Sunteți pe pagina 1din 1

Documentul depus este o declaratie fiscala cu numarul de inregistrare 530908420, tip: 100, perioada de raportare: luna 06, anul

2011, pentru cui-ul 3399675. Data depunerii: 18 iulie 2011.

Signature Not Verified


Digitally signed by Serviciul depunere declaratii Date: 2011.07.18 18:06:58 GMT+02:00 Reason: Documente semnate de catre ANAF Location: