Sunteți pe pagina 1din 132

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

INTRODUCERE N FILOSOFIA MINII


Partea I Curs pentru nvm nt !a "#stan

Pr$%& un#v& "r& Dum#tru '(e$r)(#u

I& O*#e+t#ve!e +ursu!u# Familiarizarea studen il!r "u #rin"i#alele "!n"e#te $i instrumente "!n"e#tuale ale %il!s!%iei min ii Analiza $i "lari%i"area un!r "!n"e#te utilizate &n #si'!l!(ie E)#li"itarea $i elu"idarea un!r #resu#!zi ii %il!s!%i"e ta"ite ale te!riil!r #si'!l!(i"e Analiza #rin"i#alel!r ar(umente &n %il!s!%ia "!ntem#!ran* a min ii

Cursul se adreseaz* studen il!r din anul I

II& Repart#,area a+t#v#t#!$r tut$r#a!e -AT. /# a teme!$r "e +$ntr$! -TC.0


SEMESTRUL I+ AT , TC - ./ !re SEMESTRUL II+ AT , TC - ./ !re

Num*r de "redite+ 0 Tut$r#+ Asist1drd1I!nu Lun(u2 le"t1drd1 Elena 3an"iu

III& E1I'ENE 2I CUNO2TINELOR0

CRITERII

DE

E3ALUARE

Studiul %il!s!%iei min ii &n anul I se &n"'eie "u sus inerea unui e)amen s"ris2 #e 4aza unui #a"'et de teste 5de re(ul* ./ &ntre4*ri6 la "are se adau(* &ntre4*ri "are #resu#un un r*s#uns mai ela4!rat2 "are s* e)#rime mai nuan at #re(*tirea studentului 57 &ntre4*ri61 Pe #ar"ursul a"ti8it* il!r tut!riale2 studen ii #!t sus ine &n "adrul (ru#ei re%erate $i #!t #arti"i#a a"ti8 la dis"u ii1 At9t re%eratele2 "9t $i r*s#unsurile sunt e8aluate de tut!re "u n!te de la 0 la .:1 Lu"r*rile de "!ntr!l $i re%eratele2 des%*$urate "!n%!rm #lani%i"*rii "u#rinse &n "alendarul dis"i#linei2 re#rezint* 7:; din n!ta %inal* !4 inut* de student1

<

Studentul "are nu !4 ine n!ta de #r!m!8are la e)amen 5minimum 06 nu #!ate #r!m!8a #e 4aza n!tel!r #rimite &n tim#ul anului de studiu1

CUPRINS

CUV=NT >NAINTE .1 PSIHISMUL UMAN INDIVIDUAL INTRODUCERE TEATE DE COMENTAT APLICABII TEME DE ESEURI <1 COGNIBIA INTRODUCERE TEATE DE COMENTAT APLICABII TEME DE ESEURI 71 PERSOANA INTRODUCERE TEATE DE COMENTAT APLICABII TEME DE ESEURI

0 ? @ .7 7. 7< 7/ 7C /< C7 C0 CC CD ?< @: @<

ANEAA I+ E)#li"9nd "!n$tiin a din #ers#e"ti8a $tiin el!r "!(niti8e ANEAA II+ Persisten a #ers!nal* 3I3LIOGRAFIE

@7 ../ .<<

EUn "urs de %il!s!%ie nu este !4li(at!riu s* %ie ! "!nstru" ie m!numental* $i "u linii 4ine #re"izate2 #entru "* %un" ia lui nu este at9t de a 8* #reda anumite ade8*ruri %undamentale2 "9t mai ales2 de a 8* &ndemna s* gndii &n le(*tur* "u anumite #r!4leme %undamentale1 A$a %iind2 un "urs de %il!s!%ie este mai "ur9nd un "urs de #r!4leme %il!s!%i"e2 de"9t un "urs de s!lu ii %il!s!%i"e1F NAE IONESCU2 .@/<

EOri"e "ate(!rie de "er"et*ri2 !ri"9t ar %i de m*r(init*2 im#li"* t!tdeauna ! sum* de #r!4leme (enerale2 "e nu se mai #!t dezle(a "u miGl!a"ele $tiin ei res#e"ti8e $i #entru a "*r!r dezle(are2 a$adar2 "ei "e se !"u#* "u ele tre4uie s* se ridi"e mai sus $i s* #*trund* &n d!meniul s#e"ula iil!r %il!s!%i"e1F P1 P1 NEGULESCU2 #!stum2 .@?<

EFil!s!%ul este un &n"e#*t!r #er#etuu1 A"easta 8rea s* s#un* "* el nu "!nsider* nimi" in"!ntesta4il din "eea "e !amenii sau sa8an ii "red "* $tiu1 A"easta 8rea s* s#un*2 de asemenea2 "* ni"i %il!s!%ia nu tre4uie s* se "!nsidere in"!ntesta4il* &n "eea "e ea a #utut s#une des#re ade8*r2 "* ea este ! e)#erien * re&nn!it* a #r!#riului s*u &n"e#ut2 "* ea "!nsist* &n &ntre(ime din a des"rie a"est &n"e#ut1F MAURICE MERLEAUHPONTI2 .@/0

CU34NT NAINTE

De$i #si'!l!(ia sHa de#rins de %il!s!%ie2 "!nstituinduHse "a $tiin * aut!n!m*2 "!la4!rarea dintre a"este dis"i#line se r*s%r9n(e 4ene%i" asu#ra am9ndur!ra1 Fil!s!%ia2 a$a "um este ea #ra"ti"at* ast*zi2 #!ate "!ntri4ui2 &n #rimul r9nd2 la "lari%i"area un!r "!n"e#te utilizate &n #si'!l!(ie1 >n %!nd2 !4ser8a ia %!rmulat* &n .@<@ &n mediul %il!s!%i" $i $tiin i%i" al ECer"ului de la VienaF "u #ri8ire la starea de lu"ruri din #si'!l!(ie este &n"* a"tual*+ EF!rmele lin(8isti"e #e "are le mai %!l!sim ast*zi &n #si'!l!(ie &$i au !ri(inea &n anumite n! iuni meta%izi"e anti"e des#re su%let1 F!rmarea de n! iuni &n #si'!l!(ie este &n(reunat* de a"este de%e"te ale lim4ii2 #!8eri meta%izi"e $i in"!nse"8en e l!(i"eF.1 >n al d!ilea r9nd2 %il!s!%ia #!ate "!ntri4ui la e)#li"itarea $i elu"idarea un!r #resu#!zi ii %il!s!%i"e ta"ite ale a4!rd*ril!r #si'!l!(i"e1 Remar"a #e "are #si'!l!(ul ameri"an G!rd!n J1 All#!rt ! %*"ea &n le(*tur* "u #si'!l!(ia #ers!nalit* ii este e8ident 8ala4il* $i #entru alte d!menii ale #si'!l!(iei+ ET!ate lu"r*rile de #si'!l!(ia #ers!nalit* ii sunt &n a"ela$i tim# lu"r*ri de %il!s!%ia #ers!anei1 Nu ar #utea %i alt%el1 Un aut!r "are de"ide "* ! te!rie a &n8* *rii sau a m!ti8a iei este mai 4un* de"9t alta ad!#t* ast%el ! anumit* "!n"e# ie des#re natura uman* &n de%a8!area altei "!n"e# ii1 In maG!ritatea te)tel!r #si'!l!(i"e2 %il!s!%ia este t!tu$i as"uns*1 Numai un "itit!r a4il ! #!ate dete"taF<1 Pe de alt* #arte2 #si'!l!(ia #!ate s#riGini %il!s!%ia &n demersurile sale s#e"i%i"e #ri8ind "lari%i"area distin" iil!r E"lasi"eF dintre natur* $i "ultur*2 su4ie"t $i !4ie"t &n "un!a$tere2 &nn*s"ut $i d!49ndit2 a priori $i a posteriori $1a1 Fie"are "a#it!l "u#rinde+ .1 O intr!du"ere2 menit* s* &nlesneas"* !rientarea in temati"a res#e"ti8*1 <1 Te)te de analizat $i "!mentat2 a#ar in9nd un!r aut!ri HH %il!s!%i2 #si'!l!(i2 medi"i et"1 K "u #re!"u#*ri semni%i"ati8e #entru re%le" ia
1 2

R. Carnap et. al., Concepia tiinific despre lume: Cercul de la Viena (1929 . !. ". #llport, Structura i dezvoltarea personalitii, $ucureti, %&', 1991, p. 9.

%il!s!%i"* asu#ra #si'i"ului $i #si'!l!(iei1 C!mentarea te)tel!r #resu#une "!m#ararea "!nte)tel!r2 te!riil!r $i a ar(umentel!r2 #r!du"erea un!r n!i ar(umente sau "'iar "!ntraar(umente2 identi%i"area su#!zi iil!r ta"ite ale aut!ril!r2 sesizarea 8irtu il!r sau2 e8entual2 a 8i"iil!r l!(i"e1 71 A#li"a ii "are #resu#un utilizarea in%!rma iei din te)te $i intr!du"eri #entru 8eri%i"area "a#a"it* ii de a sesiza $i rez!l8a #r!4lemeL /1 Teme de eseuri "are s* 8eri%i"e &nsu$irea #r!4lemel!r %undamentale $i "a#a"itatea studen il!r de a %!rmula un #un"t de 8edere #r!#riu1 Pentru realizarea a"est!r eseuri este de d!rit "!nsultarea $i a alt!r lu"r*ri2 #e l9n(* "ele men i!nate &n "a#it!lul 5su4"a#it!lul6 res#e"ti82 &nt!"mirea unei 4i4li!(ra%ii #e ! tem* "!nstituind &n sine un e)er"i iu dida"ti" $i $tiin i%i" util1 Fie"are dintre "ele d!u* ane)e re#rezint* at9t ! intr!du"ere &ntrH! serie de #r!4leme a"tuale ale %il!s!%iei min ii2 "9t $i un m!del de &nt!"mire a unui eseu1

5& PSI6ISMUL UMAN INDI3IDUAL

A& C$n/t##na re%!e7#v /# #nten#$na! .1 M1 L*z*res"u+ Psi'ismul uman se "ara"terizeaz*2 &n #rimul r9nd2 #rin "!n$tiin a re%le)i8* $i inten i!nal*1 <1 E1 Fr!mm+ Omul2 animal "a#a4il s* s#un* EeuM1 71 C'1 S1 Peir"e+ A#ari ia "!n$tiin ei de sine Ia "!#il1 8& C$n/t##na /# e7per#ene!e n$# /1 S1 Freud+ Starea de "!n$tiin * dis#are re#ede1 01 E1 S"'rNdin(er+ Situa iile n!i $i r*s#unsurile n!i #e "are ele le #r!8!a"* se men in &n lumina "!n$tiin ei2 iar "ele 8e"'i $i 4ine e)ersate nu1 C1 C1 R1 M!tru+ La !ri(inea "!n$tiin ei st* sim irea n!ut* ii1 C& In+$n/t#entu! ?1 S1 Freud+ C!n$tientul2 #re"!n$tientul2 in"!n$tientul1 D1 S1 Freud+ A"tele in"!n$tiente sunt &n"*r"ate de sens1 @1 S1 Freud+ Cred &n 'azardul e)teri!r 5real62 dar nu "red &n 'azardul interi!r 5#si'i"61 .:1 S1 Freud+ Tre4uie s* re%uz*m su#ersti iei !ri"e 4az* real*O ..1 C1 G1 Pun(+ C!n inuturi in"!n$tiente #ers!nale $i "!n inuturi "!le"ti8 in"!n$tiente1 .<1 C1 G1 Pun(+ C!n inuturile in"!n$tientului "!le"ti8 sunt a$aHnumitele arhetipuri1 D& C$ntr$verse .71 S1 Freud+ In"!n$tientul nu se identi%i"* "u im#er"e#ti4ilul1 ./1 S1 Freud+ Pr!"esele #si'i"e in"!n$tiente sunt &n sine Eatem#!raleM1 .01 C1 G1 Pun(+ Nu e)ist* ni"i un "!n inut "!n$tient2 "are s* nu %ie2 &ntrH!

alt* #ri8in *2 in"!n$tient1 .C1 C1 G1 Pun(+ Psi'i"ul "!nstituie ! t!talitate "!n$tientHin"!n$tient*1 .?1 S1 Freud+ A"te si %un" ii #si'i"e &nalt 8al!rizate se #!t des%*$ura su4 #ra(ul "!n$tiin ei1 .D1 S1 Freud+ C!n$tiin a #!ate %i l!"alizat* s#a ial1 .@1 E1 S"'r!din(er+ C!n$tiin a nu #!ate %i identi%i"at* ni"*ieri &n s#a iu1 <:1 C1 G1 Pun(+ Psi'i"ul nu #!ate %i e)#li"at #rin "'imismul %izi!l!(i"1 <.1 P1 R1 Searle+ O stare mental* este ! tr*s*tur* a unui sistem de neur!ni2 dar nu a unui anumit neur!n1 <<1 M1 3un(e+ St*rile mentale sunt st*ri emer(ente ale "reierului1 <71 P1 R1 Searle+ P!lismul1 </1 M1 3un(e+ Pluralismul #r!#riet* il!r1 <01 M1 3un(e+ Anal!(ia "!m#uterH"reier nu are 8al!are #entru $tiin a des#re "reier1 <C1 P1 Su##es+ E8enimentele mentale nu #!t %i reduse la e8enimente "ere4rale1 <?1 C1 R*dules"uHM!tru+ Unitatea "!n$tiin ei1 <D1 C. G. Pun(+ Psi'i"ul $i materia sunt "u#rinse &n una $i a"eea$i lume1

INTRODUCERE

A& C$n/t##na re%!e7#v /# #nten#$na! Psi'ismul uman indi8idual2 s#re de!se4ire de "el al alt!r mami%ere2 se "ara"terizeaz* #rin #rezen a "!n$tiin ei re%le)i8e 5de sine6 $i inten i!nale 5Ede lumeM6 (textul 1). De$i e)#li"a iile etim!l!(i"e nu sunt2 &n (eneral2 satis%*"*t!are2 "azul termenului E"!n$tiin *M 5"a $i al alt!r termeni utiliza i &n #si'!l!(ie6 "!nstituie ! e)"e# ie+ el #r!8ine din lim4a latin*2 &n "are cum scientia &nseamn* E"u $tiin *M1 Indi8idul "!n$tient 8ede2 aude2 simte2 d!re$te2 (9nde$te2 este #us &n situa ia de a a" i!na et"1 $i &n a"ela$i tim# tie "* el este "el "*ruia i se E&nt9m#l*M t!ate a"estea 71 Indi8idul "!n$tient se resimte "a un eu identi" "u sine $i2 "a atare2 di%erit de lumea e)teri!ar* din "are mai %a" #arte $i alte EeuriM1 Ast%el2 !mul ar #utea %i de%init "a animal "a#a4il s* s#un*2 "u neles, EeuM2 a"east* "a#a"itate %iind semnul des#rinderii &n !nt!(enez* de le(*turile #rimare "u mediul e)teri!r $i al a#ari iei "!n$tiin ei re%le)i8e si inten i!nale (textul 2). F!l!sirea relati8 t9rzie a #r!numelui #ers!nal EeuM d!8ede$te a4sen a "!n$tiin ei re%le)i8e la "!#iii %!arte mi"i1 Prin e)#erien a "!nta"tel!r "u #r!#riul s*u "!r# si "u !4ie"tele &n"!nGur*t!are2 "!#ilul des"!#er* tre#tat "* are un "!r# $i "* a"el "!r# este EsediulM tr*iril!r sale $i al tendin el!r sale de a %a"e "e8a (textul 3). A4sen a "!n$tiin ei re%le)i8e &n #rima %az* a "!#il*riei &nseamn* $i a4sen a "!n$tiin ei inten i!nale2 "*"i re%le)i8itatea $i inten i!nalitatea se #resu#un re"i#r!"+ &m#reGurarea "*2 de #ild*2 #ri8es" un !4ie"t $i $tiu "* eu sunt "el "are #ri8e$te nu #!ate %i dis!"iat* de"9t te!reti" de %a#tul "* a"el !4ie"t este si eu $tiu "* este &ntru"9t &l #ri8es"1 A& C$n/t##na /# e7per#ene!e n$# C!n$tiin a re%le)i8* $i inten i!nal* nu &ns! e$te &ns* !ri"e a"t al !mului2 8ia a sa #si'i"* %iind "ara"terizat* mai "ur9nd #rin a"eea "* starea de "!n$tiin * dis#are re#ede (textul 4). E)ist* a"te "are au %!st !dat* &nde#linite "!n$tient2 "um ar %i mersul #e G!s2 %!l!sirea ta"9muril!r2 s#*latul #e m9ini $1a12
(

T!tu$i2 "!n$tiin a nu este2 #rin sine2 "un!a$tere2 de!are"e a ti c nu im#li"* &n m!d ne"esar #e a ti cum1

dar "are2 #rin re#etare %re"8ent*2 au ie$it tre#tat din s%era a"tel!r "!n$tiente de8enind aut!matisme 5de#rinderi6L #e de alt* #arte2 e)ist* aut!matisme Enati8eM2 "um ar %i res#ira ia2 "li#itul $1a1 Via a #si'i"* a !mului ar %i im#!si4il* %*r* asemenea aut!matisme1 Da"* &ns* &n &nde#linirea a"est!r a"te a#are ! di%eren * semni%i"ati8* &n ra#!rt "u des%*$urarea l!r anteri!ar*2 un element n!u "are Ene &n$eal* a$te#t*rileM 5Q1 R1 P!##er62 de #ild* neHam r*nit la un de(et $i tre4uie s*Hl %erim la s#*lat sau am intrat &ntrH! "amer* #lin* "u %um $i a8em di%i"ult* i &n res#ira ie2 atun"i n!ua situa ie $i n!ul n!stru r*s#uns la a"ea situa ie E#*trundM &n "!n$tiin *2 sunt "!n$tientizate1 Prin urmare2 a"tele !mului si situa iile &n "are a"esta este #us sunt &ns! ite de "!n$tiin * numai &n m*sura &n "are re#rezint* e)#erien e n!i (textul ). E)tra#!l9nd la s"ara %il!(enezei #r!"esel!r mentale2 se #!ate s#une "* la !ri(inea "!n$tiin ei se a%l* "!n%runtarea "u e)#erien ele n!i (textul !). C& In+$n/t#entu! DeGa dis"u ia anteri!ar* trimite la ideea "* #si'ismul uman nu se identi%i"* "u 8ia a #si'i"* "!n$tient*1 Analiz9nd mani%est*rile un!r !ameni 4!lna8i sau s*n*t!$i2 Si(mund Freud %!rmula i#!teza "ele4r* a e)isten ei un!r #r!"ese #si'i"e su4"!n$tiente2 adi"* a un!r #r!"ese #si'i"e "are au %!st !dat* "!n$tiente $i #!t rede8eni !ri"9nd ast%el2 #re"um $i a un!r #r!"ese #si'i"e in"!n$tiente2 adi"* a un!r #r!"ese #si'i"e "are2 %ie "* au %!st2 !dat* "!n$tiente2 %ie "* nu au %!st ni"i!dat* ast%el2 nu #!t de8eni "a atare $i #rin sine "!n$tiente (textul "), "i numai indire"t2 #rintrHun #r!"edeu s#e"ial de in8esti(a ie numit E#si'analiz*M1 A"est #r!"edeu #une in e8iden * %a#tul "* ! serie de "!m#!rtamente2 "um ar %i uitarea un!r nume #r!#rii2 #ierderea un!r !4ie"te2 unele er!ri de le"tur*1 (esturile ma$inale et"1 nu sunt mani%est*ri ale 'azardului si neaten iei2 "i e)#resii ale 8ie ii #si'i"e su4"!n$tiente $i mai ales in"!n$tiente2 %iind ast%el &n"*r"ate de sens (textul #). Din a"east* #ers#e"ti8*2 Freud sus inea teza determinismului 8ie ii #si'i"e2 "!n%!rm "*reia !ri"e %en!men #si'i" are ! "auz* s#e"i%i"* sau "'iar mai multe asemenea "auze (i$idem) $i res#in(ea ideea unui 'azard interi!r 5#si'i"62 "!nsider9nd "* mani%est*rile neinten i!nate ale 8ie ii #si'i"e2 de #ild* 8isele2 dez8*luie "e8a as"uns "are a#ar ine t!t 8ie ii #si'i"e2 $i anume ! m!ti8a ie in"!n$tient* (textul %). Cu t!ate a"estea2 Freud a#re"ia "* este #!si4il "a %en!menele "un!s"ute su4 numele de E#resim iriM2 E8ise #r!%eti"eM $1a12 s* ai4* le(*turi "u realitatea e)teri!ar*2 dar "* e8entuala des"!#erire a a"est!r le(*turi nu 8a m!di%i"a radi"al "!n"e# iile sale 5textul 1&61 Pentru a e)#li"a anumite "!in"iden e "!nstatate &n #ra"ti"a "lini"* &ntre m!ti8e 5teme6 mit!l!(i"e "un!s"ute #rin tradi ie sau "er"et*ri etn!l!(i"e $i ima(ini !niri"e sau E%antasmeM relatate de #a"ien i %*r* "un!$tin e de mit!l!(ie2 Pun( a %!rmulat i#!teza e)isten ei2 #e l9n(* in"!n$tientul #ers!nal2 ale "*rui "!n inuturi se "!nstituie &n "ursul 8ie ii indi8iduale2 a unui in"!n$tient "!le"ti82 ale "*rui "!n inuturi sunt &nn*s"ute 5 textul 116. Prelu9nd un termen

.:

%il!s!%i"!Hte!l!(i" mai 8e"'i2 Pun( numea "!n inuturile uni8ersale $i su#ra#ers!nale ale in"!n$tientului "!le"ti8 Ear'eti#uriF 5 textul 1261 Fiind inn*s"ute $i de"i "ara"teristi"e s#e"iei2 ar'eti#urile se &nrudes" "u instin"tele2 dar2 in a"ela$i tim# #rin mani%est*rile a"est!ra 5&n mit!l!(ie2 "rea ia artisti"* et"162 ar'eti#urile sunt de !rdinul s#iritului1 EDin #un"t de 8edere %il!s!%i" K remar"* Vasile Dem1 Ram%ires"u K ideea este de #rim* im#!rtan *+ da"* ar'eti#urile sunt s#irit $i &n a"ela$i tim# instin"te2 atun"i natura "!n ine s#irit si nu este !#us* &n &ntre(ime "ulturii1 Pun( su4liniaz* "!ntinuitatea dintre natur* $i "ultur*M/1 D& C$ntr$verse N! iunea de in"!n$tient $i #r!4lema ra#!rturil!r dintre "!n$tient si in"!n$tient nu au %!st imune la "!ntr!8erse1 >n "!n"e# ia lui Freud2 in"!n$tientul nu se redu"e la "eea "e este sla4 #er"e#ti4il sau im#er"e#ti4il #e ! s"al* de "laritate a "!n$tiin ei 5 textul 1362 "i re#rezint* ! #arte a #si'i"ului "u #r!#riet* i s#e"i%i"e2 distin"te de "ele ale "!n$tiin ei2 "um ar %i Eatem#!ralitateaM 5textul 1461 E)isten a unei s"ale de "laritate a "!n$tiin ei "!ndu"e &ns*2 du#* Pun(2 la ideea "* !ri"e "!n inut "!n$tient este2 &ntrH! alt* #ri8in *2 in"!n$tient 5textul 1 6 $i2 mai de#arte2 la "!n"luzia "* #si'i"ul este ! t!talitate 5indis!"ia4il*6 "!n$tientHin"!n$tient* 5 textul 1!6. Pe de alt* #arte2 se sus ine adesea "* &n 8iziunea lui Freud in"!n$tientul ar %i e)"lusi8 sediul #r!"esel!r #si'i"e Ein%eri!areM2 de$i Freud &nsu$i "!nsidera "* a"te $i %un" ii #si'i"e &nalt 8al!rizate din #un"t de 8edere s!"ial $i m!ral se #!t des%*$ura su4 #ra(ul "!n$tiin ei2 in"lusi8 la ni8elul in"!n$tientului 5 textul 1"L 81 $i textul 2#, Ca#1 II61 Des"!#erirea in"!n$tientului #une $i ! #r!4lem* #ri8ind "ara"terizarea "!n inuturil!r #si'i"e dre#t su4ie"ti8e1 Paul P!#es"uHNe8eanu arat* "* termenul Esu4ie"ti8M este deri8at de la su4ie"tul #si'i" si distin(e $ase sensuri ale a"estui termen02 dintre "are ai"i intereseaz* d!u*1 Ast%el2 &n sens categorial este su4ie"ti8 "eea "e este de#endent de su4ie"t2 iar &n sens topic este su4ie"ti8 "eea "e ine de interi!ritatea su4ie"tului1 A#are de"i "a un truism a%irma ia "* &n sens t!#i" !ri"e "!n inut #si'i"2 "!n$tient sau nu2 este su4ie"ti82 &n a"est sens #si'i"ul identi%i"9nduHse "u su4ie"ti8itatea2 &ns* &n sens "ate(!rial nu !ri"e "!n inut #si'i" este su4ie"ti82 "*"i "!n inuturile in"!n$tiente nu de#ind de su4ie"t2 su4ie"tul nu dis#une de ele du#* 8!ie 581 din a"east* #ers#e"ti8* $i textul 1&, Ca#1 III61 O #r!4lem* %!arte mult dis"utat* &n %il!s!%ia "!ntem#!ran* este "ea a ra#!rtului dintre st*rile $i #r!"esele mentale2 #e de ! #arte2 $i st*rile si #r!"esele ner8!ase2 #e de alt* #arte2 #e s"urt dintre minte $i "reier1 >n
)

Vasile Dem1 Ram%ires"u introducere in lumea arhietipurilor, in C1 G1 Pun(2 'n lumea arhetipurilor2 tradu"ere de Vasile Dem1 Ram%ires"u2 Editura Purnalul Literar2 .@@/2 #1C * Paul P!#es"uHNe8eanu2 (icionar de psihologie2 3u"ure$ti2 Editura Al4atr!s2 .@?D2 ##1 C@.H C@71

..

le(*tur* "u a"est ra#!rt sHau "!nturat d!u* #!zi ii + m!nismul #si'!%izi" si dualismul #si'!%izi"2 %ie"are "u mai multe 8ariante2 &ntre "are unele Ee)tremeM1 C!n%!rm m!nismului Ee)tremM2 "un!s"ut su4 numele de Ete!ria identit* ii #si'!%izi"eM2 st*rile $i #r!"esele mentale sunt st*ri $i #r!"ese neur!%izi!l!(i"e ale "reierului2 se identi%i"* "u a"estea2 de"i #si'!l!(ia se redu"e la neur!%izi!l!(ie1 C!n%!rm dualismului Ee)tremM2 st*rile $i #r!"esele mentale sunt inde#endente de st*rile $i #r!"esele ner8!ase2 de"i #si'!l!(ia nu are ni"i un %el de le(*tur* "u neur!%izi!l!(ia1 Cele mai interesante $i mai #lauzi4ile sunt &ns* #!zi iile Em!derateM1 Freud se situa #e ! #!zi ie dualist* m!derat*2 "!n%!rm "*reia "!n$tiin a #!ate %i l!"alizat* s#a ial la ni8elul s"!ar ei "ere4rale2 dar re#rezint* un sistem distin"t2 "u #r!#riet* i s#e"i%i"e2 neredu"ti4ile la #r!"esele de Ee)"ita ieM ner8!as* 5 textul 1#61 Pr!4lema este "*2 de$i indi8idul "!n$tient se resimte $i este EsediulM tr*iril!r sale #si'i"e 5(9nduri2 sentimente2 d!rin e et"162 e)aminarea neur!%izi!l!(i"* nu #!ate identi%i"a s#a ial "!n$tiin a "a atare 5 )ua "!n$tiin *6 &n "!r#ul indi8idului "!n$tient 5textul 1%61 T!tu$i2 du#* "um arat* Pun(2 #si'i"ul "a atare nu #!ate %i e)#li"at #rin #r!"esele "'imi"e "are au l!" la ni8el %izi!l!(i"2 &n #rin"i#al #entru "* #r!"esele "'imi"e se su#un le(ii entr!#iei2 &n tim# "e #si'i"ul %un" i!neaz* antientr!#i" 5textul 2&61 C!n%!rm unui #un"t de 8edere m!nist m!derat2 destul de in%luent2 4azat #e te!ria sistemel!r2 ! stare mental* este ! tr*s*tur* a unui sistem de neur!ni2 dar nu a unui anumit neur!n 5 textul 2162 ! stare Eemer(ent*M a "reierului2 neredu"ti4il* la st*rile "!m#!nentel!r "elulare ale a"estuia2 dre#t "are #si'!l!(ia2 "'iar da"* nu se redu"e la neur!%izi!l!(ie2 tre4uie s* de8in* ! Eneur!$tiin *M 5textul 2261 A"est #un"t de 8edere re#rezint* ! &n"er"are de a "!n"ilia m!nismul radi"al "u a%irmarea distin" iil!r "alitati8e dintre mental si neur!%izi!l!(i" su4 %!rma unui E#!lismM sau E#luralism al #r!#riet* il!rF 5textele 232 2461 Este de remar"at "* sus in*t!rii m!nismului res#in( anal!(ia "!m#uterH"reier2 "are2 #rin delimitarea so*t+are,ului de hard+are, ar #utea su(era un temei #entru a""e#tarea dualismului 5te)tul <061 PrintrH! ar(umentare "!n8in(*t!are2 Patri"S Su##es2 ade#t al unui dualism m!derat2 arat* "* da"* anal!(ia "!m#uterH"reier este 4ine &n eleas*2 ea "!ndu"e la ideea "* de#enden a 8ie ii mentale de 4una %un" i!nare a "reierului nu im#li"* &n ni"i un %el unitatea2 &n 8reun sens tare al "u89ntului2 dintre e8enimentele mentale $i "ele "ere4raleL #rin urmare2 #si'!l!(ia a#are "a ! $tiin * %undamental*2 neredu"ti4il* la neur!%izi!l!(ie2 dar a89nd le(*turi "u a"easta 5te)tul <C61 Se #!ate &ns* s#une "* &ntre minte si "reier e)ist* ! unitate &ntrHun sens lar( al "u89ntului2 &n ele(9nd #rin a"easta "* %en!menele #si'i"e $i "ele "are nu au a"est "ara"ter sunt i#!staze di%erite ale unei uni"e e)isten e 5te)tele <?2 <D61

.<

TE1TE

A& C$n/t##na re%!e7#v /# #nten#$na! .1 -sihismul uman se caracteri.ea., n primul rnd, prin contiina re*lexi/ i intenional1 Marea maG!ritate a %un" iil!r $i stru"turil!r #si'i"e se re(*ses" $i la "elelalte mami%ere + "i"lul s!mnH8e('e2 #er"e# ia2 mem!ria2 "a#a"itatea de a lua de"izii &n "!ndi ii de ris"2 dinamizarea instin"ti8*2 multe as#e"te ale a%e"ti8it* ii 5&ntre "are em! ia2 ata$amentul62 a" iunea des%*$urat* &n 8ederea atin(erii unui s"!#2 e)#resi8itatea "!muni"ant*2 mar"at* de rudimente de lim4aG et"1 &n #lus2 !mul &m#*rt*$e$te "u animalele ! serie de mani%est*ri $i "!m#!rtamente "!relate "u 8ia a &n "u#lu $i &n (ru#2 "a2 de e)em#lu2 "urtarea2 lu#ta #entru "9$ti(area unui #artener se)ual2 "!nstituirea unei %amilii2 "!nstruirea unei E"aseM 5"ui42 8izuin*62 a#*rarea terit!riului limitr!% a"esteia2 "re$terea2 a#*rarea $i &n8* area #uil!r2 as#e"te "e in de di8iziunea &n (ru# a "!m#!rtamentel!r2 de ra#!rturile ierar'i"e1 Ti2 la %el "a animalele2 !mul se G!a"*2 desi(ur2 d9nd G!"ului2 "a de alt%el tutur!r "el!rlalte &m#rumuturi "!m#!rtamentale2 dimensiuni $i #ers#e"ti8e s#e"i%i"e e)isten ei sale1 Psi'ismul uman are &ns* $i ! serie de "ara"teristi"i #r!#rii1 Ceea "e de%ine$te e)isten a sa indi8idual* este2 &n #rimul r9nd1 "!n$tiin a re%le)i8* $i inten i!nal*2 "are este ! realitate distin"ta de starea de 8e('e #r!#rie animalului1 Omul "!n$tient $tie "* e)ista &n miGl!"ul unei lumi !4ie"ti8e #e "are ! "un!a$te si "are &l "un!a$te2 e)isten a sa %iind #ar ial aut!determinat* #rin li4ertate1 Mir"ea L*z*res"u2 0ntroducere n psihopatologia antropologic, Timi$!ara2 Editura Fa"la2 .@D@2 #1 C1

<1 1mul, animal capa$il s spun 2eu31 Omul ar #utea %i de%init "a un animal "a#a4il s* s#un* EeuM $i "!n$tient de el &nsu$i "a entitate se#arat*1 Animalul2 "are nu trans"ende natura2 "i %a"e #arte inte(rant* din ea2 nu are "!n$tiin * ni"i de el &nsu$i2 ni"i de identitatea sa1 Smuls din natur*2 &nzestrat "u ra iune si ima(ina ie2 !mul simte ne8!ia s*H $i %!rmeze #r!#ria sa re#rezentare2 s* s#un* $i s* (9ndeas"*+ EEu sunt euM1

.7

51116 Frustrat de "!muniunea sa !ri(inar* "u natura si !4li(at s* ia de"izii2 "!n$tient de sine $i de al ii "a %iind #ers!ane di%erite2 !mul tre4uie s* se simt* &n m!d "ate(!ri" aut!r al a"tel!r sale1 Asemenea ne8!il!r de rela ii2 de &nr*d*"inare si de trans"enden *2 ne8!ia de aH$i sim i identitatea este at9t de im#eri!as*2 &n"9t !mul siHar #ierde "um#*tul da"* nHar (*si 8reun miGl!" de a ! satis%a"e1 4cest sentiment al identitii se de./olt parial cu procesul de des*acere din legturile primare cu mama i cu natura. C!#ilul2 &n"* le(at &n m!d intim de mama sa2 nu #!ate s* s#un* EeuM $i2 dealtminteri2 ni"i nu simte a"east* ne8!ie Numai du#* "e de8ine "!n$tient de lumea e)teri!ar* "a uni8ers se#arat $i di%erit de el2 "!#ilul #!ate aGun(e s* ! distin(* #ers!nal &n de#lin* "!n$tiin *2 iar unul dintre ultimele "u8inte #e "are &n8a * s* le &ntre4uin eze este EeuM1 Eri"' Fr!mm2 5ocietate alienat i societate sntoas, tradu"ere de Ni"!lae Fri(i!iu1 &n Eri"' Fr!mm2 6exte alese, 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@D72 ##1 DDHD@1 71 4pariia contiinei de sine la copil 01<?1 Tre4uie remar"at2 &n #rimul r9nd 2"* nu se #!ate re#era ! "!n$tiin * de sine la "!#iii %!arte mi"i1 Qant deGa a ar*tat "* %!l!sirea %!arte t9rzie de "*tre "!#ii a "u89ntului "!mun EeuM indi"* &n "azul l!r ! "!n$tiin * de sine &n"* ne&m#linit* $i "*2 #rin urmare2 &n m*sura &n "are ne este #ermis s* tra(em ! "!n"luzie "u #ri8ire la starea mental* a "!#iil!r mai mi"i2 a"easta tre4uie s* %ie "!ntrar* e)isten ei la ei a unei "!n$tiin e de sine1 51116 01 <<@1 C!#ilul %!arte mi" #!ate %i !4ser8at mereu studiinduH$i "!r#ul "u mare aten ie1 Este %ires" s* ! %a"* #entru "*2 din #un"tul de 8edere al "!#ilului2 "!r#ul s*u este lu"rul "el mai im#!rtant din uni8ers1 D!ar "eea "e #!ate atin(e are #entru el ! "alitate sensi4il* real* si #rezent* L d!ar "eea "e are &n %a * are ! "ul!are real* L d!ar "eea "e are &n (ur* are un (ust real1 01 <7:1 Nimeni nu se &nd!ie$te "* atun"i "9nd un "!#il aude un sunet el nu se (9nde$te la el &nsu$i "a la "el "are as"ult*2 "i la "l!#!t sau alt !4ie"t "are &l #r!du"e1 Ce se &nt9m#l* "9nd 8rea s* mi$te ! mas* O Se (9nde$te el atun"i la sine "a la "el "are d!re$te s* %a"* a"easta2 sau d!ar la mas* "a !4ie"t #!tri8it s#re a %i mi$"at O El se (9nde$te2 %*r* &nd!ial*2 &n ultimul %el1 51116 01 <7.1 C!#ilul e ne8!it s* des"!#ere t!tu$i "ur9nd2 #rin !4ser8a ie2 "* lu"rurile "are sunt a#te de a %i s"'im4ate sunt &ntrHade8*r a#te de a su%eri a"east* s"'im4are2 du#* un "!nta"t "u a"est "!r# %!arte im#!rtant numit JillU sau P!'nnU1 A"east* re%le" ie &i %a"e #r!#riul "!r# $i mai im#!rtant $i "entral2 de!are"e el sta4ile$te le(*tura dintre "a#a"itatea unui lu"ru de a %i s"'im4at si ! tendin * din #r!#riul "!r# de a atin(e lu"rul res#e"ti8 &nainte "a a"esta s* se s"'im4e1

./

C'arles S1 Peir"e2 'ntre$ri pri/ind anumite *aculti pe care se presupune c le are omul, 5.DCD62 tradu"ere de Delia Mar(a2 &n C'1 S1 Peir"e2 5emni*icaie i aciune, 3u"ure$ti2 Editura Humanitas2 .@@:2 ##1 0<H071

8& C$n/t##na /# e7per#ene!e n$# /1 5tarea de contiin dispare repede1 C!n$tiin a este &nainte de t!ate un termen #ur des"ri#ti82 "are se re%er* la #er"e# ia "ea mai nemiGl!"it* $i mai si(ur*2 &ns* e)#erien a ne arat* "* un element #si'i"2 de e)em#lu ! re#rezentare2 nu este de !4i"ei "!n$tient* &n m!d #ermanent1 Via a #si'i"* este mai "ur9nd "ara"terizat* de %a#tul "* starea de "!n$tiin * dis#are re#ede1 O re#rezentare "are a"um este "!n$tient* nu 8a mai %i ast%el &n urm*t!rul m!ment2 dar ea #!ate s* rede8in* "!n$tient* &n anumite "!ndi ii u$!r de realizat1 >n a"est inter8al nu #utem $ti "um a %!stL #utem s#une "* ar %i %!st latent, &n ele(9nd #rin a"easta "* ea #!ate rede8eni &n !ri"e "li#* "!n$tient*1 Iar da"* s#unem "* re#rezentarea a %!st incontient, nu %a"em alt"e8a de"9t s* d*m ! des"riere "!re"t*1 A"east* in"!n$tien * "!in"ide "u starea latent* "e #!ate rede8eni "!n$tient*1 Si(mund Freud2 7ul i sinele 5.@<762 tradu"ere de Ge!r(e Purdea $i Vasile Dem1 Ram%ires"u2 &n S1 Freud2 (incolo de principiul plcerii, Editura EPurnalul LiterarM2 .@@<2 #1 @?1 01 5ituaiile noi i rspunsurile noi pe care ele le pro/oac se menin n lumina contiinei, iar cele /echi si $ine exersate nu 1 Ori"e su""esiune de e8enimente la "are #arti"i#*m #rin senza ii2 #er"e# ii $i2 une!ri2 #rin a" iuni2 da"* se re#et* %!arte des $i1 &n a"ela$i m!d2 iese tre#tat "lin d!meniul "!n$tiin ei2 Ea este &ns* imediat &m#ins* &n re(iunea "!n$tiin ei2 da"* la re#etare m!ti8ul "are a de"lan$atH! sau "!ndi iile de mediu &n "are se des%*$!ar* se de!se4es" de "ele ale in"iden el!r sale anteri!are1 51116 Dis#ari ia tre#tat* din "!n$tiin * are ! im#!rtan * de!se4it* &n stru"tura 8ie ii n!astre mentale2 &ntemeiat* &n t!talitatea sa #e #r!"esul de rutinare #rin re#eti ie 511161 Din e)#erien a n!astr* l*untri"* $tim urm*t!arele1 La #rimele "9te8a re#et*ri2 a#are &n s#irit un element n!u2 EdeGa &nt9lnitulM sau2 "um lHa numit Ri"'ard A8enarius2 E&nsemnul "ara"teristi"M 5n!tal61 Prin re#etare %re"8enta2 &ntre(ul $ir de e8enimente de8ine t!t mai mult ! rutin*2 e t!t mai neinteresant2 iar r*s#unsurile sunt mai si(ure ! dat* "u dis#ari ia l!r din "!n$tiin *1 Un 4*iat re"it* un #!em2 ! %at* "9nt* ! s!nat* la #ian E#9n* $i &n s!mnM1 Mer(em s#re uzin* #e drumul #e "are neHam !4i$nuit2 tra8ers*m strada &n l!"ul unde ! %a"em de !4i"ei2 "!tim #e anumite str*zi et"12 &n tim#

.0

"e "u mintea ne (9ndim la "u t!tul alte lu"ruri1 Dar !ri de "9te !ri situa ia #rezint* ! m!di%i"are rele8ant* K s* zi"em "* $!seaua #e "are neHam !4i$nuit s* ! tra8ers*m este des%undat*2 ast%el &n"9t tre4uie s* %a"em un !"!l K2 a"east* di%eren * $i r*s#unsul n!stru la ea #*trund &n "!n$tiin *2 "!4!r9nd &ns* su4 #ra( atun"i "9nd di%eren a de8ine un %en!men re#etat &n m!d "!nstant1 51116 Situa iile n!i $i r*s#unsurile n!i #e "are ele le #r!8!a"* se men in &n lumina "!n$tiin ei2 iar "ele 8e"'i $i 4ine e)ersate nu1 51116 Sute de !#era ii $i a" iuni ale 8ie ii "!tidiene au tre4uit s* %ie &n8* ate "9nd8a2 "u mare aten ie si "!n"entrare1 Lua i "a e)em#lu #rimele &n"er"*ri de a um4la ale unui "!#il1 Ele !"u#* %!"arul "!n$tiin ei &n m!d e)"lusi8 L #rimele su""ese sunt &nt9m#inate de e)e"utant "u "'i!te de 4u"urie1 C9nd un !m matur &$i lea(* $ireturile2 a#rinde lumina2 se dez4ra"* seara2 m*n9n"* "u "u itul $i %ur"uli a2 t!ate a"este a" iuni2 "are au %!st &n8* ate "u (reu2 nu &i tul4ur* (9ndurile &n "are sHa ad9n"it1 51116 Res#ira ia se #r!du"e &n m!d in"!n$tient2 dar2 &n urma un!r s"'im4*ri de situa ie2 s* zi"em aerul 8i"iat "u %um sau un ata" de astm*2 #!ate s* se m!di%i"e si s* de8in* "!n$tient*1 51116 MiHa$ rezuma i#!teza (eneral* ast%el + "!n$tiin a este as!"iat* n/rii (learning) su4stan ei 8ii 511161 ErVin S"'r!din(er2 5pirit i materie 5.@C?62 tradu"ere de V1 E%im!82 &n E1 S"'r!din(er2 8e este /iaa 9 i 5pirit i materie, 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@D:2 ##1 .<:H.</1 C1 :a originea contiinei st simirea noutii Un %a#t st* la !ri(inea "!n$tiin ei !mene$ti+ sim irea n!ut* ii1 C!n$tiin a %a"e din !m ! %iin * "e simte n!utatea1 Cu "9t n!utatea este mai e)tra!rdinar*2 "u at9t ea se im#une mai mult "!n$tiin ei !mene$ti2 &ntrea(a dez8!ltare a "!n$tiin ei st* su4 de#endin a a"estui %a#t !ri(inar1 Fa#tul n!u2 e)tra!rdinar2 #une &n mi$"are aten ia #rimiti8ului $i &l %a"e s* "u(ete2 &l %a"e s* "u(ete "u at9t mai mult "u "9t %a#tul "el n!u este2 #entru #rimiti82 adese!ri2 ! amenin are la e)isten a sa1 A &n ele(e n!utatea2 asimil9ndH! &n "!n inutul "!n$tiin ei sale2 este #entru #rimiti8 nu numai &m#linirea unei "uri!zit* i2 "i este $i &m#linirea unui a"t util de 8ia *1 C!nstantin R*dules"uHM!tru2 -ersonalismul energetic 5.@<?6 &n C1 R*dules"uHM!tru2 -ersonalismul energetic i alte scrieri, 3u"ure$ti2 Editura Emines"u2 .@D/2 ##1 0D?H0DD1

.C

C& In+$n/t#entu! ?1 8ontientul, precontientul, incontientul1 N!i am aGuns la termenul sau n! iunea de in"!n$tient 51116 #rin #relu"rarea a"el!r e)#erien e &n "are dinamismul #si'i" G!a"* un anumit r!l1 Am a%lat2 adi"* am %!st sili i s* admitem2 "* e)ist* #r!"ese #si'i"e sau re#rezent*ri %!arte #uterni"e 51116 "are au #entru 8ia a #si'i"* e%e"te similare "u "ele ale alt!r re#rezent*ri2 in"lusi8 e%e"te "are2 lu9nd la r9ndul l!r %!rma re#rezent*rii2 #!t de8eni "!n$tiente2 %*r* "a #r!"esele "are leHau #r!dus s* %ie "!n$tiente1 51116 ast%el de re#rezent*ri nu #!t de8eni "!n$tiente &ntru"9t li se !#une ! anumit* %!r *L 51116 te'ni"a #si'analiti"* a (*sit miGl!a"e #entru su#rimarea res#e"ti8ei %!r e !#!nente $i #entru a %a"e "!n$tiente re#rezent*rile res#e"ti8e1 Starea &n "are se (*seau re#rezent*rile &nainte de a de8eni2 "!n$tiente ! numim re*ulare 5VerdrWn(un(62 iar %!r a "are #r!du"e $i men ine re%ularea ! resim im &n a"ti8itatea analiti"* dre#t rezisten * 5JieH derstand61 Prin urmare2 n! iunea de in"!n$tient de"ur(e din te!ria re%ul*rii1 Ceea "e este re%ulat "!nstituie #entru n!i #r!t!ti#ul in"!n$tientului1 O4ser8*m &ns* "* e)ist* d!u* ti#uri de in"!n$tient+ "el latent2 sus"e#ti4il de a de8eni "!n$tient si re%ulatul2 "are &n sine $i #rin sine nu #!ate de8eni "!n$tient1 Maniera n!astr* de a 8edea dinami"a 8ie ii #si'i"e nu #!ate s* nu in%luen eze termin!l!(ia $i m!dul de des"riere al a"esteia1 Ast%el2 "eea "e este latent2 adi"* in"!n$tient &ntrHun sens des"ri#ti82 nu $i dinami"2 &l desemn*m "a precontient, iar termenul de in"!n$tient &l rezer8*m #entru "eea "e este re%ulat2 adi"* in"!n$tient &n sens dinami"1 Utiliz*m a$adar trei termeni+ contient, precontient $i incontient, a "*r!r semni%i"a ie nu mai e #ur des"ri#ti8*1 N!i admitem "* #re"!n$tientul se a%l* mult mai a#r!a#e de "!n$tient de"9t in"!n$tientul $i "um a"estuia din urm* iHam atri4uit un "ara"ter #si'i"2 "u at9t mai #u in 8!m ezita s* %a"em a"ela$i lu"ru &n "e #ri8e$te #re"!nstientul1 51116 "ei trei termeni #r!#u$i de n!i sunt u$!r de utilizat2 "u "!ndi ia s* nu uit*m "* d!ar din #un"t de 8edere des"ri#ti8 e)ist* d!u* ti#uri de in"!n$tient2 nu $i din #un"t de 8edere dinami"1 Pentru anumite s"!#uri ale #rezent*rii2 distin" ia dintre in"!n$tient $i #re"!n$tient nu este im#!rtant*2 #entru altele &ns* ea este indis#ensa4il*1 Si(mund Freud2 7ul i sinele 5.@<762 tradu"ere de Ge!r(e Purdea $i Vasile Dem1 Ram%ires"u2 &n S1 Freud2 (incolo de principiul plcerii. Editura EPurnalul LiterarM2 .@@<2 #1 .:.1

.?

D1 4ctele incontiente sunt ncrcate de sens Este 8!r4a de t!at* a"east* #uzderie de a"te ale 8ie ii de t!ate zilele2 #e "are le &nt9lnim &n m!d e(al la indi8izii n!rmali2 "a $i la ne8r!ti"i $i "are se "ara"terizeaz* #rin %a#tul "* nuH$i atin( s"!#ul+ am #utea s* le (ru#*m su4 numele de acte ratate. De !4i"ei nu li se d* ni"i ! im#!rtan *1 Ne re%erim la %en!menul uit*rii ine)#li"a4ile 5de e)em#lu+ uitarea m!mentan* a numel!r #r!#rii62 lapsus linguae, lapsus calami, er!rile de le"tur*2 st9n(*"iile2 #ierderea sau s#ar(erea un!r !4ie"te et"12 t!ate a"ele lu"ruri "*r!ra nu li se atri4uie &n m!d !4i$nuit ni"i ! "auz* #si'!l!(i"a $i sunt "!nsiderate mani%est*ri ale 'azardului2 urm*ri ale distra" iei2 neaten iei et"1 La a"estea se mai adau(* a"tele $i (esturile #e "are !amenii le s*89r$es" %*r* s* !4ser8e $i 51116 %*r* s* le a"!rde 8re! &nsemn*tate #si'!l!(i"*2 "um ar %i G!"ul ma$inal "u !4ie"tele2 %red!narea un!r mel!dii2 %r9n(erea de(etel!r2 #al#area #r!#riil!r 8e$minte si altele asem*n*t!are1 A"este %a#te m*runte2 actele ratate, "a si actele simptomatice $i actele ntmpltoare, nu sunt "'iar at9t de li#site de &nsemn*tate "um se admite &n 8irtutea unui %el de a"!rd ta"it1 Ele sunt &n"*r"ate de sens $i2 in9nd seama de situa ie2 sunt lesne de inter#retat1 Ast%el se des"!#er* "* $i ele e)#rim* #ulsiuni $i inten ii #e "are 8rem s* le as"undem %a * de #r!#ria n!astr* "!n$tiin * sau "* &$i au iz8!rul dire"t &n d!rin ele $i "!m#le)ele re%ulate2 asem*n*t!are "u "ele ale sim#t!mel!r $i 8isel!r1 Putem2 a$adar2 s* le "!nsider*m "a sim#t!me2 e)amenul l!r atent #ermi 9nduHne ! mai 4un* "un!a$tere a 8ie ii n!astre #si'i"e1 Prin ele !mul adesea &$i tr*deaz* se"retele "ele mai intime1 51116 A i luat aminte de a"um "* #si'analistul se distin(e #rin &n"rederea sa &n determinismul 8ie ii #si'i"e2 &n !"'ii s*i a"easta nu are nimi" ne(liGa4il2 ar4itrar sau %!rtuit1 El &$i ima(ineaz* ! "auz* s#e"i%i"* a"!l! unde2 de !4i"ei2 nimeni nu se (9nde$te sH! #resu#un*1 Mai mult2 adesea el %a"e a#el la mai multe "auze2 la ! moti/aie multipl, #entru a e)#li"a un %en!men #si'i"2 #e "9nd #retinsa n!astr* tre4uin * &nn*s"ut* de e)#li"a ie "auzal* se de"lar* satis%*"ut* "u #unerea &n e8iden * a unei sin(ure "auze1 Si(mund Freud2 -relegeri, de. psihanali. 5.@.:62 tradu"ere de Le!nard Ga8riliu2 &n S1 Freud2 0ntroducere n psihanali.. -relegeri de psihanali.. -sihopatologia /ieii cotidiene, 3u"ure$ti2 Editura Dida"ti"* $i Peda(!(i"*2 .@@:2 ##1 7D0H7DC1 @1 8red n ha.ardul exterior (real), dar nu cred n ha.ardul interior (psihic). Ceea "e2 de"i2 m* de!se4e$te de un !m su#ersti i!s2 este urm*t!rul %a#t+ Eu nu "red "* un e8eniment la #r!du"erea "*ruia nHa %!st im#li"at* 8ia a mea #si'i"* ar %i &n stare s*Hmi rele8e %a#te as"unse "u #ri8ire la 8iit!rul realL "red &ns* "* ! mani%estare neinten i!nat* a #r!#riei mele a"ti8it* i #si'i"e &mi

.D

rele8* "e8a as"uns "are2 la r9ndul s*u2 nu a#ar ine de"9t 8ie ii mele #si'i"e1 Cred &n 'azardul e)teri!r 5real62 dar nu "red &n 'azardul interi!r 5#si'i"61 Su#ersti i!sul2 dim#!tri8*+ nu $tie nimi" des#re m!ti8a ia a"tel!r sale a""identale $i a a"tel!r ratate2 &n "!nse"in * "rede &n 'azardul #si'i"L &n s"'im42 el este &n"linat sa atri4uie 'azardului e)teri!r ! im#!rtan * "are se 8a mani%esta &n realitatea 8iit!are2 8*z9nd &n 'azard un miGl!" #rin "are se e)#rim* anumite %a#te e)teri!are "are &i r*m9n as"unse1 E)ist*2 de"i2 d!u* de!se4iri &ntre !mul su#ersti i!s si mine+ &n #rimul r9nd2 el #r!ie"teaz* &n e)teri!r ! m!ti8a ie #e "are eu ! "aut &n interi!rL &n al d!ilea r9nd2 el inter#reteaz* #rintrHun e8eniment 'azardul #e "are eu &l redu" la ! idee1 Ceea "e el "!nsider* "a as"uns "!res#unde #entru mine la "eea "e este in"!n$tient2 n!i a89nd &n "!mun tendin a de a nu l*sa s* su4ziste 'azardul "a atare2 "i de aHl inter#reta1 Si(mund Freud2 -sihopatologia /ieii cotidiene 5.@:/62 tradu"ere de Le!nard Ga8riliu2 &n idem, #1 0CD1 .:. 6re$uie s re*u.m superstiiei orice $a. real 9 Tre4uie s* re%uz*m su#ersti iei !ri"e 4az* real* O Este a4s!lut si(ur "* %en!menele "un!s"ute su4 numele de #resim ire2 8is #r!%eti"2 e)#erien * tele#ati"*2 mani%est*ri ale %!r el!r su#rasensi4ile et"1 nu sunt de"9t sim#le #r!duse ale ima(ina iei2 %*r* ni"i un ra#!rt "u realitatea O De#arte de mine ideea de a %!rmula ! Gude"at* #e "9t de ri(ur!as*2 #e at9t de a4s!lut* asu#ra un!r %en!mene a "*r!r e)isten * a %!st atestat* "'iar $i de !amenii "ei mai eminen i din #un"t de 8edere intele"tual1 T!t "e #utem s#une des#re a"este %a#te2 este "* studiul l!r nu este &n"* terminat $i "* este ne"esar s* %ie su#use un!r n!i "er"et*ri2 mai a#r!%undate1 Ne este "'iar &n(*duit s* s#er*m "* datele #e "are &n"e#em s* le #!sed*m asu#ra #r!"esel!r #si'i"e in"!n$tiente 8!r "!ntri4ui &ntrH! mare m*sur* la elu"idarea a"est!r %en!mene2 %*r* "a n!i s* %im !4li(a i s* im#unem "!n"e# iil!r n!astre a"tuale m!di%i"*ri #rea radi"ale1 Iar "9nd se 8a reu$i s* se d!8edeas"* realitatea $i a alt!r %en!mene2 de e)em#lu2 a a"el!ra "are stau la 4aza s#iritismului2 8!m adu"e Ele(il!rM n!astre m!di%i"*rile im#use de a"este n!i e)#erien e2 %*r* a r*sturna "u t!tul !rdinea lu"ruril!r $i le(*turil!r "are le unes" #e unele de altele1 Si(mund Freud2 op1 cit., &n idem, #1 0?:1 ..1 8oninuturi incontiente. incontiente personale i coninuturi colecti/

E)#erien a n!astr* de #9n* a"um #ri8ind natura "!n inuturil!r in"!n$tiente ne #ermite 51116 s* %a"em ! anumit* de#artaGare a a"est!ra1 Putem de!se4i un in"!n$tient personal, "are "u#rinde t!ate a"'izi iile

.@

e)isten ei #ers!nale2 adi"* "ele uitate2 "ele re%ulate2 "ele #er"e#ute2 (9ndite $i sim ite su4liminal1 Pe l9n(* a"este "!n inuturi in"!n$tiente #ers!nale e)ist* &ns* alte "!n inuturi "are nu #r!8in din a"'izi ii #ers!nale2 "i din #!si4ilitatea ereditar* a %un" i!n*rii #si'i"e &n (enere2 &n s#e * din stru"tura "ere4ral* ereditar*1 A"estea sunt "!n inuturile mit!l!(i"e "!erente2 m!ti8ele sau ima(inile "are #!t rea#*rea !ri"9nd $i !riunde %*r* tradi ie ist!ri"* sau mi(ra ie1 A"este "!n inuturi le numes" colecti/ incontiente. Carl Gusta8 Pun(2 (e*iniii 5.@<.62 tradu"ere de Suzana H!lan2 &n C1 G1 Pun(2 -uterea su*letului. 4ntologie, 8!i1 II2 3u"ure$ti2 Editura Anima2 .@@/2 #1 .?71 .<1 8oninuturile incontientului colecti/ sunt aa,numitele arhetipuri F*r* &nd!ial*2 un strat !are"um su#er%i"ial al in"!n$tientului este #ers!nal2 &l numim incontientul personal. A"esta se s#riGin* #e un strat mai ad9n"2 "are nu mai #r!8ine din e)#erien a #ers!nal*2 "i este &nn*s"ut1 Stratul a"esta mai ad9n" "!nstituie a$aHnumitul incontient colecti/. MHam !#rit la e)#resia E"!le"ti8M &ntru"9t a"est in"!n$tient nu este indi8idual2 "i uni8ersal2 adi"*2 &n !#!zi ie "u #si'ismul indi8idual2 "u#rinde "!n inuturi $i m!duri de "!m#!rtament identi"e cum grano salis la t! i indi8izii2 indi%erent de l!"ul na$terii1 A"ela$i la t! i !amenii2 el %!rmeaz* 4aza #si'i"* de natur* su#ra#ers!nal*2 #rezent* &n %ie"are1 E)isten a #si'i"* este re"un!s"ut* d!ar #e 4aza coninuturilor contienti.a$ile. De a"eea2 nu #utem 8!r4i des#re in"!n$tient de"9t &n m*sura &n "are suntem "a#a4ili s*Hi identi%i"*m "!n inuturile1 C!n inuturile in"!n$tientului #ers!nal sunt &n #rin"i#al a$aHnumitele complexe a*ecti/e, "are "!nstituie intimitatea #ers!nal* a 8ie ii #si'i"e1 >n s"'im42 "!n inuturile in"!n$tientului "!le"ti8 sunt a$aHnumitele arhetipuri. Cari Gusta8 Pun(2 (espre arhetipurile incontientului colecti/ 5.@7062 tradu"ere de Vasile Dem1 Ram%ires"u2 &n C1 G1 Pun(2 'n lumea arhetipurilor, 3u"ure$ti2 Editura EPurnalul LiterarM2 .@@/2 #1 /:1

D& C$ntr$verse .71 0ncontientul nu se identi*ic ci impercepti$ilul 1 Unii "er"et*t!ri2 re"un!s"9nd %a#tele rele8ate de #si'analiz*2 nu 8!r &n s"'im4 s* admit* in"!n$tientul2 re"ur(9nd &n a"est sens la ar(umentul ire%uta4il du#* "are &ns*$i "!n$tiin a ar #rezenta "a %en!men numer!ase (rada ii de intensitate sau "laritate1 A$a du#* "um e)ist* #r!"ese des#re "are

<:

a8em ! "!n$tiin * 8ie2 as"u it*2 "!n"ret*2 la %el ar e)ista altele des#re "are a8em ! "!n$tiin * sla4*2 a4ia #er"e#ti4il* L a$adar2 #si'analiza ar a#li"a inade"8at termenul de in"!n$tient re%erit!r la a"este #r!"ese din urm*2 %!arte #u in "!n$tiente1 Or2 adau(* a"e$ti "er"et*t!ri2 ele ar %i &n realitate "!n$tiente sau mai 4ine zis E&n "!n$tiin *M2 #ut9nd de8eni #e de#lin $i intens "!n$tiente &n "azul &n "are leHam a"!rda su%i"ient* aten ie1 >n m*sura &n "are ar(umentele l!(i"e #!t in%luen a de"izia &n a"east* #r!4lem* 51116 #utem s#une "* ar(umentul e)isten ei unei s"ale de "laritate a "!n$tiin ei are la %el de #u in* %!r * de "!n8in(ere "a urm*t!arele d!u* dedu" ii anal!a(e+ din %a#tul "* lumina #rezint* (rada ii de intensitate2 de la iluminatul strident2 !r4it!r #9n* la li"*rirea a4ia #er"e#ti4il*2 rezult* "* &ntuneri"ul nu e)ist* sau2 &ntru"9t 8italitatea "un!a$te $i ea di%erite (rade2 m!artea nu e)ist*1 A"este ra i!namente2 #9n* la un anumit #un"t in(eni!ase2 nu #!t %i de"9t res#inse din1 #un"t de 8edere #ra"ti"2 %a#t "9t se #!ate de e8ident2 da"* am d!ri s* dedu"em din ele anumite "!nse"in e2 "um ar %i de #ild* urm*t!arele+ E&ntru"9t &ntuneri"ul nu e)ist*2 nu mai e ne8!ie s* a#rindem luminaM sau+ E&ntru"9t m!artea nu e)ist*2 t!ate !r(anismele sunt nemurit!areM1 >n a%ar* de a"easta2 da"* am adu"e im#er"e#ti4ilul &n s%era "!n$tientului2 nu am %a"e alt"e8a de"9t s* elimin*m sin(ura "ertitudine nemiGl!"it* #e "are ! "!m#!rt* 8ia a #si'i"*1 O "!n$tiin * des#re "are nu $tim nimi" &mi #are ! i#!tez* mult mai a4surd* de"9t "ea a unei 8ie i #si'i"e in"!n$tiente1 >n %ine2 a"east* &n"er"are de identi%i"are a in"!n$tientului "u "eea "e este im#er"e#ti4il sHa %*"ut adesea %*r* s* se in* seama de a"ele ra#!rturi dinami"e '!t*r9t!are #entru "!n"e# ia #si'analiti"*+ mai &nt9i2 %a#tul "* este %!arte (reu2 "* tre4uie s* %a"i un mare e%!rt #entru a a"!rda su%i"ient* aten ie la "eea "e este im#er"e#ti4il L &n al d!ilea r9nd2 "'iar atun"i "9nd reu$im a"est lu"ru2 "!n$tiin a nu re"un!a$te "eea "e a %!st #9n* atun"i im#er"e#ti4il #entru ea2 res#in(9nduHl destul de des "a #e "e8a str*in2 "!ntrar1 A$adar2 &n"er"area de a redu"e in"!n$tientul la "eea "e este sla4 #er"e#ti4il sau im#er"e#ti4il este #ur si sim#lu un #r!dus al a"elei #reGude"* i "are #!stuleaz* ! dat* #entru t!tdeauna identitatea #si'i"H"!n$tiin *1 Si(rnund Freud2 7ul i sinele 5.@<762 tradu"ere de Ge!r(e Purdea $i Vasile Dem1 Ram%ires"u2 &n S1 Freud2 (incolo de principiul plcerii, Editura EPurnalul LiterarM2 .@@<2 ##1 .::H.:.2 n!ta de su4s!l1 ./. -rocesele psihice incontiente simt n sine 2atemporale;. Bin9nd seama de anumite date #e "are #si'analiza le #!sed* la !ra a"tual*2 ne #utem &nd!i de ade8*rul a%irma iei lui Qant2 "!n%!rm "*reia s#a iul $i tim#ul ar "!nstitui %!rme ne"esare ale (9ndirii n!astre1 Am a%lat2 de #ild*2 "* #r!"esele #si'i"e in"!n$tiente sunt &n sine Eatem#!raleML "u alte "u8inte2 asta &nseamn* &n #rimul r9nd "* ele nu sunt dis#use &ntrH! !rdine tem#!ral*2 "* tim#ul nu le m!di%i"* "9tu$i de #u in $i "* de"i l!r nu le #!ate %i a#li"at*

<.

"ate(!ria de tim#1 A"este "9te8a "ara"teristi"i ne(ati8e nu #!t %i re#rezentate "lar de"9t #rin "!m#ararea #r!"esel!r #si'i"e in"!n$tiente "u "ele "!n$tiente1 Re#rezentarea a4stra"t* a tim#ului #are a %i mai "ur9nd #reluat* din m!dul de a"ti8itate #r!#riu sistemului -,8 <! $i "!res#unde aut!#er"e# iei n!astre1 Si(mund Freud2 (incolo de principiul plcerii 5.@<:62 tradu"ere de Ge!r(e Purdea $i Vasile Dem1 Ram%ires"u2 &n idem, #1 /71 .0. =u exist nici un coninut contient, care s nu *ie, ntr,o alt pri/in, incontient. C!n$tientul este 51116 relati82 dat %iind "* &n "azul lui nu e)ist*2 #ur si sim#lu2 un in"!n$tient2 "i ! &ntrea(* s"al* de intensit* i ale "!n$tiin ei2 &ntre Eeu %a"M si Esunt "!n$tient de "eea "e %a"M nu e)ist* d!ar ! de!se4ire "a de la "er la #*m9nt2 "i une!ri "'iar ! "!ntradi" ie "ate(!ri"*1 De a"eea2 e)ist* un "!n$tient &n "are #re"um#*ne$te in"!n$tien a2 #re"um $i un "!n$tient &n "are d!min* "!n$tienta1 A"est #arad!) de8ine inteli(i4il de &ndat* "e ne l*murim "* nu e)ist* ni"i un "!n inut "!n$tient des#re "are s* #utem a%irma "u t!at* "ertitudinea "* e "!m#let "!n$tient2 dat %iind "* #entru a"easta ar %i ne"esar un "!n$tient de ! de#lin*tate inima(ina4il*2 iar a"easta ar #resu#une ! "!m#letitudine sau des*89r$ire de!#!tri8* de ne&n"'i#uit a s#iritului uman1 AGun(em ast%el la "!n"luzia #arad!)al* "* nu exist nici un coninut contient, care s nu *ie, intr,o alt pri/in, incontient. Cari Gusta8 Pun(2 8ontient i incontient 5.@0/62 tradu"ere de Suzana H!lan2 &n C1 G1 Pun(2 -uterea su*letului. 4ntologie, 8!i1 IV2 3u"ure$ti2 Editura Anima2 .@@/2 ##1 /DH/@1 .C. -sihicul constituie o totalitate contient , incontient. >n ele(em "9t de relati8 este "!n$tientul2 de!are"e "!n inuturile sale sunt simultan contiente i incontiente, adi"* su4 un anumit as#e"t "!n$tiente $i su4 altul in"!n$tiente1 Ca !ri"e #arad!)2 ni"i a"east* "!nstatare nu este u$!r inteli(i4il*1 Dar tre4uie s* ne !4i$nuim2 de 4un* seam*2 "u (9ndul "* ni"i "!n$tientul nu e un ai"i si ni"i in"!n$tientul un a"!l!1 -sihicul constituie mai degra$ o totalitate contient,incontient. Cari Gusta8 Pun(2 -attern o* $eha/iour i arhetip 5.@0/62 tradu"ere de Suzana H!lan2 &n idem,, ##1 C0HCC1

Per"e# ieH"!n$tiin *2 81 textul 1#1

<<

.?. 4cte i *uncii psihice nalt /alori.ate se pot des*ura su$ pragul contiinei. O4i$nui i s* intr!du"em #retutindeni #un"tul de 8edere s!"ial sau m!ral ne miram #rea #u in atun"i "9nd auzim s#un9nduHse "* sursa #asiunil!r in%eri!are se a%l* &n in"!n$tient1 >n s"'im42 ne a$te#t*m "a %un" iile #si'i"e s* #*trund* "u at9t mai u$!r &n "!n$tiin * "u "9t 8al!area l!r s!"ial* $i m!ral* este mai mare1 E)#erien a #si'analiti"* ne "!ntrazi"e &n a"est #un"tL #e de ! #arte2 ea ne %urnizeaz* d!8ezi "* &ns*$i mun"a intele"tual*2 di%i"il*2 deli"at* $i "er9nd ! mare "!n"entrare de (9ndire se #!ate e%e"tua &n #re"!n$tient2 %*r* s* aGun(* la #ra(ul "!n$tiin ei1 A"este "azuri2 "are nu #!t %i2 #use la &nd!ial*2 se i8es" de #ild* &n starea de s!mn+ "ine8a (*se$te imediat du#* de$te#tare s!lu ia unei #r!4leme matemati"e (rele sau de alt* natur*2 s!lu ie #e "are ! "*utase zadarni" &n starea de 8e('e1 Mult mai stranie este &ns* ! alt* e)#erien *2 &n "ursul analizel!r am #utut "!nstata "* e)ist* #ers!ane la "are atitudinea "riti"* %a * de #r!#ria #ers!an* si "!n$tiin a m!ral*2 "u alte "u8inte %un" ii #si'i"e &nalt 8al!rizate2 #!t r*m9ne in"!n$tiente2 d!8edinduHse a %i &n a"east* stare %!arte e%i"iente1 Si(mund Freud2 7ul i sinele 5.@<762 tradu"ere de Ge!r(e Purdea si Vasile L Dem1 Rara%ires"u2 &n S1 Freud2 (incolo de principiul plcerii, Editura EPurnalul LiterarM2 .@@<2 ##1 ../H..01 .D.8ontiina nu poate *i locali.at spaial. C!n$tiin a nu tre4uie "!nsiderat* "ara"teristi"a "ea mai (eneral* a #r!"esel!r #si'i"e2 "i d!ar ! %un" ie #arti"ular* a a"est!ra1 >ntrH! %!rmulare meta#si'!l!(i"*2 a"easta &nseamn* "* "!n$tiin a re#rezint* a"ti8itatea unui sistem #arti"ular2 desemnat #rin litera 8. Cum "!n$tiin a realizeaz* &n s#e"ial #er"e# ia un!r e)"ita ii "are #r!8in din lumea e)teri!ar* $i a un!r senza ii de #l*"ere sau ne#l*"ere2 "are nuH$i #!t a8ea sursa de"9t &n interi!rul a#aratului #si'i"2 este #!si4il* situarea s#a ial* a sistemului -,8 5#er"e# ieH"!n$tiin *61 El tre4uie s* se a%le la (rani a "are se#ar* lumea e)teri!ar* de "ea interi!ar*2 s* %ie !rientat "*tre lumea e)teri!ar* $i s* &n(l!4eze t!ate "elelalte sisteme #si'i"e1 O4ser8*m &ns* "*2 %*"9nd a"este +#resu#uneri2 nu am s#us nimi" n!u2 "i neHam raliat anat!miei "reierului "are situeaz* EsediulM "!n$tiin ei &n s"!ar a "ere4ral*2 stratul "el mai e)teri!r2 #eri%eri" al !r(anului "entral1 Anat!mia "reierului are m!ti8e s* se &ntre4e de "e2 anat!mi" 8!r4ind2 "!n$tiin a este l!"alizat* t!"mai la su#ra%a a "reierului si nu &ntrH! re(iune mai #r!teGat*2 unde8a &n straturile intime ale a"estuia1 Este #!si4il "a e)amin9nd "!nse"in ele "are de"ur( din a"east* l!"alizare #entru sistemul -,8 s* !4 inem n!i date &n 8ederea r*s#unsului la a"east* &ntre4are1 51116 Sim#li%i"9nd lu"rurile la e)trem2 s* ne re#rezent*m !r(anismul su4 %!rma unei s%ere nedi%eren iate de su4stan * e)"ita4il*L rezult* "* su#ra%a a

<7

!rientat* "*tre lumea e)teri!ar* se di%eren iaz* dat!rit* &ns*$i #!zi iei #e "are ! !"u#*2 &ntru"9t ea ser8e$te "a !r(an de re"e#tare a e)"ita iil!r1 Em4ri!l!(ia2 "a re"a#itulare rezumati8* a ist!riei e8!lu iei lumii 8ii2 "!n%irm* &ntrHade8*r %a#tul "* sistemul ner8!s "entral #r!8ine din e"t!derm2 "* s"!ar a "enu$ie a "reierului este un des"endent al a"elei su#ra%e e #rimiti8e2 de la "are ar %i #utut #relua2 "a m!$tenire2 "9te8a #r!#riet* i esen iale1 Este a#!i u$!r s* ne &n"'i#uim "* a" iunea #ermanent* a e)"itan il!r e)terni asu#ra su#ra%e ei s%erei ar %i m!di%i"at dura4il su4stan a a"esteia #9n* la ! anumit* #r!%unzime2 ast%el &n"9t #r!"esul de e)"ita ie de"ur(e ai"i &ntrHun alt m!d de"9t &n straturile mai ad9n"i1 >n %elul a"esta sHa %!rmat ! s"!ar a "are2 su4 a" iunea e)"itan il!r2 sHa m!di%i"at &n "ele din urm* &ntrH! a$a m*sur* &n"9t a de8enit "9t se #!ate de %a8!ra4il* #rimirii de n!i e)"ita ii2 %*r* a mai %i a#t* de n!i m!di%i"*ri1 Ra#!rtat* la sistemul 8, i#!teza de mai sus &nseamn* "* elementele a"estui sistem nu mai #!t su%eri ni"i ! m!di%i"are dura4il* su4 a" iunea e)"ita iei2 de!are"e ele sHau m!di%i"at la e)trem &n a"est sens2 dar "*2 &n s"'im42 ele sunt "a#a4ile s* dea na$tere "!n$tiin ei1 Si(mund Freud2 (incolo de principiul plcerii 5.@<:62 tradu"ere de Ge!r(e Purdea si Vasile Dem1 Ram%ires"u2 &n idem, ##1 7?H/:1 .@. 8ontiina nu poate *i idenli*i cat nicieri n spaiu. De$i materialul din "are este "!nstruit* ima(inea n!astr* des#re lume #r!8ine e)"lusi8 din !r(anele de sim "a !r(ane ale s#iritului2 ast%el &n"9t ima(inea %ie"*rui indi8id des#re lume este $i r*m9ne &nt!tdeauna un "!nstru"t al s#iritului s*u 511162 s#iritul "!n$tient r*m9ne "u t!ate a"estea un str*in &n a"est "!nstru"t2 nu are l!" &n el2 nu #!ate %i identi%i"at ni"*ieri &n s#a iu1 De !4i"ei nu ne d*m seama de a"est %a#t #entru "* neHam !4i$nuit s* (9ndim #ers!nalitatea !mului sau2 "9nd este "azul2 $i #e "ea a unui animal "a %iind situate &n interi!rul "!r#ului s*u1 Suntem at9t de uimi i "9nd a%l*m "* de %a#t ea nu #!ate %i (*sit* a"!l!2 &n"9t &nt9m#in*m asemenea a%irma ii "u ezitare $i &nd!ial* $i nu ne %a"e mare #l*"ere s* le admitem1 NeHam !4i$nuit s* l!"aliz*m #ers!nalitatea "!n$tient* &n "a#ul indi8idului K a$ s#une la un in"' sau d!i &n s#atele #u#ilei !"'il!r1 51116 S* urm*rim ! E#ri8ire tandr*M &n interi!rul "!r#ului2 m!4iliz9nd t!ate "un!$tin ele #e "are le a8em des#re el1 51116 Des"!#erim mili!ane de "elule2 "u ! "!nstru" ie %!arte s#e"ializat*2 &ntrH! dis#unere at9t de "!m#le)* &n"9t nu ! #utem "u#rinde2 dar "are ser8e$te &n m!d e8ident unei %!arte 8aste $i des*89r$ite "!muni"*ri $i "!la4!r*ri 511161 S* #resu#unem "*2 &ntrHun anumit "az2 a i !4ser8at &n "ele din urm* "9te8a %as"i"ule e%erente de "uren i #ulsat!rii "are #!rnes" din "reier $i sunt transmise #rin ni$te #r!truziuni "elulare lun(i 5%i4rele ner8!ase m!t!rii6 un!r mu$"'i ai 4ra ului2 "are2 "a rezultat2 &ntinde ! m9n* $!8*it!are2 tremur9nd*2 s#re a 8* s#une r*mas 4un K #entru ! des#*r ire lun(*2 s%9$iet!areL &n1 a"ela$i tim# des"!#eri i "* alte %as"i"ule #ulsat!rii #r!du" ! anumit* se"re ie

</

(landular* "are &n8*luie !"'iul &ndurerat &ntrH! #9nz* de la"rimi1 Dar ni"*ieri deHa lun(ul a"estui drum de la !"'i2 #rin !r(anul "entral2 s#re mu$"'ii 4ra ului si (landele la"rimale K ni"*ieri2 #ute i %i si(ur2 !ri"9t de de#arte ar #r!(resa %izi!l!(ia K nu 8e i &nt9lni #ers!nalitatea2 nu 8e i &nt9lni durerea "um#lit*2 nelini$tea tul4ur*t!are din su%let2 de$i de realitatea l!r sunte i la %el de "!n8ins "a $i "um leHa i &ndura #ers!nal K"eea "e $i %a"e i de %a#tX ErVin S"'rNdin(er2 5pirit i materie 5.@C?62 tradu"ere de V1 E%im!82 &n E1 S"'rNdin(er2 8e este /iaa 9 i 5pirit i materie, 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@D:2 ##1 .0<H.0/1 <:. -sihicul nu poate *i explicat prin chimismul *i.iologic. Fa#tul "* t!ate #r!"esele #si'i"e a""esi4ile !4ser8a iei sunt le(ate &ntrHun %el sau altul de un su4strat !r(ani" d!8ede$te "* ele %a" #arte din ansam4lul 8ie ii !r(anismului $i "* #arti"i#*2 de"i2 la dinami"a a"estuia $i2 &n s#e *2 la instin"te2 res#e"ti8 sunt2 &ntrHun anume sens2 rezultate ale a" iunii a"est!ra1 A"est lu"ru nu &nseamn* &ns* ni"ide"um "* #si'i"ul ar %i2 ast%el2 &n &ntre(ime dedu"ti4il din s%era instin"tel!r $i2 "a urmare2 din su4stratul !r(ani"1 Psi'i"ul "a atare nu #!ate %i e)#li"at #rin "'imismul %izi!l!(i"2 %ie $i numai din m!ti8ul "* el este2 al*turi de E8ia *M &n (enere2 uni"ul %a"t!r natural "are #!ate trans%!rma ! !rdine su#us* le(il!r naturii2 adi"* statisti"*2 &n st*ri Esu#eri!areM2 res#e"ti8 EnenaturaleM2 "!ntrare le(ii entr!#iei "are d!min* natura an!r(ani"*1 Cari Gusta8 Pun(2 0nstinct i /oin 5.@0/62 tradu"ere de Suzana H!lan2 &n C1 G1 Pun(2 -uterea su*letului. 4ntologie, 8!i1 IV2 3u"ure$ti2 Editura Anima2 .@@/2 ##1 7DH7@1 <.. 1 stare mental este o trstur a unui sistem de neuroni, dar nu a unui anumit neuron1 Este !4i$nuit &n "eea "e #ri8e$te natura s* des"!#eri "* tr*s*turi su#eri!are ale unui sistem sunt "auzate de "!m#!rtamentul ni8eluril!r in%eri!are ale mi"r!entit* il!r $i realizate &n stru"tura ni8elului mi"r!entit*iil!r1 De e)em#lu2 s!liditatea metalului &n ma$ina de s"ris la "are 4at "urent este #r!8!"at* de "!m#!rtamentul mi"r!#arti"ulel!r "are "!m#un metalul $i este realizat* &n stru"tura sistemului mi"r!#arti"ulel!r de at!mi $i de m!le"ule1 S!liditatea este ! tr*s*tur* a sistemului2 "lar nu a unei #arti"ule indi8iduale1 T!t ast%el2 din "eea "e n!i $tim des#re "reier2 st*rile mentale re#rezint* tr*s*turi ale "reierului "are sunt "auzate de "!m#!rtamentul elementel!r la ni8el mi"r! $i sunt realizate &n stru"tura sistemului mi"r!elementel!r2 neur!nii1 O stare mental* este ! tr*s*tur* a unui sistem de neur!ni2 dar nu a unui

<0

anumit neur!n1 Mai mult2 &n a"east* #ri8in * nu are r!st s* "!nsider*m st*rile mentale "a %iind e#i%en!rnenale2 du#* "um nu tre4uie s* "!nsider*m "a %iind e#i%en!rnenale !ri"are alte tr*s*turi intrinse"i de ni8el su#eri!r ale lumii2 #re"um s!liditatea a"estei ma$ini de s"ris1 P1 R1 Searle2 0ntenionalitatea i locul ei n natur, trad1 de P!#a Tatiana2 M*ria V!rni"u2 &n Ale)andru 3!4!"2 I!n N1 R!$"a2 >iloso*ia contemporan n texte alese i adnotate, Partea IIHa2 3u"ure$ti2 Uni8ersitatea 3u"ure$ti2 Fa"ultatea de %il!s!%ie2 .@@:2 ##1 /?0H/?C1 <<. 5trile mentale sunt stri emergente ale creierului (e*iniia 2. Fie - ! #r!#rietate a unui lu"ru "!m#le) x, alta de"9t "!m#!zi ia lui x. Atun"i+ 5I6 - este re.ultant sau ereditar2 da"* - este ! #r!#rietate a un!r "!m#!nente ale lui x, 5II6 altminteri2 adi"* &n "azul &n "are ni"i un "!m#!nent al lui x nu #!sed* -2 P este emergent 511161 Ceea "e este 8ala4il #entru #r!#riet* i este 8ala4il2 desi(ur2 $i #entru #urt*t!rii l!r1 Ast%el2 un lu"ru rezultant 5sau d!ar re.ultant) este unul ale "*rui #r!#riet* i sunt #!sedate2 de asemenea2 de "*tre unele din "!m#!nentele lui2 iar un lu"ru emer(ent 5sau d!ar emergent) este unul "are #!sed* #r!#riet* i #e "are nu le are ni"i una dintre "!m#!nentele sale1 51116 -ostulatul 1. Unele dintre #r!#riet* ile %ie"*rui sistem sunt emer(ente (postulatul de emergen). -ostulatul 2. Fie"are #r!#rietate emer(ent* a unui sistem #!ate %i e)#li"at* &n termeni de #r!#riet* i ale "!m#!nen il!r s*i $i de le(*turi dintre a"e$tia (postulatul de raionalitate). 51116 -ostulatul 3. Fie"are lu"ru a#ar ine unui ni8el1 51116 -ostulatul 4. Fie"are lu"ru "!m#le) a#ar in9nd unui ni8el dat este aut!asam4lat din lu"ruri ale ni8elului #re"edent1 51116 -ostulatul . 5I6 T!ate st*rile2 e8enimentele si #r!"esele mentale sunt st*ri2 e8enimente sau #r!"ese &n sau ale sistemului ner8!s "entral al 8erte4ratel!rL 5II6 a"este st*ri2 e8enimente si #r!"ese sunt emer(ente relati8 la "ele ale "!m#!nentel!r "elulare ale sistemului ner8!s "entra L 5III6 a$aH numitele rela ii #si'!%izi"e sunt intera" iuni dintre di%eritele su4sisteme ale sistemului ner8!s "entral2 sau &ntre ele $i alte "!m#!nente ale !r(anismului1 51116 Da"* #!stulatul de mai sus este a""e#tat2 atun"i #utem s* 8!r4im des#re *enomene mentale %*r* a s*ri 4rus" a%ar* din ni8elul 4i!l!(i"+ 8!"a4ularul mentalisti" "reat ini ial de reli(ie $i %il!s!%iile dualiste &n"e#e s* ai4* sau este de s#erat s* ai4* sens neur!l!(i"2 5&n m!d e"'i8alent + #si'!l!(ia de8ine ! neur!stiin *61 >n #arti"ular2 de8ine a"um #!si4il s* se 8!r4eas"* des#re sec/ene paralele de e8enimente2 de e)em#lu2 des#re #r!"ese &n sistemul 8izual $i &n "el m!t!r sau &n sistemul de 8!r4ire $i &n "el "ardi!8as"ular1 De asemenea2 are a"um sens din #un"t de 8edere $tiin i%i" s* 8!r4im des#re

<C

interaciuni psihosomatice, "*"i ele sunt inter#retate a"um "a %iind a" iuni re"i#r!"e &ntre di%eritele su4sisteme ale unuia $i a"eluia$i !r(anism2 a$a "um este ne!"!rte)ul si sistemul ner8!s sim#ati"1 De #ild*2 &n l!" s* s#unem "* dra(!stea ne "!l!reaz* ra i!namentele2 am #utea s#une "* emis%era drea#t* a "reierului ! a%e"teaz* #e "ea st9n(* $i "* '!rm!nii se)uali #!t a" i!na asu#ra ansam4luril!r de "elule "are ela4!reaz* (9ndirea1 Mari! 3un(e2 7mergen i spirit 5.@??62 tradu"ere de Ale)andruHVi!rel Muresan2 &n M1 3un(e2 ?tiin i *iloso*ie, 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@D/2 ##1 7::H7.<1 <7. -olismul1 Da"* am insista &n utilizarea Gar(!nului tradi i!nal2 am #utea s* s#unem+ m!nismul este #er%e"t "!m#ati4il "u dualismul2 "u "!ndi ia "a dualismul s* %ie un dualism de #r!#riet* iL $i dualismul #r!#riet* il!r este "!m#ati4il "u %izi"alismul "!m#let2 "u "!ndi ia "a n!i s* re"un!a$tem "* #r!#riet* ile mentale sunt d!ar un ti# de #r!#riet* i de un ni8el su#eri!r2 al*turi de !ri"are dintre "elelalte1 Pun"tul de 8edere nu este at9t dualism2 "9t #!lism2 $i are dre#t "!nse"in * "* &nsu$irile mentale intrinse"i sunt d!ar un ti# de #r!#rietate %izi"* de ni8el su#eri!r2 #rintre multe altele 5"eea "e este2 #!ate2 un m!ti8 4un #entru a nu utiliza del!" Gar(!nul tradi i!nal61 P1 R1 Searle2 op. cit., &n lucr. cit., ##1 /?CH/??1 </1 -luralismul propriettilor. Dualismul #si'!%izi" este "ea mai ie%tin* "ale &n (arantarea emer(en ei $i stru"turii ni8elare2 dar nu $i sin(ura1 Cu alte "u8inte2 pluralismul su$stanial 5&n #arti"ular2 dualismul6 nu tre4uie nea#*rat s* reziste s%*r9m*rii 8ariet* ii "alitati8e e%e"tuate at9t de me"ani"ism2 "9t si de s#iritualism1 Se #!ate ad!#ta un pluralism al proprietilor 5nu t!"mai dualism62 "um a %*"ut S#in!za1 C!n%!rm a"estei 8iziuni2 (a) e)ist* numai lu"ruri 5!4ie"te "!n"rete sau materiale62 dar nu t!ate lu"rurile sunt %izi"e+ unele sunt "'imi"e2 altele 4i!l!(i"e 5&n #arti"ular2 "9te8a dintre a"estea #!t sim i2 (9ndi et"16 $1a1m1d12 ($) e8enimentele mentale sunt2 desi(ur2 emer(ente relati8 la e8enimentele 4i!l!(i"e n!nmentale 5"um este di8iziunea "elular*62 dar ele sunt e8enimente &n anumite 4i!sisteme2 anume sistemele ner8!ase1 51116 A"est %el de #luralism K anume materialismul emer(entist K ia a#a de la m!ara duali$til!r #si'!%izi"i2 "are se #re!"u#* de #*strarea 8ariet* ii lumii $i a "alit* il!r distin"ti8e ale mentalului1 Mari! 3un(e2 >alimentul dualismului psiho*i.ic 5.@??62 &n lucr. cit., ##1 <DCH <D?1

<?

<0. 4nalogia computer,creier nu are /aloare pentru tiina despre creier1 Creierele sunt adesea ra#!rtate la "!m#utere t!"mai #entru "* a"estea din urm* sunt #r!ie"tate s* imite 5de"i s* interi!rizeze6 anumite %un" ii ale "reierului2 a$a "um este mem!rarea de date $i realizarea "al"ulel!r de rutin*1 Anal!(ia are ! anumit* 8al!are euristi"* K mai "ur9nd #entru in(ineria "!m#uterel!r de"9t2 #entru $tiin a des#re "reier1 Neanal!(iile dintre "!m#uter $i "reier sunt "el #u in t!t at9t de e8idente "a $i anal!(iile1 C*"i2 &n #rimul r9nd2 neur!nii #!t %un" i!na s#!ntan 5$i #!t %i e)"ita i numai da"* sunt a"ti8i &nainte "a e)"ita ia s* aGun(* la ei61 Pe de alt* #arte2 des#re elementele de "!m#uter nu se #resu#une s* ai4* 8re! a"ti8itate s#!ntan*1 >n al d!ilea r9nd2 "!ne)iunile interneur!nale #!t %i #lasti"e 58aria4ile62 &n tim# "e "!ne)iunile &ntre elementele unui "!m#uter2 ! dat* sta4ilite #rintrHun #r!(ram2 sunt %i)e1 >n al treilea r9nd2 &n tim# "e "!m#uterele sunt inutile %*r* #r!(ramat!ri2 "reierul este aut!#r!(ramat1 Pe s"urt2 anal!(ia "!m#uterH"reier a %!st su#rae8aluat*1 511161 Da"* ne amintim "* "reierele nu sunt ma$ini2 "i 4i!sisteme e)trem de "!m#le)e an(aGate &ntrH! multitudine de %un" ii $i "* "reierele #!t #r!ie"ta ma$ini2 dar nu si in8ers2 atun"i ne #utem li#si de %ant!ma 5su%letul2 s#iritul2 (9ndirea6 "are ar anima ma$ina1 5Fiind"* 8eni 8!r4a2 adesea sHa s"*#at din 8edere "* m!delul de ti# "!m#uter al (9ndirii2 "u di'!t!mia E'ardVareM H Es!%tVareM $i "u su(estia "* !#era iile "!m#uterului sunt E&ntru#*ri ale min iiM2 se ins#ir* din dualism2 &n l!" s* su4s"rie la materialism1 5111661 Mari! 3un(e, op. cit., &n idem, ##1 <D/H<D01 <C. 7/enimentele mentale nu pot *i reduse la e/enimente cere$rale Nu este #!si4il s* se se#are s!%tVareHul de realizarea lui &n 'ardVare2 dar a4sen a a"estei se#ara ii nu im#li"* unitatea l!r &n 8reun sens tare al "u89ntului1 La %el stau lu"rurile $i &n "azul 8ie ii n!astre mentale1 Cei mai mul i dintre n!i a""e#t* teza "* 8ia a mental* este t!talmente "!ndi i!nat* de 4una %un" i!nare a "reierel!r n!astre2 dar a"easta nu &nseamn* "* #!ate %i sus inut* 8re! tez* stri"t* "u #ri8ire la redu" ia e8enimentel!r mentale la e8enimente "ere4rale1 51116 C9nd #r!(ramele de "al"ulat!r sunt de ti# ada#tati82 iar ma$inil!r li se "ere s* &n8e e2 ! tr*s*tur* a #r!(ramel!r este a"eea "* nu #utem #rezi"e e)a"t se"8en a de instru" iuni #e "are le e)e"ut*1 Sur8in elemente aleat!are2 #r!4leme s#e"iale le(ate de tim#ul de e)e"u ie2 de #r!du"erea "u e)a"titate a un!r e8enimente e)terne et"12 "are a%e"teaz* #r!"esele "e au l!" $i #rin urmare au im#a"t asu#ra #r!(ramel!r2 "are sunt s"rise %*r* ! inter8en ie e)tern*1 Mi se #are "* a"est "az este %!arte

<D

"!n8in(*t!r &n #ri8in a %en!menului similar "e are l!" &n %iin ele umane1 Creierele n!astre au multe "ara"teristi"i %izi!l!(i"e "!mune2 dar %elul &n "are s!%tVareHul e8enimentel!r mentale este s"ris &n a"est 'ardVare 8ariaz* en!rm de la indi8id la indi8id1 Presu#un "* nu e)ist* ! similitudine %izi"* #er%e"t* &ntre m!dul &n "are st!"'ez eu "u89ntul calculator $i m!dul &n "are &l st!"'eaz* !ri"e alt* #ers!an*1 Da"* e)amin*m numai stru"tura %izi"* a "reierului2 nu 8!m %i "a#a4ili s* identi%i"*m ni"i ! &nma(azinare de mem!rie #arti"ular*2 t!t a$a "um nu #utem %a"e a"easta &n "azul mult mai sim#lu si mult mai 4ine &n eles al "al"ulat!arel!r1 Prin e)aminare %izi"* nu #utem s!lu i!na ni"i m*"ar "'estiuni %!arte 4rute2 "a a"eea da"* ! #ers!an* a "*rei mem!rie #resu#unem "* ne este "un!s"ut* din #un"t de 8edere %izi"2 8!r4e$te en(leza sau "'ineza1 =u #utem s#une2 &n urma e)amin*rii %izi"e2 da"* res#e"ti8a #ers!an* este #!et sau in(iner $i da"* are a"ele ti#uri di%erite de mem!rie #e "are leHam #utea as!"ia "el!r d!u* #r!%esiuni at9t de de!se4ite1 51116 mi se #are "*2 din multe "!nsiderente di%erite2 este rez!na4il s* "redem "* s!%tVareHul mintal al %ie"*rui indi8id este (re%at 5im4edded6 &ntrH un m!d stri"t idi!sin"rati" ? &n 'ardVareHul %izi!l!(i" al a"elui indi8id1 E)ist* met!de de st!"are a in%!rma iei &n "al"ulat!are "are du" Ia rezultate similare a#arent 'a!ti"e1 Un 4un e)em#lu ar #utea %i a"ela al "!d*rii 'as' Y'as' "!din(Z2 &n "azul "*reia "eea "e este st!"at este &m#r*$tiat &ntrHun m!d #e "are nu 8!i &n"er"a s*Hl des"riu ai"i &n detaliu $i "are are "a e%e"t %a#tul "* ar %i e)trem de di%i"il2 da"* nu "'iar im#!si4il2 s* determin*m #rin e)aminarea %izi"* a miGl!a"el!r de st!"are "e nai4a a %!st st!"at a"!l! &n termeni de #r!(rame $i de in%!rma ie1 Ti ast%el2 a$ 8rea s* sus in "* nu e)ist* ni"i un %el de unitate a $tiin ei la ni8elul "reierului $i al min ii1 V!r e)ista2 desi(ur2 "!ne)iuni2 a$a "um e)ist* "!ne)iuni &ntre %izi"* si 'idr!dinami"a "elulel!r1 A"ele "!ne)iuni nu re#rezint* &ns* nimi" de (enul unei "!ne)iuni redu"ti8e &n sens tare1 Ist!ria mintal* 8ie $i interesant* a unui indi8id #!ate %i "un!s"ut* numai #e "*i mintale $i ni"i!dat*2 &n t!ate am*nuntele ei im#!rtante2 #e "*i %izi!l!(i"e1 C'iar $i a"east* linie de ar(umentare %a"e din #si'!l!(ie ! $tiin * t!t at9t de %undamental* "a %izi"a1 Cu di%erite #rileGuri au %!st sus inute #*reri (re$ite des#re redu" ia #si'!l!(iei la %izi!l!(ie sau2 &n termeni $i mai &ndr*zne i2 a #si'!l!(iei la %izi"*1 Mi se #are "* nimi" nu este mai de#arte de ade8*r2 iar a4sen a !ri"*rei d!8ezi &n %a8!area redu" iei este "auza %a#tului "* tezele "u #ri8ire la 4e'a8i!rism r*m9n im#!rtante1 C!n"e#tele #si'!l!(i"e2 de#rinderile "!m#le)e $i2 &ntrH! termin!l!(ie &n"* mai tradi i!nal*2 e8enimentele mintale2 "el #u in a$a "um au l!" la alte #ers!ane $i la alte animale2 #!t %i "un!s"ute numai #e 4az* de d!8ezi "!m#!rtamentale1 A"este d!8ezi nu #!t %i !4 inute #rin e)aminarea "'imi"* sau %izi"* a "elulel!r "!r#ului1 3e'a8i!rismul2 "a una dintre met!d!l!(iile %undamentale ale #si'!l!(iei2 r*m9ne2 &n a"est "az2 &n #i"i!are1 A"easta nu &nseamn* &ns* "*2 #e de alt* #arte2 teza redu" i!nist* a 4e'a8i!rismului ar #utea %i a""e#tat*1
,

Cara"teristi"2 #r!#riu2 s#e"i%i"1

<@

N!i nu 8!m redu"e e8enimentele mintale la ! "ara"terizare &n termeni #ur "!m#!rtamentali1 De#indem de %a#tele de "!m#!rtament &n &n ele(erea e8enimentel!r mintale2 dar a"este %a#te nu !%er* "!ndi ii de%ini i!nale ade"8ate1 PatriS Su##es2 @eta*i.ica pro$a$ilist 5.@D/62 tradu"ere de AdrianHPaul Ilies"u $i Valentin Mure$an2 3u"ure$ti2 Editura Humanitas2 .@@:2 ##1 <7:H<7<1 <?1 Anitatea contiinei. Unitatea "!n$tiin ei 51116 tre4uie a$ezat* #e 4aza &ntre(ii unit* i !r(ani"e a indi8idului2 "u "are ea %!rmeaz* un t!t1 >n t!talitatea indi8idualit* ii !mene$ti2 "!n$tiin a #r!#riuHzis* "!nstituie ! 8eri(* a %en!menel!r 8ie ii2 ! 8eri(* "are2 luat* &n #arte2 este adese!ri ine)#li"a4il*2 dar "are2 luat* &n le(*tur* "u "elelalte %en!mene !r(ani"e2 este #er%e"t e)#li"a4il*1 51116 Limitarea unit* ii de "!n$tiin * numai la a"ele %en!mene "are se #!t #rinde #rin re%le"tarea "!n$tiin ei tre4uie &nl*turat*2 %iind"* ea este &n "!ntrazi"ere "u e)#erien a zilni"*1 E)#erien a ne d!8ede$te2 la %ie"e m!ment2 "* un %en!men su%letes"2 dis#*r9nd din "9m#ul lumin!s al "!n$tiin ei2 #rin a"easta nu &n"eteaz* de a determina mai de#arte %en!menele "are se (*ses" &n a"est "9m#1 51116 Unitatea "!n$tiin ei nu se #!ate limita la %en!menele din "9m#ul lumin!s al "!n$tiin eiL a"easta este indis"uta4il1 Prin dis#ari ia l!r din "!n$tiin *2 %en!menele nu dis#ar din su%let2 "i ele #ersista $i in%luen eaz* asu#ra "el!r "e se (*ses" &n "!n$tiin *1 51116 Ima(inea din mem!rie a !4ie"tului2 "un!$tin a $tiin i%i"* $i #ra"ti"* &n8* at* !dat*2 de#rinderea $i em! ia din tre"ut et"1 se (*ses" 51116 nu "a ni$te lu"ruri #*r*site la s#atele "!n$tiin ei2 "*"i ele #rimes" $i !r(anizeaz* n!ile im#resiuni1 Ele miGl!"es" a#er"e# ia n!il!r a"te #entru "!n$tiin *1 ZUnitatea "!n$tiin ei tre4uie2 a$adar2 &ntins* "el #u in $i asu#ra %en!menel!r "are nu mai sunt &n "9m#ul lumin!s al "!n$tiin ei2 dar au %!st !dat* &n a"est "9m#1 Dar numai asu#ra a"est!ra O Prin "e se de!se4e$te un %en!men "are a tre"ut !dat* #rin "!n$tiin * $i "are a"um este &n stare de in"!n$tien *2 de un %en!men %izi!l!(i" "are nHa tre"ut ni"i!dat* #rin "!n$tiin a lumin!as* a indi8idului O Da"* a"est %en!men %izi!l!(i" este ! de#rindere transmis* indi8idului #rin m!$tenire de la #*rin i2 atun"i ! de!se4ire &ntre el $i %en!menul tre"ut &n in"!n$tien *2 du#* "e a %!st e)#erimentat de indi8id2 nu mai #!ate %i del!"1 De#rinderea 8enit* #rin m!$tenire $i de#rinderea "9$ti(at* &n tim#ul 8ie ii indi8idului2 &ntru"9t sunt am9nd!u* in"!n$tiente2 au a"eea$i natur*1 Ti &n"* unitatea "!n$tiin ei nu se !#re$te ai"i1 Su4 %en!menele in"!n$tiente %izi!l!(i"e sunt %en!menele 4i!"'imi"e "u "are se lea(*2 iar su4 a"estea sunt %en!menele ener(iei uni8ersale1 Fen!menul "are se #etre"e la lumina "!n$tiin ei nu este de"9t ! 8eri(* a lan ului de %en!mene "are &n"e#e

7:

din trans%!rm*rile ener(iei "!smi"e2 #entru a s%9r$i2 &n "ele din urm*2 t!t &n trans%!rm*rile ener(iei "!smi"e1 C!nstantin R*dules"uHM!tru2 7lemente de meta*i.ic pe $a.a *iloso*iei Bantiene 5.@<D62 &n C1 R*dules"uHM!tru2 -ersonalismul energetic i alte scrieri, 3u"ure$ti2 Editura Emines"u2 .@D/2 ##1 /D/H/D01 <D. -sihicul i materia sunt cuprinse n aceeai lume Psi'i"ul $i materia sunt "u#rinse &n una $i a"eea$i lume $i2 &n #lus2 se a%l* &ntrHun stat!rni" "!nta"t &ntre ele2 iar &n "ele din urm*2 am4ele se &ntemeiaz* #e %a"t!rii trans"enden i nere#rezenta4ili2 ast%el &n"9t nu e)ist* numai #!si4ilitatea2 "i "'iar ! anumit* #r!4a4ilitate "a materia $i #si'i"ul s* %ie d!u* as#e"te di%erite ale a"eluia$i lu"ru1 Fen!menele de sin"r!ni"itate "!nstituie2 "red eu2 indi"ii ale a"estui %a#t2 "*"i n!n#si'i"ul se #!ate "!m#!rta "a #si'i"ul $i 8i"e8ersa2 %*r* 8re! "!rela ie "auzal*1 Cun!$tin ele n!astre a"tuale nu ne #ermit t!tu$i "u mult mai mult de"9t s* "!m#ar*m rela ia lumii #si'i"e "u "ea material* "u d!u* "!nuri2 ale "*r!r 89r%uri se atin( sau nu se atin( &ntrHun #un"t %*r* dimensiuni2 &ntrHun ade8*rat #un"t zer!1 Cari Gusta8 Pun(2 -uterea su*letului. 4ntologie, 8!i1 IV2 3u"ure$ti2 Editura Anima2 .@@/2 #1 D01

APLICAII

.1 Care este &n elesul re#r!$ului+ EE$ti in"!n$tientXMO <1 C!menta i te)tul urm*t!r+ EMun"a mental* de rutin* nu re"lam* "!n$tientizarea2 at9ta 8reme "9t nu a#ar di%i"ult* iF 5Mari! 3un(e61 71 Da i e)em#le de aut!matisme "are au %!st ini ial &ns! ite de "!n$tiin * $i rele8a i im#!rtan a dis#ari iei l!r tre#tate din s%era a"tel!r "!n$tiente #entru 8ia a #si'i"* a indi8idului1 /1 C!menta i te)tul+ E51116 ne este %!arte (reu s* admitem "* sistemul -,8 ar #rezenta 51116 urme dura4ile ale #r!"esel!r de e)"ita ie2 "*"i atun"i ele ar r*m9ne t!t tim#ul "!n$tiente2 ar limita %!arte "ur9nd "a#a"itatea sistemului de a #rimi n!i e)"ita iiM 5S1 Freud61 01 >n serialul TV EStar TreSM este Ima(inat un andr!id &nzestrat "u "!n$tiin * re%le)i8* $i inten i!nal*1 Da"* un asemenea andr!id ar

7.

#utea %i "!nstruit &n realitate2 am %i &ndre#t* i i s*Hl "!nsider*m "a %iind d!tat "u #si'ism uman O E)#li"a i r*s#unsul dat1 C1 >nainte "a Cezar s* %ie asasinat2 s! ia sa2 Cal#urnia2 a 8isat "* ine &n 4ra e "ada8rul s! ului s*u1 >n "9te m!duri #!ate %i inter#retat 8isul Cal#urnieiO ?1 E)#li"a i ideea e)#rimat* &n te)tul urm*t!r+ EAnumite insu%i"ien e ale %un" iil!r n!astre #si'i"e $i anumite a"te &n a#aren * neinten i!nate se d!8edes" a %i2 da"* sunt su#use unui e)amen #si'analiti"2 #er%e"t m!ti8ate $i determinate de ra iuni "are s"a#* "!n$tiin eiM 5S1 F r e u d61 Sinta(ma Era iune "are s"a#* "!n$tiin ei este ! "!ntradi" ie &n termeni O D1 Re%!rmula i e)#li"it ar(umentele #rin "are Freud sus inea "* in"!n$tientul nu se identi%i"* "u im#er"e#ti4ilul1 @1 Re%!rmula i e)#li"it ar(umentul lui Pun( #ri8ind relati8itatea "!n$tientului1 Este #arad!)al* "!n"luzia a"estui ar(ument2 a$a "um sus inea Pun( O .:1 Da i e)em#le de a"te $i %un" ii #si'i"e &nalt 8al!rizate din #un"t de 8edere s!"ial $i m!ral sau intele"tual2 "are se #!t des%*$ura su4 #ra(ul "!n$tiin ei $i e8iden ia i e%i"ien a des%*$ur*rii l!r su4 a"est #ra(1 ..1 Ce sens a"!rda Pun( a%irma iei "!n%!rm "*reia #si'i"ul #!ate trans%!rma ! !rdine su#us* le(il!r naturii &n st*ri EnenaturaleM O .<1 Ce &n ele(e M1 3un(e #rin Eemer(en *M $i Estare de emer(en *M O .71 E)#li"a i sensul termenil!r E#!lismM $i E#luralism al #r!#riet* il!rM1 ./1 E)amina i "!m#arati8 ar(umentele #rin "are M1 3un(e res#in(e anal!(ia "!m#uterH"reier2 iar P1 Su##es ! admite1 Care dintre ele 8i se #are mai "!n8in(*t!r $i de "e O .01 E)amina i #!stulatele emer(entismului 5M1 3un(e6 &n lumina ideil!r din te)tul lui P1 Su##es1 .C1 M1 3un(e %!rmula urm*t!rul ar(ument &m#!tri8a dualismului #si'!%izi"+ EO de%i"ien * &n amin!a"idul tri#t!%ani"2 "!mun* #rintre !amenii "are m*n9n"* a#r!a#e e)"lusi8 #!rum42 #r!du"e at9t #si'!z*2 "9t $i #ela(r*1 Am4ele sim#t!me dis#ar #rin administrarea de a"id ni"!tini" $i nu #rin "'esti!narea "u #ri8ire la e)#erien ele din "!#il*rieM1 Este a"esta un ar(ument "!n8in(*t!r OE)#li"a i r*s#unsul dat1 .?1 Aser iunea lui S"'r!din(er2 "!n%!rm "*reia "!n$tiin a nu #!ate %i identi%i"at* ni"*ieri &n s#a iu2 #!ate %i utilizat* "a ar(ument &n %a8!area m!nismului sau a dualismuluiO E)#li"a i r*s#unsul dat1 .D1 Cara"teriza i #!zi iile lui C1 R*dules"uHM!tru $i C1 G1 Pun( in #r!4lema ra#!rtului dintre minte $i "reier1

7<

TEME DE ESEURI

1. Re%le)i8itatea $i inten i!nalitatea "!n$tiin ei1 2. C!n$tiin a $i n!utatea1 (. Relati8 $i a4s!lut &n a4!rdarea ra#!rtului dintre "!n$tient $i in"!n$tient1 ). M!nism /ersus dualism &n #r!4lema rela iei dintre minte $i "reier1

77

9& CO'NIIA

C& D$u a*$r"r# a!e +un$a/ter## .1 C. P!##er+ Pr!4leme de %a#t $i #r!4leme de dre#t1 D& Sen,$r#a!u! <1 V1 A1 Smirn!8+ Sensi4ilitatea $i (9ndirea nu #!t %i "!nsiderate tre#te ale "un!a$terii 71 N1 R1 Hans!n+ Cun!a$terea lumii este un sistem de enun uri1 /1 G'1 Enes"u+ Cun!$tin a este ! #r!#!zi ie des#re "are $tim "* este ade8*rat*1 01 C1 G1 Pun(+ A4stra"tizarea este ! a"ti8itate mental* de e)tra(ere a unui "!n inut din ansam4lul 5&ntre(ul6 din "are %a"e #arte1 C1 G'1 Enes"u+ Per"e# ia a4stra"tizeaz*1 ?1 E1 S"'rNdin(er+ Senza ia e)ist* numai &n s#iritul indi8idului1 D1 C'1 S1 Peir"e+ S#a iul #er"e#ut este un rezultat al unei !#era ii a intele"tului n!stru1 @1 T'1 S1 Qu'n+ Ceea "e 8ede un !m de#inde at9t de s#reH"eH#ri8e$te2 "9t $i de "e lHa &n8* at s* 8ad* e)#erien a sa 8izualH"!n"e#tual* anteri!ar*1 .:1 G1 Da8ides"u+ Per"e# ia a"tual* &ntrune$te in%!rma iile #rezentului "u in%!rma iile tre"utului1 C& ' n"#rea ..1 G'1 Enes"u+ N! iunea este ! t!talitate de Gude"* i des#re un !4ie"t dat1 .<1 C1 G1 Pun(+ Des#re (9ndire nu #utem 8!r4i de"9t a"!l! unde se %a"e un a"t de Gude"at*1 .71 G'1 Enes"u+ Utilizat* sinteti"2 n! iunea a#are "a termen al Gude"* iiL utilizat* analiti"2 n! iunea a#are "a %iind "!m#us* din Gude"* i1 ./1 H1 Putnam+ A a8ea un "!n"e#t nu &nseamn* a a8ea ! ima(ine1 .01 G'1 Enes"u+ >n ele(ere l!(i"* $i &n ele(ere #si'i"*1 .C1 T'1 Ri4!t+ Psi'!l!(ia tre4uie s* trateze !#era iile l!(i"e %*r* a se &n(riGi de %!rmele sau 8aliditatea l!r1 .?1 P1 Pia(et+ &ntemeiere $i e)#li"a ie "auzal*1

7/

.D1 31 L1 J'!r%+ F!rmele (9nduril!r unei #ers!ane sunt "!ntr!late de le(ile ti#arel!r lim4ii #e "are ! 8!r4e$te1 .@1 E1 Cassirer+ &n8* 9nd s* numeas"* lu"rurile2 "!#ilul &n8a * s* %!rmeze "!n"e#te ale a"est!ra1 <:1 E1 Cassirer+ Mem!ria uman* #resu#une "!n$tiin a tim#ului1 <.1 E1 Cassirer+ Per"e# ia2 intui iile $i "!n"e#tele n!astre sHau &ntre#*truns "u termenii $i %!rmele lim4ii n!astre materne1 <<1 E1 Cassirer+ A%azi"ii nu mai sunt "a#a4ili s* (9ndeas"* #rin "!n"e#te (enerale sau "ate(!rii1 <71 31 Cr!"e+ A a8ea un (9nd &nseamn* aHl #utea e)#rima1 </1 E1 Cassirer+ Numai !mul #!sed* ! ima(ina ie $i ! inteli(en * sim4!li"e1 <01 H1 Jald+ A (9ndi &n lini$te nu &nseamn* a nu 8!r4i2 "i a nu r!sti1 D. nnscut sau dobndit <C1 P1 M!n!d+ &nn*s"ut sau d!49ndit em#iri"1 <?1 P1 M!n!d+ &nsu$irea #rimar* a lim4aGului este #r!(ramat* &n dez8!ltarea e#i(eneti"* a "reierului1 <D1 N1 C'!msSU+ O i#!tez* "u #ri8ire la %a"ult* ile mintale &nn*s"ute #e "are "!#ilul le #une &n G!" atun"i "9nd &n8a * ! lim4*1 <@1 P1 Pia(et+ Nu"leul %i) este rezultatul ne"esar al "!nstru" iil!r #r!#rii inteli(en ei senz!ri!m!t!rii2 anteri!ar* lim4aGului1 7:1 N C'!msSU+ Nu"leul %i) este determinat (eneti" 5&nn*s"ut61

70

INTRODUCERE

A& D$u a*$r"r# a!e +un$a/ter## Cun!a$terea #!ate %i &n eleas* "a a"ti8itate mental* de #r!du"ere a "un!$tin el!r sau "a #r!dus al a"estei a"ti8it* i1 S#re de!se4ire de e#istem!l!(ie 5El!(i"a "un!a$teriiM62 "are studiaz* E#r!4leme de dre#tM #ri8ind &ntemeierea l!(i"* $i e8aluarea "un!$tin el!r2 #si'!l!(ia "er"eteaz* E#r!4leme de %a#tM re%erit!are la (eneza "un!$tin el!r2 la #r!"esele $i %en!menele mentale im#li"ate &n d!49ndirea de "un!$tin e 5 textul 161 Du#* "um sHa !4ser8at2 delimitarea "el!r d!u* a4!rd*ri ale "un!a$terii nu tre4uie &n eleas* "a a4s!lut* se#arare2 "*"i "re$terea "un!a$terii nu #!ate %i e)#li"at* satis%*"*t!r de"9t #rin "!nsiderarea am4el!r ti#uri de #r!4leme1 8& Sen,$r#a!u! &n manualele de #si'!l!(ie s"rise &ntrHun s#irit tradi i!nalist se indi"* e)isten a a d!u* Etre#teM sau Em!menteM ale "un!a$terii+ trea#ta E"un!a$terii senz!rialeM2 "u "ara"ter E"!n"retM $i EnemiGl!"itM2 realizat* #rin senza ii2 #er"e# ii $i re#rezent*ri $i trea#ta E(9ndirii a4stra"teM2 realizat* #rin n! iuni2 Gude"* i $i ra i!namente1 O #rim* !4ie" ie la a"est #un"t de 8edere este "* sensi4ilitatea 5senz!rialul6 $i (9ndirea nu #!t %i "!nsiderate tre#te distin"te ale "un!a$terii2 de!are"e2 #e de ! #arte2 sensi4ilitatea $i (9ndirea nu se su""ed &n tim#2 ele %iind "!n"!mitente &n "!n$tiin * $i2 #e de alt* #arte2 sensi4ilitatea &n sine nu este "un!a$tere #r!#riuHzis*2 ! "un!$tin * &n sensul &n(ust al termenului %iind ! #r!#!zi ie "are #!ate %i "ali%i"at* su4 as#e"tul 8al!ril!r l!(i"eL ima(inile senz!riale nu #!t %i "ali%i"ate ast%el2 de"i nu sunt "un!$tin e2 dar rezultatul e)#erien ei senz!riale #!ate de8eni "un!a$tere da"* este des"ris #rin #r!#!zi ii1 Ast%el2 #r!4lema ni8eluril!r de "un!a$tere nu se #!ate #une &n termenii ra#!rtului dintre sensi4ilitate $i (9ndire2 "i2 &n m!d ade"8at2 &n termenii distin" iei dintre "un!a$terea em#iri"* $i "un!a$terea te!reti"* 5textele 2, 36. A"east* distin" ie #!ate %i trasat* "u re%erire la di%erite ti#uri de #r!#!zi ii + "un!a$terea em#iri"* este al"*tuit* din #r!#!zi ii de !4ser8a ie2 adi"* #r!#!zi ii des#re !4ie"te2 st*ri $i #r!"ese date &n "!!rd!nate s#a i!H tem#!rale s#e"i%i"ate $i "are sunt a""esi4ile !4ser8a iei dire"te sau #rin intermediul un!r instrumente2 #re"um $i din #r!#!zi ii des#re re(ularit* i $i "!rela ii uni%!rme #ri8it!are la "lase %inite de !4ie"te2 st*ri $i #r!"eseL "un!a$terea te!reti"* este al"*tuit* din sisteme de #r!#!zi ii 5#r!#!zi ii &ntre "are e)ist* le(*turi l!(i"e6 des#re un d!meniu de entit* i ne!4ser8a4ile

7C

dire"t2 #e s"urt din te!rii al "*r!r r!l #rin"i#al este de a %urniza e)#li"a ii "auzale des#re re(ularit* ile $i "!rela iile "!nstatate em#iri"2 adi"* r*s#unsuri la &ntre4area Ede "e se #etre" lu"rurile &ntrHun anumit %el $i nu &n altul OM1 Se im#une #re"izarea "* ! "un!$tin * &n sensul de#lin al termenului este ! #r!#!zi ie des#re "are tim "* este ade8*rat* 5&n urma 8eri%i"*rii ei sHa d!8edit a %i ade8*rat*62 iar nu #ur $i sim#lu ! #r!#!zi ie ade8*rat*1 A"easta &nseamn* "* ! #r!#!zi ie - des#re "are $tim "* este %als* nu este "un!$tin *2 dar #r!#!zi ia 2- este %als*M este2 &n a"est "az2 ! "un!$tin *2 de!are"e $tim "* este ade8*rat* 5textul 46. A d!ua !4ie" ie la #un"tul de 8edere tradi i!nalist men i!nat #ri8e$te "ara"terul E"!n"retM $i EnemiGl!"itM al senz!rialului1 Termenul E"!n"retM este "!relati8ul termenului Ea4stra"tM1 A %a"e a4stra" ie de "e8a &nseamn* a ne(liGa a"el "e8a2 iar a "!nsidera un !4ie"t &n m!d a4stra"t &nseamn* aHl trata 5a te ra#!rta la el6 #rin intermediul uneia 5un!ra6 din &nsu$irile sale2 ne(liG9nd alte &nsu$iri ale !4ie"tului res#e"ti81 Termenii Ea4stra"tM $i Ea4stra"tizareM sunt lua i &n a"east* a""e# iune $i &n #si'!l!(ie2 de #ild* de "*tre C1 G1 Pun( 5textul 6. Urmeaz* "* a "!nsidera un !4ie"t &n m!d "!n"ret &nseamn* aHl trata 5a te ra#!rta la el6 #rin intermediul tutur!r &nsu$iril!r sale 5%izi"e2 "'imi"e2 (e!metri"e et"16D Iat* a"um ! de%ini ie a #er"e# iei2 e)tras* dintrHun manual tradi i!nalist + EPer"e# ia este #r!"esul #si'i" de re%le"tare a !4ie"tel!r $i %en!menel!r lumii materiale n totalitatea nsuirilor lor, &n m!mentul aciunii lor nemiDlocite, asu#ra re"e#t!ril!rM 5su4l1 ns1 K D1G161 Da"* #rin Et!talitatea &nsu$iril!r unui !4ie"tM se &n ele(e t!talitatea &nsu$iril!r !4ie"tului "are a#ar &n #er"e# ie2 atun"i de%ini ia este l!(i" in"!re"t*2 %iind re%le)i8* (idem per idem), $i "a atare nu "!muni"* nimi" des#re de%init 5este Etaut!l!(i"*M62 iar da"* se &n ele(e t!talitatea &nsu$iril!r #e "are le are !4ie"tul 5inde#endent1 de #er"e# ie62 atun"i de%ini ia este %als*1 Per"e# ia de#inde de anumi i E%a"t!ri de 8aria4ilitateM K distan a %a a de !4ie"t2 intensitatea a" iunii !4ie"tului asu#ra n!astr*2 "a#a"itatea n!astr* de #er"e# ie 5dat* de a"uitatea !r(anel!r n!astre de sim $i2 mai (eneral2 de "ara"teristi"ile analizat!ril!r2 #lus "!ndi iile de mediu6 K dat!rit* "*r!ra unele &nsu$iri 5%!rm*2 m*rime $1a16 r*m9n ne#er"e#ute sau sunt #er"e#ute de%!rmat2 ast%el &n"9t &n #er"e# ie !4ie"tul nu a#are "u t!ate &nsu$irile saleL #rin urmare2 #er"e# ia "a #r!"es #si'i" a4stra"tizeaz*2 iar rezultatul a"estui #r!"es 5Eima(inea #er"e#ti8*M2 E#er"e#tulM6 este a4stra"t 5textul !E /. $i al d!ilea #ara(ra% din textul 2!6. A"east* "!n"luzie este s#riGinit* $i de !4ser8a ia "* #entru a #er"e#e toate &nsu$irile !4ie"tului ar tre4ui "a analizat!rii s* #!at* re%le"ta $i (reutatea m!le"ular* relati8*2 densitatea2 8!lumul m!lar et"12 #r!"es "are2 de alt%el2 nu sHar &n"'eia ni"i!dat*2 "*"i2 du#* "um remar"a P1 P1 Sartre2 Ear tre4ui un #r!"es in%init #entru a in8entaria "!n inutul t!tal al unui lu"ruF @F Din "ele
-

Pentru a #re8eni !ri"e "!n%uzie in le(atura "u "ele "e urmeaza2 tre4uie su4liniat "a termenii [a4stra"tF si ["!n"retF "!ntin in de%initia l!r idea de ra#!rtare la un !4ie"t1 9 PeanHPaul Sartre 0n cautarea *iintei umane 5.@/762 tredu"erea de Ge!r(e Ser4an re8azuta de I!n N1 R!s"a2 in Ale)andru 3!4!" si I!n N1 R!s"a2 >iloso*ia contemporana in texte alese si adnotate, -artea 0, Fa"ultatea de %il!s!%ie2 Uni8ersitatea 3u"uresti2 .@D?2#17@D1

7?

ar*tate mai sus des#re #er"e# ie2 urmeaz* "* senza ia2 E#r!"es #si'i" de semnalizareHre%le"tare prin intermediul unui singur anali.ator a proprietilor simple i separate ale !4ie"tel!r $i %en!menel!r &n %!rma un!r ima(ini dire"te2 elementare; 1&5su4l1 ns1 K D1G162 a4stra"tizeaz* mai mult de"9t #er"e# ia2 iar rezultatul a"estui #r!"es 5Eima(inea elementar*M6 este mai a4stra"t de"9t #er"e#tul1 Este de remar"at de!se4irea dintre ! #r!#rietate sim#l* a unui !4ie"t $i ima(inea elementar* "!res#unz*t!are1 S* "!nsider*m2 de #ild*2 senza ia de (al4en1 S#unem2 de !4i"ei2 "* a8em senza ia de (al4en atun"i "9nd #ri8im un !4ie"t (al4en2 &n ele(9nd #rin a"easta "* gal$en este ! #r!#rietate %izi"* a !4ie"tului res#e"ti82 al*turi de m*rime2 mas* $1a12 #r!#rietate re%le"tat* su4 %!rm* de senza ie1 Fizi"a arat* &ns* "* un "!r# ne a#are "a a89nd "ul!area #e "are ! numim E(al4enM de!are"e re%le"t* numai radia ia ele"tr!ma(neti"* a89nd lun(imea de und* de a#r!)imati8 0@: milimi"r!ni2 iar des"rierea a"estui #r!"es nu in"lude "ara"teristi"a culoare gal$en1 >ntru"9t ni"i des"rierea #r!"esel!r neur!%izi!l!(i"e "are au l!" &n a"est "az nu in"lude a"east* "ara"teristi"* 5elementele im#li"ate nu se "!l!reaz* #rin stimulare62 urmeaz* "* senza ia de "ul!are 5ima(inea elementar*6 e)ist* numai &n #si'i"ul !4ser8at!rului2 "eea "e este 8ala4il $i #entru senza ia de sunet $1a1 5textul "6. Paul P!#es"uHNe8eanu #re"izeaz* "* #er"e# ia2 ECa #r!"es #rimar2 se distin(e de re#rezent*ri $i de (9ndire2 "!nsiderate #r!"ese se"undare2 #rin %a#tul #rezen ei stimulil!r &n "9m#ul senz!rial $i al des%*$ur*rii #er"e# iei at9ta tim# "9t se #*streaz* "!nta"tul "u stimulul "!m#le)1 In a"est sens tre4uie &n eles $i "ara"terul nemiGl!"it al #er"e# iei2 iar nu &n "el al a4sen ei in%luen ei e)#erien ei2 m!delel!r 5(estalturil!r6 sau "un!$tin el!rM .. 1 De#enden a #er"e# iei a"tuale de #r!"esele mentale $i e)#erien a 8izualH "!n"e#tual* anteri!ar* este #us* &n e8iden * #rin e)#erimente "are atest* e)isten a E#etei !ar4eM #e retin*2 #rin e)#erimentul "u !"'elari "u lentile in8ersate $1a1 5textele #, %6. De asemenea2 a"east* de#enden * este e8iden iat* $i de &m#reGurarea "* &ntrH! #er"e# ie a"tual* inter8in $i re#rezent*ri ta"til!HSinestezi"e e)trase din E%i$ierul mnemi"M2 #er"e#tul a"tual %iind2 a$adar2 ! sintez* a in%!rma iil!r #rezentului "u in%!rma iile tre"utului 5textul 1&6. C& ' n"#rea Se sus ine adesea "* n! iunile 5denumite $i E"!n"e#teM sau2 &n m!d tradi i!nal2 EideiM62 "!nsiderate "a un %el de ima(ini mentale 5re#rezent*ri62 sunt "!m#!nentele elementare ale (9ndirii1 Din a"est #un"t de 8edere2 a a8ea n! iunea unui !4ie"t &nseamn* a a8ea ! ima(ine mental* a a"elui
1.

Paul P!#es"uHNe8eanu2 (ictionar de psihologie, Gucuresti, Editura Al4atr!s2 .@?D2 #1 C0<H C071 11 Idem2 #1 0<71

7D

!4ie"t1 S* #resu#unem "* la e)amenul de Psi'!l!(ie (eneral* e)aminat!rul s#une studentului+ Enu ai ni"i m*"ar n! iunile de 4az* ale a"estei dis"i#lineM1 E8ident2 e)aminat!rul nuHi re#r!$eaz* studentului "* nu are anumite ima(ini mentale ale senza iei2 #er"e# iei2 (9ndirii et"12 #e "are ar %i tre4uit s* le re#r!du"* desen9nduHle sau des"riinduHle2 "i "* nu are "un!$tin ele "!res#unz*t!are2 #e "are ar %i tre4uit s* le e)#un* su4 %!rma un!r Gude"* i2 a%irma ii sau ne(a ii1 C'iar da"* un!r n! iuni2 "um ar %i cal, scaun et"1 le #utem as!"ia ! ima(ine2 n! iunea &n sine nu este ! ima(ine2 "eea "e se #!ate "!nstata &n m!d #re(nant &n "azul un!r n! iuni2 "um ar %i incontient, numr $1a12 "i ! t!talitate de Gude"* i des#re un !4ie"t dat 5 textul 116. Ast%el2 a"tul elementar de (9ndire este Gude"ata 5G!4l!t6 L des#re (9ndire se #!ate 8!r4i numai a"!l! unde se %a"e un a"t1 de Gude"at* 5 textul 126. A"easta nu im#li"* anteri!ritatea Gude"* ii %a * de n! iune2 "*"i ra#!rturile dintre Gude"at* $i n! iune nu sunt "r!n!l!(i"e2 "i l!(i"e1 Ast%el2 ! n! iune #!ate %i utilizat* analiti"HGudi"ati82 "a sistem des%*$urat de Gude"* i2 sau sinteti" 5(l!4al62 Gude"* ile "are ! al"*tuies" %iind d!ar #resu#use1 Utilizat* analiti"2 n! iunea a#are "a %iind "!m#us* din Gude"* iL utilizat* sinteti"2 n! iunea a#are &n "alitate de "!m#!nent* a Gude"* ii 5 textul 136. >ntre "ele d!u* ti#uri de utilizare e)ist* ! str9ns* le(*tur*+ &n utilizarea sinteti"* n! iunea este sensul 5&n elesul6 unui termen 5Gude"ata %iind sensul unei #r!#!zi ii62 a$a &n"9t se #!ate s#une "* a a8ea n! iunea unui !4ie"t &nseamn* a &n ele(e #r!#!zi iile !4i$nuite dintrH! lim4* "are "!n in termenul al "*rui sens este n! iunea res#e"ti8*1 Un indi"iu ai a"estei &n ele(eri este "a#a"itatea de a %!l!si a"ele #r!#!zi ii &n rn!d ade"8at &n situa ii s#e"i%i"e1 Este de remar"at "* "ine8a #!ate a8ea &n minte2 de #ild*2 ima(inea unui s"aun $i t!tu$i s* nu ai4* n! iunea de s"aunL un asemenea !m ar %i #us &n &n"ur"*tur* atun"i "9nd "ine8a iHar s#une Earat* un s"aunXM2 "'iar da"* ar a8ea &n %a * ! mul ime de s"aune 5textul 146. Pr!"esul de &n ele(ere l!(i"* "!m#let* a e)#resiil!r $i2 res#e"ti82 a n! iunil!r "!m#!rt* $i alte "ara"teristi"i $i tre4uie distins de im#resia #si'i"* de &n ele(ere 5textul 1 6. Distin" ia dintre #r!4leme de dre#t $i #r!4leme de %a#t2 men i!nat* la &n"e#utul a"estui "a#it!l2 este rele8ant* $i &n ra#!rt "u !#era iile (9ndirii2 &n #arti"ular "u ra i!namentul1 Prin Era i!namentM se &n ele(e at9t un E#r!"es de tre"ere de la unele #r!#!zi ii numite premise la ! #r!#!zi ie numit* conclu.ie;12, "9t $i ! E%!rm* l!(i"* "!res#unz*t!are #r!"esului de tre"ere de la #remise la "!n"luzieM.72 re#rezentat* "a ! su""esiune de #r!#!zi ii1 L!(i"a %!rmal* studiaz* E#r!4leme de dre#tM #ri8ind "!re"titudinea l!(i"* a ra i!namentel!r "a %!rme l!(i"e 58aliditatea62 &ntemeierea "!n"luziei de "*tre #remise2 &n tim# "e E#r!4lemele de %a#tM ale me"anismel!r mentale im#li"ate &n #r!"esul de ra i!nare sunt studiate de #si'!l!(ia (9ndirii 5 textele 1!, 1"6. Pr!"esul #si'i" al (9ndirii este str9ns le(at de lim4aG "a %en!men #si'!l!(i" 5$i s!"ial61 F!rmele (9nduril!r unei #ers!ane sunt "!ntr!late de
12

G'e!r('e Enes"u2 (ictionar de logic 2 3u"uresti2 Editura Stiinti%i"a si En"i"l!#edi"a2 .@D02 #17:? 1( I4idem1

7@

le(ile Eti#arel!rM lim4ii #e "are ! 8!r4e$te &n a$a m*sur* &n"9t se #!ate s#une "* (9ndirea sa este &ntrH! lim4* 5 textul 1#6. &nsu$irea 8!"a4ularului lim4ii materne nu este un #r!"es me"ani" de &nre(istrare &n mem!ria "!#ilului a un!r sunete arti%i"ial + &n8* 9nd s* numeas"* lu"rurile2 "!#ilul &n8a * s* %!rmeze n! iuni ale a"est!ra 5textul 1%6. De alt%el2 &ns*$i mem!ria uman* este un #r!"es #si'i" "!m#le)2 "are #resu#une "!n$tiin a tim#ului 5 textul 2&6, distin" ia dintre tre"ut $i #rezent 5P1 P!#es"uHNe8eanu61 Per"e# iile2 re#rezent*rile2 intui iile $i n! iunile n!astre se &ntre#*trund "u termenii $i %!rmele lim4ii n!astre materne2 "eea "e e)#li"* di%i"ultatea de a &n8* a 8!"a4ularul unei lim4i str*ine la maturitate2 &n ra#!rt "u u$urin a $i s#!ntaneitatea "u "are "!#ilul &n8a * 8!"a4ularul lim4ii materne 5 textul 216. Le(*tura dintre (9ndire $i lim4aG este e8iden iat* $i de &m#reGurarea "* a%azi"ii nu #ierd numai uzul "u8intel!r2 "i $i "a#a"itatea de a !#era "u n! iuni 5textul 226. &n "!nse"in *2 a a8ea un (9nd &nseamn* aHl #utea e)#rima 5 textul 236 &n lim4aGul e)tern 5r!stirea6 sau &n "el intern2 iar inteli(en a $i ima(ina ia s#e"i%i"e !mului sunt sim4!li"e 5textul 2462 &n sensul "* sunt mediate de lim4aG1 Iluzia "* (9ndirea #!ate %i inde#endent* de lim4aG &ntru"9t (9ndim $i atun"i "9nd nu 8!r4im are "a surs* identi%i"area 8!r4irii "u r!stirea ei 5 textul 2 6. D& nns+ut sau "$* n"#t Ve"'ea dis#ut* %il!s!%i"* dintre ade# ii $i !#!nen ii tezei e)isten ei ideil!r &nn*s"ute sau2 mai (eneral2 a "!n inuturil!r &nn*s"ute ale min ii !mene$ti a %!st resus"itat* &n ultimii ani #e terenul #si'!l!(iei2 4i!l!(iei2 lin(8isti"ii $i $tiin el!r "!(ni iei1 Pa\ues M!n!d2 4i!l!(2 laureat al Premiului N!4el #entru medi"in* 5.@C062 "ara"teriza #r!4lema &n dis"u ie "a %iind "ea a ra#!rtului dintre %a"t!rii "ulturali 5e)teri!ri6 $i "ei (eneti"i &n dez8!ltarea min ii !mene$ti+ EPun9nduHmi 8asta &ntre4are ]"e %a"e "a !mul s* %ie !m O^2 "!nstat "* de ! #arte se a%l* "ultura sa2 iar de "ealalt* (en!mul s*u2 e lim#ede1 Dar "are sunt limitele (eneti"e ale "ulturiiO Care este "!m#!nenta ei (eneti"* OM./1 Am 8*zut deGa "*2 du#* C1 G1 Pun(2 "!n inuturile Ein"!n$tientului #ers!nalM 5"a $i "ele ale "!n$tientului6 sunt a"'izi ii ale e)#erien ei indi8idului2 &n tim# "e "!n inuturile Ein"!n$tientului "!le"ti8M sunt &nn*s"ute1 Et!l!(ii au realizat e)#erimente "are arat* "* animalele sunt2 "a#a4ile s* "lasi%i"e !4ie"te du#* "riteriul %!rmei (e!metri"e $i "* a"east* "a#a"itate se dat!reaz* stru"turii E%iltranteM a analizat!rului 8izual1 A$adar2 En! iunileM (e!metriei elementare nu sunt re#rezentate &n !4ie"t "a atare2 "i &n su4ie"t #rin intermediul analizat!rului 8izual1 A"easta &l %a"e #e P1 M!n!d s* a%irme
1)

Pa\ues M!n!d2 e)tras dintrHun inter8iu #u4li"at in (e Homine Ie/ista dell 0nstituto di *iloso*ia2 07H0C2 R!ma2 .@?02 #1.7. in 8!l1 6eorii ale lim$aDului, 6eorii ale in/atarii. (e.$aterea dintre Jean -iaget si =oam 8homsBK 5.@D<62 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*.@DD2 #1 0?1

/:

"* elementele d!49ndite #rin e)#erien * sunt im#li"ate &n "!m#!rtamentul animalului "!n%!rm unui #r!(ram &nn*s"ut 5determinat (eneti"6 $i s* #resu#un* "* la !m lu"rurile stau la %el &n "azul "ate(!riil!r %undamentale ale "un!a$terii2 #re"um $i &n "azul alt!r elemente ale "!m#!rtamentului uman2 "um ar %i lim4aGul 5textul 2!6. V!"a4ularul lim4ii materne este &n8* at2 dar &nsu$irea #rimar* a stru"turil!r lim4aGului di%er* de &n8* area !rd!nat* a unui sistem de re(uli %!rmale2 #re"um $i de imitarea lim4aGului adul il!r2 "eea ce #!ate %i e)#li"at2 du#* M!n!d2 #rin a"eea "* &nsu$irea #rimar* a lim4aGului este #r!(ramat* &n dez8!ltarea e#i(eneti"* a "reierului2 %iind de"i un #r!"es uni8ersal2 "u a"eea$i "r!n!l!(ie #entru t!ate lim4ile 5 textul 2"6. >n "!nsidera iile sale des#re lim4aG2 M!n!d a %!st in%luen at de "!n"e# ia lui N!am C'!msSU2 "reat!rul te!riei (ramati"il!r (enerati8e1 C'!msSU #!rne$te de la "!nstatarea "* &ntrH! lim4* #!t %i %!rmulate ! in%initate #!ten ial* de #r!#!zi ii2 iar un "!#il #!ate s* %!rmuleze $i s* &n elea(* #r!#!zi ii "!re"te 5- a""e#ta4ile &n lim4a res#e"ti8*6 #e "are nu leHa mai r!stit sau auzit ni"i!dat* $i s* nu %!l!seas"* #r!#!zi ii in"!re"te 5ina""e#ta4ile &n lim4a res#e"ti8*6 anteri!r unei instruiri $i e)#erien e "!res#unz*t!are1 Un adult "u ! inteli(en * n!rmal* #!ate %!l!si ! (ramati"* des"ri#ti8* tradi i!nal* #entru aH$i &nsu$i &ntrH! anumit* m*sur* ! lim4* n!u* #rintrHun #r!"es "!n$tient de &n8* are a unui sistem de re(uli1 Un "!#il n!rmal este &ns* "a#a4il s*H$i &nsu$eas"* lim4a "!munit* ii lin(8isti"e &n "are tr*ie$te %*r* a %i instruit &n m!d s#e"ial &n a"est sens2 #rintrHun #r!"es de "are nu este "!n$tient2 "u mult mai mult* u$urin * $i ra#iditate de"9t adultul "are &n8a * ! a d!ua lim4*1 Pentru a e)#li"a a"este %a#te2 C'!msSU a %!rmulat i#!teza e)isten ei un!r %a"ult* i mintale &nn*s"ute 5determinate (eneti"62 "are %a" #!si4il* &nsu$irea unei lim4i 5textul 2#61 A"este %a"ult* i mintale "!nstituie ! E(ramati"*M 5un set %init de Ere(uliM "are #!t (enera ! mul ime #!ten ial in%init* de #r!#!zi ii6 re#rezentat* neur!nal1 A"easta #resu#une "* lim4ile 8!r4ite #e P*m9nt di%er* #rin Estru"turile de su#ra%a *M2 Estru"turile de ad9n"imeM %iind a"elea$i sau2 alt%el s#us2 "* e)ist* Euni8ersalii lin(8isti"eM2 "*"i un "!#il nu este s#e"ial ada#tat #entru &n8* area unei anumite lim4i1 Setul de re(uli ale unei ast%el de (ramati"i de%ine$te E"!m#eten a lin(8isti"*M a l!"ut!rului2 iar realizarea indi8idual* a "!m#eten ei lin(8isti"e &n situa ii determinate &n "are #!t s* a#ar* a4ateri ele la re(uli2 ezit*ri et"12 re#rezint* E#er%!rman a lin(8isti"*M a l!"ut!rului1 C'!msSU a e)tins i#!teza sa2 sus in9nd "* $i alte Estru"turi "!(niti8eM sunt &nn*s"ute2 %i)ate (eneti"2 %a"t!rii de mediu a89nd "el mult un r!l de"lan$at!r &n dez8!ltarea $i %un" i!narea a"est!ra1 Pean Pia(et2 %!ndat!rul e#istem!l!(iei (eneti"e2 a %!rmulat ! serie de !4ie" ii la adresa "!n"e# iei EinneisteM a lui C'!msSU de #e #!zi iile #r!#riului s*u E"!nstru"ti8ismM2 "!n%!rm "*ruia nu e)ist* stru"turi "!(niti8e &nn*s"ute2 dez8!ltarea intele"tual* %iind un #r!"es tre#tat de "!nstruire a stru"turil!r "!(niti8e #rin intera" iunea dintre m!dalit* ile &nn*s"ute de *uncionare a inteli(en ei $i mediu2 #r!"es &n "are aut!re(larea are un r!l %undamental1 Du#* Pia(et2 e)isten a un!r stru"turi "!(niti8e &nn*s"ute ar #resu#une muta ii 4i!l!(i"

/.

ine)#li"a4ile ale s#e"iei umane $i2 #e de alt* #arte2 "a#a"it* ile lin(8isti"e umane #!t %i e)#li"ate %!arte 4ine "a rezultate ale "!nstru" iil!r #r!#rii Einteli(en ei senz!ri!m!t!riiM2 anteri!are lim4aGului 5 textul 2%6. >n le(*tur* "u #rima !4ie" ie2 C'!msSU arat* "* a#ari ia un!r muta ii &nt9m#l*t!are nu este 4i!l!(i" ine)#li"a4il*2 "i d!ar 4i!l!(i" nee)#li"at*2 !r din ne"un!a$tere nu se #!ate tra(e 8re! "!n"luzie1 >n #ri8in a "elei deHa d!ua !4ie" ii2 C'!msSU este de #*rere "* stru"turile "!(niti8e de ti#ul lim4aGului uman tre4uie studiate &n a"ela$i m!d &n "are sunt studiate stru"turile !r(ani"e de ti#ul !"'iului2 inimii sau "!rte)uluiL a%irma ia "* a#ari ia $i dez8!ltarea unui E!r(an mintalM de ti#ul lim4aGului se dat!reaz* "!nstru" iil!r inteli(en ei senz!ri!m!t!rii este la %el de #u in #lauzi4il* "a $i a%irma ia "* stru"turile !r(ani"e a#ar $i se dez8!lt* #e a"east* 4az* 5textul 3&6. &n le(*tur* "u a"east* dis#ut*2 e#istem!l!(ul ameri"an Ste#'en T!ulmin remar"a+ ETre4uie2 "u si(uran *2 s* #resu#unem2 !are"um &m#!tri8a "el!r sus inute de Pia(et2 "* %a"uitatea de a &n8* a lim4a de#inde de e)isten a la !mul n!uHn*s"ut a un!r "a#a"it* i %!arte s#e"i%i"e ]&nn*s"ute^2 adi"* ]m!ntate &n sistemul ner8!s "entral^L e)ist*2 desi(ur2 #r!4e neur!l!(i"e inde#endente des#re e)isten a un!r asemenea "a#a"it* i ]&nn*s"ute^1 Dar "a#a"it* ile #arti"ulare #e "are C'!msSU le atri4uie "!#ilului #ar s* %ie mult prea speci*ice #entru a %i #lauzi4ile2 l*s9nd la ! #arte %a#tul "* este (reu de "!n"e#ut "are ar #utea %i "!res#!nden ii l!r neur!l!(i"iM .01

TE1TE

A& D$u a*$r"r# a!e +un$a/ter## .1 -ro$leme de *apt i pro$leme de drept 1 >ntre4area "um se &nt9m#l* "a s*Hi 8in* "ui8a ! idee n!u* K %ie ! tem* muzi"ala2 %ie un "!n%li"t dramati" sau ! te!rie $tiin i%i"* K intereseaz* #si'!l!(ia em#iri"* $i nu l!(i"a "un!a$terii1 A"easta din urm* nu se intereseaz* de pro$leme de *apt 5Qant+ E\uid %a"tiM62 "i numai de pro$leme de drept sau de 8ala4ilitate 5E\uid GurisM6 K adi"* de #r!4leme de ti#ul urm*t!r+ da"* $i "um #!ate %i &ntemeiat un enun L da"* este testa4il 5em#iri" "!ntr!la4il6L da"* de#inde l!(i" de alte enun uri sau este &n "!ntradi" ie "u ele $1a1m1d1 Pentru "a un enun s* #!at* %i e)aminat din #un"tul de 8edere al
1*

Ste#'en T!ulmin2 8tre o cale de miDloc ntre constructi/ism i inneism, &n 8!l1 "it12 #1 /C/1

/<

l!(i"ii "un!a$terii &n a"est %el2 el tre4uie s* e)iste deGaL "ine8a tre4uie s*Hl %i %!rmulat2 s*Hl %i #r!#us dis"u iei l!(i"e1 Qarl R1 P!##er2 :ogica, cercetrii 5#rima edi ie+ .@/762 tradu"ere de Mir"ea Fl!nta2 Ale)andru Surdu $i ErVin Ti8i(2 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"* $i En"i"l!#edi"*2 .@D.2 #1 ?C1

8& Sen,$r#a!u! <1 5ensi$ilitatea i gndirea nu pot *i considerate trepte ale cunoaterii 1 Se #une &ntre4area da"* sensi4ilitatea $i (9ndirea #!t %i "!nsiderate tre#te ale "un!a$terii1 P*rerea n!astr* este "* nu1 Mai &nt9i2 e)#erien a senz!rial* $i (9ndirea nu se su""ed &n tim#2 ele sunt "!n"!mitent d!u* laturi ale "!n$tiin ei umane e)istente2 &n al d!ilea r9nd2 "un!$tin ele n!astre &n sensul &n(ust al "u89ntului2 adi"* t!t "eea "e este a#re"iat "a ade8*rat sau %als2 iau %!rma un!r Gude"* i1 De a"eea2 &n a%ara s%erei (9ndirii nu e)ist* "un!a$tere !meneas"* #r!#riuHzis*1 Rezultatul e)#erien ei senz!riale2 #entru a %i ! "un!a$tere2 tre4uie atras &n s%era (9ndirii $i %!rmulat &ntrH! lim4* sau alta1 Pr!4lema ni8eluril!r "un!a$terii tre4uie distins*2 du#* #*rerea n!astr*2 de #r!4lema Esenza ie K (9ndireM1 >n #rim* a#r!)ima ie2 se #!t e8iden ia d!u* ni8eluri+ "un!a$tere em#iri"* $i "un!a$tere te!reti"*1 V1 A1 Smirn!82 =i/elurile de cunoatere i etapele procesului cogniti/ 5.@C062 &n 8!l1 :ogica tiinei, 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@?:2 ##1 C.HC<1 71 8unoaterea lumii este un sistem de enunuri 1 EFundamentulM lim4aGului %izi"ii2 #artea "ea mai a#r!#iat* de senza iile sim#le2 este "!nstituit dintrH! serie de enun uri1 Enun urile sunt ade8*rate sau %alse1 Ima(inile nu sunt del!" "a enun urile+ 51116 ima(inile retiniene2 "!rti"ale sau senz!riale nu sunt ni"i ade8*rate2 ni"i %alse1 Dar "eea "e n!i #utem 8edea #!ate determina da"* enun uri2 "a+ ES!arele a tre"ut linia !riz!ntuluiM $i ECu4ul este trans#arentM K sunt ade8*rate sau %alse1 Senza iile n!astre 8izuale #!t %i stru"turate &n %!rme lin(8isti"eL "um alt%el ar #utea %i ele a#re"iate &n termenii a "eea "e "un!a$tem O P9n* nu sunt a#re"iate &n a"est %el ele nu "!nstituie !4ser8a iiL ele seam*n* mai mult "u zumz*itul "!n%uz al le$inului sau "u #ri8eli$tea "elui "are se uit* distrat $i %*r* 8reun s"!# #rintrH! %ereastr* de a8i!n1 Cun!a$terea lumii nu este un m!ntaG de 4e e2 #ietre2 #ete de "ul!are $i z(!m!te2 "i un sistem de enun uri1

/7

N1 R1 Hans!n2 -atterns o* (isco/erK, Cam4rid(e2 Uni8ersitU Press2 .@0D2 #1 <C2 %ra(ment tradus de Mir"ea Fl!nta1 /1 8unotina este o propo.iie despre care tim c este ade/rat 1 8A=1?60=LM, #r!#!zi ie des#re "are $tim "* este ade8*rat* 5adi"* a %!st 8eri%i"at*61 Ade8*rul nu se identi%i"* "u "un!$tin a2 t!"mai de a"eea sHar #utea "a #r!#!zi ia s* %ie ade8*rat* n sine, dar nu pentru noi, adi"* n!i s* nu $tim "* este ade8*rat*1 51116 Se &n ele(e2 din "ele de mai sus2 "* #r!#!zi ia des#re "are $tim "* este %als* nu este "un!$tin *2 &n s"'im4 #r!#!zi ia 2- este %als*M este ! "un!$tin *2 da"* P este %als*2 "*"i &n a"est "az 2- este %als*M este ! #r!#!zi ie ade8*rat*1 Rela iile "un!$tin ei "u ade8*rul (N) i %alsul (>) sunt+ 8 (-) N (-), >(-) 8(-). 4 d!ua #r!#!zi ie s#une "* numai ade8*rul #!ate %i "un!$tin *1 G'e!r('e Enes"u2 (icionar de logic, 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"* $i En"i"l!#edi"*2 .@D02 #1 CC1 01 4$stracti.area este acti/itatea mental de extragere a unui coninut din ansam$lul (ntregul) din care *ace parte 1 4$stracti.are1 A4stra"tizarea este2 a$a "um ! su(ereaz* "u89ntul &nsu$i2 ! e)tra(ere sau des#rindere a unui "!n inut 5a unei semni%i"a ii2 a unei "ara"teristi"i (enerale et"16 dintrHun ansam4lu "are "!n ine $i alte elemente2 a "*r!r "!m4ina ie2 &n &ntre(ul ei2 este "e8a uni" &n %elul s*u sau indi8idual $i "a atare "e8a ne"!m#ara4il "u nimi"1 Ceea "e este uni" &n %elul s*u2 ire#eta4il $i in"!m#ara4il este (reu a""esi4il "un!a$terii2 dre#t "are "elelalte elemente le(ate de "!n inutul resim it a %i esen ial tre4uie s*Hi a#ar* 8!in ei de "un!a$tere "a nea#ar in9nduHi a"estuia din urm*1 A4stra"tizarea este2 #rin urmare2 a"ea a"ti8itate mental* "are eli4ereaz* starea de %a#t sau "!n inutul resim it a %i esen ial din "!ne)iunile sale "u elementele resim ite "a nea#ar in9nduHi2 de!se4induHl de a"esta sau2 "u alte "u8inte2 di%eren iinduH..C1 &ntrHun sens mai lar(2 a$stract este t!t "eea "e este e)tras din "!ne)iunile sale "u "eea "e este resim it a nuHi %i a%erent din #un"tul de 8edere al semni%i"a iei1 51116 >n a"east* lu"rare2 as!"iez "!n"e#tului de a4stra"tizare t!t!dat* $i ima(inea unui #r!"es #si'!ener(eti" "!relat lui+ "9nd am ! atitudine a4stra"ti8* %a * de !4ie"t2 atun"i nu las !4ie"tul &ntre( s* a" i!neze asu#ra mea2 "i des#rind ! #arte a a"estuia din "!ne)iunile sale2 e)"luz9nd t!t "eea
1+

C1 G1 Pun( &n ele(e #rin di*ereniere Edez8!ltarea distin"tului2 distin(erea #*r il!r dintrHun &ntre(M (op. cit., #1 .7D61

//

"e nuHi este a%erent1 Inten ia mea este s* m* de4arasez de !4ie"t "a &ntre( uni" $i ire#eta4il $i s* e)tra( numai ! #arte a lui1 De %a#t2 ima(inea &ntre(ului &mi este dat*2 dar eu nu m* ad9n"es" &n "!ntem#larea ei2 interesul meu nu se &ndrea#t* s#re &ntre(2 "i se &nt!ar"e dins#re !4ie"t "a &ntre(2 la!lalt* "u #artea des#rins* din el2 &nd*r*t2 asu#r*Hmi2 adi"* &n lumea mea "!n"e#tual* #re%i(urat* sau "!nstelat* &n 8ederea a4stra(erii unei #*r i a !4ie"tului1 5Ni"i nu se #!ate %a"e ! a4stra(ere din !4ie"t alt%el de"9t &n 8irtutea unei "!nstela ii su4ie"ti8e de "!n"e#te61 Cari Gusta8 Pun(2 (e*iniii 5.@<.62 tradu"ere de Suzana H!lan2 &n C1 G1 Pun(2 -uterea su*letului. Ant!l!(ie2 8!i1 II2 3u"ure$ti2 Editura Anima2 .@@/2 ##1 ..@H .<.1 C1 -ercepia a$stracti.ea.1 S* analiz*m mai &ndea#r!a#e rela iile E%!rmei su4ie"ti8eM 5- mi$"*ril!r2 e%e"tel!r su4ie"ti8e6 "u !4ie"tul1 Mai &nt9i2 #er"e# ia1 Fizi"a a ar*tat "* n!i nu #utem #er"e#e Emi$"*rile !4ie"ti8eM de"9t &n anumite limite2 de e)em#lu undele ele"tr!ma(neti"e 5Elumin!aseM6 sau "ele s!n!re1 Limitele sunt determinate &n mai multe dire" ii H de distana o$iectului sau de intensitatea aciunii asupra noastr, sau de structura noastr intern. Una 8a %i #er"e# ia S!arelui de #e P*m9nt $i alta #e Marte1 Dat!rit* distan ei n!i nu #utem #er"e#e ni"i Ede%!rma iileM S!arelui 5nere(ularit* ile62 ni"i tem#eratura sa 5"are neHar %i %atal* la ! a#r!#iere mai mare61 :imitele percepiei noastre sunt /aria$ile. >actorii de /aria$ilitate a percepiei. Fie d2 i2 c2 e 8aria4ile #entru distan, intensitate 5a mi$"*ril!r e)terne62 capacitate de percepie $i un alt #arametru "e ar #utea inter8eni1 O #er"e# ie data P este %un" ie de a"este #atru 8aria4ile+ 5I6 5_6 P - % 5d2 i, c, e).

0mportana extraordinar a /aria$ilitii (*uncionale) a percepiei 5I6 const n aceea c prin aceasta noi ne dm seama de di*erena dintre 2real; i 2su$iecti/; (la acest ni/el sen.orial). De n!tat este "* 8aria4ilitatea lui c de#inde sau de indi8id2 sau de "!ndi iile Ede mediuM H "!ndi ii naturale2 "!ndi ii arti%i"ialeL e)1+ a#arate "are m*res" "a#a"itatea de #er"e# ie1 Prin urmare2 #rin c 8!m &n ele(e "a#a"itatea de #er"e# ie &n mediul m. Pe ! 8reme "e !as*2 "a#a"itatea de a #er"e#e 8izual s"ade1 >actorul distana nu ine de structura mediului i deci l,am scos n e/iden separat. Da"* intr!du"em miGl!a"e de #r!te" ie2 &n "azul a#r!#ierii2 sau miGl!a"e 8izuale s#e"iale 5e)1 teles"!a#e62 "9nd ne a%l*m la distan *2 S!arele2 "are &n m!d !4i$nuit ne a#are "a ! s%er* #er%e"t*2 8a a#*rea "u multe nere(ularit* i1 Varia4ilitatea #er"e# iei ne arat* "* ES!arele #er%e"t r!tundM $i Ede "ul!are #er%e"t

/0

!m!(en*M nu sunt de"9t e%e"te su4ie"ti8e H ni$te ideali.ri dat!rate 8al!ril!r lui d2 i, c, e. -ercepia 2a$stracti.ea.;. Nu !4ie"tul este E#er%e"tM 5a4s!lut6 su4 un anumit as#e"t2 "i percepia lui1 Cazul ideal 5determinat "a atare "u miGl!a"e l!(i"!Hmatemati"e6 este un "az Elimit*M1 Da"a m*rimile d, i, c, e 8ariaz* "!ntinuu2 atun"i a8em ! tre"ere Elent*M2 insesiza4il* de la ! #er"e# ie la alta1 Ce di%eren * este &ntre #er"e# iile a"eluia$i !4ie"t O Unele sunt Emai a4stra"teM de"9t altele2 unele sunt mai aproape de ca.ul real, altele mai aproape de cel ideal. Luna E#er%e"t s%eri"*M este ! #er"e# ie ideal*1 Luna 8*zuta de selenau i este mult mai a#r!#iat* de "azul real1 Du#* ct se /ede, cine crede c percepia noastr este mai apropiat de realitate dect conceptul, se neal. Per"e# ia este Ea4stra"t*M2 de$i &ntrHun m!d de!se4it de "!n"e#t1 G'e!r('e Enes"u2 >iloso*ie i logic, 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"*2 .@?72 ##1 @0H@C1 ?1 5en.aia exist numai n spiritul indi/idului. Da"* &ntre4a i un %izi"ian "are este n! iunea sa des#re lumina (al4en*2 8* 8a s#une "* ea este ! serie de unde ele"tr!ma(neti"e trans8ersale "u lun(imea de und* de a#r!a#e 0@: milimi"r!ni1 Da"* &l &ntre4a i+ dar unde a#are lumina (al4en*O 8* 8a s#une+ &n ima(inea mea .? ni"*ieri2 &ns* a"este 8i4ra ii2 l!8ind retina unui !"'i s*n*t!s2 dau #!ses!rului !"'iului senza ia de (al4en1 51116 Putem &ntre4a &n "!ntinuare+ radia ia de 0@: m este sin(ura "are #r!du"e senza ia de (al4enO R*s#unsul este+ del!"1 Da"* "!m4in*m &ntrH! anumit* #r!#!r ie unde de ?C: m 2 "are #r!du" senza ia de r!$u2 "u unde de 070 m 2 "are #r!du" senza ia de 8erde2 "!m4ina ia rezultat* 8a #r!du"e un (al4en "are nu #!ate %i de!se4it de "el #r!dus la 0@: m1 51116 Senza ia de "ul!are nu #!ate %i e)#li"at* #rin ima(inea !4ie"ti8* #e "are ! are %izi"ianul des#re undele lumin!ase1 Nu ar #utea !are s* ! e)#li"e %izi!l!(ul2 da"* ar a8ea "un!$tin e mai "!m#lete des#re #r!"esele de #e retin* $i #r!"esele ner8!ase induse de a"estea &n %as"i"ulele ner8!ase !#ti"e $i &n "reier O Nu "red1 >n "azul "el mai %eri"it am #utea "un!a$te !4ie"ti8 %i4rele ner8!ase e)"itate2 #r!#!r ia l!r $i "'iar #r!"esele #e "are a"estea le indu" &n anumite "elule ner8!ase2 atun"i "9nd s#iritul n!stru &nre(istreaz* senza ia de (al4en dintrH! dire" ie sau d!meniu al "9m#ului 8izual1 Dar ni"i a"este "un!$tin e #r!%unde nu ne 8!r s#une nimi" des#re senza ia de "ul!are2 &n "azul n!stru senza ia de (al4en dintrH! dire" ie dat* H a"elea$i #r!"ese %izi!l!(i"e #ut9nd s* ai4* "a rezultat senza ia de dul"e sau alt"e8a1 Vreau s* s#un #rin a"easta "* #utem %i "!n8in$i "* nu e)ist* un #r!"es
1,

S"'r!din(er are &n 8edere ai"i "eea "e sHar #utea numi Eta4l!ul %izi" al lumiiM1

/C

ner8!s a "*rui des"riere s* in"lud* "ara"teristi"a E"ul!are (al4en*M sau E(ust dul"eM2 la %el "um nu le in"lude ni"i des"rierea !4ie"ti8* a undei ele"tr!ma(neti"e1 51116 A"ela$i lu"ru este 8ala4il $i #entru alte senza ii1 51116 ni"i des"rierea %izi"ianului2 ni"i "ea a %izi!l!(ului nu "u#rind 8re! tr*s*tur* "ara"teristi"* a senza iei de sunet1 Ori"e des"riere de a"est (en este silit* s* se &n"'eie "u ! #r!#!zi ie de %elul urm*t!r+ a"este im#ulsuri ner8!ase sunt1 &ndre#tate s#re ! anumit* #!r iune a "reierului2 unde sunt &nre(istrate "a ! se"8en * de sunete1 Putem urm*ri "um s"'im4*rile de #resiune ale aerului #r!du" ! serie de 8i4ra ii ale tim#anului2 #utem 8edea "um mi$"area lui este transmis* #rintrHun lan de !ase minus"ule unei alte mem4rane $i2 &n "ele din urm*2 un!r #*r i ale mem4ranei din interi!rul mel"ului2 "!m#us* din %i4re de lun(imi di%erite1 Putem &n ele(e "um una din a"este %i4re2 8i4r9nd2 indu"e un #r!"es ele"tri" $i "'imi" de transmisiune &n %i4ra ner8!as* "u "are se a%l* &n "!nta"t1 Putem urm*ri a"est im#uls #9n* &n s"!ar a "ere4ral* $i "'iar s* !4 inem ! serie de "un!$tin e !4ie"ti8e des#re unele %en!mene "are se des%*$!ar* ai"i1 >ns* ni"*ieri nu 8!m da de E&nre(istrarea "a sunetM "are li#se$te "u des*89r$ire din ima(inea n!astr* $tiin i%i"*L ea e)ist* numai &n s#iritul indi8idului des#re a "*rui ure"'e $i "reier 8!r4im1 51116 Presu#un "* &n #rezent t!at* lumea $tie "* lumina este de !4i"ei #r!dus* de ele"tr!ni2 &nde!se4i de "ei "are Ese a(it*F &n Gurul nu"leului at!mului1 Ele"tr!nul nu este ni"i r!$u2 ni"i al4astru $i ni"i de alt* "ul!areL a"ela$i lu"ru este 8ala4il $i #entru #r!t!n2 nu"leul at!mului de 'idr!(en2 &ns* as!"ierea l!r &n at!mul de 'idr!(en #r!du"e2 du#* %izi"ian2 ! radia ie ele"tr!ma(neti"* a89nd ! serie dis"ret* de lun(imi de und*1 C!nstituen ii !m!(eni ai a"estei radia ii2 atun"i "9nd sunt se#ara i #rintrH! #rism* sau re ea de di%ra" ie2 stimuleaz* &n !4ser8at!r senza iile de r!$u2 8erde2 al4astru2 8i!let #rin intermediul anumit!r #r!"ese %izi!l!(i"e2 al "*r!r "ara"ter (eneral este su%i"ient de 4ine "un!s"ut #entru a a%irma "* ele nu sunt r!$ii2 8erzi sau al4astre $i "* elementele ner8!ase im#li"ate nu se "!l!reaz* #rin stimulareL "ul!area al4* sau "enu$ie #e "are ! mani%est* "elulele ner8!ase2 %ie "* sunt sau nu stimulate2 este "u si(uran * nesemni%i"ati8* &n ra#!rt "u senza ia de "ul!are "are2 la #!ses!rul a"est!r "elule2 &ns! e$te e)"itarea l!r1 ErVin S"'rNdin(er2 5pirit i materie 5.@C?62 tradu"ere de V1 E%im!82 &n E1 S"'rNdin(er2 8e este /iaa9 $i 5pirit i materie, 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@D:2 ##1 .DDH.@01 D1 5paiul perceput este un re.ultat al unei operaii a intelectului nostru 1 01<<:1 Ttie "itit!rul "* e)ist* ! #at* !ar4* #e retin* O Lua i un num*r din a"east* re8ist*2 &nt!ar"e i "!#erta ast%el &n"9t s* e)#une i #a(ina al4*2 &ntinde iH! #e masa &n %a a "*reia tre4uie s* sta i2

/?

#une i d!i "en i #e ea2 unul l9n(* mar(inea din #artea st9n(*2 iar "el*lalt l9n(* "ea din drea#ta1 Pune iH8* m9na st9n(* #este !"'iul st9n(2 iar "u !"'iul dre#t #ri8i i *ix la "entul din #artea st9n(*1 A#!i2 "u m9na drea#t*2 muta i "entul din #artea drea#t* 5"are se 8ede a"um "lar6 spre #artea st9n(*1 C9nd aGun(e &n a#r!#ierea miGl!"ului #a(inii el 8a dis#*rea H nuHl #ute i 8edea %*r* s* 8* mi$"a i1 Adu"e iHl mai a#r!a#e de "el*lalt "ent sau du"e iHl mai de#arte2 $i el 8a rea#*reaL &n #un"tul a"ela &ns* el nu #!ate %i 8*zut1 Ast%el2 se #are "* e)ist* ! #at* !ar4* a#r!a#e &n miGl!"ul retinei2 %a#t "!n%irmat de anat!mie1 Rezult* "* s#a iul #e "are &l 8edem nemiGl!"it 5"9nd un !"'i este &n"'is6 nu este2 a$a "um neHam ima(inat2 un !8al "!ntinuu2 "i este un inel "are tre4uie um#lut #rintrH! !#era ie a intele"tului n!stru1 Ce e)em#lu mai %ra#ant sHar #utea d!ri #entru a d!8edi "* este im#!si4il s* se distin(* &ntre rezultatele intele"tuale $i datele intuiti8e %urnizate de #ura "!ntem#lare O C'arles S1 Peir"e2 'ntre$ri pri/ind anumite *aculti pe care se presupune c le are omul 5.DCD62 tradu"ere de Delia Mar(a2 &n C'1 S1 Peir"e2 5emni*icaie i aciune. 3u"ure$ti2 Editura Humanitas2 .@@:2 ##1 0<H071 @1 8eea ce /ede un om depinde att de spre,ce,pri/este, ct i de ce l,a n/at s /ad experiena sa /i.ual , conceptual anterioar 1 Pri8ind la ! 'art*2 studentul 8ede linii #e ! '9rtie2 iar "art!(ra%ul ima(inea unui teren1 Pri8ind la %!t!(ra%ia luat* &ntrH! "amer* "u 4ule2 studentul 8ede linii "!n%uze $i &ntreru#te2 iar %izi"ianul ! &nre(istrare a un!r e8enimente su4nu"leare %amiliare1 51116 >ntrHun e)#eriment2 su4ie"tului i se dau !"'elari "u lentile in8ersate2 #rin "are2 ini ial2 8ede t!tul r*sturnat1 La &n"e#ut2 a#aratul s*u #er"e#tual %un" i!neaz* a$a "um a %!st #re(*tit s* %un" i!neze %*r* !"'elari2 rezult9nd de ai"i ! ma)im* dez!rientare2 ! a"ut* "riz* #ers!nal*1 Dar du#* "e su4ie"tul a &n"e#ut s* se !4i$nuias"* "u n!ua sa lume2 &ntre(ul s*u "9m# 8izual se &nt!ar"e #e d!s2 de !4i"ei2 du#* ! #eri!ad* intermediar* &n "are t!tul este 8*zut "!n%uz1 A#!i2 !4ie"tele sunt din n!u 8*zute a$a "um %useser* &nainte de aH$i %i #us !"'elarii1 Asimilarea unui "9m# 8izual2 anteri!r n!rmal2 sHa re#er"utat asu#ra "9m#ului &nsu$i2 m!di%i"9nduHl1 51116 Alte e)#erimente dem!nstreaz* "* #er"e#erea %!rmei $i "ul!rii !4ie"tel!r e)#use e)#erimental 8ariaz* de asemenea &n %un" ie de #re(*tirea $i e)#erien a anteri!ar* a su4ie"tului1 E)aminarea 4!(atei literaturi e)#erimentale din "are #r!8in a"este e)em#le ne %a"e s* 4*nuim "* "e8a

/D

asem*n*t!r #aradi(mei st* la 4aza #er"e# iei &ns*$i1 Ceea "e 8ede un !m de#inde at9t de s#reH"eH#ri8e$te2 "9t $i de "eea "e lHa &n8* at s* 8ad* e)#erien a sa 8izualH"!n"e#tual* anteri!ar*1 >n li#sa unei asemenea e)#erien e2 nu #!ate e)ista2 du#* "um s#unea Jilliam Pames2 de"9t Eun zumz*it "!n%uz $i #estri M1 T'!mas S1 Qu'n2 5tructura re/oluiilor tiini*ice 5.@C<62 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"* $i En"i"l!#edi"*2 .@?C2 ##1 .0?H.0D1 .:1 -ercepia actual ntrunete in*ormaiile trecutului1 in*or maiile pre.enii lui cu

Ne e #!ate (reu s* &n ele(em "* e)#erien a anteri!ar* e #rezent* &n t!ate #er"e# iile 8izualeL "* "eea "e 8edem &n "li#a de %a * 5#er"e# ia a"tual*62 adi"* ima(inea "e "u#rinde !4ie"tul #ri8it2 &n &ntre(ul s*u2 este rezultatul unei "!nt!#iri2 a unei sinteze intimeL "* ea &ntrune$te in%!rma iile #rezentului 5#uzderia de senza ii simultane6 "u in%!rma iile tre"utului 5re#rezent*ri din %i$ierul mnemi"61 Ti t!"mai a"este re#rezent*ri din amintire sunt "ele "e nu numai "* ne "!m#leteaz* senza iile a"tuale2 dar ni le $i #re"izeaz*2 ni le &m4!(* es"1 Ceea "e 8edem &n "li#a a"easta este un ameste" de s#!ntaneitate $i reminis"en e1 S* #ri8im un s#e"ta"!l de 4alet1 Pri8ind t9n*ra 4alerin*2 &i 8edem $i netezimea de #etal* a #ielii $i #r!as#*ta t*rie elasti"* a "*rnii 5tur(!rul61 Sim#la #ri8ire a "ules sen.aii /i.uale pureF %!rme $i mi$"are2 8!lume $i nuan e H G!"uri undui!ase de um4re $i "as"ade de "ul!ri H L dar $i re#rezent*ri ta"til!HSinestezi"e 54azate #e ! e)#erien * &ndelun(at*61 C*"i netezimea /.ut este senza ie ta"til*2 iar tur(!rul H "!nsisten a H este ! senza ie Sinestezi"*1 T!t a$a /edem (reutatea !4ie"tului2 ! e8alu*m in"!n$tient2 #e 4aza e)#erien ei tre"uteL $i "*ldura sau #r!s#e imea "e eman*1 Gri(!re Da8ides"u2 simuri9 O Al4atr!s2 .@?<2 ##1 <:/H<:01 pori spre cunoatereP, 3u"ure$ti2 Editura

C& ' n"#rea ..1 =oiunea este o totalitate de Dudeci despre un o$iect dat 1

/@

O #r!4lem* s#e"ial* #une n! iunea 5sau "!n"e#tul61 E)ist* multe de%ini ii ale a"estui termen "are nu se e)"lud2 dar &ntre "are e)ist* rela ii determinate1 Ast%el2 a8em de%ini ia (n!se!l!(i"*+ En! iunea este %!rma de re%le"tare a &nsu$iril!r (enerale $i esen iale ale !4ie"tel!rM 5util* &n (n!se!l!(ie2 ea nu este de #rea mare %!l!s &n l!(i"*6L de%ini ia semanti"*+ En! iunea este sensul unui termenML de%ini ia l!(i"*+ En! iunea este ! t!talitate de Gude"* i des#re un !4ie"t datM1 >n ele( #rin E!4ie"t datM2 !4ie"t dat #rin de%ini ie sau !stensi81 >n "e m* #ri8e$te2 "red "* ultima de%ini ie este mai &n a"!rd "u utilizarea lar(*2 at9t &n l!(i"* "9t $i &n a%ara ei2 a termenului En! iuneM1 Ea r*s#unde "!re"t la &ntre4area E"e &nseamn* a a/ea n! iunea !4ie"tului OM $i este &n a"!rd "u "lasi%i"area n! iunil!r &n l!(i"*1 G'e!r('e Enes"u2 >iloso*ie i logic, 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"*2 .@?72 #1 .DC1

.<1Des#re1(9ndire nu #utem 8!r4i de"9t a"!l! unde se %a"e un a"t de Gude"at*1 Qndire. C!nsider (9ndirea "a %iind una din "ele #atru %un" ii #si'!l!(i"e %undamentale .D1 G9ndirea este a"ea %un" ie #si'!l!(i"*2 "e2 "!n%!rm #r!#riil!r sale le(i2 adu"e anumite "!n inuturi2 anumite re#rezent*ri &ntrH! "!rela ie 5"!n"e#tual*61 Este ! a"ti8itate a#er"e#ti8* $i se &m#arte2 "a atare2 &n a"ti8itate de (9ndire a"ti8* $i pasi/. G9ndirea a"ti8* este ! a" iune 8!it*2 iar (9ndirea #asi8* ! &nt9m#lare1 >n #rimul "az2 &mi su#un re#rezent*rile unui a"t 8!it de Gude"at*2 &n "el deHal d!ilea2 se %!rmeaz* "!rela ii "!n"e#tuale2 au l!" Gude"* i2 "are une!ri #!t 8eni &n "!ntradi" ie "u inten iile mele2 #!t s* nu "!res#und* s"!#uril!r mele $i de a"eea &mi deturneaz* dire" ia sentimentului2 de$i ulteri!r2 #rintrHun a"t de a#er"e# ie a"ti8*2 #!t aGun(e s* le dau dre#tate1 51116 O sim#l* &nsu$ire de re#rezent*ri2 numit* de anumi i #si'!l!(i (9ndire asociati/, nu ! "!nsider (9ndire2 "i #ur* re#rezentare1 Des#re (9ndire nu #utem 8!r4i de"9t a"!l! unde a#are ! "!relare a re#rezent*ril!r #rintrHun "!n"e#t2 adi"* a"!l! unde se %a"e un a"t de Gude"at*2 indi%erent da"* a"est a"t de Gude"at* "!res#unde inten iei n!astre sau nu1
1-

C1G1Pun( de!se4ea #atru %un"tii #si'i"e %undamentale+ d!u* ra i!nale+ (9ndirea $i sentimentul2 $i d!ua ira i!nale2 senzatia $i intui ia1

0:

Carl Gusta8 Pun(2 (e*iniii 5.@<.62 tradu"ere de Suzana H!lan2 &n C1 G11 Pun(2 -uterea su*letului. 4ntologie, 8!i1 II2 3u"ure$ti2 Editura Anima2 .@@/2 ##1 .07H.001 .71 Atili.at sintetic, noiunea apare ca termen al DudeciiE utili.at analitic, noiunea apare ca *iind compus din Dudeci 1 =1L0A=7, "ate(!rie l!(i"* "!nst9nd dintrHun ansam4lu de determin*ri relati8e la un !4ie"t real sau presupus. (...) V!m distin(e &ntre %!rma sintetic a n! iunii2 &n "are determin*rile sunt #resu#use %*r* a %i "u#rinse &ntrH! Gude"at* $i %!rma analitic Dudicati/ 5des%*$urat*2 e)#li"it*62 &n "are determin*rile sunt "u#rinse &n Gude"* i $i n! iunea a#are "a un Esistem de Gude"* iF1 Ast%el2 n! iunea de num*r este utilizat* sinteti" "9nd ! ra#!rt*m la ! alt* n! iune $i este utilizat* analiti"2 atun"i "9nd ! des"!m#unem &ntrHun sistem de Gude"* i (numr, &n a"est sens2 este t!t "e se s#une des#re num*r &n te!ria numerel!r61 Putem 8!r4i des#re utilizarea glo$al $i utilizarea Edes%*$urat* Gudi"ati8M 5#entru a ! distin(e de sim#la &n$iruire a determin*ril!r61 N! iunea sinteti"* a#are &n ra#!rt "u Gude"ata2 "a termen al Gude"* ii2 n! iunea analiti"HGudi"ati8* a#are "a %iind "!m#us* din Gude"* i2 "a 1sistem de Dudeci. 51116 Distin" ia este e8ident ne"esar*1 Ar %i im#!si4il "a !ri de "9te !ri %!rmul*m ! Gude"at* s* utiliz*m n! iunea &n sens analiti" 5"'iar $i neGudi"ati861 S#unem E!mul este animal ra i!nalM2 dar nHam #utea &nl!"ui omul "u sistemul de Gude"* i des#re animal $i raional "u sistemul de Gude"* i des#re ra i!nalitate1 Trimiterea la !m se %a"e glo$al, la %el la animal $i la raional, t!"mai #entru "* "eea "e intereseaz* ai"i este rela ia &ntre "ele trei n! iuni $i nu &ntre(ul l!r "!n inut1 G'e!r('e Enes"u2 (icionar de logic, 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"* $i En"i"l!#edi"*2 .@D02 #1 <0C1 ./1 A a/ea un concept nu nseamn a a/ea o imagine 1 Ce &nseamn* a #!seda "!n"e#tul de s"aun2 de e)em#lu O Mult* 8reme sHa "rezut "* a a8ea un asemenea "!n"e#t &nseamn* a #!seda ! anumit* ima(ine 5sau "a#a"itatea de aH i reaminti ! anumit* ima(ine62 dar ast*zi suntem &n m*sur* s* ar*t*m "* lu"rurile nu stau a$a1 51116 V!m s#une "* un !r(anism #!sed* un concept minimal de s"aun2 da"* #!ate s* re"un!as"* un s"aun atun"i "9nd &l 8ede $i 8!m s#une "* #!sed* un concept complet de s"aun2 da"* #!ate %!l!si #r!#!zi iile !4i$nuite dintrH! lim4* natural* "are "!n in "u89ntul Es"aunM1 5In l!" de Es"aunM "u89ntul #!ate %i E"'aiseM sau Estu'lM et"12 &n %un" ie de lim4*2 dar 8!m ne(liGa a"est %a#t da"* nu este rele8ant61 P!sedarea "!n"e#tului "!m#let este ! #utin * (a$ilitK)

0.

%!arte "!m#li"at* 5$i &n #rezent %!arte #u in &n eleas*61 Este u$!r de 8*zut "* este #!si4il "a ! #ers!an* s* ai4* ima(inea un!r s"aune &n minte $i s* nu #!sede a"east* #utin *1 51116 Un !m #!ate a8ea t!ate ima(inile #e "are le d!ri i $i t!tu$i s* %ie &n "ea mai mare &n"ur"*tur* atun"i "9nd "ine8a &i s#une Earat* un s"aunM2 "'iar da"* are &n %a * ! (r!az* de s"aune1 El ar #utea s* ai4* "'iar $i ima(inea a "eea "e se a$tea#t* de la el2 dar s* nu $tie "e anume se a$tea#t* de la el1 HilarU Putnam2 0mportana lim$aDului pentru *iloso*ie 5.@?@62 tradu"ere de Mi'ail Radu S!l"an2 &n 8!l1 >iloso*ia analitic, 3u"ure$ti2 Uni8ersitatea 3u"ure$ti2 Catedra de Fil!s!%ie .@D<2 ##1 .70H.7C $i .7DH.7@1 .01 'nelegere logic i nelegere psihic1 '=L7:7Q7I7 :1Q08M, #r!"es de &n ele(ere a e)#resiil!r $i res#e"ti8 a ideil!r2 "are "!nst* din+ a) tradu"erea l!r &n lim4aGul e)#erien ei #ers!nale 5res#e"ti82 e)#rimarea ideil!r &n a"est lim4aG6L 46 de%inirea termenil!r $i trans%!rmarea #r!#!zi iil!r &n #r!#!zi ii sin!nime sau e"'i#!lente l!(i"L c) !#erarea %!rmal* "!re"t* "u e)#resiile 5res#e"ti82 ideile6L d) a#li"area e)#resiil!r la d!meniul de semni%i"a ie 5indi"area den!tatului sau a elementel!r e)tensiunii62 &n (enere la realitate1 A"easta este &n ele(erea l!(i"* complet. E)ist* d!u* ti#uri de a4atere de la &n ele(erea "!m#let* + .. "a#a"itatea de a !#era %!rmal "u e)#resiile2 %*r* a le #utea a#li"a la realitate 5la "azuri #arti"ulare et"16 $i <. "a#a"itatea ele a utiliza &n a#li"a ii e)#resiile 5a#li"area l!r "!re"t*2 adesea #rin sim#l* e)em#li%i"are62 %*r* a le #utea de%ini $i a !#era %!rmal "!re"t "u ele1 >n ele(erii l!(i"e i se as!"iaz* im#resia #si'i"* de &n ele(ere2 dar &n ele(erea #si'i"* 5im#resia6 nu este un "riteriu al &n ele(erii l!(i"e1 C!relatul &n ele(erii l!(i"e este transmiterea l!(i"* #e &n eles (comunicarea inteligi$il). A"easta se realizeaz* "9nd ne s#riGinim #e lim4aGul e)#erien ei #ers!nale a "elui "e re"e#teaz* $i se 8eri%i"* #rin #r!4area #e r9nd a "riteriil!r &n ele(erii l!(i"e1 G'e!r('e Enes"u2 (icionar de logic, 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"* $i En"i"l!#edi"*2 .@D02 #1 .0@1 .C1 -sihologia tre$uie s trate.e operaiile logice *r a se ngriDi de *ormele sau /aliditatea lor. O#era iile "are "!nstituie !4ie"tul l!(i"ii #!t %i tratate &n d!u* maniere di%erite+ "a %a#te naturale2 !ri"are ar %i 8al!area l!r #r!4ant*2 ele in de #si'!l!(ieL "a %a#te sus"e#ti4ile ele a %i e)aminate de ! $tiin * "are determin* "!ndi iile #r!4ei2 ele a#ar in l!(i"ii1 Am4ele dis"i#line au sar"ina l!r s#e"ial*+ una "!nstat* %en!menele2 "ealalt* %!rmuleaz* re(ulileL una "er"eteaz* m!dul &n

0<

"are (9ndim de !4i"ei2 "ealalt* m!dul &n "are (9ndim "!re"tL una #r!"edeaz* in concreta, "ealalt* &n m!d s"'emati"1 51116 >n "!nse"in *2 #si'!l!(ia tre4uie s* trateze !#era iile zise l!(i"e "a $i #e "elelalte %a#te "are in de d!meniul s*u2 %*r* a se &n(riGi de %!rmele sau 8aliditatea l!rL #entru #si'!l!(ie2 un ra i!nament er!nat are a"eea$i 8al!are "a unul "!re"t1 T'e!dule Ri4!t2 :ogica sentimentelor 5.@:062 tradu"ere de Le!nard Ga8riliu2 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"* $i En"i"l!#edi"*2 .@DD2 #1 77H7/1 .?1 'ntemeiere i explicaie cau.al Da"* &n #rezen a unei dem!nstra ii matemati"e #r!4lema l!(i"* "!nst* &n a "er"eta &n "e "!ndi ii a"east* dem!nstra ie #!ate %i "!nsiderat* 8ala4il*2 #r!4lema #si'!l!(i"* nu "!nst* de"9t &n a determina #rin "e me"anisme mintale se des%*$!ar* ea &n realitate &n intele"tul matemati"ianului1 A"este d!u* #r!4leme distin"te H una de &ntemeiere2 iar "ealalt* de e)#li"are "auzal* H "!res#und2 #e de alt* #arte2 la d!u* met!de eter!(ene+ una de analiz*2 "ealalt* de "!nstatare sau e)#erien *1 E1 J1 3et'2 Pean Pia(et2 7pistemologie mathemati)ue et psKchologie, Paris2 P1U1F12 .@C.2 %ra(ment tradus &n Dra(an St!ian!8i"i2 :ogica general. 8restomaie i exerciii, 3u"ure$ti2 Uni8ersitatea 3u"ure$ti2 Fa"ultatea de Fil!s!%ie2 .@D/2 #1 <@1 1#. >ormele gndurilor unei persoane sunt controlate de legile tiparelor lim$ii pe care o /or$ete1 F*r* &nd!ial*2 (9ndirea este e)trem de misteri!as* $i de de#arte "ea mai im#!rtanta "lari%i"are de "are dis#unem este adus* de studiul lim4ii1 A"est studiu arat* "* %!rmele (9nduril!r unei #ers!ane sunt "!ntr!late de le(i ine)!ra4ile ale un!r ti#are de "are ea nu are "un!$tin *1 A"este ti#are sunt sistematiz*rile "!m#li"ate $i im#er"e#ti4ile ale #r!#riei sale lim4i2 dem!nstrate destul de u$!r #rintrH! "!m#ara ie im#ar ial* $i #rin "!ntrast "u alte lim4i2 &n s#e"ial a"elea a#ar in9nd unei %amilii lin(8isti"e di%erite1 >ns*$i (9ndirea sa este &ntrH! lim4*+ &n en(lez*2 &n sansSrit*2 &n "'inez*1 Iar %ie"are lim4* este un 8ast sistemHti#ar2 di%erit de altele2 &n "are sunt sta4ilite din #un"t de 8edere "ultural %!rmele $i "ate(!riile #rin "are #ers!nalitatea nu numai "!muni"* dar $i analizeaz* natura2 !4ser8* sau i(n!r* ti#urile de rela ii $i %en!mene2 &i "analizeaz* Gude"ata $i "l*de$te "asa "!n$tiin ei sale1 3enGamin Lee J'!r%2 :anguage, 6hought and IealitK F 5elected Rritings o* GenDamin :ee Rhor*, Cam4rid(e2 Mass12 .@0C2 #1 <0<2 apud Ge!r(e Steiner2

07

(up Ga$el. 4specte ale lim$ii i traducerii, tradu"ere de Valentin Ne(!i * $i Tte%an A8*danei2 3u"ure$ti2 Editura Uni8ers2 .@D72 #1 .</1 .@1 'n/nd s numeasc lucrurile, copilul n/a s *orme.e concepte ale acestora. Da"* un "!#il2 atun"i "9nd &n8a * s* 8!r4eas"*2 ar a8ea de &n8* at d!ar un anumit 8!"a4ular2 da"* el ar 8rea d!ar s* im#rime &n mintea $i mem!ria lui ! mare mas* de sunete arti%i"iale $i ar4itrare2 a"esta ar %i un #r!"es #ur me"ani"1 El ar %i %!arte la4!ri!s $i #li"tisit!r $i ar #retinde din #artea "!#ilului s* %a"* un e%!rt "!n$tient #rea mare2 nu %*r* ! anumit* re#ulsie2 dat %iind "* "eea "e se a$tea#t* de la el s* %a"* ar %i "u t!tul %*r* le(*tur* "u ne8!ile lui 4i!l!(i"e reale1 EF!amea de numeM2 "are a#are la o anumit* 89rst* la !ri"e "!#il n!rmal $i "are a %!st des"ris* de "*tre t! i "er"et*t!rii #si'!l!(iei "!#ilului2 d!8ede$te "!ntrariul1 Ea ne aminte$te "* ai"i suntem "!n%runta i "u ! #r!4lem* t!tal di%erit*+ &n8* 9nd s* numeas"* lu"rurile2 un "!#il nu adau(*2 #ur $i sim#lu2 ! list* de semne arti%i"iale la "un!$tin ele sale #reala4ile des#re !4ie"tele e)istente1 Mai "ur9nd el &n8a * s* %!rmeze "!n"e#te ale a"el!r !4ie"te2 s* aGun(* la ! &n ele(ere a lumii !4ie"ti8e1 De a"um &nainte "!#ilul se a%l* #e un teren s!lid1 Per"e# iile sale 8a(i2 nesi(ure2 %lu"tuante $i sentimentele sale ne"lare &n"e# s* "a#ete ! %!rm* n!u*1 Se #!ate s#une "* ele "ristalizeaz* &n Gurul numelui "a &n Gurul unui "entru %i)2 al unui %!"ar al (9ndirii1 F*r* aGut!rul numelui2 !ri"e n!u #r!(res %*"ut &n #r!"esul !4ie"ti8*rii ar &n%runta mereu ris"ul de a %i anulat &n m!mentul urm*t!r1 Primele denumiri de "are "!#ilul se %!l!se$te &n m!d "!n$tient #!t %i "!m#arate "u un 4ast!n "u aGut!rul "*ruia un !r4 di4uie drumul1 Iar lim4aGul2 luat "a un &ntre(2 de8ine ! #!art* de intrare &ntrH! lume n!u*1 Ori"e #r!(res &n a"est d!meniu des"'ide ! #ers#e"ti8* n!u*2 l*r(e$te $i &m4!(* e$te e)#erien a n!astr* "!n"ret*1 R98na $i entuziasmul de a 8!r4i nu &$i au !ri(inea &ntrH! sim#l* d!rin * de a &n8* a sau de a %!l!si numeL ele mar"'eaz* d!rin a #entru des"!#erirea $i "u"erirea unei lumi !4ie"ti8e1 Ernest Cassirer2 7seu despre om. 1 introducere n *iloso*ia culturii umane 5.@//62 tradu"ere de C!nstantin C!sman2 3u"ure$ti2 Editura Humanitas2 .@@/2 ##1 07H0/1

<:1 @emoria uman presupune contiina timpului. Da"* &n ele(em mem!ria "a ! %un" ie (eneral* a !ri"*rei materii !r(ani"e2 s#unem numai "* !r(anismul #*streaz* unele urme ale e)#erien ei lui anteri!are $i "* a"este urme au ! in%luen * de%init* asu#ra rea" iil!r lui

0/

ulteri!are1 Dar #entru a a8ea mem!rie &n sensul !menes" al "u89ntului nu este su%i"ient s* r*m9n* E! urm* latent* a a" iunii anteri!are a unui stimulM 5Sem!n61 Sim#la #rezen *2 suma t!tal* a a"est!r remanen e nu #!t e)#li"a %en!menul mem!riei1 Mem!ria im#li"* un #r!"es de re"un!a$tere $i identi%i"are2 un #r!"es idea i!nal de un ti# %!arte "!m#le)1 Im#resiile anteri!are tre4uie nu numai s* %ie re#etateL ele tre4uie2 de asemenea2 s* %ie !r(anizate $i l!"alizate2 $i ra#!rtate la di%erite m!mente &n tim#1 O ast%el de l!"alizare nu este #!si4il* %*r* "!n"e#erea tim#ului "a ! s"'em* (eneral* H "a ! ordine serial "are "u#rinde t!ate e8enimentele indi8iduale1 C!n$tiin a tim#ului im#li"* &n m!d ne"esar %a#tul "* "!n"e#tul unei ast%el de !rdini seriale "!res#unde "eleilalte s"'eme #e "are ! numim s#a iu1 Ernest Cassirer2 idem2 #1 ?? <.1 Per"e# ia2 intui iile $i "!n"e#tele n!astre sHau &ntre#*truns "u termenii $i %!rmele lim4ii n!astre materne1 Atun"i "9nd &n8* *m ! lim4* str*in*2 ne #utem su#une $i n!i unei e)#erien e similare a"eleia a "!#ilului1 >n a"est "az nu este su%i"ient* a"'izi i!narea unui n!u 8!"a4ular sau %amiliarizarea "u un sistem de re(uli (ramati"ale1 T!ate a"estea sunt ne"esare2 dar "!nstituie d!ar #rimul #as $i "el mai #u in im#!rtant1 Da"* nu &n8* *m s* (9ndim &n n!ua lim4*2 atun"i t!ate e%!rturile n!astre sunt inutile1 >n maG!ritatea "azuril!r a"east* "erin * ne a#are e)trem de (reu de &nde#linit1 Lin(8i$ti $i #si'!l!(i sHau &ntre4at adese!ri "um de este #!si4il "a un "!#il s* realizeze #rin #r!#riile e%!rturi ! sar"in* #e "are ni"i un adult nu ! #!ate &nde#lini 8re!dat* &n a"ela$i m!d sau la %el de 4ine1 Putem r*s#unde2 #!ate2 la a"east* &ntre4are di%i"il* #ri8ind &na#!i la analiza n!astr* #re"edent*.@1 >ntrHun stadiu ulteri!r $i mai a8ansat al 8ie ii n!astre "!n$tiente2 nu #utem re#eta ni"i!dat* #r!"esul "are a "!ndus la #rima n!astr* #*trundere &n lumea 8!r4irii !mene$ti1 >n a(ilitatea2 #r!s#e imea $i elasti"itatea #rimei "!#il*rii2 a"est #r!"es a a8ut ! semni%i"a ie "u t!tul di%erit* >n m!d destul de #arad!)al2 di%i"ultatea real* "!nst* mult mai #u in &n &n8* area lim4ii n!i de"9t &n uitarea "elei "un!s"ute &nainte1 Nu ne mai a%l*m &n "!ndi ia #si'i"* a "!#ilului "are d!49nde$te #entru #rimai dat* ! "!n"e# ie des#re lumea !4ie"ti8*1 Pentru adult2 lumea !4ie"ti8* are deGa ! %!rm* de%init* "a rezultat al a"ti8it* ii lim4ii "are2 &ntrHun anumit sens2 a m!delat t!ate "elelalte a"ti8it* i ale n!astre1 Per"e# ia2 intui iile $i "!n"e#tele n!astre sHau &ntre#*truns "u termenii $i %!rmele lim4ii n!astre materne1 Sunt ne"esare e%!rturi mari #entru a des%a"e le(*tura dintre "u8inte $i lu"ruri1 Ti t!tu$i2 atun"i "9nd ne a#u"*m s* &n8* *m ! lim4* n!u*2 tre4uie s* %a"em asemenea e%!rturi $i s* se#ar*m "ele d!u* "lemente1 De#*$irea a"estei di%i"ult* i mar"'eaz* t!tdeauna un #as n!u $i im#!rtant &n &n8* area unei
19

Vezi te)tul <:

00

lim4i1 Atun"i "9nd #*trundem &n Es#iritulM unei lim4i str*ine2 a8em &n m!d in8aria4il im#resia a#r!#ierii de ! lume n!u*2 ! lume "are are ! stru"tur* intele"tual* #r!#rie1 Ernest Cassirer2 idem, ##1 .DCH.D?1 <<1 A%azi"ii nu mai sunt "a#a4ili (9ndeas"* #rin "!n"e#te (enerale sau "ate(!rii1 Cer"et*ri re"ente &n d!meniul psihopatologieii lim$aDului au "!ndus la "!n"luzia "* #ierderea sau deteri!rarea (ra8* a 8!r4irii "auzate #rin 8*t*marea "reierului nu este ni"i!dat* un %en!men iz!lat1 Un ast%el de de%e"t m!di%i"* &ntre(ul "ara"ter al "!m#!rtamentului uman1 Pa"ien ii "are su%er* de a%azie sau alte 4!li &nrudite au #ierdut nu numai uzul "u8intel!r2 dar au su%erit s"'im4*ri "!res#unz*t!are ale #ers!nalit* ii1 Asemenea s"'im4*ri sunt "u (reu !4ser8a4ile &n "!m#!rtamentul l!r e)teri!r2 #entru "* ai"i ei tind s* a" i!neze &ntrH! manier* #er%e"t n!rmal*1 Ei #!t realiza sar"inile 8ie ii de t!ate zileleL unii dintre ei d!8edes" "'iar ! &ndem9nare "!nsidera4il* &n t!ate testele ele a"east* natur*1 Dar ei sunt "u t!tul dez!rienta i de &ndat* "e s!lu ia #r!4lemei "ere ! a"ti8itate te!reti"* sau re%le)i8* s#e"i%i"*1 Ei nu mai sunt "a#a4ili s* (9ndeas"* #rin "!n"e#te (enerale sau "ate(!rii1 Pierz9nduH $i "a#a"itatea de &n ele(ere a ideil!r uni8ersale2 ei se men in la %a#tele imediate2 la situa iile "!n"rete1 Asemenea #a"ien i sunt in"a#a4ili s* &nde#lineas"* 8re! sar"in* "are #!ate %i e)e"utat* numai "u aGut!rul &n ele(erii a4stra"tului1 Ernest Cassirer2 idem, #1 C/1 <71 4 a/ea un gnd nseamn a,l putea exprima 1 Auzim adesea #e unii a%irm9nd "* au &n minte (9nduri multe $i im#!rtante2 dar "* nu reu$es" s* le e)#rime1 De %a#t2 da"* leHar %i a8ut "u ade8*rat2 leHar %i turnat &n t!t at9tea "u8inte %rum!ase2 $i de"i leHar %i e)#rimat1 Da"* &n a"tul e)#rim*rii l!r a"ele (9nduri #ar s* dis#ar* sau se d!8edes" a %i insu%i"iente $i s*ra"e2 &nseamn* "* sau nu e)istau2 sau erau insu%i"iente $i s*ra"e1 3enedett! Cr!"e2 7stetica pri/it ca tiin a expresiei i ling/istic general (1%&2), tradu"ere de Dumitru Tran"*2 3u"ure$ti2 Editura Uni8ers2 .@?.2 ##1 D<HD71 </1 =umai omul posed o imaginaie i o inteligena sim$olice.

0C

>n "azul animalel!r su#eri!are a de8enit "lar "* ele sunt "a#a4ile s* rez!l8e #r!4leme destul de di%i"ile $i "* a"este s!lu ii nu au %!st a%late #e ! "ale #ur me"ani"*2 #rin &n"er"are $i er!are1 51116 A#are "a in"!ntesta4il %a#tul "*2 #9n* la urm*2 unele rea" ii ale animalel!r su#eri!are nu sunt un #r!dus al &nt9m#l*rii2 "i sunt "*l*uzite de "*tre dis"ern*m9nt1 Da"* #rin inteli(en * &n ele(em %ie ! a"!m!dare la mediul am4ient imediat sau ! m!di%i"are ada#ta4il* a a"estuia2 tre4uie s* atri4uim "u "ertitudine animalel!r ! inteli(en * relati8 dez8!ltat*1 Tre4uie s* se re"un!as"*2 de asemenea2 "* nu t!ate a" iunile animalel!r sunt (u8ernate de #rezen a unui stimul imediat1 Animalul este "a#a4il de t!t %elul de !"!li$uri &n rea" iile lui1 El #!ate &n8* a nu numai s* %!l!seas"* instrumentele2 dar "'iar s* $i in8enteze multe #entru s"!#urile lui1 De a"eea2 unii #si'!l!(i nu au ezitat s* 8!r4eas"* des#re ! ima(ina ie "reat!are sau "!nstru"ti8* la animale1 Dar ni"i a"east* inteli(en *2 ni"i a"east* ima(ina ie nu sunt asem*n*t!are "u "ele s#e"i%i" !mene$ti1 Pe s"urt2 #utem s#une "* animalul #!sed* ! ima(ina ie $i ! inteli(en * #ra"ti"e2 #e "9nd !mul sin(ur a dez8!ltat ! n!u* %!rm*+ ! imaginaie i o inteligen sim$olice. Ernest Cassirer2 idem, ##1 07H0/1 <01 4 gndi n linite nu nseamn a nu /or$i, ci a nu rosti 1 Ideile nu dureaz* mai mult de"9t 8!r4ele2 "i de"9t r!stirea l!r1 Iluzia "* ideile r*m9n Eunde8aM $i du#* "e 8!r4ele au tre"ut este &ntre inut* de "!n%uzia dintre r!stirea 8!r4irii $i 8!r4irea end!Hsten!%!ni"*1 Durata ideil!r este men inut* de 8!r4irea interi!ar*2 #redi"ati8*2 idi!mati"* $i #!lisemi"*2 de"i eli#ti"* $i ra#id*1 V!r4irea e)teri!ar*2 adresat* "el!rlal i2 este ine8ita4il e)#li"it*2 dis"ursi8*2 z*4a8ni"* $i de"i (reu de re inut "a atare2 &n 8reme "e 8!r4irea interi!ar*2 #entru uz #r!#riu2 este im#li"it*2 #res"urtat* $i ra#id*1 > i tre4uie mult mai multe "u8inte "a s* s#ui alt!ra "eea "e iHai s#us mai &nainte ie &nsu i1 De!se4irea dintre s"urtimea unui (9nd $i lun(imea e)#resiei sale 8er4ale este de %a#t distin" ia dintre s"urtimea lim4aGului interi!r $i lun(imea lim4aGului e)tern1 A (9ndi &n lini$te nu &nseamn* a nu 8!r4i2 "i a nu r!sti1 Medita ia s!litar* este 8!r4ire interi!ar*2 ner!stit*2 ne#r!nun at*1 G9ndirea nu #!ate %i mai iute de"9t 8!r4irea2 "i d!ar mai ra#id* de"9t r!stirea ei des%*$urat*1 51116 M!n!l!(ul este un dial!( interi!rizat1 M!n!l!(ul este la %el de s!"ial "a si dial!(ul1 M!n!l!(*m2 &nde!4$te2 &n lim4a matern*1 V!r4irea interi!ar*2 "u t!ate "ara"teristi"ile ei #r!#rii2 %!l!se$te t!tdeauna lim4a unei "!munit* i lin(8isti"e1 Henri Jald2 -uterea /or$irii, 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"* $i En"i"l!#edi"*2 .@D.2 1##1 @/H@01

0?

D& nns+ut sau "$* n"#t <C1 'nnscut sau do$ndit empiric1 Nu mai &n"a#e ni"i ! &nd!ial* "* animalele sunt "a#a4ile s* "lasi%i"e !4ie"te sau rela ii &ntre !4ie"te "!n%!rm un!r "ate(!rii a4stra"te2 mai ales (e!metri"eL ! "ara"ati * sau un $!4!lan #!t s* &n8e e n! iunea de triun('i2 de "er" sau de #*trat $i s* re"un!as"* %*r* (re$ a"este %i(uri dat!rit* #r!#riet* il!r l!r (e!metri"e2 indi%erent de dimensiunea2 #!zi ia sau "ul!area !4ie"tului real "are le este #rezentat1 Studierea "ir"uitel!r "are analizeaz* %i(urile #rezentate &n "9m#ul 8izual al #isi"ii dem!nstreaz* "* a"este su""ese &n d!meniul (e!metriei se dat!reaz* &ns*$i stru"turii "ir"uitel!r "are %iltreaz* $i re"!m#un ima(inea retiniana1 A"e$ti analizat!ri im#un2 &n de%initi82 #r!#riile l!r restri" ii ima(inii2 din "are se e)tra( anumite elemente sim#le1 De e)em#lu2 anumite "elule ner8!ase nu r*s#und de"9t la %i(ura unei dre#te !4li"e de la st9n(a s#re drea#taL altele2 Ia ! drea#t* !4li"* &n sens in8ers1 EN! iunileM (e!metriei elementare nu sunt2 de"i2 re#rezentate &n !4ie"t "a atare2 "i #rin intermediul analizat!rului senz!rial2 "are &l #er"e#e $i &l des"!m#une #!rnind de la elementele lui "ele mai sim#le1 A"este des"!#eriri m!derne dau2 de"i2 dre#tate2 &ntrHun sens n!u2 lui Des"artes $i lui Qant2 &m#!tri8a em#irismului radi"al a "*rui d!mnie &n $tiin * nHa &n"etat2 t!tu$i2 ni"i!dat* &n ultimele d!u* sute de ani2 arun"9nd sus#i"iuni asu#ra tutur!r i#!tezel!r "are #resu#uneau "* %!rmele "un!a$terii ar %i E&nn*s"uteM1 C'iar $i &n zilele n!astre unii et!l!(i #ar ata$a i ideii "*2 la animal2 4azele "!m#!rtamentului sunt %ie &nn*s"ute2 %ie &n8* ate2 %ie"are din a"este d!u* m!duri e)"luz9nduH. ne"!ndi i!nat #e "el*lalt1 A"east* "!n"e# ie este t!tal (re$it*2 "um a dem!nstrat L!renz %!arte #re(nant1 C9nd "!m#!rtamentul im#li"* elemente d!49ndite #rin e)#erien *2 ele sunt im#li"ate &n "!n%!rmitate "u un program &nn*s"ut2 adi"* determinat (eneti"1 Stru"tura #r!(ramului "'eam* $i dire" i!neaz* &n8* area2 "are se 8a &ns"rie de"i &ntrH! anumit* E%!rm*M #resta4ilit*2 de%init* &n #atrim!niul (eneti" al s#e"iei1 F*r* &nd!ial* "* a$a tre4uie inter#retat #r!"esul de &n8* are #rimar* a lim4aGului de "*tre "!#il1 Nu e)ist* ni"i un m!ti8 de a nu #resu#une "* la !m lu"rurile sHar #etre"e la %el &n "azul "ate(!riil!r %undamentale ale "un!a$terii $i2 #!ate2 $i &n "azul a destule alte elemente ale "!m#!rtamentului uman2 mai #u in %undamentale2 dar de mare semni%i"a ie #entru indi8id $i s!"ietate1 Pr!4lemele de a"est (en sunt a""esi4ile e)#erimentului1 Et!l!(ii %a" ast%el de e)#erien e &n m!d "urent1 Ele sunt &ns* e)#erien e "are "!m#!rt* ! anumit* "ruzime $i2 &n "!nse"in *2 #ra"ti"area l!r #e !m2 de %a#t #e "!#il2 este de ne"!n"e#ut1 Ca urmare2 din res#e"t de sine2 !mul nu #!ate s* nuH$i interzi"* e)#l!rarea un!ra din stru"turile "!nstituti8e ale %iin ei sale1

0D

Pa\ues M!n!d2 Ha.ard i necesitate. 7seu despre *iloso*ia natural a $iologiei moderne 5.@?:62 tradu"ere de Ser(iu S*raru2 3u"ure$ti2 Editura Humanitas2 .@@.2 ##1 .7:H.7.1 <?1 'nsuirea primar a lim$aDului este programat n de./oltarea epigenetic a creierului. Studierea &nsu$irii lim4aGului de "*tre "!#il su(ereaz* &n m!d irezisti4il "*2 da"* a"est #r!"es ni se #are mira"ul!s2 este #entru "* el2 #rin natura lui2 di%er* #r!%und de &n8* area !rd!nat* a unui sistem de re(uli %!rmale1 C!#ilul nu &n8a * ni"i ! re(ul* $i nu "aut* "9tu$i de #u in s* imite lim4aGul adul il!r1 SH ar #utea s#une "* el ia din a"esta "eea "e &i "!n8ine &n %ie"are stadiu al dez8!lt*rii sale1 La &n"e#ut 5s#re .D luni6 "!#ilul #!ate a8ea un 4a(aG de 8re! ze"e "u8inte #e "are le %!l!se$te &nt!tdeauna iz!lat2 %*r* a le as!"ia 8re!dat*2 ni"i m*"ar #rin imita ie1 Mai t9rziu as!"iaz* "u8intele "9te d!u*2 "9te trei et"12 du#* ! sinta)* "are nu este ni"i ea ! sim#l* re#etare sau imita ie a lim4aGului adul il!r1 Se #are "* a"est #r!"es este uni8ersal $i "* "r!n!l!(ia lui este a"eea$i #entru t!ate lim4ile U$urin a "u "are &n d!iHtrei ani 5du#* #rimul an6 a"est G!" al "!#ilului "u lim4a &i adu"e st*#9nirea ei2 i se #are &nt!tdeauna de ne"rezut !4ser8at!rului adult1 De a"eea2 e (reu s* nu 8edem ai"i re%le)ul unui #r!"es em4ri!l!(i"2 e#i(eneti"2 &n "ursul "*ruia se dez8!lt* stru"turi neurale su4ia"ente #er%!rman el!r 8!r4irii1 A"east* i#!tez* este "!n%irmat* de !4ser8a ii asu#ra a%aziil!r de !ri(ine traumati"*1 Sur8enite la "!#il2 a"este a%azii re(reseaz* "u at9t mai re#ede $i mai de#lin "u "9t "!#ilul este mai mi"1 Leziunile de8in &n s"'im4 ire8ersi4ile "9nd se #r!du" &n #reaGma #u4ert* ii sau mai t9rziu1 Un &ntre( ansam4lu de !4ser8a ii2 #e l9n(* a"estea2 "!n%irm* "* e)ist* ! 89rst* "riti"* #entru &nsu$irea s#!ntan* a lim4aGului1 Du#* "um $tie !ri"ine2 a &n8* a ! a d!ua lim4* la 89rsta maturit* ii "ere un e%!rt de 8!in * sistemati" $i sus inut1 Statutul lim4ii &n8* ate ast%el r*m9ne2 #ra"ti"2 &nt!tdeauna in%eri!r "elui al lim4ii natale2 &nsu$ite s#!ntan1 Ideea "* &nsu$irea #rimar* a lim4aGului este le(at* de un #r!"es de dez8!ltare e#i(eneti"* este "!n%irmat* de datele anat!mi"e1 Se $tie2 &ntrH ade8*r2 "* maturitatea "reierului "!ntinu* du#* na$tere2 #entru a se &n"'eia ! dat* "u #u4ertatea1 A"east* dez8!ltare #are s* "!nstea2 esen ialmente2 &ntrH ! &m4!(* ire "!nsidera4il* a inter"!ne)iunil!r neur!nil!r "!rti"ali1 Pr!"esul2 %!arte ra#id &n "ursul #rimil!r d!i ani2 &n"etine$te a#!i1 El nu "!ntinu* 58izi4il6 din"!l! de #u4ertate $i a"!#er*2 &n "!nse"in *2 E#eri!ada "riti"*M &n "ursul "*reia este #!si4il* &nsu$irea #rimar*1 De ai"i $i #9n* la a (9ndi "* da"*2 la "!#il2 &nsu$irea lim4aGului #are at9t de mira"ul!s s#!ntan*2 atun"i a"easta se dat!re$te %a#tului "* a"esta se &ns"rie &n &ns*$i trama unei dez8!lt*ri e#i(eneti"e2 care are drept una din *uncii tocmai aceea de a,l asimila, nu este de"9t un #as #e "are2 &n "eea "e m* #ri8e$te2 nu ezit s*Hl %a"1 S* &n"er" s* %iu #u in mai #re"is+ de a"east* "re$tere #!stnatal* a "!rte)ului de#inde2 %*r* &nd!ial*2 dez8!ltarea %un" iei "!(niti8e &ns*$i1 T!"mai &nsu$irea lim4aGului "'iar &n "ursul a"estei e#i(eneze

0@

ar #ermite le(area lui de %un" ia "!(niti8* $i &n"* &ntrHun m!d at9t de intim2 &n"9t ne este %!arte (reu s* dis!"iem2 #rin intr!s#e" ie2 #er%!rman a lim4aGului de "un!a$terea #e "are ! e)#li"iteaz*1 Pa\ues M!n!d2 idem2 ##1 ..CH..D1 <D1 1 ipote. cu pri/ire la *acultile mintale nnscute pe care copilul le pune in Doc atunci cnd n/aa o lim$1 S"!#ul unei (ramati"i des"ri#ti8e tradi i!nale este s*Hl %a"* #e "itit!r &n stare s* &n elea(* $i s* %!rmuleze &n m!d li4er #r!#!zi ii ale lim4ii res#e"ti8eL "u alte "u8inte2 s*Hl %a"* &n stare s* "!!rd!neze (9ndirea "u "!m#!rtamentul lin(8isti" al 8!r4it!rului1 F!l!sit* de "*tre un "itit!r inteli(ent $i #ers#i"a"e2 ! (ramati"* tradi i!nal* 4un* !4 ine adesea su""ese mari &n a"east* dire" ie1 Cred "* este "azul s* s#unem "* &n ele(em #rea #u in m!dul &n "are !4 inem a"este su""ese $i "*2 #entru elu"idarea radi"al* a "'estiunii2 8a tre4ui s* m!di%i"*m &n m!d sensi4il dire" ia "er"et*ril!r lin(8isti"e "urente1 O (ramati"* tradi i!nal* #rezint* din #un"t de 8edere lin(8isti" limit*ri seri!ase1 Prin"i#ala sa "aren * "!nst* &n %a#tul "* a#eleaz* nea#*rat la "eea "e am #utea numi Eintui ia lin(8isti"*M a "itit!rului ra i!nal1 Este im#!rtant s* &n ele(em "* ! (ramati"* ta)!n!mi"* tradi i!nal* nu este numai ! (ramati"* #ar ial* &n "are sunt !mise anumite %a#te de lim4aG1 Citit!rul &n "un!$tin * de "auz* nu "!ntri4uie "u %a#te n!i2 "i "u ! met!d* de !r(anizare $i !rd!nare a %a#tel!r1 Per%!rman a sa #!ate %i "ara"terizat* #e dre#t "u89nt "a ! "!nstru" ie2 "9tu$i de #u in 4anal*2 a unei te!rii1 A#titudinile #e "are le rele8* "!nstituie ! te!rie im#li"at* a lim4ii &nsu$ite2 te!rie "are #rezi"e stru"tura (ramati"al* a %ie"*rui element dintrH! "las* in%init* de e8enimente %izi"e #!ten iale2 "a $i "!ndi iile &ntre4uin *rii ade"8ate a %ie"*rui asemenea e8eniment1 3ine&n eles2 "itit!rul nu este del!" "!n$tient de "eea "e a %*"ut sau de m!dul &n "are a %*"ut "eea "e a %*"ut1 Pentru "el "e studiaz* #si'!l!(ia uman*2 a"est %a#t nu %a"e de"9t s* s#!reas"* interesul $i &nsemn*tatea #r!"esului de &nsu$ire a unei lim4i1 51116 Cu s9r(uin * $i a#li"a ie2 un adult inteli(ent #!ate %!l!si ! (ramati"* tradi i!nal* s#re aH$i &nsu$i &ntrH! m*sur* sau alta ! lim4* n!u*1 Un "!#il este &n stare s*H$i &nsu$eas"* la #er%e" ie ! lim4* "u mult mai mult* u$urin * $i %*r* ! instru" ie s#e"ial* &n a"est sens1 Sim#lul "!nta"t "u lim4a res#e"ti8* &n de"ursul unui inter8al de tim# nu #rea &ndelun(at #are s* "!nstituie t!t "e este ne"esar unui "!#il n!rmal "a s* aGun(* s* st*#9neas"* lim4a &n "auz*1 >ntrHade8*r2 "!n"e# ia du#* "are "!#ilul ar a8ea ne8!ie2 "a s*H$i dez8!lte a#titudinile sale lin(8isti"e2 de ! instru" ie $i &ndrumare atente sau de ! !rd!nare atent* a E"!ntin(en el!r "u r!l de &nt*rireM 5indi%erent "e &nseamn* a"easta6 nu #are &ntemeiat*L 51116 Este de la sine &n eles "* e)#li"area m!dului &n "are un "!#il ne&n8* at de nimeni &$i #!ate &nsu$i #e de#lin ! anumit* lim4* este ! #r!4lem* mult mai "!m#le)* si mult mai im#!rtant* de"9t #r!4lema

C:

&n ele(erii a#titudinii unui adult inteli(ent de a &n8* a "e8a des#re ! a d!ua lim4* #e 4aza unei (ramati"i 4ine "!nstruite1 C!#ilul "are nu a &n8* at &n"* ni"i ! lim4* este un sistem %izi" ale "*rui "ara"teristi"i sunt #9n* &n #rezent ne"un!s"ute1 E8ident2 "!#ilul nu este ada#tat s#e"ial #entru &n8* area unei anumite lim4i1 >ntrH! "!munitate de lim4* en(lez*2 "!#ilul 8a &n8* a en(lezaL &ntrH! "!munitate "are 8!r4e$te lim4a "'inez*2 el 8a aGun(e t!t at9t de u$!r s* 8!r4eas"* $i s* &n elea(* "'ineza1 Un !4ie"ti8 rez!na4il2 de$i &n"* (reu de atins2 al lin(8isti"ii $i #si'!l!(iei ar %i "!nstruirea unui dis#!ziti8 "a#a4il s* re#r!du"* a"easta #er%!rman * sau "el #u in unele as#e"te ale ei1 Ca#a"it* ile lin(8isti"e ale 8!r4it!rului matur #!t %i "ara"terizate #ar ial #rin "eea "e am numi ! E(ramati"* %!rmalizat*M a lim4ii %!l!site de el1 >n "ele "e urmeaz* 8!i "!nsidera numai a"este as#e"te2 "are "ad &n "!m#eten a lin(8isti"ii1 Cu a"east* limitare2 am #utea &n"er"a s* "!nstruim un dis#!ziti8 de %!rma+ 5.6 enun uri ale lim4ii L (ramati"a %!rmalizat* a lim4ii L Dis#!ziti8ul re#rezint* ! %un" ie "are a#li"* ! mul ime de enun uri !4ser8ate &n (ramati"a %!rmalizat* a lim4ii &n "are a"este enun uri "!nstituie un e$anti!n1 A89nd "a intrare ! mul ime su%i"ient de mare $i de re#rezentati8* de enun uri dintrH! lim4* !are"are 5en(leza2 "'ineza et"162 dis#!ziti8ul 5.6 ar da la ie$ire ! (ramati"* %!rmalizat* a a"elei lim4i1 Des"rierea a"estui dis#!ziti8 ar re#rezenta de"i ! i#!tez* "u #ri8ire la %a"ult* ile mintale &nn*s"ute #e "are "!#ilul le #une &n G!" atun"i "9nd &n8a * ! lim4*1 N!am C'!msSU2 @odele explicati/e n ling/istic 5.@C<62 &n 8!l1 :ogica tiinei, 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@?:2 ##1 /0/H/0?1 <@1 =ucleul *ix este re.ultatul necesar al construciilor proprii inteligenei sen.oriomotorii, anterioar lim$aDului. Cin"ize"i de ani de e)#erien e neHau &n8* at "* nu e)ist* "un!$tin e rezultate dintrH! sim#l* &nre(istrare de !4ser8a ii2 %*r* ! stru"turare dat!rat* a"ti8it* ii su4ie"tului1 Dar nu e)ist*2 la !m2 ni"i stru"turi "!(niti8e a priori sau &nn*s"uteL numai %un" i!narea inteli(en ei este ereditar* $i nu "reeaz* stru"turi de"9t #rintrH! !r(anizare de a" iuni su""esi8e e)er"itate asu#ra !4ie"tel!r1 Rezult* din a"easta "* ! e#istem!l!(ie "!n%!rm* datel!r #si'!(enezei nu ar #utea %i ni"i em#irist*2 ni"i #re%!rmist* ]inneist*^L ea nu #!ate "!nsta de"9t &ntrHun "!nstru"ti8ism2 "u ela4!rare "!ntinu* de !#era ii $i de stru"turi n!i1 Pr!4lema "entral* este atun"i de a &n ele(e "um se e%e"tueaz* ast%el de "rea ii $i de "e2 rezult9nd din ele "!nstru" ii ne#redeterminate2 ele #!t s* de8in* #e #ar"urs l!(i" ne"esare1 51116

C.

Ceea "e innei$tii #ar s* uite &n m!d sur#rinz*t!r este "* e)ist* un me"anism t!t at9t de (eneral "a $i ereditatea $i "are "'iar ! "!mand* &ntrHun sens+ aut!re(larea2 "are G!a"* un r!l la t!ate s"*rile2 &n"* de la (en!m2 $i un r!l "u at9t mai im#!rtant2 "u "9t te a#r!#ii de ni8elurile su#eri!are $i de "!m#!rtament1 Aut!re(larea2 ale "*rei r*d*"ini sunt e8ident !r(ani"e2 este2 ast%el2 "!mun* #r!"esel!r 8itale $i mintale $i a" iunile sale au2 &n #lus2 marele a8antaG de a %i dire"t "!ntr!la4ileL de"i2 &n a"east* dire" ie $i nu d!ar &n ereditate tre4uie "*utat* e)#li"a ia 4i!l!(i"* a "!nstru" iil!r "!(niti8e2 "u at9t mai mult "u "9t2 #rin G!"ul re(l*ril!r de re(l*ri2 aut!re(larea este2 "'iar #rin natura sa2 eminamente "!nstru"ti8ist* 5$i diale"ti"*61 >n a"est %el se &n ele(e de "e2 de$i sim#atiz9nd #e de#lin "u as#e"tele trans%!rma i!nale ale d!"trinei lui N1 C'!msSU2 nu #utem a""e#ta i#!teza Enu"leului %i) &nn*s"utM1 A"easta din d!u* m!ti8e1 Primul este "*2 din #un"t de 8edere 4i!l!(i"2 a"east* muta ie #r!#rie s#e"iei umane ar %i ine)#li"a4il*+ nu 8edem &n ni"i un %el de "e 'azardul muta iil!r %a"e %iin a uman* a#t* Es* &n8e eM un lim4aG arti"ulat $i2 da"* ar tre4ui s*Hi atri4uim #e deasu#ra inneitatea unei stru"turi lin(8isti"e ra i!nale2 ar &nsemna s* ! de8al!riz*m2 su#un9ndH! #e ea &ns*$i la ast%el de 'azarduri 511161 Al d!ilea m!ti8 al n!stru este "* Enu"leul %i) &nn*s"utM $iHar #*stra t!ate 8irtu ile de Enu"leu2 %i)M da"* nu ar %i &nn*s"ut2 "i ar "!nstitui rezultatul Ene"esarM al "!nstru" iil!r #r!#rii inteli(en ei senz!ri!m!t!rii2 anteri!ar* lim4aGului $i "are rezult* din aut!re(l*rile !r(ani"e $i "!m#!rtamentale "are determin* a"east* e#i(enez*1 T!"mai a"east* e)#li"a ie a Enu"leului %i)M ne&nn*s"ut2 "i #r!dus de inteli(en a senz!ri!m!t!rie 51116 arat* "* i#!teza inneit* ii este inutil* "!eren ei %rum!sului sistem al lui C'!msSU1 Pean Pia(et2 -sihogene.a cunotinelor i semni*icaia sa epistemologic, &n 6eorii ale lim$aDului. 6eorii ale n/rii. (e.$aterea dintre Jean -iaget i =oam 8homsBK 5.@D<62 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@DD2 #1 @@ $i ##1 .:DH .:@1 3&. =ucleul *ix este determinat genetic (nnscut). Pean Pia(et %!rmuleaz* trei #un"te de 8edere "u #ri8ire la %elul &n "are sunt &nsu$ite "un!$tin ele+ em#irism2 E#re%!rmareM 5EinneismM6 $i #r!#riul s*u E"!nstru"ti8ismM1 El "ara"terizeaz* #un"tul meu de 8edere &n m!d "!re"t2 "a ! 8arietate de EinneismM2 "a s* %!l!ses" "u8intele sale1 Mai #re"is2 studierea lim4aGului uman mHa dus la "!n8in(erea "* ! %a"ultate de lim4aG determinat* (eneti"2 "are este una din "!m#!nentele s#iritului uman2 #re"izeaz* ! anumit* "las* de E(ramati"i !mene$te a""esi4ileM1 C!#ilul &$i &nsu$e$te una din a"este (ramati"i 51116 #e 4aza datel!r limitate "areHi sunt a""esi4ile1 >n "adrul unei anumite "!munit* i lin(8isti"e2 "!#ii "u ! e)#erien * "are 8ariaz* de la "az la "az &$i &nsu$es" (ramati"i "!m#ara4il e(ale2 determinate &n mare m*sur* de datele "are le sunt a""esi4ile1 Ne #utem ima(ina ! (ramati"*2

C<

re#rezentat* mintal &ntrHun %el sau altul2 "a #e un sistem "are #re"izeaz* #r!#riet* ile %!neti"e2 sinta"ti"e $i semanti"e ale unei "lase in%inite de #r!#!zi ii #!ten iale1 C!#ilul "un!a$te lim4a ast%el determinat* #rin (ramati"a #e "are $iHa &nsu$itH!1 A"east* (ramati"* este ! re#rezentare a E"!m#eten ei sale intrinse"eM1 >n &nsu$irea lim4aGului2 "!#ilul dez8!lt*2 de asemenea2 Esisteme de #er%!rman *M #entru aH$i #une a"east* "un!a$tere &n a#li"are 5de #ild*2 strate(ii de %!rmare $i #er"e# ie61 51116 Eu a$ emite i#!teza "*2 a$a "um se &nt9m#l* &n "azul (ramati"il!r2 un sistem %i) $i (eneti" determinat "!nstr9n(e stri"t %!rmele #e "are le #!t lua a"este sisteme1 A$ mai emite ideea "* analize anal!a(e sHar #utea d!8edi %ru"tu!ase si &n #ri8in a alt!r stru"turi "!(niti8e ale !mului1 >m#!tri8a a"estei "!n"e# ii2 Pia(et !%er* d!u* ar(umente de 4az*+ 5.6 muta iile #r!#rii s#e"iei umane2 "are ar %i #utut da na$tere stru"turil!r &nn*s"ute #!stulate sunt Eine)#li"a4ile din #un"t de 8edere 4i!l!(i"ML 5<6 "eea "e #!ate %i e)#li"at #e 4aza i#!tezei stru"turil!r %i)e &nn*s"ute #!ate %i e)#li"at $i dre#t Erezultatul ]ne"esar^ al "!nstru" iil!r #r!#rii inteli(en ei senz!ri!m!t!riiM1 Ni"i unul dintre ar(umente nu mi se #are '!t*r9t!r2 &n le(*tur* "u #rimul2 nu sunt de a"!rd de"9t &n #arte1 Des%*$urarea e8!lu iei este2 %*r* &nd!ial*2 E4i!l!(i" nee)#li"at*M1 Dar nu 8*d ni"i un m!ti8 s* admit a%irma ia $i mai #erem#t!rie "!n%!rm "*reia ea este E4i!l!(i" ine)#li"a4il*M1 E)a"t a"ela$i lu"ru se #!ate s#une des#re !r(anele "!r#ului1 E8!lu ia a"est!ra este $i ea E4i!l!(i" nee)#li"at*M1 Putem2 post hoc, emite ! i#!tez* #ri8it!are la %elul &n "are ar %i #utut a8ea l!" a"east* dez8!ltare2 dar nu #utem !%eri ! te!rie "are s* e)#li"e dez8!ltarea a$a "um a a8ut l!" $i s* e)"lud* altele mai #u in "!n%!rme "u #rin"i#iile emise ai"i &n le(*tur* "u e8!lu ia !r(anismel!r1 De$i este %!arte ade8*rat "* nu a8em ni"i ! idee "um $i de "e muta ii &nt9m#l*t!are au &nzestrat s#e"ia uman* "u "a#a"itatea s#e"i%i"* de a &n8* a un lim4aG uman2 este t!t at9t de ade8*rat "* nu $tim e)a"t "um $i de "e muta ii &nt9m#l*t!are au dus la dez8!ltarea stru"turil!r #arti"ulare ale !"'iului mami%erel!r sau ale "!rte)ului "ere4ral1 De a"eea2 nu tra(em "!n"luzia "* natura de 4az* a a"est!r stru"turi la indi8idul matur este determinat* de intera" iunea "u mediul &n"!nGur*t!r2 de$i ! ast%el de intera" iune este2 %*r* ni"i ! &nd!ial*2 ne"esar* #entru de"lan$area #r!"esel!r (eneti"e determinate $i2 %ire$te2 in%luen eaz* "ara"terul !r(anel!r aGunse la maturitate1 Desi(ur2 se $tie #u in des#re des%*$urarea e8!lu iei2 dar din ne"un!a$tere este im#!si4il s* tra(em 8re! "!n"luzie1 51116 Cel deHal d!ilea ar(ument mi se #are mai im#!rtant1 Cu t!ate a"estea2 nu 8*d "are ar #utea %i 4aza "!n"luziei la "are aGun(e Pia(et1 Du#* "9te $tiu2 nu e)ist* #r!#uneri de %!nd #ri8it!are la E"!nstru" ii de inteli(en * senz!ri!m!t!rieM2 "are s* !%ere 8re! s#eran * &n e)#li"area %en!menel!r de lim4aG "are ne"esit* a"est lu"ru1 Du#* "9te $tiu2 nimi" #lauzi4il nu se a%l* la !ri(inea a"estei su(estii1 51116 Una dintre "uri!zit* ile ist!riei n!astre intele"tuale ! "!nstituie %a#tul "* stru"turile "!(niti8e dez8!ltate de mintea !meneas"* sunt2 &n (eneral2 #ri8ite

C7

$i studiate &n m!d %!arte di%erit de stru"turile !r(ani"e dez8!ltate de "!r#1 Nu e)ist* ni"i un m!ti8 "a un !m de $tiin * im#ar ial s* ad!#te a"est #un"t de 8edere1 Dim#!tri8*2 8a a4!rda sau ar tre4ui s* a4!rdeze stru"turile "!(niti8e de ti#ul lim4aGului uman !are"um &n a"ela$i m!d &n "are ar studia un !r(an2 #re"um !"'iul sau inima 511161 Pr!4a4ilitatea "a a"este "!nstru" ii de inteli(ent* senz!ri!m!t!rie s* determine "ara"terul unui !r(an mintal de ti#ul lim4aGului mi se #are la %el de #u in #lauzi4il* "a si a%irma ia "!n%!rm "*reia #r!#riet* ile %undamentale ale !"'iului $tiu "!rte)ului sau ale inimii se dez8!lt* #e a"east* 4az*1 51116 Ca $i &n "azul !r(anel!r %izi"e2 se #are "* nu e)ist* ni"i ! #!si4ilitate de e)#li"are a "ara"terului $i !ri(inii stru"turil!r mintale %undamentale &n termenii unei intera" iuni !r(anismHmediu &n"!nGur*t!r1 Or(anele mintale si !r(anele %izi"e sunt determinate2 $i unele $i altele2 de #r!#riet* i s#e"i%i"e s#e"iei $i determinate (eneti"2 de$i2 &n am4ele "azuri2 intera" iunea "u mediul &n"!nGur*t!r este ne"esar* #entru a de"lan$a #r!"esul de "re$tere #e "areHl 8a in%luen a &n "e #ri8e$te stru"turile "are se dez8!lt* $i #e "are le 8a m!dela1 N!am C'!msSU2 (espre structurile cogniti/e i e/oluia lorE un rspuns lui -iaget, &n idem, #1#1 ../H..? $i #1#1 ./.H./<1

APLICAII

.@1 Da i e)em#le de "un!a$tere em#iri"* $i "un!a$tere te!reti"* &n #si'!l!(ie1 <:1 Ce &n eles are sinta(ma+ Eatitudine a4stra"ti8* %a * de!4ie"tM la C1 G1 Pun( O 581 textul ). <.1 E)#li"a i &n "e sens n! iunea este mai a#r!#iat* de realitate de"9t #er"e# ia1 <<1 C!menta i te)tul lui S"'rNdin(er din #ers#e"ti8a dis#utei m!nismH dualism1 <71 C!menta i din #un"t de 8edere #si'!l!(i" urm*t!rul te)t+ ELumea e)tern* "alitati8*2 a$a "um este a%irmat* de sim uri2 nu e)ist* inde#endent de un su4ie"t sensi4ilM 5C!nstantin Ant!niade61 </1 C!menta i e)#erimentul "are e8iden iaz* e)isten a E#etei !ar4eM $i #e "el "u !"'elarii "u lentile in8ersate1 <01 Da i e)em#le de #er"e# ii $i ar*ta i &n "e m!d inter8ine e)#erien a anteri!ar*1

C/

<C1 G*si i sau %!rmula i "!nte)te &n "are termenul En! iuneM a#are "u sensul de Et!talitate de Gude"* i des#re un !4ie"t datM 581 in"lusi8 &n te)tele din a"east* lu"rare61 <?1 Care este #un"tul de 8edere aX lui C1 G1 Pun( des#re ra#!rtul dintre n! iune 5"!n"e#t6 $i Gude"at* O <D1 Da i e)em#le de &n ele(ere l!(i"* "!m#let* $i de &n ele(ere #si'i"* din a"ti8itatea d8s1 de &n8* are1 <@1 C!menta i urm*t!area a%irma ie+ EPremisa (l!4al* a #r!"esului de &n ele(ere "!nst* &n sistemul de "un!$tin e de "are dis#une su4ie"tulM 5P1 P!#es"u H Ne8eanu61 7:1 C!m#ara i mem!ria uman* "u mem!ria unui "!m#uter2 din #un"t de 8edere "antitati8 $i din #un"t de 8edere "alitati81 7.1 C!menta i urm*t!arele te)te+ ELim4aGul $i (9ndirea sunt inse#ara4ile $i ! 4!al* a lim4aGului este2 #rin urmare2 a"ela$i lu"ru "u ! 4!al* a (9ndiriiM 5F1 Ma) M`ler6L EG9ndirea nu #!ate %i redus* la lim4aG2 dar ni"i nu #!ate %i #r!dus* %*r* lim4aG1 Ea se i8e$te $i se des%*$!ar* &n $i #rin lim4aGM 5H1 Jald61 7<1 Ce #utem re#li"a "el!r "are s#un+ E$tiu des#re "e este 8!r4a2 dar nu #!t e)#rima a"easta &n "u8inteMO 771 >n "e sens %!l!se$te Pa\ues M!n!d termenul En! iuneM2 atun"i "9nd dis"ut* des#re "a#a"itatea animalel!r de a re"un!a$te %i(uri (e!metri"eO 581 textul 2!). 7/1 E)#li"a i ar(umentele #rin "are P1 M!n!d sus ine "* &nsu$irea #rimar* a lim4aGului este #r!(ramat* &n dez8!ltarea e#i(ene"ti"* a "reierului1 Ce &n eles are ai"i termenul E#r!(ramatM O 701 E)amina i "!m#arati8 te)tele <? $i <D1 Care dintre ar(umentele $i "!ntraar(umentele #rezentate &n a"este te)te 8i se #ar mai "!n8in(*t!are O Pusti%i"a i r*s#unsul1 7C1 C!n"e# ia lui C'!msSU este mai a#r!#iat* de m!nism sau de dualism O Pusti%i"a i r*s#unsul1 7?1 E)#li"a i de "e at9t EinneismulM lui C'!msSU2 "9t $i E"!nstru"ti8ismulM lui Pia(et se !#un em#irismului1 7D1 >m#reGurarea "*2 atun"i "9nd emis%era "ere4ral* st9n(* su%er* leziuni &ntrH! %az* #re"!"e2 8!r4irea se #!ate dez8!lta &n emis%era drea#t* #!ate %i in8!"at* &n s#riGinul "!n"e# iei inneiste sau al "elei "!nstru"ti8iste O Ar(umenta i r*s#unsul1 7@1 Cazurile E"!#iil!rHlu#iM "are nu mai sunt "a#a4ili s* %!l!seas"* lim4aGul !menes"2 #re"um $i %a#tul "* un "!#il n!rmal %a"e $i (re$eli &n #r!"esul de &nsu$ire #rimar* a lim4aGului #!t %i in8!"ate "a !4ie" ii la adresa "!n"e# iei lui C'!msSU O Pusti%i"a i r*s#unsul1

C0

TEME DE ESEURI

*. +. ,. -.

Re%le"tarea senz!rial* a realit* ii e)terne1 N! iunea $i Gude"ata1 G9ndire $i lim4aG1 >nn*s"ut /ersus d!49ndit1

:& PERSOANA

CC

E& In"#v#"; pers$an; pers$na!#tate .1 C1 R*dules"uHM!tru+ Via a $i indi8idualitatea sunt nedes#*r ite1 <1 C1 G1 Pun(+ Pers!nalitatea nu este uni"*L uni"* este numai indi8idualitatea #ers!nalit* ii1 71 L1 8!n 3ertalan%%U+ Or(anism $i #ers!nalitate1 /1 G1 J1 All#!rt+ Prin"i#ala "ara"teristi"* a !mului este indi8idualitatea sa1 01 G1 J1 All#!rt+ Or(anizarea 8ie ii indi8iduale este un %a#t #rin"i#al al naturii umane1 C1 E1 M!unier+ Pers!ana este sin(ura realitate #e "are ! "un!a$tem $i #e "are ! %*urim &n a"ela$i tim# din interi!r1 ?1 P1 H1 C'1 de LauVe+ Indi8id2 #ers!an* $i #ers!nalitate1 F& Eu; +$n/t##n; pers$na!#tater D1 C1 R*dules"uHM!tru + Nu #!ate s* e)iste ! #ers!nalitate %*r* "!n$tiin a eului1 @1 R*dules"uHM!tru + Eul nu se "!n%und* "u "!n$tiin a &ntrea(*1 .:1 C1 G1 Pun(+ Fen!menul #ers!nalit* ii &n t!talitatea sa nu "!in"ide "u eul1 ..1 E1 M!unier+ Li4ertatea interi!ar*1 .<1 G'1 Enes"u+ Psi'!l!(i"2 un !m este li4er "9nd "!n"e#tul s*u de li4ertate este satis%*"ut1 '& Eu /# +e#!a!# .71 E1 Fr!mm + Ne"esitatea de a sta4ili ra#!rturi "u "eilal i este indis#ensa4il* #entru s*n*tatea mental*1 ./1 E1 M!unier + Pers!ana nu e)ist* de"9t %a * de altul1 .01 P1 H1 C'1 de LauVe + Via a #ers!nal* $i 8ia a s!"ial* sunt "ei d!i #!li ai unui "!ntinuum .C1 M1 L*z*res"u+ Re eaua s!"ial* de%ine$te2 #9n* la un #un"t2 #ers!ana1 .?1 M1 L*z*res"u+ Dra(!stea &m#linit* "!ndu"e la ! situa ie &n "are %ie"are e distin"t de "el*lalt $i t!tu$i identi" "u "el*lalt1 D& I"ent#tatea pers$ane#

C?

.D1 M1 L*z*res"u+ Psi'ismul uman "!n$tient se &nr*d*"ineaz* &n "!r#2 se identi%i"* #9n* la un #un"t "u a"esta1 .@1 M1 L*z*res"u + E)tinderile eului1 <:1 M1 L*z*res"u + Ra#!rturile inter#ers!nale $i dia(rama intimH#u4li"1 <.1 M1 L*z*res"u + Du#li"itatea e)isten ei #ers!nale1 <<1 M1 L*z*res"u+ Identitatea #ers!anei $i numele #r!#riu1 <71 M1 L*z*res"u + Pers!ana "!n$tient* este un EunuHmulti#luF1 </1 M1 L*z*res"u+ Cer"urile "!n"entri"e ale tr*iril!r $i Gude"*rii "!n$tiin ei m!rale <01 I1 D1 G'erea+ Eul de a"um ar %i a"ela$i "u "el al tre"utului2 de!are"e mem!ria #!ate2 &ntrHun %el2 s* realizeze din n!u a"el tre"ut $i s*Hl sudeze "u #rezentul1 <C1 Q1 P!##er+ Identitatea #ers!nal*2 identitatea eului $i identitatea "!r#!ral*1 <?1 G1 J1 All#!rt+ Identitatea eului "!ntinu*2 "'iar da"* $tim "* restul #ers!nalit* ii n!astre sHa s"'im4at1 <D1 Q1 R1 P!##er+ Mult din "eea "e "!ntri4uie la "!ntinuitatea tem#!ral* a eului #are a %i in"!n$tient1 <@1 M1 L*z*res"u+ C!ntinua #!8este $i relatare de "*tre sine2 des#re sine2 este unul din su#!rturile maG!re ale identit* ii #ers!anei1

CD

INTRODUCERE

4. 0ndi/id, persoan, personalitate &n teatrul anti" (re"2 termenul prosopeion desemna mas"a a"t!rului1 Termenul a %!st tradus &n latina "lasi"* #rin persona, #rin "are se &n ele(ea nu numai mas"a2 "i $i a"t!rul "are o #urta2 lu9nd ast%el "'i#ul unui #ers!naG1 >n se"!lul al VlHlea 3!et'ius de%inea persona, #ers!ana2 "a Esu4stan a indi8idual* de natur* ra i!nal*M2 iar d!u* se"!le mai t9rziu S%1 l!an Damas"'in a%irma+ EPers!ana este su4ie"tul "are se mani%est* el &nsu$i #rin lu"r*rile si #r!#riet* ile sale2 "a distin"t de alte %iin e de a"eea$i natur*M1 Am4ii aut!ri e8iden iau "* ! #ers!an* este ! indi8idualitate "u #r!#riet* i s#e"i%i"e2 "are ! distin( de alte indi8idualit* i de a"eea$i natur*1 Este #re%i(urat* ast%el "!n"e# ia "!ntem#!ran* "!n%!rm "*reia2 s#re de!se4ire de %en!menele me"ani"e2 termi"e2 ele"tri"e et"12 %en!menele 8ie ii $i %en!menele #si'i"e e)ist* $i se mani%est* numai &n entit* i indi8idualizate "u #r!#riet* i de sistem+ !r(anismele $i2 res#e"ti82 #ers!nalit* ile (textele l, 2, 3), un sistem %iind Eun "!m#le) de elemente a%late &n intera" iune2 a"este intera" iuni a89nd un "ara"ter !r(anizat 5nealet!riu6M<:1 A$adar2 de$i anumite tr*s*turi "!mune "!n%er* s#e"iei umane ! uni%!rmitate relati8*2 se #!ate s#une "* #rin"i#ala "ara"teristi"* a !mului este indi8idualitatea sa (textul 4). Din a"east* #ers#e"ti8* a#are ! #r!4lem* e#istem!l!(i"* #ri8ind #!si4ilitatea "!nstituirii unei $tiin e des#re #ers!an* $i2 mai (eneral2 a "!nstituirii #si'!l!(iei "a $tiin *1 >ntrH! &ndelun(at* tradi ie ini iat* de Arist!tel se "!nsidera "* $tiin a este numai a uni8ersalului2 &n sensul "* !ri"e $tiin * "areH$i merit* numele tre4uie s* "!nstea din le(i "u "ara"ter ne"esar $i uni8ersal &n ra#!rt "u d!meniul s*u de studiuL des#re indi8idual nu se #!ate %a"e $tiin *2 "i numai ist!rie2 art* sau sim#l* 4i!(ra%ie1 >ntru"9t !ri"e #ers!an* este ! indi8idualitate uni"*2 ! $tiin * des#re #ers!an* este im#!si4il*1 Tradi ia men i!nat* a %!st
2.

LudVi( 8!n 3ertalan%%U2 6eoria general a sistemelor i aplicarea ei n psihologie 5.@CD62 &n 8!l1 8unoaterea *Saptului social, 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@?<2 #1 7/71

C@

"!ntestat* &n mediul $tiin i%i" $i %il!s!%i" (erman de la s%9r$itul se"!lului al AlAH lea2 "9nd sHa #r!#us e)tinderea s%erei n! iunii de $tiin *1 Ast%el2 Helm'!ltz "lasi%i"a $tiin ele du#* "riteriul d!meniului &n+ $tiin e ale naturii (=atur+issenscha*ten) $i $tiin e ale s#iritului (Qeistes+issenscha*ten), &ntre a"estea din urm* %iind "!nsiderate ist!ria2 s!"i!l!(ia2 eti"a2 esteti"a2 dis"i#linele %il!l!(i"e $i "ele Guridi"e1 J1 Dilt'eU sus inea "* $tiin el!r naturii le este #r!#rie e)#li"a ia 57rBlTren6 %a#tel!r #e 4aza le(il!r2 &n tim# "e met!da "ara"teristi"* #entru $tiin ele s#iritului este &n ele(erea 5Nerstehen6 sensului a" iunil!r !mene$ti2 a %a#tel!r de "ultur* et"1 #rin su4sumarea a"est!ra la e)#erien a #ers!nal* a su4ie"tului "un!s"*t!r1 J1 Jindel4and "lasi%i"a $tiin ele du#* "riteriul s"!#ului urm*rit &n+ $tiin e n!m!teti"e2 al "*r!r s"!# este %!rmularea de le(i $i $tiin e idi!(ra%i"e2 "are urm*res" des"rierea a "eea "e este indi8idual<.1 >n ra#!rt "u a"este "lasi%i"*ri se "!nsidera sau "* #si'!l!(ia are ! #!zi ie intermediar* &ntre $tiin ele naturii $i "ele ale s#iritului2 sau "* ar %i 8!r4a des#re d!u* #si'!l!(ii distin"te+ ! #si'!l!(ie n!m!teti"* a E(eneralit* il!rM $i ! #si'!l!(ie idi!(ra%i"* a Eindi8idualit* il!rM1 O tentati8* "!ntem#!ran* de a s!lu i!na a"east* #r!4lem* e#istem!l!(i"* din #ers#e"ti8a te!riei sistemel!r a %!st &ntre#rins* de #si'!l!(ul ameri"an G!rd!n J1 All#!rt1 Du#* All#!rt2 ! #ers!an* #!ate %i "un!s"ut* #rin "!m#ararea "ara"teristi"il!r sale "u trei ti#uri de n!rme 5standarde6+ n!rme uni8ersale2 n!rme de (ru# $i n!rme indi8iduale1 Ttiin a des#re #ers!an* este n!m!teti"*2 &n m*sura &n "are studiaz* n!rmele uni8ersale $i de (ru# $i idi!(ra%i"*2 &n m*sura &n "are studiaz* n!rmele indi8iduale2 !"u#9nd ast%el ! #!zi ie Eintermediar*M1 G1 J. All#!rt2 su4liniaz* &ns* "* uni"itatea unei #ers!ane nu tre4uie &n eleas* dre#t "eea "e r*m9ne de des"ris du#* "e "!m#!rtamentul s*u a %!st e)#li"at #rin n!rmele uni8ersale $i de (ru#2 "i "a &m#letire a "ara"teristi"il!r s#e"iei umane $i a "el!r "!mune (ru#ului din "are %a"e #arte &ntrHun sistem s#e"i%i" uni"1 Or(anizarea de ti# sistemi" a 8ie ii indi8iduale a#are ast%el "a un %a#t #rin"i#al al naturii umane (textul ). Fil!s!%ul #ers!nalist Emmanuel M!unier ar*ta "* #ers!ana nu #!ate %i "ara"terizat* satis%*"*t!r #rin suma #r!#riet* il!r "are ! %a" &n"adra4il* "a element al un!r "laseL #ers!ana nu este un E!4ie"tM "are #!ate %i "un!s"ut din e)teri!r &n"er"9nd s* %a"em a4stra" ie de (esturi $i "!m#!rtamente determinate2 "i ! realitate dinami"*2 "un!s"ut* $i &n a"ela$i tim# "!nstruit* din interi!r (textul !). Te!reti"2 %iin a uman* #!ate %i t!tu$i "!nsiderat* din trei #ers#e"ti8e+ "a indi8id2 #ers!an* sau #ers!nalitate1 A "!nsidera un !m "a indi8id &nseamn* a e8iden ia a"ele tr*s*turi "are &l determin* "a element al un!r "lase "!nstituite du#* di%erite "riterii+ s!"i!#r!%esi!nale2 etni"e2 #!liti"e2 reli(i!ase et"1L "!nsider9nd identitatea sa2 numele "are &l distin(e de "eilal i indi8izi2 ist!ria sa de 8ia * $i %a#tul "* este ! %iin * "!n$tient*2 indi8idul a#are "a #ers!an*L &n %ine2 #rin dez8!ltarea "a#a"it* il!r sale &nn*s"ute $i

21

De la termenii (re"e$ti En!m!t'etiS!sM $i Eidi!sM2 "are &nseamn* legislati/ $i2 res#e"ti82 propriu, speci*ic.

?:

d!49ndirea unei e)#erien e2 in"lusi8 intele"tuale2 indi8idul se "!nstituie &ntrH! #ers!nalitate &n ra#!rt "u 8ia a s!"ial* (textul "). 8& Eu; +$n/t##n; pers$na!#tate ENu"leulM #ers!anei "a %iin * "!n$tient* este eul s*u1 EEul2 s"rie G1 J1 All#!rt2 este "e8a de "are suntem imediat "!n$tien i1 >l "!nsider*m "a re(iunea "ald*2 "entral*2 stri"t #ers!nal* a 8ie ii n!astreM <<1 Eul d* unitate #ers!nalit* ii $i ! stru"tureaz* &n a$a m*sur* &n"9t se #!ate s#une "* nu e)ist* ! #ers!nalitate %*r* "!n$tiin a eului (textul #). Fa#tul "* suntem "!n$tien i de #r!#riul n!stru eu d!8ede$te "* eul nu se identi%i"* "u "!n$tiin a1 O alt* d!8ad* este %urnizat* de dinami"a eului $i2 res#e"ti82 a "!n$tiin ei+ &n m!mentele de tr*ire intens* a e)isten ei #ers!nale2 de #ild* atun"i "9nd ne &ndr*(!stim2 eul d!min*2 iar "9m#ul "!n$tiin ei se restr9n(e2 &n tim# "e atun"i "9nd e%e"tu*m ! a"ti8itate intele"tual*2 de #ild* rez!l8*m ! #r!4lem* de matemati"*2 eul se restr9n(e $i "!n$tiin a d!min* (textul %)23. Eul nu se identi%i"* ni"i "u #ers!nalitatea1 Du#* C1 G1 Pun(2 eul este "entrul "9m#ului "!n$tientului2 #un"tul de re%erin * al a"estuia1 Pers!nalitatea t!tal*2 pe "are Pun( ! nume$te sine, "u#rinde ! #arte "!n$tient* $i una in"!n$tient*2 ast%el &n"9t eul este %a * de sine ! #arte %a * de &ntre(1 >n "9m#ul "!n$tientului2 eul are li4ertate de 8!in *2 &n sensul de"iziei li4ere sau al sentimentului su4ie"ti8 al li4ert* ii1 A"east* li4ertate de 8!in * este limitat* at9t de ne"esit* i ale lumii e)teri!are2 "9t $i de %a#tele in"!n$tiente ale lumii interi!are2 la "are eul se ra#!rteaz* "a la un dat o$iecti/ (textul 1&). Este de remar"at "* sentimentul su4ie"ti8 al li4ert* ii2 alt%el s#us li4ertatea Einteri!ar*M2 nu de#inde &n m!d ne"esar de li4ertatea Ee)teri!ar*ML un !m se #!ate sim i li4er2 "'iar da"* nu are li4ertate e)teri!ar*2 atun"i "9nd #r!#riul s*u "!n"e#t de li4ertate2 sau "el al (ru#ului din "are %a"e #arte2 este satis%*"ut (textele 11, 12). C& Eu /# +e#!a!# Ne"esitatea de a sta4ili ra#!rturi "u "eilal i #r!8ine din s#e"i%i"ul e)isten ei umane "a e)isten * "!n$tient* $i este indis#ensa4il* #entru s*n*tatea mental*1 >n latina "lasi"* termenul alienatio semni%i"a a" iunea de &nde#*rtare din "etate a "el!r "are2 &n"*l"9nduHi le(ile2 nu se inte(rau &n traiul "!munitar1 Cel alun(at de8enea alienatus, &nstr*inat1 >n .DC@ P1 P1 Falret #r!#unea "a !ri"e 4!al* #si'i"* s* %ie numit* Ealiena ie mental*M2 "*"i 4!ala
22

G!rd!n J1 All#!rt2 5tructura i de./oltarea personalitii 5.@C.62 tradu"ere de I!ana Herseni2 3u"ure$ti2 Editura Dida"ti"* $i Peda(!(i"*2 .@@. #1 ..@1
2(

Vezi &n textul <D 5Q1 R1 P!##er6 un alt ar(ument &n %a8!area ideii "* eul nu se identi%i"* "u "!n$tiin a1

?.

#si'i"* #!ate %i "!nsiderat*2 &n (eneral2 "a un e$e" &n ra#!rturile "u "eilal i $i "u sine2 4!lna8ul %iind un EalienatM1 E)#erien a #rimar* $i %undamental* a #ers!anei este e)#erien a lui EtuM1 Fiin a uman* de8ine ! #ers!an* En!rmal*M2 e)ist* $i se "un!a$te "a un EeuM autenti" numai #rin ra#!rtarea la "el*lalt2 a"esta %iind un alter, altul2 nu un alienus, un str*in (textele 13, 14). De$i di%erite2 8ia a #ers!nal* $i 8ia a s!"ial* sunt at9t de str9ns le(ate2 &n"9t #!t %i s!"!tite dre#t e)tremit* ile unui "!ntinuu (textul, 1 ). Pers!ana este de%init*2 #9n* la un #un"t2 de Ere eaua s!"ial*M al "*rei "entru este2 re ea di%eren iat* #e ni8eluri &n %un" ie de Edistan eleM $i ra#!rturile inter#ers!nale sta4ilite (textul 1!). A"tul #lenar al "!muniunii "u "el*lalt se realizeaz* &n tr*irea dual* a dra(!stei1 >n "adrul dra(!stei &m#linite2 %ie"are este distin"t de "el*lalt $i t!tu$i2 dintrHun alt #un"t de 8edere2 %ie"are E%a"e #arte din "el*laltM2 se identi%i"* "u "el*lalt2 dra(!stea a#r!#iind #ers!anele de se) !#us #9n* la "el mai &nalt (rad al intimit* ii #rin &m4r* i$are2 s*rut $i rela ie se)ual* (textul 1"). D& I"ent#tatea pers$ane# Adesea2 "9nd d!rim s* su4liniem #rintrHun (est "* ne re%erim Ia n!i &n$ine2 la #r!#ria n!astr* #ers!an*2 ne #unem #alma "u de(etele lar( &nde#*rtate #e #ie#t1 Gestul arat* "* ne resim im eul "a %iind l!"alizat2 destul de im#re"is2 &n "!r#1 Limitele "!r#ului se#ar* un "9m# al Einteri!rit* iiM #ers!anei &n ra#!rt "u lumea e)teri!ar*2 #ers!ana identi%i"9nduHse2 #9n* la un anumit #un"t2 "u "!r#ul s*u (textul 1#). Identitatea #ers!anei se "ir"ums"rie $i #rin e)tinderile sale asu#ra Ee)teri!rit* iiM+ &m4r*"*mintea2 #!d!a4ele2 "asa2 #re"um $i alte #ers!ane (textul 1%). >n %un" ie de Ea""esulM "el!rlal i la interi!ritatea #ers!anei sau2 alt%el s#us2 la (9ndurile2 re#rezent*rile2 sentimentele2 m!ti8ele2 d!rin ele $i as#ira iile sale se #!t distin(e #atru Ez!ne "!n"entri"eM ale eului+ z!na se"retului #ers!nal2 la "are nu are nimeni a""esL ! z!n* a intimit* ii2 la "are au a""es "ei a#r!#ia iL ! z!n* a %amiliarului2 a""esi4il* "un!s"u il!r $i ! z!n* a Em*$tiiM si a EteatruluiM Gu"at &n %a a "el!rlal i (textul 2&). Fa#tul "* #ers!ana #!art* su""esi8 mai multe Em*$tiM2 adi"* G!a"* su""esi8 mai multe r!luri s!"iale2 nu tre4uie "!n%undat "u i#!"rizia1 A %i i#!"rit &nseamn* a te "!m#!rta a$a "um nu e$ti2 a %i #re%*"ut2 &n tim# "e a Gu"a un r!l s!"ial &nseamn* a te "!m#!rta2 mai mult sau mai #u in s#!ntan2 a$a "um "eilal i a$tea#t* &n m!d le(itim s* ! %a"i &ntrH! situa ie determinat* 5Pean St!etzel61 Pe de alt* #arte2 distan a #ermanent* dintre z!na se"retului #ers!nal $i "ea a m*$til!r s!"iale sus ine #!si4ilitatea du#li"it* ii En!rmaleM a e)isten ei #ers!nale2 i#!"rizia %iind ! %!rm* dist!rsi!nat* a a"estei du#li"it* i (textul 21). Du#* "um am 8*zut2 a "!nsidera un !4ie"t &n m!d a4stra"t &nseamn* aHl trata 5a te ra#!rta la el6 #rin intermediul uneia 5un!ra6 din #r!#riet* ile sale2 ne(liG9nd alte #r!#riet* i ale !4ie"tului res#e"ti81 >ntru"9t #ers!ana #!art* la un m!ment dat numai una dintre m*$tile de "are dis#une 5de #ild*2 de

?<

strident2 de %iu2 de &ndr*(!stit et"162 urmeaz* "* &n !ri"e m!ment ra#!rtarea n!astr* la "el*lalt este a4stra"t*2 #re"um $i "* &n"er"area de aHl "un!a$te din "e &n "e mai 4ine #e "el*lalt "!n ine $i tendin a "*tre ra#!rtarea "!n"ret* la #ers!ana res#e"ti8*1 Identitatea #ers!anei este determinat* $i de numele sau1 "are2 #e l9n(* asi(urarea identit* ii &n #lan s!"ial #rintrH! &nre(istrare !%i"ial*2 indi"* a#artenen a la ! %amilie2 la ! tradi ie1 Numele #!ate de8eni renume2 &n 4ine sau r*u2 #!ate %i !n!rat sau %*"ut Ede r9sM et"1 (textul 22). Identitatea #ers!anei se "!nstruie$te $i se "!ns!lideaz* $i #rin &m#reGurarea "* &n interi!ritatea sa #ers!ana Gude"* #e al ii $i se Gude"* #e sine2 e8alu9nd "!m#!rtamentele $i a" iunile "el!rlal i $i #e ale sale #rin ra#!rtare la di%erite "riterii2 #9n* la un #un"t su4sumate n!rmati8ita ii m!rale a "!le"ti8it* ii &n "are tr*ie$te1 Pude"area de sine #!ate s* du"* la un "!n%li"t "u sine &nsu$i2 "eea "e #resu#une ! dedu4lare interi!ar*2 #!si4il* dat!rit* %a#tului "* #ers!ana este un EunuHmulti#luM (textul 23). Mir"ea L*z*res"u distin(e mai multe E"er"uri "!n"entri"e ale tr*iril!r $i Gude"*rii "!n$tiin ei m!raleM+ "er"ul (riGii %a * de "el*lalt $i %a * de sine2 san" i!nat #rin re#r!$L "er"ul res#e"tului2 san" i!nat #rin ru$ineL "er"ul dat!riei $i res#!nsa4ilit* ii2 san" i!nat #rin "ul#* $i "er"ul li4ert* ii (textul 24). Pri8ind la un al4um "u %!t!(ra%ii "are sur#rind di%erite m!mente $i situa ii #rin "are am tre"ut2 #!t e)"lama+ E"9t de mult mHam s"'im4atXM1 >n #!%ida a"est!r s"'im4*ri2 nu numai $i nu &n #rimul r9nd %izi"e2 $tiu "* "el "are a#are &n %!t!(ra%ii sunt eu $i nu altul1 P!si4ilitatea de a re"un!a$te eul de a"um "a %iind identi" "u "el al tre"utului2 de$i mHam s"'im4at su4 multe as#e"te2 este dat* de mem!rie (textul 2 ), de E%undalul mnesti" al #ersisten eiM 5M1 L*z*res"u61 Cei "e su%er* de amnezie retr!(rad* &$i #ierd identitatea eului ! dat* "u mem!ria %a#tel!r #etre"ute anteri!r &m4!ln*8irii1 T!tu$i2 &n anumite "!ndi ii2 n!i suntem "a#a4ili s* re"un!a$tem #a"ientul res#e"ti8 "a %iind a"eea$i #ers!an* "u "ea de dinaintea &m4!ln*8irii2 "eea "e arat* "* identitatea "!r#!ral* #!ate %i luat* dre#t "riteriu al identit* ii #ers!anei1 A"est "riteriu2 "are %un" i!neaz* mai ales &n "ir"umstan e !4i$nuite2 nu este &ns* un "riteriu ultim1 Pe 4aza unui e)#eriment mental2 re%erit!r la trans#lantul de "reier2 Qarl P!##er arat* "* identitatea "!r#!ral* este un "riteriu al identit* ii #ers!anei numai &n m*sura &n "are atra(e du#* sine identitatea "reierului2 iar "reierul G!a"* a"est r!l numai &n #resu#unerea "* este sediul min ii2 al euluiL #rin urmare2 "riteriul ultim al identit* ii #ers!nale este identitatea "u sine a min ii2 a eului (textul 2!). Identi%i"area eului de a"um "u "el al tre"utului nu se realizeaz* at9t la ni8elul mem!riei de lun(* durat*2 "9t la ni8elul a$aHnumitei mem!rii miGl!"ii2 #rin "are le(*tura dintre tre"ut $i #rezent2 alt%el s#us "!ntinuitatea eului2 se %a"e Edin a#r!a#e &n a#r!a#eM+ ast*zi &mi adu" aminte unele din (9ndurile2 st*rile $i "!m#!rtamentele mele de ieri2 m9ine &mi 8!i adu"e aminte de "ele de ieri $i de ast*zi $1a1m1d1 (textul 2"). Este de remar"at %a#tul "* mem!ria miGl!"ie2 "ea "are asi(ur* "!ntinuitatea eului2 este "!nstituit* mai ales din dispo.iii in"!n$tiente s#re amintirea tre"utului imediat2 s#re retr*irea un!r

?7

e)#erien eL din a"est #un"t de 8edere se #!ate s#une "* eul este &n #arte in"!n$tient $i2 &n a"east* "alitate2 &n mare m*sur* dis#!zi i!nal (textul 2#). A#!i2 mem!ria este &ns! it* si s#riGinit* #ermanent de relatarea #entru al ii $i #entru sine a un!r e)#erien e #ers!nale2 relatare #rin "are #ers!ana &$i "!ntureaz* ! e)isten * de Eer!u de #!8esteM2 #re"um $i de relatarea alt!ra des#re sine (textul 2%).

TEATE

4. 0ndi/id, persoan, personalitate .1 Niaa i indi/idualitatea sunt nedesprite 1 La 4aza #ers!nalit* ii este unitatea su%leteas"*1 La 4aza unit* ii su%lete$ti este unitatea !r(ani"* material*2 indi8idualitatea1 A"easta este (eneral* $i se e)tinde a#r!a#e &n t!t d!meniul 8ie ii2 &n d!meniul 8ie ii animale &n !ri"e "az1 De la animalele uni"elulare2 #9n* la "ele mai "!m#li"ate multi"elulare2 8ia a se men ine $i se #r!#a(* &n indi8idualit* i1 Ener(ia din mani%est*rile "*ldurii2 ele"tri"it* i2 "a#ilarit* ii2 luminii et"1 ! #utem &m4u"*t* i &n "antit* i mai mari sau mai mi"iL ! #utem distri4ui "um 8!im2 %*r* "a s*Hi #ierdem natura2 %!ndul ei %iind "!nstant a"ela$iL #e "9nd ener(ia 8ie ii e)ist* numai &n %!rmele indi8iduale #e "are ea $i leHa ales sau $i le 8a ale(e2 $i nu &n altele2 %*urite de n!i du#* 8!ie1 Via a $i indi8idualitatea sunt nedes#*r ite1 Nu ne este dat s* "un!a$tem 8ia a de"9t &n indi8izi 8ie uit!ri1 O transmitere a ener(iei 8ie ii #e %ire de tele(ra%2 "um %a"em "u lumina $i "u sunetul2 este ! ut!#ie1 C!nstantin R*dules"uHM!tru2 -ersonalismul energetic 5.@<?62 &n C1 R*dules"uHM!tru2 -ersonalismul energetic i alte scrieri, 3u"ure$ti2 Editura Emines"u2 .@D/2 ##1 0D?H0DD1 <1 -ersonalitatea nu este unicE unic este numai indi/idualitatea personalitaii1 Si(ur "* t! i !amenii sunt e(ali &ntre ei2 "*"i alt%el nu ar #utea %i su#u$i a"el!ra$i iluzii2 iar su4stratul su%letes" #e "are se &ntemeiaz* "!n$tiin a

?/

indi8idual* este desi(ur #retutindeni a"ela$i2 "*"i alt%el !amenii nu sHar #utea &n ele(e &ntre ei1 Ast%el &n"9t2 ni"i &n a"est sens2 #ers!nalitatea $i al"*tuirea sa #si'i"* "ara"teristi"* nu sunt "e8a uni" $i ire#eta4il &n %elul l!r1 Uni"* &n %elul ei este numai indi/idualitatea personalitii, "a !ri"e alt* indi8idualitate1 51116 >ntru"9t %ie"are indi8id are le(ea 8ie ii sale2 &nn*s"ut* lui2 %ie"are are2 te!reti"2 #!si4ilitatea s* urmeze2 &nainte de t!ate2 a"east* le(e $i s* de8in* ast%el ! #ers!nalitate2 adi"* s*H$i atin(* de#lin*tatea1 Dar "um 8iul e)ist* numai su4 %!rma unit* il!r 8ii2 adi"* a indi8izil!r2 le(ea 8ie ii tinde &nt!tdeauna2 #9n* la urm*2 s#re ! /ia trit indi/idual. De$i #si'ismul !4ie"ti82 #e "are2 &n %!nd2 nuHl #utem (9ndi alt%el de"9t "a #e un dat uni8ersal $i uni%!rm2 "!nstituie ! #remis* #si'i"* identi"* #entru t! i !amenii2 el tre4uie2 de &ndat* "e 8rea s* se mani%este2 s* se indi8idualizeze2 "*"i nu are ni"i ! alt* "ale de ales de"9t "ea a e)#rim*rii #rintrHun indi8id #arti"ular1 Carl Gusta8 Pun(2 (espre *ormarea personalitii 5.@7/62 tradu"ere de Suzana H!lan2 &n C1 G1 Pun(2 -uterea su*letului. 4ntologie, 8!l1 III2 3u"ure$ti2 Editura Anima2 .@@/2 ##1 <CH<?1 71 1rganism i personalitate1 >n !#!zi ie "u %!r e %izi"e "um sunt (ra8ita ia sau ele"tri"itatea2 %en!menele 8ie ii e)ist* numai &n "adrul un!r entiti indi/iduali.ate, numite !r(anisme1 Ori"e !r(anism este un sistem2 adi"* ! !r(anizare dinami"* a un!r #*r i $i #r!"ese a%late &n intera" iune re"i#r!"*2 &n m!d similar2 %en!menele #si'!l!(i"e se mani%est* numai &n entit* i indi8idualizate2 "are2 "9nd este 8!r4a des#re !m2 sunt numite #ers!nalit* i1 EIndi%erent "e este ! #ers!nalitate2 ea #rezint* &n !ri"e "az #r!#riet* ile unui sistemM 5G1 All#!rt2 .@C.61 C!n"e#tul Em!larM de !r(anism #si'!%izi" "a sistem este !#us &n ele(erii !r(anismului "a un a(re(at de unit* i Em!le"ulareM2 "um sunt re%le)ele2 senza iile2 "entrii "ere4rali2 im#ulsurile2 r*s#unsurile &nt*rite2 tr*s*turile2 %a"t!rii et"1 Psi'!#at!l!(ia dem!nstreaz* "lar %a#tul "* dere(larea un!r %un" iuni mintale "!nstituie ! pertur$are de sistem, nu #ierderea un!r %un" ii dis#arate1 C'iar &n "azul un!r traume l!"alizate 5de e)em#lu2 &n "azul leziunil!r "!rti"ale62 e%e"tul %inal este deteri!rarea sistemului t!tal de a" iune2 &n s#e"ial &n ra#!rt "u %un" iile su#eri!are2 %un" ii de"i mai #re i!ase1 T!t ast%el2 sistemul are "a#a"it* i re(lat!are "!nsidera4ile 53et'e2 Las'leU2 G!ldstein et"161 LudVi( 8!n 3ertalan%%U2 6eoria general a sistemelor i aplicarea ei n psihologie 5.@CD62 &n 8!l1 8unoaterea *aptului social, 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@?<2 ##1 7/0H7/C1

?0

<1 Prin"i#ala "ara"teristi"* a !mului este indi8idualitatea sa1 -rincipala caracteristic a omului este indi/idualitatea sa. El este ! "rea ie uni"* a %!r el!r naturii1 Nu au e)istat ni"i!dat* d!i !ameni la %el $i ni"i nu 8!r e)ista1 S* ne amintim de am#rent*2 "'iar $i ea este uni"*1 T!ate $tiin ele2 in"lusi8 #si'!l!(ia2 tind s* ne(liGeze a"est %a#t %undamental al indi8idualit* ii 511161 Pe de alt* #arte2 &n 8ia a "!tidian* nu ne a%l*m &n #eri"!l s* uit*m %a#tul "* indi8idualitatea este indi"iul su#rem al naturii umane1 DeHa lun(ul &ntre(ii n!astre 8ie i "!n$tiente $i "'iar &n 8isele n!astre2 re"un!a$tem $i a8em deHa %a"e "u !ameni "a indi8izi se#ara i2 distin" i $i uni"i1 Ttim "* sHau n*s"ut $i m!r &n m!mente di%erite $i "* &n de"ursul 8ie ii &$i mani%est* stru"tura l!r s#e"i%i"*2 #r!#rie2 de tr*s*turi %izi"e $i mentale1 Ti ni"i nu ar #utea %i alt%el2 at9ta 8reme "9t ereditatea $i mediul %ie"*rei #ers!ane sunt uni"e1 51116 T!tu$i2 51116 &n"er"*m s* nu uit*m "* (enele "reeaz* #entru t! i re#rezentan ii s#e"iei Homo sapiens anumite tr*s*turi "ara"teristi"e (l!4ale "!mune1 T! i au #!stur* 8erti"al*2 d!i !"'i $i d!u* ure"'i2 m9ini $i #i"i!are2 sunt simetri"i 4ilateral 5mai mult sau mai #u in61 Ei au a"elea$i elemente "'imi"e &n "!r# $i "a#a"itatea de a sim i $i (9ndi2 de a 8!r4i $i ima(ina2 de aH si aminti $i a re#r!du"e1 E)"e# iile sunt rare1 G!rd!n J1 All#!rt2 5tructura i de./oltarea personalitii 5.@C.62 tradu"ere de I!ana Herseni2 3u"ure$ti2 Editura Dida"ti"* $i Peda(!(i"*2 3u"ure$ti2 .@@.2 ##1 .CH.?1 01 1rgani.area /ieii indi/iduale este un *apt principal al naturii umane. De$i a""e#t*m %!rmula "el!r trei serii de n!rme2 tre4uie s* ne %erim de ! "a#"an*1 A"east* a4!rdare ar #utea im#li"a &n m!d er!nat %a#tul "* indi8idul "a atare este numai ! m9n* de idi!sin"razii reziduale $i #!ate ne(liGa4ile2 un rest r*mas du#* "e am e)#li"at "ea mai mare #arte a "!m#!rtamentului s*u &n %un" ie de n!rme uni8ersale sau de (ru#1 Lu"rurile stau alt%el1 Desi(ur "* Sam are multe atri4ute "ara"teristi"e ale s#e"iei umane $i multe "are seam*n* "u ale "!n%ra il!r s*i "ulturali2 dar el le mpletete pe toate ntr,un sistem speci*ic unic. Pers!nalitatea sa nu "!n ine trei sisteme2 "i numai unul1 Indi8idualitatea nu este un sa" "u zdren e arun"ate du#* "e $tiin ele n!m!teti"e au s#us "e au a8ut de s#us1 Or(anizarea 8ie ii indi8iduale este &n #rimul r9nd2 &n ultimul r9nd $i t!t tim#ul2 un %a#t #rin"i#al al naturii umane1 G!rd!n J1 All#!rt2 idem, #1 <C1

?C

C1 -ersoana este singura realitate pe care o cunoatem i pe care o *urim n acelai timp din interior1 Pers!ana nu este un !4ie"t1 Ea este2 dim#!tri8*2 "eea "e &n %ie"are !m nu #!ate %i tratat "a un !4ie"t1 Iat*2 8e"inul meu1 El are des#re "!r#ul s*u un sentiment sin(uIar2 #e "are eu nuHl #!t &n"er"a2 dar #!t s* ; #ri8es" a"est "!r# din e)teri!r2 s*Hi e)aminez dis#!zi iile2 eredit* ile2 %!rma2 4!lile2 #e s"urt s*Hl tratez "a ! materie a "un!a$terii %izi!l!(i"e2 medi"ale et"1 El este %un" i!nar $i e)ist* un statut de %un" i!nar2 ! #si'!l!(ie de %un" i!nar #e "are ! #!t studia le(at* de "azul s*u2 de$i a"estea nu sunt el, &n &ntre(imea $i realitatea sa "!m#re'ensi8*1 El este2 de asemenea2 &n a"eea$i 1manier*2 un %ran"ez2 un 4ur('ez2 !ri un mania"2 un s!"ialist2 un "at!li" et"1 Dar nu este un 3ernard C'artier+ el e 3ernard C'artier1 Miile de maniere &n "are eu &l #!t determina "a un e)em#lar al unei "lase m* aGut* s*Hl &n ele( $i mai ales s*Hl %!l!ses"2 s* $tiu "um s* m* "!m#!rt &n m!d #ra"ti" %a * de el1 Dar a"estea nu sunt de"9t "!ntururi luate de %ie"are dat* des#re un as#e"t al e)isten ei sale1 Mii de %!t!(ra%ii "!m4inate nu sunt un !m "are um4l*2 (9nde$te $i 8rea1 51116 Nu e)ist* ai"i de"i #ietre2 ar4!ri2 animale $i #ers!ane2 "are ar %i ni$te ar4!ri m!4ili !ri animale mai 8i"lene1 Pers!ana nu este !4ie"tul "el mai minunat din lume2 un !4ie"t "e lHam "un!a$te din a%ar*2 "a $i #e "elelalte1 Ea este sin(ura realitate #e "are ! "un!a$tem $i #e "are ! %*urim &n a"ela$i tim# din interi!r1 Prezent* #este t!t2 ea nu este dat* ni"*ieri1 Cu t!ate a"estea nu ! res#in(em "a %iind ine)#li"a4il*1 O e)#erien * 4!(at* #*trunz9nd &n lume se e)#rim* #rintrH! "rea ie ne&n"etat* de situa ii2 de re(uli $i de institu ii1 Dar a"east* surs* a #ers!anei %iind nede%init*2 nimi" din "e ! e)#rim* nH! e#uizeaz*2 nimi" din "e ! "!ndi i!neaz* nu ! aser8e$te1 Nu mai mult de"9t un !4ie"t 8izi4il2 ea nu este un reziduu intern2 ! su4stan * as"uns* su4 "!m#!rtamentele n!astre2 un #rin"i#iu a4stra"t al (esturil!r n!astre "!n"rete+ a"easta ar %i &n"* ! manier* de a %i un !4ie"t !ri ! %ant!m* de !4ie"t1 Ea este ! a"ti8itate tr*it* de aut!"rea ie2 de "!muni"are $i de adeziune2 "are se sesizeaz* $i se "un!a$te &n a"tul ei "a micare de personali.are. Emmanuel M!unier2 0ntroducere *amiliar la uni/ersul personal 5.@0062 tradu"ere de Ni"!lae Fri(i!iu2 &n >iloso*ia contemporan. 1rientri i tendine, 8!l1 I2 3u"ure$ti2 Uni8ersitatea 3u"ure$ti2 Catedra de %il!s!%ie2 ##1 7::H7:<1 ?1 0ndi/id, persoan i personalitate1 Ce este indi8idulO Pe de ! #arte2 "a %iin * uman* t!tal distin"t* de mediul s*u s!"ial2 el este ! #ur* a4stra" iune2 de!are"e 8ia a sa e de ne"!n"e#ut &n a%ara !ri"*rei rela ii "u "eilal i1 Pe de alt* #arte2 redus la un sistem de rela ii2 el &$i #ierde !ri"e e)isten * #r!#rie1 N! iunea de indi8id nu este utiliza4il* de"9t #entru a desemna ! %iin * uman* a89nd ! "ara"teristi"*

??

sau mai multe2 4ine determinate2 "are #ermit situarea lui &ntrH! "ate(!rie+ s#re e)em#lu2 un1 in(iner %*"9nd #arte dintrH! #!#ula ie de in(ineri "ara"terizat* #rin l!"ul a"esteia &n "adrul "ate(!riil!r s!"i!H#r!%esi!nale1 Atun"i "9nd a"est indi8id d!49nde$te ! identitate2 un nume "are &l distin(e de t! i "eilal i2 atun"i "9nd are ! ist!rie si "a#*t* ! "!n$tiin * de sine2 "9nd &$i asum* res#!nsa4ilit* i2 el de8ine ! #ers!an*1 Prin dez8!ltarea #!si4ilit* il!r sale &nn*s"ute2 #rin d!49ndirea unei e)#erien e $i a un!r "un!$tin e din "e &n "e mai lar(i2 el se "!nstituie2 &n ra#!rt "u &ntrea(a 8ia * s!"ial* a s!"iet* ii sale2 &ntrH! #ers!nalitate1 PaulHH enrU C'!m4art de LauVe2 8ultura i puterea 5.@?062 tradu"ere de R!la Ma'ler2 3u"ure$ti2 Editura P!liti"* .@D<2 #1 C71 8& Eu; +$n/t##n; pers$na!#tate D1 =u poate s existe o personalitate *r contiina eului P!ate s* e)iste ! #ers!nalitate %*r* "!n$tiin a eului O Nu1 >nt!"mai "um &n "!nstitu ia at!mului material este ne8!ie de un element "entral "are stru"tureaz* elementele #eri%eri"e2 t!t a$a $i la #ers!nalitate1 Elementele a"esteia nu #!t sta de sine2 %*r* eul "entral "are d* unitatea $i "!ntr!lul1 Ori"9t de 4!(at* $i de %rum!s #l*m*dit* ar %i stru"tura #ers!nalit* ii2 da"* din ea ar li#si eul2 ar li#si $i 8ia a1 Unt artist #!ate Gu"a #e s"en* &n "'i# maestru un r!l de #ers!an*L #rin a"easta el nu este &ns* a"ea #ers!an*2 %iind"* nu are eul "entral al #ers!anei+ #ers!ana din r!l este de &m#rumut1 T!t ast%el $i &n G!"ul "!#ilului1 C!#ilul &m#rumut* di%erite atitudini #ers!nale2 %*r* "a s*H$i s"'im4e2 "u t!ate a"estea2 #ers!nalitatea lui real*1 C9nd "!n$tiin a eului li#se$te2 #ers!nalitatea este ! sim#l* imita ie sau este ! #l*m*deal* 4i!l!(i"* %*r* im#!rtan * #entru 8ia a su%leteas"*1 C!nstantin R*dules"uHM!tru2 idem, &n /oi. cit., #1 0C:1 @1 7ul nu se con*und cu contiina ntreag1 Eul se #r!du"e &nl*untrul "!n$tiin ei $i de8ine um %a"t!r im#!rtant &n #l*m*deala a"esteia2 dar nu se identi%i"* "u "!n$tiin a &ntrea(*1 C!n$tiin ei &i r*m9ne ! a"ti8itate $i din"!l! de eu1 Altminteri ar %i "u ne#utin * s* &n ele(em trans%!rm*rile eului1 >n ele(em trans%!rmarea eului %iind"* a8em &n "!n$tiin * $i alte elemente inde#endente de eu2 "u "are &l #utem #e a"esta "!m#ara1 51116 C!n$tiin a !meneas"*2 "a %un" ie de anti"i#a ie2 este t!tdeauna e(!"entri"*1 Ea2 ser8e$te t!tdeauna s* Gusti%i"e eul1 Nu mai #u in ade8*rat este &ns* "* ea nu se "!n%und* &ntru t!tul "u eul1 Ea &$i are le(ile sale #r!#rii du#* "are "re$te $i s"ade1 Ma)imul de intensitate a eului nu "!in"ide "u

?D

ma)imul de intensitate a "!n$tiin ei1 Sunt "azuri &n "are eul dis#are2 #e "9nd "!n$tiin a este lu"id*2 $i sunt "azuri a#!i &n "are intensi%i"area eului #r!du"e &ntune"area "!n$tiin ei1 >n m!mentele de a%e" iuni #uterni"e2 eul d!min* &n dauna "!n$tiin ei2 "are &$i str9n(e !riz!ntulL dar &n m!mentele de ad9n"ire a intui iei lu"ruril!r2 dim#!tri8*2 eul se restr9n(e #9n* "e a#r!a#e dis#are2 iar "!n$tiin a &$i mut* '!tarele la de#*rt*ri 8aste1 C!nstantin R*dules"uHM!tru2 idem, &n /ol. cit., #1 00C1

.:1 >enomenul personalitii n totalitatea sa nu coincide cu eul. Prin EeuM se &n ele(e a"el %a"t!r "!m#le) la "are se ra#!rteaz* t!ate "!n inuturile "!n$tientului2 iar &n m*sura &n "are a"esta in"lude #ers!nalitatea em#iri"* &n s%era sa2 euHl este su4ie"tul tutur!r a"tel!r #ers!nale ale "!n$tientului1 Ra#!rtarea unui "!n inut #si'i" la eu re#rezint* "riteriul "!n$tiin ei a"estuia2 de!are"e ni"i un "!n inut nu este "!n$tient2 da"* nu este re#rezentat unui su4ie"t1 51116 Fen!menul #ers!nalit* ii &n t!talitatea sa nu "!in"ide2 &n m!d e8ident2 "u euHl2 adi"* numai "u #ers!nalitatea "!n$tient*2 "i "!nstituie ! entitate "e tre4uie distins* de eu1 A"east* ne"esitate a#are2 %ire$te2 numai #entru ! #si'!l!(ie "are este "!n%runtat* "u %a#tele in"!n$tientului1 Pentru a"easta &ns*2 este de "ea mai mare im#!rtan * s* %a"* ! asemenea distin" ie1 C'iar #entru #ra"ti"a Guridi"* 8a a8ea !are"are im#!rtan * da"* anumite st*ri de %a#t #si'i"e sunt "!n$tiente sau in"!n$tiente2 de #ild* &n Gude"area res#!nsa4ilit* ii1 De a"eea2 am #r!#us s* numim sine2 #ers!nalitatea t!tal* "are2 de$i nu e &n &ntre(ime sesiza4il*2 este t!tu$i #rezent*1 EuHl este #rin de%ini ie su4!rd!nat sinelui $i se ra#!rteaz* la a"esta "a #artea la &ntre(1 EuHl are2 &n d!meniul "9m#ului "!n$tientului2 li$ertatea de /oin H "um se s#une1 Cu1 a"est "!n"e#t nu m* re%er la nimi" %il!s!%i"2 "i d!ar la %a#tul #si'i" (eneral "un!s"ut al a$aHnumitei de"izii li4ere2 res#e"ti8 la sentimentul su4ie"ti8 al li4ert* ii1 Dar a$a "um li4ertatea n!astr* de 8!in * se l!8e$te de ne"esit* i ale lumii &n"!nGur*t!are2 a$a &$i (*se$te limit*ri $i din"!l! de "9m#ul "!n$tientului2 &n lumea interi!ar* su4ie"ti8*2 adi"* a"!l! unde intr* &n "!n%li"t "u %a#tele sinelui1 Du#* "um &m#reGur*rile e)teri!are ne determin* $i ne &n(r*des"2 a$a se ra#!rteaz* $i sinele la eu+ "a un dat o$iecti/, #e "are li4ertatea 8!in ei n!astre nu e &n stare s*Hl s"'im4e2 &n m!d dire"t2 "u nimi"1 Este "un!s"ut "'iar $i %a#tul "* euHl nu numai "* nu #!ate %a"e nimi" &m#!tri8a sinelui2 dar este "'iar asimilat $i &n mare m*sur* trans%!rmat "9te!dat* de #*r i de #ers!nalitate in"!n$tiente2 a%late &n "urs de dez8!ltare1 tradu"ere de Suzana H!lan2 &n C1 G1 Pun(2 -uterea su*letului. 4ntologie, 8!l1 I2 3u"ure$ti2 Editura Anima2 .@@/2 #1 .<@ $i ##1 .7<H.771

?@

..1 :i$ertatea interioar. Este ade8*rat 51116 "* li4ertatea este sursa 8ie a %iin ei $i "* un a"t nu este un a"t al !mului de"9t da"a trans%i(ureaz* datele "ele mai re4ele &n ma(ia a"estei s#!ntaneit* i1 >n a"est sens $i numai &n a"est sens !mul este &n &ntre(ime s$i &nt!tdeauna li4er din #un"t de 8edere interi!r2 da"* el 8rea1 A"easta este li4ertatea "are r*m9ne de#!rtatului "'iar &n m!mentul &n "are el #are &n"'is &n ser8itute $i umilire1 >n a"est sens se #!ate s#une "* li4ert* ile "!n"rete nu sunt indis#ensa4ile #entru e)er"itarea li4ert* ii s#irituale "are mani%est* ast%el2 &n m!mentele m*re iei2 trans"enden a sa amar* &n "!ndi iile sale de %a#t1 Emmanuel M ! u n i e r2 idem, &n /oi. cit., ##1 7<CH7<?1 .<1 -sihologic, un om este li$er cnd conceptul su de li$ertate este satis*cut. EA %i li4erM &nseamn* 5a6 a a8ea #!si4ilitatea de ale(ere &n ra#!rt "u sistemul de "!ndi ii &n "are a" i!nezi2 546 a lua de"izia &n urma unei Era i!n*riM &n ra#!rt "u anumite interese $i s"!#uri1 Li4ertatea este a$adar relati8* la #!si4ilit* ile de ale(ere #e "are le !%er* sistemul de "!ndi ii $i &n ra#!rt "u sistemul de interese1 Este ! #rim* delimitare1 Desi(ur2 #entru !m Eli4ertateM &nseamn* mai multe lu"ruri+ 5a6 li4ertate s!"ial* 5#!si4ilitate de ale(ere &n ra#!rt "u mediul s!"ial62 546 li4ertate natural* 5#!si4ilitatea de ale(ere &n ra#!rt "u "!ndi iile naturale2 5"6 li4ertate #si'i"* $i 5d6 li4ertate ra i!nal* 5li4er de #reGude"* i61 Un !m are #!si4ilitate de ale(ere s!"ial*2 dar el nu este Eeli4erat su4ie"ti8M 5de de#rinderi sau #reGude"* i6 $i de"i el Enu ale(eM 5"i mer(e liniar). -sihologic, un om se poate simi li$er chiar cnd ceilali l consider neli$erE a"easta &nseamn* "* #entru el nu #rezint* interes ! anumit* ale(ere1 Un %anati" reli(i!s este li4er s* alea(* &ntre &n"'is!are $i Eli4ertatea s!"ial*F 5s"'im49nd "!ndi iile6L el t!tu$i nu se sin"'ise$te $i aGun(e la &n"'is!are1 Tre4uie s* distin(em de"i $i E"!n"e#tul de li4ertateM pe "are un !m sau un (ru# de !ameni &l au1 -sihologic, un om este li$er cnd conceptul su de li$ertate este satis*cut. >n "!n"e# ia alt!ra el a#are &ns* neli4er1 G'e!r('e Enes"u2 >iloso*ie i logic, 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"*2 .@?72 #1 C@1 C& Eu /# +e#!a!#

D:

.71 =ecesitatea de a sta$ili raporturi cu ceilali este indispensa$il pentru sntatea mental1 Omul este smuls din "!muniunea sa #rimiti8* "u natura2 "!muniune "are "ara"terizeaz* e)istenta animal*1 >nzestrat "u ra iune $i ima(ina ie2 !mul are "!n$tiin a de a %i sin(ur $i iz!lat2 ne#utin"i!s $i ne$tiut!r1 El "un!a$te #re"aritatea na$terii $i a m!r ii sale1 Da"* !mului iHar %i im#!si4il s*H$i "reeze n!i le(*turi2 "are s* nu mai %ie re(late de instin"te2 el nu ar #utea s* &n%runte a"east* a d!ua stare1 C'iar da"* t!ate ne8!ile sale %izi!l!(i"e ar %i satis%*"ute2 el ar sim i s!litudinea $i indi8idua ia sa "a #e ! &n"'is!are din "are nu ar #utea s* s"a#e #entru aH$i #*stra e"'ili4rul1 A$adar2 alienatul este "el "are a e$uat &n a "rea ! "!muniune !are"are "u semenulL el este &ntemni at2 de$i nu se (*se$te &n s#atele (ratiil!r1 Ne"esitatea de a sta4ili ra#!rturi "u "eilal i este indis#ensa4il* #entru s*n*tatea mental*1 A"east* ne8!ie este su4ia"ent* tutur!r %en!menel!r "are re(lementeaz* rela iile intime ale !mului2 tutur!r #asiunil!r "u#rinse su4 termenul de dra(!ste luat &n sensul "el mai lar(1 Eri"' Fr!mm2 5ocietate alienat si societate sntoas, tradu"ere de Ni"!lae Fri(i!iu1 &n E1 Fr!mm2 6exte alese. 3u"ure$ti2 Editura P!liti"*2 .@D72 ##1 DDH D@1

./1 -ersoana nu exista dect *a de altul1 Prima mi$"are #rin "are se rele8* ! %iin * uman* la &n"e#utul "!#il*riei este ! mi$"are "*tre altul+ "!#ilul &ntre $ase luni $i d!u*s#reze"e luni2 ie$ind din 8ia a 8e(etati8*2 se des"!#er* &n altul2 se &n8a * "u atitudinile "!mandate de #ri8irea altuia1 A4ia mai t9rziu2 "*tre al treilea an1 8a a#*rea #rimul 8al de e(!"entrism "!n$tient1 C9nd (9ndim la ! #ers!an* suntem in%luen a i de ima(inea unei siluete1 Ne a$ez*m atun"i &n %a a #ers!anei "a &n %a a unui !4ie"t1 Dar "!r#ul meu este $i el !ri%i"iul !"'iului lar( des"'is asu#ra lumii $i eu &nsumi uitat1 Prin e)#erien a interi!ar* $i #ers!ana ne a#are "a ! #rezen * &ndre#tat* "*tre lume $i "*tre "elelalte #ers!ane2 %*r* limite2 ameste"at* &ntre ele2 &n #ers#e"ti8a uni8ersalit* ii1 Celelalte #ers!ane nu ! limiteaz*2 ele ! %a" s* e)iste $i s* "reas"*1 Nu e)ist* de"9t %a * de altul2 ea nu se "un!a$te de"9t #rin altul2 ea nu se (*se$te de"9t &n altul1 E)#erien a #rimiti8* a #ers!anei este e)#erien a #ers!anei a d!ua1 6uHul $i &n el noiHul2 #re"ede eu,l !ri "el #u in &l &ns! e$te1 >n natura material* 5$i n!i &i suntem #ar ial su#u$i6 d!mne$te e)"lusi8itatea2 %iind"* un s#a iu nu #!ate %i de d!u* !ri !"u#at1 Dar #ers!ana2 #rin mi$"area "e ! %a"e s* se nas"*2 se ex,pune. Ast%el2 ea este "!muni"a4il* #rin natur* $i ea sin(ur* este1 Tre4uie #!rnit de la a"est %a#t

D.

#rimiti81 51116 Da"* "!muni"area sl*4e$te !ri se "!ru#e2 eu m* #ierd #r!%und #e mine &nsumi+ t!ate ne4uniile sunt un e$e" al ra#!rtului "u altul H alter de8ine alienus, eu de8in la r9ndul meu str*in mie &nsumi2 alienat1 SHar #utea s#une a#r!a#e "* nu e)ist de"9t &n m*sura2 &n "are e)ist #entru altul $i2 la limit*2 a %ii &nseamn* a iu4i1 Emmanuel M!unier2 idem, &n /ol. "it12 #1 7.71 .01 Niaa personal i /iaa social sunt cei doi poli ai unui continuum 1 Aut!n!mia relati8* a #ers!anei $i %!rmarea #ers!nalit* ii nu sunt #!si4ile de"9t &n rela iile "u "eilal i $i &n ansam4lul stru"turil!r s!"iale1 >n a"est sens2 indi8idul este #uterni" le(at de un sistem de rela ii2 la "are t!tu$i nu se redu"e1 Nu e)ist* limite #re"ise &ntre 8ia a #ers!nal* $i 8ia a s!"ial*2 "are sunt "ei d!i #!li ai unui "!ntinuum1 >n #artea "entral* a a"estui "!ntinuum "ele d!u* as#e"te di%erite se "!n%und*2 dar2 la %ie"are e)tremitate2 #ers!ana $i s!"ietatea sunt t!tu$i d!u* realit* i distin"te1 E)ist* as#e"te #ers!nale $i s!"iale ale a"eleia$i as#ira ii2 dar #!ate e)ista un "!n%li"t &ntre as#ira iile unei #ers!ane $i "ele ale ansam4lului mem4ril!r unui (ru# din "are ea %a"e #arte1 PaulHHenrU C'!m4art de LauV e2 idem, ##1C7HC/1 .C1 Ieeaua social de*inete, pn la un punct, persoana. >n Gurul %ie"*rui !m se &ntinde ! Ere ea s!"ial*F de di8erse m*rimi $i "are #!ate %i &n mare m*sur* e8iden iat*1 Psi'!s!"i!l!(ii au di%eren iat ! re ea s!"ial* #rimar*2 %!rmat* din !ameni &n ra#!rt "u "are su4ie"tul se a%l* &ntrH! rela ie dire"t*2 nemiGl!"it*2 mai mult sau mai2 #u in "!nstant*L a#!i ! re ea se"undar*2 "are rezult* din le(*turile !mene$ti s#!ntane2 %ire$ti $i "!ntinue #e "are le au mem4rii re elei sale #rimareL $i2 &n s%9r$it2 un ni8el ter iar al a"estei re ele2 "!nst9nd din #ers!ane la "are su4ie"tul ar #utea a8ea2 la ne8!ie2 a""es1 Re elele s!"iale ale "el!r a#r!#ia i2 ale s! il!r2 ale "el!r "e %a" #arte dintrH! %amilie2 ale #rietenil!r $i 8e"inil!r se interse"teaz* #ar ial1 Di8er$i !ameni2 &n %un" ie de %irea l!r2 &n %un" ie de di8erse st*ri maladi8e s!mati"e sau #si'i"e2 au di8erse re ele s!"iale2 8ariat dimensi!nate "antitati8 $i "!n%i(urate "alitati81 Fa#t "e de%ine$te2 #9n* la un #un"t2 #ers!ana2 &n interi!rul re elei s!"iale a unei #ers!ane se "ir"ums"rie Ere eaua sa de su#!rt s!"ialM1 A"easta se re%er* la a"ele #ers!ane str9ns le(ate de su4ie"t "are &i a"!rd* sau &i #!t a"!rda s#riGin2 sus inere1 Se di%eren iaz* &ntre re eaua de su#!rt "!ntinuu $i re eaua de su#!rt &n situa ii de "riz* K su#!rtul EinstrumentalM2 "!nst9nd din s#riGinul a"!rdat &n rez!l8area #ra"ti"* $i e%i"ient* a un!r situa ii #r!4lemati"e2 $i su#!rtul a%e"ti82 "!nst9nd &n s#riGinul a"!rdat #rin dra(!ste2 a%e" iune2 s!lidaritate2 &n"uraGare2 #r!te" ie2 #!ten area

D<

stimei de sine K re eaua de su#!rt s!"ial "!n%i(urat* #red!minant su4ie"ti82 "!nst9nd din #ers!anele "are sunt "!nsiderate de su4ie"t "a %iinduHi a#r!#iate2 "a s#riGininduHl2 "!ntinuu sau la ne8!ie2 &n "rize2 $i re eaua de su#!rt E!4ie"ti8*M2 "ea "are realmente inter8ine sau ar inter8eni1 As#e"tul su4ie"ti8 nu este de i(n!rat 5"'iar da"* nu se "!releaz* "ert "u su#!rtul !4ie"ti862 de!are"e el &ntre ine s#eran a seu "!n8in(erea su4ie"tului &n %a#tul "* este sau 8a %i s#riGinit $i aGutat1 Mir"ea L*z*res"u2 0ntroducere in psihopatologia antropologic, Timi$!ara2 Editura Fa"la2 .@D@2 ##1 /0H/C1 .?. (ragostea mplinit conduce la o situaie n care *iecare e distinct de cellalt i totui identic cu cellalt. Fa#tul "* !mul &n %iin area sa ade8*rat*2 %ireas"* $i #lenar*2 nu este ! %iin * s!litar* iese la i8eal* #re(nant ! dat* "u tr*irea dra(!stei1 >n "adrul dra(!stei2 din"!l! de des"'iderea re"e#tant* a sim#atiei2 a rez!nan ei a%e"ti8e2 din"!l! de %urtuna 4ul8ersant* a &ndr*(!stirii $i din"!l! de ata$ament2 de atitudinea e)"lusi8ist* $i #!sesi8* "e #!ate a#*rea &n unele m!mente2 sunt #rezente 4!(* ia $i %rumuse ea iu4irii ad9n"i $i "alme2 al "*rei lim4aG este t*"erea2 &n ele(erea din #ri8iri1 51116 A"est #r!"es al dra(!stei &m#linite "!ndu"e la ! situa ie &n "adrul "*reia %ie"are din "ei d!i resimte "um r*m9ne Eel &nsu$iM2 iar "el*lalt2 de "are e le(at2 ! #ers!an* distin"t* de el2 st*#9n* #e sine $i res#e"tat*2 "u t!at* intimitatea "eHi reune$te &ntrHun t!t indi8izi4il1 Ti t!tu$i2 %ie"are este $i identi" "u "el*lalt2 Ea89nduHl #e "el*lalt &n elM2 t!t tim#ul2 #retutindeni2 "a #e ! #arte a %iin ei sale "are &l %a"e s* nu %ie ni"i!dat* sin(ur2 "areHl 4u"ur*2 &l s#riGin*2 &l &n"uraGeaz*2 &l aGut*2 &l &m4!(* e$te1 Iu4ita e de#arte2 dar ea e t!tu$i ai"i2 "u mine2 &n mine2 &i simt #rezen a #ermanent*2 8ie1 Ima(inea %iin ei iu4ite este inte(rat* &n su4ie"t nu d!ar "a ! "un!a$tere re#rezenta4il*2 "i "a #urt9nd "u ea ! #arte 8ie din realitatea altei %iin e2 "are ast%el se "ui4*re$te &n su%let $i ast%el &l %e"undeaz*1 Dra(!stea este mult mai mult de"9t sim#lu ata$ament2 sim#l* #!sesiune sau sim#l* intr!ie" ie a Eima(!uluiM "ui8a1 Ea &nt*re$te "!eziunea intern* a su4ie"tului2 %iind un #r!"es a"ti82 un %!" 8iu "are se aut!&ntre ine1 51116Dra(!stea &m#linit* 8izeaz* &n "el mai &nalt (rad intimitatea #ers!anei $i ! an(aGeaz* &n t!talitate2 "u t!at* %iin a ei2 "a &ntrHun %el de "!ntinu* re(enerare1 In #lus2 ea a#r!#ie #ers!anele de se) !#us &n G!"ul #lin de 4u"urie $i uitare al dansului2 &m4r* i$*ri2 s*rutului2 rela iei se)uale1 Mir"ea L*z*res"u2 idem2 ##1 .C7H.C/1 D& I"ent#tatea pers$ane#

D7

.D1 -sihismul uman contient se nrdcinea. n corp, se identi*ic pn la un punct cu acesta. Identitatea su4ie"tului se rele8* &n #rimul r9nd #rin "!r#!ralitatea sa1 N*s"9nduHse2 a#*r9nd #e lume ! dat* "u "!r#ul s*u 4i!l!(i"2 8iit!area #ers!an* "a#*t* deGa ! #rezen * determinat*2 ! anumit* identitate &n #lan s!"ial2 #e "are iH! asi(ur* &nre(istrarea sa !%i"ial*2 atri4uirea unui nume1 Dar a"east* identitate #rin "!r# $i nume este ini ial una e)teri!ar*2 nedu4lat* &n"* de identitatea interi!ar* a su4ie"ti8it* ii1 C!r#!ralitatea 4i!l!(i"* %a"e la &n"e#ut E"!r# "!munM "u #si'ismul 4i!l!(i" al indi8idului2 &n miGl!"ul "*ruia &n%l!re$te $i se dez8!lt* d!ar tre#tat "!n$tiin a de sine1 Pentru #ers!ana adult* #r!#riul "!r# este at9t un t!#!s al &nr*d*"in*rii sale &n lume2 "9t $i un su#!rt al #r!#riei e)isten e "!n$tiente1 El este un l!" din "are iz8!r*$te #r!#ria inten i!nalitate de ra#!rtare la lume2 #re"um $i un s#a iu #ri8ile(iat1 O data "u stru"turarea #r!(resi8* a Es"'emei "!r#!raleM2 "u re#rezentarea neur!%izi!l!(i"* &n "!rte) a limitel!r #r!#riului "!r#2 &n in%rastru"tura "!n$tiin ei de sine se di%eren iaz* un "9m# s#a ial al Einteri!rit* iiM2 "e se #!larizeaz* &n ra#!rt "u un "9m# s#a ial al Ee)teri!rit* iiM lumii1 C!r#ul #r!#riu re#rezint* realitatea s#a ial* &n "are se l!"alizeaz* 4!lile2 asu#ra "*ruia !#ereaz* "'irur(ii1 A(resiunile asu#ra interi!rit* ii a"estuia mai ales sunt re"e#tate "a un ma)im #eri"!l1 A#!i2 #ers!ana &$i resimte E&n "!r#M em! iile $i2 de asemenea2 ea &$i resimte Esu%letulM &n #ie#t2 E(9ndurileM &n "a#1 C9nd (9nde$te #r!%und2 !mul &$i "u#rinde "a#ul "u m9inile2 "9nd 8rea s*H$i aminteas"* "e8a el &$i &ndrea#t* #ri8irea &n sus2 "*ut9nd #ar"* unde8a &n "reier1 Ti desi(ur2 indi8idul resimte t!ate tr*irile sale su4ie"ti8e2 t!ate #ulsiunile2 a%e"tele2 (9ndurile $i inten iile sale "a #lasate &n H $i iz8!r9nd din H interi!ritatea su4ie"tului s*u2 "are se d!8ede$te a"um a %i una "u "ea a "!r#ului s*u1 Su%letul "!n$tient al #ers!anei este &nr*d*"inat &n #r!#riul "!r#2 El!"uie$teM &n a"est EsediuM2 este E&n"arnatM2 %a"e E"!r# "!munM "u #r!#ria "!r#!ralitate1 A89nd un "!r#2 %iind un "!r#2 su4ie"tul se resimte "a un dat !4ie"ti82 "a ! #arte "!m#!nent* a realit* ii1 El se #er"e#e #e sine "a "entr9nd ! lume #ers!nal*2 #rin "are se insereaz* &ntrH! lume mai 8ast*2 &ntrH! lume real* din "are %a"e $i el #arte &n "alitate de Erealitate !4ie"ti8*M s#e"ial*1 De alt%el2 su4ie"tul se $i #!larizeaz* a"ti8 &n ra#!rt "u a"east* lume1 Iar 8izarea $i a" iunea sa e%e"ti8* se realizeaz* t!t #rin intermediul "!r#ului2 "e a#are a"um &n "alitatea sa de instrument2 de !r(an1 Su4ie"tul in8esti('eaz* lumea e)teri!ar* #ri8indH! "u !"'ii2 as"ult9ndH! "u ure"'ile2 s"!rm!nindH! "u m9inile2 de#las9nduHse "u #i"i!arele2 mani#ul9nd instrumente "e "ule( $i a#r!#ie in%!rma ii sau #res"'im4* lumea dat*1 Ti t!t #rin instrumentalitatea "!r#ului el "!muni"* "u "eilal i !ameni2 %ie "* ! %a"e #rin mimi"* sau (esturi2 #rin 8!r4ire sau s"ris1 C!r#ul #r!#riu este miGl!"ul n!stru de mani%estare e)#resi8*2 de r!stire1 51116 C!r#ul este esen ial $i &n dra(!ste+ #rin #ri8ire2 #rin z9m4et2 #rin &m4r* i$are2 #rin ra#!rtul se)ual1 Intimitatea "!r#ului se dez8*luie d!ar "el!r a#r!#ia i su%lete$te $i se as"unde &n #u4li"2 %a * de "ei

D/

ne%amiliari1 51116Psi'ismul uman "!n$tient2 "u t!at* su4ie"ti8itatea sa2 se &nH r*d*"ineaz* de"i &n "!r#2 se identi%i"* #9n* la un #un"t "u a"esta1 Mir"ea L*z*res"u2 idem, ##1 C:HCD1 .@1 7xtinderile eului. EEulM2 &n "alitate de "entru al #ers!anei2 51116 r*m9ne t!t tim#ul un eu &n"arnat2 &nr*d*"inat &n #r!#riul "!r#1 Se #!ate s#une "* su4ie"tul este t!tuna "u a"esta1 Dar &n a"ela$i tim#2 #r!#riul "!r# Ea#ar ineM su4ie"tului1 este $i ! #!sesiune a sa1 Iar identitatea #ers!anei se "ir"ums"rie $i #rin #!sesiunile $i e)tinderile sale &n lume1 Din #ers#e"ti8* "!r#!ral* H mai #re"is din #ers#e"ti8* E"!r#!ralHs#a ial*M H tru#ul uman nu se termin* la #iele1 El se "!ntinu* &n #rimul r9nd "u &m4r*"*mintea $i #!d!a4ele1 Ti2 de asemenea2 el se e)tinde #ar ial asu#ra instrumentel!r #e "are le mani#uleaz*2 "u "are %a"e mai mult sau mai #u in E"!r# "!munM1 51116 Casa re#rezint* un alt as#e"t im#!rtant al e)tinderii &n s#a iul e)teri!r $i &n lumea uman* "!n"ret* a #r!#riei identit* i2 4azate #e #r!#ria "!r#!ralitate1 Casa este un %el de E#iele l*r(it*M "are in"lude $i #r!teGeaz* #ers!ana2 asi(ur9ndHi ! anumit* intimitate &n ra#!rt "u z!nele #u4li"e ale s#a ialit* ii antr!#!l!(i"e1 Ea este #entru !m ! m!$tenire 4i!l!(i"*2 "e8a "e ine de instin"tualitatea #rin "are s#e"ia se multi#li"*2 adun9nd &ntrH! "!n8ie uire #r!teGat* "u#lul2 #*rin ii2 "!#iii2 "lanul1 L!"uin a este un l!" al #r!te" iei2 al lini$tii $i intimit* ii2 al %amiliarit* ii $i &nr*d*"in*rii &n (enera iile #remer(*t!are1 Identitatea su4ie"tului ine si de a"east* &nr*d*"inare &n ist!ria "asei2 &n str*m!$i2 str*m!$i "e l!"uies" &n a"ela$i s#a iu &n "are indi8idul "re$te $i se %!rmeaz*2 #rin #!8e$tile des#re ei2 #rin (aleria de #!rtrete2 #rin %!t!(ra%ii2 #rin amintiri1 Ei m!deleaz* dire"t sau indire"t %irea su4ie"tului2 &i !%er* e)em#le $i ar(umente atitudinale2 "!m#!rtamentale2 &i !%er* un r!st $i un sens e)isten ial1 51116Identitatea su4ie"tului2 &n sens de delimitare2 se e)#rim* si &n ra#!rt*rile sale inter#ers!nale (ru#ale2 s!"iale1 C!n"!mitent sau "!nse"uti8 %a * de identi%i"*rile "u al ii2 de Ee)tindereaM asu#ra alt!ra #rintrHun E"!mer F re"i#r!"2 se des%*$!ar* $i un #r!"es de &nt*rire a delimit*rii #r!#rii2 de "!ns!lidare a #r!#riei identit* i2 a #r!#riului EeuM "e se "!n%runt* "u al ii2 mai mult sau mai #u in a(resi8 5tr*ind une!ri "ris#area %ri"ii62 "are intr!ie"teaz* ima(!ul "eluilalt2 stru"tur9nduHse $i am#li%i"9nduHse1 51116P9n* la un #un"t2 situa ia este similar* $i &n ra#!rt "u "!munitatea din "are su4ie"tul se &m#*rt*$e$te2 la "are el ader*2 &n "adrul unui (ru#2 el #!ate !"u#a desi(ur ! anumit* #!zi ie2 ! anumit* %un" ie1 Dar2 &n m*sura in "are su4ie"tul "!n$tient se simte s!lidar "u (ru#ul res#e"ti82 limitele sale &n"!r#!reaz* $i a"east* Ee)teri!ritateM1 Da"* el este e)#ulzat din (ru# sau se des!lidarizeaz* de (ru#2 atun"i dimensi!narea sa interi!ar* se redu"e1 Fire$te2 e 8!r4a &n t!ate a"este "azuri de ata$amentul real2 resim it intens &n su4ie"ti8itate $i tradus e8ident &n "!m#!rtament1

D0

Mir"ea L*z*res"u2 idem, ##1 ?/H?C1 <:1 Iaporturile interpersonale i diagrama intim,pu$lic 1 Pers!ana2 "entrat* de identitatea eului2 re%le"t* &n interi!ritatea su4ie"ti8it* ii sale lumea e)teri!ar* de "are e le(at* $i ata$at*1 O re%le"t* $i ! stru"tureaz* du#* ! dia(ram* intimH#u4li"2 "are este ! re#li"* a a#r!#ieril!r $i de#*rt*ril!r #rin "are lumea umana e)teri!ar* se stru"tureaz* #entru su4ie"t1 >n su4ie"ti8itatea #ers!anei se #!ate distin(e ast%el ! z!n* a intimit* ii $i a se"retului #ers!nal2 la "are nu are nimeni a""es1 A"easta este $i z!na din "are iz8!r*s" intui iile2 ins#ira ia2 z!na &n "are s*l*$luie$te !ri(inalitatea %un"iar* a su4ie"tului1 Putem a#!i distin(e2 "!n"entri"2 ! z!n* t!t intim*2 la "are au a""es d!ar "ei a#r!#ia i2 "*r!ra su4ie"tul li se dest*inuie2 &n "are el are &n"redere2 "*r!ra le m*rturise$te ! #arte din se"retele sale1 Urmeaz* un "er" al %amiliarit* ii2 un d!meniu al interi!rit* ii #ers!anei "e #!ate de8eni in m!d u$!r $i %ires" a""esi4il alt!ra &n "ursul 8ie ii de zi "u zi2 &ntre "ei "un!s"u i $i !4i$nui i unul "u altul1 Ti a#!i ! z!n* e)teri!ar*2 E#u4li"*M2 ! s%er* a Em*$tiiM $i a des%*$ur*rii EteatruluiM #e "are su4ie"tul &l G!a"* &n %a a alt!ra2 mai ne"un!s"u i $i mai &nde#*rta i2 d!rind s* a#ar* &ntrHun anumit %el1 R!na intimit* ii este unul din #!lii "are men in "!eziunea su4ie"tului "!n$tient1 C9nd a"estuia i se smul( "u %!r a se"retele2 el se simte (!lit interi!r2 li#sit de ade8*rata sa identitate "eHi asi(ura un su#!rt su4ie"ti8 ultim1 Mir"ea L*z*res"u2 idem, #1 ??1 <.1 (uplicitatea existentei personale >ntre intimitatea se"retului #ers!nal2 #e "are su4ie"tul nuHl s#une nim*nui H sau d!ar "el!r intimi H $i #rezen a sa !%i"ial*2 im#ers!nal* &n 8ia a s!"ial*2 unde "!m#!rtamentul s*u e re(lat de n!rmele a"estei 8ie i #u4li"e2 de statutul $i r!lul s*u s!"ial2 de %elul &n "are s!"ietatea #retinde "a indi8izii s* se "!m#!rte &n di8erse situa ii de%inite2 e)ist* t!t tim#ul ! anumit* distan *1 A"easta este #e de ! #arte Einteri!ar*M2 #!lariz9nd #ers!ana "!n$tient* &ntre intimitate si m*$tile sale s!"iale1 Pe de alt* #arte2 ea este e)teri!ar*2 !4ie"ti8*2 rela i!nal*2 e)#rimat* &n di8erse Ea#r!#ieriM ale su4ie"tului %a * de semeni1 51116 Distan a interi!ar* $i rela i!nal* #e "are ! stru"tureaz* ra#!rtarea su4ie"tului la "!munitatea uman* sus ine #!si4ilitatea du#li"it* ii $i neautenti"it* ii e)isten ei #ers!nale1 Dat!rit* a"estei distan e nu e #!si4il "a t!t "e este &n su%let s* %ie $i &n 8er42 nu e #!si4il* autenti"itatea "!m#let*1 A"east* du#li"itate este su4sumat*2 &ntrHun m!d %ires" $i n!rmal2 sensului sinteti" #!ziti82 m!ral $i "reat!r al e)isten ei umane1 Dar du#li"itatea #!ate

DC

a#*rea $i &n %!rme dist!rsi!nate1 I#!"rizia2 reauaH"redin *2 min"iuna2 "!m#r!misul $i alte m!dalit* i ale e)isten ei du#li"itare #!t ur9 i 8ia a !mului1 Mir"ea L*z*res"u2 idem, ##1 .D:H.D.1

<<1 0dentitatea persoanei i numele propriu. Identitatea su4ie"tului mai e determinat* de numele #e "are el &l #rime$te la na$tere2 "a ! determina ie s!"ial* "e indi"* a#artenen a la ! %amilie2 s#eran ele #*rin il!r2 tradi ia1 Desi(ur2 el &$i #!ate !n!ra sau nu un nume de #resti(iu2 #!ate %a"e din numele s*u unul renumit2 &n 4ine sau r*u1 Du#* "um su4ie"tul &$i #!ate s"'im4a numele2 &n m!d !%i"ial1 Sau #!ate ad!#ta un #seud!nim2 #!ate #rimi ! #!re"l*1 C9t #ri8e$te a"tele de identitate2 a"estea de%ines"2 de asemenea2 su4ie"tul1 Ele sunt un sim4!l al 4i!(ra%iei sale2 atestate de ! instan * s!"ial* !%i"ial*1 A"este a"te dau $i ele si(uran * su4ie"tului2 #rin %a#tul "* a"esta se simte a"um #r!teGat de "*tre "ei "e leHau emis $i au (arantat #entru el1 F*r* a"te de identitate2 %*r* #a$a#!rt si 4uletin2 %*r* un nume si(ur2 su4ie"tul este du4i!s &n #lan s!"ial2 tinde s* nu mai ai4* identitate2 s* de8in* un E!ri"ineM1 Mir"ea L*z*res"u2 idem, ##1 ?7H?/1 <71 Pers!ana "!n$tient* este un EunuHmulti#luM1 Ca %iin * "!n$tient*2 su4ie"tul nu d!ar 8izeaz* realul $i &l in8este$te "u semni%i"a ii2 "i $i Gude"*1 El este ! %iin * "are Gude"* #e altul2 #e al ii $i #e sine2 lumea H Edatumul lumiiM H $i e)isten a1 Pr!"esul se &n"'eie de !4i"ei "u ! EGude"at*M sinteti"*2 "e este2 simultan2 aser8it* $i e8aluant*2 "ate(!riz9nd2 de%inind #!zi ia insului &n ra#!rt "u realitatea1 51116 Pude"9nduHse #e sine2 su4ie"tul se #!ate dezi"e #ar ial de sine1 C!n%li"tul "u sine &nsu$i #resu#une ! dedu4lare interi!ar*2 ! #artaGare a #ers!anei &n d!u* z!neL #e de ! #arte2 un d!meniu de &nr*d*"inare &n sine2 "u "are el se identi%i"* $i #e "are el &l a""e#t*2 asum9nduH$iHl &n "alitate de Eeu &nsumiM 5Ea"esta sunt eu2 "el ade8*ratM6L #e de alt* #arte2 un d!meniu de "are su4ie"tul se dezi"e #ar ial2 #e "are nuHl asimileaz* inte(ral "a #r!#riu #ers!anei sale2 "*ruia i se !#une $i #e "areHl Gude"* ne(ati82 d!rind s*Hl &nl*ture sau s*Hl s"'im4e2 &m#!tri8a "*ruia lu#t*1 A"east* dedu4lare interi!ar* e #!si4il* dat!rit* %a#tului "* #ers!ana "!n$tienta este ! realitate "!m#le)*2 un EunuHmulti#luM2 sintetiz9nd &n 22eulM s*u ! multitudine de EeuriM

D?

"are se di%eren iaz* $i se ierar'izeaz*2 arti"ul9nduHse "u instan a interi!ar* a "!muniunii2 a E%!rumului interi!rM2 $i a#!i "u instan a de (eneralitate a4stra"t* a Eesen ei umanuluiM "e st* la 4aza "!n$tiin ei m!rale1 Mir"ea L*z*res"u2 idem, ##1 /?H/@1 </1 8ercurile concentrice ale tririlor i Dudecrii contiinei morale. Primul "er" al Gude"*rii $i e)isten ei eti"e #!ate %i "!nsiderat "el al (riGii %a * de "el*lalt $i %a * de sine1 A"um E"el*laltMnu este indi%erent #entru su4ie"tL "ei d!i ni"i nu se "!n%runt* &ntrH! dis#ut* anume2 ni"i nu "!!#ereaz* #ur $i sim#lu la rez!l8area unei #r!4leme1 Ti t!tu$i2 ! ra#!rtare2 ! rela ie e)ist*2 #re"um#*nit!r unilateral*1 Su4ie"tul se re%er* la "el*lalt "u sim#atie2 &i #as* de s!arta sa2 su%er* $i se 4u"ur* &n t*"ere al*turi de a"esta2 tr*ie$te "!m#asiunea1 El se #re!"u#* de ne"azurile semenului2 se str*duie$te s* nuHi #r!8!a"e el &nsu$i su%erin e2 s* nuHi atin(* demnitatea2 s*Hi res#e"te intimitatea $i #ud!area2 s* nuHl &m#!8*reze "u #r!#riile #r!4leme1 P! i a8ea (riG* de "el*lalt &n m!d dis"ret $i de la distan *2 s#riGininduHl2 a#*r9nduHl2 #r!teG9nduHl2 mani%est9nduH i ast%el 4unul sim 2 !menia2 (ener!zitatea1 Atun"i "9nd nu #!art* de (riG* semenului s*u H %ie "* a %!st s!li"itat2 ru(at2 s%*tuit sau nu H su4ie"tului i se #!ate re#r!$a a"est lu"ru1 Re#r!$ul nu este ! #edea#s* #r!#riuHzis*2 "i un %el de mustrare2 ! adm!nestare &n ra#!rt "u ne(liGen a de a nu %i %!st destul de atent "u "el*lalt2 de a nuHl %i a8ut mereu &n 8edere &n "eea "e (9nde$ti si %a"i1 51116 EA a8ea (riG* deF are $i un sens re%le)i81 De la &n"e#ut sunt im#li"ate re"i#r!"itatea2 a$te#tarea "a $i al ii s* se #re!"u#e de su4ie"t1 Pre"um $i el &nsu$i de sine1 Adi"* s*H$i #!arte de (riG*2 s* "ulti8e arm!ni"a dez8!ltare a #r!#riului "!r#2 a #r!#riei #ers!ane $i e)isten e2 &nde#*rt9nd su%erin a2 (*sind ! 4un* a$ezare &n lume2 an(aG9nduHse H da"* #!ate H #e drumul %eri"irii1 51116 Un al d!ilea "er" al Gude"*rii eti"e este le(at de res#e"t $i san" i!nat #rin ru$ine1 A"esta &l #resu#une #e "el dint9i $iHl am#li%i"*2 asi(ur9nduHi ! stru"tur* mai %erm*2 "riterii mai #re"ise1 Res#e"tul este str9ns "!relat "u stima $i "!nsidera ia %a * de semenul n!stru2 #e "are ast%el &l estim*m2 &l e8alu*m2 &l #re uim "a #e ! %iin * 8al!ri"* si2 &n a"ela$i tim#2 ne e)#rim*m &n"rederea &n el2 s!lidaritatea1 FiinduHi de8!ta i $i s#riGininduHl din t!t su%letul2 &n m!d re%le)i82 su4ie"tul se stimeaz* $i se res#e"t*2 %ire$te2 $i #e sine2 #retinz9nd a"east* atitudine $i "el!rlal i2 &n ra#!rt "u Gusta sa 8al!are1 Stima %a * de mine &nsumi2 #e "are miH! a"!rd sin(ur $i #e "are a$te#t s* miH! "!n%irme $i "eilal i2 &mi asi(ur* &n"rederea &n mine2 "uraGul2 s#eran a $i demnitatea1 51116 Pierderea res#e"tului2 li#sa demnit* ii sunt tr*ite "a ru$ine2 dis#re sau 4lam1 Ru$inea e resim it* mai mult &n intimitatea su4ie"ti8it* ii2 determin9nd2 &n m!d se"undar2 ! retra(ere s!"ial*+ #ur si sim#lu2 nuH i mai 8ine s*Hi #ri8e$ti &n !"'i #e "eilal i2 nu mai su#!r i s* %ii #ri8it2 #ar"* Eai intra &n #*m9ntM1 Dis#re ul #!rne$te &n e(al* m*sur* dins#re interi!r $i dins#re e)teri!r1 >n

DD

#rim* i#!staz*2 el &nde#*rteaz* #ers!ana2 de8al!riz9ndH!1 >n #ers#e"ti8* su4ie"ti8*2 tr*ind dis#re ul de sine2 #ers!ana se aut!de#re"iaz*2 se "!nsider* Eun nimi"M1 51116 3lamul se des%*$!ar* mai ales &n #u4li"2 %ie "* e ini iat de al ii2 %ie de su4ie"tul &nsu$i1 El se re%er* nu at9t Xa #ierderea demnit* ii2 "9t mai ales la %a#ta rea2 la a" iunea $i e)isten a "e nu &nde#lines" 4inele2 merit9nd !#r!4iul "el!rlal i1 Un urm*t!r "er" al tr*iril!r $i Gude"*rii eti"e este !r(anizat de dat!rie $i res#!nsa4ilitate $i san" i!nat #rin "ul#*1 51116 Planul e)isten ei s!"i!H"ulturale $i "adrul rela iil!r inter#ers!nale suntL !rd!nate #rin %un" i!narea n!rmel!r $i 8al!ril!r1 Dintre n!rme2 "ele mai im#!rtante sunt a"um "ele 1Ede!nti"eM2 "are sta4iles" "eea "e este #ermis2 interzis sau !4li(at!riu1 51116 >n ra#!rt "u a"east* n!rmati8itate s!"i!H"ultural* "are2 #entru su4ie"ti8itatea "!n$tiin ei2 %un" i!neaz* E&n e)teri!rM2 se !r(anizeaz* #r!(resi8 $i &n interi!ritatea #si'ismului "!n$tient ! n!rmati8itate de!nti"* "e stru"tureaz* #r!#riile tr*iri2 #r!#riile atitudini2 an(aG*ri $i "!m#!rtamente1 51116 Omul dat!riei eti"e nu este dimensi!nat d!ar #rin res#e"tarea n!rmel!r2 "i $i #rin an(aGarea sa &ntru res#!nsa4ilitate1 Res#!nsa4ilitatea &nseamn* an(aGarea su4ie"tului &n "!m#!rtamente "u sens "!munitar $i (eneral 8al!ri"2 ast%el &n"9t2 &n %inal2 el s* #!at* Er*s#undeM2 s* #!at* Eda s!"!teal*M de inten iile $i a"tele sale2 &n %a a unei instan e "are Gude"* si san" i!neaz*1 Iar &n "azul &n "are se aGun(e la "!n"luzia "* nu a urm*rit 4inele2 el 8a %i "!nsiderat 8in!8at1 51116 Un ultim "er" al "!n$tiin ei m!rale este "el al li4ert* ii2 ni8el la "are Gude"area se s#riGin* #e un "riteriu ele ma)im* (eneralitate $i a4stra" ie2 e8ident ne"ir"umstan ial2 #e ! Ele(e m!ral*M "are in8!"* $i im#li"* Eesen a umanuluiM1 Esen * "are se rele8* &n #r!#ria e)isten *2 #arti"i#9nd la aut!"!nstru" ia ei li4er*2 la aut!determinarea identit* ii sale2 la intr!du"erea n!ului &n lume2 #ermi 9nd "a !ri"e #ers!an* autenti"* s* %ie e)em#lar* #entru &ntrea(a umanitate1 Pude"area "!n$tiin ei m!rale este ('idat* a"um de #ers!ana &ns*$i2 "a 8al!are su#rem*2 im#li"9nd 8al!rile de 4ine2 demnitate $i %eri"ire2 de sens n!eti"!H8al!ri"1 La a"est #alier2 aut!H!4li(a iile $i aut!Hinterdi" iile se su4!rd!neaz* li4ert* ii interi!are sinteti"e2 d*t*t!are de sens e)isten ial2 sus in*t!are a #r!#riei de8eniri1 Mir"ea L*z*res"u2 idem, ##1 ..DH.<<1 <01 7ul de acum ar *i acelai cu cel al trecutului, deoarece memoria poate, ntr,un *el, s reali.e.e din nou acel trecut i s,l sude.e cu pre.entul. 3ine&n eles2 se %!l!se$te une!ri termenul EeuM&n sensul de E"!r#ul meuM2 de #ild* "9nd se s#une Eeu m* a%lam ai"iML dar EeuM are mai multe semni%i"a ii2 iar n!i2 %*r* &nd!ial*2 #e "ea mai as"uns* &n"er"*m sH! %i)*m1 Cara"terele m!rale2 "a $i "ara"terele %izi"e 8ariaz* #rea mult &n "ursul2 8ie ii s#re a #utea "!nstitui identitatea #ers!nal*1

D@

R*m9ne mem!riaL ea este "ea "are a#are2 la #rima 8edere2 "a #rin"i#iu identi%i"at!r1 Eul de a"um ar %i a"ela$i "u "el al tre"utului de!are"e mem!ria #!ate2 &ntrHun %el2 s* realizeze din n!u a"el tre"ut $i s*Hl sudeze "u #rezentul1 51116 E$ti nemul umit de tine &nsu i $i & i s#ui+ Ea$ 8rea s* am un alt "ara"ter $i alte "alit* i m!rale $i %izi"eM1 P!si4ilitatea a"estei d!rin e arat* ! dat* mai2 mult inde#enden a eului2 a%irmat* adinea!ri2 %a * de s"'im4*rile s#irituale $i materiale2 %iind"* ai r*m9ne t!t tu, "u t!ate "* iHar %i &nl!"uite t!ate "ara"teristi"ile tale1 Dar s* mai #resu#unem "* ai d!ri s* %i a8ut $i ! "u t!tul alt* 8ia *2 de"i s*H i s"'im4i de!#!tri8* $i amintirile1 A"um d!rin a ta de8ine #arad!)al*2 &ntrHade8*r2 s* admitem "* d!rin a & i este &m#linit*2 "* tru#ul2 "alit* ile tale s#irituale $i amintirile sunt &nl!"uiteL dar atun"i nHar tre4ui s* mai %ii aceeai #ers!an*2 du#* "um un "u it nu mai este a"ela$i da"* &i s"'im4i m9nerul $i lama1 I i d!reai2 se #are2 ani'ilarea #r!#rie $i "rearea unui alt !m2 a "*rui s!art* nu #!ate s* te intereseze1 I!nel D1 G'erea2 7ul i lumea. 7seu de cosmogonie antropomor*ic 5.@7D62 tradu"ere din lim4a %ran"ez* de Mariana N!i"a2 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"* si En"i"l!#edi"*2 .@D/2 ##1 CH?1 <C1 0dentitatea personal, identitatea eului i identitatea corporal. Este "9t se #!ate de "lar "* identitatea $i inte(ritatea eului au ! 4az* %izi"*1 A"easta #are a %i "entrat* &n "reierul n!stru1 T!tu$i2 #utem #ierde #!r iuni "!nsidera4ile ale "reierului n!stru %*r* "a a"est %a#t s* inter%ereze "u #ers!nalitatea n!astr*1 Pe de alt* #arte2 8*t*marea inte(rit* ii n!astre mentale #are a %i &nt!tdeauna dat!rat* 8*t*m*rii "reierului sau alt!r tul4ur*ri %izi"e ale "reierului1 SHa su(erat dese!ri2 re"ent2 &n s#e"ial de "*tre StraVs!n2 "* este ! (re$eal* s* se admit* ! distin" ie &ntre "!r# $i minte "a #un"t de #le"areL ar tre4ui s* #le"*m2 mai "ur9nd2 de la #ers!ana inte(ral*1 Putem atun"i s* distin(em di%erite as#e"te sau (enuri de #r!#riet* i+ "ele "are sunt &n m!d "lar %izi"e $i "ele "are sunt #ar ial sau &n t!talitate #ers!nale sau mentale1 5P1 F1 StraVs!n Y0ndi/iduals, L!nd!n2 Met'uen2 .@0@Z d* e)em#le2 "um ar %i2 Ea "9nt*ri ./: de li8reM #entru ! #r!#rietate %izi"* a unei #ers!ane $i Ez9m4e$teM sau E(9nde$te #r!%undM #entru d!u* #r!#riet* i #ers!nale di%erite1 5111661 Pers!anele2 se s#une #e 4un* dre#tate2 #!t %i identi*icate &n a"ela$i %el &n "are identi%i"am "!r#urile %izi"e1 Ti a"easta2 se s#une2 rez!l8* #r!4lema identit* ii euril!r1 C!nsider ca %!arte atra"ti8* su(estia de a lua #ers!ana dre#t #rin"i#al*2 iar analiza sa "a minte $i "!r# dre#t ! a4stra" ie se"undar*1 51116 V!i "!nsidera a"um unele !4ie" ii la adresa te!riei lui StraVs!n $i a te!riil!r similare1

@:

&n8* *m s* distin(em &ntre "!r#uri $i min i1 5A$a "um a ar*tat &n s#e"ial Gil4ert RUle2 a"east* distin" ie nu este ! in8en ie a %il!s!%il!r1 Ea este t!t at9t de 8e"'e "a $i mem!ria umanit* ii1 5111661 >n8* *m s* distin(em &ntre #*r i ale "!r#ului n!stru "are simt $i altele 5un('ii2 #*r6 "are nu simt1 A"easta mai este &n"* ! #arte din "eea "e #utem des"rie dre#t "!n"e# ia des#re lume dez8!ltat* EnaturalM1 Dar a#!i &n8* *m des#re !#era ii "'irur(i"ale+ &n8* *m "* ne #utem des"ur"a %*r* a#endi"e2 8ezi"a 4iliar*2 #*r i din st!ma"L %*r* mem4re2 %*r* !"'iL "* ne #utem des"ur"a %*r* #r!#rii n!$tri rini"'i $i "'iar %*r* #r!#ria n!astr* inim*1 T!ate a"estea ne &n8a * "* "!r#urile n!astre sunt2 &ntrH! m*sur* sur#rinz*t!are $i "'iar $!"ant*2 e#uiza4ile1 Ti a"easta ne &n8a * "* nu #utem identi%i"a #ur $i sim#lu eurile n!astre #ers!nale "u "!r#urile n!astre1 Te!riile "!n%!rm "*r!ra sediul min ii sau al "!n$tiin ei este in "!r# sunt %!arte 8e"'i1 C'iar te!ria des#re "reier "a sediu al min ii este 8e"'e de "el #u in <0:: de ani1 Ea se !ri(ineaz* la medi"ii $i %il!s!%ii (re"i AlSmai!n 5DQ A .:6 $i Hi##!"rates ((espre $oala s*nt), #re"um si la Plat!n (6imaios // D2 ?7 D61 C!n"e# ia a"tual* #!ate %i %!rmulat* net $i !are"um $!"ant #rin i#!teza "* trans#lantul %*r* "usur al "reierului2 da"* ar %i #!si4il2 ar %i t!t una "u ! trans%erare a min ii2 a eului1 51116 Da"* a""e#t*m i#!teza trans#lanta4ilit* ii eului $i "reierului sau2 atun"i tre4uie s* renun *m la te!ria lui StraVs!n2 "!n%!rm "*reia persoana, "u #r!#riet* ile sale %izi"e 5ale &ntre(ului "!r# uman6 $i #r!#riet* ile sale #ers!nale 5"ele "u ! "!m#!nent* mental*62 tre4uie luat* "a logic #rimiti8*1 5Putem t!tu$i s* s#unem "* este psihologic #rimiti8*61 Ni"i ! ast%el de te!rie sim#l* $i natural* nu 8a %i satis%*"*t!areL "*"i "!r#ul unei #ers!ane nu mai asi(ur* 4aza in"!ntesta4il* a identit* ii sale #ers!nale1 51116 Ti da"* suntem &ntre4a i de "e2 &n "azul unui trans#lant reu$it de "reier2 neHam a$te#ta s* %ie trans#lantat* #ers!nalitatea sau "ara"terul #ers!nal $i ast%el s* %ie s"'im4at* identitatea #ers!nal* a "!r#ului2 atun"i ar %i (reu s* r*s#undem la a"east* &ntre4are %*r* s* 8!r4im des#re minte sau des#re eu $i ni"i %*r* s* 8!r4im des#re #resu#usa sa le(*tur* "u "reierul1 De asemenea2 ar tre4ui s* s#unem "* mintea este esen ial* #entru #ers!an*L $i ar tre4ui s* %a"em #redi" ia 5ar %i ! #redi" ie testa4il* &n #rin"i#iu6 "* du#* trans#lant2 #ers!ana 8a #retinde identitatea "u d!nat!rul "reierului $i "* ea 8a %i "a#a4il* s* Ed!8edeas"*M a"east* identitate 5#rin miGl!a"e #re"um "ele utilizate de Odiseu #entru aH$i d!8edi identitatea Penel!#ei61 T!ate a"estea arat* "* n!i "!nsider*m mintea $i identitatea sa "u sine "a %iind "ru"iale #entru identitatea #ers!nal*L "*"i da"* am (9ndi "u Arist!tel "* inima este sediul min ii2 neHam a$te#ta "a identitatea #ers!nal* s* &ns! eas"* inima2 mai "ur9nd de"9t "reierul1 51116 Ast%el2 &n "ir"umstan e o$inuite, #utem "!nsidera identitatea "!r#ului dre#t2 "riteriu al identit* ii #ers!anei $i al identit* ii eului1 Dar e)#erimentul n!stru mental2 trans#lantul 5"are s#er "* nu 8a %i e%e"tuat ni"i!dat* #e ! %iin * uman*62 arat* "* identitatea "!r#ului este un "riteriu numai &n m*sura &n "are atra(e du#* sine identitatea "reierulu L iar "reierul2 la r9ndul s*u2 G!a"* a"est

@.

r!l numai de!are"e n!i #resu#unem le(*tura sa "u mintea2 de!are"e n!i #resu#unem "* dat!rit* a"estei le(*turi "reierul este #urt*t!rul identit* ii "u sine a #ers!anei1 A"easta e)#li"*2 de asemenea2 de "e2 &n "azul unei #ierderi #at!l!(i"e de mem!rie2 n!i am "!nsidera identitatea "!r#ului "a su%i"ient* #entru identi%i"area #ers!anei1 Dar a"easta nu im#li"* %a#tul "* n!i a""e#t*m identitatea "!r#ului dre#t un "riteriu ultim1 Qarl R1 P!##er and P!'n C1 E""les2 6he 5el* and 0ts Grain2 S#rin(er Internati!nal2 .@??2 ##1 ..0H..D 5trad1 ns1 H D1 G161 <?1 0dentitatea eului continu, chiar dac tim c restul personalitii noastre s,a schim$at. Azi &mi amintes" unele din (9ndurile mele de ieri $i m9ine &mi 8!i aminti unele din (9ndurile mele de ieri $i de az L $i sunt si(ur "* ele sunt (9ndurile a"eleia$i #ers!ane2 ale mele1 C'iar "ine8a de !#tze"i de ani este si(ur "* e a"ela$i EeuM "a la 89rsta de trei ani2 de$i t!tul &n Gurul lui H in"lusi8 "elulele "!r#ului $i mediul s*u H sHa s"'im4at de multe !ri1 A"est sim al identit* ii eului este un %en!men uimit!r2 de!are"e s"'im4area este alt%el re(ula in8in"i4il* a "re$terii1 Fie"are e)#erien * #e "are ! a8em ne m!di%i"* "reierul2 ast%el &n"9t e im#!si4il "a ! e)#erien * identi"* s* se #r!du"* a d!ua !ar*1 Din a"east* "auz* %ie"are (9nd2 %ie"are a"t se m!di%i"* "u tim#ul1 T!tu$i identitatea eului "!ntinu*2 "'iar da"* $tim "* restul #ers!nalit* ii n!astre sHa s"'im4at1 G!rd!n J1 All#!rt2 5tructura i de./oltarea personalitii 5.@C.62 3u"ure$ti2 Editura Dida"ti"* $i Peda(!(i"*2 .@@.2 #1 .<1 <D1 Mult din "eea "e "!ntri4uie la "!ntinuitatea tem#!ral* a eului #are a %i in"!n$tientul1 Putem s#une des#re eu "*2 la %el "a $i !ri"e !r(anism 8iu2 se e)tinde deHa lun(ul unei #eri!ade de tim#2 &n mare de la na$tere la m!arte1 In tim# "e "!n$tiin a este &ntreru#t* de #eri!ade de s!mn2 n!i "!nsider*m eurile n!astre "a %iind "!ntinue1 A"easta &nseamn* "* n!i nu identi%i"*m &n m!d ne"esar eul "u "!n$tiin a+ e)ist* E#*r iM in"!n$tiente ale eului1 E)isten a un!r ast%el de #*r i nu &ntreru#e2 t!tu$i2 &n m!d n!rmal "eea "e 5su(erez eu6 "un!a$tem "u t! ii "a %iind unitatea $i "!ntinuitatea eului1 Eul sau e(!Hul a %!st adesea "!m#arat "u un ais4er(2 eul in"!n$tient %iind #artea "u%undat* &n a#*2 iar eul "!n$tient %iind #artea de deasu#ra a#ei1 De$i ai"i sunt (reu de estimat m*rimile2 a#are %*r* &nd!ial* "* &n !ri"e

@<

m!ment "eea "e este sele"tat2 %iltrat si re"un!s"ut de "*tre "!n$tiin a de#lin* este d!ar ! mi"* #arte din &ntre(ul asu#ra "*ruia a" i!n*m $i "are a" i!neaz* asu#ra n!astr*1 Cea mai mare #arte din "eea "e E&n8* *mM2 &nsu$im $i inte(r*m &n #ers!nalitatea n!astr*2 eul n!stru2 "eea "e %!l!sim &n a" iune sau &n "!ntem#lare2 r*m9ne in"!n$tient* sau su4"!n$tient*1 A"est %a#t a %!st "!n%irmat de e)#erimente #si'!l!(i"e interesante1 Ele arat* "* suntem &nt!tdeauna (ata de a &n8* a a4ilit* i n!i H &n unele "azuri "u t!tul in"!n$tient H2 "um ar %i a4ilitatea de a e8ita "e8a ne#l*"ut 5un $!" ele"tri"2 de e)em#lu61 Se #!ate #resu#une "* ast%el de a4ilit* i de e8itare G!a"* un r!l "!nsidera4il &n #r!"esul de &nsu$ire a a#r!a#e !ri"*rei a4ilit* i2 in"lusi8 a a4ilit* ii de a 8!r4i un lim4aG1 C!nsider "* !#iniile lui Gil4ert RUle $i ale lui D1 M1 Armstr!n( #!t arun"a mult* lumin* asu#ra eului in"!n$tient2 "are este &ntrHade8*r &n mare m*sur* dis#!zi i!nal $i "el #u in &n #arte %izi"al1 El "!nst* &n dis#!zi ii s#re a" iune $i dis#!zi ii s#re a$te#tare+ &n a$te#t*ri in"!n$tiente1 Cun!a$terea n!astr* in"!n$tient* #!ate %i des"ris* %!arte 4ine "a ! mul ime de dis#!zi ii s#re a" iune sau s#re "!m#!rtare sau s#re a$te#tare1 Este %!arte interesant "* a"este st*ri in"!n$tiente $i dis#!zi i!nale #!t2 &ntrHun %el sau altul2 s* de8in* retr!s#e"ti8 "!n$tiente2 da"* a$te#tarea n!astr* este &n$elat*L s* ne amintim "* #utem auzi "easul "are t!"mai sHa !#rit din ti"*it1 P!ate s* &nsemne "* a a#*rut ! n!u* $i neateptat pro$lem "are ne s!li"it* aten ia1 A"easta ilustreaz* una din %un" iile contiinei. Dis#!zi iile n!astre in"!n$tiente sunt "u si(uran * %!arte im#!rtante #entru eurile n!astre1 Mult din "eea "e "!ntri4uie la unitatea eului $i &n s#e"ial la "!ntinuitatea sa tem#!ral* #are a %i in"!n$tient1 E)ist* un (en de mem!rie H "a#a"itatea de a ne aminti "eea "e ni sHa &nt9m#lat &n tre"utul imediat H "are2 "a !ri"e mem!rie latent*2 este in"!n$tient*2 dar #!ate %i adus* &n "!n$tiin *1 >n m!d !4i$nuit n!i E$timM &n m!d am*nun it "e am %*"ut $i am e)#erimentat "u un minut &n urm*2 &n sensul "* $tim "um s* readu"em a"estea &n "!n$tiin *2 da"* o dorim. A"east* dis#!zi ie in"!n$tient* este "ea "are d* eului "!ntinuitate de Ia un m!ment la altul2 &n st*rile sale n!rmale de 8e('e1 Tre4uie s* su4liniez ai"i 51116 "* a"este dis#!zi ii in"!n$tiente s#re amintirea tre"utului imediat2 da"* se d!re$te2 nu sunt dis#!zi ii s#re comportare, s#re 8reun "!m#!rtament !4ser8a4il2 "i mai "ur9nd dis#!zi ii s#re retr*irea unei e)#erien e1 A"easta nu se #!ate sus ine des#re t!ate (enurile de mem!rie+ &n8* area unei a4ilit* i2 #re"um mersul #e G!s sau mersul #e 4i"i"let* sau "9nHtatul la #ian2 "!nst* &n &nsu$irea unei dis#!zi ii s#re "!m#!rtare2 du#* /oieL &n a"ela$i tim#2 multe detalii "!m#!rtamentale #!t r*m9ne "!m#let in"!n$tiente1 T!ate a"estea su(ereaz* "* e)ist* "el #u in d!u* (enuri de st*ri dis#!zi i!nale in"!n$tiente2 "are #!t sau nu s* %ie rezultatul unui #r!"es de &n8* are+ (1 Dis#!zi ii s#re readu"ere &n "!n$tiin * 5"are #!t sau nu s* "!ndu"* s#re a" iune "!n$tient*61

@7

(2 Dis#!zi ii s#re "!m#!rtare in"!n$tient*1 Se #are "* am4ele (enuri de dis#!zi ii se s#riGin* #uterni" #e eu1 Primul (en este "el mai im#!rtant &n "eea "e #utem des"rie dre#t mem!ria "are #r!du"e "!ntinuitatea #!ten ial* a eului sau mem!ria #r!du"*t!are de "!ntinuitate1 Qarl R1 P!##er and P!'n C1 E""les2 op. cit., ##1 .<@H.7. 5trad1 ns1H D1G161 9=& C$nt#nua p$veste /# re!atare "e +tre s#ne; "espre s#ne; este unu! "#ntre sup$rtur#!e ma>$re a!e #"ent#t## pers$ane#& Identitatea su4ie"tului "!n$tient se de%ine$te $i &n interi!ritate sa2 #rin re#rezentarea de sine a a"estuia2 #rin "un!a$terea de sine1 A"est demers este miGl!"it de l!(!s1 Su4ie"tul e "a#a4il nu d!ar de #er"e#ere $i &n ele(ere2 "i $i de remem!rare $i relatare1 A"easta se re%er* &n e(al* m*sur* la lume $i la sine1 Omul &$i #!ate aminti2 re#rezenta $i #!8esti date des#re e8enimente la "are a #arti"i#at2 des#re #ers!ane #e "are leHa "un!s"ut $i2 la %el2 date des#re sine1 Nu d!ar al ii #!8estes" ist!rii des#re su4ie"t $iHl "ara"terizeaz*1 Su4ie"tul &nsu$i #!8este$te mereu des#re sine $i se aut!"ara"terizeaz* &n #ermanen *1 El &$i de%ine$te &n m!d "!ntinuu ! e)isten * se"und* de er!u de #!8este2 des%*$urat* &n #lanul l!(!sului2 &n lim4aG "!munitar2 #entru al ii2 &n lim4aG interi!r #entru sine1 Iar a"east* "!ntinu* #!8este $i relatare de "*tre sine2 des#re sine2 este unul dintre su#!rturile maG!re ale identit* ii #ers!anei1 Mir"ea L*z*res"u2 op. cit., ##1 ?CH??1

APLICABII

/:1 C!m#ara i sensurile "u "are termenii Eindi8idM2 E#ers!an*M $i E#ers!nalitateM a#ar &n (icionarul explicati/ al lim$ii romne, "u sensurile "u "are a"e$ti termeni a#ar &n lu"r*ri de s#e"ialitate1 /.1 E)#li"a i semni%i"a ia enun uril!r+ Enu mai $tiam "e %a"aa2 Enu m* "redeam &n stare s* %a" astaF2 EnuHmi 8enea s* "red2 de$i $tiam "* a$a stau lu"rurileM1 /<1 E)#li"a i de "e er!ii unei !#ere literare2 muzi"ale2 "inemat!(ra%i"e sau #lasti"e se numes" E#ers!naGeM $i nu E#ers!aneM1 /71 Unui militant #entru ! "auz* "are "!ntra8ine interesel!r aut!rit* ii unui stat i se #r!#une urm*t!area alternati8*+ EDa"* nu renun i la

@/

"!n"e# iile tale $i la a"ti8itatea ta &n %a8!area a"est!ra2 atun"i & i 8ei #ierde li4ertatea1 Da"* renun i2 atun"i 8ei %i li4erM1 Militantul r*s#unde+ EDa"* renun 2 atun"i nu 8!i %i li4er2 dar da"* nu renun 2 a4ia atun"i 8!i %i li4erM1 C!menta i a"est s"'im4 de re#li"i1 //1 Care este ra#!rtul dintre li4ertatea ra i!nal* $i "ea #si'i"* O 581 textul 12). /01 E)#li"a i semni%i"a ia a%irma iei+ ETuF este mai tim#uriu de"9t EeuF 5G1 J1 All#!rt61 /C1 C!menta i urm*t!rul te)+ ESu4ie"tul se dimensi!neaz* e)isten ial nu numai #rin "ei #e "areHi iu4e$te2 "i $i #rin "ei "u "are se "eart* sau #e "are &i ur*$teM 5M1 L*z*res"u61 /?1 Sunte i de a"!rd "u a%irma ia "!n%!rm "*reia su4ie"tul 5#ers!ana6 des%*$!ar* EteatrulM numai &n %a a "el!r mai ne"un!s"u i $i mai &nde#*rta iO 5V1 textul 2&). Pusti%i"a i r*s#unsul1 /D1 C!menta i urm*t!rul te)t+ EUn asasin este dus la e)e"u ie1 Pentru #u4li"ul !4i$nuit2 el este un "riminal $i nimi" mai mult1 51116 Un "un!s"*t!r al !amenil!r se 8a "!m#!rta "u t!tul alt%el1 El 8a "er"eta lan ul e8enimentel!r "are lHau %!rmat #e a"est "riminal2 8a des"!#eri &n ist!ria 8ie ii lui2 &n edu"a ia lui2 in%luen ele un!r rela ii de %amilie #r!aste &ntre tat*l $i mama lui2 8a des"!#eri "* #e 8remuri a"est !m a %!st as#ru #ede#sit #entru ! (re$eal* ne&nsemnat*2 "eea "e lHa &nd9rGit &m#!tri8a !rdinei "i8ile2 trezind &n el ! anumit* rea" ie2 "are lHa situat &n a%ara s!"iet* ii2 ast%el &n"9t &n "ele din urm* "rima a de8enit #entru el sin(urul miGl!" #!si4il de aut!"!nser8are1 Pu4li"ul mai sus ar*tat2 de i se 8a &nt9m#la s* aud* a"este ar(umente2 8a s#une nea#*rat+ EEl 8rea s* Gusti%i"e un asasinF1 T!"mai a"easta &nseamn* a (9ndi a4stra"t H a nu 8edea &n asasin nimi" alt"e8a &n a%ara %a#tului a4stra"t "* este un asasin2 &nl*tur9nd din el "u aGut!rul a"estei sim#le &nsu$iri t!ate "elelalte "alit* i ale %iin ei umaneM 5G1 J1 F1 He(el2 8ine gndete a$stract9, tradu"ere de Ale)andru 3!4!"61 /@1 Teza "!n%!rm "*reia #ers!ana este un EunuHmulti#luM (/. textul 23) #!ate %i adus* "a ar(ument &n %a8!area ideii "* eul nu se identi%i"* "u "!n$tiin a O Pusti%i"a i r*s#unsul 0:1 C!menta i urm*t!rul te)t + EPentru re"e#tarea $i &n ele(erea de sine2 "eilal i2 "ei a#r!#ia i2 "!le"ti8itatea &n "are tr*im sunt "a un %el de !(lind*M 5M1 L*z*res"u61 0.1 EC!n$tiin a ser8e$te t!tdeauna s* Gusti%i"e eulM 5C1 R*dules"uHM!tr u61 Sunte i de a"!rd "u a"east* a%irma ie O E)#li"a i r*s#unsul1 0<1 E)#li"a i &n "e sens d!rin a unei #ers!ane de a a8ea ! alt* mem!rie de"9t "ea #e "are ! are este #arad!)al*1 071 C!menta i e)#erimentul mental re%erit!r la trans#lantul de "reier 581 textul 2!).

@0

0/1 E)#li"a i !4ser8a ia lui S"'rNdin(er #ri8ind a"tele si e8enimentele "are se as!"iaz* "u "!n$tiin a 581 textul , Ca#1 0), &n termenii Edis#!zi iil!r in"!n$tiente s#re a$te#tareM 5Q1 P!##er61 001 C!menta i ar(umentul #e "are Q1 P!##er &l adu"e &n %a8!area ideii "* eul nu se identi%i"* "u "!n$tiin a (textul 2#). 0C1 I1 D1 G'erea %!rmuleaz* urm*t!area !4ie" ie la adresa ideii "!n%!rm "*reia mem!ria este #rin"i#alul su#!rt al identit* ii eului+ EE)ist* &n %ie"are din n!i ! "!n8in(ere intuiti8*2 adesea in"!n$tient*2 "are "!ntrazi"e a"east* te!rie1 A%lu2 de e)em#lu2 "* &ntrH! zi #e "9nd a8eam $a#te ani am a8ut ! mare durere de "a#+ admit2 %ire$te2 "* eu am &n"er"at a"este su%erin e2 de$i nu mi le mai amintes"M1 Cum se #!ate r*s#unde a"estei !4ie" ii O

TEME DE ESEURI

1. 2. (. ).

Indi8idualitatea #ers!anei1 Li4ertatea #si'i"*1 Eul si "!n$tiin a1 Identitatea #ers!anei1

ANE1A I&

E1PLIC4ND CON2TIINA DIN PERSPECTI3A 2TIINELOR CO'NITI3E

@C

Termenul E"!n$tiin *F a %!st %!l!sit &n %il!s!%ie #entru ! serie de teme &ntre "are e)ist* E! asem*nare de %amilieF1 Des"artes %!l!sea a"est termen #entru "un!a$terea re%le)i8* a st*ril!r interne1 Pentru L!"Se2 "!n$tiin a este #er"e# ia a "eea "e se #etre"e &n mintea !mului2 #entru "are Lei4niz intr!du"ea termenul Ea#er"e# ieF1 Qant distin(ea Ea#er"e# ia em#iri"*F2 "!n$tiin a #si'!l!(i"* a su4ie"tului em#iri"2 real2 "a sim interi!r $i re#rezentare s"'im4*t!are a eului2 $i Ea#er"e# ia trans"endental*F sau E"!n$tiin a #ur*F2 "are dez8*luie Eeul stat!rni" $i #ermanentF1 Odat* "u a#ari ia #si'!l!(iei $tiin i%i"e &n "ea deHa d!ua Gum*tate a se"!lului al AIAHlea2 dis"u iile %il!s!%i"e asu#ra "!n$tiin ei sHau "!n"entrat asu#ra #!si4ilit* ii de e)#li"are a "!n$tiin ei #rintrH! $tiin * !4ie"ti8* a min ii1 >n ultimele trei de"enii2 "!n$tiin a a rea#*rut "a su4ie"t &n %il!s!%ia min ii $i &n $tiin ele "!(ni iei $i ale "reierului1 Cu t!ate #r!(resele &n &n ele(erea $i e)#li"area #r!"esel!r "!(niti8e2 e)#erien ele "!n$tiente "alitati8e2 E%en!menaleF2 #re"um ima(inile mentale "are au "ul!ri $i %!rme2 durerile resim ite "a %iind EsurdeF sau Eas"u iteF $1a1m1d1 #ar a rezista ti#ului de e)#li"a ie a#li"a4il entit* il!r %izi"ale1 Au %!st %!rmulate ar(umente &n %a8!area ideii "* e)#erien ele %en!menale sunt esen ialmente Esu4ie"ti8eF2 &n sensul "* nu #! i &n ele(e ! ast%el de e)#erien * %*r* s* ! ai tu &nsu i1 Ni"i ! $tiin * %izi"al* !4ie"ti8* nu ar #utea s* e)#li"e "um este s* ai ! e)#erien * "!n$tient* #arti"ular*1 A"est E'iat e)#li"ati8F iHa "!ndus #e unii %il!s!%i la "!n"luzia "* %a#tele des#re "!n$tiin * nu sunt %a#te %izi"ale1 Fen!menele mentale $i2 &n #arti"ular2 e)#erien ele "!n$tiente ar di%eri at9t de iz4it!r de !ri"e alt"e8a2 &n"9t ideea "* sunt n!nH%izi"ale ar #utea e)#li"a s#e"i%i"itatea a"est!ra1 Ca rea" ie2 mul i %il!s!%i au ad!#tat ! %!rm* sau alta de %izi"alism2 "!nsider9nd "* !ri"e a4!rdare a "!n$tiin ei tre4uie s* %ie "!nsistent* "u ! "!n"e# ie $tiin i%i"*2 !4ie"ti8* des#re lume1 P!tri8it unei %!rme e)treme de %izi"alism2 ! des"riere %izi"al* "!m#let* a lumii este ! des"riere "!m#let* a lumii simpliciter1 Nu e)ist* #r!#riet* i %en!menale iredu"ti4ile ale e)#erien el!r "!n$tiente1 SHa s#us adesea "* Emisterul min iiF este de %a#t misterul "!n$tiin ei $i "* a"est mister "!nst* din di%i"ultatea de a &n ele(e %en!menul "!n$tiin ei "a #arte a unei !rdini naturale2 al"*tuite din "!nstituen i esen ialmente %izi"ali1 >n #lus2 misterul "!n$tiin ei #are a %i #!ten at $i de &m#reGurarea "*2 &n m!mentul de %a *2 nu e)ist* un "!nsens asu#ra ni8elului mai #r!%und al realit* ii la "are tre4uie s* ne !#rim #entru a d!49ndi ! &n ele(ere $tiin i%i"* a "!n$tiin ei1 In "!ntinuare 8!i #rezenta "9te8a dintre #!zi iile re#rezentati8e ale d!meniului men i!nat2 in"luz9nd at9t 8iziunile un!r "!nsa"ra i %il!s!%i ai min ii2 "9t $i ale un!r re"un!s"u i #si'!l!(i sau neur!"er"et*t!ri1 A"east*

@?

#rezentare este #rileGuit* de a#ari ia la Editura Cartea R!m9neas"* a unei im#resi!nante ant!l!(ii2 >iloso*ia contiinei i tiinele cogniti/e 2 "!!rd!nat* de An(ela 3!tez $i 3!(dan M1 P!#es"u </1 V!lumul reune$te "!ntri4u ii de dat* re"ent* "are a#ar in un!r #resti(i!$i aut!ri str*ini K P!'n R1 Searle2 Da8id P1 C'almers2 Ted H!nderi"'2 P1 M1 S1 Ha"Ser2 Da8id M1 R!sent'al2 OVen Flana(an2 Patri"ia C'ur"'land2 Daniel C1 Dennett2 Fran"is Cri"S2 Crist!% Q!"'2 RamseU Eri" RamseU2 Da8id H1 Mell!r2 Tim Crane2 R!m Harrb2 MarSus F1 Pes"'l2 Ri"'ard L1 Am!r!s! K $i un!r aut!ri r!m9ni "u #re!"u#*ri "!nstante $i r!dni"e &n d!meniu K Mi'ai Dr*(*nes"u2 An(ela 3!tez2 Mir"ea Dumitru2 3!(dan M1 P!#es"u2 Mi'ai Va"ariu2 Dalia Ter'e$iu2 Ga4riel Va"ariu1 Studiul intr!du"ti82 >iloso*ia i tiina contiinei2 semnat de An(ela 3!tez2 #rezint* tema "!n$tiin ei #rin intermediul (9ndit!ril!r semni%i"ati8i "are se !"u#* de a"easta1 Du#* "um arat* aut!area2 "!n$tiin a a re#rezentat unul dintre #un"tele #rin"i#ale de delimitare &ntre di%erite "urente %il!s!%i"e $i dire" ii &n #si'!l!(ie2 iar &n m!mentul de %a * re#rezint*2 &n #rin"i#al2 #un"tul de delimitare &ntre di%erite "!n"e# ii "u #ri8ire la Inteli(en a Arti%i"ial*1 Du#* ! #rezentare a "!n inutului $i semni%i"a iei "!n"e#tului de "!n$tiin *2 An(ela 3!tez realizeaz* ! e)"elent* sistematizare a "!n"e# iil!r $i #un"tel!r de 8edere "u #ri8ire la "!n$tiin *2 (ru#9nduHle &n urm*t!arele "ate(!rii+ 8iziuni naturaliste $i antinaturaliste des#re "!n$tiin * 5Penr!se $i H!%stadter2 Pa#ineau $i JilSes6L "!n$tiin * $i inten i!nalitate la P!'n Searle $i Ted H!nderi"'L #ers#e"ti8e naturalistHe8!lu i!niste2 %izi"aliste asu#ra "!n$tiin ei 5Ale)ander2 P1 S1 $i P1 M1 C'ur"'land2 Cri"S $i Q!"'2 Dennett2 R!sent'al2 Flana(an6L idei anti%izi"aliste2 mentaliste "u #ri8ire la "!n$tiin * 5T'!mas Na(el2 Tim Crane2 P1 M1 S1 Ha"Ser2 Da8id H1 Mell!r6L %il!s!%ia $i $tiin a "!n$tiin ei+ $"!ala de la Ariz!na 5C'almers $i Hamer!%%6L re8!lu ia $tiin i%i"* "!m#uterial* $i #rimatul "!n$tiin ei 5Q1 Pri4ram2 Mi'ai Dr*(*nes"u61 O4ser89nd "* ESe "!ntureaz* $i ! $tiin * a "!n$tiin ei &n str9ns* le(*tur* "u neur!$tiin ele2 %izi"a "uanti"*2 4i!l!(ia (eneti"*2 IA2 $tiin ele "!m#uterialeF2 aut!area "!n"'ide "* E! n!u* re8!lu ie $tiin i%i"* se #re%i(ureaz* &n z!na a"easta a $tiin el!r "!muni"*rii2 ale "!(ni iei $i ale "al"ulat!arel!r1 Ea 8a #r!du"e "u si(uran * alte muta ii &n (9ndirea %il!s!%i"*2 s!"ial* $i #!liti"* a n!ului mileniuF 5#1 ?761 V!lumul este stru"turat &n d!u* #*r i1 Prima #arte2 intitulat* >iloso*ia i tiina contiinei2 "u#rinde "a#it!lele =atura i *ormele contiinei $i 1rientri actuale n *iloso*ia i tiina contiinei1 Partea a d!ua2 >iloso*ia mentalului i tiinele cogniti/e2 "!n ine "a#it!lele 0storia *iloso*iei i tiinele cogniti/e $i Ie/oluia tiini*ic, 04 i tiinele computeriale1 Ant!l!(ia de4uteaz* "u arti"!lul lui P!'n R1 Searle2 -ro$lema contiinei1 Du#* Searle2 "!n$tiin a este un %en!men 4i!l!(i" "a $i di(estia2 dar are #arti"ularit* i #e "are "elelalte %en!mene 4i!l!(i"e nu le au2 "ea mai im#!rtant* #arti"ularitate a "!n$tiin ei %iind su4ie"ti8itatea1 Searle #r!#une !
2)

An(ela 3!tez2 "er"et*t!r asiduu al d!meniului2 nu este la #rima &ntre#rindere de a"est %el1 >n .@@C2 An(ela 3!tez a "!!rd!nat ant!l!(ia >iloso*ia mentalului. 0ntenionalitate i experiment2 a#*rut* la Editura Ttiin i%i"*1

@D

e)#li"a ie n!nHdualist* "auzal* a "!n$tiin ei2 #!tri8it "*reia Est*rile "!n$tiente sunt #arti"ularit* i de ni8el su#eri!r ale "reierului "auzate de #r!"ese neur!4i!l!(i"e de ni8el s"*zut din "reierF 5#1 D?61 Ca e%e"t al #r!"esel!r neur!nale din "reier2 "!n$tiin a nu este2 &ns*2 ! tr*s*tur* se#arat* $i #!steri!ar* a #r!"esel!r "are ! "auzeaz*1 A#li"at* la "!n$tiin *2 ! ast%el de "!n"e# ie des#re rela ia dintre "auz* $i e%e"t este (re$it*2 &ntru"9t "!ndu"e la dualism1 Searle "!nsider* "* rela ia dintre "!n$tiin * $i #r!"esele "ere4rale "auzale #!ate %i &n eleas* #rin anal!(ie "u alte e)em#le din natur*2 &n "are ! #arti"ularitate de ni8el su#eri!r a unui sistem este "auzat* de elemente de ni8el in%eri!r ale a"elui sistem2 %*r* a se redu"e2 &ns*2 la a"estea1 C!n$tiin a este ! #arti"ularitate de ni8el &nalt a sistemului al"*tuit din elemente neur!nale de ni8el in%eri!r t!t a$a "um li"'iditatea este ! #r!#rietate a a#ei "are nu se redu"e la #r!#riet* ile m!le"ulel!r de H <O Searle sus ine "* Es!lu ia 5sau dis!lu ia6F sa re%erit!are la #r!4lema rela iei dintre "!n$tiin * $i "reier nu este in"!m!dat* de &m#reGurarea "*2 de!"amdat*2 nu se "un!s" detaliile me"anismului #rin "are a"ti8area su4stratului neur!4i!l!(i" "auzeaz* %en!menele "!n$tiente1 Searle "!nsider* "* a"east* #r!4lem* nu este "!n"e#tual* sau l!(i"*2 "i este ! #r!4lem* em#iri"*cte!reti"* a $tiin el!r 4i!l!(i"e2 "*r!ra le re8ine sar"ina de a %urniza "9nd8a detaliile men i!nate2 "eea "e ar ne"esita2 #r!4a4il2 ! re8!lu ie &n neur!4i!l!(ie1 Searle "!nsider* "*2 de$i este "auzat* de "reier2 "!n$tiin a are #arti"ularit* i #e "are nu le are ni"i un %en!men 4i!l!(i"2 %iind ast%el iredu"ti4il* la st*ri $i #r!"ese neur!nale1 Pentru Searle2 "!n$tiin a este esen ialmente un %en!men tr*it la #ers!anaH&nt9i2 ast%el "* dis"ursul des#re st*rile "!n$tiente nu #!ate %i redus la dis"ursul !4ie"ti82 la #ers!ana a treia2 des#re #r!"ese neur!nale1 Redu" i!nismul &n #ri8in a "!n$tiin ei s"a#* ! #arti"ularitate esen ial* a st*ril!r "!n$tiente2 $i anume su4ie"ti8itatea a"est!ra1 Searle ar(umenteaz* "* rezisten a &m#!tri8a a""e#t*rii su4ie"ti8it* ii "a %en!men de 4az*2 iredu"ti4il al naturii are dre#t surs* "!n%uzia dintre !4ie"ti8itatea epistemic a in8esti(a iei $tiin i%i"e K "*utarea un!r ade8*ruri "are nu de#ind de #un"tul #arti"ular de 8edere al unui "er"et*t!r K $i !4ie"ti8itatea ontologic a su4ie"tului &n $tiin ele mature K e)isten a inde#endent* a realit* ii in8esti(ate de $tiin * de e)#erien a din indi8idul uman $i #r!#une E! $tiin * !4ie"ti8* e#istemi" a unui d!meniu "are este !nt!l!(i" su4ie"ti8F 5##1 D@H@:61 I(n!rarea su4ie"ti8it* ii esen iale a "!n$tiin ei $i &n"er"area de a ! trata la #ers!ana a treia2 "a un %en!men !4ie"ti82 "!nstituie2 du#* Searle2 (re$eala ti#i"* &n studiul "!n$tiin ei1 A"east* (re$eal* a %!st "!mis* de 4e'a8i!rismul analiti"2 #!tri8it "*ruia a 8!r4i des#re %en!mene mentale &nseamn* de %a#t a 8!r4i des#re "!m#!rtamente sau dis#!zi ii "!m#!rtamentale2 $i este re#etat* de te!riei "!m#uta i!nale a min ii2 du#* "are mintea #!ate %i &n eleas*2 &n linii (enerale2 "a s!%tVare al "reierului1 M!delul "!m#uta i!nal al min ii nu este su%i"ient #entru "!n$tiin *1 >n s#riGinul a"estei idei2 Searle in8!"* %aim!sul s*u Ar(ument al Camerei C'ineze$ti2 a "*rui esen * este redat* du#* "um

@@

urmeaz*+ E8alculul este de*init sintactic1 Este de%init &n termenii mani#ul*rii de sim4!luri1 Dar sinta)a &ns*$i nu #!ate s* %ie ni"i!dat* su%i"ient* #entru ti#urile de "!n inut "are &ns! es" de !4i"ei (9ndurile "!n$tiente1 D!ar a89nd zer!Huri $i unuHri este insu%i"ient #entru (arantarea "!n inutului mental2 "!n$tient sau in"!n$tient1 5_6 (oar sintaxa nu este su*icient pentru coninutul semanticF 5#1 @/61 >n %inalul studiului s*u2 Searle re"un!a$te "* &n #rezent*rile sale anteri!are ale Ar(umentului Camerei C'ineze$ti a a"!rdat2 t!tu$i2 #rea mult "redit te!riei "!m#uta i!nale a min ii2 "!nsider9nduH! %als*2 "9nd2 de %a#t2 a"easta este li#sit* de un sens "lar1 >n %!rmul*rile men i!nate2 ar(umentul s*u lua &n m!d (re$it dre#t ne#r!4lemati"* su#!zi ia "!n%!rm "*reia #r!(ramele de "!m#uter sunt sinta"ti"e sau sim4!li"e1 >n realitate2 nu e)ist* ni"i ! tr*s*tur* intrinse"* %izi"ii "!m#uterel!r "are s* %a"* !#era iile a"est!ra sim4!li"e2 "*"i atri4uirea de !#era ii sim4!li"e unui "!m#uter este ! "'estiune de inter#retare uman* sau2 alt%el s#us2 este relati8* la un !4ser8at!r Da8id P1 C'almers este #rezent &n ant!l!(ie "u arti"!lul 'n*runtnd pro$lema contiinei2 &n "are a#ar ! serie de ar(umente 4ine arti"ulate &n %a8!area #!zi iei sale2 #e "are ! nume$te Edualism naturalistF1 C'almers &n"e#e #rin a !4ser8a "* termenul E"!n$tiin *F este #!lisemanti"2 re%erinduHse la multe %en!mene di%erite2 ast%el "* nu e)ist* ! sin(ur* #r!4lem* a e)#li"*rii "!n$tiin ei2 "i mai multe1 >ntre a"estea2 C'almers distin(e #r!4lemele Esim#leF ale "!n$tiin ei $i #r!4lema Edi%i"il*F1 Pr!4lemele sim#le se re%er* la e)#li"area un!r %en!mene ale E"!n$tien eiF2 "um sunt "a#a"itatea de a dis"rimina2 de a "ate(!riza $i de a rea" i!na la stimulii mediului2 inte(rarea in%!rma iei de "*tre un sistem "!(niti82 "a#a"itatea de relatare a st*ril!r mentale2 "a#a"itatea unui sistem de a a8ea a""es la #r!#riile st*ri interne $1a1 Pr!4lema di%i"il* a "!n$tiin ei2 arat* aut!rul2 este #r!4lema experienei contiente sau2 #e s"urt2 a experienei1 >n #er"e# ia 8izual*2 de #ild*2 #e l9n(* #r!"esarea in%!rma iei2 n!i a8em e)#erien a su4ie"ti8* a "alit* il!r "ul!ril!r2 %!rmel!r $i #r!%unzimii "9m#ului 8izual1 T!t a$a2 a8em e)#erien e su4ie"ti8e as!"iate "u "elelalte m!dalit* i senz!riale $i "u %lu)ul (9ndirii "!n$tiente1 Pentru "ara"terizarea a"est!r as#e"te su4ie"ti8e2 C'almers %a"e a#el la ! sinta(m* a lui T'!mas Na(el+ e)ist* un m!d de a %i 5 something is it liBe6 al unui !r(anism "!n$tient Pr!4lemele Esim#leF sunt sim#le2 de!are"e #ri8es" e)#li"area de *uncii "!(niti8e2 iar e)#li"area unei %un" ii "!nst* din s#e"i%i"area unui mecanism "are realizeaz* a"ea %un" ie1 Odat* "e am (*sit un me"anism neur!nal sau "!m#uta i!nal res#!nsa4il "u ! %un" ie $i am ar*tat "um lu"reaz* a"esta2 am e)#li"at t!t "eea "e era de e)#li"at "u #ri8ire la %en!menul res#e"ti81 Pentru a"est ti# de e)#li"a ie2 met!dele standard K m!delarea neur!%izi!l!(i"* $i "ea "!(niti8* K sunt #er%e"t #!tri8ite1 Pr!4lema Edi%i"il*F este di%i"il* t!"mai #entru "* nu #ri8e$te e)#li"area de %un" ii1 Fiind dez8!ltate t!"mai #entru e)#li"area realiz*rii %un" iil!r "!(niti8e2 met!dele e)#li"ati8e uzuale din $tiin ele "!(niti8e $i neur!%izi!l!(ie nu sunt su%i"iente

.::

#entru a4!rdarea #r!4lemei di%i"ile1 Pentru a ilustra a"east* analiz*2 C'almers e)amineaz* unele e)#li"a ii ale E"!n$tiin eiF "are %!l!ses" met!dele standard $i "!n"'ide "* inta %inal* a a"est!r e)#li"a ii se d!8ede$te &nt!tdeauna a %i una dintre #r!4lemele sim#le1 A"ela$i ti# de de%e"t2 arat* C'almers2 a#are $i &n "azul un!r a4!rd*ri "are2 &n ele(9nd ne"esitatea ad*u(*rii unui Ee)traHin(redientF la e)#li"a iile standard2 "aut* a"est e)traH in(redient &n dinami"a n!nHliniar*2 &n #r!"esarea n!nHal(!ritmi"* sau &n me"ani"a "uanti"*1 >ntru"9t2 a#re"iaz* C'almers2 !ri"e e)#li"a ie #ur %izi"alist* redu"ti8* a "!n$tiin ei este2 &n #rin"i#iu2 s!rtit* e$e"ului2 !# iunea "are r*m9ne este a"eea de a (*si ! e)#li"a ie n!nHredu"ti8*1 Prin anal!(ie "u situa ia din %izi"*2 &n "are unele entit* i sunt "!nsiderate "a %iind *undamentale2 C'almers #r!#une "!nsiderarea e)#erien ei "!n$tiente "a %iind %undamental* &ntrH! te!rie n!nHredu"ti8* a "!n$tiin ei1 O ast%el de te!rie tre4uie s* s#e"i%i"e unele #rin"i#ii psiho*i.ice de le(*tur* "are s* "!ne"teze entit* ile %izi"ale ale lumii $i #r!#riet* ile a"est!ra "u #r!#riet* ile e)#erien ei "!n$tiente1 Odat* (*site a"este #rin"i#ii2 8!m #utea e)#li"a m!dul &n "are e)#erien a a#are din #r!"esele %izi"ale1 EA"east* #!zi ie K "!nsider* C'almers K a#are "a ! 8arietate de dualism2 &ntru"9t #!stuleaz* #r!#riet* i elementare deasu#ra $i din"!l! de #r!#riet* ile in8!"ate de %izi"*1 Dar este ! 8ersiune in!"ent* de dualism2 &n &ntre(ime "!m#ati4il* "u "!n"e# ia $tiin i%i"* des#re lumeF 5#1 ..<61 C'almers #r!#une trei #rin"i#ii #si'!%izi"e #entru ! te!rie a "!n$tiin ei1 Primul #rin"i#iu2 "el al coerenei structurale2 "!ne"teaz* #r!"esarea in%!rma iei &n sistemul "!(niti8 &n #ri8in a %en!menel!r "!n$tien ei "u stru"tura e)#erien el!r "!n$tiente1 C!n%!rm #rin"i#iului in/arianei organi.aionale2 !ri"are d!u* sisteme "are au a"eea$i %!rm* a4stra"t* de !r(anizare "auzal* sau %un" i!nal* la un anumit ni8el 8!r a8ea e)#erien e "!n$tiente "alitati8 identi"e2 indi%erent de materia %izi"* s#e"i%i"* sistemel!r res#e"ti8e1 Pe s"urt2 nu e)ist* d!u* sisteme %un" i!nal iz!m!r%e "u e)#erien e di%erite1 C'almers "!nsider* "*2 &ntru"9t e)#rim* le(*turi la un ni8el %!arte &nalt2 a"este d!u* #rin"i#ii sunt ne%undamentale $i "* este ne8!ie de un #rin"i#iu %undamental "are s* e)#li"e determin*rile im#li"ate de #rimele d!u* #rin"i#ii1 A"est #rin"i#iu %undamental2 des#re "are C'almers re"un!a$te "* este de!"amdat* Ee)trem de s#e"ulati8F2 im#li"* ! Ete!rie a as#e"tului du4lu al in%!rma ieiF1 Urm9nd ! su(estie a %izi"ianului P!'n J'eeler2 #!tri8it "*reia in%!rma ia este %undamental* %izi"ii Uni8ersului2 C'almers #resu#une "* in%!rma ia are d!u* as#e"te+ un as#e"t "!n"retizat %izi"al $i un as#e"t %en!menal sau e)#erien ial1 Prin"i#iul as#e"tului du4lu al in%!rma iei "!ne"teaz* d!meniile %izi"alului $i %en!menalului1 A"!l! unde e)ist* #r!"esare "!m#le)* de in%!rma ie2 "a &n "azul !amenil!r2 e)ist* e)#erien * "!m#le)*L a"!l! unde e)ist* #r!"esare sim#l* de in%!rma ie2 "a &n "azul term!statel!r $i al $!are"il!r2 e)ist* e)#erien * sim#l*1 C'almers re"un!a$te "* a"east* #!zi ie #are a %i "!ntraintuiti8*2 dar a#re"iaz* "*2 la ! e)aminare mai atent*2 ideea #!tri8it "*reia2 &ntru"9t in%!rma ia se a%l* #retutindeni2 e)#erien a este mult mai

.:.

r*s#9ndit* de"9t am %i tenta i s* ! "redem2 "a#*t* ! anumit* #lauzi4ilitate $i ele(an *1 >n arti"!lul s*u2 (in nou despre contiin ca existen 2 Ted H!nderi"' a4!rdeaz* "!n$tiin a #er"e#ti8*2 #e "are ! "!nsider* %undamentul &ntre(ii "!n$tiin e1 ECe &nseamn* a %i #er"e#ti8 "!n$tient2 a lua a"t de "eea "e te &n"!nG!ar*OF1 H!nderi"' "!nsider* "*2 de$i #rezint* ! anumit* atra"ti8itate2 r*s#unsurile EnaturalisteF date a"estei &ntre4*ri K "!n%!rm "*r!ra2 &n linii mari2 "!n$tiin a #er"e#ti8* este a"ti8itate neural* sau "!nst* din #r!#riet* i %izi"ale n!nHneurale din "a#ul indi8idului2 #r!#riet* i de!"amdat* ne"un!s"ute2 dar "are ar #utea %i des"!#erite &ntrH! $tiin * a 8iit!rului Klas* multe lu"ruri #e dina%ar*2 &ntre "are2 &n #rimul r9nd2 as#e"tul %undamental al su4ie"ti8it* ii1 Pe de alt* #arte2 H!nderi"' "!nsider* "*2 &n e%!rtul l!r de a e8iden ia su4ie"ti8itatea "!n$tiin ei2 !4ie" iile antiH%izi"aliste trans%!rm* lu"ruri "u #r!#riet* i a%late &n s#a iu $i tim# &ntrH! lume mental* de natur* Eeteri"*F situat* &n interi!rul unui "raniu1 Pr!4lema "!n$tiin ei #er"e#ti8e2 a#re"iaz* H!nderi"'2 #!ate %i rez!l8at* #rintrH! s"'im4are radi"al* a "!n"e# iei des#re a"est ti# de "!n$tiin *1 Aut!rul #r!#une ! a4!rdare str9ns le(at* de naturalism2 dar "are nu r*m9ne &n limitele naturalismului1 Esen a a"estei a4!rd*ri E"8asiH naturalisteF "!nst* din a "!n"e#e "!n$tiin a #er"e#ti8* "a e)isten *2 meritul s*u #rin"i#al %iind a"ela "* #ermite at9t rela ii "auzale inteli(i4ile2 "9t $i su4ie"ti8itate1 E8eea ce nseamn pentru un indi/id s *ie la un moment dat percepti/ contient este ca o lume s existe ntr,un anumit *el, adic s existe o anumit totalitate de lucruri a*lat n schim$are 5#1 .<@2 su4l1 aut16 sau2 alt%el s#us2 E"a lu"rurile s* e)iste &ntrHun anumit %el &n s#a iu $i tim#F 5#1 .7.61 Ce &nseamn*2 de #ild*2 s* %ii "!n$tient de "amera &n "are te a%li la un m!ment datO >nseamn* "* a"ea "amer* e)ist* &ntrHun anumit %el1 H!nderi"' atra(e aten ia "* a"east* "!n"e# ie nu tre4uie s* %ie "!n%undat* "u "!n"e# ia #reH analiti"*2 !4i$nuit*2 des#re "!n$tiin a #er"e#ti8*2 #!tri8it "*reia "eea "e &nseamn* #entru un indi8id s* %ie #er"e#ti8 "!n$tient este "a lu"rurile s existe pentru el1 Pe de alt* #arte2 aut!rul su4liniaz* "* r*s#unsul s*u nu este ! m!dalitate "ir"ular* $i de"i n!nHanaliti"* de a s#une "* a %i #er"e#ti8 "!n$tient de "amera &n "are te a%li &nseamn* a %i "!n$tient de a"ea "amer*1 Preten ia "!n%!rm "*reia "eea "e &nseamn* #entru un indi8id s* %ie #er"e#ti8 "!n$tient este "a ! anumit* lume s* e)iste este #reten ia "* e)ist* st*ri de lu"ruri "are nu sunt &n "a#ul indi8idului $i "* au l!" anumite rela ii %a * de anumite lu"ruri2 &n s#e"ial rela ii de de#enden *1 Este 8!r4a des#re ! t!talitate de lu"ruri di%erite2 numite &n m!d rez!na4il Es"auneF2 E"ana#eleF $1a1m1d12 "are e)ist* &n s#a iu $i tim# $i "are de#ind at9t de lu"ruri "are nu sunt #er"e#ute2 dar "are !"u#* un l!" &n s#a iu $i tim# $i stau &ntrH! le(*tur* "auzal* sau n!mi"* "u lu"rurile #er"e#ute K at!mii $i "elelalte lu"ruri re"un!s"ute &n "adrul $tiin ei K "9t $i2 mai ales2 de stru"turile $i e8enimentele neurale ale indi8idului "are #er"e#e1 ELumea "!n$tiin ei #er"e#ti8e a indi8idului este ! lume dins#re un #un"t de 8edere2 a"esta din urm* %iind a"!l! unde se a%l* $i "a#ul indi8iduluiF 5#1 .7061

.:<

O m!dalitate "!mun* #rintre %il!s!%i de a "lari%i"a un termen #!lisemanti"2 "um este E"!n$tiin aF "!nst* din a distin(e "u (riG* sensurile a"estuia $i a 8edea ast%el "*r!r ti#uri de lu"ruri se a#li"* a"est #redi"at1 Desi(ur2 "u t!ate "* %il!s!%ii !4i$nuies" une!ri s* #le"e de la de%ini ii date &n di" i!narele e)#li"ati8e2 #entru a remar"a 8irtu ile un!ra sauc$i de%e"tele alt!ra2 distin" iile #e "are le %a" &ntre sensurile E"!n$tiin eiF sunt determinate de #r!#riile l!r interese de "er"etare1 Ori"um2 unul dintre #r!(resele indis"uta4ile %*"ute &n d!meniu &n ultimii ani rezid* &n distin(erea di%eritel!r %!rme $i ni8eluri ale "!n$tiin ei2 "'iar da"* nu e)ist* un "!nsens #rintre %il!s!%i asu#ra distin" iil!r semni%i"ati8e1 Des#re ast%el de distin" ii $i im#!rtan a a"est!ra #entru &n ele(erea "!n$tiin ei este 8!r4a &n urm*t!arele d!u* arti"!le din ant!l!(ie+ 8ontiin intran.iti/ i contiin tran.iti/ 2 al lui P1 M1 S1 Ha"Ser2 $i 8ontiin de stare i contiin tran.iti/2 al lui Da8id M1 R!sent'al1 V!m &n"e#e "u #rimul dintre a"este d!u* arti"!le1 R!sent'al admite "* e)ist* d!u* ti#uri de entit* i "are #!t %i "!n$tiente+ %iin ele $i st*rile mentale ale a"est!ra1 Ca atare2 e)ist* d!u* ti#uri distin"te de "!n$tiin *+ contiina *iinelor $i contiina de stare1 A"um2 ! %iin * #!ate %i "!n$tient* &n sensul de a %i &n starea de trezie2 "a !#us* s!mnului %*r* 8ise sau "!mei2 sau #!ate %i "!n$tient* de "e8a1 >ntre a"este d!u* ti#uri de "!n$tiin * a %iin el!r2 #rimul ti# nu im#li"* #re"izarea unui !4ie"t al "!n$tiin ei2 ast%el "* este numit contiin intran.iti/ a *iinelor2 &n tim# "e "el deHal d!ilea ti# im#li"* #re"izarea unui !4ie"t al "!n$tiin ei2 %iind ast%el numit contiin tran.iti/ a *iinelor1 Ti "!n$tiin a de stare2 "!nsider* R!sent'al2 a#are &n d!u* %!rme distin"te2 "el #u in &n "azul !amenil!r1 Ast%el2 ! stare mental* #!ate de8eni "!n$tient* #rin aten ie $i &n m!d deli4erat sau &n m!d a""idental $i nesu#ra8e('eat1 R!sent'al nume$te #rimul ti# de stare mental* introspecti/ contient2 iar #e "el deHal d!ilea neintrospecti/ contient1 Ori"um2 &ntru"9t ! stare mental* "!n$tient* nu "ere un !4ie"t al a"esteia2 "!n$tiin a de stare este d!ar intranziti8*1 Cele d!u* ti#uri de "!n$tiin * a %iin el!r sunt relati8 ne#r!4lemati"e din #un"t de 8edere %il!s!%i"1 Pr!4lemele a#ar &n #ri8in a "!n$tiin ei intranziti8e de stare2 #entru "are aut!rul #r!#une ! e)#li"a ie &n termenii "!n$tiin ei tranziti8e a %iin el!r2 su4 %!rma unei 8ersiuni a ipote.ei gndurilor de ni/el mai nalt sau2 #e s"urt2 a i#!tezei HOT 5#res"urtarea e)#resiei din lim4a en(lez* higher,order thought61 SHar #utea "rede "* #r!#rietatea unei st*ri mentale de a %i "!n$tient* este n!nHrela i!nal*2 dar lu"rurile nu stau a$a1 Du#* R!sent'al2 "!n$tiin a de stare este rela i!nal*2 %iind identi%i"at* "u #r!#rietatea #e "are ! are ! stare mental* s atun"i "9nd %iin a "are are s este "!n$tient* de s1 Mai de#arte2 un HOT este un (9nd des#re ! stare mental*2 iar ! %iin * > este "!n$tient* de ! stare mental* s da"* $i numai da"* > are un HOT des#re s1 R!sent'al "!nsider* "* HOTHurile &n 8irtutea "*r!ra ! %iin * este "!n$tient* de st*ri mentale de ni8el mai s"*zut sunt ele &nsele "!n$tiente numai &n "azul st*ril!r mentale "are sunt "!n$tiente neintr!s#e"ti81

.:7

P1 M1 S1 Ha"Ser a""entueaz* distin" ia dintre #r!4lemele em#iri"e $i "ele "!n"e#tuale #ri8ind "!n$tiin a1 Tratat* "a ! #r!4lem* em#iri"*2 ! #r!4lem* "!n"e#tual* a#are "a %iind ins!lu4il* &ntrH! manier* sin(ular*L de asemenea2 tratarea unei #r!4leme em#iri"e %*r* "laritatea "!n"e#tual* ne"esar* "!ndu"e la &ntre4*ri (re$it "!n"e#ute $i ast%el la ! "er"etare (re$it !rientat*1 Pe %undalul distin" iei dintre "!n$tiin a intranziti8* $i "!n$tiin a tranziti8*2 aut!rul &$i #r!#une s* "lari%i"e "!n"e#tul E!4i$nuitF de "!n$tiin *1 Ha"Ser identi%i"* d!u* (re$eli "!n"e#tuale #rin"i#ale #ri8ind "!n$tiin a1 O #rim* (re$eal*2 numit* de Ha"Ser Eer!are mere!l!(i"*F2 "!nst* din tendin a de a atri4ui "!n$tiin * "reierului unui animal2 &n "!ndi iile &n "are a"east* #r!#rietate a#ar ine d!ar animalului "a &ntre(1 O a d!ua a4!rdare (re$it* "!m4in* un Eade8*r "!n"e#tualF2 "!n%!rm "*ruia a %i "!n$tient de "e8a &nseamn* "* cine/a este "!n$tient de "e8a2 "u ! "!n%uzie "!n"e#tual*2 du#* "are "!n$tiin a unei #ers!ane de un anumit lu"ru este E pri/at $i accesi$il numai su4ie"tului2 ast%el &n"9t numai su$iectul poate cunoate n mod direct ade/ruri despre eaF 5#1 .0:61 Ca atare2 E#resu#usa n!astr* i(n!ran *F "u #ri8ire la "!n$tiin * este #us* #e seama di%eren ei dintre "ara"terul #ri8at !4ser8a4il al a"esteia $i "ara"terul #u4li" !4ser8a4il al %en!menel!r studiate &n m!d !4i$nuit de $tiin *2 "eea "e "!nstituie ! di%i"ultate met!d!l!(i"*1 Ha"Ser "!nsider* "*2 &ntru"9t n!i a#li"*m &n m!d !4i$nuit #redi"atul Ea %i treazF unei "reaturi "are era anteri!r ad!rmit*2 nu in"!n$tient*2 iar starea de a %i in"!n$tient di%er* de starea de a %i ad!rmit "el #u in #rin a"eea "*2 s#re de!se4ire de ! "reatur* ad!rmit*2 ! "reatur* in"!n$tient* este insensi4il* la stimuli2 "!n$tiin a intranziti8* nu se identi%i"* "u starea de trezie1 A#li"9nd "!nsidera iile sale (enerale "u #ri8ire la "!n$tiin *2 aut!rul adu"e ar(umente &n %a8!area a d!u* teze+ E"!n$tiin a intranziti8* $i li#sa de "!n$tiin * intranziti8* nu sunt #r!#riet* i sau "ara"teristi"i ale "reierului1 Ele #!t %i #redi"ate numai des#re "reaturile "are simt $i2 la %el "a $i al i termeni #si'!l!(i"i2 #!t %i #redi"ate des#re "reatur* "a &ntre(2 nu des#re #*r ile eiF 5#1 .0/6 $i ENu e)ist* nimi" esen ial #ri8at &n "azul "!n$tiin ei intranziti8e1 Fa#tul "* ! alt* #ers!an* $iHa re"*#*tat "un!$tin a sau sHa trezit este &n m!d n!rmal &ntru t!tul 8izi4il &n "!m#!rtamentul eiF1 Indis"uta4il2 distin" iile men i!nate mai sus "!ntri4uie la &n ele(erea "!n$tiin ei1 Ce este2 t!tu$i2 C!n$tiin a sau2 alt%el #us* &ntre4area2 #!ate %i "!nstruit* ! te!rie uni%i"at* a "!n$tiin eiO >n arti"!lul "u "are se &n"'eie #rimul "a#it!l al ant!l!(iei2 -erspecti/ele unei teorii uni*icate a contiinei sau din ce sunt *cute /isele2 OVen Flana(an r*s#unde a%irmati8 la a"east* &ntre4are2 atr*(9nd aten ia "* arti"ularea unui "adru te!reti" unitar #entru &n ele(erea "!n$tiin ei de#inde &n 4un* m*sur* de ti#ul de unitate a$te#tat*1 Flana(an #rezint* ar(umente &m#!tri8a "el!r "e sunt s"e#ti"i &n #ri8in a unei te!rii uni%i"ate a "!n$tiin ei $i #r!#une #r!#ria sa met!d* de studiere a "!n$tiin ei2 Emet!da natural*F2 ilustrat* #rin "azul 8isel!r1 P!rnind de la su#!zi ia eterogenitii "!n$tiin ei2 "!n%!rm "*reia EdC!n$tiin ad este un termen su#ra!rd!nat &n eles "a a"!#erind t!ate st*rile2 e8enimentele $i #r!"esele mentale "e sunt e)#erimentate K t!ate st*rile ast%el &n"9t e)ist* un

.:/

m!d de a %i &n ele #entru su4ie"tul l!rF 5#1 .D@62 ! !4ie" ie ti#i"* la adresa unei te!rii uni%i"ate a "!n$tiin ei2 E!4ie" ia mi)turiiF2 este a"eea "*2 de %a#t2 "!n$tiin a este ! Emi)tur*F2 un set de %en!mene "*reia &i li#se$te "!eren a2 ast%el "* nu #!ate %i a4!rdat unitar1 Du#* Flana(an2 "ali%i"area setului de %en!mene "!n$tiente dre#t ! mi)tur* este "el #u in dis"uta4il* $i2 #e de alt* #arte2 standardele de !m!(enitate #r!#use #entru #!si4ilitatea e)#li"*rii unui set de %en!mene sunt #rea stri"te "'iar $i #entru te!riile din $tiin ele mature1 P!tri8it unei alte !4ie" ii2 E!4ie" ia su#er%i"ialit* iiF2 "'iar da"* nu ar %i ! mi)tur*2 sin(ura tr*s*tur* interesant* a "!n$tiin ei ar %i tr*s*tura %en!men!l!(i"* super*icial de a %i e)#erimentat*2 "eea "e2 iar*$i2 nu ar Gusti%i"a ! te!rie uni%i"at* a "!n$tiin ei1 >m#!tri8a a"estei !4ie" ii2 aut!rul remar"* e)isten a un!r (eneraliz*ri #redi"ti8e $i e)#li"ati8e2 "are #laseaz* e8enimentele mentale "!n$tiente &n im#!rtante r!luri "auzale1 Du#* "um am men i!nat2 Flana(an #r!#une #r!#ria sa Emet!d* natural*F de studiere a "!n$tiin ei2 ! a4!rdare "are tinde s* &m4ine &ntrHun m!d "!erent relat*rile la #ers!anaH&nt9i2 m!delele #si'!l!(i"e ale #r!"esel!r "!(niti8e2 datele neur!$tiin ei2 ale 4i!l!(iei e8!lu i!niste $i ale antr!#!l!(iei "ulturale2 $i %!l!se$te "azul 8isel!r #entru a ilustra a#li"area a"estei met!de1 Cazul 8isel!r2 "!nsider* aut!rul2 #une ! #r!4lem* s#e"ial*2 "are alimenteaz* s"e#ti"ismul &m#!tri8a unei te!rii uni%i"ate a "!n$tiin ei1 Sim ul "!mun s#une "* a %i "!n$tient &nseamn*2 &ntre altele2 a %i treaz2 de unde rezult* "* 8isele nu #!t %i e)#erien e "!n$tiente1 Pe de alt* #arte2 t!t #!tri8it sim ului "!mun2 8isele sunt experiene "are au l!" &n tim#ul s!mnului1 >n"er"area de a "!nstrui ! te!rie "!erent* a "!n$tiin ei #are a se iz4i de a"east* in"!nsisten * "u #ri8ire la d!meniul s*u1 Su(estia met!d!l!(i"* a lui Flana(an este a"eea de a %!l!si t!ate in%!rma iile de "are dis#unem din relat*rile su4ie" il!r $i din !ri"e $tiin * rele8ant* #entru "!n$tiin *1 >n a"est sens2 aut!rul "rede "* datele %izi!l!(i"e $i neur!$tiin i%i"e #!t %i in8!"ate &n s#riGinul ideii "* 8isele E sunt e)#erien e "!n$tiente $i "* seam*n* &n anumite #ri8in e "ru"iale "u e)#erien ele "!n$tiente trezeF 5#1 .@?61 Du#* #*rerea sa2 un "andidat #entru ! i#!tez* uni%i"at!are este "ea su(erat* de "er"et*rile e%e"tuate de Llines2 Ri4arU $i Parb2 du#* "are at9t &n tim#ul e)#erien el!r "!n$tiente din starea de trezie2 "9t $i &n tim#ul s!mnului REM 5 rapid eKe mo/ements62 i1e1 s!mnul "u 8ise2 sunt #rezente patternHuri de !s"ila ie de /:Hz &n (ru#urile rele8ante de neur!ni2 "u distri4uire de %az* $i am#litudine similare1 Desi(ur2 a"east* i#!tez* are ne8!ie de in8esti(a ii su#limentare2 dar2 "!nsider* aut!rul2 re#rezint* un &n"e#ut #r!mi *t!r &ntrH! analiz* naturalist* "redi4il*1 Dez4aterile din %il!s!%ia "!ntem#!ran* a min ii e8iden iaz* d!u* #!zi ii radi"al !#use &n #ri8in a "!n$tiin ei1 P!tri8it uneia dintre a"este #!zi ii2 natura $i #r!#riet* ile %undamentale ale e)#erien el!r "!n$tiente2 a$a "um sunt "!n"e#ute &n m!d !4i$nuit &n E#si'!l!(ia #!#ular*F2 arat* "* a"estea nu #!t %i reduse la 5identi"e "u6 e8enimente %izi"ale sau2 &n #arti"ular2 neurale1 P!tri8it "eleilalte #!zi ii2 Ematerialismul eliminati8istF2 d!meniul "!n$tiin ei $i2 &n (eneral2 al mentalului 8a %i &n "ele din urm* des"ris "!m#let de $tiin ele %izi"ale2 &n #arti"ular de neur!$tiin *2 "eea "e 8a "!ndu"e la eliminarea

.:0

%en!menel!r $i e8enimentel!r "!n$tiente din !nt!l!(ia n!astr* $tiin i%i"* sau2 alt%el s#us2 8a ar*ta "* nu e)ist* nimi" E#ur #si'!l!(i"F din"!l! $i deasu#ra e8enimentel!r $i st*ril!r %izi"ale1 Sus in*t!rii "elei deHa d!ua #!zi ii %a" adesea a#el la anal!(ii "u alte Eredu"eri interte!reti"eF din ist!ria $tiin ei2 "um este2 de #ild*2 redu"erea n! iunii de E#ierdere de %l!(ist!nF la "ea de Erea" ie !)idant*F2 "eea "e a "!ndus la eliminarea %l!(ist!nului din !nt!l!(ia n!astr* $tiin i%i"* $i "!nsider* "* rezultatele !4 inute #9n* a"um &n neur!$tiin * &ndre#t* es" i#!teza em#iri"* a redu" iei t!tale a mentalului la %izi"al1 P1 S1 C'ur"'land este una dintre "ele mai re#rezentati8e %i(uri #entru materialismul neur!nal redu" i!nist sau eliminati8ist <01 Cartea sa2 =europhilosophK 5.@DC62 este "!nsiderat* "a mar"9nd un #un"t de "!titur* &n !rientarea interesului %il!s!%il!r "*tre rezultatele neur!$tiin ei1 Arti"!lul sele"tat #entru ant!l!(ie2 -oate neuro$iologia s ne n/ee ce/a despre contiin92 "u "are de4uteaz* "el deHal d!ilea "a#it!l2 sintetizeaz* #rin"i#alele teme ale a"estei "*r i+ %!rmularea unui n!u "!n"e#t de redu"ere interte!reti"*2 di%erit de "el al em#irismului l!(i"2 "riti"area #!zi iil!r antiH redu" i!niste $i indi"area unei E"*i de urmatF &n "er"etarea "!n$tiin ei1 Pentru P1 S1 C'ur"'land2 mintea este "reierul1 Nu e)ist* Esu%lete "artezieneF se#arate de "reier1 Pr!4lema este de a (*si a"ele realit* i neur!4i!l!(i"e "are s* e)#li"e E"redin aF2 Ed!rin aF et"1 $i &n "ele din urm* E"!n$tiin aF2 "eea "e2 "!nsider* aut!area2 este ! #r!4lem* em#iri"* $i nu una de analiz* "!n"e#tual*1 A4!rdarea redu" i!nist* ade"8at* a"estui s"!# tre4uie s* %ie "!ndus* simultan #e mai multe ni8eluri2 &m4in9nd datele #si'!l!(iei e)#erimentale "u "ele ale neur!4i!l!(iei1 Pe l9n(* ne8!ia de &n ele(ere a %un" i!n*rii ni8elel!r in%eri!are2 #entru "are e)ist* deGa un su#!rt em#iri"2 este ne8!ie de &n ele(erea %elului &n "are %un" i!neaz* ni8elele su#eri!are $i &ntre(ul sistem Una dintre "ele mai interesante #*r i ale a"estui arti"!l ! re#rezint* "riti"a antiHredu" i!nismului1 Aut!area ale(e "in"i #!zi ii antiHredu" i!niste $i e)#li"* de "e2 &n "!n"e# ia sa2 a"este #!zi ii "!ndu" "er"etarea &ntrH! dire" ie (re$it* sau sunt #ur $i sim#lu %alse1 De e)em#lu2 materialismul redu" i!nist a %!st ata"at din #ers#e"ti8a ar(umentului realiza4ilit* ii multi#le2 "!n%!rm "*ruia un ti# mental dat #!ate %i realizat de ! di8ersitate de ti#uri %izi"ale distin"te2 ast%el "* &n ele(erea detaliat* a unuia dintre a"este ti#uri %izi"ale2 &n #arti"ular a "reierului2 nu 8a e)#li"a natura %undamental* a ti#uril!r mentale1 Dar !ri"e redu" ie2 a#re"iaz* P1 S1 C'ur"'land2 este relati8* la un d!meniu2 iar "rearea sau des"!#erirea un!r su#!rturi %izi"ale di%erite "are realizeaz* a"eea$i %un" ie nu &m#iedi"* "er"etarea unui anumit su#!rt %izi"al1 De #ild*2 t!t a$a "um "er"et*rile asu#ra me"anismului (eneti" de re#li"are de #e
2*

Desi(ur2 la ri(!are2 Eredu"ereF nu &nseamn* a"ela$i lu"ru "u EeliminareF2 dar da"* #rin EeliminareF &n ele(em e)"luderea un!r "!n"e#te din !nt!l!(ia n!astr* $tiin i%i"*2 nuan ele sunt relati8 ne&nsemnate #entru a "!nstitui ! di%eren * im#!rtant*1 De alt%el2 "'iar &n studiul &n dis"u ie2 Patri"ia C'ur"'land &$i "ara"terizeaz* #!zi ia "9nd Ematerialism redu" i!nistF2 "9nd Ematerialism eliminati8istF $i su(ereaz* %!l!sirea termenului de Ematerialism re8izi!narF 58ezi n!ta .<2 #1 <7.61

.:C

P*m9nt2 ADNHul2 nu de8in neinteresante da"* se "!nsider* #!si4ilitatea de e)isten * a unui material ereditar di%erit de ADN $i nu #!t %i &m#iedi"ate de a"east* #!si4ilitate2 in(ineria neur!nil!r arti%i"iali $i a re elel!r neur!nale arti%i"iale nu arat* "* in8esti(area #rin"i#il!r de 4az* ale %un" i!n*rii sistemului ner8!s sunt "!nduse #e ! "ale (re$it*1 A#!i2 t!t a$a "um E"!nta"tul redu"ti8F dintre 4i!l!(ia m!le"ular* $i ma"r!H4i!l!(ie a "!ndus la #r!(rese &nsemnate ale a"esteia din urm*2 "'iar da"* unele &ntre4*ri au r*mas des"'ise2 E"!nta"tul redu"ti8F dintre #si'!l!(ie $i neur!$tiin * a adus #r!(rese &nsemnate &n ultimii ani &n &n ele(erea min ii umane2 "u t!ate "* #rin"i#iile de 4az* ale %un" i!n*rii "reierului uman sunt de#arte de a %i "!m#let elu"idate1 >n &n"'eierea arti"!lului s*u2 P1 S1 C'ur"'land #r!#une ! E"ale de urmatF &n "er"etarea neur!4i!l!(i"* a "!n$tiin ei1 EIdeea "entral* este de a (enera ! te!rie restri" i!nat* de date la mai multe ni8eluri de !r(anizare a "reierului K su%i"ient de restri" i!nat* ast%el &n"9t s* #!at* %i su#us* un!r teste #ertinenteF 5#1 <</61 >n a"est sens2 aut!area e)amineaz* trei a4!rd*ri neur!$tiin i%i"e ale "!n$tien ei 8izuale K a lui Fran"is Cri"S2 R!d!l%! Llines $i Ant!ni! Damasi! K2 "are2 &n !#inia sa2 se "!nstituie &ntrHun m!del de des"!#eriri #r!(resi8e &n "!!#erare1 Du#* "um am men i!nat deGa2 unii aut!ri sus in "* ! tr*s*tur* esen ial* a "!n$tiin ei este dat* de #rezen a #r!#riet* il!r "alitati8e2 %en!menale sau Eresim iteF ale st*ril!r "!n$tiente2 numite &n Gar(!n %il!s!%i" E\ualiaF<C1 De #ild*2 atun"i "9nd ! #ers!an* "u 8edere n!rmal* #ri8e$te ! #at* de "ul!are r!$ie2 a"ea #ers!an* are e)#erien a Er!$e iiF #rezente &n %a a sa2 are ! stare mental* "u un "ara"ter su4ie"ti8 distin"t1 O #ers!an* !ar4* sau a"r!mat* "are nu a a8ut ni"i!dat* Ee)#erien a r!$uluiF nu ar $ti "um este s* 8ezi r!$u sau2 alt%el s#us2 nu ar a8ea "!n$tiin a r!$ului #e "are ! are ! #ers!an* n!rmal*1 >n arti"!lul s*u2 (iscreditnd )ualia2 Daniel Dennett &$i #r!#une s* &nl*ture &ntrHun m!d radi"al #r!4lemele %il!s!%i"e ridi"ate de )ualia1 Dennett este de #*rere "*2 a$a "um sunt "!n"e#ute de "ei mai mul i %il!s!%i2 )ualia nu e)ist*1 A#el9nd la ! serie de e)#erimente mentale 5Es!nd*ri intuiti8eF62 dar $i la unele date em#iri"e2 aut!rul e)amineaz* "!n"e#tul de )ualia $i identi%i"* #atru #r!#riet* i de !rdinul d!i <? #e "are analizele tradi i!nale le atri4uie )ualia1 O #rim* #r!#rietate este ine%a4ilitatea+ nimeni nu #!ate "!muni"a e)a"t unui interl!"ut!r "um este s* ai ! anumit* ima(ine2 un anumit (ust sau mir!s et"1 A"east* tr*s*tur* deri8*2 &n analizele men i!nate de aut!r2 din #r!#rietatea )ualia de a %i intrinse"i e)#erien ei2 de unde ar rezulta "* nu au #*r i "!m#!nente "are s* #!at* %i analizate1 Mai de#arte2 )ualia #ar a %i #r!#riet* i #ri8ate $i dire"t sau imediat inteli(i4ile &n "!n$tiin a e)#erimentat!rului l!r1 Cara"terul #ri8at de"ur(e din a"eea "* m!durile de a %i ale e)#erien el!r "!n$tiente nu #!t %i su#use un!r "!m#ara ii
2+

>n lim4a latin*2 E\ualitasF &nseamn* calitate2 proprietate2 iar #r!n1 E\ualisF &nseamn* ce *elO2 cum91 2, Da"* x este un !4ie"t "u #r!#rietatea - $i - are #r!#rietatea U2 atun"i se s#une "* - este ! #r!#rietate de !rdinul &nt9i $i U ! #r!#rietate de !rdinul d!i1

.:?

inter#ers!nale $i de"i ni"i unui test !4ie"ti82 iar inteli(i4ilitatea dire"t* se re%er* la %a#tul "* ! #ers!an* are un a""es imediat la st*rile sale "alitati8e1 Ata"ul eliminati8ist al lui Dennett la adresa )ualia 8izeaz*2 &n #rin"i#al2 inteli(i4ilitatea imediat* $i "ara"terul intrinse"1 Du#* identi%i"area a"est!r #resu#use #r!#riet* i ale )ualia2 Dennett su4liniaz* im#!si4ilitatea "!m#ar*rii intersu4ie"ti8e a )ualia1 Ast%el2 este im#!si4il "a d!i su4ie" i s* "ad* de a"!rd asu#ra s#e"trului de "ul!are 8*zut1 C!m#ararea e)#erien el!r "el!r d!i nu #!ate %i %*"ut* #e 4aza ra#!rt*ril!r 8er4ale ale a"est!ra2 de!are"e2 #entru a des"rie a"este e)#erien e2 "ei d!i %!l!ses" denumiri ale "ul!ril!r2 &n8* ate #rin %a#tul "* leHau %!st ar*tate !4ie"te #u4li"e "!l!rate2 ast%el "* ei #!t a8ea a"ela$i "!m#!rtament 8er4al "'iar da"* e)#erimenteaz* "ul!ri su4ie"ti8e di%erite1 C!m#ararea e)#erien el!r nu #!ate %i %*"ut* ni"i da"* am dis#une de un Ea#arat neur!$tiin i%i"F "are ar diriGa e)#erien ele 8izuale ale unui su4ie"t "*tre "reierul "eluilalt2 de!are"e2 &n "azul &n "are a#aratul ar #rezenta un s#e"tru in8ersat2 "ei d!i nu #!t $ti da"* a"esta %un" i!neaz* n!rmal sau este (re$it "ali4rat1 Pr!ie"tarea $i "!nstruirea unui ast%el de a#arat ar tre4ui s* se 4azeze #e relat*rile su4ie"ti8e ale "el!r d!i su4ie" i2 "eea "e &nseamn* &nt!ar"erea la #un"tul de #le"are1 Pentru a e8ita a"east* #r!4lem*2 unii %il!s!%i au #r!#us "!nsiderarea "!m#ar*rii intrasu4ie"ti8e a )ualia2 &n "are e)#erien ele de "!m#arat sunt E&ntrH! sin(ur* minteF1 S* #resu#unem "*2 du#* "e a su%erit ! !#era ie realizat* %*r* $tirea sa de Eneur!"'irur(ul "el r*uF2 ! #ers!an* se treze$te &ntrH! diminea * $i "!nstat* "* iar4a &i a#are r!$ie2 "erul (al4en et"1 $i "* nimeni alt"ine8a nu mai sesizeaz* 8re! an!malie "r!mati"*1 Este &ndre#t* it* a"ea #ers!an* s* "!n"'id* "* a su%erit ! in8ersare le(at* de )ualia "ul!ril!rO R*s#unsul lui Dennett este ne(ati81 C'iar da"* a"ea #ers!an* ar 4*nui "* este 8!r4a de ! !#era ie asu#ra neur!nil!r s*i2 ea nu ar #utea s* s#un* da"* este 8!r4a des#re ! in8ersare a E"analel!r fdin am!nted #r!du"*t!are de \ualia2 de e)em#lu din ner8ul !#ti"F sau de in8ersarea d!ar a a"el!r Ele(*turi de a""es la mem!rieF 5#1 </C6 #rin "are su4ie"tul "!m#ar* e)#erien ele sale 8izuale "urente "u "ele anteri!are2 "az &n "are nu a a8ut l!" in8ersarea )ualia2 "i d!ar in8ersarea un!r e)#erien e mem!rate1 T!ate a"estea arat*2 #e de ! #arte2 "* ni"i in8ersarea s#e"tral* inter#ers!nal* $i ni"i "ea intra#ers!nal* nu ar #utea sta4ili intuiti8 e)isten a )ualia $i2 #e de alt* #arte2 "* intr!s#e" ia nu %urnizeaz* "un!a$terea imediat* a )ualia1 >n "!ntinuare2 Dennett adu"e ar(umente &m#!tri8a tenta iei de a "!nsidera "* este "e8a &n nere(ul* "u "!n"e#tul %il!s!%i" de )ualia2 dar "* "el #reHte!reti" ar %i asi(urat $i &n"ear"* s* arate "* $i a"est "!n"e#t este iremedia4il in"!erent1 Pentru a"easta2 aut!rul #rezint* un e)#eriment mental &n "are a#ar C'ase $i San4!rn2 d!i de(ust*t!ri de "a%ea ai %irmei Ma)Vell H!use1 La un m!ment dat2 C'ase &i m*rturise$te lui San4!rn "* (ustul "a%elei Ma)Vell H!use este a"eea$i #entru el "a $i atun"i "9nd a 8enit la %irm*2 dar "* atitudinea sa rea"ti8* %a * de acest (ust sHa s"'im4at2 &ntru"9t a"um nuHi mai #la"e1 San4!rn &i r*s#unde "* #entru el2 (ustul "a%elei Ma)Vell H!use sH a s"'im4at2 dar nu $i seturile sale de atitudini rea"ti8e2 &ntru"9t &n"* mai

.:D

a#re"iaz* acel (ust1 Se #are "* #entru C'ase a inter8enit ! s"'im4are &n #ri8in a standardel!r de a#re"iere a "a%elei2 )ualia %iind a"elea$i2 &n tim# "e &n "azul lui San4!rn a a8ut l!" ! s"'im4are de )ualia2 standardele sale de a#re"iere r*m9n9nd "!nstante1 Unde este ade8*rulO SHa ar*tat deGa "* s"'im4*rile intra#ers!nale de )ualia nu #!t %i "!n%irmate #rin intr!s#e" ie1 Pe de alt* #arte2 testele em#iri"e nu #!t ar*ta "are dintre "ele d!u* ti#uri de s"'im4are a a8ut l!"2 &ntru"9t !ri"e strate(ie em#iri"* de#inde de Gude"* ile su4ie"tului des#re #r!#riile sale e)#erien e2 a$a "um a d!8edit e)em#lul Ea#aratului neur!$tiin i%i"F1 Pude"* ile sau "!n8in(erile intr!s#e"ti8e ale su4ie"tului2 "a $i "!m#!rtamentele #u4li"e "are le e)#rim*2 "!nsider* Dennett2 sunt E#r!dusul a d!i %a"t!ri #rezen i &n #r!#!r ii 8aria4ile+ &n linii mari2 dis#!zi ii de a (enera sau #r!du"e )ualia $i dis#!zi ii de a rea" i!na la )ualia !dat* "e sunt #r!duseF 5#1 <0<61 A"este dis#!zi ii sunt at9t de str9ns le(ate &n Gude"* ile rea"ti8e ale su4ie" il!r2 &n"9t Gude"* ile des#re )ualia nu sunt su#eri!are din #un"t de 8edere e#istemi" Gude"* il!r des#re #er"e# iile !4ie"tel!r e)teri!are2 ast%el "* su4ie"tul st* &n #!zi ia E#ers!anei a treiaF %a * de #r!#riile sale )ualia $i nu are ! "un!a$tere mai 4un* a a"est!ra de"9t ! are un !4ser8at!r din a%ar*1 Dar atun"i2 su4liniaz* aut!rul2 "!n"e#tul de \ualia nu #!ate in"lude tr*s*tura inteli(i4ilit* ii imediate2 tr*s*tur* "are a %!st "!nsiderat* ! #r!#rietate esen ial* a )ualia1 Ata"ul eliminati8ist al lui Dennett 8izeaz* &n "!ntinuare #resu#usul "ara"ter intrinse" al )ualia1 Aut!rul ar(umenteaz* "* a$aHnumitele )ualia sunt determinate de sau "'iar redu"ti4ile la Gude"* ile rea"ti8e ale su4ie" il!r $i de"i sunt mai str9ns le(ate de a"este Gude"* i de"9t de e)#erien ele su4ie" il!r1 Ca atare2 )ualia nu au #r!#rietatea de !rdinul d!i de a %i intrinse" le(ate de e)#erien *1 Da"* E! m!di%i"are &n rea"ti8itate se reduce la sau garantea. ! m!di%i"are a #r!#riet* ii Yde !rdinul &nt9i2 i1e1 a )ualia2 n1ns1Z2 atun"i a"ele #r!#riet* i2 a"ele ftr*s*turi "alitati8e sau %en!menaled &n"eteaz* s* mai %ie #r!#riet* i fintrinse"id $i de8in de %a#t2 &n m!d #aradi(mati"2 #r!#riet* i e)trinse"i2 rela i!naleF 5#1 <0C61 >nl*turarea #r!#riet* il!r de !rdinul d!i ale )ualia #are a l*sa un E(!lF &n #ri8in a des"rierii e)#erien el!r su4ie"ti8e1 Cu "e #!ate %i um#lut a"est (!lO C*tre "e ar*t*m atun"i "9nd E#*rem s* indi"*m2 "u fde(etuld mental al inten iei interi!are2 ! )uale sau un "!m#le) )ualiaFO A8em2 "!nsider* Dennett2 #r!%iluri #ers!nale de dis"riminare a stimulil!r2 "a#a"it* i #ers!nale $i idi!sin"rati"e de a r*s#unde la a"e$tia $i limite relati8e sau #ra"ti"e de a des"rie e)#erien ele n!astre2 t!ate a"estea #ut9nd %i testate em#iri" #rin #r!"eduri !4ie"ti8e !4i$nuite1 EPrin urmare K "!n"'ide Dennett K atun"i "9nd #ri8im ultima !ar* "ara"terizarea n!astr* ini ial* re%erit!are la )ualia "a #r!#riet* i ine%a4ile2 intrinse"i2 #ri8ate $i dire"t inteli(i4ile ale e)#erien ei2 des"!#erim "* nHa r*mas nimi" "are s* "!res#und* a"est!ra1 >n l!"ul l!r &nt9lnim #r!#riet* i #u4li"e relati8 sau #ra"ti" ine%a4ile2 la "are de re%erim indire"t #rin intermediul dete"t!ril!r n!$tri de #r!#riet* i #ri8ate K #ri8ate numai &n sensul de idi!sin"rati"e1 5_6 A$adar2 "!ntrar a "eea "e #are e8ident la #rima 8edere2 #ur $i sim#lu nu e)ist* del!" )ualiaF 5#1 <?:61

.:@

>n arti"!lul 5pre o teorie neuro$iologic a contiinei 2 Fran"is Cri"S $i Crist!% Q!"' sus in ideea e)isten ei un!r ti#uri s#e"i%i"e de a"ti8itate neur!nal* "!relate "u "!n$tiin a1 Aut!rii #!rnes" de la #resu#unerea "* e)ist* un me"anism neural de 4az* #entru t!ate as#e"tele "!n$tiin ei2 similar &n di%erite #*r i ale "reierului2 $i "* &n ele(erea me"anismului neural "!relat unui as#e"t al "!n$tiin ei im#li"* &n ele(erea tutur!r a"est!r as#e"te1 >n 8irtutea a""esi4ilit* ii la a4!rdarea e)#erimental*2 Cri"S $i Q!"' ale( dre#t su4ie"t al dis"u iei "!n$tien a 8izual*1 I#!teza s#riGinit* de "ei d!i aut!ri este a"eea "* 4aza neur!nal* a "!n$tien ei 8izuale2 $i de"i a "!n$tiin ei2 #!ate %i identi%i"at* &n !s"ila iile sau des"*r"*rile neur!nale la %re"8en e "u#rinse &ntre /:Hz $i ?:Hz im#li"ate &n 4u"lele de %eed4a"S dintre ariile talami"e $i "ele "!rti"ale ale "reierului1 P!rnind de la unele idei ale lui Nietzs"'e2 Heide((er $i S"'ra(2 &n arti"!lul s*u2 8ontiina, su$iecti/itatea i corporalitatea uman 2 RamseU Eri" RamseU &ntre#rinde ! "riti"* de"!nstru"ti8ist* a a$aHnumitel!r Eeti"i ale !m!(eniz*riiF $i #r!#une ! Eeti"* a e8iden ieriiF2 "are2 &n %!rmularea aut!rului2 este E! eti"* a s"!aterii &n relie% a tutur!r di%eren ieril!r2 4azat* #e ! te!rie a "!muni"*rii "are %a"e ne"esar* eli4erarea d!rin el!r $i d!rin a li4ert* iiF 5#1 7.<61 Nu insist asu#ra arti"!lului lui R1 E1 RamseU2 de!are"e2 &n #!%ida titlului2 nu are ! le(*tur* dire"t* "u (enul de #r!4leme dis"utate &n ant!l!(ie $i ni"i "u m!dalitatea #red!minant* de a4!rdare a a"est!ra1 Pr!(resele remar"a4ile realizate &n neur!$tiin e $i #ers#e"ti8ele &n%* i$ate de "er"et*t!rii "reierului "u #ri8ire la e)#li"area neur!4i!l!(i"* a "!n$tiin ei au a se "!n%runta "u "!n8in(erea "*2 indi%erent de "antitatea de in%!rma ie !4ie"ti8* #e "are am #utea s* ! d!49ndim des#re %un" i!narea "reierului2 r*m9ne "e8a de nee)#li"at2 $i anume %elul &n "are #r!"esele !4ie"ti8e men i!nate ar #utea (enera su4ie"ti8itatea e)#erien el!r "!n$tiente1 Cu alte "u8inte2 &ntre E#ers#e"ti8a #ers!anei a treiaF $i E#ers#e"ti8a #ers!aneiH&nt9iF #are a e)ista ! ru#tur*1 La a"east* ru#tur* se re%er* %aim!sul termen al lui P!se#' Le8ine2 #e "are lHam men i!nat deGa2 hiat sau gol explicati/ 5explanatorK gap6<D1 Unii %il!s!%i sus in "* 'iatul e)#li"ati8 este de nea"!#erit $i "* e)ist* un 'iat anal!( &n lume+ e)#erien ele "!n$tiente au "alit* i su4ie"ti8e2 n!nH%izi"ale2 iredu"ti4ile sau2 alt%el s#us2 distin" iei iredu"ti4ile dintre datele de #ers!anaH&nt9i $i datele de #ers!ana a treia &i "!res#unde ! distin" ie &ntre %a#te de #ers!anaH&nt9i $i %a#te de #ers!ana a treia1 Al i %il!s!%i "!nsider* "* 'iatul e)#li"ati8 nu tre4uie s* ne &nde#*rteze de ! "!n"e# ie %izi"alist* asu#ra e)#erien el!r "!n$tiente2 de!are"e a"esta arat* d!ar "* unele #r!"ese $i st*ri %izi"ale au dre#t #arti"ularitate esen ial* su4ie"ti8itatea1 C!n%!rm unei a treia #!zi ii2 este #!si4il "a 'iatul e)#li"ati8 s* %ie "9nd8a a"!#erit2 dar &n m!mentul de %a * nu a8em "!n"e#tele ne"esare #entru a aduna &ntrHun ansam4lu "!erent "ele d!u* #ers#e"ti8e men i!nate1 Nu este &n #rin"i#iu e)"lus s* se d!8edeas"* %izi"alitatea )ualia2 dar a"um nu
2-

Vezi P1 Le8ine2 EMaterialism and gualia+ T'e E)#lanat!rU Ga#F2 -aci*ic -hilosophical UuarterlK ?<2 .@D71

..:

a8em ! "!n"e# ie "lar* des#re "um sHar #utea %a"e a"easta1 Pe de alt* #arte2 am 8*zut "*2 du#* Daniel Dennett2 'iatul e)#li"ati8 #ur $i sim#lu nu e)ist*1 Arti"!lul lui 3!(dan M1 P!#es"u2 8ele dou *ee ale contiinei 2 "u "are se &n"'eie #rima #arte a ant!l!(iei2 $i "el al lui Da8id H1 Mell!r2 >iloso*ia analitic i 7ul2 "u "are de4uteaz* #artea a d!ua2 trateaz* #r!4lema 'iatului e)#li"ati81 31 M1 P!#es"u &ntre#rinde ! tre"ere &n re8ist* a te!riil!r "!ntem#!rane ale "!n$tiin ei2 urm*rind #!zi ia a"est!ra %a * de &ntre4area EP!t %i datele #ers!aneiH&nt9i ft!#ited &n 8reun %el sau altulOF Aut!rul #une &n "!ntrast a4!rdarea e)#erien el!r "!n$tiente din #ers#e"ti8a #ers!aneiH&nt9i2 "are re"ur(e la termeni calitati/i 5E(ust!sF2 Ear!matF et"162 "u a4!rdarea a"est!r e)#erien e din #ers#e"ti8a #ers!anei a treia2 "are a#eleaz* la des"rierea m!di%i"*ril!r neur!%izi!l!(i"e ale !r(anismului "e are e)#erien ele res#e"ti8e1 Di%eren a dintre "ele d!u* a4!rd*ri2 arat* 31 M1 P!#es"u2 este &n m!d %undamental una de met!d*1 >n "azul #rimei a4!rd*ri2 Ee)#erimentat!rul are un statut pri/ilegiat %a * de as"ult*t!r+ el este "el "are 4ene%i"iaz* de a"ea e)#erien *2 &n tim# "e as"ult*t!rul 4ene%i"iaz* numai de des"rierea eiF2 &n tim# "e &n "azul "elei deHa d!ua a4!rd*ri2 Ee)#erimentat!rul $i as"ult*t!rul au a"ela$i statut e#istemi"+ des"rierea m!di%i"*ril!r din sistemul ner8!s al e)#erimentat!rului este des"'is* !4ser8a iei $i 8eri%i"*rii #u4li"e $i ai"i ni"i un termen "alitati8 nu &$i are l!"ulF 5#1 7.C6<@1 Aut!rul a#eleaz* la distin" ia intr!dus* de Mi'ai Dr*(*nes"u $i dez8!ltat* de Mi'ai Dr*(*nes"u $i Menas Qa%at!s 7: dintre E$tiin a stru"tural*F K $tiin a "urent*2 #ra"ti"at* ast*zi de "ei mai mul i "er"et*t!ri K $i E$tiin a stru"turalH%en!men!l!(i"*F K ! e)tensie a $tiin ei stru"turale "are &$i #r!#une s* a"!#ere at9t natura "uanti"* a Uni8ersului $i %un" i!narea "reierului2 "9t $i %en!menele 8ie ii2 min ii $i2 &n #arti"ular ale "!n$tiin ei1 R*s#unsurile la &ntre4area men i!nat* se (ru#eaz*2 &n #rin"i#al2 &n d!u* mari "ate(!rii2 &n %un" ie de #!zi ia %a * de $tiin a stru"tural*1 Ast%el2 %undalul Ete!riil!r stru"turaleF 5D1 Dennett2 G1 Edelman2 F1 Cri"S $i C1 Q!"'2 R1 Penr!se2 Paul $i Patri"ia C'ur"'land2 D1 R!sent'al et"16 este "!nstituit de i#!teza #!tri8it "*reia $tiin a stru"tural* este su%i"ient* #entru e)#li"area &ntre(ii naturi2 in"lusi8 a 8ie ii2 min ii $i "!n$tiin ei2 &n tim# "e Ete!riile stru"turalH %en!men!l!(i"eF 5T1 Na(el2 P1 Le8ine2 D1 C'almers2 M1 Dr*(*nes"u6 ad!#t* #!zi ia "!n%!rm "*reia $tiin a stru"tural* nu #!ate %urniza ! e)#li"a ie "!m#let* a 8ie ii2 min ii $i "!n$tiin ei1 Du#* e)aminarea atent* a #r!#uneril!r un!ra dintre re#rezentan ii mar"an i ai "el!r d!u* #!zi ii 5Na(el2 C'almers2 Dennett2 Flana(an2 Cri"S $i Q!"'2 Dr*(*nes"u62 aut!rul "!n"'ide "* E%il!s!%ia min ii $i a "!n$tiin ei2 &n tentati8a ei de a e)amina su#!zi iile %undamentale "are stau la 4aza di%eritel!r #r!(rame de "er"etare2 a met!d!l!(il!r a"est!ra
29 (.

Ai"i2 #rin Ee)#erimentat!rF se &n ele(e "el "are are ! e)#erien * sau alta1 Vezi2 de #ild*2 M1 Dr*(*nes"u2 EOn t'e Stru"turalHP'en!men!l!(i"al T'e!ries !% C!s"i!usnessF2 =oetic Journal 52 .@@? $i M1 Qa%at!s $i M1 Dr*(*nes"u2 ET!Vard an Inte(rati8e S"ien"eF2 =oesis AAVIc<::.2 #re"um $i studiul lui M1 Dr*(*nes"u din a"east* ant!l!(ie2 ETtiin * "!(niti8*2 $tiin * stru"tural* sau $tiin * inte(rati8*OF1

...

et"12 se rede%ine$te ast*zi &n "adrul unei %il!s!%ii (enerale a $tiin ei "a un demers "!m#lementar $i intim le(at "elui $tiin i%i"F 5#1 77:61 Din #ers#e"ti8a %il!s!%iei analiti"e2 Da8id H1 Mell!r ar(umenteaz* &n %a8!area ideii "* distin" ia dintre "redin ele su4ie"ti8e2 de #ers!anaH&nt9i2 $i ade8*rurile !4ie"ti8e2 de #ers!ana a treia2 nu tre4uie s* ne "!ndu"* la ! 4i%ur"a ie !nt!l!(i"* &ntre %a#te su4ie"ti8e $i %a#te !4ie"ti8e1 D!meniul "redin el!r de #ers!anaH&nt9i sau a "un!a$terii de #ers!anaH&nt9i 5Mell!r %!l!se$te a"e$ti termeni a#r!a#e indistin"t6 este "!nsiderat a in"lude at9t "un!a$terea dire"t* a #r!#riil!r n!astre e)#erien e2 "9t $i "un!a$terea a "ine suntem n!i &n$ine $i "um este sau ni se #are a %i lumea1 A"east* Eaut!"un!a$tereF2 "!nsider* aut!rul2 este su4ie"ti8* &n sensul "* Eeste &ntrHun sens im#!rtant le(at* de su4ie"t+ adi"* de #ers!ana "are de ine "un!$tin eleF 5#1 7/<62 $i nu &n sensul "* este 8!r4a des#re sim#le #*reri "are nu #!t %i "!n%irmate sau in%irmate de %a#te1 Dar "are sunt %a#tele "are #!t 8alida a"est ti# de "un!a$tere2 sau2 alt%el s#us2 "um tre4uie s* &n ele(em E"!ndi iile de ade8*rF ale "redin el!r de #ers!ana &nt9iO >n a"east* "'estiune e)ist*2 "!nsider* aut!rul2 mult E#ra% "!n"e#tualF2 #e "are %il!s!%ia analiti"* &l #!ate risi#i1 Aut!rul "!ntest* #!zi ia Esu4ie"ti8ist*F2 "!n%!rm "*reia a"este "!ndi ii de ade8*r sunt date de ni$te misteri!ase E%a#te de #ers!anaH&nt9iF sau %a#te su4ie"ti8e2 la "are su4ie"tul are un a""es e#istemi" #ri8ile(iat1 Teza de 4az* a lui Mell!r este "* t!ate "redin ele de #ers!anaH&nt9i #!t %i %*"ute ade8*rate de %a#te !4ie"ti8e2 %*r* "!nsiderarea 7urilor de #ers!ana &nt9i $i ni"i a E%a#tel!r de #ers!anaH&nt9iF1 C!nsiderarea %a#tel!r su4ie"ti8e #une ! #r!4lem* !nt!l!(i"*+ Eda"* &ntrHade8*r e)ist* %a#te su4ie"ti8e2 "are nu sunt %a#te #entru !ri"ine2 "i d!ar #entru un su4ie"t2 atun"i2 da"* sunt mul i su4ie" i di%eri i2 &n m!d "!res#unz*t!r sunt multe lumi di%eriteF 5#1 7//62 "eea "e este a4surd2 &ntru"9t n!i tr*im &ntrH! sin(ur* lume !4ie"ti8*1 Mell!r ne in8it* s* distin(em &ntre tipuri de "redin * $i Esemne sim4!li"e ale a"est!r ti#uriF+ EUn ti# de "redin * se de%ine$te #rin coninutul ei 5"eea "e se "rede62 indi%erent de "ine "rede sau "9nd1 Un semn al unui ti# de "redin * este ! anumit* #ers!an* "are de ine ! "redin * "u un "!n inut la un m!ment dat1 5De e)em#lu "redin a "* suntem umani+ un ti# de "redin * "are are &n !ri"e m!ment mili!ane de sim4!luri6F 5#1 7/D67.1 Aut!rul "!nsider* "* sin(ura di%eren * dintre "!ndi iile de ade8*r ale ti#uril!r de "redin e de #ers!anaH&nt9i $i "ele ale ti#uril!r de "redin e !4ie"ti8e este a"eea "* #rimul 8ariaz* de la #ers!an* la #ers!an*2 iar "el*lalt nu2 %iind2 t!tu$i2 am4ele !4ie"ti8e1 Du#* Mell!r2 "!n inutul unui ti# de "redin * #!ate %i identi%i"at "u ! *uncie2 &n sensul matemati" al "u89ntului2 de la ! #ers!an*
(1

Ca #este t!t &n a"east* #rezentare2 am urmat !# iunile tradu"*t!ril!r &n redarea "itatel!r sau &n redarea un!r termeni2 &ntru"9t a#re"iez &n m!d de!se4it "alitatea tradu"eril!r2 in"lusi8 a arti"!lului lui Mell!r1 Fiind 8!r4a2 e8ident2 des#re distin" ia tKpeHtoBen2 mi se #are2 t!tu$i2 "* ai"i ar %i %!st mai nimerit* %!l!sirea e"'i8alentului Einstan * a unui ti# de "redin *F2 &n l!" de Esemn al unui ti# de "redin *F1 De alt%el2 &n "!nte)t2 #are a %i mai natural s* "!nsider*m "* ! #ers!an* #!ate instania un ti# de "redin *2 de"9t "* ! #ers!an* #!ate %i Eun semnF2 %ie $i al unui ti# de "redin *1

..<

"are a"ea "redin * la "!ndi ia !4ie"ti8* de ade8*r a a"elei "redin e sau2 alt%el s#us2 la %a#tul !4ie"ti8 "are %a"e ade8*rat* a"ea "redin *2 iar a"east* %un" ie este "!m#let !4ie"ti8*2 de la !ameni la "!ndi ii de ade8*r1 Da"* am "!nsidera2 de dra(ul ar(ument*rii2 "* e)ist* %a#te de #ers!anaH&nt9i "are 8alideaz* "redin ele "!res#unz*t!are $i "are sunt esen ialmente di%erite de %a#tele !4ie"ti8e2 am aGun(e la ! alt* "!nse"in * a4surd*2 $i anume "ea a su4ie"ti8ismului E"artezianF2 "!n%!rm "*ruia sinele de #ers!anaH&nt9i este "!m#let distin"t de tru#ul #e "are &l l!"uie$te2 "eea "e ar #resu#une asumarea at9t a tutur!r di%i"ult* il!r !nt!l!(i"e "un!s"ute2 "9t $i2 mai ales2 a "el!r l!(i"e "u "are se "!n%runt* dualismul "artezian1 Mell!r "!n"'ide "* Emisterul su4ie"ti8 al 7ului de #ers!ana &nt9i nu numai "* #!ate2 dar tre4uie s* %ie diz!l8at1 5_6 Fa#tul "* suntem su4ie" i nu %a"e din n!i %iin e su4ie"ti8e2 #rinse &n "a#"ana #r!#riil!r n!astre lumi su4ie"ti8e1 Nu e)ist* asemenea lumi1 E)ist* d!ar ! sin(ur* lume !4ie"ti8*2 ! lume din "are %ie"are dintre n!i2 %ie"are 7u2 %ie"are su4ie"t este &n m!d e(al K $i &n &ntre(ime K #arteF 5#1 70761 Para%raz9nd ! 4ineH"un!s"ut* sinta(m*2 se #!ate s#une "* %il!s!%ia "!ntem#!ran* a min ii nu sHa n*s"ut E"a Atena din "a#ul lui ReusF1 >n arti"!lul -recursori $ritanici ai *iloso*iei actuale a contiinei i a mentalului 2 An(ela 3!tez &ntre#rinde ! analiz* #ertinent* a te!riil!r em#iri$til!r 4ritani"i K Fran"is 3a"!n2 H!44es2 L!"Se2 3erSeleU2 Hume2 Reid K "u s"!#ul de a e8iden ia "*ile #e "are EmindH%il!s!%iaF en(lez* a aGuns &n "!ntem#!raneitate2 #re"um $i rele8an a a"est!r te!rii #entru dez4aterile a"tuale din %il!s!%ia "!n$tiin ei1 An(ela 3!tez ar(umenteaz* "*2 &n #!%ida di%eren el!r dintre #!zi iile %il!s!%il!r men i!na i2 e)ist* ! #aradi(m* %il!s!%i"* 4ritani"* $i "!n"e#te inte(rati8e "are %undamenteaz* "!nstituirea %il!s!%iei "!ntem#!rane a min ii1 Aut!area urm*re$te &n ist!ria em#irismului 4ritani" na$terea "el!r d!u* mari #r!4leme ale %il!s!%iei min ii+ #r!4lema rela iei minteH"!r# $i #r!4lema ra#!rtului dintre li4ertatea 8!in ei $i determinism1 Prin"i#alii %il!s!%i ale "*r!r "!n"e# ii sunt analizate &n arti"!l sunt Da8id Hume $i T'!mas Reid1 Aut!area a#re"iaz* "* e)#li"a ia #si'!l!(i"* a "un!a$terii $i #r!4lema indu" iei2 "!nsiderate de e#istem!l!(ii m!dernit* ii "a %iind #rin"i#alele #un"te sla4e ale %il!s!%iei lui Hume2 a#ar ast*zi dre#t "!ntri4u ii im#!rtante la "!nstituirea #r!4lemati"ii %il!s!%iei $tiin el!r "!(niti8e $i e8iden iaz* in%luen ele 'umeene asu#ra un!r im#!rtan i %il!s!%i "!ntem#!rani ai min ii2 &ntre "are P!'n Searle $i Jil%rid Sellars1 Reid este "un!s"ut "a un a#*r*t!r %er8ent al Esim ului "!munF &n te!ria "un!a$terii $i un "riti" al te!riei im#resiil!r $i ideil!r %!rmulat* de Hume1 Dis#uta ReidHHume asu#ra Ete!riei ideil!rF #une &n dis"u ie a"east* te!rie Ede #e #!zi ia %il!s!%iei s"! iene a sim ului "!mun &n #un"tul &n "are $i ast*zi %il!s!%ia $tiin el!r 5de data a"easta a "el!r "i4erneti"e2 nu me"ani"e6 se iz4e$te de a"el f"e8a ineditd "e nu se #!ate ni"i %!rmaliza2 ni"i "!m#uteriza2 "u#rinz9nd "!n$tiin a2 "un!a$terea 8iit!rului2 a" iunea li4er*F 5#1 70@61 An(ela 3!tez "!nsider* "* Reid este &ntemeiet!rul d!"trinei m!derne a "!n$tiin ei $i identi%i"* in%luen ele dis"ursului lui Reid des#re "!n$tiin * asu#ra un!r teme de mare a"tualitate2

..7

"um este "ea a ra#!rtului dintre inten i!nalitate $i "!n$tiin *2 #re"um $i asu#ra un!r aut!ri "a HilarU Putnam $i Paul C'ur"'land1 Arti"!lul lui Tim Crane2 @ecanismele gndirii2 &l intr!du"e #e "itit!r &n #r!4lemati"a te!riil!r "!m#uta i!nale ale min ii 5TCM62 4azate #e anal!(ia "!m#uterH"reier $i2 &n #arti"ular2 &n #r!4lemati"a dez4aterii dintre sus in*t!rii i#!tezei lim4aGului (9ndirii $i "ei ai "!ne)i!nismului &n #r!4lema stru"turii "!m#uta i!nale a min ii1 Din "a#ul l!"ului2 Crane sus ine ideea "* ! TCM nu #!ate %i ela4!rat* de"9t des#re a"ele as#e"te ale mentalului "are au ! natur* &n &ntre(ime re#rezenta i!nal*2 "um sunt atitudinile #r!#!zi i!nale de ti#ul "redin el!r $i d!rin el!r1 Durerile $i "elelalte senza ii nu sunt &n &ntre(ime re#rezenta i!nale $i de"i nu #!t %i a4!rdate "!m#uta i!nal1 A"um2 TCM nu #resu#un "* re#rezent*rile mentale sunt Eima(ini &n "reierF1 Ce sunt2 atun"i2 a"esteaO Aut!rul e)amineaz* mai &nt9i %aim!asa i#!tez* a lim4aGului (9ndirii 5ILG62 al "*rei #rin"i#al "reat!r $i sus in*t!r este PerrU F!d!r2 "!n%!rm "*reia (9ndurile au l!" &ntrHun lim4aG mental2 distin"t de !ri"e lim4aG 8!r4it2 $i "are "!nst* dintrHun sistem de re#rezent*ri sim4!li"e realizate %izi"al &n "reier2 numit Ementalez*F1 Mentaleza ar "!n ine t!ate resursele "!n"e#tuale ne"esare #entru &n ele(erea !ri"*rei #r!#!zi ii #e "are !amenii ! #!t &n ele(e2 (9ndi sau e)#rima1 De #ild*2 Eatun"i "9nd "ine8a "rede2 s* s#unem2 "* preurile sunt n cretere2 m!dul de re#rezentare al a"estui (9nd este ! #r!#!zi ie $i 5_6 miGl!"ul #rin "are a"east* #r!#!zi ie este materializat* este stru"tura neur!nal* a "reieruluiF 5#1 7D.61 D!u* im#!rtante realiz*ri ale se"!lului al AAHlea au "!nstituit surse de ins#ira ie #entru ILG+ dez8!ltarea l!(i"ii %!rmale m!derne K surs* asu#ra "*reia insist* aut!rul K $i e)#li"a ia (eneral* a "al"ula4ilit* ii !%erit* de Alan Turin( #rin intermediul n! iunii de main 6uring1 Prin anal!(ie "u "!m#uterele K medii &n "are sim4!lurile sunt #r!"esate &n 8irtutea tr*s*turil!r l!r %!rmale "are E!(lindes"F #r!#riet* ile semanti"e ale a"est!ra K ade# ii ILG "!nsider* "* &n 8irtutea tr*s*turil!r sinta"ti"ec%!rmale "!di%i"ate %izi"al &n "reier2 (9ndurile se "auzeaz* unul #e altul2 E!(lindindF #r!#riet* ile l!r semanti"e1 Ast%el2 "reierul este 8*zut "a un me"anism sinta"ti" "e "!ndu"e un me"anism semanti"1 P!'n Hau(eland "ara"teriza a"east* "!n"e# ie &n m!d #lasti" du#* "um urmeaz*+ Eda"* a8em (riG* de sinta)*2 atun"i semanti"a &$i 8a #urta sin(ur* de (riG*F1 Tim Crane e)amineaz* d!u* ar(umente #uterni"e &n %a8!area ILG2 "are %a" a#el la ideea de sistematicitate a gndirii1 Unul dintre a"estea este Ear(umentul "!m#!zi i!nalit* ii (9ndiriiF2 "!n%!rm "*ruia e)ist* ! le(*tur* intrinse"* &ntre "a#a"itatea de a a8ea anumite (9nduri $i "a#a"itatea de a a8ea alte (9nduri2 t!t a$a "um "a#a"itatea de a #r!du"ec&n ele(e anumite enun uri este intrinse" le(at* de "a#a"itatea de a #r!du"ec&n ele(e alte enun uri1 De #ild*2 "ine8a "are (9nde$te 8leopatra l iu$ete pe 4ntoniu #!ate (9ndi $i 4ntoniu o iu$ete pe 8leopatra 1 G9ndirea are ! stru"tur* "!m#!zi i!nal*2 iar a a8ea ! stru"tur* "!m#!zi i!nal* &nseamn*2 du#* F!d!r2 a a8ea un lim4aG al (9ndirii1 P!tri8it "elui deHal d!ilea ar(ument2 Ear(umentul

../

"!eren ei in%eren ialeF2 e)ist* anumite rela ii sistemati"e &ntre "a#a"itatea de a %a"e anumite in%eren e $i "a#a"itatea de a %a"e multe alte in%eren e1 S* #resu#unem "* "ine8a tra(e "!n"luzia "* M!ni"a este %eri"it*2 "un!s"9nd "* da"* M!ni"a s"'iaz*2 atun"i este %eri"it* $i realiz9nd "* M!ni"a s"'iaz*1 A a%irma a"est ti# de sistemati"itate re8ine la a s#une "* da"* un a(ent este "a#a4il s* e%e"tueze aceast in%eren * #arti"ular*2 atun"i el este "a#a4il s* e%e"tueze ! mul ime de alte in%eren e !r(anizate similar1 Mai de#arte2 a"east* !r(anizare similar* "ere ! a4!rdare a (9nduril!r "are s* %ie inde#endent* de "!n inutul l!r particular1 3aza unei ast%el de a4!rd*ri #are a se im#une de la sine+ !r(anizarea similar* este dat* de #r!#riet* ile l!(i"!Hsinta"ti"e ale (9nduril!r2 adi"* de *orma a"est!ra1 F!rma ra i!namentului de mai sus este 4ineH"un!s"utul modus ponens+ EDa"* p2 atun"i )1 p1 De"i )F1 Ast%el2 #r!#riet* ile semanti"e ale (9nduril!r sunt re%le"tate de #r!#riet* ile l!r sinta"ti"e1 >n e)em#lul n!stru2 "!n inutul semanti" al (9ndului "* da"* M!ni"a s"'iaz*2 atun"i M!ni"a este #e #laG* nu #!ate %i e)#li"at %*r* a a#ela la #r!#rietatea a"estuia de a %i un condiional1 P!tri8it ILG2 "reierul este "!nstruit &n a$a %el2 &n"9t da"* este &ntrH! stare "are re#rezint* #remisele de %!rmele res#e"ti8e2 atun"i a"east* stare "auzeaz* 5une!ri6 a#ari ia unei st*ri "are re#rezint* %!rma "!n"luziei2 iar #r!"esul "auzal im#li"at "!nser8* ade8*rul &n tre"erea de la #remise la "!n"luzie dat!rit* %!rmei a"est!ra1 >n "!ntinuare2 Tim Crane e)amineaz* d!u* !4ie" ii la adresa ILG2 "are se adreseaz* m!dului &n "are sunt &n elese #r!#!zi iile mentale1 Sursa a"est!r !4ie" ii este "!nstituit* de ! #r!4lem* #us* de Jitt(enstein &n -hilosophische Antersuchungen2 "u #ri8ire la urmarea de re(uli+ "um E$tieF un sistem s* urmeze ! anumit* re(ul*O Da"* este 8!r4a des#re %!l!sirea unei alte re(uli2 atun"i se !4 ine un re(res la in%init1 R*s#unsul ade# il!r ILG a""entueaz* asu#ra #r!#unerii lui Turin( &n le(*tur* "u "al"ula4ilitatea2 &n "are n! iunea de "auzalitate ! &nl!"uie$te #e a"eea de urmare de re(uli1 Du#* F!d!r2 #r!#!zi iile lim4aGului (9ndirii nu &$i d!49ndes" &n elesul &n 8irtutea unui alt lim4aG "u &n eles2 "i #rin a"eea "* stau &ntrH! rela ie "auzal* "u "eea "e re#rezint* sauc$i #rin a"eea "* au stru"tur* "!m#uta i!nal*1 >n %inal2 Tim Crane e)amineaz* #rin"i#alul ri8al al ILG &n m!delarea %en!menel!r "!(niti8e2 "un!s"ut su4 numele de E"!ne)i!nismF1 C!ne)i!ni$tii sus in "* m!delele de #r!"esare serial* ale re#rezent*ril!r2 %urnizate de ILG2 sunt #rea ri(ide2 #rea ine%i"iente $i #rea #u in realiste din #un"t de 8edere neur!%izi!l!(i" &n ra#!rt "u m!delele de #r!"esare #aralel* sau simultan* &n re ele neurale1 Pr!4lema este "* a"ele #r!#riet* ile %izi"ale ale "reierului "!nsiderate a %i rele8ante su4 as#e"t "!(niti8 sunt &n"* insu%i"ient "un!s"ute #entru a tran$a &ntrHun %el dis#uta dintre ILG $i "!ne)i!nism1 Aut!rul "!n"'ide "* am4ele #!zi ii sunt2 la urma urmei2 s#e"ulati8e $i de"i "* EDa"* mentalul are ! ar'ite"tur* "lasi"* &n stilul mentalezei2 ! ar'ite"tur* "!ne)i!nist* sau ! "!m4ina ie a "el!r d!u* ar'ite"turi2 sau da"* mentalul are &n 8reun %el stru"tur* "!m#uta i!nal* K sunt #r!4leme em#iri"e sau $tiin i%i"e1 A"um #utem s#une "el #u in "* neHam %!rmat ! idee des#re lu"rurile "are tre4uie rez!l8ate &n dis#uta dintre te!ria "!m#uta i!nal* $i ri8alii eiF 5#1 /::61

..0

O alt* tem* "entral* &n %il!s!%ia min ii $i a "!n$tiin ei este "ea a atitudinil!r #r!#!zi i!nale1 O atitudine #r!#!zi i!nal* este ! stare mental* "are #une &n rela ie ! #ers!an* "u ! #r!#!zi ie 5"!n inut #r!#!zi i!nal sau Gude"at* &n sens l!(i"61 O #ers!an*2 x2 #!ate a8ea di%erite atitudini %a * de ! #r!#!zi ie2 e)#rimate &n l!"u iuni #re"um x "rede "* p2 x d!re$te "a p2 x se teme "* p $1a1 Dis"u iile %il!s!%i"e asu#ra atitudinil!r #r!#!zi i!nale au &n 8edere &n s#e"ial "redin ele2 d!rin ele $i une!ri inten iile2 de!are"e este lar( a""e#tat "* a"estea au un r!l "entral &n e)#li"a ia2 #redi" ia $i inter#retarea "!m#!rtamentului1 De #ild*2 8izita lui x la tutun(erie #!ate %i e)#li"at* #rin d!rin a lui x de a "um#*ra i(*ri $i "redin a lui x "* 8a (*si i(*ri la tutun(erie1 Pun"tul &n "are %il!s!%ii se des#art 8izeaz* statutul !nt!l!(i" al atitudinil!r #r!#!zi i!nale $i natura "!n inutului a"est!ra1 >n arti"!lul s*u2 Iepre.entare, coninut, sintax. Iemarci asupra realismului intenional al lui JerrK >odor 2 Mir"ea Dumitru &ntre#rinde ! analiz* su4til* a atitudinil!r #r!#!zi i!nale din #ers#e"ti8a d!"trinei realismului inten i!nal a lui F!d!r2 #un9nd &n "!ntrast te!ria re#rezenta i!nal* a min ii2 al "*rei nu"leu este ILG2 "u te!ria sinta"ti"* a min ii1 Prin"i#ala di%eren * dintre a"este d!u* te!rii2 "!nsider* aut!rul2 rezid* &n a4!rdarea n! iunii de "!n inut1 Studiul lui Mir"ea Dumitru este stru"turat &n d!u* #*r i+ ! #rim* #arte "!n ine ! #rezentare detaliat* a realismului inten i!nal $i ! "lari%i"are a rela iil!r a"estuia "u ILG2 iar #artea a d!ua re#rezint* ! &n"er"are de a "lari%i"a r!lul n! iunii de "!n inut &n e)#li"area atri4uirii de atitudini #r!#!zi i!nale1 >n linii mari2 #!tri8it d!"trinei realismului inten i!nal2 atitudinile #r!#!zi i!nale e)ist* 5&ntrHun sens n!nHtri8ial al "u89ntului62 au "!n inut inten i!nal 5sunt despre "e8a sau "ine8a62 sunt st*ri ale "reierului2 G!a"* un r!l "auzal2 iar "!m#!rtamentul uman #!ate %i e)#li"at dre#t e%e"t al a" iunil!r "auzale ale a"est!r st*ri1 P!tri8it &n ele(erii #si'!l!(iei sim ului "!mun2 atitudinile #r!#!zi i!nale sunt st*rile din "are este al"*tuit* "!n$tiin a2 iar F!d!r "!nsider* "* este #!si4il s* se "!nstruias"* ! #si'!l!(ie $tiin i%i"* &n "are e)#li"a iile sim ului "!mun &n termeni de d!rin ec!#inii s* %ie rea4ilitate1 Ple"9nd de la ideile lui F!d!r2 Mir"ea Dumitru #rezint* un E#!rtret r!4!tF al unei 4une te!rii a atitudinil!r #r!#!zi i!nale2 "are se "!nstituie &ntrH! te!rie re#rezenta i!nal* a min ii1 Unul dintre in(redientele de 4az* ale a"estei te!rii &l "!nstituie teza "ara"terului stru"turat al atitudinil!r #r!#!zi i!nale2 !#us* te!riei E%uziuniiF2 #!tri8it "*reia atitudinile #r!#!zi i!nale tre4uie s* %ie tratate "a $i "um ar %i #redi"ate m!nadi"e2 %*r* #*r i autenti"e din #un"t de 8edere l!(i"1 Mir"ea Dumitru tre"e &n re8ist* neaGunsurile te!riei %uziunii $i insist* asu#ra stru"turalit* ii atitudinil!r #r!#!zi i!nale1 P!tri8it ILG2 #r!#!zi iile de"larati8e ale unui lim4aG natural %urnizeaz* !4ie"tele #r!#!zi i!nale ale !#iniil!r $i d!rin el!r $i2 a$a "um ! ast%el de #r!#!zi ie este al"*tuit* din #*r i semni%i"ati8e "!m4inate "!n%!rm anumit!r re(uli2 !#iniile $i d!rin ele au #*r i "!m4inate "!n%!rm anumit!r re(uli1 O4ie"tul #r!#!zi i!nal al unei !#inii sau d!rin e este determinat de %elul &n "are a"esta este al"*tuit din #*r i "are au at9t #r!#riet* i %!rmale sau sinta"ti"e2 "9t $i #r!#riet* i re#rezenta i!nale sau semanti"e1 S"'emati" s#us2

..C

a$a "um "!m#!nentele unei #r!#!zi ii de"larati8e &ntrHun lim4aG natural re#rezint* anumite !4ie"te2 #r!#riet* i $i rela ii2 e)ist* stru"turi ale "reierului2 inde#endente de !ri"e lim4aG natural2 "are re#rezint* !4ie"te2 #r!#riet* i $i rela ii2 iar atun"i "9nd a"este stru"turi sunt "!m4inate "!n%!rm anumit!r re(uli2 rezult* ! stru"tur* "!m#le)* K ! E#r!#!zi ie &n mentalez*F K "are re#rezint* !4ie"tele "a a89nd #r!#riet* ile $i rela iile res#e"ti8e1 Aut!rul #rezint* trei ar(umente2 %!rmulate de F!d!r &n "artea sa2 -sKchosemanticsF 6he -ro$lem o* @eaning in the -hilosophK o* @ind 5.@D?62 "are urm*res" s* arate "* st*rile interne2 e8alua4ile semanti" $i im#li"ate eti!l!(i" &n e8enimentele mentale "!m#le)e des"rise de realismul inten i!nal K !#iniile $i d!rin ele K sunt entit* i stru"turate1 >n #artea a d!ua a studiului s*u2 Mir"ea Dumitru &$i asum* sar"ina di%i"il* de a "lari%i"a r!lul n! iunii de "!n inut &n e)#li"area atri4uirii de atitudini #r!#!zi i!nale2 #un9nd &n "!ntrast te!ria re#rezenta i!nal* a min ii "u te!ria sinta"ti"* a min ii1 Aut!rul este de #*rere "* distin" ia dintre #!zi ia de rea4ilitare $i2 res#e"ti82 de res#in(ere a #si'!l!(iei sim ului "!mun sus inute de "ele d!u* te!rii este2 la urma urmei2 ! "!nse"in * a #!zi iei a"est!r te!rii %a * de n! iunea de "!n inut1 Am4ele te!rii sunt te!rii "!m#uta i!nale ale min ii2 dar2 s#re de!se4ire de te!ria sinta"ti"* a min ii2 "are a#eleaz* e)"lusi8 la #r!#riet* i $i rela ii sinta"ti"e "!relate %un" i!nal "u st*ri "!(niti8e2 te!ria re#rezenta i!nal*2 al "*rei nu"leu este ILG2 #resu#une Eun mediu al "!m#uta ieiF2 i1e1 Eun sistem re#rezenta i!nalF &n "are sim4!lurile au at9t %!rm* 5sinta)*62 "9t $i "!n inut2 5semanti"*61 N! iunea de "!n inut2 arat* Mir"ea Dumitru2 este "erut* #entru a %a"e l!" inten i!nalit* ii st*ril!r $i #r!"esel!r n!astre mentale2 "!m#!nent* esen ial* a #si'!l!(iei sim ului "!mun2 &n #si'!l!(ia "!(niti8*2 de!are"e e)#li"a iile $i #redi" iile inten i!nale ale "!m#!rtamentului sunt intrinse" le(ate de a"east* n! iune de "!n inut1 Mai de#arte2 EA s#e"i%i"a un (en de rela ie #e "are "ine8a ! are "u ! re#rezentare K s"rie aut!rul K este a"ela$i lu"ru "u a s#une "e %el de atitudine are a"ea #ers!an* %a * de "!n inut2 iar lista termenil!r #rin "are ne re%erim la atitudinile "!res#unz*t!are #are s* "!in"id* "u lista un!r termeni #si'!l!(i"i #re"um a "rede2 a d!ri2 a s#era2 a (9ndi2 a te &nd!i $1a1m1d1 Iar &ntrea(a #r!4lem*2 a"um2 este "um s* &n ele(i t!at* a"east* "'estiune %!l!sind "!n"e#tul de "!n inutF 5#1 /</61 >n a"east* #r!4lem*2 !4ser8* Mir"ea Dumitru2 #!zi ia %un" i!nalist* #rezint* ! anumit* atra"ti8itate1 Sim#li%i"9nd mult lu"rurile2 "!n%!rm a"estei #!zi ii2 st*rile mentale sunt itemi "are se indi8idualizeaz* #rin a"eea "* au anumite "auze $i e%e"teL ! atitudine #r!#!zi i!nal* este ast%el indi8idualizat* de r!lul ei "auzal "a un n!d &ntrH! re ea de atitudini #r!#!zi i!nale $i alte st*ri mentale1 P!stul9nd un iz!m!r%ism &ntre Er!lul "auzal al atitudinil!r #r!#!zi i!nale $i r!lul semanti" al Gude"* il!r "are sunt !4ie"tele l!rF2 #utem da seama de #redi" iile #e "are le %a"em "u #ri8ire la "!m#!rtamentele "el!rlal i !ameni2 de!are"e2 &n ast%el de #redi" ii Ene 4izuim #e %a#tul "* #utem dedu"e "!nse"in ele "auzale ale %a#tului de a %i &ntrH! stare mental*2 sau ale %a#tului de a a8ea ! atitudine #r!#!zi i!nal*2 din rela iile semanti"e "are au l!" &ntre Gude"* ile "are sunt !4ie"tele a"est!r st*ri

..?

mentale sau ale atitudinil!r #r!#!zi i!nale #e "are le au res#e"ti8ele #ers!aneF 5#1 /<061 Aut!rul sesizeaz* ! anumit* tensiune #rezent* &n "!n"e# ia realismului inten i!nal2 "are2 #e de ! #arte2 nu sus ine e)#li"a ia %un" i!nalist*2 dar "are2 #e de alt* #arte2 #*streaz* un Ede"!rF %un" i!nalist &n #r!4lema e)#li"*rii n! iunii de "!n inut al unei st*ri mentale2 %!l!sit #entru a "!ne"ta #r!#riet* ile semanti"e ale sim4!luril!r "u "ele "auzale1 Mir"ea Dumitru "!n"'ide "* semanti"itatea mentalului este2 de!"amdat*2 ! Eredut*F "are tre4uie "u"erit* $i a#re"iaz* "* semanti"a %un" i!nalist* $i "ea n!nH%un" i!nalist*2 sus inut* de F!d!r2 sunt #rin"i#alii "andida i la s!lu i!narea a"estei #r!4leme1 Cel deHal treilea "a#it!l al ant!l!(iei se &n"'eie "u interesantul arti"!l al lui Mi'ai Va"ariu2 Iepre.entrile mentale n perspecti/a structuralismului dinamic1 Aut!rul e)amineaz* "ele trei mari #aradi(me ale $tiin el!r "!(ni iei K "!m#uta i!nalismul2 "!ne)i!nismul $i te!ria sistemel!r dinami"e K #rin #risma "!ntr!8ersatei #r!4leme a re#rezent*ril!r mentale1 P!tri8it ultimei te!rii2 EMintea2 "!r#ul $i mediul sunt sisteme dinami"e "u#late2 "are intera" i!neaz*2 s"'im4* in%!rma ii $i se in%luen eaz* &n m!d "!ntinuuF 5#1 /7:61 >n interi!rul a"estei #aradi(me2 !4ser8* aut!rul2 se #!ate distin(e &ntre "urentul radi"al2 "are nea(* e)isten a re#rezent*ril!r2 $i "urentul m!derat2 "are admite ideea de re#rezentare2 dar nu &n sensul sim4!li" #rezent &n "adrul "!m#uta i!nalismului1 M1 Va"ariu "!nstat* li#sa unui "adru te!reti" (eneral "are s* !%ere "lari%i"area "!n"e#tel!r $i met!del!r #r!#use de "ele trei a4!rd*ri $i !4ser8* "* a"estea iau &n "!nsiderare d!ar un sin(ur ni8el de !r(anizare a sistemului "!(niti81 Cadrul te!reti" (eneral #r!#us de aut!r are dre#t nu"leu ideea "* realitatea este multidimensi!nal*2 "ea "e &nseamn* a""e#tarea e)isten ei un!r ni8eluri di%erite de !r(anizare a realit* ii $i de"i a di%eritel!r ni8eluri de analiz* ale unui sistem2 $i multire%eren ial*2 "eea "e #resu#une "* nu e)ist* un ni8el #ri8ile(iat de la "are #utem &n ele(e realitatea1 La %ie"are ast%el de ni8el sunt de identi%i"at di%erite entit* i #rimiti8e2 "eea "e &nseamn* asumarea unei !nt!l!(ii s#e"i%i"e1 Mai de#arte2 entit* ile situate la un anumit ni8el intera" i!neaz* &ntrHun anumit m!d $i determin* e)isten a entit* il!r la ni8eluri su#eri!are1 M1 Va"ariu "!nsider* "* este ne"esar* ! #ers#e"ti8* mai lar(* de a4!rdare a "!n"e#tului de re#rezentare2 "are s* re"!n"ilieze #ers#e"ti8ele unidimensi!nale men i!nate2 $i s"'i eaz* a"east* #ers#e"ti8* #rintrH! a#li"are interesant* a te!riei Aut!matel!r Celulare2 #r!#us* de Melanie Mit"'ell2 &n "are "!m#uta ia 5stru"tura6 $i dinami"a 5s"'im4area6 sunt "!m4inate &ntrHun "adru uni%i"at1 Rezultatul a"estei a#li"a ii este "eea "e aut!rul nume$te Estru"turalism dinami"F2 &n "are su#!zi ia de 4az* este a"eea "* E"el mai &nalt ni8el de !r(anizare a sistemului "!(niti8 uman este ni8elul "!n"e#tual2 ni8el "are #!sed* #r!#riile #rimiti8e+ re#rezent*rile mentale1 Re#rezent*rile sunt stru"turi "are emer( din #r!"esele ni8elului de !r(anizare imediat in%eri!r2 $i anume ni8elul neur!nalF 5#1 /7C61 >n a"est %el2 a#re"iaz* M1 Va"ariu2 Estru"turaF de la "el mai &nalt ni8el e !r(anizare a sistemului "!(niti8 #!ate %i "!m4inat* "u Es"'im4areaF de la ni8elurile in%eri!are1

..D

E)#li"area "!n$tiin ei #are a %i Eultima %r!ntier* a $tiin eiF2 #entru "are2 #r!4a4il2 $tiin a &ns*$i tre4uie s* su#!rte ! re8!lu ie1 >ntrH! serie de lu"r*ri2 &ntre "are $i arti"!lul ?tiin cogniti/, tiin structural sau tiin integrati/92 Mi'ai Dr*(*nes"u sus ine "u #utere "* E$tiin a stru"tural*F2 i1e1 $tiin a "urent*2 #ra"ti"at* ast*zi de "ei mai mul i "er"et*t!ri2 nu este su%i"ient* #entru a e)#li"a &ntrea(a natur*2 in"lusi8 8ia a2 mintea $i "!n$tiin a1 Dr*(*nes"u #r!#une ! E$tiin * stru"turalH%en!men!l!(i"*F+ ! e)tensie a $tiin ei stru"turale "are &$i #r!#une s* a"!#ere at9t natura "uanti"* a Uni8ersului $i %un" i!narea "reierului2 "9t $i %en!menele 8ie ii2 min ii $i2 &n #arti"ular ale "!n$tiin ei1 Cu #ri8ire la !m2 %en!men!l!(i"ul se re%er* la e)#erien * $i )ualia1 >n (eneral2 &n 8iziunea lui Dr*(*nes"u2 %en!men!l!(i"ul re#rezint* un #r!"es %izi"2 E! sensi4ilitate a materiei2 a unui ti# %undamental de materie 5in%!rmateria6F 5#1 //761 Aut!rul e)tinde im#resi!nant s%era n! iunii de psihic2 a#re"iind "* #si'i"ul #!ate %i $i stru"tural sau in%!rmati" 5"!m#uta i!nal6 $i ast%el atri4ui4il sistemel!r de inteli(en * arti%i"ial*1 >n a"east* "!n"e# ie2 #si'i"ul este ! "!ndi ie ne"esar* #entru "!n$tiin *2 dar nu $i su%i"ient*2 de!are"e "!n$tiin a este &nt!tdeauna stru"turalH%en!men!l!(i"* $i este (*zduit* de "*tre ! minte1 C!n"e#tul a"!#erit!r #are a %i "el de a"ti8itate "!(niti8*2 &ntru"9t aut!rul "!nsider* "* !4ie"tele "are au #si'i" sunt !4ie"tele "are au a"ti8itate "!(niti8*2 iar EPr!"ese sau a"ti8it* i "!(niti8e au !mul2 animalele2 sistemele de inteli(en * arti%i"ial* 5in"lusi8 r!4! ii inteli(en i62 (ru#urile de animale2 (ru#urile de !ameni 5in"lusi8 institu ii $i &ntre#rinderi62 re ele #e Internet "u#rinz9nd a(en i inteli(en i $i !ameni $i !ri"e alte "!m4ina ii ale "el!r de mai &nainteF 5#1 //C61 Rezultatul a4!rd*rii stru"turalH %en!men!l!(i"e 8a %i ! $tiin * "!(niti8* inte(rati8*2 de%init* de Dr*(*nes"u dre#t E$tiin a #si'i"ului $i a inteli(en ei2 mentale sau nementale2 indi8iduale sau s!"ialeF 5#1 /0:61 Arti"!lul lui R!m Harrb2 0nteligena arti*icial i caracterul normati/ al cogniiei2 e)amineaz* %elul &n "are n!rmele "!(ni iei umane sunt a4!rdate din #ers#e"ti8a re(ulil!r &n d!meniul Inteli(en ei Arti%i"iale 5IA61 Ttiin * du#* unii2 ramur* a in(ineriei du#* al ii2 IA are2 &n #rin"i#al2 d!u* s"!#uri &ntre "are e)ist* ! str9ns* le(*tur*+ un s"!# te'n!l!(i"2 "e "!nst* din &n"er"area de a "!nstrui ma$ini "are #!t aGuta !amenii &n &nde#linirea un!r sar"ini inteli(ente sau #!t &nde#lini ast%el de sar"ini &n l!"ul l!r2 $i un s"!# mai lar(2 te!reti" sau #si'!l!(i"2 "e "!nst* din &n"er"area de a &n ele(e %un" i!narea inteli(en ei umane $i animale $i a min ii &n (eneral1 Psi'!l!(ia "!(niti8* %!l!se$te "!n"e#te $i met!de ale IA &n %!rmularea $i testarea te!riil!r sale2 des"riind stru"turile $i #r!"esele mentale &n termeni "!m#uta i!nali2 de un %el sau altul2 $i #r!49nduHle2 &n m!d !4i$nuit2 #rin rularea a"est!ra #e un "!m#uter1 P!rnind de la !4ser8a ia "* studiul #reala4il al "!(ni iei umane este ! "!ndi ie ne"esar* a a"ti8it* ii &n IA $i de la su#!zi ia "* una dintre #rin"i#alele "ara"teristi"i ale "!(ni iei este n!rmati8itatea2 Harrb &$i #r!#une s* "lari%i"e din #un"t de 8edere %il!s!%i" rela ia dintre n!rmati8itate &n "!(ni ie $i re"rearea a"esteia &n IA1

..@

C!nstr9n(erile n!rmati8e asu#ra a"ti8it* il!r "!(niti8e sunt e)#rimate "u aGut!rul n! iunii de regul1 Aut!rul %!l!se$te termenul 5meta%!ri"6 Es"'im4areH"'eieF #entru a desemna trans#unerea unei re(uli din #ra"ti"a uman* &ntrH! instru" iune #entru ma$ini $i ar(umenteaz* &n %a8!area ideii "* a"east* trans#unere are l!" de la E"'eiaHn!rmati8*F la E"'eiaH"auzal*F Urm9nd ! distin" ie Vitt(ensteinian*2 Harrb distin(e d!u* "ate(!rii de #ra"ti"i n!rmati8e2 una &n "are a(entul a" i!neaz* deli4erat #rin urmarea un!r re(uli e)#li"ite $i alta &n "are a(entul a" i!neaz* n con*ormitate "u re(uli2 "are sunt En!rme im#li"ite ale #ra"ti"iiF sau Ere(uli imanente #ra"ti"iiF $i "are de%ines" !4i"eiurile sau a4ilit* ile1 A &n ele(e IA 4azat* #e re(uli a#el9nd la #rimul ti# de #ra"ti"* n!rmati8* este2 "u si(uran *2 ! (re$eal*1 Mai de#arte2 aut!rul !4ser8* "*2 trans%!rmat &ntrHun !4i"ei sau &ntrH! a4ilitate2 "!n inutul unei re(uli2 de8enind imanent #ra"ti"ii res#e"ti8e2 &n"eteaz* de a mai %i #r!#riuHzis n!rmati81 IA are &n 8edere simularea un!r a4ilit* i "!(niti8e a "*r!r tr*s*tur* de%init!rie este "!n%!rmarea la re(uli2 dar2 s#re de!se4ire de a"ti8itatea "!(niti8* a unui e)#ert uman2 a "*rui a4ilitate #!ate %i redus* la ! mul ime de re(uli E&n "'eie n!rmati8*F2 un sistemHe)#ert &n"!r#!reaz* n!rme imanente unei #ra"ti"i "are2 #rin a"east* &n"!r#!rare2 tre" &n "'eie "auzal*1 E>n "adrul m!delel!r IA2 re(ulile %un" i!neaz* "auzal2 mai e)a"t2 tre" din "'eia n!rmati8* &n "ea "auzal*F 5#1 /C/61 >n lumina distin" iil!r $i "lari%i"*ril!r intr!duse2 aut!rul "!n"'ide "* m!dul !4i$nuit de a &n ele(e m!delarea "!(ni iei umane &n IA 4azat* #e re(uli tre4uie s* %ie re8izuit1 >n "azul unui sisemHe)#ert de dia(n!sti"are a un!r 4!li2 de #ild*2 EC!m#uterul , #r!(ramul nu sunt anal!(ul d!"t!rului , a4ilitatea sa2 "i d!ar a a4ilit* i1 >n "!m#uter2 re(ulile nu sunt n!rme2 "i "auzeF 5#1 /?.61 >n arti"!lul s*u2 7la$orarea teoriilor n tiinele cogniiei. 5inteti.area i construirea modelelor cogniti/e2 MarSus F1 Pes"'l &ntre#rinde ! analiz* a !4ie"tului $i met!del!r $tiin el!r "!(ni iei2 analiz* "are &i #ermite sesizarea un!r Esimilarit* i stru"turaleF &ntre ela4!rarea te!riil!r din d!meniul $tiin el!r "!(ni iei $i #r!"esele de d!49ndire a "un!$tin el!r2 "are au l!" la ni8elul sistemel!r "!(niti8e1 Aut!rul su4liniaz* "u #utere r!lul "entral al met!dei simul*rii &n m!delarea #r!"esului "!(ni iei2 &n "are a4!rdarea em#iri"* a unui %en!men "!(niti8 este &nl!"uit* #ar ial de ! a4!rdare 8irtual*2 mai ade"8at* "!m#le)it* ii %en!menului su#us studiului1 Citit!rul atras de standardele de "laritate a e)#rim*rii2 "!eren * l!(i"* $i ri(!are a ar(ument*rii urm*rite &n multe te)te %il!s!%i"e "!ntem#!rane2 "u #re"*dere &n "ele din tradi ia %il!s!%iei analiti"e2 nu 8a (*si2 #r!4a4il2 temeiuri 4une #entru a insista asu#ra arti"!lului lui Ri"'ard L1 Am!r!s!2 8ontiina, o de*iniie radicalF dualismul su$stanei re.ol/ pro$lema di*icil 2 &n "are2 &n #!%ida titlului #r!mi *t!r2 t!tul #are a se #!tri8i "u t!tul1 Un ast%el de "itit!r 8a %i2 #r!4a4il2 des"uraGat de in8!"area un!r entit* i !4s"ure2 intr!duse ad hoc2 asu#ra "*r!ra #are a "uanti%i"a aut!rul 5E"9m# 8ital n!eti"F2 En!e!nF sau E#arti"ula "!n$tiin eiF2 Etens!r n!e!ni"F $i altele asemenea62 de %!rmularea un!r Ede%ini iiF "are #!t %i %!l!site dre#t e)em#le de manual ale &n"*l"*rii re(ulii "larit* ii $i #re"iziei2 #re"um $i de unele "!nsidera ii !%erite dre#t teze1

.<:

De #ild*2 aut!rul &$i #r!#une s* "er"eteze E4aza %izi"al* %undamental* a fn!umenHuluid "!n$tiin ei2 mediat* de un "9m# n!eti" 8ital uni%i"at te!l!(i"F2 %!rmulare &n "are 8ede ! Ede%ini ie de lu"ruF2 "riti"* E#un"te de 8edereF2 "um este Es#iritul ar %i un 4!s!m "are %undamenteaz* "uanta de a" iuneF2 $i a8anseaz* "!nsidera ii "um sunt ERa#!rtul "reierH"!r# este un tam#!n &ntre tem#!ralitate $i atem#!ralitateF2 ETru#ul a" i!neaz* "a ! sti"l* ma(neti"* #entru a "u#la $i a %undamenta 8*lul ridi"at al realit* ii #er"e#ute $i a da "as* tem#!ral* su%letuluiF $i ES#a iuHtim#ul $i t! i at!mii sunt in%uza i "u "9m#ul n!eti"1 Ast%el2 &ntre(ul "!r#2 nu numai "reierul2 de8ine #arte a min iiF1 S* ne !#rim ai"iX Ant!l!(ia se &n"'eie "u arti"!lul 8reierul, mintea i rolul o$ser/atorului 2 s"ris de Dalia Ter'e$iu $i Ga4riel Va"ariu1 Cei d!i aut!ri a""e#t* teza identit* ii dintre minte $i "reier $i "!nsider* "* e%!rtul de a "*uta un Eintermediar !nt!l!(i"F &ntre "ele d!u* entit* i "!ndu"e la un re(res la in%init1 I#!teza aut!ril!r este a"eea "* Edintermediaruld dintre ni8elul neural 5"reier6 $i ni8elul #si'!l!(i" 5minte6 este "'iar su4ie"tul uman "a !4er8at!r1 3ine&n eles2 intermediarul K su4ie"tul uman K este un fintermediard e#istem!l!(i"2 nu unul !nt!l!(i"F 5#1 0<:61 Pentru a #re"iza r!lul esen ial al dimensiunii !4ser8at!rului &n sur#rinderea rela iei minteH"reier2 aut!rii &ntre#rind ! e)tindere interesant* a n! iunii de !4ser8a ie2 "!nsider9nd "* E!ri"e entitate f!4ser8*d alte entit* i2 mai e)a"t intera" i!neaz* "u alte entit* i "are au a"eea$i stru"tur*2 su4ie"tul uman "!nstituind d!ar un "az #arti"ular al f!4ser8at!ruluidF 5#1 0<<61 Ast%el2 &n !#inia aut!ril!r2 patternHurile neurale de a"ti8are sunt E!4ser8at!riF #entru alte patternHuri neurale de a"ti8are2 iar st*rile mentale sunt E!4ser8at!riF #entru alte st*ri mentale1 D!u* entit* i "u stru"turi di%erite nu se #!t E!4ser8aF una #e alta2 de!are"e2 "!nsider* aut!rii2 nu e)ist* una #entru alta1 >n a"east* linie de (9ndire2 aut!rii "!n"'id "* su4ie"tul uman este ! entitate sin(ular*2 #rin a"eea "* #!ate s"'im4a seturile de "!ndi ii !4ser8a i!nale+ Enumai su4ie"tul uman #!ate %i (9ndit "a un !4ser8at!r #entru rela ia minte 5mental6H"reier 5neural61 Mintea $i "reierul sunt #er"e#ute "a lu"ruri distin"te #ur $i sim#lu dat!rit* "!ndi iil!r de !4ser8a ie di%erite2 dis#!ni4ile !4ser8at!rului &n m!mente de tim# di%eriteF 5#1 0<761 E)#li"area "!n$tiin ei este una dintre "ele mai rezistente #r!4leme ale $tiin ei $i se a%l* #rintre "ele mai &n"ur"ate $i #r!8!"at!are #r!4leme "u "are are a se "!n%runta %il!s!%ia1 Trans#un9nd ai"i ! s#us* a lui huSasieVi"z2 &n%*#tuirea unei asemenea sar"ini nu #!ate %i !#era unui sin(ur indi8id2 "i a un!r &ntre(i (enera ii $i a un!r min i mult mai #uterni"e de"9t "ele "un!s"ute #9n* a"um #e P*m9nt1

.<.

ANE1A II&

PERSISTENA PERSONAL@

5 Pr$*!ema pers#stene# pers$na!e

.<<

Ce &nseamn* "* ! #ers!an* la un m!ment dat este identi"* "u ! #ers!an* la un m!ment ulteri!r sau anteri!rO M* uit la ! %!t!(ra%ie &n "are2 &ntre al ii2 a#are un 4*iat "u ! min(e &n m9n* $i s#un "* a"el 4*iat sunt eu1 De "e s#un "* acel 4*iat2 $i nu alt"ine8a din %!t!(ra%ie2 sunt euO >n "e "!nst* natura s#e"ial* a rela iei dintre 4*iatul de atun"i $i adultul de ast*zi2 "are %a"e "a el s* %iu euO A"este &ntre4*ri "!ntureaz* #r!4lema "riteriului identit* ii #ers!nale deHa lun(ul tim#ului sau2 #e s"urt2 #r!4lema #ersisten ei #ers!nale1 O %!rmulare mai te'ni"* a a"estei #r!4leme este urm*t!area+ "e anume este ne"esar $i su%i"ient #entru "a ! #ers!an* la un m!ment dat s* %ie identi"* "u ! #ers!an* dintrHun m!ment ulteri!r sau anteri!rO Urm9nduHl #e P!'n PerrU 7<2 s* "ara"teriz*m &n (eneral un "riteriu al identit* ii #ers!nale deHa lun(ul tim#ului "a #e ! m!dalitate de a "!m#leta s#a iul li4er din urm*t!area s"'em* de de%ini ie+ Pers!ana 4 la m!mentul t. este identi"* "u #ers!ana G la m!mentul t< da"* $i numai da"* iii1 De n!tat "* identitatea a8ut* &n 8edere &n a"east* s"'em* este identitate numeric $i nu identitatea calitati/1 Intuiti82 d!u* !4ie"te sunt identi"e "alitati8 da"* !ri"are dintre ele este ! E"!#ieF e)a"t* a "eluilalt2 r*m9n9nd t!tu$i dou !4ie"te1 Prin "!ntrast2 a s#une "* x este numeri" identi" "u K &nseamn* a s#une "* x $i K sunt unul $i a"ela$i !4ie"t2 nu d!u*1 De #ild*2 d!u* 4ile de 4iliard #!t %i2 &n #rin"i#iu2 "alitati8 identi"e 5 #rezentate se#arat2 nu #!t %i distinse una de "ealalt*62 dar ele nu sunt numeri" identi"e2 "*"i sunt dou 4ile2 nu una1 Atun"i "9nd s#un "* 4*iatul "are a#are &n %!t!(ra%ie "u ! min(e sunt eu2 nu am &n 8edere identitatea "alitati8*2 "*"i este "lar "* mHam s"'im4at mult de atun"i sau2 alt%el s#us2 nu am r*mas "alitati8 a"ela$i deHa lun(ul 8ie ii mele1 >n Gude"ata mea am &n 8edere identitatea numeri"*2 &ntru"9t 8!r4es" des#re ! sin(ur* #ers!an*2 nu des#re d!u*1 A4!rd*rile ti#i"e ale #ersisten ei #ers!nale sunt a4!rdarea %izi"al* $i "ea #si'!l!(i"*1 >n linii mari2 "!n%!rm a$ordrii *i.icale2 #ersisten a #ers!nal* "!nst* dintrH! rela ie %izi"al*2 &n tim# "e ade# ii a$ordrii psihologice sus in "* ! rela ie #si'i"* este un "riteriu ne"esar $i su%i"ient #entru #ersisten a #ers!nal*1 >n "ele "e urmeaz*2 8!i #rezenta "9te8a ar(umente "are arat* "*2 &n #!%ida meritel!r l!r2 ni"i una dintre a4!rd*rile men i!nate nu este imun* la !4ie" ii $i "!ntr!8erse1 A"este ar(umente a#eleaz* la e)#erimente mentale &n "are "ele d!u* ti#uri de rela ie sunt se#arate1 9 A*$r"area %#,#+a!#st

(2

Vezi 0ntroducerea lui P!'n PerrU 5ed16 la lu"rarea -ersonal 0dentitK2 3erSeleU+ Uni8ersitU !% Cali%!rnia Press2 .@?01

.<7

A4!rdarea %izi"alist* "!m#!rt* d!u* 8ersiuni+ 8ersiunea "!r#!ral* $i "ea "ere4ral*1 C!n%!rm #rimei 8ersiuni2 #ers!ana 4 la m!mentul t. este identi"* "u #ers!ana G la m!mentul t< da"* $i numai da"* 4 $i G stau &n rela ia de "!ntinuitate "!r#!ral*1 A"est "riteriu "!r#!ral este "!nsistent "u #ra"ti"a n!astr* !4i$nuit*2 de a identi%i"a #ers!anele deHa lun(ul tim#ului #rin intermediul "!r#uril!r a"est!ra1 Identi%i"area unei #ers!ane #rin re%erire la "!r# este %ireas"* $i util* $i2 &n m!d n!rmal2 !%er* #!si4ilitatea "!ntr!lului $i a a"!rdului intersu4ie"ti8 asu#ra a"est!r identi%i"*ri1 E)#erimentele mentale "u #ri8ire la trans#lantul de "reier arat*2 &ns*2 "* este l!(i" #!si4il s* "!n"e#em ! situa ie &n "are "!ntinuitatea "!r#!ral* nu este ! "!ndi ie ne"esar* #entru #ersisten a #ers!nal*771 Un ast%el de e)#eriment mental a %!st #r!#us &n"* din .@C7 de SidneU S'!emaSer7/1 >n a"est e)#eriment2 d!i #a"ien i2 3r!Vn $i R!4ins!n2 au %!st su#u$i un!r inter8en ii "'irur(i"ale #e "reier1 Creierele a"est!ra au %!st e)trase $i2 din (re$eal*2 "reierul lui 3r!Vn a %!st trans#lantat &n "utia "ranian* a lui R!4ins!n2 iar "reierul lui R!4ins!n a %!st trans#lantat &n "utia "ranian* a lui 3r!Vn1 Sin(urul #a"ient "are a su#ra8ie uit a"estei !#era ii2 re"*#*t9nduH$i "un!$tin a2 a %!st "el "u "!r#ul lui R!4ins!n $i "u "reierul lui 3r!Vn1 Pentru 4ene%i"iul dis"u iei2 s*Hl numim #e a"est #a"ient E3r!Vns!nF1 Este (reu s* rezist*m "!n8in(erii "*2 &n a"est "az ima(inar2 3r!Vns!n este a"eea$i #ers!an* "u 3r!Vn $i s* nu res#in(em ideea "* R!4ins!n a "*#*tat un n!u "reier1 Este #lauzi4il s* ne ima(in*m2 arat* S'!emaSer2 "*2 &ntre4at "um &l "'eam*2 3r!Vns!n ar r*s#unde E3r!VnF $i "* a"esta ar re"un!a$te s! ia $i %amilia lui 3r!Vn $i ar %i "a#a4il s* des"rie &n detaliu e8enimente din 8ia a lui 3r!Vn2 &n tim# "e des#re 8ia a lui R!4ins!n el nu ar a8ea ni"i un %el de "un!$tin e1 Pentru a &nt*ri %!r a a"estui e)#eriment mental2 #utem #resu#une &n #lus "* 3r!Vn $i R!4ins!n erau %!arte asem*n*t!ri din #un"t de 8edere %izi"al1 Da"* 3r!Vns!n este a"eea$i #ers!an* "u 3r!Vn2 de$i nu are "!r#ul a"estuia2 8ersiunea "!r#!ral* a a4!rd*rii %izi"aliste #!ate %i res#ins*1 C!ntinuitatea "!r#!ral* nu este ! "!ndi ie ne"esar* a #ersisten ei #ers!nale1 Pentru un ade#t al a4!rd*rii %izi"aliste2 ! 8ariant* atr*(*t!are a 8ersiunii "!r#!rale este 8ersiunea "ere4ral*2 "!n%!rm "*reia #ers!ana 4 la m!mentul t. este identi"* "u #ers!ana G la m!mentul t< da"* $i numai da"* 4 $i G stau &n rela ia de "!ntinuitate "ere4ral*1 Dar s* #resu#unem "* $tiin ele medi"ale $i r!4!ti"a au a8ansat &ntrHat9t &n"9t este #!si4il "a #*r i deteri!rate ale unui "reier uman s* %ie &nl!"uite "u "i#uri de sili"iu "are &nde#lines" a"elea$i %un" ii mentale "a $i #*r ile &nl!"uite1 S* #resu#unem mai de#arte "* un #a"ient 4 este su#us unui $ir de !#era ii #rin "are #*r i ale "reierului s*u sunt &nl!"uite tre#tat "u ast%el de "i#uri $i "*2 &n "ele din urm*2 "reierul
((

Pentru s"!#urile dis"u iei de %a *2 im#!si4ilitatea #ra"ti"* a trans#lantului de "reier este irele8ant*1 E)#erimentul mental2 una dintre #rin"i#alele met!de ale %il!s!%il!r2 $i nu numai2 nu se limiteaz* la "eea "e este #ra"ti" #!si4il1 Ca !ri"are trans#lant de !r(ane2 trans#lantul de "reier este n!m!l!(i" #!si4il 5adi"* este "!nsistent "u le(ile naturii6 $i de"i este l!(i" #!si4il1 () Vezi S1 S'!emaSer2 5el*,Cno+ledge and 5el*,0dentitK2 It'a"a2 NI+ C!rnell Uni8ersitU Press2 .@C72 ##1 <7H</1

.</

4i!l!(i" al lui 4 este "!m#let &nl!"uit "u un "reier din sili"iu1 Ca $i &n "azul #rimului e)#eriment mental2 este #lauzi4il s* ne ima(in*m "* la &n"'eierea $irului de !#era ii2 4 ar r*s#unde la a"ela$i nume #e "are lHa a8ut anteri!r2 $iH ar re"un!a$te %amilia $i ar #utea s* des"rie e8enimente din 8ia a sa2 ast%el "* este #lauzi4il s* "!nsider*m "* #r!"edura !#erat!rie a #*strat identitatea sa #ers!nal*1 Inter#retarea a"estui e)#eriment mental de#inde de r*s#unsul la &ntre4area+ "reierul de sili"iu al lui 4 este "!ntinuu "u "reierul s*u 4i!l!(i"O Fil!s!%ii distin( &ntre #r!#riet* i esen iale ale !4ie"tel!r $i #r!#riet* i a""identale ale a"est!ra1 O #r!#rietate este esen ial* #entru un !4ie"t da"* &n m!d ne"esar !4ie"tul res#e"ti8 nu #!ate e)ista %*r* a"ea #r!#rietate1 O #r!#rietate este a""idental* #entru un !4ie"t da"* este #!si4il "a !4ie"tul res#e"ti8 s* e)iste %*r* a a8ea a"ea #r!#rietate1 De #ild*2 a %i num*r este ! #r!#rietate esen ial* a lui n!u*2 &n tim# "e a %i student nu este ! #r!#rietate esen ial* a "ui8a "are este &n %a#t student2 "*"i a"ea #ers!an* ar #utea e)ista %*r* a %i student1 Pe s"urt2 n!u* este esen ialmente un num*r2 &n tim# "e ni"i un student nu este esen ialmente un student1 >n lumina a"estei distin" ii2 este #lauzi4il s* "!nsider*m "* da"* un !4ie"t este 4i!l!(i"2 atun"i a"el !4ie"t este esen ialmente 4i!l!(i"1 O inim* 4i!l!(i"*2 de #ild*2 nu ar %i #utut %i alt"e8a de"9t ! entitate 4i!l!(i"*1 A"um2 %un" ia unui !4ie"t 4i!l!(i" #!ate %i2 &n #rin"i#iu2 &nde#linit* de un !4ie"t n!nH4i!l!(i"1 De #ild*2 %un" ia unei inimi 4i!l!(i"e #!ate %i &nde#linit* de ! inim* arti%i"ial*2 dar ! inim* arti%i"ial* "are #reia %un" ia unei inimi 4i!l!(i"e este esen ialmente distin"t* de a"easta din urm*1 Re8enind la e)em#lul n!stru2 "'iar da"* "el deHal d!ilea "reier al lui 4 este din #un"t de 8edere %un" i!nal un "reier2 da"* teza esen ialist* men i!nat* este ade8*rat*2 des"rierea "!re"t* a $irului de !#era ii #are a %i a"eea "* &nl!"uirea tre#tat* a tutur!r #*r il!r 4i!l!(i"e ale "reierului lui 4 "u "i#uri de sili"iu a a8ut dre#t rezultat %inal distru(erea unui "reier $i &nl!"uirea sa "u un altul1 Ast%el2 da"* #r!"edura !#erat!rie a #*strat identitatea #ers!nal* a lui 42 dar "reierul de sili"iu al lui 4 nu este "!ntinuu "u "reierul s*u 4i!l!(i"2 atun"i 8ersiunea "ere4ral* a a4!rd*rii %izi"aliste #!ate %i res#ins*1 C!ntinuitatea "ere4ral* nu este ! "!ndi ie ne"esar* a #ersisten ei #ers!nale1 E)em#lele #e "are leHam #rezentat su(ereaz* "* identitatea #ers!nal* deHa lun(ul tim#ului tre4uie s* ai4* de a %a"e "u tr*s*turile #si'i"e1 3r!Vns!n este a"eea$i #ers!an* "u 3r!Vn $i 4 $iHa #*strat identitatea #ers!nal*2 de!are"e "reierul 4i!l!(i" al lui 3r!Vns!n $i "reierul de sili"iu al lui 4 "!ntinu* s* #*streze amintirile $i tr*s*turile mentale anteri!are !#era iil!r res#e"ti8e1 A"east* "!n"luzie ne "!ndu"e2 e8ident2 la "!nsiderarea a4!rd*rii #si'!l!(i"e1 : A*$r"area ps#($!$)#+ A4!rdarea #si'!l!(i"* #are a %i de de#arte "ea mai atr*(*t!are e)#li"a ie a #ersisten ei #ers!nale1 Cei mai mul i %il!s!%i #re!"u#a i de tema

.<0

identit* ii #ers!nale au sus inut un ti# sau altul de a4!rdare #si'!l!(i"*1 Cu t!ate a"estea2 a4!rdarea #si'!l!(i"* se "!n%runt* "u #r!4leme %!arte seri!ase1 Ist!ri" 8!r4ind2 ! #rima 8ariant* a a4!rd*rii #si'!l!(i"e este a$aH numitul criteriu al memoriei2 atri4uit une!ri lui P!'n L!"Se2 de$i este &nd!ielni" "* L!"Se lHa sus inut e%e"ti81 P!tri8it a"estui "riteriu2 #ers!ana 4 la m!mentul t. este identi"* "u #ers!ana G la m!mentul t< da"* $i numai da"* 4 $i G stau &n rela ia de "!ntinuitate mnesti"*1 Alt%el s#us2 eu sunt identi" "u ! #ers!an* din tre"ut $i 8!i %i identi" "u ! #ers!an* din 8iit!r da"* $i numai da"* eu #!t a"um s*Hmi amintes" ! e)#erien * ale a"elei #ers!ane din tre"ut $i #ers!ana din 8iit!r &$i 8a #utea aminti ! e)#erien * #e "are eu ! am a"um1 >ntrH! %!rmulare a lui I1 D1 G'erea2 ! !4ie" ie %aim!as* la adresa a"estui "riteriu este urm*t!area+
Cara"terele m!rale $i "ele %izi"e 8ariaz* #rea mult &n "ursul 8ie ii s#re a #utea "!nstitui identitatea #ers!nal*1 R*m9ne mem!riaL ea este "ea "are a#are2 la #rima 8edere2 "a #rin"i#iu identi%i"at!r1 Eul de a"um ar %i a"ela$i "u "el al tre"utului2 de!are"e mem!ria #!ate2 &ntrHun %el2 s* realizeze din n!u a"el tre"ut $i s*Hl sudeze "u #rezentul1 Cu alte "u8inte2 n!i suntem a"eea$i #ers!an* "u "ea de a"um treize"i de ani2 de!are"e #utem s* ne reamintim (9ndurile $i sentimentele de atun"i2 at9t de di%erite t!tu$i de "ele de ast*zi1 La a"easta sHar redu"e identitatea indi8idual* &n tim#1 Numai "* e)ist* &n %ie"are dintre n!i ! "!n8in(ere intuiti8*2 adesea in"!n$tient*2 "are "!ntrazi"e a"east* te!rie1 A%lu2 de e)em#lu2 "* &ntrH! zi2 #e "9nd a8eam $a#te ani2 am a8ut ! mare durere de "a#L admit2 %ire$te2 "* eu am &n"er"at a"ea su%erin *2 de$i nu miH! mai amintes"170

O4ie" ia men i!nat* #!ate %i dez8!ltat* du#* "um urmeaz*1 S* #resu#unem "* &n m!mentul t.2 4 are ! e)#erien * #e "are $iH! aminte$te &ntrH un m!ment t< ulteri!r lui t.2 dar nu $i &ntrHun m!ment t7 ulteri!r lui t<L &n t<2 4 are ! e)#erien * #e "are $iH! aminte$te &n t71 P!tri8it "riteriului mem!riei2 4 din t. este 4 din t< $i 4 din t< este 4 din t72 dar 4 din t7 nu este 4 din t.2 "eea "e este a4surd1 >n tim# "e "!ntinuitatea mem!riei este netranziti8*2 identitatea numeri"* este tranziti8*+ da"* x $i K sunt un !4ie"t $i K $i . sunt un !4ie"t2 x $i . nu #!t %i dou !4ie"te1 Un a#*r*t!r al "riteriului mem!riei #!ate re#li"a a"estei !4ie" ii2 a#el9nd la n! iunea de le(*tur* mnesti"* indire"t*+ 4 din t7 este 4 din t.2 de!are"e &n t72 4 &$i #!ate aminti e)#erien e #e "are le a8ea &n t<2 "9nd &$i amintea e)#erien e din t.1 A"east* s!lu ie nu sal8eaz* "riteriul mem!riei2 "*"i e)ist* m!mente &n tre"ut des#re "are nu ne #utem aminti nimi"2 ni"i m*"ar indire"t1 NuHmi #!t aminti nimi"2 de #ild*2 des#re "e mi sHa &nt9m#lat azi n!a#te "9nd d!rmeam1 A#li"9nd ai"i sl!(anul lui guine2 Eni"i ! entitate %*r*

(*

I1 D1 G'erea2 7ul i lumea. 7seu de cosmogonie antropomor*ic 5.@7D62 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"* $i En"i"l!#edi"*2 .@D/2 ##1 CH?1

.<C

identitateF2 "riteriul mem!riei are im#li"a ia a4surd* "* eu ni"i nu e)istam azi n!a#te2 "*"i eu nu sunt #ers!ana "are a d!rmit &n #atul meu azi n!a#te1 Desi(ur2 im#!rtan a "riteriului mem!riei #entru #ersisten a #ers!nal* #!ate %i "u (reu #us* la &nd!ial*1 O4ie" iile &n dis"u ie arat* d!ar "* a"est "riteriu nu este ! "!ndi ie su*icient #entru #ersisten a #ers!nal*1 Du#* "um remar"a S'!emaSer2 EIndi%erent da"* mem!ria este sau nu un "riteriu al identit* ii #ers!nale2 a"easta nu este criteriulF7C1 Eu am Em!$tenitF "ea mai mare #arte a !#iniil!r $i tr*s*turil!r mele de #ers!nalitate de la !mul "are a d!rmit azi n!a#te &n #atul meu1 Pare de"i %ires" s* se trea"* la ! 8ariant* a a4!rd*rii #si'!l!(i"e "are s* in* "!nt de "!m#le)itatea 8ie ii mentale+ amintiri2 !#inii2 d!rin e2 #ers!nalitate $1a1m1d1 S* numim a"east* 8ariant* criteriul mental general1 P!tri8it a"estui "riteriu2 #ers!ana 4 la m!mentul t. este identi"* "u #ers!ana G la m!mentul t< da"* $i numai da"* 4 $i G stau &n rela ia de "!ntinuitate mental*1 Urm*t!rul e)#eriment mental #r!#us de D1 M1 Armstr!n( $i de S1 S'!emaSer7? arat* "*2 luat %*r* 8re! "ali%i"are su#limentar*2 "riteriul mental (eneral #!ate %i ata"at1 S* #resu#unem "* ! #ers!an* 4 este ani'ilat* instantaneu de un dem!n r*ut*"i!s $i "*2 din &nt9m#lare2 un al d!ilea dem!n de"ide s* "reeze instantaneu ! #ers!an* "are are e)a"t a"elea$i tr*s*turi #si'i"e "u 42 amintiri2 !#inii2 sentimente $i t!ate "elelalte1 De #ild*2 t!t a$a "um 4 se temea de z4!rul "u a8i!nul $i "redea "* eutanasia 8!luntar* tre4uie s* %ie interzis*2 du#li"atul s*u #si'i" se teme de z4!rul "u a8i!nul $i "rede "* eutanasia 8!luntar* tre4uie s* %ie interzis*1 S* #resu#unem &n #lus "* a"tul de "rea ie al "elui deHal d!ilea dem!n "!in"ide s#a i!Htem#!ral "u a"tul de distru" ie al #rimului dem!n2 ast%el "* a8em ! se"8en * de seturi de st*ri #si'i"e "are satis%a"e "erin a "!ntinuit* ii1 Cu t!ate a"estea2 intui ia ne s#une "* #ers!ana 4 a %!st %*r* d!ar $i #!ate distrus*1 Temeiul a"estei intui ii este a"ela "* &ntre "ele d!u* st*ri nu e)ist* ni"i ! "!ne)iune "auzal*1 Ca atare2 a#*r*t!rii a4!rd*rii #si'!l!(i"e sunt "!ndu$i la a "!nsidera2 #e l9n(* "!ntinuitatea mental*2 ! le(*tur* de de#enden * "auzal*+ ! #ers!an* &n m!mentul t. este #si'i" "!ntinu* "u ! #ers!an* &n m!mentul t< da"* #ers!ana din t< are tr*s*turile #si'i"e ale #ers!anei din t. &n 4un* m*sur* din cau. c #ers!ana din t. a8ea tr*s*turile #si'i"e #e "are le a8ea1 Urm*t!arele d!u* e)#erimente mentale2 #r!#use de 3ernard Jilliams $i DereS Par%it2 inten i!neaz* s* a#ere "riteriul mental #rin ad*u(area le(*turii de de#enden * "auzal*1 Jilliams7D des"rie un dis#!ziti8 "are #!ate $ter(e &ntrea(a in%!rma ie dintrHun "reier2 ! &nre(istreaz* $i a#!i ! #!ate trans%era inta"t* unui alt "reier
(+

S1 S'!emaSer2 EPers!nal IdentitU and Mem!rUF2 &n P!'n PerrU 5ed162 -ersonal 0dentitK2 3erSeleU+ Uni8ersitU !% Cali%!rnia Press2 .@?01 (, Vezi D1 M1 Armstr!n(2 EIdentitU T'r!u(' TimeF2 &n Peter 8an In(Va(en 5ed162 6ime and 8auseF 7ssaKs -resented to Iichard 6aKlor 2 D!rdre"'t+ D1 Reidel2 .@D:2 ##1 C?H?D $i S1 S'!emaSer2 EIdentitU2 Pr!#erties and CausalitUF2 &n P1 Fren"'2 T1 Ue'lin( $i H1 Jettstein 5eds162 @id+est 5tudies in -hilosophK <2 Minnes!ta+ Uni8ersitU !% Minnes!ta Press2 .@?@2 ##1 7<.H7/<1 (Vezi 3ernard Jilliams2 ET'e Sel% and t'e FutureF2 &n 31 Jilliams 5ed162 -ro$lems o* the 5el*2 Cam4rid(e+ Cam4rid(e Uni8ersitU Press2 .@?71

.<?

"!m#let E"uratF1 Dis#!ziti8ul #!ate ast%el s* #*streze "!ntinuitatea #si'i"* &n a4sen a !ri"*rei "!ntinuit* i %izi"ale1 Par%it 7@ %a"e a#el la ideea $tiin i%i"!H %antasti"* a tele#!rt*rii2 %!l!sit* &n serialul 5tar 6reB1 >n e)#erimentul s*u2 un dis#!ziti8 de tele#!rtare %a"e ! "!#ie %izi"al* $i #si'i"* a unei #ers!ane2 du#* "are #ers!ana res#e"ti8* este distrus*1 C!#ia este transmis* &ntrH! alt* l!"a ie &n "are2 dintrHun alt material2 este %*"ut un du#li"at %izi"al $i #si'i" e)a"t al #ers!anei ini iale1 Unii %il!s!%i au !4ie"tat "*2 de$i &n am4ele "azuri E%lu)ulF de "!ntinuitate mental* este du4lat de ! le(*tur* "auzal* &n sensul men i!nat mai sus2 a"east* le(*tur* "auzal* nu este En!rmal*F $i "*2 da"* este s* se #*streze identitatea #ers!nal*2 "auza "!ntinuit* ii mentale tre4uie s* %ie n!rmal*1 Indi%erent de a"east* dis"u ie2 "riteriul mental (eneral are a se "!n%runta "u ! !4ie" ie #uterni"*2 e8iden iat* de a$aHnumitul "az al *isiunii persoanelor sau al continuitii mentale rami*icate1 < F#s#unea pers$ane!$r Du#* "um se $tie2 &n %izi"* %isiunea denume$te %en!menul de s"indare a nu"leului unui at!m &n mai multe %ra(mente "u mase a89nd 8al!ri "!m#ara4ile1 Prin anal!(ie $i e)tensie de sens2 se #!ate s#une "* %isiunea e)ist* &n natur* 5de #ild* &n "azul am!e4aHel!r61 Desi(ur2 %isiunea nu a#are &n "azul #ers!anel!r2 dar nu este ! im#!si4ilitate l!(i"*1 E)#erimentului mental al %isiunii #ers!anel!r #!rne$te de la su#!zi ia (eneral a""e#tat* "!n%!rm "*reia da"* "reierul lui 4 ar %i trans#lantat &n "utia "ranian* a lui G2 G ar %i mental "!ntinuu "u 41 A4!rdarea #si'!l!(i"* im#li"* %a#tul "* G ar %i 41 De asemenea2 a"est e)#eriment se 4azeaz* #e ideea "* da"* una dintre emis%erele "ere4rale este &nl*turat* 5'emis%ere"t!mie62 %iin a "are rezult* este mental "!ntinu* "u #ers!ana ini ial*1 Ca atare2 a4!rdarea #si'!l!(i"* im#li"* %a#tul "* da"* una dintre emis%erele "ere4rale ale lui 4 ar %i distrus*2 iar "ealalt* emis%er* ar %i trans#lantat* &n "utia "ranian* a lui G 5din "are "reierul a %!st anteri!r &nl*turat62 G ar %i 44&1 S* #resu#unem a"um "*2 &n urma unui a""ident sau a unei 4!li2 "!r#ul lui 4 este distrus2 "reierul s*u r*m9n9nd inta"t1 C'irur(ul trans#lanteaz* "ele d!u* emis%ere ale "reierului lui 4 &n d!u* "!r#uri li#site de "reier2 "l!nate anteri!r din "elule ale "!r#ului lui 41 O#era ia reu$e$te2 "eea "e &nseamn* "* a a8ut l!" %isiunea lui 41 Pentru a &nt*ri %!r a a"estui e)#eriment mental2 #utem #resu#une &n #lus "* anteri!r !#era iei2 4 nu era lateralizat "ere4ral 5%ie"are dintre emis%erele sale "ere4rale &nde#lineau a"elea$i %un" ii mentale62 de$i unii aut!ri sunt de #*rere "* a"east* su#!zi ie nu este esen ial* e)#erimentului/.1 S* numim indi8izii "are au rezultat &n urma %isiunii G $i 81
(9

Vezi DereS Par%it2 Ieasons and -ersons2 O)%!rd+ O)%!rd Uni8ersitU Press2 #artea a 7Ha2 .@D/1 ). Amintim "* este 8!r4a des#re identitatea numeri"* $i nu des#re "ea "alitati8*1 )1 Vezi2 de #ild*2 Eri" T1 Ols!n2 6he Human 4nimalF -ersonal 0dentitK Rhithout -sKchologK 2 O)%!rd Uni8ersitU Press2 .@@?1

.<D

At9t G2 "9t $i 8 stau &n rela ia de "!ntinuitate mental* "u 42 "erin a le(*turii "auzale este satis%*"ut* $i am4ele %lu)uri de "!ntinuitate mental* au "auze n!rmale1 Putem a""e#ta "'iar "*2 %iind "l!ne ale lui 42 At9t G2 "9t $i 8 stau &ntrH! rela ie de "!ntinuitate %izi"al* "u 41 A#li"9nd ai"i "riteriul mental (eneral2 rezult* "* 4 este numeri" identi" at9t "u G2 "9t $i "u 82 "eea "e este a4surd2 "*"i un !4ie"t nu #!ate %i numeri" identi" "u dou !4ie"te2 iar G $i 8 sunt &n m!d "lar d!i1 Mai de#arte2 &ntru"9t identitatea numeri"* este tranziti8*2 rezult* $i "* G este numeri" identi" "u 82 "eea "e este2 de asemenea a4surd1 A4!rdarea #si'!l!(i"* #are s* im#li"e "!nse"in a im#!si4il* "!n%!rm "*reia un !4ie"t #!ate %i numeri" identi" "u d!u* !4ie"te $i "!nse"in a2 de asemenea im#!si4il*2 "!n%!rm "*reia d!u* !4ie"te #!t %i numeri" identi"e1 A#*r*t!rii a4!rd*rii #si'!l!(i"e au #r!#us un num*r de r*s#unsuri la di%i"ultatea ridi"at* de a"est e)#eriment mental2 "are #!t %i (ru#ate &n d!u* "ate(!rii #rin"i#ale1 Ast%el2 #!tri8it #un"tului de 8edere al E!"u#*rii multi#leF2 e)#erimentul nu arat* "* &n urma %isiunii ar %i a#*rut d!u* #ers!ane "u #reten ii e(ale la a %i identi"e "u #ers!ana ini ial*L G $i 8 erau de la 4un &n"e#ut #*r i ale lui 42 adi"* erau d!u* #ers!ane2 4. $i 4<2 "are a8eau un sin(ur "!r#2 un sin(ur "reier $i un sin(ur "urs al e)#erien ei #ers!nale #9n* &n m!mentul %isiunii1 C'irur(ul nu a %*"ut de"9t s* se#are a"este d!u* #ers!ane2 "are $iHau urmat a#!i #r!#riul "urs al e)#erien ei #ers!nale /<1 A"est #un"t de 8edere este im#lauzi4il din mai multe m!ti8e2 nu &n ultimul r9nd dat!rit* di%i"ult* ii de a "!n"e#e e)isten a simultan* a d!u* #ers!ane &ntrH! #ers!an* Emai "u#rinz*t!areF1 A #resu#une "*2 anteri!r %isiunii2 mai mult de"9t ! #ers!an* !"u#a "!r#ul lui 4 re#rezint* ! dist!rsi!nare (reu de a""e#tat a "!n"e#tului n!stru de #ers!an*2 ! n!t* a a"estui "!n"e#t %iind a"eea de 8ia * mental* uni%i"at*/71 P!tri8it #un"tului de 8edere al E"elui mai 4un "andidat la #ersisten *F2 #ers!ana 4 la m!mentul t. este identi"* "u #ers!ana G la m!mentul t< da"* $i numai da"* &n t< nu e)ist* ni"i un alt "andidat "el #u in la %el de 4un "a $i G #entru a %i "!nsiderat identi" "u 4L da"* e)ist* d!i sau mai mul i ast%el de "andida i2 atun"i ni"i unul dintre ei nu este 41 Din a"est #un"t de 8edere2 #ersisten a #ers!nal* "!nst* din "!ntinuitatea mental* n ca.ul n care nu exist concureni2 ast%el "* &n e)#erimentul %isiunii #ers!anel!r2 ni"i unul dintre G $i 8 nu este identi" "u 41 A"east* #!zi ie se "!n%runt* "u !4ie" ia "ara"terului intrinse" al #ersisten ei #ers!nale2 "are de"ur(e du#* "um urmeaz*1 Fil!s!%ii distin( &ntre rela iile intrinse"i $i "ele e)trinse"i1 Se s#une "* x are ! rela ie intrinsec I "u K2 da"* a %i &n rela ia I "u K este ! #r!#rietate
)2

A"easta este ! 8ersiune mult sim#li%i"at* a !"u#a iei multi#le1 Variante mai s!%isti"ate sunt #rezentate2 de #ild*2 &n P1 PerrU2 ECan t'e Sel% Di8ideF2 Journal o* -hilosophK ?=2 .@?< $i &n H1 N!!nan2 -ersonal 0dentitK2 L!nd!n2 R!utled(e2 .@D@1 )( >n m!d !4i$nuit2 a"est #un"t de 8edere este "!m4inat "u ! "!n"e# ie %il!s!%i"* s!%isti"at*2 numit* E"8adriHdimensi!nalismF2 "!n%!rm "*reia !4ie"tele #ersistente sunt e)tinse &n tim# $i au #*r i tem#!rale1

.<@

esen ial* a lui xL alt%el2 x are ! rela ie extrinsec "u K1 Da"* este ade8*rat "* eu nu a$ %i #utut a8ea al i #*rin i K i1e1 da"* este ade8*rat "* ! alt* #ers!an* #!si4il* "are ar %i "a mine2 "u e)"e# ia %a#tului "* ar %i a8ut al i #*rin i2 nu a$ %i eu K atun"i eu am ! rela ie intrinse"* "u #*rin ii mei1 A"um2 #un"tul de 8edere al "elui mai 4un "andidat la #ersisten * %a"e "a r*s#unsul la &ntre4area EC!ntinuitatea mental* dintre 4 $i G %a"e "a 4 $i G s* %ie ! sin(ur* #ers!an*OF s* de#ind* de "'estiuni e)trinse"i a"elei "!ntinuit* i2 $i anume de &m#reGurarea da"* G are 8reun candidat2 adi"* de &m#reGurarea da"* unde8a &n uni8ers mai e)ist* 8re! %iin * "are st* &n rela ia de "!ntinuitate "u 41 Dar %a#tele #ertinente #entru "!nsiderarea identit* ii dintre 4 $i G nu tre4uie s* de#ind* de e)isten a sau ine)isten a alt!r %lu)uri de "!ntinuitate mental* &n uni8ers1 Persisten a #ers!nal* tre4uie s* %ie ! "'estiune intrinse"*+ da"* #ers!ana 4 la m!mentul t. este identi"* "u #ers!ana G la m!mentul t<2 atun"i 4 are ! rela ie intrinse"* "u G $i de"i ni"i un %a#t des#re alte rela ii nu este rele8ant #entru #ersisten a #ers!nal* a lui 41 A n !$+ "e +$n+!u,##0 n +utarea unu# rspuns& Am ar*tat "* ni"i una dintre "ele d!u* a4!rd*ri #rin"i#ale ale #ersisten ei #ers!nale nu este #e de#lin satis%*"*t!are1 >n ra#!rt "u a"east* situa ie2 unii %il!s!%i au dez8!ltat ! a treia "ale de a4!rdare a #ersisten ei #ers!nale2 numit* une!ri concepia simpl//. At9t a4!rdarea %izi"al*2 "9t $i "ea #si'!l!(i"* "!n"!rd* &n #ri8in a su#!zi ieiH"adru "!n%!rm "*reia tre4uie s* e)iste ! "!ndi ie a #ersisten ei #ers!naleL alt%el s#us2 #!tri8it a"est!r d!u* a4!rd*ri2 #ersisten a #ers!nal* "!nst* sau de"ur(e din alt"e8a de"9t ea &ns*$i1 Ade# ii "!n"e# iei sim#le nea(* a"east* su#!zi ie1 >n !#inia l!r2 "!ntinuitatea %izi"al* $i "ea mental* sunt d!8ezi ale #ersisten ei #ers!nale dar nu ! (aranteaz* &nt!tdeauna $i nu sunt "erute #entru #ersisten *1 Ni"i un ti# de "!ntinuitate nu este a4s!lut ne"esar* sau a4s!lut su%i"ient* #entru identitatea #ers!nal* deHa lun(ul tim#ului $i &n !ri"e "az2 ni"i una dintre "ele d!u* "!ntinuit* i nu este de!#!tri8* ne"esar* i su%i"ient*1 Sin(urul r*s#uns "!re"t la #r!4lema #ersisten ei #ers!nale este "* #ers!ana 4 la m!mentul t. este identi"* "u #ers!ana G la m!mentul t< da"* $i numai da"* 4 $i G sunt identi"e1 A"est r*s#uns "ir"ular 8rea s* su(ereze "* nu e)ist* "!ndi ii in%!rmati8e2 n!nHtri8iale #entru #ersisten a #ers!nal*2 ast%el "* nu a8em deHa %a"e realmente "u ! #r!4lem*1 Al i %il!s!%i "!nsider* "* dez4aterea &n le(*tur* "u #ersisten a #ers!nal* se 8a trans%!rma &n "ele din urm* &ntrH! dez4atere "u #ri8ire la teme mai (enerale &n meta%izi"* $i &n %il!s!%ia min ii1 Ast%el2 unele "!n"e# ii meta%izi"e (enerale su(ereaz* "* nu e)ist* un sin(ur r*s#uns "!re"t la #r!4lema #ersisten ei #ers!nale1 De #ild*2 sHa sus inut "* nu e)ist* "e8a
))

Vezi2 de e)em#lu2 R1 C'is'!lm2 -erson and 1$Dect2 La Salle IL+ O#en C!urt2 .@?C $i E1 P1 L!Ve2 5u$Dects o* 7xperience2 Cam4rid(e Uni8ersitU Press2 .@@C1

.7:

#re"um identitatea numeri"* a4s!lut*2 "i d!ar identitate relati8* la un ti# de e)isten */01 S* "!nsider*m din n!u un "az de trans#lant de "reier de la 4 la G1 Da"* suntem de a"!rd "* e)isten a #ers!nal* $i "ea animal* sunt de ti#uri di%erite2 atun"i G #!ate %i a"eea$i #ers!an* "u 42 dar nu a"ela$i animal2 &n tim# "e 4 du#* !#era ie ar %i a"ela$i animal "u 4 de dinaintea !#era iei2 dar nu a"eea$i #ers!an*1 Cine anume ar %i 42 %*r* ni"i un %el de "ali%i"are su#limentar*2 este ! &ntre4are %*r* sens1 Ca #ers!ane2 #ersist*m #r!4a4il &n 8irtutea unei rela ii de "!ntinuitate mental*L "a animale2 #ersist*m &n 8irtutea unei rela ii de "!ntinuitate %izi"al*1 >n a"east* "!n"e# ie2 #r!4lema #ersisten ei #ers!nale este #r!st #us*1 Pentru n!i2 num*rul de #r!4leme ale #ersisten ei este e(al "u num*rul de rela ii de identitate relati8* &n "are am #utea sta1 Ultimele d!u* "!n"e# ii tre4uie s* %a"* %a *2 &ntre altele2 im#!rtan ei #ra"ti"e in"!ntesta4ile #e "are n!i ! ata$*m %a#tului "* o anumit #ers!an* de m9ine 8a %i a"eea$i "u mine "el de ast*zi1 Da"* nu am "rede "* #r!4lema #ersisten ei #ers!nale este n!nHtri8ial* $i "* s!lu ia sa este uni"*2 atun"i ar tre4ui s* ne s"'im4*m radi"al atitudinile n!astre des#re res#!nsa4ilitate2 re"!m#ens* $i #edea#s*1 A"esta este2 &ns*2 un su4ie"t "are #!ate "!nstitui tema unei alte #rele(eri1

)*

Ve/i %. 0. 1lson, Relati2ism and 'ersistence, 3n Philosophical Studies 88, 199,.

.7.

8I8LIO'RAFIE O8LI'ATORIE
.1 Ant!l!(ie 5"!!rd!nat!r An(ela 3!tez6+ >iloso*ia mentalului. 0ntenionalitate i experiment2 3u"ure$ti2 Editura Ttiin i%i"*2 .@@C <1 Ant!l!(ie 5"!!rd!nat!r An(ela 3!tez $i 3!(dan M1 P!#es"u6+ >iloso*ia contiinei i tiinele cogniti/e2 3u"ure$ti2 Editura Cartea R!m9neas"*2 <::71 71 Dumitru G'e!r('iu2 -ro$leme *iloso*ice ale psihologiei2 3u"ure$ti2 Editura Dida"ti"* $i Peda(!(i"*2 .@@01 /1 Vasile Dem1 Ram%ires"u2 >iloso*ia incontientului2 8!l1 I2 II2 3u"ure$ti2 Editura Trei2 .@@@2 <::<1 01 Mir"ea L*z*res"u2 0ntroducere n psihopatologia antropologic2 Timi$!ara2 Editura Fa"la2 .@D@1

.7<

S-ar putea să vă placă și