Sunteți pe pagina 1din 97

LEGE Nr.

31 din 16 noiembrie 1990 Legea societilor

*** Republicat

Text n vigoare ncepnd cu data de 14 august 2013 REAL !AT"R# $"%&A' A (E ')"R%AT $* 'EA%+ Text actuali,at prin produsul in-or.atic legislativ LE/ E/&ERT n 0a,a actelor nor.ative .odi-icatoare1 pu0licate n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea 1 pn la 14 august 20132 Act de baz #B: Legea nr2 31314401 repu0licat n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea 1 nr2 1055 din 16 noie.0rie 2004 Acte modificatoare #M1: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 423200899 #M2: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1143200899 #M3: Legea nr2 30232008 #M4: Legea nr2 :832005 #M5: Legea nr2 15432005 #M6: Legea nr2 44132005 #M7: Legea nr2 81532005 #M8: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 33200699 #M9: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 :232006 #M10: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 823200: #M11: Legea nr2 2:43200: #M12: Legea nr2 ::32004 #M13: Legea nr2 2663200499 #M14: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1153200499 #M15: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 253201099 #M16: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4332010 #M17: Legea nr2 :43201099 #M18: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 8432010 #M19: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 :83201099 #M20: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 #M21: Legea nr2 20232010 #M22: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 3632011 #M23: Legea nr2 6132011 #M24: "rdonana 7uvernului nr2 13201299 #M25: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 232012 #M26: Legea nr2 6532012 #M27: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 3232012 #M28: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4432012 #M29: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4632012 #M30: Legea nr2 1:632012 #M31: "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 432013 #M32: Legea nr2 28832013 Actele nor.ative .arcate cu dou asteriscuri ;99< se re-er la derogri de la Legea nr2 31314401 repu0licat1 sau conin .odi-icri e-ectuate asupra acestor derogri2 %odi-icrile =i co.pletrile e-ectuate prin actele nor.ative enu.erate .ai sus sunt scrise cu -ont italic2 >n -aa -iecrei .odi-icri sau co.pletri este indicat actul nor.ativ care a e-ectuat .odi-icarea sau co.pletarea respectiv1 n -or.a #M11 #M2 etc2

#CIN NOTE: 1. Titlul actului nor.ativ a -ost .odi-icat con-or. art2 1: pct2 1 din Legea nr2 6532012 ;#M26<2 2. >n textul actuali,at1 toate su.ele expri.ate anterior n lei vec?i au -ost trans-or.ate n lei noi2 #B TITL L I Dispoziii generale #M26 !RT. 1 ;1< >n vederea des-=urrii de activiti cu scop lucrativ1 persoanele -i,ice =i persoanele @uridice se pot asocia =i pot constitui societi cu personalitate @uridic1 cu respectarea dispo,iiilor pre,entei legi2 ;2< Aocietile prev,ute la alin2 ;1< cu sediul n Ro.nia sunt persoane @uridice ro.ne2 #M26 !RT. " (ac prin lege nu se prevede alt-el1 societile cu personalitate @uridic se constituie n una dintre ur.toarele -or.e# #B a# $ocietate %n nume colecti&' b# $ocietate %n comandit $impl' c# $ocietate pe ac(iuni' d# $ocietate %n comandit pe ac(iuni )i e# $ocietate cu r$pundere limitat. !RT. 3 *1# +bli,a(iile $ociale $unt ,arantate cu patrimoniul $ocial. *"# !$ocia(ii %n $ocietatea %n nume colecti& )i a$ocia(ii comandita(i %n $ocietatea %n comandit $impl $au %n comandit pe ac(iuni r$pund nelimitat )i $olidar pentru obli,a(iile $ociale. -reditorii $ociet(ii $e &or %ndrepta mai %nt.i %mpotri&a ace$teia pentru obli,a(iile ei )i/ numai dac $ocietatea nu le plte)te %n termen de cel mult 10 1ile de la data punerii %n %nt.r1iere/ $e &or putea %ndrepta %mpotri&a ace$tor a$ocia(i. *3# !c(ionarii/ a$ocia(ii comanditari/ precum )i a$ocia(ii %n $ocietatea cu r$pundere limitat r$pund numai p.n la concuren(a capitalului $ocial $ub$cri$. #M26 !RT. 2 Aocietatea cu personalitate @uridic va avea cel puin 2 asociai1 n a-ar de ca,ul n care legea prevede alt-el2 #B TITL L II Constit irea so!iet"ilor -!3. 1 #!t l !onstit ti$ al so!iet"ii !RT. 0 *1# 4ocietatea %n nume colecti& $au %n comandit $impl $e con$tituie prin contract de $ocietate/ iar $ocietatea pe ac(iuni/ %n comandit pe ac(iuni $au cu r$pundere limitat $e con$tituie prin contract de $ocietate )i $tatut. *"# 4ocietatea cu r$pundere limitat $e poate con$titui )i prin actul de &oin( al unei $in,ure per$oane. 5n ace$t ca1 $e %ntocme)te numai $tatutul. *3# -ontractul de $ocietate )i $tatutul pot 6i %nc7eiate $ub 6orma unui %n$cri$ unic/ denumit act con$tituti&. *2# -.nd $e %nc7eie numai contract de $ocietate $au numai $tatut/ ace$tea pot 6i denumite/ de a$emenea/ act con$tituti&. 5n cuprin$ul pre1entei le,i/ denumirea act con$tituti& de$emnea1 at.t %n$cri$ul unic/ c.t )i contractul de $ocietate )i8$au $tatutul $ociet(ii.

*0# 5n ca1urile %n care contractul de $ocietate )i $tatutul con$tituie acte di$tincte/ ace$ta din urm &a cuprinde datele de identi6icare a a$ocia(ilor )i clau1e re,lement.nd or,ani1area/ 6unc(ionarea )i de$6)urarea acti&it(ii $ociet(ii. *6# !ctul con$tituti& $e %nc7eie $ub $emntur pri&at/ $e $emnea1 de to(i a$ocia(ii $au/ %n ca1 de $ub$crip(ie public/ de 6ondatori. 9orma autentic a actului con$tituti& e$te obli,atorie atunci c.nd: #M23 a< printre 0unurile su0scrise ca aport la capitalul social se a-l un i.o0ilB #B b# $e con$tituie o $ocietate %n nume colecti& $au %n comandit $impl' c# $ocietatea pe ac(iuni $e con$tituie prin $ub$crip(ie public. *:# !ctul con$tituti& dob.nde)te dat cert )i prin depunerea la o6iciul re,i$trului comer(ului. !RT. 6*# *1# 4emnatarii actului con$tituti&/ precum )i per$oanele care au un rol determinant %n con$tituirea $ociet(ii $unt con$idera(i 6ondatori. #M9 ;2< 'u pot -i -ondatori persoanele care1 potrivit legii1 sunt incapa0ile ori care au -ost conda.nate pentru gestiune -rauduloas1 a0u, de ncredere1 -als1 u, de -als1 n=elciune1 delapidare1 .rturie .incinoas1 dare sau luare de .it1 pentru in-raciunile prev,ute de Legea nr2 58532002 pentru prevenirea =i sancionarea splrii 0anilor1 precu. =i pentru instituirea unor .suri de prevenire =i co.0atere a -inanrii actelor de teroris.1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 pentru in-raciunile prev,ute de art2 143 C 148 din Legea nr2 :832005 privind procedura insolvenei sau pentru cele prev,ute de pre,enta lege1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare2 #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 1 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 la articolul 51 alineatul ;2< va avea ur.torul cuprins# #M30 D;2< 'u pot -i -ondatori persoanele care1 potrivit legii1 sunt incapa0ile ori care au -ost conda.nate pentru in-raciuni contra patri.oniului prin nesocotirea ncrederii1 in-raciuni de corupie1 delapidare1 in-raciuni de -als n nscrisuri1 eva,iune -iscal1 in-raciuni prev,ute de Legea nr2 58532002 pentru prevenirea =i sancionarea splrii 0anilor1 precu. =i pentru instituirea unor .suri de prevenire =i co.0atere a -inanrii actelor de teroris.1 repu0licat1 sau pentru in-raciunile prev,ute de pre,enta lege2D #B !RT. : !ctul con$tituti& al $ociet(ii %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat &a cuprinde: #M6 a< datele de identi-icare a asociailorB la societatea n co.andit si.pl se vor arta =i asociaii co.anditaiB 0< -or.a1 denu.irea =i sediul socialB #B c# obiectul de acti&itate al $ociet(ii/ cu preci1area domeniului )i a acti&it(ii principale' #M6 d< capitalul social1 cu .enionarea aportului -iecrui asociat1 n nu.erar sau n natur1 valoarea aportului n natur =i .odul evalurii2 La societile cu rspundere li.itat se vor preci,a nu.rul =i valoarea no.inal a prilor sociale1 precu. =i nu.rul prilor sociale atri0uite -iecrui asociat pentru aportul suB e< asociaii care repre,int =i ad.inistrea, societatea sau ad.inistratorii neasociai1 datele lor de identi-icare1 puterile ce li sCau con-erit =i dac ei ur.ea, s le exercite .preun sau separatB #M9 eE1< n ca,ul societilor cu rspundere li.itat1 dac sunt nu.ii cen,ori sau auditor -inanciar1 datele de identi-icare ale pri.ilor cen,ori1 respectiv ale pri.ului auditor -inanciarB #B

6# partea 6iecrui a$ociat la bene6icii )i la pierderi' ,# $ediile $ecundare ; $ucur$ale/ a,en(ii/ repre1entan(e $au alte a$emenea unit(i 6r per$onalitate <uridic ;/ atunci c.nd $e %n6iin(ea1 o dat cu $ocietatea/ $au condi(iile pentru %n6iin(area lor ulterioar/ dac $e are %n &edere o atare %n6iin(are' 7# durata $ociet(ii' i# modul de di1ol&are )i de lic7idare a $ociet(ii. !RT. = !ctul con$tituti& al $ociet(ii pe ac(iuni $au %n comandit pe ac(iuni &a cuprinde: #M6 a< datele de identi-icare a -ondatorilorB la societatea n co.andit pe aciuni vor -i .enionai =i asociaii co.anditaiB 0< -or.a1 denu.irea =i sediul socialB #B c# obiectul de acti&itate al $ociet(ii/ cu preci1area domeniului )i a acti&it(ii principale' #M6 d< capitalul social su0scris =i cel vrsat =i1 n ca,ul n care societatea are un capital autori,at1 cuantu.ul acestuiaB e< natura =i valoarea 0unurilor constituite ca aport n natur1 nu.rul de aciuni acordate pentru acestea =i nu.ele sau1 dup ca,1 denu.irea persoanei care leCa adus ca aportB -< nu.rul =i valoarea no.inal a aciunilor1 cu speci-icarea dac sunt no.inative sau la purttorB -E1< dac sunt .ai .ulte categorii de aciuni1 nu.rul1 valoarea no.inal =i drepturile con-erite -iecrei categorii de aciuniB -E2< orice restricie cu privire la trans-erul de aciuniB g< datele de identi-icare a pri.ilor .e.0ri ai consiliului de ad.inistraie1 respectiv a pri.ilor .e.0ri ai consiliului de supraveg?ereB #M12 gE1< puterile con-erite ad.inistratorilor =i1 dup ca,1 directorilor1 respectiv .e.0rilor directoratului1 =i dac ei ur.ea, s le exercite .preun sau separatB #M6 ?< datele de identi-icare a pri.ilor cen,ori sau a pri.ului auditor -inanciarB i< clau,e privind conducerea1 ad.inistrarea1 -uncionarea =i controlul gestiunii societii de ctre organele statutare1 nu.rul .e.0rilor consiliului de ad.inistraie sau .odul de sta0ilire a acestui nu.rB #M12 iE1< 999 A0rogat #B <# durata $ociet(ii' ># modul de di$tribuire a bene6iciilor )i de $uportare a pierderilor' l# $ediile $ecundare ; $ucur$ale/ a,en(ii/ repre1entan(e $au alte a$emenea unit(i 6r per$onalitate <uridic ;/ atunci c.nd $e %n6iin(ea1 o dat cu $ocietatea/ $au condi(iile pentru %n6iin(area lor ulterioar/ dac $e are %n &edere o atare %n6iin(are' #M6 .< orice avanta@ special acordat1 n .o.entul n-iinrii societii sau pn n .o.entul n care societatea este autori,at s =i nceap activitatea1 oricrei persoane care a participat la constituirea societii ori la tran,acii conducnd la acordarea autori,aiei n cau,1 precu. =i identitatea 0ene-iciarilor unor ast-el de avanta@eB n< nu.rul aciunilor co.anditarilor n societatea n co.andit pe aciuniB o< cuantu.ul total sau cel puin esti.ativ al tuturor c?eltuielilor pentru constituireB #B p# modul de di1ol&are )i de lic7idare a $ociet(ii. #M6 !RT. =?1 (atele de identi-icare prev,ute la art2 6 lit2 a<1 e< =i eE1<1 respectiv la art2 : lit2 a<1 g< =i ?<1 includ#

a< pentru persoanele -i,ice# nu.ele1 prenu.ele1 codul nu.eric personal =i1 dac este ca,ul1 ec?ivalentul acestuia1 potrivit legislaiei naionale aplica0ile1 locul =i data na=terii1 do.iciliul =i ceteniaB 0< pentru persoanele @uridice# denu.irea1 sediul1 naionalitatea1 nu.rul de nregistrare n registrul co.erului sau codul unic de nregistrare1 potrivit legii naionale aplica0ile2 #M6 !RT. 9*# ;1< Aocietatea pe aciuni se constituie prin su0scriere integral =i si.ultan a capitalului social de ctre se.natarii actului constitutiv sau prin su0scripie pu0lic2 ;2< >n ca,ul unei su0scrieri integrale =i si.ultane a capitalului social de ctre toi se.natarii actului constitutiv1 capitalul social vrsat la constituire nu va putea -i .ai .ic de 30F din cel su0scris2 (i-erena de capital social su0scris va -i vrsat# a< pentru aciunile e.ise pentru un aport n nu.erar1 n ter.en de 12 luni de la data n.atriculrii societiiB 0< pentru aciunile e.ise pentru un aport n natur1 n ter.en de cel .ult 2 ani de la data n.atriculrii2 #CIN *) $on-or. art2 240E30 alin2 ;5< din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320051 cu .odi-icrile ulterioare1 dispo,iiile art2 4 alin2 ;2< din Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 nu se aplic n ca,ul 0nciiCpunte2 #M6 !RT. 9?1 Aocietatea n nu.e colectiv1 societatea n co.andit si.pl =i societatea cu rspundere li.itat sunt o0ligate s verse integral la data constituirii capitalul social su0scris2 #M6 !RT. 10*# ;1< $apitalul social al societii pe aciuni sau al societii n co.andit pe aciuni nu poate -i .ai .ic de 402000 lei2 7uvernul va putea .odi-ica1 cel .ult o dat la 2 ani1 valoarea .ini. a capitalului social1 innd sea.a de rata de sc?i.01 ast-el nct acest cuantu. s repre,inte ec?ivalentul n lei al su.ei de 282000 euro2 #M26 ;2< $u excepia ca,ului n care societatea este trans-or.at ntrCo societate de alt -or.1 capitalul social al societilor prev,ute la alin2 ;1< nu poate -i redus su0 .ini.ul legal dect dac valoarea sa este adus la un nivel cel puin egal cu .ini.ul legal prin adoptarea unei ?otrri de .a@orare de capital n acela=i ti.p cu ?otrrea de reducere a capitalului2 >n ca,ul nclcrii acestor dispo,iii1 orice persoan interesat se poate adresa instanei pentru a cere di,olvarea societii2 Aocietatea nu va -i di,olvat dac1 pn la r.nerea de-initiv a ?otrrii @udectore=ti de di,olvare1 capitalul social este adus la valoarea .ini.ului legal prev,ut de pre,enta lege2 ;3< 'u.rul acionarilor n societatea pe aciuni nu poate -i .ai .ic de 22 >n ca,ul n care societatea are .ai puin de 2 acionari pe o perioad .ai lung de 4 luni1 orice persoan interesat poate solicita instanei di,olvarea societii2 Aocietatea nu va -i di,olvat dac1 pn la r.nerea de-initiv a ?otrrii @udectore=ti de di,olvare1 nu.rul .ini. de acionari prev,ut de pre,enta lege este reconstituit2 #CIN *) 1. Reproduce. .ai @os prevederile art2 din Legea nr2 30232008 ;#M3<1 cu .odi-icrile ulterioare2 #M3 DART2 ;1< >n ter.en de un an de la data intrrii n vigoare a pre,entei legi1 societile pe aciuni =i societile n co.andit pe aciuni la care nivelul capitalului social este in-erior valorii prev,ute la pct2 1 al art2 au o0ligaia .a@orrii1 potrivit legii1 a capitalului social la o valoare de .ini.u. 282000 euro1 n ec?ivalent lei1 calculat la cursul de sc?i.0 co.unicat de Ganca 'aional a Ro.niei la data su0scrierii2 ;2< (e la data expirrii ter.enului prev,ut la alin2 ;1<1 "-iciul 'aional al Registrului $o.erului va solicita tri0unalelor di,olvarea societilor pe aciuni =i a societilor n co.andit pe aciuni care nu =iCau ndeplinit o0ligaia de .a@orare a capitalului social n li.ita prev,ut de lege2 #M7

;2E1< %a@orarea capitalului social se va putea -ace pn la data de 31 ianuarie 2006 =i prin utili,area re,ervelor1 cu excepia re,ervelor legale1 precu. =i a 0ene-iciilor =i a pri.elor legate de capital1 inclusiv a di-erenei -avora0ile din reevaluarea patri.oniului social ori n alte .odaliti per.ise de lege2D #CIN 2. Reproduce. .ai @os prevederile art2 240E30 alin2 ;1< din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320051 cu .odi-icrile ulterioare2 #M24 DART2 240E30 ;1< &rin derogare de la prevederile art2 10 alin2 ;3< din Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 0ancaCpunte se constituie ca societate pe aciuni cu acionar unic )ondul de garantare a depo,itelor n siste.ul 0ancar2 >ndeplinirea de ctre )ondul de garantare a depo,itelor n siste.ul 0ancar a criteriilor prev,ute la art2 25 alin2 ;1< este pre,u.at2D #M6 !RT. 11 ;1< $apitalul social al unei societi cu rspundere li.itat nu poate -i .ai .ic de 200 lei =i se divide n pri sociale egale1 care nu pot -i .ai .ici de 10 lei2 #B *"# 3r(ile $ociale nu pot 6i repre1entate prin titluri ne,ociabile. !RT. 1" 5n $ocietatea cu r$pundere limitat/ numrul a$ocia(ilor nu poate 6i mai mare de 00. !RT. 13 *1# 5n ca1ul %n care/ %ntr;o $ocietate cu r$pundere limitat/ pr(ile $ociale $unt ale unei $in,ure per$oane/ acea$ta/ %n calitate de a$ociat unic/ are drepturile )i obli,a(iile ce re&in/ potri&it pre1entei le,i/ adunrii ,enerale a a$ocia(ilor. *"# @ac a$ociatul unic e$te admini$trator/ %i re&in )i obli,a(iile pre&1ute de le,e pentru acea$t calitate. *3# 5n $ocietatea care $e %n6iin(ea1 de ctre un a$ociat unic/ &aloarea aportului %n natur &a 6i $tabilit pe ba1a unei eAperti1e de $pecialitate. !RT. 12 *1# + per$oan 6i1ic $au o per$oan <uridic nu poate 6i a$ociat unic dec.t %ntr;o $in,ur $ocietate cu r$pundere limitat. *"# + $ocietate cu r$pundere limitat nu poate a&ea ca a$ociat unic o alt $ocietate cu r$pundere limitat/ alctuit dintr;o $in,ur per$oan. *3# 5n ca1 de %nclcare a pre&ederilor alin. *1# )i *"#/ $tatul/ prin Bini$terul 9inan(elor 3ublice/ precum )i orice per$oan intere$at poate cere di1ol&area pe cale <udectorea$c a unei $ociet(i a$t6el con$tituit. *2# 3e ba1a 7otr.rii de di1ol&are/ lic7idarea $e &a 6ace %n condi(iile pre&1ute de pre1enta le,e pentru $ociet(ile cu r$pundere limitat. !RT. 10 -ontractele %ntre $ocietatea cu r$pundere limitat )i per$oana 6i1ic $au per$oana <uridic/ a$ociat unic al celei dint.i/ $e %nc7eie %n 6orm $cri$/ $ub $anc(iunea nulit(ii ab$olute. !RT. 16 *1# !porturile %n numerar $unt obli,atorii la con$tituirea oricrei 6orme de $ocietate. #M6 ;2< Aporturile n natur tre0uie s -ie evalua0ile din punct de vedere econo.ic2 Ele sunt ad.ise la toate -or.ele de societate =i sunt vrsate prin trans-erarea drepturilor corespun,toare =i prin predarea e-ectiv ctre societate a 0unurilor a-late n stare de utili,are2 ;3< Aporturile n creane au regi.ul @uridic al aporturilor n natur1 ne-iind ad.ise la societile pe aciuni care se constituie prin su0scripie pu0lic =i nici la societile n co.andit pe aciuni =i societile cu rspundere li.itat2 Aporturile n creane sunt li0erate1 potrivit art2 :42 ;4< &restaiile n .unc sau servicii nu pot constitui aport la -or.area ori la .a@orarea capitalului social2 #B

*0# !$ocia(ii %n $ocietatea %n nume colecti& )i a$ocia(ii comandita(i $e pot obli,a la pre$ta(ii %n munc cu titlu de aport $ocial/ dar care nu pot con$titui aport la 6ormarea $au la ma<orarea capitalului $ocial. 5n $c7imbul ace$tui aport/ a$ocia(ii au dreptul $ participe/ potri&it actului con$tituti&/ la %mpr(irea bene6iciilor )i a acti&ului $ocial/ rm.n.nd/ totodat/ obli,a(i $ participe la pierderi. #M18 !RT. 1: ;1< La autenti-icarea actului constitutiv n ca,urile prev,ute la art2 8 sau1 dup ca,1 la darea de dat cert a acestuia se va pre,enta dovada eli0erat de o-iciul registrului co.erului privind disponi0ilitatea =i re,ervarea -ir.ei =i declaraia pe propria rspundere privind deinerea calitii de asociat unic ntrCo singur societate cu rspundere li.itat2 ;2< 'otarul pu0lic va re-u,a autenti-icarea actului constitutiv sau1 dup ca,1 persoana care d dat cert va re-u,a operaiunile solicitate1 dac din docu.entaia pre,entat re,ult c nu sunt ndeplinite condiiile prev,ute la alin2 ;1<2 ;3< La n.atricularea societii =i la sc?i.0area sediului social se va pre,enta la sediul o-iciului registrului co.erului# a< docu.entul care atest dreptul de -olosin asupra spaiului cu destinaie de sediu social nregistrat la organul -iscal din cadrul Ageniei 'aionale de Ad.inistrare )iscal n a crui circu.scripie se situea, i.o0ilul cu destinaie de sediu socialB 0< un certi-icat e.is de organul -iscal prev,ut la lit2 a<1 care certi-ic -aptul c pentru i.o0ilul cu destinaie de sediu social nu a -ost nregistrat un alt docu.ent ce atest cedarea dreptului de -olosin asupra aceluia=i i.o0il1 cu titlu oneros sau gratuit1 ori existena altor contracte prin care sCa cedat dreptul de -olosin asupra aceluia=i i.o0il1 dup ca,B c< n ca,ul n care din certi-icatul e.is potrivit lit2 0< re,ult c sunt de@a nregistrate la organul -iscal alte docu.ente care atest cedarea dreptului de -olosin asupra aceluia=i i.o0il cu destinaie de sediu social1 o declaraie pe propria rspundere n -or. autentic privind respectarea condiiilor re-eritoare la sediul social1 prev,ute la alin2 ;4<2 ;4< La acela=i sediu vor putea -unciona .ai .ulte societi nu.ai dac i.o0ilul1 prin structura lui =i supra-aa sa util1 per.ite -uncionarea .ai .ultor societi n ncperi di-erite sau n spaii distinct parta@ate2 'u.rul societilor ce -uncionea, ntrCun i.o0il nu poate dep=i nu.rul de ncperi sau spaii distincte o0inute prin parta@are2 ;8< n-or.aiile privind calitatea de asociat unic =i ndeplinirea condiiilor privind sediul social se nregistrea, n registrul co.erului pe c?eltuiala solicitantului2 #B -!3. " %or&alit"i spe!i'i!e pentr !onstit irea so!iet"ii pe a!i ni prin s (s!ripie p (li!" #M6 !RT. 1= ;1< $nd societatea pe aciuni se constituie prin su0scripie pu0lic1 -ondatorii vor ntoc.i un prospect de e.isiune1 care va cuprinde datele prev,ute la art2 :1 cu excepia celor privind pe ad.inistratori =i directori1 respectiv pe .e.0rii directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere1 precu. =i pe cen,ori sau1 dup ca,1 pe auditorul -inanciar1 =i n care se va sta0ili data nc?iderii su0scripiei2 #B *"# 3ro$pectul de emi$iune $emnat de 6ondatori %n 6orm autentic &a trebui depu$/ %nainte de publicare/ la o6iciul re,i$trului comer(ului din <ude(ul %n care $e &a $tabili $ediul $ociet(ii. *3# Cudectorul dele,at la o6iciul re,i$trului comer(ului/ con$tat.nd %ndeplinirea condi(iilor de la alin. *1# )i *"#/ &a autori1a publicarea pro$pectului de emi$iune. *2# 3ro$pectele de emi$iune care nu cuprind toate men(iunile $unt nule. 4ub$criitorul nu &a putea in&oca acea$t nulitate/ dac a luat parte la adunarea con$tituti& $au dac a eAercitat drepturile )i %ndatoririle de ac(ionar. !RT. 19

*1# 4ub$crierile de ac(iuni $e &or 6ace pe unul $au pe mai multe eAemplare ale pro$pectului de emi$iune al 6ondatorilor/ &i1ate de <udectorul dele,at. *"# 4ub$crierea &a cuprinde: numele )i prenumele $au denumirea/ domiciliul ori $ediul $ub$criitorului' numrul/ %n litere/ al ac(iunilor $ub$cri$e' data $ub$crierii )i declara(ia eApre$ c $ub$criitorul cunoa)te )i accept pro$pectul de emi$iune. *3# 3articiprile la bene6iciile $ociet(ii/ re1er&ate de 6ondatori %n 6olo$ul lor/ de)i acceptate de $ub$criitori/ nu au e6ect dec.t dac &or 6i aprobate de adunarea con$tituti&. !RT. "0 -el mai t.r1iu %n termen de 10 1ile de la data %nc7iderii $ub$crierii/ 6ondatorii &or con&oca adunarea con$tituti&/ printr;o %n)tiin(are publicat %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ )i %n dou 1iare cu lar, r$p.ndire/ cu 10 1ile %nainte de data 6iAat pentru adunare. 5n)tiin(area &a cuprinde locul )i data adunrii/ care nu poate dep)i dou luni de la data %nc7iderii $ub$crierii/ )i preci1area problemelor care &or 6ace obiectul di$cu(iilor. !RT. "1 *1# 4ocietatea $e poate con$titui numai dac %ntre,ul capital $ocial a 6o$t $ub$cri$ )i 6iecare acceptant a &r$at %n numerar <umtate din &aloarea ac(iunilor $ub$cri$e la -a$a de Economii )i -on$emna(iuni ; -.E.-. ; 4.!. ori la o banc $au la una dintre unit(ile ace$tora. Re$tul din capitalul $ocial $ub$cri$ &a trebui &r$at %n termen de 1" luni de la %nmatriculare. *"# !c(iunile ce repre1int aporturi %n natur &or trebui acoperite inte,ral. !RT. "" @ac $ub$crierile publice dep)e$c capitalul $ocial pre&1ut %n pro$pectul de emi$iune $au $unt mai mici dec.t ace$ta/ 6ondatorii $unt obli,a(i $ $upun aprobrii adunrii con$tituti&e ma<orarea $au/ dup ca1/ reducerea capitalului $ocial la ni&elul $ub$crip(iei. !RT. "3 *1# 9ondatorii $unt obli,a(i $ %ntocmea$c o li$t a celor care/ accept.nd $ub$crip(ia/ au dreptul $ participe la adunarea con$tituti&/ cu men(ionarea numrului ac(iunilor 6iecruia. *"# !cea$t li$t &a 6i a6i)at la locul unde $e &a (ine adunarea/ cu cel pu(in 0 1ile %nainte de adunare. !RT. "2 *1# !dunarea ale,e un pre)edinte )i doi $au mai mul(i $ecretari. 3articiparea acceptan(ilor $e &a con$tata prin li$te de pre1en(/ $emnate de 6iecare dintre ei )i &i1ate de pre)edinte )i de unul dintre $ecretari. *"# +ricare acceptant are dreptul $ 6ac ob$er&a(ii a$upra li$tei a6i)ate de 6ondatori/ %nainte de a $e intra %n ordinea de 1i a adunrii/ care &a decide a$upra ob$er&a(iilor. !RT. "0 *1# 5n adunarea con$tituti&/ 6iecare acceptant are dreptul la un &ot/ indi6erent de ac(iunile $ub$cri$e. El poate 6i repre1entat )i prin procur $pecial. *"# Nimeni nu poate repre1enta mai mult de 0 acceptan(i. *3# !cceptan(ii care au con$tituit aporturi %n natur nu au drept de &ot %n deliberrile re6eritoare la aporturile lor/ c7iar dac ei $unt )i $ub$criitori de ac(iuni %n numerar ori $e pre1int ca mandatari ai altor acceptan(i. *2# !dunarea con$tituti& e$te le,al dac $unt pre1en(i <umtate plu$ unu din numrul acceptan(ilor )i ia 7otr.ri cu &otul ma<orit(ii $imple a celor pre1en(i. #M6 !RT. "6 ;1< (ac exist aporturi n natur1 avanta@e acordate oricrei persoane care a participat la constituirea societii sau la tran,acii conducnd la acordarea autori,aiei1 operaiuni nc?eiate de -ondatori pe sea.a societii ce se constituie =i pe care aceasta ur.ea, s le ia asupra sa1 -ondatorii vor solicita @udectoruluiC delegat nu.irea unuia sau .ai .ultor experi2 (ispo,iiile art2 3: =i 34 se aplic n .od corespun,tor2 ;2< Raportul expertului sau experilor va -i pus la dispo,iia su0scriitorilor1 la locul unde ur.ea, s se ntruneasc adunarea constitutiv2 #M6 !RT. ": ;1< 999 A0rogat #B

*"# @ac &aloarea aporturilor %n natur/ $tabilit de eAper(i/ e$te in6erioar cu o cincime aceleia pre&1ute de 6ondatori %n pro$pectul de emi$iune/ oricare acceptant $e poate retra,e/ anun(.ndu;i pe 6ondatori/ p.n la data 6iAat pentru adunarea con$tituti&. *3# !c(iunile re&enind acceptan(ilor care $;au retra$ pot 6i preluate de 6ondatori %n termen de 30 de 1ile $au/ ulterior/ de alte per$oane/ pe cale de $ub$crip(ie public. #M6 !RT. "= Adunarea constitutiv are ur.toarele o0ligaii# a< veri-ic existena vrs.intelorB 0< exa.inea, =i validea, raportul experilor de evaluare a aporturilor n naturB c< apro0 participrile la pro-it ale -ondatorilor =i operaiunile nc?eiate n contul societiiB d< discut =i apro0 actul constitutiv al societii1 .e.0rii pre,eni repre,entnd1 n acest scop1 =i pe cei a0seni1 =i i dese.nea, pe aceia care se vor pre,enta pentru autenti-icarea actului =i ndeplinirea -or.alitilor cerute pentru constituirea societiiB e< nu.e=te pri.ii .e.0ri ai consiliului de ad.inistraie1 respectiv ai consiliului de supraveg?ere1 =i pri.ii cen,ori sau1 dup ca,1 pri.ul auditor -inanciar2 #M6 !RT. "9 ;1< Hrs.intele e-ectuate potrivit art2 211 pentru constituirea societii prin su0scripie pu0lic1 vor -i predate persoanelor nsrcinate cu ncasarea lor prin actul constitutiv1 iar n lipsa unei dispo,iii1 persoanelor dese.nate prin deci,ie a consiliului de ad.inistraie1 respectiv a directoratului1 dup pre,entarea certi-icatului la o-iciul registrului co.erului1 din care re,ult n.atricularea societii2 #B *"# @ac con$tituirea $ociet(ii nu a a&ut loc/ re$tituirea &r$mintelor $e &a 6ace direct acceptan(ilor. !RT. 30 *1# 9ondatorii iau a$upra lor con$ecin(ele actelor )i ale c7eltuielilor nece$are con$tituirii $ociet(ii/ iar dac/ din orice cau1/ acea$ta nu $e &a con$titui/ ei nu $e pot %ndrepta %mpotri&a acceptan(ilor. #M6 ;2< )ondatorii sunt o0ligai s predea consiliului de ad.inistraie1 respectiv directoratului1 docu.entele =i corespondena re-eritoare la constituirea societii1 n ter.en de 8 ,ile2 #M6 !RT. 31 ;1< )ondatorii =i pri.ii .e.0ri ai consiliului de ad.inistraie1 respectiv ai directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere1 sunt solidar rspun,tori1 din .o.entul constituirii societii1 -a de societate =i de teri pentru# C su0scrierea integral a capitalului social =i e-ectuarea vrs.intelor sta0ilite de lege sau de actul constitutivB C existena aporturilor n naturB C veridicitatea pu0licaiilor -cute n vederea constituirii societii2 #B *"# 9ondatorii $unt r$pun1tori/ de a$emenea/ de &alabilitatea opera(iunilor %nc7eiate %n contul $ociet(ii %nainte de con$tituire )i luate de acea$ta a$upra $a. #M6 ;3< Adunarea general nu va putea da descrcare -ondatorilor =i pri.ilor .e.0ri ai consiliului de ad.inistraie1 respectiv ai directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere1 pentru rspunderea ce le revine n te.eiul pre,entului articol =i al art2 44 =i 831 ti.p de 8 ani2 #B !RT. 3" *1# !dunarea con$tituti& &a 7otr% a$upra cotei din pro6itul net ce re&ine 6ondatorilor unei $ociet(i con$tituite prin $ub$crip(ie public. *"# -ota pre&1ut la alin. *1# nu poate dep)i 6E din pro6itul net )i nu poate 6i acordat pentru o perioad mai mare de 0 ani de la data con$tituirii $ociet(ii.

*3# 5n ca1ul ma<orrii capitalului $ocial/ drepturile 6ondatorilor &or putea 6i eAercitate numai a$upra pro6itului core$pun1tor capitalului $ocial ini(ial. *2# @e di$po1i(iile ace$tui articol pot bene6icia numai per$oanele 6i1ice crora li $;a recuno$cut calitatea de 6ondator prin actul con$tituti&. !RT. 33 5n ca1 de di1ol&are anticipat a $ociet(ii/ 6ondatorii au dreptul $ cear daune de la $ocietate/ dac di1ol&area $;a 6cut %n 6rauda drepturilor lor. !RT. 32 @reptul la ac(iunea %n daune $e pre$crie prin trecerea a 6 luni de la data publicrii %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ a 7otr.rii adunrii ,enerale a ac(ionarilor care a deci$ di1ol&area anticipat. #M6 ART2 38 999 A0rogat #B -!3. 3 )n&atri! larea so!iet"ii #M6 !RT. 36 ;1< >n ter.en de 18 ,ile de la data nc?eierii actului constitutiv1 -ondatorii1 pri.ii ad.inistratori sau1 dac este ca,ul1 pri.ii .e.0ri ai directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere ori un .puternicit al acestora vor cere n.atricularea societii n registrul co.erului n a crui ra, teritorial =i va avea sediul societatea2 Ei rspund n .od solidar pentru orice pre@udiciu pe care l cau,ea, prin nendeplinirea acestei o0ligaii2 #B *"# -ererea &a 6i %n$o(it de: a# actul con$tituti& al $ociet(ii' b# do&ada e6ecturii &r$mintelor %n condi(iile actului con$tituti&' c# do&ada $ediului declarat )i a di$ponibilit(ii 6irmei' #M6 d< n ca,ul aporturilor n natur su0scrise =i vrsate la constituire1 actele privind proprietatea1 iar n ca,ul n care printre ele -igurea, =i i.o0ile1 certi-icatul constatator al sarcinilor de care sunt grevateB #B e# actele con$tatatoare ale opera(iunilor %nc7eiate %n contul $ociet(ii )i aprobate de a$ocia(i' #M9 -< declaraia pe propria rspundere a -ondatorilor1 a pri.ilor ad.inistratori =i1 dup ca,1 a pri.ilor directori1 respectiv a pri.ilor .e.0ri ai directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere =i1 dac este ca,ul1 a pri.ilor cen,ori1 c ndeplinesc condiiile prev,ute de pre,enta legeB #M6 g< alte acte sau avi,e prev,ute de legi speciale n vederea constituirii2 ;3< 999 A0rogat #B !RT. 3: *1# -ontrolul le,alit(ii actelor $au 6aptelor care/ potri&it le,ii/ $e %nre,i$trea1 %n re,i$trul comer(ului $e eAercit de <u$ti(ie printr;un <udector dele,at. *"# La %nceputul 6iecrui an <udectore$c/ pre)edintele tribunalului &a dele,a la o6iciul re,i$trului comer(ului unul $au mai mul(i <udectori ai tribunalului. #M9 ;3< Iudectorul delegat va putea dispune1 prin nc?eiere .otivat1 e-ectuarea unei experti,e1 n contul prilor1 precu. =i ad.inistrarea altor dove,i2 #M6 !RT. 3=

;1< La societile pe aciuni1 dac exist aporturi n natur1 avanta@e re,ervate oricrei persoane care a participat la constituirea societii sau la tran,acii conducnd la acordarea autori,aiei1 operaiuni nc?eiate de -ondatori pe sea.a societii ce se constituie =i pe care aceasta ur.ea, s le ia asupra sa1 @udectorulC delegat nu.e=te1 n ter.en de 8 ,ile de la nregistrarea cererii1 unul sau .ai .uli experi din lista experilor autori,ai2 Ace=tia vor ntoc.i un raport cuprin,nd descrierea =i .odul de evaluare a -iecrui 0un aportat =i vor evidenia dac valoarea acestuia corespunde nu.rului =i valorii aciunilor acordate n sc?i.01 precu. =i alte ele.ente indicate de @udectorulCdelegat2 ;2< )ondatorii vor depune raportul n ter.en de 18 ,ile de la data apro0rii sale la o-iciul registrului co.erului2 Registrul co.erului va trans.ite o noti-icare cu privire la aceast depunere ctre Regia Autono. D%onitorul "-icialD1 pentru a -i pu0licat pe c?eltuiala societii2 #M25 ;3< >n ca,ul societilor constituite prin -u,iune sau divi,are nu este necesar ntoc.irea raportului prev,ut la alin2 ;1< =i depunerea sa la o-iciul registrului co.erului n condiiile dispo,iiilor alin2 ;2<1 dac proiectul de -u,iune sau divi,are a -ost supus exa.inrii unui expert independent potrivit dispo,iiilor art2 243E3 alin2 ;1< C ;4<2 #M6 !RT. 39 'u pot -i nu.ii experi# a< rudele sau a-inii pn la gradul al HClea inclusiv ori soii acelora care au constituit aporturi n natur sau ai -ondatorilorB 0< persoanele care pri.esc1 su0 orice -or.1 pentru -unciile pe care le ndeplinesc1 altele dect aceea de expert1 un salariu ori o re.uneraie de la -ondatori sau de la cei care au constituit aporturi n naturB c< orice persoan creia1 ca ur.are a relaiilor sale de a-aceri1 de .unc sau de -a.ilie1 i lipse=te independena pentru a reali,a o evaluare o0iectiv a aporturilor n natur1 potrivit nor.elor speciale care regle.entea, pro-esia2 #B !RT. 20 *1# 5n ca1ul %n care cerin(ele le,ale $unt %ndeplinite/ <udectorul dele,at/ prin %nc7eiere/ pronun(at %n termen de 0 1ile de la %ndeplinirea ace$tor cerin(e/ &a autori1a con$tituirea $ociet(ii )i &a di$pune %nmatricularea ei %n re,i$trul comer(ului/ %n condi(iile pre&1ute de le,ea pri&ind ace$t re,i$tru. *"# 5nc7eierea de %nmatriculare &a reda/ dup ca1/ men(iunile actului con$tituti& pre&1ute la art. : )i =. !RT. 21 *1# 4ocietatea e$te per$oan <uridic de la data %nmatriculrii %n re,i$trul comer(ului. *"# 5nmatricularea $e e6ectuea1 %n termen de "2 de ore de la data pronun(rii %nc7eierii <udectorului dele,at prin care $e autori1ea1 %nmatricularea $ociet(ii. !RT. 2" 9ilialele $unt $ociet(i cu per$onalitate <uridic )i $e %n6iin(ea1 %n una dintre 6ormele de $ocietate enumerate la art. " )i %n condi(iile pre&1ute pentru acea 6orm. Ele &or a&ea re,imul <uridic al 6ormei de $ocietate %n care $;au con$tituit. #M6 !RT. 23 ;1< Aucursalele sunt de,.e.0r.inte -r personalitate @uridic ale societilor =i se nregistrea,1 nainte de nceperea activitii lor1 n registrul co.erului din @udeul n care vor -unciona2 ;2< (ac sucursala este desc?is ntrCo localitate din acela=i @ude sau n aceea=i localitate cu societatea1 ea se va nregistra n acela=i registru al co.erului1 ns distinct1 ca nregistrare separat2 ;3< $elelalte sedii secundare C agenii1 puncte de lucru sau alte ase.enea sedii C sunt de,.e.0r.inte -r personalitate @uridic ale societilor =i se .enionea, nu.ai n cadrul n.atriculrii societii n registrul co.erului de la sediul principal2 ;4< 'u se pot n-iina sedii secundare su0 denu.irea de -ilial9<2 #CIN *) 1. >n ur.a .odi-icrii e-ectuate prin Legea nr2 44132005 ;#M6<1 alin2 ;4< al art2 43 reia coninutul -ostului alin2 ;8< al art2 43 Jn vigoare nainte de .odi-icarea e-ectuat prin Legea nr2 44132005 ;#M6<K2 Reproduce.

.ai @os nota pu0licat n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea 1 nr2 1055 din 16 noie.0rie 20041 cu privire la -ostul alin2 ;8< al art2 432 D&otrivit art2 H din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 3231446 pentru .odi-icarea =i co.pletarea Legii societilor nr2 31314401 apro0at =i .odi-icat prin Legea nr2 148314461 dispo,iiile acestui alineat nu se aplic -ilialelor -r personalitate @uridic n-iinate pn la data intrrii n vigoare a ordonanei de urgen2 Ae reco.and societilor care au n-iinat uniti -r personalitate @uridic s .odi-ice denu.irea de -ilial dat acestora2D #CIN 2. Reproduce. .ai @os prevederile art2 alin2 ;1< =i ;2< din Legea nr2 44132005 ;#M6<2 #M6 DART2 ;1< Entitile care au statutul de sucursal1 dar se nu.esc -iliale1 n-iinate nainte de intrarea n vigoare a "rdonanei de urgen a 7uvernului nr2 3231446 pentru .odi-icarea =i co.pletarea Legii societilor nr2 31314401 vor proceda la preci,area statutului lor @uridic =i la reali,area -or.alitilor legale pentru pu0licitate corespun,toare acestui statut1 n ter.en de 3 luni de la intrarea n vigoare a pre,entei legi2 ;2< >n ca,ul unei nclcri a prevederilor alin2 ;1<1 art2 44 =i 45 din Legea nr2 2531440 privind registrul co.erului1 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 devin aplica0ile2D #B !RT. 22 4ociet(ile $trine pot %n6iin(a %n Rom.nia/ cu re$pectarea le,ii rom.ne/ 6iliale/ precum )i $ucur$ale/ a,en(ii/ repre1entan(e $au alte $edii $ecundare/ dac ace$t drept le e$te recuno$cut de le,ea $tatutului lor or,anic. #M6 !RT. 22?1 ;1< (o0ndirea de ctre societate1 ntrCun interval de cel .ult 2 ani de la constituire sau de la autori,area nceperii activitii societii1 a unui 0un de la un -ondator ori acionar1 contra unei su.e sau a altor contravalori repre,entnd cel puin o ,eci.e din valoarea capitalului social su0scris1 va -i supus apro0rii preala0ile a adunrii generale a acionarilor1 precu. =i prevederilor art2 3: =i 341 va -i .enionat n registrul co.erului =i va -i pu0licat n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 =i ntrCun ,iar cu larg rspndire2 ;2< 'u vor -i supuse acestor prevederi operaiunile de do0ndire e-ectuate n cadrul activitii curente a societii1 cele -cute din dispo,iia unei autoriti ad.inistrative sau a unei instane @udectore=ti =i nici cele -cute n cadrul operaiunilor de 0urs2 #B !RT. 20 *1# Repre1entan(ii $ociet(ii $unt obli,a(i $ depun la o6iciul re,i$trului comer(ului $emnturile lor/ la data depunerii cererii de %nre,i$trare/ dac au 6o$t numi(i prin actul con$tituti&/ iar cei ale)i %n timpul 6unc(ionrii $ociet(ii/ %n termen de 10 1ile de la ale,ere. *"# @i$po1i(ia alineatului precedent $e aplic %n mod core$pun1tor )i conductorilor $ucur$alelor. -!3. 2 *'e!tele +n!"l!"rii !erinelor legale ,e !onstit ire a so!iet"ii !RT. 26 *1# -.nd actul con$tituti& nu cuprinde men(iunile pre&1ute de le,e ori cuprinde clau1e prin care $e %ncalc o di$po1i(ie imperati& a le,ii $au c.nd nu $;a %ndeplinit o cerin( le,al pentru con$tituirea $ociet(ii/ <udectorul dele,at/ din o6iciu $au la cererea oricror per$oane care 6ormulea1 o cerere de inter&en(ie/ &a re$pin,e/ prin %nc7eiere/ moti&at/ cererea de %nmatriculare/ %n a6ar de ca1ul %n care a$ocia(ii %nltur a$emenea nere,ularit(i. Cudectorul dele,at &a lua act %n %nc7eiere de re,ulari1rile e6ectuate. *"# 5n ca1ul %n care au 6o$t 6ormulate cereri de inter&en(ie/ <udectorul &a cita inter&enien(ii )i $e &a pronun(a a$upra cererilor ace$tora %n condi(iile art. 29 )i urmtoarele din -odul de procedur ci&il*#/ ne6iind aplicabile di$po1i(iile art. 330 din -odul de procedur ci&il*#.

#CIN *) Hec?iul $od de procedur civil a -ost a0rogat2 A se vedea art2 51 =i art2 831 din Legea nr2 13432010 privind $odul de procedur civil1 repu0licat2 #B !RT. 2: *1# 5n ca1ul %n care 6ondatorii $au repre1entan(ii $ociet(ii nu au cerut %nmatricularea ei %n termen le,al/ oricare a$ociat poate cere o6iciului re,i$trului comer(ului e6ectuarea %nmatriculrii/ dup ce/ prin noti6icare $au $cri$oare recomandat/ i;a pu$ %n %nt.r1iere/ iar ei nu $;au con6ormat %n cel mult = 1ile de la primire. *"# @ac/ totu)i/ %nmatricularea nu $;a e6ectuat %n termenele pre&1ute de alineatul precedent/ a$ocia(ii $unt elibera(i de obli,a(iile ce decur, din $ub$crip(iile lor/ dup trecerea a 3 luni de la data autenti6icrii actului con$tituti&/ %n a6ar de ca1ul %n care ace$ta pre&ede alt6el. *3# @ac un a$ociat a cerut %ndeplinirea 6ormalit(ilor de %nmatriculare/ nu $e &a mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obli,a(iile ce decur, din $ub$crip(ie. !RT. 2= *1# 5n ca1ul unor nere,ularit(i con$tatate dup %nmatriculare/ $ocietatea e$te obli,at $ ia m$uri pentru %nlturarea lor/ %n cel mult = 1ile de la data con$tatrii acelor nere,ularit(i. #M26 ;2< (ac societatea nu se con-or.ea,1 orice persoan interesat poate cere tri0unalului s o0lige organele societii s le regulari,e,e1 su0 sanciunea plii de dauneCinterese potrivit dreptului co.un2 #B *3# @reptul la ac(iunea de re,ulari1are $e pre$crie prin trecerea unui termen de un an de la data %nmatriculrii $ociet(ii. !RT. 29 9ondatorii/ repre1entan(ii $ociet(ii/ precum )i primii membri ai or,anelor de conducere/ de admini$trare )i de control ale $ociet(ii r$pund nelimitat )i $olidar pentru pre<udiciul cau1at prin nere,ularit(ile la care $e re6er art. 26 ; 2=. !RT. 00 *1# !ctele $au 6aptele/ pentru care nu $;a e6ectuat publicitatea pre&1ut de le,e/ nu pot 6i opu$e ter(ilor/ %n a6ar de ca1ul %n care $ocietatea 6ace do&ada c ace)tia le cuno)teau. *"# +pera(iunile e6ectuate de $ocietate %nainte de a 16;a 1i de la data publicrii %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ a %nc7eierii <udectorului dele,at nu $unt opo1abile ter(ilor/ care do&ede$c c au 6o$t %n impo$ibilitate de a lua cuno)tin( de$pre ele. !RT. 01 Ter(ii pot in&oca %n$ actele $au 6aptele cu pri&ire la care nu $;a %ndeplinit publicitatea/ %n a6ar de ca1ul %n care omi$iunea publicit(ii le lip$e)te de e6ecte. #M6 !RT. 0" ;1< >n ca, de neconcordan ntre textul depus la o-iciul registrului co.erului =i cel pu0licat n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 sau n pres1 societatea nu poate opune terilor textul pu0licat2 Terii pot opune societii textul pu0licat1 cu excepia situaiei n care societatea -ace dovada c ei cuno=teau textul depus la o-iciul registrului co.erului2 #M9 ;2< >n ca,ul n care neconcordana prev,ut la alin2 ;1< intervine din .otive ce nu i sunt i.puta0ile societii1 o-iciul registrului co.erului sau1 dup ca,1 Regia Autono. D%onitorul "-icialD1 la cererea societii1 va corecta .eniunea din registru1 respectiv va repu0lica textul1 pe c?eltuiala sa2 #B !RT. 03 *1# 9ondatorii/ repre1entan(ii )i alte per$oane/ care au lucrat %n numele unei $ociet(i %n cur$ de con$tituire/ r$pund $olidar )i nelimitat 6a( de ter(i pentru actele <uridice %nc7eiate cu ace)tia %n contul $ociet(ii/ %n a6ar de ca1ul %n care $ocietatea/ dup ce a dob.ndit per$onalitate <uridic/ le;a preluat a$upra $a. !ctele a$t6el preluate $unt con$iderate a 6i 6o$t ale $ociet(ii %nc de la data %nc7eierii lor.

#M6 ;2< >n ca,ul n care societatea1 datorit o0iectului su de activitate1 nu =i poate ncepe activitatea -r a -i autori,at n acest sens1 prevederile alin2 ;1< nu sunt aplica0ile anga@a.entelor re,ultate din contracte nc?eiate de societate1 su0 condiia pri.irii acestei autori,aii2 >n aceast situaie1 rspunderea revine societii2 #M6 !RT. 02 ;1< (up e-ectuarea -or.alitilor de pu0licitate n legtur cu persoanele care1 ca organe ale societii1 sunt autori,ate s o repre,inte1 societatea nu poate opune terilor nicio neregularitate la nu.irea acestora1 cu excepia ca,ului n care societatea -ace dovada c terii respectivi aveau cuno=tin de aceast neregularitate2 ;2< Aocietatea nu poate invoca -a de teri nu.irile n -unciile prev,ute la alin2 ;1< sau ncetarea acestor -uncii1 dac ele nu au -ost pu0licate n con-or.itate cu legea2 #M6 !RT. 00 ;1< >n raporturile cu terii1 societatea este anga@at prin actele organelor sale1 c?iar dac aceste acte dep=esc o0iectul de activitate al societii1 n a-ar de ca,ul n care ea dovede=te c terii cuno=teau sau1 n .pre@urrile date1 tre0uiau s cunoasc dep=irea acestuia ori cnd actele ast-el nc?eiate dep=esc li.itele puterilor prev,ute de lege pentru organele respective2 &u0licarea actului constitutiv nu poate constitui1 singur1 dovada cunoa=terii2 #B *"# -lau1ele actului con$tituti& ori 7otr.rile or,anelor $tatutare ale $ociet(ilor pre&1ute %n alineatul precedent/ care limitea1 puterile con6erite de le,e ace$tor or,ane/ $unt inopo1abile ter(ilor/ c7iar dac au 6o$t publicate. !RT. 06 Nulitatea unei $ociet(i %nmatriculate %n re,i$trul comer(ului poate 6i declarat de tribunal numai atunci c.nd: a# lip$e)te actul con$tituti& $au nu a 6o$t %nc7eiat %n 6orm autentic/ %n $itua(iile pre&1ute la art. 0 alin. *6#' b# to(i 6ondatorii au 6o$t/ potri&it le,ii/ incapabili/ la data con$tituirii $ociet(ii' c# obiectul de acti&itate al $ociet(ii e$te ilicit $au contrar ordinii publice' d# lip$e)te %nc7eierea <udectorului dele,at de %nmatriculare a $ociet(ii' e# lip$e)te autori1area le,al admini$trati& de con$tituire a $ociet(ii' #M6 -< actul constitutiv nu prevede denu.irea societii1 o0iectul su de activitate1 aporturile asociailor sau capitalul social su0scrisB #B ,# $;au %nclcat di$po1i(iile le,ale pri&ind capitalul $ocial minim/ $ub$cri$ )i &r$at' 7# nu $;a re$pectat numrul minim de a$ocia(i/ pre&1ut de le,e. !RT. 0: Nulitatea nu poate 6i declarat %n ca1ul %n care cau1a ei/ in&ocat %n cererea de anulare/ a 6o$t %nlturat %nainte de a $e pune conclu1ii %n 6ond la tribunal. #M26 !RT. 0= ;1< La data la care ?otrrea @udectoreasc de constatare sau declarare a nulitii a devenit de-initiv1 societatea ncetea, -r e-ect retroactiv =i intr n lic?idare2 (ispo,iiile legale privind lic?idarea societilor ca ur.are a di,olvrii se aplic n .od corespun,tor2 #B *"# 3rin 7otr.rea <udectorea$c de declarare a nulit(ii $e &or numi )i lic7idatorii $ociet(ii. *3# Tribunalul &a comunica 7otr.rea <udectorea$c o6iciului re,i$trului comer(ului/ care/ dup men(ionare/ o &a trimite Bonitorului +6icial al Rom.niei $pre publicare %n 3artea a ID;a/ %n eAtra$. *2# !$ocia(ii r$pund pentru obli,a(iile $ociale p.n la acoperirea ace$tora %n con6ormitate cu pre&ederile art. 3. !RT. 09 *1# @eclararea nulit(ii $ociet(ii nu aduce atin,ere actelor %nc7eiate %n numele $u.

*"# Nici $ocietatea )i nici a$ocia(ii nu pot opune ter(ilor de bun;credin( nulitatea $ociet(ii. -!3. 0 -nele ,ispoziii pro!e, rale #M26 !RT. 60 ;1< >nc?eierile @udectorului delegat privitoare la n.atriculare sau la orice alte nregistrri n registrul co.erului sunt executorii =i sunt supuse nu.ai apelului2 ;2< Ter.enul de apel este de 18 ,ile =i curge de la data pronunrii nc?eierii pentru pri =i de la data pu0licrii nc?eierii sau a actului .odi-icator al actului constitutiv n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 pentru orice alte persoane interesate2 ;3< Apelul se depune =i se .enionea, n registrul co.erului unde sCa -cut nregistrarea2 >n ter.en de 3 ,ile de la data depunerii1 o-iciul registrului co.erului naintea, apelul curii de apel n a crei ra, teritorial se a-l sediul societii1 iar n ca,ul sucursalelor n-iinate n alt @ude1 curii de apel n a crei ra, teritorial se a-l sediul sucursalei2 ;4< (ispo,iiile $odului de procedur civil cu privire la procedura scris preala0il @udecrii apelului se aplic n .od corespun,tor2 ;8< >n ca,ul ad.iterii apelului1 deci,ia instanei de apel va -i .enionat n registrul co.erului1 -iind aplica0ile dispo,iiile art2 4:1 44 =i 85 C 842 #B !RT. 61 *1# -reditorii $ociali )i orice alte per$oane pre<udiciate prin 7otr.rile a$ocia(ilor pri&itoare la modi6icarea actului con$tituti& pot 6ormula o cerere de opo1i(ie prin care $ $olicite in$tan(ei <udectore)ti $ obli,e/ dup ca1/ $ocietatea $au a$ocia(ii la repararea pre<udiciului cau1at/ pre&ederile art. 0: 6iind aplicabile. *"# 5n $en$ul pre1entei le,i/ prin 7otr.rea a$ocia(ilor $e %n(ele,e )i 7otr.rea or,anelor $tatutare ale $ociet(ii/ iar termenul a$ocia(i include )i ac(ionarii/ %n a6ar de ca1ul %n care din conteAt re1ult alt6el. !RT. 6" *1# +po1i(ia $e 6ace %n termen de 30 de 1ile de la data publicrii 7otr.rii a$ocia(ilor $au a actului adi(ional modi6icator %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ dac pre1enta le,e nu pre&ede un alt termen. Ea $e depune la o6iciul re,i$trului comer(ului care/ %n termen de 3 1ile de la data depunerii/ o &a men(iona %n re,i$tru )i o &a %nainta in$tan(ei <udectore)ti competente. *"# @i$po1i(iile art. 133 re6eritoare la $u$pendare $e aplic %n mod core$pun1tor. +po1i(ia $e <udec %n camera de con$iliu/ cu citarea pr(ilor/ 6iind aplicabile di$po1i(iile art. 112 alin. 0 din -odul de procedur ci&il*#. #M26 ;3< Lotrrea pronunat asupra opo,iiei este supus nu.ai apelului2 #CIN *) Hec?iul $od de procedur civil a -ost a0rogat2 A se vedea art2 202 din Legea nr2 13432010 privind $odul de procedur civil1 repu0licat2 #M23 !RT. 63 $ererile =i cile de atac prev,ute de pre,enta lege1 de co.petena instanelor @udectore=ti1 se soluionea, de tri0unalul n a crui circu.scripie =i are societatea sediul principal2 #B !RT. 62 -itarea pr(ilor %n 6a(a <udectorului dele,at )i comunicarea actelor $ale $e 6ac/ de ctre o6iciul re,i$trului comer(ului/ prin po)t/ cu $cri$oare recomandat/ ata).ndu;$e recipi$a la do$ar/ $au prin a,en(i ai o6iciului re,i$trului comer(ului/ ori %n condi(iile -odului de procedur ci&il*#. #CIN

*) Hec?iul $od de procedur civil a -ost a0rogat2 A se vedea Legea nr2 13432010 privind $odul de procedur civil1 repu0licat2 #B TITL L III % n!ionarea so!iet"ilor -!3. 1 Dispoziii !o& ne !RT. 60 *1# 5n lip$ de $tipula(ie contrar/ bunurile con$tituite ca aport %n $ocietate de&in proprietatea ace$teia din momentul %nmatriculrii ei %n re,i$trul comer(ului. *"# !$ociatul care %nt.r1ie $ depun aportul $ocial e$te r$pun1tor de daunele pricinuite/ iar dac aportul a 6o$t $tipulat %n numerar e$te obli,at )i la plata dob.n1ilor le,ale din 1iua %n care trebuia $ 6ac &r$m.ntul. !RT. 66 *1# 3e durata $ociet(ii/ creditorii a$ociatului pot $;)i eAercite drepturile lor numai a$upra pr(ii din bene6iciile cu&enite a$ociatului dup bilan(ul contabil/ iar dup di1ol&area $ociet(ii/ a$upra pr(ii ce i $;ar cu&eni prin lic7idare. *"# -reditorii pre&1u(i la alin. *1# pot totu)i popri/ %n timpul duratei $ociet(ii/ pr(ile ce $;ar cu&eni a$ocia(ilor prin lic7idare $au pot $ec7e$tra )i &inde ac(iunile debitorului lor. !RT. 6:*# *1# -ota;parte din pro6it ce $e plte)te 6iecrui a$ociat con$tituie di&idend. #M29 ;2< (ividendele se distri0uie asociailor proporional cu cota de participare la capitalul social vrsat1 dac prin actul constitutiv nu se prevede alt-el2 Acestea se pltesc n ter.enul sta0ilit de adunarea general a asociailor sau1 dup ca,1 sta0ilit prin legile speciale1 dar nu .ai tr,iu de 5 luni de la data apro0rii situaiei -inanciare anuale a-erente exerciiului -inanciar nc?eiat2 >n ca, contrar1 societatea datorea,1 dup acest ter.en1 do0nd penali,atoare calculat con-or. art2 3 din "rdonana 7uvernului nr2 1332011 privind do0nda legal re.uneratorie =i penali,atoare pentru o0ligaii 0ne=ti1 precu. =i pentru regle.entarea unor .suri -inanciarC-iscale n do.eniul 0ancar1 apro0at prin Legea nr2 43320121 dac prin actul constitutiv sau prin ?otrrea adunrii generale a acionarilor care a apro0at situaia -inanciar a-erent exerciiului -inanciar nc?eiat nu sCa sta0ilit o do0nd .ai .are2 #B *3# Nu $e &or putea di$tribui di&idende dec.t din pro6ituri determinate potri&it le,ii. *2# @i&idendele pltite contrar di$po1i(iilor alin. *"# )i *3# $e re$tituie/ dac $ocietatea do&ede)te c a$ocia(ii au cuno$cut nere,ularitatea di$tribuirii $au/ %n %mpre<urrile eAi$tente/ trebuiau $ o cunoa$c. #M6 ;8< (reptul la aciunea de restituire a dividendelor1 pltite contrar prevederilor alin2 ;2< =i ;3<1 se prescrie n ter.en de 3 ani de la data distri0uirii lor2 #B *6# @i&idendele care $e cu&in dup data tran$miterii ac(iunilor apar(in ce$ionarului/ %n a6ar de ca1ul %n care pr(ile au con&enit alt6el. #CIN *) Reproduce. .ai @os prevederile art2 1 alin2 ;3< din "rdonana 7uvernului nr2 54320011 cu .odi-icrile ulterioare2 #M29 D;3< &rin derogare de la prevederile art2 56 alin2 ;2< din Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 societile naionale1 co.paniile naionale =i societile la care statul ori o unitate ad.inistrativCteritorial este acionar unic1 .a@oritar sau la care deine controlul au o0ligaia s vire,e dividendele cuvenite acionarilor n ter.en de 50 de ,ile de la ter.enul prev,ut de lege pentru depunerea situaiilor -inanciare anuale2D

#B !RT. 6= !portul a$ocia(ilor la capitalul $ocial nu e$te purttor de dob.n1i. #M10 !RT. 69 (ac se constat o pierdere a activului net1 capitalul social su0scris va tre0ui rentregit sau redus nainte de a se putea -ace vreo reparti,are sau distri0uire de pro-it2 #B !RT. :0 *1# !dmini$tratorii pot 6ace toate opera(iunile cerute pentru aducerea la %ndeplinire a obiectului de acti&itate al $ociet(ii/ a6ar de re$tric(iile artate %n actul con$tituti&. *"# Ei $unt obli,a(i $ ia parte la toate adunrile $ociet(ii/ la con$iliile de admini$tra(ie )i la or,anele de conducere $imilare ace$tora. #M10 !RT. :0?1 Actele de dispo,iie asupra 0unurilor unei societi pot -i nc?eiate n te.eiul puterilor con-erite repre,entanilor legali ai societii1 dup ca,1 prin lege1 actul constitutiv sau ?otrrile organelor statutare ale societii adoptate n con-or.itate cu prevederile pre,entei legi =i ale actului constitutiv al societii1 ne-iind necesar o procur special =i n -or. autentic n acest scop1 c?iar dac actele de dispo,iie tre0uie nc?eiate n -or. autentic2 #B !RT. :1 *1# !dmini$tratorii care au dreptul de a repre1enta $ocietatea nu %l pot tran$mite dec.t dac acea$t 6acultate li $;a acordat %n mod eApre$. *"# 5n ca1ul %nclcrii pre&ederilor alin. *1#/ $ocietatea poate pretinde de la cel $ub$tituit bene6iciile re1ultate din opera(iune. *3# !dmini$tratorul care/ 6r drept/ %)i $ub$tituie alt per$oan r$punde $olidar cu acea$ta pentru e&entualele pa,ube produ$e $ociet(ii. !RT. :" +bli,a(iile )i r$punderea admini$tratorilor $unt re,lementate de di$po1i(iile re6eritoare la mandat )i de cele $pecial pre&1ute %n acea$t le,e. !RT. :3 *1# !dmini$tratorii $unt $olidar r$pun1tori 6a( de $ocietate pentru: a# realitatea &r$mintelor e6ectuate de a$ocia(i' b# eAi$ten(a real a di&idendelor pltite' c# eAi$ten(a re,i$trelor cerute de le,e )i corecta lor (inere' d# eAacta %ndeplinire a 7otr.rilor adunrilor ,enerale' e# $tricta %ndeplinire a %ndatoririlor pe care le,ea/ actul con$tituti& le impun. *"# !c(iunea %n r$pundere %mpotri&a admini$tratorilor apar(ine )i creditorilor $ociet(ii/ care o &or putea eAercita numai %n ca1 de de$c7idere a procedurii re,lementate de Le,ea nr. 6281990*# pri&ind procedura reor,ani1rii <udiciare )i a 6alimentului/ republicat. #CIN *) Legea nr2 54314481 repu0licat1 a -ost a0rogat2 A se vedea Legea nr2 :832005 ;#M4<2 #M9 !RT. :3?1 &ersoanele care1 potrivit art2 5 alin2 ;2<1 nu pot -i -ondatori nu pot -i nici ad.inistratori1 directori1 .e.0ri ai consiliului de supraveg?ere =i ai directoratului1 cen,ori sau auditori -inanciari1 iar dac au -ost alese1 sunt dec,ute din drepturi2 #M6 !RT. :2

;1< >n orice -actur1 o-ert1 co.and1 tari-1 prospect =i alte docu.ente ntre0uinate n co.er1 e.annd de la o societate1 tre0uie s se .enione,e denu.irea1 -or.a @uridic1 sediul social1 nu.rul din registrul co.erului =i codul unic de nregistrare2 Aunt exceptate 0onurile -iscale e.ise de aparatele de .arcat electronice1 care vor cuprinde ele.entele prev,ute de legislaia din do.eniu2 ;2< (ac societatea pe aciuni optea, pentru un siste. dualist de ad.inistrare1 n con-or.itate cu prevederile art2 1831 docu.entele prev,ute la alin2 ;1< vor conine =i .eniunea Dsocietate ad.inistrat n siste. dualistD2 ;3< >n docu.entele prev,ute la alin2 ;1<1 dac acestea provin de la o societate cu rspundere li.itat1 se va .eniona =i capitalul social1 iar dac ele provin de la o societate pe aciuni sau n co.andit pe aciuni1 se vor .eniona att capitalul social su0scris1 ct =i cel vrsat2 ;4< >n situaia n care docu.entele prev,ute la alin2 ;1< sunt e.ise de o sucursal1 acestea tre0uie s .enione,e =i o-iciul registrului co.erului la care a -ost nregistrat sucursala =i nu.rul ei de nregistrare2 ;8< (ac societatea deine o pagin de internet proprie1 in-or.aiile prev,ute la alin2 ;1< =i ;3< vor -i pu0licate =i pe pagina de internet a societii2 #B -!3. " .o!iet"ile +n n &e !ole!ti$ !RT. :0 @reptul de a repre1enta $ocietatea apar(ine 6iecrui admini$trator/ a6ar de $tipula(ie contrar %n actul con$tituti&. !RT. :6 *1# @ac actul con$tituti& di$pune ca admini$tratorii $ lucre1e %mpreun/ deci1ia trebuie luat %n unanimitate' %n ca1 de di&er,en( %ntre admini$tratori/ &or decide a$ocia(ii care repre1int ma<oritatea ab$olut a capitalului $ocial. *"# 3entru actele ur,ente/ a cror ne%ndeplinire ar cau1a o pa,ub mare $ociet(ii/ poate decide un $in,ur admini$trator %n lip$a celorlal(i/ care $e ,$e$c %n impo$ibilitate/ c7iar momentan/ de a lua parte la admini$tra(ie. !RT. :: *1# !$ocia(ii care repre1int ma<oritatea ab$olut a capitalului $ocial pot ale,e unul $au mai mul(i admini$tratori dintre ei/ 6iA.ndu;le puterile/ durata %n$rcinrii )i e&entuala lor remunera(ie/ a6ar numai dac prin actul con$tituti& nu $e di$pune alt6el. *"# -u aceea)i ma<oritate a$ocia(ii pot decide a$upra re&ocrii admini$tratorilor $au a$upra limitrii puterilor lor/ a6ar de ca1ul %n care admini$tratorii au 6o$t numi(i prin actul con$tituti&. !RT. := *1# @ac un admini$trator ia ini(iati&a unei opera(iuni ce dep)e)te limitele opera(iunilor obi)nuite comer(ului pe care %l eAercit $ocietatea/ ace$ta trebuie $ %n)tiin(e1e pe ceilal(i admini$tratori/ %nainte de a o %nc7eia/ $ub $anc(iunea $uportrii pierderilor ce ar re1ulta din acea$ta. *"# 5n ca1 de opo1i(ie a &reunuia dintre ei/ &or decide a$ocia(ii care repre1int ma<oritatea ab$olut a capitalului $ocial. *3# +pera(iunea %nc7eiat %n contra opo1i(iei 6cute e$te &alabil 6a( de ter(ii crora nu li $e &a 6i comunicat acea$t opo1i(ie. !RT. :9 *1# !$ociatul care/ %ntr;o opera(iune determinat/ are/ pe cont propriu $au pe contul altuia/ intere$e contrare acelora ale $ociet(ii/ nu poate lua parte la nici o deliberare $au deci1ie pri&ind acea$t opera(iune. *"# !$ociatul care contra&ine di$po1i(iilor alin. *1# e$te r$pun1tor de daunele cau1ate $ociet(ii/ dac/ 6r &otul $u/ nu $;ar 6i ob(inut ma<oritatea cerut. !RT. =0 !$ociatul care/ 6r con$im(m.ntul $cri$ al celorlal(i a$ocia(i/ %ntrebuin(ea1 capitalul/ bunurile $au creditul $ociet(ii %n 6olo$ul $u $au %n acela al unei alte per$oane e$te obli,at $ re$tituie $ociet(ii bene6iciile ce au re1ultat )i $ pltea$c de$p,ubiri pentru daunele cau1ate.

!RT. =1 *1# Nici un a$ociat nu poate lua din 6ondurile $ociet(ii mai mult dec.t i $;a 6iAat pentru c7eltuielile 6cute $au pentru cele ce urmea1 $ le 6ac %n intere$ul $ociet(ii. *"# !$ociatul care contra&ine ace$tei di$po1i(ii e$te r$pun1tor de $umele luate )i de daune. *3# 4e &a putea $tipula/ prin actul con$tituti&/ c a$ocia(ii pot lua din ca$a $ociet(ii anumite $ume pentru c7eltuielile lor particulare. !RT. =" *1# !$ocia(ii nu pot lua parte/ ca a$ocia(i cu r$pundere nelimitat/ %n alte $ociet(i concurente $au a&.nd acela)i obiect de acti&itate/ nici $ 6ac opera(iuni %n contul lor $au al altora/ %n acela)i 6el de comer( $au %ntr; unul a$emntor/ 6r con$im(m.ntul celorlal(i a$ocia(i. *"# -on$im(m.ntul $e $ocote)te dat dac participarea $au opera(iunile 6iind anterioare actului con$tituti& au 6o$t cuno$cute de ceilal(i a$ocia(i )i ace)tia nu au inter1i$ continuarea lor. *3# 5n ca1 de %nclcare a pre&ederilor alin. *1# )i *"#/ $ocietatea/ %n a6ar de dreptul de a eAclude pe a$ociat/ poate $ decid c ace$ta a lucrat %n contul ei $au $ cear de$p,ubiri. *2# !ce$t drept $e $tin,e dup trecerea a 3 luni din 1iua c.nd $ocietatea a a&ut cuno)tin(/ 6r $ 6i luat &reo 7otr.re. !RT. =3 -.nd aportul la capitalul $ocial apar(ine mai multor per$oane/ ace$tea $unt obli,ate $olidar 6a( de $ocietate )i trebuie $ de$emne1e un repre1entant comun pentru eAercitarea drepturilor decur,.nd din ace$t aport. !RT. =2 *1# !$ociatul care a depu$ ca aport una $au mai multe crean(e nu e$te liberat c.t timp $ocietatea nu a ob(inut plata $umei pentru care au 6o$t adu$e. *"# @ac plata nu $;a putut ob(ine prin urmrirea debitorului cedat/ a$ociatul/ %n a6ar de daune/ r$punde de $uma datorat/ cu dob.nda le,al din 1iua $caden(ei crean(elor. !RT. =0 *1# !$ocia(ii $unt obli,a(i nelimitat )i $olidar pentru opera(iunile %ndeplinite %n numele $ociet(ii de per$oanele care o repre1int. *"# Fotr.rea <udectorea$c ob(inut %mpotri&a $ociet(ii e$te opo1abil 6iecrui a$ociat. !RT. =6 *1# 3entru aprobarea $itua(iei 6inanciare anuale )i pentru deci1iile re6eritoare la introducerea ac(iunii %n r$punderea admini$tratorilor e$te nece$ar &otul a$ocia(ilor repre1ent.nd ma<oritatea capitalului $ocial. #M9 ;2< )or.alitile de pu0licitate cu privire la situaiile -inanciare anuale se vor e-ectua n con-or.itate cu prevederile art2 1:82 #B !RT. =: *1# -e$iunea aportului de capital $ocial e$te po$ibil dac a 6o$t permi$ prin actul con$tituti&. *"# -e$iunea nu liberea1 pe a$ociatul cedent de ceea ce mai datorea1 $ociet(ii din aportul $u de capital. *3# 9a( de ter(i/ cedentul rm.ne r$pun1tor potri&it art. ""0. *2# -.nd actul con$tituti& pre&ede ca1urile de retra,ere a unui a$ociat/ $e &or aplica di$po1i(iile art. ""0 )i ""9. -!3. 3 .o!iet"ile +n !o&an,it" si&pl" !RT. == !dmini$tra(ia $ociet(ii %n comandit $impl $e &a %ncredin(a unuia $au mai multor a$ocia(i comandita(i. !RT. =9 *1# -omanditarul poate %nc7eia opera(iuni %n contul $ociet(ii numai pe ba1a unei procuri $peciale pentru opera(iuni determinate/ dat de repre1entan(ii $ociet(ii )i %n$cri$ %n re,i$trul comer(ului. 5n ca1 contrar/ comanditarul de&ine r$pun1tor 6a( de ter(i nelimitat )i $olidar/ pentru toate obli,a(iunile $ociet(ii contractate de la data opera(iunii %nc7eiate de el.

*"# -omanditarul poate %ndeplini $er&icii %n admini$tra(ia intern a $ociet(ii/ poate 6ace acte de $upra&e,7ere/ poate participa la numirea )i la re&ocarea admini$tratorilor/ %n ca1urile pre&1ute de le,e/ $au poate acorda/ %n limitele actului con$tituti&/ autori1area admini$tratorilor pentru opera(iunile ce dep)e$c puterile lor. *3# -omanditarul are/ de a$emenea/ dreptul de a cere copie de pe $itua(iile 6inanciare anuale )i de a controla eAactitatea lor prin cercetarea re,i$trelor comerciale )i a celorlalte documente <u$ti6icati&e. !RT. 90 @i$po1i(iile art. :0/ :6 alin. *1#/ art. ::/ :9/ =3/ =2/ =6 )i =: $e &or aplica )i $ociet(ilor %n comandit $impl/ iar di$po1i(iile art. =0/ =1/ =" )i =0/ a$ocia(ilor comandita(i. -!3. 2 .o!iet"ile pe a!i ni 4E-GI NE! I Despre a!i ni !RT. 91 *1# 5n $ocietatea pe ac(iuni/ capitalul $ocial e$te repre1entat prin ac(iuni emi$e de $ocietate/ care/ dup modul de tran$mitere/ pot 6i nominati&e $au la purttor. *"# 9elul ac(iunilor &a 6i determinat prin actul con$tituti&' %n ca1 contrar ele &or 6i nominati&e. !c(iunile nominati&e pot 6i emi$e %n 6orm material/ pe $uport 7.rtie/ $au %n 6orm demateriali1at/ ca1 %n care $e %nre,i$trea1 %n re,i$trul ac(ionarilor. #M6 ;3< 999 A0rogat #B !RT. 9" *1# !c(iunile nu &or putea 6i emi$e pentru o $um mai mic dec.t &aloarea nominal. *"# !c(iunile nepltite %n %ntre,ime $unt %ntotdeauna nominati&e. *3# -apitalul $ocial nu &a putea 6i ma<orat )i nu $e &or putea emite noi ac(iuni p.n c.nd nu &or 6i 6o$t complet pltite cele din emi$iunea precedent. *2# !c(iunile nominati&e pot 6i con&ertite %n ac(iuni la purttor )i in&er$/ prin 7otr.rea adunrii ,enerale eAtraordinare a ac(ionarilor/ luat %n condi(iile art. 110. *0# 4e pot emite titluri cumulati&e pentru mai multe ac(iuni/ c.nd ace$tea $unt emi$e %n 6orm material. #M6 !RT. 93 ;1< Haloarea no.inal a unei aciuni nu va putea -i .ai .ic de 011 lei2 #B *"# !c(iunile &or cuprinde: a# denumirea )i durata $ociet(ii' b# data actului con$tituti&/ numrul din re,i$trul comer(ului $ub care e$te %nmatriculat $ocietatea/ codul unic de %nre,i$trare )i numrul Bonitorului +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ %n care $;a 6cut publicarea' c# capitalul $ocial/ numrul ac(iunilor )i numrul lor de ordine/ &aloarea nominal a ac(iunilor )i &r$mintele e6ectuate' d# a&anta<ele acordate 6ondatorilor. *3# 3entru ac(iunile nominati&e $e &or mai men(iona: numele/ prenumele/ codul numeric per$onal )i domiciliul ac(ionarului per$oan 6i1ic' denumirea/ $ediul/ numrul de %nmatriculare )i codul unic de %nre,i$trare ale ac(ionarului per$oan <uridic/ dup ca1. #M6 ;4< Aciunile tre0uie s poarte se.ntura a 2 .e.0ri ai consiliului de ad.inistraie1 respectiv ai directoratului1 sau1 dup ca,1 se.ntura ad.inistratorului unic1 respectiv a directorului general unic2 #B !RT. 92 *1# !c(iunile trebuie $ 6ie de o e,al &aloare' ele acord po$e$orilor drepturi e,ale.

*"# 4e pot emite totu)i %n condi(iile actului con$tituti& cate,orii de ac(iuni care con6er titularilor drepturi di6erite/ potri&it di$po1i(iilor art. 90 )i 96. !RT. 90 *1# 4e pot emite ac(iuni pre6eren(iale cu di&idend prioritar 6r drept de &ot/ ce con6er titularului: a# dreptul la un di&idend prioritar prele&at a$upra bene6iciului di$tribuibil al eAerci(iului 6inanciar/ %naintea oricrei alte prele&ri' #M6 0< drepturile recunoscute acionarilor cu aciuni ordinare1 inclusiv dreptul de a participa la adunarea general1 cu excepia dreptului de vot2 #B *"# !c(iunile cu di&idend prioritar/ 6r drept de &ot/ nu pot dep)i o ptrime din capitalul $ocial )i &or a&ea aceea)i &aloare nominal ca )i ac(iunile ordinare. #M6 ;3< Ad.inistratorii1 directorii1 respectiv .e.0rii directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere1 precu. =i cen,orii societii nu pot -i titulari de aciuni cu dividend prioritar -r drept de vot2 ;4< >n ca, de ntr,iere a plii dividendelor1 aciunile pre-ereniale vor do0ndi drept de vot1 ncepnd de la data scadenei o0ligaiei de plat a dividendelor ce ur.ea, a -i distri0uite n cursul anului ur.tor sau1 dac n anul ur.tor adunarea general ?otr=te c nu vor -i distri0uite dividende1 ncepnd de la data pu0licrii respectivei ?otrri a adunrii generale1 pn la plata e-ectiv a dividendelor restante2 ;8< Aciunile pre-ereniale =i aciunile ordinare vor putea -i convertite dintrCo categorie n cealalt prin ?otrre a adunrii generale extraordinare a acionarilor1 luat n condiiile art2 1182 #B !RT. 96 Titularii 6iecrei cate,orii de ac(iuni $e reune$c %n adunri $peciale/ %n condi(iile $tabilite de actul con$tituti& al $ociet(ii. +rice titular al unor a$emenea ac(iuni poate participa la ace$te adunri. !RT. 9: 5n ca1ul %n care nu a emi$ )i nu a eliberat ac(iuni %n 6orm material/ $ocietatea/ din o6iciu $au la cererea ac(ionarilor/ le &a elibera c.te un certi6icat de ac(ionar cuprin1.nd datele pre&1ute la art. 93 alin. *"# )i *3# )i/ %n plu$/ numrul/ cate,oria )i &aloarea nominal a ac(iunilor/ proprietate a ac(ionarului/ po1i(ia la care ace$ta e$te %n$cri$ %n re,i$trul ac(ionarilor )i/ dup ca1/ numrul de ordine al ac(iunilor. !RT. 9= *1# @reptul de proprietate a$upra ac(iunilor nominati&e emi$e %n 6orm material $e tran$mite prin declara(ie 6cut %n re,i$trul ac(ionarilor )i prin men(iunea 6cut pe titlu/ $emnat de cedent )i de ce$ionar $au de mandatarii lor. @reptul de proprietate a$upra ac(iunilor nominati&e emi$e %n 6orm demateriali1at $e tran$mite prin declara(ie 6cut %n re,i$trul ac(ionarilor/ $emnat de cedent )i de ce$ionar $au de mandatarii lor. 3rin actul con$tituti& $e pot pre&edea )i alte 6orme de tran$mitere a dreptului de proprietate a$upra ac(iunilor. #M6 ;2< (reptul de proprietate asupra aciunilor e.ise n -or. de.ateriali,at =i tran,acionate pe o pia regle.entat sau n cadrul unui siste. alternativ de tran,acionare se trans.ite potrivit prevederilor legislaiei pieei de capital2 #B *3# 4ub$criitorii )i ce$ionarii ulteriori $unt r$pun1tori $olidar de plata ac(iunilor timp de 3 ani/ $ocoti(i de la data c.nd $;a 6cut men(iunea de tran$mitere %n re,i$trul ac(ionarilor. !RT. 99 @reptul de proprietate a$upra ac(iunilor la purttor $e tran$6er prin $impla tradi(iune a ace$tora. #M23 !RT. 99?1 ;1< $onstituirea de ipoteci .o0iliare asupra aciunilor se -ace prin nscris su0 se.ntur privat1 n care se vor arta cuantu.ul datoriei1 valoarea =i categoria aciunilor cu care se garantea,1 iar n ca,ul aciunilor la purttor =i no.inative e.ise n -or. .aterial1 =i prin .enionarea ipotecii pe titlu1 se.nat de creditor =i de0itorul acionar sau de .andatarii acestora2

;2< poteca se nregistrea, n registrul acionarilor inut de consiliul de ad.inistraie1 respectiv de directorat1 sau1 dup ca,1 de societatea independent care ine registrul acionarilor2 $reditorului n -avoarea cruia sCa constituit ipoteca .o0iliar asupra aciunilor i se eli0erea, o dovad a nregistrrii acesteia2 ;3< poteca devine opo,a0il terilor =i do0nde=te rangul n ordinea de pre-erin a creditorilor de la data nregistrrii n Ar?iva Electronic de 7aranii Reale %o0iliare2 #M9 !RT. 100 ;1< $nd acionarii nu au e-ectuat plata vrs.intelor pe care le datorea, n ter.enele prev,ute la art2 4 alin2 ;2< lit2 a< =i 0< =i la art2 21 alin2 ;1<1 societatea i va invita sC=i ndeplineasc aceast o0ligaie1 printrCo so.aie colectiv1 pu0licat de dou ori1 la un interval de 18 ,ile1 n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 =i ntrCun ,iar de larg rspndire2 #M6 ;2< >n ca,ul n care nici n ur.a acestei so.aii acionarii nu vor e-ectua vrs.intele1 consiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 va putea decide -ie ur.rirea acionarilor pentru vrs.intele restante1 -ie anularea acestor aciuni no.inative2 #B *3# @eci1ia de anulare $e &a publica %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ cu $peci6icarea numrului de ordine al ac(iunilor anulate. *2# 5n locul ac(iunilor anulate &or 6i emi$e noi ac(iuni purt.nd acela)i numr/ care &or 6i &.ndute. *0# 4umele ob(inute din &.n1are &or 6i %ntrebuin(ate pentru acoperirea c7eltuielilor de publicare )i de &.n1are/ a dob.n1ilor de %nt.r1iere )i a &r$mintelor nee6ectuate' re$tul &a 6i %napoiat ac(ionarilor. *6# @ac pre(ul ob(inut nu e$te %nde$tultor pentru acoperirea tuturor $umelor datorate $ociet(ii $au dac &.n1area nu are loc din lip$ de cumprtori/ $ocietatea &a putea $ $e %ndrepte %mpotri&a $ub$criitorilor )i ce$ionarilor/ con6orm art. 9=. *:# @ac/ %n urma %ndeplinirii ace$tor 6ormalit(i/ nu $;au reali1at $umele datorate $ociet(ii/ $e &a proceda de %ndat la reducerea capitalului $ocial %n propor(ie cu di6eren(a dintre ace$ta )i capitalul eAi$tent. !RT. 101 *1# +rice ac(iune pltit d dreptul la un &ot %n adunarea ,eneral/ dac prin actul con$tituti& nu $;a pre&1ut alt6el. *"# !ctul con$tituti& poate limita numrul &oturilor apar(in.nd ac(ionarilor care po$ed mai mult de o ac(iune. *3# EAerci(iul dreptului de &ot e$te $u$pendat pentru ac(ionarii care nu $unt la curent cu &r$mintele a<un$e la $caden(. !RT. 10" *1# !c(iunile $unt indi&i1ibile. *"# -.nd o ac(iune nominati& de&ine proprietatea mai multor per$oane/ $ocietatea nu e$te obli,at $ %n$crie tran$miterea at.t timp c.t acele per$oane nu &or de$emna un repre1entant unic pentru eAercitarea drepturilor re1ult.nd din ac(iune. *3# @e a$emenea/ c.nd o ac(iune la purttor apar(ine mai multor per$oane/ ace$tea trebuie $ de$emne1e un repre1entant comun. *2# !t.t timp c.t o ac(iune e$te proprietatea indi&i1 $au comun a mai multor per$oane/ ace$tea $unt r$pun1toare %n mod $olidar pentru e6ectuarea &r$mintelor datorate. #M6 !RT. 103 ;1< Aocietatea nu poate su0scrie propriile aciuni2 ;2< (ac aciunile unei societi sunt su0scrise de o persoan acionnd n nu.e propriu1 dar n contul societii n cau,1 se consider c su0scriitorul a su0scris aciunile pentru sine1 -iind o0ligat s ac?ite contravaloarea acestora2 ;3< )ondatorii1 n -a,a de constituire a societii1 =i .e.0rii consiliului de ad.inistraie1 respectiv ai directoratului1 n ca,ul unei .a@orri a capitalului su0scris1 sunt o0ligai s ac?ite contravaloarea aciunilor su0scrise cu nclcarea alin2 ;1< =i1 n su0sidiar1 n raport cu su0scriitorul1 a aciunilor su0scrise n condiiile alin2 ;2<2 #M6

!RT. 103?1 ;1< Mnei societi i se per.ite s do0ndeasc propriile aciuni1 -ie direct1 -ie prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu1 dar pe sea.a societii n cau,1 cu respectarea ur.toarelor condiii# a< autori,area do0ndirii propriilor aciuni este acordat de ctre adunarea general extraordinar a acionarilor1 care va sta0ili condiiile acestei do0ndiri1 n special nu.rul .axi. de aciuni ce ur.ea, a -i do0ndite1 durata pentru care este acordat autori,aia =i care nu poate dep=i 1: luni de la data pu0licrii ?otrrii n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 =i1 n ca,ul unei do0ndiri cu titlu oneros1 contravaloarea lor .ini. =i .axi.B 0< valoarea no.inal a aciunilor proprii do0ndite de societate1 inclusiv a celor a-late de@a n porto-oliul su1 nu poate dep=i 10F din capitalul social su0scrisB c< tran,acia poate avea ca o0iect doar aciuni integral li0erateB d< plata aciunilor ast-el do0ndite se va -ace nu.ai din pro-itul distri0ui0il sau din re,ervele disponi0ile ale societii1 nscrise n ulti.a situaie -inanciar anual apro0at1 cu excepia re,ervelor legale2 ;2< (ac aciunile proprii sunt do0ndite pentru a -i distri0uite anga@ailor societii1 aciunile ast-el do0ndite tre0uie distri0uite n ter.en de 12 luni de la data do0ndirii2 #M6 !RT. 102 ;1< Restriciile prev,ute la art2 103E1 nu se aplic# a< aciunilor do0ndite n con-or.itate cu art2 206 alin2 ;1< lit2 c<1 ca ur.are a unei deci,ii a adunrii generale de reducere a capitalului socialB 0< aciunilor do0ndite ca ur.are a unui trans-er cu titlu universalB c< aciunilor integral li0erate1 do0ndite prin e-ectul unei ?otrri @udectore=ti1 ntrCo procedur de executare silit .potriva unui acionar1 de0itor al societiiB d< aciunilor integral li0erate1 do0ndite cu titlu gratuit2 ;2< Restriciile prev,ute la art2 103E11 cu excepia celei prev,ute la art2 103E1 alin2 ;1< lit2 d<1 nu se aplic aciunilor do0ndite n con-or.itate cu art2 1342 #M6 !RT. 102?1 ;1< Aciunile do0ndite cu nclcarea prevederilor art2 103E1 =i 104 tre0uie nstrinate n ter.en de un an de la do0ndire2 ;2< (ac valoarea no.inal a propriilor aciuni do0ndite de ctre societate n con-or.itate cu prevederile art2 104 alin2 ;1< lit2 0< C d<1 -ie direct1 -ie prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu1 dar n contul societii1 inclusiv valoarea no.inal a aciunilor proprii existente de@a n porto-oliul societii1 dep=e=te 10F din capitalul social su0scris1 aciunile dep=ind acest procent vor -i nstrinate n ter.en de 3 ani de la do0ndire2 ;3< >n ca,ul n care aciunile nu sunt nstrinate n ter.enele prev,ute la alin2 ;1< =i ;2<1 aceste aciuni tre0uie anulate1 societatea -iind o0ligat s =i reduc n .od corespun,tor capitalul social su0scris2 #M6 !RT. 100 ;1< Aciunile do0ndite n con-or.itate cu dispo,iiile art2 103E1 =i 104 nu dau dreptul la dividende pe perioada deinerii lor de ctre societate2 ;2< (reptul de vot con-erit de aciunile prev,ute la alin2 ;1< va -i suspendat pe perioada deinerii lor de ctre societate2 ;3< >n ca,ul n care aciunile sunt incluse n activul 0ilanului1 n pasivul 0ilanului se prevede o re,erv de valoare egal1 care nu poate -i distri0uit2 #M6 !RT. 100?1 $onsiliul de ad.inistraie va include n raportul ce nsoe=te situaiile -inanciare anuale ur.toarele in-or.aii cu privire la do0ndirea sau nstrinarea de ctre societate a propriilor aciuni# a< .otivele do0ndirilor e-ectuate pe durata exerciiului -inanciarB 0< nu.rul =i valoarea no.inal a aciunilor do0ndite =i a celor nstrinate pe durata exerciiului -inanciar =i procentul din capitalul social su0scris pe care acestea l repre,intB

c< n ca,ul do0ndirii sau nstrinrii cu titlu oneros1 contravaloarea aciunilorB d< nu.rul =i valoarea no.inal a tuturor aciunilor do0ndite =i deinute de ctre societate =i procentul din capitalul social su0scris pe care acestea l repre,int2 #M6 !RT. 106 ;1< " societate nu poate s acorde avansuri sau .pru.uturi =i nici s constituie garanii n vederea su0scrierii sau do0ndirii propriilor sale aciuni de ctre un ter2 ;2< (ispo,iiile alin2 ;1< nu se aplic tran,aciilor e-ectuate n cadrul operaiunilor curente ale instituiilor de credit =i ale altor instituii -inanciare1 nici tran,aciilor e-ectuate n vederea do0ndirii de aciuni de ctre sau pentru salariaii societii1 cu condiia ca aceste tran,acii s nu deter.ine di.inuarea activelor nete su0 valoarea cu.ulat a capitalului social su0scris =i a re,ervelor care nu pot -i distri0uite con-or. legii sau actului constitutiv2 #M6 !RT. 10: ;1< $onstituirea de garanii reale asupra propriilor aciuni de ctre societate1 -ie direct1 -ie prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu1 dar n contul societii1 este considerat a -i do0ndire n sensul art2 103E11 1041 104E11 1081 108E1 =i 1052 ;2< (ispo,iiile alin2 ;1< nu se aplic n ca,ul operaiunilor curente ale 0ncilor =i ale altor instituii -inanciare2 #M6 !RT. 10:?1 ;1< Au0scrierea1 do0ndirea sau deinerea de aciuni ale unei societi pe aciuni de ctre o alt societate la care societatea pe aciuni deine1 direct sau indirect1 .a@oritatea drepturilor de vot sau ale crei deci,ii pot -i in-luenate n .od se.ni-icativ de societatea pe aciuni este considerat ca -iind e-ectuat de ctre societatea pe aciuni ns=i2 ;2< (ispo,iiile alin2 ;1< se vor aplica =i atunci cnd societatea prin inter.ediul creia se e-ectuea, su0scrierea1 do0ndirea sau deinerea de aciuni .enionat este guvernat de legea unui alt stat2 #M9 !RT. 10= Acionarii care o-er spre vn,are aciunile lor prin o-ert pu0lic vor proceda con-or. legislaiei pieei de capital2 #B !RT. 109 4itua(ia ac(iunilor trebuie $ 6ie cuprin$ %n aneAa la $itua(ia 6inanciar anual )i/ %n mod deo$ebit/ $ $e preci1e1e dac ele au 6o$t inte,ral liberate )i/ dup ca1/ numrul ac(iunilor pentru care $;a cerut/ 6r re1ultat/ e6ectuarea &r$mintelor. 4E-GI NE! a II;a Despre a, n"rile generale !RT. 110 *1# !dunrile ,enerale $unt ordinare )i eAtraordinare. *"# -.nd actul con$tituti& nu di$pune alt6el/ ele $e &or (ine la $ediul $ociet(ii )i %n localul ce $e &a indica %n con&ocare. #M6 !RT. 111*# ;1< Adunarea general ordinar se ntrune=te cel puin o dat pe an1 n cel .ult 8 luni de la nc?eierea exerciiului -inanciar2 #B *"# 5n a6ar de de1baterea altor probleme %n$cri$e la ordinea de 1i/ adunarea ,eneral e$te obli,at: #M6

a< s discute1 s apro0e sau s .odi-ice situaiile -inanciare anuale1 pe 0a,a rapoartelor pre,entate de consiliul de ad.inistraie1 respectiv de directorat =i de consiliul de supraveg?ere1 de cen,ori sau1 dup ca,1 de auditorul -inanciar1 =i s -ixe,e dividendulB 0< s aleag =i s revoce .e.0rii consiliului de ad.inistraie1 respectiv ai consiliului de supraveg?ere1 =i cen,oriiB #M9 0E1< n ca,ul societilor ale cror situaii -inanciare sunt auditate1 s nu.easc sau s de.it auditorul -inanciar =i s -ixe,e durata .ini. a contractului de audit -inanciarB #M6 c< s -ixe,e re.uneraia cuvenit pentru exerciiul n curs .e.0rilor consiliului de ad.inistraie1 respectiv .e.0rilor consiliului de supraveg?ere1 =i cen,orilor1 dac nu a -ost sta0ilit prin actul constitutivB d< s se pronune asupra gestiunii consiliului de ad.inistraie1 respectiv a directoratuluiB #B e# $ $tabilea$c bu,etul de &enituri )i c7eltuieli )i/ dup ca1/ pro,ramul de acti&itate/ pe eAerci(iul 6inanciar urmtor' 6# $ 7otra$c ,a<area/ %nc7irierea $au de$6iin(area uneia $au a mai multor unit(i ale $ociet(ii. #CIN *) $on-or. art2 240E30 alin2 ;5< din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320051 cu .odi-icrile ulterioare1 dispo,iiile art2 111 alin2 ;2< lit2 0E1< din Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 nu se aplic n ca,ul 0nciiCpunte2 #M6 !RT. 11" ;1< &entru validitatea deli0errilor adunrii generale ordinare este necesar pre,ena acionarilor care s dein cel puin o ptri.e din nu.rul total de drepturi de vot2 Lotrrile adunrii generale ordinare se iau cu .a@oritatea voturilor expri.ate2 Actul constitutiv poate prevedea cerine .ai ridicate de cvoru. =i .a@oritate2 ;2< (ac adunarea general ordinar nu poate lucra din cau,a nendeplinirii condiiilor prev,ute la alin2 ;1<1 adunarea ce se va ntruni la o a doua convocare poate s deli0ere,e asupra punctelor de pe ordinea de ,i a celei dinti adunri1 indi-erent de cvoru.ul ntrunit1 lund ?otrri cu .a@oritatea voturilor expri.ate2 &entru adunarea general ntrunit la a doua convocare1 actul constitutiv nu poate prevedea un cvoru. .ini. sau o .a@oritate .ai ridicat2 #B !RT. 113 !dunarea ,eneral eAtraordinar $e %ntrune)te ori de c.te ori e$te nece$ar a $e lua o 7otr.re pentru: a# $c7imbarea 6ormei <uridice a $ociet(ii' b# mutarea $ediului $ociet(ii' c# $c7imbarea obiectului de acti&itate al $ociet(ii' d# %n6iin(area $au de$6iin(area unor $edii $ecundare: $ucur$ale/ a,en(ii/ repre1entan(e $au alte a$emenea unit(i 6r per$onalitate <uridic/ dac prin actul con$tituti& nu $e pre&ede alt6el' e# prelun,irea duratei $ociet(ii' 6# ma<orarea capitalului $ocial' ,# reducerea capitalului $ocial $au re%ntre,irea lui prin emi$iune de noi ac(iuni' 7# 6u1iunea cu alte $ociet(i $au di&i1area $ociet(ii' i# di1ol&area anticipat a $ociet(ii' #M6 iE1< conversia aciunilor no.inative n aciuni la purttor sau a aciunilor la purttor n aciuni no.inativeB #B <# con&er$ia ac(iunilor dintr;o cate,orie %n cealalt' ># con&er$ia unei cate,orii de obli,a(iuni %n alt cate,orie $au %n ac(iuni' l# emi$iunea de obli,a(iuni' m# oricare alt modi6icare a actului con$tituti& $au oricare alt 7otr.re pentru care e$te cerut aprobarea adunrii ,enerale eAtraordinare.

#M9 !RT. 112 ;1< Exerciiul atri0uiilor prev,ute la art2 113 lit2 0<1 c< =i -< va putea -i delegat consiliului de ad.inistraie1 respectiv directoratului1 prin actul constitutiv sau prin ?otrre a adunrii generale extraordinare a acionarilor2 (elegarea atri0uiilor prev,ute la art2 113 lit2 c< nu poate privi do.eniul =i activitatea principal a societii2 #M6 ;2< >n ca,ul n care consiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 este .andatat s ndeplineasc .sura prev,ut la art2 113 lit2 -<1 dispo,iiile art2 220E1 se aplic deci,iilor consiliului de ad.inistraie1 respectiv celor ale directoratului1 n .od corespun,tor2 #M9 ;3< >n ca,ul n care consiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul este .andatat s ndeplineasc .surile prev,ute de art2 113 lit2 0< =i c<1 dispo,iiile art2 131 alin2 ;4< =i ;8<1 ale art2 1321 cu excepia alin2 ;5< =i ;6<1 precu. =i prevederile art2 133 se aplic deci,iilor consiliului de ad.inistraie1 respectiv celor ale directoratului1 n .od corespun,tor2 Aocietatea va -i repre,entat n instan de ctre persoana dese.nat de pre=edintele instanei dintre acionarii ei1 care va ndeplini .andatul cu care a -ost nsrcinat1 pn ce adunarea general1 convocat n acest scop1 va alege o alt persoan2 #M6 !RT. 110 ;1< &entru validitatea deli0errilor adunrii generale extraordinare este necesar la pri.a convocare pre,ena acionarilor deinnd cel puin o ptri.e din nu.rul total de drepturi de vot1 iar la convocrile ur.toare1 pre,ena acionarilor repre,entnd cel puin o cinci.e din nu.rul total de drepturi de vot2 ;2< Lotrrile sunt luate cu .a@oritatea voturilor deinute de acionarii pre,eni sau repre,entai2 (eci,ia de .odi-icare a o0iectului principal de activitate al societii1 de reducere sau .a@orare a capitalului social1 de sc?i.0are a -or.ei @uridice1 de -u,iune1 divi,are sau de di,olvare a societii se ia cu o .a@oritate de cel puin dou trei.i din drepturile de vot deinute de acionarii pre,eni sau repre,entai2 ;3< >n actul constitutiv se pot stipula cerine de cvoru. =i de .a@oritate .ai .ari2 #B !RT. 116 *1# Fotr.rea unei adunri ,enerale de a modi6ica drepturile $au obli,a(iile re6eritoare la o cate,orie de ac(iuni nu produce e6ecte dec.t %n urma aprobrii ace$tei 7otr.ri de ctre adunarea $pecial a de(intorilor de ac(iuni din acea cate,orie. *"# @i$po1i(iile pre1entei $ec(iuni pri&ind con&ocarea/ c&orumul )i de$6)urarea adunrilor ,enerale ale ac(ionarilor $e aplic )i adunrilor $peciale. *3# Fotr.rile ini(iate de adunrile $peciale &or 6i $upu$e aprobrii adunrilor ,enerale core$pun1toare. #M6 !RT. 11:*# ;1< Adunarea general este convocat de consiliul de ad.inistraie1 respectiv de directorat1 ori de cte ori este necesar2 ;2< Ter.enul de ntrunire nu poate -i .ai .ic de 30 de ,ile de la pu0licarea convocrii n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 #M9 ;3< $onvocarea se pu0lic n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 =i n unul dintre ,iarele de larg rspndire din localitatea n care se a-l sediul societii sau din cea .ai apropiat localitate2 #M6 ;4< (ac toate aciunile societii sunt no.inative1 convocarea poate -i -cut =i nu.ai prin scrisoare reco.andat sau1 dac actul constitutiv per.ite1 prin scrisoare trans.is pe cale electronic1 avnd ncorporat1 ata=at sau logic asociat se.ntura electronic extins1 expediat cu cel puin 30 de ,ile nainte de data inerii adunrii1 la adresa acionarului1 nscris n registrul acionarilor2 Ac?i.0area adresei nu poate -i opus societii1 dac nu iCa -ost co.unicat n scris de acionar2 ;8< %odurile de convocare prev,ute la alin2 ;4< nu pot -i -olosite dac sunt inter,ise prin actul constitutiv al societii sau prin dispo,iii legale2

;5< $onvocarea va cuprinde locul =i data inerii adunrii1 precu. =i ordinea de ,i1 cu .enionarea explicit a tuturor pro0le.elor care vor -ace o0iectul de,0aterilor adunrii2 >n ca,ul n care pe ordinea de ,i -igurea, nu.irea ad.inistratorilor sau a .e.0rilor consiliului de supraveg?ere1 n convocare se va .eniona c lista cuprin,nd in-or.aii cu privire la nu.ele1 localitatea de do.iciliu =i cali-icarea pro-esional ale persoanelor propuse pentru -uncia de ad.inistrator se a-l la dispo,iia acionarilor1 putnd -i consultat =i co.pletat de ace=tia2 ;6< $nd pe ordinea de ,i -igurea, propuneri pentru .odi-icarea actului constitutiv1 convocarea va tre0ui s cuprind textul integral al propunerilor2 #M9 ;:< &entru societile listate se aplic dispo,iiile relevante din legislaia speci-ic pieei de capital2 #CIN *) Reproduce. .ai @os prevederile art2 3 alin2 ;1< =i ;2< din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 332006 ;#M <2 #M8 DART2 3 ;1< >n situaia n care AHAA decide declan=area procedurii de lic?idare voluntar1 adunrile generale ale acionarilor se vor ntruni n ter.en de 8 ,ile de la data solicitrii AHAA2 ;2< &rin derogare de la prevederile art2 116 din Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 convocarea va -i pu0licat ntrCun cotidian naional de larg di-u,are =i n unul dintre ,iarele de larg rspndire din localitatea n care se a-l sediul societii1 cu cel puin 3 ,ile nainte de data ntrunirii adunrii generale a acionarilor2D #M6 !RT. 11:?1 ;1< Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de ,i unul sau .ai .uli acionari repre,entnd1 individual sau .preun1 cel puin 8F din capitalul social2 ;2< $ererile se naintea, consiliului de ad.inistraie1 respectiv directoratului1 n cel .ult 18 ,ile de la pu0licarea convocrii1 n vederea pu0licrii =i aducerii acestora la cuno=tin celorlali acionari2 >n ca,ul n care pe ordinea de ,i -igurea, nu.irea ad.inistratorilor1 respectiv a .e.0rilor consiliului de supraveg?ere1 =i acionarii doresc s -or.ule,e propuneri de candidaturi1 n cerere vor -i incluse in-or.aii cu privire la nu.ele1 localitatea de do.iciliu =i cali-icarea pro-esional ale persoanelor propuse pentru -unciile respective2 ;3< "rdinea de ,i co.pletat cu punctele propuse de acionari1 ulterior convocrii1 tre0uie pu0licat cu ndeplinirea cerinelor prev,ute de lege =i3sau de actul constitutiv pentru convocarea adunrii generale1 cu cel puin 10 ,ile naintea adunrii generale1 la data .enionat n convocatorul iniial2 #M6 !RT. 11:?" ;1< Aituaiile -inanciare anuale1 raportul anual al consiliului de ad.inistraie1 respectiv raportul directoratului =i cel al consiliului de supraveg?ere1 precu. =i propunerea cu privire la distri0uirea de dividende se pun la dispo,iia acionarilor la sediul societii1 de la data convocrii adunrii generale2 La cerere1 acionarilor li se vor eli0era copii de pe aceste docu.ente2 Au.ele percepute pentru eli0erarea de copii nu pot dep=i costurile ad.inistrative i.plicate de -urni,area acestora2 ;2< >n ca,ul n care societatea deine o pagin de internet proprie1 convocarea1 orice alt punct adugat pe ordinea de ,i la cererea acionarilor1 n con-or.itate cu art2 116E11 precu. =i docu.entele prev,ute la alin2 ;1< se pu0lic =i pe pagina de internet1 pentru li0erul acces al acionarilor2 ;3< )iecare acionar poate adresa consiliului de ad.inistraie1 respectiv directoratului1 ntre0ri n scris re-eritoare la activitatea societii1 naintea datei de des-=urare a adunrii generale1 ur.nd a i se rspunde n cadrul adunrii2 >n ca,ul n care societatea deine o pagin de internet proprie1 n lipsa unei dispo,iii contrare n actul constitutiv1 rspunsul se consider dat dac in-or.aia solicitat este pu0licat pe pagina de internet a societii1 la seciunea D>ntre0ri -recventeD2 #B !RT. 11=

*1# 5n %n)tiin(area pentru prima adunare ,eneral $e &a putea 6iAa 1iua )i ora pentru cea de;a doua adunare/ c.nd cea dint.i nu $;ar putea (ine. *"# ! doua adunare ,eneral nu $e poate %ntruni %n c7iar 1iua 6iAat pentru prima adunare. *3# @ac 1iua pentru a doua adunare ,eneral nu e$te men(ionat %n %n)tiin(area publicat pentru prima adunare/ termenul pre&1ut la art. 11: &a putea 6i redu$ la = 1ile. #M6 !RT. 119 ;1< $onsiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 convoac de ndat adunarea general1 la cererea acionarilor repre,entnd1 individual sau .preun1 cel puin 8F din capitalul social sau o cot .ai .ic1 dac n actul constitutiv se prevede ast-el =i dac cererea cuprinde dispo,iii ce intr n atri0uiile adunrii2 ;2< Adunarea general va -i convocat n ter.en de cel .ult 30 de ,ile =i se va ntruni n ter.en de cel .ult 50 de ,ile de la data pri.irii cererii2 ;3< >n ca,ul n care consiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 nu convoac adunarea general1 instana de la sediul societii1 cu citarea consiliului de ad.inistraie1 respectiv a directoratului1 va putea autori,a convocarea adunrii generale de ctre acionarii care au -or.ulat cererea2 &rin aceea=i nc?eiere instana apro0 ordinea de ,i1 sta0ile=te data de re-erin prev,ut la art2 123 alin2 ;2<1 data inerii adunrii generale =i1 dintre acionari1 persoana care o va pre,ida2 ;4< $osturile convocrii adunrii generale1 precu. =i c?eltuielile de @udecat1 dac instana apro0 cererea con-or. alin2 ;3<1 sunt suportate de societate2 #B !RT. 1"0 !c(ionarii eAercit dreptul lor de &ot %n adunarea ,eneral/ propor(ional cu numrul ac(iunilor pe care le po$ed/ cu eAcep(ia pre&1ut la art. 101 alin. *"#. !RT. 1"1 !c(ionarii repre1ent.nd %ntre, capitalul $ocial &or putea/ dac nici unul dintre ei nu $e opune/ $ (in o adunare ,eneral )i $ ia orice 7otr.re de competen(a adunrii/ 6r re$pectarea 6ormalit(ilor cerute pentru con&ocarea ei. !RT. 1""*# 5n ca1ul $ociet(ilor %nc7i$e cu ac(iuni nominati&e/ prin actul con$tituti& $e poate con&eni (inerea adunrilor ,enerale )i prin core$ponden(. #CIN *) Reproduce. .ai @os prevederile art2 :0 alin2 ;2< din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 3232012 ;#M2!<2 #M27 D;2< &rin derogare de la prevederile art2 122 din Legea nr2 31314401 acionarii unei societi de investiii pot vota =i prin coresponden1 prin .i@loace electronice de trans.itere sau pot -i repre,entai n adunarea general a acionarilor de persoane1 altele dect acionarii1 pe 0a,a unei procuri speciale2 >n ca,ul n care pe ordinea de ,i a adunrii generale a acionarilor se a-l re,oluii care necesit votul secret1 votul prin coresponden va -i expri.at prin .i@loace care nu per.it deconspirarea acestuia dect .e.0rilor secretariatului nsrcinat cu nu.rarea voturilor secrete expri.ate =i nu.ai n .o.entul n care sunt cunoscute =i celelalte voturi expri.ate n secret de acionarii pre,eni sau de repre,entanii acionarilor care particip la =edin2 $2'2H2%2 va e.ite regle.entri privind aceast procedur2D #M9 !RT. 1"3 ;1< La adunrile generale1 acionarii care posed aciuni la purttor au drept de vot nu.ai dac leCau depus la locurile artate prin actul constitutiv sau prin n=tiinarea de convocare1 cu cel puin 8 ,ile nainte de adunare2 Aecretarul te?nic1 dese.nat potrivit art2 124 alin2 ;8<1 va constata1 printrCun procesCver0al1 depunerea la ti.p a aciunilor2 Aciunile vor r.ne depuse pn dup adunarea general1 dar nu vor putea -i reinute .ai .ult de 8 ,ile de la data acesteia2 #M6

;2< $onsiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 va sta0ili o dat de re-erin pentru acionarii ndreptii s -ie n=tiinai =i s vote,e n cadrul adunrii generale1 dat ce va r.ne vala0il =i n ca,ul n care adunarea general este convocat din nou din cau,a nentrunirii cvoru.ului2 (ata de re-erin ast-el sta0ilit va -i ulterioar pu0licrii convocatorului =i nu va dep=i 50 de ,ile nainte de data la care adunarea general este convocat pentru pri.a oar2 #B *3# !c(ionarii %ndrept(i(i $ %nca$e1e di&idende $au $ eAercite orice alte drepturi $unt cei %n$cri)i %n e&iden(ele $ociet(ii $au %n cele 6urni1ate de re,i$trul independent pri&at al ac(ionarilor/ core$pun1toare datei de re6erin(. #M23 !RT. 1"2 ;1< 999 A0rogat #B *"# @ac a$upra ac(iunilor $unt con$tituite ,aran(ii reale mobiliare/ dreptul de &ot apar(ine proprietarului. #M6 !RT. 1"0*# ;1< Acionarii pot participa =i vota n adunarea general prin repre,entare1 n 0a,a unei .puterniciri acordate pentru respectiva adunare general2 ;2< Acionarii care nu au capacitate de exerciiu1 precu. =i persoanele @uridice pot -i repre,entai3repre,entate prin repre,entanii lor legali care1 la rndul lor1 pot da altor persoane .puternicire pentru respectiva adunare general2 ;3< &rocurile vor -i depuse n original cu 4: de ore nainte de adunare sau n ter.enul prev,ut de actul constitutiv1 su0 sanciunea pierderii exerciiului dreptului de vot n acea adunare2 &rocurile vor -i reinute de societate1 -cnduCse .eniune despre aceasta n procesulCver0al2 ;4< 999 A0rogat ;8< %e.0rii consiliului de ad.inistraie1 directorii1 respectiv .e.0rii directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere1 ori -uncionarii societii nu i pot repre,enta pe acionari1 su0 sanciunea nulitii ?otrrii1 dac1 -r votul acestora1 nu sCar -i o0inut .a@oritatea cerut2 #CIN *) Reproduce. .ai @os prevederile art2 243 alin2 ;5< din Legea nr2 246320041 cu .odi-icrile ulterioare2 #M27 D;5< Repre,entarea acionarilor n adunarea general a acionarilor se va putea -ace =i prin alte persoane dect acionarii1 pe 0a, de procur special2 &revederile art2 128 alin2 ;8< din Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 nu sunt aplica0ile n ca,ul societilor ale cror aciuni sunt ad.ise la tran,acionare pe o pia regle.entat2D #M6 !RT. 1"6 ;1< Acionarii care au calitatea de .e.0ri ai consiliului de ad.inistraie1 directoratului sau consiliului de supraveg?ere nu pot vota1 n 0a,a aciunilor pe care le posed1 nici personal1 nici prin .andatar1 descrcarea gestiunii lor sau o pro0le. n care persoana sau ad.inistraia lor ar -i n discuie2 ;2< &ersoanele respective pot vota ns situaia -inanciar anual1 dac nu se poate -or.a .a@oritatea prev,ut de lege sau de actul constitutiv2 #B !RT. 1": *1# !c(ionarul care/ %ntr;o anumit opera(iune/ are/ 6ie per$onal/ 6ie ca mandatar al unei alte per$oane/ un intere$ contrar aceluia al $ociet(ii/ &a trebui $ $e ab(in de la deliberrile pri&ind acea opera(iune. *"# !c(ionarul care contra&ine ace$tei di$po1i(ii e$te r$pun1tor de daunele produ$e $ociet(ii/ dac/ 6r &otul $u/ nu $;ar 6i ob(inut ma<oritatea cerut. #M6 !RT. 1"= ;1< (reptul de vot nu poate -i cedat2

;2< "rice convenie prin care acionarul se o0lig a exercita dreptul de vot n con-or.itate cu instruciunile date sau propunerile -or.ulate de societate sau de persoanele cu atri0uii de repre,entare este nul2 #M6 !RT. 1"9 ;1< >n ,iua =i la ora artate n convocare1 =edina adunrii se va desc?ide de ctre pre=edintele consiliului de ad.inistraie1 respectiv al directoratului1 sau de ctre acela care i ine locul2 ;2< Adunarea general va alege1 dintre acionarii pre,eni1 1 pn la 3 secretari1 care vor veri-ica lista de pre,en a acionarilor1 indicnd capitalul social pe care l repre,int -iecare1 procesulCver0al ntoc.it de secretarul te?nic pentru constatarea nu.rului aciunilor depuse =i ndeplinirea tuturor -or.alitilor cerute de lege =i de actul constitutiv pentru inerea adunrii generale2 #B *3# !dunarea ,eneral &a putea 7otr% ca opera(iunile pre&1ute %n alineatul precedent $ 6ie $upra&e,7eate $au %ndeplinite de un notar public/ pe c7eltuiala $ociet(ii. *2# nul dintre $ecretari %ntocme)te proce$ul;&erbal al )edin(ei adunrii ,enerale. #M6 ;8< &re=edintele va putea dese.na1 dintre anga@aii societii1 unul sau .ai .uli secretari te?nici1 care s ia parte la executarea operaiunilor prev,ute la alineatele precedente2 #B *6# @up con$tatarea %ndeplinirii cerin(elor le,ale )i a pre&ederilor actului con$tituti& pentru (inerea adunrii ,enerale/ $e intr %n ordinea de 1i. #M6 ;6< 'u pot -i adoptate ?otrri asupra unor puncte de pe ordinea de ,i care nu au -ost pu0licate n con-or.itate cu dispo,iiile art2 116 =i 116E11 cu excepia ca,ului n care toi acionarii au -ost pre,eni sau repre,entai =i niciunul dintre ace=tia nu sCa opus sau nu a contestat aceast ?otrre2 #B !RT. 130 *1# Fotr.rile adunrilor ,enerale $e iau prin &ot de$c7i$. #M9 ;2< Hotul secret este o0ligatoriu pentru nu.irea sau revocarea .e.0rilor consiliului de ad.inistraie1 respectiv a .e.0rilor consiliului de supraveg?ere1 pentru nu.irea1 revocarea ori de.iterea cen,orilor sau auditorilor -inanciari =i pentru luarea ?otrrilor re-eritoare la rspunderea .e.0rilor organelor de ad.inistrare1 de conducere =i de control ale societii2 #B !RT. 131 *1# n proce$;&erbal/ $emnat de pre)edinte )i $ecretar/ &a con$tata %ndeplinirea 6ormalit(ilor de con&ocare/ data )i locul adunrii ,enerale/ ac(ionarii pre1en(i/ numrul ac(iunilor/ de1baterile %n re1umat/ 7otr.rile luate/ iar la cererea ac(ionarilor/ declara(iile 6cute de ei %n )edin(. *"# La proce$ul;&erbal $e &or aneAa actele re6eritoare la con&ocare/ precum )i li$tele de pre1en( a ac(ionarilor. *3# 3roce$ul;&erbal &a 6i trecut %n re,i$trul adunrilor ,enerale. #M6 ;4< &entru a -i opo,a0ile terilor1 ?otrrile adunrii generale vor -i depuse n ter.en de 18 ,ile la o-iciul registrului co.erului1 spre a -i .enionate n registru =i pu0licate n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 ;8< La cerere1 -iecare acionar va -i in-or.at cu privire la re,ultatele votului1 pentru ?otrrile luate n cadrul adunrii generale2 (ac societatea deine o pagin de internet proprie1 re,ultatele se vor pu0lica =i pe aceast pagin1 n ter.en de cel .ult 18 ,ile de la data adunrii generale2 #B !RT. 13" *1# Fotr.rile luate de adunarea ,eneral %n limitele le,ii $au actului con$tituti& $unt obli,atorii c7iar pentru ac(ionarii care nu au luat parte la adunare $au au &otat contra.

*"# Fotr.rile adunrii ,enerale contrare le,ii $au actului con$tituti& pot 6i atacate %n <u$ti(ie/ %n termen de 10 1ile de la data publicrii %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ de oricare dintre ac(ionarii care nu au luat parte la adunarea ,eneral $au care au &otat contra )i au cerut $ $e in$ere1e acea$ta %n proce$ul;&erbal al )edin(ei. *3# -.nd $e in&oc moti&e de nulitate ab$olut/ dreptul la ac(iune e$te impre$criptibil/ iar cererea poate 6i 6ormulat )i de orice per$oan intere$at. #M6 ;4< %e.0rii consiliului de ad.inistraie1 respectiv ai consiliului de supraveg?ere1 nu pot ataca ?otrrea adunrii generale privitoare la revocarea lor din -uncie2 ;8< $ererea se va soluiona n contradictoriu cu societatea1 repre,entat prin consiliul de ad.inistraie1 respectiv prin directorat2 #M9 ;5< (ac ?otrrea este atacat de toi .e.0rii consiliului de ad.inistraie1 societatea va -i repre,entat n @ustiie de ctre persoana dese.nat de pre=edintele instanei dintre acionarii ei1 care va ndeplini .andatul cu care a -ost nsrcinat1 pn ce adunarea general1 convocat n acest scop1 va nu.i un repre,entant2 #M6 ;6< (ac ?otrrea este atacat de toi .e.0rii directoratului1 societatea va -i repre,entat n @ustiie de ctre consiliul de supraveg?ere2 #B *=# @ac au 6o$t introdu$e mai multe ac(iuni %n anulare/ ele pot 6i coneAate. #M26 ;4< $ererea se va @udeca n ca.era de consiliu2 Lotrrea @udectoreasc pronunat este supus nu.ai apelului2 ;10< Lotrrea de-initiv de anulare va -i .enionat n registrul co.erului =i pu0licat n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 (e la data pu0licrii ea este opo,a0il tuturor acionarilor2 #B !RT. 133 *1# + dat cu intentarea ac(iunii %n anulare/ reclamantul poate cere in$tan(ei/ pe cale de ordonan( pre)edin(ial/ $u$pendarea eAecutrii 7otr.rii atacate. #M26 ;2< nstana1 ncuviinnd suspendarea1 l poate o0liga pe recla.ant la o cauiune2 ;3< 999 A0rogat #M6 !RT. 132 ;1< Acionarii care nu au votat n -avoarea unei ?otrri a adunrii generale au dreptul de a se retrage din societate =i de a solicita cu.prarea aciunilor lor de ctre societate1 nu.ai dac respectiva ?otrre a adunrii generale are ca o0iect# a< sc?i.0area o0iectului principal de activitateB 0< .utarea sediului societii n strintateB c< sc?i.0area -or.ei societiiB d< -u,iunea sau divi,area societii2 ;2< (reptul de retragere poate -i exercitat n ter.en de 30 de ,ile de la data pu0licrii ?otrrii adunrii generale n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 n ca,urile prev,ute la alin2 ;1< lit2 a< C c<1 =i de la data adoptrii ?otrrii adunrii generale1 n ca,ul prev,ut la alin2 ;1< lit2 d<2 #M25 ;2E1< >n ca,urile prev,ute de art2 245E1 =i 245E21 acionarii care nu sunt n -avoarea -u,iunii3divi,rii =i pot exercita dreptul de retragere n ter.en de 30 de ,ile de la data pu0licrii proiectului de -u,iune3divi,are n condiiile art2 242 alin2 ;2< sau1 dup ca,1 art2 242 alin2 ;2E1<2 #M6 ;3< Acionarii vor depune la sediul societii1 alturi de declaraia scris de retragere1 aciunile pe care le posed sau1 dup ca,1 certi-icatele de acionar e.ise potrivit art2 462 #M12

;4< &reul pltit de societate pentru aciunile celui ce exercit dreptul de retragere va -i sta0ilit de un expert autori,at independent1 ca valoare .edie ce re,ult din aplicarea a cel puin dou .etode de evaluare recunoscute de legislaia n vigoare la data evalurii2 Expertul este nu.it de @udectorul delegat n con-or.itate cu dispo,iiile art2 3: =i 341 la cererea consiliului de ad.inistraie1 respectiv a directoratului2 #M6 ;8< $osturile de evaluare vor -i suportate de societate2 #M6 ART2 138 999 A0rogat #M6 !RT. 136 ;1< Mnul sau .ai .uli acionari repre,entnd1 individual sau .preun1 cel puin 10F din capitalul social vor putea cere instanei s dese.ne,e unul sau .ai .uli experi1 nsrcinai s anali,e,e anu.ite operaiuni din gestiunea societii =i s ntoc.easc un raport1 care s le -ie n.nat =i1 totodat1 predat o-icial consiliului de ad.inistraie1 respectiv directoratului =i consiliului de supraveg?ere1 precu. =i cen,orilor sau auditorilor interni ai societii1 dup ca,1 spre a -i anali,at =i a se propune .suri corespun,toare2 ;1E1< $onsiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 va include raportul ntoc.it n con-or.itate cu alin2 ;1< pe ordinea de ,i a ur.toarei adunri generale a acionarilor2 #B *"# +norariile eAper(ilor &or 6i $uportate de $ocietate/ cu eAcep(ia ca1urilor %n care $e$i1area a 6o$t 6cut cu rea;credin(. #M6 !RT. 136?1 Acionarii tre0uie s =i exercite drepturile cu 0unCcredin1 cu respectarea drepturilor =i a intereselor legiti.e ale societii =i ale celorlali acionari2 #B 4E-GI NE! a III;a Despre a,&inistraia so!iet"ii #M6 4 H4E-GI NE! I "i#tem$% $&itar #M6 !RT. 13:*# ;1< Aocietatea pe aciuni este ad.inistrat de unul sau .ai .uli ad.inistratori1 nu.rul acestora -iind totdeauna i.par2 $nd sunt .ai .uli ad.inistratori1 ei constituie un consiliu de ad.inistraie2 ;2< Aocietile pe aciuni ale cror situaii -inanciare anuale -ac o0iectul unei o0ligaii legale de auditare sunt ad.inistrate de cel puin 3 ad.inistratori2 ;3< (ispo,iiile pre,entei legi cu privire la consiliul de ad.inistraie =i care nu privesc sau nu presupun pluralitatea ad.inistratorilor se aplic ad.inistratorului unic n .od corespun,tor2 #CIN *) A se vedea notele 1 =i 2 de la s-r=itul textului actuali,at2 #M6 !RT. 13:?1*# ;1< Ad.inistratorii sunt dese.nai de ctre adunarea general ordinar a acionarilor1 cu excepia pri.ilor ad.inistratori1 care sunt nu.ii prin actul constitutiv2 ;2< $andidaii pentru posturile de ad.inistrator sunt no.inali,ai de ctre .e.0rii actuali ai consiliului de ad.inistraie sau de ctre acionari2

;3< &e durata ndeplinirii .andatului1 ad.inistratorii nu pot nc?eia cu societatea un contract de .unc2 >n ca,ul n care ad.inistratorii au -ost dese.nai dintre salariaii societii1 contractul individual de .unc este suspendat pe perioada .andatului2 ;4< Ad.inistratorii pot -i revocai oricnd de ctre adunarea general ordinar a acionarilor2 >n ca,ul n care revocarea survine -r @ust cau,1 ad.inistratorul este ndreptit la plata unor dauneCinterese2 #CIN *) A se vedea nota 2 de la s-r=itul textului actuali,at2 #M6 !RT. 13:?" ;1< >n ca, de vacan a unuia sau a .ai .ultor posturi de ad.inistrator1 dac prin actul constitutiv nu se dispune alt-el1 consiliul de ad.inistraie procedea, la nu.irea unor ad.inistratori provi,orii1 pn la ntrunirea adunrii generale ordinare a acionarilor2 ;2< (ac vacana prev,ut la alin2 ;1< deter.in scderea nu.rului ad.inistratorilor su0 .ini.ul legal1 ad.inistratorii r.a=i convoac de ndat adunarea general ordinar a acionarilor1 pentru a co.pleta nu.rul de .e.0ri ai consiliului de ad.inistraie2 ;3< >n ca,ul n care ad.inistratorii nu =i ndeplinesc o0ligaia de a convoca adunarea general1 orice parte interesat se poate adresa instanei pentru a dese.na persoana nsrcinat cu convocarea adunrii generale ordinare a acionarilor1 care s -ac nu.irile necesare2 ;4< $nd este un singur ad.inistrator =i acesta vrea s renune la .andat1 el va tre0ui s convoace adunarea general ordinar2 ;8< >n ca, de deces sau de i.posi0ilitate -i,ic de exercitare a -unciei de ad.inistrator unic1 nu.irea provi,orie se va -ace de ctre cen,ori1 ns adunarea general ordinar va -i convocat de urgen pentru nu.irea de-initiv a ad.inistratorului2 ;5< >n ca,ul n care societatea nu are cen,ori1 orice acionar se poate adresa instanei care autori,ea, convocarea adunrii generale de ctre acionarul care a -or.ulat cererea sau de ctre alt acionar2 &rin aceea=i ?otrre1 instana apro0 ordinea de ,i1 sta0ile=te data de re-erin prev,ut de art2 123 alin2 ;2<1 data inerii adunrii generale =i1 dintre acionari1 persoana care o va pre,ida2 #M6 ART2 13: 999 A0rogat #M6 !RT. 13=?1*# ;1< >n ca,ul n care ntrCo societate pe aciuni are loc delegarea atri0uiilor de conducere ctre directori1 con-or. art2 1431 .a@oritatea .e.0rilor consiliului de ad.inistraie va -i -or.at din ad.inistratori neexecutivi2 ;2< >n nelesul pre,entei legi1 .e.0ri neexecutivi ai consiliului de ad.inistraie sunt cei care nu au -ost nu.ii directori1 n con-or.itate cu art2 1432 #CIN *) A se vedea notele 1 =i 2 de la s-r=itul textului actuali,at2 #M6 !RT. 13=?" ;1< &rin actul constitutiv sau prin ?otrre a adunrii generale a acionarilor se poate prevedea c unul sau .ai .uli .e.0ri ai consiliului de ad.inistraie tre0uie s -ie independeni2 #M9 ;2< La dese.narea ad.inistratorului independent1 adunarea general a acionarilor va avea n vedere ur.toarele criterii# a< s nu -ie director al societii sau al unei societi controlate de ctre aceasta =i s nu -i ndeplinit o ast-el de -uncie n ulti.ii 8 aniB 0< s nu -i -ost salariat al societii sau al unei societi controlate de ctre aceasta ori s -i avut un ast-el de raport de .unc n ulti.ii 8 aniB

c< s nu pri.easc sau s -i pri.it de la societate ori de la o societate controlat de aceasta o re.uneraie supli.entar sau alte avanta@e1 altele dect cele corespun,nd calitii sale de ad.inistrator neexecutivB d< s nu -ie acionar se.ni-icativ al societiiB e< s nu ai0 sau s -i avut n ulti.ul an relaii de a-aceri cu societatea ori cu o societate controlat de aceasta1 -ie personal1 -ie ca asociat1 acionar1 ad.inistrator1 director sau salariat al unei societi care are ast-el de relaii cu societatea1 dac1 prin caracterul lor su0stanial1 acestea sunt de natur aCi a-ecta o0iectivitateaB -< s nu -ie sau s -i -ost n ulti.ii 3 ani auditor -inanciar ori asociat salariat al actualului auditor -inanciar al societii sau al unei societi controlate de aceastaB g< s -ie director ntrCo alt societate n care un director al societii este ad.inistrator neexecutivB ?< s nu -i -ost ad.inistrator neexecutiv al societii .ai .ult de 3 .andateB i< s nu ai0 relaii de -a.ilie cu o persoan a-lat n una dintre situaiile prev,ute la lit2 a< =i d<2 #M6 ART2 134 999 A0rogat ART2 140 999 A0rogat #M6 !RT. 120?1*# ;1< $onsiliul de ad.inistraie alege dintre .e.0rii si un pre=edinte al consiliului2 &rin actul constitutiv se poate stipula c pre=edintele consiliului este nu.it de adunarea general ordinar1 care nu.e=te consiliul2 ;2< &re=edintele este nu.it pentru o durat care nu poate dep=i durata .andatului su de ad.inistrator2 ;3< &re=edintele poate -i revocat oricnd de ctre consiliul de ad.inistraie2 (ac pre=edintele a -ost nu.it de adunarea general1 va putea -i revocat nu.ai de aceasta2 ;4< &re=edintele coordonea, activitatea consiliului =i raportea, cu privire la aceasta adunrii generale a acionarilor2 El veg?ea, la 0una -uncionare a organelor societii2 ;8< >n ca,ul n care pre=edintele se a-l n i.posi0ilitate te.porar de aC=i exercita atri0uiile1 pe durata strii respective de i.posi0ilitate consiliul de ad.inistraie poate nsrcina pe un alt ad.inistrator cu ndeplinirea -unciei de pre=edinte2 #CIN *) A se vedea nota 1 de la s-r=itul textului actuali,at2 #M9 !RT. 120?" ;1< $onsiliul de ad.inistraie poate crea co.itete consultative -or.ate din cel puin 2 .e.0ri ai consiliului =i nsrcinate cu des-=urarea de investigaii =i cu ela0orarea de reco.andri pentru consiliu1 n do.enii precu. auditul1 re.unerarea ad.inistratorilor1 directorilor1 cen,orilor =i personalului sau no.inali,area de candidai pentru di-eritele posturi de conducere2 $o.itetele vor nainta consiliului1 n .od regulat1 rapoarte asupra activitii lor2 #M6 ;2< $el puin un .e.0ru al -iecrui co.itet creat n te.eiul alin2 ;1< tre0uie s -ie ad.inistrator neexecutiv independent2 $o.itetul de audit =i cel de re.unerare sunt -or.ate nu.ai din ad.inistratori neexecutivi2 $el puin un .e.0ru al co.itetului de audit tre0uie s dein experien n aplicarea principiilor conta0ile sau n audit -inanciar2 #M9 ;3< 999 A0rogat #M6 !RT. 121 ;1< $onsiliul de ad.inistraie se ntrune=te cel puin o dat la 3 luni2 ;2< &re=edintele convoac consiliul de ad.inistraie1 sta0ile=te ordinea de ,i1 veg?ea, asupra in-or.rii adecvate a .e.0rilor consiliului cu privire la punctele a-late pe ordinea de ,i =i pre,idea, ntrunirea2 ;3< $onsiliul de ad.inistraie este1 de ase.enea1 convocat la cererea .otivat a cel puin 2 dintre .e.0rii si sau a directorului general2 >n acest ca,1 ordinea de ,i este sta0ilit de ctre autorii cererii2 &re=edintele este o0ligat s dea curs unei ast-el de cereri2

;4< $onvocarea pentru ntrunirea consiliului de ad.inistraie va -i trans.is ad.inistratorilor cu su-icient ti.p nainte de data ntrunirii1 ter.enul putnd -i sta0ilit prin deci,ie a consiliului de ad.inistraie2 $onvocarea va cuprinde data1 locul unde se va ine =edina =i ordinea de ,i2 Asupra punctelor care nu sunt prev,ute pe ordinea de ,i se pot lua deci,ii doar n ca,uri de urgen2 Actul constitutiv poate i.pune condiii .ai stricte cu privire la aspectele regle.entate n pre,entul alineat2 ;8< La -iecare =edin se va ntoc.i un procesCver0al1 care va cuprinde nu.ele participanilor1 ordinea deli0errilor1 deci,iile luate1 nu.rul de voturi ntrunite =i opiniile separate2 &rocesulCver0al este se.nat de ctre pre=edintele de =edin =i de ctre cel puin un alt ad.inistrator2 #M6 !RT. 121?1 (irectorii =i cen,orii sau1 dup ca,1 auditorii interni pot -i convocai la orice ntrunire a consiliului de ad.inistraie1 ntruniri la care ace=tia sunt o0ligai s participe2 Ei nu au drept de vot1 cu excepia directorilor care sunt =i ad.inistratori2 #M6 !RT. 12" ;1< $onsiliul de ad.inistraie este nsrcinat cu ndeplinirea tuturor actelor necesare =i utile pentru reali,area o0iectului de activitate al societii1 cu excepia celor re,ervate de lege pentru adunarea general a acionarilor2 ;2< $onsiliul de ad.inistraie are ur.toarele co.petene de 0a,1 care nu pot -i delegate directorilor# a< sta0ilirea direciilor principale de activitate =i de de,voltare ale societiiB #M10 0< sta0ilirea politicilor conta0ile =i a siste.ului de control -inanciar1 precu. =i apro0area plani-icrii -inanciareB #M6 c< nu.irea =i revocarea directorilor =i sta0ilirea re.uneraiei lorB d< supraveg?erea activitii directorilorB e< pregtirea raportului anual1 organi,area adunrii generale a acionarilor =i i.ple.entarea ?otrrilor acesteiaB -< introducerea cererii pentru desc?iderea procedurii insolvenei societii1 potrivit Legii nr2 :832005 privind procedura insolvenei2 ;3< (e ase.enea1 nu pot -i delegate directorilor atri0uiile pri.ite de ctre consiliul de ad.inistraie din partea adunrii generale a acionarilor1 n con-or.itate cu art2 1142 #M6 !RT. 123*# ;1< $onsiliul de ad.inistraie poate delega conducerea societii unuia sau .ai .ultor directori1 nu.ind pe unul dintre ei director general2 ;2< (irectorii pot -i nu.ii dintre ad.inistratori sau din a-ara consiliului de ad.inistraie2 ;3< (ac prin actul constitutiv sau printrCo ?otrre a adunrii generale a acionarilor se prevede acest lucru1 pre=edintele consiliului de ad.inistraie al societii poate -i nu.it =i director general2 ;4< >n ca,ul societilor pe aciuni ale cror situaii -inanciare anuale -ac o0iectul unei o0ligaii legale de auditare -inanciar1 delegarea conducerii societii n con-or.itate cu alin2 ;1< este o0ligatorie2 ;8< >n nelesul pre,entei legi1 director al societii pe aciuni este nu.ai acea persoan creia iCau -ost delegate atri0uii de conducere a societii1 n con-or.itate cu alin2 ;1<2 "rice alt persoan1 indi-erent de denu.irea te?nic a postului ocupat n cadrul societii1 este exclus de la aplicarea nor.elor pre,entei legi cu privire la directorii societii pe aciuni2 #CIN *) A se vedea notele 1 =i 2 de la s-r=itul textului actuali,at2 #M6 !RT. 123?1

;1< (irectorii sunt responsa0ili cu luarea tuturor .surilor a-erente conducerii societii1 n li.itele o0iectului de activitate al societii =i cu respectarea co.petenelor exclusive re,ervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de ad.inistraie =i adunrii generale a acionarilor2 ;2< %odul de organi,are a activitii directorilor poate -i sta0ilit prin actul constitutiv sau prin deci,ie a consiliului de ad.inistraie2 #M9 ;3< "rice ad.inistrator poate solicita directorilor in-or.aii cu privire la conducerea operativ a societii2 (irectorii vor in-or.a consiliul de ad.inistraie1 n .od regulat =i cuprin,tor1 asupra operaiunilor ntreprinse =i asupra celor avute n vedere2 #M6 ;4< (irectorii pot -i revocai oricnd de ctre consiliul de ad.inistraie2 >n ca,ul n care revocarea survine -r @ust cau,1 directorul n cau, este ndreptit la plata unor dauneCinterese2 #M6 !RT. 123?" ;1< $onsiliul de ad.inistraie repre,int societatea n raport cu terii =i n @ustiie2 >n lipsa unei stipulaii contrare n actul constitutiv1 consiliul de ad.inistraie repre,int societatea prin pre=edintele su2 ;2< &rin actul constitutiv1 pre=edintele =i unul sau .ai .uli ad.inistratori pot -i .puternicii s repre,inte societatea1 acionnd .preun sau separat2 " ast-el de clau, este opo,a0il terilor2 ;3< &rin acordul lor unani.1 ad.inistratorii care repre,int societatea doar acionnd .preun pot .puternici pe unul dintre ei s nc?eie anu.ite operaiuni sau tipuri de operaiuni2 ;4< >n ca,ul n care consiliul de ad.inistraie deleag directorilor atri0uiile de conducere a societii n con-or.itate cu art2 1431 puterea de a repre,enta societatea aparine directorului general2 (ispo,iiile alin2 ;2< C ;4< se aplic directorilor n .od corespun,tor2 $onsiliul de ad.inistraie pstrea, ns atri0uia de repre,entare a societii n raporturile cu directorii2 ;8< $onsiliul de ad.inistraie nregistrea, la registrul co.erului nu.ele persoanelor .puternicite s repre,inte societatea1 .enionnd dac ele acionea, .preun sau separat2 Acestea depun la registrul co.erului speci.ene de se.ntur2 #M6 ART2 144 999 A0rogat #M9 !RT. 122?1 ;1< %e.0rii consiliului de ad.inistraie =i vor exercita .andatul cu prudena =i diligena unui 0un ad.inistrator2 ;2< Ad.inistratorul nu ncalc o0ligaia prev,ut la alin2 ;1<1 dac n .o.entul lurii unei deci,ii de a-aceri el este n .od re,ona0il ndreptit s considere c acionea, n interesul societii =i pe 0a,a unor in-or.aii adecvate2 ;3< (eci,ie de a-aceri1 n sensul pre,entei legi1 este orice deci,ie de a lua sau de a nu lua anu.ite .suri cu privire la ad.inistrarea societii2 ;4< %e.0rii consiliului de ad.inistraie =i vor exercita .andatul cu loialitate1 n interesul societii2 ;8< %e.0rii consiliului de ad.inistraie nu vor divulga in-or.aiile con-ideniale =i secretele co.erciale ale societii1 la care au acces n calitatea lor de ad.inistratori2 Aceast o0ligaie le revine =i dup ncetarea .andatului de ad.inistrator2 ;5< $oninutul =i durata o0ligaiilor prev,ute la alin2 ;8< sunt stipulate n contractul de ad.inistraie2 #M6 !RT. 122?" ;1< Ad.inistratorii sunt rspun,tori de ndeplinirea tuturor o0ligaiilor1 potrivit prevederilor art2 62 =i 632 ;2< Ad.inistratorii rspund -a de societate pentru pre@udiciile cau,ate prin actele ndeplinite de directori sau de personalul ncadrat1 cnd dauna nu sCar -i produs dac ei ar -i exercitat supraveg?erea i.pus de ndatoririle -unciei lor2 ;3< (irectorii vor n=tiina consiliul de ad.inistraie de toate neregulile constatate cu oca,ia ndeplinirii atri0uiilor lor2

;4< Ad.inistratorii sunt solidar rspun,tori cu predecesorii lor i.ediai dac1 avnd cuno=tin de neregulile svr=ite de ace=tia1 nu le co.unic cen,orilor sau1 dup ca,1 auditorilor interni =i auditorului -inanciar2 ;8< >n societile care au .ai .uli ad.inistratori rspunderea pentru actele svr=ite sau pentru o.isiuni nu se ntinde =i la ad.inistratorii care au -cut s se conse.ne,e1 n registrul deci,iilor consiliului de ad.inistraie1 .potrivirea lor =i au ncuno=tinat despre aceasta1 n scris1 pe cen,ori sau auditorii interni =i auditorul -inanciar2 #M6 !RT. 122?3 ;1< Ad.inistratorul care are ntrCo anu.it operaiune1 direct sau indirect1 interese contrare intereselor societii tre0uie s i n=tiine,e despre aceasta pe ceilali ad.inistratori =i pe cen,ori sau auditori interni =i s nu ia parte la nicio deli0erare privitoare la aceast operaiune2 ;2< Aceea=i o0ligaie o are ad.inistratorul n ca,ul n care1 ntrCo anu.it operaiune1 =tie c sunt interesate soul sau soia sa1 rudele ori a-inii si pn la gradul al HClea inclusiv2 ;3< (ac prevederile actului constitutiv nu dispun alt-el1 interdiciile sta0ilite la alin2 ;1< =i ;2<1 re-eritoare la participarea1 la deli0erarea =i la votul ad.inistratorilor1 nu sunt aplica0ile n ca,ul n care o0iectul votului l constituie# a< o-erirea spre su0scriere1 ctre un ad.inistrator sau ctre persoanele .enionate la alin2 ;2<1 de aciuni sau o0ligaiuni ale societiiB 0< acordarea de ctre ad.inistrator sau de persoanele .enionate la alin2 ;2< a unui .pru.ut ori constituirea unei garanii n -avoarea societii2 ;4< Ad.inistratorul care nu a respectat prevederile alin2 ;1< =i ;2< rspunde pentru daunele care au re,ultat pentru societate2 #M6 !RT. 122?2 ;1< Este inter,is creditarea de ctre societate a ad.inistratorilor acesteia1 prin inter.ediul unor operaiuni precu.# a< acordarea de .pru.uturi ad.inistratorilorB 0< acordarea de avanta@e -inanciare ad.inistratorilor cu oca,ia sau ulterior nc?eierii de ctre societate cu ace=tia de operaiuni de livrare de 0unuri1 prestri de servicii sau executare de lucrriB c< garantarea direct ori indirect1 n tot sau n parte1 a oricror .pru.uturi acordate ad.inistratorilor1 conco.itent ori ulterioar acordrii .pru.utuluiB d< garantarea direct ori indirect1 n tot sau n parte1 a executrii de ctre ad.inistratori a oricror alte o0ligaii personale ale acestora -a de tere persoaneB e< do0ndirea cu titlu oneros ori plata1 n tot sau n parte1 a unei creane ce are drept o0iect un .pru.ut acordat de o ter persoan ad.inistratorilor ori o alt prestaie personal a acestora2 ;2< &revederile alin2 ;1< sunt aplica0ile =i operaiunilor n care sunt interesai soul sau soia1 rudele ori a-inii pn la gradul al HClea inclusiv ai ad.inistratoruluiB de ase.enea1 dac operaiunea prive=te o societate civil sau co.ercial9< la care una dintre persoanele anterior .enionate este ad.inistrator ori deine1 singur sau .preun cu una dintre persoanele susC.enionate1 o cot de cel puin 20F din valoarea capitalului social su0scris2 ;3< &revederile alin2 ;1< nu se aplic# a< n ca,ul operaiunilor a cror valoare exigi0il cu.ulat este in-erioar ec?ivalentului n lei al su.ei de 82000 de euroB 0< n ca,ul n care operaiunea este nc?eiat de societate n condiiile exercitrii curente a activitii sale1 iar clau,ele operaiunii nu sunt .ai -avora0ile persoanelor prev,ute la alin2 ;1< =i ;2< dect cele pe care1 n .od o0i=nuit1 societatea le practic -a de tere persoane2 #CIN *) $on-or. art2 1: pct2 31 din Legea nr2 6532012 ;#M26<1 cu .odi-icrile ulterioare1 sintag.a Dsocietate co.ercialD sau1 dup ca,1 Dsocieti co.ercialeD se nlocuie=te cu ter.enul DsocietateD sau1 dup ca,1 DsocietiD2

#M6 ART2 148 999 A0rogat ART2 145 999 A0rogat ART2 146 999 A0rogat ART2 14: 999 A0rogat ART2 144 999 A0rogat #M6 !RT. 100 ;1< (ac prin actul constitutiv nu se dispune alt-el =i su0 re,erva dispo,iiilor art2 44E11 su0 sanciunea nulitii1 ad.inistratorul va putea1 n nu.e propriu1 s nstrine,e1 respectiv s do0ndeasc1 0unuri ctre sau de la societate1 avnd o valoare de peste 10F din valoarea activelor nete ale societii1 nu.ai dup o0inerea apro0rii adunrii generale extraordinare1 n condiiile prev,ute la art2 1182 #M9 ;1E1< 999 A0rogat #B *"# 3re&ederile alin. *1# $e aplic )i opera(iunilor de %nc7iriere $au lea$in,. *3# Daloarea pre&1ut la alin. *1# $e &a calcula prin raportare la $itua(ia 6inanciar aprobat pentru anul 6inanciar precedent celui %n care are loc opera(iunea ori/ dup ca1/ la &aloarea capitalului $ocial $ub$cri$/ dac o a$emenea $itua(ie 6inanciar nu a 6o$t %nc pre1entat )i aprobat. *2# 3re&ederile pre1entului articol $unt aplicabile )i opera(iunilor %n care una dintre pr(i e$te $o(ul admini$tratorului ori rud $au a6in/ p.n la ,radul al patrulea inclu$i&/ al ace$tuia' de a$emenea/ dac opera(iunea e$te %nc7eiat cu o $ocietate ci&il $au comercial*# la care una dintre per$oanele anterior men(ionate e$te admini$trator $au director ori de(ine/ $in,ur $au %mpreun/ o cot de cel pu(in "0E din &aloarea capitalului $ocial $ub$cri$/ cu eAcep(ia ca1ului %n care una dintre $ociet(ile re$pecti&e e$te 6iliala celeilalte. #CIN *) $on-or. art2 1: pct2 31 din Legea nr2 6532012 ;#M26<1 cu .odi-icrile ulterioare1 sintag.a Dsocietate co.ercialD sau1 dup ca,1 Dsocieti co.ercialeD se nlocuie=te cu ter.enul DsocietateD sau1 dup ca,1 DsocietiD2 #M6 ART2 181 999 A0rogat #M9 !RT. 10" ;1< (irectorii sunt rspun,tori pentru nendeplinirea ndatoririlor lor2 &revederile art2 136E1 alin2 ;3<1 ale art2 144E11 144E31 144E41 180 =i ale art2 183E12 alin2 ;4< se aplic directorilor n acelea=i condiii ca =i ad.inistratorilor2 ;2< Re.uneraia directorilor1 o0inut n te.eiul contractului de .andat1 este asi.ilat din punct de vedere -iscal veniturilor din salarii =i se i.po,itea, potrivit legislaiei n .aterie2 ;3< &rin derogare de la art2 8 din Legea nr2 14320009< privind siste.ul pu0lic de pensii =i alte drepturi de asigurri sociale1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 re.uneraia directorilor o0inut n te.eiul contractului de .andat este asi.ilat salariului1 din punctul de vedere al o0ligaiilor decurgnd pentru director =i societatea din legislaia privind siste.ul pu0lic de pensii =i alte drepturi de asigurri sociale1 inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de .unc =i 0oli pro-esionale1 legislaia privind siste.ul asigurrilor pentru =o.a@ =i sti.ularea ocuprii -orei de .unc1 precu. =i din legislaia privind asigurrile de sntate2 #CIN *) Legea nr2 1432000 a -ost a0rogat2 A se vedea Legea nr2 253320102 #M9 !RT. 10"?1 %icrontreprinderile =i ntreprinderile .ici1 n sensul art2 4 alin2 ;1< lit2 a< =i 0< din Legea nr2 34532004 privind sti.ularea n-iinrii =i de,voltrii ntreprinderilor .ici =i .i@locii1 cu .odi-icrile =i co.pletrile

ulterioare1 pot deroga de la prevederile art2 136 alin2 ;2<1 art2 13:E1 alin2 ;1<1 art2 140E2 alin2 ;2< =i ale art2 143 alin2 ;4<2 #M6 4 H4E-GI NE! a II;a "i#tem$% d$a%i#t #M6 !RT. 103 ;1< &rin actul constitutiv se poate stipula c societatea pe aciuni este ad.inistrat de un directorat =i de un consiliu de supraveg?ere1 n con-or.itate cu prevederile pre,entei su0seciuni2 ;2< Actul constitutiv poate -i .odi-icat n cursul existenei societii prin ?otrre a adunrii generale extraordinare a acionarilor1 n vederea introducerii sau a eli.inrii unei ast-el de prevederi2 ;3< &revederile pre,entei legi privitoare la cen,ori nu sunt aplica0ile societilor care optea, pentru siste.ul dualist de ad.inistrare2 #M6 A. 'irectorat$% #M6 !RT. 103?1 ;1< $onducerea societii pe aciuni revine n exclusivitate directoratului1 care ndepline=te actele necesare =i utile pentru reali,area o0iectului de activitate al societii1 cu excepia celor re,ervate de lege n sarcina consiliului de supraveg?ere =i a adunrii generale a acionarilor2 ;2< (irectoratul =i exercit atri0uiile su0 controlul consiliului de supraveg?ere2 ;3< (irectoratul este -or.at din unul sau .ai .uli .e.0ri1 nu.rul acestora -iind totdeauna i.par2 ;4< $nd este un singur .e.0ru1 acesta poart denu.irea de director general unic2 >n acest ca,1 dispo,iiile art2 136 alin2 ;3< se aplic n .od corespun,tor2 ;8< >n ca,ul societilor pe aciuni ale cror situaii -inanciare anuale -ac o0iectul unei o0ligaii legale de auditare1 directoratul este -or.at din cel puin 3 .e.0ri2 #M6 !RT. 103?" ;1< (ese.narea .e.0rilor directoratului revine consiliului de supraveg?ere1 care atri0uie totodat unuia dintre ei -uncia de pre=edinte al directoratului2 ;2< Actul constitutiv deter.in durata .andatului directoratului1 n li.itele prev,ute la art2 183E122 ;3< %e.0rii directoratului nu pot -i conco.itent .e.0ri ai consiliului de supraveg?ere2 ;4< %e.0rii directoratului pot -i revocai oricnd de ctre consiliul de supraveg?ere2 Actul constitutiv poate prevedea c ei pot -i revocai =i de ctre adunarea general ordinar a acionarilor2 (ac revocarea lor survine -r @ust cau,1 .e.0rii directoratului sunt ndreptii la plata unor dauneCinterese2 ;8< >n ca, de vacan a unui post de .e.0ru al directoratului1 consiliul de supraveg?ere va proceda -r ntr,iere la dese.narea unui nou .e.0ru1 pe durata r.as pn la expirarea .andatului directoratului2 #M9 ;5< $u privire la drepturile =i o0ligaiile .e.0rilor directoratului1 art2 136E1 alin2 ;3<1 art2 144E11 art2 144E2 alin2 ;1<1 ;4< =i ;8<1 art2 144E31 art2 144E41 art2 180 =i art2 182 se aplic n .od corespun,tor2 #M6 !RT. 103?3 ;1< (irectoratul repre,int societatea n raport cu terii =i n @ustiie2 ;2< >n lipsa unei stipulaii contrare n actul constitutiv1 .e.0rii directoratului repre,int societatea doar acionnd .preun2 ;3< >n situaia n care .e.0rii directoratului repre,int societatea doar acionnd .preun1 prin acordul lor unani.1 ace=tia l pot .puternici pe unul dintre ei s nc?eie anu.ite operaiuni sau tipuri de operaiuni2 ;4< $onsiliul de supraveg?ere repre,int societatea n raporturile cu directoratul2 #M9

;8< (irectoratul nregistrea, la registrul co.erului nu.ele .e.0rilor si1 .enionnd dac ei acionea, .preun sau separat2 Ace=tia vor depune la registrul co.erului speci.ene de se.ntur2 #M6 !RT. 103?2 ;1< $el puin o dat la 3 luni1 directoratul pre,int un raport scris consiliului de supraveg?ere cu privire la conducerea societii1 cu privire la activitatea acesteia =i la posi0ila sa evoluie2 ;2< &e lng in-or.area periodic prev,ut la alin2 ;1<1 directoratul co.unic n ti.p util consiliului de supraveg?ere orice in-or.aie cu privire la eveni.entele ce ar putea avea o in-luen se.ni-icativ asupra situaiei societii2 ;3< $onsiliul de supraveg?ere poate solicita directoratului orice in-or.aii pe care le consider necesare pentru exercitarea atri0uiilor sale de control =i poate e-ectua veri-icri =i investigaii corespun,toare2 ;4< )iecare .e.0ru al consiliului de supraveg?ere are acces la in-or.aiile trans.ise consiliului2 #M6 !RT. 103?0 ;1< (irectoratul naintea, consiliului de supraveg?ere situaiile -inanciare anuale =i raportul su anual1 i.ediat dup ela0orarea acestora2 ;2< Totodat1 directoratul naintea, consiliului de supraveg?ere propunerea sa detaliat cu privire la distri0uirea pro-itului re,ultat din 0ilanul exerciiului -inanciar1 pe care intenionea, s o pre,inte adunrii generale2 ;3< (ispo,iiile art2 183E4 alin2 ;4< se aplic n .od corespun,tor2 #M6 (. )o&#i%i$% de #$*ra+e,-ere #M6 !RT. 103?6 ;1< %e.0rii consiliului de supraveg?ere sunt nu.ii de ctre adunarea general a acionarilor1 cu excepia pri.ilor .e.0ri1 care sunt nu.ii prin actul constitutiv2 ;2< $andidaii pentru posturile de .e.0ru n consiliul de supraveg?ere sunt no.inali,ai de ctre .e.0rii existeni ai consiliului sau de ctre acionari2 ;3< 'u.rul .e.0rilor consiliului de supraveg?ere este sta0ilit prin actul constitutiv2 Acesta nu poate -i .ai .ic de 3 =i nici .ai .are de 112 ;4< %e.0rii consiliului de supraveg?ere pot -i revocai oricnd de adunarea general a acionarilor1 cu o .a@oritate de cel puin dou trei.i din nu.rul voturilor acionarilor pre,eni2 ;8< $onsiliul de supraveg?ere alege dintre .e.0rii si un pre=edinte al consiliului2 #M6 !RT. 103?: ;1< >n ca,ul vacanei unui post de .e.0ru n consiliul de supraveg?ere1 consiliul poate proceda la nu.irea unui .e.0ru provi,oriu1 pn la ntrunirea adunrii generale2 ;2< (ac vacana .enionat la alin2 ;1< deter.in scderea nu.rului .e.0rilor consiliului de supraveg?ere su0 .ini.ul legal1 directoratul tre0uie s convoace -r ntr,iere adunarea general pentru co.pletarea locurilor vacante2 ;3< >n ca,ul n care directoratul nu =i ndepline=te o0ligaia de a convoca adunarea general n con-or.itate cu alin2 ;2<1 orice parte interesat se poate adresa instanei pentru a dese.na persoana nsrcinat cu convocarea adunrii generale ordinare a acionarilor1 care s -ac nu.irile necesare2 #M6 !RT. 103?= ;1< %e.0rii consiliului de supraveg?ere nu pot -i conco.itent .e.0ri ai directoratului2 (e ase.enea1 ei nu pot cu.ula calitatea de .e.0ru n consiliul de supraveg?ere cu cea de salariat al societii2 #M12 ;2< &rin actul constitutiv sau prin ?otrre a adunrii generale a acionarilor se pot sta0ili condiii speci-ice de pro-esionalis. =i independen pentru .e.0rii consiliului de supraveg?ere2 >n aprecierea independenei unui .e.0ru al consiliului de supraveg?ere vor -i avute n vedere criteriile prev,ute la art2 13:E2 alin2 ;2<2

#M6 ;3< $u privire la drepturile =i o0ligaiile .e.0rilor consiliului de supraveg?ere1 dispo,iiile art2 144E11 art2 144E2 alin2 ;1< =i ;8<1 ale art2 144E31 144E4 =i 180 se aplic n .od corespun,tor2 #M6 !RT. 103?9*# ;1< $onsiliul de supraveg?ere are ur.toarele atri0uii principale# a< exercit controlul per.anent asupra conducerii societii de ctre directoratB 0< nu.e=te =i revoc .e.0rii directoratuluiB c< veri-ic con-or.itatea cu legea1 cu actul constitutiv =i cu ?otrrile adunrii generale a operaiunilor de conducere a societiiB d< raportea, cel puin o dat pe an adunrii generale a acionarilor cu privire la activitatea de supraveg?ere des-=urat2 ;2< >n ca,uri excepionale1 cnd interesul societii o cere1 consiliul de supraveg?ere poate convoca adunarea general a acionarilor2 ;3< $onsiliului de supraveg?ere nu i pot -i trans-erate atri0uii de conducere a societii2 $u toate acestea1 n actul constitutiv se poate prevedea c anu.ite tipuri de operaiuni nu pot -i e-ectuate dect cu acordul consiliului2 >n ca,ul n care consiliul nu =i d acordul pentru o ast-el de operaiune1 directoratul poate cere acordul adunrii generale ordinare2 Lotrrea adunrii generale cu privire la un ase.enea acord este dat cu o .a@oritate de 3 ptri.i din nu.rul voturilor acionarilor pre,eni2 Actul constitutiv nu poate sta0ili o alt .a@oritate =i nici stipula alte condiii2 #CIN *) $on-or. art2 240E30 alin2 ;5< din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320051 cu .odi-icrile ulterioare1 dispo,iiile art2 183E4 alin2 ;1< lit2 0< din Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 nu se aplic n ca,ul 0nciiCpunte2 #M6 !RT. 103?10 ;1< $onsiliul de supraveg?ere poate crea co.itete consultative1 -or.ate din cel puin 2 .e.0ri ai consiliului =i nsrcinate cu des-=urarea de investigaii =i cu ela0orarea de reco.andri pentru consiliu1 n do.enii precu. auditul1 re.unerarea .e.0rilor directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere =i a personalului1 sau no.inali,area de candidai pentru di-eritele posturi de conducere2 $o.itetele vor nainta consiliului n .od regulat rapoarte asupra activitii lor2 ;2< &re=edintele directoratului poate -i nu.it .e.0ru n co.itetul de no.inali,are creat de consiliul de supraveg?ere1 -r ca prin aceasta s do0ndeasc calitatea de .e.0ru n consiliu2 ;3< $el puin un .e.0ru al -iecrui co.itet creat n te.eiul alin2 ;1< tre0uie s -ie .e.0ru independent al consiliului de supraveg?ere2 $el puin un .e.0ru al co.itetului de audit tre0uie s dein experien relevant n aplicarea principiilor conta0ile sau n audit -inanciar2 #M12 ;4< 999 A0rogat #M6 !RT. 103?11 ;1< $onsiliul de supraveg?ere se ntrune=te cel puin o dat la 3 luni2 &re=edintele convoac consiliul de supraveg?ere =i pre,idea, ntrunirea2 #M9 ;2< $onsiliul de supraveg?ere este convocat n orice .o.ent la cererea .otivat a cel puin 2 dintre .e.0rii consiliului sau la cererea directoratului2 $onsiliul se va ntruni n cel .ult 18 ,ile de la convocare2 #M6 ;3< (ac pre=edintele nu d curs cererii de convocare a consiliului n con-or.itate cu dispo,iiile alin2 ;2<1 autorii cererii pot convoca ei n=i=i consiliul1 sta0ilind ordinea de ,i a =edinei2 ;4< %e.0rii directoratului pot -i convocai la ntrunirile consiliului de supraveg?ere2 Ei nu au drept de vot n consiliu2

;8< La -iecare =edin se va ntoc.i un procesCver0al1 care va cuprinde nu.ele participanilor1 ordinea de ,i1 ordinea deli0errilor1 deci,iile luate1 nu.rul de voturi ntrunite =i opiniile separate2 &rocesulCver0al este se.nat de ctre pre=edintele de =edin =i de ctre cel puin un alt .e.0ru pre,ent al consiliului2 #M6 4 H4E-GI NE! a III;a 'i#*ozi.ii com$&e *e&tr$ #i#tem$% $&itar /i #i#tem$% d$a%i#t #M6 !RT. 103?1" ;1< (urata .andatului ad.inistratorilor1 respectiv al .e.0rilor directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere1 este sta0ilit prin actul constitutiv1 ea neputnd dep=i 4 ani2 Ei sunt reeligi0ili1 cnd prin actul constitutiv nu se dispune alt-el2 ;2< (urata .andatului pri.ilor .e.0ri ai consiliului de ad.inistraie1 respectiv al pri.ilor .e.0ri ai consiliului de supraveg?ere1 nu poate dep=i 2 ani2 ;3< &entru ca nu.irea unui ad.inistrator1 respectiv a unui .e.0ru al directoratului sau al consiliului de supraveg?ere1 s -ie vala0il din punct de vedere @uridic1 persoana nu.it tre0uie s o accepte n .od expres2 #M9 ;4< &ersoana nu.it n una dintre -unciile prev,ute la alin2 ;3< tre0uie s -ie asigurat pentru rspundere pro-esional2 #M6 !RT. 103?13*# ;1< (irectorii societii pe aciuni1 n siste.ul unitar1 respectiv .e.0rii directoratului1 n siste.ul dualist1 sunt persoane -i,ice2 ;2< " persoan @uridic poate -i nu.it ad.inistrator sau .e.0ru al consiliului de supraveg?ere al unei societi pe aciuni2 "dat cu aceast nu.ire1 persoana @uridic este o0ligat s =i dese.ne,e un repre,entant per.anent1 persoan -i,ic2 Acesta este supus acelora=i condiii =i o0ligaii =i are aceea=i rspundere civil =i penal ca =i un ad.inistrator sau .e.0ru al consiliului de supraveg?ere1 persoan -i,ic1 ce acionea, n nu.e propriu1 -r ca prin aceasta persoana @uridic pe care o repre,int s -ie exonerat de rspundere sau s i se .ic=ore,e rspunderea solidar2 $nd persoana @uridic =i revoc repre,entantul1 ea are o0ligaia s nu.easc n acela=i ti.p un nlocuitor2 #CIN *) $on-or. art2 240E30 alin2 ;5< din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320051 cu .odi-icrile ulterioare1 dispo,iiile art2 183E13 alin2 ;2< din Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 nu se aplic n ca,ul 0nciiCpunte2 #M9 ART2 183E14 999 A0rogat #M6 !RT. 103?10 (irectorii unei societi pe aciuni1 n siste.ul unitar1 =i .e.0rii directoratului1 n siste.ul dualist1 nu vor putea -i1 -r autori,area consiliului de ad.inistraie1 respectiv a consiliului de supraveg?ere1 directori1 ad.inistratori1 .e.0ri ai directoratului ori ai consiliului de supraveg?ere1 cen,ori sau1 dup ca,1 auditori interni ori asociai cu rspundere neli.itat1 n alte societi concurente sau avnd acela=i o0iect de activitate1 nici nu pot exercita acela=i co.er sau altul concurent1 pe cont propriu sau al altei persoane1 su0 pedeapsa revocrii =i rspunderii pentru daune2 #M6 !RT. 103?16 ;1< " persoan -i,ic poate exercita conco.itent cel .ult 8 .andate de ad.inistrator =i3sau de .e.0ru al consiliului de supraveg?ere n societi pe aciuni al cror sediu se a-l pe teritoriul Ro.niei2 Aceast prevedere se aplic n aceea=i .sur persoanei -i,ice ad.inistrator sau .e.0ru al consiliului de

supraveg?ere1 ct =i persoanei -i,ice repre,entant per.anent al unei persoane @uridice ad.inistrator ori .e.0ru al consiliului de supraveg?ere2 ;2< nterdicia prev,ut la alin2 ;1< nu se re-er la ca,urile cnd cel ales n consiliul de ad.inistraie sau n consiliul de supraveg?ere este proprietar a cel puin o ptri.e din totalul aciunilor societii sau este .e.0ru n consiliul de ad.inistraie ori n consiliul de supraveg?ere al unei societi pe aciuni ce deine ptri.ea artat2 ;3< &ersoana care ncalc prevederile pre,entului articol este o0ligat s de.isione,e din -unciile de .e.0ru al consiliului de ad.inistraie sau al consiliului de supraveg?ere care dep=esc nu.rul .axi. de .andate prev,ute la alin2 ;1<1 n ter.en de o lun de la data apariiei situaiei de inco.pati0ilitate2 La expirarea acestei perioade1 el va pierde .andatul o0inut prin dep=irea nu.rului legal de .andate1 n ordinea cronologic a nu.irilor1 =i va -i o0ligat la restituirea re.uneraiei =i a altor 0ene-icii pri.ite ctre societatea n care a exercitat acest .andat2 (eli0errile =i deci,iile la care el a luat parte n exercitarea .andatului respectiv r.n vala0ile2 #M9 !RT. 103?1: >nainte de a -i nu.it director sau ad.inistrator1 respectiv .e.0ru al directoratului sau al consiliului de supraveg?ere ntrCo societate pe aciuni1 persoana no.inali,at va in-or.a organul societii nsrcinat cu nu.irea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art2 183E18 =i 183E152 #M6 !RT. 103?1= ;1< Re.uneraia .e.0rilor consiliului de ad.inistraie sau ai consiliului de supraveg?ere este sta0ilit prin actul constitutiv sau prin ?otrre a adunrii generale a acionarilor2 ;2< Re.uneraia supli.entar a .e.0rilor consiliului de ad.inistraie sau ai consiliului de supraveg?ere nsrcinai cu -uncii speci-ice n cadrul organului respectiv1 precu. =i re.uneraia directorilor1 n siste.ul unitar1 ori a .e.0rilor directoratului1 n siste.ul dualist1 sunt sta0ilite de consiliul de ad.inistraie1 respectiv de consiliul de supraveg?ere2 Actul constitutiv sau adunarea general a acionarilor -ixea, li.itele generale ale tuturor re.uneraiilor acordate n acest -el2 ;3< "rice alte avanta@e pot -i acordate nu.ai n con-or.itate cu alin2 ;1< =i ;2<2 ;4< Adunarea general1 respectiv consiliul de ad.inistraie sau consiliul de supraveg?ere =i1 dac este ca,ul1 co.itetul de re.unerare se vor asigura1 la sta0ilirea re.uneraiilor sau a altor avanta@e1 c acestea sunt @usti-icate n raport cu ndatoririle speci-ice ale persoanelor respective =i cu situaia econo.ic a societii2 #M6 !RT. 103?19 $onsiliul de ad.inistraie va solicita o-iciului registrului co.erului nregistrarea nu.irii directorilor1 precu. =i a oricrei sc?i.0ri n persoana ad.inistratorilor sau directorilor =i pu0licarea acestor date n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 Aceea=i o0ligaie revine directoratului cu privire la nregistrarea pri.ilor .e.0ri ai directoratului =i a oricrei sc?i.0ri n persoana .e.0rilor directoratului sau a .e.0rilor consiliului de supraveg?ere2 #M6 !RT. 103?"0 ;1< &entru validitatea deci,iilor consiliului de ad.inistraie1 ale directoratului sau ale consiliului de supraveg?ere este necesar pre,ena a cel puin @u.tate din nu.rul .e.0rilor -iecruia dintre aceste organe1 dac prin actul constitutiv nu se prevede un nu.r .ai .are2 ;2< (eci,iile n cadrul consiliului de ad.inistraie1 al directoratului sau al consiliului de supraveg?ere se iau cu votul .a@oritii .e.0rilor pre,eni2 (eci,iile cu privire la nu.irea sau revocarea pre=edinilor acestor organe se iau cu votul .a@oritii .e.0rilor consiliului2 ;3< %e.0rii consiliului de ad.inistraie1 ai directoratului sau ai consiliului de supraveg?ere pot -i repre,entai la ntrunirile organului respectiv doar de ctre ali .e.0ri ai si2 Mn .e.0ru pre,ent poate repre,enta un singur .e.0ru a0sent2 ;4< Actul constitutiv poate dispune c participarea la reuniunile consiliului de ad.inistraie1 ale directoratului sau ale consiliului de supraveg?ere poate avea loc =i prin inter.ediul .i@loacelor de co.unicare la distan1 preci,nd -elul acestora2 Totodat1 actul constitutiv poate li.ita -elul deci,iilor care pot -i luate n

aceste condiii =i poate prevedea un drept de a se opune la o ast-el de procedur n -avoarea unui nu.r deter.inat de .e.0ri ai organului respectiv2 ;8< %i@loacele de co.unicare la distan prev,ute la alin2 ;4< tre0uie s ntruneasc condiiile te?nice necesare pentru identi-icarea participanilor1 participarea e-ectiv a acestora la =edina consiliului =i retrans.iterea deli0errilor n .od continuu2 ;5< (ac actul constitutiv nu dispune alt-el1 pre=edintele consiliului de ad.inistraie sau al consiliului de supraveg?ere va avea votul decisiv n ca, de paritate a voturilor2 'u poate avea vot decisiv pre=edintele consiliului de ad.inistraie care este1 n acela=i ti.p1 director al societii2 ;6< (ac pre=edintele n -uncie al consiliului de ad.inistraie1 al directoratului sau al consiliului de supraveg?ere nu poate sau i este inter,is s participe la vot n cadrul organului respectiv1 ceilali .e.0ri vor putea alege un pre=edinte de =edin1 avnd acelea=i drepturi ca pre=edintele n -uncie2 ;:< >n ca, de paritate de voturi =i dac pre=edintele nu 0ene-icia, de vot decisiv1 propunerea supus votului se consider respins2 #M6 !RT. 103?"1 ;1< Actul constitutiv poate dispune c1 n ca,uri excepionale1 @usti-icate prin urgena situaiei =i prin interesul societii1 deci,iile consiliului de ad.inistraie sau ale directoratului pot -i luate prin votul unani. expri.at n scris al .e.0rilor1 -r a .ai -i necesar o ntrunire a respectivului organ2 ;2< 'u se poate recurge la procedura prev,ut la alin2 ;1< n ca,ul deci,iilor consiliului de ad.inistraie sau ale directoratului re-eritoare la situaiile -inanciare anuale ori la capitalul autori,at2 #M6 !RT. 103?""*# $onsiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 va putea s nc?eie acte @uridice n nu.ele =i n contul societii1 prin care s do0ndeasc 0unuri pentru aceasta sau s nstrine,e1 s nc?irie,e1 s sc?i.0e ori s constituie n garanie 0unuri a-late n patri.oniul societii1 a cror valoare dep=e=te @u.tate din valoarea conta0il a activelor societii la data nc?eierii actului @uridic1 nu.ai cu apro0area adunrii generale a acionarilor1 dat n condiiile art2 1182 #CIN *) Reproduce. .ai @os prevederile art2 240E12 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320051 cu .odi-icrile ulterioare2 #M15 DART2 240E12 ;1< Ad.inistratorul special poate -i .puternicit de Ganca 'aional a Ro.niei s i.ple.ente,e .suri de restructurare a activitii instituiei de credit1 care pot include# a< .a@orarea capitalului socialB 0< reducerea capitalului pentru acoperirea pierderilorB c< operaiuni de vn,are de activeB d< operaiuni de trans-er de depo,iteB e< operaiuni de vn,are de active cu asu.are de pasive1 prin care o alt instituie de credit sau instituie -inanciar do0nde=te active ale instituiei de credit a-late n ad.inistrare special =i =i asu. pasive ale acesteia n contraprestaieB -< -u,iunea cu alte instituii de creditB g< divi,area total sau parial2 ;2< >n sensul prevederilor alin2 ;1<1 ad.inistratorul special acionea, con-or. instruciunilor pri.ite de la Ganca 'aional a Ro.niei1 care pot indica n .od speci-ic sau n ter.eni generali .odalitatea de i.ple.entare2 ;3< Ad.inistratorul special tre0uie s convoace adunarea general a acionarilor pentru a decide cu privire la i.ple.entarea .surilor prev,ute la alin2 ;1< lit2 a<1 0<1 -< =i g< =i pentru li.itarea sau ridicarea dreptului de pre-erin al acionarilor la su0scrierea de noi aciuni n ca,ul .a@orrii capitalului social2 .ple.entarea .surilor de restructurare prev,ute la alin2 ;1< lit2 c<1 d< =i e<1 prin derogare de la prevederile art2 183E22 din Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 precu. =i a .surilor de redresare prev,ute la art2 240E11 alin2 ;8< nu necesit apro0area adunrii generale a acionarilor2

;4< Ter.enul de ntrunire a adunrii generale a acionarilor1 cu excepia celei convocate pentru a ?otr -u,iunea sau divi,area1 este1 pentru pri.a convocare1 de .axi. o spt.n de la data pu0licrii convocrii con-or. legii sau a noti-icrii -cute prin scrisoare reco.andat sau trans.is pe cale electronic1 avnd ncorporat1 ata=at sau logic asociat se.ntura electronic extins2 )or.alitile de convocare nu tre0uie respectate dac toi acionarii care pot s =i exercite dreptul de vot sunt de acord s in o adunare general2 ;8< &revederile alin2 ;4< nu se aplic n ca,ul n care instituia de credit a-lat n ad.inistrare special este cotat pe o pia regle.entat1 ca, n care convocarea se -ace potrivit legislaiei aplica0ile pieei de capital2 ;5< (ac adunarea general a acionarilor nu adopt ?otrrile necesare n ca,urile prev,ute la alin2 ;3<1 n a0sena altor soluii via0ile de redresare1 Ganca 'aional a Ro.niei ?otr=te retragerea autori,aiei instituiei de credit1 cu aplicarea corespun,toare a art2 240E15 alin2 ;2< lit2 0<2D #M6 !RT. 103?"3 (irectorii =i .e.0rii consiliului de ad.inistraie1 respectiv .e.0rii directoratului =i cei ai consiliului de supraveg?ere1 sunt o0ligai s participe la adunrile generale ale acionarilor2 #M6 !RT. 103?"2 ;1< (ac consiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 constat c1 n ur.a unor pierderi1 sta0ilite prin situaiile -inanciare anuale apro0ate con-or. legii1 activul net al societii1 deter.inat ca di-eren ntre totalul activelor =i totalul datoriilor acesteia1 sCa di.inuat la .ai puin de @u.tate din valoarea capitalului social su0scris1 va convoca de ndat adunarea general extraordinar pentru a decide dac societatea tre0uie s -ie di,olvat2 ;2< &rin actul constitutiv se poate sta0ili ca adunarea general extraordinar s -ie convocat c?iar =i n ca,ul unei di.inuri a activului net .ai puin se.ni-icativ dect cea prev,ut la alin2 ;1<1 sta0ilinduCse acest nivel .ini. al activului net prin raportare la capitalul social su0scris2 ;3< $onsiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 va pre,enta adunrii generale extraordinare ntrunite potrivit alin2 ;1< un raport cu privire la situaia patri.onial a societii1 nsoit de o0servaii ale cen,orilor sau1 dup ca,1 ale auditorilor interni2 Acest raport tre0uie depus la sediul societii cu cel puin o spt.n nainte de data adunrii generale1 pentru a putea -i consultat de orice acionar interesat2 >n cadrul adunrii generale extraordinare1 consiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 i va in-or.a pe acionari cu privire la orice -apte relevante survenite dup redactarea raportului scris2 ;4< (ac adunarea general extraordinar nu ?otr=te di,olvarea societii1 atunci societatea este o0ligat ca1 cel tr,iu pn la nc?eierea exerciiului -inanciar ulterior celui n care au -ost constatate pierderile =i su0 re,erva dispo,iiilor art2 101 s procede,e la reducerea capitalului social cu un cuantu. cel puin egal cu cel al pierderilor care nu au putut -i acoperite din re,erve1 dac n acest interval activul net al societii nu a -ost reconstituit pn la nivelul unei valori cel puin egale cu @u.tate din capitalul social2 #M26 ;8< >n ca,ul nentrunirii adunrii generale extraordinare n con-or.itate cu alin2 ;1< sau dac adunarea general extraordinar nu a putut deli0era vala0il nici n a doua convocare1 orice persoan interesat se poate adresa instanei pentru a cere di,olvarea societii2 (i,olvarea poate -i cerut =i n ca,ul n care o0ligaia i.pus societii potrivit alin2 ;4< nu este respectat2 >n oricare dintre aceste ca,uri instana poate acorda societii un ter.en ce nu poate dep=i 5 luni pentru regulari,area situaiei2 Aocietatea nu va -i di,olvat dac reconstituirea activului net pn la nivelul unei valori cel puin egale cu @u.tate din capitalul social are loc pn n .o.entul r.nerii de-initive a ?otrrii @udectore=ti de di,olvare2 #M6 ART2 184 999 A0rogat #M6 !RT. 100 ;1< Aciunea n rspundere contra -ondatorilor1 ad.inistratorilor1 directorilor1 respectiv a .e.0rilor directoratului =i consiliului de supraveg?ere1 precu. =i a cen,orilor sau auditorilor -inanciari1 pentru daune cau,ate societii de ace=tia prin nclcarea ndatoririlor lor -a de societate1 aparine adunrii generale1 care va decide cu .a@oritatea prev,ut la art2 1122

;2< Adunarea general dese.nea, cu aceea=i .a@oritate persoana nsrcinat s exercite aciunea n @ustiie2 ;3< $nd adunarea general decide cu privire la situaia -inanciar anual1 poate lua o ?otrre re-eritoare la rspunderea ad.inistratorilor sau directorilor1 respectiv a .e.0rilor directoratului =i consiliului de supraveg?ere1 c?iar dac aceast pro0le. nu -igurea, pe ordinea de ,i2 ;4< (ac adunarea general decide s porneasc aciune n rspundere contra ad.inistratorilor1 respectiv a .e.0rilor directoratului1 .andatul acestora ncetea, de drept de la data adoptrii ?otrrii =i adunarea general1 respectiv consiliul de supraveg?ere1 va proceda la nlocuirea lor2 #M26 ;8< (ac aciunea se porne=te .potriva directorilor1 ace=tia sunt suspendai de drept din -uncie pn la r.nerea de-initiv a ?otrrii2 #M6 ;5< (ac adunarea general decide s porneasc aciune n rspundere contra .e.0rilor consiliului de supraveg?ere cu .a@oritatea prev,ut la art2 118 alin2 ;1<1 .andatul .e.0rilor respectivi ai consiliului de supraveg?ere ncetea, de drept2 Adunarea general va proceda la nlocuirea lor2 ;6< Aciunea n rspundere .potriva .e.0rilor directoratului poate -i exercitat =i de ctre consiliul de supraveg?ere1 n ur.a unei deci,ii a consiliului nsu=i2 (ac deci,ia este luat cu o .a@oritate de dou trei.i din nu.rul total de .e.0ri ai consiliului de supraveg?ere1 .andatul .e.0rilor respectivi ai directoratului ncetea, de drept1 consiliul de supraveg?ere procednd la nlocuirea lor2 #M6 !RT. 100?1 ;1< (ac adunarea general nu introduce aciunea n rspundere prev,ut la art2 188 =i nici nu d curs propunerii unuia sau .ai .ultor acionari de a iniia o ase.enea aciune1 acionarii repre,entnd1 individual sau .preun1 cel puin 8F din capitalul social au dreptul de a introduce o aciune n despgu0iri1 n nu.e propriu1 dar n contul societii1 .potriva oricrei persoane prev,ute la art2 188 alin2 ;1<2 ;2< &ersoanele care exercit dreptul prev,ut la alin2 ;1< tre0uie s -i avut de@a calitatea de acionar la data la care a -ost de,0tut n cadrul adunrii generale pro0le.a introducerii aciunii n rspundere2 ;3< $?eltuielile de @udecat vor -i suportate de acionarii care au introdus aciunea2 >n ca, de ad.itere1 acionarii au dreptul la ra.0ursarea de ctre societate a su.elor avansate cu acest titlu2 #M26 ;4< (up r.nerea de-initiv a ?otrrii instanei de ad.itere a aciunii prev,ute la alin2 ;1<1 adunarea general a acionarilor1 respectiv consiliul de supraveg?ere va putea decide ncetarea .andatului ad.inistratorilor1 directorilor =i .e.0rilor consiliului de supraveg?ere1 respectiv al .e.0rilor directoratului1 =i nlocuirea acestora2 #M6 ART2 185 999 A0rogat ART2 186 999 A0rogat ART2 18: 999 A0rogat #B 4E-GI NE! a ID;a # ,it l 'inan!iar/ a ,it l intern 0i !enzorii #M9 !RT. 109 ;1< Aocietatea pe aciuni va avea 3 cen,ori =i un supleant1 dac prin actul constitutiv nu se prevede un nu.r .ai .are2 >n toate ca,urile1 nu.rul cen,orilor tre0uie s -ie i.par2 ;2< $en,orii sunt ale=i de adunarea general a acionarilor2 (urata .andatului lor este de 3 ani =i pot -i reale=i2 ;3< $en,orii tre0uie s =i exercite personal .andatul2 ;4< La societile pe aciuni cu capital .a@oritar de stat1 unul dintre cen,ori este1 n .od o0ligatoriu1 repre,entant al %inisterului Econo.iei =i )inanelor2

#M6 !RT. 160 ;1< Aituaiile -inanciare ale societilor supuse o0ligaiei legale de auditare vor -i auditate de ctre auditori -inanciari C persoane -i,ice sau persoane @uridice C1 n condiiile prev,ute de lege2 ;1E1< Aocietile pe aciuni care optea,1 n te.eiul art2 1831 pentru siste.ul dualist de ad.inistrare sunt supuse auditului -inanciar2 #M9 ;1E2< Aocietile pe aciuni ale cror situaii -inanciare sunt supuse auditului -inanciar1 potrivit legii sau opiunii1 n acest sens1 a acionarilor pot s nu aplice prevederile art2 184 alin2 ;1<1 ?otrrea n acest sens -iind luat de adunarea general a acionarilor2 ;2< Aocietile ale cror situaii -inanciare anuale sunt supuse auditului -inanciar1 potrivit legii sau ?otrrii acionarilor1 vor organi,a auditul intern potrivit nor.elor ela0orate de $a.era Auditorilor )inanciari din Ro.nia2 #B *3# La $ociet(ile ale cror $itua(ii 6inanciare anuale nu $unt $upu$e/ potri&it le,ii/ auditului 6inanciar/ adunarea ,eneral ordinar a ac(ionarilor &a 7otr% contractarea auditului 6inanciar $au numirea cen1orilor/ dup ca1. #M9 !RT. 160?1 $onsiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 nregistrea, la registrul co.erului orice sc?i.0are a cen,orilor1 respectiv auditorilor -inanciari2 #M9 !RT. 161 ;1< $en,orii pot -i acionari1 cu excepia cen,orului expert conta0il1 care poate -i ter ce exercit pro-esia individual ori n -or.e asociative2 #B *"# Nu pot 6i cen1ori/ iar dac au 6o$t ale)i/ decad din mandatul lor: a# rudele $au a6inii p.n la al patrulea ,rad inclu$i& $au $o(ii admini$tratorilor' b# per$oanele care prime$c $ub orice 6orm/ pentru alte 6unc(ii dec.t aceea de cen1or/ un $alariu $au o remunera(ie de la admini$tratori $au de la $ocietate $au ai cror an,a<atori $unt %n raporturi contractuale $au $e a6l %n concuren( cu acea$ta' #M12 c< persoanele crora le este inter,is -uncia de .e.0ru al consiliului de ad.inistraie1 respectiv al consiliului de supraveg?ere =i al directoratului1 n te.eiul art2 63E1B #B d# per$oanele care/ pe durata eAercitrii atribu(iilor con6erite de acea$t calitate/ au atribu(ii de control %n cadrul Bini$terului 9inan(elor 3ublice $au al altor in$titu(ii publice/ cu eAcep(ia $itua(iilor pre&1ute eApre$ de le,e. *3# -en1orii $unt remunera(i cu o indemni1a(ie 6iA/ determinat prin actul con$tituti& $au de adunarea ,eneral care i;a numit. #M9 !RT. 16" ;1< >n ca, de deces1 .piedicare -i,ic sau legal1 ncetare ori renunare la .andat a unui cen,or1 acesta va -i nlocuit de supleant2 ;2< >n situaia prev,ut la alin2 ;1<1 precu. =i n situaia n care nu.rul cen,orilor nu se poate co.pleta prin nlocuirea cu supleani ori nu .ai r.ne n -uncie niciun cen,or1 ad.inistratorii vor convoca de urgen adunarea general n vederea dese.nrii unui nou cen,or2 #M9 !RT. 163 ;1< $en,orii sunt o0ligai s supraveg?e,e gestiunea societii1 s veri-ice dac situaiile -inanciare sunt legal ntoc.ite =i n concordan cu registrele1 dac acestea din ur. sunt inute regulat =i dac evaluarea

ele.entelor patri.oniale sCa -cut con-or. regulilor sta0ilite pentru ntoc.irea =i pre,entarea situaiilor -inanciare2 ;2< (espre toate acestea1 precu. =i asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situaiile -inanciare =i reparti,area pro-itului1 cen,orii vor pre,enta adunrii generale un raport a.nunit2 %odalitatea =i procedura de raportare a auditorilor interni se sta0ilesc potrivit nor.elor ela0orate de $a.era Auditorilor )inanciari din Ro.nia2 #B *3# !dunarea ,eneral poate aproba $itua(iile 6inanciare anuale numai dac ace$tea $unt %n$o(ite de raportul cen1orilor $au/ dup ca1/ al auditorilor 6inanciari. #M6 ;4< 999 A0rogat ;8< $en,orii sau1 dup ca,1 auditorii interni vor aduce la cuno=tin .e.0rilor consiliului de ad.inistraie neregulile n ad.inistraie =i nclcrile dispo,iiilor legale =i ale prevederilor actului constitutiv pe care le constat1 iar ca,urile .ai i.portante le vor aduce la cuno=tin adunrii generale2 #B !RT. 162 *1# -en1orii au dreptul $ ob(in %n 6iecare lun de la admini$tratori o $itua(ie de$pre mer$ul opera(iunilor. #M6 ;2< 999 A0rogat #B *3# E$te inter1i$ cen1orilor $ comunice ac(ionarilor %n particular $au ter(ilor datele re6eritoare la opera(iunile $ociet(ii/ con$tatate cu oca1ia eAercitrii mandatului lor. #M6 !RT. 162?1 ;1< "rice acionar are dreptul s recla.e cen,orilor -aptele despre care crede c tre0uie cen,urate1 iar ace=tia le vor avea n vedere la ntoc.irea raportului ctre adunarea general2 ;2< >n ca,ul n care recla.aia este -cut de acionari repre,entnd1 individual sau .preun1 cel puin 8F din capitalul social sau o cot .ai .ic1 dac actul constitutiv prevede ast-el1 cen,orii sunt o0ligai s o veri-ice2 (ac vor aprecia c recla.aia este nte.eiat =i urgent1 sunt o0ligai s convoace i.ediat adunarea general =i s pre,inte acesteia o0servaiile lor2 >n ca, contrar1 ei tre0uie s pun n discuie recla.aia la pri.a adunare2 Adunarea general tre0uie s ia o ?otrre asupra celor recla.ate2 ;3< >n ca,ul societilor n care au -ost dese.nai auditori interni1 potrivit legii1 orice acionar are dreptul s recla.e acestora -aptele despre care cred c tre0uie veri-icate2 Auditorii interni le vor avea n vedere la ntoc.irea raportului ctre consiliul de ad.inistraie1 respectiv consiliul de supraveg?ere2 >n ca,ul n care recla.aia este -cut de acionari repre,entnd1 individual sau .preun1 cel puin 8F din capitalul social ori o cot .ai .ic1 dac actul constitutiv prevede ast-el1 auditorii interni sunt o0ligai s veri-ice -aptele recla.ate1 iar n ca,ul n care sunt con-ir.ate1 -iind conse.nate ntrCun raport ce va -i co.unicat consiliului de ad.inistraie1 respectiv consiliului de supraveg?ere1 =i pus la dispo,iie adunrii generaleB n acest ca,1 consiliul de ad.inistraie1 respectiv consiliul de supraveg?ere1 este o0ligat s convoace adunarea general2 #B !RT. 160 *1# 3entru %ndeplinirea obli,a(iei pre&1ute la art. 163 alin. *"#/ cen1orii &or delibera %mpreun' ei %n$ &or putea 6ace/ %n ca1 de ne%n(ele,ere/ rapoarte $eparate/ care &or trebui $ 6ie pre1entate adunrii ,enerale. *"# 3entru celelalte obli,a(ii impu$e de le,e/ cen1orii &or putea lucra $eparat. *3# -en1orii &or trece %ntr;un re,i$tru $pecial deliberrile lor/ precum )i con$tatrile 6cute %n eAerci(iul mandatului lor. !RT. 166 *1# 5ntinderea )i e6ectele r$punderii cen1orilor $unt determinate de re,ulile mandatului. *"# Re&ocarea lor $e &a putea 6ace numai de adunarea ,eneral/ cu &otul cerut la adunrile eAtraordinare. #M12 ;3< (ispo,iiile art2 63 =i 183E15 se aplic =i cen,orilor2

#B 4E-GI NE! a D;a Despre e&iterea ,e o(ligai ni #M6 !RT. 16: ;1< Haloarea no.inal a unei o0ligaiuni nu poate -i .ai .ic de 218 lei2 #B *"# +bli,a(iunile din aceea)i emi$iune trebuie $ 6ie de o &aloare e,al )i acord po$e$orilor lor drepturi e,ale. *3# +bli,a(iunile pot 6i emi$e %n 6orm material/ pe $uport 7.rtie/ $au %n 6orm demateriali1at/ prin %n$criere %n cont. #M6 ART2 15: 999 A0rogat ART2 154 999 A0rogat #B !RT. 1:0 *1# 4ub$crip(ia obli,a(iunilor &a 6i 6cut pe eAemplarele pro$pectului de emi$iune. *"# Daloarea obli,a(iunilor $ub$cri$e trebuie $ 6ie inte,ral &r$at. #M6 ;3< Titlurile o0ligaiunilor tre0uie s cuprind datele prev,ute n legislaia pieei de capital2 #B *2# Titlurile &or 6i $emnate %n con6ormitate cu di$po1i(iile art. 93 alin. *2#. *0# Daloarea nominal a obli,a(iunilor con&ertibile %n ac(iuni &a trebui $ 6ie e,al cu cea a ac(iunilor. !RT. 1:1 *1# @e(intorii de obli,a(iuni $e pot %ntruni %n adunare ,eneral/ pentru a delibera a$upra intere$elor lor. *"# !dunarea &a 6i con&ocat pe c7eltuiala $ociet(ii care a emi$ obli,a(iunile/ la cererea unui numr de de(intori care $ repre1inte a patra parte din titlurile emi$e )i nerambur$ate $au/ dup numirea repre1entan(ilor de(intorilor de obli,a(iuni/ la cererea ace$tora. *3# @i$po1i(iile pre&1ute pentru adunarea ordinar a ac(ionarilor $e aplic )i adunrii de(intorilor de obli,a(iuni/ %n ce pri&e)te 6ormele/ condi(iile/ termenele con&ocrii/ depunerea titlurilor )i &otarea. *2# 4ocietatea emitent nu poate participa la deliberrile adunrii de(intorilor de obli,a(iuni/ %n ba1a obli,a(iunilor pe care le po$ed. #M6 ;8< (eintorii de o0ligaiuni vor putea -i repre,entai prin .andatari1 alii dect ad.inistratorii1 directorii1 respectiv .e.0rii directoratului1 ai consiliului de supraveg?ere ori cen,orii sau -uncionarii societii2 #B !RT. 1:" *1# !dunarea de(intorilor de obli,a(iuni le,al con$tituit poate: a# $ numea$c un repre1entant al de(intorilor de obli,a(iuni )i unul $au mai mul(i $uplean(i/ cu dreptul de a;i repre1enta 6a( de $ocietate )i %n <u$ti(ie/ 6iA.ndu;le remunera(ia' ace)tia nu pot lua parte la admini$trarea $ociet(ii/ dar &or putea a$i$ta la adunrile $ale ,enerale' b# $ %ndeplinea$c toate actele de $upra&e,7ere )i de aprare a intere$elor lor comune $au $ autori1e1e un repre1entant cu %ndeplinirea lor' c# $ con$tituie un 6ond/ care &a putea 6i luat din dob.n1ile cu&enite de(intorilor de obli,a(iuni/ pentru a 6ace 6a( c7eltuielilor nece$are aprrii drepturilor lor/ $tabilind/ %n acela)i timp/ re,ulile pentru ,e$tiunea ace$tui 6ond' d# $ $e opun la orice modi6icare a actului con$tituti& $au a condi(iilor %mprumutului/ prin care $;ar putea aduce o atin,ere drepturilor de(intorilor de obli,a(iuni' e# $ $e pronun(e a$upra emiterii de noi obli,a(iuni. *"# Fotr.rile adunrii &or 6i adu$e la cuno)tin( $ociet(ii/ %n termen de cel mult 3 1ile de la adoptarea lor. !RT. 1:3

3entru &aliditatea deliberrilor pre&1ute la art. 1:" alin. *1# lit. a#/ b# )i c# 7otr.rea $e ia cu o ma<oritate repre1ent.nd cel pu(in o treime din titlurile emi$e )i nerambur$ate' %n celelalte ca1uri e$te nece$ar pre1en(a %n adunare a de(intorilor repre1ent.nd cel pu(in dou treimi din titlurile nerambur$ate )i &otul 6a&orabil a cel pu(in patru cincimi din titlurile repre1entate la adunare. !RT. 1:2 *1# Fotr.rile luate de adunarea de(intorilor de obli,a(iuni $unt obli,atorii )i pentru de(intorii care nu au luat parte la adunare $au au &otat contra. *"# Fotr.rile adunrii de(intorilor de obli,a(iuni pot 6i atacate %n <u$ti(ie de ctre de(intorii care nu au luat parte la adunare $au au &otat contra )i au cerut $ $e in$ere1e acea$ta %n proce$ul;&erbal al )edin(ei/ %n termenul )i cu e6ectele artate %n art. 13" )i 133. !RT. 1:0 !c(iunea %n <u$ti(ie a de(intorului de obli,a(iuni %mpotri&a $ociet(ii nu e$te admi$ibil dac are acela)i obiect cu al ac(iunii intentate de repre1entantul de(intorilor de obli,a(iuni $au e$te contrar unei 7otr.ri a adunrii de(intorilor de obli,a(iuni. !RT. 1:6 *1# +bli,a(iunile $e rambur$ea1 de $ocietatea emitent la $caden(. *"# 5nainte de $caden(/ obli,a(iunile din aceea)i emi$iune )i cu aceea)i &aloare pot 6i rambur$ate/ prin tra,ere la $or(i/ la o $um $uperioar &alorii lor nominale/ $tabilit de $ocietate )i anun(at public cu cel pu(in 10 1ile %nainte de data tra,erii la $or(i. *3# +bli,a(iunile con&ertibile pot 6i pre$c7imbate %n ac(iuni ale $ociet(ii emitente/ %n condi(iile $tabilite %n pro$pectul de o6ert public. 4E-GI NE! a DI;a Despre registrele so!iet"ii 0i ,espre sit aiile 'inan!iare an ale !RT. 1:: *1# 5n a6ar de e&iden(ele pre&1ute de le,e/ $ociet(ile pe ac(iuni trebuie $ (in: #M6 a< un registru al acionarilor care s arate1 dup ca,1 nu.ele =i prenu.ele1 codul nu.eric personal1 denu.irea1 do.iciliul sau sediul acionarilor cu aciuni no.inative1 precu. =i vrs.intele -cute n contul aciunilor2 Evidena aciunilor tran,acionate pe o pia regle.entat3siste. alternativ de tran,acionare se reali,ea, cu respectarea legislaiei speci-ice pieei de capitalB #B b# un re,i$tru al )edin(elor )i deliberrilor adunrilor ,enerale' #M6 c< un registru al =edinei =i deli0errilor consiliului de ad.inistraie1 respectiv ale directoratului =i consiliului de supraveg?ereB d< 999 A0rogat e< un registru al deli0errilor =i constatrilor -cute de cen,ori =i1 dup ca,1 de auditori interni1 n exercitarea .andatului lorB -< un registru al o0ligaiunilor1 care s arate totalul o0ligaiunilor e.ise =i al celor ra.0ursate1 precu. =i nu.ele =i prenu.ele1 denu.irea1 do.iciliul sau sediul titularilor1 cnd ele sunt no.inative2 Evidena o0ligaiunilor e.ise n -or. de.ateriali,at =i tran,acionate pe o pia regle.entat sau printrCun siste. alternativ de tran,acionare va -i inut con-or. legislaiei speci-ice pieei de capitalB g< orice alte registre prev,ute de acte nor.ative speciale2 ;2< Registrele prev,ute la alin2 ;1< lit2 a<1 0< =i -< vor -i inute prin gri@a consiliului de ad.inistraie1 respectiv a directoratului1 cel prev,ut la lit2 c< prin gri@a organului n cau,1 iar cel prev,ut la lit2 e< prin gri@a cen,orilor sau1 dup ca,1 a auditorilor interniB registrele prev,ute la alin2 ;1< lit2 g< vor -i inute n condiiile prev,ute de actele nor.ative respective2 #M9 !RT. 1:=

;1< Ad.inistratorii1 respectiv .e.0rii directoratului1 sau1 dup ca,1 entitile care in evidena acionariatului con-or. prevederilor legale au o0ligaia s pun la dispo,iia acionarilor =i a oricror ali solicitani in-or.aii privind structura acionariatului respectivei societi =i s le eli0ere,e1 la cerere1 pe c?eltuiala lor1 certi-icate privind aceste date2 #B *"# @e a$emenea/ $unt obli,a(i $ pun la di$po1i(ia ac(ionarilor )i a de(intorilor de obli,a(iuni/ %n acelea)i condi(ii/ re,i$trele pre&1ute la art. 1:: alin. *1# lit. b# )i 6#. !RT. 1:9 Re,i$trul ac(ionarilor )i re,i$trul obli,a(iunilor $e pot (ine manual $au %n $i$tem computeri1at. !RT. 1=0 *1# 4ocietatea poate contracta cu o $ocietate de re,i$tru independent pri&at (inerea re,i$trului ac(ionarilor %n $i$tem computeri1at )i e6ectuarea %nre,i$trrilor )i a altor opera(iuni le,ate de ace$t re,i$tru. *"# @i$po1i(iile alineatului precedent $unt aplicabile/ %n mod core$pun1tor/ )i %n ceea ce pri&e)te re,i$trul obli,a(iunilor. *3# Ginerea re,i$trului ac(ionarilor )i8$au a re,i$trului obli,a(iunilor de ctre o $ocietate de re,i$tru independent autori1at e$te obli,atorie %n ca1urile pre&1ute de le,e. *2# 5n ca1ul %n care re,i$trul ac(ionarilor e$te (inut de ctre o $ocietate de re,i$tru independent autori1at/ e$te obli,atorie men(ionarea %n re,i$trul comer(ului a 6irmei )i a $ediului ace$teia/ precum )i a oricror modi6icri inter&enite cu pri&ire la ace$te elemente de identi6icare. #M6 !RT. 1=1 $onsiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 tre0uie s pre,inte cen,orilor1 respectiv auditorilor interni =i auditorilor -inanciari1 cu cel puin 30 de ,ile nainte de ,iua sta0ilit pentru =edina adunrii generale situaia -inanciar anual pentru exerciiul -inanciar precedent1 nsoit de raportul lor =i de docu.entele @usti-icative2 #B !RT. 1=" *1# 4itua(iile 6inanciare anuale $e &or %ntocmi %n condi(iile pre&1ute de le,e. *"# 4itua(iile 6inanciare anuale ale $ociet(ilor &or 6i &eri6icate $au auditate/ potri&it le,ii. !RT. 1=3 *1# @in pro6itul $ociet(ii $e &a prelua/ %n 6iecare an/ cel pu(in 0E pentru 6ormarea 6ondului de re1er&/ p.n ce ace$ta &a atin,e minimum a cincea parte din capitalul $ocial. *"# @ac 6ondul de re1er&/ dup con$tituire/ $;a mic)orat din orice cau1/ &a 6i completat/ cu re$pectarea pre&ederilor alin. *1#. *3# @e a$emenea/ $e include %n 6ondul de re1er&/ c7iar dac ace$ta a atin$ $uma pre&1ut la alin. *1#/ eAcedentul ob(inut prin &.n1area ac(iunilor la un cur$ mai mare dec.t &aloarea lor nominal/ dac ace$t eAcedent nu e$te %ntrebuin(at la plata c7eltuielilor de emi$iune $au de$tinat amorti1rilor. *2# 9ondatorii &or participa la pro6it/ dac ace$t lucru e$te pre&1ut %n actul con$tituti& ori/ %n lip$a unor a$emenea pre&ederi/ a 6o$t aprobat de adunarea ,eneral eAtraordinar. *0# 5n toate ca1urile/ condi(iile participrii $e &or $tabili de adunarea ,eneral/ pentru 6iecare eAerci(iu 6inanciar. #M6 !RT. 1=2 ;1< Raportul cen,orilor sau1 dup ca,1 al auditorului -inanciar r.ne depus la sediul societii =i la cel al sucursalelor n cele 18 ,ile care preced ntrunirea adunrii generale1 pentru a -i consultate de acionari2 ;2< La cerere1 consiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 eli0erea, acionarilor copii de pe aceste docu.ente2 Au.ele percepute pentru eli0erarea de copii nu pot dep=i costurile ad.inistrative i.plicate de -urni,area acestora2 #M20 !RT. 1=0*# ;1< >n condiiile prev,ute de Legea conta0ilitii nr2 :2314411 repu0licat1 consiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 este o0ligat s depun la unitile teritoriale ale %inisterului )inanelor &u0lice1 n

-or.at ?rtie =i n -or.at electronic sau nu.ai n -or. electronic1 avnd ata=at o se.ntur electronic extins1 situaiile -inanciare anuale1 raportul lor1 raportul cen,orilor sau raportul auditorilor -inanciari1 dup ca,2 ;2< $onsiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul societiiC.a.1 de-init ast-el de regle.entrile conta0ile aplica0ile1 este o0ligat s depun la unitile teritoriale ale %inisterului )inanelor &u0lice copii ale situaiilor -inanciare anuale consolidate1 prevederile alin2 ;1< ur.nd a -i aplicate n .od corespun,tor2 ;3< >n vederea e-ecturii pu0licitii legale1 %inisterul )inanelor &u0lice trans.ite1 electronic1 la "-iciul 'aional al Registrului $o.erului copii de pe ur.toarele acte1 n -or. electronic# situaiile -inanciare anuale =i1 dup ca,1 situaiile -inanciare anuale consolidate1 raportul =i1 dup ca,1 raportul consolidat al consiliului de ad.inistraie1 respectiv al directoratului1 raportul cen,orilor sau raportul auditorilor -inanciari1 precu. =i indicatorii econo.icoC-inanciari necesari e-ecturii pu0licitii legale2 &u0licitatea legal se reali,ea, prin .enionarea n registrul co.erului a depunerii situaiilor -inanciare anuale1 nsoite de raportul consiliului de ad.inistraie1 respectiv al directoratului1 raportul cen,orilor sau raportul auditorilor -inanciari1 precu. =i prin pu0licarea indicatorilor econo.icoC-inanciari extra=i din acestea2 ;4< Aocietile care au o ci-r anual de a-aceri de peste 10 .ilioane lei au o0ligaia de a pu0lica n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 un anun prin care se con-ir. depunerea actelor prev,ute la alin2 ;1<2 ;8< &entru societile a cror ci-r anual de a-aceri nu dep=e=te 10 .ilioane lei1 anunul prev,ut la alin2 ;4< va -i pu0licat1 pentru acces gratuit1 pe pagina de internet a "-iciului 'aional al Registrului $o.erului2 ;5< %inisterul )inanelor &u0lice =i "-iciul 'aional al Registrului $o.erului vor nc?eia un protocol de cola0orare1 n vederea trans.iterii1 n -or.at electronic1 a copiilor =i in-or.aiilor prev,ute la alin2 ;3< =i ;8<2 #CIN *) Reproduce. .ai @os prevederile art2 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<2 #M20 DART2 (e la data de 1 ianuarie 20111 situaiile -inanciare anuale =i docu.entele anexate acestora1 prev,ute la art2 1:8 din Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 .odi-icat =i co.pletat potrivit pre,entei ordonane de urgen1 se depun nu.ai la unitile teritoriale ale %inisterului )inanelor &u0lice2D #M6 !RT. 1=6 Apro0area situaiilor -inanciare anuale de ctre adunarea general nu .piedic exercitarea aciunii n rspundere1 n con-or.itate cu prevederile art2 1882 #B -!3. 0 .o!iet"ile +n !o&an,it" pe a!i ni #M9 !RT. 1=: (ispo,iiile pre,entului capitol se co.pletea, cu nor.ele privind societile pe aciuni1 cu excepia celor re-eritoare la siste.ul dualist de ad.inistrare2 #B !RT. 1== *1# !dmini$trarea $ociet(ii e$te %ncredin(at unuia $au mai multor a$ocia(i comandita(i. *"# !$ocia(ilor comandita(i li $e &or aplica di$po1i(iile pre&1ute la art. =0 ; =3/ iar a$ocia(ilor comanditari cele din art. =9 )i 90. !RT. 1=9 *1# 5n $ocietatea %n comandit pe ac(iuni/ admini$tratorii &or putea 6i re&oca(i de adunarea ,eneral a ac(ionarilor/ printr;o 7otr.re luat cu ma<oritatea $tabilit pentru adunrile eAtraordinare. #M9

;2< Adunarea general1 cu aceea=i .a@oritate1 alege alt persoan n locul ad.inistratorului revocat1 decedat sau care a ncetat exercitarea .andatului su2 #B *3# Numirea trebuie aprobat )i de ceilal(i admini$tratori/ dac $unt mai mul(i. *2# Noul admini$trator de&ine a$ociat comanditat. *0# !dmini$tratorul re&ocat rm.ne r$pun1tor nelimitat 6a( de ter(i pentru obli,a(iile pe care le;a contractat %n timpul admini$tra(iei $ale/ put.nd %n$ eAercita ac(iune %n re,re$ %mpotri&a $ociet(ii. #M6 !RT. 190 Asociaii co.anditai1 care sunt ad.inistratori1 nu pot lua parte la deli0errile adunrilor generale pentru alegerea cen,orilor sau1 dup ca,1 a auditorului -inanciar1 c?iar dac posed aciuni ale societii2 #B -!3. 6 .o!iet"ile ! r"sp n,ere li&itat" !RT. 191 *1# Fotr.rile a$ocia(ilor $e iau %n adunarea ,eneral. *"# 3rin actul con$tituti& $e &a putea $tabili c &otarea $e poate 6ace )i prin core$ponden(. !RT. 19" *1# !dunarea ,eneral decide prin &otul repre1ent.nd ma<oritatea ab$olut a a$ocia(ilor )i a pr(ilor $ociale/ %n a6ar de ca1ul c.nd %n actul con$tituti& $e pre&ede alt6el. *"# 3entru 7otr.rile a&.nd ca obiect modi6icarea actului con$tituti& e$te nece$ar &otul tuturor a$ocia(ilor/ %n a6ar de ca1ul c.nd le,ea $au actul con$tituti& pre&ede alt6el. !RT. 193 *1# 9iecare parte $ocial d dreptul la un &ot. *"# n a$ociat nu poate eAercita dreptul $u de &ot %n deliberrile adunrilor a$ocia(ilor re6eritoare la aporturile $ale %n natur $au la actele <uridice %nc7eiate %ntre ele )i $ocietate. *3# @ac adunarea le,al con$tituit nu poate lua o 7otr.re &alabil din cau1a ne%ntrunirii ma<orit(ii cerute/ adunarea con&ocat din nou poate decide a$upra ordinii de 1i/ oricare ar 6i numrul de a$ocia(i )i partea din capitalul $ocial repre1entat de a$ocia(ii pre1en(i. #M6 !RT. 192 ;1< Adunarea general a asociailor are ur.toarele o0ligaii principale# #B a# $ aprobe $itua(ia 6inanciar anual )i $ $tabilea$c reparti1area pro6itului net' #M9 0< s dese.ne,e ad.inistratorii =i cen,orii1 s i revoce3de.it =i s le dea descrcare de activitate1 precu. =i s decid contractarea auditului -inanciar1 atunci cnd acesta nu are caracter o0ligatoriu1 potrivit legiiB c< s decid ur.rirea ad.inistratorilor =i cen,orilor pentru daunele pricinuite societii1 dese.nnd =i persoana nsrcinat s o exerciteB #B d# $ modi6ice actul con$tituti&. *"# 5n ace$t din urm ca1/ dac %n actul con$tituti& $e pre&ede dreptul de retra,ere a a$ociatului pentru c nu e$te de acord cu modi6icrile adu$e ace$tuia/ $e aplic di$po1i(iile art. ""2 )i ""0. !RT. 190 *1# !dmini$tratorii $unt obli,a(i $ con&oace adunarea a$ocia(ilor la $ediul $ocial/ cel pu(in o dat pe an $au de c.te ori e$te nece$ar. *"# n a$ociat $au un numr de a$ocia(i/ ce repre1int cel pu(in o ptrime din capitalul $ocial/ &a putea cere con&ocarea adunrii ,enerale/ art.nd $copul ace$tei con&ocri.

*3# -on&ocarea adunrii $e &a 6ace %n 6orma pre&1ut %n actul con$tituti&/ iar %n lip$a unei di$po1i(ii $peciale/ prin $cri$oare recomandat/ cu cel pu(in 10 1ile %nainte de 1iua 6iAat pentru (inerea ace$teia/ art.ndu;$e ordinea de 1i. !RT. 196 @i$po1i(iile pre&1ute pentru $ociet(ile pe ac(iuni/ %n ce pri&e)te dreptul de a ataca 7otr.rile adunrii ,enerale/ $e aplic )i $ociet(ilor cu r$pundere limitat/ termenul de 10 1ile pre&1ut la art. 13" alin. *"# urm.nd $ cur, de la data la care a$ociatul a luat cuno)tin( de 7otr.rea adunrii ,enerale pe care o atac. #M6 !RT. 196?1 ;1< >n ca,ul societilor cu rspundere li.itat cu asociat unic1 acesta va exercita atri0uiile adunrii generale a asociailor societii2 ;2< Asociatul unic va conse.na de ndat1 n scris1 orice deci,ie adoptat n con-or.itate cu alin2 ;1<2 #M9 ;3< Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societii cu rspundere li.itat al crui asociat unic este2 #M12 ;4< 999 A0rogat #B !RT. 19: *1# 4ocietatea e$te admini$trat de unul $au mai mul(i admini$tratori/ a$ocia(i $au nea$ocia(i/ numi(i prin actul con$tituti& $au de adunarea ,eneral. *"# !dmini$tratorii nu pot primi/ 6r autori1area adunrii a$ocia(ilor/ mandatul de admini$trator %n alte $ociet(i concurente $au a&.nd acela)i obiect de acti&itate/ nici $ 6ac acela)i 6el de comer( ori altul concurent pe cont propriu $au pe contul altei per$oane 6i1ice $au <uridice/ $ub $anc(iunea re&ocrii )i r$punderii pentru daune. *3# @i$po1i(iile art. :0/ :6/ :: alin. *1# )i :9 $e aplic )i $ociet(ilor cu r$pundere limitat. #M12 ;4< (ispo,iiile privitoare la ad.inistrarea societilor pe aciuni nu sunt aplica0ile societilor cu rspundere li.itat1 indi-erent dac sunt sau nu supuse o0ligaiei de auditare2 #B !RT. 19= *1# 4ocietatea trebuie $ (in/ prin ,ri<a admini$tratorilor/ un re,i$tru al a$ocia(ilor/ %n care $e &or %n$crie/ dup ca1/ numele )i prenumele/ denumirea/ domiciliul $au $ediul 6iecrui a$ociat/ partea ace$tuia din capitalul $ocial/ tran$6erul pr(ilor $ociale $au orice alt modi6icare pri&itoare la ace$tea. *"# !dmini$tratorii r$pund per$onal )i $olidar pentru orice daun pricinuit prin nere$pectarea pre&ederilor de la alin. *1#. *3# Re,i$trul poate 6i cercetat de a$ocia(i )i creditori. #M9 !RT. 199 ;1< (ispo,iiile art2 150 alin2 ;1<1 alin2 ;1E2< =i alin2 ;2<1 precu. =i ale art2 150E1 se aplic n .od corespun,tor2 ;2< La societile care nu se ncadrea, n prevederile art2 150 alin2 ;1<1 adunarea asociailor poate nu.i unul sau .ai .uli cen,ori ori un auditor -inanciar2 #B *3# @ac numrul a$ocia(ilor trece de 10/ numirea cen1orilor e$te obli,atorie. *2# @i$po1i(iile pre&1ute pentru cen1orii $ociet(ilor pe ac(iuni $e aplic )i cen1orilor din $ociet(ile cu r$pundere limitat. #M6 ;8< >n lips de cen,ori sau1 dup ca,1 de auditor -inanciar1 -iecare dintre asociai1 care nu este ad.inistrator al societii1 va exercita dreptul de control pe care asociaii l au n societile n nu.e colectiv2 #B !RT. "00

4ocietatea cu r$pundere limitat nu poate emite obli,a(iuni. #M6 !RT. "01 ;1< Aituaiile -inanciare vor -i ntoc.ite dup nor.ele prev,ute pentru societatea pe aciuni2 >n ur.a apro0rii lor de ctre adunarea general a asociailor1 ad.inistratorii vor depune la registrul co.erului1 n ter.en de 18 ,ile de la data adunrii generale1 copii ale situaiilor -inanciare anuale1 n con-or.itate cu prevederile Legii conta0ilitii nr2 :2314411 repu0licat1 spre a -i pu0licate n con-or.itate cu art2 1:82 #B *"# @i$po1i(iile pre&1ute pentru 6ondurile de re1er& la $ocietatea pe ac(iuni/ ca )i acelea pri&itoare la reducerea capitalului $ocial/ $e aplic )i $ociet(ilor cu r$pundere limitat. !RT. "0" *1# 3r(ile $ociale pot 6i tran$mi$e %ntre a$ocia(i. *"# Tran$miterea ctre per$oane din a6ara $ociet(ii e$te permi$ numai dac a 6o$t aprobat de a$ocia(i repre1ent.nd cel pu(in trei ptrimi din capitalul $ocial. #M18 ;2E1< Lotrrea adunrii asociailor1 adoptat n condiiile alin2 ;2<1 se depune n ter.en de 18 ,ile la o-iciul registrului co.erului1 spre a -i .enionat n registru =i pu0licat n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 ;2E2< "-iciul registrului co.erului va trans.ite de ndat1 pe cale electronic1 ?otrrea prev,ut la alin2 ;2E1< Ageniei 'aionale de Ad.inistrare )iscal =i direciilor generale ale -inanelor pu0lice @udeene =i a .unicipiului Gucure=ti2 ;2E3< $reditorii sociali =i orice alte persoane pre@udiciate prin ?otrrea asociailor privitoare la trans.iterea prilor sociale pot -or.ula o cerere de opo,iie prin care s solicite instanei @udectore=ti s o0lige1 dup ca,1 societatea sau asociaii la repararea pre@udiciului cau,at1 precu. =i1 dac este ca,ul1 atragerea rspunderii civile a asociatului care intenionea, s =i cede,e prile sociale2 (ispo,iiile art2 52 se aplic n .od corespun,tor2 ;2E4< Trans.iterea prilor sociale va opera1 n lipsa unei opo,iii1 la data expirrii ter.enului de opo,iie prev,ut la art2 521 iar dac a -ost -or.ulat o opo,iie1 la data co.unicrii ?otrrii de respingere a acesteia2 #B *3# 5n ca1ul dob.ndirii unei pr(i $ociale prin $ucce$iune/ pre&ederile alin. *"# nu $unt aplicabile dac prin actul con$tituti& nu $e di$pune alt6el' %n ace$t din urm ca1/ $ocietatea e$te obli,at la plata pr(ii $ociale ctre $ucce$ori/ con6orm ultimului bilan( contabil aprobat. *2# 5n ca1ul %n care $;ar dep)i maAimul le,al de a$ocia(i din cau1a numrului $ucce$orilor/ ace)tia &or 6i obli,a(i $ de$emne1e un numr de titulari ce nu &a dep)i maAimul le,al. !RT. "03 *1# Tran$miterea pr(ilor $ociale trebuie %n$cri$ %n re,i$trul comer(ului )i %n re,i$trul de a$ocia(i al $ociet(ii. *"# Tran$miterea are e6ect 6a( de ter(i numai din momentul %n$crierii ei %n re,i$trul comer(ului. #M18 ;3< Actul de trans.itere a prilor sociale =i actul constitutiv actuali,at cu datele de identi-icare a noilor asociai vor -i depuse la o-iciul registrului co.erului1 -iind supuse nregistrrii n registrul co.erului potrivit dispo,iiilor art2 204 alin2 ;4<2 #B TITL L ID Mo,i'i!area a!t l i !onstit ti$ -!3. 1 Dispoziii generale #M9 !RT. "02

;1< Actul constitutiv poate -i .odi-icat prin ?otrre a adunrii generale ori a $onsiliului de ad.inistraie1 respectiv directoratului1 adoptat n te.eiul art2 114 alin2 ;1<1 sau prin ?otrrea instanei @udectore=ti1 n condiiile art2 223 alin2 ;3< =i ale art2 225 alin2 ;2<2 #B *"# 9orma autentic a actului modi6icator adoptat de a$ocia(i e$te obli,atorie atunci c.nd are ca obiect: #M23 a< .a@orarea capitalului social prin su0scrierea ca aport n natur a unui i.o0ilB #B b# modi6icarea 6ormei <uridice a $ociet(ii %ntr;o $ocietate %n nume colecti& $au %n comandit $impl' c# ma<orarea capitalului $ocial prin $ub$crip(ie public. #M6 ;3< (ispo,iiile art2 16 alin2 ;1< se aplic =i n ca,ul sc?i.0rii denu.irii ori n cel al continurii societii cu rspundere li.itat cu asociat unic2 #M26 ;4< (up -iecare .odi-icare a actului constitutiv1 ad.inistratorii1 respectiv directoratul vor depune la registrul co.erului actul .odi-icator =i textul co.plet al actului constitutiv1 actuali,at cu toate .odi-icrile1 care vor -i nregistrate n te.eiul nc?eierii @udectoruluiCdelegat1 cu excepia situaiilor stipulate la art2 223 alin2 ;3< =i la art2 225 alin2 ;2<1 cnd nregistrarea va -i e-ectuat pe 0a,a ?otrrii de-initive de excludere sau de retragere2 #M6 ;8< "-iciul registrului co.erului va nainta din o-iciu actul .odi-icator ast-el nregistrat =i o noti-icare asupra depunerii textului actuali,at al actului constitutiv ctre Regia Autono. D%onitorul "-icialD1 spre a -i pu0licate n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 pe c?eltuiala societii2 ;5< Actul .odi-icator al actului constitutiv al unei societi n nu.e colectiv sau n co.andit si.pl1 n -or. autentic1 se depune la o-iciul registrului co.erului1 cu respectarea prevederilor alin2 ;4<1 =i se .enionea, n acest registru1 -r a -i o0ligatorie pu0licarea lui n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 ;6< >n -or.a actuali,at potrivit alin2 ;4< se pot o.ite nu.ele sau denu.irea =i celelalte date de identi-icare a -ondatorilor =i a pri.ilor .e.0ri ai organelor societii2 #M9 ;:< 999 A0rogat #B *9# +mi$iunea e$te permi$ numai dac au trecut cel pu(in 0 ani de la data %nmatriculrii $ociet(ii )i numai dac actul con$tituti& nu pre&ede alt6el. !RT. "00 4c7imbarea 6ormei $ociet(ii/ prelun,irea duratei ei $au alte modi6icri ale actului con$tituti& al $ociet(ii nu atra, crearea unei per$oane <uridice noi. !RT. "06 *1# -reditorii particulari ai a$ocia(ilor dintr;o $ocietate %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat pot 6ace opo1i(ie/ %n condi(iile art. 6"/ %mpotri&a 7otr.rii adunrii a$ocia(ilor de prelun,ire a duratei $ociet(ii pe$te termenul 6iAat ini(ial/ dac au drepturi $tabilite printr;un titlu eAecutoriu anterior 7otr.rii. #M26 ;2< $nd opo,iia a -ost ad.is1 asociaii tre0uie s decid1 n ter.en de o lun de la data la care ?otrrea a r.as de-initiv1 dac neleg s renune la prelungire sau s l exclud din societate pe asociatul de0itor al oponentului2 #B *3# 5n ace$t din urm ca1/ drepturile cu&enite a$ociatului debitor &or 6i calculate pe ba1a ultimului bilan( contabil aprobat. -!3. " 1e, !erea sa &a2orarea !apital l i so!ial

!RT. "0: *1# -apitalul $ocial poate 6i redu$ prin: a# mic)orarea numrului de ac(iuni $au pr(i $ociale' b# reducerea &alorii nominale a ac(iunilor $au a pr(ilor $ociale' c# dob.ndirea propriilor ac(iuni/ urmat de anularea lor. *"# -apitalul $ocial mai poate 6i redu$/ atunci c.nd reducerea nu e$te moti&at de pierderi/ prin: a# $cutirea total $au par(ial a a$ocia(ilor de &r$mintele datorate' b# re$tituirea ctre ac(ionari a unei cote;pr(i din aporturi/ propor(ional cu reducerea capitalului $ocial )i calculat e,al pentru 6iecare ac(iune $au parte $ocial' c# alte procedee pre&1ute de le,e. !RT. "0= *1# Reducerea capitalului $ocial &a putea 6i 6cut numai dup trecerea a dou luni din 1iua %n care 7otr.rea a 6o$t publicat %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a. *"# Fotr.rea &a trebui $ re$pecte minimul de capital $ocial/ atunci c.nd le,ea %l 6iAea1/ $ arate moti&ele pentru care $e 6ace reducerea )i procedeul ce &a 6i utili1at pentru e6ectuarea ei. #M6 ;3< $reditorii societii1 ale cror creane sunt anterioare pu0licrii ?otrrii1 vor -i ndreptii s o0in garanii pentru creanele care nu au devenit scadente pn la data respectivei pu0licri2 Ace=tia au dreptul de a -ace opo,iie .potriva acestei ?otrri1 n con-or.itate cu art2 522 #M26 ;4< Reducerea capitalului social nu are e-ect =i nu se -ac pli n 0ene-iciul acionarilor pn cnd creditorii nu vor -i o0inut reali,area creanelor lor ori garanii adecvate sau pn la data la care instana a respins cererea creditorilor ca inad.isi0il ori1 apreciind c societatea a o-erit creditorilor garanii adecvate sau c1 lunduCse n considerare activul societii1 garaniile nu sunt necesare1 a respins cererea creditorilor ca nente.eiat1 iar ?otrrea @udectoreasc a r.as de-initiv2 #M11 ;8< La cererea creditorilor societii1 ale cror creane sunt anterioare pu0licrii ?otrrii1 instana poate o0liga societatea la acordarea de garanii adecvate dac1 n .od re,ona0il1 se poate aprecia c reducerea capitalului social a-ectea, =ansele de acoperire a creanelor1 iar societatea nu a acordat garanii creditorilor1 potrivit prevederilor alin2 ;3<2 #B !RT. "09 -.nd $ocietatea a emi$ obli,a(iuni/ nu $e &a putea proceda la reducerea capitalului $ocial prin re$tituiri 6cute ac(ionarilor din $umele rambur$ate %n contul ac(iunilor/ dec.t %n propor(ie cu &aloarea obli,a(iunilor rambur$ate. !RT. "10 *1# -apitalul $ocial $e poate mri prin emi$iunea de ac(iuni noi $au prin ma<orarea &alorii nominale a ac(iunilor eAi$tente %n $c7imbul unor noi aporturi %n numerar )i8$au %n natur. *"# @e a$emenea/ ac(iunile noi $unt liberate prin %ncorporarea re1er&elor/ cu eAcep(ia re1er&elor le,ale/ precum )i a bene6iciilor $au a primelor de emi$iune/ ori prin compen$area unor crean(e lic7ide )i eAi,ibile a$upra $ociet(ii cu ac(iuni ale ace$teia. *3# @i6eren(ele 6a&orabile din ree&aluarea patrimoniului &or 6i inclu$e %n re1er&e/ 6r a ma<ora capitalul $ocial. *2# Brirea capitalului $ocial prin ma<orarea &alorii nominale a ac(iunilor poate 6i 7otr.t numai cu &otul tuturor ac(ionarilor/ %n a6ar de ca1ul c.nd e$te reali1at prin %ncorporarea re1er&elor/ bene6iciilor $au primelor de emi$iune. #M9 ART2 211 999 A0rogat #B !RT. "1" *1# 4ocietatea pe ac(iuni %)i &a putea ma<ora capitalul $ocial/ cu re$pectarea di$po1i(iilor pre&1ute pentru con$tituirea $ociet(ii.

#M9 ;2< >n ca, de su0scripie pu0lic1 prospectul de e.isiune1 purtnd se.nturile autentice a 2 dintre .e.0rii consiliului de ad.inistraie1 respectiv dintre .e.0rii directoratului1 va -i depus la registrul co.erului pentru ndeplinirea -or.alitilor prev,ute la art2 1: =i va cuprinde# #B a# data )i numrul %nmatriculrii $ociet(ii %n re,i$trul comer(ului' b# denumirea )i $ediul $ociet(ii' c# capitalul $ocial $ub$cri$ )i &r$at' #M6 d< nu.ele =i prenu.ele ad.inistratorilor1 respectiv ale .e.0rilor directoratului =i consiliului de supraveg?ere1 cen,orilor sau1 dup ca,1 auditorului -inanciar1 =i do.iciliul lorB #B e# ultima $itua(ie 6inanciar aprobat/ raportul cen1orilor $au raportul auditorilor 6inanciari' 6# di&idendele pltite %n ultimii 0 ani $au de la con$tituire/ dac/ de la acea$t dat/ au trecut mai pu(in de 0 ani' ,# obli,a(iunile emi$e de $ocietate' 7# 7otr.rea adunrii ,enerale pri&itoare la noua emi$iune de ac(iuni/ &aloarea total a ace$tora/ numrul )i &aloarea lor nominal/ 6elul lor/ rela(ii pri&itoare la aporturi/ altele dec.t %n numerar/ )i a&anta<ele acordate ace$tora/ precum )i data de la care $e &or plti di&idendele. *3# !cceptantul &a putea in&oca nulitatea pro$pectului de emi$iune ce nu cuprinde toate men(iunile artate/ dac nu a eAercitat %n nici un mod drepturile )i obli,a(iile $ale de ac(ionar. #M6 !RT. "13 %a@orarea capitalului social al unei societi prin o-ert pu0lic de valori .o0iliare =i3sau prin acordarea posi0ilitii acionarilor de aC=i tran,aciona drepturile de pre-erin pe piaa de capital este supus prevederilor legislaiei speci-ice pieei de capital2 #M9 !RT. "12 >n ca, de .a@orare a capitalului social prin o-ert pu0lic1 ad.inistratorii1 respectiv .e.0rii directoratului1 sunt solidar rspun,tori pentru exactitatea celor artate n prospectul de e.isiune1 n pu0licaiile -cute de societate sau n cererile adresate o-iciului registrului co.erului1 n con-or.itate cu prevederile legislaiei privind piaa de capital2 #M6 !RT. "10 ;1< (ac .a@orarea capitalului social se -ace prin aporturi n natur1 adunarea general care a ?otrt aceasta va propune @udectoruluiCdelegat nu.irea unuia sau .ai .ultor experi pentru evaluarea acestor aporturi1 n condiiile art2 3: =i 342 #M25 ;1E1< >n ca,ul n care .a@orarea capitalului social este e-ectuat pentru reali,area unei -u,iuni sau divi,ri =i pentru e-ectuarea1 dac este ca,ul1 a plilor n nu.erar ctre acionarii3asociaii societii a0sor0ite sau divi,ate1 nu este necesar ntoc.irea raportului prev,ut la alin2 ;1<1 dac proiectul de -u,iune sau divi,are a -ost supus exa.inrii unui expert independent potrivit dispo,iiilor art2 243E3 alin2 ;1< C ;4<2 #B *"# !porturi %n crean(e nu $unt admi$e. *3# @up depunerea raportului de eAperti1/ adunarea ,eneral eAtraordinar con&ocat din nou/ a&.nd %n &edere conclu1iile eAper(ilor/ poate 7otr% ma<orarea capitalului $ocial. *2# Fotr.rea adunrii ,enerale trebuie $ cuprind de$crierea aporturilor %n natur/ numele per$oanelor ce le e6ectuea1 )i numrul ac(iunilor ce $e &or emite %n $c7imb. #M6 !RT. "16 ;1< Aciunile e.ise pentru .a@orarea capitalului social vor -i o-erite spre su0scriere1 n pri.ul rnd acionarilor existeni1 proporional cu nu.rul aciunilor pe care le posed2

#M9 ;2< Exercitarea dreptului de pre-erin se va putea reali,a nu.ai n interiorul ter.enului ?otrt de adunarea general sau de consiliul de ad.inistraie1 respectiv directorat1 n condiiile art2 220E1 alin2 ;4<1 dac actul constitutiv nu prevede alt ter.en2 >n toate situaiile1 ter.enul acordat pentru exercitarea drepturilor de pre-erin nu poate -i .ai .ic de o lun de la data pu0licrii ?otrrii adunrii generale1 respectiv a deci,iei consiliului de ad.inistraie3directoratului1 n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 (up expirarea acestui ter.en1 aciunile vor putea -i o-erite spre su0scriere pu0licului2 #M6 ;3< "rice .a@orare a capitalului social e-ectuat cu nclcarea pre,entului articol este anula0il2 #M6 !RT. "16?1 Acionarii au un drept de pre-erin =i atunci cnd societatea e.ite o0ligaiuni converti0ile n aciuni2 (ispo,iiile art2 215 se aplic n .od corespun,tor2 #M6 !RT. "1: ;1< (reptul de pre-erin al acionarilor poate -i li.itat sau ridicat nu.ai prin ?otrrea adunrii generale extraordinare a acionarilor2 ;2< $onsiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 va pune la dispo,iie adunrii generale extraordinare a acionarilor un raport scris1 prin care se preci,ea, .otivele li.itrii sau ridicrii dreptului de pre-erin2 Acest raport va explica1 de ase.enea1 .odul de deter.inare a valorii de e.isiune a aciunilor2 ;3< Lotrrea va -i luat n pre,ena acionarilor repre,entnd trei ptri.i din capitalul social su0scris1 cu .a@oritatea voturilor acionarilor pre,eni2 ;4< Lotrrea va -i depus la o-iciul registrului co.erului de ctre consiliul de ad.inistraie1 respectiv de ctre directorat1 spre .enionare n registrul co.erului =i pu0licare n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 #M6 ART2 21: 999 A0rogat #M6 !RT. "19 ;1< Lotrrea adunrii generale privind .a@orarea capitalului social produce e-ecte nu.ai n .sura n care este adus la ndeplinire n ter.en de un an de la data adoptrii2 ;2< (ac .a@orarea de capital propus nu este su0scris integral1 capitalul va -i .a@orat n cuantu.ul su0scrierilor pri.ite doar dac condiiile de e.isiune prevd aceast posi0ilitate2 #B !RT. ""0 *1# !c(iunile emi$e %n $c7imbul aporturilor %n numerar &or trebui pltite/ la data $ub$crierii/ %n propor(ie de cel pu(in 30E din &aloarea lor nominal )i/ inte,ral/ %n termen de cel mult 3 ani de la data publicrii %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ a 7otr.rii adunrii ,enerale. *"# 5n acela)i termen &or trebui pltite ac(iunile emi$e %n $c7imbul aporturilor %n natur. *3# -.nd $;a pre&1ut o prim de emi$iune/ acea$ta trebuie inte,ral pltit la data $ub$crierii. *2# @i$po1i(iile art. 9= alin. *3# )i ale art. 100 rm.n aplicabile. #M6 !RT. ""0?1 ;1< &rin actul constitutiv1 consiliul de ad.inistraie1 respectiv directoratul1 poate -i autori,at ca1 ntrCo anu.it perioad1 ce nu poate dep=i 8 ani de la data n.atriculrii societii1 s .a@ore,e capitalul social su0scris pn la o valoare no.inal deter.inat ;capital autori,at<1 prin e.iterea de noi aciuni n sc?i.0ul aporturilor2 ;2< " ast-el de autori,are poate -i acordat =i de adunarea general a acionarilor1 printrCo .odi-icare a actului constitutiv1 pentru o anu.it perioad1 ce nu poate dep=i 8 ani de la data nregistrrii .odi-icrii2 Actul constitutiv poate .a@ora cerinele de cvoru. pentru o ast-el de .odi-icare2 ;3< Haloarea no.inal a capitalului autori,at nu poate dep=i @u.tate din capitalul social su0scris1 existent n .o.entul autori,rii2

#M9 ;4< &rin autori,area acordat con-or. alin2 ;1< C ;3<1 consiliului de ad.inistraie1 respectiv directoratului1 i poate -i con-erit =i co.petena de a decide restrngerea sau ridicarea dreptului de pre-erin al acionarilor existeni2 Aceast autori,are se acord consiliului de ad.inistraie1 respectiv directoratului1 de ctre adunarea general1 n condiiile de cvoru. =i .a@oritate prev,ute la art2 216 alin2 ;3<2 (eci,ia consiliului de ad.inistraie1 respectiv a directoratului1 cu privire la restrngerea sau ridicarea dreptului de pre-erin se depune la o-iciul registrului co.erului1 spre .enionare n registrul co.erului =i pu0licare n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 #M9 !RT. ""1 Aocietatea cu rspundere li.itat =i poate .a@ora capitalul social1 n .odalitile =i din sursele prev,ute de art2 2102 #B TITL L D *3!l ,erea 0i retragerea aso!iailor !RT. """ *1# 3oate 6i eAclu$ din $ocietatea %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat: a# a$ociatul care/ pu$ %n %nt.r1iere/ nu aduce aportul la care $;a obli,at' b# a$ociatul cu r$pundere nelimitat %n $tare de 6aliment $au care a de&enit le,almente incapabil' c# a$ociatul cu r$pundere nelimitat care $e ame$tec 6r drept %n admini$tra(ie ori contra&ine di$po1i(iilor art. =0 )i ="' d# a$ociatul admini$trator care comite 6raud %n dauna $ociet(ii $au $e $er&e)te de $emntura $ocial $au de capitalul $ocial %n 6olo$ul lui $au al altora. *"# @i$po1i(iile ace$tui articol $e aplic )i comandita(ilor %n $ocietatea %n comandit pe ac(iuni. !RT. ""3 *1# EAcluderea $e pronun( prin 7otr.re <udectorea$c la cererea $ociet(ii $au a oricrui a$ociat. *"# -.nd eAcluderea $e cere de ctre un a$ociat/ $e &or cita $ocietatea )i a$ociatul p.r.t. *3# -a urmare a eAcluderii/ in$tan(a <udectorea$c &a di$pune/ prin aceea)i 7otr.re/ )i cu pri&ire la $tructura participrii la capitalul $ocial a celorlal(i a$ocia(i. #M26 ;3E1< Lotrrea prin care instana se pronun asupra cererii de excludere este supus nu.ai apelului2 ;4< Lotrrea de-initiv de excludere se depune1 n ter.en de 18 ,ile1 la o-iciul registrului co.erului pentru a -i nscris n registru1 iar dispo,itivul ?otrrii se pu0lic1 la cererea societii1 n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 #B !RT. ""2 *1# !$ociatul eAclu$ r$punde de pierderi )i are dreptul la bene6icii p.n %n 1iua eAcluderii $ale/ %n$ nu &a putea cere lic7idarea lor p.n ce ace$tea nu $unt reparti1ate con6orm pre&ederilor actului con$tituti&. *"# !$ociatul eAclu$ nu are dreptul la o parte propor(ional din patrimoniul $ocial/ ci numai la o $um de bani care $ repre1inte &aloarea ace$teia. !RT. ""0 *1# !$ociatul eAclu$ rm.ne obli,at 6a( de ter(i pentru opera(iunile 6cute de $ocietate/ p.n %n 1iua rm.nerii de6initi&e a 7otr.rii de eAcludere. *"# @ac/ %n momentul eAcluderii/ $unt opera(iuni %n cur$ de eAecutare/ a$ociatul e$te obli,at $ $uporte con$ecin(ele )i nu;)i &a putea retra,e partea ce i $e cu&ine dec.t dup terminarea acelor opera(iuni. !RT. ""6 *1# !$ociatul %n $ocietatea %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au %n $ocietatea cu r$pundere limitat $e poate retra,e din $ocietate: a# %n ca1urile pre&1ute %n actul con$tituti&' #M25

aE1< n ca,urile prev,ute la art2 134B #B b# cu acordul tuturor celorlal(i a$ocia(i' #M26 c< n lipsa unor prevederi n actul constitutiv sau cnd nu se reali,ea, acordul unani. asociatul se poate retrage pentru .otive te.einice1 n 0a,a unei ?otrri a tri0unalului1 supus nu.ai apelului2 #M25 ;1E1< (reptul de retragere poate -i exercitat1 n ca,urile prev,ute la alin2 ;1< lit2 a< =i 0<1 n ter.en de 30 de ,ile de la data pu0licrii ?otrrii adunrii generale a asociailor n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 (ispo,iiile art2 134 alin2 ;2E1< se aplic n .od corespun,tor2 #B *"# 5n $itua(ia pre&1ut la alin. *1# lit. c#/ in$tan(a <udectorea$c &a di$pune/ prin aceea)i 7otr.re/ )i cu pri&ire la $tructura participrii la capitalul $ocial a celorlal(i a$ocia(i. #M25 ;3< (repturile asociatului retras1 cuvenite pentru prile sale sociale1 se sta0ilesc prin acordul asociailor ori de un expert dese.nat de ace=tia sau1 n ca, de nenelegere1 de tri0unal2 $osturile de evaluare vor -i suportate de societate2 #B TITL L DI Dizol$area/ ' zi nea 0i ,i$izarea so!iet"ilor -!3. 1 Dizol$area so!iet"ilor !RT. "": *1# 4ocietatea $e di1ol& prin: a# trecerea timpului $tabilit pentru durata $ociet(ii' b# impo$ibilitatea reali1rii obiectului de acti&itate al $ociet(ii $au reali1area ace$tuia' c# declararea nulit(ii $ociet(ii' d# 7otr.rea adunrii ,enerale' e# 7otr.rea tribunalului/ la cererea oricrui a$ociat/ pentru moti&e temeinice/ precum ne%n(ele,erile ,ra&e dintre a$ocia(i/ care %mpiedic 6unc(ionarea $ociet(ii' 6# 6alimentul $ociet(ii' ,# alte cau1e pre&1ute de le,e $au de actul con$tituti& al $ociet(ii. #M6 ;2< >n ca,ul prev,ut la alin2 ;1< lit2 a<1 asociaii tre0uie s -ie consultai de ctre consiliul de ad.inistraie1 respectiv de directorat1 cu cel puin 3 luni nainte de expirarea duratei societii1 cu privire la eventuala prelungire a acesteia2 >n lips1 la cererea oricruia dintre asociai1 tri0unalul poate dispune1 prin nc?eiere1 e-ectuarea consultrii con-or. art2 114 alin2 ;3<2 #M10 ;3< (ac procedura prev,ut la alin2 ;2< nu este ndeplinit1 la expirarea duratei .enionate n actul constitutiv orice persoan interesat sau "-iciul 'aional al Registrului $o.erului poate sesi,a @udectorulC delegat pentru constatarea di,olvrii societii2 ;4< Lic?idarea =i radierea societii se e-ectuea, potrivit dispo,iiilor art2 236 alin2 ;5< C ;10<2 #M6 !RT. ""= ;1< Aocietatea pe aciuni se di,olv# a< n ca,ul =i n condiiile prev,ute la art2 183E24B 0< n ca,ul =i n condiiile prev,ute la art2 10 alin2 ;3<2 #M9 ;2< &revederile alin2 ;1< lit2 a< se aplic n .od corespun,tor =i societii cu rspundere li.itat2

#B !RT. ""9 *1# 4ociet(ile %n nume colecti& $au cu r$pundere limitat $e di1ol& prin 6alimentul/ incapacitatea/ eAcluderea/ retra,erea $au dece$ul unuia dintre a$ocia(i/ c.nd/ datorit ace$tor cau1e/ numrul a$ocia(ilor $;a redu$ la unul $in,ur. *"# 4e eAceptea1 ca1ul c.nd %n actul con$tituti& eAi$t clau1 de continuare cu mo)tenitorii $au c.nd a$ociatul rma$ 7otr)te continuarea eAi$ten(ei $ociet(ii $ub 6orma $ociet(ii cu r$pundere limitat cu a$ociat unic. *3# @i$po1i(iile alineatelor precedente $e aplic )i $ociet(ilor %n comandit $impl $au %n comandit pe ac(iuni/ dac acele cau1e pri&e$c pe $in,urul a$ociat comanditat $au comanditar. !RT. "30 *1# 5n $ociet(ile %n nume colecti&/ dac un a$ociat decedea1 )i dac nu eAi$t con&en(ie contrar/ $ocietatea trebuie $ pltea$c partea ce $e cu&ine mo)tenitorilor/ dup ultimul bilan( contabil aprobat/ %n termen de 3 luni de la noti6icarea dece$ului a$ociatului/ dac a$ocia(ii rma)i nu pre6er $ continue $ocietatea cu mo)tenitorii care con$imt la acea$ta. *"# 3re&ederile alin. *1# $e aplic )i $ociet(ilor %n comandit $impl/ %n ca1 de dece$ al unuia dintre a$ocia(ii comandita(i/ %n a6ar de ca1ul c.nd mo)tenitorii $i nu pre6er $ rm.n %n $ocietate %n acea$t calitate. *3# Bo)tenitorii rm.n r$pun1tori/ potri&it art. ""2/ p.n la publicarea $c7imbrilor inter&enite. !RT. "31 *1# 5n ca1 de di1ol&are a $ociet(ii prin 7otr.re a a$ocia(ilor/ ace)tia &or putea re&eni/ cu ma<oritatea cerut pentru modi6icarea actului con$tituti&/ a$upra 7otr.rii luate/ at.t timp c.t nu $;a 6cut nici o reparti(ie din acti&. *"# Noua 7otr.re $e men(ionea1 %n re,i$trul comer(ului/ dup care o6iciul re,i$trului comer(ului o &a trimite Bonitorului +6icial al Rom.niei/ $pre publicare %n 3artea a ID;a/ pe c7eltuiala $ociet(ii. *3# -reditorii )i orice parte intere$at pot 6ace opo1i(ie la tribunal %mpotri&a 7otr.rii/ %n condi(iile art. 6". !RT. "3" *1# @i1ol&area $ociet(ilor trebuie $ 6ie %n$cri$ %n re,i$trul comer(ului )i publicat %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ %n a6ar de ca1ul pre&1ut la art. "": alin. *1# lit. a#. #M26 ;2< >nscrierea =i pu0licarea se vor -ace con-or. art2 2041 cnd di,olvarea are loc n 0a,a unei ?otrri a adunrii generale1 =i n ter.en de 18 ,ile de la data la care ?otrrea @udectoreasc a r.as de-initiv1 cnd di,olvarea a -ost pronunat de @ustiie2 #B *3# 5n ca1ul pre&1ut la art. "": alin. *1# lit. 6#/ di1ol&area $e pronun( de tribunalul %n&e$tit cu procedura 6alimentului. !RT. "33 *1# @i1ol&area $ociet(ii are ca e6ect de$c7iderea procedurii lic7idrii. @i1ol&area are loc 6r lic7idare/ %n ca1ul 6u1iunii ori di&i1rii totale a $ociet(ii $au %n alte ca1uri pre&1ute de le,e. #M6 ;2< (in .o.entul di,olvrii1 directorii1 ad.inistratorii1 respectiv directoratul1 nu .ai pot ntreprinde noi operaiuni2 >n ca, contrar1 ace=tia sunt personal =i solidar rspun,tori pentru aciunile ntreprinse2 #B *3# Interdic(ia pre&1ut la alin. *"# $e aplic din 1iua eApirrii termenului 6iAat pentru durata $ociet(ii ori de la data la care di1ol&area a 6o$t 7otr.t de adunarea ,eneral $au declarat prin $entin( <udectorea$c. *2# 4ocietatea %)i p$trea1 per$onalitatea <uridic pentru opera(iunile lic7idrii/ p.n la terminarea ace$teia. !RT. "32 @i1ol&area $ociet(ii %nainte de eApirarea termenului 6iAat pentru durata $a are e6ect 6a( de ter(i numai dup trecerea unui termen de 30 de 1ile de la publicarea %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a. !RT. "30 *1# 5n $ociet(ile %n nume colecti&/ %n comandit $impl )i %n cele cu r$pundere limitat/ a$ocia(ii pot 7otr%/ o dat cu di1ol&area/ cu c&orumul )i ma<oritatea pre&1ute pentru modi6icarea actului con$tituti&/ )i modul de lic7idare a $ociet(ii/ atunci c.nd $unt de acord cu pri&ire la reparti1area )i lic7idarea patrimoniului $ociet(ii )i c.nd a$i,ur $tin,erea pa$i&ului $au re,ulari1area lui %n acord cu creditorii.

#M6 ;2< &rin votul unani. al asociailor se poate ?otr =i asupra .odului n care activele r.ase dup plata creditorilor vor -i .prite ntre asociai2 >n lipsa acordului unani. privind .prirea 0unurilor1 va -i ur.at procedura lic?idrii prev,ut de pre,enta lege2 ;3< Trans.iterea dreptului de proprietate asupra 0unurilor r.ase dup plata creditorilor are loc la data radierii societii din registrul co.erului2 ;4< Registrul va eli0era -iecrui asociat un certi-icat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distri0uite1 n 0a,a cruia asociatul poate proceda la nscrierea 0unurilor i.o0ile n cartea -unciar2 #M6 ART2 235 999 A0rogat #B !RT. "3:*# *1# La cererea oricrei per$oane intere$ate/ precum )i a +6iciului Na(ional al Re,i$trului -omer(ului/ tribunalul &a putea pronun(a di1ol&area $ociet(ii %n ca1urile %n care: a# $ocietatea nu mai are or,ane $tatutare $au ace$tea nu $e mai pot %ntruni' #M22 0< 999 A0rogat #B c# $ocietatea )i;a %ncetat acti&itatea/ nu are $ediul $ocial cuno$cut ori nu %ndepline)te condi(iile re6eritoare la $ediul $ocial $au a$ocia(ii au di$prut ori nu au domiciliul cuno$cut $au re)edin(a cuno$cut' #M26 cE1< societatea sCa a-lat .ai .ult de 3 ani n inactivitate te.porar1 anunat organelor -iscale =i nscris n registrul co.eruluiB ter.enul de 3 ani curge de la data nscrierii n registrul co.erului a .eniunii privind starea de inactivitate te.porar a societiiB #B d# $ocietatea nu )i;a completat capitalul $ocial/ %n condi(iile le,ii. *"# @i$po1i(iile alin. *1# lit. c# nu $unt aplicabile %n ca1ul %n care $ocietatea a 6o$t %n inacti&itate temporar/ anun(at or,anelor 6i$cale )i %n$cri$ %n re,i$trul comer(ului. @urata inacti&it(ii nu poate dep)i 3 ani. *3# Fotr.rea tribunalului prin care $;a pronun(at di1ol&area $e %nre,i$trea1 %n re,i$trul comer(ului/ $e comunic direc(iei ,enerale a 6inan(elor publice <ude(ene/ re$pecti& a municipiului Hucure)ti/ )i $e public %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ pe c7eltuiala titularului cererii de di1ol&are/ ace$ta put.nd $ $e %ndrepte %mpotri&a $ociet(ii. *2# 5n ca1ul mai multor 7otr.ri <udectore)ti de di1ol&are/ pentru $itua(iile pre&1ute la alin. *1#/ publicitatea $e &a putea e6ectua %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ %n 6orma unui tabel cuprin1.nd: codul unic de %nre,i$trare/ denumirea/ 6orma <uridic )i $ediul $ociet(ii di1ol&ate/ in$tan(a care a di$pu$ di1ol&area/ numrul do$arului/ numrul )i data 7otr.rii de di1ol&are. 5n ace$te ca1uri/ tari6ele de publicare %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ $e reduc cu 00E . #M26 ;8< "rice persoan interesat poate -ace nu.ai apel .potriva ?otrrii de di,olvare1 n ter.en de 30 de ,ile de la e-ectuarea pu0licitii potrivit prevederilor alin2 ;3< =i ;4<2 Apelantul va depune o copie a apelului la o-iciul registrului co.erului la care este nregistrat societatea a crei di,olvare a -ost pronunat2 ;5< La data la care ?otrrea @udectoreasc de di,olvare r.ne de-initiv1 persoana @uridic intr n lic?idare1 potrivit prevederilor pre,entei legi2 ;6< (ac n ter.en de 3 luni de la data la care ?otrrea @udectoreasc de di,olvare a r.as de-initiv nu se procedea, la nu.irea lic?idatorului1 @udectorul delegat1 la cererea oricrei persoane interesate1 nu.e=te un lic?idator de pe Lista practicienilor n reorgani,are =i lic?idare1 re.unerarea acestuia ur.nd a -i -cut din averea persoanei @uridice di,olvate sau1 n ca,ul lipsei acesteia1 din -ondul de lic?idare constituit n te.eiul prevederilor art2 4 alin2 ;5< din Legea nr2 :8320051 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare2 #M9 ;6E1< Lotrrile @udectore=ti pronunate n condiiile alin2 ;6< se co.unic lic?idatorului nu.it1 se pu0lic pe pagina de internet a "-iciului 'aional al Registrului $o.erului =i se a-i=ea, la sediul o-iciului registrului co.erului n care este n.atriculat societatea di,olvat2

#M3 ;:< (ac @udectorul delegat nu a -ost sesi,at1 n condiiile alin2 ;6<1 cu nici o cerere de nu.ire a lic?idatorului n ter.en de 3 luni de la expirarea ter.enului prev,ut la alin2 ;6<1 persoana @uridic se radia, din o-iciu din registrul co.erului1 prin nc?eiere a @udectorului delegat1 pronunat la cererea "-iciului 'aional al Registrului $o.erului1 cu citarea prilor1 con-or. dreptului co.un2 ;4< >nc?eierea de radiere se nregistrea, n registrul co.erului1 se co.unic persoanei @uridice la sediul social1 Ageniei 'aionale de Ad.inistrare )iscal =i direciilor generale ale -inanelor pu0lice @udeene =i a .unicipiului Gucure=ti1 pe cale electronic1 =i se a-i=ea, pe pagina de nternet a "-iciului 'aional al Registrului $o.erului =i la sediul o-iciului registrului co.erului de pe lng tri0unal1 n ra,a cruia societatea =i are nregistrat sediul2 #M6 ;10< Gunurile r.ase din patri.oniul persoanei @uridice radiate din registrul co.erului1 n condiiile alin2 ;:< =i ;4<1 revin acionarilor2 #CIN *) 1. Reproduce. .ai @os prevederile art2 din Legea nr2 30232008 ;#M3<2 #M3 DART2 ;1< &rin derogare de la prevederile art2 236 alin2 ;3< =i ;4< din Legea nr2 31314401 repu0licat1 ?otrrea tri0unalului prin care sCa pronunat di,olvarea pentru nendeplinirea o0ligaiei de .a@orare a capitalului social la li.ita legal de 282000 euro1 n ec?ivalent lei1 se nregistrea, n registrul co.erului1 se co.unic pe cale electronic Ageniei 'aionale de Ad.inistrare )iscal1 direciilor generale ale -inanelor pu0lice @udeene =i a .unicipiului Gucure=ti =i Autoritii pentru Halori-icarea Activelor Atatului =i se a-i=ea, pe pagina de nternet a "-iciului 'aional al Registrului $o.erului =i la sediul o-iciului registrului co.erului de pe lng tri0unal1 n ra,a cruia societatea =i are nregistrat sediul2 ;2< "rice persoan interesat poate -ace recurs .potriva ?otrrii @udectore=ti de di,olvare1 n ter.en de 30 de ,ile de la e-ectuarea pu0licitii prin a-i=are pe pagina de nternet a "-iciului 'aional al Registrului $o.erului2 Aocietatea .potriva creia sCa dispus di,olvarea poate -or.ula recurs n ter.en de 30 de ,ile de la co.unicarea ?otrrii @udectore=ti1 n condiiile $odului de procedur civil9<2D #CIN *) Hec?iul $od de procedur civil a -ost a0rogat2 A se vedea Legea nr2 13432010 privind $odul de procedur civil1 repu0licat2 #CIN 2. Reproduce. .ai @os prevederile art2 H din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 3632011 ;#M22<2 #M22 DART2 H ;1< Aciunile n di,olvarea societilor nte.eiate pe art2 236 alin2 ;1< lit2 0< din Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 a-late n curs de soluionare1 vor -i -inali,ate potrivit dispo,iiilor n vigoare la data introducerii lor2 ;2< >n ca,ul societilor care nu au depus situaiile -inanciare anuale1 dar .potriva crora nu a -ost declan=at procedura @udiciar de di,olvare se aplic1 n .od corespun,tor1 dispo,iiile art2 41 pct2 : din Legea conta0ilitii nr2 :2314411 repu0licat1 ast-el cu. a -ost .odi-icat =i co.pletat prin pre,enta ordonan de urgen2D #M9 !RT. "3:?1 ;1< Atunci cnd un asociat rspunde neli.itat pentru o0ligaiile societii pe durata -uncionrii acesteia1 rspunderea sa pentru aceste o0ligaii va -i neli.itat =i n -a,a di,olvrii =i1 dac este ca,ul1 a lic?idrii societii2 ;2< Atunci cnd1 pe durata -uncionrii societii1 un asociat rspunde pentru o0ligaiile acesteia n li.itele aportului la capitalul social1 rspunderea sa va -i li.itat la acest aport =i n situaia di,olvrii =i1 dac este ca,ul1 a lic?idrii societii2

;3< Asociatul care1 n -rauda creditorilor1 a0u,ea, de caracterul li.itat al rspunderii sale =i de personalitatea @uridic distinct a societii rspunde neli.itat pentru o0ligaiile neac?itate ale societii di,olvate1 respectiv lic?idate2 ;4< Rspunderea asociatului devine neli.itat n condiiile alin2 ;3<1 n special atunci cnd acesta dispune de 0unurile societii ca =i cu. ar -i 0unurile sale proprii sau dac di.inuea, activul societii n 0ene-iciul personal ori al unor teri1 cunoscnd sau tre0uind s cunoasc -aptul c n acest .od societatea nu va .ai -i n .sur s =i execute o0ligaiile2 #B -!3. " % zi nea 0i ,i$izarea so!iet"ilor #M9 !RT. "3= ;1< )u,iunea este operaiunea prin care# a< una sau .ai .ulte societi sunt di,olvate -r a intra n lic?idare =i trans-er totalitatea patri.oniului lor unei alte societi n sc?i.0ul reparti,rii ctre acionarii societii sau societilor a0sor0ite de aciuni la societatea a0sor0ant =i1 eventual1 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10F din valoarea no.inal a aciunilor ast-el reparti,ateB sau 0< .ai .ulte societi sunt di,olvate -r a intra n lic?idare =i trans-er totalitatea patri.oniului lor unei societi pe care o constituie1 n sc?i.0ul reparti,rii ctre acionarii lor de aciuni la societatea nouC constituit =i1 eventual1 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10F din valoarea no.inal a aciunilor ast-el reparti,ate2 ;2< (ivi,area este operaiunea prin care# a< o societate1 dup ce este di,olvat -r a intra n lic?idare1 trans-er .ai .ultor societi totalitatea patri.oniului su1 n sc?i.0ul reparti,rii ctre acionarii societii divi,ate de aciuni la societile 0ene-iciare =i1 eventual1 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10F din valoarea no.inal a aciunilor ast-el reparti,ateB 0< o societate1 dup ce este di,olvat -r a intra n lic?idare1 trans-er totalitatea patri.oniului su .ai .ultor societi nouCconstituite1 n sc?i.0ul reparti,rii ctre acionarii societii divi,ate de aciuni la societile nouCconstituite =i1 eventual1 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10F din valoarea no.inal a aciunilor ast-el reparti,ate2 ;2E1< (ivi,area poate avea loc =i prin trans-erul si.ultan al patri.oniului societii divi,ate ctre una sau .ai .ulte societi existente =i una sau .ai .ulte societi nouCconstituite2 &revederile alin2 ;2< se aplic n .od corespun,tor2 #M6 ;3< )u,iunea sau divi,area se poate -ace =i ntre societi de -or.e di-erite2 ;4< )u,iunea sau divi,area1 ast-el cu. este de-init la alin2 ;1< ori ;2<1 poate -i e-ectuat c?iar dac societile di,olvate sunt n lic?idare1 cu condiia ca acestea s nu -i nceput nc distri0uirea ntre asociai a activelor ce li sCar cuveni n ur.a lic?idrii2 #B !RT. "39 *1# 9u1iunea $au di&i1area $e 7otr)te de 6iecare $ocietate %n parte/ %n condi(iile $tabilite pentru modi6icarea actului con$tituti& al $ociet(ii. *"# -.nd ac(iunile $unt de mai multe cate,orii/ 7otr.rea a$upra 6u1iunii8di&i1rii/ %n temeiul art. 113 lit. 7#/ e$te $ubordonat re1ultatului &otului pe cate,orii/ dat %n condi(iile art. 110. *3# @ac/ prin 6u1iune $au di&i1are/ $e %n6iin(ea1 o nou $ocietate/ acea$ta $e con$tituie %n condi(iile pre&1ute de pre1enta le,e pentru 6orma de $ocietate con&enit. #M6 ART2 240 999 A0rogat #M6 !RT. "21

Ad.inistratorii societilor care ur.ea, a participa la -u,iune sau la divi,are vor ntoc.i un proiect de -u,iune sau de divi,are1 care va cuprinde# a< -or.a1 denu.irea =i sediul social ale tuturor societilor i.plicate n -u,iune sau divi,areB 0< -unda.entarea =i condiiile -u,iunii sau ale divi,riiB c< condiiile alocrii de aciuni la societatea a0sor0ant sau la societile 0ene-iciareB d< data de la care aciunile sau prile sociale prev,ute la lit2 c< dau deintorilor dreptul de a participa la 0ene-icii =i orice condiii speciale care a-ectea, acest dreptB e< rata de sc?i.0 a aciunilor sau prilor sociale =i cuantu.ul eventualelor pli n nu.erarB -< cuantu.ul pri.ei de -u,iune sau de divi,areB g< drepturile con-erite de ctre societatea a0sor0ant sau 0ene-iciar deintorilor de aciuni care con-er drepturi speciale =i celor care dein alte valori .o0iliare n a-ar de aciuni sau .surile propuse n privina acestoraB ?< orice avanta@ special acordat experilor la care se -ace re-erire la art2 243E3 =i .e.0rilor organelor ad.inistrative sau de control ale societilor i.plicate n -u,iune sau n divi,areB #M10 i< data situaiilor -inanciare ale societilor participante1 care au -ost -olosite pentru a se sta0ili condiiile -u,iunii sau ale divi,riiB #M6 @< data de la care tran,aciile societii a0sor0ite sau divi,ate sunt considerate din punct de vedere conta0il ca aparinnd societii a0sor0ante sau uneia ori alteia dintre societile 0ene-iciareB N< n ca,ul divi,rii# C descrierea =i reparti,area exact a activelor =i pasivelor care ur.ea, a -i trans-erate -iecreia dintre societile 0ene-iciareB C reparti,area ctre acionarii sau asociaii societii divi,ate de aciuni1 respectiv pri sociale1 la societile 0ene-iciare =i criteriul pe 0a,a cruia se -ace reparti,area2 #M6 !RT. "21?1*# ;1< (ac un ele.ent de activ nu este reparti,at n proiectul de divi,are =i dac interpretarea proiectului nu per.ite luarea unei deci,ii privind reparti,area sa1 ele.entul de activ n cau, sau contravaloarea acestuia se reparti,ea, ntre toate societile 0ene-iciare1 proporional cu cota din activul net alocat societilor n cau,1 n con-or.itate cu proiectul de divi,are2 ;2< (ac un ele.ent de pasiv nu este reparti,at n proiectul de divi,are =i dac interpretarea proiectului nu per.ite luarea unei deci,ii privind reparti,area sa1 societile 0ene-iciare rspund solidar pentru ele.entul de pasiv n cau,2 #M20 ;3< (ac un creditor nu a o0inut reali,area creanei sale de la societatea creia i este reparti,at creana prin divi,are1 toate societile participante la divi,are rspund pentru o0ligaia n cau,1 pn la concurena valorii activelor nete care leCau -ost reparti,ate prin divi,are1 cu excepia societii creia iCa -ost reparti,at o0ligaia respectiv1 care rspunde neli.itat2 #CIN *) A se vedea art2 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<1 articol reprodus n nota : de la s-r=itul textului actuali,at2 #M25 !RT. "2"*# ;1< &roiectul de -u,iune sau de divi,are1 se.nat de repre,entanii societilor participante1 se depune la o-iciul registrului co.erului unde este n.atriculat -iecare societate1 nsoit de o declaraie a societii care ncetea, a exista n ur.a -u,iunii sau divi,rii despre .odul cu. a ?otrt s sting pasivul su1 precu. =i de o declaraie privitoare la .odalitatea de pu0licare a proiectului de -u,iune sau de divi,are2 #B *"# 3roiectul de 6u1iune $au de di&i1are/ &i1at de <udectorul dele,at/ $e public %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ pe c7eltuiala pr(ilor/ inte,ral $au %n eAtra$/ potri&it di$po1i(iei <udectorului dele,at

$au cererii pr(ilor/ cu cel pu(in 30 de 1ile %naintea datelor )edin(elor %n care adunrile ,enerale eAtraordinare urmea1 a 7otr%/ %n temeiul art. 113 lit. 7#/ a$upra 6u1iunii8di&i1rii. #M25 ;2E1< >n ca,ul n care deine o pagin proprie Oe01 societatea poate nlocui pu0licarea n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 prev,ut la alin2 ;2<1 cu pu0licitatea e-ectuat prin inter.ediul propriei pagini Oe01 pe o perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale extraordinare care ur.ea, s decid cu privire la -u,iune3divi,are1 perioad care se nc?eie nu .ai devre.e de -inalul adunrii generale respective2 ;2E2< Aocietatea care a optat pentru e-ectuarea pu0licitii proiectului de -u,iune potrivit alin2 ;2E1< tre0uie s asigure condiiile te?nice pentru a-i=area continu =i nentrerupt =i cu titlu gratuit a docu.entelor prev,ute de lege pentru ntreaga perioad prev,ut la alin2 ;2E1<2 Aocietatea are sarcina de a dovedi continuitatea pu0licitii =i de a asigura securitatea propriei pagini Oe0 =i autenticitatea docu.entelor a-i=ate2 ;2E3< >n ca,ul e-ecturii pu0licitii n condiiile alin2 ;2E1<1 o-iciul registrului co.erului unde este n.atriculat societatea va pu0lica1 cu titlu gratuit1 pe propria sa pagin Oe01 proiectul de -u,iune sau divi,are2 #M20 ;3< "-iciul 'aional al Registrului $o.erului va trans.ite Ageniei 'aionale de Ad.inistrare )iscal1 n 3 ,ile de la depunerea proiectului de -u,iune3divi,are1 un anun cu privire la depunerea proiectului2 $ondiiile de cola0orare ntre cele dou instituii pentru punerea n aplicare a prevederilor acestui alineat vor -i sta0ilite prin protocol2 #CIN *) A se vedea art2 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<1 articol reprodus n nota : de la s-r=itul textului actuali,at2 #M25 !RT. "23*# ;1< $reditorii societilor care iau parte la -u,iune sau la divi,are au dreptul la o protecie adecvat a intereselor lor2 >n vederea o0inerii de garanii adecvate1 orice creditor care deine o crean cert1 lic?id =i anterioar datei pu0licrii proiectului de -u,iune sau de divi,are1 n una dintre .odalitile prev,ute la art2 2421 nescadent la data pu0licrii1 a crei satis-acere este pus n pericol prin reali,area -u,iunii3divi,rii1 poate -ace opo,iie1 n condiiile pre,entului articol2 #M26 ;2< "po,iia se -ace n ter.en de 30 de ,ile de la data pu0licrii proiectului de -u,iune sau de divi,are n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 Ea se depune la o-iciul registrului co.erului1 care1 n ter.en de 3 ,ile de la data depunerii1 o va .eniona n registru =i o va nainta instanei @udectore=ti co.petente2 Lotrrea pronunat asupra opo,iiei este supus nu.ai apelului2 #M20 ;3< )or.ularea unei opo,iii n te.eiul alin2 ;1< nu are ca e-ect suspendarea executrii -u,iunii sau divi,rii =i nu .piedic reali,area -u,iunii sau divi,rii2 #M25 ;4< >n ca,ul n care creditorul nu dovede=te c satis-acerea creanei sale este pus n pericol prin reali,area -u,iunii sau dac1 din exa.inarea situaiei -inanciare =i operaionalCco.erciale a societii de0itoare3societii succesoare n drepturile =i o0ligaiile societii de0itoare1 re,ult c nu este necesar acordarea de garanii adecvate ori1 dup ca,1 de noi garanii sau societatea de0itoare ori societatea succesoare n drepturile =i o0ligaiile societii de0itoare a -cut dovada plii datoriilor sau prile au nc?eiat un acord pentru plata datoriilor ori exist de@a garanii sau privilegii adecvate pentru satis-acerea creanei1 instana respinge opo,iia2 (e ase.enea1 instana respinge opo,iia =i n ca,ul n care este re-u,at de ctre creditor constituirea1 n ter.enul sta0ilit de instan prin nc?eiere1 a garaniilor o-erite potrivit alin2 ;8<2 #M26 ;8< (ac societatea de0itoare sau1 dup ca,1 societatea succesoare n drepturile =i o0ligaiile societii de0itoare a -cut n cursul procesului o o-ert pentru constituirea unor garanii sau privilegii apreciate de instan ca -iind necesare =i adecvate pentru satis-acerea creanei creditorului1 instana va pronuna o

nc?eiere prin care va acorda prilor un ter.en pentru constituirea acelor garanii2 >nc?eierea pronunat de instan este supus apelului odat cu -ondul2 #M20 ;5< (ac societatea de0itoare sau1 dup ca,1 societatea succesoare n drepturile =i o0ligaiile societii de0itoare nu o-er garanii ori privilegii adecvate pentru satis-acerea creanei sau1 c?iar dac o-er garanii ori privilegii1 nu le constituie1 din cau,e ce i sunt i.puta0ile1 n ter.enul sta0ilit de instan prin nc?eiere1 potrivit alin2 ;8<1 instana ad.ite opo,iia =i o0lig societatea de0itoare sau1 dup ca,1 societatea succesoare n drepturile =i o0ligaiile societii de0itoare la plata creanei de ndat ori ntrCun anu.it ter.en sta0ilit n -uncie de valoarea creanei =i de pasivul societii de0itoare sau1 dup ca,1 al societii succesoare n drepturile =i o0ligaiile societii de0itoare2 Lotrrea de ad.itere a opo,iiei este executorie2 ;6< "po,iia -or.ulat n te.eiul pre,entului articol se @udec de urgen =i cu precdere2 ;:< $reditorii societilor participante la divi,are sau -u,iune care ndeplinesc condiiile pentru a -ace opo,iie potrivit alin2 ;1< pot -or.ula o cerere de opo,iie n te.eiul art2 51 alin2 ;1< .potriva ?otrrii organului statutar al societii privitoare la .odi-icrile actului constitutiv nu.ai dac acestea privesc alte .odi-icri dect cele care decurg din sau n legtur cu procesul de divi,are sau -u,iune2 ;4< (ispo,iiile pre,entului articol nu se aplic creanelor de natura drepturilor salariale derivnd din contractele individuale de .unc sau contractele colective de .unc aplica0ile1 care ndeplinesc condiiile prev,ute la alin2 ;1<1 a cror protecie se reali,ea, potrivit dispo,iiilor Legii nr2 5632005 privind protecia drepturilor salariailor n ca,ul trans-erului ntreprinderii1 al unitii sau al unor pri ale acestora1 precu. =i potrivit altor legi aplica0ile2 #CIN *) A se vedea art2 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<1 articol reprodus n nota : de la s-r=itul textului actuali,at2 #M6 !RT. "23?1 ;1< >n ca,ul unei -u,iuni1 deintorilor de valori .o0iliare1 altele dect aciuni1 care con-er drepturi speciale1 tre0uie s li se acorde n cadrul societii a0sor0ante drepturi cel puin ec?ivalente cu cele pe care le deineau la societatea a0sor0it1 cu excepia ca,ului n care .odi-icarea drepturilor n cau, este apro0at de o adunare a deintorilor de ast-el de titluri ori individual de ctre deintorii de ast-el de titluri sau a ca,ului n care deintorii au dreptul de a o0ine rscu.prarea titlurilor lor2 ;2< >n ca,ul unei divi,ri1 deintorilor de valori .o0iliare1 altele dect aciuni1 care con-er drepturi speciale1 tre0uie s li se acorde n cadrul societilor 0ene-iciare crora li se pot opune drepturile decurgnd din ase.enea valori .o0iliare1 n con-or.itate cu proiectul de divi,are1 drepturi cel puin ec?ivalente cu cele de care 0ene-iciau n societatea divi,at1 cu excepia ca,ului n care .odi-icarea drepturilor n cau, este apro0at de o adunare a deintorilor de ast-el de valori .o0iliare ori de ctre ace=tia n .od individual sau a ca,ului n care deintorii au dreptul de a o0ine rscu.prarea valorilor .o0iliare deinute2 #M6 !RT. "23?" ;1< Ad.inistratorii societilor care particip la -u,iune sau la divi,are tre0uie s ntoc.easc un raport scris1 detaliat1 n care s explice proiectul de -u,iune sau de divi,are =i s preci,e,e -unda.entul su @uridic =i econo.ic1 n special cu privire la rata de sc?i.0 a aciunilor2 >n ca,ul divi,rii1 raportul va include1 de ase.enea1 criteriul de reparti,are a aciunilor2 ;2< Raportul tre0uie s descrie1 de ase.enea1 orice di-iculti speciale aprute n reali,area evalurii2 #M25 ;3< >n ca,ul divi,rii1 raportul ad.inistratorilor va include1 dac este ca,ul1 =i in-or.aii re-eritoare la ntoc.irea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispo,iiilor art2 2181 pentru societile 0ene-iciare1 =i registrul la care acesta tre0uie depus2 ;4< Ad.inistratorii societii divi,ate sau1 dup ca,1 ai -iecrei societi i.plicate n -u,iune tre0uie s in-or.e,e adunarea general a societii lor1 precu. =i ad.inistratorii celorlalte societi i.plicate n operaiune1 ast-el nct ace=tia s poat in-or.a1 la rndul lor1 adunrile generale ale societilor respective asupra oricrei .odi-icri su0staniale a activelor =i pasivelor intervenite ntre data ntoc.irii proiectului de

divi,are3-u,iune =i data adunrilor generale care ur.ea, s decid asupra acestui proiect2 "0ligaia de in-or.are -a de acionari3asociai =i -a de ad.inistratorii celorlalte societi i.plicate n operaiunea de -u,iune3divi,are su0,ist =i n ca,urile n care1 n aplicarea art2 245E11 nu este convocat adunarea general a acionarilor3asociailor2 ;8< >ntoc.irea raportului prev,ut la alin2 ;1< =i co.unicarea in-or.aiilor prev,ute la alin2 ;4< nu sunt necesare n ca,ul n care decid ast-el toi acionarii3asociaii =i toi deintorii altor valori .o0iliare care con-er drepturi de vot la -iecare dintre societile participante la -u,iune sau la divi,are2 #M6 !RT. "23?3 ;1< Mnul sau .ai .uli experi1 persoane -i,ice ori @uridice1 acionnd pe sea.a -iecreia dintre societile care particip la -u,iune sau divi,are1 dar independent de acestea1 vor -i dese.nai de ctre @udectorulC delegat pentru a exa.ina proiectul de -u,iune sau de divi,are =i a ntoc.i un raport scris ctre acionari2 ;2< Acest raport va preci,a dac rata de sc?i.0 a aciunilor sau prilor sociale este corect =i re,ona0il2 Raportul va indica1 de ase.enea1 .etoda sau .etodele -olosite pentru a deter.ina rata de sc?i.0 propus1 va preci,a dac .etoda sau .etodele -olosite sunt adecvate pentru ca,ul respectiv1 va indica valorile o0inute prin aplicarea -iecreia dintre aceste .etode =i va conine opinia experilor privind ponderea atri0uit .etodelor n cau, pentru o0inerea valorii reinute n -inal2 Raportul va descrie1 de ase.enea1 orice di-iculti deose0ite n reali,area evalurii2 ;3< La cererea co.un a societilor care particip la -u,iune sau la divi,are1 @udectorulCdelegat dese.nea, unul sau .ai .uli experi acionnd pentru toate societile i.plicate1 dar independent de acestea2 ;4< )iecare dintre experii dese.nai n con-or.itate cu pre,entul articol are dreptul de a o0ine de la oricare dintre societile care particip la -u,iune sau la divi,are toate in-or.aiile =i docu.entele relevante =i de a -ace toate investigaiile necesare2 #M10 ;8< Exa.inarea proiectului de -u,iune sau1 dup ca,1 de divi,are =i ntoc.irea raportului prev,ut la alin2 ;1< nu vor -i necesare dac toi acionarii3asociaii sau toi deintorii altor valori .o0iliare care con-er drepturi de vot la -iecare dintre societile participante la -u,iune sau la divi,are decid ast-el2 #M25 !RT. "23?2 >n ca,ul unei -u,iuni prin a0sor0ie1 prin care una sau .ai .ulte societi sunt di,olvate -r a intra n lic?idare =i trans-er toate activele =i pasivele lor unei alte societi care deine toate aciunile lor sau alte titluri con-erind drepturi de vot n adunarea general1 ur.toarele articole nu se vor aplica# art2 241 lit2 c< C e<1 art2 243E21 art2 243E31 art2 244 alin2 ;1< lit2 0< =i -<1 art2 248 =i art2 280 alin2 ;1< lit2 0<2 Articolul 242 alin2 ;3< r.ne aplica0il2 #M25 !RT. "23?0 >n ca,ul n care -u,iunea prin a0sor0ie este reali,at de o societate a0sor0ant care deine cel puin 40F1 dar nu totalitatea aciunilor3prilor sociale sau a altor valori .o0iliare ce con-er titularilor lor drept de vot n adunrile generale ale societilor1 nu este necesar ela0orarea rapoartelor prev,ute la art2 243E2 =i 243E3 =i ndeplinirea cerinelor privind in-or.area acionarilor3asociailor prev,ute la art2 244 alin2 ;1< lit2 0<1 d< =i e<2 Articolul 242 alin2 ;3< r.ne aplica0il2 #M25 !RT. "23?6 >n ca,ul divi,rii1 dac aciunile3prile sociale ale -iecreia dintre societile nouCconstituite sunt reparti,ate acionarilor3asociailor societii divi,ate proporional cu cota de participare la capitalul social al societii divi,ate1 ur.toarele articole nu se vor aplica# art2 243E21 art2 243E31 art2 244 alin2 ;1< lit2 0<1 d< =i e<2 #M6 !RT. "22 ;1< $u cel puin o lun nainte de data adunrii generale extraordinare care ur.ea, s se pronune asupra proiectului de -u,iune sau de divi,are1 organele de conducere ale societilor care iau parte la -u,iune sau la divi,are vor pune la dispo,iia acionarilor3asociailor1 la sediul societii1 ur.toarele docu.ente#

a< proiectul de -u,iune sau de divi,areB #M25 0< dac este ca,ul1 raportul ad.inistratorilor prev,ut la art2 243E2 alin2 ;1< C ;3< =i3sau in-or.area prev,ut la art2 243E2 alin2 ;4<B #M6 c< situaiile -inanciare anuale =i rapoartele de gestiune pentru ulti.ele 3 exerciii -inanciare ale societilor care iau parte la -u,iune sau la divi,areB #M25 d< dac este ca,ul1 situaiile -inanciare1 ntoc.ite nu .ai devre.e de pri.a ,i a celei deCa treia luni anterioare datei proiectului de -u,iune sau de divi,are1 dac ulti.ele situaii -inanciare anuale au -ost ntoc.ite pentru un exerciiu -inanciar nc?eiat cu .ai .ult de 5 luni nainte de aceast datB #M6 e< raportul cen,orilor sau1 dup ca,1 raportul auditorului -inanciarB #M10 -< dac este ca,ul1 raportul ntoc.it potrivit prevederilor art2 243E3B #M6 g< evidena contractelor cu valori dep=ind 102000 lei -iecare =i a-late n curs de executare1 precu. =i reparti,area lor n ca, de divi,are a societii2 #M25 ;2< >ntoc.irea situaiilor -inanciare prev,ute la alin2 ;1< lit2 d< nu este necesar dac societile i.plicate n -u,iune3divi,are pu0lic rapoarte se.estriale =i le pun la dispo,iia acionarilor3asociailor1 potrivit legislaiei pieei de capital1 =i nici n ca,ul n care toi acionarii3asociaii =i deintorii de alte titluri care con-er drept de vot ai -iecreia dintre societile i.plicate n -u,iune3divi,are au convenit ast-el2 ;3< Aocietatea nu are o0ligaia de a pune la dispo,iia acionarilor la sediul su social docu.entele prev,ute la alin2 ;1<1 dac acestea sunt pu0licate pe propria pagin Oe0 a societii pe o perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale care ur.ea, s decid cu privire la -u,iune3divi,are1 perioad care se nc?eie nu .ai devre.e de -inalul adunrii generale respective2 (ispo,iiile art2 242 alin2 ;2E2< se aplic n .od corespun,tor2 ;4< Acionarii sau asociaii vor putea o0ine1 la cerere =i n .od gratuit1 copii de pe actele enu.erate la alin2 ;1< sau extrase din ele2 >n ca,ul n care un acionar sau asociat a -ost de acord ca pentru co.unicarea de in-or.aii societatea s utili,e,e .i@loace electronice1 copii ale actelor prev,ute la alin2 ;1< se pot trans.ite prin po=ta electronic2 ;8< (ispo,iiile alin2 ;4< nu se aplic n ca,ul n care acionarii sau asociaii au posi0ilitatea de a descrca de pe pagina Oe0 a societii =i de a i.pri.a docu.entele prev,ute la alin2 ;1< pe ntreaga perioad prev,ut la alin2 ;3<2 #M6 !RT. "20 ;1< Ad.inistratorii societii a0sor0ite sau ai societii care este divi,at rspund civil -a de acionarii sau asociaii acelei societi pentru neregularitile co.ise n pregtirea =i reali,area -u,iunii sau divi,rii2 ;2< Experii care ntoc.esc raportul prev,ut la art2 243E31 pe sea.a societii a0sor0ite sau divi,ate1 rspund civil -a de acionarii3asociaii acestor societi pentru neregularitile co.ise n ndeplinirea ndatoririlor lor2 #M25 !RT. "26*# ;1< >n ter.en de 3 luni de la data pu0licrii proiectului de -u,iune sau de divi,are n una dintre .odalitile prev,ute la art2 2421 adunarea general a -iecrei societi participante va ?otr asupra -u,iunii sau divi,rii1 cu respectarea condiiilor privind convocarea ei2 #M6 ;2< >n ca,ul unei -u,iuni prin n-iinarea unei noi societi sau al unei divi,ri prin n-iinarea unor noi societi1 proiectul de -u,iune sau de divi,are =i1 dac sunt coninute ntrCun docu.ent separat1 actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii3noilor societi vor -i apro0ate de ctre adunarea general a -iecreia dintre societile care ur.ea, s =i ncete,e existena2

#CIN *) >ntruct1 iniial1 art2 245 a -ost .odi-icat prin art2 pct2 8 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<1 a se vedea =i art2 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<1 articol reprodus n nota : de la s-r=itul textului actuali,at2 #M25 !RT. "26?1 ;1< >n ca,ul unei -u,iuni prin a0sor0ie prin care una sau .ai .ulte societi sunt di,olvate -r a intra n lic?idare =i trans-er toate activele =i pasivele lor unei alte societi care deine toate aciunile lor sau alte titluri con-erind drepturi de vot n adunarea general1 apro0area -u,iunii de ctre adunarea general a acionarilor societilor i.plicate n -u,iune1 n condiiile art2 2341 nu este necesar dac# a< -iecare dintre societile i.plicate n -u,iune a ndeplinit cerinele de pu0licitate a proiectului de -u,iune prev,ute de art2 242 cu cel puin o lun nainte ca -u,iunea s produc e-ecteB 0< pe o perioad de o lun naintea datei de la care operaiunea produce e-ecte toi acionarii societii a0sor0ante au putut consulta1 la sediul societii sau pe pagina Oe0 a acesteia1 docu.entele prev,ute la art2 244 alin2 ;1< lit2 a<1 c< =i d<2 (ispo,iiile art2 244 alin2 ;3< C ;8< se aplic n .od corespun,torB c< unul sau .ai .uli acionari3asociai ai societii a0sor0ante1 deinnd cel puin 8F din capitalul social su0scris1 au posi0ilitatea de a cere convocarea unei adunri generale pentru a se pronuna asupra -u,iunii2 ;2< >n ca,ul n care ntrCo -u,iune prin a0sor0ie societatea a0sor0ant deine cel puin 40F1 dar nu totalitatea aciunilor3prilor sociale sau a altor valori .o0iliare ce con-er titularilor lor drept de vot n adunrile societilor1 apro0area -u,iunii de ctre adunarea general a societii a0sor0ante nu este necesar dac sunt ntrunite condiiile prev,ute la alin2 ;1<2 (ispo,iiile art2 244 alin2 ;3< C ;8< se aplic n .od corespun,tor2 #M25 !RT. "26?" >n ca,ul unei divi,ri n care societile 0ene-iciare dein .preun toate aciunile3prile sociale ale societii divi,ate =i toate celelalte valori .o0iliare ce con-er drept de vot n adunarea general a societii divi,ate1 nu este necesar apro0area divi,rii de ctre adunarea general a societii divi,ate dac# a< au -ost ndeplinite cerinele de pu0licitate a proiectului de divi,are prev,ute la art2 242 cu cel puin o lun nainte ca divi,area s produc e-ecteB 0< pe o perioad de o lun naintea datei de la care operaiunea produce e-ecte toi acionarii societilor i.plicate n divi,are au putut consulta docu.entele prev,ute la art2 244 alin2 ;1<2 (ispo,iiile art2 244 alin2 ;3< C ;8< se aplic n .od corespun,torB c< au -ost ndeplinite cerinele de in-or.are a acionarilor3asociailor =i a organelor de ad.inistrare3conducere a celorlalte societi i.plicate n operaiune1 prev,ute la art2 243E2 alin2 ;4<2 #B !RT. "2: 3rin dero,are de la pre&ederile art. 110/ atunci c.nd 6u1iunea $au di&i1area are ca e6ect mrirea obli,a(iilor a$ocia(ilor uneia dintre $ociet(ile participante/ 7otr.rea $e ia cu unanimitate de &oturi. !RT. "2= *1# !ctul modi6icator al actului con$tituti& al $ociet(ii ab$orbante $e %nre,i$trea1 %n re,i$trul comer(ului %n a crui circum$crip(ie %)i are $ediul $ocietatea )i/ &i1at de <udectorul dele,at/ $e tran$mite/ din o6iciu/ la Bonitorul +6icial al Rom.niei/ $pre publicare %n 3artea a ID;a/ pe c7eltuiala $ociet(ii. *"# 3ublicitatea pentru $ociet(ile ab$orbite poate 6i e6ectuat de $ocietatea ab$orbant/ %n ca1urile %n care acele $ociet(i nu au e6ectuat;o/ %n termen de 10 1ile de la &i1area actului modi6icator al actului con$tituti& al $ociet(ii ab$orbante de ctre <udectorul dele,at. #M6 !RT. "29 )u,iunea3divi,area produce e-ecte# a< n ca,ul constituirii uneia sau .ai .ultor societi noi1 de la data n.atriculrii n registrul co.erului a noii societi sau a ulti.ei dintre eleB

0< n alte ca,uri1 de la data nregistrrii ?otrrii ulti.ei adunri generale care a apro0at operaiunea1 cu excepia ca,ului n care1 prin acordul prilor1 se stipulea, c operaiunea va avea e-ect la o alt dat1 care nu poate -i ns ulterioar nc?eierii exerciiului -inanciar curent al societii a0sor0ante sau societilor 0ene-iciare1 nici anterioar nc?eierii ulti.ului exerciiu -inanciar nc?eiat al societii sau societilor ce =i trans-er patri.oniul2 #M25 ART2 244E1 999 A0rogat #M6 !RT. "00 ;1< )u,iunea sau divi,area are ur.toarele consecine# a< trans-erul1 att n raporturile dintre societatea a0sor0it sau divi,at =i societatea a0sor0ant3societile 0ene-iciare1 ct =i n raporturile cu terii1 ctre societatea a0sor0ant sau -iecare dintre societile 0ene-iciare al tuturor activelor =i pasivelor societii a0sor0ite3divi,ateB acest trans-er va -i e-ectuat n con-or.itate cu regulile de reparti,are sta0ilite n proiectul de -u,iune3divi,areB 0< acionarii sau asociaii societii a0sor0ite sau divi,ate devin acionari1 respectiv asociai ai societii a0sor0ante1 respectiv ai societilor 0ene-iciare1 n con-or.itate cu regulile de reparti,are sta0ilite n proiectul de -u,iune3divi,areB c< societatea a0sor0it sau divi,at ncetea, s existe2 ;2< 'icio aciune sau parte social la societatea a0sor0ant nu poate -i sc?i.0at pentru aciuni3pri sociale e.ise de societatea a0sor0it =i care sunt deinute# a< de ctre societatea a0sor0ant1 direct sau prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu1 dar n contul societiiB sau 0< de ctre societatea a0sor0it1 direct sau prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu1 dar n contul societii2 ;3< 'icio aciune sau parte social la una dintre societile 0ene-iciare nu poate -i sc?i.0at pentru aciuni la societatea divi,at1 deinute# a< de ctre societatea 0ene-iciar n cau,1 direct sau prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu1 dar pe sea.a societiiB sau 0< de ctre societatea divi,at1 direct sau prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu1 dar pe sea.a societii2 #M6 !RT. "00?1 &revederile pre,entului capitol re-eritoare la divi,are1 cu excepia art2 280 alin2 ;1< lit2 c<1 se aplic =i atunci cnd o parte din patri.oniul unei societi se desprinde =i este trans-erat ca ntreg uneia sau .ai .ultor societi existente ori unor societi care sunt ast-el constituite1 n sc?i.0ul alocrii de aciuni sau pri sociale ale societilor 0ene-iciare ctre# a< acionarii sau asociaii societii care trans-er activele ;desprindere n interesul acionarilor ori asociailor<B sau 0< societatea care trans-er activele ;desprindere n interesul societii<2 #M6 !RT. "01 ;1< 'ulitatea unei -u,iuni sau divi,ri poate -i declarat nu.ai prin ?otrre @udectoreasc2 ;2< (e la data reali,rii sale1 potrivit art2 2441 -u,iunea1 respectiv divi,area1 poate -i declarat nul doar dac nu a -ost supus unui control @udiciar n con-or.itate cu prevederile art2 36 sau dac ?otrrea uneia dintre adunrile generale care au votat proiectul -u,iunii sau al divi,rii este nul ori anula0il2 #M10 ;3< &rocedurile de anulare =i de declarare a nulitii -u,iunii sau divi,rii nu pot -i iniiate dup expirarea unui ter.en de 5 luni de la data la care -u,iunea sau divi,area a devenit e-ectiv1 n te.eiul art2 2441 sau dac situaia a -ost recti-icat2 #M6 ;4< (ac neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitii unei -u,iuni sau divi,ri poate -i re.ediat1 instana co.petent acord societilor i.plicate un ter.en pentru recti-icarea acesteia2

;8< Lotrrea de-initiv de declarare a nulitii unei -u,iuni sau divi,ri va -i naintat din o-iciu de ctre instan o-iciilor registrului co.erului de la sediile societilor i.plicate n -u,iunea sau divi,area respectiv2 ;5< Lotrrea de-initiv de declarare a nulitii unei -u,iuni ori divi,ri nu aduce atingere prin ea ns=i vala0ilitii o0ligaiilor nscute n sarcina sau n 0ene-iciul societii a0sor0ante ori societilor 0ene-iciare1 anga@ate dup ce -u,iunea sau divi,area au devenit e-ective1 n te.eiul art2 2441 =i nainte ca ?otrrea de declarare a nulitii s -ie pu0licat2 ;6< >n ca,ul declarrii nulitii unei -u,iuni1 societile participante la -u,iunea respectiv rspund solidar pentru o0ligaiile societii a0sor0ante1 anga@ate n perioada .enionat la alin2 ;5<2 ;:< >n ca,ul declarrii nulitii unei divi,ri1 -iecare dintre societile 0ene-iciare rspunde pentru propriile o0ligaii1 anga@ate n perioada prev,ut la alin2 ;5<2 Aocietatea divi,at rspunde1 de ase.enea1 pentru aceste o0ligaii1 n li.ita cotei de active nete trans-erate societii 0ene-iciare n contul creia au luat na=tere o0ligaiile respective2 #M6 !RT. "01?1 >n ca,ul societilor organi,ate potrivit siste.ului dualist1 o0ligaiile ad.inistratorilor prev,ute la art2 241 =i 243E21 respectiv la art2 2481 revin directoratului1 respectiv .e.0rilor acestuia2 #M10 -!3. 3 0$zi$&ea tra&#fro&ta%ier #M10 4E-GI NE! 1 'ome&i$% de a*%icare. )om*ete&.a 1$ri#dic.io&a% #M10 !RT. "01?" ;1< Aocietile pe aciuni1 societile n co.andit pe aciuni1 societile cu rspundere li.itat C persoane @uridice ro.ne C =i societile europene cu sediul social n Ro.nia pot -u,iona1 n condiiile pre,entei legi1 cu societi care au sediul social sau1 dup ca,1 ad.inistraia central ori sediul principal n alte state .e.0re ale Mniunii Europene sau n state aparinnd Apaiului Econo.ic European1 denu.ite n continuare state .e.0re1 =i care -uncionea, n una dintre -or.ele @uridice prev,ute de art2 1 din (irectiva $onsiliului 5:31813$EE din 4 .artie 145:1 de coordonare1 n vederea ec?ivalrii1 a garaniilor i.puse societilor n statele .e.0re1 n sensul art2 8: al doilea paragra- din Tratatul de instituire a $o.unitilor Europene1 pentru prote@area intereselor asociailor sau terilor1 pu0licat n Iurnalul "-icial al $o.unitilor Europene nr2 L 058 din 14 .artie 145:1 cu .odi-icrile ulterioare1 sau cu societi europene cu sediul social n alte state .e.0re2 ;2< Aocietile pe aciuni1 societile n co.andit pe aciuni1 societile cu rspundere li.itat C persoane @uridice ro.ne C =i societile europene cu sediul social n Ro.nia pot -u,iona cu societi care au sediul social sau1 dup ca,1 ad.inistraia central ori sediul principal n alte state .e.0re =i care1 -r a se ncadra n tipurile de entiti prev,ute la alin2 ;1<1 au personalitate @uridic1 dein un patri.oniu propriu ce repre,int singura surs care asigur garantarea o0ligaiilor sociale =i sunt supuse unor -or.aliti de pu0licitate si.ilare celor prev,ute de (irectiva $onsiliului 5:31813$EE1 dac legea acelui stat .e.0ru per.ite ast-el de -u,iuni2 ;3< Aunt exceptate de la aplicarea prevederilor pre,entului capitol organis.ele de plasa.ent colectiv n valori .o0iliare =i -ondurile nc?ise de investiii1 regle.entate de Legea nr2 24632004 privind piaa de capital1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 precu. =i orice alte entiti avnd ca o0iect de activitate plasa.entul colectiv al resurselor atrase de la pu0lic =i care -uncionea, pe principiul reparti,rii riscurilor =i ale cror titluri pot -i rscu.prate1 direct sau indirect1 la cererea deintorilor1 din activele entitii respective2

;4< >n ca,ul n care societatea a0sor0ant este o societate n co.andit pe aciuni1 n-iinat =i -uncionnd potrivit legii ro.ne1 acionarii societii a0sor0ite vor -i ntotdeauna acionari co.anditari ai societii n co.andit pe aciuni a0sor0ante1 dac nu se prevede alt-el n ?otrrea de apro0are a proiectului de -u,iune2 #M10 !RT. "01?3 $o.petena de veri-icare a legalitii -u,iunii1 su0 aspectul procedurii pe care o ur.ea, societile participante la -u,iune C persoane @uridice ro.ne sau societile europene cu sediul social n Ro.nia C =i1 dac este ca,ul1 societatea nouCn-iinat C persoan @uridic ro.n sau societate european cu sediul social n Ro.nia C1 aparine @udectorului delegat la o-iciul registrului co.erului unde sunt n.atriculate societile persoane @uridice ro.ne sau societile europene cu sediul social n Ro.nia participante la -u,iune1 inclusiv societatea a0sor0ant1 ori1 dac este ca,ul1 societatea nouCn-iinat2 #M10 4E-GI NE! a ";a Eta*e. Efecte. N$%itate #M10 !RT. "01?2 ;1< )u,iunea trans-rontalier1 n sensul pre,entei legi1 este operaiunea prin care# a< una sau .ai .ulte societi1 dintre care cel puin dou sunt guvernate de legislaia a dou state .e.0re di-erite1 sunt di,olvate -r a intra n lic?idare =i trans-er totalitatea patri.oniului lor unei alte societi n sc?i.0ul reparti,rii ctre acionarii3asociaii societii sau societilor a0sor0ite de aciuni3pri sociale la societatea a0sor0ant =i1 eventual1 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10F din valoarea no.inal a aciunilor3prilor sociale ast-el reparti,ateB sau 0< .ai .ulte societi1 dintre care cel puin dou sunt guvernate de legislaia a dou state .e.0re di-erite1 sunt di,olvate -r a intra n lic?idare =i trans-er totalitatea patri.oniului lor unei societi pe care o constituie1 n sc?i.0ul reparti,rii ctre acionarii3asociaii lor de aciuni3pri sociale la societatea nouC n-iinat =i1 eventual1 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10F din valoarea no.inal a aciunilor3prilor sociale ast-el reparti,ateB c< o societate este di,olvat -r a intra n lic?idare =i trans-er totalitatea patri.oniului su unei alte societi care deine totalitatea aciunilor sale3prilor sociale sau a altor titluri con-erind drepturi de vot n adunarea general2 ;2< &lata n nu.erar poate -i superioar valorii prev,ute la alin2 ;1< lit2 a< =i 0<1 dac legislaia a cel puin unuia dintre statele .e.0re a cror naionalitate o dein societile participante la -u,iune sau societatea nouC n-iinat per.ite dep=irea acestui procent2 #M10 !RT. "01?0 ;1< Ad.inistratorii sau .e.0rii directoratului societilor care ur.ea, a participa la -u,iune ntoc.esc un proiect co.un de -u,iune care tre0uie s cuprind cel puin# a< -or.a1 denu.irea =i sediul social ale tuturor societilor participante la -u,iuneB 0< -or.a1 denu.irea =i sediul social ale societii nouCn-iinate1 dac este ca,ulB c< condiiile alocrii de aciuni3pri sociale la societatea a0sor0ant sau la societatea nouCn-iinatB d< rata de sc?i.0 a aciunilor3prilor sociale =i cuantu.ul eventualelor pli n nu.erarB e< data de la care aciunile3prile sociale prev,ute la lit2 c< dau deintorilor dreptul de a participa la 0ene-icii =i orice condiii speciale care a-ectea, acest dreptB -< drepturile acordate de ctre societatea a0sor0ant sau nouCn-iinat deintorilor de aciuni care con-er drepturi speciale =i celor care dein alte valori .o0iliare n a-ar de aciuni sau .surile propuse n privina acestoraB g< orice avanta@ special acordat experilor care evaluea, proiectul de -u,iune =i .e.0rilor organelor ad.inistrative sau de control ale societilor i.plicate n -u,iuneB ?< in-or.aii privind evaluarea patri.oniului trans-erat societii a0sor0ante sau societii nouCn-iinateB

i< data de la care tran,aciile societii a0sor0ite sunt considerate din punct de vedere conta0il ca aparinnd societii a0sor0ante sau nouCn-iinateB @< e-ectele -u,iunii asupra locurilor de .unc ale anga@ailor societilor participante la -u,iuneB N< data situaiilor -inanciare ale societilor participante care au -ost -olosite pentru a se sta0ili condiiile -u,iuniiB l< dac este ca,ul1 in-or.aii privind .ecanis.ele de i.plicare a anga@ailor n de-inirea drepturilor acestora de a participa la activitatea societii a0sor0ante sau nouCn-iinate2 ;2< La proiectul prev,ut la alin2 ;1< va -i anexat proiectul actului constitutiv al societii ce ur.ea, a -i n-iinat1 respectiv proiectul de act .odi-icator al actului constitutiv al societii a0sor0ante2 #M25 !RT. "01?6 ;1< &roiectul co.un de -u,iune trans-rontalier1 se.nat de repre,entanii societilor participante1 se depune la o-iciul registrului co.erului unde sunt n.atriculate societile persoane @uridice ro.ne =i3sau societile europene cu sediul n Ro.nia1 participante la -u,iune1 nsoit de o declaraie privind .odalitatea de pu0licare a proiectului de -u,iune2 #M10 ;2< &roiectul co.un de -u,iune1 vi,at de @udectorulCdelegat1 se pu0lic n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 pe c?eltuiala prilor1 integral sau n extras1 potrivit dispo,iiei @udectoruluiCdelegat sau cererii prilor1 cu cel puin 30 de ,ile naintea datelor =edinelor n care adunrile generale ur.ea, a ?otr asupra -u,iunii2 ;3< Extrasul prev,ut la alin2 ;2< tre0uie s cuprind cel puin ur.toarele .eniuni# a< -or.a1 denu.irea =i sediul social ale -iecrei societi participante la -u,iuneB 0< o-iciul registrul co.erului la care au -ost depuse docu.entele prev,ute la art2 281E8B c< condiiile n care =i pot exercita dreptul de opo,iie creditorii societii2 #M25 ;4< >n ca,ul n care deine o pagin proprie Oe01 societatea poate nlocui pu0licarea n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 cu pu0licitatea e-ectuat prin inter.ediul paginii proprii Oe0 a societii1 pe o perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale care ur.ea, s decid cu privire la proiectul de -u,iune trans-rontalier1 perioad care se nc?eie la -inalul adunrii generale respective2 (ispo,iiile art2 242 alin2 ;2E2< se aplic n .od corespun,tor2 ;8< >n ca,ul e-ecturii pu0licitii n condiiile alin2 ;3<1 o-iciul registrului co.erului unde este n.atriculat societatea va pu0lica1 cu titlu gratuit1 pe pagina sa Oe0 proiectul co.un de -u,iune trans-rontalier2 #M10 !RT. "01?: ;1< Ad.inistratorii3.e.0rii directoratului societilor care particip la -u,iune tre0uie s ntoc.easc un raport scris1 detaliat1 n care s explice proiectul de -u,iune =i s preci,e,e -unda.entul su @uridic =i econo.ic2 ;2< Raportul prev,ut la alin2 ;1< se pune la dispo,iia acionarilor3asociailor1 iar1 n ca,urile prev,ute la art2 281E101 =i a repre,entantului anga@ailor sau1 n ca,ul n care nu a -ost dese.nat1 a anga@ailor1 la sediul societii1 cu cel puin 30 de ,ile naintea datei =edinei n care adunarea general ur.ea, a ?otr asupra -u,iunii2 >n ca,ul n care societatea deine o pagin de internet proprie1 raportul se pu0lic =i pe pagina de internet1 pentru li0erul acces al acionarilor3asociailor =i anga@ailor2 #M10 !RT. "01?= ;1< Mnul sau .ai .uli experi1 persoane -i,ice ori @uridice1 acionnd pe sea.a -iecreia dintre societile persoane @uridice ro.ne sau societile europene cu sediul n Ro.nia1 care particip la -u,iune1 dar independent de acestea1 sunt dese.nai de ctre @udectorulCdelegat pentru a exa.ina proiectul co.un de -u,iune =i a ntoc.i un raport scris ctre acionari3asociai2 ;2< Raportul prev,ut la alin2 ;1< va preci,a dac rata de sc?i.0 a aciunilor3prilor sociale este corect =i re,ona0il2 Raportul va indica1 de ase.enea1 .etoda sau .etodele -olosite pentru a deter.ina rata de sc?i.0 propus1 va preci,a dac .etoda sau .etodele -olosite sunt adecvate pentru ca,ul respectiv1 va indica valorile o0inute prin aplicarea -iecreia dintre aceste .etode =i va conine opinia experilor privind ponderea atri0uit

.etodelor n cau, pentru o0inerea valorii reinute n -inal2 Raportul va descrie1 de ase.enea1 orice di-iculti deose0ite n reali,area evalurii2 ;3< La cererea co.un a societilor care particip la -u,iune1 inclusiv a celor care au naionalitatea altui stat .e.0ru1 @udectorulCdelegat dese.nea, unul sau .ai .uli experi acionnd pentru toate societile participante1 dar independent de acestea2 ;4< )iecare dintre experii dese.nai n con-or.itate cu pre,entul articol are dreptul de a o0ine de la oricare dintre societile care particip la -u,iune toate in-or.aiile =i docu.entele relevante =i de a -ace toate investigaiile necesare2 ;8< &rin ?otrre a tuturor acionarilor3asociailor societilor participante la -u,iune se poate renuna la exa.inarea proiectului de -u,iune =i la ntoc.irea raportului prev,ut la alin2 ;1<2 #M20 !RT. "01?9*# $reditorii societilor C persoane @uridice ro.ne sau societi europene cu sediul n Ro.nia C care iau parte la -u,iune au dreptul la o protecie adecvat a intereselor lor2 "rice ast-el de creditor1 care deine o crean cert1 lic?id =i anterioar datei pu0licrii proiectului de -u,iune1 nescadent la data pu0licrii proiectului1 =i care nu deine de@a garanii sau privilegii adecvate pentru satis-acerea creanei sale1 poate -ace opo,iie1 cu respectarea condiiilor de procedur =i de -ond =i cu e-ectele prev,ute la art2 2432 #CIN *) A se vedea art2 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<1 articol reprodus n nota : de la s-r=itul textului actuali,at2 #M10 !RT. "01?10 ;1< (ac societatea a0sor0ant sau nouCn-iinat este o societate european cu sediul social n Ro.nia1 ad.inistratorii societilor participante la -u,iune asigur respectarea dreptului de i.plicare a anga@ailor n activitatea societii europene1 n condiiile prev,ute de Lotrrea 7uvernului nr2 1:632006 privind procedurile de in-or.are1 consultare =i alte .odaliti de i.plicare a anga@ailor n activitatea societii europene2 ;2< (ac n una sau .ai .ulte dintre societile participante guvernate de legislaia altui stat .e.0ru -uncionea, un .ecanis. de i.plicare a anga@ailor n activitatea societii de tipul celui prev,ut de art2 2 lit2 N< din (irectiva 20013:53$E din : octo.0rie 2001 pentru co.pletarea statutului societii europene n ceea ce prive=te i.plicarea lucrtorilor sau un alt .ecanis. de cointeresare a anga@ailor1 societatea a0sor0ant sau nouCn-iinat C persoan @uridic ro.n C este o0ligat s instituie un ast-el de .ecanis.1 devenind aplica0ile1 n .od corespun,tor1 prevederile art2 3 alin2 ;1< =i ;2<1 art2 4 C 61 art2 10 alin2 ;1< =i ;2< lit2 a<1 g< =i ?<1 art2 11 C 241 26 =i 2: din Lotrrea 7uvernului nr2 1:6320062 ;3< >n ca,ul n care societatea a0sor0ant sau societatea nouCn-iinat este o persoan @uridic ro.n1 organele de conducere ale societilor participante la -u,iune n care -uncionea, .ecanis.e de i.plicare a anga@ailor pot1 -r o negociere preala0il1 s se supun dispo,iiilor de re-erin prev,ute de art2 12 C 23 din Lotrrea 7uvernului nr2 1:632006 sau s respecte aceste prevederi ncepnd cu data nregistrrii n registrul co.erului a .odi-icrii actului constitutiv al societii a0sor0ante sau cu data n.atriculrii societii nouC n-iinate1 despre opiune ur.nd a se -ace .eniune n proiectul de -u,iune2 ;4< >n situaia prev,ut la alin2 ;3<1 grupul special de negociere poate decide cu o .a@oritate de dou trei.i din nu.rul .e.0rilor si care repre,int cel puin dou trei.i dintre anga@ai1 inclusiv voturile .e.0rilor care repre,int anga@aii din cel puin dou state .e.0re di-erite1 s nu declan=e,e negocieri sau s ncete,e negocierile de@a iniiate =i s ad.it aplicarea dispo,iiilor de re-erin din Lotrrea 7uvernului nr2 1:6320062 ;8< Atunci cnd n cadrul societii persoan @uridic ro.n1 care re,ult din -u,iunea trans-rontalier1 va -unciona un siste. de i.plicare a anga@ailor1 ad.inistratorii sau1 dup ca,1 .e.0rii directoratului au o0ligaia s asigure protecia drepturilor anga@ailor re,ultnd din acest .ecanis. n ca,ul unei -u,iuni de drept intern ulterioare1 pentru o perioad de 3 ani de la data la care -u,iunea trans-rontalier a produs e-ecte2 ;5< >n ca,ul n care1 dup negocieri preala0ile1 se aplic nor.eleCstandard de participare1 adunarea general a asociailor3acionarilor poate decide li.itarea proporiei de repre,entani ai anga@ailor n cadrul

consiliului de ad.inistraie3directoratului societii care re,ult n ur.a -u,iunii trans-rontaliere2 $u toate acestea1 n ca,ul n care n una dintre societile care -u,ionea, repre,entanii anga@ailor au constituit cel puin o trei.e din consiliul de ad.inistraie sau de supraveg?ere1 li.itarea decis de adunarea general a asociailor3acionarilor nu poate avea ca e-ect reducerea proporiei de participare a anga@ailor la .ai puin de o trei.e2 #M20 !RT. "01?11 ;1< >n cel .ult 3 luni de la data pu0licrii proiectului co.un de -u,iune n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 con-or. dispo,iiilor art2 281E5 alin2 ;2<1 adunarea general a -iecreia dintre societi ?otr=te asupra proiectului co.un de -u,iune1 n condiiile sta0ilite pentru .odi-icarea actului constitutiv =i cu respectarea condiiilor privind convocarea ei2 #M10 ;2< $nd aciunile sunt de .ai .ulte categorii1 ?otrrea asupra -u,iunii este su0ordonat re,ultatului votului pe categorii1 dat n condiiile art2 1182 ;3< >n ca,urile prev,ute la art2 281E101 adunarea general a acionarilor3asociailor poate condiiona apro0area -u,iunii de rati-icarea expres de ctre adunarea general a .ecanis.elor de i.plicare a anga@ailor n activitatea societii a0sor0ante sau nouCn-iinate2 ;4< Atunci cnd -u,iunea are ca e-ect .rirea o0ligaiilor acionarilor3asociailor uneia dintre societile participante C persoane @uridice ro.ne C1 ?otrrea adunrii acionarilor3asociailor se ia cu unani.itate de voturi2 #M10 !RT. "01?1" ;1< Acionarii3asociaii care nu au votat n -avoarea ?otrrii adunrii generale prin care a -ost apro0at -u,iunea au dreptul de a se retrage din societate =i de a solicita cu.prarea aciunilor lor3prilor sociale de ctre societate2 ;2< >n ca,ul societilor pe aciuni sau n co.andit pe aciuni1 dreptul de retragere va -i exercitat n con-or.itate cu prevederile art2 1342 ;3< &rin excepie de prevederile art2 2251 n ca,ul societilor cu rspundere li.itat1 dreptul de retragere se va exercita prin aplicarea corespun,toare a dispo,iiilor art2 1342 ;4< Acionarii3asociaii pot -ace aplicarea dreptului de retragere regle.entat de pre,entul articol1 doar dac# a< legislaia tuturor statelor .e.0re1 a cror naionalitate o dein societile participante la -u,iune1 prevede un siste. de protecie a asociailor si.ilar celui prev,ut de alin2 ;1< C ;3<B 0< societile participante la -u,iune1 guvernate de legislaia altui stat .e.0ru care nu con-er asociailor un drept de retragere din societate1 au acceptat n .od expres ca asociaii societii C persoan @uridic ro.n C s -ac u, de acest drept1 -cnduCse .eniune n acest sens n ?otrrea adunrii generale de apro0are a -u,iunii2 #M10 !RT. "01?13 ;1< >n ca,ul -u,iunii prin a0sor0ie1 @udectorulCdelegat dispune nregistrarea n registrul co.erului a actului .odi-icator al actului constitutiv al societii a0sor0ante C persoan @uridic ro.n sau societate european cu sediul social n Ro.nia C dup veri-icarea existenei certi-icatelor sau a docu.entelor si.ilare care atest ndeplinirea condiiilor prev,ute de lege1 e.ise de autoritile co.petente din celelalte state .e.0re n care au sediul social ori1 dup ca,1 ad.inistraia central sau sediul principal celelalte societi participante la -u,iune1 =i a ter.enului n care acestea au -ost depuse la o-iciul registrului co.erului1 ter.en ce nu poate dep=i 5 luni de la e.itere2 ;2< (ac prin -u,iune se n-iinea, o nou societate C persoan @uridic ro.n C1 controlul de legalitate va -i e-ectuat n condiiile prev,ute de pre,enta lege pentru -or.a de societate a crei constituire a -ost convenit1 cu veri-icarea n preala0il a certi-icatelor sau a docu.entelor si.ilare prev,ute la alin2 ;1<2 ;3< >n ca,ul n care prin -u,iune se n-iinea, o societate european cu sediul social n Ro.nia1 controlul de legalitate al -u,iunii =i al ndeplinirii condiiilor de n-iinare a societii va -i e-ectuat potrivit Regula.entului ;$E< nr2 2218632001 al $onsiliului din : octo.0rie 2001 privind statutul societii europene =i de pre,enta lege2

;4< IudectorulCdelegat veri-ic1 dac este ca,ul1 =i caracteristicile .ecanis.elor de i.plicare a anga@ailor n activitatea societii a0sor0ante sau nouCconstituite2 ;8< (ac societatea a0sor0ant sau societatea nouCn-iinat este persoan @uridic guvernat de legislaia altui stat .e.0ru1 inclusiv o societate european cu sediul social ntrCun alt stat .e.0ru1 @udectorulCdelegat veri-ic legalitatea ?otrrii de -u,iune1 depus de ctre ad.inistratorii3.e.0rii directoratului la o-iciul registrului co.erului n care este nregistrat societatea C persoan @uridic ro.n C1 =i pronun o nc?eiere prin care se constat ndeplinirea condiiilor prev,ute de pre,enta lege de ctre societate C persoan @uridic ro.n2 >nc?eierea este co.unicat societii C persoan @uridic ro.n C la sediul acesteia2 ;5< IudectorulCdelegat poate pronuna nc?eierea prev,ut la alin2 ;8<1 c?iar dac procedura declan=at de cererile de retragere a acionarilor3asociailor n con-or.itate cu art2 281E12 este n curs1 n nc?eiere indicnduCse -aptul c rscu.prarea aciunilor3prilor sociale nu este nc -inali,at2 Retragerile e-ectuate de acionari3asociai n con-or.itate cu art2 281E12 sunt opo,a0ile societii a0sor0ante sau nouCn-iinate =i acionarilor3asociailor acesteia2 #M10 !RT. "01?12 ;1< >n ca,ul -u,iunii prin a0sor0ie1 actul .odi-icator1 vi,at potrivit art2 281E13 alin2 ;1<1 se trans.ite1 din o-iciu1 spre pu0licare n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 pe c?eltuiala societii2 ;2< (ac prin -u,iune se constituie o nou societate C persoan @uridic ro.n sau o societate european cu sediul n Ro.nia C1 aceasta este supus -or.alitilor de pu0licitate prev,ute de pre,enta lege pentru -or.a de societate convenit2 ;3< "-iciul registrului co.erului unde este n.atriculat societatea a0sor0ant sau societatea nouCn-iinat va noti-ica de ndat1 pe c?eltuiala societii1 reali,area -u,iunii autoritilor si.ilare din statele .e.0re n care sunt n.atriculate societile participante la -u,iune1 n vederea radierii acestora2 ;4< "-iciul registrul co.erului unde sunt n.atriculate societile a0sor0ite C persoane @uridice ro.ne C radia, din registrul co.erului aceste societi1 n te.eiul noti-icrii co.unicate de autoritatea si.ilar din statul .e.0ru a crui naionalitate o deine societatea a0sor0ant sau societatea nouCn-iinat2 ;8< >n ca,ul n care prin -u,iunea trans-rontalier este constituit o societate european cu sediul n Ro.nia1 "-iciul 'aional al Registrului $o.erului1 pe c?eltuiala prilor1 co.unic Iurnalului "-icial al Mniunii Europene1 n vederea pu0licrii1 un anun care cuprinde# denu.irea societii1 nu.rul de n.atriculare n registrul co.erului n care este n.atriculat1 data n.atriculrii1 nu.rul %onitorului "-icial al Ro.niei n care a -ost pu0licat nc?eierea @udectoruluiCdelegat de n.atriculare a societii2 #M10 !RT. "01?10 ;1< )u,iunea are ur.toarele consecine# a< trans-erul1 att n raporturile dintre societatea a0sor0it =i societatea a0sor0ant3nouCn-iinat1 ct =i n raporturile cu terii1 ctre societatea a0sor0ant3nouCn-iinat al tuturor activelor =i pasivelor societii a0sor0iteB 0< acionarii sau asociaii societii a0sor0ite3participante la -u,iune devin acionari1 respectiv asociai ai societii a0sor0ante3nouCn-iinate1 n con-or.itate cu regulile de reparti,are sta0ilite n proiectul de -u,iuneB c< societatea a0sor0it1 respectiv societile care -or.ea, noua societate prin -u,iune ncetea, s existe2 ;2< )u,iunea produce e-ecte# a< n ca,ul constituirii unei societi1 de la data n.atriculrii acesteia n registrul co.eruluiB 0< n ca,ul -u,iunii prin a0sor0ie1 de la data nregistrrii n registrul co.erului a actului .odi-icator al actului constitutiv1 cu excepia ca,ului n care1 prin acordul prilor1 se stipulea, c operaiunea va avea e-ect la o alt dat1 care nu poate -i ns ulterioar nc?eierii exerciiului -inanciar curent al societii a0sor0ante sau societilor 0ene-iciare =i nici anterioar nc?eierii ulti.ului exerciiu -inanciar nc?eiat al societii sau societilor care =i trans-er patri.oniul1 =i controlul @udectoruluiCdelegat prev,ut de art2 281E13 alin2 ;1<B c< n ca,ul n care prin -u,iune se constituie o societate european1 de la data n.atriculrii acesteia2 ;3< (repturile =i o0ligaiile societilor a0sor0ite decurgnd din raporturile de .unc =i care exist la data intrrii n vigoare a -u,iunii trans-rontaliere se trans-er de la data prev,ut la alin2 ;2< societii a0sor0ante sau nouCn-iinate2

;4< 'iciuna dintre aciunile societii a0sor0ante nu poate -i sc?i.0at cu aciuni la societatea a0sor0it1 deinute# a< -ie de ctre societatea a0sor0ant sau de ctre o persoan care acionea, n nu.e propriu1 dar pentru societatea respectivB 0< -ie de ctre societatea a0sor0it sau de ctre o persoan care acionea, n nu.e propriu1 dar pentru societatea respectiv2 #M10 !RT. "01?16 ;1< Ad.inistratorii societii a0sor0ite sau ai celor ce au -or.at noua societate rspund civil -a de asociaii acelei3acelor societi pentru neregularitile co.ise n pregtirea =i reali,area -u,iunii2 ;2< Experii care ntoc.esc raportul prev,ut la art2 281E:1 pe sea.a societii a0sor0ite sau a societilor ce -or.ea, noua societate1 rspund civil -a de asociaii acestor societi pentru neregularitile co.ise n ndeplinirea ndatoririlor lor2 #M10 !RT. "01?1: >n ca,ul unei -u,iuni prin a0sor0ie1 prin care una sau .ai .ulte societi sunt di,olvate -r a intra n lic?idare =i trans-er toate activele =i pasivele lor unei alte societi care deine toate aciunile lor sau alte titluri con-erind drepturi de vot n adunarea general1 nu se aplic prevederile art2 281E8 alin2 ;1< lit2 c<1 d< =i e<1 art2 281E:1 art2 281E18 alin2 ;1< lit2 0< =i ale art2 281E152 #M25 !RT. "01?1= >n ca,ul n care -u,iunea trans-rontalier prin a0sor0ie este reali,at de o societate a0sor0ant care deine cel puin 40F1 dar nu totalitatea aciunilor3prilor sociale sau a altor valori .o0iliare ce con-er titularilor lor drept de vot n adunrile generale ale societii3societilor a0sor0ite1 se aplic1 n .od corespun,tor1 prevederile art2 243E32 #M10 !RT. "01?19 ;1< 'ulitatea unei -u,iuni poate -i declarat nu.ai prin ?otrre @udectoreasc2 ;2< 'ulitatea -u,iunii nu poate interveni dup data la care aceasta a produs e-ecte1 dat sta0ilit potrivit art2 281E18 alin2 ;2<2 ;3< &rocedurile de anulare =i de declarare a nulitii nu pot -i iniiate dac situaia a -ost recti-icat2 (ac neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitii unei -u,iuni poate -i re.ediat1 instana co.petent acord societilor participante un ter.en pentru recti-icarea acesteia2 ;4< Lotrrea de-initiv de declarare a nulitii -u,iunii va -i naintat din o-iciu de ctre instan o-iciilor registrului co.erului de la sediile societilor i.plicate n -u,iune2 #B TITL L DII 4i!5i,area so!iet"ilor -!3. 1 Dispoziii generale !RT. "0" *1# 3entru lic7idarea )i reparti1area patrimoniului $ocial/ c7iar dac %n actul con$tituti& $e pre&d norme %n ace$t $cop/ $unt obli,atorii urmtoarele re,uli: #M6 a< pn la preluarea -unciei de ctre lic?idatori1 ad.inistratorii =i directorii1 respectiv .e.0rii directoratului1 continu sC=i exercite atri0uiile1 cu excepia celor prev,ute la art2 233B 0< actul de nu.ire a lic?idatorilor1 .enionnd puterile con-erite acestora sau sentina care i ine locul1 precu. =i orice act ulterior care ar aduce sc?i.0ri cu privire la persoana lor sau la puterile con-erite tre0uie

depuse1 prin gri@a lic?idatorilor1 la o-iciul registrului co.erului1 pentru a -i nscrise de ndat =i pu0licate n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa2 #B *"# Numai dup %ndeplinirea 6ormalit(ilor de la alin. *1# lic7idatorii &or depune $emntura lor %n re,i$trul comer(ului )i &or eAercita acea$t 6unc(ie. #M9 ;3< 999 A0rogat #B *2# 5n a6ar de di$po1i(iile pre1entului titlu/ $e aplic $ociet(ilor %n lic7idare re,ulile $tabilite prin actul con$tituti& )i prin le,e/ %n m$ura %n care nu $unt incompatibile cu lic7idarea. *0# Toate actele eman.nd de la $ocietate trebuie $ arate c acea$ta e$te %n lic7idare. #M9 ART2 282E1 999 A0rogat #B !RT. "03 *1# Lic7idatorii &or putea 6i per$oane 6i1ice $au per$oane <uridice. Lic7idatorii per$oane 6i1ice $au repre1entan(ii permanen(i ; per$oane 6i1ice ale $ociet(ii lic7idatoare ; trebuie $ 6ie lic7idatori autori1a(i/ %n condi(iile le,ii. #M6 ;2< Lic?idatorii au aceea=i rspundere ca =i ad.inistratorii1 respectiv .e.0rii directoratului2 ;3< Lic?idatorii sunt datori1 ndat dup preluarea -unciei1 ca .preun cu directorii =i ad.inistratorii1 respectiv cu .e.0rii directoratului societii1 s -ac un inventar =i s nc?eie un 0ilan1 care s constate situaia exact a activului =i pasivului societii1 =i s le se.ne,e2 ;4< Lic?idatorii sunt o0ligai s pri.easc =i s pstre,e patri.oniul societii1 registrele ce li sCau ncredinat de ad.inistratori1 respectiv de .e.0rii directoratului1 =i actele societii2 (e ase.enea1 ace=tia vor ine un registru cu toate operaiunile lic?idrii1 n ordinea datei lor2 ;8< Lic?idatorii =i ndeplinesc .andatul su0 controlul cen,orilor2 >n ca,ul societilor pe aciuni organi,ate potrivit siste.ului dualist1 lic?idatorii =i ndeplinesc .andatul su0 controlul consiliului de supraveg?ere2 #B !RT. "02 5n ca1ul $ociet(ilor a cror acti&itate $;a de$6)urat %n ba1a autori1a(iei de mediu pre&1ute de Le,ea protec(iei mediului nr. 13:81990*#/ republicat/ cu modi6icrile )i completrile ulterioare/ lic7idatorii $unt obli,a(i $ ia m$uri pentru e6ectuarea bilan(ului de mediu/ pre&1ut de acea$t le,e/ )i $ comunice re1ultatele ace$tui bilan( a,en(iei teritoriale pentru protec(ia mediului. #CIN *) Legea proteciei .ediului nr2 13631448 a -ost a0rogat2 A se vedea "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 148320082 #B !RT. "00 *1# 5n a6ar de puterile con6erite de a$ocia(i/ cu aceea)i ma<oritate cerut pentru numirea lor/ lic7idatorii &or putea: #M9 a< s stea n @udecat n nu.ele societiiB #B b# $ eAecute )i $ termine opera(iunile de comer( re6eritoare la lic7idare' #M9 c< s vnd1 prin licitaie pu0lic1 i.o0ilele =i orice avere .o0iliar a societiiB #B d# $ 6ac tran1ac(ii' #M9 e< s lic?ide,e =i s ncase,e creanele societiiB

#B 6# $ contracte1e obli,a(ii cambiale/ $ 6ac %mprumuturi neipotecare )i $ %ndeplinea$c orice alte acte nece$are. #M6 ;2< >n lipsa unor dispo,iii speciale n actul constitutiv sau n actul lor de nu.ire1 lic?idatorii nu pot s constituie ipoteci asupra 0unurilor societii1 dac nu sunt autori,ai de instan2 #B *3# Lic7idatorii care %ntreprind noi opera(iuni comerciale ce nu $unt nece$are $copului lic7idrii $unt r$pun1tori per$onal )i $olidar de eAecutarea lor. !RT. "06 *1# Lic7idatorii nu pot plti a$ocia(ilor nici o $um %n contul pr(ilor ce li $;ar cu&eni din lic7idare/ %naintea ac7itrii creditorilor $ociet(ii. *"# !$ocia(ii &or putea cere %n$ ca $umele re(inute $ 6ie depu$e la -a$a de Economii )i -on$emna(iuni ; -.E.-. ; 4.!. ori la o banc $au la una dintre unit(ile ace$tora )i $ $e 6ac reparti1area a$upra ac(iunilor $au pr(ilor $ociale/ c7iar %n timpul lic7idrii/ dac/ %n a6ar de ceea ce e$te nece$ar pentru %ndeplinirea tuturor obli,a(iilor $ociet(ii/ $cadente $au care &or a<un,e la $caden(/ mai rm.ne un di$ponibil de cel pu(in 10E din cuantumul lor. *3# 5mpotri&a deci1iilor lic7idatorilor creditorii $ociet(ii pot 6ace opo1i(ie %n condi(iile art. 6". !RT. "0: Lic7idatorii care probea1/ prin pre1entarea $itua(iei 6inanciare anuale/ c 6ondurile de care di$pune $ocietatea nu $unt $u6iciente $ acopere pa$i&ul eAi,ibil trebuie $ cear $umele nece$are a$ocia(ilor care r$pund nelimitat $au celor care nu au e6ectuat inte,ral &r$mintele/ dac ace)tia $unt obli,a(i/ potri&it 6ormei $ociet(ii/ $ le procure $au/ dac $unt debitori 6a( de $ocietate/ pentru &r$mintele nee6ectuate/ la care erau obli,a(i %n calitate de a$ociat. !RT. "0= Lic7idatorii care au ac7itat datoriile $ociet(ii cu propriii lor bani nu &or putea $ eAercite %mpotri&a $ociet(ii drepturi mai mari dec.t acelea ce apar(ineau creditorilor plti(i. !RT. "09 -reditorii $ociet(ii au dreptul de a eAercita contra lic7idatorilor ac(iunile care decur, din crean(ele a<un$e la termen/ p.n la concuren(a bunurilor eAi$tente %n patrimoniul $ociet(ii/ )i numai dup aceea de a $e %ndrepta %mpotri&a a$ocia(ilor/ pentru plata $umelor datorate din &aloarea ac(iunilor $ub$cri$e $au din aceea a aporturilor la capitalul $ocial. #M16 !RT. "60*# ;1< Lic?idarea societii tre0uie ter.inat n cel .ult un an de la data di,olvrii2 &entru .otive te.einice1 tri0unalul poate prelungi acest ter.en cu perioade de cte 5 luni1 dar nu cu .ai .ult de 24 de luni cu.ulat2 ;2< Lic?idarea nu li0erea, pe asociai =i nu .piedic desc?iderea procedurii de -ali.ent a societii2 ;3< >n ter.en de 30 de ,ile de la di,olvare vor -i nu.ii lic?idatorii1 n condiiile art2 2521 respectiv art2 2542 ;4< >n ter.en de 50 de ,ile de la nu.ire1 lic?idatorul tre0uie s depun la o-iciul registrului co.erului1 pentru .enionare n registrul co.erului1 un raport privind situaia econo.ic a societii2 (ac1 potrivit raportului1 de0itorul ndepline=te condiiile pentru desc?iderea procedurii si.pli-icate de insolven1 lic?idatorul are o0ligaia de a solicita desc?iderea acestei proceduri n ter.en de 18 ,ile de la data depunerii raportului2 ;8< La .plinirea unui ter.en de 5 luni de la nu.ire1 lic?idatorul tre0uie s depun la o-iciul registrului co.erului un raport privind stadiul operaiunilor de lic?idare2 La .plinirea ter.enului de un an prev,ut la alin2 ;1< lic?idatorul tre0uie s depun la o-iciul registrului co.erului un nou raport1 nsoit1 dac este ca,ul1 =i de ?otrrea instanei de prelungire a ter.enului de lic?idare1 pentru .enionare n registrul co.erului2 ;5< &entru -iecare prelungire a ter.enului de lic?idare1 lic?idatorul are o0ligaia de a depune la o-iciul registrului co.erului ?otrrea instanei1 precu. =i raportul privind stadiul operaiunilor de lic?idare2 ;6< 'erespectarea o0ligaiei de depunere a rapoartelor prev,ute la alin2 ;4< C ;5< constituie contravenie =i se sancionea, cu a.end de la 80 lei la 100 lei2 $onstatarea contraveniilor =i aplicarea sanciunilor se reali,ea,1 din o-iciu sau n ur.a sesi,rii oricrei pri interesate1 de ctre directorul o-iciului registrului

co.erului =i3sau de persoana sau persoanele dese.nate de ctre directorul general al "-iciului 'aional al Registrului $o.erului1 potrivit dispo,iiilor "rdonanei de urgen a 7uvernului nr2 11532004 pentru instituirea unor .suri privind activitatea de nregistrare n registrul co.erului2 #M26 ;:< >n ter.en de 18 ,ile de la ter.inarea lic?idrii1 lic?idatorii vor depune la registrul co.erului cererea de radiere a societii din registrul co.erului1 su0 sanciunea unei a.en,i @udiciare de 200 lei pentru -iecare ,i de ntr,iere1 care va -i aplicat de tri0unalul n circu.scripia cruia =i are sediul societatea1 n ur.a sesi,rii oricrei pri interesate2 >nc?eierea @udectorului prin care se dispune a.endarea lic?idatorului este executorie =i poate -i atacat nu.ai cu apel2 #M16 ;4< Aanciunea prev,ut la alin2 ;6< se aplic =i lic?idatorului care nu introduce cererea de desc?idere a procedurii insolvenei n ter.enul prev,ut la alin2 ;4<2 #M26 ;10< (ac n ter.en de 3 luni de la expirarea ter.enului .enionat la alin2 ;1<1 prelungit de tri0unal dup ca,1 o-iciul registrului co.erului nu a -ost sesi,at cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de nu.ire a lic?idatorului1 societatea este radiat din o-iciu din registrul co.erului2 Radierea se dispune prin sentin a tri0unalului n a crui circu.scripie se a-l sediul societii1 pronunat la cererea "-iciului 'aional al Registrului $o.erului1 cu citarea societii =i a Ageniei 'aionale de Ad.inistrare )iscal =i a direciei generale a -inanelor pu0lice @udeene sau a .unicipiului Gucure=ti1 dup ca,2 #M16 ;11< Lotrrea @udectoreasc de radiere se co.unic societii la sediul social1 Ageniei 'aionale de Ad.inistrare )iscal =i direciei generale a -inanelor pu0lice @udeene sau a .unicipiului Gucure=ti1 dup ca,1 =i o-iciului registrului co.erului unde este nregistrat1 se nregistrea, n registrul co.erului =i se a-i=ea, pe pagina de internet a "-iciului 'aional al Registrului $o.erului =i la sediul o-iciului registrului co.erului de pe lng tri0unalul n a crui circu.scripie sCa a-lat sediul social al societii2 ;12< Gunurile r.ase din patri.oniul societii radiate din registrul co.erului revin acionarilor1 care rspund n li.ita valorii acestora pentru acoperirea creanelor1 con-or. prevederilor $odului de procedur civil99<2 #CIN *) Reproduce. .ai @os prevederile art2 H =i art2 H din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4332010 ;#M16<2 #M16 DART2 H &revederile articolului 250 din Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 ast-el cu. a -ost .odi-icat prin pre,enta ordonan de urgen1 se aplic n .od corespun,tor tuturor categoriilor de persoane @uridice nregistrate n registrul co.erului2D #M16 DART2 H ;1< &revederile art2 250 din Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 ast-el cu. a -ost .odi-icat prin pre,enta ordonan de urgen1 se aplic n .od corespun,tor =i procedurilor de di,olvare sau lic?idare voluntar a-late n derulare la data intrrii n vigoare a acesteia1 data de la care curg ter.enele prev,ute la art2 250 din Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 -iind data intrrii n vigoare a pre,entei ordonane de urgen2 ;2< &rin excepie de la dispo,iiile alin2 ;1<1 societile care la data intrrii n vigoare a pre,entei ordonane de urgen se a-l n di,olvare sau lic?idare voluntar de .ai .ult de 3 ani sunt radiate din o-iciu din registrul co.erului2 Radierea se dispune prin sentin a tri0unalului co.ercial9< sau a seciei co.erciale9< a tri0unalului n a crui circu.scripie se a-l sediul societii1 la cererea "-iciului 'aional al Registrului $o.erului2 Aoluionarea cererii se -ace cu citarea societii =i a Ageniei 'aionale de Ad.inistrare )iscal =i a direciei generale a -inanelor pu0lice @udeene sau a .unicipiului Gucure=ti1 dup ca,2 &rocedura prev,ut de art2 3 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 11532004 pentru instituirea unor .suri privind activitatea de nregistrare n registrul co.erului se aplic n .od corespun,tor2

;3< (ispo,iiile alin2 ;2< se aplic n .od corespun,tor =i societilor care se a-l n lic?idare voluntar de .ai .ult de 8 ani1 n ur.a prelungirii ter.enului de 3 ani1 dispus de tri0unal1 potrivit legii2 ;4< &entru aciunile -or.ulate n te.eiul pre,entului articol1 "-iciul 'aional al Registrului $o.erului este scutit de taxe @udiciare de ti.0ru =i ti.0ru @udiciar2D #CIN *) $on-or. art2 226 din Legea nr2 6132011 ;#M23<1 dac legea special prevede c anu.ite cau,e sunt de co.petena tri0unalelor co.erciale ori1 dup ca,1 de co.petena seciilor co.erciale ale tri0unalelor sau curilor de apel1 dup intrarea n vigoare a $odului civil1 co.petena de @udecat revine tri0unalelor speciali,ate sau1 dup ca,1 seciilor civile ale tri0unalelor1 reorgani,ate potrivit art2 22:1 respectiv seciilor civile reorgani,ate con-or. art2 2282 #CIN **) Hec?iul $od de procedur civil a -ost a0rogat2 A se vedea Legea nr2 13432010 privind $odul de procedur civil1 repu0licat2 #B !RT. "61 *1# @up aprobarea $ocotelilor )i terminarea reparti(iei/ re,i$trele )i actele $ociet(ii %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat/ ce nu &or 6i nece$are &reunuia dintre a$ocia(i/ $e &or depune la a$ociatul de$emnat de ma<oritate. *"# 5n $ociet(ile pe ac(iuni )i %n comandit pe ac(iuni re,i$trele pre&1ute de art. 1:: alin. 1 lit. a# ; 6# &or 6i depu$e la re,i$trul comer(ului la care a 6o$t %nre,i$trat $ocietatea/ unde orice parte intere$at &a putea lua cuno)tin( de ele cu autori1area <udectorului dele,at/ iar re$tul actelor $ociet(ii &or 6i depu$e la !r7i&ele Na(ionale. *3# Re,i$trele tuturor $ociet(ilor &or 6i p$trate timp de 0 ani. -!3. " 4i!5i,area so!iet"ilor +n n &e !ole!ti$/ +n !o&an,it" si&pl" sa ! r"sp n,ere li&itat" !RT. "6" *1# Numirea lic7idatorilor %n $ociet(ile %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat &a 6i 6cut de to(i a$ocia(ii/ dac %n contractul de $ocietate nu $e pre&ede alt6el. *"# @ac nu $e &a putea %ntruni unanimitatea &oturilor/ numirea lic7idatorilor &a 6i 6cut de in$tan(/ la cererea oricrui a$ociat ori admini$trator/ cu a$cultarea tuturor a$ocia(ilor )i admini$tratorilor. #M26 ;3< >.potriva sentinei se poate declara nu.ai apel de ctre asociai sau ad.inistratori1 n ter.en de 18 ,ile de la pronunare2 #B !RT. "63 *1# @up terminarea lic7idrii $ociet(ii %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat/ lic7idatorii trebuie $ %ntocmea$c $itua(ia 6inanciar )i $ propun reparti1area acti&ului %ntre a$ocia(i. #M6 ;1E1< Aituaia -inanciar se.nat de ctre lic?idatori se naintea, spre a -i nregistrat =i pu0licat pe pagina de internet a o-iciului registrului co.erului2 #M9 ;1E2< 999 A0rogat #B *"# !$ociatul nemul(umit poate 6ace opo1i(ie/ %n condi(iile art. 6"/ %n termen de 10 1ile de la noti6icarea $itua(iei 6inanciare de lic7idare )i a proiectului de reparti1are. *3# 3entru $olu(ionarea opo1i(iei/ problemele re6eritoare la lic7idare &or 6i $eparate de acelea ale reparti1rii/ 6a( de care lic7idatorii pot rm.ne $trini. #M26

;4< (up expirarea ter.enului prev,ut la alin2 ;2< sau dup ce ?otrrea asupra opo,iiei a r.as de-initiv1 situaia -inanciar de lic?idare =i reparti,are se consider apro0at =i lic?idatorii sunt li0erai2 #B -!3. 3 4i!5i,area so!iet"ilor pe a!i ni 0i +n !o&an,it" pe a!i ni !RT. "62 *1# Numirea lic7idatorilor %n $ociet(ile pe ac(iuni )i %n comandit pe ac(iuni $e 6ace de adunarea ,eneral/ care 7otr)te lic7idarea/ dac/ prin actul con$tituti&/ nu $e pre&ede alt6el. *"# !dunarea ,eneral 7otr)te cu ma<oritatea pre&1ut pentru modi6icarea actului con$tituti&. #M26 ;3< >n ca,ul n care .a@oritatea nu a -ost o0inut1 nu.irea se -ace de tri0unal1 la cererea oricruia dintre ad.inistratori1 respectiv dintre .e.0rii directoratului1 sau dintre asociai1 cu citarea societii =i a celor care au cerutCo2 Lotrrea este supus nu.ai apelului2 #M6 !RT. "60 ;1< Ad.inistratorii1 respectiv .e.0rii directoratului1 vor pre,enta lic?idatorilor o dare de sea. asupra gestiunii1 pentru ti.pul trecut de la ulti.a situaie -inanciar apro0at pn la nceperea lic?idrii2 #B *"# Lic7idatorii au dreptul $ aprobe darea de $eam )i $ 6ac $au $ $u$(in e&entualele conte$ta(ii cu pri&ire la acea$ta. #M6 !RT. "66 ;1< >n ca,ul n care unul sau .ai .uli ad.inistratori1 respectiv .e.0ri ai directoratului1 sunt nu.ii lic?idatori1 darea de sea. asupra gestiunii ad.inistratorilor1 respectiv a directoratului1 se va depune la o-iciul registrului co.erului =i se va pu0lica n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 .preun cu 0ilanul -inal de lic?idare2 #B *"# -.nd ,e$tiunea trece pe$te durata unui eAerci(iu 6inanciar/ darea de $eam trebuie aneAat la prima $itua(ie 6inanciar pe care lic7idatorii o pre1int adunrii ,enerale. *3# +rice ac(ionar poate 6ace opo1i(ie/ %n condi(iile art. 6"/ %n termen de 10 1ile de la publicare. *2# Toate opo1i(iile 6cute &or 6i coneAate/ pentru a 6i $olu(ionate printr;o $in,ur $entin(. *0# +rice ac(ionar are dreptul $ inter&in %n in$tan(/ iar 7otr.rea &a 6i opo1abil )i ac(ionarilor neinter&enien(i. #M10 ART2 256 999 A0rogat #B !RT. "6= *1# @up terminarea lic7idrii/ lic7idatorii %ntocme$c $itua(ia 6inanciar 6inal/ art.nd partea ce $e cu&ine 6iecrei ac(iuni din reparti1area acti&ului $ociet(ii/ %n$o(it de raportul cen1orilor $au/ dup ca1/ raportul auditorilor 6inanciari. *"# 4itua(ia 6inanciar/ $emnat de lic7idatori/ $e &a depune/ pentru a 6i men(ionat/ la o6iciul re,i$trului comer(ului )i $e &a publica %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a. *3# +rice ac(ionar poate 6ace opo1i(ie/ %n condi(iile art. 6". !RT. "69 *1# @ac termenul pre&1ut la art. "66 alin. *3# a eApirat 6r a $e 6ace opo1i(ie/ $itua(ia 6inanciar $e con$ider aprobat de to(i ac(ionarii/ iar lic7idatorii $unt libera(i/ $ub re1er&a reparti1rii acti&ului $ociet(ii. *"# Independent de eApirarea termenului/ c7itan(a de primire a celei din urm reparti(ii (ine loc de aprobare a contului )i a reparti(iei 6cute 6iecrui ac(ionar. !RT. ":0

*1# 4umele cu&enite ac(ionarilor/ ne%nca$ate %n termen de dou luni de la publicarea $itua(iei 6inanciare/ &or 6i depu$e la o banc $au la una dintre unit(ile ace$teia/ cu artarea numelui )i prenumelui ac(ionarului/ dac ac(iunile $unt nominati&e/ $au a numerelor ac(iunilor/ dac ele $unt la purttor. *"# 3lata $e &a 6ace per$oanei artate $au po$e$orului ac(iunilor/ re(in.ndu;$e titlul. #M6 !RT. ":0?1 >n ca,ul n care societatea a-lat n lic?idare este n stare de insolven1 lic?idatorul este o0ligat s cear desc?iderea procedurii insolvenei2 >n condiiile legislaiei insolvenei1 creditorii vor putea cere desc?iderea procedurii insolvenei -a de societatea a-lat n curs de lic?idare2 #M6 !RT. ":0?" $onstatnd ndeplinirea condiiilor prev,ute de legea insolvenei1 @udectorulCsindic va dispune desc?iderea procedurii si.pli-icate a insolvenei2 #M10 TITL L DII?1 "ocietatea e$ro*ea& #M10 !RT. ":0?"a# Aocietilor europene cu sediul n Ro.nia le sunt aplica0ile prevederile Regula.entului $onsiliului ;$E< nr2 2218632001 din : octo.0rie 2001 privind statutul societii europene1 cele ale pre,entului capitol1 precu. =i cele privitoare la societile pe aciuni1 n .sura co.pati0ilitii lor cu dispo,iiile regula.entului co.unitar2 #M10 !RT. ":0?"b# ;1< Aocietile europene cu sediul social n Ro.nia au personalitate @uridic de la data n.atriculrii n registrul co.erului2 ;2< " societate european nu poate -i n.atriculat n registrul co.erului dect dup nc?eierea unui acord privind i.plicarea anga@ailor n activitatea societii1 n condiiile prev,ute de Lotrrea 7uvernului nr2 1:6320062 ;3< >n ter.en de 30 de ,ile de la nregistrare1 "-iciul 'aional al Registrului $o.erului va co.unica Iurnalului "-icial al Mniunii Europene un anun privind n.atricularea societii2 Anunul va cuprinde in-or.aiile prev,ute de art2 14 din Regula.entul $onsiliului ;$E< nr2 22186320012 #M10 !RT. ":0?"c# ;1< "rice societate european n.atriculat n Ro.nia =i poate trans-era sediul social ntrCun alt stat .e.0ru2 ;2< &roiectul de trans-er1 vi,at de @udectorulCdelegat1 se pu0lic n %onitorul "-icial al Ro.niei1 &artea a HCa1 pe c?eltuiala societii1 cu cel puin 30 de ,ile naintea datei =edinei n care adunarea general extraordinar ur.ea, a ?otr asupra trans-erului2 ;3< Lotrrea adunrii generale privind trans-erul sediului social al societii europene ntrCun alt stat .e.0ru se adopt n condiiile art2 118 alin2 ;2<2 >n ca,ul n care acionarii repre,entnd .a@oritatea capitalului social sunt pre,eni sau repre,entani1 deci,ia poate -i adoptat cu .a@oritate si.pl2 #M10 !RT. ":0?"d# ;1< $reditorii societilor europene ale cror creane sunt anterioare datei pu0licrii proiectului de trans-er =i care nu sunt scadente la data pu0licrii pot -ace opo,iie n condiiile art2 522 #M26 ;2< "po,iia prev,ut la alin2 ;1< suspend executarea operaiunii pn la data la care ?otrrea @udectoreasc r.ne de-initiv1 n a-ar de ca,ul n care societatea de0itoare -ace dovada plii datoriilor sau o-er garanii acceptate de creditori ori nc?eie cu ace=tia un acord pentru plata datoriilor2 #M10

!RT. ":0?"e# ;1< Acionarii care nu au votat n -avoarea ?otrrii adunrii generale prin care a -ost apro0at trans-erul sediului ntrCun alt stat .e.0ru au dreptul de a se retrage din societate =i de a solicita cu.prarea aciunilor lor de ctre societate2 ;2< (reptul de retragere poate -i exercitat n ter.en de 30 de ,ile de la data adoptrii ?otrrii adunrii generale2 ;3< Acionarii vor depune la sediul societii1 alturi de declaraia scris de retragere1 aciunile pe care le posed sau1 dup ca,1 certi-icatele de acionar2 ;4< &reul pltit de societate pentru aciunile celui ce exercit dreptul de retragere va -i sta0ilit de un expert autori,at independent1 ca valoare .edie ce re,ult din aplicarea a cel puin dou .etode de evaluare recunoscute de legislaia n vigoare la data evalurii2 Expertul este nu.it de @udectorulCdelegat1 n con-or.itate cu dispo,iiile art2 3: =i 342 $osturile de evaluare vor -i suportate de societate2 ;8< IudectorulCdelegat1 ulterior veri-icrii legalitii trans-erului1 pronun o nc?eiere ce atest ndeplinirea condiiilor prev,ute de art2 3 C 8 din pre,enta lege =i a celor prev,ute de art2 : din Regula.entul $onsiliului ;$E< nr2 22186320012 ;5< Mlterior radierii societii europene trans-erate1 o-iciul registrului co.erului va co.unica Iurnalului Mniunii Europene1 pe c?eltuiala societii1 un anun privind radierea societii din registrul co.erului din Ro.nia ca ur.are a trans-erului sediului acestuia ntrCun alt stat .e.0ru2 #M6 TITL L DIII )o&tra+e&.ii /i i&frac.i$&i #M6 !RT. ":0?3 ;1< >nclcarea prevederilor art2 64 constituie contravenie =i este sancionat cu a.end de la 22800 lei la 82000 lei2 #M9 ;2< >nclcarea prevederilor art2 131 alin2 ;4< constituie contravenie =i este sancionat cu a.end de la 82000 lei la 102000 lei2 #M6 ;3< $onstatarea contraveniilor =i aplicarea sanciunilor prev,ute la alin2 ;1< =i ;2< se reali,ea, de ctre organele cu atri0uii de control ale %inisterului )inanelor &u0lice C Agenia 'aional de Ad.inistrare )iscal =i ale unitilor sale teritoriale2 #B !RT. ":1*# 4e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la unu la 0 ani 6ondatorul/ admini$tratorul/ directorul/ directorul eAecuti& $au repre1entantul le,al al $ociet(ii/ care: 1. pre1int/ cu rea;credin(/ %n pro$pectele/ rapoartele )i comunicrile adre$ate publicului/ date neade&rate a$upra con$tituirii $ociet(ii ori a$upra condi(iilor economice ale ace$teia $au a$cunde/ cu rea;credin(/ %n tot $au %n parte/ a$emenea date' ". pre1int/ cu rea;credin(/ ac(ionarilor8a$ocia(ilor o $itua(ie 6inanciar ineAact $au cu date ineAacte a$upra condi(iilor economice ale $ociet(ii/ %n &ederea a$cunderii $itua(iei ei reale' 3. re6u1 $ pun la di$po1i(ie eAper(ilor/ %n ca1urile )i %n condi(iile pre&1ute la art. "6 )i 3=/ documentele nece$are $au %i %mpiedic/ cu rea;credin(/ $ %ndeplinea$c %n$rcinrile primite. #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 2 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 261 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 261

Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 5 luni la 3 ani sau cu a.end -ondatorul1 ad.inistratorul1 directorul general1 directorul1 .e.0rul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre,entantul legal al societii care# a< pre,int1 cu reaCcredin1 n prospectele1 rapoartele =i co.unicrile adresate pu0licului1 date neadevrate asupra constituirii societii ori asupra condiiilor econo.ice sau @uridice ale acesteia ori ascunde1 cu reaC credin1 n tot sau n parte1 ase.enea dateB 0< pre,int1 cu reaCcredin1 acionarilor3asociailor o situaie -inanciar inexact sau cu date inexacte asupra condiiilor econo.ice sau @uridice ale societii1 n vederea ascunderii situaiei ei realeB c< re-u, s pun la dispo,iia experilor1 n ca,urile =i n condiiile prev,ute la art2 25 =i 3:1 docu.entele necesare sau i .piedic1 cu reaCcredin1 s ndeplineasc nsrcinrile pri.ite2D #M6 !RT. ":"*# ;1< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 1 la 3 ani -ondatorul1 ad.inistratorul1 directorul sau repre,entantul legal al societii1 care# 12 do0nde=te1 n contul societii1 aciuni ale altor societi la un pre pe care l =tie vdit superior valorii lor e-ective sau vinde1 pe sea.a societii1 aciuni pe care aceasta le deine1 la preuri despre care are cuno=tin c sunt vdit in-erioare valorii lor e-ective1 n scopul o0inerii1 pentru el sau pentru alte persoane1 a unui -olos n pagu0a societiiB 22 -olose=te1 cu reaCcredin1 0unuri sau creditul de care se 0ucur societatea1 ntrCun scop contrar intereselor acesteia sau n -olosul lui propriu ori pentru a -avori,a o alt societate n care are interese direct sau indirectB 32 se .pru.ut1 su0 orice -or.1 direct sau printrCo persoan interpus1 de la societatea pe care o ad.inistrea,1 de la o societate controlat de aceasta ori de la o societate care controlea, societatea pe care el o ad.inistrea,1 su.a .pru.utat -iind superioar li.itei prev,ute la art2 144E4 alin2 ;3< lit2 a<1 sau -ace ca una dintre aceste societi s i acorde vreo garanie pentru datorii propriiB 42 ncalc dispo,iiile art2 1:32 #M9 ;2< 'u constituie in-raciune -apta prev,ut la alin2 ;1< pct2 21 dac a -ost svr=it de ad.inistratorul1 directorul sau repre,entantul legal al societii n cadrul unor operaiuni de tre,orerie ntre societate =i alte societi controlate de aceasta sau care o controlea,1 direct ori indirect2 ;3< 'u constituie in-raciune -apta prev,ut la alin2 ;1< pct2 31 dac este svr=it de ctre o societate ce are calitatea de -ondator1 iar .pru.utul este reali,at de la una dintre societile controlate ori care o controlea, pe aceasta1 direct sau indirect2 #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 3 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 262 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 262 ;1< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 5 luni la 3 ani ori cu a.end -ondatorul1 ad.inistratorul1 directorul general1 directorul1 .e.0rul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre,entantul legal al societii care# a< do0nde=te1 n contul societii1 aciuni ale altor societi1 la un pre pe care l =tie vdit superior valorii lor e-ective1 sau vinde1 pe sea.a societii1 aciuni pe care aceasta le deine1 la preuri despre care are cuno=tin c sunt vdit in-erioare valorii lor e-ective1 n scopul o0inerii1 pentru el sau pentru alte persoane1 a unui -olos n pagu0a societiiB 0< -olose=te1 cu reaCcredin1 0unuri sau creditul de care se 0ucur societatea1 ntrCun scop contrar intereselor acesteia sau n -olosul lui propriu ori pentru a -avori,a o alt societate n care are interese direct sau indirectB c< se .pru.ut1 su0 orice -or.1 direct sau printrCo persoan interpus1 de la societatea pe care o ad.inistrea,1 de la o societate controlat de aceasta ori de la o societate care controlea, societatea pe care

el o ad.inistrea,1 su.a .pru.utat -iind superioar li.itei prev,ute la art2 144E4 alin2 ;3< lit2 a<1 sau -ace ca una dintre aceste societi s i acorde vreo garanie pentru datorii propriiB d< ncalc dispo,iiile art2 1:32 ;2< 'u constituie in-raciune -apta prev,ut la alin2 ;1< lit2 0<1 dac a -ost svr=it de ad.inistratorul1 directorul1 .e.0rul directoratului ori repre,entantul legal al societii n cadrul unor operaiuni de tre,orerie ntre societate =i alte societi controlate de aceasta sau care o controlea,1 direct ori indirect2 ;3< 'u constituie in-raciune -apta prev,ut la alin2 ;1< lit2 c<1 dac este svr=it de ctre o societate ce are calitatea de -ondator1 iar .pru.utul este reali,at de la una dintre societile controlate ori care o controlea, pe aceasta1 direct sau indirect2D #M6 !RT. ":"?1*# Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 2 la : ani -ondatorul1 ad.inistratorul1 directorul sau repre,entantul legal al societii1 care# 12 rspnde=te =tiri -alse sau ntre0uinea, alte .i@loace -rauduloase care au ca e-ect .rirea ori scderea valorii aciunilor sau a o0ligaiunilor societii ori a altor titluri ce i aparin1 n scopul o0inerii1 pentru el sau pentru alte persoane1 a unui -olos n pagu0a societiiB 22 ncasea, sau plte=te dividende1 su0 orice -or.1 din pro-ituri -ictive ori care nu puteau -i distri0uite1 n lips de situaie -inanciar sau contrarii celor re,ultate din aceasta2 #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 4 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 262E1 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 262E1 Ae pedepse=te cu nc?isoare de la un an la 8 ani -ondatorul1 ad.inistratorul1 directorul general1 directorul1 .e.0rul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre,entantul legal al societii care# a< rspnde=te =tiri -alse sau ntre0uinea, alte .i@loace -rauduloase care au ca e-ect .rirea ori scderea valorii aciunilor sau a o0ligaiunilor societii ori a altor titluri ce i aparin1 n scopul o0inerii1 pentru el sau pentru alte persoane1 a unui -olos n pagu0a societiiB 0< ncasea, sau plte=te dividende1 su0 orice -or.1 din pro-ituri -ictive ori care nu puteau -i distri0uite1 n lipsa situaiei -inanciare anuale sau contrar celor re,ultate din aceasta2D #B !RT. ":3*# 4e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la 6 luni la 0 ani admini$tratorul/ directorul/ directorul eAecuti& $au repre1entantul le,al al $ociet(ii/ care: 1. emite ac(iuni de o &aloare mai mic dec.t &aloarea lor le,al ori la un pre( in6erior &alorii nominale $au emite noi ac(iuni %n $c7imbul aporturilor %n numerar/ %nainte ca ac(iunile precedente $ 6i 6o$t ac7itate %n %ntre,ime' ". $e 6olo$e)te/ %n adunrile ,enerale/ de ac(iunile ne$ub$cri$e $au nedi$tribuite ac(ionarilor' 3. acord %mprumuturi $au a&an$uri a$upra ac(iunilor $ociet(ii' 2. pred titularului ac(iunile %nainte de termen $au pred ac(iuni liberate %n total $au %n parte/ %n a6ar de ca1urile $tabilite de le,e/ ori emite ac(iuni la purttor 6r a 6i ac7itate inte,ral' 0. nu re$pect di$po1i(iile le,ale re6eritoare la anularea ac(iunilor neac7itate' 6. emite obli,a(iuni 6r re$pectarea di$po1i(iilor le,ale $au ac(iuni 6r $ cuprind men(iunile cerute de le,e. #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 8 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 263 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 263

Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 3 luni la 2 ani ori cu a.end ad.inistratorul1 directorul general1 directorul1 .e.0rul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre,entantul legal al societii care# a< e.ite aciuni de o valoare .ai .ic dect valoarea lor legal ori la un pre in-erior valorii no.inale sau e.ite noi aciuni n sc?i.0ul aporturilor n nu.erar1 nainte ca aciunile precedente s -i -ost ac?itate n ntregi.eB 0< se -olose=te1 n adunrile generale1 de aciunile nesu0scrise sau nedistri0uite acionarilorB c< acord .pru.uturi sau avansuri asupra aciunilor societii ori constituie garanii n alte condiii dect cele prev,ute de legeB d< pred titularului aciunile nainte de ter.en sau pred aciuni li0erate n total sau n parte1 n a-ar de ca,urile sta0ilite de lege1 ori e.ite aciuni la purttor -r a -i ac?itate integralB e< nu respect dispo,iiile legale re-eritoare la anularea aciunilor neac?itateB -< e.ite o0ligaiuni -r respectarea dispo,iiilor legale sau aciuni -r s cuprind .eniunile cerute de lege2D #B !RT. ":2*# 4e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la o lun la un an $au cu amend admini$tratorul/ directorul/ directorul eAecuti& $au repre1entantul le,al al $ociet(ii/ care: 1. %ndepline)te 7otr.rile adunrii ,enerale re6eritoare la $c7imbarea 6ormei $ociet(ii/ la 6u1iunea ori la di&i1area ace$teia $au la reducerea capitalului $ocial/ %nainte de eApirarea termenelor pre&1ute de le,e' ". %ndepline)te 7otr.rile adunrii ,enerale re6eritoare la reducerea capitalului $ocial/ 6r ca a$ocia(ii $ 6i 6o$t eAecuta(i pentru e6ectuarea &r$m.ntului datorat ori 6r 7otr.rea adunrii ,enerale care %i $cute)te de plata &r$mintelor ulterioare. #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 5 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 264 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 264 Ae pedepse=te cu nc?isoare de la o lun la un an ori cu a.end ad.inistratorul1 directorul general1 directorul1 .e.0rul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre,entantul legal al societii care# a< ndepline=te ?otrrile adunrii generale re-eritoare la sc?i.0area -or.ei societii1 la -u,iunea ori la divi,area acesteia sau la reducerea capitalului social1 nainte de expirarea ter.enelor prev,ute de legeB 0< ndepline=te ?otrrile adunrii generale re-eritoare la reducerea capitalului social1 -r ca .e.0rii s -i -ost executai pentru e-ectuarea vrs.ntului datorat ori -r ca ace=tia s -i -ost scutii1 prin ?otrrea adunrii generale1 de plata vrs.intelor ulterioareB c< ndepline=te ?otrrile adunrii generale re-eritoare la sc?i.0area -or.ei societii1 -u,iune1 divi,are1 di,olvare1 reorgani,are sau reducere a capitalului social1 -r in-or.area organului @udiciar ori cu nclcarea interdiciei sta0ilite de acesta1 n ca,ul n care -a de societate sCa nceput ur.rirea penal2D #B !RT. ":0*# *1# 4e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la o lun la un an $au cu amend admini$tratorul care: #M9 12 ncalc1 c?iar prin persoane interpuse sau prin acte si.ulate1 dispo,iiile art2 144E3B #B ". nu con&oac adunarea ,eneral %n ca1urile pre&1ute de le,e $au %ncalc di$po1i(iile art. 193 alin. *"#' 3. %ncepe opera(iuni %n numele unei $ociet(i cu r$pundere limitat/ %nainte de a $e 6i e6ectuat &r$m.ntul inte,ral al capitalului $ocial' 2. emite titluri ne,ociabile repre1ent.nd pr(i $ociale ale unei $ociet(i cu r$pundere limitat' 0. dob.nde)te ac(iuni ale $ociet(ii %n contul ace$teia/ %n ca1urile inter1i$e de le,e.

*"# -u pedeap$a pre&1ut la alin. *1# $e pedep$e)te )i a$ociatul care %ncalc di$po1i(iile art. 1": $au ale art. 193 alin. *"#. #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 6 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 268 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 268 ;1< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la o lun la un an ori cu a.end ad.inistratorul1 directorul general1 directorul1 .e.0rul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului care# a< ncalc1 c?iar prin persoane interpuse sau prin acte si.ulate1 dispo,iiile art2 144E3B 0< nu convoac adunarea general n ca,urile prev,ute de lege sau ncalc dispo,iiile art2 143 alin2 ;2<B c< ncepe operaiuni n nu.ele unei societi cu rspundere li.itat nainte de a se -i e-ectuat vrs.ntul integral al capitalului socialB d< e.ite titluri negocia0ile repre,entnd pri sociale ale unei societi cu rspundere li.itatB e< do0nde=te aciuni ale societii n contul acesteia n ca,urile inter,ise de lege2 ;2< $u pedeapsa prev,ut la alin2 ;1< se pedepse=te =i asociatul care ncalc dispo,iiile art2 126 sau ale art2 143 alin2 ;2<2D #B !RT. ":6 4e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la o lun la un an $au cu amend cen1orul care nu con&oac adunarea ,eneral %n ca1urile %n care e$te obli,at prin le,e. !RT. "::*# *1# 4e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la 3 luni la 3 ani per$oana care a acceptat $au a p$trat %n$rcinarea de cen1or/ contrar di$po1i(iilor art. 161 alin. *"#/ $au per$oana care a acceptat %n$rcinarea de eApert/ cu %nclcarea di$po1i(iilor art. 39. *"# Fotr.rile luate de adunrile ,enerale %n ba1a unui raport al unui cen1or $au eApert/ numit cu %nclcarea di$po1i(iilor art. 161 alin. *"# )i ale art. 39/ nu pot 6i anulate din cau1a %nclcrii di$po1i(iilor cuprin$e %n acele articole. *3# -u pedeap$a pre&1ut la alin. *1# $e pedep$e)te )i 6ondatorul/ admini$tratorul/ directorul/ directorul eAecuti& )i cen1orul care eAercit 6unc(iile $au %n$rcinrile lor cu %nclcarea di$po1i(iilor pre1entei le,i re6eritoare la incompatibilitate. #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 : =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 266 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 266 ;1< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 3 luni la un an ori cu a.end persoana care a acceptat sau a pstrat nsrcinarea de cen,or1 contrar dispo,iiilor art2 151 alin2 ;2<1 ori persoana care a acceptat nsrcinarea de expert1 cu nclcarea dispo,iiilor art2 342 ;2< Lotrrile luate de adunrile generale n 0a,a unui raport al unui cen,or sau expert1 nu.it cu nclcarea dispo,iiilor art2 151 alin2 ;2< =i ale art2 341 nu pot -i anulate din cau,a nclcrii dispo,iiilor cuprinse n acele articole2 ;3< $u pedeapsa prev,ut la alin2 ;1< se pedepse=te =i -ondatorul1 ad.inistratorul1 directorul1 directorul executiv sau cen,orul care =i exercit -unciile sau nsrcinrile cu nclcarea dispo,iiilor pre,entei legi re-eritoare la inco.pati0ilitate2D #B !RT. ":=*# *1# @i$po1i(iile art. ":1 ; ":: $e aplic )i lic7idatorului/ %n m$ura %n care $e re6er la obli,a(ii ce intr %n cadrul atribu(iilor $ale.

*"# 4e pedep$e)te cu pedeap$a pre&1ut la art. ":0 lic7idatorul care 6ace pl(i a$ocia(ilor cu %nclcarea di$po1i(iilor art. "06. #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 4 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 la articolul 26:1 alineatul ;2< va avea ur.torul cuprins# #M30 D;2< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la o lun la un an sau cu a.end lic?idatorul care -ace pli asociailor cu nclcarea dispo,iiilor art2 2852D #B !RT. ":9*# *1# 4e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la 6 luni la 3 ani $au cu amend ac(ionarul $au de(intorul de obli,a(iuni care: 1. trece ac(iunile $au obli,a(iunile $ale pe numele altor per$oane/ %n $copul 6ormrii unei ma<orit(i %n adunarea ,eneral/ %n detrimentul altor ac(ionari $au de(intori de obli,a(iuni' ". &otea1/ %n adunri ,enerale/ %n $itua(ia pre&1ut la pct. 1/ ca proprietar de ac(iuni $au de obli,a(iuni care %n realitate nu;i apar(in' 3. %n ca1urile nepermi$e de le,e/ %)i ia ; %n $c7imbul unui a&anta< material ; obli,a(ia de a &ota %ntr;un anumit $en$ %n adunrile ,enerale $au de a nu lua parte la &ot. *"# 3er$oana care determin pe un ac(ionar $au pe un de(intor de obli,a(iuni ca/ %n $c7imbul unei $ume de bani $au al unui alt a&anta< material/ $ &ote1e %ntr;un anumit $en$ %n adunrile ,enerale ori $ nu ia parte la &ot/ $e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la 6 luni la 3 ani $au cu amend. #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 10 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 264 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 264 ;1< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 3 luni la 2 ani ori cu a.end acionarul sau deintorul de o0ligaiuni care# a< trece aciunile sau o0ligaiunile sale pe nu.ele altor persoane1 n scopul -or.rii unei .a@oriti n adunarea general1 n detri.entul altor acionari ori deintori de o0ligaiuniB 0< votea, n adunri generale1 n situaia prev,ut la lit2 a<1 ca proprietar de aciuni sau de o0ligaiuni care n realitate nu i aparinB c< n sc?i.0ul unui -olos .aterial necuvenit1 se o0lig s vote,e ntrCun anu.it sens n adunarea general sau s nu ia parte la vot2 ;2< (eter.inarea unui acionar sau a unui deintor de o0ligaiuni ca1 n sc?i.0ul unui -olos .aterial necuvenit1 s vote,e ntrCun anu.it sens n adunrile generale ori s nu ia parte la vot se pedepse=te cu nc?isoare de la 5 luni la 3 ani sau cu a.end2D #B !RT. "=0*# 4e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la unu la 0 ani/ %n a6ar de r$punderea pentru daunele pricinuite/ prin opera(iunile $ale/ $tatului rom.n )i ter(ilor/ cel care eAercit un comer( %n 6a&oarea )i pe $eama unor $ociet(i con$tituite %n (ar $trin/ %n ca1urile %n care nu $unt %ndeplinite condi(iile pre&1ute de le,e pentru 6unc(ionarea acelor $ociet(i %n Rom.nia. #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 11 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 2:0 se a0rog2 #M6 !RT. "=0?1*#

Trans.iterea -ictiv a prilor sociale sau a aciunilor deinute ntrCo societate1 n scopul sustragerii de la ur.rirea penal ori n scopul ngreunrii acesteia1 constituie in-raciune =i se pedepse=te cu nc?isoare de la 2 la : ani2 #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 12 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 2:0E1 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 2:0E1 Trans.iterea -ictiv a prilor sociale ori a aciunilor deinute ntrCo societate1 n scopul svr=irii unei in-raciuni sau al sustragerii de la ur.rirea penal ori n scopul ngreunrii acesteia1 se pedepse=te cu nc?isoare de la un an la 8 ani2D #M6 !RT. "=0?"*# (eter.inarea n.atriculrii unei societi n te.eiul unui act constitutiv -als constituie in-raciune =i se pedepse=te cu nc?isoare de la 2 la : ani2 #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 13 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 2:0E2 se a0rog2 #M6 !RT. "=0?3*# )olosirea1 cu =tiin1 a actelor unei societi radiate ca ur.are a nendeplinirii o0ligaiilor prev,ute de lege sau a actelor unei societi create n .odalitatea prev,ut la art2 2:0E21 n scopul producerii de e-ecte @uridice1 constituie in-raciune =i se pedepse=te cu nc?isoare de la 2 la : ani2 #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 14 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 2:0E3 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 2:0E3 )olosirea1 cu =tiin1 a actelor unei societi radiate1 n scopul producerii de consecine @uridice1 constituie in-raciune =i se pedepse=te cu nc?isoare de la 3 luni la 3 ani sau cu a.end2D #B !RT. "=1*# 9aptele pre&1ute %n pre1entul titlu/ dac con$tituie ; potri&it -odului penal $au unor le,i $peciale ; in6rac(iuni mai ,ra&e/ $e pedep$e$c %n condi(iile )i cu $anc(iunile pre&1ute acolo. #CIN *) $on-or. art2 33 pct2 18 =i art2 246 din Legea nr2 1:632012 ;#M30<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 2:532004 privind $odul penal<1 articolul 2:1 va avea ur.torul cuprins# #M30 DART2 2:1 )aptele prev,ute n pre,entul titlu1 dac1 potrivit $odului penal sau unor legi speciale1 constituie in-raciuni .ai grave1 se sancionea, cu pedepsele prev,ute de acestea2D #M4 ART2 2:2 999 A0rogat #M6 !RT. "="?1*# &entru in-raciunile prev,ute n pre,entul titlu1 aciunea penal se exercit din o-iciu2 #CIN

*) $on-or. art2 25 =i art2 104 din Legea nr2 28832013 ;#M32<1 ncepnd cu data de 1 -e0ruarie 2014 ;data intrrii n vigoare a Legii nr2 13832010 privind $odul de procedur penal<1 articolul 2:2E1 se a0rog2 #B TITL L II Dispoziii 'inale 0i tranzitorii !RT. "=3 *1# 4ociet(ile/ or,ani1ate %n ba1a Le,ii nr. 1081990 pri&ind reor,ani1area unit(ilor economice de $tat ca re,ii autonome )i $ociet(i/ cu modi6icrile ulterioare/ pri&ati1ate $au care $e &or pri&ati1a/ pot 6unc(iona numai pe ba1 de $tatut. *"# Bodi6ic.nd/ %n condi(iile le,ii/ $tatutul/ a$ocia(ii %l pot denumi act con$tituti&/ 6r ca prin acea$ta $ ia na)tere o $ocietate nou. *3# La $ociet(ile eAi$tente/ a$ocia(ii pot modi6ica actul con$tituti&/ pre&1.nd %n el documentele la care ace)tia urmea1 $ aib acce$/ %n $en$ul art. = lit. i#. *2# 4ociet(ile cu capital inte,ral ori ma<oritar de $tat pot 6unc(iona cu orice numr de a$ocia(i. !RT. "=2 5ncadrarea $alaria(ilor la $ociet(i $e 6ace pe ba1 de contract indi&idual de munc/ cu re$pectarea le,i$la(iei muncii )i a$i,urrilor $ociale. !RT. "=0 @ac a$ociatul unic dintr;o $ocietate cu r$pundere limitat e$te )i admini$trator/ poate bene6icia de pen$ie ca la a$i,urrile $ociale de $tat/ %n m$ura %n care a &r$at contribu(ia la a$i,urrile $ociale )i pe aceea pentru pen$ia $uplimentar. !RT. "=6 -on$tituirea de $ociet(i cu participare $trin/ %n a$ociere cu per$oane <uridice $au per$oane 6i1ice rom.ne/ $au cu capital inte,ral $trin $e e6ectuea1 cu re$pectarea di$po1i(iilor pre1entei le,i )i ale le,ii pri&ind re,imul in&e$ti(iilor $trine.*# ;;;;;;;;;;;; *# 3otri&it art. III din +rdonan(a de ur,en( a Gu&ernului nr. 3"8199:/ aprobat cu modi6icri prin Le,ea nr. 1908199:/ $ociet(ile re,lementate prin le,i $peciale rm.n $upu$e )i di$po1i(iilor acelor le,i. !RT. "=: !cti&it(ile care nu pot 6ace obiectul unei $ociet(i $e $tabile$c prin 7otr.re a Gu&ernului. !RT. "== 3entru autenti6icarea actului con$tituti& $e &or plti taAele de timbru )i onorariile notariale le,ale. !RT. "=9 5n $en$ul pre1entei le,i/ municipiul Hucure)ti $e a$imilea1 cu <ude(ul. !RT. "90 *1# 5ntreprinderile mici )i a$ocia(iile cu $cop lucrati&/ per$oane <uridice/ %n6iin(ate %n ba1a @ecretului;le,e nr. 0281990 pri&ind or,ani1area )i de$6)urarea unor acti&it(i economice pe ba1a liberei ini(iati&e )i reor,ani1ate/ p.n la data de 1: $eptembrie 1991/ %n una dintre 6ormele de $ocietate pre&1ute de art. " din pre1enta le,e %)i &or putea continua acti&itatea. *"# Ele $unt $ucce$oare de drept ale %ntreprinderilor mici $au ale a$ocia(iilor cu $cop lucrati& din care pro&in. #M23 !RT. "91 &revederile din pre,enta lege se co.pletea, cu dispo,iiile $odului civil =i ale $odului de procedur civil9<2 #CIN *) Hec?iul $od de procedur civil a -ost a0rogat2 A se vedea Legea nr2 13432010 privind $odul de procedur civil1 repu0licat2 #B

!RT. "9" 4ociet(ile cu participare $trin %n6iin(ate p.n la data de 1: decembrie 1990 %)i &or putea continua acti&itatea potri&it actului lor de con$tituire/ aprobat %n condi(iile le,ii. #M3 ART2 243 999 A0rogat #B !RT. "92 3e data intrrii %n &i,oare a pre1entei le,i $e abro, pre&ederile art. :: ; ""0 )i "36 din -odul comercial**#/ pre&ederile re6eritoare la %ntreprinderile mici )i la a$ocia(iile cu $cop lucrati&/ cu per$onalitate <uridic/ din @ecretul;le,e nr. 0281990 pri&ind or,ani1area )i de$6)urarea unor acti&it(i economice pe ba1a liberei ini(iati&e/ @ecretul nr. 2"2819:" pri&ind con$tituirea )i 6unc(ionarea $ociet(ilor miAte %n Rom.nia/ cu eAcep(ia art. 10/ art. "= alin. 1/ art. 33 )i art. 30 alin. " )i 3/ @ecretul;le,e nr. 9681990 pri&ind unele m$uri pentru atra,erea in&e$ti(iei de capital $trin %n Rom.nia. ;;;;;;;;;;;; **# 3otri&it art. II din +rdonan(a de ur,en( a Gu&ernului nr. 3"8199:/ aprobat cu modi6icri prin Le,ea nr. 1908199:/ pe data intrrii %n &i,oare a ace$tei ordonan(e *"= iulie 199:# $e abro, art. "3: ; "00 )i art. "62 ; "69 din -odul comercial. #CIN NOTE: 1. Reproduce. .ai @os prevederile art2 alin2 ;8< din Legea nr2 44132005 ;#M6<1 cu .odi-icrile ulterioare2 #M6 D;8< >n ter.en de 4 luni de la data intrrii n vigoare a pre,entei legi1 societile pe aciuni vor proceda la e-ectuarea -or.alitilor necesare ndeplinirii o0ligaiilor prev,ute la art2 136 alin2 ;2<1 art2 13:E11 art2 140E1 alin2 ;3< =i art2 143 alin2 ;4< din Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare2D #CIN 2. Reproduce. .ai @os prevederile art2 H =i art2 H din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 :232006 ;#M2<2 #M9 DART2 H Aocietile pe aciuni nregistrate n registrul co.erului la data intrrii n vigoare a pre,entei ordonane de urgen sunt o0ligate a e-ectua de.ersurile necesare ndeplinirii o0ligaiilor prev,ute la art2 136 alin2 ;1< =i ;2<1 art2 136E1 alin2 ;3<1 art2 13:E11 art2 143 din Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 inclusiv cele prev,ute n pre,enta ordonan de urgen1 n ter.en de 5 luni de la intrarea n vigoare a acesteia2 &n la -inali,area acestor de.ersuri1 societatea poate -unciona cu structura de ad.inistrare existent la data intrrii n vigoare a pre,entei ordonane de urgen2D #M9 DART2 H &rin derogare de la prevederile art2 85 din Legea nr2 8332003 C $odul .uncii1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 contractele de .unc ale ad.inistratorilor3directorilor1 nc?eiate pentru ndeplinirea .andatului de ad.inistrator3director nainte de intrarea n vigoare a pre,entei ordonane de urgen1 ncetea, de drept la data intrrii n vigoare a ordonanei de urgen sau1 n ca,ul n care .andatul a -ost acceptat ulterior intrrii n vigoare a pre,entei ordonane1 de la data acceptrii .andatului2D #CIN 3. Reproduce. .ai @os prevederile art2 C H 1 precu. =i ale .eniunii privind transpunerea nor.elor co.unitare din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 823200: ;#M10<2 #M10 DART2

Aunt considerate ca -iind vala0il nc?eiate actele de dispo,iie asupra 0unurilor unei societi1 nc?eiate de repre,entanii legali ai acesteia n te.eiul puterilor de repre,entare re,ultnd din ?otrrile sau .puternicirile ntoc.ite su0 se.ntur privat1 n con-or.itate cu regulile din actul constitutiv =i cu celelalte regle.entri interne ale societii1 dac respectiva .puternicire a -ost acordat de ctre organele statutare ale societii1 cu respectarea dispo,iiilor Legii societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 a actelor constitutive ale societii =i a ?otrrilor organelor statutare ale societii2D #M10 DART2 H ;1< >n sensul pre,entei ordonane de urgen1 societatea european este societatea pe aciuni constituit n condiiile =i prin .ecanis.ele prev,ute de Regula.entul $onsiliului ;$E< nr2 2218632001 din : octo.0rie 2001 privind statutul societii europene2 ;2< Aocietatea cooperativ european repre,int1 n sensul pre,entei ordonane de urgen1 societatea al crei capital este divi,at n pri sociale1 care are ca o0iect principal satis-acerea nevoilor =i3sau de,voltarea activitilor econo.ice =i sociale ale .e.0rilor si =i care este constituit n condiiile =i prin .ecanis.ele prev,ute de Regula.entul $onsiliului ;$E< nr2 1243832003 din 22 iulie 2003 privind statutul societii cooperative europene2D #M10 DART2 H ;1< Aocietile C persoane @uridice ro.ne C aparinnd uneia dintre categoriile prev,ute la art2 281E2 alin2 ;1< din Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 =i societile europene cu sediul social n Ro.nia1 care au calitatea de titulari ai dreptului de proprietate asupra unui teren pe teritoriul acesteia1 pot participa la o -u,iune trans-rontalier n care societatea a0sor0ant sau societatea nouCn-iinat este persoan @uridic ce are naionalitatea unui alt stat .e.0ru nu.ai dup .plinirea unui ter.en de 8 ani de la data aderrii Ro.niei la Mniunea European2 ;2< >n ca,ul n care patri.oniul societilor prev,ute la alin2 ;1< cuprinde terenuri agricole1 acestea pot participa la o -u,iune trans-rontalier n care societatea a0sor0ant sau societatea nouCn-iinat este persoan @uridic ce are naionalitatea unui alt stat .e.0ru sau societate european cu sediul n alt stat .e.0ru nu.ai dup .plinirea unui ter.en de 6 ani de la data aderrii Ro.niei la Mniunea European2D #M10 DART2 H Articolul 45 din Legea nr2 10831442 cu privire la regle.entarea raporturilor de drept internaional privat nu se aplic -u,iunii trans-rontaliere regle.entate de Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 precu. =i cu cele aduse prin pre,enta ordonan de urgen2D #M10 * D&re,enta ordonan de urgen transpune# 12 (irectiva &arla.entului European =i a $onsiliului 20083853$E din 25 octo.0rie 2008 privind -u,iunea trans-rontalier a societilor de capitaluri1 pu0licat n Iurnalul "-icial al Mniunii Europene nr2 L 310 din 28 noie.0rie 2008B 22 (irectiva &arla.entului European =i a $onsiliului 20063533$E din 13 noie.0rie 2006 de .odi-icare a directivelor $onsiliului 6:3:883$EE =i :23:413$EE1 cu privire la cerina ntoc.irii unui raport de experti, independent n ca,ul -u,iunii sau al divi,rii unor societi co.erciale pe aciuni1 pu0licat n Iurnalul "-icial al Mniunii Europene nr2 L 300346 din 16 noie.0rie 20062 Legea societilor nr2 31314401 repu0licat1 ast-el cu. este .odi-icat prin pre,enta ordonan de urgen1 constituie cadrul legal intern necesar aplicrii directe a Regula.entului $onsiliului ;$E< nr2 2218632001 din : octo.0rie 2001 privind statutul societii europene1 pu0licat n Iurnalul "-icial al Mniunii Europene nr2 L 244 din 10 noie.0rie 20011 =i a Regula.entului $onsiliului ;$E< nr2 1243832003 din 22 iulie 2003 privind statutul societii cooperative europene1 pu0licat n Iurnalul "-icial al Mniunii Europene nr2 L 206 din 1: august 20032D

#CIN 4. Reproduce. .ai @os prevederile .eniunii privind transpunerea nor.elor co.unitare din Legea nr2 2:43200: ;#M11<2 #M11 D&re,enta lege transpune (irectiva &arla.entului European =i a $onsiliului 200535:3$E din 5 septe.0rie 2005 de .odi-icare a (irectivei 663413$EE a $onsiliului n ceea ce prive=te constituirea societilor co.erciale pe aciuni =i .eninerea =i .odi-icarea capitalului acestora1 pu0licat n Iurnalul "-icial al Mniunii Europene nr2 L 254 din 28 septe.0rie 20052D #CIN 3. Reproduce. .ai @os prevederile art2 48 alin2 ;6< din Legea nr2 :832005 ;#M4<1 cu .odi-icrile ulterioare2 #M13 D;6< &rin derogare de la prevederile Legii societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 =i ale Legii nr2 24632004 privind piaa de capital1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 planul propus de creditori poate prevedea .odi-icarea1 -r acordul statutar al .e.0rilor sau asociailor3acionarilor de0itorului1 a actului constitutiv2D #CIN 6. Reproduce. .ai @os prevederile art2 1 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 11532004 ;#M14<1 cu .odi-icrile ulterioare2 #M19 DART2 1 &rin derogare de la prevederile Legii nr2 2531440 privind registrul co.erului1 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 ale Legii societilor nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 precu. =i de la prevederile celorlalte acte nor.ative incidente1 co.petena de soluionare a cererilor de nregistrare n registrul co.erului =i1 dup ca,1 a altor cereri a-late n co.petena de soluionare a @udectorului delegat aparine1 pn la regle.entarea activitii de nregistrare n registrul co.erului e-ectuat de registratori co.erciali1 directorului o-iciului registrului co.erului de pe lng tri0unal =i3sau persoanei ori persoanelor dese.nate de ctre directorul general al "-iciului 'aional al Registrului $o.erului2D #CIN !. Reproduce. .ai @os prevederile art2 240E13 lit2 d< din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320051 cu .odi-icrile ulterioare2 #M15 DART2 240E13 La i.ple.entarea .surilor privind .a@orarea sau reducerea capitalului social se au n vedere ur.toarele# J222K d< ?otrrea privind reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor produce e-ecte de la data pu0licrii acesteia con-or. legii1 ad.inistratorul special -iind o0ligat s ia .suri pentru pu0licarea sa n regi. de urgen2 &rin derogare de la prevederile Legii nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioare1 ?otrrea nu poate -ace1 n acest ca,1 o0iect al opo,iiei creditorilor sociali2 (ispo,iiile art2 240E21 C 240E22 se aplic n .od corespun,tor2D #CIN . Reproduce. .ai @os prevederile art2 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<2 #M20 DART2 &revederile art2 pct2 2 C 5 se aplic doar operaiunilor de -u,iune =i divi,are pentru care proiectul de -u,iune1 respectiv proiectul de divi,are va -i pu0licat dup data intrrii n vigoare a pre,entei ordonane de urgen2D

#CIN %enion. c prin art2 pct2 2 C 5 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20< a -ost e-ectuate ur.toarele .odi-icri =i co.pletri# C sCa introdus art2 241E1 alin2 ;3<B C sCa introdus art2 242 alin2 ;3<B C sCa .odi-icat art2 243B C sCa .odi-icat art2 245 alin2 ;1<B C sCa .odi-icat art2 281E42 #CIN 2. Reproduce. .ai @os prevederile art2 66 =i art2 64 din Legea nr2 6532012 ;#M26<1 cu .odi-icrile ulterioare2 #M26 DART2 66 "ri de cte ori prin legi =i prin alte acte nor.ative se -ace tri.itere la Legea nr2 3131440 privind societile co.erciale ori la PPsocietatea co.ercial3societile co.ercialeQQ1 dup ca,1 tri.iterea se consider a -i -cut la Legea societilor nr2 3131440 ori1 dup ca,1 la PPsocietatea3societile regle.entat3regle.entate de Legea nr2 31314401 repu0licat1 cu .odi-icrile =i co.pletrile ulterioareQQ2D #M26 DART2 64 >n ter.en de 2 ani de la data intrrii n vigoare a pre,entei legi1 societile nregistrate n registrul co.erului care au n denu.ire sintag.a PPsocietate co.ercialQQ sunt o0ligate a e-ectua de.ersurile necesare nlocuirii acestei sintag.e cu ter.enul PPsocietateQQ2 &n la -inali,area acestor de.ersuri1 societatea poate -unciona cu denu.irea nscris n registrul co.erului la data intrrii n vigoare a pre,entei legi2 >nregistrarea n registrul co.erului a .eniunii privind .odi-icarea actului constitutiv ca ur.are a sc?i.0rii denu.irii societii este scutit de tax de nregistrare2D #CIN 10. Reproduce. .ai @os prevederile art2 66 din "rdonana de urgen a 7uvernului nr2 3232012 ;#M2!<2 #M27 DART2 66 %odi-icrile survenite ca ur.are a e.isiunilor =i rscu.prrilor de aciuni1 din ti.pul -iecrui exerciiu -inanciar1 se e-ectuea,1 prin derogare de la Legea nr2 31314401 =i se nregistrea, la o-iciul registrului co.erului1 o dat pe an1 n .axi.u. 30 de ,ile de la apro0area situaiilor -inanciare2D #B ;;;;;;;;;;;;;;;

S-ar putea să vă placă și