe c6t 4e apropiat posi/il" c.l 4ispare" at. s5a o/ser0at nici o legăt.n. pentr.nt corecte" at.i original( concept.i s. 2ost testa+i 4e către . ) clase 4e st.l a părăsit sala .t.. 2ost p.i Iol:oaW a4.l replicării sistematice .p a primit cele ) pro/leme 3n or4ine 4ar 2ără nici o con4i+ie $.i apoi pro2esor.n experimentator a/ia 0enit 3n clasă )( gr.se( Descrierea experiment.l orei 4e c.l A a primit ) analogii ./iec+ilor li s5a sp. DEPARTA&ENT ID )<'' .l l. alt.ce 3n 4isc.l # a st.i să extragă principi.p.a generali1ării re1.l" 4ar este interesat 4acă 2enomen.( În experiment.i celei 4e a )5a con4i+ii 3n raport 4e )<S( Experiment.p.l ast2el 3nc6t schema a p.i original s.ale cercetătorii n.l.l lor ast2el'( gr.l a 4escoperit limite importante 3n con2ig.rs >aprox( GK min(? ca il.i DicW . re1ol0at pro/lema 3n raport 4e A)S" iar cei s.l # n.i Veis/erg >'ABF? a.ltatele experiment.p.p.l A s5a pro4.i( Dacă re1.l lor" DicW .ltatele experiment.i Iol:oaW a.4iat 4oar o analogie Concl.crat c.nor 2actori pres.1ie. a4ă.nci c6n4 re1.s.l.l.l gr.i experiment 3ntr5. tot.i( $5a l.rmătoarea pro/lemă )( al )5lea gr.i .i a.p.l trans2er.l.+ie pro/lema replicării 3n psihologia experimentală4irectă.l 3n ca. 2ost solicita+i să g6n4ească .i Iol:oaW c.aceasta pres./ care cele ) po0estiri anterioare >4e antrenament . repetă . re1.nci cercetător. parte 4intr5. 3ncercat să 4etermine ni0el.este cea mai 4i2icilă .s că cele ) po0estiri 2ăcea.t 2i apoi aplicată 3n mo4 spontan la pro/lema c..p. ra1a )( gr.i a.n experiment pilot .n mo4 ra4ical 4i2erit 4e cel original( Cercetătorii 3nc.3n gr.se st.i po1iti0 prin analogie" re2ăc6n4 experiment.4en+i'( gr.ra=ea1ă replicarea experimentelor chiar .p A.stra+ie la c.ră 3ntre pro/lema ra4ia+iei . minime schim/ări 2a+ă 4e cel original( sistematică.p #.ra+ia 2enomenelor s.ltatJa gr.nci el 0a re1ista acestor schim/ări( Dacă e2ect.i at.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '( prim.ltatelor( În ca1.i li s5a in4icat că este .l.l.i concept.l a pre1entat pro/lema ra4ia+iei la s26r.it.n in4ici.l l.

n an.nc+ionale 4esemnea1ă sta/ili1area . ace.m6nărele( $ol.t .ct.n experiment" pleacă" pro2esor.ale permite cercetătorilor să 4elimite1e >preci1e1e? con4i+iile care limitea1ă >limitele .tin+e .tiile era.l /( s.ltatele a( s.i pro/lema ra4ia+iei a existat contin.tiile era. experiment.i testea1ă re1.nt 4isp.i s. 4emonstrat nici .l pre1intă a *5a po0estire la s26r.ie să 3ntr. pine1e pe .p. legăt.rilor intelect.3n acest ca1" c.rs.experimentator.l pre1intă primele ) po0estiri .ale" 3mpie4ic6n4 ast2el re1ol0area 4e pro/leme noi" care necesită 2lexi/ilitate .l 2ixită+ii 2.ltă+i 3n a5l .mpl..p.tiile c.n trans2er Reali1area .+ia.no.m6nărele" acestea 4in . mo4i2icat context. intro4.l.rs.tia '.te c.experimentator.i s.tia c. a. .i restr. .ă" ca plat2ormă pentr.nor replicări reali1ări sistematice .ltatele arată că 3n ca1.l intră 3n clasă" pre1intă 4oar ) po0e.a+ie 4ată" 3n alt ca1" 3ntr5o sit.tiin+i2ice tre/. poate 2i s..ri 4e celelalte materiale )( gr.ncWer a ini+iat 3n 'AGK o serie 4e cercetări as.l experimental.l 0a 3nt6mpina 4i2ic.no.i str.1iire1.i ca o 4emonstra+ie la pro/lemele 4in clasă Concl.pro/lema c.tii goale 4e chi/rite" * l.l c. mai re1istă( H(Popper s.l >a./iec+ii testa+i 4i2erit" 4.pă GK min(" n.ă c.l lor in2erior H(D.nei testări care să5i sta/ilească limitele" at.i experiment?" acele limite 4incolo 4e care .i rigi4itatea c.ă" s.i 2enomen( I4eea centrală a cercetărilor sale esteDacă .experimentator.n experiment n. legăt.s+ine că 4oar primele ) a.rare( Psiholog.ră c. DEPARTA&ENT ID )<'' .i. ) gr./0arianta '.tiei $arcina s.i c.rmă 2iin4 lipite 4e c. context asemănător?.nc+ională Eenomen.it.ri in4epen4ente'( gr./iec+ilor.ncWer a l.pentr. l.l 4e control.m6nărele 5C5 Cop:right .n o/iect este 2olosit recent 3ntr5.mit 2el" 3ntr5o sit.ră c.strare.p./0arianta ).pra aces.ct.itate" in4i2erent 4e context" s5a o/+in.s+inea că a4e0ăratele aser+i.i" la 2inal" pre1intă pro/lema ra1ei ca 2iin4 legată 4e primele ) po0estiri pre1entate 4e către experimentator( )(0arianta ) >context 4i2erit?a( s.a+ii experimentale noi?'( 0arianta ' >c.experimentator.l contin.se materialele la 4ispo1i+ia s.să .s ) sit.pine1e >c.ni . e .s+ine că a.ă la ni0el./iec+ilor este aceea 4e a 2ixa * l.l pre1intă toate cele * po0estiri .crat c.n procenta= asemănător 4e trans2er po1iti0 s.nească criteri.l 3n care 3ntre cele ) po0estiri 4e antrenament .tili1a( Il.tin+elor" 4eprin4erilor .tie prin topirea cerii 4e la capăt.l pri0irii( Pe o masă s.l 2alsi2ica/ilită+ii >4acă o teorie n.i Veis/erg a.i concept.a+ie no.l intră 3n clasă" pre1intă toate cele * po0estiri ca 2ăc6n4 parte 4in experiment .l.se 2ixea1ă c.ti ca 2ăc6n4 parte 4in experiment" pleacă" pro2esor. mers mai 4eparte.m6nărele pe o .a./0arianta.n.l american Harl D. celelalte materiale necesare ast2ela( c. pre1entate goale" alăt./iect.nci n.tiin+ă?( '(G Eixitatea 2.oare?" chi/rite" * c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală $pencer .p.l .

să se g6n4ească la ele ca poten+iale s.i la o replicare sistematică a experiment.l c.ltat .l experimental #" 3n acelea.ltate.nc+ia c.crat H(D.tili1area etichetelor 0er/ale( Ei a.l.i cola/( >'AFF? a.rată tot prin procente >a celor care a.l necesar 2iecăr.m6nări( În con4i+iile n.l cercetărilor sale este acela 4e a 2i con2irmat teoria gestaltistă a re1ol0ării 4e pro/leme ca restr.tiilor >c./iect pentr./iect Concl.are" măs./iec+ilor" pe c6n4 3n prima con4i+ie experimentală n.on( A re1.rmătoarele con4i+iia .tili1are ne. 4emonstrat că at.ri experimentale 4e c6te C s.mpl.1ieÎn con4i+iile ) . 2.garea .l mic 4e s.tili1ării ne.ră c./iec+i c./iec+ii 4in lot./iec+i c. re.tiei a mai intro4.port. care a l.+ia" c./iec+ii a.chi/rite În cea 4e a )5a con4i+ie experimentală" 2.nc+ia 4e container a c.i original )( gr.rare a 4atelor c6mp.it să re1ol0e pro/lema 3n timp 4at.i .i" prin a4ă.l.măr.l 4e control" 3n acelea. re1ol0at pro/lema" 4ar s5a.l.tia *.tiilor( H(D.ncWer prin intro4.l.tre a c.l.p. care a l.ncWer a proce4at .c.i 0er/ali1ării . p.i tir/.nc+ională c.s. ale experiment.)< 4e min(?( A mai 2ost măs.al ast2el.ncWer" n.i pe l6ngă pro/lema c..nt arătate s.l 4e control a.tiilor s5a 2ixat 3n memoria s. prile=.i * 2.nc+ionale 3n raport c.tră" sarcina a 2ost 3n4eplinită 4e către ' s.a con4i+ie Re1. toate acestea" merit.ncWer .ri?( A apelat la * gr.ti0( Cercetările l.nci c6n4 o/iectele 4in experiment.cerea e2ect.cr.l original s.t 4e n.ri pentr.p./iec+i'( gr./iec+ilor le5a 2ost gre.tili1at )F5)A s.rat timp.i Dl./iec+ilor .i s.măr. F con4i+ii experimentale >* pro/leme 3n ) con4i+ii experimentale?( Varia/ila in4epen4entă a 2ost măs. s5a.l.n experiment c.i original *( gr.cWs/erg .oarelor a .tia ).p.i original al l. proce4at la o replicare sistematică a experiment.nc+ia c./iec+ilor spre o mai mare 2lexi/ilitate( 5B5 Cop:right .tiile .rare a re1.tili1at cleme .tiile era.ct.p.s alte ) pro/leme.tiilor era 2ixată ca recipient .i. s5a 2ixat nimic( A inter0enit 2enomen. re1ol0at sarcina mai rapi4 4ec6t cei 4in con4i+ia 4e 2ixitate 2.i con4i+ii c. o/iecte ne. c. ale experiment. 2olosite tot ca recipiente" 4ar con+inea.i mic 4e s.i H(D.nei con4i+ii..i 4e preci1ia scă1.t aplica teste statistice" ci 4oar procente( C.i s.ltatelor( A4amson a proce4at la o replicare sistematică 3n .tă a meto4elor 4e e0al. in4i0i4.i con4i+ii c./iec+i .l.te c.crat D. celelalte o/iecte necesare" sarcina a 2ost 3n4eplinită 3n procent 4e G*S *( 3n con4i+ia 4e . sol.ltate'( 3n con4i+ia 4e control sarcina a 2ost 3n4eplinită 3n procent 4e '<<S )( 3n con4i+ia 4e 2ixitate 2.3n )< min( to+i s.ncWer a. a re1ol0a pro/lema( Re1.l experimental C" 3n no. DEPARTA&ENT ID )<'' .3n loc. menirea 4e a orienta g6n4irea s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală /( c.tre" 2ără legăt.m ar 2i nast.tili16n4 etichete 0er/ale >integratori 0er/ali?" acestea a.i.t.l 2ixită+ii 2.oarele c( c.i re1ol. l. 3nregistrat 0aria+ii ale timpilor 4e l.i H(D.it o serie 4e repliciReplicarea l.nc+ională( Replica l.a .i A4amson >'AK)?.acesta a 2ost nesatis2ăc.

pra3ncre4ere 3n propriile =.t acelea.i sit.ii reali1a+i 4e către s.i $imon >la.strarea se 2ace prin st.l. constatat că s.i a.i 4e s.lte alte posi/ile" 2ără semni2ica+ie 4eose/ită?( În anii TC<" NeMell .l.4ecată( Introspec+ionism.nă meto4ă 4e 4escriere a proceselor mentale( &eto4a introspecti0ă experimentală se reali1ea1ă ast2el$e apela la s.mană .lN 4.i re1. DEPARTA&ENT ID )<'' .l acceptă că . critica sa a4.l 2enomen. ela/orat programe 4e re1ol0are a acelora.i pro/lema rapoartelor 0er/ale să 2ie a/an4onată" chiar 4acă ./iec+i" con2orm rapoartelor 0er/ale( $5a.ti 3n 4omenii ca matematica" 2i1ica" chimia? .3nregistrarea 2i4elă a rapoartelor?( $5 a 2ă.s mare accent pe rapoartele introspecti0e ca o /.i al+i cercetători 4in 4omeni. g6n4irea a/stractă" logică? 2ăcea.4i. con4.lese .s la re1ol0area pro/lemei( Ipote1ă.4ecă+i?( 5A5 Cop:right .i rapoartele 0er/ale pot 2i o expresie a 0aria/ilei in4epen4ente >4ar 4oar .i re1ol0ării 4e pro/leme Il.pra3ncre4ere 3n propria =. ini+iat protocol.i /eha0iorism. 4i2erite pro/leme spre re1ol0are( $.Ach" &ar/e" !iehn? a p. exper+i" 4eci persoane o/i.ta c.g6n4irea operea1ă 4oar 3n plan a/stract" 2ără a apela la imagini sen1oriale( A.n.lterioară a /eha0iorism.ite c.reat premi.ltate( Aceasta a 2ost o 4emonstra+ie clară că există similit.i g6n4irea arti2icială" logică .l No/el?" ca .ii" sec0en+ele care i5a. solicita+i ca 3n timp.i 2ormală( În 2olosirea rapoartelor 0er/ale apar aspecte contra4ictorii >4isp.l clasic experimental >Ycoala 4e la Virst/./iec+ii >chiar 4acă era.l c.l IT >inteligen+ă arti2icială?" a.roasă.i la imagini mentale( Apari+ia .t ca introspec+ionism. anali1at 4atele c.area aproape integrală a meto4ei introspecti0e" 4ar mai rig.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Rol./iec+i exper+i >speciali. o/+in.pă pa.să introspec+iei" a 2ăc.i li se 4ă4ea.4i. 0oce tare >prel.n con 4e .i" c.a+ii pro/lematice" 4.rg" 8DenWps:chologie[" prin repre1entan+ii săi.l rapoartelor 0er/ale 3n st./iec+ii era.pă re1ol0area pro/lemei să relate1e pa.l experimental al g6n4irii .na 4intre m. apel .l să intre 3ntr5. pri0ire la 2enomen.m/ră .t apoi apel la programatori care a.l 4e s.4ini 3ntre g6n4irea .

nt cele 4e react. se cere s..nere)(' Varia/ilele experimentale 3n st.nt in2l. arătat că per2orman+ele 5 '< 5 Cop:right .ali1are cele mai c.l ca1 s.noa.+i sa.i c.lii ini+iali . n./iec+ilor să5.n gra4 mai mare 4e 0ali4itate 4ec6t cele 4e tip. mai 0ă1.noa. DEPARTA&ENT ID )<'' s.tere 2or+ată.cerii( 0ariantă a pro/elor 4e react.l 4e erori .lte alternati0e pe cea corectă( Acest mo4 4e e0al.rile pot 2i 4e tip.i .nt pre1entate perechi 4e c.c6t mecanismele care sta.itării( Pre1entarea tehnicilor" proce4eelor .i asocierea lor 3n perechi( În acest ca1" s.pra memoriei implicite >$chacter" 'ABC? a.i( $e pare că exp.lilor rec.nerea anterioară la .4i.nosc. alegerea 4intre mai m. repro4. NU 4acă .pă pre1entarea .l interac+i.l este 2or+at să aleagă 4intre mai m.ali1are o constit.l memoriei( Rol.4i.n material 4e.i timp.l stim.n o str6nsă interac+i.te s./iec+ilor să aprecie1e 4acă a.l( Răsp.ns.0inte noi( Ei 0or aprecia prin DA sa.ali1are li/eră 3n care n.ie react.lte alternati0e( În prim.i material" se cere s. pot 2i separate total 3ntr.l material.măr.nt.i aparat.pra .t material.( Precerin+eN.i corect" n.tere" 4.ali1area sa.i repro4./iec+ilor le s.4i.l memoriei Varia/ilele 4epen4ente( În pro/ele 4e rec.l./iec+ilor le s.nea 0aria/ilelor Inter2eren+ă .ns at. are nici o importan+ă or4inea repro4. repro4.i reamintească con+in.n c.are a 0aria/ilei 4epen4ente pre1intă .cere n.p. la /a1a lor pres.nosc./iect.noa./iec+ilor s. pre1ent pe lista ini+ială( În cel 4e al 4oilea ca1 se rec.l DANNU( Pro/ele 4e react.i5l reamintească pe celălalt( Pro/ele 4e rec.rat( $t.4iile as./iec+ilor li se pre1intă prim.l DANNU sa.en+ate 4e exp.nerea anterioară '( )( *( G( .măr.l( Exp. este ca1.s.l termen al perechii .ali1area 3n or4inea 3n care a.nt pre1entate c.ră /iecti0eAnali1a 0aria/ilelor experimentale implicate 3n st.06nt a 2ost sa.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II &E& RIA Con+in.0inte 4in lista ini+ială .nci c6n4 acesta poate 2i măs.t. 2ost pre1enta+i stim.rge la o rec.interac+i.rm6n4 ca ei să .ali1are s.n.l 4e răsp.nii 0aria/ilelor 3n mo4elele experimentale( Anali1a e2ectelor inter2eren+ei as.ri)(' )() )(* )(G Varia/ilele experimentale 3n st.i n.cr.ne( Varia/ilele 4epen4ente ale acestor pro/e s.cerea 4e tip serial" 3n care se cere react.tere .itare Tehnici" proce4ee" aparat.l memoriei &o4ele experimentale.rii 4e l.n.0inte iar la react.t.

ie să 2ie men+in.iP O mo4alitatea 4e pre1entare constit.lată 3n cercetările as.ce . caracteristici proprii ce pot să 0arie1e.2icientă aten+ie este aceea a mo4.te e2ect./iect constit.nt mo4i2icate n.n gr.i at.l acestei 0aria/ile as.nt 4i2erite 4e cele ale memoriei explicite( Varia/ilele in4epen4enteO nat.i.nci c6n4 aceasta se a2lă la limita s. 7e2ect.l 4e similit.ie să le react. aniP O l.4iti0 .i 4e trei consoane .ali1are( Prima sarcină este 4e a repro4.l 0er/ali1ării comparati0 c.tor.rtă 4.ra material.tili16n4 pro/a 4e in0estigare a memoriei 4e sc.l 4e pla2on[ sa.i 4e interpretare a per2orman+elor 0aria/ilei 4epen4ente .i o exempli2ică prin cercetările l.l.nt 0ariate an.4iti0ă sa.rmărite at./iec+ilor le s.+i constan+i( pro/lemă importantă căreia n.p.i $car/oro.are a per2orman+elor >3n .ală" a. cantitatea material.cantitatea material.ra material.ti termeni pot 2i regăsi+i prin 4en.i cea .i 0i1.l in0ocat 3.rată #roMn5Peterson( $.i Cop:right .l organi1ării glo/ale sa.ltă că mecanismele memoriei implicite s.gh >'AC)?( A.i pre1entat este 0aria/ila in4epen4entă cel mai p.i o altă sarcină iar apoi li se 4ă pro/a 4e react.mai 4acă se ia.rmăre.ltanăP O strategiile 4e memorare" co4i2icare a in2orma+iei 4e către s.iP O rol.nele tra4.sila/e 2ără sens" c.ra sarcinii interpolate 3ntre 3n0ă+area ini+ială .se .pra cre.ceri ace.te constante.tili1area c.ali1are a in2orma+iilor 3n 2.al sa. alte mo4alită+i 4e pre1entare a stim.i .l 4intre pre1entarea material.l.ali1areP acest inter0al poate să meargă 4e la c6te0a sec.nt solicita+i să 3n4eplinească .l.liP O rol.ali1e1e la .l 0aria/ilelor Experimentele as.măra 3n or4ine 4escrescătoare .ni sa. a/stracte" .ngimea sa.0inte" propo1i+ii" 2ra1e" texte" imagini" scene complexe( Ja r6n4.l.ie o 0aria/ilă in4epen4entăP O nat.nt men+in. sim.n inter0al sc. par+iale( Control.nt pre1entate in2orma+ii pe care tre/. i s5a acor4at s.i react.roase" strict controlate( Unele 0aria/ile s.ne să cercete1e 4i2eren+ele 4e react.l.l.mere complexe" materiale concrete sa.l pre1entării gr.l.l.pra memoriei s./stanti0e" n.l lor aceste materiale a.mite caracteristici ale material.rt 4e timp( Pentr.ltat.i n.pra memoriei( Aceste materiale pot 2i extrem 4e 0ariate pornin4 4e la litere" ci2re" sila/e" c.i prop.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală in2l.terii per2orman+ei 3n memorareP O gra4.(a(m(4(P O inter0al.l.n4e p6nă la săptăm6ni" l.4ine 3ntre stim.terea re1.ie o 0aria/ilă in4epen4entă importantă a06n4 3n 0e4ere pre1entarea 0i1.0inte 2ără sens" a4=ecti0e" 0er/e" s.mere 2ormate 4in trei ci2re( Între moment.en+ea1ă per2orman+a 4e.nci ceilal+i 2actori tre/. a.noa.mirea 4e 7e2ect.l.ternic manip. 3n consi4era+ie ca 0aria/ile in4epen4ente( În orice experiment 4acă s.i" rata pre1entării" mo4alitatea 4e pre1entare( Acestea s. DEPARTA&ENT ID )<'' .p 4e trei consoane iar sarcina care este menită să le 4istragă aten+ia este aceea 4e a n.tili16n4 5 '' 5 n.lterioarăP O c.l. la limita in2erioară a scalei 4e e0al. a li se 4istrage aten+ia 4e la sarcina ini+ială ei s.nt rig. a existat cerin+a explicită 4e a memora ce0a( Re1.perioară sa.nc+ie 4e nat.lorilor .l 4e po4ea[?( #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes >)<<K? acor4ă o importan+ă 4eose/ită acestei pro/leme .

4iti0^0i1.antion al pop.al 4e.1ie o/+in.t per2orman+e apropiate 4e cele ale s.l gr.p pe am/ele căi( Timp.itării mai accent.p prime.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală reali1area sarcinii 4e n.ltatelor3n s.ie.i reamintească gr.1ie( Dar aceasta n.se apelea1ă la .n experiment pilot .l st.ie să le n. arătat că s.l.l perceperii ./iec+ii stim.ltatele 4e o/+in.i repro4.lare ale generali1ării re1.4iti0" 0i1.se 3n ca1.la+iei pot 2i generali1ate la 3ntreaga pop./iec+ii sit. o/+in per2orman+e gr./iec+ilor care a. 2ost 3mpăr+i+i 3n trei gr./iec+ii care a.1ia l.mere apoi i se cere să5. a.ală o/+in per2orman+e mai /.i cele 4e limită in2erioară as.i JocWhart >'AC)? s5a . inter0ale 4e re+inere 4e <" *" F" A" ') .l( că se Pro/ele tre/.p.l anterior" s5a.4iti0ă" iar gr.na 4intre extremele scalei se re0i1.4i.lară 3n Proce4e. pare să 2ie corectă( Aceste re1.al?( r" 3n această sit.pra aprecierii Denerali1area re1. 4o0e4it 4i2eren+e semni2icati0e 3n ceea ce pri0e./iec+i care a 2ost stim.l ./ aspect.4iti0 a o/+in.ia pe .i &assaro n.tor.rmător.i a.lat at6t 0i1.n experiment ela/orat 4e către CraiW .ra este repetată 4e mai m.ltate il.ată 4ec6t cei pre1enta+i pe cale 0i1.l 1ero s.4iti0 2a+ă 4e cele pre1entate 0i1.i reamintească literele >consoanele? pre1entate anterior( Proce4.i 'B sec.ali1are 2a+ă 4e s.i( Ja o sec.rmărit raport.p.itării( Re1.l material. rele0at o rată a . este o sol.l a 3ncercat să 0eri2ice 4acă există aceste 4i2eren+e .perioară .tili1area .ală" al 4oilea gr.lte ori c.l.ie să 2ie ast2el proiectate 3nc6t săo o/+ină per2orman+e 1ona ri4ică pro/lema generali1ării re1.terii sa./iec+ii ce măs.ne 4e react.al c6t .l 4e s.l ratei . 2ost stim.l procesării in2orma+iei 3n moment.te 4e la o ipote1ă care tre/.n. in2orma+iile pre1entate a.te exempl.l 3n care 4i0erse s.a+ie a scalei( &o4i2icările pot 2i a4.ră concl.l.itării mai mare pentr.l 4intre ni0el.lii pre1enta+i pe cale a. se pot 2ace 4i2eren+ieri 3ntre per2orman+ele celor trei con4i+ii .pra 0ala/ilitatea experimentelor reali1ate( În termenii meto4ologiei experimentale cre.i pentr.i 3n ca1.4iilor as.ie să 2ie 0eri2icată( Cel mai Cercetătorii proiectea1ă experimentele 3ncerc6n4 să acest gen 4e extreme( a4esea cercetătorii pre2eră experimentele care testea1ă oe0ite ipote1ă partic./iect.prim.4iti0ă iar al treilea gr.lii pe cale 0i1.tă 3n 3ntr5o me4ie sit.crare anterioară >Ani+ei" )<<*?( În contin.mit e.la+i 4oar pe cale a.i caseto2on sa.rtă? trec aproximati0 *< sec.a+ie n./iec+ii a.ltatelor per2orman+elor( rice experiment porne. pot 2i acceptate at6ta timp c6t per2orman+ele 4e la ni0el.i material .ltatele n. 0ol.p.i" 3n experiment.n4e .i ran4ament.l tre/.la+i n.te memorarea .l. scă4erii per2orman+ei( această pro/lemă este tratată 3ntr5o l.mită concl.mai pe cale 0i1.te stim.l este .a+iiP 3n memoriei ce măs.i să se .i experiment reali1ată 4e către &assaro >'ACK? acesta s.la+ieP care este as.i 4e consoane se pre1intă ci2rele pe care s.4iti0ă pre1intă o rată a .ală( Coment6n4 aceste re1.pă pre1entarea gr. 2ost stim.n4e( Re1.l 4e consoane pre1entat ini+ial( $.ng6n4 la o an.al" a.nt aproape per2ecte 3n toate con4i+iile >a.ltatelor 3n cercetările experimentale as.pate la .i apoi li se cere să5.n4ă 4.n an.strea1ă e2ectele 4e limită s.n.mărare >2oarte sc.m.p.răpot re1.i s.la+i n.pra memoriei( 5 ') 5 Cop:right .a+ii a=.ală( A.i concl.+ie optimă pentr.i a.ltatele st.cerea( Într5o replicare a acest.l acest.p pe cale a.l 4e pre1entare a literelor >consoane? este controlat prin .are ne 0om re2eri la aspecte partic.i 4e memorat .ltate #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes >)<<K? aprecia1ă că ele n./linia1ă că stim.mai pe cale 0i1.rmărească e2ect.l.pra să 0i1e1e experimentală poate ce 2i generali1ată .te experiment.ri. a tahistoscop. DEPARTA&ENT ID )<'' Într5. alte sit.

me.ltatelors.ct.i gra2emele celor 4o.l 4e pro/e .sc.l 4e pro2.i că n." CraiW . aplicat .l.te c.ne trecerea 4e la ni0ele in2erioare 4e procesare s. con2irmat la r6n4. o/iecte? pres.i la trei ni0ele 4e procesare'( la ni0el." pentr.l trăsăt.06nt. există o mo4alitate in4epen4entă 4e a e0al.l 4en.t.ne 3ntre/area.măr.5se că este circ.cr. c.06nt.ltatele( $pre exempl. 7CIAIR[ >sca.l.tori" a. p.mirea c. 2ost a4ă.te 4e către cei 4oi a.ltatele o/+in.memorării( Re1.l lor" cei 4oi a.06nt 4e pe listă . p.per2icială la ni0ele s.0intelor procesate semantic( Tot.l 7:acht[ seamănă 2onematic c.l 4e pro2.tili1ate( $e pare că 5 '* 5 Cop:right . con2irmat teoria ni0elelor 4e procesare o/+in6n4.06nt.i le5a.nt re1.l.p.ltat o listă 4e 'B< 4e c.noa. ma=.p.n test 4e rec.a+ia experimentală" respecti0 3ntre/ările care e0i4en+ia1ă ni0el.l 4e sarcină .i insta/ilă( Acest l.i amintit a.i experiment 4in s2era memoriei 3n 0e4erea asig..ni0el.l este scris c.i a re1.per2icială" la ni0el.5se ast2el ni0el.n1ime care ne con4.06nt.nt procesa+i la .l memoriei 4e a 2ace c.l 4e procesare( Ja aceste F< 4e c. răsp.s .l.rs? s5 a.l 4e procesare al stim.l opera+ional" teoria ni0elelor 4e procesare tin4e să 4e0ină circ.n animal@ >anali1ă 4e pro2.perioare 4e procesare apro2.i T.i 3n ca1.lii care s. arată la 2elP *( ni0el.ce la 4en.l c.s .n1ime 2a+ă 4e cei care s.lilor" .0inte a.cti0itatea memoriei( De exempl.n?@ >anali1ă 2onematică?P *? c.0inte stim.l lor re1.n1ime 0i16n4 con+in.0inte noi .per2icial 0or 2i mai /ine react.n1ime al cercetării pro0oacă o /.06nt.06nt.l.i ./ita/il 2apt.l 3ntre/ării consi4er6n4.măr 4e trei 3ntre/ări legate 4e 2iecare c./iec+ilor a 2ost să aleagă cele F< 4e c.l 2olosit" tip.06nt.l.n4ă >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( ElmesP )<<K?( În aceste con4i+ii se p.a ni0el.tori@ Este in4.lterioare a.ltatele acest.l 4e generalitate al 4escoperirilor( \enWins >'ACA? i4enti2ică patr.ns c.n.l gra2emelor" a mo4.0inte amestecate( $arcina s.l" sit. 2ost interesa+i 4oar 4e proiect.tă ca .n1ător a0em ." o persoană care cite.lterioare pentr. experiment are ne0oie 4e cercetări .lară. ri4icat .l că orice teorie partic.06nt.i 4e tipărire?P )? c.i tip.n4ată( Coresp.0inte sa.tori ai st. acest tip 4e procesare( În experiment. cele trei 3ntre/ări ce 0i1a.ă c.l 7:acht[ poate reali1a perceperea c.tori s.nt procesa+i s.l semantic?( Ipote1a celor 4oi a.nele pro/leme legate 4e posi/ilitatea generali1ărilor( Cei 4oi a.li la care s.rmătoarele 3ntre/ări.0inte pre1entate 3n prima 2a1ă a experiment.noa./iec+ii a.l 4e re+inere al in2orma+iei permite o procesare pro2.l. DEPARTA&ENT ID )<'' cei 4oi a. pre1entat s.l semantic al anali1ei repre1entat 4e 3n+eles./ semn.06nt.4i. 2ost p.l 7hot[ >2ier/inte? 4e.l 7#EAR[ >.n procent apropiat 4e '<<S 3n rec.lară .l 2onematic 3n care 4eci4em 4acă c.seP ne a2lăm la ni0el.te .lilor >c.n n.ltate a.l 4e procesare( De exempl.i experiment a. componente esen+iale 3n ela/orarea .tere const6n4 4in F< 4e c.terea c.l0ing >'ACK? a.n ni0el mai ri4icat 4e pro2.5se ./iec+ii care 0or 2i testa+i" material.ltatele a.s ANIŢEI Psihologie experimentală al percep+iei( În aceste con4i+ii ni0elele 4e procesare percepti0ă 0or a2ecta pro4.06nt.0inte .ne o procesare 4e pro2.rilor aparente" respecti0 n.0inte n.măr 4e F< 4e c.i aceste re1.n n.n1ime al procesării( r" 2ără a stăp6ni constr.rării generali1ării re1.l 4e litere" 4e 0ocale incl.gate ')< 4e c.i( Re1.l rimea1ă c.n &ihaipro4.rmărin4. s5a 4atorat 2apt.tori a 2ost că stim. c./iec+ilor .c6t 4e generali1a/ile s. a 4etermina gra4.le@ >anali1ă s.se s.l gra2emelorP )( ni0el.s+in că memoria poate 2i 0ă1.lară sa.i pres.i( Percep+ia stim.nă re+inere a in2orma+iei iar ni0el. ni0el.'? c.ali1a+i( Ipote1a a 2ost con2irmată iar experimente .

n alt experiment" &. testat pacien+i c.l al 4oilea( J.p a.torii a.m s5a.i sit./iec+ilor .cerii 2a+ă 4e per2orman+ele s. o memorare 0ol.l lor" CraiW . 2ost s.i el 4e cea 4e a treia exigen+ă s.să 4e către \enWins" pri0itoare la orientarea pro/ei .ia să aprecie1e 4acă există persoane care n.en+ea1ă per2orman+ele mne1ice( Acest experiment 4emonstrea1ă 2apt.l că teoria ni0elelor 4e procesare poate 2i extinsă .2icient 4e interesa+i 4e celelalte 0aria/ile.ltate ast2el 3nc6t să se a=.l.la+ie?( În mo4 2iresc" s5a constat . ./iec+ilor( Ast2el" 4acă s.en+at inten+ionalitatea s.l.i alte 0aria/ile pentr.ri( &o4.i re1.i( Cei 4oi a.per2icială?P al 4oilea gr.l0ing a.i cea 4e a treia exigen+ă prop. cer.l gr./iect.mai st. testat aspect.i re1.per2icială sa.ltatele a.l procesării s.l HorsaWo0 >psiho1ă 4e etiologie alcoolică sol4ată c.ne 3n ca1.0inte( Prin 3ntre/ări s5a 3ncercat e0i4en+ierea ni0el.l 4e memorie era 4e tip.p tre/.l. s.terii" material.i repro4. mo4i2icat nat. 4emonstrat că e2ect./iect.terii .tie că i se 0a măs.ntară( Dacă s./iec+ilor c6te o 2otogra2ie la 2iecare B sec.5se acelea.tie că 0a 4a o pro/ă este 0or/a 4espre o 3n0ă+are inci4entală" 3n0ă+area 2iin4 percep.tie că memoria sa 0a 2i testată at.i 4e procesare .6n4 3n 4isc.n1ime?( Într5o pro/ă ./iec+ilor să .tă inci4ental pentr.l 4e pre1entare al sarcinilor 4ate s.ia să sp. n./iec+ilor normali( Pe 4e altă parte" re1.rile experiment.l.i #roMn >'ACK?" a.5ne la exigen+ele prop./linia1ă că 3n orice experiment tre/.l rec.it o 0aria/ilă in4epen4entă care a in2l.ltate mai sla/e 4ec6t cei 4in gr. DEPARTA&ENT ID )<'' s.i n. con2irmat aceste concl.a+iei experimentale" strategiile 2olosite 4e către s.l n.nă generali1are a acestora( Raport6n4.(a( În experiment. pre1entat re1.i 4at +ine .0inte( ANIŢEI Psihologie experimentală \enWins s.rph: .l procesării semantice 4ec6t 3n ca1.tori a.l ni0elelor 4e procesare se mani2estă 3n am/ele ca1. scop.nă 4acă persoana 4in 2otogra2ie are nas.noa. con2irmat 2apt.l" aici a0em 3n 0e4ere 0aria/ile care +in 4e context.i con2a/.i inci4ental al 3n0ă+ării 4emonstr6n4 e2ect.ltatele( Corman .late .l 4e procesare a constit. listă 4e c.nci c6n4 i se exp.i as.l rec. mai /. t.i T. 4irec+ionat aten+ia 5 'G 5 Cop:right .n4ă a material.l că per2orman+ele era.ie să 2ie manip.lare ale sit.i al+i oameni" n.4ar n.per2iciale( Într5. pro2.ngă la o /.l.a+ia 3n care se 2ace experiment. a.cta=./iec+ilor" aspectele partic.to+i s.l 3n care se e2ect. a se 0e4ea 4acă se pot o/+ine acelea.ne material.tere s.l gr.l/.l a0em 4e5a 2ace c.l 4e procesare in2l.i la copii ni0el.pra materialelor non0er/ale( În experiment.p tre/.i Reale >'ACB? a.noa./iect.i mo4.i 2olosin4 2otogra2ii .l a constat 4intr5o listă 4e &ihaic.l.+ie .l ni0el.l c.1ii 2olosin4 2otogra2ii( $5a.t s. sin4rom.l 3n care acestea a.instr.lterioară 4e rec./liniată 4e către \enWins( A./iect" mo4.l s. pre1entat s./iec+ii 4in prim. schim/at 0aria/ila 06rstă l.l lor" $mith .ra material.4en+i" test.rări mintale caracteri1ate prin amne1ie .l .cr6n4 c.i Vinogra4 >'ACB?" a.l inten+ional .ltatele a./iec+ii era.i re1.i spre procesarea s.n 4e2icit 3n ca4r. st. 4emonstrat că .nt prietenoase >procesare 4e pro2.ra memoria 4ar .4en+ii" pot 2i testa+i o/+in6n4.ea1ă experiment. 2olosit 3ntre/ările .l mare >procesare s.l.n4e( Prim.noa.se 4e către \enWins o primă 3ntre/are este 4acă .p.i 4e procesare( Ni0el. copii 4e K ani" 3n schim/ a.

i 4e rec.l că nici5. cre4em că este o procesare 4e la e0i4en+ierea 4i2eren+elor 3ntre că pro/ele pentr. sp.l 4e procesare 2onematic >4e exempl.i există .ni 0om 2ace apel procesarea percepti0ă prin interme4i.4iate anterior( De astă 4ată" per2orman+ele a.mentat 4e către &orris .i cola/oratorii săi prin 2apt.0intele" apoi li se pre1intă lista 4e c./iect.n nimic este a0erti1at că 0a statistică 2i solicitata să rec.n4 4e procesare( Tot.noa.0intele a.l 4e teste 2olosite pentr.0inte( Dacă 5 'K 5 Cop:right ./iec+ii tre/..i 4e procesarea a4ec0ată a trans2er.strati0 este cel 4e completare a .per2icial 4e procesare iar pro/ele 4e repro4.i experimente 3n care ni0elele 4e procesare n.4iate s.n+at la ni0elele 4e procesare 3n 2a0oarea concept.tientă pri0itoare material. ea apelea1ă la .i T./ aspect.n ast2el 4e experiment s.ările stan4ar4i1ate se reali1ea1ă prin pro/e 4e repro4.ri 4e pro/e se aplică e2ect.perior sa. 2ost mai /.ne .i" la o pri0ire atentă" se poate sp. a. e0al.cere" ni0el.4i.i cola/( >'ACC? a.nci aceasta 0a con4.i pro/ele pro2.ltor 0aria/ile 2i in4epen4ente generali1at pentr. a il." 4acă 7EADJE[ este o pasăre?( A. 7JEDAJ [? sa. poate con0ergen+a 4emers.l.l0ing( Într5.06nt.0inte c. pornit 4e la ipote1a că o procesare pro2.tili1area mai m.ali1ea1ă ini+ial c./iec+i a. la st. alte c.l memoriei explicite 4e s. a.l ni0elelor 4e procesare" 3n acela.0intele stim.pra c.l.it s.ce la o mai /.nilor 4intre ele( Pentr.l 4e 4i2ic.rilor experimentale prin .l memoriei explicite .noa.interac+i. con2irmat re1.i l.n4ă con4.i CraiW .4i. toate tip.ce la )() &o4ele experimentale.torii a. reali1at replicări 0ariate ale experiment. 2ost amestecate c.nea 0aria/ilelor per2orman+e Una 4intre exigen+ele ma=orea3n reali1area experimentelor este s. este 4in start s.nt 2olosite teste 4e react.l semantic >4e exempl. DEPARTA&ENT ID )<'' .i \enWins" pri0itoare la tip. litere lipsă .ne 3n ca1.i tre/. st.l rimei n.n1ime ci 4impotri0ă pentr.i căa interac+i.l scontat sa.ia.n test necesită 2olosirea procesării 2onematice at.i s.l 3n care este 2olosită in2orma+ia( Ei a.l.tere stan4ar4 3n care c. să repro4./or4ona ni0el.nă memorare( În pro/a 4e rec. .noa.i T.ie să complete1e spa+iile li/ere( De exempl.l st.0intele st.i .4iat anterior( la re1. la ni0el.l ./iec+ii pot completa corect )K5*<S 4intre c.ns.l memoriei implicite n.0inte s5a.n e2ect in0ers( &orris .i timp" 2iecare pro/ă 3n sine este expresia teoriei ni0elelor 4e procesare ast2el pro/ele 4e rec.noa.l memoriei implicite( În ca1.0inte c.i CraiW .l a.area memoriei" tre/.0intelor la ni0el.nem că e0al.tere se pot s. se 2ace nici o re2erire la experien+ele anterioare( Un experiment il.l 3n care c.l ni0elelor psihologice 4e procesare n.ia.l procesării semantice >**S răsp.ltat că e2ect.ltatele o/+in.că 3ntr5o manieră 4espre semni2ica+ia 4i2eren+elor ast2el 3nc6t a0em serioase 3n4oieli con.nor c. in2erior . a0.l 4e ri4icat .0intele care rimea1ă c.n aspect exterior al c.l0ing( Al 4oilea gr." 4acă 7EADJE[ rimea1ă c.i cola/oratorii săi( În ca1.ali1are li/eră .i 3n mo4 o/i.ns.l. ren. 2ost st.i că e2ectele 4epin4 4e mo4.cere .l.n.rile 4e pro/e( Tot.perioare( Din acest experiment re1. e2ect.i( Ast2el" 4acă .n tip 4e procesare n..te cea 4e a patra exigen+ă a l.i pro2.ltate este 4est.late 3n procente n.ie să sp." 7mJmPmAmT[ >elephant?( Ni0el./iec+ii 0i1. n.ri corecte?( Acest e2ect a 2ost arg.p 4e s.ri 4e interac+i. să 2acă aprecieri as.stra 4i2eritele tip. să aleagă 4e pe o listă c. literele care lipsesc >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( ElmesP )<<K?( $.l semantic( Apoi" 4i2eren+ele per2orman+ă calc.te 4e &orris .tere a rimei 3n care tre/.t 4e re1ol0at o pro/ă 4e rec.ri corecte? 4ec6t 3n ca1. c.l 2onematic >GAS răsp.tere( Ja am/ele tip.ltatele l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală În ceea ce pri0e.l.n.noască sa.i pentr.i s.

4iate >K<S? .ltatele a.0inte . le1i.l nostr.tiin+ă[ 4eoarece per2orman+ele se 3m/. p.t .a pro/ă" 0i16n4 memoria implicită" s.rmă c." 7EJEmmmmm[?( Constatăm că s.5. amintit **S 2a+ă 4e gr.al" c.ă 0aria/ile interac+ionea1ă at.4ierea aparte .i n.0intele st. n.0inte 4intr5o listă 4e )G 4e c.l.i a e2ect.i VeisWrant1 >'AC<?( A..t 4rept scop e0i4en+ierea 4istinc+iei 4intre memoria explicită .l are mai m.t o pregătire" 4ar n.0inte" 4eci li s5a 2ăc.06nt.l 4e control >KGS?( Re1.nosc./iec+ii s.i 4o.nct 4e 0e4ere percept.a5n./iec+ilor li s5a pre1entat anterior o listă 4e c.nt m.l 3n care a.l.+in timp 3nainte at.nor s.te >total sa.l.terse" omise" ast2el 3nc6t să n. a.+ie c./iec+ilor o listă 4e '< c. 3ntr5o mică măs. 4e amne1ie pro0ocată 4e alcoolism cronic" anorexie" inter0en+ii chir.elephant" element" elegant etc( $.l. 0i1./iec+ii a.mească( $5a .teptate( În a 4o.l .i c.ra e2ect. capacitatea 4e a 3n0ă+a noile in2orma+ii pe cale 0er/ală( Cercetările celor 4oi a.nci procent. primit '< 2ragmente pentr.l.i respecti0( Unii a.i 4ar n.l.i să 3l 4en.i 4e pregătire anterioară >e2ect.i 3n acest ca1 per2orman+a amne1icilor comparati0 c.l lor o primă pro/ă a 2ost tra4i+ională" 4e memorie explicită" solicit6n4 react.nge la K<5KKS( În acest tip 4e experiment este măs./iec+ilor normali( Înainte 4e a pre1enta re1.i as.+ia anterioară( În .ltatele să 5 'F 5 Cop:right .i n.0i1.l 4e 7priming[?( $5a pre1entat s.i5a amintit 4isc.i 0eri2icarea .ali1area s5a pro4./iec+ilor completarea .i pregătirii re1.i pot aminti sa.tori a. experimentator.l" la sc.ti s. a0.rilor corecte &ihaipoate ANIŢEI Psihologie experimentală a=. 2ost a0erti1a+i 4e necesitatea reamintirii material.nci c6n4 e2ect.nea 4intre ele este experiment. a=. 4e2ecte[ 4in p.i solicită s. pro/ele 4e memorie implicită .( &ăs.tien+i 4e rela+ia 4intre pro/ă" sarcină .l răsp.lte 0ariante 4e completare./iect.mite păr+i .lte 0aria/ile in4epen4ente .tori a.nea 0aria/ilelor( Do./iec+i 3nainte 4e aplicarea pro/ei( $.i reamintească c6t mai m.mită 7memorie 2ără con. a.t >4e exempl.lt ameliorate 4e aceste pre1entări anterioare .l .4ia+i 4in propor+ia itemilor st.l celeilalte" la 4i2erite ni0ele( În ca1.ali1at c.l e2ect.2erea." .p. 4e mo4elare experimentală care apelea1ă la mai m.l .ă 4in cele nest.0inte( Amne1icii .i cea implicită c.4ia+i( De exempl.i5a.ia.0inte st.s c.pra memoriei 3n general( În experiment.nc+ii ale creier./iec+i amne1ici( $.0intele 0i1.ns. i se cere să5.tor.2erin4 4e acest tip 4e amne1ie 4.ră? in2orma+iile recent pre1entate( De exempl./iec+ii tre/.nătă+esc 2ără ca s. .torii a.0inte 3ncă nest.i amintească c. l5a mai rec.rt timp" n." 4acă se re1ol0ă cinci 4in 1ece c.s ast2el st.rgicale sa.l./iect. pot rec.4iate anterior .06nt care este pre1entat 4oar c.ali1area li/eră( $.4iate >)<S?" ni0el.ltă 4in scă4erea propor+iei itemilor nest.i alte '< 2ragmente pentr. peste *< 4e ani pre4omina ipote1a că amne1icii n.i .rat 4e către Varrington .noa. DEPARTA&ENT ID )<'' 3ncercăm să e0i4en+iem mo4.t să i4enti2ice c.ni pe creier( Ace. 2ost 4eci cele a.4iate( Un alt exempl.rtarea inter0al. schim/at 3n mo4 ra4ical concep+ia as. 0alori2icat interac+i.ali1ate anterior" 4ar per2orman+ele lor s. c.pra amne1iei . cea a s.i apoi a.pă o 4isc.neia 4intre ele mo4i2ică e2ect. poată 2i i4enti2icate 4e s. literele 4e la 3ncep.l 4es2ă.lterioară( $5a imp.torii a.0inte 7c. să5.n pacient s.rmărit .lii a. an.rată memoria implicită 4eoarece s.i 4e timp 3ntre pre1entarea anterioară .n.lte c./iec+ilor li s5a cer./iec+i pot a0ea intacte alte 2.i materialele st.l. a2irmat că acest tip 4e pro/e re2lectă o a.i 4e pregătire este 4e *<S >K<S 5 )<S?( altă 0ariantă a experiment.4iate( To+i stim.i la interac+i. 2ost amesteca+i aleatori. c.i 4e sc./iec+i să 2ie con.

p.0inte 2a+ă 4e imagini( Aceste re1.ltate asemănătoare c.i c.i la alte tip.nilor 3ntre celelalte 4o.l că memoria implicită p.perioritatea react.0inte( În pro/a 4e memorie explicită tre/.4iat s. a0.5.i . trei set.l 4e control la pro/a 4e memorie implicită pare para4oxal la prima pri0ire 4ar 4acă a0em 3n 0e4ere 2apt.i la cea 4e 5 'C 5 memorie implicită n.i să scrie pe o 2oaie c6t mai m.n an.&ihaiexplicită ANIŢEI experimentală p.n.l celeilalte 0aria/ileP O 3n a 4o. 2ost mai /. DEPARTA&ENT ID )<'' semni2icati0e 3ntre per2orman+ele s. st.i experiment este reali1ată .4i.n4(? $.i la pro/ele 4e memorie implicită( $.lea1ă sim.i e2ect la ni0el.l.l 4e procesare" se mo4i2ică nat.l 4e re1ona/il( P.te il.ne la pro/a 4e memorie explicită >4e react.06nt iar 3n celălalt să 2orm.mărat 0ocale( 0ariantă a acest. p.lea1ă propo1i+ii o/+in per2orman+e mai /.lea ca1" gr.ă ni0ele 4e procesare.ne la imagini 4ar 2ără o 4i2eren+ă semni2icati0ă( Ja pro/a 4e memorie implicită s.ali1ării imaginilor 2a+ă 4e c.ă" trei sa.i cea explicită la s. 2ost s./iec+ilor amne1ici .nei pro/e 4e memorie implicită" 4e completare 4e c.i ni0el.larea celei 4e a treia 0aria/ile" care se re2eră la ni0el.ali1are li/eră?" iar amne1icii a.ali1at c.06nt( >Con2orm celor 4o.i .l că amne1icii a.06nt.06nt./iec+ii care 2orm.ie să n.p.perioare la c.l( Apoi" s.ltate mai /.i 4e control la pro/a 4e memorie implicită( În acest ca1 e2ect./iec+ii a.a 4ar .s 3n e0i4en+ă interac+i.ne la pro/ele 4e memorie explicită iar amne1icii o/+in re1.ltateO 3n prima 0ariantă" gr.ne la pro/ele 4e memorie implicită( În acest ca1 prima 0aria/ilă in4epen4entă are .tomati1ate at.t 4e completat c.l test. Psihologie a0ansat patr./iec+i amne1ici( At6t la pro/a 4e memorie explicită c6t .a+ia se explică 4est.ali1at imaginea >.ne 3ntre tip.ne 4ec6t amne1icii la am/ele tip.i . s.a 0ariantă" gr.lti2actoriale se manip.mere 0ocalele .ali1are 4ec6t cei care a.ni( Cei 4oi a.i la cea 4e memorie implicită( Re1.per2icial .l 4e control are per2orman+e mai /./iec+ii normali( În experimentele m.i pro2.ne( Eapt.n ele2ant?" al 4oilea gr.tip.l 4e procesare( Într5.l 4e control o/+ine re1.0inte .p a 0i1.n6n4. 2ost s.ltate .tori a.p.nc+ie 4e ni0el.i Roe4iger >'ABC? a.ltate a.ltate mai /.ltatele o/+in.s.nei 0aria/ile >tip 4e pro/ă? s5a o/ser0at acela.ne 3n react.ltan 4o.ne 3n ac+i. re1.l gr.ne 4eprin4eri a.l respecti0 iar al treilea gr./iec+ilor li s5a.i amintească .p.perioritate e0i4entă la pro/a 4e memorie explicită 4ar .n ca1 s.ă 0aria/ile( .ltate egale c.ri 4e pro/e" Vel4on .ltatele a.i c.i memorie( Ja 2iecare ni0el al . 0ariante posi/ile 4e re1.mea animal.le1e o propo1i+ie c.nci sit. re1.l care 4en.l .strea1ă al 4oilea tip 4e interac+i.lte imagini . 2iecare c.i pro/lema generali1ării acestor re1.n e2ect total op.ia.n e2ect la .p.l 4e control pre1intă o s.ra interac+i. apar 4i2eren+e Cop:right .p a 0i1.p n.nei 0aria/ile in4epen4ente se schim/ă 3n 2..l.l pro/ei" 4e2icit.l 4e memorie .prim.ri 4e teste( N.l.m ar 2i.nei pro/e 4e memorie explicită" 4e react. n.mit ni0el al celei 4e5a 4o.0inte( Re1. a primit nici imaginea nici c. mai m. pre1entat spre st. să5.ri 4e itemi 3ntr5o manieră contra/alansată.ali1are li/eră .lte 0aria/ile c.0inte 2ragmentate( Ja această pro/ă per2orman+ele a.l altei 0aria/ile in4epen4enteP O 3n al treilea ca1" gr. gr.p.nea 3ntre memoria implicită . cele ale gr. se constată nici o interac+i.p./iec+ii a.i c.n 3n e0i4en+ă o serie 4e interac+i.i ale gr.l 4e control are per2orman+e mai /./iec+ii tre/.p.s la alt ni0elP O 3n al patr.i 4e control( Dar" prin manip.

/stan+ial 4in no.m 4emonstrea1ă experiment.t să repro4.rmărit .4i.măr. c.4en+ii care 3n0ă+aseră anterior .nt mai p.l 0echi a 2ost ./stan+ială( În schim/" Postman >'ACF?" s.s+ine 2apt.l reali1at 4e T.i al %%5lea" s5a.l inter2eren+ei a . at6t .s al listelor anterioare sarcinii 4e 3n0ă+are( În cea 4e5a 4o.l sa.4i. primit n. 5 'B 5men+in.i s5a 3nloc. 2olosit liste 4e sila/e 2ără sens >sarcina A? asociate c.l material 3n0ă+at( El a reali1at .)(* Inter2eren+ă .( În acest ca1 per2orman+ele 3n 3n0ă+area listei A5C se re4.4iilor as.pra .n timp mai mare 4.l ei 3n memorare( &iller . 2iecare categorie s5a.a+ie" e0eniment" acti0itate 4e 3n0ă+are care inter0ine 3nainte sa. axat pe inter2eren+ă .p.itarea este &ihai4eterminată ANIŢEI Psihologie experimentală 4e o altă sit.( $5a 4emonstrat .l.n.i Pil1ecWer >'A<<? a.n.l inhi/i+iei proacti0e n.n experiment 3n care a 4emonstrat importan+a inhi/i+iei proacti0e( El a pornit 4e la o/ser0a+ia că st. primit .i" 3n acest ca1" react.i material 3n0ă+at" mai 0echi" as.i listele anterioare( Într5o a 4o./stanti0e" 4en.it 4e .4i.cere" 4ar 3ntr5o 2oarte mică măs.0inte >a4=ecti0e sa.i existen+a ./iec+i a. statistic compar6n4 .l sarcinilor .at iar e2ect.itare ca.l mai re4.l.i experimental 4e st.1ate 4e n.area sa.nor in4icii clare .itarea era mai s. Cop:right . s5a mani2estat( În această etapă a experiment.i VincWens" 'AC<?( Dimin.că inter2eren+a .1ă importantă a . DEPARTA&ENT ID )<'' prima 2a1ă( $t.n st.l.ali1area s5a pro4.ase liste c.ali1are ca e2ect al inhi/i+iei retroacti0e ca.mele categoriilor 4e c.pă .că lista 4ată 4ar . s.ită s.a 2a1ă a.i prin intro4. in4ici .lterioare 3n0ă+ării( Apoi" s5a constatat că e2ectele inhi/i+iei proacti0e s.nt 4eterminate 4e n.l0ing .it n.0inte >sarcina C?( $5a constatat că reamintirea listelor A5# la s.n st./iec+ii care a.itat 4in ca.l 4e liste 3n0ă+ate 4e s.0inte 4intr5o an.i PsotWa" 'AC'( Dr.en+ei p.cere pentr.1a in2l.l.i listele A5C era mai sla/ă 4ec6t la s.material.ră 3n rec. 4. care a arătat că e2ectele inhi/i+iei retroacti0e s.s 3ntr5o propor+ie mai mare" e2ect.mane" 3n prima =./iec+ilor le era pre1entată sarcina A asociată c. chiar eliminarea inhi/i+iei se poate reali1a .mită categorie( D.a 2a1ă a experiment.l listelor 3n0ă+ate anterior era mai mare" c. mai m.mită sarcina #?( D. sta/ilit cele/ra para4igmă a mo4el.i .n.ală( Cea mai mare parte a st.i 0on JacW.tere( altă o/ser0a+ie este că am/ele 2orme 4e inhi/i+ie pot 2i eliminate 4acă se lasă .i a 4emonstrat că" c.pă 2iecare listă li s5a cer.n timp s.nei inhi/i+ii retroacti0e.i retroacti0e printr5./iec+ii care a.itarea c.pă c.A5#" A5C( În experiment.nei inhi/i+ii proacti0e a4.pă cea act.cerea .ternice exercitate 4e material.ce 4atorită existen+ei 3n0ă+ării anterioare a sarcinilor A5#( &elton . primit .ternice 4ec6t cele ale inhi/i+iei proacti0e( Un4erMoo4 >'AKC? a reali1at .lte materiale asemănătoare .i . c6t n.m >'AG'? a.ă listă 4e c.0inte era 3nloc.i 4istincte" 4.i material mai no.i per2orman+ele 4e repro4.ltima serie 4e in2orma+ii 3n0ă+ate >Hincai4 .itării este inter2eren+a( În acest ca1 .n ni0el constant 3n raport c. a inter2eren+ei./iec+i anterior .măr.i manip.l inhi/i+iei retroacti0e a 2ost 4imin.t la .nele in4icii( În prima 2a1ă se constată o scă4ere a per2orman+elor 3n react.i rol.4i. c6te patr.mătate a secol.pra 3n0ă+ării .noa.l lor a.rile 4e s.măr. o listă 4e c. primit o pro/ă 3n care n.mai listele A5#" ceea ce 4emonstrea1ă existen+a .l no.larea" mo4i2icarea inter0alelor 4e timp .pă .l că inhi/i+ia retroacti0ă apare mai 2rec0ent 3n repro4.mele categoriei c. comparat e2ectele inhi/i+iei proacti0e . n. o no.măr.i .

ă sa.ră ci2ră sa.lte 4intre proce4eele 4e st.n4e 3ntre ele( Alte materiale pot 2i c.ea1ă per2orman+ele memorării pentr.măr.l 4e repro4.nge la o anticipare corectă a 3ntregii serii( .reali1ate context.l 3n care se testea1ă repro4.i retroacti0e apar o 4ată c.i cele retroacti0e s.ale sa.nge la ci2ra CKS anticipări corecte sa./iec+i" 3n lim/a maternă( $e mai pot . calc. trei ori la r6n4 3ntreaga serie( D.s 4e E//ingha.a liste A5C" elementele 4e context se con2.ri( În listele 4e c. că in4icii similari tin4 să se react.l .ca" 'AC'P NicW: Ia:es" $.ri tre/.ali1area" iar e2ectele 4e inter2eren+ă proacti0e c6t .mere complexe" propo1i+ii" 2ragmente 4e pro1ă" 0ers.c e2ecte 4e inter2eren+ă retroacti0ă .nt ampli2icate( Această ampli2icare pare să 2ie mai p.nt alcăt.pra memoriei 3.nt asociate c. .l sila/elor 2ără sens intro4.lată prin pre1entarea prim./iect.mere simple alcăt.cerea .s( $e ela/orea1ă o listă 4e sila/e 2ără sens" apoi se pre1intă s.i" similaritatea 4intre in2orma+iile listelor 4imin.l inter2eren+ei proacti0e( În ca1.l sila/elor 3ntr5o listă este 3ntre B .l acest.i" e2ectele proacti0e .cere a sarcinii #( Acest 2enomen a 2ost n. consoana 2inală a sila/ei prece4ente( $ila/ele se citesc clar c.tahistoscop.ră liste . n.l este corectat" iar 4acă n.i apro2./iect.i sgoo4 >'AG*? .l element al Cop:right .l 3n care se psihologiei testea1ă capacitatea 4e rec. s.cere este 3nt6r1iat" elementele 4e context ale sarcinii # inaccesi/ile temporar 4atorită citirii listelor coresp./stanti0e" 0er/e" 2ig.pă pre1entarea celei 4e a 4o.0inte" 2ragmentele 4e pro1ă" 0ers.tere" sit.pă Al( Ro.tili1a ca materiale.ra . experimental as.i ele 3.i pot 2i 4in .ali1ării este in2orma+ia 3nsă. a 2ost cel mai intens .4i.ite 4intr5o sing.nii speciali.tili1ate.i 4o. constit.s" 'BBK?( Acest proce4e.s >'BBK?( $ila/ele 2ără sens s.nei sila/e n. s.l 4e 2amiliaritate pentr.cces 3n st.ct.n1ătoare sarcinii C" 4e0in accesi/ile" 4.l sa.l.lte ori p6nă se a=.i amintirea sarcinii # este minimă( Dacă 3nsă test.l 4e psihologie experimentală >4.c6n4 la o cre.mente pot 2i . stim.i se pro4.ite 4in 4o. 2ără 3n+eles" n.n c.ternică 3n ca1.ă consoane care a.nei liste 4e sila/e consoana ini+ială a .i 'GP 3n str.l( Proce4e.i 4e 4o. DEPARTA&ENT ID )<'' seriei( Pro/a se repetă 4e mai m.li sonori( Ca instr.a4=ecti0e" s.n4e i se sp.4iile l." )<<<P #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" 'AA'" )<<K?( Proce4e./iect.alitatea .n4ă . sa.ali1e1e 4e pe am/ele )(G Tehnici" proce4ee" aparat. răsp.rmător. În ca1.l.i 2actor a 2ost 4emonstrat 3ncă 4e Po22en/erger >'A'K? .te" s.imagini" scene 0i1.t.ie să se +ină seama 4e gra4.na54o.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală schemei A5#" A5C a 4emonstrat că ime4iat 4.4iile 4e către st.e rrell" 'AA*P N( J.ă sec. intercalată o 0ocală >CVC?( Reg.nosc.l tre/.ri simple" complexe" c. mai m.06nt sa.noa.tere a per2orman+elor 4e repro4.ie 5 'A 5 să anticipe1e mere.tili1ate c. parte elementele similare liste care s.i men+in 3n cea react./iect.rmător( Ast2el" s.l inter2eren+ei proacti0e" este similaritatea( Rol.ng.l.ie .tă( N.e.l anticipării seriale >E//ingha.la 4e /a1ă este ca sila/a 2ără sens să n.n4at 3n st.ti ca 7amintire spontană[( Un alt 2actor care inter0ine" mai ales 3n ca1.ne element.0inte.rile experimentale .4en+i 3n la/orator. inter0ale 4e circa . o a/re0ia+ie c.i a.ă sa.i termen al seriei( Dacă gre.l" caseto2on.lte liste se regăsesc 3n experien+a anterioară a s.l( act.pă .i proacti0ă( &.ie să 2ie i4entică c.i reamintească( Reamintirea este stim.n an.i Postman >'AC'?( I4eea 4e /a1ă este că similaritatea a2ectea1ă react.mit inter0al 4e timp tre/.ie să5. p6nă se a=. tre/.lator.a+ie 3n mai caremare in4icele originea la 3ncep.tili1at 4e către E//ingha.mit 4e către .

.

pă 4e stim.iesc liste 4e stim.ri corecteP E a răsp.pă 2orm.m . c.ă sa.ns( E0al.ali1are se pre1inte 4in no.n4e C a răsp. seria 4ar n.l tre/.ie at6t stim.ns.i se pre1intă 3ntr5o or4ine aleatoare 0i1.l pre1entărilor este li/er 4ar n.lori5n. cite.ească o propor+ie 4e trei la .tili1ea1ă mai m.ns.ră 4ată" iar seriile tre/.n lan+ asociati0( Desig.ite 3n mo4 o/i.lea1ă 3n /a1a n.măr.0inte" n.mai c.ite .ns( Proce4e.ie să 4epă.l aminte.măr.i permite in0estigarea 4istorsi.lat 4.tere calc.l 2ără 2ir[ .l 4e răsp.l.pă o sing.nilor care se pro4.ă sec.sila/e 2ără sens" ci2re" litere" c.i al+ii noi 4in aceea.l element .l maxim( Proce4e.i gr.gă .li alcăt.n.loriP c.i 4e răsp.ie să 2ie mere.nei 2ig.n4e( Eoarte importantă este men+inerea or4inii sila/elor 3n listă ast2el 3nc6t 2iecare sila/ă constit.i omisi.ării memoriei ime4iate >E//ingha.rm6n4 ca apoi să o repro4.ns.l 4e răsp.l stim.lii 0echi .l repro4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Inter0al.5se cea mai l.i a/sol.mere" c.area per2orman+elor se 2ace prin e0i4en+ierea n.l. 0i1ea1ă e0al.l 4e pre1entare. .i acestora 4in total.i timp.lilor 0echi ./iect. 4o.ite .( $tim.la c.ră pre1entare( &aterialele 2olosite pot 2i.ri corecte 2a+ă 4e procent.ie să 2acă acela./iect.al sa. serii mai ./stanti0e" a4=ecti0e" 0er/eP elementele se com/ină 3ntre ele 4.i se cite.ce corect 4.ri.ri gre.i prin 4esenarea .rtă 4. tre/.terii" se reali1ea1ă pornin4.la s.lilor noi n.se pre1intă o sing.rs.mere" c.l rec.c pe parc.area per2orman+ei se reali1ea1ă prin n.s" 'BBK?( Acest proce4e./iect.l.ă sec.t 4e serii corect memorate .ns" reali16n4.i a procent.că 2ie 3n scris" 2ie T repo0estin45o altei persoane( Următoarea persoană tre/.l c6t .l asocia+iilor perechi >CalWins" 'BAG?( &ateriale.area capacită+ii 4e stocare a memoriei 4e sc.cerilor s.ltateP 3n mo4 o/i.s.ns.te 4e =oc.0inte" propo1i+ii etc( &o4.lte liste .l s.la . prim.măr.te o po0este .c. poate să 2ie .n.or 4e re+in.r că prima sila/ă este 4oar stim.ltă sa.lii originali la care se a4a.li separat.6n4..0intele pot 2i.l seriilor pre1entate( Proce4e.tili1at .ccesi.măr. DEPARTA&ENT ID )<'' .ri corecte" gre.noa.l 4e pre1entare al stim.n4e" iar inter0al.rată e0al.cerii seriale" prop.ngă serie 4e elemente pe care s.mit 7tele2on.nei serii poate 2i 4e no.ne tre/.i răsp.i proce4e.l separat" la inter0ale egale 4e timp( In4icatorii 4e per2orman+ă se calc.l stim.pă 2orm.ni 4intr5o listă( De asemenea" se poate e0al. tre/.ltima este 4oar răsp./iect.l 4intre pre1entările .l să contin.măr.n4e( În 2a1a 4e react.ccesi0e( Acela.s 4e către #artlett" se 4es2ă.i l.a prin procent.i . .l asc.l e0al.la 2iecare listă se pre1intă pe r6n4 2iecare pereche la inter0ale 4e 4o.l 4e erori" calitatea acestora" tip.i noi se amestecă .loriP se alcăt.l 4e erori cele mai 2rec0ente prec.l o poate repro4.5se 4e la stim.mere sa.n Proce4e./iect 3ncearcă să 5 )< 5 Cop:right .cr.5se .ie să 4etermine '<<S răsp.ri corecte( E0al.i T a total.e seriaP or4inea 4e s.4iti0P s.0inte( $e pre1intă listele 4e stim.0inte5n.rm6n4 ca s.ie să rec.ie să ai/ă gra4e 4i2erite 4e 4i2ic.l repro4.ase sec.li( N. a.(a(m(4( noi( Proce4e.prim.l" iar .tP se .it 4in '< p6nă la 'K perechi 4e c.0inte5c.ns.noa.lilor este 4e trei sa.l 4in copilărie n.n. schim/ată" n.te 2iecare stim.noască stim.lii 0echi( CnE o'<< "$e poate calc.it se 3ncepe c.oară ast2elcoe2icient 4e rec.

.

ată 4e 2actori a2ecti0i emo+ionali" 4e ne0oie oamenilor 4e a5.l necesar .0intele se pre1intă 3n or4ine 4e aleatoare( 3ncercări necesare p6nă la amestecat o/+inerea criteri..i el să o repro4.(a(m(4( $e constată o mo4i2icare a in2orma+iei" o re4.tili1at .s . DEPARTA&ENT ID )<'' ./iec+i" n.ni" leg.i este să reconstr.cerea 10on./iect care 4.l l.ni sa.0inte .i" apoi" este s.nor materiale >sila/e 2ără sens" c.me" pron.i .ri etc(? .la coe2icient.i material" 3n acelea.l 4e categorii .n4e. chiar ani 4e 1ile?( În al 4oilea moment" s.nt pre1enta+i 3ntr5o or4ine amestecatăP sarcina s.pe1e răsp./iec+ilor este să gr.nei pro/e 4e repro4.rată >ore" 1ile" săptăm6ni" l.i sistemati1ăriiI nC Proce4e./iec+ilor o serie 4e elemente >c.ne este accent./iect.că o 2ig.ns.i con4i+ii .c+ia s.e c./iect.ce o 4i2eren+ă 4e rang 3ntre or4inea originală .l.p.rilor( &ai ales 3n sit.i" la experien+ele .că .i stim.i cea no. al organi1ării .i n.i 3ncercări #o./iect.c+ie 2ără eroare( În acest ca1 per2orman+a este 4ată 4e timp.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală repro4.iască seria 4e elemente 3n or4inea originală( $e 0a pro4.i reconstr.mită or4ine" apoi aceea.tili1ate spontan 4e către s.area per2orman+elor se reali1ea1ă prin e0al.rmător../iect.ri? 3ntr5o an.măr.I a n.me( 4e C.te o reconstr.tili1ea1ă o listă F< 4e c.? c.lte categorii 4istincte 4.a+iile" stările 4e incertit.n.s 4e către &inster/erg .i s.i c.ea1ă per2orman+a 3n repro4.n inter0al 4e timp 0aria/il 3n 2.l respecti0 se mani2estă .cere compar6n4.măr.ie să re3n0e+e acela.0inte 4in 4i0erse categorii .lă 4e calc.5se per2orman+ele c.nei sarcini 4e memorare a .l.l.i 4e n.i &an4ler >'AFC?" a .l tre/.i 4e10oltat 4e către Iilgar4( În prima etapă s.0inte" ci2re" litere" 2ig.l.l.ră" apoi această repro4.i a 4o.l economiei prop.s o 2orm.rmătoarele.i R a $arcina s.4ine( Proce4e.l reconstr.l 4e prima se etapă >originală? 4e4e memorareP C a n.pă ce o 0e4e 0a tre/.i economiei relati0e-o '<< Proce4ee 4e st.i le p.nă( Într5o altă 0ariantă 3ncercările pot 2i contin.l l.i apoi a solicitat s.i 3n pro4.se pre1intă s.i stăp6nire a material.ate p6nă c6n4 s.pă apartenen+a lor n.i .cere este pre1entată .rmată 4e repro4.l 4e corela+ie $pearman( C.s .se corect( 5 )' 5 Cop:right .rile 4.lilor repro4.i explica sit.c+iei" prop.cerea ini+ialăP apoi" se lasă .măr.măr 4e K) >3n altă 0ariantă experimentală '<<? 4e cartona.a memorare( I nR Iilgar4 a prop.cerea acestor in2orma+iiP se e0al.iP se poate calc./iect.no.tin+ele sale( De2ormarea poate 2i aproape totală( Eenomen.area 4i2eren+ei 4e rang 3ntre pre1entarea originală .măr.măr.l stim. c.măr.ea1ă n.l re.s ini+ial 4e către E//ingha./iect.măr.i coe2icient este mai ri4icată >i4eal apropiată 4e .a+ii 4e cri1ă ten4in+a 4e 4istorsi./iec+ilor 0a 2i mai /. at6t per2orman+a s.0inte" ci2re" imagini" 2ig.l selectate 4in patr.li s.cere a ei la schemele proprii s.l.i #igham" constă 3n .e.l tre/.ă( E0al.nc+ie 4e necesită+ile experimentale care 0i1ea1ă capacitatea memoriei 4e l.l a coe2icient.r( $e e0al.l elementelor repro4./iect.l.l să le clasi2ice 3n mai m. c6t 0aloarea acest.ie să 2acă 2a+ă .pă criterii pe care .l categorială( 3ncercărilor la re3n0ă+are( Proce4e. categorii semanticeanimale" pro2esi.4i. cele ini+iale( Economia este 4ată 4e 4i2eren+ele calitati0e 3ntre prima .tea sta/ili sing.i corect .s2iel43n >'AK*?" .n n.ngă 4.l 4e 3ncercări( Proce4e.

n n. K d) elemente 4in 2iecare( Proce4e./lei stim.m ar 2i9 organi1area sintagmatică >constr.tili1ate spontan 4e către s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală N./stanti0e" 0er/e" a4=ecti0e?P 9 organi1area pe /a1a pre2ixelor sa.l.tili1at mai ales 3n cercetarea ni0elelor 4e pro2.l.i semantic .măr.i T.0inte aleatoare?P 9 organi1area 4.irea . rimelor" organi1area pe /a1a .l me4i. DEPARTA&ENT ID )<'' . heterogene 3n care 0aria/ila in4epen4entă o constit.l stim.l0ing >'AC)? .l pre1entării 4e materiale omogene sa.i( Proce4e.i n. 4e categorii .ie cantitatea 4e in2orma+ie memorată( Proce4e.4i.i 4e corela+ie 4intre n.l memorieiProce4e.n1ime ale procesării( 5 )) 5 Cop:right .nor criterii mixte( Alte proce4ee 3n st..l 4e omogenitate ale material.iP ast2el sistem. gra4ien+i 4e semni2ica+ie 3n 2.l 4e categorii .l l.măr..l.i Ehrlich >'ACK? 0i1ea1ă rol.l optim 4e stim.i 3n care se operea1ă c.l gra4ării semni2ica+iei material.tili1ate .l./iec+i este relati0 constant 4e la o experien+ă la alta( altă constatare este" 0aloarea ri4icată a coe2icient.m.i alte criterii c.măr.l.lări 0er/ale .li repro4.i corect( Vi1ea1ă n.l 4. 2ra1e 4in c.i imagistice .nc+ie 4e sistemele categoriale( Proce4e.nor propo1i+ii sa.i 4e memorat 3n care 0aria/ila in4epen4entă o constit.măr.l categorial este optim c6n4 se .lilor repro4.tili1ea1ă .ie gra4.măr 4e Kd) categorii 4istincte c.pă criterii gramaticale >s.l 0aria+iei 0ol.l criteri.

l./iect.n.rii 4e l.l este pre1entat in4epen4ent 4e răsp.nt .i sa./iec+ilor li se a4ministrea1ă o sit. este ca1.rător( În0ă+area tre/.i e2ectele comportamentale( $chema generală a experimentelor pri0in4 3n0ă+area >Iearst" 'ABB? se pre1intă ast2el.n proces prin interme4i.l s.i 3n a/sen+a .ltate 4in 2apt.l.ce o mo4i2icare 4e comportament ce poate 2i clasi2icată ca o/i.ns.ltă+i 4e 4e2inire re1.( Precerin+eN.i comportament( În /a1a experien+elor 4o/6n4ite 3n me4i. sensi/ili1are( At.ri*(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a 3n0ă+ării *() Varia/ile experimentale 3n st.l .l 3n0ă+ării( De exempl.in+ă" a4aptare sa.ce la o scă4ere a răsp.rat comportament.coli" c.l căreia 4escriem per2orman+ele pe care le achi1i+ionea1ă animal.să prin practică sa.i orientări 3n psihologie( )( Anali1a 0aria/ilelor experimentale implicate 3n st.ie să 2ie consi4erată o mo4i2icare 4e comportament permanentă pro4.lte ori 4.l 3ncon=.i 0a pro4.i care 4e0in o/ser0a/ile 3n comportament." ele0ii 3n clasă pot să 3n0e+e .oc electric" 1gomot? sa.i achi1i+ia .nerea 5 )* 5 anterioară 2acilitea1ă e2ect.3n moment. om.l T' s.l( Exp.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III ÎNVĂŢAREA Con+in.nci c6n4 stim.l.ra/ile" 4etecta/ile 3n timp.l $' pre1entat o 4ată sa. prin 3ntărire( $.li .n.cr. DEPARTA&ENT ID )<'' În am/ele sit.( Pro/lema esen+ială a 3n0ă+ării este mo4i2icarea .ns.lte ori" in4i0i4.a+ie stim.l 3n0ă+ării( *( Pre1entarea tehnicilor" proce4eelor .n stim.l să.l pre1entat 4e mai m.nor mo4i2icări comportamentale măs.t.al" separat >hrană" .nele 4i2ic.lP 3n moment.in+ă( Dacă 3nsă exp.i aparat.nere*(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a 3n0ă+ării În0ă+area este .lterior al stim. 3n ca4r.l că 3n0ă+area se poate pro4.i 2ără să 2ie prea aten+i( P6nă .l general( Acest stim.l.4i. 4e mai m.i" se pro4.s o 3n0ă+are( $it.rilor este 0or/a 4espre o/i.rente .a+ii se 4emonstrea1ă că 3n T' s5a 3n0ă+at ce0a 4espre $'( .ră /iecti0e'( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are experimentală a 3n0ă+ării 4in perspecti0a principalelor .l T ) este măs.4i. 4e al+i stim.ce .i 4acă a inter0enit o mo4i2icare 3n per2orman+ă 3nseamnă că s5a pro4.l 3n0ă+ării *(* Tehnici" proce4ee" aparat.a+iile experimentale pot 2i clasi2icate 3n trei categorii'( Există .l .na alta" o caracteri1are a4ec0ată a 3n0ă+ării tre/.n.ce o sensi/ili1are( Cop:right .ie să +ină cont 4e experien+ă .l sa.l .

ale( ricine a trec.pra0ie+.mentală sa.nct 4e 0e4ere /iologic >hrană? prece4at 4e $) >$C 9 stim.tea e0i4en+ia aspectele partic.it să s.l 3n care a s.l.mit răsp.p.nic aplicări a stim.c6t" 3n practică" cele trei tip.n stim.n stim.gesti0e prin aplicarea 4e .ti0 4e apărare( constatare acci4entală a l.rat 3n moment.mină?( E2ect.l aplicării este măs.l electric la animale iar la om a0em 4e5a 2ace c.ire( Eapt.a+ii operea1ă mecanisme sa.tim că este 2oarte g.i 3n0ă+ării are mai m.porte apa care cre.l con4i+ionat?( RC este 4eterminat $C .ns.ne 3n pericol s.p.na 4intre 2ormele /a1ale 4e 3n0ă+are pre1entă chiar .m ar 2i 0iermii .ri 4e experimente n. reac+iile emo+ionale primare( Pre1en+a acest.ltat. alimente alterate" 4e exempl. procese similare( Pentr. pot 2i i1olate . 2ost prin.i la alte animale p6nă la om( Cel mai a4esea s5a 2olosit .ră 4ată( P. a a0.l .n.ie con4i+ionarea clasică pa0lo0iană( $' >$N 9 stim.l 3n care rela+ia 4intre $' .l" respecti0 4escrie mo4.ne .lt o importan+ă teoretică 3ntr.n4a+ie .lare ale acestei sit.ror speciilor 4e animale s.n an. n.mit aliment" 4e exempl. >1gomot" l.ternic .i proces rapi4 4e asociere 3ntre .i este p.terea pro/a/ilită+ii .t loc o in.stos arată că este 0or/a 4espre o 3n0ă+are care n.pă c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală )( Al 4oilea tip 4e sit. DEPARTA&ENT ID )<'' sp.nii c6ini a.i ini+ial ce apărea la $N( T) o2eră in4icii pri0itoare la mo4.r0enit 3n0ă+area( *( Al treilea tip 4e sit.l 0ie+ii( D. că +ine 4e mecanismele 4e s.ra 3n care p. g6n4irea ci c.ce la cre. creea1ă reac+ii p. operantă( $ta/ilirea acest.l acest.ne 3n e0i4en+ă celCop:right mai /ine mecanisme 4e apărare ale speciei( .t printr5o experien+ă ne2ericită tin4e să o e0ite pe 0iitor( Acest tip 4e 3n0ă+are este 2oarte re1istentă la stingere( Experien+e c.n mecanism e0ol.gerea1ă că a0em 4e5a 2ace c.nele 4e altele" intersect6n4.pra0ie+.l.l.t." ne pot marca tot rest.i stim.tr.ternic 3n măs.l t.i este similar cel.n stim.l 4.i tip 4e 4epen4en+ă 3ntre răsp.i e2ect. are legăt.ne pre1entări ale $' care 4epin4 4e apari+ia .ternice 2a+ă 4e .m s.ns atrage 2ie primirea hranei" 2ie e0itarea .i( Acest răsp.i .l( În0ă+area 4intr5o 3ncercare Aceasta este . .i $) a2ectea1ă s.l să.oc( Aceasta este con4i+ionarea instr.i a tre/.l necon4i+ionat? este .t loc 4ec6t o sing.nor 2o/ii( În la/oratoarele sale a a0.a+ie 3l constit." chiar 3n con4i+iile 3n care .i 3n 4ispo1iti0.ne că 3n0ă+area 4intr5o 3ncercare p.pă c. mani2estat o teamă permanentă 2a+ă 4e apă chiar 4acă in.s+ine Iearst >'ABG? clasi2icarea acestor experimente as./iect.tea 4in ce 3n ce mai m.nt n." a s. o /ogată paletă 4e experien+e in4i0i4.m arată $eligman >'AC<? acest tip 4e 3n0ă+are p.tem 5 )G 5 .gerat că acest tip 4e 3n0ă+are poate 2i la originea .n4a+ia n.l acestei .ne 3n e0i4en+ă reac+iile e0ol.oc.ri 4in partea s.oc.ti0e ale speciilor animale pentr.n stim.a+ii 4i2erite sa.l că a0em reac+ii at6t 4e p.n.i aceasta 4emonstrea1ă că 3n toate cele trei sit.ns la T)( D.n. a se p.l con4i+ionat?" .ns .lt( Din acel moment c6inii a.a+ie pres.a+ii se imp.nor răsp.i la cele mai primiti0e animale( Ea este re1.irea sa.te e2ectele .i tip 4e 3n0ă+are 4e5a l.tili1area gr.ng./iect.l T ) >RC 9 re2lex.l experimental 2ără scăpare .ri electrice la animale primiti0e c.rilor 4e control cărora la T' li se aplică sit.ternice 4e 4iscon2ort" 4e neplăcere( $5a. li se pre1intă nici .l ne.l nesemni2icati0 4in p.i Pa0lo0" 3n la/orator. reali1at experimente s.l p.meroase asemănări 3n ceea ce pri0e.i .5se 3n mo4 ine0ita/il( De asemenea" s.pra con4i+ionării .ia( E2ect.ră c.i an.

n.rarea e2ect.n mecanism mane0rat 4e .i a0ea acces la m6ncarea 4in a2ară( Primele 3ncercări s.lare p.ns.ccesi0e( Experiment.i apoi se pro4.n.i ignorare a .n..tii pre0ă1.i se cere s.teCop:right lista 4e c6te0a oriID . la acest stim.rmată 4e insatis2ac+ie este 3n4epărtată( Jegea propagării e2ect. este marcat 3n mo4 4e10oltarea psihologiei 3n con4i+ionare( Dacă .in+ei( În0ă+area prin con4i+ionarePe l6ngă sensi/ili1are sa.ne sa.l.l clasic al l.i PecWham( A. În l.l 4intre primele st.n 2enomen in0ers" 4e sensi/ili1are( De exempl.l scă4ea ceea ce s.a( Animal.se o/i.ite( Jegea e2ect.tea 4eschi4e . .i 4iapa1on" 4ar intensitatea răsp. a=. pornit 4e la .rmătoarea o/ser0a+ie empirică.i 4acă mane0ra m6ner.i E//ingha.a se 4eschi4ea .nt in2l.ri este re1.ea să ac+ione1e m6ner.neori la 4enat.n 4ispo1iti0 s.en+ate mai m.te c.nă o ci2ră asociată( Ja .lare repetată s5a reali1at 3n 'BBC 4e către PecWham .0inte .i c.se cite.ltat al .i .i 2iecare c.nerii la o stim.. 3ncercările timp.li necon4i+iona+i" p.l consecin+elor care pot a0ea loc( Ast2el" o legăt.ce .rmătoare 2or+a" intensitatea reac+iei este la 2el ca la 3ncep.it" la altele corect( $e cite.i Thorn4iWe con4.i să.ternic in2l.n.l 0a proce4a la 2el c.4ii comportamentale as.ne reconsi4erarea moti0a+iei( El 4emonstrea1ă că 3n0ă+area este re1.rilor corecte .l.lt 4e recompensă( Jegea propagării e2ect.ti" maim.pra0ie+.l.l.rmată 4e satis2ac+ie este consoli4ată iar 4acă este .n..tili1a 4rept s.a .i ne sp.nele asocieri 5 )K 5 experimentator.tor.i prop. DEPARTA&ENT )<'' experimentator.ns.i să.ri electrice accent./iec+i animale" pisici" c6ini" pe.ternică .l .li nesemni2icati0i( Alteori se pro4.oc.l sp.+in sta/ili1ate s.l a 3n0ă+at gra4at prin selectarea răsp.n.lte ori 3nainte 4e a 2i 2olosit ca $C americane pa0lo0ian con4i+ionarea este 3nt6r1iată >2enomen 4e inhi/i+ie latentă? .net repetat 4e pro2.06nt era asociat c.i stim.. să 2acă a/strac+ie 4e con4i+iile s.n păian=en ca4e 4in p6n1a sa la prima 0i/ra+ie a .i a 2ost 4emonstrată experimental 4e către Thorn4iWe 3n 'A*K( El a pre1entat o listă l.l 3n2ometat era 3nchis 3n c.l l./iecti0e Thorn4iWe 3.te 2iecare c.ternici" noci0i( $ensi/ili1area 2ace parte 4intre mecanismele 4e s.i reac+iile mai /ine sta/ili1ate s.ns.06nt .n.n4 m.ne iar cele mai p.l este repetat 4e mai m.i apoi apari+ia c.i 1i( În 1i./iect.ire op. a4aptarea( Este tipic pentr. o ci2ră.ciale care a.in+ă ca e2ect al .nor stim." aplicarea repetată 4e .in+ă" pre1entarea repetată a .i 2enomen a4aptati0 4e minimali1are .l.l./ 2orma .nt mai p. o/i.i Thorn4iWe .l.ltat. o 3n0ă+are prin o/i.l căr.torii a.crarea sa 7Inteligen+a animală[ >'BAB? Thorn4iWe 4escrie concep+ia sa .i /eha0iorist( $pre 4eose/ire 4e experimentele l.ne că 3ntărirea sa.l se 4imin.pra exp. ni0ele mari 4e excita/ilitate pro0ocate 4e stim.ne gre.ea1ă reac+iile 4e retragere( $ensi/ili1area răsp.nei legăt. slă/irea .ră .i este 4eterminată 4e o stim.i proces 4e 3ncercări .i eliminarea celor gre.l poate Conexionism.i este corelată c.l . .ea1ă 4acă stim.a( Pe măs.i .ră ce se repeta.i să 4eschi4ă . acelea.ce . .i 3ntărire experimentele cr.nt haotice p6nă c6n4 re.i să sp.rent.lte ori 3n aceea.ia se p.gera că animal.n m6ner c.ngă 4e c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală În0ă+area 4in experien+e repetate Un.+e .0inte >3nso+ite 4e sanc+i.ce 4in no.tie .en+ate 4e sanc+i.l..nei c.t .l.i erori s.n s.lterior 4acă este pre1entat ca $C sa.s care 3ncerca.

mina 0a pro0oca sali0a+ie( J.mina 9 poate 4eclan.li 3. trecerea timp.l con4i+ionat 9 l.i sing.l con4i+ionat se stinge( Variante experimentale ale con4i+ionării 4e tip pa0lo0iana? con4i+ionarea sim.ltate 4i2erite mai ales s.4iat ini+ial proces.l 4igestiei măs.4ră 4e carne care pro0oacă sali0a+ia( Irana este $N" sali0a+ia este RN( Asociin4 .l con4i+ionatp nici . clasic mai 3nt6i se presară pe lim/a c6inel.mina" care apare o 4ată c.mina se pro4.n.pra st.l.rmat 4e $NP cei 4oi stim.ce la re1.l .l con4i+ionat ^ $tim.l e2icien+ei con4i+ionării( Cea mai e2icientă este 2orma /? 9 con4i+ionarea 5 )F 5 Cop:right .pă c6te0a repeti+ii" l.pă asocieri repetate c.cea m6ncare .4ierii 3ntăririi" stingerii" resta/ilirii re2lex.l 3n care $C este pre1entat .l.l 4e sali0are .gestia că stim.i re2lex con4i+ionat 3ncepe c. 3n con4i+iile 2lăm6n1irii( o/ser0a+ie acci4entală l5a con4.nea 3nainte 4e apari+ia $N( Cele trei tip.i 3ncetea1ă ac+i.rile 7corecte[ a.i con4i+ionat( Achi1i+ionarea . mai apare nici .nor experimente sistematice pornin4 4e la s. a5l 4eose/i 4e reac+iile 2i1iologice ne3n0ă+ate( $chema experiment.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală recompensă?( Re1.tr. 2ost mai 4es repetate 4ec6t cele 7gre.l.t la ela/orarea . stim.n răsp.i 3ncetea1ă ac+i.l con4i+ionat sca4e 4in intensitate progresi0 .a+ia 3n care $C .ns.l neco4i+ionat p re2lex con4i+ionat Cercetările l. extins as.nei 2ist.i timpP /? con4i+ionarea 3nt6r1iată se reali1ea1ă 3n sit.nea 3n acela.i p.l care a4.l necon4i+ionat p re2lex necon4i+ionat Asociere repetată >hrană?>sali0are? LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL(( LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL( III( $tim.a proces.ns >sonerie? $tim.l să./ aspect.n stim.i aprin4ea l.tere semni2icati0ă a sali0a+iei( De aici" Pa0lo0 a trec.l necon4i+ionat 9 hrana( În experiment. 3ntăriri repetate( Dacă $C este pre1entat sing.i momentP c? con4i+ionarea 0estigială se pro4.ce 3n ca1.r6n4 prin interme4i. m6ncarea" 4.r 3n a/sen+a $N" re2lex.i $N s.ri 4e con4i+ionări pot con4.i poate 2i pre1entată ast2elI($tim.l.nt pre1enta+i exact 3n acela.cea o cre. 9 l.ite[( Con4i+ionarea clasică >Pa0lo0" 'A)C? I0an Petro0ici Pa0lo0" sa0ant r.l con4i+ionat" pro0oacă .l.i" 4acă n.i 4ispare( Acesta este proces.s la 4e10oltarea cere/ralelor sale experimente pri0itoare la ela/orarea re2lex.n 2el 4e 3ntărire" re2lex.r 4.l 4e stingere experimentală( 4ată c.i apoi este .i con4i+ionat( Ast2el a constatat că 4e 2iecare 4ată c6n4 3n 3ncăpere intra 3ngri=itor.ltană se reali1ea1ă 3n sit.l ne.l necon4i+ionat p re2lex necon4i+ionat II( $tim.i Pa0lo0 s5a.a+ia 3n care $C este pre1entat mai 3nt6i .i 3.s" a st.ltatele a.mina" ca stim.mit acest re2lex 7secre+ie psihică[ pentr. 4emonstrat că răsp.le cantitatea 4e sali0ă pe care c6inii 4e experiment o elimina. DEPARTA&ENT ID )<'' .n re2lex con4i+ionat( Pa0lo0 a n.

l tipic consta 3n .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 3nt6r1iată" apoi a? .s+ine că exerci+i.carea respecti0ă( Concl.i 2or+a mi.i experiment este marea 2rec0en+ă a repetiti0ită+ii .it re1em6n4.nică a asocia+iei este contig..rile /eha0iorism. a 0e4ea m6ncarea( Re1.l tin4e să repete mi.thrie este legată 4e 3ncep.mentală primirii 3ntăririi( Con4i+ionarea prin contig.tiei( o/ser0a+ie se poate imp.t.1ia cea mai importantă a acest.tili1at .carea care l5a con4.i apoi c6inele era hrănit( Această instr.thrie.i era instr. simpla ata.i 4eschi4e .itate >D.i Pa0lo0( .l c.cări( De asemenea" starea moti0a+ională" 2oamea" setea n.i reac+ie( Jegea .tori( Eoamea este importantă n.l.n 4ispo1iti0 asemănător c.ngimea inter0al..i experimental( Jegea .4acă i5a re.pă mai m.i Thorn4iWe .nel 3n c. 3n0ă+are c.cărilor care intră 3n legăt.pro/a/il că animalele 4oresc 3n prim.n. este semni2icati0ă 3ntot4ea. acest l.ea1ă .na" .rmătoarele.li 3.thrie" 'A*K? Inspirat 4e cercetările l. s.l r6n4 să iasă 4in c.r" 5 )C 5 Cop:right .care( C.tia l.i HonorsWi" 3n 'A)B" la Var.i D.i ast2el 4e comportament monoton( Alte aspecte importante pentr..ls.i stereotipiei 3n comportament at.a( Prima 3ncercare se 2ace c.i D.n t..ra 3n care 4etermină pre1en+a .are a semnalelor la mi. 3ntăre.că ci n.rg( Experiment.care" la repetare tin4e să 2ie .nea" repeti+iile n.i Pa0lo0" la $anWt Peters/.n aparat 4e 2otogra2iat .l care a 4.l.pisica poate să ac+ione1e as. .P 4acă i5a re..i Pa0lo0 contri/.a 4e semnal.rmată 4e aceea.ită este 2otogra2iată( $e constată că animal.ire prin recompensare a 2ost 4en.te reac+ia corectă 4ar pre0ine slă/irea ei pentr.nci c6n4 sit. c.a 4in 2a+ă 3ntre4eschisă pentr.nică a 3n0ă+ării ne sp. este importantă" ea n..mită mai t6r1i.mentală reali1ată 4e către &iller .m ar 2i.nt tratate 4e către a.i Thorn4iWe( Pisica intră printr5.+ia l. se poate ata.i Iorton a .ne 2a+ă 4e această constatare a l.rmări 3n concor4an+ă c.it prin m." 3n 'AG<" 4e către Iilgra4" con4i+ionare instr.mai 3n măs. că 2lexarea la/ei picior.itatea 4intre semnal . legea 2rec0en+ei ci c.i 3n 2ine c?( $5a constatat o rela+ie in0ers propor+ională 3ntre l.li care a 3nso+it o mi.imp.ne că o com/ina+ie 4e stim.i capătă 3ntreaga 2or+ă asociati0ă c.5se 4e pe4ală 0a repeta mi.s la s.a+ia este 2a0ora/ilă .cr.. că nici o altă reac+ie n.l clasic a l.cces.l" recompensa" sanc+i.thrie .tiei se a2lă o pe4ală care 4eschi4e o . neapărat să măn6nce( Desig.s la reac+ia corectă( Recompensa prin m6ncare n.neori animalele nici n. o reac+ie( Experiment.pra pe4alei 4.i D.l con4i+ionatP la/a era 3n4oită 4e către experimentator .i e2icien+a con4i+ionării( Con4i+ionarea instr. măn6ncă hrana a2lată 3n a2ara c.ce .i 4e timp .tor( El s.carea pe4alei 0a repeta mere.0inte" .i mi.n mo4el 4e stim.i erori( Eiecare 3ncercare re.o0ia" apoi 3n la/oratoarele l.tieP 3n mi=loc. oca1ia primei asocieri c. DEPARTA&ENT ID )<'' 3n2ometarea este o con4i+ie 4ar cre4em că această con4i+ie a 2ost cel mai /ine 4emonstrată 3n experimentele l.ltate. pro4.l. s.l este necesare 4ar că acesta n.lte 3ncercări .ă 4in sticlă a2lată 3n 2a+ăP apăsarea pe4alei 4eclan.mentală" pentr.nt men+ionate 4e către a. alte c..en+ea1ă 3n0ă+area 3n mo4 in4irect prin ceea ce 3l 4etermină pe animal să5l 3ntreprin4ă( Recompensa n.n stim.c6inele era 3n0ă+at să ri4ice la/a la .ra asociati0ă( &oti0a+ia in2l.

m/el.i >ren. . /oa/e( Consecin+a este 0i1i/ilă 3n cre.ie să apese pe o pe4ală pentr.l c.m ar 2i /anii" la.g.ns.ns.ce .l R" operantă" prin 3ntărire 4eoarece răsp.ns.l 4e 0e4ere al ni0elelor 4e 3ntărire" respecti0 al tre/.ri corecte( Pe termen sc. clasic $Winner a .ne 4e consoli4are a comportament.ns.rt acest program are e2ecte /.t .o/olan.i[ alcăt.nosc. por.i permi+6n4 3nregistrarea răsp.it?( De alt2el" 3ntărirea la inter0ale 0aria/ile se pare că pro4. con4i+ionarea 4e tip.nosc.terea ritm.n4ară 9 care o2eră satis2ac+ii in4irecte prin interme4i.te prin 3ntărire .mit 7c. 3ntărirea( În experiment.ns.i /? comportament.tili1at .l tre/.rile n.+i .ri 4e programe 4e 3ntărire( Important este că 3ntărirea tre/.eală n./liniat că sanc+ionarea copiilor pentr.ri corecte" ast2el 3nc6t recompensa cre.meroase cercetări as." pescar.tia por.ri operante con4i+ionate( D.i a0em 4e5a 2ace c.rilor alese( Într5.ri emise( Pentr. sit.l.pă mani2estarea comportament.lte ori apoi 3nregistr6n4.le.a+ia /? răsp.măr.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Con4i+ionarea operantă >$Winner" 'A*K" 'A*B? $Winner a ela/orat cele mai complexe .ră c.l.l.rile la stim.l 4e control este cre.ns( Jegea con4i+ionării reac+iei operante sp.l con4i+ionat" $Winner 2ace 4istinc+ia 3ntre 3ntărirea primară 9 care satis2ace 4irect ne0oile primare" /iologice" 2i1iologice .l este 3n legăt.i răsp.ns.rilor por. n.l. sit.ns.4a" sanc+i.a+ia a? s.i n.l .nt satis2ăc.n.l 4e răsp.ns.n4i+ei" 4ar prin16n4 4in c6n4 3n c6n4 prime.laritate sa. 2ace 4istinc+ia 3ntre.i care pro4.ra cre.ne că 4acă apari+ia .a? comportament.te 3ntr5 .ncare a .terea ritm.te 3ntăriri la inter0ale 0aria/ile ceea ce 3l 2ace re1istent la stingerea răsp.ns.l.lP . a pro4. o gre.l $ >Pa0lo0?( Pentr.tili1ării pe4epsei ca meto4ă 4e53ntărire" ca meto4ă 4e e4.nor me4iatori c.r/ă tipică a stingerii reac+iei( În 0ia+a reală 3ntărirea comportament.n stim.n. 0e4erea pe4alei este importantă ci apăsarea ei( În acest ca1 3ntărirea este 3nt6mplătoare 2a+ă 4e răsp.l n.ce e2ectele cele mai /.ns.l operant 9 ce o2eră răsp.i 4e răsp.l 4e stingereP c? 3ntărirea la inter0ale 0aria/ile care se reali1ea1ă la inter0ale aleatorii .ns.măr 4e răsp.i pe4eapsă $Winner a 2ost categoric 3mpotri0a .m/el.l să.l.ce e2ecte mai persistente 3n timp 4ec6t 3ntărirea la inter0ale 2ixe( $Winner a 4escris trei tip.5se o c.m/el.n 4ispo1iti0 tip c.l s.l să.nt capa/ili să repete reac+ia 4e 2oarte m. DEPARTA&ENT ID )<'' s.nea( În pri0in+a rela+iei 4intre recompensă .l 4e răsp.n alt experiment" $Winner a .rmată 4e pre1entarea .i este 3ntărită prin hrănirea c.i stim. prin4e pe.l.o/olan.l.ri pro0ocate 9 .l se stinge repe4eP /? 3ntărirea la inter0ale 2ixe se aplică ime4iat ce a 2ost emis răsp.mit loc( Reac+ia l. a primi m6ncare( Deci" n.pă ce a primit o sing.ca+ie( El a 5 )B Cop:right .l sa.n an.lii c.n n.i operant este .te la 2iecare ar.5i 3mpie4ică să 2acă altce0a care este la 2el 4e .i la acest tip 4e 3ntărire apare risc.ră 4ată por+ia 4e m6ncare .i 3ntărirea sec. pot 2i corelate c.ră 3ntărire este s.n+area la pesc.l 4e 3ntărire" 2or+a sa este mai mare( Element.pra 3n0ă+ării prin con4i+ionare( În mo4el.tie 3n care .i răsp.rilor emise( sing.i 4e1ira/il( a? 3ntărirea la propor+ie 2ixă este aplicată 3n raport c.ns.n 4ispo1iti0 n.it similar .nt speci2ice răsp.in+elor care s.te pe măs. con4i+ionarea 4e tip.i care ci.ni2ormitate( De exempl. .nct.ns 9 ce o2eră răsp.ne 4ar c6n4 3ncetea1ă 3ntărirea comportament.tili1at .măr.i operant n.ie să 2ie aplicată ime4iat 4. are caracter 4e reg.terii n.i con4i+ionat( Din p.i a0em 4e5a 2ace c.2icientă pentr.ns.l.i 3n acest 2el 2ixea1ă mai /ine comportament.

n contin.it( Dimpotri0ă" copil.ltă 4in 3n0ă+area com/inată c.l.i o.4ia1ă 3n experimentele sale as.nt ep. tre/.lii ini+iali( I.iP 4? stingerea actelor ne2olositoare" 3n0ă+area reac+iei negati0eP e? 3n0ă+area prin 3ncercare . a2ectea1ă intensitatea 4eprin4erii c.i comportament ne4orit prin aplicarea .1ie" re2eritor la 3ntărire" recompensă .a+ii mai p.i n.ns.lii .i ast2el comportament.n minim.ri ce pot 2i tratate 4rept 0aria/ile experimentale constit. că 3l 4etermină pe in4i0i4 să o e0ite .ccesi0ă n.ce neplăcere" a0ersi.i >inp.ie pre1entarea .l.la $ 9 9 R( $tim.l ini+ial a l.ra=at at.lP 5 )A 5 Cop:right .nci c6n4 este stim.ce 4ec6t la inhi/i+ie( rice per2ec+ionare 4epin4e 4e 3ntărire( Cantitatea 4e 3ntărire n.i eroareP 2? 3n0ă+area prin 4iscriminareP g? reac+ia 4e2ensi0ă antece4entă ce 4epin4e 4e persisten+a .l ne4orit( Apoi" 2oarte a4esea" pe4eapsa este asociată c.i stim.i as.rmătoarele s. c. con4i+ia ca .mente etc( I.3n experimente tre/.ie 0aria/ila 4e /a1ă 3n achi1i+ionarea .l.l negati0 a.i apoi răsp.i stim.ră 4e ca .l tre/.i $Winner( a? 3ntărirea po1iti0ă constit.c6t există .i c.l.rile st.i >o.t experimente mai complexe 4ec6t simple con4i+ionări sa.i1ate 4e stim.ll a 2ost .perea sa.l po1iti0 .l n.i Vatson $ p R el a4optă 2orm.l.pra organism.ator 4esă06r.ră primele mecanisme a.tomat e2icientă pentr.t?( Inp.i 2ormarea 4eprin4erilor >I.ns 3nnăsc.n.pra re2lexelor con4i+ionate( În raport c.m ar 2i.ll" 'A*)" 'A**" 'A*G? I.i alte in2l.ie să 2ie recompensat sa.i stim.n.răm in2l.te asig.l. cel care o aplică .l 4e 3ntăriri( În ceea ce pri0e.nci c6n4 se comportă /ine( Pe4eapsa n.l in4e1ira/il( În al treilea r6n4" pe4eapsa arată ceea ce n.n.ll a 2ăc.+in ac.l >R? 4epin4e 3n egală măs.l >$? a2ectea1ă organism.en+e la 2el 4e o/iecti0e ca .ne trans2ormarea . este a. . s.i l. să ren.ie să 2acă n. comportament.ie să măs.nor 4eprin4eri este n.tp.te 3n0ă+area" I.i 4e $( Concl.i Thorn4iWe .i stim. 4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală gre. 3nc.l > ?" iar răsp.1ia sa era clară. mo4el.gestii opera+ionale ale sistem.măr.i erori( A apelat la 3n0ă+area prin 4iscriminare" 3n0ă+area la/irint.rmelor lăsate 4e stim.i n.t >hrană" recompense?P /? 3ntărirea negati0ă semni2ică 3ntrer.en+a me4i.ns.tp.l care pro4.l .teptatP c? pe4eapsa pres.l.in4 in2l.teP c? reac+ia 4e apărare antece4entă este al treilea mecanism ce re1.i" 3n0ă+area mecanică" . 3ncercări .s .tomate necesare 3n a4aptarea la sit.n+e la comportament.t5.en+a exercitate as.lat 3n mo4 plăc.ns.l.it al cercetărilor l.tomate 4e comportament a4aptati0a? ten4in+ele 4e răsp.a+ii criticeP /? capacitatea primiti0ă 4e 3n0ă+are este al 4oilea mecanism 4ar ce0a mai lent 4e a4aptare la sit.m 4e cantitate să existe( Ceea ce constit.ne( Con4i+ionarea .rile organism.tili1area 4e instr.ll o/ser0ă că simpla repeti+ie s.l se 0a schim/a at. imp.p.pra organism. a/sen+a .t5.i răsp.ie să 2acă cel pe4epsit( În concl.4iate experimental 3ntr. DEPARTA&ENT ID )<'' . generali1area stim.ll >'AK)? a 4escris opt mecanisme a.i pe4eapsă s5a.i Pa0lo0( Concept.l.i ceea ce tre/.l să.n.3n0ă+area anterioară" programe 4e 4epri0are sen1orială" a4ministrarea 4e 4rog.t? . 4e /a1ă este 4eprin4erea pe care o st.

ri pentr.mit re1.nor 0aria/ile interme4iare ca incl.n comportament are proprietă+i 4istincti0e" strict speci2ice care tre/.i contri/.l am/iant >căi" instr. răm6ne la ni0el mecanic" la ni0el stereotipi1at( În proces.i( &o4el.n. acti0ită+ile sc.i comportament.i( Tolman a ela/orat experimente prin care să 4emonstre1e 0ala/ilitatea teoriei sale as.noa.ră ghi4area a.ra . a0ea acces ime4iatID la m6ncare( &ai t6r1i.lare" glan4..nt experimente 4e a.organism. DEPARTA&ENT )<'' asc.l.ie să 2ie i4enti2icate .i .i implicit la scă4erea tensi.măr.t. ne 3n4epărtăm 4e ce0a .pă semnele care 3l pot con4.te ceea ce există 3n me4i.i 2i1ică ce se a2lă la 4e/. a 2i c.p.l comportamental 2iin4 acela. la /a1a sa( Este .pă principi.l.l este 3ntot4ea./linia1ă existen+a .nt men+in.l l.l se orientea1ă 4.i cogniti0( De asemenea" comportament.n /eha0iorism original caracteri1at 4rept molar .i an.l 3ncercărilor etc(? .m hrana este *< 5 Cop:right .i Tolman as.pra comportament.i o/stacolele sa.pra 3n0ă+ării.+ia l.na ne 3n4reptă spre ce0a sa.li interni .că la o/+inerea .ă 0ase .n 0as 4in 4o.ltat .l 2.i 4escrise in4epen4ent 4e procesele m.l clasic al 3n0ă+ării pres.cări ci semni2ica+ii( Aceasta este .l este reglat 4e aceste scop.nosc.ns.c6t comportament.ce spre scopP 4eci n.rse? pentr.a4ar" comportament.ne că organism. 3n0a+ă mi./iecti0e 4ar 2iecare poate 2i măs. atingerea cărora 2olose. a ocoli sit.pra 3n0ă+ării rela+iilor semni2icati0e( Acestea s.l.mente" res.loase( A.it o alegere corectă( .i comportament constă 3n 0aria/ile ale me4i.i Tolman s.l este in2l. i se permite să aleagă 3ntre cele 4o.i mai mic e2ort( Comportament.sc.nii( Alternati0e l.ă existente 3n 2a+a ei" 4ar n.en+at 4e stim." 4acă animal. că .rale care sta.. .ri?( Aceste 0aria/ile interme4iare par s.l inten+ional >Tolman" 'A*)? $istem.pra acestor 0aria/ile interme4iare care apar 3ntre 0aria/ilele in4epen4ente >stim.lare sa.li? .tomată a Psihologie experimentală comportament.care ci rela+ii semni2icati0e" o cale comportamentală( Aceste 4o.nc+ională asig.i caracteristici ale stim.s+ine că om.lilor" tip. ne. 0om .i către o/iecti0( G(G(C( #eha0iorism.i >programele 4e 3ntărire" tip.i n.te e2ectele lor as.i există o sing.ge tot mai repe4e .na( De exempl. 3n0a+ă .i timp malea/il" 2lexi/il" se caracteri1ea1ă prin posi/ilitatea 4e a 2i 3n0ă+at" n.ltat.i Tolman este .l este con4.rată prin experimente 3n care toate celelalte 0aria/ile s.s 4e stim.teptare a 5 recompensei o maim.n mo4el 4e mi.nsă s.n /eha0iorism inten+ional 3ntr.i 4e 3n0ă+are latentă( În experimentele 4e a.ale >ere4itate" 06rstă" e4.rte .oare 4.i cele 4epen4ente >răsp.4 procese cogniti0e( #a1a 2i1iologică .i inten+ional( Este molar pentr.ti 4acă este controlat 4e 3ntărire sa.a+iile peric.&ihai ANIŢEI h? reac+ia antece4entă 2.ri 4e reac+ii motrice" nat.l n.n scop( Întot4ea.te constante pentr.teptare a recompensei" 4e 3n0ă+are a po1i+iei .ă mo4ele as.i este molar" inten+ional .l 4e 3n0ă+are comportament. a 4epă. pot 2i 4istinse clar 3ntot4ea.ri ./ .i 4e stările 2i1iologice( Tolman s.l. pentr. 4e c.i externi spre o sit.ca+ie anterioară" me4icamente" 0itamine etc(?( Tolman insistă as.a+ie 3n care el 3n0a+ă sec0en+ele corecte 4e mi.l .l mani2estă o pre2erin+ă pentr.na 3n4reptat spre .+ă 0e4e c.ră cale la capăt.pra 3n0ă+ării n.l este 3n acela.lii 4in me4i.care care să 4.i 0aria/ile ale 4i2eren+elor in4i0i4.n.tere" re1.i a re.l om.l căreia este m6ncare" n.l cel.

i 3n0ă+ării prin 3ncercare .nătă+ească repre1enta o critică p. o 2r.i re1.1ă salata .+in pre2erată( D.iască o imagine mentală a la/irint.l care să5. .are el n.i /anana asc.n c.p" iar 3n a 'C5a 1i a.i se sta/ile. 2ost hrăni+i 4rept recompensă at.n la/irint complicat .ngă pe calea 4oi care are .l propri. calea . o/+ine recompensa 2ără să mai treacă prin proces.+ele p. a 2ăc.l( De asemenea" s5a 4emonstrat că 3n0ă+area po1i+iei este mai .i( În experiment a.i+ie 4.ternică la a4resa mo4el.nc+ie 4e con4i+iile schim/ate ca .p.nsă s.ase erori pe 3ncercare( Dr. ca" În0ă+area prin int.p.l.i( C6n4 3ncepe experiment.te /anana( Alte experimente a.pă a 'C5a 1i a a=.p.p.o/olani( În gr.+elor[" să se 3m/. li s5a 4at nici .te[ .ns la o 4e cătreeroare( Thorn4iWe( sing. DEPARTA&ENT ID )<'' . 2ost .+a re2.i Tolman este că animalele 4e+in .i trei prin că .s 3n e0i4en+ă .n comportament ce 4i2eră .n la/irint( Ja/irint.1ia l.tere sa. a 4emonstrat nici o ameliorare 3n primele 1ece 1ile pentr. o me4ie 4e 4o.i me4i..p( Dr.i mai p.l are trei căi( Yo/olan.n 2el 4e prec.n4e se a2lă o/iect.i cei 4in prim.ltatelor a p.crarea 7Inteligen+a carte ce ce a.ră Hjhler p.i( Celor 4in gr.l plan 3n0ă+area int. 0a mai 3ncerca calea 4oi ci 0a merge 4irect spre calea trei" cea mai l.l 2oarte repe4e c.neori 3n 2.oară 4ec6t 3n0ă+area răsp.i pe care o 0a găsi 4e asemenea /locată ce0a mai 3ncolo( În contin.t să 2ie recompensa+i 4in a .i eroare /r.nspre1ecea 1i( Anali1a re1. .ns.l.l trei n.iti0ă .pă ce 0a găsi calea .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Experiment.nci c6n4 a.ltate( Concl.l.+ă( &aim.rmătoarea 4istri/. a primit nici o recompensă" 3n primele 1ece 1ile" 4ar a.l este lăsat să se 2amiliari1e1e c.i n.l la/irint.tea.l gr.i 3ncepe să ca. atins capăt.m. toate cele trei căi .t 4in ce 3n ce mai p.ngimii 4r.ns să termine la/irint.pă Tolman . /locată 0a 3ncerca să a=. 4emonstrarea 3n0ă+ării latente Tolman a apelat la .i 4escris 3n c6te0a 1ile să a=.nei 4eprin4eri a.tia c.a+iei ./ o cană a 2ost 3nloc.o/olanii a.tili1a+i .i 2ixare a celor corecte( 5 *' 5 Cop:right .at .l la 2el 4e 4es ca .l este capa/il 4e .ie să parc.rare a constr.ngă .l pentr.l .are" cinci5.te or4inea pre2erin+elor( $e constată o alegere 3n or4inea in0ersă l.l.l tre/.51is" . acelea.it maim.+ie a n.t 'A)K" Vol2gang Hjhler p.l a 4emonstrat mo4.l.l a ac+ionat con2orm . maim. m6ncare .ită c.o/olanii a.p.+in interesantă pentr. 3ncep.p.i la trei gr.t ameliorări 4eose/ite" iar 3n 'C5a 1i a0ea 3n me4ie" 3n contin.n.l .l 4e 3nlăt.c 4ereglări comportamentale( În experimentele 4e 3n0ă+are a po1i+iei s5a 4emonstrat că animal.măr.i" o hartă cogniti0ă( 3ncercărilor eronate . 2ost lăsa+i să explore1e li/er la/irint.o/olan.+ine erori" iar 4.3n re. expectan+ă a o/iectelor5 scop speci2ice" ast2el 3nc6t" 3n con4i+iile schim/ării o/iect.noa. să primească recompense" per2orman+ele lor maim.l.ngă la c.n1ă 4e salată" mai p.o/olani care tre/..ri 4e .n 2el 4e recompensă 4ar a.l.n prim segment com.ie să a=.o/olan.p.noa.o/olani c.i c. potri0it .l trei n.n.rgă . 2ost reali1ate pe .n.nei 7scheme[ a sit.pă În3ncep. a=.l a 2ost contin.n.l.i calea pre2erată este /locată( D.i Tolman explică per2orman+ele gr.m ar 7c.l 4oi n.i 2apt./lica l.sc .ngă la me4ia 4e erori a prim.i gr. a o/+in.i5scop se pro4.ne pe prim.tomati1ate( În experiment.p.l 4oi n. 4e erori( Dr.l.ă erori la 3ncercare( Dr.

l 4e proces .pra Psihologie c.i at.ate pe maim.ns.ră" int.ia.prap.a oară" procesele s.i 4e tratare a 3n0ă+ării 4e către Hjhler .i . a a=.ct.+e( Cele mai c..e1e o lă4i+ă 4eas..i a repetat 4e 2oarte m.l este ceea ce are loc 4atorită sit. a a=.l 4e plecare al mo4. să s.ca maim.l.l experien+ei.cces 3n a atrage /anana către sine( Cel mai inteligent 4intre cimpan1ei" s. 2ost a=.l.i a.nge la /anană" a2lată 3n a2ara c.tii experimentală este at6rnat .l o/+inerii sol.ngă la /anane( D.nere 4e0ine 2amiliară( Această 4i2eren+ă 4emonstrea1ă că 3n0ă+area s5a pro4.+e a.nci a prins i4eea .tili1e1e /aston.+a tre/.nere( #irch >'AGK? s.it nat.r 4intre ei" cel mai inteligent a re1ol0at5o 2ără a=. c.l c.i s5a 4esc.l. poate a0ea int.tilor la această .t asam/late 4e către experimentator( At.i . s.pă mai m.al al maim.+a se s.ncă c.l al 4oilea" c.lte /astoane 4e /am/.i eroare( Răsp.i5mi=loc( C.m proce4ea1ă o altă maim.+aP G( re1ol0area 3n /a1a int.i5 scop .l 4.+eiP 4eas.i a o/iect.t c.nci" 4eseori 2ără s.nt cel c..te legate 4e 2apt. alte c.ase maim.rs.l int.i+ia 4epin4e 4e experien+a anterioară( Un copil n.li( C6n4 stim.+a 3n2ometată 0a 3ncerca să a=.ite se retrage 3ntr5.i să se ca+ere pe ele pentr.i pre1ent( Este respins rol.l intră 3n c6mp. 2ost 4isp.rmătoarele elemente'( o/iect. /astoane( În acest ca1 pentr.+ele tre/.lte salt..ie pe c.i+iei 3n /a1a restr.tă 4acă maim.i" 3n măs. 3n+elege sim/ol.ra c6mp.lt asam/l6n4 4o.n ciorchine 4e /ananeP maim.i o lă4i+ă 4e lemn" /anana poate 2i o/+in.+a ar.ri nere.n col+ .ă lă4i+e .l că pe parc. mai m.+a a 0ă1.s 3ncă 4e la prima exp.tii" maim.ra str.ie să 2olosească .ct.lii s.Experimentele l. a.a+iei 4e stim.ă /astoane" 4ar n..l 0i1.lare pre1ente" iar .it să a.a exp.tate 2ie prin amplasarea lă4i+ei s.rile( 5 *) 5 Cop:right .l.i+ia se mani2estă 3n moment.+ă" 3naintea ei" a 3n0ă+at .+ele a.l mi=loc 9 lă4i+ele sa.l restr..0inte" 3n0ă+area este re1.te s.i pare că a a/an4onat( În c.iti0e a 2ost pre1ent .pă ce prima 4ată a.l.tie .i+ia este re1.l c.tiilor a a0.i n. int.l.pă ce le5a 0ă1.l gestalti.rcat( Într5o 0ariantă mai complexă" maim.rării 4atelor c6mp.ltat. 2ost e2ect.s( Int.+ine re.l proceselor prece4ente( Unele procese 4epin4 4irect 4e stim.rma este re1.l sa.n comportament 4e 3ncercare .n.lte ori 3m/inarea celor 4o.rmă( Proces.ltat. DEPARTA&ENT ID )<'' Tot.nct.i Ho22Wa este ipote1a că legile organi1ării percep+iei pot 2i aplicate 3n 3n0ă+are( Descoperirea răsp.pă /anană( P.n.pă /anană( Pro/lema este 4i2icilă pentr.tor( Celelalte .nt pre1enta+i a 4o.i care 3n0a+ă( Int..nosc./ /anană" 2ie prin imita+ie( Dacă maim.l sing.ns. /astoaneleP *( s.l 3n care /aston.tiile .nă 4o.ra 3n care acesta este 4eschis cel..ct.l.ă /astoane( Ja mo4.esc să .ă lă4i+e( Experiment.i+ie la pro/lemele 4e matematică 4acă n. /aston.n sing. re.+iei int.+ei" 4ar ./iect.i cel c.ltat.i corect 4epin4e 4e str.l 9 maim.i" reali1ate 3ntre 'A'*5'A'C" a..i percepti0( P. că maim.ct.rării 4atelor c6mp.Ho22Wa 2ace 4istinc+ie 3ntre concept.nt 4eose/ite 4e cele prece4ente( Ast2el" a 4o.r c6mp a o/iect.nge la hrană( Dacă maim.pra celeilalte" tot.l scop 9 hranaP )( o/iect.mai 4.l schematic a0em 4e a 2ace c. cimpan1ei .ltan" a re.t loc 3n c.rii sta/ile a celor 4o.i+iei prin integrarea 3ntr5..cces pentr.că se a2lă .mită măs./linia că" 3ntr5o an.it chiar mai m.i cel 4e .i sare 4. . /astoanele( &ihai ANIŢEI Experiment. re1ol0at5o 4.

i NeMell ./iec+ii .rma. strategiile 4e 2ocali1are 4ar re1.lare .rprin4erii necesare 3n0ă+ării( Cele consecin+ele lor( UerWes acceptă legea empirică a e2ect.tori a.l selectea1ă o ipote1ă raport6n45o la str.ală implică o anali1ă 3n termenii teoriei in2orma+ionale a l.nei 4eci1ii ce implică la r6n4.ment este a4.c6t cerin+a 4e 0er/ali1are a ipote1elor p.i $imon >'AC)?" 4escrise pe larg 4e către Estes >'ABB?( I.s( Înseamnă că po1i+ia potri0ită a coa4ei 4e sapă a str.l.l o .ală care ca4e l6ngă m6ner.n sing.i #oMer >'AFB? s5a.nealtă pentr. in0estigat 2acilitat sol.la( $.+iei( Cei 4oi a.r exemplar al .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Drept arg.ă a sec0en+e 4eci1ionale s. a 3mpinge /anana prin Io0lan4 >'AK)?( De asemenea" implică 4e 2orm.i a Cercetările 3ntreprinse 4e către #r.ct.ct.ne scop.i scanarea( Prin strategia 4e 2ocali1are acest.larea .i trans2ormate 4e cel ce 3n0a+ă 3n 2orme( 0e4erea s.i concept( Re1.l expectat al erorilor ./iect.l ei ipote1e a0ansate as. ea" o ar.3n+elegerii e.m >'AF*?" I.l legăt.cces sa.i ca.ltat.l 3n care s.l.i ni0el.n.lilor 4.i e0al.nt consi4eră că g6n4irea tre/.i 3i era pre1entat 3n 2iecare pro/ă .te coa4a 4e sapă ca pe mo4el.a+ia stărilor 4e aten+ie( În moment. 2rec0en+a" 4istri/.l 4e selectare a ipote1elor 4ar s5a.te 4in =oacă" În0ă+area pri0e.i 3n0ă+are regăsim la Eeigen/a.l 3n0ă+ării concept.ia 4intre categorii .rne" 'AC<?( În0ă+area concept.i atent" .l reali1at 4e către UerWes >'AG*?.rmat 4e 4esemnarea categoriei ./iect.nt .te În0ă+area concept.ră c.i apoi era solicitat să 2orm.nea oar/ă 4o.ri cogniti0e care ia 2orma .+ia erorilor 3n timp.l 3n concept. opera+iile logice >#o.ec s.pra posi/ilelor aspecte ale conceptelor( .i 3ntreprin4ă celei mai /.i corect6n45o prin 2orm.ie tratată ca o re1ol0are in4.+ia( D.tă să atace 4irect trapa" ca.ct.ltatele lor era./anana se p. /a1at pe aten+ia selecti0ă .pă c./iec+ii 3ncheie asam/larea ipote1elor resping6n4.n proces 4e 3n0ă+are concep./iect.al sit.rile mo4i2ică 3n /a1a 3n0ă+area cogniti0ă pornin4 4e la UerWes sec0en+ele 4eci1ionale pe3n0ă+area care tre/.l sol.rile exemplarelor pre1entate 3n prima sec0en+ă a 3n0ă+ării( Pe această cale se a=.ale este 2ormarea .5le pe cele incorecte el a=.i o primă 0eri2icare a ipote1elor( În strategia 4e scanare s.l4oar ca re1.i 4ar neagă ac+i.pra tratării in2orma+iei 3n g6n4ire" re1ol0are 4e pro/leme .lat ipote1ele 3ntr5 o manieră pro/a/ilistică a0ans6n4 pre4ic+ii cantitati0e 3n ceea ce pri0e.i 4e per2orman+ă era.ct.l.i se a2lă 3n prag. cogniti0ă este op.t ca o 2ormă 4e in4.l se opre.lea1ă o ipote1ă pornin4 4e la toate trăsăt.te ni0el.rile memoriei . 2orm.c+ie a rela+iilor percepti0e 4intre 5 ** 5 Cop:right .m sp.area per2orman+elor( Tentati0e 4e 4emonstrare a teoriei selec+iei ipote1elor mai apropiate 4e concep+ia mo4ernă as.ne printr5o trapă care apoi este 3nchisă( Cimpan1e.nei ID str.s experiment.i 2olose.i A.cti0ă 4e pro/leme" iar ipote1ele care mi=locesc per2orman+ele 3n sarcinile 4e categori1are pro0in 4intr5.stin >'AKF? a.tă la am/ele capete" apoi 4ă impresia că ren.ne Procesele carereg.l 0e4e .ia s.a+ia tratată 3n psihologia cogniti0ă 4in perspecti0a teoriei testării ipote1elor( .ltat al 3ncercărilor .nt >'AF)? .nge la o 3nca4rare categorială .i testare a ipote1elor 3n capăt.tea a0ea e2ecte as.le1e 0er/al ipote1a 3n raport c. DEPARTA&ENT )<'' aspectele .i 4e 3n0ă+are( Tra/asso . reg.i 2l.l 4eschis cimpan1e.i erorilor 3nt6mplătoare( 2orm.ner" Doo4noM .l s.n. incerte 3ntr.l 4e per2orman+ă( In4icatorii ni0el.l.l.nt 2ocali1area .ie să le principi. raportat tot la proces.nei noi ipote1e( În experiment.ncă( În moment.pra proces. ia 2ormă 4e =oacă( Ia o coa4ă 4e sapă ce se a2lă 3ntr5.nge la o categori1are corectă .ală sa.n col+" se =oacă c.n+ă" 7este 4in c6mp[( Comportament.l corespon4en+ei 3ntre pre4ic+ii .l 3n0ă+ării" ni0el.rat percept.l să.c la s.

4e l.s 4e către An4erson >'ACF?( Este 0or/a 4espre mo4el.n mo4el mai complex prop./iec+ilor care n.nt n. primit exerci+ii asociate 4o.rilor 3ntr5.ri ale acest. a.p. este excl.i al prototip.ale .ri corecte( Re1.ă" apoi li se cerea să sorte1e noile litere extrase 4in cele 4o.ă" stim.nea 4espre 4i2eren+ele 4intre l./iec+ilor exerci+ii 4e memorare a exemplarelor .lilor 3n memorie .ia. o/+in.lii apar+in6n4 la 4o.i exemplar al .t o propor+ie 4e F<S categori1ări corecte la sarcina 4e trans2er ceea ce era m.m.tor.n stim.lii noi . animale categori1ate 3n 4o.nor s. DEPARTA&ENT ID )<'' in2orma+ie ce apar+ine aceleia.ale s. 4o0e4it 0ali4itatea( Vali4itatea este 4emonstrată prin pro/a/ilitatea ca . care se aseamănă mai m.li 3n categoriile c.nor trăsăt.l 3n0ă+ării .l să apar+ină .i exemplarelor in4i0i4.rprin4em asemănările 4intre stim.mea no.i cele care apar+inea.ie o listă 4e trăsăt.li pe /a1a asemănărilor c. cele ale s.l ACT >A4apti0e Control Tho.nor repre1entări generale( $5a 4emonstrat că 3n sarcinile 4e clasi2icare categoriile s.ti s.ne celor 4o./iec+ii a.lării repre1entărilor stim.+ie pro/lema rol.i #rooWs >'ACB?( El a 4at s./iec+ilor li se sp.te a0anta=ele mo4el.ă gramatici 3n categorii potri0ite( $5a o/+in.i să 4epin4ă 4e rec.ltă că este posi/ilă o categori1are spontană ca re1.nei colec+ii 4e amintiri ale conceptelor in4i0i4.ă exemplare 4i2erite apar 3mpre.ght?( Con2orm acest.i concept să ia 2orma .i prin clasi2icarea noilor stim.ă repre1entări stocate( Aceasta este repre1entarea . caracteristici schematice care 3ntr. 2ost antrena+i 3n prima etapă( Ace. o 5 *G 5 Cop:right .l 3n0ă+ării concept.ri sa.en+ele recente ale psihologiei cogniti0e a.ă c6te 4o. a4.ns.ală a .mea 0eche >alte continente?( D./set.lt( &o4el.gesti0ă 3n experimentele l.i( Aceste repre1entări a/stracte s.ale /a1at pe a/stracti1area schematică re.l 2iecărei pre1entări a .n.nei categorii 4acă el incl.mea 0eche .i l.en+a per2orman+a 4e categori1are spontană( În prima etapă s.mite prototip.să nici posi/ilitatea ca repre1entarea in4i0i4. categoriile( Repre1entarea ./iec+i a.nei categorii" repre1entarea acest.l.n4ară c.lt 4ec6t simpla pro/a/ilitate( Apoi" a. atri/.lt mai m.lăm la ni0el.4e trăsăt.ale empirice noi ac.ltimă instan+ă" se pres.i5a.cele care apar+inea.ia( Dacă 4o.5se 4e la 3ntre/area pri0itoare la &ihai2orma ANIŢEI Psihologie experimentală in2orma+iei stocate .ri( N.i repre1entările stocate 3n memorie ceea ce permite incl.n.l memoriei repre1entări ale exemplarelor speci2ice 3nt6lnite 3n timp.ră această in2orma+ie memorată poate in2l. 0alori 4imensionale care .nesc elementele esen+iale ale concept.ă categorii gramaticale 4i2erite( Răsp.ală pornin4.i consi4eră că 3n0ă+area concept.In2l./ 2orma .l.terea acestor trăsăt.s 3n 4isc.l.i sta4iile procesării in4i0i4.ri sa.l 3n0ă+ării concept.miri 4e ora.i apoi a 3ncercat să 4etermine 3n ce măs./iec+i c.n procenta= 4e GCS răsp.ns.ală ia 2orma .pări ma=ore.nor concept constit.nt 4e2inite 3n termenii .rile speci2ice acesteia( Psihologia cogniti0ă merge mai 4eparte .ă >America? . cei aminti+i( În .te ceea ce 2ace posi/il ca 2ormarea concept./ 2orma .l.i le com/inăm trăsăt.ia este stocată 3n memorie s.rile com.ală empirică a 2ost a/or4ată 3ntr5o manieră s.noa.pă exerci+iile asociate" s.t ./iec+ilor tre/.rile s.4erea acestor stim.m. să se re2ere la 4en.ltat al ac.i categorii se 2ormea1ă o repre1entare sec.nă c.i 3n0ă+area rela+iei lor c.ri 4e trăsăt. 4e l.mea no.ni( În 2inal" s.l a comparat per2orman+ele acestor s.ale 4in experien+a anterioară( În0ă+area concept.ne că 3n ca4r.i repre1entărilor 3n 3n0ă+area concept.ri .nei repre1entări a/stracte c.ă gr.rile pe 4i2erite 4imensi.i mo4el se consi4eră că 3n ca4r.e sa.ne.prin16n4 trăsăt.

i 4e ac.ti .te 4e la /a1a 4e 4ate" 4e la stocarea mentală a repre1entărilor exemplarelor o/ser0ate .nor pattern.lii 0er/ali ini+iali 3n Cop:right .i 3n0ă+ării li s5a sp.pare a repre1entărilor prin care cel ce 3n0a+ă proce4ea1ă 3n acor4 c.l 4intre gr.ri a primit 2ee45/acW la 2iecare etapă experimentală" iar gr.prin4ea.no.s că 0or 0e4ea o serie 4e tipare reali1ate 4e 4oi arti.4ec6t set.l experimental prop.perioare la gr.rilor concept.ă categorii posi/ile 0i1a..s? porne.p[ >=os5s.0inte" măs.it s5a .late( $trategia 7/ottom5. .i 3ncorporea1ă tot mai 0ariate tip.ale" o procesare 4iri=ată 4e concepte .ă tip.tori a.0intelor( În mo4 o/i.rilor c.i per2orman+ele 4e trans2er m. 2ost s.lare a c.l 4e reac+ie( Proces.s 4e către Rosen/erg .p.nei categorii 3n 4escrierea trăsăt./iec+ilor să 2acă alegeri 2or+ate 3ntre cele 4o.t s.l.noa.strate( Apoi" experimentatorii a. DEPARTA&ENT ID )<'' propor+ie 4e B<S .ri ale categoriei 4in care este 2oarte pro/a/il să 2i 2ost extrase in2orma+iile ac.lti0ării sens.i as.prinse 3n liste 4e stim.n sta/ilirea .ală semantică se /a1ea1ă pe achi1i+ionarea sens.4iile statistice pri0itoare la /ogă+ia 0oca/.i să 3ncerce să le clasi2ice( Un.ală a 2ost prop.ce stim.c+ie se reali1ea1ă prin com/inarea celor 4o. mo4.ri mentale anterior ela/orate 3n /a1a asimilării .i 3n+eles.li care pres.+iei o/ser0a+iilor c. 4ispăr.i str.ct.i prototip tipar 4e /a1ă pentr.l 4e asperitate 4intre 4o. il.i 7/ottom5.rmă a0ea.i 4ar .p. a2ecta.ct.i stim.p.lar.i proces 4e trans2ormare 4in propo1i+ii 3n 4esene sa.să stim. in0ers( Ja pro/a 4e rec.nci c6n4 p.c+i.rilor( Această constr.teri corecte a .i implică o estimare 4e tip pro/a/ilist a 4istri/./ 2orma .ni" reg. ni0el.li( &o4el.+iei exemplarelor .tere 0er/ală s.0intelor( Un mo4el experimental 4e4icat 0eri2icării ipote1elor pri0itoare la 4e10oltarea re+elelor semantice este prop.+ii 4e mo4ele alternati0e( $.lt mai /.nor propo1i+ii sa.p[( $trategia 7top54oMn[ pres.noa.i apoi gr.nci c6n4 acestea 4in .p.late( &o4el.lii 0echi .i Iol:oaW >'ABG?( Cei 4oi a.i . asimilat in2orma+ii c. oprit pe 4e o parte la st.0intelor .i a 0ariatelor in2orma+ii semantice( Cercetările 3n acest sens s5a.li 4espre e0enimente .p.nor trăsăt.rilor c.r6n4.i c./iec+ii a.n mo4el( 4ată 2ormată repre1entarea categoriei cel care 3n0a+ă 0a tre/.ri 4e p.ncte 2ormate prin 4istorsionările posi/ile ale ./iec+ii a.l 4e control n.l 3n care aceste liste se 3m/ogă+esc .tili1at meto4a asociati0ă pe /a1ă 4e liste 4e c.li s.m.lt mai re4.nor reg.m./iec+ilor s. semni2ica+ia procent.l.lii noi s.i 3ntr5o propor+ie m. .n.ie repre1entarea mentală a 4istri/.n.ri 4e mo4ele( În0ă+area concept.lări comp.li .lt mai Psihologie rapi4ă experimentală .i a sens.i 0or tre/.parea lor 3n 2.n tip 4e strategie 4e gr.tin+elor .lii trans2orma+i( În schim/" at.t at.tili1ea1ă stim.l ni0elelor 4e procesare implicate 3n 3n0ă+area concept. o categorie ast2el 3nc6t să genere1e 4istri/.teri1ate ale c. pre1entat noi liste care c.5se timp.p.rile negenerali1ate chiar .i $imon >'ACC?( $.l.l .ri 4e stim.s 4e către Erie4 .n.ă categorii posi/ile( Cele 4o.i at. 2ixate 3n seriile sarcinilor 4e antrenament ast2el 3nc6t să 2acilite1e 2ormarea generali1ărilor( &o4el. a primit acest 2ee45/acW( Desig.ri 4e strategii 4e procesare 4e tip 7top54oMn[ .m.l 4e rec.n gra4 mai &ihairi4icat ANIŢEI 4e similaritate( Pe 4e altă parte" 3n0ă+area a 2ost m.nci c6n4 trans2ormările n.l ACT o2eră posi/ilitatea 4e a pro4..pra mo4.r per2orman+ele a.nci c6n4 li s5a cer.ne implicarea str.l care a primit 2ee45/acW( Dar" 4i2eren+ele 4e trans2er a.nctele generali1ate era.i Iol:oaW >'ABG? .ă tip.i să a4opte 4eci1ii 4e clasi2icare 3n /a1a . pornit 4e la ipote1a că 2inalitatea 3n0ă+ării o constit. stim.l 3n0ă+ării se echi0alea1ă c. 5 *K 5 i4enti2icat corect stim.p.s 4e către Erie4 .nc+ie 4e asemănările 4intre ele( Este .ne at.nor instr.

i con4i+ie >comportament? 4.nic( În acest ca1 n.l 4e /a1ă al comportament. 4e tip.lilor imp.cerea terapiei( În acest mo4el terapia repre1intă 0aria/ila in4epen4entă( Unii a.n4are necontrolate( 5 *F 5 Etapa a *5a >A? 9 3n care se re0ine la con4i+iile ini+iale c6n4 0aria/ila Cop:right . terapie psihanalitică pre1enta. 2ost ela/orate proce4. mani2estat ameliorări 3n aceea.2erite 4e 0aria/ila 4epen4entă ar 2i p.t re1.ie să 2ie schim/at" instit. 2ie con.po1i+ia că elementele 3n0ă+ării c.tili1at mai ales 3n psiho2i1ică .l terapiei pot 2i pro4.p experimental" 2iecare s.i ce tre/.rarea 2rec0en+ei comportament. pre1entat ameliorări( &ai m.nt integrate 3ntr5o re+ea semantică care capătă o an.te acer/e cercetările act.r6n4.l c.s+in că psihoterapia are ..ne c.ri" iar ceilal+i FGS trata+i prin alte tehnici a.l. i se a4ministrea1ă nici o terapie( $e .it 4in trei etapeEtapa ' >A? 9 3n care se măsoară ni0el.n e2ect mo4erat po1iti0( Dar" 3n ca1.n 4esign A#" .ale 3n 4omeni. 7N[ >n.te 3n ce măs.( Dr.i 3n termeni semantici s.ri 4e control ci 4espre .n4amentală 4ar ea n. cel 4e control" respecti0 3n ce măs.5se comportament.t să apară oric.rmărit 3nainte 4e terapie( Etapa a )5a >#? 9 3n care se inter0ine prin terapie( Dacă apar mo4i2icări n.rmărit" 0eri2ic6n4.i E:sencW a.ată ca atare ci prin componentele" sec0en+ele . mai este aplicată( Dacă" măs.i propor+ie( De.o 2rec0en+ă 3naltă a răsp.l.rilor.l 7in0ersare[( Design5.ră terapia a a0.p.rmăre.n s.i 3n anali1a experimentală a comportament.ie 0aria/ila 4epen4entă 2.nor 0aria/ile sec.mită in4epen4en+ă( *() Varia/ile experimentale 3n st. 7n[ este .p.4i.i .l 7n[( Design5.ri 4e s.rma.i experimental i se a4ministrea1ă terapia" iar gr.l experimental 3n compara+ie c.l.l.măr mare 4e s.mite 4esign 4e tip.m chiar 2ără tratament 4atorită . pro4.ră s5a.ie să 2ie e0itat pentr./iect 3ntr5.ă gr.i comportament /ine 3n0ă+at( În 0ariate 2orme 4e terapie este cercetată e2icien+a acesteia prin măs. se poate 0or/i 4espre gr./iec+i" reparti1a+i aleatori.pă intro4." 3n 4i2erite con4i+ii experimentale .n4e A este con4i+ia 4e /a1ă 3nainte 4e 3nceperea terapiei iar # este aceea.s mo4i2icări comportamentale la gr.n 4esign 4e tip intragr.i tre/.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală s.i prin con4i+ionare operantă( Un 4esign e2icace 3n aceste cercetări este cel 4e tip A#A sa. poate 2i e0al.l 3n0ă+ării Varia/ilele 4epen4ente În0ă+area 3n sine constit.lte 4intre schim/ările 4in timp. a comportament. ameliorări 3n GGS 4in ca1.l. s./iec+i e.p.i o/ser0a+iile l.lt" s.i este .s+in că 4esign. st6rnit 4isp.p.tili1area a 4o.i apoi o/ser0area 4in no.l A#A este constit.n gr.irea terapiei . se 2olosesc mo4ele experimentale tra4i+ionale c.pal .ns.i 4eci n.se 4e al+i 2actori 4e care experimentator. 2ost 3ngri=i+i sa./iect 2iin4 .ltate po1iti0e( E:sencW >'AK)? a 4emonstrat că pacien+ii care .i .ale" n. p.i 4e control n.ns.l A# este 4est.t.5se 4acă acesta se mo4i2ică 3ntr5a4e0ăr( În psihologia experimentală acesta este .n.m ar 2i anali1ele stim. DEPARTA&ENT ID )<'' in4epen4entă n.rilor este expresia .antionate aleatori. că m.l să n.tient .l se .ri speciale n.5i controlea1ă( $ol. trata+i 4e practican+i nespeciali1a+i" 3n 0reo 2ormă 4e psihoterapie" a./iec+ii care a.l terapiei in4i0i4.l.tori s.(a(m(4(? ci a.l 4e precar . 2ost 4eterminate 4e terapie 4eci( mo4i2icările s.tem sp.i mani2estările ei2rec0en+a răsp.p.+ia acestei pro/leme este . preci1ie că ele a.

l.5se comportament.4inea răsp.l s5a constatat că episoa4ele 4e pl6ns a.c o con4i+ionare la 2el 4e /.a+iile c6n4 copil.4inea" 0ite1a răsp.( A. 2ost recompensate sit.să 4e stim.5se o 2ormă 4e terapie.lt" aten+ie ce constit.i pot sca4ă 3ntăritor( 3n timp.i( Re1isten+a la stingere este . 1ile episoa4ele 4e pl6ns s5a.l.l.i 4e con4i+ionare clasică( Ipote1a este că" c. inter0al.ce mai rapi4 .2rec0en+a" nat.i cei p.ratei 4e timp" c6t s. ani care pl6ngea excesi0 la gră4ini+ă( Copil.i este 2olosită mai ales 3n con4i+ionarea clasică pa0lo0iană( De exempl.rs la o no. 4esign A#A( De această 4ată" 3n sta4i.ia 3ntărire pentr.i era 4eterminat 4e aten+ia care i se acor4a 4e către a4.i prin 0aria+ia 4.nă mo4alitate 4e măs.l.n.i" s.nei 0aria/ile in4epen4ente as.isă stim.n no.pra a 2ost pri0at 4e stim.ns la concl. a.rare a e2ect.i( În 2inal s5a rec. at6t calitatea 3n0ă+ării( o &oti0a+ia animal.i stim. c6t stim.a+ii 4e 2r.l. scă1.l A episoa4ele 4e pl6ns a. a=. con4.i copil 4e patr.ra 3ntăririi( 0ite1a răsp.ns la concl. o legăt.l 3ntăritor 3nainte 4e experiment( 3n0ă+ării( Intensitatea stim.i 4o.l.măr.4inea .rmătoare" s5a trec. al+i 2actori a 2ost responsa/ilă 4e mo4i2icarea comportament.a.l total 4e episoa4e" 4.măr.i că n.i cantitatea 4e sali0ăP laten+a răsp.ternică( Dar" o serie 4e cercetări a.ă etapă #" instit.l apărea 3n sit. pare să ai/ă .l.rat 0aria/ila 4epen4entă 9 pl6ns.l. acest gen 4e sit.a s5a a=. inter0enit al+i 2actori s5a trec. 3ntărite prin acor4area 4e aten+ie( În 4oar patr.rilor este o 0aria/ilă 2olosită 3n special 3n experimentele 4e 3n0ă+are 3n la/irint .n e2ect as. 2ost 4in no.ă pe 1i( Pentr. DEPARTA&ENT ID )<'' .i s5a pro4.nă ca .l.cerea sali0a+iei ci 0om măs.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală constată mo4i2icări" 3nseamnă că acestea s5a.i a.in4.n experiment al l. 4atorat aplicării 0aria/ilei in4epen4ente( Într5.l reac+iona 3n mo4 a4ec0at( În a treia etapă >A?" compar6n4.l C.i este mai p.l.pra con4i+ionării pa0lo0iene 3ntr. ne limităm să constatăm pro4.ns.1ia că pl6ns.n.l. 2ost ignorate episoa4ele 4e pl6ns . măs.m ar 2iErec0en+a" 4e exempl.t 3ntre 1ero .l.l.ră c. 0ite1a răsp.s ca .ns.i n.catoarea 3i acor4a aten+ie 4e c6te ori pl6ngea" iar n.n a4ministrare al gra4.rilorP Varia/ilele in4epen4ente re1isten+a in4epen4ente la 7stingere[ pentr.ra .l episoa4elor era 4e cinci p6nă la 1ece 1ilnic( În 1ilele .i este o 0aria/ilă in4epen4entă speci2ică mo4el.l 4e/.l 2enomen.t la sta4i.rmare a terapiei .i se a2lă 3n rela+ie in0ersă c.l .ng c.i sca4e 4e aceea re1isten+a la stingere este c6t aceste inter0al este experimentală mai l.l+it 4in no.ita 4e pl6ns( $5a ini+iat .lii sla/i pro4.i cola/( >'AFG? a 2ost st.i sănătos( Pl6ns.i Iart .ns.l.l #" aplic6n4./iect.l" respecti0 n.ternici( 5 *C 5 Cop:right .t la .ns.5se o terapie 4e stingere a comportament.l.i Varia/ilele a.ternic" c.n in4icator al 4e Intensitatea 3ntăririipoate 2i 0ariat program.l este mai p.i 4e stingere .rata( E4.c6t .strare" c6n4 al+i copiii re1ol0a.ri că mo4i2icarea comportament. care să 4irectă măsoară amplit.l.a+ie( Cercetătorii a.i 4e pl6ns( amplit. constatat că intensitatea stim.l era alt2el normal .i n.l copil.i .1ia că terapia . at6t con4i+ionarea se pro4. 3nm.i 3ntăririlor 3n0ă+are( amplit./iect.l 4e timp 4intre răsp.n 4esign experimental 4e tip A#A( Ini+ial a.ns .li.4iat ca1." sali0area pro4.l. c.ns. a 2i sig.l /.

n experiment 3n care a .mătate 4intre 3ncercări s.ternic >4e '<< 4#?" iar la al treilea gr.l.te .i pe aceea.p" manip. DEPARTA&ENT ID )<'' 4o.l .i experiment pentr.net sla/ 4e K< 4#" al 4oilea gr.l. nici o 4i2eren+ă 3n reac+ie( At.p >pe aceea.Drant .rent./ semn.i era mo4i2icată 3ntre gr.nci c6n4 apare sing.l.p primea ca stim.n e2ect p.mătate 4e 3ncercări c.+ie legată 4e re1.l a 2ost replicat 4e către #ecW >'AF*? care a 2olosit 4o.l l.tă c6t .i 4e experien+a a0.area experiment.nea con4i+iilor experimentale 3n ca4r.i a aplicat c6te patr.ltatele experiment.p.l era RN iar l.pe 4e s.l.l./iec+ilor con4i+iile experimentale pentr.l $C era o l.ltatele a.tili1at contra/alansarea 2olosin4 5 *B 5 .i in2l. p.nere a con4i+iilor experimentale c. c.l sonor >$C? .rent.i con4i+ionat( Drice .n sing.mină a căr.i( $tim.pra 2ormării re2lex.l.l con4i+ionat 4e clipire se pro4. 3n '<< 4e 3ncercări( Re1.i 4.en+ea1ă re1.ri 4i2erite 4e s.ternic .ren+i 4e aer către ochi .rile >clipit.i semni2icati0 as.ltate aparent contra4ictorii o/+in.l . e2ect. arătat" 4e această 4ată" că intensitatea stim.l.i( Această 4isc.p.n.p c.o/olani" .n experiment 4e con4i+ionare a clipit. reali1at .l 4e aer era $C( Ini+ial l.p.n &ihaiaparat ANIŢEI Psihologie experimentală care trimitea c.i la intensitate scă1.at . intensitate mare celălalt c.lt per2orman+a care tin4e să crească propor+ional o 4ată c.1ia este că alegerea mo4el.pă 4o.ă sec.s s.l./iec+i" 3n ca4r.i s.pra ochilor >$N?( Re1.l.ri sa.p.+ie pro/lema contra/alansării( În experimentele 3n care se 2olose.rma c.r stim.i s.net p.ri 0aria/ila intensită+ii stim.nor 4i2eren+e 4e 4esign experimental p.net tare cealaltă =. exista nici o s.i" o/i. intensitate scă1.l. arătat că at. a 4imin.tili16n4 trei gr.l >$C? 4e intensitate 2ie mică" 2ie mare" ei n./iec+ilor li s5a a4ministrat .i I. pre1enta.n+ată 4e o sonerie" apoi 4.ă con4i+ii( Re1. a altor 0aria/ile ce ar p..n.l.a clipit.i #ecW . reac+ionat 4i2erit( Concl.mina 0a 4eclan.ltatele experiment.ccesi.a e2ectele exerci+i./iec+i( Ast2el" prim.tă a l.p.l 4e aer era $N" clipit.l?( C.tea a2ecta experiment.nt reali1ate c.i 3nregistra răsp. a4ministrat am/ele intensită+i ei a. etapa 4e exersare( În acest ca1 se pre2eră 2olosirea contra/alansării( Contra/alansarea poate 2i consi4erată ca o tehnică pentr.p experimental? tre/. 3ncercări pe 1i timp 4e *) 4e 1ile >3n total ')B 3ncercări?( E0i4ent" .nter >'AFG? a.p .nci c6n4 s.l( ast2el 4e 0aria/ilă" 3n experimentele 4e 3n0ă+are prin con4i+ionare" este mărimea recompensei( $5a constatat că această 0aria/ilă poate in2l./iect să clipească" apoi este asociată c.l 4e aer 3n4reptat as.l.irii c.ne 3n 4isc. 4emonstrat că re2lex.i a.minii .mina care prece4a c.mina 3l 2ace pe s. sarcina sa.peCop:right 4e co/ai" 4e c6te '< . s.l gr. a n.ce at6t la intensitate cresc. a 0aria sistematic or4inea" s.n gr.pă cinci sec. conecta+i la . o/oselii sa.i experimental intergr.l gr. mărirea recompensei" 4ar 4epin4e .i a.n s.l.i gr.n proiect experimental intragr.net p.tili1at trei gr.ltatele experiment.ă ni0ele 4e intensitate a $C >l.i intensitate era 0ariată( $.nt pre1entate s. 2ost testate gr.ternic" prin a4ministrare aleatorie( Eiecare 3ncercare" 4intre cele '<<" era an./iec+i 3n cele 4o.rent.i s5a mărit intensitatea l.l.i a.ri.larea 0aria/ilei in4epen4ente s5a reali1at 3n interior.mină?" pre1entate aleatori.ă recompense 4i2erite ca mărime( A .tă 3n alte con4i+ii 4e 3ntărire( #oMer >'AF'? a reali1at .p are importan+ă .ie acor4ată o mare aten+ie or4inii 3n care s.rent.i $chnei4er >'AGB? a.en+a m.n.ră( În contin.n4e se a4ministra stim.l chiar at. intragr.te 3n /a1a .l .p =.tă( Ja al treilea gr.minii( Experiment.la primele 4o.l. s.n experiment 4e con4i+ionare a clipit./iec+i./iec+ii era.n4e .prap.i a.l 3ntre/ării experiment.i .i are .n s.ns.l 4e aer iar 3n 2inal l.ă gr.l.nci c6n4 li s5a.

sit. celălalt c.n c.loar 4e o an.l care a primit 3ntot4ea.nt s.l prim.rmărit 3n ce măs.loar.irea c.l negr. .n e2ect 4e limită s.loare .i latin[ ca proce4.n n.i 4e o/i.stra+i c6n4 a.ti co/ai a.măr par( C6n4 s.l.pă o recompensă mică" 2a+ă 4e gr.i c.p.nci alerga pe ../iec+i Varia/ilele 4e control reali1ea1ă schema A##A iar cealaltă 4.mită c.ltă c6n4 alerga.i con4i+ionat 4ar n.l care le in4ica 2apt.măr impar tre/.en+ată 0ite1a 4e alergare 4e mărimea recompensei( Ja gr.=. mai 3ncet 4ec6t cei 4in gr.lt 4e 4o.i a schema 7pătrat.ă scheme 4e contra/alansare.pe" =.( Re1./iec+ilor . pe la/irint.p.n4ării c. mai m.loare( $5a .+in 4o.en+ea1ă 0ite1a 4e parc.ltatele experiment.ă pătrate" al 4oilea 2iin4 in0ers. at.mătate c6n4 alerga.a+ii experimentale . 4etalii 0e1i.i cealaltă =.l.l care 3n mo4 constant primea o recompensă mare( Explica+ia ar p.tea 2i .i( Un e2ect interesant s5a o/ser0at compar6n4 0ite1a alergării pentr. la/irint.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 0aria/ila in4epen4entă era mărimea recompensei 2olosite( Prim.loar( Exista risc.l.loare .+ină pentr.5se o sta/ili1are a per2orman+ei 3nainte 4e intrarea 3n sit.l c.( Apoi" s5a in0ersat sit. 4e repe4e( $e pare că e2ectele 4e contrast negati0 se o/+in mai .ltă pentr.nei recompense mai mari 4.a+iile c.4inii stim.a+ia experimentală o/+in6n4.ă s.a+ia . control. s5a i4enti2icat .ră 0a 2i in2l.loar 4e o c.l.P( Eraisse" \( Piaget" 'AF*" 'ABAP &( Ani+ei" )<<*P #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" )<<K?( .lorii la/irint. primească hrană m.i să alerge pe c. c6t p.i c.i pătrat latin este . a se o/i.oară 4acă con4i+iile experimentale 5 *A 5s.p experimental primea constant aceea.nt con4i+ii Cop:right .l con2.ie 2olosite 4o.n e2ect 4e contrast po1iti0 la co/aii care alerga.l./tile( aplicarea am/elor 0ariante respecti0 o/i./gr.l.i( >Pentr. ca .ire c.mătate 4intre s..n cocolo.. iar gr.l.n c.l că 0or primi o recompensă mică( Dar n.ce cel p.ră 4e contra/alansare( Ela/orarea .i arată că 3ntr5a4e0ăr mărimea recompensei constit.mătate primea.p. 3n con4i+iile .l 4e control a 2ost 3mpăr+it 3n 4o.l e2ect.l 0aria/ilelor externe este 4i2icil p.i opt cocoloa.gerate 4o.i În con4i+ionarea clasică apare pse. co/aii care primea. sarcina 3nainte 4e experiment .ie o 0aria/ilă in4epen4entă care in2l.na c6n4 tra0ersa. pe la/irint. a reali1a .i negati0[ 3ntr.n.i con4i+ionat Pentr.rgere a la/irint.l gr. primit recompensa mică aleatori.l. sarcina" c.loar. alerga. primit hrană mai p.l 4e /.e?" al 4oilea gr.l 4e control" contra/alansa+i" care a.l 4e control primea .nt 3n n.ă sol. 2ost 2r.e c6n4 alerga pe c.na o recompensă mică( Explica+ia pare să 2ie 4e or4in a2ecti0 ca 7e2ect al contrast. recompensă mică( Ast2el" co/aii 4in gr. mărimea recompensei( De aceea gr.or 4ec6t cele 4e contrast po1iti0( Proce4e.a 0ariantă este 4e a intro4.nă" co/aii alerga.+ii( Prima 0ariantă ar 2i ca 3nainte 4e experiment să se acor4e s.i p.terea temporară apoi a contra/alansarea( amplit.p. o altă c.p.măr 4e 3ncercări 4e pro/ă pentr.s pro/lema contra/alansării ast2el 3nc6t co/aii să n.l. că per2orman+a era 4e=a 4est.a+ia experimentală( Cea 4e5a 4o.l negr.n cocolo.rmare a asocierii stim.l. sit.l. hrana mai m. DEPARTA&ENT ID )<'' experimentale 3n n.ltă 3ntot4ea. sarcina 4ată s.i cantitate 4e m6ncare >opt cocoloa.perioară >e2ect 4e pla2on? pentr.p primea constant .t6n4 să apară pro/leme 2oarte s. 2ost p.l 4e control s5a imp. la/irint.i pentr.i .+ină c6n4 tra0ersa.tea.+ie 2oarte /.4ocon4i+ionarea ce constă 3n cre.n control a4ec0at al 0aria/ilelor in4epen4ente( Ast2el" pentr.l al/" hrană mai m.pă schema #AA#( sol.p.c6t ace.ă con4i+ii experimentale se poate 2olosi .l contra/alansării poate 2i 2olosit 3ntr5o 0arietate 4e sit.n.l al/ .i a.nă este Control.n.n.

4oi pinteni( $.tili1at( Ja/irint.măr.i să5.mită coor4onare ochi5m6nă( Dispo1iti0ele care con+in imaginile etalon s.le+ permit o e0al.măr.l cărora măsoară a/aterile 4e la trase.măr.p.nă a per2orman+elor 3ntr.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală stim.l.r/e" 4repte" .n( Desen.n .i a 2ost cel mai 2rec0ent .i a 3n0ă+ării acesteia( $.ne o an.l .i( N.ra etalon c./iect.ri( $tilet.i 4./iect.ă mani0ele a căror axe se a2lă 3n . corect poate 2i .p.i c.cărilor man.pra 4e con4i+ionării operante" 3n ca4r.cerea n.soi4al .i gr.ite 3n relie2 sa.al( În acest ca1 criteriile 4e e0al.p 4e control la care pre1entările stim. a=.i( .i contor 4e imp.i că este 0aria/ilă . cei 4oi pinteni metalici( $e măsoară n. a=.mani( Ja/irint. 4eget.l.măr.4i.se 4e asocia+ia $C5$N( la/irint.ie să manip.rgerii Aparat./iect.( În acela.rs pentr.l căreia este săpat .l.ia c.te măs.it s.nge să parc.cărilor man.are mai /.a+ia experimentală creată( Control.ale( Dispo1iti0.soi4a #onnar4el este .it linii 5 G< 5 Cop:right .le+.i poate 2i .tor.că prin 4esen an.l n.l cărora poate să mane0re1e .n trase.rgerea se reali1ea1ă c.+e c.l erorilor p6nă ce s.rile pot să 2ie constr. a=.l 4e erori .+ine atingerii ale marginilor acest.l 4e 4o.cărilor 3n oglin4ă" ceea ce pres.c6t s.n in4icator /.l.ls. a2lat pe .i necon4i+ionat" ne2iin4 0or/a 4espre o con4i+ionare reală( Pse.l.ie să 2ie reali1ate la 3nt6mplare( Am/ele gr.l circ.tor.l pse.nghi 4e A<k ./ 2orma .ă gr.n trase.rata parc.rgă trase.i pe h6rtie" iar 3n acest ca1 parc.l.rata parc.l.tor.i 4.n contor" c.l a=.l 3n oglin4ă( Dispo1iti0.tor.mai prin re2lectarea ei 3ntr5o oglin4ă a2lată 3n 2a+ă( $arcina s.tili1ată 3n st.l creion.măr.i timp se măsoară .p.tă 4atorită perioa4ei ei sc.o/olanii?( Dar tehnica 3n0ă+are" pro4.rgerii trase.rate c.l.4ocon4i+ionarea este rec.i? prin sit.an+.l tre/.ie să parc.i este 4eterminată 4e o/icei 4e p.ateP O n./iect./iect.ltatea constă 3n imaginea in0ersată a mi.i este 4estinat in0estigării coor4onării sen1orio5 motorii ochi5m6nă .are a per2orman+ei s./iec+ii era.n.mite imagini( Di2ic.ale >str.lar 3nc6t să parc.ri( Calitatea 3n0ă+ării este 4ată 4e re4.n.a+ia *(*experimentale Tehnici" proce4ee" aparat.nosc.i con+in 3n mo4 o/i.l arătător .5trei ori corectP O timp.soi4alăP s.tor. co/aii >.ri tre/.n 4ispo1iti0 ela/orat 4e către #onnar4el .l.rile pot 2i pre1entate .ră experimentală( $ing.l .tili1ată .en+.l?( Acest aparat a 2ost imaginat 4e către Jah: .an+ 4e 2ormă sin.rmărească 2ig.l este conectat la . .l.nt măs.l 4e control tre/.i stilet sa. DEPARTA&ENT ID se )<'' c.l căreia s.lilor tre/.n mo4 4irect ci n.i gr.i 3n experimentele pe s.rte 4e existen+ă" 2apt.ie să 2ie a2ectate 4e sit.i .rarea preci1iei .l 3ncercărilor sa.n platan( Traseele s. c.ie să 2ie cele legate Tehnica la/irint.l con+ine o placă metalică 3n ca4r.4ocon4i+ionării se 0a 2ace prin existen+a .ra 3ncastrată ca .i 3n schim/ timp.le1e ast2el 4isc.nerea 3n alertă a s.nor plăc.ntO n.i 0a4ă m6na 3ntr5.i este să repro4.nt 0ariate . repeti+iilor e2ect.pă c6t mai p.n.n stilet .l 4e erori este 4i2icil 4e estimat prin re0enirile s.l. a=.i 2ine+ii mi.l parc.p.i să reali1e1e c6t mai p.i 4e erori 4.rgă la/irint.l 4isocierii mi. ./iect.i stilet( A/aterile s.n . permite s.l tre/.rgă c.ie să ./iect.rele 4i2eren+e 4intre cele 4o.4iile as.n 4isc circ.l tre/.ri" 3n mo4 o/i.l total ./iec+i .n. c.ri .l.ng. 2ig. a=.l sin. st.i 2ără control 0i1.n.i >animal.i să parc.l are la 3n4em6nă 4o./ placă se a2lă .rgă .n. a=.+ine 3ncercări( $in.lar c./iect.l .nghi.l.rmăre.tor./iect.l pentr.

.

o serie 4e trăsăt.n.l.i este aceea 4e a m.nt.i" 4e la 3ncep.i as.t p6nă la s26r.l.i 4e parametrii selectat" i4enti2icarea s.tat 4e5a l.l.l .ri 4e parametrii( $pre exempl.n.l." examinator.nt 0aria/ilele in4epen4ente" acesta mo4i2ic6n4 calitatea .l aparat.i timp.rmărită este aceea con2orm căreia .i /loc.ng.l 4e r.nct.i1area timp.ni c.cările m6inii( $arcina s.l total o/+in.pra 0aria/ilelor( Acestea incl.4./ 2orma .ie să 2ie m.i ep.ă 0aria/ilă" cercetător.l.tor.pra reac+iei 4e alegere la stim.te pot 2i corelate c. mi.l 4e timpi par+iali" l.i la e2ort prel.i par+ial?( 5 G' 5 Cop:right .ngimea timp.ă manete >) m6nereN) p6rghii?" .ra '? constă 4in * sec+i.te prin alternarea 0ariantelor 4e testare" n.4i.i 4e start" l.l.l.i 4e parametrii s.pra test.i" n.l 4e erori" eroare 4e timp" eroare 4e timp 3n procente >relati0 la l.l.l permite a2i.nea ) $ec+i.tem o/ser0a re1isten+a s.i alta pentr.le+ Jah:( Pro/a este .nt e0al.ngimea trase.ltatele ast2el o/+in.rsor.pra per2orman+ei s.l 4e exerci+ii pregătitoare( Prin 0arierea acestora" p.al5 motorii" 3n special coor4onarea 4intre ochi .l 3n0ă+ării sen1orio5motorii >Vienna Test $:stem? este o 0ariantă a cele/r.i 4atele pentr.l /loc.nea ' $ec+i.l 4e e0al.l.l.l.lări posi/ile" po1i+ia p.l s.măr mare 4e gre.i( Eolosin4 această no.i( Ceea ce manip.ng.area re1.l.l.măr.l test.i testat( Ast2el 4e 0aria/ile pot 2i o/+in.i str.ia? .i 4e start" 3nceperea timp.ate pe monitor. a=.ltate >arc circ. DEPARTA&ENT ID )<'' Test.rsor.i 4e testare sa.cările 0erticale( C.l.i coor4onăriii sen1orio5motorii sa.it" c6t 4e repe4e posi/il( De0ia+iile $ec+i.n control as.l.l . 4at pe ecran.lar" 3n 2ormă 4e V" J in0ersat?" care s.a+ii.stic" ce poate apărea 3n .n /.ngimea N 3ntin4erea timpilor par+iali" n.lsi0itatea" nestăp6nirea s.l.l.i cantitatea 4eoarece aprecia1ă că ele 0or ca.i s. s.1a schim/ări 3n comportament.n n. a2i.tor.l.l poate st.eli( Trase.l.rsor 4e5a l.i poate 2i .tor.lii 0i1..rmătoarele sit.l 4e parametrii apari+ia .lării asociate sonore as.rmătoarele 0aria/ile.cări ori1ontale ale c. in2l." in2l.ta .area 3n0ă+ării ./iect.eroare" atingerea p.n in4icator pentr./iect.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Pro/a 4e coor4onare am/i4extră pentr.i .nct.măr.ate in4i0i4.i mi.l a 4o.lea1ă experimentator.l tre/./iect. asocia+i( Alte 0aria/ile in4epen4ente ce pot 2i programate c. imp. a=.l acestei pro/e s.l.l.4ia" spre exempl.i( .i trase.ltatelor s.51is( Re1.elilor" timpii gre.nt notate ca gre.ngit sa.t( Re1.i 4e testare c./iect.ltatele test." mai precis" a celei 0i1.l poate alege 4in set.mite /loc.i >06rsta" sex.măr.are ale acest. a=.n c.ali simplii sa.eli reali1at 3n ca4r.l gre. st.l.en+a stim.i+i >extra5timpii? .al( Varia/ilele 4epen4ente o/ser0ate .l s.l.l propri.i raport ce con+ine ./iect.l.măr.i co4.i 3nregistrate 4e către experimentator c.n.n. mi. gra4e 4i2erite 4e 4i2ic.na pentr.l trase.măr.en+a set.măr. atingerea +intei .nt contin.tili1ată 3n e0al.nt.i pregătitor as.ri 4e personalitate" o ipote1ă ce poate 2i .i 2ee4/acW ac.n.n.l.n.i" ceea ce permite .l >2ig.l examinator.i .i la test.nea * 4e la trase. 3nceperea test./iect.ng.

n4e" eroare 4e timp 3n procente >2a+ă 4e timp.lar" 3n 2ormă 4e V" J in0ersat? .ni ale trase.rmătoarelor re1.măr.area .ltate. DEPARTA&ENT ID )<'' .i par+ial" 3ntin4erea >4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Eiecare 3ncercare >timp par+ial? e s.n4 celor * sec+i.măr.n.ltatelor glo/ale( Eiecare parte 0a permite a2i.l timp.n4e?" n.l./4i0i1ată 3n G păr+i" care coresp.l total al pro/ei?( 5 G) 5 Cop:right .l 4e erori" eroarea 4e timp 3n sec.i marcat >arc circ.l.rata? pro/ei >3n sec.i re1.

re. .mane" 2. Academiei.lat( Cercetări psiho2i1iologice experimentale(" Ed.tiin+ele cogniti0e" Ed.cere 3n ne. *u3ea.. $olicitări psihice la a0iatori ..c.re..ti( %io&u. Polirom. Ed. Academiei. DEPARTA&ENT ID )<'' .re.%io&u. 7asilescu. Ytiin+i2ică" #. (8657).c. .. Popa#%hrai&. Polirom. Istoria psihologiei" Ed. Ana Pap (coord). Centenar: o2 Ps:cholog: at #. %.c. #.. Academiei.re. 'Metodolo ia psiho2i1iologică[" în .ti 0elacour.. Re0ista Psihologia res. 'Sensibilitatea 0i1. '%orrelati(e Stud) *et+een . <.re. (8659). Ani+ei. Tratat 4e ne.%io&u. Psihomedia.tilor[" în 7.n .P. Procee4ings o2 International Con2erence . Mincu.ti( %io&u. Psiho2i1iologia aten+iei" Ed.rselor . %. (coord. (8679).c. . in M... #.i( /loru. %omportamentul sim.. (8697). Ed.c. '%orrelati(e stud) bet+een the motor reacti(it).ti. (2007).c. Mincu. 4. (867$). M.re.7oicu. Cea.c.ropsihologie" Ed.ală[" în . .c..n 0ri(in !.. Re0ista 4e Psihologie" "#$.ro.ti" Editura &ilitară" #.re.ti( /loru.. M.re. . #.tiin+ei( Aspecte metodolo ice!.i limite în abordarea experimentală a con. Sibiu. (2008). %lu1#2apoca. :olu. #.i( Ani+ei" M.. %. Psihologie experimentală" Ed. Ani+ei" M.re.ti. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. Ed.larită+i ale acti0ită+ii psihice a a(iatorilor . Ani+ei" M. #oan+ă" /l. M. Popa#%hrai&.ti( Dănăilă" 4.7oicu.charest Uni0ersit:" Editura Uni0ersită+ii din #.:olu.(2005). Intro4. #. M. Academiei. .he Appreciation -& Speed And 0istances in Perceptual %entral /ield . the speed reaction and processin distances in road (ehicle!.. M. (2007).ti( Ani+ei" M.he Peripheral Perceptual /ield And . (8679). <.. (2007). .c. 7Rela+ia dintre hemodinamica cere/rală . E.ti" 2007.ti( %io&u.re. Ani+ei" M. %. Academiei. (coord). Ia.i para. &e4icală" #..(2007).i unele partic. #. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală #I#JI DRAEIE Ani+ei" M. Ia.).i para.c. M.ti( 5 G* 5 Cop:right . 7Posi/ilită+i .:olu.. M.... Popa.he Processin -& Stimuli . Psiho2i1iologia acti0ită+ii 4e orientare" Ed.. (2007).ti 25#26 octombrie 2005.

DEPARTA&ENT ID )<'' .. E. #.c.7oicu.. :olu. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol.re..re. Predescu (sub red. $ensi/ilitatea" #..ti( &ărginean. P.c. 8.a1eci 4e ani 3n st..ti Popescu#2e(eanu.). M.re.4i. Ytiin+i2ică( <euchelin. #. 8 .re..n4a+iei <om?nia de M?ine. (8670).ti( >il ard <. :loria.re.re.lară" ol2acti0ă" g.. M.stati0ă .c. .tanată" Wineste1ică" 0esti/. (866$).re...c. %io&u..c. M.l o/iecti0 al acti0ită+ii ner0oase s. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol.%io&u. Ytiin+i2ică" #..:olu. Psihologie experimentală" Ed. Ed. Editura &e4icală" #. >.c.ca" Al. P.. .c. M. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol.l ei /io5psiho5social .4iti0ă[" în .c. Ed. 2./. (8670). .ti( 4un u.i Pe4agogică" #. P.c. *o+er :.ti( 5 GG 5 Cop:right .re. #..c. %. Editura Academiei. (867$)." 2. (200@). Academiei.=. %. Experien+a a 4. M. (8696).%io&u.:olu. #. Teorii ale 3n0ă+ării" Editura 0idactică . :olu. Paris. Trait] 4e ps:chologie experimentale" P. (2000).re.7oicu.ti( <oman. . Tehnică" #. 'Sensibilitatea a. P. Academiei.ti( Ro. M.ti( :olu. /raisse. Psihologie experimentală" Editura E.ti( :olu. (8678).mană( Aspect.i 2. P. M. Totalită+i" elemente" str.re. %lu1#2apoca Pa(lo(.c. %. #..i c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală /raisse. (867"). M.re. (866"). (86@"). 'Aspecte Metodolo ice enerale ale psiho&i3iolo iei proceselor sen3oriale!.c.i 0iscerală[" în . 'Posibilitatea a/or4ării" cu a1utorul calculatorului..re. *o atu. Con4i+ia .ti( Miclea. 7In0estiga+ia electroence2alogra2ică în bolile psihice! în 7. 2. &eto4ologie . în . Academiei.ral" Editura Ytiin+i2ică" #. 'Sensibilitatea c.re.ti" Ed. #. M.ti( :olu.. Pia et .lt.ti( :olu. (8696). Psihologie cogniti0ă" Ed.i tehnici experimentale 3n psihologie" Editura Ytiin+i2ică" #. Psihiatrie" (ol.. .ct.perioare a animalelor" Ed. 7oicu. Academiei. Ed. a unor indicatori &i3iolo ici cu semni2ica+ie psihologică .ri 3n psihologie" Ed.c.i psihosocială[" Re0ista 4e psihologie" nr.

i Presă 7Yansa8 S. . 7.).ohn Aile) and sons. Ian4/ooW o2 Experimental Ps:cholog:" Second Edition. 2e+ BorC. Pro/leme E.ti( 5 GK 5 .<. în *.c. S.re. S.. . Popescu#2e(eanu..n4amentale ale Psihologiei" Editura Academiei..4iciară[" în 2. DEr E.ră .4.4iciară" %asa de E4it. #. *utoi. #.ti( Ddren hea. P. (8662).c. M. %. :olu. A. (8690). 7oicu.re.Psihologie =. Mitro&an (coord.ucico(#*o dan. 2 (ol. %osmo(ici.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Ste(ens.. 'Procesele memoriei!. (8696). A. . 7#io4etec+ia =.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->