Sunteți pe pagina 1din 2

FIA POSTULUI

Denumirea postului: Agent curatenie Nume Prenume Semnatura Data Relatii ierarhice : Director de productie Relatii functionale: Colaboreaza cu ceilalti colegi din firma Scopul postului: post de munc cu proceduri de rutin ce includ reguli de organizare si mentinere curatenie Atribuiile principale i sarcinile specifice: Planifica activitatea proprie identificand eficient ordinea stabilita prin norme interne si conform indicatiilor primite in vederea optimizarii timpului de indeplinire a acesteia; Efectueaza curatenia in spatiile repartizate, precum si curatarea utilajelor de ambalare prin aplicarea procedurilor de lucru si respectarea protocoalelor de curatenie,folosind ustensile potrivite si substante adecvate locului de dezinfectat si scopului urmarit; aspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor de curatenie ce le are personal in grija,precum si a celor care se folosesc in comun si le depoziteaza in conditii de siguranta; asigura transportul deseurilor in conditii corespunzatoare, pe circuitul stabilit,respecta atributiile conform legii privind depozitarea si gestionarea deseurilor: !si desfasoara activitatea in ec"ipa respectand raporturile ierar"ice si functionale; Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi# especta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu ma$ima eficienta timpul de munca; Responsabilitatea postului: %egat de sarcinile de serviciu: esponsabilitatea realizrii sarcinilor de serviciu este dat de atribu&iile de serviciu cuprinse 'n fi(a postului utilizarea 'n mod eficient a resurselor puse la dispozitia: ec"ipamente, materiale de curatenie si dezinfectie; raspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unitatii; aduce la cunostinta sefului de compartiment orice disfunctionalitati aparute 'n sectorul respectiv are obligatia sa poarte ec"ipament de lucru si protectie adecvat#

sa respecte cu strictete normele de igiena, protectia muncii si PS!#


primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; sa fie disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;

sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si ec"ipamentelor pe care le are in

)plica Normele de Protectia *uncii si Normele de Protectie privind Stingerea !ncendiilor: )paratele electrice sunt bine izolate si nu se folosesc cu mainile umede +peratiile de curatire se e$ecuta cu cea mai mare atentie,pentru a evita accidentele Solutiile de curatire se manevreaza cu mainile protejate )paratele electrice se deconecteaza de la curent la sfarsitul programului de lucru Defectiunile ivite la ec"ipamente,instalatii electrice se anunta cu promptitudine directorului de productie , sa e$ecute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept

Specificaiile postului: studii medii capacitate de efort pentru realizarea obiectivelor aptitudini de comunicare abilitatea de a se concentra (i de a nu fi distras 'n timpul realizrii unei sarcini de,a lungul unei perioade de timp poseda abilitati de munca 'n ec"ipa# abilitatea de a sesiza detaliile 'ntr,un timp foarte scurt abilitatea de a con(tientiza dac ceva este 'n neregul (i sesizarea problemei rezisten& la stres

Semnatura titular fisa post