Sunteți pe pagina 1din 2

D100-V10

Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECLARAIE PRIVIND OBLIGAIILE DE PLAT LA BUGETUL DE STAT ?


Perioada de raportare:
Luna 06

100
Anul 2011

A. Date de identificare a pltitorului Cod de identificare fiscal Denumire Adresa Telefon B. Date privind creana fiscal I. Impozite si taxe care se platesc in contul unic

RO 27435660

S.C. PROGUSTO SRL Loc. BUCURESTI sector 2 str. MECET nr. 59 Fax E-mail

Nr. Crt.

Denumire crean fiscal


25/07/2011 20470101XX 10103010611250711100031

02. (103)- Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct.1

Scadena plii: Cod bugetar: Nr. de eviden a plii:

Informatii Adugare Stergere

Suma (lei) 1. Datorat 2. De plat 3. De recuperat 0 0 0

Total obligaii de plat (I)

0
Atentie ! Pentru situatiile prev.la art.206^7 alin.(1) lit.b) si c), alin.(7), (8) si (9) din codul Fiscal, operatorii economici au obligatia de a depune imediat o declaratie de accize la autoritatea competenta.

II. Impozite si taxe care nu se platesc in contul unic

Nr. Crt.

Denumire crean fiscal


Obligatii cu alte termene decat 25/LU

Scadena: Cod bugetar:

Informatii Adugare Stergere

Suma (lei) 1. Datorat 2. Deductibil/Datorat anterior 3. De plat (rd.1-rd.2) 4. De restituit

Nr. de eviden a plii:

Total obligaii de plat (II)

Sum de control

Prezenta declaraie reprezint titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n condiiile legii. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declaraie sunt corecte i complete. Nume, prenume Funcia/Calitatea RIZESCU NICOLETA ADMINISTRATOR

Aurora Stoica

Digitally signed by Aurora Stoica DN: c=RO, givenName=Aurora, sn=Stoica, cn=Aurora Stoica Date: 2011.07.26 16:16:29 +03'00'

Semntura
Atentie ! Puteti semna numai dupa VALIDARE.

VALIDARE
Loc rezervat organului fiscal Numr de inregistrare Data

Import XML

(nume fiier PDF de salvat) 100_0611_J27435660 ? Vers.1.0.0/ 2011

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.99/bs