Sunteți pe pagina 1din 2

Canal D

unre -

Marea

Feteti

Neagr
Ecluz

Canal

Dunre

- Mare

a Neag

Constana

Canal Derivatie
Centrul de pregtire
Canal de aductiune

siguranta

Zon servicii comune

Depozitul intermediar de combustibil ARS - DICA

Staie de pompare

Staie de tratare deeuri radioactive

U1

U2 U3 Staie 110 kw

U4 U5

Staie evacuare putere electric 400 kw

Evacuare n Dunre

ecologic

Centrala Nuclearoelectric\ de la Cernavod\ a fost conceput\ cu un profil de 5 unit\]i de 706,5 MWe/unitate. Fiecare unitate constituie un ansamblu func]ional independent, alc\tuit dintr-o "parte nuclear\" cu anexele sale [i o "parte clasic\" cu instala]iile auxiliare ale acesteia. Amplasamentul obiectivului cuprinde o zon\ comun\ pentru toate unit\]ile, incluznd sta]ii de pompare ap\ potabil\ [i incendiu, sta]ii de tratare chimic\ a apei, central\ termic\ de pornire, magazii, depozite, sta]ii de pompare combustibili lichizi, depozite gaze tehnice, etc. Prin dispunerea obiectelor `n incint\, s-a urm\rit `ndeplinirea condi]iilor de securitate [i traseele de fluxuri, astfel `nct s\ se realizeze unit\]i func]ionale independente, `n ideea de a realiza construirea etapizat\ a celorlalte unit\]i, men]innd Unit\]ile 1[i 2 `n func]iune.

Centrala

eficienta
Amplasamentul primei centrale nuclearoelectrice din Romnia a fost ales n regiunea Dobrogea, lng\ ora[ul Cernavod\, ora[ situat la 180 km est de Bucure[ti, din mai multe motive: canalul Dun\re-Marea Neagr\ reprezint\ o surs\ important\ de r\cire, asigur\ un acces u[or pentru echipamentele grele [i agabaritice, iar seismicitatea este redus\ n compara]ie cu restul teritoriului ]\rii. Lucr\rile de construc]ie au nceput n anul 1979 iar la 2 decembrie 1996, prima Unitate a intrat n exploatare comercial\. Dup\ 11 ani de func]ionare n condi]ii de siguran]\ [i eficien]\ a Unit\]ii 1 a fost pus\ n func]iune, la 28 septembrie 2007 [i Unitatea 2. Cele dou\ unit\]i nucleare asigur\ circa 18% din necesarul de energie al Romniei. Strategia energetic\ a Romniei pn\ n 2020 prevede finalizarea [i punerea n func]iune a Unit\]ilor 3 [i 4 de pe amplasamentul Cernavod\ pentru anii 2014-2015. Op]iunea Romniei pentru sistemul canadian CANDU a fost determinat\ de caracteristicile economice [i de securitate nuclear\ foarte bune, disponibilitatea mare n func]ionare dar [i de politica de independen]\ energetic\ a ]\rii sus]inut\ de posibilit\tile industriei romne[ti de a produce echipamente, combustibil nuclear [i ap\ grea.

transparenta

SN NUCLEARELECTRICA S.A.
Str. Polon\ nr. 65, sector 1, O.P. 22-102 Cod: 010494, Bucure[ti, Romnia Tel.: +40 21 203 82 00; Fax: +40 21 316 94 00 E-mail: office@nuclearelectrica.ro; www.nuclearelectrica.ro

Sucursala CNE CERNAVOD|


Strada Medgidiei, nr.1, O.P. 42 Tel: +40 241 238 610 , +40 241 239 962 Fax: +40 241 239 266 Cod: 905200, Cernavod\ , Romnia E-mail:conducere@cne.ro; www.cne.ro

Ansamblul turbogenerator

Camera de comand\

Caracteristici tehnice / unitate


Transport cldur, ap grea; ieire Sistem transport cldur, ap grea; intrare Moderator ap grea
Abur Generator de aburi

Ansamblu pomp/motor Lichid ap uoar Abur ap uoar Generator electric Turbin

Puterea termic\ a reactorului Puterea electric\ brut\ Consumul serviciilor interne Num\rul canalelor de combustibil Num\rul de bucle Num\rul de generatoare de abur Presiunea n circuitul primar (D2O) Temperatura la ie[irea din circuitul primar

MW MW

2180 706,5 <8% 380 2 4

Fascicul de combustibil Main de alimentare

Ansamblu pomp/motor

Mpa
o

9,9 310 4,8 187,2


Vasul Calandria

C C

De la canalele de combustibil

Ctre canalele de combustibil Ap alimentare Turbin nalt presiune Pomp ap alimentare Main de alimentare, combustibil nuclear

Turbin joas presiune Generator electric Reea electric

Presiunea aburului saturat (H2O) Temperatura apei alimentare

Mpa
o

Ap rcire Staie electric Condensator

Canale combustibil

Combustibil nuclear Moderator

O central\ nuclearoelectric\ este o instala]ie complex\ de producere a energiei electrice, utiliznd ca surs\ de caldur\ un reactor nuclear n care se ntre]ine [i se controleaz\ reac]ia de fisiune n lan]. Reactorul CANDU "arde" uraniul natural, utiliznd ca moderator [i agent de r\cire n circuite nchise independente, apa grea de puritate nuclear\ (con]inut izotopic peste 99,75% D2O) n dou\ sisteme separate, n circuit nchis. n cele 4 generatoare de abur, c\ldura din circuitul primar este preluat\ de apa u[oar\, prin transformare n abur saturat. Acesta se destinde n turbina format\ dintr-un corp de medie presiune [i 3 corpuri de joas\ presiune, producnd energia mecanic\ necesar\ ac]ion\rii generatorului electric. La ie[irea din turbin\, prin extragerea c\ldurii reziduale cu ajutorul apei de r\cire preluate din Dun\re, aburul este condensat. Circuitul este reluat prin repomparea condensului pentru alimentarea generatoarelor de abur.

Un num\r minim de 30 de pastile de combustibil nuclear, cu un diametru de circa 12,15 mm, din pulbere de oxid de uraniu sinterizat\ sunt introduse intr-un tub de zircaloy sudat la capete, alc\tuind un element de combustibil; 37 de elemente alc\tuiesc ansamblul fasciculului de combustibil. n fiecare din cele 380 de canale de combustibil ale vasului Calandria se afl\ cte 12 astfel de fascicule.