Sunteți pe pagina 1din 2

D100-V10

Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECLARAIE PRIVIND OBLIGAIILE DE PLAT LA BUGETUL DE STAT ?


Perioada de raportare:
Luna 06

100
Anul 2011

A. Date de identificare a pltitorului Cod de identificare fiscal Denumire Adresa Telefon

RO 18180656

S.C. V.B.B. MARKETING SERVICES SRL Loc. BUCURESTI sector 2 str. SFANTUL SPIRIDON nr. 2 0 Fax E-mail

B. Date privind creana fiscal I. Impozite si taxe care se platesc in contul unic

Nr. Crt.

Denumire crean fiscal


25/07/2011 20470101XX 10103010611250711100031

02. (103)- Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct.1

Scadena plii: Cod bugetar: Nr. de eviden a plii:

Informatii Adugare Stergere

Suma (lei) 1. Datorat 2. De plat 3. De recuperat 0 0 0

Total obligaii de plat (I)

0
Atentie ! Pentru situatiile prev.la art.206^7 alin.(1) lit.b) si c), alin.(7), (8) si (9) din codul Fiscal, operatorii economici au obligatia de a depune imediat o declaratie de accize la autoritatea competenta.

II. Impozite si taxe care nu se platesc in contul unic

Nr. Crt.

Denumire crean fiscal


Obligatii cu alte termene decat 25/LU

Scadena: Cod bugetar:

Informatii Adugare Stergere

Suma (lei) 1. Datorat 2. Deductibil/Datorat anterior 3. De plat (rd.1-rd.2) 4. De restituit

Nr. de eviden a plii:

Total obligaii de plat (II)

Sum de control

Prezenta declaraie reprezint titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n condiiile legii. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declaraie sunt corecte i complete. Nume, prenume Funcia/Calitatea vladescu bogdan administrator

Aurora Stoica

Digitally signed by Aurora Stoica DN: c=RO, givenName=Aurora, sn=Stoica, cn=Aurora Stoica Date: 2011.07.18 15:29:06 +03'00'

Semntura
Atentie ! Puteti semna numai dupa VALIDARE.

VALIDARE
Loc rezervat organului fiscal Numr de inregistrare Data

Import XML

(nume fiier PDF de salvat) 100_0611_J18180656 ? Vers.1.0.0/ 2011

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.99/bs

S-ar putea să vă placă și