Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de comodat - sediu social.

CONTRACT DE MPRUMUT DE FOLOSIN - COMODAT ncheiat astzi, .../......../......... I. PRTILE CONTRACTANTE I.1. ........................., domiciliat n ............., str. ............., nr. ......, Bl. .........., sc..........., ap. ........, nscut la data de ........., n ...................., posesor al C.I. seria ......., nr. ............, eliberat de ..............., C.N.P. ................................., i .................................., domiciliat n ........., str. ............, nr. ......., Bl. ......, sc. ....., ap. ......, nscut la data de ...................., n ...................., posesor al crii de identitate seria ........, nr. ........., eliberat de ......................., C.N.P.........................., n calitate de comodani, pe de o parte, i

I.2. ..........................................., C.I.F. ...................., reprezentat ..........................., domiciliat................., str. ............., nr......., Bl. ......, sc. ..., ap. ...., nscut la data de ...................., n ............., posesor al C.I. seria ........., nr. .........., eliberat de ........................, CNP .................................., n calitate de comodatar, pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Obiectul contractului l constituie imobilul situat n .............., str. ......................., nr. ......., bl. .........., sc........, ap. ..........., i este compus din ................. II.2. Comodanii, n calitate de proprietar, n conformitate cu art. 2146 i urm. din Codul civil, mprumut comodatarului, cu titlu gratuit, imobilul ce face obiectul prezentului contract, cu destinaia de sediu, respectiv ................... II.3. Comodanii declar c imobilul ce face obiectul prezentului contract nu se suprapune cu sediul altei firme, se afl n circuitul civil, nu este sechestrat sau urmrit i a intrat n proprietatea comodanilor prin ...................................................

III. OBLIGAIILE PRILOR III.1. Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele: a) s ngrijeasc i s conserve locuina ca un bun proprietar i chiar mai bine dect de lucrurile sale, pe care este obligat s le sacrifice n caz de pericol, n vederea conservrii lucrului mprumutat; b) sa aduc imobilului mbuntirile necesare n vederea desfurarea activitii stipulate n prezentul contract (compartimentare, amenajri birouri) c) s foloseasc imobilul, sub sanciunea plii de daune interese, conform destinaiei prevzute n contract; d) s suporte toate cheltuielile de folosin ale locuinei precum cheltuieli de ntreinere, energie electric i termic, abonament telefon, internet, reparaii, precum i orice alte cheltuieli rezultate din folosirea zilnic a imobilului; e) s suporte taxele i impozitele aferente imobilului mprumutat f) s suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepia ntrebuinrii normale i fr culp din partea sa; g) s predea locuina liber i n bun stare, la data expirrii termenului contractului;

III.2. Obligaiile comodantului sunt urmtoarele: a) s predea la termenul, prevzut la pct. IV.2. din contract, spre folosin comodatarului imobilul mai sus menionat; b) s repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului mprumutat, n situaia n care avea cunotiin de existena acestora la data ncheierii contractului; c) s nu nstrineze bunul mprumutat i s nu perturbe activitatea comodatarului pe toat durata derulrii prezentului contract. IV. DURATA CONTRACTULUI IV.1. Prezentul contract de mprumut de folosin pe o perioad de .............ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiional. IV.2. Predarea locuinei va avea loc la data de ...................., dat la care ncepe executarea contractului a crui durat se ncheie pn la data de ..................... V. NCETAREA CONTRACTULUI V. 1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia instanelor judectoreti, n cazul n care: a) una dintre pri nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la punctul III, din prezentul contract; V.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pri, cu cel puin ........ zile de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele.
2

V.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile contractante. V.4. Prevederile prezentului articol nu nltur rspunderea prii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului. VII. LITIGII VI.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii lor. VI.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea diferendelor pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor judectoreti competente. VI. FORA MAJOR Fora major exonereaz de rspundere prile n cazul neexecutrii necorespunztoare sau cu ntrziere a obligaiilor asumate prin contract. VIII. CLAUZE FINALE VII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. VII.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. VII.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su. VII.4. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ..................... ntr-un numr .................. exemplare originale pentru fiecare parte

COMODANI .....................

COMODATAR .................... reprezentat de .......................

Not: Prezentul contract se poate ncheia la stabilirea sau schimbarea sediului profesional ori social. Contractul este esenialmente cu titlu gratuit i poate fi ncheiat sub semntur privat ori autentic. Potrivit art. 17 din Legea societilor comerciale nr. 31/1990 actualizat, la nmatricularea societii comerciale i la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerului documentul care atest dreptul de folosin asupra spaiului cu destinaie de sediu social nregistrat la organul fiscal din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal n a crui circumscripie se situeaz imobilul cu destinaie de sediu social. 3