P. 1
Raport de Activitate Educatie Fizica

Raport de Activitate Educatie Fizica

|Views: 22|Likes:
Published by Mocanu Dragos
Raport anual ed fizica
Raport anual ed fizica

More info:

Published by: Mocanu Dragos on Nov 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

Scoala Gimnaziala Prof.

RAPORT DE AUTOEVALUARE An şcolar 2011-2012

Ȋncadrată pe catedra Educatie Fizica la Scoala Gimnaziala Ramnicelu, am următoarele clase: • de la ȋnceputul anului școlar până la sfârșitul acestuia (Educatie Fizica)

predat la

 clasele I-VIII

Educatie plastica

 clasa a V-a A  clasa a V-a  clasa a VI-a  clasa a VII-a

Proiectarea activită ții, realizarea activită ților didactice, evaluarea rezultatelor ȋnvă țării Ȋn acti!itatea la clase, am ȋntocmit planificări calendaristice și pe unități conform Pro"ramei școlare ȋn !i"oare. #$iecti!ele și conținuturile proiectării didactice le-am personalizat conform particularităților claselor de ele!i. %a state"ii didactice, am folosit metode acti!-participati!e, iar acti!itatea am desfășurat-o at&t indi!idual,c&t și pe "rupe. 'a $aza ac(izițiilor prezente a stat e)periența anterioară indi!iduală a fiecărui ele!, asi"ur&nduse unele aspecte de inter si pluridisciplinaritate. Am realizat la toate clasele fișe de pro"res * re"res școlar. Ȋn timpul orelor de curs, am realizat acti!ități diferențiate cu ele!ii inte"rați ȋn clasele normale, c&t și cu cei sla$i.

ac(it&ndu-mă de toate sarcinile specifice conform fișei de sarcini. a re"ulamentului de ordine internă5 i-am informat cu pri!ire la structura anului școlar.+estele aplicate la clasă au respectat metodolo"ia impusă de Ser!iciul . Piesele din portofoliu sunt creație proprie.O alimentatie sanatoasa 3ele! Geana Eduard 2 clasa a VI-a4 Managementul clasei de elevi %a profesor diri"inte. ceea ce denotă interesul ele!ilor pentru orele de Educatie Fizica. au fost a!izate de comisia metodică și rezultatele au fost aduse la cunoștința ele!ilor. %oncurs de pictura. Frec!ența la ore a fost ma)imă. particip&nd la concursuri și simpozioane: Simpozionul national .Educatia in secolul XXI”.. ."imnaziu.EURO !RIERE” Simpozionul Internațional .ațional de E!aluare. %ampionat tenis de masa Fete. Managementul carierei și al dezvoltării personale Am dorit să mă autoperecționez continuu. orarul școlar și planurile de ȋn!ățăm&nt. %a acti!ități e)tracurriculare cu ele!ii: Simpozionul Național . %asti"atorii au fost premiati si le-au fost acordate diplome.. %ampionat fot$al aieti-"imnaziu. a securității ȋn școală. materialele fiind rele!ante pentru acti!itatea desfășurată la clasă. respect&nd cerințele și reușind ȋncadrarea la termen pentru predarea situațiilor solicitate... unde am o$ținut mentiune pentru participarea cu lucrarea . Portofoliul profesional respectă structura sta$ilită de către ec(ipa mana"erială. Am ȋntocmit dosarul diri"intelui5 am ales comitetul clasei5 le-am prelucrat re"ulile ȋmpotri!a incendiilor. %ampionat tenis de masa aieti-"imnaziu. Ȋn proiectarea acti!ită-ii e)tra. iar conținutul a fost reactualizat atunci c&nd a fost necesar după noile re"lementări.colare /0coala altfel1 am desfășurat următoarele acti!ități: %ampionat fot$al aieti 2primar. am ținut ȋn permanență le"ătura cu ele!ii. Educatia in secolul XXI Am participat la toate acti!itățile %omisiei 6etodice. Am moti!at ele!ii spre ȋn!ățare ȋn !ederea o$ținerii unor rezultate școlare mulțumitoare. a!&nd ca finalitate promo!area e!aluarii nationale la sf&rșitul studiilor.

Am facut parte din comisia pentru e!aluare in cadrul unui proiect national Evaluarea Potentialului omatic !unctional si Motric al Populatiei colare din "omania 'a ni!el de clasă.SS.I. Contribu ția la dezvoltarea institu țională și la promovarea imaginii unită ții școlare Am promo!at ima"inea școlii prin intermediul c&tor!a acti!ități e)trașcolare. ele!ii și cole"ii.O alimentatie sanatoasa 3ele! Geana Eduard 2 clasa a VI-a4 Am efectuat pre"ătire suplimentară a ele!ilor ȋn afara orelor de curs pentru ȋm$unătățirea rezultatelor #. respect&nd re"ulile școlare.S. I.%omunicarea cu celelate cadre didactice.7. . și protecția muncii . am realizat instruirile P. a!&nd o ținută ireproșa$ilă at&t ȋn cadrul școlii c&t și ȋn afara acesteia. Am o$ținut mentiune pentru participarea cu lucrarea . Am fi"urat in anul scolar 89::-89:8 ca responsa$il ȋn comisia de PSI. c&t și cu ec(ipa mana"erială a fost $ună. %onsider că am dat do!adă de deontolo"ie profesională...S.

Prezentului raport de autoe!aluare ȋi atașez fișa cadru de autoe!aluare * e!aluare ȋn !ederea acordării calificati!ului anual pentru cadrele didactice din ȋn!ățăm&ntul preuni!ersitar. . aflate ȋn cancelarie.Actele do!editoare a celor menționate mai sus se află ȋn portofoliul personal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->